starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
Fukushima Dai-Ichi ramp
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Aan de rand van de nucleaire abyss: Japan's kernramp maart 2011

Direct naar laatste bericht


Introductie

Vanuit de oneindige oceanen en de zeeën zullen de golven nog miljarden jaren overal ter wereld op de kusten belanden. Meestal kabbelend, rustig brekend op een van de vele duizenden stranden. Ietwat heftiger stukslaand op miljoenen kilometers aan rotskusten. Regelmatig tot flinke hoogte opgezwiept door periodieke stormperiodes en iets minder regelmatig tot dijkwacht alarm leidend bij heftige zware stormen die binnen een normaal modern mensenleven meermalen voorkomen, en die af en toe zelfs tot flinke duinafslag en kostbare "zand suppletie" operaties leiden (zoals met name in ons grotendeels onder de zeespiegel liggende Nederlandse kikkerlandje).

Niets is echter bestand tegen de (hoge) "golf in de haven". Zoals de Japanners met respect altijd de alles op zijn pad vernietigende tsunami hebben genoemd. In de moderne tijd vooral bekend geworden door de verschrikking in de kerstnacht van 2004 toen voor de kust van Sumatra een diepe zeebeving (positie drie op de wereld ranglijst van geregistreerde aardbevingen, met 9,1-9,3 op de schaal van Richter) een van de grootste drama's in het kustgebied rond de Indische Oceaan veroorzaakte. Met een alles om zich heen verpletterende tsunami met golven tot soms dertig meter hoog, die meer dan 230.000 mensen in veertien landen het leven kostte. En hele gemeenschappen en infrastructuur wegvaagde (Wikipedia).

Voor mensen met een functionerend geheugen nog maar relatief kort daarna, op 11 maart 2011, om 14:46 lokale tijd (JST = 05:46 UTC), op 130 kilometer afstand (epicentrum) van de Pacifische oostkust van het Oshika schiereiland van Tohoku bij de miljoenenstad Sendai (Miyaki Prefectuur van het hoofdeiland Honshu), en op een diepte van maar liefst 32 kilometer (hypocentrum) op de grens waar de Pacifische tectonische plaat onder die van noord Honshu duikt, werd middels alweer een zeebeving de aanzet gegeven tot mogelijk de grootste ramp uit de moderne geschiedenis van Japan.

Een verschrikkelijke zeebeving met een kracht van 9,0 op de schaal van Richter (oorspronkelijk op 7,9, maar al snel op 8,9 geschat), momenteel een van de vijf krachtigste geregistreerde "aard"bevingen ter wereld. De aardbeving werd letterlijk met de ietwat omstandige frase "Tohoku region Pacific Ocean offshore earthquake" omschreven, later werd het in de volksmond de "Sendai aardbeving", genoemd naar de zwaar getroffen miljoenenstad het dichtst bij het epicentrum gelegen. Vooral de gevolgen van de direct op de zeebeving volgende, wederom alles vernietigende tsunami, die met het tempo van een vliegtuig richting de dichtbij gelegen Japanse kust voortraasde, en tot zelfs zo'n 10 kilometer landinwaarts, maar over de volle lengte zeker enkele kilometers kustgebied alles met de grond gelijk maakte, zijn vernietigend geweest.

En ze vormde vooral de aanzet tot wellicht de op een na grootste nucleaire ramp in de humane geschiedenis, waar op deze pagina de aandacht grotendeels naar uit gaat. De destructie door fatale gevolgschades en mogelijk menselijk falen bij het Fukushima Dai-Ichi nucleaire complex (ook wel Fukushima nr. 1 genoemd, ter onderscheiding van het bijna 12 km. zuidelijker gelegen, vooralsnog licht getroffen Fukushima 2 complex, "Dai-Ini"). Waar alle noodkoelsystemen op verbijsterende wijze in een vreselijke kettingreactie aan gebeurtenissen na elkaar uitvielen. Met minimaal vier zwaar beschadigde reactor gebouwen tot gevolg in een drama wat zijn weerga niet kent. En wat de atoomsector op de wereld op zijn grondvesten deed schudden, nog voor het 25-jarige "jubileum" van de grootste kernramp aller tijden (afgezien van de atoombommen op het Japanse Hiroshima en Nagasaki die het einde van WOII inluidden): de explosie van de vol in bedrijf zijnde grafiet reactor kerncentrale in Tsjernobyl in destijds nog Rusland (nu: Oekraïne).

Polder PV heeft uitgebreid verslag gedaan van met name de verschrikkingen in de beginfase rond het Fukushima complex, en alle berichten ter zake heb ik intussen op deze speciale pagina bij elkaar gezet. Het recentste bericht staat bovenaan.

http://en.wikipedia.org/wiki/2011_Sendai_earthquake


21 november 2011: INPO® rapport: what happened at Fukushima? Inmiddels is een zeer uitgebreid document verschenen bij het in Atlanta (Georgia, U.S.A.) zetelende Institute of Nuclear Power Operations (INPO®). Het rapport, 104 pagina's lang, beschrijft minutieus de verschrikkelijke gebeurtenissen rond Fukushima / Daiichi, op alle mogelijke niveaus. Van puur technische, historische, tot organisatorische aspecten. Talloze details en de nodige plaatjes van de hardware en opbouw van de Fukushima reactoren, de gebouwen, en alle benodigde harde en zachte parafernalia die nodig zijn om zo'n complex überhaupt overeind te kunnen houden.

Naar al rap was gebleken: een reus op lemen voeten. Die we vooral niet opnieuw moeten gaan bouwen, in wat voor "inherent veilig geachte" hoedanigheid dan ook. De mens is immers veel te dom en te arrogant gebleken om zoveel geconcentreerde energiemacht in handen te hebben. De mens moet nederiger worden. Anders graven we onherroepelijk ons eigen graf en stappen we met verhaegiaense oogkleppen op de weg richting Armageddon.

Dit is nog maar de "nul" versie van deze studie. Er zullen vast nog veel meer heftige rapporten gaan volgen. Maar dat laat onverlet dat kernsplijting een blijvende doodlopende weg was, is, en altijd zal blijven. Vooral interessant voor blinde, stalinistische powermongers en stroom zuipers die niet zijn geïnteresseerd in onze toekomst.

"Special Report on the Nuclear Accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station"


12 april 2011: Murphy's Law en kernenergie: worst case scenario's sometimes happen... En dat is bij kernenergie totaal onvergeeflijk en ontoelaatbaar. Het mag nooit misgaan. En toch gaat het, hoogst onrustbarend binnen een mensenleven, meermalen gigantisch mis. De geleerden en de veiligheidsprofeten blijken elke keer weer te hoog van de toren te blazen over die "inherente" veiligheid, en de meest onwaarschijnlijke scenario's van al blijken ondanks alle veiligheids-poeha toch te geschieden. Omdat de toekomst onvoorspelbaar is en altijd verrassingen voor ons hoogmoedige lieden in petto heeft. Scenario's die zelfs nooit in de ergste nachtmerries van de kernsplijt gelovigen zijn voorgekomen. Ze gebeuren. En nu is, ook al is het slechts een "provisional" status, voor reactoren 1 tot en met 3 de hoogste ongeval status voor Fukushima vergeven. Door de eigen Japanse atoom veiligheidsinstantie, NISA. Status 7 is toegekend, en IAEA, de internationale atoomlobby pur sang, moest dat op de eigen site open en bloot toegeven. Knarsetandend, waarschijnlijk, maar ze hebben eieren gekozen voor hun geld en "de openlijke" (koninklijke???) weg gekozen. Maximale openbaarheid. Al weten we natuurlijk nooit hoeveel van de echt gevoelige informatie ooit via IAEA boven tafel zal komen. Wie weet is het deksel van de radioactieve beerput slechts op een kiertje gezet...

^^^
Screendump van Fukushima special pagina op de website van het Internationale Atoom Energie Agentschap, IAEA, waarbij de "provisional" opwaardering voor het "ongeval klasse niveau" voor reactoren 1-3 in een keer van 5 naar de zwaarste klasse 7 omhoog wordt gebracht door de Japanse nucleaire waakhond NISA. Dezelfde klasse als het nog steeds niet "een-op-een" vergelijkbare "incident" bij Tsjernobyl. Maar beslist nu al met verschrikkelijke gevolgen voor Japan en mogelijk haar wijdere omgeving (in ieder geval de "oneindige" Pacifische Oceaan, waar al onnoemelijk veel liters radioactief water in zijn geloosd...).

Over het zwaar beschadigde reactorgebouw nummer 4, met de complete splijtstaven verzameling uit de primary containment aanwezig in een rokende "fuel pool" hoog in het gebouw bizar genoeg geen woord. Die rook gaat direct de lucht in via het zeer zwaar beschadigde gebouw. En u en ik willen waarschijnlijk niet weten wat er voor "unspeakable substanties" er in die rook zitten...

© IAEA (deze webpagina)

Ik heb een maand lang niets meer over Fukushima bericht. Dit is immers een zonnestroom informatie website, en geen kernenergie informatie site. U kunt bakken vol info op talloze websites vinden die tot in groot detail op de materie in gaan. U kunt er avonden mee vullen, aan fascinerende, maar ook aan gruwelijke details.

Dat het een onvoorstelbare ramp was voor zowel Japan als de internationale humane samenleving (en vergeet niet het leven in zee en op land), was mij al zeer snel duidelijk toen ik eenmaal ging graven naar informatie wat er nu eigenlijk "aan het geschieden" was aan de andere kant van onze prachtige planeet (zie mijn eerdere berichtgeving op deze pagina, die een poging verwoorden). Er zijn inmiddels talloze persorganen op deze, hoe wrang en bitter dat ook mag klinken, "mediagenieke" ramp van wereldformaat gedoken, waarbij natuurlijk de enorme gevolgen van de aardbeving en vooral van de tsunami nooit vergeten mogen worden, omdat er immens menselijk leed en fysiek schade is geleden en nog zal gaan komen. Daar is "Fukushima" als zwartste nucleaire scenario nog eens bovenop gestapeld. Met onpeilbare gevolgen voor de bevolking die, zoveel is al lang duidelijk, al lang uit die steeds dodelijker 20-30 km. zone rond het complex vertrokken had moeten zijn, naar veilige oorden (in een land wat aan chronisch gebrek aan land heeft waarop die mensen kunnen worden gehuisvest). Tot nu toe is dat nog steeds niet gebeurd, en alleen dat al is een menselijk drama in the making.

De sluipmoordenaar radioactiviteit is weer volop haar vernietigende werk aan het doen, voor de zoveelste maal. Niet met een grote knal en directe fall-out, zoals bij de nog steeds "onvergelijkbare" ramp Tsjernobyl, die zich feitelijk in slechts een paar dagen voltrok (explosie van een totaal ander type reactor onder full power, en afwezigheid van een degelijk gebouw die de uitstoot mogelijk [niet zeker!] had kunnen beperken). Maar mogelijk nog veel verwoestender, zolang het Fukushima complex de meest verschrikkelijke stoffen blijft uitbraken in lucht, water, en de onzichtbare troep op land laat uitregenen. Die lang-jarige gevolgen, dames en heren, zullen nauwelijks de pers halen, omdat ze zo moeilijk "grijpbaar" cq. "herleidbaar" zullen blijken. Omdat ze over vele jaren, mogelijk weer decennia uitgesmeerd vele mensenlevens gaan verwoesten. In een tijdsspanne die "media" helemaal niet aan kunnen qua berichtgeving, dat is namelijk niet "spannend" en "nieuwswaardig" meer. En dus haken de lezers/kijkers al na korte tijd af. Omdat het voor hen "ongrijpbaar" en "niet meer te bevatten" is geworden.

Levens van mensen die mogelijk al alles wat hen dierbaar was kwijt zijn staan op het spel. Mensen die geen kant op kunnen en deels zelfs naar hun radioactief besmette woonstee zijn teruggekeerd, levend van wat hun regering of de talloze internationale hulpdiensten hen kunnen aanbieden. In totale ontreddering levend. Overgeleverd aan de ongenade en moordzucht van een onzichtbare, reukloze, onhoorbare, niet te proeven dreiging, en mogelijk een langzame, vreselijke lijdensweg als de cumulatieve doses, op moeilijk te traceren wijze, hun vernietigende werk eenmaal hebben aangevangen. Met mogelijk de dood tot gevolg. Op een tijdstip wanneer voor de internationale gemeenschap Fukushima al lang weer uit het collectieve geheugen verbannen zal zijn of een vage, grijze, en weinig aansprekende gebeurtenis uit het verre verleden. Tot, wellicht, de volgende "ramp die nooit had kunnen cq. moeten gebeuren" zich wederom voltrekt, want Turkije en Indonesië willen van geen wijken weten en nieuwe kerncentrales gaan bouwen in twee van de meest aardbevingsgevoelige delen van onze roerige planeet. Stekeblind voor de catastrofe die zich nog in volle omvang aan het voltrekken is, in Japan. Beide landen hebben een onvoorstelbaar groot potentieel voor zonnestroom. Zie de instralingskaarten: Turkije (deze en deze bronnen), Indonesië (slide 25 van deze power point presentatie).

Man-made nuclear energy: "Leuk" als het goed gaat, en in handen van slechts een paar al veel te dominante, übermachtige en nauwelijks meer door nationale staten te controleren mondiale monopolisten die er goud geld aan (moeten) verdienen, anders hadden ze die zooi al lang stil laten leggen. Een verschrikking voor de mensheid en onze van gratis zonnestraling vergeven planeet.

Kom alstublieft bij zinnen, kernfysici. Als u het niet voor uw naasten of voor uw erfgenamen doet: doe het in Gaia's naam voor uzelf. Maak uzelf niet tot de risée van ons hoogmoedige ras. Maar kom s.v.p. tot inkeer.

Zaterdag 16 april 2011 grote demonstratie in Amsterdam. Om iedereen er aan te helpen herinneren dat de weg vooruit (richting 100% Erneuerbaren) wel degelijk een wenselijke keuze is en een wenselijke keuze blijft, die we kunnen blijven maken, en waar iedereen aan mee kan doen (i.p.v. slechts een paar machtige bedrijven waar alle geld naar weg lekt). Weg van het stalinistische kernsplijt bolwerk waar alleen veel te dominante ondernemingen aan verdienen en die de "neveneffecten" externaliseren en op onze schouders afwentelen. Die onzalige en krankzinnig ingewikkelde technologie is niet aan de mensheid besteed. Basta! Stoppen daarmee! Geen nieuwe kerncentrales. Breng het vuur terug naar de Goden, waar je het stal, Prometheus!

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/12_42.html
http://www.isis-online.org/uploads/isis-reports/documents/Accident_Sequence_Fukushima_31March2011.pdf (gedetailleerde reportage over de "Unmonitored Releases" van de Fukushima Dai-Ichi kerncentrale tijdens de ramp)
http://www.nisa.meti.go.jp/english/files/en20110412-4.pdf (het officiële document van NISA waarin de rating voor het ongeluk wordt opgetrokken naar level 7, "maar er 10% van de straling is vrijgekomen van de hoeveelheid die vrij kwam tijdens het Tsjernobyl drama")


19 maart 2011: Spent-fuel-pools beginnen een etterende zweer te worden. Een week na de 9,0 Richter zeebeving heeft het Japanse NISA, en ook het Internationale Atoom Agentschap hun eigen inschatting van een nucleair "stadium 4 event" (Accident with Local Consequences) op moeten schalen naar een "stadium 5 event" (Accident with Wider Consequences, zie IAEA/INES schaal, pdf). Volgens IAEA echter alleen voor de problemen met de koeling van reactoren nrs. 2 en 3 (NISA resp. IAEA), met slechts schaal 3 (Serious Incident) voor de problemen met de "spent-fuel-pool" van reactor gebouw nr. 4. Maar, vreemd genoeg geen indicatie voor vergelijkbare problemen in het nog veel zwaarder verwoeste reactor gebouw nr. 3. Wel echter weer een indicatie "level 3" voor de koelingsproblemen in drie van de reactoren in de ruim 10 kilometer zuidelijker gelegen Dai-Ini plant, waar tot nu toe nog geen al te onrustbarende berichten vandaan zijn gekomen (in ieder geval gezien de absurde gebeurtenissen in het Dai-Ichi complex).

Die "level 5" (mogelijk nog steeds te laag ingeschat gezien het "close to level 6 predikaat" van het Amerikaanse ISIS, al op 15 maart jl.) betekent dat er niet alleen maar lokaal "gevolgen" zullen zijn, maar ook in de wijdere omgeving. Dit betekent mogelijk dat er stralende deeltjes uitgestoten zullen zijn of worden over een wijder gebied dan de centrale zelf. Al is nog niet duidelijk hoe ver dat zal kunnen gaan reiken, en in welke mate dan wel. Als er tenminste geen explosies meer zullen komen, kan dat redelijk beperkt blijven. Maar dat zal ook sterk van de lokale weerscondities af gaan hangen, met name de sterkte en richting van de wind. Onduidelijk is wat de relatie met die koeling problemen is en de voor "level 5" te verwachten "effecten voor de omgeving". Mogelijk heeft de claim dat 3 procent van de brandstofstaven in drie reactoren zwaar beschadigd zou zijn (al is het in de hel die daar nu actueel is moeilijk vast te stellen of dat inderdaad het geval is).

Activiteiten
18 maart (lokale tijd) werd er door brandblus spuiten (waarvan een geleend van het Amerikaanse leger) uit alle macht in korte toerbeurten gepoogd om met name het reactor gebouw van nr. 3 te vullen op de plek van de beruchte "spent-fuel-pool". Zowel militair SDF personeel (50 ton water) als brandweer korpsen ("disaster relief specialists" uit Tokyo, 90 ton) werden ingezet in korte shifts om de stralings-schade voor de mensen zoveel mogelijk te beperken. De effecten ervan worden als twijfelachtig beschouwd, al werd er kort een daling van het stralingsniveau gemeten (zie ook Kyodo News bericht). Tevens werd gisteren al een power-line getrokken naar het complex om te proberen de primaire koeling voorzieningen weer op gang te krijgen die massaal zijn uitgevallen op 11 maart, waarschijnlijk door de tsunami. Te beginnen met reactor nummer twee, die op de laatste DigitalGlobe foto van 18 maart nog steeds een tale-telling stoompluim vertoont uit het gat in de oostfaçade.

Het zal echter volgens de Japanse autoriteiten nog even duren voordat alles weer opgestart zal kunnen worden. Er moet een provisorisch verdeel substation worden gemaakt, en, het gevaarlijkste, personeel zal in de reactorgebouwen moeten proberen provisorische verbindingen te gaan maken zodat de stroomvoorziening van de hoofdpompen weer opgestart kan worden. Als die niet zijn beschadigd natuurlijk. Er kan dus nog van alles misgaan bij die operatie. Amerikaanse experts twijfelen openlijk aan de effectiviteit en urgentie waarmee de Japanners de nucleaire noodsituatie hebben aangepakt (Kyodo News).

