starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
"goodies"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

"... enzovoorts"

Op deze pagina zullen zaken worden gepresenteerd die niet goed in het "format" van de andere secties passen, maar wel interessant genoeg zijn om aan geïnteresseerden voor te leggen.


Tabel energieverbruik

N.a.v. een felle discussie op een forum op de PvdA website over het uitstekende (reeds een tijd geleden door de Z.P.V. ingebrachte) voorstel van Diederik Samsom om subsidiëring van zonnestroom productie onder te brengen bij de nieuwe MEP-regeling (nov.-dec. 2004), kwam het onderwerp "energieverbruik" ter sprake en de "energetische terugverdientijd" van zonnepanelen. Over dat laatste is nog wel wat discussie (waarover niet?), hoewel het allemaal vele malen minder erg is dan gesuggereerd wordt, en jammer genoeg vanuit de "klager" niet met feiten ondersteund. Maar wat jaarlijkse energie- en ander kostbaar grondstofverbruik van de grootste "klager", het gemiddelde Nederlandse huishouden, en ons eigen huishouden betreft zijn de cijfers inmiddels wel duidelijk. Zie onderstaande tabel. "janco" doet het nog niet eens zo slecht dus, maar het kan allemaal nog veel beter, en met de milieuwinst die Polder PV daarmee al jaren boekt, en vooral ook doordat er in ons huishouden nooit een auto wordt gebruikt of met het vliegtuig wordt gevlogen, zijn die zonnepanelen inmiddels ook wel weer "energetisch" en/of "technisch" terugverdiend. Totdat met bikkelharde cijfers het tegendeel bewezen wordt en geen seconde eerder.

bron
gemiddelde
NL (2000)
"janco"
PolderPV
vóór PV
PolderPV
overig
PolderPV
ná PV (2003)

Jan Juffermans
of: wie doet het nog beter?

E (kWh)
3280
2800
1049
 
1123 (53)
?
G (m³)
2020
1500
...
370
...
?
W (m³)
107
80
...
29 (22)
...
?

Opmerkingen

Elektra

  • Gemiddeld jaarverbruik Nederlands huishouden is op alle fronten waarschijnlijk fors toegenomen sinds 2000, met name ook op het gebied van electriciteitsverbruik (er wordt soms verbruik van 3500 kWh/jaar of nog hoger genoemd).
  • "PolderPV vóór PV" is elektra verbruik voor installatie van zonnepanelen; "Polder PV ná PV" elektra verbruik in zonrijk jaar met 10 geïnstalleerde zonnepanelen (1020 Wp)
  • Elektra verbruik PolderPV licht gestegen in afgelopen jaar door frekwent computergebruik.
  • Vetgedrukt elektra PolderPV 2003 (tussen haakjes) = verbruik "extern" op jaaroverzicht energiebedrijf (m.a.w.: resthoeveelheid stroom waarvoor nog separaat betaald moest worden), niet synchroon lopend met de werkelijke verbruiksgegevens van 1 jan. - 31 dec., maar zeer goede indicatie gevend van de gigantische impact van de aanwezigheid van een, voor NL begrippen, middelgroot PV-systeem op het verbruik van een energiezuinig huishouden. Overige verbruikte elektra is dus allemaal zelf opgewekte, donkergroene zonnestroom.
  • Voor gedetailleerde analyse van onze maandverbruik cijfers, opwekking, consumptie en teruglevering van de opgewekte zonnestroom aan het net, zie de pagina meterstanden2.htm.

Gas

  • Gasverbruik PolderPV is ontleend aan omrekening van verbruikscijfers warm water en verwarming van onze stadsverwarmingsinstallatie naar gasverbruiks-equivalenten. De destijds (2000) gehanteerde omrekeningsfactor is 1 Gigajoule (stadsverwarming) = 46 m³ gas. Omrekening hiervan is uiteraard een zeer complex verhaal waar ik nog eens achterheen moet, maar het gaat hierbij om de "orde van grootte" die me al significant genoeg lijkt. In het uiteindelijke jaarverbruik zit ook nog de zeer geringe hoeveelheid gas (30 m³) die we voor het koken gebruiken verdisconteerd.
  • Zie ook voorbeeld van maandverbruik stadsverwarming op de D.E. nieuwspagina

Water

  • Uit onze waterverbruikscijfers blijkt wel dat wij de grondstof drinkwater als een kostbaar goed beschouwen (de voorspelling is dat er verschillende gewapende conflicten zullen ontstaan vanwege de beperkte beschikbaarheid van drinkbaar water in diverse regio's in de wereld).
  • Daar doen wij de laatste jaren nog een flinke schep bovenop door regentonnen te installeren, waarvan wij de "opbrengst" (aantal emmers gebruikt voor toiletspoeling e.d.) inmiddels ook registreren. Het vetgedrukte getal tussen haakjes geeft de werkelijk verbruikte (en dus betaalde) hoeveelheid drinkwater aan op jaarbasis; 23% van wat we in totaal aan water verbruiken is (gratis) regenwater.
  • Zie ook voorbeeld van maandverbruik water op de D.E. nieuwspagina

Tenslotte

Bovenstaande gegevens zijn cijfers per huishouden. Eigenlijk zou een veel betere vergelijking gemaakt kunnen worden op grond van verbruikscijfers per persoon. Immers, een gemiddeld huishouden bevatte volgens de cijfers van 2000 2,3 personen, ons huishouden 2 personen. Maar zelfs als we de cijfers terugrekenen naar verbruik per persoon, komt onze huishouding er nog steeds veel beter vanaf dan een gemiddeld huishouden in 2000. Daarbij komen uiteraard factoren als de "bezettingsgraad" van de bekeken woning. Ik zit heel erg vaak thuis, heel veel andere mensen verbruiken ook nog eens grote hoeveelheden energie en grondstoffen op hun werk elders, en die worden natuurlijk niet meegenomen in dit soort vergelijkingen. Dus altijd voorzichtig omspringen met dit soort cijfermateriaal, maar het ging mij dan ook om de orde van grootte van de verschillen, en het feit dat ondanks het feit dat ik heel veel thuis ben en tegenwoordig extreem veel computeruren draai, onze verbruikscijfers zeer laag zijn. Het kan, maar je moet wel willen.

PJS/Polder PV, 16 december 2004.


 

© 2004 Peter J. Segaar, Leiden (NL)