starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
duurzame energie "oud"
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws
andere duurzame energie bronnen p. 21
en gerelateerde energie zaken

19 december 2008 - 29 januari 2009

meest recente bericht boven

actueel 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20>>>


29 januari 2009: Paf! Zit ik gisteren rustig naar het journaal te kijken. Opeens: PAF! Het omineuze geluid van een kapot gaande beeldbuis (ja, zo'n ouwe dikke Philips, hij is een respectabele 16 jaartjes oud geworden...). Hmmm. Eigenlijk wel lekker rustig, zo. Ik heb vooralsnog niet de intentie om effekes snel een nieuwe te "scoren". Ook al zal de gemiddelde econoom me daarvoor ongetwijfeld aan het vlammende kruis met daarop CON-SU-MEER willen nagelen in deze zoveelste (welverdiende, en mogelijk eindelijk eens tot wat - tijdelijke - bezinning leidende) "crisis"tijd. Ik kan nog altijd journaal in de gemeenschappelijke ruimte kijken. Dus een eventuele vervanging kan nog best op zich laten wachten. Wie weet komt van uitstel wel afstel, al zal het, als het al zover komt, beslist het zuinigste apparaat desnoods uit Duitsland worden. Want wie met besparen begint, weet van geen ophouden. Onze ouwe "bak" verbruikte iets van 40 tot max. 65 Watt volgens onze al jaaaaaren geleden ingevulde tabellen in onze Ecoteam map. Dagelijkse "consumptie" wisselde sterk, van nul tot een paar uurtjes. Niet echt om wakker van te liggen, maar minder is altijd beter.

Het is voorlopig wel even goed zo, en het scheelt weer wat kilowattuurtjes op jaarbasis. Ziet u het dan maar zo: weer wat minder kWh verbruik, dus automatisch wordt dat superscharrige mini-aandeeltje "duurzaam" in de stroommix van Nederland dus weer een microscopisch stukje groter... Zoiets als het industriële gasverbruik in België, wat de afgelopen tijd werkelijk dramatisch in elkaar is gedonderd (30,4% minder in dec. 2008 t.o.v. dec. 2007). Het aandeel "duurzaam" in het verbruik vliegt bij de zuiderburen daardoor direct omhoog. Vergelijkbare effecten, doch een stuk minder dramatisch, in de Nederlandse, extreem energie-intensieve industrie. Kan eindelijk die stroom van de off-shore windparken naar de huishoudens gaan vloeien i.p.v. direct opgeslorpt te worden door de eerste de beste Hoogoven...

Met vriendelijke groet. Een downshifter (zoek die maar op op internet...).


29 januari 2009: Capaciteitstarief waanzin: LTO gaat in beroep bij CBB! Het is voor burgers vrijwel ondoenlijk om een procedure van wat voor kaliber dan ook aan te spannen tegen besluiten van de Nederlandse Mededingings Autoriteit. Een zwaar beargumenteerde "zienswijze" mijnerzijds op de meest recente dreigende aanpassing van de TarievenCode om het door mij gehate capaciteitstarief er door netbeheer er door te (laten) rammen strandde al vroeg op een veelvuldig door lafhartige juristen gehanteerd "NO-tje" ("niet ontvankelijk") om me in een zo vroeg mogelijk stadium de mond te snoeren. Inhoudelijk wordt er totaal niet op je keiharde argumenten ingegaan, je wordt gewoon met een juridisch kulargument in de hoek getrapt, en je zoekt het verder maar uit (zie wijzigingsbesluit, met name randnummers 69 en 70). Het is tekenend hoe absurd ondemocratisch dat hele juristenbolwerk rond de NMa en de energiesector in elkaar steekt. Eenvoudige lieden uit de straat hebben daar gewoon niets te zoeken, zelfs als ze in staat zijn om de juridische racekak die er (dagelijks) wordt uitgescheden te kunnen lezen of te begrijpen. En elke keer gaat het om zaken die ze direct in de portemonnee (kunnen) raken. Consumentenbond? In dit soort extreem ingewikkelde dossiers in geen velden of wegen te zien op af en toe een persbericht na...

De NMa juristen hadden blijkbaar niet op "externe hulp" gerekend, of mogelijk gedacht (gehoopt) dat het capaciteitstarief "station passé" was (het is en blijft een bloedheet politiek dossier). De toonzetting van hun hoogst vermoeiende zoveelste omvangrijke "Besluit" was nogal triomfantelijk, en dat zal zeker tot wat gezwaai met de champagneglazen bij de vriendjes bij EnergieNed hebben geleid (waar al dit soort vreselijke onduurzame crap uitgebroed wordt door machtsbeluste, in de fossielen zwemmende lieden).

Nu kondigt het LTO aan dat ze alsnog in beroep zullen gaan tegen de invoering van het capaciteitstarief, omdat volgens hen tuinbouwbedrijven er 500 tot duizend Euro per jaar op achteruit zullen gaan door invoering van het capaciteitstarief. En reken maar dat deze ondernemende mensen de beste advocaten daarvoor in dienst hebben of nemen om een kans te maken tegen het tomeloze juridische geweld van de NMa juristen (die eerder al in het stof zijn gegaan, in negatieve zin, door de juristen van Eneco Netbeheer, die via het CBB de door hen gehate RUN-regeling van de NMa met terugwerkende kracht hebben laten vernietigen).

Ik kan beslist niet peilen hoe groot de kans is dat het aangekondigde beroep daadwerkelijk tot aanpassing of zelfs wellicht afschaffing van dat beruchte, door velen (die het in de gaten hebben) vervloekte capaciteitstarief zal kunnen leiden. Als dat al zou gebeuren, staat de energiesector op zijn kop, dat kan ik u in ieder geval verzekeren. Er is gigantisch veel lobbywerk in gestoken, en de beleidsambtenaren van EZ schreven zich helemaal lam om alle leugens die rond dat capaciteitstarief (en "slimme meters" etc.) werden verzonnen op een reteslimme wijze in de willige kelen van het parlement te masseren. Als LTO gelijk krijgt en het capaciteitstarief krijgt een juridische dreun: daar heeft EnergieNed dan voor de volle honderd procent zelf om gevraagd, want het is hun ranzige bastaardkindje.

Desinformatie
NUON Energie, met zijn paar miljoen klanten (...) zwijgt in alle talen over de achtergronden en de waanzinnige gevolgen van het capaciteitstarief (zelfs in de brief die we net hebben gekregen "Uw nieuwe tarieven per 1 januari 2009": noppeskommanul aan uitleg, een supervage, compleet nietszeggende verwijzing naar de NMa met als duidelijke intentie: "zoekt u het maar lekker zelf uit"...). Het Customer "Care" Center van die holding kakt inmiddels volslagen krankzinnige "nota's" uit waar vrijwel niks meer op staat (vooral niet teveel laten zien, de mensen zouder "er" eens achter kunnen komen hoe ze belazerd worden). En ze vertikken het om hun klanten pro-actief uit te leggen wat de waanzin achter het capaciteitstarief is (stelletje angsthazen). Van je netbeheerder hoor je helemaal niks als bij hen er geen aanwijzing is dat je er op achteruit zou kunnen gaan met je aansluiting, en dezelfde intentie: "Zoekt u het maar uit wat er is gebeurd"... EnergieNed doet alsof hun neus bloedt en fluit een heel vals deuntje (en heeft het, gaaaaaaap, continu over het voldoen aan de "leveringszekerheid" middels fossielen, atomen, en CO2 gesubsidieerd in de grond proppen...). De politiek hoopt dat de storm over gaat waaien en doet alsof het allemaal "in kannen en kruiken" is, met enkele marginale "aanpassingen" (voor die "opeens zielige" warmtepomp mensen), maar brandt de vingers d'r verder niet aan (de mensen met - meestal onverkozen - lift kunnen verder een enge ziekte krijgen van EZ en moeten gewoon schokken als de aansluiting niet - uiteraard grotendeels op eigen kosten - kan worden "verlicht"). Het volk blijft dom gehouden worden en moet permanent de mond worden gesnoerd. Straks ook nog eens met een extreem gevaarlijk ongevraagd Oog van Orwell in de super"slimme" meterkast... Hopelijk brengt de procedure van LTO meer leven in de brouwerij. Maar: reken s.v.p. nergens op. Dit is en blijft NEEderland. Een politiestaat in wording met stalinistische trekjes en burgerbashen als politieke hobby.

De actuele situatie - capaciteitstarief 2009
Per 1 januari betaalt u gewoon zonder dat u dat is gevraagd of zonder dat u ook maar 1 seconde invloed heeft kunnen uitoefenen op de "wenselijkheid" van dat capaciteitstarief - afhankelijk van de netbeheerder - zo'n 12 Euri (Liander max. 3x 25 A) in de maand. Dat bedrag wordt volautomatisch door de leveranciers (die transportkosten doorberekenen voor netbeheer) opgenomen in de te betalen voorschotbedragen... Bovendien is de al net zo onverklaarde energiebelasting op elektra met 49% gestegen t.o.v. 1 jan. 2008 "om de besparingsprikkel a.g.v. invoering van het capaciteitstarief [en vervallen variabele transporkosten] te behouden" (....). En moet u nog maar zien of Minister Bos en zijn navolgers u de komende paar eeuwen voor de volle honderd procent de compensatie voor dat belachelijke capaciteitstarief gaat retourneren middels de "verhoging van de vaste teruggavepost energiebelasting" als u tenminste niet boven de 3x 25 A aansluitwaarde komt... En indien uw aansluiting wel correct is opgenomen in de shaky database van de netbeheerder. Want die, zo horen we steeds meer, blijkt nogal eens ernstige fouten te bevatten. Zoals deze klant tot zijn schade en schande ontdekte (we hebben dezelfde ervaringen in Leiden met de capaciteit van de kookgas aansluiting...) en daar zelf weer niet terug vorderbare (?) kosten voor moet gaan maken om die waanzin te laten repareren...

Ymere diep in de ellende
Dan zijn daar nog die arme huurders in Ymere met nota bene een van NUON gehuurde (!!!) warmtepomp, en een voor het cap. tarief peperdure (ongevraagde) 3x 35 Ampère aansluiting die voor die nog steeds onderdeel van de NUON Holding zijnde netbeheerder, "zuster" Liander, een zeer lucratieve extra inkomstenpost is geworden (reactie 19 onder dit capaciteitstarief bericht op Paulus Jansen's weblog...). Het verschil in capaciteitstarief tussen 3x 25 A en 3x 35 A bedraagt bij Liander per 1 januari 2009 € 59,4067 - 11,6987 = € 47,708 incl. BTW/maand, wat neerkomt op een absurd meerbedrag van € 572,50/jaar. Het verschil in variabel kWh transporttarief tussen aansluitingen van max. 3x 80 A en aansluitingen van max. 3x 25 A was in 2008 € 0,03305 - 0,04138 = minus € 0,00833/kWh bij Liander/Continuon (zwaardere aansluiting: lagere transportkosten/kWh...). Je betaalde dan echter boven 3x 25 A ook een zogenaamde "vermogensvergoeding" van € 9,77/maand (€ 117,24/jaar) en het vastrecht voor de aansluiting was hoger (€ 2,50 i.p.v. standaard 1,62/maand incl. BTW). Verder waren de vaste kosten gelijk (zie tariefbladen archief Continuon/Liander).

Berekening transportkosten IJmere 3x 25 A resp. 3x 35 A
Als je nu bijvoorbeeld 9.000 kWh/jaar verbruikte als huurder van een warmtepomp in Ymere, dan betaalde je in 2008 aan de specifieke transportkosten bij Continuon/Liander met een (al dan niet zelf verkozen, als zodanig bij de netbeheerder geregistreerde) 3x 35 A aansluiting:

 • 2,50 Euro vastrecht aansluiting/maand (incl. BTW)
 • 9,77 Euro vermogensvergoeding
 • 1,79 Euro vastrecht transport
 • 2,426 Euro (door NMa per 1-1-2008 gereguleerde) meetdienst (alle meters)
 • 9.000 x Euro 0,03305/kWh continu tarief
 • TOTAAL: 12 x 16,486 (vastrecht) + 279,45 (variabel) = € 477,28/jaar

Had je in dat jaar een "standaard aansluiting" van max. 3x 25 A en eenzelfde hoge verbruik van 9.000 kWh (mogelijkerwijs door een betrouwbaar installateur slim in de bestaande aansluiting van max. 3x 25 A opgenomen warmtepomp) kom je op het volgende sommetje bij exact datzelfde Continuon/Liander:

 • 1,62 Euro vastrecht aansluiting/maand (incl. BTW)
 • -,-- Euro vermogensvergoeding (nihil voor aansluitingen van max. 3x 25 A)
 • 1,79 Euro vastrecht transport
 • 2,426 Euro (door NMa per 1-1-2008 gereguleerde) meetdienst (alle meters)
 • 9.000 x Euro 0,04138/kWh continu tarief
 • TOTAAL: 12 x 7,456 (vastrecht) + 372,42 (variabel) = € 461,89/jaar

Het verschil tussen de twee "typen aansluitingen" bleek in de praktijk in 2008 slechts zeer gering te zijn, namelijk € 15,39 in het "nadeel" van de 3x 35 Ampère aansluiting op jaarbasis (vooral veroorzaakt door het goedkopere transporttarief voor de variabele kosten, wat harder aantikt dan de iets hogere cq. extra vastrechten...). Daar viel mee te leven en er was dan ook geen enkele aanleiding om die situatie te doen veranderen. De meeste mensen hadden of hebben sowieso geen kaas gegeten van bovenstaande berekeningen en achterliggende specifieke deeltarieven en zouden dus nooit zelf "in actie" komen.

De energiebelasting was in 2008 8,6513 eurocent/kWh incl. BTW (tot 10.000 kWh/jaar), dus voor 9.000 kWh was dat € 778,62 (dat gaat allemaal niet geoormerkt in het gapende zwarte gat van de Staatskas...). De "vaste" teruggave energiebelasting bedroeg in 2008 € 236,81 incl. BTW. Nemen we deze twee "vaste" kosten/teruggave posten mee in de berekening voor de "niet leveringskosten" in beide gevallen, betekent dat het verschil tussen de (door de NMa gereguleerde) transportkosten, en de (door Ministerie van Financiën vast te stellen) energiebelasting en de (vaste) teruggave energiebelasting neerkwam op:

 • 3x 35 A: 477,28 + 778,62 - 236,81 = € 1.019,09 ("niet leveringskosten")
 • 3x 25 A: 461,89 + 778,62 - 236,81 = € 1.003,70 ("niet leveringskosten")

Het "resultaat" is het feitelijk te betalen bedrag op de jaarnota exclusief de variabele [te verkiezen] leveringskosten. En is dus voor iedereen met de betreffende aansluiting (enkel tarief) en een verbruik van 9.000 kWh gelijk.

Maar wat gaat er per 1 januari 2009 gebeuren met deze twee "vergelijkbare" situaties (van niet door keuze leverancier door de klant te beïnvloeden "vaste" kosten) in combinatie met de "beloofde compensatie vanuit de energiebelasting"?

Eerst weer de 3x 35 A aansluiting (zie tariefbladen Liander per 1-1-2009):

 • 2,52 Euro vastrecht aansluiting/maand (incl. BTW)
 • -,-- Euro vermogensvergoeding (vervallen)
 • 1,79 Euro vastrecht transport
 • 59,4067 Euro capaciteitvergoeding transport (nieuw)
 • 2,5039 Euro (door NMa per 1-1-2009 gereguleerde) meetdienst (alle meters)
 • -,-- continu tarief/kWh (vervallen)
 • TOTAAL: 12 x 66,2206 (vastrecht) = € 794,65/jaar

Vervolgens de "standaard" max. 3x 25 A aansluiting (idem):

 • 1,63 Euro vastrecht aansluiting/maand (incl. BTW)
 • -,-- Euro vermogensvergoeding (vervallen)
 • 1,79 Euro vastrecht transport
 • 11,6987 Euro capaciteitvergoeding transport (nieuw)
 • 2,5039 Euro (door NMa per 1-1-2009 gereguleerde) meetdienst (alle meters)
 • -,-- continu tarief/kWh (vervallen)
 • TOTAAL: 12 x 17,6226 (vastrecht) = € 211,47/jaar

De teruggave energiebelasting (vanwege invoering capaciteitstarief) is per 1-1-2009 verhoogd naar € 379,16/jaar incl. BTW. De energiebelasting op elektra is per 1-1-2009 (feitelijk is er al een tussentijdige verhoging per 1 juli geweest) absurd (ruim 49%!) gestegen tot 12,9115 cent/kWh incl. BTW, wat voor een verbruik van 9.000 kWh neerkomt op een waanzinnig bedrag van € 1.162,04/jaar (linea recta via incassering door uw leverancier naar ... de Staatskas).

Resultaat 2009 (transport Liander continu tarief plus energiebelasting/kWh minus vaste teruggave energiebelasting):

 • 3x 35 A: 794,65 + 1.162,04 - 379,16 = € 1.577,53 ("niet leveringskosten")
 • 3x 25 A: 211,47 + 1.162,04 - 379,16 = € 994,35 ("niet leveringskosten")

De verschillen
Er worden uit deze "per definitie te betalen/te ontvangen kosten" (exclusief levering) berekening de volgende zaken duidelijk:

 • Verschil "standaard" aansluiting max. 3x 25 A 2009 t.o.v. 2008 is 994,35 - 1.003,70 = € 9,35 in uw voordeel (0,9% t.o.v. 2008), bij Liander. Dit is echter beslist geen "garantie". Want alles hangt met elkaar samen, de hoogte van het verschil hangt ook nog samen met uw daadwerkelijke verbruik, en als de compensatie van het Ministerie van Financiën om wat voor reden dan ook volgend jaar niet zo hoog is, wordt verlaagd, of anderszins, (en het capaciteitstarief blijft onveranderd doorberekend worden door netbeheer) bent u wellicht alsnog de l*l. U hoeft met deze regering nergens "definitief" op te rekenen (overigens: met geen enkele regering, zekerheden zijn definitief weg uit deze wereld).

 • Verschil max. 3x 35 A aansluiting (warmtepomp slachtoffers Ymere) 2009 t.o.v. 2008 is 1.577,53 - 1.019,09 = 558,44 in uw/hun nadeel (54,8% t.o.v. 2008), bij Liander. Dit is retezuur voor mensen die nooit voor hun capaciteit hebben gekozen (noch voor mensen die dat om andere redenen wel "bewust" gedaan zouden hebben en daarbij nog nooit van een aankomend capaciteitstarief hadden gehoord en de verschrikkelijke consequenties die daarmee gepaard zijn gegaan...). En het is echt te bezopen voor woorden en een belediging van de rechtsstaat dat dit huurders overkomt die compleet met hun rug tegen de muur staan.

 • Het ultieme resultaat pakt voor de 3x 35 A klanten feitelijk nog erger uit dan hierboven geschetst. Want je moet eigenlijk hun situatie met de "standaard" aansluiting van 3x 25 A vergelijken. En die blijkt er (bij Liander, bij continutarief) met 9.000 kWh verbruik op jaarbasis € 9,35 op vooruit gegaan te zijn. Het verschil met de standaard aansluiting is dan zelfs 558,44 + 9,35 = € 567,79 wat er meer betaald wordt t.o.v. 2008. Dat is 567,79/1.003,70 = bijna 57% die die arme mensen t.o.v. mensen met een standaard aansluiting er op achteruit zullen gaan bij de hier gestelde uitgangspunten. In onze situatie als huurder (dik 500 Euro huur per maand) zou dat betekenen dat die arme mensen met een gehuurde warmtepomp nota bene ruim een hele maand huur extra aan deze netbeheerders zwijnerij kwijt zijn. En waar ze niks aan kunnen doen en waar ze helemaal NIETS voor terugkrijgen. Ik adviseer deze huurders dan ook met klem om eventueel met hulp van de Consumentenbond en een goede huurdersbelangen organisatie direct een rechtszaak beginnen, en wel tegen EZ, die deze waanzin heeft gefaciliteerd en die het voor hun vrindjes bij EnergieNed door de Tweede Kamer heeft zitten masseren...

 • Let op dat de bedragen verschillen als u een dubbeltarief aansluiting heeft. U zult voor u zelf moeten uitrekenen aan de hand van de exacte bedragen op de tariefbladen van uw eigen netbeheerder, wat voor u specifiek het verschil is (geworden) op basis van uw feitelijke jaarverbruik en de absurde veranderingen in de tarief structuren (cap. tarief, wegvallen var. transportkosten, enorme verhogingen van zowel de energiebelasting op elektra als de teruggavepost van Min. Fin.). Wat eigenlijk alleen betrouwbaar door uzelf is te meten door op 1 januari in de ochtend (of 31 december in de nacht voor het slapen gaan) uw meterstanden op te nemen. En, bij voorkeur, ook op 30 juni/1 juli omdat op dat punt er zelfs wijzigingen in de transporttarieven (is voor gas geschied in 2008) of de energiebelasting (idem voor elektra) kunnen plaats hebben.

 • Voor nog grotere aansluitingen dan 3x 35 A zijn de gevolgen nog veel erger. U kunt middels de tariefbladen op de website van uw netbeheerder voor uzelf proberen na te gaan in welke extreme mate u per 1 januari 2009 "gepakt" gaat worden door de netboys... Illustratie: Liander cap. tarief voor aansluitingen t/m 3x50 A is al € 89,8063/mnd (€ 1.077,68/jaar), t/m 3x 63 A (verschillende mensen in appartement complexen met liftaansluiting blijken zo'n aansluiting te hebben) is € 118,8135/mnd (€ 1.425,76/jaar). De laatste (hoogste "kleinverbruik") categorie t/m 3x 80 A is € 149,6771/mnd (€ 1.796,13/jaar)... KASSA!

Conclusie
Over "gedwongen winkelnering" gesproken... Wat zouden de marktwaakkeffertjes van de NMa van die voor de netbeheerders extreem "lucratieve" klanten- en meerkosten binding vinden? Vooral ook de "verlichtings" kosten (wurgcontractje met diezelfde netbeheerder) die natuurlijk veel hoger zijn dan die kruideniers 50 Euro die de arme klant in de schoot geworpen krijgt als lokkertje van EZ? Mogen die huurders straks, als dat al mogelijk zou zijn (!!!), zich helemaal het leplazarus gaan betalen om die niet zelf verkozen "te zware" aansluiting te laten "verlichten" door exact diezelfde netbeheerder, die vast al staat te schuddebuiken van het lachen van de smakelijke, te verwachten meerinkomsten van die alleen door hen uitvoerbare "verlichting"??? How deep can you sink!

Ik wens de juristen van LTO zeer veel succes bij de terechte veldslag tegen het "vervloekte capaciteitstarief van EnergieNed". Insgelijks voor alle andere groepen die door deze ranzige polderkolder worden/zijn getroffen.

NB: met "duurzaamheid" heeft dit alles NIETS te maken. Met piraterij en nauwelijks verhulde vriendjespolitiek alles.

http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=98878 (LTO gaat NMa Besluit aanvechten voor CBB)
http://tinyurl.com/bwwt3p (verkorte link naar een absurd lange [353 karakters...] url op de omvangrijke EZ site met de nota van het verslag over o.a. het beruchte capaciteitstarief van 19 januari 2009. Veel sussende woorden, "er komt een overgangsregeling" [... slechte regelgeving lever ALTIJD een hoop bagger aan "overgangsregelingen" op...], "het komt allemaal goed", dat soort karakteristieke "gaat u allemaal weer rustig slapen" werk...)


29 januari 2009: Fossiel-nucleaire maffiapraktijken rond RWE/Essent "deal". U moet het bericht vooral zelf lezen op de Tegenstroom site, want je broek zakt er van af (ik dacht dat ik inmiddels wel wat gewend was, die mening moet ik nu echt drastisch gaan herzien). CDA minister, mevrouw van der Hoeven zit een beetje te huichelen bij VVD coryfee en "energiemarkt-beschermster" Kroes in Brussel, over enkele "probleempjes" rond de grootste deal uit de Nederlandse plundergeschiedenis op het vlak van energie (opslokken van Essent door supersmerige veelvraat RWE uit Duitsland). Ondertussen beginnen de extreem ranzige details van de overname "condities" van Essent door RWE duidelijk te worden. Het blijkt je reinste uitlokking. Een slinkse poging tot - indirecte - omkoping van aandeelhouders door ze een zeer interessant radio-actief visje voor de neus te houden dat Essent meer waard zou worden als er een kerncentrale bij gepleurd gaat worden naast Borssele I in dat "verre" Oost-Vlissingen. Dat soort superslimme doch ook extreem ranzige praktijken. De vakjournalisten van Energeia waren er een stuk genuanceerder over, maar ik kan het bloed wel drinken van die radioactieve gasten aus Deutschland die deze karakteristieke Powermonger waanzin in elkaar hebben zitten draaien... Lubbers, Verhagen, Van Geel, en Hessels, allen CDA, wensen al vele jaren extra kerncentrales (maar zijn te laf om dat gewoon openlijk en met overtuiging te zeggen). En ze zien RWE gewoon heel simpel als een "kapitaalkrachtige buitenlandse partij met atoom-expertise" die het vuile werk voor hen zou kunnen gaan doen. Dan kunnen ze hun eigen hypocriete, met bloedgeld besmeurde Borssele handjes verder schoon houden en doen alsof ze met deze ranzige operatie niets van doen hebben... Dit is geen "ruilhandel" meer. Dit is Maffiose Energie Terreur over onze ruggen heen!

Over de dubieuze reputatie van de "overname kandidaat" RWE is ook het nodige te zeggen, en al gezegd. Ze bulken van de bruinkool, poederkool, en afgeschreven kerncentrales (leuk voor de marges, ze harken miljarden binnen met die archaïsche waanzin...), u vindt het volledige lijstje aan fossiel lelijks vol trots op hun website staan, een beetje in een ongebruikelijk hoekje weggestopt, dat wel...

De "prestatie" van RWE op een rijtje (totaal deelpercentages door afrondingsverschillen op 100,1% uitkomend):

 • 10.041 MW* bruinkool centrales (40,7% van TOTAAL)
 • 3.071 MW "hard coal" centrales (onder beheer/"consolidation stake";12,5%)
 • 4.178 MW gasgestookte centrales (17,0%)
 • 147 MW oliegestookte centrales (0,6%)
  SUBTOTAAL "puur fossiel" in portefeuille: 17.437 MW, waarvan 58% bruinkool (subtotaal "fossiel": 70,8%)
 • 6.295 MW kerncentrales (25,6%)
 • 554 MW hydro (rivier-waterkracht onder beheer; 2,3%)
 • 51 MW windturbines (0,2%)
 • 218 MW "other" hernieuwbaar (0,9%)
  SUBTOTAAL "hernieuwbaar" in portefeuille: 823 MW (subtotaal "hernieuwbaar": 3,3%)
 • 64 MW "overig" (niet duidelijk gespecificeerd; 0,3%)
 • TOTAAL 24.620 Megawatt, waarvan 71% "puur fossiel", 26% nucleair en een miezerige dikke 3% "hernieuwbaar" met als meest opvallende een verwaarloosbaar percentage "wind" (de meest economische van de "duurzame alternatieven")...

*Dit gelieve te lezen als: "tienduizend-en-één-en-veertig Megawatt" (dat is alleen al voor de bruinkool bij RWE een aanzienlijk deel, zo'n 70%, van het totale Nederlandse fossiele productiepark). Dat gitzwart/bruine productiepark van RWE is verantwoordelijk voor monumentale hoeveelheden CO2 uitstoot, landschapsverwoesting (dagmijnen!), andere uitstoot, etc.

Plannen/reeds gecontracteerd:

 • gepland/gecontracteerd aan fossiele centrales: 6.507 MW "hard coal" (74,2%)
 • gepland/gecontracteerd aan "hernieuwbare" en "pump-storage" centrales: 2.261 MW (25,8%)
 • totaal gepland: 8.768 MW, waarvan driekwart "puur fossiel"

Het mag duidelijk zijn aan deze door de RWE holding zelf gepubliceerde cijfers, dat het bedrijf zich zeer weinig aan hernieuwbare energie gelegen laat liggen en zich het liefst in (bruin)kolenstof met een radioactief sausje zal blijven wentelen totdat ze zich tot een maatschappelijk aanvaardbare "schone" en, vooral, decentrale duurzame weg zullen committeren. Dat kan alleen met zeer zware, maximale maatschappelijke druk bereikt worden. Deze holding is, net als enkele ander "groten", veel te machtig en vormt een fundamentele bedreiging voor een krachtige groei van (decentrale) duurzame energie in Europa. Onze duurzame energievoorziening wordt door de vraatzuchtige groei van fossiele holdings in de wortels bedreigd, en dat is onacceptabel!

RWE ziet het kapot geliberaliseerde en van energiepiraten uitpuilende NEEderland gewoon als een extreem lucratief stuk poldermoeras met een bende van dik 16 miljoen elektra zuipende, door de aan fossielen verslaafde Staat dom gehouden consumenten en een ongelofelijke plas koelwater waar ze de kolencentrales en de kerncentrales kunnen gaan neerplempen die ze van de progressieve bevolking in eigen land niet meer "mogen" bouwen. NEEderland als toekomstige fossiel-nucleaire beerput van Europa, waarin de ergste smeerpijperij door de goorste bruinkoolstoker van deze planeet volgebezemd mag gaan worden.

Daar gaan die plannetjes van RWE om 2.000 MW aan windparkjes te bouwen in "onze" Noordzee (mede gefinancierd uit ONS belastinggeld via de SDE) natuurlijk weinig aan veranderen, aan die gitzwarte en radioactieve reputatie. Die 2 "gieg" wind capaciteit vormt immers slechts 31% van hun geplande nieuwe zwart-fossiele "hard coal" capaciteit... Talking serious business with "renewables"? Forget it but!

RWE deinst er verder beslist niet voor terug (hieronder gelinkt bericht op SFV site) om bijvoorbeeld de middels harde clausules in de EEG Wet vastgelegde bescherming van de burgers die zonnestroom invoeden op het net met dreigende taal te proberen te saboteren. In berichten aan EEG zonnestroom klanten die in RWE netgebied wonen wordt hondsbrutaal opeens gesuggereerd dat die klanten alle door de netbeheerder (wettelijk verplicht) reeds uitgekeerde "Einspeise Vergütungen" terug zouden moeten betalen als de dik in de slappe was zittende juristen van de holding ooit een "gaatje" in wetgeving zouden vinden die dat al sinds het jaar 2000 in werking zijnde EEG de nek om zou draaien. Hoe hondsbrutaal, hoe arrogant, hoe onduurzaam en hoe fascistoïde in de "relatie" tot de klant kan een holding verder nog worden...

De eerste "aandeelhouders" van Essent beginnen inmiddels terug te krabbelen, zoals het trotse Limburgse Brunssum (met slechts 0,25% aandelen), en ook de Groningse gemeente Zuidhorn (0,02%). Natuurlijk hebben de machtige partijen, de provincies, met Brabant voorop (met uitzicht op een absurd en extreem lucratief bedrag van 2,3 miljard Euro als de verkoop doorgaat) daar natuurlijk helemaal geen zin in en zijn ze zichzelf al compleet rijk aan het rekenen aan het leuke eenmalige fooitje. Wat gegarandeerd niet voor honderd procent in duurzame energie gestoken zal gaan worden, als dat al op termijn structureel iets zou gaan uitmaken als dat onder maatschappelijke druk toch wordt gedaan. Hetgeen zoveel inhoudt als: die verkoop gaat gewoon door als het aan "de provincies" ligt. Ondanks verzet van een paar kleine, dappere gemeentes...

Een motie van SP voorvrouwe Agnes Kant om de verkoop van Essent aan RWE door de politiek stop te laten zetten, is door de meerderheid van onze schatteboutjes in de Tweede Kamer weggestemd... Van die kant (TK ex SP) hoef je nulkommaniks aan actieve bestrijding van de door hen zelf "gewilde" ramp genaamd de liberalisering van de energiemarkt te verwachten. Ze zouden eerder nog hun moeder en hun ziel aan de Duivel verkopen...

Ik dring met klem aan op alle klanten van de Essent holding (en natuurlijk de klanten van "leverancier RWE" zelf) die weg kunnen (gas- en/of elektra afnemers van de Retail tak, helaas exclusief de warmte klanten die geen kant op kunnen en lossnijden van de warmte tak uit de holding moeten opeisen), dat ook op zeer korte termijn te gaan doen. Om te voorkomen dat ze straks ongewild klant gaan worden bij een van de meest fossiel- en nucleair-geile mega-holdings van Europa. Die geen enkel belang heeft bij een streven naar maximale decentrale opwekking van duurzame energie. Lees: toenemende autonomie van de voor hen veel te lucratieve aan de dure fossielen vastgenaaide dan wel vast te naaien (nieuwe) afnemers.

U mag uiteraard zelf weten naar welke leverancier u overstapt, maar een ding moet duidelijk zijn: maakt u d'r s.v.p. een donkergroene keuze van...

http://groenlinks.nl/node/19331 (Vendrik: beloning voor bouw tweede kerncentrale ontoelaatbaar - "vragen aan de Minister"...)
http://rwecom.geber.de/factbook/en/rwe/electricity/generation/powerplantportfolio/germany.html (power plant portfolio van RWE)
http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=372 (RWE penetreert dieper en dieper in de Benelux - omdat ze in eigen land uitgekotst worden)
http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=369 (Delta en Essent om tafel over toekomst Borssele - een zeer bedreigend "alle opties open"...)
http://www.petities.nl/petitie/energie_in_publieke_handen_stop_verkoop_essent/ (teken ook s.v.p. deze petitie tegen de uitverkoop van Essent aan bruinkool megastoker RWE!)
http://www.sfv.de/artikel/2008/RWE-Droh.htm (berichtgeving op SFV site over absurde dreigementen van twee RWE netbeheers-onderknuppels aan door de EEG Wet beschermde zonnestroom opwekkers/netinvoeders)
http://www.tegenstroom.nl/node/979 (de onthullingen van WISE over de ranzige Essent/RWE deal en de stiekeme bonus deals)

Uiteraard veel meer te vinden via Google via "Overname Essent RWE"


29 januari 2009: Wat doet een NL Minister van Onduurzame Zaken in Bonn? Ik had het al van een andere bron vernomen, maar het staat nu plompverloren als persbericht op de website van EZ. Maria van der Hoeven (EZ) heeft blijkbaar "namens Nederland" (????) het oprichtingsverdrag van het International Renewable Energy Agency (IRENA) ondertekend. Volgens het zeer korte en nietszeggende persbericht [letterlijk]:

"Minister Van der Hoeven noemt de oprichting van het nieuw instituut een 'goed signaal'. 'In economisch moeilijke tijden is de oprichting van IRENA van grote betekenis. Juist nu is het van belang dat duurzame energie wordt gestimuleerd, dat nieuwe technieken worden ontwikkeld en dat daarmee de economie ook weer een impuls krijgt,' aldus Van der Hoeven."

Nou, nou, hooggeschatte Minister van der Hoeven. Kan het nog zuiniger? Slechts "een goed signaal"??? Dat is het verkeerde signaal, hooggeschatte mevrouw van der Hoeven. Dat is drie maal niks en totaal ambitie-loos. U had daar juist een gat in de lucht moeten staan springen van enthousiasme! Ligt het wellicht aan het feit dat u gewoon niet af wilt gaan t.o.v. al die andere extreem progressieve landen die al zo ver voor liggen op het gebied van daadwerkelijke realisatie van duurzame energie, en dat u slechts een nietszeggend "papieren gebaar" heeft willen maken? Is het wellicht het feit dat het IRENA er nooit had gekomen als Hermann Scheer, de Grondlegger van 's werelds beste financierings-systeem voor duurzame elektriciteit, het Duitse EEG, daar niet alles voor uit de kast heeft gehaald en volledige steun heeft gekregen van zijn eigen regering om IRENA uit de klei te trekken? Het EEG wat uw bloedeigen beleidsambtenaren haten, wat ze nooit Nederland in zullen importeren en wat ze samen met hun vrindjes bij EnergieNed middels de invoering van het capaciteitstarief voor de elektriciteits-aansluiting effectief en bij vol bewustzijn hebben zitten saboteren in ons land?

En die "nieuwe technieken" komen er echt niet omdat IRENA dat zo actief zou gaan (kunnen) pushen, dat is hun primaire taak ook helemaal niet (maar die van de industrie die een markt "ontdekt"). Die technologische innovatie komt er vanzelf omdat er kristalheldere, stimulerende, stabiele (langjarige) en keihard in Wet vastgelegde optimale marktomstandigheden (zoals in het Duitse EEG verankerd) worden bevorderd, zoals IRENA ook zeer expliciet voorstaat. Die "economie" van u krijgt dan vanzelf de blijkbaar zo gewenste impuls en de innovatie volgt direct uit een rap groeiende markt die al snel in forse competitie geraakt. Mede door de aanzienlijke omzetten die er zijn te "winnen" in de duurzame energie business. Daar heeft EZ helemaal geen invloed op, op werkelijke technologische innovatie, en dus ook niet door schijnheilig een papiertje te gaan zitten tekenen in Bonn, waar de ondertekenaar blijkbaar niet "warm" van wordt (of met ziel en zaligheid achter de inhoud staat). In ieder geval zal dat met (aangepaste) SDE regelingetjes met beperkte budgetten sowieso gepruts in de marge blijven in het van fossielen vergeven Nederland, en beslist geen hoge incentives tot technologische innovatie gaan opleveren...

http://tinyurl.com/bj6938 (persbericht op de website van EZ, 26 januari 2009)


22 januari 2009: Een Yin voor de IEA-Yang. A.s. maandag, 26 januari 2009, is het eindelijk zover. Dan wordt de tegenhanger van het International Energy Agency (IEA) genaamd IRENA officieel en plechtig ingehuldigd met, o.a., een "Signing Ceremony of the Statute of IRENA". Het IEA staat al jaren onder steeds zwaarder wordende maatschappelijke druk vanwege hun overkill en buitensporige aandacht aan megafossielen en atoomenergie, die vooral de grote concerns (lees: angstwekkend steeds groter wordende, en feitelijk oncontroleerbaar wordende entiteiten) in de kaart spelen. Hermann Scheer heeft in zijn magistrale boek "Energy Autonomy" (must read) reeds de richting aangegeven waarin onze planeet moet gaan, en dat is juist een steeds grotere, over zoveel mogelijk partijen uitgesmeerde verdeling van macht en verantwoordelijkheid, met name ook in energiezaken. En dan vooral: in hernieuwbare energie zaken.

Het mag dan ook niet verwonderen dat de heer Scheer, die 3 februari ook in Nederland is ter viering van het 30 jarig bestaan van WISE, mede aan de basis heeft gestaan van de stichting van de duurzame tegenhanger van het IEA (waar recent trouwens nog een ex-directeur generaal van het Nederlandse EZ is geparachuteerd...). En die bitter noodzakelijke tegenhanger heet dus IRENA, International Renewable Energy Agency.

Wellicht verbaast het u dan ook niet dat de organisatie strak in handen was van de Duitse regering die wel brood zag in het verder uitbouwen van de suprematie op het gebied van duurzame energie, dat Andris Piebalgs namens de Europese Commissie een woordje komt meepraten, en dat dit alles in de voormalige Duitse hoofdstad Bonn gaat plaatsvinden. En, natuurlijk, dat Hermann Scheer himself met hopelijk wat Deutscher Witz de Dinner Speech mag komen houden.

Wij hopen op een doorslaand succes van dit belangrijke, internationaal gedragen initiatief, en dat "het" allemaal toch nog goed gaat komen met de duurzame energie. Ondanks het hernieuwd opgelaaide fossiel-nucleaire geweld wat luider en luider wordt en een steeds grotere arrogantie ten toon spreidt.

Het gaat hard werken worden voor de nieuwe medewerkers. That's for sure...

http://www.irena.org/downloads/IRENA_Progamme_Founding_Conference.pdf


21 januari 2009: De "stimuleringsregeling" stimuleert blijkbaar niet (genoeg)...
De SDE regeling 2008 is qua impact bekend. Het is een diepe treurnis, met 67,2% "niet ingevulde" (doch toegezegde) al dan niet als duurzaam op te vatten productie capaciteit. Met name wind op land is een Nationaal Drama met slechts 17,1% ingevuld ("beschikt"). Zonnestroom aanvragen zijn weliswaar (vrijwel) volledig goedgekeurd, maar de impact op CertiQ data (inschrijvingen) is vooralsnog marginaal gezien het aantal daar "geregistreerde" installaties. Een analyse.

Er is weer eens een Kamerbrief uitgescheden door de vlijtige EZ ambtenaren (link onderaan dit stuk). De stand van zaken rond de "innovatie bevorderende" en "stimulerende" SDE is op papier gezet, op basis van de actuele gegevens (9 jan. 2009) van SenterNovem. De volle dochter van datzelfde EZ wat het pakhuis aan subsidie regelingen (ook "duurzame warmte" en vele anderen) in goede banen moet zien te leiden.

En het zal u niet verbazen, de SDE 2008 mag, om een understatement te gebruiken, bepaald geen "succes" genoemd worden. Ondanks de wegens Brinkhorstiaanse magere jaren torenhoog opgeklopte verwachtingen bij "de sector" (en dus blijkbaar grote "bereidheid"???). Een goed (samen)werkende DE sector kun je in Nederland feitelijk slecht van spreken. Er zijn partijen met totaal verschillende belangen in het spel, die regelmatig in elkaars vaarwater zitten en fundamenteel verschillende opvattingen hebben over te voeren "politiek". Er wordt wat afgesjoemeld met zogenaamde "duurzame" energie opties die dat d-woord beslist niet verdienen, en ga zo maar door. Een gasgestookte WKK centrale in de overvolle glazen stad (met inmiddels een bureaucratische vorm van "congestie management") genaamd het Westland bedrijven, een talloze miljoenen kostend off-shore windturbinepark exploiteren, of gewoon je hele dak vol willen leggen met van die allemachtigprachtige blauwe platen genaamd zonnepanelen als simpele burgermans: het vraagt compleet andere organisaties om daar per deelgebied werkelijke progressie in te kunnen brengen. Dat blijft in Nederland, ondanks de onvoorstelbare hoeveelheden poeha die dagelijks in toenemende mate over u worden uitgestort, een duivels lastige zaak. En dat heeft alles te maken met het feit dat onze wet-, en vooral de omvangrijke "regelgeving" een groot ondoordringbaar bureaucratisch moeras en ambtelijke puinhoop is en blijft. Honderd procent duurzaamheid is daarbij geen uitgangspunt. Marktliberalisering is in Nederland de - zwaar door economen geregisseerde - religie. En daarom gaat het fout.

Of het nu daar aan ligt of mede aan een complex van andere factoren (waarschijnlijk), de voor EZ begrippen ultrakorte (2 pagina's maar) kamerbrief ET/ED / 9005705 liegt er niet om qua inhoud. Want die is schokkend, en vraagt om flink wat gekrakeel, rumoer, kamervragen, moties, en gekissebis in de Tweede Kamer. Er staat een tabel in de brief afgedrukt met achtereenvolgens deze gegevens:

 • de vanwege de Rijksbegroting door de EZ bureaucraten met talloze caps dichtgesnoerde en "gemaximeerde" deelcategorieën (totaal maximaal 655 MegaWatt aan "duurzame" capaciteit toegestaan voor SDE 2008, een onverbiddelijke marktcap),
 • het aantal daadwerkelijk door de vlijtige SenterNovem ambtenaren "beschikte", vaak ingewikkelde aanvragen per categorie
 • het aantal aanvragen wat nog (steeds) in behandeling is bij SenterNovem
 • tot slot de voorziene (gigantische) hoeveelheid "gereserveerde" capaciteit die hoogstwaarschijnlijk niet ingevuld gaat worden door een reeks aan oorzaken

De getallen die in deze tabel worden genoemd zijn zonder meer verbijsterend, die bij de ambtenaar in kwestie echter blijkbaar niet meer dan het tenenkrullende "De realisatie bij de meeste categorieën blijft achter bij de beschikbare middelen" kon ontlokken (p. 2 van de brief, eerste punt)... Er waren torenhoge verwachtingen van de SDE (max. te installeren capaciteit, eerste kolom), en die dreigen met de verwachte uitval (met weer een typisch eufemisme "onderuitputting"* genoemd...) van, in totaal, 440,1 MW (van de voor 2008 gemaximeerde 655 MW, een absurde 67,2% van het totaal!!!) compleet naar het rijk der Hollandsche (On)duurzame Fabelen verwezen te kunnen worden...

Als op onderstaand rood gekaderd plaatje klikt krijgt u een leesbaar exemplaar met de originele gegevens uit de tabel, en de door mij berekende percentages (rood) van het betreffende onderdeel op de totale gereserveerde capaciteit. Of het percentage van de betreffende post (reeds beschikt, nog in behandeling, resp. "niet ingevuld") t.o.v. de maximaal toegestane capaciteit per categorie.


^^^
Klik op plaatje voor leesbare uitvergroting. NB: AVI = afval verbrandingsinstallatie; AWZI = afvalwater zuiveringsinstallatie; GFT = groenten- en tuin afval; RWZI = rioolwater zuiveringsinstallatie.
Originele data (zwart) van Ministerie van Economische Zaken.

Windenergie
Medewerker Buys "uit naam van Mevrouw van der Hoeven" schuift de schuld in de schoenen van o.a.. vertragingen van vergunningen voor windprojecten op land. Daar was Jaap Langenbach van Wind Service Holland al lang achter dat dat een gigantisch probleem is in Nederland, en dat ons land dus ook op het gebied van windenergie alweer jaren de boot aan het missen is. Door de continue problemen met projecten op land is de daadwerkelijk aangevraagde capaciteit voor windturbines op een microscopisch niveau van slechts 95,4 MW komen te staan (waarvan nog 9,7 MW in behandeling, de rest is reeds "beschikt"), terwijl er nog 404,6 MW (!!!) was te vergeven voor dat jaar. Een gigantische misser van bijna 81% van niet ingevulde aanvragen... In Duitsland, ter vergelijking (met een slechts dik 5 maal zo grote bevolking en krap 9 maal zo grote oppervlakte) werd alleen al in 2007 dik 1.500 MW windvermogen bijgeplaatst.

Biomassa
Ook het aantal reeds rap ingetrokken aanvragen voor biovergisters (rentabiliteit van de dure installatie door de potentiële aanvragers als financieel veel te riskant/fragenswürdig ervaren) hakt er goed in, met slechts een invulling van maximaal 50,7% van het totaal "beschikbare" (45 MW, nog 3,5 MW in behandeling).

AVI's
Uitermate zorgwekkend is de dominantie in het aantal aanvragen voor zogenaamde afval verbrandingsinstallaties met een "rendement hoger dan 22%". Er is slechts 73 MW "beschikbaar", maar er is ook al 32,5 MW "beschikt", wat na wind op land dus momenteel de tweede "optie" is geworden binnen de SDE (!!!), terwijl er nota bene bijna 129 Megawatt op een leuke vervolgsubsidie in het nieuwe jaar staat te wachten... Ik weet niet wat u hiervan vind, maar het in de fik steken (met zogenaamd een "hoog" rendement van meer dan 22%) van afval, en daar de zogenaamde "biogene fractie" voor de productie van duurzame energie toe rekenen (i.p.v. dat nauwkeurig vast te stellen), vind ik je reinste volksverlakkerij. Organisch afval hoort zo efficiënt mogelijk uit de absurde afvalstromen van onze welvaarts-staat geweerd te worden, en het zogenaamd toerekenen van het thermisch vernietigen van die kostbare organische grondstoffen aan bruin-grijze "duurzame doelstellingen" vind ik een uitermate ongezonde en zieke denkwijze. Het betekent namelijk, dat als de druk maar groot genoeg wordt, het lucratiever wordt om zoveel mogelijk met organische restanten vervuild afval te blijven produceren (lees: vaak gepaard gaand met massale verspilling van kostbaar, vaak met veel [fossiele] energie tot stand gekomen voedsel) en dat tegen wat SDE subsidie opcenten in de fik te gaan steken. Ik vind dat met honderd procent duurzaamheid extreem weinig te maken hebben. Gezien het aantal projecten "in de pijplijn" vrees ik massieve druk van de afvalverbranders om een grote taartpunt van de door ons allen meebetaalde SDE taart (belastinggeld) te gaan claimen... Volslagen onacceptabel!

^^^
Als je niet alleen de "reeds beschikte" installaties, maar ook de "nog in behandeling" zijnde systemen in ogenschouw neemt en dat relateert aan wat er maximaal "beschikbaar" was, zie je nog onrustbarender percentages verschijnen. Vooral de AVI dominantie (220,8% aanvragen t.o.v. gereserveerde "ruimte") is reden tot bezorgdheid. Want als het met wind op land maar niet op gaat schieten en de politiek in Den Haag als gevolg van de telkens stuklopende progressie gekke sprongen gaat maken om koste wat kost aan hun zelf opgelegde "doelstellingen" te kunnen voldoen ("dan maar wat minder groen..."), moet u niet gek staan te kijken dat ze dan weer eens een oogje dichtknijpen. En vervolgens Nederland zogenaamd laten "vergroenen" door peperduur tot stand gekomen welvaartsresten thermisch te laten vernietigen en daar ook nog eens belastinggeld in de vorm van SDE subsidie aan weg te gaan schenken... In het door fossielen gedomineerde Nederland is op dit schimmige gebied immers alles mogelijk.

Zonnestroom
Let op dat het totaal aantal aanvragen bij SenterNovem hier gedocumenteerd wordt op 18,8 MWp. En vergeet nooit dat oorspronkelijk slechts 10 MWp de "bedoeling" was van EZ (die zien zonnestroom helemaal niet zitten en willen het beslist niet te hard laten groeien). Die 18,8 MWp is slechts door de nodige "schermutselingen" in de Tweede Kamer tot stand gekomen: eerst 5 MWp er bij, daarna nog wat gesprokkel voor de reeds bij SenterNovem binnengekomen extra aanvragen.... Het is niet uitgesloten dat dit jaar vergelijkbare taferelen zich gaan afspelen, ook al omdat er nu op het vlak van PV-projecten "geconcurreerd" moet gaan worden met de leden van Holland Solar e.a. voortvarende bedrijven die gaarne met SDE en EIA gesubsidieerde 5-100 kWp PV-installaties rond willen gaan strooien (zie bespreking laatste ECN/KEMA rapport). M.a.w.: tel uw zegeningen. Zoals te verwachten was zijn vrijwel alle aanvragen voor zonnestroom (zoals ik dat begrip hanteer) reeds "beschikt" door SenterNovem, anders hadden er vast weer vervelende "kamervragen" gekomen. Er staat nog 1 MWp "in behandeling", maar te zien aan de laatste kolom verwacht deze 100% EZ instantie ook die laatste MWp (maximaal 286 stuks "op 3,5 kWp gemaximeerde" PV installaties, waarschijnlijk meer bij kleiner gemiddelde capaciteit) alsnog te gaan toekennen cq. "te beschikken".

Het vervolgtraject
Maar dan rijst vervolgens de veel belangrijker vraag. Als er een "beschikking" van SenterNovem binnen is, volgt er dan wel in de keiharde praktijk van alledag ook daadwerkelijk een nieuwe installatie uit het verkrijgen van dat noodzakelijke papiertje (lees: 8 pagina's "beschikking" + 3 voor CertiQ fraais...)??? Natuurlijk zijn er al snel enkele early adopters geweest die na jaren van Brinkhorst (en Wijn) woestenij stonden te trappelen van ongeduld, en zo snel mogelijk vanaf 1 april 2008 die prachtige moduultjes op het dak hebben geslingerd en rap de stekker van de omvormer in het stopcontact staken om in ieder geval wettelijk verplicht (art. 31-c E-Wet) te kunnen salderen (in 2008 tegen een wisselende consumenten prijs van rond de 21 eurocent/kWh, sterk afhankelijk van het specifieke contract). Het "traject" daarna, om ook nog eens SDE subsidie te krijgen (voor een gemaximeerde hoeveelheid van 2.975 kWh per jaar...) bleek echter heel wat moeizamer en men klaagde en klaagt in den lande en in de diverse "in-boxen" bij zonnestroom promotoren steen en been over de door mij uitentreuren beschreven, toegelichte, en beargumenteerd bekritiseerde bureaucratie. Toch heb ik al een paar "PV-newbees" op Polder PV mogen begroeten die al in diverse stadia van de SDE kermis zitten en in ieder geval al een PV-systeem hebben gekocht. Maar "storm" loopt het beslist niet, i.t.t. de "suggestie" die mogelijk gewekt zou kunnen worden met die 17,8 MWp aan "reeds beschikte" PV-installaties in de EZ brief. En voor een massale, "bijna 100 procent beschikte" aanschaf en daadwerkelijke plaatsing zijn ook elders absoluut geen aanwijzingen of signalen. Sterker nog: ik krijg af en toe berichten van mensen die het er allemaal maar bij laten zitten en die dan maar zonder SDE subsidie verder gaan (met uitsluitend te salderen zonnestroom tegen marktwaarde van het geldende all-in tarief), of die de kat nog een tijd uit de boom gaan zitten kijken...

Met "elders" doel ik natuurlijk op de daadwerkelijk via CertiQ geregistreerde aantal PV-installaties die immers met die bureaucratische kermis mee moeten draaien en dus worden opgenomen in de tabellen en grafieken in de overzichten. CertiQ publiceert maandelijkse overzichten, het december (2008) overzicht is net uit. En wat zien we dan voor tale-telling cijfers als we de maand vlak voor invoering van de SDE (maart 2008) vergelijken met de situatie in december 2008, 9 maanden (!!!) na openstelling van de SDE? Dan zien we dit:

^^^
CertiQ maandoverzicht maart 2008. Aantal "participanten" in de groencertificaten regeling. Zonnestroom totaal: slechts 616 installaties. Dit zijn hoogst waarschijnlijk allemaal zogenaamde "MEP" installaties (grotendeels in Friesland???) die een fooi van 9,7 eurocent/kWh bovenop de saldering krijgen, en/of er zitten grote projecten van energiebedrijven e.d. bij (Floriade dak NUON, Ecopark Waalwijk Eneco, Nieuwland Amersfoort REMU/Eneco, mogelijk al stukken van Stad van de Zon NUON (?), etc.) die het totaal aan productie zeker zullen domineren. Dat aantal van 616 stuks stelt natuurlijk helemaal niets voor - er zijn zelfs flink meer windturbines/parken aangemeld...

© CertiQ

^^^
CertiQ maandoverzicht december 2008. Aantal "participanten" in de groencertificaten regeling. Zonnestroom totaal: inmiddels "opeens" gegroeid naar 718 installaties (plus 112 stuks t.o.v. maart), een groei van "slechts" 18% qua aantal, pas zichtbaar wordend vanaf plm. eind september 2008. Gezien het aantal via de SDE regeling "beschikte" installaties (vele duizenden) blijft de groei in daadwerkelijk (reeds) in de CertiQ burelen opgenomen installaties verbijsterend sterk achter bij de "verwachting". Natuurlijk zitten er hier talloze "vertragingen" (meterkast ellende, ruzies met netbeheerders, etc.), maar je zou verwachten dat als mensen daadwerkelijk gemotiveerd ("gestimuleerd") aan de SDE regeling mee hadden willen doen, dat ze zo snel mogelijk na bijna alweer een half jaar wachten op de "beschikking" de rest van de bureaucratie willen doorlopen om zo spoedig mogelijk hun bruto productiemeter achter hun zonnestroom installatie "gevalideerd en goedgekeurd" te laten lopen. En dus eindelijk "in de regeling te zitten" en "recht op voorschotten van SenterNovem" te hebben...

© CertiQ

Weinig impact SDE beschikkingen op CertiQ cijfers
Blijkbaar valt de impact van de SDE regeling (in december 2008, 9 maanden na de openstelling van de SDE) dus fors tegen voor zonnestroom, ondanks de plotsklaps stijgende curve. Die natuurlijk ook weinig zegt, want er zijn in theorie vele malen meer zonnestroom systemen te realiseren dan windturbines, laat staan biomassa projecten of waterprojecten. Bovenstaande figuur geeft nl. een absolute schaal weer (aantal installaties). Op de "output" schaal (productie) in hetzelfde maandrapport is er nog niks van een curve voor zonnestroom te zien, maar die staat dan ook in hetzelfde grafiekje ("garanties van oorsprong" in eenheden van 1.000 MWh, die nog waarschijnlijk nergens zijn gerealiseerd..) als de grootschalige technologieën biomassa en wind... Zelfs over de totale levensduur van 15 jaar SDE subsidie zou een "goed" functionerende gemaximeerde PV installatie van 3,5 kWp bij (gemaximeerd) 850 kWh/kWp.jaar er maximaal 15 x 3,5 x 850 = 44.625 "groen te certificeren" kWh uit kunnen "persen". Dat is 44,6 MWh (over 15 jaar, mind you). De y-as van die grafiek (met vnl. wind en biomassa) heeft een onderverdeling van eenheden van 100 MWh. Het ligt niet in de verwachting dat zonnestroom op korte termijn, onder de huidige subsidie condities, in die grafiek "zichtbaar" zal gaan worden.

Ik blijf er in dit opzicht dan ook op hameren dat er politici zijn die doodleuk beweren dat we er "zeker 20 MWp per jaar" bij gaan krijgen met de SDE (PV), waarbij ook 2008 wordt bedoeld (men spreekt dan over de "kabinetsperiode" 2008-2011, Balkenende IV, waarbij dan de zogenaamde "verwachting" is dat er 80 MWp PV-projecten in vier jaar tijd gerealiseerd zou moeten worden via de SDE). Dat wordt een zeer forse inhaalslag dus, de komende jaren, want 2008 lijkt qua plaatsingsjaar (lees: productie jaar!) dus ook alweer grotendeels verloren... Waarbij ook nog beseft moet worden dat er op termijn allemaal SDE projecten dwars door elkaar heen gaan lopen, ook al omdat in de AMvB van de SDE is opgenomen dat tot drie jaar na ontvangst van de "beschikking" (van SenterNovem) de installatie in gebruik genomen moet zijn, waardoor je dus forse tijd hebt om de plannen om te gaan zetten. Dat je in 2008 een "beschikking" hebt ontvangen wil dus beslist niet zeggen dat je in 2009 al een draaiende installatie zult hebben. Die kan zelfs in 2011 nog aan het net gaan. Zo'n systeem zou dus in theorie veel later opgeleverd kunnen worden dan iemand die in 2009 een beschikking krijgt en dat jaar het al voor elkaar krijgt om de hele kermis te doorlopen. Die SDE PV-systemen hebben allemaal eigen "tariefstellingen" en mogelijk afwijkende voorwaarden (de "SDE-knoppen van de EZ bureaucraten"): een grote chaos en door elkaar heen lopende, onoverzichtelijke bende, dus... Vergeet daarbij ook niet de verplichte halfjaarlijkse "rapportage" aan SenterNovem als aanvragen onverhoopt sterke vertraging in de uitvoering oplopen, en het feest voor de aanvragers is compleet.

NB: Duitsland plaatst er buiten de staatsbegroting gefinancierd jaarlijks 1.000 MWp bij. Universele, in Wet vastgelegde vaste voorwaarden, elk jaar een nieuw, vast voorgeschreven degressie voor de nieuwe systemen. Klaar.

In Duitsland zijn er al een paar honderdduizend niet "gemaximeerde" (vaak dakvullende) PV systemen, vrijwel alemaal vlekkeloos binnen het EEG geregistreerd, volledig buiten enig certificatie circus functionerend, van gemiddeld zeer hoge kwaliteit, en op elk willekeurig moment in het jaar aan het net te koppelen zonder enige beperkingen... De enige voorwaarde vanaf 1 januari 2009 is verplichte opname in een registratie systeem (als je opteert voor EEG condities, je zou gek zijn als je het niet deed, zelfs met 8% degressie van de Einspeise Vergütung). Waarmee het mogelijk wordt de Duitse ontwikkelingen zeer nauwkeurig en op de voet te gaan volgen.

Een laatste tale-telling grafiek van hetzelfde december rapport van CertiQ:

^^^
Totale "vermogen per technologie" zonder biomassa, van december 2008 CertiQ rapport. Let op het compleet onzichtbare zonnestroom potentieel wat in de groencertificaten regeling zou zitten, terwijl wind gelukkig nog steeds licht doorgroeit (maar een crisis tegemoet gaat de komende jaren als er geen harde maatregelen worden genomen). Dit, terwijl volgens Eur'ObservER er bijna 50 MWp aan netgekoppelde PV-installaties in Nederland aanwezig was (in 2007). Ergo: zo'n grafiek zegt byzonder weinig over de daadwerkelijk geplaatste zonnestroom capaciteit in Nederland. Alleen voor MEP en SDE "beschikten", dus.

© CertiQ

De brief kunt u via de link hieronder raadplegen. Een beetje flauw is natuurlijk het inkoppertje voor open doel dat "vrijvallende middelen" beschikbaar blijven voor de SDE. Ze zouden er eens andere plannen mee hebben, bijvoorbeeld kolen-CO2 voor E.ON, Shell, Electrabel of andere fossiele smeerpoetsen af gaan vangen en onder Barendrecht in de grond proppen... Er is al aangekondigd dat er "een brief" komt waarin de TK "uitgebreid" geïnformeerd zal gaan worden over de plannen om de SDE zooi uit de van pakken aan ambtenaren papier vergeven puinhopen maar weer eens op de roestige rails te krijgen. Ik heb er weinig fiducie in dat met zo'n ministerie er ooit een degelijk, progressief, decentrale duurzame energie opwekking be-vor-de-rend dan wel sti-mu-le-rend regime van wat voor kaliber dan ook is te realiseren.

Afijn, de ambtenaren kunnen weer aan het schrijven gaan. Als u verder geen behoefte heeft aan dit soort schijnvertoningen en onduurzaam nonsens-beleid: gewoon zonnepaneeltjes, zonnecollectoren, warmtepompen en zuinige ventilatie systemen e.d. kopen en buiten deze kermis blijven. Volledig legitiem ... en: direct te realiseren (op korte termijn), onder uw voorwaarden, met een hoop vermeden koppijn op de koop toe. De PV-newbee pagina op Polder PV wacht met smart op u...

* "Onderuitputting" volgens van Dale: "incidenteel financieel voordeel dat behaald wordt doordat een bep. deel van een budget niet wordt besteed..."

http://www.ez.nl/Actueel/Kamerbrieven/Kamerbrieven_2009/Januari_2009/Uitvoering_SDE_2008


10 januari 2009: Teugels vieren. Even heel iets anders. Soms moet je gewoon de teugels laten vieren, anders ben je geen mens meer. Na twee dagen geleden al twee rondjes op de Starrenburgplas in Voorschoten "gereden" te hebben op de oude schaatsen van mijn vader, was het vandaag, tijdens stralend zonnig weer, de beurt aan een combinatie wandeling/schaatstocht in de prachtige Horsten in Wassenaar. Geen volksstammen zoals op bekende Hollandsche Plassen, maar zalige rust in de magnifieke ochtend in een koninklijk wandelgebied. Thuis stond de computer een (incidentele) daglogging van de fel bestraalde zonnepanelen te maken. Vandaag alweer 2,421 kWh opgewekt, een genormeerde dagopbrengst van een respectabele (begin januari!) 1,96 kWh/kWp...


IJsvogel - Alcedo atthis
Foto © P.J. Segaar/Polder PV, Leiden, the Netherlands

Het ijs kraakte dat het een lust was, maar het hield het. En mooi dat het was! Zelfs voor het eerst van mijn leven drie (dikke!) ijsvogels gezien. Eentje zat gewoon te poseren, op een paar meter afstand. Klik! Nederland op haar mooist. U kunt de fraaiste foto's op Picasa bekijken (incl. diashow).

IJspret Horsten zonnige winterfoto's


5 januari 2009: Stroom met groene strik is nog geen groene stroom. Goed gekozen titel van de Volkskrant. Vooral lezen dat bericht. En vooral zeer kritisch blijven doorvragen bij wat voor "aanbieder" (lees: dozenschuiver) van "groene" stroom dan ook, want windhandel in gebakken lucht (metaforisch gesproken) ligt continu op de loer. Van NL Energie (foutief NEM genoemd, mag niet meer) is namelijk helemaal niet bekend waar die waterkracht dan wel wordt opgewekt, en een serieuze 'ollander zou beter zijn schoonmoeder verkopen dan dood naast of in dat bedrijf gevonden willen worden (zie Radar draadje van slechts 82 pagina's ellende...).

En van het geciteerde atoomstroompuntenel gaat een zelfde soort kritisch medelander natuurlijk spontaan over de nek met dat "Elke consument die gewone stroom koopt, koopt kernenergie". Zo kun je ook beweren dat elke Nederlander die jaarlijks bakken met gratis zonnestroom aan zich voorbij laat gaan en zich desondanks helemaal suf betaalt aan een totaal onbegrijpelijke vieze stroommix uit het net volslagen gestoord moet zijn (en een hele slechte kruidenier). En dat figuren die op peperdure glossy kantoortjes in World Trade Centers ongecertificeerde nep-nuke-stroom zitten te proberen te slijten aan die domme 'ollanders, met schurkachtige vette "vastrechten leverancier", goedkope CO2 leugentjes, en ranzige eindejaars acties eigenlijk goed opgeborgen dienen te worden moet ook al lang duidelijk wezen bij de goegemeente.

Toch?

quote: "Elke consument die gewone grijze stroom afneemt, koopt daarbij ook ongeveer 9 procent nucleaire elektriciteit."

Sorry, Sjef: zoveelste ranzige leugentje. Bij ons is het op gas gestookte WKK stroom uit het Westland, wat lekker in de weg van die atoompjes uit Borssele ligt. Of elektra uit de gasgestookte stadswarmte centrale van E.On op de Langegracht in onze Sleutelstad. En die 93% zonnestroom van eigen dak is weliswaar ook nuke stroom, alleen staat die kernfusie centrale op veilige afstand, een 150 miljoen km. verder weg. Volgende keer geen leugentjes meer vertellen, anders zwaait er wat!

http://www.volkskrant.nl/economie/article1116211.ece/Stroom_met_groene_strik_is_nog_geen_groene_stroom


4 januari 2009: Meldpunt problemen capaciteitstarief. Als je op "capaciteitstarief" zoekt op Google kom je al snel wagonladingen aan (allemaal Nederlandse...) links naar de meest afgrijselijke pakken overlegpapier, beleidsstukken en rapporten tegen. Ook vind je steeds vaker de meest onrustbarende berichten van telkens weer nieuwe getroffen groepen mensen die zwaar in het pak genaaid dreigen te gaan worden. Ik geef hier een niet onuitputtelijk lijstje van (categorieën van) mensen die per 1 januari 2009 waarschijnlijk (veel) meer voor hun "transportkosten" (zeg maar gewoon: een absurd nieuw vastrecht) gaan betalen. Let wel: tot en met 3x 25 Ampère aansluiting gaat u als "kleinstverbruiker" ook een capaciteitstarief betalen, maar de bedoeling is dat u door het Ministerie van Financiën gecompenseerd wordt, al is nu al duidelijk dat dit voor ongelukkigen in de netgebieden van Cogas, Westland, en Rendo alsnog in negatieve zin gaat uitpakken. Die "bedoeling" is een zogenaamde "politieke belofte" die in Nederland in de loop van de tijd niet erg bestendig zou kunnen blijken te zijn. Als aan die beloofde compensaties gerommeld en gesjord gaat worden door toekomstige politici of ministers van Financiën, is iedereen (ook de "gewone burgermans met max. 3x 25 A") alsnog het haasje. Want dan betaal je nog steeds dat ranzige in de TarievenCode vastgelegde nagelneue capaciteitstarief aan je netbeheerder...

Zit je al dan niet zelf "verkozen" boven die 3x 25 Ampère, ben je sowieso vet de l*l, en wel in progressieve mate al naar gelang je een zwaardere "capaciteit" hebt (3x 35, 3x 50, 3x 63, resp. 3x 80 A; hoger valt in de categorie "grootverbruiker").

Getroffenen:

 • appartement complexen en flats met liften waarvan de aansluitcapaciteit niet verlaagd kan worden (zonder gigantische verbouwingskosten, nieuwe lift, dure technische aanpassingen, o.i.d.), of niet voldoende "verlicht" kan worden. Hoe minder huishoudens per "lift" er zijn, hoe zwaarder u genaaid wordt, dus vooral kleine appartementscomplexen met lift zijn vet de pineut;
 • mensen met een - hoogstwaarschijnlijk ongevraagde - ongunstige combinatie van stadswarmte en elektrische kook aansluiting (geen gasnet aanwezig);
 • mensen met peperdure duurzame warmtepomp systemen, bodemwarmte wisselaars, etc., waarbij de aansluitcapaciteit - al dan niet (bewust) opgewaardeerd - boven de 3x 25 Ampère uitkomt;
 • kleinverbruikers zoals boeren die - voor NL begrippen - grote, duurzame elektriciteit genererende PV systemen van enkele 10-tallen kWp willen aanleggen. Bij 10 kWp kom je onder optimale omstandigheden al snel op een afgegeven AC vermogen van zo'n 8 kW, bij 230 volt kom je dan al aan een minimaal benodigde 35 Ampère zekering op een aparte groep, voor de zekerheid hoger. Een aanzienlijk deel van de fossiele, miezerige fooi die je voor de op het net ingevoede kostbare zonnestroom van je leverancier "mag" ontvangen, zal dan direct opbranden aan de absurde meerkosten voor de benodigde "capaciteit" van de aansluiting, wat de hele operatie tot de zoveelste PV nachtmerrie van NEEderland zal maken (ik zie al wat spreekwoordelijke Duitse hoofden schudden van verbijstering over zoveel politiek gefaciliteerde sabotage van duurzame opwekking...);
 • appartementencomplexen met steile hellingbanen voor parkeergarages waarin elektrische verwarming is opgenomen (geen escape mogelijk, tenzij peperdure aanpassingen aan het complex);
 • kleine zelfstandigen of zelfs hobbyisten als pottenbakkers en glasbewerkers met slechts incidenteel gebruikte, op krachtstroom werkende apparaten als keramische ovens (bakken van aardewerk e.d.) kunnen waarschijnlijk beter hun activiteit gaan staken (en hun dure spullen afschrijven) om zich niet blauw te gaan betalen aan gepeperde capaciteitstarieven. Financiële compensatie voor hun nering verlies kunnen ze waarschijnlijk vergeten.
 • mogelijk mensen met handicaps of bepaalde ziektes die specifieke, hogere capaciteit eisende apparatuur in huis nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Nu al is bekend dat bedlegerige mensen met forse verwarmingsbehoefte zwaar in het nadeel zijn door de fors stijgende gas/stadswarmte kosten. Als daar ook nog zware elektrische apparatuur bijkomt, gaat het echt "feest" worden bij deze zwaksten in onze bikkelharde samenleving...
 • natuurlijk talloze andere mensen die zonder dat te beseffen zich in een financiële wurggreep hebben gehangen, zoals diegenen die een eigen sauna aan hebben laten leggen en daarvoor hun capaciteit hebben laten opwaarderen tot iets boven de 3x 25 A: die kunnen straks de hele zooi weer gaan afbreken en om laten bouwen als ze niet absurde meerkosten voor de "te zware" capaciteit jaarlijks willen op gaan hoesten (voor een elektra consumerend apparaat wat slechts een lage gebruiksfrequentie kent). Met deze categorie mensen heb ik iets minder medelijden, maar je zult maar in een huis terecht komen waar die capaciteit ongevraagd reeds is verhoogd door een vorige eigenaar: dan ben je dus ook ongevraagd (en vaak nog van niets wetend) de lul...
 • als u meer categorieën slachtoffers weet, houd ik me aanbevolen voor een reactie uwerzijds.

Vereniging Eigen Huis laat het er niet bij zitten, en is een initiatief begonnen om klachten over mogelijke (forse) kostenverhogingen bij huiseigenaren te verzamelen, en om een goede inventarisatie te verkrijgen waarmee een eventuele rechtsgang of anderszins kan worden voorbereid om getroffen partijen te helpen. VEH heeft daartoe een meldpunt op haar website gezet met als insteek:

"Vereniging Eigen Huis wil graag weten hoeveel leden worden gedupeerd door invoering van het capaciteitstarief. Hebt u aanwijzingen dat u te maken krijgt met een kostenstijging, meld dit aan ons!"

Volgens Paulus Jansen zal de SP met VEH en TROS Radar de klachten gaan inventariseren en aan de Tweede Kamer aanbieden in januari (zie blog Paulus, reactie 6). Dus s.v.p. spoed als u terechte klachten heeft over compleet onzinnige vastrecht verhogingen door invoering van het capaciteitstarief, aanmelden s.v.p.!

http://www.eigenhuis.nl/VerenigingEigenHuis/Actueel/Meldpunt/Meldpunt+capaciteitstarief/ (Meldpunt capaciteitstarief VEH)

http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?p=826725 (LEZEN!!! o.a. WOEDENDE reacties van warmtepomp eigenaren die een paar tienduizenden guldens of Euri hebben uitgegeven aan hun duurzame installaties, en die van mevrouw van der HO-Even beslist nog vet extra bij mogen gaan betalen aan een ranzig nieuw capaciteitstarief...)
http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2008/12/17/verslag-debat-capaciteitstarief/ (verslag van Paulus Jansen, zie ook reacties, hier kunt u ook reageren, of via contactgegevens pagina op Tweede Kamer site)
http://www.energiecentrum.nl/cms/publish/content/showpage.asp?pageid=1460 (helder artikel over invoering van het capaciteitstarief [NB: let op datum, die door EnergieNed snel gewenste invoering is al paar keer vertraagd...], afkomstig van de superieure Energeia site. Citaat: "Na aanpassing van de versleuteling via de energiebelasting schiet bijna niemand erbij in, zo is het antwoord van Van der Hoeven". Zou ze het nog weten wat ze toen [mei 2007] heeft "beloofd"???)
http://www.klusidee.nl/Forum/about40105.html (praktijksituatie: wat doe ik in godsnaam met deze ingewikkelde stoppenkast om te voorkomen dat we ons in dit appartementencomplex helemaal kapot gaan betalen aan hoge capaciteitstarieven?)
http://www.ynergy.nl/tab4/3x35A.html (goed stuk over de waanzinnige gevolgen van invoering van het capaciteitstarief voor mensen met duurzame warmtepomp systemen, met zeer interessante tabel met benodigde vermogens en zekeringen voor diverse soorten apparaten)

Eerdere bijdragen capaciteitstarief op Polder PV:

29 december 2008 Capaciteitstarief volgens NUON Energie (non-informatie...)
19 december 2008: Kerstcadeau'tje van Santa Bos Met Update. Verschil teruggave energiebelasting 2008 t.o.v. 2009: 318,62 - 199 = 119,62 Euro ex BTW = 142,35 incl. BTW. Dat zou - inflatiegecorrigeerd? - "de standaard compensatie" moeten zijn voor de invoering van het capaciteitstarief en de daar aan gekoppelde omzetting van een variabel naar een capaciteit "georiënteerd" systeemdiensten tarief
18 december 2008: Capaciteitstarief in het kwadraat. Verslag van een zoveelste debatje over het capaciteitstarief. Paulus Jansen (SP) probeert te redden wat er te redden valt, tegenover een overmacht aan arrogante, het volk minachtende Regenten
18 december 2008: Duurzame warmte rapport SenterNovem. Wel schijnheilig aanschaf van warmtepompen "stimuleren", maar tegelijkertijd een mogelijk daaruit resulterende "te zware" aansluiting met een belachelijk capaciteitstarief extra belasten. Geven en Nemen wordt dat wel genoemd in duh haag...
17/18 december 2008: Capaciteitstarief tot je d'r bij neervalt. "Heffen en compenseren", typisch Nederlands Regentenbeleid. Woedende reacties in Telegraaf, en links naar eerdere berichten capaciteitstarief.


 
^
TOP

29 december 2008: "Overdrijven is ook een vak". Wederom een nog goed op het netvlies te houden gouwe ouwe uit de rijke hollandsche taal. Sjak Lomme lust er ook wel pap van (althans: van de interpretatie van dat spreekwoord), en heeft enkele recente ontwikkelingen en uitspraken, zelfs van de - overigens terecht op meerdere gronden geroemde en geprezen - CEO van Econcern, Ad van Wijk op zijn weegschaal gelegd. De heer Lomme, zeer kritisch en onafhankelijk analist van de Nederlandse energiesector en politiek daaromtrent, maar ook van "al te grote verwachtingen rond duurzame energie" (uiteraard not my cup of tea), heeft een aardig stuk geschreven waar die beroemde "deurbellen", maar ook "slimme meters", en "biovergisters" allemaal even door zijn scherpe pen op hun plaats worden gezet.

De deurbel transformator in de meterkast van onze gemeenschappelijke voorzieningen is voorzien van een 230 volt stekker en een etiket met daarop een AC-zijdige stroom"behoefte" van 0,25 A. P = V x I heb ik nog eens in het grijze verleden geleerd, dus uitgaande van dat getal zou er bij 230 Volt continu bijna 58 Watt AC vermogen "getrokken" worden. Echter, bij directe meting met een Brennenstuhl verbruiksmeter, gaf deze slechts 11,3 Watt vermogen aan (het ding wordt ook niet eens handwarm). Dat is bovendien een gezamenlijke trafo voor de bellen voor 16 appartementen (incl. gemeenschappelijke ruimte) in ons complex, dus dat zou per appartement op 0,75 Watt "continu" verbruik neerkomen. Per jaar zou dat 0,00075 (kW) x 24 (uur/dag) x 365 (dagen/jaar) = 6,6 kWh zijn. 0,6% van ons verbruik van 1.200 kWh/jaar, slechts 0,2% van een "gemiddeld" verbruik van 3.500 kWh/jaar. Ik neig dus voorzichtig naar de mening van de heer Lomme in deze specifieke kwestie. Maar die kolencentrales moeten op termijn beslist dicht, en nieuwe kolencentrales zouden verboden moeten worden, wat mij betreft...

Ze kunnen in Den Haag na lezing vast wel weer het bloed drinken van de heer Lomme (zeker wat die "slimme meters" en "vergistings-centrales" betreft), maar, gezegd moet worden: "He's got some points there", en ik wacht met spanning af wat de hooggeschatte lieden in de residentie daar voor antwoord op denken te kunnen geven... Ik denk dat ze het gewoon zullen negeren. Tussen haakjes, wat biovergisters/"Biogasanlagen" betreft: daar weten ze in Duitsland best wel raad mee. Het BMU ministerie telde in hun eindrapport voor 2007 al ruim 3.700 stuks van die Biogasanlagen in het hele land (p. 56 in dit 134 pagina's dikke overzicht...). In Nederland werden onder de dichtgeknepen SDE regeling schielijk 22 van de in totaal 39 aanvragen voor biovergisters ingetrokken door de plannenmakers die het blijkbaar niet meer zagen zitten...

http://www.energeia.nl/column.php?ID=64


29 december 2008: Citaat van de week. Vraag en antwoord spelletje n.a.v. de marginale impact van de dramatische "cutbacks" in olieproductie door de OPEC op de (actuele) olieprijs, met als mooiste:

"Q. Will oil prices go up again at some point?

A. The growing consensus is that not only will prices go up, they will return with a fury."

http://www.greenbaypressgazette.com/article/20081227/GPG03/812270556/1247


29 december 2008: "Verwenmoment" en ... de nieuwe gasprijs voor PPV. "Verwenmoment" luidde de mededeling op het zakje cacaopoeder met 3 E-nummers wat we als zoethoudertje kregen voor de koude dagen, van onze onverkozen stadswarmte (lees: restwarmte uit productie van elektriciteit uit gas) leverancier NUON Warmte. Ik ga over mijn nek van dat soort rillingen over mijn rug genererende marketingpoeha, maar ik heb de warme chocolademelk toch maar naar binnen gewerkt na een prachtige, koude wandeling in een fel schijnend, doch laag aan de horizon staand winterzonnetje. Dit, terwijl ik er tot mijn ontzetting achter kwam dat we al sinds 1 december dik 2 GigaJoule hebben "verstookt" in ons appartement, deze maand. De cadeau'tjes uitdelers bij de NUON holding kunnen dus weer een potje gaan liggen rollebollen tijdens de koffiepauze. Voor die 2 Gieg ben ik in Leiden dit jaar namelijk al 2x 24,92 = 49,84 Euri incl. BTW kwijt (waarvan 8 Euri aan BTW naar Woutertje Bos mag om de met speculatieballonnen spelende bankbobo's in het riante zadel te houden...). En dat is reeds een aanzienlijk deel van onze totale jaarlijkse energie- en drinkwater nota (ongeveer 7%!!!). Ik heb de cijfers nog eens voor het interview voor de VARA op een rijtje gezet.

Voorschotten energie en drinkwater en de fysiek in rekening gebrachte vastrecht posten (netbeheer en leverancier) die daar onderdeel van uitmaken, laatste cijfers (per 1 januari worden de feitelijke tarieven weer dramatisch aangepast, dit zijn cijfers voor 2008):

"product"
leverancier

voorschot 2008/maand (Euro)

aandeel voorschot in totaal 4 "producten"
waarvan vastrecht/maand (Euro)
% vastrecht van voorschot
aandeel vastrecht in totaal 4 "producten"
Stadswarmte NUON Warmte
34,89
61%
26,20
75%
50%

Elektra

Greenchoice
12,00
21%
7,83
65%
15%
Kookgas Greenchoice
11,48
96%
22%
Subtotaal Energie  
46,89
82%
45,51
97%
86%
Drinkwater DZH
10,17
18%
7,24
71%
14%
Totaal  
57,06
100%
52,75
92%
100%

^^^
Voorschotbedragen en vastrecht "load" zoals die momenteel voor Polder PV gelden. Warmte, de allergrootste post op onze energie/water rekening, blijft onverkozen en de grootste sloot geld weglekken naar, nog steeds, de NUON holding. Elektra en kookgas zitten we wegens het opheffen van onze zelfverkozen leverancier Echte Energie bij Greenchoice. Het voorschot is vooral een opstapeling van vastrechten van netbeheer wat Greenchoice factureert (bij Echte Energie werd dat separaat via NUON CCC voor Continuon gefactureerd) en, niet te vergeten, de hier niet getoonde "teruggave energiebelasting" (in 2008 nog 236,81 incl. BTW). Voor de post elektra ontstaat daardoor, vooral ook door ons extreem lage "restverbruik" (na saldering zonnestroom) en een negatieve meterstand binnen de factuurperiode, een bizarre negatieve restpost. Vandaar dat er voor elektra en gas ook niet in het voorschot bedrag wordt "uitgesplitst", want je zou dan een zwaar negatieve deelpost voor elektra, en een licht positieve voor gas krijgen. Die 12 euro/maand is veel te hoog ("instandhouden klantrelatie" heette dat destijds bij Echte Energie...), we blijven dus geld terugkrijgen op de post "elektra + gas".

Kolom 3 zijn de daadwerkelijk voor ons geldende huidige voorschotten in Euro. Kolom 4 geeft het aandeel van elk voorschot deel in het totaal van de voorschotten voor alle 4 "producten" weer in procent. Kolom 5 is het aandeel van de enorme vastrecht "last" per component in Euro. Kolom 6 is dat aandeel in procent van het voor die deelpost geldende voorschotbedrag (je krijgt hier bij kookgas en elektra de merkwaardige situatie dat het totale percentage ver over de 100 uitkomt, omdat hier de teruggave energiebelasting niet is getoond, die ook in de voorschotbedragen is opgenomen). De laatste kolom toont de vastrecht "last" per component t.o.v. de totale vastrecht post (52,75 Euro/mnd) in procent. Hieruit blijkt duidelijk dat onze energiekosten gedomineerd worden door de absurde vastrecht last van de onverkozen stadswarmte aansluiting (2e helft 2008: 314,40 Euro incl. BTW op jaarbasis).

Op basis van deze voorschotten (die natuurlijk niet de exacte, daadwerkelijk in rekening te brengen, vaak halfjaarlijks wijzigende tarieven weerspiegelen, maar die in onze situatie niet zeer sterk afwijken van de werkelijk te betalen jaarkosten) betalen we op jaarbasis ongeveer 685 Euro aan energie en drinkwater, all-in. Vooral bereikt door onze energie- en waterverbruiken in een jarenlang bewustwordingsproces aanzienlijk omlaag te brengen (we zaten altijd al op een zeer laag verbruik). Die 685 Euro bestaan voor 92% uit niet beïnvloedbare vastrechtposten (!!!), waarvan het vastrecht voor de stadswarmte aansluiting weer de bulk uitmaakt (de helft). NB: dat is dus onverkozen de grootste hoeveelheid geld die in een zogenaamde "geliberaliseerde" markt nog steeds naar de volle dochter van de oude energieholding gaat, ondanks de expliciete keuze voor elektra en kookgas bij een andere leverancier, die echter per 1 oktober 2007 is opgeheven (Echte Energie), waarna Polder PV "automatisch" (geen andere betrouwbare 100% groene leverancier) bij Greenchoice belandde. Hoezo, "liberalisering een succes"? Ik betaal nog steeds de grootste bulk bij een volle dochter van de naar een buitenlandse (van kolen en/of nuke stroom vergeven???) partner lonkende holding NUON waar ik nooit wegkan zolang ik in dit van stadswarmte voorziene appartement woon!

Daar gaat, zoals reeds gemeld, nogal wat verandering in komen. De grootste veranderingen zijn: capaciteitstarief, wat er gewoon door geramd gaat worden, alle protesten ten spijt (ik herinner u even aan het stukje over politiestaat wat hieronder staat...). Met als direct gevolg: aanzienlijke stijging van energiebelasting voor elektra, een absurde stijging van de "teruggavepost energiebelasting" van het Ministerie van Financiën. Tenslotte: forse stijging van de variabele energiekosten, onderdeel "levering".

Voor stadswarmte is nog niks bekend bij zowel NUON Warmte, als bij de brancheorganisatie EnergieNed die tot nu toe altijd braaf in december een tariefvoorstel (berekening met nieuwe cijfers op basis van o.a. gemeten verbruiks-statistieken) publiceerde. Wel zijn net de ???definitieve??? gas tarieven voor 2009 gepubliceerd door NUON. Wat vreemd is, omdat volgens mij de energiebelasting tarieven nog niet zijn geïndexeerd, en er van een "definitief tarief" dus nog geen sprake kan zijn. NUON gaat uit van de door mij reeds besproken "voorlopige" (???) EB tarieven, zie het bericht onder 19 december jl. Op Postbus 51 lijken die tarieven toch definitief te zijn (ik heb hierover een e-mail verstuurd om uitsluitsel te krijgen).

Relevant in dit opzicht is vooral de gasprijs, omdat de meeste huishoudens nog steeds op dat "relatief schone", doch fossiele, rap oprakende spullie stoken. En omdat bijvoorbeeld zoiets ingewikkelds als de variabele prijs voor stadswarmte (in GigaJoule) direct gekoppeld is aan de tarieven voor zowel gas als elektra die de holding leverancier voor die onderdelen in rekening brengt, en die de warmteleverancier binnen die holding gebruikt voor een krankzinnig ingewikkelde berekening.

Voor mensen die niet snappen hoe het "gastarief" in elkaar zit is het volgende relevant:

 • (a) standaard leveringsprijs

 • (b) regiotoeslag GasTerra. Hoe verder verwijderd van de "Grote Gasbel in Slochteren", hoe meer u voor uw gas betaalt. In Zeeland bent u het vetst de l*l, maar daar staat natuurlijk weer tegenover dat u daar met zonne-energie op eigen woning flink uit kunt pakken, zo vaak schijnt de zon daar (eerlijk is eerlijk, ook daar gaat het zuur gepaard met zoete zaken...). Met het "weergeven" van die regiotoeslag in de tariefopbouw voor gas wordt flink gesjoemeld door de leveranciers. Dit om te verhullen dat ze bijna allemaal in hetzelfde GasTerra vijvertje zitten te vissen (de facto een soort van semi-Staatsmonopolie waar vrijwel alle leveranciers het gros van hun gas inkopen, en waar onze gezegende Staat zeer vet van afroomt).

  Sommige bedrijven vermelden die toeslag in een aparte tabel, andere bedrijven vermelden alleen hun "leveringsprijs inclusief regiotoeslag". Zodat je al snel knallende hoofdpijn krijgt van vergelijkingen maken, daarbij ook nog in de gifadder trappend van "inclusief of exclusief energiebelasting", dan wel "inclusief of exclusief BTW". Dit alles wordt doelbewust zo ingewikkeld gedaan om te voorkomen dat u makkelijk tarieven van verschillende leveranciers (lees: "concurrenten") kunt vergelijken... Als u met al die zaken niet terdege rekening houdt, rekent u zich scheel, en komt u er al snel niet meer uit.

  Opgelet: bij NUON Energie wordt op sommige tarief"bladen" een prijsvoorbeeld "levering inclusief regiotoeslag" gegeven voor regio A, dat is (volgens hun regio indeling) Groningen/Friesland/Drenthe, waarvoor echter geen regiotoeslag wordt betaald. U dient voor uw eigen regio zeer scherp te letten op het daarvoor geldende tarief incl. regiotoeslag!

 • (c) energiebelasting gas. Opgesplitst in categorie tot 5.000 m³/jaar, of hoger. Meeste huishoudens zitten (hopelijk) in die eerste categorie, anders betalen ze zich helemaal kapot aan alleen al de eerste 5.000 kuub levering. Dat was in 2008 bij NUON Energie in Continuon gebied al zo'n 67 eurocent/kuub all-in, dus ik heb medelijden (?) met de mensen die zoveel gas verstookten in een jaar.

 • (d) BTW 19% over de hele zooi

 • (e) zie hieronder

Missen we hier niet iets? (e) Ja en nee: u betaalt tot en met 31 december namelijk ook nog een klein stukkie variabele transportkosten aan uw regionale netbeheerder. Dat stelde al niet veel meer voor, maar dat wordt, naar analogie van de dramatische gevolgen bij elektra (waar u nog heel wat aan variabele transportkosten betaalde, bij Continuon enkeltarief zo'n 3,5 eurocent excl. BTW/kWh...), dus ook "ingeruild" door alweer, een capaciteitstarief. Uw regionale netbeheerder rekent u straks uitsluitend nog zowel voor elektra als gas belachelijke vastrechten door, weet aan het begin van het jaar dus al exact wat 'ie binnen gaat harken, en neemt dan ook nog definitief van u afscheid als "lastige klant", en laat de hele zooi straks door uw leverancier doorfactureren. Zo "doen wij dat" in Nederland. Dat heet in de terminologie van EnergieNed "een helder marktmodel"...

Hoe zit het bij NUON Energie (ook voor Greenchoice klanten relevant, omdat die in het netgebied van Liander (voorheen Continuon) te maken krijgen met een vaste korting op de leveringsprijzen van de leverancier binnen de NUON holding)? Tarieven zijn net bekend gemaakt, met het voorbehoud mijnerzijds van een eventueel nog door Min. Fin. uit te voeren "indexatie" (inflatiecorrectie) van de energiebelasting...:

 • (a) (NUON Energie) standaard (getoond wordt het tarief voor zone A, waar geen regiotoeslag geldt), gasprofiel 1 (max. 5.000 m³/jaar) € 0,4335 ex BTW
 • (b) regiotoeslag zone C (cf. indeling NUON) incl. Leiden € 0,0051 ex BTW
 • (c) energiebelasting 0 - 5.000 m³ (nog niet geïndexeerd?) € 0,1580 ex BTW
 • (a-c) subtotaal ex BTW: € 0,5966
 • (d) 19% BTW € 0,1134
 • (a-d) totaal gasprijs incl. GT, REB, BTW: € 0,7100 per m³ (lees: calorisch gecorrigeerd, geschiedt pas op de jaarnota n.a.v. verschil meterstanden)
 • voor Greenchoice klanten gaat, bij ongewijzigde tariefpolitiek, van dit eindbedrag in het verzorgingsgebied van Liander (voorheen: Continuon) standaard een kwart eurocent incl. BTW "korting" van af, zodat de Greenchoice klanten in regio C per 1 januari € 0,7075 per m³ (calorisch gecorrigeerd) gaan betalen. Met daarbij de blijvende kanttekening van Polder PV dat de energiebelasting mogelijk nog "geïndexeerd" zou moeten gaan worden, en dat de uiteindelijk kuub prijs dus wellicht iets hoger zal kunnen komen te liggen.

Mijn huidige all-in prijs bij Greenchoice, waarin nog zit besloten de in het bovenstaande rekenvoorbeeld (door invoering 100% capaciteitstarief ook voor de gas aansluiting) wegvallende, tot en met 31 december door Liander (voorheen: Continuon) in rekening gebrachte variabele transportkosten van 1,115 eurocent/m³ (ex BTW), was in de tweede jaarhelft van 2008 nog 0,3890 (levering NUON Energie) + 0,0051 (regiotoeslag) + 0,01115 (variabel transport Continuon) + 0,1554 (energiebelasting) = € 0,5607/m³ ex BTW = € 0,6672/m³ incl. 19% BTW (NUON Energie prijs) = 0,6672 - 0,0025 (korting Greenchoice klanten) = € 0,6647 incl. BTW. Gevolg: per 1 januari gaat Polder PV voor die 30 kuubjes kookgas per jaar per kubieke meter 6,8 procent meer betalen. Totale te verwachten kosten bij calorisch gecorrigeerd plm. 31 m³ op jaarbasis: 31 x 0,6647 = € 20,61 aan variabele, door "kook"gedrag te beïnvloeden kosten. Echter, per 1 juli is de verwachting dat de variabele gasprijs van NUON Energie flink (???) zal gaan dalen (cross your fingers), dus dan krijgen we weer een heel ander all-in tarief... Uiteraard gaat bij mensen met ruimte- en tapwater verwarming op gas en een vet verbruik van anderhalf duizend kuub of hoger, de rekening weer lekker oplopen voor gas. En dient u wat mij betreft als de wiedeweerga minstens het tapwaterverbruik, en als het effe kan direct ook een grote slok ruimteverwarming middels een zonneboilercombi gaan stoken op gratis zonlicht...

Het vastrecht verhaal voor gas moet ik me nog even over buigen, ook daar verandert er weer het nodige, want we krijgen ook voor gas allemaal zonder dat ons dat "gevraagd" wordt, een capaciteitstarief in onze *** geduwd. Komt nog, als ik d'r zin voor heb gemaakt...

Capaciteitstarief. Let trouwens op dat als u bij de NUON holding het nu al beruchte "capaciteitstarief" inklopt in het zoekveld, dat u vervolgens twee extreem lullige, nietszeggende links voorgeschoteld krijgt, met daarbij zo'n beetje de impliciete mededeling: "Zoekt u het maar elders uit, daar gaan wij u niets wijzer over maken". Dit heet ook wel: structurele desinformatie van miljoenen klanten (er gaat nogal wat veranderen met de verhouding tussen de betaalde energiebelasting en de feitelijk betaalde post "levering", met name bij elektra). En de vaak nog van niks wetende, te zware elektra aansluitingen in huis hebbende massaal door netbeheer "te naaien" klanten dom houden. Nogal een ernstige communicatieblunder van een van de rijkste energie holdings van Nederland, en m.i. bewuste politiek om dit bloedhete "dossier" vooral niet aan de reeds tot het uiterst getergde klanten voor te leggen. De getoonde "energietarieven opbouw" plaatjes zijn extreem misleidend, omdat daarin variabele posten en vastrecht posten door elkaar worden gegooid, en de absurde wanverhouding tussen EB en leveringsprijs door de invoering van het capaciteitstarief (met name voor elektra) niet zichtbaar wordt gemaakt...

U ook nog een rekenkundig "kloppend" jaar toegewenst...


27 december 2008: Politieke kritiek uit onverwachte hoek? Mijn oog viel in de bibliotheek (eindejaars-rondje energiepolitiek proberen om bij te houden in o.a. de Staatscourant en Financieele Dagblad...) op de voorpagina van "ons" Leidsch Dagblad (zaterdag 27 december 2008). Daarin een stevige kop en een verwijzing naar een artikel met zeer forse uitspraken van niet de minste of geringste, de heer Huub Willems, "erudiet" voorzitter van de deftige Ondernemerskamer, topjurist. Ik citeer enkele van zijn uitspraken in dat artikel over de hedendaagse, volkomen op hol geslagen "wet- en regelgeving" in Nederland (ik meen me de zoveelste "gebroken belofte" van Bak Ellende te herinneren dat de regeldruk verminderd zou gaan worden... ):

"Wij lopen de gedachte aan dat je de wereld kunt verbeteren als je maar meer regels maakt. Daar geloof ik dus niet in."

"Toezichthouders letten te veel op het naleven van regels en letten niet meer op fatsoenswaarden."

"Ik heb het gevoel dat mensen steeds meer tot kistkalveren worden gemaakt, met zo'n geel oormerkje."

"Als je de regels kent weet je precies hoe je er onderuit moet komen."

De heer Willems vindt "dat Nederland trekken van een politiestaat begint te vertonen."

(In de Staatscourant o.a. weer talloze "wijzigingen van ministeriële regelingen" van het Ministerie van Economische Zaken en in december bakken vol "Besluiten" van de NMa juristen over talloze energiezaken, zwaar gecontroleerd door de topjuristen bij de netbeheerders. De hele subsidiekermis voor "innovatie" (regelmatig op het gebied van energie van toepassing) gaat maar weer eens volkomen op zijn kop gezet worden, regelingen worden aangepast, gelumpt, geschrapt, nieuwe regelingen verzonnen ... en de juristen bij de energiebedrijven zijn de enigen die daar nog wijs uit kunnen worden en daar dus hun voordeel mee gaan doen...)

Neem deze uitspraken "uit onverdachte hoek" samen met de bevindingen van Polder PV op het gebied van ("duurzaam"?) energiebeleid in Nederland (uitgebreid gerapporteerd op deze website), de monumentale bureaucratie en microscopisch gedetailleerde (en voor normale mensen volslagen ondoorgrondelijke) regelgevings-racekak rond energie, van dure juristen vergeven instanties als de NMa, en de Energiekamer (vroeger DTe). Vergeet ook niet die verschrikkelijke hoeveelheid in vaak onbegrijpelijke taal gehulde "ministeriële regelingen" van EZ waar nog meer (stiekem) energiebeleid in wordt vastgelegd. Denk verder aan de monsterachtige, door brancheorganisatie (lees: fossielen-gedomineerde) EnergieNed hartstochtelijk gewenste, en door "de instanties" gefaciliteerde, met waanzinnige leugens omgeven, naar bruine hemden riekende mammoetoperatie "capaciteitstarief - slimme meter - leveranciersmodel van facturatie". Stapel dat bovenop de afgrijselijke, slecht doordachte, voor ongeveer 200 procent op liberaliseringsfetisjisme drijvende (energie) "Wet"geving en de er aan gekoppelde cryptografische pakken papier van "secundaire regelgeving" vertaald in "Codes" (Tarievencode, Meetcode, Systeemcode, Netcode, Informatiecode, en noem de rest van die onleesbare bende maar op). Stop al die ongein in een grote spaarpot, en rammel het fraais flink door elkander.

Keer de spaarpot om. Kijken of bij u ook "het kwartje gaat vallen"...

Een goed en rustig jaareinde gewenst...

Polderboy


23 december 2008: Duurzame geluiden uit onverwachte hoek? Niet van enig moraal gespeende figuren zouden het gefulmineer op Polder PV over de fossiele sabotage en rampzalige energiepolitiek in ons land af kunnen doen als "linkse onzin" en "gws-gezeur" (u mag zelf verzinnen wat die drie letters betekenen). Echter, de stapels argumenten die Polder PV continu aandraagt om zijn kritiek te onderbouwen, zijn nog nooit weersproken, dus je zou je kunnen beginnen af te vragen of de webmaster wellicht niet best wel stiekempjes vaak het grootste gelijk van de wereld heeft.

Polder PV krijgt nu "hulp" uit onverwachte hoek. In het Financieele Dagblad stond namelijk een ingezonden brief. Niet van een verbolgen huisvader met een verdampte spaarpot voor een duurzaam te bouwen huis op de geplunderde Icesave rekening. Ook niet van een gesjeesde vertegenwoordiger van een miljeuclup waarvan de provinciale subsidie opgedoekt dreigt te worden. En zelfs niet van een kritische, op het punt van ontslag staande medewerker van een van de honderden "adviesbureaus" in ons poldermoeras.

Nope. Het was een keurig briefje over het Nederlandse energiebeleid van, nota bene, de heer professor doctor Taco van Someren. Hoogleraar Duurzaamheid & Strategische Innovatie aan ... de Nyenrode Business Universiteit. En: dat briefje "loog er niet om". Ik vond hem te mooi om te laten liggen. Lezen!

Vlammende ingezonden brief in het FD (nr. 302) van dinsdag 23 december 2008: p. 7. KLIK op plaatje voor leesbare uitvergroting.
© Financieele Dagblad >>>

Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat de monumentale hoeveelheid papier racekak met het "zorgvuldig geformuleerde destructieve energiebeleid" van de EZ ambtenaren in de bodem tot nieuwe "fossiele olie" omgetoverd zal zijn. Wie weet zitten de huidige autobezitters zonder dat ze het weten wel de olie in de fik te steken die ontstaan is uit de gedenatureerde megatonnen aan op plantaardig basismateriaal gedrukte beleidsdocumenten van de vorige, aan rampzalig energiebeleid teloor gegane "beschaving"...

Van Someren for President? Klinkt al heel wat beter dan Bak Ellende V, toch?


23 december 2008: U ook een atoomvrije Kerst gewenst! Het is niet wat u denkt dat het is, maar leuk is het, voor wie d'r van houdt. Duitse humor. Bekijk de video's "Weihnachten ohne Atom", respectievelijk "Wat'n Knall bei Vattenfall", en realiseert u zich s.v.p. dat dat Zweedse nucleaire concern (met wat ranzige bedrijfs"ongevalletjes" in Duitsland en eerder al in Zweden zelf op het geweten) reeds een super bedreigend en typisch monopolisten-arrogant e-mailtje heeft gestuurd naar de redactie van Energeia met de impliciete mededeling: "We komen d'r aan, en maakt u zich maar alvast klaar voor een overname van een van de grote twee energieholdings in Nederland door ons geweldige bedrijf."

Mijn inschatting is, dat Essent voor de bijl gaat, en dat alle klanten van hen (of wellicht misschien toch van NUON, hoewel dat concern zich tot nu toe terecht niet enthousiast heeft getoond voor de atoompjes) straks ongevraagd een contract zullen hebben bij een leverancier van een mammoet concern wat wel pap lust van wat nieuwe kerncentrales...

Paarse wolken pakken zich samen boven het gitzwarte, op kolen, olie en gas drijvende hollandsche poldermoeras...

http://www.oekosex.eu/videos/weihnachten-ohne-atom/
http://www.oekosex.eu/videos/watn-knall-bei-vattenfall/


20 december 2008: Energiefascisme kent geen grenzen... We beginnen bijna "gewend" te raken in ons bezopen landje, aan de energieterreur van piraten die ons ongewenst lastig vallen via de telefoon of aan de deur. Of aan het steeds aggressiever voortwoekerende kolenfascisme in ons land. Laatste plannen: Essent en Shell die d'r weer zo'n kolending met biomassa bijfik neer willen plempen in "zuid-west Nederland", en deze er op superslimme, maar oh zo ranzige wijze door willen rammen (lees: voortzetting van de kolenterreur "op moderne wijze", feitelijk business-as-usual met nieuwe middelen). En het ook nog eens in hun zieke hoofd halen om te durven veronderstellen dat ze wel kooldioxide-in-de-grond-stop subsidie van onze gitzwarte Regering kunnen opstrijken. Denk daarbij s.v.p. aan de torenhoge miljardenwinsten van olieboer Shell, waarmee menig Afrikaans land decennia lang een economie draaiende zou kunnen houden.

En nu druppelt er alweer een van verbijsterende arrogantie en botheid druipend bericht binnen, het houdt maar niet op in dit zieke land.

Het nieuwste, ditmaal pseudo-radioactief stralende "licht" aan de vol piraten hangende leveranciers (lees: dozenschuivers-) stam genaamd "atoomstroom", suggereert in een eindejaarsactie dat de idioot die op die actie ingaat 20 Euri op de rekening van, nota bene, kernenergie bestrijder Wereld Natuur Fonds in Zeist zou kunnen storten.

De zich in de meest onmogelijke "reclame"bochten wringende marketeers die deze kolder hebben verzonnen, hebben volgens mij een korrel polonium teveel gesnoven en denken blijkbaar dat 1 april tegenwoordig in de donk're dagen voor Kerst valt...

WNF is uiteraard volstrekt not amused, en gaat "juridische stappen" ondernemen. En ze hebben het grootste gelijk van de wereld. Bij zo'n super ranzig cluppie als atoomstroom wil je nog niet dood gevonden worden, immers, en al helemaal niet als je ongevraagd met dat soort dodelijke vrijages wordt geconfronteerd...

Volgende keer automatische donatie van een Geeltje op de rekening van de Partij voor de Dieren door www.varkensgierstroom.nl? Gekker kunnen we het in dit bezopen fossiele poldermoeras immers niet maken...

http://www.nieuwsbank.nl/_payment/order/440207384/inp/2008/12/19/H083.htm


20 december 2008: En weer een puzzelstukje... Meetdienst elektra. Wat leven we toch in een fijn land. Ook de "meetdienst" (die diezelfde NMa voor mij zo liefdevol nog eens 30 procent heeft opgekrikt per 1 januari 2008, waar ik ze volgaarne nog een keer een flink pak ouderwetsch hollandsche billenkoeck voor wil komen verkopen, op die sjieke Wijnhaven in 's Graevenhaeghe...), is "gereguleerd". Althans, niet voor die arme mensen bij Oxxio, die zo'n domme, niet aan de "moderne eisen" voldoende "slimme meter" in hun meterkast hebben gekregen (drama's...). Wel voor minimaal 90% van de huishoudens met een "gereguleerde" klassieke netmeter van een van de meetbedrijven van de energie-holdings in ons fijne landje.

De meetdienst, zo hebben de hard werkende juristen van de NMa voor ons "besloten", uiteraard wel na een gezellig onderonsje met de bekende netbeheerders e.d. (die mogen altijd in de tent meekijken, onder het genot van een bakkie leut meepraten, en vaak duivelse voorstellen doen waar de gemiddelde consument weer een stukkie "lichter" van wordt...), wordt per 1 januari 2009: 25,25 Euri ex BTW, dus 30,05 Euri incl. BTW, alweer. Bij ons: voor het (laten) aflezen en verwerken van 1 (lees: één) rottig getalletje op onze onverwoestbare, perfect salderende Ferrarisje van dat Duitse bedrijf wat ook dolgraag dure onderdelen voor kerncentrales bouwt...

Dat is alweer 3,19% hoger dan die voor ons zo gruwelijk tot stand gekomen 24,47 Euri ex BTW per 1-1-2008, waarbij wij die krankzinnige en blijvend schandalige verhoging door onze strot geduwd kregen. Dat komt vooral, hoe vilein kunnen ze zijn, doordat de inflatiecorrectie voor augustus 2008 is genomen, en die stond toen lekker hoog (nu lager). How deep can you sink als jurist bij de NMa... Lakeien in dienst van de fossiele orde...

Afijn, van die 93 Eurocent die we daarmee alweer extra kwijt zijn op jaarbasis (incl. BTW) zal ik natuurlijk niet wakker liggen, maar u weet: vele kleintjes maken een grote, en dit soort tarief onzin is al jaren aan de gang. We worden langzaam kapotgenaaid door alle vastrechtverhogingen, en daar dan ook nog eens een vette stijging van de variabele tarieven overheen. Kassa! Schurken zijn het, schurken blijven het. Allemaal.

Lees dat document van de NMa er even op na, met name Dictum p. 13, en Bijlage II (samenvatting van de gezellige bijeenkomst). Lees daar vooral ook de slinkse truuk van de Rendo netjongens om nog een (vermeende) "onvolledige" historische indexatie uit het prehistorische jaar 2005 gecorrigeerd te krijgen. Waar de NMa juristen blijkbaar geen trek in hadden, en de onzalige suggestie dan ook verveeld van tafel veegden. Geef een netjongen een nagel, en ze rukken je hele arm uit je romp...

De meetdienst gas is voor zover ik weet nog niets voor geregeld, kan "formeel" ook niet door NMa "gereguleerd" worden (Gaswet geintje, gas is namelijk geen "verplichting" voor nieuwbouw, en er zijn daar een paar "vrijheden" extra). Dat zou weer eens een soort van "afspraak" met de sector moeten gaan worden (lees: lekker door de netboys te beïnvloeden herenakkoordje...), als ik het goed heb begrepen.

NB: meterhuur elektra + gas "slimme meter Oxxio" was bij bezoek website Oxxio op 20 dec. 2008 € 4,82/mnd incl. BTW, dus € 57,84/jaar. Met regulering meetdienst "meters onder beheer netbeheerders" van € 30,05/jaar voor elektra, en meetdienst Liander/Continuon 2008 voor gasmeter tm G4 (meeste huishoudens) € 22,08/jaar (Tarievenblad gas 2008, onwaarschijnlijk dat meetdienst fors zal stijgen, gezien het wakend oog van de NMa), zou je bij Liander totaal op zo'n € 52,13/jaar komen. Oxxio lijkt dus al dik 5 en een halve Euro duurder te zijn met hun "slimme" (domme) meter...

Goed, we hebben weer een "gereguleerd puzzelstukje" van het hele gekkenhuis wat de "komende" energiekosten voor ons huishouden betreft. Ditmaal een stukkie vastrecht genaamd "de meetdienst". We gaan maar eens een leuk spreadsheetje opzetten van het hele tariefcircus. De rest van Nederland weet waarschijnlijk nog van niks, snapt nog steeds de ballen van alles wat op zijn/haar nota staat (ik geef u op een briefje dat dit voor het grootste deel ook voor het parlement op het Binnenhof zal gelden), en zit bibberend van afgrijzen, en met dichtgeknepen billen, te wachten op de ellende die komen gaat. Zelfs bij een (actuele) olieprijs van nog maar ... $ 33,87/barrel ...

Systeemdienstentarief TenneT?

Oh ja. Nu we toch bezig zijn. Systeemdienstentarief wat we verstopt in de transportkosten (variabel, alleen dit jaar nog!) aan TenneT betaalden (regionale netbeheerder droeg die - geringe - kosten aan hen af)? Oei oei oei. TenneT heeft "bezwaar" gemaakt tegen regulering door de NMa. En dreigt trouwens het "systeemdienstentarief" zo'n 15% te laten stijgen volgend jaar. Hoe, da's een tweede, want "afgesproken" was, dat ook het systeemdienstentarief niet meer "kWh" gerelateerd zou gaan worden (wat wel degelijk in de Wet stond...), maar dat het volslagen fictief ook alweer naar "capaciteit van aansluiting" berekend zou gaan worden (waar het geen reet mee te maken heeft...). Zo "doen" we dat in energie piraten land Nederland. Dus nog effekes afwachten, wat dat zoveelste tariefcircus gaat opleveren...

http://tinyurl.com/5ydamc (verkorte link naar "regulering meetdienst elektra" voor het jaar 2009 door NMa)


19 december 2008: Voorproefje van het CBS: inflatie.

Op deze webpagina van het CBS vindt u de historische consumenten prijsindex sinds 1900. Voor dat jaar werd de index kunstmatig op 100 gezet, in 2007 was deze al gestegen naar 2.432,4, met 1,6% inflatie t.o.v. 2006. Deze index wordt volgens mij door het Min. Fin. meegenomen in de berekening van het definitieve tarief voor de energiebelastingen voor 2009. Net zoals deze is gebruikt door de NMa, vorig jaar december, om die door mij gehate "gereguleerde meetdienst" op 24,47 Euro ex BTW vast te stellen (voor mij 30% hoger dan normaal uitpakkend...). En zoals die net door de NMa bij het vaststellen van de meetdienst voor 2009 is gebruikt. Alleen hebben ze daar de hoge (...) augustus index van 3,2% genomen (!!!), met als gevolg een stijging naar 25,25 Euro ex BTW... Ik kan me natuurlijk vergissen, ik ben beslist geen financieel specialist (lijkt me ook een hersenverwekend soort van beroep...).

NB: volgens deze CBS pagina, onder het hoofdje "Agenda" staat dat pas op 8 januari 2009 die inflatie factor bepaald zou gaan worden. De grafiek op de homepage van het CBS geeft al een beeld te zien van de wipkip curve die de inflatie in Nederland is geworden in "dynamische tijden". Wie weet gaat die inflatie gemiddeld wel zo'n 2% worden voor 2008, de energiebelasting nog hoger dan in het vorige bericht, en de verhoudingen voor de 2 resterende kWh gerelateerde posten "energiebelasting" resp. "levering" nog schever (lees: onrechtvaardiger) dan reeds berekend...

^^^
Inflatie grafiek op de homepage van het CBS, periode januari 2004 tot en met november 2008. Na sterke stijging weer een sterke daling door de mondiale malaise. Maar het ziet er naar uit dat desondanks het gemiddelde cijfer voor 2008 wel eens in de buurt van de 2% zou kunnen gaan komen...

© CBS Voorburg

19 december 2008: Kerstcadeau'tje van Santa Bos Met Update. Op de valreep van het Kerstreces nog effe snel de energiebelasting tarieven en de heffingskorting vastgesteld (Besluit Eerste Kamer, 16 december), en dan kan het Parlement weer aan de onder erbarmelijke, dieronvriendelijke omstandigheden gekweekte bio-industrieel opgefokte kerstkalkoen. En de stront ervan mag dan uiteindelijk, na heel wat fossiele transportkilometers in die kippenmestverbrander van atoom-Delta te Moerdijk omgezet worden in wat "groene" stroom om de sjieke kerstverlichting op te laten draaien voor wat gesubsidieerde opcenten.

Hierbij de tovergetallen die uit de rode muts van Wouter Bos zijn gekomen. Bedragen zijn in Euro exclusief BTW, alleen voor de laagste kleinverbruiks-categorie (zie document voor de rest). HH = huishouden.

Correctie, opgelet, zie bespreking Indexatie verderop in dit bericht (tarieven energiebelasting worden blijkbaar per 1 januari definitief vastgesteld), en toegevoegd gevolgen voor variabele kWh kosten.

soort "heffing"
2008
2009
verschil (%)
energiebelasting aardgas per m³
0- 5.000 m³ (meeste HH)
0,1554
0,1580
1,7%

energiebelasting elektriciteit per kWh
0-10.000 kWh (meeste HH)

per 1-1-08 0,0727
per 1-7-08 0,0752
0,1085
per 1-1-08 49,2%
per 1-7-08 44,3%
belastingvermindering
(vaste teruggaaf per HH)
-199
-318,62
60,1%

Dit zijn de "essentiële ingrediënten" voor het onwaarschijnlijke tarievencircus wat per 1 januari weer over dit belachelijke kruidenierslandje gaat razen, en wat op ieders nota werkelijk verbijsterende, voor 99 procent van de bevolking compleet onnavolgbare (voor velen mogelijk nadelige, voor anderen in 2009 licht positieve) effecten zal gaan hebben...

... en die volgens de "bobo's die het kunnen weten" tot "heldere nota's" en "eerlijke" beprijzing volgens het op EZ burelen vermaarde (bij kritische consumenten inmiddels zeer beruchte) "kostenveroorzakingsprincipe" zullen gaan leiden. En die Nederland spontaan aan de energiebesparing gaat helpen (met straks wat hulp van wat "slimme Orwelliaanse metertjes" en dat soort grut). U mag voor uzelf invullen wat daar van gaat uitkomen...

Let op dat de absurde verhoging van de belasting op elektriciteit (in twee stappen reeds voorschot op genomen in 2008) te maken heeft met het vanwege invoering capaciteitstarief wegvallen van de variabele transportkosten op elektra bij uw netbeheerder.

Het verschil in de belastingvermindering t.o.v. vorig jaar is een absurde 119,62 Euro ex BTW, wat het per 1-1-2009 in te voeren capaciteitstarief zou "dienen" te compenseren. Als het capaciteitstarief bij uw netbeheerder hoger is, wordt u gewoon, laten we niet om de harde feiten heen draaien, genaaid. Ligt het lager, heeft u geluk. Dat heeft met de altijd al aanwezige "verschillen in tariefpolitiek" tussen netbeheerders te maken. Die trouwens op termijn allemaal weggepoetst zouden moeten gaan worden (en waar u natuurlijk helemaal geen boodschap aan heeft als u de pech heeft in bijvoorbeeld het netgebied van het op dit punt peperdure COGAS te zitten). Zie het lijstje wat ik voor u heb samengesteld op TROS Radar forum (eerste bericht van 17 december op de derde pagina van het forumonderdeel "capaciteitstarief", polderboy). Dat ga ik nog overnemen op PPV in iets gestroomlijnder vorm. De extremen zijn, zoals ik nu heb berekend: COGAS Infra & Beheer 39,86 ex BTW meer te betalen dan u terug ontvangt via de compensatie van Min. Fin. (47,43 Euro incl. BTW...); het al tijden in financiële problemen verkerende Eindhovense NRE Netbeheer "hoeft" van de NMa bobo's slechts maximaal 108,92 Euri in rekening te brengen, verschil 10,70 ex BTW minder te betalen dan u terug ontvangt via de compensatie (12,74 Euro incl. BTW).

Ik zal nog een mooi overzicht gaan maken van alle data, maar dit zijn in ieder geval de "extremen". 3 netbeheerders zitten met de voor hen "gemaximeerde" capaciteitstarieven flink boven de compensatie van Min. Fin. (COGAS, RENDO en Westland), die klanten daar worden dus gewoon doodordinair belazerd. DELTA netbedrijf zit vrijwel even hoog, de rest van de netbeheerders-klanten zit er iets onder (en heeft dus "geluk").

Let op dat de nieuwe "teruggave energiebelasting" (ruim 60% hoger dan dit jaar doordat het de invoering van het capaciteitstarief moet compenseren) neerkomt op een waanzinnig bedrag van € 379,16 incl. BTW. Lekker "geld rondpompen" heet dat ook wel in kruidenierstaal... En: de feitelijke "compensatie" voor het capaciteitstarief geldt uitsluitend voor mensen met aansluiting van ten hoogste 3x 25 A. Zit u daarboven, betaalt u zich extra kapot aan volslagen gestoorde capaciteitstarieven, waar die 379 Euri echt niet genoeg voor compenseert... Ik ruik rechtszaken. U ook?

Indexatie (update)

Let op, dat de inflatiecorrectie ("indexering") voor de energiebelasting (per kuub resp. per kWh) per 1 januari 2009 nog moet worden doorgevoerd (zie p. 24 van het document, paragraaf 5.7; blijkbaar is die inflatiecorrectie factor nu nog niet bekend). Voor de aan de burger door het Ministerie van Financiën (via de leveranciers...) terug te geven "vaste" 318,62 Euri (ex BTW) wordt er blijkbaar niet (meer) "geïndexeerd", dus dat bedrag is nu al definitief. Aangezien inflatiecorrecties zich in de ordegrootte van procentpunten "ophouden", zullen de definitieve bedragen waarschijnlijk zeer weinig afwijken van de in bovenstaande tabel weergegeven twee (kWh en m³) bedragen voor 2009. Waarom de teruggavepost niet (nog) wordt "geïndexeerd" heeft mogelijk te maken met het feit dat die is gebaseerd op de reeds vastgestelde (doch formeel nog steeds juridisch aan te vechten) "maximaal door de netbeheerder te innen" capaciteitstarieven door de NMa. U moet waarschijnlijk een juridische opleiding genoten hebben om de nooks en crannies van dit soort ongein te kunnen doorgronden...

Waanzinnige gevolgen voor variabele kosten (nieuw)

Alleen al die energiebelasting verhoging voor elektra gaat voor de consument verbijsterende, en gegarandeerd nog meer volkomen terechte volkswoede opleveren. Gaat u maar na:

Mijn huidige all-in prijs voor elektra bij Greenchoice is momenteel, sinds 1 juli 2008, 22,16 eurocent/kWh incl. BTW. Standaard enkel tarief contract (tm. 3x 25 A). Die is gebaseerd op de standaard grijze prijs van onze, zoals Greenchoice beetje fout noemt, "regioleverancier" NUON Energie (direct opzegbaar contract, over al die andere contracten gaan we het hier niet hebben...). Zit u in het netgebied van STEDIN (voorheen: Eneco Netbeheer), neemt GC de geldende tarieven van Eneco Energie, etc.). GC geeft voor haar zonnestroom klanten een halve eurocent/kWh (incl. BTW) korting op, dus de NUON prijs is momenteel, tm. 31 december, zo'n 22,66 eurocent/kWh all-in. Voor alle klanten met een verbruik niet hoger dan 10.000 kWh/jaar.

Het leveringsdeel van het totaal van de stroomprijs bij NUON Energie was 9,57 eurocent/kWh incl. BTW. Dat is het enige deel (in dit specifieke geval: 42% van totaal) wat u kunt "kiezen" in de compleet mislukte "geliberaliseerde" stroom markt (vergeet ook niet, vooral bij de nieuwkomers, het vastrecht levering; daarmee wordt steeds meer gesjoemeld, om nieuwe klanten te belazeren bij gelijktijdige aanbieding van "aantrekkelijke lage stroomtarieven").

Energiebelasting/kWh was al in twee stappen opgetrokken, van 8,65 (1 jan. 2008, toen was een kWh bij NUON Energie nog 9,27 ct/kWh levering incl. BTW, en all-in betaalde u (enkel tarief klant) toen 9,27 + 4,13 + 8,65 = 22,05 ct/kWh incl. BTW) naar het niveau van 8,95 eurocent/kWh incl. BTW per 1 juli 2008. Transport bij Continuon (nu: Liander) was in heel 2008 4,13 eurocent/kWh incl. BTW voor enkel tarief contract.

NUON heeft aangekondigd dat er 21% bij zal gaan komen op hun variabele stroomprijs vanaf 1 januari 2009. Dan zou het leveringsdeel ongeveer 11,58 eurocent/kWh incl. BTW moeten gaan worden. Onder gelijkblijvende condities (variabele transportkosten/kWh en energiebelasting/kWh) zou je met de huidige "tariefstructuur" bij NUON Energie en in het netgebied van Liander (voorheen Continuon) dan op zo'n 24,67 eurocent/kWh incl. BTW uitkomen met enkel tarief contract. Echter, de variabele transportkosten komen per 1 januari 2009 te vervallen, de energiebelasting/kWh gaat met het in de bovenstaande tabel weergegeven (nog met inflatiecorrectie bij te stellen) bedrag van 10,85 cent/kWh ex BTW = 12,91 eurocent/kWh incl. BTW worden.

Stel dat er ook nog eens inflatiecorrectie van, laten we conservatief blijven, 1% overheen gaat, over de energiebelasting. Dan krijgen we mogelijk een totale prijs van (12,91 + 0,01*12,91) = 13,04 eurocent/kWh incl. BTW. In het geval van NUON Energie zou je met de aangekondigde verhoging dan op 11,58 + 13,04 = 24,62 eurocent/kWh incl. BTW (geen var. transportkosten meer) uit moeten gaan komen.

De verhouding in de variabele posten van de kWh prijs die u betaalt gaat dramatisch veranderen per 1 januari.

Op uw nota bij NUON Energie/Liander (deeltarieven incl. 19% BTW, enkel tarief):

energiebelasting : transportkosten : leveringsprijs

per 1 jan. 2008 (totaal 22,05 ct/kWh) 9,27 : 4,13 : 8,65 (42%, 19%, resp. 39%)

per 1 juli 2008 (totaal 22,66 ct/kWh) 8,95 : 4,13 : 9,57 (40%, 18%, resp. 42%)

per 1 jan. 2009 (totaal 24,62 ct/kWh) 13,04 : 0 : 11,58 (53%, 0%, resp. 47%)

Conclusie: u gaat per 1 januari van het nieuwe jaar voor uw kilowattuurtjes meer aan energiebelasting dan aan "reëele" leveringskosten betalen! De hele transport "bende" wordt doodleuk vervangen door een absurd nieuw, nooit meer te beïnvloeden, momenteel per regionale netbeheerder verschillend waanzin-vastrecht genaamd capaciteitstarief (bovenop alle andere vastrecht posten) wat het Ministerie van Financiën zogenaamd tot in lengte van dagen ("100 procent") voor u gaat zitten "compenseren" met de "teruggave energiebelasting"...

Nog een fijn jaareinde gewenst, en met de "complimenten" van de doodzieke geesten van EnergieNed, Netbeheer Nederland, Ministerie van Economische Zaken, NMa, en het Ministerie van Financiën. Net zoals bij de zwijnerij bij de "regulering van de Meetdienst" ten nadele van de miljoenen enkel tarief klanten, vlak voor Kerstmis 2007!!!

Zie ook de laatste E-limerick, "Santa Bos pakt uit in crisistijd...".

http://www.minfin.nl/dsresource?objectid=61026&type=pdf

actueel 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20>>>


© 2008-2009 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)