starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
ontwikkelingen "oud"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws P.V. pagina 39

meest recente bericht boven

8 februari 2009 - 8 maart 2009

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

<<<41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30>>> highlights JSS22


8 maart 2009: "Voorjaars"zonnetje knalt op de PV-modules. Bij Polder PV hadden we alweer een paar prachtige zonnige dagen in het westen des lands, terwijl een groot deel van de rest van het land onder een miezerige dikke wolkendeken lag. Een voordeeltje van in de zonrijke kuststrook te wonen, waar vaak door de gemiddeld uit het (zuid)west komende wind wolken al snel uit elkaar waaien of pas verder landinwaarts zich beginnen te vormen. Wees gerust: er zijn ook veel nadelen verbonden aan het wonen in een van de dichtbevolktste kustgebieden ter wereld, met alle drukte en vervuiling van dien...

Het is overigens natuurlijk nog steeds geen "astronomische lente", al voelt het wel degelijk zo. De krokussen en narcissen knallen uit de bodem in onze beschutte, op zuid gelegen tuin.

Vandaag wederom schitterend voorjaarsweer in het westen van Leiden. 's Ochtends na wat regen al snel afwisseling van lichte bewolking met gaten er tussendoor waardoor de momentane vermogens weer flink omhoog knalden (vooral veroorzaakt door de bijkomende felle reflecties van het zonlicht op de witte wolkenranden). Gevolgd, juist midden op de dag, door een lange periode met continu fel schijnenende voorjaarszon en een flinke wind, zodat het effect op de momentane vermogens tussen de panelen onderling goed bekeken kon worden met de blijvend fantastische (gratis) monitoring software van de OK4 omvormers.

logtijd
condities
93 Wp ZZO
108 Wp ZZO
108 Wp Z
alle modules
11h52
gat tussen wolken
(75-) 78,3 (-82)
(58- )82,3 (-90)
(90-) 90,5 (-91)
988 (82,3)
12h18
continu felle zon
(66-) 67,8 (-70)
(76-) 78,2 (-79)
(81-) 81,5 (-82)
903 (75,3)
12h42
continu felle zon
(65-) 66,3 (-67)
(74-) 76,8 (-80)
(80-) 81,0 (-82)
888 (74,0)

Tabel: Momentane AC vermogen van de OK4 omvormers op 12 modules (allen op deze tijdstippen onbeschaduwd, 93 Wp resp. 108 Wp groepen op ZZO gericht, resp. de 2 laatste 108 Wp modules op pal zuid gericht). Tijden in lokale tijd, MET (midden-europese tijd = "wintertijd", GT + 1 uur). Kolommen 3-5: uiterste waarden per omvormer tussen haakjes, gemiddelde output vermogen van een module + omvormer per groep op een decimaal afgerond er tussen in. Laatste kolom: totale AC vermogen van alle modules (1,236 kWp, 12 stuks, 2 types) bij elkaar en gemiddelde per module tussen haakjes. Alle vermogens in Watt AC vermogen. 3 tijdstippen, de eerste tijdens een gat tussen de wolken in waarbij extra reflecties tot (relatief) hoge momentane vermogens leiden (totaal om 11h52 al bijna op een kilowatt AC vermogen komend). Vanaf een uur of twaalf vrijwel continu felle zon in een stralend blauwe hemel en forse wind: desondanks warmen de zonnepanelen iets op, waardoor het momentane vermogen terugvalt (tijdstip 12h18). Nog een half uur later (12h42) is dat vermogen nog iets verder gedaald door de verder gaande opwarming van de zonnecellen bij continu instralende felle zon. Doordat de hoek t.o.v. de modules later natuurlijk ongunstiger wordt, zakken de vermogens verder in, ook al blijft het zonnetje fel schijnen. Desondanks om 14h05 nog steeds 810 Watt AC vermogen, bij voortdurend fraai zonnig weer, om kwart over drie 's middags bij gelijkblijvende omstandigheden en zeer ongunstig staande zon (invalshoek) nog steeds 647 Watt...

Let op dat een 93 Wp module onder dit soort extreem zonnige condities bij relatief gunstige zonnestand toch "maar" ongeveer 66-68 Watt AC vermogen "continu" genereert via de 100 Watt OK4 omvormers (dus: inclusief inverter omzettingsverliezen, in onze situatie nog eens verergerd door de 25 meter lange DC-bekabeling), en de 108 Wp modules rond de 81-82 Watt AC vermogen per stuk. Het kan dan ook niet vaak genoeg gezegd worden, omdat daar extreem veel misverstanden over (blijven) bestaan: het nominale, onder STC condities bepaalde "Wattpiek" (Wp) vermogen van een module (vast getal, bepaald bij lab omstandigheden met 1.000 Watt/m² en 25 graden C celtemperatuur!) is compleet onvergelijkbaar met de permanent variabele AC output van een op een DC-AC inverter geschakeld zonnepaneel onder wisselende praktijkcondities. Waarbij de moduletemperatuur makkelijk kan oplopen naar 40 tot zelfs ver over de 60 graden (zomer)!

Dat laat onverlet allemaal dat de energieproductie van ons systeem, en dat is waar het allemaal om draait (niet het "momentane vermogen" !), deze zonnige dagen alweer een respectabel niveau begint te bereiken. Op de zonnige 6e maart alweer 4,88 kWh bijvoorbeeld, superschone stroom van "eigen" (huur)dak... Een genormeerde dagopbrengst van 3,95 kWh/kWp. I love the sunny "spring"...

NB: van Ton Peters van de Blauwe Hoek (die momenteel met een hernia in het ziekenhuis ligt, vandaar de iets achterblijvende archivering van zijn dagproducties) hoorde ik dat zijn geoptimaliseerde (van overmaat omvormer vermogen voorziene) 2.700 Wp Solarworld systeem alweer een korte piek heeft bereikt van 2.800 Watt AC vermogen...

Voor wie een kaartje wil sturen om Ton een beetje op te beuren:
Ton Peters, Sint Franciscus Gasthuis, 5e verd., kamer 502, Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam.


7 maart 2009: Dubbelslag voor rising star First Solar... Ik rapporteer regelmatig over de verbijsterende groei in de PV-business en zowel kleine als grootschalige projecten met zonnestroom op onze prachtige aardkloot. Steeds vaker komt het Amerikaanse bedrijf First Solar in het vizier. De naam van dat bedrijf rolt steeds vaker over de tong, en de branche, nog steeds met zo'n 90% van de markt uit silicium (cellen- en module) producenten bestaand, kijken steeds vaker argwanend naar die megagroeier die "het" met dunnelaag modules "doet". Afgelopen dinsdag kwam het bedrijf nog in de uitzending van RayRadio ter sprake, waar Ray Meur de "Here Comes The Sun" maker Rob van Hattum interviewde (voor podcast van deze radio uitzending, zie hier).

Twee tale-telling berichten over First Solar. De eerste zullen veel van u wellicht al hebben gehoord:

(1) 1 Dollar per Watt(piek) grens doorbroken
In een persbericht van 24 februari jl. kondigde deze superspecialist op het gebied van dunnelaag CdTe modules aan dat 4 jaar na de start van hun commerciële productie (tweede helft 2004), het bedrijf er in is geslaagd om in 2008 al het niveau van 500 MWp productiecapaciteit te bereiken (groei t.o.v. 2008 2.500%), en in 2009 reeds de 1 GWp aan capaciteit moet kunnen overschrijden (het tweede persbericht spreekt al van 1.100 MWp). Door deze (zeer) snelle groei in capaciteit heeft het bedrijf ook de toch al relatief lage productiekosten van de CdTe modules omlaag kunnen brengen van ruim 3 USD/Wp naar minder dan 1 USD/Wp. Het bedrijf is er van overtuigd dat die kosten nog lager kunnen gaan worden binnen afzienbare tijd.

Ook al werkt First Solar met potentieel (zeer) giftige of problematische stoffen als Cadmium en Tellurium, de verbinding CdTe schijnt zeer stabiel te zijn, en het bedrijf heeft een uitgebreid en vooruitstrevend recycling programma voor hun dubbelglas laminaat modules. Het persbericht claimt dat meer dan 90% van elke weer ingenomen module hergebruikt wordt - waarbij overigens niet verder gespecificeerd wordt of alle CdTe ook daadwerkelijk wordt hergebruikt. Over de pro's en con's van deze grootschalig, tot nu toe zeer succesvol ingezette technologie gaat het volgende nummer van Photon ons hopelijk meer vertellen (maart nummer).

(2) Grootste PV-park portfolio U.S.A. door First Solar overgenomen
Dit bericht zullen de meeste mensen nog helemaal niet kennen, het stond gelinkt in het laatste Photon e-mail nieuwsoverzicht. Het is spectaculair, doch voor de insiders wellicht toch weer niet zulk "schokkend" nieuws. Ik heb u op 5 oktober het waanzinnige feit uit de doeken gedaan dat het Californische energiebedrijf PG&E (noodgedwongen door verplicht aandeel duurzaam flink investerend in duurzame energie) een gigantische "order" voor de bouw van 2 reuzen PV-parken had uitgegeven. Totaal 800 MWp, waarvan 250 MWp voor een reuzenpark met de "high-power" monokristallijne Sunpower modules. En een nog veel grotere gigant van 550 MWp voor het mij toen nog vrijwel onbekende "dunne laag" bedrijf OptiSolar, waarvan de preciese technologie in raadselen gehuld bleef (mogelijk een afgeleide van een amorf Si techniek).

En nu komt dus het nieuws naar buiten dat het CdTe dunne laag bedrijf First Solar de complete portfolio van dat OptiSolar gaat overnemen, en aldus meteen een van de grootste projectontwikkelaars voor zonnestroom in de U.S.A. zou kunnen gaan worden! Meer precies, zoals het in het FS persbericht staat als "the acquisition of OptiSolar's solar project pipeline":

 • 550 MWp ("AC" vermogen) van de PPA ("power purchase agreement") met PG&E. Dit is het beroemde "Topaz" project.
 • 1.300 MWp ("AC") "solar" projecten die in onderhandeling waren met west-Amerikaanse energiebedrijven.
 • strategische landrechten van ongeveer 210 "square miles" (plm. 54.390 hectare), met een potentieel om nog eens 19 GWp ("AC") aan grootschalige PV (of mogelijk ook andersoortige zonne-energie) projecten te realiseren.
 • het ontwikkelingsteam van OptiSolar zal toegevoegd worden aan het team van First Solar.

First Solar wil deze waanzinnig lucratieve "portfolio" gaan gebruiken om grootschalige zonne-energie (ik neem aan vooralsnog: PV-) projecten te gaan realiseren en deze te verkopen aan zowel klassieke als onafhankelijke energie producenten. 400 nieuwe banen zouden er in California bij kunnen komen, projectrealisatie moet in 2010 van start gaan.

Het bedrijf heeft door de overname van Turner Renewable Energy (nov. 2007) reeds projectplanning- en installatie kennis in huis gehaald waarmee o.a. een 10 MWp PV-centrale in El Dorado (...), Nevada, werd gerealiseerd met Sempra Generation. Met Edison Mission Energy werd een strategische alliantie gesloten (okt. 2008) om grootschalige "utility" plants te gaan ontwikkelen in California. 3 projecten zijn reeds gehonoreerd. Met deze kennis reeds in huis is First Solar vol vertrouwen dat het met de gigantische mogelijkheden door overname van de OptiSolar portfolio goed uit de voeten zal kunnen komen.

Het grote "mysterie" is natuurlijk: hoe heeft dit spektakel kunnen gebeuren? Op de website van OptiSolar (nog) niets over deze overname van hun "life-blood". Ongetwijfeld speelt er heel erg veel op de achtergrond. Dat een relatief "uit de lucht vallend" bedrijf als OptiSolar, wat met veel bombast werd aangekondigd in de oorspronkelijke, nu door First Solar overgenomen PG&E deal, zich mogelijk heftig heeft verslikt, lijkt me in ieder geval buiten kijf staan. Ook Photon was in een artikel in het oktober nummer van 2008 (pp. 28-29) nogal sceptisch over het feit dat een nieuwkomer als OptiSolar zonder een gecertificeerd product meteen een gigantisch project als een 550 MWp centrale aan zou kunnen. Mogelijk zijn er zelfs wel fundamentele problemen geweest met hun eigen technologie. Ik heb vooralsnog niet van "gelukte grootschalige projecten" met OptiSolar modules gehoord, ze hadden zelfs grootse plannen voor Canada (Ontario). Mogelijk heeft de financiële crisis het allemaal nog een stuk erger gemaakt, en heeft het management van OptiSolar voor deze "decente uitweg" (voor een deel van het personeel) gekozen. Hier zullen ongetwijfeld wel meer details over naar buiten gaan komen, is de verwachting.

El Dorado 10 MWp PV centrale met First Solar modules midden in de woestenij van Nevada. Typerend voor mogelijk veel meer grote centrales die onder de regie van een van de meest succesvolle Amerikaanse PV ondernemingen (met dunne laag technologie) uit de grond gestampt zullen gaan worden.
>>>

Source: © First Solar, media webpage

Het is duidelijk dat First Solar met deze megadeal een "voorwaarts integrerend" (lees: richting de "eindverbruikersmarkt") en zeer "krachtig" bedrijf wordt van byzonder interessante potenties:

 • ze hebben de techologie al jaren zeer goed in hun vingers,
 • het rendement van de dunnelaag modules wordt stapsgewijs beter (in PhotonProfi van februari 2009 staat al een 80 Wp CdTe module met een rendement van 11,1% vermeld...),
 • hun in continue commerciële productie bewezen cost per watt is ongeëvenaard en extreem competitief,
 • ze hebben een zeer progressief milieu- en recycling beleid en wachten niet af totdat er "kritiek" komt (die moet van goede huize komen),
 • ze hebben installatie ervaring met grotere projecten en/of allianties met partijen die grote schaal projecten aankunnen,
 • enorme afzetmogelijkheden van hun eigen modules in dat soort megaprojecten, daarbij forse schaalvergroting en dus verdere kostenreducties mogelijk makend,
 • in Duitsland en Spanje staan al talloze grote PV parken met hun CdTe modules zonder problemen grote hoeveelheden superschone elektriciteit te bakken,
 • er zijn al speciale klampen ontworpen in nauwe samenwerking met specialisten in bevestigingstechnologie (hoge eisen i.v.m. frameloze opstelling van relatief dunne dubbelglas laminaten die ook in windrijke lokaties probleemloos moeten functioneren)
 • zeer verrassend: in Photon van februari 2009 staat hun jaarlijkse testoverzicht van 16 module merken in een zeer intensief bemeten veldtest opstelling (onbeschaduwd). Spectaculair: het kleinste First Solar CdTe dunnelaag module (65 Wp) komt qua genormeerde kWh/kWp jaar output op ... de derde plaats, na een SolarWorld en Photowatt kristallijn module...
 • (west) Amerika heeft gigantische zonne-energie potentie,
 • consumptie van elektriciteit in U.S.A. is vooralsnog extreem hoog,
 • er is een nieuwe "legislation" (Obama) met (eindelijk) een ambitieus milieu- en alternatief energiebeleid,
 • First Solar is en blijft vooralsnog onafhankelijk, en verdient voor zover mij bekend geen geld in zowel de olie- als de nucleaire business,
 • etcetera.

Conclusie: Het Californische First Solar gaat byzonder interessante tijden tegemoet. Silicium dames en heren (ook al jarenlang flink aan de kostenreductie aan het werken): watch your back!

http://investor.firstsolar.com/phoenix.zhtml?c=201491&p=irol-newsArticle&ID=1261676&highlight= (persbericht van 2 maart 2009 over de overname van de OptiSolar project portfolio)
http://investor.firstsolar.com/phoenix.zhtml?c=201491&p=irol-newsArticle&ID=1259614&highlight= (persbericht van 24 februari 2009 over het doorbreken van de $ 1/Wp grens)


 
^
TOP

4 maart 2009: Wat valt er voor de burger/voor zonnestroom "te halen"? Toezeggingen van der Hoeven/EZ en belangrijke punten zonnestroom (of: gerelateerd aan) m.b.t. SDE:

 • elektronische aanmelding wordt mogelijk gemaakt (SenterNovem?)
 • CertiQ kosten voor PV komen te vervallen, met terugwerkende kracht (onduidelijk of eenmalige inschrijving daar ook onder valt)
 • woonboten en "schuurtjes" vallen nu ook onder de (nieuwe) SDE regeling
 • "overleg" met netbeheerders en leveranciers over versnelling procedures...
 • afstemming CertiQ/SenterNovem/netbeheerders wordt "gestroomlijnd"
 • twee nieuwe categorieën, 0,601-15 kWp (max. 15 MWp te vergeven...) of hoger
 • "grootschalige" zonnestroom (internationaal: weinig voorstellend) 15-100 kWp (slechts 5 MWp beschikbaar voor deze staffel...)
 • er is met geen woord gerept over de aangekondigde verhoging van de beruchte 3.000 kWh/jaar salderingsgrens naar (nog steeds belachelijke) 5.000 kWh/jaar
 • status voorstel Samsom om "invullingsverplichting" van een zonnestroom beschikking te gaan verkorten naar maximaal een jaar is vooralsnog onduidelijk
 • nog slechts 6,4% van 8.000 "beschikte" aanvragen 2008 geregistreerd bij Certiq
 • definitieve regelingen worden 2e helft van maart gepubliceerd in Staatscourant
 • ingangsdatum tweede SDE ronde waarschijnlijk eerste week april 2009
 • ingangsdatum derde SDE ronde zou 1 januari 2010 moeten zijn (voor Kerst 2009 moet dan alles in kannen en kruiken zijn en door de TK zijn afgespijkerd)
 • er komt een soort van "verzamelbrief" van EZ waar alle toezeggingen nader in worden gespecifieerd

Ik heb hier 20 pagina's aantekeningen van het overleg van gisteravond liggen. Die ga ik natuurlijk niet helemaal uitschrijven hier. Daar hebben we immers de vlijtige notulisten van de Tweede Kamer voor, en die gun ik hun belangrijke werk. Uiteindelijk zullen die notulen na accordatie terecht komen in de "Handelingen" van de TK, die op de Parlando site onder het betreffende dossier nummer allemaal opgevraagd kunnen worden. In dit geval, omdat het om verschillende, wel energie-gerelateerde onderwerpen ging, minimaal onder de nummers 31209 ("Warmte op Stoom"), 31239 (SDE), resp. 31492 (EIA).

Ik ga in op enkele opmerkelijke uitspraken/toezeggingen rond zonnestroom, en in een apart stuk op de duurzame energie nieuws pagina op enkele andere opvallende punten. De bijeenkomst (4 uur 's middags tot bijna 8 uur 's avonds met klein half uur pauze...) had een iets minder slaapverwekkend karakter dan die van 26 februari 2008. Er kwam gigantisch veel voorbij (de druk op het veelgeplaagde kabinet wordt steeds groter, het aantal absurd ingewikkelde, onnavolgbare regelingen neemt toe), maar echte systeemrevoluties kunt u desondanks gewoon vergeten. Die zijn onder geen enkel CDA-gedomineerd kabinet te verwachten, dus dat is geen verrassing. Het blijft prutsen in de marge in Nederland, ook op het vlak van zonnestroom.

Zonnestroom
De teneur was duidelijk: de leden van de vaste commissie economische zaken vinden de procedures voor burgers veel te bureaucratisch en te ingewikkeld. Ik betwijfel trouwens of een van de aanwezigen zelf die hele lijdensweg heeft afgelegd (waar ik regelmatig over rapporteer) of dat ze precies weten wat er allemaal zoal geschiedt op het onzekere pad van de onschuldige SDE aanvrager voor een paar te subsidiëren zonnepaneeltjes. Van Diederik heb ik ook nog niet gehoord of zijn schuurdakje al "vol" SDE paneeltjes ligt, en hoe lang het volgens hem duurt voordat die paar paneeltjes zichzelf dan onder de "2008 voorwaarden" zouden hebben terugverdiend. De eerste toezeggingen die van der Hoeven deed waren: (a) er komt een mogelijkheid tot elektronische aanmelding (ik neem aan bij SenterNovem), en (b) er gaat "gepraat" worden met de netbeheerders (waar veel klachten over binnenkomen, Samsom vond dat er geen enkele "pro-actieve" houding uitging van hen, wat denk ik nog zacht uitgedrukt is...) en, als ik het goed gehoord heb, de leveranciers. Onduidelijk m.b.t. dat laatste is of dat de "leveranciers van de PV-hardware" betreft, of dat vdH daarbij de "energieleveranciers" bedoelt (die meestal helemaal niets hebben te zeggen over een door burgers aan te schaffen zonnestroom systeem, tenzij die burgers zelf op een "aanbieding" zijn ingegaan bij de betreffende energieleverancier).

Ik heb weinig fiducie in enige structurele "impact" van het vorig jaar in bureaucratisch drijfzand gestrande (niet eens door SenterNovem opgestarte) "elektronisch aanmelden", want als je eenmaal het vereenvoudigde (zonnestroom) aanvraagformulier had ingevuld (niet echt a hell of a job), had je verder ook weinig controle meer over wat er verder "moest" gebeuren. Je moest maar afwachten wat de diverse instanties allemaal voor je "in petto" hadden, en gruwelijke turflijstjes van SenterNovem af gaan zitten werken, met regelmatig de meest bizarrre verrassingen die uit de diverse toverhoeden werden gegoocheld. En daar gaat dat "elektronische aanmelden" natuurlijk helemaal niets aan veranderen.

Het zal mij verder benieuwen wat van der Hoeven met een gezellige meeting met de netbeheerders denkt te gaan bereiken. Ze weigert sowieso om ook maar iets te doen aan onze ranzige, totaal geen duurzaamheid bevorderende Wetgeving. Alleen zo kun je netbeheerders aan de ketting krijgen, dat gaat met een leuk gesprekje echt geen zoden aan de dijk zetten. Die Elektriciteitswet is door haar eigen ambtenaren in elkaar geflanst met maar een doel: meer marktwerking. Daar zit vrijwel niets in wat hernieuwbare elektriciteit boven alles dient te bevorderen, dat was de intentie van die vreselijke Wet dan ook helemaal nooit. Bovendien heeft bij de beruchte secundaire regelgeving (dat is dus geen "Wet": "Codes", "Ministeriële Regelingen", "Besluiten" van de Energiekamer en/of NMa, etc.) nog nooit een parlementslid ook maar een letter inspraak gehad (hoezo, "democratie"???). En daar gaat het dus hartstikke fout. Zo ook met de bemetering, die nergens expliciet (laat staan duidelijk) in het voordeel voor decentrale invoeders in Wet is vastgelegd, en waar de netbeheerders continu mee aan de haal gaan. Er zullen hier fundamentele zaken gewijzigd moeten gaan worden, anders gaat het helemaal niks worden met zo'n "overleg". Dat worden gewoon voor de zoveelste maal niet nagekomen of "hinein zu interpretieren" vage herenakkoordjes waar we niets aan hebben. Een dubbele meetdienst dreigt nog steeds voor decentrale invoeders (zeker als de beruchte slimme meter er aan gaat komen). Niemand had het er over in de Thorbeckezaal, want niemand van de aanwezigen beseft dat zoiets ook maar in het zieke brein van een netbeheerder zou kunnen opborrelen...

Verschuiven "niet ingevuld" budget naar zonnestroom?
Ten Hoopen (CDA), die blijkbaar vanwege de "problemen" bij wind op land suggereerde om na de zomer de stand van zaken te evalueren en bij "niet invulling" van projecten uit die categorie het geld dan maar te verschuiven naar bijvoorbeeld zonnestroom, kreeg de hoon van o.a. Paulus Jansen (SP) over zich heen. En terecht, natuurlijk, want voor het niet-realiseren van slechts 1 "gemiddelde" windturbine bij een jaarproductie van ongeveer 4.000 MWh (2007, jaar voordat Amalia off-shore windpark werd opgeleverd, fig. 8-i op WSH statistiek pagina), zou je in de Randstad (genormeerde jaaropbrengst van ongeveer 950 kWh/kWp.jaar bij optimale opstelling van de PV-modules) maar liefst 4,2 Megawattpiek aan zonnestroom vermogen moeten plaatsen om hetzelfde aantal kWh per jaar geproduceerd te krijgen. Die capaciteit (280 "gemaximeerde 15 kWp" installaties) is al een vijfde van het voor 2009 "gecommitteerde" (scharrige en totaal non-"innovatieve") totale PV-vermogen van 20 MWp... Bovendien zou zo'n belachelijke "verschuiving" van het budget voor wind op land naar zonnestroom (of, ook bepaald niet "kosten-effectief", de suggestie van Paulus Jansen van de SP om niet bestede "wind op land" gelden naar de nog steeds veel duurdere off-shore projecten te verschuiven), betekenen dat er beroep gedaan zou moeten worden op een veel grotere greep in de Staatskas, dan voor 1 zo'n "bijna rendabel te exploiteren" windturbine op land. Dat is natuurlijk, alle financiële crisissen, en de op knallen staande Rijksbegroting (20 miljard gat wat nog niet is gevuld) indachtig, volslagen gestoord.

Het mag duidelijk zijn dat ten Hoopen weinig lijkt te begrijpen van de enorme verschillen in haalbare kWh opbrengst van de verschillende DE opties en de consequenties die je daar uit zou moeten trekken als het om het voorspelbare "geschuif" met deelbudgetten gaat. Wat gewoon doodordinair het gevolg is van een zoveelste, door EZ verzonnen rotregeling waar continu politiek of ambtelijk ingegrepen "moet" worden om nog te "redden wat er te redden valt". U weet wel: niet de "op te stellen capaciteit", maar, veel belangrijker: de daadwerkelijk daarmee te realiseren kWh opbrengst die blijkbaar, qua "vermeden CO2 uitstoot" als een van de onbegrepen (???) topprioriteiten van de Nederlandse Regering geldt en desondanks maar niet waargemaakt lijkt te gaan worden. In ieder geval: veel en veel te weinig, wat alles te maken heeft met de verschrikkelijke wijze waarop die hele SDE kermis in elkaar is gestoken door EZ. Waardoor er meer energie in oeverloos vergaderen, debatteren, zakjapanneren, bijstellen, wijzigen, schakelaars draaien etc. gestoken lijkt te worden. I.p.v. in een werkelijk stimulerend, bouwen, bouwen, en nog eens bouwen ondersteuningsgregime zoals de Duitsers al sinds het jaar 2000 in werking hebben gezet, voller Kraft voraus...

Ten Hoopen kreeg trouwens van zijn partijgenoot van der Hoeven nul op rekest: ze is beslist niet van plan om "een langere aanvraagperiode" (voor Kerst dit jaar zouden alweer de nieuwe "randvoorwaarden" voor de per 1 januari 2010 te starten derde SDE ronde inhoudelijk moeten zijn besproken...) te combineren met een eventuele "nazomerse verschuiving van subsidiebudgetten", mocht de invulling in bepaalde categorieën tegen gaan vallen. Dat ondermijnt de "zekerheid" van de investeerders, meent ze. Maar volgens mij hebben die wel hele andere zorgen aan hun hoofd, zoals: "Is/wordt mijn project wel rendabel met al die variabiliteit en weigering om zekerheden te verschaffen, zoals een VAST invoedingstarief over langere tijd?" Die zekerheid weigert EZ aan de investeerders to be te geven. Met mogelijk dramatische consequenties. Zelfs voor zonnestroom...

Voortgang zonnestroom
Op het vlak van zonnestroom is er nog helemaal niets bekend wat er door " SDE installaties" in totaal is geproduceerd in 2008. Van de paar nieuwe installaties die ik ken (zie o.a. de PV-newbee pagina's) is het gros van de opwek sowieso buiten de SDE om wettelijk verplicht gesaldeerd (sinds de paar pioniers hun installaties vanaf 1 april 2008 al aan het net hadden), doch in de meeste gevallen niet op een bruto productiemeter geregistreerd. Dit, omdat er extreme vertraging van de beschikkingen en het tranendal genaamd het "bemeteringstraject" is geweest. En er slechts weinig mensen pas zeer laat in het jaar (meestal pas in de sombere wintermaanden) een "gevalideerde bruto productiemeter" hadden draaien (lees: vooruit kruipen). 2008 is dus voor "gesubsidieerde, gecertificeerde SDE zonnestroom productie" waarschijnlijk ook grotendeels een verloren jaar geweest. Ik heb hier eerder al wat over gepubliceerd, bij een volgend maandrapport van CertiQ ga ik hier waarschijnlijk nader op in. Februari 2009 is net uitgekomen: er zijn sinds maart 2008 nog maar 519 nieuwe zonnestroom producenten door de hele procedure heen en geregistreerd bij CertiQ (niet per definitie SDE aanvragers, maar zeer waarschijnlijk). Dat is slechts 6,4% van de door EZ opgegeven "beschikte" 8.000 aanvragen voor zonnestroom...

Pluspunt
Diederik Samsom (PvdA) werd nog tijdens de lange vergadering elektronisch lastig gevallen door enkele verontwaardigde "in 2008 beschikte zonnestroom esdeeërs" die hoorden dat de CertiQ kosten niet meer betaald zouden hoeven worden en die zij wel al hadden opgehoest. Samsom kreeg van van der Hoeven de verzekering dat "met terugwerkende kracht" die kosten (dus ook voor de 2008 instappers) zouden komen te vervallen. Onduidelijk is nog of de eenmalige inschrijving daar ook bij hoort of dat die overeind blijft (rond de 30 Euro).

Samsom's suggestie dat voor zonnestroom apart voor 2 jaar lang, zonder onderbrekingen "het loket opengehouden" moest worden en dat het "stop and go" beleid moet stoppen, werd niet door van der Hoeven overgenomen (wel werd verlenging van de "aanvraag periode" toegezegd, maar dat is het fundamentele probleem mijns inziens helemaal niet).

Samsom wil trouwens nog steeds dat het huidige kabinet zich binnen de huidige SDE vast gaat leggen op financiering voor duurzame energie tot en met 2020 (lees: "over het graf heen regeren"), en beroept zich daarbij op uitvoering van een motie in die richting. Het zou me hogelijk verbazen als het parlement die motie hartverwarmend gaat ondersteunen, want het gaat om absurde bedragen die nergens anders meer voor "gebruikt" kunnen gaan worden, en dat in crisistijd. Ook zou het betekenen dat de krakkemikkige en extreem bureaucratische SDE "leidend" gaat worden voor de ondersteuning van duurzame energie, en dat dus op voorhand elk initiatief richting een Duits EEG regime politiek de kop afgehakt zal gaan worden. Dan weet u waar het fout zal gaan, als die onzinnige weg ingeslagen zal gaan worden. Ik geloof nooit dat de SDE de groei kan bewerkstelligen die het Duitse EEG daadwerkelijk in de bikkelharde praktijk van alledag heeft aangetoond. Alleen al door de fundamenteel verschillende wijze van financieren van de uit te keren invoedingstarieven, zal Nederland nooit in de buurt komen van het gigantische niveau wat Duitsland al sinds 2000 draaiend heeft werken. Op het vlak van zonnestroom al helemaal niet, want met maximaal 20 MWp per jaar wordt je in het buitenland gewoon helemaal niet serieus genomen en mogelijk zelfs uitgelachen. Zelfs alleen al Vlaanderen rent daar met reuzensprongen aan voorbij, terwijl ze veel later dan Nederland zijn begonnen met zonnestroom...

Schokkend
Van Paulus Jansen een schokkend cijfer, waarvan de bron niet duidelijk is (Holland Solar?): slechts 20% (???) van de "beschikte" aanvragen voor zonnestroom zou daadwerkelijk zijn/worden ingevuld. Ik heb geen idee of dit getal de realiteit benadert, zie ook het door mij gesignaleerde aantal "door CertiQ opgenomen producenten" hierboven, wat nog veel lager ligt. Van der Hoeven weigert deze ultralage "invulling" te bevestigen en gaat het "onderzoeken". Er was een discussie tussen Jansen, Samsom en van der Hoeven over eventuele inperking van de periode dat een door SenterNovem toegekende beschikking daadwerkelijk ingevuld zou moeten worden. Dit, om de "realisatiegraad" van (ook) PV per jaar te laten toenemen. Hier zitten grote risico's aan verbonden (Samsom), omdat er reeds talloze installaties zijn "beschikt" (2008: 8.000 aanvragen), en je niet aan die "verworven rechten" mag tornen. Voor je het weet krijg je weer een stortvloed aan teleurgestellingen te verwerken. Hoe dat voor nieuwe aanvragen (2009) zou moeten uitpakken, gaat van der Hoeven naar kijken (geen toezeggingen). De praktijk is natuurlijk dat de meeste mensen die zo'n aanvraag doen zo snel mogelijk die PV-modules op hun dak willen hebben, het zijn immers geen windboeren die allerlei bezopen procedures door moeten om hun "project" gerealiseerd te krijgen. Dat dit in 2008 slechts bij een gering aantal mensen daadwerkelijk is gebeurd (paar honderd nieuwe zonnestroom producenten formeel bekend bij CertiQ), spreekt meer boekdelen over de "stimuleringskracht" van de huidige SDE-regeling, dan over andere, niet door de betrokken partijen uitgesproken mogelijke oorzaken, wat mij betreft.

Let wel: mensen hebben 3 jaar na beschikking tijd om hun installatie daadwerkelijk te realiseren, dat staat in de AMvB. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat van der Hoeven die alweer (via de Europese Commissie, dus sowieso kostbare tijd vretend) op dit punt aan zou willen gaan passen. Ik heb overigens nog steeds niet gehoord of vernomen dat die beruchte AMvB op het cruciale punt van de "netinvoeding" dan wel "bruto productie meting" als subsidiabele kWh omvang is gewijzigd. Zie ook de brief die van der Hoeven al op 12 februari 2008 heeft laten schrijven door een van haar beleidsambtenaren over die cruciale kwestie. Heeft iemand daar nieuws over?

Samsom suggereerde een soort van koppelverkoop met een aantekening op een koopcontract "verkoop op voorwaarde dat u subsidie krijgt", met daarbij een tijdslimiet voor realisatie. Hier zitten byzonder dubieuze en gevaarlijke kanten aan, want met dit soort formuleringen heeft "de markt" extreem slechte ervaringen opgedaan in het verleden...

Verwarring
Vendrik (GroenLinks) had nog een vraag over mogelijk extra initiatief van Cramer van VROM voor (financiële ondersteuning voor) zonnestroom. Dat bleek op een misverstand te berusten: het gaat - volgens van der Hoeven - om het wegnemen van eventuele "belemmeringen bij bestemmingsplannen". Onduidelijk is wat die "belemmeringen" dan wel precies waren (woonboten en schuurtjes oorspronkelijk niet "subsidiabel"? Schijnt te zijn rechtgebreid, maar was slechts een voetnoot tijdens de vergadering). Ook onduidelijk is wat de "oplossingsrichtingen" voor die belemmeringen dan wel zijn geworden. Heb ik verder nog niets over gehoord.

Van der Hoeven's vuilspuiterij
"Lerend implementeren voor grootschalige zonnestroom" mag natuurlijk van Polder PV direct in de vuilnisbak. Want een nieuwe categorie van 15-100 kWp met slechts 5 MWp totaal te vergeven stelt natuurlijk helemaal niks voor, internationaal bezien. Scheuten Solar, onze bloedeigen Limburgse PV onderneming wat vooral in het buitenland zijn pecunia verdient (en met gigant SolarWorld bijvoorbeeld plannen heeft voor eigen silicium productie, natuurlijk op Duitse bodem), heeft recent de opdracht voor realisatie van het zonnestroompark in het Vlaamse Veurne gekregen. Grootte: 2 MWp (lees: 2.000 kilowattpiek), en dat is echt een kleintje als je naar de regelmatig uitgekakte tientallen Megawattpiek parken in Duitsland, Spanje, Zuid Korea, U.S.A., etc. kijkt (zie ook mijn eerdere bericht over de plannen bij Veurne)... Ik wou dat de Minister eens dat "lerend implementeren" permanent inslikte, want ik krijg er acuut braakneigingen van.

Voor meer beschouwingen over de marathonzitting op 3 maart 2009, zie het gelijktijdige bericht op de duurzame energie pagina.

Zie verder ook (zonnestroom modules meer gewild dan thermische zonnecollectoren, terwijl de laatste een veel hogere financiële besparing kunnen bewerkstelligen...):

http://www.milieucentraal.nl/pagina?onderwerp=Actueel-MC#Zonnepanelen_in_trek,_zonneboilers_minder


4 maart 2009: Citaat van de maand...

"Flitspaal" op Gathering Tweakers (deel 11 van de fascinerende Duurzame Energie serie, alweer):

"Als ik een installatie zou aanschaffen dan zou dat zowiezo buiten de SDE vallen en met eigen spaargeld betalen

Dus geen last van leningen en SDE meuk."

PPV: No comment...


2 maart 2009: Respons: 33 procent binnen 4 dagen. De Nederlandse DE Koepel kan beschouwd worden als de paraplu organisatie van de duurzame energie brancheorganisaties waaronder Holland Solar (zonne-energie), NWEA (windenergie), Platform Bioenergie, Stichting Warmtepompen, en zelfs de NVOE ("ondergrondse energieopslag"), met binnenkort mogelijk de nieuwkomer Energie uit Water, EWA. Een nieuwe duurzame energie organisatie die "vrije stromings energie" wil bevorderen. Hiermee wordt vooral ook de niet in de nieuwe SDE opgenomen optie getijde stroom bedoeld (voor het eerst zit er nu wel "verval" waterkracht in, de klassieke waterkrachtcentrales, dus).

Van DE Koepel ontving ik per e-mail een tale-telling document met een bliksem enquête die door DirectResearch.nl is gehouden onder de ongeveer 270 duurzame energie bedrijven die Nederland inmiddels rijk schijnt te zijn. Dit n.a.v. de "brief van EZ van 20 februari" over de nieuwe SDE regeling. De respons van deze "bliksem" enquête was opvallend hoog, 33% (90 bedrijven) binnen 4 dagen tijd.

En: de stemming bleek vernietigend in de "sector". U kunt het via onderstaande links allemaal nalezen. Tale-telling resultaten van de enquête, die trouwens deels ook over de mogelijke gevolgen van de kredietcrisis/economische recessie gaat:

 1. 75% van de duurzame energiebedrijven is het vertrouwen kwijt in overheidsbeleid.

 2. Bij circa de helft van de bedrijven zal een kwart tot driekwart van de duurzame energieprojecten stoppen bij ongewijzigd beleid door financieringsproblemen.

 3. Ten aanzien van Subsidieregelingen (incl. SDE) heeft 64,4% van de respondenten geen vertrouwen in het Kabinet en 30% wel (stop-en-go karakter, onzekerheid m.b.t. continuïteit van de regeling voor de komende jaren).

 4. Haalbaarheid kabinets-ambities van 20% duurzame energie in 2020 bij huidig beleid? Schatting van 75% van de respondenten een kans van 0 – 25%.

 5. 70% vindt verlaging van het BTW percentage van 19 naar 6% (zeg maar: het drinkwater tarief) voor DE belangrijk.

 6. 44,9% vindt een zogenaamd "open eind" karakter van de SDE zeer belangrijk, nog eens 21,3% belangrijk (totaal 66,2%). Niet gespecificeerd wordt hoe men zich dat dan voorstelt, want als je de permanente knoppen- en schakelaar switch mogelijkheden van de beleidsambtenaren van EZ (via continue aanpassingen van die beruchte "uitvoerings-Ministeriële Regelingen") niet fundamenteel ter discussie stelt, legitimeer je feitelijk het "reserveren van behoorlijke adempauzes". Adempauzes voor de talloze betrokken "uitvoerings-ambtenaren" (met name: SenterNovem, die ook nog eens talloze krankzinnige "innovatie subsidie regelingen" in goede banen moeten leiden). Maar vooral ook bij de beslissingsbevoegde beleidsambtenaren vanwege de - door hen - noodzakelijk geachte fine-tuning van die doorslaggevende "schakelaar vinger sessies".

 7. 53% vindt een "noodwet" voor versnelde vergunning procedures voor wind op land, koude/warmte opslag en bio-energie gewenst. Ik hoop dat men dan ook de "consequenties" wil aanvaarden mocht dat niet goed "vallen" bij de lokale bevolking, en heeft DE Koepel alternatieve scenario's zoals actieve bevolkingsparticipatie voor dat soort projecten klaarliggen. Het duurzame "spul" wordt immers in hun regio geproduceerd, dan moeten ze ook kunnen participeren in de financiële baten van dat soort (vaak grootschaliger) projecten. Bürgerbeteiligung heet dat bij de oosterburen...

 8. 50,6% is voor aftrekbaarheid van aanschaf van DE installaties van de inkomstenbelasting. Dat zou al een enorme stap voorwaarts zijn, maar is beslist niet voldoende.

 9. Let op dat op de vraag "Participatie financieel van de overheid in DE projecten is zeer gewenst" (p. 25, vraag 6) er een zeer onduidelijk uitkomst is (nauwelijks een meerderheid voor een stellingname...).

 10. 39 van de 88 respondenten (44,3%) gaf aan installaties, kennis, dan wel "diensten" m.b.t. zonnestroom te leveren.

 11. Hoogst interessant, maar helaas niet beschikbaar in de op de website van de DE Koepel weergegeven "extra vraag van Holland Solar" om details te geven over de daadwerkelijke invulling van onder SDE "beschikte" aanvragen voor zonnestroom. Er worden maar liefst 7 vragen gesteld, zie het document (pagina 13). Jammer dat we de antwoorden (nog?) niet weten, want me dunkt dat de Nederlandse zonnestroom minnende bevolking daar best wel (geanonimiseerd) het antwoord op zou mogen weten. Het komt immers allemaal, zelfs al bent u atoomstroom liefhebber, uit ons aller kostbare belastinggeld...

M.b.t. punt 6 verder. Resultaat: inperken van de subsidie aanvraag periodes, en dus "te overbruggen" aanvraagloze tussenpozen. Dit is allemaal volledig inherent aan de krankzinnige wijze waarop dat hele SDE pakhuis in elkaar is gestoken, en als je dat niet fundamenteel bestrijdt door een veel beter "systeem" daar tegenover te zetten (lees: natuurlijk het Duitse EEG), blijft het gewoon dweilen met de kraan open en zul je door diezelfde beleidsambtenaren keihard voor het blok gezet worden. Of je accepteert de "uitgangspunten" van de SDE, en gaat als belangenorganisatie alleen maar aan details prutsen (waar je nauwelijks structureel verder mee komt). Of je gaat de zooi met krachtige argumentatie te lijf en eist met de vuist op tafel het Duitse Umlage, financierings- en feed-in systeem, all-in. Geen rooie cent minder!

Grootste misser van al: geen vraag over de wenselijkheid van een buiten de Rijksbegroting om functionerend Umlage systeem waarbij iedereen (ook alle bedrijven en organisaties, behalve onder stringente voorwaarden de grootste elektra zuipers) over het afgenomen verbruik (bij zonnestroom producenten met wettelijk geaccepteerde salderende Ferrarismeter: het jaarlijkse "gesaldeerde" verbruik) een kleine heffing per verbruikte (cq. gesaldeerde) kilowattuur betaalt om alle zuiver hernieuwbare groene stroom feed-in van te betalen. In Duitsland is dat momenteel een eurocent of anderhalf/kWh en een blijvend en doorslaggevend succesverhaal, wat vele miljarden aan feed-in kan financieren (10 miljard Euro voor 2009 voorspeld). Via het Duitse "Wälzung" principe, uitgevoerd door de netbeheerders, buiten de bemoeienis van commerciële leveranciers of producenten om. En onder rigide controle van een objectief Staatsorgaan (wat mij betreft de Energiekamer van de NMa, doen ze eindelijk eens wat nuttigs vóór duurzame energie...). Niets daarover, nada. Heeft DE Koepel het hoofd al in de schoot gelegd dat zelfs zo'n prikkelende "vraag aan de branchegenoten" als zinloos wordt gezien???

TK Vergadering SDE etc. 3 maart
Waarom deze bliksem enquête van DE Koepel? Morgen, dinsdag 3 maart, debatteert de vaste Tweede Kamer commissie voor Economische Zaken namelijk over (o.a.) de SDE. En DE Koepel wilde voor die vergadering blijkbaar weten hoe de vlag er bij hing binnen de sector. Mogelijk om "het parlementaire overleg" nog enigzins te kunnen beïnvloeden. Ik ben zeer benieuwd (ook n.a.v. een door de nieuwe EWA geschreven brief aan EZ) of van die "invloed" iets merkbaar zal blijken te zijn bij dat overleg.

Voor de TK vergadering in de Thorbeckezaal (nog geen idee of die vergadering live te volgen zal zijn, zie TK site!), zie agendapunten hieronder. Vergadering van 16h00 tot en met 21h00 (pfffffffff.....) met als "voortouwcommissie" (pfffff) "Economische Zaken", mijn vetdruk [NB: de codes zijn de officiële codes van de Tweede Kamer stukken die later op Parlando verschijnen]:

Agendapunten:
1. Aanbieding Werkprogramma 'Warmte op stoom'
31209-67 d.d. 15 december 2008
2. Evaluatie Energie-investeringsaftrek
31492-8 d.d. 14 januari 2009
3. Uitvoering SDE 2008
31239-42 d.d. 15 januari 2009
4. Openstelling van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie voor 2009
31239-43 d.d. 20 februari 2009
5. Warmtekrachtkoppeling
d.d. 23 februari 2009

Ik ben weer erg benieuwd hoe slaapverwekkend het niveau van deze vergadering zal worden, hoe voorspelbaar de standpunten zullen blijken te zijn, en of er nog ruimte is voor af en toe een "kwinkslag", of, indien van toepassing, een partijpolitieke trap met de naaldhakken onder de tafel...