''This is what you call the last-ditch stuff...''

Robert Alvarez (senior scholar, Institute for Policy Studies, over de wijze waarop de Japanners de nucleaire crisis te lijf zijn gegaan)

Het gevaar van de opslagbassins revisited
Mogelijk nog erger dan de primaire reactor kernen, die al dagen lang met corrosief zeewater worden volgepompt (lees: voor altijd afgeschreven), worden de monumentale problemen met de mogelijk deels zwaar beschadigde bassins met afgewerkte cq. "geparkeerde" reactorstaven in het Fukushima Dai-Ichi complex door veel persagentschappen (tot onze nationale diensten aan toe) weinig inhoudelijk bediscussieerd. Dat is merkwaardig, want als je weet wat er in die "spent-fuel-pools" bovenin de reactor gebouwen zit, zou je je ernstig zorgen moeten gaan maken. Dat heeft hoogstwaarschijnlijk ook met die verhoging van de "gevaren schaal" te maken, door de Japanse opzichter en IAEA. Als je dan ook nog beseft dat die bassins slecht zijn te bereiken door de spuitploegen die nu al twee dagen bezig zijn deze radioactiviteit genererende, mogelijk zwaar beschadigde betonnen bakken met gevaar voor eigen leven te vullen, weet je dat het goed mis is.

Enkele uitstekende en informatieve Engelstalig artikelen over de grote gevaren rond de mogelijk zeer zwaar beschadigde "spent-fuel-pools" vindt u onderaan gelinkt. Byzonder interessant is dat er verwezen wordt naar een power point presentatie van een medewerker van TEPCO, die nu op diverse plaatsen op internet is te vinden, ook onderaan gelinkt. Daarin wordt uitgelegd wat de aanpak van TEPCO in o.a. de Dai-Ichi centrale is met die "spent-fuel-pools", hoe die later naar het op de begane grond liggende "common-pool" bassin worden overgebracht, en als ze genoeg zijn afgekoeld uiteindelijk in "dry casks" hier worden klaargemaakt voor verdere opslag in een geplande "final" storage, die echter slechts voor 50 jaar schijnt te zijn bedoeld... De getallen voor deze lokatie zijn verbijsterend (status maart 2010):

 • 1.060 ton uranium opgeslagen (totaal voor drie kerncentrale complexen van TEPCO wordt dat zelfs meer dan 5.000 ton).

 • 10.149 "uitgewerkte" doch nog steeds actieve splijtstof staven ("assemblies"). Als we naar het hierboven opgegeven gewicht terug rekenen zou dat gemiddeld per staaf neer kunnen komen op 0,1 ton (plm. 104 kg.).

 • Totale (maximale) capaciteit in de "spent-fuel-pools" maar liefst 8.310 stuks, wat per "pool" (1 per reactor gebouw) maximaal 1.385 stuks zou zijn.

 • Er waren 3.450 stuks opgeslagen in de "spent-fuel-pools" in maart 2010, wat neer zou komen op een gemiddelde van 575 stuks per bassin (per gebouw, dus). Die zich hoog in de reactor gebouwen bevinden, ongeveer op de hoogte van de bovenkant van de primaire reactor die een soort omgekeerde gloeilamp vorm heeft, de bol beneden.

 • 6.291 stuks opgeslagen in de "common pool" op de begane grond. Een gebouw wat mogelijk door de tsunami is aangetast, en er mogelijk corrosief zeewater in het enorme bassin terecht gekomen kan zijn. Al laten satelllietfoto's geen byzondere schade aan andere gebouwen op het terrein zien die door een tsunami veroorzaakt zou kunnen zijn.

 • 408 "dry casks", een soort van semi-permanente "droge" opslag in liggende containers, die bedoeld schijnen te zijn voor "langdurige" opslag nadat de ergste straling is verdwenen.

 • Totale capaciteit van dit complex 15.558 reactorstaven.

 • Nieuwbouw plannen voor een monsterachtig "droog" opslag complex genaamd Mutsu Facility in het noorden van het hoofdeiland Honshu, met een capaciteit van dik 5.000 ton aan uranium staven...

 • Ook al is de exacte latere status niet bekend, gezien de enorme jaarlijkse "productie" van nog hete reactorstaven (TEPCO rept van een absurd aantal van ongeveer 700 stuks per jaar), en een blijkbaar onrustbarende trend tot "re-racking" (het dichter op elkaar pakken van de reactorstaven in de bassins), zullen er beslist per "pool" vele honderden reactorstaven aanwezig zijn geweest (enkele tientallen tonnen uranium staven) ten tijde van de aardbeving en de vreselijke gevolgen daarvan. In de voor inspectie uitgezette reactoren waaronder nummer 4 zou het "gedrang" het grootst kunnen zijn geweest in de bassins, omdat de hele primaire reactor leeg is geruimd en ergens "gestald" moest worden...

Het gaat hier dus duidelijk om mogelijk tonnen uranium staven per "getroffen" bassin (minimaal die van nummers 3 en 4, mogelijk ook in het geëxplodeerde gebouw van nr. 1), die mogelijk onbeschermd aan de atmosfeer zijn/worden blootgesteld. Reactor drie had MOX (plutonium/uranium) voeding in de primaire core. Afkomstig van het Franse AREVA (die ook die peperdure reactor in het Finse Olkiluoto bouwt die gruwelijk over het budget heen is....). Waarvan we maar moeten hopen dat daar geen exemplaren van in de "pool" hebben gestaan, want die bevindt zich in het zwaarst getroffen reactor gebouw waarvan de bovenzijde compleet vernietigd lijkt te zijn...

"Unlike natural disasters, such as earthquakes, with nuclear accidents, 'the end never comes,' Patterson said.

''This just goes on forever, because the effects of radiation go on forever,'' he said."

Jeffrey Patterson (radiation exposure specialist, in Kyodo News)

Ook de "common pool" in een apart gebouw is een potentieel gevaar: die kan immers door de tsunami zijn gecompromitteerd, zout water kan in het enorme bassin zijn gekomen, leidend tot corrosie van de zirconium omhulsel van de splijtstaven, etc. Ultieme opslag in "dry casks" is ook een vraagteken. Zijn nog niet helemaal gevulde "casks" wellicht door de tsunami naar elders versleept? Niemand die het weet. Volgens TEPCO zelf:

* On March 18th, regarding the spent fuel in the common spent fuel pool, we have confirmed that the water level of the pool is secured. A detailed inspection is under preparation.
* common spent fuel pool: a spent fuel pool for common use set in a separate building in a plant site in order to preserve spent fuel which are transferred from the spent fuel pool in each Unit building.

* On March 17th, we patrolled buildings for dry casks and found no signs of abnormal situation for the casks by visual observation. A detailed inspection is under preparation.
* dry cask: a measure to store spent fuel in a dry storage casks in storages. Fukushima Daiichi Nuclear Power Station started to utilize the measure from August 1995.

Wat betreft die "common spent fuel pool": Dat het "water level" veilig zou zijn zegt nog niets over eventuele contaminatie met corrosief zeewater daar. Er zouden volgens de eigen PPT presentatie 6.291 nog vele maanden/jaren af te koelen staven in dat enorme bassin zijn opgeslagen...

En over die "dry casks": laten we hopen dat ze de waarheid spreken. De situatie is nu al extreem onoverzichtelijk voor die 180 dappere mensen daar, met major problems everywhere...

Dit alles nog even afgezien van het ongetwijfeld besmette zeewater wat van de besproeide installaties naar beneden is gekomen, en mogelijk direct is afgevloeid de Stille Oceaan in. Mogelijk direct de voedselketen in richting vissen die de Japanners oh zo graag eten...

Zand erover dan maar?
Op 18 maart ook voor het eerst openlijke speculaties over het in beton en/of zand storten van de hopeloze puinhoop die dit complex is geworden (reactor gebouwen nrs. 1-4), zie artikelen in Trouw en de Daily Mail. Dat doet sterk denken aan de hopeloze situatie rond Tsjernobyl (een ramp die nog steeds niet is te vergelijken met de huidige nucleaire desaster), en die ongelofelijk kostbaar zal kunnen worden gezien de enorme omvang van de getroffen lokatie. Een "simpele sarcofaag" zal hier niet kunnen volstaan, ook al gezien de forse oppervlakte. Dat gaat monumentale bouw inspanningen vergen, met alle risico's van dien, zowel tijdens de bouw (radioactiviteit in de lucht!!!). Maar vooral ook: is de situatie dan wel veilig en controleerbaar, met al die ziedende nucleaire rommel, bedekt en wel??? Beton gaat, "zomaar gestort" gegarandeerd scheuren. Dat moet dus een "technisch bouwwerk" worden om erger te voorkomen. Niemand zal de gevolgen van "zand en beton er over" kunnen voorspellen. Het gaat als het al zo ver komt in ieder geval goud geld kosten.

http://www.dailymail.co.uk/ ... /Nuclear-plant-chief-weeps-Japanese-finally-admit-radiation-leak-kill-people.html (TEPCO Managing Director Akio Komiri kan emoties niet meer bedwingen als hij toegeeft dat de straling ter plekke dodelijk kan zijn voor zijn personeel. Foto's van de beruchte groene slijtstaaf verplaats kraan in reactor gebouw nummer 4, en een foto van Reuters die de "spent-fuel-pool" laat zien zoals die er normaal gesproken uit hoort te zien... nu echter waarschijnlijk droog gekookt, met rampzalige gevolgen; diverse andere high-resolution foto's, interessant achtergrond artikel)
http://www.dcbureau.org/2...plosion-at-fukushima.html (artikel met onrustbarende analyse van de grote gevaren van de "spent-fuel-pools" bovenin de reactor gebouwen, maar ook bij de "common-spent-fuel-pool" op de begane grond)
http://www.digitalglobe.com/ ... /japan_earthquaketsu_fukushima_daiichi_march18_2011_dg.jpg (nieuwste DigitalEarth foto van 18 maart 2011, met haarscherp vastgelegd de monumentale schade aan het complex. Tijd onbekend; er komt nog donkere rook uit gebouw nr. 4, de stoompluimen van reactor gebouw nr. 3 lijken te zijn verdwenen [gevolg water spuit operatie???], maar er is nog steeds een stoom pluim uit het gat in de zijkant/oostfaçade van nr. 2 te zien. Let ook op het zwarte gat in het dak van het hoge gebouw vlak voor reactor gebouw nr. 3 [tweede van links], veroorzaakt door neervallend puin van het omhoog geëxplodeerde dak van dat gebouw. Ook is de afvoer richting schoorsteen [middelste vakwerk mast] van gebouw 3 onderbroken.)
http://www.economist.com/blogs/babbage/2011/03/fukushima_crisis (achtergronden van de gevaren van de "spent-fuel-pools" en verdere bespiegelingen op de actuele situatie met de kerncentrales)
http://www.iaea.org/newscenter/news/tsunamiupdate01.html (status update van IAEA: nog lang geen "stabilisatie", wel lichte verbetering. Opslag bassins zijn grootste hoofdpijn dossier)
http://www.nirs.org/reactorwatch/accidents/6-1_powerpoint.pdf (power point presentatie van medewerker van TEPCO van 16 november 2010 met de nodige onrustbarende getallen over hun "spent-fuel-pool" opslag activiteiten, waaruit blijkt dat er in het complete Dai-Ichi complex 1.760 ton uranium splijtstof is opgeslagen, er 3.450 "uitgewerkte" splijtstofstaven ("assemblies") per "spent-fuel-pool" hoog in elk reactor gebouw zou zijn opgeslagen, 6.291 stuks in de op de begane grond gelegen "common pool", en 408 "dry casks" op deze lokatie...)

Officiële status report van Fukushma reactors door IAEA:
http://www.slideshare.net/iaea/summary-of-reactor-unit-status-at-18-march-graham-andrew


17 maart 2011: Filmpje uit helikopter boven kernreactor complex Fukushima Dai-Ichi. Een merkwaardigerwijs slecht, amateuristisch en bepaald niet met vaste hand gefilmde video verscheen op internet met onmiskenbaar beelden van de verwoestingen van drie van de vier getroffen gebouwen met de reactor installaties. Ik wil u dit beeld niet onthouden, van de mogelijk gevaarlijkste (?) nummer vier:

^^^
Detail van het YouTube filmpje, screendump van plm. 1:32 in het filmpje. Getoond wordt de zuidfaçade (links) en oostfaçade (midden) van reactor gebouw 4. Rechts nog net een restant van het zwaar getroffen gebouw met reactor 3 (zuidfaçade; nummers door mij aangegeven in de screendump). Zie ook foto van World Nuclear News site verderop!

Ik kon zo snel geen directe YouTube link vinden die (bij mij) werkte. Het in het Japans gesproken en van Japanse karakters voorziene filmpje is bij mij goed af te draaien bij het bekijken van deze post op het Earthquake special forum op Gathering Tweakers (daar "embedded"). Met dank aan contribuant Eeruku.

Zeer duidelijk aan bovenstaande video screendump is te zien dat behalve een vrijwel volledig betonloze oostfaçade (met nog twee "vrolijk versierde" wit-blauwe elementen los bovenin hangend in de stalen behuizing), en de al eerder op de JiJi foto vastgestelde geperforeerde noordfaçade (hier niet zichtbaar), dus ook zeer duidelijk de zuidfaçade zeer ernstig blijkt te zijn beschadigd. Met minstens twee enorme gaten waaruit blijkt dat zeker een derde van de betonnen afscherming kwijt is geraakt aan deze zijde, mogelijk het gevolg van twee aparte explosies. Een somber stemmend beeld wat niet anders kan leiden tot de conclusie: dit is een volledig aan de atmosfeer blootstaand gebouw, wat zo "lek" is als een mandje.

Bij het rode symbool heb ik een onheilspellende brandhaard aangegeven waaruit bruinachtige rook tevoorschijn komt (zie gele pijl en filmpje). Ik hoop niet dat die brandhaard te herleiden zal blijken te zijn tot een rokende, droog gekookte "spent fuel pool", die door brandweerlieden "natgespoten" had moeten worden. Want als dat zou kloppen, zijn de rapen goed gaar. Laten we hopen dat het slechts een "onschuldig" onderdeel binnen het gebouw is, wat daar smeult.

Echter, een foto die is gepubliceerd op de World Nuclear News site doet het ergste vrezen:

^^^
Foto van World Nuclear News site, met hoog contrast en stap extra scherpte hier door Polder PV weergegeven. Teksten zijn van de hand van de webmaster van Polder PV, en zijn interpretatie van het getoonde.

Foto afkomstig van © World Nuclear News (17 maart 2011, this webpage).

Voor een nog scherpere detailfoto van de "kraan", zie deze link op een Australische nieuws-site.

Op bovenstaande foto is het enorme gat in de zuidfaçade van reactor gebouw nr. 4 zichtbaar (oostfaçade aan zijde Pacifische Oceaan aan rechterzijde in schaduw). Zeer duidelijk is een zware groene installatie te zien die zeer goed mogelijk de elders (op NHK World, dit bericht) bedoelde "licht-groene kraan ontworpen voor het hanteren van spent fuel" kan zijn. Waarbij met "spent fuel" hoogstwaarschijnlijk de uit de primaire reactorkern gehaalde uitgewerkte, doch nog steeds minstens 2 jaar te koelen splijtstof staven wordt bedoeld. En die hier mogelijk al in verregaande staat van ontbinding zouden kunnen zijn. Zie voor verdere analyse de betreffende pagina op World Nuclear News. Meest tale-telling uitspraak daar m.b.t. de getoonde situatie (vetdruk Polder PV):

"However, the high levels of radiation and presence of hydrogen at unit 4 strongly indicate that fuel is uncovered and suffering damage in the pond, although it was not clear that the pond actually emptied. Officials were reassured the pond contained at least some water, based on helicopter observations."

De laatste opmerking slaat waarschijnlijk op de frase in het betreffende NHK World bericht:

"The firm says it believes that the shining white object below the crane is the surface of the spent fuel cooling pool."

Echter: bij dat NHK World bericht staat een andere foto met, zoals ook gemarkeerd, een situatie op het dak restant van het zwaar verwoeste reactor gebouw nr. 3, waar witte rook, vermoedelijk stoom wordt getoond, zoals dat ook op andere foto's (o.a. DigitalGlobe nieuwste overzichtsfoto van 17 maart, en op de video) is te zien. Ik heb nog geen duidelijk identificeerbare foto van reactor gebouw nummer 4 gezien waar vandaan zo'n duidelijke helderwitte pluim komt, maar deze wel alleen maar gezien vanaf het dak en/of de zijkant (westzijde) van het gebouw om reactor 3 (en ook vanuit een gat in de oostfaçade van het nog intacte reactorgebouw nr. 2)... Dus ik vermoed dat de tekst van NHK slaat op de situatie zoals die in de foto op de website van World Nuclear News wordt getoond, en niet op de eigen foto (die op gebouw nr. 3 slaat, het fysiek zwaarst getroffen gebouw in het complex, na de vermoedelijk meest intensieve, op de bekende video gefilmde explosie).

Het bijkomende probleem is dan: ik zie nergens het door NHK en zogenaamd door TEPCO gerapporteerde "white object" op deze foto (of op de video vanuit de helikopter), wat door zou moeten gaan als het (water?)oppervlak van de "spent fuel cooling pool"... Dus daar komen we geen steek mee verder. Is er werkelijk in het gebouw van reactor 4 een "wateroppervlak" waargenomen wat die "pool" zou moeten voorstellen? Ik heb daar tot nu toe nog geen enkel bewijs voor gezien, en dat zou tot nadenken moeten stemmen, mede gezien de sterk afwijkende kleur van de uit gebouw nr. 4 komende rook op de video vanuit de helikopter. Er zouden in dat bassin misschien wel een paar honderd hete reactor staven opgeslagen kunnen zijn, volgens een uitermate onrustbarende analyse van de BBC (link onderaan). TEPCO houdt daarbij in een worst case scenario rekening met een "re-criticality" van een eventueel droog gevallen massa reactorstaven. Dat houdt immers de mogelijkheid van een niet meer te reguleren kernsplijtings-reactie in, omdat er teveel splijtbare stof zeer dicht op elkaar staat of misschien wel zelfs tegen elkaar aan is gekomen/geaccumuleerd, mogelijk door breuken en/of desintegratie van de splijstof staven in het bassin...

Gebouw 3
En dat is nog niet alles, bekijkt u het schokkende (en schokkerig opgenomen) filmpje maar, waarop vreselijke verwoesting is te zien. Het naast deze ellende (reactor gebouw nr. 4) staande, nog veel erger verwoeste gebouw met reactor 3 (een van de twee focuspunten van de acties van vandaag) vertoonde volgens mijn interpretatie op minstens twee plaatsen witte rook (=stoom?) pluimen. Wat mogelijk zou kunnen duiden op ernstige problemen zelfs lekkage(s) vanuit het primaire metalen containment vessel met de reactor. Van een "spent-fuel pool" daar heb ik ook geen enkele aanwijzing gezien. Bestaat de verdieping waarop die stond überhaupt nog wel???

Op NHK World claimt TEPCO (dit bericht) dat door een uur durende spuit operatie met brandweerwagens die stoom veroorzaakt zou zijn (en het stralingsniveau marginaal zou zijn gedaald, nog steeds 0,289 milliSievert/uur, dus 7 mSV/dag, veel te hoog). Wat een curieuze uitspraak is, want al op de DigitalEarth foto van 16 maart 2011 zijn die stoompluimen te zien. En toen was er nog geen helikopter met zeewater of een brandspuit langs geweest...

Vrijdag zou een op donderdag getrokken kabel (spanningsniveau niet bekend, vermoedelijk minimaal middenspannings-niveau) aangesloten moeten gaan worden op de vandaag nauwelijks vermelde reactor in gebouw nummer 2. Dat is mogelijk de meest problematische reactor van allemaal, omdat er onderin een explosie is geweest en het reactorvat beschadigd zou kunnen zijn. Gevreesd wordt dat aansluiten van de power problematisch zou kunnen worden, vanwege de hoge stralingsniveaus (vergeet niet dat er stoom uit de zijkant van het gebouw komt). Mocht het toch gaan lukken, hoopt TEPCO dat het alle reactoren weer op de noodstroom voorziening kan gaan aansluiten, zodat de koeling veilig kan worden gesteld. Zie dit bericht op NHK World, 05h56 lokale tijd op 18 maart 2011.

Nieuwe foto DigitalEarth: http://tinyurl.com/5umq4xl
Weergegeven is een verkorte link naar de nieuwste zeer gedetailleerde satellietfoto van DigitalEarth van het getroffen Dai-Ichi complex op 17 maart 2011, om 10h55 AM lokale tijd. NB: bovenaan is zuid, onderaan noord (Pacifische Oceaan in oosten links op getoonde foto). Let op:

 • De kleine, rood gekleurde brandweerwagens die - vergeefs - hebben geprobeerd om water in de beruchte "spent fuel" bassins van reactor gebouwen 3 en 4 te krijgen. Er zouden er elf zijn ingezet op 17 maart. Let u op de foto s.v.p. vooral op de schaal van het complex, en de ogenschijnlijke titanenarbeid om in dat complex met hogedrukspuiten vanaf de begane grond die beruchte, hoog in de beschadigde gebouwen liggende, aan de atmosfeer blootgestelde reactorstaven bassins proberen [bij] te vullen...

 • Op de puinvelden rond de ontplofte gebouwen van nrs. 1 (onderaan) en 3 (tweede van boven).

 • De vermoedelijke stoom pluim uit waarschijnlijk een kunstmatig gemaakt gat aan de Pacifische (oost)zijde van reactor gebouw nr. 2.

 • Het zwaar verwoeste gebouw van reactor nr. 3 met 2 ogenschijnlijke witte stoom pluimen uit de puinhoop van het dak.

 • Tenslotte bovenaan het meest zuidelijk gelegen, ook zeer zwaar getroffen gebouw nr. 4 waarbij aan de zuidzijde op deze foto [nog] geen donkere rookpluim zichtbaar lijkt te zijn. ISIS claimt ook dat de vorm van het dak anders lijkt te zijn dan de voor 16 maart gepubliceerde foto: het lijkt alsof bekleding die op 16 maart nog aanwezig was, op de foto van 17 maart is verdwenen, waardoor alleen nog maar de stalen balken structuur er onder is te zien. Gevolg van mogelijk een nieuwe explosie en/of een brand???

Voor verdere analyse van die DigitalEarth foto, zie ook de website van ISIS, het Institute for Science and International Security:

http://isis-online.org/isis-reports/detail/new-satellite-image-of-fukushima-nuclear-site-from-march-17-2011/ (analyse van DigitalEarth foto door ISIS)
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1450159 (al vele pagina's lange special op Gathering Tweakers, "Zeer zware aardbeving Japan met tsunami tot gevolg", met vooral in de laatste pagina's interessante bijdrages over de kernenergie ramp in Fukushima Dai-Ichi. Voor laatste pagina klik hier)
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-12773350 (BBC bespreking van de gebeurtenissen op de 17e, met onder het kopje "Critical issue" een uitermate verontrustende analyse waaruit blijkt dat er duizenden reactor staven in diverse afkoelingsbassins waren opgeslagen ten tijde van de aardbeving/tsunami. Waarvan er 3.450 verdeeld zouden kunnen zijn over de 6 bassins hoog in de reactor gebouwen van nrs. 1-6: gemiddeld 575 stuks per bassin...)


17 maart 2011: Amerikaanse NRC pleit voor 80 km. evacuatie zone. Voor de eigen burgers uiteraard, de U.S. Nuclear Regulatory Commission heeft uiteraard geen enkele bevoegdheid om in Japan lakens uit te delen. Maar het is veelzeggend dat ze op basis van de eigen (U.S.A.) voorschriften, en de situatie in Japan zoals zij die beoordelen, stellen in hun officiële verklaring van 16 maart 2011:

"... the NRC believes it is appropriate for U.S. residents within 50 miles of the Fukushima reactors to evacuate."

NB: 50 mijl staat gelijk aan een zone van 80,5 km.

De Japanse regering gaat nog steeds uit van 20 kilometer volledige evacuatie (inmiddels geschied), en een zone van 20-30 km. rond het Fukushima 1 complex een dringend advies om binnen in huis te blijven.

Diverse andere landen hebben ook die 80 km. zone aan hun eigen onderdanen geadviseerd (o.a. Frankrijk, Australië, Canada).

Ondertussen wordt blus personeel e.a. reddingswerkers geconfronteerd met hoge straling rond het complex, en zijn er van forse hoogte vier ladingen bluswater vanuit helikopters op de verwoeste en deels rokende/stomende gebouwen met reactoren 3 en 4 gedeponeerd bij behoorlijk harde wind, zodat een groot deel van het flink uit elkaar stuivende water buiten de gebouwen terecht kwam. Het effect leek marginaal, en had zelfs even een spike in de straling tot gevolg bij reactor gebouw nr. 1 (NKH World bericht). Wat niet verbaast als je bedenkt dat er een paar ton water van boven op een verwoest gebouw met "ergens" een radioactiveit lekkend bassin wordt gegooid... Als die bassins ernstig beschadigd waren, zou het de problemen zelfs alleen maar kunnen verergeren. Zeker als er een goed gemikte samenhangende massa water in een fractie van een seconde in zo'n met desintegrerende (???) geparkeerde reactorstaven gevuld bassin dondert...

Later werd er met brandweerwagens met hogedruk spuiten vanaf de grond in een korte try-out op donderdag in een half uur tijd geprobeerd om met name de levensgevaarlijke (volgens Amerikanen mogelijk deels al droog liggende) "spent fuel pools" te vullen met 30 ton aan koelwater. Blijkbaar met weinig succes. Want NHK World rapporteerde vandaag om 22h14 lokale tijd al dat er weliswaar water de gebouwen in gespoten kon worden, maar dat absoluut niet vastgesteld kon worden of die levensgevaarlijke, aan de atmosfeer blootgestelde bassins überhaupt wel bereikt konden worden met de hogedruk spuiten. In een eerder bericht (20h06) werd zelfs gerapporteerd bij het zo "behandelen" van het gebouw met reactor drie, dat het koelen van het reactor vat zelf door de betrokken politiemensen als mislukt moest worden beschouwd omdat de straal vanuit hun positie bezien het vat niet eens bereikte.

In een bericht van 21h20 lokale tijd rapporteerde NHK World dat er in een steekproef op 28 plekken rond het reactor complex door het Ministerie van Wetenschappen 30 kilometer noordwestelijk van het complex een straling werd gemeten van 0,17 milliSievert per uur. Per dag zou dat al op een hoeveelheid neerkomen die 4 keer zo hoog is dan voor een jaar als "nog net veilig" wordt geacht (1 mSv/jaar).

In een bericht van 17h45 lokale tijd wordt gewag gemaakt van het verhogen van de veiligheidslimiet voor direct betrokken personeel (politie en soldaten, "self defence force" genoemd), van 100 milliSievert/uur, naar een absurd niveau van 250 milliSievert per uur in het geval van calamiteiten. Die mensen zullen dus aan extreem hoge stralingsniveau's worden blootgesteld tijdens hun heroïsche doch tot nu toe vrij "futiel" lijkende pogingen de ernstigste radioactieve hot-spots met gevaar voor eigen leven onder water te krijgen dan wel verder af te koelen.

Reactor bassins potentieel grootste gevaar?
NB: alle reactor gebouwen zouden die inmiddels al beruchte "spent-fuel pools" bevatten, dus in alle gebouwen met "koelingsproblemen" van die bassins, met name in die gebouwen die structureel (zwaar) zijn beschadigd, is de kans op radioactieve escalatie levensgroot aanwezig. En ook is er een "gezamenlijk" bassin op de begane grond, wat mogelijk door de tsunami ernstig is beschadigd, maar waar we nog niets van hebben gehoord... Er zouden "on-site" in dit complex dus maar liefst zeven van dit soort "open" bassins zijn, waarvan er een "goed bereikbaar" op de begane grond. En zes stuks ergens hoog in de - deels zeer zwaar beschadigde - reactorgebouwen, mogelijk slecht of niet bereikbaar voor hulptroepen wegens de enorme straling ter plekke. Lees hiertoe de huiveringwekkende analyse van Kirk James Murphy goed door, en vooral ook de commentaren daar onder. Dan weet u dat er hier verschrikkelijk veel op het spel staat...

"On average, spent fuel ponds hold five-to-ten times more long-lived radioactivity than a reactor core. Particularly worrisome is the large amount of cesium-137 in fuel ponds, which contain anywhere from 20 to 50 million curies of this dangerous radioactive isotope. With a half-life of 30 years, cesium-137 gives off highly penetrating radiation and is absorbed in the food chain as if it were potassium."

Commentaar van MtnWoman op Kirk James Murphy blog pagina

"I’m not willing to accept nuclear power under any circumstances. As we are seeing, it leaves us at the mercy of a high priesthood of nuclear engineers who are very proficient at spreading lots of bullshit to cover up the huge threat that these plants bring with their “clean, cheap, power”. (So inexpensive that it won’t need to be metered…)."

Commentaar van tanbark op Kirk James Murphy blog pagina

Silver lining
Ook het Japanse volk wordt nu wijd verbreid als "de echte helden" gezien. Ondanks de serie verschrikkingen die over hun land woeden, met name in het noordoosten, ondanks de voedsel en drinkwater tekorten, ondanks de kou, ondanks het gebrek aan verwarming, ondanks de uren lange wachtrijen om aan een klein beetje primaire levensbehoefte te kunnen komen, ondanks het voortdurend om de hoek glurende doch onzichtbare stralingsgevaar: de Japanner blijft nog steeds uiterlijk de rust zelve, al zal het binnenin stormen van angst, verdriet en frustratie. Er wordt desondanks niet geplunderd, de bevolking blijft netjes achteraan in de rijen aanschuiven, men is en blijft beleefd voor elkaar. Zie ook deze bijdrage op CNN blog, door Akako Doi.

Polder PV zou graag zien dat de Japanse burgers in de getroffen gebieden zullen worden genomineerd voor de komende uitreiking van de Nobel Prijs voor de Vrede. Voor hun voorbeeldige gedrag temidden van een internationale tragedie. Ook al gaat het bij die prijs om individuele personen of organisaties cq. "associations": ik vind dat de Japanse samenleving als "organisatie" die prijs meer dan dubbel verdient. Dit lijkt me een mooi initiatief voor onze premier Rutte om voor te leggen aan de Nobelprijs commissie.

http://edition.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/03/17/japan.nuclear.reactors/index.html (koel pogingen met bluswater vanuit helikopters, video beelden, achtergronden)
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/news/2011/11-050.pdf (officiële mededeling van het Amerikaanse NRC die staatsburgers in Japan aanraadt om zich buiten een 50 mijls-zone rond Fukushima te begeven)


17 maart 2011: Laatste nieuws Fukushima-Dai-Ichi complex. Van Kyodo news en NHK World:

 • Een helikopter van SDF heeft water op de reactor 3 gedropt (binnen het totaal verwoeste reactor gebouw gesitueerd).

 • TEPCO wil zo snel mogelijk een noodstroom transport kabel vanaf het werkgebied van een andere energiemaatschappij naar de getroffen centrale doortrekken om via een provisorisch op te bouwen "switchboard" noodaggregaten en pompen permanent te kunnen bedienen. Merkwaardig, want dat zou betekenen dat ze niet snel genoeg brandstof voor dieselaggregaten aan kunnen laten rukken? In ieder geval zou dit donderdag moeten geschieden, woensdag was de straling op het terrein te hoog.

 • U.S.A. zou een onbemand Global Hawk vliegtuigje in gaan zetten om de binnenkant van het reactorgebouw met reactor 4 en het gevaarlijke, mogelijk droogkokende bassin met uitgewerkte brandstof staven goed te kunnen fotograferen (NB: hetzelfde zou moeten gelden voor de reactor en het bassin binnen gebouw nr. 3).

 • Binnen in reactor 1 zou volgens TEPCO 70% (!) van de brandstof staven zijn beschadigd, veel erger is mogelijk het feit dat het bedrijf stelt dat binnen in reactor 2, wat ook met plutonium wordt gestookt, 33% beschadigd zou kunnen zijn.

 • De kernen van reactoren 1, 2, en 3 zouden (deels) gesmolten kunnen zijn.

 • IAEA heeft een zeer prematuur lijstje gepubliceerd (17 mrt. 2011, 01:15 UTC) met diverse gezondheidsproblemen bij kerncentrale werknemers, personeel van onderaannemers, en politie mensen. Wat al eerder bekend is gemaakt: er zijn 2 personen zoek.

 • Het meest schokkend echter is een lijstje met temperaturen (IAEA 16 mrt. 2011, 22:00 UTC) van de zgn. "spent fuel pools" in de reactorgebouwen nr. 4 (zwaar getroffen door explosie en brand), en de tot nu toe nog vrijwel niet genoemde nrs. 5 en 6. IAEA stelt met nadruk dat bij normaal bedrijf de temperatuur in die permanent te koelen bassins onder de 25 graden Celsius zou moeten liggen. De verbijsterende meetresultaten die in tabelvorm werden gepubliceerd door het IAEA laten niets aan de fantasie over: de laatste drie dagen varieerden die temperaturen tussen de 58 en 60 graden in de bassins van nrs. 5 en 6 (onrustbarend hoog!). En in het zwaar getroffen reactor gebouw van nr. 4 was het op 14 en 15 maart maar liefst 84 graden Celsius, nog slechts 16 graden verwijderd van het kookpunt. En, het meest onrustbarend: voor 16 maart staat er "no data"...

 • Voorzitter General Yukiya Amano van het IAEA is dodelijk ongerust op 16 maart 2011 op het vliegtuig gestapt naar zijn moederland. Het zwaar getroffen Japan...

http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/78750.html
http://www3.nhk.or.jp/daily/english/17_02.html
http://www.iaea.org/newscenter/news/tsunamiupdate01.html


17 maart 2011: China volgt - uitstel van alle nieuwe kerncentrale projecten. Na de in eigen land heftig becommentarieerde snelle afschakeling van de 7 oudste kerncentrales in Duitsland is de "grootste potentiële atoommacht" op deze planeet, China aan de beurt. Hevig geschrokken door de gigantische nucleaire ramp die zich in buurland Japan voltrekt, heeft het draconische maatregelen aangekondigd.

Veiligheid is een top-prioriteit voor het land volgens de State Council, waarbij het oproept tot een uitgebreid veiligheidsonderzoek en uitbreiding van het management van de bestaande 6 kerncentrales die langs de oostelijke en zuidelijke kust staan opgesteld. Uiteraard: voor het broodnodige ... koelwater, wat in Japan tot het drama heeft geleid, ook al was dat in principe ruim voorhanden.

De Council beval de landelijke opzichter, de National Nuclear Safety Administration, om de monitoring van radioactieve stoffen op te schroeven en op tijd alarm te slaan mocht daartoe aanleiding zijn. Die heeft direct veiligheids-checks van de bestaande faciliteiten bevolen na een vergadering voorgezeten door premier Wen Jiabao. Tot nu toe zou er nog geen radioactieve straling vanuit Japan zijn vastgesteld. Bovendien zou een wolk deeltjes fors worden verdund, mocht het zover komen dat er echt serieuze uitstoot problemen gaan ontstaan in het Japanse Fukushima Dai-Ichi complex. Het Milieuministerie publiceert sinds 12 maart 2011 op hun website elke dag de stralingswaarden. Voor een voorbeeld van 16 maart 2011, zie deze pagina.

Het voorlopig meest verheugende nieuws uit China, wat een aggressieve politiek voerde voor de bouw van nieuwe kerncentrales: alle plannen worden voorlopig in de ijskast gezet, ook de projecten waarvoor al bouw sites zijn voorbereid.

In november vorig jaar werd nog een belangrijke partijfunctionaris, Kang Rixin, tot levenslang veroordeeld wegens omkoping, in een tijd dat hij hoofd was van het extreem aggressieve nationale uitbouw programma voor maar liefst 24 nieuwe kerncentrales. Een van de zaken waar Rixin mee in verband werd gebracht is een corruptie zaak bij de bouw van kerncentrales met een omkoop bedrag ter waarde van 260 miljoen dollar. Al in 2009 werd door de National Nuclear Safety Administration gewaarschuwd dat garanties op kwaliteit en veiligheid totaal niet konden worden gegeven bij de veel te snel uit de grond geramde nucleaire projecten, en dat die rappe ontwikkeling tot rampen zou kunnen leiden. Door een Amerikaanse expert die toezicht had op het Chinese nucleaire programma werd toegegeven dat hij niet wist van analyses van seismische gegevens bij de bouwplannen voor nieuwe centrales. Hij ging er van uit dat de nationale toezichthouder dat zou doen...

Natuurlijk betekent uitstel in het energie/stroom vretende China beslist nog geen afstel. Maar ik kan u verzekeren: het IAEA en natuurlijk vooral de grote kerncentrale bouwers (die China als de redding van hun business zagen) gaan dit allemaal "niet leuk" vinden. Om het voorzichtig te stellen...

http://www.gov.cn/english/2011-03/16/content_1826093.htm
http://www.newyorker.com/online/blogs/evanosnos/2011/03/chinas-nuclear-binge.html


16 maart 2011: Reactor 4 het nieuwste zorgenkind - schokkend fotomateriaal. De berichten blijven over elkaar heen buitelen m.b.t. het nucleaire complex Fukushima Dai-Ichi, in Japan wat ook nog eens met kou en sneeuw wordt geplaagd in het rampgebied. Ditmaal is reactor 4, waar gisteren voor de tweede maal een brand was (die blijkbaar weer vanzelf uitging), het grote probleem. Op een tale-telling foto op CNN, afkomstig van Jiji Press (oorspr. AFP/HO/Tepco), is een groot gat in de zijkant van het betonnen omhulsel van die kernreactor te zien, mogelijk ontstaan door de verschrikkelijke (waterstof?) explosie van het betonnen omhulsel van nummer 3 op 14 maart 2011. Of mogelijk veroorzaakt dan wel verder verergerd door een door TEPCO vastgestelde explosie in het reactorgebouw van nr. 4 zelf.

^^^
Verschrikkelijke verwoesting van reactor gebouw 3 (linkerzijde van de foto, met - hoogstwaarschijnlijk - een zeer verontrustende stoom pluim) wat op 14 maart de lucht in ging. En uitzicht op het direct achter de voorste schoorsteen (met witgekleurde vakwerkmast) gelegen het ook al extreem zwaar beschadigde gebouw van reactor nummer 4. Er zit een groot gat in de zijkant (noordzijde van het gebouw, dit heeft normaal gesproken een fleurige wit met blauw gekleurde buitenzijde zoals alle reactorgebouwen hadden). Het gebouw zelf is ernstig beschadigd, de DigitalGlobe foto (verderop) laat duidelijk zien dat de betonnen omhulling van de oost façade zelfs bijna helemaal is verdwenen, en er komt donker gekleurde rook vanaf, op de foto naar rechts waaiend.

Voor referentie/blikrichting van deze foto, zie de aangepaste Google Maps foto verderop.

Foto © JiJi Press via CNN World


^^^
Van extra teksten en symbolen voorziene Google Map foto (voor eerder exemplaar, zie artikel over de explosie van het gebouw van reactor 1 op 12 maart). Naast de blik richting van de eerste video (gele pijl links) in deze foto ook opgenomen de naar beneden gerichte korte gele pijl die de blik richting van de JiJi Press foto aangeeft. Genomen vanuit een richting iets NW. van het door de tweede grote waterstof explosie zwaar getroffen reactor gebouw nr. 3, ongeveer tussen de twee zuidelijkste schoorstenen (rode markeringen) door richting reactor gebouw 4 kijkend. Rode symbolen geven de lokaties van de schoorstenen in vakwerk masten aan die op de recente foto's en helikopter beelden wit van kleur zijn.

© Google Maps

Op de foto van JiJi Press is links het reactorgebouw van nummer 3 met daar uit komend een stoompluim zien (tevens op helikopter beelden op CNN, 10 uur lokale tijd op woensdag), wat doet vermoeden dat de integriteit van het primaire reactorvat is aangetast. De inmiddels bekende regeringswoordvoerder Edano sprak echter eerdere uitlatingen van hemzelf tegen dat het reactorvat beschadigd zou (kunnen) zijn, en stelde vandaag (16 maart, 22h35 lokale tijd) dat "severe damage to No. 3's containment vessel unlikely" zou zijn (dit Kyodo bericht). Volgens de Wikipedia pagina met een gedetailleerde time-line met de gebeurtenissen, zou er geprobeerd zijn om de "Spent Fuel Pool" van reactor nummer 3 te koelen, wat mislukt zou zijn, en wat die stoompluim zou moeten verklaren*. Een interpretatie die de zaken er niet eenvoudiger op maakt om een goede "assessment" te maken. Want zonder meer is duidelijk dat de directe omgeving van deze reactor rampzalig is getroffen, zie ook verderop de tale-telling foto van DigitalGlobe...

Duidelijk is bovendien dat het binnenste van het reactor gebouw van nummer 4 nu in volledige contact met de buitenruimte staat, wat door de DigitalGlobe foto vanuit het oosten nog eens kristalhelder wordt bevestigd: vrijwel de hele oostzijde van de betonnen omhulling is verdwenen... Gevreesd wordt dan ook dat het open bassin met de uitgewerkte reactorstaven die normaal gesproken nog zo'n 2 jaar zouden moeten afkoelen (enkele maanden geleden werden de reactorstaven uit de primaire containment verplaatst naar deze "Spent Fuel Pool" vanwege inspecties van de reactor zelf), en wat zich dus buiten het stalen reactorvat in het gebouw bevindt, zonder eigen stalen containment, bij wegdampend koelwater, de uitgewerkte doch nog steeds hete reactorstaven aan de lucht zou doen blootstellen. Wat mogelijk weer zou kunnen leiden tot een nieuwe waterstof explosie, brand, desintegratie, en onherroepelijk, niet tegen te houden uittreden van (zwaar) radioactieve emissies uit het nu open reactor gebouw. Met alle rampzalige gevolgen van dien.

* Voor het eerst is er naast zeer ernstige problemen met zo'n opslagvat bij de al maanden stil liggende reactor in gebouw nr. 4 (met blijkbaar de oorspronkelijke uitgewerkte reactor staven uit de eigen kern in het opslag bassin) dus ook sprake van ogenschijnlijk vergelijkbare problemen bij (het zwaar verwoeste) reactor gebouw nr. 3. Prof. Wim Turkenburg van Universiteit Utrecht had het vanavond in het NOS Journaal over splijtstofstaven in de Spent Fuel Pool van nummer drie. Een reactor die echter i.t.t. nr. 4 wel in bedrijf was tijdens de aardbeving. Niet duidelijk is waarom dat bassin van nr. 3 dan (nog) reactor staven zou bevatten, omdat de kern gewoon gevuld zou moeten zijn. Mogelijk dat het hier nog niet voldoende afgekoelde oude uitgewerkte splijtstof staven van reactor 3 zelf betreft? Die dus mogelijk al 1 tot 2 jaar geleden uit de eigen kern zouden zijn gehaald en in de "Pool" ter afkoeling zijn opgeslagen? Hier is nog weinig zicht op.


© DigitalGlobe
For full-size picture CLICK HERE

^^^
Verkleinde foto van DigitalGlobe, via "CLICK HERE" is de volledige, schokkende detail foto (219 kB) te downloaden.

Van rechts naar links de 4 ramp reactor gebouwen van TEPCO's Fukushima Dai-Ichi nucleaire complex, gezien vanaf de oostzijde (vanuit de Pacifische Oceaan):

 • 1. Eerste middels een - waarschijnlijke - waterstof explosie ontplofte gebouw, bovenste helft van betonnen omhulling en ook het dak verdwenen, stalen skelet zichtbaar, "debris" in de directe omgeving.

 • 2. Enige nog "enigszins intacte" reactorgebouw, maar hier met een tale-telling gat in de oostzijde waaruit rook of stoom komt. Dit is een van de gevaarlijkste situaties, want er lijkt een explosie onder de reactor plaatsgevonden te hebben, in of bij de torus die de druk in de reactor ruimte zou moeten regelen. Onduidelijk is of de vertikale streep op de foto een scheur in de betonnen afdekking is, een of andere leiding (firehose???) die tussen dak en bodem verloopt, of een schaduw van een aan de oostzijde staande mast o.i.d.

 • 3. Gigantische schade aan het door een zeer zware ontploffing opgeblazen gebouw van reactor 3. Zelfs al zou de primaire containment structure om de reactor nog intact zijn, zoals regeringswoordvoerder Edano heeft beweerd, duidelijk is dat die een enorme klap gekregen moet hebben en dat er van het stalen frame om de reactor heen weinig meer over is. Kristalhelder is dat er witte rook uit de restanten komt, en dat kan heel goed stoom zijn, wat geen best teken is...

 • 4. Terwijl diverse bronnen uitsluitend van een "brand" in/van het reactorgebouw van nr. 4 spreken, is ook hier kristalhelder dat het gebouw zelf is geëxplodeerd ( TEPCO heeft ook een explosie toegegeven op de eigen site). In ieder geval ligt het beton van zo'n beetje de hele oostgevel er uit, maar zit het dak nog grotendeels op het gebouw (wat meteen verklaart waarom het onmogelijk is om met helikopters te proberen het levensgevaarlijke opslag vat met reactorstaven proberen te vullen met water). Goed te zien is hier dat er een hoop puin ligt, zeer waarschijnlijk voor een deel van de heftigste explosie afkomstig, die van reactor gebouw nummer 3 ernaast.

  Van dit gebouw is aan de rechterzijde (noordkant) te zien dat het "ingedeukt" lijkt te zijn. Niet is het enorme gat in die noordgevel te zien, zie daarvoor de JiJi Press foto.

DigitalGlobe stelt voor nieuwsagentschappen fotomateriaal beschikbaar mits non-commerciële activiteiten, en fotomateriaal niet wordt gewijzigd. Het bedrijf heeft schokkende en haarscherpe foto's beschikbaar van het rampzalige Fukushima Dai-Ichi complex (ook van het tweede Dai-Ini complex) via deze webpagina. Let s.v.p. op de gebruiksvoorwaarden, zie deze pagina.

Pogingen om m.b.t. helikopters in zakken zeewater aan te voeren om te proberen het gevaarlijke bassin in reactor gebouw nummer 4 met de staven te vullen en af te koelen zijn gestaakt omdat de radioactieve straling al zeer hoog is ter plekke (> 50 milliSievert/uur) en levensbedreigend voor de helikopter bemanning (soldaten van de "Self Defence Force" van Japan). Maar vooral omdat het onmogelijk is om het water in het gevreesde opslag bassin te krijgen van bovenaf. Het dak lijkt nog grotendeels nog intact, dus het is onmogelijk om dat er vanaf de bovenzijde vanuit de lucht in te krijgen. Wat sowieso al een hell-of-a-job zou zijn en byzonder riskant bovendien. Er gaat nu blijkbaar geprobeerd worden om met een hogedruk brandweerspuit blijkbaar via het gat (???) of mogelijk via de vrijwel open oostflank van het gebouw water in het extreem bedreigende, mogelijk droog kokende opslag bassin in het reactor gebouw te spuiten. IAEA meldt (14h55 UTC) dat daartoe waarschijnlijk eerst puin en andere, mogelijk (licht) radioactieve rotzooi, van de bodem zal moeten worden verwijderd om goede toegang te krijgen voor het al met zeer grote lokale problemen geconfronteerde personeel.

En dit is nog maar een van vele problemen waarmee de inmiddels weer tot zo'n 180 mensen aangesterkte ramp bestrijdingsploeg van TEPCO wordt geconfronteerd, in wat niet anders gezien kan worden als een nucleair multi-reactor complex "having gone rampant"...

Regeringswoordvoerder Edano blijft desondanks sussende bewoordingen uitspreken over de gevaren voor de bevolking en stelde hij (dit NHK bericht) dat tot de rand van de (geëvacueerde) 20 km. zone mensen zich geen zorgen zouden hoeven te maken voor hun gezondheid (er was in die zone 0,33 milliSievert per uur gemeten). Of die woorden nog zo sussend zullen zijn als het bassin in reactor nummer 4 niet gekoeld of voldoende gevuld met water kan worden, laat ik hierbij even in het midden. Ondanks de geruststellende (?) bewoordingen van Edano sluiten steeds meer ambassades de deuren, worden diverse journalisten en reporters het land uit gestuurd, verlaten steeds meer Japanners (die het zich kunnen veroorloven) de 35 miljoen mensen tellende agglomeratie van hoofdstad Tokyo en zijn de wegen en vliegvelden al overvol (en de supermarkten en tankstations binnen no-time leeg gekocht zodra ze bevoorraad kunnen worden).

Al 35 jaar lang ernstige ontwerp fouten bekend
In ABC Press een extreem verontrustend artikel over een van drie wetenschappers die al lang geleden bij de Amerikaanse kerncentrale bouwer General Electric is vertrokken omdat hij het niet eens was met de fundamentele achitectuur van de Mark 1 kernreactor, die in het Fukushima complex (en elders) is toegepast (5 van de 6 reactoren in het Dai-Ichi complex zouden van dat ontwerp zijn*). Geïnterviewde Bridenbaugh signaleerde met zijn collega's de ernstige ontwerpfouten al in 1975, waarbij gevreesd wordt voor de fysieke integriteit van de reactor mocht de koeling wegvallen (wat massaal is geschied in Fukushima). Dus dit mega drama op nucleair gebied zal mogelijk zeer ernstige juridische consequenties kunnen gaan krijgen voor een van de grootste bedrijven ter wereld (GE). Zie link.

U.S.A. vertrouwt blijkbaar niet meer op de extreem shaky, regelmatig tegenstrijdige, en byzonder weinig zeggende berichtgeving vanuit Japan over de lokale stralingscondities (die natuurlijk ook het massaal door hen ingezette personeel zal treffen), en gaat met 34 specialisten zowel vanaf de grond als vanuit de lucht zelf straling meten in het land (dit NHK bericht).

Die 180 mensen op het extreem zwaar getroffen Dai-Ichi complex wagen hun leven en zijn en blijven de grootste helden van het moderne Japan. Evenals de vele duizenden hulpkrachten die helpen deze tragedie te proberen in goede banen te leiden. In een uitzonderlijk, "historisch" optreden in een video boodschap heeft de Japanse Keizer Akihito zijn medeleven betuigd met de Japanse burgers, en zijn grote bezorgdheid geuit over de rampzalige ontwikkelingen in de Japanse kerncentrales.

* Deze Wikipedia pagina rept echter in het Fukushima 1 (I of "Dai-Ichi") complex over slechts drie van de zes reactoren General Electric als "reactor supplier" (nrs. 1, 2 en 6, waarvan de eerste twee zwaar zijn beschadigd). General Electric wordt echter wel degelijk als "designer" van alle 6 reactoren genoemd (andere exemplaren zijn door de Japanse bedrijven Toshiba (nrs. 3, vernield, en 5) resp. Hitachi (nr. 4, vernield). Op de tweede Wikipedia pagina voor het Fukushima 2 (II of "Dai-Ini") complex wordt niet van General Electric als "reactor supplier" gerept. Al is het ontwerp van die reactoren daar ook beslist van deze Amerikaanse ontwerper, het gat daar om 4 stuks 1.100 MW reactoren van het BWR-5 type, hetzelfde van reactor 6 in het Fukushima 1 complex. Voor reactor schema's bij Wikipedia, zie deze pagina.

http://abcnews.go.com/Blotter/fukushima-mark-nuclear-reactor-design-caused-ge-scientist/story?id=13141287 (onheilspellende berichtgeving van werknemer van GE Electric die vanwege door hem bevonden ernstige structurele ontwerpfouten bij het type reactor wat in Fukushima Dai-Iichi staat lang geleden ontslag genomen heeft bij het bedrijf)
http://edition.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/03/16/japan.nuclear.reactors/index.html?hpt=T2 (status overzicht van de integriteit en incidenten rond de Fukushima Dai-Ichi reactors)
http://jen.jiji.com/jc/eng?g=eco&k=2011031600567 (6.600 maal zo hoge straling dan normaal gemeten, 20 kilometer van het Fukushima Dai-Ichi complex, in Namie, zuidelijk van de centrale)
http://my.firedoglake.com/kirkmurphy/2011/03/15/why-fukushimas-spent-fuel-rods-will-continue-to-catch-fire/ (verbijsterende en schokkende detail analyse van de extreem gevaarlijke situatie die is ontstaan met de - duizenden??? - reactorstaven die in het Fukushima Dai-Ichi complex liggen opgeslagen in hoogst riskante opslag bassins waarvan de koeling een extreem onzekere factor is gebleken... LEZEN!)


15 maart 2011: ISIS: Fukushima catastrofe in te delen rond categorie 6 "event" op schaal 1-7. De in Washington DC zetelende non-profit organisatie Institue for Science and International Security (ISIS) heeft de rampzalige nucleaire gebeurtenissen in het Fukushima Dai-Ichi (nr. 1) complex inmiddels ingeschaald rond categorie 6 op een schaal van 1-7. Het gaat daarbij om de International Nuclear and Radiological Events (INES) schaal. Tsjernobyl werd in de zwaarste categorie ingedeeld, maar dat was dan ook een full-scale explosie met wijdverbreide emissies over enorme gebieden (van een totaal ander type, gevaarlijke reactor).

Met deze beoordeling heeft kerncentrale exploitant TEPCO de twijfelachtige "eer" met twee categorie stappen te zijn "gepromoveerd" vanaf het eerder ingeschaalde stadium 4.

En nog is het niet "genoeg", blijkbaar. In een update meldt Kyodo News vanavond:

"BREAKING NEWS: Fire breaks out again at 5:45 a.m. at Fukushima's No. 4 reactor: NHK (06:45)"

Men is weer eens bezig om water in de kokende bassins te brengen om verdere rampen te voorkomen...

En om mogelijk verwoestende waterstof explosies in de enige "nog niet serieus geschonden" reactoren 5 en 6 op het Fukushima Dai-Ichi terrein te voorkomen wordt overwogen tot "the removal of panels from Units 5 and 6 reactor buildings". Aldus het bericht van 15 maart 2011, 18:00 UTC op de website van het Internationale Atoom Energie Agentschap... Ook daar problemen met het op peil houden van het waterniveau van reactor nummer 5, waarvoor nu de onbeschadigde back-up generator van reactor blok nummer 6 wordt gebruikt. Die zowel het koelwater niveau in nr. 5 als dat van nr. 6 op peil moet gaan houden (NHK World bericht van 16 mrt. 2011, 07h34 lokale tijd).

Polder PV's gedachten gaan uit naar de helden die momenteel hun leven op het spel zetten in wat niet anders gezien kan worden dan een extreem gevaarlijke, toenemend radioactieve hel in het Fukushima Dai-Ichi complex. Ze wagen hun leven voor hun land.

http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/78383.html (opnieuw brand in reactor gebouw nr. 4, kokend water vermoed in het bassin met mogelijk aan de lucht blootgestelde, hete "spent fuel rods", in een beschadigde ruimte zonder containment vessel ...)
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_Fukushima_nuclear_accidents (gedetailleerde time-line van alle "events" in het Fukushima Dai-Ichi complex, met status van alle reactor blokken)
http://isis-online.org/isis-reports/detail/isis-statement-on-events-at-fukushima-Dai-Ichi-nuclear-site-in-japan/


15 maart 2011: Kernfysica Angela Merkel buigt voor de bittere nucleaire realiteit: 7 oudste Duitse kerncentrales direct 3 maanden van het net. Het zal een bittere pil zijn voor Duitse Bondspresident Angela Merkel. Onder druk van de nucleaire verschrikkingen in Japan en natuurlijk ook de publieke opinie (spontane anti-kernenergie acties door het hele land, waarvan de meest opvallende de 60.000 mensen tellende 45 kilometer lange "omsingeling" van de Neckarwestheim centrale in Stuttgart op 12 maart 2011), is Merkel na slechts een uur durend beraad met CDU Umweltminister (BMU) Norbert Röttgen (partijgenoot), FDP Wirtschaftsminister (BMWi) Rainer Brüderle, en de deelstaat vertegenwoordigers die kerncentrales in hun gebied hebben tot een zeer opvallende, mogelijk historische daad gekomen. Dat kwam niet helemaal onverwacht na een aankondiging, gisteren, dat de regering zich wilde "bezinnen" op de nucleaire toekomst en een moratorium op hun in eigen huis ontworpen "Ausstieg aus der Ausstieg" afkondigden tot 15 juni dit jaar.

Direct moeten namelijk drie maanden lang, gedurende een nucleaire bezinningsperiode voor het kabinet, de oudste ZEVEN kerncentrales (die tot 1980 in bedrijf waren genomen) van het net. De jongere kerncentrales mogen blijven doordraaien. In de tussentijd zal er een complete en grondige veiligheids-check van ALLE 17 nog in bedrijf zijnde kerncentrales in Duitsland gaan plaatsvinden en met name de oudste populatie Deutsch-grundlich worden doorgelicht. Mochten bij de oude kerncentrales structurele veiligheidsgebreken aangetoond worden, kan dit het einde voor de levensduur van die centrales betekenen. Ondanks het door Merkel omarmde, fatale "Energiekonzept" wat haar door de strot is geduwd door de grote energiebedrijven die door een geplande, rampzalige "Atommmeiler Existenz Verlängerung" de hard groeiende decentrale, hernieuwbare stroom sector de pas af wilde snijden met een totaal inflexibel, prehistorisch, achterhaald, en al lang afgeschreven (en dus voor de uitbaters extreem lucratief) kernsplijters park. Waarin bovendien voor een aggressieve expansie voor zonnestroom helemaal geen plaats meer bleek te zijn, een principe wat o.a. door vaktijdschrift Photon volledig aan flarden is geschreven.

Merkel, die haar proefschrift publiceerde tijdens een promotie onderzoek aan het Zentralinstitut für Isotopen- und Strahlenforschung (Wikipedia), noemde deze nogal ongebruikelijke, zo u wilt opzienbarende stap (recht tegen haar net opgetuigde ramkoers beleid met "die Erneuerbaren" in) het gevolg van "Ein Einschnitt für die Welt", zoals zij op typisch Duitse wijze de recente nucleaire verschrikkingen in Japan omschreef. Op zijn Hollands zou ik dat vrij vertalen als: "De wereld staat door Fukushima in Japan op een beslissende tweesprong bij de toekomst van de stroomvoorziening".

Een tweede set initiatieven die uit het "noodoverleg" naar voren kwam betreft volgens Angela Merkel:

 • het door de Bondsregering willen versnellen van de "Energiewende" (goed nieuws, ogenschijnlijk, voor hernieuwbare energie);
 • het verbeteren van de (net?)infrastructuur;
 • hernieuwbare energie opnieuw op haar merites bekijken en waar mogelijk incentives verbeteren;
 • groot punt van zorg: het opruimen van de rotzooi van de bestaande atoomcentrales indien (definitief) tot decommissie bevolen wordt;
 • nieuwe en nog betere, Europa-wijde veiligheids-standaards voor alle kerncentrales voor elkaar zien te krijgen;
 • gesprekken in Brussel om met de andere grote kernenergie naties in Europa (m.n. Frankrijk, U.K.) tot nadere afspraken en een gezamenlijk veiligheidsbeleid te komen.

Wat ook uit de korte persconferentie volgde is dat BMU minister Röttgen zeer duidelijk aangaf dat de Kernenergie Wet (Atomgesetz) juridische mogelijkheden biedt (hij verwees met name op paragraaf 19, artikel 3 lid 3) om met name te kunnen discrimineren tussen de oudere en nieuwere centrales, en dat ze daarvoor wettelijk vastgelegd verschillend "beleid" kunnen maken (het betreffende lid stelt uitdrukkelijk het recht van de Staat tot "einstellen", beeindigen van de vergunning).

De bedoeling is dat de 7 oude kerncentrales na de - tijdelijke - stillegging door een zeer zware controle molen gaan, en als om wat voor reden dan ook een centrale niet meer door de beugel van de moderne tijd zou kunnen, moet het radioactieve ding definitief dicht (en mag nooit meer opnieuw worden opgestart, zo lijkt de suggestie). De energiebedrijven, die meteen liepen te schuimbekken over dit niet door hen te beïnvloeden "bevel" van Merkel en haar regering, zullen niet tot "herenakkoordjes" worden verleid. Het gaat gewoon afgedwongen worden, zoals dat natuurlijk ook absoluut hoort bij dit soort levensgevaarlijke, mens en planeet bedreigende technologie. Want veiligheid staat helemaal bovenaan en zal onder geen beding ooit (meer) een "door belangen te beïnvloeden" aspect van kernenergie mogen zijn. Ook het (vermeende) "economische" belang van de exploitant zal daaraan (voortaan) altijd ondergeschikt worden gemaakt, zo wordt gesuggereerd, zelfs door de neoliberale FDP-er Brüderle van het Ministerie van Economische Zaken daar. Duitsland kent natuurlijk ook een geschiedenis van nogal wat "storende" reactor incidenten. SPD oppositieleider Sigmar Gabriel kan daar met o.a. de forse, slecht aan de regering gecommuniceerde problemen bij de Duitse Vattenfall [eigenaar NUON!] centrales een hartig woordje over meepraten (een van die "conflict reactoren", Brunsbüttel aan de Elbe, staat op het lijstje van direct afschakelen...). Na de zoveelste nucleaire verschrikking Japan is blijkbaar zelfs voor atoom fysica Merkel en de conservatief-liberale coalitie de maat vol.

De oppositie is "gematigd enthousiast" over deze move van mevrouw Merkel en verdenkt haar er stiekem van verkiezingen spelletjes te spelen, want het is binnenkort weer regionale verkiezingen strijd in Duitsland. Een door ZDF geïnterviewde Greenpeace activist liet in ieder geval geen spaan heel van de veronderstelde "inkeer" van Merkel en de regering en vermoedt dubbel spel. Want wat er na die drie maanden gaat gebeuren is nog een groot mysterie. Als zou blijken dat na die periode de oude beesten gewoon weer aan het net zouden "mogen" (wellicht met marginale aanpassingen), zou Merkel een leuk "historisch persmomentje" hebben gehad, maar feitelijk zand in de ogen van de oppositie hebben gestrooid.

Het blijft dus oppassen geblazen, maar een byzonder teken is deze - dat mogen we gerust stellen - historische ingreep zeker. Want laten we wel wezen: Merkel geeft dus gewoon toe dat er maar liefst ZEVEN kerncentrales gedurende een KWART JAAR zonder problemen van het net zouden kunnen worden geschakeld (als dat inderdaad gaat gebeuren, wil ik de komende tien jaar geen gezeur meer horen over "niet in het net kunnen inpassen van duurzame energie"). Het gaat bij deze zeven knapen om een opgesteld elektrisch vermogen van dik 7 Gigawatt (netto). Dat is 34% van de totale nucleaire capaciteit. In 2009 werd 22,6% van de totale hoeveelheid stroom door kernsplijters geproduceerd, fors minder dan het jaar daarvoor, door problemen met enkele kerncentrales. Slechts 17,2 van de in totaal 20,5 GW (netto) aan capaciteit was eind 2009 aan het net. Blijkbaar kan dat forse verlies aan nucleaire capaciteit dus probleemloos worden opgevangen (let wel: die oude dingen moeten nu dus zo snel mogelijk van het net!). Misschien hoopt Merkel wel stiekem dat er ook dit jaar weer iets van 7-8 GWp aan nieuw zonnestroom vermogen wordt bijgebouwd en nog een hoop GW aan windturbines en biovergisters d'r bij?

Brüderle suggereerde heel erg vilein (een karakteristieke "FDP streek" waar onze meester manipulator, CDA-er Verhagen nog wat van kan leren) dat "de stroomprijzen" als gevolg van deze maatregel wel eens omhoog zouden kunnen gaan. En wat gebeurt er vervolgens direct, volgens Energeia? Die prijzen schoten inderdaad meteen omhoog. Als u mij nu gaat zitten wijsmaken dat aan die beweging een "objectieve, natuurlijke prijsvorming" ten grondslag zou liggen, lacht ik u vierkant in uw gezicht uit en verklaar u rijp voor Endegeest. Gelukkig is een aardige bijkomstigheid van die oh zo doorzichtige prijs-manipulatie door de grote jongens daar, dat besparing op stroom verbruik, en het investeren in eigen opwekking van hernieuwbare elektriciteit alleen maar verder wordt aangewakkerd. In andere woorden: de Grote Manipulatoren van de tarieven graven op termijn (hopelijk) hun eigen, welverdiende graf...

Lokatie plaats (deelstaat)
Exploitant
MW netto
Begin bouw
Comm. in bedrijf
Philippsburg 1 (BW)
EnBW
890
1-1-1970
26-3-1980
Unterweser (NI)
E.ON
1.345
1-7-1972
6-9-1979
Isar/Ohu (BY)
E.ON
878
1-5-1972
21-3-1979
Brunsbüttel (SH)
Vattenfall
771
15-4-1970
9-2-1977
Biblis B (HE)
RWE
1.240
1-2-1972
31-1-1977
Neckarwestheim 1 (BW)
EnBW
785
1-2-1972
1-12-1976
Biblis A (HE)
RWE
1.167
1-1-1970
26-2-1975
Totaal capaciteit (netto)
7.067

^^^
Tabel met de 7 genoemde oude kernsplijter bakbeesten die zeker 3 maanden van het net moeten.
Ontleend aan de tabel op deze Duitse Wikipedia pagina. BY = Bayern, BW = Baden-Württemberg,
HE = Hessen, NI = Niedersachsen, SH = Schleswig-Holstein. De laatste kolom geeft de datum weer dat
de centrale commercieel in (vol) bedrijf is gegaan.

En wat doen we ondertussen in NEEderland? We laten gewoon Urenco een forse uitbreiding van de nucleaire verrijkingscapaciteit in Almelo aanvragen bij ons nuke-coke-snuivende EL&I ministerie (vergunningsaanvraag 17 februari 2011, vergroting met 25% van de huidige capaciteit). En Atoomboer met veel te ambitieuze uitbreidingsplannen Delta, maar ook de uitermate dubieuze club "Energy Resources Holding" (provincies en NL gemeentes, voormalig Essent aandeelhouders verenigd in ERH) blijven gewoon überoptimistisch in onze van alle moraal gespeende piratenmarkt. En gaan gewoon door met hun walgelijke vergunningsaanvragen voor nieuwe nukes. Het geld moet immers blijven rollen. Wat de samenleving daarvan vindt interesseert ze geen r**t. Je bent arrogant en ver verheven boven het plebs, of je bent het niet.

http://tinyurl.com/64k7ar2 (verkorte link naar de officiële video van de Bondsregering met de verklaring van Merkel en haar gesprekspartners van 15 maart 2011)
http://tinyurl.com/4ryzmme (verkorte link naar ZDF uitzending van 15 maart 2011, met mogelijk een historische uitspraak van Angela Merkel over de vreselijke nucleaire gebeurtenissen in Japan: "Ein Einschnitt für die Welt")
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Kernreaktoren_in_Deutschland (alle kerncentrales in Duitsland, ook reeds afgeschakelde reactoren en onderzoeks-faciliteiten)
http://www.energeia.nl/ ... /1306-Duitse-markt-vreest-dat-tijdelijke-sluiting-kerncentrales-niet-zo-tijdelijk-is.html (RWE woordvoerder: "kerncentrales zijn veilig" en "dit is een politieke beslissing"...)
http://www.welt.de/politik/deutschland/article12829264/Merkel-nimmt-sieben-Atomkraftwerke-vom-Netz.html (artikel in die Welt over het een kwart jaar van het net halen van 7 kerncentrales in Duitsland)


15 maart 2011: Hollywood scenario "Fukushima Tragedy" overtroffen. Het vorige bericht schreef ik gisternacht laat, toen net het bericht was binnen gekomen dat de vlak daarvoor nog niet met een explosie geconfronteerde reactor 2 van het Fukushima Dai-Ichi complex (ook wel "Fukushima nummer 1" genoemd) in zeer grote problemen is geraakt. Het steeds erger wordende drama, wat inmiddels ongetwijfeld op de tafels van scenario schrijvers voor een stevige Hollywood film zal liggen, neemt inmiddels byzonder ernstige vormen aan. Daarbij beslist niet Tsjernobyl als voorbeeld te nemen, zoals vaak onterecht wordt gedaan (dat was een fysieke explosie van een sowieso riskant type reactorvat [grafiet reactor], met monumentale atmosferische uitstoot van levensgevaarlijk radioactief materiaal over enorme oppervlaktes, tot in Europa aan toe). Maar een Nationaal Drama is het al lang in het zwaar getroffen Japan, de gevolgen lijken nu al veel erger te zijn dan "Three Mile Island" in Harrisburg (Pennsylvania, U.S.A.), en het wordt allemaal met de dag erger.

Er wordt steeds openlijker geklaagd over de vaak late, tegenstrijdige, onduidelijke, en niet helder op de naakte feiten ingaande berichtgeving. Niet alleen van exploitant TEPCO, die haar "historische" reputatie van schrikbarend slecht informatie verschaffer (en zelfs in het verleden: document vervalser) inmiddels heeft bestendigd (en waarvoor ze hopelijk politiek genadeloos zullen worden afgerekend). Maar ook de bedekte en niet bijster informatieve stijl van "rapportage" door de regering (met name de woordvoerder Edano) wordt steeds vaker als byzonder frustrerend ervaren. Via de steeds nadrukkelijker aanwezige media en expertise vanuit het buitenland (o.a. het Internationale Atoom Agentschap IAEA, die echter ook uit de derde hand aan haar informatie komt en niets kan afdwingen) wordt echter het volgende zeer onrustbarende beeld zichtbaar. MET is onze (winter)tijd = UT + 1 uur (UT = GMT = Greenwich Mean Time; lokale tijd Japan = GMT + 9 uur).

Lees ook vooral goed frases als "zouden", en "kunnen": heel erg veel is niet zeker, en we moeten de Japanse autoriteiten bij gebrek aan beter maar geloven dat het is zoals ze het doorbrieven aan de IAEA...

 • 15 maart om 20h05 UT zouden volgens IAEA reactoren 1-3 in Fukushima Dai-Ichi "onder controle" zijn gekomen ("cold shutdown", koelwater max. 100 graden C, atmosferische druk). Ook de al lang geleden voor inspectie doeleinden stilgelegde reactor unit 4 zou door TEPCO voorbereid worden voor "cold shutdown".

 • 15 maart 6h00 lokale tijd = 14 maart om 21h00 UT. TEPCO meldt een heftige explosie en stelt vast dat de tot nu toe nog niet als "probleemreactor" geziene, al vele maanden voor inspectiewerkzaamheden stil liggende reactor 4 (wederom een 784 MW blok) zeer ernstig is beschadigd. Deze reactor blijkt in een bassin uitgewerkte splijtstofstaven te hebben. Volgens TEPCO is er ernstige schade op/van de vierde verdieping van het reactor gebouw. Later zal bekend worden dat er brand woedt.

 • 15 maart 6h20 (NHK: 6h14) lokale tijd = 14 maart om 21h20 UT. Volgens IAEA (!) rapporteert de Japanse regering voor dat moment een explosie rond de zogenaamde "suppression pool" (op Kyodo nieuws "pressure suppression system") van de gisteren reeds zwaar getroffen, met vele problemen omgeven reactor 2. Die "suppression pool" is de apparatuur die de druk in de reactor zou moeten verminderen. Gevreesd wordt voor beschadiging van het reactorvat en smeltende splijtstaven die een [partiële] meltdown zou kunnen veroorzaken (de staven zouden vanaf 6h30 lokale tijd zelfs 2 en een half uur tijd volledig bloot hebben gestaan aan het inferno binnen de reactor, niet afgedekt/gekoeld door [zee]water). Zie ook het uitgebreide bericht bij Kyodo News. Genoemde "suppression pool" is volgens dit CNN bericht een donut-vormig reservoir aan de basis van het drukvat van de reactor, en een explosie op deze plek is dus van een totaal andere en mogelijk nog veel gevaarlijker orde dan de waterstof explosies in de gebouwen rond reactor blokken 1 en 3 die boven de reactor omhulling hebben plaatsgevonden. Dit gecombineerd met het feit dat in deze reactor ook het levensgevaarlijke en lange halfwaarde tijd hebbende plutonium wordt gestookt maakt dit een rampzalige reactor, zoals ook energiespecialist Wim Turkenburg (Universiteit Utrecht) al in een Journaal uitzending van zondag 13 maart moest toegeven. Dit is echt een zeer onrustbarende nieuwe ontwikkeling, waarvan diverse specialisten vrezen (o.a. uitgebreid geïnterviewd op de Duitse ZDF) dat het zeer slecht nieuws zou kunnen zijn voor de vermoedelijke integriteit van deze specifieke reactor nummer 2.

  Niettegenstaande deze rampzalige nieuwe berichten, claimt TEPCO zelf om 11h00 lokale tijd op bizarre wijze dat deze reactor in "cold shutdown" zou zijn en melden ze op hun eigen website helemaal niets over deze explosie onder de reactor. Wat beslist aanleiding zou moeten geven om alle berichten van dit bedrijf minimaal met een zeer grote pot zout tot u te nemen.

  "At 6:14 a.m., a blast occurred at the No. 4 reactor and created two square holes sized about 8 meters by 8 meters in the walls of the building that houses the reactor. At 9:38 a.m., a fire broke out there and smoke billowed from those holes."

  Kyodo news (this item)


 • 15 maart 04h50 in de ochtend, vermoedelijk UT (er wordt gesproken over "CET" = Central European Time) rapporteert IAEA ook dat de "spent fuel pond" in het gebouw met reactor 4 in brand zou staan en dat er direct radioactiviteit in de atmosfeer blijkt te worden geloosd. De Japanse autoriteiten vermoeden wederom een waterstof explosie als oorzaak (door te grote hitte in het gebouw???), en er werden al angstaanjagend hoge en levensgevaarlijke stralingsdichtheden van 400 millisievert per uur gemeten volgens de IAEA mededeling (niveau 4x zo hoog dan niveau wat nog als "aanvaardbaar" of "veilig" kan worden beschouwd, op korte termijn zonder meer levensbedreigend). TEPCO zelf echter zwijgt in alle talen over nieuwe catastrofes in hun reactoren en geeft slechts totaal nietszeggende updates om 11h00, 12h00, en 13h00 lokale tijd met tabelletjes die niets van de ellende laten zien (webpagina overzicht). Onrustbarend bij dit laatste zware incident is: wat is in Gaia's naam de precieze oorzaak geweest van het spontane "event" wat hier heeft plaatsgevonden? En wat zegt dit over de veiligheid van, bijvoorbeeld, de reactoren in het tweede nucleaire complex van TEPCO in de buurt, Fukushima 2, ook wel Fukushima Dai-Ini genoemd (4x 1.100 MW...)???

 • 15 maart 02h00 UTC (nieuwe tijdstandaard gehanteerd door IAEA, "vrijwel gelijk aan GMT"). IAEA meldt dat het vuur in reactor blok 4 is gedoofd.

 • 15 maart 18h53 lokale tijd = 9h53 UTC. NHK World rapporteert over mededelingen van regeringsfunctionaris Edano. Radioactiviteit van reactor blok 1 (waarvan de omhulling vrijdag als eerste de lucht in ging) daalt. (Zee?)water toevoer in reactor blokken 1 en 3 (beide met ontplofte betonnen omhulling van het gebouw) vordert gestaag. Toevoer bij probleem reactor 2 lukt niet. Hij suggereert dat de 400 milliSievert gemeten bij de brand van reactor blok 4 niet het gevolg van die brand zou zijn, maar het resultaat van het ingestorte (lees: weg geëxplodeerde) dak van reactor 3. Bij reactorblok 4 zelf zou een niveau van 100 milliSievert (per uur) zijn gemeten. Tussen reactor blokken 2 en 3 zou de waarde nog steeds een hoge 30 milliSievert zijn. Lange exposure van personeel op deze lokatie kan zonder meer zwaar levensbedreigend zijn onder deze omstandigheden volgens Wim Turkenburg (Univ. Utrecht). Personeel moet continu worden afgewisseld onder dit soort zwaar bedreigende omstandigheden, met mogelijk blijvende schade voor de gezondheid als ze onverhoopt toch te hoge stralingsdoses blijken te hebben gekregen.

  Om het drama compleet te maken meldt Edano dan ook nog eens dat de temperatuur van de resterende twee reactor blokken van Fukushima Dai-Ichi, nummers 5 en 6 (die net als blok nummer 4 al 3 maanden waren stilgelegd wegens inspectie) ook al aan het stijgen is door alweer een falende koeling van de reactor blokken. Ook daar nog steeds nodig om de nog lang niet volledig uitgewerkte splijtstofstaven te blijven koelen...

 • 15 maart 11h25 UTC. IAEA geeft gemeten waarden bij de hoofdingang van het Fukushima Dai-Ichi complex door die het kreeg van de Japanse autoriteiten. Tussen 00h00 en 06h00 UTC op 15 maart zou het om lage stralingsdoses zijn gegaan, van 11,9 omlaag naar 0,6 milliSievert per uur. Een "single point in time" waarde van de reeds gemelde verpletterende 400 milliSievert per uur werd tussen reactor gebouwen 3 en 4 gemeten, waardoor niet absoluut noodzakelijk personeel direct werd teruggetrokken. Ten tijde van die metingen was er blijkbaar nog steeds sprake van evacuatie van de bevolking uit de al eerder vastgestelde 20 km. zone. NHK World meldde echter dat om 16h05 lokale tijd (7h05 UTC) alle mensen, inclusief bejaarden en in hospitalen opgenomen burgers, uit die 20 km. zone zouden zijn geëvacueerd (dit bericht). Dit waarschijnlijk na het voor de Japanners waarschijnlijk tale-telling en zeer onrustbarende optreden van premier Naoto Kan van 12h39 lokale tijd (bericht NHK). Van blijkbaar 150 als "problematisch" bevonden personen zijn er 23 met decontaminatie maatregelen geconfronteerd.

  Nu is zelfs in een 30 km. zone aan mensen met klem gevraagd in huis of op kantoor te blijven (het gaat daarbij om 130.000 mensen, bovenop de al zo'n 200.000 geëvacueerde personen). Gevraagd wordt om ventilatoren en airco's uit te zetten, en wasgoed wat buiten hangt niet binnen in huis te halen. Ook is er een absoluut vliegverbod binnen die 30 km. zone ingesteld. Er zijn inmiddels jood tabletten bij distributiecentra gearriveerd, maar er is nog niet besloten om mensen deze preventieve maatregel ook daadwerkelijk op te leggen. De "truuk" met joodpillen is dat deze bij acuut stralingsgevaar in de lucht, ingenomen moeten worden waardoor de zeer kwetsbare schildklier in de keel wordt verzadigd met "onschuldig" jodium, zodat radioactieve jodiumdeeltjes die ingeademd kunnen zijn geen kans krijgen zich daar te nestelen. Maar het is natuurlijk beslist geen "all-round" bescherming tegen andere radioactieve besmettingsvormen, en er is geen enkele garantie dat ingeademde radioactieve deeltjes niet alsnog hun verwoestende werk zullen doen.

 • Licht verhoogde achtergrond stralingswaardes zijn al gemeten in steden westelijk van het getroffen kerncentrale complex, en ook in Tokyo zelf (dubbele hoeveelheid van normale achtergrond straling, vooralsnog geen enkel gevaar voor de gezondheid). In de groot-agglomeratie Tokyo, 223 kilometer verwijderd van de ramp lokatie Fukushima, leven 35 miljoen mensen. TEPCO is met Fukushima e.a. probleem reactoren off-line zo'n kwart van hun stroomopwekkings-capaciteit kwijt, en schakelt om de paar uur de spanning verder om een volgend blok van het verzorgingsgebied korte tijd te kunnen verzorgen en mensen in de gelegenheid te stellen om in essentiële levensbehoeften (bijv. elektrisch koken) te voorzien. Alleen al het Fukushima Dai-Ichi complex heeft 5 GW aan opwek capaciteit, waarvan nu al 2,8 GW waarschijnlijk reddeloos verloren zal zijn voor het bedrijf (reactor blokken 1-4). Tot zo'n 45 miljoen mensen zouden geconfronteerd kunnen worden met de gevolgen van de geplande stroomvoorziening roulette (zie implementatie schema op TEPCO site).

 • Premier Naoto Kan is de misleidende en ernstig in gebreke blijvende informatie van TEPCO inmiddels blijkbaar zat, en heeft aangekondigd samen met het bedrijf een crisiscentrum in te richten, waarbij hij de leiding zal nemen.

 • Beurskoersen van talloze Japanse fondsen krijgen zware klappen, zelfs de koersen van bekende atoom reuzen als het Duitse E.ON en RWE moeten fors incasseren (tot dik 10% aan waardevermindering aan toe).

"With radiation levels around the facility up, TEPCO suspects the core of the No. 2 reactor has partially melted, a critical nuclear safety situation."

Kyodo News (15 mrt. 2011)

Polder PV wenst Japan alle sterkte toe met deze onwaarschijnlijke cumulatie van nucleaire crises, en dat dit "Hollywood drama coming true" een goed einde zal hebben.

http://edition.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/03/15/japan.nuclear.reactors/index.html (samenvatting en time-line van eerdere gebeurtenissen)
http://nos.nl/artikel/225696-stralingsniveau-bij-fukushimacentrale-gedaald.html (NOS samenvatting van recente gebeurtenissen, met diverse geluidsframenten waaronder interview met Prof. Wim Turkenburg van Universiteit Utrecht)
http://nos.nl/artikel/225747-media-trekken-ploegen-japan-terug.html (NOS en andere persagentschappen trekken journalisten terug vanwege stralingsgevaar en problematische arbeids-omstandigheden)


15 maart 2011: "Blast" in gebouw veelgeplaagde reactor 2 Fukushima Dai-Ichi centrale. Wederom extreem verontrustende, zeer ernstige problemen uit het zwaar getroffen Fukushima Dai-Ichi nucleaire complex in noord-oost Japan. Kyodo rapporteerde om 6h10 in de ochtend van 15 maart 2011 (lokale tijd = 22h10 MET) een "blast" (volgens CNN rapport: "explosive impact") in het gebouw van de derde "actieve" reactor ter plaatse, de reeds gisteren al met ernstige koelingsproblemen geconfronteerde nummer 2. Gevreesd wordt dat het systeem wat de druk in de reactor zelf onder controle moet houden beschadigd zou kunnen zijn, volgens de NISA (Nuclear and Industrial Agency). Kyodo rapporteerde iets later in een flash bericht dat het "ondenkbare" geschied zou kunnen zijn: een beschadiging van de primaire pressure container van de reactor zelf.

TEPCO officials nemen zelfs het voor hen onverteerbare begrip "partial meltdown" in de mond:

"With radiation levels around the facility up, TEPCO suspects the core of the No. 2 reactor has partially melted, a critical nuclear safety situation."

Kyodo (dit bericht)

Meest recente Kyodo flash news verbijstert wellicht zelfs de meest kouden van geest:

"FLASH: Fukushima's No. 2 reactor container damaged, radiation leak feared (09:41)
* BREAKING NEWS: TEPCO admits possibility of meltdown at Fukushima reactors (09:29)
* BREAKING NEWS: Radiation at Fukushima plant briefly hits 8,217 micro sievert per hour: TEPCO (09:05)
* BREAKING NEWS: TEPCO detects radiation of 8,217 micro sievert per hour, 8 times annual limit (09:03)"

http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/78021.html (laatste - zeer slechte - nieuws over reactor nummer 2)
http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/78008.html
http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/77992.html
http://www3.nhk.or.jp/daily/english/15_13.html
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/03/15/nieuwe-explosie-bij-kerncentrale-fukushima-mogelijk-lekkage/ (idem, bericht in NRC over de laatste explosie en de mogelijke gevolgen)
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/03/14/vijf-vragen-over-de-falende-kernreactoren/ (Karel Knip van het NRC gaat gedetailleerd in op vragen over de exacte gebeurtenissen bij de getroffen kernreactoren)


14 maart 2011: Tweede reactorgebouw Fukushima (nr. 3) in de lucht gevlogen zoals voorspeld. Meer ellende verwacht. In de verschrikkelijke naweeën van wat inmiddels door de Japanse Meteorological Agency tot een 9.0 Richter scale aardbeving is opgewaardeerd, met nog steeds veel enorme naschokken (CNN rapporteerde er zo'n 200-300, diverse daarvan in de 4-5 range op de schaal van Richter), blijven rampzalige berichten uit Japan binnenkomen. Bovenop het nationale drama van de directe gevolgen van de aardbeving zelf en die van de alles op zijn pad vernietigende tsunami met mogelijk vele duizenden doden tot gevolg in noord-oost Japan. Het "officiële" dodental ligt momenteel op 1.834 mensen en ook rept men van minstens 15.000 vermisten (waarvoor het ergste wordt gevreesd gezien de momumentale verwoestingen door met name de tsunami).

^^^
Screendump van situatie vlak voor de tweede grote explosie in het Fukushima Dai-Ichi kerncentrale complex (filmpje: 00:26). Codes van de hand van Polder PV. Reactor gebouw van nr. 1 was gisteren al ontploft, vaag is het stalen skelet van de bovenzijde van het gebouw links te zien. Ernaast reactor 2, deep in trouble door uitval van de koelvoorzieningen, vlak na de explosie van reactor gebouw van nr. 3 (zie volgende plaatjes).

Reactor 4 is een van de drie exemplaren die niet in bedrijf waren tijdens de aardbeving (i.t.t. nummers 1-3), en lijkt "onder controle" te zijn net als de twee overige reactoren op deze site, die niet op deze foto zijn te zien (staan iets noordelijker van deze vier reactor gebouwen).

^^^
Wederom binnen een fractie van een seconde (00:27 van filmpje) een enorme explosie vanuit het gebouw met reactor 3, met in dit geval zelfs een kortdurende kleine vuurbol (mogelijk ontbrandend waterstof gas) bij de pijlkop. Let op dat links op de foto de hoge schoorsteen/mast nog volledig is uitgelicht door de zon.

^^^
Een verschrikkelijke tien seconden na de enorme ontploffing (00:37 van het filmpje op BBC site) een hoge wolk van hoogstwaarschijnlijk verpulverd beton van de gebouw omhulling, met enorme zware brokstukken die bijna vertikaal terugvallen op het terrein met reactor gebouwen, ontluchtings-schoorstenen, koelapparatuur, reddingswerkers, etc. (violette pijlen, zie ook video). Bij de rode pijl de momenteel in de schaduw van de explosie wolk staande schoorsteen/vakwerk mast die het dichtst bij het op 13 maart 2011 eerste getroffen reactor gebouw (met nr. 1) staat

Alle beelden van video © van NTV/NNN van NHK, op BBC website (deze webpagina).


Dreigende catastrofe voor Fukushima Dai-Ichi nucleaire complex verdiept zich
Zoals gisteren al werd gevreesd door de Japanse autoriteiten is ook het betonnen omhulsel van het reactor gebouw van nummer drie op de Fukushima Dai-Ichi site hoogstwaarschijnlijk wederom door een nieuwe, zeer krachtige explosie van geaccumuleerd waterstof gas in het gebouw in de lucht gevlogen. TEPCO zelf berichtte in een 2e persmededeling over deze nieuwe ramp dat deze om 11h01 lokale tijd plaatsvond. Ook deze enorme ontploffing is live vastgelegd, en op o.a. de BBC site na te zien (beelden van NKH World, video van NTV/NNN). Op helikopter beelden die o.a. op CNN TV waren te zien van de situatie na de explosie, blijkt de schade aan het gebouw aanzienlijk groter te zijn dan de sowieso al enorme schade aan het op 13 maart de lucht in gevlogen gebouw rond reactor 1 (bovenkant van de betonnen omhulling compleet verdwenen, stalen skelet ogenschijnlijk nog intact). Wat mogelijk deels ook te maken heeft met het feit dat het om een groter gebouw ging (ongeveer twee keer zo grote reactor) dan nummer 1 en er mogelijk veel meer waterstof gas is geaccumuleerd. Een impressie van de schade was al te zien op de twee foto's gepubliceerd door NHK World op 14 maart (dit bericht), maar later kwam NHK met een nog onthullender foto van de schade aan de twee reactor gebouwen:

^^^
Gruwelijke luchtfoto van de twee ontplofte reactor gebouwen. Dus niet de reactoren zelf, die nog steeds volgens de autoriteiten onderin de - deels - zichtbare stalen frame gebouw constructies zouden moeten staan in "pressure containment vessels", zonder dat ze beschadigd zouden zijn. Radioactiviteit zou nog steeds "acceptabel" zijn, maar gisteren bleek al na een daling van de gemeten straling dat die ook weer toe was genomen. Dus dat kan nog alle kanten op gaan.

Ik heb de reactor gebouwen op deze foto van NHK World gemarkeerd: links het gebouw met reactor nr. 1 (460 MW reactor), waarvan "slechts de bovenste helft van de betonnen omhulling" af is geblazen op 13 maart 2011. In het midden het nu nog intacte reactorgebouw van nr. 2 (784 MW reactor), die echter zeer ernstige problemen met de noodkoeling heeft vlak na de explosie van het gebouw rond nummer 3. Deze laatstgenoemde staat rechts op de foto en daar is zeer goed te zien dat er na de zware explosie van 14 maart 2011 aanzienlijke schade is aan de stalen constructie van het gebouw zelf. Waarbij er vanuit gegaan kan worden dat de onder deze stalen constructie staande reactor (met zelf een enorm dikke metalen omhulling) wel degelijk een zeer forse "tik" van de krachtige explosie gekregen moet hebben. Wat daarvan precies de gevolgen zouden kunnen zijn geweest is nog niet bekend. Wel al dat er 11 gewonden zouden zijn gevallen bij deze tweede explosie, waarvan een zwaargewonde (IAEA heeft het echter over 6 gewonden in een bericht van 7:00 CET).

Sowieso is duidelijk dat alleen al door de combinatie van drie levensgevaarlijke, oververhitte reactoren, zeer ernstige problemen tot zelfs totale uitval van oude of nieuw aangevoerde koelsystemen, op het terrein gestorte enorme betonblokken van de twee eerdere explosies, mogelijk ernstige of zelfs "lichte" lokale radioactieve contaminaties die overal voor het reparatie personeel gemonitord en omzeild moeten worden, een elektriciteitsvoorziening die "in shambles" is, en een nationale ramp die nog in volle omvang aan het uitgroeien is, de situatie voor de nucleaire sector in Japan zeer ernstig is. Want niet alleen hier zijn er extreme problemen, ook bij de aparte Dai-Ini centrale van TEPCO zijn ernstige koelwater problemen geweest bij vergelijkbare, maar nog grotere reactor blokken (elk 1.100 MW). Al zijn die door het IAEA bij navraag als minder ernstig ervaren als in het fataal getroffen Dai-Ichi complex.

Eerder was er op vrijdag ook een derde centrale getroffen door een brand, die snel is geblust (Onagawa), en een koelpomp in het 120 km. noordelijk van het 35 miljoen inwoners tellende Tokyo liggende Tokai nucleaire complex was ook al uitgevallen, doch al snel werd de koelcapaciteit door een extra pomp vervangen (kort bericht RTL nieuws).

Foto © van NHK World, deze pagina (March 14, 2011 20:36 +0900, Japan Standard Time)

Zie ook gruwelfoto op DigitalGlobe: hier.

Waar het stalen frame (de dragende constructie van de betonnen omhulling) van gebouw 1 nog "redelijk in tact leek te zijn", is zeer duidelijk op de NHK en CNN beelden bij reactor gebouw nummer drie een forse verwrongen staalconstructie te zien. Wat gezien de kracht van deze tweede explosie ook niet hoeft te verbazen. Tijdens deze explosie was zeer duidelijk te zien dat enorme stukken van het gebouw in de seconden na de ontploffing terugvielen op het nucleaire complex, daarbij mogelijk extra schade aan gebouwen en installaties aanrichtend (zie mijn foto analyse).

Het beangstigende van deze tweede ramp is dat het hierbij ook nog eens om een krachtiger reactor als in nummer 1 zou gaan, namelijk 784 MW, waarbij nr. 1 nog "slechts" een 460 MW exemplaar betrof. En deze wordt volgens de BBC niet alleen op uranium, maar ook met plutonium gestookt. Een van de giftigste en meest extreem radioactieve stoffen op onze aarde, met een enorm lange halfwaarde tijd*. Zelfs al zou het de Japanners lukken om te voorkomen dat radioactieve delen van de oververhitte hel in de nog steeds (volgens berichten) intacte reactor in de atmosfeer terecht gaan komen (wat gezien de reeds verhoogde radioactiviteit en de onopgeloste koelingsproblemen nog steeds een groot vraagteken is): deze lokatie zal voor vele generaties tot volkomen onbewoonbaar gebied moeten worden verklaard, met gigantische economische en sociale schade tot gevolg (Japan heeft niet veel vlak, bewoonbaar gebied en woekert met de ruimte). Mogelijk decennia of zelfs honderden jaren durende blijvende schade die veroorzaakt wordt door een technologie die zelfs de hoogbegaafde en veiligheid hoog in het vaandel hebbende Japanners niet blijken te kunnen beheersen in een van de aardbevingsgevoeligste regio op onze planeet.

* Een fenomeen wat helaas op tragische wijze op de website van het aan ECN Petten gelieerde Nederlandse kernenergie instituut NRG wordt "gerelativeerd" op wel heel aparte wijze, de inmiddels beruchte kernenergie promotor van TU Delft, de heer Tim van der Hagen, vindt gewoon "Je zou als samenleving moeten eisen dat plutonium in kerncentrales wordt gebruikt". Echt, hij heeft het volgens zijn eigen werkgever zo gezegd, al in mei 2008...

"* BREAKING NEWS: Fukushima's 3 reactors highly likely facing melting: Edano (21:41)
* NEWS ADVISORY: Worst-scenario for Fukushima plant unlikely to be like Chernobyl: Edano (21:37)
* NEWS ADVISORY: Radiation around nuke plant at tolerable level for humans: Edano (21:23)
* NEWS ADVISORY: Ongoing work to cool No. 2 reactor hoped to stabilize situation: Edano (21:16)"

Laatste flash berichten van Kyodo News (13h48 Midden Europese Tijd)

Meer problemen in aantocht
En nog is de ellende niet afgelopen. Kyodo rapporteerde al dat ook de derde reactor die tijdens de enorme aardbeving in werking was (goddank lagen de drie andere reactorblokken op deze lokatie vanwege inspecties stil, en lijken deze geen "noemenswaardige" problemen te kennen), nummer 2, zeer ernstige problemen met de koeling heeft. NHK World rapporteerde vandaag dat het koelwater nog maar 1,2 meter boven de reactorstaven stond, en dat het niveau nog daalde. In een ander bericht werd zelfs gesteld dat de reactorstaven daadwerkelijk al deels waren drooggevallen en dat voor een "nuclear core meltdown" wordt gevreesd (herhaald in een CNN mededeling, reppend van tijdelijk 80 centimeter droogval van de reactor staven). Ook daar wordt uit alle macht zeewater in de reactor gepompt om verder droogvallen van de reactorstaven te voorkomen. Feitelijk is daarmee de derde reactor op het terrein nu al opgegeven: het corrosieve zeewater zal waarschijnlijk onherstelbare schade aan de reactor en de onderdelen daarin veroorzaken en wordt het door specialisten als een "paardenmiddel" beschouwd om erger te voorkomen. Prioriteit is de reactorkern zo snel mogelijk af te koelen. Wat er daarna gebeurt, is van later zorg. Hier zullen miljarden Euro's aan investeringen afgeschreven moeten gaan worden, nog afgezien van de enorme gevolgschade en de opruimwerkzaamheden, die jaren zullen gaan kosten.

Laatste bericht op Kyodo voor deze update van Polder PV: Exploitant TEPCO vreest dat reactor gebouw 2 hetzelfde lot gaat krijgen als die van reactoren 1 en 3, want er is maar een koelingspomp actief en dat is volstrekt onvoldoende om de kern af te kunnen koelen. Het ongelofelijke voorstel nu is om het betonnen omhulsel van reactor nummer drie open te bikken om te voorkomen dat waterstof uit het radioactieve stoommengsel wat ontsnapt uit reactor vat nummer twee gaat accumuleren en ook tot een explosie van het gebouw zal gaan leiden. Volledige berichtgeving in dit recente artikel op de Kyodo site (gelezen 15h40 op 14 maart 2011).

"TEPCO said it will look into opening a hole in the wall of the building that houses the reactor to release hydrogen."

Source: © Kyodo News

Op BBC News van 14h31 (vetdruk Polder PV):

"1431: More from Japanese nuclear engineer Masashi Goto: He say that as the reactor uses mox (mixed oxide) fuel, the melting point is lower than that of conventional fuel. Should a meltdown and an explosion occur, he says, plutonium could be spread over an area up to twice as far as estimated for a conventional nuclear fuel explosion. The next 24 hours are critical, he says."

Source: © BBC News (deze webpagina)

Straling nog niet extreem, maar genoeg voor USA marine om schepen te verleggen
USA marine schepen hebben tijdens reddingsoperaties "airborne" radioactiviteit gemeten en hebben zich tijdelijk teruggetrokken (bericht op Kyodo News van 14 maart). De Japanse Chief Cabinet Secretary Edano houdt vol dat er geen "massive radioactive leakage" is (uit geen een reactor), al wordt ook toegegeven dat door de inferno's rond de getroffen reactoren van goede en betrouwbare metingen van de status van de reactoren zelf geen sprake kan zijn. Zolang er niet voortdurend en continu gekoeld kan worden en de radioactieve hel in de getroffen reactoren op het kookpunt blijft, zijn alle mogelijke scenario's mogelijk. Van een gedeeltelijk cq. "lokaal" reactorprobleem door slecht koelbare, en mogelijk steeds ernstiger (door contact met lucht) beschadigde reactorstaven via een partiële meltdown (ernstige structurele beschadiging van het reactorvat door aantasting, verbrokkeling, en/of niet meer controleerbare versmelting van de reactorstaven) tot zelfs een significante tot totale desintegratie van het reactorvat zelf ("Three-Mile-Island" scenario), met mogelijk toch uiteindelijk aanzienlijke toename van uitstoot van radioactieve gassen met alle consequenties van dien in dit dichtbevolkte land. De CNN weerdienst voorspelde een zeer ongunstige weersomslag voor de komende dagen. Met niet alleen aanzienlijk koude temperaturen en mogelijk zelfs regen en/of sneeuw aangevoerd vanuit het noorden (desastreus voor in provisorische vluchtelingen kampen tijdelijk ondergebrachte burgers in combinatie met een chronisch gebrek aan elektriciteit en toevoer van andere brandstoffen). Maar in het geval van een ernstige uittreding van grote hoeveelheden radioactiviteit uit een van de getroffen reactor blokken bij een gedraaide, te verwachten aanlandige wind tot het ergste scenario van al kan leiden.

Uiteraard is en blijft dit alles nog steeds niet op essentiële punten vergelijkbaar met de ramp bij Tsjernobyl, bijna 25 jaar geleden (wat een echte explosie van het reactorvat zelf was en wat een nog veel gevaarlijker, brandgevoelige grafiet reactor had). Ook zijn de Japanse centrales onder veel stringentere veiligheidsvoorschriften gebouwd als destijds de Russische. Maar ik kan u verzekeren: er is nu al gigantische en onherstelbare fysieke schade aan dit enorme nucleaire complex opgetreden. Hoogstwaarschijnlijk zullen indien reactor 2 ook het scenario van reactor 1 en 3 achterna gaat (bij niet onder controle van de koeling krijgen, druk af laten nemen door opening veiligheidsventielen, en mogelijk weer een waterstof explosie binnen het gebouw), per direct al drie af te schrijven reactor blokken met een totale capaciteit van 2,028 GW. Dat is vier maal de capaciteit van EPZ's standaard door Siemens gebouwde drukwater reactor van 512 MW in Borssele, Zeeland. Die van een vergelijkbaar type drukwater reactor is als de nu getroffen Japanse types. En waarvan niemand een keiharde garantie af kan geven dat daar nooit iets mis mee zal gaan, want menselijke fouten blijven gemaakt worden, zware ongelukken blijven gebeuren, en ook bij ons blijft de Natuur onberekenbaar (zelfs al komen hier geen dramatische aardschokken voor).

Afgezien van de sociale en humane schade en leed zal dit alles mogelijk desastreuze financiële gevolgen hebben voor Japanse reactor exploitant TEPCO, die geen beste reputatie blijkt te hebben waar het rapportages van problemen met hun eigen reactoren betreft in hun lange historie. De veiligheidsmaatregelen rond alle Japanse kerncentrales zullen hoogstwaarschijnlijk tot nog veel hogere niveaus opgeschroefd moeten gaan worden onder zware publieke en politieke druk. Wat de "business-case" voor de getroffen bedrijven mogelijk tot een nachtmerrie zal gaan maken. Die hebben immers miljarden geïnvesteerd in de nucleaire waanzin. En nu worden ze daar keihard op afgerekend. Door de meest onvoorspelbare, nog steeds niet in betrouwbare statistieken te vangen kracht van al: Moeder Natuur.

Er bleken vandaag nog steeds een paar honderd mensen in het 20 km. evacuatie gebied te zijn. Zo'n 200.000 mensen zouden al zijn geëvacueerd uit alleen al deze nucleaire rampzone. Elektriciteit wordt in drie uren durende blokken in roterende periodes uitgeschakeld over grote delen in de getroffen gebieden en de burgers wordt gevraagd zo zuinig mogelijk om te gaan met energieverbruik. Het Japanse drama wordt elke dag weer in nog grotere omvang zichtbaar.

Update 19h25, van Kyodo:

"Edano denied the possibility that the No. 2 reactor will follow the same path, as the blast at the No. 3 reactor created a gap in the wall of the building that houses the No. 2 reactor. Hydrogen will be released from the space, he said.

However, TEPCO officials did not completely rule out the possibility that a blast will happen, saying hydrogen may have been accumulating while the fuel rods are exposed."

Hier zou de regeringswoordvoerder Edano dus claimen dat door de explosie van het gebouw rond reactor nr. 3 het gebouw rond probleem reactor nr. 2 zodanig beschadigd zou zijn, dat evt. vrijgekomen waterstof gas direct zou kunnen ontsnappen via een door die explosie ontstaan gat in de wand (eerder werd echter door TEPCO gesuggereerd dat ze zelf zo'n gat "zouden gaan maken"). Wat in dit Kyodo bericht door TEPCO werknemers zelf weer gerelativeerd lijkt te worden. En bovendien zijn op foto's van de explosie van de betonnen omhulling van nr. 3 geen duidelijke beschadigingen van de omhulling van nr. 2 te zien.

CNN update (15h10 Greenwich Mean Time = 16h10 MET bij ons): "An overview of Japan's nuclear issues" via deze link.

http://edition.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/03/13/japan.nuclear.reactors/index.html (iets betere foto's van reactor gebouw voor en na de explosie laten enorme schade aan de stalen gebouw omhulling zien nadat de bovenkant van het gebouw met een enorme klap is weg gevlogen - en deels weer op het terrein is teruggestort. De gele cirkel geeft reactor nr. 3 weer na de explosie, helemaal links op de foto is de bovenkant van het iets minder hard - doch nog steeds ernstig - getroffen stalenf rame van het gebouw rond reactor nr. 1 te zien, waarvan minstens de bovenste helft van de betonnen omhulling op 13 maart de lucht in ging)
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12733393 (reactor blok nummer 2 in de gevarenzone)
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12729221 (vreselijke live beelden van de tweede explosie, en toelichting van een - ogenschijnlijk - onbewogen regeringswoordvoerder Edano)
http://www.iaea.org/newscenter/news/tsunamiupdate01.html (volledige update van alle problemen en reddingswerkzaamheden bij de Japanse kerncentrales op de website van het ongetwijfeld tot in haar zenuwen geschokte Internationale Atoom Agentschap)
http://www3.nhk.or.jp/daily/english/14_35.html (meer schokkend nieuws op website van nationale persagentschap NKH: ook bij de derde reactor die tijdens de aardbeving in bedrijf was, nummer 2, 784 MW, zeer ernstige problemen te verwachten: deze derde reactor op de Dai-Ichi plant "has lost all its cooling capability.")
http://www.demorgen.be/ ... /Problemen-Tokai-en-Oganawa-opgelost-vrees-voor-nieuwe-Tsjernobyl-blijft.dhtml (13 maart 2011: uitgebreid NL-talig artikel over de problemen bij de Japanse kernreactoren)
http://www.volkskrant.nl/ ... /1859624/2011/03/14/Hoe-gevaarlijk-zijn-exploderende-kerncentrales.dhtml (14 maart 2011: Nederlandstalige uitleg van de problemen bij de Japanse kernreactoren: "Hoe gevaarlijk zijn exploderende kerncentrales?")

http://edition.cnn.com/video/flashLive/live.html?stream=stream/3&hpt=T1 (mede-ontwerper Akira Omoto van de Japanse Nucleaire commissie geeft toe dat drie veiligheids-systemen van de Fukushima kernenergie centrale hebben gefaald en vermoed dat het primaire reactor vat - bij reactor nr. 3 - zelfs lekgeslagen zou kunnen zijn)

Tale-telling satelliet foto's van het Fukushima Dai-Ichi complex voor en na de tweede grote explosie:
http://www.digitalglobe.com/index.php/27/Sample+Imagery+Gallery


13 maart 2011: Tweede reactor gebouw dreigt in de lucht te gaan. Persbureau NHK World meldde vandaag dat Chief Cabinet Secretary Yukio Edano heeft gezegd dat reactor gebouw 3 van het Fukushima Dai-Ichi kerncentrale complex op een vergelijkbare manier de lucht in kan gaan als de betonnen omhulling van reactor 1 vanwege accumulatie van hoog explosief waterstof gas in het gebouw. Dit is waarschijnlijk het gevolg van vergelijkbare pogingen om de druk van de reactor af te halen door een veiligheidsklep te openen. Eigenaar TEPCO meldde vandaag om 01h00 pm lokale tijd het volgende rampzalige nieuws (vetdruk Polder PV):

"Unit 3: High Pressure Coolant Injection System automatically stopped. We endeavored to restart the Reactor Core Isolation Cooling System but failed.
Also, we could not confirm the water inflow of Emergency Core Cooling System. As such, we decided at 5.10AM, Mar 12, and we reported and/or noticed the government agencies concerned to apply the clause 1 of the Article 15 of the Radiation Disaster Measure at 5:58AM, Mar 13.
In order to fully secure safety, we operated the vent valve to reduce the pressure of the reactor containment vessels (partial release of air containing radioactive materials) and completed the procedure at 8:41AM, Mar 13 (successfully completed at 09:20AM, Mar 13). After that, we began injecting water containing boric acid that absorbs neutron into the reactor by the fire pump from 09:25AM, Mar 13.
* We continue endeavoring to secure the safety that all we can do and monitoring the periphery."

Ook worden weer verhoogde stralingsdoses gemeld nadat deze gisteren tijdelijk waren gezakt: "Today, the measured value revamped and the radiation dose measured at site boundary exceeded the limiting value again."

Van het tweede grote reactor complex van TEPCO, Fukushima Dai-Ini, met 4 reactor blokken van elk 1.100 MW, meldt de eigenaar ook al grote problemen. Alle vier de blokken zijn stilgelegd, en bij blokken 1, 2 en 3 is men ook al van plan om veiligheidskleppen te gaan openen om druk weg te nemen (en dus ook deels radioactieve stoom te "venten" in het gebouw, met hoog risico op contaminatie met explosief waterstof gas). Wat onherroepelijk betekent dat ook in dat tweede reuzen complex er zeer ernstige problemen zijn met de back-up koeling systemen die "fool-proof" hadden moeten zijn. Er is al een dode gerapporteerd door TEPCO (naast de eerdere reeds toegegeven ongevallen bij reactor 1), waarschijnlijk a.g.v. een "nuclear reactor cooling hot stop" procedure bij reactor 3 op deze tweede nucleaire lokatie: "The operator trapped in the crane operating console of the exhaust stack was transferred to the ground at 5:13PM and confirmed the death at 5:17PM."

Volgens BBC correspondent Chris Hogg zou i.t.t. de reeds met een catastrofe geconfronteerde reactor nummer 1 die op uranium wordt gestookt reactor 3 een nog hogere risico factor zijn omdat die volgens hem op een mengsel van uranium en het levensgevaarlijke en zeer giftige plutonium zou worden aangedreven (bericht van vandaag). Het is dus een (inter)nationale top prioriteit om reactor 3 weer in het gareel te krijgen, maar hoe de Japanners dat gaan doen is een mysterie. Er wordt gesteld dat er op "innovatieve" wijze met zeewater zou worden gekoeld, waarvan ik als het al lukt ik niet eens aan de gevolgen wil denken. Zeewater is namelijk zeker op termijn extreem corrosief voor metalen onderdelen, en kernreactoren van het standaard hoge druk type daar zijn uiteraard helemaal niet bedoeld om (geforceerd) te worden gekoeld met corrosief zeewater...

Er zouden inmiddels al 170.000 mensen zijn geëvacueerd rond de twee getroffen Fukushima nucleaire complexen volgens de BBC. 22 mensen zouden radioactief zijn besmet door/na de eerste explosie bij reactor nr. 1, er is inmiddels een massaal screening programma gestart, zo meldt NHK World vandaag, CNN rept van 160 mensen die worden "gescreend" op radioactieve besmetting.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12724953 (BBC rapporteert over de mogelijke gevolgen van een waterstofgas-geïnduceerde explosie in het reactorgebouw van nummer drie van Fukushima)
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-12722719 (gedetailleerde time-line over de gebeurtenissen bij reactor gebouw 1 bij BBC, met foto's "voor en na" de explosie van het gebouw om reactor 1; volgens mij is de indicatie van het gebouw in de tweede foto iets teveel naar links gedacht, zie mijn interpretatie in het vorige artikel).
http://www3.nhk.or.jp/daily/english/13_27.html (Edano kondigt aan dat een tweede explosie - van reactor gebouw 3 - tot de mogelijkheden behoort...)


12 maart 2011 - 13h20: Explosie op terrein Fukushima Dai-Ichi I: reactor gebouw ontploft? Met update 15h12.

Veel erger nog dan de al onheilspellende berichten van gisteren en vannacht, bereikte Polder PV een vreselijke video op de website van de BBC. Polder PV vergeleek Google Map beelden, luchtopnames van het complex, en de video, en kwam tot een onheilspellende conclusie: er lijkt dik stront aan de knikker.

Achtereenvolgens screendumps die ik heb gemaakt van de BBC video, een Google Maps opname van het complex, en een luchtfoto van CNN:

Screendumps van BBC video: 00:21 Gebouw bij rode pijlkop staat iets schuin achter het 3e reactorgebouw (wit gekleurd) en achter de derde hoge pijp (in taps toelopende vakwerk constructie).
Op de grens van videobeelden 00:22 - 00:23 de explosie, hier een fractie na het begin een wit wolkje (rode pijlkop) tonend wat de vertikale schokgolf en of het exploderende dak lijkt weer te geven, er onder de eerste tekenen van grijswitte rook. Het gebouw lijkt in een fractie van een seconde te zijn verdwenen in een enorme explosie (zie videobeelden BBC). NB: links op de foto de waarschijnlijk 2 noordelijk gelegen reactordelen van het Dai-Ichi complex van Tokyo Electric Power Company (TEPCO), een 784 resp. een 1.100 MW blok bevattend, en met een eigen schoorsteen in vakwerk constructie (niet zichtbaar op de geselecteerde Google Maps selectie van mij).

00:40 van de BBC video. Verschrikkelijk beeld; een grijs/bruin/witte wolk drijft vanuit het hart van het nucleaire complex in ongeveer noordelijke richting. Het vermoedelijk geëxplodeerde reactorgebouw nr. 1 van de Dai-Ichi plant (lokatie rode pijlkop) lijkt van de aardbodem verdwenen. Wat daar resteert is nu de grote vraag.

Alle beelden: © BBC, zie deze webpagina waarop ook vergelijkingsfoto voor en na de explosie.


^^^
Op de Google Maps satelliet foto is de globale situatie te zien. Met violette symbolen heb ik de drie nog staande - vermoedelijke reactor - gebouwen gemarkeerd, in rood de (basis van de) hoge schoorstenen in vakwerk constructies. Met een gele pijl de blik richting van degene die de video heeft gemaakt die op de BBC website werd gepubliceerd. Bijna onontkoombaar lijkt het door mij gemarkeerde gebouw (rode cirkel) het geëxplodeerde exemplaar te zijn.

Op de CNN foto lijkt dat weliswaar iets kleiner te zijn dan de "grote" (vermoedelijke reactor) gebouwen, maar het is even hoog. Bovendien is bekend (zie lijst), dat de nu continu besproken probleem reactor "Fukushima Dai-Ichi nr. 1" de kleinste is van de in totaal 6 die hier staan opgesteld (op de getoonde Google foto: meest zuidelijk gelegen vier, iets noordelijker staan de overige twee, zie ook BBC video screenshots), namelijk 460 MW. De andere drie reactoren op deze plek lijken drie van de in die tabel opgegeven 784 MW exemplaren te bevatten, de twee andere bevatten waarschijnlijk een 784 MW en een waarsschijnlijk helemaal links op die video opnames staand 1.100 MW exemplaar...

© Google Maps


^^^
Screendump van video op CNN website (vermoedelijk 4 zuidelijkste reactor behuizingen). Links de vermoedelijke 3 784 MW reactorblokken op deze lokatie (witte hoge gebouwen). Rechts in het iets kleinere witte hoge gebouw vermoedelijk de kleinste reactor, "nummer 1", waarvan in ieder geval het gebouw zelf mogelijk in de lucht lijkt te zijn gevlogen volgens de beelden op de BBC video...

© CNN.com

^^^
Vergroting van het evacuatiegebied volgens © persagentschap Kyodo in dit bericht. Het gebied van 10 km. rond de zuidelijkste probleem reactor(en) van Fukushima "No. 2" ("Dai-Ichi" lokatie), is inmiddels uitgebreid en omvat nu ook een 20 km. grote zone rond het Fukushima "No. 1" complex ("Dai-Ini", met 4 reactor blokken van elk 1.100 MW, zie tabel).

Nagekomen

Bericht van Kyodo (download 14h22, vetdruk Polder PV) hier:

"Japanese authorities have confirmed there was an explosion at the Fukushima No. 1 nuclear power plant Saturday afternoon but it did not occur at its troubled No. 1 reactor, top government spokesman Yukio Edano said.

The chief Cabinet secretary also told an urgent press conference that the operator, Tokyo Electric Power Co., has confirmed there is no damage to the steel container housing the reactor."

Waar die enorme explosie dan wel precies plaatsgevonden zou hebben, mede gezien het in dit artikel gepresenteerde foto- en video materiaal, wordt echter niet over gerept. Laten we voor de Japanners hopen dat die regeringswoordvoerder gelijk blijkt te hebben.

Tot slot deze recente van CNN (March 12, 2011 8:00 a.m. EST, updated 8:56, vetdruk Polder PV):

"An explosion at an earthquake-damaged nuclear plant was not caused by damage to the nuclear reactor but by a pumping system that failed as crews tried to bring the reactor's temperature down, Chief Cabinet Secretary Yukio Edano said Saturday.

The next step for workers at the Fukushima Dai-Ichi plant will be to flood the reactor containment structure with sea water to bring the reactor's temperature down to safe levels, he said. The effort is expected to take two days."

Ik kan me slecht voorstellen dat een ernstig falen van "een (groot) pomp systeem" (in het reactorgebouw?) zo'n enorme explosie kan veroorzaken zoals die werd getoond op de BBC video. En al helemaal niet dat daar een complete gebouw omhulling door verdwenen lijkt te zijn in een fractie van een seconde (ook al zou de "steel frame" om de reactor zijn blijven staan)... In de eerste secondes van de CNN video is op de onderste foto (genomen vanuit het oosten) de - vermoedelijke getroffen - reactorbehuizing van nummer 1 links te zien (in gele cirkel, waar nu alleen nog maar een stalen skelet zichbaar lijkt te zijn). In de bovenste (oudere?) foto genomen vanuit het westen staat dat - daar nog intacte - reactorgebouw juist rechts. In de beelden daarna een niet erg scherpe tele video-opname van een wegtrekkende wolk vanuit de getroffen lokatie in het hart van het Dai-Ichi complex.

Laatste voetnoot "NEW" bij het CNN bericht: "The walls of a concrete building surrounding the reactor collapsed, a cabinet official says" (de veelvuldig aangehaalde Edano, zoals uit de gewijzigde broodtekst blijkt). Ik refereer hierbij gaarne naar het bericht op Kyodo hierboven waarbij juist werd ontkend dat het incident bij reactor 1 plaatsgevonden zou hebben. Dus of het betreft een andere reactor op de lokatie, of de informatievoorziening van regeringswege rammelt aan alle kanten. Wat niet hoeft te verbazen, want dat kennen we uit het verleden bij dit soort verschrikkelijke man-made mega-accidents maar al te goed. Of de BBC video is in elkaar getruukt. Dat kan natuurlijk ook...

De eigenaar TEPCO geeft denk ik beter uitsluitsel in dit bericht:

"Today at approximately 3:36PM, a big quake occurred and there was a big sound around the Unit 1 and white smoke.
Our two employees and two subcontract workers working for the safety of the plant were injured and transported to the hospital."

Echt, zo staat het op hun eigen website...

U twijfelt nog steeds? OK. Het Internationale Atoomagentschap dan maar (IAEA), in dit laatste bericht (vetdruk PPV):

"1340 CET 12 March 2011: Japan's Nuclear and Industrial Safety Agency (NISA) has informed the IAEA's Incident and Emergency Centre (IEC) that there has been an explosion at the Unit 1 reactor at the Fukushima Dai-Ichi plant, and that they are assessing the condition of the reactor core."

en

"The authorities also say they are making preparations to distribute iodine to residents in the area of both the plants.

The IAEA has reiterated its offer of technical assistance to Japan, should the government request this."

Wordt ongetwijfeld vervolgd...

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12720219 (live video beelden van een enorme explosie op het terrein van het Fukushima Dai-Ichi atoomcomplex in Japan)
http://www.cnn.com/video/#/video/world/2011/03/12/bpr.grant.nuclear.plants.cnn?hpt=T1&iref=BN1 (CNN video waarvan het bovenstaande screenshot afkomstig is)
http://www3.nhk.or.jp/daily/english/12_54.html (Evacuation area expanded to 20km radius)


11/12 maart 2011: Onrustbarend nieuws over staat van Fukushima Dai-Ichi kerncentrale na aardbeving drama Japan + NAGEKOMEN

Uit talloze richtingen komt zeer onrustbarend nieuws over wat blijkbaar een zeer ernstige fout is in de "redundante" koeling van het kernsplijtingshart van de noord-oostelijk van Tokyo aan de Pacifische kust gelegen gigantische Fukushima Dai-Ichi centrale. Deze bestaat uit maar liefst 6 blokken met in totaal 4.696 MW aan nucleaire capaciteit. Allemaal gestart in de zeventiger jaren, en allemaal van het conventionele BWR, "boiling water reactor" (overzicht Japanse kerncentrales). In leeftijd variërend van dik dertig tot veertig jaar oud. Japan staat bekend om een (terecht) excessieve veiligheidscultuur rond de voor dit "energie grondstof arme" land belangrijke kerncentrales. Ondanks alle extreme voorzorgsmaatregelen kon de ergste aardbeving in 140 jaar historie in het ultramoderne Japan toch niet voorkomen dat inmiddels de (wettelijk verplichte) "nucleaire noodtoestand" rond Fukushima is uitgeroepen en er zo'n 2.800 tot 3.000 mensen uit de directe omgeving rond 3 km. om de centrale heen zijn geëvacueerd. En dat alle mensen in een radius tussen de 3 en 10 kilometer om het complex heen in huis moeten blijven. Reden: ook al is de centrale volautomatisch gestopt zoals bij alle kerncentrales moet gebeuren bij een "anomalie" zoals de verschrikkelijk grote aardbeving van vanochtend, van een (of zelfs twee cf. BBC) van de reactor blokken lijkt de backup diesel koeling om de nog steeds hete kern af te koelen volledig te hebben gefaald. Mogelijk door beschadiging a.g.v. de aardbeving zelf, al is hier nog steeds niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Gevolg van het falen van de back-up reactor koeling: de kern zal heter worden, de druk zal opbouwen, en in het allerslechtste scenario is een meltdown niet af te wenden als de back-up koeling niet prompt kan worden gerepareerd en inwerking gesteld. Er wordt zelfs openlijk gespeculeerd om druk op de kern af te bouwen door "gecontroleerd" radioactief besmette oververhitte reactor lucht te laten ontsnappen.

Van vier kernreactor sites zijn er door de zware aardbeving (8,9 op de schaal van Richter) 11 reactorblokken volautomatisch tot stilstand gebracht. Twee reactorblokken (1 en 2) bij Fukushima lijken (volgens BBC) niet (voldoende) te kunnen worden gekoeld, van de zes blokken daar waren er drie (gelukkig) voor inspectie doeleinden niet on-line. Nauwkeuriger berichtgeving is moeilijk te verkrijgen, wat gezien de nucleaire afhankelijkheid van Japan (een derde van de stroomvraag wordt nucleair opgewekt), en het complete gezichtsverlies als hier iets goed fout gaat voor het land tot een drama zou leiden, ook niet zo vreemd is.

Zoals het Internationale Atoom Agentschap waarschijnlijk tot hun droefenis moesten melden (20h30 Central European Time, vetdruk Polder PV):

"Japanese authorities have informed the IAEA’s Incident and Emergency Centre (IEC) that today’s earthquake and tsunami have cut the supply of off-site power to the Fukushima Dai-Ichi nuclear power plant.

In addition, diesel generators intended to provide back-up electricity to the plant’s cooling system were disabled by tsunami flooding, and efforts to restore the diesel generators are continuing. At Fukushima Dai-Ichi, officials have declared a nuclear emergency situation, and at the nearby Fukushima Dai-Ini nuclear power plant, officials have declared a heightened alert condition.

Japanese authorities say there has so far been no release of radiation from any of the nuclear power plants affected by today’s earthquake and aftershocks.

The IAEA’s IEC continues to liaise with the Japanese authorities, and is in full response mode to monitor the situation closely round the clock."

http://www.iaea.org/press/?p=1121

De Japanse premier Naoto Kan meldde nog "geruststellend" dat er geen radioactiviteit is vrijgekomen, maar er is nog geen enkel bericht dat de dramatisch falende back-up koeling op tijd kan worden hersteld. Wel geruchten (niet als zodanig tegengesproken door de daartoe bevraagde Amerikaanse president Obama) dat er zelfs door de Amerikaanse strijdkrachten "coolant" aangevoerd zou zijn. Zonder dat precies duidelijk wordt wat daarmee zou worden bedoeld (want Amerikaans "koelwater" (???) over de oceaan aan laten vliegen lijkt me beslist niet de ingreep die nodig zou zijn in deze dramatische veiligheids-affaire). Of dat het wellicht een hoax of slecht begrepen "hulp van Amerikaanse zijde" blijkt te zijn.

Wat wel kristalhelder blijkt uit deze verschrikkelijke tragedie die het moderne Japan (na de ook al rampzalige Hanshin aardbeving in Kobe 1995) heeft getroffen: je kunt de veiligheidscultus rond absurd ingewikkelde technologie platforms als kernsplijting nog zo hoog opschroeven. Tegen de bikkelharde praktijk van alledag, de oerkrachten van de natuur, is geen enkele humane technologie opgewassen. En met radioactiviteit spelen, vooral als het op gigantische schaal gebeurt zoals in Japan, is en blijft letterlijk spelen met Hellevuur.

Verhagen in Nederland: slaapt u gerust verder, alles wordt voor u geregeld
Die energieminister van ons doet ondertussen gewoon alsof alles onder controle is, dat Nederland "een nog veel extremere veiligheidscultus" zou hebben dan de Japanners, en dat "het" dus wel allemaal OK zal zijn hier. En dat we er dus wat Verhagen betreft gerust minimaal een (en als het aan hem ligt waarschijnlijk een handvol extra) van die levensgevaarlijke machines bij mogen laten plempen door buitenlandse multinationals die het echt een rotzorg zal zijn wat de gevolgen voor de bevolking of de planeet zal zijn als het ooit "mis" zou gaan. Zolang het geld maar blijft rollen. Hun kant op. En dat, hooggeschatte dames en heren, is het echte probleem. Kernsplijting is en blijft de meest levensgevaarlijke energie technologie van allemaal. Die mag nooit, EVER in de houdgreep van op geld en macht beluste omhoog gevallen bobo's vallen. Of die nu van multinationals afkomstig zijn, of in regeringen zitten. We worden elke keer weer keihard met de neus op de "scenario's that never should happen" gedrukt.

Intermezzo

Machtsgreep CDA <<>> EL&I op monopoloïde energievoorziening verder versterkt.

Verhagen heeft de CDA-EL&I greep op de internationale energiewereld zelfs nog verder versterkt. Hij heeft de National Desaster genaamd Maria van der Hoeven (die in haar demissionaire periode openlijk haar bloedeigen SDE af mocht branden zonder politieke consequenties) namelijk geparachuteerd op een voor een machtsgeile CDA politicus byzonder interessante post. Die van directeur van het rete-conservatieve, in fossielen en kernsplijting belangen zwemmende Internationale Energie Agentschap IEA in Parijs. Verhagen: "'Ik feliciteer Maria van der Hoeven met deze topfunctie en het IEA met deze goede keuze. Het kabinet heeft haar kandidatuur ten volle ondersteund.'"

Zeer saillant en bijna pikant detail op deze rampzalige 11e maart: Van der HO-even volgt de Japanner Nobuo Tanaka op. Wat helemaal geen toeval is. Het pad naar de schaamteloze, en niets ontziende CDA macht werd voor haar immers al lang geleden geëffend. In eerste instantie door de marktliberaliserings-fetisjist, Directeur Generaal voor Energie bij Economische Zaken Noé van Hulst. Die al in het jaar 2003 het bedje voor latere gevallen Nederlandse Goden spreidde door over te stappen naar dat oppermachtige IEA. En die werd in een glijdende schaal in 2008 opgevolgd door alweer zo'n smaakmakende ex-EZ coryfee (plaatsvervangend hoofd Energie), de heer Pieter Boot die ook beslist nooit vies is geweest van een kernsplijter op zijn tijd, en/of een miljard Euro belasting geld voor het in de grond proppen van de CO2 van zijn goedgemutste kolen- en gasvrinden ("schoon fossiel" wordt dat genoemd)...

Afnokken dus, s'ils vous plaît, van dat veel te enge mensen op belangrijke posten brengende radioactieve onheil. Nu het nog kan. Ik help het de Japanners hopen dat ook zij op zo kort mogelijke termijn afscheid kunnen gaan nemen van die verschrikkelijk gevaarlijke, peperdure, en monopoloïde machtsblokken uitlokkende technologie. In het museum ermee, alstublieft! Op 26 april aanstaande gedenken we immers het "25-jarige jubileum" van de grootste nucleaire ramp die de kortzichtige en veel te arrogante mensheid heeft gekend. Die van 26 april 1986 in het nog steeds een radioactieve woestenij blijvende Chernobyl in wat nu de Oekraïne is. En dat was een dunbevolkt gebied...

NAGEKOMEN

Nieuws van het Japanse persagentschap Kyodo (vooralsnog niet bevestigd): Het Japanse Veiligheids-agentschap zou besloten hebben dat de exploitant Tokyo Electric Power Co. een veiligheidsklep zal moeten openen in de getroffen, blijkbaar nog steeds niet te koelen reactor, om "zwak radioactieve stoom" te laten ontsnappen. De bedoeling daarvan zou zijn om letterlijk en figuurlijk de druk van het radioactieve Hellevuur in de reactor te krijgen. Bovendien zouden nu i.p.v. "slechts" 3.000 maar liefst 45.000 mensen uit de directe omgeving van de kernreactor geëvacueerd moeten gaan worden.

Door de Nuclear and Industrial Safety Agency gemeten radioactiviteit niveau's zouden acht maal zo hoog zijn dan normaal bij de monitoring post van plant nr. 1 in Fukushima. De koel backup van plant nr. 2 zou voor zelfs 3 reactor blokken zijn uitgevallen. Het koelwater in die centrale zou inmiddels al het kookpunt zijn gepasseerd.

De Japanse president wil persoonlijk de situatie in ogenschouw gaan nemen. Ik hoef u waarschijnlijk niet te vertellen: This is bloody serious business...

Zie Engelstalige persberichten van 12 maart 2011: een, twee, drie.

IAEA meldde in een nieuw bericht van 11 maart 2011, 22h10 CET:

"Japanese officials have also reported that pressure is increasing inside the Unit 1 reactor’s containment, and the officials have decided to vent the containment to lower the pressure. The controlled release will be filtered to retain radiation within the containment."

http://tinyurl.com/4f5bc2r (11 mrt. 2011: "Growing Pressure Inside Japanese Nuclear Reactor Stokes Fears". Zeer onrustbarend nieuws van ABC News, met diverse videoclips waaronder kritische vragen aan President Obama over de falende koeling back-up bij het Fukushima nucleaire complex in het door aardbeving en Tsunami getroffen Japan).
http://abcnews.go.com/GMA/video/japan-issues-nuclear-evacuation-13113242 (11 maart 2011: expert over de problemen in Japan - "We have to take this very seriously..." en "These accidents are not supposed to happen at all...", "This earthquake is one of the biggest in world history ... beyond the design basis of the reactor ...")
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-12711707 (11 mrt. 2011: zoals vanouds goede en koele berichtgeving bij BBC)
http://www.japannuclear.com/nuclearpower/program/location.html (overzicht van kerncentrales in Japan)

Helaas nog geen enkel nieuws vandaag van de Nuclear Safety Commission (NSC) van Japan:
http://www.nsc.go.jp/NSCenglish/index.htm

En de Japan Atomic Energy Agency kon ik de website niet van bereiken vandaag...:
http://www.jaea.go.jp/english/


publicatiedatum: 17 maart 2011.

 


© 2011 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)