starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
bedankt!
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Credits

Deze website is weliswaar een particulier initiatief, maar zonder de hulp van diverse personen uit de inmiddels flink uit de kluiten gewassen Duurzame Energie sector - in het byzonder de "hectische" PV-wereld - zou deze site een droom zijn gebleven. Daarom wil ik speciaal de volgende mensen graag bedanken voor hun bijdragen, opbouwende kritiek en enthousiasme tijdens de niet altijd even makkelijke weg (understatement) die we op het pad van de zonne-energie hebben afgelegd. Als ik iemand onverhoopt vergeten ben, laat het me dan weten (mailtje). Sorry voor de vele anderen die middels regelmatig nieuws Polder PV op de hoogte houden van de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van zonnestroom en (duurzame) energie. Het is anno 2007 niet meer om bij te houden...

Bert Postma N.K.F. account manager; begeleider OK4 project
Bert Richters zeer veel informatie over het "teruglevering dossier" en broodnodige support bij een van de zwaarste bureaucratische kluiven die Polder PV op zich genomen heeft
Bertie Joan
levenslange partner met oneindig veel geduld en een veel te coulante houding jegens haar vriend; prachtige cartoons!
Bob Doop Encore B.V./NUON; Sunpower projectleider Leiden
Bronia Jablonska (ECN) PV-Privé project van ECN; veel praktijk informatie over Sunpower® PV-systemen en OK4E omvormers
Cees Bakker O.D.E. voorzitter, Stad van de Zon, webmaster van de O.D.E. website
Cees Jol voor mooie kWh meters
(bewoners van) Centraal Wonen Stevenshof Leiden zeer geapprecieerde medewerking aan diverse stadia van het PV project en het "geduldig" aanhoren van het zoveelste nieuwtje over zonne-energie bij de zaterdag-koffie...
Chris Zijdeveld oud O.D.E. voorzitter, D.E. voorvechter
Corry de Keizer (PVSAT-2) informatievoorziening en professionele begeleiding PVSAT-2 project
EnergieNed (en derivaten) giving something to fight for...
Familie Zwaan (A. Tinneplein) foto's vanaf balkon (grote foto homepage)
Femke Frietema eerste hulp bij taalprobleempjes
Floris Wouterlood "Mister PV"; voorzitter ZPV; websites; discussies; humor; teveel om op te noemen
Fons Schumacher technische discussies Sunpower®, de noodzakelijke vrolijke noot op zijn tijd
Frank Wiezer stille kracht en oud-werknemer van het O.D.E. bureau
Fred Kromhout advies website, muzikale ondersteuning
Frits Ogg penningmeester en drijvende kracht van O.D.E.
Hans Smit vele digitale foto's
Helene Thygesen doorgang appartement naar het dak
Henk Oldenkamp uitvinder OK4 inverter; spannende vervolgprojecten
Henk van Woerden (Sunergy) zeer prettige en inhoudelijke discussies over zowel de techniek van zonnestroom als de maatschappelijke inbedding van decentrale energieopwekking en de achtergronden van de energiesector
Hendrik Gommer (ex-)voorzitter Z.P.V.; pionier en kritisch voorvechter van een gezonde PV-sector in Nederland
"hpmp" Sunergy forum; advies systeem ombouw; lots of inside & technical information; er ook voor Polder PV de "sjeu" erin houdend door ontelbare humoristische e-mails
Huub Luijcks medewerker N.K.F.; inverter omruil
Jadranka Cace voorzit(s)ter PV sectie O.D.E.; enquête ervaringen particuliere PV-eigenaren; langdurige onderhandelingen met Sunpower®-partners e.a. OK4 leveranciers
Jan Kramp Encore B.V.; installatie PV-systemen in Leiden
Jan Willem Peters (NUON Retail) organisatie en voorbeeldige opzet van Sunpower® renovatie project bij NUON Retail
Jeroen Eeuwes advies PV systeem ombouw; discussies
Jeroen Haringman een van de weinige woninghuurders in Nederland met zonnepanelen die een enorme respons en belangstelling voor zon-PV heeft gegenereerd door het door hem gestarte Tweakers Forum wat inmiddels al aan een vierde vervolg begonnen is "und noch keine Ende". Hartelijk dank voor "H.P.M.", beste J.!
Jitske Leegstra-de Vries dappere strijdster voor een rechtvaardige en billijke teruglever regeling voor PV-eigenaren met overtollige zonnestroom; voorzitter Werkgroep Zonne-energie Fryslân; leuke discussies
Johannes Koeleman enthousiast lid O.D.E. PV sectie; info OK4 "ontwikkelingen"
Joop de Leeuw en Els Koeneman deelnemers PV-actie Stevenshof; adviezen en hulp opzet website; lenen van digitale camera; gouden tip "Google Earth"; opzet grafieken generator
Jos Koks (Weesp) onvermoeibare inzet voor een goede, landelijke regeling voor PV-eigenaren met (defecte) Sunpower® en vergelijkbare PV-installaties met OK4 omvormers
Juuk Slager discussies over OK4, amendement Samsom, teruglevering zonnestroom, etc.
Karel Dusseldorp info Sunpower®, adviezen NUON Soap en voorkoming van blunders op Polder PV
Karin Piters doorgang appartement naar het dak
Kees de Wit Milieudienst West Holland, promotie PV in Leiden en omstreken, subsidies
Lowie Peters regelmatige toezending van (zeer) belangrijke nieuwtjes en de meest fascinerende artikelen uit buitenlandse top-tijdschriften op het gebied van zonnestroom
Maarten de Nijs fantastische spreadsheets; Sunergy forum
Marco van Veen (SolarNRG) snelle, kordate actie, betrokkenheid bij de klant, en "inside info" over het fascinerende PV-wereldje; jammer dat de bestelling niet door kon gaan!
Margje Vlasveld talloze duurzame initiatieven in Leiden; voorzit(s)ter Zon&Licht PV vereniging
Mariska de Wild-Scholten (ECN) fantastische onderzoeksgegevens, heet van de naald, over de energetische en milieutechnische prestaties van zon-PV
Marijke Nauta digitale foto's OK4 inverter; hulp bij uploaden website
Marjolein Eshuis doorgang appartement naar het dak
Martin en Kumiko lenen van digitale camera
Michel van Heuven fantastische "Graph comparer"
Michel Post PV promotie en info De Kleine Aarde
Michiel Damen Sunergy forum webmaster, wizzkid TH Rijswijk en penningen Z.P.V.
Paul Dekker zelfbouw datalogger, koeling OK4 inverters
Paul Witte (Sunergy) simpel doch zéér doeltreffend intern zoek "googeltje" om de weg op de als kool gegroeide Polder PV site niet helemáál kwijt te raken
Peter Koomen talloze digitale foto's en medewerking aan het PV-project; "Mr Sunshine" T-shirt
Remco Masurel en Astrid Nusselder regelmatig gebruik van digitale camera
Richard "natuurlijk" Sunergy forum; info OK4 en OK5 inverters; héél erg veel PV- en DE- nieuws (ik hoef geen Telegraaf abo...), advies en uitermate boeiende discussies (I'll find your roof, even it it would take 4 years, wink-wink, nutch-nutch...)
Rita Schoen ex manager Portaal Leiden; realisatie PV-installatie gemeenschappelijk ruimte, groot enthousiasme en "meedenken" met de wensen van de huurders
Rob de Bree magnifieke simulatie van opbrengsten van zonnestroom systemen waaronder dat van Polder PV. Klasse!
Rob Seljee zeer veel vaak interessante nieuwsberichten van het web
Rob Verberne inside info over ombouw AC-module naar stringinverter systeem en alle technische problematiek rond bekabeling
Ron Hoekstra (mede-)ontwikkelaar geweldig mooie uitlees- en logging software voor de OK4 omvormers (iQue Digital Media Design); sponsor en web-hoster van Polder PV
Schorrie†, Morrie† & Corrie†; per dec. 2004 "Brinkie†" en "Van Geel", jan. 2005 "Bo"† en "Bink", per juni 2006 (onverwacht...) "Pinda" en "Kaas" (onze woestijnratten) voor welkome afleiding bij het vele computerwerk
Sander Snelleman Techneco Delft; advies ombouw PV-systeem
Toine Meyvis Heel erg veel energie nieuws en hard achter de schermen werkend om te trachten de hersenpannen van de energiebobo's te bevrijden van de fossiele spinnewebben
Ton Peters "Mister Datalogger" uit Spijkenisse (de allerbeste PV-logging website van NL!!!!); fenomenale presentatie van on-line PV-data; ontelbare fascinerende, informatieve, en veelal hilarische discussies
Wilfried van Sark eindredacteur BODE (O.D.E.); review en publicatie schaduweffecten artikelen; selectie en begeleiding PVSAT project
Willy Hoekman medewerkster Encore B.V. (Sunpower acties) en inmiddels werkzaam bij de Milieudienst West-Holland (PV-acties; subsidies)
Wim Sinke (ECN, Petten) voor pionierwerk aan de PV-technologie, volharding en de moed om door te gaan daar waar Den Haag het laat afweten

© 2005-2008 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)