starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000

horendol word je d'r van

links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Ingezonden

Nog meer klinkklare nonsens

Reactie op artikel in Energie+. Aangeboden 31 mei 2007, maar niet geplaatst.

Subject: Energie+ nr. 27(3)/mei 2007: 32-33. Artikel over micro-WKK incl. dubieuze uitspraak over Nederlandse zonnepanelen.


Geachte redactie.

N.a.v. het artikel "Elektra uit micro-wkk is een restproduct" in het mei nummer van Energie+ rijzen de nodige vragen op. De belangrijkste vraag spitst zich wat mij betreft echter toe op de uitspraak over zonnestroom, op p. 34, die ik ontoelaatbaar acht.

Hieronder mijn reactie op de uitspraak van Maarten van Riet van Nuon Tecno:

"80% van de zonnecellen in Nederland produceert niks".

Van Riet van Nuon Tecno liegt dat het gedrukt staat en poneert hier een uitermate schandalige, zwaar politiek gekleurde en extreem tendentieuze uitspraak. Nota bene de holding waar hij voor werkt heeft volgens eigen zeggen (SenterNovem bijeenkomst 9 december 2005) via haar dochters 3.300 Sunpower systemen geleverd tussen 1998 en 2003, bestaande uit 16.500 PV-modules, elk voorzien van een OK4E-100 omvormer. Zijn eigen bedrijf is, onder zeer zware druk van particulieren en DE organisaties als ODE en ZPV tot de conclusie gekomen dat er iets moest gebeuren aan de gesignaleerde uitval van de OK4 omvormers (door NUON zelf vastgesteld 25% uitval op Texel), en heeft uiteindelijk samen met Sunpower partner Eneco een grootschalige renovatie actie opgezet waarbij duizenden Sunpower systemen van nieuwe omvormers (Soladin600) werden voorzien. Acties die zo'n beetje op hun einde lopen, met weer tevreden klanten als resultaat. Beldezon is inmiddels ook aan vervanging bezig na forse druk vanuit o.a. ODE, Delta is zonder de publiciteit te zoeken zelf de problemen te lijf gegaan, waarvoor ze een pluim verdienen.

Volgens onderzoek van ODE zijn er zo'n 50.000 OK4 omvormers verkocht in Nederland, gemiddeld 1 op 1 onder een 100 Wp (93-150 Wp) paneel geplaatst. Zetten we "hoog" in, met een 125 Wp paneel als gemiddelde, betreft het voor deze systemen maximaal 6,25 MWp aan zonnestroom vermogen, waarvan inmiddels dus alweer een aanzienlijk deel (NUON en Eneco samen al rond de 35.000 modules, met een hoog inschrijfpercentage op de renovatie acties) van een perfect werkende stringomvormer is voorzien. 6,25 MWp is van het volgens het CBS (november 2006) gepubliceerde 46 MWp geplaatste totale PV-vermogen slechts 13,6%, en dat getal is dus gezien de geslaagde renovatie acties nog veel te hoog en zal eerder in de buurt komen van een percentage wat ver beneden de 5% ligt. Het allergrootste deel van de in Nederland geplaatste PV-systemen met andere omvormer types functioneert perfect, in weerwil van de volstrekt onzinnige claim van energie"specialist" van Riet.

Die "80% produceert niks" van van Riet is, mede gezien het feit dat er de nodige crisismanagers in zijn eigen bedrijf sinds eind 2004 met de renovatie acties bezig zijn geweest te belachelijk voor woorden, het illustreert de hopeloze interne communicatieproblemen binnen de NUON holding, en dient bovendien in het licht bezien te worden van het totaal verziekte politieke klimaat om de mondiale successtory zonnestroom in Nederland de nek om te draaien ten faveure van de gevestigde fossiele orde.

Hoogachtend,

Peter Segaar/Polder PV

Continue monitoring (sedert maart 2000) van door NUON dochter geleverde Sunpower systemen (totaal 1,02 kWp) met tegen meerprijs gekocht data interface; OK4 omvormers naar binnen verplaatst (nauwelijks problemen meer). Gemiddelde jaaropbrengst: 931 kWh/kWp.

 


© 2007 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)