starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
nog meer slangen...
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

De SDE regeling
Basisinfo SenterNovem

En de uitvoeringsinstantie, zij desinformeerde voort...

Introductie
Inleiding PV-subsidie pagina
Opmerkingen per item

status 21 maart 2008
(verder niet meer bijgewerkt, zie SN pagina's)
(voor status 17 maart 2008, lees vanaf dit bericht)


En waar mag deze dan wel te vinden zijn?

http://www.senternovem.nl/sde/Zonnepanelen/index.asp

Andere SDE pagina's op Polder PV:
Compleet link overzicht SDE nieuws Polder PV (vanaf jan. 2008)
SDE 2011 - de aanvragen (18 augustus 2011)
Tranen met tuiten - resultaten SDE 2008-2010 + MEP (9 mei 2011)
SDE "+" ESDEENEE 2011 - vergeet zonnestroom (14 november 2010)
Details SDE beschikkingen 2008 en 2009 (24 maart 2010)
Hoogste tijd voor een nieuwe tombola (3e ronde SDE 2010, 26 november 2009)
De "ontzorging" (21 oktober 2009)
De "aanhouding" (2e ronde kanshebbers SDE 2009, 22 september 2009)
Nieuwe ronde, nieuwe prijzen. SDE 2009 (20 maart 2009)
De uitbetaling ("voorschotverlening", 9 mrt. 2009)
ECN Beleidsstudies/KEMA rapport numero 2 [2009-2010] (15 jan. 2009)
De "beschikking" (22 sep. 2008)
De brief van Diederik (11 sep. 2008)
Basisinfo SenterNovem (18 maart 2008)
FAQs SenterNovem (maart 2008)
Mevrouw Pinokkio van der Hoeven antwoordt de Tweede Kamer (1 april 2008)
SDE regeling gefileerd (jan.-feb. 2008)
ECN/KEMA rapport (nov. 2007)


Introductie

Nadat een bezoeker van Polder PV serieus ging graven naar informatie omdat hij zekerheden wilde over de condities rond de SDE regeling voor zijn nog aan te schaffen PV-installatie, begonnen er al snel enkele zware scheuren in het bureaucratenbolwerk zichtbaar te worden, zoals onduidelijkheden rond de status van de te installeren (verplichte) productiemeter (bericht 17 maart 2008).

Gealarmeerd door nog meer zaken (zoals een bezopen plotselinge wijziging in het "beleid" bij SenterNovem m.b.t. de inzend datum voor de subsidie aanvraag, tweede bericht van 17 maart 2008), ben ik de gewraakte SenterNovem pagina waarop de laatste wijziging stond eens beter gaan bekijken. Met wederom enkele haren die te berge rezen als gevolg. De pagina die u nu leest gaat puntsgewijs op de meest opvallende zaken in.

Stand van zaken: 21 maart 2008, 4 dagen na de (wijzigingen op) 17 maart (raadpleging SenterNovem pagina "Subsidie fotovoltaïsche zonnepanelen", meest actuele wijzigingen direct hieronder, punten (a) tot en met (g)).


Wijzigingen per 21 maart 2008

Je zou het optimistisch bezien eigenlijk moeten definiëren als "voortschrijdend inzicht", maar ik vind het onvoorstelbare geklungel van continue wijzigingen in de uitvoeringsfase van een vele tientallen miljoen Euro's belastinggeld kostende subsidieregeling (voor zonnestroom) die maar liefst 17 maanden voorbereidingstijd heeft gevergd echt te bezopen voor woorden.

Ik werd opmerkzaam gemaakt op het feit dat de door mij uitvoerig onderaan deze pagina besproken SenterNovem pagina "Subsidie fotovoltaïsche zonnepanelen" alweer gewijzigd bleek te zijn, en wel op 21 maart 2008. Ik bespreek hieronder de belangrijkste wijzigingen en aanvullingen, voor eerdere ronduit "opmerkelijke" zaken, zie het eerste deel van deze bespreking (vanaf "Inleiding PV-subsidie pagina 17-3-2008" en verder).

 


(a) Onder het inleidende stukje is de bezopen bewering over het "verkopen van zonnestroom" weggehaald. Zie mijn commentaar onder de bespreking van de versie van 17 maart, inleiding onderdeel (b). Blijkbaar leest men Polder PV bij SenterNovem...

Vervolgens, onder het hoofdje "Subsidie 2008":

Uw Zon-PV-project komt in 2008 in aanmerking voor een subsidie van 33 cent per kWh elektriciteit. Deze subsidie wordt verstrekt over een periode van vijftien jaar. Momenteel is in de regeling alleen voorzien in subsidie voor aan het net geleverde stroom. Minister van der Hoeven heeft echter per brief aan de Tweede Kamer toegezegd te werken aan een wijziging van de regeling zodat met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2008 de totale productie inclusief eigen verbruik voor subsidie in aanmerking kan komen.

(b) Zie ook mijn gepeperde kritiek op de versie van 17 maart, waaruit bleek dat de ambtenaren bij SenterNovem blijkbaar niet wisten dat die blunder van EZ al lang weer "rechtgebreid" was beloofd door van der Hoeven. Met terugwerkende kracht. Polder PV wordt inderdaad uitgespeld door SenterNovem, zo lijkt het...

Overigens: dat "er niet in de regeling was voorzien" is niet waar, en dat heeft van der Hoeven ook zeer duidelijk zo gezegd. In de tabel in de aanbiedingsbrief van 31 januari is gerekend met bedragen die uitgaan van de totale productie van de te subsidiëren PV-systemen. En uiteraard niet van alleen de netinvoeding, want zelfs mevrouw van der Hoeven heeft totaal geen benul wat er dan wel jaarlijks van de productie "overblijft" bij de reeds 30.000 zonnestroomproducenten in Nederland. Dus daar kon ze haar ambtenaren al helemaal niet mee laten "rekenen"... De gigablunder van EZ was dat ze de formulering over de "netinvoeding" in de aan de Ministeriële Regelingen ten grondslag liggende "Algemene Maatregel van Bestuur" (AMvB) die reeds door de Europese Commissie was goedgekeurd niet correct hebben opgesteld. Dat is het enige wat (achteraf) "gecorrigeerd" moet worden. De MR's en de financiering waren al uitgegaan van de totale productie...

Onder hetzelfde hoofdje tenslotte weer de nieuwste SenterNoviaanse blunder:

NB Los van de SDE-subsidie ontvangt u ook nog steeds het salderingstarief van 23 center per kWh van uw netbedrijf, zowel voor eigenverbruik als voor teruglevering aan het net.

(c) Even afgezien van de spelfout (...): het gemiddelde salderingstarief voor het jaar 2008 is helemaal nog niet bekend! Dat wordt pas begin volgend jaar uitgerekend, en daar zitten dan ook nog, afgezien van de huidig geldende tarieven, de per 1 juli a.s. te wijzigen totale kleinverbruikstarieven van het tweede halfjaar bij die al helemaal nog een mysterie zijn... Die 23 cent slaat nergens op (ik betaal nu slechts 21,6 cent/kWh all-in) en doet vermoeden dat "ze" bij SenterNovem die door mij ter discussie gestelde "gemiddelde kvb prijs" van 2007 bedoelen (dat was volgens EZ 23,4 cent/kWh). Als dat al zo zou zijn: die "gemiddelde elektraprijs" van 2007 is nu helemaal niet geldig!

Ten tweede: de blunder van megaproporties. SenterNovem leeft blijkbaar in de veronderstelling dat u "slechts" door "uw netbedrijf" gesaldeerd wordt. Dat is gelogen dat het gedrukt staat. (Wettelijk verplicht) salderen houdt in dat alle variabele kWh gerelateerde kosten gesaldeerd worden. Wat inhoudt dat de (waarde van de totaal aantal kWh) netinvoeding daarvoor afgetrokken dient te worden van de netafname over het betreffende tarief (enkeltarief of, bij een dubbel tarief contract, salderen over het hoge, en salderen over het lage tarief). Het enige wat u met uw netbeheerder ("netbedrijf") saldeert zijn de variabele transportkosten inclusief 19% BTW, waarin ook het systeemdiensten tarief van Tennet (incl. BTW) opgenomen is (wat de netbeheerder aan TenneT af moet dragen). Dat is echter slechts een bescheiden component van het totale bedrag (ongeveer 19% in mijn situatie!). Verder saldeert u de variabele leveringskosten incl. 19% BTW met uw elektra leverancier. Die tevens separaat de energiebelasting int, en deze dus ook, incl. 19% BTW, verplicht is te salderen, en het volledige gesaldeerde bedrag daarvoor dient af te dragen aan het Ministerie van Financiën/de fiscus. SenterNovem begrijpt blijkbaar helemaal niets van salderen. Een hoogst kwalijke zaak!

Een huishouden plaatst een Zon-PV-installatie met tien panelen, die een gezamenlijk piekvermogen hebben van 1 kW. De maximaal subsidieerbare piekopbrengst van deze installatie is 850 kWh per jaar. U ontvangt over een periode van vijftien jaar naar verwachting: 850 kWh/jr x 15 jr x 0,33 euro = 4.207,50 euro. Dit is een prognose, het subsidiebedrag wordt immers per jaar opnieuw bepaald aan de hand van de elektriciteitsprijs.

(d) Ten eerste: een 1 kWp installatie met tien panelen slaat helemaal nergens op, SenterNovem loopt zo'n 8 jaar achter op de werkelijkheid. Tegenwoordig worden standaard 175 Wp en niet 100 Wp modules uitgeleverd, in Duitsland zijn nominale vermogens ver over de 200 de normaalste zaak van de wereld. 1 kWp is maximaal 6 moderne modules, en geen tien...

Ten tweede: piekopbrengst is rabiate kolder. 850 kilowattuur per kilowattpiek per jaar is een (volgens ECN) gemiddelde normopbrengst. Niks "piek". De hele kuststrook zit ver boven die 850, en het door ECN gehanteerde gemiddelde zou wel eens nog te laag kunnen zijn bij optimale opstelling door het hele land heen, met moderne modules. Daarbij is dan ook nog de vraag hoe zo'n "gemiddelde" dan wel precies bepaald wordt, de lichtinstralingsgradiënt van west naar oost in ons land is aanzienlijk...

Ten derde: de vetgedrukte passages zijn nieuw t.o.v. de versie van 17 maart. "Voortschrijdend inzicht" zullen we het maar noemen (zie mijn commentaar op de vorige versie, punt (c)). Nog steeds klopt "de rekensom" niet, want die 0,33 cent is niet voorspelbaar, al helemaal niet over zo'n absurd lange periode van 15 jaar. Het jaarlijkse subsidiebedrag kan hoger of, hoogstwaarschijnlijk, lager komen te liggen (hogere "gemiddelde" kleinverbruikstarieven in een jaar leiden in het volgende jaar tot een lager eindbedrag voor de subsidie). Dus: die prognose is en blijft een rad voor de ogen draaien van de van niets wetende Jan Modaal omdat dat sommetje onterecht van een vast bedrag uitgaat. Wat kolder is en kolder blijft. SenterNovem rekent de potentiële subsidie aanvrager bewust en onterecht rijk. Dat heet: desinformatie door een overheidsinstantie.

