starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
ontwikkelingen "oud"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws P.V. pagina 43

meest recente bericht boven

7 mei 2009 - 7 juni 2009

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

<<<51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40>>> highlights JSS22


7 juni 2009: Waar een wil is is een weg. De kogel is door de kerk. Rapporteerde ik recent nog over omineuze geluiden van de liberalen (FDP) bij de oosterburen dat wat hen betreft het beste incentive regime voor de ondersteuning van hernieuwbare elektriciteit (EEG) op de brandstapel mocht ten faveure van het mondiaal in de praktijk bewezen rampzalige "quota" achtig systeem, lijkt met de aankomende verkiezingen het verstand terug te keren bij de liberaliserings-fetisjisten summa cum laude. Photon rapporteert in hun laatste (juni) issue dat met name door de inzet van de uit Regensburg (Bayern) afkomstige FDP-er Horst Meierhofer, de liberalen in Duitsland toch het (succesnummer) EEG zullen gaan omarmen. Dat laat natuurlijk onverlet dat de FDP de hard-core drivers van het EEG (de hoogte van de feed-in bedragen, de hoogte van de jaarlijkse degressie percentages, de staffeling van de categorieën, de oh zo belangrijke randvoorwaarden, etc.) met bovenmatige kritische blik zullen blijven volgen. Maar het mag gerust als een aardverschuiving worden gekarakteriseerd, dat zelfs de marktgeile liberalen in het door sommigen volslagen onterecht gehate Duitsland het beste "marktverstorende" ondersteuningsregime voor hernieuwbare elektriciteit (waar het EEG uitsluitend om draait) hebben omarmd als "het beste alternatief".

Lees die laatste zin goed: "marktverstoring" in de energiesector is broodnodig. Waarom? Omdat de energiesector al eeuwenlang de meest door politici en belanghebbenden "verstoorde" markt is die we kennen. Eenvoudigweg omdat er tientallen miljarden Euro, Dollars, Yen's etc. in rondgaan, en weerloze consumenten van met name de centralistisch georiënteerde, door vet afromende regeringen en superholdings gedomineerde energievoorziening al die eeuwen lang al vet de l*l zijn. Als we progressie willen, mag er wat mij betreft dus net zo "kunstmatig" ingebroken worden als die zieke markt al die tijd al "kunstmatig" een bepaalde kant op wordt gestuurd. En de FDP is het daar blijkbaar mee eens (toch nog een lichtpunt bij de liberalen).

Ondertussen lees ik in dezelfde Photon dat, in navolging van mijn tale-telling update (bericht 7 mei 2009) van de Vlaamse zonnestroom markt, vakjournalist Christoph Podewils nader onderzoek heeft gedaan. Zijn bevindingen van de door een "Duits-achtig invoedings-systeem" met extra belasting bonussen gezegende Vlaamse, maar ook Wallonische markt, zijn nog spectaculairder dan ik al bevroedde. Volgens het artikel zou Vlaanderen in 2009 op een groei van zo'n 90 MWp nieuwbouw mogen rekenen (bijna twee maal de sinds vorige eeuw in heel Nederland geaccumuleerde capaciteit), en Wallonië mogelijk zelfs ook al 20 MWp. Waarmee in heel België dit jaar mogelijk 110 MWp nieuwe installaties aan het net zouden gaan en de groei daarmee bij de zuiderburen sterker zou zijn dan tijdens de boom bij de oosterburen in 2007... Heel België zou dan, met een veel kleinere bevolking, Nederland in 1 jaar tijd met dubbele geaccumuleerde zonnestroom capaciteit zijn gepasseerd, terwijl ze pas in 2006 echt zijn "begonnen"...

En ons arme Nederland? Ach, als de nieuwe vreemdelingenhaters na de voor de gevestigde orde verpletterende nederlaag (Europese verkiezingen met laag opkomstcijfer) alsnog na veel kunst en vliegwerk na het verscheiden van Balkenende IV in 2011 mogelijk een ultrarechts/conservatief blok gaan vormen in het ooit met "vrijheid" gezegende Nederland, valt er helemaal niks meer te kiezen in ons naar de afgrond afglijdende land. Want dan moet Vlissingen Oost, de nieuwe Maasvlakte, en Delfzijl, natuurlijk helemaal volgebouwd gaan worden met nagelneue Nukes, en kunt u (de bevordering van) decentrale opwekking van hernieuwbare elektriciteit in ons land de komende eeuwen gewoon definitief op uw buik schrijven.

U bent gewaarschuwd. Maar ja, die < 40% kiesgerechtigden hadden natuurlijk ook gewoon op de Partij voor de Dieren kunnen stemmen. De meest ondergewaardeerde, op het vlak van energie politiek zeer progressieve en hoogst verfrissende ("not-single-issue"...) partij. Nu moeten we met ons allen uit talloze open wonden gaan bloeden voor deze onvergeeflijke blunder van het volk en de ranzige bende in Den Haag die dat plebs zegt te vertegenwoordigen...

Toetje:

^^^
Houtzaagbedrijf in Schiltberg oostelijk van Aichach in Bayern, met vrijwel alle dakvlakken (niet alles zichtbaar!) volledig uitgevuld met zonnestroompanelen. Totale capaciteit: rond de 290 kilowattpiek. Streng verboden onder de compleet dicht "gemaximeerde" Nederlandse SDE. Van de Duitse liberalen "mag" het echter zonder probleem. Vrijheid blijheid, immers?

Bronnen:

Wagner, N. (2009). FDP pro EEG. Die Liberalen geben ihr Zertifikatesystem auf und unterstützen das Erneuerbare-Energien-Gesetz.- Photon 6/2009 (Juni): 14-16.

Podewils, C. (2009). Boom-Boom Belgien. Warum die Solarmärkte in Flandern und in der Wallonie um 100 Prozent jährlich wachsen. - Photon 6/2009 (Juni): 24-26.


7 juni 2009: Commentaar op PPP artikel van Polder PV geplaatst. Ik had nog enkele opmerkingen over het artikel in People Planet Profit waarin ik geciteerd werd over het Duitse Erneuerbare Energien Gesetz (zie mijn bericht van 11 mei 2009 voor het volledige artikel). Hoofdredacteur Jan Bom heeft inmiddels - na ruggenspraak met mij - mijn commentaar op de elektronische versie van de Belgische PPP site laten plaatsen, waarvoor dank.

Overigens is de berekening van die anderhalve eurocent niet van mij, maar van Rob de Bree van Siderea.nl, waarvoor uiteraard ook hartelijke dank!

http://www.peopleplanetprofit.be/artikel.php?IK=1786


6 juni 2009: De rafels van het desintegrerende ECONCERN-web... Er is een werkelijk verbijsterende serie gebeurtenissen ingezet n.a.v. het live desintegratie debacle van de met prijzen overladen "Nederlandse Trots" Econcern. Het grootste duurzame energie bedrijf van Nederland, wat nu in een vreselijk aftakelingsproces is verwikkeld nadat het op 26 mei jl. surséance van betaling aan moest vragen. Ondanks een inmiddels toegezegd (verder nauwelijks becommentarieerd) "overbruggingskrediet" om salarissen van de 1.200 werknemers van de holding te kunnen betalen (Energeia bericht 3 juni), vallen er her en der bedrijven om door zeer ingewikkelde dwarsverbanden, nauw verknoopte contracten, of wordt de impact van aangegane doch (deels) niet meer te vervullen verplichtingen danig gevoeld.

Ik tel alleen al op Energeia sinds 25 mei bijna 20 berichten met allerlei onheilstijdingen, het Financieele Dagblad heeft de nodige stukken gepubliceerd, en het eind is nog lang niet in zicht. Talloze dochterbedrijven maar ook andere ondernemingen waarin Econcern participeerde, aandelen had en/of waarmee ze joint-ventures had opgericht, staat het zweet in de bilnaad. Diverse onrust gevende personeelswisselingen bij het management waren al een teken aan de wand dat er iets goed loos was binnen de holding. Evenals de terugtrekking uit het "koninklijke" off-shore windpark Amalia, de recente verkoop van het aandeel in de bio-methanol fabriek BioMCN in Delfzijl (aan Waterland, wat ook in het zeer hard groeiende Belgische Enfinity heeft geïnvesteerd). Darwind (windturbines), de off-shore windparken Belwind (België), Gode Wind I (Duitsland), nog twee andere off-shore parken, de inmiddels ook in surséance verkerende dochter Betronics, mogelijk het Ampère Equity Fund (waarin Nederlandse duurzaamste bank Triodos participeert), allemaal "grote" projecten of participaties, die klappen (kunnen) krijgen van de enorme financiële problemen bij de moederholding.

Early signs...
Het "nieuws" van de afgelopen weken is echter reeds eerder vooraf gegaan door onheilstijdingen, deels ook op Energeia gesignaleerd, deels in kranten en andere media. Een van de met veel geheimzinnigheid omgeven minder bekende rampverhalen, welke ik op Intersolar in München vernam, was het - waarschijnlijke - financiële debacle genaamd "Silicium de Provence" (SilPro). Een - destijds - voor 300 miljoen Euro te bouwen, 3.000 ton capaciteit per jaar hebbende polysilicium fabriek bij Saint Auban aan de Durance in Zuid-Frankrijk (op termijn uit te breiden naar 7.500 ton/jaar). W
aarin Econcern plm. 36% aandeel had, het ook in andere opzichten nauw met de holding samenwerkende Solon (zie persbericht Ecostream site van 21 februari 2007 over de aangegane samenwerking SOL Holding AG), met 34%, en Photon Power Industries (30%), waarvan weer ongeveer 43% aandeel in handen is van de "duurzame energie tak" van de door atoomenergie gedomineerde staatsonderneming EDF (EDF Energies Nouvelles). Op 7 april 2009 (ruim twee jaar later...) werd een zogenaamde "filing for judicial settlement proceedings (redressement judiciaire)" ingezet voor SilPro, zoals te lezen was op de site van Solon (engelstalig persbericht, zie ook de update van 8 april op Reuters). Van deze peperdure desinvestering moet de Econcern holding reeds een forse tik van de molen hebben gehad. Dit, gecombineerd met de veel te harde groei in een zeer breed spectrum van activiteiten, en daaroverheen ook nog eens de mondiale financiële crisis, zou wel eens een van de belangrijkste triggers geweest kunnen zijn voor wat straks wellicht in de internationale pers "Econcern's final demise" zou kunnen gaan heten.

Dit laat onverlet natuurlijk dat gezonde bedrijfsonderdelen (Ecostream?) zonder meer verder zouden kunnen gaan, maar op Energeia werd al bericht dat het ontrafelen van het enorm ingewikkelde, sterk uitgedijde web wat het management voor de holding heeft geweven door de curatoren wel eens een duivels lastige klus zal blijken te zijn.

First Solar
Opvallend in de berichtgeving (Energeia 3 juni 2009) is dat zelfs het ook al keihard gegroeide (maar financieel bezien zeer gezonde) Amerikaanse First Solar (CdTe dunnelaag modules producerend) een "tik" van het Econcern debacle zou kunnen krijgen. Zonder meer toegegeven: Econcern heeft al op 6 november 2007 aangekondigd dat het een strategisch contract ("long term supply agreement") heeft getekend met deze grote Amerikaanse moduleboer, en wel voor 276,5 MWp (4 miljoen modules van elk zo'n 69 Wp/stuk) in de periode 2008 tot en met 2012. Dat zijn een hoop modules, zelfs voor First Solar. Echter, met het overnemen van de zeer lucratieve portfolio van OptiSolar (o.a. een 550 MWp PV-project waarvan de "power purchase agreement" met de Californische "utility" PG&E wordt afgesloten), en de zeer gunstige omstandigheden in het zonnige west U.S.A., lijkt First Solar zich niet al te ernstige zorgen hoeven te maken over een mogelijke hoge impact van een eventueel faillissement van dat Nederlandse bedrijf (ondanks de geuite bedenkingen in het Energeia bericht). Afzetmogelijkheden genoeg, en dat tijdelijke effect op hun beurskoersen moeten ze maar voor lief nemen. Dat is slechts een rimpeling in de grote vijver waarin FS vist.

Doesburg
In ieder geval is het voor de pure modulefabriek van Ubbink Solar Modules in Doesburg reeds te laat. De kortgeleden 100% aandeelhouder geworden baas Centrosolar heeft de handdoek in de ring gegooid en stuurt de 65 personeelsleden naar huis met een decente afvloeiingsregeling (daarbij de toch al scharrige CBS cijfers voor werknemers in de "zonne-energie" in Nederland verder onder druk zettend, met name die van "productie"). De "onderneming" Ubbink Solar Modules zal echter als juridische "entiteit" blijven bestaan om aan eventuele garantieverplichtingen e.d. te kunnen blijven voldoen. Toch een schrale troost voor het de laatste tijd groeiend aantallen eigenaren van die pas recent in de "markt" gezette Ubbink modules (met rendementen van zo'n 13,5%). Of ze nu via de SDE 2008 actie van Greenchoice (via BeldeZon van Ecostream/Econcern) zijn 'ingestroomd", of, zoals in België (zie o.a. PV-newbee Lieven Lefebvre) of Duitsland, direct via de nauw met Ubbink samenwerkende onderdelen van Ecostream in die landen. In de Sonnenertrag database kom ik al 19 eindgebruikers met Ubbink modules tegen, 3 uit Nederland, de rest uit België.

NL Staat?
En verwacht s.v.p. niet dat "de NL regering" te hulp zal schieten. Vlak nadat de in fossielen ondergedompelde bruinkolen, poederkolen- en nukes stokende RWE moloch had laten weten na boeken onderzoek bij Econcern dat een overname er beslist niet inzat (Financieele Dagblad van 27 mei 2009, p. 9), gooide mevrouw van der Hoeven van EZ ook al direct de handdoek in de ring. Die had aan een half woord van het alom verguisde RWE genoeg. Als RWE met haar gitzwarte reputatie zelfs geen "trek" had in overname van een voor hun imago byzonder interessante "schone" energie onderneming, zou EZ beslist geen financiële risico's gaan lopen voor wat blijkbaar een administratieve puinhoop bleek te zijn volgens de ongetwijfeld professionele financiële experts van RWE. Het nog steeds Nederlandse Eneco is echter nog steeds aan het overpeinzen wat ze eventueel zouden willen overnemen van de aftakelende duurzame energie moloch. En of de "condities" daarvoor wel gunstig genoeg zijn.

En mevrouw Cramer? Die had "hulp" toegezegd toen tijdens het dieptepunt van de mondiale (en nationale) financiële crisis, Econcern "in de problemen" bleek te komen. Volgens haar was Econcern zogenaamd te vergelijken met een "systeembank van de duurzame energie", die, als die zou omvallen, de hele sector met zich in de afgrond zou slepen (en die volgens haar de duurzame doelstellingen van het kabinet in gevaar zou brengen mocht het "fout" gaan bij Econcern) ... Van VROM echter tegenwoordig een groot stilzwijgen op dit front. Niet verbazingwekkend, natuurlijk. Het "milieuministerie" staat immers niet bepaald als financieel sterk te boek bij de Algemene Rekenkamer. En dan druk ik mij netjes uit. Als daar niet snel wat aan het zeer dubieuze financiële beleid gaat veranderen, moet mevrouw Cramer straks voor de wanprestatie van haar bloedeigen ambtenaren bloeden. Die heeft wel wat (politiek) "belangrijker" zaken aan haar hoofd, dan een in elkaar stortende "duurzame onderneming" van de afgrond redden in crisistijd...

http://tinyurl.com/nym4hp (verkorte link naar het persbericht van Centrosolar over de exacte status van Ubbink Solar Modules, de nauwe verwevenheid in de aangegane contractverplichtingen tussen Econcern en Centrosolar, en de - geringe - impact op de activiteiten van het - nieuwe - moederconcern Centrosolar)
http://www.centrosolar.de/media/video/usm_cs_movie_kl.wmv (nu nog op de Centrosolar site staand filmpje met enkele stappen van het module productie proces in ... Doesburg ...)
http://www.econcern.com/index.php?option=com_content&task=view&id=331&Itemid=66 (schokgolven door duurzaam Nederland, 26 mei 2009: "Econcern N.V. announced today that it has filed for suspension of payments")
http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=557 (permalink; achtergronden van het sluiten van de deuren van Ubbink Solar Modules in Doetinchem; meer berichten over de situatie bij Econcern momenteel via de homepage te bereiken)
http://www.gelderlander.nl/voorpagina/5062599/Zonnepanelenfabriek-ontslaat-65-mensen.ece (het doek valt voor Neer'lands enige commercieel werkende zonnepanelen fabriek - in ieder geval voor de huidige medewerkers)
http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws/nieuwsartikel/283261/Ubbink-blijft-mogelijk-toch-open.htm (met name de lezersreacties over de mogelijke motivatie van Centrosolar voor het sluiten van de modulefabriek in Doesburg...)
http://www.siliciumdeprovence.com (zwaar verouderde website van het mislukte initiatief om een eigen polysilicium productie complex te bouwen in Zuid Frankrijk)
Solon bericht over de ramp in wording Silicium de Provence S.A. (ook wel afgekort als SilPro) van 7 april 2009 [downloadbare pdf]


5 juni 2009: CertiQ - PV in Nederland matige groei. Wederom is het CertiQ maandrapport van de "Garanties van Oorsprong" uit. En nogmaals moet vastgesteld worden dat het nog steeds traag vooruit kruipt met de werkelijke realisatie van zonnestroom in Nederland. Zelfs onder het met veel bombast en blijvende poeha verkondigde "superieure SDE regime". Vooruitgang zit er nog steeds in (lees echter ook verder), maar de groei is traag. Veeeeeeel te traag. Bloeddruk verhogend traag... En dan hebben we het voorlopig alleen nog maar over de opgestelde capaciteit. De gecertificeerde/geaccumuleerde kilowattuurtjes moeten nog allemaal komen, want één "Garantie van Oorsprong" certificaat staat voor 1 MWh (de minimum "rekencapaciteit" binnen de hele CertiQ kermis), en daarvoor moeten die paar zonnepaneeltjes wel even flink doorwerken...

Er zijn weer 244 nieuwe installaties in de GVO regeling bijgekomen in mei 2009, wat inhoudt dat van de 8.000 door SenterNovem beschikte aanvragen voor 2008 er tot 1 juni 2009 slechts 1.327 PV-installaties sinds 1 april 2008 zijn bijgekomen. Nog steeds maar 16,6% van het totaal uitgegeven aantal beschikkingen in 2008. Uitgaand van de totaal "beschikte 18 MWp" (gemiddeld 2,25 kWp/installatie), zou er dus nog maar zo'n 3 MWp "officieel erkend" (GVO regeling) daadwerkelijk gerealiseerd cq. geaccepteerd kunnen zijn (in mei grofweg neerkomend op zo'n 549 kWp bijplaatsing). Voor aanvragen die vorig jaar al zijn toegekend. Duitsland plaatst er op basis van de vorig jaar minimaal behaalde 1,5 GWp per maand zo'n 125 MWp bij, en Vlaanderen scheurt ook nog steeds vet door (de VREG kan alle nieuwe capaciteit nauwelijks bijhouden daar)...

Ook is er echter weer eens een bizarre "dip" in de totale "GVO capaciteit" voor in Nederland opgewekte zonnestroom ontstaan. Wat zou inhouden dat ondanks het nieuwe aantal formeel "geaccepteerde" (SDE) installaties, er tegelijkertijd ook behoorlijk wat capaciteit uit de GVO regeling is verdwenen. Reden: onbekend. "Lot" van de betrokken PV-systemen: dikke ambtelijke mist. Daar ga je met je "progressie"...

Volledige rapport update op de pagina (Groei van) zonnestroom in Nederland op Polder PV.


4 juni 2009: Solyndra/Sunhunter nader aan de tand gevoeld. Het was te verwachten, na mijn link naar Sonnenertrag (waar een Vlaming uit Gent de eerste [mij] bekende "Sunhunter" met ronde CIGS-gecoate buizen als "geïnstalleerd PV-systeem" heeft geïntroduceerd), kwam er meteen al wat leuke discussie. Het systeem blijkt namelijk ook gelogd te worden (zie logging website), dus direct werden de harde praktijkgegevens door diverse bovenmatig geïnteresseerde lieden bevingerd, van alle kanten bekeken, en in een kritische context geplaatst. Een inmiddels bekend wordende Nederlander met een (terecht) nogal eigenwijze insteek (en een nog nooit gefalsificeerd, opmerkelijk nauwkeurig opbrengst simulatie model) bemoeide zich ook met de (voorlopige) praktijkcijfers. Een andere 'ollander, inmiddels zeer actief met grote kennis van zaken op het inmiddels 14e (...) onderdeel duurzame energie op Gathering Tweakers (nick: x21r), hanteerde de fictieve schaar en lijm en legde een opbrengst curve (momentaan vermogen) van de in Nederland beroemde "Blauwe Hoek" (Ton Peters in Spijkenisse) over de curve voor de flink over de tong gaande Sunhunter (zelfde dag)... Met "nogal" opvallend resultaat, gezien de vooralsnog onbewezen "meerproductie claims" van Solyndra. Ik zal me nog even niet uitlaten over de af te wachten opbrengsten op de langere termijn. Nu wordt in ieder geval gewag gemaakt van mogelijk 15-20% lagere productie (kWh per kWp per dag gemiddeld, Solyndra t.o.v. "klassieke" modules onder zo'n 35 graden hellingshoek), op basis van het huidige, nog vrij beperkte cijfermateriaal. Wat natuurlijk verder over langere periodes bekeken zal moeten worden, want opbrengst berekeningen zitten bomvol variabelen, en daar moet kritisch naar worden gekeken.

Vergeet daarbij natuurlijk ook niet dat CIGS een hoog (theoretisch) potentieel heeft, en dat met verdere rendementsverbetering van de buizen, door verdere productontwikkeling en betere fabricage processen, het uiteindelijke resultaat nog best mee zal kunnen vallen. Het ook al Amerikaanse Solopower stond op Intersolar 2009 (stand van GET GmbH, www.getgmbh.com) met een vlakke plaat CIGS module (SoloPanel Series 1) met nominale vermogens van 100-140 Wp op een module oppervlakte van 1,2118 m². Dat komt neer op module efficiënties van 8,3 tot en met 11,6%, respectabel voor een dunnelaag systeem. Als Solyndra vergelijkbare omzettingsefficiënties in hun buis-modules zou kunnen bereiken door het nominale Wp/m² vermogen op te vijzelen, gaat het de goede kant op. Ergo, het laatste woord is over deze modules nog lang niet gezegd.

Als u meer wilt weten dient u beslist de laatste pagina('s) van deze intrigerende thread op het zonstraal forum te bezoeken...

http://zonstraal.forumup.be/viewtopic.php?t=1405&mforum=zonstraal


4 juni 2009: Gaat Van der Hoeven toch (weer) overstag??? "Interessant" nieuws. Mevrouw van der Hoeven is zo Heilig overtuigd van haar super"innovatieve" "extreem stimulerende" en "superieur t.o.v. het Duitse EEG" Nederlandse SDE regelingetje, dat ze elke poging om daar structureel verandering in te brengen met zalvende woorden te pletter deed slaan op haar aalgladde ambtelijke bolwerk. Toch blijken er weer eens, net als vorig jaar, kleine "barstjes" in de onkreukbaarheid van het betonnen EZ te komen, zo leest men in onderstaand stukje in het Agrarisch Dagblad. Al zal a.s. dinsdag (9 juni) nog moeten blijken hoe effectief die "barstjes" (je kunt ook stellen: de tigduizendste poging van het radeloze parlement om nog te redden wat er te redden valt van de SDE) zullen blijken te zijn.

In het door Polder PV gehoopte geval van "effectief scheurend door en door rot SDE beton" zou het uit kunnen draaien op een (eenmalige, dat weer wel...) extra fooi voor biovergistende boeren en zonnepanelen dorstige medeburgers en de talloze, ver naast het scharrige 5 MWp potje piesende bedrijven en organisaties met PV-plannen. Voor het lieve sommetje van in totaal ... een kwart miljard "crisis-euripegels"...

... of zou het (muts van de Advocaat van de Duivel opgezet) allemaal gewoon ranzig smeergeld zijn om Borssele in de groezelige handen van bruinkolenboer RWE te laten komen en zo de kapot geliberaliseerde energiemarkt in ons belachelijke landje nucleair open te laten breken door van hordes topjuristen vergeven megaholdings waar het kabinet zogenaamd helemaal geen "verweer" meer tegen zou hebben? Of heb ik weer eens last van achtervolgingswaanzin?

Duimt u - desondanks - met me mee voor a.s. dinsdag? Of gaat het weer een deceptie worden?

http://www.agd.nl/1077339/Nieuws/Artikel/Mogelijk-miljoenen-extra-voor-co-vergisting.htm
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/kamer_in_het_kort/herverdeling.jsp#0


 
^
TOP

2 juni 2009: Eerste "Sunhunter" (Solyndra buis CIGS) gesignaleerd op Sonnenertrag. Ik ben zeer benieuwd naar de opbrengsten van dat reeds door mij uitgebreid besproken spectaculaire "buisvormige zonnepaneel" van de Amerikaanse fabrikant Solyndra. Die door I.R.S. in Gent (zie uitgebreide bespreking beurs Intersolution, ongeveer onderaan die pagina) voor het eerst in Europa werd gepresenteerd, en die al snel daarna een Duitse website kreeg. En, toch wel een beetje verrassend, die door ons "bloedeigen" Sunconnex in Amsterdam onder de originele naam (Solyndra) gepresenteerd werd op Intersolar 2009 in München. Het blijkt dat Sunconnex een megadeal heeft gesloten met Solyndra (persbericht onderaan gelinkt).

^^^
Solyndra dunnelaag CIGS module met dubbelwandige buizen (binnenbuis gecoat met CIGS laag), op te stellen op plat dak zoals getoond (NB: zonder ballast!!!), in de Sunconnex stand tijdens Intersolar 2009 in München.

Interessant, die nieuwe Belgische Solyndra/Sunhunter installatie op Sonnenertrag, omdat mij nog steeds niet duidelijk is hoe in Gaia's naam er een "normaal Standaard Test Condities" nominaal vermogen van die leuke dingen bepaald kan worden (ze zijn immers totaal onvergelijkbaar met vlakke plaat PV-modules). Op de door Sunconnex uitgegeven datasheet (hardcopy in mijn bezit, zie ook pdf op de site) staat namelijk doodleuk een reeks met "nominale STC" vermogens van 150 tot en met 191 Wp vermeld, met als "TBD" ("to be decided"???) zelfs een 200 Wp exemplaar aan het eind van de reeks. Als je zuiver op de opgegeven "module oppervlakte" (uitwendige afmetingen) zou afgaan, 1,82 x 1,08 (en dikte 0,05) = 1,9656 m², kom ik op een speculatief "STC module rendement" van 7,6 tot en met 9,7% (met "TBD" zelfs 10,2%). Maar daar zou de bijkomende productie van het gereflecteerde licht van de omgeving en, vooral, van de onder de modules te leggen "witte doek", nog bij moeten komen??? Vandaar mijn bovenmatige belangstelling voor de werkelijke output van dat systeem van ene Renaud Louwagie in Gent in oost Vlaanderen...

Ik heb wel "heftige" prijzen voor dit innovatieve dunnelaag moois gehoord (zo rond de 6 Euro/Wp ex BTW...), vandaar dat ook de prijs/prestatie verhouding in de praktijk van deze apparaten ongetwijfeld een interessant onderwerp van discussie zal gaan worden. Solyndra, de oorspronkelijke designer en producent, heeft al geopteerd voor een vette crisisbijdrage (voor capaciteitsuitbreiding, lees: productie kostenreductie) onder de "hefty" American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) van U.S.A. President Obama. En heeft die inmiddels toegezegd gekregen, al is het feitelijk een toekenning van nooit onder de gitzwarte Bush Administration gerealiseerde budgetten (47 miljard dollar in de boeken, nooit uitgegeven...) voor innovatieve hernieuwbare energie via het Department of Energy (DOE) die terug grijpen op de Energy Policy Act van ... 2005!

Het in het Californische Fremont zetelende Solyndra heeft nu volgens een uitgebreid artikel over het Amerikaanse ARRA crisisprogramma voor duurzame energie en de mogelijke implicaties (en pitfalls...) in Photon International van mei 2009 (pp. 20-23) van de DOE de toezegging van een lening van een slordige 535 miljoen dollar voor uitbreiding van hun CIGS-buizen module productiecapaciteit. Van 110 MWp capaciteit in 2009 (daadwerkelijk te produceren 50 MWp) naar een capaciteit van 500 MWp, mogelijk elders in California (tijdpad niet gegeven). Voor deze nieuwbouw zou zo 73 procent van de kosten via het ARRA/DOE programma geleend kunnen worden van de federale bank van het Amerikaanse Ministerie van Financiën. Als dat daadwerkelijk wordt gerealiseerd, en door forse opschaling van de productie van een nu nog "prijzig" innovatief type module de kosten mogelijk flink omlaag kunnen, wordt dit byzondere, unieke type dunnelaag zonnestroompaneel een zeer interessant fenomeen voor plat dak toepassingen.

Maar: first see, than believe. Het zijn immers de harde praktijkdata die "het gesuggereerde verschil" zullen moeten aantonen. Sonnenertrag bijhouden en de productie van de "Sunhunter" in Gent in de tijd volgen, dus...

http://www.solyndra.com/News/Press-Release-050709 (189 miljoen USD leverings-deal tussen Solyndra en Sunconnex tot en met 2013 - persbericht)
http://www.sonnenertrag.eu/de/renaud-louwagie/deinze/6522/6714.html (5,536 kWp Solyndra installatie in Gent met allereerste productiedata, nog geen volledige maandproductie)

http://zonstraal.forumup.be/viewtopic.php?t=1405&mforum=zonstraal (discussie over Solyndra/Sunhunter op het bekendste Vlaamse PV forum)


2 juni 2009: Dubbel microfeestje bij PPV: 2 OK4 veteranen over de "700". Polder PV is een van de weinige Nederlandse "volhouders" met die door velen gewraakte/liefde-haat gevoelens opwekkende/verguisde (etc.) "beroemde" OK4 omvormers van de Nederlandse fabrikant NKF. Die in de vorm van "een bekende moederholding handelend in elektra kabels" hem al een paar jaar na de met veel bombast aangekondigde marktintroductie snel peerde. Daarbij werd de "ietwat" probleempjes genererende bloedeigen dochter aan een met juristen dichtgetimmerd bedrijf uit de States verkocht. Na duizenden Nederlandse huishoudens middels de beroemde Shell ACN modules (of andere zonnepanelen bij kleinere onafhankelijke acties) met deze omvormertjes de eerste schuchtere stappen in de zonnestroom te hebben laten zetten (vaak slechts zo'n 4-6 modules/huishouden) .

Polder PV is zo'n eigenwijze heikneuter die nog steeds zijn OK4'tjes (althans: een paar old-timers en de nodige vervangingsexemplaren) heeft, en niet zonder reden. Ze zijn zo prachtig uit te lezen, en in onze situatie met zeer lange afstand tussen dak en huis was het gezien de anders absurde benodigde kabelombouw bij het (absoluut noodzakelijke) naar binnen verplaatsen van het omvormer gebeuren eigenlijk de "minst slechte" keus. Toegegeven, een heel enkel keertje heb ik nog wel eens een OK4'tje die het wegens tijdelijke hitte een middagje te kwaad krijgt. Maar altijd start het prachtding de volgende ochtend weer doodleuk op. Het aantal kort durende "incidenten" bij Polder PV is in al die jaren op 2 handen te tellen sinds "ze" binnen zijn komen te hangen.

Dus eigenwijze heikneuter PPV gaat gewoon door met die prachtkastjes, want hij heeft ze nu eenmaal al, en een behoorlijk goed werkend (kWh producerend!) apparaat wegdoen voor iets nieuws (ook met hulp van veel energie inzet geproduceerd) is iets wat het polderjoch niet zo makkelijk zal doen. Hoogstens in een totaal nieuwe woonomgeving (wie weet, ergens in een Duitstalig land...), met een compleet andere "daksituatie" (en natuurlijk: dijk van een incentive regime voor netinvoeding...).

Afgezien van het dipje van een van mijn oudste nog werkende OK4'tjes kan ik u een verheugende mededeling doen: tijdens mijn afwezigheid in Bayern zijn er maar liefst twee van die OK4 ouwetjes over de "magische grens" van 700 kWh productie per stuk heen geraakt (zie ook de "geanimeerde" passage van die welhaast mythische grens op 1 februari 2008 door het eerste, inmiddels door PPV met emeritaat gestuurde eerste exemplaar). En aangezien ze het nog prima doen (op een sporadische appelflauwte na), laat ik ze lekker verder oprukken richting de 800, als ze die kunnen halen...

^^^
Screendump van de OK485 inverter matrix met 12 in het Polder PV systeem opgenomen 100 Watt OK4 omvormers. Bij de rode pijlen twee van de oudste nog in het systeem aanwezige exemplaren die verbonden zijn (25 meter 2,5 mm² per DC pool) met 2 van de eerste 93 Wp modules. Details van de geaccumuleerde kWh opbrengst resp. het momentane AC vermogen (2 juni 2009 in de middag) onderaan weergegeven voor deze twee omvormers. Beide exemplaren, opgenomen in het systeem op 12 oktober 2001, en tijdens renovatie werkzaamheden eind mei 2005 verplaatst van de oorspronkelijke 108 Wp modules naar een in-house positie met verbinding met 93 Wp exemplaren, zijn inmiddels de niet hardware-matig te beïnvloeden accumulerende kWh meterstand van dik 700 kWh gepasseerd.

Let wel: er heeft dus bij de 2 onderhavige omvormers een switch naar een ander (lager STC vermogen hebbend) PV-module plaatsgevonden, waar met de "prestatie" (700 kWh in dik 7 en een half jaar/omvormer) rekening mee gehouden dient te worden. Het zal van de combinatie type module, binnen dan wel buiten plaatsing, en natuurlijk lokale omstandigheden (hellingshoek, oriëntatie, lokatie in het land, beschaduwing etc.) afhangen hoe in een bepaalde situatie de "progressie" van de totaal opgewekte kWh per OK4 omvormer gestalte heeft gekregen. Mij zijn (vergelijkbare) 100 Watt OK4 omvormers bekend (o.a. bij Sunergy in Rijswijk) die al een fors hogere geaccumuleerde opbrengst hebben gerealiseerd.


2 juni 2009: PV beurzen en congressen in een overzicht. Tijdens Intersolar 2009 in München natuurlijk ook even bij ENF ("ENergy Focus") langsgewipt. Waar de Brit Kit Temple de informatie scepter zwaait en met hulp van zijn flink aanzwellende legioen vooral Chinese medewerkers met lots of inside information uitvoerige marktrapporten over de PV-sector schrijft die regelmatig worden ververst. ENF heeft een on-line database met veel info over vele honderden PV-bedrijven.

Kit liet me een handige nieuwe pagina op hun website zien. Een overzicht met alle (hen bekende) internationale beurzen en conferenties op het vlak van zonnestroom, duurzame energie en gerelateerde belangrijke energie bijeenkomsten. Een ieder die dit soort events organiseert kan die gratis inschrijven op onderstaande pagina, ik heb hem direct gelinkt op de homepage van Polder PV.

http://www.enf.cn/expo/


2 juni 2009: Verantwoordingsvol Deutschland geht weiter. Terwijl een link naar een belachelijk bericht over "meer verantwoording" in de Telegraaf* mijn mailbox bleek te vervuilen eventjes een leuk voorproefje van mijn "zonnestroom avontuurtjes" in wereldkampioen en een zeer hoge "verantwoordelijkheid voor de eigen en de mondiale toekomst" op de eigen nek nemende buur Duitsland. Een paar lekkermakertjes om er in te komen, dus...

^^^
De Biohummer® was uit der aard weer de vaste metgezel tijdens Polder PV's MegaPV Radtour Bayern Nummer Zwei. Op de achtergrond "zomaar twee willekeurige Beierse zonnedaken" in Egling a.d. Paar (ZZO. van Königsbrunn bij Augsburg). Een plaatsje, niet heel ver verwijderd van het 6 MWp zonnestroompark bij Moorenweis, gerealiseerd door Ecostream, de volle dochter van het, zo hoorde de polderknaap de eerste dag van Intersolar 2009, in zeer ernstige problemen verkerende oer-Hollandse Econcern...

^^^
"Kabelsalat" zouden de Duitsers deze constructie noemen, maar wel "Deutsch-grundlich" en zeer netjes geordend aangelegde "kabelsalade" (ik heb NL voorbeelden gezien om van te janken...). Moet ook wel, want dit is slechts een van vele honderden DC-verzamelkastjes van het redelijk goed verstopte (doch door Polder PV uiteindelijk toch gevonden), uit achtenzeventigduizend-en-tweehonderd-en-tien modules bestaande forse 5,8 MegaWattpiek zonnestroom park "Igling-Buchloe" aan weerszijden van de E54 Autobahn tussen Mindelheim en München. Uiteraard bestaande uit de ook in Duitsland bij projectontwikkelaars mateloos populaire en zeer goed presterende First Solar CdTe dunnelaag modules.

Voor deze "Freiflächenanlage" (verboden onder de Nederlandse pruts-SDE) lijken blijkens een door PPV gefotografeerd module etiket de door First Solar in Frankfurt/Oder bij de Poolse grens geproduceerde 72,5 Wp exemplaren ingezet te zijn door de oorspronkelijke ontwikkelaar Epuron, volle dochter van het ook al in zwaar weer verkerende Duitse Conergy. Eind vorig jaar werd o.a. dit dunnelaag park door Conergy doorverkocht aan een niet nader geïdentificeerd Duits "issuing house" (emissiehandel firma). De productie van dit park zal gezien de reputatie van zowel Epuron als First Solar wel zonder meer toppie wezen, dus dat is Schöne Sache voor de emissiehandelaren...

<<<
Na enkele dagen (en bijna 700 kilometer) langs de meest waanzinnige dakvullende zonnestroom systemen en PV-pretparkjes in het Bayerische Landschaft pedaleren op hernieuwbare bio-energie, arriveerde het polderjochie wederom in de wereldstad München. Waar de borden naar Intersolar 2009 hem verder de weg wezen. Jammer alleen van dat beestachtige onweder onder een gitzwarte hemelkoepel die hem even later de zonnestroom hoofdstad van Bayern in begeleidde (met immense hoeveelheden neerslag). Voorteken voor "een nogal zwaar jaar in zonnestroom"??? Of gewoon iets wat er bij hoort?
^^^
Huichelaars heb je in alle soorten en maten. Hier, op Intersolar 2009 in München de supergelikte "gitzwarte" stand van Avancis, het samenwerkingsverband tussen (Nederlands-Britse) olieboer Shell en (Franse) glasfabrikant Saint-Gobain die bloedmooie zwarte dunnelaag CIS modules met hoog rendement (9,1-11% module rendement) produceren in een nagelneue productielijn in Torgau. Diep in het hart van het met EEG en genoeg zon gezegende oost Duitsland, en bij het gebruik van de naam Avancis mede refererend naar "Die Avantgarde der Photovoltaik". Er werd hier zonder meer "goede sier" met hernieuwbare elektriciteit gemaakt... In Nederland worden, in schrijnend contrast, echter zeer frequent door partner Shell voornamelijk git- en gitzwarte "fossiele onzinverhaaltjes" opgedist om de arme hollandsche poldermensen in olie-, kolen-, gas- en "CO2 gesubsidieerd in de grond laten proppen" kolder te laten [blijven] geloven...
^^^
Het was "nogal" druk tijdens Intersolar 2009. 60.000 mensen werden er verwacht, dus het was af en toe "keurig dringen geblazen". Hier de stand van het altijd mateloos populaire Amerikaanse Sunpower (niet te verwarren met het mislukte NL experiment van rond de eeuwwisseling, dat had niets met deze degelijke firma te maken). Die ook een "klein leugentje" vertelden met hun hoogste rendement hebbende "commerciële" 315E, 96 stuks back-contact monokristallijne cellen bezittende 19,3% modulerendement moois (achtergrond). Want dat module hadden ze eigenlijk al een tijdje in hun portfolio zitten. Ik vergeef ze. Het blijven bloedmooie modules, net als alle andere exemplaren van Sunpower. En ondanks de ook voor Sunpower "zware tijden" (overal problemen met financiering van met name de grotere projecten), was de drukte in hun stand volkomen terecht...

Afijn. Dit was slechts een voorproefje. Het eigenlijke werk moet pas gaan beginnen. Nogal wat foto's uit te zoeken, en vooral, achtergrond info (foto's zonder uitleg op het wereldwijde web plempen kan iedereen, da's niet origineel). Dat gaat echter nogal wat tijd kosten, kan ik u verzekeren...

*De huichelachtige "VOC mentaliteit" pushende Balkenende die onze nationale energievoorziening op schandalige en zeer bewuste, totaal onverantwoorde wijze door slaafse partijgenoot van der HO-Even en haar opdrachtgevers bij EZ naar de ratsmedee heeft laten helpen...


 
^
TOP

20 mei 2009: Leuk Schiphol-PV extra'tje uit Spijkenisse. N.a.v. mijn tongue-in-cheek berekening (met te schaarse gegevens) over de megaplannen van Schiphol voor het "grootste PV park van Nederland" (...) kreeg ik een leuke mail van de beroemde Ton Peters die een stukkie verder zuidelijk in onze van fossielen vergeven provincie Zuid-Holland woont. Ik wil hem u niet onthouden, aangepast door PPV. Er werd in het AD artikeltje gesuggereerd dat er 8,6 miljoen kg. CO2 uitstoot bespaard zou worden, waarbij ik er vanuit ging dat het, zoals gebruikelijk aangegeven, "per jaar" is:

"?????

Ik zou het HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEL knap vinden als ze met 9.500 m² een CO2 besparing van 8.600.000 kg. zouden kunnen bewerkstelligen.

Laten we er even van uitgaan dat 1 paneel van 100 x 130 cm [PPV: oppervlakte 1,3 m²] een nominaal STC vermogen van 200 Wattpiek heeft. Rekensommetje:

9.500 m² = 9.500/1,3 = 7.308 panelen x 200 Wp = 1.461.538 Wp [PPV: 1,46 MWp, hetgeen beslist NIET "het grootste PV project van NL" zou gaan worden].

Verwachte opbrengst [uitgaand van "Polder PV norm" 950 kWh/kWp.jaar = 0,95 kWh/Wp.jaar] = 1.461.538 x 0,95 = 1.388.461 kWh op jaarbasis. Hetgeen neerkomt op:

1.388.461 x 0,566 = 785.869 kg CO2.

M.a.w.: of de grote rekenaar bij Schiphol heeft HEEEEEEEEEEEEEEEELE goede panelen (1.500 W/m² ?? perpetuum mobile dus!!), of de CO2 uitstoot is over 10 jaar, of hij wil 95.000 m² volgooien....."

Polder PV: waarvan akte. Dank Ton!

We zullen wel weer gaan zien waartoe deze "leuke doch ietwat merkwaardige plannetjes" zullen gaan leiden...


19 mei 2009: En alweer een tenenkrullend bijeenkomstje in de Troelstrazaal. Er was weer eens een politieke, zwaar door ambtenaren voorgekookte en dus weer onvoorstelbaar deprimerende bijeenkomst in Den Haag, "SDE en ander energie fraais". Ik zal me hier proberen te beperken, want het was weer tenenkrullend, non-innovatief heen en weer gemispel, hopeloos doorspekt van rattige partijpolitiek en stiekem getrap onder de tafel. En een zoveelste herhaling van reeds volledig door EZ uitgekauwde zetten waar dit land geen hernieuwbare energie revolutie mee zal gaan inzetten (is ook helemaal de bedoeling niet van EZ). Maar die wel de grote, "bekende" partijen zullen blijven faciliteren, wat dan ook van meet af aan de bedoeling lijkt te zijn bij deze "unholy alliance". Partijen die, zo wordt inmiddels kristalhelder, continu maximaal druk op EZ uitoefenen om alle voor hen bedreigende "nieuwe spelers" zo klein mogelijk te houden en deze zo min mogelijk speelruimte te geven om hun gevestigde belangen niet al te ernstig te "verstoren".

Er verandert helemaal niets aan de status quo in Nederland, en de uitverkoop van de energiebedrijven mag van EZ ook nog eens gewoon doorgaan, met ronduit rampzalige gevolgen voor onze energie toekomst. Nederland wordt het oorlogsterrein van grote buitenlandse energieholdings die uitsluitend zijn geïnteresseerd in het bijplaatsen van zo veel en zo groot mogelijke fossiele en atoomcentrales aan de zegenrijke, waterrijke kust. Waarmee de Nederlandse "markt" kapot zal worden gemaakt, ons land een gruwelijke exporteur van belachelijke hoeveelheden fossiele en atoomstroom zal gaan worden, er geen enkele besparingsprikkel meer over zal blijven, onze (inter)nationale hoogspannings-netten op onze rekening uitgebreid "moeten" gaan worden, etc., etc. De decentrale hernieuwbare energie markt zal in dat megalomane fossiel-atomaire geweld gegarandeerd het onderspit delven en slechts marginale groei "gegund" worden (excuus-truus fenomeen).

Wat punten die langskwamen tijdens deze zoveelste slappe vertoning:

 • Zonnestroom. Het "plan" van Diederik Samsom om windenergie op land budget ("lenen van 140 Megawatt en dat later weer teruggeven", of zoiets) te verschuiven naar zowel invulling van de absurd overschreven zonnestroom- als de biomassa (elektra en biogas) categorieën werd door meerdere partijen, en uiteraard vooral door Maria van der Hoeven, onderuit geschoffeld en koppie kleiner gemaakt. Lees: alle mensen die hebben ingeschreven voor een PV-systeempje onder de SDE, en die hopelijk binnen 13 weken (6 juli), en als ze pech hebben pas na 26 weken (6 oktober) "het" rampnieuws (niet ingeloot of, erger, aanvraag afgekeurd...) gaan vernemen, kunnen een enge ziekte krijgen. Ze piesen naast het potje als ze worden uitgeloot, en ze krijgen GEEN "recht" om vooraan in de rij te staan voor volgend jaar (zwakke poging van Boris van der Ham van D'66 om nog het ergst leed te verzachten, door vdH afgeschoten). Dan begint de nu al tranentrekkende loterij weer helemaal van voren af aan, als de duizenden getroffen particulieren het ooit nog in hun hoofd zouden halen om een poging voor deze bezopen loterij te wagen. Van der Hoeven haalde hier het kul argument naar voren dat zo'n "voorkeursbehandeling" voor uitgelote projecten voor het volgende jaar de "innovatie" in de weg zou kunnen gaan zitten...

 • Diederik zijn relativering dat er slechts een klein deel van de totale gereserveerde capaciteit voor wind op land verschoven zou gaan worden naar zonnestroom en biomassa (zijn plannetje) , en dat de "doelstellingen" sowieso al gehaald zouden gaan worden zonder dat geschuif, vond geen goede voedingsbodem bij de aanwezigen bij die omineuze "vergadering". En werd dan ook door van der Hoeven uiteindelijk koket afgeserveerd: gaan we mooi niet doen, beste Diederik, anders worden we weer als een "onbetrouwbare" overheid afgeschilderd. En dat moet ten allen tijden voorkomen worden, want de Staat is Heilig (alsof de "overheid", lees: EZ, niet al een zeer dubieuze reputatie heeft opgebouwd de laatste jaren, met of zonder SDE...).

 • Ook werd weer klinkklaar duidelijk gemaakt door vdH: Never nooit zal er in dit van God verlaten land ooit, als het aan EZ ligt, een "open einde" regeling meer komen. Waarbij direct gezegd moet worden dat de "MEP", waar dan elke keer weer volslagen onterecht naar wordt gerefereerd (en waar het door bruinkolenboer RWE over te nemen Essent een flinke goudschat aan gaat verdienen met hun vette nieuwe windpark bij Delfzijl...), wel het allerslechtste voorbeeld is om aan te halen Omdat ook dat al zo'n typische Nederlandse rotregeling was die vooral de "grote jongens" bakken met geld heeft gebracht, betaald uit die ranzige 52 Euri per huishouden per jaar... De "opvolger", de SDE blijft helaas de verschrikkelijke SDE, een bomvol demotiverende caps zittende, door stoffige bureaucraten in elkaar genaaide prutsregeling die mensen (en kleinere bedrijven) eerder afschrikt dan ze "stimuleert". De afkorting onwaardig, maar van der Hoeven zit daar absoluut niet mee. De EZ logica is de enige die telt, en wordt door haar als ware het een door een godheid ingegeven Gebod. Vul zelf in wat het resultaat zal zijn, deze vreselijke, nu alweer dik een jaar rampen brengende regeling, als de bureaucraten van EZ hun zin gaan krijgen. En de SDE de komende 13 en een half jaar onder vrijwel onveranderde condities (alleen verschuiving van financiering) over ons arme land uitgestort zal gaan worden...

  ... Dan zou een gemiddeld Nederlander uiteindelijk uit pure frustratie als een mager speenvarken lopen te gillen om meer kerncentrales wegens nooit meer te halen "duurzame" doelstellingen. En dat, beste Polder PV kijkbuiskinderen, is nu net precies de bedoeling van deze openlijke chantage door EZ ...

 • Al helemaal NOOIT zal door EZ iets wat in de verste verte op het Duitse systeem lijkt geaccepteerd worden. De cruciale details van de "gewilde opslag op de kWh prijs" zijn nog steeds niet bekend, ondanks de (blijkbaar niet serieuze?) "vragen" daarover door partijgenoot Spies aan vdH. Men had het over "60 Euro per huishouden" zonder te specificeren dat zuinige huishoudens veel minder per jaar betalen in Duitsland, want daar wordt het principe "de vervuiler betaalt" al jaren hoog gehouden en uitgevoerd. Bij de huidige verwachte, ongeveer anderhalve cent/kWh en een "gemiddeld" verbruik van 3.500 kWh/jaar, betaal je in de BRD namelijk maar 52,50 Euro. Een zuiniger huishouden, zoals een wat slechts 2.500 kWh/jaar verbruikt, betaalt maar 37,50 Euro per jaar, absolute peanuts. Selectief shoppen heet dat ook wel door domme Nederlandse politici. Alles mag in Nederland ten dienste staan aan het politiek belachelijk maken van het beste incentive systeem ter wereld. Het Duitse EEG. Wat ze maar niet uit hun kokette mondjes kunnen krijgen, wat de energie holdings in NL haten, en wat beslist niet in ons arme land mag worden geïmplementeerd...

 • VVD tracht op slinkse wijze "variabele bronnen" als wind en zon met extra kosten op te gaan zadelen omdat meneer Halbe Zijlstra meent dat die door hem blijkbaar als "onwenselijk" geziene opties "exta balanceringskosten" veroorzaken, en hij wil die vermeende meerkosten in de SDE terugzien. Over de absurde hoogspanningsnetwerken die nodig zijn voor een forse uitbouw van centralistische megacentrales als kernsplijtingsreactoren, en die ook door die "arme consument" betaald zullen moeten gaan worden, hoor je meneer Zijlstra nooit. In Duitsland wordt enige oneigenlijke "kostentoerekening" jegens hernieuwbare elektriciteit in Wet verboden...

 • Doelstelling "20 procent duurzame energie in 2020" is Heilig, al het andere is daaraan ondergeschikt. Ook als dat zou betekenen dat duizenden (meestal particuliere...) aanvragen niet zullen worden gehonoreerd. Ook de "structuur" van de SDE is Heilig, er is in dat Derde Wereldoorlog VOC Beton geen haarscheurtje te bekennen waar die Bunker is open te wrikken. Van der Hoeven "staat" er voor, en ik hoop dat het haar (zelfverkozen) ondergang zal worden. Wat verder niets uitmaakt, de bedenkers van al die ellende blijven gewoon zitten op dat ministerie. Dus de volgende minister krijgt gegarandeerd dezelfde kolder op die mooie, in nette mapjes aangeleverde papiertjes voorgeschoteld om voor te lezen...

 • Biomassa bijfik op fossiele kolen/gasbedjes in grotendeels afgeschreven, in ieder geval uitsluitend in handen van rijke energieholdings zittende centrales zal niet in de SDE worden opgenomen, maar er gaat beslist een financiële "compensatie" door EZ overwogen worden. Dat mag dan zeker geen "subsidie" heten? The devil is in the details: wat voor bloedgeld krijgen de energieholdings straks toebedeeld als ze afvalhout op de steenkolen laten bijfikken? En dat moet dan opeens "duurzaam" gaan heten? Oh ja, de "doelstelling" was Heilig. Dan mag er best wat gerommeld worden aan de "invulling" daarvan. Zo "doen" we dat immers, bij EZ...

Afijn. Laat ik maar ophouden. Ik kan wel verder gaan zitten fulmineren over nog zo wat ranzige details tijdens deze zoveelste compleet zinloze "zitting", maar het haalt toch allemaal niets uit. EZ heeft de absolute (energie)macht in dit land, en laat de ruggengraatloze "parlementariërs" als weerloze ledenpopjes aan haar touwtjes bungelen. Oppositie tegen dit fossiele en nucleaire geweld stelt in Nederland nulkommaniets voor. Dit land verdient blijkbaar Armageddon.

Zie ook het kamerbriefje tigduizend over de SDE van 18 mei (pdf) met de strekking: EZ zal nooit buigen voor GroenLinks, dus beslist geen extra geld voor zonnestroom/biomassa. Citaat:

"De SDE is een uitstekend instrument om kleinschalige investeringen in duurzame energieopwekking te bevorderen."

Tranen biggelen over mijn wangen. Jammer dan voor duizenden inzenders van een SDE aanvraag, die mogen straks weer een jaartje wachten voor de nieuwe ronde, als ze al niet woedend met het schuim op de lippen hun afgewezen en/of uitgelote aanvraag zullen verscheuren... Gelukkig kunnen we "uitstekend" ook vertalen als: we doen het "aardig" in Nederland. Maar voor een superieur ondersteuningsregime, wat bewezen een decentrale energierevolutie heeft gegenereerd, zult u beslist buiten de landsgrenzen moeten zoeken. Hier, bijvoorbeeld. Stand van zaken 2008 (14,8% duurzame elektriciteit, reeds...): HIER (pdf, tale-telling grafieken die je op geen enkele Nederlandse ministeriële website zult tegenkomen).

Voorspelling van een collega, voor de goede verstaander:

"Nieuw fotovoltaisch vermogen in Nederland overtreft dit jaar nieuw windvermogen.

(Tsja, aan elk nadeel zit een........)."

Polder PV: Ik adviseer de heer Samsom om uit dit rampenkabinet te stappen en massaal zonnepanelen te gaan installeren. Zonder SDE. Goed voor je bloeddruk...


19 mei 2009: Opportunistische Shell huichelaars vet in PV... Ik fulmineer wel vaker over fossiele holdings. Ik vind nog steeds volslagen terecht. Waar ik vooral ernstige problemen mee heb, is als de vet in de fossielen ondergedompelde bedrijven zich in de "communicatie naar de samenleving" schizofreen opstellen en dan weer het ene, dan weer het andere verhaal vertellen. Internationale holdings zijn het allerergst. In het ene land preken ze bijvoorbeeld de fossiele parochie, op zijn hoogst "verrijkt" met nog onbewezen commerciële productie van "bio-fuels". Een tweede land wordt misbruikt om eerst "grootschalig voor de wind te gaan", om vervolgens, alsof er niks aan het handje is, er demonstratief weer rücksichtslos uit te stappen. Om vervolgens in een derde land met de beste financiële ondersteuning voor duurzame elektriciteit ter wereld goede sier te gaan maken met hun hoogst interessante al relatief hoog rendement hebbende dunnelaag modules.

U weet hopelijk allemaal over wie ik het nu heb. Jeroen van der Veer blaatte het ene absurde fossiele verhaal na het andere uit over "zijn" Shell in het arme NEEderland. Hij liet vervolgens weten zich terug te trekken uit de meest rendabele duurzame elektra optie die er is, windenergie (o.a. uitstap uit het grootste windproject ter wereld in de Thames monding). Hij zweeg echter in de meeste talen over hun geweldige CIS PV project Avancis in het Oost-Duitse Torgau...

... en nu zit Shell dus weer vet te slijmen met de "officiële presentatie" van hun bloedmooie, olie-gitzwarte CIS (koper-indium-selenium) dunnelaag moduultjes genaamd Powermax® (100-120 Wp), met reeds module rendementen van 9-11% (...), tijdens ... de grootste zonnestroom beurs ter wereld, a.s. 27-29 mei, op Intersolar 2009, in het zoninstraling rijke en met 43,01 eurocent/kWh* gezegende München...

Hoe schizofreen kun je worden, als "internationaal vermaard oliebedrijf".

Beste Jeroen vdV: als u ooit nog eens in Nederland een leuk fossiel verhaaltje komt vertellen, wilt u dan als "toegift" s.v.p. ook het Nederlandse publiek (wat jullie fors hebben leeg gezogen, al die jaren) laten weten dat Shell best wel "gelooft" in de hernieuwbare energie revolutie? Maar dat jullie vooral de "vruchten" willen plukken in de landen met de beste feed-in regimes? Dank daarvoor!

*Tot en met 30 kWp en voor nieuwe systemen die tot en met 31 december 2009 aan het net gaan.

Persbericht op de Avancis site van olieconcern Shell


19 mei 2009: Typisch. Er is een grote stroom mailberichten op gang gekomen met hartstikke leuke verhalen over de Solar Days bij de ongeveer 35 huishoudens in Nederland. Ik tel er in mijn mailbox al zo'n 50 stuks, van diverse pluimage, en met aanvullingen. Tot nu toe is Wido van Heemstra uit Zutphen de absolute topper, met 40 bezoekers voor zijn ... in 2002 geïnstalleerde 70 zonnepanelen (dat was nog in de absurde "aanschaf subsidie stapeling tijd"). Hij was wel bekaf na de intensieve zaterdag, en dat kan ik me voorstellen. Hij heeft van tevoren de pers uitgebreid benaderd, en in combinatie met zijn giga systeem was dat natuurlijk (?) een "must" voor de "potentieel geïnteresseerden" dan wel de "willige reeds verslaafden".

Trouwens weer een typische zin uit een van de talloze mails, over de SDE:

"Een 3e bezoeker wilde zijn stallen bedekken met panelen en de energie verkopen, maar liep tegen de onzekerheden en ondoorzichtigheid van de subsidieregelingen aan."

Polder PV: geen commentaar...


18 mei 2009: Schiphol: i.p.v. kippenmest toch maar grootschalig aan de PV? Bizar bedrijf, dat Schiphol. Schijnt nu al meer geld aan allerlei supervage en dik miljoenen opbrengende vastgoed projecten, parkeergelden e.d. te verdienen dan aan dat vermaledijde klimaat bedreigende luchtverkeer... In de Staatscourant van 11 februari stond al een "concentratie" van Schiphol en het welbekende Econcern aangekondigd (die de NMa verder niet als bedreiging van "de markt" zag, dus geen problemen met die "concentratie"). Het collectief is voorlopig genaamd "Fibroned". Onze milieuverwoestende luchthaven heeft namelijk grootschalige duurzame plannetjes (begint het dan toch eindelijk door te dringen op het hoofdkantoor, na de ramp genaamd Cerfontaine?). En daarvoor zoekt ze blijkbaar aansluiting bij de grootste specialist op het vlak van duurzame energie (in Nederland), Econcern. Ging het in een eerder stadium volgens FEM Business naar verluidt om iets in de orde van een "kippenmest" verbrander (u weet hoe ik over die onduurzame nieuwste ramp van atoomboer Delta aan de Moerdijk denk), na wat vergunningsprobleempjes voor de 300.000 ton/jaar kippenmest van een gloeiend vuurtje voorzien is dat onzalige gedoe zowel in Apeldoorn als in de Haarlemmermeer polder op het ijs gelegd.

En nu verschijnt er opeens een kort berichtje in het AD dat er nota bene op het voormalige Fokker terrein op Schiphol Oost een zonnestroom project, mogelijk onder dezelfde samenwerkings-paraplu (niet als zodanig benoemd), gerealiseerd zou moeten gaan worden. Points of Big Polder PV interest:

 • "grootste zonne-energie centrale van Nederland"
 • "9.500 vierkante meter aan zonnepanelen"
 • "projectontwikkelaar heeft subsidie aangevraagd bij het Rijk"
 • "8,6 miljoen kg CO2 uitstoot voorkomen"
 • "nieuwe panelen" (...)
 • "op nog niet afgebouwde of op nieuwe panden"
 • project zou bovendien 15.000 m² kantoor ruimte (in crisistijd...) moeten opleveren

Afijn. Dat zijn zo wat vrijgegeven vage data waar we nog alle kanten mee op kunnen. Ik heb even zitten zakjapanneren, maar er zijn teveel onbekende variabelen zoals in te zetten module grootte, wijze van plaatsing, etc. Ik wil natuurlijk vooral weten wat het op te stellen MWp vermogen zal zijn, en hoeveel groter dat dan zou moeten worden dan de 2,3 MWp van het in de jungle bij Hoofddorp staande Floriade dak.

De totale oppervlakte kan ik vooralsnog weinig mee, zonder verdere specificaties. Er is reeds een gigantische range aan modules verkrijgbaar, het nominale Wp vermogen is hier in eerste instantie doorslaggevend voor de projectgrootte. Ook is er niets bekend over de wijze van plaatsing (schuin dak, plat dak, rijen met meerdere vertikaal gestapelde modules???). De vermeden uitstoot CO2, ik neem aan op jaarbasis, zou iets meer licht in de schipholliaanse duisternis kunnen werpen, met de volgende aannames door Polder PV:

 • geclaimde vermeden CO2 uitstoot: 8,6 miljoen kg/jaar
 • CO2 uitstoot per kWh elektrisch: 0,566 kg/kWh (cijfers en tabellen 2007 SenterNovem met kengetallen)
 • genormeerde productie op jaarbasis minimaal gelijk aan jaargemiddelde Polder PV, zeg 950 kWh/kWp.jaar
 • kristallijne technologie

Op basis van de geclaimde (veronderstelde?) CO2 uitstoot en SenterNovem getal zou dat een equivalent jaarproductie zijn van 8,6 miljoen/0,566 = 15.194.346 kWh/jaar (15,2 GWh/jaar).

Op basis van deze uitkomst en het genormeerde jaarproductie "equivalent aan 7 km. uit de zonnige kust gelegen Polder PV" komt dat neer op 15.994 kWp.

Wat dus een zeer interessante, voor Nederland grote installatie capaciteit van plm. 16 MWp zou betekenen. Wat ongeveer het zevenvoudige is van het Floriadedak, met uiteraard zeer veel voorbehouden vanwege de schaarse basisgegevens. 16 MWp op (verschillende) daken is een enorme hoeveelheid, dus er zitten mogelijk de nodige addertjes in het gras (CO2 uitstoot per jaar of over levensduur van het systeem???) ...

Schiphol duurzaam?
Schiphol (Real Estate tak) is wel degelijk al met duurzame bouw bezig, zoals het TransPort gebouw voor de trouwe klant Transavia (in het gelinkte persbericht gedateerd 18 maart 2009, zie trouwens ook mijn laatste alinea van dit bericht...). Het "low cost low fare" Transavia wat wel tegelijkertijd "scherp geprijsd luchtvervoer" aanbiedt, en dus zonder meer medeverantwoordelijk is voor enorme, sowieso moreel verplicht te "compenseren" klimaatschade. Voor dat gebouw staan diverse duurzame energie inputs op stapel zoals betonkern activering, grijswater circuit, een gras-sedum dak en ... op de hoogbouw 1.100 vierkante meter PV met een verwachte opbrengst van 112.500 kWh/jaar. Met Polder PV's genormeerde jaaropbrengst van 950 kWh/kWp.jaar rekenend kom ik daarvoor op een - voor Nederlandse begrippen - reeds respectabel 118 kWp systeem.

Op zowel de (slecht werkende!) Fibroned webstek, als de Econcern site overigens nog niets te vinden over eventuele plannen in de door het AD genoemde richting (geen "hits" met Fibroned, trouwens, via de zoekfunctie op de Econcern site...). Wel echter het door mij al in mijn verslag van The Solar Future genoemde (toen nog door Steven Pleging "geheim" gehouden) "Carpasol" project, wat op de grote Genera beurs in Madrid gepresenteerd zou zijn. Zoals ik al dacht: kant en klare auto parkeerplaats overkappingen bestaande uit een flink PV-systeem. Echter "uiteraard" niets nieuws onder de zon: in de PhotonProfi van april stond er al een pagina grote advertentie van de wereldberoemde Duitse framebouwer Schletter met hun Park@Sol© Carport Systeme, en er zijn meer kapers op de kust. Sommige lieden bouwen het gewoon direct zelf, is ook weer niet heel erg moeilijk, zie mijn foto genomen in Freiburg een paar jaar geleden. Moet je wel een gunstig feed-in regime hebben wat dat soort dingen accepteert, natuurlijk...

Dus, mocht Econcern (?) om wat voor reden dan ook straks ruimte op de oude dan wel nieuwe "Fokker daken" tekort komen in de nieuwe megaplannen, kunnen ze altijd nog hun Carpasol overkappingen op de vele duizenden (?) vierkante meters parkeerplaats op het bizarre Schiphol terrrein kwijt, als de concurrentie in het buitenland ietwat te heftig blijkt te zijn...

Toch leuk dat de Partij voor de Dieren de enige politieke partij is die niet zo lang geleden een hele leuke zonnestroom studie voor Schiphol heeft laten uitvoeren, al staat het meeste daarbij als een vrije veld installatie op de grond. It's a small world, alles komt bij elkaar bij de komende Europese verkiezingen. Overigens was Schiphol zelf toen, zeker gezien wat nu weer allemaal naar boven komt borrelen, al snel nogal teleurstellend negatief over die fantastische plannetjes (nog nooit van 14,2 MWp Nellis Airforce Base project gehoord, denk ik, zie pdf...). Blijkbaar waren ze heftig teleurgesteld dat het niet de VVD of de CDA was die met dat leuke duurzame groene presenteerblaadje waren gekomen. Het moois kwam echter van zo'n stelletje "linkse rakkers" waar ze nog niet dood bij gevonden willen worden?

Subsidie?
Enne: bent u nu ook zo benieuwd naar die aangevraagde "subsidie bij het Rijk"? Uit welk potje dan wel? Beslist niet uit het "SDE potje", want daar mag voor niet meer dan 100 kWp/project voor worden aangevraagd. Ik ga er hierbij even vanuit dat (mijn veronderstelling) Econcern (?) het niet gewaagd zal hebben om het geplande "megawattpiek project" in stukken op te knippen, zoals het "gebruik" was in het extreem lucratieve Spanje... En Schiphol een duurzame subsidie toeschuiven? Misschien wel uit het vrijgekomen potje voor de op schandalige wijze door het slapjanussen-kabinet afgeschafte vliegticketbelasting die nooit een milieubelasting is geweest? Vult u zelf in...

Tot slot
Ik wil u aan het eind van dit bericht deze wellicht ietwat voorbarige (?) uitspraak van de schiphollenaren toch niet onthouden, hij komt uit het bericht (15 januari 2009, dat is krap twee maanden voor het hierboven gelinkte TransPort-gebouw-met-zonnepanelen bericht...) waarin de progressieve plannen van de Partij voor de Dieren enigzins werden gemillimeterd door de ticketbelasting hatende luchthaven bureaucraten (vetdruk Polder PV):

"Schiphol is op de korte termijn niet van plan om op grote schaal te gaan investeren in zonnepanelen, omdat deze momenteel nog niet genoeg op zouden leveren: “Wij zien de panelen pas op de langere termijn (circa 2015/2019) echt rendabel worden, vanwege enerzijds een stijging van de energieprijs en anderzijds een verwachte kostprijsdaling van de PV systemen.”"

Lees vervolgens het AD artikeltje en trek uw eigen conclusies ...

http://www.ad.nl/amsterdam/3223167/Schiphol_krijgt_groot_zonneenergiepark.html (meest actuele bericht over het nieuwe? PV initiatief met nog de nodige "mist" rond de daadwerkelijke details)
http://www.fembusiness.nl/web/artikelSmal/35978/Schiphol-in-kippenmest.htm
http://www.partijvoordedieren.nl/content/view/126//weblog/view/998/Marianne_Thieme (leuke zonnestroom plannen voor het onduurzame Schiphol, door een onverwachte (?) politieke partij...)
http://www.schiphol-nieuws.nl/2009/01/20/schiphol-investeert-in-duurzaam-bedrijventerrein/


18 mei 2009: STOP de persen: Intersolar ticket reeds weg. Sorry, maar de eerste Intersolar fan heeft reeds toegehapt: het in het vorige bericht ter beschikking gestelde dagticket voor Intersolar 2009 is reeds vergeven. Jammer, maar helaas...


18 mei 2009: "Zonnepanelen heb je niet zomaar". Dat hangt er van af. Als je de SDE in wilt, zal het hard doorbijten worden, that's for sure. En je moet alweer een jaar wachten, want zoals al eeuwen van tevoren voorspeld door Polder PV: de pot zit weer zo dicht als wat, wat de bureaucraten bij SenterNovem u ook wijs proberen te maken (tenzij ze duizenden aanvragen op de stapel "afgewezen" gaan leggen om nog totaal duistere redenen).

Als je buiten de SDE blijft, kun je in no-time "scoren", zonder bureaucratengemispel. Het erepodium voor wie die weg wil gaan.

Trouw had vandaag weer eens een vet stuk over de SDE, en had het huiswerk wel redelijk gedaan ("we gaan vooruit", zou een Rotterdams energiebedrijf zeggen...). Al blijft het duivelsch lastig om "de enige en echte waarheid" te vertellen. Wat natuurlijk ook de uitdrukkelijke bedoeling is van EZ: permanent verwarring zaaien, en vooral nooit een succesvolle "regeling" op de markt zien te krijgen, want dat is veel te bedreigend voor de dikke vrindjes bij de energieholdings.

Ook op blijven passen met het fundamentele verschil tussen "Watt" (momentaan vermogen wat zeer snel kan fluctueren bij partiële bewolking) en "kWh" (de feitelijke stroomproductie, per dag, week, etc.), hooggeschatte journalisten. Net als de zoveelste fout met het "piekvermogen", wat niet het "piek" vermogen is (een zonnepaneel kan bij koud weer en loodrechte instraling, etc. best kort hogere DC vermogens spuwen...). Maar het "onder standaard testcondities van 1.000 Watt/m², 25 graden celtemperatuur, en "air mass" spectrum 1,5 vastgestelde nominale vermogen van een module: de "flashtest" waarde, dus. Die eigenlijk zou moeten resulteren in een door de eindgebruiker op te vragen module-specifiek datasheet met de "geflashte" gegevens...

En Trouw is er ook nog niet achter dat de beruchte "30 Euro per jaar" te betalen aan CertiQ na de zoveelste nodige volksopstoot daarover met hangende pootjes door mevrouw van der Hoeven met terugwerkende kracht is teruggedraaid...

En Trouw snapt nog steeds niet het verschil tussen een "bruto productiemeter" (die uitsluitend de totale productie van het zonnestroom systeem "gecertificeerd vastlegt") en een bidirectionele netmeter (waarop alle verbruiken en netinvoedingen worden vastgelegd op aparte telwerken). De eerste is verplicht, de tweede niet. Een Ferrarismeter (niet hetzelfde als een "draaischijfmeter") mag gewoon blijven hangen. Pas nadat er voor de zoveelste maal zo'n ongewenst volksoproer dreigde en Maria alweer door de knieën moest...

"Zonder meter geen vergoeding" is onzin. Salderen is wettelijk verplicht. Als je nog het hele SDE circus door moet, kun je toch direct het reeds geïnstalleerde PV-systeem aanzetten (switch op de omvormer e voila...). En dan verbruik je je eigen stroom i.p.v. dat je dat van het net afneemt, of het overschot gaat voor die (contract)prijs het net op. Bij NUON Energie variabel grijs stroom contract is de "marktwaarde" van je zelf opgewekte zonnestroom tot en met 30 juni nog steeds 24,6 eurocent/kWh waard. Daarna wordt 'ie een paar cent minder, wat er 1 jan. 2010 gaat gebeuren is dikke zeemist turen. In ieder geval is de gevolgtrekking "In de tussentijd spekt u uw energiemaatschappij" complete onzin waar het de "vergoeding" betreft. Behalve als de netbeheerder het flikt u onwettig een netmeter vervanging op te dringen, dan bent u de ***, net als bij de "meetdienst" van een absurde 30,05 euri/jaar (incl. BTW exclusief indexatie) voor de bruto productiemeter die onder de SDE regeling verplicht is...

En: bedrijven als het genoemde "de Zonnefabriek" (kende ik nog niet, het aantal nieuwelingen wat een graantje mee wil pikken uit het scharrige budget neemt explosief toe), doen al dat bureaucratische uitpluiswerk natuurlijk niet voor niets. In Duitsland worden kilowatturen tegen wettelijk vastgelegde vaste vergoedingen opgewekt en is de instap drempel tot op de vloer met explosieven door Hermann Scheer cs. verwijderd. Nederland is extreem goed in windhandel met papier en tenenkrullende, betonnen drempels opwerpende bureaucratie. Waar je alleen maar armer van wordt.

Ik ben het niet eens met (het citaat van) Floris dat je niet "klein kunt beginnen". Natuurlijk kan dat wel, maar dan kun je het best buiten de SDE blijven en dan kun je direct "scoren". Zonder al teveel gezeur. Grote systemen: SDE en heel erg veel geduld hebben en af en toe een bureaucraat de poten onder zijn stoel vandaan zagen. Kleine systemen (zou ik onder de anderhalve kWp scharen): buiten de SDE is het dan ook byzonder goed toeven. Als u kennissen heeft die op verantwoorde wijze het systeem kunnen aansluiten (of zelfs dakwerkzaamheden op eigen risico aandurven), kunt u al zoveel op kosten besparen, dat het allemaal zelfs ook financieel interessant wordt. Let wel: op eigen risico. En de slagroom op de taart: u maakt zich minder afhankelijk (goed lezen!) van met name uw leverancier. Een wens die ook door zo'n 70 procent van de Vlamingen werd geuit in een enquête op de Vlaamse TV gisteravond (n.a.v. Europese verkiezingen).

De foto bij het Trouw verhaal slaat volgens mij niet inhoudelijk op het (SDE) artikel. Ik heb niet gehoord dat enig PV deelsysteem in de Stad van de Zon (Heerhugowaard) onder de SDE regeling valt. Polder PV kan zich vergissen, natuurlijk, dan hoort hij het graag.

U kunt het stuk, waarin ook Floris Wouterlood wordt geciteerd (voorzitter ZPV), onder de volgende link nalezen. Commentaar kan ook geleverd worden, er staan al een paar smakelijke...

http://www.trouw.nl/ontspanning/degids/article2761786.ece


18 mei 2009: First come first serve: 1 (één!) dagkaart Intersolar 2009 beschikbaar! Ticket reeds vergeven (zie berichtje hierboven!).

Door omstandigheden kon de winnaar van de SDE 2009 prijsvraag bij Polder PV* helaas niet naar München om de Intersolar bij te wonen (de grootste zonnestroombeurs ter wereld). Polder PV doet een eenmalig, zeer kort durend aanbod: de eerste niet in de PV sector werkende lezer van Polder PV die daadwerkelijk belangstelling heeft voor dat dagticket (te verzilveren op één van de drie beursdagen, 27, 28 óf 29 mei 2009), en die direct een e-mail stuurt naar het bekende adres met (a) volledige naam en adres, (b) telefoon nummer en (c) e-mail adres met als titel "ja ik wil dat solar ticket" in het onderwerp veld van de e-mail, zal ik direct in contact brengen met de prijswinnaar om het ticket te laten versturen. Voorwaarde: alleen privé aanmeldingen, geen medewerkers van bedrijven uit de sector s.v.p.

Belangrijk: a.s. donderdag de 21e is Polder PV het land reeds uit, reageer s.v.p. prompt, de eerste aanmelder (mits alle gegevens aangeleverd), krijgt het ticket. Hier wordt verder niet over gecorrespondeerd, Polder PV is een burger initiatief!

NB: Intersolar 2009 heeft inmiddels ruim 1.400 exposanten (vorig jaar al geëxplodeerd naar ruim 1.050, groei dus alweer 33%), er is 100.000 vierkante meter expositieruimte bezet (vorig jaar 76.000 m², groei 32%), het aantal expositiehallen is gegroeid van 7 naar 9, dus goede schoenen mee!) en er worden 60.000 bezoekers verwacht (wat ongeveer een toename van 15% zou betekenen t.o.v. de iets minder dan 52.000 bezoekers in 2008 als dat aantal wordt gehaald). Het mag duidelijk zijn: solar blijft "boomen", is een volwassen industrie aan het worden, en deze business gaat, na mogelijk het moeilijkste jaar in de nog jonge geschiedenis (2009 "crisisjaar") de wereld veroveren. Of u het wilt of niet...

*I.t.t. de suggestie van een PPV lezer in een e-mail aan de webmaster dat ik (alsnog) een (definitieve?) "winnaar" kon aanwijzen, is uit de gegevens van SenterNovem/EZ, zoals ik die heb geanalyseerd in mijn bericht van 16 mei niet af te leiden wat het op de eerste dag van aanmelding (6 april, zoals in de wedstrijd voorwaarden was beschreven) aantal binnengekomen aanvragen voor beide categorieën is geweest. Het in de EZ brief van 15 mei beschreven aantal is namelijk de accumulatie door SenterNovem vastgesteld op de ijkdatum 6 mei, 1 maand na 6 april, dus. Conclusie: de aanwijzing van de prijswinnaar volgens Polderiaanse Logica, blijft onveranderd geldig, en daar kan niet over worden gecorrespondeerd. De door mij "aangewezen" prijswinnaar (ik lijk wel een "Minister"... ) heeft in ieder geval nog steeds recht op het "unique selling point" van Polder PV: de op zonnestroom gebakken (biologische) appeltaart!

http://www.intersolar.de


18 mei 2009: Solar Days bij Polder PV. Op zondag de 17e mochten we tussen 13h00 en 17h00 in totaal 6 mensen ontvangen in huize Polder PV. Ik heb niet veel tijd gehad om actief de pers te benaderen, en helaas is het persbericht voor onze gezamenlijke Leidenaren "offensief" (4 huishoudens die meededen met Solar Days) niet opgepikt door de lokale pers. Een klacht die vaker werd gehoord tijdens de behoorlijk intensieve mail uitwisseling die tussen de deelnemers volgde nadat bij hen de open dag(en) was/waren afgerond. Dat is een aspect wat beter bekeken moet worden volgend jaar, misschien is het persbericht wel te laat verstuurd. De impact in Noord Holland bleek veel hoger, want de mij bekende journalist Durk Geertsma had in het Noord Hollands Dagblad een prima artikel geschreven, en van zowel Cees Bakker (voormalig voorzitter van ODE) als van de bij de incrowd bekende Kees Baltus van het gelijknamige adviesbureau kwamen berichten van tussen de 20 en 25 bezoekers. Goede berichtgeving geeft direct hoge impact, dat bleek hieruit klip en klaar.

^^^
De deelnemers kregen van de organisatoren Holland Solar en ODE een fraai pakket voorlichtingsmateriaal. Joke (Wessels, HS) en Esther (Zumpolle, ODE): hartelijk dank voor het goede werk en het leuke pretpakketje!
^^^
Eigenwijs als de polderjongen is, zette hij zijn karakteristieke "boodschap" bij het prachtige zonnestroom molentje. Wat weliswaar op zonnestroom loopt, maar wat ook een "echte" real-life windcollega heeft (of had) die aan de snelweg ten noorden van Leiden stond en die ook "polderjongen" heette. Dit is dus eigenlijk zijn moderne "zusje". Misschien had ik "haar" beter Poldermeid moeten dopen?

Terwijl bij ons de hele tafel bomvol interessante documentatie lag (er is "nogal" wat geaccumuleerd in huize Polder PV...), en ik wat showexemplaren van paneeltjes klaar had gezet (gekregen kleine Kyocera (multi) en Free Energy (a-Si) modules, en een flexibel amorf Si paneel, hartelijk dank aan de gulle gevers!!!), draaide op de laptop een diavoorstelling van door mij in Beieren gemaakte spektakel foto's van het doorslaande succesverhaal genaamd zonnestroom bij de oosterburen. Een zo'n diashow toont in een paar dagen op de fiets zonnepaneeltjes "scoren" al evenveel capaciteit als er in heel Nederland is geplaatst.

^^^
Enigzins beperkt in zijn mogelijkheden wist de polderjongen toch nog enige "aantrekkingskracht" met zonnige toestanden op en voor de voordeur (glazen gang) voor elkaar te krijgen, de standaard poster hing bij de voordeur van het complex. De grote poster links is van een tentoonstelling die in het Museum van Boerhaave (Leidse binnenstad) is gehouden, "De Zon. Een eeuwig Mysterie."

Onze eerste gasten waren helemaal uit Oosterbeek (westrand van het verre Arnhem!!!) gekomen met tante NS, en liepen naderhand 4 kilometer naar de Professorenbuurt in Leiden om de zonnecollector van Floris Wouterlood te gaan bekijken! Deze familie bleek al byzonder rijke ervaring te hebben met isolatie, goede bouwtechnieken e.d. (de man van het stel had al grote kennis van zaken opgedaan als pionier in de bouwwereld). Het byzondere is dat ze in het eerste erkende woonboot project van Nederland wonen. Ze willen nu hun elektravoorziening gaan verduurzamen, en zo te horen gaat op hun prachtige woonboot (er werd een foto getoond) een mooie PV-installatie, en mogelijk een zonnecollector komen. We zullen op de hoogte gehouden worden van eventuele realisatie.

^^^
Ballonnen doen het altijd erg goed om de boel op te fleuren, we hebben ze gewoon laten hangen voor een extra feestelijke stemming in huis.

De volgende "klant" was iemand uit Delft, een Surinaamse, byzonder goed geïnformeerde collega, die o.a. plannen heeft voor zonnestroom toepassingen op een verzorgingstehuis in Suriname waarvan ik hoop dat hij die kan verwezenlijken. Zon genoeg in dat land, nu alleen nog maar "oogsten"... Info: www.parario.com.

Tussendoor kwam de vader van een van onze buren nog even langs die ook al sinds ongeveer 2000 een bij NUON gekochte Sunpower® installatie bezit.

Tot slot misschien wel de meest "gedreven" gast van de middag, een man uit Gouda met zijn 7-jarig zoontje die een soort van "bouwpakket woning" heeft ontworpen van grotendeels staal, en die een pilot wil ontwikkelen met 10 woningen waarop hij een forse 7 kWp installatie (per woning!) wil gaan inpassen (rond de 44 m²), en er moet een oplaadpunt voor een elektrische auto komen per huis. We hebben zeer intensief gepraat over de vele pitfalls en mogelijkheden bij zo'n ambitieus project. Zijn belangstelling gaat uit naar zo krachtig mogelijke modules (in heb hem datasheets van de Amerikaanse topfabrikant Sunpower - niets te maken hebbend met het NUON/Eneco/NKF/Shell Sunpower® project - laten zien). Hij probeert het project zakelijk aan te pakken en hij wil gaan onderhandelen met een energiebedrijf om een soort van "lease-back" constructie op te gaan zetten om de boel gefinancierd te krijgen. Ik heb hem wel dringend geadviseerd om alle voorwaarden en essentiële details kristalhelder op papier te krijgen, want als je 7 kWp op je dak zet, en je in de zomer enorme overschotten aan zonnestroom op het net zet, ga je gegarandeerd over de 3.000, en waarschijnlijk over de (nog steeds vast te stellen) 5.000 kWh/jaar invoedings-grens heen. Het kan niet zo zijn dat een energiebedrijf er met de overschotten van een peperdure zonnestroom installatie voor een (steenkolen-)fooi vandoor gaat, en dat daarmee de rentabiliteit van zo'n soort gedurfd pionierproject op het spel komt te staan. Ik heb de man ook op het geweldig geslaagde initiatief van projectontwikkelaar Seinen gewezen, die in de bouwwereld als een van de meest progressieve ontwikkelaars moet worden beschouwd. Seinen heeft een revolutionair duurzaam bouwconcept ontwikkeld (en dat betekent niet alleen hardwarematig, maar vooral ook in de wijze van financieren van hun projecten).

Het zoontje van de man werd vooral enthousiast van de bewegende zonnespeeltjes in huize Polder PV, en probeerde ze op gang te houden door in de latere middag de zonnecellen goed op de zon te richten. Zijn vader heeft beloofd dat ze gaan proberen om zelf een zonnepaneel te maken o.i.d. Een gouden tip in dezen: de website van Chris van der Zwaal (meer links op mijn linkpagina, onderdeel zelfbouw). Dit laatste "stel" ging pas rond 6 uur 's avonds de deur uit... In ieder geval was voor alle bezoekers de terugdraaiende (of tijdens het aanslaan van de wasmachine: stilstaande) Ferrarismeter zoals gebruikelijk een "byzonder" hoogtepuntje, en dat bij slechts gedeeltelijk zonnig weer en 12 (ver)oude(rde) modules in de middaguurtjes.

Al met al ondanks het relatief "lage" bezoekersaantal, een geslaagde Solar Day voor Polder PV, met zeer interessante mensen waarmee het spraakwater van de polderjongen weer flink op gang kon worden gebracht. Aan de op zonnestroom gebakken appeltaart of de cake heeft het niet gelegen, de nog grotendeels niet aangeroerde overschotten werden tijdens de bewonersvergadering na het eten voor het grootste deel hartstochtelijk verorberd...

Volgend jaar beslist weer, met een "aangepaste pers strategie". En natuurlijk: als er geen belangrijke zonnestroom beurs of "event" is op of binnen treinafstand van Leiden...

http://www.solardays.eu/


 
^
TOP

16 mei 2009: De Nationale Ramp genaamd SDE ronde 2 - "vd Hoeven": niks aan het handje... Het werd weer eens tijd voor een tussenevaluatie, want dan kunnen d'r weer wat ambtenaren zich aan de crisis werkeloosheid onttrekken en achter den kompjoet kruipen. Dit is wat er uit kwam, de stand van zaken rond SDE rondje numero twee ("SDE 2009"), volgens de zoveelste kamerbrief gedateerd 15 mei 2009, stand van zaken ijkdatum 6 mei 2009, met EZ code ET/ED/ 9083467.

Polder PV heeft de getallen in de wat mij betreft nu al (weer) "historische" en beruchte tabel (Bijlage 1) van die brief direct in Excel overgenomen en de nog veel sprekender afwijkingspercentages tussen de "gemaximeerde" budgetten resp. vermogens voor alle categorieën voor u uitgerekend (rood in de tabel hieronder). Het resultaat is nu al te schokkend voor woorden, waarbij u ook nog eens moet bedenken dat de inschrijving voor de SDE 2009 nog "officieel doorloopt" tot en met ... 30 oktober en er dus nog maanden lang "legitieme" aanvragen (mogelijk van nog van niets wetende medelanders) zouden kunnen binnenkomen!!! De tabel (doorklikken op plaatje tot hij leesbaar wordt):

^^^
Tabel met gegevens uit bijlage 1 uit de brief van 15 mei van EZ aan de (voorzitter van de) Tweede Kamer. Aan de gegevens (zwart) door Polder PV toegevoegd een kolom met de procentuele afwijkingen (rood) tussen de aangevraagde (door SenterNovem berekende) "benodigde" budgetten (vetgedrukte kolommen, zwart) en de door EZ vastgestelde "subsidieplafonds" (niet vetgedrukte kolom links van de vorige). Voorbeeld: zonnestroom categorie 0,601 tm. 15 kWp 62 miljoen gereserveerd ("gemaximeerd"), aangevraagd voor totaal 152,2 miljoen, dus (152,2/62)*100 = 245,5% van het "budget" aangevraagd (overschijding bijna 146%). Idem voor de uit de aanvragen door SenterNovem gedestilleerde vermogens, met de procentuele afwijking van het aan het subsidieplafond gekoppelde vermogen, door Polder PV berekend in rood (laatste kolom). Onderaan de totalen (aantallen, subsidieplafonds, aangevraagd budget, resp. geaccumuleerde vermogen) en het gemiddelde (percentages van maximeringen).

In de laatste 2 regels een berekening van Polder PV uit de gegevens voor zonnestroom: het gemiddelde aantal kWp per aanvraag per categorie, en het daaruit resulterende aantal aangevraagde modules per installatie als uitgegaan zou worden van een standaard, veel in de internationale markt verkocht "standaard module" van 175 Wp nominaal STC vermogen.

Kristalhelder wordt uit bovengenoemde tabel, dat reeds 5 van de in totaal 10 categorieën qua budget reeds in absurde mate zijn overtekend (147% van gemaximeerd budget voor afvalverbranding [hoezo, "duurzaam"???], tot een absurde, bijna vier en een half duizend procent bij de "bedrijfsmatige" zonnestroom categorie, >15 tm. 100 kWp). En dat terwijl de andere helft van de categorieën nog (vrijwel) geen aanvragen heeft binnengekregen. Wind op land, de reeds meest rendabele en in het windrijke Nederland prima toepasbare schone hernieuwbare energie optie, blijft nog steeds dramatisch steken op slechts 20 aanvragen met een impact op het (zeer hoog) daarvoor gereserveerde gemaximeerde deelbudget (anderhalf miljard Euro!!!) van slechts 0,3%. En daar moeten we "het" dus blijkbaar van hebben...

De impact op het totaal aangevraagde vermogen is zelfs nog veel erger voor de afzonderlijke, aanzienlijk overtekende categorieën. In totaal is er gemiddeld rond de 550 procent (...) van het "gemaximeerde" vermogen aangevraagd. Met daarbij, net als voor het budget, een kleine bandbreedte veroorzaakt door het (in de feitelijke uitvoeringspraktijk) in dit stadium nog niet duidelijk worden van de impact van de variabele categorieën biomassa (zowel elektra productie als biogas). Met name de categorie "zonnestroom groot" heeft een gigantische impact op het gemiddelde percentage (waar ook 5 categorieën nul of bijna nul procent "scoren").

Zonnestroom overtekening
Ik concentreer me verder op het voor Polder PV wezenlijke stukje voor zonnestroom. SenterNovem kwam op 7 april met het bericht dat er "minimaal 1.000 aanvragen" voor de "grootste" categorie, en "ongeveer 3.000 aanvragen" voor de kleinste categorie binnengekomen zouden zijn (met het gelijktijdige voorbehoud van "nog niet alle aanvragen te hebben verwerkt"). Uit de brief van EZ medewerker Streefkerk ("was getekend" door vdH) blijkt kristalhelder dat nog steeds niet alle aanvragen zijn "ingevoerd" (sinds 6 april, dus alweer 5 en een halve week geleden!!!). En dat bovenstaande getallen berusten op een extrapolatie van 80% van de wel ingevoerde/verwerkte aanvragen (eindresultaat van de per 6 mei binnengekomen aanvragen kan dus nog afwijken). Er staat een flauwe opmerking in die brief dat het aantal aanvragen zal "dalen" omdat er op inhoudelijke gronden of door "meermalen aangemeld" aanvragen zouden gaan afvallen. Het lijkt echter gezien de enorme hoeveelheden voor de genoemde categorieën zonnestroom, extreem onwaarschijnlijk dat er een structurele hoeveelheid (lees: vele duizenden) van de aanvragen om genoemde redenen zou af gaan vallen. Ergo: uit de gepubliceerde cijfers moeten we gewoon keihard concluderen dat niet alleen de al op de eerste dag van de opening van de SDE 2009 (6 april) viervoudig overtekende "bedrijfsmatige" categorie was overtekend (en dat het daarna bij deze categorie zelfs nog veel erger is geworden, de overschrijving in vermogen is een factor 44 maal het gereserveerde miezerbeetje!!!). Minstens even erg is dat het budget voor de "kleine" categorie (0,601 tm. 15 kWp) met een factor 2 en een half (budget aangevraagd 152,2 miljoen, maximering echter op 62 miljoen...) is overschreden.

Daar gaat geen "wegval" van een aantal door SenterNovem "ongeldig" verklaarde aanvragen ook maar iets tegen helpen. De conclusie moet zijn dat particuliere aanvragers onder de huidige budget condities en het per 6 mei 2009 binnengekomen aantal aanvragen dit jaar geen schijn van kans meer zullen maken. En, vele malen wranger nog: dat er waarschijnlijk ook binnen de "kleine" zonnestroom categorie op enig, nog niet bekend moment, geloot zal moeten gaan worden wanneer tijdens de verwerking van de nog bij SenterNovem klaarliggende aanvragen daadwerkelijk het budget van 62 miljoen Euro overschreden dreigt te gaan worden. Wat desastreus zal uitpakken voor het toch al tot op het absolute nulpunt gedaalde "vertrouwen" van Jan met de Pet in de continu blunderende Staat. Alleen durft EZ dat alles natuurlijk niet ronduit te zeggen. Ik voorzie weer eens "heftige" taferelen in de Tweede Kamer, met een Minister van EZ die doet alsof haar neus bloedt, en steeds meer parlementariërs die zich met de handen in het haar vol afgrijzen afvragen op welke fenomenale wijze ze weer eens zijn beetgenomen door de beleidsambtenaren van EZ met de zoveelste prutsregeling "voor" duurzame energie. Die weer vele particulieren en talloze "willende" bedrijven in de kou zal laten staan...

Totalen gemaximeerd resp. aangevraagd
Onderaan de tabel heb ik de totalen resp. gemiddeldes berekend voor de SDE 2009. Er zijn 9.475 aanvragen in behandeling (stand 6 mei 2009, een maand na de opening), het subsidieplafond is 2,6 miljard Euro, er is echter al voor 4,3 miljard Euro aan die aanvragen geclaimd, een overschrijding van bijna 454 procent (totaal geclaimd 553,7% van beschikbaar budget). Het vermogen wat was gekoppeld aan dat subsidieplafond bedroeg totaal minimaal 999 tot maximaal 1.017 MWp (afhankelijk van de daadwerkelijke invulling voor biomassa elektra/gas). Aangevraagd is 583,3 MW. Dat lijkt een contradictie, maar dat is het niet. Er was nl. voor wind op land wederom extreem hoog ingezet, met 830 MW nieuw vermogen (88% van de totaal gemaximeerde capaciteit...). Tot nu toe is er echter slechts 2,7 MW, slechts 0,3% (...) van de gereserveerde capaciteit van de aanvragen in behandeling... De verhoudingen worden compleet verstoord doordat juist andere "opties" dan "gewild" (???) bij EZ extreem veel meer capaciteit in de aanvragen kregen te verwerken, terwijl de "belofte" wind op land op sterven na dood lijkt te zijn...

In ieder geval blijkt ook duidelijk dat er voor 36,8 MWp aan zonnestroom vermogen "klein" is aangevraagd, een overtekening van dik 145% aan vermogen (totaal 245,3% aanvragen t.o.v. maximum getolereerd vermogen). Ter vergelijking: in de eerste SDE 2008 werd na absurd veel parlementair gezeur (en een superscharrige inzet van EZ voor maar 10 MWp...) maximaal 18 MWp voor op 3,5 kWp gecapte installaties "getolereerd"... Bovendien is er een - voor Nederland - ongelofelijke hoeveelheid van maar liefst 222,1 MWp voor de "industriële" categorie aangevraagd. Het mag duidelijk zijn dat die categorie mateloos populair is (geworden) in ons land, maar dat slechts een fractie daarvan (5 MWp) "mag" worden vergeven, en dat zeker bij bedrijven waarschijnlijk een gehuil van woede zal ontstaan vanwege de extreme demotivatie die van zowel de loting op de eerste dag zal uitgaan (overschrijding toen al factor vier en regeling meteen dichtgegooid voor die categorie). En al helemaal als bekend zal worden voor hoe gigantisch veel er daadwerkelijk al na een maand aan aanvragen is geclaimd (doch niet zal worden ingevuld). Ik heb onderaan de tabel nog even op een rijtje gezet wat de implicaties zijn van de nu bekende, "in behandeling" zijnde aanvragen:

Voor de eerste categorie ("particulieren", 0,601 tm. 15 kWp) komt de gemiddelde aanvraag neer op een respectabele 5,7 kilowattpiek. Dat zou bij keuze voor een zeer gangbaar type als een 175 Wp module neerkomen op systemen met al zo'n 32 PV-modules.

Voor de "bedrijfsmatige" categorie (>15 tm. 100 kWp) is de gemiddelde aanvraag grootte al zeer hoog (voor Nederlandse begrippen), nl. 79,2 kWp/aanvraag. Hetgeen neer zou komen op forse installaties van maar liefst 452 stuks indien 175 Wp modules zouden worden toegepast. Slechts een miezerig beetje van deze aanvragen zal worden gehonoreerd, de rest van de bedrijven "mag" van EZ een jaar gaan wachten om aan de nieuwste absurde loterij mee te gaan doen. Met wederom geen enkele zekerheid dat een aanvraag dan wel "ingeloot" zal gaan worden...

Bloedneus voor mevrouw vdH?
En ondertussen blijft de beleidsmedewerker van EZ zijn tijdelijke bewindvoerder, mevrouw van der HO-even, aanpraten dat er "niks aan het handje" zou zijn (laatste alinea van de brief), en dat deze mevrouw "geen aanleiding zou [moeten] zien tot het wijzigen of schuiven van budgetten van en tussen categorieën". Waarmee onherroepelijk het volgende wordt bedoeld: (a) de heer Samsom, die 72 miljoen SDE subsidie uit toekomstig budget voor wind op land naar voren wilde halen om in zonnestroom te stoppen (maar al tijdens die suggestie daarvoor onvoldoende budget claimde om de al op dag 1 van de nieuwe regeling ontstane nood 100% te lenigen...), mag van mevrouw van der Hoeven een niet nader omschreven enge ziekte krijgen en mag afdruipen. En (b) EZ vindt blijkbaar nog steeds dat de huidige regeling "perfect werkt", dat het een "superieur" incentive regime is, dat Nederland het "veel beter" doet dan Duitsland (waar dit soort waanzin nooit is voorgekomen en caps niet bestaan), en dat we vooral met deze gruwelijke waanzin door moeten blijven gaan. Hier kun je gewoon geen droge ogen meer bij houden, bij zoveel polderkolder...

Het mag duidelijk zijn dat de claim van deze totaal van elke realiteit gespeende EZ beleidsmedewerker dat de selectiecriteria "kosteneffectiviteit, verwachte kostprijsverlaging en toekomstig potentieel" blijkbaar met deze gruwelregeling zijn "verzekerd", en dat EZ beslist geen millimeter van plan is om af te wijken van de door hen in het leven geroepen, heilloze weg met een van de ergste bureaucratische gedrochten die ik ken. Die bovendien verwoestend is voor alle getroffen sectoren (de PV-sector bovenaan). En die beslist geen gezonde "stabiele" noch progressieve duurzame energierevolutie zal gaan brengen.

Den Haag: het is nog steeds jullie heilige taak om dit gedrocht met harde hand aan te gaan pakken en de beleidsverantwoordelijken naar huis te sturen wegens onophoudelijke wanprestatie.

En SenterNovem? Die blijft schijnheilig volhouden dat er nog steeds kán worden ingetekend. Al zeggen ze er wel bij dat: "Hierbij moet wel rekening gehouden worden dat de kans dat er nog budget beschikbaar is, klein zal zijn."

Indekken tot het gaatje. De bureaucraten weten zich altijd maximaal in te dekken...

http://www.ez.nl/Actueel/Kamerbrieven/Kamerbrieven_2009/Mei_2009/Stand_van_zaken_SDE_2009 (download vanaf deze pagina de kamerbrief van 15 mei 2009)


14 mei 2009: Moeizame verhouding pensioenfondsen met decentrale energieopwekking... Het ABP kondigde plannen aan voor meer investeringen in duurzame energie. Maar wie het Energeia bericht er goed op naleest, weet dat een "groot" fonds als het ABP blijkbaar niet bereid is om "klein" te denken in crisistijd. Het gaat allemaal over gigantische bedrijven. Ook al heeft het ABP "een deel" van de extreem hoge percentages bruinkool en poederkool bevattende "hete" aandelen in de moloch RWE van de hand gedaan, dat voor Nederland levensgevaarlijk manoeuvrerende bedrijf heeft wel een "sterke financiële balans". En dus blijft het "duurzame" ABP wis en waarachtig op die gitzwarte doch zeer lucratieve aandeeltjes zitten (volgens pagina 45, lijst van aandelen 2007, op deze website zou het ABP 256,7 miljoen Euri in RWE AG hebben zitten en zelfs, p. 44, 424,6 miljoen Euri in de ook niet zo "frisse" atoom- en kolen knaap E.ON AG...).

Verder gaat het ABP volgens zeggen vet in wind zitten, en natuurlijk in grootschalige biomassa (hoe groter hoe beter). En als het over zonne-energie gaat, doet het ABP het "slechts" met zonkracht centrales. En een ieder die Polder PV leest, weet dat het dan over de Concentrating Solar Power plants gaat in zuid Spanje. En dat zijn geen "kleine jongens", die kosten vele miljoenen. Wel had het fonds bijvoorbeeld ook een scharrige 2,3 miljoen Euri in PV module fabrikant Solarworld AG en 2,5 miljoen Euri in siliciumbakker Wacker Chemie AG, zoals in de hierboven vermelde portefeuille werden vermeld. Maar dat stelt natuurlijk niets voor, als je hun aandelen in de fossiel-nucleaire superholdings in ogenschouw neemt. Zonnepaneeltjes vindt het eminente ABP blijkbaar maar niks. Ze zijn blijkens het Energeia bericht blijkbaar doodsbenauwd voor een klein dipje in 2009, en geven dan meteen blijk van de grootste blunder op het terrein van "duurzaam denken". Weer voor de zoveelste maal, als een groef in een witgrijs gedraaide LP in de "korte termijn gedachten" blijven steken. Da's niet duurzaam: dat is angsthazerij...

Het is voor de meesten van de lezers hun geld wat er in het ABP zit. Decentrale opwekking sensu stricto, waarmee de enige echte energie revolutie is te realiseren is blijkbaar niet interessant voor de "bewakers van uw geld". Ach. Het is dan ook "maar" een pensioenfonds. En van je pensioenfonds moet je "het" hebben, blijkbaar...

Nota bene: de polderboy heeft ook nog ergens wat "rechten" bij het ABP liggen. Ach. Wie weet ben ik al lang voor het "verzilveren" van die magere "rechten" platgereden door zo'n geruisloze, inmiddels zwaar gehypte elektrische auto. Die tegen die tijd wellicht zal rijden op een hoog aandeel aan paarsgrijze stroom uit de vierde kerncentrale die voor het CDA, VVD en PVV in Vlissingen-Oost wordt gebouwd door de geslepen atoomboeven van een Duitse of Zweedse Mega Bruinkool Stoker. Of misschien mag het tegen die tijd zelfs het schattige nuke-molochje uit la République Française zijn die inmiddels België vrijwel helemaal heeft opgevroten en die de "liberalisering" aldaar tot de Giller van de Eeuw heeft gemaakt. Ik vrees met Grooten Vreeze, dat het Nederlandse "duurzame" ABP daar (ook) helemaal niet mee zal blijken te zitten. Gelukkig heeft het ABP "maar" 45,9 miljoen Euri in het Franse EDF zitten volgens dat leuke overzicht (p. 42)...

http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=529 (permalink)

http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2009/04/28/op-zoek-naar-de-bron-van-de-bruinkool/ (Paulus Jansen slikt als gewoonlijk geen zoete broodjes en ging zelf, als parlementariër met rechte rug en de heilige onderzoeksplicht op het netvlies, de waarheid zoeken bij die "andere schone" megaholding en bij hun desastreuze activiteiten in het verre oost Duitsland. Polder PV dreigt onverkozen, gedwongen stadswarmte klant van die holding te gaan worden, waar hij NULKOMMANIETS mee heeft...)


14 mei 2009: Moduleproductie Ubbink/Atrium modules in reclamespot. Van Engbert Tienkamp kreeg ik de volgende zeer interessante e-mail. Bold-face van Polder PV:

"Sinds februari hebben wij ook een PV-installatie (zie Sonnenertrag.eu, User-id 6178=Bertien).

Onze leverancier (DOEN uit Oosterhout, http://www.doen.eu/) heeft een commercial met SBS6 geregeld (lengte 8 minuten). Deze wordt uitgezonden zondag a.s. [PPV: 17 mei*] ergens tussen 13.00 en 15.00 h. Programma heet "Teletrends".

Opnames zijn bij ons gemaakt, maar en dat is wellicht interessant voor anderen, ook bij Ubbink in Doesburg. Daar zijn opnames gemaakt over de productie van de Atrium-panelen.

Verder wordt een speciale kortingsactie getoond voor omvormers van Mastervolt.

Afgezien van de commerciële kant van de 8 minuten,
wij zijn meegeweest naar Ubbink en vonden het productieproces best interessant. Misschien is de uitzending daarvan dat ook.

Overigens lees ik met veel genoegen de ontboezemingen op Polder PV. Ga zo door!"

Hartelijk dank, beste Engbert, ik had jullie Sonnenertrag ingave reeds "gespot" en reeds in de Excel lijst opgenomen (komt bij volgende update op PPV in de NL lijst).

Dit is in ieder geval interessant nieuws voor PV-addicts. Zeker de genoemde beelden van de moduleproductie bij Ubbink, nu Renusol geheten, en natuurlijk ook die interessante kortingsactie bij Mastervolt! Ubbink is tot nu toe de enige (...) commerciële module fabrikant in Nederland. Bij hen wordt deels gebruik gemaakt van zonnecellen van Solland Solar, de afzet vindt deels via Ecostream (met name in Duitsland, in Nederland via de Beldezon tak) plaats. Er zijn op Sonnenertrag al meerdere nieuwe eigenaren van de Atrium modules gesignaleerd, zowel in Duitsland, Vlaanderen, als een paar in Nederland.

Kijken dus, a.s. zondag, of opnemen. Ik zal eens zien of tijdens onze open dag voor Solar Days (*) de TV aan kan. We zullen de uitzending (let wel: commercial) in ieder geval zelf ook proberen op te nemen.

Enne: de appeltaart voor a.s. zondag is reeds - op "gesaldeerde" zonnestroom uiteraard - door het polderknaapje van Polder PV gebakken. Het ruikt weer heerlijk in ons appartement. "Die het eerst komt, het eerst maalt"...

Engbert's pagina op Sonnenertrag (leuke opbrengsten...):

http://www.sonnenertrag.eu/de/bertien/hooge-zwaluwe/6178/6407.html


14 mei 2009: PV-newbees raken verslaafd aan zonne-energie. Als je eenmaal over de "drempel" heen bent, is er geen weg meer terug. Wie met zonne-energie begint, is bij dezen gewaarschuwd: u gaat het risico lopen verslaafd te worden aan de energiebron die iedereen de komende paar miljard jaar "gratis" uit de lucht kan plukken. Er zijn al de nodige pioniers zoals Eric van Wijk, die spectaculair heeft uitgepakt de laatste twee jaar. Polder PV zat vorig jaar met een licht negatief verbruik op zijn stroomnota, met zijn tot 12 (relatief oude, doch zeer betrouwbare) PV-modules uitgebreide systeem. Iemand die ook erg ver gaat (en tevens heel erg handig is, wat natuurlijk een pré is bij het in huis halen van hoogwaardige technische apparatuur met allemaal aansluit gedoe) is Martin Kleinman. Hij stond al op de newbee-lijst van Polder PV met zijn waanzinnig mooie zonnecombi met vacuumbuizen en het schattige (van college Jeroen Haringman gekopieerde) "PV-afdakje".

Maar ook Martin en zijn partner gingen definitief voor de bijl. Want de Ferrarismeter eventjes te zien stilstaan is één. Hem regelmatig terug zien razen is twee. En dus ging het stel "aan de bak", en scoorden ze ergens een stel mooie multikristallijne Conergy modules en een bijbehorend SMA omvormer. En toen vlogen de vonken er figuurlijk vanaf. Dit stel is "reddeloos verloren" en inmiddels ook verslaafd aan zonne-energie. Een van de gezondste "verslavingen", overigens. U zou ook kunnen overwegen om "verslaafd" te gaan worden... Een "tik" die u bovendien ook nog eens enorm veel plezier en, afhankelijk van de installatiegrootte, (zeer) forse besparingen op zal leveren.

Het hele verhaal van Martin vindt u direct onder zijn oorspronkelijke bijdrage, met uiteraard een paar foto's. Hier, dus.


14 mei 2009: Nieuwe grafiek Polder PV: relatieve maandopbrengst. Een handige grafiek voor mensen die willen zien wat globaal de verdeling van de maandopbrengsten is. Anders gezegd wat is de impact van een willekeurige maand op de jaaropbrengst? Daartoe bepaalde Polder PV het gemiddelde van het aandeel van elke maand in de betreffende jaaropbrengst over de periode 2001-2008. Dit is het resultaat voor zo'n typische, vrijwel zuid-georiënteerde, 7 km. uit de Zuid-Hollandse zonrijke kust gelegen, (vrijwel) schaduwloos opgestelde PV-installatie:

Verdere uitleg vindt u op de aparte grafiekpagina. Deze zal aan het eind van elk nieuw jaar worden ververst.


13 mei 2009: Holland op zijn smalst. Bij oppervlakkige lezing zou je de "plaatsingsregels" voor zonnestroom modules en zonnecollectoren op de vaak extreem eenvormige rijtjeshuizen in het "keurige" Nederland als "redelijk" kunnen opvatten. Zie het hieronder gelinkte handige stukje van Dick Kleijer wat hij op de fraaie OliNo site plaatste.

Bij nadere lezing, en bij nadere bestudering van de "regels" in Duitsland, blijkt Nederland echter weer fenomenaal beperkend op te treden waar het de "acceptatie" betreft door grijze muizen van welstandscommissies, ambtenaren die nooit het daglicht zien (en mogelijk zelf nooit een duurzaam apparaat op hun steriele dak zouden plaatsen), en dat soort totaal overbodige dan wel de duurzame energie revolutie flink in de weg zittende figuren.

Lees bijvoorbeeld deze door Dick Kleijer weer eens opgerakelde serie beperkingen van de VROM site:

4. Komt de zonnecollector of het zonnepaneel op een schuin dak, dan geldt dat:

* de collector of het paneel niet mag uitsteken en dus aan alle kanten binnen het vlak van het dak moet blijven,
* de collector of het paneel in of direct op het dakvlak moet worden geplaatst,
* de hellinghoek van de collector of het paneel hetzelfde moet zijn als die van het dakvlak waarop het staat ...

Hmmm. Dan mogen deze door mij in Duitsland (zeker in het eerste geval op ruime schaal) aangetroffen harde praktijksituaties beslist niet in het superbekrompen, blijvend steriele NEEderland.

^^^
Boerderijschuur met op west en oost georiënteerde schuine dakvlakken waarop middels een slimme, eenvoudige frame constructie 65 PV modules* schaduwvrij op zuid georiënteerd zijn geplaatst, en dus een hoge productie kunnen realiseren. Dit soort constructies zie je zeer frequent in Duitsland. Verboden in het achterlijke Nederland. Lokatie: Horsbüll in het uiterste noordwesten van de noordelijkste Duitse deelstaat Schleswig-Holstein (NW. van Niebüll, niet ver van de Deense grens).

*Indien het een standaard module van 175 Wp zou zijn staat alleen op dit ene "zogenaamd ongunstig liggende" dakvlak al 11,4 kWp. De oostelijke helft had natuurlijk ook zo'n installatie, de schuur erachter, pal zuid georiënteerd (niet zichtbaar op foto), lag helemaal vol...

^^^
Typisch Beierse meergezinswoning met dakvullend PV systeem van 111 modules. Niks aan het handje: dik zonnestroom bakken, want het is energiecrisis. Toch?

^^^
Hmmm. Ietsiepietsie fout gepland met de breedte van de modules cq. het dak, met als gevolg een paar decimeter "oversteek". Ach. Kniesoor die d'r op let, er waren nog 10 modules over en anders hadden die maar werkeloos in het magazijn gelegen... Er wordt hier immers monumentaal en superduurzaam gearbeitet door die mooie blauwe dingeskes! Geschatte installatiegrootte bij 175 Wp/module en (geteld) 111 zonnepanelen: schatting dik 19 kilowattpiek op een dak (mag niet van mevrouw van der HO-Even in de kleinste SDE categorie in 2009...). Bij een gemiddelde normopbrengst voor Beieren (gecheckt 13 mei 2009 in Sonnenertrag database) van 988 kWh/kWp.jaar zou dit systeempje al goed zijn voor een jaarlijkse opbrengst van ... dik 19.000 kWh superschone stroom. Ach, kwestie van prioriteiten stellen...

Ik zie een Nederlandse welstandscommissaris al een rolberoerte krijgen als deze zo'n "schandalige, onoirbare situatie" in de keurig aangeharkte en volkomen zielloze, massaal fossielen verstokende Nederlandse witte schimmel wijken aan zou treffen. "Oversteek? Ammenooitniet!"

Lokatie: Gräfelfing noord, een dorp aan de rand van west München. Tijdens Polder PV's eerste Mega PV Radtour door Bayern vlak na Intersolar 2008.

Wat mij betreft mag de revolutie vandaag beginnen. Op naar maximale burgerlijke ongehoorzaamheid (ik ken trouwens meerdere systeempjes die niet aan deze hollandsche trutten regels voldoen...). En als er gaten gaan komen in de door zeespiegelstijging onder zware druk staande zeedijken door de voortdurende fossiele stook van onze "gezegende" energieholdings, proppen we die gaten gewoon vol met de ruim voorhanden zijnde leden van de duizenden (?) welstandscommisies in ons land. Toch?

http://www.olino.org/articles/2009/04/13/spelregels-voor-het-plaatsen-van-zonnepanelen


13 mei 2009: CBS cijfers 2008 (voorlopig): 4,2 MWp nieuw netgekoppelde PV? De nieuwe CBS cijfers met een overzicht van de "markt situatie" van zonnestroom in Nederland zijn weer beschikbaar. Polder PV dook weer eens gezellig met collega Excel in de koffer en kwam er met wat leuke grafiekjes uit. Niets wereldschokkends. Er is een beetje groei (teleurstellend eerste SDE jaar met maar 4,2 MWp nieuwe netgekoppelde installaties en een beetje autonoom grut). En, verrassend, er is in vergelijking met de CertiQ data, ook geanalyseerd door Polder PV, 1,7 MWp "kwijt". Polder PV zoog uit zijn duim en verzon enkele mogelijke explicaties...

CBS - PV in Nederland
(met grafieken)


 
^
TOP

12 mei 2009: Reusachtig aantal activiteiten rond "Woche der Sonne" in BRD. De Duitsers pakken zoals gewoonlijk duurzaamheid groots, krachtdadig, en enthousiast aan. Zijn er in Nederland 30 huishoudens (Polder PV incluis) die hun deuren openen tijdens de "Solar Days" campagne? Mooi, alle begin is moeilijk. Aan de andere kant van de Grüne Grenze zijn er echter maar liefst 4.800 activiteiten rond het thema zonne-energie in den lande. Meer dan 300.000 gebouwen en huizen hebben in Duitsland in 2008 hetzij een PV-systeem of een zonnecollector installatie (of beide) d'r bij gekregen...

Je bent wereldkampioen of je bent het niet, uiteraard...

Woche der Sonne persbericht BSW van 8 mei


12 mei 2009: "The choice for the source dictates what will happen". De kern van de wederom weergaloze, diepe indruk makende, bij tijd en wijlen emotionele Zonnepreek die Hermann Scheer hield op de Solar Future conferentie op 22 april (zie ook het verslag op Polder PV, en vooral ook het uitgebreide verslag door Polder PV van Scheer's vergelijkbare speech op 3 februari in Amsterdam).

De volledige voordracht van Hermann Scheer (Engelstalig) is inmiddels beschikbaar als streaming video op de website van The Solar Future. Ik raad u met klem aan om deze weergaloze analyse van de moderne energiewereld, en de rol van zonnestroom/zonne-energie daarin op een rustig moment te gaan bekijken en uw geest open te zetten voor zijn zeer verfrissende nieuwe ideeën en feiten. Een voordracht waarin Scheer kond doet van de te verwachten "paradigma shift in de energievoorziening" als onherroepelijk gevolg van een nieuwe keuze: de keuze vóór decentrale opwekking van hernieuwbare energie door en voor de miljoenen. Die de "keuze" voor de zeer gevaarlijke Power Play door slechts enkele grote bedrijven en landen die de nu nog aanwezige geconcentreerde fossiele dan wel nucleaire voorraden "behe(e)r(s)en" binnen no-time tot een achterhaalde religie zal maken. Met enorme maatschappelijke gevolgen, kansen, en participatie van velen in de nieuwe energie voorziening. Die overal ter wereld kan worden gerealiseerd.

U zult niet worden teleurgesteld, is mijn inschatting...

nieuwsbericht met video op Solar Plaza site (video duur: 47'26")


12 mei 2009: Voorbereidingen Solar Days in volle gang... Via de mailbox en de oproep van Esther Zumpolle (ODE) resp. Joke Wessels (Holland Solar) krijg ik allemaal leuke berichten van mensen binnen die hun deur a.s. weekend openen voor mensen die belangstelling hebben voor die "rare snuiters" die zelf zonnestroom of warmte opwekken en andere intrigerende dingen met hernieuwbare energie (en vergeet vooral niet: energiebesparing) doen. Het bruist van de plannetjes en creatieve ideëen, zoveel is al wel duidelijk. Zie ook het eerste bericht van mij over dit leuke initiatief.

Ook Polder PV zal zijn best doen, in ieder geval iets met zonnestroom en het bakken van iets lekkers, een uitgebreide fotopresentatie van zijn Mega PV Radtour in Beieren, een demonstratie van verschillende typen zonnepanelen, live uitlezing van zijn uit 12 individueel gemonitorde PV-modules die vier verdiepingen hoger op het platte dak staan. Wat "gadgets" werkend op zonnestroom. Een demonstratie van (als de zon meewerkt) een volautomatisch "salderende" (teruglopende) Ferrarismeter (100 procent wettelijk toegestaan en nooit van u "af te nemen"). En verder de nodige andere zaken om te zien. Zoals twee dikke ordners bomvol PV-module datasheets, module, omvormer, en PV-systeem overzichten (Photon Profi), etc. Voor de masochisten onder u kan een blik op het inmiddels tot 9 centimeter dikke SDE dossier vergund worden... Voor de "gelovigen" onder u een mogelijk heilig moment: Polder PV heeft een origineel van de Novelle 2009 van ... het Duitse Erneuerbare Energien Gesetz in zijn bezit die u "mag" aanschouwen (het meest succesvolle financiële incentive regime voor hernieuwbare elektriciteit ooit door mensen ontworpen). Wel eerst handen wassen, uit der aard, en schoenen uit...

Aan informatiedichtheid zal het u in ieder geval niet ontbreken op 17 mei aanstaande. Polder PV kan putten uit een zeer rijke ervaring, sinds 2004 in excessieve mate verwoord en verbeeld op de "prikkelende", zeer actueel bijgehouden website Polder PV (tussen de 200 en 300 unieke bezoekers per dag).

Op enkele websites van lokale media heeft Polder PV al enkele berichtjes geplaatst om mensen richting de Leidse Stevenshof te krijgen op zondagmiddag de 17e, tussen 13h00 en 17h00 (links onderaan).

Mocht u van plan zijn om te komen, wilt u dat s.v.p. alvast per e-mail kenbaar maken, zodat ik een beetje een idee heb wat ik aan mensen kan verwachten? Met dank! info "at" polderpv punt nl aan elkaar geschreven (zie ook homepage).

http://buurtlink.nl/2331MA/leiden/Joke+Smitstraat/892982/Open+huizen+met+zonne-energiesystemen
http://www.echo.nl/ww-ln/buurt/foto/868383/
http://www.wijkraadstevenshof.nl/joomla103/images/stories/diverse/solardag17mei2009.pdf


11 mei 2009: Artikel P+ over Duitse EEG i.s.m. Polder PV. Van de bekende vakjournalist Tseard Zoethout van People Planet Profit (P+ in de wandelgangen) is een uitgebreid artikel verschenen genaamd "Green New Deal. Net over de grens". Met beschouwingen over de vele miljarden die op diverse wijzen in de vergroening van de economie worden gestoken op de wereld. En, uiteraard, een uitgebreid deel artikel over het Duitse succes genaamd "Alle Duitsers betalen centje mee". Polder PV werd uitgebreid geraadpleegd en ik heb de nodige getalsmatige informatie voor het artikel aangeleverd.

^^^
Voorpagina van het 6 pagina's lange artikel van Tseard Zoethout. Uiteraard, hoe kan het ook anders, een schuurtje in Duitsland "net over de grens ... van de nok tot aan de dakgoot belegd met zonnepanelen". Dit exemplaar is nog maar een kleintje, met "maar" 58 modules (een dikke 10 kWp als er 175 Wp modules zouden zijn gebruikt). Veel schuren en boerderijdaken hebben nog veel grotere systemen, vele tientallen kWp groot... Er staan meer sappige foto's in het hele stuk. Op de achtergrond op deze foto uiteraard ook de - onvermijdelijke - momenteel economisch best toepasbare hernieuwbare optie: windturbines. Waar vooral noord Duitsland mee is bezaaid, allemaal het gevolg van het EEG.

© P+ nr. 7(4)/mei+juni 2009: pp. 38-43

Hieronder het meest relevante stuk. Klik op het plaatje voor grote, leesbare versie. Commentaar van Polder PV er onder.

^^^
Het artikel van Tseard Zoethout over het Duitse EEG, met bijdragen van Polder PV. Klik op plaatje voor uitvergroting.

© P+ nr. 7(4)/mei+juni 2009: p. 41

Commentaar Polder PV

Er zijn een paar e-mails heen en weer gegaan n.a.v. dit artikel tussen PPV en de auteur. Het stuk geeft zonder meer tot op grote hoogte goed weer hoe het EEG (ongeveer) in elkaar steekt. Ik heb nog een paar kleine opmerkingen over het eindresultaat:

 • Formeel heet het EEG sinds 2000 niet "Erneuerbare Einspeise Gesetz", maar "Erneuerbare Energien Gesetz". Er zijn diverse lang niet zo uitgebreide "Einspeise Gesetze" aan voorafgegaan (die ophielden te bestaan toen het EEG werd ingevoerd). Gesetz = Wet. DE website met fantastische, en extreem uitgebreide informatie over (de impact van) het EEG, is en blijft de website Erneuerbare Energien van het Duitse Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, het BMU. Voor de officiële titel van de Novelle, zie mijn bijdrage van 31 december 2008.

 • De genoemde 86 MW aan "aanvragen" voor wind in Nederland (SDE 2008) is nog beslist niet allemaal "gerealiseerd". Er zijn slechts "beschikkingen" afgegeven. De verwachting is dat dat karige aantal projecten waarschijnlijk wel zal worden gerealiseerd - in de beruchte EZ SDE brief van 15 januari 2009 werd nog 85,7 als "reeds beschikt" genoemd, in de brief van 20 februari werd "verwachte realisatie voor 90 MW" voor wind op land gesteld in bijlage 2.

 • Tijdens de publicatie van het hierboven weergegeven artikel zijn er natuurlijk nog meer particuliere aanvragers helemaal aan het eind van het "subsidie aanvraag traject" gekomen doordat ze bij CertiQ als officieel Garanties van Oorsprong ontvanger zijn geregistreerd. Dat wil natuurlijk beslist niet zeggen dat ze "subsidie voor zonnepanelen hebben gekregen", zoals gesteld. Want die "subsidie" krijgen ze over hun output, over een periode van 15 jaar lang, middels elk jaar weer andere voorschotten en continue correctieposten waar geen touw aan is vast te knopen voor de gemiddelde Nederlander. De stand van zaken eind april 2009 was dat er 1.083 van de 8.000 "beschikte" aanvragers in het CertiQ stadium zijn beland. Nog maar 13,5% van het totaal aantal beschikkingen.

 • De paar keer genoemde "een cent per kWh" in Duitsland is geen realiteit meer, dat was de - geschatte - opslag in 2007. Zie de BMU gegevens (pdf). In 2008 zou het rond de 1,3 cent/kWh gelegen kunnen hebben, in 2009 zou de anderhalve cent bereikt kunnen zijn. Nog steeds niets voorstellend, u mag zelf "uitrekenen" wat een revolutie in hernieuwbare elektriciteit de Duitser zou kosten als hij/zij 3.500 kWh/jaar verbruikt op jaarbasis. Een keer doorzakken in de Kneipe, en hij/zij heeft het veelvoudige uitgegeven...

 • Dat er niet over de opslag zou worden "geklaagd" is niet helemaal waar. Rechtse bolwerken houden van zo goedkoop mogelijke stroom (dondert niet wat), en elke cent die er "kunstmatig op de stroomprijs wordt gelegd" (gebeurt in vrijwel alle landen, is doodnormaal) is voor hen een doodzonde. Vandaar dat het sterkste verzet tegen alles wat naar dit soort prijsmechanismen riekt vooral van ultraconservatieve bolwerken (als het Duitse bij de fossiele boys welbekende RWI instituut) en natuurlijk van hard-core marktfetisjisten afkomstig is.

 • Lees voor "innamebedrijf" liever "gecertificeerd meetbedrijf" wat zonder problemen en volkomen wettig oude analoge meters herijkt die door een particulier gekocht kunnen worden en door een gecertificeerd bedrijf (niet noodzakelijk hetzelfde) als de beroemde "Einspeise Meter" (direct het net op) wordt geïnstalleerd bij PV-klanten in Duitsland. Een compleet andere metersituatie als in het rampzalige Nederland (waar alles "voor de bestaande netmeter" wordt ingevoed, met jarenlange hoofdpijn dossiers tot gevolg), en de simpelste oplossing om gesodemieter met netbeheerders e.d. te voorkomen (die in Duitsland ook nog eens in Wet zijn gebonden aan verplichtingen en verboden).

 • Er is weliswaar een "toeslag op de kWh prijs" in Nederland voorgesteld, maar er zijn geen signalen dat dit betekent dat Nederland het Duitse EEG gaat overnemen. Integendeel. Duidelijk is al dat de SDE vrijwel volledig intact blijft, en dat wordt in het hier getoonde artikel door de "klassieke persvoorlichter van EZ", Jan van Diepen dan ook volmondig beaamd. En er zijn nog steeds geen details van die "toeslag" bekend. Daar kan nog van alles mee misgaan (wat een ramp zou kunnen gaan betekenen, omdat de bevolking het eeuwige gezeur met de energieprijzen meer dan spuugzat is). Dat "mis"gaan zal zeker binnen een permanent gecapte SDE "regeling" kunnen gaan geschieden. Die dan ook in weinig zaken op het Duitse EEG lijkt...

 • Karakteristiek voor het totale gebrek aan inzicht van de werking van het Duitse EEG in ons land is het hier zonder blikken of blozen toegeven van de heer van Diepen dat hij niet eens weet wat "degressie" van de invoedingstarieven inhoudt. Dat is te schandalig voor woorden. Degressie is een van de fundamenten van het EEG, waarmee het systeem volledig betaalbaar blijft. Schande, driewerf schande, voor EZ. Een Ministerie wat regelmatig liegt dat het gedrukt staat als ze weer eens door de domme, zich zelf niet in Duitsland informerende politici, gedwongen worden om dat Duitse EEG "uit te leggen" (vandaar dat het maar fout blijft gaan in Nederland)!
  NB: let op de omineuze waarschuwing van van Diepen over "het laatste woord over de drieduizend kWh grens"...

 • Tot slot: het laatste "rekensommetje". Dat is een beetje kort door de bocht gesteld. Ik ga daarbij uit van een vergelijking van Nederland met Duitsland op basis van bevolkingscijfers en ik ga uit van een eventuele overname van het Duitse EEG door (toekomstige, beslist niet de huidige) NL politici. De BDEW cijfers (recentste prognose van 8 mei 2009, pdf) laten zien dat er voor 2009 een voorspelling is van een totale hoeveelheid "te verdienen" geld voor de totale invoeding voortkomend uit de EEG categorieën van zo'n 10 miljard Euro (let wel: in 1 jaar tijd...). De Nederlandse bevolking is grofweg vijf maal zo klein dan de Duitse. Extrapolerend zou onder 100 procent "Duitse EEG condities" in het stadium van ontwikkeling waarin de Duitsers met hun 20+ jaar invoedingstarieven op dit moment zijn aanbeland (na 9 jaar EEG...), het "equivalent op basis van bevolkingscijfers" dus een vijfde van die 10 miljard Euro bedragen. Dat zou neerkomen op de genoemde 2 miljard Euro in 2009. Echter, omdat Nederland nog lang niet het ontwikkelingsstadium heeft bereikt wat Duitsland al jarenlang heeft laten zien, zal de totale feed-in voor "in een NL EEG Wet" zittende installaties met exact dezelfde voorwaarden (installaties die in Duitsland voor de meeste categorieën op minimaal 20 jaar invoeding kunnen rekenen en die allemaal accumulerend in de invoedings-administratie terechtkomen) veel minder kosten. Pas in een later stadium, met hoge, ongelimiteerde marktgroei (niet voorzien, teveel bureaucratie in NL en overal "marktcaps"), zou een dergelijke "hoge" (doch zonder meer betaalbare) feed-in som "nodig" zijn. Beslist niet in de beginjaren. De laatste opmerking blijft uiteraard recht overeind. Als teveel partijen (door bijvoorbeeld lobbywerk in Den Haag) uitgesloten gaan worden van de te betalen opslag op de kWh prijs, zal er veel te weinig geld beschikbaar gaan komen voor de invoeding. En dan komen de volle lasten op te weinig schouders te liggen (u mag maar een maal raden op wiens schouders dat zal zijn). En dan zal een wederom "aan te passen SDE" pas goed een (zoveelste) Nationaal Energie Drama gaan worden...

http://www.p-plus.nl/


9 mei 2009: Ambtelijke SDE molens draaien langzaam en frustreren prijsvraag Polder PV. De webmaster van Polder PV zit alweer weken vol ongeduld te trommelen met zijn vingers tot definitief bekend wordt hoe het staat met het "vaststellen" van het aantal binnengekomen zonnestroom aanvragen voor de SDE (2009) op de startdatum op 6 april. Ik kan nog lang doortrommelen met de versleten vingertoppen. Want enige verheldering van de mist over de SDE is dik een maand sinds het enige bericht daarover (7 april 2009) compleet afwezig. De ambtenaren hebben het blijkbaar te druk om inzicht te geven hoeveel Nederlanders "geluk" hebben, en hoeveel arme SDE aanvragers nog een tijd lang in onzekerheid gelaten zullen worden. En of het mede door u betaalde belastinggeld wat zij uit gaan geven nu wel of niet is "overtekend" wat zonnestroom betreft (hierbij doel ik uiteraard op de categorie voor kleinere systemen). Er is wel net een nieuw bericht verschenen met het nodige (onherroepelijk uit de bizarre "wetmatigheden" van de verschrikkingen van de SDE volgend) gemispel en voorbehouden rond toekenningen binnen twee ook al overtekende biomassa categorieën (bericht 8 mei 2009). Maar over zonnestroom nog steeds geen verder verduidelijkend woord. Is er nog wel of geen ruimte, hoeveel aanvragen kwamen er binnen voor de "kleine" categorie, etc.? Mist, mist, dikke, ambtelijke zeemist.

Omdat een deel van de door Polder PV uitgeloofde prijs een geldig dagticket voor Intersolar 2009 in München is (27-29 mei 2009), en ik gezien de tijd niet langer op ambtelijk getreuzel en geneuzel wil wachten (zodat de prijswinnaar een eventuele verzilvering van dat ticket zou kunnen gaan mislopen), ga ik als alleenheerser over Polder PV en eindverantwoordelijke voor de uitvoering dan wel modificatie van de prijsvraag reglementen nu maar uit van de onvoldoende, doch "enigzins richting gevende" eerste berichtgeving van SenterNovem. Om op basis daarvan dan maar tot een "prijsuitreiking onder voorbehoud" te komen. Hierbij op eigen verantwoordelijkheid misbruik makend van mijn macht, zoals het een goede potentaat betaamd. Het polderen heeft lang genoeg geduurd, mijn beslissing is Wet.

Ergo: ik ga uit van de volgende claims van SenterNovem in dat eerste bericht:

"Meer dan duizend bedrijven vroegen subsidie voor de grote zonnepanelen van 15 tot 100 kilowatt." en

"Rond drieduizend aanvragers deden een beroep op de subsidiepot van 62 miljoen euro voor kleinere zonnepanelen met een vermogen tussen de 0,601 en 15 kilowatt."

Even niet lettend op het door mij al eerder gewraakte domme "grote" danwel "kleinere" zonnepanelen van de persbericht opsteller bij SenterNovem (slaat nergens op), concludeer ik hieruit het volgende:

Op 6 april 2009, de eerste dag van de SDE 2009, en de categorie >15 tot en met 100 kWp reeds viermaal overtekend (nieuwsbericht Energeia van 8 april: 20 MWp...), exacte status van de categorie 0,601 tot en met 15 kWp niet bekend, is het totaal aantal binnengekomen aanvragen "waarschijnlijk" minimaal 1.000 + 3.000 = 4.000 stuks.

Hetgeen onder voorbehoud van het niet tijdig ter beschikking komen (ook bij navraag niet) van de exacte cijfers, leidt tot de volgende "geïmproviseerde nood-uitslag" voor de Polder PV SDE prijsvraag 2009:

The Winner Is ... Peter de Vries, uit het verre Raalte!!!

Ook zijn begeleidende tekst vroeg er (achteraf) om, om beloond te worden:

"Mocht ik niet winnen kan ik dan je recept krijgen, natuurlijk met uitgebreide handleiding want bakken kan ik alleen met de soldeerbout."

Peter zat met zijn "gecalculeerde gok" van 4.092 aanvragen het dichtste bij dat "voorlopige resultaat" (afwijking 2,3%). Jammer voor de prijswinnaar van vorig jaar die ook "dicht in de buurt zat", en die vast wel nog een tweede op zonnestroom gebakken appeltaart lustte (daar ga ik nog wel een robbertje mee vechten ) ...

Een felicitatie mail is inmiddels naar de prijswinnaar verstuurd. Mocht er in een later stadium alsnog "openbaarheid" over de precieze aantallen komen van SenterNovem, kan er helaas niet achteraf worden "gecorrigeerd". Polder PV mag dan wel bekend staan om zijn appeltaart bak kwaliteiten, het moet natuurlijk wel leuk blijven. En er zijn ook "nogal" wat andere dingen te doen in het huishouden alhier. Zoals het beantwoorden van telefoongesprekken uit Amerika over de stand van zaken rond zonnestroom in het arme Nederland... Mocht u nog een (leuke...) opmerking willen maken, dan kan dat, maar of Polder PV daar nog op zal reageren wordt in het midden gelaten...

Volgend jaar zal de insteek van de "SDE prijsvraag bij Polder PV" waarschijnlijk anders zijn om dit soort "onfrisse praktijken" te voorkomen, dat mag duidelijk zijn.

Naamgenoot uit het Overijsselse Salland: van harte gefeliciteerd, de details bespreken we nog wel (via Zwolle is zelfs uit het oosten des lands prima te treinen naar Leiden...).

In ieder geval dank aan de deelnemers voor de leuke bijdragen. Een paar begeleidende opmerkingen uit hun mails:

 • "Hierbij mijn “koffiedik kijken” prognose..."
 • "Er moet vast al een plek in de Polderhemel voor je zijn gereserveerd."
 • "Nou stuur op die taart ;)"
 • "1. Er komen 5555 aanvragen binnen. 2. Er zijn 876 mensen (systemen) die het lef hebben om de santemekraam door te worstelen en gebruik gaan maken van de SDE 2009."
 • "Als ik win kunnen we de appeltaart samen opeten in de trein op weg naar Intersolar 2009."
 • "Ik schat dat er 7500 subsidie aanvragen komen, maar ik heb geen idee, haha!"
 • "Het kunnen er nooit genoeg zijn, maak ze gek daar in Den Haag."
 • "... goeie actie!!"

En, tenslotte, net als vorig jaar, de "polderiaanse analyse van de inzendingen":

^^^
Uitgangspunt voor de prijsuitreiking is het persbericht van SenterNovem van 7 april 2009, door mij is daaruit het tongue-in-cheek resultaat "bepaald" op 4.000 stuks (rode kolom, "xx"). Peter (nummer 4) zat daar met "zijn" 4.092 stuks (groene kolom) slechts 2,3% boven.

Op de achtergrond het door mij gefotografeerde Ecopark Waalwijk, met 673,92 kWp aan gouwe ouwe Shell zonnestroom paneeltjes (vergezeld van windturbines en stortgas) "de grootste vrije veld installatie van Nederland" (als je het in de rimboe staande 2,3 MWp Floriadedak bij Hoofddorp niet meetelt). Volstrekt verboden categorie in de Nederlandse SDE in het Jaar Des Heeren 2009 ("niet innovatief"???). In Duitsland worden megawattpiek parken EN dakvullende systemen rondgestrooid als pepernoten. Al jaren lang, en in toenemende mate...

© Peter J. Segaar/Polder PV april 2009 (foto Ecopark november 2005)

De "afwijkingen van het gemiddelde":

^^^
De procentuele afwijking van de inzendingen voor de prijsvraag t.o.v. het door mij "vastgestelde" aantal van 4.000 stuks. Net als vorig jaar grotendeels veel te hoog. Ook echter een paar inzendingen die flink lager zaten. Meer realisme?

Achtergrond: Magnifiek tracker parkje bij Oberndorf-Flein ZO. van Donau-Wörth, Bayern. Daar zou Mevrouw van der HO-Even ook alweer direct een rolberoerte van krijgen, van zo'n installatie. Mag ook al niet in de SDE, véééél te "innovatief"....

© Peter J. Segaar/Polder PV april 2009 (foto Beieren juni 2008)

 


8 mei 2009: CertiQ data april 2009 beschikbaar. 333 nieuwe "gecertificeerde, Garanties van Oorsprong waardige" PV producenten zijn er in april 2009 bijgekomen. Hoogstwaarschijnlijk allemaal SDE-ers uit de 2008 regeling (gemaximeerd op 3,5 kWp/installatie). Totaal zijn er sinds eind maart 2008 (vlak voor opening van de eerste SDE regeling) waarschijnlijk 1.083 nieuwe PV producenten bijgekomen. Dat is nog steeds maar 13,5% van de totaal 8.000 beschikte aanvragen door SenterNovem, 13 maanden nadat de SDE eindelijk van start ging. Uitgebreide update met gedetailleerde grafieken op de aparte pagina:

 


7 mei 2009: Zonnestroom in Vlaanderen groeit lekker verder: 90,8 MWp. De maandresultaten voor de gecertificeerde (door de marktwaakhond VREG formeel tot de groencertificaten regeling toegelaten), reeds aan het net gekoppelde en werkende hernieuwbare energie installaties in Vlaanderen zijn weer bekendgemaakt. In april zijn er alweer 379 nieuwe (geaccepteerde) PV-installaties bijgekomen, met een gezamenlijke nieuwe nominale capaciteit van 2,846 MWp (groei in 1 maand tijd 3,2% van het totaal geplaatste vermogen). Gemiddeld per installatie 7,51 kWp, dus daar zitten ongetwijfeld enkele grote kneiters tussen (mogelijk door een extreem actieve projectontwikkelaar als Enfinity aangelegd op een van een bedrijf gepacht dak, zoals beschreven in mijn verslag van The Solar Future conferentie). Vorige maand stond het geaccumuleerde PV-vermogen (toen al overduidelijk geworden dat alleen Vlaanderen al Nederland met reuzensprongen in had gehaald) nog "maar" op bijna 88 MWp.

Het aantal voor zonnestroom door de VREG geaccordeerde groencertificaten is voor 2009 van 1 januari tot en met april al bijna de helft van het aantal voor heel 2008 (met mogelijk nog voor deze periodes toe te rekenen uitreikingen in het achterhoofd houdend): 15.171 stuks t.o.v. de geacumuleerde hoeveelheid van 33.502 voor 2008. Zie pdf, pagina 2.

Het totaal geaccumuleerde geïnstalleerde "hernieuwbare" vermogen in Vlaanderen is in april toegenomen tot 738,117 MWe (stijging 3,194 MWe, waarvan zonnestroom dus maar liefst 89% uitmaakte...). Er kwam in die ene maand maar 1 "windinstallatie" bij, goed voor ... 3 kWe.

Hausse voorzien en blijvend aantrekkelijke markt
Energeia berichtte dat er, o.a. vanwege de voorziene verlaging van de waarde van groencertificaten voor zonnestroom (van 45 eurocent/kWh naar 35 eurocent/kWh per 1-1-2010), in combinatie met een "crisis maatregel", verlaging van de BTW naar 6% (NB: alleen voor oudere gebouwen, niet voor nieuwbouw), en mond-op-mond reclame, er voor de zomer een ware hausse in de PV-vraag zal ontstaan (bericht 15 april). Niet alleen bij particulieren, maar ook bij bedrijven (ongeveer een derde van de markt). In een recent bericht van de consumenten organisatie Test-Aankoop (pdf downloadbaar voor leden, in mijn bezit met dank aan de afzender, bericht op Energeia), blijkt het overgrote merendeel van de aanschaffers van zonnepanelen (inclusief thermische zonnecollectoren, grote steekproef van 3.400 eigenaren) byzonder tevreden te zijn (hoge tevredenheid bij PV, iets minder bij zonnecollectoren). Hoe kan het ook anders, met gezonde, niet al te overspannen marktcondities, door de bank genomen hoge systeemkwaliteit, een mooi financieel resultaat (terugverdientijd 5-10 jaar...), in prijs dalende zonnepanelen, en een aantrekkelijk toekomstperspectief voor de energie revolutie van de eeuw?

Vlaanderen: op naar de 100!

http://www.vreg.be/nl/06_sector/04_groenestroomproducenten/08_statistieken/04_groenestroom.asp


4 mei 2009: Solar Days ook bij Polder PV. Lees hier verder.


<<<51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40>>> highlights JSS22


© 2009 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP