starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
duurzame energie "oud"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws
andere duurzame energie bronnen p. 19
en gerelateerde zaken

1 augustus 2008 - 31 oktober 2008

meest recente bericht boven

<<< 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 >>>

31 oktober 2008: Ondertekening Klimaatwet gevraagd! Zie ook de intekenmogelijkheid op de homepage van Polder PV. De initiatiefnemers van deze nieuwste poging om druk te zetten op onze nog steeds verbijsterend laks opererende en weifelende volksvertegenwoordigers, de invoering en uitvoering van een Klimaatwet, gaat een nieuwe fase in. Zeer creatief is het collectief van Vereniging Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu, Jongeren Milieu Actief, en de breed opgezette, al wat langer lopende landelijke actie "HIER", begonnen met een voor mij nieuw fenomeen, namelijk een "blogbattle". Uiteraard niet met de bedoeling om een "oorlog" te beginnen (de vier organiserende organisaties hebben vreedzame actie hoog in het vaandel staan), ook al zou u kunnen denken - helaas, met een grote kern van waarheid - dat die "derde wereldoorlog" al lang is begonnen. Die "oorlog" is namelijk feitelijk niets anders dan de mondiale run op energiebronnen, grondstoffen, en leefruimte. En alle drie deze "economische oorlogshandelingen" slokken steeds meer resources op, en gaan ten koste van ons "klimaat".

Het idee achter de "blogbattle" (en de hier onder gelinkte website zelf), is om op creatieve wijze aandacht te vragen voor de zeer grote problemen met de alsmaar stijgende CO2 concentratie in de atmosfeer, en ter voorkoming van verdere verslechtering van het ecologische draagvlak van onze prachtige planeet door de rücksichtslose plundering, biodiversiteit vernietiging, en het op onvoorstelbare schaal verspillen van kostbare grondstoffen en energie door Homo sapiens. Uiteraard met als lange termijn doel het terugdringen van de enorme industriële en huishoudelijke uitstoot, en, zelfs op kortere termijn onder handbereik, een "paradigma shift" (fundamentele verandering) in onze energievoorziening. Tot slot wordt de aandacht gevraagd voor de zeer hard benodigde hulp aan de landen die niet uit zichzelf de keuzes kunnen maken die wij vanwege onze enorme rijkdom veel makkelijker kunnen maken. En die vaak part noch deel hebben (gehad) aan de problemen die we nu hebben, maar er wel de ergste slachtoffers van gaan worden. Het moet allemaal anders, en we moeten zeker op energiegebied fundamenteel andere wegen in gaan slaan, een revolutie die in enkele progressieve landen zoals Duitsland al met alle macht is ingeslagen. Decentraal, op termijn 100 procent duurzaam, en zo spoedig mogelijk weg van de fossielen en de atomen. Zonlicht op kleine en (zeer) grote schaal, en haar duurzame derivaten wind-, waterenergie, bodem- en omgevingswarmte, zon-passieve bouw, en, waar mogelijk (niet voedselgewas verdringende) schone biomassa. Maar voor alles: maximale energiebesparing. U kent de zogenaamde "alternatieven" inmiddels wel. Die al lang niet meer onder die denigrerende noemer geplaatst zouden mogen worden, als we de enorme mondiale ontwikkelingen van die zogenaamde "alternatieven" in ogenschouw durven nemen (bekijk s.v.p. mijn fotopagina van de extreem succesvolle Intersolar 2008 beurs in München, deze zomer).

De organisatoren vragen dus op praktische en creatieve wijze aan u de ondertekening van een zogenaamde "Klimaatwet" waarmee onze regering eindelijk effectief druk op de ketel kan zetten en per jaar de teugels op uitstoot gebied, emissie"rechten", verplichte verduurzaming van de bedrijfsvoering, etc. kan aantrekken. En om onze extreem energieintensieve samenleving effectief op een andere, duurzame koers te krijgen. Ik ondersteun deze Klimaatwet van harte, en vraag u om via mijn homepage deze actie mede te ondersteunen. Via onderstaande link naar de Klimaatwet website kunt u zelf informatie opvragen en er zijn diverse manieren om uw ondersteuning op zeer leuke wijze vorm te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een creatieve bijdrage aan een fotomuur. De polderjongen heeft zijn fotobijdrage reeds hier gegeven (opgenomen voor een schuur met een gigantisch PV-systeem in Beieren, minder dan de helft van het complete systeem is hier zichtbaar...).

Geef deze mogelijkheid tot ondertekening van deze Klimaatwet s.v.p. aan alle u bekende familieleden, kennissen, vrienden en collega's door! Het is tijd om de bakens te verzetten, en met een Klimaatwet is het mogelijk om de duurzame revolutie ook (zelfs!) in Nederland versneld op de kaart te zetten.

Even voor de goede orde: de "bloggers" die met deze actie meedoen (zoals Polder PV), dingen mee naar een leuke (doch niet overdreven) prijs, een rugzak met ingebouwd zonnepaneel. U hoeft het niet persé via mijn homepage te doen, u kunt ook direct via onderstaande link op de website zelf intekenen. Maar als u Polder PV aan zo'n mooie rugzak wil helpen, "mag" u het ook via de homepage link doen, natuurlijk. Er zijn ook wat kleinere prijzen te verdienen (zie de "blogbattle" pagina). In ieder geval hartelijke dank voor het ondertekenen, ook mede namens de organisatoren! De Klimaatwet, daar gaat het hier om, dat is het belangrijkste!

http://www.klimaatwet.nu


28 oktober 2008: Het moet maar eens afgelopen wezen. Ik volg al een lange tijd het forumonderdeel "Energiebedrijven" op de TROS Radar site. De haren rijzen je te berge over de weerzinwekkende piraterij van energieleveranciers in ons land die het, om het beschaafd te zeggen, "met de waarheid niet zo nauw nemen". En talloze mensen via de telefoon de meest ranzige wurgcontracten aansmeren. Aangezien ik al herhaalde malen e-mails heb gestuurd naar Den Haag over de piraterij, en men er blijkbaar nog steeds geen heil in ziet, noch daadwerkelijk pogingen onderneemt om deze voortdurende ellende te stoppen door wet dan wel regelgeving aan te scherpen (het gaat soms om contracten ter waarde van een paar duizend Euro!), nu dan maar eens gewoon en plein public namen noemen. Het werd de hoogste tijd.

Een van de allergsten is de NLEnergie maatschappij die niet zo lang geleden ook wel als de "NEM" bekend stond, al dient die naam gereserveerd te blijven voor het bedrijf in mijn woonplaats Leiden wat al heel lang o.a. ketels voor de energie industrie produceert en niets met "levering van energie" (aan kleinverbruikers) te maken heeft. NLEnergie maatschappij belazert klanten bijvoorbeeld met een bezopen "vastrecht levering" van 6,99 Euro/maand per product (bij elektra en gas neerkomend op een gestoord vastrecht bedrag van 167,76 Euro incl. BTW per jaar, en dan heb je dus nog steeds helemaal niets). En het regent klachten over de meest absurde leugens die door de telefoon verteld worden om de arme, van niks wetende burgers een 3 jarig contract aan te smeren. Via een slinkse truuk waarbij zogenaamd "informatie" wordt toegestuurd, maar dat blijkt vervolgens een binnen 7 dagen op te zeggen contract te zijn, anders zit u onder absurde boeteclausules aan dat contract vast. Nogmaals: NLEnergie is beslist niet de enige, maar wel voor zover ik kan beoordelen aan de impact op TROS Radar forum, al een hele lange tijd de ergste. De problemen zijn beslist niet eenmalig, ze zijn structureel en spatten bijna dagelijks van het beeldscherm af. Slechts een van de vele threads over dat bedrijf is inmiddels op een trieste pagina 67 aanbeland. U gelooft me niet? Kan ik me voorstellen. Daarom hier een karakteristiek bericht met smerige leugens die de call-center medewerkers die werken voor dat verbijsterende bedrijf over de argeloze gebelde mensen uitstorten om ze stiekem te laten switchen. Vetdruk van Polder PV voor de ergste "claims":

"Ik ben nog geen tien minuten geleden gebeld door de Nederlandse Energie Maatschappij. Ze hebben me het volgende verteld: NUON gaat in Nederland al haar kleinverbruikers overdragen aan NEM. Als service kan het telefonisch worden geregeld. Prachtig. Tevens krijg je dan drie jaar lang 10% korting. Op de vraag of er dan niet vanuit NUON een schrijven moet komen zegt de jongeman: "dat is onderweg. Heeft u het nog niet ontvangen dan? Geeft niet hoor, we kunnen het nu gewoon even regelen."
Toen ik vertelde eerst even op bericht van de NUON te willen wachten kreeg ik te horen dat dit een eenmalig aanbod was. Vreemd, als toch alle klanten worden overgezet. En als ik niet op het aanbod in zou gaan? "Dan verhoogt NUON uw rekening met 20% per 1 januari aanstaande omdat u niet voor levering via de NEM heeft gekozen."

Gekker kan NLEnergie het anno piratenjaar 2008 in het fossiele poldermoeras blijkbaar niet maken... Nogmaals: dit is slechts één set gore smoezen. De "leugen portefeuille" bij de NLEnergie call center medewerkers is extreem rijk gevuld, zie onderstaande link...

U bent hopelijk gewaarschuwd. Trouwens: niet alleen voor dit bedrijf, er zijn er meer met inmiddels al zeer bedenkelijke reputaties. Gooi meteen de hoorn op de haak als u lastig gevallen wordt door whatever "energieleverancier", slik het woord "ja" in elke zin in, weiger mee te werken aan obscure, in uw nadeel te manipuleren "geluidsopnames", en meldt u aan bij Infofilter (geen enkele garantie, NLEnergie is daar niet aangemeld...). En als u werkelijk zou willen overstappen naar een andere leverancier, zoek dan s.v.p. zelf en ga NOOIT in op telefonische piraterij, "verlokkende aanbiedingen" of op deurcolportage. Menig mens die daar is ingestonken kan wel de haren uit het hoofd rukken voor de begane stommiteit. En betaalt zich vaak arm aan aangetekende brieven of afkoop van absurde boete sommen om van het ongevraagde gelazer af te wezen.

Dit is uiteraard mijn persoonlijke mening. U kunt natuurlijk een andere toegedaan zijn. It's a free country, they say...

Het ergste: al die "een contract aangesmeerde" mensen worden als "officiële switchers" gezien door de NMa waarmee ze zogenaamd "groei van de marktwerking" trachten aan te tonen... Dieper kan dit land niet zinken, zou je zeggen. Vergis u niet. Het kan nog erger.

http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=47921(tot nu toe de langste thread over NLEnergie, 67 pagina's lang alweer, er zijn er meer...)


27 oktober 2008: Kees Daey Ouwens Fonds geopend. Via de elektronische Staatscourant site kwam ik op het mooie bericht dat het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking het fonds heeft geopend (van 18,5 miljoen Euro) voor kleinschalige ontwikkelingsprojecten waarbij hernieuwbare energie wordt ingezet. Ter nagedachtenis van een van de geweldige Nederlandse pioniers op dit vlak (en vele andere!), Kees Daey Ouwens. Die helaas ruim een jaar geleden, op 10 oktober 2007 is overleden, daarbij een schitterende nalatenschap aan Nederland gevend van een lang leven voor duurzame energie. Dus als u constructieve projecten heeft die passen in zijn nagedachtenis (ik denk aan goed onderbouwde projecten met inzet van schone, lokale biomassa, jatropha olie, kookovens op zonne-energie, autonome zonnestroom projecten met goede begeleiding en accu recycling, etc.), en die maximaal in het belang zijn van de lokale bevolking in de derde wereld, heeft u een mogelijkheid om die financieel te laten ondersteunen. Alleen serieuze kandidaten gelieve zich bij ... SenterNovem aan te melden!

De regeling is ingegaan 2 dagen na deze publicatie van 24 oktober 2008, dus vanaf gisteren (26 oktober) tot en met 15 januari kunt u uw projectaanvragen indienen. Houdt Kees zijn naam in ere met uw aanvraag. Succes!

http://eb.sdu.nl/eb/show.do?key=SC88041&type=op (Staatscourant publicatie, opening Daey Ouwens Fonds)
http://www.duurzameenergie.org/nieuws/kees-daey-ouwens-overleden.html (artikel op website ODE)
http://www.new-energy.tv/categorie.php/8/362/lang_interview_met_kees_daey_ouwens.html?trailer=362 (het prachtige, indringende laatste interview met Kees op New-Energy.tv)


27 oktober 2008: Die nog "graaien" kan, "graai" dan mee. Ik had er al een gloeiend heet artikel over gelezen op de (betaalsite) Energeia, en het pus begint weer eens in volle omvang naar buiten te stromen. Enkele (grote) energiebedrijven blijken onterecht te veel fictieve "groene stroom" te hebben verkocht, teveel groencertificaten in rekening te hebben gebracht, en/of te veel "g.s. klanten" te hebben geboekt in die bezopen periode 1999-2004 (marktliberalisering) toen "groene stroom" vrijgesteld was van de "regulerende energiebelasting", REB. Gevolg: er is onterecht te weinig REB afgedragen aan de fiscus omdat er feitelijk veel meer "grijze" stroom is verkocht, waarover REB wel degelijk geheven moest worden. Zo "doen" wij dat in het fossiele poldermoeras... Kan d'r allemaal nog wel bij, bovenop de bizarre piraterij die we dagelijks over ons uitgestort krijgen, leve de "liberalisering"...

De energiebedrijven die oh zo maatschappelijk verantwoord bezig zijn, al die jaren, en die al tijden de meest absurde financiële klusjes dienen "uit te voeren" op energiegebied die ze in de Tweede Kamer elke keer weer verzinnen (denk aan de door de netbeheerders van de holdings te innen vaste MEP bijdrage, variabele (kWh-gerelateerde) REB bij leveranciers, etc.), hebben hun kans waargenomen en de zaak blijkbaar grandioos zitten flessen. 20% van hun "groene claims" bleken bij de Belastingdienst ongegrond. Dat heet in de volksmond ook wel: Liegen Dat Het Gedrukt Staat en Windhandel Van De Meest Perverse Soort.

Na Polder PV een paar jaar gelezen te hebben zal het u wellicht allemaal niet meer verbazen. Dat dit echt van de ratten bezeken is, lijkt me wel duidelijk. Een groot deel van de totale schade, 400 miljoen volgens de speurneuzen van het NRC (naheffing verhoogd met rente en boetes), blijkt inmiddels al in allerijl richting de fiscus te zijn gegaan. Mag u, als trouw lezer van de prikkelende Polder PV site proberen voor de betrokken energieleveranciers een leuke nieuwe reclameslogan te bedenken voor de a.s. wintercampagne. "Met NUON Zit U Er Straks Weer Warmpjes Bij". "Met Essent Groene Stroom Kookt U Maatschappelijk Bewust Elektrisch". "Eneco Let Goed Op Uw Centen". Of Delta (nog "in gesprek" met de Belastingdienst): "Onze Atoomstroom Is Altijd Al Groen Geweest".

De "mooiste" vindt ik wel deze: "Volgens Nuon heeft de wet „destijds geleid tot verschillen in interpretatie”. Nuon heeft alsnog 106 miljoen euro betaald." Nou, nou, beste NUON managers op buitenlandse vrijersvoeten: dat is dan wel een erg kostbaar "verschil van interpretatie" geweest! Stelletje... Zou Van Halderen (ex CEO van de NUON Holding) nog wat "teveel betaalde" bonus moeten gaan inleveren?

Aanfijn. In de gewraakte periode was de polderjongen nog volstrekt onwetend van deze onfrisse zaken 100% Ecostroom (EWR) resp. Natuurstroom klant bij de "rechtsopvolger" NUON (Retail). En de polderknaap is zo'n "idioot" die al zijn energienota's bewaart. Dus wat mij betreft krijgt mijn vroegere leverancier (helaas nog steeds gedwongen stadswarmte daarbij afnemend, nog steeds de grootste kostenpost op energiegebied voor ons ondanks ons zeer zuinige stookgedrag...) van mij een vette naheffing. Lees daartoe vooral het volgende leuke initiatief van WISE/Groene Stroom Ja Graag, die probeert om het geld alsnog een goede bestemming te laten geven via deze actie:

WISE verzamelt groene stroom rekeningen, onderzoekt mogelijkheid claim tegen energiebedrijven

Tussen 1999 en 2004 is er in Nederland groene stroom verkocht, waarvan één vijfde niet aantoonbaar groen bleek te zijn. Bijna 600.000 huishoudens zijn opgelicht door energiebedrijven die hun groene beloftes niet waar maakten. WISE verzamelt jaarrekeningen van groene stroom klanten van Essent, Nuon, Eneco en Delta, en onderzoekt of ze een collectieve groene claim bij frauderende energiebedrijven in kan dienen.

Daniël Meijers, WISE: “600.000 gedupeerde gezinnen die kozen voor hernieuwbare energie hebben grijze stroom, met het daarbij horende CO2 en kernafval, gekregen. Wij willen kijken of we met hen het geld wat zij dachten te hebben betaald voor hernieuwbare energie terug kunnen eisen om het ècht te investeren in duurzame opwekking”.

Volgens het NRC van 22 oktober jl. hebben Essent, Nuon en Eneco al de ten onrechte ontvangen milieusubsidie terugbetaald aan de belastingdienst. Delta zegt desgevraagd nog in gesprek te zijn met de belastingdienst.

Gedupeerde groene stroom klanten van Essent, Nuon, Eneco en evt. Delta kunnen een kopie van hun groene stroom jaarafrekeningen tussen 1999 en 2004, samen met een briefje met hun huidige post- en e-mailadres, sturen naar:

Groene stroom? Ja Graag!
p/a WISE
Postbus 59636
1040 LC Amsterdam

De polderboy gaat maar eens in zijn archieven duiken of er wat leuks is om naar WISE te sturen. U toch ook?

Enne: als ik het NRC en de Belastingdienst was, zou ik maar eens nieuwe stofkammen gaan gebruiken om de inning van die MEP bijdrage (door netbeheerders), en dan ook maar meteen de verrekening van de BTW (netbeheerders, TenneT, energieleveranciers) er eens op na te gaan pluizen. Je weet maar nooit wat je dan gaat vinden...

http://www.nrc.nl/economie/article2033792.ece/Energiesector_moet_fiscus_terugbetalen (oorspronkelijke stuk uit het NRC over de naheffing van 400 miljoen Euri incl. boetes en rente van de Belastingdienst voor de nepgroene grijze stroom van enkele grote energieleveranciers. Let goed op de geweldige "formuleringen" in de tekst)

http://www.groenestroomjagraag.nl/node/329 (energierekeningen gevraagd van mogelijk genepte slachtoffers)
http://www.ravagedigitaal.org/archief_0404/a4.htm (uitgebreid achtergrond artikel al uit 2004 over de groene stroom "zorgen". Toen wist Ravage nog niet hoe de grote energieholdings de boel al hadden zitten te flessen...)


19 oktober 2008: "Wij verkopen geen gelabelde stroom uit kernenergie", aldus Jeroen Brouwers van Essent, mede exploitant van kerncentrale Borssele, mede-aandeelhouder van Gosse Boxhoorn's tweede troetelkindje The Silicon Mine (ruikt u ook al onraad?), en volgens mij nogal ongelukkig met de onverwachte "samenloop van omstandigheden" en de pleuris die er weer in den lande uitgebroken is. Want Delta en Atoomstroom, die met elkaar onderhandelen om de fake claim van de laatste dat ze zouden werken "... volgens de zelfde methodiek als met de levering van groene stroom" als het om paarse nuke stroom zou gaan te kunnen "verzilveren"??? Dat is natuurlijk (a) zo voorspelbaar als er een Hel is waar een Hemel moet zijn en (b) spelen met Heel Heet Hellevuur. Vooral in een land wat de piratenstatus van een derde wereldland op energiegebied heeft bereikt, en inmiddels volgens de Environmental Performance Index van Yale University op de schaamgroen op de kaken brengende 55e plaats is beland, tussen het derde wereldland Jamaica en het ook niet als honderd procent "milieuprogressieve" bekend staande Bulgarije in (alleen de vergelijkbare, momenteel nog iets grotere smeerpoets België staat 2 plaatsen lager)... Ons land heeft namelijk Gaia zei geprezen nog zo'n zeldzaam onafhankelijk instituut als de Reclame Code Commissie (en wellicht in een later stadium nog de Ombudsman en wellicht wat rechtelijke machten tot aan het Europese Hof aan toe), om die bezopen en onwaarschijnlijke impliciete claim gecertificeerde atoomstroom "volgens groene principes" te kunnen (of te zullen gaan) verkopen met de grond gelijk te maken. Want er bestáát helemaal geen universeel noch Europees-geaccepteerd certificatielabel voor levensgevaarlijke, ongewenste paarse stroomproducten...

Ach, wat wil je ook met een nieuwlichtersbedrijfje met een ranzig "vastrecht leverancier" van 5,95 euri incl. BTW/maand, alleen al voor die fictieve paarse elektra, terwijl dat voor de meeste leveranciers 1,99 euri incl. BTW is (€ 47,52 verschil op jaarbasis voor feitelijke windhandel), of die € 35,70 voor de "unieke service" (...) van het "aanmaken van een contract". Ter vergelijking: die andere piraat, de NEM/NLEnergie stuurt u ongevraagd een gratis 3-jarig wurgcontract (nietszeggende "overeenkomst") toe als u in het ranzige, leugenachtige telefoongesprek bent gestonken. De meeste energie"leveranciers" rekenen nooit kosten voor het "opmaken" van een contract van wat voor orde dan ook.

En dan dat bezopen hoge leveringstarief van 11,82 (vast jaarcontract) tot zelfs 12,29 euricent/kWh voor enkeltarief, variabel contract. Mijn direct opzegbare, variabele zonnestroom contract bij 100% duurzaam leverancier Greenchoice kost momenteel slechts 9,07 euricent/kWh incl. BTW aan variabele kosten. Bij een "gemiddeld Nederlands verbruik" van 3.500 kWh/jaar zou (nep) "atoomstroom" maar liefst 430,15 - 317,45 = € 112,70/jaar incl. BTW meer kosten dan alleen al mijn supergroene variabele kosten.

En dan vergeten we voor het gemak maar eventjes de wurgcontract condities van de ranzige € 2,98/maand aan acceptgiro kosten als u niet kan of wil laten automatisch incasseren (per jaar alweer € 35,76). Of die schandalige 60 eurocent/minuut die een telefoontje naar het call center kost. Misschien betalen ze daar de gehuurde kantoor ruimte van in het peperdure World Trade Center in Amsterdams' Nieuw Zuid???

U mag zelf de optelling van al dat fraais maken en u flink op uw hoofd krabben waar de initiatiefnemers zoveel arrogantie en geldgraaizucht voor een fictief product vandaan durven te halen in financiële crisistijd.

Vast lijdend aan een door radioactieve straling verteerd brein, vermoedelijk...

En dit alles bovenop de reeds talloze bestaande zeer ernstige bezwaren tegen de centralistische, en levensgevaarlijke dictator-technologie kernsplijting...

NB: "Gesprekspartner" Delta waagt het zichzelf nog steeds - mogelijk het gevolg van vergelijkbare degenererende stralingseffecten - als "nutsbedrijf" te presenteren, zie de Google zoekpagina. Ha! Stelletje...

http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=64551 (reacties)
http://www.fd.nl/artikel/10308917/atoomstroom-voorlopig-peperduur
http://www.pzc.nl/regio/zeeland/3875201/Atoomstroom-via-het-stopcontact.ece
http://www.pzc.nl/regio/zeeland/3872107/Geen-gelabelde-atoomstroom-uit-Borssele.ece
http://www.technischweekblad.nl/energiebedrijf-garandeert-atoomstroom.58421.lynkx


18 oktober 2008: Duurzaam poldergrapje. N.a.v. een (toch wel een beetje schokkend) berichtje van een college zonnestroom producent die een deel van zijn spaarcentjes bij het beruchte, inmiddels ietwat "onderkoelde" Icesave project had ondergebracht en hoopt dat die centjes ooit nog terug gaan komen, stuurde ik het slachtoffer deze reply toe...

"Heb mijn spaarcentjes op de HOTsafe van Triodos en ASN staan... "


18 oktober 2008: SDE drama numero zoveel in the making... Energeia is weer met rampzalig nieuws gekomen, ditmaal over de gigantische rem die er is gekomen op de investeringsbereidheid van boeren voor het daadwerkelijk (laten) bouwen van al "SDE-beschikte" (of nog niet beschikte) biovergistings-installaties. Waar heel veel geld (en navenant: fors aandeel van de "duurzaamheidsdoelstelling") mee gemoeid is, maar waarvoor de SDE subsidie/kWh voor de betrokken boeren en hun financiële adviseurs als te riskant (laag) wordt gezien. En er dus niet gebouwd wordt, zelfs als er een beschikking is verleend... Ook biogas (miezerig extra potje uit de weifelende politieke handen getoverd) blijkt te riskant te zijn volgens dit verhaal. Let op de sneer naar van der Hoeven...

Er is ook nog een vervolgartikel van dit rampverhaal, maar deze is al erg genoeg. Nederland in "optima forma"...

http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=259 (permalink)


17 oktober 2008: Stuur Cramer een brief: Europa moet aan de bak. Vindt u ook dat het rijke en welvarende Europa "the lead" moet nemen op klimaat- en energie gebied? Duurzaamheid über alles, hervormen van archaïsche, failliete economische principes, structurele aanpak van dreigende verergering van de klimaatcrisis (die door somigen nog steeds ontkend wordt), etc.? Stuur Cramer een (elektronische) brief, time to lead. U kunt uw persoonlijke wens/commentaar toevoegen:

http://www.timetolead.eu/


16 oktober 2008: Hoge bomen vangen veel wind... Bij de insiders werden al regelmatig harde noten gekraakt, maar de aanbieders bleven mooie noten zingen en veel poeha verspreiden. De enige betrouwbare arbitrage is de bikkelharde praktijk. De kleine windmolentjes, ook wel met een mooie naam "urban turbines" genoemd, zijn wat mij betreft massaal door de mand gevallen in die reeds veelbesproken test in Schoondijke (West Zeeuws-Vlaanderen). Al doet de minst slechte (beste karakterisering die ik kan gebruiken), de Montana, het met een maandelijkse productie van zo'n 175 kWh niet onaardig. Per m² en qua prijs-prestatie verhouding van de Skystream is het best, en daar zal het uiteindelijk om moeten gaan. Zeer opvallend is dat de veelbesproken, vaak getoonde machines Energy Ball en, vooral, de Turby, het zeer slecht blijken te doen en dat de opgaves van de fabrikanten voor de te verwachten jaaropbrengst gemiddeld genomen (voor bijna alle apparaten) schandalig te hoog zijn ingeschat. Met daarbij de voetnoot dat de lokale windcondities minder goed waren dan de opgave van 6 m/s windsnelheid, dus definitieve cijfers moeten daarover nog uitsluitsel geven.

U kunt uiteraard het hele verhaal in al zijn "glorie", zeer gedetailleerd, ter zake kundig, met veel details en het nodige - zeer geslaagde - sarcasme doorspekt elders vinden. Alleen zoals een onafhankelijk windenergie specialist dat kan: op de Wind Service Holland website van Jaap Langenbach.

Voor wie het nog niet duidelijk was: begin er voorlopig in Gaia's naam niet aan, en al helemaal niet in de bebouwde kom. Dat wordt een drama als het bij u om het opwekken van zoveel mogelijk duurzame elektriciteit zou gaan. Het alternatief ligt al jaren voor de hand, en is nog geruisloos bovendien.

Toch maar eventjes doorsparen dus voor wat robuuste, multi- of monokristallijne zonnepaneeltjes. Desnoods bureaucratie en overhead mijdend, zonder subsidie, dan kunt u ook nog eens direct aan de slag zonder door piranha's of parasieten lastig gevallen te worden. De beste investering, zonder mechanische onderdelen, onverwoestbaar, en nauwelijks onderhoud nodig hebbend.

Met dank aan Jaap voor enkele correcties op de oorspronkelijke tekst van dit stuk. De polderboy is immers geen wind-specialist, dan krijg je dat soort problemen. Meer goed onderbouwd commentaar van Jaap in zijn Windmaand nieuwsbrief van oktober 2008, te downloaden van homepage WSH.

http://home.kpn.nl/windsh/Kleinemolens.html#schoondijke


14 oktober 2008: Verschil moet er wezen... Met verwondering beschouwt Polder PV de absurde (enigzins voorspelbare?) taferelen rond de diverse financiële crises en windhandel-hype geklapte speculatie-zeepbellen op dit aardklootje. Geld heeft nooit een doorslaggevende rol gespeeld in het leven van de polderboy, het is immers slechts "het slijk der aarde", en dat zal het altijd moeten blijven en niets meer. Geen inherente waarde hebbend, tenzij het nuttig besteed wordt.

Het huishouden van Polder PV drijft al vele jaren op zelfbeperking, terughoudendheid, verstandig met geld omgaan, ver verwijderd blijven van alle mogelijke stompzinnige aanbiedingen die nooit de "vreugde" brengen die altijd gesuggereerd wordt, nooit (onverantwoord, speculatief, ...) lenen, etc., etc. En toch een (ongeveer) 100 procent duurzaam huishouden voeren. Het kan, als je maar wilt. Waar een wil is, is immers altijd een weg.

En in zo'n huishouden hoort uiteraard ook duurzaam bankieren. Wij zijn al tijden zeer tevreden met onze beleggingen en (spaar-) rekeningen bij zowel ASN als Triodos, waarvan vooral de laatste in de communicatie met de klant mijlenver uitsteekt boven alles wat ik regelmatig door het "bedrijfsleven" hoor en zie uitkakken.

Nadat ik in een franstalige versie van de Metro van 7 oktober reeds een prachtige advertentie van Triodos (ze hebben diverse buitenlandse filialen) had gezien ("Pourquoi la banque durable?"), kregen we vandaag als klant van deze duurzaamste bank van Nederland (mogelijk zelfs Europa) een brief met hun standpunt over de huidige diepe dip in (het vertrouwen in de) de bancaire sector. Het is wederom een zeer intelligente, bedachtzame, en unieke reactie geworden. Een klassevoorbeeld van proactieve, constructieve, inhoudelijke en zingevende communicatie met de klant, die niet bij die bank zit om zoveel mogelijk geld te verdienen, maar die daar klant is omdat hij/zij weet dat het aan die bank (tijdelijk) toevertrouwde geld in goede handen is gekomen.

De meest treffende zin uit die brief, mijn vetdruk:

"Maximaliseren van de duurzaamheid is onze opdracht, met een goed financieel resultaat als graadmeter van een gezonde bedrijfsvoering."

Als u Triodos (of ASN) nog niet kent, raad ik u met klem aan om u zich eens te gaan informeren over die duurzame banken. Triodos voert o.a. ook een Renewables Europe Fund, wat voorzichtig doch 100% "donker"groen investeert in duurzame energie projecten (de polderboy heeft daarin ook een bescheiden hoeveelheid spaargeld gestoken). Neem er desnoods rustig de tijd voor en vraag uw kennissen, familie e.d. naar hun ervaringen. Als u eenmaal "om" bent, weet u waarschijnlijk waarom ik dit stukje heb geschreven...

Aldus een zeer tevreden, reeds vele jaren trouw klant (van zowel Triodos, als ASN). En, het werkt aanstekelijk, zoals uit een van de recente stukken van superbikkel Niels Thijssen uit Gennep (grote PV-installatie zonder een cent subsidie gekocht) blijkt...

Doet u ook mee? Triodos of ASN zal u van harte verwelkomen, zeker als uw insteek ook 100% "duurzaam sensu stricto" is...

http://www.triodos.nl/
http://www.triodos.nl/nl/whats_new/latest_news/general/reactiefinancielecrisis (reactie op de financiële crisis door CEO Peter Blom)
http://www.asnbank.nl/


 
^
TOP

5 oktober 2008: Follow-up beruchte groene stroom artikel. De TROS Radar uitzending over de "nep-groenestroom" werd door sommigen (o.a. door Windunie), deels terecht, gekraakt. Ook weer niet volledig terecht, want voor een aanzienlijk deel komt die in NL voor het gros van de leveranciers op "certificatenhandel" gebaseerde import (inderdaad niet de Windunie stroom, dat is een goudeerlijk oerhollandsch product wat de hoofdprijs verdient) uit de productie van al tig jaren geleden gebouwde Noorse stuwdammen. Dus een prikkel voor extra bouw van duurzame productie installaties was het allemaal nauwelijks, en daar zou het altijd om moeten gaan: nieuwe productie. Vooral als je bedenkt dat Noorwegen drijft op 98% van deze massaal gegenereerde hydropower (productie gemiddeld tm. 2005 120 TeraWattuur/jaar, bijna een kwart van het totale verwachte verbruik in 2009 in Duitsland) ... En Nederland in 2007 was teruggevallen naar een miezerige 6% eigen productie. Het tweede kwartaal van dit jaar was het nog erger: slechts 5,92% eigen productie, en een bezopen 14,13% (!!!) import middels certificatenhandel. Een absolute schande voor een stinkend rijk land als Nederland.

Het direct opvolgende, nogal hitserige artikel in de Telegraaf deed terecht nogal wat kringen in het Haagse Hofvijvertje ontstaan, mede verergerd door ongelofelijk stuntelig optreden van onze "Minister van Milieu", mevrouw Cramer. In deze bijdrage een vervolgje van het fraaie toneelstukje, ditmaal in het NRC. Ik werd namelijk al op 25 september gebeld door Marcel aan de Brugh van deze krant over "de kwestie", en ik heb hem uiteraard "een en ander" laten weten over mijn problemen en twijfels rond groene stroom (met name import via mistige "handel"), en hem lekker gemaakt over het Duitse EEG. Jammer dat die smakelijke details niet in het artikel zijn terechtgekomen, zo gaat dat bij kranten en interviews wel vaker. Toch leuk dat ik in het stuk in NRC Next (tabloid van 26 september) en, pas een week later, in bijna identieke vorm in NRC Handelsblad van woensdag 1 oktober 2008 (pagina 2) als "inleiding" en "afronding" van het artikel over de materie werd gebruikt. Klik op het plaatje van de laatstgenoemde versie voor leesbare uitvergroting.

^^^
Artikel in NRC Handelsblad van 1 okt. 2008. Klik op plaatje voor vergroting.
© NRC

Er is nog wel e.e.a. over de materie te zeggen:

(1) Het plaatje is bij veel mensen volgens mij niet duidelijk geworden (bij mij in eerste instantie ook niet). Het geeft namelijk uitsluitend de import van "groene stroom" in Nederland weer. Vandaar dat "wind" nauwelijks voorkomt. We produceren dat nog in redelijke mate (wat mij betreft nog veel en veel te weinig), en dat wordt grotendeels in eigen land verkocht. Zoals het ook hoort. De bulk is hydropower uit bestaande centrales in Noorwegen, met nog een restje niet nader gespecificeerde biomassa import ...

(2) Dat "contract" van Polder PV met Greenchoice is het resultaat van een niet zelf verkozen "overstap" vanwege het feit dat onze destijds (2003) wel zelf uitgezochte leverancier Echte Energie ophield te bestaan omdat Eneco Energie dat bedrijf had opgeslokt. Bovendien heeft Greenchoice een hele slechte klant aan ons (net als Echte Energie dat had), want we zitten op jaarbasis met een bijna nulverbruik aan elektra (gesaldeerde hoeveelheid zonnestroom is ongeveer evenveel als wat we zelf op jaarbasis verbruiken), en we verbruiken slechts 30 kuub kookgas in het jaar (stadswarmte zit helaas nog steeds muurvast aan NUON Warmte vast, onverkiesbaar). Dus Greenchoice kan eigenlijk alleen maar wat op "vastrecht levering" verdienen. Alle transportkosten die zij innen ("leveranciersmodel van facturatie"), moeten ze allemaal weer afdragen aan onze netbeheerder (die weer een minuscuul stukje naar TenneT doorschuift, voor gas moet Greenchoice als leverancier ook nog een klein deel regioheffing naar Gasunie doorschuiven). Dus dat "zonnestroom contract" dient u in deze context te zien: we genereren feitelijk onze eigen elektra en halen dat in de avonduren en in de winter deels weer terug van het net. Wij zullen nooit verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor een enorme hoeveelheid import van (al dan niet dubieuze) "groene certificaten" ons land in.

(3) Geïmporteerde stroom (lees: "Garanties van oorsprong") blijft een uitermate lastig verhaal, omdat er een heel certificatencircus tussen producent, leverancier en afnemer gaat zitten, en zodra daar bedrijven een flinke handel in gaan zien, gaan gegarandeerd "methoden" in dat mistige gedoe sluipen die de 100% garantie die het "systeem" ten allen tijden zou moeten hebben op termijn zullen kunnen ondergraven. Dat is met alle handel zo, zeker met supervage "producten" als elektriciteit. Nederlandse bedrijven zijn gepokt en gemazeld in dat "handelen", en we weten tot welke ellende en "mazen in de wet gezoek" dat allemaal leidt. Dan toch maar liever zelf opwekken, dan weet je zeker wat je "in handen" hebt.

(4) Overigens krijgt Polder PV in Leiden, wanneer deze niet genoeg elektra zelf genereert ('s nachts consumeren wij vrijwel geen stroom, dus dat valt dan weer mee), hoogstwaarschijnlijk WKK stroom uit het Westland in zijn stopcontacten, geproduceerd op veel te goedkoop aan de tuinders (lees: grootafnemers) verkocht kostbaar fossiel gas (ook al gaan ze waarschijnlijk stuiteren als ze dit lezen...). Not my choice, maar ook wel weer goed dat ze tussen dat vermaledijde kerncentraletje in Borssele zitten en Leiden, anders hadden er hier nu wat zweetdruppeltjes aan atoomstroom geplengd geweest.

(5) Ophouden met die schizofrenie "groen=grijs". Ook heb ik in het interview gezegd dat ik het niet eens ben met het Europees Parlement als ze stellen dat slechts een derde deel van de opgewekte groene stroom "elders" uit nieuwe installaties hoeft te (gaan) komen. Dat moet gewoon pronto honderd procent worden. Ik vind dat de volksverlakkerij van 2,5 miljoen Nederlandse klanten dat "groene stroom" even duur zou zijn als "rest stroommix" (lees: grijze stroom, dondert niet wat) maar eens afgelopen moet wezen. Zolang die door fossielen en afgeschreven kerncentrales gedomineerde nationale stroommix niet de externe kosten doorberekend krijgt (wat de belanghebbende grote holdings uit alle macht zoveel mogelijk zullen blijven tegenwerken), is sowieso alle energiebeprijzing zo kunstmatig als wat.

En die kosten voor elektra worden alleen maar nog kunstmatiger met de invoering van dat weerzinwekkende capaciteitstarief wat EnergieNed onder leiding van "Schiphol en kolenboeren mega-faciliteerder" Hans Alders door de strot van de Nederlandse samenleving duwt. En de ellende daarvan door het Ministerie van Financiën op laat knappen. Als dat er door gedrukt wordt, is alle discussie over "hoogte" van welke kWh prijs dan ook totaal zinloos geworden: dan hebben we pas echt compleet fictieve en totaal verkeerde "signalen" gevende beprijzing van elektra. Waar vooral de bewust levenden en de laagverbruikers de dupe van gaan worden als Min. Fin. in economische crisis tijd in de knel komt te zitten met de begroting. Gegarandeerd dat wij dan voor de zoveelste maal vet de lul zullen zijn. Dan blijven we namelijk gegarandeerd dat in de TarievenCode vast te nagelen krankzinnige capaciteitstarief betalen aan de monopoloïde netbeheerders, maar compenseren ho maar ...

(6) No problem met "oude" dan wel onder "nieuwe" voorwaarden te certificeren groene stroom. Ik begrijp het probleem van Greenchoice wel, maar ik heb hen geadviseerd om daarvoor een goeie communicatiemanager aan te laten trekken die in kristalheldere bewoordingen naar haar klanten communiceert hoe "het" allemaal precies zit bij Greenchoice, en wat deze leverancier beslist nooit zou doen. In ieder geval moet van der Hoeven van EZ kort gehouden worden, want die wil natuurlijk gewoon de "alternatieve" clubs in de zeik zetten door hun bestaande honderd procent groene stroom productie feitelijk "moreel af te schrijven". Dat is ontoelaatbaar, en daarvoor moet ze door de Tweede Kamer aan een ketting gelegd worden.

Voor een werkelijke duurzame revolutie zijn autonome organisaties en bedrijven een absolute noodzaak. Greenchoice zal ten allen tijden onafhankelijk moeten blijven. Het heeft geen enkele zin om zich te laten inpalmen door een willekeurig ander energiebedrijf, want dan is de markt in Nederland definitief failliet en zal er nooit een volwaardige decentrale markt voor duurzame energie gaan komen. Daarvoor blijven de fossiele belangen veel te groot en te machtig. Dan blijft onze samenleving in de greep van antieke holdings die door steeds grotere molochs worden opgekocht, die er geen enkel probleem mee hebben om her en der kolen en atoomcentrales neer te strooien. Bijvoorbeeld Centrica, moederbedrijf van het zich als "groen" profilerende Oxxio, gaat een heel leuk nucleair cadeau"tje krijgen in het Titanengevecht rond British Energy, wat met haar compleet afgeschreven nucleaire arsenaal en monumentale schuldenlasten, nu door supermoloch EDF ingelijfd gaat worden (Smit Kroes kijkt gewoon een andere kant op). Revolutie is nooit van machtsblokken zelf gekomen. Beslist niet in de energiemarkt, daar gaat de trend juist compleet de verkeerde kant op.

Ik wens Greenchoice veel verstand en lef bij de heroriëntatie op het slagveld genaamd de energiemarkt. Kies je eigen weg en heb 100 procent maling aan de grote holdings. Je wordt daar alleen maar doodongelukkig van, en een "gevecht" met hen zal alleen maar tot een megadrama leiden.

http://www.nrcnext.nl/nieuws/nederland/article1998425.ece/Groene_stroom_uit_de_kerncentrale


25 september 2008: Zomaar een willekeurig krantenberichtje...

"De mondiale uitstoot van het broeikasgas CO2 stijgt sneller dan in het allerongunstigste scenario was voorzien. Sinds 2000 groeit de CO2-uitstoot vier maal zo snel als in het decennium daaraan voorafgaand."
 • [cynisme modus]
 • gewoon blijven autorijden
 • gewoon u te pletter blijven consumeren (vooral Chinese producten, of course)
 • gewoon 7 maal per week vlees blijven eten
 • gewoon bij dat bedrijf blijven werken "elders" in het land
 • gewoon een standaard leasebak vragen, wel zo vertrouwd
 • gewoon minimaal 3 maal per jaar op verre vakantie blijven gaan
 • wel uw klimaatverpestende vliegreis afkopen met CO2 aflaten, dan is 't OK (?)
 • vooral die aandelen Shell bijkopen, slapend rijk worden is dat
 • doe dan ook meteen GasUnie d'r bij, de Staat roomt lekker mee
 • vooral geen zonnecollector maar 4.000 euri voor een gasgestookte toverketel incasseren
 • vooral uw kinderen naar de creche/school/training/muziekles blijven autoblikken
 • vooral "die partij in het midden" blijven stemmen, lekker "veilig"...
 • gewoon: doe wat u altijd al deed
 • Armageddon zorgt t.z.t. wel voor u (en voor uw kinderen)
 • [/cynisme modus]

Hoeveel zand gaat er in een kilometer dijkverhoging, waar komt dat vandaan, en wie gaat dat betalen? Ik niet, mag ik hopen...

http://www.nrc.nl/wetenschap/article1997548.ece/Uitstoot_van_CO2_stijgt_razendsnel


25 september 2008: Naadje van de kous. En als u dan toch het naadje van de kous wilt weten op het gebied van het "groene gezicht" van in Nederland actieve "groene stroom" producenten dan wel leveranciers, dient u zich bij SOMO / Centre for Research on Multinational Corporations te verdiepen in hun ronduit fascinerende lijst met analyses van de Nederlandse "markt" met detailrapporten (10 stuks) van de belangrijkste "spelers" in ons land. Met dank aan Toine Meijvis voor de link!

http://somo.nl/publications-nl/Publication_2678-nl/


25 september 2008: Het (???groene???) Haagse Kippenhok in optima forma... Soms kun je beter eventjes een professionele journalist aan het woord laten die weet hoe hij de "politieke teneur" hier te lande feilloos op papier moet zetten n.a.v. (al dan niet gedeeltelijk tendentieuze) berichtgeving door TROS Radar en de Telegraaf over het politiek extreem "gevoelige" onderwerp "groene stroom" (2,5 miljoen klanten). Hooggeschatte heer Hylkema (Energeia): diep respect! Volgorde van lezen: onderste link eerst, dan de bovenste, het betreft permalinks/stukken die beschikbaar blijven op de klasse site van Energeia... Als u nog niet uitgelezen bent, kunt u ook nog eventjes het letterlijke - ongeaccordeerde - verslag van die gezellige meetings op 23 en 24 september nalezen op de Tweede Kamer site. Hoofdje "Groene stroom", 23 sep., resp. 24 sep., blijven slechts paar dagen beschikbaar, daarna moet u Parlando bezoeken om de "Handelingen", geaccordeerd en wel, terug te kunnen vinden...

Oh ja. Morgen (26 september) eventjes in het NRC proberen te neuzen (ik werd vandaag over "de materie" gebeld)...

http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=233
http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=232


22 september 2008: Energy Wars Continued. De VPRO bracht in Tegenlicht vorig jaar twee fascinerende uitzendingen met het thema "Energy Wars" uit. Olie, the end of it, de alternatieven, een hoop bekende en minder bekende bobo's, en smaakmakende interviews. Het er aan gekoppelde forum bloedde op een gegeven moment dood (ook alweer heel veel zeer interessante onderwerpen). Echter, na de wipkip grafiek van tijdelijk oil "high" (dik 140 dollar/barrel) en de spectaculaire (tijdelijke) downfall erna, met een heuse crisis met het unspeakable "R"-woord er aan vastgenageld, gecombineerd met nog zo wat mondiale crises, kwam de redactie van Tegenlicht weer goed in beweging.

Vanavond was de eerste uitzending (NL 2, 21h00) in de nieuwe (onvermijdelijke) serie met deels wederom de bekende koppen, in een iets andere rol (deels herhaald van vorig jaar, blijvend leuk). En, wie hebben we daar bovendien? Jawel, de mede-auteur van het boek "De permanente oliecrisis", Willem Middelkoop (co-auteur: Peak Oil NL voorzitter Rembrandt Koppelaar), die een hoop zeer zinnige, doch helaas in the end ook zeer onzinnige dingen (veel kerncentrales bouwen...) in het TegenLicht te berde mocht brengen. Afijn, dat was natuurlijk ook te voorspellen, over energie raakt geen (verstandig) mens uitgepraat, als het wat sommige perfide onderwerpen maar bij praten blijft... En ondertussen gaan we natuurlijk massaal die "alternatieven" uit de grond rammen, al is het woord daarvoor beslist fout gekozen. Niks "alternatieven". Solar (en zijn derivaten) is immers the future that started yesteryear... Olie is definitief "out". Nukes waren al afgeschreven, en dienen vooral niet de zombies te worden die sommige oudghedienden via slinkse wegen uit hun loden graven willen laten ontsnappen...

Er komt nog meer zeer veel interessants aan, waarvan vooral "Here comes the sun" op 20 oktober, en "Het land van zonnestroom en windenergie" op 27 oktober (met nota bene "onze" Gosse Boxhoorn en, verdomd, daar izzie weer, Willem Vermeend!), NU direct in uw agenda genoteerd dienen te worden!!!

Herhaling van de uitzending van vandaag is al morgen, dinsdag 23 september 2008, om 15h05 op Ned 2.

http://www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/40004334/items/40032682/


22 september 2008: NL groene stroom gekraakt. Een tijdje geleden stond er een onverwachte oproep op het TROS Radar forum onderdeel Energiebedrijven (grotendeels bomvol de meest afgrijselijke liberaliseringsellende staand, de piraterij blijft onveranderd voortwoekeren in ons gezellige landje). Wat "men" van groene stroom vond. Het onderwerp bloedde na een tijdje een beetje dood, maar vanavond was er opeens een item in de TV uitzending. En daarin werd, mede op "aangeven" van de Consumentenbond, het "fenomeen" gekraakt. Dat zal wel weer het nodige bloed door de Haagse aderen doen vloeien, al kan het ook wel zijn dat de dames en heren op het Binnenhof het onderwerp inmiddels zo zat zijn dat ze hun kop in het zand laten steken en de Consumentenbond en de TROS de struisvogelstaart toe zullen steken met de impliciete boodschap: krijg maar een enge ziekte. Of zo.

U mag zelf oordelen wat er van "waar" is, wat "het probleem" is, en u kunt ook nog op het gelinkte forum onderdeel zelf uw beargumenteerde mening geven, natuurlijk (ja, de webmaster van deze site heeft zijn zegje reeds gedaan).

http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=63046 (eerste oproep van TROS Radar, met de nodige smeuiige reacties...)
http://www.trosradar.nl/index.php?id=uitzending&itemUid=1270 (video beeld moet binnenkort beschikbaar komen)


19 september 2008: Nucleaire Ontkenning. In Den Haag heerst al geruime tijd (lees: al jarenlang) een toenemende verstarring, regentisme, en ontkenning van energieproblemen en wegen naar een decentrale, duurzame (in Duitsland reeds hard ingezette) toekomst. De struisvogelkoppen zijn reeds lang geleden in het brinkhorstiaanse woestijnzand gestoken, en hij lijkt er steeds dieper in gepropt te worden om vooral niet de al dan niet "goed bedoelde" adviezen, suggesties, waarheden, argumenten, of wat dan maar ook aan te hoeven horen. Want we blijven blijkbaar liever bij het Ghoede Oude. Steenkolen zijn zo lekker vertrouwd. De club die in Nederland voor "energiespecialist" wordt opgeleid wordt niet voor niets doodgegooid tijdens de opleiding met alle ins en outs van "stooklijnen" (wat je niet in de fik kunt steken, is blijkbaar niet "bespreekbaar" als energiebron). En tijdens die opleiding krijgen ze ook te horen dat inverters voor zonnestroom installaties een miezerig rendement van rond de 90 procent zouden hebben... Jammer, maar dat is toch effekes iets te ver bezijden de heel hard gegroeide waarheid. Photon publiceerde net (issue 9/2008: 76-82) een test van een omvormer van een bij de meeste ingewijden compleet onbekende firma die de "redactie lieveling" (de in de hemel geprezen SMA SMC 8000TL, gesamtwirkungsgrad 96,9%/97,0% Europa/California) tot verbijstering van waarschijnlijk een heleboel specialisten achter zich heeft gelaten met een E.g. van ...96,9%/97,2% totale omzettingsefficiëntie (E/C). Test bij mij op aanvraag. Oh ja: het wonder heet de Refusol 11K (zeer groot spanningsbereik, 380-800 Volt), van de firma Refu Elektronik uit Metzingen (BRD), en dit wonder van vernuft is hun eerste product op de markt, reeds een jaar verkrijgbaar. Dat belooft wat voor nieuwe producten van deze geweldenaren... De kolenboys weten dat vast allemaal nog niet, en in hun "hoe wordt ik energiespecialist" handleidingen staan dus nog steeds totaal achterhaalde harde technische data van de huidige status quo van de high-tech zonnestroom industrie... Geen wonder dat de kolenkoorts nog steeds voort blijft woekeren in ons fossiele landje...

Aangezien de "kolen" desondanks toch wat "probleempjes" hebben zoals dat vermaledijde CO2 wat met bakken als bijproduct meehelpt onze atmosfeer uit balans te brengen (Lubbers is het lobbyen nog niet verleerd, en wil Rotterdam nu "aan het gas" hebben, althans, het moet naast de gasrotonde ook aan de kolen-ceeoohtwee rotonde om al dat CO2 all over the world onze kant op te krijgen en het hier "irgendwo" ergens in de grond te gaan proppen...), moet het van de onzalige partijgenoten van diezelfde Big L., van Geel voorop, natuurlijk, nu opeens dan toch maar weer met de "onvermijdelijke" (...) atoompjes. Boerma van Delta, die, daardoor "gestimuleerd" (...) wat Kogels door de Kerk joeg, 10 september jl., loog natuurlijk voor de zoveelste maal dat het gedrukt stond in het Financieele Dagblad van diezelfde zwarte septemberdag: "... bezweert dat er geen sprake is van een handig een-tweetje met de CDA-prominent...". Don't you believe it, dat is een karakteristieke opportunistische Delta leugen! En al helemaal vette vraagtekens zetten bij alle "opgeloste" veiligheidsissues rond kernenergie, waar men uitermate luchtig over blijft doen. Die, zolang kunstmatige kernsplijting in ons flinterdunne biosfeertje kunstmatig in stand wordt gehouden, een van de Grootste Illusies is die je maar kunt bedenken, hoe hard het tegendeel (Boerma: "Tegenargumenten eenvoudig weerlegbaar"...) ook van de Zeeuwse dan wel Haagse Daken wordt geschreeuwd.

Afijn, om het spraakwater maar weer even in te slikken, net heeft de heer Michael Mellish, langjarig energy system consultant, een nogal onthullend stukje geschreven over die beruchte, al decennia voortwoekerende Nuclear Denial die ook in die totaal overbodig elektra zuipende U.S.A. tot steeds meer verzet en tegengas leidt. Soms uit onverwachte hoek.

Den Haag: gelieve de bijdrage van de heer Mellish op Renewable Energy Access vrijblijvend tot u te nemen, om uw gedachten over die voor de tigste maal opgerakelde, beslist niet "onoverkomelijke" Onzalige non-transitie Optie weer enigzins in balans te brengen!

http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/reinsider/story?id=53558 (met lezersreacties)


18 september 2008: Duurzame pus begint te stromen. Na enkele vorige heftige reacties die ik van enkele relatief goed ingevoerde kenners van de warmte markt in de mailbox aantrof, was onderstaand (anoniem) exemplaar wel de meest expliciete. Uiteraard gaat het weer om het nieuwste "fraais" wat de ambtenaren van SenterNovem in elkaar hebben geknutseld, en wat onder de paraplu van het (reeds als failliet te beschouwen) kabinets-speeltje "Meer Met Minder" valt. De "regeling duurzame warmte", natuurlijk. U vindt de behoorlijk goed geïnformeerde reactie hieronder integraal weergegeven. Als u niet tegen de harde waarheid kunt: overslaan, s.v.p. Het is natuurlijk slechts "een" waarheid, maar erg ver van de kern lijkt deze niet te zijn. Polder PV is niets voor sissies. Maar dat wisten de trouwe lezers natuurlijk al lang...

De regeling duurzame warmte is ontmaskerd.

"Laat ik met mijn conclusie beginnen: de micro-WKK wordt doorgedrukt ten koste van de warmtepompen en zonneboilers.

Hoe kom ik aan die wijsheid? De subsidiebijdrage voor de micro-WKK is plots van 1.000 naar 4.000 euro verhoogd.
Hoe komt men plots aan dit budget? Is er een flinke verhoging geweest van het budget voor duurzame warmte?
Hier heb ik nergens iets van gehoord of gelezen. Als het dus niet uit de lengte komt dan komt het blijkbaar uit de breedte.
En die breedte heeft men bij SenterNovem (hierna SN) flink benut.

Ik begin bij de zonneboilers waarvan ik eerder dacht dat deze pot het eerste leeg zou zijn. Nou niets is minder waar. Na het bekijken van het lijstje met zonneboilers die in aanmerking komen voor subsidie sprongen me de tranen in de ogen. Het systeem met de meeste opbrengst levert slechts 5 Gigajoule per jaar. Nu ken ik een paar systemen "made in Germany" die het dubbele opleveren bij slechts 5 m² collectoroppervlak.
Deze "made in Germany" systemen komen niet op de lijst van SN voor. Sterker nog: die zullen er nooit op komen!! Want er zullen alleen systemen op het lijstje van SN komen die volgens de NEN normen zijn getest. De "made in Germany" systemen hebben "slechts" DIN certificaten en zijn volgens SN blijkbaar volgens waardeloze richtlijnen getest geworden, anders hadden ze wel op de SN lijst gestaan.
Het SN lijstje bestaat uit systeempjes van de categorie 1 maal douchen en leeg. Het is maar dat de potentiële koper van deze hollandse systeempjes het weet.

Dan de warmtepompen: zoals ik al eerder had aangegeven zijn water/brine warmtepompen (wel goed gesubsidieerd) vooral geschikt voor nieuwbouw omdat er een boring of een horizontale bodemwarmtewisselaar in de tuin moet worden aangelegd. Dit doe je niet zomaar even bij bestaande woningen. De luchtwarmtepomp, die vele malen duurder is dan een water/brine warmtepomp, en die vooral geschikt is voor bestaande woningen wordt slechts t/m 2 KW gesubsidieerd. Ik ken geen enkele luchtwarmtepomp met een capaciteit van 2 KW die geschikt is voor ruimteverwarming en warm tapwater. Met andere woorden: de doelgroep (bestaande woningen) wordt op een heel doortrapte manier beperkt.

Er rest mij niets anders dan te concluderen dat over een tijdje de micro-WKK als glorieuze winnaar zal worden gepresenteerd.

Dit is erg spijtig voor alle goedwillende mensen die op een vreselijke manier worden gepakt en waar dus nooit kamervragen over gesteld zullen worden omdat bijna niemand dit spelletje doorziet. De consument weet het niet en de installateur heeft geen tijd om zich hierover druk te maken.

Kortom, we zijn weer terug bij af. De SDE regeling voor zonnepanelen steekt hier nog glorieus bij af."

Daar heeft Polder PV weinig meer aan toe te voegen, behalve dan wellicht dit al iets oudere plaatje (verschil NL en Duitse gerealiseerde capaciteit aan zon-thermische systemen in 2005), dit tale-telling, tranentrekkende bericht van 13 december 2007 (CBS rapport 2006), en, vooruit, maar weer eens een oerdegelijk, en heftig Duitstalig stuk van de immer fascinerende en briljante Erneuerbare Energien site van het Duitse BMU over hoe grondig onze oosterburen ook het Hoofdstuk "Duurzame Warmte" (Erneuerbare Wärme Gesetz) aanpakken (o.a. verplichte uitbreiding van warmtenetten om duurzaam opgewekte warmte maximaal te kunnen gebruiken)...

zie ook nagekomen berichtje op Energeia (26 sep. 2008, permalink.):
http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=228


17 september 2008: Polder PV door de 200.000 page-hits... Ik had mijn (geweldige, warm aanbevolen, gratis) StatCounter met terugwerkende kracht op 26 oktober 2004 ingesteld nadat ik die verfoeide Nedstat counter "met bijbehorende ongevraagde (vaak zeer onduurzame) reclame pop-up" had verwijderd. Inmiddels, het moet ongeveer rond etenstijd zijn geweest vandaag, is het aantal page-hits bij PPV door de tweede honderdduizend heen geschoten. Mooi. Dat er nog maar velen mogen volgen, en o.a. de energiebureaucraten als gevolg van eventueel toenemend polderiaans verzet tegen de Sabotage Van Duurzame Energie In Het Poldermoeras hun broodnodige les leren.

^^^
pageload counter van StatCounter over de 200.000 hits, rond etenstijd op 17 september in het Jaar des Heeren 2008

Onder de StatCounter statistieken de volgende aardige getallen voor Polder PV:

Gemiddeld per dag sinds installatie StatCounter (28 november 2005): 323 page loads (van homepage Polder PV); 203 unieke bezoekers (totaal van "eerste" plus "terugkerende" bezoekers); 90 "eerste" bezoekers (die nog geen "cookie" hebben, of die hebben verwijderd); 113 "terugkerende" bezoekers (met "cookie").

Trouwens, op de info onder de PageRank service site (ook een toppertje) sta ik vandaag op numero 4 in de top 10 PR (pagerank) lijst, op numero 8 in de top10 hitlijst, en op numero 7 in de top 10 bezoekers lijst. Meer leuke statistiekjes. Gaat lekker zo...

U kunt nog steeds, als u daar behoefte aan zou hebben, een eigen oordeel geven over Polder PV op websitejudge.com...


16 september 2008: SenterNovem loopt spitsroeden. Gevleugelde reactie op de uitspraken van enkele woedende burgers die zonnewarmte voor ruimteverwarming wilden gebruiken, en nu vet genaaid gaan worden door SenterNovem bureaucraten:

"Kunnen we SenterNovem niet gewoon verkopen aan Zimbabwe ofzo?"

Ik had al van een Polder PV lezer een "warme" reactie gehad op de net in het leven geroepen subsidieregeling voor duurzame warmte. Ik krijg net weer zo'n "warme" reactie binnen van weer een ander "wereldvreemd figuur" die ook zo zijn eigen kanttekeningen bij het fraais plaatst:

"Tsja beste Polder PV,

Nu begin ik toch even ook achter mijn oren te krabben. De heren van SenterNovem hebben bedacht dat het toch niet de bedoeling kan zijn dat mensen zo inventief worden om ook hun ruimteverwarming op de zonneboiler aan te sluiten. Dan gaat het misschien wat te hard met de centjes en kunnen ze achteraf niet vertellen dat "zij" 40.000 boilers op de hollandse daken maar slechts 20.000 boilers geplaatst hebben. Dus website aangepast en alleen boilertjes voor warm water komen nog in aanmerking. Van die een-maal-douchen-en-dan-leeg apparaten. Kunnen ze daar bij SenterNovem eens lekker opgeklopt en wakker geschud worden ?

PS. Die oversized zonneboiler gaat er bij ons uiteraard toch komen, met flink wat collectoren en lage temperatuur verwarming door de boiler. Ik laat me niet in de kou zetten door dit gezeur."

Allemaal gezeur van verzuurde Hollandsche burgers? Onterechte kritiek op ambtenaren die slechts hun werk doen? Of toch steeds dieper tot de kern van de bittere waarheid doordringend?

U mag zelf oordelen...

Lees vooral verder vanaf het volgende bericht op het immer bloedinteressante Gathering Tweakers forum over duurzame energie, en neem weer even voor in de frontale hersenlob het feit dat peperduur fossiel gestookte HRe ketels 4.000 Euri subsidie krijgen. Het is werkelijk om des duivels te worden in dit land!

http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/30746582#30746582


15 september 2008: Waar gebeurd! Als u de "meterstand" van die krankzinnig op en neer dansende olieprijzen (en de wereld"conjunctuur") nog kunt volgen, bent u een bikkel. Een gemiddeld poldermans kan daar met zijn hoofd niet meer bij. Maar wat er om 21h32 op 15 september in het Jaar des Heeren 2008 op zijn (on-line) scherm zichtbaar werd, sloeg werkelijk alles. Echt waar, ik heb het gecontroleerd, bleef een paar minuten zichtbaar, en het plaatje is beslist niet gefotoshopt! (cross-my-heart). Blijkbaar weten "ze" het bij Oil-Price.net ook niet meer. Of ze hebben toevallig een "historisch" moment vastgelegd. Ik ben dan wel errug benieuwd, wie er voor de komende honderd jaar op dat moment de hele wereldvoorraad heeft opgekocht...

^^^
De meest onwaarschijnlijke screendump van de eeuw: 21h32, 15 september 2008. Watch the $ counter... True!?
© Oil-Price.net

Laat de Wereld Revolutie dan nu maar beginnen...


15 september 2008: Niet alleen SDE een "dikke min"... Van een van de mensen die bij wijze van spreken al sinds 2004 (door atoom liefhebber Van Geel afgeschafte EPR/EPA circus) met jeukende vingers zat te wachten totdat er ooit weer eens iets uit de Haagse goochelhoed getoverd zou worden om duurzame warmte bij de zich lens aan peperduur geworden gas stokende burgers financieel te ondersteunen, kreeg ik de volgende tale-telling e-mail. Met nogal kritische kanttekeningen over de net door (yup, dezelfde) SenterNovem geopende "regeling" (zie ook bericht van 9 september), bericht tekstueel licht, niet inhoudelijk aangepast (spelling) door PPV:

"Wat dacht je: GEEN SUBSIDIE OP LUCHTWARMTEPOMPEN !!!! Die cap van 2 kilowatt vermogen slaat echt helemaal nergens op !!!!! Een beetje luchtwarmtepomp doet 10 KW en is vele malen duurder dan een water/brine warmtepomp !! SenterNovem stelt de aanschafprijs van een luchtwarmtepomp echter stukken lager dan die van een water/brine warmtepomp. Dit is complete ONZIN !!

Nieuwbouw is uitgesloten voor de regeling. Bij nieuwbouw ligt een water/brine warmtepomp (deze komt wel voor subsidie in aanmerking) voor de hand i.v.m. de boring of de horizontale bodemwarmtewisselaar.

Bij de bestaande bouw (die wel in aanmerking komt volgens de regeling) ligt een luchtwarmtepomp voor de hand i.v.m. de eenvoudige installatie zonder boringen etc., etc. Maar dit wordt slechts zéééér ten dele gesubsidieerd (zie cap van 2 KW).

Ik ben bang dat de pot voor warmtepompen bij SenterNovem tot in lengte van jaren gevuld blijft. Dit is gewoon niet normaal !!!!

Alleen de zonneboilerpot zal wel snel leeg zijn denk ik, maar als je 500 euri krijgt mag je in je handen knijpen.

Gewoon bah bah bah deze regeling. Ze zijn weer lekker bezig geweest daar bij SenterNovem.........."

Aanfijn. Polder PV is blijkbaar toch niet helemaal op zijn achterhoofd gevallen (zie bakken met kritiek via ingangspagina "SDE soap"), en blijkbaar zijn er ook andere lieden in dit merkwaardige landje die, als ze iets "aangeboden" krijgen van onze Regenten in Den Haag (met name die volslagen bezopen vierduizend Euri voor een op gas gestookte toverketel - waarom zou dat ding zo nodig grootschalig verkocht moeten worden, denkt u?), opeens allerlei "bezwaren" uiten en "moeilijkheden" zoeken.

Ligt dat nu echt aan die oerdomme polderbewoners, of hebben die mensen wellicht gewoon hartstikke gelijk en zijn de regelneven die dit soort geweldige "regelingen" verzinnen de draad hier inderdaad definitief kwijtgeraakt?

Als er nog andere moerasbewoners goed beargumenteerd hun commentaar kwijt willen (uiteraard is ook positieve kritiek welkom), dan weet u me vast wel weer te vinden...


14 september 2008: Een beetje lachen dan maar weer? De polderjongen (long-time nickname van de webmaster van Polder PV) vindt echt niet alleen maar ellende in zijn mailbox. Beslist niet. Na "het zuur" (met dank aan die vorige Minister van Financiën) maar weer een beetje "zoet", dan? Lachen als een boer met kiespijn:

(a) Berichtje van een goede collega:

"Hee polderjongen, wat lees ik nu op http://www.meerwind.nl/

Als gevolg van slecht onderhoud is 15 april geconstateerd dat het niet verantwoord was de Polderjongen in bedrijf te houden.

Je bent afgelegd! (in de watten hoop ik!)"

Voor de slechte verstaanders: de "Polderjongen" is dus óók de naam van de tweede windturbine van windcoöperatie Meerwind, een 225 kW Micon700, al in oktober 1996 aan het net gegaan, bij die bekende splitsing van twee snelwegen A4 en A44 in de zuidpunt van de Haarlemmermeer. De snelwegen die onze arme gemeente Leiden in een verstikkende wurggreep nemen. Kwam ik ook pas na een paar jaar achter... (de bedoeling is om "de Polderjongen" t.z.t., als de plannen doorgang kunnen vinden, te vervangen door een grote turbine in een nieuw windpark genaamd Burgerveen-Oost).

(b) Van weer een andere zeer nijvere nieuwtjes-speurder: "Onze" hoogspannings-netbeheerder TenneT wordt rijk van NorNed. Dat is die onderzeese kabel naar het rijk van stuwmeren voorziene Noorwegen, ook door u aan meebetaald via transportkosten netbeheer volgens artikel 29 lid 5 in de Elektriciteitswet, en wat al tot een flinke sloot aan extra Staats-inkomsten heeft geleid (bovenop de al torenhoge gas-gerelateerde bakken met geld):

http://www.bndestem.nl/algemeen/economie/3403033/Stroomkabel-met-Noorwegen-zeer-lucratief.ece

Er was een erg leuk geanimeerd plaatje bijgevoegd bij die e-mail:


Vreugdedansje TenneT

Begeleidend commentaar wat ik kreeg: "12% terugverdiend in 2 maanden?!" Daar mogen wij, Burgers Van Nederland vast wel wat geld van terugkrijgen, vindt u ook niet? Bovenop die "teveel betaalde transportkosten" die van der Hoeven echter niet wil terughalen bij de "lagere" netbeheerders, omdat dat immers "binnen de kaders van de Wet" bij u was geind, of zoiets... Ze wil er in ieder geval beslist geen "onafhankelijk" onderzoek naar laten doen (stel je voor dat ze iets ranzigs op het spoor komen...). In het bericht van BNDeStem wordt van "piekstroom kostenreductie" gerept. Alsof de NL burgers voor massale hoeveelheden "piekstroom" zorgdragen (komt echter vooral van de industrie en het bedrijfsleven). Een eventuele behoefte aan dag piekstroom capaciteit wordt in Nederland vooral onderdrukt als er massaal zonnepanelen op Hollandse daken van Nederlandse Burgers worden neergezet, zodat de hoogspanningsnetten ontlast kunnen worden. Zonnestroom is dan immers goud waard (alleen krijgen we het er niet voor) ...

Blijven lachen mensen. Totdat de laatste europennie uit uw portemonnee is geroofd...


 
^
TOP

11 september 2008: Andere toonzetting. Van een PPV lezer ontving ik vóórdat ik het atoom onheil nieuws had geplaatst een verzoek om "het taalgebruik" wat te temperen. PPV is zich pijnlijk bewust van het feit dat hij zich de laatste jaren op het scherpst van de snede beweegt, en af en toe aan de verkeerde kant van de mesrand dondert. Maar als u tussen alle (al of niet vermeend verkeerde) "taalgebruik" door leest, en alle door mij naar voren gebrachte snoeiharde argumenten tot u neemt, kunt u zich wellicht een voorstelling maken waarom dat "taalgebruik" wellicht soms ietwat ontspoort. Ik zit niet uit mijn nek te kletsen, en dat weet zowel u als de regelmatig "besproken keurige lieden van (vermeend) onbesmet blazoen" in Den Haag en daarbuiten. De ontwikkelingen van de laatste jaren zouden wat mij betreft het schuim op de lippen van elk normaal denkend mens hebben moeten brengen...

Jammer dan, beschouw het als een van de menselijke tekortkomingen van de polderboy. We zijn niet allemaal heilige boontjes (gek genoeg ken ik er geen een, zal wel aan mij liggen). Ik nodig volgaarne een ieder uit om met de argumenten die ik "op zekere wijze" naar voren breng deze gratis en voor niets zelf "op decente wijze" naar eigen believen en goeddunken te hanteren in uw strijd tegen machtspolitieke terreur rond het thema energie in Den Haag. Dan mag u alle credits voor u zelf houden. Wel s.v.p. blijven herinneren waar u die goudmijntjes aan argumenten vandaan heeft gehaald...

Ter compensatie van de vorige twee stukken hieronder (die bedoeld zijn om druipend van zwart sarcasme over te komen, je moet de stoomketel toch op de een of andere wijze van de overdruk ontdoen), overweegt u s.v.p. het volgende:

Hoeveel arbeidsjaren aan mankracht, vele tonnen aan kostbaar papier, jaren aan oeverloze, verhitte, respectievelijk slaapverwekkende debatten, vergaderingen, bijeenkomsten, manifestaties, protestdemonstraties, actiekampen, juridische procedures, beslag op justitie, vele honderden gigabytes aan zinloze televisie- en journaalbeelden en wat al niet meer, zal het er doordrukken van enkele nieuwe (compleet overbodige) kerncentrales in ons mooie poldermoeras allemaal wel niet gaan kosten???

En: hoeveel familie- en vrienden relaties zullen niet op knappen komen te staan omdat de standpunten tussen partners mogelijk onverzoenlijk zullen gaan worden en misschien zelfs met harde hand worden uitgevochten of tot gebroken relaties zullen leiden?

En: kunnen we niet vele malen beter die gigantische hoeveelheid verschrikkelijk kostbare energie, die alleen maar bakken met negativiteit, diepe frustraties en ellende in onze reeds zwaar verscheurde samenleving gaat brengen en sowieso een enorm beslag op onze maatschappij zal gaan leggen, aanwenden voor de duurzame energie revolutie die het grootste deel van de mensheid wel wil? I.p.v. ons poldermoeras voor de komende 240.000 jaar onleefbaar te maken met een verschrikkelijke erfenis, en de komende honderd jaar onze elektriciteitsvoorziening fossiel/nucleair volkomen op slot te zetten? Daarmee de enige duurzame revolutie die er is bewust blokkerend?

En: gaat u straks aan uw kinderen en kleinkinderen vertellen dat u er "toen" ook niets aan kon doen dat zij vanaf 2016 (als het aan Delta ligt) een stroommix uit het stopcontact trekken die gedomineerd zal gaan worden door atoomstroom? Waar ze niets tegen in zullen kunnen brengen?

Vindt u ook niet dat we dat allemaal nog steeds eigenlijk beter niet zouden moeten willen, hoe hoog en laag de kernenergielobby ook zal staan te stuiteren? Nou dan! Daar heeft u het antwoord voor mijn woede. Want het gaat tot nu toe nog steeds in ons land compleet de verkeerde kant op.

Let wel: Zelfs de CDA is beslist niet "onontkoombaar", want niets is "van eeuwige waarde". Er leiden vele wegen naar Rome. Als de uiteindelijk weg maar duurzaam is en vrij van fossielen en atomen.


7 years after Nine Eleven: Carte Blanche... Document gevonden in een gecodeerd bestand in een in beslag genomen computer van de Terreur Organisatie Polderen Is Zinloos (PIZSED) te Amsterdam, en opgenomen in de (niet openbare) archieven van de Speciale Politie Unit Veiligstelling Atoom Belangen (VAB). Bijlage bij Rapport dd. 11-9-2008 (geheimhoudings-status Rood/For Your Eyes Only), aan de Minister van Economische Zaken.

Concept overeenkomst Acta Atomica

opgemaakt dd. 10 september 2008 te 's-Gravenhage

tussen

de Staat der Nederlanden¹

en

Ypsilon²

Genoemde partijen komen overeen:

(a) Doel: het naar vermogen en volle daadkracht (doen) uitbouwen van de nucleaire industrie, meer specifiek, het zo spoedig mogelijk (doen laten) bouwen van enkele nader te specificeren kernsplijtingsreactoren, voorkeurslocatie Vlissingen Oost naast Borssele I, in de Provincie Zeeland van de Staat der Nederlanden

(b) het weg (doen) nemen van alle fysieke, financiële, maatschappelijke, politieke, ambtelijke, bestuursrechtelijke, en psychologische belemmeringen die dit Doel in de weg staan

(c) maximale inspanningen te zullen leveren om decentrale opwekking van elektriciteit onmogelijk, onbetaalbaar, of zo onaantrekkelijk mogelijk te maken dan wel te houden

(d) alle activiteiten in dezen ter bewerkstelliging van het bereiken van het Doel buiten de openbaarheid te houden

(e) over de progressie van de inspanningen in dezen uitsluitend, zonder afschriften aan het parlement of andere vertegenwoordigers van de Nederlandse Regering, te rapporteren aan de Minister van Economische Zaken, hierbij veiligheidscode Rood (maximale prioriteit/FYEO) ten allen tijden in acht nemend.


Meer in het byzonder

Verplichtingen Ypsilon

(1) De partij genoemd Ypsilon zal verantwoordelijk worden gesteld voor de daadwerkelijke uitvoering van de bouw van genoemde (nog nader uit te werken) centrale concepten. Zij zal daarvoor alle financiële middelen inzetten die legaal dan wel buiten de officiële circuits om zijn te verkrijgen. Al haar andere activiteiten mogen geen belemmering zijn dan wel geven als die het in deze overeenkomst omschreven Doel benadelen of in de weg zitten. Indien dit wel dreigt te gebeuren, zulks mede ter beoordeling van de door de Staat der Nederlanden daartoe aangestelde ambtenaren, dienen genoemde activiteiten gestaakt te worden dan wel aan derden verkocht te worden. De Staat der Nederlanden zal eventuele noodzakelijke transacties faciliteren.

(2) Ypsilon kan ongelimiteerd beschikken over alle door de Staat in de persoon van de Minister van Economische Zaken ter beschikking gestelde gelden om genoemd Doel te bereiken, zulks echter onder de voorwaarde van toestemming van betrokken ambtenaren. Deze geldstromen blijven geheim en worden niet in de Staatsbegroting geoormerkt. Een cheque carte blanche is bij deze overeenkomst aan de vertegenwoordiger van Ypsilon uitgereikt, met dien verstande dat de Staat der Nederlanden ten alle tijden deze toezegging eenzijdig ongedaan kan maken, al naar gelang de omstandigheden, en geen enkele aansprakelijkheid kan en zal aanvaarden voor de intrekking van deze toezegging.

(3) Ypsilon zal en kan nooit de Staat der Nederlanden in een civiel of strafrechtelijk proces ter verantwoording roepen voor (vermeende) activiteiten voortvloeiend uit deze overeenkomst.

(4) Als het Doel is bereikt, zal Ypsilon ongelimiteerd van haar mogelijkheden gebruik kunnen maken om haar financiële inspanningen te verzilveren. De Staat der Nederlanden zal hiervoor een nog nader uit te werken gunstig belastingregime ontwerpen om het bereiken van het Doel te vergemakkelijken en de financiële inspanningen te kunnen laten renderen. Ook zal een Speciaal Borssele II-V Financieringsprogramma ontworpen worden in samenwerking tussen beide partijen.

(5) Vast onderdeel van bovengenoemd Financieringsprogramma zal zijn een nieuw, nog nader te bepalen vastrecht op de elektriciteitsaansluiting van alle kleinzakelijke en zakelijke elektriciteitsverbruikers met uitsluiting van een nog nader door de Staat der Nederlanden te omschrijven beperkte lijst van grootverbruikers. Hieruit moet een aanzienlijk, nog nader te bepalen percentage, van de investeringskosten voor genoemde kernsplijtingscentrales gefinancierd worden wat als dekking zal dienen voor de verwerving van verdere financieringsbronnen. Decentrale opwekkers van elektriciteit dienen dit vastrecht dubbel te betalen.

Verplichtingen Staat der Nederlanden

(1) De Staat der Nederlanden verplicht zich met deze overeenkomst het gestelde Doel boven alle andere activiteiten te verheffen, en alle andere reeds aangegane dan wel nog op de rol staande verplichtingen op het vlak van de energievoorziening (meer specifiek: de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening) ondergeschikt te maken aan het hier geformuleerde Doel. In haar communicatie met de buitenwereld zal de Staat der Nederlanden nooit erkennen dat deze overeenkomst bestaat, noch over de consequenties ervan communiceren. Ambtenaren of politici die een hiertoe in het leven te roepen geheimhoudingseed afleggen en deze breken, zullen strafrechtelijk worden vervolgd met een minimum gevangenisstraf van 20 jaar. Evenzo is Ypsilon en haar medewerkers gehouden aan dit geheimhoudingsakkoord onder dezelfde voorwaarden.

(2) De Staat der Nederlanden zal maximale inspanningen leveren om het Doel te bereiken, zowel via het ambtelijke apparaat (streng geselecteerde, kleine groep topambtenaren), als via de politionele en militaire diensten die haar ter beschikking staan. Elke actie in dezen is Staatsgeheim en zal niet aan het parlement worden gerapporteerd.

(3) Meer specifiek zal de Staat der Nederlanden:

- alle nucleaire splijtstofroutes van welke orde dan ook met militaire middelen zeker stellen zodat permanente feed van de te bouwen reactoren gegarandeerd is

- alle afvalstromen maximaal faciliteren, waarbij door de Staat der Nederlanden de voorkeur wordt uitgesproken dat zo veel mogelijk nucleair afval permanent in het buitenland zal worden afgezet, met garantiebepalingen dat een terugnameverplichting uitgesloten is

- de vergunning voor COVRA verlengen voor een periode van nog eens 239.900 jaar. Deze overeenkomst is Staatsgeheim

- een informatiecampagne onder de bevolking houden waarbij de (vermeende) voordelen van splijtingstechnologie maximaal worden uitgemeten en de (vermeende) nadelen zullen worden verzwegen. Tegelijkertijd zullen de (vermeende) nadelen van alle "alternatieven" stelselmatig worden benadrukt en alle (vermeende) voordelen zullen worden verzwegen. Alle initiatieven om deze verhouding te bestendigen, ook bij derde partijen, zullen maximaal worden gefaciliteerd

- groeperingen of individuen die zich verzetten tegen de in deze overeenkomst geschetste Acta Atomica op alle mogelijke fronten het werk onmogelijk gemaakt worden, geridiculiseerd, regelmatig worden lastig gevallen met ambtelijke en politionele controles, en alle eventuele financiële ondersteuning van deze groepen (dan wel individuen) zal per direct worden beeindigd. Alle communicatie van deze groeperingen dan wel individuen zal full-time worden gemonitord en gescreend

- alle activiteiten van groeperingen of individuen die het gestelde Doel bedreigen waar mogelijk onder de Wet Terreurbestrijding behandelen, waarbij maximale geheimhouding zal worden betracht

- bij ernstige bedreiging van het hier gestelde Doel overgaan tot intrekking van het Staatsburgerschap en eventuele uitzetting van de betrokken individuen.

Getekend

1 Staat der Nederlanden namens deze:

Dr. R.F.M. Lubbers (coördinator)
Drs. M.J.M. Verhagen
Drs. P.L.B.A. van Geel
Mr. Drs. J.W.E. Spies

mede ondertekenaars:

Drs. P. de Krom
Drs. H. Zijlstra
H. Wiegel

G. Wilders

Drs. M.C.F. Verdonk

2 Ypsilon* Statutair gevestigd te ... Kamer van Koophandel reg. nr. ... namens deze:

......

*(nader in te vullen in definitieve versie)


(original © by WISE, modified by Polder PV)

Note: This is a Polder PV production, FAKE/Desinformation Department.

More FAKE news

Na de zonnebank de PV-flasher in verdacht licht
Zonnepanelenbezitters blazen electriciteitscentrales op
Gezocht Minister van Inefficiënte Energie Zaken (m/v)


10 september 2008: Niet zwaar gestoord, maar: levensgevaarlijk! De Kogel Is Door De Kerk. Al kun je NEEderland met zijn talloze hypocriete nepconfessionelen en hyper schijnheilige gristelijke machtspolitici al lang geen "confessionele" of gelovige staat meer noemen. De enigen die in dit godvergeten land zichzelf naar boven hebben ge-elleboogd en gemanipuleerd hebben namelijk alle moraal al lang van zich afgeschud.

De maskers kunnen eindelijk af, beste arme medelanders, we hoeven geen toneelstukjes van zelfverloochening meer op te voeren of "zoete polderbroodjes voor de bühne" te bakken. Vanaf vandaag gaat het bikkelhard tegen bikkelhard, open en bloot, voor iedereen zichtbaar. Peter Boerma van Delta gaat, nadat zijn binnenkort door Atoom Moloch EDF over te nemen neringkje een gigantische kippenmestverbrander heeft neergezet in Moerdijk, en die daarmee zowel de onduurzame bioindustrie gaat zitten faciliteren als er ook nog eens compleet onterecht bakken met Staats-subsidie van de daaruit gemaakte nep "groene" stroom voor gaat vangen, nu onvervaard en met een gigantische betonplaat voor zijn hersens door met dat verdomde K-woord.

Boerma, altijd in voor een ranzig grapje op zijn tijd, heeft helemaal geen masker nodig. Hij heeft namelijk gewoon kippenscheit aan ons land, en belooft ons met een goedkoop leugentje een "goedkope energievoorziening" (denk aan Olkiluoto, slechts anderhalf miljard in het rood, und noch keine Ende...), terwijl het uitsluitend om atoomstroom gaat. Hij gaat, hoe is het mogelijk, en hoe arrogant kun je worden, doodordinair een milieuvergunning en direct dan ook maar een bouwvergunning voor zijn al eeuwen gewenste tweede, derde, vierde, en mogelijk zelfs vijfde NUKE aanvragen (een Energeia bericht van vandaag rept over 2 tot 4 nieuwe centrales met een absurde, totale capaciteit van 3.200 tot 4.000 Megawatt). Desnoods de hele zooi meteen naast troetelkindje Borssele zelf geplaatst, immers "ruimte genoeg", en de wijde omgeving heeft zogenaamd een warm "draagvlak" voor die bende. Zegt deze rasleugenaar en Van Geel Kontlikker (of is het andersom?).

Lubbers, MegaDraaikont numero uno, doet via karakteristieke, in vele jaren verfijnde CDA-schijnbewegingen alsof hij beslist niet de Hoofd Schuldige is van dit dossier, en zit nu opeens weer zogenaamd in het CO2 afvang potje van Rotterdam te roeren (ook al peperduur, ook al "end-of-pipe", ook al onbewezen "veilig", ook al geen enkel energieprobleem oplossend). Wij weten wel beter. De Hoofd Aanstichters, de Wegbereiders, de Staat-Chanteerders, de Alle Alternatieven Kapot (laten) Maken Krachten: ze komen allemaal, stuk voor stuk, en met de volle, loodzware verantwoordelijkheid voor de Ramp die Kernenergie heet dragend, uit die verschrikkelijke partij "van het midden" die zo spoedig mogelijk uit het Nederlandse parlement weggestemd dient te worden voordat dit land definitief naar de ratsmedee gaat. Inderdaad: het Collectieve Dombo Appel.

Weg ermee! Gooi meteen die laatste nuke er s.v.p. achteraan! En doe er een luchtdicht sluitend COVRA deksel op alstublieft. 240.000 jaren lang!

En als onverhoopt die k***centrale er toch gaat komen en ook de Nederlandse bevolking de kop in het poldermoeras blijft steken, heeft het leven in dit ranzige landje voor mij geen enkele zin meer. Want dan is duurzame energie met brute kracht naar de k****n geholpen en zal het nooit meer op eigen kracht de atoomfascisten het hoofd kunnen bieden.

Nederlanders: verweer u tegen het naderend onheil, anders bent u geen knip voor de neus meer waard. Het is nog maar 4 jaartjes naar het in sommige kringen (niet de mijne) veelbesproken "Maya-jaar 2012". Wellicht wil Delta het proces wat versnellen? Lees daartoe ook de voor anderen weer leuke wetenschappelijke toelichting...

Persbericht op de website van Delta, mijn vetdruk:

"Het bedrijf beschouwt kernenergie als een noodzakelijke en verantwoorde (CO2-arm, betaalbaar en veilig) energiebron tijdens de komende transitie naar een samenleving die vooral gebruik maakt van duurzame energiebronnen."

en

"Afgelopen week ging de Biomassacentrale in Moerdijk van start (50% eigendom van DELTA), een centrale die duurzame stroom levert aan ca. 90.000 huishoudens en wordt gestookt met kippenmest."

Ik ga echt vierkant over mijn nek van die permanent liegende gasten...

Hoogste tijd dat Solland Solar al hun kostbare aandelen (70% in handen van Delta!!!) terugkoopt. Immers: waar je mee omgaat, word je mee besmet, en ik voorzie ernstige reputatieschade voor onze enige zonnecellenbakker die we (nog) rijk zijn, al ligt 'ie voor de helft op de grens met de oosterburen. Hoogste tijd dat Gosse weer eens van financier gaat verkassen...

http://player.omroep.nl/?aflID=4329874 (de beruchtste NOS uitzending van de eeuw, plm. op 60% van de uitzending)
http://www.fd.nl/artikel/10072318/delta-vraagt-vergunning-nieuwe-kerncentrale
http://www.snm.nl/page.php?pageID=88&itemID=4307 (reactie Natuur & Milieu op het nucleaire gekonkel van de CDA hypocrieten)

LEES s.v.p. ook nog eens over die hoogst curieuze tekstmanipulatie truuks (???) met die bloedhete NO?NUKE passage in het Regeerakkoord waar hopelijk binnenkort weer eventjes een flinke rel op het Binnenhof over gaat ontstaan, bericht van 8 februari 2007, op Polder PV...

Tot slot: Tekst op de titelpagina van het officiële "Atomausstieg" dossier van het Duitse Milieu Ministerie, wat over (het afscheid van) kernenergie gaat (vetdruk PPV)...

"Am 26.4.2002 trat das "Gesetz zur geordneten Beendigung der Kernenergienutzung zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität" in Kraft. Es änderte das Atomgesetz von 1959 grundlegend: statt der Förderung der Kernenergie ist nunmehr ihre geordnete Beendigung Zweck des Gesetzes."

Die mag u zelf vertalen...

http://www.bmu.de/ueberblick/atomenergie_strahlenschutz/doc/41319.php

De allerlaatste dan, link met dank aan Peak Oil site. "Renewable energy is attracting Wall Street but nuclear power isn't. Why? Simple economics."

http://www.newsweek.com/id/137501


9 september 2008: Zwaar gestoord. Op de PV nieuwspagina vindt u een gelijktijdig bericht over de officiële opening van de regeling "Duurzame Warmte". Mooi, al heeft het (veel te) lang geduurd allemaal. En het budget is zoals gewoonlijk van een Nederlands kruideniers-niveau. Voor zonnecollectoren (de duurzaamste categorie die eigenlijk het meest intensief gepusht zou dienen te worden, maar ja: gratis brandstof, nietwaar, daar houdt de Staat der Nederlanden door de bank genomen niet zo van...) is slechts een steun van gemiddeld zo'n 720 Euro per duizenden Euri kostende installatie weggelegd (200 Euro/GJ aangeschaft thermisch vermogen in het eerste jaar, voor grotere collectoren 180 Euro/GJ).

Voor de op peperduur fossiel gas gestookte "micro-WKK", "toverketel", HRe ketel, echter, i.t.t. een eerder bericht op de EZ site staat er nu opeens dit op de SenterNovem site:

3. Micro WKK ketels. Het subsidiebedrag voor deze ketels bedraagt het eerste jaar 4000 euro per installatie. In totaal kunnen in vier jaar 10.000 micro WKK installaties worden gesubsidieerd.

Vierduizend Euro (in het eerste jaar). Dat is gestoord! Dat is geen subsidie. Dat is uit belastinggeld cadeautjes weggeven voor een apparaat (geschatte kosten 6.000 Euri, komt neer op 2/3e deel aanschafsubsidie...) wat voor vele honderden Euri meer aan peperduur, bijna 70 euricent/kuub kostend fossiel gas gaat verstoken als collega HR-ketel om een beetje elektra (uitsluitend bij warmtevraag!) te gaan produceren. Wat ook nog eens via de smerige truuk van het door EZ ambtenaren aangepaste salderingsartikel 31-c, wat in de E-Wet is gekomen als marginale ondersteuning voor uitsluitend zonnestroom, deze laatste optie fossiel uit de "markt" gaat drukken.

En wat het meest bezopen is: in het originele persbericht op de EZ-site, van 24 april 2008, stond nog: 10 miljoen Euri subsidie voor 10.000 ketels, dus slechts 1.000 Euro per micro-WKK installatie!

De vraag die direct bij Polder PV opborrelt: Wie heeft er met EZ zitten smoezen in de tussentijd, om die ketel een vette extra, 4 maal zo grote duw in de rug te geven (om straks lekker peperduur kunstmatig aan de aardolieprijs gekoppelde gaskuubjes extra te kunnen verkopen)?

En: ten koste van wat?

U mag maar een keer raden...

Zie ook mijn epistel van 28 april 2008 over mijn eerdere "bedenkingen" tegen het zwaar door sommige belanghebbenden gepushte apparaat...

http://tinyurl.com/5d8hwm (verkorte link naar het nieuwsbericht op de SenterNovem site)


4 september 2008: Duurzaam naar de knoppen met kippen zonder koppen*... Over "duurzaam" wordt veel, laten we het eerst even beschaafd houden, "gesproken" in Nederland. Zoveel moleculen HaTweeOoh er door de Rijn, Maas en Schelde ons land binnenvloeien (op een paar waterkrachtcentrales van NUON na niet werkelijk benut voor echt duurzame opwekking) elke dag weer, zoveel ranzige shit wordt er elke dag weer de oren van Jan Modaal in gespoten, om duurzaam maximaal op te rekken als een rubberen kip, zodat straks werkelijk alles daar onder valt.

* Titel rijmend gemaakt op verzoek van een bekend Polder PV lezer (om alvast "in de -stemming" te komen... )

Vandaag kwam op het Modale NOS nieuws de meest ranzige van dit jaar tevoorschijn. Delta, onze "multi-utility" company uit het Zeeuwse Land, gaat namelijk grootschalig kippenmest verbranden en daar groene stroom (u weet wel, "subsidiabel", anders gaan we never nooit onze zogenaamde "duurzame doelstellingen" halen...) van maken. Daar moeten we als Nederlanders apentrots op wezen...

Wat ze d'r vergeten bij te vertellen is dat (a) vergisten van "dierlijke mest" veruit te prefereren is boven verbranden van dat spul, (b) die volslagen gestoorde hoeveelheid van 440.000 ton (37% van de gigantische berg kippenscheit in ons absurde, totaal verziekte land) afkomstig is uit een van de meest onduurzame industrieën die dit land "rijk" is, de verschrikkelijke, dieronterende, bomvol misstanden zittende bioindustrie (de polderboy is niet voor niets al zo'n 17 jaar vegetariër), (c) die enorme berg kippenafscheidsel met fossiele brandstof verslindende vrachtwagens dagelijks (...) helemaal naar het zoveelste energie vretende industriële complex genaamd Moerdijk aan de Brabantse zijde van het Hollands Diep (boven Zevenbergen) afgevoerd "moet" gaan worden (daar wordt vast geen strafkorting op die belachelijke "duurzaamheidsbonus" op geheven, en een fileboete zal er ook niet in zitten, vrees ik), ook al komt 70% "uit Zuid Nederland" (een "nogal" ruim en nietszeggend, mogelijk de bittere realiteit verbloemend begrip), (d) dierlijke mest überhaupt voor iets anders inzetten dan op kleine schaal, met beleid, op geïntegreerde bedrijven de bodemvruchtbaarheid mee te verbeteren (biologische landbouw met lage intensiteit van veeteelt) volslagen gestoord is, (e) met deze smerige streken de bioindustrie onterecht een onpasselijk makende "duurzaamheidsclaim" mag gaan zitten verzilveren van de huichelaars bij het Ministerie van Landbouw, (f) de leugen van "nuttig restafval" ("kunstmest") uitsluitend opgaat voor exact diezelfde pertinent onduurzame bioindustrie, de biologische landbouw heeft helemaal geen kunstmest nodig (uitsluitend organische mest van hoge kwaliteit), mits met verstand en met ruime vruchtwisseling wordt geteeld, (g) Delta aan deze maffiose handel in onduurzaam geproduceerde strontbergen volslagen onterecht vet subsidie voor "groene stroom" gaat ontvangen.

Ze liegen ook nog eens dat 270 miljoen kWh per jaar gelijk zou staan aan het "elektriciteitsverbruik van 90.000 huishoudens", want de eigen brancheorganisatie EnergieNed, waar Delta CEO Boerma in het bestuur zit, heeft het al vele jaren over minimaal 4.100 kWh per huishouden per jaar (zie stadswarmte tariefadviezen, door de brancheorganisatie zelf verordonneerd onderzoek!), en geen 3.000 kWh... Tenzij Delta claimt dat haar Zeeuwse klanten zulke superzûnige stokers zijn die niet meer dan die 3.000 kWh op jaarbasis verbruiken, wat hoogst onwaarschijnlijk is... En wederom zo'n supersmerig misleidende uitspraak van Boerma, vetdruk van Polder PV:

"Om betaalbare duurzame energie te kunnen opwekken is innovatie nodig. Dat kost tijd en geld maar is wel belangrijk voor de toekomst. Een totale transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zal nog enige tijd in beslag nemen. De biomassacentrale is één van de middelen die wij ontwikkelen om te komen tot een mix van allerlei energiebronnen die de transitie te ondersteunen. Deze mix, inclusief kernenergie, is nodig om te voldoen aan de alsmaar stijgende vraag naar elektriciteit en de maatschappelijke verantwoordelijkheid die DELTA moet nemen om verstandig om te gaan met onze grondstoffen."

Wat suggereert meneer Boerma hier voor de zoveelste keer, reteslim verpakt in zijn in en in, zeer bewust misleidende boodschap? Dat kernenergie "duurzaam" zou zijn. Wat het beslist (ook al) NIET is, ook al staan die kippen zonder kop te stuiteren als Woody Woodpecker die een Spaanse peper in zijn reet heeft gestoken. Ach. Het is maar een bestuurslid van Delta. Die vertellen wel vaker ranzige leugens en ze kontdraaien als de ergste CDA-er als het over hun troetelkindje Borssele gaat. Delta "woordvoerders" laten tegenwoordig regelmatig al of niet verbloemd weten dat wat hen betreft er zo spoedig mogelijk meer van die nucleaire ondingen bij gaan komen, wat de gemiddelde (uitzonderlijk slecht geïnformeerde) Nederlander daar dan ook van zal denken. Dat is immers "onderdeel van onze duurzame mix". Ik krijg van dat soort tactieken al snel de dunne in mijn broek... Racekak tactieken van Lubberiaans niveau.

Nederland: een hopeloos geval als het om duurzaamheid gaat, en permanent de weg kwijt. Straks staat dit belachelijke landje vol met megalomane strontverbranders en kerncentrales, zijn we opeens "100% duurzaam", en is de gemiddelde levensverwachting omlaag gegaan naar 50 jaar wegens een epidemie aan obesity door wanstaltig en copieus vleesgevreet om de poepbergen te kunnen genereren om dit land aan zijn "Kyoto doelstellingen" te laten voldoen... Met dank aan onze MegaMisLeiders die hun domme onderdanen het liefst dagelijks vol laten vreten met absurd goedkoop en volstrekt smakeloos kippen- en varkensvlees (het minder apettijtelijke spul mag in Afrika gedumpt worden en daar de eigen veeteelt markt naar de ratsmedee helpen...), en die arme dieren het meest afschuwelijke ultrakorte leven laten lijden waar de gemiddelde hypocriete confessioneel zich de kop voor uit zijn in driedelig grijs gehulde "beschaafde" romp zou moeten schamen.

Duurzaam in Nederland? Ha! Laat me niet lachen.

Reactie van een Polder PV lezer (licht aangepast door PPV):

"Nu een oud minister (HEERBOER**) ons vertelde hoeveel we moeten uittrekken om de dijkjes weer op te hogen om rampen te voorkomen lijkt het me zinvol de knuppel maar in dat Haagse kippenhok te gooien.

...

Nu wordt een derde deel van de kippenmest verbrand doch met de mestvergisting loopt Nederland ver achter t.o.v. de oosterburen.Terwijl het vergisten al 20 jaar geleden als een goed alternatief werd aangedragen.
In het verslag wordt de veeteelt uiteraard beschermd want Veerman houdt van dieren om geld te verdienen en te droge weilanden wil hij niet. Dus vandaar het IJsselmeer omhoog voor beregening en DRINKWATER (???)"

** Veerman. CDA, of course, over zijn Nationale Rampenplan Deltawerken Nieuwe Stijl. Hou maar op met duurzame energie: die FES gelden (kunstmatig aan de olieprijs vastgenagelde omhoogknallende gratis Mega Gas Inkomsten voor de Staat) gaan straks allemaal naar dijkverhogingen en verbredingen om het bomvol arme bioindustrie dieren volgepropte en volgescheten poldermoeras nog eventjes te beschermen tegen de Zondvloed die in Hun Bijbel reeds eeuwen geleden stond aangekondigd...

http://www.delta.nl/web/show/id=51704/contentid=4391


1 september 2008: Het "onoverkomelijke" vervolg op het COVRA theekransje: de Atoomratten verlaten hun holen en de Nederlandse Nucleaire Jihad is van start gegaan. In onze Nationale Nuclear Waste Storage Facility COVRA (atoomafval depot waar het levensgevaarlijke spul slechts 100 jaar "mag" blijven, de 239.900 jaar erna moet helaas nog "effekes" geregeld worden...) werd al door enkele seniele ouwe knarren de meest rabiate onzin verkocht, lately. En het water stijgt de machtswellustelingen naar de lippen, dus worden er nog wat popiejopies bijgehaald zoals directeur Codée van COVRA, met zijn reclametandpasta glimlach en een huppeldansje op het betonnen dekseltje boven het radioactieve "veilig" opgeborgen spullie. Of een professor uit de oude energie-garde die er geen probleem mee heeft als er een Boeing tegen die dikke betonnen/stalen koepel van Borssele aan zal vliegen en best wel zo'n kernafval opslag bunkertje in zijn achtertuin wil (professioneel windenergie bestrijder Kouffeld). Mag de COVRA s.v.p. nu direct naar Kouffeld zijn villa verplaatst worden? Zijn we - volgens hem, althans - meteen definitief (???) van "een probleempje" af. Wat was de gemiddelde leeftijd ook alweer, van Homo sapiens, nowadays?

Of wat al lang achter de geraniums horende clowns als ene heer Wiegel (nooit te beroerd om weer eens eventjes een ministormpje in een glas met hollandsch polderwater te laten opsteken, we moeten wel blijven lachen, natuurlijk), die feitelijk het bevel geeft aan de ruggenmergloze Balkenende IV slippendragers om hun eigen regeerakkoord in de fik te steken (met hulp van een goede VVD bolknak???) en nu direct aan de slag te gaan met die door hem al 20 jaar geleden vurig gewenste tweede (derde, vierde, ....???) kerncentrale. Past immers hartstikke mooi op die nieuw te bouwen Tweede Maasvlakte, naast alle toekomstige importeurs van vele duizenden klimaatverwoestende auto's, grote nieuwe kolenoverslag depots, dikke LNG terminals, uit de Derde Wereld geroofde biomassa overslag stations, met nog net ruimte voor 3 schaamgroen windturbientjes (voor de show...). Wiegel vindt dat Nederland "onafhankelijk" wordt van de rest van de wereld als we hier van die uranium of andere radioactieve rotzooi vretende betonnen onheilsdingen gaan bij laten bouwen. How deep can you sink ...

Of dat PvdA mannetje van VROM (Alders, of course...) wat er geen centje pijn in zag om een 180 graden "CDA-draai" te maken, die hoogspersoonlijk verantwoordelijk is voor het fossiel dichtclaimen van het Noord-Nederlandse hoogspanningsnet door grote kolenjongens NUON en RWE (met centrales die nog niet eens gebouwd zijn, en waarvoor NUON bijvoorbeeld alweer [tijdelijk?] in het stof is gegaan met een door de Raad van State verboden geplande lozing van afvalwater in de Waddenzee). En die zeer uitdrukkelijk door onze conservatiefste energieclub, de belangenorganisatie EnergieNed, als nieuwe voorzitter is binnengehaald om "korte lijntjes naar politiek Den Haag" te krijgen. Alsof die lijntjes niet al "kort genoeg" zijn en van enige vorm van afstand houden bij onze parlementariërs geen sprake is.

Of, de Grootste Gruwel himself, die al bij die ouwesokken bijeenkomst in de COVRA duidelijk maakte dat Provincie Zeeland een dikke vinger richting duh haag moest heffen en gewoon zelf een tweede kerncentrale (lekker makkelijk naast die andere, er is genoeg industrie daar bij Vlissingen om het gros van die radioactieve stook direct weer op te souperen) moest gaan voorbereiden. Franse Atoom Moloch EDF staat immers al over de schouders van mede-exploitant "multi-utility company" Delta mee te gluren naar die kostbare nieuwe grond grenzend aan gekoeld zeewater: lekker uitbreiden en alsnog de pijn uit het verleden (diverse oorlogen om en tegen die ratten uit het poldermoeras) via de achterdeur weer recht gaan breien... Onze Goeie Ouwe Lubbers Himself, uit der aard.

Opper Regisseur van een van de meest onfrisse lobbyclubs die we in dit godvergeten land hebben, de radioactieve pushers die nu in de allerhoogste versnelling gaan (na wat jaartjes stiekem doch vrijwel vruchteloos massagewerk op de achtergrond). Lubbers beval zijn partijgenoten tot wat opzwepende opmerkingen in het openbaar, en zowel Verhagen als van Geel ("kernenergie 'onontkoombaar'"...) stonden met het speeksel in de mondhoeken als schijnheilige bobo's te oreren om de Nieuwe Zegen over Ons Heilige Land uit te spreken: "Atoomenergie It Is, en Atoomenergie It Shall Be!!!!" Stelletje ongelofelijke en oh zo voorspelbare losers, het lag er echt iets te dik bovenop...

En dan was Netwerk ook nog de belangrijkste reden vergeten waarom alle burgers fel tegen kernenergie uitbreiding in eigen land zouden moeten zijn en blijven. Omdat kernenergie alle pogingen om belangrijke vorderingen te maken met decentrale opwekking van duurzame elektriciteit kapot zal gaan maken (hetgeen al volslagen onacceptabel is). En een dominante aanwezigheid van die "hypermoderne, supersafe" centrales ons allen aan de bedelstaf en tot het afglijden naar een politiestaat zal gaan brengen waar decentrale opwekkers uitgekotst zullen gaan worden en tot paria's verklaard. Waar gaat onze Reteconservatieve Regent Ruud zijn uranium vandaan halen? Van Poetin of Medjedev zien los te peuteren, dan? De Amerikanen zullen vast niet zo gul (meer) zijn om hun kostbare spullie af te staan, want daar willen ze vast waterstof van gaan maken om al hun auto's op te laten rijden. Of zoiets.

Al met al een in en in trieste vertoning bomvol ouwe lullen die in het fossiele verleden zijn blijven steken, het (obligate???) commentaar van Samsom vond ik zwak, geen enkel ander weerwoord werd gezocht (Netwerk heeft nog nooit van duurzame energie organisaties gehoord, blijkbaar, en blijft nog immer hijgerig oude 72 toeren platen afdraaien...), van der Hoeven (ook al CDA, maar als verantwoordelijk Minister "gebonden aan het extreem gevoelige Regeerakkoord"), betrapt zonder back-up van atoomgeile beleidsambtenaren die konden souffleren, flapte er een haastig "dat zien we allemaal nog wel" uit, en Nederland, zij pakte de afstandsbediening, en zapte verder naar wat sappiger vermaeck...

Laat het niet zover komen, beste medelanders. De grootste Staatsgreep moet nog gaan komen. Nederland staat op het punt om definitief een door Regenten in een radioactieve houdgreep genomen Bananen Republiek aan de Noordzee te worden waar alle protest in de kiem en in kolenstof gesmoord zal gaan worden. Desnoods met "legitiem geweld".

http://nl.youtube.com/watch?v=S-EPkJ2iqkU (korte trailer van 59 seconden van de uitzending)
http://www.netwerk.tv/archief/7792288/3581/Kernenergie_uit_de_taboesfeer.html (video van de uitzending van vanavond, 1-9-2008)


 
^
TOP

26 augustus 2008: Het grote zondebokken is begonnen. Heeft Polder PV voorspellende gaven? Nog geen 3 weken geleden noteerde de webmaster na een donkere flits in zijn kristallen bol gezien te hebben een sombere voorspelling. U kunt hem terugvinden op de citatenpagina, onder 5 augustus 2008. De werkelijkheid blijkt vaak nog veel bizarder uit te pakken dan aanvankelijk bevroedt.

Opeens komt er in ons extreem bekrompen en achterlijke polderlandje een stortvloed van "beschuldigingen" in diverse persorganen uit meestal reactionaire hoek, dat "de milieubeweging" (die niet bestaat: er zijn honderden groepen met totaal verschillende uitgangspunten en doelen die elkaar ook nog eens regelmatig verbeten in de haren vliegen...) zou bestaan uit een stelletje ondemocratisch acterende, liegende, stelende, bedreigende, illegale en God mag weten wat nog meer voor ongewenste "eigenschappen" vertonende lieden. Die bijvoorbeeld niet meer in "democratisch verkozen partijen" (GroenLinks) thuishoren (en dus per definitie "verdacht" zijn), die "vervolgd" dienen te worden (kraakbeweging), waarvoor elke vorm van subsidie door de Staat ingetrokken dient te worden (Milieudefensie, Greenpeace heeft altijd terecht een dikke vinger opgestoken tegen elke vorm van ongewenste "externe financiering"*), waarvoor elke vorm van drempelverlaging gesaboteerd dient te worden (organisaties ter bevordering van decentrale opwekking van wind- en zonne-energie op land). En zo zijn er vast nog wel meer gelegenheidsredenen te bedenken om dat "linkse tuig" (ook al een extreem verouderde, in het Museum van Archaïsch Taalgebruik thuishorende kwalificatie) terug te trappen in het fossiele moeras wat Nederland is geworden.

De rest van Nederland bestaat natuurlijk uit ontstellend "brave" burgers die niets op hun kerfstok hebben, die een lelieblank zieltje bezitten, die netjes eens in de vier jaar (of, als het aan B. ligt, vaker) een knopje op een manipuleerbare stemmachine mogen indrukken, die braaf een keurige full-time baan hebben bij een hele nette, alle duizenden "regels" respecterende werkgever, die nooit protesteren (straks een hartstikke illegale activiteit als we zo doorgaan), die allemaal 100 procent superveilige atoom- en kolenstroom afnemen, en die natuurlijk een nieuwe door de Staat (lees: EnergieNed) bevolen "slimme meter" als zoete koek gaan slikken, want daar worden we allemaal zo veel beter van...

Ik ruik het fors aangebrande vuur van crisis. Ik zie de hoog oprijzende zwarte rookwolken van onraad. Ik voel oorlogszuchtig stampend onheil. Ik proef het bittere gal van georganiseerde haat en kuddegedrag. Ik hoor: rabiate onzin en ranzige kolder, verkocht door niet verder dan hun neus lang is kijkende pseudo-elitaire na-praters. Het wordt de hoogste tijd voor een nieuwe Multatuli. Eentje die duurzaamheid sensu stricto als strijdkreet heeft, en die de populistische en extreem kortzichtige regenten, onze ex-Milieudefensie medewerkster mevrouw Cramer incluis, en hun slaafse napraters weer een toontje lager laat zingen. Want de ellende waar onze samenleving steeds dieper in wegzinkt is beslist niet "de milieubeweging(en)" aan te rekenen. U, hooggeschat Den Haag, heeft het er voor een aanzienlijk deel zelf naar gemaakt, door de bureaucraten de macht te laten grijpen. En daar he-le-maal niets tegen te doen.

Ik ben erg benieuwd naar de inhoud van het volgende Milieudefensie Magazine. Wat nog steeds een onafhankelijk redactioneel statuut heeft en wat regelmatig de eigen "gelederen" zeer kritisch tegen het licht houdt en af en toe tot op het bot fileert. En wat mijlenver uitsteekt boven alle crap wat ik de laatste week gelezen heb in bladen als het Financieele Dagblad, AD, en noem ze allemaal maar op.

Annemarie (Opmeer, hoofdredactrice van MM): ik verwacht een vlammend redactioneel stuk!

Was getekend,

milieu"fascist", top-energiebespaarder, zelfopwekker van zonnestroom, veggie, kinder- en autoloos, superkringloper, bio-vreter, proud to be a non-flying Dutchman, down-shifter, en kritisch burger, a.k.a.:

polderboy

*Met als oud-hollandsch regenten-richtsnoer: "Wiens brood men eet, diens woord men spreekt".


25 augustus 2008: Interessante handen uit de mouwen bosdag met Greenchoice. Voor diegenen die het nog niet beseften, en die klant zijn bij de enige betrouwbare, 100% groene leverancier in Nederland (ruim 6,5% van de NL huishoudens): de "Dag van het Bosonderhoud" is inmiddels achter de rug, nl. afgelopen zaterdag, 23 augustus. De polderboy en zijn partner, nooit te beroerd om de handen vies te maken, en reeds ruime ervaring hebbend met het onderhoud van bospercelen zoals via het geweldige Bergwaldprojekt in Zwitserland en Duitsland, maar ook in het nog steeds bestaande "eerste" Bulderbos naast die vermaledijde Bulderbaan op de grens van Schiphol, en dichter bij huis, tezamen met de WAN groep rond Leiden (Werkgroep Agrarisch Natuurbeheer), deden uiteraard mee.

Omdat de activiteit van Greenchoice plaatsvond in Noord Brabant (gemeente Mierlo oostelijk van Eindhoven) knoopten we er meteen een leuk bivak/wandel weekend aan vast, al was het niet al te best weer (behoorlijke regenbuien). Ach, het is "maar" H2O, zonder dat ogenschijnlijk simpele molecuultje zouden we niet eens bestaan...

Hieronder een paar foto's van het drie-daagse "wandel- en doe-uitje", met een zeer natte doch ook wel weer erg leuke start in de (voormalige?) Lichtstad Eindhoven. U heeft wat gemist, that's for sure. Volgend jaar weer een kans. Dan kunt u ook nader kennismaken met enkele medewerkers van Greenchoice. Ik zie me nog niet zo snel samen met wat bobo's van de NUON-, Essent-, Eneco- of Delta retailers gezellig koolstof-rijke boompjes afzagen ergens in een anoniem Nederlands bos. De bedoeling van deze activiteit is het creëeren van diversiteit in het bos, zodat de soortenrijkdom (zowel qua flora als fauna) kan toenemen, iets wat we heel erg missen in onze grotendeels extreem monotone Nederlandse productiebossen. Het "echte werk", bescherming van grote oerwoud arealen (tienduizenden hectares) en zelfs het aanplanten van nieuwe bomen om de bosarealen uit te breiden - en dus langdurig CO2 vast te leggen als "klimaatcompensatie" voor het gasverbruik van de klanten bij Greenchoice - geschiedt met name in tropische landen als Brazilië. Aldus voorlichter Michiel Rexwinkel, met wie ik reeds hoogst interessante e-mails heb uitgewisseld over diverse onderwerpen die me na aan het hart liggen.

Het lijkt een beetje tegennatuurlijk, allemaal, maar Nederlandse bossen zijn dan ook niet erg "natuurlijk" (lees: ongeschonden wildernis, dat is zelfs mondiaal gezien een extreem zeldzaam verschijnsel aan het worden). Ons landschap is in haar zeer korte historie (marien overgangsgebied aan de randen van de Noord-Europese Laagvlakte sinds de laatste IJstijd) al vele malen op de schop genomen en voor de volle honderd procent extreem sterk door de talloze menselijke bewoners bepaald. Dus alles wat met simpel - doch inspannend - handwerk gedaan kan worden om de kwaliteit van onze bossen te verbeteren is meegenomen. Wij zijn bovendien erg povere klanten voor Greenchoice: al jaren stabiel 30 kuub kookgas en inmiddels slechts enkele tientallen kWh restverbruik elektra op jaarbasis van hen af te nemen na volautomatische saldering met onze eigen zonnestroom opwek. Deze dag was dan ook meteen onze extra inbreng in natura om het "leed" voor het management wat te verzachten...

Over dat laatste, het feit dat veel klanten van Greenchoice sowieso tot de duurzaamste van Nederland behoren, en daar eigenlijk extra voor beloond zouden dienen te worden (geen enkele vorm van "kabinetsbeleid" heeft daar ook maar een drol impact op gehad - het is en was de expliciete keuze van die klanten zelf), wordt ernstig nagedacht bij deze groene leverancier. Er worden reeds duivels leuke voorstellen voorbereid om die zuinig verbruikers extra in het zonnetje te gaan zetten, al geef ik u op een briefje dat de weg daar naar toe in ons vreselijke bureaucratenmoeras wel eens een heftige zou kunnen worden... In ieder geval complimenten aan het management van Greenchoice dat er überhaupt wordt nagedacht om het in Nederland volkomen verkrachte begrip "de vervuiler betaalt" weer uit het poldermoeras te sleuren, en juist die niet (dan wel weinig) verbruiker de positieve aandacht te geven die ze verdienen. Chapeau en veel succes met de "snode" plannetjes!

^^^
Ons "wandel- en doe weekend" begon helemaal verzopen op het Centraal Station van Eindhoven, vanwaar we over de campus van de TU/e liepen. Hier zijn diverse byzonder interessante ontwikkelingen op het vlak van zonnestroom gaande, die internationaal reeds worden ingezet (zoals de plasmadepositie apparatuur die door onderzoekers samen met het bedrijf OTB wordt gebruikt voor het opdampen van dunne lagen silicium of andere materialen voor zonnestroom toepassingen). In de vijver voor het hoofdgebouw drijven geinige ballen met zonnestroom paneeltjes die echter op het moment van de foto (moesson tijd?) waarschijnlijk weinig elektra produceerden.
^^^
Ook een soort van "bos", maar in dit geval met door mensen gemaakte "bomen".
Detail van het fraaie, drijvende zonnestroom knutsel/kunstwerk in de vijver van TU/e,
met kleine zonnepaneeltjes met 12 monokristallijne zonnecellen. Zou bepaald niet
misstaan in de Hofvijver van het Haagse Binnenhof, beste TU/e-ers...
^^^
Toelichting van de werkzaamheden door Peter van de Stichting IKL (rechts, oranje/groene jas + pet).
Direct links achter hem: Michiel Rexwinkel van Greenchoice (grijs/blauw shirt).
^^^
Een beetje "tegen het gevoel" ingaand, maar noodzakelijk om meer licht en variatie in
de dennen-monoculture te krijgen: omzagen van door Peter gemarkeerde dennetjes,
en deze in stukken gezaagd op houtrillen wegleggen. De kinderen vonden het uiteraard
allemachtigprachtig (de volwassenen trouwens ook). Van onderuuuuuuuuhhhhh!!!!...
^^^
Na het omzagen volgt het klein maken en het afzagen van de zwaarste zijtakken zodat de houtrillen compact gehouden kunnen worden en zo snel mogelijk desintegreren (voedingsbodem voor een rijke microfauna en paddestoelen verzameling, basis voor voedselketens in de "hogere" flora en fauna, vergroting van de biodiversiteit). Onze werkzaamheden werden aanvankelijk ernstig beschimpt door enkele bizarre "garbage goblins" (links) die hun thuis bedreigd zagen (en de hele tijd de troep van andere bosbezoekers opruimden), maar na de nodige verbale communicatie draaiden ze gelukkig bij...
^^^
Echt best weer was het niet - maar dat mocht de pret niet drukken, uiteraard. Een simpel
tentje bracht uitkomst voor een sporadische regenbui. Gelukkig was de catering ook prima op orde
(inclusief veggie alternatief), en de organisatie puik. Dank aan Fernanda de Bruijn van Greenchoice
voor het vele werk!

<<<
Niet alleen de Greenchoice deelnemers aan de bosdag werden met een fraaie Brennenstuhl verbruiksmeter beloond voor die harte Arbeit (meten is weten...), ook de goblins kregen een exemplaar. Ik ben alleen erg benieuwd welke apparaten deze bosbewoners dan wel moeten gaan doormeten. Beslist geen kettingzagen, is mijn inschatting...

Greenchoice: hartelijk dank voor de leuke dag, volgend jaar mogelijk weer.

Met nog anderhalve dag wandelen over de Strabrechtse heide was voor ons dit 3-daagse duurzame avontuur in eigen land weer helemaal compleet...

Oh ja. Voor ik het vergeet: beste Greenchoice (sponsor, evenals DSM) en, vooral: de studenten van TU Delft. Gefeliciteerd met de fraaie prestaties met de Greenchoice Forze in de eerste waterstof-gedreven kart-race in Rotterdam. U weet: Polder PV is zeer bewust gemotoriseerd vervoer mijder, maar als hier nog mooie ontwikkelingen uit komen om dat vervoer duurzamer te maken is dat natuurlijk een absolute pré. Maar zelfs een elektrisch aangedreven voertuig zal de polderboy waarschijnlijk nooit bezitten (nergens voor nodig). Of het moet uiteindelijk een elektrisch aangedreven rollator zijn...

http://www.greenchoice.nl (de enige echte...)
http://www.greenthingz.nl (voor al uw goblin werkzaamheden)
http://www.ikl-limburg.nl (volle mond, maar het hart op de goede plaats: "Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg")


25 augustus 2008: ... en Nederland gaat gezellig CO2 tijdbommen bouwen ... Een verbijsterend bericht wederom, van de kritische iNSnet.org site. Ze berichten over een bizar "ongelukje" in Duitsland, in het ongeveer 25 km. ZO. van Venlo gelegen Mönchengladbach. Een hypermoderne CO2 blusinstallatie bleef maar doorspuiten nadat de brand in een lakfabriek was gedoofd. En toen begon het kafkaëske drama. Mensen vielen in de wijde omgeving bewusteloos "om", voertuigen met (ook zuurstof behoevende) verbrandingsmotoren vielen spontaan uit. 107 mensen met ademhalingsproblemen (hulpverleners inclusief), eentje op intensive-care. En dit was nog maar één hypermoderne installatie bomvol samengeperst reukloos en onzichtbaar broeikasgas genaamd CO2 (kooldioxyde).

En Nederland? Ons hypermoderne land gaat, i.p.v. zo spoedig mogelijk de archaïsche, klimaatverwoestende kolencentrales uit te faseren, gewoon die ondingen verder faciliteren en bij laten bouwen (zodat "we" straks i.p.v. Groene Stroom Importeur juist Smerige Stroom Exporteur gaan worden). En gaat lekker gezellig, Rotterdam als natuurlijke haantje de voorste (u weet wel, grote kolenoverslag terminals, die ze het liefst tot in het einde der dagen willen blijven exploiteren), end-of-pipe, massale hoeveelheden CO2 in lege gasvelden opslaan en als die niet in de buurt van die vermaledijde hypermoderne kolencentrales liggen (vaak gebonden aan grote oppervlaktewateren i.v.m. noodzakelijke koeling), met dikke CO2 pijpleidingen door het dichtbevolkte Nederland naar "elders" (??? Slochteren, als de gasbel leeg is en de kleine reservoirs elders in het land volgepropt ???) transporteren.

U kunt het drama voor u zelf gaan uittekenen als u onderstaand bericht leest, en er onverhoopt ergens in de nabije toekomst (???) "iets" fout zal gaan met die door ons allen te betalen, uit "nog te vinden" Europese fondsen mede te financieren, duurzame energie de markt af drukkende CO2 afvang, verwerking, hoge druk transport, en zogenaamde "definitieve" opslag (van gigantische hoeveelheden "af te vangen" CO2).

Magere Hein op kousevoeten, als een dief in de nacht, wellicht. Het wordt in ieder geval een pijnloze dood, voor de van niets wetende, slapende omwonenden, dat wel (zelfs als, zoals op Duitse nieuwsitems wordt gesuggereerd, bij het CO2 een "parfum" wordt bijgemengd...). I.t.t. de ietwat langer durende, doch heel wat pijnlijker dood a.g.v. steenkolenstof longen. Met de "zegen" en goedkeuring van de Staat...

Leve de "uitvinder" van end-of-pipe Carbon Capture and Sequestring (CCS), zoals dat geheimzinnig heet in de duur betaalde kringen die daarover mogen meepraten en -beslissen (op congressen met heftige entrance fees, terra non grata voor eenvoudige boeren en buitenlui zoals u en ik). Moge de uitvinder van dat "moois" een nachtmerrie vrije slaap genieten...

Ik breng u ter vergelijking maar even in herinnering dat de chloortreinen in Nederland naar het museum der overbodige zaken zijn verwezen door het parlement, met als doorslaggevend argument dat de gevolgen van "een ongeluk" - hoe klein de kans ook - dermate groot waren, dat een dergelijke "activiteit" in een beschaafd land als Nederland gestaakt diende te worden (niet vergeten dat AKZO hiervoor een vette afkoopsom heeft gekregen). Veel beter is om vergelijkbare, minstens even riskante "activiteiten" niet eens op te gaan starten maar om direct al dat levensgevaarlijke, de fossiele concerns faciliterende end-of-pipe gepruts in de onderste bureaulade weg te bergen. Om nooit meer uit die lade halen.

http://www.brandveilig.com/index.asp?Deel=Artikel&verhaal=ja&kenmerk=393 (lezersreactie!!!)
http://www.insnet.org/nl/insnl_headlines.rxml?id=20053&photo= (1 april is reeds lang voorbij...)
http://www.wdr.de/mediathek/html/home/index.xml (typ als zoekterm "Mönchengladbach" in: het blijkt zelfs om TWEE incidenten te gaan, een in M. zelf, en 1, 5 dagen later, in Wuppertal [vooralsnog daar zonder "gevolgen"]: maar liefst 5 video items, Duitstalig)


20 augustus 2008: Polder PV is ook maar een mens... Een tijdje geleden had ik een ingezonden brief gestuurd naar Energie+ met kritiek over misverstanden over het Duitse EEG. Ik heb het diverse malen nagekeken, ingekort, gecorrigeerd e.d. voordat ik het definitief instuurde. N.a.v. een e-mail van een lezer van Polder PV, waaruit blijkbaar enige "verwarring" bleek, heb ik het stuk nog eens iets afstandelijker doorgelezen. En... ontdekte een gruwelijke fout mijnerzijds. Er staat namelijk een pertinent fout tussenkopje vermeld. Dit had niet moeten zijn "Groen subsidieert grijs", maar uiteraard: "Grijs subsidieert groen", wat wel de lading van het eronder vermelde dekt... Polder PV schaamt zich kapot, en zal te biecht gaan bij Amon Re... Blundertje van formaat. Ik heb reeds een e-mail naar de hoofdredactie gestuurd om deze fout te laten herstellen.

Voor de correcte versie, met ook in kleur duidelijk gemaakt wie wat heeft gezegd of gesuggereerd, probeert Polder PV zijn "menselijke fout" weer te herstellen: zie gecorrigeerd artikel.

(NB: 21 augustus van hoofdredacteur Peter de Koning een mailtje gekregen: het kopje is inmiddels "gerepareerd". Klasse!!!)


15 augustus 2008: De windenergie expert aan het woord. Jaap Langenbach is een "fenomeen", zoals we dat zouden kunnen noemen. Hij is onafhankelijk, en geeft op zijn briljante (m.i. BESTE) Nederlandse windenergie site Windservice Holland zijn ongezouten, koele, doch extreem goed beargumenteerde mening over de ontwikkelingen. Jaap is een van de zeldzame mensen in Nederland die zijn cijfers en de maatschappelijke context uit en te na kent. Die precies weet waar "het" knelt. En die dus gerust als professional bestempeld mag worden. Over windenergie in Nederland heeft Jaap net een schokkend bericht geplaatst, "Windenergiecrisis in Nederland compleet". Ik citeer uit zijn stuk over windenergie op zee, waarvoor de verwachtingen hoog gespannen zijn:

"Maar we moeten SNM natuurlijk teleurstellen, ook met een goed beleid van de regering is dat nooit meer haalbaar. 6.000 MW was en is een loze slag in de lucht die naar haalbaarheid op geen enkele onderzoek is gebaseerd. En het is alleen een getal dat door windbranche en milieubeweging voortdurend wordt genoemd. Voor het Kabinet is het alleen maar een streven in een brief van een staatssecretaris zonder bijpassend beleid.

De achterstand op andere landen is door het beleid van de afgelopen jaren inmiddels zo ver opgelopen dat we blij mogen zijn als we de 2.000 MW halen. Het huidige beleid leidt in het beste geval tot 678 MW in 2014. Verder is niets zeker."

NB: SNM = Stichting Natuur en Milieu

Lees het schokkende bericht verder s.v.p. zelf (bericht van 15 augustus):

http://home.planet.nl/~windsh/08-NL.html#fiascoos
http://www.volkskrant.nl/economie/article1056378.ece/Laat_de_boel_maar_lekker_waaien
http://www.volkskrant.nl/economie/article1055856.ece/Fiasco_dreigt_voor_windenergie_op_zee


11 augustus 2008: We hoeven niet terug naar de middeleeuwen... Voor een ieder die iets verder kijkt dan zijn neus lang is of zijn navel diep, een open deur. Doch voor de goegemeente blijkbaar nog steeds een van gewapend beton voorziene bunker die opgeblazen moet worden waar het een (100%) duurzame energie voorziening betreft.

Ik vond weer eens een pareltje in het fossiele moeras (erg grappig: gedateerd op mijn verjaardag, leuk verlaat cadeau'tje, dus), en ditmaal is hij afkomstig van een "oude rot" in het vak, die ik recent nog tegen het lijf liep op Intersolar 2008, Egbert Gramsbergen van Gramsbergen Solar uit Veldhoven. Hij heeft een fraai opiniestuk geschreven waar ik het volgende citaat uit weergeef:

Een tweede belangrijke reden om niet aan de duurzame energie te willen ligt volgens mij in het feit dat de technieken bijna per definitie kleinschalig zijn. Elke woning of elk bedrijf kan een deel van zijn energie opwekken buiten de controle van de energiebedrijven om. En dat willen ze niet! In die wereld wordt alleen maar gedacht in termen van groot, groter, grootst. Overigens vormen niet alleen de energiebedrijven de tegenkrachten voor de introductie van duurzame energie, maar ook de machtige lobby's van oliereuzen en grote energieslurpende multinationals, die zo laag mogelijk energieprijzen willen hebben. De kosten voor de gevolgen moeten maar door de maatschappij gedragen worden. Uit deze hoek komt in elk geval geen echte stimulans om werk te maken van duurzame energie.

Voor de rest gaarne zelf lezen:

http://www.ed.nl/algemeen/opinie/3382582/Aanpak-energiebeleid-mist-visie.ece


5 augustus 2008: No comment? No comment! 8 miljard dollar winst/kwartaal II haaipje aan schelpenscherven?

http://www.novatv.nl/index.cfm?ln=nl&fuseaction=videoaudio.details&reportage_id=6247 (met video van 20'16" over onze zwaar gekwetste groene ivoren toren olie-Jeroentje, een soort van moderne op winst gefocuste slavendrijver volgens der Ockels...)
http://www.nujij.nl//shell-topman-hekelt-kritiek-obama.3200342.lynkx (just a few out of many...)

<<< 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 >>>

© 2008 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)