starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
Sunpower in de pers
historie
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Berichten in de pers over Sunpower®/OK4

voor uitgebreide elektronische berichtgeving, zie de websites van betrokken organisaties genoemd op de Sunpower® nieuwspagina, en, uiteraard, de huidige (Polder PV) website

Het leed dat zonnepaneel heet 7 oktober 2006
(separate pagina: incl. korte samenvatting Sunpower®- en veel ander leed)
Zonnepanelen leverden jarenlang veel te weinig stroom 22 juli 2006
(opmerkingen en aanvullingen van Polder PV op Sunpower® nieuwspagina)
Mastervolt levert 4.000 zonne-omvormers aan Nuon & Eneco 27 maart 2006
Grootschalige ombouw-operatie van PV-systemen noodzakelijk januari 2006*
NUON: geen extra vergoedingen in debacle rond zonnepanelen 27 december 2005
(met opmerkingen/aanvullingen van Polder PV; originele FOTO!)
Grootschalige ombouwoperatie van pv-systemen noodzakelijk 13 december 2005
OK4 omvormers in pv-systemen zijn onbetrouwbaar 13 december 2005
Misser van 4 miljoen met zonnepanelen 10 december 2005
Nuon vervangt alle omvormers zonnepanelen
7 november 2005
Zonnewarmte vergoed 7 november 2005
(uitgebreid commentaar van Polder PV)
Brief NUON over inverterproblemen 1 november 2005
Zonnepanelen Nuon vertonen gebreken 28 oktober 2005
Fabrikanten vervangen kapotte inverters maart 2005*
N.K.F. verkocht aan Optelecom 15 maart 2005
Weesper bokst regeling defect zonnepanelen voor elkaar 9 maart 2005
Nuon en Eneco gaan honderden defecte zonnepanelen repareren 8 maart 2005
Omvormers de achilleshiel van PV-panelen 13 augustus 2004
Zonnecollector defect zonder dat je het ziet 2 juni 2004

recentste bericht boven
*artikelen uit Intech Elektro en ICT


Sunpower® in de pers

Website Mastervolt: "Mastervolt levert 4.000 zonne-omvormers aan Nuon & Eneco". Voor kort commentaar, zie de Sunpower® nieuwspagina.

http://www.mastervolt.nl/news_details.asp?ID=597
http://www.solarbuzz.com/news/NewsEUPT43.htm (engelstalig bericht op Solabuzz site)


 

Intech E & ICT, 26(1) januari 2006: "Grootschalige ombouw-operatie van PV-systemen noodzakelijk", door Rob van Mil. Een samenvatting van de indrukken van de besprekingen op 9 december 2005 bij SenterNovem in Utrecht, uit het oogpunt van een journalist voor het vaktijdschrift van de installatiebranche Uneto-VNI. Met 2 foto's verstrekt door de webmaster van Polder PV.

Voor de volledige tekst van het artikel, klik hier.


 

Noordhollands Dagblad, 27 december 2005: "Nuon: geen extra vergoedingen in debacle rond zonnepanelen", door Durk Geertsma (paar drukfoutjes gecorrigeerd):

"Een vergoeding van € 12,50 per niet werkend zonnepaneel en alleen als het defect voor 1 oktober bij Nuon of Eneco gemeld is. Beide energiemaatschappijen gaan bij alle eigenaren van zonnepanelen gratis de stroomomvormers (inverters) vervangen en installeren, maar beperken de vergoeding voor gemiste opbrengsten tot de genoemde € 12,50 per paneel.

Zonnepanelen blijven de gemoederen bezig houden. Veel energiebewuste mensen hebben met steun van de overheid zonnepanelen gekocht via de actie Sunpower. Ze zitten nu met de gebakken peren omdat er defecten zijn. Veel defecten. Omdat het op zo'n grote schaal voorkomt en er dus veel klachten kwamen, hebben Nuon en Eneco besloten tot een massale vervangingsactie over te gaan: iedereen nieuwe omvormers. Ook afnemers die de panelen zelf hebben gemonteerd krijgen de mogelijkheid tot vervanging en installatie. De kosten: vier miljoen euro. Beide bedrijven hebben bij zo'n zevenduizend klanten circa 35.000 panelen geplaatst. Achter de schermen woedt een strijd tussen de energiebedrijven en de leveranciers van de inverters, NKF en Shell Solar, wie voor die kosten gaat opdraaien. De Organisatie voor Duurzame Energie, de onderhandelingspartner voor Nuon en Eneco, is tevreden. Al haar eisen zijn ingewilligd.

Afzonderlijke groepen eigenaren denken er anders over. Zij eisen dat alle afnemers van zonnepanelen een vergoeding krijgen, dus ook de mensen die nu niet weten of de omvormers wel of niet werken omdat ze geen uitleesapparatuur hebben. Zij hebben wel investeringen gedaan, maar niet van de opbrengsten kunnen genieten, is de redenatie.

Neem Johannes Kaauw uit Den Helder. Hij laat in 1999 op zijn nieuwe huis in de wijk Zwanenbalg in Julianadorp dertig panelen plaatsen. Allemaal mooi naar het zuiden gericht. Er ontstaan al gauw storingen. De ene na de andere omvormer geeft de geest: allemaal van het gewraakte type OK4. Ook reeds vervangen inverters gaan weer kapot. Kaauw heeft in vijf jaar tijd 55 omvormers laten vervangen en heeft berekend dat hij daardoor veel stroom bij heeft moeten kopen. Ondanks een mondelinge toezegging van de directeur van panelenleverancier EnergieRent uit Alkmaar, een volle dochter van Nuon, gaat dat laatste bedrijf niet verder dan € 12,50 per paneel. Door EnergieRent was er een toezegging gedaan van € 12,50 per paneel per jaar. Voor Kaauw zou dat dus ruim tweeduizend euro zijn. Nuon komt nu echter met een bedrag van € 375 over de brug. En blijft daarbij, ook na tussenkomst van de ombudsredactie. Kaauw in een reactie: "Nuon straalt in de krant uit dat zij gaan vergoeden, maar in de praktijk blijkt dat ze voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten." Nuon heeft EnergieRent inmiddels van dit debacle afgehaald. Wordt ongetwijfeld vervolgd."


Complex "renovated"  PV-system with 30 OK4 inverters dismounted from the solar panels and remounted in the attic inside the house. Not too professional installation work with lots of loose cables, conventional terminal blocks for "soft" copper cable connections, etc. Note: each inverter converts DC-current from a SINGLE solar panel.

De OK4 omvormers op de zolder bij Kaauw moeten weer allemaal vervangen worden.
Foto © Noordhollands Dagblad, gereproduceerd met toestemming (met dank aan Durk Geertsma).

Paar opmerkingen/correcties van Polder PV:

  • Toegezegde vergoeding is niet voor defect  paneel, maar voor defecte omvormer
  • N.K.F. is de feitelijke producent en leverancier van de OK4 omvormers; Shell (Solar) is de producent van de Sunpower® zonnepanelen (verschillende typen ACN modules), en tevens leverancier van de zogenaamde AC-modules (aan de energiebedrijven): Shell zonnepanelen met op de achterzijde de OK4 omvormer voorgemonteerd. Een soort kant en klaar bouwpakket dus, wat met parallelle AC-bekabeling met een veilige stekkerverbinding op het net aangesloten kon worden.
  • De Organisatie voor Duurzame Energie (onderhandelaar: vice-voorzitter Jadranka Cace) is niet onderhandelingspartner vóór, maar onderhandelende partij mét NUON, Eneco (en andere partijen). Het is een onafhankelijke organisatie die al meer dan 25 jaar probeert duurzame energie hoog op de agenda te krijgen in Nederland.
  • Nog niet alle eisen zijn ingewilligd; O.D.E. was mede-ondertekenaar van de op 9 december 2005 aan NUON en Eneco overhandigde "position paper" van een kleine groep getroffen particuliere eigenaren van Sunpower® en vergelijkbare met OK4 omvormers uitgeruste PV-systemen. O.D.E. heeft als niet direct belanghebbende een andere positie in de onderhandelingen als de particulieren die direct getroffen zijn als er omvormers uitvallen.
  • "... niet van de opbrengsten kunnen genieten" is te extreem gesteld. Men heeft, afhankelijk van het aantal en de duur van de defecten een (groot) deel van de verwachte stroomopbrengsten gemist, en die dus duur moeten inkopen (vaak bij dezelfde energieleverancier die het Sunpower® systeem heeft verkocht) en daar dient een redelijke "compensatie" tegenover te staan. Omdat het erg ingewikkeld is te berekenen hoeveel elke individuele eigenaar daadwerkelijk is "misgelopen", is de € 12,50 gemiddeld genomen een minimale (doch voor mogelijk velen niet toereikende) vergoeding. Zie rekenvoorbeeld Polder PV bij een eerder artikel in dezelfde krant. Analogie: (zéér riante!) vergoeding die zonder morren, mitsen en maren door Philips werd uitgekeerd aan ALLE eigenaren van enkele series PSI omvormers waar ook ernstige problemen mee waren en die ALLEMAAL zijn vervangen.
  • Toezegging van EnergieRent van uitkering vergoeding per jaar is nieuw. EnergieRent heeft, voor zover bekend, elders in het land niet soortgelijke toezeggingen gedaan: die zijn namelijk door de renovatie opdrachtgever NUON Retail gedaan, bij monde van Jan Willem Peters (€ 12,50 per defecte omvormer).
  • Bedrag dat voor Kaauw wordt genoemd berekend als 30 x 12,50 x 6 = € 2.250,-- ???

 


 

Technalia.nl, 13 december 2005: "Grootschalige ombouwoperatie van pv-systemen noodzakelijk" (van Rob van Mil gekregen):

"Vanaf april volgend jaar gaat een grootschalige ombouwoperatie voor pv-systemen van start. De energiebedrijven Nuon en Eneco, die in de afgelopen jaren samen ruim 7000 pv-systemen via de actie Sunpower hebben verkocht, zoeken installateurs die alle OK4 omvormers in deze systemen kunnen vervangen.

Eerder dit jaar werd al bekend dat er veel uitval was bij de zogeheten AC-modules – die bestaan uit een pv-paneel met een OK4 omvormer die gelijkstroom omzet in wisselstroom. Uit onderzoek blijkt dat een uitval van 30 procent zeer realistisch is. Veel eigenaren hebben tot op heden niet in de gaten dat hun pv-panelen niet functioneren, omdat zij de opbrengst van de panelen niet meten.

Brief sturen
Vanwege de aanhoudende stroom met klachten over de pv-systemen met OK4 omvormers hebben Eneco en Nuon besloten om alle klanten die zo’n systeem hebben gekocht een brief te sturen. Daarin bieden zij de mensen aan om hun pv-systeem te renoveren door de OK4 omvormers te vervangen. Daarvoor in de plaats komt in de woning één (of meer) nieuwe omvormer, zeer waarschijnlijk de nieuw ontwikkelde Soladin 600 van Mastervolt.

7100 pv-systemen
In totaal verkochten Nuon en Eneco via het Sunpower project 7100 pv-systemen die in totaal uit ongeveer 35.500 pv-panelen bestaan. Achter elk pv-paneel is één OK4 omvormer bevestigd. Volgens mensen in de praktijk, waarbij al een renovatie is uitgevoerd, kost de renovatie van een systeem van 4 tot 6 panelen voor een team van twee personen ongeveer een halve dag. Een snelle berekening leert dat met deze ombouwoperatie zo’n dertig teams ongeveer 6 maanden werk hebben als zij per team twee systemen per dag renoveren.

Deskundige installateurs
Eneco en Nuon vertelden op 9 december tijdens een bijeenkomst voor gedupeerde bezitters van pv-systemen, georganiseerd door de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE), dat zij al met vakbekwame installatiebedrijven in onderhandeling zijn. De noodzaak om vakbekwame installateurs te zoeken is erg groot. Eerder dit jaar zijn al bijna 200 systemen gerenoveerd. Maar de deskundigheid bij die renovaties liet erg te wensen over. Volgens sommige bezitters van pv-systemen waar de renovatie plaatsvond, zijn er nu zelfs beschadigingen aan de pv-panelen ontstaan. Ook de doorvoer van kabels door het dak of de gevel is niet altijd waterdicht uitgevoerd.

Altijd vervangen
Overigens melden de energiebedrijven dat ook de mensen waarbij het pv-systeem dit jaar gerenoveerd is, zich opnieuw voor de structurele vervangingsactie kunnen aanmelden. Bij de renovaties die dit jaar plaatsvonden, zijn namelijk de OK4 omvormers van buiten naar binnen geplaatst. Nu blijkt dat ook het binnen plaatsen van de OK4 omvormers geen goede oplossing is. De omvormers zijn kwalitatief zodanig slecht dat zij onder alle omstandigheden vervangen moeten worden.

Gratis installatiewerk
Voor de vervangingsactie van Eneco en Nuon moeten de eigenaren van een pv-systeem zich wel zelf aanmelden. Doen zij dit, dan is de vervanging volgend jaar (tussen april en oktober) gratis, zowel de nieuwe omvormer als het installatiewerk. Vooralsnog is er minder goed nieuws voor alle eigenaren van pv-systemen met OK4 omvormers die niet via de actie Sunpower zijn geleverd. René Blickmann, directeur van Stroomwerk, leverde ook veel van deze pv-systemen maar zegt dat hij op dit moment niet de aanpak van Nuon en Eneco kan volgen.

Druk opvoeren
Stroomwerk leverde duizenden panelen met deze omvormers. Maar Blickmann’s bedrijf heeft nog geen overeenkomst met NKF, de voormalige leverancier van de OK4 omvormers over een vergoeding van de kosten voor een nieuwe omvormer en het installatiewerk. Blickmann roept wel eigenaren op om zich bij hem te melden. Het enige dat hij, naar eigen zeggen, kan doen is inventariseren en de druk op NKF via al de gedupeerde eigenaren verhogen in de hoop dat zij ook in andere pv-projecten over de brug komen."

http://www.technalia.nl


 

Technalia Nieuwsbrief Energie 6/Technalia.nl, 13 december 2005: "OK4 omvormers in pv-systemen zijn onbetrouwbaar". Wederom kreeg ik van Rob van Mil het onderstaande complete bericht toegestuurd (evenals het volgende, hierboven weergegeven bericht), waarvoor dank:

"De energiebedrijven Eneco Energie en Nuon willen alle OK4 omvormers van fabrikant NKF in de door hen geleverde pv-systemen laten omwisselen. De bewuste omvormers zijn niet alleen onbetrouwbaar en kwalitatief onvoldoende als zij buiten zijn geplaatst, ook binnenshuis blijkt de werking onder de maat.

Dit bleek afgelopen vrijdag uit een presentatie die Eneco en Nuon verzorgden voor gedupeerde bezitters van zonne-energiesystemen. De bijeenkomst was georganiseerd door de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE), die ook een belangrijke rol vervulde in het onder de aandacht brengen van de problematiek. Nuon en Eneco hebben begin deze eeuw via de acties onder de naam Sunpower duizenden zonnepanelen met deze omvormers (ook wel inverters genoemd) aan de man gebracht.

Duizenden systemen
Na een globale berekening van het aantal omvormers die via deze actie in een markt zijn gezet, blijkt het om ongeveer 35.000 stuks te gaan. Hierbij gaat het alleen om de pv-panelen met de OK4 omvormer (per paneel één omvormer) die via de actie Sunpower van Eneco en Nuon zijn verkocht. Eind jaren negentig en in de eerste jaren van deze eeuw zijn ook in vele andere zonnestroomacties pv-systemen verkocht, zogeheten AC-modules, met daarin de OK4 omvormers van NKF.

Via Stroomwerk
Een belangrijke partij in de ‘andere acties’ is leverancier en installateur Stroomwerk. Dit bedrijf verzorgde onder meer acties met namen als Solaris (via Nuon en Greenpeace), JEZ (Nuon), DuoSun en nog verschillende systemen voor particulieren. Volgens René Blickmann, directeur van Stroomwerk zijn in al deze systemen samen zeker 6000 OK4 omvormers verwerkt. Daarnaast waren er acties van Beldezon/Ecofys, een pv-privé project van ECN en van nog diverse andere leveranciers zoals het voormalig energiebedrijf EDON (nu Essent) en dakenleverancier Ubbink die AC-modules met OK4 omvormers leverden. Het is onbekend hoeveel OK4 omvormers in deze projecten zijn gebruikt. De totale schattingen van het totaal geleverde OK4 omvormers in ons land lopen uiteen van 50.000 tot 75.000.

NKF is niet meer actief
Een complicerende factor is dat de voormalige leverancier, NKF, zich volledig uit de markt voor omvormers heeft teruggetrokken. Het bedrijfsonderdeel is inmiddels overgenomen door Draka¹, maar die houdt zich niet meer met pv-systemen bezig. Alle gedupeerde leveranciers moeten echter met de rechtsopvolgers van NKF onderhandelen om de schade vergoed te krijgen. De energiebedrijven Eneco en Nuon zijn daar vooralsnog het beste in geslaagd. Zij konden op de bijeenkomst op 9 december aankondigen dat zij vrijwel zeker een kosteloze vervangingsactie op touw kunnen zetten. Voor andere leveranciers, zoals Stroomwerk, is dit nog niet aan de orde."

¹Opmerking Polder PV: N.K.F. was onderdeel van Draka. Draka heeft N.K.F. op 8 maart dit jaar verkocht aan het Amerikaanse video hardware bedrijf Optelecom; zie het aparte bericht op deze pagina.

http://www.technalia.nl


 

Noordhollands Dagblad, 10 december 2005: "Misser van 4 miljoen met zonnepanelen". Een dag na de grote Sunpower® bijeenkomst in Utrecht stond dit berichtje in deze krant:

"UTRECHT - De vervanging van omvormers op de zonnepanelen die tijdens de actie SunPower door Nuon en Eneco zijn verkocht, gaat ruim vier miljoen euro kosten. Dat hebben beide energieleveranciers becijferd.

Particulieren en woningbouwverenigingen kochten vanaf 1998 met rijkssubsidie zonnepanelen. De stroomomvormers, die gelijkstroom (zonne-energie) omzetten in wisselstroom, bleken zwakke schakels en vaak stuk te gaan. Nuon en Eneco laten voor eigen rekening nieuwe omvormers plaatsen. Eneco en Nuon zijn om tafel gaan zitten na aanhoudende klachten. In totaal laat Nuon 3300 omvormers plaatsen en Eneco 3800¹. De vervanging gaat vanaf april gebeuren. De klus valt duur uit omdat de omvormers onder de panelen op het dak zijn gemonteerd en vervanging arbeidsintensief is. De nieuwe omvormers zijn van de merken Soladin of Evo². Ook wie vorig jaar al een nieuwe OK4-omvormer heeft gekregen kan meedoen aan deze actie. Die eerste herstelactie was geen succes, mede door een slechte montage. Beide bedrijven boden gisteren publiekelijk excuses aan voor de hele gang van zaken."

Noten Polder PV:
¹Dit zal afhangen van de systeemgrootte bij de klant. In de meeste gevallen (4-6 panelen) zal waarschijnlijk één (Mastervolt Soladin 600) omvormer geplaatst worden, bij keuze voor een Philips EVO zouden dat er twee kunnen worden (waarschijnlijk 2x EVO 300 Watt voor 6 panelen, maar een EVO 500 zou ook kunnen in voorkomende gevallen).
²Evo is het nieuwste type omvormer van Philips (opvolger van PSI serie). De omvormer afdeling van Philips is per 1 december 2005 verkocht aan het Beierse Steca (zie bericht).


 

Noordhollands Dagblad, 7 november 2005: "Nuon vervangt alle omvormers zonnepanelen". Uit dezelfde krant als in het vorige artikel (typefout "stuurt", 1e regel, verwijderd).

"Van onze ombudsredactie. ALKMAAR - Energiebedrijf Nuon stelt alle 3200 kopers van zonnepanelen in de gelegenheid om volgend jaar vanaf april de omvormers te laten vervangen. Het gaat om zonnepanelen die tijdens de actie Sunpower in de jaren 1998 tot 2003 zijn verkocht.

De zogenaamde inverters zetten de gelijkstroom om in wisselstroom, zodat de zonne-energie geschikt is voor huishoudelijk gebruik of afgeleverd kan worden aan het elektriciteitsnet.

In het afgelopen jaar bleek dat veel van die zogenaamde inverters kapot gingen. Tot nu toe stelde Nuon zich op het standpunt dat alleen kapotte inverters vervangen werden. Door de hoeveelheid klachten is nu bij Nuon besloten om alle kopers in de gelegenheid te stellen de inverters gratis te laten vervangen. Een ieder krijgt daar in december een brief over. De vervangingsactie begint in april 2006, omdat het om buitenwerkzaamheden gaat en die in de winter te vaak door de weersomstandigheden verstoord kunnen worden."

Commentaar Polder PV. NUON: Chapeau! Veel succes bij deze zware en grote vervangingsactie. Professionele, gecertificeerde elektrotechnische installateurs in Nederland die van wanten weten en hun werk bloedserieus nemen: s.v.p. billijke, eerlijke en grondige offertes naar NUON want er wacht een forse klus op jullie!

Zie ook artikeltje van dezelfde datum in het Leidsch Dagblad en het tweede stuk hieronder:

http://www.zonnepanelen.wouterlood.com/solar_pages_nl/laatste_nieuws.htm (onder 9 november 2005)


 

Noordhollands Dagblad, 7 november 2005: "Zonnewarmte vergoed". De berichtgeving begint op gang te komen, zie ook het volgende artikel hierboven. Een beetje ongelukkige titel weliswaar, want het gaat om zonnestroom bij de Sunpower "affaire". Maar het gaat natuurlijk om de inhoud, en die mag er wezen. Artikel door Durk Geertsma; uitgebreid inhoudelijk commentaar van Polder PV direct volgend op het bericht.

"Maandag 7 november 2005

Van onze verslaggever. Alkmaarder Ralf Groot uit de G. H. Hoytinkstraat heeft zes zonnepanelen op het dak van zijn woning. Een paar maanden terug bleek dat vier panelen geen opbrengst hadden.

"We hebben ze vier jaar terug aangeschaft. Het kostte zevenduizend gulden, maar met subsidies van het Rijk en de gemeente kostte het ons iets van 1500 gulden. In tien jaar zou het rendabel zijn. Het werd verkocht als een onderhoudsarm systeem. Je had er geen omkijken naar.'' Dat deed Groot dus ook niet zo vaak. Toen een kennis hem vertelde dat er problemen waren, schakelde hij de omvormers (inverters) via een uitleesprogramma aan op zijn computers. De inverters maken de opgewekte stroom geschikt voor het stroomnet. Dat uitleesprogramma had hij, net als 30 procent van alle kopers, bij de aanschaf gekocht. Daardoor kon hij zien hoe groot de opbrengst per paneel was. Twee panelen leverden op dat moment 66 en 67 watt op, drie helemaal niks en eentje 2 watt. Kapot dus. Hij kaartte het probleem aan bij EnergieRent in Alkmaar, een dochterbedrijf van Nuon, waar hij de panelen destijds had gekocht. "Daar werd gemeld dat ze pas in april 2006 gaan vervangen. Tot die tijd heb ik minder inkomsten. Kan ik die verhalen op EnergieRent?''

Een logische vraag, die we voorleggen aan Serva Dollenkamp van Nuon. "De problemen zijn niet nieuw. Tot nu toe werden de klachten individueel afgehandeld, maar het afgelopen jaar kwamen er zoveel meldingen, dat we hebben besloten om alle inverters te vervangen. Alle 3200 kopers krijgen in december een brief en kunnen dan aangeven of ze de inverters willen laten vervangen."

Mensen die nu al defecte inverters hebben en een klacht hebben ingediend krijgen € 12,50 per kapot paneel voor gederfde inkomsten. Omgerekend is dat 178 kWh per paneel. Ze noemt dat een redelijke vergoeding. Groot rekent het in ons bijzijn na. "De werkende panelen hebben in vier jaar tijd iets van 380 kWh per jaar opgebracht, dus die vergoeding is zo gek nog niet.'' Dollenkamp zegt dat er gestudeerd wordt op een vergoedingsregeling voor de mensen die zich pas in december melden. Groot vindt dat gek. "Als je geen uitleesapparatuur hebt aangeschaft, dan weet je dus niet of je omvormers wel of niet werken.'' Hij heeft een tip. "Laat de monteur vóór de vervanging in april de inverters uitlezen. Dan weet je of ze gewerkt hebben.''

Commentaar Polder PV

Laat ik direct één ding voorop stellen, en dat is dat ik NUON wil bedanken voor het eindelijk serieus nemen van de talloze klachten over de Sunpower® systemen en dat het bedrijf nu echt werk gaat maken van een landelijke oplossing waar iedereen mee uit de voeten kan. Ik hoop dat de andere leveranciers die PV-systemen met OK4 omvormers hebben verkocht snel zullen volgen, zodat we met zijn allen deze problemen weer achter ons kunnen laten en gezamenlijk de blik naar voren kunnen richten, naar een nabije toekomst met nog veel meer superschone, duurzame energie!

Hé, hé, eindelijk officieel eens een duidelijke uitspraak over die vergoeding van € 12,50 per defecte omvormer, het lang verwachte vervolg op de uitgebreide reeks toezeggingen die op 1 maart 2005 en later aan mij en O.D.E. door de heer Peters als woordvoerder van NUON zijn gedaan en waar die vergoedingen duidelijk genoemd werden als onderdeel van het pakket te nemen maatregelen om de aanhoudende problemen bij de Sunpower® systemen op te lossen.

Wel wil ik twee belangrijke kanttekeningen bij bovenstaande "berekening" plaatsen*.

Eerst de gehanteerde kilowattuurprijs (zie ook voor Polder PV uitgevoerde berekening bij leveringscontract met Echte Energie). Mevrouw Dollenkamp van NUON stelt dat een vergoeding van € 12,50 per "kapot paneel" (bedoeld wordt: defecte omvormer) neer zou komen op 178 kWh gederfde zonnestroom opbrengst per paneel. Als haar berekening klopt, zou dit zou neerkomen op een kilowattuurprijs van 12,50/178 = € 0,07022 incl. BTW. Dat is wel een beetje kras, want we leven in 2005, en niet in de "zorgeloze jaren zestig"! Slaan we de laatste tarievenfolder van NUON (1 augustus 2005) er op na, zien we leveringstarieven tussen de € 0,0440 nacht- of avondactieftarief "lage prijs" (tijden waarop vrijwel nooit door zonnepanelen stroom wordt ingevoed op het net, behalve wellicht midden in de zomer in de vroege ochtend of late avonduren) en € 0,0680 avondactieftarief "hoge prijs", het dagtarief dus. De versie nachtactieftarief "hoog" ligt op € 0,0762, mensen met een enkel telwerk zoals Polder PV betalen het "continutarief" van € 0,0643 per kWh. Omdat we bij dit soort sommetjes rekening moeten houden dat in het weekend wel op laag tarief wordt teruggeleverd en we dus eigenlijk een verdeelsleutel zouden moeten maken van 2/7 maal laag-tarief + 5/7 maal hoog tarief voor mensen met een dubbel telwerk, gaan we voor de vingeroefening voor het gemak even uit van een enkel telwerk die dat "probleem" niet heeft omdat er altijd voor hetzelfde tarief wordt ingevoed op het net. Laten we dus uitgaan van een leveringsprijs van 6,43 eurocent voor een NUON klant.

Maar, dat is nog niet alles! We hebben als zonnestroom producenten namelijk ook te maken met de variabele, kWh gerelateerde netbeheerskosten en de variabele energiebelasting! Daarmee wordt de met veel cq. minder geld gekochte zonnestroomcentrale namelijk sneller terugverdiend (al duurt dat in de meeste gevallen, zeker bij de duizenden systemen die in 1998-2001 zijn verkocht, nog vele, vele jaren voordat dat bereikt is als de systemen het wel zolang uithouden als beloofd was en de variabele kWh kosten blijven stijgen zoals ze al jaren doen). Beide posten worden door de meeste grote energiebedrijven ook gefactureerd op de leveringsnota, tenzij u bent overgestapt en uw nieuwe leverancier een zogenaamd "netbeheerdersmodel" aanhoudt, wat betekent dat de netbeheerskosten als "vanouds" bij de voormalige "monopolist" op de factuur komen en de leveringskosten door de nieuwe leverancier worden gefactureerd (Echte Energie is op dit "facturatiemodel" overgestapt omdat zij terecht vinden dat zij feitelijk niets met die netbeheerskosten te maken hebben). Energiebelasting wordt altijd door de leverancier in rekening gebracht (de vaste "MEP bijdrage" echter door de netbeheerder...). Hoe en door wie die kosten worden berekend doet er eigenlijk niet toe, het gaat erom dat de genoemde kWh-gerelateerde posten voor de PV-eigenaren een essentiële rol spelen!

Van de website van Continuon (voor andere netbeheerders, raadpleeg website DTe), tarieven per 1 januari 2005: nacht- resp. avondtarief hebben sterk verschillende prijzen voor hoog- resp. laagtarief, maar "continu" tarief voor enkel telwerk is 4,06 eurocent per kWh incl. BTW.

Van het uitvoerige informatieblad bij onze laatste factuur van onze elektra- en gasleverancier Echte Energie: Energieheffing 2005 voor eerste 10.000 kWh (hopelijk bijna alle NL huishoudens...): 8,32 eurocent per kWh incl. BTW!!!

Komen we voor een simpele enkel-tarief meter op een totaal van 6,43 +4,06 + 8,32 = € 0,1881 per kWh! Dat is wel een wat ander getal dan mevrouw Dollenkamp hanteert, met dank aan de heer Zalm voor het grootste deel van de variabele kosten wat voor het gros van de Nederlandse huishoudens direct naar de belastingdienst gaat. Als u in het verzorgingsgebied van Continuon woont, een standaard elektra contract (of zelfs Groenstroom contract) heeft met NUON, zonnepanelen op uw dak en een enkel tariefmeter, moet u met 18,81 eurocent rekenen dit jaar, en niet met 7 eurocent, om de financiële opbrengst van uw zonnepanelen te kunnen berekenen. Elke kilowattuur die uw PV-installatie opwekt en die u zelf consumeert of die u bij overschot op het net zet, dient voor dit tarief "in rekening" gebracht te worden! Met dit getal gaan we de tweede "berekening" in:

Gederfde inkomsten versus toegezegde vergoeding. PV-eigenaar Groot noemt een jaarlijkse opbrengst van 380 kWh voor een (ik neem aan gemiddelde) set zonnepanelen in Alkmaar. Hier zit een gifaddertje onder het gras, zie onder. In Nederland wordt al jaren gerekend met een gemiddelde jaaropbrengst van 0,8 kWh per Wattpiek opgesteld PV-vermogen (let wel: onder optimale zuid-oriëntatie en hellingshoek van ongeveer 30 graden). Die 380 kWh zou dan neerkomen op een gemiddeld "optimaal opgesteld" zonnestroomsysteem van 380/0,8 = 475 Wattpiek. Dat getal kun je niet delen door "4" of "6", de meest verkochte kleine sets zonnepanelen aan particulieren. Door het gemiddelde "5" panelen delend, komen we op een gemiddeld systeem van 5 x 95 Wattpiek panelen, hetgeen een realistisch uitgangspunt is. Zo zijn er zeker in de eerste jaren heel veel van de inmiddels beroemde rsm95 van Shell Solar verkocht, voor de "kenners" ook bekend onder de codenaam ACN2000E (dat paneel heeft trouwens stickers met 95 Wp, maar op de datasheets staat 93 Wp vermeld als nominaal, onder standaard testcondities in het lab bepaalde doch nooit in het veld behaalde vermogen).

Terug naar de berekening. Stel (a) 380 kWh opbrengst per jaar. Stel (b) dat dit inderdaad de werkelijk behaalde opbrengst van het hele jaar functionerende panelen/omvormers is geweest (!) Stel (c) gemiddeld uitval percentage van 30 procent, zoals vastgesteld bij steekproef op Texel, en een niet bepaald "vreemd" klinkend getal bij de vele PV-eigenaren met OK4 omvormers die regelmatig meten en defecten hebben gesignaleerd; in Weesp is bij talloze gemonitorde systemen gemiddeld een uitval van minimaal een kwart vastgesteld; 51% van de eigenaren heeft 1 of meer defecte omvormers). Stel (d) kWh prijs zoals hierboven berekend, € 0,1881. Wat zijn dan de jaarlijkse gederfde inkomsten?

Bij goed functionerend systeem wekt u met 380 kWh 380 x 0,1881 = € 71,48 aan vermeden variabele kosten op per jaar. Bij 30 procent uitval zou u dan jaarlijks 380 x 0,3 x 0,1881 = € 21,44 verliezen. Omdat niet zeker is of die 380 kWh wel klopt (zie "gifaddertje" onderaan), gaan we uit van een systeem van 6 optimaal opgestelde, niet beschaduwde 95 Wattpiek panelen en OK4 omvormers. Theoretisch gemiddelde opbrengst 6 x 95 x 0,8 = 456 kWh/jaar, neerkomend op een te verwachten financieel "resultaat" van € 85,77 bij een variabele kWh prijs van € 0,1881. 30% uitval betekent 456 x 0,3 x 0,1881 = € 25,73 verlies per jaar. Die 30% kan ook in "aantal defecte omvormers" uitgedrukt worden (zoals in het artikel over de Texelse steekproef). Dan zit je aan een "uitval" van 1,8 omvormers voor een (veel verkocht) systeem met 6 panelen, dus naar boven bij te stellen naar 2 defecte exemplaren. Stel, U "boft" dat u 2 defecte omvormers heeft (we gaan de winter weer in, en het is bekend dat in het er op volgende voorjaar er mogelijk weer veel nieuwe omvormers het gaan begeven) die u heeft aangemeld. U krijgt van NUON dan € 25,00 terug. Maar als u niet gemeten heeft, is het heel goed mogelijk dat 1 of meerdere omvormers al jaren defect zijn geweest. U kunt dat trouwens checken m.b.v. de software aan de meterstand van de omvormer, die zal dramatisch achterlopen op die van naburige zonnepanelen als de omvormer op een onbeschaduwd paneel zit en tegelijk met de andere exemplaren is geplaatst. Elk jaar volledige uitval van 1 omvormer is dus weer bij een gemiddeld systeem met 6 omvormers één zesde van 85,77 = € 14,30. Bij oudere tussen 1998 en 2002 geplaatste systemen is twee jaar uitval van 2 omvormers bepaald geen "afwijkend" beeld, zeker niet als u nooit "gemeten" heeft en dus niet ontdekt heeft dat er al die tijd omvormers werkeloos lagen te wezen op uw dak. Dat heeft u dan minstens 2 x 2 x 14,30 = € 57,20 gekost, waarvan u dan "slechts" maximaal de helft terugkrijgt. Hierbij met aantekening dat in eerdere jaren de tarieven (belastingen!) natuurlijk lager lagen, dus je moet dat getal als maximum verlies interpreteren. De heer Groot heeft met zijn zeer laat opgemerkte uitval van 67 procent (4 van 6) echter mogelijk een nog veel groter "verlies" geleden, zeker als uit de meterstanden van zijn defecte omvormers zou blijken dat ze al heel lang niet meer blijken te werken (vergelijk de laagste met de hoogste accumulerende kWh meterstanden van identiek opgestelde onbeschaduwde panelen). Die positieve opmerkingen van zowel mevrouw Dollenkamp, als van de heer Groot zelf mogen dan ook wat "vraagtekentjes" bij gezet worden.

Ten tweede: extra "financiële schade". Doordat bij langdurige uitval van defecte omvormers er een behoorlijke hoeveelheid stroom niet in eigen huis opgewekt is, heeft de PV-eigenaar die missende hoeveelheid stroom automatisch (doch onopgemerkt) ingekocht bij zijn/haar energieleverancier. Bij een grove indicatie van een bruto, all-inclusive stroomprijs van 20 eurocent/kWh (incl. transport, belastingen e.d.), loopt de resulterende financiële schade van defecte omvormers dus nog eens fors op. Als je deze kosten dus ook nog eens in rekening brengt, is die € 12,50 per defecte omvormer echt het minimale wat er verwacht mag worden.

Tenslotte: gifaddertje. Het is bekend dat sommige omvormers een tijd lang kunnen uitvallen en het na een tijd weer "spontaan" gaan doen. Het kan dus zijn dat de heer Groot omvormers heeft gehad waarvan hij denkt dat ze altijd hebben gewerkt, cq., nog steeds werken, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Zijn conclusie dat zijn "werkende" panelen 380 kWh per jaar hebben opgewekt (dat kunnen niet die 2 "overgebleven" exemplaren zonder defecte omvormers zijn, want dan zou hij panelen met een nominaal vermogen van 238 Wp gehad moeten hebben...), moet daarom met een korreltje zout worden genomen. Temeer omdat hij zelf zegt dat hij niet regelmatig zijn systeem heeft uitgelezen. Het kan dus zijn dat hij alle kilowattuur meterstanden heeft opgeteld, maar daarmee ook defecte exemplaren heeft meegerekend en dus (veel) te laag uitkomt met die 380 kWh. 6 goed werkende panelen van 95 Wp zouden in Nederland op jaarbasis 456 kWh moeten kunnen opwekken onder optimale oriëntatie en dimensionering van de omvormer. De heer Groot woont in Alkmaar, daar is de zoninstraling hoog (Nederlands kustgebied, rond de 1055 kWh/m² per jaar), dus hij zou wel eens veel meer (financiële) opbrengst gemist kunnen hebben dan hij denkt.

Verder uiteraard lof voor NUON dat ze de getroffen Sunpower® eigenaren een financiële "handreiking" wil doen voor de (in de meeste gevallen nauwelijks, of slechts op arbeidsintensieve wijze te traceren) gederfde inkomsten, naar analogie van de regeling die Philips destijds heeft getroffen bij de vervanging van hun omvormers (dat was trouwens een zéér coulante regeling). Uiteraard wel met de kanttekening dat eigenlijk die regeling voor alle eigenaren zou moeten gelden bij wie (langdurig) defecte omvormers aangetroffen worden als ze die door NUON omgeruild willen hebben.

*Nagekomen: zie bericht 20 november 2005 op de hoofdpagina. NUON lijkt weer terug te krabbelen m.b.t. vergoeding voor mensen die defecten na 1 oktober hebben aangemeld of nog zullen rapporteren. Wat Polder PV en velen met hem betreft: onacceptabel!

http://www.nhd.nl/Pagina/0,7106,15-1-1--2881299-1589-723605-,00.html


 

Technalia Nieuwsbrief Energie 3, 1 november 2005: "Nuon stuurt eigenaren pv-systemen brief over inverterproblemen". Heel snel na het verschijnen van het stukje in de Gooi en Eemlander (bericht hieronder) kreeg ik (het eerste deel van) dit bericht doorgestuurd uit de Technalia Nieuwsbrief. Technalia is een betaalsite, voor de rest van het bericht moet je inloggen op Technalia.nl, maar ik kreeg op mijn verzoek het hele bericht van Rob van Mil, de beheerder van de site, toegestuurd, waarvoor grote dank! Aansluitend op het bericht het commentaar van Polder PV.

"Nuon stuurt eigenaren pv-systemen brief over inverterproblemen

Nuon stuurt eind november een brief naar alle 3200 eigenaren die in de afgelopen jaren een Sunpower pv-systeem hebben gekocht. In de brief meldt Nuon dat er problemen kunnen zijn met de inverters en dat mensen zich bij Nuon kunnen melden om deze te laten onderzoeken en eventueel te repareren. Tevens laat Nuon weten dat het stopt met de samenwerking met Energierent op dit terrein.

Nuon verkocht van 1998 tot 2003, in het kader van de actie Sunpower, 3200 pv-systemen in heel Nederland. Al deze mensen worden nu per brief door Nuon op de hoogte gesteld van mogelijke technische problemen. De mensen moeten dan zelf reageren, zo zegt een woordvoerster, of ze een onderzoek van het energiebedrijf op prijs stellen. Het blijkt namelijk dat ongeveer 30 procent van de gebruikte OK4E inverters (omvormers) defect zijn.

Veel ontevredenheid
Begin dit jaar maakten Nuon, Eneco en Shell - die alle drie pv-systemen leverden met de OK4E inverters - al bekend dat zij defecte systemen zouden gaan vervangen. Eigenaren moesten de problemen dan wel zelf aanmelden. Uit de markt komen momenteel wisselende maar vooral ontevreden berichten over de adequaatheid van die reparaties en over de voortvarendheid waarmee ze worden opgepakt. Met name de vereniging van zonnestroomproducenten (ZPV) maar ook de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) maken zich boos over de service van de energiebedrijven, die volgens hen flink te wensen overlaat.

Samenwerking Energierent
Nuon heeft aan de ZPV laten weten dat het de samenwerking met Energierent heeft stopgezet. Volgens Energierent is dit gebeurd omdat Nuon op zoek is naar één partij (of meerdere) die de hele vervangingsoperatie nationaal kan oppakken. Volgens H. van den Berg van Energierent is het pv-probleem voor dit Noordhollandse collectief van installateurs te omvangrijk om uit te voeren. “In het afgelopen jaar hebben wij voor Nuon 170 systemen gerepareerd. De telefoontjes, de mailtjes en alle afhandeling daarvan heeft een fors beslag gelegd op onze werkzaamheden”, aldus Van den Berg.

Aanpak Eneco
Wie de reparaties nu voor Nuon gaat verzorgen, is nog niet duidelijk. Volgens Nuon gaat het bedrijf vanaf december inventariseren welke eigenaren er een onderzoek wensen en waar reparaties noodzakelijk zijn. Vervolgens zal dan vanaf april 2006 de eerste reparaties daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. Dit werk moet nog worden aanbesteed. Een woordvoerder van energiebedrijf Eneco zei dat zijn bedrijf nog geen beslissing heeft genomen of het ook een brief gaat sturen aan de eigenaren die een pv-systeem bij Eneco hebben gekocht. “Maar omdat wij in het verleden bij deze problematiek altijd samen met Nuon zijn opgetrokken, kan het goed zijn dat wij de aanpak van Nuon zullen volgen”, aldus woordvoerder De Ruijter.

Bijeenkomst ODE
De Sectie Zon van de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) organiseert op 9 december een bijeenkomst die helemaal in het teken staat van de problemen met SunPower systemen. Naar verwachting komen de marktpartijen, Nuon, Eneco en Stroomwerk, op die bijeenkomst hun actieplan voor het herstel van defecte Sunpower systemen presenteren, zo meldt ODE op haar website. Alle geïnteresseerden zijn welkom op deze bijeenkomst, maar moeten zich wel aanmelden via de website van ODE: www.duurzameenergie.org."

Nakomertje (pers. comm. van Rob van Mil van Technalia.nl): "De perswoordvoerster van Nuon, Serva Dollenkamp, kon me ook nog niet vertellen wat de tekst in de brief zal zijn, behalve in algemene bewoordingen, die ik weer in het artikel heb uiteengezet. De eerste brieven worden eind november verstuurd. De laatste mensen zullen in de eerste week van december allemaal de brief op de mat moeten hebben, aldus Dollenkamp."

Voorlopige conclusies van dit zeer verrassende bericht:

Nieuw cq. op/aanmerkingen (Polder PV):

Wat in ieder geval volgt uit dit bericht is het aantal van 3.200 eigenaren die door NUON van Sunpower® systemen zijn voorzien, en dus niet zoals in het vorige bericht gesteld 3.200 panelen, een heel wat realistischer getal. Uitgaande van gemiddeld 5 panelen per huishouden zou het dus bij NUON om ongeveer 16.000 Sunpower® panelen, en dus ook een zelfde aantal OK4 omvormers kunnen gaan. Dat zou 27% van het totaal aantal verkochte OK4'tjes (60.000 stuks) zijn (minimum schatting).

Van die 16.000 zouden er dus theoretisch in totaal 4.800 inverters defect kunnen zijn, als die 30% uitval een landelijk "gemiddelde" blijkt te zijn. Uiteraard geldt hetzelfde theoretisch uitvalpercentage óók voor alle andere verkochte Sunpower® systemen, en hoogstwaarschijnlijk voor alle PV-systemen die voorzien zijn van OK4E-100 omvormers die onderop de panelen zijn bevestigd. Nog niet is duidelijk of OK4 omvormers die altijd binnen zijn geplaatst veel lagere uitvalpercentages hebben, en of er variatie is tussen de verschillende wijzen van opstelling van de zonnepanelen/omvormers (open frames, consoles, schuin dak opbouw en idem inbouw, inverter buiten/binnen, etc.). Het zal mogelijk ook van de dimensionering van de systemen afhangen: berucht zijn de 100 Watt OK4 omvormers die door Beldezon in Delft in pakketten met 150 Wattpiek panelen zijn geleverd, binnen horen te hangen, en bloedheet worden bij volle op de panelen schijnende zon; ook daar zijn meldingen van uitval, al is nog niet duidelijk hoe erg dat dan is. Ook is, zeker bij de talloze Sunpower® systemen met onder de panelen gemonteerde OK4 omvormers, uiteraard de ouderdom van de geplaatste panelen een belangrijke factor, want te verwachten is dat reeds jarenlang buiten in weer en wind hangende (structureel verzwakte) omvormers het zwaarst te lijden zullen hebben en het het eerst gaan begeven. Mogelijk speelt ook een rol de "batch" van de omvormers, want volgens sommige bronnen zijn juist de allereerste series het "meest betrouwbaar", en zijn sommige latere series "minder betrouwbaar" gebleken.

Nieuw is voorts het verbreken van de contacten tussen NUON en Energierent in Alkmaar. Niet geheel verrassend, gezien de uiterst "moeizame" onderhandelingen, de soms tenenkrommende renovatie- en reparatie-werkzaamheden, en het vrijwel non-existent zijn van communicatie van dat laatste bedrijf met de getroffen klanten. Schokkend nieuws dus weer, maar de insiders wisten natuurlijk al langer dat er structurele fouten zijn gemaakt. En dat er nog de nodige problemen op een oplossing liggen te wachten, zoals het weer waterdicht maken van de junction boxen op de "gerenoveerde" zonnepanelen bij, zoals uit het bericht onder "Energierent" blijkt, vermoedelijk 170 Sunpower® systemen!

Jammer is het feit dat er alwéér uitstel is van een nieuwe aanpak van de problemen, dat er nog steeds geen professioneel, gecertificeerd installateur gevonden lijkt te zijn, en dat getroffen huishoudens nu weer tot april 2006 moeten gaan wachten. Verontrustend is het feit dat niet iedereen sowieso wordt geholpen, maar dat "de keus aan de mensen zelf wordt gelaten". Een "keuze" die vaak gebaseerd is op een gebrek aan informatie en aan de onwetendheid van veel particulieren (zonder mogelijkheid tot het uitlezen van hun omvormer meetdata) dat zij mogelijk al lange tijd defecte omvormers op het dak kunnen hebben liggen en dus een forse hoeveelheid zonnestroom productie missen. Het is uiteraard een goede zaak als dat uitstel betekent dat er nu echt voor een professionele oplossing wordt gekozen en dat men voor kwaliteit gaat van de renovaties, maar ik zou graag zien dat dat standaard voor iedereen gaat gelden. En, uiteraard, dat renovatie kosteloos zal zijn. Er ligt een hoop belastinggeld werkeloos te wezen op de Hollandse daken! Dat moet structureel en universeel opgelost worden. Ik ben ook erg benieuwd of Eneco en Stroomwerk "op de NUON trein" zullen springen en daarmee mogelijk schaalvoordelen zullen kunnen boeken bij de renovaties. Blijft over als relatief grote, niet genoemde partij in deze "OK4-affaire" Beldezon die eerder voor een afkoopregeling lijkt te kiezen (echter alleen bij aankoop van een nieuwe OK4 omvormer waarop nog maar 1 jaar garantie zit!), een zogenaamde "Restwaarde regeling" (wordt nog over bericht).

Rest me iedereen die "partij" is in deze materie met klem op te roepen om op 9 december 2005 naar Utrecht te komen om de leveranciers met (goed voorbereide) vragen te bestoken en om een voor de getroffen PV-eigenaren optimale regeling af te dwingen. Gaarne in grote getalen komen s.v.p.!!


 

Gooi en Eemlander, 28 oktober 2005: "Zonnepanelen Nuon vertonen gebreken". Zie kopie van het bericht hieronder (ook verschenen in het Noord Hollands Dagblad). Het in het artikel genoemde vastgestelde percentage van zo'n 30 procent van het totaal aantal buiten onder de zonnepanelen hangende OK4 omvormers is al langere tijd bekend, zeker bij de mensen die hun systeem al die jaren "op de voet volgen" m.b.v. het door hen gekochte OK485 data interface en de geweldige software voor het uitlezen van de OK4 omvormers. Bij veel systemen is minstens 1 van de omvormers kapot, en regelmatig blijken er meer niet meer te werken. Nu dus eindelijk door NUON via een krantenbericht toegegeven.

Wel bizar is het in het artikel genoemde aantal van 3200 stuks zonnepanelen "in heel Nederland". Daar klopt absoluut geen hout van, want volgens inside informatie zijn er alleen al in Leiden en omstreken zo'n 800 huishoudens door NUON van Sunpower® systemen voorzien! Bij een gemiddeld systeem van 4-6 panelen (laten we uitgaan van gemiddeld 5 stuks, zou hoger kunnen liggen), zijn er alleen in onze regio al minimaal 4000 stuks Sunpower® panelen, elk voorzien van een OK4 omvormer, afgezet, alleen door NUON. NUON heeft diverse landelijke acties gehad, Eneco ook, Stroomwerk heeft veel systemen met OK4 omvormers verkocht, en Beldezon idem dito (o.a. Delfts Blauw project met zwaar overgedimensioneerde systemen).

Dus óf de journalist heeft het aantal niet goed begrepen (3200 panelen landelijk zou betekenen, bij gemiddeld 5 panelen per huishouden, dat er door NUON in 5 jaar tijd "slechts" aan 640 huishoudens Sunpower® systemen verkocht zouden zijn, waar he-le-maal niets van kan kloppen!). Volgens het bericht hebben 180 Texelaars Sunpower® systemen gekocht, hetgeen bij gemiddelde van 5 panelen neer zou komen op 900 stuks, dus maar liefst 28% van het gegeven "landelijke" aantal. OK, Texel is een zonnig eiland, maar reken maar dat er vele malen meer Sunpower® systemen zijn verkocht elders in Nederland! Hoogstwaarschijnlijk een elementaire interpretatie- of overschrijf fout, is mijn vermoeden. Volgens verschillende bronnen, zijn er van de OK4 omvormer in Nederland minimaal 60.000 verkocht, dus u kunt zich wellicht voorstellen voor wat voor gigantisch probleem de - vaak van niets wetende - klanten, en de leveranciers van de Sunpower® systemen (en andere PV-systemen met OK4 omvormers) staan. Voor de goede orde: aan het serienummer op de OK4 omvormers is te zien hoeveel er geproduceerd zijn. Mijn laatste exemplaar heeft zelfs het nummer 84969, dus die getallen die in het bericht staan, moet u een pot zout naast zetten. Uitvalpercentage echter is reëel, dus we hebben in Nederland een groot probleem!

(NB: zie ook het volgende bericht van Technalia.nl voor realistischer getallen)

Ook merkwaardig in het bericht is het genoemde begin jaartal van 1998, want de officiële handleiding van de Sunpower® systemen stamt uit 1999, en Greenpeace was toen pas begonnen met de Solaris actie, waar Sunpower® het vervolg op was. Die opmerking over "temperatuurschommelingen" is er ook een van het kaliber "de klok en de klepel".

NUON weet al veel langer van de problemen, heeft al een jaar geleden, na zware druk van verschillende organisaties en personen, aangekondigd dat mensen met defecten geholpen worden, heeft vervolgens een niet gecertificeerd loodgieter bij mensen het dak op gestuurd om ingewikkelde elektrotechnische installaties te gaan "renoveren", en bijna alle mensen die op deze wijze zijn "geholpen", zitten nu met systemen waarvan de junction boxen niet meer waterdicht zijn. NUON legt vervolgens niets uit, informeert mensen niet over de feiten, en laat het er vervolgens bij zitten, tenzij je ze bestookt met e-mails en er op staat dat je systeem weer in orde wordt gebracht.... Enzovoorts. Volgens mij is NUON op het gebied van zon-PV de weg een beetje kwijtgeraakt en zijn ze ergens een verkeerde afslag ingeslagen.

Dat wordt bevestigd door de laatste opmerking in het bericht, waarin nota bene "Texel" mensen oproept zich te melden, terwijl al die adressen van kopers van zwaar gesubsidieerde zonnestroomsystemen gewoon in de computer staan, zowel bij NUON als bij Financiële Zaken en/of VROM (de subsidiegevers), maar NUON blijkbaar te beroerd is om die te gaan opzoeken of de gegevens op te vragen. NUON hoort gewoon pro-actief iedereen in Nederland die Sunpower® systemen heeft te benaderen en voor de zekerheid en de klantgerichtheid de oproep in een drietal landelijke dagbladen plaatsen.

Nagekomen 1 november 2005: zie ook het volgende bericht, brief van NUON komt eraan!!!! (self fulfilling prophecy?)


 

Intech E & ICT, 25(5) mei 2005: "Adequate reactie van Nuon op defecte omvormers". Aanvulling, geplaatst op verzoek van de auteur van Polder PV (Peter Segaar) aan de hoofdredacteur van Intech (26 maart 2005), op het artikel in Intech van maart 2005 (zie hieronder) n.a.v. het bezoek van de heren van den Berg (Energierent) en Leine (NUON Infraservices).

Voor de tekst van de aanvulling, klik hier.


 

Intech E & ICT, 25(3) maart 2005: "Fabrikanten vervangen kapotte inverters" door Rob van Mil (pp. 64-66). In dit vaktijdschrift voor de installatiebranche wordt uitvoerig ingegaan op de inverterproblematiek bij PV-systemen, incl. de ontwikkelingen bij de Sunpower® systemen, voorzover deze bij de auteur bekend waren tot de deadline voor het artikel (1e week van februari). Hierin komen ook mijn ervaringen aan bod, n.a.v. vragen van de heer van Mil aan Polder PV toen hij hoorde dat wij veel problemen hadden met de OK4 omvormers. Ook wordt nog een vlak voor de deadline van het artikel ontvangen reactie van NUON weergegeven, en zijn er 2 van mijn systeemfoto's te zien die ook op mijn website staan. Ik heb de auteur inmiddels op de hoogte gesteld van de nieuwste ontwikkelingen (ook ons PV-systeem gaat volledig gerenoveerd worden, incl. de andere systemen op ons complex, n.a.v. het gesprek met de heren van den Berg en Leine).

Voor de volledige tekst van het artikel, klik hier.


 

15 maart 2005: N.K.F. verkocht aan Optelecom (8 maart 2005). Voor het luttele bedrag van € 20 miljoen is N.K.F., de producent van de "revolutionaire" OK4 omvormer, door eigenaar Draka verkocht aan dit Amerikaanse bedrijf, een specialist in video hardware en communicatietechnologie. "Draka, producent van kabel en kabelsystemen (omzet 2004 € 1,7 miljard), rekende NKF Electronics (jaaromzet € 15 miljoen) niet meer tot zijn kernactiviteiten en maakte de mogelijke verkoop aan Optelecom vorige maand wereldkundig" (nieuwsbericht Planet Internet en Persbericht Draka Holding, 9 maart 2005). Leest u verder ook even mee uit dit fraaie, typisch opgeblazen "business-epistel" van de nieuwe eigenaar, Optelecom, Inc., Germantown, Maryland (U.S.A.)? Cursivering van Polder PV.

“We believe our customers and the industry will benefit from the combination for several reasons,” added Tom Overwijn, Managing Director of NKF. “First, we believe it allows two customer-driven organizations, each with creative, innovative cultures, to be more responsive on a global basis; second, by leveraging our R&D efforts, we believe we can provide leading-edge technology where it is needed most. And third, we believe our enhanced ability to customize solutions will give our customers a more comprehensive way to address their needs.” M&T Investment Banking Group served as financial advisor to Optelecom on the transaction.

About NKF Electronics B.V. Founded in 1981, NKF Electronics has accumulated extensive expertise in fiber optic and IP/Ethernet network technologies. This expertise has enabled NKF Electronics to build a broad range of communications products, ranging from fiber optic video modems and multiplexers to complete Video-over-IP network solutions. All its products are designed and tested for Local, Metropolitan, and Wide Area Network (LAN, MAN, and WAN) applications, especially those characterized by harsh environmental conditions and by large distances between the individual transmission locations. You can learn more about NKF Electronics at http://www.nkfelectronics.com.

"So much" voor N.K.F. dus. Geen woord over de omvormer divisie of de "photovoltaics" afdeling, terwijl die toch nog steeds, zij het indirect, betrokken is bij de correcte afwikkeling van de zaken rond de gerezen problemen bij de Sunpower PV-systemen. Ondanks de stopzetting van de productie van de OK4 omvormers eind 2003. Communicatie over de OK4 problematiek zal er in ieder geval nog minder eenvoudig op worden, wat erg jammer is voor een product wat nu nog zeker 15 jaar mee zou moeten gaan. Op de website van N.K.F. staat nog wel een link via "Support" en "Photovoltaics" naar versies 2 en 3 van de software en een e-mail link naar handleidingen voor de OK4 omvormer, maar de vraag is hoe lang dit gecontinueerd wordt. Wellicht is er ook een lichtpuntje: Optelecom heeft immers als bedrijfslogo: "Clearly better connections". Dus wie weet, zien ze aan de overzijde van de Atlantische plas nog wel brood in het nog beter maken van de OK4 omvormer en is er ooit nog zicht op een OK6...

http://www.nkfelectronics.com/news/news_releases0007.html (persbericht overname)
http://www.nkfelectronics.com/support/support_pv.html (support OK4 omvormer)

http://www.draka.nl
http://www.nkfelectronics.com
http://www.optelecom.com


 

Weesper Nieuws, woensdag 9 maart 2005

"Weesper bokst regeling defect zonnepanelen voor elkaar"

"WEESP – Hij werd aanvankelijk misschien gezien als een zeurpiet, maar zijn vasthoudendheid is uiteindelijk beloond. Jos Koks uit Weesp slaagde erin Energierent op de knieën te krijgen. Deze uitvoerende instantie van Nuon heeft officieel toegegeven dat er problemen zijn met de omvormers van de in 2002 in Weesp geplaatste zonnepanelen. Het bedrijf gaat de defecte apparaatjes kosteloos vervangen. Bovendien krijgen de gedupeerden een compensatie voor de misgelopen energieopwekking.

De bal werd aan het rollen gebracht toen twee omvormers van Koks’ zonnepanelen binnen relatief korte tijd na elkaar de geest gaven. Een omvormer is het apparaatje waarmee de zonne-energie wordt omgezet in wisselspanning voor het energienet. Koks vertrouwde het zaakje niet en ging op internet op zoek naar informatie. Hij ontdekte dat diverse landgenoten met hetzelfde probleem zaten. Dus trok de Weesper aan de bel bij de gemeente, die de zonnecollectoren voor grif geld had gesubsidieerd. De gemeente besloot alle 73 Weespers die gebruik hadden gemaakt van de regeling aan te schrijven met het verzoek zich bij Koks te melden. Hoewel lang niet alle geadresseerden hier gehoor aan gaven, was het resultaat verontrustend: dertien procent van de omvormers bleek al na anderhalf jaar kapot.

Doorbraak
Met de gemeente aan zijn zijde had Koks in juli 2004 eindelijk een serieuze ontmoeting met Energierent. Het gesprek verliep goed, want de Nuon-divisie zegde toe in augustus met een oplossing te komen. Maar toen werd het stil. Dat pikte de Weesper niet en samen met de op de zaak gezette ambtenaar schreef hij brief na brief. Daar werd nauwelijks op gereageerd. Uiteindelijk wisten ze een tweede overleg af te dwingen. Dat gesprek vond half december plaats en leverde een doorbraak op. Eindelijk werd het probleem met de omvormers onomwonden toegegeven. Koks: “Dat kon ook niet anders, want we stonden heel sterk. Wij konden aantonen dat de montagevoorschriften van de producent van de omvormers niet waren opgevolgd. Daarin staat namelijk dat de omvormers het beste binnenshuis gemonteerd kunnen worden en dat montage aan de achterzijde van de panelen, zoals bij ons gebeurd is, ten sterkste wordt afgeraden”¹. Er werd een regeling getroffen: Alle defecte omvormers worden gratis vervangen. “Bovendien wordt er op alle omvormers, dus ook op de oude omvormers die het nog wel doen, opnieuw twee jaar garantie gegeven. Daar bovenop krijgen we van Nuon per omvormer een compensatie van 12,50 euro voor de gemiste energieopwekking². En dat is redelijk”, vindt Koks. Ondanks zijn overwinning is de Weesper niet in een jubelstemming. “Eerst zien, dan geloven”, zo klinkt het nog sceptisch. “Bovendien vind ik het raar dat de herstelregeling alleen geldt voor mensen die zelf aan de bel trekken. Als er bijvoorbeeld iets mis is met een bepaald type auto, worden alle eigenaren benaderd. Dat zou in dit geval ook moeten, zeker omdat het voor een leek lastig is om te zien of een omvormer het doet of niet.” Wel blij is Koks met de manier waarop de gemeente Weesp en wethouder Spel op zijn ‘alarm’ heeft gereageerd. Alle registers werden opengetrokken. “Grote complimenten daarvoor. Ik heb begrepen dat regiogemeenten zich hier helemaal niet mee bezig houden, terwijl ze destijds dezelfde subsidieregeling hadden en de kans dus groot is dat hun bewoners ook slechte apparatuur in huis hebben. Zo ga je toch niet om met gemeenschapsgeld?”"

Opmerkingen Polder PV:
¹N.B.: dit gold niet voor de oorspronkelijke handleidingen (1999-2001), waarin buitenmontage standaard werd voorgeschreven.
²Alleen voor defecte omvormers.


 

Energiemanagement.net, 8 maart 2005

"Nuon en Eneco gaan honderden defecte zonnepanelen repareren"

Zie het online bericht via de link:

http://www.energiemanagement.net/verder.asp?HoofdgroepID=7&SubgroepID=&ItemID=12381


 

Stromen, 13 augustus 2004

"Omvormers de achilleshiel van PV-panelen" door Rijkert Knoppers. Artikel gaat over problemen bij diverse omvormer types, incl. de OK4 inverter. Zie ook de korte reply van een omvormer fabrikant via de tweede link:

http://www.eabbaltus.nl/downloads/Artikel_in_Stromen.pdf
http://www.eabbaltus.nl/downloads/Reactie_in_Stromen.pdf


 

Weesper Nieuws, woensdag 2 juni 2004

"Zonnecollector defect zonder dat je het ziet"¹

"WEESP – Zonnecollectoren die ruim twee jaar geleden in Weesp met gemeentelijke en landelijke subsidies zijn aangeboden, werken niet naar behoren. Het beloofde rendement² wordt niet gehaald en de omvormers blijken gevoelig voor storing. Volgens Jos Koks, één van de Weespers met klachten hierover, kan het zijn dat de zonnecollectoren defect zijn zonder dat de gebruikers het in de gaten hebben.

Volgens Koks gaat het om de serie zonnepanelen die in september 2001 zijn geleverd. Hij zegt dat slechts 80 procent van het beloofde rendement wordt gehaald. Daarmee duurt het langer voordat de investering is terugverdiend. Dat staat los van het feit dat van zijn vijf panelen er al twee stuk zijn gegaan. “Het probleem zit ‘m in de omvormer, het apparaatje waarmee de zonne-energie wordt omgezet in wisselspanning voor het energienet. Het eerste defect viel binnen de garantietermijn en werd door leverancier EnergieRent keurig verholpen, maar inmiddels is er weer één stuk en is de garantie voorbij. Nu gaat het veel geld kosten.” Koks beschikt over software waarmee hij kan meten hoeveel het zonnepaneel oplevert. Niet elke gebruiker heeft dat. Wel heeft iedereen een indicatorlampje dat gaat knipperen als er iets loos is. Volgens Koks gaat dat lampje echter niet knipperen als de omvormer stuk is. “Het kan dus zijn dat mensen denken dat ze zonne-energie aan het net leveren, terwijl dat niet het geval is.”

De Weesper heeft zich intussen vastgebeten in deze zaak en is vastbesloten een goede regeling af te dwingen. Niet alleen voor hemzelf, ook voor medegebruikers. De gemeente heeft alle kopers van de verdachte collectoren aangeschreven met het verzoek zich bij Koks te melden. Wethouder Spel gaat naar aanleiding hiervan een gesprek voeren bij EnergieRent. “Veel Weespers hebben dit bedrijf ingeschakeld nadat zij gebruik hebben gemaakt van de subsidieregeling die Weesp had ingesteld. Ik wil mijn zorg uiten voor het imago van zonne-energie in Weesp wanneer een systeem niet goed lijkt te functioneren”, zo laat de wethouder weten."

Opmerkingen Polder PV:
¹Om verwarring met warm water producerende zonnecollector panelen te voorkomen wordt tegenwoordig de term zonnestroompanelen voor PV panelen gebruikt.
²Dit blijkt op een misverstand te berusten: nominaal piekvermogen (onder standaard lab testcondities [STC] verkregen Wattpiek getal) wordt verward met actueel vermogen Pac, wat van diverse externe factoren afhankelijk is, zoals lichtcondities, temperatuur, oriëntatie, hellingshoek, etc. Er is regelmatig verwarring hierover omdat deze essentiële informatie niet genoemd werd in de documentatie bij de uitgeleverde Sunpowersystemen.


Sunpower® in de pers

© 2005-2006 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)