starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
ontwikkelingen "oud"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws P.V. pagina 34

meest recente bericht boven

14 september 2008 - 15 oktober 2008

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

<<<41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30>>> highlights JSS22


15 oktober 2008: Delta gooit wederom roet in het eten. Na de vorige, nauwelijks te verhullen sabotagedaad van Nuke Promotor Numero Uno Delta (wegsturen al te voortvarende Solland management), staat de volgende alweer klaar.

ECIG
De laatste tijd doet namelijk een investeerders collectief genaamd European Climate Investment Group (ECIG) van zich spreken over "gewilde" Nederlandse zonnestroom projecten via diverse perspublicaties. Met als meest opvallende promotor de heer Willem Vermeend, oud staatssecretaris van Financiën, die o.a. een belangrijke stimulator was van de start van de vergroening van het belastingstelsel in ons land.

Afgezien van het feit dat de website van dit collectief bepaald nog steeds niet over naar huis is te schrijven (zeg maar gerust: een compleet gebrek aan informatie...), hebben de initiatiefnemers forse investeringsplannen voor grote zonnestroomparken in Nederland. En dat moet in principe natuurlijk bevorderd worden en aangemoedigd. Maar, we moeten in dit soort kwesties wel zeer kritisch blijven, zeker met de ronduit deplorabele investeringscondities voor duurzame energie in het achterhoofd. Die immers blijvend onvergelijkbaar zijn met landen als Duitsland, Spanje, Italië en België, om maar eens een paar vette groeiers te noemen. De Nederlandse prutsregeling SDE regelt in het geheel niets voor dit soort projecten, en dat is maar goed ook, omdat vanwege de miezerige (rijks)budgetten voor zonnestroom met 1 leuk PV-parkje de pot al snel leeg zou zijn. Dat schiet natuurlijk allemaal geen drol op...

Kritisch was Polder PV al eerder toen er van ECIG plannen naar buiten kwamen voor een groot PV-park (met productiefaciliteit voor modules...) op de militaire vliegbasis te Leeuwarden (Friesland) en PPV zich met de verbazingwekkende en totaal onrealistische of onnauwkeurige "cijfers" ging bezighouden. Zie ook mijn berichten van 12 maart, 13 maart, en 17 maart 2008 (interview Wereldomroep).

PV-project in Zeeuws-Vlaanderen?
Dat laat natuurlijk onverlet dat ECIG nu maar eens wat "resultaten" moet laten zien na alle mooie plannetjes. De aandacht verlegde zich na een oorverdovende mediastilte echter naar de andere kant van het land, de nog zonrijkere provincie Zeeland. Daar is vooral door de nijvere inspanningen en lobby van het PvdA lid en - blijkbaar - zonnestroom believer Jan Schuurman in Zeeuws Vlaanderen een ware nieuwe PV-hype uit de zware Zeeuwsche polderklei getrokken. Volgens de hieronder gelinkte berichten op met name de site van de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) zouden Willem Vermeend en zijn investeerders nu echt flink gaan uitpakken. Veel mensen en organisaties werden enthousiast, dit ging de redding voor de (kwakkelende?) Zeeuwse economie worden. Ditmaal zouden er op de goedkope grond in Zeeuws Vlaanderen, op zuid georiënteerde "Zeeuwse dijken", nota bene op of bij nog te bouwen kassen in de Smidsschorrepolder zuidoostelijk van het zich rap ontwikkelende Sluiskil (Kanaal Terneuzen - Gent), op "daken van boerenschuren", en zelfs op een "zandplaat ter hoogte van Ossenisse" (NW van Kloosterzande, aan de westrand van de noordelijk uitstekende "bult" van Zeeuws Vlaanderen) zonnepanelen in grote aantallen geplaatst moeten gaan worden. Over dat laatste moet u zichzelf maar eens achter de oren gaan krabben, of zou TenneT ook al hoogspanningskabels naar zandplaten in Zeeland aan willen gaan leggen???

Details?
Wederom (vrijwel) onbekend (lees de hieronder gelinkte berichten). Wel zou het allemaal zonder subsidie gerealiseerd moeten gaan worden. Hmmmm... Polder PV kent geen (grote) PV-projecten die het zonder "subsidie" of "belastingmaatregelen" van welke vorm dan ook, buiten de rijksbegroting om goed functionerende "feed-in regimes" (Duitsland), of voor vele jaren vastliggende "power purchase agreements" (U.S.A.) kunnen doen. Beslist niet in het blijvend rampzalige marktcondities kennende Nederland. Ook al schijnt de zon in Zeeland nog zo veelvuldig (doch een stuk minder dan in Spanje). Wel wordt er in het laatste bericht van 6 oktober in PZC gesproken over een investering van 35 miljoen Euro, en dat voor een project van 5-10 MWp op een oppervlakte van 10-20 ha. Dat zou moeten neerkomen op een investering (bij 10 MWp, niet echt een dijenkletser meer in 2008) van 3,5 Euro/Wp. Wat nogal ongeloofwaardig overkomt, als je nagaat dat Waldpolenz met CdTe modules van FirstSolar zonder dure trackers al op zo'n 3,25 Euro/Wp neerkwam (contracten begin 2007), en dat om een 40 MWp park gaat, geïnstalleerd door ervaren megapark bouwers. De prijzen voor een goede onderhandelaar, met zeer goede contacten in de gigantisch gegroeide PV-business, zouden daar nauwelijks boven moeten liggen als er gekozen zou worden voor de inmiddels aantrekkende productie van dunnelaag systemen gebruikmakend van amorf en/of microkristallijn Si gemaakt op apparatuur van Amerikaanse Applied Materials of van het Zwitsers/Liechtensteinse Oerlikon. In Nederland met 3,5 Euro/Wp zonnestroompark bouwen zonder subsidie? Ik wil die rekensom van Vermeend wel eens zien...

^^^
Google Maps satelliet impressie van het "zoekgebied" van ECIG voor zonnestroompark lokaties in Zeeuws-Vlaanderen. Witte onregelmatige lijn: grens Nederland (Z-V, noord) en België (West-Vlaanderen, zuid); gele sterren: met name genoemde lokaties. Ten eerste "Ossenisse" (bovenste ster), "zandplaat". In een van de PZC artikelen wordt over "de Plaat van Ossenisse" gerept, op mijn topografische kaart zijn dat verschillende zandbanken midden in de Westerschelde, hier boven de bovenste ster gelegen ("Platen van Ossenisse")... Ten tweede "Smidsschorrepolder" (onderste ster, nieuw te ontwikkelen kassengebied ZO. van Sluiskil). Paarse symbool rechts: lokatie kerncentrale Doel aan de Vlaamse kant van de Scheldemonding ("handig" dichtbij de NL grens voor als het onverhoopt "fout" gaat bij overheersende ZW wind...).

© Google Maps

Contact met VROM
Ook wordt er gesproken over "contacten met minister Cramer", en zelfs, daarbij toch beslist doelend op VROM, "... doen we een aanvraag bij het ministerie...". Hmmm... Leuk hoor, maar Cramer mag helemaal niks toezeggen over energieprojecten, zelfs niet over duurzame energieprojecten, ook al is het zogenaamd een "proefproject". Anders komt er bloed aan de muur tussen EZ en VROM. Het feit dat alle energiedossiers (behalve dat vermaledijde kernenergie pakket) door EZ of haar vele satellieten (o.a. SenterNovem) worden "afgehandeld" is de primaire reden dat het met duurzame energie in Nederland zo gruwelijk slecht gaat. In Duitsland is het gigantische duurzame energie dossier, wat veel en veel meer omvat dan alleen al de omvangrijke EEG Wet (duurzame elektriciteit) de verantwoordelijkheid van het BMU, en beslist niet van het Wirtschaftsministerium, dat maakt meteen het verschil tussen Hemel en Hel... Ik wens ECIG desondanks maximale "onderhandelingsruimte" toe met wie dan ook die een paar miljoen (extra) wil schokken voor hun mooie plannen. Als dat echter niet "structureel" wordt, zoals het Duitse EEG dat beslist wel is, schiet het natuurlijk helemaal niks op en blijft het bij een showprojectje eens in de zoveel tijd, in de meest lucratieve oorden zoals Zeeland of de Hollandse kustgebieden. Hebben we niet zoveel aan, want daarmee genereer je geen gezonde marktcondities, en dat is het enige wat nodig is. Duitse condities!

500 miljoen Euri zou er geïnvesteerd moeten worden. Mooi. Laten we hopen dat de investeerders een waslijst aan goede argumenten zullen hebben om welke partij in Den Haag dan ook over de streep te halen. Ik vermoed dat vooral de gruwelijke regelgeving in ons land nogal wat vieze gifadders zal produceren die het enthousiasme al snel zal temperen. Alleen al het feit dat de allereerste partij waar je in de praktijk mee te maken zal krijgen de netbeheerder van de Atoomholding Delta zal zijn. Dat staat garant voor nogal wat adrenaline genererende en hoofdpijn opwekkende problemen. Dit nog afgezien van de prijs die er voor al die superduurzame zonnestroom "verkregen" zal gaan worden, want er zal geen enkele leverancier in NL zijn die de "Duitse" feed-in prijs voor al dat moois zal gaan betalen. Kun je vergif op innemen.

Delta heeft "andere" plannen
We hebben zogenaamd een "vrije" energiemarkt, maar als het aan Delta ligt, alleen en uitsluitend onder hun dubieuze voorwaarden. In de Raad van Commissarissen van de blijkbaar in het Zeeuwse ECIG initiatief "geïnteresseerde" ontwikkelingsmaatschappij NV Economische Impuls, waarvan BNDeStem stelt dat Delta nota bene grootaandeelhouder is, zit een bepaald niet onbekende Ir. D. Luteijn, die direct voorafgaand aan ex-Shell medewerker Boerma van Delta bestuursvoorzitter van die holding was... Het zal u dan ook niet verbazen dat PvdA-er Schuurman bij Delta blijkbaar van een nogal koude kermis thuis kwam en zijn hoofd tegen het nucleaire beton stootte. Schuurman stelde het als "... Delta vaart liever een andere koers", de auteur van het BNdeStem stuk stelde zelfs: "Het plan om Zeeuws-Vlaanderen om te turnen tot hét zonne-energiegebied van Nederland wordt niet omarmd door de Zeeuwse energieleverancier Delta"... [NB: opmerking PPV - Delta is natuurlijk naast een leverancier ook een producent van energie en er hangt nog steeds een netbedrijf aan die holding]. Such are the ways of "multi-utility company" Delta, die eigenlijk liever 4 kerncentrales neerzet (en daar ons land mee naar de filistijnen gaat helpen), waar dan voor de lol wel af en toe een zonnepaneeltje her en der verspreid over Zeeland als microscopische, compleet niets betekenende excuus-truus naast gerealiseerd "mag" worden. Uiteraard wel onder hun expliciete regie en zonder kapitaalkrachtige pottenkijkers, want teveel zonnestroom, dat moeten we vooral niet willen in het zonnige Zeeland...

Desondanks (eigenlijk juist om deze reden): ECIG veel succes gewenst, en laat Delta maar een lekker groen (of wordt het blauw) poepie ruiken!

http://www.pzc.nl/regio/zeeland/3324753/Zonneenergie-redding-voor-regionale-economie.ece (24 juni 2008: plannen van ECIG voor groot zonnestroompark - brandpunt verplaatst zich van Friesland naar Zeeland)
http://www.pzc.nl/regio/zeeland/3324752/Eerst-kijken-naar-de-mogelijkheden.ece (24 juni 2008: meer commentaar op de plannen van ECIG in Zeeuws-Vlaanderen in PZC)

http://www.bndestem.nl/regio/zeeland/3824929/Tegenvaller-plan-zonneenergie.ece (6 okt. 2008: Delta trekt haar eigen plan, en is "not amused" door de mooie zonnestroomplannen van ECIG in hun bloedeigen thuisbasis Zeeland. Reactie van een PPV lezer n.a.v. dat laatste bericht: "... laat ons dat nou niet verbazen.")

http://www.pzc.nl/regio/schouwen-duiveland/article2440057.ece (zelfs "wilde" zonnestroompark plannetjes bij camping nabij Goedereede op het Zuid-Hollandse [niet Zeeuwse] eiland Goeree[-Overflakkee], ditmaal niet van ECIG. Zie ook lezersreacties)


"Goedkope" Atoomstroom?
Toepasselijk k
rakertje ter afsluiting (gezien de nauwe links met atoomlobbyist Delta). Zat er natuurlijk aan te komen: initiatief voor "atoomstroom" als de zeg maar "groen"-rechtse pendant op het fel bediscussieerde concept "groene stroom" (zie ook reactie van WISE, Energeia heeft er zelfs twee stukken aan gewijd). Gaia betere het, zijn die *** natuurlijk ook nog eens officieel geregistreerd bij de Energiekamer van de NMa, zo diep is dit land al gezonken. En dan wagen ze het kernenergie "goedkoop" te noemen met een extreem ranzig, aan de NEM piraten denkend "vastrecht levering" van € 5,95/maand, een volslagen krankzinnige € 35,70 voor "aanmaak contract" (...), en ook nog eens een enkel tarief prijs van een absurde € 11,82/kWh (alles incl. 19% BTW) voor nota bene een vast jaarcontract, en zelfs € 12,29 voor een variabel contract. Voor de goede orde: ik betaal (als ik op jaarbasis "in de plus" zou komen) bij Greenchoice voor levering variabel (direct opzegbaar) groenstroom contract met zonnekorting slechts 9,07 eurocent/kWh (30% lager bij vast, zelfs 36% lager bij variabel contract...), geen bezopen contract condities, slechts € 1,99/maand aan "vastrecht levering", en 100 procent donkergroen zonder een becquerel aan levensgevaarlijkse straling van het verkochte product... Dan moet je het wel heel bont maken met je verbruik, om dat volkomen gestoorde vastrecht van deze atoomstroom piraten ooit denken te kunnen "compenseren". Maar dat gaat dus nooit lukken met die absurd hoge leveringsprijs. Dáhag "mythe goedkope atoomstroom", maar de goede verstaander had dat al lang door de plee gespoeld, dat zeer oudbacken broodje @@p...

Dit soort ranzige "markt"-ellende zul je vooral in op energiegebied compleet achterlijke, van energiepiraten vergeven derde wereld landen als Nederland tegenkomen. Ik heb het elders al eens "paarse stroom" gedoopt, zie ook mijn cartoon van lang gelêe (zeg maar: "uit den foßielen doosch"). Je zou van dat soort atoomstroom "tarieven" pimpelpaars worden, nietwaar? ... Wellicht heeft de heer Lubbers himself wel in de Raad van Wijze Mannen gezeten om deze atoomcowboys in het peperdure zadel te helpen. Ik heb hen in ieder geval reeds een flinke mail gestuurd met mijn "zienswijze" op de nieuwste, hard stralende "ster" aan het bizarre Nederlandse energiemarkt firmament.

Tot slot
Extreem tendentieus en compleet de plank mis slaand stuk over de mondiale zonnestroom markt in de juli nieuwsbrief (pdf file) van atoomsmuller Delta (pagina 10): "Solarindustrie in Duitsland gaat aan succes ten onder". Ha, ha, ha... De PPV lezers weten wel beter (hoop ik). Delta maakt in dat hoogst misleidende stuk vol krasse uitspraken uiteraard ook al in de tot in de allerhoogste "kringen" gemaakte Blunder van de Eeuw door het Duitse EEG een subsidieregime te noemen (waarvoor ze door het Europese Hof hard voor op de vingers geslagen zouden moeten worden). En het megaslippertje, dat Duitsland "slechts" 3,8 "megawatt" aan zonnestroom capaciteit zou hebben, mag ook in de Annalen van Mega(Wattpiek) Blunders van Nederlandse Energie Boeren geplaatst worden. Met STIP.

Die belachelijke door Delta smalend geciteerde 30% vermindering (dit jaar nog) voor de feed-in voor zonnestroom was een extreem ranzig proefballonnetje van (o.a.) Laurenz Meyer, "economische zaken woordvoerder" van de zeer sterk op het CDA lijkende CDU. Die tijdens de onderhandelingen voorafgaand aan het besluit van het Duitse parlement (Bundestag) volledig werd ingepakt en doorgeprikt door o.a. collega Ulrich Kelber van de SPD (zeg maar, de Duitse PvdA). Meyer ontweek vervolgens pimpelpaars van woede de journalisten toen die hem met dat smadelijke gezichtsverlies wilden confronteren. Aldus een zeer smeuiig, inside artikel van Christoph Podewils in Photon 7/2008, pp. 18-21, over de Slag der Titanen in Duitsland, afgelopen zomer. Een artikel wat atoomkwijler Delta natuurlijk liever niet aan u kwijt wilt, maar wat u beslist gratis en voor niets bij mij mag opvragen...

Dat "wetenschappelijke instituut" waarnaar door Delta wordt verwezen, is het Rheinisch Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI), waarmee de Solarenergie Förderverein uit Aachen al korte metten heeft gemaakt en wat dubieuze, erg nauwe banden schijnt te hebben met de bepaald niet vies van in eigen huis gemaakte atoom- en bruinkolenstroom zijnde RWE, een van de Grote Vieze Vier van Duitsland. Zeg maar gerust, "de Gevestigde Orde". Ik lach me te barsten over zoveel stiekem gemanipuleer door atoom- en kippenstront stoker Delta in een special over zonnestroom. De tranen biggelen over mijn wangen...

Zeer van toepassing in deze gloeiend hete materie: zie ook de nog immer geldende keiharde uitspraak van Hermann Scheer op de homepage van Polder PV, linksonder de foto van ons van zonnestroom panelen voorziene appartementengebouw:

"Sun or Atom: The Fundamental Conflict of the 21st Century"

http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=251 (permalink naar nieuw "atoomstroom" initiatief)
http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=255 (Borssele eigenaar EPZ blijkt 25 miljoen Euri op een "noodlijdende IJslandse bank" te hebben geparkeerd en gaat er met haar advocaat tegenaan om "het" terug te krijgen...)
http://www.pzc.nl/regio/zeeland/3872107/Geen-gelabelde-atoomstroom-uit-Borssele.ece
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/2190305/__Leverancier_kernenergie_wil_200.000_klanten_winnen__.html (NB: de frase "De electriciteitsprijs bij Atoomstroom is vergelijkbaar met die van andere leveranciers" is gelogen dat het gedrukt staat in de niet vies van atoomstroom bekend staande grootste krant van NL, zie de tariefstellingen hierboven genoemd...)


13 oktober 2008: Solaire Ardennoise. Ik was met mijn partner eventjes een paar dagen uitblazen en wandelen rond Trois Ponts in de Franstalige Ardennen. Je hoort byzonder weinig over de activiteit rond zonnestroom in Wallonië, dus ik dacht er vrijwel niets aan PV-systemen te zien. Wel zagen we in Vlaanderen tijdens onze treinreis al behoorlijk wat forse PV-installaties, maar dat was ook te verwachten (sommige NL installateurs verdienen dáár het allergrootste deel van hun inkomen, NL blijft een miezerige markt, zelfs met SDE).

In het relatief beperkte bereik van ons als wandelend, autoloos toerist in de (Waalse) Ardennen, kwam ik echter tot mijn niet geringe verbazing toch al enkele forse PV-systemen tegen (die zeker NIET in de Belgische Sonnenertrag database zijn opgenomen). Als (a) Vlaanderen zo doorgaat zoals ze de laatste paar jaar zijn doorgegaan, en (b) als in Wallonië meer van dit soort forse systemen zijn geplaatst dan menigeen (Polder PV incluis) bevroedde, zou het wel eens kunnen zijn dat België als geheel (het is nog steeds één land, ondanks alle rumoer bij de zuiderburen...) binnen zeer korte tijd Nederland gaat inhalen qua totaal geplaatste capaciteit. Terwijl ze veel en veel later serieus begonnen zijn met zonnestroom.

Het PV-drama dat Nederland heet ten voeten uit: hier blijven we maar oeverloos ouwehoeren over duurzame energie en (aan alle kanten "gemaximeerde") prutsregelingen door boter op het hoofd hebbende ambtenaren in elkaar laten zetten. Dáár bouwen ze gewoon, hartelijk ondersteund door een set van ruimhartige incentives die er niet om liegen. Niet lullen, maar poetsen...

^^^
Typisch Belgisch vrijstaand huis op een steile helling gelegen in een zuidwestelijk van het centrum van Trois Ponts (hoog) gelegen sjiek wijkje in de Ardennen. 18 fraaie modules met zwarte frames (en zwarte tedlar folie). Indien dit 175 Wp modules zouden zijn, zou hier 3,15 kWp op het dak liggen. De hoogspanningsmast is onderdeel van een boven de Coo stuwmeertjes gelegen verdeelcentrale (noordrand Bois de Toirbaileu).
^^^
Twee duurzame elektriciteit opwekkende alternatieven: links een van de twee stuwdammen (het zuidelijke exemplaar) van het hoefijzervormige onderste stuwmeer bij Coo N. van Trois Ponts (centralistisch georiënteerde opwekking, meestal in handen van machtige, kapitaalkrachtige ondernemingen). Het is een piekopvangende, relatief grote waterkrachtcentrale. De grootste van België, 1.100 MW, gecombineerd met twee hoger gelegen spaarbekkens om tijdens pieklasten snel vermogen beschikbaar te kunnen stellen. Rechts een "doorsnee" burger in vrijstaand huis met puur decentrale opwekking van zonnestroom op een plm. ZZW. georiënteerd dak. Detail zie hieronder.
^^^
Detail van het huis vlak bij de zuidelijke stuwdam van Coo. Een prachtige installatie met mogelijk dezelfde zwarte modules als getoond in de eerste foto (bovenaan), ook 18 stuks. Let op de ladder op het dak. Als het spaartegoed weer is aangegroeid, kan op de noordelijke dakhelft vast nog wel wat moois toegevoegd worden, zonder oeverloze meter-ellende zoals onder de afschuwelijke NL SDE regeling het gevolg zou zijn. Power To The People!


 
^
TOP

12 oktober 2008: Gosse Boxhoorn's eerste optreden na ontslag. Niet het meest inspirerende "platform", namelijk tijdens de "Nacht van de Innovatie" (karakteristieke doorsnee van de typische, volkomen doorgeschoten Nederlandse "wat was het weer gezellig" bobo-ouwehoer-cultuur). Maar hij was er dus ook. Zelfbenoemd "Jan zonder Solland", Gosse Boxhoorn buiten zijn door atoombaas Delta opgelegde tijdelijke spreekverbod, maar helaas niet ingaand op de ins en outs van zijn gedwongen vertrek bij zo'n beetje de enige harde producent op het gebied van zonnecellen die we "nog" hebben, al is het slechts op de grens van Nederland en Duitsland. Hij heeft blijkbaar noodgedwongen wat tijd over en mag nu omfloerst een beetje gal spuwen, al gaat het nu meer richting Den Haag (ook terecht, natuurlijk...). Paar one-liners van Boxhoorn:

"Nederland: pappen en nathouden ..."
"... we gaan achterlopen ..."
"... we moeten ook industriebeleid
[gaan] voeren ..."
"...als starter kun je eerste 5 jaar Belastingdienst missen als kiespijn".

Ik wens de heer Boxhoorn veel succes toe met het weer trachten te ontfutselen van zijn troetelkindje Solland uit de naar kernsplijting en kippenstront riekende handen van het Zeeuwse Delta.

Voor wie d'r trek in heeft: stukje van 5'18" tot 7'55" (video) met begeleidend commentaar/abstract.

http://www.marketingfacts.nl/berichten/nacht_van_de_innovatie_nederland_raakt_achterop/

http://www.insnet.org/nl/insnl_observations.rxml?id=24452&photo=207 (Peter van Vliet's ge-na-de-lo-ze commentaar op het ontslag van Boxhoorn "Een herfststorm trekt over Nederland, de drup ver voorbij.")


6 oktober 2008: Duits EEG: primaire productie 2007, vooruitzicht 2009. Via de Photon nieuwsbrief kreeg ik twee ronduit fascinerende links naar documenten van het Duitse Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Waarin de harde productiecijfers van alle onder de Duitse EEG wetgeving met feed-in vergoedingen beloonde duurzame elektra opties voor 2007, zonnestroom inclusief, en de op basis van zeer degelijk bronmateriaal berekende verwachte productie voor 2009.

Houdt u vast:

Realisatie 2007
Totale productie van EEG-vergoede elektriciteit (dit is nog niet alle duurzaam opgewekte elektriciteit, WKK valt hier bijvoorbeeld nog buiten, onder een andere regeling): 66.841.046.467 kWh (66,8 TWh), bij een consumptie van "Letztverbraucher" van 495 TWh. Aandeel van EEG-stroom in het totale verbruik (nogmaals: dat is nog niet alles): 13,5%. Volgens het Duitse VROM (BMU) is het totale aandeel duurzame elektriciteit al gestegen naar 14,2% in 2007. Verhoudingen in de EEG mix: waterkracht 8,3%, stortgas, rioolwaterzuivering opbrengsten etc. 4,1%, biomassa 23,8%, geothermie (nog) 0%, windenergie 59,3%, en al een behoorlijk aandeel van 4,6% zonnestroom (in totaal ingevoed: 3.075 GWh). Vermeden netkosten door decentrale opwekking ter waarde van 270 miljoen Euro. Op basis van deze cijfers is bepaald dat voor 2007 een gemiddelde feed-in prijs voor de netinvoeding van 11,36 eurocent/kWh is betaald, die overal in Duitsland over alle netbeheerders "uitgesmeerd" wordt, waardoor iedere kWh verbruiker (de "gepriviligeerde" grootverbruikers, onder stricte randvoorwaarden uitgesloten) rond de halve eurocent per verbruikte kWh aan de hele EEG regeling betaalt. Dit gaat buiten elke certificatie bureaucratie om en wordt dus puur intern verrekend.

2009 verwachting
Lichte stijging totaalverbruik naar 498 TWh (0,6%), verwachte productie duurzame elektriciteit onder EEG condities groeit naar een enorme 82,5 TWh (stijging t.o.v. realisatie 2007 23,5%, per jaar is dat 11,8% groei). Vermeden netkosten groeit door naar een bedrag van 312 miljoen Euro. Aandeel zonnestroom groeit volgens verwachting door naar 5.616 GWh (netgekoppeld, groei t.o.v. van 2007 2.541 GWh, dat zou een explosie zijn van 41,3% per jaar...). Daarmee bereikt de invoeding van zonnestroom op de Duitse netten al een aandeel in de EEG mix van 6,8%. Het "quotum" voor de standaard klanten ("nicht privilegiert", alle kleine en niet uitgesloten zakelijke verbruikers) binnen de EEG groeit daarmee al van 15,7 (2007) naar 19,5% (2009). De gemiddelde EEG feed-in prijs stijgt van 11,36 naar 12,56 eurocent in twee jaar tijd (groei 5,3% per jaar). Nog niet alle andere cijfers zijn bekend (bijv. wat uiteindelijk de EEG Umlage per kWh zal gaan bedragen, die iedereen betaalt), dus dat is nog even het BMU afwachten.

Verhouding Duitsland/Nederland
Feit: 3.075 GWh netgekoppelde Duitse zonnestroom in 2007. EurObserv'ER: geplaatst totaal 3.811 MWp netgekoppeld (beste schatting, in november komt Photon waarschijnlijk met definitieve cijfers). Feit: Nederland in 2007 netgekoppeld 48,992 MWp (grootste deel in rampjaar 2003 geplaatst, let op het relatief hoge aandeel autonome systemen in NL, 6,013 MWp (Duitsland: 35 MWp), wat buiten deze cijfers gehouden dient te worden). Productie NL installaties: compleet onbekend, omdat het overgrote merendeel niet wordt bemeten (lees: nooit is bemeten), mogelijk deels nog defecte OK4 omvormers bevat, en/of deels verkocht is met onbekende bestemming (mogelijk: buitenland). Let ook op laatste beschouwing van het CBS over NL zonnestroom capaciteit (14 mei 2008), met daarin de zoveelste ambtelijke blunder: "De sterke positie van zonnestroom in Duitsland is te danken aan aantrekkelijke subsidies". Ook CBS medewerkers begrijpen niets van de werkelijke merites van het Duitse ondersteuningsregime, wat buiten de Staatsbegroting om wordt gefinancierd, en wat het Europese Hof dan ook terecht weigert om als "subsidieregime" te bestempelen...

World Population Data Sheet (mid-2008, pdf 711 kB):

Duitsland 82,2 miljoen inwoners
Nederland 16,4 miljoen inwoners

Verhouding Duitsland/Nederland (inwoners): 5,0 : 1

Netgekoppelde zonnestroom capaciteit in 2007 (belangrijkste groeimarkt voor PV):

Duitsland 46,4 Wp per inwoner
Nederland 3,0 Wp per inwoner

Verhouding Duitsland/Nederland (nominale geplaatste netgekoppelde PV capaciteit/inwoner): 15,5 : 1

Quod erat demonstrandum

Wind
Tot slot, ook leuk om te weten. Realisatie en prognose windenergie capaciteit Duitsland:

eind 2008: 23.302 MW op land (nog geen off-shore park)
eind 2009: 26.265 MW op land, 300 MW off-shore, totaal 26.565 MW

groei verwachting t.o.v. 2008: 14%

Nederland (info: Windservice Holland)

medio sep. 2008: 2.053 MW totaal (incl. 228 MW Noordzee)
aanbouw/vergunningfähig tm. 2009: plm. 281 MW, totaal plm. 2.334 MW ex. vervanging/repowering, groei netto hoogst onzeker

capaciteit eind 2008 BRD: 283,5 W/inwoner
capaciteit sep. 2008 NL: 125,2 W/inwoner

verhouding: 2,3 : 1 een stuk minder ongunstig, dus, maar dat mag ook wel in windrijk Nederland. De prognoses voor 2009 zijn echter om te janken zo slecht (Windservice Holland).

http://www.photon.de/newsletter/document/2989.pdf ("jaarafrekening" 2007)
http://www.photon.de/newsletter/document/2971.pdf (vooruitzicht 2009)


5 oktober 2008: Great Yankee Solar News 2: 800 MWp contract. Het Californische energieconcern PG&E heeft, uit hoofde van haar verplichtingen om een toenemende mate van hernieuwbare bronnen in haar energie portfolio op te nemen, twee waanzinnige contracten getekend om zonnestroom af te gaan nemen in de vorm van "power purchase agreements" (PPA's). Dit gaat geschieden in de vorm van twee nagelneue, in San Luis Obispo County op te richten PV-parken met een verbijsterende totale nominale capaciteit van 800 MWp, ongeveer 250 km. NW van Los Angeles aan de westrand van de Coast Range. De PV-parken gaan mogelijk de grootste ter wereld worden, als ze niet voortijdig afgetroefd gaan worden door andere, eerder gerealiseerde initiatieven:

(1) Monokristallijne modules van SunPower in een 250 MWp park genaamd California Valley Solar Ranch. Let wel: de krachtigste module die ik nu ken van SunPower, is hun 315 Wp exemplaar, zo'n park zou dan maar liefst 794.000 van dat soort high-power modules moeten gaan omvatten. Ze worden op hun nieuwe single-axis SunPower Trackers geplaatst, en de totale zonnestroom productie zou op 500.000 MWh/jaar moeten komen (genormeerd: 2.000 kWh/kWp.jaar, hoge lokale zoninstraling, dus, in het Californische kustgebied). Verwachte start stroomproductie 2010, volledig operationeel in 2012.

^^^
Zo zou ongeveer een minuscuul stukje van het gigantische te bouwen 550 MWp dunnelaag amorf Si park van OptiSolar er uit moeten komen te zien, in California. Groot vraagteken: ik zie bij dit kleine stukje al behoorlijk wat inzet van een grote hoeveelheid beton. Ik hoop dat de energetische inhoud daarvan volledig doorgerekend wordt in de uiteindelijke "prestatie" van het nog te bouwen gigantische dunne-laag park (met name "energetische pay-back time"). Mijn keuze zou dat niet zijn, en ik denk van vele anderen ook niet...

credits (press info OptiSolar):
Author: David Lena
Copyright 2008 David Lena
OptiSolar Photovoltaic (PV) solar farm (in Sacramento) powering a portion of the company’s new Sacramento solar panel factory — North America’s largest PV solar panel factory when completed.

(2) "Dunnelaag" PV-installatie van nieuwkomer ("making solar mainstream") OptiSolar in een absurd groot park van ... 550 MWp genaamd Topaz Solar Farm met amorf Si dunnelaag modules. Gepland wordt een lage hellingshoek en vaste opstelling (geen trackers, zie foto). Geplande jaarlijkse productie: 1,1 miljard MWh/jaar (1,1 TWh/jaar), hetgeen ook neer zou komen op een aanzienlijke normopbrengst van 2.000 kWh/kWp.jaar voor een dunnelaag amorf Si techniek... Verwachte start productie: 2011, volledig operationeel in 2013.

In Photon International van september werd ook aandacht besteed aan dit spectaculaire, vooralsnog unieke contract. Wel werden "vraagtekens" gezet bij de gigantische schaal waarop vooral door nieuwkomer OptiSolar ingezet zou gaan worden. Die moet zich immers nog helemaal bewijzen, terwijl SunPower reeds een zeer degelijke, langjarige reputatie heeft opgebouwd (o.a. Nellis Airforce Base met 14,2 MWp Amerika's grootste tot nu toe, totale geplaatste capaciteit wereldwijd al minstens 300 MWp aan zeer hoogwaardige, hoog-efficiënte monokristallijne modules). OptiSolar uit het Californische Sacramento kwam wel al eerder ter sprake voor een 40 MWp park in het Canadese Ontario, wat nu opgeschaald schijnt te gaan worden naar een 50 MWp installatie. Het laatste bericht van dat Sarnia PV-park is van 20 augustus 2008 (constructie begonnen deze zomer).

Frameloze dunnelaag a-Si modules van de op de foto weergegeven grootte (vergelijkbaar met de honderdduizenden CdTe modules van FirstSolar die veel in Duitsland en Spanje zijn afgezet) zouden toch niet veel krachtiger kunnen zijn dan zo'n 120 Wattpiek aan nominaal STC vermogen (Kaneka 1,2 x 1 meter modules). Op de site van OptiSolar is niets over de specs van hun modules te vinden. Als het om zo'n "ordegrootte" 120 Wp per module zou gaan, moet je hier al rekenen op een absurde hoeveelheid van zo'n 4,6 miljoen a-Si zonnepanelen, nog veel meer als de nominale capaciteit lager zou zijn... Ik wens OptiSolar veel succes met de productie in Sacramento!

Feit is en blijft: America is wakening up. Het mag gehoopt worden dat de Amerikanen de rest van de wereld weer eens een lesje in voortvarendheid zullen gaan leren op dit veel te lang veronachtzaamde, levens en economieën bedreigende vlak. Solar power it will be!

http://www.optisolar.com/081408_opti_pge_sp.htm (gezamenlijk persbericht van PG&E, SunPower en OptiSolar over het mega-dubbelcontract)
http://www.optisolar.com/topaz.htm (Topaz Solar Farm, uitgebreide press-kit van 12 MB te downloaden)

Photon International 9/2008 (September): "Flying high" door Garrett Hering, pp. 50-51.
(correctie 12 okt. 2008: totaal was 800 i.p.v. eerder vermelde 700 MWp, excuus voor de domme optelfout...)


5 oktober 2008: Great Yankee Solar News 1: Tax Credit extension. He, he. Na minimaal een jaar elkaar de hersenpannen inslaan tussen Democraten en Republikeinen, talloze vieze spelletjes tussen belanghebbenden en lobby partijen, is de verlenging van het eind dit jaar aflopende federale "tax credit" voordeel voor duurzame energie producerende installaties eindelijk een feit. Olieboer George Bush van de voormalige oliestaat Texas (waar het grootste windpark ter wereld staat, en een nog grotere van 781 MW door E.ON gerealiseerd gaat worden, voortbouwend op het eerste deel van 333 MW van het Ierse Airtricity), heeft een Bill ondertekend die 18 miljard dollar vrijmaakt om de federale tax credit regeling te verlengen, en daarmee zekerheid aan vol ongeduld trappelende investeerders gaat geven. Een mooi afscheid van "beter laat dan nooit"-George, die zo'n vernietigende rol heeft gespeeld tijdens zijn legislation in het financieel (laten) uitkleden van zijn toch al berooide, ooit trotse land.

Vooral solar zal hoogstwaarschijnlijk flink gaan boomen in the States, ondanks alle financiële rimram die er gaande is. Die "shake-out" was gewoon bitter hard nodig, want de Amerikaanse economie (niet de enige...) was een absurde zeepbel, en die normaliseert nu (hoop ik). Verstandige mensen gaan massaal in renewables investeren, daarmee fysieke productie activiteit en werkgelegenheid o.a. in eigen land genereren, en steeds grotere sommen gelds die anders richting oliesjeiks, war-mongers, en fascistoïde regimes zouden vloeien, in eigen land houden. Met van eigen bodem geoogste zonnekracht en windkracht (en vele andere opties). Gratis brandstoffen (hulpgoederen uiteraard niet, maar dat is nergens zo). Maximaal economisch rendement, zeker op de langere termijn.

"By passing this bill, Congress has finally given the solar energy industry 'policy certainty' that will attract investment, expand manufacturing and lower the cost of solar energy to consumers," said Roger Efird, SEIA chairman and president of Suntech America.

Ook bemoedigend:

"The chambers had disagreed over tax breaks for fossil-fuel production. The House removed incentives for refineries to process oil from shale or tar sands – or make fuel from coal – provisions inserted by the Senate to win Republicans' vote."

Het gaat wellicht toch weer wat worden bij de Yankees. Als ze het in hun bol krijgen, kan het hard gaan. Voorbeeldje van hoe hard dan wel: zie het volgende bericht...

http://www.greentechmedia.com/articles/house-approves-energy-tax-credits-bailout-1530.html (tax-credit bill ondertekend door Bush, uitgebreid toegelicht)


2 oktober 2008: Sonnenertrag update. Het begint een beetje te lopen met de Nederlandse aangemelde PV-systeempjes bij de nu al bijna met 2.700 installaties en 35 MWp gevulde Sonnenertrag database. Die inmiddels al installaties uit 9 landen omvat (Duitsland natuurlijk oververtegenwoordigd met nu 1.842 PV-systemen). Tot nu toe zijn er 33 Nederlandse systeempjes aangemeld. Tranentrekkend (doch leuk voor hen) om te zien dat de Belgen al het veelvoudige hebben ingeschreven (135 installaties)...

Polder PV heeft net zijn september opbrengst voor het 1,02 kWp deelsysteem ingevoerd. Zie mijn data onder Anlage nummer 777. Omdat de Nederlandse lijst langer wordt, heb ik hem met een paar opmerkingen op een aparte pagina gezet: Sonnenertrag_NL.

U doet toch ook mee? Dan direct aanmelden!

http://www.sonnenertrag.eu/register.php

(NL-talige ingang: www.zonnestroomopbrengst.eu )


2 oktober 2008: September mwagh, 2008 houdt niet over? Op basis van mijn september zonnestroom productie, en de tot nu toe gerealiseerde opbrengsten dit jaar, gaat het geen spektakel worden, maar dat hadden we in het SDE rampjaar toch al niet verwacht. Heeft natuurlijk verder niks met de bureaucratische prut te maken die door EZ is verzonnen met de nieuwste "stimulerings"regeling, maar het is zo mooi symbolisch. Net als die absurd verzopen, extreem sombere augustus in 2006 toen alweer zo'n EZ coryfee genaamd Jopie Wijn het klapperpistooltje mocht hanteren en de MEP afknalde op een zeer duistere "zomerse" vrijdagmiddag...

September 2008 is nu de op een na laagste productie behaald bij Polder PV in die maand (periode 2002-2008, 2007 was de negatieve uitschieter) als we tenminste naar de prestaties van het op 12 oktober 2001 gerealiseerde 1,02 kWp deelsysteem kijken. Zie de ververste grafiek en de maandproductie tabel op de "highlights" pagina van Polder PV. Er kwam uit die 1,02 kWp "maar" 82,29 kWh in de behoorlijk wisselvallige septembermaand, het officiële afscheid van de "meteorologische zomer". Genormeerd is dat slechts 80,7 kWh/kWp. Ton Peters had met zijn geoptimaliseerde installatie in het niet heel erg ver van Leiden af liggende Spijkenisse een fors hogere opbrengst van 244,05 kWh, genormeerd neerkomend op 90,4 kWh/kWp voor september. Dat kan deels ook met zijn grotere dakhelling te maken hebben (44 graden), waardoor meer van de al lager aan de horizon staande zon "voller" wordt ingevangen en dus hogere productie aan zonnestroom genereert (bovenop aanwezigheid nieuwer type zonnepanelen en geoptimaliseerde systeem lay-out). Bij Polder PV staan de ouder Shell-modules onder een hoek van 30 graden op een plat dak, iets meer zuidelijker georiënteerd dan de modules van Ton. Bovendien beginnen op zonnige dagen de eerste - nu nog geringe - schaduweffecten op de achterste 4 108 Wp modules een rol te spelen bij Polder PV. Het verschil in productie van de achterste t.o.v. de voorste 108 Wp modules lag in september ongeveer op 5%. Dit is incl. de variabiliteit die er sowieso al optreedt tussen de individuele OK4 omvormers.

Als ik nu de gemiddelde maandopbrengsten van oktober-december voor het 1,02 kWp systeem tot nu toe (62, 27 resp. 15 kWh, totaal plm. 104 kWh) optel bij de reeds gerealiseerde opbrengst van jan.-sep. 2008, kom ik op een "te verwachten" jaaropbrengst voor 2008 voor dit deelsysteem uit op 913 kWh, wat iets boven die van 2005 (903 kWh) en 2007 (910 kWh) zou kunnen komen te liggen. Dat hangt natuurlijk af van wat nog komen gaat in het laatste kwartaal. Daar bovenop komt uiteraard nog de productie van de 2 laatst gekochte (overgenomen) 108 Wp modules. We gaan met het complete systeem zeker over de 1.000 kWh pure zonnestroom heen dit jaar!

Die twee van een vertrokken buurvrouw overgenomen modules die ik pal zuid heb gezet hebben ook nog eens in september een mooie dikke 18 kWh geleverd (ze presteren erg goed sinds ze in augustus 2007 zijn geïnstalleerd, met binnen in huis gehangen OK4 omvormers). In totaal komt de september productie daarmee toch net over de 100 kWh uit. Ongeveer ons gemiddelde maandverbruik... Die 18,173 kWh, om precies te zijn, komen neer op een genormeerde productie van ruim 84 kWh/kWp voor die twee pal zuid-georiënteerde modules. Wat niet heel ver van de genormeerde opbrenst van Ton Peters' geoptimaliseerde installatie (inverter overmaat) af ligt. De polderboy is dus al met al een tevreden mens.


1 oktober 2008: Solland vs. Delta 4: Paaien rijmt op .... ? Het zat er alweer aan te komen, wat is Delta toch heerlijk doorzichtig. De pleuris is aan het uitbreken in den lande over de vieze vossenstreken van atoomlobbyist Delta m.b.t. Solland Solar. Delta wil niet meer dan tot maximaal 300 MWp "groei" toezeggen voor de zonnecelproductie bij Solland (zelf willen ze al een tijdje minimaal naar 500 MWp opschalen), en dat is in het absurd hard groeiende wereldje* absolute peanuts voor een high-tech bedrijf wat tot de besten ter wereld wil gaan behoren. En er wordt een nieuwe productielijn "beloofd". Dat is natuurlijk quatsch. Solland heeft al jaren productie op voorhand verkocht, en al die MegaWattpieken aan prachtige zonnecellen moeten sowieso nog gemaakt worden, dus Delta zou contractbreuk gepleegd hebben als ze de productie niet fors zouden laten opschalen...

De ranzige spelletjes van ex-Shell man Boerma worden dus erg snel en iets te makkelijk doorzien, en wat doe je dan in zo'n situatie? Dan ga je de grootste pain-in-the-ass, de Ondernemingsraad van Solland Solar, die zo'n heftig stukje op ANP "durfde" te plaatsen dus naar de mond smeren. Je zou het ook anders kunnen benoemen (verzint u zelf s.v.p. een passend rijmwoord, er wordt ditmaal helaas geen op zonnestroom gebakken appeltaart uitgeloofd door Polder PV, want dat is natuurlijk een inkoppertje...). Meneer Boerma: verzin s.v.p. wat minder doorzichtige truuks om de Blunder Van Uw Leven te proberen te verbloemen. Hoogste tijd dat de Ondernemingsraad van Delta, en de Commissarissen daar, deze Nationale Ramp er uit gaan werken...

*Inseraat in Photon International, september issue: Michael Rogol et al. "Solar Annual 2008 Four Peaks" (klik hier voor toegang tot executive summary). Samenvatting van recentste internationale marktoverzicht voor de PV-sector. Huidige analyse (uit een enorme verzameling inside bronnen die vrijwel niemand anders op deze aardkloot tot zijn/haar beschikking heeft): mondiale PV-markt voor 2012: 52,3 GigaWattpiek productie, productiegroei 2008 >> 2012: 82-107-96-42-28 procent (per jaar, groei neemt wel af), moduleprijs 2012 $ 2,80 gemiddeld, installatieprijs 2012 $ 5,30 gemiddeld, geschatte omzet 2012: $ 274,4 miljard. Dat begint inmiddels aardig in de buurt te komen van de monumentale verliezen in die windhandel genaamd de financiële sector, maar dan wel met keiharde productie van superschone elektriciteit genererende zonnecellen en dunne-laag modules. 2012. Dat is over slechts 4 jaartjes beste mensen...

http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/2081757/__Delta_paait_ondernemingsraad_Solland_Solar__.html?p=5,1 (goed gekozen titel...)


1 oktober 2008: Fraunhofer weer naar nieuw (geconcentreerd) celrecord: 39,7%. Nog slechts kort geleden bereikte een van de toplaboratoria op het gebied van fundamenteel onderzoek naar hoogwaardige zonneceltechnologie, het Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg (Baden-Württemberg, BRD), een zonnecelrendement van maar liefst 37,6%. Hierbij wordt al enkele jaren gebruikt gemaakt van zogenaamde multi-junction cellen met een stapeling van (tot wel 30!) laagjes met exotische materiaalcombinaties ("III-V halfgeleiders") als GaInP, GaInAs, en Ge (Gallium, Indium, Phosphor, Arseen, Germanium). I.t.t. de "klassieke" siliciumcellen, die in veel opzichten nog steeds de markt domineren, en waar ook nog steeds grote progressie in de ontwikkeling worden gemaakt, maar die niet tegen al te hoge temperaturen kunnen, zijn de MJ cellen ideaal in te zetten bij hoge concentratie van zonlicht. ISE gebruikt dit soort materialen dan ook in de vorm van slechts enkele mm. kleine cellen in hun inmiddels beroemd geworden FLATCON® modules met fresnel lenzen, waarbij zon concentratie factoren van een paar "honderd zonnen" worden bereikt. Zie o.a. het uitstekende artikel op de OliNo site, en mijn bericht erover van 21 juli 2008, waarbij een record systeemrendement van 23% werd gerapporteerd (Sevilla, Spanje, concentratie factor 500 maal).

<<<
Een van de prachtige typen (nog experimentele) multi-junction cellen met een fantastisch mooi, radiair verlopend metalen "bedradings"patroon aan de zijde waar het zonlicht geconcentreerd via Fresnel lenzen wordt ingestraald. Op deze wijze worden de hoge elektrische stromen zo efficiënt mogelijk naar de rand van de cel afgevoerd, zonder al te veel celoppervlak te bedekken.

Photo © Fraunhofer ISE, Freiburg

(image source: see first link below)

ISE is er inmiddels in geslaagd het celrendement alweer verder op te krikken naar een verbijsterende 39,7% (onder "Europese condities") door met name de metalen contactstrips aan de voorzijde van de cellen te optimaliseren (bij vergelijkbaar materiaalgebruik van de cellen zelf). De Duitsers noemen dit de "Metallisierung" van de zonnestraling ontvangende zijde van de cellen. Door de diameter van die metalen strips niet al te klein te laten worden (de opgewekte stroom moet zo efficiënt mogelijk, liefst zonder verlies kunnen worden afgevoerd), maar ook niet zo groot dat daardoor teveel invallend zonlicht verloren gaat, in combinatie met fraaie, efficiënt over het celoppervlak verdeelde patronen die in de verte aan de "spinnewebcellen" van het getergde Solland Solar doen denken, is de verhoogde opbrengst gerealiseerd. Met name de ruimtelijke verdeling van de metaaladers schijnt onder hoge concentratie van zonlicht doorslaggevend te zijn bij de hoge efficiëntie die nu bereikt is. De aard van het gebruikte metaal voor die aders wordt niet vermeld, vermoedelijk vanwege aangevraagde patenten.

Was nog niet zo lang geleden een zon-concentratie factor van maar liefst 1.700 maal nodig (wat tot grote problemen leidt i.v.m. hitte die moet worden afgevoerd), wordt tegenwoordig al met een concentratiefactor van "slechts" 300 maal het optimale rendement bereikt. De "stralenkrans" van de hierbij afgebeelde spectaculaire cel leidt de stroom naar de buitenste celrand, waar deze middels een gouddraad (Au) van 50 micrometer dik wordt afgevoerd.

Polder PV wenst het ISE een prachtige verdere ontwikkeling toe, die zonnestroom tot een van de dragende pijlers van een duurzame elektriciteitsvoorziening zal gaan maken.

http://tinyurl.com/3kslsl (verkorte link naar het originele Duitstalige bericht op de ISE website)
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/story?id=53699 (Engelstalige versie op Renewable Energy World)


1 oktober 2008: Solland vs. Delta 3: Spreekverbod Boxhoorn opgeheven. Zo luidt het in een klein stukje in het Financieele Dagblad. Gosse:

"Er is een groot cultuurverschil. Wij zijn ondernemers, dan neem je gecalculeerde risico’s. Het is gebleken dat Delta een bedrijf is dat vooral risicoloos managet. Daar is niks mis mee, maar dat past niet bij een snelgroeiend bedrijf als Solland."

In FEM Business zou binnenkort een artikel over het vertrek van Boxhoorn moeten komen (zie tweede link).

http://www.fd.nl/artikel/10212195/boxhoorn-zoek-nieuwe-aandeelhouder-solland
http://www.fembusiness.nl/web/1028814/artikelSmal/Boxhoorn-weg-bij-Solland-Solar.htm


1 oktober 2008: Solland vs. Delta 2: "Je kunt niet op alle bruiloften tegelijk dansen"... Als u dacht dat de polderjongen een klap van een winturbine heeft gekregen met (o.a.) het vorige bericht nog op het netvlies, gaat u er dan maar weer even goed voor zitten. Inmiddels is namelijk op de ANP site een vlammende reactie van de Ondernemingsraad van Solland Solar op de in het vorige bericht weergegeven ongein van Delta verschenen. De tekst liegt er niet om, windt er geen doekjes omheen, is recht door zee, en zegt waar het op staat. Wat PPV betreft: 1:0 voor Solland. Tale-telling stukje uit het fraaie OR betoog:

"Kernenergie
De vrees dat Delta zonne-energie niet serieus neemt werd voor Solland begin deze maand versterkt toen de Zeeuwen aankondigden vol in te willen zetten op de ontwikkeling van kernenergie. Delta vroeg begin september vergunningen aan voor de bouw van vier nieuwe kerncentrales. 'Dat vergt zo'n enorme investering dat dat wel ten koste moet gaan van andere activiteiten, zoals zonne-energie. Bovendien houdt dat een strategische keuze voor kernenergie in. De bouw van die centrales vergt al snel 15-20 jaar, met vervolgens nog enkele decennia aan exploitatie. Wij zeggen hier dan nuchter: Je kunt niet op alle bruiloften tegelijk dansen.'"

http://tinyurl.com/3gvnrl (verkorte link naar het ANP nieuwsbericht met het bovenstaande stuk van de Ondernemingsraad van Solland Solar, waarvoor ANP uiteraard geen [inhoudelijke] verantwoordelijkheid neemt; indien niet vindbaar, probeer het via deze link op Nieuwsbank.nl)

Nog even terugkomend op het in bovenstaand stuk, en in het FD stuk (link onder vorige verhaal over de nieuwste rel in zonnestroomland NEEderland) aangehaalde "alternatieve" principe van zonnecellen productie waar Delta blijkbaar zo hoog op in zou willen zetten. Het gaat daarbij met hoge graad van waarschijnlijkheid over de (ook al door ECN deels uitgevonden en ontwikkelde) Ribbon Growth on Substrate (RGS) technologie, waarbij silicium in (herbruikbare) mallen wordt gegoten i.p.v. dat de "wafers" uit grote ingot blokken of (monokristallijn) cylinders gezaagd moeten worden (veel verlies van kostbaar solar-grade Si). Wat - in theorie - tot een aanzienlijke kostenreductie zou moeten gaan leiden. Ik heb hierover erg weinig gehoord de laatste tijd, onderaan vindt u links naar twee artikelen over die materie. Het is duidelijk dat zowel het management van Solland Solar (dé experts op dit gebied, en beslist niet Delta), als de ondernemingsraad, hier zeer grote risico's voor het bedrijf in zien, gezien het feit dat RGS nog helemaal geen commerciële productie heeft laten zien. Ik geef de ondernemingsraad van Solland Solar dan ook het grootste gelijk van de wereld dat deze kwestie zeer hoog wordt opgenomen, en met onweerlegbare argumenten. Hard tegen hard, dus, zoals ik reeds had voorspeld...

Blijkbaar "botst" de nog niet in de commerciële praktijk bewezen, doch door Delta blijkbaar "gewilde" RGS technologie met Boxhoorn's ideëen over hoe er verder in zijn bloedeigen, uit de Limburgse/Nordrhein-Westfalische leem uit de grond gestampte fabriek ontwikkeld moet gaan worden. Zeker als je hun spectaculaire nieuwe, hoogst innovatieve moduletechnologie in aanmerking neemt met PUM cellen, die waarschijnlijk nog veel te vroeg in ontwikkeling is om ook nog eens "lastig gevallen te worden" door alweer een nieuwe brontechnologie (de primaire wafer productie). Dit terwijl Solland de klassieke, continu geperfectioneerde methodes juist zo goed beheerst en zeer goede contacten bij de grondstof leveranciers heeft. Het is duidelijk dat de Ondernemingsraad daar dus ook weinig "trek" in heeft.

Reactie van iemand die ik in mijn mailbox vond, vetdruk PPV:

"Verder niet veel info over te vinden [RGS], dat doet Delta beetje verdekt, maar ik ken iemand die bij Delta werkt en die vertelde vol 'trots' dat ze ook in zonne-energie zitten en dat ze in 2009 PV 'wel even naar de 50 cent/Wp zouden brengen...'
Toen ik iets geprikkeld over kernenergie begon en dat dat toch niet samengaat met PV vond hij dat Delta wel op meerdere paarden moest blijven wedden... GRRRR."

Het blijft immers een "multi-utility" company. Ja. Ja. Hoe "multi" kan je zijn/blijven als je miljarden in de bodemloze put genaamd nukes gaat storten? Zou mevrouw van der HO-Even van EZ dat al weten, van "50 cent/Wp zonnestroom in 2009"?

Maandag 27 oktober a.s. staat onze fameuze Gosse Boxhoorn ingeroosterd bij Tegenlicht van de VPRO om over zonne-energie te spreken (met projectontwikkelaar Willem Vermeend). Ik ben erg benieuwd of die uitzending door zal gaan, of dat er een "actuele mouw" aan zijn spreekverbod gepast gaat worden...

http://www.pzc.nl/regio/zeeland/article910131.ece (RGS technologie gewild door Delta. Let s.v.p. op de superhypocriete slotopmerking over "subsidie" van SDE aanbieding promotor CEO Boerma van Delta...)
http://www.ecn.nl/fileadmin/ecn/corp/Nieuwsbrief_NL/eerder-verschenen-nieuwsbrieven/0304.html (link naar document over de o.a. door ECN ontwikkelde - nog experimentele - RGS technologie)


 
^
TOP

30 september 2008: Atoom-promotor stuurt al te vooruitstrevende directie Solland de laan uit. Het zat er op de een of andere manier aan te komen. Na het tromgeroffel rond de gesubsidieerde bio-industrie-kippenstront-in-de-fik centrale in Moerdijk, en de voorspelbare maar toch ook weer schokkende aankondiging van CEO Boerma van Delta dat er wat hem betreft best wel minimaal 2 tot 4 kerncentrales bij mogen komen in Vlissingen Oost en dat hij daarvoor gewoon de vergunningsprocedure gaat inzetten, had ik al het plan opgevat om Solland een e-mail te sturen hoe zij over de onzalige plannen dachten van hun (gewenste???) "multi-utility" overname moederbedrijf Delta. Hoeft niet meer. De veelbesproken en gelauwerde Gosse Boxhoorn en (veel minder bekende) kompaan Hubert Thijs, die Solland tot een van die zeldzame succesvolle Nederlandse bedrijven in de PV-sector groot hebben gemaakt, ook al lag het bedrijf precies op de NL-BRD grens tussen Heerlen en Aachen, hebben met een "spreekwoordelijk" spreekverbod per direct de kuierlatten moeten nemen van de geldhouder (Delta heeft 70% van de aandelen in handen, Sunergy wat ook 20% heeft, en een hoogst non-informatieve website, schijnt een dochter van Delta te zijn...). Want wiens brood men eet diens woord men spreekt, en als men dat woord desondanks niet wenst te "spreken" is het aftaaien geblazen...

Waarom allemaal? Omdat, zo luidt het FD artikel, Delta vindt dat het groeitempo wat Solland onder de bezielende leiding van ex-Shell werknemer Gosse Boxhoorn vanzelfsprekend wilde inzetten te "hoog" zou liggen en Boerma vindt blijkbaar dat een gezonde, en in de sector volstrekt als normaal bevonden doorstroming naar 500 MegaWattpiek aan capaciteit aan zonnecellen productie niet als "haalbaar" bevonden dient te worden. Solland zou nu op een productiecapaciteit van 170 MWp moeten zitten, wat in de business bepaald niet als "concurrerend" of "aantoongevend" in de mondiale markt gezien wordt. Er zijn immers alleen al in China diverse enorm hard gegroeide bedrijven die al in korte tijd op enkele honderden MWp productie zitten (of zullen komen te zitten), Q-Cells in Duitsland had in 2007 al 389 MWp aan productie en groeit, net als Sharp (Japan) en Suntech (China), die vergelijkbare productiecijfers lieten zien, nog steeds, ondanks alle "crises", als kool.

Een andere of mogelijk bijkomende reden zou kunnen zijn (L1NWS link) dat "er een fundamenteel verschil van mening" zou zijn over de - blijkbaar door Delta gewenste - medewerking van de nu vertrokken Solland directie aan "andere zonne-energie activiteiten" van Delta. Er wordt hierbij o.a. in het FD stuk gerefereerd aan een blijkbaar door Delta geplande zonnecellenfabriek "op basis van een andere technologie dan die van Solland Solar" (niet bekend wat dan - ?? dunne film ??) waar blijkbaar "verschil van mening" over zou zijn geweest.

Maar het kan beslist ook betekenen dat er (meer) ruzie is uitgebroken over de deelname van Delta aan de SDE regeling, met een supermistige aanbieding die op meerdere fronten door Polder PV is gekraakt, zo slecht en super misleidend zat die in elkaar (mijn bericht van 30 maart 2008: DELTA en SDE - an offer you can refuse...). En waar datzelfde Delta nu goeie sier mee zit te maken met een persbericht op hun website: de eerste 20 exemplaren van de slechts 1.324 stuks 170 Wp modules (ruim 225 kWp, 1,3% van de bij SenterNovem binnengekomen SDE aanvragen, dat zetten ze in Duitsland standaard in 1 keer op een fabriekshal neer) voor 151 huishoudens in Zeeland worden geplaatst*... Gosse Boxhoorn heeft al in een zeer vroeg stadium (1 februari 2008) na publicatie van de SDE regeling zeer beslist, and quite rightly so, gesteld dat die regeling niet bijster veel voorstelde en dat hij er weinig in zag. Terecht. 18 MWp in een jaar tijd (wordt ook nog niet eens gehaald, zo staan alle troosteloze SDE vlaggen nu eenmaal) stelt in de PV-wereld waar de heer Boxhoorn tot voor zeer kort uitstekend in gedijde geen moer voor. Daar maak je geen enkele indruk meer mee, in een wereld waar je toch al snel met een productielijn van 30-100 MWp moet beginnen om een beetje serieus genomen te willen worden...

Mij is al lang duidelijk dat het al dan niet uit eigen beweging "onderdeel" van een grote energieholding worden van een bedrijf wat duurzame decentrale productie maximaal bevordert (productie van zonnecellen voor de decentrale opwekking van zonnestroom als primair doel) en die daarmee impliciet allerlei leuke centralistische plannen van diezelfde holding bedreigt (nukes, grote, dubieuze biomassa "plants"), zich nooit onder een gezond gesternte kan ontwikkelen. En dat hun al te progressieve ontwikkeling desnoods in de kiem gesmoord zal gaan worden als de "autonome groei" te hard dreigt te gaan (worden). Waarmee immers de bestaansbasis van die ook in ons land veel te machtige energieholdings, atoompromotor numero uno Delta voorop, van onder af stukje bij beetje dreigt te worden weggevreten.

Het bericht is dus met bovenstaande in het achterhoofd niet al te merkwaardig, absoluut schokkend is het echter wel degelijk. Delta laat steeds explicieter haar tanden zien, en het ware gezicht: de kerncentrales en andere grote, op centralistische machtsstructuren gerichte centrales (Moerdijk) moeten met alle macht uit de zware Nederlands polderklei geramd gaan worden, en daarbij gaan de steeds groter wordende concerns desnoods over spreekwoordelijke lijken. Alle "alternatieven" die dat "machts"-scenario bedreigen (lees: decentrale opwekking waar Delta geen enkele greep op heeft) dienen met alle middelen in de kiem te worden gesmoord of op zijn best op een marginaal niveau gehouden worden. En dus vliegt een al te voortvarende directie op dat "alternatieve" niveau subiet de laan uit als ze al te veel praatjes krijgen. Dit, beste mensen, is het ultieme voorbeeld van power politics in ons superbekrompen landje.

^^^
De directie van Delta moet nog heel wat werk verzetten voordat ze "definitief" af zijn van een van de grootste en actiefste zonnestroom promotoren van Nederland. Met een spreekverbod geconfronteerde "voormalige CEO" Gosse Boxhoorn van Solland stond namelijk op nogal wat webpagina's te glunderen en te pronken met zijn fraaie zonnecellen productiebedrijf. Dit "exemplaar" op de "Facts & Figures" >>> "Shareholders" pagina, download van vanmiddag (uur of vier) is inmiddels (19h25) vervangen door een exemplaar met een nietszeggende foto van de Solland Solar fabriek... Jammer dat 70% aandeelhouder** Delta de zon beslist niet serieus neemt, en bakken met geld blijft investeren in hoogst dubieuze centralistische opties en beslist van plan is om ons land naar de vernieling te gaan helpen met nog meer kerncentrales...
© Solland Solar

Ik wens het met deze "actie" zeer bewust door de Delta directie zwaar geamputeerde Solland ondanks alles veel succes in hun verdere ontwikkeling (die beslist niet meer zo hard zal gaan als wenselijk is, wat al te erg is voor woorden), en ik hoop dat op een of andere wijze het hierdoor ook in gevaar komende TSM (The Silicon Mine op het Chemelot terrein in Geleen, een van Boxhoorn's paradepaardjes voor de start van eigen silicium productie, waar Delta blijkbaar weigerde aan mee te betalen...) buiten Delta om doorgang zal kunnen vinden. Tevens wens ik natuurlijk vooral de beide ontslagen directieleden enorm veel voortvarendheid bij het vinden van een job in een (nieuw ?) bedrijf waarmee ze op zo kort mogelijke termijn het super arrogante Delta een ongelofelijke pak voor hun sodemieter gaan geven... Of die jobs zich in Nederland zullen gaan manifesteren blijft de vraag. Er is in ons van fossielen en atoomlobbyisten vergiftigde land niet zoveel "vruchtbare bodem" meer over om de decentrale revolutie te laten opbloeien.

Overtrokken? Hier de reactie van de ondernemingsraad van Solland op de L1NWS site:

"De ondernemingsraad van Solland Solar in Heerlen zegt dat het vertrek van twee directeuren op termijn het einde van het bedrijf betekent."

Nederland is een grote energiejungle geworden, beste mensen. Alleen de grootste idealisten, of, waarschijnlijker, de allergrootste smeerlappen, zullen overleven, als het gaat zoals het de laatste jaren in polderland is gegaan. En EZ keek en zag dat het goed was...

*Claim Delta. Dat betekent dat er gemiddeld per huishouden in die extreem zonrijke provincie slechts max. 9 moduultjes in opdracht van Delta worden geplaatst (gemiddeld slechts 1,53 kWp/huishouden (!), en dat met een vaste lastenpost van minimaal 1.100 Euri in het verschiet de komende 15 jaar). Alle modules bij elkaar zouden volgens Delta 191.000 kWh moeten genereren. Dat is plm. 144,3 kWh/module op jaarbasis. Bij de geleverde 170 Wp modules zou het dan gaan om een jaarlijkse genormeerde opbrengst van ongeveer 849 kWh/kWp.jaar. Dat slaat natuurlijk nergens op, want dat is de onder de vreselijke SDE regeling volslagen kunstmatig gemaximeerde normopbrengst, en de door ECN als "gemiddelde voor Nederland" bevonden genormeerde opbrengst. Zeeland is veel zonrijker dan "het NL gemiddelde", en kan makkelijk 900 tot 1.000 kWh/kWp.jaar opleveren bij optimale plaatsing (Solarlin in Vlissingen genereert per jaar iets meer dan 1.000 kWh/kWp.jaar...). Alleen is het lullige, en Delta zal dat haar klanten waarschijnlijk nooit duidelijk maken, dat je uitsluitend over die bezopen "gemaximeerde" 850 kWh/kWp.jaar (onder de maximum systeem grootte van 3,5 kWp is dat 2.975 kWh/jaar) die vermaledijde SDE subsidie uitgekeerd zult gaan krijgen door de ambtenaren van SenterNovem...

**Op de L1NWS webpagina (en ook in een eerder gepubliceerd stukje op de site van BNDeStem van 31 jan. 2007) staat echter dat Delta 90% van de aandelen zou bezitten. De site van Solland stelt echter dat 20% van de aandelen (nog???) in handen zouden zijn van mega-investeerder Sunergy (niet te verwarren met de met die holding niets te maken hebbende eerste zonnestroomvereniging van Nederland). 10% is nog in bezit van het Solland management, dus daar zal vast wel een leuke afkoopregeling voor gevonden gaan worden, is mijn inschatting ...

http://www.fd.nl/artikel/10200688/delta-stuurt-directie-solland-weg (artikel in Financieele Dagblad)
http://www.l1.nl/L1NWS/_rp_links4_firstElementId/1_2913405/_rp_links4_hasclickpage/1_1013/_pid/links4 (kort stukje op webpagina van L1NWS)
http://www.limburger.nl/article/20080930/REGIONIEUWS01/137747464/1056 (artikel in De Limburger)

Lees ook s.v.p. nog even mijn artikel over de "overname" van Solland door Delta er op na, van 31 januari 2007...


30 september 2008: The X-factor/Parallel Worlds. Twee titels die je op een willekeurige boekenplank van een SF-addict zou kunnen tegenkomen (een van de oude hobby's van de polderboy waar hij de laatste jaren echter veel te weinig tijd voor heeft - hoe zou dat nou toch komen?). Science Fiction titels die bij me naar boven borrelen bij mijn recentste belevenissen in het absurde, bizarre wereldje wat de "energiemarkt" heet. Met name de "duurzame energiemarkt", en al helemaal de microscopisch kleine (lees: bewust klein gehouden) PV-markt in Nederland, die nog steeds, ondanks dikke boekwerken aan Tweede Kamer "regelgeving" en tonnen papier volgekakte poeha er over door lieden die het niveau "klok en klepel" niet zijn ontstegen, nog steeds bitter weinig voorstelt. U vindt op Polder PV regelmatig de meest bizarre berichten over het doodzieke wereldje van de Nederlandse ("duurzame") energiemarkt, die gedomineerd wordt door veel te machtige energieholdings die slapend rijk worden aan fossielen en een afgeschreven kerncentrale en dus nooit de 300 procent drive zullen hebben die absoluut nodig is om voor duurzaam te gaan. Hoe hard ze ook op de grond staan te stampen en hoe veel supergelikte oogverblindende en tegelijkertijd volstrekt nietszeggende kolder ze in peperdure reclameuitingen in kranten, tijdschriften en op radio en TV ook uitpoepen.

Ik heb vanmorgen een uur lang aan de telefoon gehangen met een oude rot in het vak, en kreeg verhalen te horen die het niveau "kafkaësk" in ruime mate overstijgen, die het schuim op de lippen brachten, de oren witheet deden gloeien en die het bloed tot op het kookpunt deden stijgen. Daar is Polder PV nog een mietje bij vergeleken.

Enkele recente verhaal"lijnen" kwamen op een fascinerende, doch ook weer onthullende wijze bij elkaar, en werden tijdens dit onthullende telefoongesprek ook weer wederzijds uit de doeken gedaan. Complot (?) theorie rond een curieus filmpje...

Lijn 1. Lisa's blog. Tijdens diverse speurtochten over het wereldwijde web stuitte ik enkele malen op een hartstikke leuke en bewonderenswaardige website, eigenlijk een blog, van een dame die zich de schuilnaam Lisa heeft aangemeten. Ze heeft op de Volkskrant site een fascinerende en zeer lezenswaardige serie verhandelingen over haar "CO2 offensief" staan hoe zij in en op eigen huis de oorlog aan dat hoogst ongewenste kleine molecuul verklaart, en alles op alles zet om haar "uitstoot" te (gaan) reduceren. Hoogst lovenswaardig, vooral ook, omdat "het wereldje" vergeven is van de met Y-chromosomen gepaard gaande tekortkomingen bij de vele mannelijke vertegenwoordigers (de polderboy included, natuurlijk). Een absolute verademing, dus, om de problematiek eens door een vrouw (genetische constitutie XX) te vernemen, en de wijze waarop de problemen volgens haar aangepakt kunnen/dienen te worden. Hulde, driewerf hulde. Een van de "veldslagen" (typische mannenterm, waarvoor ik mij verontschuldig...) die Lisa heeft ingezet is de aanschaf van een fraai zonnestroom systeem en ... Lisa heeft daarbij "gekozen" voor de door veel andere kandidaten diep verafschuwde SDE regeling. Het zou mijn keuze in ieder geval niet zijn geweest, maar verder geen enkel probleem, als je je in die subsidie-rimboe wilt bewegen. Het is immers een vrij land...

Lijn 2. Zonnefeestje. In een huis in Hilversum was er een tijdje geleden een leuke housewarming party bij iemand die ook een beetje "ontspoord" is op het gebied van zonnestroom, en nog wat moois er bij had geplaatst na de verhuizing, en alles zonder subsidie heeft gerealiseerd (superklasse!). Ter viering van het fraais nodigde deze persoon wat mensen uit "het wereldje" voor een gezellig samenzijn. De polderboy was er. Lisa ook.

Lijn 3. SDE "fraais". Een rare snuiter genaamd de polderboy, al sinds het Jaar des Heeren 2000 hopeloos verslingerd aan de zonnestroom, fileert de door de beleidsambtenaren van EZ uit de ambtelijke duim gezogen SDE regeling tot op het (merg in het) bot en wijdt er (inmiddels) al 6 dikbeschreven virtuele webpagina's aan kritiek aan. Zwaar, inhoudelijk beargumenteerd en nergens weersproken.

Lijn 4. Filmpje. Een van de vele lezers van Polder PV stuurt de webmaster een e-mail met een link naar een kort (1'26") filmpje op de website van het door hem "met byzonder gemengde gevoelens" beschouwde Ministerie van Economische Zaken (had wat de polderboy betreft al lang op moeten gaan met het VROM in het Ministerie vóór Duurzame Ontwikkeling, MvdO). Plotsklaps komen al die parallel verlopende "verhaallijnen" op hoogst curieuze wijze bij elkaar...

Het filmpje toont namelijk een trots (?) SDE klant met een reeds in werking zijnde fraaie, nagelneue PV-installatie (mooie Kyocera paneeltjes) die een "lay-out" toont die byzonder opvallend is en die een flits van herkenning klieft in het door SDE-ellende aangetaste brein van de polderboy. Er wordt nota bene een prachtige, volautomatisch salderende Ferrarismeter getoond die doet wat hij altijd al deed bij die vele duizenden "voorgangers" van de dame in kwestie (niet-SDE klanten natuurlijk), namelijk: volautomatisch artikel 31-c van de E-Wet in de praktijk brengend, zoals dat onder de noemer "Net Metering" volslagen normaal is in vele staten van de U.S.A., in Vlaanderen, etc. De nieuwe PV-eigenaar laat de Ferrarismeter vol trots zien, zoals al die andere mensen ook al tijden doen aan hun geïnteresseerde bezoekers, en doet vervolgens de ogenschijnlijk "onschuldige" opmerkingen uit haar mond rollen (over enkele "SDE condities"):

"Er moet een meter bijgeplaatst worden, je moet je aanmelden als stroomproducent, en je moet ieder jaar gedurende 15 jaar wel een soort mini-belastingaangifte doen, dus er komt wel iets bij kijken."

Klink "relatief" onschuldig, toch, dat "iets"? Hmmm. Lees het SDE dossier op Polder PV (wat de dame in kwestie zeker weten ook zeer goed kent). Nergens een woord over de onwaarschijnlijke CertiQ racekak en de bijna 480 Euro die je aan allerlei totaal overbodige administratie waanzin daar al kwijt gaat raken. Muisstil blijft de trotse nieuwe (zeer goed ingelichte) PV-eigenaar over de aankomende door datzelfde CertiQ, SenterNovem, en netbeheerder afgedwongen (doch nergens in de SDE regeling genoemde of bevolen!) vervanging van die prachtige, automatisch salderende, robuuste, vertrouwde Ferrarismeter (waar ze in het filmpje apetrots naar wijst) voor een exemplaar wat nog steeds zo stom als het achtereind van een koe is (viertelwerk digitale meter die alle stroomrichtingen nauwkeurig vastlegt om de netbeheerder maximaal extra lucratieve tariefpostjes in rekening te kunnen laten brengen). Een vervanging die nota bene de SDE aanvrager alweer een Euro of honderd gaat kosten. Ze zwijgt erover. Geen woord over alle verdere bemeteringsellende die deze dame wis en waarachtig zeker ook al heeft gehad en nog gaat krijgen. Met meerkosten aan bijvoorbeeld de installatie van een zogenaamd "meterbord" (als je pech hebt, en je had dat niet door, heb je daar alweer onzinnige voorrijkosten voor moeten dokken, de meterboys zullen je geen millimeter wijzer maken als ze d'r extra geld aan kunnen verdienen).

De extra krankzinnige 29,12 Euro incl. BTW die haar door haar netbeheerder Continuon voor die "bruto productiemeter" jaarlijks in de strot geduwd gaat worden (voor het eens in het jaar af kunnen lezen van 1 - lees: één - rotgetalletje) komt in het EZ-filmpje niet over haar lippen gerold. Wel komt die hoogst fragenswürdige "stellige" overtuiging uit haar mond dat "als ik die SDE subsidie krijg, dan is het in 15 jaar terugverdiend". Hetgeen vooralsnog compleet onbewijsbaar is gezien de monumentale hoeveelheid onzekere factoren in die hele regeling waar zelfs SenterNovem zelf zich beslist niet over uit durft te spreken, m.b.t. die hoogst onzekere, 15 lange jaren. Dit alles met de diverse andere heftige extra kostenposten: in dit "promotiefimpje" op de EZ website mag de absurde hoeveelheid ongein van in totaal minimaal 1.100 Euri kosten over 15 jaar beslist niet genoemd worden. Misschien hééft ze het allemaal wel gezegd, maar "mocht" dat alles niet in de beelden worden weergegeven. Het is immers zeer duidelijk een promotiefilmpje...

Etcetera. Het filmpje prijst de Heer dat EZ zo goed voor haar nieuwe zonnepanelen eigenaren "onder de SDE paraplu" zorgt, en, zo zegt de voice-over, "dat het gebruik van zonne-energie de komende jaren sterk toeneemt." Het is maar wat je "sterk" noemt. De vraag is nog steeds onbeantwoord hoeveel van die 9.000 aanvragen bij SenterNovem daadwerkelijk tot een gerealiseerd (op 3,5 kWp "gemaximeerd", veel aanvragers hebben kleinere systemen aangevraagd) PV-systeem zullen gaan leiden (gezien de tranentrekkende bureaucratie en meterkast ellende die over de arme "beschikte" SDE klanten uitgestort wordt), hoeveel mensen zullen "uitstappen" en toch zonnepanelen gaan kopen, en hoeveel mensen definitief dan wel voorlopig afscheid zullen gaan nemen van dat belachelijke circus. Zelfs al wordt er (hoogst twijfelachtig) 18 MWp "onder 2008 condities" bijgebouwd, dan nog is de groei over die bijna 5 jaar durende Brinkhorst/Wijn/vdHoeven woestenij (sinds eind 2003) marginaal vergeleken met die in de buurlanden.

Tot slot, om het verhaal op passende wijze in Sci-Fi modus alla Kafka af te ronden. Ik weet nu weer waar ik die aparte module configuratie heb gezien. Het is, het zal u wellicht niet verbazen, inderdaad, op die fantastisch leuke Volkskrant weblog van ... Lisa! Waar al die ellende in de vorm van eigen bevindingen, maar vooral in de vorm van enkele niet te versmaden "mannelijke" reacties uitgebreid op staat beschreven. En wat het door de polderboy (slechts met één X-factor gezegend) aan elkaar knopen van deze parallelle tijdlijnen tot het grootste Kafka theater van allemaal maakt: op het onder lijntje 2 genoemde "feestje" vernam ik van diezelfde Lisa dat ze werkt bij ... de volle EZ dochter, door de polderboy plagerig wel eens de grootste subsidiefabriek van Nederland genoemd, en de uitvoerder van die hele SDE kermis ... SenterNovem ...

Ik zou dat mooie, iets teveel "gekleurde" filmpje dan ook niet al te serieus nemen als ik u was en u vooral elders blijven informeren over de werkelijke achtergronden van die "stimulerings"regeling uit de ambtelijke krochten van EZ die vooral bedoeld lijkt te zijn om de zonnestroom markt in Nederland piepklein te houden en vooral niet tot het succes te laten uitgroeien zoals het in Duitsland onder de EEG wetgeving is geworden...

PS: op de reusachtige SenterNovem site inmiddels zelfs een heuse foto van medewerkster Lisa gevonden. U mag hem zelf proberen te vinden...

http://www.volkskrantblog.nl/bericht/205997 ("opvallend" bekende configuratie van zonnepanelen bij een SDE aanvrager, zie ook het EZ filmpje; vooral onder het verder uitermate informatieve (complimenten!) hoofdje "2. Zoveel mogelijk duurzame energie" rechts op die pagina vindt u veel meer inside info en lezersreacties op Lisa's geweldige zonnestroom - en CO2 reductie avontuur)


 
^
TOP

25 september 2008: Definitieve tekst Novelle EEG 1-1-2009. Van de Solarenergie Förderverein in Aachen kreeg ik per e-mail een link door naar de door het BMU (Duitse Super-VROM) vrijgegeven definitieve tekst van de "Novelle" (4-jarige revisie) van het beste, goed gebalanceerde feed-in systeem voor duurzame elektriciteit ter wereld, het Duitse EEG. Hierin de letterlijke tekst zoals die als WET in het Bundesgesetzblatt (zeg maar Duitse Staatscourant) terecht moet komen. Dus nog niet formeel, maar het moet wel heel raar lopen als hier nog wijzigingen in komen, gezien de tot op het bot gefileerde anderhalve jaar voorbereiding. Het stuk gaat vergezeld van twee begeleidende documenten, "Begründungen". Een algemene "verantwoording" (A) voor de aangepaste wetgeving: aanpassing als gevolg van veranderende maatschappelijke ontwikkelingen, zoals economische, sociale en milieu aspecten. En een zeer uitgebreid document, een "detail-Begründung" (B, "Zu den einzelnen Vorschriften"), die per artikel het hoe, waarom, en op welke wijze uitlegt. Deutsch-sprachig selbstverständlich.

Beter zult u het niet kunnen krijgen. Let u s.v.p. wederom weer op het feit dat alle keiharde getallen zoals die zeer belangrijke feed-in tarieven zoals gebruikelijk in het vooruitstrevende en reteslimme Duitsland in WET worden afgespijkerd, en niet in een of andere jaarlijks door ambtenaren-met-pakken-boter-op-het-hoofd (SDE Nederland) via supermistige en absurd ingewikkelde "ministeriële regelingen" gewijzigd kunnen worden. This is it, en dit gaat voor de komende 4 jaar Wet zijn. PUNT. Daar wil een verstandig Duitser vast wel een investeringsbeslissing voor een fraaie privé PV-installatie aan wagen van een paar tienduizend Euro (op eenvoudige wijze tegen gunstige voorwaarden te lenen bij diverse kredietbanken, indien nodig) tot een paar ton (boerderijschuren genoeg in den lande). Of ze gaan een collectieve Freiflächenanlage op die pain-in-the-ass oude vuilnisbelt, of een prachtige Bürgerbeteiligungsanlage op het dak van de lokale school aanleggen. Toch?

http://www.sfv.de/artikel/2008/erneuerbare-energien-gesetz_eeg_2009.htm


24 september 2008: Een van velen. Vandaag kreeg ik weer eens een "bewijsexemplaar" van Photon in de bus. Een Italiaanstalig nummer (met een korte ingezonden brief van mij, eerder verschenen in het Duitse "moeder"blad). In dat nummer zat een brochure van het Duitse montagetechniek bedrijf HABDANK GmbH & Co. KG uit Göppingen (O. van Stuttgart in het noorden van Beieren) wat gespecialiseerd is in opbouwsystemen voor grote PV-parken. In die Italiaanstalige (...) brochure een overzichtje van gerealiseerde* grote projecten alleen al in 2008. Het zal u niet verbazen: voor de overgrote meerderheid in Spanje gerealiseerde MWp parken. Het lijstje (nogmaals: dit is slechts één installatiebedrijf!) is ronduit verbijsterend. Ik tel:

 • 31 grote PV parken in de range 600 - 15.000 kWp
 • waarvan 4 in Duitsland (0,7 - 1,0 MWp)
 • reeds 1 in Griekenland (Pontoirakleia, 1 MWp)
 • en maar liefst 26 stuks in Spanje, waarvan 2 op Mallorca (1,23 resp. 3,15 MWp)
 • Spaanse parken hebben een range van 0,6 (Totana) tot 7,67 MWp (Alcaudete),
 • met als absolute kers op de taart een 15 MWp PV-park in Almeria
 • alleen al alle Spaanse zonnestroomparken van dit ene installatie bedrijf in 2008 bij elkaar zijn goed voor 63,93 MWp aan nagelneu PV-moois
 • dat is alleen voor dit ene bedrijf al een factor 3,55 maal de maximaal bij het Nederlandse SenterNovem aangevraagde hoeveelheid vermogen van alle SDE aanvragen (18 MWp), maar dan reeds (grotendeels) gerealiseerd
 • het daadwerkelijk te realiseren nominale vermogen onder de gruwelijke Nederlandse SDE condities is voor velen een vraag, maar zal gezien de voordurende procedurele ellende beslist nooit die 18 MWp gaan worden
 • is Nederland wellicht een land van trutten en stoethaspels? (retorische vraag)

* Volgens Engelstalige referentielijst op de website (gezien 24-9-2008) zouden er nog 6 van de Spaanse parken "under construction" zijn.

Gezien de taal van de brochure (Italiaans), kunt u wellicht voor uzelf bedenken waar de focus van HABDANK zal komen te liggen als 28 September het Decreto Real in Spanje af gaat lopen...

http://www.hpvm.com


24 september 2008: Het tranendal dat SDE heet woekert voort als kanker. De bemetering voor de SDE installaties heeft inmiddels het stadium van een af en toe opflakkerende, grotendeels op de achtergrond voortwoekerende guerillaoorlog bereikt. En af en toe krijg je weer eens een link naar een (nieuw) document toegeworpen bomvol "verplichtingen", afgrijselijke bureaucratie, en waarin de meest onwaarschijnlijke statements staan.

Hier een citaatje uit zo'n gezellig document waar je doorheen moet als je in het gebied van Essent Netbeheer het in je onzalige hoofd haalt om onder de krankzinnige SDE voorwaarden een 100 procent duurzame PV-installatie te willen aansluiten (even buiten alle andere rimram om), vetdruk PPV:

"... kWp is het maximale piekvermogen in kiloWatt dat een installatie kan leveren, als de zon maximaal en onder ideale omstandigheden op de panelen schijnt ..."

Let wel: dit is een uitspraak van het netbedrijf van de holding waarvan ook Nederlands "grootste groene stroom leverancier" deel uitmaakt. Dit is volslagen onzinnige NONSENS! Nederland is op het vlak van duurzaamheid, kennis en professionaliteit in extreem slecht vaarwater gekomen, dat mag wel duidelijk zijn. Mijn reactie aan de verstuurder van de link:

"Ik heb de afgelopen maanden bijna geen een instantie gezien die snapt wat Wp betekent, en ze lullen allemaal maar uit hun nek of zuigen rabiate kolder uit hun duim. Dit is god betere het een ENERGIEBEDRIJF!!!!! Nederland heeft voor mij definitief afgedaan. Het is en blijft een grote ranzige fossiele bende. Het verdient gewoon de plomp in te schuiven..."

Oordeelt u zelf:

http://www..nl/netwerk/...huishoudensenkleinzakelijkeklanten/sde_subsidie.html


22 september 2008: SDE klant rapporteert "voortgang" van het tranendal. Er is al de nodige letterbrij door het land gevloeid over het nieuwste konijn uit de ranzige goochelhoed van het Ministerie van Economische (???) Zaken genaamd de Stimuleringsregeling Duurzame Energie, maar het houdt maar niet op. Zeker niet nu die afgrijselijke "beschikkingen" van volle dochter SenterNovem, met heel wat dreigende taal en vooral veel "plichten" met veel tranen doordrenkt op de nodige hollandsche keukentafels liggen te slingeren... Dit exemplaar (e-mail van een van de vele SDE klanten, titel: "SenterNovem, traaaaaag als dikke stro.......") is ook weer van de categorie "janken met de pet op", met, wederom, schokkend financieel nieuws... Commentaar onder de rood gemarkeerde nummers onder de tekst in het kader van Polder PV.

"Eindelijk viel op zaterdag 20 september de beschikking in de bus.
Ziet er naar uit dat het meterverhaal een verloren zaak gaat worden. De Ferrarismeter moet wijken omdat met de brutoproductiemeter kan worden gefraudeerd. Als je die meter losmaakt en aansluit in serie met een andere huisgroep, dan kun je immers de "brutoproductie" verhogen. (0) Met een Ferrarismeter valt dat niet te controleren/bewijzen. Bij een meter met vier telwerken valt dat onmiddellijk op. (1)
Alsof half Nederland zo perfide zou zijn!!!! Voorts zit er een cap op de productie, dus waar hebben we het over. (2)

SenterNovem geeft wel in de stapel papier aan dat zij voor 2008 de subsidie op basis van de brutoproductie gaat afrekenen. (3)

...

Dat viel nergens te lezen, maar de datum die je op de aanvraag vermeld als
productiedatum wordt door SenterNovem gehanteerd als dat waarop de 15 jaar voor de subsidie ingaat. Ben je op die datum nog niet klaar, jammer maar de subsidie-termijn gaat gewoon in. De aanvragers van het eerste uur mogen van SenterNovem binnen 4 weken na ontvangst van de beschikking schriftelijk eenmalig deze datum opschuiven.

De meteraanpassing valt uiteraard veel kostbaarder uit dan de Minister en vele anderen hebben geroepen. Zoals je zelf al wel zult hebben gezien is het bijplaatsen van een meterbord vereist. Als je zo'n bord niet in de meterkast hebt zitten, dan betaal je wel de voorrijkosten maar verder gebeurt er niets.
Een prijsopgave voor het plaatsen van een meterbord met een dubbelpolige schakelaar komt uit op ca € 150,--. Daar komt dan de vervanging van 2 meters nog bovenop. In ons geval dus totaal zo'n € 365,--. (4)

Jaja, als je een kleine installatie hebt van bijv. 700 Wattpiek, dan vormt alleen de aanpassing in de meterkast al 10% van de totale kosten. Dus wat € 80,-- volgens mw v.d. Hoeven?

Ben benieuwd hoe de kamervragen van Diederik worden beantwoord." (5)

(0) Mij is niet duidelijk hoe aangever dat voor zich ziet, want de bruto productiemeter (wat mij betreft: de simpelste herijkte Ferrarismeter die je maar kunt verzinnen, er hoeft immers maar één bruto productie getalletje op geregistreerd te worden, de rest is allemaal totaal onnodige ballast) moet verzegeld worden, kan volgens netbeheerder Continuon bij de omvormer in de buurt geplaatst worden, en je gaat natuurlijk niet allerlei krankzinnige truken met bezopen bekabeling dwars door je huis heen uithalen (als dat al enig effect zou sorteren). Maar ik ben geen techneut, dus ik kan me vergissen (het idee alleen al, te mindblasting voor woorden). Belangrijker is echter het volgende punt, want dit soort volstrekt theoretische hersenspinsels kunnen makkelijk voorkomen worden:

(1) In Duitsland wordt alle zonnestroom opwek al jaren sowieso direct op het net ingevoed en is de feed-in meter aansluiting afgeschermd in het domein van de netbeheerder. Ik heb nog NOOIT gehoord van (vermeende) fraude door Duitse PV-eigenaren met die meters. Waarom zouden ze ook? Ze worden immers afgerekend op de lucratieve feed-in die direct en volledig op het net ingevoed wordt, hun rabiaat van de netinvoeding gescheiden en geregistreerde afname is sowieso in veel gevallen veel minder dan de totale productie van hun vaak enorme dakvullende PV-systemen (dat heet in progressieve kringen ook wel een "energiePlus woning op het gebied van elektriciteit"...). Alleen in het ook in dit opzicht volslagen gestoorde, hyper-achterlijke Nederland moeten de verzamelde netbeheerders, meetgemachtigden, CertiQ, SenterNovem en EZ persé zo ingewikkeld doen, dat alleen al de hele ongevraagde meterkermis de SDE aanvrager alleen maar bakken met volslagen onnodig weglekkend geld kost...

(2) 2.975 kWh per jaar gemaximeerd (3,5 kWp x 850 kWh/kWp.jaar), je krijgt geen kWh meer aan SDE subsidie. NB: voor de goede orde: dit geldt uitsluitend voor de mensen die de maximaal (uiteindelijk) door EZ "toegelaten" systeemgrootte aanschaffen (3,5 kWp). En ook al produceert dat systeem (bijv. in de dichtbevolkte kuststrook) veel meer dan die onzinnige "gemaximeerde" 2.975 kWh per jaar (bij Polder PV zou dat namelijk minimaal 3,5 x 950 = 3.325 kWh kunnen zijn, met moderne efficiënte modules wellicht nog een stuk meer), krijg je beslist nooit meer dan het genoemde maximum. Mensen met kleinere systemen en ongunstige opstellingscondities (genormeerde jaarproductie minder dan 850 kWh/kWp.jaar) zullen uiteraard op veel minder inkomsten kunnen rekenen. Voorbeeld oosten van het land met normopbrengst 750 kWh/kWp.jaar en een "gemaximeerd" 3,5 kWp systeem: 2.625 kWh.

(3) Was al bekend sinds 12 februari 2008, dus niks nieuws onder de zon...

(4) Whoppa! Surprise numero zoveel. Dat vertelt SenterNovem je natuurlijk ook liever niet van tevoren, dat soort "nogal" belangrijke financiële details. Eerst "vangen" de bureaucraten je liever in hun subsidie-spinnewebje, en als je eenmaal lekker gepamperd bent, wordt je gezellig stapsgewijs met behulp van bijtende sappen uitgezogen door, laten we Floris zijn vrindjes d'r dan maar eens bijhalen, een stel goed bevriende parasiet-spinnen. Mijn rekensommetje voor Diederik zijn schuurtje zou dus ook aangepast moeten worden als hij in Leiden niet toevallig al zo'n dubbel meterbordje heeft (bij mij hangt er niks, dus ik vrees...). Mevrouw Pinokkio van der HO-Even jokkebrokte er maar wat op los, bij de beantwoording van die infame (slecht gestelde) vraag 50 (reeds gepubliceerd op 22 februari 2008) met haar "slechts 80 Euro voor bruto productiemeting" (and that was that?). Toen was de ellende rond de pas in een veel later stadium naar boven borrelende afgedwongen vervanging van ook nog eens de bestaande Ferrarismeter nog helemaal niet ter sprake gekomen, en is die zelfs nooit te berde gebracht in de Tweede Kamer alvorens in die slaapverwekkende vertoning op 26 februari met veel moeite het aarzelende signaal "Go" werd gegeven door de ingeslapen leden van de Tweede Kamer...

Het is overigens natuurlijk niet zoals de e-mail verzender stelt "vervanging van 2 meters". Het is, preciezer: het (laten) plaatsen van een nagelneue simpele (...) bruto productiemeter (enige duidelijke eis in de SDE papierwinkel, dat ene rotgetalletje "productie" moet afgelezen kunnen worden), en het - volgens Polder PV - volstrekt illegale, overbodige, en tot absurde drama's leidende gedwongen vervangen van de bestaande, uitstekend functionerende salderende Ferrarismeter. Voor, uit der aard, wederom een leuke sloot extra kostbare pecunia...

(5) Me too. Gezien het voortwoekerende energiefascisme in Nederland, verwacht ik echter geen beslissende "doorbraak" in de ambtelijke terreur (op zijn hoogst ergens een zacht doekje voor het bloeden). Ze zijn op het Binnenhof namelijk, nitwits als het door de bank genomen zijn op energiegebied (op slechts enkele uitzonderingen na), als de dood voor hun eigen (exceptioneel goed "ingelichte", de feitelijke macht hebbende) beleidsambtenaren...


22 september 2008: Polder PV's bespreking van "de SDE beschikking"... Polder PV kreeg een tijdje geleden een "SDE beschikking" van iemand in zijn mailbox die een "gemaximeerde" installatiegrootte van 3,5 kWp had aangevraagd. En die al snel na ontvangst van het "fraais" een bericht naar de verzender SenterNovem deed uitgaan dat het "feest" wat hem betreft niet door zou gaan...

Polder PV doet u op de inmiddels zevende SDE pagina uitgebreid uit de doeken wat hij allemaal van de senternoviaanse "feestvreugde" vindt en toont u de (geanonimiseerde) complete, 11 pagina's lange ambtenaren kermis... U weet inmiddels: Het onafhankelijke Polder PV neemt geen blad voor de mond. U bent dus gewaarschuwd...


 
^
TOP

19 september 2008: Goede zonnestroom genen of puberaal hoaxje? "Hoogbegaafde puber perst - theoretisch - veel vermogen uit 3D zonnecel". Ik hoop dat de al dan niet fictieve 12 jarige William Yuan uit Portland (Oregon) een mooi leven tegemoet gaat en dat hij de "revolutie" zal brengen die er uit de gelinkte berichten spat (let echter s.v.p. wel goed op die Wikipedia link...). William's theoretische, driedimensionale zonnecel (die zou bestaan uit nanotube "torens" die ook UV-licht zouden kunnen invangen en dus een veel groter deel van het totale lichtspectrum efficiënt zouden kunnen benutten) zou maar liefst 500 maal zoveel licht absorberen dan conventionele exemplaren, en 9 maal zoveel dan "cutting edge 3D cellen". Ik neem aan dat met de laatste (bericht Davidson Institute) de Spectrolab multi-junction cellen bedoeld worden die o.a. in de ruimtevaart worden gebruikt...). Hmmmm... Leuk. Als het "waar" is.

Laat ik het er op houden dat het een mooi en origineel (gebracht) idee is, en dat William voor de rest van zijn leven "binnen" is, te beginnen met die $ 25.000 scholarship. Als het niet bij theorie blijft. Als er een werkend exemplaar komt. Als het werkende exemplaar daadwerkelijk in commerciële productie genomen zal kunnen worden. Etcetera. Ik schat in dat William tegen die tijd het puberen reeds enigzins is verleerd, en dat het een "hard nut to crack" zal blijken te zijn. Maar laten we niet vervelend doen en deze wonderboy ondanks de reeds snel gezaaide waarschuwingen het voordeel van de twijfel gunnen.

Dan kan tegelijkertijd de rest van de PV-business gewoon keihard verder blijven werken aan al die andere alternatieven die slechts met veel geduld, hard werken, slim plannen, goed management, het nodige kapitaal, goede incentive regimes (valt de SDE beslist niet onder), snoeiharde, fysieke en massale hoeveelheden productie van cellen, en modules, vooralsnog de echte vooruitgang brengen. En dat dan helemaal aan het eind van die fantastisch ingewikkelde productieketens volledig vrije toegang van al dat duurzame fraais tot het net gegund zal worden. Want als de fossiele en nucleaire molochs dat net voor zichzelf (blijven) claimen, en hordes ambtenaren de meest monstrueuze drempels op zullen blijven werpen, zal zelfs (al dan niet fictieve) William met zijn hyperefficiënte 3D zonnecellen met lege handen staan...

http://blog.wired.com/geekdad/2008/09/12-year-old-rev.html?npu=1&mbid=yhp (leuke foto; een van de reacties: "I bet his mom helped him", een andere houdt het op zijn vader... )
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Yuan (filed under: suspected hoax articles... Een van de waarschuwingen in de header: "The truthfulness of this article has been questioned."... Valt 1 april in de U.S.A. ergens in september?)
http://www.zonnepanelen-info.nl/nieuws/12-jarige-doet-mega-ontdekking-op-gebied-van-zonnecellen


19 september 2008: Bouwers van onze duurzame toekomst. Zoet en zuur blijven om uw ogen dwarrelen, of u het wilt of niet. Na het vele "zuur" van de afgelopen dagen wederom een hele "zoete", want afwisseling is goed voor u en mij. Onze toekomst wordt namelijk niet gebouwd door in zichzelf gekeerde, uitgedroogde ambtenaren of door de wereld woekerende en verkokerde bureaucratie: die verstikt alles en maakt alle inspiratie kapot. Een wereld bouwen op dikke stapels papier en zwaar gemanipuleerde cijfers wordt een onleefbare wereld. Ons land en de rest van de wereld wordt gebouwd door geïnspireerde bouwers en vernieuwers die spugen op de energievretende uniforme "witte schimmel" die her en der in ons land langs de schaamgroene randen van suburbia wordt neergekwakt. En die kokhalzen van mensonterende "stimuleringsregelingen" voor duurzame energie die uitsluitend in het leven geroepen lijken te zijn om zoveel mogelijk ambtenaren een maximaal aantal uren achter fossiel opgewekte kWh slurpende computers te laten werken.

U heeft in de rubriek "inspiratie" (meest recent: Parkschool Lombok in Utrecht) reeds enkele van die "bouwers" en inspirerende duurzame bouwwerken en initiatieven mogen aanschouwen. De nieuwste, schitterende loot aan deze stam, een heerlijke Kers op de Taart genaamd Polder PV, is de bijdrage over Lennart H. Die in Hilversum zijn spectaculaire 5,7 kWp (!!!!) zonnestroom avontuur met eigen handen, met enorm veel geduld, vergezeld van bittere tegenslagen, onder zeer beperkende omstandigheden, en met een geweldige inspiratie en creativiteit wist te continueren en uiteindelijk op succesvolle wijze te realiseren op een nieuw huis.

Lennart mag dan wel beslist geen "PV-newbee" zijn (en dus niet in die ook al erg "zoete" rubriek passen). In de afdeling "inspiratie" hoort Lennart H. echter wel degelijk thuis!

Polder PV is proud to present to you:

Tips voor meer "inspiratie" welkom!


17 september 2008: Just one out of many. Hoeveel al dan niet "duurzaam" opgewekte energie kost de "verslaggeving" over het drama genaamd de SDE voor zonnestroom? Knappe jongen/dame die het uit kan rekenen. En nog steeds geen kWh zonnestroom geproduceerd "onder SDE condities", 13 maanden na de nekslag voor de MEP, en alweer bijna 5 jaar na het begraven van de extreem succesvolle (doch superdomme) EPR/EPA regeling (zie link onderaan)...

"Van de mensen die voor 1 april 2008 een aanvraag hadden ingediend, heeft nog lang niet iedereen bericht gekregen."

Berichtje van een klant in Continuon netgebied waar een peperdure combinatie van twee volstrekt overbodige ISKRA meters werd geplaatst nadat de perfect werkende Ferrarismeter uit het inmiddels beruchtste type kast van Nederland werd gesloopt door de grijpgrage handen van een werknemer van de betreffende "meetgemachtigde":

"Vandaag kreeg ik bericht van Continuon:

Geachte heer/mevrouw ...,

U heeft ons een verzoek tot meting van duurzame elektriciteit toegestuurd met bovenstaand EAN-nummer op de locatie ...

Op grond hiervan hebben wij onderzocht of uw installatie en de meetinrichting geschikt zijn voor het opwekken van duurzame energie.

Wij delen u mede dat uw installatie en de meetinrichting voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de Regeling groencertificaten Elektriciteitswet 1998. Uw aanvraag wordt ondertekend doorgestuurd naar CertiQ. Uw EAN code is gewijzigd in ...

We zijn dus weer een stapje verder in de (malle)molen van de SenterNovem SDE bureaucratie.

De beschikking van SenterNovem heb ik trouwens nog steeds niet binnen."

Vetgedrukte regel (accent Polder PV): typische (netbeheerders-) juristentaal, nooit van tevoren "gecommuniceerd" met de van niks wetende klanten, en nu ze aan een (verschrikkelijke) "beschikking" van ambtenarenclub SenterNovem vastzitten, die arme klanten compleet overvallend met de meest verbijsterende ambtenaren ongein en bureaucraten ellende. Dat heet ook wel: misbruik maken van Monopolisten Macht die door de politici in Den Haag ongecontroleerd, en talloze slachtoffers makend, door mag blijven woekeren in ons arme land.

http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=41063


17 september 2008: Zonnegroet voor het goede doel... Mijn oude Alma Mater (althans: het sportcentrum van de RUL in Leiden) heeft het licht gezien. En organiseert een massale "zonnegroet", op zondag 21 september aanstaande... 108 maal maar liefst! Wel een leuke actie. Hmmmm. Zou de polderboy zijn computervet er aan gaan wagen? Misschien toch niet onverstandig. En wat is er nu leuker dan onze eeuwig met gratis zonlicht strooiende Amon Re Die In De Heemelen Zijdt eens met wat nuttige spieroefingen te eren en tegelijkertijd ook nog eens een goed doel te dienen?

Lijkt me nicht schlecht, in ieder geval. Komt u ook?

Wat dacht u. Zal ik een e-mailtje naar mevrouw van der HO-even en mevrouw Cramer sturen of ze ook van de partij willen zijn? Noblesse oblige, toch?

http://www.innerned.org/zongroet.html
http://www.nieuws.leidenuniv.nl/zonnegroet-brengen-voor-het-goede-doel.jsp


17 september 2008: The reason why... De reden waarom sommige hoogst curieuze dan wel bedenkelijke websites volkomen onterecht (zeer) hoog in de (Nederlandstalige) Top50Solar staan vindt u via onderstaande links (wel verder zelf de hersencellen in werking zetten, s.v.p.).

Effekes verder graven (daar heb ik mijn eigen vlijtige "robots" voor, waarvoor dank! "Paginabron bekijken" wil ook nog wel eens helpen ):

<head>
<link rel=StyleSheet href="page.css" type="text/css">
<title>Free Energy Company</title>
<meta name="keywords" content="energieprijs, energieprijzen, brandstofprijs,
brandstofprijzen, dieselprijs, dieselprijzen, benzineprijs, benzineprijzen,
vrije,gratis,energie">
<meta name="description" content="Free Energy Company">
<meta name="generator" content="Flexible Bulldog Internet Marketing FlxSiteSys">


</head>

NB: dit is de header van al die "creatieve idee" websites. Andere keyword combinaties bij die "andere" vage sites, maar exact dezelfde "generator" en/of dezelfde bekende "visionaire" namen...

... inderdaad: loads of flexible BULLsh*t ...

Heeft verder uitzonderlijk weinig met duurzaamheid of zonnestroom te maken, maar heel erg veel met geld verdienen aan "windhandel", al klinkt dat natuurlijk weer veel te negatief...

http://www.flexiblebulldog.nl/index.php?page=zoekmachine_optimalisatie
http://www.globalgeniussystem.com/index.html ("Met dit systeem hoeft u zelf helemaal niets meer te kunnen verkopen. Dat doet het systeem voor u.")


16 september 2008: Is Spanje vol? Je zou het bijna gaan zeggen als je het ge-wel-di-ge plaatje van het vaktijdschrift Photon bekijkt, gepubliceerd in de september uitgave. Misschien moet de redactie bij de volgende ronde wel kleinere symbolen gaan gebruiken voor het op de Spaanse kaart kunnen zetten van de vele tientallen megawattpiek parken aan zonnestroom moois (lokaal huertas solares gedoopt - huerta is een moestuin met vruchtbomen, dus: "zonneboomgaarden" zou een beetje in de buurt kunnen komen ...) die, zo schrijft vakjournaliste Ines Rutschmann, voor het merendeel de laatste 8 maanden letterlijk en figuurlijk uit de grond zijn gestampt...

^^^
Verkleinde (gescande) weergave van de 2 openings-bladzijden van het uit 6 pagina's bestaande, ronduit fascinerende artikel van mevrouw Rutschmann met de verbijsterende cijfers rond de minimale nieuwbouw van de bij Photon bekend geworden zonnestroomparken in Spanje (tot aan de Balearen en Canarische Eilanden aan toe). Het gros van de op het kaartje weergegeven gekleurde symbolen is vrije veld systeem, de in dit onderzoek opgenomen systeemgrootte is minimaal 1 MWp (dus exclusief de ongetwijfeld honderden geplaatste installaties van tientallen tot honderden kWp-en...), en naar kleurcode gerangschikt (rood minimaal 20 MWp, groen 10-20 MWp, blauw 5-10 MWp, oranje 3-5 MWp, en geel 1-3 MWp).

Rode pijl: De uit 85.000 stuks UniSolar (R) triple-junction dunne-laag "matten" bestaande 12 MWp platdak-installatie op de industriehallen van ... de Amerikaanse autogigant General Motors in Figueruelas westelijk van Zaragoza in de noordelijke provincie Aragon (zie ook foto verderop). Een van de weinige grote dak-systemen die de afgelopen tijd zijn gerealiseerd in Spanje. Dat zal ongetwijfeld gaan veranderen met de reeds lang aangekondigde wijziging van het ondersteunings-regime in dit zonnige mediterrane land.

© PHOTON 2008

Een paar van de ongelofelijke cijfers uit het artikel op een rijtje. NB: uitsluitend installaties van 1 MWp of meer zijn in dit Photon onderzoek opgenomen. Het is een minimum "schatting", omdat niet alle gebriefde ondernemingen (wereldwijd: de investeringen voor zonnestroomparken in Spanje komen uit alle mogelijke hoeken van de globe) hebben gereageerd op informatieverzoeken, mogelijk niet alle bedrijven bekend zijn, en er natuurlijk nog vele honderden installaties zijn gerealiseerd die de MWp drempel niet halen.

338 PV-installaties groter of gelijk aan 1 MWp gerealiseerd
meeste parken hebben een grootte tussen 1 en 5 MWp
28 systemen hebben een nominale capaciteit van minstens 10 MWp, 14 zelfs van minstens 20 MWp (in 2007 was dat er nog maar een: 20 MWp groot Beneixama in provincie Alicante, gebouwd door het ... Duitse City Solar)
totale nominale capaciteit van alleen deze grote installaties al: 1.455 MWp (ter vergelijking: al de nodige jaren flink aan de weg timmerend wereldkampioen Duitsland (EEG sinds 2000) had in 2007 all-in waarschijnlijk 3.800 MWp cumulatief netgekoppeld PV-vermogen, dus alleen al de nieuwbouw van grote parken in Spanje bedraagt zo'n 38% van het in Duitsland in 2007 behaalde geaccumuleerde vermogen). Gemiddeld nominaal vermogen van de 338 geturfde grote PV-installaties: 4,3 MWp per park
schattingen voor het geaccumuleerde gerealiseerde PV vermogen (dus incl. alle kleinere systemen) voor 2008 zijn vooralsnog uitzonderlijk onbetrouwbaar. In januari schatte de nationale energie commissie (CNE) nog 900 MWp, in juni nog 1.100 MWp. Deze schattingen zijn echter door de verbijsterende actualiteit van 2008 compleet achterhaald (er zit ook nog eens vertraging in de ter beschikking komende informatie). Photon schat voor einde 2008 zeer grof 2 GigaWattpiek geplaatst (geaccumuleerd) vermogen in, 1,4 GWp meer dan vorig jaar was geïnstalleerd. Groei in een jaar tijd: dik over de 200%...
van de grote (nieuwe) PV-systemen zijn slechts 6 (tekst artikel, volgens figuur echter: 7) exemplaren grote dak-installaties, de rest zijn allemaal vrije-veld systemen
alleen de vier noordwestelijke, aan de Golf van Biskaje grenzende regio (Galicia, Asturia, Cantabria, en País Vasco/Euskadi [Baskenland]), hebben, volgens data van Photon, géén PV-systemen groter of gelijk aan 1 MWp
de centraal gelegen autonome regio Castilia-La Mancha heeft de grootste vinger in de pap met totaal reeds 354 MWp gerealiseerd PV-vermogen, terwijl het maar 4,3% van de Spaanse bevolking omvat (2 miljoen inwoners, dus 177 Wp/inwoner, vergelijk met 3,4 Wp/inwoner in Nederland)
grootste reeds gerealiseerde park blijft vooralsnog het door Nobesol SL gerealiseerde Olmedilla de Alarcón in C-LM met reeds (augustus) 50 MWp aan het net, en (voor einde van deze maand) te realiseren 60 MWp. De op een na grootste is alweer een stuk "kleiner", 31 MWp, deze maand nog definitief op te leveren door Kompakt Solar in Don Alvaro (Extremadura)
countdown voor netaansluiting van nog niet gerealiseerde "blokken" van nog in koortsachtig tempo gerealiseerde zonnestroomparken (om nog voor de lucratieve feed-in vergoeding [41,75 cent/kWh voor parken tot 10 MWp] vanwege Decreto Real 661/2007 in aanmerking te kunnen komen): 28 september 2008. Dus nog 12 nachtjes slapen tijdens het schrijven van dit bericht. Daarna is het feest dan wel niet helemaal afgelopen, maar zullen de financiële condities er heel anders uit komen te zien.

Er zijn al diverse reeds gerealiseerde mega PV projecten in Spanje doorverkocht door de ontwikkelaars aan financiële instellingen die die parken gaan beheren (met de vaststaande feed-in tarieven als gezonde financiële garantie voor een duurzame investering). Voorzien wordt dat, door de in eigen land fel bestreden dreigende verslechtering van de investerings-condities, veel internationale ondernemingen (in eerste instantie de megapark bouwers, op de voet gevolgd door de financiers) hun focus op andere landen zullen gaan richten. Er wordt bijvoorbeeld in het Photon artikel al gesproken van plannen voor een record groot 100 MWp zonnestroom park in ... Bulgarije (of all places) door de onderneming New Energy Invest...

^^^
Foto van een klein deel van het gigantische fabriekscomplex van General Motors in Figueruelas bij Zaragoza met een stukje van het 12 MWp platdak systeem bestaande uit UniSolar triple junction dunnelaag "modules": flexibele, uitrolbare folies die makkelijk zijn te installeren en relatief licht van gewicht. Verwachte jaarproductie van dit 12 MWp systeem onder de instralingscondities in Aragon volgens opgave UniSolar (moederbedrijf: Energy Conversion Devices/Ovonic): 15 miljoen kWh (genormeerde jaaropbrengst 1,25 kWh/Wp, een zeer goede prestatie voor een vrijwel horizontaal liggend dunnelaag systeem, als dat inderdaad wordt gerealiseerd). Dit is het derde grote PV-systeem met UniSolar membranen wat GM toepast op haar industriële complexen (de eerste twee in U.S.A.). GM heeft gekozen voor een daklease constructie met ontwikkelaar Veolia Environnement en uitvoerder Clairvoyant Energy S.L., die eigenaar van het systeem blijven en het zullen exploiteren en onderhouden.

Op de originele foto is o.a. rechtsboven ook nog een windpark te zien, diep in het hart van het Iberische schier"eiland"...

© General Motors Europe archive (download aug. 2008; 10 procent van origineel).

Spanje is natuurlijk beslist nog niet "vol", dat is complete onzin. Er is nog meer dan genoeg ruimte om vele, vele gigawatt(piek)en aan zonnestroom installaties, en ditto thermische concentrating solar power (CSP) centrales neer te zetten. Ook/met name op de vele grote industriële hallen die het land rijk is (voorbeeld, zie boven: General Motors installatie). Bovenop de al gigantische hoeveelheid windenergie capaciteit die ook al is gerealiseerd (zeer goede windcondities!), en biomassa centrales. Wellicht wordt Spanje op termijn wel een duurzame stroom exporteur, er is potentie genoeg. Of straks rijdt misschien een fors deel van het vierwielige blik (nu nog steeds de "core-business" van o.a. General Motors...) op duurzaam opgewekte stroom... Het land is feitelijk pas begonnen op de spectaculaire weg naar de duurzame energie revolutie, en bakt al meer elektriciteit uit duurzame, hernieuwbare bronnen, dan het uit archaïsche kernsplijtings-centrales haalt. Als de regering verstandig blijft stimuleren en zich niet laat ringeloren naar de regelmatig op sabotage aansturende fossiele en nucleaire lobby's, kan het land nog heel erg ver gaan komen op het vlak van de duurzame energievoorziening.

Bron: Rutschmann, I. (2008). Land der Megawattparks. - Photon. Das Solarstrom-Magazin 9/2008 (September): pp. 40-45. (Duitstalig)

http://investor.shareholder.com/ovonics/releasedetail.cfm?ReleaseID=320096 (persbericht op de website van Energy Conversion Devices/Ovonics, over hun bijdrage aan de Spaanse feestvreugde op grote platte daken van General Motors: de flexibele hardware...)
http://tinyurl.com/57aq3u (link naar nieuwsbericht op Foxbusiness.com site van 8 juli 2008 over de GM 12 MWp installatie in Figueruelas)
http://tinyurl.com/5rkhtx (Filmpje van 1'35" van het GM systeem. Beetje veel poeha en groene retoriek (Carl-Peter Forster, President, GM Europe), voor een gigantische auto- en, vooral, Hummer (...) fabrikant, maar je moet ergens beginnen. Ook een mooie tweede foto van een deel van de installatie in opbouw.)
http://www.clairvoyantenergy.com/ari-case.html (veel links naar andere artikelen over het GM 12 MWp project)


 

16 september 2008: "Het is maar een Idee!" Inderdaad, schot voor open doel deze uitspraak. Een van de ietwat realistischer exemplaren op p. 17 in het enorme, 38 pagina's tellende, uiteindelijk van alle bombarie hoogst vermoeiende "nulnummer"* van de normaal 129 Euri (...) kostende "nieuwsbrief" van weer zo'n geweldig (?) initiatief van een club hoogst merkwaardige Nederlandse (?) ondernemers die nog enkele andere uiterst curieuze, doch zeer opvallende, hoog van de toren blazende Nederlandstalige websites aan de zonne-energie "revolutie" en gerelateerde zaken hebben gewijd (ik krijg steeds meer vragen over die sites, die ik hier verder niet zal noemen...). Lieden die er in de gratis nieuwsbrief (proefexemplaar) geen probleem mee hebben om de revolutie (...) op het vlak van zonnestroom gratis aan u uit te delen. 3D print-technologie voor het thuis afdrukken van uw eigen gratis dunnelaag zonnepaneeltjes, of zoiets (ik hoor Nanosolar klepels luiden...).

Verder een enorme hoop geblaat, gepoeha, leuk en (erg) slim koppelen van allerlei moderne ellende, al dan niet gerealiseerde of "beloftevolle" technologische innovatie, semi-technisch (doch beslist niet geheel van kennis gespeend) geneuzel, geldzucht (stroomprijs zou volgens de auteurs maar liefst 10% per jaar gaan stijgen, schimmige berekeningen met de wederom absoluut niet hard te maken "gegarandeerde minimale prijs per kWh via SDE subsidie regeling (15 jaar lang) van 56(kommavier) euricent" etc....), sociale revolutie, "adopteer een zonnepaneel" actie, zonneboiler vacuum buizen in de aanbieding, lease-constructies aangekondigd (oppassen geblazen!!!), vrijheid, blijheid, etcetera. Verpakt in een aangenaam bombastisch sausje en, uiteraard, de regelmatig opdoemende vraag tot het doneren van een en ander aan door u her en der uit te strooien hoeveelheden pecunia aan niet erg nauwkeurig gespecificeerd duurzaam moois... Klap op de vuurpijl: straks ook nog eens een spectaculair windturbientje in de aanbieding.

"... schijnt het echter ook erg goed te doen in de bebouwde omgeving."

Hmmmmm.... Ik help het ze hopen.

Jammer genoeg geen gratis do it yourself bouwkit, nog, van dat erg interessante PV-printertje, noch een aanwijzing waar de (gratis?) ingrediënten voor dat hypermoderne zonnestroom moois dan wel zijn te bekomen. Maar wellicht organiseert Free Energy Nederland dat straks allemaal voor ons. Gratis natuurlijk, we blijven immers Nederlanders. Want: voor niets gaat immers nog steeds de zon op.

Citaatje, one out of many (hoofdletters van de auteurs):

"Free The World with Free Information, Free Energy and Free Products. Is dit niet een Verlicht Evolutionair Model voor de 21e eeuw?"

Yup: correct. Het is inderdaad een leuk idee...

De "status" van het interview met Jeroen Jansen van de alom gerespecteerde, zeer duurzame (en bloedserieuze) ASN bank, in de nieuwsbrief, is me een raadsel. Zijn ze partner van deze club? Wordt niet duidelijk...

Voor wie wel van een leuk riskant avontuurtje op zijn tijd houdt. Het is een vrij land, en het is uw geld. Bij mij gaat die op de stapel "leuk geprobeerd, maar voorlopig afvoeren totdat er iets concreets uitkomt".

http://freeenergycompany.nl/index.php?page=free_energy_newsletter (Inschrijven, op eigen risico. Geef bij dit soort met veel bombarie gebrachte acties nooit uw bank of gironummer af s.v.p.!)

http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=63568 (enkele reacties...)

*Ik kreeg dat "nulnummer" (pdf file) van een van de Polder PV lezers, waarvoor hartelijk dank.


14 september 2008: En weer een SDE afhaker...

Van iemand die de hele SDE papierbende ("beschikking") van SenterNovem in huis kreeg (komt binnenkort op PPV) en die zich het apelazerus was geschrokken van de verschrikkingen in het pak papier, kreeg ik het volgende tale-telling berichtje. Ik vrees dat er nog velen zullen volgen...:

"O ja ik, heb gisteren een mail gestuurd naar SenterNovem dat ik er vanaf zie.

Ik heb zelf in de loop van 2,5 jaar via Marktplaats 18 tweedehands zonnepanelen aangeschaft overal in Nederland.

Ik kan dit jaar waarschijnlijk voor het eerst helemaal self-supporting zijn. En dat geeft een heel erg goed gevoel."

Zeer veel respect voor deze moedige Nederlander, veel succes met de installatie gewenst, een goede productie aan zonnestroom (hopelijk nog wat lekkere zon dit najaar), en met de "complimenten van Den Haag" voor weer een slachtoffer van het zoveelste staaltje mislukt Hollandsch "stimulerings"beleid.

Rekenopdracht
Opdracht voor rekenfetisjisten: probeer een betrouwbare berekening te maken van de totale hoeveelheid duurzaam opgewekte zonnestroom in Nederland op basis van:

 • het feit dat een aanzienlijk deel van de daadwerkelijke opwek nooit bemeten wordt (zeer grove tongue-in-cheek schatting, 90 procent van de 30.000 eigenaren?)
 • er nogal wat problemen zijn geweest met OK4 omvormers (en andere types zoals de oude Philips PSI omvormers, en de Wurth apparaten), die voor een groot deel zijn hersteld, maar zeker wat de OK4'tjes betreft beslist niet volledig is geschied (we missen veel klanten in opgaves bij de Sunpower® systemen), de vele Stroomwerk klanten staan nog steeds met lege handen en produceren waarschijnlijk veel minder dan zou moeten, tenzij ze zelf inverters hebben vervangen en monitoren)
 • het feit dat slechts een ondergeschikt gedeelte van de PV-systemen in Nederland wel bemeten wordt (hetzij binnen, hetzij buiten de SDE, er is ook nog een klein contingent MEP klanten)
 • het feit dat de productiegevens van particulieren die buiten alle subsidieprogramma's om wel meten, niet bekend zijn bij de overheid
 • het feit dat een fors aantal zonnestroomsystemen in Nederland (blijkbaar) via Marktplaats zijn doorverkocht of misschien zelfs naar het buitenland verdwenen, wat inschatting op basis van ook al dubieuze verkoopcijfers (Holland Solar, waar beslist niet alle oude noch nieuwe leveranciers in zijn vertegenwoordigd) tot een uiterst hachelijke zaak maakt.

Dat gaat zelfs de ambtenaren bij SenterNovem niet lukken, dunkt me. Ergo: de CBS statistieken over zonnestroom productie (die o.a. zijn gebaseerd op de door Holland Solar aangeleverde verkoop van zonnestroom systemen) moeten met het bekende potje zout bekeken worden en zeggen weinig... Overigens wordt op dezelfde CBS site ook alweer gelogen over de "subsidie" die via het EEG bij de oosterburen gegeven zou worden, en waarvan het geld door "de energiebedrijven" bij de kWh verbruikers zou worden geïnd (klopt niet: het zijn de ruim 900 netbeheerders). Vechten tegen de bierkaai, dus.


14 september 2008: Nog meer "ouden doosch": Meterstanden ellende in Nederland. Tijdens het opschonen van mijn overvolle mailbox kwam ik weer een van die karakteristieke mailtjes tegen van mensen die stuiten op de verschrikkingen in ons land als ze simpelweg hun meterstanden van hun elektrameter willen doorgeven, ook al hebben ze reeds geruime tijd zonnepanelen op hun dak liggen.

Dit voorbeeld is van een klant bij de enige betrouwbare 100 procent duurzame energieleverancier die we in ons poldermoeras hebben, maar ik heb een soortgelijke mail ook al ontvangen van iemand die bij een leverancier van een van de grote energieholdings zit.

Het begeleidende, heerlijk sarcastische commentaar van een Greenchoice klant, toen deze de accurate, actuele meterstand in wilde voeren van zijn prima werkende, salderende Ferrarismeter (Greenchoice voert progressieve meterstanden doorgave politiek, omdat ze afhankelijk zijn van de lokale netbeheerder, wat zeer vaak tot grote problemen heeft geleid):

"Ik probeerde vandaag alvast de meterstanden door te geven, had geen zin om te wachten tot er een mannetje langs zou komen die dan zou constateren dat ik niet thuis ben om vervolgens een papiertje in de bus te doen om te vertellen dat 'ie geweest was en dat ik er niet was en dat ik via internet of met het kaartje de standen etc., etc...

Dáárom dus wilde ik online bij Greenchoice de meterstanden doorgeven. Tot mijn grote vreugde kreeg ik de foutmelding die ik als screenshot bijgevoegd heb:

^^^
(Geanonimiseerde) screendumps van het persoonlijke dossier van een klant van Greenchoice. Het rood omkaderde deel in de bovenste screendump is leesbaar zichtbaar in het onderste plaatje: de tekst die verschijnt na de reëele meterstand ingevoerd te hebben bij een zuinig levend huishouden met een klein "doe-het-zelf" PV-setje van slechts 600 Wattpiek (en een zonnecollector systeem) ...

Wetende dat 'nogmaals proberen' geen zin zal hebben zal ik ze maar een mailtje sturen of wachten tot het mannetje langs komt... Krijgt 'ie van mij een bak handgemalen, zonverhitte, fairtrade biologisch geteelde koffie als troost."

Ik heb nog niet gehoord hoe dit is afgelopen, lees ook mijn spannende recente avontuurtje waarvan de uitkomst ook nog niet bekend is.

Dit, hooggeschatte dames en heren lezers van Polder PV, is typisch voor de complete chaos die Nederland heet op het vlak van zonnestroom - en is beslist niet de "schuld" van Greenchoice. Allemaal het resultaat van politieke onwil, bureaucratische sabotage, het stronteigenwijs vasthouden aan tenenkrullende verschrikkelijke "regelgeving". En, vooral aan het feit dat alles in Nederland uiteindelijk over die ene meter in de meterkast "geregeld" moet worden (hoe "dom" of "slim" hij dan ook wel zou zijn, het laatste is nog nooit aangetoond in de praktijk en Greenchoice heeft helaas helemaal niets te vertellen over die meters). Het is, en het blijft, ook voor die duizenden zonnestroom producenten die dit land heeft die nooit beroep (kunnen) doen op die vreselijke SDE regeling, een permanent voortdurende ellende, zolang zonnestroom niet rabiaat separaat van de netafname wordt bemeterd en wordt afgerekend. Zoals in Duitsland. Daar hebben ze nog nooit van dit soort typische, bakken met frustraties kostend, eeuwige gezeur gehoord.

Oh ja. Before I forget (ik heb ze persoonlijk al gefeliciteerd): KPN gaat voor haar kantoren en datacommunicatie centra een (100% groen) leveringscontract (elektra) aan met Greenchoice. Da's een mooie zaak. Meteen maar een paar windparkjes d'r bij bouwen, zou ik zeggen, voor de toekomstige uitbreidingen...!

<<<41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30>>> highlights JSS22


© 2008 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP