example of superimposed energy yield curves of individual inverters on 2 different types of solar panels on a sunny day
dagcurves linkpagina
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Dagcurves

Maak uw keuze uit onderstaande dagcurves:

vrieskoude, wolkeloze winterdag met forse schaduweffecten; met resultaten 2 recentste 108 Wp modules (pal zuid)
wolkeloze winterdag met geringe schaduweffecten
zonnige, koude winterdag met nevelige wolkflarden en felle zon
alleen 's middags lichte sluierwolken; inverter defect
zeer zonnige dag met bries; vergelijking met 23 april 2004 (omvormers buiten <<>> binnen)
tropisch hete, wolkeloze zomerdag; inverter uitval
bloedhete, wolkeloze zomerdag
bijna wolkeloze, aangename zomerdag met wind; situatie na systeemrenovatie (inverters in huis); vergelijking met 4 aug. 2003
een op een ("on-the-spot") vergelijking van twee verschillende typen, dicht bij elkaar liggende zomerse dagen; interactief
mooie, bijna wolkeloze najaarsdag, 1 dag na reparatiewerkzaamheden n.a.v. onzorgvuldige systeemrenovatie; inverter verkeerd aangesloten
prachtige najaarsdag met slechts sporadische windveren
vrijwel wolkeloze vrieskoude winterse dag vlak voor de kortste dag van het jaar schaduweffecten, interactieve grafiek met drie synchrone meetreeksen, details individuele modules, achtergronden

Laatst toegevoegd: 15 december 2009.


In deze deelsectie worden grafieken met de dagcurves van geselecteerde dagen gegeven waarop ons PV-systeem automatisch middels de logging functie van de OK485 data manager (versie 3), of met de hand (DOS-versie en data manager versie 2: enkele oudere data) in de loop van de tijd gelogd is. Te zijner tijd zullen zowel dagcurves van wolkeloze dagen gepresenteerd worden, als typerende dagcurves van gedeeltelijk bewolkte en/of continu bewolkte dagen in de verschillende seizoenen.

Achtereenvolgens worden meestal in de dagoverzichten gepresenteerd (soms een iets andere indeling met extra grafieken, impact inverter defecten e.d.):

1. Zonnepad, weertype, zonsopgang en ondergang, loggingdata, byzonderheden
2. Systeemvariabelen individuele inverters en groepsgemiddelden rollover image (6 in 1 overzicht)
3. Systeemvariabelen (sub-)groepsgemiddelden rollover image (6 in 1 overzicht)
4. Genormeerde energie en vermogens per groep (2 in 1 overzicht)
5. Overig (o.a.: "on-the-spot" vergelijkings-grafieken met andere data/situaties) rollover image

In de 2e en 3e paragraaf wordt, indien van toepassing, de mogelijkheid geboden om middels zogenaamde "rollover images" on-the-spot een directe vergelijking te maken van de individuele inverter gegevens met de gemiddelde waarden per groep AC modules, respectievelijk tussen de gemiddelde waarden van de groepen en die van de subgroepen. Deze laatste mogelijkheid alleen indien er schaduweffecten binnen het PV-systeem zijn waargenomen (winterperiode).

 


© 2005-2009 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)