En alweer zo'n onwaarschijnlijke nieuwe manoeuvre:

Aanvraagperiode
Subsidie kan worden aangevraagd tussen 1 april en 1 augustus 2008. Alle aanvragen die tot en met 1 april 17 uur 's middags binnenkomen bij SenterNovem, ook de aanvragen die in maart zijn ontvangen, worden behandeld als ontvangen op 1 april, dus op de eerste dag van opening van de regeling. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst per dag. Als het beschikbare budget op enige dag wordt overschreden, zal er worden geloot tussen de aanvragen die op die dag zijn binnengekomen.

(e) Dit is te onwaarschijnlijk voor woorden! Eerst werd na informatie aanvragen van mensen doodleuk gesteld dat aanvraagformulieren probleemloos ingestuurd konden worden. Toen verscheen op 17 maart opeens die krankzinnige mededeling "Aanvragen die ingediend zijn voor 1 april 2008, worden niet in behandeling genomen." (zie het schokkende bericht van 17 maart op de actuele PV-nieuwspagina). En nu wordt dat bezopen directief weer met de zoveelste wijziging, binnen 4 dagen, teruggedraaid (mijn vetdruk)! En dat ook nog eens lijnrecht in tegen de keiharde claim van "hun" Minister van der Hoeven dat die "te vroeg" ingestuurde aanvragen dus direct in de prullenbak gaan... Vinden ze het gek dat burgers gillend gek worden en de SDE de SDE laten? Betrouwbare overheid? Vul zelf in...

Wel wordt dan het volgende dringende probleem zichtbaar: "op volgorde van binnenkomst per dag"... HOE bepaalt SenterNovem "die volgorde"??? Dat is de crux, want hoe bepaal je de "volgorde" van reeds binnengekomen stukken ("ontvangen in maart") als die "als binnengekomen op 1 april" worden beschouwd, en ze verzuipen in de postzakken vol aanvragen die ongetwijfeld (?) op die zelfde dag binnenkomen? En wat gaat SenterNovem met die super opportunisten van NUON doen die "voordat de postbode er is" aanbellen bij 4 kantoren??? En wat met al die dappere medelanders die met hun keurig op "officieel SenterNovem papier" ingevulde aanvraag in de knuistjes geklemd, wellicht nog nabibberend van de in de kraakheldere open lucht doorgebrachte nachtwake op 1 april zodra de deur opengaat de hoofdingang in stormen op weg naar een mysterieuze balie waar hun aanvraag formeel als "binnengekomen" bovenaan de lijst kan worden afgestempeld???

Hier liggen duidelijk potentiële oneerlijkheden op de loer waar eigenlijk de Tweede Kamer bovenop zou dienen te gaan zitten. Ik wil TK leden voor openingstijd bij alle vier de SenterNovem kantoren die dienen te controleren hoe de ambtenaren gaan "selecteren", "loten", dan wel "volgorde bepalen" van alle aanvragen die op 1 april binnenkomen of die al in de kluis klaarliggen. Ik ben zeer benieuwd of er überhaupt wat te vergeven kilowattpiekjes "over" zullen blijven voor 2 april of daarna.

Aanvraagformulier
Subsidieaanvragen zijn mogelijk met de aanvraagformulieren van SenterNovem. Binnenkort komt een vereenvoudigd formulier voor Zon PV beschikbaar op deze website. Daarnaast blijft ook het oorspronkelijke inschrijfformulier op de SDE site geldig. U kunt uw aanvraag indienen bij alle vestigingen van SenterNovem, dus in Zwolle, Utrecht, Den Haag en Sittard. NB Alleen deze officiële formulieren van SenterNovem zijn geldig, aanvragen gedaan op niet-officiële formulieren worden niet in behandeling genomen.

(f) Compleet nieuw "onderwerp", maar eigenlijk wisten we dat al natuurlijk. Ook dat er een "vereenvoudigd" formulier aankomt, dat had van der Hoeven, geschrokken van alle commotie al beloofd. Maar blijkbaar is SenterNovem "genegen" om dat lekker lang uit te stellen (morgen?), zodat vooral de inschrijvingsdrempel voor Jan Modaal (momenteel alleen dat waanzinnige uit 14 pagina's bestaande formulier) zo hoog mogelijk blijft liggen. Vergeet niet: SenterNovem "mag" kosten in rekening brengen (aan de Staat) voor "afgewezen aanvragen". Ze zullen zich niet populair maken als er door een "te lage inschrijvingsdrempel" er extreem veel aanvragen "afgewezen" zullen (moeten) worden (omdat binnen no-time de gemaximeerde 10 MWp overschreden zal zijn), en er dus extreem veel "administratieve lasten voor de SDE regeling" opgevoerd zullen moeten gaan worden...

Blijft over de vraag: wat is een "niet-officieel" formulier van SenterNovem? Definitie???

Onder het hoofdje "Aanvraagprocedure", tenslotte:

Stap 4: Projectrealisatie
De ingebruikname van uw Zon-PV-installatie moet plaatsvinden binnen vier jaar na verlening van de SDE-subsidie. Om te kunnen bepalen hoeveel stroom uw PV-installatie levert, dient u eveneens een brutoproductiemeter te plaatsen die voldoet aan de Meetcode. Deze kunt u aanschaffen bij een erkend meetbedrijf. Op de site van Certiq (www.certiq.nl) vindt u een overzicht van erkende meetbedrijven.

(g) Ten eerste: vrijwel niemand in Nederland kent (het bestaan van) de Meetcode, en de suggestie van SenterNovem om daar dan aan te "voldoen" is dan ook wel een erg makkelijke, in de bekende categorie "van het kastje naar de muur". Ik wens u veel succes bij het doorgronden van die beruchte (door netbeheerders regelmatig maximaal in hun voordeel aangepaste), extreem technische Meetcode. Hij staat zeer diep "genest" op de DTe site, onder het hoofdje "Actuele Technische Codes Elektriciteit"...

Ten tweede: hier wordt gesuggereerd dat een "particulier" van de categorie Jan Modaal zo'n bruto productiemeter zou kunnen aanschaffen. Ik ken niemand in Nederland waar dat het geval is, er zijn slechts (maximaal) enkele honderden particulieren met forse PV-systemen die een productiemeter huren van de door de netbeheerder aangewezen "meetgemachtigde" (i.v.m. de scharrige MEP regeling). De suggestie dat je een meter in eigendom zou kunnen hebben, is gelijk aan vloeken in de Nederlands Hervormde Netbeheerders Kerk en vooralsnog pure fantasie van SenterNovem ambtenaren.

Ten derde: het genoemde "overzicht" staat helemaal niet op de website van CertiQ, je wordt namelijk doorverwezen naar de website van hoogspanningsnetbeheerder TenneT. Die "lijst" staat HIER op hun site. Slechts 17 "meetgemachtigden" staan daar. Trekken we de klassieke (feitelijk: gedwongen) meetgemachtigden namens de netbeheerders van dat lijstje af (u wilt natuurlijk liever geen dubbele roof meetdienst van hen in rekening gebracht krijgen), houden we nog maar een stuk of 7 zogenaamde "onafhankelijke" bedrijven over (eentje is twee maal genoemd), waarvan Oxxio uiteraard bepaald niet als "onafhankelijk" gezien mag worden omdat dat een onderdeel van de machtige Centrica holding is, en bovendien de "slimme" meters van Oxxio helemaal niet kunnen salderen. Bij zo'n bedrijf wil je uiteraard als trots bezitter van een nagelneu 3,5 kWp PV-systeem niet dood gevonden worden... Blijven over: 6 bedrijven waarvan niet bekend is wat die dan wel voor u zouden kunnen betekenen. En of ze wel bereid zijn om voor een "concurrerende prijs" honderden kilometers van hun vestiging verwijderd voor u een jaarlijkse productiemeting te komen doen (wat alleen fysiek bezien hoogstwaarschijnlijk al onmogelijk is, gezien de voorrijkosten) ...

Ergo: dit lijkt op farce numero zoveel van SenterNovem...

Dit was voorlopig "ronde nummer twee" van de Polder PV analyse van de basis info pagina "Zonnepanelen" van SenterNovem. Laten we hopen dat de site nu tot en met 1 april ongewijzigd blijft, zodat ik ook weer mijn aandacht aan belangrijke zaken kan gaan wijden...

Opgemaakt dd. 24 maart 2008


Inleiding PV-subsidie pagina 17-3-2008

U kunt vanaf 1 april 2008 subsidie aanvragen voor fotovoltaïsche zonnepanelen. Fotovoltaïsche zonne-energie, oftewel Zon-PV, is één van de drie productiecategorieën binnen de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE). Als particulier, bedrijf of organisatie kunt u subsidie krijgen op de productie van elektriciteit met een nieuwe Zon-PV-installatie, die u verkoopt via het openbare elektriciteitsnet. Daarnaast krijgt u een vergoeding voor de stroom die u zelf gebruikt. Om teleurstellingen te voorkomen kunt u het beste wachten met de aankoop van uw zonnepanelen tot u de toezegging van uw subsidie gekregen hebt.

(a) Nogmaals: het zelfstandig naamwoord "Zon-PV" vind ik een afschuwelijk construct wat blijkbaar wortel heeft geschoten in bureaucratenkringen. Jan met de korte achternaam kan het beter gewoon, en duidelijker, hebben over "zonnestroom", een "zonnestroominstallatie", of "zonnestroompanelen" (ter onderscheid van warm water producerende [zgn. thermische] "zonnecollectoren"). En als hij heel sjiek wil klinken (zoals Polder PV), dan hebben we het gewoon over "een PV-systeem". Ergo: een installatie die elektriciteit maakt uit zonlicht middels het principe van fotovoltaïsche (Engels: photovoltaic, PV) omzetting...

(b) Veel ernstiger is de zinsnede: "die u verkoopt via het openbare elektriciteitsnet". Hier wordt keihard gesuggereerd dat u via de SDE regeling stroom zou "verkopen". Dat is helemaal niet waar! U krijgt heel ordinair subsidie van de Staat, voor 2008 een resterend bedrag van 33 eurocent/kWh. En daar bovenop moet u voor de netinvoeding (tot 3.000 kWh/jaar) wettelijk verplicht gesaldeerd worden met uw jaarlijkse verbruik (het beroemde/beruchte artikel 31c uit de Elekriciteitswet 1998) wat sommige officiële instanties weigeren om in de papierwinkel te benoemen, wat al te erg voor woorden is...). Ergo: u verkoopt helemaal niks (aan wie dan?). Je zou bijna gaan veronderstellen dat je eerst je ondernemersdiploma moet gaan halen voordat je aan de SDE "mag"... Kolder!

(c) "... kunt u het beste wachten ..." Hoezo, "wachten". Wat is dat voor dreigement? En wat gebeurt er dan als een subsidieaanvraag onverhoopt wegens de te verwachten stortvloed niet gehonoreerd wordt voor dit jaar? En u heeft, stronteigenwijs als u blijkbaar was, toch die prachtige zonnepanelen gekocht? Dan is er toch niks aan de hand? Dan steekt u wellicht een bepaald lichaamsdeel in de lucht, zegt mogelijk iets in de trant van "bekijk het allemaal maar met jullie subsidie", pleurt die mooie modules direct op het dak, steekt de stekker van de omvormer in het stopcontact, en gaat lekker wettelijk verplicht gesaldeerd zitten invoeden op het net. Niks aan de hand toch? De Staat blij (geen subsidie...), U blij (duurzame stroom van eigen dak, E-nota lager). No problem! Dat was de bedoeling, toch, dat die burgers massaal aan de zonnepanelen gaan? Dat hoeft toch geen bakken met subsidie te kosten? Of kunnen die mensen misschien beter in Endegeest opgesloten worden, gestoord als ze blijkbaar zijn om zonder subsidie zonnepanelen te "durven" exploiteren?

Tja. Het is immers een subsidiefabriek die dit op het elektronische scherm tovert. Dan kun je dat soort merkwaardige praatjes verwachten...


Opmerkingen per item

Subsidie 2008
Uw Zon-PV-project komt in 2008 in aanmerking voor een subsidie van 33 cent per kWh elektriciteit die aan het net wordt geleverd. Deze subsidie wordt verstrekt over een periode van vijftien jaar. Productie van elektriciteit voor eigen gebruik wordt niet gesubsidieerd. Wel krijgt u een vergoeding voor deze elektriciteit; dit bedrag ligt in 2008 naar verwachting rond 0,23 euro per kWh, afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen met uw afnemer. Voor de berekening van de subsidiehoogte wordt uitgegaan van maximaal 850 uur piekopbrengst per jaar.

Het totale SDE-budget voor 2008 voor Zon-PV is 46 miljoen euro. Dit is voldoende voor honorering van maximaal 10 MW aan projecten, oftewel circa 5.000 tot 10.000 zonne-energiesystemen.

(a) "... die aan het net wordt geleverd" en, nog schokkender, "Productie van elektriciteit voor eigen gebruik wordt niet gesubsidieerd". Lezen de ambtenaren van SenterNovem de stukken van het "eigen" Ministerie van Economische Zaken eigenlijk wel? Dat die GIGAblunder van EZ in de door de Europese Commissie reeds goedgekeurde AMvB gerepareerd gaat worden door van der Hoeven? Zoals is toegezegd, met terugwerkende kracht vanaf 2008???

Zie de brief van 12 februari 2008 van Van der Hoeven aan de Tweede Kamer, en het antwoord op vraag 92 (van de 120...) in die waanzinnige brief van 22 februari 2008 (die ik nog separaat zal bespreken). Uit het antwoord van vdH op vraag 92, vetdruk Polder PV:

Ik ben voornemens het Besluit SDE begin 2009 zodanig te wijzigen dat opgewekte en op een eigen installatie ingevoede elektriciteit die is opgewekt door zonne-energie, voor subsidie in aanmerking komt. Dit zal ook gelden voor de elektriciteit die in 2008 is opgewekt en op een eigen installatie is ingevoed.

Zitten de ambtenaren bij SenterNovem te suffen, of menen ze uit (slechts?) "het voornemen" van vdH alvast te moeten concluderen dat "het" er voor 2008 mogelijk niet in zal zitten dat u voor al uw opwek die felbegeerde 33 cent/kWh zult krijgen i.p.v. alleen voor dat miezerige beetje netinvoeding??? Nog een leuke voor een "Kamervraag", dunkt me...

(b) En alweer een giller van formaat: " ... dit bedrag ligt in 2008 naar verwachting rond 0,23 euro per kWh, afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen met uw afnemer." Wederom doen de ambtenaren van SenterNovem het voorkomen alsof u "stroom moet verkopen" aan uw leverancier, en, sterker nog, dat u daarover zou moeten gaan "onderhandelen". Dit is echt be-zo-pen! (1) Er wordt door de wettelijk verplichte saldering helemaal niks verkocht (zie onder Inleiding, punt b)!!! Zowel uw netbeheerder als uw leverancier zijn wettelijk verplicht om al uw variabele kWh gerelateerde posten te salderen met uw verbruik. Plussen en minnen. NIKS "verkopen". NIKS "onderhandelen"!!! Hebben ze bij SenterNovem soms een klap van de molen gehad door de drukte?

Bovendien: er wordt hier gesproken over "0,23 euro per kWh". Ik weet niet of SenterNovem hier doelt op dat "correctiebedrag" van 23,4 eurocent/kWh, dat is nl. het (veronderstelde!) "gemiddelde kleinverbruikers tarief" van 2007. Ik saldeer momenteel, in het jaar des Heeren 2008 (1e subsidiejaar SDE) bij Greenchoice met enkeltarief (meeste aansluitingen) in Continuon netbeheersgebied voor slechts 21,6 eurocent/kWh, hooggeschatte ambtenaren bij SenterNovem...

(c) Last but not least: "... maximaal 850 uur piekopbrengst per jaar". SenterNovem kletst hier vet uit de nek. Ten eerste: in het zonnestroom wereldje hebben we het helemaal nooit over die (door SenterNovem, EZ en de beleidsafdeling (!) van ECN onterecht toegepaste) bezopen "vollasturen". Dat is een term die nergens op slaat en die nu opeens in allerlei bureaucraten-documenten opduikt. De enige twee kristalheldere begrippen die in de zonnestroom business gehanteerd worden zijn het onder Standaard Test Condities (o.a. 1.000 W/m² loodrechte instraling) in het laboratorium vastgestelde nominale vermogen, uitgedrukt in Wattpiek (Wp), en de genormeerde energieopbrengst per jaar van een PV-systeem, wat neerkomt op de hoeveelheid geproduceerde zonnestroom in kilowattuur die door het systeem aan AC-zijde (van de omvormer[s]) per jaar wordt geproduceerd. Schrijfwijze: kWh/kWp.jaar (ook wel kWh/kWp/jaar).

Zelfs al zou je alleen naar het "actuele" vermogen van een PV-systeem kijken, klopt er niets van deze uitspraak van SenterNovem. Het onder STC condities vastgestelde nominale vermogen is namelijk nooit het "piekvermogen" van een zonnepaneel of van een installatie die met zonnepanelen is uitgerust. Onder specifieke condities, met name bij lage temperatuur, goede koeling (wind), loodrechte instraling en bijvoorbeeld reflecties op wolkenranden, kan zowel DC-zijdig als AC-zijdig het actueel gemeten (opgewekte) vermogen in Watt tijdelijk (paar seconden lang, doch regelmatig terugkerend) behoorlijk ver uitkomen boven het opgestelde nominale (STC) vermogen van de PV-installatie. Zie het record voor de Blauwe Hoek in Spijkenisse: 2.939 Watt AC vermogen (ná de omvormers!) van een 2.700 Wp (DC STC nominaal vermogen) installatie...

Gaan we naar de uiteindelijke - waarschijnlijk bedoelde - "energieopbrengst" van het systeem kijken, klopt de bewering van SenterNovem nog steeds niet. Die door mij gewraakte "850" is namelijk de door ECN voor Nederland (hernieuwd) vastgestelde gemiddelde genormeerde energieopbrengst per jaar (was jarenlang 800 kWh/kWp.jaar op basis van de prestatie van oudere typen modules), en het is beslist niet het "maximaal haalbare" voor Nederland. De hele kuststrook zit met [sub]optimaal opgestelde systemen ver daarboven, bij ons al jaren 947 kWh/kWp.jaar. Die systemen gaan onder de huidige SDE regeling alle meeropwek dan die 850 kWh/kWp.jaar niet gesubsidieerd krijgen. DAT had SenterNovem kristalhelder moeten maken.

Conclusie: de ambtenaren bij SenterNovem weten niet waar ze het over hebben als ze het over "piekopbrengst" hebben, en produceren hier weer eens een verbijsterend staaltje desinformatie...Rekenvoorbeeld
Een huishouden plaatst een Zon-PV-installatie met tien panelen, die een gezamenlijk piekvermogen hebben van 1 kW. De maximaal subsidieerbare piekopbrengst van deze installatie is 850 kWh per jaar. Als u al deze elektriciteit aan het net levert, ontvangt u over een periode van vijftien jaar: 850 kWh/jr x 15 jr x 0,33 euro = 4.207,50 euro. Let wel: dit bedrag staat los van de vergoeding die u krijgt voor levering van elektriciteit zelf, naar verwachting rond 0,23 euro per kWh.

(a) Wederom: niet "piekvermogen", maar "nominaal STC vermogen". Zie punt (c) bij het vorige onderwerp. Bovendien niet "1 kW", maar 1 kWp (kilowattpiek). Ook geen "piekopbrengst", maar "genormeerde jaaropbrengst in kWh/kWp".

(b) Wederom: oeverloos gehannes met de netinvoeding en wat er wel dan niet gesubsidieerd wordt. Niet "alleen netinvoeding" gesubsidieerd. Maar: alle productie van het systeem gesubsidieerd. Zie punt (a) bij het vorige onderwerp.

(c) LEUGEN: U ontvangt helemaal geen 0,33 euro, vijftien jaar lang! U ontvangt dat bedrag alleen in 2008. Wat er "over" blijft van die 33 cent in de volgend jaren is een compleet mysterie. Omdat weliswaar het 56,4 eurocent basisbedrag vast staat voor instappers in 2008. Maar het correctiebedrag wat daar altijd weer van af gaat wordt elk jaar weer door EZ (ECN?) vastgesteld. En u kunt dus helemaal geen berekening maken wat u "maximaal" zult terugkrijgen. Die 33 cent kan per jaar hoger of lager gaan uitvallen. Hij zal op zijn hoogst 35,9 eurocent worden voor mensen die in 2008 in de SDE regeling stappen (basisbedrag 56,4 minus basiselektriciteitsprijs 20,5). Als de elektraprijzen (zoals door de bank genomen wordt aangenomen) gaan stijgen, zal ook het correctiebedrag ("gemiddelde kvb prijs van het voorafgaande jaar") op termijn hoger worden, en het uiteindelijke subsidiebedrag (veel) lager worden dan die 33 cent.

Ergo: Die 4.207,50 Euro slaat dus helemaal nergens op. U weet pas na 15 onzekere jaren wat u in totaal ontvangen heeft (als u uit de verzameling uitgekeerde voorschotbedragen en de jaarlijkse verrekeningen kunt komen...)

(d) Voor "vergoeding", "levering", en "0,23 euro", zie mijn reactie onder punt (b) van het vorige onderwerp (salderingscomponent).Aanvraagperiode
SDE-aanvragen voor 2008 kunnen worden ingediend van 1 april tot 1 augustus 2008. Aanvragen die ingediend zijn voor 1 april 2008, worden niet in behandeling genomen. In de toekomst zullen, naar verwachting, nieuwe jaarlijkse subsidierondes worden opengesteld.

(a) Een mooie weer, dat woordje "verwachting"... Voor reactie n.a.v. opmerkingen van een lezer van Polder PV, zie het bericht van 17 maart 2008.Eisen
Om voor SDE-subsidie in aanmerking te komen, moet de PV-installatie een vermogen hebben groter dan 0,6 kWp; 0,6 kWp is te weinig. Het maximale vermogen is 3,5 kWp. Dit betekent dat installaties gemiddeld een omvang hebben van zes tot vijfendertig vierkante meter per dak. Om voor SDE-subsidie in aanmerking te komen, mogen in Zon-PV-installaties geen tweedehands materialen en onderdelen worden gebruikt. Als u al een bouwvergunning voor uw huis heeft, heeft u meestal geen extra bouwvergunning nodig voor uw zonnepaneel. Vraag bij twijfel even na bij uw gemeente.

(a) Lees voor "vermogen" het nominale (STC) vermogen van de installatie. "0,6 kWp" slaat natuurlijk helemaal nergens op, het is "nooit te weinig". Wat SenterNovem hier bedoelt, is dat je subsidie kunt "schudden" voor een mooie set tot en met 600 Wattpiek, omdat mevrouw vdH (lees: EZ) dat "niet innovatief" vindt, maar een setje van 601 Wp is blijkbaar opeens het toppunt van "innovatie"...

(b) 6-35 m² voor installaties van 601 Wp tot en met 3,5 kWp is totaal bezijden de waarheid en uit de duim gezogen. SenterNovem doet haar huiswerk niet goed, en dat zal ik met keiharde praktijkcijfers binnenkort aantonen.

(c) Let goed op dat "geen tweedehands materialen en onderdelen...". U mag dus, naar de letter van SenterNovem, zelfs geen tweedehands hamerkopboutje gebruiken wat u nog ergens heeft liggen slingeren, anders bent u volgens SenterNovem vet de l*l en zou u in theorie (...) geen SDE subsidie voor uw 20.000 Euro kostende 3,5 kWp systeem (met 1 tweedehands boutje) mogen verwachten. Natuurlijk zal de soep niet zo heet gegeten worden als gesuggereerd (een nog prima werkend, gebruikt opbouwframe is echter wel degelijk een potentieel pain-in-the-ass in dit opzicht...), maar waarom EZ deze belachelijke constructie in de regelgeving heeft op laten nemen, moet u voor u zelf maar eens uitknobbelen...Aanvraagprocedure
De SDE-procedure ziet er als volgt uit:

Stap 1: Aanmelden van uw project
U vult een Aanvraagformulier in en stuurt dit op naar SenterNovem.

(a) Er is ook sprake van de mogelijkheid van een "elektronische aanmelding" via SenterNovem ("e-indienen"). U komt dan op een mysterieuze webpagina bomvol "regelingen", de SDE staat er echter niet bij (stand: 18 maart 2008). Dat is ook niet helemaal verbazingwekkend, want ze zijn bij SenterNovem volgens mij helemaal niet opgewassen tegen het stuwmeer aan aanvragen wat er nu al aan dreigt te (gaan) komen...

Het "Aanvraagformulier" is trouwens 14 pagina's lang, bestaat uit volstrekt onnodig gekleurde vellen, is "nogal" ondoorgrondelijk voor simpele burgermensen, en er zou een "simpel" exemplaar in aantocht zijn (nog niets van gezien per 18 maart 2008).

Stap 2: Subsidietoezegging
In principe ontvangt u binnen 13 weken van SenterNovem een beschikking over de te ontvangen hoeveelheid subsidie en de periode waarover deze subsidie maximaal wordt verstrekt. In geval van extreem veel aanvragen, wordt deze termijn eenmalig met 13 weken verlengd. De brief beschrijft ook de verplichtingen die zijn verbonden aan de SDE-subsidie.

(b) Let op dat "in principe"!!! Gezien de potentie van ontvangst van "extreem veel aanvragen", kunt u straks wellicht een wachttermijn van 26 weken (voor de goede verstaander: dat is een half jaar...) tegemoet gaan zien, mag u dus mogelijk tot 1 oktober gaan wachten, en als uw installatie dan eindelijk aan het net zou mogen (daar zitten nog potentiële lastpakken als de lokale netbeheerder en CertiQ tussen...), begint de zonkracht al flink achteruit te gaan, worden de dagen al ras korter, en zal de opbrengst het eerste half jaar wel eens flink kunnen tegenvallen gezien de winterse condities... Daar heeft u dan al minimaal 4 en een half jaar op zitten wachten sinds het onthoofden van de EPR/EPA regeling, eind 2003...

Stap 3: Toestemming voor productie
Voor de levering van elektriciteit of gas sluit u een contract af met een erkende afnemer. Bij uw regionale netbeheerder vraagt u toestemming voor levering via het net.

(c) HOEZO, "toestemming voor productie"??? Waar slaat dit nou weer op? Er moet wettelijk verplicht "gesaldeerd" worden, en daar moeten zowel de netbeheerder als de leverancier gewoon aan voldoen, zonder oerverloos gezeur. Sinds 14 juli 2004! Alle feed-in tot 3.000 kWh per jaar moet gesaldeerd worden. Met een systeem van max. 3,5 kWp zult u zelfs in de zonrijke kustregio in de meeste gevallen* maximaal ongeveer 3.000 kWh per jaar produceren. Echter, omdat het PV-systeem voor uw netaansluiting (dus: voor de meter van de netbeheerder) aangesloten wordt, zult u meestal een aanzienlijk deel van die totale productie weer opsouperen. Wat zal inhouden dat u, bij een fors laag verbruik als, bijvoorbeeld bij Polder PV (1.200 kWh/jaar), slechts 3.000 - 1.200 = 1.800 kWh zult overhouden wat dan op jaarbasis het net op gaat. Ergo: onder de huidige regeling, met max. 3,5 kWp te plaatsen PV-installatie, zult u altijd onder die (bezopen) salderingsgrens blijven. Dus die belachelijke "toestemming" slaat helemaal nergens op!

Ten tweede, "toestemming bij netbeheerder". Ook dat is wederom voor de zoveelste keer misleiding van het volk. De netbeheerders in Nederland hebben nooit de burger geïnformeerd over het bestaan van dat beruchte, venijnige artikeltje in de zogenaamde "Netcode" (een voor simpele zielen totaal onleesbaar technisch pak papier) wat "daartoe strekt" (zoals ambtenaren dat zouden zeggen). Het gaat daarbij om Netcode artikel 2.1.5.1 (DTe site, Netcode van 4 sep. 2007):

2.1.5.1 De elektrische installaties bevatten geen bedrijfsmiddelen die tot invoeding in het net van de netbeheerder kunnen leiden, tenzij aan de aanvullende voorwaarden voor productie-eenheden zoals opgenomen in 2.4 of 2.5 wordt voldaan. De aangeslotene stelt de netbeheerder tijdig op de hoogte van zijn voornemen tot invoeding, opdat de netbeheerder eventueel noodzakelijke wijzigingen in het net kan doorvoeren.

Aangezien er in NL alleen maar wettelijk toegestane omvormers en zonnepanelen verkocht mogen worden, en mensen nooit boven de 3.000 kWh netinvoeding zullen komen met een instap systeem van 3,5 kWp, slaat deze "toestemming" dus helemaal nergens op. Het enige wat de toekomstige PV-eigenaar hoeft te doen, ook al zullen de netbeheerders dat nooit duidelijk maken, is je "aanmelden" bij je netbeheerder. "Op de hoogte brengen", dus. Aanpassingen aan het laagspanningsnet zijn totaal onnodig en doen volstrekt niet terzake bij dit soort kleine installaties (en er mag in het hele land slechts 10 MWp bijkomen van EZ, dus dat slaat al helemaal nergens op). Ergo: Volslagen belachelijke, onnodige, en stompzinnige bangmakerij, dus... Typisch bureaucratengezwets.

Zorg er in ieder geval voor dat u uw "aanmelding" schriftelijk afspijkert om gezeur te voorkomen. Het moet niet gekker worden in Nederland.

*Er zijn natuurlijk uitzonderingen met goede en goed georiënteerde installaties. Van een lezer kreeg ik te horen dat in West Friesland van 15 maart 2007- 15 maart 2008 bijvoorbeeld 3.505,6 kWh werd opgewekt met een 3.780 Wp installatie. Genormeerde jaaropbrengst: 927 kWh/kWp, dus voor een 3,5 kWp installatie zou dat neerkomen op 3.246 kWh. Voor de gemiddelde normopbrengst van 947 kWh/kWp.jaar bij Polder PV (gemeten van 1 januari tot 1 januari voor de 108 Wp modules) komt het zelfs neer op 3.315 kWh, maar dan nog word de bulk in-huis geconsumeerd, zelfs bij zeer bewuste elektriciteit consumptie, en zal nooit de 3.000 kWh/jaar netinvoeding overschreden worden.

Stap 4: Verklaring van duurzaamheid
Bij CertiQ vraagt u een Garantie van Oorsprong aan (www.certiq.nl). Dit is een productiecertificaat dat aantoont dat de te leveren energie ‘duurzaam’ is.

Stap 5: Projectrealisatie
De ingebruikname van uw Zon-PV-installatie moet plaatsvinden binnen drie jaar na verlening van de SDE-subsidie.

(d) Zie opmerkingen bij de FAQ pagina van SenterNovem, met name vragen 6 en 7.

Stap 6: Voorschotformulier
Als uw project (bijna) is opgeleverd, vult u een Voorschotformulier in en stuurt dit op naar SenterNovem. Op het voorschotformulier geeft u een jaarraming van de elektriciteitsproductie aan. Op basis hiervan berekent SenterNovem een voorschotbedrag voor het komende kalenderjaar. Dit is 80 procent van de te verwachten subsidie. Het voorschotbedrag wordt in gelijke maandelijkse termijnen uitbetaald. Aan het einde van elk kalenderjaar ontvangt u automatisch een eindafrekening, op basis van productiegegevens die CertiQ aanlevert bij SenterNovem. Voor elk nieuw kalenderjaar dient u een nieuwe voorschotaanvraag in.

Stap 7: Eindafrekening
Aan het einde van de subsidieperiode dient u bij SenterNovem een Vaststellingsformulier in. SenterNovem maakt nu een eindafrekening over het hele project.

(e) "Jaarraming". Dat zal vrijwel geen mens kunnen uitvogelen. De jaarproductie hangt namelijk van veel factoren af, en is alleen door professionals bij benadering te voorspellen. In Nederland wordt (volgens ECN) tegenwoordig met moderne modules (zeg maar: gangbaar) een gemiddelde normopbrengst van 850 kWh/kWp.jaar gehaald. Dat betekent, in Jip en Janneke taal, dat u met die maximale 3,5 kilowattpiek gemiddeld in Nederland in een jaar ongeveer 3,5 x 850 = 2.975 kWh zult opwekken. U kunt er in de kuststrook fors boven komen te zitten (tot zo'n 1.000 kWh/kWp.jaar), en in het binnenland er fors onder (800 kWh/kWp.jaar of minder). Het hangt ook nog eens in sterke mate af van factoren als de oriëntatie van het op te stellen systeem (tussen west en oost is OK, maar combinaties met al te afwijkende hellingshoeken kunnen daarbij het rendement flink onderuit halen) en, heel belangrijk, van evt. schaduweffecten. Zeker bij stringomvormer systemen is dat een belangrijke factor. Vermijdt schaduw s.v.p. zoveel mogelijk, met name in de zonrijke periode (april-september).


Pagina opgemaakt dd. 18 maart 2008


© 2008 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)