example of monthly yield graph of 2 separate groups of solar panels with OK4 inverters
grafieken stadswarmte
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

Stadswarmte tabellen en grafieken

update 2008-2011 NUON Warmte Leiden

Tabellen:
Ontwikkeling tariefcomponenten GJ prijs
Veranderingen componenten t.o.v. vorige periode
Cumulatieve veranderingen componenten t.o.v 1 jan. 2002
Statistiek energieverbruiken gas- en warmtewoningen EnergieNed
Ontwikkeling tarieven vastrecht stadswarmte NUON Warmte

EnergieNed rekenformule

Grafieken:
Ontwikkeling tariefcomponenten ter bepaling van de GJ prijs
Evolutie energieverbruiken gas- en warmtewoningen EnergieNed
Ontwikkeling GJ prijs en hoofdcomponenten
Prijsontwikkeling vastrecht stadswarmte NUON
Evolutie en impact op stadswarmte nota NUON (ZH) in 4 praktijksituaties

Let op: tenzij anders vermeld, zijn alle bedragen in de tabellen en grafieken exclusief 19% BTW
Gelieve voor "inclusief" BTW tarieven de ex BTW bedragen te vermenigvuldigen met factor 1,19!


Ontwikkeling tariefcomponenten voor de berekening van variabele GJ prijs NUON Warmte

Alle hier onder genoemde bedragen zijn exclusief 19% B.T.W. In onderstaande tabellen zijn getallen getoond die berekend zijn in een eigen Excel spreadsheet, afgerond op 4 decimalen (basiscomponenten), en die gebaseerd zijn op de originele, in 8 decimalen opgegeven bedragen die we destijds, op verzoek, van NUON Warmte hebben gekregen (voor een voorbeeld van zo'n ouder overzicht, zie de download op de vorige "vraag en antwoord" pagina; het huidige overzicht [tm 31 dec. 2007] is omvangrijk, neem daarvoor contact met me op s.v.p. indien interesse). De door NUON in rekening gebrachte bedragen zijn overgenomen uit de originele tabel ("NUON rekent door"). De veranderingen t.o.v. de voorgaande periode (mutaties) zijn in de tweede tabel opgenomen, de cumulatieve mutaties t.o.v. 1 januari 2002 in de derde tabel, voor de laatste periodes.

Latere detail gegevens voor enkele op deze pagina getoonde grote tabellen zijn (vooralsnog) niet, of slechts gedeeltelijk beschikbaar, dus ook de daar van afgeleide grafieken zijn niet up to date. Andere grafieken met all-in prijzen e.d. zijn gemaakt op basis van de meest actuele gegevens van EnergieNed (jaarlijkse statistiek updates stadswarmte onderzoek), resp. de tariefbladen die NUON Warmte halfjaarlijks uitgeeft.

Tabel 1

NUON WARMTE prijsontwikkeling opbouw
GJ variabele kosten stadswarmte 2002 >>> 2008

(alle bedragen zijn exclusief btw, meestal afgerond op 2 decimalen; tarieven per 1e van het halve jaar tenzij anders gespecificeerd;
prijsontwikkeling gas en elektra in Eurocent; GJ berekening in Euro )
periode
(v/a datum)
1-1-02
1-7-02
1-1-03
1-7-03
1-1-04
1-7-04
1-1-05
1-8-05
1-1-06
1-7-06¹
1-1-07
1-7-07
1-1-08
tijdvak code
02-1
02-2
03-1
03-2
04-1
04-2
05-1
05-2
06-1
06-2
07-1
07-2
08-1
gas
                         
basisprijs
22,15
22,41
23,83
25,19
22,72
23,17
26,38
27,50
31,55
32,25
35,26
32,17
33,17
budgetkorting
           
-0,17
-0,17
-0,17
-0,30
-0,30
?
vaste periode
korting
           
-0,42
-0,42
-0,42
-0,30
-0,30
-0,30
?
regiotoeslag
           
0,37
0,37
0,34
0,34
0,49
0,49
0,51
energieheffing
(0-5.000 m)
12,40
12,40
12,85
12,85
14,29
14,29
14,94
14,94
15,07
15,07
15,31
15,31
15,54
regionaal
netbeheer
2,34
2,34
2,34
2,34
2,64
2,18
1,24
1,24
1,23
1,23
1,22
1,22
1,22
totaal
36,89
37,15
39,03
40,39
39,65
39,64
42,34
43,46
47,60
48,59
51,68
48,59
?
elektra
             

   
basisprijs
4,15
4,77
4,15
4,15
4,47
4,58
5,20
5,40
6,40
7,33
8,60
8,30
7,79
budgetkorting
           
-0,42
-0,42
-0,42
-0,80
-0,80
?
vaste periode
korting
           
-0,20
-0,20
-0,20
-0,15
-0,50
-0,50
?
systeemdienst
Tennet
0,14
0,14
0,08
0,08
0,08
0,11
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,12
0,12
energieheffing
(0-10.000 kWh)
6,01
6,01
6,39
6,39
6,54
6,54
6,99
6,99
7,05
7,05
7,16
7,16
7,52
regionaal
netbeheer 2
3,74
3,91
3,91
3,98
3,14
3,14
3,31
3,31
3,28
3,28
3,36
3,36
3,36
totaal
14,04
14,83
14,53
14,60
14,23
14,37
14,98
15,18
16,21
17,61
17,92
17,64
?
warmte
(berekend 3)
                   
GJ tarief
EURO excl. BTW
16,5065
16,6268
17,3366
17,9263
17,5958
17,5980
18,0433
18,5174
20,1817
20,6224
20,4538
19,2342
?
afgerond 2 dec.
16,51
16,63
17,34
17,93
17,60
17,60
18,04
18,52
20,18
20,62
20,45
19,23
?
doorberekend
door NUON
16,51
16,63
17,33
17,92
17,59
17,59
18,04
18,04
20,17
20,62
20,45
19,23
19,29 4
afronding in
voordeel klant
-
-
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,48
0,01
-
-
-
-

1 per 1 juli 2006 is door NUON gerekend met leveringstarieven voor (vermeden kosten) gas en elektra van Essent (in rood weergegeven). Blijkbaar waren die tarieven lager dan die voor NUON (volgens de eigen voorwaarden: bekend 1 maand voor de peildatum, de voorwaarden die in mijn bezit zijn, kunt u bij NUON zelf opvragen). Hier moet nog wel goed naar gekeken worden, want bijvoorbeeld de vaste periode kortingen voor gas en elektra blijken nu opeens lager te liggen dan in de eerste jaarhelft, terwijl de basisprijzen (fors) hoger zijn en de budgetkortingen zijn (komen te) vervallen. Dit alles betekent dat de GJ prijs hoger wordt. Vooral elektra basisprijs is fors gestegen (15% t.o.v. eerste halfjaar!).
2 exclusief de 2 cellen er boven vermelde systeemdienst Tennet (op tariefblad van Continuon is laatstgenoemde post opgenomen in het variabele tarief "Transport per kilowattuur"). NUON Warmte heeft hiervoor op het betreffende rekenblad een separate berekening laten zien ter controle.
3 berekening volgens formule EnergieNed, en gebruikmakend van de bijbehorende gemiddelde verbruiksdata per jaar
4 opgave NUON Tariefblad (brief 4 feb. 2008): € 22,96 incl. BTW = 19,2941 ex BTW. Omdat nog niet duidelijk is hoe precies de budget en vaste periode korting berekend worden, zijn de detailberekeningen in de laatste kolom nog niet te maken. De basisprijzen zijn van NUON genomen, omdat nog niet bekend is of er "goedkopere" leveranciers zijn geweest die NUON Warmte (volgens zelf opgestelde "spelregels") geselecteerd zou kunnen hebben om de uiteindelijk toegepaste GJ prijs te kunnen berekenen, zie ook opmerking hieronder.

(Op-één-na-laatste regel) NUON rekent voor de berekening van de GJ prijs voor de daar in opgenomen gasprijs de laagste "marktprijs" in Nederland; daarvoor is het bedrijf afhankelijk van de aanlevering van de gegevens van andere leveranciers. Soms (vaak?) gebeurt dit niet op tijd, of is er op het moment van berekening geen lagere prijs dan de eigen prijs bekend; hierdoor is de berekende GJ prijs niet altijd identiek aan de door NUON gefactureerde prijs in een bepaald tijdvak. Voor de 2e helft van 2005 is bijvoorbeeld uitgegaan van het lager geldende tarief van de eerste helft van het jaar. Voor de tweede jaarhelft van 2006 is voor de - blijkbaar op tijd bekende - laagste Essent tarieven gekozen...


Mutaties prijsontwikkeling variabele kosten t.o.v. voorgaande halfjaarlijkse periode, afgeleid uit tabel 1 (stand per 31 dec. 2007; GJ prijs per 1 jan. 2008)

Tabel 2

MUTATIES
t.o.v. voorgaande
periode
2002-1
2002-2
2003-1
2003-2
2004-1
2004-2
2005-1
2005-2
2006-1
2006-2
2007- 1
2007-2
2008-1
gas
(verhoging/m)
 -¹
0,0026
0,0187
0,0136
-0,0074
-0,0001
0,0270
0,0112
0,0414
0,0099
0,0309
-0,0309
 
gas
(% verhoging)
-
0,7%
5,0%
3,5%
-1,8%
0,0%
6,8%
2,6%
9,5%
2,1%
6,4%
-6,0%
 
elektra
(verhoging/kWh)
-
0,0079
-0,0029
0,0007
-0,0037
0,0014
0,0061
0,0020
0,0103
0,0140
0,0031
-0,0028
 
elektra
(% verhoging)
-
5,6%
-2,0%
0,5%
-2,5%
1,0%
4,3%
1,3%
6,8%
8,6%
1,8%
-1,6%
 
warmte (verhoging/GJ)
berekend
-
0,1202
0,7098
0,5897
-0,3305
0,0022
0,4453
0,4741
1,6644
0,4407
-0,1686
-1,2196
 
warmte (% verhoging)
berekend
-
0,7%
4,3%
3,4%
-1,8%
0,0%
2,5%
2,6%
9,0%
2,2%
-0,8%
-6,0%
 
warmte (verhoging/GJ)
NUON
-
0,12
0,70
0,59
- 0,33
-
0,45
-
2,13

0,45

- 0,17

- 1,22

0,06

warmte (% verhoging)
NUON
-
0,7%
4,2%
3,4%
-1,8%
0,0%
2,6%
0,0%
11,8%
2,2%
-0,8%
-6,0%
0,3%

¹ onbekend i.v.m. ontbrekende gegevens voorgaande periode
Bedragen excl. 19% BTW.


Cumulatieve mutaties prijsontwikkeling (verhogingen) variabele kosten voor de laatste tijdvakken t.o.v. prijzen 1 januari 2002, afgeleid uit tabel 1 (stand per 31 dec. 2007; GJ prijs per 1 jan. 2008)

Tabel 3

MUTATIES cumulatief
1/1/2002 tot 1/8/2005
1/1/2002 tot 1/1/2006
1/1/2002 tot 1/7/2006
1/1/2002 tot 1/1/2007
1/1/2002 tot 1/7/2007
1/1/2002 tot 1/1/2008
Mutatie gas prijs
17,8%
29,0%
31,7%
40,1%
31,7%
 
Mutatie elektra prijs
8,1%
15,4%
25,4%
27,6%
25,6%
 
Mutatie warmte prijs
9,3%
22,2%
24,9%
23,9%
16,5%
16,9%

NB: de mutaties zoals door ons berekend vanaf 1/7/2006 (cf. tabel) corresponderen niet met die door NUON Warmte zijn opgevoerd (getallen van periode daarvoor kloppen wel met onze berekeningen). Onduidelijk is waar dat aan ligt (berekeningen zijn door mij gecheckt). Mogelijk invoering van een inflatiecorrectie sinds 2002??? We hopen hierover nog uitsluitsel te krijgen.

 


Grafiek tariefontwikkeling van variabele elektra (kWh)- en gas (m³)- prijzen met deelcomponenten

NB: de tariefcomponenten voor (de eerste helft van) 2008 zijn deels nog niet bekend. We hopen deze info weer van NUON Warmte te krijgen om een volledig beeld te blijven behouden van de prijsontwikkeling. De uiteindelijke "all-in" GJ prijs (inclusief al deze componenten) is wel al bekend (tariefopgave begin februari 2008 en website NUON, zie grafieken verderop). Let op de iets hogere impact van de zogenaamde "budget- en vaste prijs kortingen" van vorig jaar. Levering van gas (basisprijs) is een dominante factor in de uiteindelijke prijsbepaling van het GJ tarief. Alles wordt immers naar de gasprijzen, en dus impliciet naar de kunstmatig gekoppelde hoge olieprijzen, toegerekend. Elektra (basisprijs) wordt in NL voor een fors deel in gasgestookte centrales geproduceerd, dus wordt ook de elektraprijs door die kunstmatig door GasTerra in stand gehouden (en blijvend door de "vrije markt" predikende Tweede Kamer gedoogde) koppeling "meegesleept". De hoogte in...

Voor uitgebreide verdere toelichting van deze grafiek, zie de bespreking bij de vorige versie (stand 1 juli 2006).
Prijzen exclusief 19% BTW.

 


Onderzoeks-statistiek 2007 in opdracht van EnergieNed energieverbruiken stadswarmte en gaswoningen. Update 2010.

Bron: "Tariefadvies voor de levering van warmte aan Kleinverbruikers" versies 2002-2010 (voor de versie van 2010, zie EnergieNed publicatie E 2010-4; 19 december 2009), te downloaden van website EnergieNed (publicaties)

Tabel 4

Statistiek onderzoeksgegevens branche koepelorganisatie EnergieNed
(tariefadviezen 2002-2010, zie sectie publicaties op hun website)
Data gebruikt in GJ formule
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1. Gemiddeld gasverbruik per jaar van een woning die op
het aardgasnet is aangesloten (m³)
1.582
1.537
1.537
1.488
1.443
1.432
1.330
1.401
1.372
2. Gemiddeld stroomverbruik per jaar van een woning die op het aardgasnet is aangesloten (kWh)
3.655
3.966
3.966
4.121
4.263
4.217
4.136
4.140
4.116
3. Gemiddeld stroomverbruik per jaar van een woning die op het warmtenet is aangesloten (kWh)
3.629
3.843
3.843
4.063
4.195
4.201
4.117
4.195
4.164
4. Gemiddeld warmteverbruik per jaar van een woning die op het warmtenet is aangesloten (GJ)
35,58
35,63
35,63
35,40
34,58
36,32
34,87
34,74
34,99

Uit bovenstaande door EnergieNed jaarlijks via marktonderzoek op tafel gelegde statistische verbruiksgegevens (universeel toegepast voor alle Nederlandse stadsverwarmingsprojecten waarbij berekeningen volgens het "Niet Meer Dan Anders" principe gehanteerd worden!) en uit de in de volgende sectie behandelde gas- en elektra gegevens (lokale prijsstelling) wordt de GJ prijs in een specifiek tijdvak (meestal een half jaar) volgens de steeds meer bekritiseerde "marktwaarde" benadering bepaald volgens onderstaande formule. NB: het mag duidelijk zijn dat byzondere projecten als de Stevenshof in Leiden, met een stadswarmte aansluiting én een kookgas aansluiting, niet "passen" in de als "universeel toepasbaar" gesuggereerde EnergieNed tarief berekeningen. Vandaar dat wij in de Leidse Stevenshof sind begin 2005 met een onwaarschijnlijk gecompliceerde "compensatiepost" voor de sindsdien door zowel de netbeheerder als de ("fictieve"!!!) gas leverancier in rekening gebrachte "dubbele" vastrechtkosten worden geconfronteerd.

 


Berekening GJ prijs volgens EnergieNed "marktwaardeprincipe"

Zie het jaarlijks aan het eind van het jaar gepubliceerde tariefadvies op de EnergieNed website. Voor codes verbruiken (blauwe cijfers) in de EnergieNed rekenformule, zie tabel hierboven; voor de bijbehorende tarieven, zie de berekende totaalwaarden in tabel 1:

1 GigaJoule = Formula through which the virtual price for one GigaJoule unit of distributed heating  is calculated for most projects in the Netherlands by branche organisation EnergieNed.


Evolutie verbruiksgegevens "alleen gas" huishoudens vs. "alleen stadswarmte" huishoudens 2002-2010

Volgens onderzoek in opdracht van EnergieNed (Milward Brown, Amsterdam, "De marktwaarde van warmte voor ....").

Op basis van bovenstaande gegevens (te vinden in de EnergieNed stadswarmte rapportages) is door mij de volgende "verbruiksgrafiek" gemaakt die "karakteristiek" zou moeten zijn voor de gemiddelde huishoudens in Nederland. Alleen al het feit dat door veel energiebedrijven de gemiddelde verbruiken al jaren lang op die blijkbaar onwrikbaar "vast" liggende 3.500 kWh resp. 1.820 m³ werden, of nog steeds worden ingeschat, zou bij menigeen al de wenkbrauwen moeten doen fronsen als hij/zij onderstaande, door de brancheorganisatie EnergieNed aangeleverde keiharde statistische gegevens uit de dagelijkse praktijk bekijkt. Tegenwoordig hanteert Vattenfall/NUON eerlijker cijfers van het Nibud (cijfers voor elektra resp. voor gas), met forse verschillen tussen verschillende grootte huishoudens. Let wel: ook die cijfers zijn nooit maatgevend, omdat het energie"gedrag" zeer sterk kan verschillen tussen huishoudens.

Zie legenda voor uitleg (het jaar staat voor het "tariefadvies jaar", wat de statistische data van het voorgaande jaar gebruikt om een nieuw GJ tarief voor genoemd "tariefadviesjaar" te berekenen). Linker Y-as: stadswarmte verbruik in "genormeerde" warmtewoningen in GJ; rechter Y-as: gas verbruik in "genormeerde" gaswoningen in m³, resp. elektra verbruik in "genormeerde" warmtewoningen resp. gaswoningen. Het gasverbruik neemt al jaren gestaag af (zie lineaire trendlijn), een logische, verklaarbare trend gezien de toenemende isolatie en vervanging van oude stookketels door hoog rendement ketels. Bizar is echter het warmteverbruik in "genormeerde" stadswarmte woningen, wat voor het jaar 2005 (= het op de X-as weergegeven "tariefadviesjaar" 2006) tijdens de hier getoonde periode een opvallende "dip" van 34,58 GJ (oranje stippellijn) vertoonde in vergelijking met het er op volgende (tariefadvies)jaar 2007 (genormeerd verbruik 36,32 GJ), terwijl het gasverbruik in de "genormeerde gaswoningen" in die 2 jaren bijna gelijk bleef. Het gehanteerde genormeerde gasverbruik voor (tariefadviesjaar) 2008 is alweer lager dan voor 2007, en een aanzienlijk stuk lager dan voor 2006, terwijl het "equivalent veronderstelde" stadswarmte verbruik voor 2008 iets boven dat voor 2006 ligt en overall beslist geen "continu dalende trend" laat zien. In de daar op volgende twee jaar blijft het stadswarmte verbruik ongeveer hangen op een gemiddelde van 34,7-35,0 GJ/jaar.

De conclusie luidt: de gas huishoudens kunnen voor hun variabele kosten steeds minder gaan betalen (als de variabele gasprijs niet te hard stijgt) door isolatie, betere ketels, en, vooral, door zuinig aan te stoken en door bijvoorbeeld een zonnecollector op het dak te laten aanbrengen wat het gasverbruik aanzienlijk doet dalen. Een significante daling in het - door de onderzoekers vastgestelde - stadswarmte verbruik is echter nauwelijks waarneembaar in exact dezelfde periode. Het gemiddelde verbruik lijkt enigszins te blijven "steken" rond de 35 GJ/jaar.

Energiebesparing SV bestraft
Het vanuit besparingsmotieven volstrekt legitieme "verminderen van het verbruik" is echter desastreus als dat soort bewonderenswaardige aan de stadswarmte gebonden burgers in de statistieken van EnergieNed terechtkomen. Ze hebben immers geen enkele invloed op het "gedrag" van de gas huishoudens die in de EnergieNed formule in de teller staan (de elektracomponent maakt vrijwel niets uit, de genormeerde verbruiken blijken gelijkwaardig, met marginale verschillen). Als ze echter hun GJ verbruik verminderen, wordt de noemer van de EnergieNed formule in dat geval (ontleend aan het gemiddelde van de steekproef "populatie" met de extremen verwijderd) navenant kleiner, en dus de GJ prijs voor het volgend jaar een stuk hoger. Ergo: elke besparingsprikkel om de radiatorkraan in stadswarmte huishoudens dicht(er) te draaien, wordt het volgende jaar door EnergieNed financieel bestraft als die mensen binnen het marktonderzoek vallen. De gebonden stadswarmte klanten worden daarom in Nederland al jaren structureel benadeeld t.o.v. de gas huishoudens voor wie het dichtdraaien van de radiatorkranen "ongestraft" wel degelijk tot aanzienlijke financiële besparingen kan leiden... Een zonnecollector plaatsen op een stadswarmte woning zou ook wel eens tot dramatische gevolgen kunnen leiden als zo'n woning opgenomen zou gaan worden in de EnergieNed statistieken: sterk verminderd warmteverbruik? Dan het volgend jaar de GJ prijs flink omhoog geschroefd!!! Een perverser "prijsmechanisme" had niet bedacht kunnen worden...

De in bovenstaande grafiek getoonde onderzoeksgegevens worden jaarlijks gebruikt voor de nieuwe puur theoretische berekening van een (overigens door diverse partijen fel bestreden) "marktwaarde" georiënteerd GJ tarief volgens de beruchte EnergieNed formule. Het merkwaardige verschil in "stook-trend" in de ("tariefadvies")jaren 2005>>>2009 toont m.i. aan dat de statistieken op basis waarvan de GJ prijs uiteindelijk berekend worden dubieus zijn, omdat men zou verwachten dat, als zowel het (genormeerde!) gasverbruik als het (genormeerde!) warmteverbruik gecorreleerd zouden dienen te zijn aan een "standaard" type woning, dat tenminste de verbruiks-trends een vergelijkbare ontwikkeling zouden dienen te laten zien. Dat lijkt niet het geval te zijn. En alleen daarom al dienen er kanttekeningen gezet te worden bij de "marktwaarde" vergelijking tussen gasverbruiken en warmteverbruiken. Op basis van het door EnergieNed zelf aangeleverde materiaal.


Grafiek prijsontwikkeling voor berekening GJ prijs gehanteerde totale elektriciteit- en gasprijs en daaruit resulterende GJ tarief

De uit de basisdata en tariefbladen van NUON Warmte berekende deeltotalen voor de gehanteerde elektriciteitsprijs, de gasprijs, en de uit de verbruiks-statistieken en deze gegevens berekende cq. op de tariefbladen vermelde uiteindelijk GJ prijs. De "dip" in de tweede helft van 2007 werd duidelijk veroorzaakt door het destijds door NUON Warmte "kiezen" van de laagste, volgens eigen spelregels op tijd bekende, elektra en gastarieven in "de markt", nl. die van Essent. Ons is niet bekend of er voor 2008 en latere jaren "andere" tarieven goedkoper waren dan die NUON Energie hanteert (en die op tijd "bekend" waren!) om de GJ prijs berekening van - voor ons - NUON Warmte op te baseren. Duidelijk is de "olieprijs crisis" van 2008 terug te zien in de hoge gas- en stadswarmte prijspiek in het eerste half jaar van 2009. Door de verwoestende mondiale economische crisis, stortte zowel het energieverbruik als de gas- en daarmee gerelateerde stadswarmte prijs in de tweede jaarhelft in. En herstelde deze slechts weinig in de periode daarna. Let op dat de stroomtarieven de laatste twee jaar zijn gedaald.

De afzonderlijke tarieven zijn vermeld voor de GJ prijs voor stadswarmte, en ook voor de elektra- en gastarieven bij de Vattenfall/NUON holding voor de eerste jaarhelft van 2011. Trendlijnen zijn voortschrijdende gemiddeldes.

Prijzen exclusief 19% BTW (vermenigvuldig met 1,19 om bedrag incl. BTW te krijgen).

Bovenstaande grafiek geeft de grote lijnen van de prijsontwikkeling van de 2 hoofdcomponenten elektriciteit en gas, alsmede de daar uit, en uit de statistische verbruiksgegevens van EnergieNed voortvloeiende, berekende (fictieve!) GJ prijs weer. De kleine "dip" in de tweede helft van 2007 lijkt slechts een tijdelijke te zijn, de instorting na het dieptepunt van de economische crisis is nog lang niet structureel opgevangen gezien de tarief ontwikkeling.


Prijsontwikkeling vastrecht stadswarmte NUON Warmte (voor direct bemeterde aansluitingen)

Tabel 5

NUON WARMTE prijsontwikkeling opbouw vastrecht stadswarmte 2002 >>> 2011 t.b.v. ruimteverwarming
(alle bedragen zijn exclusief btw; tarieven per 1 januari van het betreffende jaar tenzij anders aangegeven)
N.B.: liberalisering gasmarkt per 1 juli 2004 (formeel 14 juli, Staatscourant publicatie Gaswet)
Omschrijving
2002
2003
2004
2005
2006-I
2006-II
2007
2008-I
2008-II
2009
2010-I
2010-II
2011
1. vermeden kosten van de leverancier van gas        
*
**
 
***
 ***
***
***
***
****
vastrecht gas leverancier
6,53
6,78
6,68
17,64

20,04

15,00

20,04

25,07

25,06

25,13

25,10

25,10

€27,73
gasuniekorting via leverancier
-
36,85-
36,85-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
€ -
subtotaal deelpost 1, per jaar
6,53
30,07-
30,17-
17,64
20,04
15,00
20,04
25,07
25,06
25,13
25,10
25,10
€27,73
                           
2. vermeden kosten van de netbeheerder van gas (t/m G6 en t/m 10 m³(n)/h)                        
vastrecht aansluiting
40,30
17,40
20,88
20,88
21,24
21,24
21,72
21,96
21,96
22,68
22,92
22,92
€20,52
vastrecht transport
-
66,24
73,94
36,00
27,60
27,60
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
€18,00
capaciteit transport tot G6, jaarverbruik 500 tot (7.500) 4.000 m gas
-
-
-
46,08
52,80
52,80
61,44
61,44
51,36
69,51
69,30
69,30
€75,24
meetdienst bij jaaropname t/m G4
-
14,16
17,88
17,76
18,12
18,12
18,36
18,60
18,60
19,20
19,26
19,26
€19,55
subtotaal deelpost 2, per jaar
40,30
97,80
112,70
120,72
119,76
119,76
119,52
120,00
109,92
129,39
129,48
129,48
€133,31
                           
3. vermeden kosten eigen cv-ketel volgens EnergieNed                          
onderhoud/reparatie/etc.
65,00
67,00
69,00
72,00
74,00
74,00
76,00
78,00
78,00
83,00
85,00
85,00
NB
levensduurverschillen
50,08
52,36
53,66
55,11
49,25
49,25
45,33
51,22
51,22
53,40
53,46
53,46
NB
subtotaal deelpost 3, per jaar
115,08
119,36
122,66
127,11
123,25
123,25
121,33
129,22
129,22
136,40
138,46
138,46
NB
                           
totaal deelposten 1-3, per jaar
161,91
187,09
205,19
265,47
263,05
258,01
260,89
274,29#
264,20#
290,92#
293,04#
€282,96#
€303,63#
mutatie per jaar of jaarhelft in euro t.o.v. vorige jaar/periode  
25,18
18,10
60,28
2,42-
5,04-
2,88
13,40
10,09-
26,72
2,12
€10,08-
€20,67
mutatie per jaar of jaarhelft in % t.o.v. vorige jaar/periode
 
15,6%
9,7%
29,4%
-0,9%
-1,9%
1,1%
5,1%
-3,7%
10,1%
0,7%
-3,4%
7,3%

Primaire bronnen: 2002-2005: tabel, p. 5 van brief NUON van 13 december 2005 aan Segaar/Wijkraad Stevenshof Leiden;
2006-1* brief van 8 maart 2006 (deels omgerekend van opgegeven data);
2006-2** idem, brief van 11 augustus 2006; 2007 idem, brief van 10 augustus 2007; 2008 Stadswarmte tariefadvies EnergieNed 2008 (website). *** Vastrecht levering gas bij NUON Energie van 2008-2010 25,11 EUR/jaar excl. BTW (EUR 2,49/maand incl. BTW). # Vanaf dit jaar uitgegaan van tariefstelling volgens tariefbladen NUON Warmte. **** Op tariefblad opgevoerd, verhoogd vastrecht levering bij NUON Warmte (2,75 EUR incl. BTW/mnd.)

In blauw weergegeven het "terug gerekende" tarief voor het "vastrecht gas leverancier" wat gegolden zou moeten hebben op basis van de verzamelpost "vaste kosten per jaar" op de tariefbladen van NUON Warmte (weergegeven sinds 2008 in de regel "totaal deelposten 1-3, per jaar"), verminderd met de tariefstellingen volgend uit gepubliceerde tarieven van de netbeheerder (Continuon/Liander, deelpost 2) resp. van EnergieNed (deelpost 3).

Voor het vastrecht leverancier gas is door NUON in het tweede halfjaar van 2006 gerekend met het (lagere) tarief van Essent (in rood weergegeven); op de website en prijslijst van NUON stond voor dat jaarlijks vast te stellen vastrecht een bedrag van € 20,04 (1,67/maand ex BTW). Het verschil bedraagt op jaarbasis € 5,04, dat is 1,9% verlaging t.o.v. het vastrechtbedrag aan het begin van 2006. Het is dus een zuiver kunstmatige verlaging van NUON geweest, waarschijnlijk om de "pijn" van de enorme prijsverhogingen van deze totaal niet door de klant beïnvloedbare vastrecht"pyramide" een klein beetje te verzachten. Blijkbaar zijn er zowel voor 2007 als voor (de eerste jaarhelft van) 2008 geen lagere tarieven (op tijd!) bekend geweest, omdat met het vastrecht gas (levering) van NUON Energie precies op de door NUON Warmte opgegeven totale vastrecht uitgekomen wordt voor die periodes.

Procentuele stijgingen vastrecht stadswarmte. Opmerking NUON Warmte bij tabel in brief111 augustus 2006: "De sterke stijgingen van het vastrecht voor warmte worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de sterke stijgingen van de vastrechtbedragen voor gas. Nuon Warmte heeft hier geen enkele invloed op." Voor de procentuele stijgingen van deze "vastrechten voor gas" (lees: "vermeden kosten van de netbeheerder van gas met een capaciteit voor ruimteverwarming" vermeerderd met het in rekening gebrachte "vastrecht gas leverancier"), zie tabel hieronder. De in het vastrecht warmte opgenomen post (vermeden) "capaciteit transport", in blauw weergegeven, is hoger dan de in onze wijk gehanteerde capaciteit, daar het in gaswoningen gemiddeld om een G4 gasmeter gaat die voor ruimteverwarming en tapwater verwarming geschikt is, i.p.v. de in onze wijk universeel toegepaste "kleinste" gasmeter met een capaciteit van slechts G1,6 die uitsluitend voor kookgas wordt gebruikt (lage druk).

Overige bronnen:
1. Energietarief folders N.V. Nuon Energie (diverse, gas tarieven) en website NUON; 2. "Aansluit- en transporttarieven gas voor huishoudelijke en zakelijke kleinverbruikers" [per 1 januari 2008], folder aan te vragen bij N.V. Continuon Netbeheer (tarieven ook te downloaden); 3. "Tariefadvies voor de levering van warmte aan Kleinverbruikers" [2008], EnergieNed, downloaden van website.


Grafiek prijsontwikkeling vastrecht stadswarmte NUON Warmte

De prijsontwikkeling van de zeer gecompliceerde tariefpyramide van de volstrekt fictieve berekening van het "vastrecht stadswarmte". Deze bestaat uit drie deelcomponenten, nl. die gerelateerd aan de "vermeden kosten voor het niet hebben van een CV ketel" (oranje-rood), de "vermeden kosten voor het (voor de Leidse Stevenshof: zogenaamd) niet hebben van een gas-aansluiting" voor de netbeheerscomponenten (blauwe deelposten), resp. voor vergelijkbare "vermeden kosten" voor de componenten die normaal gesproken door de gasleverancier in rekening (werden of) worden gebracht (groene deelposten). Die laatste twee hoofdgroepen worden berekend met als uitgangspunt het "niet hebben" van een gasaansluiting waarmee zowel de ruimteverwarming als het tapwater wordt bediend. Wat inhoudt dat er gerekend wordt met het tarief voor een in dergelijke "normale" huishoudens aanwezige G4 gasmeter. En niet, zoals wij in het begin van "de begripsvorming" over de extreem ingewikkelde tariffering nog dachten, met (het capaciteitstarief voor een) kookgasmeter wat een lager tarief kent volgens de tariefbladen van "onze" netbeheerder Continuon.

Omdat de Leidse Stevenshof echter wel degelijk een (kook)gas aansluiting heeft naast de "verplichte" stadswarmte aansluiting (in de meeste huishoudens, er zijn voor zover wij kunnen inschatten slechts weinig woningen waar die kookgas aansluiting "officieel" is afgesloten dan wel weggehaald), we toch al (fictieve, want "vermeden") gas vastrechten binnen het vastrecht warmte betalen, en we sinds 1 januari 2005 ook nog eens separaat reëel vijf vastrecht posten betalen, waarvan 4 deelposten aan de netbeheerder en 1 post aan de gasleverancier, moeten we voor die dubbel betaalde kookgas vastrechten weer, vanwege het "Niet Meer Dan Anders" principe, gecompenseerd worden. NUON Warmte blijft dat echter hardnekkig een "kortingspost" noemen, wat voor alle 4.300 huishoudens in de Stevenshof (en, mogelijk op andere plekken in Nederland waar deze onwaarschijnlijke boekhoudkundige complicaties op de facturen terecht komen) echter beslist geen "korting" is. We betalen immers sinds januari 2005 elk jaar dubbel vastrecht voor gas. Dan moeten wij voor een van die grote posten, en wel, de "kookgas post", voor de volle honderd procent gecompenseerd (blijven) worden. Elk jaar weer.

De vastrecht "pyramide" zoals in deze grafiek getoond ligt eigenlijk voor het grootste deel "vast", en is voor alle SV wijken vergelijkbaar, waarbij echter de transportkosten voor gas van de lokale netbeheerder medebepalend zijn. Die kosten kunt u zelf van de tariefbladen van de desbetreffende netbeheerder halen. Zeer grote verschillen zijn daarbij niet te verwachten, ook al omdat die tarieven onder de controle staan van de DTe, behalve de zogenaamd "vrije" meetdienst, al gaan daar ook "afspraken" over gemaakt worden. De meest opvallende variabele component in de SV vastrecht pyramide is de "vrije markt component" vermeden vastrecht van de leverancier van gas. Uitsluitend als het laagste tarief "in de markt" bij NUON Warmte een maand voor de definitieve vaststelling bekend is, wordt dit door hen "gekozen". Maar als de andere warmteleveranciers om strategische of andere redenen hun cijfers iets "te laat" publiceren, wordt dus het (hogere) NUON vastrecht tarief genomen. NUON Energie heeft per 1 januari 2008 voor het eerst in lange tijd het vastrecht voor de levering van gas (dat zijn eigenlijk: call center kosten e.d.) verhoogd van € 1,99 naar € 2,49 incl. BTW/maand, een verhoging van 25% (het vastrecht voor elektra is echter gelijk gebleven). Blijkbaar was er geen lager vastrecht tarief bekend voordat de stadswarmte tarieven werden vastgesteld door NUON Warmte, gezien de uiteindelijke prijs...

Alle prijzen exclusief 19% BTW

 


Prijsontwikkelingen variabele en totale stadswarmte kosten (incl. vastrecht) excl. respectievelijk incl. B.T.W. voor inwoners Zuid Holland bij NUON (stand per 1 januari 2008)


<ROLLOVER image>
Beweeg de muis over bovenstaande knoppenbalk om de betreffende grafiek te zien!

In bovenstaande grafiek kunt u door een simpele muisbeweging de totale jaarlijkse lasten zien voor NUON stadswarmte klanten in de provincie Zuid-Holland, gebaseerd op door NUON Warmte aangeleverde periodieke gegevens voor zowel de vastrecht prijsontwikkeling, als de variabele, berekende GJ prijs uit de elektra- en gastarieven en de door EnergieNed aangeleverde verbruiks-statistieken. Achtereenvolgens ziet u de variabele (door de klant sterk beïnvloedbare) GJ kosten ex BTW, de totale lasten incl. het (niet beïnvloedbare, altijd te betalen) vastrecht ex BTW en, tenslotte, de totale jaarlasten incl. 19% BTW voor uw ogen verschijnen. Ik heb 4 fictieve "verbruikersgroepen" in de grafiek opgenomen zoals weergegeven in de legenda van de grafiek.

Voor het gemiddelde door EnergieNed opgegeven jaarverbruik is het verbruik voor 2006 genomen (34,58 GJ), voor 2008 wordt door EnergieNed uitgegaan van het voor 2007 bepaalde iets hogere genormeerd gemiddeld gebruik van 34,87 GJ/jaar. Om het gemiddelde van 34,58 GJ/jaar heb ik een "veelverbruiker" met 50 GJ en een "zuinige" verbruiker met 15 GJ gezet ter referentie, en, gezien het zeer lage eigen gemiddelde jaarverbruik van slechts 7,7 GJ/jaar, heb ik ook een "extreem zuinig" huishouden opgevoerd om de gigantische verschillen in uiteindelijke jaarlasten voor stadswarmte (ruimteverwarming en warm tapwater) voor iedereen goed zichtbaar te kunnen maken.

Motto: doe zuiniger aan met die radiatorkranen (ondanks de mogelijk perverse effecten op de nieuw te bepalen GJ prijzen), neem minder vaak een douche en spoel de vaat niet voor met warm water: u zult beloond worden met een enorme daling van uw uitgaven voor de blijvend dure stadswarmte!

NB: de voor de Leidse Stevenshof karakteristieke problematiek m.b.t. de zeer ingewikkelde "compensatiepost" voor de kookgas aansluiting is nog niet verwerkt in de op deze pagina weergegeven resultaten. Want we betalen bovenop de "directe" SV kosten, sinds januari 2005 ook vijf separate vastrecht posten voor de kookgas aansluiting (als deze niet "officieel" is afgesloten door uw netbeheerder). En die moeten - in theorie - vanwege het NMDA principe, door NUON Warmte volledig gecompenseerd worden. Ik hoop hier later op terug te komen.


De informatie in de tabellen en daaruit door Polder PV gemaakte grafieken op deze webpagina is ontleend aan detail gegevens, op schriftelijk verzoek van de Wijkraad Stevenshof (Leiden) aangeleverd door NUON Warmte (waarvoor hartelijk dank!), van tariefbladen en de website van NUON, en van de tariefbladen van onze lokale netbeheerder Continuon. Polder PV is niet aansprakelijk voor fouten, gebruik van deze informatie is voor eigen risico. Denkt u verkeerde gegevens te zien of andere informatie te hebben, stuur s.v.p. een e-mail naar Polder PV. Dank!

Voor veel meer info over de problematiek rond stadswarmte en, vooral, de extreme complicaties door de aanwezigheid van een kookgas aansluiting in de Leidse Stevenshof, zie verder het dossier "NUON Soap" op Polder PV, te beginnen bij de "actuele" pagina.


2008-2011 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)