Voor het persbericht van DE Koepel (Word document): klik HIER;
voor het pdf document met een inventarisatie van de antwoorden: klik HIER


 
^
TOP

2 maart 2009: Zucht SDE onder eigen "succes"??? Een merkwaardige titel van een stuk in de on-line versie van de Volkskrant, genaamd "Zonnepaneelregeling zucht onder eigen succes". Curieus omdat de SDE regeling waar naar gerefereerd wordt bepaald niet alleen voor zonnestroom was bedoeld in 2008. Staatscourant nr. 138, 21 juli 2008: totaal opgehoogd (definitief) budget voor hele SDE regeling incl. "groen gas": 1.401 miljoen Euro*, waarvan 83 voor PV, dus slechts 5,9% van het totaal... Bovendien hebben recente publicaties laten zien dat de SDE voor 2008 tot het zoveelste Nederlandse duurzame energie drama heeft geleid (en voor de zoveelste maal een verloren jaar), met alleen al 67% "niet-invulling" van de "maximaal toegelaten capaciteit" (EZ brief van 15 januari 2009, met "stand van 9 januari"). In de brief van EZ van 20 februari 2009 is die "niet-invulling" nog gewijzigd, zie Bijlage 2. De verwachting is nu realisatie van slechts 209 MW voor het jaar 2008, van het "gemaximeerde" nieuwe vermogen van 655 MW, m.a.w.: 68% niet gerealiseerd! De toename t.o.v. de "stand van 9 januari" in die bijlage van 20 februari komt van inzet van zwaar overtekende, zeer bedenkelijke AVI's, (vuilverbranding incl. een niet bemeten organische fractie...), met 125% toename tot en met de oorspronkelijke maximering van 73 MW, 17,6% biomassa toename (elektra incl. warmte) tot 22 MW (maximering was 45 MW, dus "onderuitputting"...), en nog een klein beetje wind op land, 5%, erbij, totaal 90 MW. Nog steeds, en nu "doorgeschoven naar 2009", 446 MW totale capaciteit niet ingevuld (gigantische "onderuitputting"). Die moet dus feitelijk van de maximering voor 2009 afgetrokken worden om een "eerlijke" nieuwe capaciteit aan te vragen voor 2009 te krijgen. Die is totaal 1.467 MW, minus 446 geeft 1.021 MW. Duitsland zette er alleen al aan zonnestroom vermogen in 2008 waarschijnlijk minimaal anderhalf maal zoveel bij (en dan heb ik het nog niet over alle andere hernieuwbare "EEG opties" zoals wind, mogelijk ook bijna 1.500 MW nieuw), volledig buiten de Rijksbegroting om gefinancierd...

*Ik kom met alle uitbreidingen echter op een totaal van 1.501 miljoen Euro (dan zou zonnestroom nog maar 5,5% van het totaal zijn) ...

Zonnestroom
Zelfs voor de wel al in de EZ brief van 15 januari op het maximum geknepen, door SenterNovem "beschikte" hoeveelheid capaciteit voor zonnestroom, 18 MWp, is er, gezien de nog zeer geringe aantallen "nieuwe producenten" die daadwerkelijk bij CertiQ zijn aangemeld (384 "nieuwe" sinds eind maart 2008 in het maandoverzicht van januari 2009, bij zo'n 10.000 oorspronkelijke aanvragen), een gigantisch vraagteken of die 18 MWp daadwerkelijk zullen worden gerealiseerd. Of dat veel mensen er mogelijk voor zullen kiezen om gewoon buiten de SDE om hun installatie aan te schaffen en in werking te zetten, omdat ze kotsmisselijk worden van de bureaucratie en de permanente meterkast terreur door de netbeheerders. Het aantal "afhakers" is het best bewaarde geheim van Nederland. Polder PV ontvangt gaarne berichten van zulke afhakers, en vooral, wat hun motivatie is geweest om er helemaal van af te zien. Zelfs mogelijk met een ontvangen "beschikking" van SenterNovem.

Nieuwe SenterNovem "feiten" zonnestroom
In het artikel als vanouds de nodige "slippertjes" die Polder PV hieronder tracht recht te breien, verder is het artikel beslist interessant omdat er nieuw cijfermateriaal van SenterNovem wordt geciteerd: volgens Pyter Hiemstra van de subsidieverstrekker (volle dochter van EZ) zouden er van de 10.000 aanvragen maar liefst 2.000 (20%!) "niet in aanmerking" zijn gekomen omdat voor "oude" [lees: reeds bestaande PV-installaties] systemen of zelfs voor auto's (??? katalysatoren ???) subsidie aangevraagd zou zijn... Zoals al in de eerste bespreking van de aan de SDE regeling "ten grondslag liggende Algemene Maatregel van Bestuur" op 1 november 2007 (...) door mij duidelijk weergegeven, zou dat een ieder al lang duidelijk geweest moeten zijn. In ieder geval dat eigenaren van reeds bestaande PV-systemen enige vorm van "SDE-subsidiëring" van kWh output op hun buik konden schrijven (dit i.t.t. in Duitsland, waar systemen die met oude "Einspeise Gesetze" regelingen waren ondersteund met de invoering van het EEG in 2000 direct in die nieuwe landelijk geldende wettelijke regeling overgezet konden worden). Ik vergeef het de journalist van het Volkskrant artikel: je moet immers zo'n beetje gepromoveerd letterbrij ontcijferaar zijn en historisch archivaris van de permanent wisselende subsidie jungle in Nederland om überhaupt als doodnormaal burger iets van die absurde "stimulerings"regeling te kunnen begrijpen.

Ik ben trouwens zeer benieuwd welke kronkel die "mensen die voor auto's subsidie hebben aangevraagd" in de hersenpan hebben zitten. Of je moet van lotje getikt zijn om op een aanvraagformulier waarop toch duidelijk staat "Geef aan uit hoeveel vierkante meter uw ***-PV installatie bestaat", etcetera, om subsidie voor een roetfilter of katalysator voor een fossielen zuipend vierwielig blik aan te gaan zitten vragen. Of het waren wellicht gewoon grappenmakers die wat ambtenaren wilden bezighouden? (Nope, ik heb wel wat beters te doen...)

Verder wordt gewag gemaakt van "Achtduizend aanvragers hebben bericht gehad. Er zijn nog vijftig in behandeling". Als hiermee bedoeld wordt dat er 8.000 aanvragen zijn "beschikt" en er nog steeds 50 niet door de molen zijn, en we combineren dat met de claim van EZ in hun Bijlage 2 bij de inmiddels rondzingende brief van 20 februari 2009 (kom ik nog op terug) gesuggereerde "verwachte realisatie SDE 2008" van 18 MWp, zou dat dus ongeveer neerkomen op zo'n 2,24-2,25 kWp aan nominaal op te stellen vermogen per "project". Dat zijn maximaal zo'n 13 modules per "project". Dat is peanuts, en een beetje installateur (of zelfs: een verstandige doe het zelver, om, op eigen risico, heftige installatiekosten te besparen) moet dat probleemloos kunnen aanleggen.

Reacties en opmerkingen Volkskrant claims
Andere inhoudelijke opmerkingen over het Volkskrant stuk (link onderaan):

 • "Een productiemeter kopen". Vergeet het maar. U bent vanwege de SDE verplicht tot het door de netbeheerder laten plaatsen van een bruto productiemeter die nooit uw eigendom zal worden. Als u normaal iets "koopt", wordt dat uw wettelijk eigendom. Een bruto "SDE productiemeter" nooit. U "mag" er wel een absurde extra meterhuur voor ophoesten, momenteel hetzelfde volslagen bezopen bedrag wat de NMa voor de reeds aanwezige netmeter heeft "verordonneerd" ("gereguleerde meetdienst", waarbij beslist niet aan die separate bruto productiemeters wordt gerefereerd, want daar heeft de Energiekamer van de NMa het nooit over...). U betaalt voor het een keer in het jaar aflezen van dat ene stomme bruto productie getalletje (wat de netbeheerders ook nog eens lijken te weigeren om tijdens de reguliere meteropname te laten doen...) een krankzinnig bedrag van 25,25 Euro ex BTW = € 30,05/jaar incl. BTW extra. Voorwaar: een wanprestatie van formaat...

 • "De gewone meter vervangen" [bedoeld wordt: de standaard, meestal "volautomatisch salderende" Ferrarismeter]. Onzin. Dat was al nooit "voorgeschreven". Het was klinkklare nonsens die uw netbeheerder en meterpiraten u door de strot wilden duwen, uiteraard tegen dikke betaling. Dat is na extreem veel gezeur en middels een zoveelste interventie van SDE pitbull Diederik Samsom eindelijk (veel te laat, maar goed), kaltgestellt: Van der Hoeven van EZ moest door het spreekwoordelijke stof en alweer op 24 oktober 2008 dit document door haar onwillige beleidsambtenaren produceren (met trouwens nog de nodige gifadders, die zullen vanzelf tevoorschijn kruipen als de tijd daar is). Zie ook mijn berichtgeving daarover vanaf 11 september 2008 op de zesde SDE pagina: vragen (Samsom), antwoorden (ondertekening: van der Hoeven) en interpretatie (Polder PV) op een pagina.

 • "Het is te vergelijken met de bouw van een kleine dakkapel". Aldus Pyter Hiemstra van SenterNovem (over de aanleg van een PV-systeempje...). Ha, mocht 'ie willen, dat het zo "moeilijk" zou "moeten" zijn. Kolder natuurlijk. (a) een nieuwe dakkapel zal nooit van zijn leven ook maar een cent van de aanschaf "terugverdienen", en (b) een PV-installatie van een paar moduultjes is van een compleet andere orde dan het aanbrengen van een dakkapel. Want het allergrootste deel van de PV-installaties, ook in wereldkampioen Duitsland, wordt gewoon op het platte dak met enkele simpele frames en ballast neergevleid. Of met behulp van een inmiddels al verbijsterende hoeveelheid op de markt beschikbare, verschillende typen dakhaken en opbouw frames boven de pannen aangebracht ("opdak"), zonder enige vorm van dakpenetratie behalve de onder een dakpan op eenvoudige wijze, en waterdicht te maskeren kleine doorvoer voor de bekabeling. Meneer Hiemstra moet niet zeuren: een dakkapel en een klein PV-systeem zijn compleet onvergelijkbare zaken...

 • "5 miljard Euro in deze zogeheten SDE-regeling" is, precies: gemaximeerd 5,227 miljard Euro volgens Bijlage 2 bij de brief van 20 februari 2009 (bedoeld wordt: het totale bedrag wat voor de "te beschikken SDE installaties" in 2009 wordt uitgetrokken. De genoemde "capaciteit" van 1.400 MW hangt vooral af van wat er op het gebied van "biomassa" installaties zal worden toegekend, en beweegt zich volgens bijlage 1 tussen de 1.449 en 1.467 MW. Dit is natuurlijk compleet onvergelijkbaar met "een continu op vollast werkende kolencentrale van 1,4 GW", omdat het hier om "gemaximeerde" duurzame energie installaties gaat waarvan het grootste "gewenste" aandeel van 830 MW voor wind op land zou moeten gaan worden (die nooit permanent op "vollast" werkt). De 20 MWp capaciteit die in de nieuwe regeling is voorzien voor zonnestroom stelt natuurlijk helemaal niks voor. Dat is de helft van dat ene Waldpolenz zonnestroom park wat eind vorig jaar bij Leipzig/Brandis aan het net is gegaan, en 1% van de vermoedelijke nieuwe PV-capaciteit die er bij de oosterburen vorig jaar al is bijgeplaatst...

 • "Gewone stroom kost gemiddeld ongeveer 20 cent per kilowattuur". KUL! Dat was in het zogenaamd "goedkope" jaar 2008 al niet zo, want toen was bijvoorbeeld in de eerste jaarhelft de basisprijs bij NUON Energie voor grijze stroom al 22,1 eurocent/kWh (all-in incl. energiebelasting en BTW, bij enkeltarief, Continuon/Liander netgebied, max. 3x 25A), in de tweede jaarhelft (vanaf 1 juli) zelfs al 22,7 eurocent/kWh, gemiddeld 22,4 cent/kWh. Zelfs bij Greenchoice met een "zonnestroom korting" van een halve eurocent/kWh kwam je in de tweede jaarhelft van 2008 nog steeds op 22,1 cent/kWh uit, 11% hoger dan de Volkskrant claim. Aangezien er niets door SenterNovem is "beschikt" in de eerste jaarhelft van 2008 (die kwamen namelijk pas zo'n beetje eind augustus...) dient er voor die tweede jaarhelft dus voor het miezerige beetje wat na alle toestanden met meters, netbeheerders, meetgemachtigden, SenterNovem, CertiQ.... op de bruto productiemeter werd geregistreerd in 2008, gerekend te worden met die relatief hoge variabele kWh prijs van 22,7 cent/kWh bij leveringscontract bij NUON Energie in netgebied van Liander (het gros van de mensen in dat netgebied). All-in prijzen zullen bij de miljoenen klanten bij de andere grote energieholdings weinig hebben afgeweken (het gros zit daar nog steeds vastgeroest, alle liberaliserings-nonsens ten spijt). En het zal ook daar beslist geen "20 cent/kWh" zijn geweest... NB: bij dubbeltarief klanten was het natuurlijk sterk afhankelijk van de verhouding opwek in het laagtarief in het weekend en, voor 5 dagen van de week, vrijwel alles opgewekt en gesaldeerd in het hoog tarief. Voor NUON Energie was dat "dagtarief" (hoog) in de tweede jaarhelft van 2008 in Continuon/Liander netgebied in totaal zelfs al 26,9 eurocent/kWh incl. BTW voor het "avondactief" contract (12,28 levering, 5,69 var. transport, 8,95 energiebelasting) !!!

 • Ook wordt er weer geschermd met die beruchte "33 cent/kWh" voor de SDE subsidie (NB: alleen voor de "bruto productie" van het PV-systeem), die nog steeds niet vaststaat omdat nog steeds geen definitieve "gemiddelde marktprijs voor elektriciteit in 2008" is vastgesteld door EZ, en er nog steeds niks over 2008 is uitbetaald door SenterNovem. En het zeer waarschijnlijk is dat die 33 cent te laag zal blijken te zijn ingeschat (basisbedrag van 56,4 minus correctiebedrag, nog nader vast te stellen). Conclusie: met die 22,7 cent uit het vorige stukje en die "te lage 33 cent/kWh" SDE subsidie zou je (bij leveringscontract "grijs variabel bij NUON/Liander netgebied") in 2008 veel hoger dan de genoemde "53 cent per kilowattuur" moeten zijn komen te zitten. Voor natuurstroomcontract bij NUON Energie heb ik dat op 19 februari jl. al voor u in detail uitgerekend, dan kun je zelfs een "all-in" kWh prijs van 59,2 eurocent/kWh hebben bereikt. Al moet daar direct bij gezegd worden dat die berekening uitsluitend voor de tweede jaarhelft van 2008 heeft gegolden, en we nu weer met totaal andere tarieven zitten. Bijvoorbeeld veroorzaakt door het wegvallen van de variabele transportkosten, daar aan gelieerde extreme verhoging van de energiebelasting, enorme stijging leveringskosten, ga zo maar door. Elk half jaar weer een krankzinnigengesticht op de zakjapanner om te kunnen bepalen wat de "marktwaarde" van je zonnestroom is (en wat je nu feitelijk hebt "verdiend" aan je eigen opwek)...

 • "... 3.500 watt, waarvoor je op een plat dak ongeveer 60 vierkante meter nodig hebt". Dat is natuurlijk wel erg grof veralgemeniseerd. Dat hangt namelijk extreem sterk af van (a) de hellingshoek van de modules, (b) het nominale vermogen van de modules, (c) de rijafstand, (d) de mogelijkheid om, bij 3.500 Wp bestaande uit, zeg, 20 stuks van 175 Wp, een licht hellend frame te maken waar alle 20 stuks allemaal in een vlak op passen (bijvoorbeeld 2 rijen van tien boven elkaar), zodat je veel minder basis oppervlak nodig hebt. Als je uit de talloze modules met nominale vermogens van ver over de 200 Wp kiest, heb je al veel minder oppervlak nodig (14 stuks bij 250 Wp modules). Als je een breed plat dak van, zeg, zo'n 15 meter hebt, kun je zelfs je modules in één rij in "portrait" (rechtopstaand) oriëntatie op daartoe beschikbare frames met optimale hellingshoek neerzetten. Bijvoorbeeld 13 stuks multikristallijne 270 Wp Suntech modules (met een tolerantie op nominaal vermogen van minus 3% op 3.500 Wp uit te sorteren om niet boven de 2008 maximering uit te komen...) van 99,2 cm. breed zou je slechts een rij van maximaal 13 meter breed nodig hebben (modules mannetje aan mannetje tegen elkaar) en, bij 36 graden hellingshoek een "projectie" op het dakoppervlak van cosinus 36º x module hoogte = 0,81 x 1,96 = 1,58 meter. In totaal zou de "dakoppervlakte bezetting" in zo'n geval slechts 1,58 x (max.) 13 = 20,6 m² bedragen, iets meer dan een derde van de gesuggereerde 60 m²!!!

  Het hangt dus allemaal sterk af van de te kiezen toepassing, de dakruimte, en lokale beschaduwing. In het laatste geval, bijvoorbeeld bij relatief veel beschaduwing van gebouwen om de installatie in de winter, heeft het weinig zin om een grote hellingshoek te hebben. Je zou normaal gesproken optimaal 36 graden willen, maar dan zit je al snel bij losse individuele frames achter elkaar gezet in rijen met forse onderlinge (extra) beschaduwing in de winterperiode, afhankelijk van de rij afstand. Je zou bij een toch al problematische beschaduwing in die winterperiode kunnen volstaan met een veel geringere hellingshoek van bijv. 10-20 graden, waardoor je weer aan tussenruimte tussen modulerijen kunt winnen (om maximaal van de instraling in de zomerperiode, het meest productieve seizoen, met de meest loodrecht instralende zon hoog aan de hemelkoepel, te profiteren).

 • "De panelen leveren dan [PPV: 3,5 kWp] in het ideale geval 3.000 kilowattuur per jaar". Quatsch! Idealiter vang je in Zeeland vet over de 1.000 kWh/kWp.jaar, dus met een 3,5 kWp systeem dik 3.500 kWh, 17% meer. In de Nederlandse kuststrook kun je makkelijk met een moderne PV-installatie tussen de 900 en 1.000 kWh/kWp.jaar vangen (3.150-3.500 kWh/jaar met 3,5 kWp). Polder PV zit al jaren tussen de 900 en 950 kWh/kWp.jaar, 7 km. uit de kust met een suboptimale en qua modules compleet achterhaalde (doch betrouwbare) installatie. Zelfs in oostelijker provincies kan makkelijk een genormeerde opbrengst van 900 kWh/kWp.jaar of meer worden bereikt bij optimale opstelling en randcondities van het systeem. Die kolderieke - afgerond - 850 kWh/kWp.jaar die de Volkskrant journalist (onnadenkend blijkbaar) gebruikt is een volslagen speculatief "Nederlands gemiddelde" van ECN Beleidsstudies (wat nooit is gespecificeerd). Wat EZ vervolgens gebruikt als "maximering" binnen de SDE, en wat de journalist klakkeloos overneemt als "ideale geval"... BULL...

 • "Daarmee is het stroomverbruik van een gemiddeld gezin te dekken (3.400 kilowattuur)". Alweer een nogal boude uitspraak. EnergieNed publiceert al jaren lang op basis van genormeerde steekproeven (alle extremen aan zowel "lage" als "hoge" kant er uit gegooid) bij "stadswarmte versus gas" huishoudens elektriciteitsverbruiken in hun stadswarmte tarief adviezen (publicatielijst op EnergieNed site) van gemiddeld al dik 4.100 kWh/jaar. Die 3.000 die de Volkskrant meldt, is dan beslist niet "voldoende" voor het dekken van het "gemiddelde" jaarverbruik. Bovendien wordt gesteld dat 3.000 kWh 1.600 Euro/jaar op zou brengen [lees: € 1.590], waarbij onterecht van een (vast) bedrag van 20 cent (veel te laag gestelde "salderingscomponent") plus 33 cent SDE subsidie (veel te laag gesteld volgens Polder PV) wordt uitgegaan. Gaan we uit van de tweede periode van 2008, NUON grijs variabel contract in Continuon/Liander netgebied, 21,7 eurocent/kWh leveringsprijs all-in, en een foutieve 33 cent voor SDE, kom je op een totaal kWh bedrag van 54,7 eurocent/kWh uit en 1.641 Euro/jaar (vermoedelijk nog een stuk hoger omdat het correctiebedrag binnen de SDE te hoog is en de SDE subsidie van 33 cent/kWh dus te laag).

  Echter, we zitten in de eerste jaarhelft van 2009, met een all-in leveringsprijs bij NUON Energie variabel grijs en Liander netgebied en een enorme stijging van de energiebelasting op elektra inmiddels (bij NUON Energie/Liander) al op 24,6 eurocent/kWh, en volgens EZ (Staatscourant publicatie van 3 november 2008) een SDE component van 56,4 (basisbedrag 2008 beschikten, voor nieuwe installaties geldt in 2009 een lager basisbedrag van 52,6 resp. 45,9 eurocent/kWh, afh. van installatiegrootte) minus 27,3 (correctiebedrag, bezopen hoog) = 29,1 eurocent/kWh subsidie. Totaal: 53,7 eurocent/kWh, alweer een cent minder.

  Als je [ondertussen] naar een leverancier bent geswitcht die flink "goedkopere" kWh aanbiedt, snijd je jezelf mogelijk diep in je vingers, omdat je dan ook reëel saldeert voor die lagere kWh prijs en de uiteindelijke "opbrengst" van de saldering dus nog lager zal zijn. Soms gaan zogenaamd "goedkope leveringscontracten" gepaard met schandalig hoge piraten "vastrecht" tarieven, die je met je saldering nooit zult kunnen beïnvloeden, en lok je jezelf dus in een dure val. Als je uit die dure "val" wilt ontsnappen door weer te gaan "switchen", betaal je je vaak arm aan bezopen contractbreuk boetes, die je allemaal af moet trekken van je "terugverdientijd" berekening (als je die al kunt maken). In ieder geval: voortdurende onzekerheid over de te ontvangen bedragen, sterk afhankelijk van wat voor "contract" je hebt.

 • "Zo'n grote installatie kost 18 à 19 duizend euro". (Frits Verhoef van Energieker). Beetje zuinig gerekend, met de prijzen die voor 2008 hebben gegolden. Inclusief installatie kostte zo'n klein (volgens internationale normen) systeempje van 3,5 kWp namelijk in Nederland in 2008 al gauw tegen de 20.000 Euro inclusief installatiekosten en aanpassingen aan de meterkast. De meeste mensen laten dit allemaal doen omdat ze de kennis niet hebben en/of omdat ze het dak niet op durven, wat een volstrekt legitieme beweegreden is om alles uit te besteden. Dat was een bedrag bij een betrouwbare leverancier met redelijke prijzen... Overigens staat er een pertinent foute opmerking op de site van Energieker: "Om voor saldering in aanmerking te komen dient u te beschikken over een elektriciteitsmeter met terugleverregistratie". Dat is beslist niet waar: de in de meeste meterkasten nog prima werkende Ferrarismeters "zonder terugleverregistratie" salderen volautomatisch en zijn volslagen legitieme, wettelijk toegestane meters die niet vervangen hoeven te worden!!! Stink niet in dat verkooppraatje, uw klassieke Ferraris mag blijven hangen.

  Voor het langverwachte "moduleprijs daling" jaar 2009 ziet de situatie er totaal anders uit (zie ook de gemiddelde moduleprijs grafiek op de homepage van Solarbuzz.com, lees ook vooral de uitleg door op het grafiekje te klikken). Ik kreeg net de nieuwe prijzen van SolarNRG uit 's-Gravenzande door, en die liegen er niet om, met kale systeemprijzen (kwalitatief prima spullen, kristallijne Sharp panelen en SMA inverters, nog zonder installatie) van een voor Nederland lage 4,02 Euro/Wp (11,34 kWp systeem) via 4,22 Euro/Wp (3,5 kWp systeem, de maximale SDE installatiegrootte in 2008) tot een redelijk beginners-setje van 350 Wp voor 4,34 Euro/Wp. Met de grove indicatie voor de installatiekosten meegerekend (zie tabelletje op de prijspagina SolarNRG) kom ik voor een systeem all-in (5 jaar component garantie) op grofweg de volgende bedragen (bij SolarNRG zelf navragen, want situatie afhankelijk bij installatie!):

  - 4,99 Euro/Wp voor een 1,05 kWp installatie (6 modules)
  - 4,82 Euro/Wp voor een 2,1 kWp installatie (12 modules)
  - 4,58 Euro/Wp voor een 3,5 kWp installatie (20 modules)*
  - 4,55 Euro/Wp voor een 6,12 kWp installatie (34 modules)
  - 4,33 Euro/Wp voor een 11,34 kWp installatie (63 modules)
  - er zijn veel meer systemen in de lijst van SolarNRG opgenomen
  - NB: nieuwe "onderklasse" in de SDE 2009 is ... 15 kWp (kom ik nog op terug)

  *zou incl. installatie neerkomen op "slechts" € 16.256,21 all-in, een stuk lager (bijna 10% afwijking van 18.000 Euro) dan Energieker opgeeft in het artikel.

  Dat begint ergens op te lijken. Wie van de serieuze aanbieders in Nederland volgt met scherpe systeemprijzen en een duidelijke toelichting van geschatte installatiekosten op de website? (NB: heeft verder byzonder weinig met Nederlands beleid te maken, dit soort prijzen worden mogelijk gemaakt door de prijsontwikkelingen op de internationale markt, en daar hebben zowel EZ als SenterNovem nulkommaniks aan invloed op...)

 • "In totaal zijn er bijna tienduizend aanvragen gedaan. Van die aanvragen zijn er nu slechts driehonderd omgezet in daden, denkt Hiemstra. “Maar ze hebben nog twee jaar de tijd om de panelen echt op het dak te leggen”." Hmmm. Driehonderd stelt Hiemstra van SenterNovem. Ik tel er "al" 364 als ik de CertiQ maandrapporten van maart 2008 met die van 1 februari vergelijk (1.000 minus 616). Ik neem daarbij niet aan dat er "niet SDE beschikten" een beroep zouden doen op die vreselijke bureaucratenkermis bij CertiQ, want waarom zou je je die ellende op de hals willen halen als microscopisch invoeder van een paar kWh zonnestroom onder NL ramp-condities? Ergo: 364 nieuwe SDE producenten zonnestroom zijn hoogstwaarschijnlijk van april 2008 tot en met januari 2009 ingeschreven bij CertiQ als "potentieel groencertificaten verdiener"... (de eerste significante groei vond trouwens pas eerst in december vorig jaar plaats...).

  Ook de tweede opmerking van Hiemstra klopt volgens mij niet (of hij is verkeerd geciteerd). Zie artikel 6 lid 1 van de AMvB van de SDE:

  1. De periode waarover subsidie wordt verstrekt vangt aan op het in de beschikking tot subsidieverlening aangegeven tijdstip van ingebruikname van de productie-installatie, met dien verstande dat de periode waarover subsidie wordt verstrekt niet later aanvangt dan drie jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening.


  De meeste "beschikkingen" zijn pas eind augustus tot in het najaar van 2008 toegekend, dus de mensen die dat betreft kunnen nog tot mogelijk in het najaar van 2011 (minimaal 2 een een half jaar vanaf heden) daadwerkelijk hun "beschikking uit 2008" gaan verzilveren. Of ze dat ook daadwerkelijk gaan doen, is voor het gros van de aanvragers volgens mij nog steeds de vraag, of ze hebben hun "beschikking" reeds terzijde gelegd.

 • "Doordat de pot twee keer is verhoogd, hebben we veel extra werk te doen gekregen", wederom volgens Hiemstra, die claimt dat SenterNovem daar niet op berekend zou zijn geweest. Tja. Is er nu werkelijk zo'n groot verschil tussen 10 MWp (de originele insteek van EZ, brief van 31 januari 2008), de 15 MWp (die al op die beruchte vergadering van de vaste EZ commissie van 26 februari 2008 met hangen en wurgen was toegezegd door opper"baas" van der Hoeven) die het uiteindelijk sowieso werd, of de 18 MWp die na nog wat extra geschraap in juni van 2008 daadwerkelijk ingevuld mocht worden? Het is natuurlijk helemaal niet de schuld van die extra "te beschikken" aanvragen. De crux van alle problemen ligt in de afgrijselijke bureaucratie die er is opgetuigd door het eigen moeder ministerie. Dus als SenterNovem problemen heeft met die "stortvloed" aan aanvragen, moet ze daar aankloppen, en niet ergens in een krant laten opnemen dat er "veel extra werk" verricht moest worden. In Duitsland doen ze het zonder ambtenaren die ingewikkelde "beschikkingen" moeten opstellen en zonder "groencertificaten" kermis. Daar mag iedereen met hernieuwbaar stroom aanbod (onder EEG condities) gewoon met gecertificeerde meter met voorrang op het net en moet de ingevoede hoeveelheid brandschone zonnestroom verplicht worden afgenomen, doorgesluisd en volgens vaste feed-in tarieven worden uitbetaald aan de decentrale opwekker door de regionale netbeheerder...

 • "Hiemstra ziet nu wekelijks veertig à vijftig huizen met panelen bedekt worden." (a) "bedekt" is een beetje groot woord met slechts 13 modules gemiddeld, bij de meeste huizen; (b) dat moeten we nog maar zien dat "het" er zoveel gaan worden. Hiemstra rekent blijkbaar met 8.000 - "reeds driehonderd" = 7.700 systemen, te "plaatsen in twee jaar tijd", dus in 104 weken. Volgens hem 40-50 huizen per week, dat zou 104 weken lang in totaal 4.160 tot 5.200 systemen zijn. Rekenen we echter tot en met eind augustus 2011 (plm. 130 weken te gaan), zou er volgens Hiemstra 5.200 - 6.500 huizen "bedekt" moeten worden. Ik mis dan nog steeds 1.200 - 2.500 installaties van die 8.000 in 2008 "beschikte" en nog niet geplaatste systemen. We zullen het allemaal gaan zien...

 • Extreem verontrustend, en dat had ik ook al uit een andere bron vernomen, is het feit dat projectontwikkelaars e.d. de specifiek voor particulieren bedoelde SDE blijken te misbruiken door een zooi aanvragen te claimen waar ze helemaal niets mee lijken te (gaan) doen. Dat is echt bij de beesten af. Hiemstra: "... die soms honderden aanvragen hebben gedaan." Hoezo, "marktwerking". Markt "op slot zetten", lijkt me een betere typering van deze zoveelste (Hollandse???) claim op publieke gelden die mogelijk niet eens worden ingevuld (en daarmee aanvragen die mogelijk wel hadden kunnen worden beschikt van individuen de pas hebben afgesneden) ... Van een collega ontving ik recent een soortgelijk bericht (mijn vetdruk): "Ik hoorde dat er ergens een aannemer is die voor de SDE 2008 700 pakketten heeft aangevraagd. Deze wil hij gaan gebruiken voor nog te bouwen huizen. Nu die markt is ingestort zullen die 700 aanvragen mogelijk nooit gebruikt gaan worden. Hoe dit soort zaken mogelijk zijn ??? ". Aan u, geachte lezer, het antwoord...

 • Volgens Energieker directeur Verhoef is er "... 'geen enkele drempel' om de subsidie aan te vragen...". Tja. Aanvragen is natuurlijk gewoon "een formulier" invullen. En dat ding is al flink teruggebracht in het aantal pagina's. Daar is zelfs een aparte Staatscourant publicatie, nr. 60, donderdag 27 maart 2008, pp. 10-11, aan gewijd, om dat "mogelijk" te maken... De pest in Nederland is natuurlijk dat je daarna in een verschrikkelijk bureaucratenmoeras verzuipt waar hebzuchtige netbeheerders en meterpiraten je ook nog eens leeg willen plukken voordat je met de nodige blauwe plekken van hen "mag" invoeden. En dan vergeten we eventjes snel de ellende met CertiQ en de nog steeds niet door EZ ingetrokken belachelijke administratiekosten voor die kermis. En dan ook nog eens wachten op de "voorschotten" over 2008. Die nog steeds niet zijn uitbetaald, al hoor ik dat er al wel voorschotten voor 2009 zouden zijn uitgekeerd aan de eerste "gelukkige"...

Van de attente Polder PV lezer die mij de Volkskrant link doorstuurde tenslotte nog deze mooie:

"Een subsidie regeling een succes noemen omdat je veel aanvragen hebt???? Dus een hoop papier geproduceerd, maar geen stroom...."

Waarvan akte...

http://www.volkskrant.nl/economie/article1156475.ece/Zonnepaneelregeling_zucht_onder_eigen_succes


 
^
TOP

1 maart 2009: Na zonneschijn komt ... euuh ... depressie? Na een mooie start dit jaar, met een recordmaand januari qua zonneschijn (en dus, bij goed functionerende PV-installatie: maximale maandopbrengst), was het op een houtje bijten geblazen in februari. Waarbij de zon slechts scharrig wilde doorbreken (in Leiden vooral op "record" dag 14 februari, met 2,6 kWh voor het 1,02 kWp deelsysteem). Als de eerste 2 "record" maanden tekenend zullen zijn voor de rest van het jaar, kunnen we wat gaan verwachten, zeg maar een soort van "wip-kip" beleid bij Amon Re, afgekeken van Den Haag... Want februari 2009 was voor Polder PV namelijk het "dieptepunt" voor die maand, met slechts 27,3 kWh voor het 1,02 kWp systeem, een magere 26,8 kWh/kWp. De bijgewerkte maandgrafiek en tabel vindt u hier.

De gegevens zijn inmiddels ook zowel in Zonnewijzer (Beldezon), als in Sonnenertrag ingevoerd. Mijn jaaroverzicht bij Sonnenertrag, met het duidelijke "negatieve record" voor februari 2009 zichtbaar, vindt u onder deze link. Gaarne als u in een van deze databases bent ingeschreven: uw maandopbrengsten zo spoedig mogelijk ingeven om de databases zo actueel mogelijk te houden (en om, in het geval van Sonnenertrag, te voorkomen dat u er uitgegooid wordt, natuurlijk...).

Gelukkig schreef de polderjongen dit ietwat sombere berichtje, een volstrekt normaal gevolg van het exploiteren van een lichtafhankelijk productie systeem, tijdens het eerste zeer zonnige uurtje van de eerste maart, en lonken de sneeuwklokjes met hun witte pracht, dus laten we februari 2009 maar weer snel vergeten.

De Engelsen wisten het immers al lang: "Every cloud has a silver lining"...


 
^
TOP

19 februari 2009: Voorjaar in de woestijn? "... a first in the region..."
Subtitel: de "R" is weer in de maand, maar hij zit ook in Masdar...

Plannen maken is leuk. Maar plannen bedenken, leuke tekeningen maken, en op kantoortjes eeuwig blijven zakjapanneren leidt tot niets. Plannen moeten uitgevoerd worden. Helaas blijft Nederland zeker op het vlak van duurzame energie ergens voorin het "permanente plannenmaak" stadium steken (al helemaal met die "BIG R" die voor op ieders tong bestorven ligt). En sterven talloze leuke initiatieven een zachte dood doordat intelligente, laagdrempelige incentive regimes uitblijven in ons land. Vermeend met zijn leuke zonnestroom park initiatieven kan er over meepraten: nog niks concreets, en in deze recessie maanden kan hij dat allemaal natuurlijk ook gaan prullebakkeren...

Er zijn ook, laten we het "doorpakkers" noemen. "Planners" die hun functie eigenlijk compleet overbodig vinden als hun mooie projectjes of, "ietwat grotere" mega-projecten niet daadwerkelijk worden gerealiseerd. En daar dan ook niet de nodige jaren voor nemen, maar aangezien de nood hoog is, de zon hard schijnt, en elke dag weer een verloren dag is, gewoon de zooi op de rails zetten, en, hoppa, ten uitvoer brengen.

Tot ongeveer begin 2007 had nog geen mens (erg weinig in ieder geval) van het rond 2006 geïnitieerde, door het Staatsorgaan Abu Dhabi Future Energy Company (ADFEC) gefinancierde "Masdar Initiative" gehoord. Masdar is Arabisch voor "the source", de Bron...

^^^
Screendump van de PVGIS kaart, detail van Abu Dhabi en omgeving aan de oostrand van het Arabische schiereiland (zuidelijke Perzische Golf) met instralingskarakteristiek in kWh/m² (balkje rechtsonder), de UAE heeft instraling van rond de 1.750 kWh/m² in het westen (binnenland) tot ver over de 2.000 kWh/m² in de kustregio, waar Abu Dhabi ligt (calculator: 2.220 voor Abu Dhabi zelf). Let ook op dat het arme Oman byzonder hoge zonne-energie potentie heeft. De PV-centrale in het Masdar City project ligt nog net op het vasteland van het Emiraat, Abu Dhabi zelf ligt voor een deel op een schiereiland voor de kust.

Copyright: PVGIS © European Communities, 2001-2008

Polder PV hoorde er voor het eerst van toen hij op zoek ging naar informatie over plannen voor zogenaamde Concentrating Solar Power centrales in de "Mena" landen. Dat is de Engelse afkorting voor "Middle East and North Africa". En toen stuitte hij op de plannen van een zeer ambitieuze oliesjeik uit het aan gas en olie rijk geworden Abu Dhabi, de grootste van de United Arab Emirates (UAE), een minuscuul vlekje van 75.150 vierkante kilometer (nog geen twee maal de oppervlakte van Nederland) langs de oever van de zuidelijke Perzische Golf. Sultan al-Jaber heet de beste man, officieel "CEO" van het Masdar project (zie zijn introductie op de officiële website), en hij heeft al vroeg "het licht" gezien. Ik schreef er al op 20 februari 2007 een bericht over, en dat ging toen nog vooral over de plannen voor een nog niet gerealiseerde CSP centrale in Abu Dhabi, terwijl in Spanje in Andalucía reeds het tweede 50 MW "blok" van de Andasol CSP centrale in aanbouw was.

Het is hard gegaan sindsdien, en al-Jaber heeft de zweep flink laten knallen. De olie- en gasdollars (eigenlijk: "dirhams", lokale valuta, UAE Dh) vloeien nog steeds rijkelijk, zelfs in mondiale Recessie Tijd (ja, de "R" is nog steeds in de maand, en hij mag nu zelfs van onze Minister President officieel en hardop worden uitgesproken...). De energieconsumptie in Abu Dhabi is ... overweldigend, en het eerste fysieke project wordt nu afgerond, een 10 MWp PV centrale aan de noordrand van het volledig nieuw te bouwen Masdar City "the world's first carbon-neutral, zero-waste city". Enkele mensen van Emirates Business kregen het exclusieve voorrecht om alvast een kijkje te komen nemen en met enkele hot-shots van het project te praten. Gisteren werd hierover een uitgebreid artikel gepubliceerd, zie de link naar het www.business24-7.ae artikel onderaan. Een paar highlights:

^^^
Foto van de business24-7 website met een klein stukje van het nieuwe 10 MWp zonnestroompark, de "hernieuwbaar energetische basis" voor Masdar City. Getoond worden hier zeer waarschijnlijk de CdTe dunnelaag modules van First Solar. Let op de wolkenkrabbers aan de horizon.

© JOSEPH J. CAPELLAN, source: www.business24-7.ae

 

10 MWp nominaal STC vermogen.
Grootste PV centrale in de MENA regio (Midden-Oosten/Noord Afrika).
Oplevering/aansluiting aan het net van Abu Dhabi verwacht in maart 2009, de PV-centrale zelf is zo goed als af en genereert al elektriciteit (verslag businessgreen artikel van 19 januari: 70% van centrale toen al gereed). De centrale dient een fors deel van de elektriciteit voor zowel de bouwactiviteiten, als de base load voor het nagelneue Masdar City te gaan opwekken.
Bouwtijd slechts 7 maanden (september 2008 tot en met, gepland, maart 2009).
Oppervlakte PV plant 212.000 m², hetgeen neerkomt op een zeer efficiënte "pakkingsgraad" van 21.200 m²/MWp = 2,12 ha/MWp. De zeer compact gebouwde 40 MWp "Waldpolenz" CdTe dunnelaag centrale van juwi in oost Duitsland heeft een "pakkingsgraad" van 2,75 ha/MWp. Het verschil wordt natuurlijk veroorzaakt doordat het Masdar PV-park voor de helft uit - waarschijnlijk hoog nominaal vermogen hebbende - monokristallijne modules bestaat. NB: ook vanwege het feit dat de centrale dichter bij de evenaar ligt, kunnen de op de foto getoonde, wel 7 (First Solar) modulerijen hoge frames een stuk "horizontaler" gericht worden dan op de hogere breedtegraad van Waldpolenz, en dus kunnen de frame rijen dichter op elkaar worden geplaatst zonder al te grote problemen met beschaduwing van de rijen op elkaar.
2 "bronnen" voor de modules, "dunnelaag" uit U.S.A. en "kristallijn" uit China. 5 MWp Suntech modules (tegenspraak in berichten over waarschijnlijke Si-technologie, het business24-7 artikel rept van polykristallijne modules, het businessgreen artikel echter over de - waarschijnlijker - monokristallijne exemplaren. Suntech zelf laat niet het achterste van de tong zien), resp. 5 MWp van de wereldvermaarde CdTe dunnelaag modules van het Amerikaanse First Solar.
Aantal modules totaal: 87.777 stuks
Verwachte jaarproductie volgens de PVGIS calculator (kaart Afrika, lokatie Abu Dhabi, met geoptimaliseerde module inclinatie van ongeveer 24 graden en systeemverliezen van plm. 14%): 16,9 miljoen kWh (16,9 GWh/jaar). Echter, de projectontwikkelaar rept van een verwachte productie van 17,5 GWh/jaar (3,6% hoger dan de PVGIS berekening). Het getal van de als meest betrouwbaar te achten projectontwikkelaar Enviromena zou neerkomen op een genormeerde jaaropbrengst van "slechts" 1.750 kWh/kWp, terwijl in Spanje met 58 kleinere installaties volgens Sonnenertrag al een genormeerde opbrengst van 1.770 kWh/kWp.jaar bereikt wordt (fysiek bemeten installaties, op 18 feb. 2009 gecheckt op Sonnenertrag). Die relatief lage opbrengst is mogelijk te wijten aan de hoge buitentemperaturen in deze contreien, die met name bij kristallijne technologie het rendement onder druk zet (voor de CdTe technologie is nog niet voldoende langetermijn monitoring bekend om daar harde uitspraken over te kunnen doen volgens PVGIS). De PVGIS calculator (lees s.v.p. de disclaimer in het resultaat document, er zijn veel onzekerheden rond dit soort "generieke" berekeningen) meldt een jaarlijkse zon-instraling van 2.220 kWh/m² voor deze lokatie.
Volgens het nieuwsbericht op de business24-7 site zou de productie van deze PV centrale goed zijn voor "810 woningen met elk 6 individuen" (totaal: 4.860 inwoners van Masdar City), en nog eens een overschot van elektra voor 1.458 inwoners van Abu Dhabi zelf (indien ook "6 bewoners per woning": nog eens 243 woningen). Totaal hernieuwbare elektriciteit voor 6.318 inwoners of 1.053 woningen.
Verwachte levensduur "meer dan 25 jaar".
Feed-in regime dan wel (extra) vergoeding voor stroomopwek of specifieke invoedings-condities: onbekend.
Op basis van bovengenoemde 1.750 MWh/jaar en 1.053 woningen zou er dus worden gerekend met een jaarlijks verbruik van slechts ... 1.662 kWh per woning. Als we dat per persoon door rekenen, komen we zelfs op een jaarverbruik van slechts 277 kWh/persoon, absurd laag. Wordt er hier al uitgegaan van extreem energiezuinig gebouwde appartementen waarin een zeer laag elektraverbruik wordt verwacht? In Nederland wordt vaak gerekend met 3.500 kWh/huishouden, al geeft EnergieNed al jarenlang in hun stadswarmte rapportages rond de 4.100 kWh/huishouden aan. Bij een gemiddelde grootte van 2,24 personen/huishouden in NL (CBS cijfer voor 2008), zou het jaarverbruik in ons land met het EnergieNed cijfer op een "respectabele" 1.830 kWh/jaar neerkomen, ruim 6,5 maal zo hoog dan het hier opgegeven (verwachte???) verbruik in Abu Dhabi. Ik ben benieuwd waarop die "verbruiks"-cijfers voor Abu Dhabi zijn gebaseerd...
Kosten van deze PV-centrale: 50 miljoen dollar (businessgreen) cq. UEA-Dh 185 miljoen (Enviromena, business24-7). Bij de huidige wisselkoers voor de UEA Dirham zou dat laatste bedrag op US$ 50,9 miljoen neerkomen, of 40,4 miljoen Euro. Dat is een "interessante", doch niet spectaculaire € 4,04/Wp, maar daarbij moet wel zeker gerealiseerd worden dat de helft van het project uit goedkope First Solar modules bestaat, en de andere helft uit de heel wat duurdere kristallijne Suntech modules. Een vergelijking met de "bodemprijs" van 3,25 Euro/Wp die juwi destijds (begin 2007) voor het volledig uit First Solar modules bestaande Waldpolenz 40 MWp parkt claimt te hebben betaald, is dus lastig te maken omdat er geen splitsing in kosten per technologie is gemaakt.

De vermeden uitstoot op basis van een lokale CO2 reductie norm van 800 gram CO2/kWh (in Nederland wordt op basis van kengetallen van SenterNovem met 566 gram CO2/kWh gerekend (Cijfers en tabellen SenterNovem 2007), door het compleet andere "gemiddelde kWh genererende productiepark" alhier) is volgens projectontwikkelaar Enviromena 15.000 ton per jaar.

Typisch foute berekening op de business24-7 site: "It could power 666.000 energy-saving or 166.000 regular light bulbs". Afgezien van het feit dat niet benoemd wordt wat voor lamp vermogen er wordt bedoeld, neem ik aan dat er bijvoorbeeld van 166.000 standaard 60 Watt (0,06 kW) gloeilampen wordt uitgegaan die tezamen een momentaan (!) AC-vermogen van 9.960 kilowatt (zeg maar: 10 megawatt) zouden verbruiken. Dat is natuurlijk niet vergelijkbaar met het nominale STC vermogen (bij 1.000 Watt/m² instraling en 25 graden Celsius celtemperatuur in het laboratorium) van het 10 MWp systeem. Dat zal namelijk in het warme Abu Dhabi (flinke reductie van het DC- en dus ook AC-vermogen door het temperatuur effect, met name op de kristallijne modules) hoogstwaarschijnlijk nooit 10 Megawatt aan momentaan (AC!) vermogen gaan leveren. Je mag blij zijn dat het onder ideale omstandigheden tijdelijk een megawatt of 7-8 zal bedragen, en dan nog op het toppunt van de dag. Toch nog steeds niet onaardig, daar kun je heel wat airco's in Abu Dhabi op laten draaien...

Elektra kosten
Wel kan alvast uit de losse pols berekend worden wat "een gemiddelde kWh" uit deze grote PV centrale dan wel zou gaan kosten op basis van een minimale ("verwacht economische") levensduur van 25 jaar, de verwachte 17,5 GWh productie/jaar, en de hierboven berekende 40,4 miljoen Euro investeringskosten. Waarbij wel rekening gehouden moet worden met de in het business24-7 nieuwsbericht genoemde "... cost up to the start of power production". Ergo: onderhoudskosten lijken hier nog niet bij te zitten, dus het volgende door mij berekende bedrag is een minimum prijs voor die kWh:

25 x 17.500.000 = 437,5 miljoen kWh voor 40,4 miljoen Euro geeft ongeveer € 0,092/kWh, 25 jaar lang aan fysieke productiekosten. Als je daar onderhoud nog bovenop gooit heb je nog steeds, in het zeer zonnige Abu Dhabi, een extreem interessante "bodemprijs", voor die 25 lange jaren (en een permanent gratis grondstof!). Met nog niet eens "spectaculaire" of "innovatieve" technologie, maar reeds commercieel bewezen massatechnologie (met bovendien nog heel wat potentiële verbetering in het verschiet). En natuurlijk, een nog lagere prijs als de centrale langer dan de "economische" (doch hoogstwaarschijnlijk beslist nog niet "fysieke") levensduur geëxploiteerd, of mogelijk zelfs verkocht gaat worden.

In een bericht uit maart 2008 werd er door een gas operations manager gerept van exploderende kosten voor de productie van elektriciteit uit het in waanzinnige hoeveelheden geconsumeerde (deels uit buur Golfstaat Qatar geïmporteerde) gas in de UAE: een staggering prijs van 14 Dirham per kWh ("met weinig winst" voor de elektriciteitsproducent, zo wordt gesuggereerd...). Volgens de Dirham>>>Euro calculator zou die fysieke productie van elektriciteit uit het "schone" aardgas toen dus al € 2,69 per kWh hebben gekost. Bovendien wordt elektra zwaar gesubsidieerd in de UAE, o.a. vanwege de peperdure desalinatie van zeewater, maar ook in het "no profit" zomerseizoen voor eindgebruikers, met 10 tot 300% van de prijs, afhankelijk van het emiraat. En het eind van die waanzinnige prijzen is daar nog niet in zicht, met ook in dat artikel al gesignaleerde tijdelijke en steeds nijpender wordende tekorten aan gas. Er werd bijvoorbeeld al gerept van 3 tot 4 maal zo hoge nieuwe contractprijzen voor de aankoop van het blijkbaar daar ook al schaarser wordende gas... Dus: Hoezo nog vele jaren voor het bereiken van "grid parity" van zonnestroom??? Dat is al lang "bittere" realiteit in de UAE, met inzet van "conventionele", bepaald niet extreem "revolutionaire" PV-technologie! Conclusie: Het gaan dus zeer "interessante" tijden worden met zonnestroom in Abu Dhabi...

Masdar City nog even kort op een rijtje:

 • Totale geplande investeringen 15 miljard dollar (11,9 miljard Euro bij huidige wisselkoers).
 • Bouwtijd Masdar City ongeveer 8 jaar.
 • Aantal inwoners gepland: "40,000 residents and 50,000 daily commuters" volgens Masdar site [foutief: "population of 5.000" in het business24-7 artikel]; tevens 1.500 bedrijven.
 • Oppervlakte: 6,5 vierkante kilometer.
 • Lokatie: naast het International Airport aan de oostrand van de stad (op Google Maps zijn westelijk van het vliegveld al de nodige "patronen" te zien, een hoop bouwactiviteit. Grof kaartje op de Masdar site.
 • Voornaamste energiebronnen: zonne-energie, er worden ook windturbines gepland. Talloze elektrische oplaadpunten voor elektrisch vervoer, milieuvriendelijke afval en water management systemen, hergebruik, natuurlijke ventilatie toepassingen, en door compacte bouw en veel "sunscreen" technologie (bijv. PV doorzicht schermen, zie de vele fraaie artist impressions op de Masdar site) natuurlijke beschaduwing waarmee de koelingsbehoefte structureel veel lager dan "normaal" zal kunnen zijn.
 • Meer dan 160 MW aan (nominaal?) vermogen zou van zonnestroomcentrales moeten komen. Naast het in september 2009 op te leveren research instituut (eerste lichting: 100 studenten) staat een grote proefcentrale waarin de modules van diverse leveranciers in de harde praktijk condities worden getest om te kijken of ze wel waarmaken wat ze claimen, alvorens er de nodige containers van besteld gaan worden. Volgens het businessgreen artikel worden daar 41 systemen van in totaal 33 verschillende leveranciers getest in een 18 maanden durende "test-run", en worden uitsluitend (?) monokristallijne (meestal hogere efficiënties halend, doch duur), en diverse dunnelaag systemen (lagere efficiënties maar goedkoop) getest. Het is dus twijfelachtig of de claim van business24-7 dat Suntech polykristallijne modules zou hebben geleverd voor de eerste 10 MWp PV-centrale klopt.

CSP
Een eerste CSP centrale, reeds al langer "in de pen" in de UAE, zou nu ook wat dichterbij moeten kunnen komen. Er is namelijk een strategische alliantie tussen de Spaanse ingenieurs-groep Sener en de Masdar initatiefnemers binnen het Torresol Energy project. Een financiering van 171 miljoen Euro is rond, waarmee een 17 MWe project in het Spaanse Fuentes de Andalucía bij Sevilla gerealiseerd moet gaan worden, een eerste CSP "toren" project met zout-opslag technologie genaamd Gemasolar. Als dat Spaanse project eenmaal goed loopt, zal ongetwijfeld ook in de eigen contreien in Abu Dhabi, versneld naar een geschikte lokatie voor een vergelijkbaar CSP project worden gekeken. En dat is nog lang niet alles: de ambities van Abu Dhabi zijn tomeloos, en Masdar City is slechts het begin van heel wat fraais op het vlak van daadwerkelijke implementatie van high-tech duurzame energie technologie. Plannen genoeg, de uitvoering is reeds begonnen. Knallen geblazen!

http://investor.firstsolar.com/phoenix.zhtml?c=201491&p=irol-newsArticle&ID=1244995&highlight= (persbericht van First Solar van 15 januari 2009 over de levering van 5 MWp aan CdTe modules voor de genoemde zonnestroomcentrale in Masdar City)
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=192654&p=irol-newsArticle&ID=1245799&highlight= (persbericht van Suntech van 19 januari 2009 over de levering van 5 MWp aan verder niet gespecificeerde, zeer waarschijnlijk (mono?)kristallijne modules [Suntech produceert zowel poly- als monokristallijne modules] aan het Masdar project)
http://www.business24-7.ae/articles/2009/2/pages/02172009_2d735293a65c43eeae5b11dac24a3f81.aspx (het uitgebreide nieuwsbericht over de 10 MWp zonnestroomcentrale vlak voor de oplevering)
http://www.businessgreen.com/business-green/analysis/2234200/first-impressions-masdar-sci (verslag van een interessant "on-site visit" van het streng beveiligde Masdar City project)
http://www.enviromena.com/newsDetails.aspx?pageid=234&parentID=161 (nieuwsbericht van de PV park ontwerper Enviromena van 15 januari 2009)
http://www.greentechmedia.com/articles/masdar-breaks-ground-on-230m-solar-factory-1307.html (achtergrond artikel PV en CSP activiteiten Masdar Initiative)
http://www.masdaruae.com/en/home/index.aspx (officiële website van het Masdar Initiative)
http://www.masdaruae.com/en/mediaCenter/newsDesc.aspx?News_ID=24&MenuID=55 (persbericht van 21 augustus 2008 m.b.t. de 1,3 miljard (...) Euro investering door het M.I. in dunnelaag technologieën, met als eerste fase de opening van een € 150 miljoen kostende 70 MWp productie faciliteit in Ichtershausen, Thüringen, oost Duitsland. Een aanzet tot eigen productie van de beroemde 5,7 m² grote amorf Si modules in eigen land, verwacht wordt een productie in UAE van 140 MWp op 2 productielijnen van Applied Materials)
http://www.sulfurcell.de/fileadmin/docs/presse/Masdar-Fonds_beteiligt_sich.pdf (pdf van artikel in Photon over co-financiering door het Masdar initiatief van de expansie van de productie van het Duitse Sulfurcell, een CIS dunnelaag producent met zwavel i.p.v. het vaak gebruikte (di)selenium, een van vele internationale projecten waarin wordt geparticipeerd)


 
^
TOP

16 februari 2009: Sonnenertrag (NL) update. Het was alweer een tijdje geleden dat ik de Nederlanders in de Sonnenertrag database (alweer dik 40 MWp aan installaties) heb geïnventariseerd. Vandaar maar weer even een "refresh", met als laatste stand 65 mij bekende installaties (sinds ik die ben gaan bijhouden), waarvan er echter alweer 3 exemplaren uit de database zijn geknikkerd (inmiddels grijs gemarkeerd in mijn overzicht). Wat dat laatste betreft: houdt s.v.p. uw maandelijkse productiegegevens goed bij, ik heb al een paar installaties voorbij zien komen met forse achterstand. U dreigt in zo'n geval ook door de beheerders uit het systeem gehaald te worden, en dan is al uw werk voor niets geweest. U bent gewaarschuwd.

Voorlopig laat ik het dubbel ingevoerde separate systeem van JB Leendertse uit Horssen (een leuk 440 Wp Shell beginners-setje en een 3 kWp follow-up) als "aparte" systemen staan, ook al liggen ze op een en hetzelfde dak. Dat zou ik in theorie ook zelf kunnen doen met mijn 2 laatst bijgeplaatste modules, maar dat vindt ik niet zo'n meerwaarde bieden voor deze database. Op Polder PV vindt u daar meer dan genoeg informatie over, in de grafieksectie. Het langjarige 1,02 kWp deelsysteem van Polder PV staat als eerste Nederlandse PV-systeem onder nummer 777 in Sonnenertrag, en daarvan zijn alle maandopbrengsten sinds oktober 2001 opgenomen. De gegevens vanaf maart 2000 tot en met september 2001 voor de eerste 4 PPV modules zijn zeer bewust niet in diezelfde "reeks" opgenomen, omdat Sonnenertrag automatisch normeert naar het in het opgaveformulier opgegeven nominale STC vermogen van de installatie. Als je tussentijds je productiegegevens van een in de loop van de tijd uitgebreid systeem [grotere STC capaciteit] gaat zitten invoeren (en dus een deel van de productie van het systeem naar de verkeerde STC capaciteit laat berekenen), krijg je hele gekke genormeerde grafieken (Y-as: kWh/kWp). De boodschap: uitsluitend de productie voor een stabiel, niet tussentijds uitgebreid PV-systeem ingeven, anders genereer je een zooitje en onvergelijkbare grafieken...

Leuk is de mooie, voor Nederland volgens mij "unieke" dunnelaag ASI installatie van het Duitse Schott Solar (van hetzelfde concern wat ook die veelgevraagde vacuumbuizen voor Concentrating Solar Power installaties maakt...). Deze dunnelaag installatie met de leuk gekozen titel "Aangenaamwonen" (...) siert een gedeelte van de bijna zuid-georiënteerde dakhelft van een schuur in Millingen a/d Rijn, en wordt middels een Solar-log actueel bijgehouden op een aparte website door de ongetwijfeld trotse eigenaar, Guido Heijmerink... Voor meer info over deze fraai ogende dunnelaag modules, zie deze pagina op de website van Schott Solar. Het betreft amorf silicium modules van 1,108 bij 1,308 m. (opp. 1,449 m²) en een (bij 1.000 Watt/m² instraling verkregen gemiddeld) nominaal vermogen van 95 Wp (het nominale vermogen verkregen onder STC condities bij de genoemde duizend Watt per vierkante meter instraling). Hetgeen betekent dat het omzettingsrendement van deze modules wel laag is (zoals bij alle amorf Si modules, wat dus veel oppervlakte claimt), namelijk (95/1.449)*100% = 6,6%.

Wie volgt? Nog vele tientallen megawattpieken te gaan, als we Holland Solar en het CBS moeten geloven...

 


16 februari 2009: Een geëxplodeerde PV-markt nader tegen het licht gehouden. De Comisión Nacional de Energia (CNE) van Spanje is de staatsinstelling die controleert wat er geschiedt op het vlak van energie, en dus ook duurzame energie. En daar wordt, gezien hun recente publicatie "Información Estadística sobre las Ventas de Energía del Régimen Especial", met een link naar een gezipte file van een gigantisch spreadsheet (alleen de zip-file zelf is al 5,4 Megabyte groot), dag in dag uit op hoog niveau hard gewerkt om alle ontwikkelingen cijfermatig te volgen, deze samen te vatten, en, heel belangrijk, deze voor het publiek toegankelijk te maken. Uiteraard is dit werk natuurlijk de basis voor het hele feed-in gebeuren in Spanje, wat, door de extreem snelle ontwikkelingen van, met name, zonnestroom, inmiddels tot een bloedheet politiek dossier is geworden. Zie mijn eerdere besprekingen van 16 september 2008 (grove Photon schatting: 2008 accumulatie 2 GWp...), resp. 7 februari 2009 (CNE schatting 2008 accumulatie: 3,13 GWp).

Niet dat ik alles van die enorme lappendeken aan cijfers snap (mijn Spaans is lang niet zo "rijp" als het Duits), maar de essentie lijkt wel duidelijk in deze spreadsheet met hernieuwbare elektriciteit uitgesplitst naar bron, regio, jaar, maand, etcetera. In de spreadsheet zijn maar liefst 25 (...) tabbladen bomvol informatie te vinden. Ik heb met name de tabbladen genaamd "CumplimientoObjetivo" (vaststelling en berekeningswijze van de doelstelling van het vorige Koninklijke Decreet, Real Decreto 661/2007, en het uiteindelijke resultaat sinds de beeindiging daarvan per 30 september 2008), "AnualComunidad" (duurzame electriciteit capaciteit en productie per technologie per jaar, en per provincie), en "GWh_MW" (idem, per maand van de laatste 3 jaar) goed bekeken, de voor mij meest relevante data (PV) daar uit gedestilleerd, en deze voor u in grafieken samengevat. Ter leeringh ende volksvermaeck...

Doelstelling Real Decreto 661/2007
Op het tabblad "ComplimientoObjetivo" vinden we de "doelstelling" van het op 26 mei 2007 van start gegane Real Decreto 661/2007, de wijze waarop die doelstelling werd berekend, en wat er uiteindelijk van is gekomen. Zoals u wellicht weet (Nederlandse torenhoge ambities die maar niet waargemaakt worden, vooral door ronduit rampzalige "ondersteuningsregimes" en professioneel verzet tegen wind op land) blijken "doelstellingen" nogal eens te bestaan uit gebakken lucht. Vooral omdat tal van factoren oncontroleerbaar zijn, niet inzichtelijk, er regelmatig onverwachte zaken geschieden (een economische crisis, to name but one), of blijken marktontwikkelingen compleet onvoorspelbaar. Uiteraard werken dit soort niet in te schatten zaken beide kanten op, het kan tegenvallen (Nederland) of, in sommige opzichten, meevallen. Dat laatste blijkt wel uit de "prognose" en de uiteindelijk uitkomst voor zonnestroom in het land van de tegen de windmolens vechtende Don Quichotte, die alle records op deze aardkloot (tot voor kort bijna allemaal door de oosterburen van ons land gerealiseerd) volkomen aan flarden heeft geschoten. En wel in "positieve" zin, al zal menig beleidsambtenaar in Madrid daar wellicht zo de eigen gedachten bij hebben...

^^^
Screenshot met stukje uit spreadsheet op het werkblad "ComplimientoObjetivo", met in de kolommen vlnr: (1) type duurzame stroom opwekker. (2) PEn is, letterlijk, "Potencia equivalente (PE) que cuente con inscripción definitiva en el mes n:", de "equivalente potentie in MW [van de betreffende technologie] die definitief is ingeschreven bij het CNE [lees: formeel geaccepteerd*] in maand n". Voor "n" gelieve hier te lezen: december 2008, dus alle systemen tot en met eind 2008. (3) PO is, letterlijk "Potencia objetivo de cada categoría o, en su caso, grupo o subgrupo.", het vermogen wat [binnen het Real Decreto 661/2007] werd "beoogd" te behalen binnen de betreffende categorie resp. subgroep. (4) Gn = "Grado de cumplimiento del objetivo en el mes n, expresado como porcentaje". Simpelweg: het percentage van de doelstelling wat daadwerkelijk, eind 2008, is behaald.

Het zal u niet verbazen na vorige berichten op Polder PV: zonnestroom heeft alle records geslagen en is explosief gegroeid. Niet de "beoogde" in 2008 geaccumuleerde 371 MWp, maar een verbijsterende 4.195 MWp (alweer 1.065 MWp meer dan de vorige, al "explosieve" minimum schatting van CNE). Ergo: maar liefst 1.131% van de doelstelling, daar waar wind ("Eólica"), biomassa (type b7), resp. vuilverbranding ("Residuos Sólidos Urbanos", m.i. een dubieuze DE bron) iets over driekwart van die doelstelling zitten. CSP ("Solar termoeléctrica") heeft nog een lange weg te gaan (het gaat vaak om gigantische projecten, waar veel kapitaal voor nodig is).

*Hetgeen nog niet wil zeggen dat alle installaties ook daadwerkelijk recht op de lucratieve RD661 feed-in bedragen kunnen gaan claimen. Er is inmiddels namelijk een grootschalig "potentieel fraude onderzoek" m.b.t. de aansluitingen van een grote hoeveelheid zonnestroomparken gaande.

© Spreadsheet CNE februari 2009

Deze tabel heb ik in een veelzeggende grafiek vertaald, met alle "duurzame opties" grafisch op een rijtje:

^^^
Doelstellingen versus realisatie van Real Decreto 661/2007 voor 9 verschillende "duurzame stroom producerende opties". Cogeneration = WKK, waterkracht geldt voor max. 10 MW centrales, er zijn 2 biomassa categorieën, en vuilverbranding (als meest twijfelachtige). Geen enkele "doelstelling" is 100% behaald, maar zonnestroom is volledig door alle plafonds heen geëxplodeerd (rood gearceerde percentage kolommen, zie rechter Y-as voor bijbehorende waarden). De drie belangrijste opties, absoluut gezien in gerealiseerd, "officieel goedgekeurd" vermogen, zijn achtereenvolgens windkracht (15,617 GW), WKK (6,534 GW), resp. zonnestroom (4,195 GWp). Deze drie opties vormen tezamen al 92% van het totaal opgestelde, door het CNE geaccepteerde "duurzame vermogen".

 


Groei van reeds "goedgekeurde" PV-systemen totaal en per regio
De volgende grafieken zijn gemaakt met de data van het tabblad "AnualComunidad" van het CNE spreadsheet. Hier zitten niet officieel "goedgekeurde" (zeg maar, "nog niet beschikte") installaties niet bij, en daarvan kan de opgewekte elektriciteit dus nog niet voor de "Real Decreto 661/2007" feed-in vergoedingen verrekend worden. De cijfers geven echter al een zeer goed inzicht in de fenomenale groei in Spanje, met name sinds 2005.

Totale capaciteit (alleen: beschikte, door CNE geaccepteerde installaties):

^^^
Totale accumulatie "beschikte" installaties in Spanje waarvan de feed-in tarieven onder oude regelingen vielen, of, tot en met 29 september 2008, onder het Real Decreto 661/2007 vallen. Hier vallen alle nog niet officieel goedgekeurde, doch wel tot en met eind september 2008 gerealiseerde installaties (nog) buiten! Let op dat voor een overzichtelijke "groeigrafiek" voor de Y-as (MWp) voor een logaritmische schaal is gekozen.

Ontwikkeling per regio in "beginjaren" 1998-2004:

^^^
Gerealiseerde groei van goedgekeurde installaties in Spanje, uitgesplitst per regio. Let op de Y-as, in MWp verdeeld (nog relatief bescheiden installatie capaciteit). Volgorde van regio aangepast aan bereikte geaccumuleerde capaciteit in 2004. Castilla la Mancha (geel) was er weliswaar "vroeg" bij, met al 1,2 MWp in 1998, maar is tot en met 2004 nog niet hard gegroeid. Wel nam de totale capaciteit in Navarra (ZW. Pyreneeën, grenzend aan Baskenland, azuurkleurig) fors toe, tot 7,3 MWp in 2004. Gemiddelde van alle regio/jaar is rood-gearceerd weergegeven, achteraan elk jaar. Voor groei periode 2005-2008 zie volgende grafiek!

NB: Canarische eilanden, Balearen, en de kleine "overzeese gebiedsdelen" Ceuta en Melilla in Marokko hebben aparte kolommen. "Pais Vasco" is Baskenland.

Ontwikkeling per regio in de laatste 4 jaar 2005-2008:

^^^
Gerealiseerde groei van goedgekeurde installaties in Spanje, uitgesplitst per regio. Let op dat de Y-as nu in eenheden van honderd MWp is verdeeld, i.t.t. de vorige grafiek, wat de ontzaglijk grote groei van, met name, de laatste twee jaar goed weergeeft. Ook hier weer is de eind 2008 grootste regio (Castilla la Mancha, geel) met een verbijsterende, alle andere regio verpletterende geaccumuleerde, reeds goedgekeurde capaciteit van 791,3 MWp aan zonnestroom, achteraan gezet en de kleinste regio vooraan (in Marokko gelegen enclaves Ceuta Y Melilla, 110 kWp). Het gemiddelde per regio, weer rood gearceerd achteraan elk jaar weergegeven, was in 2008 reeds opgelopen tot 165,1 MWp, het totaal aan beschikte (in het Real Decreto 661/2007 zittende) installaties bedroeg in dat jaar al 2.972,7 MWp. Voor eerdere jaren, zie de vorige grafiek (andere Y-as!)

 


Groei per maand van 2006-2008
De explosieve ontwikkeling kan m.b.v. tabblad "GWh_MW" van het CNE spreadsheet nog het meest nauwkeurig worden gevolgd, omdat daar de "beschikte" PV installaties per maand zijn bijgehouden, o.a. qua aantallen, het accumulerende nominale vermogen, en het aantal kWh wat van die installaties aan feed-in is vergoed. De grafiek met de eerste twee data:

^^^
Maandelijkse groei in het aantal goedgekeurde PV-installaties (gele curve, linker Y-as), resp. het accumulerende geïnstalleerde nominale vermogen (donkergroene curve, rechter Y-as). Sinds de inwerkingtreding van het Real Decreto 661 op 26 mei is de groei aanvankelijk nog "matig", doch vanaf mei 2008 gaan alle remmen los en is Spanje in ultrakorte tijd met enorm veel gigantische zonnestroomparken bezaaid. Pas met het bekend worden van de desastreuze marktcap van 500 MWp/jaar, bij de beeindiging van deze lucratieve wetgeving in het zonnige Spanje (rode stippellijn), stopte de groei abrupt en kwam er vrijwel niets meer bij. Dit heet ook wel "wipkip" beleid, alleen van een totaal andere "orde" dan wat wij gewend zijn in Nederland (met nog steeds maar rond de 50 MWp aan geaccumuleerd zonnestroom spul).

Het gaat in deze grafiek voor het overgrote merendeel trouwens om (zeer) grote zonnestroomparken. De grootste is 60 MWp (Olmedilla de Alarcón, bij het gelijknamige stuwmeer ZZO van Madrid, in Castilla la Mancha). De gemiddelde installatiegrootte is in deze drie jaar tijd gegroeid van ruim 9 naar bijna 64 kilowattpiek (niet getoonde grafiek)...

Vergeet niet dat er nog dik 1 GWp "mist" in deze grafiek, die nog niet is "goedgekeurd" onder de vorige Real Decreto regeling...

Tot slot
Nog enkele leuke getalletjes uit het tabblad "AnualRetribuciónTotal". De totale hoeveelheid verkochte elektriciteit uit alleen al de "beschikte" installaties voor (uitsluitend) 2008: zonnestroom 2.045 GWh (ruim 2 Terawattuur), wind 28.577 GWh (bijna 29 Terawattuur), en totaal "hernieuwbaar" 61.355 GWh (ruim 61 Terawattuur). Dat zijn al dik 15 Borsseles aan duurzame energie productie, waarvan een halve aan zonnestroom (exclusief de nog niet "beschikte" installaties.)...

http://www.cne.es/cne/Publicaciones?id_nodo=143&accion=1&soloUltimo=si&sIdCat=10&keyword=&auditoria=F (pagina van de CNE website waar u de zip-file met de complete spreadsheet kunt downloaden)


13 februari 2009: "Zomaar" een e-mail over de SDE... Daar kreeg ik heel wat van binnen, het afgelopen jaar, natuurlijk vooral m.b.t. zonnestroom. Veel van particulieren. Maar ook af en toe van een "professional". Arme lieden die ook af en toe de haren uit hun hoofd rukken over de permanente patstelling, veroorzaakt door Haags sabotage geweld. Vetdruk Polder PV:

"We zitten een beetje in onze maag met die SDE, erg onduidelijk etc. Kan je mij even kort inlichten over de status van de SDE en wat nu precies de grootste problemen zijn voor een gewone gebruiker die zonnepaneeltjes wil knallen. Of bijvoorbeeld een boer die 500 kW op zijn dak wil zetten."

Hoe "kort" denkt u dat het antwoord was van Polder PV, na reeds 8 bomvolle pagina's aan die geweldige "stimulerings"regeling te hebben besteed?

Enne, 500 kilowattpiek (kWp), hooggeschatte professional? Dat wordt al net zo'n drama als de betonmuren waar onze ex-Staatssecrataris van Financiën, Willem Vermeend tegenaan is gelopen, zowel in Leeuwarden als in het Zeeuwse land (nog steeds niets concreets uit gekomen...). ECN/KEMA hebben in hun definitieve SDE "voorstel" (lees: door EZ gedicteerd) het over slechts 2 mini-categorieën. Een voor "particulieren", 601-5.000 Wp. En een voor "bedrijven" e.d. van 5 tot en met ... 100 kilowattpiek ...

Conclusio, ook in mijn (niet zo korte) antwoorden verwoord aan de afzender van die e-mail: forget it but, in 2009 "knallen met zonnepaneeltjes" op boerderijdaken (laat staan "in het vrije veld"). Tenzij je 100 kilowattpiek (paneeltje of 525 van een bescheiden 190 Wp/stuk) voor Nederland als "revolutionair" bestempelt, natuurlijk. NB: het eind "liberaliseringsjaar" 2004 opgeleverde zonnestroom deel van Ecopark Waalwijk van de Eneco holding is 674 kWp... Er werd door de professional in kwestie namelijk ook al gesuggereerd dat er een zonnestroompark van 50 MWp gebouwd zou gaan worden (jawel, in Nederland...). Dat vindt EZ natuurlijk allemaal "puur volumebeleid", en dat is volgens onze Heilige Ambtenaren blijkbaar niet "innovatief", en "onwenselijk". Of zo... 50 MWp zou onder ideale omstandigheden in Nederland zonder tracking bij minimaal 900 kWh/kWp.jaar toch een leuke 45 miljoen kWh per jaar hoogst "gewilde" duurzame elektriciteit op kunnen leveren. Gaat dus hoogstwaarschijnlijk niet gebeuren...


12 februari 2009: Statusrapport PV SenterNovem tegen het licht. Het voorjaar gaat weer kriebelen, met om kwart over een 's middags de sneeuwklokjes uit de grond knallend, alweer dik 811 Watt AC vermogen van ons 1,236 kWp PV-systeem (0,66 Watt per Wp) en enkele 100 Watt OK4 omvormers alweer tijdelijk naar dik in de 80 Watt AC vermogen per stuk kruipend bij fel instralende, weer steeds hoger aan de hemelkoepel staande zon (lage buitentemperatuur, ideaal voor hogere omzettingsrendementen van kristallijne technologie). Bovendien een lekkere dagopbrengst van alweer dik 3,2 kWh voor het complete, uit 12 modules bestaande PV-systeem (genormeerd ongeveer 2,6 kWh/kWp, omstreeks een uur of half vijf 's middags, met nog een afnemende 40 Watt AC vermogen op de teller) ...

Jammer dat er ook nog andere "klussen" wachten. Zoals dat SenterNovem "statusrapport PV in Nederland 2008" wat eind vorig jaar verscheen, maar pas later werd gepubliceerd. Polder PV heeft het weer kritisch na zitten vlooien, een zoveelste blunder en de nodige bizarre aannames en stellingnames e.d. ontdekt. No surprise, dus weer, het is weer bal. Vandaar dat ik de boel maar weer even op een apart pagina voor u op een rijtje heb gezet. Veel leesplezier gewenst:

 


<<<41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30>>> highlights JSS22


© 2009 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP