example of superimposed energy yield curves of individual inverters on 2 different types of solar panels on a sunny day
financiën linkpagina
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Financiën

(Financial implications of energy use and production at Polder PV)

Maak uw keuze uit onderstaande onderwerpen

 Financiële zaken bij energie verbruik en nota's
Deel 1 - "Terugverdienen" Zonnestroom opwek "marktwaarde". Impact per maand en effect op de terugverdientijd per PV-module bij Polder PV.
Deel 2 - Werkelijke en fictieve kosten Wat is de "werkelijke" en wat de "fictieve" prijs van een kWh? Het verschil zit hem in de "vaste" kosten. Voorbeeld berekening tijdvak 2007-II.
Deel 3 - Hoe reken ik mezelf rijk? Voorbeeld berekening hoe het niet moet: veel te optimistische uitgangspunten voor "terugverdientijd" berekening bij een leverancier (gemaakt in 2007).
Deel 4 - Het "gemiddelde" vastrecht tarief Voorbeeld berekening van de totstandkoming van het "dag-gemiddelde" tarief voor de vaste transportkosten stroom op de nota (voorbeeld 2007).
Deel 5 - kWh prijs en componenten ontwikkeling Vattenfall/NUON Componenten analyse kWh prijs Vattenfall/NUON, en halfjaarlijkse tarief ontwikkeling (variabel contract). Energiebelasting grafieken elektra en gas.
Update tm. 2016-I
Deel 6 - De Tarief Pyramide: jaarkosten Diepgaande analyse van de opbouw van de jaarlijkse kosten voor energie bij Polder PV, stadswarmte HH zonder gas, en standaard HH met gasaansluiting.
Deel 7 - De Tarief Pyramide ctd.: halfjaar kosten 2012-I incl. drinkwater Uitgebreide analyse van de totale energiekosten voor Polder PV, met toevoeging drinkwater, voor eerste half jaar 2012, uitgebreide tariefcomponenten berekeningen en grafische vergelijking met drie verschillende typen huishoudens.
Deel 8 - Energiebelasting volgens CBS StatLine Uitgebreide detail grafieken van de variabele heffingspost "energiebelasting" op elektriciteit en gas
Deel 9 - Energiekosten beknopt - elektra Drie fundamentele grafieken uitgelegd: variabele kosten, vaste kosten, en belastingvermindering, met de "ware" procentuele wijzigingen per categorie

Vastrechten 2014 - meestal weer meer dokken (24-12-2013)
Vastrechten 2013 - een eerste kennismaking en grafische analyse (12-12-2012)


In deze sectie worden diverse aspecten van de financiën rond het energie verbruik (elektra, kookgas en stadswarmte, later ook drinkwater), en de hernieuwbare stroom opwek (zonnepanelen) van Polder PV behandeld. Daarnaast wordt ook - uniek in Nederland - uitvoerig stilgestaan bij de vaak extreem complexe energie tarieven en de ontwikkelingen daarin, die voor de meeste Nederlanders compleet onnavolgbaar blijken te zijn. Niet zonder reden: het is een administratieve puinhoop en bureaucratische nachtmerrie. Maar zorgvuldige analyse kan inzage in die chaos geven. Zowel op het gebied van de opbouw van de complexe energie nota's, als in de verhoudingen van alle deelposten en de "partijen" die daarbij allemaal om de hoek komen kijken.


Andere bijdragen over diverse financiële aspecten op Polder PV:

Belastingdruk stroomprijs overschrijdt pijngrens ... maar voor PV ideaal (8 januari 2014)

kWh tarief componenten Min. Fin., Vattenfall en all-in stroomprijs prognose tm. 2016 (31 december 2013)
Totale vastrecht last gas en elektra tm. 2014: Vattenfall vult stiekem "gat" netbeheer (24 december 2013)
Tariefstelling Vattenfall/NUON 2014 - vastrecht begint op woeker te lijken (2 december 2013)
Eerste zomerse "berenklus" afgerond: ontwikkeling tariefcomponenten elektriciteit (26 juli 2013)

Nieuwe vastrecht kosten 2013 bij Liander nagenoeg bekend (meer dokken, uiteraard) (12 december 2012)
De hardnekkige hoax deel II. (22 mei 2012 - met CAGR methode stijging 2005-2012: 2,85%/jaar...)
De hardnekkige hoax van "7% stijging elektra prijs per jaar" nogmaals ontkracht (20 mei 2012)
Voorspellende waarde stroom tarieven PPV herbevestigd (3 januari 2012)

Voorspelling stroomprijs 2012-I (25 december 2011)
Energiebelasting tarieven 2012 bekend (23 december 2011)
De nieuwe tarieven en de voortdurende plundering van de gebonden klant (11 augustus 2011)
Alle relevante energieprijs berekeningen Vattenfall/NUON per 1-1-2011 (4 januari 2011)

NUON all-in stroomtarieven deels weer OMLAAG (25 december 2010)
Energiebelasting tarieven 2011 bekend (25 december 2010)
Blijvend foutieve aannames met grote gevolgen bij tvt discussie PV-leverancier (een van vele beruchte praktijk voorbeelden; er zijn er vele) 21 december 2010
De leugens van de beruchte PBL "prijsontwikkeling" grafiek elektra (grafieken kunnen liegen dat ze barsten, het is maar wat je d'r in propt en/of "wat je d'r uit wilt halen"...) 22 november 2010
Ontwikkeling kWh prijs Vattenfall/NUON (3 juli 2010)
De mythe van de almaar stijgende kWh prijs... 16 juni 2010
TVT berekening voor het gemeentehuis Emmeloord (methode Polder PV) 20 februari 2010

Ontwikkeling kWh prijs NUON Retail en all-in prijs 2005-2008 (context Greenchoice) 23 juli 2008

Ontwikkeling kWh prijs NUON/Continuon laatste 2½ jaar 14 november 2007

Stadswarmte bij Vattenfall/NUON (omvangrijke detail analyses SV beprijzing) tm. 2008


Extern

Rekenen met energieprijzen (Henri Bontenbal van gelijknamige bureau, 28 juli 2014)

 


2005-2016 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)