starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
duurzame energie "oud"
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws
andere duurzame energie bronnen p. 29
en kritische beschouwingen energiemarkt

1 december 2012 - 24 december 2013

meest recente bericht boven

actueel 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20-11 10-1


24 december 2013. Totale vastrecht last gas en elektra tm. 2014: Vattenfall vult stiekem "gat" netbeheer. Het einde van het jaar nadert, en dan wordt de tarieven kermis voor het volgende jaar in stapjes steeds meer zichtbaar. Althans, voor diegenen die daar op letten. Het gros van onze natie blijft in zalige onwetendheid, totdat het schuim op de mond verschijnt als ze over, pak hem beet, een jaar, de "eindnota" in de brievenbus gaan krijgen. Die nota begrijpen Henk en Ingrid toch niet, ondanks krampachtige pogingen van marktwaakhond ACM om daar "verbetering" in te brengen. Het is allemaal veel te ingewikkeld, en er zijn meestal nog de nodige andere dossiers en drukke banen en bezigheden die de aandacht opeisen. Waardoor de energie getallenbrei meestal het ene oor in gaat en direct weer het andere oor uit. Daar kan een campagne van de ACM om de consument "aan het overstappen te krijgen", die kennelijk - schraalhans keukenmeester indachtig - uitsluitend "om de poen" lijkt te draaien, met een geur van "dief zijn van je eigen portemonnee als je niks doet", niets aan veranderen...

Waar in dit artikel getallen worden genoemd, kunnen kleine verschillen ontstaan vanwege afrondingen bij de diverse berekeningen.

Introductie
Polder PV houdt echter al vele jaren bij wat er allemaal aan "tariefcomponenten" wordt geprutst door diverse spelers op de energiemarkt. En heeft daar zelfs een hele sectie op de website voor ingeruimd. Het onderdeel "Financiën" van de omvangrijke grafische sectie. Diverse aspecten over de krankzinnig ingewikkelde tarief componenten pyramide van uw energie nota komen daar al jaren langs, tot in groot detail, en regelmatig grafisch geïllustreerd zodat u enig begrip en inzicht kunt krijgen over die belachelijke tarieven"kermis". Het mag daarbij niet verbazen, dat zowel De Staat Der NEEderlanden, als Het Netbeheer (de facto inkomsten voor diverse provincies en gemeentes, de aandeelhouders van de netbedrijven) de grootste vingers in de pap (blijven) hebben. En dat het geneuzel over "vrije markt" (vrije verkiezing van gas- en elektra leverancier, maar dan weer uitgezonderd de met woeker geconfronteerde stadswarmte klanten) in de categorie "holle vaten klinken het hardst" geschaard mag worden.

Vastrechtwoeker Vattenfall
Recent werd bekend dat een van de grootste leveranciers, Vattenfall (die NUON al lang heeft opgeslokt, al hebben ze zich daar enorm aan verslikt), het "vastrecht voor levering" voor zowel elektriciteit als voor gas explosief zal laten toenemen per 1 januari 2014. Ik heb die hoogst dubieuze handelswijze uitgebreid belicht in het artikel van 2 december 2013. N.a.v. mijn bevindingen heeft Paulus Jansen van de SP, een van de weinige "echte" energiespecialisten in de Tweede Kamer, vragen gesteld, die inmiddels zijn beantwoord (zie verderop).

Liander tariefbladen 2014 gepubliceerd
Ook zijn inmiddels de tariefbladen van de grootste netbeheerder Liander gepubliceerd, met tariefstellingen voor 2014. Op basis van de reeds door ACM aangekondigde verlaging van de "transport tarieven" voor elektra en gas (voor kleinverbruik sinds 1 januari 2009 uitsluitend nog vaste posten, "vastrechten") was het geen verrassing dat de al jaren flink omhóóg gaande kosten curve voor de netkosten per 1 januari eindelijk weer een klein stukje omlaag gaat. Daarbij ongeveer weer het niveau aannemend van de tweede jaarhelft van 2012. Energieleverancier Vattenfall heeft van die situatie misbruik gemaakt door gelijktijdig hun eigen (niet duidelijk gereguleerde) post "vastrecht levering" op schandalige wijze extreem te verhogen. Zodat de van niks wetende consument van het netto eind effect (vrijwel) niets merkt, en waarschijnlijk denkt dat er niks lijkt te zijn veranderd. Ik doe die netto effecten voor u uit de doeken in de volgende "all-in vastrecht kosten" grafieken, die ik ook heb opgenomen in de specifieke sectie binnen het genoemde onderdeel "Financiën" op Polder PV.

De berekeningen in dit artikel zijn gedaan met de mij bekende tarieven van netbeheerder Liander en de grote leverancier Vattenfall, eigenaar van NUON. Uiteraard kunnen talloze andere combinaties netbeheer/leverancier gemaakt worden, als je de data hebt (die ik niet heb). Maar het gaat hier om het principe, bij een combinatie die veelvuldig zal voorkomen. En de uitkomst daarvan is al onrustbarend genoeg, waarvan de alarmvlaggen in Den Haag maar weer eens de lucht in zouden moeten gaan.


Vastrechte kosten elektriciteit - evolutie

Uitbreiding van een al langer bestaande grafiek van Polder PV, met de nieuwste netbeheer data (Liander) voor 2014 (4 blauwe posten helemaal rechts, gestapeld), en de nieuw aangekondigde, explosief verhoogde "vastrecht levering" post van energieleverancier Vattenfall/NUON (olijfkleurig).

De afzonderlijke vastrecht componenten zijn: vastrecht aansluiting cq. "periodieke aansluitvergoeding" (lichtblauw), vastrecht transport (grijsblauw), capaciteitstarief (helblauw), en meetdienst (donkerblauw), alle vier van de niet te verkiezen netbeheerder. Daar bovenop de vijfde post "vastrecht levering" van de ("vrij te verkiezen") leverancier (olijfkleurig). De groene streepjeslijn geeft de liberalisering van de elektriciteit- en gas-markt in Nederland weer (juli 2004).

Ook al is de stapel netbeheer posten voor het eerst in jaren eindelijk weer eens gedaald t.o.v. het voorgaande jaar (2013: EUR 21,44/mnd incl. BTW, 2014 EUR 20,43/mnd, een daling van 4,7%), het daardoor ontstane "gat" is echter direct weer grotendeels "gevuld" door de gelijktijdige, enorme stijging bij de "vastrecht" post van Vattenfall. Die gooide opeens 30% bovenop dat mistige tarief, waardoor de totale vastrecht load (incl. 4 posten netbeheer) in 2014 uitkomt op EUR 23,68/mnd. Waardoor er in totaal nog slechts 1 procent minder betaald hoeft te worden aan volstrekt niets met "energieverbruik" te maken hebbende, altijd te betalen vastrecht posten. Dat klinkt wel heel wat minder rooskleurig dan de "7 procent daling van de maximumtarieven" die de stroom netbeheerders van de marktwaakhond in rekening mochten brengen. Maar die dat bij Liander en ook Enexis niet deden, ze rekenden voor 2014 - waarschijnlijk vanwege strategische overwegingen - met lagere prijzen "dan ze mochten".

Let in deze grafiek ook op de gigantische sprong die (begin) 2009 in de vastrecht load bij netbeheer werd gemaakt (resulterend in een totale verhoging van de vastrechten van ongeveer 150%): uitsluitend toe te schrijven aan de introductie van het gigantische impact hebbende capaciteitstarief (in dat jaar 66,4% van de vier netbeheer vastrecht posten). Wat daarna nog verder is door gegroeid (2014: 21% meer dan bij introductie in 2009). Terwijl de "compenserende post" in die kranzinnige tarief componenten grabbelton operatie, begin 2009, de "teruggavepost energiebelasting", die het "leed van hoge stroom EN gas kosten" zou moeten verminderen, maar die onder de post "elektra" wordt geboekt op uw nota, sindsdien niet meer is gewijzigd, en zelfs niet voor de inflatie is gecorrigeerd. Dus ze kunnen mooie verhalen vertellen in Den Haag. Mij maken ze niks wijs: besodemieterd worden we toch wel... Netbeheer sinds 2009 (veel) rijker, en De Staat tegelijkertijd niet armer. U mag zelf proberen te verzinnen welke partij u voor de rechter gaat dagen vanwege aangedaan onrecht...

Belangrijke voetnoot: Liander "verstopt" het zogenaamde "systeemdienstentarief" die door alle verbruikers aan hoogspanningsnetbeheerder TenneT betaald moet worden in "hun tarievenlijst post capaciteitstarief". En doet er al die tijd geen inhoudelijke uitspraak over. Wil je dat te weten komen, kijk dan bij de wel uitgesplitste post in de tarieflijsten van bijvoorbeeld Stedin. Voor 2014, zie tariefblad elektra onder Tabel 3. Transportvergoeding: Systeemdienst bedraagt € 4,58288 incl. BTW per jaar voor de meeste standaard aansluitingen (max. 3x 25 ampère, incl. enkelfase aansluitingen)...

Als je alle wijzigingen op een rijtje zet, en je laat daar CAGR berekeningen op los, komen we voor "vastrecht elektriciteit" bij de combinatie Liander netgebied en Vattenfall (NUON) als leverancier op de volgende cijfers. Gemiddelde per jaar over genoemde periode. En afsluitend: aandeel vastrechten netbeheer cq. leverancier in totale vastrecht load voor 2013-2014:

 • 2002-2014: +13,0%/jaar (totale vastrecht load)
 • 2005-2014: +14,7%/jaar (idem, vanaf liberalisering)
 • 2013-2014: -1,0%/jaar (idem, daling t.o.v. voorgaand jaar)
 • 2013-2014: -4,8%/jaar (alleen vastrechten netbeheer)
 • 2013-2014: +30,5%/jaar (alleen vastrecht leverancier)
 • 2002-2014: +7,9%/jaar (alleen vastrecht leverancier vanaf 2002)
 • 2013: vastrechten netbeheer 89,6%, vastrecht leverancier 10,4% van totaal
 • 2014: vastrechten netbeheer 86,3%, vastrecht leverancier 13,7% van totaal.

Bij gas wordt het "verhaal" alweer iets ingewikkelder, omdat bij kleinverbruikers in essentie twee situaties zich kunnen voordoen: bij een "gemiddeld", veel voorkomend (typisch Nederlandse) huishouden, als gas wordt ingezet voor ruimteverwarming en tapwater (en koken, wat weinig kubieke meters verbruikt per jaar) middels een CV ketel (al dan niet met "ondersteuning" van een thermisch zonnecollector systeem). En een veel minder vaak voorkomende situatie dat (zoals in het huishouden van Polder PV) er uitsluitend kookgas wordt verbruikt. Daarom twee grafieken in deze sectie.

Deze eerste grafiek is voor de "klassieke" huishoudens, die vallen in de verbruikscategorie "gas meter t/m G6 met een jaarverbruik tussen de 500 en 4.000 Nm³/jaar. "N" staat voor "genormaliseerd", dus inclusief de in Nederland op de jaarnota toegepaste "calorische correctie factor" (GTS noemt die "calorische verrekening", zie ook toelichting Consuwijzer).

Let daarbij s.v.p. ook op dat de "bovengrens" van die categorie tm. 7.500 Nm³/jaar was tot en met 2008, vanaf 2009 is dat "opnieuw ingedeeld", en vallen verbruikers vanaf 4.000 Nm³ in een hogere tariefgroep (dit komt zelden voor bij "gewone" particulieren, dan moet je toch wel een aardige kast van een huis hebben, slechte isolatie, en kouwelijke types hebben in de huishouding...). Overigens hebben de meeste huishoudens zelfs veel lagere verbruiken dan die nieuwe bovengrens. Het gemiddelde verbruik daalt al jaren door toepassing van betere isolatie en efficiëntere ketels (en is altijd het hoogst in jaren met strenge winters). Het laatst beschikbare officiële cijfer is nog maar 1.450 m³ gemiddeld per jaar in 2011, volgens StatLine (ECN Energietrends 2012 schat iets hoger voor dat jaar, 1.485 m³/jaar).

Daarbij komt ook nog de typisch Nederlandse complicatie dat er in de "liberaliserings-jaren" 2003-2004 nog een zogenaamde "Gasunie korting" op het vastrecht werd gegund (separaat op nota's vermeld, bij ons op NUON nota: "compensatie vaste vergoeding"), die vanwege de liberalisering echter weer is gesneuveld in 2005 - en nooit meer is terug gekeerd. Vandaar de groene kolommen "onder de X-as": een teruggave post...

Ook moet opgemerkt worden, dat het zogenaamde "capaciteitstarief" bij gas al vier jaar langer werd gehanteerd, dan bij elektra (die post werd voor stroom "opeens" geïntroduceerd in 2009, met de nodige "financiële complicaties" in panden met een al dan niet terecht aanwezige hoge aansluitwaarde, zie grafiek). Tot 2004 was er nog geen splitsing in de vastrechten (roze) voor gas (behalve de afzonderlijk gemelde meetdienst, paars), per 2005 is het vastrecht (exclusief meetdienst) opgesplitst vermeld in "vastrecht transport" (oranje) en "capaciteitstarief" (oranjerood). De aparte post "vastrecht aansluiting", ook wel "periodieke aansluitvergoeding", stond ook altijd al apart vermeld (licht oranje).

Vanwege de Gasunie korting zijn de totale "netto vastrecht bedragen" in 2003 en 2004 achtereenvolgens uitgekomen op 6,72 resp. 8,18 Euro incl. BTW per maand (zwart omrande kaders). Vanaf 2005, toen de liberalisering een feit was, is het net als bij elektra alleen maar "achteruit" gegaan met de vastrechten (ten opzichte van de portemonee van de slachtoffers, u en ik dus). Ze zijn aanzienlijk gegroeid, met name het beruchte capaciteitstarief. Het "verloop" van de totale stapel voor netbeheer is grilliger geweest dan voor elektra, soms leidend tot een tijdelijke verlaging, maar vaker tot forse verhogingen. Dit heeft deels te maken met voortdurend gebakkelei tussen de juristen van de netbeheerders en die van - toen nog - de NMa. Een "strijd" waar ik u verder niet mee zal vermoeien, omdat u daar depressief van zou worden, en dat kunnen we maar beter voorkomen.

Net als bij de grafiek voor elektra wordt duidelijk dat de totale "netkosten" in 2014 voor het eerst in lange tijd (2e helft 2008) weer een beetje zijn gedaald, en op een niveau van EUR 14,20/maand incl. BTW zullen komen in 2014, 3,4% lager dan de EUR 14,70/maand die in 2013 nog moest worden betaald aan Liander. Helaas heeft ook hier weer Vattenfall fors misbruik gemaakt van de "ongereguleerde" post vastrecht levering, door deze post gelijktijdig zo extreem te verhogen (met ruim 25%), dat netto bezien u (weer) meer zult gaan betalen aan de totale vastrecht load, dan in 2013: EUR 17,95/maand i.p.v. EUR 17,69/maand, dus 1,5%. In tegenstelling tot bij elektra, waar er voor alle 5 vastrecht posten bij elkaar nog een relatief kleine daling is te zien van 1%.

Dus ondanks de retoriek van de Consumenten Autoriteit dat we "gematst" zouden gaan worden met de net tarieven, moeten we feitelijk vaststellen dat het netto eind-effect van de vastrecht woeker inclusief de extreem gestegen vastrecht post bij leverancier Vattenfall begin 2014 al erger is geworden dan het in 2013 nog was...

CAGR berekeningen gas
"Vastrecht gas" bij de combinatie Liander netgebied en Vattenfall (NUON) als leverancier. Bij een capaciteit meter max. G6 en jaarverbruik tussen 500 en 4.000 Nm³. Gemiddelde per jaar over genoemde periode. En afsluitend: aandeel vastrechten netbeheer cq. leverancier in totale vastrecht load voor 2013-2014:

 • 2002-2014: +8,6%/jaar (totale vastrecht load)
 • 2005-2014: +2,9%/jaar (idem, vanaf liberalisering)
 • 2013-2014: +1,5%/jaar (idem, t.o.v. voorgaand jaar)
 • 2013-2014: -3,4%/jaar (alleen vastrechten netbeheer)
 • 2013-2014: +25,4%/jaar (alleen vastrecht leverancier)
 • 2002-2014: +15,7%/jaar (alleen vastrecht leverancier vanaf 2002)
 • 2013: vastrechten netbeheer 83,1%, vastrecht leverancier 16,9% van totaal
 • 2014: vastrechten netbeheer 79,1%, vastrecht leverancier 20,9% van totaal.

Vastrecht ontwikkeling "lage" gasverbruiken incl. kookgas (tot 500 Nm³/jaar)

Voor lage gas verbruiken tot 500 Nm³ per jaar (waaronder ook de "louter kookgas verbruikende" huishoudens worden gerekend, die vér onder de 100*, en in veel gevallen zelfs onder de 50 m³/jaar zullen zitten**) worden al jaren lagere "vastrechten" gerekend dan voor de "klassieke Nederlandse" huishoudens die grofweg het drievoudige volume aan gas per jaar verbruiken (vorige grafiek). Ook hier weer een extra complicatie: de meetdienst voor de "tot 500 Nm³" categorie was tot en met 2008 gesplitst voor meters tm capaciteit G4, en die tm. G6. In 2009 zijn die categorieën (in ieder geval bij netbeheerder Liander) samengevoegd, waardoor bijvoorbeeld bij Polder PV, die net als de hele wijk hier een extreme lage capaciteit meter G1,6 (!) heeft hangen voor het meten van het kookgas verbruik, de meetdienst de facto extra werd verhoogd.

* Vattenfall/NUON rekende in hun "Algemene tarieven in 2013" overzicht per 1 juli 2013 nog met een verbruik van 65 m³/jaar bij zogenaamde "onbemeterde" kookgas aansluitingen.

** Polder PV (huishouden 2 pp.) zit zelfs nog lager, dit jaar afstevenend op een verbruik van slechts 18 m³).

In de volgende grafiek heb ik voor de "tot 500 Nm³" verbruikscategorie echter de veel voorkomende gas meter met capaciteit tm. G6 gekozen (en de daarbij behorende meetdienst), om deze een op een te kunnen vergelijken met de vorige grafiek voor verbruiken groter dan 500 Nm³/jaar. En ook om een eventueel "verbruikscategorie switch effect" te kunnen bepalen, waarbij bijvoorbeeld mensen een groot thermische zonnecollector systeem voor de verwarming zijn gaan gebruiken in een goed geïsoleerde "gas woning". En er op de gasmeter een resterend jaarverbruik gaat (of is gaan) ontstaan (veel) lager dan genoemde grens van 500 Nm³.

Overigens was het verschil in meetdienst niet heel erg groot. In de laatste periode dat er nog onderscheid was, 2008, was de meetdienst voor deze lage verbruikscategorie voor meters t/m G4 EUR 1,84/mnd incl. BTW, en voor meters t/m G6 EUR 2,05/mnd. Dat scheelde EUR 2,52 extra op jaarbasis.

In bovenstaande grafiek exact dezelfde situatie als in de vorige, maar nu in het geval van een aanwezige gas meter met een capaciteit van max. G6, en een aangetoond, fysiek en geijkt gemeten jaarverbruik minder dan 500 Nm³/jaar.

Als u deze grafiek vergelijkt met die voor hogere verbruiken (vanaf 500 Nm³/jaar), ziet u meteen dat een fors lager maandbedrag betaald moet worden in deze verbruikscategorie. En dat het capaciteitstarief daarbij de bepalende factor is: die is bijna continu de helft van dezelfde post voor de hogere verbruikscategorie. In 2014 is het verschil al EUR 4,23/maand, resulterend in een behoorlijk groot bedrag van bijna 51 Euro per jaar. Dat verschil kunt u mislopen door manipulatieve acties van netbeheerders cq. voor hen incasserende energie leveranciers, die u, ook al wordt er fysiek een restverbruik van (ver onder de) 500 Nm³ "gemeten" in een jaar, toch in het "hogere" verbruikstarief (blijven) inschalen, dan waar u recht op heeft. Zie o.a. deze post op Tweakers.net, en reacties daar op volgend. Ook hier worden dus alweer zuinig verbruikende mensen belazerd: ze betalen meer dan de netbeheerders in hun door de ACM "gereguleerde" tariefstellingen laten zien. Kennelijk is dat "normaal" in het achterlijke Nederland...

All-in gerekend, zal de totale vastrecht load voor de laagste verbruiks-groepen met minder dan 500 Nm³/jaar verbruik, van EUR 13,10 (2013) stijgen naar EUR 13,72 per maand in 2014. Een stijging van 4,7%. Ondanks de verlaging van de netkosten gereguleerd door ACM!

Ook is het goed om te beseffen, dat door de extreme verhoging van het "vastrecht levering" door Vattenfall, deze puur administratieve, en sterk manipuleerbare post, inmiddels al ruim meer dan een kwart van de totale vastrecht load is gaan bedragen per 1 januari 2014 (exact, zie staatje hier onder, 27,3% van totaal aan vastrecht). U gaat mij niet wijs maken, dat de "administratiekosten" bij Vattenfall in een jaar tijd met minimaal 25% (voor gas) resp. 31% (voor elektra, eerste grafiek) zouden zijn gestegen. Vattenfall geeft het in hun uitermate zwakke "verklaring" als volgt weer: "Hiermee brengen wij onze tarieven meer in overeenstemming met de opbouw van onze kosten". Wat mij betreft: volstrekt ongeloofwaardig, ze willen gewoon geld verdienen over de rug van de "aangeslotenen", en dat komt het hardst aan bij diegenen die het meest gerespecteerd dienen te worden in onze samenleving: de weinig-verbruikers!

CAGR berekeningen gas "lage" verbruikscategorie
"Vastrecht gas" bij de combinatie Liander netgebied en Vattenfall (NUON) als leverancier, gas meter max. G6 en jaar verbruik gas lager dan 500 Nm³/jaar. Gemiddelde per jaar over genoemde periode. En afsluitend: aandeel vastrechten netbeheer cq. leverancier in totale vastrecht load voor 2013-2014:

 • 2002-2014: +6,1%/jaar (totale vastrecht load)
 • 2005-2014: +1,3%/jaar (idem, vanaf liberalisering)
 • 2013-2014: +4,7%/jaar (idem, t.o.v. voorgaand jaar)
 • 2013-2014: -1,4%/jaar (alleen vastrechten netbeheer)
 • 2013-2014: +25,4%/jaar (alleen vastrecht leverancier)
 • 2002-2014: +15,7%/jaar (alleen vastrecht leverancier vanaf 2002)
 • 2013: vastrechten netbeheer 77,2%, vastrecht leverancier 22,8% van totaal
 • 2014: vastrechten netbeheer 72,7%, vastrecht leverancier 27,3% van totaal.

Op 19 december 2013 werden de in het begin van dit artikel genoemde vragen van Paulus Jansen door Henk Kamp van Min. EZ beantwoord. Zoals al was te verwachten (ik heb tientallen brieven van EZ aan de Tweede Kamer gelezen, ze zijn zonder uitzondering van vergelijkbaar niveau en uit dezelfde giftige cq. manipulatieve pennen afkomstig) werd er niet serieus ingegaan op de vastrecht woeker. Waar ze natuurlijk donders goed weet van hebben bij EZ, maar wat het parlement kennelijk niet mag "weten". Kamp besloot de 4 pagina's tellende brief met een terzijde schuivende "Ik zie geen probleem in de wijze waarop vastrecht in rekening wordt gebracht. Ook ACM ziet hier geen knelpunten". En rondde af met een sneer naar de vertegenwoordiger van de enige consistent tegen de liberalisering agerende SP: "... zie ik geen toegevoegde waarde in nader onderzoek". Waarmee voor hem kennelijk de kous is afgedaan, en Kamp de getroffen consumenten met door mij snoeihard aangetoonde vastrecht woeker verhogingen dus gewoon in de stront laat zakken, zoals gebruikelijk...

Tabellen vastrecht levering elektra en gas ACM uitgewerkt
Wel stonden er twee interessante tabellen in die brief met de "gewogen gemiddelde vastrechten en verbruiksafhankelijke tarieven van alle leveranciers" die de Autoriteit Consument en Markt kennelijk in een database heeft staan. Er zijn gescheiden tabellen voor gas en elektra, waarbij halfjaarlijkse gemiddelde tarieven worden opgegeven. Wel, hoogst curieus, slechts vanaf 1 juli 2006, "eerdere gegevens over de tarieven voor elektriciteit en gas zijn niet beschikbaar" (!!). Waarom EZ dan niet de "moeite" neemt om die tarieven gewoon op te vragen bij de leveranciers mag u vervolgens zelf invullen... Ook bizar is dat de gegevens van de door Paulus Jansen gevraagde vier grootste leveranciers, "niet beschikbaar" zouden zijn. De in die tabellen weergegeven "gewogen gemiddelde tarief evolutie" zou volgens ACM in de brief van EZ "een representatief beeld" geven van de "trendmatige ontwikkeling" van de leveringskosten voor een gemiddeld huishouden. De tarieven zijn opgegeven exclusief BTW.

Ik concentreer me in dit slot offensief op de in dit artikel genoemde "vastrecht levering" post, en heb wederom twee grafieken gemaakt, een voor elektra, en een voor gas. Daarbij heb ik mijn veel langere tijdreeks voor Vattenfall toegevoegd om de ACM getallen tegen te kunnen afzetten (terug gerekend naar exclusief BTW bedragen). Natuurlijk inclusief de nieuwste tarieven voor 2014 waar ACM nog niets voor heeft opgegeven (de meeste leveranciers hebben nog helemaal niets daar over bericht).


In blauw de cijfers die ACM als "gewogen gemiddelde" heeft opgegeven aan EZ voor het "vastrecht levering" van alle leveranciers. Helaas pas beginnend ver ná de liberalisering in juli 2004, en nog geen data voor 2014. Ook al zou dit een "representatief beeld" van de prijsevolutie geven, dat kan niet voorkomen dat er rare sprongen in die curve zitten, zoals het topje bij 1 juli 2007, en de forse toename in de eerste jaarhelft van 2012, waarna er weer een terugval plaatsvond in de opvolgende jaarhelft. Een bijpassende verklaring voor die merkwaardige aberraties wordt noch door ACM, noch door EZ gegeven.

Uit mijn keiharde Vattenfall/NUON data van hun eigen tarieflijsten (rood-bruine curve) kan vastgesteld worden dat deze "administratieve" post op een veel lager niveau heeft gelegen vóór de liberalisering, rond de dertien Euro ex BTW. Dat de stijging lang moderaat is geweest en het tarief zelfs langdurig op hetzelfde niveau heeft gelegen (2006-2010 plm. 20 Euro ex BTW). Waarna die post stapsgewijs (en zonder de klanten daarover in te lichten) tussentijds omhoog werd aangepast.

De belangrijkste conclusie is echter, dat de totaal niet in het "beeld" passende tarief explosie per 1 januari 2014 bij deze internationale onderneming absoluut geen normale noch een gerechtvaardigde verklaring kan hebben. Niet historisch bezien, en niet passend in het tijdperk van "maatschappelijk verantwoord ondernemen". Die laatste stijging kan niet anders worden gedefinieerd als zeer bewust in het leven geroepen "vastrecht-woeker". Die kennelijk alleen maar bedoeld is om de "achterstand met de concurrentie" in te halen. En die dus in het geheel niets van doen heeft met het schaamlapje "... tarieven meer in overeenstemming met de opbouw van onze kosten", volgens het bedrijf. Ik ben benieuwd hoe lang de juristen hebben vergaderd voordat ze dat belachelijke zinnetje er uit hebben weten te persen...

Met laatstgenoemde tarief explosie per 1-1-2014 heeft Vattenfall bereikt dat hun "vastrecht levering" tarief voor elektriciteit sinds 2002 met 144 procent is gestegen, een vette CAGR van maar liefst 7,7% per jaar...


Dezelfde grafiek als voor elektriciteit, hierboven, maar nu voor gas, in blauw het "gewogen gemiddelde van alle tarieven" (volgens ACM). Met ontbrekende historie vóór medio 2006, en ook nog geen data voor 2014. Bij deze curve mag er gerust flink met de Haagse wenkbrauwen worden gefronst m.b.t. het "representatieve beeld" van de prijsevolutie volgens genoemde claim van ACM in de EZ brief. Want hoe die partijen die enorme piek per 1 juli 2010, en de "crash" omlaag er direct na kunnen verklaren lijkt me wel haast onmogelijk. Dat lijkt bijna op een onverklaarbaar artefact (of zou het wellicht "een prijsafspraak" zijn geweest, ACM???).

In de rood-bruine curve met mijn tarieflijst getallen van Vattenfall/NUON blijkt dat de "tarief evolutie" voor de vastrecht post "levering" voor gas enorm is geweest. Die startte op een zeer laag niveau van zo'n 6 en een halve Euro (ex BTW) per maand, explodeerde direct volgend op de liberalisering naar een niveau wat al rap naar zo'n 20 Euro/maand werd opgekrikt, bleef na nog een stevige "correctie omhoog" per 1-1-2008 relatief lange tijd op een min of meer stabiel niveau, maar grotendeels blijvend hoger dan de totale populatie. Werd begin 2012 ingehaald door het gewogen gemiddelde tarief van alle leveranciers, waarbij wederom per 1-1-2014 een explosieve en onverklaarbare bijstelling omhoog plaatsvond. Tot een absurde EUR 37,19/maand ex BTW, een factor 5,7 maal het niveau in 2002! Resulterend in een CAGR van 15,6%/jaar in die hele periode!

Ook deze laatste verhoging kunnen we alleen maar als niet verklaarbare vastrecht-woeker klassificeren. Die verhoging slaat helemaal nergens op, en ACM dient gewoon keihard in te grijpen!

Tot slot
Voor meer informatie over de (gevolgen van de) hier gesignaleerde voortdurende vastrechtwoeker, verwijs ik u verder naar mijn eerdere uitgebreide artikel van 2 december 2013, toen het bericht over de enorme verhogingen van de vastrecht posten bij Vattenfall werd besproken en de mogelijke gevolgen. Het laatste woord is hier uiteraard nog niet over gezegd, en naar ik hoop ook beslist nog niet in de Tweede Kamer. Hoe Henk Kamp en zijn beleidsambtenaren daar ook over zullen denken...

Tarieven consumenten en mkb voor 2014 (vastrecht kosten netbeheer bij Liander, inclusief twee gedetailleerde tariefbladen, voor elektra en voor gas)

Energieprijzen 2014: nieuwe energieprijzen (aankondiging van enorme vastrecht "levering" verhogingen bij Vattenfall/NUON, ingaand op 1-1-2014)


21 december 2013: Kortste dag. Vandaag is het formeel winter solstice. Het officiële begin van de winter vindt vandaag in Nederland plaats om 18h11 lokale tijd (MET). Het is de kortste dag, de dagen gaan weer lengen, en de vele tienduizenden vaak trotse bezitters van zonnestroom installaties gaan elkaar straks, met name in het voorjaar van 2014 weer helemaal gek maken met productie records, leuke grafiekjes, en zo voorts. Twitter zal tegen die tijd wellicht, ook al zou het medium "op z'n retour zijn", flink gaan "knallen" met leuke plaatjes.

Maar nu nog even niet, vandaag was het "zoals het hoort" in de (beginnende) winter, rotweer. Ik ben vanochtend wel in het zaaghout bos in noord Wassenaar geweest, maar daar zijn we al snel vanwege de regen opgehouden. Lekker thuis werken aan de website, dus. Er gaat weer heel wat aankomen, zeker op "tarieven gebied".


18 december 2013. Een jaar Twitter. Hoop Tweets. Polder PV zit nu, nadat er een tijd lang aan hem was "getrokken", een jaar lang op Twitter. Het is rap gegaan sinds die eerste "Tweet". De twintigduizendste tweet "viel" op 24 november jl. In een jaar tijd (365 dagen) werd uiteindelijk 21.255 maal getwitterd door de webmaster. Dat is een beetje heftig, dat geef ik meteen toe. Hoe heftig, laat de volgende spreadsheet uitdraai zien.

Een jaar Polder PV op Twitter. Is het u bevallen, of zegt u: kappen alstublieft! Ik hoor het graag (of ik me er iets van "aantrek" is een tweede, natuurlijk... ).

Inmiddels staat de teller alweer op 21.646 stuks...

https://twitter.com/Polder_PV

Reacties

 • "... dank voor alle waardevolle content dit jaar! #energietransitie #zonnestroom" (Klimaatverbond, via Twitter)
 • "... gewoon ongestoord door blijven Tweeten zeggen wij!" (Zonneplan, via Twitter)
 • "... vooral doorgaan! Zeer waardevol voor pv sector (en energietransitie)!" (Steringa, via Twitter)
 • "Niet normaal! Maar jouw tweets worden enorm gewaardeerd. Gefeliciteerd met 1 jaar op twitter. Keep it up. :-) #appeltaart !!" (EnergieBewustZeeland, via Twitter)
 • "twitterjail :-))" (veeltweeter kaatje kabelkrant [>101.000 tweets!], via Twitter)
 • "... ik kan je beter vragen of je het weer zou doen?" (Peter de Laat, via Twitter)

2 december 2013. Tariefstelling Vattenfall/NUON 2014 - vastrecht begint op woeker te lijken. Een vrijwel onbegrepen post op de energie nota is het item "vastrecht levering". Ik heb daar al heel wat "verklaringen" voor gehoord (2 ervan al in 2006, van NUON, en van Echte Energie), maar het lijkt ordinair neer te komen op een vergoeding voor de "call-center" kosten van de energie leverancier, en administratie van leveringscontracten. Of whatever. Het is het enige "vastrecht" wat NIET officieel (!) wordt gereguleerd door de marktwaakhond. Die alweer een tijdje, na ook "DTe", en "NMa" te hebben geheten, inmiddels de naam "Autoriteit Consument & Markt" (ACM) draagt. Sommige leveranciers maken daar al sinds hun bestaan maximaal misbruik van zoals de beruchte Nederlandse Energie Maatschappij ("NL-Energie"), die destijds met aggressieve "marketing" praktijken cq. telefoon terreur (dit bericht en vervolg) zichzelf de "markt" in parachuteerde, en die lange tijd alleen vaste termijn contracten verkocht totdat het "standaard variabele leveringscontract" door de overheid werd verplicht. Echter, zelfs bij dat zogenaamde "modelcontract" hanteert NL-Energie nog steeds een "vastrecht levering" wat er nog steeds niet om liegt: EUR 6,99 per product (incl. BTW), zodat je bij elektra en gas jezelf al wezenloos betaalt aan EUR 167,76 per jaar. En dan heb je nog helemaal niets verbruikt.

Je zou zeggen dat "keurige, gevestigde" energiebedrijven als Vattenfall/NUON hun neus optrekken voor dat soort piraterij van de op kWh cq. m³ prijs vechtende "nieuwkomers". Helaas lijkt dat met de nieuwste tariefstelling voor 2014 definitief tot het verleden te gaan behoren. Als u een contract met NUON heeft, zou ik dat maar eens ernstig gaan heroverwegen gezien het volgende.

(1) Variabele, energie-gerelateerde kosten
De tarieven voor elektriciteit (kWh) resp. gas (m³) worden volgens de website van Vattenfall/NUON alweer iets lager cq. bevroren op het "oude niveau".

http://www.nuon.nl/energie/energieprijzen/energieprijzen-2014.jsp

Elektriciteit "continu, grijs variabel" wordt volgens de onder het bericht geplaatste tabel 6,2% goedkoper dan het geldende tarief in de tweede jaarhelft van 2013, en wordt per 1 januari 2014 slechts 6,65 Eurocent/kWh ex BTW (8,05 Eurocent/kWh incl. 21% BTW). Waarmee het niveau van de tweede jaarhelft van 2006 weer wordt bereikt (grafiek). De honderden partijen in Nederland die blijven beweren dat de "energieprijs" blijft stijgen, lullen uit hun nek, en zijn blind voor de realiteit. Belastingen en vastrechten stijgen. De "stroomprijs" daalt bij een van de grootste leveranciers voor de zoveelste maal.

Een onherroepelijke consequentie van deze tarief bijstelling is, dat (a) als u bespaart op stroomverbruik (zéér verstandig, maatschappelijk bezien nastrevenswaardig, CO2 uitstoot voorkomend, en dus toekomst-gericht), het financiële voordeel verder wordt uitgehold: de te behalen besparing in Euro's op jaarbasis wordt minder. Uiteraard blijft de CO2 uitstoot veroorzaakt door uw stroomverbruik in positieve zin gereduceerd worden, en wordt de afhankelijkheid van de leverancier minder, wat voor veel mensen een steeds belangrijker bijkomend thema wordt. (b) De "gesaldeerde waarde" van uw (eventuele) eigen zonnestroom opwek wordt minder hoog. Dat betekent dat terugverdientijden voor de aangeschafte PV-installatie iets hoger zullen worden (als u dat al "belangrijk" zou vinden). Voor de goede orde: veel zal dat niet zijn, de kWh prijs wordt immers gedomineerd door de torenhoge energiebelasting van Staatswege (die verder zal worden opgekrikt).

De gas "leveringsprijs" blijft volgens Vattenfall "ongeveer" gelijk. Ook daarbij geldt: vastrechten en belastingen (EB en ODE heffing) stijgen, maar die hebben niks met de pure "energiekosten" te maken, lees: de kubieke meters die u "van de leverancier afneemt".

Dit zijn nog relatief "onschuldige" ingrepen, die vooral worden ingegeven door de verwoestende concurrentie op de Nederlandse piraten markt (momenteel 43 vergunninghouders elektriciteit, en 41 vergunninghouders gas!!). Wat nog "verergerd" wordt door de enorme hoeveelheden bruinkolen stroom die door Duitse molochs "over de grens" gedumpt worden omdat ze hun centrales weigeren uit te zetten wanneer er massale hoeveelheden stroom uit wind en uit zon worden geproduceerd in eigen land.


(2) "Energiebelastingen"
In weerwil van de "wil van de Tweede Kamer", verstopt Vattenfall de per 1 januari 2013 ingevoerde "SDE heffing" of "ODE" ("opslag duurzame energie") in de veel grotere energiebelasting post. En noemt dat in hun tarieven lijsten "energiebelastingen". Ten eerste ontzegt Vattenfall de van niks wetende eindverbruiker het door de Tweede Kamer (kennelijk) "gewenste inzicht in de hoogte van de SDE heffing" (zie memorie van toelichting wetsvoorstel van 12 december 2011). Ten tweede wordt die heffing helemaal niet "benoemd" in het overzicht. Dat lijkt me een politieke doodzonde, maar die tariefcomponenten pyramide is voor de meeste medelanders toch een berg abacadabra, en zal dat ook wel zo blijven, vrees ik.

Interessant is wel dat (het meestal zeer goed geïnformeerde) Vattenfall zelfs al "het verwachte energiebelastingtarief" benoemt. Waarmee ze dus bedoelen: de inclusief BTW prijs van de energiebelasting PLUS de eigenlijk separaat te vermelden SDE heffing. Het "totaal" zou volgens het energie concern per 1 januari 2014 gaan uitkomen op 14,62 Eurocent per kWh (incl. BTW), wat volgens hen dus al 64,5% van de totale prijs van 22,67 Eurocent/kWh (incl. BTW) zou zijn. Rekenen we ook nog de BTW over de leveringspost mee, zou de druk van de Rijksoverheid op het variabele kWh tarief in dat geval al een extreme 70,7% gaan bedragen...

Is die suggestie van Vattenfall m.b.t. de - door mij uit hun gegevens afgeleide - hoogte van de belastingdruk per kWh aannemelijk? Ten eerste moeten we hun verzamelpost uiteraard gaan splitsen in de energiebelasting sec (zoals die al vele jaren wordt geïnd, per 1 jan. 2009 zeer fors toegenomen), en de separaat daarvan op te voeren, immers "geoormerkte" SDE-heffing. De energiebelasting is de laatste jaren uitsluitend met de inflatie geïndexeerd. Die was in 2013 in de eerste tien maanden gemiddeld 2,7% (CBS StatLine). Als we dat percentage voor het hele jaar nemen, zou de in 2013 nog 11,65 Eurocent/kWh ex BTW kostende energiebelasting in 2014 ruim 11,96 Eurocent/kWh ex BTW kunnen gaan worden. De SDE heffing zou, indien onveranderd overgenomen van het (per 1 januari 2013 geldende) wetsvoorstel, in 2014 0,23 Eurocent/kWh ex BTW gaan bedragen voor kleinverbruikers (laagste staffel, een ruime verdubbeling t.o.v. de 0,11 Eurocent/kWh in het eerste jaar, 2013).

EB + SDE 2014 zou in mijn berekening optellen tot 12,19 Eurocent/kWh ex BTW, wat EUR 0,1475/kWh incl. 21% BTW zou worden. Dat ligt 0,9% hoger dan de schatting van Vattenfall/NUON. Als er geen vreemde zaken gaan geschieden tijdens de vreselijke eindejaars-onderhandelingen over de belastingen, zal het ongeveer in die buurt kunnen gaan uitkomen.


(3) Vastrecht explosie
De gifbeker zit hem in het "vastrecht" verhaal. Vattenfall gaat zowel genoemde post "vastrecht levering" voor elektriciteit, als voor gas explosief naar boven bijstellen. Die zouden per 1 januari 2014 een absurde EUR 3,25/maand voor elektra, en zelfs EUR 3,75/maand voor gas "moeten" gaan worden (incl. BTW). Wat per jaar op een totale "load" vastrecht levering van 84 Euro zou neerkomen, zonder dat je ook maar 1 kWh of 1 kubieke meter gas hebt verbruikt. De huidige (ook al stiekem in de loop der jaren zonder enige verklaring stapsgewijs opgekrikte) tarieven waren nog "slechts" EUR 2,49/maand (elektra) cq. EUR 2,99/maand (gas). In een keer dus verhogingen van 30,5% (elektra) resp. 25,4% (gas)!!!

http://www.nuon.nl/energie/energieprijzen/energieprijzen-2014.jsp

Er is geen enkele zinnige reden te bedenken waarom Vattenfall deze absurde, volstrekt irreële verhogingen zou "mogen" doorvoeren. Want de klant moet deze waanzinnige, "unprecedented" verhogingen gaan betalen zonder dat er enige verbetering van "dienstverlening" wordt gegarandeerd. Vattenfall "verdedigt" deze vastrechten woeker met een compleet onzinnige "Hiermee brengen wij onze tarieven meer in overeenstemming met de opbouw van onze kosten".


KLIK op plaatje voor uitvergroting

Die "kosten", zo blijkt uit een FAQ pagina op de Vattenfall site onder het hoofdje "vastrecht energie", zijn volgens hen "voor de facturen die u ontvangt en het verwerken van uw betalingen. Deze kosten zijn niet afhankelijk van uw verbruik". Vattenfall kan nooit aannemelijk maken dat die kosten in een jaar tijd met 25 tot ruim 30 procent zijn gestegen. Dit vraagt dus om ingrijpen van de Autoriteit Consument & Markt en om prikkelende kamervragen.

Ik heb de stiekeme verhogingen van die slecht begrepen, en altijd inhoudelijk verzwegen post "vastrecht levering" in de loop der jaren bij Vattenfall voor u op een rijtje gezet, zowel voor elektra als voor gas. De trend was al onrustbarend. Maar met deze laatste verhogingen verklaart Vattenfall de facto de oorlog aan de zuinige en/of, wat elektriciteit betreft, de zonnestroom opwekkende burger.

Grafiek met evolutie van de tarief post "vastrecht levering elektriciteit" bij Vattenfall/NUON, in Euro per jaar (incl. BTW). Tussentijdse verhogingen (in rood: procentuele stijgingen t.o.v. voorgaande periode) zijn nooit pro-actief gecommuniceerd aan de eindverbruikers. De tweede tariefstelling voor 2012 heeft te maken met de verhoging van het BTW tarief naar 21% per 1 oktober (niet "schuld" van Vattenfall, maar actie van "de Staat"). In 2014 zou het tarief een onzinnige 30,5% "moeten" stijgen. Daar is geen enkele zinnige reden voor te bedenken.

Als we van de tarief evolutie een "compound annual growth rate" (CAGR) over de hele periode gaan bepalen, kom ik op een gemiddelde stijging uit van maar liefst 7,87% per jaar.

Grafiek met evolutie van de tarief post "vastrecht levering gas" bij Vattenfall/NUON, in Euro per jaar (incl. BTW). Hier zijn de veranderingen deels nog "schoksgewijzer" gegaan dan bij elektriciteit. In de periode 2003-2004 was er ook nog een zogenaamde "Gasunie korting". In 2004 was "vastrecht levering NUON" nog EUR 7,95/jaar, en kregen (alle) gas klanten nog EUR 43,85 per jaar (incl. BTW) cadeau. Met de liberalisering van de gasmarkt in 2004 "moest" die Gasunie korting er aan geloven, en explodeerde de "vastrecht levering" post bij NUON tegelijkertijd met 164%.

Na nog enkele stiekeme tussentijdse - forse - "aanpassingen", wordt voor 1 januari 2014 wederom een nieuwe, zeer aanzienlijke, en beslist niet "verkoopbare" 25,4% bovenop het "vastrecht levering" gestapeld. En incasseert Vattenfall alweer 45 Euro per jaar waar onwaarschijnlijke "verbeteringen" aan de administratie ten grondslag zouden moeten liggen. Dat is toch maar weer een leuke EUR 9.120,-- meer per duizend "gas" klanten dat er "automatisch binnen loopt", dan tot en met eind dit jaar. Altijd mooi "meegenomen". En de EUR 1,58 BTW/jaar extra per klant schuift Vattenfall dan vast graag door naar de bereidwillig ontvangende Staat der NEEderlanden...

In bovenstaande grafiek voor "vastrecht levering gas" komt de CAGR neer op een spectaculaire 15,72% per jaar over de gehele periode. En nog steeds een zeer hoge gemiddelde jaarlijkse groei van 8,84%/jaar voor de periode 2005-2014...

Vattenfall voegt ook nog eens een sluwe passage toe in hun bericht, "Uw kosten blijven ongeveer gelijk". Waarmee niets van tariefstructuren snappende klanten (het overgrote merendeel) in slaap worden gesust. Terwijl ze feitelijk worden belazerd omdat hun vaste kosten hoger worden, en de door hen te beïnvloeden variabele kosten steeds minder effect gaan sorteren door dit soort ranzige tariefmanipulatie...

Andere leveranciers nog onbekend
Eneco en Delta kondigden vergelijkbare "lagere of stabiele" stroom/gasprijzen aan voor 2014 (Eneco 30 okt. 2013, Delta 14 nov. 2013), maar beide zwijgen vooralsnog over de cruciale post "vastrecht levering". Van RWE (Duitsland) dochter Essent, Frans energie conglomeraat GDF-Suez dochter Electrabel, of van het Deense DONG nog geen nieuws op dit front.

De pest bij de bekende groene leverancier Greenchoice is, dat ze helemaal geen eigen "tariefbeleid" hebben, maar de - foutief als zodanig benoemde - "regioleverancier" tarieven als basis hanteren, en daar een geringe korting voor hun eigen klanten overheen gooien bij de kWh cq. m³ tarieven ("kortingsgarantie"*, zelfs dubbele - nog steeds geringe - "korting" als u zonnestroom opwekker bent). Het betekent ook dat klanten van Greenchoice die in het netgebied van Liander wonen, automatisch ook de vastrecht levering policy van Vattenfall/NUON ("zogenaamde regioleverancier"), en de hierboven geschetste extreme verhogingen daarbij voor hun kiezen gaan krijgen. Als Greenchoice haar tarief policy niet wijzigt voor die veelgebruikte "korting" contracten, krijgen dus ook al hun klanten in Liander gebied die absurd verhoogde vastrecht levering tarief componenten van Vattenfall op hun boterham geserveerd.

De vraag is of Greenchoice dat haar meestal zuinige, en heel erg vaak zonnestroom opwekkende klanten wil gaan aandoen. Of dat ze een eigen tarief beleid gaan optuigen. Want als andere (grote) energieleveranciers als RWE, Eneco, en Delta, hun vastrecht levering niet (stevig) zouden gaan aanpassen, i.t.t. Vattenfall, zou het onherroepelijk gaan inhouden dat Greenchoice hun klanten in Liander netgebied (niet te verkiezen, maar "de facto pech") flink zouden gaan discrimineren t.o.v. hun "gelijkwaardige" klanten in bijvoorbeeld de netregio van Enexis, Stedin, cq. Delta. En daarmee mogelijk wederom "actie" door de Consumenten Autoriteit over zichzelf zouden kunnen gaan afroepen. Een instantie waarmee ze een zeer "gevoelige" relatie hebben gezien de torenhoge boetes voor het vertrokken management (uitspraken ACM), en de slepende rechtsgang n.a.v. eerdere affaires...

* Greenchoice claimt zelf dat 80% van haar klanten onder genoemde "kortingsgarantie" regeling valt (FAQ).

(4) Ook stadswarmte vastrecht omhoog
Nota bene: in de eind vorige maand in onze brievenbus bezorgde bizar getitelde folder "Zorgeloos warm wonen" van onze warmte leverende monopolist Vattenfall/NUON staat alweer aangekondigd dat "vanwege de invoering van de Warmtewet per 1 januari 2014" het al torenhoge vastrecht (momenteel op jaarbasis al EUR 396,12!) gaat stijgen (onbekend hoeveel), en dat het verbruikstarief (per GJ) zou gaan dalen (idem). Een vergelijkbare elektronische "mededeling" van Vattenfall vindt u in dit document. Hier wordt de zuinige consument dus alweer in zijn hempie gezet. Een klant als Polder PV, die bij Greenchoice een restantje stroom en een beetje kookgas afneemt, en die gedwongen stadswarmte klant is bij Vattenfall, wordt dus ook in dat opzicht alweer gepakt. Terwijl die veelbesproken, al in het prehistorische jaar 2003 door Ten Hoopen en Hessels gesuggereerde Warmtewet er zou moeten zijn om de consument "te beschermen". Ik dacht het niet: ik word belazerd, via de achterdeur!

Ik kan niet anders concluderen dan dat het principe "Drie keer genaaid houdt beter" op onze situatie van toepassing kan worden verklaard...

Eindconclusie
In Duitsland worden de stroomprijzen overdag fors gedrukt door de met voorrang ingevoede massale hoeveelheden zonne- en windstroom. De grote energiebedrijven kunnen fluiten naar de winsten voor hun lange tijd goed renderende pieklast centrales midden op de dag. Maar ze kunnen massaal spotgoedkope hoeveelheden stroom inkopen en die doorleveren aan hun klanten. Dat doorleveren gebeurt wel, maar voor veel te hoge prijzen. Ergo: ze steken de winst in eigen zak over de rug van de weerloze eindverbruikers.

Hetzelfde principe dreigt nu op een andere manier te worden toegepast in Nederland. Nederlandse energiebedrijven zetten steeds vaker hun dure gasgestookte centrales uit omdat ze veel goedkoper overtollige bruinkolen stroom uit Duitsland kunnen importeren. Omdat ze op een heftige competitieve Nederlandse markt bewegen, kunnen ze echter slechts lage prijzen vragen voor de kilowatturen, met zelfs een trend: nog lager wordend. Deze bedrijven hadden gerekend op een leuk rendement van hun gasgestookte centrales, die ze sowieso op hun buik kunnen schrijven wegens de overcapaciteit op de NL markt (er worden nieuwe kolencentrales afgebouwd!!), en de sterk afgenomen vraag vanwege de crisis. Toch willen ze geld blijven verdienen. En dus worden de vastrechten dramatisch opgeschroefd bij de kleinverbruikers, daar is nog e.e.a. "te halen", en ze zijn toch weerloos.

Voor het energiebedrijf interessante collateral damage ligt in het feit dat zuinig verbruikende mensen, die voor hen sowieso helemaal niet interessant zijn, alsnog geld afgetroggeld kan worden (voor feitelijk een non-"prestatie"). Het meest "prettige bijkomstige effect" is natuurlijk het feit dat de voor de energieleveranciers hoogst irritante, inmiddels flink jeukende, zonnestroom opwekkende klanten steeds minder profijt hebben van hun investering die zich over lange tijd - middels salderen van kilowattuur verbruik met zonnestroom opwek op jaarbasis (inmiddels dreigende taal van Henk Kamp daarover) - zou moeten "terugverdienen".

In sommige kringen wordt dit dan ook wel een "WIN-WIN-WIN situatie" genoemd. U mag zelf bedenken welke "kringen" dat zijn.

Reactiehttps://twitter.com/JanWillemZwang/status/407933253921034240

Energieprijzen 2014: nieuwe energieprijzen (website Vattenfall/NUON, gezien 30 november 2013)

Zie ook

Diverse andere artikelen over financiën en energie nota perikelen op de Financiën pagina's op PPV.

Vastrecht nieuwe melkkoe energiebedrijven? (2 dec. 2013: Paulus Jansen, getriggerd door mijn Tweets over vastrecht woeker Vattenfall, stelt schriftelijke vragen aan Henk Kamp van EZ).


24 november 2013. Tweet van de maand: Polder PV's 20.000e... Het is rap gegaan op Twitter, sinds ik op 17 december 2012 "mijn eerste" plaatste, nadat met name er vanuit de DE sector de nodige "druk" was uitgeoefend om mijn berichten daar te linken. De duizendste "tweet" volgde nogal rap, al op 8 januari 2013. Eind mei 2013 werd al "opgemerkt" dat de 10.000 Twitter berichtjes van de hand van Polder PV waren overschreden. En vandaag volgde na de nodige excessieve Twitter sessies over een spectrum aan fascinerende onderwerpen*, alweer de twin-tig-dui-zend-ste. Met deze nogal onrustbarende cijfermatige consequenties:


https://twitter.com/Polder_PV/status/404564475312762881

Er is nog steeds geen heel jaar om. Mede gezien eerdere uitlatingen van de webmaster van Polder PV over dat "medium", een nogal spectaculaire gedrags-aanpassing zijnerzijds. Wat al aangeeft hoe diep ingrijpend de sociale consequenties van technologie kunnen zijn. Ik help u in herinnering brengen dat ik op 6 december 2010, ruim 2 jaar voor het #twitteroffensief van Polder PV, nog dit heb geschreven over dat medium. Vetdruk van mijn hand:

"Alleen al aan de continu volstromende e-mail box heb ik mijn handen meer dan vol, dus ik ga niet beginnen aan dat soort vluchtige, en weinig diepgang vertonende "sociale uitlaatkleppen".

Webmaster van Polder PV in bespreking "Tweet van de week" van AtamaSolar, 6 dec. 2010.

Op naar de 30.000 (uiteraard grotendeels kwalitatief inhoudelijke) "tweets", of kappen met Twitter?

Enkele eerste reacties op de mijlpaal, 20.000 polderiaanse tweets:

 • "Ga gewoon door, hierna is geen minimaal tempo van 54/dag voorgeschreven ;-)" (24 nov. 2013)
 • "Waar was jij toen @Polder_PV z'n 20.000e tweet over zonnepanelen schreef? @HenriBontenbal" (plaagstootje van een PPV Twitter-volger richting een echte beroemdheid op het gebied van energieke, kritische, en diepgravende tweets [account], 24 nov. 2013)
 • "54 maar; dat is niks :-)" (gepokt en gemazeld twitteraar met bijna 96.000 tweets, over mijn "sloppy" 54 per dag..., 24 nov. 2013)
 • "Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  eeeeeeeeeeeeeeeeeeee!"
  (knappe reactie op suggestie of ik met Twitter moest stoppen, in 140 karakters..., 24 nov. 2013)
 • "Zonder bevlogenheid bereiken we niets. Zolang er wat zinnigs uit komt mag je doorgaan." (24 nov. 2013)
 • "... als (oud) biologen onder elkaar: top ! ;-)" (24 nov. 2013, op vraag PPV of kwaliteit tweets in orde werd bevonden).
 • "Wat vond de #wijkzuster ervan?" (24 nov. 2013)
 • "... ach ik negeer je wel even ;-) kun je een samenvatting maken elke dag om 20:00 ?" (24 nov. 2013)

Uiteraard aan al mijn (momenteel) 1.104 volgers op Twitter: hartelijk dank voor alle steun en info uitwisseling gedurende dat eerste (nog niet afgeronde) jaar!

* Zoals de meest "geretweete" (minimaal 36x primaire tweet) "Krankzinniger kunnen "we" het bij #Belastingdienst niet bedenken, #BTW over zelf opgewekte/geconsumeerde #zonnestroom", van 7 november 2013 (met screendump van het beruchte tekstfragment uit de FAQ van de Belastingdienst). Of, recent, mijn observatie van de briljante analyses van ISE Fraunhofer, "Steeds vaker gaan in Duitsland de #hardcoal centrales langdurig op (bijna) nul vermogen. Ook #bruinkool krijgt tikken", met een van de vele fascinerende plaatjes die de #EnergieWende in Duitsland op magistrale wijze illustreren (23 november 2013).


9 november 2013. Even prognose Agentschap NL in de war schoppen... In een analyse heb ik de recente prognose van Agentschap NL voor de "verwachte ontwikkeling van de productie van energie uit hernieuwbare bronnen" tm. 2015 op diverse issues nader aan de tand gevoeld, natuurlijk met name m.b.t. zonne-energie. In dat rapport werd ook een redelijk gedetailleerde prognose voor het jaar 2013 gedaan, waarin onder anderen het forse segment "Houtkachels en houtskool huishoudens" opvalt (zie figuur uit het rapport hier onder, oranje gekleurd segment). Na wind op land (16,0%) en, ex aequo, biobrandstoffen voor wegverkeer resp. afvalverbrandingsinstallaties ("biogene fractie", beiden 15,3%), zou die optie namelijk met 12,8% (12,9 PJ) op de derde (of, zo u wilt, vierde) plaats bij het aandeel van de bijdrage in de totale "realisatieverwachting hernieuwbare energie 2013" (totaal 101 petajoule) kunnen gaan eindigen. Volgens die prognose.


KLIK op plaatje voor uitvergroting

Het is dus kennelijk een van de belangrijkste contribuanten van de hoeveelheid geproduceerde "energie uit hernieuwbare bronnen" in ons land, iets wat denk ik weinig mensen beseffen.

Toch is er ook een "min" in het rapport te vinden, onder het hoofdje "Van een aantal technieken wordt de komende jaren nauwelijks groei verwacht". Inderdaad, houtkachels staan daar óók onder vermeld, maar wel met de volgende ietwat cryptische formulering: "houtkachels voor huishoudens: constant (hoewel het CBS mogelijk wel een herziene inschatting gaat maken, waardoor de bijdrage kan wijzigen)."

Ik heb vandaag met een aantal collega's geprobeerd om aan te sturen op een "herziene positievere inschatting door het CBS" cq. "een minder pessimistisch vooruitzicht voor AgNL". Want de handen gingen weer uit de mouwen, voor het eerst dit winterseizoen. In het Ommedijkse Bos in Wassenaar zijn de eerste essen in de al jaren gevolgde renaturatie cyclus weer tegen de vlakte gegaan en alvast in hapklare brokken gezaagd voor de kettingzaag. Het hout wordt verkocht aan particulieren. Die het duurzaam zullen opstoken in hun houtkachels. De grote vraag zal natuurlijk zijn: wordt die decentraalste vorm van biomassa stook straks wel mee gerekend? En zou je die straks wellicht ook "kropje sla" kunnen salderen "voor de aansluiting"?? ...


KLIK op plaatje voor uitvergroting

Eerste "productie" van onze net gestarte zaag activiteiten in het Ommedijkse Bos, en er komt nog veel meer aan. Ook zin in een gezellige werkgroep met handen uit de mouwen mentaliteit in de frisse buitenlucht? Hetzij in Wassenaar, of op prachtige lokaties in het Kagerplassen gebied? Informatie en contactgegevens op de IVN pagina "Werkgroep Agrarisch Natuurbeheer" (Leiden).


28 juli 2013. Omineuze machinaties Europese Commissie bij hernieuwde poging tot "harmonisatie" van interne stroom markt. Op de website van de ogenschijnlijk onverwoestbare strijdmakker van de in oktober 2010 overleden Hermann Scheer, de zeer goed geïnformeerde Bündnis 90/die Grünen parlementariër Hans-Josef Fell is weer eens een zoveelste onrustbarend stuk verschenen. En wel over de machinaties van de Europese Commissie om via slinkse wegen hernieuwbare energie "klein" te houden. En de dichtgeslagen deuren voor de uitbreiding van kernenergie weer proberen open te wrikken. Energie Commissaris Oettinger is al vanouds "erkend voorstander en promotor" van kernenergie, en de Europese Commissie zou zelfs bezig zijn met voorbereidingen om subsidies voor die handel in eeuwen durende radioactieve drama's tot "oirbaar" te willen verklaren - met een storm van protest tot gevolg. Het zou "slechts" om een "internal working document" zijn gegaan, volgens de twitterende zegsman van de Europese Commissie. Zo kennen we er nog wel een paar...

Bij hoge uitzondering hierbij een bijna letterlijke vertaling van het stuk van Fell. Fouten in die vertaling zijn mijn verantwoordelijkheid, het originele stuk is onderaan gelinkt. Tussen rechte haken enkele kleine toevoegingen met toelichting, van Polder PV. Voor voetnoten (sterretjes), zie onderaan.


"EU Commissie speelt met verkeerde cijfers

In een nog niet openbaar stuk getiteld "Het beste maken van interventies door staten", wil de Commissie bereiken dat de lidstaten van de EU hun energie subsidies gaan reviseren om de interne markt voor elektriciteit tot stand te kunnen brengen.

Wat in essentie een goede zaak zou zijn, ware het niet dat de Commissie wederom met verkeerde cijfers argumenteert en appels met peren wil vergelijken. Weliswaar zouden volgens de EU Commissie de subsidies voor kernenergie met 35 miljard Euro duidelijk hoger zijn dan die voor energie uit hernieuwbare bronnen (30 miljard Euro). Maar de wanverhouding kan nog veel groter zijn, omdat de grote voordelen van kernenergie, zoals de lang niet toereikende verzekerings-dekking [bij ongevallen] niet in rekening worden gebracht. Ook is het een verkeerde voorstelling van zaken om de invoedings-vergoeding voor energie [elektriciteit] uit hernieuwbare bronnen, die immers niet uit belasting gelden worden betaald, en daardoor ook niet als [staats-] steun volgens het geldende EU recht gezien kan worden, gelijk te stellen met direct uit belasting inkomsten betaalde [staats-]subsidies voor kernenergie.

Daarbij komt ook nog eens dat er geen vergelijkingen zijn hoe sterk de gestegen kosten voor import van grondstoffen voor energie opwekking de prijzen voor de energie afnemers en het huishouden van de Staat hebben belast, of hoe sterk energie opwekking uit hernieuwbare bronnen de stroomprijzen voor de industrie omlaag heeft gedrukt.

Ook bij de verdere voorstellen manipuleert de EU Commissie met haar argumenten, waarbij ze de reeds lang weerlegde bewering poneert, dat zonne-energie [zonnestroom] in zuidelijke regionen en windenergie in windrijke regionen goedkoper wordt opgewekt. Dit negeert het feit, dat de hoge kosten voor de infrastructuur, bijvoorbeeld met lange [hoogspannings-] trajecten richting de verbruiks-centra, de kosten van de in die veraf gelegen lokaties opgewekte duurzame energie veel duurder zouden maken.

Het schrijven van de EU Commissie is wederom een nieuwe poging om het succesvolle Duitse EEG [Erneuerbare Energien Gesetz, naast Hermann Scheer was Fell een belangrijke promotor ervan] ten val te brengen. Zo wordt openlijk op de afschaffing van het EEG ten bate van quota regelingen aangestuurd*, die de EU Commissie zelf in eerdere studies ondubbelzinnig als duurder en inefficiënter heeft gekwalificeerd.

Voor de bron van de ondersteuning van energie uit hernieuwbare bronnen verwijst de EU Commissie overigens naar het International Energy Agency, IEA [voorzitter: ex-EZ minister Maria van der Hoeven]. Een bronvermelding voor de veel te laag vastgestelde subsidies voor kernenergie wordt echter niet genoemd, of deze kon misschien zelfs niet gevonden worden**.

Reeds afgelopen week heeft het Duitse Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) er op gewezen, dat de EU Commissie graag onserieuze cijfers gebruikt om kernenergie beter, en energie uit hernieuwbare bronnen slechter uit rekenexercities te laten komen***.

Het gaat hier om het volgende niet-officiële schrijven van de EU Commissie (gescand, 11 pp.) [directe pdf downloads]:

Kommissionspapier1.pdf [even pagina's]
Kommissionspapier2.pdf [oneven pagina's]

["officiële" titel van die niet officiële publicatie, werkvorm "draft": "Delivering the internal electricity market: making the most of public intervention"]

Berlijn, 24 juli 2013

Hans-Josef Fell MdB"

Vraagsturing
Het document ruimt een grote rol in voor "demand-side" ("vraagsturing") flexibiliteit, waarbij stroomprijzen worden vrijgelaten, er elk moment andere prijzen kunnen heersen, burgers de facto van het ene op het andere moment "zouden moeten kunnen switchen" tussen tarieven (alsof ze al niet meer dan genoeg aan hun hoofd hebben), en smart-metering. "Verstorende tarief componenten" die de interne stroommarkt (want daar gaat het eigenlijk om) optimalisatie in de weg zitten zouden opgeruimd moeten gaan worden. Ik voorspel u: als dat er doorgedrukt gaat worden, gaat ook zonnestroom salderen holländischer art (momenteel met de huidige, door energiebelasting gedomineerde stroomprijzen) er mogelijk compleet anders uitzien dan op dit moment. En is er, als het slecht uitpakt, dan helemaal niets meer te zeggen over het behalen van "verzekerde rendementen" op langere termijn, tenzij daar door de Staat (of wellicht "de Europese Commissie") "garanties" voor worden afgegeven. Daarover is natuurlijk niks te vinden in deze draft.

"De markt"
De "tucht van de markt" is een rode leidraad in het document. Aangezien die "markt" altijd al is "verziekt" door continu overheidsingrijpen, manipulatie door grote energie molochs, en talloze kosten voor de samenleving zijn ge-externaliseerd (en nooit op uw nota zullen verschijnen tenzij EU politieke moed gaat vertonen), zal de (decentrale) opwekking uit hernieuwbare bronnen zware tijden tegemoet gaan. Als u nog gelooft in dat beruchte, frequent rond gekwaakte "level playing field", Gaia zegene u. Dat gaat er ook met (de intenties achter) dit document gewoon niet komen. Waar de "tucht van de markt" heerst, is de kleine decentrale opwekker gewoon aan de wolven overgeleverd. Ook al suggereert de EC in het document dat "non-commercial production such as from individual households can still be supported" (p. 9). Het gaat in Duitsland al om 1,3 miljoen PV installaties, het grootste deel residentieel, Italië heeft ook al 537.000 PV-installaties (het grootste deel max. 20 kWp), UK 451.000 installaties onder het FIT regime (96% in range 0-4 kW), het vasteland van Frankrijk 283.000 PV-systemen (en Nederland zeer grof geschat - statistieken onbekend - 100.000 meestal kleine installaties met een paar panelen). Ziet EC dat allemaal ook als vrijgestelde "non-commercial production"? Het is al een niet te onderschatten aandeel van de residentiële stroom markt, zeker in enkele landen.

Doe maar "elders"
Ook wordt de deur wijd opengezet om de productie van hernieuwbare energie daar te laten plaatsvinden waar die het "meest effectief" zou zijn. Lees: handels- en kruideniers-natie Nederland gaat dan natuurlijk helemaal "niks" meer zelf doen, maar de energie daar laten produceren waar het het goedkoopst kan. Wat daar verder (lokaal) mee gebeurt, en wat voor consequenties dat dan zal gaan hebben voor het verkozen land, zal Den Haag geen moer meer interesseren. Als het "fictieve resultaat", de "groenheid" van de opgewekte stroom maar in de vorm van elektronische "certificaatjes" massaal (verder) geïmporteerd kan gaan worden (zie eerdere analyse van 8 februari 2013). Het neokolonialisme in stroomzaken zal hoogtij gaan vieren als dit er door wordt gedrukt: "u de lasten, wij de lusten"...

* Pagina 9: "In practice, this means moving away from feed in tariffs to feed in premiums and other support instruments, such as quota obligations, which leave producers free to respond to competitive market prices"...

** In de "draft version" is de voetnoot verwijzing, nummer 9, "leeg".

*** Vernietigend commentaar DIW (mijn vetdruk): "Ein vom DIW Berlin durchgeführter Vergleich aktueller Schätzungen zeigt, dass von Seiten der Kommission die Kosten von Atomenergie und CO2-Abscheidung systematisch unterschätzt werden, während die Kosten von erneuerbaren Energien überschätzt werden. Dies gilt insbesondere für die Fotovoltaik, deren Kapitalkosten heute bereits zum Teil unterhalb der Werte liegen, die die Kommission für 2050 erwartet." Zie het originele artikel van DIW, Wochenbericht Nr. 29.2013, met downloadbare pdf (Duitstalig):

http://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.424569.de

Originele publicatie op site van H-J Fell (24 juli 2013)


2 april 2013. Ondanks afschakeling kerncentrales blijft Duitsland netto stroomexporteur - NL profiteert maximaal. Het statistische bolwerk van Duitsland, Destatis, publiceerde op 2 april 2013 een voorlopig overzicht van de "stroombalans" bij de oosterburen. Dat deed zij op basis van de productie en netstromen data van de vier grote hoogspannings-netbeheerders. Waaronder het door "ons" TenneT overgenomen netwerk van E.ON wat noord- met zuid Duitsland verbind, tussen Denemarken en Oostenrijk en Tsjechië.

Net als in de voorgaande zes jaar zou volgens Destatis in 2012 het saldo van stroom exporten en stroom importen netto bezien in het "voordeel" van de eerste optie zijn gebleven: er wordt (veel) meer stroom geëxporteerd dan er op jaarbasis werd geïmporteerd, de oosterburen zijn nu dus al 7 aaneengesloten jaren netto bezien stroom-exporteurs. En dat ondanks de sluiting van diverse kernreactoren die medio augustus 2011 moesten worden afgeschakeld in het post-Fukushima tijdperk (overzicht kerncentrales Duitsland zie Wikipedia). Toen werd nog breed de media in getoeterd dat Duitsland een chronisch "stroomtekort" tegemoet zou gaan zien, een zogenaamde "Stromlücke" zou het land op de rand van de afgrond gaan brengen. Dat daar in het geheel niets van terecht is gekomen laten de cijfers van Destatis wederom snoeihard zien. U mag zelf proberen te raden welke partijen bij de oosterburen die "dreigende stroomtekorten" het hardst van de daken hebben geschreeuwd (die "partijen" hoor je nu dus even niet...).

De harde cijfers
In 2012 werd een volume van 42,8 terawattuur (TWh, 1 TWh = 1 miljard kilowattuur) aan elektriciteit Duitsland in geïmporteerd via de netaansluitingen met de omliggende landen. Een hoeveelheid stroom vergelijkbaar met ongeveer 11 maal de jaarproductie van kerncentrale Borssele (ruim 3,9 TWh in 2011). Echter, in datzelfde kalenderjaar zou Duitsland een volume van maar liefst 66,6 TWh hebben geëxporteerd, leidend tot een jaarlijks overschot van maar liefst 22,8 TWh op de stroombalans (het equivalent van bijna zes maal de jaarproductie van Borssele). Ter vergelijking: er werd in 2012 volgens eerste cijfers in Duitsland 617 TWh aan stroom (bruto) geproduceerd, en voor slechts 594 TWh geconsumeerd (cijfers bericht 10 januari 2013). Al 21,9% van genoemde bruto stroomproductie (135 TWh) zou in 2012 afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen, het grootste deel "geoogst" van eigen bodem/lucht/water bronnen bij de oosterburen.

Eerdere cijfers
T.o.v. het jaar 2011 is het export overschot van elektriciteit op jaarbasis zelfs verviervoudigd (!). Toen lag het import niveau op 48,5 TWh bij een export van 54,5 TWh. Dit resulteerde in 2011 nog slechts in 6 TWh overschot. In 2010, het jaar voor de verschrikkelijke atoomramp in Fukushima (in de mind-boggling nasleep van de tsunami 11 maart 2011), toen het kernenergie productiepark in Duitsland nog "full-steam" produceerde (op wat "probleem reactoren" als Vattenfall's Krümmel na, waar grote transformator blokken moesten worden uitgewisseld voor de "modernste van Duitsland", zie historie), lag het overschot op een stuk lager niveau van 14,4 TWh. Derhalve was 2012 "stroomoverschot record jaar".

Geld verdienen voor Duitsland
De "handelswaar" elektriciteit zou volgens Destatis voor de bondsrepubliek tot een overschot van 1,4 miljard Euro hebben gezorgd: de waarde van de stroomuitvoer bedroeg 3,7 miljard Euro, de invoer waarde lag op een niveau van 2,3 miljard Euro. Als we die bedragen gaan terugrekenen naar de betreffende stroom hoeveelheden, kom ik op waardes van gemiddeld 5,55 Eurocent/kWh voor de export "waarde". En op 5,25 Eurocent/kWh voor de import "waarde". Een voor Duitsland positief verschil van 0,3 Eurocent/kWh.

Beter is het om te rekenen vanuit de werkelijke "netto" jaarvolumes. Met een fysiek gerapporteerd netto export volume van 22,8 terawattuur zou een overschot van 1,4 miljard Euro zijn opgebouwd. Dit betekent dat in 2012 gemiddeld genomen elke "netto geëxporteerde" kilowattuur een "economische waarde" heeft gehad van 1,4/22,8 = € 0,0614 = 6,14 Eurocent.

Rekenfoutje van prominent Duits woordvoerder
Het is grappig dat Craig Morris, de spin in het web van de verder geweldig informatieve website Renewablesinternational.net, een fout maakte bij zijn oorspronkelijke berekening, waar hij al snel door mij en iemand anders op werd gewezen, via de blog (en door mij tevens per e-mail). Morris herstelde de (niet catastrofale) fout dezelfde avond nog. Ach, niemand is perfect. Maar het is voor de zoveelste maal een waarschuwing dat je altijd heel erg goed moet uitkijken welke getallen er worden gepubliceerd, en hoe je die moet interpreteren. En vooral: dat je zeker van je zaak moet zijn bij het "rekenen" met genoemde getallen. Anders kun je gekke dingen krijgen, en daar schiet niemand wat mee op. Ook Polder PV zal af en toe fouten maken, de lezer wordt van harte uitgenodigd zijn reken excercities op de voet te blijven volgen, en de webmaster te waarschuwen als 't ie een fout (u mag het ook "blunder" noemen) heeft gemaakt.

De (oorspronkelijke) conclusie van Morris blijft echter in sterk afgezwakte vorm, nog steeds overeind: De waarde van de Duitse export van stroom is nog steeds hoger dan wat ze de import kost, in Morris' woorden: "the opposite of what everyone seems to expect".

Morris verwijst daarbij naar eerdere analyses van hem, waarbij hij stelt dat atoomstaat Frankrijk juist stroom voor "dump" prijzen het land uit exporteert bij lage interne stroomvraag. Wat alles te maken heeft met de weerzin van de autoriteiten (en de zeer sterk met de Franse overheid verweven atoomlobby met EDF als prima pares) om kerncentrales af te schakelen. Zo'n handelswijze kost immers veel te veel tijd en een hoop geld, en het doet de "reputatie" en de vermeende "betrouwbaarheid" van de atoomlobby natuurlijk geen goed. Vandaar dat die onwrikbare nuke-blokken permanent "aan" blijven staan, en hun fysieke productie de Europese "markt" op wordt geduwd voor dump-prijzen, als ze het paarse spul in eigen land niet nodig hebben. So much for a level playing field in Europe...

Aan de andere kant exporteert Duitsland juist meer stroom bij groeiende vraag uit het buitenland. En ze vangen daar "dus" gemiddeld genomen (!!) een terecht hogere prijs voor. Een "logischer" economisch model volgend dan de meer marktverstorende dump praktijken van de kernenergie minnende Franse overheid...

En waar gaat het allemaal naartoe, die export?
Destatis gaf ook aan waar de forse "netto exporten" van Duitsland dan naar toe gaan, en waar de daar tegenover staande (fors lagere) importen vandaan komen. Hier is het door Destatis gegeven tale-telling lijstje voor het kalenderjaar 2012, met alleen de grootste stroomhoeveelheden m.b.t. import Duitsland in, en export uit de bondsrepubliek (opgaves in terawattuur):

Land

Import uit xxx
naar BRD
Export naar xxx
vanuit BRD
Frankrijk
13,2
Denemarken
8,5
Tsjechië
8,4
Nederland
22,6
Oostenrijk
15,9
Zwitserland
12,7

U ziet hieraan duidelijk dat Nederland letterlijk "droog" zou komen te staan zonder haar economisch krachtpatsende buurman, met een verbijsterende hoeveelheid "netto import" van 22,6 terawattuur Duitse stroom in 2012. Een volume een factor 5,8 maal de jaarproductie van kernsplijter Borssele in het jaar 2011 (laatst bekende cijfer, jaarverslag EPZ).

Alleen al op basis van dat vernietigende cijfer zullen de politici die ons poldermoeras besturen, een paar forse toontjes lager moeten gaan zingen als ze op basis van neoliberale "markt"beginselen Duitsland het vuur aan de schenen zouden willen leggen...

Vergeet in bovenstaand lijstje ook niet dat veel van de "Franse import" Duitsland in rap wordt doorgesluisd naar Zwitserland, waar "duurzame" waterbekkens in de Alpen worden gevuld met (Franse) kernsplijt-stroom. Om vervolgens overdag, als er hoge piekvraag is, voor zogenaamde "groene" stroom aan de willige klanten te worden geleverd door de sluizen van de stuwmeren open te zetten. Duitsland is in dezen dus niet zozeer directe afnemer, maar op zijn hoogst "indirecte" afnemer van Franse kernsplijtstroom. Met de Zwitsers als hulpvaardige (en goed verdienende), faciliterende buurman...

BDEW reageert beknopt
De brancheorganisatie BDEW kon zich natuurlijk van het opvallende Destatis nieuws ook niet onbetuigd laten, en stelde dat ze al in januari dit jaar hadden aangegeven dat het export overschot een "historisch volume" zou hebben aangenomen (toen was er nog sprake van een overschot van, afgerond, 23 TWh). De organisatie stelde ook toen al, en herhaalde dat op 2 april 2013, dat door de sterke toename van stroomproductie uit hernieuwbare bronnen er steeds meer gascentrales, maar ook al kolencentrales op basis van economische wetmatigheden uit de zogenaamde "Merit Order" worden verdreven vanwege de "nul"kosten bij de productie uit wind en zonlicht.

Een van de gevolgen daarvan is dat ook in de omringende landen, vanwege de (politiek gewilde!!) netkoppelingen van de EU stroommarkten met name in ons land de hoge bedrijfskosten hebbende gascentrales steeds vaker en steeds langer uitgezet moeten worden vanwege het feit dat energieleveranciers steeds vaker de goedkopere elektriciteit uit buurland Duitsland zijn gaan afnemen.

BDEW wijst er vervolgens wel fijntjes op, dat het gesignaleerde record netto stroomoverschot in Duitsland (2012) absoluut niet betekent dat men met de armen over elkaar kan (cq. "mag") gaan zitten. Want het net moet continu in balans zijn, en elektriciteit moet ten allen tijde op elke plek in Duitsland (en elders) aangeboden en afgenomen kunnen worden.

"In Deutschland gehen die Lichter nach der #Energiewende nicht aus."

Citaat uit Tweet van Marcel Baur (2 april 2013)

Oorspronkelijk bericht Destatis.de (2 april 2013)
Reactie BDEW (2 april 2013)
Analyse met [niet catastrofaal uitpakkende] rekenfout van Craig Morris (2 april 2013)

Eerste resultaten stroomproductie en balans Duitsland (10 januari 2013, BDEW, met grafiek met eerste import/export cijfers: NL tot oktober 2012 al een saldo van 17,5 TWh import uit Duitsland, met verwaarloosbaar export volume)


25 februari 2013. "Hernieuwbare" productie van elektriciteit stijgt langzaam. Volgens het CBS. Die publiceerde gisteren nieuwe statistieken. Die, oppassen geblazen, "voorlopig" zijn. En onvolledig. Want zonnestroom (geschat) en biogas productie in 2012 zijn nog helemaal niet bekend. Nog steeds is slechts ruim 10% van de totale stroomvraag in ons land - volgens normen van de autoriteiten - "hernieuwbaar". Trekken we de hoogst dubieuze centralistische, oligopolisten-gestuurde contribuanten biomassa bijfik in kolencentrales en afvalverbranding "groene fractie" er van af, houden we een trieste 6 en een halve procent over. Duitsland had vorig jaar al 23%. Zonder biomassa bijfik.

Polder PV maakte weer enkele grafieken van de door CBS (via StatLine gepubliceerde) productie data. En besprak de "resultaten". Daarbij uiteraard ook weer aandacht voor de monumentale hoeveelheid import van "Garanties van Oorsprong", ons land in. Een stroom groene papiertjes die fysiek compleet is losgekoppeld van de elektriciteits-stromen...

Lees ook interview van Telegraaf met voormalig Ecofys medewerker en hoogleraar Kornelis Blok (Univ. Utrecht):

"Duurzame energie blijft zorgenkindje" (De Telegraaf, 25 feb. 2013)


12 februari 2013. Tweet van de week: Energiewende Germany antwoordt Polder PV over export stroom BRD >> NL. Fascinerende discussies en ping-pong spelletjes tussen hernieuwbare energie liefhebbers, sceptici, en noem ze allemaal maar op. Op Twitter. Ik viel midden in een discussie over - natuurlijk - de situatie in Duitsland, die explosieve meningen "uitwisselingen" genereert. Want ze hebben al vet meer dan 20% hernieuwbare stroom. En dat doet al vreselijk pijn bij de gevestigde, fossiel-nucleaire orde.

De best geïnformeerde en extreem actieve promotor van de energietransitie in Duitsland, Energiewende Germany, kwam in zo'n discussie met het volgende bericht:

"Due to strong growth of renewables in 2012, export surplus of 22 TWh was achieved. Germany remains record exporter"

Daarop reageerde ik met het plaatje wat ik eerder al in een artikel op Polder PV heb gebruikt, afkomstig van de Duitse energie branche organisatie BDEW, dat er van januari tot oktober 2012 door Duitsland netto (export naar, minus import uit NL, laatste was marginaal) 17,5 TWh was geëxporteerd naar ons land (Tweet).

Vervolgens kwam Energiewende Germany met de volgende reactie, die ik bij dezen "Tweet Van De Week" doop, met uw permissie:


(grafiek is © BDEW, uit rapport van deze pagina)

Ik heb hem inmiddels al doorgestuurd naar de heer Leegte van de (momenteel) grootste partij in Nederland, de VVD, die het niet zo erg op heeft met de Duitse Energiewende. Maar waar hij kennelijk erg veel "last" van heeft als liberaal. Waarvoor een kilowattuurtje echter niet goedkoop genoeg zou "mogen" zijn, als betrokkene strak in de leer zou zijn...

https://twitter.com/EnergiewendeGER/status/301368178540429314


8 februari 2013. Nederland wordt importland van (digitale) groene papiertjes #sjoemelstroom. Het is een zeer beladen onderwerp, want de Nederlandse faalpolitici die onze natie op de rand van de Europese afgrond hebben gebracht waar het "eigen productie van duurzame [zo u wilt "hernieuwbare"] energie" betreft, zijn als de dood voor twijfels aan hun groene ambities. Nu werden die sowieso al de grond in geschreven in een uitgebreide analyse in de Groene Amsterdammer, die ik vorige week heb gekocht. Daarin wordt in de uiterst lezenswaardige en informatieve special "Land van gas en kolen" ook voor relatieve leken als Henk en Ingrid een historisch overzicht gegeven waarom ons land zo gruwelijk slecht presteert op dit gebied. En waarom we dreigen af te stevenen op een zeer lange, nog ergere "diep-fossiele" periode als het rioolputje van Europa. Voor een uitgebreide intro, zie deze link (23 januari 2013; origineel is ook een must-read, zelfs al wist u een groot deel van de feiten al).

Ondertussen is de bevolking ook door meel in de mond hebbende politieke generaties opgezweept om toch vooral "groene stroom" af te nemen, en is daar een - zo heet dat - waterdicht "certificaten systeem" voor opgezet wat door het onder TenneT (en dus: onder het Ministerie van Financiën!) vallende CertiQ wordt gecontroleerd. Dat niettegenstaande, is het gewoon zo dat er in eigen land veel te weinig "groene stroom" (of wat daar voor door moet gaan) wordt geproduceerd voor de enorme "vraag" naar dat onzichtbare spul. Dat werd nog eens verergerd doordat Eneco, zonder dat ze de klanten dat hebben gevraagd, begin 2011 alle kleinverbruikers (particulier EN kleinzakelijk) automatisch op "groene stroom" hebben overgeschakeld (persbericht 4 januari 2011). Dat is een operatie geweest, met nogal heftige impact: het "aantal groenestroom klanten werd verdubbeld". In een pennestreek, overdrachtelijk gesproken. Dat bovenop het toch al extreem scheef getrokken gedoe: weinig productie in eigen land, veel vraag. Daar konden de paar windturbines van Eneco in Nederland (inclusief Amalia windpark) niet tegenop boksen.

Het resultaat laat zich raden: er worden mede door dat soort leuke initiatieven steeds meer "groene [digitale] papiertjes" geïmporteerd, voornamelijk afkomstig van al decennia lang bestaande hydropower centrales in o.a. Noorwegen, waar de toch al bestaande stroom van "vergroend" wordt met zo'n [digitaal] certificaatje. Dat wordt vervolgens naar Nederland "verhandeld" [digitaal], hier wordt het certificaat "afgeboekt" (lees: [digitaal] vernietigd) als de "groenestroom klant" bemeten een MWh heeft verbruikt (3,5x in een jaar ongeveer voor "een gemiddeld huishouden"), en dan zijn we (de klant? handelaar? hydropower producent?) opeens "groen" en "goed bezig".

Het effect is dat we in Europea de grootste importeur zijn geworden van dat soort groene [digitale] papiertjes, en de al jarenlang actieve "groenestroomjagraag" site, een off-spring van WISE, wierp zich dan ook voortvarend op die wel erg curieuze, en snel toenemende mismatch tussen "zelf groen doen" en "jezelf groen verven". Hun nieuwe campagne doopten ze zeer bewust "sjoemelstroom" (zie hashtag op Twitter), en meteen was het bal in het gevoelige Nederland. Men voelde zich tegen de schenen geschopt. Alle groene jongens bemoeiden zich er tegenaan, er volgden felle discussies op internet, zelfs de gepikeerde CEO van de VLAAMSE energie marktwaakhond VREG bemoeide zich er op Energeia al in een heel vroeg stadium tegenaan. Via een ingezonden brief van 27 november 2012, waarop een reactie kwam van WISE op 4 december 2012, en de bekende Helma Kip van RWE/Essent op 5 december daarop weer insprak. Kassa Groen en de NOS sprongen er bovenop.

Sible Schöne van de HIER Klimaat campagne werd beschuldigd van heulen met de vijand door de door Essent (= gewoon het Duitse kolen- en nuke conglomeraat RWE) gesponsorde site te promoten. En nadat er wat grijze (groene?) stofwolken waren neergedaald deed energie coryfee Jan Paul van Soest er nog een schepje bovenop: de elkaar bevechtende "groene instanties" moesten zich maar eens in een hok laten opsluiten, al bekvechtend tot een compromis gaan komen, en pas dan gezamenlijk naar buiten gaan treden in de "communicatie over groene stroom". Om Henk en Ingrid het "echte", kennelijk genuanceerde en eenduidige verhaal te gaan vertellen. Tot dat moment was aangebroken suggereerde van Soest dat 'ie het meest vieze stroomcontract zou gaan opsporen via internet wat 'ie kon vinden. Waarbij ik natuurlijk hoop dat die suggestie een van de ergste aanvallen van cynisme is geweest die hem in lange tijd is overkomen (hebben we allemaal wel eens last van).

Ondertussen kopen Henk en Ingrid zich echter nog steeds botergeil aan het "groene goud uit Noorwegen", en CertiQ vertelt dat verhaal als geen ander. Want die "moet" alle cijfers publiceren en toont die ook in grafieken. Het januari rapport van 2013 is net uit, ik besprak de zonnestroom cijfers (SDE installaties, ondergeschikt deel van totale afzet in Nederland) elders al. Van mij krijgt u nu de meest tale-telling grafiek van al in dit wederom bloedhete, oh zo Nederlandse energie dossier. De handel in groencertificaten, beter gezegd volgens CertiQ normen: GVO's. Let wel: een GVO staat gelijk aan een volume van 1 megawattuur (MWh), duizend kWh. Een NL huishouden verbruikte volgens de laatste cijfers (ECN e.a., publicatie, november 2012) gemiddeld 3.312 kWh/jaar in 2011, en zou dus haar verbruik "moeten" afdekken met "3,3 GVO's" als de mensen in dat huishouden dat zouden willen "vergroenen".

De grafiek (rood gekleurde aantekeningen en markeringen van de hand van webmaster Polder PV):


KLIK op plaatje voor uitvergroting

Beide grafieken hier getoond © CertiQ uit maandrapport januari 2013 (pdf)

Uit een andere grafiek met segmentatie van de geïmporteerde GVO's het volgende detail:

Wat volgt er uit de verbijsterende (maand) grafieken van CertiQ?

 • Er is een record hoeveelheid garanties van oorsprong geïmporteerd in januari 2013.

 • De hoeveelheid bedraagt een verpletterend volume van 7.003.303 MWh aan GVO's.

 • Dat staat gelijk aan een volume van 7,0 terawattuur (TWh).

 • Dat staat gelijk aan een volume van 1,79 maal de JAARproductie van kernsplijter Borssele (2011: 3,917 TWh, zie jaarverslag EPZ).

 • Dat volume aan geïmporteerde GVO's in januari is een factor 1,41 maal de totale JAARproductie aan windstroom die in 2012 werd geproduceerd in Nederland (2 off-shore windparken met 789 GWh productie inclusief, totale windstroom productie in 2012: 4,965 TWh, zie CBS StatLine).

 • Het staat gelijk aan een volume van een factor 70 maal de totale JAARproductie die CBS bij elkaar speculeerde voor het naar boven bijgestelde volume aan zonnepanelen in Nederland in 2011 (100 GWh, uitgebreid geanalyseerd door Polder PV op 29 november 2012).

 • De overgrote meerderheid van dat enorme volume aan geïmporteerde GVO's bestaat als gebruikelijk uit certificaten afkomstig van waterkracht (lees: vrijwel uitsluitend Noorwegen), 6,38 TWh, 91,1% van het totaal.

 • Slechts "relatief kleine" volumes GVO's komen van windturbine bronnen (475 GWh, 6,8% van totaal) resp. biomassa bronnen (150 GWh, 2,1% van totaal). Maar: het komt ook uit het buitenland.

 • Andere feiten die hier in beschouwing moeten worden genomen: Nederland verbruikte in 2011 meer elektriciteit dan in de twee jaren daarvoor volgens CBS StatLine. 2009 118,4 TWh, 2010 120,9 TWh 2011 122,0 TWh.

 • Van het totaal aan stroomproductie in 2011, 113 TWh volgens CBS StatLine, was een zeer hoog volume puur fossiel, 93 TWh, 82,5% (!). Hernieuwbare energie had in de stroomproductie in 2011 slechts een aandeel van ruim 12 TWh, 10,9% (let op dat daar het zeer dubieuze bijstoken van biomassa in kolencentrales een hoog aandeel in heeft!). Kernenergie (3,7%) resp. "overige brandstoffen" (2,9%) sloten de rij in dat jaar.

CertiQ jaaroverzicht 2012
Uit het recent verschenen jaaroverzicht over 2012 van CertiQ (voorlopige cijfers die nog kunnen worden bijgesteld!) volgen nog meer, minstens even schokkende cijfers. Het gaat hier om de aanmaak en import van GVO's, die deels ook nog uit 2011 kunnen stammen (!). De fysieke productie voor december is nog niet bekend in dat voorlopige overzicht:

 • Import GVO's in heel 2012: 32.774.471 MWh = 32,8 TWh. Dat is een volume 8,4 maal zo groot als de jaarproductie van Borssele in 2011!

 • Aanmaak GVO's uitsluitend in NL opgewekte elektriciteit: 12.839.863 MWh = 12,8 TWh.

 • Verhouding import [certificaten]/eigen opwek [fysiek, "groen"]: factor 2,6 : 1!

 • Van import GVO's was de dominante factor waterkracht: 29,8 TWh, 90,9%. Wind (1,8 TWh, 5,4%) resp. biomassa (1,2 TWh, 3,8%) waren in dat import "verhaal" een totaal ondergeschikte factor.

 • Er is ook nog, hoogst curieus, een verdwaalde geïmporteerde GVO voor zonnestroom geweest, 1 MWh. Experiment??? Door wie?

 • Bij de aanmaak van "puur Nederlandse GVO's" blijft biomassa (lees: grotendeels bijfik op kolenbedjes in fossiele NL centrales) de dominante, en dubieuze bron: 7,6 TWh (59,0%). Wind volgt op gepaste afstand met 5,1 TWh (39,9%). Waterkracht GVO's (105 GWh, 0,8%) en zonnestroom GVO's (42 GWh, 0,3% betreft uiteraard uitsluitend MEP + SDE installaties!!) hobbelen ergens achteraan, met krukken, onzichtbaar voor de meeste mensen.

 • De elektriciteit consumptie in 2011 was ruim 122 TWh in Nederland. De in 2012 geïmporteerde gigantische hoeveelheid van 32,8 TWh aan digitale GVO's bedraagt al 27% van dat fysiek geconsumeerde volume. Maar het betreft beslist geen "eigen duurzame opwek". Het kan gelijk worden gesteld met een soort van groene, VOC-achtige Nederlandse roofbouw elders in Europa. In eigen land wordt in hoog tempo gewoon doorgestookt op kolen en gas. De kwikdampen en andere de lucht in geworpen uitbraaksels mogen we "op de koop toenemen".

 • De fysieke productie van "hernieuwbare elektriciteit" voor 2012 is slechts tot en met november bekend (voorlopige cijfers): die bedroeg 10.612.442 MWh = 10,6 TWh in die 11 maanden.

Conclusie
Nederland maakt haar reputatie van "nauwelijks zelf groen opwekken", vooral extreem hard fossiel blijven doorstoken, en het resultaat "massaal digitaal vergroenen" wat mij betreft meer dan waar!

Tijd voor revolutie? Aan u de keus!

Persbericht WISE (19 oktober 2012)
http://groenestroomjagraag.nl/category/nieuws/sjoemelstroom
http://groenestroomjagraag.nl/node/cijfers-en-grafieken (grafieken GVO handel uit CertiQ rapport over 2011)
http://www.energieexpert.nl/aandeel-sjoemelstroom-in-energiemix-moet-afnemen
http://www.p-plus.nl/nieuws/sjoemelstroom

Zelfs het Technische Weekblad bemoeit zich met de materie, het begint te leven:
http://www.technischweekblad.nl/echte-groene-stroom-is-schaars.307688.lynkx (9 feb. 2013)

http://www.hier.nu/echtegroenestroom (de fel bekritiseerde "groene stroom checker" waar HIER.nu campagne achter staat, maar die wordt gesponsord door Essent=RWE ["Maatschappelijk partner van de HIER Klimaatcampagne"] , het "product Windkracht220 van Essent" komt bovenaan te staan, mijn variabele groene contract met zonnestroom productie korting bij Greenchoice is echter niet eens een keuzemogelijkheid...)

Statistische overzichten bij CertiQ

Nagekomen
Een link naar een hoogst lezenswaardig artikel in deze context, volgens de auteur alweer 13 jaar oud...:

http://www.sdnl.nl/paul-cohn.htm


4 februari 2013. Stadswarmtetarieven Vattenfall bekend. Terwijl Paulus Jansen van de Socialistische Partij na het debat van deze week met een zucht van verlichting de Warmtewet voor "afgerond" verklaart na tien verschrikkelijke parlementaire praatjaren (zie zijn blogbericht van 30 januari 2013), blijven de tarieven voor de monopoloïde stadswarmte met onverbiddelijke standvastigheid de lucht in gaan. Erger nog: de vastrechten woeker wordt nog steeds gecontinueerd, zoals kristalhelder wordt uit onderstaande, door mij samengestelde grafiek:

^^^
Vastrecht stadswarmte evolutie in de loop van de tijd bij Vattenfall/NUON. Roze (linker kolom): excl. BTW; lila (rechter kolom): incl. BTW. Tariefstelling geldt voor Leiden e.o. bij een geïntegreerde warmtewisselaar voor tapwater en ruimteverwarming. NB: genoemde tarieven gelden op jaarbasis. Op de nota's komt natuurlijk een gewogen gemiddelde berekening op basis van het aantal dagen in een bepaalde tariefperiode te staan die is berekend over de notaperiode (vrijwel nooit exact een kalenderjaar dekkend, en soms (delen van) 2, soms zelfs 3 tariefperiodes overbruggend).

Het vastrecht tarief geldend in de eerste jaarhelft voor 2013 is t.o.v. dezelfde periode in 2012 alweer met 4,5% gestegen. Veel hoger dan de stijging bij het variabele GJ tarief. Alleen bij de laatste helpt zuinig stoken om de rekening te drukken. Bij vastrecht heeft dat geen enkele zin: dat betaal je altijd. De vastrechten woeker krijgt steeds meer zuinige huishoudens in haar greep. Ze kunnen er echter NIETS tegen doen, tenzij u "verhuizen uit stadswarmte" gebied een "reële en billijke" optie zou vinden...

Pas op 31 januari publiceerde Vattenfall haar tarieven die gelden vanaf 1 januari 2013. Voor Leiden resulteert dat in het volgende staatje. Tarieven inclusief BTW, in Euro. In de onderste twee regels wordt bedoeld met "jaarkosten": de variabele kosten voor het verbruik plus het in rekening gebrachte vastrecht op jaarbasis.

2013-I
2012-III
wijziging 2013-I t.o.v. 2012-III
2012-I
wijziging 2013-I t.o.v. 2012-I
2002-I
wijziging 2013-I t.o.v. 2002-I
CAGR YOY 2002-2013
kosten 1 GJ
25,41
24,56
3,46%
23,24
9,34%
19,65
29,31%
2,36%/jr
vastrecht per jaar (comf. klasse 3/4)
378,48
368,28
2,77%
362,16
4,51%
192,67
96,44%
6,33%/jr
jaarkosten 9 GJ
607,17
589,32
3,03%
571,32
6,27%
369,52
64,31%
4,62%/jr
jaarkosten 35 GJ
1.267,83
1.227,88
3,25%
1.175,56
7,85%
880,42
44,00%
3,37%/jr

Uit bovenstaande kunnen we het volgende concluderen:

 • De stijging van het variabele GJ tarief is t.o.v. de vorige periode (2012-III) behoorlijk gestegen met 3,46%, en zelfs aanzienlijk omhoog gegaan t.o.v. hetzelfde tijdvak in 2012, met maar liefst 9,34%.

 • Kijken we naar de lange termijn, is t.o.v. de eerste jaarhelft van 2002 het variabele warmte tarief gestegen met 29,31%, wat volgens de CAGR methode neerkomt op een gemiddelde stijging van 2,36% per jaar.

 • Het vastrecht stadswarmte nam t.o.v. de vorige periode met 2,77% toe, t.o.v. hetzelfde tijdvak in 2012 echter al met 4,51%.

 • Over de lange termijn bezien is de vastrecht stijging nog veel hoger geweest: 96,44% sinds 2002-I, wat volgens de CAGR methodiek neerkomt op een zeer hoge gemiddelde prijsstijging van het nooit door "goed gedrag" te beïnvloeden vastrecht van maar liefst 6,33% per jaar. Veel harder groeiend, dus, dan de variabele (door gedrag beïnvloedbare) kosten die het resultaat zijn van de wijzigingen in het GJ tarief.

 • Kijken we naar de totale jaarkosten bij een extreem zuinig "Polder PV"-verbruik van 9 GJ/jaar, zijn deze in genoemde periode 2002-2013 met 64,31% gestegen, volgens CAGR gemiddeld met 4,62% per jaar.

 • Als we echter een "gemiddeld" SV huishouden nemen met een verbruik van 35 GJ/jaar, komt de stijging in die periode nog maar op 44%, wat volgens CAGR neerkomt op een gemiddelde jaarlijkse toename van "slechts" 3,37% over die periode. Dat is aantoonbaar lager dan de stijging van de totale stadswarmte lasten bij een zuinig huishouden.

 • Conclusies: Variabele kosten en vastrechten voor stadswarmte worden vrijwel jaarlijks hoger. De grootste groei zit hem in het nooit door gedrag te beïnvloeden vastrecht. Een gemiddeld stokend huishouden is er wat de totale kosten voor stadswarmte betreft gemiddeld per jaar 3,37% op achteruit gegaan, sinds 2002. Zuinige huishoudens worden het hardst gepakt met gemiddeld genomen zelfs 4,62%/jaar meerkosten, ondanks hun maatschappelijk bezien nastrevenswaardige gedrag. Energieverspilling wordt in Nederland nog steeds beloond. Zelfs al betreft het "slechts" restwarmte.

Citaat van een betrokkene die zich het schompes heeft gewerkt om eerlijker praktijken in de Warmtewet te krijgen. Allemaal voor niks geweest, er worden in Nederland talloze zeer deskundige mensen door parlementair Den Haag totaal gepasseerd en op schandalige wijze geschoffeerd:

"Teleurstellend om de volksvertegenwoordiging zo om te zien gaan met de belangen van 6 % van de huishoudens in Nederland!"

E-mail van SV-specialist en medegetroffene aan Polder PV, 31 januari 2013.

Van Saskia Lavrijssen, hoogleraar Consument en Energie van de faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam, verscheen een kritisch artikel in het nieuwe webmagazine van, nota bene, de branche-organisatie Energie Nederland:

"De hoop is dat de Warmtewet medio juli 2013 in werking zal treden. Wat rest is een kale Warmtewet en een onvolledige discussie over de kosten en baten en de rol van warmte in de energietransitie. Daarmee blijft in de eerste plaats de warmteconsument het kind van de rekening."

Zie bijdrage van 1 februari 2013

Polder PV heeft zijn synthese van alle ontwikkelingen bij de stadswarmte tarieven inmiddels grafisch verwerkt tot en met de tariefstelling voor het eerste half jaar van 2013.

Opvallende nieuwkomer, waar tot nog toe door - bij mijn weten - NIEMAND in Nederland een "punt" van is gemaakt: ook stadswarmte gebruikers betalen mee aan de SDE-heffing. En wel op gas, die als "fictieve component" in de variabele GJ prijs wordt "meegenomen". En die leidt tot een "heffing" (excl. BTW) van 9 Eurocent/GJ bij mensen met een geïntegreerde warmtewisselaar (zoals bij Polder PV). En een "heffing" van 8 Eurocent/GJ bij mensen waar een SV-unit is geplaatst die uitsluitend voor de ruimteverwarming wordt ingezet. Voor uitgebreide details van de ontwikkelingen bij de SV tarieven bij Vattenfall/NUON (Leiden e.o.), zie:

Voor eerdere informatie over de enorm ingewikkelde stadswarmte materie, tarief ontwikkeling, strijd met de leverancier om het onderste uit de kan te krijgen, en veel meer, zie de actuele stadswarmte pagina, in de sectie "NUON Soap".

Alle stadswarmte tarieven voor warmteprojecten van Vattenfall/NUON (2013)


8 januari 2013. 1.000 tweets ... binnen 3 weken. Screendump van de week. Weet iemand een geneesheer/vrouw die me van een chronische verslaving kan afhelpen?

https://twitter.com/Polder_PV/status/288320082885632001 (7 januari 2013)
Eerste tweet van Polder PV (17 december 2012)
Polder PV's Twitter account (lots of interesting stuff - for the beholder...)


1 januari 2013. Het nieuwe jaar. Weer is er een jaar voorbij. En weer is het nieuws op het gebied van zonnestroom niet te behappen geweest voor een enkel poldermannetje als de webmaster van Polder PV. Toch heeft u meer dan genoeg nieuws tot u gekregen via dit kanaal, en heel erg veel van dat nieuws was uit eigen koker of van diepgaande en blijvend kritische analyses voorzien. Nieuws wat u nergens anders in die vorm krijgt gepresenteerd.

Een andere "traditie" bij Polder PV is het al jaren in stand gehouden oudejaars bivak. De webmaster en zijn partner reisden bepakt met rugzak en parafernalia met de trein in de ochtend van oudejaarsdag naar Tilburg, namen daar de bus naar het in zuidelijk Noord Brabant gelegen dorp Reusel, en wandelden vervolgens westwaarts via zeiknatte - maar prachtige - bossen naar het traditionele eindejaars-bivak. Ditmaal voor het eerst naar de eerste officiële paalkampeerzone van Vlaanderen, het door het Agentschap voor Natuur en Bos en Toerisme Provincie Antwerpen in het leven geroepen prachtige plekje in de noordelijk van het Vlaamse Arendonk gelegen grensbos gebied, het Hoge Vijversbos. Jammer dat het westelijke gedeelte van het bos privé terrein bleek te zijn (verboden toegang), en goed dat we stevige bergschoenen hadden om door de zeiknatte troep en bagger te banjeren. Maar de plek was het waard: fraaie bossen, en een mooi open stuk verwilderd grasland "voor de deur". En: voor het eerst dat we op een vlonder hebben gebivakkeerd (waarbij het grootste deel van de tentbevestigingen aan spijkers tussen de vlonderplanken moet geschieden).


^^^
De koepeltent schuin op de fraaie vlonder, stormvast (en dat was wel nodig, want het woei
oudejaarsavond 2012 hard!). Lekker droog in ieder geval.

^^^
De bivakplek bij daglicht in de natte ochtend van een nieuw jaar. Achter de tent de waterpomp (in de winter afgesloten, we hadden eigen drinkwater mee), nog meer naar achter zelfs een luxueuze vuurkorf die we op oudejaarsavond een paar uurtjes hebben kunnen gebruiken voordat het ging regenen.

We hebben ons in ieder geval weer prima vermaakt in deze zeer rustige contreien, en namen er 's nachts een heerlijke borrel op:


^^^
Nachtelijk verpozen tijdens de jaarwisseling in het Domeinbos Hoge Vijvers
in de Vlaamse gemeente Arendonk (provincie Antwerpen). Santé!

Die "borrel" was een leuk presentje wat de webmaster kreeg na een knotwilgen zaagklus in de laatste week van vorig jaar: een mierezoete "Hoogmadese Babbelaar" likeur, waarmee we in kleine kring het geslaagde jaar afsloten. Voor diegenen die "medelijden" met ons zouden hebben: we hebben prima geslapen. Het grootste deel van de regen viel in de nacht, en we hadden ook weer een mooie wandeltocht terug naar Reusel in Noord-Brabant. Hartstikke rustig...

^^^
Ook dit leuke detail op de heenreis wilde ik u niet onthouden: een gedeelte van het enorme nieuwe dak boven de perrons van Rotterdam Centraal, uit de deuropening van onze trein genomen. Hier een gedeelte met zonnecellen in glaslaminaten van het failliet gegane - en doorgestarte - Scheuten Solar (de Optisol® tak onder de paraplu van de moederholding). Een groot deel van de kap heeft helaas geen zonnecellen vanwege grote beschaduwings-problemen van de zuidelijk van het station staande wolkenkrabbers. Verder een fraai project. Totaal 3.000 PV-modules/glaslaminaten gepland, met een totaal vermogen van ongeveer een halve MWp. Zie ook bespreking PPV van 20 mei 2011. Dat er meer van dit soort mooie PV-projecten mogen worden gepland cq. opgeleverd in het Nederland van 2013...

Zelfs de lokale schimmels leken zich in de zeiknatte bossen van de provincie Antwerpen alvast voor te bereiden op een "gekleurd", zonnig nieuw jaar... Vermoedelijk in dit geval de gele trilzwam, Tremella mesenterica (parasiteert op een vaak niet zichtbare korstzwam die in dood staand loofhout zit).

U allen nog een gezond, duurzaam, en energiek 2013 gewenst!


22 december 2012. Weer een puzzelstukje uit de tarievenbrei: energiebelasting 2013 bekend. De wereld is niet vergaan, maar toch wel even dit. De typische eindejaarsdans is voorbij, het zich suf vergaderende parlement is met Kerstreces. En dus liggen de energiebelasting tarieven per 1 januari 2013 inmiddels vast. Het wordt (bijna altijd) weer meer dokken, wat dacht u anders. Groot voordeel echter voor salderende zonnestroom klanten: de waarde van uw vermeden inkoopkosten voor elektra wordt navenant hoger. Maar voor mensen die geen zonnepanelen kunnen plaatsen of er geen geld voor hebben is het als vanouds slecht nieuws. Het is nooit anders geweest.

Energiebelasting op elektriciteit wordt voor de kleinste staffel (0-10.000 kWh, meeste particulieren) verhoogd van 11,40 (2012) naar 11,65 Eurocent/kWh. Een verhoging van 2,2%. NB: de inflatie tm. november was plm. 2,4%, dus mogelijk is er rekening gehouden met de SDE heffing die er ook aan komt (kom ik later op terug).

Bij een verbruik van 3.500 kWh per jaar betaalt u aan energiebelasting plus 21% BTW dan (0,1165-0,1140)*1,21*3.500 = EUR 10,59 meer aan energiebelasting incl. BTW voor elektra.

Bij de tweede staffel >10.000-50.000 kWh is de verhoging ook op 2,2% uitgekomen. Echter, de derde staffel >50.000-10 mln. kWh krijgt maar een verhoging van 1,8% toebedeeld. En de echte grootverbruikers blijven exact hetzelfde betalen als tijdens de invoering in 2004: 0,1 Eurocent/kWh voor niet-zakelijke verbruikers boven de 10 miljoen kWh, en zelfs 0,05 Eurocent/kWh voor zakelijke verbruikers met die volumes. Ze blijven buiten schot, en dat is onacceptabel. Het verschil tussen de laatste categorie en de klein(st)verbruikers is opgelopen tot een factor 233.

Gas
De grootste klapper komt echter bij energiebelasting op gas te liggen. Was het tarief voor de eerste 5.000 m³ verbruik in 2012 nog 16,67 Eurocent/m³, wordt dit in 2013 een heftige 18,62 Eurocent/m³, een stijging van maar liefst 11,7%!!! Veel hoger dan de inflatie.

Bij een verbruik van pak hem beet 1.800 m³ in een jaar (verbruiken verschillen sterk per type woning en huishouden, zie voor globaal overzicht CBS StatLine tabel), zou dat incl. 21% BTW neerkomen op (0,1862-0,1667)*1,21*1.800 = EUR 42,47 meer energiebelasting voor gas.

Tezamen zou dat met bovenstaande verbruikscijfers neerkomen op een lastenverzwaring van EUR 53,06 per jaar voor elektra plus gas, daarbij nog niet rekenend op de absurde vastrecht verhogingen en de (in eerste instantie nog dragelijke) SDE heffing. Kom ik nog op terug.

Voor gas is het bij de overige staffels een gemengd beeld, met forse variaties:

 • 5.000-170.000 m³ naar € 0,1862, identiek aan de eerste staffel, verhoging: 29,0%
 • 170.000-1 mln m³ naar € 0,0439, verhoging slechts 9,8%
 • 1 mln-10 mln m³ naar € 0,0160, verhoging 26,0%
 • >10 mln m³ niet zakelijk naar € 0,0115, verlaging 3,4% (!)
 • >10 mln m³ zakelijk naar € 0,0115 (onderscheid met vorige categorie komt te vervallen), verhoging 38,6% (!)
 • Autogas CNG vulstations naar € 0,0959, verhoging 50,1% (!)

De (vaste) teruggavepost energiebelasting (die hoge kosten voor elektra EN gas [deels] zou moeten compenseren) is, zoals ik al vreesde, onaangetast, identiek aan het tarief van 1 januari 2009 (toen het beruchte capaciteitstarief werd geïntroduceerd op elektra). Dat blijft voor aansluitingen "met verblijfsfunctie" EUR 318,62 ex BTW per jaar, zonder inflatiecorrectie. U blijft dus incl. 21% BTW EUR 385,53 terugkrijgen van het Ministerie van Financiën. Maar het capaciteitstarief voor elektriciteit is bij de grootste netbeheerder Liander sinds 1-1-2009 met maar liefst 22,7% gestegen, van 9,9989 naar 12,2668 Euro per maand (ex BTW). Alleen al voor die beruchte post een jaarlijkse lastenverhoging bij netbeheer van maar liefst EUR 32,93 incl. 21% BTW.

Dit voor zover het "energiebelasting verhaal".

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 (document 21 december 2012, Min. Fin.)


17 december 2012. Polder PV's eerste Tweet... Ik werd af en toe flink onder druk gezet om me op het sociale medium Twitter te bewegen. Ik heb de boot lange tijd afgehouden, omdat ik al meer dan genoeg te doen heb en er maar 24 uur in een etmaal gaan. Maar elke technologische ontwikkeling heeft voordelen en nadelen. Zo kan ik op een laagdrempelige wijze nieuwe berichten op Polder PV "diep gaan linken" via dit sociale medium. En meer mensen richting het alhier gebodene gaan krijgen.

Dus Polder PV wierp zich in het diepe en gaat wel zien waar het schip strand. De webmaster zal zich mogelijk t.z.t. gaan terugtrekken als het niks voor hem blijkt te zijn, of als hij een lawine aan reacties gaat uitlokken. Dan weet u dat alvast...

   


12 december 2012. Nieuwe vastrecht kosten 2013 bij Liander nagenoeg bekend (meer dokken, uiteraard). De vastrechten terreur woekert over Nederland, en dat is de "echte driver" waarom u meer blijft betalen aan uw energienota, zelfs al bent u een bespaarder in hart en nieren (zoals de webmaster van Polder PV al vele jaren praktizeert). Dus overboord die lulkoek van "hoge energieprijzen". Dat geldt hoogstens voor gas, wat kunstmatig de hemel in wordt gedreven. Elektra kost nog steeds geen drol (grofweg 23 cent per kWh, voor veel mensen). Het zijn echter de vastrechten die u gaan nekken. En die betaalt u voor het grootste gedeelte aan de netbeheerders. Aandeelhouders van deze bedrijven zijn de provincies en gemeentes, dus dan weet u meteen in welke richting de winsten gaan.

Polder PV zit al zijn hele mensenleven in het netgebied wat nu onder Liander valt, en betaalt dan ook die tarieven. Niet dat het tegenwoordig heel erg veel meer uitmaakt. NMa en enkele andere bobo's sturen al jaren aan op "harmonisatie" van tarieven, dus de verschillen tussen de paar netbeheerders die we nog hebben (formeel zijn dat er nog maar 11 excl. TenneT, vanwege overnames) zijn niet "belangwekkend meer".

De webmaster van Polder PV ontdekte dat de nieuwe tarieven voor zowel elektriciteit als voor gas bij Liander reeds zijn gepubliceerd in de vorm van twee tariefbladen. En hij toog aan het werk om wat spreadsheets van een verversingkje te voorzien. Daarbij een waarschuwing: het schijnt dat het systeemdienstentarief, wat hoogspanningsnetbeheerder TenneT incasseert (feitelijk dus "de Staat", omdat TenneT direct onder het ministerie van Financiën valt) nog niet is "vastgesteld" voor 2013*. Bij Liander verstoppen ze die post in het sinds 1 januari 2009 geldende, beruchte capaciteitstarief (bij elektra daar "capaciteitsvergoeding transport" geheten), waardoor wordt gemaskeerd wat er nu eigenlijk daarvoor wordt betaald.

* Later bleek dat de tariefstelling voor het systeemdienstentarief ongewijzigd is gebleven in 2013: EUR 4,16/jaar ex BTW, zie paragraaf 2 op de 9e financiële pagina.

Sweegers van Energieenwater.net heeft die post voor dit jaar (2012) op zijn website staan (hij noemt het daar "systeemtarief"), al heeft hij daar nog het oude 19% BTW tarief (tm. 30 september 2012) gehanteerd. Daar staat EUR 4,95 incl. BTW per jaar. Met het nieuwe BTW percentage per 1 oktober komt dat neer op (4,95/1,19)*1,21 = EUR 5,03/jaar inclusief 21% BTW. Dan heeft u een "richtlijn" m.b.t die zeer slecht begrepen "post" op de energienota. Aangezien TenneT in Duitsland het nodige aan verplichtingen voor koppeling van off-shore windparken aan het net aan de broek heeft hangen (al is er net een Wet aangenomen die de risico's voor hen inperken), moet u niet gek staan te kijken dat ook wij Nederlanders daar stiekem aan mogen gaan meebetalen (om de grote energie-molochs die genoemde off-shore parken [alleen maar kunnen] bouwen aan een prettige winstverwachting te gaan helpen). Dus dat zien we tegen die tijd dan wel weer.

Een tweede post die nog onzeker is, is het "vastrecht levering" wat uw betreffende leverancier zal gaan rekenen per 1 januari 2013 (zowel voor elektra als voor gas nog niet bekend). Ik heb voor beide posten in mijn staatjes die voor vorig jaar genomen, en daarbij hetzij "een grote jongen" als Vattenfall/NUON genomen ("standaard vergelijkingsmateriaal"), hetzij de voor mij specifiek van toepassing zijnde tariefstelling bij Greenchoice gehanteerd. GC baseert zich wat die "vastrecht levering" betreft echter gewoon op de tarieven die Vattenfall hanteert (ergo: identiek).

De resultaten:

Eerst de belangrijkste aanpassingen, voor elektra. Ik heb die wat uitbundiger uitgewerkt dan die voor gas. Wij hebben slechts een kookgas aansluiting, en krijgen de dubbele vastrechten die we daarvoor betalen grotendeels [maar niet helemaal] gecompenseerd van onze stadswarmte leverancier [ja, Vattenfall], voor zo lang als dat duurt...

(1) Vastrecht elektriciteit

Ten eerste de totale "vastrecht druk" die vanwege de elektriciteitscontracten ontstaat wanneer u klant zou zijn bij Vattenfall/NUON en woont in het verzorgingsgebied van Liander. Hierbij is de "teruggavepost energiebelasting" van het Ministerie van Financiën niet meegenomen, omdat die bedoeld is om hoge energiekosten te drukken voor elektra EN gas, en die iedereen met een elektriciteitsaansluiting (pand met verblijfsfunctie) ontvangt, ongeacht gedrag. Een post de sinds de invoering van het capaciteitstarief voor elektra bij netbeheer NIET meer is gewijzigd, en NIET voor inflatie wordt gecorrigeerd (i.t.t. tot alle "kosten posten"). De teruggavepost was dit jaar EUR 318,62 ex BTW, wat op jaarbasis zou neerkomen op een aanzienlijk bedrag van EUR 385,53 inclusief 21% BTW.

Vastrechten betaalt u altijd, ongeacht uw gedrag. Ook al heeft u zelfs een "negatief verbruik op de jaarnota" (zoals Polder PV dit jaar heeft) vanwege saldering van zonnestroom.


KLIK op plaatje voor uitvergroting

Tariefstellingen zoals die in 2013 gaan gelden voor vastrechten elektra, met in oranje kaders posten die nog niet zeker zijn (vanwege in cap. tarief verstopte, nog onbekende systeemdienstentarief, resp. het "vastrecht levering" van Vattenfall/NUON).

Regels 104-108: tarieven per maand inclusief BTW volgens nieuwste tariefblad elektra (kleinverbruik) netbeheerder Liander, voor 5 typen aansluitingen. De meeste aansluitingen bij particulieren vallen onder het "t/m 3x25A" tarief: alle enkel tarief aansluitingen (excl. lichtmasten, is hier niet weergegeven) en alle driefase aansluitingen tm. 3x 25 ampère. Daarbij zijn de diverse posten opgesplitst weergegeven: vastrecht aansluiting, vastrecht transport, capaciteitsvergoeding, en meetdienst. In kolom BQ het totaal van deze 4 posten per maand, in kolom BR totale kosten per jaar per type aansluiting. Apart in rij 110 daar onder: het van vorig jaar overgenomen tarief "vastrecht levering" bij Vattenfall/NUON inclusief 21% BTW (kan nog wijzigen).

In rijen 113-117 de uit bovenstaande berekende totale vastrecht "druk" inclusief het vastrecht levering voor alle vijf aansluit categorieën, variërend van bedragen van bijna 285 Euro voor de meest voorkomende aansluiting (max. 3x25A) tot zelfs 2.365 Euro voor de zwaarste "kleinverbruik aansluiting" (max. 3x80A), vooral veroorzaakt door het torenhoge capaciteitstarief voor die categorie (ruim 186 Euro per maand inclusief BTW). Deze bedragen zullen altijd moeten worden betaald, ongeacht wat de bewoners achter genoemde aansluiting uitvreten. Deze bedragen (en ook de "vaste teruggave post" van Min. Fin.) zijn irrelevant voor "terugverdientijd plaatjes" bij toepassing van zonnepanelen (of pure energie besparings-maatregelen), omdat ze "niet saldeerbaar" zijn.

Vervolgens komen we op de wijzigingen bij vastrechten elektra. Die zijn in blauw aangegeven, per aansluit type, en voor verschillende periodes.

Kolom BS bovenste groep: wijzigingen sinds 1 januari 2012, die variëren van 6,97% extra voor de lichtste 2 aansluitingen, tot 7,87% voor de zwaarste. Met de vastrecht post van de leverancier (hier: Vattenfall) meegerekend komen die percentages (bij gelijkblijvende leveranciers-post) op 6,44% tot 7,79% t.o.v. begin vorig jaar. Dat kan nog licht wijzigen, maar het is ver boven de inflatie die rond de 2,4% gemiddeld lag dit jaar (december nog niet bekend).

In kolom BT bovenste groep: wijzigingen voor alleen de beruchte post "capaciteitstarief": rond de 8%. Tot nu toe zijn die forse verhogingen niet door het Ministerie van Financiën gecompenseerd in de "teruggave post EB", die is zelfs niet eens gecorrigeerd voor de inflatie...

In kolom BU de wijzigingen in genoemd capaciteitstarief sinds de invoering daarvan voor elektra per 1 januari 2009: ruim 24,5% voor de zwaarste aansluitingen, en al bijna 27% voor de meeste particuliere aansluitingen! Dit is wederom niet door Min. Fin. gecompenseerd, en is dus een lucratieve winst post voor de netbeheerders en hun aandeelhouders, in 4 jaar tijd!

Tot slot, in kolom BT, onderste groep, de wijzigingen in de totale vastrecht druk tussen de tariefstellingen begin 2002 en begin 2013: 336% voor u en ik (al te gek voor woorden). Tot 647% voor de zwaarste kleinverbruikers met max. 3x80 ampère aansluiting. Vooral diegenen met een "niet vermijdbare" wat zwaardere aansluiting (door behoefte capaciteit voor een lift, voor warmtepompen, of voor zoiets banaals als een anti-vorst installatie voor een afrit de parkeergarage in onder de flat): die zijn zeker sinds 1 januari 2009 allemaal vet de l*l met al een verhoging met 465% van de vastrecht "load" bij een iets zwaardere kleinverbruik aansluiting van max. 3x35 ampère.

U dacht dat de kWh prijs flink was gestegen? Vergeet het maar, die stijgt inclusief de gigantische energiebelasting post gemiddeld rond de 3% per jaar (tot aan de BTW verhoging per 1 oktober 2012 was het nog "slechts" 2,85%/jaar sinds het liberaliserings-jaar 2005). De grote uitknijper voor u en ik zijn de vastrechten. Lees: voor het grootste deel netbeheer.

Grafieken elektra vastrechten
Van de wijzigingen en de tarieven die mij bekend zijn bij Liander en Vattenfall/NUON heb ik de volgende twee grafieken gemaakt.

In de grafiek gestapeld alle bekende componenten van de vastrechten bij netbeheerder Liander (vroeger Continuon), en de ene vastrecht post bij Vattenfall/voorganger NUON, die gelden per maand, inclusief BTW. In de laatste kolom met de bijbehorende getallen. De vastrechten zijn geëxplodeerd, met name sinds de invoering van het capaciteitstarief voor elektra per 1 januari 2009, die de variabele transportkosten component van de netbeheerders verving, en daardoor de niet beïnvloedbare kosten enorm opdreef. In dit geval met 150% t.o.v. het totale maandbedrag aan vastrechten voor 2008. Deze gigantische verhoging werd slechts een jaar "gecompenseerd" door middel van een ook al enorme verhoging van de teruggave post energiebelasting van het Ministerie van Financiën (zie grafiek elders). Echter, daarna was het niet afgelopen met de stijgingen bij de vastrechten, juist bij die beruchtste van alle posten, het capaciteitstarief. Sinds 1 januari 2009 is de totale vastrecht maandlast alweer met 21% gestegen. De teruggavepost is tot en met 2012 echter ongewijzigd gebleven (en compenseert de verschillen dus niet meer!). De vraag is of dat anders zal zijn in het komende crisisjaar 2013 (nog niet bekend).

De groene stippellijn geeft de "liberalisering" van de elektra- en gasmarkt aan, medio 2004. We zijn er duidelijk geen spat mee opgeschoten. Sterker nog: we zijn aan het onontkoombare juk van de vastrechten terreur vastgeketend, en we worden er door afgewurgd.

Het net tarief voor het eerste deel van 2002 was niet onderverdeeld in aparte componenten, behalve de meetdienst (toen: 1 Euro per maand incl. 19% BTW). Vandaar de andere kleurstelling voor de "restpost". Componenten voor 2002-2004 zijn (nog) niet bekend bij Polder PV.

Grafiek met de totale jaarlasten met vastrechten netbeheer (4 posten) en vastrecht levering leverancier inbegrepen. Teruggavepost energiebelasting is hier ook niet in opgenomen, omdat deze voor zowel dure elektra als gas jaarkosten "compenseert", en dus eigenlijk over beiden "uitgesmeerd" zou moeten worden (complicaties bij meeste stadswarmte huishoudens zonder gas aansluiting, die ook de volle mep krijgen). Bovenstaande kosten betaalde u altijd (in het geval Liander als netbeheerder en Vattenfall/NUON als leverancier), of gaat u in 2013 (laatste kolom) betalen. Met als voorbehoud: vastrecht levering en systeemdienstentarief TenneT nog niet bekend (zal niet heel veel effect gaan hebben).

Als we op bovenstaande gigantische vastrecht explosie een "CAGR" berekening los gaan laten op het verschil 2002-1 tot en met 2013, kom ik op een gemiddelde jaarlijkse groei uit van 14,33% per jaar. De vastrechten zijn geëxplodeerd met 336 procent in die periode. U dacht dat uw "stroomprijs" flink toenam per jaar? Vergeet het maar, de kWh prijs is redelijk gestabiliseerd en groeit slechts iets harder dan de inflatie, vooral veroorzaakt door hebzuchtige Vadertje Staat. Het zijn de vastrechten, waar u nooit van af komt (tenzij u bijvoorbeeld een gas aansluiting de deur uit gooit), die u nekken. Leer s.v.p. dat zeer wezenlijke onderscheid goed te maken!

Persoonlijk - situatie bij Greenchoice
Voor mijn persoonlijke situatie komt het plaatje er zo uit te zien, niet wezenlijk verschillend van het bovengenoemde uitgebreidere beeld bij Vattenfall/NUON:

In oranje velden de nog niet definitieve posten (cap. tarief i.v.m. het door Liander "verstopte" systeemdienstentarief van TenneT, wat nog niet is vastgesteld door NMa, vastrecht levering omdat Vattenfall/NUON nog geen tarieven heeft vastgesteld - die Greenchoice in mijn geval volgt). Tarief 1,89 ex BTW/mnd is dat van vorig jaar. In kolom naast de tabel: wijzigingen indien van toepassing t.o.v. tariefstelling begin 2012 (toen er nog 19% BTW werd geheven). De opvallendste wijziging betreft het vastrecht voor de aansluiting, en die voor het capaciteitstarief: beiden 6,2% omhoog... Totale vastrecht druk (exclusief teruggavepost energiebelasting) voor alleen elektra wordt bij ons - voorlopig - EUR 284,68/jaar, terwijl we een negatief verbruik zullen gaan hebben, naar alle waarschijnlijkheid (zonnestroom overschotten gesaldeerd). T.o.v. het begin van 2012 is dat alweer een verhoging van 4,6%, veel hoger dan de inflatie. Per dag gaan we aan de vastrechten 78 Eurocent voor de elektra aansluiting betalen, elke dag. De staat roomt EUR 49,41 af aan BTW, 17,4% van de totale vastrecht druk.


(2) Vastrecht [kook]gas

Daarvoor heb ik alleen voor onze situatie een detailplaatje gemaakt, wat echter informatief genoeg is.

Hierbij is er een "gemengd" beeld. Het "vastrecht aansluiting", wat Liander "Periodieke aansluitvergoeding" noemt (hoezo, "uniforme naamgeving"?), is voor gasmeters/aansluitingen met een max. capaciteit van G6 (bijna alle huishoudens, helaas valt ons microscopische G1,6 kookgas dreumesje sinds enkele jaren ook binnen die "dure" categorie...) 9 procent gedaald t.o.v. begin vorig jaar, exclusief BTW. Per jaar zijn we daar incl. BTW ruim 20 Euro aan kwijt (ex BTW: EUR 16,92). Echter, voor het veel duurdere capaciteitstarief is de veel heftiger effect hebbende verhoging 7,8% (exclusief BTW, incl. BTW is de verhoging zelfs 8,8% geweest vanwege het nieuwe 21% BTW tarief). Daardoor zijn we voor die belangrijkste vastrecht post bij netbeheer al ruim 54 Euro (incl. BTW = EUR 45,11 ex BTW) op jaarbasis kwijt.

Dus dat schiet niet op. Daarbij ook nog even de "meetdienst" dik 2% (ex BTW) omhoog gegooid, en voorlopig nog het "vastrecht levering" bij Vattenfall/NUON (overgenomen door Greenchoice) incl. 21% BTW er bij nemend, kom ik inmiddels op een voorlopige "kookgas vastrecht load" uit van een respectabele 154,31 Euro voor 2013 incl. BTW. 42 Eurocent per dag. Voor een verbruik onder de 30 kubieke meter kookgas. 3,35% meer dan vorig jaar, ook alweer hoger dan de inflatie.

Gas vastrecht load bij "niet-stadswarmte" huishoudens
Voor "normale" huishoudens met gasverbruik wat ook wordt ingezet voor de ruimteverwarming, die tussen de 500 en 4.000 m³ gas per jaar verbruiken, is het capaciteitstarief bij Liander 9,1839 Euro/maand incl. BTW, dik 110 Euro per jaar. Ook daar is de stijging 8,8% incl. BTW geweest t.o.v. begin vorig jaar (zoals bij alle capaciteits-klasses). Deze mensen betalen in totaal EUR 209,93 voor de vier vastrechtposten van Liander (incl. meetdienst), plus het (eind-2012) vastrecht levering tarief van Vattenfall/NUON (= tarief gerekend door Greenchoice in ons netgebied), inclusief 21% BTW. Dat komt neer op 58 Eurocent per dag gemiddeld.

Compensatie (niet voldoende)
We krijgen als (gedwongen) stadswarmte gebruikers wel een compensatie van Vattenfall vanwege het "Niet Meer Dan Anders" principe bij deze monopolistische energie modaliteit (we betalen dubbele vastrechten in onze wijk met stadswarmte aansluitingen!). Maar die zal ongetwijfeld weer minder zijn dan het bedrag wat we zullen moeten gaan betalen aan netbeheer en leverancier van kookgas. Zoals dat al enkele jaren uitpakt zonder dat NMa er ook maar iets tegen doet. Want burgers moet je plukken. Ze zijn toch door de bank genomen weerloos tegen het vastrecht geweld en de plundering (via EB over variabele posten) en de BTW (variabele en vastrecht posten) door de Staat der Nederlanden.

Optelsom vastrecht load per dag incl. teruggave EB en compensatie vastrecht kookgas
Als ik de vastrecht load voor elektra, kookgas, en stadswarmte (tarief 2013 nog niet bekend, ik neem hiervoor voorlopig het tarief voor 2012-3 incl. 21% BTW als uitgangspunt: EUR 368,28/jaar) bij elkaar neem, kom ik al op een dagelijkse som van 78 (elektra) + 42 (kookgas) + 101 (stadswarmte) = 221 Eurocent per dag aan vastrechten. Trekken we daar de mogelijk in 2013 gelijk blijvende "teruggave post energiebelasting" (EUR -385,53/jaar incl. BTW) van 106 Eurocent/dag van af, en nemen we ook de "compensatie post kookgas vastrecht" van vorig jaar als aftrekpost voor onze situatie in de Leidse Stevenshof (EUR -136,44/jaar incl. BTW), 37 Eurocent/dag, houd je een vastrecht load van gemiddeld EUR 0,78 per dag over, elke dag weer (bijna 285 Euro per jaar). Dan heb je nog niks aan energie verbruikt, en moet je maar hopen dat de enorme post "teruggave energiebelasting" van ons gekwelde Ministerie van Financiën intact zal blijven in crisistijd...

Wordt vast vervolgd als er meer tarief componenten definitief zijn vastgesteld.

Nieuwe vastrecht tarieven Liander per 1 januari 2013 (onder voorbehoud van nog niet nader vastgesteld systeemdienstentarief bij elektra, verwachting 2e helft december 2012)


4 december 2012. LAATSTE KANS: teken s.v.p. protest aan tegen tweede levensduurverlenging Borssele! Volledig buiten het medeweten om van de Nederlandse bevolking, en kennelijk zelfs van de inwoners van onze enige "echte" nucleaire provincie met een commerciële kernsplijter* (zie post GoT), wil ons hypocriete "economie" ministerie eventjes snel de levensduur van de al bejaarde kernsplijter in Borssele voor de TWEEDE maal vet oprekken. Nadat CDA man van Geel in de hoedanigheid van "staatssecretaris voor miljeuzaken" de eerste ouderdomsextensie er door had gedrukt. De brutale EZ jongens willen het prehistorische kreng zelfs tot en met 2034 met pleisters, krukken, infusen, bloeddrukverlagers, noodverbandjes en incontinentie-luiers overeind laten houden, waarmee het een voor kerncentrales echt rimpelige "fossiel" zou moeten worden van maar liefst 60 jaar oud.

Twee maal de ontwerp levensduur, en met grote risico's op zeer ernstige (radioactief getinte) brokken. Niet alleen in Zeeland, maar over een zeer groot gebied daarbuiten, als het "onverhoopt" fout zou gaan. U.S.A. (Harrisburg), Oekraïne (Chornobyl), en Japan (Fukushima) hebben laten zien waar menselijke arrogantie en gespeel met radioactief vuur toe kunnen leiden. Zo "onverhoopt" is het allemaal niet. Dertig jaar levensverlenging voor nukes is het werk van krankzinnigen cq. machtswellustelingen.

Met zo'n totaal idiote levensduurverlenging van een al rimpelige kerncentrale in Borssele wordt bovendien het Zeelandse hoogspanningsnet in de monopoloïde dwangbuis van de kernstroom gehouden, terwijl door de faillissementen van achtereenvolgens elektriciteit zuipers Zalco (alusmelter) en Thermphos (verschrikkelijke hoeveelheden ongerechtigheden uitbrakende kunstmest gigant) hoogspanningsnetbeheerder TenneT geen raad lijkt te weten met die overtollige paarse rommel op het arme Walcheren. En er zelfs netoverbelasting dreigt in Zuidwest Nederland. Waardoor mogelijk zelfs schone decentrale productie eenheden moeten worden stilgelegd.

Elektronische brief vandaag nog versturen!
Ja, dit is nog steeds NEEderland, beste mensen. U kunt vandaag nog, voor het verstrijken van de termijn (5 december) uw elektronische protest versturen via de website http://www.zeelandstraalt.nl. Doe dat dan wel nu meteen, zodat u zeker weet dat uw protest meetelt. Zelfs al denkt u dat het toch allemaal geen zier helpt. Want als u bij de pakken neer gaat zitten, zullen de grootmachten in ons land over onze spreekwoordelijke lijken lopen. Dat laat u toch niet gebeuren?

Met dank voor uw medewerking! U kunt ook uw eigen opmerkingen toevoegen aan die brief, of zelfs een eigen brief versturen via deze site. Lees s.v.p. voordat u op de verzend knop drukt op de technische opmerking onderaan, m.b.t. het verwijderen van het datum/plaats deel "tussen de blokhaken". Dat deel geheel verwijderen inclusief blokhaken, en uw eigen plaats en de verzenddatum zonder blokhaken invullen. Dank!

http://www.zeelandstraalt.nl

*Als je tenminste Noord Holland met ECN/NRG's medische isotopen generator in Petten, het radioactieve speeltje "Hoger Onderwijs Reactor", van TU Delft in Zuid-Holland, en de zeer geheimzinnige, maar oppermachtige uranium verrijker Urenco in Almelo, Overijssel niet meetelt.

Daar hoort natuurlijk ook een onvervalste e-limerick bij:

Nucleaire verdwazing in NEEderland ongebroken...

Nuke-minnende ambtenaren in de Residentie

wilden voor de tweede maal nucleaire clementie.

Kernsplijter Borssele mag best nog 22 jaar.

Met een incontinentie luier zijn we tot 2034 klaar.

Voor grootverdieners nog genoeg radio-actieve potentie.

 

actueel 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20-11 10-1


© 2012-2013 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)