starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
OK4/renovatie
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

OK4 defecten en Sunpower® renovatie actueel

vanaf 13 oktober 2006

update datum: 4-11-2012  LAATSTE NIEUWS

(eerdere berichten: zie navigatiebalk)

BeldeZon update 6-11-'06  BeldeZon start vervangingsactie OK4  BeldeZon grote systemen
beloning: op zonnestroom gebakken appeltaart...   bevestigingsbrief Sunpower® renovatie TSF
Data uitleesbug nader verklaard
Eneco vervangingsactie iets vertraagd  Enphase micro-inverter  Fenix OK4all verder bij wereldkampioen SMA
JEZ klanten geholpen!  geluid Soladin 600   1e JEZ klant krijgt Soladin thuisgestuurd
juridische uitspraak status OK4 Vereniging Zonnestroom
kabelverlenging PC-Link   nieuwsbrief NUON november 2006  idem februari 2007 (laatste)
opbrengsten Soladin600 versus OK4E update  OK4 aanbod Marktplaats  OK485 replica  "oude" OK4-pret
 Parkschool Lombok "renovatie staartje"  renovatie CW Stevenshof voorspoedig
screendump Mastervolt software scherm
SMA gaat opvolger OK4 produceren (SPECIAL)
software voor Soladin600/Tweakers (update)
 
Solaris klanten: dure hulp geoffreerd  idem deel twee  
deel drie
  Stroomwerk update 6-11-'06  
tevreden NUON Sunpower® renovatieklant  
uitgangsvermogen Soladin 600 = 500 Watt AC  
update OK4 projecten 16-12-'06  Windows 7 64 bit logging OK4/Soladin 600 met Eminent converter


Sunpower® actueel 2 1

N.a.v. uitgebreide praktijkervaringen van particulieren met van OK4E-100 omvormers voorziene Sunpower® (en vergelijkbare) PV-systemen, installateurs, leveranciers en de producenten Shell (AC modules) en N.K.F. (OK4 omvormers) zelf, zijn na lang aandringen in 2006-2007 eindelijk de (grootste) leveranciers in actie gekomen om tot een structurele oplossing voor met defecte OK4 inverters getroffen eigenaren te komen.

Op deze pagina vindt u de meest recente ontwikkelingen m.b.t. OK4 inverter defecten en de door de leveranciers NUON (incl. Energierent) en Eneco beloofde PV-systeemrenovatie bij getroffen eigenaren. Andere leveranciers zijn na zware druk o.a. vanuit ODE (met hartelijke dank aan Jadranka Cace voor haar onvermoeibare werk in deze pijnlijke materie!) met vergelijkbare regelingen over de brug gekomen (zie bijvoorbeeld voor de BeldeZon systemen met OK4 omvormers het bericht van 31 januari 2007). De grootste probleemgroep betreft de klanten van Stroomwerk, die voor het overgrote deel niet zijn geholpen met een acceptabele oplossing.

Polder PV dringt er bij eigenaren met van OK4 omvormers voorziene PV-systemen met klem op aan om contact op te nemen met hun verkopers als er nog (steeds) niets is geschied. Dring aan om tot een vergelijkbare renovatie regeling te komen als de omvormers buiten aan de onderzijde van de zonnepanelen zijn bevestigd, gezien de voortdurend gesignaleerde uitval, waarschijnlijk door de te grote temperatuurtrajecten die de omvormers doorlopen. U heeft recht op vervanging en/of systeemrenovatie door de leveranciers omdat de originele handleidingen van de OK4 omvormers een verwachte levensduur van minimaal 20 jaar (en een zogenaamde "mean time between failures, M.T.B.F., van minimaal 50 jaar) vermelden en de leverancier volgens Europees consumentenrecht aangesproken kan worden op productaansprakelijkheid.

Op de (nieuws-)pagina's van Polder PV is sinds het eerste (zeer belangrijke) bericht van 1 maart 2005 op de eerste Sunpower® pagina, uitvoerig aandacht besteedt aan het zichtbaar maken van OK4 inverter defecten en de ontwikkelingen op het vlak van toezeggingen door de leveranciers.

Voor een belangrijke serie links naar tale-telling grafieken, zie het bericht van 24 januari 2005 ("Zichtbaar maken van inverter defecten").

Zie ook berichten onder 17 februari 2005, 3 februari 2005, 24 januari 2005 en 2 januari 2005. En, uiteraard, de overige Sunpower® pagina's die bomvol info staan over de meest verkochte zonnestroomsystemen in Nederland. Gelinkt in de navigatiebalk boven- en onderaan elke pagina.


27 oktober 2011: Super SPECIAL! Henk Oldenkamp's OK4 omvormer krijgt een opvolger ... bij het Duitse SMA! Het nieuws komt voor mij niet uit de lucht vallen, voor anderen wellicht wel. Er is een totaal nieuw omvormer concept in de maak bij de grootste omvormer fabrikant ter wereld, het in Kassel zetelende SMA (BRD). En dat concept drijft op de technische erfenis van het noeste werk van de uitvinder Henk Oldenkamp van OKE-Services in Den Haag. Henk is regelmatig in Kassel om zijn geesteskind tot volle wasdom te laten komen, en wat medio 2012 van de lopende band zou moeten gaan rollen. Hulde aan deze Hollandse uitvinder!

 • Introductie met achtergronden HIER
 • Uitgebreid artikel van GUNTER Portfolio (vertaling PPV) en meer informatie vindt u in deze SPECIAL binnen de Sunpower sectie.

13 januari 2011: Vergelijking productie resultaten Soladin 600 en OK4 in identieke PV-installaties. Beschouwingen over de prestaties van identieke installaties met twee omvormer types (update), en opvallend tegenvallende opbrengsten bij een vergelijkbaar systeem elders in de gemeente, mogelijk veroorzaakt door permanente elektrische onbalans vanwege afwijkende module opstelling?

In het artikel van 13 januari 2011 ga ik dieper op de materie in, als ook op verdere achtergronden van de renovatie acties (OK4 en Soladin 600).


5 januari 2011: Soladin 600 omvormer RECALL actie Mastervolt! Het gesternte waar onder de Sunpower® systemen zijn geboren blijkt geen gelukkige. Zijn bij sommige mensen, zoals bij Polder PV, de Sunpower® systemen al tot twee maal toe volledig gerenoveerd, en in het geval van het systeem voor de centrale voorzieningen in 2007 van een nieuwe Soladin 600 omvormer van Mastervolt voorzien, gaat er nu helaas een derde ronde aan komen. Mastervolt heeft in sommige series in de in 2006-2008 geproduceerde omvormers een probleem component aangetroffen en biedt nu een omruil actie aan voor de omvormers. Detail info wordt u verstrekt door Polder PV:12 november 2010: Moederbedrijf van "de OK4" na Amerikaanse vakantie terug in Neer'lands schoot? Lees hier verder.


3 augustus 2009: Soladin update 2009. Net als in het vorige bericht een tussentijdse controle van de verschillen in prestatie tussen de op identieke module sets aangesloten 6 stuks OK4 versus 1 Soladin600 (met 2 ministrings van 3 in serie geschakelde modules parallel).

^^^
Cumulatieve dagopbrengsten van de 6 modules met parallel geschakelde OK4 omvormers (1 per paneel, lichtgroen) versus 1 Soladin (2 ministrings van elk 3 in serie geschakelde modules, rood). Inclusief correctie voor sporadische uitval van OK4 omvormers (zeldzaam). Op 3 augustus 2009 was het verschil tussen de twee configuraties met identieke modules (zelfde oriëntatie, zelfde dak, zelfde hellingshoek) opgelopen tot slechts 8,4 kWh (productie van 6 modules van in totaal 608 Wp nominaal STC vermogen van februari 2007 tot en met juli 2009). Dat is een verschil van slechts 0,5% ten nadele van de OK4 omvormer configuratie over die lange periode. Een respectabele prestatie voor deze oude beestjes, zeker als je bedenkt dat 4 van de modules in dat systeem in de winterperiode (zeer beperkt) last van schaduw hebben bij directe zoninstraling.

De volgende grafiek geeft de dagopbrengsten van beide systemen weer op geselecteerde dagen (plm. wekelijkse uitlezing van het Soladin600 systeem, uitmiddeling van dagproductie tussen twee opeenvolgende gemeten periodes).

^^^
Dagopbrengsten van de twee met elkaar vergeleken module/omvormer systemen tot en met 3 augustus 2009 (gecorrigeerd voor sporadische inverter uitval bij de OK4 groep, groene data). De verschillen tussen de twee groepen zijn beperkt, de OK4 groep presteert gemiddeld genomen iets minder goed, met name in de winterperiode wanneer 4 van de 6 modules (alleen in deze groep) deels last hebben van schaduweffecten (alleen als het zonnig is).

Het is duidelijk dat met de renovatie voor het systeem met de Soladin600 omvormer er in ieder geval niet een verslechtering in de productie is opgetreden. De verschillen met het uit 6 individuele OK4 omvormers bestaande eigen deelsysteem bij Polder PV zijn marginaal (klein beetje beter bij het systeem met de Soladin600). Voor beide concepten is veel te zeggen, al blijft de zeer gedetailleerde monitoring mogelijkheid van de OK4 omvormer bij Polder PV een grote pre hebben. Uiteraard uitsluitend als die kwetsbare omvormertjes binnen in huis worden gehangen: Polder PV raadt buiten opstelling van de OK4 omvormers ten strengste af, gezien de rampzalige ervaringen in het verleden.


11 februari 2010: Oude rotten met nieuwe verbinding: datacommunicatie OK4 en Soladin 600 omvormers. Met de grootschalige (doch beslist niet 100 procent uitgevoerde) Sunpower® renovatie acties van het voormalige NUON en Eneco in 2005-2006, leek er min of meer een definitief "einde" gekomen aan een groot deel van het typisch Nederlandse OK4 avontuur*. De kleinoden werden soms bruut van de AC-modules gerukt, en in-house vervangen door de alomtegenwoordige blauwe Mastervolt Soladin 600 omvormers. Gelukkig zijn er nog steeds mensen zoals Polder PV die de OK4'tjes (in huis) hebben behouden, want er zitten ook veel voordelen aan die apparaatjes. Naast de ontkoppeling van schaduweffecten op andere delen van het PV-systeem is natuurlijk de fantastische uitleesbaarheid van die dingen een van de belangrijkste - de hele grafiek sectie van Polder PV drijft daar op. Er is echter wel een seriële poort nodig, net als voor de Soladin, en die "hardware-matige" poorten worden steeds zeldzamer. Polder PV heeft nog een zo'n poort op de oude computer en kan dus het klassieke OK485 data interface blijven gebruiken. Moderne computers bezitten ze echter zelden of nooit. Wel een hele hoop USB poorten.

Van PV-Newbee Ben Geerdink kreeg ik een mail waarin hij kond doet van het "aanpassen" van zijn OK4 en Soladin 600 monitoring aan de veeleisende moderne apparatuur. Waar ik in een eerder stadium in een ander opzicht ook tegenaan liep, want de geweldige oude software versie die ik heel lang heb gebruikt op een oude Windows 95 bak in de eerste jaren (DOS command modus) bleek niet tegen de hoge kloksnelheden van moderne computers te kunnen. Ook de latere Windows versies kunnen problemen krijgen, al naar gelang de voorhanden hardware. Zo is het verdwijnen van fysieke COM/seriële poorten bij moderne computers een ogenschijnlijke handicap. Gelukkig zijn er al jaren conversie kabels van serieel naar USB, en kan de oude software meestal nog steeds probleemloos worden gebruikt. Waarvoor uiteraard nog steeds dank aan Ron Hoekstra van iQue wat de OK4 omvormers betreft: zijn programma draait momenteel wederom op de Windows XP bak terwijl ik dit typ, en ik kan alle afzonderlijke modules "live" blijven volgen (overdag bij zonnig weer alweer in de buurt van de 750 Watt momentaan AC vermogen uit een 1,24 kWp DC installatie, midden in de winter). Ook de Soladin 600 kan m.b.v. de "PC-Link" met 9-pins connector via zo'n conversie kabel naar USB worden gebruikt. Polder PV gebruikt voor de wekelijkse uitlezing van het aparte systeem wat hij monitort in het complex een SWEEX CD005 kabel die destijds slechts 17 Euro kostte.

Ben Geerdink had een probleempje met zijn verloopkabel "serial to USB" op een nieuw 64 bits Windows systeem, en vond een oplossing. Voor een ieder die het betreft hierbij Ben zijn relaas:

Ter info voor de lezers van de Polder PV met oude OK4E-100 (V 3.2-b-043) en Soladin 600 (V 1.5.2) software.

Mijn 10 jaar oude laptop was toe aan vervanging, zodoende heb ik een nieuwe laptop gekocht met een Windows 7 (64 bit) besturingssysteem erop. Ik wist niet zeker of de oude OK4E en Soladin 600 software hierop zouden draaien. Nou, het werkt prima.

Bij mijn oude laptop (Windows XP, 32 bit) had ik op de USB poort een USB to Serial (9 pin, RS232) kabel van Sitecom aangesloten (type CN104 V2), deze werkte altijd prima.

Op mijn nieuwe laptop (Window 7, 64 bit) werkte deze kabel niet meer, geen goede drivers. Dus een mailtje gestuurd naar Sitecom met de vraag of er voor de CN104 V2 kabels nieuwe drivers komen.
Antwoord van Sitecom: Er worden helaas voor dit product geen Windows 7 drivers meer ontwikkeld. Dus einde oefening.

Andere kabel gezocht voor USB to Serial: EM1016, 0,6 m, USB naar Serieel DB9M van EMINENT. Deze werkt goed. Let op: wel even de goede drivers downloaden en installeren (de kabel is plug en play en kost circa € 35,--). Voor de url zie:

http://www.eminent-online.com/producten_stap2.php?dt=1&ps=01301016

Ik mail dit even omdat wellicht meerdere lezers van Polder PV dit ook willen weten.

Ben: hartelijk dank voor het delen van je bevindingen. Dus zelfs "moderne computer gebruikers" van 64 bit Windows systemen kunnen de geweldige "antieke" OK4 software blijven gebruiken (elke dag even een korte logging doen, of bijv. eens in de week kWh meterstanden weg laten schrijven). En ook hun Soladin 600 uit blijven lezen (wel eens in de tien dagen doen, anders bent u de oudste in het beperkte geheugen opgeslagen meetdata [dagopbrengst] kwijt...).

* 35.000 AC modules met OK4 omvormers afgezet alleen al door NUON en Eneco, en bijna 6.500 bij Stroomwerk waarvan het lot echter compleet onduidelijk is.


10 december 2009: Historische terugblik: de "data uitlees bug" in de Soladin600 software. Soms leest de software van het programma'tje van Mastervolt "geen data" uit op een dag (niet altijd op zeer sombere dagen!). Wat de "historie" in productie gegevens onbetrouwbaar maakt als je, zoals ik, slechts eenmaal per week de data wilt/kunt uitlezen. Zie ook mijn stukje "praktijkervaringen", meer specifiek "datafouten" op deze pagina. Ik kwam laatst weer de bijdrage van Mistraller tegen op Duurzame Energie deel 2 op het excellente Gathering Tweakers forum. Het stamt al van 26 mei 2007 en repliceer ik hier in zijn geheel ter verduidelijking. Het gaat dieper in op de achtergronden van die bug en op Mistraller's oplossing in eigen geschreven software.

Mistraller:

"quote:
MisTraller schreef op dinsdag 22 mei 2007 @ 15:31:

Historie functie uit de soladin kent helaas wel bugs, die ik niet kan vermijden als ik de soladin historie uit wil lezen: Dat zijn er tot nu toe 3:
1) Als op 1 dag de soladin een tijdje uitgaat, en later weer opstart, wordt dit als een nieuwe dag gelogd.
2) Als de soladin een dag niet draait kan ik dat niet uit de ontvangen data halen.
3) De draaitijd wordt naar beneden afgerond op 5 minuten.

Probleem 1 en 2 komen niet vaak voor, alleen bij sneeuwval en defecten etc. Ik kan ze echter niet afvangen.


De soladin houdt de datum niet bij. Eén enkele uitlezing slaat dan dus gewoon op een aaneengesloten periode van activiteit. Ook in mijn linux script plak ik dus zelf de datum bij de uitlezing, maar het is dus zoals gezegd mogelijk dat dit ook niet juist gaat. En achteraf is het ook lastig om dat nog te corrigeren, omdat je dan moet werken met een verwachtingspatroon, dat niet 100% klopt. (bv met sneeuw kan je zomaar ineens maar een draaitijd van 2 uur hebben, terwijl het de dag ervoor nog 8 uur was. )

In een normale situatie zal dit echter niet zomaar voor problemen zorgen, ik heb het nog maar weinig meegemaakt in elk geval.

Het script wat mijn panelen continu uitleest, (wat dus niet uitgaat van de dagtotalen maar van de totaalopbrengst van het gehele apparaat) heeft daar geen last van. Als er een dag geen productie is geweest, dan wordt er gewoon een 0 weggeschreven voor die dag, en er wordt netjes een foutmelding in de log weggeschreven. Dat komt uiteraard omdat je onder linux of windows wel een datum beschikbaar hebt. Pas voor de grap je datum maar eens aan en draai dan de software nog eens. ;)

Je kan het probleem wel omzeilen, maar dan zal je dagelijks het script moeten draaien. Als dan de voorlaatste gegevens (die dus "gisteren" zijn bewaard) ineens 2 of meer dagen zijn verschoven, ipv 1, dan weet je dus met enige zekerheid dat er iets raars aan de hand is. Het blijft echter een verwachting, want in het geval dat je meerdere dagen een even grote productie en draaitijd hebt, gaat het weer niet. Omdat je daardoor allerlei vage constructies creeërt die nooit tot 100% betrouwbaarheid leiden, ben ik daar niet aan begonnen.

In dit soort gevallen werkt een menselijke controle immers veel beter, want een programma kan niet zomaar zien of er sneeuw, zonsverduisteringen of stroomverstoringen zijn geweest..."

Mistraller heeft zijn eigen software gemaakt onder Linux die prima draait, prachtige grafieken genereert van de opbrengsten van zijn Soladin omvormer, en dit probleem niet heeft. Zie daarvoor zijn website (mooie grafieken onder de sectie "historie"):

http://solar.reinieren.net/

Erik Slagter is met Mistraller's software verder gegaan in de programmeertaal "C" en weet een verbijsterende hoeveelheid prachtige grafieken tevoorschijn te toveren van zijn Soladinnetje (en nog vééél meer...). Zeer de moeite waard om ook zijn website met een bezoek te vereren!

http://erik.slagter.name/rrd/


6 december 2009: Alternatieve koeling voor Soladin600. Alleen voor knutselaars die geen prijs stellen op fabrieksgarantie en die weten wat voor risico's ze lopen. Voor de overgrote meerderheid van de Soladin600 eigenaren dus sowieso beslist NIET van toepassing! Zie artikel op de PV nieuwspagina...


15 oktober 2009: Enphase micro-inverter. In Amerika is inmiddels een nieuwe fabrikant actief die ook "AC-module" type zogenaamde "micro-inverters" aanbiedt. Vooralsnog slechts een 60 Hz variant (U.S.A. markt), maar wat niet is kan nog komen. Uitgebreide bespreking op de PV nieuws pagina.


8 september 2009: Fenix OK4all herrijst uit Duitse as bij wereld omvormer kampioen SMA. De verrassingen zijn de wereld nog niet uit. Er is op de achtergrond hard doorgewerkt aan de voortzetting van het in Nederland "gevoelig" liggende OK4 concept. Het uitgewerkte geheel is nu door de uitvinder Henk Oldenkamp verkocht aan SMA, die het concept zal uitontwikkelen, tot commerciële producten zal gaan omzetten, en daarmee de eigen omvormer product portfolio naar "de onderkant van de PV-markt" gaat uitbreiden. Uitgebreid commentaar op de PV nieuws pagina...


20 januari 2009: Soladin update 2008. Als de jaarwisseling achter de rug is begint bij Polder PV een periode van grafiek updates (voor een klein deel geactualiseerd al terug te vinden in de grafieksectie). Een interessant exemplaar is de vergelijking tussen twee vrijwel identieke sets modules op het dak van het appartementen complex waarin Polder PV gezeteld is (op de begane grond). (1) 6x ACN5000E (totaal 648 Wp) in ons eigen systeem, met elk een individuele OK4 omvormer via 25 meter DC bekabeling met 2,5 mm² hardkoperen aders. En (2) een identieke module set, verdeeld in 2 ministrings van elk 3 modules, en per ministring en per pool elk 2 parallel gekoppelde 2,5 mm² aders van ook weer 25 meter naar de begane grond, alwaar de ministrings op de Soladin600 zijn aangesloten. Dit laatste deelsysteem is voor de gemeenschappelijke voorzieningen in ons complex en is gerenoveerd binnen het beroemde, door de klanten en duurzame energie organisaties afgedwongen (beruchte?) Sunpower® renovatie project van de energie holdings NUON en Eneco in de jaren 2006-2007.

De twee systemen zijn wel iets verschillend opgesteld, wat een potentieel extra "systematisch" effect kan veroorzaken. Ons eigen deelsysteem bestaat uit 2 modules in de voorste rij en 4 exemplaren in de achterste rij. Die achterste rij wordt met name op zonnige winterse dagen tijdelijk en partieel beschaduwd, en zal qua (jaar)opbrengst iets achterblijven bij de exemplaren in de niet beschaduwde voorste rij. De effecten zijn echter vrij klein, en hangen vooral van het aantal zonnige dagen in midwinter af (grootste beschaduwings-effecten, bij continu bewolkte hemel is er vrijwel geen verschil te zien). De set voor de gemeenschappelijke voorzieningen is begin 2007 opnieuw uitgelijnd: vanaf de renovatie staan alle modules in die groep in een rij tegen de noordrand van het dak, en zouden (vrijwel) schaduwloos moeten kunnen opereren, ook in midwinter.

20 november 2007 publiceerde ik een update van twee grafieken van de beginperiode met een vergelijking tussen de 2 aparte systemen. Ik heb inmiddels een update gemaakt tot en met 3 januari 2009, waarbij slechts ongeveer een keer in de week een referentiemeting van het tweede systeem beschikbaar was (alle andere dagmetingen van het eigen systeem zijn hier buiten beschouwing gelaten). Hieronder volgen de twee exemplaren.

^^^
Voor update van deze grafiek, zie het bericht van 3 augustus 2009. Cumulatieve kWh opbrengsten per groep (elk 6x ACN5000E van 108 Wp/module) met een gesimuleerde omvormer kWh teller reset op 11 feb. 2007, de dag voor de installatie van de Soladin600 (deze was blijkbaar al door een testrun gelopen bij de leverancier en had voor installatie al 1,1 kWh op de teller staan). De inverter kWh meterstanden zijn niet van buitenaf te beïnvloeden, vandaar dat zo'n "reset" middels een kleine aanpassing in Excel moet. Meetmomenten voor de verschillende systemen kunnen afwijken en niet altijd zijn alle gegevens van beide systemen beschikbaar. Dat is verder geen probleem, de trend is zeer duidelijk zichtbaar.

Goed is in bovenstaande grafiek te zien dat de "gemeenschappelijke" set met Soladin600 het iets beter doet dan onze eigen 6 parallel geschakelde modules met elk een in huis geplaatste OK4 omvormer. Niet verbazingwekkend door twee grote verschillen: i.p.v. 6 aparte omvormers, is er bij de Soladin configuratie maar sprake van 1 exemplaar, al is de DC toevoer gesplitst in 2 mini-strings van elk 3 modules. Dat scheelt een hoop (al dan niet theoretische) omvormer verliezen. Ten tweede: zeker in een cumulerende curve zullen de bescheiden schaduweffecten op ons eigen systeem (in hartje winter) ten nadele gaan uitpakken van de "groei" van de lichtgroene curve.

Aan het eind van deze bijna 2 jaar durende meetperiode, 3 januari 2009, was het verschil tussen de twee gescheiden (op twee fysiek gescheiden huisnetten invoedende) systemen met identieke PV-modules opgelopen tot slechts zo'n 18,8 kWh, hetgeen slechts 1,63% meeropbrengst (over bijna 2 jaar...) is voor het systeem met de ene Soladin600 t.o.v. de configuratie met de "ouderwetse", doch binnen opgesteld nog steeds prima functionerende 6 stuks OK4 omvormers. Als je uit zou gaan van mijn huidige "dure" elektra contract prijs (all-in) bij Greenchoice (24,1 eurocent/kWh), zou me dat die bijna 2 jaar zo'n 4,52 Euro "gekost" hebben door niet voor de Soladin600 te "kiezen". Ik had er met mijn Sunpower® installatie (destijds 10 modules) sowieso 2 nodig gehad, en mijn keuze om niet voor de "Soladin-route" te kiezen is ook voor een belangrijk deel ingegeven door het feit dat de softwarematige uitlezing van deze lichte Mastervolt omvormer niet te vergelijken is met de resultaten van de geweldige OK4 software... Met het "verlies" valt dus best wel te leven, wat ons betreft...

^^^
Voor grafiek update: zie bericht van 3 augustus 2009. Uit dezelfde spreadsheet als die gebruikt voor de eerste figuur heb ik de dagopbrengsten gehaald. Aangezien ik de Soladin600, die in een centraal gelegen huiskamer elders in het complex hangt, slechts maximaal een maal per week uitlees, heb ik de bijbehorende data van de OK4 genomen en de rest van de dagresultaten geskipt (zie daarvoor de dagopbrengsten op Polder PV). In deze figuur staat meer specifiek de gemiddelde dagopbrengst gedurende de laatste meetperiode weergegeven, onder de laatste datum van die meetperiode. De meetperiodes kunnen namelijk wisselen qua lengte. De punten geven echter een representatief beeld van de tussenliggende periodes, en door de relatief kleine sample (periode van meestal een week) wordt een redelijk vlak verloop verkregen.

Uit de figuur is duidelijk dat de resultaten relatief dicht bij elkaar liggen voor beide omvormer configuraties, maar dat vooral in de winterperiode het gemiddelde voor de 6 op OK4 omvormers aangesloten modules structureel achterblijft bij die van de Soladin600, omdat onder de eerstgenoemden 4 modules vallen die in die periode deels en tijdelijk worden beschaduwd gedurende zonnige dagen.

Conclusie: beide PV-deelsystemen functioneren goed, de Soladin600 heeft natuurlijk een streepje voor, het kan natuurlijk altijd nog een beetje beter, maar de verschillen in opbrengst zijn zo marginaal dat ik me daar niet druk om ga maken met allemaal ingewikkelde systeemwijzigingen. Never change a winning team!


13 september 2008: Moeizaam behaald Solaris® succesje. Van een lezer van Polder PV kreeg ik een tijdje geleden het volgende berichtje binnen over een tot een goed einde gebracht "geschil" met de rechtsopvolger (Heijmans) van oorspronkelijk Solaris® pakketten leverancier Stork. Er is blijkbaar soms nog een sprankje hoop op rechtvaardigheid, dus als u zich hier door laat inspireren, wie weet, maakt u ook nog een kans. Let wel: het gaat hier om een Solaris® pakket wat destijds direct van Stork is afgenomen, en het werd een "zaak" omdat de klant een rechtsbijstandverzekering had die met wat overredingskracht er werk van maakte. Uiteraard geeft PPV geen enkele garantie op succes, maar wie niet waagt die niet wint (tekst marginaal/niet inhoudelijk aangepast door PPV):

Solaris: Heijmans-Stork heeft het licht gezien ...

Ofschoon natuurlijk niemand schuldig is, blijft het feit dat de geleverde Solaris oplossing met de OK4 omvormers niet deugdelijk was. Niets nieuws want daar waren de meeste leveranciers al lang achter gekomen. Alleen Stork deed daar wat langer over; laten we maar aannemen dat alle reorganisaties daar debet aan zijn geweest.
Helaas ook weinig aktie van Greenpeace mogen vernemen; wel op de barricade toen we de paneeltjes moesten aanschaffen, maar daarna een groot stilzwijgen.
Maar, eind goed al goed: Heijmans biedt een oplossing voor de vervanging en stelt een goed pakket samen met deugdelijke handleiding en bekabeling. Maar de financiële regeling knelt toch nog een beetje en na overleg met de rechtsbijstandverzekering en een aantal brieven naar Heijmans komt er, uit "coulance" een voor mij aanvaardbare oplossing: gratis vervangende Gridfit omvormers en nog een financiële vergoeding voor gemiste stroomopwek (7 maanden à € 10). Ik ben weer een tevreden producent.

 


28 april 2008: Solaris® klanten opgelet!!! Als het goed is moeten mensen die destijds bij/van Stork een set zonnepanelen met OK4 omvormers hebben gekocht/geleased (zie ook bericht in Zonneflitsen nr. 15) binnenkort allemaal een brief krijgen over de OK4 omvormers die onder die modules zijn bevestigd. Na langdurige onderhandelingen door ODE (door vice voorzitter Jadranka Cace) is nu met de rechtsopvolger (Heijmans, die Stork heeft overgenomen) een moeizaam compromis bereikt waarbij diegenen die daarvoor opteren helaas nog steeds de helft van de prijs van (een) vervangende omvormer(s) moeten ophoesten. Jammer dat er niet meer "in" zat, terwijl bij NUON en Eneco (ook rijke bedrijven) de Sunpower® systemen wel gratis van een vervangende omvormer (Soladin600) werden voorzien, inclusief installatie.

Er is trouwens wel het nodige vreemds aan de hand met de "optie" die op de Heijmans Solaris site staat, want er worden nu alleen nog maar GridFits (op die webpagina verkeerd gespeld als Gridfid) aangeboden (250 Watt omvormers van Exendis met een breed bereik), terwijl eerder deels nog sprake was van vervanging door StecaGrid omvormers (mogelijk i.v.m. elektrotechnische implicaties). Dit is met name voor de sets met 6 modules een belachelijk dure oplossing, omdat je dan blijkbaar 3 GridFit omvormers moet gaan kopen (er wordt gerept van € 540 ex BTW, dat is een onwaarschijnlijk hoog vervangingsbedrag van € 642,60!!!). Je kunt dan mogelijk veel beter zelf bij een bedrijf als bijvoorbeeld Fraxin voor 457,25 incl. BTW en verzendkosten een Soladin600 stringomvormer kopen, en een paar goede DC kabels, dan ben je hoogstwaarschijnlijk goedkoper uit dan met deze bizarre vervangingsactie! SolarOnline biedt deze maand dezelfde GridFit omvormer aan voor € 208,05 incl. BTW (excl. verzendkosten).

De voor 1 module opgegeven "omvormer type Grid Solar 250 LV" (i.p.v. de bij de andere opties genoemde "klassieke GridFit 250 LV") zegt mij niets. Mij is geen "kleiner" type Exendis omvormer bekend dan de veel verkochte GridFit 250...

Bovendien is het merkwaardig dat voor 2 Solaris modules er blijkbaar 2 GridFits geleverd zouden gaan worden, terwijl in de Solaris tijd (eind 20e eeuw) er bij mijn weten slechts modules met een nominaal vermogen van zo'n 95 Wp zijn uitgeleverd, en zeker niet (veel) hoger. Twee van die modules kunnen makkelijk op 1 (één) GridFit van 250 Watt. En dat, terwijl er toch duidelijk op de Heijmans Solaris webpagina staat dat de vervangende omvormer een "string" omvormer zou zijn (er worden 3 GridFits voor 6 modules aangeboden...).

Vervolgens, i.t.t. de claim op de Heijmans site dat GridFits "binnen" opgesteld zouden moeten worden: dit is pertinent niet waar, want die omvormer heeft een IP65 beschermingsklasse: "stofdicht" (cijfer 6), resp. "spuitwaterdicht" (cijfer 5). Bij opstelling onder een zonnepaneel kan de GridFit zonder meer buiten gebruikt worden, dus, en dat wordt dan ook veelvuldig gedaan. Ze staan bijvoorbeeld al jaren onder de nodige op open frames gemonteerde modules op het dak van de TH in Rijswijk opgesteld, zonder problemen.

Montage e.d. moet u allemaal zelf doen, of u moet op eigen kosten een bedrijf laten komen die de nieuwe omvormer(s) voor u installeert, wat vet in de papieren kan gaan lopen. Wel heeft u 5 jaar garantie, maar dat is de normale omvormer garantie.

Berichtje uit Zonneflitsen nr. 18 (e-mail van 27 april 2008) van ODE:

ODE stuurt een brief naar alle Solaris klanten

Na overleg met ODE heeft Heijmans ingestemd met het aanbieden van vervangende omvormers voor de helft van de prijs. Het bericht van Heijmans is gepubliceerd op de speciaal voor dit doel opgezette website: http://www.omvormerssolaris.nl.

Omdat we willen voorkomen dat mensen deze informatie over het hoofd zien, krijgen alle 3000 Solaris-klanten in de loop van komende week een persoonlijke brief van ODE.

Nu weten we dus ook om hoeveel Solaris klanten het altijd gegaan is. Toch heel wat meer dan ik dacht, nl. 3.000. Wel merkwaardig waarom ODE die brief blijkbaar verstuurt aan al die Solaris slachtoffers, en niet de verantwoordelijke rechtsopvolger van Stork, Heijmans... In ieder geval hartelijk dank aan Jadranka Cace van ODE voor de enorme hoeveelheid energie die zij heeft ingezet om überhaupt tot een (zei het dure) oplossing te kunnen komen voor al die Solaris klanten, want dit is allemaal niet vanzelf gegaan. Als u een bedankje wilt sturen aan haar doe dat dan meteen, s.v.p.

Raadpleeg trouwens ook het verslag van de bijeenkomst in Amsterdam met nog een paar opmerkingen over OK4 gerelateerde probleem bedrijven (o.a. Stroomwerk):

http://www.duurzameenergie.org/sectie-on-5.html


19 maart 2008: Hoge geregistreerde AC vermogenspieken bij Soladin600. Weliswaar niet bij een Sunpower® systeem, doch zeker interessant voor de vele Sunpower® eigenaren die inmiddels een Soladin600 omvormer in huis hebben, omdat daar mogelijk ook vergelijkbare situaties kunnen optreden (gezien de grote variatie aan aantallen en typen modules die er in het Sunpower® traject zijn gebruikt/opgetreden). PV-newbee Niels Thijssen heeft AC-piekwaarden van meer dan 500 Watt uit zijn (uit MSK en Suntech modules bestaande) PV-systeem geregistreerd met separate productiemeters. Uitleg: zie bericht van 19 maart 2008 op de actuele PV-nieuwspagina.


Een bericht uit Zonneflitsen nummer 15 van 24 februari 2008 (O.D.E.). Van Jadranka Cace, vice-voorzitter O.D.E.:

Vervanging van OK4-omvormers bij de deelnemers aan het Solaris project

Bijna een jaar na het eerste contact tussen ODE en het bouwbedrijf Heijmans, de juridische opvolger van Stork Infratechniek BV is het zover: Heijmans heeft een website geopend waar mensen een vervangingspakket voor hun defecte OK4 omvormers kunnen aanvragen. De maatregel is bedoeld voor de deelnemers van het Solaris project die in 1999 of 2000 een doe-het-zelf zonnestroom pakket via Stork hebben aangeschaft. Een beschrijving van de mogelijke opties en de bijbehorende kosten is te vinden op: http://www.omvormerssolaris.nl/. Aanmeldingen gaan via solaris@heijmans.nl.

Mensen die gebruik gaan maken van de aanbieding van Heijmans, maar niet is staat zijn de omvormer vervanging zelf ter hand te nemen kunnen hier een offerte voor aanvragen bij een gecertificeerde installateur. ODE is nu aan het inventariseren welke installateurs hiervoor in aanmerking komen. De contactdata van deze installateurs zullen in de loop van de volgende week via de website van ODE bekend worden gemaakt:

http://www.duurzameenergie.org/sunpower-probleem-en-oplossing.html

(einde bericht in Zonneflitsen van ODE)

Hiermee lijkt een voorlopig einde gekomen aan de slepende kwestie van de jarenlang niet "geholpen" vroege Solaris klanten (periode 1999-2000) die destijds via Stork aan een startpakket zonnestroompanelen zijn gekomen en waarop de gewraakte OK4 omvormers zaten gemonteerd (onderzijde van de PV-modules). En die mogelijk al jaren met aanzienlijke uitval van hun "te verwachten" zonnestroom opbrengsten geconfronteerd worden doordat 1 of meerder omvormers inmiddels uitgevallen zouden kunnen zijn (de meeste mensen uit de beginjaren hebben helemaal geen monitoring mogelijkheid en weten vaak van niets).

Op zich fijn dat er nu een "afspraak" is gemaakt. Het is echter erg bitter om te moeten vaststellen dat er op de genoemde webpagina van Heijmans forse bedragen staan vermeld voor vervangende omvormers, i.p.v. dat de volledige systeemombouw kosteloos wordt verricht, zoals bij de door talloze particulieren en DE organisaties onder druk gezette grote Sunpower® leveranciers NUON en Eneco (ook bij BeldeZon is een kosteloze regeling getroffen). Voor het veel verkochte pakket van 4 "Solaris" panelen wordt er bijvoorbeeld gerekend met 1 Steca 500 als vervanging, die u € 248,10 excl. BTW gaat kosten, dus € 295,24 incl. BTW, en er staat niets over de benodigde DC-kabels (bij voorkeur minimaal 2,5 mm²), en, uiteraard, de zeker op moeilijk bereikbare dakoppervlaktes, peperdure installatiekosten, als u het werk niet zelf gaat uitvoeren (op hellende daken sowieso erg gevaarlijk voor leken!). Mogelijk dat de "toebehoren" bij de omvormer bestaat uit de benodigde bekabeling?

Op de website van SolarOnline staat de StecaGrid 500 voor 399,-- Euro vermeld (incl. BTW), en niet helemaal duidelijk is of de controle unit (alles nog niet zo lang geleden door Philips op de markt gebracht) wel in die prijs zit inbegrepen (SolarOnline: 199,-- Euro). Waarschijnlijk wel, want de totaalsom voor controle-unit en StecaGrid 500 komt dan neer op 598,-- Euro, de helft daarvan is € 299,00, wat die € 295,24 van Heijmans verklaart. Dit, nogmaals, zonder kabel meerkosten, eigen meerwerk voor mogelijk extra te boren gaten omdat de omvormers naar binnen verplaatst moeten worden (i.p.v. 1 dunne AC-kabel naar binnen toe, minstens twee dikkere DC-kabels), en natuurlijk de installatiekosten zelf. Dat kan als u pech heeft in de honderden Euro's lopen...

Bovendien is er geen mogelijkheid voor het uitlezen van de nieuwe omvormers geboden. Dat had er best wel bij gekund, als extra service voor de getergde Solaris klanten. Want dan moeten mensen weer zelf gaan zitten prutsen met draaischijf metertjes of andere op de markt aangeboden productiemeters, anders hebben ze nog steeds geen benul van de productie van hun vroeg gekochte zonnestroom systeempjes. De Steca Grid Remote wordt op SolarOnline voor 149,-- Euro incl. BTW aangeboden...

Ik zal de opmerkingen over de "coulance" van Heijmans verder laten voor wat ze zijn. Als je een bedrijf overneemt, neem je, net als bij een huwelijk, zowel de "lusten", als de "lasten". Misschien geldt dit adagium wellicht niet in het bedrijfsleven, maar daar mogen de juristen zich eens over gaan buigen. In ieder geval zijn de particulieren die via Stork een Solaris pakketje zonnepanelen hebben gekocht, dus vet de klos. En dat is erg bitter.

Voor de talloze Stroomwerk klanten met defecte/deels uitgevallen PV-systemen die zelf nog niets hebben ondernomen, blijft het een grijze mist, want die gaan zeker niet automatisch geholpen worden. Die zullen, helaas, zelf uit de stoel moeten gaan komen om te gaan reclameren. Zoals Juuk Slager heeft gedaan...

Engelstalige informatie StecaGrid inverters (voorheen: Philips)
Nederlandstalige informatie Exendis GridFit 250 inverters (de in de tabel genoemde "Grid Solar 250 LV")

http://www.heijmans.nl/pers/perskamer/main_recent.asp?me_ID=18 (ondanks fors tegenvallend jaar 2007 toch nog steeds 56,4 miljoen Euro winst na belastingen ...)


Soladin 600 - opbrengsten. Ik heb al eerder twee grafieken laten zien met de productie van de eerste korte periode bij ons. Ik heb de grafieken inmiddels uitgebreid en zal ze indien er tijd voor is updaten.

Update van 20 november 2007:

^^^
Excel grafiek van de dagproductie van een 648 Wp Sunpower® systeem (6 modules) met binnen in huis geplaatste OK4E-100 omvormers, elk verbonden met een individuele 108 Wp module (lichtgroen), en van een op een separaat huisnet aangesloten identiek systeem waarvan de 6 modules in 2 ministrings van elk 3 in serie geplaatste panelen parallel via een 25 meter lange VMVK DC kabel verbonden is met een in huis staande Soladin600 omvormer van Mastervolt (rood). De OK4E omvormers hebben per DC pool een 2,5 mm² ader tot hun beschikking (ook via een zelfde doch separate VMVK kabel van 25 meter lengte); de DC ingangen van de Soladin600 zijn elk aangesloten op 3 parallel gekoppelde 2,5 mm² aders (parallelle verbinding in lasdoos op het dak gemaakt), om te voorkomen dat door de grotere stroom er forse verliezen optreden in de lange DC bekabeling.

Uit de grafiek blijkt dat de Soladin het bij slechte lichtomstandigheden iets minder goed doet dan de OK4 omvormers (onderste pieken), terwijl bij zonnig weer (bovenste pieken) de dagproductie meestal duidelijk iets boven die van de NKF inverters ligt. Soms zijn er geen data beschikbaar door vakantie en/of doordat de Soladin te laat werd uitgelezen (houdt slechts 10 dagen dagproductie vast, waarna deze data verloren gaan; de OK4's moeten elke dag uitgelezen worden omdat er geen "geheugen" in het interface zit).

Zelfde periode, maar dan de geaccumuleerde kWh productie (gecorrigeerd voor kortdurende inverter defecten):

Cumulatieve meterstanden (start 11 februari 2007: gesimuleerde reset op 0) van beide systemen met identieke paneelconfiguraties, maar met zeer verschillende omvormers.

Op 9 juli 2007 was het verschil in energieproductie (paar minieme correcties voor dagdeel inverter uitval bij OK4 groep) opgelopen tot een kleine 6,4 kWh in het voordeel van de Mastervolt omvormer - de Soladin600 presteerde vanaf 11 februari een kleine 2% meer aan kWh opbrengst dan de 6 oude OK4'tjes op een identiek systeem. Voor een detail van de onderste grafiek, zie het bericht op de PV nieuwspagina van 23 november 2007.

Voor eerder commentaar op deze grafieken zie ook het bericht van 11/12 april 2007.


16 januari 2008: Verlaat Sunpower® renovatie project in Eneco (REMU) gebied. Als je het goed beschouwd, is het op de Parkschool in de Utrechts wijk Lombok "geherinstalleerde" uit Shell ACN2000E PV modules opgebouwde, en door Minister Cramer op deze dag "officieel geopende" PV-systeem feitelijk niets anders dan een "verlaat staartje" aan de Sunpower® renovaties. Weliswaar met een nagelneue Sunmaster QS3200 van Mastervolt (met overtollige capaciteit), maar toch. Dat was ook de bedoeling van renovatie van "afwijkende" systemen met OK4 omvormers die destijds (2001) onder de "Sunpower® paraplu" waren gekocht. Desondanks erg leuk, en een nastrevenswaardig project waarvan er vooral meer moeten komen.

Uitgebreid verslag met foto's op een nieuwe "Inspiratie" pagina, Parkschool, Lombok, off course...


12 juli 2007: Soladin 600 - praktijkervaringen. Nu de nodige mensen alweer een tijdje de Soladin600 in huis hebben, meestal naar volle tevredenheid, enkele gebruikerservaringen inclusief productie grafieken. Want als het bij zonnestroom ergens om draait, zijn het die lekkere kilowattuurtjes wel! Voor de productiegrafieken zie hierboven.

Geluid
Er wordt veel geklaagd over de behoorlijk luidruchtige ventilator van de Soladin 600 - duidelijk een aspect wat meegenomen dient te worden bij een volgende versie, want zo'n ding wil je niet in een kamer hebben hangen waar geconcentreerd gewerkt moet worden. Rubbers tussen de muur en de bevestigingsschroeven willen wel eens helpen bij niet al te stevige muren, maar dat is geen garantie dat het minder wordt. Opgemerkt moet worden dat de Soladin 600 bij vervanging vaak op een schuin dakdeel is geplaatst terwijl in de handleiding een vertikale positie wordt aanbevolen. Schuine plaatsing lijkt me niet best voor de lagers van de ventilator.

Jan van der Krift uit Weert heeft zelfs een filmpje op YouTube gezet waarbij hij zijn ongenoegen uit over de ventilator. Als het trouwens niet al te zonnig is, is het ding gewoon uit. Maar zodra de zon tussen de wolken doorknalt (en afhankelijk van hoeveel nominaal vermogen aan zonnepanelen er aan die Soladin hangt), gaat het ding als een gek optoeren zodra de interne temperatuur te hoog oploopt.

Soladin 600?
Ook het nodige commentaar op het getal 600. Veel iets verder dan hun neus kijkende eigenaren van de nieuwe Soladin hebben inmiddels vastgesteld dat er nooit meer dan 500 Watt AC vermogen uit komt - het apparaat blijkt (net als de Philips EVO 500, nu StecaGrid) begrensd te zijn op output. Vaak is de begrenzing zelfs rond de 497-498 Watt ingesteld: een getal wat veel mensen in het vakje "Max AC Power" tegengekomen zullen zijn, ook na herhaalde reset ervan. Dat heeft te maken met het feit dat er (in Nederland) niet meer dan 500 Watt AC vermogen op een bestaande verbruikersgroep aangesloten mag worden, om te voorkomen dat door een combinatie hoog invoedend zonnestroom vermogen en gelijktijdige zware verbruikers op die groep de stroomsterkte (bij 230 Volt) over de interne koperleidingen boven de maximaal toegestane waarde kan uitkomen. Met als mogelijk gevolg kortsluiting en/of brand, wat u ongetwijfeld niet zo leuk zult vinden.

Maar waarom dan die 600? Omdat er best wel meer DC vermogen op die Soladin aangesloten mag worden, de tabel die ik van Mastervolt kreeg heeft het zelfs over toepasbaarheid van max. 700 Wp (bij 72 cels 175 Wp panelen, 2x 2 stuks). Bij ons zijn 6 108 Wp modules (totaal 648 Wp) in 2 ministrings aangesloten. Echter, bij dat soort configuraties komt het (helaas) wel regelmatig voor dat bij hoge instraling het kan voorkomen dat het ingevoede DC vermogen wordt afgetopt tot de maximale 500 Watt AC vermogen die er uit mag komen. Ik heb dat recent zelf mogen vaststellen bij een middag continue monitoring van het apparaat:

^^^
Screendump van het actuele AC vermogen van 6 x 108 Wp (648 Wp) Shell modules aangesloten op een Soladin 600 omvormer m.b.v. de leuke datalog optie van Fred Jansen's shareware programma. Logging van plm. 11h00 tot en met 19h20. Mooi zonnig weer op 8 juli 2007 (dicht bij de langste dag), met tussen 14h00 en 15h00 vrij veel witte cumuluswolken. Tussen de wolken in, en een uur lang tussen 12h30 en 13h30, loopt de Soladin "vast" tegen zijn max. output (bij ons komt de max. indicator nooit boven de 498 Watt AC uit).

Staar je dus niet blind op die getallen bij omvormer systemen, het is louter een "richting gevend" marketingtechnisch speeltje (wat soms iets te "heftig" wordt gebruikt). Het gaat uiteindelijk om de technische spec's, daar moet de klant ook naar leren kijken i.p.v. naar een vaak niet zoveel zeggende naam. Een typische discussie over de implicaties werd recent per e-mail aan en via Polder PV gevoerd:

"Ik heb een PV-installatie bestaande uit zes Shell RSM105 panelen. Een aantal maanden geleden is bij mij een Soladin 600 omvormer geplaatst ter vervanging van de zes (deels defecte) OK4 omvormers. Al eerder had ik de technische informatie van Mastervolt gelezen en gezien dat deze een maximaal (werkelijk) vermogen van ruim 500W aan het net kan leveren (waarom heet het ding niet Soladin 500?). Dit baarde mij toch wel wat zorgen omdat ik met de zes OK4's al een vermogen van tegen de 600W had geregistreerd. De installateur verzekerde mij echter dat een 624Wp systeem zoals dat van mij zonder problemen met een Soladin 600 kan samenwerken. De panelen zouden in twee strings van drie worden aangesloten. Alles is netjes geinstalleerd en prima werkend afgeleverd, geen probleem. Natuurlijk direct het vermogen en opbrengst in de gaten gehouden bij de eerste zonnestraal die zich aandiende.

Wat mij meteen opviel was dat de Soladin bij matige zonneschijn al vrij snel aan het maximum vermogen zat, 498W volgens het apparaat zelf. Bij het bekijken van de maximale DC spanning en stroom viel mij op dat de stroom ook regelmatig begrensd werd. Het gevoel bekroop mij dat er kostbare zonnestroom verloren ging! Nu heb ik het voordeel dat de bedrading voor beide strings bij mij gescheiden binnenkomt, omdat de ene string op de dakopbouw staat en de andere op het platte dak. Ik besloot de proef op de som te nemen en één string los te koppelen om te zien hoeveel deze drie panelen dan afzonderlijk zouden opbrengen.

Wat schetste mijn verbazing en bevestigde mijn vermoeden: na even een zonnig moment afgewacht te hebben blijkt dat een enkele string het zonder problemen presteert om een vermogen op te wekken van dik 350W! Het eerste dat in mijn gedachten opkwam was dat dit niet zou moeten kunnen met drie 104Wp panelen en dat de meting niet klopt. Dit is meer iets voor 120Wp panelen. Dus de boel weer losgekoppeld en de multimeter in serie gezet om de stroom te meten. Maar ook deze liet hetzelfde beeld zien, een dikke 1,5A AC bij 229V netspanning. Hierop heb ik besloten op jacht te gaan naar een tweede Soladin 600 omvormer om het maximale uit de installatie te halen.

Na enkele weken speuren op het internet eindelijk een exemplaar gevonden voor een redelijke prijs. Afgelopen dinsdag snel opgehangen en aangesloten omdat ik erg benieuwd was naar het resultaat. Via een tweede PC-Link op COM2 zijn beide omvormers goed uit te lezen en met het programma van Fred Jansen zelfs allebei tegelijk te monitoren. Om de meetresultaten van de Soladins enigszins te kunnen checken had ik al eerder een Voltcraft Energycheck 3000 aangeschaft bij Conrad en deze omgebouwd. De Soladins zijn via deze meter en de multimeter met het net verbonden. Na een aantal dagen zijn de resultaten toch wel verrassend te noemen: het totale vermogen dat met deze zes panelen gehaald kan worden lijkt maar liefst tegen de 800W te liggen (Pmax. = 409 en 389W ...)! De Voltcraft meter van Conrad laat een maximaal gemeten vermogen zien van 792W. Met de multimeter heb ik een maximale stroom gemeten van 3,58A AC bij 229V netspanning (~820W). Het geheel lijkt dus te kloppen. Ik blij natuurlijk, hoe meer vermogen, hoe beter. Maar ik zet toch wel m'n twijfels bij de installaties met vier of meer panelen die boven de 500Wp zitten en die de afgelopen maanden zijn voorzien van slechts één "Soladin 500". Het lijkt erop dat er veel meer haalbaar is, waarschijnlijk omdat het rendement van deze omvormer ook een stuk beter is. Ik zou een ieder aanraden nog eens kritisch te kijken naar de installatie, de aanschaf van een tweede omvormer kan de moeite waard zijn. Blijft de vraag hoe het hier mogelijk is om met zes 104 Wp panelen 800W werkelijk vermogen te genereren. Zonnevlammen deze week? Ik heb geen idee."

Aldus een zeer bezige bij uit Heerhugowaard. Goed lezen: er wordt elke keer naar maximaal (output) vermogen gerefereerd. Zoals achteraf gedetecteerd op een meetinstrument wat de max. waarde op een dag "vast" zet en alleen maar verder kan accumuleren als een nog hogere [momentane] waarde bereikt wordt. Hetgeen echter vaak een kortdurend fenomeen is bij zonnestroom systemen (zeer korte felle vermogens-uitslag naar boven, maar nauwelijks extra energieopbrengst). Er lijken vooralsnog geen energieopbrengsten (bijv. dag-, week-, maand-opbrengsten e.d.) gecheckt te zijn. Kijk daarvoor ook eventjes op mijn grafieken bovenaan: ondanks het feit dat de Soladin 600 bij ons regelmatig tegen zijn aftopping aan zit te werken, presteert hij qua opbrengsten wel degelijk iets beter dan de 6 op een identiek systeem aangesloten (en verder goed werkende) OK4'tjes in de energieopbrengst curves. Dit kan uiteraard best verschillen bij afwijkende module configuraties, want als je heel váák en, vooral, langdurig, boven die 500 Watt AC zit, ga je natuurlijk wel wat energieverlies krijgen. Maar tegen welke prijs? Dramatisch zullen de verschillen qua opbrengst waarschijnlijk niet worden, tenzij er vervelende zaken als structurele schaduweffecten e.d. spelen (dat is nadelig voor een stringomvormer systeem t.o.v. het originele AC module concept, maar heeft verder niet met het hierboven gesignaleerde vermeende probleem te maken).

Alla. Toch voor de zekerheid maar even de reactie doorgestuurd naar de Peters Clan, en die kwamen met hun onverbiddelijke doch logische reacties:

TP: "Da's hetzelfde als bij mij. Als je maar zorgt dat de boel niet vast kan lopen in het vermogens- of stroomgebied kunnen de panelen zeker bij felle instraling en de lagere temperaturen van de laatste tijd aardig wat meer vermogen afgeven dan normaal. Ik heb 6 x (3x 150 Wp op EVO500), mijn begrenzing ligt fysiek op 3 kWh en deze wordt regelmatig gehaald. De 150 Wp panelen leveren op dat moment net zoveel als een 175 Wp paneel. Zie http://www.pv-solar24.info/archive/0703/sb070319.png voor een piekje".

HP: "Weer eens het bekende misverstand. Je kunt een systeem maximeren op energie opbrengst (zie installatie TP), maar dat is geen "economisch optimum". Als een klant/gebruiker een dure omvormer extra koopt om die enkele pieken per jaar ook om te kunnen zetten dan worden dat heel erg dure kWh's. Een financieel optimaal systeem is dus altijd getopt in het vermogen. Is jammer maar het is nu eenmaal niet anders. Dus wil je iets voor het klimaat doen, zet je een overmaat aan omvormers neer, wil je financieel een optimum, dan neem je een kleinere (goedkopere) omvormer".

Aldus onze PV-goeroes aan wie (nog steeds) niet valt te tippen...

Hartelijk dank, beste TP en HP!

Datafouten
Iets minder plezant, en ook al door enkele andere meetbeesten waargenomen, is het feit dat er soms blijkbaar bij het vastleggen van de combinatie dagopbrengst/werkingsduur en dagcodering bij de Soladin iets goed fout lijkt te gaan. U ziet hieronder een screenshot waarop op 8 juni niets aan productie werd gemeten, wat gezien de prestatie op het identieke systeem met OK4 omvormers (2,8 kWh opbrengst) onmogelijk is. Eerst dacht ik aan een uit het stopcontact gehaalde stekker, maar dat correspondeert niet met de 1,25 uur bedrijfsduur op die dag (ik heb het ook nagevraagd), en bovendien heb ik dit "fenomeen" een paar keer eerder gezien. Ook Fred Jansen zijn programma'tje registreert deze "bug", dus het moet ergens in de Soladin programmatuur zitten. Vreemd. Op het Tweakers forum is er ook al aandacht aan besteed door iemand die zelf een logging programma aan het bouwen is.

^^^
Screendump van het Mastervolt software programma'tje: 8 juni 2007 werd niet goed geregistreerd , mogelijk door een software glitch??? Volgens het separaat gemonitorde OK4 systeem (identieke opstelling, identieke panelen) werd er die dag 2,8 kWh geproduceerd (en kon de Soladin dus ook zeker niet slechts 1,25 i.p.v. plm. 14-15 uur gewerkt hebben), dus hier is iets goed misgegaan met de registratie door de Mastervolt software!

8 juni 2007: Nou moe? OK485 plagiaat! Van Toine Meyvis kreeg ik de volgende link naar een aanbieding op e-Bay. Dat blijkt een wel heel aparte "kopie" (zelfbouw) van het beroemde OK485 data interface te zijn waarmee de OK4 omvormers zo fantastisch uitgelezen kunnen worden. Maar dit exemplaar is ontworpen door een Amerikaan, en bedoeld voor het blijkbaar nog veelvuldig (???) voorkomende 110 Volt zusje van "onze" OK4E-100, namelijk de op en top Amerikaanse OK4U-100... A strange world it is. Mocht u nog een data interface zoeken, het ding schijnt "maar" 65 dollar te kosten ex verzendkosten (dank voor correctie, Henk!) en de verkoper lijkt een goede reputatie te hebben. Geen idee of het ding ook goed samenwerkt met de OK4E, maar het lijkt me niet onwaarschijnlijk. Voor de hobbyist, dus.

OK485 data interface replica posted on e-Bay

http://tinyurl.com/25yas4 (pagina met aanbieding op e-Bay); lange link klein gemaakt via de website Tinyurl.com, zie Polder PV link policy bericht)


23 mei 2007: Eindelijk "beweging" bij klant Vereniging Zonnestroom. Van Juuk Slager kreeg ik dit verslag van zijn lange gevecht om zijn recht te halen i.v.m. de problemen met zijn OK4 omvormers van een de bij Vereniging Zonnestroom gekocht zonnestroomsysteem. Ik geef zijn verslag hieronder letterlijk weer, het is ook op de website van de Werkgroep Zonne-Energie Fryslân gepubliceerd.

Rechter geeft eigenaar kapotte OK4E-omvormers gelijk

De kantonrechter in Zwolle heeft Vereniging Zonnestroom in zijn vonnis van 19 april 2007 veroordeeld tot vergoeding van de door J. Slager, bestuurslid van de Werkgroep Zonne-energie Fryslân, te maken kosten als gevolg van het niet goed functioneren van zijn 4 stuks OK4E-omvormers.

Een van de bestuursleden van de Werkgroep Zonne-energie Fryslân had problemen met de OK4E-omvormers van zijn zonnepanelen. In eerste instantie was de leverancier, Vereniging Zonnestroom uit Deventer, bereid de omvormer onder de garantie te vervangen. Toen na afloop van de garantie- en coulancetermijn (totaal 3 jaar) weer omvormers stuk gingen, gaf Vereniging Zonnestroom niet thuis. Ook op telefonische en schriftelijke verzoeken om contact werd noch door Vereniging Zonnestroom, noch door Stroomwerk (die eerder ook al gecorrespondeerd had met Juuk Slager) gereageerd.
Hem restte dan ook niets anders dan de zaak aanhangig te maken bij de kantonrechter. Hierbij claimde hij nieuwe een nieuwe omvormer ter vervanging van de 4 OK4E omvormers van NKF, alsmede vergoeding van de te maken installatiekosten, gemiste opbrengst van de panelen en enige bijbehorende kosten.
Na een lange procedure (9 maanden) heeft de kantonrechter nu uitspraak gedaan.
In de loop van de procedure gaven Vereniging Zonnestroom en Stroomwerk impliciet toe (tenminste ze deden geen enkele moeite de stelling van Juuk Slager te weerleggen) dat de omvormers productiefouten vertonen, maar stelden dat zij hiervoor niet aansprakelijk zijn, omdat de garantietermijn verlopen is.
Tevens hebben Zonnestroom en Stroomwerk geprobeerd via een tussenprocedure eerst een uitspraak te krijgen over de vraag of zij de fabrikant (NKF) aansprakelijk kunnen stellen. Een van de problemen van Stroomwerk en Zonnestroom is dat de huidige eigenaar van NKF niet bereid is met Stroomwerk en Zonnestroom tot een oplossing te komen, ondanks dat zij dat eerder wel deed met grote firma's als NUON en ENECO.

De uitspraak van de rechter luidt (beknopt samengevat) als volgt:
1. Vereniging Zonnestroom wordt veroordeeld tot het vergoeden aan Juuk Slager van de kosten van een nieuwe omvormer, installatiekosten, opbrengstverlies, wettelijke rente en kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar etc.
2. Stroomwerk is inderdaad geen partij in het geschil dat Slager heeft, omdat zij de overeenkomst met Slager niet gesloten heeft. Dat zij zich later met de zaak heeft bemoeid wil nog niet zeggen dat zij alsnog partij bij de overeenkomst is geworden.
3. De procedure van Stroomwerk en Zonnestroom tegen Draka loopt nog door. De rechter oordeelt dat Stroomwerk geen partij is t.o.v. Draka. Vereniging Zonnestroom moet bewijzen dat Draka bij het oorspronkelijke contract tot levering van omvormers door NKF aan Vereniging Zonnestroom partij was. Het lijkt waarschijnlijk dat er een nauwe verwevenheid van Draka met NKF is, al dan niet in concernverband. De kantonrechter gaat ervan uit dat uit diverse bronnen helder moet kunnen worden wie nu voor de verplichtingen van NKF aansprakelijk is. In deze procedure houdt de kantonrechter zijn beslissing aan.

Inmiddels heeft Vereniging Stroomwerk aan Juuk Slager betaald wat zij volgens het vonnis van de kantonrechter moest betalen. De zaak van Juuk Slager is hiermee dus definitief tot een goed einde gekomen.

Conclusie:
- De rechter is van mening dat Vereniging Zonnestroom niet weerlegd heeft dat de omvormers niet goed functioneren (niet functioneren zoals Juuk Slager mag verwachten, gelet op de productspecificaties), en dat zij dus aansprakelijk is voor de kosten van nieuwe apparatuur en bijkomende kosten.
- Mensen die nu een vordering in willen stellen, moeten heel goed kijken met wie zij de overeeneenkomst tot levering hebben gesloten, en aan wie zij betaald hebben. Die partij is aansprakelijk te stellen, andere partijen niet.
- Over het verhalen van kosten door de leverancier op de fabrikant is nog geen duidelijkheid. Hier wordt nog verder over geprocedeerd.

Mensen die nog meer informatie willen hebben, kunnen contact opnemen met Juuk Slager via slager@planet.nl of 058 - 255 33 31.

(voor "Zonnestroom" met hoofdletter "Z" dient u uiteraard "Vereniging Zonnestroom" te lezen... PPV)

Het blijkt maar weer dat er hardnekkige types nodig zijn om precedenten te scheppen. Ongewis is natuurlijk welk gevolg deze rechterlijke uitspraak zal gaan krijgen (er komt nog een vervolg voor wat betreft de relaties met de toeleverende bedrijven), want bij genoemde leveranciers is wel een zeer grote hoeveelheid (professionele) kennis van zon-PV aanwezig. Het zou toch verschrikkelijk zijn als dat via dit, helaas noodzakelijke, "juridische" kanaal, uit Nederland weg zou vloeien. De toekomst zal het leren. Iedereen daarbij: heel veel sterkte en succes!


10 mei 2007: OK4 omvormers voor 1 pechvogel aangeboden op Marktplaats. Op de hieronder weergegeven ingekorte link wordt een zeer vriendelijk aanbod gedaan voor een persoon met 3 zonnepanelen die om een of andere reden buiten de renovatie acties valt. Wees er snel bij! De vetdruk is van Polder PV: mag u gerust een potje zout bij zetten, de werkelijkheid is toch wel even wat anders dan hier gesuggereerd wordt...

"Aangeboden: 3 stuks omvormers OK4E-100 voor het omzetten van energie van zonnepanelen naar netspanning. Deze drie zijn nog getest in het najaar en zijn recentelijk werkend van de panelen losgekoppeld.

LET OP: De drie zijn vrijgekomen omdat ik van de leverancier van zonnepanelen (Beldezon, prima service!!!) een vervangend apparaat heb gekregen omdat Beldezon niet tevreden was over de kwaliteit en het rendement. Ik wil de sets beschikbaar stellen aan mensen die ze in het verleden ook hebben aangeschaft, maar nu met niet werkende exemplaren zitten. Ik hoef er daarom ook zelf geen geld voor te hebben (excl evt. verzendkosten) maar zal het geboden bedrag aan Warchild doneren."

http://tinyurl.com/28u25d (advertentie is reeds verwijderd, dus u bent te laat...)


3 mei 2007: NUON JEZ klanten eindelijk aan de beurt. Het lijkt er op dat NUON woord houdt, en haar "JEZ" klanten (oud werknemers e.d. die bij hun bedrijf in ruil voor een natuurstroomcontract van drie jaar goedkoop een zonnestroomsysteem met OK4 omvormers konden kopen) gaat helpen. Vandaag bereikte mij het bericht dat een van de door de uitval van de OK4 omvormers getroffen JEZ klanten met de post een Soladin600 omvormer met alle benodigdheden en duidelijke installatiehandleiding thuisgestuurd heeft gekregen. In de hoop dat deze groep "OK4 getroffenen" dus binnenkort allemaal weer een goed werkend systeem op hun huis zullen hebben (ze moeten het wel zelf aanbrengen, maar dat is voor oud-werknemers van dit bedrijf meestal geen probleem). Complimenten voor NUON dat ze deze groep eigen (oud-) werknemers eindelijk uit de brand hebben geholpen. Mocht u onverhoopt geen reactie krijgen, laat het Polder PV even weten, dan stuur ik uw bericht door naar de betreffende contactpersoon.

Op naar de volgende groep slachtoffers...


27april 2007: Reactie op Sunpower® renovatie NUON klant. Van een klant met een destijds van Encore B.V. (dochter NUON) gekocht Sunpower® systeem in de buurt van mijn woonplaats kreeg de Zonnestroom Producenten Vereniging een mooie reactie op de bij hem uitgevoerde recente systeemrenovatie met een nieuwe Soladin600 omvormer. De reactie is geplaatst in het tweede nummer van het geweldige en zeer interessante elektronische orgaan "Power to the People". Wordt s.v.p. lid van de Z.P.V.: het is absoluut noodzakelijk dat alle zonnepaneel eigenaren zich verenigen, om weerspel te kunnen bieden tegen de slopers van de zonne-energiemarkt!

"Onze regio was na maandenlang uitstel aan de beurt voor vervanging van de twijfelachtige OK4E omvormers. In het kader van de SunPowerherstelactie is bij ondergetekende een 6-tal OK4E's vervangen door de Soladin 600.

RIOOLBEDRIJF
Nadat in een eerder stadium door een Rioolbedrijf (!) in opdracht van NUON de OK4E omvormers achter de panelen vandaan gehaald waren en aan de binnenkant van het dak gemonteerd waren was dit aanvankelijk reden tot een klein feestje. Het feestje duurde echter maar kort. Van de 4 vervangen exemplaren waren er binnen een week al weer 3 defect. Je kon dit voelen doordat ze koud bleven bij aanraking. Na meting werd dit ook bevestigd. Van de 6 omvormers waren er nog maar 3 werkende exemplaren aanwezig. Wat een farce.

Echter met het bereiken van een convenant met oa. NUON is dus nu eind januari 2007 bij mij echt de zon doorgebroken. De afgelopen middag, met redelijk bewolkt weer waar af en toe de zon doorheen kwam, werd ik bij een aanblik in de meterkast zeer aangenaam verrast door een draaistroommeter die duidelijk linksom terugliep. Geweldig, dat eind januari ik nu eindelijk weer vol profijt kan trekken van mijn 6 zonnepanelen. De snelheid van teruglopen van vandaag lijkt ongeveer gelijk te zijn aan de zomer van 2000 bij volle zon, recht op het dak. Dit belooft wat voor de komende maanden! Het lijkt er op dat de Soladin 600 veel beter functioneert dan de OK4E, waar ik de afgelopen jaren al heel wat vreemde meetresultaten van gezien heb.

PLUSPUNT
Een belangrijk pluspunt is echter dat ik in 2000 bij de installatie van mijn SunPowersysteem met het dagelijks bijhouden van mijn energieverbruik veel bewuster om ben gegaan met energie. Na alle ellende van de afgelopen jaren met het systeem en een toenemend energieverbruik ga ik vanaf nu weer proberen nog weer wat verstandiger met energie om te gaan. Ik denk dat dit het grote pluspunt is van meten is weten. Met plezier energie en dus ook kosten besparen is iets wat voor iedereen zou moeten gelden. Ik hoop nu dus ook wat meer rendement te gaan krijgen van mijn investering van destijds van ruim 6000 gulden voor het complete systeem.
Ik wil besluiten mijn uitzonderlijke grote dank uit te spreken aan allen die zich met veel energie ingezet hebben om deze omvormerherstelactie van de grond te krijgen. Hulde!!"

© Power to the People 4(2)/april 2007: p. 4 (Zonnestroom Producenten Vereniging)

Ook de polderboy zal zich de laatste zin met plezier aantrekken, aangezien hij een van die idioten is geweest die zich onbetaald helemaal het ongans heeft geschreven en gemaild om de getroffen OK4 eigenaren aan een goede vervangende omvormer te helpen door de leveranciers. Hetgeen voor een aanzienlijk deel van de Sunpower® (inmiddels hopelijk ook de NUON-JEZ, Delta, en BeldeZon) klanten eindelijk gestalte heeft gekregen of binnenkort zal gaan krijgen.

Hartelijk dank voor het compliment, mede namens al die andere mensen, met name Jos Koks (Weesp), Jadranka Cace (Sectie Zon, ODE), en Floris Wouterlood (Z.P.V.) die zich ook uit de naad hebben gewerkt om het zover te krijgen (Juuk Slager moet ook genoemd worden m.b.t. de problemen bij Stroomwerk, die nog steeds niet zijn opgelost). Duurzaamheid heeft een lange adem nodig. Alleen volhouders en believers die voor het volle pond gaan, zullen het trekken...


11 & 12 april 2007: Prestaties Soladin600 versus OK4E-100. Nu de Soladin600 alweer een tijdje draait in de gemeenschappelijke ruimte van ons complex, wordt het eens tijd om de prestaties van dat apparaat te vergelijken met die van mijn eigen OK4'tjes. Zo'n vergelijking is in onze situatie zeer goed te maken omdat er gescheiden, doch identiek opgestelde systemen op het dak van ons complex staan, en de instralingscondities dus volkomen gelijkwaardig zijn. Bovendien zit in ons eigen systeem van in totaal 10 PV-modules een identieke set van 6 Sunpower® ACN5000E panelen (elk 108 Wp), als de set voor die gemeenschappelijke ruimte. Beide sets zijn op het dak (wegens de beschikbare ruimte) in identieke configuratie opgesteld (2 panelen in voorste rij, 4 in achterste rij), en beide deelsystemen hebben tijdens de eerste Sunpower® renovatie reeds een 14-aderige (2,5 mm²/ader) VMVK DC kabelverbinding naar de begane grond gekregen, dus ook de eventuele kabelverliezen over die 25 meter afstand (overigens erg meevallend), zijn vergelijkbaar.

<<<
Eerste 100 kilowattuur met een klein PV-systeem van 648 Wp en een Soladin600 omvormer behaald in een periode van slechts twee maanden tijdens de overgang van winter naar voorjaar:12 februari tot en met 10 april 2007. De hoogste productie werd vooral in maart en april behaald (februari was zwaar bewolkt).

Screendump van het fraaie shareware programma van Fred Jansen.

Op de dag dat het gescheiden systeem met de Soladin600 omvormer de eerste 100 kWh behaalde (figuur hierboven), heb ik de productie van beide deelsystemen, die op separate huisnetten invoeden, in een Excel grafiek bij elkaar gezet:

voor geupdate grafiek, zie bovenaan de pagina

Let in de grafiek op de qua vorm perfect matchende curves, en de gemiddeld iets betere prestatie van de nieuwe Soladin600 omvormer, maximaal oplopend tot ongeveer 0,1 kWh per zonnige dag. Merkwaardig genoeg presteert de Soladin op bewolkte dagen blijkbaar minder dan 6 parallel werkende OK4'tjes (rode curve duikt onder de lichtgroene curve). Blijkbaar werkt de Soladin600 dan minder optimaal dan de beroemde (vaak niet geheel terecht verguisde) OK4E. Dat is uiteraard - in de nieuwe situatie - minder problematisch, omdat we het juist van zonnige dagen moeten hebben als we naar de uiteindelijke systeemproductie kijken, want het dient uiteindelijk altijd om het behaalde eindresultaat te gaan, de jaarproductie dus.

Het "gat" medio maart werd veroorzaakt doordat we toen een midweek op een Waddeneiland zaten en de OK4 omvormers niet uitgelezen konden worden. Omdat de Soladin600 een klein geheugen aan boord heeft waarop de dagproductie van een week wordt vastgehouden, kunnen korte periodes toch - achteraf - per dag uitgelezen worden. Als men dat te lang uitstelt, gaan die data weer verloren (bijv. "gat" 17-19 maart in rode curve).

Nagekomen (dd. 12 april 2007).

Om te kijken wat het effect is op de cumulatieve energieproductie, heb ik voor de ruwe gegevens de cumulatieve kWh meterstanden van de uitlezingen voor beide typen omvormers ietwat bewerkt. Voor de OK4'tjes heb ik dagelijkse uitlezingen van de individuele exemplaren, en de in de spreadsheet daaruit bepaalde cumulatieve meterstand voor de volledige groep van 6 modules. Voor de Soladin600 echter, beschik ik slechts over 1 maal in de week (screendump) over de door het apparaat zelf bijgehouden totale energieproductie. Het is te riskant om de op het "historische gegevens" display weergegeven dagopbrengsten te cumuleren, omdat van afgeronde waarden gebruik gemaakt wordt in dat display, en bij cumulatie in de tijd kan dat tot forse afwijkingen leiden. Met de logging optie van het programma'tje van Fred Jansen wordt een decimaal achter de komma gegeven in de gegenereerde csv file, wat nauwkeuriger is dan het afgeronde getal in het Mastervolt display. Vandaar dat ik de door het apparaat weergegeven, waarschijnlijk intern uit de ruwe data berekende kWh stand (scherm: "Device Information") daarvoor gebruik.

Voor beide omvormer types heb ik aan het begin van de meetreeks deze berekende dan wel uitgelezen kWh meterstanden fictief op NUL gezet (in spreadsheet extra kolom opnemen) om een zuivere start te krijgen voor beide omvormer types. De 6 OK4'tjes van deze groep panelen hebben immers al cumulatief ruim 3.100 kWh op de teller staan sinds ze in 2001 aan het net gekoppeld zijn. De Soladin600 stond in het begin op 1,1 kWh (waarschijnlijk door een testrun voordat het apparaat naar de klant toeging). Door beide kWh standen op nul te zetten, is exact te zien hoe/of de resultaten voor beide groepen in de loop van de tijd uit elkaar gaan lopen. Dat ziet er voor bovenstaande periode dan zo uit (zie grafiek bovenaan pagina).

Commentaar bij deze grafiek: De OK4 omvormers worden elke dag tijdens opstarten uitgelezen; de Soladin600 (niet in de eigen woning aanwezig) wordt tot nu toe ongeveer een keer in de week op een willekeurig tijdstip uitgelezen (werkelijke cumulatieve waarde kan dus iets hoger zijn dan voor de OK4 waarneming; vooral bij de uitlezing van 17 maart is dat goed te zien, die werd namelijk pas om 16h48 gedaan). Hiervoor is verder niet gecorrigeerd omdat daarvoor geen betrouwbare maatstaf beschikbaar is. Het gaat in dit diagram vooral om het feit of de totale meterstanden van de twee omvormer configuraties niet (of juist wel) veel uit elkaar gaan lopen in de loop van de tijd. Dat is in deze 2-maandelijkse periode in het geheel niet het geval. Eindmeterstanden (gecorrigeerd) op 11 april 2007: 99,1 kWh voor de Soladin600, resp. 98,5 voor de 6 OK4 omvormers. Een verschil van 0,6% in 2 maanden tijd. Zeer goed overeenkomend, dus (zie echter voor langere periode de bijgewerkte grafiek waarbij de systemen licht uit elkaar beginnen te lopen qua productie).


2 maart 2007: Soladin software logging update. Voor de echte "diehards" die meer uit het systeem willen persen aan data, is er het geweldige programma'tje van Fred Jansen waarmee data zijn te "loggen", maar doe dat "loggen" wel met mate vanwege het hoge stroomverbruik van de gemiddelde computer. Als u toch op de computer werkt, is het echter hartstikke leuk om Fred zijn programma op de achtergrond te laten draaien, zodat u een leuke "vermogenscurve" van een mooie dag kunt maken, bijvoorbeeld. Fred heeft inmiddels weer een nieuwe versie van zijn shareware programma uitgebracht, neem contact met hem op en vraag het vriendelijk.

In onderstaande e-mail de begeleidende tekst bij de laatste versie van zijn programma'tje:

"Beste zonnepaneel bezitters,

Hierbij een nieuwe versie van de Soladin600 software. Wederom een paar kleine wijzigingen aangebracht.

 • De intervaltijd waarop de software probeert verbinding te krijgen met de inverter is instelbaar (tot ca. 60 seconden).
 • De intervaltijd tussen de uitleesmomenten bij verbinding is instelbaar. (Polder PV: dit is het "logging interval")
 • De ingestelde waarden worden opgeslagen bij het verlaten van het programma en bij het opstarten weer ingelezen.

Deze wijzigingen zorgen ervoor dat er iets efficiënter met de beschikbare CPU tijd wordt omgegaan.

Uit de gegevens AC-Power, DC-Voltage en DC-Current wordt het rendement van de inverter berekend, het resultaat wordt weergegeven als “Rendement %”."

Driewerf hoezee voor Fred!

Overigens is er nog een "Tweaker" bezig met software voor zijn Soladin's aan het ontwikkelen, waarin ook webpagina genererende functionaliteit ingebouwd zou moeten worden...


2 maart 2007: Laatste Sunpower® infobulletin van NUON. Ditmaal kreeg ik hem zowaar zelf in fysieke vorm correct geadresseerd in de bus, het laatste (derde) infobulletin over de Sunpower® renovatie actie van NUON (februari 2007). Zie hieronder als download:

Downloads nieuwsbrieven NUON:

In de laatste nieuwsbrief de aankondiging dat voor 31 mei a.s. alle ingeschreven Sunpower® klanten van NUON aan een (of meerdere) Soladin600 omvormers geholpen moeten zijn, waarbij (helaas) geen getallen worden genoemd. De tevredenheid van (blijkbaar door NUON) ge-enquêteerde klanten blijkt hoog (tabel), waarbij als opmerking "het geluid" van de Soladin600 wordt gemaakt, hetgeen ik zelf ook al heb vastgesteld. Een fors geluid als de zon fel schijnt, doordat de ventilator flink moet koelen. Als je je hand naast de ventilatie openingen houdt, merk je meteen waarom dat nodig is... Verder niet echt storend, maar dit moet wel opgenomen worden in de installatie voorschriften bij toekomstige verkoop bij de leveranciers van de Soladin600 van Mastervolt: niet in ruimtes hangen waar het geluid (op zonnige dagen) als storend ervaren zou kunnen worden.

Naast een grotendeels bekende vragen- en antwoordenlijst op de achterzijde van het infobulletin verder een kort interview met de heer Smiers uit het Friese Wognum, die blijkbaar geen data interface had gekocht bij aanschaf van zijn Sunpower® systeem en slechts "het gevoel" had dat de OK4 omvormers niet voldoende opbrachten. Daaruit blijkt wel weer eens hoe extreem belangrijk een (simpel) meetinstrument is, omdat "gevoel" niks zegt, en zelfs het knipperlampje op het Zonnestroom Indicator kastje van het Sunpower® systeem geen betrouwbaar "instrument" bleek te zijn om te zien of er iets mis was of niet. We hopen dat iedereen de bijgeleverde PC-Link voor de Soladin600 ook regelmatig zal gaan gebruiken, al heeft Mastervolt een zeer goede naam en kunt u er van op aan een degelijk apparaat in huis te hebben. Alleen al uit de dagelijkse opbrengsten is erg leuke info te halen, en leert u beter inschatten wat uw systeem nu eigenlijk voor u opbrengt. Zet daarvoor trouwens niet de hele dag de computer aan (zonde van uw kostbare zonnestroomopwek!!!): u kunt bijvoorbeeld eens in de week de in het geheugen van de omvormer vastgelegde dagopbrengsten uitlezen en (met de hand) in een spreadsheet opslaan en grafiekjes maken. Zie echter ook het bericht over de software van Fred Jansen in de volgende bijdrage.

^^^
Screendump van Mastervolt programma met de dagopbrengsten van 15 tot en met 24 februari 2007 van een (tweemaal) gerenoveerd 648 Wp Sunpower® PV-systeem: 6 stuks 108 Wp polykristallijne ACN5000E Shell modules, opgedeeld in 2 parallel geschakelde ministrings met elk 3 modules, en met een 25 meter lange (!) 4x 2,5 mm² parallel geschakelde DC-verbinding naar de begane grond voor elke pool in een dubbel geïsoleerde VMVK kabel. Voorlopige monitoring van de opbrengstdata in vergelijking met identiek geplaatste modules met parallel geschakelde OK4 omvormers laat zien dat de Soladin600 configuratie waarschijnlijk iets beter scoort onder deze condities. Monitoring zal worden voortgezet. NB: er waren behoorlijk wat zeer sombere dagen in februari, vandaar de soms erg lage opbrengsten...

Overigens: in het laatste Mastervolt Power News (special over het 15-jarige bestaan van het bedrijf, HOEZEE!) een leuke bijdrage over ontwerp en design van Mastervolt producten. Volgens "industrial designer" Rob van Opdorp, over de complexe operatie om technisch verantwoorde "inhoud" te combineren met een aantrekkelijk uiterlijk:

"The striking new Soladin 600, one of my favourite Mastervolt designs, is a good example of a puzzle well-solved."

Tenslotte nog een paar opmerkingen:

 • M.b.t. de stellingname (vragen en antwoorden in het laatste NUON infobulletin) dat bij in serie geschakelde zonnepanelen het rendement "wel iets" omlaag zal gaan als op één (of meer) van de modules schaduw valt is m.i. veel te optimistisch gesteld (heb ik NUON ook van tevoren voor gewaarschuwd). Als in een string (serie) schaduw op een paneel valt, kan het momentane vermogen in de complete string zeer fors onderuit gaan. Zorg er dus voor dat dit niet of zo min mogelijk kan geschieden. In de winter moet u zich daar minder zorgen over maken gezien de toch al (zeer) lage productie in dat seizoen, maar zorg in ieder geval in de lange zomerperiode voor maximale vrijwaring van schaduw op uw PV-systeem! Gelukkig zijn bij de meeste systemen 2 mini-strings (2 of 3 panelen per helft) gemaakt, dus dan kan de vermogensval mogelijk nog meevallen.

 • In het interview met de heer Smiers wordt gesteld: "Ik vond het heel netjes dat Nuon uit eigen beweging aanbood ze te vervangen". Oeps, "vaudje"... NUON (of Eneco) heeft echt niet "zomaar" uit eigen initiatief besloten tot het aanbieden van vervanging van de OK4 omvormers door een andere, beste heer Smiers. Daar zijn toch wel zo'n 1.200 meestal niet al te korte e-mails, de nodige brieven en heel veel telefoontjes aan voorafgegaan door enkele hardnekkig volhoudende individuen, en enkele duurzame energie organisaties... Waarvoor ik al deze mensen bij dezen nog eens met byzonder veel respect voor wil bedanken! Met name Jos Koks en Fons Schumacher (Weesp), Jadranka Cace (ODE), Floris Wouterlood (ZPV), Juuk Slager (Stroomwerk problematiek), Rob Verberne (JEZ project), en al die andere particulieren die de betrokken bedrijven en NKF hebben bestookt met dringende verzoeken om eindelijk eens wat te gaan doen aan de gesignaleerde uitval van de buiten geplaatste OK4'tjes. En we zijn er uiteraard nog niet, want BeldeZon is pas begonnen, en Stroomwerk, Solaris leveranciers en nog enkele andere kleine aanbieders, zijn nog steeds niet over de brug gekomen met een oplossing. U moet zelf maar uitvinden wat ondergetekende in de hele operatie voor rol heeft gespeeld. Het eelt staat hier op de vingertoppen, en het begint welletjes te worden...

Iedereen nog heel erg veel plezier met zijn/haar Soladin600 of grotere omvormers bij forse systemen. Dat ze allemaal nog maar heel lang mee mogen gaan en nog vele zonuren gewenst.


14 februari 2007: OK4 inruil bij grotere PV-systemen gekocht bij BeldeZon. Bij de omwisselingsactie bij BeldeZon is gebleken dat de “grotere” systemen wat later aan bod komen, omdat daarvoor natuurlijk maatwerk en heel andere typen omvormers moeten komen in ruil voor de OK4 omvormers. Het is wel mogelijk om systemen “in stukken te knippen”, want vaak zijn PV-systemen met OK4 omvormers in gedeeltes aangekocht, vaak per sets van 4-6 panelen. En dan kan alsnog per deelsysteem naar een Steca 300 of 500 omgebouwd worden. Daarbij moet wel heel goed gelet worden op de eis dat er niet meer dan 600 Wp DC op een verbruiksgroep aangesloten mag worden: max. 2,25 Ampère AC invoeding, de (omvormer van de) PV-installatie op die groep moet afgezekerd zijn op 500 Watt AC-vermogen. En je zelf niet meer dan 600 Wp mag aanleggen, dus: erkend installateur. De mensen die bij BeldeZon geregistreerd staan met grotere systemen (meestal meer dan 6 zonnepanelen), krijgen binnenkort via een brief een oplossing aangereikt voor hun situatie.


12/14 februari 2007: Sunpower® systeem Centraal Wonen gerenoveerd. Lang verwacht, toch gekomen. Na een tijdje puzzelen hoe de bestaande (medio 2005 provisorisch gerenoveerde) situatie het beste aan te passen was, werd in gezamenlijk overleg door de Friese mannen van ditgroup.nl in opdracht van The Sun Factory het door mij beheerde Sunpower® systeem van 6 Shell ACN5000E modules vandaag gerenoveerd. De lasdoos op het dak werd omgebouwd met nieuwe, handige verbindingsstukken waarbij zowel zacht als hard koperen verbindingen m.b.v. een soort klemveertjes stevig met elkaar doorverbonden kunnen worden zonder al te veel pruts en schroefwerk, en werd uiteindelijk van 8 van de 2,5 mm² hard koper aderverbindingen in de 14-aderige VMVK kabel gebruik gemaakt, door de plus- en minpolen van de twee ministrings (elk 3 panelen) met elkaar door te verbinden en elk parallel aan 4 25 meter lange aders te verbinden.

In de huiskamer van het complex werden de 4 aders weer paarsgewijs apart aan flexibele DC kabels doorverbonden in de - voor dit doel ingekorte (bestaande) kabelgoot hetgeen niet alleen op betrouwbare wijze kon gebeuren doordat alle aders in de VMVK kabel genummerd zijn, maar ook omdat de verbindingen met een multimeter werden doorgemeten.

Toen dit allemaal eenmaal geschiedt was, konden de heren aan de welverdiende op zonnestroom (OK: deels windstroom) gebakken appeltaart en werd er volop nagekletst over de nukken en grillen van de Nederlandse elektriciteitsmarkt.

Er is weer een systeem gerenoveerd. Nog honderden te gaan...

Het ga jullie goed, en NUON/TSF/ditgroep.nl: hartelijk dank voor de renovatie. Ik zal proberen de datauitlezing ook op orde te krijgen (wel gecheckt door computer heen en weer te slepen), maar daarvoor moet ik eerst een hele lange kabel gaan aanleggen. Wordt vervolgd.

^^^
Lasdoos onder een van de zonnepanelen. Let op de nieuwe verbindingsstukken met feloranje klemhendeltjes om per gat een robuuste verbinding te maken met de ingestoken harde danwel zachte koperkernen. Per ministring (elk met 3 in serie geschakelde zonnepanelen) zijn 3 blokjes gebruikt; links zijn 2 extra grote blokjes te zien met 5 verbindingen waarmee de plus cq. de minpool van de twee (hier nog niet parallel geschakelde) ministrings robuust parallel verbonden werden met elk 4 hardkoperen aders met zwarte isolatie die de verbinding met de begane grond realiseert via de zware, grijsgekleurde VMVK kabel links in beeld. De wartel werd met een stevige pasta dichtgespoten die de opening volledig waterdicht zal afsluiten.
KLIK HIER om te zien hoe een soortgelijke lasdoos er uitzag na de eerste renovatie (eind mei 2005) en er nog sprake was van 6 parallel geschakelde zonnepanelen met in huis geplaatste OK4 omvormers en met andersoortige knijpblokjes als verbindingsmateriaal tussen zacht en hard koper.

Na de operatie: tijd voor op zonnestroom (en windstroom) gebakken biologische appeltaart...

^^^
Doos van de nieuwe Soladin600 omvormer bovenop de oude, bekende "AC-kabelspin" die bij de oorspronkelijke Sunpower® installaties grotendeels of in het geheel op het dak lag. Rechtsonder: de "beloning" voor het renovatiewerk...


^^^
Polder PV en Ditgroup.nl. Altijd wel "in" voor op zonnestroom gebakken appeltaart...


31 januari/2 februari 2007: Beter laat dan nooit... Eindelijk heeft ook BeldeZon, de verkooporganisatie van het fors gegroeide, in Utrecht zetelende Econcern (Ecostream), begrepen dat klanten die een slecht werkend product geleverd hebben gekregen, gewoon geholpen moeten worden. Van een klant die al heel lang in de gaten had dat er iets goed mis was met de OK4E-100 omvormers (die een verwachte levensduur zouden hebben van minstens 20 jaar, volgens de bij de BeldeZon DHZ pakketten geleverde installatiehandleiding van deze omvormers in de eerste jaren van het nieuwe millennium), kreeg ik een kopie van het eerste blad van de brief waarvan we hopen dat alle klanten die gehad hebben. In die brief wordt de klant verzocht om een antwoordformulier in te sturen om hun OK4 omvormers bij BeldeZon gratis te laten vervangen door de opvolger van de beroemde Philips EVO stringomvormer: de in Beieren gemaakte STECA Grid omvormer. In zijn geval de 500 Watt variant. Onduidelijk nog is hoe de situatie is als er meer dan 500 Wattpiek geleverd is destijds. Gaarne uw informatie over het verloop en details van de actie aan Polder PV sturen, zodat een ieder (potentieel) BeldeZon klant die mogelijk geen brief krijgt daar zijn voordeel mee kan doen.

BeldeZon/Econcern: toppertje, en veel succes en sterkte met de vervangingsactie! Klik op onderstaand plaatjes voor een leesbare versie van het eerste blad van de papierwaren (evt. nog een keer klikken voor maximale uitvergroting). Links de brief, rechts het antwoordformulier:

En bij dezen dus ook maar weer eens een vette pluim voor Jadranka Cace, voorzitter van de Sectie Zon van O.D.E. die ver van de publiciteit verwijderd alles uit de kast haalt om alle klanten die ooit zonnepanelen met OK4 omvormers geleverd hebben gekregen door de leveranciers een deugdelijke vervanging te laten aanbieden. Mocht u haar willen bedanken voor haar stille maar oh zo belangrijke inzet: mail dan naar het bureau van O.D.E., info@duurzameenergie.org.

Jadranka: Superklasse!

Nog eventjes een raak citaat naar voren halend wat hier erg van toepassing is:

"... de meeste resultaten worden bereikt door bevlogen mensen. Niet door mensen die thuis op de bank blijven hangen."

http://www.beldezon.nl/ (homepage BeldeZon)
http://www.beldezon.nl/informatie/downloads.html (NL-talige handleiding van de oude Philips EVO 300/500)
http://www.stecasolar.com/de/ ... /up_stecagrid_300_500/ ... html (de enige echte goede Steca omvormer...)


29 januari 2007: Eindelijk brief van The Sun Factory binnen. Da's mooi. Voor het separaat door mij beheerde systeem is er eindelijk een afspraak gemaakt. Direct wat extra informatie met het bevestigingsformulier opgestuurd om het renovatie team zo goed mogelijk voor te bereiden op de ietwat "afwijkende" situatie hier, en om de hard werkende heren zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ze zijn namelijk al maanden bezig het ene na het andere Sunpower® systeem weer "op orde" te brengen, en dat mag bij dezen wel even van een dikke pluim voorzien worden. Kijken of ik een op zonnestroom gebakken appeltaart voor de heren kan gaan klaarzetten tegen die tijd...

De (beter ingescande) brief en het bevestigingsformulier van The Sun Factory kunt u inzien op de brievenpagina van de Sunpower "story".


25 januari 2007: Oude "liefde" voor de OK4 omvormer. Hoe een enthousiaste Amerikaan in een "grijs" verleden een oude truuk uit de doos haalt om weer leven te blazen in zijn haperende inverter. Tevens een link naar prachtige taferelen met "lookalike" omvormer in het "Wilde Westen" van dezelfde United States of America. Guerilla Power...! Zie bericht op de PV-nieuwspagina.


19 december 2006: Update Sunpower®/OK4 projecten. Volgens Jadranka Cace, voorzitter van de Sectie Zon van O.D.E., tijdens een toelichting op de bijeenkomst in de Meetwoning van het Stad van de Zon project in Heerhugowaard, afgelopen zaterdag (16 december). De belangrijkste opmerkingen:

 • Per project gerangschikt

  Solaris
 • Er is binnenkort een afspraak voor een gesprek tussen O.D.E., brancheorganisatie Holland Solar, en Ecostream over de Solaris systemen (partijen: Greenpeace, Ecostream, Lage Landen, Stork, en div. installateurs)

  Sunpower® NUON
 • Er is wat vertraging opgetreden door lange levertijd van Soladin600 omvormers
 • NUON klanten die kunnen aantonen Sunpower® systeem bij het bedrijf gekocht te hebben, worden geholpen
 • Gebruik van OK4 wordt, "vanwege de grote uitval", afgeraden. Opmerking Polder PV: mijn (anderhalf jaar) ervaring met binnen geplaatste OK4 omvormers is nogal verschillend van mijn 4 jaar ervaring met buiten geplaatste exemplaren. Nauwelijks meer problemen sinds ze binnen hangen. Echter, als u geen risico wilt lopen, gewoon intekenen als u dat al niet gedaan heeft, voor vervanging voor een Soladin600
 • Evt. nalatigheden van NUON worden hersteld
 • Enquête na uitvoering: 94% van klanten is tevreden. Geluid van de omvormer (ventilator op hoge toeren bij hoge instraling) beter communiceren naar klanten
 • Schikkingsvoorstel NUON en Eneco met N.K.F. is getroffen. Details worden niet bekend gemaakt
 • Doorverkochte systemen worden per geval bekeken. "Als men een niet werkend systeem tegen de volle prijs heeft doorverkocht, ligt de verantwoordelijkheid bij de verkoper". (PPV: is wel wat op af te dingen, want als verkoper nooit een data-interface heeft gehad en nooit door NUON is geïnformeerd over defecten, is de verkoper hoogstwaarschijnlijk niet op de hoogte geweest van een evt. disfunctioneren van het systeem...)

  Sunpower® Eneco
 • Helaas is contactpersoon Sjak Elsinga vertrokken (...) en "de opvolger" niet bekend met de materie...
 • Oskomera heeft haar deel voor plm. 90% afgerond, zal mogelijk in maart laatste adressen doen (ook vanwege vertraagde uitlevering Soladin600)
 • Geluidsniveau van de Soladin600 kan softwarematig aangepast worden (functionaliteit ventilator instelbaar)
 • Soms meer panelen op adres dan opgegeven, worden van nieuwe omvormers voorzien. Flexibiliteit is richtlijn
 • Enercen (onderhoudspoot van Eneco) doet in regio Utrecht de renovaties. Verlopen veel trager en is geen info over

  JEZ (Je Eigen Zoncentrale, personeel/familie van NUON)
 • Tot 1 december al 235 aanmeldingen van de 280, er kan nog aangemeld worden

  Vereniging Zonnestroom/Stroomwerk
 • Proces van enkele klanten tegen Stroomwerk loopt nog
 • Vrijwaring gevraagd en gekregen door Stroomwerk. Het bedrijf zou niet verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de OK4/AC-modules. Stroomwerk heeft NKF en Shell (Solar) aangeklaagd...

  MySolar en Beldezon/Ecostream
 • Binnenkort gesprek (zie Solaris)

  Delta (Zeeland)
 • Energiebedrijf heeft zelf actie ondernomen en vervanging met Exendis Gridfit laten uitvoeren (5 jaar garantie). Geen ruchtbaarheid aan gegeven

  Andere installateurs/Shell losse verkoop (?)
 • Niet bekend

Met dank aan Jadranka voor haar lobby activiteiten en de info


6 december 2006: Sunpower® bijeenkomst 2005 verslag. Doordat de O.D.E. site is vernieuwd, is er nogal wat "oud" materiaal weggehaald. Ik heb Cees Bakker verzocht om het uitgebreide verslag met powerpoint presentaties, van de bijeenkomst op 9 december 2005 bij SenterNovem in Utrecht, weer op de (vernieuwde) site te zetten. Ik kwam laatst namelijk weer iemand tegen die geen brief zegt te hebben gekregen waarin een aanbod wordt gedaan om in te tekenen op een vervangingsactie voor de omvormers. Alle mensen die bij NUON of Eneco die Sunpower® systemen hebben gekocht, hebben daar uiteraard wel recht op. Zie het verslag.

http://www.duurzameenergie.org/sunpower-probleem-en-oplossing.html


2 december 2006: Prijzen Soladin600. Volgens de laatste catalogus van Mastervolt (prijslijst 2006/2007, versienummer 020806), is de retailprijs voor een Soladin600 inmiddels € 425,-- ex BTW (€ 505,75 incl. BTW). Een Soladin120 kost € 140,- ex BTW (€ 166,60 incl. BTW). Voor de netaansluiting is een zogenaamde "kWh stekker" voor deze twee apparaten voorhanden waarmee blijkbaar de opgewekte hoeveelheid energie afgelezen kan worden. Deze kost € 179,25 ex BTW (€ 213,31 incl. BTW). Let op: dit zijn catalogusprijzen. Mastervolt verkoopt niet direct aan particulieren, maar via leveranciers. Retailprijzen kunnen dus hoger liggen. Info: www.mastervolt.nl.


2 december 2006: Sunpower® renovatie Eneco iets uitgesteld. En wel doordat de fabricage en uitlevering van de Soladin600 omvormers vertraging opgelopen zou hebben. Aldus een brief die blijkbaar aan de later te helpen klanten is gestuurd. Onderstaande pechvogel moet tot maart 2007 wachten.

Klik op bovenstaand plaatje voor uitvergroting


30 november/1 december 2006: Tweede nieuwsbrief Sunpower® NUON. Van een collega kreeg ik de tweede nieuwsbrief per e-mail doorgestuurd. Hij claimde dat die half november gearriveerd was. Wij hebben toen ook een nieuwsbrief ontvangen, alleen bleek dat het tweede exemplaar van de eerste nieuwsbrief te zijn.... Zucht. Er is alweer een e-mail naar NUON onderweg... WAAUW. Al binnen 1 dag de nieuwsbrief digitaal in "de bus"! Zie nieuwe download (haarscherp).

Downloads nieuwsbrieven NUON:

In deze 2e nieuwsbrief enkele opmerkingen over het geluid van de Soladin600 (zie ook Tweakers forum), de werking van de indicator LEDs op het apparaat, bevestiging van de planningsdatum, en wederom enkele FAQs, waarvan de meest relevante de maximale kabellengte voor de PC-Link. Zie pagina 2 van de nieuwsbrief (er wordt een MD10 kabel van Elro van max. 10 meter geadviseerd); voor langere kabellengtes wordt geen garantie van goede werking afgegeven. Neem daarvoor goed afgeschermd draad.

NB: NUON stelt dat de renovatiewerkzaamheden tot mei 2007 zullen duren. Houdt s.v.p. goed in de gaten of u wel aan de beurt komt, en als u denkt dat er iets niet klopt (u hoort maar niets, terwijl u wel denkt dat u zo'n beetje aan de beurt zou moeten zijn), direct bellen naar TSF of Hoekstra. Er zijn namelijk nogal wat problemen met de administratie geweest, dus blijf alert.


27 november 2006: Uitleessoftware voor Soladin600 ontwikkeld. Op het inmiddels roemruchte Tweakers forum staat een prachtig stel screendumps van een technowizard (Fred Jansen) die software aan het ontwikkelen is om de Soladin600 uit te lezen. Hij vraagt om reacties.

Fred: absolute KLASSE!

http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/26909674#26909674 (oproep)
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/26892859#26892859 (screendumps)


20 november 2006. Update Stroomwerk numero 2.

E-mail 16 november 2006; subject titel: status defecte OK-4 omvormers

"Geachte heer, mevrouw,

Hierbij willen wij u op de hoogte brengen van de stand van zaken betreft de defecte OK-4 omvormers.

Afgelopen week heeft de kantonrechter ons in een tussenvonnis gemachtigd zowel Shell (onze leverancier van de ACN2000E zonnepanelen met geïntegreerde OK-4 omvormer) en NKF (onze leverancier en producent van de OK-4 omvormers) in vrijwaring te dagvaarden.

Dat betekent dat wij Shell cq. NKF kunnen betrekken in de gerechtelijke procedure en dat zij daarin ook een verantwoordelijkheid hebben.

Helaas is er nog geen uitspraak gedaan over het wel/niet vergoeden van defecte omvormers. Dat zal nog de nodige tijd gaan duren.

Zodra er meer nieuws is brengen wij u op de hoogte.

Met zonnige groet,

Vereniging Zonnestroom
(belangenbehartiger Stroomwerk Energy BV)"

Zie ook het vorige bericht van 6 november 2006


15 november 2006. Verlengkabel maken voor Soladin600 PC-Link. Van Bert Jan van der Worp uit Den Helder kreeg ik wat foto's met zijn pogingen om de relatief korte datakabel tussen de bij de renovaties geleverde Soladin600 en de PC-Link te verlengen. Bert Jan heeft daarvoor UTP CAT5 kabel (standaard voor computernetwerken) gebruikt, 8-polige RJ45-connectoren en twee koppelstukjes. Volgens Bert Jan zouden eigenlijk 4-polige (RJ11) of de reeds aanwezige 6-polige RJ12 connectoren gebruikt moeten worden omdat de PC-Link kabel die heeft, maar hij kon die nergens vinden. De 8-polige RJ45 connectoren kon hij wel makkelijk aankomen; daarvan heeft hij dus 4 van de 8 aansluitingen gebruikt, gezien de 4 aders in de PC-Link. Solderen van de nieuwe, 10 meter lange UTP kabel, bleek een drama te zijn, vandaar heeft hij voor deze oplossing gekozen. Voor het bevestigen van de kabeladers aan de connectoren heeft u een zogenaamde krimptang nodig (zie bijvoorbeeld DEZE LINK).

Techneuten, en Mastervolt zelf trouwens ook, adviseren dit soort afgeschermde kabel, zeker bij langere afstanden, om signaalstoringen te voorkomen. Onderstaand verkleinde versies van enkele foto's die ik van Bert Jan kreeg. Klik op de kleine plaatjes om een detailfoto te zien. Met hartelijk dank aan Bert Jan!


De opengemaakte PC-Link
voor de Soladin600;
let op dat er maar 4 aders met
het printje verbonden zijn!


Links de aan de originele PC-Link kabel
zittende 6-polige RJ12 connector;
rechts de 8-polige RJ45 connector


Aansluiting aan de computer RS232 poort;
A = PC-Link; B = tussenblokje om de aan de
PC-Link kabel zittende RJ12 connector door
te verbinden met de verlengkabel met
opgeknepen RJ45 connector.
Vlak bij de Soladin600 zit een vergelijkbaar
tussenblokje voor de aansluiting met de omvormer.


6 november 2006. En eindelijk ook BeldeZon/Ecostream in beweging...

Van een getroffen BeldeZon klant met zonnepanelen met OK4 omvormers kreeg ik goed nieuws. In Delft wordt i.s.m. de Gemeente Delft, vakteam Milieu, al tijdenlang achter de schermen gewerkt aan een oplossing voor de vele getroffen klanten daar (o.a. Delfts Blauw project). Een doorbraak lijkt slechts een kwestie van tijd. Volgens het bericht van mijn contactpersoon zouden klanten van BeldeZon binnen een week of twee een brief moeten ontvangen met aanbod voor omruil van de omvormers. De OK4 omvormers zouden dan opgestuurd moeten worden, waarna men gratis een nieuwe ontvangt. Welke is nog onbekend, maar het lijkt me sterk als dat geen Soladin600 zal zijn. Het is een doe het zelf optie, zelf installeren dus. Het is nog niet bekend of BeldeZon zelf een persbericht hieraan zal wijden (niets te vinden op de website), en of deze actie wel voor alle klanten van BeldeZon zal gelden die zonnepanelen met OK4 omvormers hebben gekocht. Vandaar dat ik het bericht naar buiten breng om alle mogelijke betrokkenen hier op te wijzen, en ze naar BeldeZon te laten bellen of mailen om zich aan te melden, zodat ook daadwerkelijk alle klanten geholpen zullen worden. Geef dit bericht dus s.v.p. door aan iedereen die het betreft, en meldt het s.v.p. als er daadwerkelijk bericht van BeldeZon zelf binnenkomt, naar info@polderpv.nl.

Goed nieuws dus, laten we hopen dat ook deze (grote) groep OK4 klanten op effectieve wijze geholpen zullen worden om hun PV-systeem weer voor de volle honderd procent functionerend te krijgen.

Contactpersoon Ecostream:
Corinne Rijntjes
tel. 030-3002402
e-mail: c.rijntjes@ecostream.nl

BeldeZon
Postbus 8408
3503 RK Utrecht
tel. 0900 - 235 33 966 (€ 0,10 per minuut)
e-mail: welkom@BeldeZon.nl


6 november 2006. Laatste nieuws OK4 omvormers bij Stroomwerk. Van een van de vele klanten die bij Stroomwerk cq. Vereniging Zonnestroom zonnepanelen hebben gekocht met op de achterzijde OK4 omvormers gemonteerd kreeg ik de volgende e-mail binnen met het laatste, niet erg wereldschokkende "nieuws":

E-mail 3 november 2006; subject titel: status defecte OK-4 omvormers

"Geachte heer, mevrouw,

Hierbij willen wij u op de hoogte brengen van de stand van zaken betreft de defecte OK-4 omvormers.

Helaas zijn er tot op heden noch door Shell (leverancier van de ACN-zonnepanelen met geïntegreerde OK-4 omvormer), noch door NKF (producent van OK-4 omvormer) er concrete voorstellen gedaan betreft vervanging van defecte OK-4 omvormers.

Wel verwachten wij deze maand een gerechtelijke uitspraak waaruit de rollen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen duidelijk worden. Zodra hier meer over bekend is stellen wij u op de hoogte.

Met zonnige groet,

Vereniging Zonnestroom
(belangenbehartiger Stroomwerk Energy BV)"

Contactpagina en website Stroomwerk:

http://www.stroomwerk.nl/


27 oktober 2006/29-1-2007. Bevestigingsbrief The Sun Factory. Een kopie van deze brief kreeg ik uit het noorden des lands waar TSF, met Hoekstra als installateur, enkele maanden geleden begonnen is met de Sunpower® renovaties voor bij NUON gekochte PV-systemen. Deze brief wordt aan alle "te renoveren" huishoudens gestuurd. Een gekuiste, geanonimiseerde versie vindt u als download (jpg's) hieronder. N.B.: inmiddels schijnt men in Weesp "in de startblokken" te staan en moeten daar ruim 70 systemen aangepakt gaan worden.

Zie: brievenpagina

(betere scan dd. 29-1-2007)


14 oktober 2006. Beter laat dan nooit. Nadat ik een e-mail had gestuurd naar info@nuonsunpowerherstel over het uitblijven van ontvangst van het eerste informatiebulletin van NUON over de renovatie-acties, werd ik van de week gebeld en kreeg ik zelfs vandaag zowaar dat lang verwachte nieuwsbulletin van juli 2006 in de brievenbus. Hé, hé, toch weer gelukt. In het begeleidende briefje trouwens een opvallende zin:

"Iedereen die zich heeft aangemeld voor 01-10-06 voor vervanging van de omvormers komt op volgorde van postcode aan de beurt. U krijgt vanzelf bericht wanneer u aan de beurt bent."

Vooral dat eerste stuk is relevant: blijkbaar konden mensen zich tot 1 oktober 2006 bij NUON aanmelden voor de Sunpower® renovaties??? Nooit eerder gehoord! Mogelijk relevant, mochten er onverhoopt buiten de boot vallers zijn die zich voor die datum bij NUON hebben gemeld en niet geholpen (dreigen te) worden. U weet me dan ongetwijfeld te vinden via info@polderpv.nl.


13 oktober 2006. JEZ klanten NUON (toch) geholpen! Toch weer als een donderslag bij heldere hemel, blijkt er opeens een brief (dd. 11 oktober 2006) naar JEZ klanten van NUON (personeel en ex-medewerkers van het bedrijf) gestuurd te zijn waarin aangeboden wordt om, voor diegenen die dat willen, in te schrijven op een gratis "doe het zelf pakket" met Soladin 600 omvormer (inclusief vijf jaar fabrieksgarantie), nieuwe bekabeling, PC-link en handleiding... JEZ staat trouwens voor: "Je Eigen Zoncentrale". Het is een eenmalig aanbod, dus het is nu of nooit voor de JEZ klanten van NUON. Er is ook een mogelijkheid om het systeem te laten renoveren, maar die montagekosten zijn dan voor de klant. Let ook op de uiterlijke instuurdatum van het aanmeldingsformulier: 3 november 2006.

Mag ik een ieder die op diverse wijzen heeft gewerkt om NUON ervan te overtuigen dat dit echt noodzakelijk was hartelijk danken, omdat hiermee weer een belangrijke groep klanten uit de brand geholpen wordt? Wel zou Polder PV gaarne te weten komen of echt alle JEZ klanten zo'n brief gekregen hebben, en of iedereen die dat betreft in staat is om zo'n systeem zelf te (laten) renoveren. Polder PV renoveert uiteraard niet zelf (ik heb geen technische opleiding en heb geen installatiebedrijf), maar is wel bereid om een oproep te plaatsen als mensen zo'n renovatie niet zelf aankunnen en hulp zoeken.

Compliment voor NUON dus, dat ze eindelijk hebben ingezien dat hun eigen personeel net zo veel recht heeft op systeemrenovatie als de duizenden "gewone" Sunpower® klanten die immers niet een koppelcontract voor afname van dure Natuurstroom hoefden te tekenen bij aankoop van hun PV-systemen...

Voor links naar de "JEZ-brief" en inschrijfformulier, zie de Sunpower® brievenpagina. Een DRINGEND verzoek, tenslotte: wilt u s.v.p. iedereen die u kent die als (ex-)personeelslid van NUON zo'n JEZ-systeem heeft gekocht waarschuwen dat hij/zij recht heeft op deze actie en hem/haar op de op Polder PV gepubliceerde info wijzen? Hartelijk dank!


13 oktober 2006. Nieuwe actuele Sunpower® pagina. Aangezien de vorige alweer tot ongekende proporties was uitgegroeid. Bovendien de nummeringvolgorde aangepast aan de (consequentere) volgorde van de PV- en DE-nieuwspagina's. Zie de navigatiebar boven en onderaan de pagina's voor directe links naar alle Sunpower® info.


Sunpower® actueel 2 1

© 2005-2008 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)