starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
ontwikkelingen "oud"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws P.V. pagina 21

meest recente bericht boven

30 april 2007 - 14 juni 2007

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

<<<31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20>>> highlights JSS22


14 juni 2007: Coming out van Balkenende IV... maar van zonnestroom heeft hij blijkbaar (nog steeds) geen kaas gegeten. Althans, ik heb "Pijler 3, beleidsprogramma Balkenende IV" (1 megabyte), Duurzame leefomgeving er op nagelezen en vond (niet geheel verrassend) byzonder weinig aanwijzingen dat "het" nu dan eindelijk gaat gebeuren. Namelijk: daadwerkelijke en krachtdadige ondersteuning van de duurzame energie technologie van de toekomst, zonnestroom, via een feed-in tarief "auf Deutscher Art". Niets van dat alles, dus de energiebedrijven en EZ hebben blijkbaar hun stille werk op de achtergrond goed gedaan en we moeten maar zien wat er allemaal van gaat komen. Deceptie? Ja. Verrast? Neen. Er zal ongetwijfeld heel erg veel gesprekswater door de Rijn gaan vloeien over de 6 "pijler" beleidsstukken van het "Beleidskader" voor Balkenende numero Quattro, maar ik wil daar hier niet op ingaan. Ik beperk me tot de essentie, zie mijn vetdruk van de citaten uit Pijler 3, p. 34 ("Schoon en zuinig"):

"Fiscale vergroening: producten en diensten die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen moeten financieel aantrekkelijker worden gemaakt. Dit werkt ook als een rechtstreekse prikkel voor bedrijven om nieuwe duurzame producten en technieken te ontwikkelen. Zo gaan bijvoorbeeld in de BPM de milieuprestaties van auto’s zwaarder meetellen.

Het stimuleren van technieken die nu nog onrendabel zijn, zoals duurzaam opgewekte elektriciteit. Het kabinet wil de koplopers ruim baan geven. De al aanwezige innovatieve krachten binnen het bedrijfsleven worden gemobiliseerd.

Per sector wordt gedacht aan de volgende aanpak. In de gebouwde omgeving is het streven dat alle nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen vanaf 2020 energieneutraal worden opgeleverd. In de nieuwbouw en bestaande bouw wordt ingezet op innovatie en op aanscherping van bestaande normen. In de energiesector is een internationaal level-playing field belangrijk, waarbij het accent op emissiehandel ligt. Het kabinet kiest voor verdere ontwikkeling van windenergie en verkent de optie van verdubbeling van windenergie op land. Er komen een of twee grote demonstratieprojecten voor CO2-afvang en –opslag."

"Ook bij de Rijksoverheid zelf is werk aan de winkel. Het Rijk wil zo spoedig mogelijk klimaatneutraal zijn. Dat gebeurt zo veel mogelijk via energiebesparing en de inkoop van duurzame energie."

"Daarnaast is gesproken met niet-gouvernementele organisaties en medeoverheden. De sectoren willen meewerken aan de klimaatdoelen zoals geformuleerd door het kabinet. De plannen worden nu in dialoog met het kabinet uitgewerkt."

Commentaar Polder PV (op de vet gedrukte kernwoorden):

 • Fiscale vergroening: OK. Ergo: flinke belasting reductie op aankoop zonnepanelen en warm water zonnecollectoren s.v.p. Bij voorkeur BTW vrij, dat zou een mooi begin zijn.
 • Stimuleren "onrendabele" technieken. PV heet alleen in sommige kringen "onrendabel" omdat het huidige economische systeem klimaat- en sociale schade niet doorrekent in de prijzen en dus gewoon volstrekt achterhaald is. De prijzen zijn dus feitelijk fictief en irreëel. Zonnestroom zou je dus al als rendabel kunnen zien, omdat zeer veel maatschappelijke schade wordt voorkomen door hun decennialange inzet in de productie van superschone elektriciteit. Belasten cq. subsidiëren en/of ondersteunen blijft nu eenmaal mensenwerk door politici en beleidsambtenaren, en het hangt van de machtsverdeling in de samenleving af hoe de "balans" tussen die krachten er uit komt te zien. In ieder geval is er geen enkele prikkel om zonnestroom te ondersteunen, dus het resultaat is voorspelbaar...
 • "Koplopers". Ik hoop dat het kabinet het met mij eens is dat mensen die zonnepanelen willen kopen ook als "koplopers" gezien dienen te worden.
 • Let op dat bizarre "nieuwe" woningen. Waarom niet ook oude woningen energetisch renoveren? En waarom moeten die nieuwe gebouwen pas vanaf 2020, dat is pas over 13 jaar "klimaatneutraal" zijn? Rolf Disch (Duitsland's "Sonnenpabst") bouwde een paar jaar geleden al Energie PLUS woningen in de huursector!!! (Ambitie? Pffff...)
 • Nieuwbouw en bestaande bouw innoveren? Gewoon, maximaal isoleren, zonnecollectoren, warmtepompen, zonnepanelen plaatsen en warmteterugwinning toepassen. Beschikbare technieken die nu al voor dramatische verbetering van de klimaatprestatie van zowel oude als nieuwbouw zorg kunnen dragen! Ook dat is innovatie, geacht kabinet!
 • Emissiehandel en dat eeuwige (nooit te realiseren) "level playing field": noemt het kabinet dat innovatie??? Ik noem het windhandel in gebakken lucht!
 • Kabinet kiest voor ontwikkeling windenergie. Mooi. Mag daar wellicht anno 2007 misschien, s'ils vous plaît, plies, Bitte, ook zonnestroom bij, per favore??? U weet wel, dat "gedoe" met die blauwe paneeltjes? Thanx!
 • Peperdure demo's (?) voor CO2 afvang en opslag? Ik laat Milieudefensie hier maar even voor u aan het woord: "Helaas is het jaarlijkse budget voor duurzame energie (MEP) kleiner dan de subsidie voor CO2-opslag die minister Cramer afgelopen april aankondigde. 51 Tegenover 80 miljoen euro,' zo stelt Frank Köhler, algemeen directeur van Milieudefensie." Milieudefensie ziet weinig in deze onzalige plannen, en wil dan ook terecht een Klimaatwet. Lees meteen ook even Polder PV's "End of Pipe Nightmare..." om u weer even met beide benen op de grond te doen belanden.
 • Rijksoverheid zelf aan de slag met duurzaam? Prima! Maar waarom alleen besparing en inkoop van duurzame energie? Waarom, beste mevrouwen van der Hoeven en Cramer, niet zoveel mogelijk duurzame elektriciteit en warmte van eigen zonnedak opwekken (om het door u zelf aangegeven goede voorbeeld te geven), zoals de Vlamingen willen? Weet u hoeveel de Staat aan gigantische gebouwen met prachtige platte daken heeft staan in Nederland die staan te gillen om toepassing van zonne-energie??? Lees in deze brief van de toenmalige Minister van EZ Joop Wijn hoe zijn achterlijke bureaucraten denken over dat voorstel van Boris van der Ham (D'66) en schreeuw uw woede meteen even van het met zonnepanelen gevulde dak...
 • M.b.t. die "dialoog met de samenleving": We wachten nog met smart op het antwoord van Mevrouw van der Hoeven en Mevrouw Cramer op onze "onzalige" voorstellen om zonnestroom alsnog, net als al die andere Europese landen, met een feed-in tarief te gaan bekostigen...
^^^
Belangrijkste financiële reserveringen voor duurzame energie (dat wordt bij Financiën "enveloppe" genoemd...). Het zal gegarandeerd veel te weinig blijken te zijn, dat is wel duidelijk. Bovendien staat er niets over een extra omslag bovenop de kWh prijs zoals we in de petitie hebben gevraagd (gegarandeerd voldoende voor een zeer billijke terugleververgoeding voor duurzame elektriciteit), wat suggereert dat het Kabinet van plan is om alle evt. ondersteuning voor duurzame energie uit de eigen begroting te gaan bekostigen. Wat politiek en historisch bezien extreem onverstandig is, want als het budget ergens gaat knijpen gaat ... juist ja! Het mes in MEP numero zoveel, ook al is het "maar" 51 miljoen euri/jaar. Dat is een miezerige 7,3 euro per huishouden per jaar, en daar moet de ondersteuning van alle duurzame elektriciteit uit bekostigd worden?????
(p. 39 "Pijler 3" Duurzame leefomgeving)

Balkenende, Bos en Rouvoet in hun inleiding van het fraaie boekwerk: "Soms bleken ideeën of voorstellen niet uitvoerbaar, of waren ze tegenstrijdig met andere voorstellen, of heeft het kabinet met argumenten een andere visie."

Ik ben erg benieuwd wat voor visie de bewindslieden überhaupt hebben op de energietechnologie zonnestroom die mondiaal tientallen procenten per jaar aan omzet groeit en elke dag weer vele mensen in eigen huis aan duurzame, emissieloze elektriciteit helpt en geldexport naar fossiele olieboeren vermijdt. Als er maar een decent feed-in tarief is...

Verder is het allemaal behoorlijk vrijblijvend (we zijn niet verbaasd) en wordt er nauwelijks op concrete voorstellen van "die 250 burgers" ingegaan. NOS Journaal: "De oppositie stroopt de mouwen op". Bijvoorbeeld Femke Halsema (GL): "Keizer zonder kleren...". Jammer dat ik dinsdag de 19e (Kamerdebat) op weg ben naar de Intersolar 2007 in Freiburg...

Tot slot een vrolijke noot. Onze voorzitter van de Zonnestroom Producenten Vereniging heeft blijkbaar zoveel indruk gemaakt dat hij maar liefst twee keer afgebeeld is in het mooie boekje, waarvan eenmaal zelfs in vol ornaat (p. 31 rechtsboven, resp. p. 39 rechtsonder, zie afbeelding)! Floris: dik verdiend. Ik ben niet jaloers op je (ik ben misschien op dat vage foto'tje rechtsboven op p. 37 zichtbaar, maar ik kan me vergissen...)!

http://www.tweedekamer.nl/images/AZ_Beleidsnota_Pijler3_tcm118-128875.pdf (Duurzaamheid)
http://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/newspag032_beleidsnota.jsp#0 (Volledige beleidsprogramma)


14 juni 2007: Polder PV in actie. Een van de taken die Polder PV zichzelf oplegt is de informatieverschaffing aan de zonneleek of de (ver) gevorderde zonnestroom liefhebber. Dat geschiedt uiteraard uitgebreid op de website. Maar af en toe wil de polderjongen ook de zaken "live" komen toelichten. Ik vond dit fotoverslag van een recente activiteit (Earth Day, 22 april 2007) voor de deur van de IdeeWinkel in Leiden (die helaas moet verkassen, want de gemeente heeft opeens andere "plannen" voor het mooie pand in de binnenstad...). Let op dat mannetje in het blauwe shirt.

http://www.ideewinkel.nl/openzondag_foto.html


12 juni 2007: Goochelen met kilo, Mega, Giga en Tera. Soms zou je wel eens door de grond willen zakken. Polderboy moet nodig terug naar de lagere school, want hij zat zichzelf op te vreten omdat 'ie een rekenfoutje gemaakt leek te hebben. In het bericht onder 11 juni met een "aanscherping" van mijn reactie onder het Intermediair artikel, dacht ik namelijk een rekenfout gemaakt te hebben omdat de lezersreactie overtuigend klonk. Ik had mijn huiswerk echter niet goed gedaan, want de ingezonden berekening had ik niet zelf geverifieerd. Na een reactie van alweer een nieuwe respondent, ditmaal Philip Rodrigues, ben ik toch maar eens dit wezenlijke onderdeel van zoveel energiepublicaties weer eventjes na gaan rekenen. Met onthutsend resultaat, want ik bleek van meet af aan toch gelijk te hebben...

Back to the basics, dus. Wat werd er namelijk door de eerste "indiener van een zienswijze" op mijn betoog beweerd:

"Ongeveer levert 1 GWp -> 0,8 GWh op per jaar in Nederland/Duitsland (grof gesproken). De productie van de kerncentrale Borssele is 3.572 GWh (circa 3,6 terawattuur) per jaar http://www.tegenstroom.nl/node/95 (klopt met de gegevens van Borssele). Gemeten in productie zou dus (3.572/0,8 =) 4.465 GigaWattpiek geïnstalleerd moeten worden ter vervanging van de kleine centrale Borssele?

Zie ik iets over het hoofd? Of is dit een juiste conclusie."

Wat blijkt er bij nauwkeurige lezing niet correct te zijn in deze reactie (afgezien van de decimale punten op de plaats waar een komma thuishoort omdat er anders helemaal niet meer uit te komen is; heb ik in het bericht reeds vervangen, evenals de 3.572 [cf. WISE] i.p.v. de gemelde 3.672 GWh/jaar)?

Mijn reply naar Philip, de tweede respondent:

"Ha, ha, ha, je hebt helemaal gelijk!

 • 1 kilowattpiek (kWp) levert in NL gemiddeld 800 kWh per jaar op. En beslist niet slechts 0,8 kWh (dat is namelijk de gemiddelde "prestatie" van 1 wattpiekje per jaar, zeg maar de jaarproductie van ruim 1 van de 72 cellen in onze oude ACN2000E modules) ...
 • 1 megawattpiek (MWp) levert jaarlijks dus 800 MWh
 • 1 gigawattpiek (GWp) levert jaarlijks dus 800 GWh = 0,8 TWh (terawattuur)."

Ergo: de claim "1 GWp -> 0,8 GWh" van de eerste inzender was incorrect. Moest zijn 800 GWh.

Consequentie: Die 3.572 GWh van Borssele zou uiteindelijk neerkomen op "slechts" een vergelijkbare 4,47 GigaWattpiek (3.572/800) aan opgesteld nominaal zonnestroom vermogen (bij een gemiddelde jaarlijkse zonnestroom productie van 800 kWh/kWp). En dus pertinent niet 4.465 GWp (dat leest namelijk als: "vierduizend-vierhonderd-vijfenzestig GigaWattpiek"). De nieuw te bouwen GigaWattpiek zonnecel fabrieken zouden dus elk jaarlijks cellen kunnen leveren (met een nominaal, in het lab vastgesteld STC vermogen vergelijkbaar met de capaciteit van een bestaande kerncentrale) die onder gemiddelde condities in Nederland ongeveer een vijfde (1/4,47 = 0,22) deel van de productie van kerncentrale Borssele zouden kunnen genereren aan decentraal opgewekte superschone elektriciteit, direct op de plek waar die kWh verbruikt worden (op uw en mijn dak, dus).

De bouw van een kerncentrale duurt al gauw een jaar of tien bij explosief stijgende prijzen voor de grondstof uraniumoxyde en exploderende investeringskosten door toegenomen ondernemings- en verzekeringsrisico's. In die - zeker voor de huidige, extreem dynamische energiemarkt - zeer lange periode kan een GWp PV-fabriek een hoeveelheid zonnecellen geproduceerd hebben (bij sterk afnemende productiekosten door voortdurende procesinnovatie) waarmee uiteindelijk al ruim twee maal zoveel (10 jaar x 0,22) zonnestroom decentraal geproduceerd en geconsumeerd kan worden (cumulatie in jaar tien) dan de jaarlijkse gecentraliseerde (en nog met veel verliezen te transporteren) productie van die te bouwen kerncentrale. En al meteen het eerste jaar nadat de productie op gang is gekomen kunnen de eerste (1 GWp aan) zonnecellen in de vorm van PV-modules in bedrijf gaan, CO2 reductie realiseren en omhoogknallende energienota pijnen verzachten en bovendien netverliezen voorkomen. I.t.t. genoemde kerncentrale waarvoor de bobo's van de elektra zuipende aluminiumsmelters en megakoelhuizen minimaal tien jaar met rood aangelopen hoofden hun witgloeiende knokkels door de blauwe hemel in schietende elektriciteitsnota's voor op het bureau moeten roffelen...

Wie gaat er ditmaal gaten schieten in dit (on?)navolgbare polderiaanse betoog?

k
kilo
10 tot de macht 3
M
mega
10 tot de macht 6
G
giga
10 tot de macht 9
T
tera
10 tot de macht 12
P
peta
10 tot de macht 15
E
exa
10 tot de macht 18

(Wikipedia)

Leer deze tabel uit uw hoofd en...

drieduizend-achthonderd-negenenvijftig-komma-zevenentwintig
schrijven we in Nederland in Latijnse cijfers als:
3.859,27
(let op de komma en de decimale punt als "duizendtal scheider"!)


12 juni 2007: Voor de goede lezer... Lees het artikel in Der Spiegel nog maar eens heel goed door. Van der Veer blijkt een meester in het manipuleren van de feiten (in dit geval de potentie van de "klassieke" zonnecel technologie), het extreem rooskleurig voorstellen van zijn eigen nering (weet u nog: hij werd aangesteld tijdens het "olievoorraden schandaal" bij Shell), en in het als "dogma" neerzetten van zijn achterhaalde, deze planeet naar de afgrond voerende fossiele business. Van der Veer is de vleesgeworden arrogantie van een sector die niet wil of kan geloven dat de panelen aan het verschuiven zijn en dat steeds meer innovators de fundamenten van de op zijn eind lopende fossiele energie industrie wegvreten.

Hermann Scheer maakt in zijn fenomenale (MUST read) boek "Energy Autonomy" gehakt van het soort waanideëen waarmee de conservatieve energiesector elke keer weer tracht om hun op centralistische structuren berustende verspillende toko tot "niet vermijdbaar" en dus "status quo" te verklaren, en om de decentrale duurzame alternatieven stelselmatig in een dubieus daglicht te plaatsen. U bent gewaarschuwd: bij alle ronkende publicaties of uitingen van de klassieke bobo's uit de dominante op fossielen gebaseerde energiesector vooral tussen de regels doorlezen en ook vooral de vele nieuwe bronnen blijven raadplegen om die uitspraken op waarde te kunnen schatten...

Als ik bovengenoemd boek uit heb, zal ik een recensie op het elektronische papier zien te krijgen.


12 juni 2007: Derde zonnecelfabrikant in Nederland??? Leuk, de ondernemers beginnen wakker te worden en hebben maling aan het gestoethaspel in Den Haag. Er moeten immers zonnecellen "gebakken" worden voor de mondiale zonnestroom markt, en het groeiende zonnekind schreeuwt van de honger! Ditmaal gaat Ben Meester van Advanced Photovoltaic Applications (APA, nog geen website gevonden) in het van energie vretende kassen vergeven Zuid-Hollandse Bleiswijk (u weet wel, waar dat elektriciteitsmonster van een TGV op metershoge spuuglelijke betonpalen ver boven het soppende veen straks peperduur langs komt razen) een leuke zonnecel toko beginnen. Althans, "zonnecel" is iets te simpel gedacht, want de in het FEM artikel genoemde CIS techniek (Cadmium-Indium-diSelenide) is een dunnelaag techniek, en dan trek je in een keer met een opdamp apparaat een hele module uit de Nederlandse polderklei.

Meester denkt dat hij de concurrentie van Scheuten (grootschalige plannen met CIGS, met Gallium er ook nog eens bij) en wipkip (zie artikel hieronder) Shell, i.s.m. St. Gobain, te slim af zal zijn omdat hij een vacuümloze techniek zal gaan inzetten op glas, wat in theorie tot veel minder complicaties zou leiden met als gevolg veel goedkopere productie. Bovendien zou de energetische terugverdientijd slechts "enkele weken" bedragen... Er wordt veel geschreven over de forse plannen met dit soort dunnelaag technieken (diverse fabrikanten hebben grootschalige productiefaciliteiten aangekondigd), die zonder meer veelbelovend zijn, maar het feit dat deze modules nog steeds nauwelijks commercieel verkrijgbaar zijn geeft toch wel aan dat het allemaal wat minder "makkelijk" is dan gedacht. Komt heus wel, nog even doorzetten. De fabriek zou in Rotterdam of in Leeuwarden moeten komen te staan, dus dat wordt leuk touwtrekken en burgermeestertje uitspelen geblazen...

In het SenterNovem artikel wordt trouwens gewag gemaakt van koperindiumsulfur, en dat is toch principieel anders dan de vaak genoemde CIS met gebruikmaking van (di-)Selenium waar Shell op inzet. Beide afkortingen zijn "CIS", en dat schept verwarring. Belangrijk in deze context is het feit dat het reeds in 2001 opgerichte Duitse Sulfurcell al veel langer bezig is met deze techniek, ze krijgen daarvoor Europese steun en ook nog eens financiële backup van het uitermate ambitieuze in Abu Dhabi (Ver. Arabische Emeritaten) zetelende, vet in de oliedollars zittende Masdar Initiative. Sulfurcell is vorig jaar al met de productie begonnen. Dus over "innovatie" kan men zich achter de oren krabben. Wellicht dat SenterNovem nog wat "innovatiesubsidie" over had en niet wist dat Duitsland op het gebied van duurzame energie technologie op een andere planeet ligt?

Ben Meester denkt aan een start-up van 3 MWp en heeft de 3-4 miljoen euri uit eigen zak en via bankleningen gefourneerd. Ik wens hem veel succes toe bij zijn plannen.

Hij is trouwens ook de oprichter van Advanced Surface Technology (2001), waar apparatuur voor het aanbrengen van dunne lagen werd gemaakt. Die website is trouwens (ook) "under reconstruction"...

De titel van het FemBusiness artikel is misleidend. Er is nog steeds maar één commerciële zonnecelfabriek in Nederland (genaamd Solland Solar, en die ligt dan ook nog voor de helft aan de andere kant van de Grüne Grenze...), want Scheuten heeft wel aanzienlijke plannen, maar er is nog niets definitiefs (als EZ niet over de brug komt, zouden ze ook wel eens in Gelsenkirchen kunnen gaan uitpakken, namelijk). Als je Scheuten voor spek en bonen zou willen meetellen (ze zitten in Gelsenkirchen in de via SolarWorld van Shell overgenomen fabriek), moet je natuurlijk eigenlijk ook DOPT in het Friese Joure mee gaan tellen (ergo: dus eigenlijk: vier), ook al hebben we daar alweer een lange tijd niets van vernomen en heeft zelfs topvaktijdschrift Photon het bedrijf niet in de categorie cellen of modulefabrikanten staan. Ook zegslieden van DOPT zeggen in de dunne laag te geloven. Maar ja: productie is er nog niet van gekomen. De opgeheven trots van Shell Solar in Helmond is alweer "lang" geschiedenis, dus het blijft kwakkelen met de bloei van de Nederlandse zonnecel/paneel productie. Laten we hopen dat de heer Meester zijn naam eer aan doet en de sector net als collega Boxhoorn een flinke schop onder de kont gaat geven. Wel afzetten in Nederland, plies, dan kunnen we blijven doen alsof het groene polderland nog "meedoet" in de internationale zonnestroom race...

http://www.energieportal.nl/nieuws/zonne-energie/bedrijf-claimt-doorbraak-in-zonnecellen-1997.html (artikel overgenomen uit Financieel Dagblad, verder gelijksoortig aan het FemBusiness stuk)
http://www.fembusiness.nl/fembusiness/content/nieuws/57879/article.html (aankondiging start APA)
http://www.pwl.nl/project2.html (beetje achtergrond info over Ben Meester en Advanced Surface Technology)
http://www.senternovem.nl/mmfiles/EOS%20Lijnen%20naar%20de%20toekomst_tcm24-172585.pdf (achtergrondartikel)

http://www.dopt.nl/ (website "under maintenance")
http://www.scheuten.nl/solar (website Scheuten Solar)
http://www.sollandsolar.com/ (website Solland Solar)
http://www.sulfurcell.de/ (Sulfurcell GmbH - al sinds januari 2006 CIS modules met zwavel producerend...)


11 juni 2007: Volslagen ongeloofwaardig! Voor wie de Duitse taal machtig is (en welke zonnestroom liefhebber is dat inmiddels noodgedwongen niet?): Der Spiegel heeft weer eventjes een lekker rancuneus (doch gelukkig desondanks behoorlijk kritisch) interview met olieboerhoofdman Jeroen van der Veer van Shell gepubliceerd met de veelzeggende titel (uitspraak van Mister Olieboer): "Die klassische Solartechnik ist eine Sackgasse" (vertaling PPV: "De klassieke [lees: multi/monokristallijne] zonnecel technologie is een doodlopende weg"). Het artikel staat bol van de zeer boude, hoogst discutabele en bij tijd en wijlen zeer ongeloofwaardige en hoogst lachwekkende uitspraken, waarvan ik er nog eentje plaats. Een goed geïnformeerd mens telt immers voor twee:

(vd Veer:) "Die Entwicklung dieser Energien hat weltweit Hunderte Millionen Dollar gekostet, trotzdem ist die Technik noch zu teuer. Das ist noch nichts für den Massenmarkt. Ein Konzern wie Shell wird nicht in Nischenmärkte gehen."

Lees eerst nog eventjes deze polderiaanse bijdrage voordat u daar instinkt. Voor aan klimaatfascisme en zwaar door de Staat gesteunde cq. via belastinginkomsten gelegitimeerde, goud geld verdienende lieden als van der Veer is zo'n "prutsmarkt" als zonnestroom (in 2010 al 1.500 GigaWattpiek onder handbereik) natuurlijk peanuts.

Ook deze bijdragen van enkele lezers wil ik u niet onthouden:

 • "Geld kann man drucken, Erdöl nicht."
 • "Eine Made im Speck würde auch nicht aufhören zu fressen, wenn man ihr sagen könnte, dass der Speck knapp wird."
 • "Solche Leute verdienen allenfalls eine Ohrfeige, aber kein Forum um sich derart äußern zu können."
 • "Deutschland ist problemlos mit 100% erneuerbaren Energien zu versorgen, ohnen Strom aus der Wüste oder so was."

Gosse Boxhoorn, ex werknemer van dat hollandse olieboertje, en inmiddels voortvarend CEO van die "andere" Neer'landse Hoop in Bange Dagen, Solland Solar, met al een gerealiseerde productie van 10 miljoen zonnecellen per jaar (en bouw van drie nieuwe productielijnen tot een productie van 125 miljoen cellen/jaar), in een beschouwing in Dagblad De Pers van 8 juni, over de afwachtende houding van van der Veer m.b.t. zonnestroom:

"Lijkt mij niet verstandig. Dat is net als willen deelnemen aan de Olympische Spelen maar niet weten in welke sport. Dat is een beetje moeilijk trainen."

Op wie gaat u een wedje doen?

http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,486715,00.html (interview)
http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=1680 (lezersreacties)


11 juni 2007: Aanscherping bewering in reactie Intermediair artikel. In mijn reactie onder het Intermediair artikel over het Duitse EEG stelde ik het volgende:

"... "en er binnenkort 1 GigaWattpiek fabrieken van te gaan bouwen (productie van 1 atoomcentrale per jaar aan decentraal op te stellen zonnecellen per fabriek…)"

Van een oplettend lezer van Polder PV ontving ik de volgende reactie daarop:

"Ongeveer levert 1 GWp -> 0.8 GWh op per jaar in Nederland/Duitsland (grof gesproken). De productie van de kerncentrale Borssele is 3.672 GWh (circa 3,6 terawattuur) per jaar http://www.tegenstroom.nl/node/95 (klopt met de gegevens van Borssele). Gemeten in productie zou dus (3.672/0.8 =) 4.590 GigaWattpiek geïnstalleerd moeten worden ter vervanging van de kleine centrale Borssele?

Zie ik iets over het hoofd? Of is dit een juiste conclusie."

Mijn per e-mail verstuurde reactie had de volgende strekking: Ik had eigenlijk moeten zeggen dat de het nominale vermogen van de productie van zonnecellen door een 1 GWp fabriek ongeveer overeenkomt met de capaciteit van een gemiddelde bestaande kerncentrale (zie lijstjes voor U.S.A. resp. Europa, voor de laatste terugrekenen uit aantallen geplaatst en totale capaciteit). Niet met de productie aan elektra die uiteindelijk uit zo'n kerncentrale komt, hetzij door de zonnecellen geproduceerd zal worden. In ieder geval dank voor de reactie, Patrick. Ook Polder PV moet "scherp" gehouden worden.

Laat onverlet dat de centraal opgewekte atoomstroom ook nog fors aan verliezen leidend uiteindelijk in die huizen terecht zou komen waarop veel beter zonnepanelen gemonteerd kunnen worden zodat de zelf opgewekte stroom vrijwel verliesloos in eigen huis gebruikt kan worden, of bij overschot direct bij de buren geconsumeerd wordt. En dan hebben we het nog niet over de talloze andere gigantische problemen bij de inzet van kerncentrales, die de duurzame elektriciteitsvoorziening voor lange tijd kapot kan gaan maken. Mag beslist niet gaan gebeuren. Daarbij ook rekening houdend met het feit dat commercieel werkende zonnestroom installaties nog maar een zeer jonge ontwikkeling vertegenwoordigen waarin nog enorm veel progressie mogelijk is.

NB: lees ook de smakelijke "nakomer" op dit bericht, 12 juni 2007...


11 juni 2007: "Glitch" in Californische wetgeving gerepareerd. Al komt er nog wel een revisie van de tariefstructuren aan (2009). De klanten die beroep doen op financiële ondersteuning voor een zonnestroom systeem, hoeven tot dat moment niet verplicht een zogenaamd TOU ("time of use") tarief voor hun restverbruik te betalen (waardoor sommige grootverbruikers met bijv. forse airco installaties in de warmere contreien juist ongunstiger uitkwamen dan zonder aankoop van zo'n PV-systeem). Ze kunnen nu gewoon een vast tarief aanvragen en dus het volle profijt van hun aankoop tegemoet zien. Het blijft echter oppassen geblazen, zelfs in de meest progressieve staat in Amerika.

http://www.solarbuzz.com/news/NewsNAGO328.htm


11 juni 2007: Zon-thermie graadje warmer: Nevada Solar One on-line! De in slechts 16 maanden tijd door Acciona ZZO. van Las Vegas uit de grond gestampte zon-thermische CSP centrale van 64 Megawatt in de Eldorado Valley is aan het net gekoppeld. De CSP revolutie is aan een forse herstart begonnen en begint (met Duitse zonne-technologie van o.a. Schott Solar...) het distributienet in de zuidpunt van Nevada "ein zu speisen". Woestijnen aller landen: maakt uw borst maar nat...

http://www.eldorado.solar.unlv.edu/ (project info, data downloads, site foto. Let op het kleine test PV-systeempje...)
http://www.renewableenergyaccess.com/rea/news/story?id=47803 (achtergrond info)
http://www.solarbuzz.com/news/NewsNAPR814.htm (nieuwsbericht netkoppeling, achtergronden)
http://www.solarpaces.org/Tasks/Task1/Task1.1/Arizona-Nevada/NEVADA_SEGS.HTM (systeem info)


 
^
TOP

9 juni 2007: Zon-thermie eindelijk ook ondersteuning in California? Als het aan de California General Assembly ligt, wel. Eindelijk lijken ook de zonnecollectoren in California een psychologische doorbraak te krijgen, wat niet vreemd is als je bedenkt dat deze "energy guzzling state" maar liefst 85% van haar gasverbruik moet importeren. Warmte is immers zelfs in deze hete, doch meest dichtbevolkte staat van de U.S.A. een kostbaar goed, en de gemiddelde Amerikaan verbruikt nogal wat van dat spul. Zeker aangezien de badkamer een verplicht en langdurig dagelijks nummer is bij de bij tijd en wijlen naar steriliteit hangende kantoorklerken. Dus is een zonnecollector op je dak een absolute must. Naast het op 22 augustus 2006 door Arnold Schwarzenegger ondertekende SB1 (1 Million Solar Roofs PV programma), gaat binnenkort mogelijk ook AB 1470 van start, de "Solar Water Heating and Efficiency Act". 10 jaar lang gaat er een kwart miljard dollar uitgegeven worden aan markt-incentives voor aanschaf van zonneboiler systemen door particulieren. Als de Senaat tenminste een dezer maanden haar fiat aan de plannen zal geven.

En, jawel, de fameuze treehugger Bernadette del Chiaro van Environment California (wiens naam Arnold slechts met moeite kon uitspreken tijdens de SB1 ondertekenings-ceremonie...) mocht weer een mooie uitspraak doen: "California is ... taking another giant step toward becoming the Saudi Arabia of the sun."

Uiteraard gaan de credits naar collega Wouterlood voor de link...

http://www.commondreams.org/news2007/0607-03.htm


8 juni 2007: Dubbelganger voor OK485. Het beroemde data interface voor de OK4 omvormers heeft zo te zien een dubbelganger gekregen. Zie de Sunpower® pagina...


7 juni 2007: Steun voor kranige partner. Ik kreeg een hele leuke e-mail van een Polder PV bezoeker die plotsklaps complimenten maakt richting mijn partner. Zie de reacties pagina. En gelijk heeft 'ie! Zonder haar had ik nooit Polder PV kunnen bijhouden en tot een "spraakmakend" duurzaam energieforum kunnen maken. Driewerf HULDE voor B.J.!

Wel even slikken geblazen: ze gaat een dag minder werken (welverdiend). Dus wie weet, moet de polderboy een bijbaantje gaan zoeken als de kosten voor het vastrecht voor de stadswarmte aansluiting, het vastrecht voor de door Continuon zwaar gepushte "slimme meter" (dubbel, als het aan hen ligt...), de 135 euri extra vastrecht in de vorm van een "capaciteitstarief" voor de elektra aansluiting (dank U hartelijk, hooggeschatte grijze muizen van EnergieNed!) en de ongetwijfeld door de Staat in rekening te brengen omzetbelasting op genoten zonne-energie de schamele inkomsten van de "firma" Polder PV dreigen te gaan overstijgen... Wie zoekt er een enthousiaste, redelijk op de hoogte van de business zijnde und gut Deutsch sprechende "Solar Assistent"? . Dan weet u dat alvast, voor het geval dat er wat minder frekwent berichten geplaatst worden op Polder PV...


7 juni 2007: Totaaloverzichten t/m mei 2007. De grafieksectie "totaaloverzichten" is weer helemaal bijgewerkt tot en met 4 juni (week nr. 22). Grafieken te raadplegen via de overzichtpagina.


6 juni 2007: Laatste nieuws WZF. N.a.v. de net verstuurde petitie verscheen dit bericht onder de knop "laatste nieuws" op de website van de Werkgroep Zonne-energie Fryslân:

5 juni 2007 Werkgroep "Teruglevering" opgericht

"Op initiatief van Werkgroep Zonne-energie Fryslân is er een Werkgroep "Teruglevering" opgericht, waarin de grootste verenigingen die zich bezighouden met zonnestroom, vertegenwoordigd zijn:

Zonnestroom Producenten Vereniging
ODE - Organisatie voor Duurzame Energie
Werkgroep Zonne-energie Fryslân

Doel: een financiële stimuleringsregeling voor zonnestroom systemen.

28 mei j.l. is er een Petitie verstuurd naar het Ministerie van VROM en het Ministerie van Economische Zaken met een voorstel voor een stimuleringsregeling."

http://www.zonne-energie-fryslan.nl/


5 juni 2007: Uitgebreide reactie op Intermediair artikel EEG. Net geplaatst als lezersreactie. Intermediair had een overigens zeer goed en helder artikel geplaatst over het Duitse Erneuerbare Energien Gesetz (elektronisch na te lezen, zie link), en mijn reactie er op is nu ook onderaan het artikel verschenen (4 juni 2007):

http://www.intermediair.nl/artikel.jsp?id=831986


5 juni 2007: Een "ietwat ander geluid"... Van één van de in Friesland woonachtige zonnepaneel eigenaren kreeg ik een prachtig, zeer sappig en bij tijd en wijlen opruiend verhaal wat een hele andere zijde van de Friese (PV-)medaille laat zien. Ik laat de contribuant bij dezen volgaarne zelf aan het woord (met toestemming en een paar kleine tekstuele correcties).

"Ook wij hebben 3 jaar terug op onze biohummers een toertje noord-Friesland gemaakt en toen viel het ons ook op dat er veel blauw te zien was op de Friese daken. Zeker in vergelijking met een stad als A'dam. Inmiddels wonen wij als ex-randstedelingen al weer 2 jaar in noordwest Friesland. Onze zonnepanelen uiteraard laten meeverhuizen en op onze Friese huurwoning laten neerdalen. Omdat wij ons elektraverbruik dit jaar hebben weten te reduceren tot een magere 850 kWh hebben we de stoute schoenen aangetrokken en pardoes 500 Wp bijgekocht om ons volledige verbruik te dekken met blauwe stroom. En dat lijkt te gaan lukken met "slechts" 900 Wp op het dak. Da's mooi, en dat zouden meer mensen moeten doen, denk je dan. Echter jij en ik weten dat de wereld zo niet in elkaar zit. De Friezen zijn net als de Hollanders. Als er geld te verdienen valt worden ze wakker en het milieu is iets voor diertjes, activisten en toeristen.

Als je dus zonnepanelen gaat aanbieden met 80% subsidie of windmolens met gegarandeerd 15% jaarlijkse winst dan wordt men wakker. Het gemiddelde dak is hier minstens tot 2 maal groter dan in de Randstad en er is hier een hoop ruimte. Dus zodra de energierekening aan de winstmarge van je boeren- of loon- of bouw- of aannemersbedrijf gaat knagen, koop je gewoon PV in per kilowatt of je zet pontificaal een windmolenpark op je land. (Jaaaa, ook een beetje voor het miljeu). En zodra zo'n gratis geld regeling stopt (MEP) wordt het weer stil net zoals in de rest van Nederland. Want tsja, we motten er wel veel geld mee verdienen (VOC mentaliteit).

Ik ken inmiddels alle PV systemen in de noordwesthoek van Friesland en de laatste 2 jaar is er geen enkel systeem bijgebouwd behalve dan onze eigen uitbreiding. Niet anders dan in de rest van Nederland. In ons dorp zijn wij trouwens de enigen met panelen!! O ja, er is 1 nieuwbouw woning met een zonnecollector.

Verder wil ik niet onvermeld laten dat Friesland het hoogst aantal dieselauto's/inwoner herbergt en dat die diesels ingezet worden voor werkelijk alles wat meer dan 10 meter verplaatst moet worden. Een wandelende Fries blijft altijd binnen 100 meter van z'n auto en dan is 'ie waarschijnlijk de hond of de kinderen aan het uitlaten. De resterende wandelaars en fietsers zijn toeristen als jij en ik. Wij hebben geen auto en dat vindt men hier heel erg voor ons. En dat terwijl het onze bewuste keus is geweest. Wordt hier dus totaal niet begrepen. In Amsterdam is een auto een kostbaar blok aan je been en hier in Friesland is het echt een "heilige koe". Dat was nogal een schok voor ons.

Begrijp me niet verkeerd, Friesland bevalt ons nog steeds erg goed maar de Friezen kijken simpelweg "anders" aan tegen hun mooie provincie. Vervuilende grootschalige glastuinbouw, overbodig asfalt, ieder dorp een industrieterrein, zoutwinning, gaswinning, verbrandingscentrales aan de Waddenzee, zwaar verliesgevende intensieve landbouw en ga zo maar door. Want zodra het (gemeenschaps-)geld oplevert moet je hier niet gaan zeiken. En dat milieu is er dus voor diertjes en ehh....afijns. Het is af en toe net of je in Nederland woont....

Maar die blauwe daken blijven natuurlijk mooie plaatjes opleveren en ik wil graag een bijdrage leveren aan het promoten van PV met ons systeem(pje) dat wel eventjes 100% van ons jaarlijks electraverbruik dekt. Nou nog iets voor het gas verzinnen. Warmtepomp/zonnecombi dus."

Welke rasechte Fries durft hier in vergelijkbare humoristische stijl stelling tegen te nemen? Stuur uw contributie (gaarne in Algemeen Beschaafd Nederlands) naar Polder PV!


5 juni 2007: Gefröbel voor de Bühne... Ik verklap niks. Maar dit weergaloze stuk MOET u lezen. OK. Twee zinnen maar, als smaakmakertjes: "Die vlag hangt oorverdovend stil." en "De Nederlandse overheid is tot over haar oren verstrikt in een geheel andere handel." Voor de geweldige rest van dit sappige stuk verwijs ik u volgaarne naar ... de Stichting Kritisch Bosbeheer! Jawel, het gaat écht voor het merendeel over zonnestroom!

http://www.nieuwe-wildernis.nl/ (nieuwsbericht 1-6-2007, 21:08)


4 juni 2007: In Spiritu Solaris... Een collega deed het bericht af als "Ze hebben in het Vaticaan eindelijk het licht gezien". Straks wellicht de Pauselijke Zegen en het Urbi e Orbi met op zonnestroom werkende audio installatie en LED verlichting, en op zonne-energie verwarmde stoven onder de houten banken in de "Paul VI Audience Hall"? Dat kon best wel eens realiteit gaan worden, nu de Catholic News Service het bericht de wereld in gestuurd heeft dat de "Groene Paus", Benedictus XVI straks mogelijk in die zaal zijn onderdanen zal gaan toespreken onder een voetbalveld-groot dak vol zonnepanelen (minstens 1.000 stuks). Een initiatief van het hoofd van de technische service afdeling van de ministaat Vaticaanstad (wat, zeer opmerkelijk, net als U.S.A. en Australië niet het Kyoto Protocol heeft ondertekend...), Pier Carlo Cuscianna. De hele batterij aan zonnepanelen (ik neem aan inclusief zonnecollectoren voor warm water en PV) zou dit gebouw vanaf 2008 van duurzame elektriciteit en warmte moeten gaan voorzien.

Naast alle - overigens terechte - retoriek over het rentmeesterschap van zowel de huidige als de vorige Paus, waren er ook twee pragmatische redenen voor dit initiatief: het dak van de grote Paul VI zaal was nodig aan vervanging toe (het allerbeste moment om "duurzaam te gaan" in bestaande situaties), en het gebouw is een van de grootste fossiele energie zuipers van de Heilige Stad, en dat wordt zelfs de (ooit onvoorstelbaar rijke) Katholieke Kerk anno 2007 teveel. 1 + 1 = 3, dacht Cuscianna, en dus gaat ook het Vaticaan voor de boordevol energie zittende zonnestralen van de Zonnegod die in nog niet eens zo'n ver verleden de functie had van de Almachtige die nu nog steeds in ietwat andere vormen massaal geëerd wordt.

Je zou het zelfs nog iets cynischer kunnen stellen: de Katholieke Kerk, die de weerloze Inca's massaal via de Spaanse "religieuze" veroveraars over de kling liet jagen voor scheepsladingen vol zilver en goud, daarbij een eeuwenoude, op zonverering gebaseerde voorouder cultuur vernietigend, lijkt nu op een eigentijdse wijze "tot inkeer" aan het komen en gaat die jofele zonnegod toch voor de zekerheid ook maar eren. De Maya's zouden zich wel eens lachend in hun graf om kunnen draaien, volgens hun kalender is het einde der tijden namelijk wel erg dichtbij aan het komen, en dat begint sommige gelovigen een beetje op te breken (2012)...

Met het op het Vaticaan aan te leggen systeem zal er zonnestroom worden teruggeleverd aan het distributienet bij overschot, een prachtige aalmoes voor de onderdanen van Vaticaanstad (wie weet profiteert Rome zelf er ook nog een beetje van mee...). Let goed op in het originele bericht hoe zelfs in dit Heilige der Heiligen, een Heilige Koe promotor "van overzee" het voor elkaar wist te krijgen dat het oplaadstation voor elektrische auto's een zachte dood is gestorven. Gelukkig had de vorige Paus daar geen boodschap aan en tufte hij met zijn elektromobiel in zijn zomerverblijf Castel Gandolfo (in de heuvels ZO. van Rome) aan het eind van zijn ambtsperiode ("pontificaat") rond.

De ambitie is er in ieder geval wel. Nu de rest van Vaticaanstad nog van blauwe daken voorzien. Eerst even een goede wetgeving regelen. Wie stelt zich beschikbaar om het Erneuerbare Energien Gesetz in het Latijns te vertalen? Ik doe een amateuristische poging (nooit Latijn gehad, polderboy kwam niet hoger dan VWO...): Edictus Energiam Renuviatum...

Star indicating Vatican City/Rome
Solar irradiation graph© from PVGIS © European Communities, 2002-2006

Misschien wel de mooiste reden voor deze opmerkelijke switch in de Heilige Leer is deze (Cuscianna): ... "it could be a condition that makes Vatican City more autonomous and less dependent on Italy's power grid." Zou de Paus zonnestroom van eigen dak meer van toepassing vinden dan de vieze elektriciteitsmix van Italiaanse bodem? Liever geen "duurzame stroom" van - nog te bouwen - afvalverbrandingsinstallaties in steden als het door afval dichtslibbende, gore Napels? Toch leuk, dat ook de Heilige Stoel in dit opzicht een wat wereldser kijk op het functioneren van de eigen heilige stadstaat gaat krijgen. Wordt het misschien toch nog wat met deze Tweede Verlichting. Wanneer gaat de Eerste Vaticaanse Zonnecelfabriek van start?

Tenslotte: Wie Oh Wie gaat deze marketing-technisch bezien vet publiciteit genererende mega opdracht binnenhalen? Voorwaarden: geen smet op het blazoen, een religieus verleden waar JPB een punt aan kan zuigen, en de mooiste volledig gecalligrafeerde offerte die u maar kunt produceren! Advies: neem een Latinist in dienst (in Leiden hebben we een zwik van die lui rondlopen, o.a. botanisten, vakgroepen godgeleerdheid, rechten, etc.).

Voor de instralingskaarten per land (Europa), zie ook:
Šúri M., Huld T.A., Dunlop E.D., 2005. PV-GIS: a web-based solar radiation database for the calculation of PV potential in Europe. International Journal of Sustainable Energy, 24, 2, 55-67, http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/index.htm.

Originele persbericht:

http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/0702971.htm

Zie ook tongue-in-cheek commentaar op:

http://www.treehugger.com/files/2007/05/vaticans_paul_v.php


2 juni 2007: Petitie ondersteuning zonnestroom door 3 DE organisaties. Op de website van ODE staat inmiddels de brief die door ODE, ZPV (Zonnestroom Producenten Vereniging) en de Werkgroep Zonne-energie Fryslân is verstuurd aan de dames Cramer van VROM en van der Hoeven van EZ, na een brainstormsessie waar ook de polderboy bij was. En nu maar hopen dat het Duitse EEG "kruipt waar het gaan kan"... Voor een overigens interessant artikel over de impact van dat Duitse "model" (volgens genoemd artikel: de status van een grondwet hebbend), zie de link naar de Intermediair bijdrage.

http://www.duurzameenergie.org/tekst/PetitieFinanicieleMaatregelPVfin.pdf
http://www.intermediair.nl/artikel.jsp?id=831986


1 juni 2007: Mei 2007 gemiddeld. Ook al probeerde Erwin Krol ons wijs te maken dat we alweer een zoveelste weer record "gescoord" hadden (het warmste "meteorologische voorjaars-kwartaal", geloof ik, dat zijn de maanden maart, april en mei bij elkaar), voor mei 2007 kwamen we bij Polder PV net iets boven het gemiddelde uit (sinds 2002) wat de zonnestroom productie betreft. Dat geeft weer eens een hele merkwaardige maandgrafiek, met die record "april-bult" van dit jaar. Gelukkig zijn daarvoor gemiddelde jaarcurves uitgevonden, om die bulten glad te strijken... Zie daarvoor de maandgrafiek op de pagina met systeemrecords (zwarte lijn).

Totale opbrengst deze maand gerealiseerd toch weer een slordige 123,5 kWh, ruim 10% van onze jaarlijkse totale consumptie. Genormeerd, met uitfiltering van een enkel klein "incidentje" (there's no free lunch!): 121 Wh/Wp. Ondanks de regen een mooi resultaat, en nog steeds met die door sommigen zo "verguisde" OK4'tjes. Het oudste, nog uitstekend werkende exemplaar dateert al van maart 2000. Dik 7 jaar oud alweer, en een respectabele 645 kWh op de teller. In zijn uppie! Dat wordt ons "prijskonijn"...


 
^
TOP

31 mei 2007: Oproep voor Duitse EEG wordt luider en luider. In Energie+ van mei 2007 staan een aantal bijdragen van mensen die ingegaan waren op de oproep van de redactie om te reageren op de "milieuparagraaf" in het Regeerakkoord van CDA/PvdA/CU. Nou, dat lieten de lezers niet op zich zitten. De titel is dan ook terecht "Duitse EEG een ‘must’ voor Nederland". Reacties van, achtereenvolgens, M. van Es ("Waarom het wiel opnieuw uitvinden en weer van een koude kermis thuiskomen zoals bij de oude MEP?"), Pauline Westendorp (NewNRG: "Stimuleer de eenvoud"), onze aloude bekende Floris Wouterlood (voorzitter ZPV: "Omdat de portfolio Energie bij EZ zat en blijft zitten, zit daar ook de macht"), Gosse Boxhoorn (Solland Solar: "We willen concrete daden en geen verhalen voor de bühne"), resp. Simon A. Fris (Imtech Energy Services: "Om de eigen vervuilers te beschermen, kennen de landen te hoge emissierechten toe").

Polder PV had aan een grafiekje genoeg, het is een kleine update/correctie van de beroemde Photon data van de netgekoppelde zonnestroom markt in Duitsland, ditmaal van februari 2007 (geregistreerd totaal geaccumuleerd netgekoppeld PV-vermogen in 2005 1.888 MWp, gëextrapoleerd totaal vermogen 2.111 MWp). Klik in het plaatje op de grafiek rechtsboven, u wordt dan vanzelf naar het reeds op Polder PV geplaatste (voorgaande) exemplaar geleid, op de CBS statistiek grafieken pagina. Plaatjes zeggen immers vaak meer dan duizend woorden...

© Energie+ 27(3)/mei 2007: pp. 22-23.


31 mei 2007: Doing it the American Way... In het voorwoord van het magnifieke Home Power Magazine (many thanx, J.!!!!), numero 119 (June/July 2007), staat beknopt verwoord hoe een steeds grotere groep mensen, organisaties, bedrijven en politici tot een nationale eenheids wetgeving wil komen via het "SOLAR" initiatief wat nation-wide (U.S.A.) zou moeten gaan gelden. I BET dat dit "van dik hout zaagt men planken" voorstel in de Amerikaanse Senaat best wel hoge ogen kan gaan gooien in energie crisis tijd. Polder PV doet onder de originele Engelstalige tekst een poging tot zijn vrije interpretatie van deze "onzalige voorstellen". Voor Hollandse Dumbo's die nog steeds niet begrijpen dat we voor de zoveelste maal een energierevolutie aan ons laten voorbijgaan. En wel de meest succesvolle tot nu toe... Vetdruk van Polder PV:

"Major provisions of the proposed Solar Opportunity and Local Access Rights (SOLAR) Act:

 • Establish net metering at retail electric rates for customer-owned, grid-tied solar-electric systems up to 2 megawatts (MW).
 • Designate customer ownership of any renewable energy credits (RECs) generated by the installed system.
 • Prohibit any private covenant, contract or lease provision, or homeowners’ association rule or bylaw from limiting a homeowner’s ability to install a solar energy system.
 • Specify maximum permitting and licensing fees for both residential and commercial installations."

Vrije vertaling Polder PV:

 • Voer salderen ("net-metering" op zijn Amerikaans) met standaard consumenten tarieven in voor alle op het net ingevoede zonnestroom met installaties tot en met ... 2 MWp (!) [NB: de door op hun achterhoofd gevallen energiebureaucraten in Nederland in de Wet gepropte grens is een armetierige 3.000 kWh netinvoeding/jaar, neerkomend op een installatiegrootte van slechts ongeveer 5 kWp, afhankelijk van het verbruik...]
 • De zonnestroom producenten zelf hebben recht op de Groencertificaten (RECs) die met de donkergroene elektra productie van hun PV-installaties verkregen worden [in Nederland een absolute farce, want uitsluitend geldend voor de op een paar handen te tellen "geluksvogels" die zich voor de oude MEP hadden aangemeld bij EnerQ en die feitelijk die armetierige 9,7 eurocent/kWh opwek voor slechts 10 jaar krijgen; de rest van de 30.000 zonnestroomproducenten in Nederland heeft het nakijken naar die certificaten, i.t.t. hun Vlaamse buren die 45 eurocent/kWh daarvoor mogen beuren bovenop de saldering...]
 • Verbiedt alle restrictieve "convenanten" tussen private partijen, contracten, lease voorbehouden, verbodsbepalingen bij verenigingen van eigenaren of enig andere (plaatselijke) verordening die de mogelijkheid om zonnestroomsystemen te plaatsen door huiseigenaren inperken.
 • Spijker keihard maximale toelatings- en administratieve tarieven af voor zowel de toepassing van zonnestroom in de huizenmarkt als voor PV-installaties op commerciële organisaties en bedrijven.

Tenslotte: uit Home Power Magazine, issue 90, installatie van een 2,4 kWp ASE systeem bij het "back on the grid" komende CCAT project (p. 17): "The crew testing the utility’s lockable disconnect switch—and watching the utility meter spinning backwards!" Doodnormaal, daar in de U.S.A., een terugdraaiende Ferrarismeter...

Zo. Die zit. Hadden de Nederlandse netbeheerders of EnergieNed hier nog wat aan toe te voegen?


30 mei 2007: NRC artikel nu ook digitaal beschikbaar. Het op 23 mei gepubliceerde artikel met een kort interview met de polderjongen is nu ook digitaal (met kleurenfoto) beschikbaar:

http://www.nrc.nl/economie/article713817.ece/De_nieuwe_zuinigheid


30 mei 2007: Kom op, Den Haag: DOE IETS!!!! De mensen staan te trappelen van ongeduld om ondersteuning te krijgen voor het zelf investeren in zonne-energie. De roep wordt luider en luider, en Polder PV krijgt steeds meer vragen over een nieuwe "regeling". U heeft hopelijk begrepen dat PPV maar een ding wil, en dat is de al jaren geleden gewenste doch nooit gekregen Nederlandse vertaling en uitvoering van het Erneuerbare Energien Gesetz. Dan kunnen mensen zoals diegene waarvan ik het volgende karakteristieke citaat weergeef eindelijk eens ZELF aan de bak i.p.v. "generiek" voor duurzame energie te moeten betalen (het dreigende "verplichte aandeel duurzaam bij de leveranciers") waar de grote energiebedrijven vervolgens weer mooie sier mee gaan maken... Vetdruk van PPV:

"Ik hoorde uit kringen in ECN dat er wellicht een forse overheidsvergoeding per opgeleverde kilowattuur aan staat te komen. Weet jij al iets? Het lijkt me slim als particulier om NU alvast te anticiperen op dat moment, ik wil voor een bedrag rond de 10 duizend euro gaan investeren, voor een serie panelen op dak."

NB: 10.000 euri "schoon aan de haak" zou voor een doe het zelf systeem van 5,5 euro/Wp neerkomen op een byzonder leuke installatie van 1,8 kWp, hetgeen gemiddeld genomen per jaar zo'n 1.450 kWh zou kunnen opleveren, 41% van het gemiddelde elektraverbruik (volgens de energiebedrijven) van 3.500 kWh/jaar. Gezien de gigantische energiebesparing wat zo'n systeem oplevert (afgezien van de vermeden fossiele stook in grote energiecentrales en de forse reductie van de netverliezen), mag daar best wel een gezond feed-in tarief van 50 eurocent/kWh tegenover staan voor de komende 20 jaar. Te betalen uit een opslag op de kWh prijs bij ALLE huishoudens. Verankerd in de WET.


30 mei 2007: PV-toekomst van Nederland? Laten we het hopen. De "eigengereide" Friezen nemen alvast het voortouw met enkele fantastische systemen die de polderboy tegenkwam op een fietstochtje door zuid Friesland. Alvast een voorproefje van wat mogelijk komen gaat op de aparte pagina: Fryslân boppe!


26 mei 2007: Nog meer lachen... Van een goede e-mail correspondent kreeg ik het volgende berichtje, met bijgevoegde geweldige tekening (voor als ik ooit een slippertje maak en in de nor beland):

"Nou, Meneer Segaar, als U zo graag zonnepanelen wilt, begin dan maar met zelf het goede voorbeeld te geven."
De Regering.

KLIK op bovenstaand plaatje voor uitvergroting.


25 mei 2007: Blauwe grafzerken? In het vorige nummer van Nieuwsblad Stromen stond onder de titel "Steentje bijdragen...?" een grappig artikel over plannen van architect Paul de Ruiter om grafstenen met een zonnepaneel te bedekken en zo mogelijk wel "400 tot 600 miljoen kWh, de energievraag van 110.000 tot 165.000 huishoudens, en 153 ton CO2 te besparen" als alle 2 miljoen graven in Nederland daarmee bedekt zouden gaan worden. Er stond een leuke foto bij met, inderdaad, twee met een zonnepaneel bedekte (horizontale) grafsteen "deksels". Ik zag echter ook wat "objecten" en een vette schaduw op die foto. Dus ik begon na te denken, en te schrijven...

Het hieronder weergegeven stukje, "Posthumor?", werd in het volgende nummer van het blad gepubliceerd:

KLIK op bovenstaand plaatje voor een leesbare versie.
© Nieuwsblad Stromen nr. 9(9),
25 mei 2007: p. 8

(NB: voor "Energiewet", lees "Elektriciteitswet". Kleine vergissing van de editor...)


 
^
TOP

23/24 mei 2007: Nog een leuk nieuwtje... Ik had 'm al aangekondigd, en hier izzie dan, ietwat vertraagd. Stuk in het NRC, "De nieuwe zuinigheid", over minder energie verbruiken bij burgers. Met als uitsmijtertje: samenvatting van een kort interview met de polderjongen en een forse foto van de zonnestroom bakker (goed voor gemiddeld 950 kWh/jaar opwek) op het dak, Amon Re aanbiddend tussen de zonnepanelen... KLIK op het plaatje voor een leesbare uitvergroting (doorklikken tot maximale vergroting, indien nodig). Het mini-interview met de polderjongen staat in het blok rechtsboven.

KLIK op bovenstaand plaatje voor uitvergroting van het artikel.
© NRC Handelsblad, 23 mei 2007

Nagekomen (24/5/'07):

 • Foutje ontdekt. Onderaan de foto staat incorrect "haalt 70 procent van zijn energieverbruik". Moet natuurlijk zijn van het elektriciteitsverbruik (redactiefoutje, no problem).
 • Het T-shirt is, overigens, afkomstig van Greenpeace (biokatoen, er was een tijdje een ander model in de aanbieding).
 • Last but not least. Ik had de advertentie rechtsonderaan (het witte "gat") min of meer op de automaat verwijderd. Blijkt bij nadere bestudering een advertentie voor een goedkope vliegreis aanbieder te zijn met schandalige dumpprijzen voor bijvoorbeeld 745 euri per persoon voor een week "all-in" naar Turkije... Op de achterzijde van de pagina staat op p. 15 een heftig artikel "vervuilingsrechten voor ieder huishouden" met de vaststelling dat het energiegebruik bij huishoudens zwaar aangepakt dient te worden. Eens te meer een zoveelste bewijs hoe onvoorstelbaar schizofreen onze samenleving in elkaar steekt..

Tenslotte: het "effect" van een klein stukje in een bekende krant (met link naar Polder PV) is direct te zien aan mijn geweldige StatCounter. Bezoekersaantal van de website in 1 dag bijna verdubbeld (wednesday = woensdag = 23 mei) ... NRC is een "namiddag" krant, dus de meeste mensen, 215 unieke bezoekers, hebben 23 mei 's avonds even snel op Polder PV gekeken. Dit screenshot is gemaakt op de 24e, ongeveer twee uur 's middags.

Artikel is inmiddels ook digitaal beschikbaar (met kleurenfoto):

http://www.nrc.nl/economie/article713817.ece/De_nieuwe_zuinigheid


23 mei 2007: BIG News - OK4 affaire Vereniging Zonnestroom. In dit reeds lang slepende dossier is eindelijk een doorbraak gekomen. Juuk Slager (medebestuurslid van de Werkgroep Zonne-Energie Fryslân) heeft inmiddels een voor hem zeer gunstige uitspraak van de kantonrechter in Zwolle verkregen m.b.t. de problemen met zijn OK4 omvormers van bij Vereniging Zonnestroom gekochte zonnepanelen. Lees op de actuele Sunpower® pagina (Sunpower® en vergelijkbare PV-systemen met AC-modules met OK4E omvormers) het volledige bericht, ook i.v.m. de mogelijk vergelijkbare problemen bij Stroomwerk.


23 mei 2007: Zou het ooit nog wat gaan worden? Dat vraag je je wel eens af in Nederland. Er is (nog steeds) zo verschrikkelijk veel onbenul over duurzame energie, en als je dan ook nog eens in het hoogste officiële Staatsorgaan, de bomvol super-officiële stukken staande Staatscourant, het "Heiligste der Heiligen" op publicatiegebied, een blunder van megaproporties ziet, willen je schouders wel eens diep naar beneden zakken. Ik was tijdens mijn inkooprondje na de biologische boerenmarkt even naar de Openbare Bibliotheek gefietst om dit bijna dagelijks (!) verschijnende blad er op na te slaan, want je wil niet weten wat voor ranzige plannetjes EZ er op het vlak van energie allemaal door wil jassen, dus dat moet je dan helaas als absolute nitwit "bijhouden", anders kun je enige vorm van inspraak wel vergeten in onze superdemocratie...

Ik sla dus Staatscourant nr. 95/maandag 21 mei 2007 open en wat ziet polderjongen daar prijken op pagina 3? Een heuse foto van een trotse eigenaar van een aardig middelgroot PV-systeem (10 modules) op consoles op een plat dak. En wat staat er in het begeleidende schrijven in Neer'lands officiële Staatsorgaan?

"Mensen die zelf energie opwekken met behulp van zonnepanelen of zonneboiler, windmolentje, of biogas en die energie ook terugleveren aan het energienet, kunnen dat nu met hun eigen energieleverancier afrekenen."

Goed lezen. Wat is er in deze mooie zin pertinent FOUT?

Wil de eerste de beste Nederlander met een zonneboiler (ook wel: warm huishoudwater leverende kleinschalige zonthermische collector...) die daarmee elektriciteit teruglevert aan het net zich s.v.p. direct melden bij Polder PV, dan wil ik deze persoon gaarne de ruimte bieden om zijn - ongeloofwaardige - verhaal te publiceren...

Overigens, ik vergeef dan even de iets minder grote blunder "energienet", want we hebben gescheiden netten voor elektriciteit, gas, en stadswarmte (cq. koude). Een "energienet" is een niet bestaand fenomeen...

De wonderen zijn inderdaad de wereld nog niet uit. Ik moet de eerste burger trouwens ook nog tegenkomen die uit biogas elektriciteit maakt en die daarvoor vanwege de - veelvuldig gesaboteerde en gedwarsboomde - "salderingsregeling" (artikel 31c E-Wet) dezelfde prijs krijgt als waarvoor hij/zij elektriciteit ontvangt van de leverancier. Decentrale duurzame elektriciteit in Nederland? Laat me niet lachen!

Bron: Staatscourant 95/21mei 2007: p. 3


19 mei 2007: Even wat rechtbreien... Op de terugweg van een bezoekje aan een trots eigenaar van een 2 kWp PV-systeem in het Westland op de Biohummer® kwam ik langs onderstaande spuuglelijke reclamebetonzuil met een opvallende, doch bepaald niet bij de polderjongen in de smaak vallende advertentie. Thuis aangekomen meteen maar even een beetje aangepast op de computer aan de voorkeur van Polder PV, en de betreffende milieuvervuilende firma meteen maar even belachelijk gemaakt. Vliegen is immers niet meer van deze tijd. Goedkoop vliegen al helemaal niet gezien de dramatische klimaateffecten, de oneigenlijke concurrentie met andere vervoersmodi door de blijvende belastingvrijstellingen, de vrijwel gratis verkregen "emissierechten" van de EU, etc. En die zon, dat hebben ze niet helemaal goed begrepen bij dit bedrijf. Polder PV wel. Toen hij thuis achter de computer kroop bleek deze prachtige, zonnige meidag alweer 5,84 kilowattuur gratis zonnestroom van eigen dak opgeleverd te hebben terwijl mijn partner en ik beiden van huis waren. De netmeterstand van onze enkeltarief Ferrarismeter is inmiddels alweer teruggedraaid naar de stand van begin februari. Allemaal gratis geschonken door onze energie- en levensbrenger Amon Re.

Vandaar mijn kleine "aanpassing" van de werkelijkheid.

Wie niet slopen mag moet slim zijn...

<<<
Maatschappelijk onverantwoorde reclame in gigaformaat langs de A4, op duurzame wijze "aangepast" door polderjongen:
beweeg muis heen en weer over de foto...

17 mei 2007: Wonderen de wereld nog niet uit? Salderen voor kleinverbruikers met zonnestroompanelen reeds volgens "leveranciersmodel"???? Er lijkt door EnergieNed al een voorschot genomen te worden op het door haar gewenste (verplicht in te voeren, doch nog zeker niet door de Tweede Kamer besloten) "leveranciersmodel van facturatie", wat in zal houden dat uw energieleverancier alle kosten voor de energierekening gaat factureren, dus óók de transportkosten van de netbeheerder. En nu dus blijkbaar al meteen ook de te salderen kosten van die netbeheerder voor mensen met een zonnestroomsysteem die minder dan 3.000 kWh/jaar op het net invoeden (dat is zo'n beetje 99 procent van "de markt", is mijn inschatting). De kosten die u van uw netbeheerder gesaldeerd dient te krijgen, zijn momenteel zowel het variabele transporttarief (kWh gerelateerd), ook wel in ambtelijke taal het TAVT genaamd, én het nog steeds wettelijk verplichte, kWh gerelateerde systeemdiensten tarief wat de netbeheerder voor TenneT factureert (en afdraagt) én, niet te vergeten, de 19% BTW over die posten (net als over de variabele posten bij de leverancier, zijnde de variabele leveringskosten en de energiebelasting!). Let wel: er komen grote veranderingen aan, dus deze posten zullen fundamenteel gaan wijzigen (er komt een vastrecht van 135 euri voor in de plaats (...), en u gaat als het allemaal gaat zoals het gepland is daarvoor via de energiebelasting gecompenseerd worden...).

Bent u daar nog? OK, eerst het belangrijke bericht dan maar. Van een collega die "diep in de business zit" kreeg ik een link naar dit prachtige Energeia stuk. Ik moet hier nog goed over nadenken (waar zijn de addertjes?), maar het ziet er op het eerste gezicht goed uit voor kleinschalige zonnestroom producenten zoals u en ik. MITS ze een leverancier hebben die van wanten weet en niet allerlei bizarre (mogelijk zelfs illegale) "opvattingen" heeft over het naar de letter uitvoeren van Artikel 31c van de Elektriciteitswet (1998), zoals die al sedert 14 juli 2004 geldt (correspondentie van DTe, oktober vorig jaar, in mijn bezit). Let wel: dit is zeker geen "spontaan intiatief" van EnergieNed. Dit is hoogstwaarschijnlijk onder zware druk van de NMa/DTe tot stand gekomen na een storm van klachten over de niet wettelijk uitgevoerde salderingsregeling (zie teruglevering pagina, met name de toezeggingen van EnergieNed in de laatste kolom in het artikel in Milieudefensie Magazine). Polder PV zal hier in een later stadium nog aandacht aan besteden, als hij de energie daarvoor bij elkaar kan sprokkelen (er liggen de nodige "dossiers" op mijn bureau...).

Leverancier voortaan verantwoordelijk voor teruglevering door kleinverbruikers

16 mei 2007, DEN HAAG (Energeia)

"Kleinverbruikers die stroom terugleveren aan het net, kunnen voortaan met hun leverancier afrekenen en niet meer met de netbeheerder. Daarover hebben netbeheerders en leveranciers afspraken gemaakt, onder toeziend oog van Energiened en de DTE.

Met deze afspraken moet een einde komen aan de administratieve en organisatorische problemen die kleinverbruikers, bijvoorbeeld huishoudens met een zonnepaneel op het dak van hun woning, ervoeren. "Er kwamen veel klachten binnen, onder andere via Consuwijzer", zegt DTE-woordvoerster Annelou van Egmond. "Mensen met zonnepanelen werden vaak van het kastje naar de muur gestuurd. De leverancier verwees ze naar de netbeheerder en de netbeheerder naar de leverancier."

Wettelijk gezien is de netbeheerder eindverantwoordelijk voor de verrekening van decentraal geproduceerde energie. Afgesproken is nu dat de netwerkbedrijven deze taak uitbesteden aan de leverancier als het gaat om huishoudens die maximaal 3.000 kWh per jaar terugleveren aan het net. Van Egmond: "Zo hebben klanten maar met één partij te maken, het wordt eenvoudiger voor hen." Deze maatregel past binnen het streven van de overheid naar een leveranciersmodel.

De DTE is niet bang dat deze extra administratieve rompslomp voor energiebedrijven tot problemen leidt. "Het is met één druk op de knop te regelen", zegt Van Egmond. "Het belangrijkste voor ons is dat het overzichtelijker wordt voor mensen die zich bezig houden met duurzame energie. Die moet je stimuleren en niet ontmoedigen." De vereniging van zonnestroomproducenten was betrokken bij de gesprekken over de 'uitbestedingsovereenkomst', zoals de deal tussen netbeheerders en leveranciers officieel heet.

Momenteel moeten alle netbeheerders en leveranciers met elkaar een overeenkomst sluiten, die is gebaseerd op de raamovereenkomst van Energiened. Een netbeheerder, zoals bijvoorbeeld Continuon, moet dus met alle leveranciers een overeenkomst sluiten en een leverancier, zoals bijvoorbeeld Oxxio, met alle netbeheerders. Dat gebeurt momenteel. Zo gauw dat is gebeurd, geldt de regeling met terugwerkende kracht."

Copyright ©, Energeia, 2007

Overigens, niet te vergeten s.v.p.! Er moet nog steeds een rapport uitkomen over de door de NMa vastgestelde enorme problemen bij de uitvoering van de wettelijk verplichte salderingsregeling, zoals bevolen door Brinkhorst begin vorig jaar. Het onderzoek is al lang afgerond...

http://tinyurl.com/35vhx4 (verkorte link naar nieuwsbericht op website DTe)
http://www.consuwijzer.nl/content.jsp?objectid=10003 (ook veel andere antwoorden op salderingsvragen hier)
http://www.energeia.nl (tijdelijke link)


16 mei 2007: Marketbuzz 2007. Als je echt "harde" cijfers wilt over de (mondiale) PV-markt moet je absoluut niet in Nederland zijn. Daarvoor is het grove geschut van krachtige organisaties als PHOTON International nodig, waarvan de onderzoeksresultaten regelmatig worden gepubliceerd in het gelijknamige klasse tijdschrift. Of bij de vlijtige Chinese mieren die de Brit Kit Temple aan het werk heeft gezet in hun moederland om voor zijn opmerkelijke site ENF.cn een schat aan marktgegevens (met name Azië en Europa) bij elkaar te krijgen en daar hele leuke rapporten over te schrijven.

Of bij de "concurrenten" van de briljante en goed geïnformeerde website Solarbuzz.com uit California, die middels hun onderzoekstak Solarbuzz, LLC, uitermate diepgaand onderzoek doen naar lokale PV markten, en, vooral ook, naar de prijsmechanismen die die markt drijven en hoe de prijsontwikkelingen exact in elkaar steken. De grafiek op hun homepage is daarvan een van de meest "levende" voorbeelden. Klik op die grafiek en lees de regelmatig geupdate verklaring hoe die grafiek tot stand komt, omdat zonnestroom een duivels ingewikkelde markt is waarbij je al snel hele foute "conclusies" kunt trekken. Let trouwens goed op: de Amerikaanse curve lijkt echt ook aan een voorzichtige neerwaartse trend begonnen...

Elk jaar publiceert ook Solarbuzz haar eigen mondiale marktrapport, en een kort abstract, Marketbuzz 2007, is op hun site te raadplegen, met het bekende taartdiagram (zie onder). Duitsland domineert de markt nog steeds, zoals verwacht, maar daar kan best wel verandering in komen. In dit marktrapport wordt het werkelijk geplaatste vermogen geïnventariseerd. Vrije vertaling van het abstract (PPV):

Hoogtepunten van het mondiale PV-industrie rapport

"Het mondiale volume aan verkocht PV-vermogen bereikte een jaar-record van 1.744 MWp in 2006, waarmee een groei werd bewerkstelligd van 19% t.o.v. 2005.

Het geïnstalleerde netgekoppelde vermogen in Duitsland nam met 16% toe tot 960 MWp alleen al in het jaar 2006 (PPV: Photon had in november 2006 nog een relatief lage verwachting van slechts 700 MWp nieuw geplaatst vermogen op basis van de wijdverbreid gesettelde opvatting dat door de [veronderstelde] tekorten bij de "feedstock", en de fors gestegen marktprijzen voor PV-modules de markt mogelijk een geduchte "knauw" zou krijgen...). De Duitsers hebben daarmee een riante 55% van de totale wereldmarkt in handen. Japan had een slecht jaar met nauwelijks groei, terwijl Spanje en de U.S.A. sterk opkwamen met groeicijfers van resp. 200% en 33% t.o.v. 2005.

Volgens deze studie bereikte de mondiale celproductie in 2006 een "geconsolideerd" volume van 2.204 MWp (PPV: laatste bericht Photon - 2.535,6 MWp) t.o.v. de 1.656 MWp van 2005 (PPV: Photon: 1.815 MWp), een stijging van 33%. Het aandeel van de Japanse celproducenten nam af van 46 naar 39% van het totale marktaandeel, waarbij de Chinezen het gat snel opvulden.

© 2007 Solarbuzz, LLC
ROE = "rest of Europe" (ex. Duitsland); ROW = "rest of world" (dus ex. alle andere taartpunten). Met BRD en "ROE" gecombineerd, is PV plaatsing voorlopig met een ongelofelijke, zwaar door Duitsland beïnvloede 66% een "Europees" succesverhaal...

De productie van polysilicon, de uitgangsgrondstof voor het gros van de zonnecellen (PPV: in Photon van maart 2007 staat in de grafiek op p. 148 een aandeel van 46,5% voor multikristallijn en 43,4% monokristallijn, gezamenlijk 89,9% van de totale markt) nam toe met 16% waardoor de groei iets hoger was dan voorspeld. Toch worden nog steeds enkele knelpunten verwacht bij de celfabricage als gevolg van de nog niet helemaal "op orde" gebrachte grondstof aanvoer.

De totale inkomsten van de sector bedroegen in 2006 reeds 10,6 miljard dollar bij een geïnvesteerd bedrag van in totaal 2,8 miljard dollar in de hele productieketen.

Solarbuzz heeft 3 "toekomstscenario's" voor de komende 5 jaar uitgezet (2007-2011), genaamd "Balanced Energy", "Green World", en "Production Led", waarvan de uitkomsten leiden tot mondiale inkomsten voor de PV-industrie van 18,6 tot 31,5 miljard dollar in 2011...

Deze scenario's houden allemaal rekening met snelle expansie van de polysilicon productie capaciteit, en rappe globale groei van de industrie. Eind 2011 zou zonder meer 144.000 ton polysilicon per jaar geproduceerd moeten kunnen worden.

Regionale impact is ook voorzien: in het "voorzichtige" Balanced Energy scenario moet de Duitse markt inboeten tot een mondiaal aandeel van "slechts" 31% in 2011 (nu 55%); het Production Led scenario is juist voor de U.S.A. een accelerator waarbij hun marktaandeel tot maar liefst 23% kan stijgen (nu: 8%)."

NB: over de stagnatie in de Japanse markt is in het Photon International nummer van maart 2007 door William P. Hirshman een tale-telling artikel verschenen (Engelse uitgave, pp. 94-95). Het lijkt er op dat de Staat, na jarenlang progressief ondersteuningsbeleid, wijfelachtig geworden is en dat de industriesector (Japan Photovoltaic Energy Association, JPEA) te weinig activiteiten ontplooit om het dreigende tij te keren en op de betreffende ministeries (METI, MOE en, met name, MOF - Financiën) eens op keurige doch besliste Japanse wijze de koppen weer de goede kant op te draaien...

Het volledige > 250 pagina's tellende Marketbuzz 2007 rapport is uiteraard weer te bestellen bij Solarbuzz. Dat wordt weer alle hoeken en gaten van uw spaarpotjes uitschrapen, en wat ABN en Shell aandelenpakketten verkopen en dat waterbed dan toch maar definitief de deur uitdoen, want deze maal bent u "maar" $ 3,950 voor de CD Rom versie kwijt ("three thousand, nine hundred and fifty dollars", het is een Amerikaanse komma i.p.v. een Europese decimale punt)...

Heeft er iemand toevallig een kopie'tje voor armoedzaaier polderboy?

Het schijnt volgens de opgave van Solarbuzz zelf namelijk zo te zijn dat er ook bestellingen uit Nederland zijn ontvangen!!! Misschien wil EZ het stuk ter download klaarzetten, of moet ik soms eventjes bij Wim Sinke (ECN) of bij Gosse Boxhoorn (Solland) komen langsfietsen?

http://www.solarbuzz.com/Marketbuzz2007-intro.htm


16 mei 2007: Feiten en cijfers zonne-energie markt NL. Op de recent vernieuwde website van brancheorganisatie Holland Solar is een "update" van enkele basisbegrippen en wat cijfers van de Nederlandse marktsituatie en, vooral, het potentieel gepubliceerd "maart 2007". Actuele marktcijfers hoeft u hierin niet te verwachten, het is vooral een "verkennend" stuk met veel "kunnen" en extrapolaties. Over de branche zelf is vrijwel niets te vinden in dit document.

Met dank aan SenterNovem voor de subsidie...

http://horus.buronetwerk.nl/~hollandsolar/uploads/feiten_en_cijfers_maart_2007.pdf


16 mei 2007: Q-Cells op naar "de Gieg"... In het uitgebreide financiële bericht (pdf persbericht met publicatie van de gegevens over het eerste kwartaal van dit jaar) wat hard-core data van Duitsland's hoop in bange dagen, het in Thalheim (N. van Leipzig) zetelende Q-cells, die de (nu nog) wereldmarktleider, het Japanse Sharp heel erg irritant in de nek aan het blazen is. 43 procent stijging van de verkoopcijfers (omzet een slordige 163,5 miljoen Euri in een kwartaal), productie t.o.v. 1e kwartaal 2006 toegenomen van 53,7 tot 78,0 MWp (stijging 45%...), nog veel meer financiële rim-ram, maar het leukste komt op het laatst:

"With these new lines Q-Cells AG will have available an overall production capacity in its core business of 876 MWp at the end of 2008 (equivalent to a nominal capacity of 1.1 Gigawatt peak)."

En sommige achterlijke lieden maar volhouden dat PV "niks" is. 1,1 Gieg is per jaar een kerncentrale aan zonnecel vermogen, klaar om in de vorm van PV-modules op uw dak te zetten, en dankbaar gebruik te gaan maken van die kernfusiereactor die al ontelbare miljoenen jaren gratis aan dat prachtige hemelkoepeltje staat te stralen zonder smoezelige politieke of energiebureaucratenvingers aan de knoppen. En dan is Q-cells "nog maar" numero twee in de wereld, en vergezeld gaand van een jaarlijks groeiend spectrum aan snoeihard groeiende andere zonnecelfabrieken, all over the world...

En ik zweer nooit, maar hier durf ik wel een eed op af te leggen: die "Gieg" aan zonnecellen zal als warme broodjes over de toonbank gaan!

Q-Cells: "Ich wünsche Euch in etwa zwei Jahren die Weltmeisterschaft in Fotovoltaik Zellenproduktion!"

http://www.q-cells.com/medien/ir/ad-hoc/adhoc_q1_english.pdf


14 mei 2007: Terminator rap in aktie. Na forse klachten van de PV-branch over de "verplichte" dure kWh tarieven voor aanvragers van financiële ondersteuning voor aankoop van zonnestroomsystemen in California (met name mensen in woestijnachtige streken die nogal wat airco capaciteit gebruiken en dus een hoog "rest"verbruik hebben...), is Governor Schwarzenegger alias "Der Terminator" rap in aktie gekomen en heeft hij zijn bureaucraten bevolen om die "glitch" in de wetgeving (eufemisme voor: rampzalig artikel) van het CPUC glad te strijken. Aldus een artikel in de Los Angeles Times van 10 mei 2007. Helaas gebeurt dat in zijn nieuwe functie als "nette, respectabele" gouverneur niet meer met een tankwagen vol vloeibare stikstof die inrijdt op de hete ovens van een metaalfabriek, maar moet het ditmaal met wat formele "aanpassingen" van de regelgeving, uiteraard in keurig pak gestoken.

Het schijnt nu de bedoeling te zijn dat alle nieuwe PV-kopers in California ook toegang krijgen tot de lage verbruikstarieven die hun "niet PV collega burgers" wel altijd kunnen krijgen. In 2009 moet sowieso de gehele tariffering voor de aangesloten drie grote energiebedrijven in de Sunshine State volledig gereviseerd worden (kijken wat de fossiele belanghebbenden dan voor konijnen uit hun mouwen gaan toveren). De industrie haalt voorlopig adem, maar ik geef u op een briefje dat er een paar juristen extra in de arm genomen zullen gaan worden om alle mogelijke bureaucratische sabotage van het CSI al op voorhand te signaleren, en daarvoor op tijd de nodige tanks te gaan inzetten.

Wanneer staat er een Hollandse Terminator op?

http://tinyurl.com/29yrh4 (nieuwsbericht in Los Angeles Times; lange link klein gemaakt via de website Tinyurl.com, zie Polder PV link policy bericht)


10 mei 2007: Wethouder verliest The Bet van leerlingen. Leuk persbericht van Milieudefensie, vetdruk Polder PV:

Clusius College wint zonnepaneel met klimaatweddenschap
Amsterdam, 9 mei ­ "De leerlingen van het Clusius College uit Castricum hebben hun klimaatweddenschap met milieuwethouder Portegies gewonnen. Dat heeft Jongeren Milieu Actief (JMA), de organisator van klimaatweddenschap The Bet vandaag bekendgemaakt. De leerlingen bespaarden in twee maanden tijd geen acht maar 25 procent CO2 door op verschillende manieren zuiniger om te gaan met energie.

Om de weddenschap te winnen hebben de leerlingen thuis simpele maatregelen genomen. Zo hebben zij laten zien dat iedereen makkelijk acht procent energie kan besparen. De leerlingen hebben onder andere twee maanden lang een minuutje korter gedouched, Nederlandse appels gegeten, spaarlampen ingedraaid, gefietst in plaats van de bus genomen en posters gemaakt om medeleerlingen ook bewust te maken van het klimaatprobleem. Daarnaast hebben een aantal leerlingen filmpjes, presentaties en websites over energiebesparing gemaakt. Deze en andere maatregelen leverden een besparing op van maar liefst 25 procent.

Als de leerlingen hadden verloren, zouden ze een High Tea maken voor de wethouder en de milieudienst van Castricum. Wethouder Portegies had al aangegeven dat ze graag wilde verliezen, hoewel een High Tea haar wel aantrekkelijk leek. Nu de leerlingen hebben gewonnen, krijgen zij van haar een zonnepaneel. Deze wordt op het dak van het Clusius College geplaatst.

‘The Bet’ is een initiatief van JMA en heeft te maken met het Kyoto-verdrag dat in 2005 in werking is getreden. Europese landen spraken in 1997 af hun CO2 -uitstoot met acht procent te verminderen vóór het jaar 2012. Sinds 2001 zijn al ruim achtduizend jongeren de weddenschap aangegaan met hun gemeente. En de scholieren wonnen tot nu toe elke keer! Met ‘The Bet’ hebben zij bewezen dat je met eenvoudige maatregelen in huis en op school makkelijk acht procent CO_2 kunt besparen."

Bron: Milieudefensie, 10 mei 2007

En in Den Haag maar eeuwig blijven zeuren over die "maximaal 2%" te behalen energiebesparing. Mensen, ga toch fietsen!

Euhhh, mevrouw Portegies: één zonnepaneeltje maar? Zou dat s.v.p. ook meteen een heel dak vol mogen zijn, zodat u meteen twee vliegen in een klap slaat en een mooie basis kunt leggen om ook in uw in de zonovergoten kustregio gelegen gemeente met de duurzame energie technologie van de toekomst volop aan de bak te gaan? Zou fijn zijn!


9 mei 2007: Weer werk aan de winkel voor Mr. Terminator. Arnold Schwarzenegger heeft op 22 augustus 2006, onder het toeziend oog van "treehugger" Bernadette Del Chiaro, lobbyiste voor de pressure group Environment California, een van de belangrijkste incentive regimes voor zonne-energie in de U.S.A. ondertekend, waarna de verwachtingen voor een "solar boom" in de Sunshine State torenhoog waren. Helaas blijkt er nu een forse kink in de kabel gekomen te zijn, en sommige kringen vermoeden bemoeienis van sommige in particuliere handen gekomen energieconcerns die mogelijk "druk" hebben uitgeoefend om de California Public Utilities Commission (CPUC) een bureaucratentruuk te laten uithalen en aldus een forse rem op de gecreëerde incentive regimes te zetten.

Wat wil het geval? In veel gevallen hebben Amerikanen net als in Nederland een "fixed" tarief voor elektriciteit. Een vaste prijs, dus, die op zijn hoogst eens in de zoveel tijd (in Nederland tegenwoordig eens in het half jaar) aan de nieuwe "markt" realiteit wordt aangepast. Maar het blijft een vast tarief, waarmee je dus ook goed kunt rekenen om te kijken wat je aan elektra uitspaart als je zelf een zonnestroomsysteem wil gaan aanleggen. En of dat dan met de marktprikkels wel een beetje financieel "uit" kan, hetgeen juist de bedoeling van dat geweldige California Solar Initiative (CSI) was. Mensen willen uiteraard wel zekerheid dat ze binnen een x aantal jaren het systeem (tot op zekere hoogte) hebben terugverdiend, anders begint de gemiddelde Amerikaan er niet aan.

Het blijkt nu dat de CPUC per 1 januari van "rebate verzoekers" (mensen die een aanvraag bij de CPUC indienen voor financiële ondersteuning bij de aankoop van een particulier zonnestroom systeem), eist dat ze voor het netto restverbruik (niet van eigen zonnepanelen geconsumeerde, van het net geïmporteerde elektriciteit) verplicht overstappen op een zogenaamd "time of use" tarief (een in de tijd in samenhang met de netbelasting veranderend tarief), wat gemiddeld een stuk hoger ligt dan de standaard vaste tariefstructuur. Er zijn mensen gaan rekenen, en het blijkt dat in veel gevallen er met name in de lange zomerperiode, tijdens de piekuren, dat de opwek (bij lange na) niet het momentane piekverbruik dekt, zeker niet bij de wat kleinere systemen waarvan de financiering nog enigzins is te behappen voor een gemiddeld Amerikaan. Wat inhoudt dat er veel meer geld voor die dure piek-verbruiksuren betaald moet worden, en wat het totale financiële plaatje zo ongunstig doet uitkomen, dat al heel veel mensen bij voorbaat, ondanks het CPUC incentive regime, zijn afgehaakt en geen zonnepanelen meer willen kopen. Vooral ook omdat juist die aanschaf van een dakvullend systeem dermate hoog is, dat men geen enkel risico wil lopen op mogelijk tegenvallende opbrengsten t.o.v. nog te betalen elektrakosten, en men het er dus bij laat zitten.

De PV-branche schijnt al steen en been te klagen dat het aantal opdrachten voor aankoop en installatie van zonnestroomsystemen ver achterblijft bij de te verwachte aantallen, en dat er mogelijk binnenkort al duur personeel ontslagen zal moeten gaan worden. Wat een absolute ramp voor de sector zou zijn, omdat de bedoeling van het CSI juist was dat die sector eindelijk eens een flinke duw in de rug zou gaan krijgen, er is jaren over gesteggeld.

Het CPUC zelf rapporteert nota bene dat in vergelijking met vorig jaar in de eerste 3 maanden van 2007, na de invoering van dat rampzalige wetsartikel een dramatische terugval in aanvragen is gekomen voor "rebates" van maar liefst 78 procent...

Sue Kateley, executive director van de California Solar Energy Industries Association:

"It's a mess. It was everyone's intent to expand the use of solar in California, not throw it into the ditch."

De tijdens de ondertekeningsceremonie aanwezige, hierboven genoemde Bernadette del Chiaro:

"Nobody foresaw the outcome would be a whole set of consumers basically priced out of the market."

Ergo: hoog tijd dat Mister Terminator himself weer eens even orde op zaken komt stellen, de bureaucratische betonkoppen bij het CPUC eventjes op zijn geheel eigen wijze tot betere gedachten dwingt, en ze pronto dat vermaledijde wetsartikel overboord laten kieperen, op straffe van eeuwig zandhappen in een of ander stoffig kantoortje in het bloedhete Baja California...

De boodschap: je kunt nog zulke fenomenale initiatieven ontplooien om duurzame energie een flinke zet in de goede richting te geven (als politicus). Als je echter het initiatief uit handen geeft, en de gevestigde orde de kans geeft om het pasgeboren kindje de mond te snoeren, is alle werk voor niets geweest en moet je weer helemaal van voren af aan beginnen. Conclusie: ELK incentive regime zal moeten worden begeleid en bewaakt, en elke niet gewenste obstructie ervan dient met harde hand het zwijgen worden opgelegd!

Ik hoop dat ook de gepokte en gemazelde Hollandse energiebureaucraten dit goed in hun oren knopen.

http://www.latimes.com/business/la-fi-solar8may08,0,7809220,full.story (nieuwsbericht)
http://www.renewableenergyaccess.com/rea/news/story?id=48421 (lezersreacties)
http://politics.slashdot.org/article.pl?sid=07/05/09/1241243 (enkele commentaren op slashdot.org)

http://www.gosolarcalifornia.ca.gov/ (door Schwarzenegger gepromote site voor het CSI, geen nieuws over het nieuws...)


8 mei 2007: Vraagtekens zonnestroom in Öko-Institut studie. Ook al gaat genoemde, op de DE-nieuwspagina besproken, zonder meer lezenswaardige en interessante studie, niet erg diep in op de duurzaamste alternatieven (stromingsbronnen wind, water, en zon), toch wil ik hier enkele woorden kwijt over gewekte suggesties in dat document. De in de Öko-Institut studie genoemde data voor zonnestroom zijn namelijk op zijn minst discutabel te noemen, en zijn mogelijk op verouderde uitgangspunten gebaseerd.

Mevrouw Mariska de Wild-Scholten, de heer Erik Alsema, en vele andere onderzoekers werkzaam op het ECN in Petten, het Copernicus-Instituut in Utrecht, en op talloze Europese en Amerikaanse onderzoekslaboratoria, komen op basis van de Zwitserse database Ecoinvent en eigen onderzoek met keiharde data van talloze instellingen en bedrijven namelijk tot geheel andere conclusies die PV in een rooskleuriger zonnetje zetten dan ze nu in het Öko-Institut rapport lijkt in te nemen.

Ik heb hier twee recente publicaties liggen van Fhtenakis & Alsema en Alsema & de Wild-Scholten, beide uit 2006 (samenwerkingsverband in Europa, met Copernicus Institute uit Utrecht en ECN in Petten), waaruit hele andere cijfers voor kristallijne zonnepanelen komen. Panelen opgesteld in zuid Europa, maar ook in noord Europa, komen er veel beter vanaf dan in de "Öko-Institut" cijfers (101 g/kWh alle broeikasgassen voor [lokaal geproduceerde???] multikristallijne cellen; 27 g/kWh als die stroom in Spanje wordt opgewekt en geïmporteerd naar Duitsland, een bizar en verder niet verklaard verschil) laten zien.

Alsema's cijfers: CO2eq. uitstoot in levenscyclus van dakopstelling in zuid Europa 21-45 gram CO2/kWh, in noord Europa, bijv. Beieren 27-59 gram CO2/kWh, afhankelijk van de gebruikte silicium technologie (multikristallijn, monokristallijn, amorf). De in Amerika geproduceerde TeCd modules scoren nog beter, als ze in Duitsland op het dak gezet zouden worden, en de fabriek in Frankfurt/Oder gaat over een tijdje in Duitsland draaien, wordt de levenscyclus uitstoot (als die modules het 30 jaar uithouden, moet nog blijken) nog veel beter (23 gram/kWh voor Beieren, studie Fhtenakis & Alsema). Dus die getallen zijn al veel lager dan de Öko-Institut studie weergeeft, en mogelijk al op hetzelfde niveau als atoomcentrales met een "mix van grondstof uit diverse landen". Ik heb van Mariska de Wild-Scholten al een e-mail gekregen dat ze die cijfers van Öko-Institut niet goed kunnen "plaatsen" omdat ze de harde data niet van het Öko-Institut krijgen, wat toch echt noodzakelijk is om tot een consensus te kunnen komen en te kunnen achterhalen waar de (forse) verschillen dan wel precies liggen en wat de oorzaak daarvan dan is.

Ook die "zonnecellen (import uit Spanje)" is een uiterst merkwaardige, niet in het document uitgelegde eend in de bijt. Dat zal eerst uitgelegd moeten worden. Als ze hiermee bedoelen in Spanje gemaakte zonnecellen, daar opgesteld onder 2.000 kWh instraling per vierkante meter (zuid Spanje) en de zon volgend, waarna de elektriciteit met veel verlies naar Duitsland moet worden geëxporteerd, is dat al een "apart verhaal" als je een realistische vergelijking met een lokale bruinkoolcentrale in Duitsland wilt maken. Maar het is nog veel merkwaardiger, als je bedenkt dat de meeste zonnecellen die in Spanje worden gebruikt grotendeels afkomstig blijken te zijn uit China, Taiwan, Duitsland of de Verenigde Staten.... Appels en peren, dus...

Een van de recentste, tale-telling studies van Mariska en haar collega's kunt u vinden op:

http://www.ecn.nl/docs/library/report/2006/rx06016.pdf

Het artikel van Fhtenakis & Alsema, gepubliceerd in Progress in Photovoltaics: Research and Applications (Prog. Photovolt: Res. Appl. 2006; 14: 275-280), is bij mij op te vragen. De volledige titel luidt: "Photovoltaics Energy Payback Times, Greenhouse Gas Emissions and External Costs: 2004-early 2005 Status."

Meer publicaties van Mariska en collega's over dit onderwerp op de ECN website:

http://www.ecn.nl/publicaties/default.aspx?au=44649

Zie ook eerdere berichten over energetische terugverdientijd, CO2 emissies, recycling e.d. onder bericht van 27 oktober 2005.


 
^
TOP

6 mei 2007: Pay-Back Time content. Ik heb de op 5 mei aangekondigde BBC film bekeken en van een vriend een kopie gekregen (ik kan BBC World zelf niet ontvangen). De inhoud in een nutshell:

"In Germany it's Pay-Back Time"

Hermann Scheer (Grünen, mede-instigator van het aanvankelijk al in 1999 ontworpen Erneuerbare Energien Gesetz), over dat vermaarde EEG. 3 basiselementen:

 • (a) gegarandeerde toegang tot het net, ook voor de kleine particulier met duurzame elektriciteit opwekkende installatie;
 • (b) gegarandeerde prijs waarvoor de elektriciteit verkocht kan worden;
 • (c) geen beperkingen of begrenzingen, m.a.w.: "open deur beleid".

De heer Scheer vertelt dat de grote energieconcerns 15 jaar lang alles op alles hebben gezet om de nieuwe DE wetgeving van tafel te krijgen, maar ze hebben achtereenvolgens in het Duitse parlement, bij het Duitse hooggerechtshof, en bij de Europese Commissie nul op rekest gekregen, het EEG is vervolgens van start gegaan en heeft het land een duurzame energie revolutie bezorgd. Tale-telling voor de verhouding tussen de fossiele mastodonten en duurzame (decentrale) energie is het feit dat de sector geen interview wilde met de BBC World - Earth Report journalisten...

Verder interviews met Karin Schneider en Dr. Ralf Preu van het Fraunhofer Solar Energy Institute (wereldvermaard onderzoekslaboratorium wat zo'n beetje 40% gegroeid is per jaar), het nieuwe laboratorium is voor een aanzienlijk deel gefinancierd door de grote broer van het Nederlandse VROM, het BMU. Ook gesprek met Christoph Paradeis van het in Freiburg zetelende Solar-Fabrik, een vermaard zonnecel fabrikant met een volledig CO2-neutrale, hypermoderne fabriek.

Nieuwste getallen aantal werknemers in duurzame energie: meer dan 200.000, waarvan alleen al in de zonne-energie 45.000.

Een zegsman van Imperial College, London, stelt dat duurzame elektriciteit, gefinancierd op de wijze zoals dat in Duitsland gaat, volgens de energieholdings zogenaamd "anti-competitief" zou zijn en de netstabiliteit zou bedreigen. Deze weerstanden blijken in Duitsland inmiddels behoorlijk te zijn verminderd omdat, volgens Paradeis van Solar-Fabrik, de concerns inmiddels ook wel inzien dat ze hun op fossielen gestookte centrales op basis van steeds schaarser wordende grondstoffen laten werken, en dat ze een steeds hogere prijs zullen moeten gaan betalen voor hun CO2 uitstoot rechten. U moet niet gek staan te kijken als grote energieproducenten binnenkort zonnestroomcentrales zullen gaan bouwen.

Jose Pesch van de FESA (Freiburg e.o.), uitgebreid aan het woord komend, stelt dat de Duitsers voor het totale EEG slechts 1 euro per maand betalen aan een opslag bovenop de standaard kWh prijs, 12 euri/jaar. De prijs van een paar biertjes...

Ook andere spin-off's van het succesvolle EEG. Een werknemer van een houtbedrijf zegt dat zijn op lokaal hout gestookte hypermoderne energiecentrale binnen 10-12 jaar investering is terugverdiend, hij is bovendien onafhankelijk van de wispelturige prijzen van olie op de wereldmarkt. 90% van zijn omzet komt van het verkochte hout, 10% van zijn in eigen fabriek uit datzelfde hout verkregen schone elektriciteit wat bij overschot op het net wordt ingevoed.

Intermezzo: Mauritius, een eiland in de Indische Oceaan oostelijk van Madagaskar, wat steeds meer toerististen trekt, kampt al jaren met sterker wordende afhankelijkheid van dure en klimaat-onvriendelijke olie en kolen. Nu wordt de bagasse van de lokale suikerriet teelt ingezet voor efficiënte biomassa verbranding om elektriciteit (van eigen bronnen) te maken. Er is een gegarandeerde hoge prijs voor de op het net gezette duurzame elektriciteit, zoals in Duitsland, en het eiland kan inmiddels per jaar al 250.000 ton kolenimport vermijden en 20% van haar elektriciteit nu al uit de vezels van de eigen suikerriet genereren. Ook wordt al aan het vergassen van de eindproducten gedacht, wat de efficiëntie nog zal doen toenemen. Ethanol productie is on the rise, en er zijn plannen voor installatie van zonnestroompanelen op particuliere daken waarbij de overschotten gegarandeerd voor een hoge prijs zullen worden afgenomen. Het eiland verwacht in 2015 mogelijk al meer energie te produceren dan ze zelf verbruikt...

Terug in Duitsland: In Freiburg (Baden-Württemberg) is een prachtig groot zonnestroomsysteem langs een snelweg gerealiseerd, medegefinancierd door particulieren (18 shareholders) vanwege de gegarandeerde prijzen voor de op het net ingevoede zonnestroom. In Vauban woont het echtpaar Schürer in de Solar Siedlung. Ze hebben extra betaald voor hun Energie PLUS woning die meer dan 5.000 Watt kan genereren waarvan het surplus het net ingaat, de "return on investment" was in 2006 al 8,8%, en nadat het systeem zichzelf heeft terugverdiend, zal de opbrengst van het PV-systeem volledig aan de bewoners toekomen. Terugverdientijd onder deze riante condities: 12 jaar.

Tenslotte: waarom gaat alles elders zoals in Groot Brittannië (en vergeet niet: Nederland) zo moeizaam? Antwoord: Er is een enorme (politieke) intertie om een systeemverandering te krijgen (en er is continu tegenwerking van energiemolochs, netbeheerders, en energiebureaucraten die maar niet willen snappen dat de energierevolutie al lang bezig is). Die systeemverandering moet afgedwongen worden. De U.K. heeft nog maar 4% duurzame elektriciteit (Duitsland al bijna 12%). De autoloze pionier Dave Dayes in London, die zelf tegen een belachelijk hoge en ongesubsidieerde prijs PV-modules heeft aangeschaft drukt zijn betrokkenheid als volgt uit: "Do it for the planet. Be unselfish. Think about the future". Maar hij zegt er wel bij: als de regering nu eindelijk eens vergelijkbare wetgeving als in Duitsland in het leven roept, kunnen veel meer particulieren en bedrijven eindelijk ook eens aan de bak gaan met zonnestroom.

En toen de journalisten van BBC World gingen polsen bij zowel het Environment ministerie, als bij het Department of Trade & Industry, weigerden deze "het volk vertegenwoordigende" hotemetoten om een interview te geven...

Hermann Scheer: "It is only a question of political will, nothing else!"

Conclusio: MUST see!


6 mei 2007: A Tour of the Tower. Informatieve webpagina en video van de recent geopende commerciële 11,02 MW CSP centrale met 115 meter hoge zonnetoren, "PS10", op het Plataforma Solar de Sanlúcar la Mayor W. van Sevilla in de Zuid-Spaanse provincie Andalucía. Let op de "aura" van de weerkaatste zonnestraling op de heliostaat spiegels!

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6616651.stm


5 mei 2007: Pay-Back Time. De BBC zendt dit weekend via haar BBC World commerciële zender (o.a. digitaal of via satelliet beschikbaar) een hoogstwaarschijnlijk zeer interessante documentaire uit over het feed-in tarief wat als allerbeste ondersteuningsregime voor zonnestroom wordt gezien, met Duitsland als te kopiëren voorbeeld. Groot Brittannië heeft namelijk voor een zogenaamd "quota" systeem gekozen, en dat blijkt veel slechter te werken dan het veelgeroemde Einspeise Gesetz bij de oosterburen. Als u BBC World kunt ontvangen: kijken, dus (zondag 6 mei: 3 uitzendingen):

SHOWING TIMES
Saturdays at 0930 GMT (= 11h30 Midden Europese Zomertijd, MEZT)
Repeated: Sundays at 0230 (Not Asia Pacific or South Asia), 1330 and 2030 (Not Asia Pacific) GMT. PPV: Zondag 6 mei is dat in Nederland (zomertijd = MEZT): om 04h30, 15h30, en 22h30.

Householders installing wind turbines and solar panels must wait many years for a pay-back on their investment. So it’s an ethical not an economic choice.

Now Germany is buying back spare clean energy from customers at four times the price it charges them for conventionally generated electricity.

Demand for renewable energy systems is up, installation costs down. Forty countries now follow the German lead. But some countries like the UK use a quota system which critics argue is inadequate. Earth Report investigates.

http://www.bbcworld.com/Pages/ProgrammeFeature.aspx?id=69&FeatureID=146


3 mei 2007: "Slimme" meters 16. Persbericht ECN/ESMA. Zie de separate "slimme meter" pagina.


2 mei 2007: Klein beginnen... 8,22 MWp in Colorado, USA (+ leuk extra'tje). Zoals bekend, moeten de Amerikanen van heel ver komen, omdat er jarenlang van die domme zeloten waren die Washington en The States er achteraan liever regelrecht de gitzwarte oliehel in bleven (en blijven) voeren, dan dat ze ook maar een vinger zouden uitreiken naar de stille revolutie die de door hen verguisde "treehuggers" met hun vermaledijde zonnepaneeltjes uit de zware Amerikaanse polderklei trokken. Gelukkig begint inmiddels ook het zware gepantserde beton voor de ogen van menig politicus in God's Given Country flink te verweren, en kan menig Governor inmiddels door de in het beton gevallen gaten eindelijk zicht krijgen op een glanzende toekomst met vele daken met van dat mooie blauwe (of, zo u wil, zwarte, rode, of groene) spul. En ze vreten het!

Ook in Colorado is het overvloedig aanwezige gratis zonlicht in menig oog gaan schijnen, en het is natuurlijk even "klein" beginnen, maar dan heb je ook wat leuks. 8,22 Megwattpiek aan PV capaciteit moet er gaan komen, op een oppervlakte van 82 acre (= 0,331842 km² = 33,2 hectare). De Alamosa Photovoltaic Solar Plant geheten, is het resultaat van de verplichting (amendement 37) voor de energieleveranciers zoals de afnemer Xcel Energy, om reeds in 2015 10% energie uit duurzame bronnen te betrekken, en in 2020 mogelijk zelfs 20%. De centrale zal gebouwd worden door SunEdison, volgens zeggen de grootste zonnestroom leverancier van Noord Amerika. Alamosa ligt in de San Luis Valley (tussen de San Juan en de Sangre de Cristo bergketens), zuidelijk van Denver in de zonnige ZW hoek van de staat, en begin 2008 moet de centrale opgeleverd worden en de zeer hongerige Coloradianen in de buurt van stroom voorzien. De "PV-plant" zou jaarlijks 17.000 Megawattuur moeten gaan produceren, het opgegeven equivalent van het elektraverbruik van 15.000 huishoudens (gemiddeld 11.333 kWh/jaar, een factor 9,4 maal het jaarlijkse verbruik van Polder PV...). De zeer hard stijgende ster aan het zonnecelfirmament, het Chinese Suntech, is geselecteerd om de ruim 27.000 PV-modules te gaan leveren, de Amerikaanse inverter fabrikant Xantrex voor de omvormers, en, merkwaardig, het Duitse SOLON, voor een "concentrator" technologie waarover niet wordt uitgeweid. Details daarover ontbreken vooralsnog.

Let in het eerste gelinkte pdf document ook op het typisch Amerikaanse gebruik om de te behalen CO2 reductie te verwoorden: de centrale zou de uitstoot van 2.840 (Amerikaanse...) auto's doen vermijden. Elders wordt in persberichten in zo'n situatie ook wel gesproken in termen van: "... is equivalent van het van de weg halen van xxx auto's...".

Extra'tje
Tenslotte een "extra'tje": van Denis Lenardic, het brein achter de vermaarde website PVResources.com, met een uitgebreide inventarisatie van de grootste en mooiste zonnestroomparken ter wereld, kreeg ik een e-mail waarin hij zijn twijfels uit over de haalbaarheid om zijn werk voort te zetten. Er wordt gewoon teveel gebouwd wereldwijd. OK, de laatste dan: Nellis Air Force Base in de westelijk van de Rockies gelegen staat Nevada, laat 70.000 SunPower modules met PowerLight Trackers voor een 15 MWp systeem plaatsen om ruim 25% van de elektravoorziening te gaan verzorgen... Ergo: het is zelfs voor Denis niet meer bij te houden...

PowerLight is door SunPower voor USD 330 miljoen overgenomen en vormt daarmee een zeer krachtig vertikaal geïntegreerd PV-concern wat de volledige keten van Si tot en met de bouw van zonneparken in eigen hand heeft en dus de kosten van de uiteindelijk te produceren hoeveelheid zonnestroom fors kan drukken. SunPower produceert een van de beste typen zonnecellen ter wereld, de "back-contact" A-300 cellen met een omzettingsrendement tussen de 20 en 21,5%, volgens de technology pagina van het concern.

Zonnestroom is "main-stream" aan het worden. Houwen zo!

http://www.sunedison.com/images/press/042307-alamosagbreaking.pdf ("groundbreaking ceremony")
http://www.sunedison.com/images/press/042807-suntech.pdf (Suntech geselecteerd voor de PV-modules)


2 mei 2007: 40 Megawattpiek zonnestroom revisited in ... Canada! Een tijdje geleden berichtte ik u over dat waanzinnige project ten oosten van Leipzig (Waldpolenz), met 40 MWp te plaatsen TeCd dunnelaag modules van First Solar op de startbaan van een voormalig militair vliegveld. Maar ja, dat is in Duitsland wat zo'n beetje een traditie heeft hoog te houden op het vlak van zonnestroom, ook al duurt die "traditie" nog maar een jaar of 6 sinds het EEG daar in het leven is geroepen en het land vleugels heeft gekregen, werkend op zonnestroom en windenergie.

Van de andere kant van de Atlantische plas bereikt ons nu het bericht dat het in California (U.S.A.) zetelende, volgens sommige bronnen "secretive" OptiSolar via zijn zonnestroompark branch nota bene in Canada een park van vergelijkbare dimensies neer gaat zetten, al is het weer een beetje stiekem in 4 eenheden van 10 MWp, en met een ruimtebeslag van ongeveer 365 hectare. Een beetje een vergelijkbare truuk die PowerLight uithaalde toen ze met veel bombarie het 10,1 MWp "Bavarian Solar Park" aankondigden, terwijl dat achteraf uit 3 behoorlijk ver uit elkaar liggende deellokaties bleek te bestaan. Maar goed, beter 4 parken van 10 MWp in de hand, dan fluiten naar een (voor Canada mogelijk momenteel iets te megalomaan) 40 MWp exemplaar. In Canada kan dit alles dus ook, wat ongetwijfeld ligt aan de ambitieuze plannen van het lokale energiebedrijf Bluewater Power in West Ontario om maximaal op "duurzaam" in te zetten en de actieve politieke inzet van het provinciaal bestuur en de energie autoriteit daar om er wat van te maken in het noordelijkste land op het Amerikaanse halfrond. De komende tijd moeten 14 duurzame energieprojecten (totaal 107 Megawatt aan duurzaam elektrisch vermogen), waaronder deze zonnestroomcentrales, gerealiseerd gaan worden.

De centrales zouden gebouwd moeten worden bij Sarnia, ongeveer op 43 graden noorderbreedte liggend, en dat is ongeveer even noordelijk als de Pyreneeën, dus zo vreemd is dat niet (zeker niet als je het subsidieregime voor duurzame elektriciteit van deze provincie in beschouwing neemt). Deze plaats ligt vrijwel op de Canadees-Amerikaanse grens aan de afwatering van het Lake Huron (Grote Meren gebied), ongeveer 80 km. ten noordoosten van de stad Detroit in het Amerikaanse Michigan. Gesproken wordt van een miljoen zonnepanelen, wat ongetwijfeld dunnelaag exemplaren worden met een beperkt vermogen, want in Waldpolenz (Oost Duitsland) hebben ze "genoeg" aan slechts 550.000 paneeltjes om die 40 MWp vol te maken. De parken zouden er in 2010 zo'n beetje moeten staan. Voor de geproduceerde hoeveelheid kWh (niet bekend, maar er zouden 6.000 elektra vretende Canadese huishoudens van "bediend" moeten kunnen worden) wordt door de Ontario Power Authority een "premium" tarief vergoed van 42 Canadese dollarcent per kWh (vergelijk met het vigerende tarief voor de reeds commercieel zeer interessante windstroom van 11 C$ct/kWh). Dat is trouwens met de huidige wisselkoers ongeveer 28 eurocent/kWh, niet bepaald een vetpot te noemen vergeleken met de Duitse of Vlaamse feed-in tarieven (dit jaar 49 resp. 45 eurocent/kWh)... De provincie heeft ambitieuze plannen om in totaal maar liefst 15.700 Megawatt aan duurzame elektriciteit te genereren op de lange termijn (uit diverse duurzame bronnen). De huidige piekvraag in Ontario bedraagt 27.000 Megawatt.

Over de in te zetten PV-technologie is het Amerikaanse OptiSolar erg vaag. Op hun site staat als enige aanwijzing: "a very thin film of silicon - with 500 times less silicon than conventional methods." Volgens het Venturebeat verhaal zou er gebruik gemaakt worden van sputtering technieken, mogelijk op een glassubstraat. Er schijnt ook volop van lasertechnieken gebruik gemaakt te gaan worden, als je enkele van de op de Venturbeat pagina gelinkte joblinks met een bezoekje vereerd. Een van die links geeft in de tekst voor "Process Tech Vacuum Sputtering" de volgende tale-telling passage: "We will manufacture thin film amorphous Si solar panels at a breakthrough price enabled by proprietary equipment and processes." De zonnepanelen zouden in de uitgebreide vestiging in California's Silicion Valley stad Hayward gemaakt gaan worden...

Met dank aan Floris Wouterlood voor de CBC link!

http://www.cansia.ca/releases/NR-76.pdf (persbericht Canadese Solar Industries Association over het voortvarende zonnestroom bevorderende beleid van Ontario, en voorspelling dat er zo'n 15.000 systemen geplaatst moeten kunnen worden in de komende 5 jaar)

http://venturebeat.com/2007/04/27/secretive-silicon-valley-company-optisolar-builds-largest-solar-farm/ (kritische beschouwing, ook van status OptiSolar, en van de ogenschijnlijke financiering door management met connecties in de olie- en teerzanden business...)
http://www.cbc.ca/technology/story/2007/04/26/tech-solar.html (incl. feed-in tarief van 42 Canadese dollarcent/kWh)
http://www.optisolarfarms.ca/pdf/NR_Sarnia_final_0407.pdf (oorspronkelijk persbericht van OptiSolar)
http://www.solarbuzz.com/news/NewsNAPR790.htm (bericht met korte interviews op Solarbuzz website)


2 mei 2007: "Russische roulette". Dat is de conclusie van de DE Koepel over het belachelijke uitstel tot voorjaar 2008 voor een nieuwe MEP regeling voor duurzame elektriciteit. Uitstel wat trouwens fel bekritiseerd wordt, met als hoogst "politiek" haalbare waarschijnlijk een paar (zinloze?) maanden vervroeging, zie o.a. bericht van 29 april op de nieuwspagina van collega Wouterlood. In een brief aan de vaste kamercommissies uit de door het destructieve knipperlicht- en wipkipbeleid van de opeenvolgende kabinetten Balkenende zwaar gefrustreerde DE organisatie haar ongenoegen in Algemeen Beschaafd Nederlands. Maar wie tussen de regels door leest zal ongetwijfeld de woede destilleren die, als er niet snel iets structureels gebeurt, als een heidebrand in droge tijden, vernietigend zal gaan ontvlammen.

Teun Bokhoven van de DE Koepel had het in het laatste Nieuwsblad Stromen (20 april 2007) zelfs in deze bewoordingen over over de MEP:

"Het blijft tobben met de mep ... misschien moeten we het dan maar anders gaan noemen ... Het is niet voor het eerst dat we naar het Duitse systeem verwijzen. Dekking via een omslag in de energieprijzen ..."

Etcetera. De heer Bokhoven weet goed waar hij het over heeft en wat er in Nederland gedaan zou dienen te worden om de ondersteuning van duurzame elektriciteit weer vlot te trekken na die rampzalige 18 augustus 2006 (waar zou Joop Wijn gebleven zijn?). Heel erg jammer toch dat er in Nederland zo ongelofelijk slecht naar mensen als Bokhoven geluisterd wordt...

Ook brancheorganisatie Holland Solar uit zich in hetzelfde, hieronder gelinkte document eindelijk weer eens, na een langdurige en oorverdovende stilte. Men heeft het over een "gedifferentieerde" MEP voor o.a. zonne-energie en andere opties, maar nog steeds wordt niet duidelijk hoe dan precies een nieuw ondersteuningsregime er uit zou moeten komen te zien, als het er al zal komen, want niemand kan of wil zich daarover uitspreken. Er wordt nergens gerept van een buiten de Staatsbegroting om te functioneren regeling, zoals ook Bokhoven van DE Koepel en elk verstandig mens wil, die middels een extra opslag op de kilowattuurprijs bij alle huishoudens (en als het aan mij ligt, ook bij de industrie) gefinancierd dient te worden, zoals het in Duitsland al jarenlang met doorslaand succes in de praktijk wordt gebracht.

Een klein, maar irritant dingetje moet me tot slot nog van het hart. Op de net vernieuwde website van Holland Solar (waar jarenlang in het geheel geen nieuws meer op was te vinden), staat onderaan de nieuwe homepage dit:

De leden van de brancheorganisatie betalen 600 tot 2.100 euro voor hun lidmaatschap. Er zitten nogal wat behoorlijk kapitaalkrachtige bedrijven bij de brancheorganisatie, dus je zou denken dat men de zaakjes op het gebied van de communicatie met de buitenwereld zelf keurig op orde zou hebben... Subsidie van de Staat voor het oplappen van een website van een branche organisatie, terwijl op hun tandvlees lopende particulieren Wouterlood en Polderboy al jarenlang voor nop ongesubsidieerd de zonnestroom in Nederland "op de agenda" moeten houden????

http://horus.buronetwerk.nl/~hollandsolar/uploads/extra_nieuwsbrief_hs_mep_24_4_2007.pdf (besproken document)
http://tinyurl.com/35oqv3 (kort bericht in Trouw; lange link klein gemaakt via de website Tinyurl.com, zie Polder PV link policy bericht)

http://www.dekoepel.org/
http://www.hollandsolar.nl/


1 mei 2007: Update grafieken. Meteen na de hieronder gepresenteerde animatie alle grafieken weer ververst, met de spectaculaire resultaten voor april verwerkt. Zie linkpagina totaaloverzichten. Let vooral op de cumulatieve resp. genormeerde maandopbrengsten, met een ongelofelijk verschil tussen januari-april 2007. En bekijk ook de interactieve accumulerende maandelijkse energiegrafieken en de genormeerde maandgrafieken per jaar waarin kleine inverter defecten zijn uitgefilterd en het zuiverste beeld weergegeven wordt van de systeemprestaties. De Ferrarismeter draait overdag weer lustig rondjes "in backwards mode", in april alweer 38 kWh in de min. Zie de pagina salderende meter.


1 mei 2007:  "Moeder aller aprilrecords" . Reeds aangekondigd, en nog beter dan verwacht door een ongelofelijke extra eindspurt: april 2007 gaat bij Polder PV, en bij hoogstwaarschijnlijk alle ander zonnestroomproducenten in Nederland, in als de record april maand sinds 2000, en mogelijk nog veel langer. Uiteraard kon de polderboy het niet laten om dit nieuwe record wederom (vergelijkbaar met het tot nu toe absolute maandrecord van juli 2006) in een dynamisch vorm aan de bezoekers van Polder PV te presenteren. Omdat helaas niet alle dagen van april 2003 (de vorige recordmaand) gelogd waren door tijdelijk afwezigheid, maar wel de volledige reeks data van 2002 bekend is (het tot voor kort op een na hoogste aprilrecord), heb ik een klein filmpje gemaakt van de accumulerende maandopbrengst van de jaren 2002 en 2007 vanaf de eerste dag van april tot en met de laatste dag in de vorm van een kolomgrafiek. Om de animatie te zien, gelieve uw muiswijzer boven op het plaatje te slepen, dan start hij vanzelf. U kunt ook via de onder het plaatje weergegeven knoppenbalk zelf interactief het filmpje manipuleren of een geselecteerde dag kiezen:

<double function ROLLOVER image>
(a) Beweeg de muis langzaam over bovenstaande knoppenbalk om de betreffende grafiek te zien!
Move mouse pointer slowly over buttonbar above to see the accompanying graph!
(b) Beweeg muiswijzer op bovenstaand plaatje en u ziet een animatie van de accumulerende maandproductie verschijnen (plm. 16 seconden)
Move mouse pointer over the graph above and an animation will start showing the
accumulating monthly production (app. 16 seconds)
In the last frame a broken blue line appears, indicating the new month average value for 2000-2007
© 2007 Peter J. Segaar/Polder PV

Aan de animatie is duidelijk te zien dat in 2002 de eerste helft van de maand iets betere resultaten te zien gaf dan in 2007, maar dat vanaf 16 april 2007 met een sprong de leiding neemt en deze ook niet meer afstaat, tot aan het spectaculaire eind op 30 april, op welke dag direct ook nog eens het hoogste dagrecord van die maand werd gehaald, nl. 6,075 kWh (er stond een forse, de zonnepanelen afkoelende oostenwind op die dag). Tegelijkertijd met het resultaat van 30 april verschijnt het op deze dag behaalde nieuwe maandgemiddelde sinds het jaar 2000 (gebroken blauwe lijn).

Met deze onwaarschijnlijke reeks van extreem zonnige dagen met een gemiddelde dagopbrengst van maar liefst 4,705 kWh (enige uitzondering: 3 april, met naast zon ook veel bewolking en iets wat enigzins op miezerregen leek, maar op zijn hoogst als dikke mist aanvoelde, 1,752 kWh), komt april op een onwaarschijnlijke tweede plaats te staan van alle tot nu toe geregistreerde maandopbrengsten. En wel trots naast het vorige extreem, 149,079 kWh, van zomer topmaand juli 2006, een maand waarin door de grote hitte (fors lager paneelrendement) het dagrecord niet boven de 6,043 kWh uitkwam. Dus zelfs iets lager dan de opbrengst op 30 april 2007, ondanks de fors langere daglengte. Het daggemiddelde van juli 2006 was wel iets hoger (4,809 kWh), juist vanwege de gemiddeld veel langere daglengte in een zomermaand en dus gemiddeld meer instraling per dag.

Het maandrecord kwam uiteindelijk uit op een ongelofelijke 141,153 kWh, dat is bijna 22% boven het nieuwe maandgemiddelde (2000-2007) van 115,737 kWh, en het ligt 9,8% boven het vorige record van april 2003 (128,505 kWh). En het is slechts 5,3% minder opbrengst dan in de tot nu toe geregistreerde topmaand juli 2006...

Gaan we ook nog voor de paar kleine inverter probleempjes corrigeren (door de hitte een paar kleine dipjes gehad, de inverter temperatuur loopt bij ons onder dit soort extreme omstandigheden binnen al op tot bijna 60 graden C; totaal maandverlies 0,953 kWh, inclusief korte testperiode), komen we zelfs voor april 2007 op een maximum theoretische opbrengst van 142,106 kWh uit, per dag theoretisch behaald 4,737 kWh. In alle opzichten een ongelofelijk hoge opbrengst, dus.

Tenslotte, als we dan ook nog de maandlengte in ogenschouw nemen, en als norm een maand van 30 dagen beschouwen, moeten we de opbrengst voor juli 2006 natuurlijk ook corrigeren. We hadden in die maand 2 korte probleempjes met tijdelijk uitvallende omvormers door de hitte, totaal "gemist" 0,512 kWh, geeft een theoretisch totaal van 149,079 + 0,512 = 149,591 in 31 dagen tijd. Per dag: 4,826 kWh. Slechts 1,9% meer dan het theoretische record van april 2007 als we op basis van daggemiddelde gaan kijken.

Ik ben benieuwd wat mei ons zal gaan brengen. Zouden we de Y-as van de opbrengstgrafieken allemaal moeten gaan aanpassen?


<<<31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20>>> highlights JSS22


© 2007 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP

PV markt Duitsland vs. Nederland