starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
ontwikkelingen "oud"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws P.V. pagina 7

meest recente bericht boven

19 oktober 2005 - 3 november 2005

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

<<< 21 20-11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 highlights JSS22


3 november 2005: ZonneFlitsen nr. 10 blijft niet achter. Het gaat steeds beter met deze "zonnige" nieuwsbrief van O.D.E., onder redactie van Jadranka Cace, Bart van der Ree en Lex Bosselaar. Stampend vol PV-nieuws wat zelfs niet op Polder PV is te vinden. Kunnen we elkaar mooi aanvullen. Opvallendste items:

 • al meer dan duizend ontvangers van ZonneFlitsen
 • aankondiging zeer belangrijke Sunpower® besprekingen op 9 december (berichtje hierboven)
 • programma* sprekers PV gedeelte op de Duurzame Energie conferentie in Maastricht, 10-11 november 2005. Jammer dat de toegangsprijs zo hoog is: weer een kans gemist om de burger de gelegenheid te geven mee te praten over deze belangrijke ontwikkelingen. Zie ik daar trouwens een "bekeerling" tussen de sprekers staan, of is er iets anders aan de hand? Wat zou Wim voor slim plannetje hebben? ...
 • transitiepad Holland Solar
 • het Nederlandse Econcern (o.a. Ecofys, Beldezon, etc.) gaat zonnepanelen produceren met Duitse partner Centrotec ...
 • marktontwikkeling PV volgens REW (2004: 1195 MWp productie wereldwijd)

*Erik Lysen (UU Utrecht): Van toen tot nu, de track record van zonnestroom
Gosse Boxhoorn (Holland Solar): Van nu naar straks: de Roadmap zonnestroom
Dorine Putman-Devilee (ASN Bank): De waarde van zonnestroom
Kees Duijvestein (TU Delft): Het beeld van zonnestroom
Bart Brüggenwirth (B-open): De marketing van zonnestroom
Wim Sinke (ECN) en Willem van den Heul (E.Z. !!!): Zonnestroom, er tegenaan

Meer informatie is verkrijgbaar op www.duurzameenergie2005.nl of via het secretariaat van Duurzame Energie 2005: 035-6838833.

Direct intekenen dus op die ZonneFlitsen (gratis!): info@duurzameenergie.org.


3 november 2005: GEZEN zet er nog een tandje bij. Grootse plannen, daar moeten we het volgens GEZEN van hebben. Samenwerking met Noord Afrika, windturbineparken voor de kust van Mauretanië, enorme CSP centrales, zonneschoorstenen en meer van dat moois in de landen grenzend aan de Middellandse Zee, vooral voor de elektriciteitsvoorziening van ... Noord Europa. Niet dat "marginale gedoe" (770 MWp aan PV systemen in 2004 in Duitsland) waar we hier op eigen bodem mee bezig zijn. Interesse? Er zijn alweer 2 (twee) organisaties opgericht om dit fraais te bevorderen, het "Klimaat Innovatie Platform (KIP)" en de door deze organisatie in het leven geroepen projectgroep "Nederland Noord Afrika Traject (NNAT)". Ik moet nu even heel hard op het puntje van mijn tong bijten om niet al te speels met de taal om te gaan, want ik wil wel een goede relatie met de heer van Voorthuysen houden. Ik wens de organisaties veel succes, een zonnige toekomst, en wellicht wordt het straks "vechten" geblazen tussen de op het net ingevoede "fotovoltaïsche" elektronen, opgewekt in Noord-Europa, en de "thermische zonkracht" elektronen uit de CSP centrales in de Sahara, op het lokale net. Voor de basisverklaring zie:

http://www.gezen.nl (onder "Nieuws")


3 november 2005: Meters, meters, en nog eens meters... Ik kreeg een e-mail van een installateur die een woonboot op het net aangesloten heeft bij een klant die aan NUON een salderende meter vroeg om zonnestroom aan het net te kunnen terugleveren. De meter die geplaatst werd is een (Sloveense) ISKRA type: MT171-D2A52-V12K0 (codering afhankelijk van variabele componenten). Het fraaie, zeer modern ogende apparaat kan probleemloos in twee richtingen "comptabel" meten, "due to the long-term stability there is no need for recalibration in meters life-time" (meter is voor 10 jaar gecertificeerd), heeft een detectie-unit voor fraudepogingen aan boord (met logboek!), bezit een "Negative active energy total" kWh telwerk voor aan het net teruggeleverde (duurzame) elektriciteit, en is aan de modernste eisen aangepast (ISKRA heeft wereldwijd 50 miljoen meters uitstaan, dus dat zit wel snor). De uit het 5e telwerk af te lezen teruglever meterstand dient jaarlijks door Continuon opgenomen te worden, en het verschil met de vorige meter aflezing dient door de netbeheerder gesaldeerd te worden met het in die periode geregistreerde verbruik, tot een opwek van 3.000 kWh per jaar (amendement Samson). Het verschil in kWh (= restverbruik) dient als basis voor het in rekening te brengen transport.

Doet u ons ook maar zo'n mooie Sloveense meter mochten we ooit "aan de beurt zijn". Voorlopig houden we echter lekker onze "oude", vertrouwde Siemens ferraris-meter, want die saldeert uit zichzelf al. Wel zo makkelijk en veilig, want je weet maar nooit wat er gebeurt met die essentiële getalletjes tijdens de lange weg van meteropname >>> gegevensverzameling >>> netbeheerder >>> facturatie >>> overboeking op factuur energieboer >>> jaaroverzicht van de klant. Zei "ervaringsdeskundige" polderjongen....

http://www.iskraemeco.si/emecoweb/eng/product/meters/prospekti/MT171_Prospectus.pdf  (195 kB)


3 november 2005: Weer wat geleerd. Door een byzonder vriendelijke techneut werd ik gewezen op het feit dat de door mij gebezigde typering van "draaispoelmeter" voor een in de meterkast hangende elektriciteitsmeter niet correct is. Dat fraaie zonnestroom salderende "geval" wordt namelijk beter omschreven als een ferraris-meter. Die typering zal ik dan ook in het vervolg gaan gebruiken; voor een beschrijving van wat een "draaispoelmeter" dan wel is, zie Wikipedia:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Draaispoelmeter


2 november 2005: 2 aanvullingen op Zonneraadsel 2. Dacht ik het eindelijk goed gedaan te hebben, vindt mijn vriendin bij het maken van het tweede Zonneraadsel potverdorie nog 2 niet gespecificeerde omschrijvingen. Vandaag deze 2 aangevuld en de puzzel aangepast (u had er waarschijnlijk ook zo wel uitgekomen, maar voor de volledigheid dus). Nieuw: 11a en 28a verticaal.


1 november 2005: Superlatieven in het kwadraat: "Boom im Verborgenen". Er was wat "gesteggel" over hoeveel PV-vermogen er nu eigenlijk in topjaar 2004 in Duitsland was geplaatst. De redaktie van het tijdschrift PHOTON berekende die hoeveelheid namelijk op basis van de verkochte aantallen/vermogens omvormers en kwam op 600 MWp. Het "politiek gemotiveerde" getal van de diverse "Solarverbände" lag veel lager, namelijk "slechts" op 360 MWp. Wat deed de PHOTON redactie toen? Ze vroegen gewoon aan alle 912 (!) netbeheerders, die verplicht alle gegevens van de aangesloten zonnestroomsystemen moeten verwerken (en ook de uitbetaling van de op het net gezette kWh moeten doen, á raison van meestal 54 eurocentjes per kWh), wat in hun verzorgingsgebied nu eigenlijk geplaatst was in dat jaar.Graph showing the stupendous rise in grid-connected photovoltaic systems in Germany, with a DOUBLING of the number of installations in 2004. Yellow BARS: confirmed accumulating numbers; orange BARS: extrapolation of total (acc.) numbers for the whole country, based on the total amount of electricity sold and transported by the 912 net managers in the country. The extrapolated amount of MWp ADDED in 2004 is the difference between 1.364 and 594: a STAGGERING 770 MWp in one year time! © data: PHOTON, November 2005. Het duurste onderzoek wat PHOTON ooit heeft laten uitvoeren (duizenden brieven, honderden telefoontjes, meer dan 500 werkuren). Conclusie van deze sisyphusarbeid ("Superklasse und Megageil, lieber PHOTON Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen!"), waarop 67,4 procent van het totale aantal netbeheerders (met data) reageerden: een ver-bijs-te-ren-de hoeveelheid nieuw PV-vermogen van maar liefst

770 MegaWattpiek

In één jaar tijd!
Ter vergelijking: in Nederland werd na het EPR "debâcle" in 2004 nog maar 2,5 MWp bijgeplaatst (RMNO).
Brinkieeeeeeeeee!

Met de beschikbare data van de netbeheerders komt PHOTON op het onvoorstelbare (geëxtrapoleerde) getal van maar liefst 1.364 MWp totaal geïnstalleerd PV-vermogen alleen in Duitsland, aangegeven in de figuur hiernaast, m.b.v. Excel gemaakt op basis van de data in het PHOTON artikel. Let op! De vermelde getallen zijn het geaccumuleerd aangemeld of geëxtrapoleerd vermogen; het bijgeplaatst vermogen in een jaar is het verschil tussen de 2 betreffende kolommen. Voor 2004 is dat dus 1.364 - 594 = 770 MWp geëxtrapoleerd. Het geaccumuleerde, geëxtrapoleerde totaal van 1.364 MWP komt neer op maar liefst 1,34 miljoen Polder PV's (van elk 1,02 kWp)!!! N.B.: het Erneuerbare Energien Gesetz ging 2000 in. Ter vergelijking: in Nederland is eind 2004 50 MWp opgesteld, waarvan alleen al in het laatste "EPR-jaar" 2003 20 MWp werd geplaatst (tabel 1, p. 32 in het rapport "Zonneklaar" van het RMNO).

42 procent van de Duitse installaties vindt men, uiteraard, in het zonnige Beieren, Nordrhein-Westfalen (u weet wel, de deelstaat waar het "fout" ging met de verkiezingen) volgt met 21 procent en Baden-Württemberg (de deelstaat van zonnestad Freiburg) doet het ook niet slecht met bijna 20 procent. Deze werkelijk ongelofelijke getallen, hoe die tot stand zijn gekomen, en nog véél meer heerlijks om na te lezen vindt u in het november nummer van het tijdschrift PHOTON. Het artikel is te downloaden van internet. Neem een uurtje vrij van uw werk, dit MOET U LEZEN!!!!!!

Dass ist leider wohl in Deutsch geschrieben! Aber dass ist GUT für Sie. Mann soll sich dieser unglaubliche Leute kennen lernen, wie mann dass alles macht in die Bundesrepublik Deutschland!

"Foutje" dus. Moet kunnen toch? Zal ze leren die Japanners (en de Chinezen)! Met hartelijke dank aan Lowie Peters voor deze gouden tip.

http://www.photon.de/photon/photon_05-11.htm (Leseprobe, pdf 1,4 MB)


1 november 2005: Heavy stuff. Volledig genaamd: "Market stimulation of renewable electricity in the EU. What degree of harmonisation of support mechanisms is required?" CEPS Task Force Report no. 56, October 2005. Tjeemig-de-peemig, het lijkt wel een militaire operatie! Ik moet u helaas medelen dat in dit belangrijke rapport géén plaatjes zijn te vinden, dat is dus leesvoer voor de diehards. 1 detail wat me zo snel voor de ogen kwam wil ik u niet onthouden: op p. 54 staat de "Table 6.1 Timeframe for action". Er moet nogal wat gebeuren voor 2007 volgens deze tabel! Één van de meest in het oog lopende zaken waar hard aan getrokken dient te worden: Grid extension planning. E.Z.: s.v.p. iedereen terug van vakantie roepen en hard aan de bak. Dan hebben we straks geen enkel probleem meer met al die windparken op zee en die fraaie zonnestroomcentrales op de Hollandse daken en op al onze vervuilde grondlokaties!

Voor als u ergens een "gaatje" heeft; het rapport is gratis te downloaden van:

http://shop.ceps.be/BookDetail.php?item_id=1271 (64 pp.; 731 kB)


1 november 2005: Phönix SonnenStrom AG groeit als kool. En het is niet de enige in Duitsland of elders. De aandeelhouders likken er hun vingers bij af...

http://www.solarbuzz.com/News/NewsEUCO211.htm


1 november 2005: 7.5 Megawatts Still to Go. Aldus onderschrift bij een foto bij alwéér zo'n spectaculair bericht van Solarbuzz, het gáát maar door! Shell is weer eens bezig, ditmaal in Pocking in Zuidoost Beieren, vlak bij de grens met Oostenrijk ZW. van het grensplaatsje Scharding. "... the world's largest single connected solar electric power plant is well on plan." Het eerste kwart van de zonnepanelen is geïnstalleerd (15.000 van de totaal ongeveer 62.500 stuks...), evenals driekwart van de frameconstructies (vaste opstelling). Het geheel zal gaan bestaan uit 6 subsystemen van elk 1.667 MWp, die parallel aan het 20 kilovolt grid van E.on geschakeld zullen worden. Uiteraard alweer foto's om van te soppen. Wel een heleboel aluminium trouwens, dat moet Shell bij een volgend project even beter inkleden met frameloze modules (véél betere milieuprestatie, goed voor een optimale relatie met Greenpeace ...). Doorwerken dus beste mensen, nog 7.500 kilowattpiekjes te gaan. Zouden ze in Duitsland al een vakbond tegen "langweilige" en RSI-verwekkende Sonnenstrom-Arbeiten hebben?

http://www.solarbuzz.com/News/NewsEUPR241.htm
http://www.pocking.de/?Umwelt:Solarpark (toegevoegd 29 april 2006: foto's en plattegrond van de site)


1 november 2005: Ergens "pap" van lusten (gejat van Floris). Een uitdrukking die u waarschijnijk vaker tegengekomen bent op Polder PV. Wel, polderjongen "lust inderdaad wel pap" van zonnenstroom, en al helemaal van fraaie foto's van mooie installaties. Zoals u wellicht óók weet, is PowerLight uit California inmiddels bijna "hyperactief" op dit gebied, en ze hebben weer wat moois neergezet. "The 505-kilowatt solar tracking system is the largest and highest-output ground-mounted solar system east of the Mississippi." Aldus het bericht, en die mooie enkelvoudig zonvolgende installatie staat op de grond en voorziet Johnson & Johnson Consumer Companies in Skillman, New Jersey, van overheerlijke zonnestroom. 3 mooie foto's op onze vertrouwde Solarbuzz site. Doet u mij ook maar zo'n akkertje vol trackers; er blijft nog genoeg grond over voor een moestuin...

http://www.solarbuzz.com/News/NewsNAPR568.htm


1 november 2005: Thalheim op weg naar "Silicon Valley of Europe"? In het rapport Zonneklaar van het RMNO werd helaas niet in de berekeningen van de "kosten-baten analyse voor PV" de enorme economische betekenis van het oprichten van zonnecel fabrieken en toeleverende bedrijven meegenomen omdat dat "moeilijk" te berekenen zou zijn. Jammer, want reken maar dat daardoor de resulterende financiële plaatjes niet overmatig in het voordeel van zonnestroom uitvallen. In Oost Duitsland wordt juist door actieve ontwikkeling van hypermoderne productiefaciliteiten extra bedrijvigheid aangetrokken, honderden banen gecreeërd, en dat in een regio waar de arbeidslozen uitkeringen een zeer zware financiële stempel drukken op de lokale economie. Q-Cells heeft al een enorme schwung gegeven aan de economie van het gebied rond Leipzig, en dat begint nu zijn "pay-off" te krijgen, met de bouw van een extra productiefaciliteit van het Zwitserse bedrijf Global-Kristall-Silizium Wafer GmbH in de achtertuin van Q-Cells. Het is net als met de backbone structuur voor het internet rond Amsterdam: dáár is de know-how, dáár is de activiteit, en dáár wil iedereen die iets in de melk te brokkelen heeft zijn vestiging hebben. Thalheim gaat een mooie toekomst tegemoet met PV, en wellicht met de nodige spin-off van al dat mooie high-tech gebeuren. De economische baten? Nauwelijks te bepalen, maar reken maar dat dat DIK in de plus zal zijn! Weer 160 werknemers die aan de energieopties van de toekomst kunnen gaan werken. Voor interessant kaartje van het gebied rond Leipzig, en eerder bericht, klik hier.

http://www.solarbuzz.com/News/NewsEUMA83.htm


1 november 2005: Girassol officieel van start. "Manuel Pinho, the economy minister, formally granted an operating permit to the world's largest solar power site." Op 26 oktober was het zover en werd het startschot gegeven voor wat de grootste PV centrale tot nu toe moet worden (350.000 zonnepanelen). Zie ook het eerdere bericht over dit moois in Portugal. N.B.: er wordt nu "slechts" gesproken van 49,6 i.p.v. 62 MWp in het eerdere bericht, maar wel hetzelfde aantal panelen. Was BP, die bij deze "plant" een zonnecellenfabriek gaat bouwen, geschrokken van de uiteindelijke kosten, of hadden ze nog een paar pakhuizen met voorraden van een wat ouder type paneel?

http://europa.eu.int/comm/energy/en/renewable/idae_site/deploy/prj097/prj097_2.html
http://www.forbes.com/business/feeds/afx/2005/10/26/afx2299359.html


1 november 2005: Opdrachtje nodig? U weet van wanten op installatiegebied? Schreiben Sie Deutsch? Ervaring met installatie van grote PV-systemen? Wel eens 150 kWp aangelegd? Genoeg van Nederland gezien? OK, inschrijven voor die "photovoltaic plant on the flat roof of an industrial building" dus, in Schaan in Liechtenstein. U kunt de Chinezen nog voor zijn, want hun Duits is nog niet zo best volgens mij. Deze "global" inschrijving staat echter WEL op hun site vermeld! Iets voor jou Marco? Inschrijven tot 11 november, dus nachtbraken geblazen! Moet ik nog wat "übersetzen"?

http://www.enf.cn/tender/pv/5.html


1 november 2005: Schönes aus Deutschland! Volgens een fraai bericht van Reuter's Planet Ark site:

"BERLIN - Germany's next government aims to maintain the current commitment to renewable energy and will leave existing legislation unchanged until at least 2008, according to a draft plan by the likely next administration. ... The idea of limiting the promotion of renewables has also been ruled out."

(Vetdruk van Polder PV). Ook de nieuwe Duitse regering lijkt dus vastbesloten om de door de vorige SPD/Groene coalitie uitgezette lijn van maximaal duurzaam door te trekken naar de toekomst. In ieder geval blijven alle wetgevende ondersteunings-maatregelen, de basis van het Duitse succes op het vlak van duurzame energie, minstens tot en met 2008 ongeschonden en blijft men de ambitieuze doelstelling van 20% duurzame energie in 2020 met standvastigheid nastreven. Coalitiepartner SPD zou zelfs (naast Financiën?) ook de ministerspost voor Milieuzaken in de wacht kunnen slepen, dat zou echt te gek zijn. Toch maar weer even wat Duitse sites bezoeken. Emigreren gaat toch door je hoofd spelen als je dat zo leest. Leuk huisje met PV-dak en zonnecollector bouwen ergens bij Freiburg, lekker invoeden voor 54 eurocent per kWh, met de fiets de stad in waar op elke straathoek een natuurvoedingswinkel te vinden is? Natte dromen!

En nou niet gaan zitten mekkeren dat "de coalitie uit elkaar valt" en dat dus alles weer op losse schroeven staat (NOS journaal van vanavond repte van opstappende kersverse minister en vragen over de "houdbaarheid" van de te vormen coalitie). Elk weldenkend kabinet zal in Duitsland de essentie van het EEG overeind willen houden. Je gaat niet de kip met de gouden eieren slachten natuurlijk, dat soort dingen doen ze alleen in achtergebleven Europese schurkenstaatjes als dat domme Nederland (Brinkhorst gezien bij de "onderhandelingen" met Putin? Je zag de gasvlam van GazProm in zijn ogen flikkeren) ...

http://www.planetark.org/dailynewsstory.cfm/newsid/33239/story.htm


1 november 2005: Stemmen vóór duurzaam? Op de website van CNN kunt u meestemmen:

"Which source of energy will be most popular in 10 years' time?"

Te kiezen is uit "fossiel", "nucleair", "zon", of "wind". N.B.: dus niet wat u graag zou willen zien, maar wat u denkt dat er over 10 jaar bovenaan in het optierijtje staat. Toch maar iets duurzaams invullen dan, want die lopen behoorlijk achter. Uiteraard niet vergeten dat hier vooral Amerikaanse bezoekers komen, vandaar wellicht het grote percentage "fossiel" (ze lopen daar een beetje achter op Europa, maar dat kan heel hard gaan veranderen).

http://us.cnn.com/2004/TECH/11/29/spark.windfarms/index.html


1 november 2005: "From the State Capitol..." Was ik bijna vergeten, met dank aan Floris voor de link ("even luisteren, polderboy"): Arnold Schwarzenegger's fameuze radiotoespraak voor het Californische publiek op 22 oktober jl. om zijn Million Solar Roofs Program via de achterdeur van het publiek weer hoog op de politieke agenda te krijgen. "But then, the special interests got involved..." Zo speel je dat spelletje dus. "Make California the World Leader in Solar Energy." I love that German accent! Luisteren!

http://speeches.gov.ca.gov/dir/2005/October/10-22_Radio_Solar.mp3  (2,4 MB)
http://www.solarbuzz.com/News/NewsNAGO277.htm (PV-industrie zet er ook een tandje bij met het lobbywerk...)


1 november 2005: Bloody serious business. U dacht dat China alleen maar in de PV-markt gestapt is omdat hun arbeidskrachten zo goedkoop zijn en ze dus lekker concurrerend zonnepaneeltjes kunnen maken? Dat is slechts een (klein) deel van het verhaal, want China is in een krankzinnig tempo bezig de "Eerste Wereld" landen het nakijken te geven op vele fronten, inclusief het (hoog-)technologische en marketing-technische vlak. En ze gaan er met volle kracht, overtuiging, en op steeds professioneler wijze tegenaan. De vorige link kwam namelijk van een aan mij in keurig Engels gerichte e-mail van een Chinees bedrijf wat op heldere wijze de professionele PV-markt "volgt" en dus ook verrassende nieuwtjes zoals het voorgaande op hun Engelstalige website hebben staan. Tussen de nieuwtjes ook de waanzinnige plannen van Nanjing PV-Tech om hun productiecapaciteit van 32 MW (juni 2005) in de loop van de tijd uit te breiden naar een onvoorstelbare 600 MegaWatt in 2008 (eind van dit jaar moet de 100 MW al "binnen" zijn). Sharp (Japan): oppassen geblazen!

Een ander opvallend onderdeel van die site is de "Company Database" waarin per categorie "Solar" producten per Europees land een lijst van bedrijven wordt gegeven. Het is triest te moeten vaststellen dan Nederland in bijna alle categorieën "op nul" staat, behalve voor de zonnecelfabrieken 2 stuks (Dopt en Solland), en daarmee nota bene op alle vlakken slechter scoort dan een Scandinavisch, bepaald niet zonnig land als Zweden! Ook opvallend is het achterwege blijven van info over de U.S.A. e.a. landen: blijkbaar is deze site vooral bedoeld om de banden met Europa aan te halen, het continent om zaken mee te doen als het om duurzame energie gaat. E.Z.: delegatie naar Nanjing a.u.b.!

ENF.cn heet deze nieuwkomer, en als mijn inschatting juist is, zou dit wel eens een hele belangrijke site kunnen worden, zowel voor de industrie, als voor de bovenmatig geïnteresseerde PV-liefhebber. In de gaten houden, die Chinezen. Hoewel het er op lijkt dat het omgekeerde al gebeurt!

http://www.enf.cn/


1 november 2005: Doet u mij maar een "refill"! Verbazingwekkende ontwikkelingen in de PV-sector. In de bij de organische zonnecellen genoemde kleurstofcellen is ook al het een en ander aan ontwikkeling. De bekende Greatcell Solar fabrikant claimt 5 jaar minimale levensduur met gesealde kleurstofcellen en zonder verlies van vermogen, maar het bedrijf Solaris heeft nu een hervulbare kleurstof zonnecel ontwikkeld waarbij de cel na zekere tijd m.b.t. een "refill" van het fotovoltaïsche pigment weer helemaal de "oude" gemaakt kan worden, daarmee de levensduur fors verlengend. Er zijn wel twijfels bij de haalbaarheid van dit alles, maar ik vond het wel een leuke oplossing van het probleem van de vergankelijkheid van de gebruikte kleurstoffen.

Ik laat mijn deskjet inktpatronen tegenwoordig bij een klein zaakje in het centrum van Leiden navullen voor 10 Euro per stuk. Straks bij de Inkt Specialist voor 100 Euro een "refill" van uw kleurstof zonnepaneel? "Mag ik effe bijtanken a.u.b.?" Er begint zich weer een cartoon in de geest van polderjongen's zieke brein af te tekenen. Iets van: "Zonnejunk krijgt zijn jaarlijkse "shot" niet..." Wie?

http://www.enf.cn/news/050901/2.html
photo © Solaris


 

31 oktober 2005: Ja, natuurlijk! Zo kan men concluderen uit de twee bijdragen van Sinke en Goedmakers op de RMNO borrel, die goed bezocht werd, en dat lag niet alleen aan de overheerlijke sushi's.

Wim Sinke gaf weer even duidelijk aan dat de "nood" nu echt hoog begint te worden, mede door de onvoorstelbaar snelle mondiale ontwikkelingen. Nederland moet NU aan de bak, anders is het wellicht te laat om nog een rol van betekenis te spelen op het vlak van zonnestroom. M.a.w.: zo spoedig mogelijk verstandig beleid s.v.p. Jammer dat de heer van der Vlist van VROM snel weg moest, want ik had graag van hem willen horen waarom VROM, E.Z. en Financiën niet direct het Vlaamse subsidiemodel over gaan nemen, aangezien dat in uitmuntend Nederlands geschreven is en alle ingrediënten bevat om vanaf 1 januari 2006 een vliegende start te maken met PV in Vlaanderen. Het subsidiemodel schijnt wel "bestudeerd" te worden. Ho, stoppen met studeren, dat hebben we met "Zonneklaar" nu wel genoeg gedaan. ACTIE S.V.P.! En uitvoeren dat Vlaamse model, ook in Nederland. We hebben volgens de heer Sinke in Nederland 400-600 km² dakruimte die er om smeken om a.u.b. bedekt te mogen worden met die prachtige blauwe zonnepaneeltjes. "An die Arbeit, bitte!"

Sinke vond trouwens het gereken in "Zonneklaar" wel interessant, en goed dat er beleidsmatig naar subsidiëring wordt gekeken, maar hij miste evenals Polder PV vooral de VISIE en de INSPIRATIE die bijvoorbeeld bij de oosterburen tot zulke geweldige resultaten heeft geleid. Waarom moeten dat soort initiatieven in Nederland altijd zo "doodgepraat" worden? Bang voor de "harde praktijk"? Zeer frappant in dit opzicht is, dat juist in een eerder RMNO rapport, nl. "Mooi licht, mooi donker" (over de gigantische lichtvervuiling in Nederland, jan. 2005, Marga Kool en Natascha Spanbroek), door RMNO voorzitter Roel in 't Veld juist zo wordt opgegeven van die "passie":

"Maatschappelijke organisaties hebben de passie van Marga Kool al overgenomen. Zij starten publiekscampagnes en onderzoeksprojecten. Waar blijven de bestuurders en ambtenaren?"

Zou die passie bij het samenstellen van "Zonneklaar" ietwat verloren zijn gegaan? Dat vuur moet continu opgerakeld worden, en dat was niet aan dovemansoren gericht, want de heer Sinke kan op dat vlak niet verbeterd worden.

Annemarie Goedmakers gooide het over een hele andere boeg, ze concludeerde op grond van haar eigen ervaring dat per hectare in Nederland juist zonnestroom als "beste" uit de bus zou komen als je kijkt naar de theoretisch te verwachten groene energie output. Het "lijstje" van Annemarie (opties op land):

biomassa
  3 GigaWattuur per hectare per jaar
windenergie
16 GigaWattuur per hectare per jaar
PV
45 GigaWattuur per hectare per jaar

Als u het niet gelooft: Annemarie.Goedmakers@fres.nl. Dat mag duidelijk zijn: op land zoveel mogelijk PV dus, we hebben er zat ruimte voor op de Hollandse daken (getal hierboven).

Mevrouw Goedmakers presenteerde ook nog een paar prikkelende stellingen die ik hieronder weergeef:

 • Alleen politieke wil en gevoel van urgentie garanderen beslissingen
 • Zonnestroom (plus zonnewarmte en passieve zonne-energie) zijn de beste duurzame energie opties in de gebouwde omgeving
 • Het is onze morele plicht door hier zonnestroom toe te passen, deze in de Derde Wereld voor meer mensen toegankelijk te maken
 • Analyses zonder de voornaamste investeerders te horen (consumenten en energiebedrijven) zijn weinig verhelderend
 • Per hectare levert PV de hoogste kWh output, ook in Nederland (zie tabel hierboven)
 • R&D beleid wordt in Nederland geteisterd door minachting van de stap van de theorie naar de praktijk
 • Nederland zou moeten inzetten op het omzetten van haar hele bruikbare dakoppervlak in zonnecentrales

Zo, daar kunt u het even mee doen de komende tijd. Uiteraard is Polder PV het van harte met mevrouw Goedmakers eens, met name de vierde stellingname: Waar zijn de burgers, de consumenten in het rapport en, vooral, in het energie transitiebeleid van E.Z. gebleven? Ik zie ze niet! Reactie op de laatste stellingname: alle huurcoöperaties verplichten een deel van hun enorme dakoppervlak (flats met platte daken!!!) beschikbaar te stellen voor duurzame energie toepassingen die ten goede dienen te komen aan de huurders die vaak geen enkele mogelijkheid hebben om zelf iets daarmee te doen. Succes verzekerd, mits grondig en goed aangepakt en met steun in de rug van de overheid.

Een nuttige bijeenkomst, maar ik zou wel gaarne "harde" actie zien n.a.v. het besprokene.


Report "Zonneklaar" of the Advisory Council for Research on Spatial Planning, Nature and the Environment, RMNO, on the future of the stimulation of solar electricity in the Netherlands. English abstract on the website linked below.31 oktober 2005: "Zonnestroom stimuleren of niet en zo ja hoe?". N.a.v. de officiële publicatie van de definitieve versie van het RMNO rapport "Zonneklaar" wordt er een borrel georganiseerd met als interessante gastsprekers Prof. Dr. Wim Sinke (stafmedewerker Programma & Strategie Zonne-energie, ECN) en Dr. Annemarie Goedmakers (voorzitter Foundation Rural Energy Services, kandidaat-partijvoorzitter PvdA (!) en ex-directeur van de opgeheven business-unit Duurzame Energie van NUON).

N.B.: een al wat ouder (2000), doch nog steeds boeiend interview met onze "Homo solaris" Wim Sinke, "We moeten het willen", vindt u op de website van Milieudefensie (link onderaan).

Als u bij deze zeer interessante borrel wilt zijn of als u het definitieve rapport wilt ontvangen, neem dan contact op met het RMNO, telefonisch 070-3155210, bureau@rmno.nl (aanvraag rapport), of meldt u elektronisch aan via de website:

http://www.rmno.nl
http://www.milieudefensie.nl/publicaties/magazine/2000/novdec2000/sinke.htm


31 oktober 2005: Krantenbericht defecte PV-systemen van NUON. Bij onderzoek op Texel is duidelijk geworden dat NUON (en de andere leveranciers die OK4 omvormers verkocht hebben) een gigantisch probleem hebben met 30% uitval. Wisten de insiders al minstens 2 jaar. In het artikel trouwens enkele getallen waar niets van kan kloppen; Polder PV geeft een analyse op de Sunpower® nieuwsberichten pagina.


30 oktober 2005: Polder PV 1 jaar in de lucht! Kijk maar op de "startpagina", een verslagje van de "officiële" opening door Leidse collega en co-voorzitter van de Z.P.V., Floris Wouterlood. Tussen haakjes, toen ik "de archieven" ging bekijken, bleek op die pagina de startdatum abusievelijk op 30 november 2004 vermeld te staan! En niemand die me op deze blunder heeft gewezen, al die tijd. Zitten jullie te slapen soms? Jelui moeten we wel scherp houden hoor, anders gaat het niet goed. Direct maar even de "foutjes" hersteld. Nog even in de oude agenda gekeken om te checken, en ja hoor: Floris staat daar als eregast vermeld.

"Organic apple pie, baked with solar-energy". Price for correct solution of the (Dutch...) riddle, "zonneraadsel2.htm", on this website.
U maakt ook kans op zo'n mooie (lekkere) "op zonnestroom gebakken" appeltaart!
Maak het tweede zonneraadsel en stuur de goede oplossing naar Polder PV.

Ten eerste: Vandaag heb ik de bewoners van ons Centraal Wonen complex uiteraard op de beroemde "op zonnestroom gebakken (biologische) appeltaart" new "solar riddle" in Dutch language, click for detailed puzzle.getrakteerd om dit heug'lijke feit te vieren. Het was heerlijk toeven in het zonnetje op het terras in de gemeenschappelijke tuin, en de eerste "schreden" werden reeds gezet om de nieuwe puzzel op te lossen. Maar ook U maakt weer kans op zo'n stukje smakelijke huisvlijt van Polder PV Productions, als u de inmiddels op het web gezette puzzel oplost, waarin polderjongen weer flink wat uurtjes gestoken heeft om voor u een vervolg op het 1 jaar geleden gepresenteerde "zonneraadsel" te maken. Het resultaat vindt u op de tweede "zonneraadsel" pagina. Dat wordt hard werken, want de puzzel is flink uit de kluiten gewassen, en er moet nog wel een en ander uitgezocht worden voor de meer specialistische antwoorden. Om u te helpen zal polderjongen af en toe een extra tip bij de beschrijvingen plaatsen; als u er niet helemaal uitkomt, raadpleeg daarom on-line af en toe de pagina om te kijken of er nog tips zijn bijgekomen.

Stuur de gecompleteerde puzzel, inclusief de "3-voudige hartewens van Polder PV", onderaan de puzzel, ingevuld in naar polderjongen@freeler.nl en u maakt kans op zo'n heerlijke appeltaart. Wie weet komt ondergetekende de taart t.z.t. zelfs bij u thuis afleveren. Dat wordt doorwerken, Dick en Netty, want er zijn inmiddels heel wat meer kapers op de kust...

Ten tweede vond Polder PV het nodig om maar weer eens een knuppeltje in het hoenderhok te gooien en een "open brief aan de overheid" te schrijven... Kijk op de aparte pagina polderpv1jaar.htm.

Op naar een volgend jaar! Met vriendelijke groet en sterkte met het tweede zonneraadsel,

Peter Segaar (polderjongen), Leiden


30 oktober 2005: Wakker worden! Zelfs de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) begint te muiten en beschuldigt het kabinet én het bedrijfsleven ervan dat "investeringen vaak incidenteel zijn". Ze gaan zelfs nog een stap verder, want de AWT "vindt dat overheid en bedrijfsleven zeker tien jaar vooruit moeten kijken en ook plannen voor die termijn moeten maken." Dat begint er op te lijken. Bijvoorbeeld voor de broodnodige investering in duurzame energie, zonne-energie voorop, die immers structurele ondersteuning behoeven op zowel bedrijfsmatig, financieel, als politiek niveau. De ambities moeten fors naar boven bijgesteld worden en elke poging tot sabotage van dat soort verstandig beleid dient in de kiem gesmoord te worden.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/27475811/_Investering_in_kennis_onvoldoende_.html


30 oktober 2005: Third World country no more... Tenminste, als je het recente bericht op de Solarbuzz site leest over "entrepeneur" Moser Baer India Ltd. in New Delhi, India. Een bedrijf wat zeer actief is op het gebied van verwijderbare optische data opslag media. Toen het management van dat bedrijf eenmaal doorkreeg wat voor onvoorstelbare groeipotentie de (mondiale) PV-markt heeft, gecombineerd met het feit dat men zelf al veel technologische kennis in huis heeft om een "vliegende start" met de productie van zonnecellen en -panelen te kunnen maken, was de beer los. Getuige de volgende uitspraak: "... and we are confident of emerging as one of the most efficient manufacturers in the sunrise PV industry, Mr. Ratul Puri, Executive Director of Moser Baer India Ltd, said."

India gold voor de meeste mensen tot voor kort nog als "ontwikkelingsland", en heeft nog vaak de "status" van derde wereldland. Dat zou, met de booming PV-industrieën in China, Thailand, Zuid Korea, en ongetwijfeld nog meer Aziatische "tijgers", wel eens heel rap tot het verleden kunnen gaan behoren. I.p.v. "solar panels made in Czech Republic", misschien wellicht nog goedkoper exemplaren met Sanskriet op de etiketten op de daken van het Binnenhof?

http://www.solarbuzz.com/News/NewsASMA57.htm


30 oktober 2005: Eerste partiële beschaduwing. Tijdens het magnifieke, stralend zonnige najaarsweer (vandaag om 16h00 's middags in de volle, laagstaande zon wees onze nauwkeurige buitenthermometer 30 graden Celsius aan!) krijgt Polder PV weer te maken met de eerste schaduweffecten binnen zijn PV-systeem. 4 van de 6 108 Wp panelen staan namelijk in de achterste rij op het dak, en als de zon bij stralend weer onder een vrij kleine hoek, dus relatief dicht bij "pal zuid" (in jargon: azimuth 180 graden t.o.v. N), opkomt, worden vooral in het eerste uur de achterste zonnepanelen beschaduwd door de 6 panelen in de voorste rij. Zodra de zon voldoende is gerezen valt dat schaduweffect snel weg (de panelen staan onder een relatief "vlakke" hoek van 30 graden op frames, met een rijafstand van ongeveer een meter). Maar het effect is heel leuk, vrijwel "real-time" te volgen op de kleurige matrix van die geweldige OK4 software, zoals in onderstaand plaatje te zien is (voor paneelopstelling en beschaduwing zie ook de schaduwsimulatie op de PV-systeem pagina):

Eerste schaduweffecten binnen ons PV-systeem sinds vorige "winterperiode". 9h14 op 30 oktober 2005. 1e kolom: 4x 93 Wp vóór, totaal 106 Watt, gemiddeld 26,5 Watt per paneel; 3e kolom 2x 108 Wp vóór, totaal 67 Watt, gemiddeld 33,5 Watt p.p.; 4e kolom: 4x 108 Wp achter, totaal 67 Watt, gemiddeld "slechts" 16,8 Watt p.p. (de helft van het AC vermogen van de niet beschaduwde zusterpanelen). Het paneel waarop omvormer 83191 aangesloten is, heeft de meeste schaduw op dit moment ("zwart" paneeltje). N.B.: een half uur later waren alle 4 in de achterste rij staande panelen alweer uit de schaduw verdwenen en hadden de kleurvlakjes van de 108 Wp panelen alle 6 een lichtblauwe kleur. De bovenste tellers geven de geaccumuleerde energieopbrengsten (kWh) van de in de betreffende subgroepen voorkomende omvormers aan (dus excl. uit het systeem verwijderde exemplaren!)


30 oktober 2005: "Wintertijd..." (MEZT >>> MET, Midden Europese Tijd). Nog niet veel van te merken, van de "oprukkende" winter, met record temperaturen in september en oktober (zie ook opmerking in het volgende bericht hierboven). Maar de seizoenen moeten wel op een ordentelijke wijze "afgehandeld" worden, en de mens probeert elke keer weer kunstmatig "grip" te krijgen op dat lastige gewissel van de lichtomstandigheden. Tja, de zon is en blijft onze primaire bron van leven, ook al steken veel mensen liever hun hoofd in het zand als het er om gaat om van al dat gratis zonlicht maximaal profijt te trekken... Dom. Wij zetten onze klokken weer kunstmatig een uurtje achteruit om ons leven weer wat "draaglijker" te maken (?), de zon haalt haar schouders op en blijft gigantische hoeveelheden van haar gratis, niet door economen, ministers van financiën of vergelijkbaar soort woekeraars te "beprijzen" energie over die prachtige blauwe planeet uitstrooien als een onuitputtelijke zak met de heerlijkste kruidnootjes. Polder PV gaat er komende maanden weliswaar steeds minder van opvangen, maar je leeft met de seizoenen, of je verzet je ertegen. Ik ben niet zo'n oorlogszuchtig type, dus u weet wat mijn keuze is.

http://www.telegraaf.nl/buitenland/26941971/September_was_warmste_ooit_op_Aarde.html
http://www.telegraaf.nl/binnenland/27509851/Warm_oktober_in_topdrie.html


30 oktober 2005: Daken vol zonnepanelen onder LA's smog. De daken van 2 distributiecentra (in Rialto en Ontario) van het Amerikaanse bedrijf Staples zijn elk door SunEdison LLC voorzien van 1.600 stuks BP 175 Wp zonnepanelen om de elektriciteitsrekening te drukken en, vooral, om de dure piekuren in dit zonnige gebied oostelijk van Los Angeles te "scheren", zoals dat zo mooi heet ("peak shaving").

Men verwacht een jaarlijkse opbrengst van 860.000 kWh uit deze 2 installaties van in totaal 560 kWp, hetgeen neer zou komen op een hoge normopbrengst van ongeveer 1,5 kWh/Wp, niet zo vreemd voor een woestijngebied, uiteraard. Wel vreemd is dat de jaaropbrengst gelijkgesteld wordt aan het verbruik van "slechts" 80 huishoudens. Dat zou neerkomen op een gemiddeld verbruik van een absurde 10.750 kWh per huishouden!!! Vergelijk dat maar eens met het gemiddelde verbruik van een Nederlands huishouden (3.450 kWh/jaar), of het totale verbruik van Polder PV (1.200 kWh/jaar, waarvan 70% zelf opgewekte zonnestroom!). Dan begrijpt u wellicht dat er in de Verenigde Staten op het vlak van energiebesparing nog verschrikkelijk veel te doen is!

Wel opvallend aan de 2 foto's op de Solarbuzz pagina is de bijna "tastbare" aanwezigheid van de beruchte "LA-smog", die wel eens voor een fors minder rendement zou kunnen zorgen dan de "bedoeling" is. Wanneer zal de eerste rechtszaak gevoerd worden van een groep PV-eigenaren die de gemeente "suen" vanwege de gederfde zonnestroom opbrengsten? Lijkt me nou een typisch Amerikaanse noviteit in de rechtsspraak, als ze schadevergoeding krijgen voor het door de smog niet "gerealiseerde" optimum aan energieopbrengst uit hun zonnepanelen.

http://www.solarbuzz.com/News/NewsNAPR569.htm


27 oktober 2005: Amerikanen ontwaken uit "the American Nightmare". Steeds leukere berichten van de andere zijde van de Atlantische plas, uit North Carolina in de oostelijke U.S.A.:

RALEIGH — The state Utilities Commission this week approved regulations allowing people using solar and other renewable energy to get credit on their power bill. Customers of Progress, Duke and Dominion Power companies can connect to the power grid and generate and store excess power for future use.

Electric solar cells, for example, produce about two-thirds of the electricity for Richard Fireman, who has a solar thermal home in Mars Hill. The remaining third of the electricity goes back into the power grid for someone else to use. At night, Fireman and his family rely on traditional electric power.

It’s a moral choice,” said Fireman, 61. “This is my part in reducing reliance on nuclear power and coal-fired power plants because both of them are dangerous and harmful to life on Earth.”

Heeft u dit gelezen geachte "Prime Minister Balkenende", "Minister of Economic Affairs Brinkhorst" en "State Secretary of the Ministry of Environment Van Geel"? Conclusio: géén nieuwe kolencentrales, géén nieuwe kerncentrales, maar de duurzaamste energieopties die er zijn, met name die gebruik maken van onze onverwoestbare, brandschone, op veilige afstand staande zon. Als "simpele" Amerikanen dat begrijpen, waarom begrijpen jullie dat dan niet?

http://www.citizen-times.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20051022/BUSINESS/51021030/1003


27 oktober 2005: Toeleverende industrieën ook in de versnelling. De toeleverende bedrijven van de PV-sector ondervinden ook de gevolgen van de "booming" mondiale zonnestroom markt. DuPont moet alle zeilen bijzetten om zijn Tedlar® polyvinyl fluoride (PVF) film productiecapaciteit op orde te brengen. Dit materiaal wordt massaal gebruikt voor de waterdichte afsluiting van zonnepanelen aan de onderzijde van de constructie.

http://www.solarbuzz.com/News/NewsNAMA57.htm


27 oktober 2005: Milieu en zonnestroom: Beter, efficiënter, schoner, goedkoper. Het gaat allemaal de goede kant op met fotovoltaïsche opwekking van elektriciteit. Al die jaren al, natuurlijk, maar de laatste tijd gaan de ontwikkelingen snoeihard, en dat moet ook want publiek en, niet te vergeten, de politiek kijken met ogen op steeltjes  cq. argusogen naar die nieuwkomers die stormenderhand de wereldmarkt aan het veroveren zijn. Getuige het Crystal Clear project ("... addresses major need in society") waar "onze" professor Sinke van het ECN zo'n belangrijke sturende rol in speelt, gaat het allemaal stapsgewijs een positieve (lees: nog betere) kant op. Voor de laatste stand van zaken, ook voor zonnestroom dummies die denken dat kristallijne zonnecellen een "klimaatverwoestende en energieverspillende technologie" vertegenwoordigen (ja, die mensen zijn er echt en ik heb al menig e-mail verspild aan discussies met dat soort kop-in-het-zand stoppende lieden!), zie de onderstaande link. Wel even bijblijven voor het beste resultaat, geachte dummies!

(updated links nov. 2009)

The CRYSTAL CLEAR Integrated Project: next generation crystalline silicon technology from lab to production

EINDRAPPORT Crystal Clear project met zéér mooie resultaten van 5 en een half jaar hard werken. Klasse!
http://www.ecn.nl/publicaties/default.aspx?nr=ECN-M--09-034 (12 pp., 1,59 MB)

PV Cycle project van de PV-industrie "Making the Photovoltaik Industry DoubleGreen":
http://www.pvcycle.org/

Voor nadere beschouwing PV-Cycle project, inleverpunten Nederland, en voorwaarden, zie:
Polder PV bericht van 4 februari 2012

Alsema & Wild-Scholten (2005). The real environmental impacts of crystalline silicon PV modules: An analysis based on up-to-date manufacturers data, Barcelona, juni 2005:
http://www.ipcrystalclear.info/ ... environmental impact, LCA, c-Si ... 202005.pdf  (90 kB)

Wild-Scholten et al. (2005). Implications of European environmental legislation for photovoltaic systems, Barcelona, juni 2005. ("Therefore a pro-active approach by the PV community is desirable", ziet u dat de chemiereuzen al uit zichzelf doen?):
http://www.ipcrystalclear.info/ ... WEEE, ROHS ... 202005.pdf  (434 kB)

Nieuwe loodvrije materialen voor de PV-industrie geproduceerd door DuPont:
http://www.innovations-report.com/html/reports/companynews/report-141382.html

Subsite van het Amerikaanse National Renewable Energy Laboratory over het gebruik (en het op een verantwoorde wijze recyclen) van de problematische stof cadmium in zonnepanelen:
http://www.nrel.gov/pv/cdte/

SolarWorld gaat de oudste grootschalige Duitse PV-centrale (op het Noordzee eiland Pellworm, 0,6 MWp) recyclen; uit een oud Solarbuzz bericht over de recycling: "... the more than 20-year old solar modules made by AEG-Telefunken will be turned back into as-good-as-new solar silicon wafers by a recycling process developed by the SolarWorld Group.":
http://www.renewableenergyworld.com/ ... /a-rebirth-for-germanys-oldest-solar-power-plant-37018

Insurance policy voor recycling van zonnepanelen van First Solar (U.S.A.): zie bericht onder 26 oktober 2005.

Te recyclen materiaal voor de PV-business vindt u o.a. op de nieuwe Engels-Chinese website van ENF:
http://www.enf.cn/database/materials-recycled.html

Zie ook: bespreking van iets oudere, doch nog steeds relevante Life Cycle Analysis van ECN via deze link

Zeer interessant artikel: Müller, A. (2009). Das zweite Leben (Solarstrom - Recycling). - Sonne Wind & Wärme 7/2009: pp. 182-186. Op te vragen bij de webmaster van Polder PV.

Recycling van oudste zonnestroom centrale van België e.a. aspecten rond hergebruik, zie artikel van 12 oktober 2009

NIEUWSTE bevindingen:
Emissions from photovoltaic life cycles (Fthenakis et al., 2008)
MRS Symposium 26-27 november 2007 Boston (abstracts)
bericht 10 mei 2006 (Copernicus Inst./ECN) resp. 25 juli 2006 (Ademes)

MOTTO:
PV milieuonvriendelijk? Integendeel, al is het nu nog niet zover,
de zonnestroom business is hard onderweg naar:

DUBBEL EN DWARS DOOR EN DOOR DUURZAAM!


27 oktober 2005: Voer voor klimaatsceptici. Zonnestroom en andere vormen van duurzame energie nodig om het broeikaseffect tegen te gaan? Wat een onzin! Dat broeikaseffect is er altijd al geweest (mee eens), en de mens speelt daar een ondergeschikte, niet relevante rol in. Aldus de zich steeds "feller" roerende klimaatsceptici. Uiteraard zitten daar veel verstandige mensen tussen, zelfs de nodige bedachtzame types met een schitterende wetenschappelijke carrière achter de rug. En die houden niet van polemiek, maar die gaan even rustig hun gedachten over de materie op papier zetten en brengen de probleemstelling weer terug onder die objectieve noemer genaamd "de wetenschap". Geen probleem hoor, en stel dat jullie gelijk hebben (net zo lastig te "bewijzen" als wat het IPCC claimt, namelijk het tegenovergestelde), en dat de mens het eeuwige stofje in die kosmische oceaan blijkt te zijn waarvan ik altijd al overtuigd was, ook niets op aan te merken.

Wat bij mij wel heel erg wringt is dat, als ik goed om me heen kijk (en dat doen de meeste mensen helaas al lang niet meer, zo gefocust als ze zijn op hun eigen toko), ik de wereld echt naar de kl...n zie gaan. Daar hoef je alleen je ogen even voor open te doen. Dus, niks "broeikaseffect", dat "verkoopt" niet aan de mensen want ze begrijpen het niet en ze krijgen verwarrende "signalen" over de ernst van dat probleem. Gewoon: werkgelegenheid, innovatie, industriepolitiek, de burger bij de energietransitie betrekken, aanschaf van "sexy zonnepanelen" ook voor de man in de straat mogelijk maken, etc., etc. Genoeg redenen te over om duurzame energie, PV in het byzonder met kracht uit de hollandse polderklei te trekken. En als daar de nodige tonnetjes CO2 extra mee bespaard worden, bovenop de gigantische reducties die bereikt worden door, zoals de Vlamingen zo mooi kunnen zeggen, rationele energieconsumptie en energiebesparing, kunnen we pas goed spreken van een WIN-WIN politiek.

Als u het boek wilt lezen: prima. En als u daarvan een korte samenvatting wilt maken: Polder PV stelt ruimte beschikbaar, de polderjongen is de beroerdste niet. Ik heb geen tijd voor dat boek, want er liggen nog zo veel andere, veel leukere zaken die besproken moeten worden. De duurzame energierevolutie is namelijk al lang begonnen, en de mensen moeten daarover geïnformeerd worden!

http://www.veenmagazines.nl/boekencdsDetail.lasso?ID=668 ... ("Klimaatverandering op een waterplaneet")
http://www.tweevandaag.nl (TV uitzending n.a.v. dat boek geweest, voor de iets luiere medemens)
http://reiskrant.nl/ ... /Sneeuwgrens_Alpen_schuift_honderden_meters_naar_boven.html (just one of many...)


26 oktober 2005: Stoom afblazen - goed voor u! Ik zat in een vorig stukje de Stichting GEZEN weer eens op een onnavolgbare wijze in mijn betoog te verweven terwijl ik in een ander stukje net weer eens voor de zoveelste keer wat "stoom afgeblazen had" (iets met NUON, dan weet u het wel). 1 + 1 = 2, dus gingen de aftakelende hersencellen van polderjongen weer eens volledig autonoom met een bizar idee aan de haal. Die stichting GEZEN weet namelijk hoe je stoom op superefficiënte wijze in elektriciteit moet omzetten in hun zwaar gepromote CSP centrales (de heer van Voorthuysen duikt tegenwoordig overal op, een voorbeeld voor de promotie van "de goede zaak"). Dus als GEZEN me nu eens helpt om al die NUON stoom die uit mijn oren komt om te zetten in duurzame elektriciteit, kan ik weer wat invoeden op ons net en de computer op mijn woede laten draaien.... In navolging van die nieuwe micro warmtekracht centrales die op gas werken, moet het toch mogelijk zijn om een draagbare turbine voor op de rug te fabrieken die die stoom in elektriciteit omzet en die met een snoer en stekker direct in het stopcontact is in te pluggen? Klinkt logisch, toch? Volgens mij geen speld tussen te krijgen! Wel even nadenken over hoe je dat gaat marketen: psycho-elektriciteit uit bio(logische) massa of zoiets? ;-)


26 oktober 2005: Zonnige wens! In het bekende buitensport tijdschrift Op Pad stond een kort interview met een Nepalese sirdar (trektochtleider) die kort in Nederland verbleef en een grote wens heeft voor zijn geboortedorp. Gaarne lezen en uw hart laten spreken s.v.p.!

"Ram Kumar Rai (37) komt uit Nepal en is sirdar. Een sirdar fietsend door de Hollandse polders kom je niet snel tegen, maar een tevreden deelneemster aan zijn trektochten - de eindredactrice van dit blad, Noes Lautier - nodigde Kumar uit voor een paar weken Nederland.

Even geen bergen, is dat niet vreemd?
"Ja, dat is voor het eerst, ik heb nooit vakantie. Het trektochtseizoen duurt van half september tot half december en van maart tot juni. De rest van de tijd ben ik zelfvoorzienend boer."

Wat vind je van kikkerland?
"Ik val van de ene verbazing in de andere: het is hier schoon, ontwikkeld en alles werkt elektronisch. In mijn dorp is geen elektriciteit. We hebben het geprobeerd met een waterturbine, maar na twaalf dagen ging die kapot. En wat me ook verbaast: als je hier omvalt, rol je niet meteen van een berg."
Wat heb je gedaan?
"Veel. We hebben gefietst in de Horsten, een park tussen Den Haag en Leiden, gewandeld in de Haarlemmermeerpolder en op de Veluwe, en veel geklommen in de hal. Morgen gaan we nog zestig kilometer fietsen, de grens over naar Duitsland, omdat ik graag in nóg een Europees land geweest wil zijn."
Wat viel je het meeste op?
"De molens en het gemaal in de Haarlemmermeerpolder. Verder de caravans. Goed idee hoor - hoef je geen tent meer op te zetten en heb je geen last van de regen. En in Zeeland zag ik bij een boer dat een koe hier vijfentwintig liter melk kan geven, terwijl ik in Nepal maximaal drie liter uit een koe haal."

Kumar heeft één grote wens: een zonnepaneel voor zijn dorp Khempu Sallyan, district Solu Khumbu (= het Everest gebied, PJS). Iedere bijdrage, hoe klein ook, is welkom. Dat kan tot en met 31 december 2005 op rekening 1868 t.n.v. ANWB, Byzondere Acties, o.v.v. "Kumar's zonnepaneel."* Op Pad zorgt dat het geld op de goede plek komt.

© Op Pad nr. 22(8) oktober/november 2005: p. 78.
* licht gewijzigd dd. 2 november 2005 n.a.v. e-mail van Noes Lautier.

Polder PV heeft zijn bijdrage reeds gegireerd.

Zijn er bedrijven in de PV-sector die dit goede initiatief willen ondersteunen en hun "People-Planet-Profit" doelstellingen praktisch en niet bureaucratisch inhoud willen geven? Neemt u dan s.v.p. contact op met de eindredactrice Noes Lautier via oppad@anwb.nl, ANWB, Redactie Op Pad, Wassenaarseweg 220, Postbus 93200, 2509 BA Den Haag, tel. 070 - 3141470 (9-15 uur); fax 070 - 3146251. Hartelijk dank! Ik zal Noes vragen om aan Polder PV terug te koppelen wat het resultaat van deze oproep is geweest, en hoe een en ander tot stand zal komen als er genoeg fondsen beschikbaar zijn.

Terugkoppeling Noes Lautier: zie bericht 10 maart 2006.


26 oktober 2005: Ruim 17.000 zonnepanelen aan de noord-Duitse Waddenkust. Phönix SonnenStrom AG gaat in het uiterste noorden van Duitsland, vlak bij de waddenkust (Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer) bij het gehucht Reußenköge (NNW. van Husum) een 1.06 MWp zonnestroomcentrale bouwen met dunne laag panelen van het Amerikaanse First Solar die een rendement van (maximaal) zo'n 9 procent zouden hebben, hetgeen zeer hoog is voor dunne laag panelen. Er is een "performance guarantee" van meer dan 25 jaar (!) en na het verstrijken van de levensduur neemt First Solar de modules terug om ze te recyclen (citaat hieronder). Ik ben zéér benieuwd of die dunne laag panelen het over zo'n relatief lange periode gaan uithouden onder de zilte condities van het Waddengebied.

Citaat m.b.t. First Solar's recycling politiek (meer info: zie tweede link):

"The agreement, referred to as a Reclamation and Recycling Reimbursement Policy, assures owners of First Solar modules that, at the end of solar module use, funds will be available to pay the estimated costs of transporting First Solar modules to a recycling center and recycling them into new products."

Duurzaam tot op het bot, dus! Zie ook de link m.b.t. recycling bij het bericht van 27 oktober 2005.

http://www.solarbuzz.com/News/NewsEUPR240.htm (Phönix)
http://www.firstsolar.com/story?id=75 (Insurance Policy First Solar; pdf document, 86 kB)


26 oktober 2005: Kyocera kiest voor Tsjechië. Deze bekende Japanse PV-fabrikant, die al aardig wat hoog-kwalitatieve zonnepaneeltjes in Nederland heeft afgezet, heeft op 19 oktober een 24 MWp productiefaciliteit in het noord-Tsjechische stadje Kadan geopend en daarmee een wereldwijd netwerk van fabrieken (Japan, Mexico en China) gecompleteerd waarmee snel op (lokale) behoeftes in de markt gereageerd kan worden. Straks zonnepanelen "made in the Czech Republic" op de planken bij de Gamma?

http://www.solarbuzz.com/News/NewsEUMA82.htm


26 oktober 2005: PV in de Tunesische woestijn. Krijgt Brinkhorst toch nog gelijk? Wie gaat de paneeltjes met stoffer en blik te lijf als er weer een "dust-devil" langs is geweest?

"TunisieTelecom, the public Tunisian telecommunications operator, will build four telecommunication repeater stations powered solely by photovoltaic solar power in the open desert. In this very remote area of the Great Southern Desert, which is still not connected to the electricity grid and where the climatic conditions are extreme (temperatures in excess of 50°C or 122°F, sand storms, etc.), the choice of solar power was obvious."

Uiteraard wel prettig voor de mensen in Tunesië. Laten we hopen dat BP (dochter Apex-BP Solar) goed spul aflevert en dat de eroderende werking van het zand geen desastreuze gevolgen heeft.

http://www.solarbuzz.com/News/NewsAFPR24.htm


26 oktober 2005: Meent hij het nou echt? "Volgens Van Geel is het van groot belang dat rijke landen het goede voorbeeld geven en verantwoordelijkheid nemen." Tijdens een vergadering van de Europese milieuministers in Luxemburg op 18 oktober 2005 ("Europa moet ambitie tonen"!). OK, consequent zijn, en dus beginnen in eigen land, want Nederland is nog steeds een van de rijkste landen ter wereld. Dus, geachte staatssecretaris, ben ik zéér benieuwd wat u voor revolutionaire voorstellen gaat presenteren op 31 oktober aanstaande! Komend jaar 20 MWp aan PV-installaties er bijgeplaatst bijvoorbeeld. Absolute bottomline.

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=21633


26 oktober 2005: Arnold gaat het weer proberen. Governor Schwarzenegger legt zich niet neer bij het "torpederen" van zijn Million Solar Roofs Initiative in California. In een radiospeech roept hij de onderdanen op mee te werken aan de nieuwe energierevolutie in de "Sunshine State":

"We are going to secure our energy future and give our children a cleaner, safer and more prosperous California."

Voor de volledige tekst, zie het nieuwsbericht op, uiteraard, het uitzonderlijk goed geïnformeerde, in die staat zetelende Solarbuzz:

http://www.solarbuzz.com/News/NewsNAGO276.htm


26 oktober 2005: Duitsland te klein voor SunTechnics. Wat wil je, als je 60 MegaWatt aan nieuwe zonnestroomcentrales wilt gaan neerzetten op 4 continenten. Blijkbaar begint het in Duitsland te "dringen" en zoeken de grote installateurs ("turn key projecten") nieuwe afzetmarkten voor hun fraaie velden vol duurzame energie opwekkers. Ditmaal in Zuid Korea, waar een 1,2 MWp centrale op een oude afvalberg ZW. van de hoofdstad Seoul wordt "geplant" in november, met het partner bedrijf Korea Cottrell Co., Ltd. Het wordt direct de grootste centrale van deze Aziatische "tijger" die arm is aan energierijke delfstoffen en dus veel (dure!) olie moet importeren. Het is volgens SunTechnics dan ook één van 's werelds meest veelbelovende groeimarkten op dit gebied.

Uiteraard zit SunTechnics daar niet voor niets, want in dat land is één van de hoogste terugleververgoedingen aan het distributienet in het leven geroepen, "slechts" 58.0 eurocent per kilowattuur, gegarandeerd voor 15 jaar. Ja, zo kan ik het ook. Siliciumproducenten, in de hoogste versnelling s.v.p., want Zuid Korea rammelt van de honger!

Verdere plannen zijn er voor Australië en de U.S.A. Kan een SunTechnics bobo niet eens even met Brinkhorst komen praten? Die heeft straks namelijk nog wat geld uit de aardgasbaten fondsen over als de LPF een derde windpark op zee tegen gaat houden. En als de stichting GEZEN dan toch hoogspanningskabels onder de Middellandse Zee door gaat trekken voor het vervoer van de elektriciteit uit die CSP centrales in Marokko naar Noord Europa, kunnen ze dan niet meteen even een lijntje doortrekken naar Zuid Korea, dan kunnen we daar lukratief invoeden met onze Nederlandse zonnepaneeltjes. Da's weer wat anders dan een "magere" 9,7 eurocent per kWh als je al in aanmerking komt voor die "riante" MEP-regeling...

http://www.solarbuzz.com/News/NewsASPR134.htm


26 oktober 2005: "Slimme" meters 3. Nieuwe meters deugen niet. Zie de separate "slimme meter" pagina.


 

25 oktober 2005: De prijs van zonnestroom. Bij de oorspronkelijke tekst van het artikel van Professor Sinke die ik van de hoofdredacteur van Nieuwsblad Stromen, Harmen Weijer, kreeg, zat ook een niet gepubliceerde grafiek met de verwachte prijsontwikkelingen van elektriciteit en van zonnestroom van Sinke die ik u niet wilde onthouden. Ik heb de layout iets gewijzigd, zonder iets aan de data of tekst te veranderen, om de grafiek passend te maken op deze pagina.

Expected price developments (two tariffs) of electricity on the wholesale market (excl. transport, blue) and the retail market (red, brown), as well as expected price of electricity produced by photovoltaic conversion (green). © Prof. Dr. Wim Sinke, Petten (NL).
© 2005 Prof. Dr. Wim Sinke, Energy research Centre of the Netherlands ECN,
Solar Energy, POB 1, NL-1755 ZG Petten


25 oktober 2005: Reactie Professor Wim Sinke op aantijgingen. In Nieuwsblad Stromen 7(17) van 7 oktober stond een bizar stukje genaamd "Zonne-energie niet clean" over aantijgingen die, nota bene, de bouwer van Zonneracewagen kampioen Nuna 3 (!), deed over de "milieuvriendelijkheid" van zonne-energie. Houdt u vast, een citaat overgenomen uit de Belgische krant "De Standaard": "De productie van zonnecellen is onvoorstelbaar vervuilend voor het milieu - haast even gevaarlijk als radioactief afval." Ja, ja, u kunt zich wellicht voorstellen dat er wat stoom werd afgeblazen in huize Polder PV, en uiteraard jeukten de vingers om eens even lekker het toetsenbord in elkaar te rammen met een pittig stukje. Nergens voor nodig natuurlijk, want er werd "elders" in het land reeds een zeer bedachtzame reactie door onze Zonneprof (sorry, maar ik zit aan Kuifje te denken...) Wim Sinke in elkaar gezet die alle hetzerige, slecht geïnformeerde mondjes op dit gebied hopelijk voorgoed zal doen sluiten. Voor de integrale reactie van de heer Sinke, verschenen op p. 5 van Nieuwsblad Stromen van 21 oktober 2005, en met toestemming van de redactie van het blad overgenomen, zie de nieuwsberichten pagina. Als u "de prof" zelf wilt spreken, is de bijeenkomst in het RMNO café op 31 oktober a.s. de ideale gelegenheid!

Zie ook een eerder op de PV-nieuwspagina verschenen bericht over de levenscyclus analyse van zonnecellen en -panelen: de ontwikkelingen op dat gebied gaan snoeihard en zijn zelfs voor specialisten slechts met moeite bij te houden; uiteraard geven de door Sinke in het artikel opgegeven links de huidige stand van zaken op dit gebied (o.a. CrystalClear project). Een ieder die deze ontwikkelingen niet bijhoudt en zich op dit vlak niet informeert, heeft zijn/haar mond dicht te houden als het gaat om vermeende "milieuonvriendelijkheid", "lange terugverdientijd", "energieintensieve productie", en dat soort prietpraat om goedkoop politiek te kunnen "scoren". Dat soort mensen kunnen we missen als kiespijn als het om de toekomst van dit land, Europa, en de wereld gaat.


25 oktober 2005: Geen compromissen sluiten! De Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV) roept n.a.v. het record aantal tropische cyclonen dit jaar (o.a. "Katrina", "Rita", "Wilma", en er is er alweer een exemplaar genaamd "Alpha" oostelijk van Hispaniola opgedoken) de milieuorganisaties op onverkort en compromisloos vast te blijven houden aan rigide politieke maatregelen, standvastigheid bij de uitvoering van oude en nieuwe in te voeren wetgeving op het gebied van duurzame energie, hoog in te zetten op grote milieuthema's als de energievoorziening en de klimaatverandering, en zich niet te laten inpakken door gelegenheidsargumenten of korte-termijn denken in politieke kringen. Uit de "energiemail" (24-10-2005) die ik van deze actieve Duitse zonne-energie vereniging kreeg, die niet schroomt ook de "grote thema's" van kritisch commentaar te voorzien, de volgende tekst:

"Umweltverbände müssen deshalb ohne Einschränkung ungekürzt das fordern, was notwendig ist, ihre Forderung allgemeinverständlich begründen und jedes Zurückbleiben der Politik gegenüber diesen Notwendigkeiten nachhaltig anprangern.

Notwendig ist:
- Ein Verbot des Neubaus fossiler Kraftwerke
- Der vollständige und schnellstmögliche Umstieg auf Erneuerbare Energien.
"

M.a.w.: NUON en Delta: vergeet die onzalige plannen voor die "schoon-fossiele" kolen/gas/biomassa centrale en die nieuwe kerncentrale, en ga eindelijk eens keihard werken aan onze duurzame toekomst! Wind, zon, schone biomassa, geothermie, (kleinschalige) waterkracht. Dat moeten we hebben!

http://www.sfv.de
http://www.telegraaf.nl/buitenland/27297671/Nieuwe_tropische_storm_in_Caribisch_gebied.html


25 oktober 2005: Milieukeur Echte Energie?? Zie bericht op de DE nieuwspagina.


24 oktober 2005: Service Echte Energie. We kregen trouwens een paar dagen na die nota (bericht hieronder), ook weer een oproep van Echte Energie om onze meterstand op te geven van de evt. aanwezige teruglevermeter van de zonnepanelen. Op basis daarvan (of uit een elders op deze site weergegeven berekeningsmodel als er geen teruglevertelwerk aanwezig is), wordt nl. de terugleververgoeding bepaald, en de uitbetaling ervan geregeld (voor ons was dat dit jaar op 1 maart). Kijk, dat is nou service aan de klant. Geen gezeur, gewoon gegevens opvragen, factureren, en uitbetalen. Kunnen de "grote jongens" nog veel van leren. Was u nog niet geswitched van leverancier? Ze bieden ook klimaatgecompenseerd aardgas aan (als eersten in Nederland).

http://www.echte-energie.nl/index.php


23 oktober 2005: Nota Echte Energie. Door omschakeling naar een nieuw administratief systeem (...) duurde het "even" voordat we onze nota's voor "klimaatgecompenseerd aardgas" en elektriciteit (onze keuze: "Blauwe Stroom" = in Nederland opgewekte windenergie) van Echte Energie kregen. Maar nu zijn ze dan eindelijk "in huis". Er zitten aan die zo fel bestreden liberalisering (die absoluut talloze negatieve kanten heeft, waar Polder PV ook regelmatig aandacht aan besteedt), namelijk ook best positieve kanten. Voordat de markt werd opengebroken hadden we nooit voor een bedrijf kunnen kiezen dat uitsluitend duurzame energie wil verkopen, want die bestonden gewoon nog niet. Afijn, de 2 (gescheiden!) nota's heb ik nog niet in detail bekeken, maar voorzover ik nu al kan overzien, ziet dat er weer pico bello uit, met separaat bijgevoegd een zeer heldere, uitgebreide toelichting voor alle opgevoerde posten.

Polder PV heeft door sowieso een zeer energiezuinig huishouden te voeren, zelf zo'n 70 procent van zijn elektriciteitsverbruik uit eigen geproduceerde zonnestroom op te wekken, en het feit dat gas bij ons uitsluitend voor koken wordt gebruikt, bij Echte Energie een extreem lage rekening. Vooral voor elektra levert dat een heel "apart" beeld op, omdat van die post de "Vrijstelling (of: teruggave) energiebelasting" wordt afgetrokken. Aangezien onze nota een boekingsperiode van 1 april 2004 tot 8 augustus 2005 had, is dat een negatief bedrag van in totaal 252,85 EURO ex. BTW geworden. Gevolg: een forse negatieve nota, en een nieuw termijnbedrag elektra van ... € 0,00 (NUL Euro). Leuk, na alle gezeur wat je hoort over "hoge" energienota's! Zonnestroom van eigen huis heeft de toekomst!

Negative bill for electricity due to extremely low "rest" consumption (70% solar energy from own solar panels) and tax rebate given back on this energy post.


23 oktober 2005: Holland Solar in de versnelling. Het is behoorlijk stil geweest rond de brancheorganisatie van zonne-energie in Nederland, en dat had natuurlijk een "goede" reden. De organisatie heeft een enorme kater gehad van het weerzinwekkende afbraakbeleid van Brinkhorst en Economische Zaken m.b.t. vrijwel alle duurzame energie opties, maar PV in het byzonder. Zon-thermisch is nooit echt daadkrachtig ondersteund in Nederland, terwijl warmte wel de grootste milieupost en economische post bij de Nederlandse huishoudens is. Het tij lijkt nu te keren met een nieuwe nieuwsbrief met diverse documenten en frisse initiatieven waaraan zo te zien heel hard gewerkt is de afgelopen tijd. Mijn complimenten voor dit fraais, en hopelijk weer gouden tijden tegemoet ziend voor Holland Solar, zonnestroom en zonnewarmte, het liefst met, maar desnoods zonder politieke backing!

Enkele recente activiteiten van Holland Solar:

Motto: De wereld kiest voor zonnestroom en Nederland ook!

http://www.hollandsolar.nl/


23 oktober 2005: Annemarie Goedmakers kandidaat voorzitterschap PvdA. Ook al wordt in onderstaande link over andere "materie" gesproken, het feit dat de voormalige directeur van de (opgeheven) business-unit Duurzame Energie van NUON zich kandidaat stelt voor de grootste "linkse" partij is mogelijk goed nieuws voor het weer uit het riool trekken van de duurzame energiepolitiek in het grauwe Nederland. Als u kennis wilt maken met mevrouw Goedmakers en haar over haar ideëen op het vlak van duurzame energie (PV in het byzonder) "aan de tand wil voelen", schrijf u dan in voor de borrel ter ere van de definitieve versie van het RMNO rapport "Zonneklaar" in Den Haag op 31 oktober a.s. Op de website van de Zonnestroom Producenten Vereniging (tweede link) is reeds eerder een opiniestuk van mevrouw Goedmakers over zonnestroom verschenen.

http://www.amsterdam.pvda.nl/nieuwsbericht/2237
http://www.zonnestroomproducenten.nl/paginas/opiniepagina.htm


23 oktober 2005: 705 Watt. Uit 1020 Wattpiek (10 zonnepanelen), op een najaarsdag met 25 meter 2,5 mm² gelijkstroombekabeling in een huurappartementen complex. Niet slecht. Zonnepanelen in de Sahara? Ga toch fietsen!


22 oktober 2005: RAINBOW COALITION ! Zie bericht op de DE nieuwspagina.


21 oktober 2005: Continuon eindelijk in beweging. De netbeheerder ging al eerder diep in het stof i.v.m. de meterproblematiek en de teruglevering van zonnestroom installaties (uitspraak NMa over de problemen bij de Oranjerie in Leiden). Nu lijkt er eindelijk ook beweging te zitten in de registratie en verwerking van de meterstanden van teruglevermeters en telwerken op digitale meters bij particulieren met kleinere zonnestroom installaties die invoeden op het net bij overschot. Ik kreeg gister een e-mail van een PV-eigenaar die tijden lang niet geholpen werd, maar nu blijkbaar door stug vol te houden licht aan het eind van de donkere tunnel lijkt te gaan zien, evenals andere mensen in Continuon gebied. Uit de reactie van de netbeheerder:

"Continuon Netbeheer is momenteel druk doende om processen voor 'teruglevering' in de consumentenmarkt in te regelen. Het goed opnemen van de terugleverstanden is momenteel bij de meteropnemers onder de aandacht gebracht. [De] opgenomen standen [en] verbruiken zullen ... aan [de] leverancier worden aangeleverd. Ik verwacht dat Continuon Netbeheer in de eerste helft van 2006 de verrekening van het verleden kan doen en [de klant] daarna op normale wijze kan bedienen."

Vragen en/of opmerkingen? Stuur een e-mail naar:

Joost Brinkman
Continuon Netbeheer
Teruglevering Consumenten
Joost.Brinkman@nuon.com

U kunt ook contact opnemen met de afdeling Groencertificaten via telefoonnummer: 023-5464682.


20 oktober 2005: PV nieuwspagina numero 7. Druk? Welnee. Geen tijd voor beschouwingen. Op naar pagina 8!


20 oktober 2005: "Slimme" meters 2. Dubbele tong met dubbele meters (en dubbele pet op). Zie de separate "slimme meter" pagina.


20 oktober 2005: Plastic zonnecellen en "organische" PV naar nieuwe records. Door de Amerikaanse zonne-energie certificatie instelling, the National Renewable Energy Laboratory (NREL), is bevestigd dat inmiddels 4,4 procent omzettingsrendement is behaald. De ontwikkelaars van de UCLA Henry Samueli School of Engineering and Applied Science hebben met een eenvoudig "plastic" zonnecelconcept bestaande uit een ruim beschikbaar, goedkoop polymeer tussen 2 geleidende lagen weer een stap vooruit gezet in een ontwikkeling die mogelijk tot zeer goedkope zonnecellen kan leiden. Voorzien wordt zelfs een potentie van 15 tot 20 procent efficiëntie, bij een levensduur van 15 tot 20 jaar. Grote silicium cellen met dezelfde levensduur hebben tegenwoordig een rendement van 14-18 procent maar zijn globaal genomen drie keer zo duur dan de door het UCLA ontwikkelde type zonnecel.

Wat de "organics" betreft: Een team van NMSU/Wake Forest heeft inmiddels met een mix van polymeer en koolstof "buckyballs" (fullerenen) alweer een efficiëntie van 5,2 procent bereikt, veel eerder dan was verwacht. Bij deze ontwikkelingen wordt van geavanceerde nanotechnologie gebruik gemaakt waarbij atomen individueel gemanipuleerd kunnen worden. Ook met dit soort zonnecellen wordt aan een kunststof substraat gedacht, of zelfs mogelijk aan een soort "verf" die zonnestraling omzet in elektriciteit...

Plastic zonnecellen zijn verder zeer "flexibel" in de meest onwaarschijnlijke toepassingen in te zetten. Zo wordt al gesproken over het bedekken van auto's met dit soort fraais, met mogelijk onverwachte "sociale" consequenties:

"People will vie to park their cars on the top level of parking garages so their cars can be charged under sunlight."

http://www.physorg.com/news7098.html (UCLA)
http://www.nmsu.edu/~ucomm/Releases/2005/october/organic_solar_cells.htm (Wake Forest)


20 oktober 2005: Lachen. OK, "uit den ouden doosch" weliswaar (7 sep. 2005), maar ik wilde u hem toch niet onthouden, een sappig berichtje van de Telegraaf. Arme parlementariërs, ze hebben het dan ook niet makkelijk met die hijgerige pers op hun nek. En gelukkig kunnen de zonnepaneel eigenaren ook weer gerust ademhalen. Doet u mij nog maar een biertje... ;-)

Europarlement opgelucht: geen verbod zon
"STRAATSBURG - Een Europese wet die voorschreef dat een werknemer recht heeft op bescherming tegen zonneschijn, is woensdag gesneuveld in het Europees Parlement. Tot opluchting van veel parlementariërs, die vreesden de risee te worden bij het grote publiek.

Het begon allemaal met het idee om werknemers bepaalde bescherming te bieden tegen bijvoorbeeld het licht van lasapparatuur. Dat zou Europees moeten, omdat de machines vrij mogen worden verhandeld in de hele Unie. In het uiteindelijke voorstel is ook de 'natuurlijke straling' erin geslopen - lees: de zon. Daar ging de populaire pers mee aan de haal.

In sommige landen hebben de tabloids er al vol van gestaan: Europa draagt op dat een aannemer zijn stoere bouwvakkers een T-shirt moet laten dragen. Nog mooiere versie: serveersters zouden geen al te diep decolleté meer mogen hebben als ze een biertje brengen op een zonnig terras.

"Straks krijgt Europa natuurlijk weer de schuld", verzuchtte parlementariër Oomen-Ruijten van het CDA, die er fijntjes op wees dat de bevoegde ministers de 'zonneschijnwet' al hebben goedgekeurd. Het parlement heeft uiteindelijk besloten dat de nationale overheden zelf moeten weten of werknemers recht hebben op bescherming tegen de koperen ploert."

http://www.telegraaf.nl/buitenland/25143121/Europarlement_opgelucht:_geen_verbod_zon.html


20 oktober 2005: Alle "kleintjes" helpen. In een eerder bericht (26 februari 2005) werd gesuggereerd dat er een gigawatt PV-centrale in West Australië zou komen. Dat dat een "klein" stapje te ver bleek te zijn is nu wel duidelijk, maar ze zijn in Perenjori de zon zeker niet uit het oog verloren, want er komt in ieder geval 1-2 MWp, maar uiteindelijk mogelijk een centrale van 10 tot 20 MWp (Very Large Scale Photovoltaic, VLS-PV, project), en dat is een hele grote. Het stadje ligt aan de "rand" van het beschikbare stroomnet en heeft zeker in de zomer (airco!) regelmatig met "black outs" (volledige netstoring) en "brown outs" (te lage netspanning) te maken. Als de plannen volledig gerealiseerd worden (2008?), wordt het de grootste PV-plant in dit subcontinent.

De lokale bestuurder: "... we'll make our town a solar town." Enzovoorts. Potentie heeft het extreem zonnige Australië uiteraard in hoge mate, daar kan nog wel het een en ander aan PV-moois ontwikkeld worden. Er zijn ook al vergevorderde plannen voor een enorme zonne"schoorsteen" die met convectie van warme lucht werkt (succesvol proefmodel in Spanje).

Wel even de aandacht voor een merkwaardige opmerking in het hieronder gelinkte artikel: "... 15,000 and 30,000 solar panels all 40cm by 50cm in size ..." Vreemd dat van zulke kleine panelen voor zo'n groot project gebruik gemaakt wordt! Dat is bepaald niet efficiënt, want het betekent veel meer constructiewerk (frames, bekabeling, etc.), terwijl er tegenwoordig al 200 Wp panelen beschikbaar zijn die een veel groter instralingsoppervlak hebben, wat de kosten aanzienlijk kan drukken. Bizar. Lobby van de lokale zonnepaneel producent???

http://geraldton.yourguide.com.au/ ...


20 oktober 2005: Waterzuivering met zonnestroom. De Amerikanen zijn "om". Niet alleen in het zonrijke westen, waar PV-installaties al snel forse rendementen kunnen hebben, maar steeds meer ook in het wisselvallige oosten van het rijkste land ter wereld. In Somerset in New Jersey heeft Dome-Tech Solar een 500 kWp PV-systeem gebouwd die de waterzuivering van zonnestroom moet gaan voorzien. Er zijn al diverse vergelijkbare projecten aan vooraf gegaan in the States, en er zullen nog velen volgen. Gaan met die banaan. Leuke foto met de CEO van Dome-Tech voor "zijn" installatie.

http://www.solarbuzz.com/News/NewsNAPR562.htm


19 oktober 2005: Inspiratie opdoen bij de zuiderburen. Zoals reeds eerder vermeld hebben de Vlamingen, na het doorslaande succes van het EEG bij onze oosterburen, een fenomenale serie maatregelen afgekondigd voor de stimulering van zonnestroom van eigen dak. Een gezonde mentaliteit en met de blik op de toekomst, zeker als je de kristalheldere uitleg leest in de uitgebreide informatiebrochure bij de "Subsidieregeling voor elektriciteit uit zonlicht". Ik ga in deze bijdrage dieper in op al dit moois.

Een greep uit de inhoud, vet- cq. rooddruk van Polder PV:

"... Het heeft geen zin zonnepanelen te plaatsen, wanneer u niet eerst probeert uw elektriciteitsverbruik zoveel mogelijk te reduceren. Een aantal kleine en goedkope maatregelen kunnen in veel gevallen meer besparen dan een zonnepaneel kan opbrengen. Een paar nuttige, snel terugverdiende tips:

 • plaats spaarlampen in plaats van gloeilampen in veel gebruikte kamers;
 • gebruik een spaardouchekop;
 • probeer stand-by verbruik van elektrische toestellen te verminderen door de toestellen volledig uit te schakelen;
 • wanneer u een nieuwe diepvriezer, koelkast, wasmachine, droogkast, etc. koopt, kies dan voor een energiezuinig model (A-label).

[NB: in België wordt vaak warm water m.b.v. een elektrische boiler gemaakt, vandaar die tip over de waterbesparende douchekop... PJS]

DAN PAS PV
Pas wanneer men zijn elektriciteit rationeel verbruikt wordt het nuttig om dit resterende verbruik op een hernieuwbare manier op te wekken. en te investeren in fotovoltaïsche zonnepanelen (meestal afgekort als PV, naar het Engelse "Photovoltaïc"). Wanneer men gebruik maakt van elektriciteitsverslindende toepassingen, zoals elektrische verwarming, is het weinig zinvol te investeren in zonnepanelen, vermits hun opbrengst klein zal zijn in verhouding tot het hoge elektriciteitsverbruik..."

"... Voor elektriciteit uit fotovoltaïsche zonnepanelen (PV) is deze vergoeding vastgelegd op 450 euro per 1000 kWh productie [N.B.: voor een periode van 20 jaar! PJS]. Ze wordt uitbetaald door de distributienetbeheerder aan de producent en geldt voor elk PV-systeem dat na 1 januari 2006 in dienst wordt genomen."

Dames en heren van EnergieNed en alle netbeheerders in Nederland, nu even goed opletten hoe ze dat "meterprobleem" in Vlaanderen oplossen:

"Het technisch reglement van de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) bepaalt in haar voorschriften dat de huishoudelijke elektriciteitsmeter in dat geval mag terugdraaien. De meeste laagspanningstellers kunnen in beide richtingen draaien (bidirectionele tellers). Wanneer dit niet het geval is moet deze meter op vraag van de eigenaar door de distributienetbeheerder kosteloos aangepast of vervangen worden. Op deze manier wordt uw met behulp van fotovoltaïsche zonnepanelen geproduceerde elektriciteit aan verbruikstarief vergoed."

Conclusie: ben ik gek, heeft de Zonnestroom Producenten Vereniging (NL) ze niet meer allemaal op een rijtje, zijn die Vlamingen op hun achterhoofd gevallen, of zit er wellicht bij jullie een steekje los? U mag het zeggen! Goed gelezen? Ik wil voortaan dus niet meer horen "dat de draaispoelmeter niet in terugdraaiende modus geijkt is en dus niet aan de Meetcode voldoet", want de Belgen vinden dat gewoon gezeur en spijkers op laag water zoeken! M.a.w.: laat maar lekker zitten die mooie, betrouwbare, robuuste en nauwkeurige draaispoelmeter in onze meterkast, en slijt die "slimme meters" waar jullie zo over opgeven maar aan mensen zonder zonnepanelen. En mocht de oude meter aan het eind van zijn levensduur zijn, dan wil ik gewoon gratis een nieuwe met teruglevertelwerk, met hetzelfde vastrecht tarief, zonder gezeur en gesputter van de metervervanger of de netbeheerder. PUNT UIT. (PJS)

N.B. Een "Clausule subsidiebedrog" is ook opgenomen. M.a.w.: beunhazen, waag het niet om rotzooi of verkeerd gedimensioneerde systemen op de Vlaamse PV-markt af te zetten of om misbruik te gaan maken van deze subsidieregeling, want dat komt u duur te staan! Probeer niet om een lager nominaal (Wattpiek) vermogen te installeren dan er op de nota en de subsidieaanvraag staat (is in Nederland gebeurd!), etc. Uitzetting uit Europa lijkt me wel de minste strafmaat voor dergelijk misbruik.

Ter voorkoming van snelle doorverkoop of te laag rendement van, of niet zorgvuldig onderhoud aan de te plaatsen gesubsidieerde PV-installatie is het volgende wettelijke artikel opgenomen in de Vlaamse regeling:

"§.2 De zonnepanelen dienen minstens 5 jaar vanaf de datum van installatie, op het gebouw waar ze voor het eerst werden geïnstalleerd, aangebracht te blijven. Tijdens deze periode dient de begunstigde de zonnepanelen zodanig te onderhouden en te benutten dat een maximale elektriciteitsproductie gegarandeerd wordt."

Ook worden evt. controlebezoeken door overheidsdienaars, alsmede monitoring van de gesubsidieerde systemen via de regeling afgedwongen:

"Het is tevens verplicht om een kWh-teller te plaatsen die de hoeveelheid elektriciteit na de omvormer meet. De kosten van deze teller vallen onder de subsidieerbare kosten."

Tenslotte:

"Deze subsidie wordt NIET toegekend voor gebouwen die hoofdzakelijk elektrisch verwarmd worden." Maar: "Het gebruik van warmtepompen is wel toegelaten."

Slimme mensen, die Vlaamse beleidsmakers. Die hebben heel veel geleerd van de talloze blunders die er in Nederland gemaakt zijn. Nog veel meer moois, en enkele verstandige, slimme en rechtvaardige "randvoorwaarden" zoals prioriteit voor subsidiëring van installaties tussen de 0,4 en 3 kWp (particuliere markt!!!), beperking max. subsidie 7000 euro ex. BTW per kWp, voor niet BTW-plichtigen wordt ook de BTW gesubsidieerd, etc. U kunt het allemaal nalezen in deze fraaie brochure. Investerings-subsidies, belastingaftrek, het staat er allemaal in en is wettelijk afgespijkerd. Er wordt zelfs naar de onafhankelijke Organisatie Duurzame Energie Vlaanderen verwezen voor onafhankelijke informatievoorziening (ziet u "onze" O.D.E. of Z.P.V. al op een Nederlands beleids- of subsidiedocument verschijnen?). Kijk: zo hoort het dus. In begrijpelijk Nederlands bovendien! Kopieën naar E.Z., VROM en Financiën, s.v.p.!! Vlaanderen heeft de toekomst, gefeliciteerd beste mensen, jullie hebben slimme mensen op het juiste Ministerie, i.t.t. jullie noorderburen. Straks een Belgische koningin op het Noordeinde?

       

http://www.energiesparen.be
brochure_pv_subsidieregeling2006.pdf_belgie.pdf (287 kB), te downloaden van bovengenoemde website
http://www.belsolar.be (branche koepelorganisatie Belsolar, vergelijkbaar met Holland Solar in NL)
http://www.ode.be (onafhankelijke Organisatie Duurzame Energie Vlaanderen)

<<< 21 20-11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 highlights JSS22


© 2005 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)