starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
De tweede ronde...
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

SDE 2009
Nieuwe ronde, nieuwe prijzen

"Openstelling SDE 2009 >>> open per 6 april 2009!

Oorspronkelijke Kamerbrief (20 feb. 2009) en (separaat) tabellen hier te downloaden:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2009/02/20/openstelling-sde-2009.html

http://tinyurl.com/3xrmckk (tabel met alle cijfers)


De essentie (zonnestroom)

Stand 20 maart 2009

 • Twee categorieën (nieuw): 0,601-15 kWp resp. 15-100 kWp
 • Keiharde marktcaps per categorie: 15 resp. 5 MWp, totaal 20 MWp
 • Toezegging "eenvoudiger" procedure particulieren: elektronische aanmelding
 • Officiële (wijziging van) Ministeriële Regelingen in Staatscourant 2e helft van maart
 • Openstelling eerste week van april tot en met 30 oktober voor alle categorieën
 • Voorschotbedrag (achteraf bijgesteld!) 2009 instappers tot 15 kWp 25,3 ct/kWh (echter 80% wordt van tevoren uitbetaald)
 • Voorschotbedrag idem 15 - 100 kWp vooralsnog onbekend!
 • Saldering kleinverbruikers tm 3 x 80 A voor actuele, contract bepaalde kWh prijs (per 1 januari 2009: levering variabel + energiebelasting 10,85 ct/kWh + 19% BTW)

Let op: dit zijn voorstellen, de "officiële Ministeriële Regelingen" moeten nog worden gepubliceerd in maart! Polder PV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foute interpretaties van de absurd ingewikkelde regelgeving, daarvoor moet u bij Economische Zaken zijn.


Introductie
Staatscourant publicatie 27 maart 2009 toegevoegd 27 maart 2009
Kamerbrief 20 februari 2009
"Marktprikkel"?
Bijlage 1 Overzichtstabel SDE 2009
Zonnestroom: rekenen tot je gek wordt
Opmerkingen over zonnestroom
De netinvoedingsgrens in een nieuw licht


Andere SDE pagina's op Polder PV:
Compleet link overzicht SDE nieuws Polder PV (vanaf jan. 2008)
SDE 2011 - de aanvragen (18 augustus 2011)
Tranen met tuiten - resultaten SDE 2008-2010 + MEP (9 mei 2011)
SDE "+" ESDEENEE 2011 - vergeet zonnestroom (14 november 2010)
Details SDE beschikkingen 2008 en 2009 (24 maart 2010)
Hoogste tijd voor een nieuwe tombola (3e ronde SDE 2010, 26 november 2009)
De "ontzorging" (21 oktober 2009)
De "aanhouding" (2e ronde kanshebbers SDE 2009, 22 september 2009)
Nieuwe ronde, nieuwe prijzen. SDE 2009 (20 maart 2009)
De uitbetaling ("voorschotverlening", 9 mrt. 2009)
ECN Beleidsstudies/KEMA rapport numero 2 [2009-2010] (15 jan. 2009)
De "beschikking" (22 sep. 2008)
De brief van Diederik (11 sep. 2008)
Basisinfo SenterNovem (18 maart 2008)
FAQs SenterNovem (maart 2008)
Mevrouw Pinokkio van der Hoeven antwoordt de Tweede Kamer (1 april 2008)
SDE regeling gefileerd (jan.-feb. 2008)
ECN/KEMA rapport (nov. 2007)


Introductie

Voor een "politieke" introductie tot deze pagina, zie de DE-nieuwspagina. Op deze pagina meer toegespitst op de nieuwe realiteit "volgens EZ" en, zoals die uiteindelijk in de Staatscourant is terechtgekomen. De SDE is immers een "regeling" die elk jaar weer wordt gewijzigd. Er zitten talloze knoppen en schakelaars in het vreselijke pak papier van voor de meesten compleet onnavolgbare "regelingen" bomvol cryptische artikelverwijzingen. Waar de EZ ambtenarij als een vis in het water is. En die bepaalt welke knop om gaat dan wel zou moeten, welke uit, of minder, welke nieuwe schakelaars in het waanzinnige circus worden opgenomen. En welke circuits een tandje lager (zouden) moeten. Continue onzekerheid. Niet "hartverwarmend stimulerend". En, het allerergste: volledig buiten de controle van het vrijwel uit technische analfabeten bestaande parlement om.

2009 is het eerste jaar waarin weer het e.e.a. gaat wijzigen. Zo ook voor zonnestroom. Daarover gaat het hier, onder anderen. En over enkele andere wezenlijke punten.

Laatste toevoeging bovenaan (eerste blok: EZ brief en bespreking, tweede blok: Staatscourant publicatie)


Staatscourant publicatie SDE 2009

Op 27 maart 2009 verscheen eindelijk de "officiële" publicatie van de SDE 2009 in de Staatscourant, nummer 60, van vrijdag 27 maart 2009. U kunt het hele gebeuren bij Polder PV thuis raadplegen. Het is weer een "fenomenaal ambtelijk pakket" geworden, bestaande uit een officiële "Wijziging" van de in 2008 gepubliceerde Ministeriële Regeling genaamd "Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie" (pp. 4-6), resp. een "nieuwe" regeling genaamd "Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009". (pp. 6-11). Deze laatste is feitelijk een compleet herziene aanpassing van de vergelijkbare regeling voor 2008, op basis van de nieuwe voorstellen en de talloze wijzigingen en nieuwe zaken die daarvoor ingebracht moesten gaan worden. De officiële teksten van deze "regelingen" zijn voor de meeste mensen totaal onleesbaar, staan bomvol artikelverwijzingen, en bestaan uit extreem ingewikkelde volzinnen met verwijzingen, voorbehouden, ingekapselde "vernummeringen" van artikelen uit vorige (gewijzigde of "te wijzigen") regelingen. Uitsluitend juristen zullen precies te weten komen wat er exact bedoeld wordt met sommige passages.

In paragraaf 4 van de laatstgenoemde regeling een wijziging met terugwerkende kracht van de "Regeling aanwijzing ... 2008" aangebracht die naar de bij mijn weten nog niet officieel in de Staatscourant gepubliceerde "wijziging van de AMvB" van de SDE verwijst (alle zonnestroom opwek moest worden gesubsidieerd, een ernstige blunder in de oorspronkelijke AMvB)... De SDE is en blijft een voor leken (en professionals!!!) compleet onoverzichtelijke regeling met talloze ingewikkelde schakelaars en hefbomen waar uitsluitend ambtenaren van EZ aan mogen komen en de "weg in weten". Met regelmatig onvoorspelbare gevolgen (en: onrust en blijvende onzekerheid zaaiend onder potentiële investeerders...).

De Regelingen blijven ook met deze publicatie absurd ingewikkeld en worden in dit geval ook nog eens vooraf gegaan door (alweer zo'n "Ministeriële Regeling") een "Wijziging Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit" (pp. 2-4) die er voor moet zorgdragen dat warmte bij de inzet van biomassa "nuttig" (volgens oordeel EZ) ingezet kan worden. En in dat geval "beloond" moet worden met hogere basisbedragen, afhankelijk van hoe dat dan wel geschiedt. Bovendien wordt er weer eens in de onnavolgbare stukken een aanzienlijke hoeveelheid ruimte besteed aan het bij wijze van spreken tot op de cent nauwkeurig "berekenen" (lees: extrapoleren, schatten, etc.) van de totale te verwachten administratieve "lasten" die deze onvoorstelbaar ingewikkelde regelingen wel niet opleveren voor alle betrokken partijen. Voor zonnestroom is maar liefst een hele kolom dichtbeschreven ambtelijk fraais na te lezen hoe dat allemaal wel niet berekend wordt (verdeeld over de twee nieuwe categorieën). Het is werkelijk niet te geloven hoeveel (ambtenaren)tijd aan die onzin wordt gespendeerd in dit soort regelingen. Alsof dat de grootste kopzorgen zouden zijn voor de steeds groter groeiende groep Nederlanders en bedrijven die gewoon geen gez**k willen, maar zonnepanelen op het dak, e pronto per favore! Het zal ze waarschijnlijk weinig schelen of ze nu 1 of 2 uur "kwijt" zullen zijn aan alle papierbende die al dan niet elektronisch ingevuld moet gaan worden. Voor een installatie die je toch al een rib uit je lijf kost heb je dat er meestal wel voor over. Laat staan dat de betrokken aanvragers, groot of klein, daar allerlei bezopen rekensommetjes op los gaan laten. Dat is echter niet aan de ambtenaren besteed: eerst moet blijkbaar alles exact op papier komen te staan zoals zij het graag zien. Hoe de veel belangrijkere practische uitvoering uiteindelijk er uit zal komen te zien, zal ze blijkbaar worst wezen. Gedenk de slechts 519 "nieuwe zonnestroomproducenten" die door CertiQ zijn geregistreerd tot en met eind februari...

Er zijn wel degelijk enkele (door de politici geeiste) "vereenvoudigingen" aangebracht, maar die zitten vooral helemaal vooraan in het 'SDE proces", nl. in de "aanmeldingsprocedure". Volgens mij is dat weliswaar een klein beetje ergernis geweest bij veel mensen in 2008 (al snel onder politieke druk "gerepareerd" met een "vereenvoudigd aanvraagformulier voor zonnestroom"), maar het is beslist niet het doorslaggevende argument geweest waarom aanvragers "er uiteindelijk maar van afzagen". Er is helemaal niets te vinden over het aan de ketting leggen van de netbeheerders, en de meterplaatsers, bijvoorbeeld, en daar gaat veel meer mis. En ook wordt CertiQ nog steeds als een soort Heiligdom beschouwd, want blijkbaar moet er nog steeds een absurd ingewikkeld certificatie circus aan vastgeknoopt worden, waar de Duitsers het al die tijd zonder hebben gedaan (kein Problem...). Nederland (lees: EZ) zal altijd stronteigenwijs haar eigen bureaucratische weg blijven gaan, zo lijkt het, i.p.v. ALLE drempels en onzinnigheden uit een "stimuleringsregeling" te slopen. Vooral de "uitvoeringsfase" is de werkelijke pain-in-the-ass van de SDE, voor alle aanvragende partijen. En dat heeft alles met de hele opzet van het systeem te maken, die is fout, heeft veel te hoge drempels, en is door en door rot.

Genoeg gezegd daarover, ik ga verder niet in op de gigantische hoeveelheid zeer ingewikkelde en detailrijke informatie over alle andere "al dan niet als hernieuwbaar of schoon te beschouwen" SDE opties in de Staatscourant publicaties, maar zal me beperken tot zonnestroom, want daar is Polder PV uiteraard voor.


De "wettelijke" basis voor zonnestroom in de SDE voor 2009

 • Publicatiedatum van de twee Ministeriële Regelingen in de Staatscourant (nr. 60): 27 maart 2009.

 • Officiële inwerkingtreding van deze regelingen: 2 dagen na dagtekening van Staatscourant publicatie, dus op 29 maart 2009 (NB: dit is een zondag).

 • Officiële aanvraag periode voor zonnestroom projecten: vanaf 6 april tot 17h00 op 30 oktober 2009

 • Exacte en formele afbakening van de twee deelcategorieën*:
  "groter dan" 0,6 en kleiner dan of gelijk aan 15 kWp (vrij vertaald PPV: 0,601 tot en met 15,000 kWp), "categorie artikel 8a";
  "groter dan" 15 en kleiner dan of gelijk aan 100 kWp (vrij vertaald PPV: 15,001 tot en met 100,000 kWp), "categorie artikel 8b".

 • Nieuw, productie installatie specifiek aanvraagformulier essentieel voor indienen aanvaag. Goed opletten: niet bijgevoegd bij Staatscourant publicatie, maar bij hoofdkantoor van SenterNovem in Zwolle "ter inzage". Gelieve u dus direct tot SenterNovem te wenden om op tijd voor 6 april a.s. reeds een origineel formulier (referentie in SC: "bijlage 2" voor zonnestroom) in huis te hebben en deze op tijd op 6 april bij SenterNovem te kunnen (laten) afgeven of in te sturen!

 • Er kunnen zogenaamde "gebundelde" aanvragen worden ingediend (formulier "bijlage 3", zie boven) met het oog op woningcoöperaties e.d. Hier zit een grote "claimfactor" voor de regeling voor zonnestroom in, want als dat serious business wordt, is natuurlijk binnen no-time de SDE pot voor beide categorieën leeg.

 • Aparte "aanvraag voor voorschotverlening" komt te vervallen tenzij men uitdrukkelijk/expliciet bij subsidie aanvraag aangeeft die aanvraag separaat te willen indienen. Een formulier minder dus, om in te sturen, voor het gros van de particuliere aanvragers. De "bevoorschotting" zou dan automatisch moeten gaan plaatsvinden zodra het hele aanvraag-, meterellende (compleet verzwegen in de hele regeling), netbeheer-, en CertiQ circus is doorlopen...

 • Voor de eerste (kleinste) categorie komt de zogenaamde "halfjaarlijkse rapportageverplichting" over de voortgang van "het project" (nog in de regeling voor 2008 verplicht) te vervallen, hij blijft echter bestaan voor de tweede (grotere) categorie.

 • Subsidieplafonds zoals reeds in de brief van EZ van 20 februari aangegeven: 62 miljoen voor de eerste categorie resp. 26 miljoen Euro voor de tweede (met alle nullen uitgeschreven). Totaal dus slechts 88 miljoen Euro te vergeven, waarbij men blijkbaar uitgaat van een verdeling van 15 resp. 5 MWp (arbitrair, er wordt naar de "maximaal haalbare" opbrengst gekeken die aan de bezopen limiet van 850 kWh/kWp.jaar wordt gekoppeld).

 • Als vanouds: Die het eerst komt die het eerst maalt. U zult er snel bij moeten zijn, gezien de toenemende belangstelling voor zonnestroom, en de zeer beperkte pot met geld. Ik verwacht 6 april a.s. een echte run op het beperkte budget...

 • Subsidieperiode 15 jaar.

 • Nieuw: voor beide categorieën: PV-installatie moet binnen 18 maanden na datum beschikking "in gebruik zijn genomen" (anderhalf jaar). In uitzonderingsgevallen (niet gespecificeerd) kan die periode eenmalig voor een jaar worden verlengd. Niet gedefinieerd wordt wat precies "in gebruik nemen" betekent (dit is in het Duitse EEG zeer nauwgezet gedefinieerd om eeuwig gezeur met treuzelende netbeheerders te voorkomen...).

 • Er wordt ondanks heftige protesten niets gedaan met de bezopen subsidie"cap" van 850 kWh/kWp.jaar (de "vollasturen kolder" van EZ), deze blijft voor beide categorieën voor PV-systemen bestaan (hetgeen schandalig is).

 • Alle tariefcomponenten op een rijtje:
  - categorie 8a ("klein"): basisbedrag 52,6 eurocent/kWh, basiselektriciteitsprijs ("bodem") 20,2 eurocent/kWh, correctiebedrag voorschotten 2009 (§ 2.7 Art. 41 lid 1 sub a): 27,3 eurocent/kWh (geen verdere correctiefactoren). Resulteert in voorschotten voor in 2009 beschikte installaties gelijk aan 52,6 - 27,3 = 25,3 eurocent/kWh (daadwerkelijk wordt voor de maandelijkse voorschotten slechts 80% van de berekende bedragen uitgekeerd).
  - categorie 8b ("groot"): basisbedrag 45,9 eurocent/kWh, basiselektriciteitsprijs 5,3 eurocent/kWh, correctiebedrag voorschotten 2009 (§ 2.7 Art. 41 lid 2 sub a): 7,6 eurocent/kWh (geen verdere correctiefactoren). Resulteert in voorschotten voor in 2009 beschikte installaties gelijk aan 45,9 - 7,6 = 38,3 eurocent/kWh (daadwerkelijk wordt voor de maandelijkse voorschotten slechts 80% van de berekende bedragen uitgekeerd).
  - categorie "0,601 tot en met 3,5 kWp" beschikt in 2008 krijgt in de voorschotten voor 2009 (gedempt met zelfde factor 80%) het voor 2008 geldende basisbedrag van 56,4 minus correctiebedrag voor 2009 (27,3) = 29,1 eurocent/kWh (was 33 eurocent/kWh in 2008, moet nog met terugwerkende kracht worden "gecorrigeerd").

  NB: Ten eerste, uiteindelijke subsidiebedragen/kWh staan niet vast! Voor 1 april van het opvolgende jaar moet namelijk het "correctiebedrag" op basis van de "gemiddelde marktontwikkeling van de relevante elektriciteitsprijs voor de betreffende categorie" met terugwerkende kracht voor het "subsidiejaar" worden aangepast en krijgt iedereen een correctienota op de reeds ontvangen voorschotten. Van tevoren is dus nooit te bepalen wat u daadwerkelijk elk jaar voor elke geproduceerde kWh zult gaan krijgen. Een "vaste terugverdientijd berekening" over een periode van 15 jaar al helemaal nooit. Voor kleinverbruikers die wettelijk verplicht "salderen" met persoonlijk wisselende marktprijzen is een totaalberekening elk half jaar weer een nachtmerrie.


  Tekst in de
  "Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009" op p. 8 met daarin eindelijk de correctiebedragen voor de "bevoorschotting" voor 2009. 27,3 eurocent/kWh voor de "kleinste categorie" was al bekend uit een wijziging van de regeling voor 2008 (Staatscourant nr. 213, maandag 3 november 2008), en die is voor de "nieuwe categorie 0,601 tot en met 15 kWp" overgenomen. Voor het eerst wordt hier het correctiebedrag voor installaties van > 15 tot en met 100 kWp genoemd: 7,6 eurocent/kWh.


  Ten tweede: het is voor het eerst dat er een specifiek "correctiebedrag" voor de nieuwe (>15 tm. 100 kWp) categorie zonnestroom installaties bekend is gemaakt (helemaal niet "besproken" noch bekend gemaakt in de Tweede Kamer). Over blijft voor deze categorie een bedrag van 38,3 cent/kWh in de voorschotten. Wat in theorie voor installaties tot en met 30 kWp 4,71 cent/kWh onder het 20+ jaar vaste invoedingsbedrag zou liggen in Duitsland (eerste staffel per 1-1-2009: 43,01 eurocent/kWh), en voor installaties van >30 tot en met 100 kWp zelfs 2,61 cent/kWh onder het "Duitse" (vaste) bedrag (40,91 eurocent/kWh). Het "restant" moet dan komen uit het voor elk bedrijf weer verschillende "vermeden bedrag van de stroom inkoop", die bij de subsidie opgeteld moet worden, zodat je een eindwaarde krijgt. Dat hangt natuurlijk sterk af van het contract met de stroomleverancier: er zijn geen vaste totaalprijzen te bepalen. Hoe "lager" de kWh prijs in een stroomafname contract, hoe ongunstiger de totale "marktwaarde" van de zelf opgewekte hoeveelheid zonnestroom. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de jaarlijkse correctie die met terugwerkende kracht zal worden uitgevoerd. Tevens met het absurd kleine volume aan "toegestane" installaties voor deze categorie (slechts 5.000 kWp...), de ook daarvoor geldende zwaar gestoorde "cap" van 850 kWh/kWp.jaar voor de subsidie, talloze onzekerheden rond de bemetering, etc. Voor bedrijven zijn dit soort installaties wel met de EIA te combineren waardoor ze mogelijk toch "rendabel" (zij het slechts 15 jaar lang, erna is een groot mistig gebied, zeker wat de netinvoeding betreft) zijn te exploiteren. In ieder geval beslist geen "vast invoedingstarief".

 • In de toelichting op p. 9 (onderaan 1e kolom) wordt gewag gemaakt van een soort van "ontheffing" voor mensen die in 2008 teleurgesteld vanwege de absurde bureaucratie zijn afgedropen en hun "beschikking" niet in daden hebben omgezet. Er wordt door EZ gesuggereerd dat mensen (deels) afgeschrikt zouden zijn vanwege de hoge investeringskosten (waar ik grote vraagtekens bij zet). Aantallen worden niet genoemd. Relevant hier is de volgende frase: "Achteraf kregen sommigen spijt en wilden van de realisatie van de zonne-energie-installatie afzien, om in 2009 wellicht alsnog een aanvraag in te dienen. Formeel kan men in de SDE echer maar één keer subsidie aanvragen voor dezelfde installatie. Uit overwegingen van redelijkheid en billijkheid wordt er echter voor gekozen voor kleine ... installaties kleiner dan 15 kWp* een uizondering op deze hoofdregel te maken.". Conclusie: deze mensen krijgen dus "formeel een tweede kans", al ligt hun "dan maar niet" reactie in 2008 natuurlijk niet aan hen, maar juist aan de nu opeens "goede sier makende" bureaucraten van EZ die de SDE regeling in elkaar hebben zitten knutselen...

  De ambtenaren hebben zich m.b.t. het voorgaande wederom goed ingedekt, en wel in de eerstgenoemde Algemene uitvoeringsregeling waar een nieuw uitbreiding van het bestaande artikel 11 is geregeld (hoofdje I), wat er blijkens de Toelichting op p. 6 o.a. toe dient om te voorkomen dat mensen of bedrijven een "eerste beschikking" niet invullen, maar bij een (volgens mij onwaarschijnlijke) stijging van het basisbedrag in het nieuwe jaar een nieuwe aanvraag voor dezelfde installatie zouden gaan doen met mogelijk hogere uit te keren subsidies tot gevolg bij het verkrijgen van een nieuwe "beschikking". Deze weg is hiermee ook afgesneden. De ambtenaren noemen dit het voorkomen van "strategisch gedrag"... Dit alles is natuurlijk compleet lachwekkend in Duitsland, waar helemaal niets wordt "beschikt" door ambtenaren, en al van tevoren vaststaat dat de uit te keren Einspeise Vergütungen alleen maar elk jaar voor nieuwe installaties omlaag zullen gaan. Je zou daar wel gek zijn om een jaar te treuzelen, want zo hard gaan die moduleprijzen nu ook weer niet omlaag...

 • AMvB correctie. Bizar is dat er in de tekst op p. 9 wordt verwezen naar het feit dat het zogenaamde "Besluit" (dat is de beruchte Algemene Maatregel van Bestuur die ten grondslag ligt aan de SDE) "geen rekening hield" (lees: zou hebben gehad) met het feit dat bij kleinverbruikers een deel van de opwek in eigen huis wordt "geconsumeerd" en dus nooit "het net" zal zien (lees: "niet worden ingevoed"). Van der Hoeven heeft meteen, toen die onvoorstelbare (door de Europese Commissie over het hoofd geziene) blunder van EZ werd ontdekt, al aangegeven dat het van meet af aan de bedoeling is geweest dat alle opwek gesubsidieerd zou gaan worden (de beruchte "correctiebrief" van vd. Hoeven werd al op 12 februari 2008 geschreven!!!). De "wijzigingen" in de AMvB zijn op 17 maart in het Staatsblad gepubliceerd (zie link onderaan). EZ verzwijgt in hun bloemrijke, de waarheid verhullende taal dat hun blunder dik pas 13 maanden na die brief van van der Hoeven aan de Tweede Kamer formeel is gerepareerd, al was er al een technisch gezien zeer ingewikkelde wijziging van de "groencertificaten regeling" voor op het ambtelijke papier gezet om het ergste te voorkomen...

 • Basiselektriciteitsprijs. Op pagina 10 staat rechtsboven een uitleg van de berekening van de zogenaamde "basiselektriciteitsprijzen" voor de twee PV opties. Ik ga u niet vermoeien met een poging tot uitleg (onnavolgbaar voor leken), maar ik kan u van tevoren wel zeggen, dat het zeer onwaarschijnlijk zal zijn dat die "bodemprijzen" voor de te hanteren "gemiddelde elektriciteitsprijs in de markt" ooit gehaald zullen worden, gezien de volatiele, maar nooit spotgoedkoop wordende stroomprijzen. Mocht het ooit zover komen, zult u besodemieterd worden, want de Staat gaat nooit meer aan u subsidiëren dan het verschil van het basisbedrag en die "basiselektriciteitsprijs". Voor in 2009 "te beschikken" PV-systemen neerkomend op 52,6 - 20,2 = 32,4 eurocent/kWh voor de "kleinere" installaties, en op 45,9 - 5,3 = 40,6 eurocent/kWh (nieuwe bedragen zullen gelden voor in volgende jaren "te beschikken" installaties, voor in 2008 beschikte installaties gold een maximum van 56,4 - 20,5 = 35,9 eurocent/kWh).

 • Correctiebedragen. Op pagina's 10-11 staat de "uitleg" van de berekening van de correctiebedragen voor de twee zonnestroom categorieën. Nog steeds is NIET BEKEND (!!!) wat de "gemiddelde kleinverbruikersprijs" voor 2008 geweest "had moeten zijn", er wordt met geen woord over gerept maar voor 1 april 2009 moet dat bedrag vast staan! Het bedrag voor 2009 is al diverse malen door mij genoemd en bedraagt (veel te hoog gesteld!!!) 27,3 eurocent/kWh. De nieuwe formule voor de "grotere" installaties, zoals hier goed aangeduid met "groter dan" 15 kWp en "kleiner of gelijk aan" 100 kWp, is voor leken totaal onnavolgbaar. Hierin wordt een zogenaamde "marktindex" vermenigvuldigd met een (volslagen krankzinnige, in Duitsland totaal niet toegepaste) "onbalansfactor" voor zonnestroom... Die "marktindex" zou neerkomen op een "prijsindex" in de 9 maanden voorafgaand aan het jaar van "bevoorschotting", waarbij wordt uitgegaan van de zogenaamde "uurgemiddelde prijs van de day ahead peak load index op de APX" ("APXpeak index"). Ik zal het aan de "marktspecialisten" over laten of die index wel een betrouwbare indicator zal zijn om dat zogenaamde "correctiebedrag" op te baseren. EZ komt hier op een index van 8,1 Eurocent/kWh. Dat kan ik gewoon niet controleren nog met zekerheid beoordelen. We moeten hier blijkbaar op de mooie blauwe (?) ogen van mevrouw van der Hoeven afgaan "dat het wel zal kloppen...". De onbalansfactor wordt ook zonder enige verder uitleg doodleuk op "6% minder dan de marktindex" (lees: factor 0,94) gezet, en daar moet men het dan maar mee doen. Ik proef hier erg grof en oncontroleerbaar "natte vinger werk" van ons geliefde Ministerie van Economische Zaken. Het resulterende "correctiebedrag" zou dan neer moeten komen op 0,081 x 0,94 = 0,076 Euro/kWh. Dat staat (Gaia zei dank!) wel correct in artikel 41 op pagina 8 van de Staatscourant (de "formele regeling"). Maar, EZ heeft in de toelichting alweer een blunder gemaakt door te stellen dat het sommetje uit zou komen op "0,076€ct/kWh"!!! Wat natuurlijk niet klopt: die twee letters "ct" hadden daar nooit mogen staan!!! Ach, er wordt wel vaker geblunderd in de SC, en dat wordt dan, als hij al wordt opgemerkt, later in een "wijziging" gecorrigeerd. Ik vrees dat bijna iedereen in NL die deze teksten denkt te kunnen lezen hier overheen leest...

 • Aanvraag indienen. Dit zou per 6 april "elektronisch" moeten kunnen via het elektronische loket. Op 29 maart 2009 stond de SDE regeling voor 2009 er nog niet bij in de "e-lijst", dus u zult dit zelf nauwlettend in de gaten moeten houden en moeten afwegen of u van tevoren wellicht liever niet het post "kanaal" of zelfs een "live overhandiging" wilt riskeren. De fysiek uit te printen en verstuurbare aanvraagformulieren voor 2009 staan reeds op de formulieren pagina van SenterNovem. Het zonnestroom formulier (met de door mij "verboden afkorting"...) vindt u HIER [pdf]. Heel erg veel succes met uw aanvraag. Wees er snel bij: first come, first serve!!! Als u ondanks alles om wat voor reden dan ook buiten de SDE wil blijven, en toch aan de zonnepanelen wil: vooral doen, mijn zegen heeft u. Kunt u direct aan de slag, zonder bureaucratie...

*Voor het eerst wordt in de "wettelijk geldende" tekst in de Ministeriële Regeling precies aangegeven waar de "grenzen van de 2 zonnestroom categorieën" liggen. Duidelijk wordt dat de eerste categorie tot en met 15 kWp loopt. Echter, in de "Toelichting" op de "aanwijzing" regeling op pagina 10 van de Staatscourant, wordt een berekening van de zogenaamde "basiselektriciteitsprijs" (de "bodemprijs" van de regeling) gemaakt waarin dat weer wordt tegengesproken, want daar heeft EZ het opeens weer over ""vermogen groter dan 0,6 kWp tot 15 kWp", en "van 15 kWp tot 100 kWp". Dit is onacceptabele slordigheid. In dezelfde toelichting wordt echter bij de berekening van de correctiebedragen voor de voorschotverlening zeer expliciet met "wiskundige" tekens duidelijk gemaakt dat die grenzen liggen zoals in de oorspronkelijke tekst staat vermeld, op een andere plek (hierboven weer met * gemarkeerd), staat weer onterecht "kleiner dan 15 kWp"...). Juridisch bezien geldt uiteraard de "tekst van de Regeling", en niet de "tekst van de toelichting". Ergo: u dient de 15 kWp inclusief te rekenen tot de laagste categorie, en de "hoogste" categorie dient tot en met de 100 kWp gerekend te worden. In Duitsland dekt de wetgever de categorieën zeer duidelijk en onmiskenbaar af met "bis einschliesslich", en is er nooit een "bovencap" op de markt binnen de EEG geweest. Dat is en blijft in alle opzichten, en compleet onvergelijkbaar met de op vele manieren dichtgenaaide Nederlandse SDE, een door Haagse politici "gevreesde open einde regeling" die als hoogste goed geldt op het vlak van "feed-in" regelingen. Want een "feed-in" regeling is een. Een Duitse EEG is hors categorie...

http://www.senternovem.nl/sde/nieuws/nieuwe_ronde_subsidie_op_zonnepanelen.asp (bericht op website van SenterNovem waar nog wel wat op af te dingen is, maar ik weet niet of ik daar nog tijd of energie aan ga spenderen...)
http://www.senternovem.nl/mmfiles/Publicatie%20Staatscourant%20SDE%202009_tcm24-298090.pdf (de "wijzigingen in de AMvB" van de SDE, zoals gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 17 maart 2009)


Kamerbrief 20 februari

In de kamerbrief van 20 februari 2009 wordt zogenaamd door van der Hoeven [lees: haar beleidsambtenaren, al staat er her en der "ik" in die brief, dat schrijven ze gewoon voor haar op] uit de doeken gedaan hoe ons geld straks "verdeeld" zou moeten worden. Als het tenminste niet net zo'n fiasco gaat worden als in 2008 toen 67% (laatste getallen EZ: 68%...) van de totale "te verdelen capaciteit" niet beschikt leek te gaan worden. Sinds die beruchte brief van 15 januari is er echter, zo lezen we in de separate tabellen bijlage bij de brief van 20 februari in tabel 2, nog even snel 209 Megawatt uit de nog op de stapel liggende (?fragenswürdige?) projectaanvragen bij elkaar geharkt aan "beschikt vermogen", waar dat in de brief van 15 januari ("stand 9 januari") nog slechts 154,7 MWp was. Ergo: de beleidsambtenaren bij EZ hebben de eigen ambtenaren van de bloedeigen dochter SenterNovem blijkbaar flink onder druk gezet om er nog even 54,3 MW extra "duurzaam vermogen" (35% van de beschikte installaties) uit te persen, om niet spitsroeden te hoeven lopen als van der Hoeven hierover doorgezaagd zou worden in de Tweede Kamer.

Het zal u wellicht niet verbazen gezien het "karakter" van het totaal aantal aanvragen bij SenterNovem: de grootste "inhaalslag" in een maand tijd werd gerealiseerd door de in extreme overmaat (221%) aangevraagde vuilverbrandings-installatie projecten, die opeens mocht groeien van 32,5 MW (stand 9 januari) tot maar liefst 73 MW ("verwachte realisatie", tabel 2 brief 20 februari), een absurde groei van maar liefst 40,5 MW (2,25 maal zoveel dan het met heel veel moeite tot stand gekomen "geaccepteerde" nominale puur decentrale en werkelijk "hernieuwbare" zonnestroom vermogen) of 125% van de oorspronkelijk beschikte hoeveelheid. Ergo: bijna 35% van de voor 2008 volgens EZ te verwachten "realisatie duurzaam" (209 MW) gaat straks aan de verbranding van de theoretisch aanwezige biogene component van met extreem veel fossiele energie inzet tot stand gekomen weggegooide welvaartsrestanten (lees: "afval") in AVI's besteed worden. Dit, terwijl nog steeds compleet onduidelijk is hoeveel van de beschikte zonnestroom projecten überhaupt zal worden gerealiseerd (vooruitzichten: niet rooskleurig, eind februari slechts 519 van 8.000 "beschikte" aanvragen, eigenlijk "nieuwe producenten" in de CertiQ molen...). Hernieuwbare, decentraal opgewekte schone energie blijft een gotspe in Nederland, het slaat allemaal nergens op.

Volgens de brief zal er in 2009 "fors" worden ingezet op "duurzame" energie. Geen enkele garantie dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, even de gigantische financieel-economische crisis daargelaten die zelfs het veelgeroemde Econcern, en inmiddels ook Solland Solar, aan de rand van de afgrond dreigt te gaan brengen met als sneeuw voor de zon verdampende order portefeuilles en (Econcern) forse reorganisaties van het bedrijf... Bovendien: de grootste omzetten van die twee bedrijven vinden in het buitenland plaats, aan fysieke duurzame kWh productie komt er door die bedrijven nog steeds veel te weinig tot stand in ons land vanwege de absurde beperkingen en caps in de markt die EZ weigert om weg te halen. Econcern kan hier nooit een voor hen economisch acceptabel zonnestroompark - of desnoods fabriekshal dak - van honderden kilowattpieken, laat staan enkele MWp realiseren, zoals ze dat met hun Trullo project in het zuid-Italiaanse Puglia (de "hak van de laars") kunnen doen. Wat komt door de verzekerde en vaste feed-in tarieven in Italië, het gaat daar om een totaal van 42 MWp aan zonnestroomparken.

Dat soort projecten zijn onmogelijk in ons land omdat daar helemaal geen feed-in staffel noch ondersteunings-regime voor bestaat, i.t.t. het gros van de landen om ons heen. Ergo: EZ blijft de sector aan de fossiele bodem vastnaaien en vertikt het om carte blanche te geven (kan ook helemaal niet: daar is de financiering uit de Rijksbegroting ook helemaal niet voor geschikt). Dan gaat er dus gewoon veel te weinig gebeuren...


Er moet worden geïnvesteerd (waar is de marktprikkel?)

Leuk is de opmerking dat "...zal door de markt voor circa 1,5 miljard euro geïnvesteerd moeten worden". Dan mag vd H. eerst wel eens het "vertrouwen" van die markt proberen terug te winnen, want uit haar vorige poging (rampzalige gevolgen SDE 2008) blijkt wel hoe diep dat wantrouwen in stimuleringseffect van de SDE door die "markt" blijkt. Uit bijlage 2 blijkt dat EZ 6,6 miljard "over" heeft voor 4 jaartjes Balkenende IV subsidie uit de belasting inkomsten (lees: de samenleving, wij dus), dat is 1,65 miljard euri/jaar. Daar zou maximaal 1.467 MW aan duurzaam vermogen, in 2009 gecommitteerd (lees: nog nauwelijks gebouwd, en al helemaal nog niets aan die boven alles belangrijke hoeveelheid hernieuwbare kWh producerend) bij moeten komen. En "moet" de samenleving daar dus anderhalf miljard voor gaan schokken aan investeringen. Ergo: vd H wil dat het geld eigenlijk grotendeels ordinair wordt rondgepompt, met nauwelijks een ruimhartige - desnoods "crisis" - bijdrage van de Staat in de vorm van uit te keren feed-in bedragen (die elk half jaar zullen veranderen voor zonnestroom opwekkers). Hoezo "welkome impuls aan de economie", als de input van de Staat vrijwel wegvalt tegen de input van de investeerders? Zonnestroom in de - t.o.v. het buitenland - schraalhans modus die is voorzien is grotendeels een kwestie van import van de hardware uit het buitenland, hoogstens is er wat werk voor installateurs, en dat is het dan. Een zonnestroom industrie genereer je beslist niet met zo'n systeem, maar dat zou beslist wel de drive moeten zijn. En dat terwijl er miljarden naar de banken zijn gegaan, en er een bodemloos gat van 20 miljard in de begroting is geslagen (wellicht dat e.e.a. met elkaar heeft te maken...).


Bijlage 1 Overzichtstabel SDE 2009

Opmerkelijk: steeds specifiekere uitsplitsing van categorieën. Nieuw: waterkracht, in twee categorieën (let op: lekker "kosteneffectief" met lage basisbedragen). En ook nieuw, al zou die "tender" voor 450 MW pas na 1 november in moeten gaan als vergunningen voor de grootschalige plannen zijn verleend, off-shore wind. Een optie die, in theorie, als er snel gebouwd kan worden (...), een gigantisch deel van het budget vanaf 2010 op zou kunnen gaan slokken. Geld wat uitsluitend naar "grote partijen" zal gaan, beslist niet naar "decentrale opwekkers". Bijlage 2: 2.137 van 6.617 miljoen Euro gereserveerd, dus 32% van de totale geraamde SDE tot en met 2011, en pas in de laatste 2 jaar en uitsluitend door zeer grote bedrijven "te realiseren"... Die gereserveerde bedragen zijn dus nooit bereikbaar voor particulieren of kleine bedrijven, want die mogen zich van EZ slechts onledig houden met wat "gemaximeerd kruimelwerk"... Niet gek staan te kijken als straks bijvoorbeeld een partij als de bruinkolengigant RWE via slinkse truken, achterkamertjes overleg en wat herenakkoordjes middels een voor hen zeer lucratief met Duitse bruinkool- en atoomstroom verdiensten te bouwen off-shore windturbineparkje een miljard Euro Nederlands belastinggeld naar Duitsland gaat zitten harken. En als "goedmakertje" van EZ en het CDA er dan ook nog eens minimaal een kerncentrale bij Borssele d'r bij "mogen" gaan bouwen om de al jaren op het tandvlees hangende duurzame energie sector in Nederland definitief kapot te gaan maken. Geld zat bij RWE, en de corrupte Nederlandse elite zwicht wel vaker voor de "grote belangen". Het blijven immers doodordinaire kruideniers zonder enig moreel besef of een visie op een samenleving die verder kijkt dan een jaartje in de toekomst...

Biomassa elektra
Let ook goed op de post "biomassa elektriciteit". Er mag nog steeds (terecht!) geen biomassa bijfik op kolenbedjes in grote energiecentrales in de SDE, na de breed uitgemeten drama's rond palmolie e.d. Waarschijnlijk tot groot verdriet van Essent wat daar zeer lucratieve projecten mee had totdat ze door de Reclame Code Commissie op de vingers werden geslagen en de activiteiten moesten staken of "desgewenst" hun "groene stroom" reputatie vernietigen. In Duitsland is er overigens volkomen terecht een verbod op palmolie bijfik gekomen, toen de drama's rond die zwijnerij eenmaal vol aan het licht kwamen. Er mag nog uitsluitend volledig waterproof dichtgespijkerde, van "hernieuwbare" en niet regenwoud vernietigende palmolie bronnen gebruik worden gemaakt binnen het al zeer strenge EEG (link). Er is echter geen enkele garantie dat "afspraken" over zogenaamde duurzame palmolie import waterdicht zullen blijken (RSPO overleg), er blijven grote vraagtekens over de haalbaarheid van "duurzaam geproduceerde" palmolie en vergelijkbare gigantische biomassa export/import stromen. Er blijft zeer veel scepsis over de haalbaarheid van "duurzame" (import van) vloeibare biobrandstoffen die hier in de fik gestoken mogen worden voor SDE opcenten.

Kippenpoep "duurzaam" verbranden
Er is in de NL SDE een zeer ruime categorie gecreëerd van 10-50 MW die wederom uitsluitend kapitaalkrachtige, al veel te dominante partijen kunnen bouwen, en waar "dondert niet wat, als de fik er maar in kan" kortcyclus "CO2 neutrale" biomassa in gepropt kan worden als het aan die partijen ligt. Ook als die, zoals de ranzigste aller biomassa centrales (BMC Moerdijk), volgepropt wordt met 440.000 ton/jaar aan "stapelbare" kippenmest uit een van de onduurzaamste en dier- en mensonterende, de goede zeden beledigende industrieën van Nederland, de intensieve pluimvee sector. Waar dieren geen dieren heten, maar "producten" zijn die er in zo kort mogelijke tijd "doorheen gejaagd" moeten worden, anders zijn ze "niet economische rendabel op de markt te zetten" (of zoiets) ... De webmaster van Polder PV is al sinds begin negentiger jaren vegetariër.

Het maakt blijkbaar geen moer uit waar die rommel vandaan moet komen, die wordt gewoon massaal in grote, door fossielen aangedreven vrachtwagens - voor Moerdijk uit heel Zuid Nederland (70% van de aanvoer, onbekend van hoe ver de rest fossiel gemotoriseerd wordt getransporteerd) - naar de centrale versleept en daar voor belastinggeld "groen vermarkt" door het spul thermisch te vernietigen tegen SDE (of wellicht nog MEP?) opcenten. Dat heet in Nederland, wat drijft op en in mest, zogenaamd "duurzaam". Heeft natuurlijk helemaal niets met hernieuwbaar te maken, maar dat woord wordt in Den Haag of in Middelburg dan ook liever niet gebruikt. Het volk moet permanent een rad voor ogen worden gedraaid en voorgelogen.

Thermische kippenstront vernietiger BMC Moerdijk is 36,5 MW groot, volgens atoomboer en 50% eigenaar Delta "... een toonaangevend voorbeeld van duurzame energieopwekking uit biomassa" en verwerkt "slechts" 37% van de totaal 1,2 miljoen ton in NL uitgescheden kippenmest/jaar. Als er nog zo'n centrale bijkomt, wie weet, ergens in Noord Nederland, is het grootste deel van het budget voor "biomassa elektriciteit" 2009 al vol geclaimd, en zijn de kruimels voor de partijen die schoon dunningshout uit de regio willen verbranden of voor gemeenten die hun GFT willen vergisten en middels het gevormde gas "elektrificeren" (Duits: "verstromung von biogas"). Uiteraard wel met restwarmte hergebruik, maar alleen bij honderd procent inzet van duurzame bronnen. Dat schiet niet op, dus. Deze categorie is gegarandeerd in het leven geroepen met het oog op een nieuwe onduurzame thermische kippenpoep destructor van Delta (of vergelijkbare partij). Volgens bijlage 2 zou er in 2008 22 MW zijn "gerealiseerd". BMC Moerdijk is 3 september 2008 "officieel geopend". Onduidelijk is of de centrale toen al in bedrijf was. Er is dus minimaal 4 maanden gedraaid in 2008, dus mogelijk is er een derde deel van (de 8.000 te behalen "vollastuur" voor) 2008 aan BMC voor de SDE subsidie toegeschreven (onbekend is of de centrale al op volle capaciteit heeft gedraaid in die periode).

Let overigens op dat alle biomassa opties, AWZI's, RWZI's en biogas installaties in NL onder SDE condities slechts voor 12 jaar subsidie krijgen. In Duitsland is alle strict gedefinieerde inzet van biomassa 20 jaar van financiële ondersteuning uit de EEG Umlage verzekerd (vaste tarieven), alleen waterkracht installaties met een vermogen van meer dan 5 MW hebben daar een vergoedingsduur van "slechts" 15 jaar plus het jaar van inbedrijfstelling (vanaf netkoppeling).


Zonnestroom en rekenen totdat je geschikt bent voor Endegeest

Foutieve notatie (want tot verschrikkelijke interpretatiefouten en mogelijk ernstige financiële missers leidend): 0,6 moet zijn 0,601 kWp. Eerste categorie 0,601 - 15 kWp, waarbij niet duidelijk wordt of 15 kWp inclusief is of uitgesloten (de Duitsers blijven daarbij aan de veilige kant en stellen in de EEG Wetstekst bijvoorbeeld kristalhelder: "bis einschliesslich", tot en met). Uit de formulering van de brief zou je kunnen ontlenen dat de eerste categorie "tot" dient te worden beschouwd, en de tweede categorie vanaf en inclusief 15 tot (??? en met ???) 100 kWp. Let op: voor de zoveelste keer gooit EZ in deze brief bij een nieuwe categorie indeling hun eigen dictaat aan ECN/KEMA overboord!!! Zie paragraaf "2 PV categorieën, 5 kWp prietpraat en saldering naar 5.000 kWh/jaar" in het door mij besproken rapport. EZ had namelijk aan hen expliciet laten weten dat er twee nieuwe categorieën 0,6(01) - 5, resp. 5-100 kWp zouden "moeten" komen (i.p.v. de 0,601-3,5 kWp van 2008, die ook al een paar maal is gewijzigd, van aanvankelijk 0-3 kWp [en nog 2 hogere categorieën], via uitsluitend 0,601-3,0 kWp [concept voorstel naar TK] naar 0,601-3,5 kWp [slaapverwekkende discussie in TK commissie vergadering]...). En die is dus nu, net zoals vorig jaar, gewoon weer zonder een legitieme reden te geven, zonder meer overboord gekieperd en nu is de indeling dus alweer anders. ECN verdedigde die door EZ "bevolen" (nu alweer overboord geknikkerde) indeling nog met het feit dat die beter "aan zou sluiten bij de markt". De opdrachtgevers bij EZ hebben blijkbaar zo hun eigen continu bijgestelde "interpretatie" van die markt (net zo goed op drijfzand berustend), ze veranderen de uitgangspunten maar weer eens op basis van die continu veranderende "inzichten", en ze blijven zo continu de schakelaar standen wijzigen van de SDE, net zolang totdat je d'r horendol van wordt... Den Haag reageert er niet eens meer op - wellicht hebben de druk bezette, vol dossiers gegoten parlementsleden dat ECN rapport niet eens gelezen...

Dit soort permanente gemanipuleer door EZ ambtenaren is in Duitsland door de in EEG Wet vastgelegde uitgangspunten, die uitsluitend door de democratische gekozen Bondsdag kunnen worden gewijzigd (bovendien pas na uitvoerige openbare debatten en ruggespraak met diverse brancheorganisaties...) volslagen onmogelijk. Het is illustratief voor de blijvende (gewilde???) onzekerheden in de SDE, die investeerders groot en klein afschrikken. EZ heeft de macht, de rest heeft in dit land het nakijken.

Basisbedragen e.a. factoren
De basisbedragen zijn overgenomen van ECN/KEMA, maar nu komen er ook weer nieuwe, niet in het ECN/KEMA rapport (eindadvies) genoemde "basis[elektriciteits]prijzen", de bottom-line voor de "gemiddelde elektriciteitsprijs in de markt" (nog steeds een groot mysterie hoe die exact wordt bepaald) uit de lucht vallen. € 0,202/kWh voor de eerste categorie (in 2008: € 0,205/kWh, daling 1,5%) resp. € 0,053/kWh voor de tweede (in 2008 non-existent omdat deze categorie nog helemaal niet bestond, totaal onbekend is hoe deze factor tot stand is gekomen). Wel al bekend is het bizarre nieuwe "correctiebedrag" wat EZ uit de duim heeft gezogen voor 2009, nl. € 0,273/kWh, wat m.i. alweer veel te hoog is vastgesteld. Ik zit nu bij Greenchoice op € 0,241/kWh, bij NUON grijs variabel zou je op € 0,246/kWh zitten met enkeltarief (tegenwoordig onafhankelijk van netbeheerder door wegvallen variabele transportkosten). De sectorbreed gedragen "visie" is dat per 1 juli de stroomtarieven weer flink omlaag kunnen gaan, wat die 27,3 eurocent wel in een heel ernstig en verdacht daglicht plaatst. Door die veel te hoog uit de duim gezogen "marktprijs voor 2009" van 27,3 eurocent/kWh zullen de door SenterNovem uit te betalen voorschotten (gebaseerd op het voor het specifieke systeem geldende basisbedrag minus bovengenoemd "correctiebedrag") voor 2009 veel te laag uit gaan vallen... Genoemd veel te hoge correctiebedrag werd "vastgesteld" in alweer zo'n extreem dubieuze, door ambtenaren in elkaar geflanste Ministeriële Regeling met zo'n omineus WJZ codenummer (WJZ/816-391) in de Staatscourant van 3 nov. 2008, nr. 213.

Op basis van het correctiebedrag van 0,273 en de basisbedragen zou je voor installaties die in 2009 door SenterNovem worden "beschikt" uitkomen op 0,526 - 0,273 = 0,253/kWh voor installaties van 0,601 tot 15 kWp. En, misschien, op 0,459 - ??? 0,273 ??? = mogelijk 0,186/kWh voor 15 tot 100 kWp installaties m.b.t. de voorschotbedragen. Dat laatste getal is totaal onzeker (en onwaarschijnlijk: die 27,3 cent baseert zich namelijk op een speculatieve eindverbruikersprijs voor kleinverbruikers...), omdat er geen apart "correctiebedrag" voor dit soort grote installaties is benoemd. Indien dit niet alsnog voor 1 april geschiedt, is dus het enige in de Staatscourant genoemde bedrag (die 27,3 eurocent/kWh) wettelijk geldig. Holland Solar heb ik er niet over gehoord, de op hun website staande blunders met "subsidiebedragen" zijn inmiddels (19 maart 2009) verwijderd, maar correctiebedragen zijn nergens te vinden.

Correctiebedragen
De achteraf uit te voeren correcties die begin 2010 uitgevoerd zouden moeten worden als de "werkelijke gemiddelde marktprijs van elektra" bekend zou worden zijn natuurlijk helemaal speculatie, en lopen nooit synchroon aan de werkelijk betaalde prijs voor elektriciteit. Blijvend grote mist, in ieder geval is voor de eerste categorie nu een totaal speculatief (waarschijnlijk te laag) "subsidie bedrag" van 25,3 eurocent/kWh te vergeven, waar het in 2008 nog 33 cent/kWh was. Voor in 2009 te beschikken installaties, want als u een in 2008 beschikte installatie heeft, geldt het basisbedrag voor 2008, 56,4 cent, waar die zogenaamde 27,3 cent vanaf gaat, zodat in het voorschotbedrag voor 2009 er 29,1 cent overblijft. 3,9 cent lager dan in 2008, 12% minder...

Als u hem niet meer volgt ligt dat niet aan mij. Voor klachten gaarne prikkelende (doch netjes opgestelde) brieven naar EZ schrijven, Bezuidenhoutseweg 30, Postbus 20101, 2500 EC Den Haag. Geen garantie dat u antwoord krijgt, de dames en heren hebben het continu druk daar, met de permanente knoppendraaierij...


Opmerkingen over zonnestroom

EZ maakt nog een paar opmerkingen over zonnestroom waar ik kort op in ga.

Er wordt gesteld dat er circa 10.000 aanvragen waren en dat "niet alle projecten worden gehonoreerd". Understatement van de eeuw: twintig procent werd sowieso naar de prullenbak verwezen. Er zijn 8.000 aanvragen overgebleven ("beschikt"). 18 MWp, dus slechts 2,25 kWp per aanvraag. Dat zijn gemiddeld zo'n 13 standaard modules van 175 Wp per aanvraag. Dat is leuk kruimelwerk in Duitsland (Sonnenertrag momenteel: Duitsland gemiddeld 11,03 kWp per aangemelde installatie...).

"De aanvraagprocedure werd als tamelijk ingewikkeld ervaren". Ha, ha. Onderkoelder kun je het niet stellen, zo lijkt het. Die hele SDE "procedure" is een grote tranentrekkende en beslist niet "stimulerende" bureaucraten ramp!

De aangekondigde (enige!) "concrete verbetering" dat er "elektronisch kan worden ingediend" zal m.i. geen zoden aan de dijk zetten. Het hele SDE PROCES is een grote ellende, met diverse ongevraagde spelers met geheel eigen belangen die totaal niet zitten te wachten op allerlei burgers die allemaal wat van hen "moeten" om hen aan "te subsidiëren kilowattuurtjes te gaan helpen". Afgezien van alle kosten, de permanente wancommunicatie met netbeheerders en door hen "aangewezen meetgemachtigden", de frustraties die geen voedingsbodem vinden, etc., etc. Een regeling zonder drempels opwerpen is blijkbaar onmogelijk in Nederland.

In het commentaar wordt gesteld dat er slechts 15 MWp voor de "kleinste" (nu dus weer totaal nieuw uit de duim gezogen) categorie van (mijn definitie) 0,601 tot 15 kilowattpiek is gereserveerd. Als we, gezien de steeds grotere druk op de samenleving, de steeds verder gepenetreerde boodschap dat zonnestroom een byzonder interessante investering is, en het feit dat vorig jaar reeds voor 18 MWp (zei het met veel moeite bij elkaar geschraapt) is "beschikt", bij elkaar nemen, kunt u op uw vingers na gaan tellen dat het begin April mogelijkerwijs (lees goed: mogelijkerwijs) wel eens "druk" zou kunnen gaan worden bij subsidieverstrekker SenterNovem. Want de boodschap "solar" begint steeds harder in de samenleving door te dringen. En dan is die 15 MWp natuurlijk veeeeeeel te weinig...

Voorts wordt gerept van een volslagen bezopen 5 MWp voor "het restje", namelijk de "grotere bedrijfsmatige installaties". Die tussen de 15 (inclusief) en 100 kWp (niet bekend of dat "inclusief 100" is) "groot" mogen zijn. Dat stelt natuurlijk internationaal echt geen moer voor, en ondanks een oproep van Holland Solar, is er ook al niet meer ruimte voor die tweede categorie gereserveerd. De leden van H.S. zullen dus kruimels moeten gaan verdelen. Als ze niet oppassen komt Enfinity even uit België overwaaien, ramt er even een paar 99,99 kWp systeempjes bij op een paar industriehalletjes, en voor je het weet zijn ze weer terug in Vlaanderen, Italië, Griekenland, of, mogelijk zelfs, in The Obama States, om aan het echte werk te gaan beginnen...

Overigens zie ik nergens een "definitie" van wat "bedrijfsmatige" dan wel "particuliere" PV-systemen zouden zijn. Dat zou dan weer in een "Ministeriële Regeling" geregeld moeten gaan worden...

Over het "lerend implementeren" zal ik het verder niet gaan hebben, dat slaat nergens op en daar heb ik al paar keer vuur over gespuwd. Vergeten dus, s.v.p., die permanente slipper uit de mond van vd Hoeven. En ook die "innovatie" kunt u met dit soort marginale grut van 5 MWp gewoon vergeten. Tenzij die 5 MWp natuurlijk uitsluitend voor "innovatieve toepassingen" gaat worden gereserveerd. Grote stappen zijn er in ieder geval niet mee te maken, en je kunt daarmee natuurlijk zelfs niet het begin van "een PV-industrie" stimuleren. Dat wordt gewoon geïmporteerd (moduleprijzen zijn hard aan het zakken), en geplaatst. Klaar en wachten tot volgend jaar... Wipkip beleid...

Verder wens ik niet veel woorden aan de brief van 20 februari vuil te maken. Hij staat bij mij weer bomvol opmerkingen, maar op een gegeven moment moet je gewoon ophouden, is niet constructief...


De fragenswürdige netinvoedingsgrens in een nieuw licht

Polder PV heeft regelmatig gefulmineerd over de volslagen belachelijke "cap" van 3.000 kWh per jaar die er sinds de invoering van de Elektriciteitswet nieuwe stijl (juli 2004) ingevoed "mag" worden op het net. De uitvoering van die in 2006 nader door de NMa "uitgewerkte" beleidsregel is een groot drama geworden, net als de uitvoering van de salderingsregeling volgens artikel 31c in die vreselijke E-wet. Dat had vooral ook te maken met zogenaamd optredende "negatieve verbruiken" op 1 of meerdere telwerken (vooral berucht was een negatief verbruik op het "dag" (hoge tarief) telwerk bij een dubbeltarief contract). Zowel netbeheerders als leveranciers rotzooiden maar wat aan met de verrekening, het was een grote baggerbende. Er werd niet tegen opgetreden en een "rapport" over de toestanden was zogenaamd niet bij de NMa beschikbaar...

Die 3.000 kWh grens gaat volgens nog steeds niet vastgestelde nieuwe richtlijnen voor de Elektriciteitswet verhoogd worden naar 5.000 kWh per jaar. Groot voordeel daarvan is vooral dat er altijd gesaldeerd moet worden over de eerste 5.000 kWh "overschot" (niet zelf verbruikte, doch zelf opgewekte hernieuwbare stroom). En dat pas boven die 5.000 (grens niet duidelijk, nl. niet bekend of het "inclusief 5.000" is) de stroom volgens een "gedempte marktconforme prijs" aan de leverancier verkocht "mag" gaan worden. Alleen dat laatste al is te schandalig voor woorden, want je wilt natuurlijk beslist niet dat jouw kostbare, hyperschone zonnestroom voor een absurd lage kolenprijs door de leverancier geïnd en voor goud geld weer "aan de markt" verkocht gaat worden. Dat is ziek, om het zachtjes uit te drukken.

Dat blijft natuurlijk vooralsnog een zuiver "academische" discussie als het om relatief kleine installaties zou gaan, zoals de in 2008 "gemaximeerde" 3,5 kWp SDE installaties. Met zo'n systeem zou je zelfs in het zonrijke Zeeland niet meer dan 3,5 kWp x 1.000 kWh/kWp.jaar = 3.500 kWh/jaar op kunnen wekken. En aangezien de meeste huishoudens ongeveer op dat niveau of zelfs hoger zitten qua totaal verbruik, zul je op jaarbasis nooit ook maar in de verste verte op die nieuwe 5.000 kWh/jaar netinvoeding kunnen komen.

"Particuliere installaties" 0,601 - 15 kWp
Maar nu komt het: de laagste categorie is nu opeens, zonder enige communicatie met derden, zo lijkt het (...) door EZ op 0,601-15 kWp gesteld. En dan krijgen we met hele andere omstandigheden te maken. Want, zo lijkt het, deze categorie is blijkbaar voor particulieren bereikbaar. En die zouden, als ze de pecunia en de ruimte hebben, dus mogelijk 15 kWp kunnen gaan laten aanleggen. En dan gaat dus zelfs die verhoogde 5.000 kWh/jaar grens een doorslaggevende rol spelen. Want als je meer invoedt, ga je gegarandeerd de mist in. In Zeeland zou je zelfs zo'n 15.000 kWh kunnen opwekken met zo'n systeem. Stel dat je veelverbruiker bent met 8.000 kWh/jaar, houd je nog steeds 7.000 kWh over die "het net op moet". Minus 5.000 kWh die 100 procent gesaldeerd moet worden (kleinverbruikersprijs, dus waarde van leveringsprijs plus energiebelasting en 19% BTW), houd je 2.000 kWh kostbare zonnestroom over, die dan voor dumpprijzen aan je leverancier "verkocht" moeten gaan worden. Dat is gestoord! Want dat zou je hele rentabiliteit van de dure 15 kWp installatie ernstig op het spel zetten. En dus zou je niet geneigd zijn om zo'n installatie te gaan kopen, want je zou wel gek zijn om je dure overschotten voor een fooi af te gaan zetten. Ik heb nog geen enkele aanzet tot een "oplossing" voor deze typisch Nederlandse waanzin gehoord in Den Haag of elders...

"Bedrijfsinstallaties" 15-100 kWp
Een vergelijkbaar verhaal zou gehouden kunnen worden voor de - blijkbaar? - als "bedrijfsmatig" geziene categorie 15-100 kWp. Die echter geen rechten op "saldering" zou kunnen laten gelden als de installatie waarop wordt ingevoed een aansluitwaarde groter dan 3x 80 Ampère heeft (grens kleinverbruik, bovendien als die aansluiting niet in een gebouw met woonfunctie zit, kun je salderen sowieso vergeten). Hoe denkt EZ in Gaia's naam dat die stroom verkocht gaat worden? Of gaan ze d'r van uit dat alle elektriciteit die met zo'n installatie opgewekt zal gaan worden "in-house" (lees: "in-fabriek"???) verbruikt zal gaan worden? Forget it but. Bij een goede installatie van 100 kWp zal er in de zomer momentaan dik 80 kilowatt, misschien zelfs meer, gegenereerd kunnen gaan worden. Menig bedrijf met niet al te gekke stroomverbruiken houdt dan bakken met stroom over die het net op gaan. En daar wil je natuurlijk wel een decente prijs voor hebben.

De twee staffels waar die "15-100 kWp" in Duitsland in vallen zijn 0-30 kWp en 30-100 kWp. En die hebben vaste feed-in tarieven voor 20 jaar plus jaar van aansluiting van 43,01 eurocent/kWh, resp. 40,91 eurocent/kWh (indien daksysteem, vrije veld installaties worden bij mijn weten helemaal niet geaccepteerd binnen de SDE...). Een installatie die 100 kWp groot is ontvangt naar rato van de staffel uitbetaald. Stel dat de jaaropbrengst "stabiel" 100.000 kWh zou zijn (zeer goed mogelijk in Bayern, met 1.000 kWh/kWp genormeerde opbrengst). Dan ontvangt het bedrijf voor zo'n installatie het volgende:

100.000 kWh x {(30/100) x 43,01 cent/kWh + [(100-30)/100] x 40,91 cent/kWh} = 100.000 kWh x 41,54 cent/kWh = € 41.540/jaar

Het is maar de vraag wat voor eindbedrag (bij een vastgestelde basisbedrag van 45,9 eurocent/kWh) er voor deze installaties in Nederland onder de nieuwe SDE condities over zal blijven, die ook nog slechts 15 jaar gesubsidieerd zullen gaan worden (en dus qua rentabiliteit al helemaal niet te vergelijken zullen zijn met de Duitse systemen van deze orde). Aangezien er wel een "basis[elektriciteits]prijs" is vastgesteld van 5,3 eurocent/kWh, kan de subsidie voor dit soort in 2009 "te beschikken" installaties nooit boven de 45,9 - 5,3 = 40,6 eurocent/kWh uitkomen. Het blijft afwachten of de reëel toe te passen, mij nog niet bekende "correctiefactor" (en mogelijk straks nog meer factoren) dat bedrag niet nog veel lager zal gaan maken. En in vergelijking met Duitsland dus mogelijk dit soort (niet eens echt grote) systemen in een veel ongunstiger positie zullen brengen om überhaupt ooit "rendabel" te kunnen worden geëxploiteerd. Alleen in de zeer zonnige kuststreken zou dat mogelijk kunnen gaan lukken. Dat betekent dat waarschijnlijk in een groot deel van Nederland met lagere instraling dit soort installaties nooit rendabel geëxploiteerd kunnen gaan worden. Tenzij er extra subsidies vergeven gaan worden uit "andere potjes". EIA dan maar weer?

Helemaal vergeten nog in bovenstaande is het feit dat ook de grootste "staffel" in de SDE 2009 gebukt zal moeten gaan onder die absurde cap van 850 kWh/kWp.jaar. Meer wordt er niet gesubsidieerd! Dus voor een 100 kWp systeem gaat er niet meer dan 85.000 kWh per jaar ondersteund worden. Wat gaat u dan met die "niet gesubsidieerde" 15.000 kWh per jaar doen? Opeten?

Al met al lijkt bovenstaande me een byzonder slecht en ongezond uitgangspunt voor langdurige levensvatbaarheid van deze tarieven. Burgerinitiatieven die van dit soort projecten gebruik zouden kunnen maken kunnen het waarschijnlijk helemaal wel vergeten, want die kunnen niet eens beroep doen op de EIA...


http://www.ez.nl/ ... /Energie_door_waterkracht_krijgt_nu_ook_subsidie_via_de_regeling_duurzame_energie (persbericht over heropening SDE, formeel pas eerste week van april 2009)


pagina gepubliceerd 20 maart 2009

 


© 2009 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)