starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
ontwikkelingen "oud"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws P.V. pagina 25

meest recente bericht boven

14 november 2007 - 6 januari 2008

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

<<<31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20>>> highlights JSS22


6 januari 2008: Fragenswürdige cijfers wijdverbreid. Je wordt tegenwoordig doodgegooid met cijfers over (duurzame) energie, en veel van dat vaak als "objectief" gepresenteerde cijfermateriaal moet men de nodige vraagtekens bij zetten, zeker in liberaliserings-tijd. Het is een bekend verschijnsel bij de klassieke grote energieconcerns. Die immers in de loop van vele decennia monumentale (financiële) belangen hebben opgebouwd en dus volgaarne cijfers in een bepaalde "context" plaatsen om hun toko zo positief mogelijk te laten uitkomen, anders zouden ze wel eens "marktaandeel" kwijt kunnen raken aan mensen die "betrouwbaarder" leveranciers willen (al is dat meestal niet de reden voor de miezerige 6% switches die de DTe recent rapporteerde in de KASSA uitzending). Of cijfers worden soms zeer selectief gehanteerd met hetzelfde doel (en ander, relativerend cijfermateriaal wordt niet in dezelfde adem genoemd). Maar zelfs een bedrijf als Greenchoice, de enige overgebleven relatief transparante leverancier van uitsluitend duurzame elektriciteit en klimaatgecompenseerd aardgas, lijkt af en toe een steekje te laten vallen.

Zo vond ik bij de antwoorden van een verder leuke kwis in de eerste nieuwsbrief die de ex-Echte Energie klanten van hun nieuwe (in principe onverkozen) groene energie leverancier Greenchoice thuis gestuurd kregen (januari 2008) enkele data die op zijn minst opmerkelijk zijn te noemen. Ik citeer van pagina 12 van de nieuwsbrief:

"Een zonnepaneel wordt vaak uitgedrukt in Wattpiek, ofwel wat maximaal kan worden opgewekt. De zon schijnt natuurlijk niet voluit op de panelen alle 8.760 uur van een jaar. Een gemiddeld zonnepaneel is ongeveer 110 Wattpiek en levert ongeveer 80 kWh per jaar op."

Hierin staan enkele "feiten" vermeld waarbij wel wat kanttekeningen geplaatst mogen worden:

 • De eerste zin dient eigenlijk min of meer als volgt te luiden: Het nominale vermogen van een zonnestroompaneel wordt uitgedrukt m.b.v. de internationaal gehanteerde kwalificatie "Wattpiek" (Wp), wat het onder Standaard Test Condities in het testlaboratorium bepaalde door het zonnepaneel afgegeven vermogen (DC, gelijkstroom) is. Een vast getal, dus. De STC condities luiden: een zonnecel temperatuur van 25 graden Celsius, een (loodrecht) instralingsniveau van 1.000 Watt/m², en een zogenaamde "Air Mass" met een 1,5 spectrum. Dit in het testlaboratorium eenmalig vastgestelde, niet variabele "ijk"vermogen ligt weliswaar meestal boven het actuele, variabele in de harde praktijk van alledag behaalde door het zonnepaneel geproduceerde DC-vermogen (vaak veroorzaakt door een hogere celtemperatuur in combinatie met meestal veel ongunstiger instralingscondities), maar het is beslist niet per definitie het maximale door het module "te behalen" vermogen.

  Op veel installaties worden in de keiharde praktijk regelmatig (doch kort durende) actuele vermogens gemeten die (ver) boven het STC (nominale) vermogen liggen. Een bij de insiders bekend fraai voorbeeld is de vermogenscurve van 19 maart 2007 bij het (geoptimaliseerde) 2.700 Wp systeem van Ton Peters, Blauwe Hoek in Spijkenisse die een korte hoge vermogens-top van maar liefst 2.939 Watt (AC) liet zien. Dat is dus inclusief de DC->AC conversie door de Philips EVO omvormers een gerealiseerd, AC-netzijdig uitgangsvermogen wat bijna 9% (!) hoger ligt dan het nominale DC vermogen van de PV-modules... Dit soort vaak kortdurende maximale (uitgangs-) vermogens ontstaan meestal bij lage paneel (en dus cel-) temperaturen (bijvoorbeeld vlak na een frisse, de PV-modules afkoelende regenbui), in combinatie met fel doorbrekende zon waarbij reflecties in de witte wolkenranden voor een tijdelijk enorme hoge lichtinstraling zorgdragen die (ver) boven de ooit gehanteerde laboratoriumwaarde van 1.000 Watt/m² kan komen te liggen. En dus het goed gekoelde zonnepaneel tot een kortdurende topprestatie dwingen.

 • In de laatste zin twee fragenswürdige beweringen. Ten eerste: "Een gemiddeld zonnepaneel is ongeveer 110 Wattpiek". Dit is een compleet achterhaalde "capaciteit" voor een typisch netgekoppeld zonnestroompaneel. In de beginjaren van het nieuwe milennium werden inderdaad veel van dergelijke zonnepanelen voor netgekoppelde installaties in Nederland verkocht (93 tot en met 108 Wp Shell modules, 110 Wp Isofoton modules, etc.). Echter, tegenwoordig worden ook/zelfs in Nederland modules verkocht (voor netgekoppelde toepassingen) van 125 tot 200 (veelal modules rond de 150-175) Wp. In Duitsland zijn modules boven de 200 Wp al compleet standaard.

 • De tweede bewering in de laatste zin is pertinent fout: "...is ongeveer 110 Wattpiek en levert ongeveer 80 kWh per jaar op." Dat zou neerkomen op een genormeerde productie van slechts 727 kWh/kWp.jaar. Ook dit getal is compleet achterhaald. SenterNovem rekent al jaren volstrekt foutief met 700 kWh/kWp.jaar (nota bene overgenomen door het CBS...), maar ECN heeft het in haar SDE basisrapport al over een normproductie van 850 kWh/kWp.jaar voor moderne PV-modules, gebaseerd op "ervaringsgegevens" uit (wereldkampioen) Duitsland (2,8 GWp geplaatst vermogen in 2006). Polder PV zit nota bene in de kuststrook al jaren met oude, in de beginjaren van het nieuwe milennium gekochte Shell modules op een gemiddelde normopbrengst van 903 kWh/kWp.jaar voor de 93 Wp modules en 947 kWh/kWp.jaar voor de 108 Wp modules... Ergo: Greenchoice lijkt duidelijk slecht geïnformeerd over de stand van zaken op het vlak van zonnestroom. Hetgeen niet zo best is voor een energie leverancier die deze duurzaamste vorm van decentrale opwekking van elektriciteit "hoog" in het vaandel lijkt te hebben...

Tevens staat er op dezelfde bladzijde nog een fragenswürdige uitspraak:

"Een huishouden (2 volwassenen en 2 kinderen) in Nederland gebruikt gemiddeld 3350 kWh en 1600 m³ gas per jaar."

Niet duidelijk wordt hier van wat voor "gemiddelde" Greenchoice hier gebruik maakt, wat toch wel relevant is om te vermelden, want met dat "gemiddelde" wordt nogal gesjoemeld in het energiewereldje. Er wordt bij veel bedrijven namelijk (al jaren) gesproken van 3.500 kWh per jaar voor "een gemiddeld huishouden", wat al 4% hoger ligt (de elders besproken KASSA aflevering had het weer over 3.400 kWh). Maar zelfs dat getal blijkt voor de insiders veel te laag te zijn. Dat wordt voor de zoveelste maal bevestigd door de publicatie van het laatste tariefadvies voor de berekening van de stadswarmte prijs (GJ) door de (eigen!) brancheorganisatie EnergieNed, waarin gebruik wordt gemaakt van keihard in de praktijk (tegenwoordig jaarlijks) gemeten energieverbruiken in "gewone" (gasgestookte) en "stadswarmte" woningen. Het genormeerde (extremen uitgesloten) elektra verbruik in beide typen "gemiddelde" woningen ligt al jaren boven de 4.000 kWh/jaar (!!!). In het laatste tariefadvies wordt specifiek gerept van 4.136 resp. 4.117 kWh, terwijl het gasverbruik in een "gemiddelde gasgestookte woning" juist op 1.330 m³ wordt bepaald. Die cijfers liegen er niet om. Voor elektra (uitgaande van 4.100 kWh) zit Greenchoice er met elektra dus maar liefst 18% onder de door de eigen brancheorganisatie vastgestelde realiteit, terwijl ze voor gas maar liefst 20% te hoog zitten. Dat zijn afwijkingen die nadere uitleg behoeven door Greenchoice.

Moraal van het verhaal: als er "getallen" worden genoemd in brochures en reclame-uitingen van energieleveranciers (of netbeheerders), zet dan altijd een roze bril op, want er kon wel eens wat onkunde of, erger, manipulatie achter die getallen schuil gaan...

Laatste opmerking op p. 12, uitleg bij de hoogste score van de EnergieBewustzijn kwis in de nieuwsbrief:

"9 of 10: Mooi cijfer. Energie is belangrijk, maar laat uw besparingsgedrag niet ten kost gaan van uw comfort!"

Lachen is dat. (Ja, ik had een tien...). Ik moet me blijkbaar van Greenchoice "zorgen" gaan maken om mijn "comfort". Wat puur een kwestie is van wat er tussen je oren zit, volstrekt subjectief is (en beslist geen Tiende Gebod, "Gij Zult Maximaal Comfort Hebben!"), en daar heeft Greenchoice dan ook helemaal niets mee te maken. Net als alle andere leveranciers daar ook maar een drol mee te maken hebben. Greenchoice mag dan wel inmiddels, na het stilletjes verscheiden van onze leverancier Echte Energie, het "groenste jongetje van de klas" zijn, het is en blijft natuurlijk wel een energie leverancier. En die wil door de bank genomen nog steeds energie verkopen. Ook al is die energie donkergroen. Vergeet dat nooit, s.v.p....

Verder heb ik geen enkel probleem met Greenchoice, laat dat s.v.p. even duidelijk zijn. Dit "signalement" m.b.t. onduidelijke, achterhaalde of foutieve cijfers geldt branchebreed en moest ik gewoon even kwijt. En ik wil nog steeds een keer een uitgebreid en hopelijk hartelijk en eerlijk gesprek met Rob van Rees (directeur Greenchoice) over de nodige thema's die ons beiden nogal bezig houden...

Rob: jij ook nog een heel goed, productief en veel nieuwe klanten rijk jaar gewenst...

http://www.greenchoice.nl/

Nagekomen 24 feb 2011
Over het "fenomeen" Wattpiek wordt heel wat afgekletst en zijn er voortdurend misverstanden. Op het beroemde forum Duurzame Energie van Gathering Tweakers is regelmatig de "eenheden politie" actief om in te grijpen als iemand het weer eens niet lijkt te begrijpen of zeer foutieve, of onbegrijpelijke "notaties" hanteert. Een briljante post van Energiastic (23 feb. 2011) wil ik u niet onthouden, maar lees ook de discussie daar aan voorafgaand, waar lekker over eenheden wordt gediscussieerd. Meest duidelijke opmerking van Energiastic:

kWh/kWp is en blijft een omslachtige, maar meest voor de hand liggende aanduiding.

(waarbij eigenlijk de "p" van "kWp" als "underscore" geschreven zou moeten worden, maar dat kan niet in elk opmaak programma worden gerealiseerd. Ik heb de "p" hier klein geschreven, hij zou eigenlijk aan de "W" moeten worden vastgeplakt)

http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/35584656#35584656


5 januari 2008: Jammer maar helaas... Het - wetenschappelijk diepgravende - programma van de door mij kort geleden aangekondigde zeer interessante "Workshop Clean Solar Fuels" bij de KNAW in Amsterdam is inmiddels bekend en staat op de KNAW site. Een zeer interessant symposium, met fascinerende onderwerpen over brandstoffen (met name waterstof als energiedrager) die via de "zonlicht route" en levende, fotosynthetiserende organismen gemaakt zouden moeten gaan worden. Helaas iets te duur voor mijn armeluis portemonnee (150 euri...). Voor diegenen die wel geïnteresseerd zijn en die van hun baas wel even uitgebreid aan een byzonder interessant toekomstperspectief mogen gaan snuffelen, hierbij de beschrijving, met links naar de relevante documenten.

Workshop Clean Solar Fuels
31 januari 2008 - 1 februari 2008

Locatie: KNAW, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam

Under the auspices of the Committee for Biochemistry and Biophysics (CBB) of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) an international workshop will be held on setting the research agenda for clean solar fuels in The Netherlands. The aim of the workshop is to bring together a representative national and international forum to explore the boundaries of the science of how to convert solar energy into fuel. The workshop will end with a panel discussion focusing on how to define a research agenda for biological and bio-inspired solar to fuel conversion in The Netherlands, following the recommendations of the KNAW on energy conversion research.

The workshop focuses on how efficiency improvement of microorganisms for solar to fuel conversion can be envisaged and discusses novel bio-inspired concepts for artificial solar to fuel converters, including water splitting photo anodes, for future use in biological, biohybrid, and artificial devices.

The conference will be open to a limited number of poster contributions. The title and abstract of the poster should be submitted before 7 January 2008 by e-mail to wnt@bureau.knaw.nl

Information (pdf)

Programme (pdf)

Inschrijfformulier: Registration form

Kosten: EUR 150,- University; EUR 200,- Industry; EUR 100,- (PhD-)students

Organisatie: Commissie voor de Biochemie en de Biofysica (CBB-KNAW)

Meer informatie:
C.S. Tan M.Sc.
tel. 020-5510830
shuhui.tan@bureau.knaw.nl

Op de eerste dag o.a. het volgende zeer interessante onderwerp: "Solar to H2 with Chlamydomonas". (Van zonlicht naar waterstof met Chlamydomonas). "Chlamy", zoals dit in de biologie extreem veel als modelsysteem gebruikte eencellige, geflagelleerde groenwier (Chlorophyta) liefkozend wordt genoemd, heb ik ook bestudeerd en gekweekt tijdens mijn promotieonderzoek, evenals enkele nauwe verwanten van dat prachtige algje. Ik ben benieuwd hoe de wetenschappers "Chlamy" tot ongekende prestaties bij de conversie van zonlicht in biofuels (waterstof!) zullen weten aan te zetten de komende tijd. Dat zal duivels ingewikkeld blijken, want kweken van algen is één (al lastig genoeg, het blijven levende wezens). Ze volcontinu in voor biofuels productie in extreem hoge dichtheden kweken (met grote gevaren op infecties en vervuiling), that is the hard number two to crack. Om het over het uiteindelijk doel, maximale productie van zo veel mogelijk "schone brandstof" uit zonlicht via deze route maar niet te hebben...

Bovendien, als er niets aan de alsmaar groeiende gemotoriseerde milieu en klimaat verpestende mobiliteit wordt gedaan, en deze blijft maar gefaciliteerd worden i.p.v. met kracht afgeremd (denk aan de schandalige belastingvoordelen van de meest milieuvernietigende optie, de luchtvaart, maar ook de aanleg van nieuwe snelwegen die binnen no-time weer bomvol auto's zullen staan hoort in dat politiek gevoelige lijstje), zie ik het somber in voor de haalbaarheid van zelfs maar een bescheiden aandeel van deze "schone biofuels" in de onophoudelijke vraatzucht naar motorbrandstoffen. Daar kan zelfs de best "ge-engineerde" H2-Chlamy in de grootste en efficiëntste bioreactoren niet tegen op produceren...

Een politiek zeer gevoelige, doch wetenschappelijk "nuchtere" vaststelling vinden we trouwens in het informatie pdf'je over "conventionele" biomassa kweek voor biofuels:

"For every T(era)W(atthour) of fuel production with biomass, more than 10% of the European land surface is needed, in competition with agriculture, and putting a burden on the environment."

Het is maar dat u het weet...

http://www.knaw.nl/cfdata/agenda/agenda_detail.cfm?agenda__id=1126


4 januari 2008: De eerste grafieken van het nieuwe jaar. Er is weer een jaar afgerond, dus het is weer "druk" (lees: nog drukker) bij Polder PV. Er moeten heel wat productiegrafieken worden gemaakt en afgerond. Ze zullen per groep langzamerhand op de site komen/worden bijgewerkt.

Hier alvast de eerste, met een noviteit. Want die had u al lang tegoed van me: de jaarproductie van Polder PV. En wel, specifiek, de productie van de reeds jaren in ons systeem aanwezige subsystemen van 4 stuks 93 Wp en 6 stuks 108 Wp Shell ACN modules.

^^^
Verkleinde grafiek met de genormeerde jaaropbrengsten (kWh/kWp) van twee deelsystemen bij Polder PV. Inverter defecten zijn hierin uitgefilterd. Wel spelen binnen de 108 Wp groep kleine schaduweffecten in de winterperiode, maar dat is een continue "systeemfout" die elk jaar weer terugkeert. Medio augustus zijn in ons systeem nog twee nieuwe, pal zuid georiënteerde modules opgenomen die vooralsnog niet in deze grafiek zijn weergegeven.

Uitgebreide toelichting en grafieken met de originele gegevens vindt u op de nieuwe webpagina Jaaropbrengsten, waarop ook een interactieve grafiek is weergegeven. Met de op 14 augustus bijgeplaatste twee "nieuwe" 108 Wp modules hebben we bij Polder PV in 2007 een totale opbrengst van 964,233 kWh gerealiseerd. Ongeveer 80 procent van ons daadwerkelijke elektriciteitsverbruik. De rest werd in opdracht van contractpartij Echte Energie (sinds 2003; inmiddels opgeheven) en, per 1 oktober 2007, Greenchoice, als wind- dan wel zonnestroom op het net gezet, waarmee Polder PV alweer jaren (sinds 1998) uitsluitend de schoonste vormen van elektriciteit, wind- en zonnestroom zelf produceert dan wel laat opwekken via de energiecontracten.

Hier ook meteen maar even de complete maandopbrengst grafiek, tot en met het december recordje van afgelopen jaar. Voor de getallen, zie de tabel op de "highlights" pagina van Polder PV.

^^^
Gerealiseerde maandopbrengsten Polder PV, aanvankelijk 372 Wp, vanaf oktober 2001 1.020 Wp. Resultaten van de twee nieuwe 108 Wp modules nog niet meegenomen. Afgerond tot en met december 2007 (nieuw, krap maandrecord, lichtgroene curve).

Totaaloverzichten:
Gemiddelde ochtendtemperatuur van de inverters
Cumulatieve dagopbrengsten
Inverter kWh meterstanden
Jaaropbrengsten NIEUW

Jaaroverzichten:
Gerealiseerde dagopbrengsten


 

30 december 2007: December record Polder PV gebroken... Het is weer zover, Polder PV heeft weer een recordje, en dat met 6-7 jaar "ouwerwetse" Shell-zonnepaneeltjes. Daar moet natuurlijk wel bij gezegd worden dat het hier de maand met gemiddeld de laagste productie in het jaar betreft (december), maar vandaag ging de cumulatieve kWh teller inderdaad over het vorige december record heen (in absolute zin, dus de niet gecorrigeerde meterstanden zonder uitfiltering van inverter defecten). En dat "record" was tot nu toe van december 2005 met 18,572 kWh op de teller voor het 1.020 Wp systeem (wat vanaf 2002 volledig meedoet voor de jaarcijfers). Vandaag ging de cumulatieve teller voor de eerste 10 PV-modules aan het eind van de dag al naar 18,911 kWh, en morgen komt daar dus nog een laatste bescheiden hoeveelheid bij zodat we waarschijnlijk boven de 19 kWh gaan komen als de zon een beetje haar best wil doen (genormeerd komt de productie dan ongeveer op 18,6 kWh/kWp). De opbrengst van de twee nieuwe 108 Wp modules heb ik hier nog niet in verdisconteerd, maar die houden we voorlopig nog even apart om vergelijkingen over de jaren heen zo zuiver mogelijk te houden.

Door de slechte, in potentie hoge opbrengst genererende zomermaanden juni en juli 2007 (14,6 resp. 11,6% onder het jaargemiddelde van 2002-2007!), is het huidige jaar helaas bepaald geen recordjaar geworden qua opbrengst. Met de productie van de laatste dag van het jaar bij het voorlopige eindresultaat geteld zal 2007 bij Polder PV in de boeken gaan als het op-een-na-laatste productieve jaar in de periode 2002-2007. Echter, in 2001 bleek voor de eerste 4 modules (die nog steeds in het systeem aanwezig zijn), juist dat jaar het slechtst te zijn geweest tot nu toe, en gaat 2007 in de periode 2001-2007 dus de op-twee-na-laatste positie innemen.

Valt nog mee, dus. Zeker als je bedenkt dat Polder PV zijn twee laatste aanwinsten het bovenmatig goed doen, en met alle zonnestroompanelen bij elkaar in 2007 toch maar weer plm. 965 pure, superschone kilowattuurtjes zal hebben opgewekt in een verre van "optimale" setting (25 meter lange DC-bekabeling, bijvoorbeeld). Grofweg 80 procent van zijn huidige jaarlijkse verbruik van plm. 1.200 kWh (door het zeer intensieve computergebruik bij Polder PV is het totale verbruik licht toegenomen, doch nog steeds een factor drie maal zo laag dan het gemiddelde Nederlandse huishouden). En omdat volgend jaar de twee (pas medio augustus van dit jaar aangesloten) nieuwe modules het hele jaar "mee" gaan doen i.p.v. maar een paar herfst/winter maandjes, kunnen we in 2008 weer een leuke schwung richting "100 procent fictieve zelfvoorziening" gaan verwachten op elektrisch gebied...


29 december 2007: Gemiddelde stijging bezoekersaantal PPV zet door. In de laatste grafiek van de Statcounter site voor het bezoek aan Polder PV wordt duidelijk dat de combinatie van "mond-tot-mond reclame" voor Polder PV ("joh, je moet die site eens bezoeken!") en toenemende "belangstelling" voor duurzame energie (met name op eigen huis) bij onze medemens in de aantallen geregistreerde bezoekers terug te vinden is:

^^^
Geregistreerd aantal bezoekers van Polder PV per maand: unieke bezoekers (IP adres/"Unique", blauw) en bezoekers die dezelfde maand opnieuw de site hebben bezocht ("Returning", oranje). Pas vanaf 17 november 2005 werd gebruik gemaakt van StatCounter. December 2007 is nog niet helemaal geregistreerd (aantal tot en met namiddag 29 dec. 2007). "Dips" in vakantieperiodes (geen updates van Polder PV). De voor de dagresultaten karakteristieke "weekend dips" zijn in deze maandresultaten niet terug te vinden.


29 december 2007: Duitsland voor het eerst in lange tijd "een rode nul". Zoals reeds aangekondigd in een eerder kort nieuwsbericht, is de groei van het aan het net gekoppelde zonnestroom vermogen bij de oosterburen voor het eerst niet hoger dan het jaar daarvoor, zoals door het vaktijdschrift PHOTON vastgesteld voor het jaar 2006. Ook al laat het natuurlijk onverlet dat nog steeds Duitsland vele mijlen ver voorop ligt op dit en diverse andere gebieden waar het de krachtige ontwikkeling van duurzame energie in eigen land betreft. En, door export van in eigen land ontwikkelde hardware, doch ook van politieke- (EEG wetgeving) en systeemconcepten (financieringsmodellen, Solar fondsen, etc.), ook internationaal bezien nog steeds Spitzenreiter hors categorie is en blijft. Echter, hoogstwaarschijnlijk door de steeds grotere spanning tussen de vraag- en aanbodzijde op de extreem dynamische zonnestroom markt, met name in 2006, is de progressieve groei in netgekoppeld zonnestroom vermogen in dat jaar tot stilstand gekomen en is er "slechts" 830 MWp bijgeplaatst in dat jaar, wat iets minder was dan in 2005.

Zoals beloofd heeft Polder PV het PHOTON artikel "Eine rote Null" inmiddels bekeken en wordt dit stuk op een aparte pagina uitgebreid besproken. Nieuw is in deze analyse de vergelijking van de relatieve prestaties van Duitsland (ook uitgesplitst per Bundesland) met die van het armetierige buurland Nederland in tale-telling grafieken, waarvan 1 interactief ("roll over image") exemplaar.

U vindt het moois op de pagina "PV Weltmeister 2005-2006"

Want Duitsland blijft bovenal en boven alles wereldkampioen, ondanks enkele "kleine probleempjes"...


28 december 2007: Aziatische PV-boom lokaal besproken. Van PHOTON kreeg ik een kort overzichtje van enkele op elkaar gepropte industrie bijeenkomsten die door Photon-Expo.com georganiseerd worden in het Chinese Shenzhen van 15 tot en met 18 januari 2008. Als u alle conferenties bij elkaar boekt, bent u all-in "slechts" 1.500 i.p.v. 1.660 Euro kwijt, PHOTON International leden hoeven slechts 1.300 Euri op te hoesten. Short-cut programma:

 • 15 januari 5th Solar Silicon Conference "The Asian Wave"
 • 16 januari 2nd Production Equipment Conference
 • 17 januari 2nd PV Investors Conference
 • 18 januari 1st PV Glass Conference

Een kleine selectie uit de te bespreken zaken, daar in het verre China:

Development of silicon supply - new players with biggest announcements (nieuwe silicium producenten met grootste plannen, met als interessante namen Trina, Asia Silicon, en Yunda Ni (alle drie bevestigd), en nog eens 4 (!) nog niet bevestigde nieuwe Chinese producenten) op dag 1
Turn key lines for thin-film factories (bijdrage van kanonnen fabrikant Oerlikon...) op dag 2
The GW-size PV production factories - automation for mass production (div. bijdragen over de state-of-the-art van de op stapel staande GigaWattPiek fabriekscomplexen die elk ongeveer de (elektrische) capaciteit van een kleine kerncentrale per jaar aan zonnepanelen gaan uitpoepen) op dag 2
Panel: "Will Asia take it all?" (met o.a. bijdrage van de hooggeprezen Zhengrong Shi, wereldvermaard CEO van China's grootste PV-tijger Suntech) op dag 3
Quality control & production equipment for solar glass - The most ecological way to produce solar glass (hoe het geharde plaatglas voor zonnepanelen op zo milieuvriendelijk mogelijke wijze te produceren?) op dag 4

Vooral de laatste bijdrage, op de eerste mondiale conferentie over de beschikbaarheid en kwaliteit van (gehard) plaatglas voor de miljoenen zonnepanelen die er jaarlijks geproduceerd (gaan) worden, is interessant omdat het hier een nieuw potentieel zorgenkindje van de nog pas in de luiers zittende mondiale PV-industrie aanstipt. Niet alleen de ecologische voetafdruk van al dat (in theorie energievretende) glas zal een belangrijke factor zijn waar aandacht aan besteed gaat/moet worden. Waarbij hier tevens direct voor de onbenullen die moord en brand willen gaan schreeuwen over "energieverspilling" wordt aangetekend dat moderne zonnepanelen in bijvoorbeeld Nederland geplaatst en met gehard glas en frame voorzien zich binnen 3 á 4 jaar energetisch terugverdienen, maar dat is het hier geschetste (potentiële) probleem dan ook niet.

Heel banaal, zal ook de beschikbaarheid van de productiecapaciteit van glas voor al die zonnepanelen ("klassiek" of "dunne-laag") een steeds belangrijker factor in de lokatiekeuze voor de nieuwe PV-giganten op de energiemarkt gaan worden, die immers trachten te bereiken dat ze zoveel mogelijk verticaal geïntegreerde ondernemingen gaan krijgen die een zo groot mogelijk deel van de complete, complexe productieketen op een en dezelfde lokatie kunnen gaan realiseren. Waarbij uiteraard de essentiële levering van grote hoeveelheden kwalitatief hoogwaardig plaatglas zo dicht mogelijk bij de verkozen cq. te verkiezen productielokatie gegarandeerd dient te zijn. Dit om de leveringsketen zo kort, milieuvriendelijk (transport!) en zo goedkoop mogelijk te houden. In China zijn of worden reuzenfabrieken gebouwd die uitsluitend dit belangrijke onderdeel van de PV-industrie op hun schouders nemen, dus wellicht snapt u nu ook de extreem hoge interesse van grote Europese en Amerikaanse PV-bedrijven, om zo dicht mogelijk bij die monsterfabrieken te gaan zitten met hun high-tech zonnecel- en module-productie lokaties...

Dus als u nog een paar daagjes vrij heeft en een ruime post- Sinterklaas/Kerstfeest/ Jaarwisseling/Wintersportvakantie beurs, wat let u om dan op ecologisch verantwoorde wijze met de Trans-Siberië Express naar het Nieuwe Land van de Rijzende Zon af te reizen? Polder PV, die aan al die op hersenloze consumptie gewijde onzinfeesten- en winterse "activiteiten" niet heeft meegedaan of zal doen blijft in ieder geval thuis en volgt op milieuvriendelijke wijze wel op "afstand" de ontwikkelingen aan de andere zijde van deze aardkloot. Dan kan die anderhalf duizend Euri mooi op de milieu spaarrekening blijven staan voor het geval we echt gaan verkassen naar een feed-in rijk en zonnestroom vriendelijk (i.p.v. incentive hatend) Europees land...

http://www.photon-expo.com


 
^
TOP

25 december 2007: Verlaat Santa Claus cadeau'tje: de SDE analyse. Reeds rond Sinterklaas aan u beloofd, maar door het gruwelijke niveau aan bureaucratentaal en onnavolgbare pennenlikkers-logica, kostte het de polderjongen van Polder PV "nogal" wat moeite om een beetje coherente analyse van de nieuwe opzet van de "Stimuleringsregeling Duurzame Energie" voor u op het elektronische papier te zetten. En, natuurlijk: wat betekent al dat fraais nu voor de huidige en toekomstige zonnestroom producenten dan wel PV-newbee's die staan te trappelen van ongeduld???

Ik moet u diep teleurstellen, dat kan zelfs de meest gepokt en gemazelde bureaucraat u nu nog steeds niet vertellen. Want er moet "nog meer" gestudeerd worden, en wel op een "correctiebedrag". Vast staat wel al het "basisbedrag", maar daarvoor moet u maar het hele stuk gaan lezen. Houdt u vast, het is een nogal stevig stukske huisvlijt. Neem er een hap kerststol en een gloeiend hete pot koffie bij en ga er goed voor zitten. U vindt het hele epistel op de SDE regeling pagina waar Polder PV heel wat uurtjes aan kwijtgeraakt is.

En u weet: ik ben slechts de boodschapper. Don't kill me, please! IK heb dit niet verzonnen! Maar ik wil dan ook uitsluitend het "Duitse model" en niets anders. Dan is succes verzekerd.

Samenvattend (aanpassingen en aanvullingen in rood n.a.v. Staatscourant publicatie 3 maart 2008, zie verder overzicht "Verdere berichtgeving" op de actuele SDE pagina):

 • Miezerige categorie indeling zon-PV: 0 0,601 - 3,5 kWp (alleen particulieren!!!), 3,5 - 15 kWp en 15 - (maximaal!) 100 kWp. Hoger "is" er niet...
 • De bespottelijke salderingsgrens van 3.000 kWh wordt niet aangepakt...
 • Bijbehorende basisbedragen: 46,9, 52,3, resp. 49,9 56,4 eurocent/kWh (voor nieuwe installaties "beschikt" in 2008...). Subsidieduur: 15 jaar
 • Echter: hier gaat elk jaar nog een niet bekend een variabel "correctiebedrag" van af (2008: 23,4 eurocent/kWh)
 • Er gaat bovendien aan de uit te keren bedragen gevingerd worden door de bureaucraten mocht u "toevallig" iets gaan verdienen aan groencertificaten of "emissierechten verkoop"...
 • U moet zich inschrijven - tegen betaling - en u bent jaarlijks administratiekosten kwijt... zie SenterNovem FAQ, met name vraag/antwoord zeven ...
 • Om subsidie te kunnen krijgen moet de op het net gezette stroom separaat gemeten worden: u mag dan voor een niet in eigendom te verkrijgen productiemeter dokken en u gaat jaarlijks extra vastrecht ("meetdienst") betalen aan uw netbeheerder...
 • EIA, VAMIL, MIA en dat soort lucratieve subsidies voor bedrijven kunt u als particulier op uw buik schrijven...
 • "Budget" bij EZ voor de regeling voor zonnestroom heb ik nergens kunnen vinden in het rapport... zie aanbiedingsbrief EZ (31 jan. 2008)
 • De hele SDE "regeling", zonnestroom incluis, moet nog steeds uit de Rijksbegroting gefinancierd worden, wat een recipe for disaster is...
 • De paar zeldzame mensen die al beroep doen op de "oude MEP" of anderszins ondersteund zijn geweest, gelieve niet te solliciteren...
 • Alle reeds bestaande zonnestroomsystemen worden beslist niet ondersteund in de SDE...
 • De "elektriciteitsbasisprijs" die voor de "correctie" wordt gebruikt kan (behoorlijk) afwijken van de prijs die u met uw elektra contract daadwerkelijk betaalt. Uitkomst voor u: ongewis, en kon ook wel eens negatief uitpakken...
 • Alle burgerparticipatie projecten op scholen, buurtcentra e.d. kunt u op uw buik schrijven: er is geen "ruimte" voor in de SDE regeling... Wel in definitieve regeling (zie ook weer SenterNovem FAQ, antwoord vraag 8), maar met een max. 3,5 kWp installatie van zo'n 20 paneeltjes een giller, natuurlijk)
 • Ik ben vast nog wat vergeten, maar hier laat ik het even bij...
 • Verder lezen op de polderiaanse webpagina, "Het oudbacken suyckerghoedt van Sint Nicolaas"

Dit heet in Den Haag "innovatief en stimulerend beleid"...


22 december 2007: Op naar een nieuw december record? N.a.v. een e-mail van "Blauwe Hoek Mister Datalogger", Ton Peters uit Spijkenisse, over zijn opmerkelijke december opbrengst tot nu toe, ben ik ook weer even tussen alle gruwelijke bureaucratenzooi door (hoort u nog meer over) naar mijn data gaan kijken. Ik lig namelijk een beetje "achter" met het updaten van mijn grafieken, en dat ligt voor de volle honderd procent aan de alsmaar toenemende bende rapporten en belangrijke (doch meestal bepaald niet vrolijke) info uit Den Haag, wat ik probeer in Jip en Janneke taal voor Polder PV lezers in nieuwsberichten samen te vatten. Een duivels lastige klus waar de steeds verder van de belevingswereld van de burger verwijderde bureaucraten (en het gros van de politici) blijkbaar geen enkele boodschap aan hebben: "zoekt u het maar uit!"

Maar goed, even niet zeuren, want er komt mogelijk een leuk nieuw recordje aan! Ik heb de totale opbrengsten voor de maand december tot en met vandaag, 22 december alvast even in twee leuke grafiekjes naast die van de vorige jaren gezet.

Omdat we er sinds september 2 pal zuid geplaatste PV-modules bij hebben (die het trouwens uitzonderlijk goed doen in combinatie met de nieuwe OK4 omvormers die ik er op aangesloten heb), is de totale productie niet "zomaar" met die van voorgaande jaren te vergelijken. Ik heb daarom in de eerste grafiek alleen de totale productie van de jarenlang in ons systeem aanwezige 10 modules genomen (4x 93 Wp + 6x 108 Wp, totaal 1.020 Wp), van 1 tot en met 22 december. In 2000 hadden we slechts de eerste 4 93 Wp modules, dus dat jaar is ook niet in de eerste grafiek weergegeven.

In de tweede grafiek heb ik uitsluitend de opbrengst (1 tot en met 22 december) voor de 4 eerste 93 Wp modules (totaal 372 Wp) weergegeven, 2000 incluis.

In december 2002 was een omvormer in de 93 Wp groep defect. De productie is bepaald door van de 3 andere (identiek) modules in die groep het gemiddelde te nemen en dat gemiddelde op te tellen bij het totaal voor die deelgroep (of, voor de eerste grafiek, voor de totale productie van de 10 modules). Daarmee wordt een betrouwbare extrapolatie van het "te behalen" resultaat gemaakt voor de (hypothetische) situatie dat alle omvormers hadden gewerkt. Voor een eventueel te behalen record heeft die extrapolatie niet veel betekenis, want december 2002 was niet een heel erg zonnige (winter)maand.

^^^
Cumulatieve opbrengst in de periode 1-22 december van 4x 93 + 6x 108 Wp systeem (totaal 1.020 Wp) van 2001 tot en met 2007. Het huidige jaar gaat, bij niet al te somber weer rond kerst en oudjaar, mogelijk een nieuw record opleveren.
^^^
Cumulatieve opbrengst in de periode 1-22 december van de eerste 4x 93 (totaal 372) Wp modules van installatiejaar (maart) 2000 tot en met 2007. In 2000 was er geen hogere opbrengst tot nu toe; mogelijk gaat het huidige jaar ook voor deze eerste 4 modules een nieuw record opleveren.

Uiteraard hangt het eindresultaat voor de maand december af van het weer in de laatste 9 dagen. Voor het meest kansrijke jaar 2003 waren dat (23 - 31 dec.) op 2 - mogelijk 3 - dagen na niet al te beste (lees: zonnige) dagen, zie mijn "weerrapportje" (hoofd spreadsheet met inverter data), hieronder. Dus als er 2 of meer zonnige, vrijwel wolkeloze dagen "bij" zitten, dit jaar, zou 2007 inderdaad wel eens voor december het recordjaar kunnen worden voor Polder PV!

^^^
Weerrapport in de basis spreadsheet van Polder PV voor de laatste twee weken van (december) 2003. Na een zeer zware storm in de nacht van 21/22 december (zie opmerking), was het weer door de bank genomen niet geweldig, op 1 dag na (27e), met een redelijke 29e en mogelijk ook een zonnige laatste dag van het jaar (toen zaten we in Drenthe).

U ook een gezond, rustig, reflectief en vegetarisch jaareinde gewenst...


20 december 2007: "PayPal Account Required" ... US $10,300.00. In Europese termen heet dit "unieke aanbod" € 7.158,25 voor "Nanosolar Utility Panel #2". Het eerste door deze reeds jaren binnen de PV-community over de tong gaande firma, en nu dan eindelijk geprinte moduultje (uit m.b.v. "semiconductor inkt" gedrukte CIGS dunne-laag zonnecellen bestaand...), komt uiteraard in het hoofdkantoor in San Jose (California) zelf te staan. Het derde exemplaar mag van Nanosolar naar het Tech Museum in San Jose.


foto van e-Bay site
© NanoSolar

Enkele door Roscheisen (CEO van Nanosolar) gegeven, soms nogal "vage" spec's (op de site van Nanosolar niet echt knalharde info over te vinden):

 • 's werelds eerste geprinte dunne-laag zonnecellen in een commercieel module format;
 • 's werelds eerste dunne-laag zonnecel met een goedkope "back-contact" potentie (contactoppervlak aan de achterzijde van de cel, komt het rendement ten goede; hier staat niet of het technisch al bereikt is);
 • 's werelds goedkoopste zonnepaneel, die volgens eigen zeggen Nanosolar tot de eerste winstmakende PV-producent zou kunnen maken die modules voor een prijs van maximaal 99 dollarcent/Wp (69 Eurocent/Wp...) zou kunnen gaan leveren;
 • 's werelds dunne-laag zonnepaneel met de hoogste stroomsterkte, "vijf maal zoveel stroom als enig ander dunne-laag module in de huidige markt", waarmee systeem architectuur een stuk eenvoudiger zou worden;
 • een "uitvoerig systeem-geoptimaliseerd" product met de laagste "balance of system" (BOS: frame en andere parafernalia buiten het module zelf om) kosten in de markt voor dunne-laag panelen, door in-house design innovatie van Nanosolar zelf...

Nou, dat klinkt allemaal vet heftig, nietwaar? En u weet wat Polder PV van dit soort prachtige marketing geronk vindt, toch? Iets met "te mooi om waar te wezen", en zo? Met het demasqué van dat andere "innovatieve" bedrijf nog vers in gedachten?

Laten we het er op houden dat Polder PV Nanosolar de revolutie toewenst die haar ongetwijfeld toekomt. ALS het allemaal waar is. ALS de geplande productie probleemloos gerealiseerd zal gaan worden. ALS die modules het - laten we bescheiden blijven - ook 15 jaar op een willekeurig dak gaan uithouden (en daarbij niet dramatisch aan rendement zullen inboeten). De modules zijn volgens eigen zeggen (website) getest in poolstreken en woestijnen. ALS, ALS... Revoluties zijn niet erg dik gezaaid, ook niet in de PV-business (je zou daar eerder van "razendsnelle ontwikkeling" moeten spreken). Ik hoop van harte dat dit "een" revolutie zal blijken te zijn. De toekomst zal het uitwijzen...

De eerste MegaWattpiek (voor "minder" doen de Duitsers het tegenwoordig niet meer...) zal met systeemhuis Beck Energy op een voormalige stortplaats in - uiteraard - Oost Duitsland neergezet gaan worden, waarbij de harde praktijkcondities hopelijk zullen bewijzen dat Nanosolar met hun "geprinte" dunne-laag modules inderdaad op het spoor zitten wat tot forse kostenreductie (en hopelijk tevens lange levensduur) zal gaan leiden. Op de gelinkte pagina heeft Nanosolar het over "The initial size of the plant is 1 MW, an amount sufficient to power approximately 400 homes". Dat is voor Oost Duitsland (lokatie niet duidelijk). Laten we uitgaan van een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh/huis, komt neer op een totaal productie van 1,4 miljoen kWh, wat zou betekenen dat er ongeveer 1,4 kWh/Wp per jaar geleverd zou worden. Hetgeen wel erg hoog is, zeker voor Oost Duitsland. We zullen zien wat er daadwerkelijk uit gaat komen.

Nanosolar heeft reeds een productie lokatie in Berlijn en kondigde al een tijd geleden aan (zie bericht 25 juni 2006) aan dat ze van plan zijn om een 430 MWp productielijn voor de wereld te gaan opzetten met een flabbergasting productie van maar liefst 200 miljoen geprinte CIGS cellen per jaar. Fascinating stuff, allemaal. Als het allemaal maar werkt, vindt Polder PV het geweldig...

http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150196787450 (an offer you can't refuse???)
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/29284989#29284989 (vanaf deze post enkele reacties)
http://pro.tweakers.net/nieuws/50909/nanosolar-maakt-eerste-batch-geprinte-zonnecellen.html (de tweakerts onder ons moeten meteen hun fantasierijke gedachten over deze doorbraak laten gaan, off course...)
http://www.nanosolar.com/blog3/2007/12/18/nanosolar-ships-first-panels/ (het originele persbericht van Martin Roscheisen, CEO bij Nanosolar)
http://www.nanosolar.com/pr11.htm (1e MWp geleverd aan Beck Energy voor Oost Duitse voormalige stortplaats)


13 december 2007: De Trieste Nederlandse Waarheid in Bikkelharde CBS cijfers. Het officiële CBS rapport "Duurzame energie 2006" is net uitgekomen. Polder PV zal hier zeker nog in detail op terugkomen als er tijd vrijgemaakt kan worden. De momenteel meest interessante (in en in trieste) bevindingen zijn, uiteraard, die voor zonnestroom (fotovoltaïsch) en zon-thermisch (warm water genererende zonnecollectoren). Ik citeer:

Zonnestroom (beste terminologie volgens PPV)
"Zowel de elektriciteitsproductie als het geïnstalleerd vermogen is afgelopen jaar nauwelijks gestegen. Na de terugval in 2004, als gevolg van het wegvallen van de EPR-subsidieregeling (Energie Premie Regeling), is het bijgeplaatste vermogen in Nederland nauwelijks gegroeid in 2005 en 2006. De doorvoer (im- en export) van zonnepanelen, die in 2005 nog een duidelijk stijgende lijn vertoonde, laat in 2006 slechts een lichte stijging zien. De totale bijdrage van fotovoltaïsche zonne-energie aan de duurzame energie in Nederland is ongeveer 0,3 procent."

Tabel 5.1.2: bijgeplaatst 0,1 MWp autonoom, 0,1 MWp netgekoppeld energiebedrijven (projecten), 1 MWp netgekoppeld overig... (totaal 1,2 MWp, dat zijn ... 971 Polder PV's in een jaar tijd...; bijgeplaatst in Duitsland: 830 MWp, een relatief "slecht" jaar voor onze oosterburen...).

NB: CBS rekent nog steeds met een totaal achterhaalde normopbrengst van slechts 700 kWh/kWp in Nederland (ECN hanteert tegenwoordig al 850 kWh/kWp)...

Zon-thermisch
"In tabel 5.2.1 staat de bijdrage van zonnewarmte aan duurzame energie. Dit betreft zowel de afgedekte als de onafgedekte systemen. In de groei van de zonnewarmtesystemen is een duidelijke daling te ontdekken. Het opgesteld oppervlak en de vermeden primaire
energie is met ongeveer 4 procent toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2005 bedroeg de toename nog 7 procent. De totale bijdrage van zonnewarmte aan de duurzame energie in Nederland (in termen van vermeden primaire energie) is bijna 1 procent."

Pagina 13: "Wat verder wel opvalt, is de opkomst van biogas op landbouwbedrijven. De elektriciteitsproductie uit deze bron is nu al meer dan de elektriciteitsproductie uit zonne-energie."

(we zullen hier maar niet gaan navragen of hier bedrijven uit de intensieve bio-industrie bijzitten, toch?)

Tabel 2.2.1 op p. 13: Aandeel duurzame elektriciteit in netto binnenlands elektriciteitsverbruik: 6,5% (waarvan 62% biomassa van diverse [bepaald niet altijd "duurzaam" te noemen] pluimage), 0,4% meer dan in 2005... (Joop Wijn zei dat we die miezerige 9% in 2010 gegarandeerd zouden gaan halen, Duitsland zit nu al op bijna 14%...)

U hoort hier nog meer over.

Conclusio:

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-energie/publicaties/publicaties/archief/2007/2007-c88-pub.htm


13 december 2007: ... maar Solland gaat in de versnelling. Van de Forbes website het volgend leuke bericht. Afgelopen dinsdag kondigde de inmiddels onder kerncentrale (Borssele) exploitant Delta ressorterende Nederlandse zonnecel producent Solland Solar namelijk aan dat ze een vet contract ter waarde van 736,2 miljoen dollar hebben afgesloten met het elders op Polder PV besproken Renewable Energy Corporation (het Noorse REC) voor de levering van een niet nader genoemde hoeveelheid silicium wafers en wat tot 2015 doorloopt. Daarmee wordt het bestaande contract verlengd en groots uitgebreid. De aandelen van REC stegen met zo'n 1,5%, hoogstwaarschijnlijk als gevolg van deze grote deal.

Het met meerdere prijzen gelauwerde Solland Solar heeft dit felbegeerde contract nodig omdat haar huidige capaciteit van 60 MWp binnenkort wordt uitgebreid tot maar liefst 170 MWp, waarmee de zonnecellen bakker een belangrijke speler in het mondiale spel aan het worden is (al is de concurrentie alleen al uit China inmiddels moordend hoog aan het worden). Deze verdrievoudiging in productiecapaciteit krijgt inmiddels zijn beslag in de bouw van een tweede productiehal op het bekende Avantis terrein op de grens van Duitsland en Nederland. Jawel, in die volgorde, want de nieuwe hal komt, héél erg symbolisch, aan de Duitse zijde van de dwars door het complex lopende grens...

^^^
Artist impression van het groeiende Solland Solar complex op het op de grens van Duitsland en Nederland gelegen Avantis terrein. Productie van 60 MWp (2 productielijnen) reeds een tijd draaiende in gebouw 1, rechtsonder; nu gebouwde toevoeging (capaciteit extra 110 MWp) gebouw 2 linksonder, en nog 2 extra gebouwen in de planningsfase. En nu maar hopen dat ter "compensatie" deze mooie platte daken gevuld zullen worden met eigen Solland Solar cellen??? Met een dik AC-kabeltje naar de Duitse zijde van het complex om daar voor de komende twintig jaar voor dik 40 eurocent/kWh in te voeden op het Duitse net?
© Solland Solar

Het zal u waarschijnlijk niet verbazen als de volledige productiecapaciteit geen Nederlands dakpannetje van dichtbij zal gaan zien. Zelfs niet met een aanschafsubsidie van Cramer, noch door een al in de wieg zwaar geamputeerde nieuwe "SDE regeling" (komt nog een groot artikel over op Polder PV). Al die cellen gaan linea recta naar het buitenland. Al in het voorjaar moet die nieuwe productiehal, waarvan u een leuke fotoreportage (bouw) op de Solland Solar site vindt, in gebruik genomen worden. En de steigers hoeven niet weg. Er staan nog 2 productiehallen op stapel - Solland wil immers al in 2010 op een leuke productiecapaciteit van 500 MWp en een jaaromzet van 1 miljard Euri zitten (2006: 40 miljoen).

En, alsof dat allemaal nog niet genoeg is: er komt ook nog voor een slordige 400 miljoen Euriflappen een siliciumfabriekje bij, straight to the heart "The Silicon Mine" (TSM) gedoopt. In nauwe samenwerking met de toponderzoekers van het ECN, off course. Op het Chemelot complex in Sittard-Geleen, ruim twintig kilometer ten NNW van het Avantis terrein bezuiden Heerlen. Te beginnen met een aardige 3.750 ton productie. Volgens het Avantis.org bericht 5% van de geschatte wereldmarkt in 2010, maar dat moet inmiddels bijgesteld worden (op basis van het gedetailleerde recente onderzoek van Michael Rogol), tot nog steeds een respectabele 2,3% van de verwachte mondiale 165.000 ton. Toch een leuke, eigentijdse opvolger van de gitzwarte kolenmijn historie van het Zuid-Limburgse land, nietwaar? De wereld schreeuwt om silicium, zonnecellen, en modules, en o.a. Solland Solar zal het de wereld geven. Wat de in de Middeleeuwen levende bureaucraten in de ver van Solland verwijderde Residentie daarvan denken is to-taal irrelevant en heeft daar geen enkele invloed op. Solland: GO!

http://tinyurl.com/34n8u9 (verkorte link naar het Forbes artikel over het contract met REC/Noorwegen)
http://www.avantis.org/index.php?id=136,149,0,0,1,0 (bericht over The Silicon Mine in Sittard-Geleen)
http://www.sollandsolar.com/documents/Persbericht_uitbreiding.pdf (persbericht uitbreiding Solland Solar)
http://www.sollandsolar.com/images/gebouw2.jpg (fotoreportage bouwwerkzaamheden hal 2 van Solland Solar)
http://www.versnellingsagenda.nl/upload/documents/nieuwsbrief_8_februari.pdf (achtergrondartikel Solland, Avantis, Versnellingsagenda Zuid Limburg van begin 2007; het hierin genoemde Scheuten heeft inmiddels besloten om niet op Avantis, maar in het veel noordelijker gelegen Venlo hun nieuwe dunnelaag fabriek te gaan neerzetten)


13 december 2007: Verbijsterend nieuws - Conergy in de problemen... Ik was vandaag weer even in de openbare bibliotheek om de Staatscourant na te vlooien op - met name - nieuwe stukken van de NMa/DTe. Aan de leestafel gezeten valt mijn oog op de degelijke Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung ("FAZ", voor insiders). Aangezien ik redelijk goed thuis ben in de Duitse taal, en er "nogal" progressieve duurzame energiepolitiek wordt bedreven bij de oosterburen, sloeg ik voor de grap de krant open. En wat vond ik daar, op p. 15 en 20 van het nummer van donderdag 13 december 2007? Een onheilspellend en schokkend artikel (plus commentaar) genaamd "Conergy wird zum Sanierungsfall", met een grote foto van hun gloednieuwe zonnecellen fabriek (waarboven een donkere lucht hangt, ze houden wel van stemmingmakerij bij FAZ). Conergy? Was dat niet een van de meest succesvolle PV-bedrijven van Europa? Die hard op weg was om een omzet van meer dan een miljard Euro te gaan halen? Die "aus blaue hinein" eventjes een 250 MegaWattpiek PV-fabriek uit de grond ging stampen in het aan de Poolse grens gelegen Frankfurt/Oder en beloofde een van de voortrekkers te worden van Duitsland? Jawohl, beste mensen. Het gaat inderdaad om datzelfde bedrijf! In het commentaar op p. 20 heet het zelfs dat het bedrijf lijdt aan "heftige Geschäftseinbruch" ("forse instorting"). Ik geef hieronder in essentie de inhoud van het uitgebreide artikel en commentaar weer.

Van beursster naar verliesgenerator: Europa's grootste zonne-energie bedrijf Conergy heeft zich verrekend. De verliezen zullen een factor tien hoger zijn dan verwacht. Elke vijfde arbeidsplaats zal verdwijnen. Een herhaalde koersval is het gevolg.

Conergy moet toegeven dat het nog slechter gaat dan verwacht. Het verlies voor 2007 zal minstens 10 maal zo hoog zijn dan aanvankelijk gedacht, bijna 20% van de arbeidsplaatsen moet opgegeven worden, evenals enkele bedrijfsactiviteiten. Aanvankelijk werd voor 2007 nog op een verlies van 10 miljoen Euro gerekend, nadat in 2006 een "winst voor rente en belasting" (Ebit - earnings before interest and taxation) was gerealiseerd van 52 miljoen Euro. In werkelijkheid zal het verlies voor 2007 tussen de 150 en 200 miljoen Euro gaan bedragen. Er zullen ongeveer 500 (bijna een vijfde deel) van de in totaal 2.700 arbeidsplaatsen gaan verdwijnen, alleen al 300 daarvan in de hoofdvestiging in Berlijn. Het aanvankelijk verwachte doel van Conergy om een omzet van een miljard Euro te behalen, is (voorlopig) onbereikbaar geworden.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Aanvankelijk werd in oktober voor een "geringer resultaat" gewaarschuwd. Iets later bleek de liquiditeit van de onderneming niet in orde, en er moest nieuw geld bijkomen (uiteraard tegen rente geleend), waarna er een bestuurswisseling was. De nieuwe aandeelhouder (5,08% in Conergy, met optie op nog eens 20,89%) en saneringsdeskundige Otto Happel en de specialist in saneringsoperaties Pepyn Dinandt werden aangetrokken.

Volgens FAZ is de crisis begonnen met ontoereikende moduleproductie door Conergy, waardoor de boomende (PV-)markt niet voldoende bediend kon worden (PPV: Dat is een zeer opvallend statement, want dat riekt naar mogelijk te bescheiden of te slechte leveringscontracten met silicium- en zonnecellen leveranciers, wat voor een onderneming van deze schaal eigenlijk ondenkbaar is). Als gevolg hiervan viel de omzet tegen, en in combinatie met sterk gestegen kosten door met name het reeds in de loop van de tijd aangenomen personeel viel de winst tegen. Hetgeen nog verergerd werd door toegenomen verliezen door noodzakelijke saneringsoperaties.

De inmiddels gestarte reddingsoperatie dient ertoe om alle "branchevreemde" en niet genoeg winstgevende bedrijfsonderdelen te verkopen (o.a. biomassa, zon-thermie en warmtepomp divisies) waarmee al 100 medewerkers "kunnen" afvloeien. De core-business van Conergy zal uiteraard de boomende PV-markt blijven waarin het bedrijf, volgens het artikel, nog steeds op kop ligt in Duitsland (en Europa). Daartoe zal, mede uit kostenoverwegingen, Conergy omgevormd worden van een vennootschap in een holding met drie zelfstandig opererende onderdelen. Volgens het inmiddels op de Conergy site verschenen persbericht, gaat het daarbij om de volgende drie: COMPONENTS, SALES & SYSTEMS en PROJECTS.

De nieuwe bestuursvoorzitter Dieter Ammer, die de spraakmakende en vaak geïnterviewde Hans-Martin Rüter opvolgt, probeert het schokkende nieuws te relativeren: "Het nieuwe bestuur heeft aangestuurd op een duidelijke breuk met het verleden, die Conergy er weer binnen de kortste keren bovenop zal helpen en tot een gezond groeiend bedrijf zal maken." Investeerders op de beurs (PPV: die helaas maar al te vaak nogal korte termijn belangen nastreven) dachten daar duidelijk anders over. De toch al op en neer wippende beurskoers van de aandelen zakte weer snel in, verloor meer dan een vijfde deel van haar waarde en noteerde binnen een dag al op een koers (22,22 Euro) die ruim 14% lager was dan gisteren.


^^^
Koersval Conergy.
Een plaatje zegt meer dan duizend woorden...
© FinanzNachrichten.de

De beursanalisten gaven hun eigen interpretatie aan het nieuws, zagen hun "ergste angsten" bevestigd, en hielpen aldus mee om de koers flink te drukken (PPV: als je het eenmaal slecht doet op de beurs, is er vaak geen houden meer aan en zit iedereen elkaar vet in een depressie (na) te kletsen (aansturend op: verkopen die aandelen!), een van de vele drama's die het gevolg zijn van kortzichtigheid en het koste wat kost met het dynamische beurswereldje mee willen doen). Een van de analisten heeft het zelfs dramatisch over "aan de rand van de afgrond staan" van Conergy.

Gelukkig zijn er ook slimmere mensen, en wordt de restructurering naar een pure PV-onderneming door hen als zeer verstandig beschouwd, gezien de booming industrie. Maar ook daar signalen dat het oppassen geblazen is: juist in die markt zijn de problemen bij Conergy begonnen, met de toelevering van primaire grondstoffen. Waarvan het nieuwe bestuur echter beweert dat die imiddels zijn gerepareerd (lees: er zijn blijkbaar grote contracten voor de levering van silicium, wafers en/of zonnecellen afgesloten). Vandaar ook dat voor de nagelneue zonnecellen/module fabriek in Frankfurt/Oder geen arbeidsplaatsen op de tocht staan. Een klein lichtpuntje in een (tijdelijk?) donkere hemel voor Conergy. Het is duidelijk dat er mogelijk ook interessante gevolgen zijn voor de eindgebruikersmarkt, want er zal voor de overblijvende PV-activiteiten nu ongetwijfeld zware druk komen op kostenreductie om uit de rode cijfers te geraken. En dat zou de uiteindelijke PV module prijs ten goede kunnen komen. We zullen zien of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren.

Opvallend is dat een CDU senator (Gunnar Uldall) snelle ("niet burocratische") hulp bij de afvloeiingsregeling voor het af te stoten personeel heeft toegezegd. Heel apart, omdat de CDU een van de drijvende krachten is van een voor diezelfde industrie mogelijk funeste verhoging van de degressie ratio's voor de feed-in tarieven voor op het net ingevoede zonnestroom in het nieuwe Erneuerbare Energien Gesetz...

Bron: Frankfurter Allgemeine Zeitung nr. 290/donderdag 13 december 2007: pp. 15, 20

Verder lezen:

Conergy gaat 25 MWp zon-PV per jaar in Nederland plaatsen... (23 oktober 2007: met, uiteraard, de nodige "relativering" van Polder PV...)
Conergy gaat direct voor het beste met 250 MWp modules/jaar (12 april 2007: let u hier vooral op die tale-telling waarschuwing onder die fraaie tabel. Jawel, wederom van ... Polder PV!)

http://www.conergy.de/desktopdefault.aspx/tabid-107/185_read-8601/ (persbericht van Conergy zelf)


11 december 2007: Duurzame energie wetgeving einsamer Spitze. N.a.v. de opmerking van de SFV dat het nieuwe wetsvoorstel voor het Duitse EEG inmiddels was gepubliceerd, ben ik even gaan graven en kwam een fantastisch pak nagelneue wetsvoorstellen tegen op de "Erneuerbare Energien" website van de BMU. Op de hieronder gelinkte website staan alle onvoorstelbaar grondig uitgewerkte nieuwe plannen (ontwerp wetsvoorstellen) opgesomd van de Duitse regering. In de gedaante van het BMU, de superieure Duitse VROM die WEL keiharde dynamiek in duurzame energie weet te forceren (incl. motorbrandstoffen en veel andere thema's), i.t.t. haar krakkemikkig functionerende Nederlandse zusje, die immers onder de plak zit bij het conservatieve EZ en alleen schaamlap projectjes mag uitvoeren die slechts zijdelings of indirect met duurzame energie te maken hebben.

Onder het hoofdje "Gesetzes- und Verordnungsentwürfe einschließlich Begründung" staat op die fantastische webpagina (zeg maar gerust: het Portaal tot Duitse Duurzaamheid) als eerste het nieuwe EEG voorstel vermeld (inclusief de door SFV aangevallen verhoogde degressiepercentages voor de zonnestroom feed-in tarieven), "Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich und zur Änderung damit zusammenhängender Vorschriften" (pdf's, 758 kB, met het ontwerp en twee uitgebreide en kristalheldere toelichtingen van het hoe en het waarom). Lees goed: die hele regeling gaat uitsluitend over duurzame elektriciteit.

^^^
Stukje van het "Klimaatpakket" voorstel van de gelinkte webpagina van het Duitse BMU. Onder het hoofdje "Gesetzes- ..." de feitelijke nieuwe, uitgebreide, of vernieuwde wetsvoorstellen ("Entwurf" = ontwerp; eerste duurzame elektriciteit, tweede duurzame warmte, verder motorbrandstoffen emissie beteugeling en verduurzaming) en verordeningen (biogene olie, drijfgassen regelgeving) die Duitsland nog verder zullen laten vliegen in de goede richting. Op milieu- en economisch vlak. Een voorbeeld voor de wereld.

Let ook op het op het EEG volgende joekel van een wetsontwerp voor een compleet nieuw, extreem progressief en duurzaam "Erneuerbares Wärme Gesetz" waar het eeuwige Hollandsche Gepruts met het al jaren voortslepende gezeur rond een (nauwelijks een "duurzame insteek" hebbende, fel omstreden, en telkenmale uitgestelde) "Warmtewet" extreem schril bij afsteekt, "Entwurf eines Gesetzes zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich". Uit der aard wordt hier weer zwaar op decentrale opwekking ingezet (want daar is enorm grote winst te halen en je krijgt je eigen burgers enthousiast voor de energietransitie doordat je bij hen fenomenale energiekosten reducties kunt bereiken na gedane investeringen), kleinschalige zon-thermie wordt weer eens zeer progressief ondersteund, en Duitsland zet hiermee nieuwe blinkende roestvrij stalen piketpalen in duurzaam energie land (en gaat er nog meer goud geld mee verdienen dan ze nu al doen).

In een soort short-hand vraag en antwoord document bij dat nieuwe Wärmegesetz, "Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick" staat aangekondigd dat de staatsondersteuning van alleen al duurzame warmte opgekrikt gaat worden naar 500 miljoen Euro. Per JAAR! Dat komt bij een Duitse bevolking van 82,5 miljoen op een jaarlijks per inwoner beschikbare 6,06 euro neer. In Nederland zou dat dan met dezelfde omrekeningsfactor bij 16,3 miljoen inwoners moeten neerkomen op een bedrag van ... 99 miljoen Euro per jaar. Kom op, meneer Wouter Bos: inleveren die lukratieve baten uit de gasverkoop, dat is een schijntje! Wel elk jaar volhouden, anders schiet het niet op...

Er komt in Duitsland een "Nutzungspflicht" (verplichte installatie duurzame warmte gebruikende systemen) voor nieuwbouw vanaf 1 januari 2009 (...), met een overgangsregeling voor reeds lopende projecten. Ook houtpellet en andere efficiënte, gereglementeerde hout stokende ketels en warmtevoorzieningen, warmtepompen, vaste biomassa, omgevingswarmte (met strenge voorwaarden!), of, onder zeer streng gecontroleerde condities biogas en plantaardige oliën, kunnen voor ondersteuning in aanmerking komen. Nederland prutst op het allerlaatste moment opeens "biogas" in de SDE, die de opvolger van de MEP is en eigenlijk uitsluitend over duurzame elektriciteit zou moeten gaan (een vergelijkbaar initiatief als het Duitse EWG is in Nederland non-existent...).

De "Zuschüsse" (investerings-subsidies van de Staat) voor 2008 zijn voor decentrale zon-thermie:

 • € 60 per m² collector oppervlak (zon-thermie voor warm tapwater)
 • € 105 per m² collector oppervlak indien de installatie voor zowel tapwater als ruimteverwarming wordt gebruikt
 • € 750 bonus tot de zomer van 2008 als de oude ketel direct door een hoog-efficiënte nieuwe ketel wordt vervangen
 • combinatie is mogelijk: bij nieuwe efficiënte ketel EN installatie 10 m² collector oppervlak voor tapwater en ruimteverwarming krijgt de investeerder van de Staat 1.800 Euro in het handje. En gaat hij/zij door aanschaf van die installatie duizenden Euro's vermeden fossiele inkoopkosten voor verwarmingsenergie verdienen.

Twee tale-telling uitspraken in dat vraag- en antwoorden document (NB: dit is een Staatspublicatie!):

"Wer mit Erneuerbaren Energien heizt, schont nicht nur das Klima, sondern auch seinen Geldbeutel."

Vert.: Als je met duurzame energie je huis verwarmt, help je niet alleen mee om de klimaatverandering af te remmen, maar je voorkomt er ook mee dat er voordurend ongezien geld uit je portemonnee weglekt...

En nog een hele leuke:

"Wer Erneuerbare Energien aufgrund der Nutzungspflicht einsetzen muss, wird hierfür nicht gefördert. Wer mehr tut, wird gefördert. Der Gebäudeeigentümer, der innovative Technologien einsetzt, die besonders effizient sind oder besonders geringe Abgaswerte erfüllen, bekommt hierfür auch in Zukunft Geld vom Staat."

Wat staat hier nu eigenlijk: je krijgt nu financiële ondersteuning als je bijvoorbeeld in een zonnecollector installatie investeert (zie opsomming hierboven). Wordt duurzame warmte benutting verplicht per 1 jan. 2009, dan word je voor dat deel als gebouw eigenaar niet meer ondersteund (want iedereen moet het gaan doen in nieuwbouw). Maar: doe je MEER dan wettelijk verplicht is (innovatie, extreem efficiënte nieuwe installaties, e.d.), zul je weer financieel door de Staat ondersteund gaan worden, want hoe meer duurzaam en efficiënter, hoe beter, uit der aard.

Kom daar maar eens om in gasland Nederland, wat i.t.t. Duitsland geen gas voor eigen verbruik importeert, maar de restanten wel zo duur mogelijk aan haar eigen, weerloze inwoners wil slijten (NUON heeft bijv. de tarieven voor 2008 voor elektra iets verlaagd [6% minder per kWh], voor gas echter voor de zoveelste maal weer verhoogd [4,6% meer per m³] ...). En er dan ook nog eens extra geld aan wil verdienen door bijvoorbeeld stadswarmte (vroeger in de atmosfeer of de gracht gedumpte "restwarmte", feitelijk dus: "afval") kunstmatig naar die dure gasprijs toe te laten rekenen middels een ongetwijfeld niet in het Duits te vertalen "Niet Meer Dan Anders" (lees: Nooit Minder Dan Anders) principe.......

Deze fantastische verzameling Deutsche Dokumente, hooggeschatte dames en heren Polder PV lezers, bevat een extreem progressieve bundel degelijk doortimmerd en uitvoerig besproken klimaatbeleid waarvan de blijvend actieve bevordering van duurzame energie een integraal en wezenlijk onderdeel uitmaakt. Er staan weliswaar ook "mindere" zaken in de voorstellen, zoals - naast de zon-PV feed-in problematiek - een reeds fel bekritiseerde, dreigende verschuiving van wind op land (voornamelijk interessant voor "kleinere spelers") naar wind op zee (uitsluitend door zeer grote partijen te realiseren, met alle risico's van dien). Maar je moet dit soort zaken wel integraal beoordelen. En dan is er geen enkel land op deze planeet die aan dit soort vooruitstrevende politiek kan tippen.

Het Nederlandse beleid, wat buiten de Wet om in een totale chaos van door de energiebureaucraten te beïnvloeden secundaire regelgeving in de vorm van AMvB's, technische en administratieve Codes, Ministeriële Regelingen, Beleidsregels, en Gaia mag weten wat nog meer "gestalte" krijgt, is en blijft naast deze fenomenale Duitse wetgeving (die nog wel door beide parlementen moet) onvoorstelbaar en blijvend miezerig gepruts in de marge, ondanks alle uitgesproken "torenhoge klimaatambities", regeerakkoorden, en gelegenheidsretoriek.

Wat is Duits toch een mooie taal. Kunnen we niet gewoon een nieuwe deelstaat van de BRD worden? Dan nemen we meteen Vlaanderen d'r bij, zijn de Belgen ook meteen van een "probleempje" af, en zijn we snel klaar. In klimaatcrisistijd moeten immers "onconventionele" stappen genomen worden en dient de creativiteit op handen gedragen te worden om vorwärts zu gehen...

http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/40527/


11 december 2007: Reactie SFV. Aangezien ik gisteren het in het voorgaand bericht genoemde volledige artikel nog niet te pakken had gekregen, eerst maar even de korte reactie van de Solarenergie-Förderverein e.V. (SFV) uit Aachen, in hun laatste "sfv-energiemail" van 6 december j.l. Mijn vertaling (uit het Duits):

PHOTON: toename van zonnestroomsystemen loopt terug

"Een dag na het aannemen van het nieuwe EEG [PPV: het veelvuldig op Polder PV geprezen en besproken Erneuerbare Energien Gesetz, inmiddels o.a. op een voor zon-PV cruciaal punt gewijzigd] door het kabinet, deelde het tijdschrift Photon via dpa [persdienst] mee, dat de toename van het aantal zonnestroom installaties reeds in het voorgaande jaar [PPV: 2006] t.o.v. het voorjaar van 2005 licht is afgenomen. Daarmee is aangetoond dat de prognose van Photon, gepubliceerd in mei 2007, verkeerd is geweest en de betrokken partijen op een dwaalspoor heeft gezet. Afgelopen mei [PPV: 2007] heeft Photon nog openlijk met een toename van het aantal installaties van 1.150 MW[p] gerekend, en daarmee een [politieke] stemming veroorzaakt om de feed-in tarieven voor zonnestroom versneld naar beneden te gaan bijstellen.

Aangezien uit de nieuwe bevindingen blijkt dat de toename van het aantal PV-systemen niet "boomt", maar juist afneemt, appelleert de SFV aan de afgevaardigden van de Duitse Bondsdag de in het wetsvoorstel voorgeziene verslechtering van de feed-in tarieven voor zonnestroom [PPV: "Einspeisevergütung"] niet te accepteren. Daarbij verwijzen we in het byzonder naar de bijdrage van Dr. Jürgen Grahl [PPV: link onderaan], waarin hij de noodzaak voor een betrouwbaar feed-in tarief en de grote economische voordelen ervan uiteen zet."

Dat artikel van Grahl was een zeer uitgebreide reactie op het provocerende stuk "Das 150-Milliarden-Euro-Ding", van mei 2007 in het Duitstalige Photon. Het gaat zeer diep in op de materie en vooral op de (sociaal-)economische achtergronden van een succesvol, in de loop van de tijd afgebouwd feed-in tarief voor zonnestroom. Het is beslist geen eenvoudige kost, doch voor de echte diehards die niet vies zijn van een stukske Germaans op zijn tijd, zonder meer aan te bevelen. De volledige titel van dat fraaie stuk (19 pp.):

"Die 300-Milliarden-Euro-Chance oder Die Angst der Umweltschützer vor den Kosten."

("De 300 Miljard Euro Kans of: de angst van de milieubeweging voor de kosten.")

NB: vlak voor het uploaden van dit artikel kon ik op de Photon site het - korte - artikel eindelijk uploaden over de nieuwe bevindingen (waarschijnlijk aanpassing van de eerste, aanvankelijk foutieve link n.a.v. mijn e-mail naar de redactie). Komt nog bespreking over. Al nieuwsgierig?

http://www.photon.de/presse/mitteilungen/Hintergrund_Netzbetreiberstatistik_2006.pdf


 
^
TOP

10 december 2007: Photon moet optimisme bijstellen. Nog zeer recent werd gewag gemaakt van megagroei van zon-PV in Duitsland. Ook door het door de bank genomen zéér kritische vaktijdschrift Photon (waar de polderjongen "nogal" enthousiast over is). Er werd een hoeveelheid nieuw bijgeplaatst zon-PV vermogen van maar liefst 1,15 GWp verwacht (ook door PRNewswire zeer recent overgenomen, zie artikel van 4 december). Nu is Photon door haar eigen monsterarbeid (ondervraging van het inmiddels tot "slechts" 896 geslonken aantal netbeheerders in Duitsland...) nogal onzacht op het gezicht gegaan. Er is in 2006 niet 1,15 GWp bijgekomen. Het is "slechts" (omhoog gerekend, er ontbraken nog data van slechts 21 kleine, vrij onbetekenende netbeheerders) 830 MWp geworden. Dat is toch een kleine 320 MWp minder, 28%, al is dat natuurlijk nog steeds een "relatieve tegenvaller" als je bedenkt dat die hoeveelheid bijgeplaatst PV-vermogen wel zo'n factor 17 maal zo hoog is als het totale in al die jaren in Nederland geaccumuleerde PV-vermogen... Significant is die rem in de groei echter wel degelijk, en dat alleen al baart in sommige kringen wel degelijk onrust en minstens de nodige gefronste wenkbrauwen. Voor het voorafgaande jaar 2005 is nu duidelijk geworden, door correctie van de data van een grote netbeheerder in Beieren (mogelijk E.ON Netz) dat er in dat jaar 865 MWp is bijgebouwd (dat is een forse bijstelling van het eerdere (door mij besproken) uitgebreide artikel van Photon, waarbij nog sprake was van 912 MWp, dus ook toen al 47 MWp [plm. het NL geaccumuleerde vermogen] minder dan aanvankelijk gedacht. Ergo: In 2006 heeft dus een daling van de groei plaatsgevonden t.o.v. 2005. Dat is een slechte zaak, want er komt hierdoor een grote spanning op de markt te staan, omdat het grootste deel van de mondiale PV-productie naar Duitsland gaat.

SFV uit Aachen, die het in dit soort zaken (en, met name, de mogelijke effecten op de politieke besluitvorming rond de vergoedingen voor zonnestroom binnen de huidige EEG novellierung) "nogal" oneens is met Photon, heeft een pittige e-mail nieuwsbrief doen rondgaan over deze nieuwste "bevinding" van het Duitse top-tijdschrift. Polder PV zal hier diepgaander op terugkomen.

Dan moet hij wel eerst het gelinkte artikel te pakken zien te krijgen op de Duitse Photon site. Deze bleek de hele dag, net als het Engelstalige broertje Photon International, vrijwel niet tot onmogelijk bereikbaar...

Volgens mij zijn er nu zo'n 300.000 zonnestroom producenten in Duitsland (en honderden bedrijven all over the globe) als een gek aan het proberen om die data van Photon los te peuteren. Peutert u met me mee?

http://www.photon.de/photon/photon-aktion_install-leistung.htm ("Eine Rote Null" nog niet te pakken gekregen, maar dat komt hopelijk nog wel, er is al een mailtje onderwegl...)


10 december 2007: Wie hoog van de toren blaast... zal vet op zijn plaat gaan. En: de aandeelhouders zijn woedend. In het ook elders op PPV geciteerde PHOTON International oktober nummer naast de tientallen andere fascinerende berichten over een van de hardst groeiende takken van bedrijvigheid ter wereld (de zonnestroom industrie, de groei doet zelfs de experts verbleken...), ook weer eens een artikel wat de onontkoombare keerzijde van de medaille laat zien. In het diepgravende stuk "The $ 300 million doormat" van de hand van Garrett Hering, een genadeloze analyse van de teloorgang van de nog zeer recent met veel bombarie aangekondigde start-up van de firma Spheral Solar. Een firma onder de rokken van het Canadese moederconcern ATS Automation Tooling Systems Inc. die trachtte op basis van minuscule, maximaal 1 mm. met PV-lagen gecoate bolletjes en een flexibele "deurmat" moduletechnologie een "doorbraak" in PV kostenreductie te forceren. Ronk, ronk, ronk, deed de firma, genereerde daarmee het nodige start-up kapitaal, opende op 23 juni 2004 (!!!) met veel bombarie een "20 MWp productielijn" in Cambridge in het Canadese Ontario ... en nog geen drie jaar later is de volledige staf door de ATS aandeelhouders op straat gezet omdat na 147 miljoen Canadese dollar (USD$ 139,2 miljoen, plm. € 95 miljoen) de leiding van de startup de handdoek in de ring heeft gegooid en heeft aangegeven "dat het niet gaat lukken"...

Het drama wordt nog in hoge mate versterkt doordat ATS door de fixatie op Spheral Solar, de andere in potentie wel succesvolle dochter, het Franse Photowatt, in de kou heeft laten staan, heeft "vergeten" volwaardige silicium contracten voor dat bedrijf te regelen, waardoor de potentiële groei van dat bedrijf in een extreem hard groeiende PV-markt niet kon worden gerealiseerd en de totale schade voor de ATS aandeelhouders tot minimaal 300 miljoen (Canadese) dollar is opgelopen (mogelijk veel meer). Photowatt had volgens Photon een aandeel in de toen nog relatief kleine PV-markt (2000) van 12,7 van het totaal van 288 MWp (4,4%). Inmiddels is het bedrijf, mede door het weglekken van grote hoeveelheden slecht besteed kapitaal, hard weggezakt met 33 van het totaal van maar liefst 2.500 MWp in 2006, ergo: een miezerig marktaandeel van slechts 1,3%. Hierdoor zijn de zogenaamde "operating margins" van het bedrijf omlaag gegleden naar negatieve cijfers (8,9% in de min i.p.v. 9,3% in de plus, nog geen twee jaar eerder). Het is dus niet voor niets dat de leiding van ATS op straat is gezet door de aandeelhouders (onder leiding van twee hedgefondsen).

De nieuwe leiding wil Photowatt er weer snel bovenop gaan helpen door de capaciteit uit te breiden naar 135 MWp, waarvoor inmiddels reeds afname contracten voor silicium bij Wacker en Deutsche Solar zijn afgesloten, alsmede metallurgisch Si van Dow Corning. De toekomst van de (licenties van) Spheral Solar is ongewis, mede gezien het feit dat deze technologie reeds twee maal gestruikeld is in de commercialisatie ervan. Duur deurmatje, dus.

En welke les trekken we hier maar weer eens uit? Als een nieuwkomer op de markt hard ronkt dat het "een revolutionaire technologie" bezit, die de "kostenreductie van de reguliere PV-business zal doen verbleken" of dergelijke kreten, sla gerust de bladzijde nog eens om, en ga zelf op zoek naar knalharde praktijkcijfers die de claims onderbouwen. En hoe harder men ronkt bij de opening van een "productielijn", des te groter de pot zout dient te zijn die u bij die claims moet zetten. Totdat het tegendeel bewezen is. Ook in de PV-industrie zijn er ontwikkelingen die het niet (gaan) halen. Such is life, en het bewijst eens te meer dat de zonnestroom business een volwassen tak van sport is geworden waarin af en toe "ongelukjes" gebeuren. De rest van de industrie knalt echter gewoon snoeihard door. Nog steeds gedomineerd door die goeie, ouderwetse, doch nog steeds qua prestaties telkens verbeterde, goedkopere, dunnere, en stapsgewijs met hoger rendement geproduceerde poly- en monokristallijne zonnecellen.

Photon's conclusie:

"Investors in so-called "revolutionary" technologies beware..."

http://www.atsautomation.com/profile/news/2007/09122007.htm (directie ATS stapt op)
http://www.photowatt.com/ (website van de getroffen Franse dochter van ATS)
http://www.prometheusinstitute.org/admin/researchnotes/uploads/PV1-0303.01_-Spheral_Technology-.pdf (technologie beschrijving van Spheral Solar product)


4 december 2007: Duitsland: 2,65 Gigawattpiek zon-PV in 2 jaar tijd... Volgens het onderstaande, uitstekend leesbare Nederlandstalige PRNewswire bericht van de Duitse lobby organisatie "Invest-In-Germany.com", n.a.v. de inmiddels gestarte "klimaatonderhandelingen" in Bali, Indonesië, hebben/zullen onze oosterburen achtereenvolgens in 2006 en 2007 1,15 respectievelijk 1,5 Gigawattpiek aan zonnestroom capaciteit aan het net gekoppeld hebben cq. realiseren (we hebben nog een paar dagen in 2007, maar het gros is al geplaatst). Dat staat gelijk aan 2,14 miljoen recent in capaciteit uitgebreide Polder PV's (1,236 kWp), in 2 jaartjes tijd, lieve kijkbuiskinderen.

Bij een als "conservatief" op te vatten gemiddelde opbrengst van 900 kWh/kWp in Duitsland (zie onderaan DEZE link, zie echter ook HIER voor veel hogere gerealiseerde "gemiddelde opbrengsten per zone", dus we mogen met recht van "conservatieve aannames" spreken), wordt door die 2,65 GWp (in 2 jaar tijd bijgeplaatst) aan nagelneu zon-PV vermogen in Duitsland gemiddeld 2,39 Terawattuur (1 TWh = 10 miljard kWh) opgewekt. Per jaar. Dat is al bijna 60 procent van de HIER door EPZ (exploitant van Borssele) zeer summier opgegeven jaarlijkse productie van onze enige commerciële (en in levensduur kunstmatig door de Staat verlengde), in 1997 "gemoderniseerde" en in 2006 van een nieuwe moderne turbine voorziene kerncentrale, van ruim 4 TWh. Als de groei in Duitsland zo doorzet, wordt er binnen niet al te lange tijd jaarlijks minimaal het feitelijke productievermogen (in kWh) aan een Borssele centrale decentraal aan het Duitse distributienet gekoppeld (Borssele wordt trouwens ook regelmatig stilgelegd voor verwisseling van splijtstofstaven e.d., zonnestroompanelen "hoeven" niet onderhouden te worden, op een mogelijke eenmalige vervanging van de omvormer na binnen de verwachte levensduur ["klassieke" Si-technologieën] van minimaal 25 jaar). Gebruikmakend van gratis op 150 miljoen kilometer van de Aarde uit kernfusie verkregen zonlicht, i.p.v. uit levensgevaarlijk, maar al te makkelijk in verkeerde handen vallend, "Aards" uranium. En dan hebben we het nog niet gehad over al die andere landen, Spanje voorop, die groeien, en groeien, en groeien. Op het vlak van zonnestroomproductie (en nog veel meer duurzaam moois) ...

Deutschland immer noch über alles...

http://www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release?id=214252


4 december 2007: Gaat het toch nog goed komen? Je gaat het bijna denken. In het NOS Journaal (niet bepaald het meest progressieve "programma" op TV...) nota bene een item over een mede uit fondsen (plm. € 14 miljoen) van het Ministerie van Buitenlandse zaken ondersteund, inmiddels officieel afgesloten zonnepaneel project in de afgelegen provincie Xinjiang in noord-west China (waar de nieuwe Economische Reus trouwens ook haar nucleaire test site Lop Nor heeft). En waar ... onze olieboer Shell met haar (in het grootste deel van de wereld al lang opgeheven) Shell Solar tak een leuk projectje heeft afgerond. De PV-systemen bestonden uit dubbele, met een scharnier aan elkaar bevestigde zonnestroom panelen die deden denken aan een soort van blauw reclamestandaard voor een winkel, maar dan op het begroeide dak van een nomaden onderkomen. Er werden tevreden bewoners getoond (zou ik ook zijn), en Shell mag van de NOS weer een pluim in de r**t steken. Zou van der Veer alle kritiek op zijn grotendeels door fossielen stinkend rijk wordende concern inmiddels zo zat zijn dat hij uit arren moede maar eens wat leuke "items uit den ouden doosch" (het project liep nl. al 5 jaar) naar de NOS redactie heeft gestuurd om met naam en toenaam te laten "behandelen" op onze nationale nieuwszender? Je zou het bijna denken als je dit item goed hebt gezien...

Enne: komen die 65.200 x 2 paneeltjes soms misschien uit de "restboedel" van het aan het Duitse SolarWorld verkochte bedrijfsonderdeel Shell Solar??? Shell heeft geen eigen productie meer (van het CIGS dunnelaag samenwerkingsverband met SaintGobain horen we niet veel meer), dus we mogen ons terecht af gaan vragen waar Shell die zonnepanelen dan wel vandaan heeft gehaald. Of waren het nog op voorraad liggende exemplaren die nu hun definitieve bestemming hebben gekregen, nu onze olieboer ze niet meer kon slijten in Nederland vanwege de eind 2003 afgeschoten EPA/EPR subsidies???

Afijn. Wel lachen weer toen anchor man Philip Freriks aan "onze" weerman Erwin Krol meteen na het korte item met een wel heel erg vies gezicht vroeg: "Nou, hier vandaag in ieder geval niet veel zon, hé?". Krol: "Valt wel mee hoor, je hebt niet zoveel licht nodig om elektriciteit te kunnen opwekken...". Die Krol mag van mij blijven . Mag hij meteen collega Philip (en meteen Sacha ook d'r bij) alle ins en outs van dat toekomstgerichte "vakgebied" zonnestroom bijbrengen. Maar het geeft wel duidelijk aan dat zelfs bij de oerconservatieve NOS blijkbaar de panelen aan het verschuiven zijn, en dat, beste dames en heren, is een ghoede saeck...

OK, het was vandaag grauw, en de productiemetertjes wilden niet erg opschieten, maar dat weten we in het "donkere" seizoen. Collega Floris over het sombere weer (mailtje eerder op de dag, nadat ik hem een berichtje over onze Zonnegod, Amon Re had gestuurd):

"Vandaag had Amon er de pee in. Amon Pe."

http://huizevondel.web-log.nl/huizevondel/2007/11/zonnepaneel.html (commentaar)
http://www.bidnetwork.org/person-42164-en.html (profiel van projectmanager Ramin Nadimi van "Shell Solar Philippines Corporation", die het "Silk Road Project" begeleid met in totaal 78.770 te plaatsen Solar Home Systems)
http://www.bpsunoasis.com/en/index.asp (pikant detail: Shell Solar's Chinese project partner Sunoasis (aan wie het nu officieel afgesloten project trouwens is overgedragen) blijkt een joint venture project met .... aartsrivaal (???) BP te zijn aangegaan... Ach. De Chinese markt is groot genoeg...)
http://www.dft.nl/ ... Shell_brengt_elektrisch_licht_bij_Chinese_schaapherders.html
http://www.enf.cn/magazine/issue1/pv.html (korte beschrijving PV-projecten in Chinese "rural areas" Xinjiang en Qinghai
http://www.shell.com/ ... /press_releases/2001/010702_02012002_1508.html (originele persbericht van Shell over het Xinjiang project, van 10 juli 2001)
http://www.shell.com/home/content/ph-en/news_and_library/press_releases/2007/shell_solar_home_0417.html ("Incubator Program" van Rural Power Project op Shell website)
http://www.wereldomroep.nl/actua/regio/verreoosten/071203-Silk-Road-Solar (op de eerste foto helemaal rechts is zo'n "dubbel PV-moduultje" van Shell Solar net te zien)


2 december 2007: Photon nieuws. In weer zo'n superdik in de brievenbus ploffend exemplaar (196 pp., oktober 2007) van, ditmaal, de engelstalige uitgave van het beroemdste tijdschrift op het gebied van zon-PV (PHOTON International), diverse heftige berichten. Bijvoorbeeld een hele boze brief van een Sanyo manager (grote Japanse producent van PV-modules) met een onthullende reply van editor-in-chief voor de Duitse Photon, Anne Kreutzmann, over door de Photon techneuten gemeten tegenvallende prestatie van enkele commercieel verkregen Sanyo modules (het gaat daarbij maar om 1 type, volgens Sanyo betrof het niet voor verkoop of netkoppeling bedoelde "showroom" exemplaren, een claim waar Photon kritische kanttekeningen bij plaatst).


Sappige uitspraken. Verder in dat weer geweldig informatieve blad ook zeer sappige uitspraken van bijvoorbeeld CEO Erik Thorsen van de grootste silicium producent op deze aardkloot, de Noorse firma REC (die in Singapore een gigantische 1,5 GWp Si-wafer productielokatie gaat bouwen). Zoals: "I think that a faster reduction of the German feed-in tariff is the right signal to send." Met de publicatie van dit soort uitspraken (gedaan door een zeer machtige speler binnen de PV-branche), weet Photon voor de zoveelste maal hete olie op het vuur te gooien, en de branche (met name in Duitsland) zit met het zweet in de bilnaad op de mogelijke gevolgen te wachten, zich ondertussen suf lobby'end om het ongunstiger wordende tij te keren. NB: als alle plannen doorgaan nog steeds verbijsterend riant in vergelijking met ons zielige kruidenierslandje. Het is duidelijk dat Photon met de publicatie van dit soort uitspraken (en de vele "prikkelende" editorials en kritische artikelen over feed-in systemen) geen "vriendjes" maakt. Wat voor een professioneel blad ook helemaal de bedoeling niet is, maar gezien de gigantische hoeveelheid duur betaalde bedrijfsadvertenties in dat glossy tijdschrift, valt de "schade" nog wel mee. Trouwens (zie het eerste item), op pagina 101 van dezelfde issue staat een full-colour reclame boodschap van ... Sanyo ...


Booming like nuts. Michael Rogol, bekend geworden door zijn uitvoerige, gedetailleerde "in-depth" analyses van de gecompliceerde mondiale PV-markt (zie o.a. Polder PV bespreking van "Billiger als Braunkohle" van dezelfde uitgever als Photon), voorspelt in zijn nieuwste artikel "Even bigger things in a small package" dat de mondiale silicium productie voor 2010 reeds zal zijn aangezwollen tot een ongelofelijke hoeveelheid van 165.000 ton, en dat daaruit een niet te versmaden 2,2 gigawattpiek (dat is 11 procent) extra kristallijne Si productie in 2011 gerealiseerd zal worden. En dat dan de totale mondiale productie (dus niet: capaciteit) van alle PV technieken al op zo'n 22,7 gigawattpiek zal kunnen komen. Lees goed: dat is de jaarlijkse productie. Elk jaar 23 GWp er bij. Dat zijn 20 potentiële middelgrote kerncentrales aan decentrale superschone, nucleaire afval-erfenis vrije elektriciteit genererende capaciteit per jaar erbij... Rogol voorspelt dat, mede door de enorme capaciteit- en productiegroei, de PV moduleprijzen met zo'n 3 procent zullen kunnen dalen, en dat de gemiddelde PV-systeem (= consumenten) prijs omlaag zal gaan van rond de huidige $ 7,55/Wp naar een bedrag van ongeveer $ 5,74/Wp in 2011. Verbijsterende en blijvend harde groeicijfers, dus.


Spanje reeds "over the top". In het editorial van deze oktober uitgave, en in een separate bijdrage op pagina 38 ("On the cusp"), waarschuwt Photon voor de nieuwe plannen van de Spaanse regering, nu het nog maar recent (juni 2007!) in het leven geroepen doel van 371 MWp PV-capaciteit (gepland voor 2010) al begin volgend jaar (!!!) bereikt lijkt te gaan worden (zie ook eerdere bericht over de verbijsterende groei in het zonnige Spanje). Photon is niet zo gecharmeerd van de - volgens hen - veel te riante feed-in vergoedingen, die tot een ware "run" op het land hebben geleid, en waardoor zo'n beetje alle zichzelf respecterende systeemhuizen of megamodule producenten als een gek om zich heen strooiend megawattpieken aan PV-parken zijn gaan (laten) bouwen in de momenteel snelst groeiende markt ter wereld. Spanje heeft daarmee het stokje van Duitsland overgenomen, waar nu de messen geslepen worden over de door de BMU aan te passen voortzetting van het beroemde, grotendeels door Spanje overgenomen EEG.

Photon's kritiek spitst zich vooral toe op de uit de "te ruimhartige" vergoedingen resulterende te hoge moduleprijzen. De redactie (Michael Schmela, hoofdredacteur), heeft het in zijn editorial "Try again, Spain" zelfs over "highly speculative PV investment climate".

De feed-in tarieven die in Spanje golden, en de a.g.v. het bereiken van het (tussen-)doel nieuw vast te stellen tarieven, luiden volgens Photon als volgt (zie tabel). NB: er wordt in Spanje ook geen onderscheid gemaakt naar de lokatie van de PV-projecten wat, zeker als je een "volwassen competitieve PV-markt" wilt creëeren, gezien de fors variabele zon-instraling in het land eigenlijk wel zou moeten. Zoiets wordt in Duitsland bijvoorbeeld wel voor te ondersteunen windenergie projecten gedaan, met lagere feed-in voor de beste windlokaties op land (kustgebied) en hogere tarieven voor meer in het binnenland opgestelde turbines, zie het beroemde, nog steeds geldende "Mindestvergütungssätze" document op de zeer informatieve BMU website.

Bestaande feed-in ondersteuning Spanje
Categorie PV-installatie
feed-in tarief per kWh opbrengst
0 - 100 kWp
€ 0,44
100 kWp - 10 MWp
€ 0,42
10 - 50 MWp
€ 0,23
Nieuwe plannen voor feed-in Spanje
0 - 20 kWp "building attached"
€ 0,44
20 - 200 kWp "building attached"
€ 0,39
> 200 kWp "building attached"
€ 0,33
"ground-mounted" (not specified)
€ 0,31

Ook zou in Spanje er vanaf 2009 een - blijkbaar nog niet bestaand - degressie percentage van 5% per jaar voor nieuwe installaties komen om al te lucratieve projectontwikkeling te voorkomen en innovatie en kostprijsreductie te forceren.

Met de wijzigingen hoopt het Industrie Ministerie van Spanje met name de (te) lucratieve tarieven voor de veelgebezigde "kleiner dan 10 MWp" zonnestroom parken fors omlaag te brengen (van 42 naar 31 eurocent/kWh), en de aandacht te laten verleggen naar installaties in de gebouwde omgeving. Volgens Photon is namelijke dakintegratie in Spanje een vrijwel onbestaand fenomeen, en dat is juist waar de innovatiefactor de hoogste impact zal hebben.

Zelfs met deze gewijzigde condities ziet Photon nog steeds grote beren op de weg, met verwijzing naar ontwikkelingen in Duitsland. Het Industrie Ministerie schijnt namelijk domweg de "cap" op de markt van de oude (nu dus reeds bereikte) 371 MWp verhoogd te hebben naar een enorme 1.200 MWp voor 2010. Photon beschouwt dat als een domme zet, omdat dat ogenschijnlijk enorme potentieel hoogstwaarschijnlijk in de - volgens Photon - blijkbaar sinds september ingegane "coulanceperiode" van een jaar volgens de oude condities mogelijk zeer rap ingevuld zal gaan worden door diegenen die op tijd waren met goedkeuringen voor hun megaprojecten bij de Spaanse staat. Daarbij wordt melding gemaakt van een "incident" op de PVSEC beurs in Milaan waarbij de hoofdredacteur een consultant van een Spaans energiebedrijf op een verkoopmanager van een PV-module fabrikant zag afstappen en hem hoorde vragen of die fabrikant "eventjes" 600 Megawattpiek (!!!) aan PV-modules kon leveren... Voor diegenen die dit getal niet "op waarde" kunnen schatten: moderne, veelal in de gewraakte PV-parken opgenomen modules hebben een nominaal vermogen van tussen de 175 en 200 Wattpiek. Die 600 MWp zou dan, bij een "bestellingkje tussen neus en lippen door" van de nodige containers gevuld met 200 Wp exemplaren neerkomen op maar liefst ... 3 miljoen high-yield PV-modules. Vermoedelijk binnen slechts een jaartje tijd te plaatsen...

Photon vindt de nieuwe Spaanse feed-in tarieven sowieso te hoog, omdat vergelijkbare bedragen in voorbeeld land Duitsland worden geoffreerd via het EEG, waar de instralingscondities tot een factor drie onder die van het zonnige Spanje liggen. Zo creëer je geen gezonde markt, aldus de hoofdredacteur van Photon, want je kunt met dezelfde hoeveelheid "feed-in geld" veel efficiënter vele malen meer zon-PV geplaatst krijgen, en de innovatie en kostenreductie in de productiemarkt veel harder pushen. Vandaar dat Photon ook inzet op hogere degressieratio's, zoals ze nu ook voor Duitsland bepleit, i.t.t. de insteek van koepelorganisatie BSW en de progressieve, mede aan de basis van het EEG staande "Aachener lobby" SFV.

Het is duidelijk: het rommelt en bruist heftig in de PV-sector. Dat is, i.t.t. wat velen op het eerste gezicht zouden denken, een goede zaak. Slechts de beste argumenten zullen winnen. Denkt u s.v.p. niet dat die argumenten van economen met duistere belangen komen, die immers vaak geen benul hebben waar ze het over hebben als het over de PV-sector gaat. Die knallharte argumenten komen uitsluitend van vakmensen die weten wat goed is voor de business, en die hun vakgebied uit en te na kennen.

Bron: PHOTON International nr. 10/2007 October: p. 3, 38.


1 december 2007: En toen was er opeens ... dat PV-raam. Op verschillende sites kwam ik opeens overal verwijzingen naar een "PV-raam" tegen. Ook wel "het raam dat energie opwekt". Nou is dat natuurlijk niet echt iets nieuws, er worden al jaren de meest geweldig mooie doorzicht PV-modules (zo u wil: "zonnestroom-ramen") gemaakt die mooi in de gevel van een pand opgenomen kunnen worden. Zo zijn er diverse fabrikanten die glas-laminaten met op afstand van elkaar gepositioneerde kristallijne zonnecellen maken die uitstekend in sjieke advocatenkantoren-glasgevels passen. Als je toch met maatschappelijk verantwoord ondernemen bezig bent, kan zo'n PV-wandje leuk meegenomen worden in de foto's van de glossy prospectussen en kan er lekker over opgesneden worden tijdens de vrijdagmiddagborrel met de collegae van het concurrerende kantoor. Het Oostenrijkse Ertex Solar GmbH is een goed voorbeeld van zo'n fabrikant (zie afbeelding op de Intersolar2007 pagina).

Daarnaast hebben we de benadering van amorf/dunne laag silicium glaslaminaat modules waarin met laser technieken "strips" in de fotovoltaïsche laag zijn uitgesneden zodat er een fraai optisch effect ontstaat. Voorbeelden zijn er van de door het Chinese SunTech overgenomen Japanse "BIPV" fabrikant MSK die bijvoorbeeld in de gevel van de industriehal van het Nederlandse Oskomera (Deurne N.B.) zijn opgenomen. Maar ze zijn zelfs in een experimenteel project in "onze" Leidse nieuwbouw wijk Roomburg opgenomen (na gigantische opstartproblemen door - vermoedelijk - montagefouten inmiddels allemaal naar tevredenheid werkend).

Maar dat zijn natuurlijk niet echt "ramen" in de klassieke betekenis van het woord te noemen: een groot, vierkant tot rechthoekig volledig doorzichtig geval waardoor jij naar buiten, en de buitenwereld naar binnen kan kijken, al of niet in geïsoleerde dubbele of driedubbele uitvoering. Er wordt nu door een Groningse, oorspronkelijk uit Iran afkomstige promovendus Afshin Hadipour, met niet nader gespecificeerde polymeren en plastic, een poging gedaan om iets in die richting te ontwerpen.

De bedoeling schijnt te zijn om plastic ramen te ontwerpen waarin een zogenaamde "polymer tandem solar cell" opgesloten zit. Deze bestaat uit zeer dunne lagen (tienduizendsten van een millimeter, dus in de orde van "grootte" van tienden van micrometers) van polymeren die voor verschillende delen van het zonnespectrum gevoelig zijn. Door ze te "stapelen" met een blijkbaar nieuw scheidingsprocedé tijdens de productie (lagen mogen niet met elkaar mengen), kan Hadipour het tot nu toe nog relatief lage rendement van deze polymeerlagen gecombineerd tot een hoger rendement systeem opbouwen. Althans, volgens de berichten.

Ook wordt er gesproken over flexibele cellen en ondoorzichtige varianten gebouwd volgens hetzelfde principe. Er wordt, uiteraard, gerefereerd naar toepassingen in bijvoorbeeld op buiten(sport)kleding op te brengen laagvermogen systeempjes om bijvoorbeeld kleine elektronica op vakantie op te kunnen laden, maar ook dat is niet echt nieuw te noemen. In amorf kristallijne vorm is dat al een commercieel product.

Ambitieuzer is de verwijzing naar de grootschalige toepassingen, in de gebouwde omgeving dus. In het gelinkte stuk van de RUG heet het zelfs:

"Grote kantoorgebouwen met veel ramen zouden dankzij dit soort zonnecellen een flinke hoeveelheid energie kunnen opwekken."

Met daarbij de vaak gehoorde kreet dat de "huidige" technieken (te) duur zouden zijn, wat natuurlijk kul is, gezien de marktontwikkeling (het wordt blijkbaar toch allemaal gekocht, dat dure spullie, mensen en bedrijven VRETEN het, dus hoezo "duur"?).

Natuurlijk, plastic is een breed inzetbaar product, kan makkelijk in verschillende maten en vormen geleverd worden, maar laten we wel met de beide voeten op de Hollandse polderbodem blijven staan.

 • Plastic in de gebouwde omgeving wordt aan hoge UV-belastingen blootgesteld. Wat gebeurt er als de UV-resistente bouwstenen van het plastic degraderen? Wat is de levensduur daarvan? Mede gezien de extreem dunne "actieve" lagen in dat soort constructies, het feit dat plastic totaal andere eigenschappen als glas bezit, e.d. cruciale factoren, moet er nog wel wat achter het hoofd gekrabd gaan worden voordat de haalbaarheid van die "massale inzet van goedkope plastic zonnepanelen" in de gebouwde omgeving aangetoond is - waar bijvoorbeeld de thermische belasting (van zeer koud tot zeer warm, afgewisseld met sterk wisselende mechanische belasting in de vorm van variabele wind) aanzienlijk kan zijn.

 • Als het "goedkope" plastic daadwerkelijk massaal ingezet zal gaan worden, en er vele vierkante kilometers "raam" of andere BIPV toepassingen mee gerealiseerd worden, wat gebeurt er dan in de afvalfase met al dat plastic materiaal? Kan dat wel goed gerecycled worden? Van kristallijne zonnepanelen is dat al bewezen (hergebruik silicium in productielijnen van SolarWorld), en glas is bijna oneindig recyclebaar.

 • Uit welke grondstoffen worden die plastics eigenlijk gemaakt? Hoe "duurzaam" zal de productie van enorm grote hoeveelheden van dat plastic zijn in relatie tot de fabricage van aantoonbaar degelijke "klassieke" modules die hoogstwaarschijnlijk vele jaren langer mee zullen gaan (vrijwel zonder, of met slechts zeer geringe degradatie van de actieve component silicium, die immers in veel dikkere en stabiele "plakken" in de klassieke zonnepanelen aanwezig is, met fabrieksgaranties tot minstens 25 jaar levensduur)?

 • Er wordt gesproken over kantoorpanden. Dat betekent gegarandeerd dat met het weliswaar iets verhoogde rendement van de (gestapelde) polymeren in een verticale setting, er van dat toch niet echt hoge rendement (6-8% ???) er nog eens een kwart aan maximaal haalbaar instralingsrendement van af gaat (bij ideale zuid-oriëntatie, anders wordt het nog erger, zie de beroemde instralingsschijf) door de verticale positie van de meeste kantoorwanden (...). Bovendien moet serieus rekening gehouden worden met langdurige en/of partiële beschaduwing van vertikale kantoorfaçades, zeker als ze in de hoog opschietende moderne business centers opgenomen zullen worden - het grootste deel van de basis van die spiegelfaçades wordt frekwent beschaduwd in die contreien. Dan kun je wellicht toch beter die "duurdere", doch zeer lang levende en veel hoger rendement hebbende "klassieke" zonnepanelen nemen, die ook in mindere lichtcondities nog een beetje rest rendement laten zien...

 • Laat de ontwikkelaars s.v.p. eerst in de snoeiharde praktijk aantonen dat een kantoorgevel met hun nieuwe product inderdaad "grote" hoeveelheden duurzame stroom kunnen opwekken, zoals wordt gesuggereerd. En laat ze er dan meteen keiharde productiecijfers aan ophangen. En een verplichte jarenlange monitoring om te kijken hoe die "hoge" productie in de loop der jaren zich ontwikkelt, en wat de levensduur van hun "goedkope" systeem dan wel zal blijken te zijn. Pas dan kunnen we harde "Life Cycle" energieproductie en financiële (!!!) vergelijkingen maken met de prestatie van de reeds bestaande op kristallijn silicium gebaseerde alternatieven of reeds ontwikkelde andere dunnelaag technieken (CIS, CIGS, TeCd, amorf/microkristallijn Si, etc.).

Polder PV juicht elke innovatie toe. Dat moet vooral blijven gebeuren. Maar we moeten elke noviteit op haar waarde schatten en elk procedé kritisch op alle merites blijven beoordelen. De kostprijs van zonnecellen is slechts een klein deel van het hele verhaal. Laat u daar dus nooit voor 100 procent door beïnvloeden!

http://www.renewableenergyaccess.com/rea/news/story?id=48378 (6% rendement record plastic zonnecel)
http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/archief/archief2007/persberichten/123_07 (uitgebreid bericht RUG site over het "PV-raam" van Hadipour)
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/112772316/ABSTRACT?CRETRY=1&SRETRY=0 (abstract van wetenschappelijke publicatie van Hadipour's vakgroep over de toegepaste technologie)


 
^
TOP

30 november 2007: Afrika, NASA, Google en ... zonne-energie. Beetje vreemde mix in dit Trouw artikel, en een merkwaardige instralings berekening, maar toch leuk. NASA heeft jarenlang 1983-2005 zonne-instralingsgegevens van het aardoppervlak verzameld en deze kunnen worden gebruikt voor plaatsing van zonnepanelen, o.a. in Afrika (open deur natuurlijk, die kunnen daar overal, net zoals in Nederland trouwens...). Dat "veel geld waard", die gegevens, moet u overigens een dikke pot zout naast zetten, want dacht u dat je alleen maar op "de beste plek" (Sahara: noord-oost Niger) een enorme zooi zonnepanelen moest plaatsen? En dan? De enorme hoeveelheid elektriciteit ter plekke consumeren omdat er geen net aanwezig is? Dan maar een ijsjesfabriek voor de lokale bevolking beginnen, ter plekke? Een dikke aluminiumsmelter?

Niet zo doordacht van die Trouw journalist, maar die mensen moeten allemaal nog ongelofelijk veel leren over zonne-energie. Niet zo vreemd, overigens, in een land wat deze extreem krachtige toekomst-gerichte optie rücksichtslos overboord heeft gesmeten en daardoor op dat gebied (en vele anderen) in het achterste wagonnetje van Europa terecht is gekomen. Als je trouwens dat leuke kaartje van de NASA bekijkt op de Trouw link, kun je wellicht beter heel Australië vol gaan plempen (wel eerst een net aanleggen in the middle of nowhere...). Of misschien vlak voor de kust van Brazilië hele vloten vol platbodems neerleggen en die helemaal blauw en zwart maken met mooie zonnestroom modules. Kabeltje naar het vasteland, klaar is kees. Was het maar zo makkelijk...

Maar goed, volgens het stuk begint ook Google zich blijkbaar van haar verschrikkelijke energievreterij bewust te worden (anders las u dit bericht misschien ook wel niet...), en gaat vet voor de alternatieven, inclusief, uit der aard, zonne-energie. In ieder geval een leuke uitspraak (mijn vetdruk):

"Volgens Larry Page mede-oprichter van Google is een kostprijsverlaging met 25 tot 50 procent mogelijk, mits er maar voldoende vraag naar systemen voor de opwekking ontstaat."

Nou zal Larry denk ik niet zoveel verstand hebben van de werkelijke kostprijs ontwikkeling, dat kan hij beter aan de betere marktanalisten overlaten. Maar met het laatste deel slaat hij de spijker op de kop: creëer vraag. Hoe creëer je vraag? Door een markt te maken. Hoe "maak" je een markt? Op de beste, meest efficiënte, in de praktijk knallhart aangetoonde wijze. Met een feed-in systeem á la Germania, met vaste ondersteuningsperiode, met vaste feed-in bedragen, met investeringszekerheid, en zonder drempels, dus toegang voor iedereen die wil investeren, van groot tot klein. Pas als je zo'n systeem zonder bureaucratische inmenging en jeukende ambtenaren-vingertjes implementeert, vliegt die markt (zie o.a. Spanje waar in krankzinnig tempo tientallen megawattpieken uit de grond worden gestampt), en wordt innovatie door "de markt" gerealiseerd.

http://tinyurl.com/ypc4gb (verkorte link naar het Trouw artikel met NASA instralingskaartje van de wereld)
http://www.google.com/corporate/solarpanels/home (1,6 MWp zonnestroomsysteempje op de Googleplex campus daken, fantastisch leuke foto's en een gelikte fly-over video, monitoring systeem nog niet zonder bugs...)
http://www.google.com/corporate/green/energy/index.html ("Google's Green Commitment")
http://www.google.com/intl/en/press/pressrel/20071127_green.html ("Renewable Energy Cheaper Than Coal", ronk, ronk, ronk, BIG plans...)


27 november 2007: Weet Polder PV het weer beter? Die mag u zelf invullen. In de vorige aflevering van het zeer goed leesbare Nederlandse Energie tijdschrift Energie+ (aanbevolen!) stond namelijk een leuk interview met de CEO van Neer'lands trots in bange dagen, de Limburgse zonnecel fabrikant Solland Solar, de heer Gosse Boxhoorn. Nu is het met interviews altijd een beetje tricky als het eenmaal op het "ter schrift stellen" van hetgeen ter sprake is gekomen aankomt. Maar er was een opmerking, geciteerd uit de mond van de heer Boxhoorn zelf, die bij mij toch de wenkbrauwen deed fronsen. En dat werd versterkt door het feit dat ik zelf al in een eerder stadium een fors stuk had geschreven over wat te berde werd gebracht. Het ging namelijk over de door mij op 2 augustus 2007 besproken doorbraak in systeemrendement (42,8%) bij het zwaar uit Amerikaanse defensiegelden (DARPA) gefinancierde onderzoek aan een revolutionair nieuw systeemconcept met toepassing van drie verschillende zonneceltypes in een en hetzelfde (draagbare) "module". Met als consortium leider de University of Delaware.

Ik heb n.a.v. mijn stuk, en de wellicht iets te kort door de bocht genoteerde opmerking van Boxhoorn in een reactie mijn relativering n.a.v. de besproken doorbraak naar Energie+ gestuurd. In de vandaag op de deurmat gevallen november issue van het tijdschrift (met trouwens ook een hartstikke leuk interview met "onze" Arie Kroon, architect van zijn eigen reeds 15 jaar oude vol "klassieke" zonnestroom panelen liggende nul-energie woning in Woubrugge) is deze reactie inmiddels gepubliceerd, met als titel "Rendement van systeem en cel":

Klik op het plaatje voor leesbare vergroting.
>>>

© Energie+ 27(6)/november 2007: p. 41

 


24 november 2007: "Wo ist denn doch dieser bl*de killer storm?" Ach ja. De heer (Piers) Corbijn zit er blijkbaar ook wel eens naast, al gaat het misschien wel windkracht 7 (!) waaien. Om nou te zeggen dat dat onze lang verwachte, door Corbijn met veel "11 jaars cyclus bombarie" aangekondigde superstorm zal zijn, is wel heel erg creatief met vage begrippen omgaan... En, mocht u toch nog uw twijfels hebben, ren dan maandag zo snel mogelijk naar de tegel recycling boer in uw gemeente, sleep die zware zooi omhoog naar uw dak, en doe er in elke Ecofys bak onder uw kostbare zonnepaneeltjes nog effe snel twee zware grindtegels bij, voor de zekerheid... Als u er nog toe in staat bent, na een dag zweten: neem er een biertje op en proost op onze geweldige "zonnecyclus weerprofeet", de heer Corbijn...

http://www.nieuwnieuws.nl/archives/subhoofd/2007/11/superstorm_komt_niet.html (komt niet...)
http://www.elsevier.nl/nieuws/laatste_24_uur/artikel/asp/artnr/180666/ (... of toch wel?)


 
^
TOP

23 november 2007: Hoe doet de Soladin600 het? Het is alweer bijna driekwart jaar geleden dat "het blauwe bakkie" bij ons in de gemeenschappelijke ruimte (alsmede bij vele duizenden andere Nederlanders, meestal bij de Sunpower® renovatieklanten) werd geplaatst. Tijd om de bijna wekelijks gelogde meterstanden weer eens bij elkaar te schrapen en een overzichtje te maken in vergelijking met een exact dezelfde set van 6 108 Wp modules op hetzelfde dak, die echter met identieke 25 meter lange DC-bekabeling aan 6 in huis geplaatste OK4 omvormers zijn gekoppeld. De herhaalde vraag: wie doet "het" het beste in een identieke "setting"?

Het zal u niet verbazen, de Soladin600 doet "het" (nog steeds) beter, al is het niet veel (wat ook wel weer een compliment is voor die door velen verfoeide OK4 omvormer, zie echter ook opmerking in het bijschrift van de figuur hieronder ...). Op de Sunpower® pagina vindt u de volledige twee grafieken, hieronder vindt u een detail van de accumulatiegrafiek van de meterstanden. Deze zijn voor beide series aan het begin (direct met de plaatsing van de Soladin omvormer) fictief in een aparte spreadsheet op "nul" gezet zodat ze exact op hetzelfde punt beginnen. De OK4 serie is op een paar kleine punten aangepast als er een significante (vaak kleine en kortdurende) uitval van een OK4 omvormer in de betreffende groep heeft plaatsgevonden, of wanneer er kort aan het systeem werd gewerkt en de netspanning was afgekoppeld. De met betrouwbare extrapolatie berekende "gemiste opbrengst" werd in een separate kolom in de spreadsheet dan opgeteld bij de gemeten meterstand (cumulatie van de 6 individuele omvormers), om de synchronisatie van de twee accumulerende curves op peil te houden.

^^^
Detail van de rechterzijde van de grafiek met accumulerende (gecorrigeerde) meterstanden van de Soladin600 (rood), en de 6 OK4 omvormers op een identieke groep van 6 ACN5000E 108 Wp modules van Shell (lichtgroen). De eerste wordt meestal 1x in de week uitgelezen, de OK4 omvormers dagelijks. Verschil op ijkdatum 20 november 2007 (vanaf 11 februari 2007) 557,8 (Soladin) minus 549,2 (6x OK4) = 8,6 kWh, dat is ongeveer anderhalf procent afwijking. Daarbij met als punt van aandacht het feit dat onze oudste omvormer, die binnen de groep van 6 gemonitorde 108 Wp modules is opgenomen, de laatste maanden iets slechter is gaan functioneren (inwendige temperatuur is stuk hoger dan de "broertjes"), zodat de prestatie van de "108 Wp groep" daardoor in negatieve zin beïnvloed wordt.

Voor de volledige grafieken, zie de Sunpower pagina. Bij het analyseren van de regelmatig op harde schijf opgeslagen data is het me trouwens opgevallen, dat de software nog steeds hardnekkig af en toe last heeft van "non-registratie" van bepaalde dagen, en/of een merkwaardige verschuiving van de op het scherm (door de Mastervolt software) getoonde productiedata (data die via het programma van Fred Jansen op harde schijf opgeslagen kunnen worden). Het is duidelijk dat daar goed naar gekeken moet worden, omdat je anders rare vergelijkingen gaat krijgen als je synchroon twee systemen wilt meten en met elkaar in een grafiek wilt zetten...


21 november 2007: Update totaaloverzichten. Na wat forse klussen afgerond te hebben, had Polder PV weer tijd om alle totaaloverzichten bij te werken. Alle productiegegevens up-to-date in grafiekvorm bijgewerkt tot en met 19 november 2007, week nummer 46. Voor de maand productie data van het 1.020 Wp systeem (nieuwste 2 modules nog niet in opgenomen, zie daarvoor de standaard grafieken in de sectie totaaloverzichten): zie highlight pagina.


21 november 2007: Op naar een redelijk goed jaareinde. Er werd nogal wat "geklaagd" binnen onze (ondanks alles nog steeds springlevende) kringen van zonnepanelen eigenaren, dat het een slecht jaar zou worden. Natuurlijk, het was niet best van de zomer, met name in regenrijk en relatief somber juni en juli (toen wij zelf enkele weken aan de zeer zonnige Spaanse kant van de Pyreneëen zaten). En u weet inmiddels dat de zomer de periode is dat u het gros van uw (theoretische) jaaropbrengst binnenhaalt. Zorg dan ook beslist dat uw kostbare zonnestroom systeem in die periode niet wordt beschaduwd, anders bent u niet zo slim bezig.

Gelukkig was er dit jaar ook de nodige compensatie voor die niet zo geweldige "potentiële topmaanden". En wel met name in recordmaand april (zie "Moeder aller aprilrecords"), waarin het deelsysteem met onze eerste 4 93 Wp modules een verbijsterende 28% hogere opbrengst dan het langjarige gemiddelde in de periode 2000-2007 behaalde. Ook de maanden maart, mei en augustus van dit jaar waren goede maanden met relatief hoge opbrengsten. En waarin resulteert de cumulatie van alle "matige" en "goede" maanden dan wel, tot nu toe? Dat ziet u in bijgaand detail [ijkdatum 19 november 2007] van de per jaar samengestelde energie accumulatie grafiek voor de genoemde 93 Wp modules (totaal 372 Wp).

>>>
Detail uit cumulatie grafiek energieopbrengst van 4 93 Wp modules. De rechter Y-as geeft de geaccumuleerde waarden weer per jaar (in kWh). Van onder naar boven: 2000 (incompleet jaar, want gestart in maart 2000, vandaar eindejaars accumulatie fors lager dan de rest) 277 kWh, 2002 319 kWh, 2001 320 kWh, 2004 322 kWh, 2005 330 kWh, 2006 331 kWh, en helemaal bovenaan het eenzame, extreem zonnige recordjaar 2003 met een ongelofelijke 377 kWh op de teller (1,01 kWh/Wp).

Op de peildatum 19 november 2007, wanneer er feitelijk nog maar weinig dramatische verandering in de getoonde curve is te verwachten (afvlakking tijdens de "winter rust"), heeft het jaar 2007 al 319,4 kWh op de teller staan, en zal het mogelijk qua totale opbrengst tussen de jaren 2004 en 2006 in gaan komen. Een zeer redelijk, bepaald niet "dramatisch slecht" jaar, dus.

Accumulatie grafieken zijn niet gecorrigeerd voor evt. inverter defecten e.d., ze tonen de werkelijk gerealiseerde energieopbrengsten.

Voor de andere accumulatie curves moet rekening gehouden worden met (a) beschaduwing (tijdelijke en/of gedeeltelijke beschaduwing in de winterperiode op de groep met 6 108 Wp modules, van plm. oktober tot en met maart daardoor iets verminderde totaalopbrengsten bij 4 van de 6 modules in die groep, (b) steeds grotere prestatie verschillen tussen de in ons systeem opgenomen OK4 omvormers (groter aandeel matig/minder presterende exemplaren in de 108 Wp groep, zelfde grafiek), (c) mogelijk selectief nadelige effecten als kabelverliezen over de sinds eind mei 2005 aanwezige, 25 meter lange DC-bekabeling (2,5 mm²) voor de 108 Wp modules (idem), en (d) accumulatie effecten door bijplaatsing van nieuwe groepen modules in de totalen voor alle modules bij elkaar. Vandaar dat in de hierboven getoonde grafiek alleen een "zuiver" deelsysteem wordt getoond, echter wel onder voorbehoud van niet uitgefilterde (doch qua impact meestal door tijdig ingrijpen op het eindtotaal bescheiden effect hebbende) tijdelijke inverter defecten.


19 november 2007: Ook een hele leuke. Ik kreeg van een PV-eigenaar die zijn met bloed, zweet en tranen, zonder financiële ondersteuning gekochte zonnestroom systeempje fors wil uitbreiden een hele leuke reactie op mijn suggestie dat hij beter even kon wachten tot mevrouw Cramer wat geld voor hem wil fourneren uit het krappe VROM budget ("aanschafsubsidie", zie mijn harde noten gekraak in het nieuwsbericht van 27 september 2007):

"To Cramer or Not to Cramer... Wat mij betreft komen er weer 6x 200 Wp modules bij: de pecunia liggen er, alleen is een beetje support (na aanschaf van de eerste 'verslavende' panelen zonder support) altijd meegenomen!!"

Die houden we d'r in, lieve kijkbuiskinderen: Allemaal aan de zonnestroompanelen,
to cramer or not to cramer!


18 november 2007: Nog meer "ademloosheid". Er is in de tussentijd het een en ander over de (dreigende) aantasting van de Duitse feed-in tarieven voor zonnestroom verschenen in de media. Van progressief bevorderend "handen af van de degressie percentages" (S.F.V.) tot reactionair en volksmennend "het is genoeg geweest" (Der Spiegel). Op de bekende pagina Duitse EEG novellierung voor u gelinkt, met kort commentaar van Polder PV.


16 november 2007: De wereld kijkt ademloos toe... hoe de aanvankelijk kritische "vragen" die bij de ontwikkeling van zonnestroom in Duitsland de afgelopen tijd werden gesteld, beginnen om te slaan in iets wat begint te lijken op een bittere loopgraven oorlog. Waarbij de goorste trucs worden uitgehaald om het volk te misleiden, stemming te maken, halve waarheden naar buiten te brengen, en uiteindelijk: het succes van het EEG m.b.t. de groei van de zonnestroom markt kapot te maken. Je zou verwachten dat de klassieke, centralistisch georganiseerde energiesector die aanval met open vizier zou ingaan. Immers, 13% van de elektriciteit wordt in Duitsland al decentraal duurzaam opgewekt, dus het succes van het EEG begint de fundamenten van de energiemolochs hard weg te vreten. Maar, nee, daar zijn ze natuurlijk veel te "netjes" voor. Don't you believe them! Ook al wordt het gif nu verspreid door ranzige opklopmedia als Der Spiegel, en, recentelijk, report München van de Bayerische Rundfunk: de grootste en meest dubieuze pionnen in deze titanenstrijd zijn afkomstig van een zogenaamd "gerenommeerd" economisch instituut uit Essen genaamd het RWI. De onderzoekers van die instelling schermen met schandalige "miljarden meerkosten" voor zonnestroom die op drijfzand berusten en die er uitsluitend toe dienen om het volk een rad voor ogen te draaien en om zéér dubieuze doelen te dienen.

De berichtgeving van report München is extreem tendentieus. Goddank hebben we dan nog de Solarenergie-Förderverein Deutschland uit Aachen, die deze ranzige berichtgeving in no-time ten grave droeg in enkele korte, doch zeer pittige antwoorden, en deze via hun uitmuntende, actuele en zeer informatieve e-mail nieuwsbrieven zo snel mogelijk de wereld instuurde. Omdat deze materie zeer belangrijk is voor iedereen die de ontwikkelingen met bovenmatige belangstelling volgt, en de "redding" van het Duitse EEG van mondiaal belang gezien moet worden voor een blijvend gezonde ontwikkeling van de zonnestroom business, heeft Polder PV beide stukken (report München en de reply van de SFV) voor u in het Nederlands vertaald, en het eerste stuk ook van eigen gepeperd commentaar voorzien. U vindt beide stukken op de separate pagina over de herziening van het Duitse EEG:

"Subsidiemoeras zonnestroom" (report München)
Stellingname cq. reply van de SFV


 
^
TOP

14 november 2007: Klassejustitie? NMa geeft nog een dolkstootje na. In een wederom gepeperde bijdrage vindt u mijn analyse van een onwaarschijnlijk document wat de NMa op de DTe site heeft gezet n.a.v. het verbijsterende, met terugwerkende kracht vernietigen van de in 2005 in het leven geroepen RUN-regeling om decentrale opwekkers van elektriciteit (feitelijk dus alle zonnestroom invoeders incluis, al kwamen die in de regeling, vanwege een hoge capaciteits-beperking, absoluut niet daarvoor in aanmerking*) een terechte vergoeding te laten geven door de netbeheerders voor vermeden transmissieverliezen over het hoogspanningsnet. De NMa duwt er in dit waanzinnige document nog een van gif druipend mes bij in de open wond, en zegt daarmee impliciet dat ze naar de pijpen van de nieuwe machthebbers danst in de energie bananenrepubliek van Europa genaamd Nederland: de verzamelde netbeheerders onder de aanvoering van EnergieNed.

U vindt mijn van sarcasme druipende bijdrage als bijlage bij het eerdere "RUN" verhaal op de eerste pagina van de sectie "Wet en Regels". Zouden ze bij Eneco netbeheer en EnergieNed de champagnekurken hebben laten knallen? Wie heeft er eigenlijk de macht in energieland? Een ding kan ik u wel vertellen: u en ik beslist niet, en als het aan sommige partijen ligt: de NMa zeker ook niet...

* Om een idee te krijgen van wat die regeling precies heeft ingehouden, kijk onder dossiernummer 101726-35 op de DTe site (21 april 2005). Globaal: alleen voor DCO's met aansluiting groter dan 3x 80 Ampère (alle kleinere aansluitingen mogen immers duurzaam opgewekte elektriciteit "salderen" cf. artikel 31c van de E-Wet), de globale vergoeding was ongeveer 37 eurocent per decentraal ingevoede Megawattuur, dus plm. 0,04 ct/kWh. Bepaald geen vetpot (!), maar een aardige symbolische ondersteuning (in het oorspronkelijke Besluit stond [randnummer 33] dat de regeling slechts 11 miljoen Euro kostte). Als Polder PV zijn inmiddels ruim 6 MWh superschone opwek van zonnestroom had mogen "verzilveren", had hem dat maar liefst 2,22 Euro opgeleverd. Daar had ik best wel met een biologisch biertje op willen toasten... De RUN was dus sowieso financieel bezien voor zonnestroom en andere kleinschalige opwekkers totaal niet interessant, maar het gaat hier om het principe (en dan gaat het alleen nog maar over de verondersteld vermeden netverliezen over het hoogspanningsnet van TenneT) wat door de NMa nu nog eens dieper in het fossiele slijk wordt getrapt, zie mijn bijdrage.


14 november 2007: Die %$@!¿ kWh prijs! Een collega kon zich niet voorstellen dat de stroomprijs "misschien wel 15%" gestegen zou zijn (hij ontdekte weer eens merkwaardige zaken op zijn elektra nota), want dat kon hij niet "terugvinden in de media". Dan moet je natuurlijk wel eerst definiëren wat "de stroomprijs" precies is, en wat de periode is die je in beschouwing neemt. Zeer relevante informatie voor diegenen die nu wel eens precies willen weten hoe ze moeten rekenen om de financiële waarde van hun zonnestroom opbrengst te bepalen. Om maar met de deur in huis te vallen, en een citaat op de website van een PV-collega te kopiëren: "not for the faint of heart". Dit is Nederland. Land van bureaucraten en onnavolgbare "prijsstellingen"...

Het enige echt relevante "markt"gebeuren wat permanent verandert is de leveringsprijs van je elektriciteit leverancier. Als je tenminste je prijs niet hebt vastgezet (waar weer hele andere, grote risico's aan vastzitten). En daar is heel wat mee gebeurd, de laatste jaren. Grotendeels veroorzaakt door de volatiele olieprijs. Gasprijs in NL wordt nog steeds kunstmatig gekoppeld aan die olieprijs. Meeste elektra in NL wordt gegenereerd in gasgestookte centrales. We moeten zelfs elektra importeren, dus wordt vrijwel alle eigen elektraproductie in eigen land geconsumeerd. Conclusio: BINGO!

Als voorbeeld hierbij de leveringstarieven van NUON Retail (standaard tarief, direct opzegbaar, grijs stroom contract, continutarief en inclusief 19% BTW) van de laatste paar jaar, met de andere essentiële variabele kWh posten. Volgens de knallharte cijfers van de tariefbladen van NUON Retail (gepubliceerd door leveringsbedrijf N.V. NUON Energie) zelf, tariefbladen van N.V. Continuon Netbeheer, en gegevens van het Ministerie van Financiën:

tarief-
periode
levering
NUON
verandering
transport
variabel
verandering
energie-
belasting
verandering
totaal
verandering
per 1 jan. 2005
0,0619
-
0,0406
-
0,0832
-
0,1857
-
per 1 aug. 2005
0,0643
+ 3,9%
0,0406
-
0,0832
-
0,1881
+1,3%
per 1 jan. 2006
0,0762
+ 18,5%
0,0402
-1,0%
0,0839
+0,8%
0,2003
+6,5%
per 1 jul. 2006
0,0797
+4,6%
0,0402
-
0,0839
-
0,2038
+1,7%
per 1 jan. 2007
0,1023
+28,4%
0,04138*
+2,9%
0,0852
+1,5%
0,2289
+12,3%
per 1 jul. 2007
0,0988
- 3,4%
0,04138
-
0,0852
-
0,2254
-1,5%

Eerste kolom: start tariefperiode; tweede kolom: leveringstarief NUON (grijs, continu, geen vaste periode) incl. BTW; derde kolom: afwijking t.o.v. voorgaande periode. Ernaast idem voor transportkosten variabel bij Continuon (enkeltarief t/m 3x 25A, dit is inclusief het wettelijk kWh-gebaseerde systeemdiensten tarief wat wordt afgedragen aan TenneT), en voor energiebelasting, beide posten jaarlijks vastgesteld. Tot slot de impact op de totale kWh prijs, berekend uit de vorige drie deelposten. Alle prijzen incl. 19% BTW.

De forse impact van prijsstijgingen bij de levering werken een stuk minder sterk door in de uiteindelijke totale kWh prijs, omdat levering slechts grofweg een derde tot ruim 40% van de totale prijs uitmaakt (het maakt niet zoveel uit bij welke netbeheerder u zit, die door de DTe gereguleerde tarieven ontlopen elkaar niet dramatisch). Het is wel zo, als de (gemiddelde) prijsstijgingen bij de leverancier zo doorgaan, dat het percentage flink zal toenemen: 1 jan. 2005 aandeel 33,3%, per 1 juli 2007 al gestegen naar 43,8%; dit aandeel kan substantieel veranderen als de geplande dramatische verhoging van de energiebelasting zijn beslag gaat krijgen!

Let op de enorme stijging (levering/totaal) begin 2007, een typisch "post-Katrina effect", deze werd slechts marginaal afgeremd door de tijdelijke dip vanaf 1 juli 2007 (tijdelijk iets ingezakte olieprijzen, termijnmarkt elektraprijzen tijdelijk wat lager). Aangezien de olieprijs het laatste half jaar alleen maar omhoog geknald is naar een waarde van bijna 100 dollar per barrel, komt dat wel weer "goed" met de te verwachten elektraprijs stijgingen in 2008. In deze tabel zitten geen inflatiecorrecties e.d. Die laat ik gaarne aan de echte bureaucraten over...

* Helaas, pindakaas: de tarieflijst van Continuon geldt voor het variabele transporttarief (en alle vastrechten behalve weer de Meetdienst...) vanaf 1 februari 2007. Dat had iets te maken met de zoveelste tranentrekkende juridische procedurele onenigheid die ontstond tussen de netbeheerders en de DTe (die de transport tarieven moet "vaststellen"), waardoor invoering van nieuwe tarieven vertraagd werd, en deze pas per 1 feb. in konden gaan, i.p.v. per de gebruikelijke 1e dag van het jaar. Gevolg: 1 tot en met 31 jan. 2007 moet u met de tarieven van 2006 gaan rekenen voor de transportkosten (exclusief de Meetdienst en, voor de gastarieven ook de Aansluitdienst). Daar word je toch wel zo verschrikkelijk MOE van...

Voor dit rekenvoorbeeld heb ik even aangehouden dat het weergegeven tarief voor het hele jaar 2007 geldt, want anders wordt u wellicht helemaal scheel van de benodigde rekenkunsten. In mijn eigen detailberekeningen zal ik een separate, ultrakorte "tariefperiode" gaan inlassen voor 1-31 jan. 2007, met de afwijkende tariefstelling: leveringsprijs en energiebelasting per 1 jan. 2007, en transportkosten variabel cf. tariefstelling 2006; vanaf 1 feb. zal dan pas de "volgende" tariefperiode ingaan, met het aangepaste transporttarief...

Uit de tabel wordt ook duidelijk dat het verschil "per 1 jul. 2007" en "per 1 jan. 2005", voor de leveringsprijs dus in slechts 2 en een half jaar tijd opgelopen is tot: + 59,6 procent, dat begint leuk te worden. Per jaar komt dat neer op gemiddeld 23,8% stijging (stukkie hoger dan de genoemde 15%, maar natuurlijk wel gemiddeld over 2½ jaar). Als we naar de totale kWh prijsstijging kijken in het in de tabel weergegeven voorbeeld, wordt het verschil tussen de eerste en laatste regel echter nog "maar" 21,4%. Per jaar komt dat neer op 8,6% stijging gemiddeld. Dat soort groeipercentages mag je echter beslist niet zomaar doortrekken, de verre toekomst in, zoals onfrisse rekenaars in het verleden deden en, recent nog steeds doen (om hun zonnepaneeltjes "aan te prijzen"), maar goed.

Gouwe Ouwe
Ter vergelijking: ik heb hier nog een gouwe ouwe liggen uit het jaar des Heeren 1997, toen "NUON" bij ons nog het vertrouwde "N.V. Energie- en Watervoorziening Rijnland" heette. Wat was het leven toen nog simpel, met een half A4'tje energie (EN water!) nota... De gemiddelde, niet uitgesplitste nota kWh prijs was toen (meetperiode 1996) 20,26 florijnencent per kWh ex BTW, dat is 10,80 eurocent/kWh incl. BTW (dat was toen 17,5%, is nu 19%). Dat was vlak voordat er energiebelasting op elektra werd ingevoerd, en transportkosten waren toen ook niet uitgesplitst van de levering maar waren verstopt in de totale kWh prijs. Dus eigenlijk: onvergelijkbaar. Maar u ziet hopelijk wel dat er eigenlijk sinds 1996 weinig dramatisch veranderd is aan de totale prijs, als je op die 10,8 eurocent ook nog eens vette energiebelasting gaat stapelen en gaat corrigeren voor inflatie. Dan kom je al snel op de huidige 22-23 eurocent all-in... (en die "vrije markt" zou ons toch zulke "goedkope" kWh gaan opleveren, hooggeschatte meneer Brinkhorst? Ha!)

De essentie van een verder niet zo veel zeggende "startnota" voor ons destijds nieuwe adres (let niet op de nulverbruiken, we waren er net ingetrokken). Bij het rode sterretje het destijds (eind 1996) geldende florijnen (gulden) centen tarief voor ons enkeltarief contract bij het EWR: ƒ 0,2026/kWh (exclusief het destijds geldende BTW tarief van 17,5%). In die eenheidsprijs zaten de transportkosten (Continuon netbeheer, wat toen nog niet zo heette) verstopt, en er was nog geen energiebelasting op stroom. Let op de bizarre combinatie "gas" (lees: kookgas aansluiting) en "stadswarmte". Een byzondere combinatie (wisten wij veel...), die "nogal" wat hoofdpijn heeft opgeleverd in de loop van de tijd, zie NUON Soap...

Als u de tarieven bij uw eigen leverancier goed bij blijft houden (elk half jaar de keiharde data opvragen, heeft u recht op als u ze niet vanzelf krijgt), kunt u dezelfde soort berekeningen maken. En de leveringsprijs is het enige wat er echt toe doet, want die wordt door "marktontwikkelingen" bepaald (lees: olieprijs, de daar aan gekoppelde gasprijs, en het moment van inkoop van de bulk aan elektracontracten op de termijnmarkt door de energieleveranciers). Let wel: de eenheidsprijzen die op uw nota staan vermeld, zijn gemiddelde prijzen die bepaald worden over vaak minimaal 2 tariefperiodes (tegenwoordig wijzigen leveranciersprijzen eens per half jaar, nota's gaan vaak over een niet synchrone periode van ongeveer een heel jaar). Het gemiddelde is dan x dagen deelperiode 1 x tarief deelperiode 1 + y dagen deelperiode 2 x tarief deelperiode 2, en de uitkomst daarvan vervolgens gedeeld door het aantal dagen van deelperiode 1 en 2 (x+y), hetgeen het gemiddelde dagtarief op uw nota oplevert - of zou moeten opleveren... Bent u daar nog?

Transport
De variabele kosten transport (opvragen bij uw netbeheerder!) zijn door de DTe gereguleerd, en stijgen vooralsnog nauwelijks tot weinig, en kunnen zelfs iets omlaag bijgesteld worden (alleen inflatiecorrectie of iets meer/minder i.v.m. "prestatiecorrecties, zie gevolg voor Continuon in de tabel). Bovendien hangt het met gigantische vraagtekens omgeven capaciteitstarief als een zoveelste Zwaard van EnergieNed boven ons hoofd, en verdwijnen die variabele transportkosten op termijn als die veel te vlijtige koepelorganisatie van de energiesector voor de zoveelste maal haar zin krijgt. Met als uitermate onfris bij-effect mogelijk rampzalige gevolgen voor decentrale opwekking van duurzame elektriciteit, en acceptatie van de noodzaak tot het verminderen van de eigen variabele kosten (minder kWh verbruiken) bij de nog steeds van niets wetende bevolking. Doodsteek numero zoveel.

Energiebelasting
De enige andere dikke slok op de borrel die geen moer met marktprijsontwikkeling (doch eerder met politiek beleid en de absolute noodzaak tot forse energiebesparing) heeft te maken, maar die wel degelijk hard ingrijpt, is uiteraard de energiebelasting (dit jaar 8,52 eurocent/kWh incl. BTW, zie tabel voor de gematigde verhoging daarvan, vnl. inflatiecorrectie). De Minister van Financiën gaat het nieuwe bedrag nog vaststellen voor 2008. Die gaat met invoering van dat door mij vervloekte capaciteitstarief schrikbarend stijgen als alles doorgaat, zoals is gepland (inclusief een enorme vaste compensatiepost uit de handen van exact diezelfde Min. Fin.). Zo is reeds duidelijk geworden uit het zoveelste afgrijselijke bureaucratendocument. Gelukkig werd de politiek op tijd wakker, en moeten er eerst wat zaakjes nader besproken worden, dus het capaciteitstarief is naar de tweede helft van 2008 verschoven (ik hoop natuurlijk op afstel, maar dat gaat niet gebeuren, anders gaan er waarschijnlijk "koppen rollen")...

Overigens is met alle variabele kosten meegerekend een inwoner van Nederland nog steeds maar een eurocent of 22-23 kwijt per kWh als hij/zij een grijs stroom contract heeft en een enkeltarief meter. Stelt allemaal geen drol voor. Met een beetje slim besparen betaalt u sowieso fors minder aan elektra. Moet u dan natuurlijk wel zelf doen.

Ze fjoetjur
Laat u niet in de luren leggen door die tijdelijke procentuele dip in de laatste cellen van de tabel (die de leveranciers natuurlijk maximaal in hun voordeel hebben uitgebuit in hun suvfe doch peperdure reclamecampagnes). De olieprijs die aan het begin van het jaar eventjes was "gestabiliseerd" is sinds de periode dat die voorlaatste tarieven werden vastgesteld alleen maar explosief de hemel in geknald, en schurkt reeds dicht tegen de 100 dollar a barrel aan. Dat gaat in 2008 feest worden. Een lichtfeest voor de zonnestroom opwekkers - met relatief hoge vermeden, wettelijk verplicht te salderen kWh kosten. En een iets treuriger feestje voor de zonnepaneel-loze elektrazuipers en verspillers. Mark my words. Of het echt zal helpen, dat is nog steeds koffiedik kijken. De Hollanders blijven zeer onvoorspelbaar. Als er geen "subsidies" zijn, blijven ze liever lui in het pluche hangen, ondertussen bakken met te vermijden energiegeld uit de zakken laten stromen. En maar klagen...

Verder lezen
Op de "financiële" pagina's van Polder PV. Alvast deze leuke:

Opbouw van de kWh prijs, reëele resp. fictieve kWh kosten
Hoe reken ik mezelf rijk?


14 november 2007: Weer problemen met omvormers. Ditmaal de "SWE 900 profi" van Würth, waarvan, bij een snelle steekproef op internet vrijwel niets aan info te vinden is (gaarne bericht als u relevante info kunt vinden). Deze omvormers zijn o.a. geleverd via de Isofoton pakketten van Stroomwerk, in het begin van de tijdelijke groei van de NL zonnestroom markt (ingestort sinds 2004). Een getroffen "ervaringsdeskundige" aan het woord:

"Ik ben nu al ruim 2 jaar bezig om de schema's van de SWE 900 profi te pakken te kunnen krijgen. Helaas de firma Stroomwerk reageert na aanvankelijke toezegging over wat problemen niet eens meer. Recentelijk had ik een advertentie voor verkoop van een SWE omvormer op Marktplaats gezet. Daarop zijn enige reacties gekomen met allemaal hetzelfde probleem. Defecte omvormers. Waarschijnlijk door (nabije?) bliksem inslag. Stroomwerk cq Würth geeft geen bruikbare reactie op verzoeken om reparaties en/of schema's. Men zegt gewoon dat ze niet meer gemaakt worden en de fabriek weigert reparaties. Belachelijk voor apparaten die met veel subsidie, dus overheidsgeld, ca. 3 tot 4 jaar geleden zijn verkocht.* Mijn vraag is dus: hoe krijgen we Stroomwerk wel zover dat ze die dingen laten repareren? Of nog beter: dat ze de schema's geven zodat ik zelf een reparatiepoging kan gaan ondernemen? Of wie of wat zou dat wel kunnen laten lukken? Zeker nu er weer subsidie gegeven gaat worden is het van belang dat er zeker voor 10 jaar reparatie garantie gegeven gaat worden.**"

Commentaar Polder PV:

*Volgens Polder PV wel "iets" langer geleden. Mogelijk tot in 2001?

**Meeste omvormer fabrikanten geven beperkt garantie. Je mag blij zijn met 5 jaar. Dus geen garantie als onderdelen na die 5 jaar niet meer leverbaar blijken te zijn. Dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Ook omvormers horen zo lang mogelijk "mee" te gaan. Als ze onverhoopt uitvallen, dienen ze eventueel zelf te repareren te zijn, met door de omvormer fabrikant te leveren onderdelen, alleen draagt u dan natuurlijk het volledige risico voor het resultaat.

Heeft iemand info over de genoemde SWE omvormer, of kan op andere wijze helpen? Gaarne reactie naar Polder PV, dan stuur ik uw reactie door naar de getroffen eigenaar.


27 september 2007: Polder PV over aanschafsubsidie zonnepanelen: Zie het bericht op de volgende pagina.


<<<31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20>>> highlights JSS22


© 2007-2008 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP

PV markt Duitsland vs. Nederland