starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
duurzame energie "oud"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws
andere duurzame energie bronnen p. 20
en gerelateerde energie zaken

1 november 2008 - 18 december 2008

meest recente bericht boven

<<< 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 >>>

18 december 2008: Capaciteitstarief in het kwadraat. Paulus Jansen van de SP blijft doorvechten, en hij verdient daarvoor NU al een Nobelprijs wegens Heldendaden tegen de Staatsterreur. In zijn nieuwste update van vandaag, waarbij de olieprijs onder de 40 dollar per barrel is gedoken ondanks aankondiging van forse productie vermindering door de OPEC, doet hij verslag van zijn "debat" met van der Hoeven over de nieuwste verschrikkingen die aan het licht kwamen n.a.v. de dreigende invoering van het capaciteitstarief. Steeds meer categorieën mensen met te zware aansluitingen melden zich (o.a. mensen met elektrische kookplaten, pottenbakkers met verhoogde aansluitingen voor hun weinig gebruikte elektrische ovens, maar ook flatbewoners die, krankzinnig, maar je zal er maar aan vast zitten, in het complex elektrische vloerverwarming hebben voor steile inritten van parkeergarages onder de flat...). Al deze mensen gaan zwaar het schip in door invoering van het capaciteitstarief.

Het is duidelijk dat de allergrootste schurken bij de regeringspartijen het CDA en de PvdA zitten (CU hoor je nooit in deze discussies, die hebben helemaal geen kennis van zaken en houden dus hun mond dicht). Want die weigeren een gratis energiebesparings-advies (of alternatieven) om het "verlichten" van al dan niet te zware (> 3x 25 A), vaak niet eens zelf verkozen aansluitingen te financieren. Terwijl de plannen die aan de basis van deze zwijnerij staan door de fossiele lobby van EnergieNed er door zijn gedrukt. En ze zwijgen al helemaal als het graf als het om stadswarmte aansluitingen of mensen met warmtepompen gaat, die, als ze pech hebben, allemaal belazerd gaan worden als hun aansluiting die nu al beruchte 3x 25 A overstijgt (driefasen aansluiting, alle 1-fase aansluitingen zitten NU nog (...) in het "veilige" gebied). En die zo'n "te zware" aansluiting niet zonder absurde financiële consequenties kunnen laten "verlichten". Daarvoor is minimaal een dramatische meterkast aanpassing nodig (herverdeling van groepen e.d.), en er is geen enkele garantie of dat in alle gevallen überhaupt is te realiseren.

M.b.t. de duurzame mensen met peperdure warmtepompen deze fraaie van Paulus in zijn bijdrage (brief gelinkt in zijn nieuwste blog onderwerp) aan de "feestvreugde" voor het Kerstreces:

"Dit is wat de SP-fractie betreft onacceptabel. Deze mensen hebben immers niet om dit capaciteitstarief gevraagd en moeten nu ten faveure van de reductie van de administratieve lasten van de netwerkbedrijven de portemonnee trekken."

(er is berekend dat de netbeheerders aan deze onwaarschijnlijke operatie 30 miljoen Euri gaan overhouden...)

Ondanks Paulus zijn blijvende inspanningen om het tij te keren kreeg hij ook dit ranzige antwoord in zijn gezicht geslingerd. Dan weet u wie het in Den Haag voor het zeggen hebben, en hoe Marianentrog-diep hun minachting van de burgers is die zij zogenaamd "vertegenwoordigen" (mijn vetdruk)...:

"Ook wordt het capaciteitstarief gewoon ingevoerd per 1 januari, ook al behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel pas op 23 januari. Maar dat is toch illegaal? Nee, zo bleek na wat uitzoekwerk van bureau wetgeving van de Tweede Kamer. Ik zal u de juridische argumentatie besparen en me hier beperken tot de constatering dat de gang van zaken voor ieder normaal mens volslagen onbegrijpelijk is."

Waarvan akte, beste, hard werkende Paulus... Het verbaast me na een paar jaar zelfstudie van de afgrijselijke regelgeving in dit volslagen bezopen, op fossielen en immorele juristen drijvende, het bloed-eigen gas zo duur mogelijk aan de arme bevolking verkopende landje helemaal niets meer... Het werd echt tijd voor revolutie en voor wat onvervalschte volkswoede om die arrogante Regenten mores te leren. Nalezen:

http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2008/12/17/verslag-debat-capaciteitstarief/


18 december 2008: Toevoeging Telegraaf artikel bespreking. N.a.v. een passage waar mijn oog op viel, heb ik nog een paar opmerkingen bij de bespreking van het Telegraaf artikel over dreigende invoering van het capaciteitstarief gezet (over de blijkbaar "bedoelde compensatie via de OZB"). Directe link.


18 december 2008: Duurzame warmte rapport SenterNovem. In een nieuwsbrief van SN werd gerapporteerd over de gang van zaken m.b.t. de "duurzame warmte" regeling (onderdeel van een of andere noodregeling "Tijdelijke energieregeling markt en innovatie", typisch Nederlands beleid). 2.267 zonnecollectoren, 211 warmtepompen, en 171 fossiel gestookte toverketels (micro-WKK, die wat mij betreft beslist NIET in een "duurzame warmte" regeling thuishoren), zijn inmiddels blijkbaar "vergeven". Er is voor 3,2 miljoen Euri subsidie aangevraagd het afgelopen kwartaal, uit het budget van 60 miljoen tot en met 31 december 2011. 13 kwartalen, 60 miljoen Euri, maakt 4,6 miljoen/kwartaal te vergeven. Je zou verwachten dat in energiecrisis tijd het storm zou lopen. Lijkt dus nogal mee te vallen, al is het jaar nog niet om. Regeling slecht bekend? Energie nog steeds te goedkoop? Wie het weet mag het zeggen.

En die 211 warmtepompen? Dat wordt een tricky one, gezien de ellende met het nu al beruchte capaciteitstarief, en de berichten van warmtepomp eigenaren die zwaar belazerd gaan worden met hun "capaciteiten" die dik over de 3x 25 A aansluiting heen blijken te gaan. Dat het anders kan, bewijst een eigenaar van een warmtepomp die zich in Duitsland extreem goed heeft laten voorlichten, en met een "simpele" 3-fasen aansluiting van 3x 25 A zijn hele woning met duurzame omgevingswarmte kan voorzien. Waarbij de pomp voor een aanzienlijk deel via donkergroene elektriciteit uit de eigen zonnepanelen kan worden bediend. Het kan dus allemaal wel, maar dan moet u een goede, betrouwbare en ter zake kundige installateur hebben die weet hoe hij zo'n apparaat op een zo laag mogelijke capaciteit (niet hoger dan 3x 25 A!!!) moet aansluiten. Daar weten ze in Duitsland natuurlijk alles van...

De trotse eigenaren van warmtepompen die momenteel helaas op een grotere capaciteit aangesloten blijken te zijn (mogelijk door onkunde van de installateur, of door onterechte overdimensionering van de "capaciteit" van de aansluiting), dienen wat mij betreft zo spoedig mogelijk een rechtszaak aan te spannen via het College van Beroep voor het bedrijfsleven (of anderszins), om de dreigende bezopen meerkosten door het aankomende capaciteitstarief te voorkomen. Anders kunnen ze straks de kostenreductie door hun duurzame apparatuur weg zien branden door volslagen absurde, nagelneue vastrechten. Laat dat er niet op aankomen! Wat mij betreft daagt u Economische Zaken voor de rechter als die hun onzalige, door EnergieNed gemasseerde plannen, er onverhoopt toch door gaan drukken. Alle kosten die u moet maken om te voorkomen dat u zich scheel gaat betalen aan een "te zware" aansluiting, dient u in zo'n rechtszaak te proberen te verhalen op de, laten we in EZ termen blijven, "kostenveroorzaker"...

http://tinyurl.com/3u3d68 (verkorte link naar het persbericht van SenterNovem over duurzame warmte, pdf)


 
^
TOP

17/18 december 2008: Capaciteitstarief tot je d'r bij neervalt. Er komt steeds meer "los", de stoom komt uit de oren, het schuim op de lippen, en de messen worden geslepen. Steeds meer mensen komen erachter dat er "iets vreselijks" staat te gebeuren, en aangezien het water al menigeen tot aan de lippen stond, kon dit er niet meer bij. Den Haag, opgepast, als jullie dit er door gaan rammen, kon dit wel eens een vies staartje gaan krijgen!

Ik raad in ieder geval aan alle direct financieel getroffen (lees: "te treffen") partijen om bezwaar te gaan maken via een procedure bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Let wel, zoals AgriHolland het formuleert: "Bezwaren tegen de tariefbesluiten hebben geen schorsende werking op de invoering van de tarieven". Wat zoveel betekent als: zelfs als u gelijk zou (gaan) krijgen, het is "eerst dokken", en met het nodige geluk "later terugkrijgen". Al zullen EnergieNed en Netbeheer Nederland alles op alles zetten, middels goed betaalde juristen om het voor hen extreem lucratieve capaciteitstarief (geen gezeik, alleen nog maar vastrechten in rekening laten brengen bij miljoenen afnemers door de leveranciers) er ondanks alle rumoer door te (laten) drukken.

Let ook op dit gruwelijk hypocriete bericht van 14 november 2008 op de website van EnergieNed, die nota bene een oproep mede heeft ondertekend om duurzame energie buiten de rijksbegroting om te "subsidiëren", met de volgende frase (mijn vetdruk):

"Reden voor het eerste punt is een stabiel investeringsklimaat en voor het tweede punt loskoppeling van de rijksbegroting en toepassen van het principe 'de vervuiler betaalt'."

En denk dan meteen weer terug aan dat vermaledijde capaciteitstarief wat over Nederland dreigt te worden afgeroepen door exact diezelfde fossiele club, EnergieNed, en wat heel veel duurzaam levende burgers aan krankzinnige vastrecht verhogingen gaat "helpen". HOEZO, "de vervuiler betaalt", beste EnergieNed piepeltjes??????? Zo "doen wij dat", in het arme, arme NEEderland...

Let ook op deze (toegevoegd 18 december):

"Minister Maria van der Hoeven wil nu samen met minister Wouter Bos van Financiën bezien of en hoe ze de flatbewoners tegemoet kan komen via de onroerendezaakbelasting."

(a) Afgezien van het feit dat alle huurders geen OZB betalen (nonsens suggestie, want dan gaan er mogelijk compleet onnavolgbare "verrekeningen" met de verhuurder plaatsvinden, als hij/zij die al door zal rekenen naar de van niks wetende huurders...). Karakteristiek Nederlands politiek rampbeleid: gaten met gaten stoppen, water naar de zee dragen, steeds ingewikkelder wordende, voor normale burgers nauwelijks meer te controleren compensaties op tegemoetkomingen op correcties stapelen. En de hele onnavolgbaar geworden "energiezooi" dus nog vele malen erger en nog ingewikkelder maken dan die nu al is. Met ongetwijfeld nog meer onvoorziene megadrama's tot gevolg. Er is al vaker door Nederlandse topjuristen steen en been geklaagd over de rampzalige kwaliteit van ondoordachtzaam, slecht voorbereide Nederlandse wet- en, vooral: regelgeving. En over de compleet gestoorde "correcties" en "doekjes voor het bloeden" die implementatie en mislukte uitvoering van die ambtelijke excessen tot een hel maken in ons land. Dit laatste "voorstel" is een schoolvoorbeeld van slecht beleid, hooggeschatte juffrouw van der Hoeven! Dreigende invoering van het capaciteitstarief is al een ramp en een toonbeeld van stompzinnig "beleid". De stoplappen die de excessen daarvan zouden moeten verminderen, maken het drama alleen nog maar erger.

(b) Nog erger: die "OZB" correctie, als die al mogelijk zou zijn voor alle getroffenen (!!!), gaat uitsluitend over de, laten we het lift-shit van het capaciteitstarief noemen. Alle andere gevallen, met name bij de meer dan 3x 25 A hebbende stadswarmte huishoudens (onverkozen ellende, zowel bij huiseigenaren als bij huurders), en vooral: aansluitingen met warmtepompen die ongevraagd een zware aansluiting hebben "gekregen" van hun (domme?) installateurs, dan wel hebben "aangetroffen" bij hun nieuw gekochte huis (of, veel erger nog, in eventuele huurwoningen), vallen waarschijnlijk weer buiten dit haastig in elkaar te flansen noodverbandje. En kunnen van juffrouw van der H. mogelijk alsnog een enge ziekte (en dikke gaten in de huishoudportemonnee) gaan krijgen.

Drie van talloze reacties op de voorspelbare, maar toch altijd ook weer "leuke" Telegraaf site. Wel jammer dat de volkswoede zich vooral op het kabinet cq. de Tweede Kamer richt. Hetgeen weliswaar niet onterecht is, maar de Primaire Terreur is toch echt door bovengenoemde brancheorganisatie EnergieNed in het leven geroepen, maar daar snapt Jan Modaal toch niks van.

"Capaciteitstarief.... ah ja, dus gewoon weer een mooi duur woord om weer geld af te kunnen persen."

Of deze erg mooie, van "de 4de Koning Uit het Oosten"...:

"Deze Maria is geen familie van de Maria die 2008 jaar geleden ons een vredige kerst schonk. Van der Hoeven schenkt niks, maar neemt alleen maar. Net als alle andere tollenaars in het kabinet."

Laatste:

"We want change!"

Capaciteitstarief via Google (ook inschrijving updates mogelijk)

http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2008/12/16/update-capaciteitstarief/ (update van Paulus Jansen, SP; zie ook eerdere bijdrage en reacties, en lees vooral de ranzige antwoorden van EZ op zijn vragen in de op 16 december gelinkte brief aan de Tweede Kamer...)

Soms schokkende reacties n.a.v. capaciteitstarief (praktijk situaties!!) blijven ook op diverse TROS RADAR sites (fora) terugkomen:

http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=66554
http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=65664
http://msn.trosradar.nl/index.php?id=nieuwsbericht&tx_ttnews[tt_news]=22724

http://www.telegraaf.nl/overgeld/rubriek/consument/2816004/__Flatbewoner_de_klos__.html (Capaciteitstarief volgens de Telegraaf: "kostelijk" leesvoer, 4 pagina's moord en brand, 168 reacties tijdens bekijken...)


16 december 2008: Transporttarieven door NMa vastgesteld. Dezelfde avond dat ik het vorige bericht in elkaar zat te draaien kreeg ik een mail met het bericht dat de NMa - via de omvangrijke Energiekamer site - de "maximale" transporttarieven inclusief het door velen nu al diep gehate capaciteitstarief blijkt te hebben vastgesteld. Zowel voor elektra als voor gas, voor alle netbeheerders (we hebben d'r maar een paar, compleet onvergelijkbaar met de situatie in Duitsland). Ik ga eerst op de - gezien de actualiteit interessantste - post "elektra" in.

Ik geef u voor "mijn" netbeheerder, inmiddels "Liander" geheten (want Continuon vond de oude naam blijkbaar nog niet mooi genoeg, echt romantische gedachten krijg ik vooralsnog niet van de nieuwe naam) de harde NMa data. Let op: de link onderaan dit bericht verwijst naar een dik pak karakteristieke juristen waanzin, zoals gewoonlijk bij de NMa (liberaliseer of ik schiet!, lijkt de gedachte daar te zijn...). Alleen al van die "besluiten" over de gas tarieven krijg je spontaan een hersenbloeding, zo krankzinnig ingewikkeld zitten die in elkaar. Het "zal allemaal wel kloppen", zal de gedachte zijn van de eenling die per ongeluk op deze documenten stuit... Let wel: dit zijn maximum tarieven, maar volgens mij is er geen enkele netbeheerder die niet het "maximale" uit zijn transportdiensten zal gaan halen, dus u kunt dit ook lezen als de bedragen die gegarandeerd op de tariefbladen voor 2009 zullen komen te staan (als er geen kinken in de kabels komen, wat we toch stiekem blijven wensen, zie vorige bericht...).

Bedragen in de tabellen zijn exclusief 19% BTW, en per jaar, de rode kaders heb ik aangebracht om de voor de meeste mensen van toepassing zijnde categorie ("t/m 3x 25 A", "t/m 3x 80 A") aan te geven. NB: in de tariefbladen van Continuon (op de nieuwe Liander site) was ook een aparte post (hoofdje 2.1 op het tariefblad 2008) gereserveerd voor een zogenaamde "vermogensvergoeding". Die is al van meet af aan op nul Euro gesteld voor aansluitingen t/m 3x 25 A, maar u betaalt in situaties van een zogenaamd "gecontracteerd vermogen" op het laagspanningsnet wel een tarief (ook LS "afnemers", niet zijnde kleinverbruikers, dus boven 3x 80 A).

"Maximum" transport tarieven Liander 2009

^^^
Op het tariefblad elektra voor 2008 stond onder paragraaf 1 ("Aansluitdienst") voor - toen nog - Continuon, hoofdje 1.1: Vastrecht aansluiting, die bij de NMa/Energiekamer wordt omschreven als Periodieke aansluitvergoeding. Voor de meeste huishoudens met aansluiting t/m 3x 25 A bedroeg deze vorig jaar 1,36 ex BTW/maand = 16,32/jaar, dus een geringe stijging van 0,7%. U gaat, bij overname van dit "NMa-advies" door Liander, inclusief BTW per 1 januari 19,56 Euro (A) betalen. Voor zwaardere aansluitingen betaalt u een hoger tarief, vooral de eerstvolgende 2 categorieën (t/m 3x 80 A) zouden voor sommige particulieren (met name bij liftinstallaties, warmtepompen e.d.) van betekenis kunnen zijn, afhankelijk van de doorlaatwaarde van de fysieke aansluiting.

 

^^^
De CRUX van de hele operatie, zie het tweede deel. Eerste rood-omlijnde kader: In paragraaf 2 ("Transportdienst") op het Continuon tariefblad voor 2008 stond onder het hoofdje 2.2 Vastrecht transport, bij NMa omschreven als Vastrecht transportdienst t/m 3x 80 A op LS. LS is het laagspanningsnet, alle huishoudens vallen vet binnen die 3x 80 A. Dit bedrag is ongewijzigd, op het vorige tariefblad stond een bedrag van 1,500 ex BTW/maand, dus ook 18 Euro/jaar. U betaalt bij overname van deze max. richtlijn incl. BTW per 1 januari 21,42 Euro (B).

Capaciteitstarief (tweede blok). Nagelneu, en hier is dus "nogal wat stof" over aan het opwaaien in ons byzondere poldermoerasje. Sla de eerste categorie over (dat zijn meestal lantarenpalen en lichtreclames e.d., zaak voor gemeentes), het gaat bij de meeste doch zeker niet alle huishoudens om die rood omkaderde post "t/m 3x 25 A + alle 1-fase aansluitingen1". Waar die laatste "1" op slaat is onduidelijk, lijkt te verwijzen naar een voetnoot, die echter niet in het tarievenblad op de NMa site is te vinden... Duidelijk is, zie ook opmerkingen hieronder, dat u bij Liander met een standaard aansluiting van max. 3x 25 A, en de meeste enkelfase aansluitingen, een bedrag van maar liefst 115,60 Euro excl. BTW per jaar gaat betalen, neerkomend op 137,56 Euro incl. BTW/jaar (C), wat nogal fors naar beneden afwijkt (14%) van de 135 Euro excl. BTW (= € 160,65 incl. BTW!) die ik dik anderhalf jaar geleden al van Continuon te horen had gekregen ("richtlijn", ook door EZ gepubliceerd in de bijlage van die beruchte brief van 3 mei 2007), en waarmee ik destijds een spreadsheet met grafieken heb gemaakt. In ieder geval ook beslist niet de 200 Euri ex BTW die collega Wouterlood fout had geïnterpreteerd uit die beruchte brief van Continuon aan haar toen al onder de Liander paraplu zwevende klanten...

Op uw jaarnota's zou dat, als die nota exact in het jaar 2009 zou vallen (1 jan. tm. 31 dec., als cap. tarief daadwerkelijk 1 jan. ingevoerd gaat worden, wat betwijfeld mag worden), betekenen dat er een nieuwe vastrecht post in uw transporttarieven moet komen te staan, "capaciteitstarief", met een daggemiddelde waarde voor dat jaar (365 dagen) van 115,60/365 = 0,3167 Euro ex BTW per dag. Omdat nota's bijna altijd over de jaargrens en/of tariefperiodes heen gaan, zal het op de nota verschijnende bedrag het gewogen gemiddelde gaan worden van de dagprijzen die in de verschillende tariefperiodes zullen gaan gelden.

Nota's die over de grens 2008/2009 gaan worden compleet onleesbaar, als u de cijferbrei al kon "volgen". Je moet dan verduiveld goed rekening gaan houden met het feit dat voor 1 januari 2009 je deels variabele, kWh-gerelateerde kosten voor de transport"dienst" hebt betaald, en vanaf 1 januari (indien doorgang vindend) daarvoor in de plaats dat capaciteitstarief (vastrecht) gaat betalen. Of, als invoering cap. tarief weer wordt verschoven, vanaf de dan geldende ingangsdatum. Ga er maar aan staan, met de controle van je "heldere" nota...

Betekenis

Wat betekent dit alles in de praktijk? Dat ik en alle gelijksoortige huishoudens (Liander heeft alleen al bijna 3 miljoen "bemeten" kleinverbruik aansluitingen...) bij Liander volgend jaar de volgende geaccumuleerde, nooit meer door energiezuinig gedrag te beïnvloeden vastrechten voor elektra ga betalen (terwijl ik momenteel op jaarbasis een restverbruik van nog geen 100 kWh heb...): A + B + C = € 178,54 incl. BTW. Vorig jaar betaalde ik aan vastrecht exclusief meetdienst (hier nog helemaal niet besproken) echter slechts € 40,92 incl. BTW. Ik ga dus sowieso 336% meer "vastrecht transport" betalen voor de elektra aansluiting, dat stimuleert besparend gedrag (NOT )... Ik betaal volgend jaar echter vanwege introductie capaciteitstarief geen variabele transportkosten meer. Maar vorig jaar had ik een restverbruik (gesaldeerd met zonnestroom overschotten, dus fysieke meterstanden enkel tarief Ferrarismeter opgenomen in de ochtend van 1 januari van elkaar afgetrokken) van slechts een miezerige 188 kilowattuur, dit jaar alweer een stuk minder. De variabele kWh prijs voor "transport per kWh" was met ons enkeltarief contract dat jaar slechts 4,138 eurocent/kWh (tariefblad Continuon). We betaalden dus fictief (1 jan - 31 dec., fysieke nota's lopen echter niet synchroon met kalenderjaar) 188 x 0,04138 = € 7,78 incl. BTW voor dat variabele deel. Dat stelt natuurlijk geen moer voor, en daarvoor in de plaats "moeten" we nu dus ook die krankzinnige 137,56 Euro incl. BTW per jaar gaan betalen voor nauwelijks gebruikte "capaciteit". Het grootste vermogen hier is de wasmachine van max. 2,3 kilowatt, de zonnepanelen zitten gescheiden op twee groepen, en produceren maximaal iets over de 1.000 Watt, echter zeer kortstondig. Dat is een "aansluiting van niks", toch gaan we het volle pond betalen (lees: het grauwe, grijze, elektra zuipende gemiddelde...). En dan maar tot Amon Re bidden dat Minister Bos en al zijn opvolgers ons tot in lengte van dagen voor al die onzin voor de volle honderd procent zullen gaan compenseren...

Berekening voor een "gemiddeld huishouden" met een verbruik (EnergieNed cijfers) van 4.100 kWh/jaar: Die mensen betaalden aan variabele transportkosten vorig jaar (ook dit jaar, het variabele transporttarief is niet gewijzigd) voor enkeltarief contract 4.100 x 0,04138 = € 169,66 incl. BTW. Die - in mijn ogen - "veelverbruikers" zouden er in zo'n geval op vooruit gaan met de invoering van het cap. tarief, daarbij uitsluitend kijkend naar de daadwerkelijk in rekening gebrachte transportkosten. Zelfs met het vaker gebezigde "gemiddelde" van 3.500 kWh/jaar kom je op € 144,83, nog steeds meer dan ze nu waarschijnlijk voor het capaciteitstarief gaan betalen... Ergo: de bewuste huishoudens die op (veel) lagere jaarverbruiken zitten, worden "gepakt" op de transportkosten, zoals ze begin dit jaar met volledige medewerking van de "marktwaakhond" NMa gepakt werden met de meetdienst als ze een enkeltarief contract hadden. De meeste huishoudens met relatief lage verbruiken hebben nauwelijks tot geen voordeel gehad van een dubbel tarief contract vanwege de fors hogere meetkosten "in the old days". Door het wegvallen van het verschil in meetkosten per 1 jan. 2008 loont het sowieso zelden om voor goud geld een dubbel tarief meter te laten installeren "op verzoek", tenzij je in staat bent om een zeer aanzienlijk deel van je bestaande elektraverbruik maximaal naar de lage tarief uren over te brengen. Dat is in bijna alle gevallen een illusie, besparen loont veel meer en heeft direct het maximale effect.

Spreekstof (met spuug)...

Het ergste stof is aan het opwaaien over die zwaardere aansluitingen bij, voornamelijk, particulieren, die compleet op "piekcapaciteit" afgerekend gaan worden. Ook al wordt die "piekcapaciteit" zelden bereikt, is die van geen enkele invloed op de kwaliteit van het net of de kabels bij kleinverbruik, en is het daadwerkelijke verbruik van bijv. een lift in kWh marginaal, of is de hogere zekeringwaarde voor een duurzame warmtepomp volstrekt irrelevant qua fysieke impact voor een kleinverbruik aansluiting. De getroffen brave burgermansen gaan straks dus zwaar het schip in, als je die krankzinnige bedragen voor die "iets zwaardere" capaciteiten in ogenschouw neemt. Zie bijvoorbeeld deze arme man op een van de TROS Radar fora over het beruchte capaciteitstarief. Hij heeft een peperdure warmtepomp en een 3x 40 A aansluiting. Die "mag" van vd Hoeven en kornuiten straks voor zijn "duurzame gedrag" bij Liander mogelijk een capaciteitstarief van 867 Euri ex BTW, is ... 1.031,73 incl. BTW gaan betalen. Per JAAR... (en dan klaag ik over die 314,40 Euri vastrecht voor de gedwongen stadswarmte aansluiting...). Zelfs als je daarbij rekening houdt met de niet meer te betalen transportkosten voor het variabele verbruik, die warmtepompen zullen beslist niet op jaarbasis zo'n absurde hoeveelheid geld verpompt hebben aan die 0,04138 Euro/kWh kostende variabele post. Daarvoor zou je namelijk 1.031,73/0,04138 = bijna 25.000 kilowatuur op jaarbasis hebben "moeten" verstoken, en dan had je zelfs al dik in de "grootverbruikers" energiebelasting klasse terecht gekomen. Ik geloof nooit dat er warmtepomp eigenaren zijn die zulke absurde verbruiken hebben gekend, en deze mensen worden dus wis en waarachtig vet belazerd.

Zie ook de reactie van "eekman" op 16 december op hetzelfde forum: nog iemand die in een nieuwbouw woning met warmtepomp is gaan wonen, en 800 Euri meer mag gaan schokken van de Capaciteitstarief Boevenbende. HOEZO, "duurzaam gedrag belonen"???? De eerstgenoemde arme warmtepomp eigenaar heeft het al over een houtkacheltje, ik heb diep medelijden met mensen die in deze kafkaëske situatie zijn gebracht door het Krankzinnigen Gesticht Genaamd NEEderland (zie ook mijn nieuwste E-limerick). Aan dovemansoren gericht lijkt het wel tot nu toe.

Ik zal het hier verder maar niet hebben over de wens van velen om voldak zonnestroom systemen aan te willen leggen van tientallen kilowattpieken, zoals in het glorieuze Duitsland: die mensen gaan straks net zo hard genaaid worden met bezopen "capaciteitstarieven" door de netbeheerders... Laten we hopen dat Den Haag nog (net op tijd) tot inkeer zal komen. Eerste Kamer: skippen die ranzige zooi, als jullie tenminste nog een scharrig schaamstukje "ambitie" op het vlak van "duurzaamheid" willen laten realiseren in dit waanzinnige landje...

Makkelijk verdiende extra inkomsten

Let in de originele tariefbladen op de NMa site ook op het derde tabblad "Rekenvolumina". Daar staan intrigerende aantallen per aansluiting type op vermeld bij de betreffende netbeheerder. Dit in combinatie met de absurde bedragen voor de hier besproken "grotere" kleinverbruiksaansluitingen, geeft aan waarom de netbeheerders deze waanzin zo graag willen. Ze gaan goud geld aan de talloze ongelukkige slachtoffers verdienen!!! Evenals ze bakken met extra pecunia gaan verdienen aan de talloze aansluitingen in woningen die door energiezuipers in de afgelopen jaren zijn "opgewaardeerd" qua capaciteit, en die door van niks wetende energiezuinig levende huiskopers worden "aangetroffen". Vaak zullen ze zich totaal niet bewust zijn van de voor hen ronduit rampzalige financiële situatie, en zich helemaal het leplazarus gaan schrikken (als ze nota kunnen lezen...) van de vastrechtkosten bij de eerstvolgende jaarnota. En dus "uit arren moede" dan wellicht die belachelijke, voor hen totaal niet van toepassing zijnde "capaciteit" weer willen gaan verlagen. En de netbeheerder? Heel klantvriendelijk: "Kan geregeld worden meneertje, is zo gepiept". De nota voor de "capaciteits-verlaging" die dan volgt: alweer KASSA voor de netbeheerder, die weer een super ranzige nieuwe inkomstenpost erbij heeft gekregen (lees: bewust zo heeft gecreëerd...). This is the Netherlands...

Compensatie?

Het capaciteitstarief komt in de plaats van het nog op het vorige Continuon tarievenblad onder hoofdje 2.3 opgevoerde lijstje Transport per kilowattuur (wat nu dus in geen velden of wegen meer op het NMa tariefblad is terug te vinden). U kunt dus helemaal niks meer door verstandig besparend gedrag verminderen op uw transportkosten, maar het ligt dan ook in de bedoeling (Brinkhorst zag een paar jaar geleden "de bui al hangen"...) dat u "gecompenseerd" gaat worden door Minister Bos van Financiën doordat de energiebelasting (ook variabel) op het kWh verbruik evenredig omhoog gaat (effect per netbeheerder verschillend!) als die variabele transportprijzen "hoog" waren. Dat zou tot een "nihil effect" moeten leiden, vooral omdat het nu in het leven geroepen capaciteitstarief ook nog eens door datzelfde Ministerie gecompenseerd moet gaan worden door een evenredige verhoging van de heffingskorting die u jaarlijks sowieso terugkrijgt. U kunt op uw vingers na gaan tellen dat sommige mensen in het "verkeerde" netgebied daar een (klein?) nadeel van zouden kunnen gaan ondervinden, en dat anderen mogelijk een (klein?) voordeel gaan krijgen. Ik hoor alweer Meetdienst terreur bellen rinkelen... Het "ligt in de bedoeling" dat alle verschillen tussen de netbeheerders op termijn zouden moeten gaan verdwijnen... En dan hebben we feitelijk weer een van de energieholdings afgesplitst Staatsbedrijf genaamd Netbeheer, die gigantische sommen geld via te innen capaciteitstarieven en uit te keren heffingskortingen van het Ministerie van Financiën gaat rond zitten pompen aan compensatie waanzin... En dat alles om mensen maar aan lekker "makkelijke" capaciteiten (lees: het hollandsche grijze gemiddelde) te kunnen vastnaaien en af te rekenen. Big Brother begint steeds enger vormen aan te nemen in Nederland, de aankomende "slimme meter" past natuurlijk perfect in dat plaatje, en komt - inderdaad - ook alweer uit de ranzige koker van datzelfde EnergieNed...

Heffingskorting

Hoe die verschillen tussen mensen in de diverse netgebieden gaan uitpakken? Niemand die het weet, want nog niet alle compensatie gedoe is bekend of staat op papier. Ik hoor het graag als u uit de derrie op de site van het Ministerie van Financiëne wijs kunt worden en een link weet naar een officieel document waar de nieuwe energiebelasting tarieven EN die beruchte heffingskorting voor 2009 in staan vermeld! Ik kreeg gisteren te horen dat de verhoging van de heffingskorting 121 Euro zou bedragen, wat voor Liander dus met € 5,40 het voor hen geldende cap. tarief (max. bedrag) zou overbieden, wat heel mooi lijkt. Maar heffingskortingen zijn ook extreem politiek gevoelige posten op de altijd met bloed besmeurde Rijksbegroting. Niemand die kan voorspellen wat daar mee gaat geschieden, de komende hoogst onzekere jaren in financiële crisistijd. En hoe "stevig" dat door Liander en andere netbeheerders te innen capaciteitstarief dan mogelijk in de TarievenCode verankerd zou kunnen blijken te zitten...

Met "normale", vanuit besparingsoogpunt wenselijke, maximaal verbruiksgerelateerde reëele energiebeprijzing, of met daadwerkelijke bevordering van decentrale duurzame energie opwekking heeft dit alles natuurlijk geen ene malle moer te maken. Het wordt er allemaal nog ondoorzichtiger op, terwijl de zogenaamde bedoeling van die hele schimmige kermis zou zijn (leugentje voor eigen bestwil van EnergieNed) dat we een "heldere" nota zouden krijgen. Forget it but: die nota zegt straks helemaal geen drol meer, en er zal heel wat verborgen gaan worden voor al te kritische burgermans-ogen. Wat ongetwijfeld van meet af aan de bedoeling van die hele krankzinnige operatie is geweest...

http://tinyurl.com/6drjn7 (NMa-Energiekamer introductiepagina tot de tariefbesluiten 2009, met links)
http://tinyurl.com/5l52yt ("compensatieregeling" vanwege invoering capaciteitstarief elektra op de onoverzichtelijke website van het Ministerie van Financiën die genoemde "compensatie" moet uitvoeren. Bedragen heb ik vooralsnog niet kunnen ontdekken)


16 december 2008: Capaciteitstarief terreur wordt steeds erger. In een verrassende, en ronduit schokkende uitzending van TROS Radar, gisteravond, werd aandacht besteed aan de werkelijk verbijsterende (financiële) consequenties van de dreigende invoering van het door EnergieNed en Netbeheer verzonnen, nu al beruchte capaciteitstarief. Zie ook mijn eerdere stuk "De Capaciteits-Leugen Regeert". Aan de gevolgen hiervan is al heel wat adrenaline door steeds meer aderen aan het vloeien, met als schokkende nieuwste partijen de volgende categorieën burgers. Die zogenaamd van mevrouw van der Hoeven (en ook al van haar voorgangers Brinkhorst en Wijn) gecompenseerd zouden gaan worden voor de negatieve effecten van invoering van dat &*%^$& tarief... NIET, dus!!!!!

Wie zijn er zeker de klos, als er geen zware cirkelzaag door dat capaciteitstarief gaat?

(1) Burgers in appartementencomplexen met liftinstallaties die slechts zeer kort een "piekje" hebben als de lift in beweging wordt gezet. Die gaan straks als ze pech hebben zelfs als "grootverbruikers" aangeslagen worden, zeker als de "aansluitwaarde" voor die lift boven de 3x 35 Ampère dreigt te gaan komen. Zo'n lift is meestal standaard in nieuwbouw aangelegd (vanaf 4 verdiepingen verplicht, heb je helemaal niks over te zeggen als bewoner!), zonder dat (nieuwe) bewoners van de nu rampzalige consequenties daarvan zijn ingelicht. In de woorden van Lauppe de Boer, voorzitter van de bewonersvereniging van een door 22 huishoudens bewoond appartementengebouw met lift die met 1.547 Euro (70,32 per huishouden) per jaar dreigt te worden geconfronteerd (3x 63 Ampère aansluiting...) terwijl er niks aan hun ongevraagde situatie is veranderd: "We gaan betalen voor niet geleverde diensten...". In Den Haag (Eneco Netbeheer, nu STEDIN) is het nog veel erger, want per huishouden in een klein appartement complexje met 8 huishoudens, mag er straks volgens het programma zelfs 104,12 Euro/jaar betaald gaan worden voor dat bespottelijke lift-gezever...

De werkelijk ver-bijs-te-ren-de, schuim op de lippen genererende reactie van mevrouw van der HO-even, mijn vetdruk:

"Ze wijst er wel op dat de effecten over het algemeen beperkt zijn: je moet de kosten natuurlijk wel nog delen door het aantal eigenaren van appartementen dat bij de Vereniging van Eigenaren is aangesloten.

Wanneer een zware aansluiting op het elektriciteitsnet noodzakelijk is, leidt dit ook tot meer piekverbruik aan elektriciteit en is het ook niet onredelijk dat daarvoor meer moet worden betaald. Feitelijk is in het verleden dan te weinig betaald."

Zo, dan weet u ook weer fijntjes wat u aan onze zoveelste marionet van Economische Zaken heeft, die hier weer haar beleidsambtenaren zit te souffleren die deze ongelofelijke CRAP voor haar op papier hebben gezet: U heeft volgens deze carnavaleske Minister jaaaaaaaren veel te WEINIG betaald, en dat wordt met de invoering van het capaciteitstarief nu dus blijkbaar "gerepareerd". U wordt niet "gestraft", u wordt volgens vdH nu blijkbaar voor jarenlang wangedrag "gecorrigeerd". How deep can you sink! Nota bene: dit belachelijke antwoord is uiteraard in het geheel niet van toepassing op de verdere pijnpunten 2 en 3 te verklaren, dus vdH kan daar sowieso al op afgerekend gaan worden...

De polderboy is nog steeds erg blij dat in zijn appartementencomplex op het laatste moment een lift is wegbezuinigd, zodat we dit onvoorstelbare gez**k niet (ook nog) hoeven meemaken...

(2) Ook mensen met stadswarmte aansluitingen zonder gasaansluiting lijken de pineut te gaan worden, zoals de 40.000 huishoudens in Almere, die geen gasaansluiting hebben en "dus" alles elektrisch moeten zien te behappen. Dat blijkt in het geval van Bram Joustra te gaan leiden tot een volslagen krankzinnige post transportkosten (uitsluitend elektra!) van maar liefst 700 Euro per jaar! Hij zou dan wel binnen de categorie "compensatie door verlichting van de aansluiting" te gaan vallen, maar hij moet dan sowieso 50 Euri gaan betalen, en bovendien alle noodzakelijke meerkosten dokken voor installatie werkzaamheden, voor iets waar hij nooit om heeft gevraagd. Joustra over de gevolgen van de te verwachten winst van zo'n 30 miljoen Euri voor de netbeheerders: "Moet de kleine consument daarvoor bloeien? Dach het niet!". Joustra heeft het grootste gelijk van de wereld, uiteraard. Stadswarmte klanten betalen zich reeds helemaal kapot aan volslagen fictieve vastrechten die ze nooit door bewust gedrag kunnen beïnvloeden. Daar ook nog eens 700 Euri per jaar aan bezopen "capaciteit georiënteerde" elektra "transport" (...) kosten overheen gesmeerd riekt wel heel erg naar vastrecht-fascisme, vindt u ook niet?

Ben ik nu "opeens" blij dat er in onze wijk naast die stadswarmte en elektra aansluiting ook nog een kookgas aansluiting ligt: bijna iedereen in onze wijk heeft de lichtste elektra aansluiting die je kunt hebben, en reeds 3 Ministers van Economische Zaken hebben met hun Heilige Hand op hun Hart beloofd, dat wij door alle nog komende Ministers van Financiën "gecompenseerd" zullen gaan worden voor het fascisten-vastrecht wat hun EnergieNed vrindjes onder leiding van kolenboeren matsende en vliegtuigterreur zaaiende Hans Alders (PvdA...) er bij ons door willen jassen...

(3) Mogelijk de wel zwaarst getroffenen: de mensen met bodemwarmte en warmtepompen. Die hebben een behoorlijke pompcapaciteit voor hun extreem duurzame (en dure!) installaties, en zwaardere zekering capaciteit, zoals Thorwald Brouwer, die met installateur Erwin Mateman vol trots, maar ook met heel veel pijn in zijn hart, zijn innovatieve warmtewinning systeem liet zien. Hij dreigt vet genaaid te gaan worden voor zijn duurzaamheids-offensief in het nieuwe Amsterdamse IJburg, in opdracht van van der Hoeven. Met zijn 3-fasen stroom nodig hebbende warmtepomp wordt hij zogenaamd i.p.v. de kleinverbruiker die hij in the real world daadwerkelijk is, volgens de absurde logica van de zieke breinen van EnergieNed/netbeheer, opeens een volslagen fictieve "grootverbruiker" (door hoge zekeringwaarde). En mag hij straks 500 Euro meer vastrecht per jaar gaan betalen voor zijn aansluiting waar hij geen moer aan kan veranderen omdat hij anders zijn warmtepomp naar de schroothoop mag gaan brengen... How deep can you sink, Mrs. vdH? Volgens mij is de Marianentrog nog te ondiep voor de idioten die deze waanzin hebben verzonnen en die via uw ministerie er door geramd willen krijgen!

Uitspraak van Steven Wayenberg van Vereniging Eigen Huis: "Dit kabinet praat vooral heel erg veel over energiebesparing, waar we allemaal aan mee moeten doen. Maar stimuleert dat vooralsnog helemaal niet. Sterker nog, mensen die dat wel doen worden extra bestraft!"

en:

"Administratieve lasten omlaag voor netbeheer? Dan moet de consument ook in die lastenvermindering meedelen"!

Het is niet voor niets dat Paulus Jansen van de SP in de uitzending zat, en hij beloofde dat hij alles in het werk zou stellen dat die kolder van het capaciteitstarief niet zou mogen doorgaan. In ieder geval niet voordat de Eerste Kamer op 23 januari a.s. extreem kritisch naar het gruwelijke pakket aan maatregelen heeft gekeken (en daarbij trouwens het recht heeft om de hele zooi ongeregeld te verwerpen). En niet alvorens alle probleemgevallen op decente wijze zullen worden gecompenseerd of, zoals Paulus stelt, middels een (gratis) energiebesparings advies aan een mogelijk lichtere aansluiting geholpen kunnen worden. Uiteraard zonder kosten voor de niet om deze waanzin vragende kleinverbruikers. Dit impliceert dat, als het aan de heer Jansen ligt, er beslist geen capaciteitstarief "per 1 januari 2009" zal mogen komen. Zie ook de slotopmerkingen van VEH aan onze zalige Minister van EZ. En bidt tot Amon Re dat de heer Jansen en VEH dat voor elkaar gaan krijgen, en nog veel meer, ter voorkoming van wederom bakken met ellende op energiegebied...

Paulus: "Ze zou beter moeten weten...", daarbij verwijzend naar Minister van der Hoeven... Kijken, dus, die uitzending, hij staat on-line! (Zie ook mijn nieuwste limerick...)

PS: er staat wel een gigantische blunder in die brief van VEH aan EZ. "De leverancier hoeft de verbruiksgegevens straks niet langer door te geven aan de netbeheerder". Dit geeft wel aan hoe diep triest het met de kennis van zaken is gesteld in Nederland, zelfs bij professionele organisaties. Niet de leverancier geeft verbruiksgegevens door naar de netbeheerder. Het is precies andersom. Bovendien gaat het daarbij ook nog eens vaak om slechts "geschatte" meterstanden, vaak met ronduit dramatische gevolgen, zoals uit talloze trieste berichten blijkt op TROS Radar forum, onderdeel Energiebedrijven...

http://www.trosradar.nl/index.php?id=uitzending&itemUid=1322 (introductie tot de uitzending met reactie van van der Hoeven op vragen van TROS Radar)

De (schokkende!) uitzending van Radar inmiddels beschikbaar, item "capaciteitstarief" is het eerste:
http://player.omroep.nl/?aflID=8448809

http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=66554 (forum onderdeel geopend n.a.v. deze uitzending)

Eerdere forumbijdragen over de nieuwste netbeheerders gruwel:
http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=66439 (capaciteitstarief, liftinstallaties, Besluit cap. tarief NMa)
http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=65692 (capaciteitstarief en Continuon/Liander)
http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=65664 (diverse zaken capaciteitstarief)

Capaciteitstarief pagina op het weblog van Paulus Jansen:
http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2008/11/28/appartementsbewoners-toch-de-klos-door-capaciteitstarief/

(Verkorte link naar) persbericht op de website van Vereniging Eigen Huis, en vlammende brief aan Minister van der Hoeven om invoering van het capaciteitstarief uit te stellen totdat de Eerste Kamer over het pakket heeft gestemd, en totdat alle problemen m.b.t. invoering uit de weg zijn geruimd (pluim voor VEH!):
http://tinyurl.com/6m6uuy


 
^
TOP

12 december 2008: Volkspaaierij met kerstkado'tje Belgische stroomklanten. Volgens De Standaard krijgt de Belgische elektra verbruiker maar liefst 30 euri kado van de overheid. Blijkbaar is het nogal een diepe crisis daar, en probeert Leterme het volk zo weer te paaien met een druppeltje op de gloeiende plaat. Wat is 30 euri nou tegenwoordig? Stel dat Balkenende zoiets in zijn hoofd zou halen in Nederland (hij is er toe in staat, en wie weet krijgt hij in dit zeer zeldzame geval zelfs de SP mee...). Wat is die 30 euri dan waard? Mijn variabele stroomprijs all-in is momenteel ongeveer 22 eurocent/kWh. 30 euri staat dan gelijk aan ongeveer 136 kilowattuur, uitsluitend variabele kosten. Dat is 3 tot 4 procent van het gemiddelde huishoudelijke jaargebruik, afhankelijk van welke bron je hanteert. Dat wekken mijn 12 archaïsche (doch nog steeds prima werkende) zonnepaneeltjes in een zomerse maand op. En dan hebben we het maar eventjes niet over allerlei krankzinnige vastrechten, omineuze capaciteitstarieven, dat soort nooit (meer) door verstandig gedrag te beïnvloeden financiële ongein...

Ach. Leuk. Het houdt "het volk" wellicht weer seffekes zoet. Met verstandig energiebeleid heeft het natuurlijk niets te maken. Meer iets met een "politieke geste" die geen hout snijdt in energie crisistijd...

Oh ja: de netbeheerders ("distributeurs") mogen de "operatie" uitvoeren van de Belgische overheid en krijgen daarvoor 135 miljoen Euri om uit te delen aan alle huishoudens bij de zuiderburen. Ik hoor al wat "MEP aansluitbijdrage teruggave" klokken beieren. U ook?

http://destandaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=H923U3TI


4 december 2008: Beter goed gejat dan slecht verzonnen. Een bekend, en in internet tijdperk veelvuldig gehanteerd principe. Polder PV schrijft liever zijn eigen prikkelende - soms zeer heftige (zie bericht hieronder) - stukjes. Maar soms vind je een pareltje, zoals op de hieronder gelinkte webpagina van Gaslicht.com over het capaciteitstarief. Met tale-telling reacties (daar verder lezen), waaronder dit juweel van D. Spaans, interpunctie en spelling door PPV licht aangepast:

Na de uitvinding van de precario is dit weer een nieuwe vondst van de Haagse parasieten. En dit heet dus een beleid te zijn om burgers energiebewust te maken. Het maakt straks dus geen moer uit wat je verbruik is, je betaalt gewoon de hoofdprijs. Kassa voor de grootverbruikers, de kleine man is weer de ***. Wat betreft de reactie van die meneer, die stelt dat dit oostblokpraktijken zijn: van het volk in oostbloklanden kunnen we wat dat betreft nog heel wat leren. Die hadden het hele zooitje gajes van het Binnenhof allang in de Hofvijver gedonderd...

Meneer Spaans: u heeft de Hoofdprijs gewonnen. Mail eens om een keer wat bij te komen praten op het hoofdkantoor van de firma Polder PV, onder het genot van een op zonnestroom gebakken appelpunt...

http://tinyurl.com/5dahtd (verkorte link naar de capaciteitstarief pagina van Gaslicht.com)


3 december 2008: De Capaciteits-Leugen Regeert. Als u Polder PV een beetje heeft bijgehouden, weet u dat er "nogal" wat mis is op het gebied van energie in ons land, en dan vooral op het gebied van duurzaamheid, op welk vlak Nederland inmiddels een inktzwarte reputatie heeft gekregen (die nog dagelijks zwarter wordt, met dank aan Bak-Ellende numero xxx). Die zaken variëren van "een ietwat andere interpretatie van de werkelijkheid", kleine misstanden, flinke bloopers, grijze groenwascampagnes, tot bedenkelijker zaken als foute nota's, foutief "gecorrigeerde" nota's, ranzige colportage, totaal afwezige politieke bereidheid om iets te doen aan de fascistoïde, in leugens handelende energiepiraten in ons land, tot steeds erger wordende belazerij over tarieven en waar die tarieven dan wel toe zouden (moeten) "dienen".

Tot die laatste categorie hoort de zogenaamde "motivatie" om dat door burgers nooit gevraagde, aan hen nooit voorgelegde, door de Consumentenbond (helaas in een veel te laat stadium van het proces) fel bestreden, en dus nooit "publiekelijk beoordeelde" of "te beoordelen" capaciteitstarief. Wat nu via een ultieme zoveelste Staatsgreep (wijzigingsvoorstel TarievenCode, met, ik verzeker u, de meest verbijsterende implicaties bij implementatie!) er door geramd dreigt te gaan worden. En wel per 1 januari aanstaande, dat is nog slechts 29 nachtjes slapen. Zodat u straks een van de smerigste "kerstcadeau's" onder uw Weihnachtsbaum aan zult treffen die u zich in uw ergste nachtmerries niet had kunnen voorstellen (logisch vervolg van de Meetdienst Terreur die diezelfde NMa stiekem over de miljoenen enkel tarief klanten heeft uit doen storten, vlak voor Kerst van het vorige jaar) ...

Ik had al bijna schuimbekkend van woede in een eerder stadium enkele schandalige uitspraken van het Ministerie van EZ in enkele karakteristieke, het Olie-Domme Parlement zand in de ogen strooiende documenten zien doen, maar als je de nodige heftige kamerbrieven hebt gelezen en hebt geprobeerd om sommige TK leden op de mogelijke negatieve implicaties daarvan te wijzen, en je hoort steeds maar niks, zinkt de moed bij een volgende poging je al snel in de schoenen.

En nu zag ik op collega Floris zijn site (bericht 2 december) een antwoord van ConsuWijzer op zijn volkomen terechte kritiek op dat nu al beruchte capaciteitstarief. Een antwoord wat er niet om loog, en wat door een wel vaker in nietszeggende reacties gesignaleerde Meester In De Rechten van die "Consumenten Autoriteit" werd gegeven. Het bloed spoot weer eens door de aderen bij het lezen van dat verbijsterende antwoord. En het leek als twee druppels water op de ranzige "strekking" van enkele stukken op de site van diezelfde consumenten (??? beschermende ???) organisatie...

^^^
Verbijsterende leugens op de officiële website van ConsuWijzer over de invoering van het extreem bedreigende "capaciteitstarief" (zowel voor gas als elektra, maar de impact voor elektriciteit zal mo-nu-men-taal zijn!).

Er staat nog veel meer krankjoreme bull-s**t op de hieronder gelinkte "vragen en antwoorden" pagina over transportkosten en de "legitimering" van het capaciteitstarief volgens de blijkbaar minimaal 10.000 kWh en 5.000 kuub gas per jaar verbruikende juristen van ConsuWijzer. Die zich blijkbaar nooit hebben kunnen verplaatsen in de situatie van burgers die hun verbruik door zeer bewust, Maatschappelijk de Hemel in te Prijzen gedrag, en door aanschaf van zonnestroom panelen en/of een zonneboiler (combi) tot het absolute minimum hebben teruggebracht. En die nu supervet genaaid dreigen te gaan worden met monumentale nieuwe vastrecht kosten die hun jarenlange inspanningen om hun energienota door eigen gedrag te minimaliseren in één juridische pennenstreek ongedaan dreigen te gaan maken. Hoe DIEP kun je nog zinken in dit verbijsterende land?

De gedachtenwereld die deze compleet wereldvreemde, blijkbaar duurzame ontwikkeling en lage energieverbruiken hatende Advocaten Van De Duivel eigen is, is echt te ziek voor woorden: [start citaat] "Zonder capaciteitstarief betekent dit dat een afnemer met een relatief hoog verbruik meebetaalt in de kosten van een afnemer met een relatief laag verbruik. Dit is onwenselijk vanuit kostenperspectief." [einde citaat ConsuWijzer]

HOEZO, geachte mevrouw Mr. Bijlenga, "veroorzaak ik onwenselijke kosten" bij elektra zuipers (uw hooggeschatte collegae van EZ, wellicht, met "Atoomstroom abonnement" lucratief voor huishoudens met "hogere verbruiken")??? Omdat IK peperdure zonnestroom panelen heb gekocht en omdat IK me de wereld om me heen aantrek, en omdat IK er daartoe voor heb gezorgd dat IK op eigen houtje, en zonder een seconde grenzeloze bemoeizucht van fossiele politici of ambtenaren een minimaal restverbruik van een hondertal kilowattuur heb gerealiseerd? En slechts 30 kuub kookgas per jaar verbruik, en ondanks het zelfverkozen marginale gebonden stadswarmte verbruik van 8-10 GJ per jaar, me reeds helemaal KAPOT betaal aan die driehonderdveertien-euro-en-veertig-cent VASTRECHT per jaar, alleen al aan die stadswarmte aansluiting waar ik nooit van af kan komen??? Ik betaal al helemaal niks anders dan al die krankzinnige, super hypothetische, door uw hooggeleerde collega's verzonnen absurde vastrechten. En daar moet dan blijkbaar nog effe flink wat bij, omdat de klimaatverwoestende energiezuipers in dit absurde land zogenaamd "last van mijn duurzame gedrag" zouden krijgen, en daar voor zouden moeten "betalen"??? Bedoelt u wellicht zoiets?????

  • Alsof je aan een fietser oplegt om wegenbelasting te gaan betalen om de wegdek slopende vrachtwagen terreur te gaan zitten compenseren.

  • Alsof je aan iemand die zijn eigen broodzakken meeneemt naar de natuurvoedingswinkel een heffing oplegt om de plastic verslindende supermarkt toerist zijn oliezuiperij verder te gaan zitten bevorderen.

  • Alsof je een wandelaar een toegangs-fee laat betalen voor het microscopische schaambosje in een onleefbare Nederlandse witte schimmel wijk om er een sneeuwkanon voor de ten dode opgeschreven piste op 3.000 meter hoogte in de Ötztaler Alpen van te laten plaatsen voor die zielige skilustigen-met-gegarandeerde-vliegreis-terug-verzekering-bij-ongevallen.

  • Alsof je aan iemand die bewust met de trein naar de Alpen gaat voor een wandelvakantie (en zich daar helemaal KAPOT aan betaalt) een kilometerbelasting oplegt om de zieke geesten die anno klimaatcrisisjaar 2008 het nog steeds in hun hoofd halen om een weekendje te gaan shoppen in London met een cheap flyer vlucht met gereduceerde milieuheffing "omdat de olieprijs momenteel zo lekker laag is" te gaan betalen...

Mevrouw Bijlenga: gaat u alstublieft nu onmiddelijk een kilometer of honderd blokkie om fietsen. U kletst niet alleen uit uw nek: U verkracht als hoofd van een zogenaamde "consumenten beschermende instantie" het begrip "de vervuiler betaalt" en, impliciet "de zuinige verbruiker dient de dans te ontspringen" door de bewust levende burger in het openbaar op het schandblok te binden en die door een stel hitsige pubers met rotte tomaten te laten bekogelen en met bijtend salpeterzuur te besprenkelen!

"... en daarom wordt deze oneerlijkheid nu weggenomen."

... kreeg Floris van deze hooggeleerde vrouwe te horen. Mevrouw Bijlenga: hier passen beslist geen hoogdravende, lege, doch "nette" woorden. Hier past slechts schuim op de lippen bij al die diep beledigde duurzaam levende burgers die door u op schandalige wijze belachelijk worden gemaakt!

En die krankzinnige gasten in Den Haag zich maar afvragen hoe het toch komt dat er zo weinig "vertrouwen" is in de politiek die het tot dit soort absurde energie rekening excessen laat komen in klimaat-, olie-, grondstoffen-, en economische crisis tijd!

Ik laat het hier even bij, de rest van die ho-pe-lo-ze BULL-S**T op die pagina moet u zelf maar eens met bloedend hart gaan lezen. Je wordt er echt helemaal onpasselijk van.

Stelletje *****

http://www.consuwijzer.nl/Ik_wil_advies_over/Energie/Tarieven/Transport/Veelgestelde_vragen (ten hemel schreiende serie "antwoorden" op verzonnen vragen, echt zwaar schokkende, leugenachtige materie om mensen met lage verbruiken aan extra nonsens kosten te "helpen"... Revolution Is Nigh!)

http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2008/11/28/appartementsbewoners-toch-de-klos-door-capaciteitstarief/ (En dit is nog maar het topje van de ijsberg aan "onverwachte" gevolgen die een spoor van financiële verwoesting zal gaan trekken door het fossiele poldermoeras. Uiteraard met name bij de zwakste partijen...)


2 december 2008: Wipkippende olieprijs. Olie onder de "magische" (???) 50 dollar a barrel grens. Het lijkt wel het "duurzame" energiebeleid van een kabinet van een compleet onbetekend landje, zo zit die olieprijs te wipkippen en te knipperlichten. Zoek de verschillen:

14 juli 2008
2 december 2008

Hoe dynamisch kan een mensenleven zijn, en hoe dramatisch veel is er in slechts 141 dagen (ongeveer een half procent van de levensduur van een 80-jarig mens...) veranderd op dit superwaanzinnige aardklootje. Wees "gerust", die grafiek gaat echt wel weer omhoog. The sky is immers the limit...

http://oil-price.net


2 december 2008: Waarom het ernstig fout blijft gaan in NL. Weer eventjes ruw zakjapanneren. Gewoon, om u een idee te geven waarom Nederland weg blijft zakken in het fossiele moeras, en waarom de politiek elke dag weer de meest afgrijselijke hypocriete milieukolder over ons af blijft roepen (voor 60 miljoen euri belastinggeld door een Milieu Ministerie fossiel opgewekte CO2 in de poldergrond laten proppen, to name but one) terwijl ze gewoon dit land naar de *** laten helpen door op geld beluste cowboys.

Globale uitgaven gas/elektra variabel

De gemiddelde "all-in" gasprijs (standaard contracten, meeste huishoudens die nog steeds bij de grote holding-leveranciers zitten) bedraagt momenteel zo'n 67 eurocent per kuub*. De gemiddelde "all-in" elektraprijs (idem) ligt rond de 22 eurocent per kWh (hier voorbeeld Greenchoice, tel bij die prijs van 22,16 cent een halve eurocent op [22,66 €ct/kWh] voor standaard levering prijs enkel tarief NUON Energie). Er zijn 7 miljoen huishoudens in Nederland. Die verbruiken gemiddeld genomen, en dan ga ik nu even weer uit van de keiharde "praktijkdata" (met eliminatie van de extreme hoge en lage verbruiken) van de brancheorganisatie EnergieNed (stadswarmte tarief advies voor 2008) 1.330 kuub gas/jaar en ruim 4.100 kWh/jaar (NB: vergelijk met de 1.652 kuub resp. 3.402 kWh voor 2006 op Energie in NL site). Zeer opvallend daarbij is, en tot nu toe door vrijwel niemand als "merkwaardig" bevonden, dat al jaren lang het totale elektraverbruik in woningen met naast de elektra aansluiting slechts een gas aansluiting (met CV ketel die elektra verbruikt) vrijwel identiek is aan het totale verbruik in woningen met uitsluitend stadswarmte (waar elektrisch gekookt moet worden, en waar nogal wat wilde verhalen over rond gaan wat [niet gemeten!] specifiek meerverbruik betreft). Het verschil was wederom voor het rapport 2008 minimaal, 4.136 (gaswoning) resp. 4.117 kWh (SV woning zonder gas aansluiting). Al jaren lang zingt het getal "gemiddeld 3.500 kWh/huishouden" rond in het wereldje (of zelfs nog lagere "gemiddelde" verbruiken). Ik heb al die jaren nog geen politicus gehoord die daarover eens wat leuke vragen is gaan stellen, ook Warmtewet indieners ten Hoopen (CDA) en Samsom (PvdA) niet...

Rekenend met genoemde "gemiddelde tarieven", de "gemiddelde verbruiken" vlg. EnergieNed, en bij aftrekking van grofweg een kwart miljoen "stadswarmte huishoudens" van de gas-populatie (het overgrote merendeel zonder gas aansluiting, de Leidse Stevenshof is hierop een nogal uit de boot vallende uitzondering met de separate kookgas aansluiting), kom je op jaarlijkse uitgaven alleen al voor die 7 miljoen huishoudens van:

6.750.000 x 1.330 x 0,67 = € 6,01 miljard aan gas

7.000.000 x 4.100 x 0,22 = € 6,31 miljard aan elektra

Dit is natuurlijk erg kort door de bocht, want bij de "gas" huishoudens moeten ook diegenen er van af worden getrokken die hun gasaansluiting officieel hebben laten weghalen en die, als alles correct is verlopen, niets meer aan gas betalen. Mijn inschatting is dat dat er erg weinig zullen zijn, zoveel wijken met warmtepomp systemen zijn er beslist niet gebouwd, en volgens het laatste CBS rapport "Duurzame Energie 2007" waren er in 2003 791.000 houtkachels bij particulieren. Recentere gegevens zijn echter niet voorhanden bij onze Super Statistici, en dus wordt het aandeel op die waarde voor 2003 gehouden... Onbekend is of al die huishoudens (nog) een gas aansluiting hebben, en zo ja, hoe intensief die dan gebruikt wordt.

Het gaat hier even om de globale "picture". Ook SV klanten betalen goud geld voor hun kunstmatig aan de fossiele gas (en dus olie) prijs gekoppelde warmte ("GigaJoule" geheten in het wereldje), meestal een afvalproduct van extreem inefficiënte fossiele verbranding wat vroeger "gratis" werd gedumpt in de plomp of in de lucht. Uit bovenstaande natte-vinger berekening blijkt in ieder geval al een grove kostenpost voor alle 7 miljoen huishoudens (excl. SV) van dik 12 miljard Euri. Alleen al aan de variabele, door iedereen "beïnvloedbare" (lees: door verstandig gedrag omlaag te brengen!) kosten voor gas en elektra.

Dozenschuivers

Geen wonder dat er de nodige meer of minder "frisse" leveranciers (dozenschuivers) bij gekomen zijn op de piratenmarkt die onze energiemarkt is geworden. Die willen best wel wat mee profiteren bij de meestal van dit soort getallen niks wetende huishoudens, en die vooral zullen stimuleren om die lucratieve verbruiken zo weinig mogelijk te laten verminderen door energiebesparing. En dan ook nog eens vet extra afromen met fascistoïde "vastrechten levering". Zoals die ranzige 6,99 euri per product per maand bij NLEnergie..., of de 5,95/maand bij het nieuwste "licht" genaamd Atoomstroom die ook nog eens 35,70 euri voor "aanmaak contract" rekent, etc., etc. Of: dikke boetes incasseren als mensen dom als ze waren een telefonische contract door de strot hebben laten duwen, uit arren moede weer snel terug vluchten naar de "veilige haven" van de standaard leverancier bij die gezellige holding. KASSA! Met energiebesparing heeft dit alles natuurlijk helemaal niets van doen, met het creëeren van zoveel mogelijk chaos, prijsverwarring, en liberaliseringsterreur alles. De duizenden deelnemers aan TROS Radar Forum onderdeel Energiebedrijven en diverse andere sites met de meest vreselijke ellende over het "functioneren" van onze nonsens energie"markt" berichten u er al jaren dagelijks over...

Dubieuze extra rol van de Staat

Op gas zit momenteel 18,49 eurocent/kuub energiebelasting incl. BTW, op elektra 8,95 eurocent/kWh. Elke kuub gas die u verbruikt als u 's nachts 8 uur lang in bed ligt omdat u de volgende ochtend direct zogenaamd "komfortabel" wil ontbijten, elke kWh die u opsoupeert aan zinloos sluipverbruik van de vele apparaatjes en randapparatuur trafo's, leidt tot heftige inkomsten voor de Staat die daarvoor niets hoeft te doen. Gaat helemaal vanzelf, en de leveranciers mogen dat voor haar "incasseren" en "afdragen" (bidt tot Amon Re dat hier niets aan strijkstokken blijft hangen, gezien de recent door NRC Handelsblad ontdekte zwijnerij met de groene energie belasting...).

De huichelachtige, de mond vol "milieu" en "besparing" hebbende Staat, vangt voor deze "heftige" energiebelasting heffingen jaarlijks grof gerekend:

6.750.000 x 1.330 x 0,1849 = € 1,66 miljard aan gas

7.000.000 x 4.100 x 0,0895 = € 2,57 miljard aan elektra

... en vindt dat natuurlijk heel erg prettig, met name in financiële crisis tijd, al zullen ze dat nooit zo durven zeggen ...

Ook SV klanten betalen heftige energiebelasting (berekening in tarief voorstel rapport EnergieNed), alleen hoeven de leveranciers van (gedwongen, niet verkiesbare) stadswarmte die energiebelasting niet af te dragen aan de Staat "om projecten rendabel te maken" (of zoiets....).

Alleen al aan de variabele kosten van elektra en gas bij de arme huishoudens schuift de Staat zonder daar ook maar voor uit de stoel te hoeven komen zomaar eventjes (zeer ruw gerekend) 4,23 miljard Euri naar binnen, en laat dat "in de algemene middelen" verdwijnen, zonder duurzaam oogmerk. Nota bene: de pot voor de "voor particulieren bedoelde" SDE subsidie zonnestroom is voor 2008 na heel veel parlementair gesteggel erover gemaximeerd op een ultralullige 83 miljoen, er mag geen rooie rotcent bij, en de vraag is of die pot überhaupt door de 9.000 aanvragen "geconsumeerd" zal gaan worden gezien het vele aantal afhakers. En dus kan er makkelijk uit die vage pot "algemene middelen", wanneer de extreem volatiele politieke realiteit eenmaal weer eens een "leuk plannetje" heeft bedacht, er best wel 60 miljoen (71% van het SDE bedrag voor zonnestroom in 2008) in de ondersteuning en facilitering van een van de smerigste sectoren uit de energiebusiness, de kolenboys gestoken worden. Die al schatrijk worden aan hun aan de olieprijzen gekoppelde zwarte, externe kosten op onze samenleving afwentelende business, en die in het verleden ook al gratis emissierechten toebedeeld hebben gekregen door grotendeels dezelfde politici, en die ook nog eens onverdiende "windfall-profits" in hun zak mochten houden.

Anders gezegd: zelfs als al die 9.000 aanvragen bij SenterNovem daadwerkelijk tot aangekochte zonnestroom installaties zullen leiden. Wat wordt er dan globaal aan geld uitgegeven door die progressieve burgers (deels aan compleet onbekende, merkloze door energieholdings uit China overgevaren, non-innovatieve modules)? 18 MWp was er aangevraagd. Tegenwoordig moet je inclusief de hele installatie en meter (ellende) rimram, CertiQ kosten ongein (die dus feitelijk allemaal NIET in "elektra opwek" gaan zitten!!!) onder de SDE zeker rekenen op 5 en een halve Euro per Wp ("geïnstalleerd"), en dan mag je echt van geluk spreken (NUON zit met hun "aanbieding" vet hoger, met wel 6 en een halve Euro/Wp incl. installatie). Dat betekent bj 18 MWp een geïnvesteerd bedrag van 99 miljoen Euri (bij € 6,5/Wp: 117 miljoen). Inkomsten voor de Staat van energiebelasting op elektra geschat op 2,57 miljard Euri ("jaarbasis 2008", niveau per 1 juli). Verhouding: 26 staat tot 1 (resp. 22:1). Lijkt me anno klimaatcrisis tijd een extreem ongezonde, bepaald geen hartstochtelijk decentrale opwekking bij de onderdanen stimulerende verhouding...

2009

Volgend jaar gaan er ook nog eens een vette verhoging van de leveringsprijzen voor elektra en voor gas bijkomen bij de grote holdings (en moeten we afwachten wat halverwege het jaar gaat gebeuren op basis van de nu - tijdelijk - dik onderuit gegleden olieprijzen), gaat als het verdomde capaciteitstarief voor elektra er per 1 januari door geramd gaat worden door EnergieNed, de energiebelasting met zo'n 3 en een halve cent/kWh extra omhoog (afhankelijk van netgebied!), verdwijnen de variabele transportkosten voor elektra, zou het Ministerie van Financiën alle door consumenten ongevraagde ellende zonder wettelijke dekking moeten gaan "compenseren" met een absurde verhoging van de zogenaamde "heffingskorting" die iedereen zou moeten terugkrijgen (is nu al 236,81 Euri/jaar incl. BTW), en snapt straks niemand nog meer iets van zijn nota. Zeker niet als al die ongein ook nog eens zo onzichtbaar mogelijk gemaakt gaat worden op de "heldere" nota die ons door de sector is beloofd (lees: zo min mogelijk getalletjes laten zien, dan kun je namelijk maximaal al te "politiek gevoelige" tariefswijzigingen verbergen). Met mijn groenste leverancier heb ik nu een leuk akkefietje, waarbij er gesjoemeld wordt met tarieven om een door mij ontdekte megablunder te verbloemen. Wel uiteindelijk (na het door mij overhandigen van een extreem gedetailleerd spreadsheet) een klein beetje in mijn voordeel, maar gesjoemel blijft het, en dat is anno 2008 compleet onacceptabel...

Filistijnen over u

Vandaar dat dit land naar de filistijnen blijft gaan en de mondiale duurzame energie revolutie aan ons land voorbij gaat. Tenzij het volk nu eindelijk eens wakker wordt, en er een radicaal, fundamenteel andere energiepolitiek gevoerd gaat worden. Daarvoor moeten diverse archaïsche, veel te nauw met de fossiele lobby gelieerde instellingen als EZ en VROM, volledig worden verbouwd en moet er een massaal en breed gedragen volksbeweging komen, anders gebeurt er he-le-maal NIKS. Vooral op het personele vlak op genoemde verkalkte en verkokerde ministeries moet er gigantisch worden ingegrepen. Als dat niet gebeurt, wordt het echt niets (kijk naar de reeks verbijsterende gebeurtenissen van de afgelopen, schokkende jaren). Liever nog: opdoeken die ministeries, en een Ministerie voor Duurzame Ontwikkeling in het leven geroepen met verse jonge mensen die uitsluitend daarvoor gaan en die zich niets gelegen laten liggen aan de fossiel/atomaire lobby die Nederlandse huishoudens aan steeds duurder wordende fossielen en decentrale opwekking het land uit concurrerende nukes wil blijven binden en die ons land bewust de afgrond in helpt.

Dit alles duidt op uitermate onfrisse praktijken die voortvloeien uit het verwoestende "anti-duurzaam" beleid van de Nederlandse Staat en de nauw met haar gelieerde, vet meeprofiterende klassieke energiesector. Met name de impliciete oorlogsverklaring van EnergieNed en de Staat aan de bewust levende burgers met zelfverkozen lage energie verbruiken door het door de strot te duwen capaciteitstarief (en "slimme meter" etc.) is volkomen onverteerbaar. Deze oorlog is niet door ons begonnen, maar is in Arnhem en in Den Haag gestart, waar burgers diep worden geminacht...


*Berekening gasprijs NUON Energie per 1 juli 2008 voor regio Zuid-Holland/Leiden, minder dan 5.000 m3/jaar (bedragen in Euro per "normaal kubieke meter", dus gecorrigeerd voor calorische waarde bij levering aan de kleinverbruiker):

G1 tarief 0,3890 zonder regiotoeslag ex BTW (NUON Energie vermeldt incl. BTW tarief van 0,4629)
regiotoeslag (RT) Z.H. 0,0051 ex BTW
"volume transport" Liander (ex Continuon**) 0,01115 ex BTW
energiebelasting EB 0,1554 ex BTW

subtotaal levering + RT + transport + EB = 0,56065 ex BTW
BTW 19% = 0,1065

totaal incl. BTW = € 0,6671 (afgerond 67 eurocent/m3)

Bij Greenchoice krijg je als klant een halve eurocent per kuub korting (incl. BTW), en betaal je dus in de tweede jaarhelft van 2008 in het leveringsgebied van netbeheerder Liander (door Greenchoice wordt NUON Energie dan "de regioleverancier" genoemd, wat in een "potentieel geliberaliseerde" markt natuurlijk een misleidende uitspraak is) 66,21 eurocent/m3.

Als NUON Energie per 1 januari 2008 10 procent op de gasprijs gaat gooien, zoals gesuggereerd in pers uitlatingen, wordt G1 tarief ex BTW (en zonder RT) 0,4279/m3. Mogelijk vervalt het volume transport (ook volledige capaciteit voor gas, dus er is op het gebied van de transportkosten straks helemaal niets meer door de kleinverbruiker in zijn/haar voordeel te beïnvloeden). Energiebelasting is ook nog niet duidelijk... Ergo: pas begin januari zullen we waarschijnlijk de totale kuub prijs te weten kunnen komen, als we tenminste niet nog meer zand in onze ogen gestrooid gaan krijgen door de fossiele megalobby in ons land. Met besparing en/of "efficiëntie" bij de kleinverbruiker heeft dit alles in ieder geval in het geheel niets te maken, met besparing bij de netbeheerders en vette inkomsten voor de er mee onder een warm dekentje liggende Staat heeft het alles te maken...

**tariefbladen op websites van zowel Continuon (oud) als Liander (per november 2008)


28 november 2008: Ook België aan de Klimaatwet. Althans, dat is natuurlijk de bedoeling van de organisatoren van Friends of the Earth. Met een sjiek filmpje en achtergrond info. De Nederlandstalige variant vindt u hier onder gelinkt. Bent u Belg, bent u fier op uw schone land, vindt u dat het eeuwige geouwehoer (dat zeggen we bij de noorderburen als we het water tot aan onze lippen hebben staan) over de taalbarrières, de federale jungle, en nog zo wat voor de gemiddelde Nederlander compleet ondoorgrondelijke kwesties, eindelijk maar eens tot het verleden moeten gaan behoren? En dat u nu wil dat er in uw mooie land eindelijk eens gekeken wordt, en gehandeld naar wezenlijke zaken? Zoals een schoon milieu, een gezond klimaat, democratisering van de energievoorziening middels decentrale opwekking, en dat soort zeer relevante kwesties? Voor u, uw familie, vrienden, en uw nageslacht?

Dan nu naar:

http://www.thebigask.be/nl/


 
^
TOP

28 november 2008: Windkaart Nederland! Een leuke Sinterklaas verrassing bij het laatste nummer van dit jaar van het zeer goed leesbare energie tijdschrift Energie+ van Aeneas: een kaart van Nederland waarop alle windturbines en windparken staan aangegeven! Dit is voor een aanzienlijk deel het levenswerk van Jaap Langenbach van Wind Service Holland, die dan ook als bron wordt genoemd, en waarvoor hij een hele dikke veer in zijn derrière mag steken. Dick en dwarsch verdiend!!! Jaap heeft al jaren een Google Earth database met alle windturbines van Nederland, dus dat was een inkoppertje voor de sponsors... De kaart is namelijk gesponsord door de grootste windturbine leverancier ter wereld (mag u zelf nakijken), 2 Nederlandse energiebedrijven met een leuk windparkje op zee, en een grote kernenergie knaap die ook leuke dingen met windturbines doet (en af en toe wat zonnepaneeltjes op buitenlandse voetbalstadions e.d. neer laat leggen).

Er is een heftige concentratie van stippen in de kuststrook in Noord Nederland, Friesland en, natuurlijk, in nationaal kampioen Flevoland. De rest van het land is diep en diep triest erg leeg, maar het waait hier meer dan genoeg. Wanneer gaat die harte Arbeit "windturbines bouwen" nou eindelijk eens beginnen? Want daar draait het om, beste mensen, dus stop uw nimby gevoelens maar snel in de vuilnisbak, want over die hoogspanningsmasten overal heeft u het ook nooit, maar u gebruikt ze dagelijks...

 

Foto hierboven rechts: een van de vier fraaie 3 megawatters van het Deense Vestas (een aanzienlijk deel van de NL turbines komen daar vandaan of uit andere buitenlanden...) met kromgetrokken glasfiber wieken in harde wind (3 augustus 2008), bij "Spookverlaat" westelijk van Alphen a/d Rijn. Spooky? Helemaal niet! Prachtig om te zien, en vele kilowattuurtjes superschone stroom worden hier gegenereerd uit echte Hollandsche, gratis wind!.

Verder is het nummer zelf van een zeer toepasselijke, sombere en donkere toon doortrokken, want met de verwachte progressie van deze "meest economische" van de duurzame elektra genererende alternatieven (windstroom) gaat het, behalve het laatste jaar, hartstikke slecht in Nederland. Daarvoor moet er revolutie komen in Den Haag, en die revolutie moet afgedwongen worden. Want zelf kunnen ze beslist niet in dat soort termen denken, gezien de deplorabele, dik onder bureaucraten ongein en ambtenaren taaislijm zittende "staat" van het energiebeleid van Balkenende numero IV. Wie gaat de kar trekken? Hij/zij zal een roestvrij stalen ruggengraat dienen te bezitten, een betonnen plaat voor de hersens van voldoende dikte, het geduld van een slak die aan de Nijmeegse Vierdaagse begint, en het incasseringsvermogen van een beroepsbokser.


Uitgevouwen exemplaar van de "Windkaart" van Nederland, bijlage bij het laatste nummer van Energie+ voor dit jaar (linksonder).
>>>

<<<
Klein stukje van de "windkaart", N. deel van mijn bloedeigen en oh zo lege, stinkend rijke provincie Zuid-Holland. Bovenin het beeld een cluster in het havengebied van Amsterdam, verder gruwelijk leeg in ons polderrijke (en hartstikke artificiële) hollandsche land.

Rood omlijnde pijl: lokatie van Don Quichote Polder PV met 1,236 kWp (0,0012 MW...) aan zonnestroom fraais (ZW Leiden). Blauw omlijnde pijl: locatie van de "Polderjongen" [nr. 517 op de kaart], een 225 kW Micon turbine van windcoöperatie Meerwind, net in provincie Noord-Holland (gemeente Nieuw-Vennep) langs de beruchte A4. De webmaster van Polder PV gebruikte al jaren dezelfde naam als anoniem op diverse webfora e.d., voordat hij er achter kwam dat daar een windturbine met die naam stond (PPV is een automijder, en komt dus zelden in de buurt van die rampzalige snelweg ter plekke).

Direct westelijk van Alphen a/d Rijn ziet u een grote stip [nr. 584], een redelijk nieuw (mei 2007) miniparkje van 4 fraaie Vestas 3-megawatters (totaal 12.000 kW) langs de N11, "Spookverlaat" geheten (zie ook eerste foto). Meer naar links, langs de A4, de twee dikke Enercon's van elk 2 MW bij Zoeterwoude (juli 2005, nr. 614 op de kaart). Verder is het behoorlijk leeg in onze provincie, op de niet getoonde Maasvlakte/Europoort na. Shame on us!

© Energie+, Aeneas

Energie+: prima initiatief! Nu nog de ietwat lastiger klus om alle Nederlandse zonnestroom projectjes (zeer grove schatting: dikke dertigduizend...) op een kaart te krijgen. Polder PV geeft graag hulp, maar kent slechts een fractie...

http://www.energieplus.nl


28 november 2008: How deep can you sink? Diep. Hééél erg diep. De Marianentrog is er niks bij. VROM gaat 60 miljoen Euri uitgeven om de CO2 rotzooi van hun fossielen in de fik stekende vrindjes van wat interessante kolenstook faciliterende projectjes te gaan voorzien en om leuk te experimenteren met kooldioxide "af te vangen" en "op te slaan". Wel, natuurlijk, met volledige "inspraakprocedure", MER enzovoorts, om de arme burgermansjes in Nederland zogenaamd te paaien. Maar, hoezo, is dat opeens zogenaamd een "bikkelharde voorwaarde"??? Dat is met alle grootindustriële waanzin projecten al een absolute in Wet voorgeschreven "must", dus waar zit mevrouw Cramer nu eigenlijk "goede kolensier" mee te maken? Wat mij betreft zijn die zogenaamde "harde randvoorwaarden" de zoveelste ranzige bureaucratenkolder om de aandacht van de superhete aardappel af te leiden: dat die kooldioxide afvang gewoon de meest rabiate en peperdure kolder is die je maar voor kunt stellen!

Die projecten gaan natuurlijk gegarandeerd door, ondanks die zogenaamde "bikkelharde randvoorwaarden"... U weet wel, de nieuwste leugen "voorzieningszekerheid". Wat ze er niet bij vertellen is dat de fossiele vrindjes van Shell en de groot-energie stokers een deel van die gore kolenstroom straks lucratief gaan zitten exporteren Nederland uit, omdat we binnen no-time aan overcapaciteit zullen komen te zitten. Zeker als dat andere nucleaire (ex-Shell) vrindje, uit Walcheren, zijn zin krijgt en straks een stickertje Borssele V mag komen plakken op het nieuwste radioactieve speeltje in zijn woonstee...

De Nederlandse Staat doet niet eens meer moeite om hun zwaar hypocriete en huichelachtige fossiel-minnende gezicht te verbergen. Ze zetten het gewoon trots op de website van het ministerie wat ooit was opgericht om ons aller leefomgeving, ook wel "milieu" genoemd, te beschermen...

60 miljoen Euri is met die ook al niet zo frisse SDE regeling volgens "2008 normen" 60.000.000/0,33 = 182 miljoen kilowattuur op een bruto productiemeter gemeten hoeveelheid zonnestroom subsidiëren. Gelijk aan de productie (bij 850 kWh/kWp.jaar) van 214 Megawattpiek aan zonnepanelen in een jaar tijd. Twaalf maal zoveel aan nominale capaciteit als het aantal aanvragen (18 MWp) wat bij SenterNovem is binnengekomen dit jaar, en waarvan nog compleet onduidelijk is hoeveel daarvan daadwerkelijk is toegekend, laat staan wat daar daadwerkelijk van gerealiseerd gaat worden...

Je gaat je echt afvragen wat mevrouw Cramer, die directeur is geweest van Milieudefensie, intern allemaal door haar hersenpan voelt razen als ze dat soort klinkklare fossiele WAANZIN uit haar mond moet laten vallen van haar confessionele opdrachtgevers, de CDA voormannen Lubbers, Verhagen en van Geel. Mevrouw Cramer, doe u zelf s.v.p. een plezier en vergal niet de rest van uw leven door deze crap u te laten nadragen. Treedt s.v.p. af uit dit ramp kabinet! Deze Regering is (alweer) om te kokhalzen!

http://www.vrom.nl//pagina.html?id=38051


27 november 2008: BREAKING NEWS! SenterNovem telt terrasverwarmers... Man, man, man. Hebben de SN ambtenaren niets beters te doen dan zich druk te maken "...over de vergunning die eventueel nodig zijn, of over montagetechnieken" van die fascistoïde klimaatverwoestende, kostbaar Nederlands gas of windstroom zuipende buitenkachels die al lang verboden hadden moeten worden? Kunnen die ambtenaren zich s.v.p. niet beter even druk maken over de gifangels in de SDE regeling voor die duizenden arme slachtoffers die zich door rijstebrijbergen aan uitvoeringssh*t heen moeten worstelen met een paar niet-innovatieve, "te subsidiëren" zonnepaneeltjes op het dak?

Dan kunnen de Tweede Kamerleden namelijk zelf prima het werk doen wat SN zich had voorgenomen. Geachte parlementariërs: neemt u s.v.p. tijdens de middagpauze de oostelijke uitgang van de Tweede Kamer op het Plein, doet u alstublieft meteen een rondje rondom langs alle café's, en vergeet daarbij niet een kniptang en bahco mee te nemen om die ranzige onzin om rokers en terras-minnende mede-parlementariërs paaiende atmosfeerverwarmers direct klimaatvriendelijk kalt te gaan stellen (dat is pas effectief klimaatbeleid, door een simpele handeling uwerzijds!). U zult verbijsterd zijn over die massale bedrijfsmatige klimaatterreur direct buiten uw Vergaderzaal!!!

PS: ik zit niet uit mijn nek te kletsen. De volgende keer dat u in de Residentie bent: rondje "Plein" doen naast de Tweede Kamer, en uw eigen ogen goed de kost geven. Voorkeurs-tijdstip: borreluur in de winter...

Gevonden binnen paar seconden googelen (mijn vetdruk):

Advies bij een met 16A afgezekerde groep en gebruik van apparatuur met Philips HeLeN lamp:
Te verwarmen oppervlakte < 6 m2: 1 x 1500 of 1 x 2000W
Te verwarmen oppervlakte tussen 6 en 8 m2: 1 x 2000W of 2 x 1500W
Te verwarmen oppervlakte tussen 8 en 9 m2: 2 x1500W

Bron: http://www.terrasverwarming.nl/

(NB: 3 uur terrasverwarmingkje aan voor 10 m2 is dus al 3 x 2 x 1.500 Wattuur = 9 kWh. Voor de ondernemer niks voorstellend, voor "het milieu" een absolute DISASTER!!!!)

Van mij mag morgen in die super-hypocriete en pakken fossiel energieboter op het hoofd hebbende TK die dikke dossiers aan "energiebesparing" wijdt en er niet over uitgeluld raakt die om de hoek reeds overuren draaiende "terrasverwarming" direct in de ban. En heftige lijfstraffen voor elke middenstander die het nog in zijn/haar zieke hoofd haalt om die archaïsche waanzin nog aan te zetten...

http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=300 (permalink)


27 november 2008: Agenda vrijmaken voor Hermann Scheer! Als u die naam nog niet kent kunt u uw agenda gerust in de tas laten zitten, want dan heeft u de duurzame energie revolutie gemist en moet u zich eerst fors gaan bijspijkeren. U kunt natuurlijk ook meteen de gok nemen en in het diepe gaan duiken. In ieder geval, voor wie de "Godfather" van het meest succesvolle ondersteuningsregime voor duurzame elektriciteit ter wereld, het Duitse EEG wel - tenminste van naam - kent: nu direct uw agenda pakken.

Hermann Scheer komt namelijk, op uitnodiging van WISE, die op 3 februari 2009 haar 30 jarige (!) bestaan viert, op die dag naar Nederland! Hij is naast een van de drijvende krachten achter de invoering van het superieure EEG ook zeer actief en welbespraakt parlementslid voor de SPD in de Duitse Bondsdag, voorzitter van Eurosolar, de World Council for Renewable Energy (WCRE), en het International Parliamentary Forum on Renewable Energies. Kortom: de heer Scheer is een zwaargewicht in duurzame energie und wohlverdient! Zoals diegenen die het derde deel van VPRO-Tegenlicht's vierluik over duurzame energie hebben gezien waarschijnlijk zullen beamen.

De energieholdings in Duitsland, die al zo'n 16 procent aan elektriciteitsproductie "kwijt" zijn aan nieuwe, decentrale opwekkers (incl. een paar honderdduizend particulieren, boeren, etc, met dakvullende PV-systemen), kunnen inmiddels zijn bloed wel drinken. Redenen des te meer om u nu direct voor 3 februari 2009 aan te gaan melden als belangstellende bij WISE. Die het eerst komt die het eerst maalt (PPV heeft natuurlijk de hele week vrij genomen en al ingetekend...). Aanmelden:

wiseamster@antenna.nl

En als u nog geen donateur was van WISE, wordt het inmiddels de hoogste tijd, ook gezien de weer opflakkerende megalobby voor meer nukes, helaas ook in ons fossiele, van machtsgeile fossiele bobo's vergeven poldermoeras:

http://www.antenna.nl/wise
http://www.tegenstroom.nl
http://www.groenestroomjagraag.nl


25 november 2008: CO2 concentratie hoogste ooit in 2007. Aldus het voor velen wellicht niet meer verrassende, doch blijvend schokkende resultaat van metingen van de World Meteorological Organization, WMO, een van de vele bureau's van de Verenigde Naties. CO2 niveau 2007: 383,1 parts per million (ppm), een halve procent toename t.o.v. 2006. Ook N2O steeg, met een kwart procent, en methaan (een zeer potent broeikasgas!) met 0,34%. De relatief "makkelijke" mondiale aanpak van de gechloreerde fluorkoolstoffen (de beruchte "ozon sprays", CFC's) leidde tot een verdere, langzame reductie van de concentratie in de atmosfeer.

Sinds het midden van de 18e eeuw is de CO2 concentratie met 37% gestegen...

^^^
De drie belangrijkste onderzochte broeikasgassen CO2 (rode lijn), N2O (zwarte lijn), resp. methaan (blauwe lijn) van het jaar nul tot en met 2005. Trend (incl. periode tm. 2007): onveranderd rampzalig. Y-as in CO2 ppm, N2O ppb (parts per billion; beiden links), resp. CH4 ppb (rechter Y-as). NB: "Dioxade" is een typefout, moet zijn "Dioxide".

Bron © IPCC 2007 (uit WMO report)

... en de grote energiecowboys maar kolencentrales willen blijven bouwen (E.ON, RWE, Electrabel, zelfs NUON wil hun Magnum alsnog aan de kole(re)n gaan krijgen), en Shell maar lekker lucratief door broeikasgassen met de Canadese teerzanden...

Wanneer worden de eerste CEO's en hebzuchtige aandeelhouders van die veel te machtige CO2 uitbrakende holdings nu eindelijk eens voor het Internationaal Gerechtshof in het Vredespaleis gedaagd wegens voortdurende Misdaden tegen de Menselijkheid?

http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/pr_833_en.html (persbericht nr. 833 van de WMO)
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/ghg/ghgbull06_en.html (laatste overzicht; grafieken!!!)


24 november 2008: Blogbattle Klimaatwet heeft winnaar. In de leuke strijd tussen blog sites die de meeste handtekeningen hebben binnengehaald voor een Klimaatwet voor Nederland is de winnaar bekend gemaakt door de organisatoren. Polder PV feliciteert Marie-Anne de Grauw met haar 303 handtekeningen op haar blog "Wat Woorden en Akkoorden". Polder PV, die wat "laat" aan deze leuke internet actie begon (31 oktober jl.), haalde er toch nog 51 stuks binnen (ik geloof zo'n beetje de achtste plaats op de rating). Waarvoor trouwens hartelijke dank! In totaal zijn er via de blogbattle 1.315 handtekeningen opgehaald, de langer durende overkoepelende campagne heeft inmiddels reeds zo'n 75.000 intekenaars voor een Nederlandse Klimaatwet opgeleverd. Een petitie voor een NL Klimaatwet zal a.s. donderdag de 27e aan Tweede Kamerleden aangeboden zullen gaan worden.

Het voorstel voor een Nederlandse Klimaatwet is trouwens mede geïnspireerd door de in het Britse Lagerhuis op 28 oktober aangenomen Britse pendant (400 stemmen voor, 5 tegen, zie pdf van artikel in Milieudefensie Magazine), waarbij, zeer pikant, de voorman van de Conservatieve Partij, de heer David Cameron een nogal progressieve rol gespeeld schijnt te hebben. Al staat er niet bij of hij daarmee dan vervolgens het hele land vol wil gaan zetten met nukes, of met wel acceptabele duurzame energieproductie centrales, van klein tot groot...

M.a.w.: wij moeten ook onmiddelijk zo'n Klimaatwet implementeren, want bij de Britten achterblijven is natuurlijk helemaal van de zotte...

U kunt natuurlijk nog steeds op de klimaatwet site intekenen als u dat nog niet had gedaan, maar wel snel s.v.p. ...

http://www.klimaatwet.nu/blogbattle


19 november 2008: Uitspraken namens EZ worden steeds gevaarlijker...

"Ook de hoge klimaatambities van het kabinet vormen reden tot ongerustheid. Regelmatig komt het tot botsingen tussen de verantwoordelijke bewindslieden Maria van der Hoeven (EZ) en Jacqueline Cramer (VROM). Met name over kernenergie en kolencentrales bestaat onenigheid. Van der Hoeven verklaart in het boek dat zij niet gelukkig is met de huidige portefeuilleverdeling. 'Ik zou mij voor de toekomst een andere portefeuilleverdeling kunnen voorstellen. Het gaat niet alleen over de synergie tussen energie en duurzaamheid, maar ook over de synergie tussen energie en industriepolitiek. Dat betekent dat je er toch op een andere manier naar moet kijken. Ik sluit niet uit dat het in een volgende regeerperiode anders wordt opgelost.'"

Zo wordt althans van der Hoeven (EZ) geciteerd door Noud Köper, schrijver van het besproken boek "Hoogspanning. Macht en onmacht in het Nederlandse energiebeleid". Wat staat er hier echter niet, maar wat bedoelt van der Hoeven beslist te zeggen (al is ze daar te laf voor om dat als zodanig uit haar mond te laten vallen)?

Dat het politiek bezien knetterhete kernenergie dossier uit de handen van VROM gerukt moet worden en ondergebracht bij EZ (of door het later door Köper gesuggereerde, uiteraard maximaal door EZ ambtenaren [en de CDA kliek] te controleren "Ministerie van Energie"). Aldus Polder PV. Als dat gaat geschieden, kunt u er vergif op in gaan nemen dat binnen no-time de door Boerma van Delta gewenste nieuwe nukes naast Borssele gaan verrijzen, gaat onze stroommix naar een maximaal aandeel atoomstroom gemengd met nieuwe fossiele kolenstroom, en is Nederland waarschijnlijk voor eeuwen voor de duurzame elektriciteit revolutie verloren. Dat moeten we vooral maar niet laten gebeuren, toch?

Beste lezers van Polder PV: watch your back, elke dag weer!

http://www.businesscontact.nl/result_nieuws.asp?Id=703


17 november 2008: No green Dutch revolution. Het was ook te mooi om waar te wezen. Het programma voor de "Green New Deal" in de Jaarbeurs in Utrecht, afgelopen zaterdag (15 november) hield de schijn van beloftevolle "paradigma shift" in (zoals dat vaak wordt genoemd) op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Ik ging er met ambivalente gevoelens heen, want wie de parlementaire historie in Nederland de laatse jaren ook maar een beetje heeft gevolgd, weet dat het revolutionaire geuzenbloed in ons polderlandje reeds lang is weggesijpeld, verdampt, of verkalkt in onze aan welvaart volgevreten aderen.

Het zal u dan ook wellicht niet verbazen dat de meeste bijdragen van Nederlandse zijde het predikaat "Green New Deal" beslist niet verdienden. Want met polderiaans pappen en nathouden, verschrikkelijk en niet aan Jan met de Pet uit te leggen "beleid", leuke "prognose grafiekjes", "ambities" met boterzachte duimschroefjes, extreem veel zinloos gezakjapanner, en veel, heel erg veel ambtelijke papierwaren bouw je geen revoluties. Daar is namelijk het edele handwerk voor nodig, schitterende en inspirerende bezieling en inspiratie, en extreem progressieve, in WET vastgelegde marktcondities zoals in Duitsland door vooruitstrevende politici (lees: niet ambtenaren!!!) in het leven zijn geroepen.

Niet dat er alleen maar onzin werd verkocht, maar bij mij kwamen al snel de zuchtende woorden van een vroeg pionier in zonnestroom boven borrelen tijdens enkele voordrachten: "Wat doe ik hier, er wordt weer erg mooi gepraat, maar iets produceren of uitvoeren, ho maar!". De genoemde persoon had het al de nodige jaartjes geleden in onze praat-economie dan ook al gauw gezien en werd zelden meer bij vergelijkbare bijeenkomsten gesignaleerd. En gelijk heeft 'ie, zo begint mij nu ook wel duidelijk te worden...

Laat onverlet dat het een aardige bijeenkomst was en dat ik weer met wat mensen heb gesproken die ik nog niet van gezicht (wel van naam) kende. De borrel mochten we wel zelf betalen. Ach. Moet kunnen, want de "economie" moet groeien. Toch?

ECN beleidsstudies (gaaaaaap)
De bijdrage van de heer Ton van Dril (let wel: ECN Beleidsstudies, dat is een afdeling die in het geheel niets te maken heeft met het briljante ontwikkelingswerk van Wim Sinke en de zijnen...) vond ik afschuwelijk zwaar ingestoken op geld, geld, en nog eens: geld. Het lijkt qua (duurzame) energie in Nederland om werkelijk helemaal niets anders meer te gaan dan om die verdomde (investerings-)pecunia en de vermeende "rentabiliteit". De heer van Dril legde daarbij, overigens wel degelijk terecht, want vaak totaal ongeweten bij de Jips en Jannekes uit de Hollandsche Schoolstraat, uit dat een forse oliebarrel prijs van, zeg (over een half jaar weer?) 100 dollar zelfs een zeer geringe impact op de daadwerkelijke "end user" prijzen aan de pomp, op de gasnota, en de elektranota zullen hebben. Omdat het verhaaltje "levering" slechts een zeer ondergeschikt onderdeel van het uiteindelijke "energiebonnetje" is. En het effect van een (forse) verhoging van die post "levering" dus slechts een gering effect op het energiegedrag van de betrokken burger zal gaan hebben als die uitsluitend naar de variabele (door hem/haar enige te beïnvloeden) kosten zou kijken en daar het "gedrag" op aan zou passen (of niet). Voor mij beslist zeer oudbacken nieuws, ik hoop niet dat die "boodschap" nieuws was voor de rond de 200 aanwezigen, anders kan er van het begin van een "revolutie" in ons land niet eens sprake zijn...

Verder werd helemaal niet ingegaan op wezenlijke zaken als de 100 procent lol van zelf opgewekte schone energie, de absolute noodzaak om de op fossielen gefocuste energiesector middels "revolutie van onderaf" (EEG in Duitsland) desnoods met harde hand open te breken, of de communicatie over energie, met name duurzame energie zwaar te promoten (goede en betrouwbare cijfers incluis). Daar begint (groene) revolutie namelijk mee, en Polder PV poogt u die bij dezen weer eens mee te geven: begin in eigen huis en draag de effecten ervan uit. Zorg ervoor dat het marktaandeel van de energieholdings uitgehold wordt, stukje bij beetje, huis voor huis, straat voor straat, gemeente na gemeente. Dan moeten ze wel "mee" in de groene revolutie. De heer van Til is zo druk bezig met zijn cijfertjes en prognoses, dat hij dat soort wezenlijke zagen glad over het hoofd ziet. Jammer.

Some inconvenient secrets by mister Secrett
Absoluut hoogtepunt was voor mij de bijdrage van Charles Secrett die al improviserend op het laatste moment in moest vallen voor Andrew Simms van de New Economics Foundation. Zijn bijdrage was helaas wel veel te lang (zie voor website voor meer info), maar dat mag de goedgebekte heer Secrett beslist niet aangerekend worden (hij had zijn speech in het vliegtuig en taxi ziten voorbereiden). Want de boodschap die hij had, "Going to Hell, or going to Heaven" ("We have the choice!!!"), loog er bepaald niet om. Bovendien vaagde zijn waanzinnige verhaal alle achterlijke Hollandsche prietpraat van deze dag met veel geweld in het stinkende rioolputje. Met de "Triple Crunch" van (1) kredietcrisis, (2) klimaatverandering, en (3) hoge olieprijzen (al is hij nu effe weer wat lager, maar wacht u maar af...) en een werkelijk ver-bijs-te-ren-de serie grafische afbeeldingen van de ellende die ons te wachten staat (of reeds een tijdje aan het overkomen is), stampte de heer Secrett dwars door alle hollandsche kruideniers-gepruts en centengemiezer heen. En zei hij gewoon gedecideerd en geïnformeerd keihard waar het op staat. Die revolutie is geen "rekensommetje voor in de toekomst". Die revolutie moeten we vandaag beginnen, en al doende leren we die revolutie nog beter te maken (Secrett: "iterative learning by doing"). DAT is de boodschap. Om in de gedachten van Hermann Scheer te blijven: "The only thing missing is the political will to make the transformation"... Met daarbij de noodzakelijke "Decentralising energy is essential".

Blijkbaar moeten we gewoon concluderen dat die essentiële politieke wil, om de ruggengraat van de fossiele energiesector in Nederland op termijn te breken, ze te dwingen om hun rampzalige koers te verleggen, en/of hun 16 miljoen onderdanen maximale participatie in de productie van schone energie middels een drempelloos NL EEG toe te bedelen, compleet afwezig is.

Vraagje voor Diederik - to no avail
Die bijdrage van Secrett konden de (slechts) 2 aanwezige Tweede Kamer leden in hun broekzak dan wel handtas steken. Er werd echter vrijwel niet op ingegaan, en mevrouw Spies had sowieso niets nieuws aan ons mede te delen, dus ik begreep niet zo goed wat ze daar deed. Oh ja, ik weet het weer: ze moest van haar opdrachtgevers Lubbers, Verhagen en van Geel nog even weer voorde tigduizendste maal duidelijk maken dat de kernoptie beslist nog op tafel ligt, en wat haar betreft er ook beslist (in verhevigde mate...) moest gaan komen. Meer "inhoudelijks" kwam er niet uit...

De discussie was een erg zouteloze vertoning, zeer ver van het fenomeen "revolutionair" verwijderd. En toen ik met mijn vinger zwaaiend een nogal kritische vraag wilde stellen over het feit dat Der Diederik (jawel, himself) ergens in een van zijn welluidende volzinnen had laten weten aan het (slecht geïnformeerde) publiek, dat "het Duitse systeem [lees: superieure en unieke EEG] steeds meer op het Nederlandse SDE gaat lijken" (en de vullingen spontaan uit mijn kaken en de tranen in mijn ogen vlogen...), kwam ik helaas niet aan de beurt. Sterker nog: Diederik vond het blijkbaar snel welletjes, en peerde hem al vroeg, op weg naar de volgende belangrijke bijeenkomst... Misschien had iemand hem ingeseind dat er mogelijk "kritische vragen uit het publiek" werden verwacht... Ik had een hele stapel keiharde getallen over het Duitse EEG bij me, maar dat was dus allemaal zinloos. Bovendien, de SDE bestaat nog formeel als "op in te tekenen subsidieregeling" slechts sinds 1 april dit jaar (nog erg weinig van "gerealiseerde projecten" gehoord), het EEG bestaat al sinds april 2000, en Duitsland zit al op zo'n 16% duurzame elektriciteit. Hoezo, "EEG gaat op SDE lijken"???? "Ze" willen blijkbaar toch niet luisteren.

Die onvoorstelbare kolder die de heer Samsom daar het publiek in slingerde heeft 'ie trouwens niet eens van hemzelf. Het is slechts een van vele leugens van onze beleidsambtenaren van EZ over het Duitse EEG die deze ranzige bende al 10 maanden geleden op het Heilige Tweede Kamer papier hadden laten schrijven. Kamerstuk 114389, al van 15 januari 2008, zie ook uitgebreid PPV commentaar van 11 februari 2008... Diederik zit gewoon ambtenaren na te praten zonder te controleren wat voor verbijsterende heiligschennis daar door hen wordt bedreven...

Jammer allemaal, dus weer. Mijn "vraag" aan Diederik blijft vooralsnog beantwoord en Tweede Kamer medewerkers mogen EZ leugens nog steeds onweersproken onze domme (dom te houden???) samenleving in blijven masseren...

Energiesector
Een tranentrekkend gemis van deze dag was het blijkbaar niet uit te spreken recht van de 7 miljoen huishoudens om te participeren in de energietransitie, en bleef de focus voor zo'n 99% op de "energiesector" die het allemaal zou moeten (gaan) doen. Jammer: die hebben maximaal profijt van de duur verkochte (want: kunstmatig aan olieprijzen "gekoppelde") fossielen, dus waarom zouden ze? De ECN medewerker rekende al voor dat er zoveel winst in de kolen is te maken, dat zelfs de financiële schade voor aan te rekenen emissierechten nauwelijks een deuk in die lucratieve handel zal gaan brengen...

Die focus op de "energiesector als probleemoplosser" werd uiteraard volmondig beaamd door de vertegenwoordigers van de Essent (bekende mevrouw Helma Kip) en de met "weinig productiecapaciteit gezegende" Eneco holding (de heer Rens Knegt). Die beiden uiteraard wel zeer geporteerd waren van de met 4.000 Euri per stuk door de Staat te subsidiëren toverketels voor burgers, die straks uitsluitend bij warmtevraag (!!!) voor 67 euricent/kuub (1 januari weer 10% d'r bovenop...) een beetje elektra mogen cogenereren. Maar over die vermaledijde zonnestroompanelen voor diezelfde burgers, die immers gebruik maken van dat gratis, niet door de holdings te controleren spul genaamd zonlicht, hielden beide vertegenwoordigers van "de energiesector" weer eens hun mond stijf gesloten. Jammer. In Duitsland zijn er al een paar honderdduizend particulieren met dakvullende PV-installaties. Niet "SDE gemaximeerd" (ben je mal!), en voor zover ik weet nooit bij een "klassiek energiebedrijf" gekocht maar bij onafhankelijke bedrijven. Hebben ze blijkbaar toch iets goed "fout" gedaan daar...

Actuele actie
Oh ja, niet vergeten: tijdens deze niet erg "revolutionaire" meeting, die de status "een groen afspraakje" niet eens waardig was, waren de de ME boys en girls de Greenpeace actievoerders uit 18 landen bij de bouwplaats voor de nieuwste gore kolenverbrander van het van origine Duitse E.ON aan het wegslepen, zo meldde ons Hans Altevogt van Greenpeace, die slim gebruik maakte van zijn status als vragensteller. "Alles vond in een goede sfeer plaats" (maar die boete betalen zullen ze!). Want de "vooruitgang" in de weg zitten kunnen we natuurlijk beslist niet gebruiken. U zou eens een uurtje zonder (maakt-me-niet-uit-waar-het-vandaan-komt) elektriciteit kunnen komen te zitten. Tjonge, tjonge, tjonge. Dat moeten we vooral niet laten gebeuren. Het is maar dat u het weet. De planeet mag naar de filistijnen geholpen blijven worden, zelfs in versneld tempo. Maar ons leeslampje moet blijven branden, anders kunnen we de Elsevier, het Financieele Dagblad, de Volkskrant, de Fabel van de Illegaal (goed geïnformeerd "alternatief medium" in de Leidse contreien), of de nieuwste doktersroman niet lezen in de komende, donkere wintermaanden... How low can you get, how deep can you sink...

Bijdrage van Polder PV aan de fotomuur van de Klimaatwet actiesite (directe link naar de foto op de site HIER). Op de achtergrond een "one out of many" dakvullend PV-systeem in Bayern (Ottmaring, O. van Augsburg, totaal 432 multikristallijne modules, kost minimaal 3 €ton...). Wat onder de belachelijke "gemaximeerde" SDE condities in Nederland volslagen onmogelijk is om gefinancierd te krijgen. In Duitsland is dat al sinds april 2000, en al helemaal sinds de EEG novelle van 2004, de normaalste zaak van de wereld.

Zou Diederik zijn schuurdakje van 6-7 m² al vol hebben liggen met SDE moois?...
>>>

Intekenen en/of onderschrijven, dus, alstublieft. NU!:


http://www.insnet.org/feedin/index.rxml (reeds bijna 4.000 inschrijvers, ook veel organisaties en bedrijven, voor "feed-in volgens Duits model")
http://www.klimaatwet.nu/home (ondersteun de Klimaatwet, kan ook direct via mijn homepage!)
http://www.stopnieuwekolencentrales.nl/ (E.ON kolencentrale mag niet gebouwd worden)


 
^
TOP

12-16 november 2008: Limericks lopen als een trein. En niet alleen omdat ik zelf de smaak te pakken heb. Inmiddels kreeg ik al wat fraaie "externe bijdragen" binnen, ik heb ze in een apart linklijstje op de limerick pagina gezet om ze makkelijk te kunnen vinden op die pagina. Eentje bleek een juweeltje te zijn met maar liefst 3 "sub"limericks... Die kwamen van een driftig pennen likkende McT in een e-mail met de titel "(s)lim(m)eri(c)k", en als hoopgevende slotopmerking: "wordt vervolgd"... Die exemplaren waren byzonder lekker en van hoog niveau (ik lag direct onder het bureau te rollebollen). Dank, dank, dank. Als u ook vindt dat u iets aan de feestvreugde bij kunt dragen, bent u uiteraard van harte welkom:

Spiegel (13 nov. 2008)

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand.

Wie is hier het leukste in het land?

Limerick daar, limerick hier:

met het opstellen veel plezier.

Wie weet komt 'ie wel in de krant!


12 november 2008: Ruzie in de tent... Ik zit achter de computer te werken, telefoon gaat, en mijn partner neemt op. Ik hoor de woorden "gas en elektriciteit", stoot haar aan en probeer haar te bewegen direct het "gesprek" te beeindigen, gezien de gruwelijke ervaringen die dagelijks breeduit worden gemeten op o.a. TROS Radar forum over de extreem aggressieve telefonische colportage door de grootste energiepiraten die je maar kunt voorstellen. Naar mijn zin praat ze te lang door, wordt zelfs onze huidige leverancier genoemd, en nadat ze het gesprek heeft afgebroken krijgen we, helaas, ruzie (ik kan u verzekeren: dat is een zeldzame gebeurtenis in ons huishouden...).

Brinkhorst noemde het in die "hoogtijdagen" van de marktliberalisering misschien net nog geen "zegen voor de mensheid", maar dat voor hem blijkbaar een "nieuw tijdperk" was aangebroken leek wel duidelijk. Ik weet niet hoe de beste man (die "doceert" in Leiden) er nu over denkt, als hij zelf voor de tigduizendste maal door zo'n leugenachtig, aggressief call-center broekie van de zoveelste energiepiraat wordt lastig gevallen. Van mij mogen al die onduurzame, totaal geen respect voor privacy of de "waarheid in energieland" hebbende ratten in ons fossiele moeras wegzinken. Ik word kotsmisselijk van die zeeroversbende in ons "gezegende" landje en wens ze allemaal een extreem korte levensduur toe.

Verbaasd over zoveel vuurspuwerij? OK, een gewaarschuwd mens telt anno het energieleverancierspiratenjaar (30 letters) 2008 hoop ik voor tien:

http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=47921 (pagina 1 van de langste [niet enige] thread van 71 pagina's...)


12 november 2008: Energetische limericks. Nog een paar nachtjes slapen, en de Goedheiligman is weer in het polderland. Ik hoor u al kreunen. Neen, niet weer gruwelijke rijmsels in elkaar flansen voor de komende (gezien de economische financiële crisis wellicht ietwat karige?) pakjesavond! Om uw ellende wat te verlichten is de polderknaap de afgelopen tijd bezig geweest om het oeroude fenomeen, de limerick, weer wat leven in te blazen. En u weet: de energiesector vraagt er om om weer eens lekker al rijmend op de hak genomen te worden. Zonder humor geen leven. Zoet en zuur voor de ideale polderiaanse salade, ik heb u regelmatig gewaarschuwd... Dichten zonder aanziens des persoons, of die nu non-gecertificeerde pimpelpaarse atoomstroom van onbekende herkomst verkoopt, of donkergroene zonnestroom van het eigen vertrouwde dak opwekt. En alles wat daar tussenin zit. Als het maar "iets" met dat alomtegenwoordige spullie genaamd "energie" te maken heeft.

Polder PV is proud to present to you:

Mocht u ook jeuk in uw vingers krijgen, nu de Sint er aan komt: Polder PV publiceert uw dichtsels (onder de op de hierboven gelinkte pagina vermelde voorwaarden) van harte op zijn site! Stuur uw rijmelarijen s.v.p. naar het bekende e-mail adres onder vermelding "energetische limerick". Met dank!

NB: het eerste exemplaar volgde al zeer rap toen ik dit stuk op de site had gezet (van "een wijze uit het oosten"....). Hartelijk dank, en ik wacht met spanning nieuwe inzendingen af! (13 nov.: al drie externe exemplaren, mjammie!)


10 november 2008: Er zijn nog een paar plaatsen voor de "Green New Deal"... Een gezamenlijke bijeenkomst van: Landelijke Werkgroep Milieu en Energie van de PvdA, het CDA Duurzaamheidsberaad, en ... Peak Oil Nederland (de aanhouder wint...). Zie onderstaande e-mail die ik kreeg met bevestiging van mijn inschrijving, met als veelzeggende titel "Europees Energieagentschap IEA: Overheidsbeleid faalt: mogelijk 6 graden opwarming, olieschaarste, 100$+ olieprijs". Ja, u leest het goed, het IEA is helemaal niet zo verrukt over die tijdelijke "dip" in de olieprijs die we nu eventjes meemaken (na een all-time high van een half jaar geleden). Ze hebben namelijk, nogal "verontrust" door prikkelende uitingen van onafhankelijke research organisaties als Peak Oil eigen onderzoek naar de werkelijke olievoorraden gedaan, en zijn zich helemaal een beroerte geschrokken van de "stand van zaken" op dit gloeiend hete politieke dossier. 6,4% daling van de olieproductie per jaar ondanks grote investeringen (in combinatie met een mondiale financiële crisis)... Zie ook bespreking van de World Energy Outlook 2008 die waarschijnlijk zo her en der in het rijke westen voor wat "aardbevingkjes" in de politieke bovenkamers zal gaan zorgen...

Aangezien Nederlandse politici in het fossiele en zeer recente verleden vaak blind als een mol op "de autoriteit" van het IEA af gingen, breekt dus ook in Den Haag inmiddels eindelijk de pleuris uit. "Blind" varen op nogal logge organen als het IEA is echter niet per definitie slim, overigens. Die instelling heeft er namelijk zeer vaak vet naast gezeten, en wel in veel te "positieve" zin, waarbij de harde realiteit veel erger bleek te zijn dan ze elke keer weer (zogenaamd?) dachten: (middel-)lange termijn olieprijs ontwikkeling stelselmatig veel te laag ingeschat.

Vandaar dat er a.s. 15 november een bijeenkomst wordt georganiseerd in de Jaarbeurs in Utrecht om de verhitte koppen bij elkaar te steken. Snel reageren als u ook belangstelling heeft, er zijn nog een paar plaatsen:

Hierbij bevestigen we uw aanmelding voor de bijeenkomst van 15 november te Utrecht.

...

We kunnen u melden dat Diederik Samsom ook komt als lid van het panel.

Verder is de uitgeverij Jan Van Arkel aanwezig met een stand. Deze uitgeverij is gespecialiseerd in boeken die te maken hebben met klimaat, milieu en transitie.

Heeft u nog contacten uit kennis- of werkkring? Er is nog plaats. Deelnemers kunnen zich aanmelden op lme@pvda.nl .

Mediaplaza is gevestigd in de Jaarbeurs te Utrecht. De routebeschrijving is hier te downloaden.

De organisatie van deze bijeenkomst is een samenwerkingsverband van:
Het CDA Duurzaamheidsberaad
Stichting PeakOil Nederland
PvdA, Landelijke werkgroep Milieu en Energie

Eens kijken of het volgende waslijstje Den Haag eindelijk eens wakker gaat schudden. Het komt namelijk ook van het IEA (persbericht van alweer 29 september 2008), en niet van een of ander al jaren door Den Haag het graf in genegeerd duurzame energie promotend "belangenclubje"... (vetdruk van Polder PV):

Renewable policy design should reflect five key principles:

* The removal of non-economic barriers, such as administrative hurdles, obstacles to grid access, poor electricity market design, lack of information and training, and the tackling of social acceptance issues (“not in my backyard” - NIMBY), with a view to overcome them - in order to improve market and policy functioning;

* The need for a predictable and transparent support framework to attract investments;

* The introduction of transitional incentives, decreasing over time*, to foster and monitor technological innovation and move technologies quickly towards market competitiveness;

* The development and implementation of appropriate incentives guaranteeing a specific level of support to different technologies based on their degree of technology maturity, in order to exploit the significant potential of the large basket of renewable energy technologies over time; and

* The due consideration of the impact of large-scale penetration of renewable energy technologies on the overall energy system, especially in liberalised energy markets, with regard to overall cost efficiency and system reliability.

“Governments need to take urgent action”, Mr. Tanaka concluded. “We encourage them to develop carefully designed policy frameworks, customised to support technologies at differing stages of maturity, and eventually to apply appropriate incentives such as a carbon price for more mature renewables. Moving a strong portfolio of renewable energy technologies towards full market integration is one of the main elements needed to make the energy technology revolution happen.”

*Vette knipoog naar het superieure, supersimpele, ongeevenaarde, in Wet vastgelegde, en voor elke
burger te begrijpen kristalheldere degressie systeem binnen het Duitse EEG.

Goed gelezen, hooggeschatte beleidsambtenaren van EZ? Comprendo? An die Arbeit!!!! Die kan Den Haag ook in de zak steken...

Klik hier voor het volledige dagprogramma voor 15 november (website LME van de PvdA). NB: daarin opgetekend uit de koker van Helma Kip van de Essent holding: "Onder druk van onzekere marktomstandigheden is de bouw van een kolencentrale uitgesteld". (van uitstel komt afstel???) Wellicht bedoelt mevrouw Kip dat Essent nu eindelijk eens leert te luisteren naar wat "het volk" (lees: "de markt") beslist NIET wil? Als dat inderdaad de onuitgesproken beslissende incentive is, en men zich daar echt serieus gaat bezig houden met hun "license to operate", feliciteer ik de Essent holding van harte. Wie weet wordt het dan nog eens wat...


10 november 2008: Doet u nog maar weer eens een rapportje, dan... Iemand nog een leuk idee'tje om ons land uit het zelfverkozen armageddon te redden? "Doelstellingen" op het vlak van duurzame energie worden niet gehaald (wisten we al), er wordt hier en daar nog snel wat bijgeplust, gecorrigeerd, geschaafd, gerekend, gepeild, aangepast... (te verwachten resultaat: natte vinger in de lucht). En er mogen nog wat "rapportjes" geschreven worden. Anders kan ons nageslacht wellicht niet traceren waar het zo verschrikkelijk fout is gegaan en wie daarvoor uiteindelijk "verantwoordelijk" moet worden gesteld (niet dat we daar achteraf ook maar iets mee opschieten). Als dat "nageslacht" zich überhaupt wel door die afgrijselijke stapels rapporten heen kan vreten, want die is nu al niet meer te overzien, zelfs door "specialisten" niet...

Minister Cramer, die alle ellende onverkozen en eigenlijk onterecht op haar brood heeft gekregen (terwijl de grootste saboteurs van duurzaam bij het Ministerie van Economische Zaken zitten en niet bij VROM), omdat ze nu eenmaal "projecthoofd" van dat zeer schimmige programma Schoon maar Zuinig is, gaat zware tijden tegemoet.

De Tweede Kamer, die voor de volle honderd procent medeverantwoordelijk is voor alle ellende omdat ze (a) blijft weigeren de stinkende hondehokken en de zich suf lobbyende (meestal van goed betaalde juristen voorziene) fossiele belangenpartijen uit te roken, en (b) zelf uitermate dubieus "belanghebbende" is (met name CDA), zit nu lekker schijnheilig als ze weer zijn, die arme mevrouw Cramer op de nek. Ook al hebben diverse parlementariërs nu ogenschijnlijk "het licht" gezien en hebben ze opeens (tijdelijk?) de mond vol van dat door hen tot voor kort nooit actief ondersteunde "feed-in tarief". Waarmee ze eigenlijk het Duitse EEG bedoelen ter stimulering van duurzame elektriciteit (en niks anders), maar waar ze zelf helemaal niks van snappen...

Voor wie nog een greintje hoop heeft, lees deze twee stukken op de website van ODE. Toepasselijke uitspraak bij het tweede exemplaar:

"Ligt het aan de wurggreep van de CDA collega's op EZ, LNV en V&W die Cramer in de tang houden zoals door Kamerleden gesuggereerd? Het lijkt er in elk geval op dat er harder zal moeten worden ingegrepen om de hard geroepen ambities van het kabinet (!) te realiseren. Met alleen hard roepen komen we er niet."

Waarvan akte.

http://www.duurzameenergie.org/site/nieuws/kamer-wil-meer-harde-actie-van-cramer.html
http://www.duurzameenergie.org/site/nieuws/de-tussenstand-redden-we-het-niet.html


5 november 2008: History...

Polder PV congratulates the new President of the United States of America*. He wishes Barack Obama a sustainable and green future for his tormented and troubled country, and a revolution in "green energy"!

*formally "President elect" until his formal inauguration


De heer Maxime Verhagen, Nederlands Minister van Buitenlandse zaken, CDA man, spin-doctor van het zuiverste water, en fervent voorstander van o.a. uitbreiding van het kernsplitsings-arsenaal in Nederland, keek vanochtend om half negen nogal "zuinigjes" toen hij werd geïnterviewd en het overdonderende kiesresultaat van Barack Hussein Obama II moest accepteren...

Het worden interessante tijden mensen. Zéér interessante tijden... Maar verwacht beslist geen revolutie, daarvoor zijn de problemen in de U.S.A. gewoon te omvangrijk. Dat gaat veel tijd, geduld en menselijke energie kosten om daar beweging in te krijgen. Al mag die revolutie van mij op diverse fronten beslist zo spoedig mogelijk gaan komen.

Olieboer George Bush (uit de inmiddels tot grootste windturbine lokatie ter wereld omgeturnde voormalige oliestaat Texas): vaarwel. We zullen u waarschijnlijk met een wee gevoel in de maag missen...

Amerika: van harte gefeliciteerd, geniet ervan, en maak jullie natie weer eentje om trots op te zijn!

Barack Obama volgens Google: ontelbaar aantal pagina's...

New Energy for America: de plannen voor een energie revolutie op de officiële website van Barack Obama, o.a. 10% van elektra in 2012 (en 25% in 2025) uit hernieuwbare bronnen:

http://my.barackobama.com/page/content/newenergy

Commentaar van vakjournalist van Energeia op Obama's energie plannen:

http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=280

<<< 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 >>>

© 2008 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)