starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
ontwikkelingen "oud"
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
 

SOLARENERGY

Nieuws P.V. pagina 67

meest recente bericht boven

3 december 2010 - 15 december 2010

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

actueel 70-61 60-51 50-41>>> highlights JSS22


15 december 2010: Noord-Brabant goes hard-core met zonnestroom. Zoals reeds op 20 juni jl. door Polder PV kort besproken in zijn beschouwing van de publicatie van het eerste, 48 pagina's tellende exemplaar van het prachtige Solar Magazine, gaat provincie Noord-Brabant een vette vinger in het hardware papje steken (artikel "Solliance creëert kraamkamer voor solar innovaties"). Directeur Henk Roelofs van het inmiddels door enig aandeelhouder Delta te koop gezette Solland Solar (bericht 11 november 2010) had het in dat juni nummer zelfs over "Zonne-energie moet nu een nationale prioriteit worden". Hij wordt op zijn wenken bediend, al dient bij "nationale" dan eerder gedacht te worden aan "regionale", en is de regio in kwestie de "Brainport" van zuid-oost Noord-Brabant. Kernsplijter minnaar Verhagen van EL&I ziet immers niets in een eigen zonnestroom afzetmarkt - wat de inkomsten uit energiebelasting, BTW en omzetbelasting voor de geld-geile staat immers zwaar onder druk zou zetten (althans: vanuit zijn extreem enge, beperkte, en totaal niet toekomstgerichte perspectief bezien).


logo van de "ELAt" regio

En dus gaat Noord-Brabant dan maar op eigen wijze, ongetwijfeld geholpen door een forse sloot geld uit de (volstrekt schandalige) verkoop van Essent aan bruinkolen- en atoomboer RWE aan de slag met de andere kant van de "business": de fysieke productie apparatuur waarmee - voor betrokken bedrijven - leuke verdiensten zijn te maken. Let wel: mits je helemaal vooraan staat in de research, en bereid bent om vet uit te pakken, anders kun je een leidende positie wel vergeten. Met de beste apparatuur ter wereld kun je immers de concurrentie achter je laten in de bikkelharde strijd om marktaandeel in productie en efficiëntie (zowel de geleverde producten, als de bedrijfsprocessen om die af te leveren). En dan kun je natuurlijk niet aankomen met een "ook wel aardige", maar veel minder presterende productielijn. Het moet "top of the bill" zijn, anders heeft zo'n project helemaal geen zin (zeker niet in een land wat de rest van de zonnestroom business door de plee heeft laten trekken door de Powermongers in Den Haag). Het persbericht van ECN en Provincie Noord-Brabant ronkt dan ook dat het een lust is, en claimt zelfs dat "Zuid-Oost Noord-Brabant, regio nummer één in Europa [wordt] op het gebied van zonne-energie en innovatie". De ambities blijken torenhoog.

Daartoe werden al zeer serieuze voorstellen gedaan in dat eerste nummer van Solar Magazine door een consortium van hardware fabrikanten en onderzoeksinstellingen onder de vlag van "Solliance": Energieonderzoek Centrum Nederland (Petten), de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), TNO en het Holst Centre op de campus van TU/e. Met het dringende verzoek aan provincie Noord-Brabant om in de al lang bestaande "ELAt-regio", een gebied begrensd door Eindhoven (NL), Leuven (België), en Aachen (Duitsland/Nordrhein-Westfalen) een high-tech cluster rond de ontwikkeling van hard-core zonnestroom onderzoek te gaan co-financieren.

(1) Solliance
Ze hebben geluk, vrijdag jongstleden, heeft Noord-Brabant het verlossende woord gesproken: er komt voor dat enorme research en implementatie project vanuit de provincie in ieder geval 38,2 miljoen Euro op tafel, waarbij in totaal, met de bijdragen van de instellingen zelf, 67,4 miljoen Euro gereserveerd gaat worden voor het complete "Solliance" initiatief. 24,2 miljoen Euro daarvan zou pure investeringen betreffen. 2 miljoen Euro zou gestoken worden in het verhuizen van een nieuwe (?) ECN unit (die in Petten in Noord-Holland al vele jaren fundamenteel onderzoek aan zonnecellen doet) naar de Holst campus van TU/e in Eindhoven. Feitelijk dus "een nieuwe vestiging van ECN". En 10 miljoen Euro zou naar een niet nader omschreven, raadselachtig "valorisatieprogramma" gaan waar geen uitleg over wordt gegeven.

En dat is nog niet alles. Geheel in de geest van "inzetten op maximale concentratie van activiteiten" (waar de webmaster van Polder PV in zijn promotie tijd bij subsidieverstrekker NWO ook al mee te maken kreeg: groter, groter, en nog groter), worden er nog twee initiatieven met huid en haar bijgesleept om tot een volwaardig "all-in pakket" te komen. Deze zouden onafhankelijk van elkaar tot stand zijn gekomen, en worden nu bij elkaar geraapt om ook op politiek niveau een "dijk" van een overkoepelend megaproject "zonne-energie top onderzoek" neer te kunnen zetten.

(2) FOM Rijnhuizen
Het tweede "onafhankelijke" deelproject wat volgens het persbericht door provincie Noord-Brabant met 3 en een half miljoen Euro wordt gezegend, vermeerderd met nog eens anderhalf miljoen Euro vanuit de regio Eindhoven, is de prijzige verhuizing van Het FOM instituut Rijnhuizen uit Nieuwegein (Utrecht), wat diep in de voor met name dunnelaag research belangrijke plasmafysica zit. Een van de bekendere commerciële spin-offs van dat onderzoek is de zogenaamde plasma depositie apparatuur van het aan Roth & Rau verkochte "Eindhovense" bedrijf OTB Solar, die ook gebruikt wordt door de beroemdste van alle zonnecellen fabrikanten: de Californische gigant met de best presterende commerciële (back-contact) modules ter wereld, Sunpower. Dit FOM instituut doet fundamentele research en is een wetenschappelijke instelling (FOM staat voor "fundamenteel onderzoek aan de materie").

Deze tweede verhuizing cq. concentratie van research capaciteit zal zeker voor dunnelaag onderzoek belangrijk zijn, omdat daarvoor van diverse opdamp technieken gebruik wordt gemaakt die onder zeer streng gecontroleerde (vacuüm) omstandigheden moeten functioneren. Veel dunnelaag producenten zijn niet in staat gebleken om een reproduceerbare kwaliteit van hun producten in de commerciële opschaling te realiseren, en hebben nog steeds geen succes kunnen forceren. Deze bottleneck moet absoluut worden opgelost als veelbelovende dunnelaag technieken echt het verschil willen gaan maken, en de competitie met de almaar goedkoper wordende "klassieke", relatief hoog renderende kristallijne concurrenten aan kunnen gaan (een ontwikkeling waar ECN nota bene een zeer belangrijke rol in heeft gespeeld door o.a. de ontwikkeling van de beroemde SunWeb® cel, inmiddels verder te ontwikkelen met de Duitse zonne-energie specialist Schott Solar...). Te voorzien valt dat FOM in deze materie belangrijke nieuwe aanzetten zal kunnen geven.

Rijnhuizen verkassen kost echter het een en ander (fundamenteel fysisch onderzoek is door de bank genomen peperduur, met prijzige, complexe, en lastig te verplaatsen gevoelige apparatuur). Dus het door het Ministerie van OCW, het FOM zelf, en ook onderzoeksorganisatie NWO te co-financieren nieuwe gebouw zal met open armen worden ontvangen in Eindhoven. Totale begroting: 50 miljoen Euro, waarvan de bijdrage van provincie Noord-Brabant dus relatief bescheiden is (7% van de begroting), maar altijd welkom.

(3) InnoEnergy
Een derde "pijler" van het mega-research project zou dan eindelijk de tot nu toe nog volkomen buiten beeld blijvende "eindmarkt", de "consument van zonnepanelen" moeten gaan bedienen. Althans, dat lijkt de suggestie in het persbericht. In de nogal pompeuze taal die zo gewoon is bij dit soort ronkende pers presentaties die gaan over forse investeringen, en waarbij je vaak wordt doodgegooid met indrukwekkend klinkende constructies als "Knowledge and Innovation Community" (KIC) etc., is het moeilijk tussen de regels in vast te stellen wat er nu eigenlijk met dit deelproject beoogd wordt, of lijkt te worden. Het lijkt hier te gaan om een groot Europees netwerk van universiteiten in Zweden, Polen, Duitsland, Frankrijk en Spanje (politici zijn dol op dat soort samenwerkingsverbanden, zie bijvoorbeeld deze waslijst van "samenwerkende" instituten en ook nukes en kolencentrales uitbatende energie giganten...). Waarbij de taak van Eindhoven er in zou liggen dat innovaties zouden moeten worden gegenereerd "voor energie efficiënte steden en gebouwen". Daarbij, en nu komt het, zouden zogenaamde "Smart Buildings" moeten worden gecreëerd, "... waarvan de bewoners geen energierekening meer krijgen gepresenteerd, maar hun energieopbrengst in de nieuwe markt kunnen verkopen".

Ik ben toch wel uitermate nieuwsgierig wat van deze ietwat cryptische, en in essentie zeer opmerkelijke formulering het realiteitsgehalte zal zijn. En hoe in Gaia's naam InnoEnergy in staat zal blijken om de gangbare praktijk in Nederland, dat bij overschotten van zonnestroom, en rekening houdend met de nog steeds bestaande bezopen "salderingscap" (momenteel nog steeds 3.000 kWh/jaar, zou een nog steeds onzinnige 5.000 kWh/jaar moeten gaan worden), er gewoon een volslagen belachelijke fooi voor zonnestroom valt te vergeven van maximaal (momenteel bij Greenchoice) 9 eurocent/kWh. Een "marktwaarde" die totaal geen recht doet aan de kwaliteit en verbruikspieken afvlakkende kenmerken van zonnestroom (en dat is niet de schuld van Greenchoice, uiteraard, maar van Den Haag).

Smart???
Ook dient daarbij met argusogen gekeken te worden naar dat onrustbarende woordje "smart" in deze context: Slimme mensen die zelf zonnestroom opwekken zijn namelijk over het algemeen helemaal niet zo geporteerd van bijvoorbeeld bemoeizuchtige "slimme" meters en "smart grids" (een "concept" waar je tegenwoordig dagelijks mee wordt doodgegooid tot je d'r scheitziek van wordt). "Slimme" meters waarmee de inkomsten uit zonnestroom opwek en overschot compleet onvoorspelbaar kunnen gaan worden, en de tariefstelling door hebzuchtige leveranciers voortdurend zal kunnen worden gemanipuleerd. Uiteraard beslist niet in het voordeel van de decentrale opwekker, maar primair in het voordeel van de zichzelf met een schaamgroen randje "duurzaam" wassende leverancier...

Ik ben zeer benieuwd naar de creativiteit die aan de dag zal worden gelegd door de "innovatoren van InnoEnergy" bij deze nog steeds met zeer veel mist omgeven materie. Waardoor bedrijven bijvoorbeeld, die zeer lage stroomprijzen betalen, voor door hen opgewekte en zelf verbruikte zonnestroom feitelijk een volslagen absurd lage "marktwaarde" van een tiental Eurocent/kWh kunnen krijgen toebedeeld, die totaal irreël is gezien de waarde ervan in omringende landen (laagste invoedingstarief voor grote dak PV-installaties > 1 MWp in Duitsland momenteel 24,79 Eurocent/kWh, per 1 januari 2011 nog steeds 21,56 Eurocent/kWh wordend).

De "vergeten" energie kosten...
Zelfs voor het qua marktwaarde "hoge" marktsegment van particulieren (in Nederland saldering "gerechtigd" voor hoge all-in consumentprijs boven de 20 eurocent/kWh bij de meeste contracten), is daar namelijk ook nog de totaal veronachtzaamde, hier verzwegen absurde vastrechten last die alle inwoners in Nederland altijd zullen moeten blijven betalen. Ongeacht een verbruik van 9.999 kWh/jaar aan fossiele grijze stroom, of een eigen jaarlijkse opwek aan donkergroene zonnestroom die zo'n beetje de totale jaarbehoefte zal kunnen dekken (of zelfs meer is in schaarse gevallen). Of de aanwezigheid van een zonnecollector voor zelf opgewekt warm tapwater en/of aandeel ruimteverwarming, warmtepomp, etc. Even ter illustratie van deze volkomen verzwegen feiten de volslagen absurde vastrecht pyramides die Polder PV ongeacht zijn grofweg (momenteel) 1.200 kWh/jaar opwek van zonnestroom blijft betalen voor zijn "energie", huidige tariefstellingen (per 1 januari waarschijnlijk licht wijzigend), vastrechten op jaarbasis (en: in geen geval te beïnvloeden door bewust, spaarzaam gedrag...):

 • Elektriciteit € 228,94 (vier vastrechtposten netbeheer incl. "meetdienst" plus "vastrecht levering" van de leverancier; "enkel tarief" aansluiting);
 • Kookgas € 142,73 (vier vastrechtposten netbeheer incl. "meetdienst" plus "vastrecht levering" van de leverancier);
 • Stadswarmte € 336,72 (onwaarschijnlijk ingewikkelde stapeling van deelposten "fictieve vermeden kosten gasaansluiting" die vrijwel niemand in Nederland snapt, niet vrij verkiesbaar maar gebonden aan een obligate "warmteleverancier" en nooit van af te komen zolang je niet verhuist).
 • Totaal vastrecht last Polder PV exclusief beïnvloedbare variabele, feitelijke "energie" kosten momenteel: € 708,39 per jaar...
 • En dan heb je dus nog helemaal géén micro-joule "energie" afgenomen, dit ben je altijd kwijt, wat je ook doet (onder huidige tarief condities).

^^^
Surprise, surprise...
Wat er niet bij wordt verteld...

Bewerking van foto gepubliceerd op Energiecompleet.nl website (hier).

© origineel Energie Compleet, Valkenswaard

M.a.w.: wat denkt InnoEnergy daar allemaal aan te gaan doen, en hoe komen ze in Gaia's naam aan dat volkomen onwaarschijnlijke "geen energierekening krijgen gepresenteerd"??? Bovenstaande rekensom krijg je namelijk altijd gepresenteerd, wat je ook verder doet! Het is op zijn minst een curieus, en waarschijnlijk de plank vér misslaand statement wat beslist niet in zo'n ronkend persbericht zou mogen worden opgenomen... En dan laat ik dat "verkopen [van zonnestroom overschotten] op de nieuwe markt" verder even voor wat het is. Er is geen enkele "leverancier" die voor ver over de 20 Eurocent/kWh zonnestroom overschotten zal gaan afnemen (geen enkel "wetsartikel" die ze daartoe "verplicht"). Tenzij er wonderen gaan geschieden. Laten we hopen dat InnoEnergy daar voor zal gaan zorgen...

Pretentie onterecht?
In ieder geval lijkt dit "Europese project" ook een plaats gevonden te hebben binnen het inmiddels verkondigde drievoudige megaspektakel voor Eindhoven. Daarbij wordt nogal kunstmatig geclaimd dat de twee andere deelprojecten de mogelijkheid zouden geven om "dit initiatief te versterken", maar dat lijkt me een nogal gezochte verklaring. Fundamenteel onderzoek (FOM) dan wel initiatieven om hardware productie apparatuur te gaan maken voor de industriële grootmachten in zonne-energie (lees: Azië, daar gaat het gros van de apparatuur gewoon heen) is van een compleet ander kaliber dan het "bedienen van de eindgebruikersmarkt" (lees: Europa, Nederland). Dat zijn totaal verschillende werelden met compleet andere "gebruiksaanwijzingen", schaalgroottes, en benodigde kennis. Ik ben erg benieuwd hoe de geclaimde "synergie" (in de bijlage van het persbericht onder "Solliance" bijdrage) tussen de drie deelprojecten gestalte gaat krijgen. Ik laat me als vanouds graag verrassen.

Financiering van dit "KIC" deelproject is voor een kwart (!) uit een zoveelste Europees fonds, afkomstig van het European Institute of Innovation and Technology, EIT), en uitgesmeerd over een periode van 7 jaar (met uitloop mogelijkheid tot zelfs 15 jaar). Totale "omzet"van KIC zou 50-100 miljoen Euro per jaar bedragen. Provincie Noord-Brabant heeft nogmaals over het zeer duurzaam kloppende, met Essent verkoop geld gespekte hart gestreken en 6 miljoen Euro bijdrage toegezegd.

Klopt het rekensommetje wel?
Bizar is dat, als je de letterlijk in de bijlage van het persbericht genoemde "bijdragen vanuit de provincie Noord-Brabant" bij elkaar op gaat tellen, je niet uitkomt met het in het bericht zelf genoemde totaalbedrag van 48,7 miljoen Euro (wat door Provincie Noord-Brabant afgelopen vrijdag 10 december al is toegezegd). Want ik kom met ...

 • Solliance 38,2 miljoen Euro (4 miljoen ECN vestiging, 24,2 miljoen investeringen, 10 miljoen "valorisatie") +
 • FOM 3,5 miljoen Euro +
 • KIC InnoEnergy 6 miljoen Euro

... op een totaalbedrag van 47,7 miljoen Euro. Of die miljoen "missende" Euro's een vergissing van mijn momenteel op kunstlicht werkende zakjapanner is, of misschien ergens een ongelukkig schrijf- of afrondings-foutje van de persdienst is geweest is nog niet bekend. Laten we er van uitgaan dat er met dit reusachtige, ambitieuze mega-research en implementatie project met zonnestroom in de regio waar vroeger "de lampenfabriek in het zuiden des lands" heer en meester was (en die al lang weer uit de zonne-energie business is gestapt, met het Beierse Steca als dankvol profiteur, zie persbericht van 18 juli 2005) er zoveel professionaliteit zal worden ingezet dat dit soort marginale foutjes niet meer zullen voorkomen. Of: dat de uiteindelijk economische profijten van dit forse project zo geweldig zullen zijn, dat we over een miljoen Euro meer of minder niet meer wakker hoeven te liggen. Da's peanuts...

Het wordt druk met de ambities in zuid Nederland...
Polder PV is ook erg benieuwd in hoeverre de minstens even ambitieuze doelstellingen van de aanpalende provincie Limburg, die zichzelf met Avantis en satellieten ook al als "core-business" van kwaliteit op het gebied van de Nederlandse PV ziet zullen "strijden" met deze nieuwe high-tech cluster op niet zulke grote afstand. Uit deze webpagina bomvol ambities van Provincie Limburg: "De Provincie Limburg wil extra inzetten op zonne-energie, enerzijds omdat de zon een onuitputbare energiebron is en anderzijds omdat de ontwikkeling van zonnecellen een kansrijk economisch cluster is in onze provincie".

Misschien kunnen ze wat die "clustering" betreft beter gaan samenwerken met hyper-ambitieuze buur provincie Noord-Brabant, om de spin-off van alle zonnige activiteiten nog groter te maken. Delta schijnt inmiddels "in gesprek" te zijn met "partijen" die hun, een paar jaar geleden naar binnen geharkte, zonnecellen producent Solland Solar (nog steeds de enige in ons land) over willen nemen (bericht van Energeia van 14 december 2010).

Eindebericht citaten
Tot slot nog even twee opvallende "spijker op zijn kop" uitspraken van een van de initiatiefnemers van Solliance, John Blankendaal, over de bittere noodzaak om echt "voor de top te gaan" m.b.t. research in hardware voor de zonnestroom industrie in Nederland (Solar Magazine nr. 1(1)/juni 2010: p. 17):

"De historie wijst uit dat Nederland in staat is om posities in te nemen, maar dezelfde historie wijst ook uit dat wij deze snel kunnen verliezen. Zo hebben wij windenergie laten waaien."

en

"Aangezien de internationale solar markt niet op Nederland wacht, moeten de industrie en de overheid vaart maken. Als we dat niet doen, heeft zonne-energie in Nederland een geweldige toekomst achter zich gelaten."

We hopen dat met dit geweldige initiatief in het zuiden des lands in ieder geval gegarandeerd zal blijven dat "de research" in zonnestroom in ons land op topniveau zal blijven, al is het dan "onder de grote rivieren". Al blijft het nog steeds afwachten of een volwaardige afzet markt voor zonnestroom ook met die basale voorwaarde wel gerealiseerd zal kunnen worden. Want daarvoor is kristalhelder en doortastend nationaal beleid nodig, en dienen alle rampzalige door EZ en EL&I en hun opdrachtgevers in onze verschrikkelijke stroommarkt gegooide drempels voor ongehinderde invoeding van hernieuwbare elektriciteit/zonnestroom op het net met nog veel meer ambitie, en met grote kracht te worden opgeruimd.

http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2010/12/13/brabant-investeert-in-zonne-energie/ (persbericht "Brabant investeert in zonne-energie" van 13 december 2010, met bijlage)
http://tinyurl.com/2czwaf2 (bericht op website van Omroep Brabant, lees ook alle lezersreacties ["toon alle reacties"], waarbij duidelijk blijkt dat sommige mensen niet in de gaten hebben dat de ooit "primaire" speler op het gebied van zonnestroom, onze eigen olieboer Shell, nog steeds stiekem meespeelt in de prime league, al verstoppen ze zich achter een wat ongebruikelijke naam aan de andere kant van deze planeet...)
http://rayradio.podomatic.com/ (podcast van 14 december 2010, "Coal is dirty bu$iness", van RayRadio uit Breda [ongeveer een maand op deze site beschikbaar], waarvan disc-jockey Ray Meur apentrots melding doet van de concentratie van zonnestroom onderzoek in "zijn" provincie, vanaf 37'30" in de uitzending...)

http://www.panoramio.com/photo/6940690 (enkele foto's van de Holst Centre High Tech Campus in Eindhoven)


15 december 2010: Ook Zwitserland verlaagt invoedingstarief, maar meer ruimte voor zonnestroom. Dat heeft uiteraard, zoals overal elders op de wereld waar met verstand wordt ondersteund, te maken met de blijvend waanzinnig prijsontwikkeling voor hardware die nodig is voor de meeste - kristallijne - PV-systemen: silicium, wafers, zonnecellen, en uiteindelijk modules. Ik kreeg recent een aanbod voor EUR 1,36 cif in Hamburg, een collega kocht net direct uit China voor EUR 1,20/Wp incl. verzendkosten excl. BTW (en handling in de haven) een stapeltje multikristallijne modules van een mij compleet onbekend merk. De prijzen staan onder zware druk, en zullen ook de te vragen prijzen voor modules van bekende merken doen zakken.

Frankrijk's eerste minister Fillon kondigde eerder deze maand nota bene een cap aan van de registratie van 500 MWp voor nieuwe grote projecten omdat de ontwikkelingen ondanks twee eerdere reducties van de invoedingstarieven dit jaar de Franse Atoomstaat blijkbaar nog steeds veel en veel te hard gaan. De Franse regering vreest een "speculanten bubbel" op kosten van de stroomconsumenten die een opslag betalen (Bloomberg, 2 dec. 2010). De druk op de invoedings-tarieven en ondersteuning neemt overal toe.

Een van de beroemdste grafieken op het vlak van zonnestroom, de "enkele module prijs grafiek" van Solarbuzz. Lees s.v.p. de disclaimer daar voor goed begrip.

Zijn de module prijzen in een vrije val terecht gekomen? Time will tell.

Status: actueel (plaatje wordt opgehaald bij page view cq. refresh).

© Solarbuzz
>>>

Zwitserland
De Zwitserse markt is vergeven van enorme hydropower centrales en kernsplijters (stroommix volgens de energiesector zelf: 54% hydro, 41% nukes, zie echter ook voorbeeld duurzame aanbieder onderaan). Desondanks werd daar toch nog een leuke groei van zonnestroom gerealiseerd (zie slot Sarasin rapport bespreking). Het onafhankelijke, niet in de EU opgenomen land gaat ook per 1 januari 2011 de daar nog origineel hetende "kostendeckende Einspeisevergütung" (KEV) verlagen. En wel met een forse 18%. Ook de Zwitserse Bundesrat kon bij de invoering van de plannen voor de hoogte van de KEV tarieven begin 2009 niet vermoeden hoe hard de overall module- en dus ook systeemprijzen zouden dalen. Deze "degressiestap" is dan ook een terechte ingreep om de rendementen voor de nieuwe exploitanten niet uit de hand te laten lopen (de "oude" systemen worden uiteraard, zoals dat een beschaafd land betaamd, met rust gelaten, daarvoor verandert niets).

Door de 18% reductie van de KEV vergoeding voor zonnestroom dalen de zogenaamde "nog niet gedekte kosten" voor de exploitatie (verschil verwachte kWh prijs zonnestroom opwek verminderd met de gemiddelde marktprijs voor elektriciteit) tot een niveau wat lager ligt dan een halve Zwitserse Frank per kWh (< 50 Rappen). Als gevolg van de wettelijke formuleringen in het zogenaamde Energiegesetz in Zwitserland, zal daarmee echter ook het maximaal "geaccepteerde" aandeel van zonnestroom in de subsidiepot voor het Zwitserse KEV systeem (de zogenaamde "Solar-Deckel") kunnen stijgen van de tot nu toe gehanteerde 5% naar het dubbele, 10%. Het directe gevolg daarvan zal zijn dat de Zwitserse bondsraad de maximale "toegestane" bijbouw van 30 MWp per 2011, kan gaan verhogen naar een respectabele 50-70 MWp per jaar (met lagere invoedingstarieven).

Omdat er door de inperkingen van de laatste "Energieverordnung" een forse file was ontstaan voor aanvragen voor PV-installaties onder de KEV subsidiepot, kan deze nu snel worden afgehandeld en tot en met 2013 wachtlijst problemen worden vermeden (er was begin mei 2008 meteen een run ontstaan, de daardoor ontstane wachtlijst kan nu versneld worden vrijgegeven). Ondernemers en belangenorganisaties in de Zwitserse duurzame energiesector zijn blij met het aldus oplossen van de grootste knelpunten bij de groei van PV in eigen land.

Uiteraard kan het aandeel van zonnestroom in de door gigantische hydropower capaciteit en productie gedomineerde "groene mix"* in Zwitserland nooit een groot aandeel halen. Volgens het Oekonews bericht was het in 2009 nog maar 0,078% van de binnenlandse totale stroomproductie. Daar tegenover staat uiteraard dat het de meeste democratische vorm van stroomopwekking is, decentraal, met een minimum aan grootschalige risico's (ook hydropower is niet vrij van risico's, en rampen bij de exploitatie van stuwdammen kunnen vernietigende gevolgen hebben, om het over nukes maar niet te hebben).

Eind 2009 zouden er in Zwitserland 1.600 PV-installaties aan het net zijn die de KEV vergoeding claimen, 56 PV-systemen hebben reeds een positieve beschikking en zijn in de planning of reeds in aanbouw. En een aanzienlijke "portefeuille" van maar liefst 7.033 installaties staan momenteel in de wachtlijst. Die dus nu versneld kan worden afgewerkt.

* Let op dat grootschalige waterkracht mondiaal niet wordt gezien als "duurzaam". Hoogstens kleinschalige projecten mogen daartoe worden gerekend. Het gros van de stuwmeer capaciteit in Zwitserland valt onder (zeer) grootschalig.

http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1055096 (bericht van 13 december 2010)

http://www.swisspower.ch/Media/file/Stromkennzeichnung-Swisspower-2009_d.pdf (voorbeeld van "duurzame stroommix" aanbieder Swisspower waarin o.a. 99,26% hydropower, 0,04% zonnestroom, en uiteraard onder "Nicht erneuerbare energien" 0,00% kernenergie)

Bericht over op 1 januari 2009 ingevoerde KEV subsidie systeem voor PV in Zwitserland op Polder PV: 28 november 2008


 
^
TOP

14 december 2010: Solarbuzz: Mondiale PV afzet 2010 naar 16,3 GWp. Voorspellen van productie capaciteiten ("potentieel"), fysieke/gerealiseerde producties, ontwikkelingen en, vooral marktafzet van solar-grade silicium, wafers, zonnecellen, en PV-modules wordt door een groeiend aantal bedrijven bedreven. En vaak in absurd prijzige publicaties "ter beschikking" gesteld aan wie het wil lezen, en/of de beurs heeft die daar bij past.

Gaia zei dank is daar nog altijd dat hooggeprezen Californische "instituut" Solarbuzz, alweer een tijdje tot de NPD Group horend. Een van de "klassiekers" in de marktanalyses, en van constant hoog niveau. Ze publiceren af en toe abstracts van hun zeer uitvoerige marktonderzoekingen. Zo ook nu, n.a.v. hun "Solarbuzz Quarterly" publicaties. Publicatiedatum: 13 december 2010.

Solarbuzz voorspelt een mondiale afzetmarkt voor zonnestroom van 16,3 GWp voor 2010, dat is alweer 1,1 GWp meer dan in hun vorige bericht van 29 juni 2010 (15,2 GWp, dus 7,2% meer). En het betekent alweer meer dan een verdubbeling van het record volume van (gereviseerd) 7,5 GWp voor 2009, zoals gepubliceerd in de juni 2010 revisie voor dat jaar op de Solarbuzz website. Wederom, goed om te beseffen met deze kapitaalkrachtige investeringen waarbij een paar honderdduizend burgers en honderden bedrijven zijn betrokken: in zogenaamde crisistijd.

Voor 2011 zetten de Solarbuzz analisten, in weerwil van andere berichten dat er in wereldmarkt Duitsland maar "een paar GWp" zou worden afgezet, in op een mondiale marktgroei van nog eens 46%, waarbij in Europa ook nog steeds meer afgezet zou gaan worden dan de ruim 12 GWp die er in 2010 zou worden/zijn bijgeplaatst. Solarbuzz voorspelt een afwachtende houding voor de eerste jaarhelft in Duitsland (m.b.t. de trends in de module prijzen), maar een (fors) herstel in het tweede halve jaar. Waardoor het land waarschijnlijk nog by far wereld marktleider zal blijven (wat er daarna zal gaan geschieden is vooralsnog koffiedik kijken, maar zal in het geval Duitsland beslist een heel ander perspectief laten zien).

^^^
PV-trackerveld op het terrein van de beroemde Beierse "Schraubfundamenten" producent Krinner in Straßkirchen nabij de Donau, niet ver van het gigantische 51 + 4 = 55 MWp Gänsdorf project van o.a. Q-Cells/MEMC (Nordcapital resp. Gold-Solar Wind fonds, zie project details) waarvoor Krinner destijds de grond aankocht. Deze trackers zijn dubbelassig, er staat ook een forse PV-plant (mogelijk iets van 1 MWp groot) met vaste opstelling op dit mooie grazige bedrijfsterrein, zie klein stukje daarvan links achteraan.

Foto genomen tijdens de derde Mega-PV Bayern Radtour door de webmaster van Polder PV in de aanloop tot Intersolar 2010 in München.

Wel gaan er steeds grotere volumes naar andere veelbelovende PV-markten, waarbij Solarbuzz inzet op Italië, U.S.A., China, Canada en India als grote "main market drivers" in 2011.

^^^
Marktvoorspelling en vooruitzicht voor de mondiale afzet van PV-capaciteit in GWp in 2010 (donkerblauw) en 2011 (lichtblauw) door de Solarbuzz analisten. Let op de forse verwachte groei in Amerika, al blijft Europa voorlopig nog steeds de afzetmarkt met veel overmacht domineren.

Graph © 2010 Solarbuzz/The NDP Group

Alleen al in de eerste 9 maanden van 2010 zou er volgens Solarbuzz 10,6 GWp zijn afgezet, wat dit jaar al tot een zoveelste recordjaar heeft gemaakt. Wat natuurlijk beslist weer voor het grootste deel op conto van Duitsland moet worden geschreven, wat er immers al tm. september alleen al 5,4 GWp bij gooide: alweer iets meer dan de helft van de mondiale afzet, dus. Europa claimde, mede door dat succesnummer, al 78% van de mondiale afzet (daar zit natuurlijk het enorm gegroeide Italië bij, maar ook de door de eigen regering feitelijk weer op droog brood gezette Tsjechische tijdelijke boom zat in die cijfers, en de wat minder spectaculaire groei in Frankrijk en België).

Het derde kwartaal zag met 100 MWp minder dan het 2e kwartaal nog steeds een spectaculaire groei met 4 GWp afzet, waarbij aangetekend moet worden dat het 2e kwartaal door de absurde "pre-1-juli-boom" van 2,1 GWp in juni in Duitsland fors vertekend is en vooralsnog uniek in de geschiedenis van de mondiale marktontwikkeling. Het zal u niet verbazen: Solarbuzz voorspelt voor het laatste kwartaal van 2010 alweer een nieuw wereldrecord van 5,7 GWp bijbouw, 43% stijging t.o.v. vorig jaar, en het gros daarvan zal alweer in Duitsland afgezet blijken te zijn vanwege de 13% extra degressie van de invoedingstarieven die alweer per 1 januari a.s. in zal gaan. Versterkt door het feit dat alle grotere zonnestroom parken die nog voor de lucratievere "pre-1-juli" Einspeise Vergütungen kunnen gaan claimen, dan gerapporteerd zullen gaan worden aan het Bundesnetzagentur (of dat inmiddels al hebben gedaan: gegevens na september 2010 ontbreken vooralsnog op de BNA website)*...

Waar komt al dat spul vandaan?
Solarbuzz heeft ook naar de producenten kant gekeken, en wederom zal het u niet verbazen dat de Aziatische tijgers alle vorige records aan flarden scheuren. Alleen al 66% (!) van de zonnecel productie kwam uit China in het derde kwartaal van 2010, 16% stijging t.o.v. hetzelfde kwartaal van 2009. De Chinese cellen reus JA Solar had de hoogste "shipments" (geregistreerde verkoop) in dat derde kwartaal, maar de snelste groeier was Motech Industries uit Taiwan (dat bedrijf werd trouwens door duurzame ASN Bank uit de portefeuille van het Milieu & Waterfonds gezet, eind vorig jaar). De Chineze reuzen Trina Solar en JA Solar volgden als rapste groei beesten. 8 van de 12 grootste producenten van zonnecellen resp. dunnelaag modules waren afkomstig uit China of Taiwan. Q-Cells deed het nog het beste van de niet-Aziaten (het Amerikaanse First Solar viel opvallend genoeg tegen in het 3e kwartaal, laatste van de 12 genoemde producenten, zie 2e grafiek in het Solarbuzz artikel).

Tot slot
Met 16,3 GWp nieuw PV-vermogen world-wide in een jaar tijd kan alweer minimaal iets van 16,3 x 900 = 14.670 GWh/jaar = 14,7 TWh/jaar = de maximale jaar productie van ruim 3 en een halve Borssele kernsplijter aan superschone elektriciteit gegenereerd gaan worden. Waarschijnlijk meer als een forse hoeveelheid van dat volume in zonnige streken zal zijn opgesteld (Italië, Tsjechië, U.S.A., etc.). NB: dat is er in 1 jaar bijgekomen, en dat is allemaal fysieke (nieuwe) productie bovenop het al aanzienlijke bestaande volume, en geen hersenspinsel! Volgend jaar een nog groter volume, waarschijnlijk. En zo gaat dat elk jaar weer door, en dan heb ik het nog niet over al die andere hernieuwbare opties die ook als kool blijven groeien. Hoezo kernenergie een "brug" technologie? Dan zijn de atoom-monopolisten nog met heel erg veel papierwerk bezig om de al lang weer achterhaalde "plannen" voor hun door basislast fascisme duurzame markt kapot makende Atom Meiler op te gaan stellen! Een "brug" van niets naar nergens, dus.

Al met al blijvend spectaculaire resultaten, en nog steeds uitmuntende en gezonde verwachtingen voor 2011. Het gaan weer mooie tijden worden voor believers in de zonnestroom revolutie. Forget about Netherlands. Watch the World!

* Polderiaanse tongue-in-cheek berekening voor afzet Duitsland 2010 op basis van deze uitgangspunten:

 • 5,4 GWp realisatie tm. september 2010 cf. Bundesnetzagentur aanmeldingen;
 • 10,6 GWp afgezet in hele wereld in eerste 9 maanden cf. Solarbuzz;
 • Aandeel van Duitsland in mondiale afzet eerste 9 maanden: 50,9%;
 • 5,7 GWp extra realisatie in laatste 3 maanden van 2010 wereldwijd cf. Solarbuzz;
 • Uitgaande van "gelijkblijvend aandeel voor Duitsland in totaal afgezette volumes" in dat laatste kwartaal:

Totale afzet Duitsland 2010 geschat op 5,4 + 0,509*5,7 = 8,3 GWp...

Met daarbij als extra belangrijk punt: geen enkel land kent zulke gigantische "eindejaars-rushes" als Duitsland als onvermijdelijk (feitelijk: politiek uitgelokt) gevolg van het invoeren van voortgaande forse degressies per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar. Het zou dus nog meer kunnen gaan worden dan die 8,3 GWp neubau in zweitausend-zehn, als we Solarbuzz op hun mooie blauwe ogen mogen geloven en deze prognose (bij benadering) blijkt te kloppen...

http://www.solarbuzz.com/news/NewsNACO1205.htm (bericht over marktontwikkeling van 13 dec. 2010)
http://www.solarbuzz.com/sbqformat.htm (contents van december 2010 editie van Solarbuzz Quarterly, waarin België uiteraard wel een Market Demand Outlook krijgt toebedeeld, en Nederland terecht niet eens wordt genoemd)


13 december 2010: Vlaanderen zet nog steeds behoorlijk wat PV-capaciteit bij. Zo blijkt uit de laatste maandelijkse VREG rapporten die dateren van 1 december. Polder PV heeft alles weer voor u uitgezocht en tot in groot detail op de betreffende webpagina geopenbaard. Sinds het voorlaatste rapport van 28 oktober, is er alweer 25,4 MWp bijgekomen en 3.159 installaties, waarvan het gros nog steeds bestaat uit systemen kleiner of gelijk aan 10 kWp. 61 nieuwe installaties groter dan 10 kWp werden geregistreerd, waarbij het opvallend was dat de categorie 100-1.000 kWp in het geheel geen nieuwe "hits" liet zien. Er is dus wel degelijk wat aan de hand in Vlaanderen, maar dat is vooral toe te schrijven aan de grotere installaties, waar nu nog veel beter gerekend moet gaan worden om "een optimaal rendement" te kunnen halen. Per 1 januari a.s. 2 cent per kWh minder dan voorheen (nog steeds: zeer interessant, mede gezien de internationale ontwikkeling van de module prijzen), daarna is het goed oppassen geblazen gezien de "strakke" degressies die Energie Minister van den Bossche er door gaat jassen. Ik verwacht vooral vlak voor de snelste degressie stappen rappe bijbouw van aardig wat installaties, om nog van het iets lucratievere voorgaande invoedings-regime te kunnen gaan genieten (zo lang mogelijk wachten op lage moduleprijzen, en niet al te lang - of te kort - voor de degressie stap bouwen en aanmelden bij VREG).

Wel een waarschuwing bij de VREG registraties: daar zit nog steeds een hoop "oud spul" bij. Zo is er weer een segment van het gigantische 40 MWp Katoen Natie project bijgeschreven, wat volgens de bazen van dat grote bedrijf "eind 2009" opgeleverd zou zijn (mogelijk pas formeel eind februari, om nog 45 eurocent/kWh te kunnen claimen, 20 jaar lang). Nog steeds is er ruim 8 en een halve MWp "zoek" cq. "niet geregistreerd" bij VREG. M.a.w.: de actuele bijplaatsing wordt deels door deze cijfers verwrongen. Omdat echter niemand die cijfers bijhoudt of bij kan houden (geen wettelijke verplichting o.i.d., zoals uitdrukkelijk wel in Duitsland het geval via het Bundesnetzagentur, anders kun je naar je EEG vergoeding fluiten), zijn de VREG cijfers de enige harde bron die over langere periodes zekere markgroei resultaten kan laten zien.

Het verloop van de bijbouw van de categorieën kleiner of gelijk, resp. groter dan 10 kWp, heb ik in de volgend grafiek duidelijk gemaakt. Waarbij ik de bijplaatsing in de gemarkeerde periodes terug heb gerekend per dag (de tussenliggende rapport publicatie periodes zijn namelijk niet gelijk in lengte):

Uit deze grafiek wordt duidelijk dat de schommelingen in de grotere categorie (donkergroene kolommen) fors zijn (vooral veroorzaakt door een hoge bijschrijving van mogelijk nog voor 1 maart aangesloten "45 eurocent/kWh" claimende installaties in mei, en het eerste contingent gigantische deelprojecten van het Katoen Natie multi-site project (4 lokaties in Vlaanderen) in juli 2010. Het verloop van de kleinere categorie (blauw) is wat "rustiger", en kan zich gelukkig blijven verheugen in een gezonde belangstelling wegens de blijvend aantrekkelijk invoedingscondities in Vlaanderen. Er is geen reden om te veronderstellen dat juist die belangrijke dragende pijler van de Vlaamse zonnestroom markt met extreem grote vertraging verwerkt zou worden in de VREG registraties, en zou dus een relatief representatieve "daadwerkelijke marktgroei" moeten laten zien. De werkdruk bij de VREG blijft, ondanks forse inzet van extra personeel en automatisering, hoog (persbericht van 27 mei 2010).

Een gestapelde grafiek met de hierboven getoonde resultaten, en uiteraard nog veel meer details en interactieve grafieken over de PV-status van eind november in Vlaanderen, vindt u wederom in:

Tevens daar een nieuw fenomeen: zonnestroom centrales voor de stroomvoorziening van sluizen langs het Albertkanaal (foto 5).

100 Wp/kop bereikt
En tot slot het leukste nieuwtje: Vlaanderen heeft per hoofd van de bevolking op basis van de VREG registraties inmiddels een symbolische doch belangrijke barrière gebroken: elke inwoner heeft nu gemiddeld de "beschikking" over minimaal een 100 Wp module (grafiek). Ter vergelijking: Nederland zou het eind november 2010 niet verder brengen dan zo'n 4,3 Wp per hoofd van de bevolking. Dat is ruim een factor 23!. Verschil moet er wezen, maar het steeds luider wordende tandengeknars en de steeds meer naar buiten tredende, volslagen terechte volkswoede in ons land moet nu eindelijk eens omgezet gaan worden in bikkelharde strijd voor meer zonnestroom alhier. Anders moet Vlaanderen Nederland maar gaan inpalmen wegens blijvende wanprestatie van die oliedomme noorderlingen.


12 december 2010: En de volgende inkoopactie komt er alweer aan. Blijkbaar aangestoken door de zwaar gehypte "inkoop actie" van Wijwillenzon punt nl, staat de volgende alweer in de wachtrij. Natuur en Milieu, een door wetenschappers gesteunde actie organisatie die vooral bekend staat om het al jaren lang met weinig succes bestoken van de permanent onwillige Nederlandse kabinetten om onze gruwelijk fossiele economie grondig te verduurzamen, gaat ook van bil. En wel: met de ASN Bank, die al ervaring heeft opgedaan met het financieren van diverse duurzame energie projecten. Waaronder het nota bene samen met Atoom Boer Delta gecofinancierde 2,6 MWp PV project op het industriële dak van het distributie centrum voor Brico in Willebroek (zuidelijk van Antwerpen, Vlaanderen). ASN heeft ook begin dit jaar een financiering van 10,8 miljoen Euro verleend aan het grote, eerste door Enfinity gerealiseerde Belfuture 2, 4,2 MWp zonnestroom project van de tapijt reus Balta in Sint-Baafs-Vijve (bij Wielsbeke, NO. van Kortrijk), die met later dit jaar gerealiseerde of nog op te leveren andere reuzen systemen op andere vestigingen met grote platte daken reeds een waanzinnige nieuwe PV capaciteit van zo'n 11,3 MWp zou kunnen gaan krijgen (zie persbericht Balta groep van 19 augustus jl.).

Aangezien Nederland nauwelijks werkelijk stimulerende incentives heeft voor zonnestroom (van de voor tientallen MWp beschikte oudere SDE projecten horen we, schrikbarend, nog steeds erg weinig, met dank aan de atoomratten uit Den Haag), moet er hier "iets anders" worden verzonnen. Want zulk soort in Vlaanderen wel te realiseren grote projecten zijn totaal onrealistisch onder de gruwelijk slechte invoedingscondities in eigen land. Zelfs installaties van een paar tientallen of paar honderd kWp zijn in Nederland slechts moeizaam te realiseren of je moet een extern financieringspotje en/of duivels geluk hebben (of een eigen module productie en zeer goede contacten - Scheuten Solar heeft zonder al te veel maatschappelijk geruis een 100 kWp SDE installatie op het hoofdkantoor in Venlo neer laten vleien, zie pdf van persbericht uit april 2010).

En dus hebben Natuur en Milieu en ASN blijkbaar goed naar het door "duurzame concurrent" Triodos Bank gesteunde (...) Wijwillenzon initiatief gekeken, en blijken ze gezien de link hieronder ook van plan "iets dergelijks" op te gaan zetten. Een zogenaamde centrale inkoopactie om "samen met je buren goedkoop zonnepanelen te gaan inkopen" en om "het plaatsen van zonnepanelen makkelijker en goedkoper maken". Daarbij wordt blijkbaar gegokt op een aanzienlijke participatie, gezien de krom lopende zin op de website "Als duizenden mensen gezamenlijk zonnepanelen inkopen, zorgt voor lagere inkoopprijzen". Hoe e.e.a. verder zou moeten verlopen wordt nog helemaal niets van prijs gegeven of duidelijk gemaakt. Wel dat deze actie "in 2011" van start zou moeten gaan.

^^^
Verkleinde weergave van screendump van de pagina waarop de Natuur en Milieu/ASN actie wordt aangekondigd. Vooralsnog nauwelijks info, alleen inschrijfmogelijkheid voor "op de hoogte blijven".

Details zijn nog volstrekt onbekend, je kunt alleen een elektronisch formulier invullen om "op de hoogte te blijven". De frase "Voor de individuele consument is het erg ingewikkeld om zelf zonnepanelen aan te schaffen" op de site van N&M is natuurlijk nogal een suggestieve opmerking, want in Duitsland of Vlaanderen is er al zoveel expertise, en ook op diverse fora is er al zoveel nuttig info materiaal en steun aanwezig, dat je met een beetje inlezen een zeer goede en verantwoorde keus kunt maken. Waarna je gewoon offertes kan laten opstellen bij serieuze bedrijven die alles uit je handen kunnen nemen. Daar heb je dan verder geen "centrale inkoop actie" voor nodig, je hebt alles zelf in eigen hand en kunt rustig selecteren op de beste aanbieding en leverings-condities. En: je houd bij verantwoorde keus altijd kwalitatief goede ondersteuning bij de geselecteerde "Solarteur", zoals een goede leverancier/installateur van een zonnestroomsysteem daar wordt genoemd.

Ik kan me voorstellen dat, als er vergelijkbare "condities" als voor WWZ zullen gaan gelden bij deze nieuwste "actie", het - terechte - gehuil van de al jaren door onze Staat op zwart zaad gezette professionele installateurs in ons land wel eens nogal fors zal kunnen gaan worden. Want die zullen slechts met minimale marges genoegen moeten gaan nemen, als modules volledig buiten hun invloed om door "derden" gekocht gaan worden en ze "slechts" voor het installatiewerk zullen mogen komen opdraven (en nauwelijks meer zelf kunnen afzetten in een bomvol aanbieders stromende "markt"). Er wordt zelfs gesuggereerd door N&M: "de installatie van panelen wordt een stuk goedkoper als meerdere mensen in een straat zonnepanelen aanschaffen. Een installateur kan dan in één dag meerdere huizen in de dezelfde straat van zonnepanelen voorzien." Dachten de initiatiefnemers van dit soort "acties" echt dat installateurs daar dan nog wel een droge boterham mee kunnen verdienen, door ook nog eens kwantum korting aan de deelnemers uit "een straat" te "moeten" geven waarbij ze tegelijkertijd geen enkele controle meer hebben over de aangeschafte hardware??? En zijn die arme installateurs straks wellicht ook nog eens de pineut als er onverhoopt problemen met die door hen wel te installeren hardware zal gaan optreden???? Of gaat N&M daar voor de volle honderd procent voor minimaal 25 jaar "borg" voor staan???

Duidelijk is in ieder geval dat met dit nieuwste initiatief de spoeling op de van "leveranciers" van divers pluimage vergeven Nederlandse micromarkt erg dun zal gaan worden, tenzij er monumentale nieuwe "afzetvolumes" gerealiseerd zouden gaan worden. Waar Polder PV grote vraagtekens bij zet. Ter referentie aan dat eerste initiatief, staat nog steeds op de WWZ homepage de tale-telling frase: "Deze actie kan alleen doorgaan als we samen erin slagen genoeg particulieren, bedrijven of bijvoorbeeld gemeenten te vinden die samen 10 MW bestellen voor eind januari 2011." De webmaster van Polder PV is er derhalve nog steeds niet van overtuigd dat de harde 10 MWp aan bestellingen (inclusief alle aanbetalingen) al binnen zijn daar. De panelen zouden volgens de homepage van WWZ "begin april in Europa" aankomen. Dat is alweer 5 maanden na het start van die actie, en dan liggen die modules nog lang niet op het dak van alle deelnemers. De crux zal blijven: hoeveel bestellers gaat WWZ überhaupt opleveren? Nog steeds: die 8.000-10.000 "gewilde" aanvragen gaat WWZ volgens mij niet eens bij benadering halen. Zelfs niet met de verlenging tot en met eind januari (de gelegenheids-smoes was dat mensen zogenaamd dan pas hun eindejaarsuitkering binnen zouden hebben...). Ter vergelijking: in de 3 wintermaanden januari tot en met maart 2010 zette Duitsland er al 716 MWp bij (met een totaal van 30.664 nagelneue installaties...). En dat waren de zwakste bijbouw maanden dit jaar...

De chaos in zonnestroom is in ons land nu wel zo'n beetje compleet met deze aankondiging van alweer een nieuwe "actie". Het is een grote puinhoop van voor het grote publiek niet meer uit elkaar te houden all-in "reguliere sector" aanbiedingen, tijdelijke "gemeentelijke" en "provinciale" subsidiepotjes, allerlei mistige "lease" constructies, en "al dan niet goedbedoelde inkoop collectieven". Plus alles wat daar nog mogelijk allemaal bij gaat komen als "reactie" op het definitieve afscheid van steun voor zonnestroom voor particulieren door onze compleet geflipte Regenten in Den Haag. Over kwaliteits-issues, en bij wie je straks moet wezen als er iets "mis" blijkt te zijn, hoor ik helemaal niemand enig serieus verhaal houden. Welk "houvast" zonnepanelen kopende klanten straks überhaupt nog zullen hebben in de wirwar aan (gelegenheids-) initiatieven is geen peil meer op te trekken.

Verdeel en heers
Voor de Beleidsmakers in Den Haag is het nu nog slechts een spelletje "Napoleontisch verdeel en heers" spelen tussen alle nauwelijks met elkaar communicerende "actoren" in de mede door die Regenten verwoeste "markt" - een inkoppertje voor open doel. En de sector zal nog vele jaren nauwelijks een stevige, met één stem sprekende vuist kunnen gaan maken. Want hoe je het ook wendt of keert: met een ontwikkeling van een professionele sector of een stabiele marktontwikkeling die kwaliteit door de complete keten als leidraad zal houden, hebben dit soort gelegenheidsacties helaas niet veel te maken. Om over het gecertificeerd bemeten van de productie van al die installaties het maar helemaal niet te hebben. Want waarop willen de initiatiefnemers straks eigenlijk afgerekend gaan worden? Aan "een paar gelukte acties" en dus wat extra PV panelen erbij? Of, vele malen belangrijker: aan een hoeveelheid kwalitatief uitstekende installaties die maximaal en langdurig op topniveau zullen produceren, en waarvan de output honderd procent betrouwbaar zal worden gemeten en dus door de Beleidsmakers in Den Haag wel meegerekend moet gaan worden in de realisatie van hernieuwbare energie groei? Want dat laatste, dat zou het echte doel moeten zijn van de naar honderd procent duurzaamheid strevers in ons land! Fysiek gemeten maximale productie die minstens op maandelijkse basis dient te worden gerapporteerd! Voor iedereen in te zien! En neen: daar bedoel ik uiteraard geen "rekenen met uit de duim gezogen kengetallen" mee, daar hebben we al genoeg ellende van gezien. Meten, meten, meten, en nog eens meten. Met minder mag niemand genoegen nemen.

Ik laat me natuurlijk gaarne van de kwaliteit van de projecten overtuigen. Maar volgens mij kan de branche organisatie zich inmiddels wel opheffen, als deze trend zo doorzet.

http://www2.natuurenmilieu.nl/themas/energie/zonne-energie (nieuwste "centrale inkoop actie")

Nog meer WWZ nieuws op Trouw webpagina's, NOS site en EnergieGids.nl. Reacties van lezers, maar ook foto onderschriften zijn regelmatig van hilarisch, tranen trekkend, en oh zo oliedom, slecht geïnformeerd niveau. Ach ja. Nederland hé? :

http://www.trouw.nl/groen/opinie/article3334970.ece/Eindelijk__Commerciele_zonnestroom.html 11 december 2010, een nogal stevige, en waarschijnlijk fors overtrokken titel. Let op de vele reacties met nogal wat zeer slecht ingelichte gelegenheids-meningkjes. Maar ook op de rekenwonderen van de spreadsheet-soppende auteur, die Urgenda blind denkt te kopieren (zonder die onzin te controleren) en claimt dat een kWh "25 eurocent" zou kosten, daarbij ook naar "de NUONs en Eneco's" van deze wereld" verwijzend. Terwijl ik al al uitentreuren snoeihard heb gedocumenteerd dat de huidige grijze enkel tarief prijs 21,77 eurocent/kWh is bij de Vattenfall/NUON holding (13% minder dan geclaimd), ook bij dubbeltarief er een [in het weekend veel] lagere tariefstelling geldt, en alle vier grote e-bedrijven al hebben laten weten dat de kWh prijs gaat dalen vanaf 1 januari 2011. En WWZ het trouwens ook nog steeds incorrect heeft over "23 eurocent/kWh"... Allemaal vergeefse moeite, mensen blijven liever in hun eigen domme, niet met de keiharde feiten strokende sprookjes geloven. Over kwaliteit en mogelijke problemen bij dit soort acties wordt verder helemaal niet gesproken of nagedacht in het bericht. Verder blijft het zelf opwekken van zonnestroom nog steeds, ondanks alle kul die er over wordt rondgestrooid, een van de beste investeringen die u kunt doen, laat dat even duidelijk wezen.

http://www.trouw.nl/groen/article3307630.ece/Het_loopt_nog_niet_storm_genoeg_bij_Urgenda_.html 22 november 2010, let op het belachelijke foto onderschrift, en de claim van Minnesma rond die datum: "We zitten nu ongeveer op 10 procent”. Onduidelijk blijft of dat "10% van 8.000 pakketten", dus 800 bestellingen, of "10% van 10 MWp", dus 1 MWp zou zijn.

http://tinyurl.com/2vc4jup (verkorte link naar stuk van 9 december 2010 op EnergieGids.nl, waar voorzitter van WWZ rept over de voortgang van de actie: "... er is voor 12 MW aan zonnepanelen besteld. Het doel was in één maand zoveel orders binnen te krijgen dat er voor 10 MW aan ... vermogen kan worden opgesteld. Een groot deel van de orders moet overigens nog worden bekrachtigd ...")

http://nos.nl/audio/203478-samen-zonnepanelen-bestellen-op-wijwillenzonnl.html (geluidsfragment van 3'04" - interview op 7 december 2010 met Minnesma van WWZ, die in de uitzending claimt wel al 12-13 MWp aan "bestellingen" binnen te hebben [PPV: vermoedelijk minstens 5 tot 7 MWp daarvan voor enkele zakelijke klanten], maar dat de actie pas doorgaat als er eind januari 2011 voor 10 MWp aan aanbetalingen binnen is. Dit strookt wederom niet met de vandaag nog steeds op de homepage staande claim, in het stuk hierboven geciteerd...)


11 december 2010: Vlaamse Regering past groencertificaten regeling aan. En daarmee lijkt het pleit beslecht in de strijd om met name de forse verlaging van de waarde van de aan zonnestroom producenten toe te kennen groencertificaten (zie ook eerdere artikel van 26 november 2010). Wat via een u-bocht constructie feitelijk neerkomt op een soort van "degressie" van de waarde van de productie cq. invoeding van zonnestroom op het net.

Op 10 december werd uit het persbericht van de Vlaamse Regering duidelijk dat, ook al is de brancheorganisatie BelPV te hoop gelopen tegen de forse degressie, er nu hoogstens een "cosmetische aanpassing" lijkt te zijn gekomen. Die zeer sterk doet denken aan de nauwelijks verbetering brengende "deal" tussen de Duitse Bondsdag (het parlement) en de Bondsraad (zeg maar: de Eerste Kamer van Duitsland), m.b.t. de wijze waarop per 1 juli 2010 de EEG Novelle 2010 doorgevoerd zou gaan worden. Want toen werd feitelijk slechts een kleine "verschuiving in de tijd" van de toch al geplande all-in degressie van de zonnestroom invoedingstarieven bereikt na zeer moeizaam overleg. Politieke wil om de verlaging van de invoedingstarieven te beperken was er dan ook niet, dus kwam het in Duitsland tot deze magere schijnoplossing: slechts een paar maanden extra tijd voordat alsnog de hoogste, aanvankelijk "geplande" degressies (voor nieuwe installaties) zouden worden bereikt.

Vlaanderen lijkt een vergelijkbare weg te gaan door een "iets minder snelle" verlaging van de groencertificaten waarde te kiezen volgens een vrij ingewikkeld "degressiestappen protocol" voor de komende jaren, wat slechts een vrij marginale aanpassing van het op 12 november jl. gepresenteerde protocol blijkt te zijn als je de details in grafiekvorm gaat uitzetten, zoals Polder PV wederom ter verduidelijking heeft gedaan (resultaat hier onder).

Leentjebuur bij Duitsers voor "zelfverbruik voordeel"
Wel nieuw t.o.v. de vorige voorstellen is alweer een knipoog naar Duitsland, want voor de categorie zonnestroom installaties groter dan 1 MWp (in het "moderne", non-innovatieve Nederland een compleet ondenkbare categorie, op een zeer zeldzame uitzondering na die met een apart financieringspotje is gezegend) is er een splitsing verzonnen (die niet zo erg doordacht lijkt te zijn opgezet). Blijkbaar om de zonnestroom sector te paaien, is de degressie van de GC waarde iets verzacht (vrij betekenisloze 3 maanden uitstel van de degressie ingreep, gecombineerd met latere tempo verhoging bij verdere degressies voor grote installaties). Maar daar tegenover heeft Freya van de Bossche verzonnen dat zonnestroom wat haar betreft niet zo goed voor "grootschalige" opwek geschikt zou zijn. En dus heeft ze een onderverdeling laten maken, voor de "grote" installaties > 1 MWp, in systemen waarmee de stroombehoefte van het opwekkende bedrijf minder dan de helft gedekt kan worden met de opbrengst van het aangebrachte systeem. En systemen die (veel) meer dan de helft van de stroombehoefte van het bedrijf dekken, en dus feitelijk als een soort van semi-autonome "pure productie units" worden gezien. De degressie voor laatstgenoemde installaties zal sneller en ingrijpender worden dan voor de eerstgenoemde installaties. Hoe dat er precies uitziet wordt in een bij het persbericht gevoegde tabel (pdf) getoond, maar gezien de complexiteit ervan, is het beter om dat in grafische vorm te laten zien, zoals Polder PV te doen gebruikelijk is. Zie interactieve figuur hieronder, met Engelstalige uitleg:

^^^
ROLL-OVER IMAGE. Move mouse pointer over the image to reveal the changes between two proposals to sink the value of the green certificates attributed to photovoltaic electricity produced in Flanders (Belgium). Mouse pointer over the image shows the original proposal by the Flemish government, with the base-line in light green (older plans), and two curves with the original proposals (from November 12, 2010) for faster degression of the value of the certificates. One for installations smaller than 1 MWp (bright green), and one for larger installations (red curve).

Moving mouse pointer away from the image shows, along with the same base-line in light green in the original image, the final proposals agreed upon by the Flemish government on December 12, 2010. In which the degression has been slowed down a little bit in time, such as shown for the curve for < 1 MWp installations (bright green). Actually 3 months later starting with the biggest drops as of April 1, 2011, instead of January 1, 2011, but with faster degression as of January 1, 2012 reaching the lowest level for the red category (90 Euro/MWh = 9 Eurocents/kWh incentive). In the newest proposal, the > 1 MWp category has been split into installations with more than 50% of the solar electricity consumed on-site (orange curve, lowest degression rate), and those that produce so much electricity that less than 50% can be consumed on-site. The latter category will be "punished" with the fastest degression of the value of the green certificates issued for the kWh produced (red curve). Data obtained from pdf from VREG press publication (December 10, 2010).

Note that in the final proposal an extra degression date has been introduced with respect to the previous proposal: 1.10.2012

Duidelijk blijkt uit deze figuur, dat de aanpassingen eigenlijk getypeerd dienen te worden als "cosmetisch" en niet zeer sterk of fundamenteel afwijkend van de originele, forse degressie plannen. Dat betekent waarschijnlijk dat de branche zeker voor de grotere installaties door een zeer zure appel heen zal moeten bijten, er met minder marge bij de opwek inkomsten rekening zal moeten gaan houden, en nog scherper dan nu al het geval is zal moeten proberen in te kopen. Wat trouwens, gezien de nog steeds absurde prijsontwikkelingen (zie o.a. Solarbuzz prijsgrafiek, lees disclaimer) geen zeer groot probleem zou hoeven zijn. Mits alle andere randvoorwaarden wel op orde zijn. En daar wringt mogelijk wel de schoen.

Ook is duidelijk aan de nieuwe opzet, dat het verschil in groencertificaten waarde tussen "meer dan of minder dan" 50% eigen verbruik niet erg groot is. Of daarmee eventuele investeringsbeslissingen van dimensionering van PV-systemen er makkelijker op zullen worden valt te betwijfelen. Zeker lijkt, gezien de vrij marginale verschillen tussen de rode en oranje curves in de nieuwe voorstellen, dat er absurd gedetailleerd gerekend zal moeten worden om voor een van de twee "varianten" te kunnen kiezen. De meeropbrengsten van een van de te kiezen opties zullen waarschijnlijk niet zeer groot zijn, maar het werk om tot een gefundeerde beslissing te komen zal er alleen maar moeilijker op gaan worden. Ook dat kost tijd, werk, en dus: geld. En dat is wat je eigenlijk liever niet hebt in de zeer gespannen marktcondities zoals ze nu gaan gelden in Vlaanderen.

Andere opmerkingen
In het persbericht wel enkele opmerkingen die minstens de wenkbrauwen doen fronsen. Zoals de nogal gewaagde stellingname (vetdruk PPV):

"Zonnepanelen zijn de afgelopen jaren, net dankzij de steun die ze genoten, goed ingeburgerd geraakt en daardoor veel goedkoper geworden. Dat is goed nieuws, want het bewijst dat het steunmechanisme werkt."

Polder PV is het eens met het feit dat zonnestroom systemen in Vlaanderen "goed lijken te zijn ingeburgerd", met eind november reeds een bewonderenswaardige hoeveelheid van 85.534 installaties en een geaccumuleerd (bij de VREG geregistreerd) vermogen van 618,5 MWp. Maar of deze markt in Vlaanderen heel erg veel heeft betekend voor de internationale kosten reductie van PV-modules in een markt die vorig jaar al zo'n 23 GWp heeft afgezet, zou ik zeker niet mijn hand voor in het vuur willen steken. Dat mag mevrouw van den Bossche eerst maar eens aannemelijk maken voordat ze haar eigen afzetmarkt al te stevig op rantsoen gaat zetten.

Ook de verklaring voor het versneld afbouwen van de steun aan de grootschalige installaties rammelt net zo hard als de uitermate fragenswürdige wijze waarop vrijeveld systemen op akkerbouw gronden in Duitsland de facto per 1 juli 2010 uit het EEG zijn gesodemieterd (door Röttgen van het BMU ministerie, op instigatie van conservatieve boeren lobby's):

"De logica spreekt voor zich: zonnepanelen zijn bijzonder geschikt voor lokale, decentrale elektriciteitsopwekking gericht op eigen gebruik, maar minder voor grootschalige productie met commerciële doeleinden. Daarvoor zijn ze momenteel nog te duur."

Het lijkt er hier ook weer op dat er een kulsmoes wordt gebruikt om de grootschalige systemen uit de regeling te krijgen, of ze in ieder geval het hardst financieel aan te gaan pakken. In ieder geval een nogal valse reden. Want ze zijn juist helemaal niet "te duur". Grootschalige PV parken zijn namelijk de goedkoopste die je maar kunt hebben als je naar de geïnvesteerde €/kWp kijkt! In Duitsland worden soms al PV parken gebouwd waarvoor de investeringen al in de buurt van zo'n 2.500 Euro per kWp beginnen te komen, dat krijg je nergens anders voor elkaar (voorbeeld: 2.609 Euro/kWp voor een 6 miljoen Euro kostende 2,3 MWp centrale door IFE Eriksen AG nabij de aan de Waddenzee gelegen stad Cuxhaven in noord Duitsland, met modules van REC Solar, cf. Photon 11/2010: p. 44).

De echte reden, die hier blijkbaar ook niet uitgesproken mag worden, is dat de grote jongens die dit soort grote parken alleen maar kunnen financieren en vaak al zeer goede contacten hebben in de financiële wereld, waarschijnlijk behoorlijk mooie marges maken op die parken. En ze kosten uiteraard een hoop ondersteuningsgeld vanwege de enorme output van die grote PV-centrales. Vandaar dat het best wel terecht is dat ze de laagste steun ontvangen, maar zeg dan ook gewoon dat ze de stroomverbruikers in Vlaanderen teveel geld kosten. Dat lijkt me een wat eerlijker argument om het verloop van die rode curves te verklaren.

Samenvattend: grote zonnestroom parken hebben net zoveel legitimiteit als de "voor de hand liggende" extreem succesvolle decentrale toepassing van PV, maar dan wel met de laagste tarieven, waarvoor goed ontworpen staffeling een vereiste is (zoals al jaren in Duitsland geschiedt).

In het bericht wordt gesteld dat 85% van het totale opgestelde nieuwe vermogen in 2010 gerealiseerd werd bij huishoudens en zgn. "kmo's": het midden en klein bedrijf. Dat is uiteraard een zeer goede zaak, want het stimuleert de democratisering van de stroom voorziening. Die ook in België nog steeds voor een veel te groot deel in de fossiele wurggreep van gigantische concerns zit, waar diezelfde "groene" Vlaamse Regering trouwens een zeer bedenkelijk aandeel heeft gehad. Tja: dat heet nu eenmaal politiek.

Wat wel bevreemdend is dat, nu er toch voor een "detaillering" van de steun omstandigheden is gekozen, er helemaal geen onderscheid binnen de nog steeds gigantische categorie "kleiner dan 1 MWp" wordt gemaakt. Er is nogal een aanzienlijk verschil of je slechts een 5 kWp systeem op je dak laat zetten, of een systeem van 750 kWp!!! Dit is zeker een gemiste kans geweest, want in Duitsland heerst al sinds de beginjaren de staffeling "tot en met 30 kWp", "tot en met 100 kWp", "tot en met 1.000 kWp", "groter dan 1 MWp", resp. vrijeveld systemen. Dat is een veel reëler indeling, met aparte kostenstructuren, die Polder PV al jaren nauwkeurig in zijn degressie grafieken bijhoudt.

Ook is nog steeds niet duidelijk tot welke categorie systemen met exact 1 MWp moeten worden gerekend. Want formeel zouden die buiten de gebruikte "<" resp. ">" categorieën vallen...

Anderszins
Ik raad u aan de verder motivatie te lezen in het persbericht. Daar staan namelijk ook zaken in die de haren te berge doen rijzen. Ook Vlaanderen ziet met angst en beven "hun Europees verplichtende doelstelling" (13% duurzame energie in 2020) tegemoet. En dan mag er best wel met vieze handen over een groen hart worden gestreken. Fossiel gestookte WKK's gaan extra bevorderd worden, wat natuurlijk onder een "groen" stimuleringsregime absoluut niet zou mogen worden toegestaan, maar er is wel meer zwijnerij op deze planeet op dit vlak (waar onze eigen regering wel zo'n beetje het meest gitzwarte voorbeeld van is). WKKs kunnen in Vlaanderen gaan rekenen op een verhoging van 27 naar 31 Euro per certificaat, maar wordt wel "het percentage in te leveren certificaten" verhoogd. Terwijl de boetes op een evt. tekort aan in te leveren certificaten juist wordt verlaagd (wat te schandalig voor woorden is). Duidelijk geen "eenduidig" beleid, en vast niet in het nadeel van de fossiele WKK stokers...

Electrabel De Grote Winnaar?
Het ranzigste is wel, dat de veelbesproken door Electrabel "tot non-efficiënte biomassacentrale omgebouwde oude steenkolen centrale" gewoon op groen(!!!) certificaten mag gaan draaien. Maar om de publieke ophef daarover in de kiem te smoren heeft de Vlaamse regering besloten om "maar 89% van de certificaten" uit te gaan delen aan een van de smerigste bedrijven van België op dit vlak. En wel voor de al gevreesde TIEN jaar (bij een vermoede jaarproductie van een miljoen MWh). Zogenaamd om het "liever niet te raken aan lopende investeringen", en natuurlijk om met slechts een centrale in de hand van een de facto monopolist "zoveel mogelijk meters" te gaan maken richting de gevreesde "Europese doelstelling". Dat het vieze Electrabel met hun "Max Green" dus alsnog een "Golden Max" (in Duitsland ook wel "ein goldener Nase") van regeringswege zal worden gaan toebedeeld is blijkbaar al een gepasseerd station bij de Vlaamse Regenten. Wat de aan die Gouden Neus meebetalende Vlaamse burgers daarvan dan vervolgens zullen gaan vinden, interesseert ze blijkbaar niet. Maar een grof schandaal blijft het daar natuurlijk ook.*

Such are the ways of those terrible politicians. Als je er goed over nadenkt, zit deze wereld vooral ook op energiegebied nog steeds afschuwelijk in elkaar, en is de hard benodigde systeemrevolutie zelfs in het "progressieve" Vlaanderen nog lang niet doorgebroken. Er is nog een lange, zeer lange weg te gaan (die met voorgebakken mega floppen als "Cancun" ook helemaal niet opgelost zullen gaan worden).

* Ter relativering moet hierbij wel ook worden gesteld dat in de installatielijst van de VREG (>10 kWp) van 1 december 2010 al op 12 lokaties kleine (30 kWp Oostakker) tot en met middelgrote industriële (770 kWp Aalst, 1.078 kWp Kruishoutem) zonnestroom opwekkende installaties staan vermeld onder "Electrabel Solar Energy", met een totaal vermogen van 4,33 MWp. Dus het bedrijf pikt natuurlijk ook van de zeer lucratieve, mede door de Vlaamse burgers betaalde zonnestroom groencertificaten (meeste waarschijnlijk 45 eurocent/kWh waard) een leuk graantje mee. Al zou de jaar opbrengst van die 4,33 MWp bij een pessimistisch uitgangspunt "850 kWh/kWp.jaar" slechts 3,7 miljoen kWh per jaar kunnen opleveren (goed voor "slechts" 3.684 stuks certificaten van elk 1 MWh per jaar, mogelijk iets van 1,7 miljoen Euro/jaar, 20 jaar lang). Een far cry van het met die ene Golden Max te verdienen potentieel van 0,89 ("factor van den Bossche") maal 1 miljoen (verwachte Golden Max productie in MWh/jaar) = 890.000 "biomassa stook certificaten" per jaar. Tien jaar lang. En dan hebben we het verder maar niet over de gruwel winsten die de Electrabel holding aan hun al lang afgeschreven, absurd lucratieve kerncentrales jaarlijks afromen op kosten van de samenleving, of over die kolencentrales die tot in ons eigen domme land door Electrabel neergekwakt mogen blijven worden, en onze onder steeds hogere spanning staande netten verder mogen gaan vergiftigen met de goorste stroom op deze planeet. Op onze kosten, niet die van Electrabel zelf... Electrabel bleek "niet ontevreden" te zijn over de beslissing van vd Bossche volgens een kort bericht op Express.be. Ik denk dat de champagnekurken flink hebben geknald op het hoofdkantoor...

Reactie BelPV
Uit de reactie van BelPV van 10 december tenslotte de waarschijnlijk meest opvallende verwijzing naar donkere bronnen waar de Vlaamse Regering zich blijkbaar op heeft beroepen, vetdruk van Polder PV:

"De huidige beslissingen van de Vlaamse Regering zijn ingegeven door een theoretisch Excel model, door Vito met ongefundeerde aannames gekopieerd vanuit ECN Nederland. Dit model houdt totaal géén rekening met de economische realiteit en leefbaarheid binnen een normale bedrijfsvoering."

Uit persbericht BelPV van 10 december 2010, zie link hier onder.

Ik kan het Vito onderzoek nergens vinden. Zou dat wetenschappelijke onderzoeksinstituut soms gebruik hebben gemaakt van die vrij nietszeggende Excel SDE rekentabellen (klik op de betreffende optie met die vreselijke vijf-letterige afkorting) die ECN Beleidsstudies gebruikt om de totaal niet "stimulerende" SDE in Nederland mee dood te rekenen voor zonnestroom? Dat zou wel schunnig zijn. Heb je een prachtig incentive systeem, ga je in het oliedomme Nederland "te rade" om je eigen geweldig werkende systeem om zeep te gaan helpen. Hoe diep kun je zinken...

http://tinyurl.com/36fzvgz (verkorte link naar het persbericht van de Vlaamse Regering van 10 december 2010, met aangehecht pdf met tabel met de nieuwe waardes voor de groencertificaten)
http://uploading.com/files/d8845ae2/Persbericht%2Bdd%2B10122010%2Bfinal.pdf/ (download van de verbijsterde reactie in de vorm van een persbericht van 10 december 2010 van de brancheorganisatie BelPV: "Het nieuwe decreet stelt een tariefherziening voor die nauwelijks verschilt van het eerdere amendement dat het kabinet Van den Bossche opstelde en dat door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd op 12 november. De herziening blijft even drastisch en houdt bijna geen rekening met de cijfers en voorstellen die de sector de afgelopen weken formuleerde.")
http://www.ode.be/images/ODE/ontwerp%20decreet%20gsc.docx.pdf (herzien ontwerp "decreet" van het Vlaamse parlement op de website van belangenorganisatie ODE, waarin de formele wijzigingsvoorstellen staan vermeld in "voor ambtenaren begrijpelijke taal"...)
http://www.ode.be/ode/diode-nieuwsbrief/10-ode/381-terugdraaien-steun-zonnepanelen-is-te-drastische-maatregel (commentaar op de reactie van BelPV op de nieuwste "voorstellen" - lees dictaat - van de Vlaamse Regering: “We vinden het principe correct dat de steun voor PV aangepast wordt in functie van de prijsevolutie” stelt Herman Daniëls, ondervoorzitter van BelPV. “Maar dit moet wel gebaseerd zijn op correcte berekeningen en correct overleg met de PV-sector”.)
http://zonstraal.forumup.be/viewtopic.php?p=96429&mforum=zonstraal#96429 (krantenbericht van niet nader gespecificeerd nieuwsblad van 13 december 2010, met als aanhef "Het protest en lobbywerk van de sector van zonnepanelen heeft duidelijk niets uitgehaald." en "duizenden jobs op de helling" volgens een ontgoochelde PV-sector)

Oorspronkelijke uitzending van Terzake op Redactie.be, met interview met Minister van den Bossche over de "noodzakelijke ingreep" in de waarde van de groencertificaten voor zonnestroom: video link


10 december 2010: Een plaatje zegt meer dan duizend woorden... Hierbij een screendump van een tale-telling pagina op de website van de Europese brancheorganisatie voor zonnestroom, EPIA. U mag van mij het spelletje "wie ontbreekt er?" spelen:

Bron: "National Policies" pagina EPIA

Blijkbaar moeten we uit bovenstaand tabelletje concluderen dat het ontbrekende poldermoerasje aan de Noordzee geen "national policy" [meer] heeft op het gebied van zonnestroom, en een klein eiland als Malta wel. Dat kon wel eens kloppen met een decentrale opwekking hatend, permanent "duurzaam liegend" Nederlands rampkabinet met Radioactieve Monopolisten verlangens. Verlangens die - nota bene - lijnrecht, impliciet en expliciet, tegen elk "liberaal" vrijheidsdenken in gaan. Rutte moet zich kapotschamen voor de met voeten getreden beginselen van zijn partij...

http://www.epia.org


10 december 2010: Ge-na-de-lo-ze analyse van Jurgen Sweegers over het FAILLIET van de Nederlandse "duurzame" energie.

Ik raad u aan om direct even een paar minuten vrij te maken en naar onderstaande link te surfen. Jurgen Sweegers, ex medewerker van de bekende energie nieuws website Energeia, die een tijd geleden voor zichzelf is begonnen met zijn ook al zeer prijzenswaardige, en uitermate goed geïnformeerde en terecht zeer kritische website Energieenwater.net, heeft ver-nie-ti-gend uitgehaald richting de ranzige schurken die ons land aan de rand van de (energie) afgrond hebben gebracht.

Ik verzeker u: de schellen zullen u van de ogen vallen van deze genadeloze analyse van een compleet doorgedraaide energiesector waarin Mega Leugens aan de orde van de dag zijn, en manipulatie tot standaard beleidslijn is verheven.

Het slot hieronder weergegeven, maar lees vooral het hele stuk. Oh zo vreselijke waarheden die daar in staan, en die geen enkele politicus in Nederland wil zien noch erkennen...

Vaarwel

Vaarwel duurzame Nederlandse energievoorziening. Ik heb je nooit gekend en ik zal je nooit leren kennen, maar ik heb lang van je gedroomd. En het doet pijn om afscheid van je te nemen.

Jurgen Sweegers op Energieenwater.net, 7 december 2010

http://www.energieenwater.net/index.php/commentaren/energie/928-analyse-in-memoriam-duurzaam-nederlands-energiebeleid.html


 
^
TOP

9 december 2010: Sarasin überoptimistisch over PV perspectief Nederland? Van Sarasin ontving ik (met zeer grote dank!) hun zeer interessante, door mij aangevraagde (elektronische) rapport over de door hen verwachte (door Polder PV wel wat aan de pessimistische kant bevonden) marktontwikkeling van zonnestroom op dit gezellige aardklootje. Dat wordt weer leuke bedlectuur, of browsen tussen alle andere zaken door.

Er stonden enkele korte referenties naar het microscopische speldeprikkie aan de Noordzee genaamd de Lage Landen in het 56 bladzijden tellende rapport (ter inzage bij Polder PV, wordt niet doorgestuurd, daarvoor gelieve Sarasin zelf te raadplegen s.v.p.!).

Ik heb met de zoekfunctie op "Netherlands" gezocht, en naast het al door mij "behandelde" grafiekje met "vrijeveld installaties" perspectief (p. 22; wat staat-geïnduceerde incentives betreft: zeg maar, zo goed als nulkommanulnul, geldt natuurlijk zowel voor 2010 als voor 2011), kwam ik ook een vergelijkbaar grafiekje tegen (p. 24) met "rooftop PV-systems" voor 2010 en 2011. Wat "attractiviteit" betreft scoort Nederland daar ergens tussen India en China in (die, relatief bezien op de totale bevolking beschouwd nog nauwelijks particuliere systemen kennen, wel [zeer] grote plannen en eerste realisaties voor [zeer] grote vrijeveld installaties e.d.) voor 2010. En voor 2011 zou ons land met die categorie uitkomen tussen naties als Zuid Afrika en ... het op PV gebied qua grote systemen prima scorende Australië, in ieder geval wederom onderaan het lijstje met 22 landen. Maar ja: dat blijven natuurlijk slechts (vermeende) "attractiviteit" indexen, en geen bikkelharde realisaties... Een extra vingerwijzing dat er misschien wat "twijfels" over de [invulling van de] potentie van Nederland oprezen bij Sarasin vinden we in een tabel op pagina 23 van het rapport:

^^^
Tale-telling, vermoedelijk nog lang niet de verschrikkelijke "actuele" waarheid vermoedende tekst op een screendump van p. 23 van het rapport "Solar industry – Entering new dimensions. Comparison of technologies, markets and industries. November 2010"

© Copyright Bank Sarasin & Co. Ltd.
http://www.sarasin.ch

Ik heb de afzender van het rapport inmiddels maar even op de hoogte gebracht van de nieuwe, bikkelharde realiteit in NEEderland, met dank aan de door vermeend snelweg PV-geluidswal verblinde nuke-coke snuiver Verhagen, om de dames en heren van Sarasin in Zwitserland even uit de droom te helpen... Strekking: "Forget about healthy growth for PV in the Netherlands in coming years". Waarbij ik met "healthy growth" uiteraard beslist niet de zonder meer prijzenswaardige paar MWp/jaar bedoel die er überhaupt toch wel zullen bijkomen, SDE of niet. Met dank aan alle duurzame doorzetters en Super Bikkels die Den Haag definitief de rug hebben toegekeerd...

Thermische zonne-energie
Ondertussen wel goed nieuws in het rapport voor thermische zonne-energie, waarbij ons land een groei liet zien van 76% van 2008 op 2009 (nieuw geïnstalleerd thermische vermogen), maar dat had natuurlijk alles te maken met de incentives via de "duurzame warmte" regeling van SenterNovem, die hard nodig was, omdat de markt daarvoor jaren lang op zijn gat lag.

Let wel: voor die aparte "regeling duurzame warmte voor bestaande woningen" was volgens Agentschap NL op 7 december nog steeds 2,7 miljoen Euro over voor de categorie "Zonneboilers en bodemgekoppelde warmtepompen", en was er reeds 29,3 miljoen Euro in deze categorie vergeven. Perspectief voor nieuw budget is nog steeds een groot vraagteken. Zeker in het gitzwarte, kolenstof uitwasemende tijdperk van "gouvernementeel gedicteerd, rücksichtslos koudmaken van alle naar linkse hobbies riekende activiteiten".


9 december 2010: "Tenzij de beuk er in gaat. In Den Haag...". Nooit geweten dat ik over voorspellende gaven beschikte. De titel van dit stukje was namelijk de afsluitende zin van mijn artikel (23 november jl.) over het zoveelste stuk "geflopte regelgeving" van Nederland. Die belachelijk geformuleerde "meldingsplicht" voor zonnestroom eigenaren in de Netcode - die vrijwel niemand kent. Die slotzin van mij was eigenlijk bedoeld om het permanent aan winterslaap lijdende parlement in Den Haag wakker te schudden en eindelijk alles rond de "bemetering" van zonnestroom installaties definitief waterdicht te gaan regelen. Uiteraard in het voordeel van de opwekkers van zonnestroom, want dat zijn de duurzaamste burgers van Nederland, en die moeten worden geprezen (zou je denken).

Had ik ooit kunnen bevroeden dat nog geen week na die "profetische" uitspraak van mij Verhagen de met groen bloed bespatte guillotine zou gaan hanteren voor de hele zonnestroom sector (en offshore wind etc.), en dus feitelijk onbedoeld (???) die zin letterlijk lijkt te hebben geïnterpreteerd op zijn geheel eigen wijze???

In ieder geval indirect wel degelijk: Verhagen hoeft zich straks namelijk helemaal geen "zorgen" meer te gaan maken over uniforme, en voor alle zonnestroom opwekkers eenduidige en rechtvaardige, "non-discriminatoire" (NMa ambtenaren taal) bemetering en voor heldere, begrijpelijke, en de zonnestroom opwekker bevoordelende afrekening. Want hij heeft "de beuk" er op geheel eigen wijze in gegooid. En hij heeft daarbij onze toekomst m.b.t. een progressieve zonnestroom revolutie voor de ogen van het lijdzaam, werkeloos toeziende parlement in het openbaar mogen vernietigen.

Ik moet voortaan dus wellicht wat voorzichtiger gaan worden met mijn "voorspellende uitspraken"...

Of zal ik het dan maar eens anders gaan proberen, nu ik blijkbaar over zulk soort "profetische gaven" lijk te beschikken? OK, gaat 'ie: ik voorspel de spoedige in de sterren geschreven ondergang van het zoveelste rampenkabinet hors categorie op het vlak van duurzaamheid en energie. Omdat "het volk" het allemaal niet langer meer gaat pikken, dit slaafse gefaciliteer en weerzinwekkende reetgelik van de Gevestigde Fossiel-Nucleaire Orde.

Ik hoop binnen afzienbare tijd bij u terug te keren met een beschouwend stukje waaruit mijn veronderstelde "profetische gaven" wederom "op onnavolgbare wijze" bevestigd lijken te worden... Daarbij heb ik uiteraard wel uw krachtdadige hulp nodig, anders gaat dat vervolg stukje er niet komen!

Om de sjeu er een beetje in te houden dan maar weer eens een onvervalste polderiaanse Energie Limerick!

Zelfverkozen Energie God hakt het hoofd af
van duurzame energie sector
(9 december 2010)

Een uranium-coke snuivende machtswellusteling uit Den Haag

twitterde en green dealde en praatte zo graag.

"Zonnestroom is te duur en non-innovatief",

en ook voor wind off-shore is hij niet (meer) zo lief.

Deze energieminister wordt voor ons land de Zevende Plaag.

Limerick is inmiddels opgenomen op de E-limerick pagina op Polder PV. Uw sappige bijdragen zijn nog steeds welkom, zie de spelregels bovenaan die pagina.


8 december 2010: "Het wordt geen heel erg gezellige uitzending". Aldus Ray Meur van RayRadio uit Breda, die me gisteravond voor de tweede keer in korte tijd uitnodigde om "even bij te praten over de plannen van Verhagen m.b.t. duurzame energie". Nu valt dat in de regel best wel mee, Ray weet er elke uitzending altijd weer wat leuks van te maken, het is en blijft een leuke en uiterst genietbare radio show met goeie muziek en een door de bank genomen bovenmatig positieve insteek. Er is nog meer dan goed nieuws te melden over duurzame ontwikkeling, waar we ons natuurlijk op moeten blijven focussen.

Dat liet natuurlijk onverlet dat wel even duidelijk gemaakt moest worden aan de luisteraars van RayRadio, dat enige vorm van structurele Staatsondersteuning van zonnestroom waarschijnlijk voor lange tijd - en als het aan de atoomratten in ons land ligt voor eeuwig - tot het kolenstof-grijze verleden van ons land werd verklaard. Ray had het niet voor niets over "het gevecht is begonnen" (tussen de gevestigde orde en de steeds nadrukkelijker hun terechte plaats in de samenleving bevechtende duurzame energie producenten), en had een heel treffend plaatje bij zijn podcast staan:


© text Ray Meur/RayRadio (Stadsradio Breda)

Ik mocht in de uitzending op RayRadio mijn zegje doen. Als u daarin bent geïnteresseerd, de uitzending is inmiddels als podcast door Ray beschikbaar gesteld. Hij staat nu nog op zijn podcast pagina, maar zal over ongeveer een maand zijn verdwenen.

Ik zal proberen om deze twee uitzendingen permanent beschikbaar te krijgen op Polder PV, maar dat is nu nog niet gelukt (het betreft grote files). Mocht u geïnteresseerd zijn, kan ik ze ook op CD ROM branden voor u (mail me).

RayRadio van dinsdag 7 december 2010. Nieuws vanaf ongeveer vanaf 21:46; optreden webmaster van Polder PV ongeveer vanaf 35:17**. Podcast mp3 van 53,9 MB.

RayRadio van dinsdag 19 oktober 2010. Zeer interessante in memoriam uitzending voor Hermann Scheer 14 oktober 2010, met enkele soundbites van interviews met en uitspraken van hem. Met bijdrage van de webmaster van Polder PV (zie ook eigen obituary), ongeveer vanaf 26:56 - 35:25. Podcast mp3 van 54,2 MB.

** Een opmerking: ik had het in de uitzending over "16 Eurocent/kWh" die naar de Staat af zou vloeien. Dat was "iets te pessimistisch" gesteld, een "slip of the tongue". Niet verbazingwekkend als je zo even uit je blote hoofd een hoop getallen af moet ratelen. Excuses, dus, het exacte bedrag hangt verder ook een beetje af van wat voor contract je precies hebt (er zijn inmiddels vele honderden stroom contracten, dat is en blijft een grote onvergelijkbare tarieven jungle waar geen hond meer uit komt).

Voor mijn groene stroom (specifiek: "zonnestroom" met korting bij Greenchoice) kWh restverbruik betaal ik momenteel 21,27 Eurocent/kWh all-in. Daarvan vloeit voor elke, op jaarcontract basis resterende "afgenomen" (in ons geval: gesaldeerd verbruik over enkel tarief Ferrarismeter) kWh maar liefst 14,54 Eurocent naar de Staat (grootste slokop: Energiebelasting, ex BTW is dat al 11,14 Eurocent/kWh). Dat is een beestachtige 68,4% van het voor ons van toepassing zijnde all-in kWh bedrag. Het lijkt me al schandalig genoeg dat daar niets van geoormerkt naar marktstimulering van toepassing van hernieuwbare energiebronnen gaat. De Staat is wat elektriciteit betreft de allergrootste struikrover die er is (NB: de krankzinnig ingewikkelde post "teruggave energiebelasting" is een absurd compensatiemechanisme voor zowel elektra als gasverbruik en dient hier buiten te worden gehouden: het gaat hier om de door u beïnvloedbare variabele dan wel bij verkiezing "voor langere tijd vast gelegde" kWh prijs). Wake up, Netherlands, or go down the drain!

De 19% BTW die wordt geheven (over zowel de leveringsprijs als de energiebelasting) is afhankelijk van de all-in kWh prijs die wordt betaald, en is dus ook per contract verschillend. Ik noem als voorbeeld het volslagen absurde dump tarief wat de prijspiraat NL Energie hanteert (wordt "gecompenseerd" met het meest absurde "vastrecht levering" wat in deze piratenmarkt wordt gebezigd): 18,046 eurocent/kWh all-in. Daar zit 2,88 eurocent/kWh BTW in verwerkt. Op mijn contractprijs echter zit 3,40 eurocent/kWh BTW. Als je "CO2-OK" stroom van Vattenfall/NUON af zou nemen (een van de duurste kWh tarieven, het is feitelijk niets anders dan de continuering van het aloude Natuurstroom onder een valse vlag), zou dat bedrag momenteel, tot het eind van het jaar, zelfs al 3,74 eurocent/kWh bedragen.

"This is a structural fight. It is a fight between centralization and decentralization, between energy dictatorship and energy participation in the energy democracy."

Hermann Scheer, 14 oktober 2010, in een van zijn laatste interviews, met Amy Goodman van Energy Bulletin.

http://www.stadsrtvbreda.nl/stadsradio-breda-mainmenu-37 (Stadsradio Breda, elke dinsdagavond tussen 21h00 en 22h00 RayRadio met leuke muziek en frequent duurzaam energie nieuws)


8 december 2010: ... maar de Yanks willen ook graag meedoen. Met Big Power. Nu we toch weer even lekker op de positivo toer zijn gegaan (Russische liefde voor zonnestroom, zie vorige artikel), ook natuurlijk ter compensatie een leuk bericht uit de meest kapitalistische (???) samenleving van al. Juist ja, die aan de overzijde van de Atlantische plas. Een samenleving, de U.S.A., die op diverse fronten inmiddels enigszins op zijn tandvlees lijkt te lopen. Maar dan beslist niet op het vlak van blijvend "entrepeneurship", vindingrijkheid, en innovatie. Daar weet vrijwel geen een land een passend antwoord op. Het zit ze blijkbaar in de genen.

Zo heeft Boeing (jawel, dat bedrijf wat ook van die vliegende milieumaffia monsters bouwt, en verder uitermate lucratieve, dikke defensie contracten heeft) een leuk persbericht gepubliceerd op 22 november jl. Boeing heeft namelijk "een dochter" die in "solar" doet. En niet zomaar "solar". Neen: Super Solar. Die dochter heet namelijk het alweer ruim 50 jaar bestaande Spectrolab, en die verzorgt al zo'n beetje sinds er satellieten bestaan (eerste toepassing in 1958) die high-tech dingen van de beste zonnecellen ter wereld - als je naar het rendement kijkt. Voor dat "commerciële" (lees: "high-end") marktsegment worden cellen ontwikkeld met byzonder aardige rendementen van zo'n 28%. Dat zijn beslist géén huis-tuin-en-keuken dingetjes. Het zijn ware wondertjes der techniek, waarbij er diverse laagjes over elkaar heen worden gedrapeerd om van zoveel mogelijk delen van het zonnespectrum maximaal omzettingsrendement te oogsten. En met de meest geavanceerde exemplaren van deze gestapelde, "multi-junction" cel met chemische verbindingen waar u niet dood bij gevonden wilt worden, worden bij de laboratorium experimenten reeds de hoogste rendementen op deze planeet gehaald. Al jaren.

Spectrolab leverde ook de zonnecellen voor de beroemde Mars Rover (promotie pdf). Waar de partner van de webmaster van Polder PV bijna zes jaar geleden al eens een hele leuke cartoon over maakte toen bleek dat het ding opeens veel meer vermogen bleek te produceren dan verwacht: hier.

Hoogste cel efficiency record
Op 26 augustus 2009 werd reeds het cel efficiëntie record gevestigd, daar in Sylmar, California. Waarmee het bedrijf het record weer terugpakte van het even beroemde Fraunhofer ISE lab in Freiburg. Gemiddeld genomen zou Spectrolab over het laatste decennium zo'n procentpunt per jaar extra aan efficiëntie verbetering hebben gerealiseerd. Het bedrijf kondigde aan een zogenaamde "concentrator" triple-junction cel te hebben ontwikkeld die 41,6 procent van het gebundelde zonlicht in elektriciteit wist om te toveren met hulp van een zogenaamde concentrator unit om het zonlicht op de cel te focussen (bevestiging door het NREL in Golden, Colorado, een halve procent beter dan ISE had weten te bereiken). Er werd gebruik gemaakt van een zogenaamd "lattice-matched" cel procedé, waarbij diverse verbeteringen in de verwerking van de basis wafers werden gerealiseerd. Leidend tot reductie in beschaduwing door de metalen grid lijnen bovenop de cellen, vermindering van de serie weerstand, en dus overall cel efficiëntie toename. Toen al werd aangekondigd dat Spectrolab van plan was om soortgelijke cellen in massaproductie te gaan willen nemen. En om ook toepassing van hun "space" cellen voor meer aardse doeleinden te gaan ontwikkelen. In 2010 zou hun jaarlijkse productie capaciteit opgeschroefd moeten gaan worden naar een respectabele 300 MWp.

<<<
Een zogenaamde "concentrator cell assembly" (CCA) van Spectrolab, de hier zwart kleurende, op Germanium gebaseerde zonnecel zit in het midden. De concentrator unit is hier niet zichtbaar. De koperkleurige ondergrond dient voor de koeling: essentieel bij hoge concentratie van zonlicht.

© Spectrolab/Boeing (this webpage)

Naar massaproductie
In het persbericht van 22 november 2010 rept Boeing/Spectrolab reeds over de daadwerkelijk gestarte massaproductie van hun "high-end" concentrator cellen. Dit betreft hun zogenaamde C3MJ+ cel, die een gemiddelde efficiëntie heeft van een spectaculaire 39,2%. Spectrolab claimt dat dit de "industrie standaard" voor hoog-efficiënte zonnecellen gaat worden. Ze vervangen de reeds bestaande voorganger (C3MJ) cellen die "slechts" een (concentrator) rendement zouden hebben van 38,5%. De eerste cellen moeten al in januari 2011 van de "band" gaan rollen.

Ik heb het wel vaker gezegd: het gaan weer zeer interessante tijden worden...

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=810 (persbericht van 29 augustus 2009: nieuw cel record met laboratorium exemplaar, alles geoptimaliseerd)
http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=1531 (persbericht van 22 november 2010: massaproductie start aangekondigd)

http://www.spectrolab.com/DataSheets/cells/PV%20XTJ%20Cell%205-20-10.pdf (datasheet van beste type NeXt Triple Junction cel, type XTJ, zonder concentratie van het licht op max. vermogen 29,5%. Substraat: Germanium, type stapeling: GaInP2/GaAs/Ge; reeds 2,6 miljoen van dit soort cellen uitgeleverd)

Andere cel/module records HIER.


7 december 2010: From Russia, with Love II... In de eerste aflevering reeds aangekondigd: er gaan ook in het in gas en olie stikkende Rusland zonnestroom centrales aangelegd worden. De eerste zou bij het kuuroord Kislovodsk Spa in de Stavropol regio precies tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee in worden gerealiseerd. Niet heel erg ver van de ook voor Rusland extreem roerige Kaukasus regio. De reeds in het eerste artikel besproken partners in de joint-venture, Rusnano en miljardair Viktor Vekselberg's Renova Group, gaan dit project trekken. De joint-venture is Khevel gedoopt. Er wordt in het hieronder gelinkte artikel in The Moscow Times gerept van een uitspraak op naam van The Russian Corporation of Nanotechnologies (CEO: voormalig Deputy Prime Minister Anatoly Chubais van de Russische regering).

Inzet is een forse 12,3 MWp centrale met dunnelaag zonnepanelen gemaakt op apparatuur van het Zwitserse Oerlikon Solar met micromorf silicium (vermoedelijk de bekende combi amorf Si/micromorf Si) die in 2012 gerealiseerd zou moeten zijn. De joint-venture Khevel produceert in de plaats Novocheboksarsk (Chuvashia republiek dichtbij Nizhny Novgorod, ongeveer 500 km. oostelijk van Moskou) onder licentie van Oerlikon deze modules. Geclaimd wordt dat de jaarlijkse output van deze module plant 1 miljoen exemplaren zou zijn. De fabriek maakt onderdeel uit van de joint-venture tussen Rusnano en Renova Group. De handtekening voor realisatie van de zonnestroomcentrale is op 2 november jl. gezet tijdens een internationaal forum m.b.t. Nanotechnologie in Moskou.

© PVGIS © European Communities, 2001-2008*

PVGIS kaartje van Europa met horizontale instraling en/of haalbare jaarproductie in kWh bij optimale opstelling en performance ratio van 0,75. Rechts bij de ster de lokatie van de in zuid Rusland te bouwen 12,3 MWp micromorf-Si dunnelaag PV-plant in Kislovodsk Spa (noord-Kaukasische regio).

De totale project investering, die voor 49% door Rusnano, en voor 51% door Renova Group wordt gedragen, bedraagt 20,1 miljard roebel, volgens het artikel gelijkstaand aan 658,1 miljoen dollar. Volgens de huidige wisselkoers Euro/roebel, zou die investering neerkomen op zo'n 493 miljoen Euro. Dit kan uiteraard nooit de investering in alleen de PV plant zijn (veel te hoog), dus het bedrag daarvoor is nog onbekend. Of het is alleen de investering in de module fabriek, dat is ook nog niet zo duidelijk. Het ligt trouwens in de bedoeling om het grootste deel van de productie van de dunnelaag module fabriek te gaan exporteren.

De zonnestroom centrale gaat de eerste van zijn soort worden in Rusland. Ik zou zeggen: doe er nog een paar scheppen bovenop. Zon genoeg. Volgens het PVGIS kaartje zou er in die contreien bij optimale opstelling en een performance ratio van 0,75 er een specifieke opbrengst van zo'n 1.100-1.200 kWh/kWp per jaar verwacht kunnen worden. Voor een 12,3 MWp centrale dus een leuke jaaropbrengst van, globaal, zo'n 14 miljoen kWh.

* Šúri M., Huld T.A., Dunlop E.D. Ossenbrink H.A., 2007. Potential of solar electricity generation in the European Union member states and candidate countries. Solar Energy, 81, 1295–1305, http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/.

http://www.themoscowtimes.com/mobile/business/article/421908.html


7 december 2010: Sarasin rapport perspectief PV-industrie. Totaal ignorant van het eeuwige gepruts en continue gesaboteer van het mini-PV marktje Nederland gaat de wereld snoeihard door op het groeipad met zonnestroom. Specialisten van de Zwitserse Bank Sarasin hebben hun kritische licht weer eens laten schijnen over de mondiale PV-sector, en publiceerden 23 november jl. een abstract van hun meest recente studie. Getiteld "Solar industry: entering new dimensions". Daarin zelfs een leuk updeetje van de eigen - Zwitserse - markt.

Een samenvatting met af en toe wat opmerkingen door Polder PV (zie ook link onderaan voor het volledige Engelstalige abstract).

 • Het rapport behandelt de drie grote zonne-energie technologieën momenteel in opmars: PV, grootschalige thermische zonnekracht centrales (CSP), resp. kleinschalige zonnecollectoren ("kleinschalige thermische zonne-energie"). Kopieën te verkrijgen (tegen betaling voor commerciële partijen) bij gabriela.pace@sarasin.ch.

 • De mondiaal afgezette PV-capaciteit zou momenteel al "boven de 30 GWp" liggen, "genoeg om 10 miljoen huishoudens van schone stroom te voorzien". Noot: EPIA publiceerde in hun "Solar Generation 6 Executive Summary" van oktober 2010 (pdf, 2,3 MB) een al gerealiseerd totaal volume van 22,9 GWp eind 2009. Als je daar de door vele partijen verwachte "8 GWp" nieuwe capaciteit voor Duitsland in 2010 bij optelt, zit je al tegen de 31 GWp, dus waarschijnlijk gaat het totale volume eind dit jaar nog veel hoger worden dan door Sarasin geschat.

 • "Positieve" verrassing nieuwbouw in 2010. Volgens dit rapport 13,8 GWp. Noot: Duitsland heeft eind september van dit jaar al 5,4 GWp genoteerd (Bundesnetzagentur), en zou volgens diverse bronnen zeker 8 GWp kunnen halen, wat zou betekenen dat 58% procent van de nieuwbouw bij de oosterburen zou kunnen zijn beland/gaan belanden. Uitkomst zal afhangen van de uiteindelijke cijfers (nog niet beschikbaar).

 • Verwachte jaarlijkse mondiale groei van afzet PV-installaties tot en met 2015 volgens Sarasin 33%. In 2010 zou die groei zelfs 87% zijn geweest (wat natuurlijk nog geen hard gegeven kan zijn, omdat veel bijbouw getallen nog helemaal niet bekend zullen zijn).

 • Verschillen tussen landen onderling zijn enorm groot, en kunnen ook van jaar tot jaar zeer sterk fluctueren. Vergelijkt u maar eens de monumentale verschillen tussen Duitsland (5,4 GWp in 9 maanden tijd in 2010) en buurland Nederland (vergelijkbare instralingscondities, slechts 9,0 MWp in 11 maanden tijd*): verhouding 600 staat tot 1...

* NB: dat is tot nu toe het enige bekende cijfer, nl. van de bij CertiQ ingeschreven gecertificeerd bemeten, en van garanties van oorsprong voorziene installaties. Alles wat nog steeds volkomen buiten de SDE om wordt gerealiseerd aan PV-systemen (in 2009 43% van "totale afzet aan eindgebruikers"!) wordt nergens centraal gedocumenteerd en is dus nog helemaal niet bekend. Zelfs als je het "CertiQ volume" zou verdubbelen, en zou uitgaan van "18 MWp geplaatst in 2010", en ook nog eens zou "normeren" naar bevolkingsgrootte (Duitsland vijf maal zoveel inwoners dan Nederland), blijven de nieuwbouw verschillen tussen deze twee aan elkaar grenzende naties gigantisch. En: onoverbrugbaar als er in het fossielen verzuipende Nederland niet een revolutie cq. volksopstand gaat uitbreken. Wat gezien het sociale klimaat in ons land dus gewoon niet gaat gebeuren.

Intermezzo

^^^
Plaatje van het abstract van Sarasin met daarin de "attractiviteit" voor de toepassing van vrijeveld PV-installaties gemonteerd op de bodem in 2011. Met voor 4 variabelen een punten toekenning door Sarasin. Omdat Duitsland flink heeft gesneden in de tarieven voor juist deze innovatie uitlokkende grote installaties, en het zelfs heeft bestaan om die systemen van alle agrarische gronden te gaan weren (volslagen onzin beleid), is Italië hier de grote winnaar. Wat zal betekenen dat er een ware boom zal ontstaan met die installaties (zie o.a. net gerealiseerde 70 MWp PV-plant bij Rovigo in de Po-vlakte). Duitsland doet het echter nog steeds prima bij de andere scores.

Wel goed beseffen, s.v.p., dat dit slechts een "attractiviteit index" voorstelt. Dat hoeft nog niet alles te zeggen over de daadwerkelijke implementatie de komende jaren, want er zijn talloze andere factoren die doorslaggevend kunnen zijn bij feitelijk "realisatie". En daar gaat het natuurlijk om!

Een zeer opvallend detail vinden we onderaan de grafiek: daar staat nota bene (!!!) Nederland genoemd, maar de voetnoot stelt dat ons poldermoeras "geen invoedingstarief voor vrijeveld installaties heeft en daarom ook geen score heeft gekregen". Ze moesten eens weten bij Sarasin wat er gisteren in de Tweede Kamer is besproken. Want dan zouden ze schielijk dat oliedomme NEEderland direct van die grafiek gaan verwijderen: "permanent hopeloos geval"...

Noot: er wordt één "groot" vrije veld systeem aangelegd, betaald uit een éénmalig crisis herstelpotje van de provincie Gelderland, 1,8 MWp Azewijn, door Pfixx Solar in Gelderland. Als de vorst tenminste geen roet in het eten gooit (moet uiterlijk 31 december zijn opgeleverd).

© Bank Sarasin, november 2010 (deze link)

 • 2011 en 2012 zullen enkele markt opjagers laten zien die minimaal 500 MWp per jaar zullen bijplaatsen: Frankrijk, Italië, Spanje (???), U.S.A., Canada, China, India en Japan. Volgens Sarasin. Curieus is dat Sarasin Duitsland niet noemt in dat lijstje, en dat ze elders in het abstract voor 2010 slechts een bijbouw van 6,9 GWp geven voor dat land (nog steeds: wereld marktleider natuurlijk). Wat zeer waarschijnlijk een zware onderschatting zal blijken te zijn. Want die 5,4 GWp tot en met september 2010 is al vastgesteld door Bundesnetzagentur, en Duitsland gaat er beslist niet "slechts" 1,5 GWp in de maanden oktober tot en met december 2010 bijgezet hebben. Dat gaat veel meer worden! Vandaar ook prudentie s.v.p. met dit soort cijfermateriaal! Ik vind deze zeer lage schatting van Sarasin op zijn minst hoogst curieus, want ze moeten beslist weten van die bijbouw cijfers voor Duitsland.

 • Italië wordt door Sarasin - terecht - als de tweede topmarkt gezien, in hun ogen met 720 MWp voor 2009, en voor 2010 "te realiseren" 1,35 GWp. De GSE homepage accumulatie teller voor PV staat momenteel op 1.919 MWp en bijna 117.000 installaties. Dat was begin januari nog 813 MWp en bijna 62.000 systemen. Groei (sinds 18 januari 2010): 1.106 MWp (1,11 GWp) met zo'n 55.000 nagelneue installaties (gemiddelde grootte zo'n 20 kWp per stuk...). Met nog bijna een maand te gaan, maar dat kan dat verschil best goed gaan maken. Er is in alle groeimarkten vaak een eindejaars-rush, zeker als de invoedingstarieven in het nieuwe jaar (fors) naar beneden worden bijgesteld voor nieuwe installaties.

 • Verwachting dat Europese landen met "genoeg zonneschijn" de pioniers zullen gaan inlopen die al langer bezig zijn met incentive regimes.

 • Andere "potentieel interessante" nieuwkomers volgens Sarasin (die nog van ver moeten komen): Brazilië, Indonesië, Zuid Afrika, Thailand en Turkije. Let wel: daar is tot nu toe nog vrijwel niets gerealiseerd, maar worden wel beschouwd als groot potentieel hebbend. Autonome PV zal in die landen beslist al snel snoeihard gaan concurreren met bijv. dieselaggregaat opwek en gevaarlijke olie-verlichting kunnen gaan vervangen door paneel met accu en LED-lampjes.

 • Door razendsnelle capaciteit uitbouw en zeer snel volgende zware ingrepen in hoogtes van invoedingstarieven (in landen met zo'n regime, Nederland kun je daar in geen enkel opzicht toe rekenen, omdat die een bijna dode "markt" en ronduit rampzalige invoedingscondities blijft houden) zakken mondiaal de module (en systeem) prijzen zeer hard omlaag (zie ook Solarbuzz prijsgrafiek voor een module, lees de disclaimer!). Sarasin voorspelt nog eens 10-20% daling van de module prijzen. Er gaan zelfs geruchten dat sommige Chinese aanbieders ergens volgend jaar al de waanzinnige drempel van 1 Euro/Wp zouden kunnen gaan onderbieden, maar dat moeten we nog gaan zien. Ik krijg af en toe all aanbiedingen voor modules afgeleverd in een Europese haven - van onbekend merk - voor onder de 1,40 Euro/Wp in de mailbox...

 • Als gevolg van de enorme prijsdalingen komen de zogenaamde "EBIT marges" van zelfs grote producenten fors onder druk te staan (zie grafiek in het oorspronkelijke artikel). De winsten zullen snel afnemen, en alleen de best presterende ondernemingen zullen nog op middellange termijn een profitabele business overeind kunnen houden als de trend zo blijft. Consolidatie is al begonnen (fusies, overnames, sommige bedrijven trekken het nu al niet, zoals Sunfilm). Industrie koerst af op "competitief geprijsde massaproductie".

 • Aankondigingen van forse degressies van invoedings-tarieven in sleutelmarkten als Tsjechië, Duitsland, Frankrijk, Italië en de wat mij betreft "outlier" Spanje zullen meer spanning op de kostenreducties gaan zetten. Anders klappen die markten met onvoorspelbare gevolgen.

 • Verantwoorde productie: Sarasin monitort het duurzaamheidsbeleid, ook bij ondernemingen in de PV-sector. Een paar ondernemingen rapporteren inmiddels via "corporate social responsibility" (CSR) methodieken. Om de impact te verhogen ondersteunt Sarasin de "Sustainable Solar Initiative" van Henderson Global Investors, een fonds waarin volgens Sarasin voor 1.500 miljard dollar aan investeringen ("assets") zou zitten. Zie ook dit document van 24 maart 2010 op de HGI site, waaruit, het zal de kenner niet verbazen, in een eerste onderzoek bleek dat de "best performers" de Duitse bedrijven Calyxo, SolarWorld en Q-Cells, het Amerikaanse First Solar (CdTe dunnelaag modules), en ... het Chinese Yingli waren.

 • Dunne laag PV zou volgens Sarasin grote sprongen voorwaarts gaan maken (de meningen over de mate waarin zijn echter fors verdeeld gezien de gelijktijdig optredende enorme kostenreducties bij "klassiek kristallijn"). In 2010 zouden dunnelaag modules 18% van de totale productie gaan uitmaken (dat is wat anders dan "afzet"). Wat in 2012 volgens Sarasin zou gaan stijgen naar een respectabele 30% (snellere groei dan de totale productie volumes van de hele PV industrie). Vooral de hoog rendement scorende CIGS dunnelaag modules (typische vertegenwoordiger met hoog toekomstig productievolume: onderdeel van Japanse Shell dochter, Solar Frontier) zouden 100 procent per jaar kunnen gaan groeien bij de productie. Let wel: bij lage inzet is het jaarlijkse groeivolume in de beginjaren natuurlijk per definitie hoog, De crux is of die toename ook langdurig stand zal houden.

 • Voor CSP reserveert Sarasin ook een paragraafje. 1,35 Gigawatt aan nieuw geplaatst CSP vermogen in zowel 2009 als 2010, in het laatste jaar kwamen 8 centrales met een totale capaciteit van 350 MW on-line. In Spanje 5, en ook een in Algerije, Italië, en Mexico. In 2010 18 plants met een totaal vermogen van ongeveer 1 GW. Dit zijn kapitalen kostende projecten die grote partijen in de energiesector aantrekken, zoals olieboer Chevron, en kerncentrale specialisten (...) als Alstom, Areva en Siemens.

 • Lekker toetje: de ontwikkeling van de eigen Zwitserse markt. Tot mijn grote verrassing heel wat meer groei dan ik had gedacht in dat land wat tot over de nek in de hydropower zit en dikke nukes in werking heeft. Sarasin: 73,6 MWp accumulatie eind 2009, bij een bijbouw van 25,7 MWp voor dat jaar. Volgens Sarasin per hoofd van de bevolking 15 keer zo laag als de nieuwbouw in Duitsland, maar dat blijkt nog iets positiever te liggen ten faveure van de Alpen natie. Bevolking Zwitserland volgens Population Reference Bureau van 2010 (ijkdatum mid 2010): 7,8 miljoen. Duitsland 81,6 miljoen. Bijbouw 2009 Zwitserland 25,7 MWp (noot: 2,4 maal bijbouw netgekoppeld Nederland volgens CBS data), dus 3,29 Wp per inwoner. Bijbouw 2009 Duitsland volgens laatste revisie Bundesnetzagentur: 3.802 MWp. Dat is 46,59 Wp per inwoner, een factor van "slechts" 14 maal zo hoog. Dan meteen maar even cijfers voor NEEderland erbij ter vergelijking: volgens CBS 10,6 MWp nieuwbouw netgekoppeld in 2009 (enige categorie die hier geteld dient te worden, autonoom was trouwens maar 0,1 MWp), bevolking mid 2010 volgens PRB 16,6 miljoen. Per inwoner in het tweede "SDE incentive jaar" 2009 slechts 0,64 Wp nieuwbouw. Een factor vijf maal zo weinig dan in het zwaar door reliëf doorkliefde Zwitserland, en een factor 73 maal zo weinig dan in wereldkampioen zonnestroom Duitsland.

 • Volgens Sarasin zouden de "productiekosten" voor zonnestroom in Zwitserland in 2011 tot een niveau van zo'n CHF 0,50/kWh kunnen gaan dalen. Dat komt neer op een reeds zeer interessante prijs van 38 Eurocent per kWh. Niet duidelijk is wat er allemaal in die prijs is meegenomen. De gemiddelde stroomprijs in Zwitserland zou ongeveer rond de 21 Rappen/kWh liggen (bron, dit zijn uitsluitend variabele kosten), wat neerkomt op een zeer lage 16 Eurocent/kWh. Het gevolg van de overvloed aan waterkracht en het niet doorberekenen van externe kosten van de Atommeiler in de stroomprijs.

 • Thermische zonne-energie doet het in de Zwitserse kantons ook goed, die deze zeer hoge impact hebbende energiebesparende optie dan ook allemaal financieel ondersteunen. Eind 2009 reeds 462 MWth opgesteld vermogen, met een groei van 48% in dat jaar t.o.v. vorig jaar. Zwitserland zit daarmee volgens het baro197 rapport van EurObserv'ER op de negende plaats in Europa, tussen Cyprus en Tsjechië in (NB: Duitsland eind 2009: 9.030 MWth...)

http://tinyurl.com/3xnkzbw (verkorte link naar het abstract van het rapport op de website van Sarasin)


 
^
TOP

7 december 2010: Weerzinwekkend radioactief en fossiel "duurzame energie en SDE+ debat". Of: Green Deal Zonder Burgermans. Ik heb het hele debat gisteravond (6 december, 19h05 - 23h17) in de Thorbeckezaal over "onze" (vermeende) energie toekomst per video kanaal gevolgd. Het is voor de zoveelste maal een afschuwelijke amateuristische, chaotische, en depressies opwekkende vertoning geworden. Net als de talloze zinloze vorige "parlementaire debatten" (voorbeeld van verslag Polder PV, debat mei 2009) was het een grote poppenkast van het indienen van ad hoc in elkaar geflanste verlanglijstjes met al dan niet serieus bedoelde "voorstellen". Die staande de vergadering net zo snel weer werden gewijzigd, ingetrokken, doorgespeeld, aangehouden, of in de vorm van klaargestoomde "moties" werden klaargezet. Om wederom in de eindfase van deze zoveelste doodvermoeiende Veldslag van Energie Amateurs (en ranzige klimaatverandering ontkenners zoals PVV-er van Vliet) in een extreem verwarrende en byzonder chaotische afraffel fase net zo snel weer te worden ingetrokken (door de motie indiener). Dan wel "ontraden" door de Self-Made Dutch Energy God genaamd Verhagen (ook wel: "Minister van Zelfverkozen Nucleaire Energie Zaken van de Bananen Republiek De Lage Landen"). Diepgang is bij al deze zaken meestal zeer ver te zoeken in ons Heilige der Heiligen: het Binnenhof.

Ik ga geen uitgebreid verslag doen van deze vergadering die het niveau kippenhok nauwelijks is ontstegen. In ieder geval werd kristalhelder dat Verhagen alles wat in de verste verte naar zonnestroom riekt intens haat (namens zijn beleidsambtenaren van EL&I), en heeft hij alle onzalige suggesties om iets in die richting te gaan doen met onnavolgbaar gewauwel stuk gespuugd. En moties in die richting met klem "ontraden".

De meest pregnante stukjes die ik dan nog net voor u op het scherm durf te persen voor u:

 • Kernenergie, kernenergie, kernenergie, en nog eens kernenergie. Hoort uiteraard never nooit niet thuis in een debat over duurzame energie, maar dat zal de kernsplijter fetisjisten in ons land die de Radioactieve Almacht ruiken de reet roesten. Nukes it must be, nukes it shall be, linksom of rechtsom, ze motten d'r komen, het liefst veul. Wat de bevolking daar van vindt interesseert de steeds erger flippende uraniumcoke snuivers geen snars. Verhagen heeft Openbaar Belijdenis Voor Het Atoom gedaan (kan dat wel, naast zijn andere geloof?), en gaat al zijn macht gebruiken om er minimaal 1, het liefst twee, en als het aan "gedoogcoalitiepartner" PVV ligt minimaal 4 tot 10 nuke dossiers er door rammen. De bevolking betaalt die noodzakelijke netkosten toch wel, want die snappen als vanouds geen r**t van de opbouw van hun bezopen ingewikkelde energienota's. VVD-er met de toepasselijke naam (waar hij niks aan kan doen) Leegte vond het geen enkel probleem om er zoveel nukes bij te laten rammen, dat "we" (lees: de Groot Mogols in Energie Mega Zaken) nukestroom zouden gaan exporteren. Ik neem terug wat ik hier net zei: dat getuigt pas echt van een zeer holle bovenkamer... Protesten zullen gegarandeerd met de Harde Hand van de ME in de kop worden gedrukt. Zoals ik u al meermalen heb laten weten: de Politie Staat in optima forma in wording. Geleid door een Neo Stalinist met een VOC mentaliteit op het blazoen (mocht, van Bak Ellende). Die vanavond beslist totaal onsamenhangende zaken uitkraamde, zich stereotiep bleef hullen in volstrekt mistige non-toezeggingen en onnavolgbare vaagheden, en ook nog eens stotterde dat het een lust was.

 • Verder werd er uitgebreid door de aanwezige parlementariërs gelobbied voor een "verplicht aandeel duurzaam" voor met name leveranciers (jawel, zelfs door Diederik Samsom, die alle hoop op beter heeft opgegeven en regelmatig likt richting Verhagen om nog iets gedaan te krijgen). Wat inhoudt dat er gewoon massaal biomassa van dondert niet waar in onze absurde overkill aan kolen- en gascentrales en vieze AVI's zal worden gaan bijgefikt, zelfs al zou dat (bedoeling van Verhagen, anders is het geld in no-time op) buiten de SDE om "gefinancierd' moeten worden. CCS, het in de grond proppen van fossiele CO2 output, moet vooral worden bevorderd, lijkt de teneur, en ga zo maar door. Het zware accent blijft: de energiebedrijven moeten "het" allemaal maar oplossen, met die "duurzaamheid", de burger moet zijn grote mond dichthouden, vooral helemaal niks doen, vooral veeeeeeeeel stroom en gas consumeren (lees: vette potten Energiebelasting en BTW voor de Staat genereren), en vet heffingen gaan betalen "om aan de - volledig uitgeklede - doelstellingen te geraken". Lees: geen decentrale revolutie, maar het faciliteren van de Big Boys, zoals Nederland gewend is te doen. Geen decentrale revolutie, maar Fossiel-Nucleair Energie DICTAAT met een hyperdun schaamgroen randje. In een geflopte "geliberaliseerde" markt.

 • Salderen cq. zelflevering van groene stroom en groen gas buiten de eigen aansluiting om (o.a. Veldhoven van D'66). Verhagen ontraadt motie Veldhoven maar wacht een voorstel van Samsom (voor het bekende "kropje sla" voor windstroom van Windvogel) af. Teneur: als er geen "financiële dekking" is voor de door de Nederlandse Staat niet te incasseren Energiebelasting onder enige vorm van zelflevering of "U-bocht saldering", krijgt het initiatief impliciet of expliciet per direct de guillotine toebedeeld door (de opdrachtgevers van) Verhagen. Lees: het wordt feitelijk onmogelijk gemaakt om "kropjes sla" initiatieven als die door Windvogel gepionierd, en door Zonvogel (voor zonnestroom) gewild gefinancierd of door Ministerie van Financiën gezegend te krijgen. Want de Nederlandse Staat is net als haar onderdanen Mega Geil wat subsidies betreft. Alleen heet het bij de door Verhagen koud te maken zonnestroom voor burgers "SDE + subsidie". En heet het bij de chronisch verslaafde subsidie snuivers van de Nederlandse Staat: "Energiebelasting" (11,14 eurocent/kWh, 16,29 eurocent/m³ in 2010) resp. "19% Bruto Toegevoegde Waarde". Conclusie: Verhagen zal te vuur en te zwaard alle creatieve "salderingsconstructies buiten de eigen aansluiting om" (laten) bestrijden. Waarmee feitelijk "door de Staat ondersteunde" zonnestroom initiatieven as of now impliciet en expliciet voor morsdood lijken te worden verklaard. Exit "door de Staat gesubsidieerde" dan wel via andersoortige Staats-incentives te steunen zonnestroom, dus.

 • Optrekken van salderingsgrens naar meer dan 5.000 kWh (voorstel Veldhoven, mede ondertekend door Samsom) werd slecht begrepen door Verhagen (wat me niet verbaast), want die probeerde Samsom te wurgen met zijn eigen, nog steeds NIET gerealiseerde eigen wetsvoorstel wat Samsom al in het jaar des Heeren 2006 ooit eens heeft geopperd (....) die "achter de meter saldering tot 5.000 kWh zou toestaan". Samsom wurgde terug en verklaarde dat het de bedoeling van de motie was juist saldering/kropje sla voor de meter toe te staan boven de 5.000 kWh, om ook agrariërs van die mogelijkheid te kunnen voorzien en coöperatieve projecten mogelijk te maken waarmee burgers hun eigen stroom zo op een andere EAN aansluiting (die van de betrokken boer, met bijv. zonnepanelen op zijn grote dak) zouden kunnen gaan afnemen zonder dat ze energiebelasting (en BTW??? niet besproken!) zouden betalen. Verhagen "zou er nog naar kijken", zegde (natuurlijk) helemaal niets toe, en dat is het begin van het einde. Want de beleidsambtenaren van Verhagen zullen nooit accepteren dat de Energiebelasting Coke snuivende Staat der Nederlanden op die wijze hopen energiebelasting en BTW zal gaan mislopen. Deur dus nu ogenschijnlijk op een kier gezet. Verwachting Polder PV: deur wordt t.z.t. keihard dichtgeramd (of stiekem sluipenderwijs dicht gedaan). En die deur gaat dichtgelast worden aan de deurposten...

 • Een motie van Grashoff van GroenLinks werd ontraden om "buiten de SDE om" toch iets voor zonnestroom voor particulieren (zeg maar: de kleine man) te regelen. In de onsamenhangende afraffel fase van deze vermoeiende parlementaire avond maakte Verhagen gehakt van het voorstel als daar ook maar iets in de richting van een exploitatiesubsidie mee bedoeld zou worden. Verhagen was hoogstens bereid om "iets" ongedefinieerds te doen binnen zijn voorwaarden voor een "Green Deal met de samenleving". Waarvan totaal onduidelijk werd wat dat dan wel moest voorstellen, en waarvan van tevoren al vast zal staan dat de bevolking buiten spel zal worden gezet bij de productie. Maar die wel degelijk mee zal moeten bloeden met een SDE+ heffing waarvan nog steeds niet duidelijk is hoe die er uit zal komen te zien. Wat gezien dit parlementaire debat te onwaarschijnlijk voor woorden is, een vraag van Paulus Jansen van SP in die richting werd doodordinair door Power Monger Verhagen het graf in genegeerd...

 • Herhaling van zetten volgens de ergste van alle SDE brieven: Verhagen suggereerde dat er weliswaar medio 2011 "ingediend" kon gaan worden, maar dat het wel tot 2013 "zou duren" voordat SDE+ projecten geld zouden gaan claimen. Verhagen heeft duidelijk geen enkel benul van de topsnelheid waarmee (kleine) zonnestroom projectjes uit de grond geramd kunnen worden, en veroordeelt zelfs volslagen theoretische projecten die (onmogelijk!) basisbedragen van 9 tot maximaal 15 eurocent zouden kunnen claimen tot de bedelstaf omdat ze pas in 2013 SDE+ budget zouden mogen binnen gaan harken. Als ze ooit al ingediend zouden worden, laat staan uitgevoerd na verkrijgen van een hoogst fragenswürdige Agentschap NL beschikking...

 • Over Agentschap NL gesproken: Verhagen claimde als een van de oliedomme redenen waarom kleinschalige zonnestroom niet meer zou worden ondersteund, dat zijn Agentschap NL (wat al jaren EZ beleid uitvoert zonder met de ogen te knipperen) handenvol tijd kwijt zou zijn aan de uitvoering van die door zijn domme (slimme???) beleidsambtenaren verzonnen waardeloze regeling. Hij claimde: de helft van de huidige ambtenaren daar (dat moeten er volgens hem dus duizend zijn!!!!) zouden met kleinschalige zonnestroom project administratie ellende bezig zijn. En dat voor nog geen 2 en een half procent van het totaal beschikte vermogen voor SDE. Tja: zijn ambtenaren hebben die ellende verzonnen. Om dat dan als "reden" aan te voeren om dan maar helemaal niks meer te gaan doen met die "kleinschalige zonnestroom projecten" is natuurlijk te schandalig voor woorden, want het is de schuld van zijn ministerie dat die krankzinnige bureaucraten kermis is opgetuigd. En niet van de zonnestroom willige burgers! Ergo: categorie zwaktebod en gewoon een zoveelste schofterige leugen om decentrale zonnestroom verder de nek om te draaien. Geen parlementariër die intervenieerde, ze wilden zo te zien allemaal zo snel mogelijk de koffer in na dit zinloze avondje soebatten voor een onhaalbare dan wel extreem onduurzaam en "zo goedkoop mogelijk" in te vullen doelstelling (lees: Europese minimum verplichting, "14% duurzame energie in 2020", die volgens Diederik Samsom gelezen dient te worden als "17 procent", waar Verhagen vertikte om op in te gaan...).

 • Een tweede volslagen waanzinnig argument van Verhagen om gesubsidieerde zonnestroom voor particulieren nation-wide de nek om te draaien is dat Urgenda zogenaamd een centraal inkoop collectief was gestart (lees: Wijwillenzon.nl) waarmee geclaimd werd dat "voor dezelfde kosten" als voor systemen gesubsidieerd via de SDE zonnestroom systemen gerealiseerd zouden kunnen worden voor particulieren. Dat is natuurlijk een volslagen absurde claim. Ten eerste gaat de SDE uit van een (elk jaar wijzigende, dus onvoorspelbare) zwaar gecapte incentive voor geproduceerde kilowatturen met een festijn aan bureaucratie, terwijl WWZ feitelijk een ordinaire aanschaf incentive is met geen enkele prikkel om "maximaal kWh te produceren" (monitoring is een non-issue binnen dat project, een van vele vraagtekens). Ten tweede: WWZ heeft zojuist de actie met bijna twee maanden moeten verlengen tot eind januari 2011 omdat blijkbaar de hoeveelheid intekeningen zwaar is tegengevallen (counter is van de website gehaald en dus niet controleerbaar). Dat lijkt me nogal een slecht referentiekader om "succes" mee te genereren. En: het is nog steeds een "eenmalige" actie met nog steeds een onzekere afloop. Ten derde, en dat is het ergste: Verhagen claimt hierbij impliciet dat "initiatieven als WWZ" wel eventjes een Nationale (Ramp) Regeling zouden kunnen gaan vervangen, wat natuurlijk polderkolder van de bovenste plank is en rabiate kul bovendien. WWZ was louter een spontane paniek reactie op de beschikkingen ramp genaamd SDE 2010 (slechts 8,3% van alle aanvragen "beschikt", uitvoering: een dikke bonk zeemist). En zal nooit in staat zijn om de volumes te genereren die goede incentive regimes zoals in Vlaanderen en, met name, Duitsland jaarlijks genereren (lees: enkele tientallen tot honderden megawattpieken per maand). De SDE+ expliciet voor kleinschalig (en impliciet ook voor "groot"schalig!!!) tot terra non grata verklaren met verwijzing naar een nog lang niet succesvol (en nog steeds met vraagtekens omgeven) initiatief als WWZ is een schijnargument van allerbelabberste riooljournalistiek kwaliteit. Door, nota bene, een energieminister met absurde pretenties. Het is gewoon een zoveelste "gezochte" extra stok om door de Staat gesubsidieerde zonnestroom in Nederland dood te laten verklaren. En niets anders. Uiteraard had geen enkele parlementariër bij die rampzalige vergadering een weerwoord op deze uitermate onfrisse suggesties van Verhagen.

 • Ook een initiatief van Verburg van Verhagen's eigen CDA, die nog zeer kortgeleden een van de grootste nieuwe PV-projecten van Nederland officieel mocht openen in Zeewolde (299 kWp bij Maatschap Boon), werd direct met de guillotine bewerkt door Verhagen. Ze wilde namelijk "technologie vrije" implementatie van duurzame energie opwekking op geluidswallen langs snelwegen e.d., waarmee natuurlijk ook uitdrukkelijk de in Duitsland (deze en deze) en Zwitserland (al sinds 1989 prima werkende 1 km. lange Anlage bij Chur in Graubünden) zo populaire en probleemloos functionerende PV-façades mee werden bedoeld. En waar zeer serieuze uitbouwplannen voor zijn in Duitsland. Verhagen deed dat niet alleen makkelijk af door naar "het verantwoordelijke ministerie van Verkeer en Waterstaat (nu: "Infrastructuur en Milieu") te verwijzen. Maar maakte zichzelf onsterfelijk belachelijk door te suggereren dat "door de schittering van PV in geluidswallen de veiligheid van het verkeer in het geding zou komen". En dat alleen dat al de reden zou zijn dat hij hier absoluut niet aan mee zou gaan werken. Exit partijgenoot Verburg, die blijkbaar met haar mond vol tanden stond en nog de nodige andere niet realiseerbare projecten op haar lange verlanglijstje had staan - Sint Nicolaas was al lang weer uit het land verdwenen. Verhagen heeft blijkbaar nooit op Duitse Autobahnen rondgescheurd, want daar is de "Lärmschützwand" met PV Anlage al lang een ingeburgerde, veilige, geen "schitteringen" veroorzakende, bakken vol duurzame stroom genererende, en zwaar gemonitorde optie van decentrale opwekking (nog een mooi voorbeeld uit Emden in het aan NL grenzende Niedersachsen). Verhagen zal die bikkelharde realiteit niets kunnen schelen en als hij daar al van op de hoogte zou zijn (zou me niets verbazen), die realiteit het graf in zwijgen voor de oliedomme, slecht geïnformeerde Nederlandse parlementariërs. Een leugentje voor bestwil van zijn vlijtig doorpennende beleidsambtenaren om zelfs een iets te progressieve partijgenoot af te serveren in een parlementair debat is voor hem blijkbaar geen enkel probleem...

Mocht u meer willen lezen over wat er zoal voor ranzige zaken en gelegenheids argumentjes passeerden tijdens deze zoveelste zinloze, want absoluut geen decentrale duurzaamheid revolutie in gang zettende marathon zitting van dik vier vruchteloze uren: de webmaster van Polder PV postte onder de nick zonnigtype tijdens "het debat" de nodige opmerkingen in diverse bijdragen op GoT. Lees vanaf deze post, er volgen meerdere berichten (en reacties) op het Tweakers forum...

Er zal vast wel meer over dit ranzige debat in de TK worden gepubliceerd, maar dat zal niet kunnen voorkomen dat ook met het resultaat van deze besprekingen er beslist GEEN decentrale duurzame energie revolutie zal worden geschreven. En dat die belachelijke (en qua naamgeving verbijsterend arrogant gekozen) "green deal" van Verhagen nu al als "G[r]EEN deal" (met de burgers van Nederland) zal moeten worden opgevat. Tenzij u vindt dat het wel mogen "lappen" voor de grote jongens, maar zelf niet gesubsidieerd mogen opwekken door de bijna 17 miljoen burgers in dit volslagen bezopen landje als "DE Deal van de Eeuw" moet worden beschouwd.

Tijd om te verkassen, wellicht? Richting buitenland...

http://www.tweedekamer.nl/ ... /parlisnummer=2010A03637&dayofweek=Maandag&his=
http://www.tweedekamer.nl/images/OSV019-1011_tcm118-215212.doc (Ongecorrigeerd stenogram van de vergadering, aan dat verslag kunnen geen rechten worden ontleend! NB: 41 pagina's...)

Straver, F. (2010). Kamer voelt zuigkracht van verplichtend beleid door SDE+ - Energeia, 7 december 2010.

http://www.duurzameenergiethuis.nl/politiek/verhagen-wil-geen-zonnepanelen-langs-snelwegen-5956.html (één aspect van de non-discussie, door Polder PV al uitvoerig gedocumenteerd als waanzin non-argument: geen zonnepanelen langs snelwegen, zie ook reacties)


6 december 2010 18h38: Konijn uit de goochelhoed door Wijwillenzon punt nl. Nagekomen 9 december: zie onderaan dit bericht.

Ik vermoedde al dat er een "creatieve" reactie zou gaan komen op het waarschijnlijk teleurstellende verloop van de inteken actie bij WWZ die vandaag zou moeten eindigen. Dus dit bericht op hun website verraste me niet helemaal:

LAATSTE NIEUWS - VERLENGING TOT EIND JANUARI

Sinds het afschaffen van de SDE-regeling voor particulieren die zonnepanelen willen, vorige week door Minister Verhagen, zijn de aanvragen bij Wij Willen Zon verdubbeld ...

Verder lezen op de speciale pagina op Polder PV.


6 december 2010: Tweet van de week... Polder PV heeft verder helemaal niets met sociale media als Twitter (de content op de PPV website gaat meestal "nogal diep", en leent zich niet zo voor frivole one-liners). Alleen al aan de continu volstromende e-mail box heb ik mijn handen meer dan vol, dus ik ga niet beginnen aan dat soort vluchtige, en weinig diepgang vertonende "sociale uitlaatkleppen". Maar soms kom je toevallig pareltjes tegen die de spijker op zijn kop slaan. Zoals deze. Al iets ouder dan "een week", maar ik kon het niet laten hem hier nog even weer te geven:

Mij is verder niets bekend van een reply van de als fervent twitteraar bekend staande Minister van het Stalinistische Superministerie EL&I...

http://twitter.com/AtamaSolar/status/4460131785908224


5 december 2010: Tussensprintje bijgeplaatst vermogen CertiQ: plus 1,8 MWp. Nog steeds zwaar teleurstellende resultaten natuurlijk, want 1,8 MWp lachen ze zich een bult om in het met kortingen op de groencertificaten voor PV "geplaagde" Vlaanderen, en over Duitsland zullen we het dan maar niet hebben. Voor Nederland echter beslist "een klein sprongetje vooruit". Wie weet gaat "het" de komende maanden, als de vorst van het dak is, tenminste, nog wel een klein streepje harder, want Verhagen heeft de SDE de facto doodverklaard voor zonnestroom. En daarmee een typische, alles vernietigende traditie van die confessionele CDA met nep "rentmeesterschap" gekwaak met kracht voortgezet.

En dat betekent dat alle mensen die "trek" hadden en hebben in zonnestroom, vanzelf "andere" wegen zullen gaan zoeken naar hun privé PV geluk. Al zal die zoektocht in het achterlijke Nederland geplaveid blijven met vreselijke hindernissen. Er is nog een dag tijd voor intekening bij "Wijwillenzon", er is sinds het verwijderen van de "bestellingen teller" van die site geen "vermogensteller" voor in de plaats gekomen, dus enige progressie op dat vlak is nog niet te duiden (gaan ze het wel of niet halen, morgen?). Maar je kunt geheel zelfstandig natuurlijk je eigen weg blijven gaan op zonnestroom gebied. Zonder bemoeienis van derden.

Een van de diverse grafieken die Polder PV inmiddels op de site heeft ververst laat zien dat het voortkabbelen blijft met de "gecertificeerde" productie. Die grafiek is echter totaal niet representatief voor de algehele ontwikkeling van de Nederlandse PV markt, die in toenemende mate compleet buiten de perceptie van Den Haag verder blijft groeien (niet gecertificeerd bemeten). Al is en blijft ook dat in een relatief laag tempo verder gaan.

De volledige update "Nederland en gecertificeerde zonnestroom" vindt u hier:actueel 70-61 60-51 50-41>>> highlights JSS22


© 2010 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP