energy yield per week, 4 years superimposed
dagopbrengsten reëel
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Jaaroverzichten

Gerealiseerde dagopbrengsten

1. Dagopbrengsten 4x 93 Wp groep per jaar
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2. Dagopbrengsten 6x 108 Wp groep per jaar
2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009
3. Dagopbrengsten gehele PV systeem (1020 Wp plus) per jaar (groepen gestapeld)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ministring alle jaren

zie ook: gemiddelde dagopbrengsten, genormeerde dagopbrengsten
en verder: gerealiseerde weekopbrengsten, gerealiseerde maandopbrengsten


Dagopbrengsten berekend uit de met het OK485 data interface dagelijks (ochtendmeting) uitgelezen meterstanden opgeteld per groep AC modules (93 Wp groep, paragraaf 1, resp. 108 Wp groep, paragraaf 2) en de daar uit afgeleide totale meterstand voor het gehele in bedrijf zijnde PV-systeem (paragraaf 3).


1. Dagopbrengsten 4x 93 Wp groep per jaarVoor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. 4 93 Wp zonnepanelen met OK4 inverters aangesloten op electriciteitsnet op 13 maart 2000, metingen gestart op 28 maart. "Gaten" in de grafiek zijn vakantieperiodes (geen metingen). Op de prachtige voorjaarsdag 31 mei werd een tot dusver ongebroken record cumulatieve dagopbrengst voor de 4 93 Wp AC modules gemeten van 2,45 kWh; de inmiddels vervangen inverter met serienummer 10275 behaalde op die dag de maximale individuele opbrengst (op een 93 Wp AC module) van 619 Wattuur.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Het eerste volledige jaar met 4 zonnepanelen. Met een leuke "dagcurve" als resultaat. Algemeen beeld: hoge opbrengsten in de zomer en relatief lage (doch nog steeds zeer acceptabele) opbrengsten in de wintermaanden. Tweede trend: sterke fluctuaties van dagopbrengsten, samenhangend met forse schommelingen in de hoeveelheid ingestraalde zonneschijn. Op de extreem sombere, regenrijke vrijdag 5 januari 2001 werd voor het eerst voor alle 4 93 Wp AC modules een dagopbrengst van NUL (0) Wattuur behaald; de inverters waren pas om 11h20 uit te lezen, produceerden echter geen energie en schakelden al vroeg in de middag af. Op 3 februari werd er ook in het geheel geen energie geproduceerd, dit maal echter doordat overdag de zonnepanelen door een laag sneeuw waren bedekt.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Een nog mooier jaar dan 2001. De curve heeft een veel "breder" en "gevulder" maximum doordat voor- en naseizoen veel zonrijker waren. De laatste dagen van het jaar zijn echter zeer somber met vrijwel geen productie. De uitval van de eerste OK4 inverter midden in de zomer (15 juni-6 juli) veroorzaakt een forse "dip" in deze zonrijke periode. De uitval van een 2e exemplaar (4 december 2002-15 januari 2003) is minder problematisch gezien de geringe hoeveelheid zoninstraling in de wintermaanden.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Goed is te zien aan de zeer brede en relatief "goed gevulde" top van deze jaarcurve dat 2003 in alle opzichten records sloeg. Het hele jaar door, zelfs in de wintermaanden, werden hoge dagopbrengsten behaald. Droge, vrijwel wolkeloze en zonnige weken steken als brede, massieve "stalagmieten" van de tijdas naar boven toe. Inverter defect van 1-15 januari.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Een minder extreem zonnig jaar dan 2003, maar zeker niet tegenvallend; wel zeer wisselvallig. Een "trage" start met weinig zon in de eerste maanden, maar dat werd in de zomer redelijk goed gemaakt. Langdurig zonnige periodes half mei en begin augustus; een byzonder sombere eerste helft van december, die gelukkig op het eind van het jaar met enkele prachtige zonnige dagen weer werden gecompenseerd. In het voorjaar grote problemen met uitvallende omvormers, waarvan 2 op de 93 Wp AC modules, die echter gelukkig snel vervangen werden (productieverlies tussen 11 en 22 maart). Helaas begaf een 4½ jaar oud exemplaar het alsnog in de laatste week van het jaar (problemen vanaf 23 december).
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Een bepaald niet slecht jaar qua weersgesteldheid, startend met een "record" zonnige januari maand, daarna fors tegenvallend in het voorjaar. Dit werd nog verergerd door 1 omvormer die langdurig uitgevallen bleek te zijn voordat eind mei het PV-systeem gerenoveerd werd; in januari werd daardoor een groot deel van de opbrengst gemist; eind januari werd deze defecte omvormer tijdelijk door een leenexemplaar vervangen tot de renovatie eind mei (rode lijn). De zomer was suboptimaal (veel regen toen wij in zonnig Italië op vakantie waren); het naseizoen was echter geweldig met hoge temperaturen, veel zonneschijn en zelfs een "record" decembermaand. Let op de "Big Dip" begin maart, toen 6 dagen lang de zonnepanelen door sneeuw bedekt waren.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Een merkwaardig jaar, met na een bij vlagen zonnige (koude) januarimaand een zwaar tegenvallende februari, een redelijk doch koud voorjaar met een zonnige aprilmaand, een zonnige zomer (vakantie van half juni tot half juli) culminerend in absolute recordmaand juli met twee hittegolven en topopbrengsten, gevolgd door een volkomen verzopen augustus, een zeer zonnige en droge maand september en een o.h.a. nogal sombere laatste maanden van het jaar.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Een jaar met een "bloederig" voorjaar met een record opbrengst in april, een behoorlijk verregende zomer (juni en juli), maar wel weer met relatief mooie oktober en behoorlijk veel zon in (recordmaand) december.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. "Regelmatig" jaar met niet al te gekke extremen. Door regelmatig afwezigheid vallen er meer "gaten" in de grafiek dan vroeger, in deze periodes kon er niet worden gemeten.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Een relatief mooie start, somber voorjaar, maar zeer lange en zonnige zomerperiode. Eind van het jaar was weer zeer somber en zonarm.


 


2. Dagopbrengsten 6x 108 Wp groep per jaarVoor "on-the-spot" vergelijking: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. 6 108 Wp zonnepanelen met OK4 inverters aangesloten op electriciteitsnet op 12 oktober 2001, metingen gestart op zelfde dag.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. De cumulatieve weekopbrengsten zijn natuurlijk veel hoger dan die voor de 93 Wp groep (zie boven) door de 2 extra zonnepanelen binnen deze groep, en door de betere "match" met de OK4 inverters (hoger rendement). Op de prachtige zomerdag 24 juni werd een tot dusver ongebroken record cumulatieve dagopbrengst voor de 6 108 Wp AC modules gemeten van 4,33 kWh; de inmiddels vervangen inverter met serienummer 39150 behaalde op die dag de maximale individuele opbrengst (op een 108 Wp AC module) van 733 Wattuur. Op de zeer sombere laatste dagen van het jaar kwam de cumulatieve dagproductie van deze groep AC modules niet boven de 0,1 kWh uit.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Recordopbrengsten in een recordjaar. De inverter uitval op 29 oktober had slechts beperkte gevolgen doordat ik snel kon reageren en er binnen korte tijd een nieuwe inverter bezorgd werd door N.K.F.: 8 november zat er al weer een vervangings-exemplaar op het zonnepaneel.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Als bij de 93 Wp AC modules, met een trage start van het jaar die echter redelijk gecompenseerd wordt in de zomerperiode. Let op het grote (relatieve) verschil met de 93 Wp grafiek in de laatste week van het jaar: schaduweffecten binnen de 108 Wp groep zorgen voor relatief "lage" pieken op de zonnige dagen, i.t.t. die voor de (geheel) onbeschaduwde 93 Wp groep waar de pieken relatief gezien veel hoger zijn. 1 inverter op een 108 Wp AC modules kreeg 19 maart problemen, viel 30 maart geheel uit en is op 7 april vervangen door een nieuw exemplaar.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Als bij de 93 Wp AC modules, met een fraaie start van het jaar gevolgd door een sterk wisselvallige (tegenvallende) lente, een deels verregende zomer en een prachtige tweede helft van het jaar, met name in de nazomer en een record "zonnige" decembermaand. Grote problemen met een omvormer op een paneel in de achterste rij gemonteerde omvormer vanaf 24 maart, definitief ter ziele vanaf 6 april, totdat de inverter eind mei met de grote renovatie van onze Sunpower® systemen (rode lijn) vervangen werd door een nieuw exemplaar die met alle andere exemplaren binnen in huis werden opgehangen. 3-7 oktober bleek 1 van de zonnepanelen na het waterdicht maken van de junction box niet correct aangesloten te zijn, hetgeen minstens de helft van de paneelopbrengst heeft gekost; de verkeerde verbinding is door mij zelf hersteld. Let op de zonrijke periode van 1augustus t/m september.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Als bij de 93 Wp AC modules.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Als bij de 93 Wp AC modules.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Als bij de 93 Wp AC modules.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Als bij de 93 Wp AC modules.


 

3. Dagopbrengsten gehele PV-systeem (1.020 Wp plus*) per jaar

De resultaten van de tot nu toe gemeten jaarreeksen zijn hieronder in miniatuur weergegeven. In deze jaargrafieken zijn de opbrengsten van de 2 deelsystemen (93 resp. 108 Wp groep) gestapeld weergegeven. De bovenkant van de gestapelde curve geeft dus de totale systeemopbrengst weer. De gele lijn (2005) geeft de datum van systeemrenovatie weer (30-31 mei 2005, alle omvormers van zonnepanelen gehaald en naar binnen verplaatst, 25 meter DC-bekabeling). U kunt verder scrollen om deze grafieken in detail te bekijken of u kunt in onderstaand plaatje op de betreffende sectie klikken om de grafiek van het gewenste jaar te zien. De eenheid van de Y-as is kilowatturen (kWh).

*Medio augustus 2007 zijn er 2 nieuwe 108 Wp modules in ons systeem bijgeplaatst (pal zuid). Zie de groen gemarkeerde topdata in de grafieken vanaf 2007.


Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. In 2000 waren er alleen nog 4 93 Wp panelen in het PV-systeem aanwezig (aangesloten 13 maart). Dagopbrengsten in de zomerperiode bereiken soms maxima van rond de 2 kWh per dag.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Op 12 oktober werden 6 108 Wp panelen bijgeplaatst. Totale systeemgrootte vanaf deze dag: 1020 Wattpiek. Ook al zijn de 108 Wp panelen relatief laat in het jaar geplaatst, door de forse verhoging van het systeem vermogen wordt in oktober al meer productie gehaald dan de tot nu toe maximaal in de zomer behaalde opbrengst van de 4 93 Wp modules.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Al snel schieten de dagopbrengsten flink omhoog door de bijgeplaatste 6 108 Wp AC modules: in de zomerperiode worden nu af en toe dagopbrengsten van rond de 6 kWh gerealiseerd (bovenzijde van de paarse curve = totale dagelijkse systeemopbrengst). Op de prachtige zomerdag 24 juni werd, terwijl 1 van de 4 inverters op een 93 Wp AC module al een paar dagen was uitgevallen, desondanks een hoge cumulatieve dagopbrengst voor de 9 overige AC modules gemeten van 6,07 kWh. Als we uitgaan van de gemiddelde behaalde dagopbrengst van de 3 goed functionerende 93 Wp AC modules (581 Wh) zou het totale PV-systeem indien het defecte exemplaar had gefunctioneerd een absolute record opbrengst van ongeveer 6,65 kWh op deze dag hebben behaald (zie ook opmerking bij de grafiek voor 2003).
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. N.B.: let op het zeer regelmatige verloop van de "maxima" in dit record zonnejaar. Als er in het geheel geen bewolking geweest zou zijn, zouden de "maximale" energieopbrengst curves er uitzien als ononderbroken lijnen die de pieken van beide opbrengstcurves verbinden. Op de prachtige late voorjaarsdag 26 mei werd een tot dusver ongebroken record cumulatieve dagopbrengst voor het gehele PV-systeem van 1020 Wp gemeten van 6,41 kWh (zie echter ook opmerking bij grafiek voor 2002).
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Een wisselvallig jaar met regelmatig zonnige en sombere cq. regenachtige periodes die elkaar afwisselen. Slechts 2 continu langdurig zonnige periodes, 1 met continu zeer hoge dagopbrengsten van rond de 6 kWh van 16-20 mei en een langdurig zonnige periode begin augustus. Over het algemeen niet zeer hoge opbrengsten (slechts 2x 6,3 kWh op 1 dag gehaald), doch in de zomer zonder meer met acceptabele opbrengsten. Zowel het begin van het jaar als het eind vallen nogal tegen. Vooral de eerste weken van december waren extreem somber, de laatste weken echter weer erg zonnig. Geen opvallende records dit jaar.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Wederom een (sterk) wisselvallig jaar met zonnig begin- en eind en een prachtige nazomer met langdurige zonnige periodes. Echter nauwelijks meer record dagopbrengsten door de aanhoudende problemen met omvormers tot aan de renovatie eind mei (rode lijn), en de kabelverliezen a.g.v. de aanleg van 25 meter lange 2,5 mm² DC-bekabeling i.p.v. de oorspronkelijke AC-kabels. "Big Dip" begin maart door de dagenlange (verrassende) sneeuwbedekking gecombineerd met zeer lage temperaturen.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Er zijn in 2006, met binnen hangende OK4 omvormers, nauwelijks meer incidenten met uitval geweest. In totaal zijn enkele inverters van zowel de 93 als van de 108 Wp groep bij elkaar slechts 4 halve dagdelen tijdelijk uitgevallen waarna ze gewoon weer opgestart zijn. Dit geschiedde met name op zeer zonnige dagen waarbij de interne temperatuur van de omvormers fors opliep. Voor de rest functioneerde het gerenoveerde Sunpower® systeem (met 25 meter lange DC-bekabeling) naar behoren. Let op de massieve pieken tijdens de twee hittegolven in topmaand juli en de hoge piek in september.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Er zijn in 2006, met binnen hangende OK4 omvormers, nauwelijks meer incidenten met uitval geweest. In totaal zijn enkele inverters van zowel de 93 als van de 108 Wp groep bij elkaar slechts 4 halve dagdelen tijdelijk uitgevallen waarna ze gewoon weer opgestart zijn. Dit geschiedde met name op zeer zonnige dagen waarbij de interne temperatuur van de omvormers fors opliep. Voor de rest functioneerde het gerenoveerde Sunpower® systeem (met 25 meter lange DC-bekabeling) naar behoren. Let op de massieve pieken tijdens de twee hittegolven in topmaand juli en de hoge piek in september.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Een relatief "regelmatig verlopend" jaar met een forse impact van de twee nieuw bijgelaatste 108 Wp modules die het zeer goed blijken te doen en de totale dagopbrengsten in de zomer zelfs af en toe boven de 7 kWh per dag brengen. Let op de prachtige eindspurt in de zonnige decembermaand.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook week- en maandoverzichten. Toelichting onder 93 Wp grafiek. Hoogst gemeten "absolute" dagopbrengst van het complete PV-systeem tot nu toe op 2 juni 2009: 7,63 kWh (genormeerd 6,17 kWh/kWp, niet de hoogste waarde).


© 2004-2010 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)