starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
ontwikkelingen "oud"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws P.V. pagina 36

meest recente bericht boven

28 oktober 2008 - 20 november 2008

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

<<<41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30>>> highlights JSS22


20 november 2008: Verboden woorden. De fossiele energiesector geeft zich beslist niet zomaar gewonnen, al is hun business case aan sterke erosie onderhevig, op meerdere fronten. Op alle mogelijk manieren probeert de sector krampachtig of op zeer slinkse wijze de discussie te "beïnvloeden". Een van de meest ranzige is het introduceren van uit de fossiele wereld afkomstige "begrippen" om duurzaam uit het lood te slaan en de discussie over de nieuwe energie technologieën te vergiftigen. Twee reeds eerder aan de kaak gestelde begrippen plaatst Polder PV bij dezen op de verboden lijst, met uiteraard een verklaring waarom dan wel. U vindt deze twee termen, waarvan Polder PV vindt dat u ze vanaf vandaag dient te mijden als de pest als het over zonnestroom gaat, uiteraard op de wâzeggu pagina...


19 november 2008: Nijmegen goes solar. Al eerder waren er de nodige zonnige activiteiten in de thuisbasis van wereldrecordhouder voor enkel-laags celefficiëntie van GaAs zonnecellen (Radboud Univ., onderzoeksgroep van John Schermer: 25,8% celrendement). Aan het begin van de meteorologische lente van 2007 werd al het symposium "Zonnekracht" gepresenteerd (waar ik helaas niet bij kon zijn). O.a. Frits Ogg, langjarige steunpilaar van de Organisatie voor Duurzame Energie, is actief in de promotie van zonnestroom in zijn gemeente. En zodra de contouren van de SDE regeling zich begonnen af te tekenen, wilde deze stad aan de Waal meteen zo'n beetje de hele subsidiepot claimen door de inwoners op te roepen massaal in te tekenen...

^^^
Blik op de fraaie monokristallijne PV-installatie op een opbouwframe (3-4 "landscape" rijen hoog) op het platte dak van Wijkcentrum Titus Brandsma in Nijmegen.

© foto Leo IJsvelt/De Gelderlander

Titus Brandsma met PV-batterij
Al in een eerder stadium werd het wijkcentrum Titus Brandsma aan de Tweede Oude Heselaan in het noorden van Nijmegen "gezegend" met een forse installatie van maar liefst 90 PV-modules. Het hier onder gelinkte bericht op de site van De Gelderlander (met bovenstaande foto) vermeldt daarbij de volgende passage: "De panelen zijn voldoende voor vier huishoudens ofwel zo'n 10 procent van het verbruik van het wijkcentrum". De vraag rijst vervolgens wat daar dan wel voor modules op het dak staan. Het type is wel direct duidelijk, te zien aan de foto: monokristallijn, want cellen met afgeronde hoeken (gezaagd uit ronde, cylindervormige ingots die uit een vloeibare silicium smelt zijn "getrokken"). Maar nominale capaciteit?

Als we uitgaan van een veelvuldig geciteerd (doch mogelijk achterhaald) gemiddeld verbruik van 3.500 kWh/huishouden, zou deze installatie dus ongeveer 14.000 kWh/jaar moeten opleveren (het verbruik van het wijkcentrum zou dan een forse 140.000 kWh bedragen, wat beslist lager moet kunnen...). Als we de als behoorlijk betrouwbaar te beschouwen prognoses van de geweldige site Siderea.nl in aanmerking nemen, zou in deze contreien onder (sub)optimale omstandigheden er een genormeerde jaaropbrengst van rond de 900 kWh/kWp.jaar bereikt moeten kunnen worden (zie o.a. overzicht voor 2007 op de Siderea site). Zeker met een installatie als boven, pal zuid gericht, goed "belucht" in een open frame opstelling, geen schaduw. Dat zou betekenen dat deze installatie ongeveer (14.000/900 =) 15,6 kWp aan nominaal vermogen zou omvatten, en dus de modules ongeveer een STC vermogen van (15,6/90) rond de 173 Wp moeten hebben. Mijn inschatting is dat hier dus modules zijn geplaatst met een veelvuldig standaard geleverd nominaal vermogen van 175 Wp. Het merk is echter nog niet bekend.

10 zonnige scholen
Nog leuker is dat als gevolg van een binnen het "Zonnekracht" project uitgeschreven prijsvraag voor scholen om zo concreet mogelijke projecten met zonne-energie op te zetten, er inmiddels door de Gemeente Nijmegen zonnepaneel pakketten van elk 8 stuks "met toebehoren" zijn toegekend aan 10 scholen. De prijzen zijn vandaag (woensdag 19 november) in bovengenoemd wijkcentrum door Wethouder Milieu Jan van der Meer en de voorzitter van het Zonnekrachtteam Ad Lansink uitgereikt aan de gelukkigen. In het persbericht van de Gemeente Nijmegen wordt zelfs gesproken van een verdubbeling van het aantal modules door Provincie Gelderland: "Met 16 panelen bespaart een school jaarlijks circa 300 euro op de kosten voor stroom."

Of de scholen dezelfde modules hebben gekregen als het wijkcentrum is vooralsnog een mysterie. En met de schaarse gegevens daarover ook zeer de vraag. Onderaan deze "FAQ" pagina staat namelijk de volgende cryptische omschrijving: "Gemiddeld leveren de acht zonnepanelen samen ongeveer 600 KiloWatt aan electriciteit op. Dat bespaart de school dan jaarlijks zo’n €150 op de energierekening." Dat is een curieuze claim. "600 kilowatt" kan nooit de energieopbrengst van 8 PV modules zijn. Energieopbrengst drukken we namelijk uit in kilowattuur. "Watt" is het momentane vermogen wat door de installatie wordt gegenereerd en wat fluctueert in de tijd. 8 PV modules genereren beslist nooit (ook niet midden op een koude zonnige lentedag!) 600 kilowatt, no way! Zowel geen DC vermogen uit de zonnepanelen zelf, als het uiteindelijk uit de omvormer(s) komende AC vermogen wat op het 230 volt "huis"net wordt ingevoed.

Maar ook "600 kWh" (schrijffout?) zou niet kunnen kloppen. Als we de financiële opbrengst als maatstaf nemen, 150 Euro/jaar (8 modules), zou dat bij een gemiddelde kWh prijs van 22 eurocent/kWh namelijk neerkomen op een jaarproductie van 682 kWh. Tenzij er gerekend is met een "hoog tarief" prijs van 25 eurocent/kWh, dan kom je wel op 600 kWh/jaar uit. Echter: in het weekend wordt in het geval van een (vermoedelijk aanwezige) dubbel tarief meter (en contract) er nooit op hoog, maar op laag tarief ingevoed en afgerekend. Laten we uitgaan van die "25 eurocent/kWh" en die mogelijke schrijffout van 600 kWh, dan komen we bij de "genormeerde Siderea waarde" van 900 kWh/kWp.jaar (redelijk optimaal systeem, wat bij de meeste platte daken op scholen zonder meer bereikbaar en realiseerbaar is) uit op een systeem van slechts 667 Wp. Wat neer zou komen op een module capaciteit van slechts zo'n 83 Wp (??? 85 Wp ???). Hmmm. Ik hoop dat zowel Gemeente Nijmegen als de Provincie Gelderland (meerderheid aandeelhouder, 46%, van de aan fossiele energie stinkend rijk wordende NUON holding...) dieper in de portemonnee hebben getast voor hun aan energiekosten (bij mogelijk dezelfde NUON holding???) aan de bedelstaf rakende scholen, want dat zijn niet al te "krachtige", noch innovatieve modules...

Daarbij kan uiteraard aan de oosterburen een voorbeeld genomen worden. Een van vele, vele magnifieke, door burgers bekostigde "Bürgerbeteiligungsanlagen" op scholen in Duitsland, bijvoorbeeld dit prachtexemplaar van 97,2 kWp op de daken van de Gudewerdtschule in Eckernförde in het "sombere" (...) Schleswig-Holstein in het koude noorden van Duitsland...

Verder uiteraard leuke actie, en Nijmegen, ga zo door! Volgende keer gaarne meteen 30 kilowattpiek op die schooldaken, dat zet zoden aan de dijk!

Veel esdeeërs
Het reeds aangehaalde persbericht van de gemeente Nijmegen rept tevens van een forse hoeveelheid Nijmegenaren die als gevolg van diverse door de gemeente georganiseerde promotie bijeenkomsten (Polder PV woonde er eentje op uitnodiging bij) SDE subsidie bij SenterNovem hebben aangevraagd. Dat zouden er volgens het bericht maar liefst 315 zijn. Uitgaande van 9.000 aanvragen die bij SenterNovem binnengekomen zouden zijn (bericht van 11 augustus 2008), is dat een respectabel percentage van 3,5%. En dat voor een bewonersaantal (161.286 personen) wat minder is dan een procent van de NL bevolking (16,4 miljoen inwoners). Voorwaar, een gemeente "mit Lust an die Sonne". Zou wel eens kunnen liggen aan de nabijheid van het Sonnenstrom-geile Duitsland, dunkt me.

Wel nog effekes afwachten hoeveel van die 315 aanvragen daadwerkelijk in gerealiseerde SDE projecten omgezet gaan worden, natuurlijk ...

Nijmegen: GO!

http://www.devnijmegen.nl/ (website van Duurzame Energie Vereniging Nijmegen)
http://www.gelderlander.nl/voorpagina/nijmegen/3984380/Minder-kolen-dankzij-zonnepanelen.ece (foto van deel van de installatie van 90 monokristallijne modules op het platte dak van het Titus Brandsma Wijkcentrum in Nijmegen)
http://www2.nijmegen.nl/wonen/milieuenafval/klimaat/zonne-energie (Nijmegen en zonne-energie)


 
^
TOP

18 november 2008: Vroeg Sinterklaas cadeau'tje van Photon. Tijdens een bezoekje aan de website van het vakblad Photon (eventjes als abonnee van mijn "recht" gebruik maken om in het waanzinnig interessante archief te graven), stond daar opeens al een Vorschau van het december nummer klaar op de homepage. En zoals gebruikelijk bij zo'n bondige presentatie, was er een "Probe" (drukproef van een van de talloze artikelen) beschikbaar.

Laat die "Probe" nu net het Grote Geheim van Jeroen van der Veer (inmiddels afscheid van Shell) prijsgeven. Smullen geblazen, al had ik er eerder al over bericht. Photon graaft natuurlijk dieper, want de journalist (Dominik Sollmann) mocht, bofkont dat 'ie daar is, al in de CIS fabriek in Torgau zelf gaan kijken.

Wel Duitstalig, natuurlijk, maar u weet: een gegeven Schimmel moet men niet in de edele mond kijken...

"De erfgenamen van Arco Solar". Auf Deutsch.

Dank u Sinterklaasje!

http://www.photon.de/photon/pd-2008-12.pdf


18 november 2008: Volgende 50 MWp parkje in opkomst. Uiteraard bij de oosterburen, waarvan sommige ietwat achtergebleven types vinden dat ze hartstikke gestoord zijn om onder die "slechte instralingsomstandigheden" überhaupt over zonnestroom na te denken. Laat staan dat die Duitse "gekken" ook daadwerkelijk tot massale plaatsing zouden dienen over te gaan. Ach, blijkbaar zijn daar al minstens 400.000 zonnestroom producenten collectief rijp voor Endegeest, zijn die 3.074.700.000 kWh (lees: 3,1 Terawattuur, 1 TWh = 1.000 GWh = 1 miljoen MWh = 1 miljard kWh) zonnestroom die in 2007 daadwerkelijk op het net zijn ingevoed, of de 5,6 TWh die voor 2009 zijn geraamd door de cijferaars van het BDEW, allemaal quatsch en van nul en generlei waarde...

De Duitsers trekken zich van die volledig het doel missende, volslagen belachelijke kritiek (onverholen jaloezie???) geen holländische Wasserbombe aan, en bouwen lustig weiter. Zo "lustig", dat er af en toe weer een lekker vet zonnestroom parkje uit de grond kan worden geramd, want modulaire systemen als PV laten zich zo heerlijk van de allerkleinste tot de allergrootste schaal rap (uit)bouwen. En als de beschikbare grond, de wil, de modules, en de pecunia er eenmaal zijn, is het weer: An die Arbeit! geblazen. Toch?

"Mit ein EEG in der Hand, kommt der deutsche Sonnenstrompark Bauer ins ganze Land!"

Ditmaal is het de beurt aan de onderneming Krinner, in Duitsland befaamd vanwege zijn "Schraubfundamente". Dat zijn eenvoudig in grond (tot zelfs rotsachtig aan toe) met slimme boormachines "in te schroeven" stalen funderingspalen met archimedes-schroef achtige profielen. Deze in eigen huis ontwikkelde funderingspalen gebruikt deze firma reeds jaren met groot succes om op snelle en relatief goedkope wijze de vele zonnestroom parken in Duitsland (die immers "slechts" voor 20 jaar EEG feed-in periode geëxploiteerd zullen worden) van een betrouwbare verankering in de bodem te voorzien, zonder dat er een "verzegeling" in de vorm van beton (energievretend!) nodig is. Een recent 2 MWp zonnestroompark met trackers bij het Duitse Hettenkofen werd in een recordtijd van 4 weken uit de grond gestampt gebaseerd op dit soort funderingspalen.

Krinner heeft nu zijn zinnen gezet op een "eigen" groot 50 MWp zonnestroompark in Niederbayern (oosten van Beieren) bij het plaatsje Straßkirchen in de Landkreis Straubing-Bogen, de thuisbasis van het bedrijf. Dit oord vinden we in onze ADAC atlas OZO. van Straubing zelf, ten westen van Deggendorf (zuidrand Bayerische Wald, grensgebied met Tsjechië), en gelegen in de vallei zuidelijk van de schöne blaue Donau. Volgens Photon zou de Deense investeringsmaatschappij Scan Energy AS het project bekostigen (verder nog niets over te vinden). Gerept wordt van bedragen van 150-200 miljoen Euro. Deze investeerder zou tevens de beheerder worden van het park (20-30 jaar pacht). Andere data:

 • 170 hectare akkerland;
 • Toestemming voor het PV-park is al binnen, zowel van Straßkirchen zelf, als van het plaatsje Stephansposching in een aangrenzende "Kreis", ZO. van Straßkirchen, waar een klein deel van het geplande park onder valt. Al zijn er soms problemen met "acceptatie" onder de bevolking van grote PV projecten, in dit geval is daar geen sprake van;
 • 50 MWp. Bij 200 miljoen Euro zou dat neerkomen op een investering van maar liefst 4.000 Euro/Wp, wat voor zo'n groot park fors aan de prijs is (bij 150 miljoen wordt het 3 Euro/Wp). Het uit 550.000 CdTe (FirstSolar) modules bestaande 40 MWp park Waldpolenz in Oost-Duitsland (oostelijk van Leipzig) werd destijds gebouwd met een geplande investeringssom van 3,25 Euro/Wp;
 • Geprojecteerde opbrengst: stroomverbruik van "een stad met rond de 50.000 inwoners". Dat kan niet hetzelfde zijn als het "gemiddelde" verbruik van 50.000 huishoudens, want dan zou je uitkomen op een absurde genormeerde opbrengst van 3.500 kWh/kWp.jaar: {(3,5 MWh x 50.000)/50 MWp}. Gebruikelijker in Beieren voor zonnestroom parken is een genormeerde opbrengst van minimaal 1.000 kWh/kWp.jaar. Onduidelijk is wat er voor modules ingezet gaan worden, en of er in dit park nog een zonvolgende installatie toegepast zal gaan worden.
 • Mogelijke "grootverbruiker" van (een deel) van de opgewekte duurzame elektriciteit: de nabijgelegen papierfabriek in Plattling. De stroomkabels van 110 kV hangen er al...

<<<
Instralingskaartje (horizontale instraling in kWh/m²) van Duitsland met twee reuzen zonnestroompark plannen.

Onderste ster: Straßkirchen in Niederbayern langs de Donau, 50 MWp (toestemming afgegeven).

Bovenste ster: Briest bij Brandenburg, westelijk van Berlijn, 81 MWp. Status nog niet duidelijk.

PVGIS © European Communities, 2001-2008

Šúri M., Huld T.A., Dunlop E.D. Ossenbrink H.A., 2007. Potential of solar electricity generation in the European Union member states and candidate countries. Solar Energy, 81, 1295–1305, http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/

Het park wordt in ieder geval noch 's werelds grootste (dat is momenteel Olmedilla de Alarcón in centraal Spanje, 60 MWp, zie foto in artikel van 11 april 2008), noch Duitsland's grootste. Want, als alles doorgaat zoals gepland, moet dat laatste - voorlopig althans - in Turnow-Preilack gaan komen bij het nabij de Poolse grens gelegen Cottbus (deelstaat Brandenburg), waar Solar Projekt GmbH 51 MWp aan zonnestroom fraais wil gaan realiseren. Mogelijk met FirstSolar modules, al wordt er ook over mogelijke samenwerking met het vaak over de tong gaande Nanosolar uit California gesproken. Dit betreft een terrein van 160 hectare op de oude Truppenübungsplatz Lieberose, en in 2009 zou het complete systeem reeds aan het net gekoppeld moeten zijn. Dit artikel heeft het trouwens over zelfs 52 MWp.

Nog groter
Er zijn zelfs al plannen (artikel van 12 april 2008) voor het bedekken van een groot deel van een oud militair vliegveld complex noordwestelijk van Brandenburg in voormalig Oost-Duitsland: 81 MWp op een door de Beierse firma Solar Tec gekocht terrein van 400 hectare, Briest genaamd...

Als de kredietcrisis verder geen dramatische gevolgen zal gaan hebben voor investeringen in duurzame energie (de prognoses daarover zijn "gemengd", in ieder geval zal er beslist geen sprake zijn van een dramatische "stop", al zal er waarschijnlijk bij veel projecten opnieuw gerekend gaan worden aan de kant van de investeerders), gaat Duitsland er dus mogelijk weer een reuzen zonnestroompark bij krijgen. Wat het zonnige Den Haag of fossiele DE haters er wellicht van zullen vinden, zal de investeerders, de projectplanners, de leveranciers, en de lokale bevolking waarschijnlijk volkomen koud laten.

Wat mij betreft, als er geen verdringing van voedselproductie ontstaat, de bodem niet "verzegeld" wordt (wat Krinner al heeft toegezegd), en de installatie na 20 jaar wordt afgevoerd/herplaatst/hergebruikt: Straßkirchen - Grüne Flagge!!!

http://www.idowa.de/straubinger-tagblatt/container/container/con/1725251.html (daar ook pdf te downloaden)


16 november 2008: Grafiek update. Hoogste tijd voor weer een grafiek update en, de jaarprognose. Bijgewerkt tot en met 15 november (dagoverzichten), tot en met week 45 (weekoverzichten). Maandoverzichten tot en met oktober. Surf naar de ingangspagina: totaaloverzichten.

Op basis van de geactualiseerde maandopbrengst grafiek en de daarbij behorende tabel (highlight pagina) zitten we met ons 1,02 kWp systeem eind oktober al op een jaaropbrengst (niet gecorrigeerd voor inverter defecten) van 871,12 kWh. Als we daar de gemiddelde maandopbrengsten (2001-2007) voor november (26,584) en december (15,277) bij optellen komen we op een prognose van in totaal ongeveer 913 kWh uit voor 2008, wat na 2005 en 2006 tot de "mindere jaren" zou kunnen gaan behoren. Echter, aangezien we per augustus 2007 2 zeer goed werkende pal zuid georiënteerde modules er bij hebben, die in 2008 tot en met oktober reeds 193,976 kWh, en in nov. en dec. 2007 een totale opbrengst van 11,543 hadden, zou onze totale opwek ongeveer uit kunnen komen op 913 + 194 + 12 = 1.119 kWh. Dat wordt aardig gevisualiseerd in de fysieke zonnestroom accumulatie grafiek van de totale opwek in deze grafiek (2008 is de blauwe, nog niet complete lijn).

Afgaand op onze gesaldeerde jaarconsumptie in 2007 van 1.152 kWh (fysieke productie gemeten via OK485 interface verrekend met de maandelijkse gesaldeerde meterstanden op de Ferrarismeter) zouden we dit jaar dus ongeveer op een "gesaldeerde rekenkundige zelfvoorzieningsfactor" van zo'n 97% kunnen uitkomen. Dat begint al aardig in de richting van een "rekenkundige elektriciteit nulwoning" te komen. Al zullen we verder natuurlijk nooit een fysieke energie nulwoning gaan halen, alleen al door de gruwelen die je jezelf niet aan wil doen met al op voorhand tot falen gedoemde "onderhandelingen" over invoeden op een stadswarmte net van zonnewarmte vanuit een huurwoning met "nogal gecompliceerde" eigendomsverhoudingen van het SV net... (ik laat u graag spelen met de gedachte, maar pas op voor nachtmerries).

Ik heb ook maar eens een berekening gemaakt van de hoeveelheid CO2 die Polder PV puur al door het zelf opwekken van zonnestroom heeft vermeden, gebaseerd op een gemiddeld getal van SenterNovem voor de NL elektra producenten van 0,566 kg CO2/kWh. Zie korte berekening onderaan de eerste salderende Ferrarismeter grafiek op de eerste meterstanden pagina (gedrag van de enkel tarief Ferrarismeter in de loop van de tijd).

Polder PV is trots om te vermelden dat ons huishouden met inmiddels een totale geaccumuleerde opwek van bijna 7.500 kWh reeds een primaire fossiele uitstoot van 4,25 ton CO2 heeft vermeden bij de centralistisch georiënteerde elektraboeren. Hier zit de 3,9% transportverlies van die vermeden fossiele opwek naar onze woning nog niet eens bij inbegrepen.


13 november 2008: Collega's zijn er om geholpen te worden... Met Floris Wouterlood, medeburger van onze geweldige, door de Geuzen de nodige jaartjes geleden ontzette Sleutelstad Leiden, heb ik een zeer goede relatie. We mailen elkaar suf, komen af en toe bij elkaar over de vloer, en spelen elkaar regelmatig informatie toe over de mondiale revolutie in duurzame energie, en natuurlijk, over het voortdurende, verbijsterende fossiele getrut en gepruts in ons arme poldermoeras.

Floris had een "probleempje", want hij kreeg een wel erg verwarrende e-mail van iemand die "iets" had met zonnestroom en leverancier NUON (Energie). De polderknaap van Polder PV, nooit te beroerd om zijn hooggeschatte collega uit de brand te helpen, pakte weer eens flink uit en denkt een groot deel van de heftige puzzel opgelost te hebben. Zonnestroom in Nederland. Tot je hersencellen zijn leeg gekookt...

http://www.zonnepanelen.wouterlood.com/solar_pages_nl/laatste_nieuws.htm (bericht van 12 november 2008)


12 november 2008: Lekker november zonnetje. Zoals een ieder weet, gaat het met de opbrengsten uit zonne-energie systemen gestaag omlaag in de komende winterperiode, een volstrekt natuurlijk en normaal proces bij een licht-afhankelijk omzettings-systeem en niets om je druk over te maken. Kijk maar naar deze grafiek van gelogde "wolkeloze dagen". Pas zo rond februari gaat het gemiddeld genomen weer zo'n beetje in de stijgende lijn bij de meeste PV-systemen.


^^^
De "ietwat" chaotische, van pakken ondoorgrondelijk, depressie opwekkend Tweede Kamer papier doordrenkte werkplek van Polder PV, zon overgoten op deze prachtige novemberdag. Naast de telefoon het uitpuilende SDE dossier (slechts het topje van de ijsberg...).

Toch moeten we de winterperiode beslist niet "afschrijven" voor deze schoonste toepassing van hernieuwbare energie. Zo zat ik vandaag achter de computer, de stadsverwarming uiteraard uit (tot grote droefenis van "restwarmte" leverancier NUON Warmte), te genieten van Amon Re's Gouden Godenstralen die midden op de dag volop ons appartement in knalden, gratis, energiebelasting- en BTW-vrije energie. En natuurlijk deden ondanks de lage baan die onze Zonnegod op de hemelkoepel schreef, onze op 30 graden vaste hellingshoek gemonteerde antieke Shell moduultjes het ook prima. Deels natuurlijk ook vanwege de lekker frisse harde wind, en het feit dat er af en toe wat koele regen op onze modules valt tijdens een buitje, waardoor de zonnecel temperatuur laag blijft, en de omzettings-efficiency van het multikristallijne silicium relatief hoog.

^^^
12 nov. 2008, 12h21: 748 Watt AC vermogen uit 12 OK4 omvormers parallel geschakeld via 25 meter DC bekabeling aan 1,236 kWp aan oude Shell modules (momentaan: 0,61 Watt/Wp). NB: bij forse bewolking dondert het momentane vermogen natuurlijk flink onderuit, en kan dan terugvallen naar een ordegrootte van enkele tientallen Watt AC vermogen, sterk afhankelijk van de momentane lichtcondities.

Op de zeer zonnige, doch qua daglengte reeds behoorlijk korte 8e november genereerde onze "aftandse", deels reeds 8 en een half jaar oude zonnestroom installatie mooi ruim 3,5 kilowattuur schone stroom (2,85 kWh/kWp), veel meer dan we die dag zelf verbruikten. Dat was overigens geen record voor november, genormeerd zijn we in het verleden enkele malen met beide typen modules (93 Wp en 108 Wp) tegen, of zelfs iets boven de 3 kWh/kWp uitgekomen op zonnige novemberdagen (vooral 2003). Zie deze pagina.

Laat die winter maar komen. Die overleven we wel weer. De meterstand van de netmeter (enkel telwerk) is inmiddels uit de zomerse overschot "put" van onderen af weer "in de buurt" gekomen van die van vorig jaar (meterstand opname december), maar: de wettelijk toegestane, prima werkende, continu "volgens artikel 31-c Elektriciteitswet salderende" Ferrarismeter draait nu nog lekker even achteruit en is blijkbaar van plan er nog effekes een dagje "onder" te blijven. Mijn zegen heeft 'ie!


11 november 2008: 50 procent marktgroei verwacht voor 2008 volgens BSW. De brancheorganisatie voor zonne-energie in Duitsland (BSW) voorspelt voor 2008 een mondiale zonnestroom markt van ongeveer 3,6 GWp aan nieuw geplaatste PV-installaties, een groei van ongeveer 50% t.o.v. 2007 toen er wereldwijd nog slechts 2,4 GWp bijgeplaatst werd, grotendeels (bijna de helft...) in Duitsland. NB: definitieve cijfers voor 2007 staan nog steeds niet vast, mogelijk geeft het vakblad Photon volgende maand hierover uitsluitsel, anders zal het BMU deze (definitieve) cijfers zeker volgend jaar gaan publiceren. Een van de grootste groeiprikkels is de toename aan degelijke nationale ondersteunings-programma’s, in grote of mindere mate gebaseerd op het doorslaande succes van het Duitse EEG regime. Daarmee wordt de impact van zonnestroom in het gigawatt bereik van elektrische productiecapaciteit snel groter.

De grootste groeimarkten vinden we tegenwoordig in Zuid Europa. Voor Italië voorspelt BSW in 2008 een vervijfvoudiging tot zo’n 250 MWp aan nieuwe installaties, in Frankrijk zou er meer dan een verdubbeling in de ordegrootte van 100 MWp aan verse PV-systemen gerealiseerd kunnen worden. Spanje wordt met de reeds aangekondigde, toch nog iets opgehoogde marktcap van (definitief) 500 MWp voor 2009 (na een extreme groei van mogelijk 900 MWp voor 2008) meer "ambivalent" gewaardeerd door Carsten Körnig, bedrijfsleider van BSW-Solar. Körnig vreest voor de 26.000 banen in de zonne-energie industrie op het Iberische schiereiland, en voor de internationale betekenis van de industrie aldaar, nu die markt zwaar in de remmen gaat...

Duitsland, met eigen middelen, zeer slim, jarenlang consequent doorgevoerd progressief beleid, vastgelegd in de beste wetgeving ter wereld groot geworden, profiteert uiteraard als geen ander van de mondiale ontwikkelingen. In 2008 wordt volgens BSW gerekend op 3,2 miljard Euro omzet in het buitenland, en een zgn. "exportquotum" van 46%. Dit zou in 2010 kunnen oplopen naar zo’n 5,5 miljard Euro en een exportquotum van ongeveer 56%.

Volgens het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) zou er alleen al in het afgelopen jaar 28,6 miljard US Dollar in zonne-energie zijn geïnvesteerd. Daarmee is deze "potentste" van de hernieuwbare energie opties reeds de grootste aantrekker van venture en private equity kapitaalstromen, nog voor biomassa. Uiteraard heeft dit alles ook zijn risico’s, zeker in het huidige (schokkende) financiële tijdsbeeld, en blijven betrouwbare voorspellingen voor de marktgroei lastig te maken. Zo schijnt het succesvolle bedrijf Evergreen Solar, wat bijna 31 miljoen aandelen had uitstaan bij, o.a., de omgevallen Lehman Brothers bank (waarna er wat "onfrisse zaken" leken te gebeuren met een deel van die aandelen), mogelijk een forse tik te krijgen van dat onfrisse voorvalletje. Er is een proces tegen o.a. Barclays en Lehman Brothers Holdings aangespannen door deze veelbelovende PV-onderneming. Volgens Photon is de zogenaamde PPVX, waarin de beurskoersen van de 30 grootste zonnestroom ondernemingen ter wereld zijn opgenomen, gemiddeld 23,7% gedaald tussen 1 september en 1 oktober van dit jaar (alleen het Duitse Ersol had nog een groei van 8,7%, de rest zat allemaal in de min).

Maar: de vooruitzichten blijven, ondanks de tijdelijk (???) "lage" olieprijs, en de problemen op de financiële markten (geld voor snelle groei zal steeds lastiger te bekomen zijn) vooralsnog redelijk zonnig. De sector heeft een fors zelfvertrouwen, en is bereid om grote uitdagingen aan te gaan. Q-Cells CEO Anton Milner heeft, uit hoofde van zijn functie bij de Europese PV-industrie organisatie EPIA, de prognose voor het uitbouwtempo, en het bereiken van de veelbesproken (doch vaak slecht begrepen) "kostenpariteit" met conventioneel opgewekte elektriciteit fors bijgesteld. Inmiddels claimt EPIA dat al in 2010 "grid parity" gehaald kan worden in Spanje (5 jaar vroeger dan een iets oudere voorspelling...), en dat i.p.v. 2-3 % zonnestroom in de Europese stroommix voor 2020, het aandeel dan al zou kunnen stijgen naar een enorme impact hebbende 12%... In Photon van november wordt op de achtergronden hiervan ingegaan. Een uitgebreide analyse van de razendsnelle ontwikkelingen in de mondiale PV-markt vindt u in de laatst Solar Generation (V) studie, een samenwerkingsverband tussen EPIA en Greenpeace (link hieronder). Smaakmakende uitspraak van Milner: "Ob Kohlekraftwerke in Zukunft überhaupt noch gebaut werden können, stelle ich stark infrage." Die mag u weer zelf vertalen...

(deels vrij vertaald naar een persbericht van BSW van 4 september 2008)


http://tinyurl.com/6m8opu (verkorte link naar het persbericht van BSW van 4 september 2008)

http://tinyurl.com/64r5fq ("substantially revised target" van de EPIA - Europa: 12% zonnestroom in 2020...)
http://tinyurl.com/6xdjtr (verkorte link naar laatste marktverkenning Solar Generation 5, EPIA/Greenpeace, pdf, 5 MB)
http://www.photon.de/news_archiv/details.aspx?cat=News_Archiv&sub=Politik&pub=1&parent=1333 (Duitsland plaatste er in 2007 weer minimaal 1,1 GWp aan PV-capaciteit bij...)
I. Rutschmann (2008): "Spanien verordnet sich eine Diät". Photon nr. 11/2008: 24-25 (marktcap van 500 MWp voor 2009, achtergronden)


10 november 2008: Metingen aan vacuumbuis zonnecollector systeem! Van Erik van Wijk (dank!) kreeg ik een leuke link naar de metingen van Solar 2 All (Sittard, Limburg) aan hun voor Nederland relatief unieke vacuumbuis zonnecollector systeem. Boilervat temperatuur, en, een noviteit (voor zover bekend), een zogenaamde "LumiPrecision 1000 zoninstralingsmeter". Indrukwekkende grafieken, en een leuke site. Direct opgenomen op de linkpagina van Polder PV, uiteraard, want "metuh is wetuh" nietwaar?

© Solar 2 All

Iemand enig idee hoe betrouwbaar zo'n ding (100 Euri introductie aanbod) kan of zal zijn???

Voor de producten van Solar 2 All, geïmporteerd uit alles dominerend marktleider China, waar een gigantische (en voor een groot deel hoogwaardige!) vacuumbuis productie uit de grond is geramd de laatste jaren (Sun & Wind Energy nr. 3/2007: pp. 50-64 - 20 miljoen vierkante meter al per jaar geproduceerd in 2006, 90% van de markt is vacuumbuis...) zie deze pagina.

In ieder geval weer een "gelukte" site d'r bij aan het zonne-energie front in Nederland. Waar hopelijk weer de nodige Nederlanders de nodige inspiratie aan zullen ontlenen. Met als motto: allemaal aan de zonnecollector (als u die kwijt kunt in uw situatie). Bravo, Solar 2 All!

NB: De Solar 2 All spullen staan nog niet op de SenterNovem "productenlijst" voor de duurzame warmte subsidieregeling (let op: bestaande bouw only!), maar lees ook deze pagina met toelichting op die omvangrijke, trouwens recent compleet overhoop gegooide SN site. Wellicht maakt u toch een kans, neem daartoe s.v.p. contact op met Solar 2 All zelf.

http://www.solar2all.com/opbrengst.php (metingen)


10 november 2008: EEG anderszins. Van een goed in "de materie" zittende lezer van Polder PV, die ook zijn intensieve speurwerk heeft gedaan naar de merites van het mondiale succesverhaal EEG (Duits ondersteuningsregime voor duurzame elektriciteit), en daar binnenkort waarschijnlijk tot in detail over gaat berichten, kreeg ik de volgende bijdrage (kleine tekstuele aanpassingen van Polder PV). Goed om dat ook eens van iemand anders te horen, het werd een beetje eenzaam in dit land... Met hartelijk dank!

"Als deze Minister* over de juiste informatie beschikt had, dan hadden wij al lang een Nederlands EEG gehad. Dat is namelijk goed voor het bedrijfsleven en kost de Staat geen cent. Daar MOET EZ wel oren naar hebben. Maar aangezien niemand de Minister aan correcte informatie kan helpen krijgen we dus wat we verdiend hebben. Een minuscuul potje geld om even mee te mogen spelen.

Wij (Nederlanders) hebben simpelweg onze SOMMEN niet goed gemaakt. Sommen die gaan over PV. Sommen die gaan over het Duitse EEG. Sommen die we maar niet kunnen maken.

Het Duitse EEG zit re-te-slim in elkaar en het vergt deskundigheid om de werking te doorgronden. Blijkbaar zijn er hier geen mensen (meer) die het kunnen uitleggen (aan EZ, VROM, de Minister).

Het denken over duurzame energie in Nederland heeft het niveau van een pasgeborene. Zolang daar niets aan verandert voorspel ik aanhoudend falend beleid.

En dat kost ons niet alleen veel geld (wat we niet hebben) maar veel belangrijker, er gaat veel tijd verloren. En Tijd is iets dat opraakt, net zoals fossiele energiebronnen."

*Bedoeld wordt uiteraard: Minister van der Hoeven van EZ. De mening van Polder PV is in deze loeiend hete materie iets anders: (a) Mevrouw de Minister wordt gewoon voorgelogen door haar eigen beleidsambtenaren, (b) genoemde (beleids)ambtenaren onthouden haar essentiële informatie over het Duitse EEG. U gaat mij namelijk niet vertellen dat die ambtenaren de finesses van het EEG niet kennen. Als dat wel zo zou blijken te zijn, en (c) er hier dus sprake is van intensieve en bewuste misleiding en desinformatie van een Staatsfunctionaris, die ook nog eens niet wordt opgemerkt, is dit land echt geen knip voor de neus meer waard!

Ik ben benieuwd naar uw professionele bijdrage over dat superieure Duitse EEG. Vergeet u intussen, als u dat nog niet heeft gedaan, niet het Feed-In initiatief van WWF/De Kleine Aarde/iNSnet te ondertekenen? Inmiddels alweer meer dan 3.200 inschrijvingen, maar nog lang niet genoeg. Hartelijk dank!


10 november 2008: "Notes out of the blue". Van Johan Trip, werkzaam bij Solarplaza.com, kreeg ik een link naar zijn persoonlijke blog met daarop professioneel commentaar op mondiale ontwikkelingen op het vlak van (o.a.) zonne-energie. Solarplaza organiseert voor professionals uit de business regelmatig zeer interessante excursies naar de grote spelers op het vlak van zonnestroom in diverse spannende, booming, of reeds gevestigde PV-markten. De eerstvolgende is natuurlijk weer naar China... Interessant om eens een kijkje te nemen op Johan zijn blog, er staan ook kleine fotoverslagen van enkele eerdere "veldtrips" in zonnepaneel rijke naties...

Natuurlijk vooral ook Johan's commentaar op de Nederlandse SDE regeling even bekijken. Hij refereert daar trouwens aan "15 MWp" voor 2009. Dat is in die beruchte "concept brief" van van der Hoeven van 31 januari dit jaar de maximale (???) capaciteit die er blijkbaar bijgeplaatst zou mogen worden in 2009. Wat natuurlijk helemaal niks is. Wat mogelijk weer het nodige "gezeur" gaat geven in Den Haag. Een zelfde soort gezeur heeft er toe geleid dat de voor 2008 opgevoerde miezerige 10 MWp uiteindelijk heeft geleid tot "financiële ruimte" (bij elkaar geschraapt) voor maar liefst 18 MWp aan aanvragen bij SenterNovem (uitsluitend "zinvol" voor particulieren, bedrijven staan niet te trappelen om maar 20 paneeltjes op hun dak te zetten). Of een zelfde soort schraap partij ook in 2009 zal gaan lukken (voor "maar liefst" 15 MWp, zoals "gepland" door EZ), blijft een onbeantwoorde vraag. En wat er überhaupt van die 18 MWp aan "aanvragen" voor het reeds bijna afgeronde jaar 2008 daadwerkelijk (binnen korte termijn) omgezet zal gaan worden in een fysiek aangeschaft en aan het net gekoppeld PV-systeem is nog steeds zo mistig als november ochtendnevel dik kan zijn.

http://notblue.typepad.com/ (Johans's solar blog)


9 november 2008: SDE praktijkervaringen uit Utrecht.

Van Piet van Oostrum uit Utrecht ontving ik een link naar zijn website waarop hij zijn relaas doet over het "proces" wat een willekeurige Nederlander moet doorlopen op weg naar het fel begeerde, maar oh zo lang durende resultaat van een door SenterNovem "beschikte" SDE aanvraag. Het is een tale-telling verhaal. Erg moeizaam "Nederlands", bomvol vertragingstactieken, compleet onnodige, tranentrekkende en burgers afschrikkende bureaucratie, kastje-naar-de-muur verwijs, en ga zo maar door. Bovendien ook nog met ongevraagde "slimme meters" met de zegen van de uit de Eneco holding los te weken meterdochter MDDS. En uiteindelijk, 220 dagen na die beruchte startdatum (1 april) van de SDE regeling voor zonnestroom liefhebbers, "mocht" de bruto productiemeter, maar ook de niet noodzakelijke (vervangen) "slimme" (???) digitale hoofdmeter aan het werk. Al gaat Piet pas in februari waarschijnlijk echt iets merken van de oogst van zijn Chinese monokristallijne Trina modules, in totaal 3,15 kWp. Ergo: bijna weer een jaar inspiratie de goot in spoelende vertraging van de mooie zonnestroom plannetjes. En natuurlijk weer lekker een lange tijd centen in de gierige zakken van de Staatskruideniers houdend. Volgend jaar is immers de SDE subsidie niet meer 33,0, maar, volgens het meest recente "wijzigingsstuk" van de EZ ambtenaren (Staatscourant nr. 213, ma. 3 november 2008, p. 3), nog maar (56,4 - 27,3 =) 29,1 eurocent/kWh voor "in 2008 beschikte" zonnestroom klanten...

Een tale-telling stukje uit Piet zijn relaas:

"Bij de SDE-beschikking van SenterNovem zit ook informatie over wat je allemaal nog meer moet doen. Als je al die bureaucratie ziet dan zinkt de moed je in de schoenen. Ik heb die informatie en diverse websites verscheidene keren doorgelezen met iedere keer een gevoel dat grensde aan wanhoop. Ik heb diverse keren uitgeroepen “Waarom moet dit zo ingewikkeld?” Hier had Kafka nog wat van kunnen leren!"

De door Piet op zijn site genoemde "meevallende 1.500 Watt" (uitgangsvermogen van zijn nagelneue installatie) hoeft op zich nog niet zoveel te zeggen, hij heeft een - voor Nederlandse begrippen - redelijk groot PV-systeem, en op het vermelde moment ('s morgens) had hij dus een genormeerd AC vermogen van 1.500/3.150 = 0,48 Watt/Wp bij een zuidoost oriëntatie en 45 graden dakhelling (lees: relatief "gunstig" in de ochtend van een najaarsdag met lage zonnestand). Ter vergelijking, op een volledig gelogde recente dag (14 oktober 2008) had Polder PV met zijn antieke multikristallijne Shell modules (grotendeels plm. 9 graden oost van zuid, frame helling 30 graden, voor maanden buiten het hoogseizoen relatief ongunstig), en een compleet andere omvormer configuratie een maximaal genormeerd vermogen van 0,63 Watt/Wp (om 13h30 zomertijd) . Om goed vast te stellen wat het maximale resultaat op een dag is moet er continu gelogd worden. Op zich is het "maximale" (genormeerde) vermogen ook niet eens zo'n belangrijke waarde, ook al omdat deze gedurende de dag bij deels bewolkt weer extreem kan fluctueren en vaak zeer kortstondig is. Veel belangrijker en "zinvoller" voor de PV-systeem eigenaar is de in de loop van de tijd geaccumuleerde energieopbrengst in kWh. Te meten per dag, week, maand, of jaar.

Afgezien van die verder niet zo relevante side-issue, ook Piet kan eindelijk "officieel" zonnestroom gaan bakken van eigen dak. Omdat zijn ervaringen reeds op zijn eigen website staan, neem ik hem wel als "PV-newbee" op, maar in een apart lijstje met verwijzing naar zijn website. Mocht u ook al uw verhaal als "PV-newbee" op een eigen webstek hebben gedaan, en wilt u desondanks toch vermeld worden als zodanig, mail dan s.v.p. de link naar uw website, dan neem ik u ook in dat lijstje op. Als u zelf uw verhaal op de PV-newbee pagina op Polder PV kwijt wilt, kan dat natuurlijk nog steeds, er zijn reeds 23 mensen u voor gegaan (totaal bijna 47 kWp), en Polder PV begint het punt te bereiken dat een tweede pagina geopend kan gaan worden voor Nederlanders die het zonnestroom licht hebben "gezien" en hun ervaringen willen delen via Polder PV.

Piet: van harte gefeliciteerd!

http://www.pietvanoostrum.com/energy/zonnepanelen/nl/ (waarvan ook hier afgebeelde foto)


8 november 2008: Karakteristieke ambtelijke EZ manoeuvre. Ik had al zo mijn kanttekeningen geplaatst bij de te verwachten antwoorden op en de inhoud van de vragen van Mevrouw Ouwehand van de Partij voor de Dieren over de zeer smakelijke en voor veel mensen blijkbaar "onthullende" Tegenlicht uitzending "Here Comes The Sun". Er is net een karakteristieke brief van EZ verschenen (gedateerd 6 november 2008) waarin een typische vertragingstactiek wordt opgevoerd, omdat het een bij EZ bloedheet onderwerp betreft. Waarbij ze eigenlijk liever geen pottenkijkers hebben. Nu is er helaas voor hen een "ietwat ongebruikelijke" parlementaire pottenkijkster om de hoek verschenen, en die moet dus even snel worden "geparkeerd". Zodat er straks ambtenaren van maar liefst drie "departementen", zijnde EZ, VROM, en Ella Vogelaar's WWI (Wonen, Wijken en Integratie, feitelijk ondergebracht bij VROM) zich in alle mogelijke kronkels kunnen gaan draaien om niet al te onwelgevallige antwoorden te gaan geven op dat brutale kamerlid...

De zeer korte inhoud van die veelzeggende "kamerbrief" (mijn vetdruk)

"Uitstel beantwoording vragen van het lid Ouwehand (PvdD)

Hierbij deel ik u mede, dat in verband met het feit dat over het betreffende onderwerp (zonne-energie) interdepartementale afstemming tussen de departementen EZ, WWI en VROM moet plaatsvinden, beantwoording van de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over de stimulering van zonne-energie in Nederland zal plaatsvinden voor 1 december 2008."

Ergo: de EZ ambtenaren nemen effekes ruim de tijd om mevrouw Ouwehand weer "op haar plaats" te gaan zetten met ongetwijfeld straks weer prachtige ambtenaren volzinnen die vooral de aandacht van de gloeiend hete aardappel "zonne-energie" (lees eigenlijk: zonnestroom) moeten gaan afleiden. Met uiteraard als uitdrukkelijke bedoeling dat straks niemand uit die Tweede Kamer het in zijn/haar hoofd haalt om ooit nog over dat vermaledijde onderwerp te beginnen. Want zonnestroom lust EZ eigenlijk helemaal niet, alleen als het (onder dwang van de van niks wetende Tweede Kamer) op zo gruwelijk mogelijke wijze "gestimuleerd" kan worden, en de EZ ambtenaren maximaal grip houden op die voor hen eigenlijk ongewenste situatie, dan kan en "mag" er wat geschieden. Gemaximeerd op alle fronten, en knallen zal onze zielige PV-markt beslist nooit mogen als het aan EZ ligt. Energiepolitiek wordt beslist niet in de Tweede Kamer gemaakt, maar door beleidsambtenaren op enkele op het vlak van progressieve promotie en stimulering van duurzaamheid gruwelijk slecht presterende departementen...

Ik hoop dat mevrouw Ouwehand bij niet ter zake doende, misleidende, of van de gloeiend hete materie afleidende antwoorden van de beleidsambtenaren van EZ haar tanden zal laten zien en hard zal gaan bijten. Hoopt u met me mee?

http://www.ez.nl/dsresource?objectid=160835&type=PDF


 
^
TOP

6 november 2008: ... en zo doen de Duitsers "het". In zeer groot contrast tot het mistige gedoe bij energieholding NUON (vorige bericht hier onder), weten de Duitsers als geen ander hoe je klanten dient te informeren, en ze kwaliteits-bewustzijn en hart voor de zonnestroom zaak kunt aanleren. Alle informatie over de uitgeleverde, vaak zeer hoge kwaliteit hebbende zonnestroom producten (vaak van eigen bodem) is gewoon her en der op te vragen. Of het staat gewoon keihard op het zonnepaneel zelf vermeld, tot in groot detail.

<<< Foto van achterzijde Schüco SPV 175 Wattpiek SMC-1 monokristallijne PV module die ik recent "in de Randstad" aantrof.

Bovenste etiket geeft het nominale vermogen etc. weer, met tolerantiegrenzen, die, heel byzonder, door Schüco altijd vanaf 0% of hoger wordt gegeven. Hier 0 tot max. + 5% t.o.v. de 175 Watt die met een "gemiddeld" module uit deze serie onder STC condities geproduceerd zou moeten worden. Een strategische vorm van klantgerichte productmarketing (lager wordt gewoon niet in de consumenten markt afgezet) om teleurstelling bij gebleken "minus" tolerantie (lees: minder nominaal vermogen voor hetzelfde geld...) uit te sluiten. Zeer slim. En: klantvertrouwen genererend.

Onderste etiket, in Nederland normaal gesproken volstrekt ondenkbaar in de meeste gevallen: FLASHDATA en unieke streepjescode en serienummer van dit specifieke module. Het geflashte vermogen voor dit exemplaar bedraagt exact 176,7 Wattpiek onder de strict gehanteerde STC condities, en ook de overige waarden (open klem spanning, kortsluitstroom, en de waarden op het optimum van de Maximum Power Point condities bij STC) staan exact vermeld. Ergo: de klant heeft met dit module 1,7 Wp boven de "standaard voor deze moduleklasse" aan nominaal vermogen gekocht, en krijgt dus (afgezien van alle andere zeer hoge kwaliteitsnormen bij Schüco) zonder meer waar voor zijn/haar (dure) geld. Zoals het hoort voor een high-tech produkt wat misschien wel 30 jaar of zelfs langer mee zal moeten/kunnen gaan...

Als flashdata met o.a. de werkelijke nominale waarden van elk module niet op het paneel zelf staan vermeld, zijn ze in Duitsland meestal direct bij de leverancier van de zonnepanelen te bekomen.

De foto toont een karakteristiek "Duits" voorbeeldje van een module wat ik aantrof bij de eerste zonnestroomvereniging van Nederland (tip: op fietsafstand van Polder PV...). Een prachtding van het op en top Duitse kwaliteitsbedrijf Schüco, met 16,7% celrendement.

Over documentatie betreffende dit soort fraaie zonnestroom spul hoeven de Duitsers niet te klagen. Paar secondjes zoekwerk op het wereldwijde web, zie links hieronder.

NB: van Shell Solar heb ik ondanks diverse pogingen daartoe nooit de flashdata van mijn door de NUON holding (dochter Encore Advies) geleverde Sunpower® ACN modules te pakken kunnen krijgen. Ik reken daarom met de data op de niet met de levering aan mij verstrekte (doch via diverse bronnen achterhaalde) datasheets, die echter een flinke tolerantie van plus of min (!) 5% op het weergegeven "gemiddelde nominale" Wp vermogen vermelden. Ergo: ik kan eigenlijk helemaal geen verantwoorde "genormeerde" (kWh/kWp) berekeningen maken en gebruik dan ook de "gemiddelde" waardes zoals vermeld op die datasheets. Voor de ACN2000E modules heb ik bovendien TWEE datasheets in mijn bezit, de recentste rept van 93 Wp, de oudere echter van 95 Wp voor het (gemiddelde) nominale STC vermogen... Ik ga uit van het meest recente exemplaar (2001).

De les
Het werd de allerhoogste tijd dat de "energieholdings" in Nederland hun "klanten" eens serieus gaan nemen. Dat geldt trouwens ook in Duitsland, want de mondiale revolutie is daar door onafhankelijke PV-bedrijven gerealiseerd, en de energieholdings hebben vrijwel niets bijgedragen aan het doorslaande succes van die zonnestroom markt. Integendeel: ze hebben die groei continu - doch gelukkig tot nu toe juist vanwege die extreem goed in elkaar zittende superieure EEG wetgeving vruchteloos - proberen te saboteren (het zal u wellicht niet verbazen...).

Ook dienen de energieholdings die zich (met tegenzin???) in de PV-markt zijn gaan bewegen - met soms fragenswürdige aanbiedingen met wurgcontract condities - hun potentiële "afnemers" eindelijk maar eens minutieus, inhoudelijk en eerlijk voor gaan lichten over de peperdure spullen die ze aan die klanten proberen te slijten...

Ik zeg beslist niet dat alles koek en ei is op de Duitse markt, ook daar lopen (uiteraard) piraten rond die proberen te profiteren van al te goed vertrouwen van het kooplustige publiek. Maar omdat het kwaliteitsbewustzijn op die markt door de bank genomen hoog is, en er retegoede wetgeving is, blijven die zwarte schapen gelukkig een zeldzaam verschijnsel. En worden ze bovendien regelmatig, ook door het vakblad Photon, openlijk aan de schandpaal genageld als hun praktijken de spuigaten uitlopen. Kom daar maar eens om in het arme Nederland...

Zeer gedetailleerd datasheet met o.a. ook alle temperatuur coëfficiënten etc., bij Loma-Solar (sep. 2007)
Certificering van (o.a.) de SMC-1 modules van Schüco bij TÜV Rheinland (30 sep. 2008)
Uitgebreid foldermateriaal over PV bij Schüco Nederland


6 november 2008: Etiket NUON module geen of juist wel revelatie? In een eerder stadium had Polder PV al "vraagtekens" bij de mist rond de door NUON geleverde monokristallijne modules gezet. Ik kreeg nu een foto van het etiket van zo'n zonnestroom paneel. De mist wordt er niet erg veel dunner van. Oordeelt u s.v.p. zelf:

^^^
Etiket op de achterzijde van het monokristallijne NUON module (cellen met afgeronde hoeken), het enige wat er bekend is over deze zonnestroom panelen.


(bron foto bekend bij Polder PV)

"Nogal" wat vraagtekens bij deze foto/dit etiket:

 1. geen toleranties weergegeven op het nominale STC vermogen van 151 Wp. Wat u voor vertrouwen aan die "151 Wp" moet verbinden is dan ook een raadsel. Overigens: een uitzonderlijk bizarre waarde in "het wereldje", die eerder ingegeven lijkt te zijn door de absurde onderdrempel in de SDE regeling (601 Wp, zwaar gestoord), dan bewuste module productie politiek bij de "onafhankelijke", vooralsnog onbekende fabrikant van dit fraais...
 2. idem geen temperatuurcoëfficiënten weergegeven voor kortsluitstroom, openklemspanning, of het nominale vermogen
 3. geen certificerings-nummers voor zowel de VDE als de IEC keurmerken (IEC 61215 = slechts het "normlabel" voor kristallijne modules, zie ook dit stuk)
 4. module producent nergens gespecificeerd noch bekend gemaakt
 5. geen specifieke module info op website NUON
 6. geen kwaliteitsstempel onder "QC" (quality check)
 7. (gedetailleerd) datasheet niet aan klant uitgeleverd of beschikbaar op website
 8. flashdata onbekend (in Duitsland standaard of op verzoek aan klant uit te reiken, belangrijk voor "matching" van modules in strings, zeker bij merken met forse range in geflasht nominaal vermogen en met veel te plaatsen modules, zoals in het geval van het "20 module" pakket van NUON Energie)
 9. extreem lullig en volstrekt nietszeggend, mogelijk over paar jaar van het etiket losgeweekt (of onzichtbaar geworden) "Lot. no." plakkertje.
 10. in de oorspronkelijke offerte staat voor pakketten B-D niet dat belachelijke "151 Wp" module, maar juist een "normaler" 150 Wp exemplaar genoemd (geen etiket van gezien). In bovenstaand geval (pakket D) is er echter desondanks een zogenaamd "151 Wp" module uitgeleverd (als je dat etiket moet geloven)...

Het module serienummer staat niet op het bovenste etiket, maar schijnt elders op het module te staan.

Conclusie: ZWAAR onvoldoende voor zo'n prijzig zonnestroom paneel "van onbekende herkomst". Het grootste 20 module "pakket D" is slechts 3 kWp, volgens opgave met "150 Wp modules", en dus niet eens een "gemaximeerd" - in theorie voor scherpere prijs te bekomen - 3,5 kWp SDE systeem. Dat pakket van NUON Energie kostte geïnstalleerd 18.995 Euri incl. BTW excl. meterkast aanpassing en ander meerwerk, komt al neer op een heftige 950 Euri/module (all-in), in dit specifieke geval ("151 Wp module", i.t.t. opgave op originele offerte) € 6.290/kWp systeemprijs. Zelfs het "doe het zelf" 3 (?) kWp pakket (alle installatiekosten zelf op te hoesten, incl. alle meterkast rimram), voor 3.000 Euri minder (...), kost nog steeds een bepaald niet "scherpe" € 5.332/kWp (als je met opgave 150 Wp module rekent, bij levering van "151 Wp" wordt dat € 5.296/kWp).

Dit alles klinkt bepaald niet veel vertrouwen wekkend voor een van de grootste energieholdings in Nederland die dit soort modules aan vaak van niets wetende burgers uitlevert, en die via Helianthos de "markt" op wil met eigen productie van flexibele dunnelaag a-Si/µc-Si modules...

Toegevoegd
NUON gaat op zoek naar de "Heilige Graal" van de zonnestroom, samen met FOM (zeg maar: de "harde natuurkunde boys"). Hmmm. NUON vergist zich volgens mij, net als al die andere zoekers naar de "silver bullet" die nooit wordt gevonden. Omdat progressie, zeker op het vlak van technologie er zelden een is van "aardverschuivingen", maar veelal een langdurig proces is van continue verbetering, en wat al jaren in verhevigde mate aan de gang is in de PV business. Toch succes gewenst, maar lever nou eerst gewoon kwaliteitsmodules en verstrek daar degelijke en volledige informatie over, s.v.p. Voor iedereen beschikbaar. Net als de meesten van die honderden andere systeemleveranciers in Duitsland doen...

http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=271 (NUON, FOM, en de "Heilige Graal". Let op: Shell mag blijkbaar "meekijken"...)


6 november 2008: Staatscourant publicatie beschikbaar. Inmiddels heb ik bij de Openbare Bibliotheek een goede kopie van het SC stuk over "de blijvend hangende Ferrarismeter voor SDE klanten" gemaakt. Dit is de enige "rechtsgeldige" publicatie ("het in de SC gedrukte exemplaar"). Voor wie dit stuk wil hebben ter bestudering, gelieve contact met me op te nemen! Het gaat om de volgende officiële publicatie:

"Wijziging Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit" (staat onder "EZ" vermeld...), WJZ/8161087 van Min. EZ, Staatscourant nr. 213/maandag 3 november 2008, p. 1. Officieel ingegaan 2 dagen na publicatie, dus vanaf 5 november geldig.


5 november 2008: Zomaar een willekeurig Duits PV-systeempje... Die waren niet alleen Polder PV "opgevallen" tijdens zijn diverse verblijven in het Land van de Rijzende Zon ter oosterzijde van onze Grüne Grenze. Ook bijvoorbeeld een amateur fotograaf en Super Bikkel op zonnestroom gebied (alles zelf gefinancierd zonder een rooie cent Staatsbijdrage) Niels Thijssen (newbee pagina). Die was effekes over de grens heen gewipt naar Bad Bentheim (gaat een stukkie makkelijker als je in Noord Limburg woont, dan uit het "verre" Leiden), en fotografeerde er op los. Volgens Niels:

"En voor de PV-liefhebber, nog een aardige installatie waar Maria v.d. Hoeven & cornuiten (Economische Zaken, Certiq, SenterNovem e.v.a.) maar eens serieus een voorbeeld aan mogen nemen: "

En het grootste gelijk van de wereld heeft die Niels, kijk maar op zijn webpagina. Voor de goede orde: dit soort pracht systemen zijn uitsluitend mogelijk in landen met een open-eind, en zeer goed wettelijk ingebed, compleet ongecapped feed-in systeem, en beslist niet onder een SDE regeling onder te brengen die binnen de kortste keren tegen het Staatsbegrotingsdeksel aan zou knallen...

http://www.niels-thijssen.nl/news.php?item.308.6 (klik op het foto'tje...)


5 november 2008: En dan nu het goede nieuws: Meter Mag Blijven Hangen (Staatscourant). De klap op de vuurpijl. Sinds de "aankondiging" van Mevrouw van der HO-Even dat het onzinnige gedoe met die door de netbeheerders gewilde, doch - blijkbaar - beslist niet bedoelde vervanging van de salderende Ferrarismeter tot het verleden zou gaan behoren (24 oktober 2008, reactie op Diederik Samsom zijn prikkelende vragen), zijn er alweer 11 dagen verstreken. Vanochtend vroeg (geen tijd om de verkiezingen in U.S.A. te volgen) had ik pas tijd om op de officiële "Bekendmaking" site te kijken. En jawel, hoor, daar staat 'ie dan. Niet onder EZ publicaties, maar ... onder het hoofdje ... Natuur en Milieu!!!!

Het indrukwekkende hoofd van deze "regeling" luidt als volgt:

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 22 oktober 2008,
nr. WJZ/8161087, tot wijziging van de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit in verband met het facultatief maken van het installeren van een meetinrichting voor het meten van de hoeveelheid duurzame elektriciteit die wordt ingevoed op een net

Mond vol... Zeg gewoon dat die geweldige slimme Ferrarismeter mag blijven hangen, dan zijn we d'r van af. Maar Jip en Janneke taal is meestal niet besteed aan het Min. van EZ...

Heel apart is de datering van die EZ brief (met de beruchte WJZ code): 22 oktober, 2 dagen voordat de antwoorden van vdH op Samsom's vragen werden gepubliceerd. Ze waren er dus als de kippen bij toen bleek dat "ze" er niet meer onderuit konden komen om de karakteristieke Nederlandse "gedwongen metervervanging kolder" kalt te gaan stellen...

Let op: deze regeling wordt pas "rechtsgeldig" 2 dagen na publicatie in deze Staatscourant. Die heeft het volgnummer 430, en is van 3 november 2008. Ergo: deze regeling gaat formeel (pas) in op 5 november 2008. Dat is dus vandaag, een historische dag overigens van compleet andere proporties... Doe er uw voordeel mee! En als u reeds voor gedwongen metervervanging heeft moeten betalen: wat mij betreft heeft u het volste recht om dat onterecht betaalde geld terug te gaan claimen bij de netbeheerder, al heb ik begrepen dat "de politiek" u daarvoor, heel laf, geen steun wenst te geven...

U kunt het volledige stuk hier raadplegen (ik ga nog wel het gedrukte exemplaar bekijken, want dat is het "formeel rechtsgeldige" stuk):

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2008-430.html
http://eb.sdu.nl/eb/show.do?key=SC88114&type=op (verouderde link)


4 november 2008: SDE- en "duurzame warmte" schnabbels. Zo af en toe flakkert het vuurtje weer op, en vind je tale-telling opmerkingen in de mailbox, of citaten op energetische fora over "de rafelige randen van de NEEderlandse SDE" of prikkelende opmerkingen over de uitvoering van de nieuwe "duurzame warmte" subsidieregeling... Zoals:

"Ze wilden nog bijna dat ik een nieuwe offerte moest aanvragen omdat de mijne al 3 maanden oud was."

Commentaar Polder PV: een netbeheerder dreigde met een nieuwe offerte aanvraag voor de plaatsing van de in de SDE regeling verplichte bruto productiemeter. Aangezien de aanvrager echter slechts "iets over tijd" was (door alle onzekerheden en verschrikkelijke "ontwikkelingen" van de ramp genaamd SDE, volledig buiten de schuld van de aanvrager om, uiteraard), mocht de originele offerte uiteindelijk, na aandringen, toch worden verstuurd...

"Vragen die simpel zijn worden beantwoord in cryptische ambtenarentaal, vragen die wat lastiger zijn worden helemaal niet beantwoord.

... ik zoek verder naar mogelijkheden om enigszins economisch levensvatbaar aan deze business te kunnen beginnen. Als we moeten wachten op de overheid kunnen we lang wachten.

...

De wereld heeft doeners nodig, geen neuzelende Nederlandse ambtenaren. Die kunnen ook geen TGV of Betuwelijn rijdend krijgen, geen OV chipkaart invoeren, geen elektronisch stemmen realiseren, de kinderbescherming niet reorganiseren, geen Noord-Zuid lijn sluitend begroten en wat ik vanmorgen weer hoorde: geen rekeningrijden invoeren. Dus op hulp van die zijde ga ik even mijn geld niet inzetten.

...

Dus ik haal mijn hoofd even uit de subsidie. Daar wordt ik alleen maar droevig van en neemt mijn focus weg van hoe het wel zou kunnen."

Commentaar Polder PV: uitgebreide reactie van iemand die zelf grondige research heeft gedaan naar de "haalbaarheid van een onder SDE voorwaarden te financieren PV-systeem" en die vervolgens zijn conclusies trok (ik heb in de loop van de tijd vergelijkbare "conclusies" van andere calculerende "wannabees" vernomen)...

Letterlijke reactie van SDE subsidie verstrekker die het blijkbaar niet voor elkaar krijgt om in 2008 nog voorschotten voor de uit te keren subsidie aan de tot het uiterst getergde, met de vingers trommelende SDE klant toe te doen komen (lees: vijf verloren jaren sinds de EPR/EPA regeling door staatssecretaris van Geel om zeep werd geholpen...), rood markering door Polder PV in het letterlijke bericht van SN:

"Senter Novem gaat in Januarie 2009 over tot het betalen van de voorschotten. Ook zullen de voorschotten over 2008 met terugwerkende kracht worden uitbetaald. U kunt in Januarie het voorschtoformulier voor 2009 toe sturen."

Reactie getroffen SDE klant: "Maar weer wachten dus op die ambtenaren."

Commentaar Polder PV: geen commentaar...

"Het valt niet mee een (technisch) optimaal systeem te krijgen gegeven de SDE-randvoorwaarden dat ook nog voor een fatsoenlijke (lees voor mij optimale) prijs is te realiseren."

Commentaar Polder PV: potentieel SDE aanvrager die er nog steeds, na lang wikken en wegen, niet uit is of hij het nu wel of niet zou kunnen gaan doen, en zo ja, met welke (zelf uit te zoeken) modules dan wel...

"Ik heb zelfs iemand over de vloer gehad die maar voor 800 Wp een SDE subsidie had aangevraagd."

Commentaar Polder PV: arme "iemand". Slechts 800 Wp en SDE subsidie? Dat wordt een gruwelijk financieel tranendal...

(meteropnemers in opdracht van Continuon "doen hun meteropname rondje"):

"SDE kandidaat ... weigering opbrengst meter op te nemen ...
SDE panelen niet aangemeld bij NUON, er hangt wel een bruto opbrengst meter van NUON á 283 Euro, en netbeheerskosten
[worden betaald]..."

Commentaar Polder PV: De SDE klant wikt, maar de netbeheerder beschikt. Betalen zult u. Zo veel mogelijk. Aan zoveel mogelijk compleet onnodige ongein. Geboden "service": afwachten geblazen, en reken nergens op. Totdat de pijngrens is bereikt, en de pleuris voor de zoveelste maal uitbreekt in Den Haag...

"Ze hebben overigens wel (op mijn verzoek) telefonisch bevestigd dat de aanvraag binnen was. Een schriftelijke bevestiging van ontvangst kan er niet af."

Commentaar Polder PV: betreffende de reactie van subsidiefabriek SenterNovem n.a.v. (blijkbaar gehonoreerde) aanvraag van subsidie voor een zonnecollector. Mondelinge toezegging? For whatever that is worth anno het Jaar des Heeren 2008...

"... verplichten van extra kosten voor iemand die duurzaam wil doen en subsidie wil... grrrr, ik word soms zo moe van dit land "

Commentaar Polder PV: er worden steeds meer mensen héééééél erg MOE van de duurzame energie sabotage praktijken in ons land... Hoogste tijd dat dat "moe" om ging slaan in het edele barricaden- en revolutie werk...

Welkom in Kafka land NEEderland, beste mensen. Duurzame energie stimuleren? Hoe doe je dat?


4 november 2008: WARNING! WARNING! Continuon/NUON monitoring cowboys onderweg!!! Als u in het netgebied van de "maatschappelijk bewuste" onderneming Continuon Netbeheer (binnenkort liefelijk "Alliander" geheten, waarschijnlijk nog wel met hele scherpe giftandjes) woont, wees dan driedubbel op uw hoede, want de pleuris gaat uitbreken als u zeer lage meterstanden heeft door de aanwezigheid van een zonnestroom systeem. En al helemaal als dat systeem zogenaamd niet staat "geregistreerd" bij de netbeheerder. De "nette jongens en meisjes" (hier stond eerst wat anders, inmiddels veranderd...) van Continuon hebben namelijk geen enkel recht om u in de hoek te trappen, omdat ze NOOIT naar klanten hebben gecommuniceerd dat "een" PV-systeem, of dat nu binnen de SDE regeling zit, of dat nu binnen de antieke MEP regeling zit, of dat het (het gros van de "gevallen") daar buiten zit bij hen "aangemeld" zou moeten zijn. De meeste systemen in Continuon "netgebied" zijn in opdracht van leverancier NUON Energie uit dezelfde moederholding geplaatst, en die heeft het NOOIT over enige vorm van "aanmelding" (en zo ja: hoe dan wel) gehad, en zowel zij, als netbeheerder Continuon hebben dus al jaren hun zogenaamde "wettelijke informatieverplichtingen" verzaakt...

Ergo: Continuon kletst heel heftig, en hondsbrutaal uit de nek, is desondanks blijkbaar bereid om u, maatschappelijk bewuste opwekker van een paar miezerige kilowattuurtjes superschone zonnestroom, WOIII te verklaren, en daar kan maar een duidelijk antwoord op mogelijk zijn: Schudt u s.v.p. het "establishment" eindelijk eens goed wakker door een hele heftige brief naar de "marktwaakhond" NMa te schrijven als u het slachtoffer van fascistoïde intimidatietactieken dreigt te worden, en doe er s.v.p. ook meteen een Cc bij naar alle Tweede Kamerleden die het betreft. Laat dit niet over uw kant gaan, anders gaat u gegarandeerd het onderspit delven!!!!

Een van diverse uitspraken van het (reeds enige tijd) geterroriseerde slachtoffer:

"Continuon stikt maar in haar eigen meterstanden, al dan niet ingeschat."

Waarvan akte...

"Stimulering" van duurzame energie in Nederland? My ASS!

http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/30992870#30992870


3 november 2008: Zon-thermische Europese markt pas op de plaats. Door een complex van factoren is - goed lezen s.v.p. - de groei in de nieuw geplaatste zon-thermische opgestelde capaciteit (zonnecollectoren die warm water produceren) niet gestegen in 2007 (zelfs een klein beetje, bijna 7%, afgenomen t.o.v. 2006). Al zijn de fysieke groeicijfers nog steeds gezond te noemen in de meeste landen van de EU-27, na een record groei in 2005-2006 (46% nieuwe installaties). De tijdelijke "groeidip" (groei in 2007 2,9 miljoen m², nieuw geplaatste thermische capaciteit volgens tabel p. 150 van het rapport 1,848 GWth) wordt vooral veroorzaakt doordat die toename in - uiteraard wederom - de gigantische Duitse markt, en de ook al omvangrijke, bijna 3 maal zo "kleine" Oostenrijkse niet is toegenomen. Dit alles terwijl de fysieke groei nog steeds acceptabel is (BRD 10,6%), tot tegenvallend (Oostenrijk 4,5%). En dat hakt er meteen in, als je naar de geaccumuleerde cijfers over Europa kijkt, omdat Duitsland en Oostenrijk tezamen al 55% van de geaccumuleerde Europese zonnecollector markt uitmaken, met het ook niet meer hard groeiende Griekenland (plus 4,5% in 2007) op de voet van Oostenrijk volgend. Overigens is met de invoering van het Duitse Erneuerbare Wärme Gesetz (350 miljoen Euro ondersteuning beschikbaar) voorzien, dat de groei in deze "lastige" markt (het gaat vaak om complexe apparatuur en een forse uitgave voor de aanschaf) zeker weer toe gaat nemen.

Dat betekent natuurlijk helemaal niet dat er "niks is gebeurd", want er wordt nog steeds monumentaal veel meer capaciteit bijgebouwd dan in het ook op dit vlak weer ver achter liggende Nederland (België ligt op dit terrein nog veel verder achter qua reeds gerealiseerde capaciteit, al lijkt dat ook op dit gebied hard aan te trekken). Ook als je naar capaciteit per inwoner kijkt, een lijstje dat aangevoerd wordt door het zeer zonnige Cyprus (in veel Mediterrane landen stikt het van de zonnecollectoren op de daken). Nederland staat in dat lijstje op de 8e plaats, achter Slovenië, terwijl het koude, enigzins vergelijkbare Denemarken op de 5e plaats staat (direct na Duitsland) met bijna 2x zoveel geplaatst oppervlakte of thermisch vermogen (per 1.000 inwoners).

Let ook op het feit dat de moderne "innovatieve vacuümbuis collectoren" in Nederland een compleet onbekend begrip zijn (althans: ze zijn voor de statistici blijkbaar onbekend, er staat hier een streepje in de tabel), terwijl het marktaandeel in Duitsland al 10,4% was in 2007 (100.000 van totaal 960.000 stuks collectoren)...

De harde cijfers komen wederom (net als de laatste PV-marktanalyse) van EurObserv'ER, die een gratis downloadbaar rapportje heeft klaargezet voor een ieder die het wil zien (link onderaan).

Fysieke groei (vierkante meters of totaal opgestelde capaciteit in MWth ["thermisch equivalent van een Megawatt"]) voor de grootste, Duitse markt 2006 >>> 2007: 10,6% (van 8,6 naar 9,5 miljoen vierkante meter opgesteld collector oppervlak). Diverse mediterrane landen hebben nog steeds groeicijfers van dik in de 20%, met als uitschieters Frankrijk (23,7%), Italië (28,5%), en Spanje (36,3%). Opvallend is de spectaculaire inhaalrace van voormalige Oostblok landen als Tsjechië en Polen (t.o.v. 2006 groei van 44 resp. 41%), terwijl België, ver achterliggend (in 2007 4 maal zo weinig dan NL), een flinke sprong maakte met een toename van 33,9% (vierkante meters).

Wederom blijft Nederland, weliswaar met een redelijke hoeveelheid reeds gerealiseerde capaciteit (2007: 673.000 m², grotendeels voortvloeiend uit oud, doch jarenlang onderbroken beleid, en vooral aangebracht op utiliteitsbouw - particulieren doen nog vrijwel niks op hun eigen woningen...), vies achter op dit oh zo belangrijke gebied. En wel met een miezerige groei t.o.v. 2006 (na een rampzalige periode 2003-2005), van slechts 4,2%... Daar gaat de regeling "duurzame warmte" met een schamele 1.000 Euri per simpele "1 maal douchen en leeg" collector vrees ik weinig aan veranderen. En dat is gewoon te schandalig voor woorden, want warmte is de grootste milieupost, grootste CO2 post, en de meest doorslaggevende factor die voor huishoudens op financieel gebied is te beïnvloeden (elektra is daar aan ondergeschikt, ook al is dat voor de meeste mensen nog zo sexy...).

Ergo: die schandalige 4.000 Euri subsidie voor op peperduur fossiel gas gestookte micro-WKK's houdt Nederland fossiel in een wurggreep, met maximaal rendement voor GasTerra, de gasleveranciers (marge!), en uiteraard de Staat (energiebelasting, BTW, omzetbelasting...). Terwijl de 1.000 Euri voor een zonnecollector (gratis zonlicht, geen energiebelasting noch BTW voor Vadertje Staat...), laat staan voor een zonnecollector-combi (inzet mede voor ruimteverwarming, de allergrootste slok op de borrel) alleen de meest betrokken mensen over de streep zal kunnen krijgen. Een compleet systeem met de hele in-house installatie is immers een forse investering, waar menig 'ollander eventjes heftig voor zal moeten slikken, alvorens hij/zij de teen in het water steekt... Over die miezerige fooi van 1.000 Euri voor een peperduur warmtepomp systeem (omgevingswarmte, waar de Staat ook al niks over kan afromen bij het verbruik, al helemaal niet als de pompen grotendeels op zonnestroom uit hetzelfde gratis zonlicht worden gevoed...) zullen we het dan maar helemaal niet hebben.

Energie = Geld = Macht = PO-LI-TIEK. Knoop die in uw oren, en leg er s.v.p. een driedubbele knoop in...

http://www.eurobserv-er.org/downloads.asp ("download Solar Thermal Barometer")


3 november 2008: Kamervragen over "Here Comes The Sun" door "single-issue partij" PvdD. Via het uitmuntende Gathering Tweakers forum over duurzame energie (deel 8, laatste tijd met zware focus op PV en zon-thermische toepassingen) kreeg ik een link doorgespeeld naar de informatieve "Ik Regeer" site waarop de nieuwste kamerstukken worden gepubliceerd, soms nog sneller dan op de officiële Parlando site (neen, ik houd niet alles bij, dan word je stapelgek...). De link vermeldt een zevental "vragen aan de Minister" van het nog behoorlijk "frisse" Tweede Kamerlid Esther Ouwehand* van de door sommigen volslagen onterecht als "single-issue" partij de hoek in getrapte, doch ook op energiegebied behoorlijk actieve Partij voor de Dieren, PvdD. De webmaster van Polder PV heeft niet op hen gestemd, maar staat voor de volle honderd procent achter hun doelstellingen. Die vragen van Ouwehand blijken al op 23 oktober jl. te zijn gesteld.

In het document (zie link onderaan) vragen n.a.v. de zeer fraaie, informatieve, en "nogal wat rimpels" in het fossiele Nederland veroorzakende Tegenlicht uitzending over het megasucces genaamd Duitsland. En de enorme mondiale revolutie die er gaande is op het gebied van zonne-energie, zonnestroom in het byzonder, met name PV (naast grootschalige CSP). Ik ga hier nu even niet in detail op de inhoud en implicatie van, en "mogelijke antwoorden op" die vragen, behalve dan dat ze eigenlijk aan de verkeerde Minister zijn gesteld (die er niks over mag zeggen, anders wordt ze gekielhaald door "dat andere Ministerie"). Als zelfs Tweede Kamerleden niet goed weten bij welke Minister ze met welk soort vragen aan moet kloppen, weet u waarom het zo diep treurig gesteld is met Nederland op het vlak van, o.a. duurzaamheid...

Waar ik wel mijn grote waardering over wil uitspreken is dat mevrouw Ouwehand het als een van de weinigen in Nederland goed lijkt te hebben begrepen en goed heeft geluisterd: in Duitsland gaat het, zoals Ouwehand zeer duidelijk stelt in vraag 3, om de netbeheerders die de hele administratie van de EEG Umlage en uitbetaling van de Einspeise Vergütung aan de desbetreffende decentrale, onder het EEG vallende invoeders, moeten uitvoeren. En niet, zoals tot in Den Haag vaak, niets wetend van de essentiële details van het enorm slim in elkaar gestoken pakhuis genaamd het EEG, wordt beweerd: "de energiebedrijven". De commerciële takken van die holdings hebben namelijk geen moer te zeggen over (de uitvoering van) het Duitse EEG, ze mogen zich niet bezighouden met enige administratieve handeling die met het EEG te maken heeft, de gigantische geldstromen voor de uitbetaling van de Einspeise Vergütungen komen helemaal niet in hun handen (omdat alles intern via de netbeheerders wordt verrekend en er nergens geld "aan strijkstokken blijft hangen"). Ergo: de producenten en leveranciers hebben zich in Duitsland voor de volle honderd procent afzijdig te houden van alles wat EEG heet of wat met de uitvoering van die Wet te maken heeft.

De netbeheerders zijn de uitvoerende partij, die de harde marktdata voor de interne verrekening van de inkomende en uitgaande geldstromen krijgt van een Staatsagentschap (BDEW, voor toegang tot hun "maandprognoses", zie deze pagina). Ze bieden echter niet zomaar, zoals hier en ook elders vaak onterecht wordt gesteld "een (? vaste ?) dubbele marktprijs", zoals ik uit de harde marktdata van het BMU (uitvoerder van de EEG Wet) laat zien:

In 2004 was de Einspeise Vergütung voor bijvoorbeeld de eerste staffel voor zonnestroom invoeders tm. 30 kWp 57,40 eurocent/kWh, de gemiddelde elektra prijs ("consumptie") 18,0 eurocent, verhouding 3,2:1; in 2007 was die verhouding al gedaald naar 49,21/20,7 = 2,4:1; in 2009, bij een mogelijk gemiddelde elektraprijs stijging van 7% per jaar (uitkomend op ongeveer 23,7 eurocent/kWh in 2009) zou, bij het nieuw vastgestelde feed-in tarief voor nieuwe PV-systemen van nog maar 43,01 eurocent/kWh (8% lager dan in 2008), de verhouding al zijn gedaald naar 43,01/23,7 = 1,8:1. Elk volgend jaar wordt die verhouding nog kleiner, omdat de elektraprijzen gemiddeld blijven stijgen. Recente berichten spreken alweer van 21% bij NUON Energie. Dat gaat in Duitsland ook gebeuren (vergelijkbare "halfjaarlijkse vertraging" door koppeling gas- en elektraprijs aan olieprijs). Tegelijkertijd zal de Einspeise Vergütung ("feed-in tarief"), zoals in de EEG Novelle voor 2009 is voorgeschreven, omlaag blijven gaan voor nieuwe systemen.

De netbeheerders voeren gewoon een Staatsopdracht uit: over iedere kWh die wordt afgenomen in Duitsland wordt een EEG Umlage afgeroomd. Tegenwoordig iets meer dan een eurocent/kWh "kostend", extrapolatie van afbeelding 39 op dit BMU "erneuerbare energien pdf document. Dit om de van tevoren berekende "benodigde" feed-in tarief uitkeringen van te kunnen uitbetalen via een "wälzung" principe (de financiële verplichting wordt dus universeel uitgesmeerd over alle kWh verbruikers). Er mag niet in de "groene waarde" (lees: "groencertificaten") gehandeld worden omdat die hele administratieve verrekening compleet buiten die certificatiekermis wordt gehouden, de feed-in reeds "kostendeckend" is vergoed, en er helemaal geen "leveranciers" bij de interne verrekening te pas komen. De leveranciers moeten gewoon verplicht een vast aandeel van de ingevoede stroom afnemen, naar rato van de door hen verkochte hoeveelheid elektriciteit. Punt.

Geen "handel", dus, maar: feed-in buiten de Staatsbegroting om uit een geringe opslag op de overal in het land verbruikte kWh halen. Met daarbij als meest opvallende gevolg: er komen, geaccumuleerd, gigantische bedragen beschikbaar voor de uitbetaling van de feed-in, en de markt kan flink door blijven groeien zonder dat er absurde lasten per partij ontstaan. Al helemaal niet voor de Staat, want die zou niet eens "in staat zijn" om dat soort grote bedragen op te hoesten, die betaalt niks aan de feed-in uitkeringen (dus: geen subsidie). De lasten worden over iedereen verdeeld, en zuinige verbruikers betalen terecht minder omdat de Umlage een variabele post is die dus minder impact heeft als men bewust het verbruik verlaagt. Hetzelfde geldt uiteraard voor alle bedrijven e.d. die ook mee moeten betalen, dat bevordert (de prikkel tot) energiebesparing, een tweesnijdend zwaard, dus. Om druk op de betrokken duurzame energie industrieën te zetten (die apparatuur als windturbines, zonnestroom modules e.d. leveren), worden de feed-in tarieven jaarlijks verlaagd met vaste percentages, voor 2009 voor het eerst ook afhankelijk van de marktgroei (hogere degressie bij hoge groei, lagere bij lage groei).

Van dat briljant ontworpen, en al sinds 2000 geweldig werkende Duitse financierings-systeem snapt naar schatting minimaal 99 procent van de geachte leden van het kabinet, noch van het "controlerende" parlement ook maar een rooie biet. En ze blijven desondanks stronteigenwijs en hardnekkig weigeren zich onafhankelijk over deze cruciale elementen van het Duitse EEG te laten informeren (nl: bij de uitvoerende en plannende instanties bij de oosterburen zelf). En, het allerergste, het gros van de parlementariërs blijft continu leugens van het tweeletterige Ministerie over dat systeem op de mouw laten spelden. En doen vervolgens dus helemaal niks, en denken blijkbaar dat de SDE ons een Hollandse duurzame elektrische revolutie zal gaan brengen...

Ik ben benieuwd naar de antwoorden, en waar die dan wel vandaan zullen komen. Niet gek staan te kijken dat Ouwehand door de energiebureaucraten, die ons land in een steeds verstikkender fossiele wurggreep houden, fijntjes de rimboe wordt in gestuurd.

Conclusie: zeer moedige poging. Uitkomst: glazenbollenwerk.

*Tot slot: mevrouw Ouwehand blijkt, volgens de TK site, in ... Leiden te wonen. Een van de bolwerken van het verzet tegen het ongebreidelde Haagse milieufascisme en de voortwoekerende fossiele en nucleaire energiepiraterij in Nederland (vertegenwoordigers van het verzet: Polder PV, Floris Wouterlood). Maar ook, en vergeet u dat s.v.p. nooit: het domein van Minerva en enkele andere, laten we zeggen "conservatieve" studentencorpsen, de broedplaatsen van heel erg veel Nederlandse juristen die het ons zo duivels moeilijk maken met de meest verschrikkelijke energie"regelgeving". En die zelden iets (positiefs) met duurzame energie hebben... (omdat ze binnen no-time worden weggekocht door de energieholdings, netbeheerders e.d.).

En de mooiste afsluiter, uit de "biografie" van mevrouw Ouwehand, op de TK site:

"Ik ben gewaarschuwd voor de traagheid van de procedures in de Kamer en de ambtelijke molen. Door doortastend optreden en het trekken van een plan, kan mijn fractie volgens mij toch veel bereiken."

Ik mag die eigengereidheid en die hardnekkigheid wel (zei de webmaster van Polder PV...). Mevrouw Ouwehand: ik hoop stiekem dat u mooie, constructieve, opbouwende en positieve antwoorden krijgt op uw vragen en dat dit de aanzet zal vormen voor een volwaardig EEG voor Nederland!

http://static.ikregeer.nl/pdf/V080903590.pdf


3 november 2008: Bizarre nieuwe SDE klant? Tijdens het checken van de Sonnenertrag database vond ik weer een nieuwe Nederlander (nr. 43) met als pseudoniem Glambalk. Een project in Amsterdam, van iemand die blijkbaar persé van de NUON holding (specifiek: N.V. NUON Energie uit Arnhem, de klassieke "retail" afdeling) moduultjes wilde betrekken. Een "aanbieding" waar Polder PV enkele malen nogal wat vraagtekens bij had gezet, zoals bij de meeste SDE pakketten (vaak niet eens een gemaximeerde 3,5 kWp installatie bevattend...) van de grote energieholdings. Bij Glambalk staan nu van die bepaald niet als "innovatief" te beschouwen 150 Wp monokristallijne zonnepanelen op module temperatuur verhogende consoles (bij ons werden in 2000-2001 nog gewoon open frames geleverd...) op een plat dak nogal een hoop plek te bezetten. Daar waar het met goedkopere pakketten bij als betrouwbaar bekend staande onafhankelijke leveranciers met heel wat minder (doch bewezen kwaliteits-)modules van 175 tot 200 Wp had kunnen zijn voor behoorlijk wat minder geld. Hoezo, "prijsbewuste Nederlanders"?

Gelukkig was de nieuwe eigenaar wel zo verstandig om niet in die ranzige 3.000 Euri installatiekosten voor dat krappe 3 kilowattpiek systeempje te trappen, en heeft hij de hele installatie met wat hulp zelf gedaan (kind kan de was doen met 20 stuks paneeltjes op een plat dak) en dus vet op de investering bespaard. Maar als hij de "doe het zelf prijs" heeft betaald die op het pak papier stond wat ik van een "potentiële klant" destijds heb ontvangen (die haakte al snel af toen die de bezopen prijzen zag), nl. € 15.995,-- voor 3 kWp, dus een absurde 5.332 Euro/kWp, heeft 'ie niet zo goed zitten opletten. En dan niet alleen omdat het moduletype ("mono") volgens de opgave op de Sonnenertrag pagina een of andere mysterieuze code "SE-150/151M 24V" weergeeft waar ik geen kaas van kan breien, en waar ik niks op internet over kan vinden (een of ander vaag type Chinese module wat een tolerantie tussen 150 en 151 Wp STC vermogen heeft????). Maar vooral omdat je bij betrouwbare, onafhankelijke leveranciers/installateurs als Buro Wilders, SolarID/Walraven, Esdec, SolarNRG, etc. voor een DHZ pakket van die ordegrootte een stuk goedkoper uit bent, en dan gegarandeerd goede modules van gevestigde merken krijgt (incl. kwaliteitsmodules van de Chinese reuzen Suntech en Trina), met (in de meeste gevallen) een IEC certificaat en een goede reputatie.

Daar steekt die "NUON aanbieding" met hun mistige Chinese (?) modules toch wel schril bij af, en ook nog eens voor een hoge prijs. Ik hoop dat er niet veel mensen op die "aanbieding" zijn ingegaan, want die hebben zeker als ze ook nog hebben laten installeren (voor 3.000 euri...), zich blauw betaald aan een PV-systeem met een of ander onbekend type module waarvan het IEC certificaat nog nergens bekend is gemaakt. Dat gaat met zulk soort dure pakketten een heftige "terugverdientijd" berekening worden onder de onzalige en zeer onzekere SDE condities...

Verder geen probleem, natuurlijk: zonnestroom bakken en N.V. NUON Energie (???) elektra nota omlaag drukken geblazen...

http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=3899


 
^
TOP

2 november 2008: "Fossiele" OK4'tjes Sunergy doen het nog leuk. Ik was gisteren bij Sunergy op de TH in Rijswijk, om mee te "klussen" (OK, het was mijnerzijds meer ouwehoeren, ik heb nl. op elektronisch gebied twee linkerhanden) op het dak met een - voor Nederlandse begrippen - forse batterij zonnepanelen. Een van de leuke dingen daar is dat er nog steeds (deels) OK4 omvormers worden gebruikt, net als bij Polder PV. Alleen zitten die OK4-tjes bij Sunergy nog steeds buiten onder de modules gemonteerd. Waar Polder PV ze in ieder geval nooit meer van zijn leven zou gebruiken gezien de extreme fysieke condities waartegen de meeste van die apparaatjes niet opgewassen bleken (ondanks hun zeer zware "IP67" waterdichtheids-klasse). 20 jaar inverter garantie "tot de deur", dus... Maar, er zijn nog enkele oude getrouwe exemplaren die het al heel lang volhouden, daar in Rijswijk.

^^^
Google Maps satellietfoto's van de lokatie van Sunergy en het SIEP gebouw van Shell ZZO. van het station van Rijswijk (spoor schuin door beeld lopend, links), en details van de 65 kWp PV-pergola op het SIEP gebouw (rechtsboven), resp. van het platte dak van de TH Rijswijk waarop de sterk uiteenlopende, pal zuid georiënteerde testinstallaties van Sunergy (deels met OK4 omvormers) staan opgesteld (rechtsonder).

© Google Maps

Saillant en "prikkelend" detail: de TH ligt zeer dicht in de de buurt van het Shell Exploratie en Produktie Laboratorium ("SIEP") waar het Brabantse Oskomera jaren geleden (2003, het voorlopige eind van forse groei van de PV markt in NL) een smakelijk 65 kWp Pergola projectje mocht doen met doorzicht Shell en Saint Gobain dubbel laminaat glas modules. En uiteraard niet met de OK4 omvormers, die een andere dochter van datzelfde Shell massaal in hun "AC-modules" in Nederland heeft verkocht (met alle problemen van dien), maar met superdegelijke Duitse SMA omvormers, selbstverständlich... Zie uitgebreid verslag van het project (pdf). Een olieconcern wat zich ondertussen weer lekker heeft rijk kunnen rekenen aan de nodige miljarden meerwinst tijdens de "all-time oil high" van afgelopen zomer. Het derde kwartaal heeft daar weer een "leuke" 10,9 miljard Euri in het laatje gebracht (73% meer dan vorig jaar; crisis? WHAT crisis?). En wij mogen daar natuurlijk helemaal niks van zeggen, want zo werkt dat "geweldige" kapitalistische systeem nu eenmaal... Mogelijk dat Shell in hun nagelneue CIS dunnelaag PV-module fabriek in het Duitse Torgau er een paar productielijnen extra van gaan opzetten???

Back to topic: die Sunergy OK4tjes functioneren al 7 jaren lang op het dak van de dicht bij het Shell "SIEP" gebouw gelegen TH in Rijswijk (loopafstand van het station). Polder PV heeft zijn oudste omvormer op zijn Shell ACN 93 Wp modules, aan het net gekoppeld in maart 2000, eerder dit jaar vervangen omdat de interne temperatuur te hoog opliep en de opbrengsten achterbleven bij een exemplaar op een identiek opgestelde module. De meterstand was toen al de "magische" 700 kWh gepasseerd. Die "unieke", accumulerende kWh meterstand is niet te "resetten", en loopt dus constant op als het apparaat wordt aangesloten en het aan de slag gaat met de omzetting van DC in AC stroom.

Bij Sunergy zijn nog drie byzondere exemplaren actief, zoals Michiel op zijn logging computer liet zien. De tot nu toe geaccumuleerde meterstanden daar:

720,181 kWh, 772,097 kWh, en zelfs ... 833,820 kWh!!!

Wie heeft er OK4 omvormers "in dienst" (al dan niet op een oude, doch nog verder prima werkende multikristallijne Shell module) die een nog hogere geaccumuleerde kWh waarde hebben bereikt??? Mailtje naar Polder PV s.v.p.! NB: 2 bijna gelijk opgaande exemplaren bij Polder PV, in dienst sinds oktober 2001, zitten inmiddels al op ongeveer 660 kWh, beiden aangesloten (via 25 meter DC bekabeling) op 93 Wp modules sinds de renovatie eind mei 2005.

http://sunergy.dmclf.org/cms/?Sunergy


 
^
TOP

31 oktober 2008: Oktober: flink boven het gemiddelde. Zodra de OK4 datalogger "grijze paneeltjes" op het scherm liet zien was het weer duidelijk: maandwisseling qua zonnestroom productie en kon ik dus met mijn dagelijkse omvormer productiegegevens weer de opbrengst voor oktober bepalen. Het is voor het langjarige 1,02 kWp deelsysteem 62,192 kWh geworden, met de laatst bijgeplaatste, pal zuid georiënteerde 108 Wp modules erbij zelfs in totaal 76,176 kWh. Zie het onderstaande staatje. De opbrengst van het 1,02 kWp systeem is inmiddels in de Sonnenertrag database ingevoerd, gelieve ook uw eigen resultaten zo snel mogelijk te verversen, s.v.p.

Opbrengsten Polder PV oktober 2008

1,236 kWp 76,176 kWh 61,6 kWh/kWp totale opbrengst huidige installatie
1,02 kWp SSE 62,192 kWh 61,0 kWh/kWp mrt 2001-heden, langjarig in bedrijf
0,372 kWp SSE 22,390 kWh 60,2 kWh/kWp eerste 4 93 Wp modules (onbeschaduwd)
0,648 kWp SSE 39,802 kWh 61,4 kWh/kWp alle 108 Wp modules (deels besch.)
0,216 kWp SSE f 13,810 kWh 63,9 kWh/kWp 2 voorste 108 Wp modules (onbeschaduwd)
0,432 kWp SSE b 25,992 kWh 60,2 kWh/kWp 4 achterste 108 Wp modules (partieel/tijdelijk beschaduwd met name bij directe instraling)
0,216 kWp S 13,984 kWh 64,7 kWh/kWp 2 meest recent geplaatste 108 Wp modules, pal zuid en niet beschaduwd

De derde kolom is de belangrijkste, genormeerde opbrengst, terug gerekend naar 1 kilowattpiek nominaal STC vermogen.
Voor kleurcodes 1,02 kWp deelsysteem, zie PV systeem pagina nr. 3
f = "front" (voor), b = "back" (achter), SSE = ZZO, S = Z

Let op de goede prestatie van de 2 meest recent, pal zuid geplaatste modules (genormeerde resultaten bekijken, 64,7 kWh/kWp voor oktober), onderaan. En de iets betere prestatie van de niet beschaduwde (in voorste rij staande) 108 Wp modules in de SSE (zuid-zuidoost) georiënteerde exemplaren, t.o.v. de iets minder "krachtige" zusjes van 93 Wp. Wat de verhouding in gemiddelde prestatie van de 108 Wp modules in de SSE groep betreft: deze is in deze maand licht opgelopen naar 6,1% (genormeerde opbrengst voorste t.o.v. achterste modules), dit was vorige maand nog slechts 4,9%. Ergo: schaduweffecten (die bij ons uitsluitend optreden van eind september tot begin april nemen licht toe, maar dit is met name op onbewolkte dagen zo (op bewolkte dagen is er weinig effect, omdat strooilicht nauwelijks sterke schaduwen oplevert), en het grootste effect zal in de ochtend of in de namiddag optreden, als de zon laag aan de horizon staat.

Hierbij (vergelijking onderlinge module groepen) gelieve wel rekening te houden met uiteenlopende prestaties van de diverse omvormers in ons systeem, die ook door de diverse renovaties van verschillende jaarklasses zijn (incl. nieuw geplaatste cq. vervangen exemplaren), en onderling in de loop van de tijd oplopende toleranties hebben "opgebouwd". Nog niet echt dramatische verschillen in ieder geval, deze worden scherp in het oog gehouden.

In Photon van november staat trouwens een zeer interessant artikel over diverse commercieel verkrijgbare hulpmiddelen om schaduwwerking (van te voren) te bepalen om enigzins decent te kunnen inschatten wat verliezen zullen zijn bij een bepaalde opstelling met partiële horizon bedekking. Grotendeels Duits, uiteraard, maar er zit ook een byzonder fraai nieuw (duur) apparaat bij, de Suneye van het Amerikaanse Solmetric, die ook op de Intersolar in München was te zien (zie ook aparte fotopagina van die waanzinnige PV-beurs, onder het hoofdje "Just another selection"). Voor verdere detail analyse van de (niet heftige impact hebbende) beschaduwing binnen ons PV-systeem, zie mijn al bijna "antieke", doch nog steeds actuele artikelen die in het tijdschrift BODE zijn verschenen in 2006.

De opbrengsten voor de 4x 93 Wp modules (voorste rij), die het langst in ons systeem zijn opgenomen, zijn voor oktober na de jaren 2003 en 2005 de op 2 na hoogste sinds het jaar 2000. Een behoorlijk goede oktobermaand, dus, en dat hadden we ook wel een beetje nodig na een ietwat sombere zomer, al zal dat op de uiteindelijk te behalen jaaropbrengst niet erg veel zoden aan de dijk zetten. No problem, we blijven flierefluitend verder zonnestroom bakken zonder dat we d'r iets aan hoeven te doen. Tenminste: de appeltaart die ik vanmiddag tijdens stralend herfstweer in de elektrisch oven het levenslicht liet zien om het 4-jarig bestaan van Polder PV te vieren smaakte in ieder geval erg lekker... (en dat nog zonder slagroom... )

Voor genormeerde opbrengsten tot en met augustus dit jaar (moet nog bijgewerkt worden), zie aparte grafiekpagina. Jaaroverzicht Polder PV met maandopbrengsten vanaf 2001 op Sonnenertrag (daar wordt na de invoer het grafiekwerk automatisch voor ons gedaan...):

http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=777&profile_id=1937&alle=Alle+Jahre+anzeigen


30 oktober 2008: Sonnenertrag update. Aan de vooravond van de invoer van de maandgegevens in de nu alweer uit ruim 2.900 installaties bestaande database (het gaat zeer rap de laatste tijd) eventjes de meest recente Nederlandse systemen toegevoegd op mijn separate pagina. Ik tel er nu al 41 stuks, gaat leuk, maar het moeten er natuurlijk veel meer worden. Inschrijven s.v.p., er zijn duizenden systemen (eigenlijk in internationale context: systeempjes) in Nederland! Als u reeds ingeschreven staat, let s.v.p. op kleine venijnige foutjes. Er is vorige keer iets vreemds gebeurd met het "provincie veld". Polder PV bleek opeens in Drenthe te liggen, en dat is een mooie provincie, maar ik doe het liever met de hoge zoninstraling in het Zuid-Hollandse kustgebied, met uw permissie... Check dus s.v.p. uw data, als u die nog niet had geplaatst gaarne een foto van uw systeem toevoegen, en natuurlijk, de essentiële (doch kleine) discipline opbrengen om direct in de avond van de laatste dag van de maand uw maandopbrengst in te voeren (als u een automatische logger heeft die de data naar Sonnenertrag kan versturen, heeft u natuurlijk geluk). Let s.v.p. goed op of de correcte maand in het ingavevenstertje staat voordat u de gegevens opslaat!

Belangrijk!
Geef s.v.p. uitsluitend de productiedata op van het gedeelte van uw systeem waarop de (door u) ingegeven nominale (STC) capaciteit (kWp) is gebaseerd. Als uw systeem naderhand is uitgebreid, moet u niet de totale productie, maar de opbrengst van het eerst ingevoerde deelsysteem invoeren. U gaat anders hele rare grafieken krijgen omdat er door Sonnenertrag (over de gehele periode, vanaf start invoer productiedata) genormeerd wordt naar de ingevoerde nominale STC capaciteit, kWh/kWp!!! Als u die nominale waarde kWp gaat wijzigen, krijgt u weer enorme afwijkingen voor de genormeerde productie voordat het systeem werd uitgebreid: doordat er door een hoger kWp getal wordt gedeeld dan het systeem toen groot was, wordt de ratio kWh/kWp navenant kleiner voordat u uitbreidde. De boodschap: uitsluitend voor een vast deelsysteem de productie ingeven, anders wordt het een zooitje. Polder PV heeft uitsluitend voor zijn 1,02 kWp deelsysteem (sinds oktober 2001 in "functie") zijn productiedata ingevoerd en krijgt dus mooie en representatieve opbrengstcurves, zie Anlage nummer 777 op Sonnenertrag.

De laatste tijd komen er trouwens vette systemen bij, in de Sonnenertrag database. Via de hoofdingang van het "portaal" ziet u naast de met grote regelmaat aangemelde "standaard" Duitse systemen van 4-10 kWp ook "dikke" aanmeldingen van 18 (Oostenrijk, prachtig voldak systeem met bloedmooie ASE modules van Schott), 40 (Duitsland), 44 (Spanje), en zelfs een gigant van 115,6 kWp uit de Spaanse provincie Castilla y Léon aangemeld staan (veelal nog geen foto). Maar de leukste nieuwkomer is natuurlijk deze van ene "froeschlein" ("Frosch" = kikker, de systeembeheerder vindt zichzelf blijkbaar een kikkertje in een kikkerlandje? Zie ook foto op zijn Sonnenertrag pagina, goed kijken...):

Waar kennen we die plaatsnaam ook alweer van? Iets met nukes kweken of zoiets? Schijnt nu een "pretpark" te zijn. Het duurste ter wereld, waar ook onze gezegende Nederlandse Staat (lees: uw voorouders, u en ik) vet aan heeft meebetaald, zonder "resultaat". Tja. Atoompjes bleken ook toen al peperduur, en nog steeds, gezien de financiële ramp genaamd Olkiluoto in het niet meer zo rijke Finland, die alweer anderhalve miljard Euro meer gaat kosten dan aanvankelijk geraamd, drie jaar vertraging in de bouw heeft opgelopen, knallende ruzie tussen de Finse autoriteiten en Franse nuke bouwer Areva heeft opgeleverd, en... (Energeia 20 oktober 2008, lees ook de bijdragen van "Zeelander" in dit bericht over "de kerncentrale die niet komen gaat" in die provincie).

Overigens best goede opbrengsten in dat "zwaar bewolkte" Nordrhein-Westfalen, een uurtje fietsen vanaf Nijmegen (gele balkjes zijn van de gelukkige JBorche uit Kalkar, rossige balkjes het gemiddelde van de installaties in de Sonnenertrag database voor NRW, en blauwe balkjes idem, gemiddelde voor alle aangemelde installaties voor Duitsland):

Nederlandse lijstje vlg. Sonnenertrag (niet synchroon met mijn data) op te vragen via de Zoekfunctie (betaversie), alle velden leeg maken behalve land: Nederland invullen.

Klik hier om naar mijn Sonnenertrag lijst met Nederlandse systemen te gaan.


30 oktober 2008: TECAF !!! ... TECAF ??? Een gebrek aan (galgen)humor kun je de zonnestroom boys and girls niet van beschuldigen, en daar is genoeg reden toe. Er komt weer eens een 3-daagse conferentie aan, een van velen dit jaar. Veel van die bijeenkomsten worden georganiseerd door de extreem bezige bijen van de "Photon Holding". Bijen die alle hoeken en gaten van de sector bijna dagelijks af struinen op zoek naar (nog veel meer) nieuws dan ze in die 200 pagina's per maand in het (in eerste instantie Duitstalige) tijdschrift kunnen proppen. Een van de drie dagen, wanneer sommige Sinterklazen vet (?) uitpakken in het Hollandsche poldermoeras, wordt een bijeenkomst georganiseerd genaamd TECAF, in San Francisco. Huh? TECAF? What the **** is THAT? Heel simpel, (very) bloody serious, en het staat er letterlijk:

"PHOTON's 1st TECAF (Traditional Electricity Companies Are F*&$#d) conference on Dec. 4, 2008 in San Francisco will bring participants up to speed on just how unprepared electric utilities may be and just how much impact PV may have..." (etcetera).

Als u nog ergens wat van die Yankee dollars hebt liggen (geen idee wat dat nu waard is, na de massale "openbare geldverbranding" van de afgelopen weken...), dan kan onderstaande link u wellicht verder helpen om die goed te gaan besteden. Bereidt u voor op een zeer dynamische bijeenkomst en neem wat spraakwater versterkende middelen mee. S.V.P. niet vergeten uw vliegreisje met CO2 aflaten bij Trees For Travel of vergelijkbare aflaat instanties "af te kopen", anders heeft u helemaal geen recht van spreken, natuurlijk, en dient u te zwijgen als het graf... (neen, Polder PV zal er dus niet bij zijn).

De mooiste was eigenlijk de startzin van de e-mail die genoemde conferentie aankondigde:

"Once thought to be just a drop in the ocean, PV is turning into a tidal wave likely to surprise the electric utility world."

En zo is het maar net, "ze" zijn zich volgens mij door de bank genomen extreem slecht bewust van de gigantische revolutie die er plaatsvindt dezer dagen op het vlak van zonnestroom. Als "ze" niet uitkijken, gaan het (zeer) zware tijden worden de komende jaren. Van tafel met die kolen- en kerncentrale plannen, opzouten d'r mee!

De laatste toch nog eventjes, van de organisatoren zelf, met mijn vetdruk (zie verder hieronder gelinkte pagina). Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee. Het is maar dat u het weet:

"It is not our intention to shock our readers by using such extreme language, rather to draw attention to the potential problems PV’s growth may cause."

En dat heeft vooralsnog meer met "acceptatie van de gang van zaken door de gevestigde macht" te maken dan met louter (al dan niet vermeende) "noodzakelijke aanpassingen aan de infrastructuur" (vooral lange termijn, maar wordt al stevig over nagedacht).

http://www.photon-expo.com/en/usa_2008/tecaf_2008.htm


30 oktober 2008: Vollasturen kolder becommentarieerd. In de laatste aflevering van het verder byzonder interessante en goed leesbare tijdschrijft Energie+ stond een reactie van Professor Kouffeld (spraakzaam emeritus hoogleraar uit de "fossiele wereld") op een interview met Prof. Weber van het beroemde Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg. Prof. Kouffeld ging in op verschillende "rendements-definities", en probeerde op krampachtige wijze het totaal niet van toepassing zijnde begrip "vollastuur" (typisch gebruikt in zijn "kolenwereld") in de discussie over zonnestroom in te brengen.

Wat natuurlijk nergens op slaat. Polder PV schreef maar weer eens een brief, die inmiddels is geplaatst op de website van Energie+, waarvoor dank.

U kunt in de artikelen sectie zowel het oorspronkelijke stuk van Prof. Kouffeld, als mijn reply op deze polderkolder nalezen waarin ik (o.a.) uit de doeken doe waarom het begrip "vollastuur" uit alle PV-stukken geschrapt dient te worden (inclusief die van ECN, EZ, SenterNovem, etc.)...


29 oktober 2008: Op naar jaar 5... Oeps, ik zou het bijna vergeten. Morgen is het vier jaar geleden dat de website van Polder PV officieel van start ging in het beruchte "Brinkhorstiaanse liberaliseringsjaar" van de elektra- en gasmarkt, onder de deskundige begeleiding en de goedkeuring van Leids collega Floris Wouterlood. Uit der aard vergezeld van een op zonnestroom gebakken lekkernij.

^^^
Bezoekersstatistiek (StatCounter) van Polder PV sinds 1 januari 2006. Het dagelijkse bezoek is vooral in de "SDE periode" (1e aankondiging eind januari 2008, en tijdens de "SenterNovem uitvoeringskermis" in het voorjaar, met name rond de "officiële" start datum op 1 april) geëxplodeerd. PPV berichtte daar als geen ander in Nederland over, tot in extreem detail. De laatste dagen is het bezoek ook weer fors toegenomen n.a.v. (mijn besprekingen van) de Tegenlicht uitzendingen over zonne-energie op TV, en natuurlijk het voor EZ "unspeakable" en "unthinkable", doch desondanks in onze natie wederom voor in de mond liggende "EEG voor Nederland", waar het poldergassie zo'n warm voorstander van is. En waar hij al die jaren uitvoerig reclame voor heeft gemaakt en het nodige aan smakelijke en sappige details over heeft onthuld. Een "taak" die je van belangenverenigingen zou verwachten, maar die hebben ook op dit specifieke, belangrijke onderwerp jammerlijk gefaald en niet thuis gegeven, al die jaren lang.

Het unieke aantal bezoekers per dag ligt alweer boven de 250. Leuk resultaat van je 4 jaar onbetaald uit de naad werken, niet? Voor een vorige, gedetailleerde grafiek, zie het exemplaar van 18 juni 2008

Er is veel water door de Rijn gevloeid sinds die "prehistorie", 1.461 dagen geleden, in de zonnestroom geschiedenis (een tak van de Oude Rijn - in open verbinding staand met de dreef naast ons complex - vloeit traag langs onze wijk richting Katwijk aan Zee). Inmiddels reeds pagina 35 bomvol zonnestroom nieuws (ongeveer 200 kilobyte per pagina), de Polder PV website is nu al een respectabele 133 megabyte groot... Een niet te tellen aantal - vaak heftige - e-mails is door het toetsenbord en over het zuinige TFT scherm gevloeid, de mailbox is nauwelijks meer bij te houden. Excuus als er niet op alle berichten wordt gereageerd, dat is fysiek onmogelijk geworden. De eeltlaag onder de vingertoppen groeit gestaag.

^^^
Jaaroverzicht verzonden e-mails door Polder PV (allergrootste deel van mijn mailverkeer) van dit jaar (rood vlak), vorig jaar (groene lijn), en gemiddelde (blauwe lijn). Ik dreig al aardig in de buurt te komen van de 300 uitgaande e-mails gemiddeld per maand, zo'n 10 stuks per dag. Vaak uitvoerige, informatieve mails in reactie op vragen, opmerkingen e.d. van bezoekers van Polder PV. Uiteraard ook vaak grapjes en "afreageer" mails naar goede collega's, om de sjeu d'r onderling in te houden en het hoofd weer eens af te laten koelen als er weer eens iets ranzigs uit de kokers van EZ, netbeheerders, EnergieNed, of bij de leveranciers is gekomen. De enorme piek voor dit jaar lag uiteraard rond 1 april: "officiële ingangstermijn" voor de SDE regeling. De grote "dips" in de grafieken zijn natuurlijk onze vakanties. Hard nodig als je een site als Polder PV "bedrijft"...

Dit alles in een wereld die barst van de zonne-energie, en waarvan een steeds groter deel via conversie van dat geheimzinnige spullie genaamd zonlicht in dat minstens even raadselachtige medium genaamd elektriciteit wordt omgezet. In steeds hoger tempo. En nu al deel uitmakend van een van de meest spectaculaire energie revoluties die de mensheid zal hebben gekend. De zonnestroom revolutie. We maken het mee, beste mensen, is dat niet geweldig? Maak er gebruik van. Nu! U heeft toch ook niet tot Sint Juttemis gewacht voor de aanschaf van uw (zoveelste dure) computer, toch? Zat u stilletjes in een hoekje te wenen toen u weer een nieuwe, nog snellere PC had gekocht? En u er achter kwam, zodra uw kostbare, zuurverdiende pecunia uit uw portemonnee was verdwenen, dat die nagelneue PC of het sjieke leptoppie alweer verouderd was zodra hij uit de doos kwam? Neen, hé? U zat beslist niet stilletjes te wenen! U zat namelijk al diezelfde avond nog lekker achter die PC of dat glanzende leptoppie, soppend van de power en de snelheid van dat ding te werken! Geeft u het maar toe, u heeft dat "proces" wellicht al een paar maal achter de rug!

Hoort u de polderknaap van Polder PV wenen over zijn antieke Shell moduultjes, terwijl er tegenwoordig vele malen krachtiger spul op de markt is? Neen, u hoort hem niet wenen, en u ziet geen dikke tranen over zijn wangen biggelen (wellicht bij uitzondering als er weer eens een extreem productieve zonnige dag is geweest, en de mondhoeken richting hemelkoepel wijzen). De polderknaap is maar wat gelukkig met zijn ouwe Shell bakkies waarmee hij dit jaar al op een negatieve elektranota uit kwam, al dik over de 1.000 kWh per jaar aan donkergroene stroom produceert, op het dak van het complex met huurwoningen waar hij woont (mind you: op de begane grond). En al rond de 7 en een halve Megawattuur geaccumuleerd heeft geproduceerd sinds de eerste moduultjes in het prehistorische jaar 2000 aan het net gingen... Doe hem dat maar eens na!

Zo is het maar net: zonnestroom is nu ook al nodig, en de ontwikkelingen blijven snoeihard doorgaan. Waar u geen enkel vat op heeft, het gebeurt gewoon: die revolutie is al lang niet meer te stoppen. De modules van (gisteren of) vandaag doen hun werk ook al hartstikke goed, en u kunt er nu al gebruik van maken. Aanschaffen die dingen, en niet verder zeuren. Zonnestroom bakken geblazen!

Polder PV heeft hier nog wat Nederlandse, biologisch geteelde moesappels liggen. U weet wel, met die prachtige, prozaïsche naam "Schone van Boskoop"... De zon schijnt fel, al staat 'ie laag (555 Watt AC vermogen om tien uur 's ochtends, herfst).

Zonlicht + netgekoppeld PV-systeem + elektrische oven + moesappels + deeg + ingrediënten + manueel arbeidsgenot + humoristisch poldersausje = .....???

JUIST JA!

Eet u ook smakelijk van uw eigen op dat mysterieuze spullie gebakken exemplaar! Dan hapt u meteen die zurige, bedorven SDE nasmaak weg. Hmmmm...

<<<41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30>>> highlights JSS22


© 2008 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP