starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
ontwikkelingen "oud"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws P.V. pagina 23

meest recente bericht boven

1 augustus 2007 - 4 oktober 2007

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

<<<31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20>>> highlights JSS22


4 oktober 2007: Gelezen in de Volkskrant. Uit de Volkskrant van 21 september jl. het volgende in een berichtje over de "terugkeer van subsidie op zonne-energie" in Nederland. Daarin komt Everdien Tukkers van Ecostream (bekend van zonnepaneel stunter BeldeZon) aan het woord. Ik weet niet of Everdien hier goed geciteerd is, maar ik wil daar wel even op reageren:

"Everdien Tukkers van Ecostream juicht het toe dat Nederland zonne-energie weer stimuleert. Hiermee haalt Nederland de achterstand in ten opzichte van Duitsland. Tukkers hoopt dat Nederland straks ook terugleveringsvergoedingen afspreekt voor te veel geproduceerde zonne-energie. Dat is in Duitsland gebruikelijk..."

Paar opmerkingen Polder PV:

 • "De achterstand ten opzichte van Duitsland inhalen..." ??? Met een aanschafsubsidie op zonnepanelen??? Met het huidige vrijwel stilstaande netgekoppelde vermogen van 46 MWp in Nederland (waarvan de bulk geplaatst in 2003/begin 2004, een situatie die nooit meer zal weerkeren) en ver over de 2 GWp (lees: 2.000 MWp) in Duitsland??? Zonder uitzicht op het succesvolle feed-in systeem in Nederland??? Kom nou toch, beste Everdien. Dagdromen met een aanschafsubsidie van 600 euri per huishouden brengt geen honderden megawattpieken aan zonnestroompanelen op Hollandse daken! Daarvoor moet de knuppel in de hoenderhokken genaamd het Binnenhof en EZ.

 • Succesvolle terugleververgoedingen "spreek je niet af" (bijvoorbeeld aan de borreltafel na het zoveelste energiebobo congres). Die dicteer je keihard als daartoe bevoegd parlementair wetgever, ondubbelzinnig, met snoeiharde "Duitse" randvoorwaarden en voor lange tijd (20 jaar is wel het minste) in de Wet. Zodat niemand daar omheen kan en dat gewoon uitvoert. Netbeheerders incluis.

 • "Dat is in Duitsland gebruikelijk." Everdien drukt zich, om maar weer eens een understatement te gebruiken, fluweelzacht uit. Dat is niet zomaar "gebruikelijk", in dat mysterieuze Duitsland. Het Erneuerbare Energien Gesetz is het fundament, de pijler, de muren en het dak in een document bijeen. Zonder het EEG was Duitsland op duurzaam elektrisch vlak geen wereldkampioen en verdienden ze nu geen goud geld aan de export van al hun zonne-energie apparatuur, hadden ze niet ver over de 200.000 werknemers in de duurzame energie sector, bespaarden ze niet enorme hoeveelheden geld aan niet uit te betalen werkeloosheidsuitkeringen in de arme oost-Duitse regio's waar de ene na de andere zonne-energie productiefaciliteit met toeleverende bedrijvigheid uit de grond wordt gestampt, etc., etc. Laat dat voor nu en voor altijd even duidelijk op het elektronische papier en op uw aller netvlies gebrand wezen!

Met dank aan Lowie Peters voor het gescande artikel!


4 oktober 2007: Kritiek aanschafsubsidie Polder PV geplaatst op iNSnet.org. Via een verwijzing naar te spuien reacties op NuJijPuntNL werd mijn aandacht gevestigd op het feit dat mijn uitgebreide analyse van de nieuwe aanschafsubsidie voor zonnestroompanelen (en zonnecollectoren, mogelijk ook warmtepompen) inmiddels is geplaatst op de veelgelezen en zeer actuele website "DuurzaamNieuws" van iNSnet.org. Leuk. U kunt zelf een reactie geven - indien gewenst - op de "consumenten site" van Nu.nl, tweede link.

http://www.insnet.org/nl/insnl_opinions.rxml?id=5118&photo= (kopie van het artikel, marginaal aangepast)
http://www.nujij.nl/terugverdienen-van-zonnepanelen-wat-er-niet-bij-wordt-verteld.1051577.lynkx (reacties te plaatsen op NuJijPuntNl)


4 oktober 2007: Interessante ontwikkelingen voor zonnestroom - in Nederland. Zei het voorlopig niet voor onze eigen PV-markt (die is vrijwel non-existent door politiek geblunder), maar voor de - hopelijk nabije - toekomst. Het FOM financiert fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in Nederland naar nieuwe fysische en chemische processen die de efficiëntie van zonnecellen (met name dunne laag technologieën, kunststof zonnecellen, e.d.) flink moeten gaan opkrikken. Uitgebreide reportage op de unieke, uitmuntende video website New Energy punt tv:

http://tinyurl.com/ypbc5b (lange link naar de betreffende videolink pagina op new-energy.tv [video start vanzelf], klein gemaakt via de website Tinyurl.com, zie Polder PV link policy bericht.)


4 oktober 2007: NUON "doet" niet aan zonne-energie? ... en verwijst daarvoor door naar ... Polder PV! Ha! Weer een leuke e-mail van een PV-collega in-spé, mijn vetdruk:

"Ik heb zojuist de NUON afdeling Zonnepanelen gebeld omdat wij interesse hebben om zonnepanelen te plaatsen op de schuur/bedrijfsruimte van ca 100 m². Er is al een meter geplaatst met de mogelijkheid tot teruggave aan het elektriciteitsnet.

De NUON kan mij niet verder helpen. Het enige dat zij mij adviseren is, neem een installateur in de arm, laat diegene bepalen hoeveel panelen je kunt plaatsen en als alles er staat, moet u alleen Continuon bellen en de meter laten activeren.

U krijgt jaarlijks een creditnota waarop uw toelevering aan het energienet wordt gecrediteerd.. Ja en als u meer informatie wilt, kunt u op www.polderpv.nl kijken.

Vandaar dat ik bij u terecht ben gekomen.

Ik vind het super vaag dus.
Waar en bij wie moet ik nu beginnen (NUON geeft niet thuis)?
Wie/welke installateur moet ik hiervoor in de arm nemen?
Hoe zit het met subsidieregelingen (EIA subsidie?)
Hoe zit het met vergunningen van de Gemeente?
Hoeveel kunnen we per jaar gaan besparen?
Hoeveel m2 hebben we nodig ?
Wat kost een zonnepaneel? Hoelang duurt het voordat ik rendement eruit haal?
enz., enz.
Allemaal vragen waar ik geen antwoord op krijg bij NUON. Belachelijk naar mijn mening. Wil ik een bijdrage leveren aan het milieu of niet? En maar reclame maken over groene stroom.....

Misschien weet u hoe en bij wie ik moet beginnen om een duidelijk plaatje te krijgen van de mogelijkheden?"

Blijkbaar wordt Polder PV gezien als "uw gratis adviseur voor al uw zonnestroomproblemen". Zelfs door NUON (ik neem aan Retail, of was het "NUON Zakelijk", gezien het feit dat er gesproken wordt over bedrijfsruimte en EIA)? Ten eerste, heb ik sowieso mijn handen vol aan de nodige dossiers hier, het up to date houden van Polder PV, het beantwoorden van de grote hoeveelheid e-mail (sorry, voor diegenen die nog geen antwoord hebben gehad, een mens heeft zo zijn beperkingen). Ten tweede, ik weet lang niet alles, zeker niet als het om zakelijke projecten met zonnestroom gaat. Ten derde, ik ben best flexibel, maar ik kan natuurlijk niet alles in mijn uppie trekken en ik heb ook zo mijn voorkeuren...

In ieder geval zou de brancheorganisatie Holland Solar dit soort vragen moeten (kunnen) beantwoorden, als ze zichzelf serieus wil nemen (link onderaan). Dus ik zou in ieder geval daar als eerste aankloppen, en bovendien een ferme klacht neerleggen over de totale ignorance bij energiebedrijven als de NUON Holding om in klimaatcrisisjaar 2007 zo belachelijk om te gaan met een serieus verzoek tot informatie over de mogelijkheden.

Ik wist trouwens niet dat NUON nog een "afdeling Zonnepanelen" had... Voor de leut nog maar een paar antwoorden dan, "ohne Gewähr", zoals de Duitsers zo mooi zeggen:

 • Installateurs. Niet veel meer, door actieve politieke sabotage is de "sector" tot marginale proporties uitgedund, met nog maar enkele installatiebedrijven die van wanten weten op het gebied van zonnestroom. Zie ZPV "leverancier" pagina. UNETO-VNI is de brancheorganisatie van de installatiesector, vraag naar deskundige bedrijven met recente praktijkervaring!

 • Ondersteuning door het Rijk. Enige voor bedrijven van toepassing zijnde regelingen (niet voldoende, als je alleen maar naar financiën kijkt, maar iets is beter dan niets): VAMIL en MIA, respectievelijk de EIA, beide via de omvangrijke SenterNovem site. Voor bedrijven met woonfunctie is het wellicht verstandig om de uitgebreid door mij besproken plannen voor een aanschafsubsidie door VROM c.s. voor particulieren af te wachten. Mijn inschatting is dat dit geen zoden aan de dijk zal zetten, zeker niet voor bedrijfspanden. Als het al van toepassing verklaard zal worden. Het beste is om van tevoren contact op te nemen met VROM, om teleurstellingen, kostbaar tijdverlies e.d. te voorkomen...

 • Vergunningen Gemeente. In principe is zonnestroom/energie vergunningvrij (met minimale randvoorwaarden waar mee te leven valt), maar voor dakvullende installaties zoals aangever blijkbaar plant weet je het maar nooit. VROM heeft het "juiste" antwoord voor u, al denkt menig vlijtig gemeente-ambtenaar vaak toch weer iets anders als wat wettelijk is vastgespijkerd (vaak voortvloeiend uit onkunde, onbenul, of onwil). Laat u beslist niet met een kluitje in het riet sturen! Op bouwvergunningen_online vindt u de aanwijzingen wat wel en wat niet "mag" in Nederland. Zie ook het "erratum" onder zonnepanelen...

 • Besparing per jaar? Tja. Vele factoren. Zorg dat panelen onbeschaduwd zijn in de zomer (grootste deel van de potentiële jaaropbrengst). Probeer niet alles met "zoveel mogelijk zonnepanelen" uit het dakoppervlak te persen, daarvoor is inzicht in deelbeschaduwing van rijen zonnepanelen nodig (of er is een volledig gesloten hellend vlak nodig, wat een relatief dure opbouwconstructie vergt), daarvoor dient de installateur over kennis van zaken te beschikken. Reken (voor Nederland) op optimale opbrengsten van 800 kWh per kWp opgesteld nominaal vermogen per jaar bij een onbeschaduwde opstelling met een hellingshoek van 36 graden t.o.v. de horizon, en panelen pal zuid gericht. Opbrengst in kustgebied (soms fors) hoger, in binnenland lager. Instralingskaartje (horizontale vlak!) op KNMI site.
  [NB: ECN gaat in de basis studie voor de op 1 april 2008 geïmplementeerde SDE regeling (geen aanschafsubsidie!) al uit van een gemiddelde opbrengst van 850 kWh/kWp.jaar voor Nederland]

 • Rendement? Niet vloeken in de Kolen- en Kernenergie Kerk s.v.p. Forget-it-but, dat u die investering zonder enige vorm van feed-in systeem gaat terugverdienen in Nederland, zeker bij dakvullende systemen. Mevrouw Cramer heeft het er niet over gehad, we zeuren er al jaren om bij alle mogelijke instanties die we in Nederland op dit gebied hebben, maar zolang de billen zijn dichtgenaaid op dit vlak, gaat u zeker niet "marginaal winst" maken met uw installatie, ook niet op de lange termijn van een jaar of 15. Of de elektraprijzen moeten door alle mogelijke plafonds blijven gaan. Met het tempo waarin dat de laatste jaren gebeurt, moeten we dat nog maar zien. Vergeet in Nederland de utopie "financieel rendement op zonnestroom" s.v.p., en stem volgende maal op een partij die daar wel wat aan wil doen, die bereid is om EZ daarvoor op de pijnbank te gaan leggen, en die een hele lange adem heeft...

 • Hoeveel m² nodig? Zie boven. Er wordt gerept van 100 m² dakoppervlak. Op deze SenterNovem pagina vindt u "richtgetallen". Stel mooie monokristallijne panelen, 100 m², volgens NEN5128 125 Wp/m², geeft voor het beschikbare oppervlak een richtlijn van 12,5 kilowattpiek, en dus met bovengenoemde normopbrengst een ideale prestatie voor genoemd systeem van 10.000 kilowattuur. Jaarlijkse vermeden elektra inkoop zou voor consumenten neerkomen op ongeveer 2.100 euro (zie echter laatste opmerking), maar voor bedrijven is er voor zover ik weet niets geregeld. En hangt het van de nukken en grillen van de energieleverancier af. Tenslotte hebben we, helaas, in Nederland met die krankzinnige bezopen Beleidsregel "redelijke" terugleververgoedingen te maken (incl. de beruchte "3.000 kWh invoedingsgrens"), die de feed-in waarschijnlijk tot een drama en mogelijk een bureaucratische hel zal maken...

 • Wat kost een zonnepaneel? Reken in Nederland op een globale 5 euro per Wattpiek. Kaal en excl. BTW. Echter, dat zijn consumentenprijzen. Voor een installatie van 12,5 kWp is er vast flink op de prijs te bedingen, maar dat hangt van uw onderhandelingsvermogens af. De kale retail prijs voor zonnestroom modules (NB: excl. sales tax = BTW) is volgens Solarbuzz in Europa onder de 4,80 Euro gezakt. Klik op de prijsgrafiek voor uitgebreide info over de getoonde berekening! SolarNRG (goed bekend staand) levert een 8,75 kWp installatie incl. meterkast aanpassingen af voor 5,61 Euro per Wattpiek excl. BTW.

 • Enzovoorts, enzovoorts.

Uw duurzame dienaar, Polder PV. Gratis and for free.

http://www.hollandsolar.nl (brancheorganisatie zonne-energie sector Nederland)


28 september 2007: Minirelletje rond zonnepaneel stunt Delta. Toen Polder PV webmaster naamgenoot Peter Slager, bassist van popgroep Bløf, zich na het zien van Leonardo DiCaprio's film "The 11th Hour" liet ontvallen dat hij ook wel meer aan duurzaamheid zou willen doen, meldde een slimme directeur van Borssele mede-eigenaar en kernenergie promotor DELTA zich prompt bij de gelukkige dat er de volgende dag wat bij hem op de stoep bezorgd zou worden. De mazzelpik Slager kreeg zowaar de volgende dag én een sjiek zonnepaneel én er werd nog even een gratis energie prestatie adviesje gegeven, waarmee Peter snel aan de slag kan gaan in eigen huis. De reacties van enkele lezers op de website van het PZC (die trouwens door energie nieuws-site Energeia werden gekarakteriseerd als "azijnpissers"), liegen er niet om, en er wordt dan ook in al of niet bedekte termen gevraagd om ook aan alle aangeslotenen van Delta zo'n fraai zonnepaneeltje te gaan "uitkeren".

Aangezien Delta (samen met Essent) van topsaboteur van Geel namelijk Borssele tot 2034 mag openhouden en dus vet gaat verdienen aan een al lang af te schrijven, zwaar door de Staat ondersteunde kerncentrale, verdient het energiebedrijf bakken met geld waarmee 1 zo'n paneeltje per aansluiting (Delta heeft er ruim 198.000) toch als een mega reclamestunt tegen geringe kosten gezien moet worden. Een paneeltje van 175 Wp kost 875 euri doe-het-zelf, gratis EPA'tje (energie prestatie advies) van 75 euri erbij, 950 euri per aansluiting. 188 miljoen euripegeltjes slechts. Delta kreeg van de Staat der Nederlanden 250 miljoen euro bloedgeld voor het langer openhouden van Borssele, dus dat kan makkelijk. Alleen nog even afstemmen met co-Borssele exploitant Essent, die volgens hetzelfde Energeia aan reclamegelden de eerste helft van dit jaar al 8,2 miljoen euro heeft uitgegeven...

Enne. Als Delta dat echt gaat doen, heeft het wel een probleem. Ze hebben namelijk een 90 procent aandeel in Solland Solar "genomen" (ze willen gaarne een "multi utility company" zijn, whatever that may be). Dus je zou zeggen: lekker goedkoop zonnepaneeltjes scoren bij het eigen "dochter"bedrijf. Forget-it-but. (a) Solland is "slechts" een zonnecelproducent (zei het een succesvolle). En (b) de productie van al die mooie cellen is de komende tien jaar al allemaal gereserveerd. Voor het buitenland.

Delta zal dus op zoek moeten naar 200.000 uit bijvoorbeeld China te importeren zonnepaneeltjes om hun reclamestunt op toepasselijke wijze af te ronden in het kader van het project Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen...

http://www.delta.nl/web/show/id=51704/contentid=3130 (persbericht Delta)
http://www.pzc.nl/zeeland/algemeen/article1914978.ece (bericht PZC, met lezersreacties)


27 september 2007: De "beloofde" aankoopsubsidie volgens Camer, MilieuCentraal ... en volgens Polder PV. Ik geef hieronder het integrale stuk op de actuele nieuwspagina van MilieuCentraal over de in "Schoon en Zuinig" (samenwerkende ministeries onder de leiding van Cramer van VROM) beloofde aankoopsubsidie voor zonnepanelen en(?)/of een zonneboiler systeem. Vetdruk en commentaar van Polder PV in resp. onder het stuk.

Terugverdienen binnen bereik
Utrecht 26/09/2007 - Dat er subsidie komt op zonnepanelen en zonneboilers is al bekend sinds Prinsjesdag. In het tv-programma Llinke soep afgelopen zaterdag liet minister Cramer van VROM weten hoeveel subsidie dat kan worden. Ze denkt aan 16 tot 20 procent van de aankoopprijs. Volgens Milieu Centraal kan een set zonnepanelen met subsidie net worden terugverdiend binnen de levensduur. Een zonneboiler kan welllicht veel sneller worden terugverdiend.

Zonnepanelen
Zonnepanelen moeten zelf worden betaald, maakt minister Cramer duidelijk. "Maar de onrendabele top, wat dan echt te duur is, dat betalen wij. Dat is in de orde van grootte van een vijfde van het totale bedrag, misschien een zesde", zegt de minister. Deze onrendabele top is het bedrag dat voor de aankoop nodig is en ondanks de opbrengst van de panelen niet terugverdiend kan worden.

Aankoopkosten
Een set zonnepanelen kost zo'n 3.000 euro. Jaarlijks brengt een set zo'n 100 euro op aan stroom, maar dat hangt ook af van het vermogen van de panelen. De levensduur van een set is 25 jaar. Milieu Centraal becijferde dat een subsidie van een vijfde deel van de aankoopprijs (600 euro dus) ervoor zorgt dat de koper in elk geval helemaal uit zijn aankoopkosten komt.

In de praktijk bestaan voorbeelden van zonnepanelen die langer meegaan dan 25 jaar. Ze leveren dus elk jaar dat ze langer functioneren geld op door de besparing op de elektriciteitsrekening. Wanneer de energieprijs stijgt, of de panelen goedkoper worden, komen de kopers sneller uit de kosten en gaan de panelen eerder geld opbrengen.

Markt
Minister Cramer mikt op een gunstige aanschafprijs. "Wat we willen is zorgen dat de markt, dus de producenten van de zonnepanelen en de zonneboilers actief aan de slag gaan om ze goedkoper te maken. We willen dat de subsidie er in 2015 helemaal van af kan."

Een zonneboiler kost op dit moment tussen de 2000 en 3650 euro. Jaarlijks bespaart het apparaat zo'n 115 euro op de gasrekening. De levensduur van een zonneboiler is 20 jaar. Milieu Centraal becijfert dat een subsidie van een vijfde deel van de aankoopprijs (tussen de 400 en 730 euro) in het meest gunstige geval kan zorgen voor een terugverdientijd van 14 jaar. Het kan dus aantrekkelijker worden er een aan te schaffen.

Details
Tot nog toe geven sommige gemeenten en energiebedrijven al subsidie op zonneboilers of zonnepanelen. De details van de regeling van VROM worden nog bekend gemaakt, maar al wel duidelijk is dat hij gaat gelden voor 100.000 woningen.


Commentaar Polder PV.

"Onrendabele top"
Ten eerste, tussen haakjes: die "onrendabele top" is door energiebureaucraten uitgevonden en kent geen buitenlands terminologie equivalent, voorzover mijn beperkte kennis reikt. Het is een afschuwelijk technocratische kruideniersconstructie waarvan ik vind dat het per direct op de zwarte lijst geplaatst zou dienen te worden (i.p.v. het in Den Haag doodgezwegen feed-in tarief). Zéér karakteristiek Hollands, en nu is dus zelfs die "degelijke" Cramer er mee besmet. Lees voor "dat betalen wij" dus s.v.p.: alle belasting betalende burgers van Nederland, om even de puntjes op de i te zetten...


Rekenfactoren
3.000 euri voor een "set zonnepanelen" en 100 euri te verwachten kWh opbrengst aan zelf op te wekken kWh per jaar. Waar rekent de minister eigenlijk mee? 100 euri staat, bij de huidige kWh prijs van ongeveer 21 eurocent/kWh, gelijk aan een opwek van plm. 476 kilowattuur/jaar. Let hierbij s.v.p. even goed op het feit dat bij een dubbeltarief meter in het weekend voor het lage tarief opgewekt cq. ingevoed (bij overschot) zal worden, wat de rekenkundige zaken er niet simpeler op maakt. Het is dan ook een typisch Hollands probleem omdat elders vaak alle opwek/netinvoeding via een aparte meter wordt geregistreerd en voor vaste feed-in tarieven wordt afgerekend die veel hoger zijn dan het gebruikelijke consumententarief.

In Nederland wekt een optimaal gesitueerd (pal zuid) en uitgelijnd (36 graden hellingshoek t.o.v. de horizon), permanent schaduwvrij opgesteld zonnepaneel ongeveer 800 kWh/kWp per jaar op (meer aan de kust, minder in het binnenland, minder bij andere hellingspercentages, [tijdelijke] beschaduwing e.d.). Je hebt dus een systeempje nodig van 476/800 = 0,595 kWp, en dat is dus het "beroemde Hollandse setje" van 600 Wattpiek, zeg maar 4 bescheiden paneeltjes van 150 Wp. Wat eigenhandig op een verbruiksgroep aangesloten mag worden mits daar via de omvormer niet meer dan 500 Watt AC vermogen uit komt... Zo'n setje kost bijvoorbeeld bij Esdec (4x Photowatt 660 Wp + Steca € 3.432,-- incl. BTW) rond de 5,1-5,2 euro per Wp. NB: dit is zonder montage, moet u allemaal zelf doen. Anders kan het bedrag aardig oplopen, zeker bij lastig bereikbare daken. Bij Esdec is dat minimaal 300 euri.

Mmmm. 100 euri per jaar "verdienste", met daarbij natuurlijk de aantekening (ook zeer expliciet door Cramer gesteld) dat u de rest van de aankoopsom voor die zonnepanelen natuurlijk wel eerst zelf moet ophoesten vóórdat u kunt beginnen aan dat "terugverdienen"; de kost gaat immers in Nederland altijd voor de baat uit, nietwaar? Leuk. Cramer zegt ook nog eens dat bij stijgende elektraprijzen die "verdienste" alleen maar groter wordt.


Wat vergeet mevrouw Cramer?

(a) Levensduur omvormer. Die gaat zeker geen 25 jaar mee, en moet je na nog onbekende tijd gaan vervangen. De levensduur van de meeste stringomvormers is nog niet bekend (zo lang is zonne-energie nog niet commercieel toegepast, en de meeste apparaten zijn in de afgelopen 5 jaar op de markt gekomen). Stel: 10 jaar (er zijn enkele omvormer fabrikanten die 5 jaar garantie geven, en dat is veel; hoeft echter nog niks te zeggen over de werkelijk gerealiseerde levensduur, want die kan best veel en veel langer zijn als de fabrikant zijn werk goed gedaan heeft). Dan moet je dus bijvoorbeeld een nieuwe omvormer kopen als je pech hebt. Een nieuwe Mastervolt Soladin600 kost bij DBCom bijvoorbeeld nu al € 579,--, dat is even slikken geblazen, zeker als je dat afzet tegen die genoemde 100 euro "winst" cq. "terugverdienen" per jaar...

(b) En de rest van de E-nota? Cramer "vergeet" er even fijntjes bij te vertellen dat naast die hierboven berekende 476 kWh eigen opwek per jaar, de gemiddelde Nederlander minimaal nog zo'n 3.000 kWh "rest"verbruik zal hebben, en steeds meer mensen helaas nog veel meer (EnergieNed cijfers: 3.500, uitgaande van hun "genormeerde" verbruik van 4.000 kWh in de stadswarmte prijscalculaties!). En als die elektraprijs dus in de hoogte blijft knallen (leuk voor je eigen opwek), betaal je dus voor die veel grotere, aanzienlijke hoeveelheid "rest"verbruik fors veel meer aan je elektra nota dan je aan "meer"opbrengst uit de terugverdiende kilowatturen uit je bescheiden PV-systeempje zult halen door die gestegen kWh prijs... Mag u voor u zelf berekenen hoe hard dat dan zal gaan. Dat de polderjongen op een zeer laag restverbruik van rond de 100 kWh/jaar zit, is door zijn zeer actieve en drastische ingrepen in zijn eigen (reeds jaren duurzame) huishouden geschied, en dat al voordat er hele donkere wolken boven de "geliberaliseerde" elektramarkt kwamen te hangen. Dat is voor veel huishoudens niet haalbaar. En met zo'n 600 Wp systeempje is het een leuk begin, maar dan ook niet meer dan dat. Alleen dakvullende PV-systemen zullen de gemiddelde huishoudens aan werkelijk drastisch lagere elektriciteitskosten gaan helpen, en pas dan kan men echt over "terugverdienen" gaan spreken. Die term is dan ook afkomstig van het Ministerie van Economische Zaken, en dat wederom afschuwelijke begrip vergiftigt al jarenlang de hele discussie over de al of niet vermeende "haalbaarheid", "zin", "nut", "impact", "potentie" e.d., van zonnestroom in Nederland. Alle andere keiharde argumenten (voorkomen netverliezen, directe betrokkenheid burgers bij energietransitie, decentrale opwekking, voorkomen CO2 uitstoot, gezonder maken van de energiesector, bevordering van de werkgelegenheid, etc., etc.), worden onder het vloerkleed van de harde en extreem eenzijdige en pertinent onvolledig gevoerde "economische discussie" geveegd.

(c) Financiële reikwijdte van de toezegging. Stel, we gaan uit van 100.000 woningen. Cramer heeft het over "zon-PV" (noem het toch gewoon zonnestroompanelen...) en zonnecollectoren. Laten we voor het gemak even stellen dat de financiële "lasten" (helaas uit de politiek extreem gevoelige Staatsbegroting) gelijkelijk tussen de twee typen apparaten verdeeld zullen gaan worden. 50.000 "systeempjes" voor zonnestroom, dus, om de berekening simpel te houden. Stel, 600 euri van de aankoopprijs te vergoeden door de Staat (20% van het totaal), dat maakt € 30 miljoen te schokken door onze regering voor zonnestroom. Eeeuuhhh, lees weer: "dat betalen wij". 30 miljoen voor 16,3 miljoen inwoners komt neer op 1,84 euro per inwoner, babies, gevangenen en atoomstroomliefhebbers incluis. Dat lijkt me "billijk", de pest is alleen dat dat uit de Staatsbegroting komt. En die is de laatste jaren extreem instabiel gebleken. Er wordt geen tijdpad gegeven. Voor 2008 is er echter maar € 10 miljoen TOTAAL gereserveerd, en de verwachting zal zijn dat het "storm" zal gaan lopen met de aanvragen, zo lang wachten de mensen al op "iets" aan ondersteuning. Bovendien: veel mensen zullen terecht geen genoegen (willen) nemen met maar een klein systeempje en willen meteen een paar kilowattpiek op het dak knallen, want dat zet pas zoden aan de dijk. Of gaat Cramer alleen maar 600 Wp systeempjes toelaten? Dan kan ze d'r lol op. Probleempje numero uno.

(d) Reikwijdte ontwikkeling zonnestroom in Nederland. Ten tweede: wat is nou de impact van de verwachte gevolgen van die beleidsinsteek? 50.000 "Hollandse" 600 Wp systeempjes zou een groei aan zon-vermogen van rond de 30 Megawattpiek mogelijk moeten maken. Wauw. Een groei van (46-30)/46 = 35 procent t.o.v. het sinds 2004 stilstaande geaccumuleerde volume. Mooi. Je kunt het ook in andere bewoordingen stellen. Stel dat Cramer met de hand over haar hart strijkt, even een avondje met Bos gaat dineren en hem vergezeld van haar meest vrouwelijke charme offensief héééél erg lief diep in de ogen kijkt en het volledige bedrag voor de ondersteuning van 30 MWp in 2008 uit zijn smeltende zakken weet te toveren... 30 MWp over 4 (ja, 4: 2004, 2005, 2006 en 2007!) "verloren jaren" is maar 7,5 MWp per jaar groei. T.o.v. die mooie 46 MWp van 2003 is dat dus maar (46-7,5)/46 = 8,4% groei per jaar aan te installeren vermogen. De mondiaal geplaatste zonnestroom capaciteit is de laatste jaren met groeipercentages van tegen de 30, soms 40 procent per jaar gestegen, dus dat is toch niet echt een formidabele prestatie te noemen. Oeps...

Die "te verwachten" 76 MWp totaal (nog onbewezen, niemand kan in de [nabije] toekomst kijken) steekt wel erg schril af tegen de dikke 2 gigawattpiek (>> 2.000 MWp) die Duitsland door het excellente buiten de Rijksbegroting door de burgers via de EEG-Umlage gefinancierde feed-in tarief systeem, zonder enige vorm van aankoopsubsidie, in 7 jaar al heeft bereikt. Per inwoner komen de "te bereiken" (NL), cq. "reeds gerealiseerde" geaccumuleerde volumes dan op 4,7 (NL), resp. 24,2 Wp/inwoner (BRD) uit, da's een factor 5 verschil, die hoogstwaarschijnlijk, gezien de fenomenale groei in Duitsland, en de nog in de praktijk te bewijzen verwachte "nieuwe aanwas" in Nederland, nog ongunstiger voor ons land zal gaan uitpakken.

(e) Innovatie bevorderend??? Ik heb altijd al grote vraagtekens gezet bij de extreme nadruk bij de diverse kabinetten B. op het inzetten van een ondersteuningsregime "wat de innovatie zal bevorderen", als er geen gezonde marktcondities geschapen zullen worden door de - in het huidige beleid blijkbaar nog steeds verguisde doch noodzakelijke - invoering van een feed-in tarief. Met de huidige intenties van Cramer c.s. kan men nu niet bepaald spreken van de potentie van een gezonde(re) PV-markt, al helemaal omdat er niks geregeld is rond de investeringsmogelijkheden voor grotere projecten door zowel burger(coöperatie)s, midden- en kleinbedrijf, of grote investeerders die megawattpiek projecten van de grond willen krijgen die de sector pas echt wakker zullen schudden. Duitsland (en nu ook in verhevigde mate, Spanje) laat voor de zoveelste keer zien, dat met name een non-discriminatoir, gestaffeld, en gedifferentieerd feed-in tarief systeem met ingebouwde degressie van de jaarlijkse uit te keren terugleververgoeding/kWh voor nieuwe aan het net te koppelen PV-installaties die innovatie echt zal uitlokken, omdat iedereen, groot of klein met dat geweldige systeem uit de voeten kan. Omdat er op OUTPUT (lees: de productie van zoveel mogelijk middels zonlicht opgewekte kilowatturen per installatie!), geachte dames en heren Ministers en kabinetsleden, ondersteund wordt in die progressieve landen, wat de KWALITEIT en EFFICIËNTIE van de zonnepanelen, de opgeleverde systemen, de aan te leggen grote PV-centrales e.d. bevordert, zelfs in extremo stimuleert. Er is geen enkele garantie dat een aankoopsubsidie ook maar enige mate van kwaliteitsborging zal opleveren, de efficiëntie flink zal gaan verhogen, of innovatie pushende grote projecten (> 5 MWp) zal gaan opleveren die zonder een feed-in tarief nooit van de grond zullen komen gezien de daarvoor noodzakelijke, middels keiharde terugverdiengaranties te verzekeren investeringen. Integendeel: Nederland heeft de meest verschrikkelijke ervaringen met de gevolgen van vergelijkbaar beleid (aanschaf van zonnepanelen financieren) in de periode 1999-2003, waaruit blijkbaar geen enkele wijze les getrokken is.

Cramer c.s. zijn blijkbaar in het geheel niet geïnteresseerd in de te realiseren opbrengst van al die leuke nieuwe systeempjes, want over de noodzakelijke bemetering en controle ervan heeft ze het helemaal niet, en er worden blijkbaar geen monitoring eisen aan de op te leveren installaties gesteld wat, gezien het recente Nederlandse verleden, zo'n beetje gelijk staat aan het begaan van een doodzonde. Waarom eigenlijk geen bemetering? Vanuit haar verantwoordelijkheid (u weet wel, CO2 problematiek en zo, en vergeet vooral de plicht om belastinggelden zorgvuldig en nuttig te besteden niet) zou haar dat absoluut moeten schelen. Ze moet bij wijze van spreken achter haar bureau in Den Haag elk keihard gerealiseerd, kostbaar zonnestroom kilowattuurtje kunnen horen tikken op een centraal registratie apparaat, want dáár gaat het namelijk om! Wordt het bedrijf beloond wat dat apparaat voor haar gaat ontwikkelen? Ze heeft het er niet over. Blijkbaar mag u met een 600 euro check van Cramer dure nieuwe zonnepaneeltjes kopen en ze in de schuur zetten om ze vervolgens over 5 jaar weer voor het volle pond door te verkopen, zoals via Marktplaats nu al met de in 1999-2003 gekochte, zwaar gesubsidieerde zonnepanelen soms geschiedt. Zéér innovatief en "slim" handelen van de verkopers, maar ik geloof toch niet dat Cramer dit soort innovatie in gedachten had bij de stimulering van zonnestroom...

600 wattpiek systeempjes met een leuke aankoopsubsidie bevorderen zal die broodnodige, blijkbaar "gewilde" innovatie bepaald niet realiseren, dat kan ik u nu al vertellen. Daarbij vergeten Cramer cs. ook nog eens, dat die uiteindelijke "consumenten"prijs vooral helemaal vóórin die zeer ingewikkelde en lange PV-productieketen bepaald wordt. Bij de Si productie en de ingots en wafer fabricage. Dáár moeten de grote slagen gemaakt worden (en dat gebeurt in Duitsland dan ook met zeer groot succes, want er zitten razend slimme boys en girls in die bedrijven die precies weten wat belangrijk is om een rendabele business op poten te zetten), niet bij de "off-shelf" moduleprijs! Aan het eind van die hele geweldige productieketen kunnen nog maar marginale verbeteringen (lees: potentiële kostenvermindering) gerealiseerd worden, en dat is het niveau waarop de heren en dames beleidsmakers blijkbaar met hun gedachten blijven steken. Daar zal die 600 euri aankoopsubsidie voor kleine consumentenpakketjes geen drol aan veranderen...


Feed-in non grata?
Alleen een decent en jarenlang vaststaand feed-in tarief zal werkelijk zoden aan de dijk zetten, het is algemeen bekend in het PV-wereldje, behalve blijkbaar in dat byzondere Nederland. Althans: bij de beleidsmakers en de politici die door de poeha en het continue verzet van de energiebureaucratie heen dienen te prikken en die die eis gewoon op tafel dienen te leggen, met gebalde vuist. Cramer durft dat begrip (nog steeds!!!) niet in de mond te nemen of ze heeft gewoon een spreekverbod gekregen van belanghebbenden die koste wat kost willen vermijden dat er in Nederland een "Duits" succesmodel geïntroduceerd zal worden.


Conclusie
Zoals dat "in politieke termen" heet: m.b.t. zonnestroom duidelijk een beleidsmaatregel "voor de bühne". Geef ze een paar lekkere brokjes, dan is het vuur uit de discussie (die feitelijk nooit heeft plaatsgevonden op het Binnenhof), het gif uit de angel, en de angel uit de bij, en kunnen we weer over tot de orde van de fossiele dag. Natuurlijk, er zullen weer meer zonnepanelen (en zonnecollectoren) verkocht gaan worden, een paar bedrijfjes zullen er een leuke boterham aan gaan verdienen, da's mooi. Een "gegeven" paard mogen we immers niet in de bek kijken. Maar een structurele aanpak, een revolutie van de Nederlandse PV-sector en de broodnodige "mondiale" groeicijfers van de eigen markt??? Nope, dat zit er nog steeds niet in, beste mensen. Cramer en de diverse Ministeries die ze met, laten we het voor de gelegenheid dan maar eerlijkheidshalve "Schoon maar Zuinig" noemen, vertegenwoordigt als penvoerster, maakt de tomeloze in het Regeerakkoord geformuleerde ambities op het vlak van duurzame energie in casu zonnestroom (en ook m.b.t. decentrale opwekking van kleinschalige warmte middels zonnecollectoren) pertinent niet waar. Balkenende V dan maar?

Polder PV hep gezegd. Howgh. Met dank aan Hermann Scheer voor het vuur en de inspiratie.


http://www.milieucentraal.nl/pagina?onderwerp=Actueel-MC#Terugverdienen_binnen_bereik
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=32950 ("Schoon en Zuinig" volgens VROM)


 
^
TOP

27 september 2007: España Solara. SOLON is trouwens niet de enige grootinvesteerder in het zonnige land Spanje. Nu in Duitsland er een felle, zeer zwaar beladen politieke discussie is ontbrand over de toekomst van het EEG (de beste feed-in wetgeving ter wereld die de energiebedrijven en sommige dubieuze politici kapot willen maken of in hun voordeel doen ombuigen), en natuurlijk omdat Spanje per Koninklijk Decreet een minstens even degelijke serie maatregelen heeft afgekondigd om via feed-in tarieven zowel kleine als grote investeerders te lokken (met name zonnestroom en Concentrating Solar Power, waarin Spanje flink aan de weg aan het timmeren is), is het hek van de dam bezuiden de Pyreneeën. Naast een hele serie kleinere investeerders, waaronder het Nederlandse Econcern, en natuurlijk de talloze Duitse investeringsfirma's die nu (ook), ter spreiding van risico's, aan de andere kant van de Pyreneeën naar smaakmakende projecten aan het omkijken zijn, heeft ook het hard gegroeide Californische PowerLight, wat door de zonnecellen- en module producent SunPower is overgenomen (om een van de grootste verticaal geïntegreerde zonne-energie ondernemingen op deze aardkloot te worden), het begerige oog op Spanje laten vallen. Het bedrijf is beroemd geworden door het "multisite" (3 lokaties) Bavaria Solar Park van 10 MWp waarvan het grootste onderdeel, Mühlhausen, 6,3 MWp, een tijdje het grootste PV-park ter wereld is geweest.

PowerLight heeft al de nodige ervaring in de zonnige Europese landen, gezien hun fraaie, eerder dit jaar opgeleverde 11 MWp PV-centrale in het Portugese Serpa (52.000 PV-modules op 1-assige SunPower® Trackers, 60 ha, 3 deelvelden). En ook met hun in december dit jaar af te ronden 15 MWp PV-project op Nellis Airforce Base in Nevada (70.000 PV-modules op zowel 1-assige SunPower® trackers, als op de nieuwe, minder ruimte claimende SunPower® T20 trackers, 140 acres, 20 jaar vaste afnameprijs van de gegenereerde zonnestroom voor de luchtmachtbasis via een Power Purchase Agreement), hebben ze laten zien dat ze van kwalitatief hoogstaande wanten weten. PowerLight heeft ook al 2 projecten van in totaal 3,2 MWp in Zuid Korea in aanbouw of reeds gerealiseerd.

Voorlopige resultaat van de diverse samenwerkingsprojecten met kritisch geselecteerde Spaanse partners (SunPower/PowerLight hebben een zeer goede reputatie hoog te houden, de potentie in Spanje is zeer hoog en daar wil PowerLight een zo groot mogelijk marktaandeel van verzilveren), de in het orderboek opgenomen, in aanbouw zijnde en vermoedelijk nog niet (allemaal) volledig afgeronde megaprojecten (nog geen "case study report" van voorhanden op de betreffende webpagina, wel leuke foto-impressies, waaronder onderstaand exemplaar!):

 • Lebrija Power Plant, Sevilla (ruim 50 km. bezuiden Sevilla, Andalucía), 3,8 MWp
 • Sevilla (Atersa modules? Alleen projectmanagement/trackers? Andalucía), 6 MWp
 • Isla Mayor Power Plant (moerasgebied NW. van Lebrija, grenzend aan het Parque Nacional de Doñana in het ZW., en de Río Guadalquivir in het O., Andalucía), 8,4 MWp
 • La Hoya de los Vicentes Power Plant, Jumilla (NO. deel van ZO. Spaanse provincie Murcia, bijna 70 km. ZZW. van de door SOLON te bouwen 44 MWp PV-centrale in Ayora in provincie Valencia), 14 MWp
 • Trujillo Power Plant La Magascona (O. van Cáceres in de gelijknamige provincie, in de droge, centraal-Spaanse regio Extremadura), 23 MWp
^^^
8,4 MWp Isla Mayor Power Plant in aanbouw in een moerassig gebied westelijk van de monding van de Río Guadalquivir ZZW. van Sevilla, Andalucía, zuidwest Spanje.
© 2007 SunPower Corporation

In totaal alleen al voor die paar grote PowerLight projecten: 55,2 MWp. Dat is de totale, in Nederland geaccumuleerd geplaatste capaciteit (46 MWp netgekoppeld) in ruime mate overtroffen binnen ongeveer een jaar tijd neergeplempt op Spaans grondgebied. Met de 60 MWp die SOLON claimt voor Spanje, komt dat dus al neer op ver over de 115 MWp zonnestroom vermogen in korte tijd, alle andere projecten in het land even buiten beschouwing latend.

Such is the incredible power of a decent, stable feed-in tariff...


27 september 2007: 46,6 kilogram. Schoon aan de haak... Leuk zonnepaneeltje voor boven de tuindeur. Wel goed bevestigingsmateriaal gebruiken en wat hulptroepen inroepen. Een vraagje: volgens de opgegeven specs heeft dit ASE PV-moduultje van Schott een tolerantie in het gewicht van 2 kg??? Mag het een 20 onsjes meer zijn???? Proppen ze d'r soms af en toe een paar cellen teveel in, of staat de afstelling van hun zaagmachines soms een beetje erg "tolerant"? 216 stuks EFG zonnecellen (10 cm²/cel) in een module, het grootste exemplaar met een nominale power rating (geselecteerde cellen) van een leuke 320 Wattpiek... Kun je overdag een leuk computertje van laten draaien op 1 module... Ben benieuwd naar de prijs van dat moois.

http://www.renewableenergyaccess.com/partner/schott/pdf/PD-00-009-C_ASE_300.pdf

26 september 2007: SOLON pakt weer heftig uit. Het bedrijf wat het - nog steeds - grootste bestaande zonnestroompark ter wereld heeft gerealiseerd (Erlasee, Noord Beieren, 12 MWp op 1 lokatie, al worden er nu in rap tempo grotere parken gebouwd), is een van de meest smaakmakende bedrijven in het "top"segment van de zonnestroomsector - al was het alleen maar vanwege die ge-wel-di-ge korte film "Hail", een magnifieke (en peperdure) reclamestunt... Het bedrijf maakt prachtige PV-trackerstations die nu massaal in bijvoorbeeld het gunstige "feed-in tarief land" Spanje ingezet worden, en waarbij innovatieve zonnepanelen van gigantische afmetingen worden toegepast (hogere efficiëntie per oppervlakte-eenheid, minder materiaalverbruik, sterk verlaagde diefstalgevoeligheid). Tijdens de Intersolar2007 in Freiburg stond het bedrijf in het centrum van de stad met een experimenteel en drukbezocht zonnestroom tankstation voor elektrische scooters wat nu elders in Duitsland uitgebaat gaat worden. Pure markinnovaties uitgelokt door gezonde, non-discriminatoire feed-in condities, essentieel voor elke (potentiële) PV en andere schone duurzame elektriciteitsoptie die moet opboksen tegen de nog steeds ondanks alle retoriek en politieke prietpraat massaal voorgetrokken fossiele en nucleaire opties.

Inmiddels weer twee leuke berichten over het bedrijf.

(1) Het eerste betreft de forse verhoging van de zonnepaneel productie capaciteit in haar bestaande faciliteiten. Was voor eind 2007 al een capaciteit van 210 MWp voorzien, eind 2008 moet dat alweer gegroeid zijn naar een verbijsterende 500 MWp, waarmee het bedrijf hoge ogen voor de bovenste regionen van de mondiale top tien gaat gooien. Hoezo, "overproductie"? De investeerders vinden het allemaal allemachtigprachtig, die megaparken met van die zichtbaar high-tech "PV-Movers", en ze trekken de een na de ander de goedgevulde portemonnee om weer een volgend, nog groter door SOLON te bouwen zonnestroompark te financieren, zonder oeverloos gezeur van zwaar in fossiele belangen en atoom-bloedgeld gedrenkte energiebedrijven...

SOLON AG gaat voor die in 1 jaar te realiseren uitbreidingen 40 miljoen Euro investeren in zonnestroom. Dat is vier maal zoveel als wat er door het Ministerie van VROM via de opvolger van de MEP (SDE) totaal beschikbaar gesteld gaat worden in 2008 om duurzame energie in geheel Nederland te "bevorderen". Daaronder vallen in ieder geval windenergie zowel op land als off-shore, en "biomassa"; de verzamelde ministeries incl. VROM weten blijkbaar nog steeds niet hoe zonnestroom ondergebracht moet gaan worden, gezien de opmerking op p. 29 van het "trendbreuk programma" Schoon en Zuinig...

En SOLON is nog maar 1 van vele snel groeiende PV-bedrijven die gigantische investeringsplannen hebben, alleen al voor zonnestroom...

(2) Ten tweede, SOLON gaat, in opdracht van de Deense (!!!) duurzame energie producent Scan Energy A/S een 44 Megawattpiek zonnestroompark ontwerpen en bouwen in Ayora in de Spaanse provincie Valencia, gelegen aan de N330 ongeveer halverwege tussen de provinciehoofdstad en Albacete. In de tweede helft van 2008 zou de bouw moeten beginnen, de installatie moet - onder de aangename Spaanse instralingscondities - ongeveer 60 miljoen kilowattuur per jaar gaan produceren, gelijkstaand aan de stroomverzorging van plm. 50.000 (lokale?) huishoudens, en neerkomend op een equivalent van de jaarproductie van ongeveer drie-en-zestig-duizend-honderd-acht-en-vijftig Polder PV's... De in het oorspronkelijke document genoemde vergelijking komt neer op een jaarlijks elektriciteitsverbruik per huishouden van plm. 1.200 kWh, dat is even hoog als ons voor NL begrippen zeer lage jaarverbruik (gemiddelde in NL ligt op 3.500 tot ruim 4.000 kWh/jaar). Het wordt niet de - nu serieus geplande - grootste (zie daarvoor de 80 MWp PV-centrale die in California gebouwd zou moeten gaan worden), maar SOLON heeft me in een eerder stadium al laten weten dat dat ook niet hun intentie is. Ze willen gewoon volop doorgaan met hun producten (zonnestroompanelen, trackers, projectmanagement e.d.) afzetten, en dat lukt ze bovenmatig goed.

^^^
Instralingsdiagram Spanje (horizontale vlak) met lokatie van de door SOLON te bouwen Ayora 44 Megawattpiek PV-centrale. Ayora ligt ongeveer halverwege Albacete en de kustplaats Valencia, in het zuidwesten van laatstgenoemde gelijknamige provincie.
© PVGIS European Communities 2001-2007;
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/countries/europe

Het project zal geleid worden door de speciaal voor dit soort akkefietjes opgerichte dochteronderneming SOLON Solar Investments GmbH, met zetel in zonnestroom hoofdstad Freiburg (BRD, Baden-Württemberg). In de voorafgaande maanden heeft SOLON alleen al in Spanje opdrachten voor de bouw van verschillende zonnestroomcentrales met een totaal nominaal vermogen van 60 MWp in de orderboeken kunnen opnemen...

Dat SOLON maar een hele "grote" mag gaan worden (inmiddels al 600 werknemers) en bij de managers van menig (lokaal) fossiel energiebedrijf het zweet in de bilnaad zal doen lopen...

http://www.asp-center.de/irportal/news_preview.jsp?ID=183 (500 MWp productie 2008)
http://www.asp-center.de/irportal/news_preview.jsp?ID=180 (44 MWp centrale Ayora)


26 september 2007: "Slimme" meters 17. Zonnestroom invoeder belazerd door Eneco. Zie de separate "slimme meter" pagina.


23 september 2007: Even wat leuke zonne-energie plaatjes uit Verweggistan... OK, Spanje lijkt niet zo ver, maar voor ons rabiate vliegtuighaters is dat toch wel zo'n beetje onze maximale bestemming, als je niet vreselijke pijn aan je achterwerk van een lange zit in de trein wilt krijgen. Maar dan heb je ook wat. Zelfs al loop je drie en een halve week in de bergenrimboe rond Andorra en de Catalaanse Cerdagne, kom je toch af en toe wat leuk zonnemoois tegen. Zoals (klik op het kleine plaatje voor uitvergroting):

<<<
Weerstation bij de Refugi Niu de l'Àliga op de bergtop la Tosa d'Alp (2.537 m.), oostelijke hoeksteen van de prachtige Serra de Moixeró, grens prov. Girona/Barcelona (Catalunya). 12 PV-panelen met elk 36 zonnecellen voor de voeding van het meetinstrumentarium.
Autonome elektravoorziening van de berghut Refugi de Rebost (UEC) ten zuiden van de hierboven getoonde hut, op 1.640 m. hoogte (prov. Barcelona). 4 PV-modules met elk 72 zonnecellen.
>>>
<<<
Forse, vrijstaande PV-installatie van (oorspronkelijk) 22 stuks 36-cels Atersa PV-modules (met zonlicht sensor, vermoedelijk voor feedback systeem prestatie) bij de privé hut Refugi Cal Ferrer, Saldes dal NNO. van Saldes (O. uitlopers Pedraforca massief), prov. Barcelona. 970 m. Blijkbaar was er al snel een PV-module gejat op deze vrij afgelegen plek, en is de installatie direct van een stevig hek voorzien...
Batterij van 7 zon-thermische warmwater collectoren die natuurlijk op geen enkele camping in de Mediterrannée zouden mogen ontbreken voor de voorziening van de douchefaciliteiten of het vaak obligate, ook hier aanwezige zwembad... Camping Repòs del Pedraforca O. van Saldes in de uitlopers van het magnifieke Pedraforca massief, plm. 1.200 m., prov. Barcelona.
>>>
<<<
Uit 15 stuks 36-cels PV-modules bestaand autonoom op de nok van het schuine dak aangebracht systeem op de berghut Refugi Lluis Estasen (FEEC), gelegen op de NO. uitlopers van het Pedraforca massief. Er is ook een ander type PV-module te zien met 33 cellen, boven het kleine schuine dak, hoogstwaarschijnlijk voor de zender van de hut. 1.668 m., prov. Barcelona. Op de achtergrond de imposante Serre de Cadí.
Forse zon-thermische zonnecollector batterij op de wasfaciliteiten van Camping Gran Sol (plm. 1.390 m.) in Montferrer, vlak bij Seu d'Urgell (zie ook laatste foto's). In totaal 16 grote collector platen en een groot extern opslagvat.
>>>
<<<
Autonoom PV-systeem van 18 modules (met mogelijk 33 zonnecellen/module) op stalen palen gemonteerd bij een schapenhouderij in het berg gehucht Sant Joan op de zuidflank van Roc de la Guardia, NW. van La Seu d'Urgell vlak bij de grens met Andorra, plm. 1.160 m.
Zéér aparte wijze van isolatie is hier door een inwoner van Andorra toegepast voor de thermische isolatie voor de af- en aanvoer van zijn peperdure vacuumbuis warmwater collector op de vakantiewoning iets benoorden het skidorpje el Tarter in de Valle d'Orient nabij Soldeu, centraal Andorra (plm. 1.900 m.). Even de PUR-spuit er overheen en klaar is kees... Vlag op een modderschuit?
>>>
<<<
Volledig vrijstaand autonoom weerstation met 1 36-cels zonnestroom module bij ruïne nabij de Refugi de Juclar aan de afwatering van het Estany Primer de Juclar in de bovenloop van het prachtige gelijknamige dal in de verlaten noord-oosthoek van Andorra. Plm. 2.275 m.
Aanzienlijke zonnestroom installatie op het front van de moderne, op 2.104 m. gelegen Franse berghut Refuge des Bésines in het Forêt Domaniale de Mérens (Coume d'Agnel vallei NW. van het grote Étang de Lanoux, oostelijk van Andorra). Het PV-systeem bestaat uit in totaal 20 stuks 36-cels zonnestroompanelen (bovenste 4 modules met lagere hellingshoek). Volstrekt "economisch rendabel" en een wereld van verschil met de steeds zeldzamer wordende, door oude lawaaiierige en stinkende dieselaggregaten "aangedreven" berghutten...
>>>
   

^^^
Tenslotte, hors categorie, deze nog: (Deel van een) typisch gigantische, moderne particuliere PV-installatie (wat de Duitsers zo mooi een Freiflächenanlage noemen) van de vermoedelijke eigenaar van de camping in het iets ZW. van bergstad La Seu d'Urgell gelegen Montferrer (Segre-dal bezuiden Andorra, 1.390 m., prov. Lleida). Toen ik het met forse hekwerken beveiligde systeem nader wilde bekijken, werd ik prompt weggestuurd en mocht ik zelfs geen foto's (meer) maken. Pottenkijkers bij dit prijzige, blinkende moois zijn niet gewenst. Ik telde grofweg een installatiegrootte van zo'n 400 modules. Als voor deze installatie modules van zo'n 175 Wp gebruikt zouden zijn (was niet te achterhalen, maar is een veelgebruikte nominale capaciteit voor dit soort "vrije veld" toepassingen), zou de installatiegrootte al neerkomen op een dikke 70 kilowattpiek (de "magische grens" voor het hoogste invoedingstarief ligt in Spanje bij een riante 100 kWp). Leuke investering voor een simpele burgermans, maar ja, met de vette, gegarandeerde en bij Koninklijk Decreet vastgelegde terugleververgoedingen in Spanje.... De campingeigenaar weet duidelijk waar Abraham de mosterd moet halen in Catalonië. De camping heet dan ook niet voor niets ... Gran Sol ...

 

En het mooiste moet nog komen. Eventjes geduld...


22 september 2007: Resultaat van maandje wegblijven. Het is altijd weer leuk om meteen na de vakantie in de cijfers te duiken. Vlak voor en direct na de vakantie alle meterstanden noteren, incl. die van de omvormers. Zelfs de buurman zo gek gekregen om de hoofd (productie-)meters op de avond van 31 augustus af te lezen om een betrouwbare extrapolatie van de opbrengsten van zowel augustus als september te kunnen maken, en dan spreadsheet-trukendozen maar weer. Soppen geblazen. Aangezien wij besparings-diehards zijn (wat is er nou leuker dan je energienota door eigen bewust gedrag te zien dalen terwijl de olieprijs naar nieuwe - reeds door mij voorspelde - climaxen stijgt?), staat alles op elektrisch gebied behalve natuurlijk de PV-installatie, en die vermaledijde mechanische ventilatie (basisstand) in de vakantie uit in onze woning. Dus vrijwel alles wat er door ons PV-systeem geproduceerd wordt, wordt ingevoed op het distributienet en de Ferrarismeter draait in die periode vrijwel continu achteruit. Een sprekend voorbeeld van het dramatische effect op de balans "in-huis verbruik" en "netlevering", ziet u bijvoorbeeld in de tale-telling maandgrafiek met vakantiemaand september 2002. Hieronder een overzichtje voor de periode (ochtend van) 24 augustus tot 21 september 2007.

Ferrarismeter netto (gesaldeerd) teruggedraaid: - 78 kWh (enkeltarief telwerk, geen gezeur met dubbele tarieven)
Gemeten opbrengst van alle 12 OK4 omvormers: 102,87 kWh
Verschil (= consumptie van mechanische ventilatie, basisstand): 24,87 kWh

Die bijna 25 kWh is een minimale waarde, omdat natuurlijk overdag, als de OK4 omvormers AC-stroom op ons huisnet invoeden, een klein deel daarvan direct door die ventilatie-unit geconsumeerd wordt. Het overschot gaat het net op, vandaar dat ik over een "gesaldeerd" negatief verbruik op de aansluiting spreek in genoemde periode. Feitelijk neerkomend op een netto gesaldeerde netinvoeding in dat tijdsbestek. Die 25 kWh (minimaal) is in 28 dagen verbruikt. Dat is een minimaal dagelijks verbruik van 0,89 kWh/dag, maar liefst 324 kWh per jaar. Bij een vorige "vakantie"-meting kwam ik nog op een verbruik van ongeveer 246 kWh (minimaal) op jaarbasis uit, waaruit mogelijk de conclusie getrokken kan worden dat de ventilatie-unit er op achteruit gaat en/of de kanalen mogelijk dichtslibben met stof e.d. (de hele zooi zit bij ons diep in het complex ingebouwd en daar is niet op eenvoudige wijze bij te komen). Schokkende cijfers, want ons netto totale jaarverbruik ligt rond de 1.200 kWh, waarvan de ventilatie dus een vijfde deel lijkt op te slokken in de "rust"stand. Vandaar dat ik bij de door de huurder geplande/aangekondigde vervanging van de dakventilatoren op ons complex om zuiniger gelijkstroomventilatoren heb gevraagd, waarvoor wij zelf bereid zijn om een evt. meerprijs te betalen. Kijken of onze verhuurder goed naar onze daadkrachtige en ambitieuze Minister Cramer van VROM geluisterd heeft op de Derde Dinsdag van September...

Slechte tijd voor zonnestroomproducenten?
We hoorden vanaf ons vakantieoord van mijn schoonouders dat het niet best weer was in Nederland (terwijl wij liepen te bakken in de Catalaanse zon). Is dat terug te vinden in de "getallen"? Over exact dezelfde periode van 24-8 tm. 21-9 heb ik de volgende nauwkeurige opbrengst data van Polder PV, als voorbeeld de oudste 4x 93 Wp groep (SSE oriëntatie):

jaar
kWh
afwijking
2000
26,621
-15,2%
2005
37,229
+18,6%
2006
31,348
-0,2%
2007
30,399
-3,2%
gemiddeld
31,399
-
Alleen de jaren waarvoor de gedetailleerde, geregistreerde opbrengstdata beschikbaar zijn voor de genoemde periode, zijn getoond (we zijn vaak in september op vakantie). De laatste kolom toont de afwijking van de geregistreerde opbrengst in deze periode t.o.v. het gemiddelde over de 4 getoonde jaren, in procenten.

Zoals uit het tabelletje te zien is, was er in 2007 weliswaar iets minder opbrengst dan gemiddeld in deze periode, maar in 2000 was die opbrengst nog dramatisch veel minder. Het gemiddelde wordt fors "opgetrokken" door de zeer zonnige periode in 2005 (zie jaaropbrengst grafiek).

Prestatie "nieuwe" 2 ACN5000E 108 Wp modules
Tenslotte, een voorlopig laatste interessante en positieve "bevinding": de opvallend goede prestatie van onze nieuwste twee zonnepanelen in combinatie met de (gloednieuwe) OK4 omvormers met vaste AC kabel, in vergelijking met de andere "AC-modules" in ons systeem. Zie bijgaande grafiek:

Opbrengst per module type (gemiddelde/module: gevulde vlakken, linker Y-as in kWh), en genormeerd per module type (dik-omlijnde, doorzichtige rechthoeken van bijpassende kleur, rechter Y-as in kWh/kWp) in de periode 24 augustus tot 21 september 2007. Let op het forse verschil tussen de opbrengst van de 2 nieuwe 108 Wp "AC-modules", zowel absoluut als genormeerd (donkergroen), met de reeds jaren in bedrijf zijnde (identieke) 108 Wp exemplaren (paars). Mogelijk zijn verouderingsverschijnselen van de OK4 omvormers (in mei 2005 naar binnen verplaatst) geschakeld op de oude modules hier mede debet aan, maar vooralsnog wordt uitgegaan van een significant effect van de "puur zuid plaatsing" van de nieuwe 2 modules t.o.v. de (theoretisch bezien) iets ongunstiger ZZO (SSE) plaatsing van de oude 108 Wp modules.

Het berekende verschil in productie tussen de 6 oude en de 2 "nieuwe" 108 Wp AC-modules bedraagt voor deze relatief korte periode maar liefst 5,6%. Een niet gering verschil. De productie van de twee groepen wordt vanzelfsprekend nauwlettend in het oog gehouden. Mogelijk zullen iets minder presterende OK4 omvormers in het systeem vervangen gaan worden, om een vergelijking zo zuiver mogelijk te houden.


22 september 2007: Polderboy is back in town ... Góóóó Sol! Enkelen van u hadden het al in de gaten, de meesten hadden er overheen gelezen (zie vorige bericht van een maand geleden, het staat er echt!). De webmaster van Polder PV was "eventjes" weg voor wat zelfverkozen (en broodnodig) verlof. In Nederland noemen we dat "vakantie". Maar de polderboy zou de polderjongen niet zijn als hij op zijn "vakantie" niet ook zijn ogen goed de kost zou geven m.b.t. zijn andere (ietwat doorgeslagen) hobby. En ja hoor, hij kwam in de Catalaanse Pyreneeën (aan zowel Spaanse als Franse zijde) heel wat geinigs tegen op het gebied van zonnestroom, zoals dit leuke plaatsje, met zéééér toepasselijke naam, waar we drie dagen hebben gebivakkeerd (en gruwelijke voettochten vanuit hebben gemaakt). Gósol. Toepasselijker kan het niet voor een polderjongen met een zonnetik. U kunt nog het een en ander verwachten, want de nieuwe digitale camera (onze oude spiegelreflexen zijn zo'n beetje tot op de draad versleten) zit vol met leuk zonnemoois. Houdt die Polderboy de komende tijd dus in de gaten!

Ola Bon Dia. Dat we nog een mooi naseizoen mogen krijgen in het polderland. Met decente terugleververgoeding, s.v.p.

Gósol ligt iets bezuiden de imposante Serra de Cadí, een Catalaanse uitloper van de oostelijke Pyreneeën. Kaart: Rando éditions mapa excursionista/carte de randonnées Pirineus/Pyrénees nr. 21.


 
^
TOP

23 augustus 2007: Eerste resultaten 2 nieuwe modules Polder PV. Nadat onze nieuwe 2 108 Wp modules een paar dagen "gedraaid" hebben heb ik alvast wat spreadsheets aangepast en een eerste grafiek met opname van de twee nieuwe zonnestroomfabriekjes alhier gemaakt. Hier izzie, vlak voordat de polderboy op vakantie gaat:

Gestapelde grafiek, met van onder naar boven: dagproductie in kilowattuur vanaf 1 januari 2007 van 4x 93 Wp SSE, lichtblauw, 6x 108 Wp SSE, paars, en vanaf 14 (tm. 22) augustus 2007 2x 108 Wp S (pal zuid georiënteerd/kompasrichting volgens Google Earth), groen. Let op de hoge opbrengsten in recordmaand april tot in mei (x-as: maandnummer).

De mensen op de mailing lijst voor de (hé, hé) inmiddels ontvangen Polderkolder nieuwsbrief (numero 18), hebben deze grafiek (en heel veel ander spul) inmiddels al ontvangen.

Laat de Ferrarismeter maar lekker volstrekt legaal en naar de letter van de Wet in terugdraaiende modus draaien, tijdens onze afwezigheid, dan kunnen de buren tegen betaling van alle variabele kWh kosten aan de leverancier, netbeheerder, en Minister Bos van Financiën, genieten van op eigen appartementencomplex opgewekte superschone, geruisloze, emissieloze, reukloze, geen "horizon vervuilende" en 100 procent duurzame elektriciteit...

See you!


20 augustus 2007: Cramer Penny Wise maar Pound Foolish met excuus-truus-muis? Nota bene op een techneuten site kwam ik een bericht tegen over deelname van onze Minister Cramer van VROM aan het gebruikers-project met een "Solar Powered Mouse" genaamd Sole Mio. Een draadloze muis die gevoed wordt door hem (actief) bij invallend zonlicht of desnoods onder kunstlicht (...) te gebruiken waarbij een zonnepaneeltje hem oplaadt. Leuk. Geinig. Een milieuminister waardig, zeker als je leest dat als iedereen zo'n ding in huis zou halen, er per jaar wel een paar miljoen batterijen bespaard zouden kunnen worden op deze aardkloot. En er zijn grote instellingen bij betrokken, nota bene onder het Syn-Energy programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO. En waarin de Universiteiten van Twente en Utrecht, ECN en de TU Delft nauw samenwerken. Mooi.

Maarre, hooggeschatte Minister van Milieu. Dat is natuurlijk allemaal heel leuk en aardig, maar ik zit dit stukje te typen met behulp van een muis die aan de computer vast zit met een life-line, dus zonder van die belachelijke batterijen. Moet ik die levenslijn van dat arme muisje dan maar gaan doorsnijden en ook voor uw "Sole Mio" gaan? Vergeten we hier niet iets veel belangrijkers, beste mevrouw Cramer? De elektra behoefte van de computer zelf, bijvoorbeeld, laat staan van de talloze vissekommen van oude, elektra vretende monitoren die nog in menig peperduur modern Ministerie gebouw staan opgesteld? Of, zoals bijvoorbeeld op het Provinciehuis van Zuid-Holland, waar nog honderden computers staan die met oeroude Windows versies werken die volgens de systeem operators niet "uitgezet" kunnen worden zonder dramatische gevolgen, en die daar dus de godganse nacht, wanneer de ambtenaren afwezig zijn, aan "moeten" staan????

En waar gaan al die belachelijke permanent aan staande apparaten of al die andere computers en monitors die hopelijk om kwart voor vijf wel allemaal van het net geschakeld worden allemaal mee gevoed worden, beste mevrouw Cramer? Door van die totaal achterhaalde, archaïsche, en onze toekomst vernietigende door u niet op staande voet verboden kolencentrales, beste mevrouw Cramer! De eerste provinciale milieuvergunning is inmiddels binnen, voor de "Magnum" van NUON, die het elektra distributienet in het noorden van het land met zoveel kolenstroom met wat schaam-biomassa-uit-Verweggistan gaat verzieken, dat ex-VROM commissarisje Alders voor dat nog vele malen grotere gruwelding van Duitse megavervuiler RWE wat er ook bij wil (teveel tegenstand in eigen land, dan maar in dat smerige Nederland) even het mes op de keel mocht zetten van TenneT. En, god-betere-het, binnen no-time de toezegging kreeg dat voor die tweede mega kolencentrale het lokale net ook nog eens tijdelijk (...) uitgebreid zal gaan worden.

Dat alles natuurlijk ten koste van decentrale opwekking van duurzame elektriciteit waarmee al die Groningse computers ook "gevoed" hadden kunnen worden, want reken maar dat er heel wat decentrale opwekkers van duurzame elektriciteit in het noorden van het land zijn die met deze zwijnentruuk teruggewezen zullen worden met: "Sorry, het net is vol, komt u over vijf-en-dertig jaar maar weer eens langs..."

Hoeveel "batterijen" gaan er in een kolencentrale, hooggeschatte mevrouw Cramer??? Dit heet op zijn onvervalst Engels ook wel: Penny wise, pound foolish.

Mevrouw Cramer: doet u s.v.p. die ongetwijfeld niet goedkope, hoogstwaarschijnlijk "niet kosten-effectieve" excuus-truus-muis de deur uit en voedt uw hele computer alstublieft met superschone elektriciteit direct uit zonnepaneeltjes. Die glasgevel van dat enorme VROM gebouw naast het Centraal Station is er groot genoeg voor. Laat maar een paar van die overbodige showruiten uit die gevel slopen, en vervang die door dat mooie nieuwe doorzicht spullie van Scheuten Solar. Kunt u ook weer lekker zonder al te veel schuldbewustzijn uw muis-met-life-line de hele dag over de muismat bewegen. Powered by the Sun, zonder die niet in het techneuten-bericht meegenomen omweg via de fossiele kolen. Tenzij u natuurlijk hele andere dingen doet met die autonome muis en u geen computer nodig heeft...

Oh Sole Mio. Wat een on-ge-lo-fe-lijk land is dit geworden...

http://www.greenpeace.nl/news/nuon-krijgt-milieuvergunning-v (bericht van Greenpeace over de eerste voor Nederland dramatische zoveelste dolksteek in de rug: milieuvergunning van Provincie Groningen voor kolencentrale NUON)
http://www.technologynewsdaily.com/node/7721 (engelstalig bericht over Sole Mio, hiervandaan ook het plaatje)


20 augustus 2007: Grootste geïntegreerde PV-dak op stadion. Het was al de grootste, "Das Solarwunder von Bern", maar na de uitbreiding van nog eens 2.808 stuks Kyocera KC175GHT-2 175 Wp PV-modules, is het nu dan voorlopig zeker de allergrootste, en het systeem is op 16 augustus aan het net gekoppeld. Met de uitbreiding was al rekening gehouden op het dak van het Stade de Suisse in Bern-Wankdorf, Zwitserland, nadat er aanvankelijk al 5.122 stuks Kyocera modules van een iets kleiner type (KC167GH-2) waren geplaatst, en waarvoor het stadion al de Zwitserse en Eurosolar PV Awards heeft gekregen in 2005. En waarmee het - naast bakken met donkergroene zonnestroom productie - goede sier kan gaan maken tijdens de UEFA Cup voetbal wedstrijden in 2008.

Het volledige stadion dak heeft nu een PV-systeem met een omvang van 1.346.774 kilowattpiek gekregen, dat is ruim 1,3 MWp, een oppervlakte van ruim 6.540 vierkante meter Solar Anlage waarvoor zo'n 50 kilometer solar kabel is gebruikt van het Zwitserse Huber & Suhner in Pfäffikon. Dit is zeker niet het grootste PV-dak (daarvoor scoren volledig gesloten, immense industriële vrijwel vlakke dakoppervlaktes natuurlijk veel beter, zoals het 3,7 MWp systeem in het Beierse Kronwiden), maar dus wel het grootste op een stadion.

Het PV-systeem staat op drie van de vier, 6 graden neigende dakvlakken, in Z., W. en O. oriëntatie en het moet per jaar ruim 1,1 miljoen kilowattuur gaan produceren (norm productie van 0,82 kWh/kWp), en de uitstoot van een slordige 630 ton CO2 per jaar gaan voorkomen. Systeem leverancier was het Zwitserse Tritec die over de totale constructie 10 maanden heeft gedaan en nauw heeft samengewerkt met het prachtige, grote PV-projecten ontwerpende Energiebüro uit Zürich, die ook op de Intersolar 2007 in Freiburg aanwezig was (heb daar een leuk gesprek gehad met Roland Frei, de Geschäftsführer van het bedrijf). Het Energiebüro heeft een noviteit ingepast in het nieuwe PV-dak, een inklapbaar onderhoudswagentje (energiebüro SolarDraisine®) wat op het speciale SolarRail® systeem kan rijden (wielen tussen de modules door bewegend) en waarmee op grote, "dicht" gelegde PV-daken toch op relatief eenvoudige wijze alle zonnepanelen zijn te bereiken. Er worden er 6 van door de exploitant van het systeem, Bernischen Kraftwerke AG, ingezet, naast een zogenaamde "poetsrobot", prozaïsch Putzroboter SolarPuMa™ genoemd... De gebruikte inverters zijn 7x SolarMax 125 en 4x SolarMax 100C van Sputnik Engineering, het dakopbouw systeem is van Alufix.

Voor een leuke foto van "een ander" voetbalstadion met een PV-dak (deels "Bürgerbeteiligungsanlage"), zie de Microsoft Virtual Earth foto elders op Polder PV van het 200 kWp systeem op het Dreisam stadion in Freiburg (bericht met korte toelichting: 17 juli 2007). Nog heel wat voetbalstadions te gaan (zie ook Siemens bijdrage, 140 kWp, link), dus nog even flink doorwerken beste PV projectplanners en -installateurs. Kunnen jullie dan bijvoorbeeld ook meteen deze even "meenemen" ... ?

Photo Stade de Suisse © Energiebüro, Zürich, Schweiz

http://www.energieburo.ch/WADO.htm (architect van het systeem, foto's en info. NB: gelinkte video op deze pagina is jammer genoeg niet beschikbaar!)
http://www.eurosolar.de/en/index.php?option=com_content&task=view&id=202&Itemid=26 (korte video van o.a. het Stade de Suisse, na een presentatie van het FIFA "Green Goal" 2006 Westfalenhallen 306,25 kWp PV-dak (Dortmund, BRD), beide projecten winnaars van de Eurosolar prijzen 2005)
http://www.kyocerasolar.com/news/news_detail.cfm?key=408 (persbericht Kyocera met dichtbij foto)
http://www.siemens.nl/sunit_en/getfile.asp?id=69 (info en foto's 140 kWp Siemens PV-systeem op dak voetbalstadion Nürnberg, ook voor de WK in 2006)
http://tinyurl.com/2o5bln (lange link naar Virtual Earth van Microsoft webpagina, klein gemaakt via de website Tinyurl.com, zie Polder PV link policy bericht. Zeer fraaie detail panorama luchtfoto's van het afgebouwde stadion met integraal PV-dak. Let ook op het separate systeem op het gebouw iets NNW. van het stadion...)


19 augustus 2007: Intel is seeing the light... Houdt u vast. De computer chip reus Intel "toont belangstelling" voor de ontwikkelingen in de zonne-energie. Ze denken zelfs aan "overnames" in de sector (evenals, trouwens, Samsung, zo gaat het gerucht). Dat kan leuk worden. Intel heeft een jaaromzet (2006) van een slordige 35,4 miljard dollar. Het heeft weliswaar wat heftige "akkefietjes" lopen met Dell en AMD, die het bedrijf van oneerlijke handelspraktijken beschuldigen, maar die wijst Intel van de hand. Grappig is dat alweer "onze" Neelie het bedrijf achter de broek aan het zitten is. Ach, daar komen ze vast wel uit, want ons kent ons in dat wereldje. Kan een paar jaar duren, die geplande rechtszaken...

Lijkt me leuk, als dat eenmaal aan wat vetbetaalde juristenteams is uitbesteed, en Intel ondertussen echt goed in de silicium productie gaat stappen voor zonnestroom via strategische overnames (risicospreiding voor als het fout gaat?), dat we dan een zeer interessante dik in de slappe was zittende speler gaan krijgen die hopelijk de machtige energieconcerns eens een heel vet groen poepie kan laten gaan ruiken. Als het er inderdaad van komt, kunnen we een mooie Strijd der Titanen verwachten in een van de heetste bedrijvigheden die we momenteel op deze aardkloot kennen: de energie business. Wie weet, zakt de prijs van zonnecellen dan nog wel rapper dan men nu al verwacht als gevolg van de mondiaal fors gestegen productie capaciteit in de hele PV-keten, en wel bij reeds tientallen snoeihard groeiende autonome bedrijven die onvoorstelbare ambities tonen.

http://money.cnn.com/news/newsfeeds/articles/newstex/AFX-0013-18964155.htm


16 augustus 2007: Nieuwe PV-systeem pagina. Nadat de "testopstelling" bij Polder PV, met twee nieuwe Shell modules als prima werkend was bevonden (zie vorige bericht), heb ik de hele binnenboel op orde gebracht, de bedrading enigzins netjes gemaakt, en alles een definitieve "bestemming" gegeven, met (voor mijn doen) redelijk afgewerkte verbindingen, dichtgemaakte lasdoosjes e.d. Zowel van de buitenboel (nieuwe "lasdoos" met polderiaanse insteek) als van de hardware in huis vindt u nog enkele foto's van de nieuwe situatie op de nieuwe PV-systeempagina, met uitgebreide uitleg.


15 augustus 2007: Polder PV naar 1.236 Wp. Na twee dagen flink aanpoten is het gelukt om in onze complexe situatie (panelen op dak 4e verdieping, woning begane grond, lange DC-bekabeling), 2 modules van 108 Wp (ACN5000E) in ons bestaande systeem bij te plaatsen en ook nog eens de monitoring goed en stabiel te laten verlopen. Beide modules zijn binnen in huis wederom separaat met een eigen OK4E-100 omvormer verbonden en de combinatie werkt perfect, de aansluiting op het huisnet vond plaats om 13h10 op 14 augustus. Het resultaat: 1,236 kilowattpiek aan nominaal zonnestroom vermogen, en om half elf 's ochtends in totaal alweer 824 Watt pure AC zonnestroom op de teller tussen de wolken door...

^^^
15 augustus 2007, 10h23. OK4 Data Manager Matrix na het zoeken van 12 omvormers en herindeling, waarbij elke module een aparte "kolom" krijgt zodat de onderlinge vermogens (onderaan in aparte venstertjes getoond) momentaan goed met elkaar zijn te vergelijken. Vier deelgroepen modules, vlnr. (1) 4 stuks ACN2000E á 93 Wp in voorste rij; (2) 2 stuks ACN5000E á 108 Wp in dezelfde rij; (3) 4 stuks ACN5000E á 108 Wp in achterste rij (tijdelijk beschaduwd in hartje winter), resp. de 2 nieuwe stuks ACN5000E á 108 Wp, die pal zuid zijn opgesteld ("azimuth 180º t.o.v. noord").

Omdat ik niet zo lang geleden er achter was gekomen dat al onze modules (feitelijk: ons appartementencomplex) niet pal zuid, maar ongeveer 10 graden oost van pal zuid (ZZO) georienteerd waren (te zien aan Google Earth foto's met kompasroos), heb ik als experiment deze twee nieuwe modules wel pal zuid opgesteld, dus in een licht van de rest van de modules afwijkende oriëntatie. Eens kijken of dat nog veel scheelt in opbrengst na verloop van tijd.

De nieuwe situatie:

^^^
Voorste rijen (rechts): achteraan 2x 108 Wp en 4x 93 Wp; voorste 2: de nieuwe, iets schuin (pal zuid) georiënteerde ACN5000E (108 Wp) modules. Achterste rijen (links): achteraan 4x 108 Wp van Polder PV systeem; vooraan 5 van de 6 108 Wp modules van het systeem voor onze gemeenschappelijke voorzieningen, volledig separaat bekabeld en op een apart huisnet ingevoed (andere aansluiting). Alles met hellingshoek van 30º t.o.v. de horizon op open frames (lagere windbelasting dan de gebruikelijke "optimale" 36º).

Nog een leuk nakomertje. Terwijl ik dit nieuwsbericht aan het opstellen was: tussen de wolken door, bij stormachtig weer en felle zon afgewisseld met helderwitte cumuluswolken, knalde voor het eerst bij Polder PV het gezamenlijke AC vermogen van de nu 12 opgestelde OK4E-100 omvormers over de kilowatt heen. Zeg maar, het vermogen van een halve moderne (zogenaamd "zuinige"...) stofzuiger, maar dan invoedend i.p.v. consumerend. Het vorige "vermogensrecord" bij Polder PV was 911 Watt AC van 10 modules (1,02 kWp), toen de omvormers nog onder de PV-modules bevestigd waren, op 20 augustus 2004.

^^^
Totale AC vermogen van alle 12 omvormers over de kilowatt op 1.064 Watt uitkomend, om 11h53 op 15 augustus 2007 tussen de witte wattenwolken in.

En, neen: Polder PV zal in Nederland nooit van zijn leven ook maar in de verste verte in de buurt komen van 3.000 kWh netinvoeding per jaar met zo'n bescheiden PV-installatie zolang er "Beleidsregels redelijke (...) terugleververgoedingen" in dit bureaucratenland bestaan. Zelfs niet met nog eens twee PV-modules erbij. Of tien...


15 augustus 2007: Nijmegen krijgt het warm. Want wethouder van der Meer heeft een bezoek gebracht aan zonnestroom hoofdstad Freiburg bij de oosterburen, en hij dacht toen onmiddelijk: DAT WILLEN WIJ OOK!!!! Maar daar was de polderboy natuurlijk al lang achter, dat wij dat ook moeten doen. Het in het artikel gebezigde "teruggeefregeling" vind ik trouwens wel een dijenkletser. Waarom weer een nieuw en eigenaardig woord verzinnen voor "Einspeisevergütung"?. Of, als u liever op de angelsaksische toer gaat, "feed-in tariff"? Zonnestroom is goud waard, en als dat kostbare spullie op het net wordt ingevoed hoort daar gewoon een decente vergoeding voor betaald te worden. Dus niks "teruggeven"! Bent u er trots op Nederlander te zijn, probeer het dan gewoon met het al jaren door ons gepromote en zeer duidelijke terugleververgoeding. Simple as that...

Lees ook de reacties onder dat artikel op de website van binnenlands bestuur punt NL. Polder PV heeft zich weer niet onbetuigd gelaten, want we moeten nogal wat mensen opvoeden. Ambtenaren incluis...

http://www.binnenlandsbestuur.nl/bb/jsp/detailbydocid.jsp?wkdocid=WKNL-BB-NEWS-m25s666790


12 augustus 2007: Grootse plannen in Venlo. Nog geen twee maanden geleden beschreef ik in een uitgebreid artikel de forse plannen van Scheuten Solar om zich in hun "thuisstad" met hun nieuwe zonnestroom-revolutie een belangrijke positie te gaan verwerven in de zich met hernieuwd elan opwerkende nationale PV industrie (innovatieve dunnelaag techniek). Volgens mij hadden ze "inside information" over de grootschalige plannen van de gemeente om een van de eerste zogenaamde "cradle to cradle" gemeenschappen te gaan opzetten. Althans, dat is wat ik destilleer uit het artikel "Nieuwe industriële revolutie: leven zonder afval" wat ik van de buurman in de brievenbus kreeg en wat is gepubliceerd in het Economie supplement van het NRC van 4/5 augustus 2007.

Een interessant stuk, met enorme, zeer ambitieuze plannen van de gemeente die nauw verknoopt zijn met de komst van de Floriade in 2012, en zelfs actief ondersteund door de lokale Kamer van Koophandel (meestal niet zo progressieve instantie op het vlak van duurzaamheid). Maar wellicht ligt dat aan het feit dat de gemeente geadviseerd wordt door de "cradle to cradle" tyconen William McDonough (industrieel ontwerper en architect) en de ex-Greenpeace activist en mede-Grünen (BRD) oprichter Duitse chemie hoogleraar Michael Braungart die zo'n beetje als de geestelijke vaders van de "afval-loze samenleving" beschouwd worden.

Een van de meest opvallende plannen is de bouw van een hoge ronde, supermoderne "Innovatoren" in Venlo, met een door Scheuten aan te leveren gigantische glasfaçade bestaande uit "grote" zonnepanelen waardoor het [gebouw] per saldo energie levert (en per saldo CO2 zou absorberen, zo te zien door groene vegetatie). Daarmee zou dus voor het eerst (?) expliciet in Nederland een "Energie Plus" gebouw neergezet gaan worden, iets wat in Duitsland trouwens al een paar jaar gebeurt (bijvoorbeeld door Rolf Disch in de huursector in Freiburg). Dat een gebouw "energieneutraal" zou (moeten) zijn, is natuurlijk al lang een totaal achterhaald concept. Waarom niet meer energie opwekken dan in dat gebouw gebruiken? DAT is progressief, vooruitstrevend denken!

Nu ben ik heel erg benieuwd wat ze dan met dat "surplus aan energie" (lees: zonnestroom) gaan doen. We kennen in Nederland immers compleet rampzalige, destructieve regelgeving, opgesteld door nota bene de Raad van Bestuur van de NMa, die dicteert dat zodra je boven de 3.000 kWh/jaar netinvoeding komt (daar komt dit gebouw natuurlijk vele malen overheen), je voor zowel de netinvoeding als voor de netafname op de betreffende aansluiting variabele transportkosten aan de netbeheerder kwijt zou zijn, wat de miezerige "marktconforme" (nog steeds zwaar door veel te goedkope steenkolen gedomineerde) en met een "dempingsfactor" nog verder omlaag gedrukte fooi bij de stroomleverancier (een paar eurocent/kWh, terwijl je daarvoor in Duitsland 49,21 eurocent zou krijgen, 20 jaar lang, nog exclusief de hier toe te passen "façade bonus") volledig teniet zou doen en die hele magnifieke zonnegevel dus tot een economische desinvestering van wereldformaat zou gaan maken.

Polder PV hoopt dan ook dat door het progressieve beleid van gemeentes als Venlo de druk op de Haagse stoomketel zo groot zal worden, dat we eindelijk van die ronduit belachelijke wet- en regelgeving verlost zullen gaan worden die een van de schoonst mogelijke elektriciteit opwekkende technieken al jarenlang zwaar frustreert en het regelmatig in het Haagse gebezigde "level playing field" tot de absolute Giller van de Eeuw maakt.

Polder PV ontvangt gaarne een uitnodiging voor de openings-ceremonie door de dan zittende Minister van Economische Zaken als dit fraaie gebouw opgeleverd zal gaan worden...

Bron (incl. afbeelding): NRC Handelsblad za 4/zo 5 augustus: Economie p. 15 - "Nieuwe industriële revolutie: leven zonder afval. Venlo is de eerste regio ter wereld die de principes van ultraduurzaamheid in praktijk wil brengen."


12 augustus 2007: Geef uw "oordeel" over Polder PV. In mijn StatCounter linklijst vond ik een referentie naar Polder PV op de "beoordelings-site" WebsiteJudge.com. U kunt daar uw "oordeel" over Polder PV geven. Daarbij natuurlijk wel realiseren dat Polder PV voornamelijk is opgezet ter informatievoorziening van het vaak op het vlak van de energieproblematiek matig geïnformeerde publiek, waarbij de "content" boven alles gaat. Polderjongen realiseert zich best dat het interface en de opmaak van Polder PV wel wat beter kan, maar er zijn hier maar twee handjes beschikbaar en een stel ogen, en de nationale en mondiale ontwikkelingen blijven snoeihard gaan. En dan gaat de inhoud altijd voor het uiterlijk. U kunt, als u daar behoefte aan heeft, zich op onderstaande link uitlaten over het "fenomeen" Polder PV. Ik heb verder geen commentaar daar ingevoegd om te voorkomen dat ik nog meer spam van "gerelateerde bedrijven" krijg via het daar op te geven e-mail adres. U kunt op Polder PV info genoeg vinden om u daarover zelf een beeld te vormen.

http://websitejudge.com/nl/natuur/milieu/www.polderpv.nl


11 augustus 2007: "Klinkklare nonsens". Het hoort er blijkbaar bij, bij het leven. Tja. Daar is nog wel mee te leven als het slecht geïnformeerde mensen betreft of lieden die gewoon niet beter weten (lees een gemiddelde reactie op een Telegraaf of AD nieuwsbericht, en u bent er weer helemaal klaar mee, met het gemiddelde IQ van de Nederlander). Anders wordt het als (vermeende) professionals dubieuze uitspraken doen over zaken waarvan je zou verwachten dat ze beter zouden moeten weten. Bloedlink wordt het echter als met dat soort uitspraken ook nog eens zeer bewust "politiek" bedreven lijkt te worden.

Zo ergerde ik me bont en blauw aan de uitspraak "80% van de zonnecellen in Nederland produceert niks", van, nota bene een medewerker van NUON Tecno. Die dus echt beter op de hoogte zou dienen te zijn van de werkelijke situatie en die bovendien met dat getal pretendeert dat 'ie zijn zaakjes kent, maar met deze uitspraak dus het grootste duurzame energie slippertje van 2007 gemaakt heeft, als het aan Polder PV ligt.

De uitspraak werd quasi nonchalant (...) gedaan in een artikel over micro-WKK in het mei-nummer van Energie+. Ik heb een gepeperde en grondig onderbouwde reactie geschreven, maar deze is helaas niet geplaatst in een latere issue.

Gelukkig is er nog het onafhankelijke, zeer kritische energieforum genaamd Polder PV die zelfs voor "niet geplaatste" (dan wel geweigerde) stukken die nog steeds zeer relevant zijn een warm plekje heeft, want onzin moet te vuur en te zwaard bestreden worden. Zeker als het om onze toekomst en een duurzame energievoorziening gaat!

U kunt mijn volledige reactie dan ook op deze pagina nalezen...


11 augustus 2007: Dunne laag technieken gaan het helemaal maken. Althans, volgens een van de ronkende rapporten over de "PV-markt van de toekomst". Heftige cijfers worden gepresenteerd door de (uiteraard zwaar belanghebbende) NanoMarkets analisten. De dunnelaag markt zou in 2015 volgens dit onderzoeksbureau maar liefst een omvang van $ 7.2 miljard bereikt moeten kunnen hebben vergeleken met de huidige 1 miljard dollar...

Citaat (NB: TFPV = thin film photovoltaics, dunnelaag zonnecel techniek):

"Because TFPV costs less than conventional PV, TFPV is most likely to take off first. Just a few years ago, TFPV was only five percent of the entire PV market, but it is expected to account for 35 percent of the PV market by 2015."

Polder PV weet het zo net nog niet met die hooggespannen verwachtingen. 2015 is oneindig ver weg voor een van de meest dynamische industriële markten van deze tijd. Er kan nog ongelofelijk veel gebeuren, óók bij de "klassieke", zich nog steeds razendsnel ontwikkelende op al of niet ver gezuiverd silicium gebaseerde technieken (het veel goedkopere metallurgische Si als uitgangsmateriaal is nl. ook al aan een opmars bezig, evenals de "ribbon growth on substrate" techniek).

Bovendien blijft Polder PV vooralsnog (tot het tegendeel bewezen is) nogal sceptisch over de lange termijn levensduur van de vele verschillende dunne laag technieken, waarvan diverse gebruik maken van kunststof substraten. Ik wil gaarne keiharde praktijkcijfers zien over de integriteit en het functioneren van dat soort panelen in de extreme condities van de gebouwde omgeving (waar de bulk van de groei van de sector juist gerealiseerd moet gaan worden). In Nederland betekent dat bijvoorbeeld: extreem wisselende zoninstraling, temperaturen tot ver over de 60 graden op bloedhete zomerse daken, tot vorst omstandigheden van mogelijk minus 20, forse stormen en hoge windbelasting, regelmatig bakken met regen, hoge stofbelasting, aan de kust hoge zoutbelasting, etcetera. Met die "dure" polykristallijne en monokristalijne panelen is reeds in de praktijk bewezen dat die zeer lang houdbaar zijn onder dat soort condities, met marginale "degradatie" van het fotovoltaïsche element, de zonnecellen. Maar dunne laag modules met slechts moleculen dunne laagjes fotovoltaïsch materiaal? En dan ook nog soms op kunststof dragers? Wie het weet mag het zeggen.

Een gebonden exemplaar van het rapport kost maar 2.995 dollari (samenvatting en inhoudsopgave op deze pagina). Peanuts. Kan die ook in "thin film" bezorgd worden, s.v.p.?

http://www.nanomarkets.net/news/pr_detail.cfm?PRID=215


10 augustus 2007: BMU - Verbetering marktprikkels voor zon-thermische systemen en pellet-ketels. Uiteraard wederom in pionierland Duitsland, waar we alleen maar stikjaloers op mogen zijn van Den Haag.

Op de homepage van een van de beste websites van welk milieuministerie dan ook (BMU, totaal onvergelijkbaar met de nogal suffe VROM-site) alweer zo'n smaakmakend persbericht met daaraan gelinkt uitgebreide info.

Omdat het aantal verkochte zonneboilers en op houtpellets gestookte, zeer efficiënte verwarmingsketels ("Biomassakesseln") flink aan het inzakken was (diverse complexe oorzaken, genoemd worden cijfers van 35 resp. 60 procent...), maar de potentiële milieuvoordelen en stimulans voor bijvoorbeeld de nationale werkgelegenheid rond die technologieën bij het BMU al lang bekend zijn, heeft het ministerie de marktprikkels voor beide technologieën flink verhoogd. De financiële ondersteuning voor de aankoop van die (niet via "elektra feed-in tarieven" te ondersteunen) opties wordt met de helft verhoogd, weliswaar wel uit hetzelfde budget voor marktstimulering van duurzame energietechnologie voor consumenten. Sigmar Gabriel benadrukt het belang van een verbeterde warmtevoorziening, ook al omdat de milieudruk en primair energieverbruik van warmte het allergrootste aandeel heeft in de consumentenmarkt (warmte >> motorbrandstoffen >> elektra, onthoudt die volgorde goed!!!).

De nieuwe richtlijn, die 2 augustus in werking trad, en waar direct van gebruik gemaakt kan worden, wordt financieel bewaakt door het unieke, totaal geen Nederlands equivalent hebbende BAFA, het "Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle", waar gehaaide specialisten zitten die er voor zorgen dat het geld daar komt waar het hoort te komen zoals de bedoeling was en de drempels voor eventuele fraudeurs of "free-riders" zo hoog mogelijk opgetrokken worden. In totaal is er 213 miljoen euro voor marktprikkels ("Marktanreizprogramm") voor dit soort technologieën te vergeven. Let wel: dit valt allemaal dus totaal buiten de via de EEG Umlage bij alle consumenten gehaalde financiële ondersteuning voor alle duurzame elektra opties!

Met name de ondersteuning van innovatieve duurzame thermische systemen, zoals koeling m.b.t. zonlicht (warmtewisselaar systemen), of grote zon-thermische systemen voor de ondersteuning van de warmtevoorziening in grote gebouwen/appartementencomplexen e.d. gaat omhoog, en wel naar € 105,-- per bruto vierkante meter collector oppervlak. Sinds maart 2007 wordt voor dat soort innovatieve installaties zelfs drie maal de "basis" ondersteuning gegeven, tot een maximaal bedrag van 210 Euro per vierkante meter zonnecollector oppervlakte.

Maar ook kleinere installaties kunnen ondersteund worden - tot 40 m² (bruto) collectoroppervlak wordt minimaal € 412,50 uitgekeerd (€ 60,-- voor elke eerste m²), zelfs uitbreidingen van bestaande installaties wordt nog met € 45,-- per m² ondersteund... Ter vergelijking: sommige energiebedrijven in Nederland geven - volgens Milieucentraal - een totaal bedrag van 200-250 euro, maar er is géén nationale ondersteuning voor die geweldige energie besparende apparaten, op zijn hoogst af en toe een gemeentelijke actie die op de dag van inschrijving al overtekend is en weer voor een jaar gesloten moet worden...

De extra ondersteuning in Duitsland vindt u op dit onderaan het originele persbericht gelinkte document. Voor de beroemde pellet-ketels (waarvan de verkoop helaas door o.a. overtrokken "fijnstof" discussies flink in elkaar is geklapt) wordt minimaal € 1.500 euro aankoopsubsidie voor de nieuwe klanten toegezegd in deze richtlijn. Ook voor grotere systemen die met schoon (vaak in de regio gekapt) hout werken en die voorzien zijn van gevoelige temperatuur, zuurstof sensoren e.d. om de verbranding optimaal tegen een zo gering mogelijke milieubelasting te laten verlopen, bestaat ondersteunings-financiering.

Zelfs een commerciële financiële instelling als de KfW bankgroep heeft een ondersteuningsprogramma voor hernieuwbare energie, waarbij aflossing tot wel 30% van de te ondersteunen investeringskosten mogelijk is. De Grüne Grenze begint inmiddels de vorm aan te nemen van een ondoordringbare Groene Muur...

http://www.bmu.de/pressemitteilungen/aktuelle_pressemitteilungen/pm/39738.php


 
^
TOP

9 augustus 2007: Gaat Cypriotische Kerk het Vaticaan links inhalen? Je zou het bijna zeggen na de berichten over "Rome's Heilige Enclave" van 4 juni en 2 augustus 2007, en bij het lezen van het korte hieronder gelinkte bericht, met wederom dank aan mijn nijvere nieuwsgaarder Toine Meyvis. Deze op Cyprus zetelende kerk gaat namelijk maar liefst 234 miljoen dollar investeren in de productie van zonnepanelen in een eigen fabriek. Nota bene: de verwachte winsten zullen worden aangewend "ten gunste van de geestelijkheid en de sociale werken van de Kerk". Wat? De kerk als ondernemer??? Ja hoor, no problemo. Wie niet met zijn tijd meegaat, delft immers het onderspit. Een soort van neodarwiniaans principe, "the survival of the - solar - fittest", dus.


24,1 kWp PV-Anlage op dak St. Peter und Paul
kerk in Freiburg.
© 2007 Peter J. Segaar/Polder PV

Kerken worden vaak onterecht als conservatief gezien, maar op het gebied van de energievoorziening dingen ze in sommige contreien met de meest progressieve krachten mee, zoals met name weer in het ook op dit vlak voorop lopende Duitsland. De door mij bezochte Katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul, in Freiburg-St. Georgen, bijvoorbeeld, is een van de vele kerken in Duitsland met zonnepanelen op het dak, in het onderhavige geval zelfs bestaand uit een gigantisch 24,1 kWp PV-systeem. Hiervoor kreeg de kerk van het Erzdiözese de Umweltpreis in 2000. Een deel van de opbrengst uit de feed-in vergoedingen gaat naar de partnergemeente San Arcángel in Lima (Peru). Ik heb u al gewaarschuwd, Duitsland ligt immers op een andere planeet...

Maar weer eens een gedachtenexperimentje dan. Volgens het World Population Datasheet 2006 (PRB) heeft Cyprus een bevolkingsdichtheid van 290 inwoners/mijl². Nederland heeft een dichtheid van 1.037 inwoners/mijl². Dat is een factor 3,58 maal zo veel. 3,58 maal 234 miljoen = 838 miljoen dollar, en dat is bij de huidige wisselkoers ruim 1 miljard euro. Weet u wat? Laat maar zitten, die aalmoezen uit de dichtgenaaide zakken van het Ministerie van Financiën. Ik weet wel waar dat geld vandaan kan komen. De Rooms-Katholieke kerk heeft immers een hoeveelheid kostbare infrastructuur die eeuwenlang uit bloed, zweet en tranen door grotendeels het plebs is opgehoest. Mijn suggestie is om slechts een fractie van die inmiddels grotendeels leegstaande kerken aan enkele "maatschappelijk verantwoorde" projectontwikkelaars te verkopen, en de RK Nederland kan binnenkort zijn eigen zonnecelfabriek gaan beginnen, en de daar uit gemaakte zonnepanelen als aalmoezen beginnen uit te delen aan de allerarmsten onder de Nederlandse bevolking. Het geld op een slimme manier teruggeven aan het volk, dus. Een mooie fabriek in, laten we zeggen, het ooit trotse Eindhoven zou niet misplaatst zijn, vindt u ook niet? Deal of geen deal?

http://www.rorate.com/rorate/scripts/nws_art.php?id=38260


9 augustus 2007: "Roze nanoboompjes" voor omzetten zonlicht. Van verschillende kanten kreeg ik een artikel uit "Elektuur" naar mijn hoofd geslingerd, waarin ronkend uitgepakt werd over "roze" organische zonnecellen die ruthenium als pigment gebruiken om zonlicht in te vangen, waarna metalen als zink- of titanium(di)oxide de elektronen de goede kant op moeten krijgen om iets van een elektrisch circuit te kunnen maken. Omdat er nogal wat elektronen "verloren" blijken te gaan, denkt men nu met behulp van de wereldwijd gehypte "nanostructuren" microscopisch kleine boompjes te moeten gaan bouwen om de elektrische stroompjes op zo efficiënt mogelijke wijze te laten verlopen in die organische cellen. Die in het Elektuur artikel trouwens "dye-sensitized solar cells (DSSC's) worden genoemd. Het rendement, zo zegt het artikel ligt nog maar op de helft van dat van hun silicum zusjes, maar de productietechniek zou veel goedkoper zijn, waardoor er al gauw dollartekens in menig entrepeneurs-oog gaan flikkeren.

Ik hoor wel vaker ronkende verhalen over totaal nieuwe ontwikkelingsconcepten, hoewel "organisch" ook al een paar jaartjes meedraait in de fenomenale hoeveelheid nieuwe benaderingen m.b.t. zonnestroom. Tot in Australië aan toe (waar ook veel werk aan dit soort zogenaamde "Grätzel" cellen wordt gedaan, naar de uitvinder van dit type zonnecel, Prof. Michael Grätzel). Helaas nog geen plannen voor een 100 megawattpiek fabriek mogen vernemen, dus dat laat nog eventjes op zich wachten. Dan kan meneer Yiying Wu van de Ohio State University nog eventjes verder gaan stoeien met zijn nanoboompjes om ons de zoveelste zonnestroom revolutie te gaan bezorgen. Straks wellicht de "gay-parade" met vaartuigen aangedreven door organische zonnecellen? Wel even doorwerken, want de gigawattpiek poly- en mono-silicium zonnecelfabrieken zijn het stadium van de ontwerptafel reeds aan het verlaten...


© Fraunhofer ISE organic cell, from:
Die SolarRegion 8(4)/2005: p. 23.

Die foto op de Elektuur site heb ik een tijdje geleden al gezien, in het tijdschrift "Die SolarRegion" 8(4)/2005, in het artikel "Was haben Hibikusblüten mit Photovoltaikzellen zu tun?" Daar stond hetzelfde plaatje trouwens wel goed georiënteerd (90 graden gedraaid), en bij het onderschrift stond toch zeer duidelijk: "Vom Fraunhofer ISE hergestellte Farbstoffsolarzelle"... Men spreekt in dat artikel liever van "elektrochemische Flüssigkeitszelle mit Titaniumdioxid (TiO2) als Halbleiter" (ik houd wel van een woordje Duits op zijn tijd...). Het TiO2 in de ISE cellen wordt als ongeveer 10 nanometer ronde bolletjes gebruikt, waarop de kleurstof als een zeer dunne laag wordt aangebracht.

Als goed bedoelde grap maken de medewerkers van het ISE regelmatig voor de verbaasde ogen van de nodige scholieren in Freiburg een zonnecel door 2 kleine glasschijfjes te nemen, deze in te smeren met een dunne laag TiO2 "pasta", een druppeltje Hibiscusbloementhee erop, glaasje voorzichtig tegen elkaar drukken, en klaar is uw organische elektraproductie-wondertje... Laboratorium exemplaren van de geavanceerdere zusjes kwamen volgens het SolarRegion artikel al op 11% rendement uit, al moet er nog zeer veel onderzoek naar de degradatie van de pigmenten (dramatische vermindering in de loop van de tijd), de verzegeling van de gebruikte elektrolyten, en vooral de levensduur van die verzegeling, gestoken worden.

http://www.elektuur.nl/nieuws/groene-zonnecellen-zijn-roze.217175.lynkx

zie ook:
hervulbare organische zonnecel
10-11% rendement DSSC's ("non-certified") bij ECN
meer over de DSSC's, waaronder toepassing zink-stannaat
recente analyse toekomst organische cellen op "Printed Electronics World" website


9 augustus 2007: "Dutch members of Leonardo Energy". Leuk! Via de track-back functie van mijn geweldig uitgebreide StatCounter kwam ik op de website van Leonardo Energy ("... the premier web site delivering a range of virtual libraries relating to electrical energy.") die zelfs een pagina met Nederlandse elektriciteits deskundigen heeft. Al 21 leden, waaronder diverse medewerkers van de KEMA, eentje van onze netbeheerder Continuon, en inmiddels ook van ene "polderboy"... Maarre: volgens mij mis ik er nog een paar... Zeg Floris, zou je niet als de wiedeweerga....??? Juist ja. Evenals al die andere Nederlanders die tegen beter weten in het elektrische zonnevuur hoog houden in het fossiele poldermoeras...

http://www.leonardo-energy.org/drupal/profile/profile_country/Netherlands


8 augustus 2007: ... maar een subsidie voor aanschaf van zonnepanelen? Dat vindt Polder PV, net als al die andere mensen die weten wat het beste werkt, niet zo'n goed idee. Al komt het uit de progressieve gemeente Nijmegen die tegen de keer in een "Zonnekrachtteam" in het leven heeft geroepen om eindelijk weer eens een positieve ontwikkeling voor zonnestroom in het leven te roepen. Ook een "verplicht aandeel" voor leveranciers om zonnestroom in hun duurzame aanbod op te nemen is, hoe hard politici ook schreeuwen dat dat "nodig" zou zijn, volgens Polder PV wederom een zoveelste typisch Hollandse "oplossing" die niet het zonnestroom Nirwana zal brengen die gesuggereerd wordt. Omdat het beste model al bestaat, beste mensen. En dat is en blijft, hoe hard EZ ook moord en brand schreeuwt: het Duitse EEG. Voor geen cent minder wil Polder PV "het" doen. Beter tot op het serienummer gekopieerd (leg uw oor maar te luisteren bij de "Koude Oorlog Sovjets"), dan een ranzig, slecht werkend ontwerp van eigen rammelend toko...

Overigens: in het Nijmeegse Zonnekracht Team komen we een hele leuke oude bekende tegen: Frits Ogg, jarenlang een van de drijvende krachten achter de Organisatie voor Duurzame Energie. Kom, beste Frits. Zet hem op. Een paar kilometer over de grens kun je gratis info halen over alle ins and outs van het Duitse EEG, en anders kom je maar een keertje een op zonnestroom gebakken appelpunt halen bij de polderboy in Leiden. Dan zal ik je even "bijpraten"...

http://www.algemene-energieraad.nl/newsitem.asp?pageid=863
http://www2.nijmegen.nl/wonen/milieuenafval/klimaat/symposium_zonnekracht


8 augustus 2007: Heeft de Energieraad het (zon)licht gezien? Je zou het bijna zeggen, als je hun "zonne-energie" pagina er op naslaat. Al 8 (acht!) bepaald niet denigrerende artikelen sinds maart 2007! Dat zijn er al anderhalf per maand. Gaat de goede kant op. Optimistisch blijven, beste mensen. Zelfs bij de Energieraad, die het helemaal niet zo'n probleem vindt om de mondiale kolenvoorraden er de komende decennia gerust doorheen te jassen...

http://www.algemene-energieraad.nl/dossier.asp?pageid=826


7 augustus 2007: Solar Tax Credit en RPS "bills" een stapje verder... In het Amerikaanse "House of Representatives" (vergelijkbaar qua functie met de Tweede Kamer), zijn met ruime meerderheid twee belangrijke "bills" aangenomen vlak voor het zomer reces. De "Solar Tax Credit" nota (HR2776) is vooral bedoeld voor belastingvoordelen voor mensen die decentraal duurzame energie opwekken, met name zonnestroom. De zogenaamde "Renewable Portfolio Standard" (RPS, bill HR969) dient er toe om energieleveranciers ("utilities") te dwingen om in 2010 minstens 15% hernieuwbare energie aan hun klanten te laten leveren. Hierbij is nog een "split" aangebracht van minimaal 11% voor werkelijk toegepaste duurzame energie, en een maximum van 4% voor energie-besparingsmaatregelen (met name bij grote klanten) waardoor de klanten daadwerkelijk, fysiek, minder energie gaan gebruiken.

Het is uiteraard wel zo dat de meerderheid door Democraten werd gevormd, en dat "slechts" 26 republikeinse vertegenwoordigers voor de complete "bill" stemden. Leuk is de opmerking van die Texaanse Republikein die stelde: "I can't understand the pure venom felt against the oil and gas industry." Grappig dat nota bene een Texaan dat moet zeggen, en wel over een business die decennialang ongelimiteerd "pure venom" de wereld mochten inspuiten en daar niet eens de consequenties van in rekening gebracht gaat krijgen, zelfs niet in het kapotgejuridiseerde Amerika... In die (voormalige) oliestaat is trouwens een van de grootste concentraties (grote) windparken op deze aardbol aan het ontstaan, dus het kan verkeren...

Gelukkig zijn er nog mensen zoals de "Speaker of the House", Nancy Pelosi, die goed in de gaten had dat het hier om zeer belangrijke zaken gaat, waarvoor ze volgaarne het zomer reces nog even wilde opschuiven. Het is volgens haar zowel een nationale veiligheids- als een milieu-issue, een zaak van betekenis voor de nationale gezondheid, voor de nationale economie, en, zeer belangrijk en in Amerika zeker niet uit te vlakken: een morele issue. Hoorde ik daar een Nederlandse EZ ambtenaar een plotselinge aanval van hooikoorts krijgen?

Overigens is hiermee nog lang niet de kous af. De verzamelde senatoren moeten zich nog in de Senaat ("Eerste Kamer") over deze zaken uitspreken, er zal zeker nog geprobeerd worden al te boude stellingnames van hun scherpe kantjes te ontdoen, de hier aangenomen amendementen moeten nog in de definitieve federale energie wetgeving opgenomen worden, en er is nog zoiets volslagen onbelangrijks als het dreigende veto van dat volstrekt onbetekenende, zwaar in oliebelangen gedrenkte mannetje Dabbeljoe Boesj, die dat veto inmiddels al tussen en neus en lippen door uitgesproken schijnt te hebben...

In november moeten we te weten komen of de U.S.A. weer trots op zichzelf kan gaan worden, of dat het verder zal wegglijden in de richting van haar zelfverkozen, in olie- en atoomenergie gedrenkte Armageddon...

http://www.renewableenergyaccess.com/rea/news/story?id=4955


6 augustus 2007: Dopt failliet. Volgens een artikel uit de Leeuwarder Courant, wat ik van de Werkgroep Zonne-Energie Fryslân toegestuurd kreeg, is deze zonnepaneel producent uit het zuid-Friese Joure helaas failliet verklaard.

© Leeuwarder Courant
KLIK
op plaatje voor uitvergroting

Dopt hield zich naast de PV module productie ook bezig met ontwikkeling van dunne film CIS techniek, waterstofconversiesystemen, en thermische energieopwekking, dus het is erg jammer dat dit bedrijf haar beloftes tijdens de "PV-boom" niet waar kon maken.

Een opmerking n.a.v. de tekst uit het artikel: dat producenten in China, India en Rusland (...) een "bloeiende PV-industrie" kregen a.g.v. de combinatie hoge marktvraag en (nog) te weinig Si-productie moet wel een vraagteken bij gezet worden, afgezien dan van komeet China. India en Rusland komen op de recent door Photon (maart 2007) gepubliceerde producenten lijst namelijk slechts tot een schamele paar megawattpieken cellen en module productie, met als enige uitschieter BP Solar die in India in 2006 31,3 MWp aan modules produceerde. Vele andere landen, waaronder "dure" landen als Duitsland, gingen daar met vele tientallen MWp module productie per bedrijf ver overheen (alleen Solon heeft bijvoorbeeld in 2006 al 84 MWp in eigen land geproduceerd). Waarschijnlijker is het feit dat Dopt niet op tijd langlopende contracten heeft kunnen afsluiten voor gegarandeerde levering van zonnecellen, en dat dat de werkelijke reden is geweest van het achterwege blijven van de module productie (waarvan cijfers trouwens niet gegeven worden in het artikel).

Heel jammer weer, dat de zoveelste loot uit de inmiddels behoorlijk bladerloze Nederlandse PV-boom is gesneden. En nu maar hopen dat het nieuwe initiatief APA het in het ruim 25 km. noordelijker gelegen Leeuwarden onder een gelukkig gesternte geboren zal blijken te zijn. Aan de straatnaam waar die fabriek gevestigd wordt, zal het in ieder geval niet liggen...

Bron: Leeuwarder Courant, met dank aan Jitske Leegstra. Elektronisch:

http://www.leeuwardercourant.nl/article2240651.ece


3 augustus 2007: BP panelen Apeldoorn: junction boxen isoleren? De huurders die van wooncoöperatie Woonmensen in Apeldoorn een dak vol BP zonnepanelen hadden "gekregen" en waarmee vorig jaar problemen met de junction box werden vastgesteld, worden pas na een test in het najaar waarschijnlijk met een "isolatietruuk" van (in???) de junction box geholpen. Ik geef hier het volledige bericht weer uit De Stentor:

Reparatie collectoren pas medio 2008 klaar
door Henk van 't Veen

APELDOORN - "De afgekoppelde zonnecollectoren in dik 360 huurwoningen in Zevenhuizen zijn niet eerder dan midden volgend jaar weer in bedrijf.

Dat zegt Hans van Enck van de Woonmensen na overleg met leverancier BP Solar.

Na een aantal testen is gebleken dat de aansluiting van het paneel in een schakelkastje tot oververhitting kan leiden. Als remedie komt er een brandwerende, isolatielaag over de aansluiting zodat eventuele oververhitting geen verdere gevolgen kan hebben. In het najaar test BP Solar de aanpak bij zes woningen uit. Pas daarna wordt het sein op groen gezet om de aansluiting van de bijna 360 andere woningen aan te pakken.

Overigens heeft de slechte aansluiting in Apeldoorn niet tot schroei- of brandschade geleid. Dat gebeurde vorig jaar wel in Duitsland waarna BP Solar alle zonnedaken van dit type voor nader onderzoek afsloot. De collectoren in de buurten Sluisoord en de Mheen zijn de enige van dit type in Apeldoorn.

Huurders die aanvankelijk een meerprijs moesten betalen voor de zonnedaken, betalen inmiddels hun oude, lagere huur. De zonnedaken hadden moeten leiden tot een lagere energierekening. Woonmensen is met BP Solar en installateur Lafarge in gesprek om voor de huurders compensatie voor het niet-behaalde zonne-energierendement binnen te halen."


Enkele straten met de huurhuizen met dak-geïntegreerde BP-zonnestroomsystemen in het Apeldoornse stadsdeel Zevenhuizen. Foto: P.J. Segaar/Polder PV (scan van dia).

Lees overigens voor "zonnecollectoren" s.v.p. het veel duidelijker "zonnestroompanelen". Ik ben benieuwd wat voor effect die isolatietruuk zal hebben. Gaat er soms kunsthars in de junction box gegoten worden? Lijkt me een lastig "verhaal". Er zal toch iemand het dak op moeten. Elke module loskoppelen, omdraaien, junction box volspuiten (???), module weer monteren? Dat wordt voor 366 woningen een heidense klus... Blijven de contacten in de junction box nog wel bereikbaar op deze wijze? Wat als er andere problemen met de modules komen? Vragen, vragen, vragen... We hopen dat BP Solar voor een goede oplossing gekozen zal blijken te hebben. Dan kan er medio 2008 weer flink wat zonnestroom gebakken gaan worden zoals de bedoeling was in Apeldoorn's Zevenhuizen....

http://www.destentor.nl/apeldoorn/article1613726.ece


3 augustus 2007: Volledige nieuwe grafieksectie op Polder PV. Alweer een paar jaar geleden had ik eens een opzetje gemaakt voor genormeerde energie opbrengsten in de vorm van Wh/Wp resultaten per kwartaal en per seizoen en mijn eerste bevindingen daarmee naar de Zonnestroom Producenten Vereniging gestuurd. Een van die "bevindingen" was, dat het eerste kalender halfjaar (bij ons) beduidend hogere (genormeerde) opbrengsten gaf te zien dan het tweede kalender halfjaar. Wat natuurlijk terug te voeren is op het feit dat de "echte" astronomische seizoenen niet synchroon lopen met de kwartalen of de - vanwege internationale afspraken - "vaste" meteorologische seizoenen. Bovendien "verschuiven" de astronomische seizoenen met een marge van ongeveer een dag in de loop van de tijd en moest er regelmatig geïnterpoleerd worden om de seizoensstart resp. het seizoenseinde te kunnen bepalen en daaruit de energieopbrengst in het betreffende seizoen. Om alle resultaten vervolgens ook nog eens op een decente wijze te kunnen vergelijken, heb ik de (variabele) kwartaal- en seizoenslengte fictief naar 91 dagen toegerekend, en de daaruit volgende "halfjaar periodes" fictief naar 182 dagen.

Omdat voor het bepalen van de genormeerde opbrengsten er nogal kritisch naar het uitfilteren van de periodes met tijdelijke inverter defecten (OK4 problematiek) gekeken moet worden om een zo zuiver mogelijke vergelijking van langere periodes te krijgen, heeft het even geduurd voordat ik daar mijn volle aandacht aan kon besteden. Inmiddels heb ik de hele boel goed kunnen doorrekenen, van de resulaten duidelijke grafieken kunnen maken, en op vrij eenvoudige wijze ook de halfjaarlijkse opbrengsten op een uniforme wijze naast elkaar kunnen zetten, met als toetje een seizoensbalans. Via de drie overzichten kunt u gedetailleerdere grafieken voorgeschoteld krijgen door in de overzichten op het betreffende plaatje te klikken.

Onder de grafieksectie "seizoenen" vindt u de volgende bijdragen:

genormeerde kwartaal- en seizoensopbrengsten
genormeerde halfjaarsopbrengsten
genormeerde opbrengsten dubbelseizoenen ("seizoensbalans")


3 augustus 2007: En nu we toch bezig zijn... ... gaat ons aller SHARP, u weet wel, dat Japanse bedrijfje wat "sinds mensenheugenis" (als u last heeft van een kort geheugen) de leading PV-producent is (inmiddels 710 MWp), maar vorig jaar opeens een grote stilte over zich heen liet vallen en zwaar tegenvallende "uitbreidingsplannen" liet zien, waardoor het Duitse Q-Cells en de met reuzensprongen opstomende Chinese super PV-boer SunTech in de nek gingen ademen ... is "back" into business. Met een gigantische fabriek voor LCD schermen gaat deze van huis uit "klassieke" multi/monokristallijne producent uit het land van de Rijzende Zon namelijk (niet geheel verrassend, wel qua schaal) tevens een 1 GigaWattpiek dunnelaag productieplant uit de Japanse bodem rammen. Ergo: dat wordt weer hard doorwerken voor Q-Cells en SunTech, om niet de aansluiting te verliezen. Sharp heeft trouwens daarbij ook nog eens het imago op sociaal vlak opgekrikt, want ze hebben 10 anderhalve kilowattpiek PV-systemen geschonken aan de zwaar getroffen community in de "Holy Cross" wijk van het door orkaan Katrina zwaar getroffen New Orleans in Louisiana, U.S.A.

Volgende patient s.v.p.

Hoor ik daar iemand in de verte iets fluisteren over een mondiale "overcapaciteit" aan zonnestroom???? Neen toch, zal wel een bevlieging van me zijn geweest...

http://www.renewableenergyaccess.com/rea/news/story?id=49504 (thin-film plant)
http://www.renewableenergyaccess.com/rea/partner/story?id=47592 (social responsibility project)


2 augustus 2007: Zucht. H...E...L...E...D...I...E...P...E... ZUCHT. Let vooral op die tale-telling woordjes "geen" en "niet"...

http://tinyurl.com/yrvdr3 (lange link naar Postbus 51 webpagina, klein gemaakt via de website Tinyurl.com, zie Polder PV link policy bericht)


2 augustus 2007: Stuivertje wisselen? Op naar een 1.500 MWp zonnepanelenfabriek... Tjeemig-de-peemig. Ze zijn echt knettergek geworden met z'n allen. Zit je net een bericht over alweer de grootste CSP centrale te typen, komt het volgende meganieuws er alweer overheen. Ditmaal van de geavanceerde zonne-oven fabrikant GT Solar uit het Amerikaanse Merrimack (New Hampshire). Wiens nieuwe Directional Solidification System DSS450-ovens voor de productie van multikristallijne silicium gietvormen blijkbaar zo'n vooruitgesnelde reputatie hebben, dat de - voor mij tot de dag van vandaag totaal onbekende, "recent opgerichte" - Chinese firma Glory Silicon Energy Co., Ltd., uit JiangSu meteen maar een slordige 171 miljoen dollar gaat neerleggen om de komende twee jaar al die ovens van GT Solar te gaan opslokken. Die trouwens gietvormen van 400 tot 450 kg kunnen maken, een dikke 30% meer dan de al illustere voorganger. Uit de daaruit geproduceerde wafers worden vervolgens direct "klassieke" polykristallijne (hoezo, "verouderd"?) cellen gebakken, hoppakee, modules d'r van maken (goedkope arbeiders met elk een paar handen genoeg) en dus op naar een 1,5 GigaWattpiek zonnepanelen fabriek...

Hallo? Bent u daar nog? Smit Ovens mag wel gaan opschieten met de capaciteit, anders gaan ze naast het potje piesen...

http://tinyurl.com/24ak4u (lange link naar Nederlandstalige Businesswire.com webpagina, klein gemaakt via de website Tinyurl.com, zie Polder PV link policy bericht) [zie ook originele Engelstalige bericht op GT Solar site]
http://www.gtsolar.com/


2 augustus 2007: Nog een leuk recordje. Ditmaal weer eens bij de CSP mensen, want het vorige record wordt alweer gebroken als alles gaat zoals het zou moeten gaan (zekerheden kennen we niet meer in deze dynamische tijden). 533 MegaWatt (...) aan zon-thermisch opgewekte "zonnestroom" maar liefst. En wel in de Mojave woestijn waar zoveel zon is, en waar diverse kleinere CSP centrales van dezelfde producent hun geboorte kenden. De Californische energiereus Pacific Gas and Electric Company heeft een overeenkomst ondertekend met een volle dochter van het in Beit Shemesh, Israël zetelende Solel Solar Systems, om de volledige opwek (er wordt gerept van "het equivalent van de stroombehoefte van 400.000 huishoudens") van die nieuwe reuzencentrale af te nemen. En daarmee een grote stap voorwaarts te zetten naar al 18 van de door de Staat opgelegde verplichte (goed gelezen, heer Balkenende?) 20 procent in 2010 onder het Californische Renewable Portfolio Standard (RPS) programma. Hierin heeft het energiebedrijf ook al wind, zonnestroom en geothermie projecten zitten, waarvoor trouwens nog wel wat "red tape" (energiebureaucratie) gepasseerd moet worden om die gerealiseerd te krijgen.

Solel heeft al 9 CSP centrales draaien in de bloedhete Mojave woestijn (20 jaar lang ervaring), en heeft nu al 354 MW aan CSP vermogen online. De nieuwe reuzencentrale, goed voor 1,2 miljoen parabolische spiegels en 317 "miles" (510 kilometer...) vacuumbuizen op een oppervlakte van een slordige 6.000 acre/plm. 9 vierkante mijl (24,2811 km²), moet volledig operationeel zijn in 2011.

Man, man, man...

(gefeliciteerd, beste Evert dMvV, weer een leuke vakantiebestemming...)

http://www.pge.com/news/news_releases/q3_2007/070725a.html (press release PG&E)
http://www.solel.com


2 augustus 2007: PV wereldrecord 2,1% getopt - voor minder zware soldatenrugzakken... Merkwaardigerwijs een week later dan het nieuws blijkbaar "bekend" was geworden, doet de verder uitmuntende Amerikaanse Renewable Energy Access website kond van een door de uitvinders gesuggereerde "breakthrough design paradigm" in zonnecel technologie en architectuur. Wat wil het geval? Op 13 november 2005 heb ik al een bespreking gewijd (zie ook kort nakomertje van 24 november 2005 met link) aan het zwaar door militaire belangen gepushte initiatief om, in 50 maanden tijd, door een zooi universitaire vakgroepen, technologische onderzoeksinstellingen en commerciële partners bij elkaar te vegen onder de bezielende leiding van de University of Delaware, en met een slordige 53 miljoen dollar als smaakmakend hulpmiddel (voor een aanzienlijk deel uit DARPA defensie budgetten) er voor te "zorgen" dat de 50% rendement in zonnecel technologie bereikt gaat worden. Dit massieve research programma valt onder het DARPA Very High Efficiency Solar Cell (VHESC) project.

We zijn nu 20 maanden verder, en de trekker van het project, zonneprof Allen Barnett van de UD, kondigt aan dat met een combinatie aanpak inmiddels (in het lab) een zonnecel technologie efficiency is bereikt van een bepaald niet lullige 42,8 procent. Dat is mooi 2,1% boven het in december vorig jaar gevestigde record door Boeing's Spectrolab (40,7%). In een "open" onderzoeksomgeving (genaamd virtual lab) konden mensen van de 5 betrokken universiteiten, de 4 technologische onderzoeksinstituten, en de 5 commerciële partners (waaronder het bekende BP Solar...) via een "team approach" uitgebreid met elkaar brainstormen, ideeën snel uitwisselen, en tot ongebruikelijke concepten komen. Dit heeft geresulteerd in een volledig nieuwe benadering van zonnecel architectuur cq. systeembenadering.

VHESC:

 • concentratie van zonlicht, maar "slechts" 20 maal, i.p.v. de extreme factor van 500 bij Spectrolab (waarbij actieve en kostbare koeling nodig is)
 • een niet de zon volgende technologie (zoals bij de benadering van Spectrolab), waardoor complicaties van onderhoud en ingewikkelde trackerconstructies overbodig zijn; zonlicht wordt maximaal stationair ingevangen via een zogenaamd wide angle optical system
 • fresnel lens technologie die vele malen dunner is: minder dan 1 cm. (Spectrolab technologie maakt gebruik van enorme, 30 cm. dikke lenzen "the size of a table")
 • draagbare en kleine, makkelijk te transporteren module architectuur
 • laterale optische concentratie met een opsplitsing van het zonlicht in drie spectraalblokken, elk met een verschillende concentratiefactor
 • concentratie van het licht op drie verschillende typen (!) zonnecellen, ontwikkeld door resp. Emcore, National Renewable Energy Laboratory (NREL), en University of Delaware, om het volledige zonnespectrum te kunnen benutten binnen 1 module

En met deze compleet nieuwe benadering zou dus het huidige wereldrecord van, als we het goed beschouwen, de systeemefficiency, gebroken zijn (feitelijk is de titel van het REA artikel, From 40.7 to 42.8 Solar Cell Efficiency, misleidend). Want er wordt niet bij gezegd wat de afzonderlijke zonnecellen zelf voor omzettingsrendement hebben. Dat was, eerlijk wezen, natuurlijk ook niet het geval bij de Spectrolab technologie (die ook nog steeds in ontwikkeling is, er zitten een heleboel exotische elementen in het Periodieke Systeem...), want daar werd ook een systeem efficiency van boven de 40 procent bereikt door de (actieve) concentratie van het zonlicht, en door allerlei exotische zonlicht omzettende laagjes in de (kleine) multi-junction zonnecellen op te nemen. Maar het huidige project heeft wel duidelijk een hele andere benadering, door het splitsen van het ingevangen zonlicht, het gelijktijdig gebruik maken van verschillende zonnecel types, en het maximaal op de gebruikte celtechnologie "te modelleren" (spectrum, concentratiefactor) type zonlicht.

Barnett is er van overtuigd dat hij op de goede weg is en denkt zelfs dat 50% (systeem)efficiency niet alleen haalbaar is, maar dat het "just the beginning" is, en hij ronkt alvast dat deze technologie "has the potential to change the way electricity is generated throughout the world". Nu ben ik een groot voorstander van rappe ontwikkeling in technologie, maar ik blijf liever met mijn beide voeten op de grond staan (gezien vele decepties met dit soort uitspraken in het verleden), want ik ben het eens met de reactie van een van de REA contribuanten onder het bericht: "Seeing is believing". Ergo: dat we die modules (a) maar zo snel mogelijk in werking mogen zien, somewhere; (b) dat we meteen de prijs ervan ook even mogen horen; (c) dat we realistische prognoses krijgen voorgeschoteld wanneer de technologie op grote schaal realiseerbaar en binnen reële marktcondities geproduceerd kan gaan worden; etc. Vooral het feit dat er van maar liefst drie verschillende typen zonnecellen gebruik wordt gemaakt, spreekt denk ik boekdelen, want die zijn ongetwijfeld schreeuwend duur omdat elk type op een specifiek onderdeel van het zonnespectrum is geoptimaliseerd, en dit soort specifieke celtypes dus in de commerciële, exploderende, en nog steeds zwaar op "klassieke", doch zeer goed werkende en betrouwbare Si-technologie berustende markt (nog lang) geen bestaansbasis hebben. Maar dat is voor militaire toepassingen natuurlijk "nicht im Frage", daar rolt het geld als nergens anders...

Daarbij wel een kanttekening, want zonnecel technologie is deels natuurlijk wel degelijk een uit de koude oorlog (spionage satellieten) voortgekomen technische ontwikkeling, dus er zal zeker spin-off van deze nieuwe, zwaar door militaire belangen gepushte technologie uiteindelijk (over hoe lang?) op de markt gaan komen, net zoals de poly- en monokristallijne technologie de wereld is gaan veroveren. Maar daarbij moeten we dus beslist niet vergeten waarom dit project destijds uit de heilige Amerikaanse klei is getrokken. Heel "simpel": om te voorkomen dat al die arme Amerikaanse soldaten in het veld, met hun zware elektronische communicatie apparatuur, zich straks nog te pletter sjouwen aan de vele reservebatterijen (20% van het totale gewicht in de rugzak...) en ze zo snel mogelijk weer hun straks veel kleinere "battery pack" met dit nieuwste power speelgoed kunnen opladen. Volgens de DARPA insteek dus vooral een "safety" criterium (ze houden niet zo van veel bodybags in Gods Given Country...).

Ik vrees echter met grote vreze, dat zelfs een met een dergelijke fraaie draagbare hyperefficiënte VHESC PV-module voorziene "mobiele" Amerikaanse soldaat niet bestand zal blijken tegen de zoveelste bermbom in de zwaar op oliebelangen drijvende burgeroorlog in het verscheurde Irak...

Bovengenoemde technologische ontwikkelingen zijn trouwens beslist niet "alleenzaligmakend", want vele innovaties in de zonnecel technologie worden tegenwoordig gerealiseerd in de civiele sector, die immers als kool groeit en de druk op de uiteindelijk "marktprijs" van de verkochte producten (PV-modules en -systemen) veel meer dan bij militaire toepassingen fenomenaal is. Een aanzienlijk deel van de innovaties, van pure celtechnologie tot en met het systeemontwerp van complete, volledig geïntegreerde GigaWattpiek zonnecel fabrieken, komt uit de civiele Duitse industrie, door de extreem goede marktcondities voor zonnestroom in dat land. Het land is er stinkend rijk van aan het worden...

Tenslotte nog een paar leuke en vaak relativerende one-liners in de vele reacties op dit artikel, waar de discussie bovendien flink ontspoort met de "rol" van het vaderland als hete aardappel (overigens een zéér lezenswaardige blik in het daarover extreem diep verdeelde Amerika, aanbevolen...):

 • "This is a solar cell that works" (niet geheel van "belangen" vrij te pleiten project begeleider Barnett)
 • "... a twisted but truthful fact of mankind" (militaire toepassingen blijken - helaas - vaak de drijvende kracht achter technologische innovatie)
 • "... entirely different world economy with energy basically provided free to everyone..." (waar hebben we dat eerder gehoord? - duidelijk iemand die weer iets te ver doorschiet en de hardnekkige belangenstrijd in de energiesector niet goed inschat...)
 • "How much will it cost? ... We in the consumer world of PV technology are getting tired of vague promises..." (iets realistischer insteek)
 • "... will never make it to the public because the military has a chokehold on all things technical..." (idem, iets "strakker" geformuleerd)
 • "I know this is not a political board." (waarna een heerlijke portie Amerikaanse zelfbevlekking volgt...)
 • "Its seems every week now you hear about some new PV technology that will drastically drop prices or increase efficiency." (was me ook al opgevallen - hebben de militaire meneren soms nog meer centen nodig?)
 • "It's not about % eff, it's watts per $1 ... I run my home on a grid tied system and send extra back and help the power company and it's only 2.4 kWp..." (zelfs in het energieverspillende Amerika zijn er mensen die niet eens zo'n grote "standaard" PV-installatie nodig hebben om momentaan te kunnen terugleveren aan de grote boze energiebedrijven...)
 • "Any time I see any oil co. involved in any solar research, my red alert bells go off." (over de deelname van BP in het project...)

Klik hier voor eerder bericht met diverse links naar andere wereldrecords PV efficiency.

http://www.ece.udel.edu/~honsberg/ (1 van de deelnemers van Univ. Delaware, met VHESC programma)
http://www.emcore.com/product/photovoltaic.php (1 van de commerciële cellen leveranciers)
http://www.nrel.gov/pv/ (idem, NREL PV research, met het high performance project)

http://www.renewableenergyaccess.com/rea/news/story?id=49483 (nieuwsbericht met veel reacties)


1 augustus 2007: Leuke feedback op Polder PV. Hollanders blijven "op de centen", da's duidelijk. N.a.v. mijn eerste "financiële rapportage" over de werkelijke en de fictieve kWh prijs bij aanwezigheid van een enkeltarief meter (rekenvoorbeelden) die relevant is voor mensen die met zonnestroom bezig zijn kreeg ik al gauw enkele e-mails, waaronder deze van een PV-newbee "in wording".

"Hallo,

Met veel interesse heb ik het gedeelte over facturering op uw site gelezen.
Zou u mij de spreadsheet willen toesturen?
Ik zit er over te denken om aan zonnestroom te beginnen en ik hoop met deze spreadsheet een paar verschillende scenario's door te kunnen rekenen (oftewel... hoeweel Wp ga ik plaatsen op mijn dak )".

Leuk! Spreadsheetje opgestuurd, in de hoop dat er mooi "blauw nieuws" uit zal komen... Ik zie de bui al hangen dat men gaat vragen om ook voor dubbeltariefmeters zoiets in elkaar te draaien, maar dat heeft wel heel wat meer voeten in de aarde, omdat ik de gemiddelde gebruikscijfers (lees: de verdeling verbruik over dag- resp. nachttarief) niet weet, en ik vermoed dat die wel eens schreeuwend ver uit elkaar zouden kunnen liggen tussen huishoudens onderling. Want die huishoudens hebben echt extreem van elkaar afwijkende verbruikspatronen tegenwoordig. Daarom gaarne uw volgende opgaves naar de polderboy:

Dubbeltariefmeter

 • Totale meetperiode (datum beginmeting en datum slotmeting op factuur)
 • Verbruik dagtarief in kilowattuur in het traject van de opgegeven meetperiode
 • Verbruik nachttarief in kilowattuur in het traject van de opgegeven meetperiode
 • Indien bekend: geregistreerde netinvoeding (kWh) op een dubbeltarief telwerk met teruglever registratie in genoemde periode (digitale meter met 4 telwerken, het schijnt dat er ook meters zijn met dubbeltarief "consumptie" telwerk, en maar 1 "teruglevertelwerk" [die dus alle netinvoeding op 1 telwerk registreert]: geef dat s.v.p. duidelijk aan)
 • Evt. byzonderheden m.b.t. elektraverbruik (4 computer "kids", 2 zonnebanken, warmtepomp, etc...)

Geen garantie dat ik daar uit ga komen, maar ik wil wel eens zien wat de "spreiding" is van de verbruikskarakteristieken (we hebben zelf nooit een dubbeltariefmeter gehad). Zodat ik een lijstje met typische uitgangsdata kan maken voor een berekening van de financiële consequenties bij dubbeltarief meters. Geduld. Polder PV heeft maar 2 handen en 1 stel afgeragde hersens.


1 augustus 2007: NL PV-historie in de uitverkoop. Jarenlang wanbeleid op het vlak van de stimulering van een gezonde marktontwikkeling voor decentrale zonnestroom begint zich steeds meer te wreken in Nederland. We hebben niet veel bedrijven meer die überhaupt nog over de kennis beschikken om degelijke spullen in te kopen, af te leveren en/of te installeren. Steeds meer pioniers haken af, vertrekken naar het buitenland, of geven extreem gefrustreerd door alle tegenwerking om een gezonde eigen markt op te bouwen de Pijp aan Maarten. Een van de gevolgen van het diepe voren trekkende Haagse rampbeleid is het feit dat er steeds meer zonnestroom"spul" uit het ooit roemrijke (recente) verleden van de Nederlandse PV-historie aangeboden wordt op internet fora als Marktplaats. Van "klein" tot "groot". Maar ook de reden van verkoop van sommige spullen zet ik wel eens vraagtekens bij. Ik werd gewezen op deze twee recente "aanbiedingen" (advertentienummer in het zoekveld rechtsboven op Marktplaats website ingeven):

Advertentie nummer 10568881813.
6 OK4E-100 omvormers. Reden van verkoop niet opgegeven (tenzij u wat kunt met "ik heb ze over"...). Opletten: check voor de eventuele koop eerst of ze het wel doen en vraag ook meetgegevens op! Ik ken mensen die tweedehands defecte exemplaren gekocht blijken te hebben...

Advertentie nummer 10611453313.
Toe maar! "Wegens overcapaciteit" (???) 24 stuks (niet gespecificeerde), slechts 3 jaar oude 175 Wp PV-modules, dat is maar liefst 4,2 kWp. Echter, op de bijgevoegde foto staat een dak afgebeeld met maar liefst 60 panelen. Onduidelijk of dat dezelfde panelen zijn (dat dak zou dan namelijk een totaal nominaal vermogen van 10,5 kWp moeten hebben). Er was gisteren geboden voor slechts € 10.500,--, dat is een magere 2,5 euri per Wattpiek voor die 24 modules. Dat mag wel wat hoger worden, dat bod, mits het om kwalitatief goede PV-panelen gaat... Bovendien: er wordt zelfs "in overleg" 21 kWp aan modules aangeboden! Waar haalt deze persoon (zo te zien een agrariër, aan de foto's) in godsnaam zoveel panelen vandaan? PV-dak van de buren overgenomen? Problemen met de beruchte 3.000 kWh salderingsgrens?

Wie het weet mag het zeggen. Zou het feit dat beide aanbiedingen uit Friesland komen soms een aanwijzing kunnen zijn?

Wees s.v.p. kritisch met het kopen van dit soort spul via Marktplaats, eBay e.d., en informeer uzelf grondig over de technische staat, het functioneren, en de geleverde prestatie (kWh opbrengst per jaar, bijvoorbeeld) van het gebodene. Timmer alles schriftelijk af, zeker bij verkoop en aankoop van grote en dure tweedehands PV-systemen!

http://www.marktplaats.nl


<<<31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20>>> highlights JSS22


© 2007 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP

PV markt Duitsland vs. Nederland