starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
ontwikkelingen "oud"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws P.V. pagina 41

meest recente bericht boven

24 maart 2009 - 9 april 2009

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

<<<51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40>>> highlights JSS22


9 april 2009: SDE meter ellende? Maar weer wat "kamervragen", dan... Met dank aan de zeer interessante site Duurzameenergiethuis.nl is daar opeens een setje kamervragen van de onvermoeibaar EZ-puin ruimende heren Samsom (PvdA) en Jansen (SP, hoe houden beide heren deze waanzin toch vol?), ditmaal vergezeld van PvdA coalitiepartner CU lid mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink. Die vier vragen aan de reeds zwaar overbelaste arme mevrouw van der Hoeven (nog niet bekomen van de schrik van het afwijzen van de "verplichting" voor de "slimme" meter door de Eerste Kamer) zijn gepubliceerd op o.a. de handige site ikregeer.nl. En ze zouden de verschrikkingen moeten gaan repareren die ik al vorig jaar heb aangekondigd dat die stonden te gaan gebeuren, en die ik wederom voor allen die het willen weten in een separaat bericht (direct hier onder) op deze zeer drukke pre-vakantiedag (dit is het 8e bericht alweer...) voor het voetlicht heb gebracht.

Ik ben weer zeer benieuwd wat voor aalgladde antwoorden van dat rampministerie genaamd EZ zullen komen, wat voor de volle driehonderd procent verantwoordelijk is voor het creëeren van het SDE Monstrum wat continu dit soort misselijk makende ellende veroorzaakt bij de verduurzaming hoog in het vaandel hebbende medeburgers.

Niet gek staan te kijken dat ze gewoon zullen zeggen: jammer dan, hier moeten de mensen maar mee leren leven, we gaan verder niet aan ons bastaard SDE kindje knutselen...

Hoopt u met me mee op het zoveelste plakpleistertje van een bureaucratenwonder? Ik heb reeds een pittige polderiaanse reactie geplaatst onder het artikel op de genoemde DE site...

http://tinyurl.com/da6dc3 (verkorte link naar het bericht op de duurzameenergiethuis site met mijn reactie)
http://static.ikregeer.nl/pdf/V009Z06522.pdf (de 4 "kamervragen" van het trio op een pdf'je)


9 april 2009: Het gekkenhuis genaamd SDE continued. [met update: Energiea permalink] Ik heb er al een paar keer eerder over geschreven, en was zo'n beetje de eerste die over die ranzige kolder publiceerde: onder SDE regeling pagina 2, bemetering implicaties*, tweede punt onderaan, reeds op 8 februari 2008. Ik heb ondertussen alweer een paar mails binnen gekregen van mensen die hun SDE installatie van 2008 willen gaan uitbreiden of die in andere "complexe uitgangssituaties" zitten en verder willen met dat lekkere spullie genaamd zelfgebakken zonnestroom. Die gaan het "moeilijk" krijgen, om het zachtjes uit te drukken. Hieronder "de vraag van de enthousiaste en willige anonieme zonnestroom uitbreider" en "het antwoord van de SenterNovem ambtenaar". Trekt u uw eigen conclusies over de waarde van de "S" in de door de broodheren van EZ uit de duim gezogen SDE Regeling...

De - blijkbaar onheil vrezende - vraag:

"In de subsidieronde in 2008 heb ik subsidie aangevraagd en deze is toegekend. De installatie is inmiddels geïnstalleerd en in bedrijf (projectnummer SDExxxxxxx).

Nu wil ik mijn installatie uitbreiden en daarvoor in 2009 subsidie aanvragen. Mijn vraag is of ik om deze subsidie te ontvangen een extra brutoproductiemeter moet laten installeren, naast de brutoproductiemeter die voor de subsidie van 2008 al is geplaatst of volstaat 1 brutoproductiemeter voor de totale installatie?"

Het ontluisterende antwoord, vetdruk Polder PV:

"Om in aanmerking te komen voor subsidie met uw nieuwe installatie moet deze apart bemeterd worden met een brutoproductiemeter. Dit omdat de productie apart bemeterd moet worden om zo het subsidie bedrag te kunnen berekenen. Het kan niet op de reeds bestaande brutoproductiemeter omdat de basis bedragen van 2008 verschillen met die van 2009."

Conclusie, enigzins vergelijkbaar met de situatie waarin u terechtkomt als u op een telwerk van uw netmeter "in de min terecht komt binnen een afrekenperiode" (het steeds vaker gebezigde "door de nul en je bent de lul"). Als je binnen de SDE wilt uitbreiden mag je vet extra aan allerlei onzin gaan dokken (extra inverter vanwege verplicht opknippen van de PV-installatie!!!, extra bruto productiemeter!!!, extra meetkosten á minimaal € 30/jaar!!! systeemverliezen!!!). In andere bewoordingen:

"Wil je verder gaan met het lekkere zonnestroomspul, krijg je het volgend jaar allemaal roofkapitalisme flauwekul"!

Op de website van SenterNovem staan in de FAQ lijst voor zonnestroom nog enkele byzondere resp. "ongeluks-gevallen" vermeld (bijvoorbeeld combinatie met MEP installaties, e.d.) met een "uitleg" wat er gaat geschieden met het circus, voorzover dat bekend is. Richt u zich op de vragen en antwoorden, en lees alles s.v.p. zeer aandachtig door! Het gaat specifiek om de vragen 20-22, 24-26, 29, 34-35 (status 9 april 2009). Bij vraag 20 wordt u "be[sode?]mieterd" in het antwoord.

Overigens staan in het antwoord op vraag 7 op dezelfde pagina 2 lerpen van fouten: een "energiewet" kennen we helemaal niet in Nederland (wel een Elektriciteitswet resp. een Gaswet en een Warmtewet). Bovendien is bij mijn weten een formele Staatsblad publicatie van een zwaar geamendeerde Elektriciteitswet met daarin een verhoogde (en qua strekking gewijzigde) salderingsgrens van 5.000 kWh/jaar nog helemaal niet aan de orde. M.a.w., als je daar blind op zou varen zou je nu zwaar in de problemen komen bij de overschrijding van die bezopen huidige 3.000 kWh/jaar grens. Ach, het is SenterNovem maar...

Prijsvraag nu even niet...
Vooralsnog is er nog geen nieuws over het werkelijk op 6 maart binnengekomen aantal zonnestroom aanvragen, dus ik kan u helaas nog geen uitsluitsel geven over de winnaar van de Polder PV prijsvraag. Ook in een inmiddels ook voor het brede publiek beschikbaar gekomen bericht van 8 april op de Energeia site (permalink, onderaan), waar van 20 MWp voor de zwaar overtekende grootste categorie wordt gerept en van minimaal 5 MWp voor de kleinste categorie, zijn nog niet definitieve aantallen binnengekomen aanvragen bekend geworden of spreken deze de getallen van SenterNovem zelf tegen. Ik vraag een ieder scherp in de gaten te houden wanneer de definitieve cijfers bij SenterNovem zelf bekend worden, en die naar me te mailen (met link, s.v.p.). Dan kan ik na onze fietsvakantie hopelijk de winnaar bekend gaan maken. Met dank!

*Lees in dat stuk voor "3 kWp" s.v.p. het uiteindelijk in de Staatscourant gepubliceerde 3,5 kWp, omdat tijdens het schrijven van dat stuk nog uitgegaan was van de door EZ opeens in de "kamerbrief" gehanteerde maximum systeemgrens van 3 kWp, terwijl in een eerder stadium (ECN rapport) sprake was van 3,5 kWp. Deze niet door de Tweede Kamer bemerkte stiekeme inperking werd later in een doodvermoeiend debat alsnog "gecorrigeerd" tot de oorspronkelijke 3,5 kWp, waarbij van der Hoeven goeie sier zat te maken dat ze zo "coulant" was en een zogenaamde knieval had gedaan richting coalitiepartner Diederik Samsom (typisch staaltje van Haagse "mores", u mag het ook anders benoemen)...

http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=486 (bericht van Energeia over de voorlopige, doch niet definitieve status van 6 april, "De notaris mag weer opdraven om nummertjes te trekken bij Senternovem")


9 april 2009: HOEZO, een "feed-in regime" voor Nederland? Verwoestend nieuws weer van de uitmuntende Energeia site die zich nader heeft laten informeren over het (voorbarig gejuich gehoord in den lande?) "implementeren van een Duits feed-in systeem in Nederland". Zie mijn eerdere bericht daarover n.a.v. van de cryptische tekst in het met veel bombarie aangekondigde "crisisakkoord", waar ik al snel kritische kanttekeningen bij plaatste (Hosanna of dooie mus?). Ook bij de leuke show die Ray Meur op 31 maart had opgevoerd rond het (vermeende) "goede nieuws" in zijn RayRadio uitzending, liet ik duidelijk blijken dat we eerst maar eens moesten zien wat er van die cryptische formuleringen terecht zou gaan komen. Beluister het begin van de podcast van die uitzending, nu nog beschikbaar op de site van RayRadio.

Gezien het hieronder gelinkte, op mijn verzoek als permalink, via de homepage van Energeia bereikbare bericht (met dank aan Loek Caris!), was dat zoals gewoonlijk niet voor niets. Het nieuws van hoofdredacteur Wouter Hylkema is vernietigend. Ik raad u aan om het hele bericht zelf tot u te nemen, om u op de hoogte te brengen van de voortdurende manipulaties van EZ, die gewoon als vanouds haar eigen "plan" trekt en alle voorstanders van het Duitse systeem lelijk in de kou laat staan. Voor de zoveelste maal. Dat "plan" lijkt namelijk in NIETS op een volwaardig Duits Erneuerbare Energien Gesetz! En mevrouw van der Hoeven was daar ook kristalhelder over, zo blijkt...

Het enige wat er gaat gebeuren is een "verschuiving" van het betalen van de uit te keren subsidies voor producenten van hernieuwbare energie (lees: voorschotten en achteraf bij te stellen correcties...) direct uit de Staatskas naar een heffing op de kWh prijs voor alle (???) afnemers, waarvan details nog steeds niet worden onthuld. Feitelijk verandert er helemaal NIETS aan de SDE, maar gaat nu doodordinair bruut het geld bij de gebruikers weggehaald worden. De CRUX zal liggen in de wijze waarop (o.a. extreem belangrijk voor alle decentrale opwekkers die wettelijk verplicht salderen!!!), bij wie, voor wat (in Duitsland wordt bijvoorbeeld grootschalige biomassa bijfik in kolencentrales niet in het EEG getolereerd, hier dreigt het mogelijk wel te gaan gebeuren), hoeveel, en door wie dan wel? De netbeheerders hebben middels het er doordrukken van het beruchte capaciteitstarief reeds voorgoed afscheid genomen van de klant, dus de enige partijen die overblijven zijn de leverancier van elektriciteit, of de Minister van Financiën via de Energiebelasting op elektra. Die ("kerstcadeau'tje van Minister Bos"...) al 49,2% is gestegen t.o.v. 1 januari 2008 vanwege de invoering van het capaciteitstarief en alle belachelijke, voor Jan-met-de-pet onnavolgbare compensatie rim-ram die daarmee gepaard is gegaan. Ik geef u zelf in overweging of u straks door de (ongereguleerde...) hond of door de (aan energieheffingen en BTW reeds schatrijk wordende) rat wilt worden gebeten...

Onbekend dus, wat er precies staat te gebeuren, en we hebben aan de SDE gezien wat er geschiedt als ECN ambtenaren "een regeling" in elkaar gaan zitten flansen om aan de "wensen van EZ" tegemoet te proberen te komen. Niet gek staan te kijken dat het resultaat (wat ook nog eens pas in 2012 (!!!) in zou moeten gaan) weer een compleet onnavolgbare en krankzinnig ingewikkelde regeling gaat worden waarvan u niet meer kunt nagaan wie d'r met het geld vandoor gaat, en wie het hardst "gepakt" gaat worden... Aangezien de SDE in geen enkel opzicht op het succesmodel EEG lijkt en met dit frivole, doch zeer mistige neplokkertje ook nog steeds niet als een bastaardneef gezien kan worden, is dit dus wel een in erg verregaande staat van ontbinding verkerende dooie mus die we hier krijgen gepresenteerd. Want de SDE blijft gewoon bomvol onzinnige caps zitten (volslagen ondenkbaar in het Duitse EEG), en stimuleert particulieren veel te weinig met slechts relatief kleine PV-installaties waar ook nog eens vreselijke bemeteringsellende mee gepaard gaat. Er zal geen NL zonnestroom revolutie plaatsvinden in het extreem knellende keurslijf wat de SDE nog steeds is of met een "kWh opslag" zal gaan worden. Vlaanderen heeft nu al laten zien, wat voor belachelijk en vreselijk de potentiële marktontwikkeling afremmend systeem EZ ons land in 2008 heeft opgelegd. Wat ons nog verder weg zal doen zinken in de achterhoede van de Europese pikorde...

Van der Hoeven vindt het blijkens het Energeia stuk "belangrijk om te kunnen sturen in de opwekking van elektriciteit". Duidelijker kan het Dictatoriale Regentenbewind van de EZ Ambtenarij niet worden gesteld (meestal gaat het er een stuk cryptischer of wolliger aan toe). Als "wij", het plebs iets doen, wat mevrouw van der Hoeven (lees: EZ) niet bevalt, dan "stuurt EZ gewoon bij" via de vele knoppen en schakelaars in de SDE, zodat ze HUN zin kunnen doordrijven. Hoe "democratisch" had u Nederland nog gehad willen hebben? Dit land is dood- en doodziek!

EZ blijft vasthouden aan een dichtgenaaid SDE pakhuis wat "een beetje groei" oplevert (met bijvoorbeeld non-innovatieve, bij miljoenen op de wereldmarkt reeds aangeboden modules), en steekt de struisvogelkop nog eventjes wat dieper in het Brinkhorstiaanse Woestijnzand. Maar weer een ECN rapportje, dan, zijn die ook weer tevreden en kunnen ze weer lekker gaan zitten zakjapanneren. Crisis? WHAT crisis?

Ik blijf lekker EEG promoten totdat de huid van mijn botten valt, ze kunnen allemaal de pot op. In Duitsland vindt in de hard groeiende zonnestroom wereld de werkelijke innovatie plaats in de installatie techniek, intelligente omvormer technologie en configuraties, plannings-software, bekabelingsconcepten, aan zware eisen voldoende modules (bijv. op boerderijdaken tegen ammoniak dampen kunnend), nieuwe zonnecel- en module concepten, dunnelaag commercialisatie, concentrator technologieën, you name it. Leidend tot marktgroei en kostenreducties. Omdat er een grote markt is gecreëerd vanwege de existentie van het volop stimulerende EEG. Blijkbaar allemaal "te innovatief" voor mevrouw van der Hoeven. Want die blijft liever een dichtgeknepen SDE regeling opleggen, nu al resulterend in weer een jaar lang gedwongen wachtkamer verblijf voor vele PV-minnende bedrijven newbees-to-be. Zum kokhalzen...

http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=487 (NB: permalink)


9 april 2009: "Het" is geschied: Vlaanderen is Nederland voorbij gescheurd. Ik zat er al een tijdje naar te kijken met een scheef oog, maar was nog niet zeker over de exacte implicatie ervan. De VREG ("Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt") is voor Vlaanderen wat in Nederland de Energiekamer van de NMa is: de "regulator", "watchdog" van de energiemarkt, of wat voor mooie naam je d'r ook aan wilt plakken. Op de VREG site staan prachtige statistieken over de impact die de productie van groene stroom heeft op de Vlaamse markt ("Energiemarkt>>>Statistieken>>>Groene Stroom"). Goed lezen: alleen de Vlaamse markt, dus nog lang niet heel België!

Ik had het tweede document daar al eens van bekeken, genaamd "Productie-installaties in Vlaanderen waarvoor groenestroomcertificaten worden toegekend". De categorieën, waaronder zonnestroom, staan daar apart vermeld. Ik wist toen nog niet zeker of de getallen die ik zag ook daadwerkelijk de gerealiseerde capaciteit weergaven, want dat leek ietwat cryptisch geformuleerd. Die documenten worden trouwens maandelijks ververst, dus de getallen veranderen continu.

Telefoontje
Getriggerd door een berichtje op de site van mijn hooggeschatte collega Floris Wouterlood (3 april) ging ik direct weer terug naar de VREG site, zag weer die bemoedigende (alweer hogere) getallen staan, en trok de stoute schoenen aan. Ik belde naar de VREG om de volgende vraag te stellen. Een vraag die ik eerder al per e-mail had gesteld, maar het schijnt stervensdruk te zijn bij de groencertificaten uitgevers*, dus daar had ik nog geen inhoudelijk antwoord op gekregen...:

"Betreft het in uw tabel 1 ... in de rechter kolom aangegeven "geïnstalleerde vermogen in Vlaanderen" installaties die reeds daadwerkelijk zijn geïnstalleerd en aan het net gekoppeld? M.a.w.: betreft het hier reeds werkende installaties?"

Ik vermoedde natuurlijk al die tijd van wel, maar je weet nooit hoe in het buitenland "gerekend" wordt bij dit soort getallen, want misschien staan er wel installaties in die al wel zijn "geaccepteerd", maar nog niet "gerealiseerd". Na korte ruggespraak bij de overigens zeer vriendelijke medewerkers van de VREG aan de telefoon, kreeg ik het verwachte antwoord:

"Ja, dat is het reeds geïnstalleerde, aan het net gekoppelde vermogen".

Conclusie, zie onderstaande tabel: Alleen Vlaanderen heeft al op 31 maart minimaal 88 MegaWattpiek aan nominaal zonnestroom vermogen daadwerkelijk gerealiseerd. Wat elke dag zonnestroom staat te bakken en op het net in te voeden. Ik kreeg ook te horen, en had ook al uit diverse andere bronnen waaronder de reply op mijn enkele weken geleden verstuurde e-mail begrepen, dat het zeer druk is bij de VREG om de rap binnenkomende hoeveelheid aanvragen, goedkeuringen, installatiebewijzen, en registratie administratie te kunnen verwerken. Niet alleen voor zonnestroom, natuurlijk, maar het gaat vooral bij de laatste om explosief verlopende ontwikkelingen. Het is gewoon hard aanpoten geblazen bij de VREG om die rappe ontwikkelingen in betrouwbare cijfers te kunnen vertalen, elke maand weer.

^^^
Screendump van tabel 1 in het tweede document (status: 31 maart 2009) onder statistieken voor groene stroom op de VREG site. Zonne-energie ("zonnestroom") bovenaan. Met reeds 16.492 geregistreerde zonnestroom productie installaties die een gezamenlijke nominale STC capacteit hebben van ... (mijn rode cirkel) 87.975 kWp. Dat is bijna 88 MegaWattpiek. En het is al bijna de helft van het totaal aan geplaatste windturbine capaciteit...

De onherroepelijke conclusie van deze revolutionaire ontwikkelingen bij onze bourgondische zuiderburen is, dat de zonnestroom revolutie daar zich in zeer korte tijd heeft afgespeeld (de eerste decente regelgeving voor Vlaanderen werd pas op 1 januari 2006 rechtsgeldig, zie ook mijn bespreking van het fraais op 19 oktober 2005). En dat de Vlamingen sinds ze de smaak te pakken hebben vleugels met zonnestroom hebben gekregen.

Uit bovenstaande volgt dat een gemiddelde PV-installatie in Vlaanderen al zo'n 5,3 kWp groot is, veel groter dan de rond 2,5 schommelende installatiegrootte die onder de Nederlandse SDE wordt gerealiseerd.

Groeicijfers Vlaanderen
Volgens het door Floris reeds gelinkte ODE bericht uit De Tijd had Vlaanderen eind 2008 reeds 166 systemen groter dan 10 kWp waarvan een "respectabel" aantal van 117 installaties nieuw in dat jaar, en in totaal al 10.905 installaties kleiner dan 10 kWp bij particulieren en kleinere bedrijven. Let op het dramatische verschil alweer tussen dit totaal van 11.071 (eind 2008) en het VREG getal van 16.492 stuks eind maart, nog geen drie maanden later (groei in aantal 49%)! Volgens hetzelfde bericht zou de groei 2007 >>> 2008 bij de grote systemen 8.379 tot 22.685 kWp hebben bedragen (groei in 1 jaar tijd aan opgesteld vermogen 171%). Totaal zou er eind 2008 61.000 kWp zijn geaccumuleerd, waarvan er alleen in dat jaar reeds 41.000 kWp nieuw zijn bijgekomen, een waanzinnige fysieke (bewezen) groei van 205% t.o.v. 2007. Op basis van het huidige, in dit artikel weergeven getal van 87.975 kWp geaccumuleerd eind maart 2009, moeten we concluderen dat in drie maanden tijd qua capaciteit er alweer 26.975 kWp is bijgekomen, bijna 9 MWp per maand. Als die groei zo doorzet, plaatst alleen Vlaanderen er al in drie maanden tijd veel meer vermogen zonnestroom bij dan Nederland met gruwelijke bureaucratie via SenterNovem maximaal (20 MWp!) laat "beschikken", en waarvan nog maar moet gaan blijken hoe rap dat dan wel zal worden gerealiseerd...

Vergelijking met Nederland
En, what's more: het gaat hier louter om netgekoppelde installaties, het heeft geen enkele zin om "garanties van oorsprong" of "groencertificaten" af te geven voor niet controleerbare output van autonome systemen, en dat gebeurt dan ook terecht niet. Volgens de door Holland Solar/CBS geaccepteerde (door Polder PV als onbetrouwbaar geachte) cijfers voor netgekoppelde systemen in Nederland was in de EurObserv'ER statistiek (link onder "Photovoltaic") eind 2007 nog maar 48,992 MWp aan geaccumuleerd netgekoppeld vermogen geplaatst (en 6,013 MWp aan autonome systemen). Heel België zou toen volgens hetzelfde rapport (discutabel?) nog maar op een miezerige ... 6,108 MWp netgekoppeld hebben gezeten... 2008 is weliswaar de eerste SDE regeling van start gegaan in Nederland (1 april...), maar de algemene verwachting is dat die regeling slechts weinig heeft bijgedragen aan extra gerealiseerd vermogen. Nog afgezien van de totaal onbekende hoeveelheid (zal klein zijn, doch blijvend significant) niet onder de SDE bijgeplaatste installaties. Er is 18 MWp voor 8.000 aanvragen "beschikt" door SenterNovem, maar eind maart 2009 waren nog slechts 750 nieuwe producenten (sinds 1 april 2008) bij CertiQ geregistreerd. Uitgaande van gemiddeld 2,25 MWp/aanvraag in 2008 zouden die 750 "nieuwe producenten" kunnen staan voor slechts 1,7 MWp aan nieuw PV-vermogen. Rekenen we ruim en doen we het "dubbele" voor reeds geplaatste (doch nog niet door de SDE procedure gekomen, of buiten de SDE geïnstalleerde) installaties, kom je op 3,4 MWp nieuw. Floris rekent met 5 MWp, wat me een "gezond" uitgangspunt lijkt. Dan zou je voor Nederland op ongeveer 54 MWp netgekoppeld komen, uitgaande van de de EurObserv'ER data voor 2007 (voor 1 april 2008 zal er vrijwel niets zijn bijgekomen in Nederland). Meer dan de in 2008 "beschikte" 18 MWp kan er onder de SDE sowieso nooit zijn gekomen (totaal onrealistisch, gezien de talloze negatieve berichten), dus er zou nooit meer dan 67 MWp onder de 2008 SDE condities gerealiseerd hebben kunnen zijn (excl. de paar niet onder de SDE vallende installaties). Ver onder de reeds behaalde hoeveelheid in Vlaanderen, maar waarschijnlijk nog bij lange na niet bereikt.

Vergelijking NL-Vlaanderen: absoluut en relatief
Voorlopig (niet definitief) r
esultaat: NL 54 MWp, Vlaanderen reeds aangetoond 88 MWp, daarbij het vele malen grotere Nederland nu al verpletterd met 63% meer netgekoppelde zonnestroom-installaties. Een voorsprong (die nog sterk verder wordt uitgebouwd, the moment as we speak), die nooit meer met een op een armzalige 20 MWp gecapte SDE ingehaald zal gaan worden door Nederland.

En om het nog erger te maken dan het nu al is: Volgens het CBS bestaat de NL bevolking momenteel uit 16.506.023 individuen (teller loopt momentaan door). Die 54 MWp zou neerkomen op 3,27 Wp/inwoner. Vlaanderen telt volgens deze wiki site in 2008 7.210.091 inwoners (let ook op de voetnoot bij dat getal). Met de nu aangetoonde en bevestigde 88 MWp komt dat neer op reeds ... 12,20 Wp/inwoner. Dat is al een factor 3,7 hoger!!!

Dan moet ik dus deze eerder gepubliceerde grafiek ook weer gaan aanpassen. Ach, toen wist ik al dat Vlaanderen ons in no-time zou gaan inhalen. Dat is nu dus kristalhelder, bewezen, onweerlegbaar, en staat als een paal boven water.

Tot slot
Nogmaals, dit betreft uitsluitend Vlaanderen. Over de rest van België heb ik het nog niet eens gehad. Gezien ons korte bezoekje aan de Waalse Ardennen bij Coo kunt u voor uzelf gaan proberen te becijferen wat daar allemaal nog meer is bijgeplaatst aan PV-vermogen. Zie mijn korte verslag met foto's, "Solaire Ardennoise", van 13 oktober 2008. Nederland mag dikke zonnestroom tranen gaan plengen, het "vieze" België laat ze een donkergroen poepie ruiken!

Toen ik de bevestiging van die "88 MWp geplaatst" kreeg van de VREG medewerker, heb ik ze meteen maar van harte gefeliciteerd met deze klinkende overwinning op die in geld zwemmende, doch oh zo oliedomme noorderburen...

Den Haag: Shame On You, en: An Die Arbeit Bitte!

*Uit de reply-mail van de VREG die ik, met een hoop "FAQ's over zonnestroom" in de mail-box vond: "Hebt u een andere vraag, dan bezorgen wij u zo snel mogelijk een antwoord. Door de grote achterstand in het verwerken van aanvragen voor groenestroomcertificaten waar de VREG momenteel mee kampt, kan het echter enkele weken duren voordat u een antwoord ontvangt ... Wij doen er alles aan om de achterstand in het verwerken van de aanvragen zo snel mogelijk weg te werken. Ondertussen vragen wij u om begrip."

U begrijpt wellicht dat de polderknaap wel "enig begrip" kon opbrengen voor het zorgvuldig in kaart brengen van de Vlaamse Zonnestroom Revolutie door de VREG (vandaar mijn telefoontje van gisteren om "het" zeker te weten en dit laatste leuke artikel voor een korte fietsvakantie te kunnen schrijven).

http://www.energiesparen.be/node/944 (statistieken van het Vlaams Energieagentschap)
http://www.vreg.be/nl/03_algemeen/02_energiemarkt/03_statistieken/04_groenestroom.asp (groene stroom statistieken op de VREG site)


9 april 2009: The Solar Future - voorbeschouwingen. Deze op 22 april in Rotterdam door de initiatiefnemers van SolarPlaza georganiseerde conferentie hangt al een tijdje in de lucht. Polder PV heeft een perskaart voor deze bijeenkomst bemachtigd (waarvoor grote dank aan de organisatoren!) en zal verslag doen van deze dag. Ik was door alle drukte nog niet toegekomen aan wat voorbeschouwingen, maar voordat ik met mijn partner in Denemarken op de Biohummer® tegen windturbines zal gaan vechten, moest het er uiteraard wel van komen.

Op de Solar Future pagina op Polder PV vindt u een inleiding tot de interessante sprekers op die bijeenkomst. Ik heb echter nog geen "lid van het Nederlandse kabinet", noch een "beleidsambtenaar verantwoordelijk voor energiezaken" gesignaleerd...

Uiteraard wel extra aandacht voor "driemaal is scheepsrecht?", Hermann Scheer die blijkbaar verliefd is geworden op ons land, en deze conferentie tot een must voor zonnestroom aanbidders zal gaan maken. Scheer zal binnenkort een zoveelste prestigieuze prijs in ontvangst gaan nemen voor zijn onvermoeibare, baanbrekende, en niet te onderschatten lobbywerk voor progressieve hernieuwbare energie politiek. Hij zal er bij zijn!

Tussen haakjes: Ray Meur van RayRadio zal ook aanwezig zijn om de sfeer te proeven en verslag te doen.

http://www.thesolarfuture.nl/


 
^
TOP

8 april 2009: Oude schooljuffrouwenhumor. Gevonden bij het googelen op SDE en zonnepanelen op de Energieraad site. Bericht van 18 maart 2008, van het oorspronkelijke weblog van mevrouw Maria van der Hoeven, Minister van EZ. Waarin ze doodleuk stelt:

Net als bij de Belastingdienst:
Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.

Jammer alleen dat de rest van Nederland weer een jaar moet gaan wachten, ook weer met de SDE voor 2009, en qua overschrijving nu al nog rampzaliger verlopen dan in 2008. L'Histoire se repête... Niet leuk. Ook bepaald niet "innovatief"... Makkelijk, dat weer wel: u mag van mevrouw van der Hoeven blijkbaar weer een jaartje gaan slapen, crisis of niet...

http://www.algemene-energieraad.nl/newsitem.asp?pageid=2873


8 april 2009: SDE - kleine toelichting Holland Solar. Terwijl op de site van de brancheorganisatie zelf nog niets staat vermeld, is op de iNSnet.org site een stukje met iets meer detail verschenen, met name de volgende passage, over de SDE stormloop (gecheckt 11h30):

"Een interne peiling op 6 april 2009 om 16.00 uur door Holland Solar onder haar leden liet zien dat op de eerste dag van aanvraag bijna 8 MW in de categorie kleine systemen tot 15 kWp is aangevraagd (beschikbaar in SDE 2009: 15 MW) en 20 MW in de categorie grote systemen tot 100 kWp. (beschikbaar in SDE 2009: 5 MW). Holland Solar is de branchevereniging van producenten voor zonnestroom en zonnewarmte en vertegenwoordigt circa 60 Nederlandse bedrijven."

Aantekeningen Polder PV:

  • Die "peiling" was om 16h00, terwijl 17h00 de officiële sluitingstijd van de eerste dag (6 april) was. Kan nog meer zijn bijgekomen in dat uur.
  • Kleinste categorie niet "tot", maar "tot en met" 15 kWp. Wezenlijk detail.
  • Geen idee hoe een inventarisatie onder de leveranciers zou kunnen leiden tot een nauwkeurige of zelfs "bij benadering" schatting van het werkelijk bij SenterNovem ingeleverde aantal aanvragen. Particulieren hoeven nog helemaal niets daadwerkelijk besteld te hebben of offertes hebben aangevraagd, daar staat helemaal niets over vermeld op het aanvraagformulier (pdf). Dus het werkelijke aantal aanvragen zou al veel hoger gelegen kunnen hebben. Holland Solar kan slechts een "ondergrens" aangeven.
  • Als we er - waarschijnlijk onterecht - van uitgaan dat de Holland Solar "poll" wel bij benadering het aantal op 6 maart binnengekomen aanvragen zou weerspiegelen, komen we op de volgende cijfers in combinatie met de reeds door SenterNovem gepubliceerde (voorlopige, minimale) data:
  • Eerste categorie 8 MWp, minimaal 3.000 aanvragen, zou neerkomen op een gemiddelde aangevraagde installatiegrootte van 2,7 kWp/aanvraag. Dat zou iets boven de installatiegrootte van 2008 liggen (2,25 kWp/installatie), wat ook was te verwachten. 2,7 kWp zou bij standaard modules van 175 Wp tussen de 15 en 16 zonnepanelen betekenen (onder voorbehoud, veel is nog niet bekend).
  • Tweede categorie 20 MWp, minstens 1.000 aanvragen, zou neerkomen op de door mij al eerder volslagen uit de duim gezogen 20 kWp/installatie. Bij standaard 175 Wp modules neerkomend op zo'n 114 modules per project, als er voor krachtiger, ruim op de wereldmarkt voorhanden zijnde modules van, bijvoorbeeld, 230 Wp gekozen zou worden, op slechts zo'n 87 stuks. Dat zijn leuke "proefprojectjes" in Duitsland, bepaald niet "the real stuff" van vele megawattpieken groot (mag ook helemaal niet in de SDE 2009).

Dit alles, nogmaals: onder voorbehoud van definitieve cijfers van SenterNovem. Die waren om twaalf uur op 8 april nog niet beschikbaar.

De conclusie van iNSnet.org is: "Bovendien toont de snelle overtekening van de subsidie aan dat de Nederlandse regering het opwekken van groene energie door haar burgers verre van serieus neemt, door de vergaand ontoereikende beschikbaarstelling van middelen." Ik zou dat gaarne anders willen formuleren: dit soort van financiering, zelfs bij uitbreiding, zal altijd resulteren in Hit and Run beleid, zolang de SDE zal blijven bestaan uit een gemaximeerd, strak gebudgetteerd uit de Staatsbegroting gefinancierd, en permanent door hordes ambtenaren bevingerd en naar eigen "believen" te wijzigen systeem. Alleen het volledig ongecapte en "open einde", doch met strakke, wettelijk vastgelegde degressie, kostenreductie dicterende Duitse systeem voorkomt dit soort hopeloze ellende, mits integraal (niet slechts een "krentje" genaamd "feed-in") overgenomen!

http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=43282 ("Zonnestroom subsidie nu al weer op")


7 april 2009: Stormloop op SDE zonnestroom numero twee: Tweede Kamer kan weer gaan knokken. Het zat er aan te komen, gezien de sterk toegenomen belangstelling voor zonnestroom bij steeds meer mensen, maar vooral ook door de opening van een microscopische (SenterNovem noemt het "grote") categorie (5 MWp te vergeven...) voor bedrijven met aan te vragen PV-installaties groter dan 15 tm. 100 kWp. Heet van de naald, vetdruk Polder PV, van de SenterNovem site, link onderaan:

Grote panelen
Meer dan duizend bedrijven vroegen subsidie voor de grote zonnepanelen van 15 tot 100 kilowatt. De 5 megawatt aan zonnepanelen waar subsidie voor beschikbaar is, is op de eerste dag al meerdere keren overtekend. Omdat er meer subsidie is aangevraagd dan er beschikbaar is, wordt geloot onder de aanvragen die op 6 april tot 17.00 uur zijn binnengekomen.

Kleinere panelen
Rond drieduizend aanvragers deden een beroep op de subsidiepot van 62 miljoen euro voor kleinere zonnepanelen met een vermogen tussen de 0,601 en 15 kilowatt. Catelijne van de Moosdijk van SenterNovem benadrukt dat het om een schatting gaat. “De digitale aanvragen hebben we goed in beeld, maar de schriftelijke aanvragen moeten we nog tellen en invoeren”. Als alle aanvragen zijn beoordeeld en verwerkt, wordt duidelijk hoeveel subsidie er voor de kleinere panelen is aangevraagd.

Even door de bizarre, kromme tekst heen prikken: Lees s.v.p. voor "grote panelen" grote PV-systemen, en voor "kleine panelen" kleine PV-systemen, dan maakt u Polder PV weer gelukkig...

Wat is in ieder geval duidelijk? Dit heet in vaktaal een "run". Een stormloop op zonnepanelen, zoals Polder PV al vermoedde dat er aan zat te komen. Wat is nog niet duidelijk? Het precieze aantal aanvragen wat daadwerkelijk is binnengekomen op 6 april. Want de niet elektronische inzendingen moeten nog goed worden geteld. Ik hoop dat dat getal binnenkort beschikbaar komt, om de prijsvraag bij Polder PV correct af te kunnen handelen. Conclusie: er zijn waarschijnlijk alleen al minstens vierduizend aanvragen op de eerste dag (6 april) binnengekomen, dus u kunt als inzender voor de Polder PV prijsvraag waarschijnlijk al een beetje een beeld krijgen hoe uw kansen staan. Aangezien ik binnenkort weg ben, wordt dat dus nog even spannend voor u. Ik ben op tijd terug, dat verzeker ik u.

Wat is ook kristalhelder, zoals ook al door mij voorspeld? Dat het weer een bloederige strijd gaat worden in de Tweede Kamer, want moeten de bewindslieden na alle ellende met de vorige "regelingen", nu al die ondernemers met dikke PV plannen in de kou laten staan? Ik geef u op een briefje: dat worden weer leuke debatten in Den Haag. Allemaal het gevolg van de desastreuze budget-gemaximeerde, en door Polder PV intensief bestreden wijze waarop de SDE werkt. Dus handen in eigen boezem, s.v.p., in de Residentie...

Even een heel grove natte-vinger berekening. Stel 1.000 bedrijven, stel een "klein PV systeem van 20 kWp aangevraagd" per bedrijf. Wordt 20 MWp. Stel 3.000 particulieren. Ervaring van vorig jaar: 8.000 aanvragen beschikt door SenterNovem, 18 MWp, dus 2,25 kWp/particulier. Echter, omdat de categorie grootte nu opgerekt is van max. 3,5 kWp naar max. 15 kWp, gaan we wat "hoger" zitten en naar een gemiddelde systeemgrootte van, zeg 4 kWp/aanvraag. Wordt totaal 12 MWp. Met natuurlijk gigantische marges, want dit is zeer druipend natte vinger werk (kan best veel meer of ook minder worden). Maar u kunt er vergif op innemen dat er al voor minimaal 30, mogelijk zelfs al 35 MWp zal zijn aangevraagd op dag 1. Het SDE budget voor 2009 is echter gemaximeerd op 20 MWp totaal. Aanvragen kunnen nog tot en met ... 30 oktober worden ingediend... Dat gaat "lachen-gieren-brullen" worden, in crisistijd...

Hit and Run, Stop and Go, Wip & Kip, you name it: desastreus beleid voor "de sector", ik heb er al zo vaak voor gewaarschuwd...

http://www.senternovem.nl/sde/nieuws/subsidie_op_grote_zonnepanelen_ruim_overtekend.asp


6 april 2009: SDE tumult duurt voort - staartje van de NRC artikelen. N.a.v. het rumoer rond de "slimme meter" in de NRC artikelen (korte impressie en links: zie "Slimme Meter Dossier" nummer 51), had ik een reactie op de NRC site geplaatst die blijkbaar niet werd geaccepteerd. Ik reageerde op Diederik Samsom zijn claim:

Diederik Samsom:

"De slimme meter kan zowel de in- als uitgaande stroom vastleggen en ook nog eens de productie van de zonnepanelen registreren. De ouderwetse draaistroommeter legde alleen de resultante tussen ingaande en uitgaande stroom vast en maakt het dus onmogelijk om subsidie uit te keren op de geproduceerde zonnestroom. Dat is nu precies één van de redenen waarom we slimmere meters nodig hebben.

De veeg uit de pan van de EIA betrof expliciet het om zeep helpen van de subsidies op duurzame energie in 2006. Die periode laten we met de nieuwe stimuleringsregeling - die nu al heeft geleid tot een 500% groei van de zonne-energiemarkt - achter ons."

Ik heb net het eerste, meest relevante deel van mijn reactie iets anders opgeschreven en opnieuw ingediend (in Duitsland functioneert de complete bemetering anders dan in Nederland en gaat nog steeds in bijna alle gevallen de zonnestroom direct met de Einspeise Meter het net op), deze reactie is reeds geplaatst. Het tweede deel van die reactie volgt hier, reagerend op de tweede alinea van de heer Samsom:

Polder PV:

"De heer Samsom vraag ik om s.v.p. op te houden om het misleidende “500% groei van de zonne-energiemarkt” nepargument te hanteren op openbare fora. (a) Hier wordt uitsluitend gewag gemaakt van de zonnestroom markt. (b) Die is door alle politici behalve de heer Samsom (ere wie ere toekomt, daar mag hij voor op handen gedragen worden) het graf in genegeerd van 2005 tot en met 2007. (c) Resultaat: stasis en alleen doorzetters die maling hebbende aan de status quo alsnog zelf zijn gaan plaatsen. (d) Nogal makkelijk om dan van zogenaamd hoge groeicijfers gewag te doen als je van "vrijwel niks"” naar "iets is beter dan niks" gaat. (e) Pas per 1 april 2008 is een verschrikkelijk bureaucratische en bomvol caps zittende SDE in het leven geroepen. (f) Die tot aan de laatste CertiQ cijfers voor maart 2009 heeft geleid tot het veelzeggende (en DRAMATISCHE) getal van 750 "nieuwe zonnestroomproducenten" geregistreerd bij CertiQ als groencertificaten-fähig, slechts 9,4% van de 8.000 door SenterNovem "beschikte" aanvragers in 2008 [PPV: zie overzicht/upload 6 april 2009 elders op deze site] ...

Sinds januari 2004 is er tot en met maart 2009 slechts zo’n 8,5 MWp aan "groencertificaten beschikte" producenten voor zonnestroom bijgekomen (hierbij zijn niet de onbekende, door CBS geschatte plm. 45-50 MWp buiten de CertiQ cijfers gerealiseerde installaties gerekend). Dat is een treurige 1,6 MWp per jaar over die periode. Duitsland groeide alleen al van 2004 tot en met 2008 met zo'n 5.400 MWp (dik een 1.000 MWp/jaar, 2008 mogelijk zelfs 1.500-1.900 MWp), met een slechts 5 maal zo grote bevolking. Dat lijken mij de wat relevantere cijfers om hier weer te geven."

Dat het in Nederland met die door de heer Samsom "superieur geachte" SDE nog steeds een (maatschappelijke) puinhoop blijkt, wordt geïllustreerd door het feit dat ik al op veel websites totaal verkeerde subsidiebedragen vermeld heb gezien, die gewoon blind zijn overgepend van de basisbedragen die in de EZ brief van 20 februari 2009 zijn vermeld. En dat zijn niet de minste of geringste websites. Ik heb al drie "gerenommeerde leveranciers" van die apert foute "52,6" (1e categorie) resp. "45,9" eurocent (2e categorie) daarvan op de hoogte gebracht (basisbedrag is beslist niet hetzelfde als het "subsidiebedrag"). Wat al erg genoeg is.

Ook zeer ernstig is dat de brancheorganisatie Holland Solar medio maart als "tarieven" het verschil tussen "basisbedrag" en "basiselektriciteitsprijs" gaf. Wat echter uitsluitend het geval zal zijn als de "gemiddeld bevonden elektriciteitsprijs" in een jaar onder de vooraf vastgestelde "bodem" in de regeling gaat zakken, wat waarschijnlijk nooit zal gaan geschieden. Het standaard subsidietarief is het basisbedrag minus het jaarlijks vooraf door EZ veel te hoog ingeschatte, en achteraf weer bij te stellen correctiebedrag, wat ten tijde van die fout op de homepage van H.S. nog helemaal niet bekend was voor de tweede categorie. Inmiddels zijn de meeste wel geldende tariefcomponenten (die voor het correctiebedrag begin volgend jaar weer met terugwerkende kracht zal worden bijgesteld...) na wat wisseling van e-mails grotendeels correct op de SDE pagina van Holland Solar vermeld. Zoals ik ze al duidelijk heb vermeld bij mijn bespreking van de Staatscourant publicatie op de "SDE 2009 pagina" op Polder PV. Alleen het correctiebedrag voor de tweede categorie ontbreekt nog op de site van H.S. (peildatum 6 april 2009): dat is volgens de laatste Staatscourant publicatie 7,6 eurocent/kWh voor de bevoorschotting voor in 2009 beschikte installaties.

En om het allemaal weer op polderiaanse wijze af te ronden: In de net gepubliceerde nieuwsbrief Power to the People 2009, aflevering 6(2), pagina 10, van de Zonnestroom Producenten Vereniging (de belangenvereniging die voor zonnestroom opwekkers opkomt in Nederland) staat pardoes exact dezelfde fout die al zoveel leveranciers en "informatie" sites hebben gemaakt: het basisbedrag staat volkomen onterecht weer eens als "subsidie" vermeld, voor beide categorieën:

^^^
Stukje screendump van pagina 10 van Power to the People 6(2) van de Z.P.V. De rode "doorhaling" is van Polder PV: elementaire blunder, want niet "de subsidie", maar de basisbedragen voor beide opties voor zonnestroom worden hier weergegeven...

Conclusie: Economische Zaken lijkt vrijwel iedereen bij de neus genomen te hebben in de tweede SDE ronde, en de verwarring over de "subsidiebedragen" (voor zonnestroom) compleet te hebben gemaakt. Mijn complimenten aan de bedenkers van deze ongein bij dat Ministerie: de tegenstanders zijn een rad voor ogen gedraaid, in een houdgreep genomen, gepiepeld, van achteren gevloerd, met stoffer en blik van de vloer geveegd, en zonder enige vorm van publieke aandacht in de afvalton gedumpt. Klasse! Maarrr, vrij naar Asterix en Obelix:

"Zo'n xxx jaar geleden was heel het Lage Land bezet door steeds groter wordende Energie Holdings en Regenteske Bureaucraten. Héél de Lage Landen? Nee, een kleine aantal Hard Werkende Strijders bleef moedig weerstand bieden aan de overweldigers en maakte het leven van de Energie Holdings en het Ministerie van Economische Zaken in Arnhem, Amsterdam, de Residentie, etc., bepaald niet gemakkelijk door zelf zonnestroom op te wekken..."

Doet u mee met de strijd? Wie weet wat de beste toverdrank is?

SDE in NOS-Journaal
Overigens was vanavond (6 april) in het NOS Journaal weer eens een item over de nieuwe SDE regeling, met Frank Jansen die blijkbaar in 2008 "beschikt" was, en een derde van zijn elektriciteitsverbruik met zijn nieuwe installatie (72-cels monokristallijne modules van niet te traceren leverancier) gaat afdekken. En die claimt binnen 10 jaar tijd de installatie te hebben terugverdiend... 300-400 modules per week plaatst de geïnterviewde installateur Wilco Wassink inmiddels. Commentator: "Duitsland plaatst de hoeveelheid die in Nederland in een jaar wordt geplaatst elke dag". Wat natuurlijk niet helemaal waar is. Als de in de SDE 2009 beschikte hoeveelheid 20 MWp al daadwerkelijk "in een jaar zal worden gerealiseerd", zou dat op jaarbasis in Duitsland 7,3 GWp moeten zijn. Da's een beetje overdreven (het was vorig jaar nl. tussen de 1,5 en 1,9 GWp...). Althans: lijkt overdreven. Want we moeten nog maar zien hoeveel (a) PV capaciteit binnen en buiten de SDE in 2008 is bijgeplaatst, en hoeveel het in 2009 zal gaan worden in Nederland. Nog "even" de cijfers van CBS afwachten, dus... Voor de NOS uitzending, zie:

http://player.omroep.nl/?aflid=9244977 (vierde item, ongeveer iets voor de helft van het Journaal beginnend)


6 april 2009: Prachtige foto's van een "vergeten" zonnestroom project. Ik heb al een tijd geleden aandacht besteed in de serie "Inspiratie" aan het Ecopark Waalwijk. Nu blijkt dat er nog een zeer fraaie fotoserie op het web staat van dat unieke 674 kWp zonnestroompark (feitelijk de tweede grote PV-installatie in Nederland, na het Floriadedak). Van Kees Baltus kreeg ik de hier onder staande link toegestuurd. Sorry, Kees, dat ik die over het hoofd had gezien. ElektroAdviesBureau Baltus was consultant voor Eneco t.b.v. dit unieke PV-project in Noord Brabant. Vandaar... Deze link is uiteraard direct toegevoegd aan het link lijstje op mijn Ecopark Waalwijk pagina:

http://www.eabbaltus.nl/Fotogalerijen/EcoparkWaalwijk/


6 april 2009: Het ongelukkige gesternte van SDE 2009 ctd. ... SenterNovem lijkt niet in staat te zijn om de met heel veel politiek bombarie afgekondigde SDE 2009 gladjes van start te laten gaan (zie ook het eerdere bericht van vandaag...). Lees mee en huil, download van 16h30:

NB: de door mij gesignaleerde foute links op de startpagina voor de aanvraagformulieren werken nog steeds niet (...).

Voelt u ook alweer het nodige bloed door de aderen ruisen? Hoort u ook alweer de messen geslepen worden in de Tweede Kamer?

Voor de (reeds gesloten) prijsvraag lijkt er dus niets te veranderen, want die gaat uitsluitend over het aantal zonnestroom aanvragen. De goede formulieren staan zoals gezegd op de elektronische aanmeld pagina voor zonnestroom... Als ik meer nieuws heb over het aantal inzendingen, hoort u dat uiteraard (betrouwbare berichten daarover zijn trouwens welkom).


6 april 2009: Marktontwikkeling PV Nederland - de feiten. Polder PV volgt al een tijdje met belangstelling de maandrapporten van CertiQ over de aldaar geregistreerde zonnestroom producenten en wat daardoor daadwerkelijk "gecertificeerd" wordt geproduceerd. Let wel: dat is slechts een schijntje van de zonnestroom markt in Nederland, want er zou nu zo'n beetje tussen de 55-60 MWp "netgekoppeld" geïnstalleerd kunnen zijn. Al weet niemand het bij benadering, omdat de registratie daarvan nooit van de grond is gekomen. Alle "CBS statistieken" ten spijt. Het CBS is helemaal niet bekend met de talloze verkopen van "tweedehands" zonnestroom modules op Marktplaats en niemand weet hoeveel van die in eerdere jaren geplaatste zonnestroompanelen (in de CBS statistieken als "geplaatst" beschouwd/gerekend?) naar het buitenland zijn verdwenen, of hoeveel er nog ergens al tijden in een schuur klaar staat "om op het dak te worden geschroefd". Laat staan dat bekend is hoeveel modules er nog van oude OK4 omvormers zijn voorzien (niet in de grote Sunpower® en andere renovaties meegenomen systemen) die mogelijk niets of slechts een fractie produceren van de hoeveelheid die ze opwekten bij de installatie.


1 van de 6 nieuwe grafieken op de nieuwe pagina van Polder PV

Dit alles daargelaten: de CertiQ cijfers worden door Polder PV wel als betrouwbaar cq. waterdicht geacht (moet ook wel, anders is die hele bureaucratische Garantie van Oorsprong regeling natuurlijk een giller). En het aantal inschrijvingen daar loopt vanwege de SDE (2008) op, al is het vele malen trager en veel minder "opwekkend" dan sommige politici ons (strooiend met absurde "groeicijfers" in procenten) willen doen geloven. Nederland "kruipt" verder met zonnestroom, en dat mag best weer eens even hard op het elektronische papier weergegeven worden voor een ieder die het wil zien.

Uw duurzame dienaar Polder PV heeft die taak uiteraard volgaarne op zich genomen, want het verkondigen van de "zonnestroom waarheid van Nederland" is iets wat bij hem een hoge prioriteit heeft. Oordeelt u zelf, ik ben maandelijkse updates van plan als ik thuis ben. Grafieken en toelichting:

Opmerkingen/suggesties etc. worden gaarne meegenomen, houdt wel rekening met vertraging bij beantwoording i.v.m. een snel naderende welverdiende fietsvakantie van de polderknaap...


6 april 2009: Haperende SDE bureaucratie. Het is weer feest bij SenterNovem. Er staat (kijkend na 12h00 s' middags een link die niet werkt voor zonnestroom aanvragen op de website op de standaard aanvraagformulieren pagina:

http://stagingsenternovem/sde/zonnepanelen/aanvragen.asp (zowel standaard als gebundelde aanvragen)

Ik kreeg via mijn Firefox Mozilla browser een mededeling "adres niet gevonden"...

De GOEDE links naar de aanvraagformulieren vindt u pas als u naar de pagina voor "elektronisch aanmelden" gaat (wat u wellicht over het hoofd zou zien als u persé een fysieke aanvraag op papier zou willen indienen). Hierop twee verschillende documenten links (de fysieke documenten, dus, u kunt op deze pagina uiteraard ook apart elektronisch aanvragen):

standaard aanvragen

resp.

gebundelde aanvragen

Er stond ook nog een mededeling bovenaan de aanvraagformulieren site dat u blijkbaar geen aanvragen voor biomassa, waterkracht en wind op land zou kunnen indienen (de aanvraagformulieren waren echter wel degelijk te downloaden), en dat dat "voor 13h00" rechtgebreid zou worden...

Moeilijk hé, een "laagdrempelige stimuleringsregeling" in elkaar knutselen... Ik ben benieuwd wat dit soort grapjes voor mogelijke "juridische gevolgen" zou kunnen hebben als er onverhoopt door dit soort "die het eerst komt het eerst maalt" inschrijf ellende er projectaanvragen buiten de boot zouden komen te vallen...

We zien wel waar het schip strandt. Ik kreeg zeer uiteenlopende "scores" binnen voor het aantal zonnestroom aanvragen wat uiterlijk 17h00 vandaag binnen zou moeten komen bij SenterNovem (prijsvraag inmiddels "gesloten")...

Mocht u zelf nog enkele "wetenswaardigheden" rond uw aanvraag voor zonnestroom (2009) hebben, dan verneemt Polder PV die gaarne van u.


4 april 2009: Weer een mooie dagcurve - van 2 april. Eergisteren was er weer eens prachtig, onbewolkt weer voorspeld, dus Polder PV heeft voor de lol weer eens een continue daglogging gedaan om een fraaie set curves tevoorschijn te laten komen uit de logfile na bewerking in Excel. Er was geen vlekje aan de hemelkoepel te zien, en de DC en AC curves zijn dan ook behoorlijk "strak", op wat kleine dipjes na (ook verouderingsverschijnselen van de OK4 omvormers kunnen deze relatief onschuldige "dipjes" veroorzaken):

In deze serie zijn de vier subgroepen in ons systeem weergegeven:

  • 4x 93 Wp ZZO georiënteerd, lichtblauw
  • 2x 108 Wp ZZO georiënteerd (nooit beschaduwd), rood
  • 4x 108 Wp ZZO georiënteerd (in winter partieel/tijdelijk beschaduwd, oranje
  • 2x 108 Wp Z georiënteerd, donkergroen

Het verschil tussen de 93 Wp en 108 Wp modules (gemiddeldes per deelgroep) is evident. Ook springen de 2 nieuwe, pal zuid georiënteerde 108 Wp modules er uit t.o.v. de oudere zusjes die ZZO staan georiënteerd. Ook kan hier veroudering van de omvormers in laatstgenoemde deelgroep(en) een rol spelen, zoals afgeleid lijkt te kunnen worden uit de temperatuur curves rechtsonder: de nieuwe omvormers op de nieuwste panelen (donkergroen) worden minder warm dan de oudere exemplaren op de oudere 108 Wp modules. Overigens blijven de omvormer temperaturen bij ons nog redelijk binnen de perken: de warmste exemplaren worden binnen in huis rond de 50 graden midden opde dag.

Aan de AC curves is subtiel te zien dat door de pal zuid plaatsing de laatst bijgeplaatste 108 Wp modules iets later op de dag nog wat beter presteren dan de overige 108 Wp panelen (donkergroene curve iets uitstekend boven de oranje en rode). Het verschil is echter klein, wat natuurlijk met de geringe hoekverschillen heeft te maken (plm. 7-10 graden).

De DC voltage (Vdc) geeft zeer fraai de "getrapte" opstart- en afschakel fase van de OK4 omvormers weer. De oudste 93 Wp modules bereiken een structureel iets lagere uitgangsspanning dan alle overige (identieke) 108 Wp modules.

Opmerkelijk is de afwijkende netspanningscurve bij de laatst geplaatste 108 Wp modules (donkergroene curve, Vac). Dit kan te maken hebben met het feit dat de OK4 omvormers van deze modules niet via het zogenaamde "indicator kastje" (met knipperend lampje) op het net zijn geschakeld, maar direct met een netsnoer aan het huisnet zijn gekoppeld. De verschillen in AC output zijn echter zeer subtiel/gering.


3 april 2009: Daar izzie weer: De SDE Prijsvraag bij Polder PV!

Wie lust er een op zonnestroom gebakken appeltaart?

Net als vorig jaar gaat Polder PV natuurlijk weer "proeven" hoe de burger denkt dat "het" gaat lopen, 6 april aanstaande, met de zonnestroom aanvragen bij SenterNovem. Ook nu weer zal het aantal aanvragen een groot natte vinger in de lucht werk worden, ook al omdat de "randvoorwaarden" zijn veranderd (de vele schakelaars en trekkers binnen de SDE regeling hebben weer een andere stand gekregen door toedoen van de onvermoeibare EZ bureaucraten), de "marktcondities" zijn gewijzigd (goedkopere modules!), en de "trek" in zonnestroom aanzienlijk is toegenomen (o.a. flink verstevigd door "Here Comes The Sun", de "feed-in" actie, etc.). Het werd weer eens tijd voor een ouderwetse polderiaanse prijsvraag, want er moet meer lol in de tent komen, en de neerhangende mondhoeken mogen even een paar daagjes weer flink omhoog krullen. Toch?

(NVDH: Nederlandse Vereniging van Duurzame Huismannen)

Polder PV looft wederom een op zonnestroom gebakken appeltaart uit en, als fantastische extra, een dagticket voor de grootste zonnestroom beurs ter wereld, Intersolar 2009 in München (driedaagse beurs van 27 tot en met 29 mei a.s.). Het ticket is royaal ter beschikking gesteld door de Nederlandse firma Clickfit, van o.a. de inmiddels beroemde bevestigingsrail voor zonnestroom systemen op schuine daken, waarvoor hartelijk dank!

Deze mooie prijzen zullen worden uitgereikt aan diegene die het dichtst in de buurt komt van het antwoord op de volgende vraag:

Hoeveel aanvragen (all-in, dus ook om wat voor reden dan ook "af te keuren" exemplaren) voor subsidie voor zonnestroom (SDE) zullen er tot en met 17h00 op maandag 6 april 2009 bij SenterNovem zijn binnengekomen?

Uitleg: De SDE 2009 kent 2 categorieën, een van 0,601 tot en met 15 kilowattpiek nominaal vermogen, en een van 15,001 tot en met 100 kWp. Er is totaal maar 20 MWp te vergeven, waarvoor 15 MWp voor de eerste categorie is gereserveerd, en slechts 5 MWp voor de tweede, dus een verhouding van driekwart resp. eenkwart. De eerste categorie zal zonder meer de grootste impact hebben op het totaal aanvragen, al ben ik zelf ook erg benieuwd hoeveel er voor de tweede categorie binnen zullen komen. Het gaat het nu niet verder om de verdeling tussen de 2 categorieën anders wordt de prijsvraag te ingewikkeld: ik vraag het totaal aantal verwachte aanvragen.

Voorwaarden prijsvraag:

Voorbehoud: Ik ga er weer van uit dat die cijfers openbaar gepubliceerd zullen worden, omdat ook het Nederlandse parlement uiteraard zeer geïnteresseerd zal zijn in wat ze over zichzelf hebben afgeroepen met het "accepteren" van de door EZ in elkaar geflanste en weer helemaal overhoop gegooide SDE. Als er een stormloop volgt zullen er zeer veel aanvragen sowieso niet mee kunnen doen, mogelijk ook niet na een evt. verhoging van het "budget" bij grandioze overtekening zoals vorig jaar is geschied. Het lijkt onwaarschijnlijk dat er in crisistijd nog ergens extra budget vandaan geschraapt zal kunnen worden, maar je weet het maar nooit. Uitval zal ook kunnen geschieden omdat de aanvragen niet aan allerlei pietluttige bureaucratie eisen voldoen en dus op de stapel "afgekeurd" belanden (vorig jaar is 20% van de 10.000 aanvragen afgekeurd...). Doet er hier verder niet toe. Ik wil weten wat u denkt dat er totaal aan aantal zonnestroom aanvragen (dus niet: MWp) is binnengekomen voor sluitingstijd. Wat daarna gebeurt is wederom koffiedik kijken, daar gaat het hier niet om.

Stuur s.v.p. een e-mail met reply mail adres met daarin het door u gegokte aantal naar info@polderpv.nl

Sluitingstijdstip: Op 6 april 2008 haal ik mijn laatste post hiertoe om 12h00 's middags op uit mijn mailbox, inzendingen binnengekomen na dat tijdstip neem ik niet meer op.

Diegene die het dichtst bij het door SenterNovem te publiceren getal zit, heeft recht op de op zonnestroom gebakken appeltaart en het dagticket voor Intersolar 2009. Voorwaarden: u moet ze zelf komen ophalen in Leiden, bij voorkeur via het minder milieubelastende spoor. Ik woon 3 minuten lopen van Station De Vink. SenterNovem medewerkers of andere ambtenaren dan wel mensen die over inside informatie beschikken via contacten binnen het ambtenaren of politieke apparaat zijn bij voorbaat uitgesloten. U riskeert, bij ontdekking van het tegendeel, aan een publieke schandpaal genageld te worden.

Over de uitslag van deze prijsvraag wordt uiteraard niet gecorrespondeerd. Aangezien ik binnenkort (na 6 april) anderhalve week afwezig zal zijn, kan een eventuele uitslag even op zich laten wachten. Maar die zal zeker komen, geduld is een schone zaak.

Ik wens u veel wijsheid en plezier bij uw inzending!

Voor een grafische analyse van de uitslag van de eerste SDE prijsvraag bij Polder PV, zie het nieuwsbericht van 2 april 2008 (was hij lekker, beste Niels?).


 
^
TOP

2 april 2009: En stapelen geblazen maar weer, die subsidies... Het lijkt wel een groot, gestoord gekkenhuis geworden in Nederland. De ene na de andere gemeente en provincie strooit met zonnestroom pepernoten alsof Sinterklaas nooit uit Nederland is verdwenen. Het is niet meer bij te houden wie d'r allemaal effekes gepimpt en wel de "Mooiste Zonnestroom Prinses van 2009" wil gaan worden. Ook de provincies, die op bergen geld drijven als we sommige recente berichten mogen geloven, willen goeie sier maken. Uiteraard daarbij geholpen met het uit fossiele stook "te verwerven" bloedgeld uit de eenmalige (en NOOIT meer terug te draaien) verkoop van het tafelzilver, nu nog (louter voor de vorm) genaamd Essent resp. NUON. En die straks aan de goorste bruinkoolstokers cq. met ongevallen "gezegende" atoomsplijters van Europa verkocht mogen worden, onze energietoekomst voorgoed in ongrijpbare buitenlandse handen leggend. Om het volk te paaien mag er nu effekes vet worden "gescoord" met eenmalige spectaculaire aanbiedingen. Die, het recente verleden heeft de provinciale of gemeentelijke partijbonzen helemaal niets geleerd, gewoon "gestapeld mogen worden bovenop de SDE subsidie".

Recentste loot aan deze met veel bombarie en spektakel aangekondigde mega-acties is Fryslân. Het "land" waar opmerkelijk veel forse dakvullende systemen zijn geplaatst in de "gouden jaren rond de eeuwwisseling", maar waar je zelden meer iets van hoort. In de uit ruim 3.100 PV-installaties bestaande Sonnenertrag database zult u onder Nederland (momenteel 62 PV-systemen) nog steeds vergeefs naar ook maar een Friese installatie speuren. Blijkbaar willen onze trotse Friezen al dat moois lekker "voor zichzelf" houden en mogen wij blijkbaar niet te weten komen wat er allemaal voor supergroene kilowattuurtjes uit die zwaar met aanschafsubsidies (lees: uw en mijn belasting geld) gefinancierde PV-installaties komt. De vraag is of het komende subsidie stapeling gekkenhuis daar verandering in zal gaan brengen.

Doe er in ieder geval uw "voordeel" mee, het is uw provincie, immers. Maar bij Polder PV heet het dat dit soort "opportunistische acties" (stapeling van een aanschaf subsidie bovenop een krankzinnig ingewikkelde en onnavolgbare nationale "kWh subsidie holländischer Art"), hoe leuk die ook zijn voor de gelukkigen die een vette graankorrel (of tien) mee mogen pikken, helemaal niets hebben te maken met stabiel, gezonde marktontwikkeling bevorderend beleid. En het heeft natuurlijk ook niets te maken met het superieure en stabiele, investeringsklimaat stimulerende Duitse EEG. Een "aanschafsubsidie" zeker niet, maar ook de gesuggereerde "basis": de op 6 april landelijk officieel van start gaande SDE niet.

Van de website van Provincie Fryslân, met mijn vetdruk, zie het kader. Let vooral ook op de rectificatie. Ik trok al heftig met mijn wenkbrauwen toen ik de oorspronkelijke suggestie van "uitsluitend Friese bedrijven" zag in eerdere stukken. D'r is vast iemand iets te voortvarend geweest om de Friese trots te verdedigen, en die nog nooit van zulke ingewikkelde, Europees nogal "gevoelig" liggende zaken als aanbestedingsprocedures had gehoord. Blijkbaar heeft die inmiddels een flinke pets op de vingers gekregen van een ouderwetse Friese, provinciale lineaal...:

Om zonnestroom in Fryslân aantrekkelijker te maken komt de provincie Fryslân met een aanvullende regeling voor zonnestroom.

De aanvullende Friese regeling kent drie categorieën: systemen voor woningen (€ 0,50 per Watt, maximaal € 3.000 per systeem), systemen voor bedrijven en instellingen (wordt op 9 april bekend gemaakt in de regeling) en systemen voor scholen (€ 0,50 per Watt + € 2.000 voor een informatie- / onderwijsmodule over zonnestroom, totaal maximaal € 5.000 per systeem).

Op donderdag 9 april 2009 worden nadere details van de regeling bekend gemaakt op www.fryslan.nl/zonnestroom. Op deze website staan dan ook de volledige tekst van de regeling en het aanvraagformulier. Aanvragen kunnen vanaf 9 april 2009 worden ingediend.

Rectificatie
Per abuis is in eerdere berichten op deze website en in de provinciale advertentie vermeld dat de offerte moet worden aangevraagd bij een Friese installateur / uitvoerder. Dit is nadrukkelijk niet het geval en deze voorwaarde maakt dus geen onderdeel uit van de regeling die vanaf donderdag 9 april op deze website wordt gepubliceerd.

O ja. Er is slechts 1,2 miljoen Euri te vergeven voor het totale budget. U weet inmiddels: "die het eerst komt, het eerst maalt"...

Max. 3.000 Euri voor "kleine" systemen bij 50 euricent/Wp betekent dus support voor vette systeempjes van max. 6 kWp (!!!), en dan hebben we het nog niet eens over de SDE regeling die daar nog op gestapeld wordt... Ik zie ze al hard schudden met het hoofd elders in het land en, vooral, bij de oosterburen. Dat je scholen ondersteunt, alla, die hebben het al moeilijk genoeg en mogen best wel van wat leuk blauws (of zwart) worden voorzien op het meestal slecht geïsoleerde platte dak. Maar particulieren gek maken met zo'n absurde "eeuwwisseling stapeling"? Wie had dat ooit gedacht. L'histoire se repête? (zie RMNO's "Zonneklaar" rapport, 1,46 MB pdf...). Als dat maar "goed" gaat. Ik ruik alweer piratenzwermen die met "spectaculaire eenmalige aanbiedingen" van twijfelachtige afkomst de PV-markt weer eens lekker gaan zitten versjteren. U bent gewaarschuwd!

Reactie van een Polder PV lezer: "Dat is toch echt wel riant hoor, beide regelingen stapelen, hoe slecht elke individuele regeling ook is. Wel fors doortrappen op je fietsie: vanuit Friesland op 6 april naar Senter [in Zwolle], en dan weer de 9e naar het Provinciehuis [in Leeuwarden]...".

Die heeft 'em goed gesnopen, die lezer... Nogmaals: doe er uw voordeel mee, maar reken er niet op dat dit soort acties een "lang leven" is beschoren, of dat het ook maar een rol van betekenis zal hebben in het vanuit een gezonde basis bouwen van een eigen, volwaardige zonnestroom industrie. Hit and Run is nooit een betrouwbaar uitgangspunt voor welke industrie dan ook geweest. Ik vrees dat geen enkele Nederlandse politicus dat ooit zal leren. Vooral niet als die tijdelijk eventjes wat bloedgeld van de verkoop van een energieholding in handen krijgt (of: denkt te gaan krijgen). Dan gaan opeens alle sluizen open...

Succes ermee!

http://www.fryslan.nl/sjablonen/1/infotype/webpage/view.asp?objectID=28879 (persbericht Provincie Fryslân)

(bij Awizon was er vanavond ook al een voorlichtingsavond over het moois wat komen gaat, in het Friese Surhuisterveen ten noorden van Drachten. Ik ben benieuwd hoe druk het daar is geweest...)


2 april 2009: Nieuwsbrief SDE van SenterNovem. Een paar opmerkingen over de laatste SDE nieuwsbrief (nummer 4/april 2009) die de meeste geïnteresseerden inmiddels ontvangen zullen hebben.

"De SDE 2009 heeft subsidie voor in totaal zo'n 1.000 megawatt aan projecten, tegenover vorig jaar 655 megawatt." 

Dat is een misleidend statement. 68% (446 MW) van de voor 2008 "gereserveerde" capaciteit van 655 MW is niet ingevuld, er is slechts 209 MW in die regeling beschikt. Om nu opeens (1.000-655)/655 = 53% meer capaciteit dan vorig jaar te "claimen" middels bovenstaande suggestieve opmerking, is het volk een rad voor ogen draaien. De "niet-invulling" van 2008 is gewoon naar 2009 verschoven. Dus: 1.000 - 446 = 554 MW is er wat dit jaar feitelijk "nieuw op de rol staat". Dat is slechts 24% meer dan vorig jaar. Of die capaciteit ook daadwerkelijk ingevuld zal gaan worden, is de vraag (zeker voor wind op land gaat dat wederom een gigantisch probleem worden). Zelfs voor zonnestroom is de daadwerkelijke realisatie een groot vraagteken, gezien de CertiQ statistieken...

Belangrijk: "regels" voor de startdatum!

"De SDE 2009 is geopend van 6 april tot en met 30 oktober 2009. Voor alle categorieën gelden de volgende regels: Aanvragen kunnen alleen worden ingediend vanaf 6 april aanstaande. Alle aanvragen die vóór 6 april door SenterNovem zijn ontvangen, komen niet voor subsidie in aanmerking.
Alleen de nieuwe formulieren voor de SDE 2009 mogen gebruikt worden. Voor Zon-PV kan er dit jaar ook digitaal worden ingediend.
Als een regeling is overtekend voor 30 oktober wordt er geloot uit de aanvragen die die dag zijn binnengekomen. Alle aanvragen die vóór 17.00 uur zijn ingediend doen mee aan die loting. Aanvragen ingediend ná 17.00 uur worden beschouwd als binnengekomen op de eerstvolgende werkdag."


Hier wordt weer eens afgeweken van wat er in 2008 geschiedde: toen bleken na complete verwarring gewoon aanvragen die sinds het beschikbaar komen van de formulieren waren verstuurd (voor de toen als "startdatum" vastgestelde 1 april 2008) als "rechtsgeldig" voor de regeling gewaardeerd. Nu heet het dus weer opeens dat pas aanmeldingen vanaf 6 april "legitiem" zouden zijn. Wat zou inhouden dat uitsluitend brieven met aanmeldingsformulieren die op zijn vroegst (!!!) op zaterdag 4 april (aangetekend?) worden verstuurd door SenterNovem "als op maandag 6 april binnengekomen" zullen worden geaccepteerd! U riskeert dus mogelijk bij versturing op vrijdag 3 april dat een brief op zaterdag in de postbus van SenterNovem wordt bezorgd, en dus mogelijk als "niet legitiem op 6 april bij SenterNovem bezorgd" zou kunnen worden beschouwd (leer mij de ambtenaren kennen!). Volgens mij verzint SenterNovem maar wat en is dit karakteristiek voor het eeuwige, permanent op de zenuwen van investeerders werkende "knoppendraaibeleid" waar de hele door moeder EZ ontworpen SDE regeling van is vergeven. In ieder geval is nu al duidelijk dat op 6 april mogelijk een stortvloed van aanvragen binnen gaat komen, gezien de bewust restrictieve inzend condities en de alweer veel te krappe "budgetten" (ook elektronisch aanvragen zal pas op de dag zelf kunnen geschieden, zie hiervoor ook verderop). Als het budget voor de 2 categorieën zonnestroom al op die dag overtekend zal blijken te zijn, gaat er dus geloot worden. Ik geef u ter overpeinzing wat een dreigende "uitloting" van enorme hoeveelheden aanvragen voor zonnestroom weer eens voor politiek "rumoer" zal gaan genereren in het door talloze crises geplaagde Den Haag...

"Vergoedingen" - alweer misleiding!

"De subsidietarieven verschillen per categorie: voor de installaties tot en met 15 kilowatt piekvermogen (kWp) wordt het basistarief 52,6 eurocent per kWh. De vergoeding die u krijgt voor de levering van de PV-stroom aan het elektriciteitsnet of voor het eigengebruik is voorlopig vastgesteld op 27,3 cent per kWh voor 2009. Daarmee komt de SDE vergoeding in 2009 op 25,3 cent per kWh.
voor installaties van 15 tot en met 100 kWp wordt het basistarief 45,9 eurocent per kWh. De vergoeding voor het eigen gebruik of levering aan het net is voor 2009 voorlopig vastgesteld op 7,6 cent per kWh. De SDE vergoeding voor deze categorie zon-PV wordt daarmee 38,3 cent per kWh voor 2009."


(a): Niet "kilowatt piekvermogen", maar, subtiel maar wezenlijk: "kilowattpiek opgesteld nominaal STC vermogen"...

(b): Wat SenterNovem d'r niet bij vertelt, is dat met terugwerkende kracht (voor 1 april 2010) die "resulterende vergoedingen" worden bijgesteld naar de daadwerkelijke "gemiddelde kWh prijs" in resp. de kleinverbruiksmarkt of de "zakelijke markt". Met name die 27,3 eurocent per kWh slaat helemaal nergens op en is door EZ bewust (net als vorig jaar) veel te hoog "vastgesteld" in het niet door het parlement gecontroleerde bericht (alweer een "wijziging van ministeriële regeling"...) in de Staatscourant van 3 november 2008. De meeste consumenten hebben nu al fors lagere kWh prijzen, en per 1 juli gaat daar in de meeste gevallen gegarandeerd nog een paar procent (all-in prijs incl. energiebelasting en BTW) vanaf. Dat betekent dat in de voorschotbedragen (basisbedrag minus correctiebedrag) er veel minder uitbetaald wordt dan waar u uiteindelijk "recht" op heeft (ook nog eens met een factor 80% gedempt...) en de Staat een jaar lang lekker rente kan gaan trekken van niet aan u uitgekeerde voorschotten (het te weinig betaalde krijgt u dan pas na een jaar uitbetaald, als alles tenminste goed gaat) ...

"Het grootste deel (15 MW) is bestemd voor de kleinere zonnepanelen."


SenterNovem kent blijkbaar (net als de nodige journalisten) het verschil niet tussen "een kleinere systeemgrootte van een PV-installatie" en "het nominale vermogen van één zonnestroompaneel"... Of wellicht denken ze bij SenterNovem dat de mensen die binnen de eerste categorie vallen alleen maar totaal non-innovatieve, laag vermogen hebbende 151 Wp moduultjes van onbekende herkomst gaan kopen, en de grote "patser" modules van 200-300 Wattpiek uitsluitend door bedrijven worden gekocht???

Digitaal aanvragen:

"Het digitale aanvraagformulier voor Zon-PV 2009 is sterk vereenvoudigd ten opzichte van vorig jaar. Zo hoeft u tevoren niet meer de productieramingen te vermelden en is het niet meer nodig eventuele bouwvergunningen al voor de aanvraag te hebben gekregen.
Aanvragen die digitaal worden ingediend bij SenterNovem zijn volledig en vragen hierdoor minder administratieve handelingen. Met het digitaal aanvragen vergroot u daardoor ook uw kans op subsidie. Digitale aanvragen kunnen daardoor ook sneller worden verwerkt dan de aanvragen die schriftelijk worden ingediend".

Die "bouwvergunning" slaat natuurlijk in de meeste gevallen weer als een tang op een varken voor juist die categorie waarvoor de "grootste" hoeveelheid nominaal vermogen is opengesteld, namelijk particulieren. Met de nodige ruimte op hun bestaande daken waar gewoon zonder poespas zonnepanelen op kunnen worden gezet of geschroefd, volledig vergunningsvrij. Maar wat als er voor die andere gevallen waar dat wel nodig zou zijn opeens geen bouwvergunning (voor buiten de VROM richtlijnen vallende PV installaties???) wordt verleend? Dan heeft u dus helemaal geen "vermeend voordeel" van een elektronische aanvraag gehad. Dat lijkt me dus een vrij zinloze uitspraak/suggestie. Nogmaals: dat eeuwige "gezeur" over die "administratieve handelingen" bij de aanvraag slaat helemaal nergens op, dat is gewoon effe eenmalig aan de koffietafel doorbijten voor het gros van de aanvragers, en dan kan het absurd lange wachten op een beschikking gaan beginnen (dat laatste, niet het eerste, is de ellende, daar zwijgt SenterNovem dan ook over als het graf).

Veel erger is echter de suggestie die hier gewekt wordt, dat mensen zonder computer aansluiting of toegang tot internet inherent achtergesteld dreigen te gaan worden aan mensen die daar wel over beschikken. Dit is onacceptabel: met de post verstuurde brieven, en fysiek op 6 april in een vestiging door een willekeurige aanvrager overhandigde aanvragen dienen alleen al vanwege het rechtsgelijkheid principe allemaal exact dezelfde inschrijf status te krijgen en aan identieke "loting regels" te worden onderworpen! Als SenterNovem echt onderscheid dreigt te gaan maken in "wettelijke status" van die verschillende "typen" aanvragen, zowel bij de eventueel optredende loting, als bij de administratieve verwerking van de aanvragen, mag van mij vandaag nog de pleuris uit gaan breken in de Tweede Kamer. Hoe verzinnen ze het? Hierbij ook op het gevaar wijzend van de mogelijkheid (bijvoorbeeld door superslimme energiebedrijven of "aannemers met vage zonnepanelen plannen" met hun inkoopmacht) van "gebundelde aanvragen", die in een keer een groot aandeel van de maximale budgetten weg zouden kunnen branden, de rest met de schamele kruimels achterlatend...

"Eigen gebruik
Nieuw in de SDE 2009 is het subsidiëren van de elektriciteit die u zelf gebruikt. Zowel particulieren als bedrijven die hun 'eigen' groene stroom gebruiken komen hiervoor in aanmerking. Met terugwerkende kracht gaat dit ook gelden voor iedereen die in 2008 subsidie heeft gekregen voor Zon-PV. Voorwaarde is wel dat u in het bezit bent van een Brutoproductiemeter die dit eigen stroomverbruik registreert. Andere meters kunnen namelijk het eigen energieverbruik niet meten. Een brutoproductiemeter kost een circa ? 90.."

Dat is helemaal niet "nieuw", dat maakt SenterNovem d'r van. Een zoveelste leugentje om je beter voor te doen dan het is. Van meet af aan is, met naam en toenaam benoemd in de brief van van der Hoeven van 12 februari 2008 (!!!), al de bedoeling geweest dat alle geproduceerde kWh van de zonnestroom installatie daadwerkelijk zouden worden gesubsidieerd. EZ heeft gewoon dik geblunderd met de formulering in de aan de basis van de SDE staande AMvB (dat mag "het publiek" natuurlijk niet te weten komen). En pas zeer recent is die door de Europese Commissie alweer "hergoedgekeurde" (ook op andere vlakken gewijzigde) AMvB officieel van kracht geworden (schiet lekker op): 17 maart 2009 in het Staatsblad. Die "terugwerkende kracht" is al ruim een jaar geleden aangekondigd en is dus helemaal geen "nieuws". Ik ken geen mensen die in de SDE zijn gestapt die geen vanwege de SDE verplichte bruto productiemeter hebben. En die meter meet i.t.t. de claim van SenterNovem niet het eigenverbruik, maar de productie van het zonnestroom systeem. Het eigenverbruik kan alleen maar worden bepaald aan de hand van het verschil tussen de apart bemeten totale opwek en de hoeveelheid zonnestroom die geregistreerd via een netmeter op het net is ingevoed. Dat kan alleen maar met een digitale meter met aparte telwerken voor "in en uit". Die is echter vanwege de SDE niet verplicht! Daar is een krankzinnige, onder zware maatschappelijke druk geforceerde aanpassing van de "garanties van oorsprong regeling" voor gekomen, rechtsgeldig sinds 5 november 2008. Wel dient alle bruto opwek zoals gemeten door de bruto productiemeter voor het achteraf bijgestelde subsidie"tarief" (verschil basisbedrag minus bijgestelde correctiebedrag) uitgekeerd te worden door SenterNovem. Voor 2008 is bij mijn weten nog aan niemand ook maar iets uitbetaald...

Conclusie: er bestaat (momenteel) helemaal geen "bruto productiemeter die het eigenverbruik registreert"...

En: die bruto productiemeter voor de meting van de zonnestroom opbrengst wordt nooit uw eigendom. Nog zo'n wezenlijk aspect wat de ambtenaren van SenterNovem u liever niet vertellen. Dokken moet u wel degelijk, ook de verzwegen extra meetdienst voor de uitlezing van een stom getalletje, dit jaar alweer (ongereguleerd door de NMa!) € 30,05 per jaar incl. BTW. Dat zijn alweer 122 kWh verspild aan opwek als u een leveringscontract heeft bij NUON Energie (grijs, continutarief, 24,6 eurocent/kWh all-in).

"Kosten CertiQ
Als u subsidie voor zonnepanelen aanvraagt wordt u groene stroomproducent. Dit betekent dat u zich ook moet aanmelden bij CertiQ. CertiQ geeft certificaten uit, de zogenaamde Garanties van Oorsprong of GVO’s. Dit is een bewijs dat deze stroom op een duurzame manier geproduceerd is. Op basis van deze GVO’s gaat SenterNovem over tot betaling van de subsidievoorschotten. Vorig jaar moesten alle groene stroomproducenten aan CertiQ zowel een inschrijfgeld als een jaarlijkse bijdrage betalen. Het ministerie van Economische Zaken heeft besloten dat aanvragers voor zon-PV uit 2008 en aanvragers van een systeem tussen de 0,6 kWp tot en met 15 kWp geen CertiQ kosten meer hoeven te betalen. Indien u dit vorig jaar wel heeft gedaan, kunt u dit geld terugkrijgen van CertiQ. CertiQ zal hierover binnenkort contact met u opnemen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar www.certiq.nl."

In Duitsland totaal overbodig, daar wordt door alle wettelijke verplichtingen het belachelijke "groencertificatencircus" omzeild, wat bakken aan onzin kosten en tijd scheelt. In Nederland wordt juist de subsidie "voorwaardelijk" gesteld aan verplichte participatie in dat peperdure, weer vele ambtenaren met papieren windhandel aan het werk houdende systeem. Met alle gevolgen van dien. Na diverse protesten van particulieren is in ieder geval de extra kostenpost uit de regeling gesloopt (vergadering Tweede Kamer commissie EZ op 3 februari jl., verslag 4 maart) en krijgen in 2008 "beschikten" die reeds inschrijfgeld en mogelijk een jaarlijkse bijdrage hadden betaald, alles terug. Uit bovenstaande wordt duidelijk dat dit zowel voor de jaarlijkse bijdrage, als voor het "inschrijf" bedrag geldt. Mensen die met grotere zonnestroom installaties nog steeds in de oude MEP regeling zitten (die betalen ook allemaal aan die ongein mee, al krijgen ze slechts een scharrige fooi van 9,7 eurocent voor elke "bruto kWh productie"...) heb ik niets over gehoord. Als die nog steeds moeten betalen aan CertiQ, wordt er hier mogelijk "legaal gediscrimineerd"... Let op dat die uitzonderings"positie" uitsluitend de kleinste categorie van 0,601 tot en met 15 kWp betreft!

Extra voorwaarde grote categorie

"Voor aanvragers voor de grote categorie Zon-PV (aanvragen > 15 kWp ? = 100 kkWp) geldt voor 2009 een nieuwe eis voor de installatie. De zonnepanelen mogen alleen op ? of tegen een gebouw worden bevestigd.. Vrijstaande systemen zijn in deze categorie dus niet toegestaan."


Afgezien van de typefout (en curieuze vraagtekens): hier wordt weer even fijntjes duidelijk gemaakt dat plannenmakers zoals de heer Willem Vermeend (laatst nog voor Zeeland) in ieder geval binnen de SDE NIETS hebben te zoeken, want de in Duitsland bij honderden geplaatste vrije veld installaties worden in Nederland gewoon expliciet verboden. Waarmee de werkelijk grootschalige marktontwikkeling al direct in de kiem wordt gesmoord (en dat in crisistijd...). Bovendien, in de "aanwijzing categorieën 2009" gepubliceerd in de Staatscourant van 27 maart 2009 wordt voor het begrip "gebouw" verwezen naar artikel 1, onderdeel c, van de Woningwet voor zonnestroom toepassingen "toegelaten onder de SDE" (art. 8 lid 1 sub b). Dat luidt:

c. gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

Als je dat goed leest, zou in theorie dus ook een schuur of willekeurige opstal "gebouw" o.i.d. van zonnepanelen voorzien kunnen worden, mits er maar minimaal 1 "wand" in zit.

Het Duitse "gebouw" begrip wordt in het EEG (tekst per 1-1-2009 geldend) in paragraaf 33, artikel (3) geregeld:

"Gebäude sind selbständig benutzbare, überdeckte bauliche Anlagen, die von Menschen betreten werden können und vorrangig dazu bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen."

Vertaling Polder PV (niet rechtsgeldig):

"Gebouwen zijn zelfstandig te benutten, overdekte bouwconstructies, die door mensen kunnen worden betreden en die als hoofdfunctie de beschutting van mensen, dieren of zaken hebben."

Alleen al vanwege dit cruciale verschil is er in Duitsland ook al "in de gebouwde omgeving" veel meer mogelijk dan in Nederland onder deze beperkende "gebouwdefinitie" condities gerealiseerd zal kunnen worden. Onderstaande twee voorbeelden geven dat duidelijk weer.

^^^
Louter en alleen uit zonnepanelen bestaande overkapping van een parkeerplaats nabij de nieuwbouw wijk Vauban in Freiburg. Volstrekt legitiem en passend binnen het toen al geldende (Novelle 2004) Erneuerbare Energien Gesetz. Geen "wanden" doch uitsluitend fundatiepalen met een dak uit zonnepanelen bestaand. Zoiets zou in Nederland onder de SDE condities niet worden geaccepteerd... Foto (19 juni 2007) tijdens bezoek van Intersolar 2007 genomen, de laatste keer dat 'ie in Freiburg werd gehouden omdat de al uitgebreide beursfaciliteiten rap veel te krap bleken te worden...

Ruw geschatte opbrengst van deze parkeerdak installatie: 9x12 = 108 frameloze multikristallijne modules. Bij een "gemiddelde gebruikelijke" grootte van 175 Wp/module kom je dan op een systeemgrootte van 18,9 kWp uit, binnen de "eerste staffel" (0-30 kWp) van het EEG vallend. In Freiburg zou zo'n plusminus 15 graden op zuid hellende installatie beslist meer dan 1.000 kWh/kWp.jaar op kunnen brengen (op basis van jaaropbrengst van een 19 graden neiging hebbende installatie met Sanyo HIP modules in dezelfde stad). Uitgaande van die 1.000, zou de hypothetisch berekende installatiegrootte in een gemiddelde jaaropbrengst van 18.900 kWh kunnen resulteren. Met de voor installatiejaar 2007 (mogelijk is de installatie nog eerder aan het net gekoppeld, is onbekend) geldende Einspeise Vergütung van 49,21 eurocent/kWh zou deze installatie dus per jaar voor de eigenaar al ruim 9.300 Euro per jaar opleveren. Zonder caps, inperkingen, of wat voor Nederlandse SDE onzin dan ook. Twintig jaar lang plus de rest van jaar van netkoppeling. Vaste inkomsten. Niet onaardig voor een (ook tegen "ongewenste weersinvloeden" wenselijk) dakje voor het oliezuipende en CO2 uitstotende blik, toch? Ach, u moet maar denken: "dubbel ruimtegebruik". Economisch bezien dus hartstikke efficiënt...

^^^
Gigantische "combi-centrale" bestaande uit een 2,5 GWh/jaar (dat is 2 en een half miljoen kWh, ook via het EEG op output beloonde) producerende Biogas Anlage en een magnifieke, op funderingspalen staande dubbele zonnestroom gigant, in de Beierse gemeente Schmiechen (ten zuiden van Augsburg) Voor interessante technische info, zie het bezoek van de door de EU ondersteunde groep van CLAY op deze pagina. De prachtige, in oktober 2005 aan het net gekoppelde PV-installatie, 430 kWp nominaal vermogen met 2.016 stuks City Solar (OEM productie) PQ-200 Wp modules, produceerde in het eerste jaar 493.000 kWh (genormeerd: 1.147 kWh/kWp.jaar...). Met het vaste Einspeise tarief voor 2005 van 54,53 eurocent/kWh (...) mag deze installatie rekenen op 20 jaar plus dik 2 maanden vergoeding van € 26.883,29 per jaar (op basis van het eerste jaar productie cijfer, verschilt natuurlijk wat per jaar). Onmogelijk onder de Nederlandse SDE regeling. En niet alleen vanwege het niet van toepassing zijnde "gebouw begrip" (geen wanden...), maar alleen al vanwege het opgestelde nominale vermogen absoluut ondenkbaar in Nederland. In Duitsland al lang realiteit.

Foto genomen door de webmaster van Polder PV tijdens zijn eerste "Mega PV Radtour" in Bayern, op 11 juni 2008, onderweg naar Intersolar 2008 in München, ondertussen nog eventjes het 6 MWp PV park bij Moorenweis van Ecostream aandoend (foto onderaan dit bericht en bij dit bericht)...

Het is dus ook absoluut niet mogelijk om als particulier noch als bedrijf enig PV-systeem (binnen het SDE raamwerk) "in het vrije veld" in te richten. Ik heb al een informatie verzoek van een partij gehad die op hun eigen akker dolgraag een vrije veld PV-installatie wil gaan bouwen, nota bene met trackers. Maar die partij kan onder deze SDE condities dat dus wel vergeten. Het enige alternatief zal zijn om volledig buiten de SDE regeling om en op eigen risico zo'n duur project proberen door te zetten. Ik wens die partij veel succes, maar zie het somber in. Hoezo, "stimulerende" regeling ???

In Duitsland is er een complete, "niet-gebouwgebonden" aparte categorie met een volledig eigen paragraaf (32) in het EEG, waar maximale ruimte, doch wel degelijk met randcondities ingeperkt, aan vrije veld installaties wordt gegeven (mede bijdragend aan het doorslaande succes van zonnestroom bij de oosterburen). In Nederland wordt dit dus, zoals SenterNovem het formuleert (en EZ het heeft "bedoeld"), expliciet niet toegestaan.

"Installatie zonnepanelen
Nadat SenterNovem de subsidiebeschikking voor de SDE 2009 heeft afgegeven, heeft u nog anderhalf jaar de tijd om de zonnepanelen te installeren. Voor de SDE 2008 had u hiervoor nog drie jaar de tijd, houdt er dus rekening mee dat dit voor deze ronde u korter de tijd heeft."

Dat is natuurlijk een beetje een dooddoener. Alsof de gemiddelde SDE aanvragers zulke "calculerende" burgers zouden zijn die mogelijk zouden "rekenen" op een forse daling van moduleprijzen. Om na het ontvangen van de met veel moeite tot stand gekomen "beschikking" (dit jaar mogelijk weer een half jaar wachten zoals in 2008?) een lange tijd met de vingers te gaan zitten trommelen om die te gaan verzilveren. U kunt er op rekenen dat de meeste mensen die zo'n beschikking zullen ontvangen, en die niet afgeschrikt zullen worden door de rest van het SDE gekkenhuis (de CRUX die door SenterNovem ook weer wijselijk wordt verzwegen), deze zo snel mogelijk in de vorm van een fysiek aan het net gekoppelde PV-installatie zullen willen omzetten. Dus of het nu "drie" of "anderhalf" jaar wordt, maakt voor de (vermeende) incentive weinig meer uit. Het enige wat uitmaakt is dat eerder geld vrijkomt voor andere projecten mocht onverhoopt die beschikking niet worden ingevuld.

Alweer: in Duitsland zijn deze "toestanden" volslagen ondenkbaar, omdat de complete Wet die daar de bevordering van hernieuwbare elektriciteit al sinds 2000 regelt volledig anders in elkaar steekt. Die is dan ook bedoeld om een drempelloze instap en een verzekerde investeringsprikkel (vaste, nooit variërende Einspeise tarieven) te geven. Omdat de bedoeling is decentrale opwekking van hernieuwbare elektriciteit maximaal te faciliteren. Met doorslaand succes, en vele Nederlandse belanghebbenden in "fossiele danwel nucleaire" takken van sport blind van jaloezie en pisnijdig makend. Ze beginnen alweer flink om zich heen te schoppen, op zeer slinkse wijze, dat dan weer wel. Het is en blijft natuurlijk NEE-derland...

http://www.senternovem.nl/sde/


 
^
TOP

31 maart 2009: CDA en PvdA vliegen elkaar weer in de haren over financiering SDE. De coalitiepartijen PvdA en het CDA via hun zegslieden Samsom resp. Spies zijn elkaar weer eens ouderwets "op parlementair acceptabele wijze" de hersens aan het inslaan door fundamentele onenigheid over de verdere financiering van de SDE "volgens het nieuwe regeerakkoord" (lees: crisispakket). Samsom wil er 6 tot 8 miljard Euri bij en "over het Balkenende IV graf heen regeren". Spies leest dat niet in het pakket, en wil geen "kwantitatieve afspraken" maken maar wel 20 procent duurzame energie (goed lezen: daar is elektra nog maar een fractie van...) in 2020 bereikt hebben. Beiden zijn het "eens" over het halen van de SDE budgetten "uit een opslag op de kWh prijs", een cruciale verdeling van de lasten over kleine/grote verbruikers wordt echter wijselijk verzwegen, en er wordt weer "gedreigd" dat blijkbaar alleen over "grijze" verbruikers te gaan innen (???), i.p.v. zoals in Duitsland bij alle kWh verbruikers (behalve de grootste, vrijgestelde zuipers)? Samsom rekent op een cent opslag per kilowattuur. Als "groene" afnemers ook gewoon doorbelast worden, zou ik van Diederik vorig jaar dus 34 eurocent hebben mogen ontvangen i.p.v. mogen betalen, omdat ik een negatief elektraverbruik op mijn volautomatisch middels eigen zonnestroom opwek gesaldeerde stroomnota had... Altijd weer lachen, dat Haagse circus:

http://tinyurl.com/cz2dop (verkorte link naar het artikel in de Volkskrant)


31 maart 2009: Zomaar een willekeurig SDE citaatje... Gevonden bij de Staatscourant bespreking (SDE) van de extreem goed ingelichte rekenmeesters van Wind Service Holland:

"Wij betuigen wederom onze deelneming aan de liefhebbers van zonnepaneeltjes. Ook dit jaar is er slechts een fooi beschikbaar voor totaal 20 MW, wat goed is voor een jaarproductie van 17 miljoen kWh, evenveel als een flinke windmolen op een aardige locatie. Zie voor uitgebreide bespreking en kritiek over de afdeling zonnepaneeltjes bij: Polder PV."

Wel even een opmerking bij die "17 miljoen kWh". Want in Nederland opgesteld nominaal zonnestroom vermogen zou onder gunstige opstellings-condities gemiddeld best 900 kWh/kWp.jaar kunnen halen (zie Siderea.nl), en dan kom je op 18 miljoen kWh aan productie (plm. 6% meer). Waarvan echter maar 20.000 kWp x 850 kWh/kWp ("maximaal aantal vollasturen" volgens zieke gedachtenkronkels bij EZ/SenterNovem) = 17 GWh aan "subsidie" daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Bij een max. installatiegrootte van 15 kWp ("eerste staffel") neerkomend op max. 12.750 kWh/jaar, en bij de maximaal toegestane grootte ("tweede staffel") van 100 kWp op max. 85.000 kWh/jaar. Voor de eerste "staffel" moet er echter ook wettelijk verplicht "gesaldeerd" worden tot (nu nog) een invoedingsgrens van max. 3.000 kWh/jaar, en bij wijziging Elektriciteitswet max. 5.000 kWh/jaar (daarboven raak je volgens mijn informatie de rest voor een schandalige fossiele fooi kwijt aan je leverancier). Die "saldering" is verder niet aan nog eens een bezopen "normopbrengst" limiet (zoals ik het graag geformuleerd zie, de enige juiste definitie) gebonden.

Toch aardig, die opmerking van WSH, met een stiekem prikje onder de gordel (dat mag best). Windboeren en zonnestroom opwekkers zijn immers collega's die zuivere stroom produceren, indirect danwel direct afkomstig van diezelfde gratis bron: onze Zon! Uw "deelneming", beste WSH promotors, wordt in dank ontvangen...


31 maart 2009: Geluiden uit de zonnestroom markt. Af en toe krijg ik leuke mails van bedrijven die al jaren lang gewoon mooie en degelijke PV-systeempjes of iets grotere systemen leveren en/of installeren. De goeden laten zich al lang niet meer gek maken, en weten wat er te koop is. Ze proberen zich door kwaliteit te onderscheiden van een groeiend aantaal "aanbieders" waar men wel de nodige "vraagtekens" bij kan zetten. Het blijft opletten geblazen, en men dient vooral zorgvuldig door alle poeha, vaagheid, mist, en "marktonwaarheden" heen proberen te prikken.

In een recente e-mail kreeg ik dit stukje van een betrouwbare aanbieder over de (vermeende) "hype rond goedkope zonnepanelen". U mag er mee doen en laten wat u wilt, maar ik wil u die toch niet onthouden:

"Wat betreft aanbiedingen en stunts zijn wij een beetje voorzichtig. De prijzen van panelen zijn nu wat lager dan vorig jaar maar wij willen geen valse verwachtingen scheppen. De prijzen kunnen namelijk met het zelfde gemak weer omhoog schieten wanneer een markt als Griekenland of Amerika het volgende Spanje wordt. Wanneer de prijzen stabiel blijken tegen de tijd dat er daadwerkelijk beschikkingen worden uitgedeeld werkt dit natuurlijk in het voordeel van de klant!"

Voor wat betreft de "verbijsterende" gevolgen van de geëxplodeerde markt in Spanje heb ik u al een en ander uitgebreid uit de doeken gedaan. Die markt heeft een paar jaar lang monsterachtige hoeveelheden PV-modules opgeslokt, die voor goud geld van de hand gingen. Een onvoorziene ontwikkeling die de marktprijzen voor PV-modules elders in Europa flink (in negatieve zin voor de kleine consument) heeft beïnvloed. Het is maar dat u het weet: de zonnestroom markt kan behoorlijk volatiel zijn, en (nu nog) sterk afhangen van het succes (of de hond in de pot) van ondersteuningsregimes. "Het kan vriezen, het kan dooien". Met dank aan de e-mailer voor deze "wijsheid uit de markt".


30 maart 2009: Metersituatie SDE uitbreiders wel gefaciliteerd??? Van Axel Albrecht, PV-newbee uit Rosmalen, kreeg ik een leuk bericht. Hij heeft zijn PV-systeem met een tweede set van 700 Wp uitgebreid, zie daarvoor de eerste PV-newbee pagina onderaan de bijdrage van Axel. Wat byzonder is, dat Axel blijkbaar van SDE subsidie verstrekker SenterNovem het "groene licht" gekregen lijkt te hebben (let op mijn formulering!) om zijn set uit te breiden met de bestaande bruto productiemeter die hij voor de vorige set reeds heeft laten installeren. Betekent dit dat deze constructie ook voor alle andere "uitbreiders" gaat gelden??? Wie het weet mag het zeggen, maar de onherroepelijke kronkels in de SDE "regelgeving" suggereerden tot nu toe dat uitbreiding slechts mogelijk zou zijn als er een nieuwe bruto productiemeter geplaatst zou worden. Als u zoiets van plan bent, zorg dan s.v.p. dat u schriftelijke bevestiging krijgt van SenterNovem dat een uitbreiding zoals bij Axel blijkbaar is geschied wordt goedgekeurd. En stuurt u dan alstublieft het schrijven naar Polder PV zodat hij dat - geanonimiseerd - wereldkundig kan gaan maken!


30 maart 2009: Aansluitpunten OK4 omvormers. Van Minke Bergsma kreeg ik een foto met de "absolute identificatie" van de vier aansluitpunten in de "AC connector" van de OK4 omvormer, waarvoor grote dank! Minke wilde enkele tweedehands PV-modules van een OK4 omvormer voorzien en is daar achteraan gegaan. Die "AC-connector" heeft vier aansluitpunten waarvan 2 voor de 230 volt AC aansluiting en 2 voor de laagspanning data aders die uiteindelijk via het OK485 data interface tot een (geweldige) uitlezing op de computer zorg kan dragen. Daarvoor is wel een 4-aderige AC-kabel (incl. 2 kleur-gecodeerde data aders) nodig met een asymmetrische aansluitplug. Deze plug kan fysiek nooit "verkeerd-om" worden aangesloten (2 "male" resp. 2 "female" aansluitpunten). U vindt de door Minke aangepaste oorspronkelijke foto met de aansluitcodes onderaan op de 4e systeempagina van Polder PV. Minke: bedankt!


29 maart 2009: Staatscourant publicatie SDE. Polder PV heeft de hele letter- en cijferbende (althans: met name het zonnestroom deel, uiteraard), voor u weer eens eventjes uitgeplozen in de 8 gruwelijke pagina's Staatscourant SDE bureaucratie. En wat belangrijke zaken voor u op een rijtje gezet. Continuering van SDE pagina numero tien (waar al een bespreking op stond van de "EZ brief van 20 februari").

OPGELET!!! De SDE 2009 gaat formeel in op 6 april aanstaande. Wie het eerst komt het eerst maalt, en verwacht niet dat in crisistijd er nog opeens (bij extreme overschrijving) allemaal extra potjes bijgeschraapt kunnen gaan worden, zoals vorig jaar. Het kon wel eens extreem druk gaan worden bij SenterNovem, dus doe uw best.

 


27 maart 2009: Goed voorbeeld doet goed volgen... Hé, hé. Eindelijk lijkt er een fundamentele stap in de goede richting gezet te worden in ons bizarre landje. Groen "gaat altijd voor grijs", staat er met zoveel woorden, zoals dat al sinds 2000 in het Duitse EEG staat als bikkelharde basisvoorwaarde voor een succesvolle stimulans van hernieuwbare, bij voorkeur zoveel mogelijk decentraal opgewekte elektriciteit. Uiteraard zal Polder PV goed om zich heen kijken of er niet stiekem wat gifadders zijn meegesmokkeld in het wetsontwerp, en vraagt hij aan een ieder of hij/zij ook zeer scherp op wil letten, want wij kennen onze "pappenheimers" inmiddels wel. Het begin is er, nu nog daadwerkelijk in WET gieten, en natuurlijk: uitvoeren geblazen! Wordt vast vervolgd!

http://www.ez.nl/ ... /Wetswijziging_Elektriciteitswet_en_Gaswet_voorrang_voor_duurzame_elektriciteit


25 maart 2009: Crisisakkoord: dooie mus of hosanna? Nou, als het om "duurzaamheid" gaat, waar het document van doorspekt is, zou je als oppervlakkig lezer geneigd zijn "hosanna" te roepen. Maar als je bij de crux komt, waar iedereen op zit te wachten, moeten we toch maar weer eens op het hoofd gaan krabben. Want hier lijkt een hoop leuks te staan, maar cruciale details ontbreken. Een revolutie met duurzame energie? Zie ik nog steeds niet gebeuren. Had ik ook niet verwacht in een langdurig en slepend "crisis polderoverleg" tussen zogenaamd "ambitieuze" partijen die buiten crisistijd met de SDE 2008 68 procent niet-invulling hebben "bereikt"...

Afijn, het document is te vinden op de website van het Ministerie van Algemene Zaken (link onderaan). U weet wel, het Ministerie van de Minister President, die zo leuk de aftrap van zijn vierde (ook alweer geflopte?) kabinet begon met het veelbesproken, door de oppositiepartijen weggehoonde "100 dagen overleg met de samenleving" (kort verslag van de polderknaap die er bij mocht zijn...). Het document op de Min AZ site heet gewoon weer lekker eigenwijs "Werken aan toekomst, een aanvullend beleidsakkoord bij ‘samen werken, samen leven’." Feitelijk dus gewoon een vergelijkbaar "ambitieus" bomvol "daadkracht" staand document, zoals de deelnemers aan die bijeenkomst in Utrecht thuis nagestuurd kregen. En waar desondanks slechts byzonder weinig van is terechtgekomen. Zoals gezegd: dat was allemaal nog vóór de crisis...

De cruciale passage waar iedereen (?) op zat te wachten die deze website mogelijk bezoekt staat op pagina 17 van het 20 pagina's tellende, m.i. niet echt "inspirerende", en door de oppositie vandaag wederom smalend en met boe-geroep ontvangen, document. Punt 44, "Een agenda voor een structurele impuls aan duurzaamheid en innovatie":

"Duurzame energie en energiebesparing. Om een schone en zuinige energievoorziening voor de toekomst veilig te stellen, zal de SDE in zijn huidige vorm blijven bestaan, maar zal deze ruimer en robuuster worden gefinancierd uit een opslag op het elektriciteitstarief. Zo wordt langjarige zekerheid gegeven over de beschikbaarheid van voldoende middelen om de ambitie van 20% duurzame energie in 2020 te realiseren. Bij de uiteindelijke vormgeving zullen de koopkrachteffecten en de budgettaire beheersbaarheid worden meegewogen. De vrijvallende middelen op de EZ-begroting worden aangewend voor lastenverlichting."

Niks Duits EEG, dus, maar gewoon "continuering" van de SDE. Wat fundamenteel verschillend is en blijft. Het verbaast mij niets. Zoals wel viel te verwachten, gaat het kabinet natuurlijk niet dat afgrijselijke door EZ ontworpen extreem ingewikkelde SDE pakhuis "omgooien" om voor de eerste week van april "een Duits EEG" met alle rimram die daarbij hoort op te tuigen. Dat kunnen zelfs de ijverig pennende beleidsambtenaren van EZ niet bijbenen, zo'n MEGA opdracht (zelfs niet onder dwang). Het enige wat er lijkt te veranderen is dat nu de kWh verbruikers de uit te keren subsidies aan "groene stroom" opwekkers (vuilverbranders en kippenstront in de fik stekers inclusief...) mogen ophoesten. Leuk vrijkomend postje voor het redderen van enkele andere heikele crisis issues, voor ons gezegende kabinet (SDE budget geraamd voor resterende kabinetsperiode tot en met 2011: 6,6 miljard Euro - dat geld uit de Staatsbegroting zou dus in theorie naar "andere zaken" kunnen gaan)...

Wat er wel staat dat er dus eindelijk "een opslag" op de kWh prijs gaat komen. Hier staat echter weer niet, zoals in het Duitse EEG expliciet geregeld, en in het stukje van 24 maart duidelijk "genoemd", dat ook het bedrijfsleven (grote kWh verbruikers) mee zal moeten betalen met zo'n opslag. Dus hier ligt weer een gelegenheid tot "interpretatieruimte" waarvan we de uitkomst nog niet kennen. Ik zie Wientjes van het conservatieve VNO-NCW al staan te muiten over die vermeende "lastenverzwaring voor ondernemend Nederland" (wat in Duitsland trouwens al jaren de praktijk is). Want zijn lobbyclub wil eigenlijk al vele jaren gewoon alleen maar zo goedkoop mogelijke elektriciteit, en wel ... uit kerncentrales ... Dus: tel uw "zegeningen", we kunnen onze lol straks vast weer op als daar vette spaken in het wiel gestoken gaan worden. Als straks alleen de burger zal "moeten" gaan bijbetalen (bij gebrek aan standvastige lobbyorganisaties die desnoods in Den Haag de pleuris laten uitbreken als er "selectief gewinkeld" gaat worden bij de uitvoering van bovengenoemde suggestie), dan wordt het alweer niks natuurlijk. Daar haal je slechts een fractie mee op voor de invoeding van hernieuwbare elektriciteit op het net, dan in het superieure Duitsland. Waar het opslag systeem al sinds 2000 in Wet is geregeld, en er al lokale voorgangers waren in enkele pionierende steden (diverse experimenten met "Einspeise Gesetze"). Daar halen ze dit jaar rond de tien miljard Euro uit de voor de geraamde feed-in benodigde kWh Umlage binnen het fantastische EEG raamwerk...

Verder wordt er niets "benoemd" qua SDE financiering met harde cijfers, en daar gaat het uiteindelijk natuurlijk allemaal om, omdat die harde cijfers grote gevolgen voor de uit te voeren projecten zullen gaan hebben. Gezien de wijze waarop de SDE functioneert, zal er beslist geen "wildgroei" van aanvragen getolereerd worden. EZ blijft oppermachtig knoppendraaier, en bepaalt dus feitelijk welke kant "het" allemaal op zal gaan, en wanneer de "sluizen" dicht gaan. De leidsels zullen door het kabinet (lees feitelijk: EZ) strak in handen worden gehouden. Dus of die "langjarige zekerheid" daadwerkelijk zal worden gegarandeerd, dat zal nog moeten blijken. Dat kan alleen een 100 procent overgenomen EEG Wet garanderen, namelijk... Die 20%: ik ga het nog zien. En ik hoop dat het gaat lukken, maar ik ben inmiddels een "realist" geworden. Liever 10-15% donkergroen hernieuwbaar dan 20% van zeer dubieuze bruin-zwarte oorsprong met een schaamgroen randje die vooral opgestreken zal gaan worden door de grote fossiele concerns die al bakken met geld verdienen ...

Let ook op die typische EZ toevoegingen van "koopkrachteffecten" en "budgettaire beheersbaarheid". Het eerste stelt in Duitsland geen moer voor: Otto Normalverbraucher betaalt momenteel zelfs met een opslag van anderhalve eurocent/kWh bij "normal verbrauch" van 3.500 kWh/jaar slechts 52,50 Euri. Stelt niks voor, dat vreet Der Otto in een paar avonden TV kijken namelijk reeds aan ongezonde chips met een biertje weg... Opzouten met dat kulargument, dus. "Beheersing van het budget" kun je van de huidige SDE niet van verdenken dat dat een "probleem" zal gaan worden: die regeling zit zo bomvol caps, dat je van goede huize moet komen om daar ook maar 1 cent "teveel" subsidie uit geperst te krijgen. Vermeend "probleem" afgeserveerd: nicht im Frage. Aangezien er gesuggereerd wordt dat de SDE "de SDE" blijft, verandert er dus zeer weinig, zo lijkt het. Het EEG is en blijft compleet ongecapped, en is en blijft dus totaal onvergelijkbaar met de dichtgeknepen SDE die overal aan "maximum deelbudgetten" gebonden blijft. De "hernieuwbare stroomproducent to be" wikt, maar het is uiteindelijk de aan budgetplafonds gebonden SenterNovem ambtenaar die (na langdurige overpeinzingen) beschikt...

Let ook op de laatste zin. Tale-telling: mocht er onverhoopt alweer weinig daadwerkelijk aan projecten worden ingevuld (reminder: 2008 budget 68% niet ingevuld...), zou het overschot dan teruggesluisd moeten gaan worden naar de burgers??? Hetgeen zou betekenen, dat de "goede sier" die nu wordt gepresenteerd, een wel erg dooie mus gaat worden als het alsnog "fout" zou gaan met de SDE. Dan verdwijnt het "gereserveerde" geld alsnog naar onbekende bestemmingen...

Het enige concrete wat "toegezegd" lijkt te gaan worden is in tabel 1 op p. 9 terug te vinden, waar onder "duurzame economie" bedragen van 620 miljoen Euro voor 2010, 606 miljoen Euro voor 2010 en slechts 60 miljoen Euro voor het laatste "officiële" Balkenende IV jaar 2011 staan vermeld. Dat komt gemiddeld op 430 miljoen Euro/jaar neer, waarna vanaf 2012 er 160 miljoen/jaar wordt opgevoerd. De SDE wordt niet in die tabel genoemd. En dus zou je hieruit kunnen concluderen dat de feed-in volledig uit de kWh opslag gehaald moet gaan worden, al wordt blijkbaar voor offshore-wind hier een uitzondering gemaakt: die zou voor 15 miljoen voor 2010 apart in de boeken worden opgenomen, maar er wordt blijkbaar nog eens 500 MW extra "gecommitteerd" vanaf 2014? En die vallen dus buiten de SDE financiering? Let wel: windparken op zee zijn uitsluitend door grote partijen te bouwen...

Er staat nog niets vermeld over "aparte SDE budgetten" die uit de kWh opslag gehaald zouden moeten worden. We moeten er dus vooralsnog van uitgaan dat de ramingen in de bijlage van de EZ brief van 20 februari zullen gelden: 6,6 miljard Euro in 4 jaar, dat is 1,65 miljard per jaar. De buiten de Staatsbegroting uit de elektramarkt gehaalde EEG Umlage (voor uitsluitend hernieuwbare elektriciteit) in Duitsland (10 miljard Euro) is naar rato van vergelijkbare bevolkingsdichtheid inmiddels grofweg 2 miljard per jaar, komt uit een zeer stabiel, breed maatschappelijk gedragen wettelijk vastgespijkerd regime, en groeit nog steeds.

Conclusie: vooralsnog nogal mistige toezeggingen, daar waar we een keihard EEG met alle daarbij behorende Wetgeving nodig hebben. Gevolg: blijvend verder steggelen met een "uitgebreide SDE", waarvan de exacte reikwijdte nog lang niet duidelijk is... Over "wijzigingen van Ministeriële Regelingen" voor de SDE 2009 heb ik nog helemaal niets gezien, dus ik ben benieuwd of dat voor begin april wel geregeld gaat worden...

Commentaar van de PPV lezer die ook het klappen van de zweep in Den Haag kent (waarvoor dank!):

"Blijft dus binnen overheidsbudget vallen met zeer waarschijnlijk daaraan gekoppelde limieten, overheid behoud arbitraire controle over de 'optimale snelheid van stimulans'."

Waarvan akte, mooi gezegd...

http://www.minaz.nl/dsc?c=getobject&s=obj&objectid=118821 ("Crisisplan" kabinet Balkenende IV met een stukske slecht cijfermatig gespecificeerde verruiming van toezeggingen voor duurzame energie)

http://home.kpn.nl/windsh/009-NL.html#crisis (korte analyse door Jaap Langenbach van Wind Service Holland)


25 maart 2009: Ach, het is het FD maar... In het Financieele Dagblad van afgelopen zaterdag, 21 maart, stond een prachtige dichtbij opname van de in sommige kringen met verbijstering gadegeslagen grote PV-batterij bovenop de urnenkamers van de begraafplaats te Santa Coloma de Gramenet in oost Barcelona. Zie daarvoor ook mijn bericht van 24 november 2008. Onder die fraaie foto een kort bijschrift wat, zonder de bron te vermelden, refereert naar de pas gepubliceerde cijfers over de groei van de wereld zonnestroom markt door Solarbuzz LLC (zie de twee berichten van eergisteren). Daar dus ook die volgens mij veel te lage getallen van "285%" voor de groei van de Spaanse markt (moet meer dan 2 maal zo groot zijn geweest volgens de cijfers van het CNE), en 110% mondiaal (aan te passen als alle keiharde data kristalhelder en definitief zijn...).

Maar nu komt het, de laatste zin: "Alle zonnepanelen in de wereld samen leveren nu 5,95 gigawatt energie op". Dat is, afgezien van de door mij als veel te laag "geraamde" totaalcijfers, weer eens ouderwetse KUL, en wel tweeledig.

(a) "energie" zoals dat hier wordt bedoeld wordt niet uitgedrukt in "vermogen" (wat een momentane waarde is, uit te drukken in begrippen als "Watt", "kilowatt", "gigawatt", etc.), maar, wat elektriciteit betreft, in kilowattuur. Waarbij 1 kilowattuur gelijk staat aan 3,6 Megajoule (MJ). In weer andere bewoordingen: het stroomverbruik van een [geijkte] 100 Watt (= 0,1 kW) gloeilamp die tien uur lang continu staat te branden. Die 5,95 slaat helemaal niet op de "energieproductie"!!!

(b) Waar staat dat getal van 5,95 dan wel op? Op het nominale STC vermogen van de daadwerkelijk opgestelde, voor het overgrote merendeel aan het net gekoppelde zonnestroom installaties all over the world. Dat STC vermogen drukken we uit in het vaak als verwarrend bestempelde begrip "Wattpiek", afgekort Wp. Dat is echter het eenmalig vastgestelde vermogen wat door de betreffende zonnepanelen uitsluitend onder laboratorium omstandigheden onder standaard test condities (STC) van 1.000 Watt per vierkante meter, 25 graden celtemperatuur (belangrijk!!!) en een zogenaamde atmosferische index, de "Air Mass" van 1,5, wordt bereikt. Die test wordt bij de meeste module producenten in een zogenaamde "flasher" gedaan vlak voordat het zonnepaneel in de doos gaat op weg naar de afnemers. Die omstandigheden zullen in de praktijk (lees: het veld) vrijwel nooit worden bereikt, en als het al zou gebeuren, slechts zeer kortdurend. Compleet irrelevant als je kijkt naar de extreem wisselende condities waarin zonnepanelen moeten "werken".

Om nu daadwerkelijk te bepalen wat er voor energie (kilowatturen, dus: fysieke stroomopwek) door al die installaties daadwerkelijk in de praktijk is of wordt opgewekt, moet je eigenlijk al die installaties daadwerkelijk gaan monitoren. Natuurlijk komen er steeds meer meetprogramma's, maar universele gegevens zijn hierover nog lang niet beschikbaar, zeker niet van de honderdduizenden particulieren systemen. In Nederland bijvoorbeeld wordt er slechts zeer weinig gemeten, en als dat al gebeurt, niet met gevalideerde, gecertificeeerde meetapparatuur (het overgrote merendeel van de oudere installaties die allemaal buiten zowel de MEP als de SDE regimes vallen).

Wel zijn inmiddels in de grootste PV markten steeds meer data beschikbaar over de "genormeerde opbrengsten op jaarbasis". Een van de beste databases waar die van een fors aantal installaties (meer dan 3.000) actueel wordt bijgehouden is Sonnenertrag.eu. Daaruit blijkt dat gemiddeld genomen voor de genormeerde jaaropbrengst voor Duitsland en Spanje (uitlezing vandaag, de 25e, "bereinigte Daten"), 988 resp. 1.744 kWh/kWp opbrengst mag worden verwacht. Natuurlijk sterk afhankelijk van allerlei systeem variabelen als hellingshoek, oriëntatie, systeemintegratie (ventilatiemogelijkheid!), omvormer efficiëntie, etc.

Als we nu het enig correcte te citeren cijfer van het Solarbuzz LLC onderzoek hanteren als: "De wereldmarkt heeft [op basis van de gepubliceerde gegevens] in 2008 een opgestelde nominale capaciteit van 5,95 GWp (STC vermogen) bereikt". Dan komen we bij de hierboven gehanteerde "gemiddeld haalbare energieopbrengst" van dat volume aan de volgende cijfers:

Indien opgesteld in Duitsland 5,95 GWp = 5.950.000 kWp x 988 kWh/kWp = 5.878.600.000 kWh = 5,88 TeraWattuur (TWh)

Indien opgesteld in Spanje 5,95 GWp = 5.950.000 kWp x 1.744 kWh/kWp = 10.376.800.000 kWh = 10,38 TWh

Het gaat daarbij om "gemiddeld haalbare opbrengsten" voor de twee genoemde wereldmarkten. In Spanje zou dat betekenen dat reeds dik 2 en een half maal zoveel stroom opgewekt zou kunnen worden dan Borssele per jaar zou produceren aan elektriciteit uit blijvend problemen gevende kernsplijting. En: zonnepanelen en daarmee modulair op te bouwen grote systemen zijn binnen no-time aangelegd. Een begin maken met de bouw van een kerncentrale, met alle problemen die nog steeds niet zijn opgelost, midden in een economische crisis, duurt als je geluk hebt (en niet met Olkiluoto-drama's met de kostenoverschrijdingen te maken krijgt), al snel tien jaar. Dommer kun je het niet krijgen om daar je kaarten op te gaan inzetten. Nog even afgezien van het feit dat je dan weer op een centralistische aanpak aanstuurt, i.p.v. de absoluut noodzakelijke decentralisering van de stroomvoorziening...

Gezien mijn recentste gegevens over de werkelijke stand van zaken in beide wereldmarkten, zullen bovenstaande "gemiddeld haalbare stroomopbrengsten" veel meer geweest zijn dan de getallen op basis van het Solarbuzz cijfermateriaal.

Conclusie: het FD snapt ook al niet de essentiële verschillen tussen "opgesteld STC vermogen" (Wp, vast getal), "daadwerkelijk geproduceerd en sterk van zoninstraling en seizoen afhankelijk actueel vermogen" (Watt DC afkomstig van de PV generator resp. Watt AC uiteindelijk door de omvormer(s) op het net gezet, beide variabele getallen), en de uiteindelijk door de installaties geproduceerde hoeveelheid energie in kWh, die van dag tot dag (en van week tot week, van maand tot maand, van jaar tot jaar) zal verschillen...


24 maart 2009: Gaat u eerst even zitten... En lees dan dit stukje uit het NRC. Onderdeel van de mogelijke uitkomsten van het lang slepende "crisisoverleg" van de onder zware druk staande coalitie. Vetdruk van Polder PV ...

"... Om de economie dit jaar en volgend jaar te stimuleren wil de coalitie zes miljard euro investeren in duurzame maatregelen. Hierbij gaat het om een regeling voor de sloop van oude en de aanschaf van schone auto’s en een subsidie voor de bouw van energiezuinige huizen. Verder wordt 250 miljoen gestoken in bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

Opvallend is dat de vliegtaks geheel of gedeeltelijk verdwijnt. Deze belasting op tickets is juist vorig jaar als vergroeningsmaatregel ingevoerd. De luchtvaartsector voerde de afgelopen tijd een lobby om de taks weer af te schaffen, omdat die schadelijk zou zijn voor de concurrentiepositie van onder meer Schiphol en de KLM. Hiertegenover staat volgens bronnen dat de bestaande Subsidieregeling Duurzame Energie wordt vervangen door het Duitse systeem voor duurzame energie. Consumenten en bedrijfsleven betalen daarbij voor elke kilowattuur aan verbruikte stroom een vaste ‘duurzaamheidstoeslag’. Dat geld wordt doorgesluisd naar aanbieders van groene stroom, die zo voor langere tijd verzekerd zijn van een financiële bijdrage."

Bron © NRC Handelsblad, 24 maart 2009

Eerste reactie: first see, than believe. En vooral: het gif zit natuurlijk in de oh zo belangrijke details. Zoals duur en hoogte van "vaste" invoedings-tarieven, de nog steeds voortwoekerende bemeteringsellende, eventuele bijkomende kosten, de bitter noodzakelijke, aan de BASIS van het Duitse EEG liggende groen altijd voor grijs voorwaarde (wettelijk verankerd), er zijn talloze zaken die geregeld moeten gaan worden. En: wanneer zou dit dan wel in moeten gaan? Er komt net een compleet nieuwe SDE ronde aan, met alle ingewikkelde rimram die er bij hoort. Gaan ze die openbreken? Hoe gaan ze de diverse verschrikkelijke energiepiraten (leveranciers waarover hele fora met klachten worden volgeschreven) benaderen? Moeten die de opslag gaan innen? Dan kunnen we onze lol op. Daar mag je dan wel wat extra Dobermanns bij zetten om te voorkomen dat die d'r niet met het geld vandoor gaan! Netbeheerders kunnen fysiek niet eens meer kWh opslag afromen, want die hebben helemaal geen "klantenbinding" meer vanwege dat ranzige capaciteitstarief... Of gaat het Ministerie van Financiën de meterstanden opvragen van 7 miljoen huishoudens en duizenden bedrijven en op basis daarvan "innen"??? Al die essentiële details zullen doorslaggevend zijn. En beslist niet "zomaar effekes" geregeld kunnen worden. Reken u s.v.p. niet rijk, maar het begin is er. Nu doorzetten geblazen.

Cruciaal detail: gaat de "gesaldeerde hoeveelheid stroom" bij reeds bestaande pionier zonnestroom opwekkers zoals Polder PV gelden als de hoeveelheid ("het volume") afname, of gaan ze "het" uitsluitend over de volledige afname rekenen? Dat laatste is zeer ongunstig voor mensen met per ongeluk "de verkeerde meter" in huis. Meters waarop die afname daadwerkelijk fysiek wordt "bemeten". Want die gaan dan wettelijk gediscrimineerd worden t.o.v. mensen met een wettelijk toegestane salderende Ferrarismeter...

Bovendien: er is niet slechts "één systeem voor ondersteuning van duurzame energie" in Duitsland. Hier wordt specifiek bedoeld het Erneuerbare Energien Gesetz, wat uitsluitend de Einspeise Vergütung van hernieuwbare elektriciteit regelt!!!

Tot slot: dat die vliegticket belasting er nota bene ook door geramd lijkt te gaan worden is een gotspe. Het had namelijk helemaal niks te maken met een milieuheffing, ondanks alle retoriek daar over. Het was een compensatie voor 63 jaar lang kunstmatig voordeel voor de luchtvaart branche, terwijl iedereen al die decennia lang, bus-, trein-, metro-, en tram klant, gewoon die belasting over zijn/haar milieu sparende vervoerskaartje heeft betaald. Het is een grof schandaal dat dit 63 jaar lange voordeel van de klimaatverwoestende luchtvaartsector nu weer terug in het leven wordt geroepen en ook nog eens op een lijn wordt gesteld met een nog niet heldere verbetering van de door EZ in het leven geroepen bureaucratische SDE... Een karakteristiek gevolg van visieloos gepolder tussen drie coalitiepartijen, tot op de allerlaatste micrometer...

NB: tijdens het NOS journaal kwam wel de blijkbaar geplande (schandalige) opheffing van de vliegticket belasting voorbij, maar in het geheel niet het vermeende of wellicht voorbarige (?) "nieuws" over een Duits-achtig invoedings-systeem voor hernieuwbare elektriciteit ...

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=41950&title=Feed-in%20regeling%20in%20crisisakkoord (korte reactie van een van de "founding fathers" van de feed-in actie)
http://www.energiegids.nl/nieuws-details.tiles?doc=/content/energie/nieuws/2009/03/24/DE-feed-in.xml ("In een reactie laat EZ weten nog niets te hebben vernomen van deze “interessante” wijziging." Hahahahaha. Altijd lachen met de EZ ambtenaren...)
http://www.nrc.nl/binnenland/article2190751.ece/Akkoord_coalitiepartijen_over_crisisplan (het originele artikel in het NRC met de mogelijk historische passage over mogelijke implementatie van "een Duits-achtig feed-in systeem)


<<<51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40>>> highlights JSS22


© 2009 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP