starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
Beware of smart ass meters t(w)o
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

"Slimme" meters ...
... domme meters

pagina 2

Meest recente toevoeging bovenaan.
Lees ook het bij tijd en wijlen schokkende, en uitmuntend geïnformeerde
"slimme meter" dossier op de website van Energeia!

Zie ook de actuele "slimme meter" pagina
eerdere berichten op pagina 1


25 maart 2009: "Slimme" meters 46. Laten de senatoren hun tanden zien? Of zullen het a.s. 31 maart slechts "meelopers tegen wil en dank" blijken te worden? U mag zelf uw eigen conclusies trekken (link: onderaan). Ik laat enkele personen aan het woord:

Senator Laurier (GroenLinks): "Wiens problemen lost de slimmer meter op?".

Senator Reuten (SP) "... zette grote vraagtekens bij de energiebesparing die de minister denkt te kunnen bereiken met de nieuwe meters. Volgens zijn berekeningen zou de operatie op een verlies van 700 miljoen euro uitlopen...".

Senator Kneppers-Heynert (VVD): "... had grote twijfels over de mogelijke besparing..."

Senator Doek CDA): "... was positief over het wetsvoorstel. Hij wees ook op de positie van marktleider van Nederlandse bedrijven bij de productie van digitale energiemeters."

Senator Van Driel (PvdA): "... maakte zich tot tolk van verontruste burgers die de inbreuk op de privacy zo ernstig vinden, dat zij een 'slimme meter' weigeren te laten installeren. “Wat gebeurt er dan?”".

Van der Hoeven (Minister van EZ/CDA), vetdruk Polder PV:

"De minister zei dat er dan strafrechtelijke gevolgen zijn als de netbeheerder aangifte zou doen van een economisch delict."

Dan weet u ook meteen welke ontoelaatbare belangenverstrengeling er tot op zeer hoog politiek niveau heerst in Nederland (zie vooral ook de reactie van van der Hoeven's partijgenoot Doek van het CDA! Ik eis Kamervragen over deze schande!). Van der Hoeven heeft gewoon scheit aan burgers en dreigt ze lafhartig via haar netbeheerders vrindjes en de topadvocaten van de hier onterecht niet benoemde belangenorganisatie EnergieNed voor de rechter te laten slepen als ze zo'n verdomde Orwelliaanse meter terecht zullen gaan weigeren.

Het gaat een spannende "stemming" worden, op 31 maart...

Nota Bene: let zeer goed op de formuleringen (nog niet geaccordeerd, niet te citeren!) van VVD senator Kneppers-Heynert over die andere pain in the ass, het capaciteitstarief, bij het begin van de besprekingen in het stenogram van de vergadering. Ik raad u met klem aan om dat stenogram sowieso aandachtig te lezen, want alle pijn rond dat mistige en rete-ingewikkelde "slimme meter" (plus) dossier komt hier genadeloos op tafel!!!

http://www.eerstekamer.nl/nieuws/20090325/weerstand_tegen_slimme (let ook op het daar gekoppelde stenogram van de vergadering!)


25 maart 2009: "Slimme" meters 45. Wordt 't het Paradijs, of wordt het de Hel? Van de website van de Eerste Kamer:

24 maart 2009

De Kamer heeft vandaag met de minister van Economische Zaken gedebatteerd over de wetsvoorstellen

* Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie (31.320)
* Verbetering werking elektriciteits- en gasmarkt (31.374)

De stemmingen over de wetsvoorstellen vinden plaats op dinsdag 31 maart 2009.

NB: onder de links vindt u de volledige "politieke gang van zaken", met alle Kamerstukken die aan "het proces" zijn vooraf gegaan genoemd en gelinkt (waarschuwing: het is wederom een DIK pak papier...). Onder beide links vindt u alle stukken over dat door mij hartgrondig vervloekte, en tevergeefs bij de NMa bestreden capaciteitstarief en ditto die beruchte Meter Van Orwell waar ik niks mee heb te schaften.

Lachen, bovendien, in die links, deze passage:

"Met deze slimme meters kunnen gebruikers van een afstand hun meterstanden aflezen en hun verwarming afstellen. Ook kunnen de leveranciers met deze meters het energieverbruik van de eindgebruikers beïnvloeden om bijvoorbeeld piekverbruik te voorkomen."

Ben erg benieuwd hoe ze mijn stadswarmte aansluiting gaan ombouwen "zodat ik die kan beïnvloeden". Mijn "beïnvloeding" zit al zolang ik leef in mijn hersencellen en mijn vingertoppen die de radiatorkraan dicht of opendraaien (en die de hoofdkraan van de radiatoren van de SV in de lange zomerperiode tussen april en oktober dicht zet...). Heeft zowel de Eerste, de Tweede, noch de eventueel in het leven te roepen "Derde" Kamer of welke "leverancier" of netbeheerder dan ook geen r**t mee te maken! En ik wens ze erg veel succes toe: mijn meters zijn verdeeld over drie separate ruimtes in ons complex, buiten ons appartement, en van elkaar gescheiden door dikke betonnen muren...

Ook dikke pret: "leveranciers die mijn piekverbruik moeten voorkomen" met die ***meters? Mijn "piekverbruik" is mijn wasmachine. That's it. En daarvoor tientallen, misschien wel honderden miljoenen Euri belastinggeld en natuurlijk op termijn "te verhogen vastrecht kosten voor het distributienet" door netbeheer binnen laten harken bij die consumenten die om die ***dingen nooit hebben gevraagd? En die zogenaamd massaal, structureel, doch compleet onbewezen zouden gaan besparen "vanwege die meter"???

En die schandalige "ingreep mogelijkheden" in een aansluiting gaan zekers weten verstrekkende gevolgen hebben voor alle decentrale opwekkers. Als er enig diepgaand conflict zal gaan ontstaan over de wettelijk verplichte saldering van zonnestroom, of de graaizuchtige netbeheerder dreigt mij bijvoorbeeld een dubbele meetdienst in mijn tokes te douwen "vanwege 2 geregistreerde energierichtingen" door die ongewenste ***meter. En ik zeg tegen die netbeheerder dan uiteraard, "krijgen jullie maar de *** met die dubbele meetdienst, die ga ik mooi NIET betalen", wie garandeert MIJ dan dat die netbeheerder niet gewoon zal zeggen en daar naar handelen: "... dan sluiten wij u nu [lekker veilig, op afstand vanuit de fossiele Vesting genaamd Arnhem] af ... PATS". Moet ik dan bij de Eerste Kamer voor de voordeur gaan liggen om mijn "recht" te gaan halen, of denken de hooggeschatte Eerste Kamer leden dan: wat een zielige zwerver ligt daar, negeren die hap?

Let u s.v.p. ook op punt 3.b in dit kattebelletje van 17 maart jl. van de griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken: "...dat er geen leden deelnemen aan de interparlementaire conferentie inzake consumentenrecht op 2 april 2009, in het Europees Parlement in Brussel". De conclusie die blijkbaar getrokken moet worden: Zowel de "leden van de EK", als EZ zelf natuurlijk hebben maling aan de consument en zijn/haar "rechten", en lijken een diepgewortelde haat jegens de burgers te hebben die zij zouden moeten vertegenwoordigen...

In de wandelgangen van de energie business wordt deze onwaarschijnlijke gang van zaken ook wel "de salamitactiek van brancheorganisatie EnergieNed" genoemd. Want zij zijn de hoofdschuldige achter deze zoveelste schandalige affaire. Het capaciteitstarief hebben ze al "binnen", de volgende stap is die omineuze, in raadselen verpakte "slimme meter"...

De Regenten van de Eerste Kamer gaan 31 maart dus beslissen of "het" in Nederland een Slimme Meter Paradijs (??? met giftige groene appels ???) of de door velen voorspelde bureaucratische (en peperdure) Hel van Orwell zal "mogen" gaan worden. Als u d'r een probleem mee heeft: hier is de lijst van Eerste Kamer leden die deze omineuze beslissing op hun geweten zullen gaan krijgen en die u wellicht nog tot andere "gedachten" zou kunnen bewegen:

http://www.eerstekamer.nl/alle_leden

De laatste bijdrage van Paulus Jansen (SP) in zijn niet aflatende strijd in het "slimme meter" en (nu al beruchte) "capaciteitstarief" dossier:
http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2009/03/22/slimme-meterscapaciteitstarief-in-eerste-kamer/
Het "laatste protest" en dan is het "slaap, kindje slaap"????
http://sargasso.nl/archief/2009/02/07/laatste-protest-tegen-de-slimme-energiemeters/


24 maart 2009: "Slimme" meters 44. Op naar "betrouwbare" stroomvoorziening met slimme meter? Nou, als u het verhaal op de eerste onderstaande link zo leest, kon dat wel eens tegen gaan vallen. In Amerika zijn er al slimme hackers die die meters kunnen misbruiken. "Met vijfhonderd euro aan materiaal en voldoende kennis over de werking van de slimme stroommeters kunnen hackers delen van elektriciteitsnetwerken overnemen", heet het. Het zal toch niet waar zijn? Vanavond heeft de geleerde Eerste Kamer zich over het tot een zoveelste hoofdpijn dossier gegroeide "slimme meter gedoe" gebogen. Morgen zullen we weten of de aanstichters van deze fascistoïde Orwelliaanse ellende, genaamd EnergieNed uit Arnhem, voor de tigduizendste maal hun zin gaan krijgen. En het zoveelste technologische megadrama wat miljoenen aan belastinggeld gaat verspillen over ons zieke land uitgestort mag gaan worden...

http://webwereld.nl/nieuws/56541/elektriciteitsnet-te-hacken-via--slimme--meters.html (onrustbarende berichten houden maar niet op over die ***meters, zie ook lezersreacties!)
http://www.eerstekamer.nl/nieuws/20090320/eerste_kamer_spreekt_over_slimme (korte samenvatting van de "te bespreken" heikele materie door de Eerste Kamer, 24 maart 2009)
http://www.netwerk.tv/uitzending/2009-03-20/big-brother-de-meterkast (het beruchte item op Netwerk.tv: "Big Brother in de meterkast". Van der Hoeven die liegt over de "te behalen energiebesparing", compleet onbewezen; ook over het feit dat alle administratieve ellende, die alles heeft te maken met de afgrijselijke, door haar eigen Ministerie in het leven geroepen bureaucratie, met invoering van de "verplichte slimme meter" definitief tot het verleden zou gaan behoren: onbewezen nonsens...)
http://www.wijvertrouwenslimmemetersniet.nl/ (actiegroep overhandigt meer dan 10.000 handtekeningen tegen de slimme meter aan voorzitter en leden van de Eerste Kamer, u kunt hier nog steeds tekenen...)


3 maart 2009: "Slimme" meters 43. Het volk mort: oproep ondertekening petitie. Het zat er natuurlijk aan te komen. Steeds meer mensen en organisaties van verschillend pluimage zetten grote vraagtekens bij de Centurion operatie die al jaren onder extreem zware druk van belangenkoepel EnergieNed (in zeer nauwe samenwerking met zowel het Ministerie van Economische Zaken als de marktgeile juristen van de Energiekamer van de NMa) onze samenleving in geramd dreigt te worden. En waarvan de "verplichte slimme meter voor iedereen" wel een van de allerergste Orwelliaanse onderdelen is. Kosten noch moeite worden gespaard, het ene na het andere peperdure "congres" (niet toegankelijk voor het plebs, je bent al snel honderden tot een paar duizend Euri toegangsgeld kwijt) wordt georganiseerd en van ronkende taal voorzien. Het volk moet "rijp" worden gemaakt voor permanente controle, ingrijpend en gedetailleerd zicht op het energieverbruik van Jan met de korte achternaam, en afschakel dan wel "knijpen van het aansluit vermogen" mogelijkheid mocht het ooit in de zieke hersens van Jan voorkomen om "iets" verkeerd te doen in de ogen van de onbekende controleurs van al dat "fraais" (te weinig elektra verbruiken, wellicht?).

Afijn. Het plebs begint wakker te worden, en er is een petitie in fraaie bewoordingen opgesteld om aan de Eerste Kamer te overhandigen die het definitieve "Go" of "No Go" tegen die met vele slimme leugens en verdraaiingen van de waarheid omgeven "slimme" meters zou moeten geven. Gelieve ook zelf deze petitie te ondertekenen nadat u het zeer ordentelijk geschreven stuk heeft gelezen, op de speciale website van Vrijbit.nl.

Een opmerking over het stuk: het elektriciteitsverbruik van die "slimme meter" zelf schijnt wel mee te vallen en schijnt aan de netzijde (lees: op kosten netbeheer, natuurlijk uiteindelijk wel door ons allen op te hoesten) van "de slimme meter" afgenomen te worden. Vele malen erger is natuurlijk de "noodzaak" om absurde gegevensverwerking en het datacenter (of wellicht meerdere, voor dit soort Centurion projecten wordt altijd back-up faciliteiten gecreëerd, anders ben je dom bezig) daarvoor op te gaan tuigen. Laten we hopen (???) dat niet elke netbeheerder zijn eigen datacentrum daarvoor gaat bouwen, want dan kan het nationale elektraverbruik weer een paar streepjes omhoog gedrukt worden (gejuich bij de koffietafel van EnergieNed), en het aandeel duurzaam in die mix automatisch weer vanzelf omlaag. Moeten we toch maar liever niet willen, even afgezien van alle andere fundamentele bezwaren tegen die fascistoïde meters die ons zogenaamd massaal en permanent (???) aan "het besparen" zou moeten gaan zetten. Knappe jongen/meisje die mijn ultralage verbruiken met een "slimme" dombometer omlaag gaat krijgen. Daar is mijn Ferrarismeter al vele jaren lang uitmuntend geschikt voor, en die blijft gewoon hangen, hoe hoog of laag de netbeheerder ook staat te springen van woede...

Dubbele meetdienst dreigt
Een van mijn belangrijkste bezwaren tegen de "slimme" meter: al uw verbruik en invoeding van zonnestroom op het laagspanningsnet zal worden geregistreerd (i.t.t. op de klassieke Ferrarismeter, die volautomatisch saldeert zonder alle "stromen" op gescheiden telwerken zichtbaar te maken). U kunt er vergif op in gaan nemen dat de netbeheerders met de in cryptische taal gestelde TarievenCode in de hand u dan een dubbele meetdienst (waarschijnlijk twee maal 30,05 Euro = 60,10 Euro/jaar incl. BTW, ijkjaar 2009), namelijk "per energierichting", door uw strot gaan proberen te duwen. Bij de huidige elektraprijs (NUON grijs/variabel, Liander netgebied enkeltarief) van 24,6 Eurocent/kWh, zou dat al neer gaan komen op de saldering van uw kostbare zonnestroom van 244 kWh/jaar die u alleen al aan volslagen gestoorde meetkosten kwijtraakt. Aangezien ik een "goedkoper" elektratarief heb bij Greenchoice, een halve Eurocent/kWh "korting", en dus een kWh prijs van momenteel 24,1 Eurocent/kWh betaal, ben ik zelfs nog slechter uit met 249 kWh/jaar verlies. In mijn geval is dat al 23% van mijn jaarlijkse zonnestroom productie. Voor mensen met een kleiner systeem (het gros in Nederland) gaat dat helemaal een ramp worden. Dit natuurlijk afgezien van alle andere bezwaren die al eerder aan bod zijn gekomen op deze pagina's.

Uit de volledige tekst van de petitie deze samenvatting:

Samenvattend: de wetsvoorstellen voor het invoeren van 'slimme' meters voor energieverbruik druisen in tegen mijn fundamentele burgerrechten op vrijheid, en een ongestoord gezinsleven en introduceren een totaal onnodig risico voor mijn veiligheid. Derhalve ben ik van mening dat de overheid mij nimmer zou mogen verplichten tot het accepteren van registratie van mijn energiegebruik door 'slimme' energiemeters.

http://wijvertrouwenslimmemetersniet.nl/


3 maart 2009: "Slimme" meters 42. Malta aan de slimme meter, IBM blij. De meter- en IT-branche, die veel geld met de slimme meter en de complete "smart grid" automatiserings-trajecten gaat verdienen, belooft regelmatig gouden bergen (aan de politiek). Uiteraard steeds slimmer verpakt in ronkende reclameteksten, want ze voelen de groeiende maatschappelijke weerzin en druk (volgende stuk) natuurlijk best wel. Elke keer weer worden fantastische energiebesparings rendementen beloofd door "intelligente concepten". Wat mij betreft: vooralsnog onbewezen, en al helemaal niet over langdurige periodes gemeten om te zien of enig behaalde (of: geclaimde) besparing ook in de loop van de jaren "beklijft" bij de alsmaar meer consumerende burgers... Want dat is waar het om zou moeten draaien, niet om een of andere slimme meter "hype" die in no-time weer overvliegt en alle geclaimde dan wel kort bereikte besparingspotentieel weer teniet doet.

IBM kondigde grootste plannen aan met o.a. een volledige inruil van het "meterpark" bij de burgers van Malta in een soort van "advertorial" van de heer Post (verantwoordelijk voor energie- en duurzaamheidsprojecten bij IBM Benelux) in het Financieele Dagblad van maandag 2 maart 2009 (p. 8). Het eiland zou het eerste ter wereld moeten worden met een "intelligent energienetwerk" met een kwart miljoen "slimme" IBM elektrameters (70 miljoen Euro investering voor aanleg van een "smart grid").

Er staat ook een grappig grafiekje met een soort van slimme meter display waarop "wisselende stroomtarieven" per uur worden getoond. En waarvan de onuitgesproken intentie lijkt te zijn dat de burger de hele godganse dag dat grafiekje met het "voorspelde prijspeil" (op zijn computer op het werk?) zit te bekijken en dan op enig moment wellicht zou kunnen beslissen om tijdens de verwachte "laagste stroomprijs" periode op afstand de permanent op stand-by staande wasmachine aan te laten zetten??? Dat laat ik verder aan uw eigen fantasie over.

Er wordt in de advertorial flink geronkt over de burger als stroomhandelaar die met die ontwikkelingen "gepaard" zou moeten gaan. Ik heb daar zo mijn gedachten bij, in de piratenmarkt die Nederland is geworden op het vlak van energie. Daar houdt geen enkele burger stand, mits voorzien van een dik betaald team van advocaten. Ik zie vreselijk veel beren op de weg (zeker in verband met de almacht van de netbeheerders in ons land), en hoop maar dat dat allemaal "vanzelf" opgelost zal worden (zonder stiekem verborgen of slim verpakte extra kosten voor die "handelende" burger, natuurlijk...).

Op een ander plaatje in de advertorial een model van een huis met zowel een HRe-ketel (fossiel op gas gestookt) die nota bene net als het zonnestroom systeem (hernieuwbare elektriciteit) via accu's (en neem ik aan een "slimme" meter, die niet is afgebeeld) op een onnavolgbare wijze aan "het net" worden gekoppeld. De elektrische auto, een warmtepomp, en ook nog eens een eigen windturbine komen d'r ook nog eens bij, het kan allemaal niet op. Hoe bijvoorbeeld de fossiel gestookte (dik 70 Eurocent/kuub gas kostende) HRe stroom van de zonnestroom (gratis en hernieuwbare zonne-energie) te scheiden wordt niet duidelijk gemaakt. Dat maakt in Nederland straks waarschijnlijk niks meer uit, dat wordt allemaal op een hoop gegooid in het inmiddels beruchte artikel 31-c, want duurzaam heeft hier een hele ranzige bijbetekenis gekregen. Of de netbeheerders steken d'r nog een stokje voor en eisen dan dat de toverketel weer een eigen "bruto productiemeter" krijgt, waar dan weer lekker een heftige extra meetdienst voor gerekend kan gaan worden...

Onbeantwoord blijft ook de vraag rond de geclaimde "flexibilisering" van de stroomprijs "naar gelang het moment van de dag". Want hoe je dan zelfs als expert nog kunt gaan berekenen wat je uiteindelijk zelfs op 1 dag voor je op het net ingevoede dan wel zelf verbruikte hoeveelheid zonnestroom hebt "verdiend" mag in die fase wel tot het eenzame domein van de hogere wiskunde gaan behoren. De meeste mensen hebben nog steeds geen benul van wat ze nu per kWh betalen en wat de marktwaarde van hun zonnestroom op enig moment dan wel is. Met uurlijkse (of erger nog: per kwartier wisselende) kWh tarieven, wordt een door die burger controleerbare berekening van de dagelijkse opbrengst van een PV-systeem dan volslagen onmogelijk. Tenzij je permanent en extreem gedetailleerd de soms fors schommelende opbrengsten en tegelijkertijd de dan geldende invoedings- dan wel "zelfverbruiks-" tarieven gaat zitten loggen (en dagelijks uit laat werken...). Hoe je dan ooit zekerheden kunt gaan geven voor een aan te schaffen duur zonnestroom systeem wat binnen xx jaren zichzelf "terugverdiend" zou moeten hebben om bijvoorbeeld een bankgarantie voor een lening te kunnen verzekeren, dat vertelt het verder interessante artikel natuurlijk ook niet...

Ook in Maaspoort in Den Bosch is een 2-jarig "experiment" gaande met slimme meters via het straks door bruinkoolstoker en atoomsplijter RWE op te slokken Essent. Waarbij zonneboilers, zonnestroom panelen, warmtepompen, mini windturbines en fossiel gestookte HRe ketels ingezet worden. De verwachtingen zijn hoog gespannen dat consumenten flink gaan zitten (onder)"handelen" met hun verbruik en invoeding. Het zal mij benieuwen, zeker als de "nieuwigheid" er af is en de drukbezette levens weer dit soort extreem ingewikkelde randactiviteiten naar de marge zal gaan verdringen.

Tot slot: er staat een foto van een bekende, sexy uitziende kleine windturbine afgebeeld. Ik wens die mooie dingen een "mooi marktaandeel" toe, maar in de gebouwde omgeving heb ik nog nooit van een succesverhaal gehoord qua productie. En zelf zal ik er nooit aan beginnen voordat er enig concept bewezen hoge jaaropbrengsten heeft, nauwelijks onderhoud nodig heeft, en geen "overlast" veroorzaakt. Ik verwijs u gaarne naar de beste website op het vlak van windenergie in Nederland voor een beschouwing over die mooie apparaatjes. Wind Service Holland.

Verplichte slimme meters zijn verder aan mij nog steeds niet besteed. Er gebeurt veel op het vlak van zelf te verkiezen "slimme metering" (PlugWise, Eco-Eye, energiekosten verbruiksmeters van steeds geavanceerder modellen, o.a. bij Conrad), als je dat "nodig" zou hebben om intelligent te kunnen besparen. Polder PV heeft dat ook niet nodig, besparen gaat hier helemaal vanzelf omdat die "prikkel" bij ons tussen de oren zit, al vele jaren lang. In ieder geval heeft de burger met die laatstgenoemde apparaatjes het allemaal in eigen hand (dat heet: "vrije markt", toch?). Denk niet, Oh Grote Politicus, dat u de burger die toch niet "wil", middels een verplichte slimme meter flink aan het besparen zult gaan krijgen. Daar helpt maar een middel, en dat is een zo hoog mogelijke variabele kWh prijs en zo laag mogelijke vastrecht tarieven. En niet een lage kWh prijs, zoals U, Oh Grote Politicius, met uw marktfetisjisme denkt te "zullen" bereiken. Vooralsnog met nulkommanul resultaat, na 4 en een half jaar liberaliserings-ellende en verschrikkelijke stapels vruchteloos beleidspapier...

Bron: Financieele Dagblad nr. 51/maandag 2 maart 2009: p. 8


10 november 2008: "Slimme" meters 41. Consumentenbond roept Eerste Kamer op tot "verplichte slimme meter" boycot. Aldus de website van de Consumentenbond, die nu pas goed de tanden laat zien n.a.v. een nogal heftig rapport opgesteld door Dr. Colette Cuijpers en Prof. Bert-Jaap Koops van het Centrum voor Recht, Technologie en Samenleving van de Universiteit van Tilburg:

Slimme energiemeter in strijd met EVRM

"De invoering van de slimme energiemeter is in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Tot deze conclusie komt de Universiteit van Tilburg die in opdracht van de Consumentenbond een privacytoets uitvoerde. De Consumentenbond roept de Eerste Kamer op het wetsvoorstel ‘slimme meters’ af te wijzen, zodat de minister Van der Hoeven van Economische Zaken een beter voorstel moet doen."

Voor de rest van dit voor van der Hoeven nogal schokkende stuk op de site van de Consumentenbond, zie onderstaande link.

Uit de conclusies in het op de Consumentenbond site downloadbare rapport van de UvT (Universiteit van Tilburg):

"Op basis van een analyse en afweging van diverse overwegingen, concluderen wij dat drie aspecten van de slimme meter de privacytoets van artikel 8 EVRM niet kunnen doorstaan. Het genereren en doorgeven van kwartier/uurwaarden aan netbeheerders, en van dagwaarden aan netbeheerder en leverancier, en de verplichte afname van de slimme meter zijn niet noodzakelijk in een democratische samenleving. Op deze punten vormt de invoering van de slimme meter een schending van artikel 8 EVRM."

Lees s.v.p. minstens de tale-telling, en voor EZ en EnergieNed bepaald niet "prettige" conclusies achterin het rapport, er staan nog meer forse conclusies vermeld!

Er is ook een prima stuk van de hand van Wouter Hylkema over de oproep van Consumentenbond aan de Eerste Kamer om het "slimme meter voorstel" van EZ te verwerpen verschenen op de Energeia site (voor het nog niet bijgewerkte Energeia dossier "Uitrol van de digitale meter", klik hier). Mail me als u belangstelling heeft voor dat Energeia stuk.

U kunt er vergif op innemen dat er nu uit alle macht vergaderd en gemasseerd gaat worden door de belanghebbende partijen (verzamelde netbeheerders onder de paraplu "Netbeheer Nederland" die weer zeer nauw verknoopt is met brancheorganisatie EnergieNed). Om het wassende water en het vuur onder de reeds in 2005 begonnen mammoet operatie van EnergieNed om ons te verplichten zo'n ongevraagde meter in onze meterkast te "bezorgen" te kunnen doven. Ik zou eerst maar eens alle knopen elke dag weer blijven tellen, want dit soort "ongein" kunnen de belangenbobo's natuurlijk niet over hun kant laten gaan. Hier is al zoveel energie (...) in gestoken, dat ze dit zeker niet zomaar in de laatste fase zullen laten struikelen...

Eerste Kamer: s.v.p. poot stijf houden, goed luisteren naar de Universiteit van Tilburg, en de onontkoombare conclusie trekken: verplichting = ook tegen de "rechten van dit mens", de polderboy, en dient dus uit Wet en alle regelgeving geschrapt te worden...

http://www.consumentenbond.nl/actueel/persberichten/perberichten_2008/slimme_energiemeter (persbericht Consumentenbond)
http://www.consumentenbond.nl/morello-bestanden/209547/onderzoek_UvT_slimme_energi1.pdf (verslag van het juridische onderzoek van het Centrum voor Recht, Technologie en Samenleving van de UvT; 35 pagina's)


24 oktober 2008: "Slimme" meters 40. Mother of All Smart Ass Meters. Sint Nicolaas komt weer naar Nederland. En hij heeft een MegaGeil cadeautje voor zonnestroom- en meetbeesten. Polder PV doet kond van het wonder in uw toekomstige meterkast. HIER.


5 augustus 2008: "Slimme" meters 39. Slimme meters in de praktijk. Zo luidt een kort stuk van Richard Mooi in de opvolger van het veelgelezen Nieuwsblad Stromen genaamd EnergieGids.nl (juli 2008), waarin enkele gegevens uit de praktijk. Continuon heeft volgens eigen zeggen al 80.000 stuks laten plaatsen, de netbeheerders van Cogas (Conet) en Essent netwerk hebben slechts een paar honderd exemplaren laten installeren om de logistieke gevolgen voor het eigen bedrijf te kunnen beoordelen.

Wederom volgens eigen zeggen claimt Continuon n.a.v. twee enquêtes (details onbekend) dat de consumenten de plaatsing als "buitengewoon positief [hebben] ervaren". For whatever that is worth, want reken maar dat ze dat allemaal "netjes" zullen laten verlopen, daar hebben de netbeheerders natuurlijk maximaal belang bij. Anders kunnen ze het helemaal wel schudden met hun troetelkindje genaamd de "slimme" meter. Staat natuurlijk nog niks bij wat die mensen straks allemaal aan dat ding denken te gaan hebben, of ze überhaupt in allerlei leuke kleurige grafiekjes omtrent hun verbruik zijn geïnteresseerd e.d. nogal relevante - doch onbesproken - details. Ook onduidelijk is of dit "onderzoekje" door een onafhankelijke instantie is verricht. Continuon wil wel full-speed verder met de plaatsing, want ze weten donders goed dat het maatschappelijk verzet tegen die ongevraagde "slimme" meters steeds groter wordt. Een keer bezeten door een "Alien", en je komt er noooooit meer van af...

Een ander niet onbelangrijke detail: met de meterstanden op dagbasis wordt "nog niet veel" gedaan volgens zeggen van Continuon. NUON Retail (wordt bedoeld) is nog niet zover dat ze d'r iets mee (gaan) doen met al die (lees: lawine aan) data. De referentie naar Oxxio kan alleen klanten betreffen die niet de (niet aan de eisen voldoende) "slimme meter" van Oxxio zelf hebben, maar nog steeds de meter die ooit in opdracht van de netbeheerder is geplaatst.

Genoemde projectdirecteur Olij wil dat witgoedapparatuur via een "aparte box" aangestuurd zal gaan worden via de "slimme meter". Hij vertelt er niet bij wat dat dan wel voor mysterieuze zoveelste "box" is, wat voor sluipverbruik die box dan zal gaan genereren (apparaten moeten in "standby" staan om überhaupt extern gemanipuleerd te kunnen worden, ook is totaal onduidelijk wat er voor elektra verbruikende elektronica in die black box zit), en wat de consument daar dan wel (extra) voor zou moeten gaan betalen. Hij is ook voorstander van een separate opbrengstmeter (de gedicteerde, doch nog bij mijn weten momenteel nog bij niemand gerealiseerde praktijk bij SDE nu) i.p.v. de door UCP gewenste "all-in" slimme meter met bruto productiemeting voor zonnestroom. Natuurlijk: Continuon verdient alleen maar geld met het ongevraagd plaatsen van dubbele meters en met dubbele, absurd hoge meetdiensten, dat is een inkoppertje voor open doel. Olij suggereert trouwens een opbrengstmeter "dicht bij de opwekker" (lees: de omvormer in huis) en niet helemaal in de meterkast. Een nogal curieuze claim die recht tegen de directieven van voor de klant af te schermen productiemeting in de meterkast in lijkt te gaan (zoals ik reeds voor Essent netbeheer in mijn mailbox heb gevonden)...

SDE klanten: wederom opgelet!
Het allerergste nieuwtje echter, komt van Conet. Voor SDE klanten extreem onrustbarend, gezien de mogelijke gevolgen:

Er zijn (minstens) twee "mogelijkheden" om slimme meters te laten communiceren met de nieuw te installeren (...) energie slurpende dataservers van de netbeheerder. Hetzij via het elektra netwerk zelf (zgn. "powerline carrier" systeem), hetzij via het zogenaamde GPRS (mobiel datanetwerk via GSM communicatie). De bevindingen van Conet in hun veldtest: de eerste optie (veruit te prefereren omdat die vrijwel geen elektra verbruikt die op conto van de van niets wetende consument komt) schijnt alleen te werken "als er in dezelfde straat veel meer meters van die techniek gebruik maken". De slotopmerkingen vormen de crux:

Bij zogenaamde prioriteitsmetingen als her en der een slimme meter wordt geplaatst, is draadloze datacommunicatie via GPRS de meest geëigende techniek. "Maar dat is duurder, want je hebt een communicatie-abonnement nodig."

Terug naar de meestal nog van niets wetende SDE klanten. In eerdere gruwelverhalen over de bureaucratie waar met een SenterNovem "beschikking" gezegende SDE klanten tegenaan gaan lopen als ze nog steeds een perfect werkende salderende Ferrarismeter in de meterkast hebben, zelfs al hebben ze volstrekt legitiem 1 april of later reeds een PV-systeem laten installeren om nog optimaal gebruik te kunnen maken van de maximale zomeropbrengst:

 • Er moet volgens de al absurde SDE directieven een bruto productiemeter komen (NB: voor elk deelsysteem van 3,5 kWp!!!). Kost klauwen met zinloos weggegooid geld, zowel voor de metervervanging, als aan krankzinnige dubbele meetdienst kosten.

 • Er moet volgens de allerlaatste, niet van tevoren naar potentiële SDE klanten gecommuniceerde ramp berichten van SenterNovem, CertiQ etc. ook nog eens een viertelwerk meter in de meterkast komen i.p.v. de oude, zeer vertrouwde, automatisch salderende Ferrarismeter. Gaat nog eens bakken met geld kosten, want zogenaamd (super-pervers, zo zijn de netbeheerders nu eenmaal): metervervanging "op aanvraag".

 • Oplossing UC Partners: Een "slimste" meter die ook bruto productie meet. Nog nergens gelezen dat die meter geaccepteerd wordt of "in de planning" zit.

 • Status quo: SDE aanvragers 2008 gaan hun hoofd in de strop steken en zouden volgens SenterNovem/CertiQ dus en een bruto productiemeter en een nieuwe netmeter moeten laten plaatsen. Daar wordt al heel wat geld weggeroofd van de arme SDE klant.

 • Er zijn nog geen "UCP fähige slimste meters", dus krijgen de huidige "beschikte" SDE klanten een "digitale" (nog niet "slimme", op afstand uitleesbare) viertelwerk meter als ze pech hebben. Ook al hadden ze oorspronkelijk een enkel tarief contract, dat interesseert de bureaucraten in Den Haag geen moer (u was als enkel tarief klant sowieso al tientallen procent meer voor die "gereguleerde" meetdienst kwijt): u krijgt vier telwerken. Dat is echter een tijdelijke oplossing, want:

 • Al die SDE klanten krijgen (ook, net als u en ik, als we niet massaal weigeren en eens lekker ouderwets burgerlijk ongehoorzaam in de praktijk gaan brengen) op termijn daarvoor in de plaats een (ongevraagde), op afstand uit te lezen (en in vermogen te knijpen...) "slimme" meter. Compleet onduidelijk is wat voor administratieve ellende alle meterwisselingen, switches etc. gaan opleveren voor de nog van niets wetende klant.

 • Aangezien het "slechts" om ruim 8.000 aanvragers gaat (waarvan nog maar bezien moet worden hoeveel er na kennisgeving van alle extra administratieve en financiële ellende overblijven), die fors verspreid door het gehele land zullen wonen, en ze - volgens de doodzieke richtlijnen van de SenterNovem/CertiQ bureaucraten - verplicht afscheid zouden moeten gaan nemen van hun perfect werkende analoge Ferrarismeter, zou bij de aangekondigde uitrol van de "slimme" meter wel eens gedreigd kunnen gaan worden met wat in het de bikkelharde waarheid verbloemende jargon heet "prioriteitsplaatsing" bij de SDE klanten. Aangezien het om een monsterachtige, jarenlang durende "militaire" operatie gaat, is de kans uitermate klein dat de betreffende huidige SDE klant in een straat woont waar al "volledig wordt (dan wel reeds is) uitgerold" met die "slimme" meters. En dus zal er volgens de ziekelijke logica van de Haagse bureacraten tot "prioriteitsplaatsing" van een "slimme" meter overgegaan worden bij die arme klant. Ook al heeft 'ie nooit om dat ding gevraagd.

 • Volgens het hierboven weergegeven bericht van Conet zou dat laatste onherroepelijk tot gevolg hebben dat er (uiteraard door de netbeheerder, de SDE klant heeft in deze zaken geen moer te vertellen, zo lijkt het) "gekozen" zal moeten worden voor een GPRS systeem.

 • Onherroepelijk gevolg van die afgedwongen "keuze" is, dat de aan handen en voeten gebonden, in 2008 'beschikte" SDE klant een GPRS "kastje" in de meterkast er bij gaat krijgen (nog meer sluipverbruik van onbekende grootte), en dat hij verplicht aan een betaald abonnement "mag" van de gezegende netbeheerder (U raadt het wellicht al: de polderboy is een mobiele telefoon hater en heeft dus nooit zo'n ding in huis gehaald...). Tel dit op bij alle voorgaande extra financiële verschrikkingen, en u kunt de stemming bij de "klant" wellicht voor de geest halen als dit absolute dieptepunt eenmaal wordt bereikt, als het gaat zoals de polderboy denkt dat het weer zal kunnen gaan...

 • Of zoiets. Vul zelf in voor alternatieve scenario's. Volgens mij gemiddeld genomen van een blijvend nachtmerrie-achtig kaliber en allemaal een extreem goed gelukte strategie van afschrikwekking om alle enthousiasme voor zonnestroom bij (potentiële) SDE klanten (lees: particulieren) morsdood te maken...

Bron: R. Mooi (2008). Slimme meters in de praktijk. - EnergieGids.nl nr. 1(2)/juli: p. 37.


30 juli 2008: "Slimme" meters 38. Open brief aan de heren ... Internet blijft een goudmijn qua informatie. En de polderboy is uiteraard beslist niet de enige "zeloot" die niks ziet in de vermeende dan wel door belanghebbenden en regenteske figuren vet er in gemasseerde "zegeningen" van de orwelliaanse slimme meter in de meterkast van al die burgers. Martinus Zaalderbos uit Twente heeft zijn geheel eigen poging gedaan om "Den Haag" eens flink door elkaar te rammelen en ze weer bij zinnen te brengen. In een open brief. Lezen, dat stuk!

Er staat op Martinus zijn blog overigens nog veel meer bloedinteressants over slimme meters, en regelmatig op Polder PV behandelde energiekwesties. Ergo: verplicht nummer, dat weblog!

http://www.volkskrantblog.nl/bericht/207610


26 juli 2008: "Slimme" meters 37. UC Partners vindt "slimme" meter hartstikke dom en duur.

(1) De "nog slimmere" meter. Van een van de Polder PV lezers kreeg ik een link toegeworpen (dank!; zie onderaan dit epistel) naar een uitermate helder stuk van UC Partners over hun positie m.b.t. de door van der Hoeven (in opdracht van haar vrindjes bij EnergieNed) door onze strot te duwen "slimme" meter. Die UC Partners, gezien de waanzinnige sloot geld die in deze onvoorstelbare ongein gestopt gaat worden (operatie afgerond 2015 (???), kosten 1,5- 2 miljard Euro, u mag een keer raden wie dat ondanks toezeggingen uit de Tweede Kamer, allemaal via slinkse kanalen zal gaan betalen...), en gezien de "verwachte ontwikkelingen in de energievoorziening van kleinverbruikers", onvoorstelbaar dom blijkt te zijn/worden. Waarom? Omdat dat stomme ding geen meterstanden gaat doorgeven, maar een totaal nietszeggende accumulatie van gesaldeerde verbruiken per kwartierwaarde. Ergo: het verschil tussen afname en opwek, kan zowel positief [meer verbruikt dan geproduceerd in het betreffende kwartier] als negatief zijn [meer geproduceerd dan verbruikt in dat kwartier]. Wat inhoudt dat de daadwerkelijke, "fysieke" teruglevering aan het net niet in kWh geregistreerd wordt. Wat de netbeheerders blijkbaar graag willen weten (omdat ze u maar wat graag allerlei bezopen kosten daarvoor willen aanrekenen). Maar waar ze wat Polder PV betreft geen moer mee te maken hebben, zolang voldaan wordt aan het aangepaste artikel 31c van de E-Wet: maximaal 5.000 kWh/jaar invoeding, waar 99 procent van de kleine invoeders in ons land nooit zelfs maar in de buurt van zal komen met de minisysteempjes die we van EZ op onze daken maximaal "mogen" laten aanleggen.

Ik raad u met klem aan om dat gedegen stuk nauwkeurig te lezen (slechts ruim 2 pagina's). Er wordt haarfijn in uitgelegd wat het probleem is met die domme "slimme meters" en wat volgens UC Partners beslist dient te gebeuren om te voorkomen dat decentrale opwekkers (die onder de SDE regeling gaan vallen) heftig met extra meetdiensten en totaal onzinnige extra productiemeters belazerd gaan worden door de kongsi van netbeheerders en EZ. UC Partners stelt een "slimmere" meter voor (een soort SUPERslimme meter, dus) die niet alleen productie en teruglevering meet (fysieke hoeveelheden, dus niet "gesaldeerde" hoeveelheden), maar die bijvoorbeeld ook geschikt is om gelijktijdig en van de zonnestroom invoeding gescheiden, ook bijvoorbeeld de productie van een kleine windturbine te meten (en de netinvoeding daarvan) en die van een gasgestookte toverketel (als u die met de nodige vraagtekens omgeven microWKK om wat voor reden dan ook zou willen kopen, met de netinvoeding daarvan).

Afgezien van het feit dat dit allemaal technisch mogelijk is volgens UC Partners, dient daarbij zeer expliciet door de Tweede Kamer (en beslist niet door de bureaucraten van EZ) in Wet vastgelegd te worden wat dan wel de bijbehorende meetdienst tarieven zouden moeten zijn en waarvoor die exact zijn bedoeld. Als het aan Polder PV ligt: beslist niet meer dan die 24,47 Euro ex BTW die per 1 januari 2008 door de NMa er door is gedrukt voor de bestaande meters (een operatie die bij mij al geresulteerd heeft in een schandalige 30% verhoging van mijn meetdienst zonder tegenprestatie van de netbeheerder). Laten we zeggen, maximaal 5 Euro/optie als er een tweede invoedings-optie naast de bestaande bijgeschakeld gaat worden (alles wordt toch volautomatisch verwerkt, want dat is nu net de hele bedoeling van die onwaarschijnlijke operatie). En uiteraard eenmalig, all-in, zonder vieze geintjes van de netbeheerders om aan die gedwongen winkelnering weer eventjes vet extra af te romen bij de weerloze duurzame decentrale opwekker. En die slimmere meter mag beslist niets gaan kosten voor de consument. Die heeft immers nooit om dat ding gevraagd, want die heeft in de meeste gevallen nog steeds een volautomatisch salderende, uitstekend werkende Ferrarismeter. Zonder eeuwig gezeur van bureaucraten of vastrecht inhalerende piranha's aan zijn hoofd. De allerslimste meter, dus.

^^^
De "slimmere" meter zoals UC Partners die ziet en die op het Binnenhof een nog volstrekt onbekend fenomeen is. Hiermee zouden volgens UCP alle energiestromen bij die vermaledijde decentraal duurzame elektriciteit opwekkende consument uitleesbaar moeten zijn. In, uit, en ook nog eens voor verschillende invoedende opties (niet getoond: zonnestroom, windturbine, microWKK) separaat. Ik hoop dat dit überhaupt mogelijk is zonder extreme technische complicaties en vreselijke administratieve ellende, maar (a) ik begin d'r sowieso niet aan (ik heb al een uitmuntend werkende Ferrarismeter die automatisch saldeert, SDE is op mij niet van toepassing), en (b) er blijven gifadders in het gras kronkelen, want wat gaan de netbeheerders u allemaal aanrekenen "per energierichting", zelfs met zo'n SUPERslimme meter? DAT is en blijft de crux, meine Damen und Herren!

Let u overigens even op die tak "verbruikersgroepen" (ook bij het genoemde alternatief). Er wordt in het "slimme meter wereldje" nogal geronkt over de mogelijkheid van het aan- dan wel afsluiten van apparaten, sluipverbruikers e.d. door die geweldige "slimme" meters. Ik heb geen idee hoe de mensen die met dit soort fantasieën komen dit voor zich zien. Al die apparaten in een keer aan dan wel uit (laten) schakelen? Alle apparaten op een verbruiksgroep aan/uitschakelen? Als dat al fysiek mogelijk zou zijn met die (SUPER)slimme meter: moeten de te bedienen apparaten dan dus permanent in sluipverbruik modus "klaar" staan om uit- dan wel ingeschakeld te kunnen worden? Het ging bij die slimme meters toch om energiebesparing???

Rare jongens, die "slimme meter mensen"...

Voor een vergelijkbaar schema zoals de situatie nu lijkt te worden voor die arme SDE aanvragers met zowel een bruto productiemeter als een "te plaatsen slimme meter" (niet zijnde mensen die al zonnepanelen hebben), zie het onderaan gelinkte document.

© schema: UC Partners

Laatste cruciale puntje: Stel dat deze door UCP gewenste SUPERslimme meter er inderdaad gaat komen. Stel dat van der Hoeven haar zin gaat doordrukken, en in alle nieuwbouw en grootschalige renovatieprojecten (de laatste: vaak zeer kwetsbare huurders betreffend die nauwelijks macht hebben om ongevraagde ellende in de meterkast te voorkomen) haar "domme" slimme meters gaat laten plaatsen (Fase I in de door EnergieNed gepushte Centurion operatie). Gaan in genoemde Fase I projecten dan alle reeds geplaatste domme slimme meters na twee jaar weer vervangen worden door de dan pas beschikbare SUPERslimme meters van UCP? Mag u zelf invullen. En een prijskaartje verzinnen voor de resulterende gigantische kapitaalvernietiging als dat inderdaad zo uitgevoerd gaat worden. En wie die rekening gaat betalen.


(2) SDE klanten: houdt u vast
Let in het stuk van UC Partners heel erg goed op het financiële verhaal, wat schokkend en kristalhelder weergeeft wat voor bezopen kosten SDE aanvragers allemaal door hun strot geduwd gaan worden met de bemetering zoals die nu zogenaamd "geregeld" lijkt te zijn. Een superheikele kwestie die beslist niet door de Tweede Kamer is besproken (snappen de meeste leden sowieso helemaal niets van), en waar EZ zich zeer bewust muisstil over heeft gehouden in de debatten over de SDE, omdat ze donders goed wisten dat ze daarvoor levend gevild zouden zijn als dat naar buiten had gekomen. Kan natuurlijk alsnog, dat villen, nu de ranzige details van dat gedoe steeds meer naar buiten komen.

SDE klanten zijn met een leuke (doch extreem variabele en onzekere) "33 cent/kWh subsidie" gelokt. Als ze na al die maanden met trommelende vingers wachten eindelijk een "beschikking" van SenterNovem krijgen, zitten ze in de val, want ze zijn dan feitelijk een "contract" aangegaan met SenterNovem (EZ instantie), ze krijgen gedwongen de goud geld kostende waanzin bij CertiQ (minimaal 480 Euro nonsens kosten voor certificatie in een periode van 15 jaar, ook een EZ instantie, feitelijk TenneT) over zich heen, en ze moeten voor elke (op 3,5 kWp gemaximeerde) deelinstallatie/beschikking (!!!) een bruto productiemeter laten plaatsen (niet in eigendom, ca. 90 Euro installatiekosten (volgens UCP, NUON noemt trouwens een veel hoger bedrag van maar liefst 115 Euro in hun zonnepaneel aanbieding...), 29,12 Euro incl. BTW extra meetdienst per jaar). Die "extra meetdienst" is trouwens beslist niet als zodanig door de DTe "vastgesteld", zoals UC Partners onterecht claimt, want die meetdienst "regulering" (zie mijn Meetdienst HOAX verhaal) ging over de bestaande "net"meters, en beslist niet over extra, door de SDE verplichte (productie)meters, daar is in dat hele bezopen proces met geen woord over gerept. Dat is natuurlijk wat de netbeheerders d'r graag van maken, en de grootste graaier, Continuon, had dat dan ook al op 1 januari 2008, ver voordat de SDE waanzin in volle omvang via de SenterNovem site naar buiten kwam, stiekem op hun aangepaste tariefblad gezet. Die factureren u zonder met de ogen te knipperen straks hondsbrutaal twee maal die met 30 procent gestegen meetdienst die uitsluitend voor de bestaande netmeter was bedoeld, en waar Continuon al 4 miljoen Euro aan verdiend heeft zonder d'r een tegenprestatie tegenover te zetten jegens de verbijsterde klant...

In het kostenberekening stuk van UC Partners, waarin al kristalhelder uitgelegd wordt dat het eerste jaar alle uit te keren subsidie direct verloren gaat doordat er bij de kleinste te subsidiëren PV-systemen in totaal 175 Euro vaste lasten opgelegd worden bij een vermeende inkomsten post van 168 Euro aan subsidie (blijven er nog maar 14 zeer onzekere jaren aan "te incasseren", maar waarschijnlijk steeds lager wordende subsidie over...), wordt trouwens de veelgemaakte fout gemaakt dat een 600 Wp PV-systeempje subsidiabel zou zijn. Niet waar, de ramp genaamd SDE speelt zich af in het (meermalen aangepaste) Hollandse kruideniers-traject 601-3.500 Wp. Kleiner of groter is door EZ zeer bewust tot terra non grata verklaard. 601 Wp gemaximeerd (...) op 850 kWh/kWp.jaar SDE subsidie geeft voor 2008 0,601 x 850 x 0,33 = € 168,58 maximaal "opbrengst". Aangezien de elektraprijs stijgt, het beruchte "correctiebedrag" (veel te hoog gesteld op 23,4 cent/kWh door EZ, de gemiddelde kWh prijzen zijn lager geweest dit jaar) dus daalt, en het resterende feitelijke subsidiebedrag dus minder dan 33 cent/kWh gaat worden in 2009, gaan alle SDE klanten die pas in het laatste kwartaal wellicht hun systeem laten installeren (als er überhaupt genoeg kwalitatief hoogstaande modules zijn te krijgen, met de zonnepaneel vretende hausse in Duitsland in Spanje...), dus vet genaaid worden met een extreem valse start, omdat het grootste deel van hun eerste opbrengst pas in het jaar 2009 gerealiseerd zal gaan worden. En dat is nog niet eens het hele verhaal, ook al laat UC Partners het daarbij.

Nog een zware kink in de kabel
Uit enkele onafhankelijke bronnen heb ik namelijk inmiddels vernomen dat niet alleen de via de SDE tucht verplichte bruto productiemeter verplicht zou zijn. Er wordt uit zeer betrouwbare bron via totaal onnavolgbare pennenlikkerslogica gezinspeeld op het tevens verplicht laten vervangen van de bestaande, uitstekend werkende salderende Ferrarismeter door een meter met 4 telwerken om die invoeding en afname gescheiden te laten administreren! En dat gaat u nog eens mogelijk meer dan honderd Euro extra kosten (bovenop het hierboven geschetste), als de netbeheerders hun zin gaan krijgen. Want dat is dan zogenaamd een "vervanging op verzoek". Echt, ik geef u op een briefje dat het zo gespeeld gaat worden. Als deze niet in de SDE regelingen geformuleerde zogenaamde "verplichting" (die nergens op slaat) daadwerkelijk afgedwongen gaat worden, mag u vanaf dat moment van mij de oorlog verklaren aan alle bureaucraten die deze complete waanzin over die arme SDE klanten (wellicht uzelve incluis) gaan afroepen. Ik verwacht dan minstens enkele gepeperde brieven aan de Tweede Kamerleden, rellen en demonstraties op de stoep van EZ, en wat u zoal meer voor creatieve acties zult verzinnen. Laat dit niet over uw kant gaan, want die SDE is al een grote verschrikkelijke bende en financiële puinhoop. Dit er ook nog eens bij is de laatste dolk in de rug van de tot het uiterste getergde en niet van tevoren over deze waanzin geïnformeerde "SDE klant".

Overdreven?
(a) Van een klant in Continuon netgebied vernam ik een tijdje geleden al dat hij bij gelijktijdige "voordelige" bestelling van een niet in eigendom te verkrijgen productiemeter plus een nieuwe "netmeter" (die teruglevering aan het net fysiek registreert) slechts 165 Euro kwijt zou zijn (incl. BTW). Dat zijn maar liefst 500 kostbare kilowattuur eigen opwek van zonnestroom waarvan u de zo lang verwachte "subsidie" (33 eurocent voor 2008, erna hoogstwaarschijnlijk minder) kwijt zult zijn, alleen al aan vervangingskosten voor twee meters waarvan u nooit eigenaar zult gaan worden. Daar komen uiteraard nog de dubbele jaarlijkse meetdienst en de ellende bij CertiQ nog allemaal bij. Allemaal: weggegooid geld wat niet in duurzaam opgewekte kWh gaat zitten, maar wat aan totaal onnodige bureaucratie wordt verspild.

(b) Van een klant in het netgebied van Essent kreeg ik een pak papier over de eisen gesteld door deze netbeheerder aan de "meetsituatie" bij de toekomstige SDE klant. Ik verzeker u: na alle administratieve ellende die u bij SenterNovem al voor de kiezen heeft gekregen (dan wel nog moet gaan krijgen), of die u bij certificatie club CertiQ nog over u heen gaat krijgen, is dit de druppel die de befaamde emmer doet overlopen. De tranen stromen over mijn wangen en ik heb echt te doen met mensen die met deze onvoorstelbare kolder krijgen te maken voor een maximaal te installeren zonnestroom systeempje van slechts 3,5 kWp...

(c) Van een SDE klant die al volstrekt legitiem zijn PV-installatie vanaf 1 april heeft draaien een e-mail van ruim twee weken geleden: "Door het ontbreken van mijn brutoproductiemeter (ja, mijn netbeheerder is nog steeds bezig met het opstellen van een offerte) mis ik al ruim 300 euro aan SDE sinds 1 april. Daar kan ik dus alleen nog maar naar zwaaien..."

(d) Van weer een andere SDE klant, in Continuon gebied: "De wachttijd voor de productiemeter is 12 weken."

Polder PV: het financiële verlies aan SDE subsidie van 33 cent/kWh in high summer is erg hoog. We hebben in Leiden weer dagen dat we dik over de 5,7 kWh/kWp per dag opwekken (met een suboptimaal, reeds totaal verouderd PV-systeem). Bij een "gemaximeerde" SDE installatie van 3,5 kWp zou dat al neerkomen op een verlies van zo'n 20 kWh x € 0,33/kWh = minimaal 6 en een halve Euro gedorven SDE subsidie per (zonnige) dag. Dat gaat allemaal verloren voor de SDE subsidie bij de betreffende mensen zolang er geen bruto productiemeter is geïnstalleerd. En wat die bezopen wachttijd voor zo'n productiemeter betreft: Alle netbeheerders hebben in de MEP-tijd vergelijkbare productiemeters in hun assortiment moeten hebben gehad, anders hadden zonnestroom klanten nooit die miezerige fooi van 9,7 eurocent/kWh kunnen hebben ontvangen in die tijd. Dat er nu geschermd wordt met een wachttijd van drie maanden begint aardig op schandalige sabotage van de aanvraag van de SDE klanten te lijken...

Tot slot
U kunt uiteraard altijd nog besluiten om (a) nooit aan die vreselijke SDE regeling te beginnen als u in 2008 onverhoopt naast het potje heeft gepiest, of (b) als bovenstaande bewaarheid wordt (Polder PV hoopt van niet), en u had zich reeds ingeschreven bij SenterNovem voor SDE subsidie, een willekeurige vinger op te steken, de eventuele paperassen retour afzender te sturen, en schriftelijk vast te leggen uw aanvraag nietig te verklaren wegens voortdurende sabotage van de stimulering van decentrale opwekking van duurzame energie en het zeer bewust voorliegen (lees: verzwijgen van essentiële informatie) van de potentiële SDE klanten over de te verwachten financiële lasten van de hele kermis. Of wat u zelf ook voor bewoordingen verkiest.

U blijft uiteraard wettelijk recht houden op de saldering van uw zonnestroom, dus de marktwaarde van de stroom die u normaal zou inkopen, komt tegenwoordig neer op een bedrag van rond de 22 eurocent/kWh, all-in (levering, transport, energiebelasting, BTW), natuurlijk vooral afhangend van het feit of u een enkeltarief dan wel een dubbel tarief contract heeft. Of u nu met de SDE meedoet, of er buiten blijft om wat voor reden dan ook: dit is het minimum waar u recht op heeft, zonder oeverloos SDE gezeur.

Voor bestaande zonnepaneel eigenaren (grove schatting: 30.000) zou ik gewoon uw poot stijf houden en koste wat kost zien te voorkomen dat uw bestaande salderende Ferrarismeter tegen uw wil wordt vervangen door een "slimme" meter. U kon er financieel wel eens slechter van worden, onze gezegende netbeheerders kennende...

Overigens onderschrijf ik uiteraard de slotconclusie van UC Partners in hun verder fraaie stuk: "Het is een gemiste kans van Euro 2 miljard als de slimme meter met de huidige specificaties ingevoerd zou worden!" Maar liever nog zou ik de hele slimme meter bende in de dichtstbijzijnde afvalverbrandingsoven willen laten kieperen, omdat het Duitse systeem met rabiaat gescheiden bemetering van afname en opwek van zonnestroom (productiemeter volledig in eigen beheer en eigendom te verkrijgen en veel goedkoper in de praktijk) gecombineerd met een uniek, al acht jaar uitmuntend werkend financieel ondersteuningsregime, resulterend in honderdduizenden particuliere installaties die die lachwekkende "gemaximeerde SDE 3,5 kWp" verre te boven gaan niet te verbeteren is. Hoe hoog en laag van der HO-Even met de onder haar verantwoordelijkheid in het leven geroepen krankzinnige SDE bureaucratie ook staat te springen...

http://www.ucpartners.nl/files/file/Slimme%20meter%20Energeia%20April%202008.pdf


25 juli 2008: "Slimme" meters 36. Te mooi om te laten liggen. Puur gevoelsmatig op de sleutelwoord combinatie "verzet tegen slimme meter" googelend kwam ik op een iets ouder bericht op de website van Nu.nl (26 mei jl.), en het daar aan gelinkte forumonderdeel "Nu.jij.nl", over de door van der HO-Even en haar onzalige kornuiten er door gedrukte "slimme meter". Vooral de reacties van de contribuanten aan de heftige forumdiscussie zijn niet om te versmaden, het gaat daar van dik hout zaagt men planken. Ik ben niet verbaasd, nee, we zitten immers al op numero 36 van dit in en in trieste "dossier"... Ik raad u aan om die reacties zelf maar eens na te gaan lezen. Het mooiste, keurige, maar tale-telling exemplaar van bodosan wil ik u hierbij niet onthouden:

"Waarom hanteren ministers toch altijd van die drogredenen voor de eigen ingeteelde stokpaardjes? Natuurlijk is een 'slimme' (yeah) meter niet bedoeld voor de consument. Die wordt er echt niet beter van en voor het bezuinigen op energie werkt een gewone meter ook prima. De bedoeling is echter bij te dragen aan een voortschrijdend keurslijf waar de ('klagende' en derhalve onmondige) burger in verpakt moet worden opdat deze dan beter en makkelijker te manipuleren valt en kritiekloos bukt op commando van onze 'democratische' overheid. Het is een aspect van een proces waar deze overheid al een tijd mee bezig is: het temmen en monddood maken van de burger opdat de overheid zo kritiekloos mogelijk de eigen gang kan gaan. Ik zou graag zien dat bij de volgende verkiezingen de volgende partij geëlimineerd wordt:

het CDA, nogmaals het CDA en vooruit nog een keer het CDA. En wat de PvdA betreft, lijkt me een verlies tot minstens de helft van de huidige omvang heel nuttig; wie weet levert dat het broodnodige inzicht op om eens te stoppen met het naar de pijpen van het CDA te dansen."

Uiteraard onderschrijft Polder PV de strekking van deze geweldige, inzichtvolle reactie met een vette sneer naar een kabinet wat compleet de weg kwijt is en wat blijkbaar haar eigen bevolking (??? kiezers ???) haat, volledig. Laat dit (en de overige reacties) een waarschuwing wezen voor de gevestigde, blijvend de kop in het zand stekende politieke orde: als u oorlog wilt, hetzij in de meterkast, hetzij bij de toegangspoortjes tot het spoor (OV Chipkaart drama), of wherever else: gaat u vooral zo door op de heilloze, ingeslagen weg. U heeft er zelf om gevraagd.

Zou mevrouw vdH eigenlijk zelf grafiekjes maken van haar energie verbruik? Of zou ze niet eens weten wat ze aan kostbare kilowattuurtjes door d'r "domme" Ferrarismeter laat razen?

Meer volgt binnenkort. A never ending "stupid meter" story.

http://www.nu.nl/news/1584469/34/Slimme_meters_komen_in_twee_stappen.html (het betreffende nieuwsbericht)
http://www.nujij.nl//slimme-meters-komen-in-twee-stappen.2654454.lynkx (heftige reacties bij het "domme" (???) publiek; reactie van "lowlander" is ook erg geinig, en ik verzeker u dat die niet van de polderboy afkomstig is!)


17 juli 2008: "Slimme" meters 35. "Slimme" meters en privacy - water en vuur. Meer schokkende berichten. Sander Keemink en Bart Roos (System and Network Engineering onderzoek project aan de Universiteit van Amsterdam) hebben diepgravend onderzoek gedaan naar de privacy aspecten, de beveiliging, en de "technische (manipulatie) mogelijkheden" van de zwaar door EnergieNed en EZ gepushte "slimme" meters. Op 7 juli 2008 werd hun lijvige, bij tijd en wijlen fors technische, doch van tale telling illustraties, slimme meter foto's e.d. voorziene 56 pagina's lange rapport "Security analysis of Dutch smart metering systems" gepubliceerd.

Hun conclusies zijn onheilspellend en zeer onrustbarend. Er komt een lawine aan informatie uit de "slimme" meters, kwartierwaarden voor elektra, uurwaarden voor gas, en mogelijk ook meterstanden voor het waterverbruik (separate sensor op de watermeter), die dagelijks naar de ongetwijfeld bakken met elektriciteit (hoezo, duurzaamheid bevorderend?) slurpende nieuwe giga-dataservers van de netbeheerders (?) gestuurd gaan worden. Bart Roos, uitgebreid geciteerd in twee van tale-telling reacties voorziene berichten op de AD site, maakt zich ernstig zorgen over de privacy aspecten omdat volgens het technische protocol voor die meters, NTA (reeds gepubliceerde voorloper voor een NEN-norm, waarschijnlijk nauwelijks meer te wijzigen) slecht gedefinieerde "derden" toegang zouden kunnen krijgen tot die extreem gevoelige informatie. Lees daartoe vooral de "Confidentiality" en de "Integrity" paragrafen in hun rapport.

Niet alleen het feit dat allerlei totaal ongewenste "leveranciers" of "dataverkopers" vervolgens op de nek van de consument kunnen gaan springen (ondanks de sussende woorden van vdH), maar vooral de grote ellende die het gevolg van illegale taps van de datastromen (zowel fysiek als in de nabijheid van die meters, er zijn systemen die met draadloze data transfer werken...) kan zijn, doet het ergste vrezen, gezien geruchtmakende "hacks" van andere grote automatiseringsprojecten. Door de gedetailleerde info over de energieverbruiken, kunnen bijvoorbeeld dieven en inbrekers geprogrammeerd en doelbewust huisbezoeken gaan afleggen door analyse van verbruiksgegevens van gestolen of afgetapte datastromen van particuliere huishoudens, zeker als er datastromen met een combinatie van elektra, gas- en waterverbruiken beschikbaar komen. Ook misbruik door allerlei instanties die voorheen nooit konden beschikken over dit soort extreem privacy-gevoelige informatie ligt op de loer. Nederland is op veel punten al een zorgwekkende politiestaat aan het worden. Daar zou dit soort zeer "interessante" privacy informatie nog eens bij komen, ter beschikking van instanties die vinden dat zij zelf wel kunnen beoordelen hoe ver zij met het gebruik van die informatie zouden "mogen" gaan. Misbruik ligt op de loer. Roos vindt dat de NTA tekort schiet en eist dat er gedetailleerde minimumeisen aan de beveiliging van dit soort orwelliaanse instrumenten moeten komen die in het toekomstige NEN protocol opgenomen dienen te worden. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft al alarm geslagen en zekerheden geeist (en op omfloerste wijze gekregen?).

^^^
Stukje van Fig. 27 (bijlage C) op p. 56 van het rapport van Keemink en Roos: gedetailleerde klantgegevens staan bij Oxxio gewoon op dezelfde pagina als de door hun "slimme" meter gegenereerde privacy gevoelige verbruiksgegevens, zonder beveiliging...

Zeer onrustbarend is het feit dat bijvoorbeeld websites van energieleveranciers, waar de communicatie software draait, uiterst privacy gevoelige info over de aansluiting bevatten. Het beruchte Oxxio heeft bijvoorbeeld hun wachtwoord toegang tot hun website er uit gegooid om "laagdrempelige service" te kunnen bieden. Dat is vragen om ongelukken, want webpagina's zijn voer voor hackers om te kraken, en niemand die kan voorspellen wat de gevolgen zullen zijn van die gevoelige informatie in de handen van kwaadwillende lieden. Gedenk de OV-Chipkaart ellende, en diverse andere ambitieuze ICT projecten die krakend tot stilstand kwamen na het zoveelste ontdekte lek of hack. De "slimme meter" technologie is nog eens vele malen gecompliceerder, dus nog gevoeliger voor misbruik.

In dit verband maar weer eens een tale-telling stukje uit de Staatscourant, nr. 132 van vrijdag 11 juli 2008: De Bouw- en Sloopwet is uitgesteld wegens ... aanhoudende ICT problemen. Citaat: "Een van de redenen dat ICT-projecten nogal eens mislukken is volgens de Rekenkamer dat ze te ambitieus en te complex zijn." Als er één "project" complex en ambitieus is, is het de door EnergieNed en EZ gepushte invoering van de "slimme meter" wel (het wordt in eigen kringen gezien als een "marathon", zelfs "militaire" operatie...). Een van de belanghebbende partijen, NRE netbeheer, heeft er zelfs een hard hoofd in dat het allemaal zonder brokken gaat lukken. U bent gewaarschuwd.

Roos suggereert als oplossing voor het voorkomen van in handen van kwaadwillende lieden vallen van gedetailleerde verbruiksinformatie om die verbruiken per dag te cumuleren en dan in een korte databurst te verzenden. Wat Roos hierbij vergeet, is, terwijl hij terecht claimt dat "die gegevens niet van belang zijn voor de facturering" (althans, als je van de klassieke jaarnota uitgaat), dat het de leveranciers juist om die kwartier (elektra) en uur (gas) waarden gaat, omdat ze dan maximale flexibiliteit kunnen inzetten bij de tariffering om hun winsten continu te maximaliseren (uiteraard ten nadele van de consument, zeker in het geval van decentrale opwekking). Ergo: tariefstructuren die afhankelijk gemaakt gaan worden van de door EZ gewenste extreme dynamiek op de koste wat kost "te liberaliseren" energiemarkt. Dynamiek waar de gemiddelde consument helemaal niet op zit te wachten, want die heeft wel wat anders te doen dan de godganse dag te letten op zijn/haar verbruikscijfers (op een energieverslindende computer...) en die wil gemiddeld genomen juist "zekerheid" (lees: vaste tarieven) en geen continu gezeur van variatie waar geen peil op te trekken is. Die consument is gemiddeld genomen zelfs te beroerd om eenmaal in de maand de meterstanden op te nemen met de klassieke duurzame pen en papier methode...

Ergo: het voorstel van Roos is sympathiek, maar de leveranciers zullen dat supermachtige instrument om tarieven naar zich toe te kunnen rekenen juist nooit uit handen willen geven. Ergo: ik voorspel dat die extreem gevoelige kwartier en uurwaarden gewoon permanent beschikbaar zullen blijven, en dat EZ dat maximaal zal blijven faciliteren voor hun vrindjes van EnergieNed. Want dat was natuurlijk juist de "bedoeling" van de brancheorganisatie. Die gaan hun gevaarlijke Paard van Troje genaamd 1984 (gedenk Orwell) na al die jaren van geduldig masseren en door de Tweede Kamer rammen echt niet laten uitkleden door studentikoze criticasters, bent u mal.

^^^
Fig. 14 op pagina 31 van het rapport van Keemink en Roos: kernenergie promotor Delta's "oplossing": een fraaie Landys+Gyr met "Windmill smart metering" en u krijgt daar gratis (?) een kabelmodem en Delta's "medium gateway" bij. Dat extra sluipverbruik willen ze vast wel wat extra uranium voor verstoken in Borssele, da's immers lekker "duurzaam"... De vraag die vervolgens rijst: wie gaat dat sluipverbruik eigenlijk betalen...??? NB: de door mij doorgemeten, een tijd geleden in ons complex in opdracht van de verhuurder in de meterkast geplaatste glasvezel kabelmodems hadden allemaal twee trafo's van elk 11 Watt continu sluipverbruik, ik heb er twee uit het stopcontact moeten halen bij mensen die van niks wisten, geen glasvezel abo hadden, en nooit in de meterkast komen... Ik wil geloof ik helemaal niet weten wat voor sluipverbruik de hier afgebeelde fraaie apparaten hebben, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar...
Foto en Oxxio screenshot © Keemink en Roos

 

Alleen de Eerste Kamer kan na de vakantie nog een vuist maken in dit superhete dossier. De laatste reddingsboei om de ongevraagde, door tallozen niet gewilde "slimme meter" terug te wijzen daar waar hij thuishoort. Bij de elektronica afval recycler. Reken op het ergste. Misschien valt het resultaat nog een klein beetje mee...

Klassieke zoveelste blunder van "een woordvoerder van de minister" in een van de AD stukken: "De gedetailleerde informatie [lees: kwartier- en uurwaarden...] is van belang voor snelle facturering en betere dienstverlening aan de klant." Woordvoerders van EZ begaan wel vaker gigantische blunders die kant noch wal raken...

Enkele tale-telling lezersreacties van de AD pagina's n.a.v. de berichtgeving van Keemink en Roos:

 • "... de alwetende staat."
 • "... Misbruik verzekerd!!!"
 • "... ik betaal meterhuur om te méten, niet om me te laten [be]spioneren."
 • "Deze meter ... ze kunnen verplichten wat ze willen, komt er bij mij NIET in!"
 • "... die meter komt er bij mij dus niet in. Laat ze me maar voor de rechter slepen, dan zullen we zien hoe de rechterlijke macht aankijkt tegen dit soort big brother activiteiten. Ik ben er klaar voor."
 • "Hebben de gegevens nodig voor de juiste rekening. Wie gelooft dat nog."
 • "Ik ga verlangen naar de tijd van gasflessen en petroleum."
 • "We worden een eng, heel erg eng landje."
 • "Het moge duidelijk zijn dat van der Hoeven een landelijke trend volgt van ontkennen en negeren."
 • "... vind ik dat de overheid verkeerd bezig is door deze apparatuur verplicht te stellen."
 • "Iedereen moet dit gaan weigeren. Het wordt eens tijd voor burgelijke ongehoorzaamheid."
 • "... aangezien het hier om een WET gaat, betekent het weigeren van een dergelijke meter dat u een misdrijf begaat. Zie daar maar uit te komen..."
 • "Dit is puur machtsmisbruik en totale inbreuk op onze privacy ... In mijn huishouden komt die meter er voor geen meter in. NO WAY."
 • "Dit soort dingen kan alleen maar bedacht worden door zieke geesten..."
 • "De slimme meter is alleen maar slim voor de energieleveranciers."
 • "Ik zal er dan ook alles aan doen om dit apparaat buiten de deur te houden."
 • "Zieke gluurcultuur daar in Den Haag."

Need we say more?

Tot slot, uit de EZ brief met code ez08000515 van 27 juni 2008 over de heisa rond de privacy, en nog zo wat meer (link direct er onder van de "ikregeer" site, mijn vetdruk):

"In deze nota van wijziging worden artikelen 26ab van de Elektriciteitswet en 13b van de Gaswet zo gewijzigd dat een netbeheerder aan de leverancier slechts dan toegang tot kwartierwaarden respectievelijk uurwaarden verleent als de leverancier toestemming van de afnemer heeft gekregen om deze gegevens te verwerken."

Duidelijk? Als u niet wil dat die kwartier/uurwaarden door de leverancier voor wat voor doeleinden dan ook gebruikt gaan worden, zegt u gewoon keihard NEEN! (op papier natuurlijk, kopie in uw archief!). Het laat echter onverlet dat die enorme datastroom wel degelijk bij de netbeheerder in de computer komt te staan en dus "overgeseind" moet worden. En dus ook bij wie er in slaagt om die datastroom daadwerkelijk al dan niet draadloos af te tappen ("sniffen" noemen Keemink en Roos dat) ... Ook de overtrokken nadruk op de vermeende, onbewezen positieve effecten op energiebesparing staan weer breed uitgemeten in die karakteristieke EZ brief. De reeds bewuste energie gebruiker kan een enge ziekte krijgen van EZ, en "moet" ook aan die ongevraagde meter...

http://static.ikregeer.nl/pdf/NDS15285.pdf (reactie van EZ op het tumult rond de privacy van "kwartier- en uurwaarden" van de slimme meter. Het is weer een pracht exemplaar van ruim 5 pagina's met vele zoetgevooisde woorden en een hoop slim gepamper, geachte EZ ambtenaren!)
http://www.ad.nl/binnenland/2410046/Slimme_energiemeter_meet_privgegevens.html
http://www.ad.nl/binnenland/2410067/Nieuwe_meter_houdt_ook_verblijf_op_het_toilet_bij.html
http://www.cbpweb.nl/documenten/med_2008-00769.shtml ("Slimme energiemeter krijgt privacywaarborgen")
https://www.os3.nl/2007-2008/students/bart_roos/rp2 (abstract van het onderzoek van Keemink en Roos, met download link naar het volledige, zeer diepgravende, engelstalige verslag, AANRADER!)
http://www2.nen.nl/nen/servlet/dispatcher.Dispatcher?id=258108 (de NTA norm die vrijwel vastligt, en die de voorloper is van officiële NEN normen voor de "slimme" meter)


2 juli 2008: "Slimme" meters 34. Domme "slimme" Oxxio meters... Uiteraard van het Tros Radar forum, wat BOMVOL verschrikkelijke berichten staat over de energiemarkt, en waar bijvoorbeeld ook een thread over de "slimme" meter van Oxxio op is te vinden. Uit die thread het volgende tale-telling citaat van een ietwat verbouwereerd slachtoffer van die domme meter - en dan maar hopen dat de volgende "inschatting" van Oxxio niet vet over de schreef gaat... (vetdruk Polder PV, reactie van 2 juli 2008, 21h48, 2e pagina van de thread):

"Gisteren is bij mij voor de tweede keer het e.e.a. vervangen aan de "slimme" meter. Hij is namelijk niet op afstand uitleesbaar. Er staat nu nog steeds een zwart driehoekje op het scherm, volgens de monteur een teken dat hij nog geen contact heeft met de "thuisbasis".
Overigens las ik hier dat er iemand fors heeft moeten bijbetalen, ik heb juist voor zowel gas als electrisch een leuk bedrag teruggekregen (ik vraag me wel af hoe ze dat bepaald hebben als mijn meter geen standen doorgeeft). Het schatten van het verbruik gaat Oxxio blijkbaar nog niet zo goed af."

Polder PV: no comment...

http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=56081


20 juni 2008: "Slimme" meters 33. Oorlog verklaard aan de kritische consument: kabinet dwingt slimme meter af. Volgens het bericht op Nu.nl gaat de door de zogenaamde "geliberaliseerde" energiebranche gepushte staatsgreep in de meterkast nu door de neoliberale huichelaars van Balkenende numero vier formeel gefaciliteerd worden en krijgen we - op termijn - koste wat kost die verdomde, nog steeds bomvol vraagtekens omgeven "slimme meter" door de strot geduwd. Ergo: de Staat verklaart, na het debacle met de Consumentenbond, bij vol bewustzijn de oorlog aan de consument die:

 • (a) nooit iets is gevraagd,
 • (b) zelfstandig zijn/haar energieconsumptie al tot een minimaal basisniveau heeft doen dalen zonder ook maar een enkele incentive van welk kabinet dan ook, en zonder (vermeende) "hulp" van een "slimme" meter (die nu nog steeds zo dom als het achtereind van een koe blijkt te zijn),
 • (c) to-taal geen behoefte heeft aan een gruwelijk ingewikkeld (en nog complexer, en dus storings- en fraudegevoeliger te maken) Big Brother apparaat met uitermate griezelige "externe" ingreep mogelijkheden in een van de meest basale levensbehoeftes van de moderne mens, de energiehuishouding,
 • (d) het vertikt om gedwongen een orwelliaans instrument in huis te krijgen wat de reeds veel te machtige netbeheerders nog meer mogelijkheden zal geven om hem/haar financieel uit te kleden zonder dat de getroffen bewoner daar ook maar iets tegen kan doen,
 • (e) het verdomt om een meter te accepteren die hem/haar aan compleet onzinnig extra sluipverbruik gaat helpen.

Volgens een persbericht en een boze brief van de Zonnestroom Producenten Vereniging aan onze helden van Economische Zaken (die deze hele operatie maximaal hebben gefaciliteerd en die hun vrindjes bij EnergieNed altijd hun zin geven) claimt onze van Heilige Boontjes voorziene brancheorganisatie zelfs een 2 Watt continu sluipverbruik aan consumentenzijde van dat ding, wat we dus gedwongen zouden moeten gaan "verbruiken" en betalen (bovenop de reeds jaren kunstmatig aan de olieprijzen gekoppelde stijgende kWh prijs).

Een rekensommetje, dan maar weer. Jaarlijkse extra sluipverbruik sowieso 0,002 x 24 x 365 = 17,52 kWh per huishouden (volgens foutief gehanteerde "gemiddelde" jaarverbruik van 3.500 kWh/jaar neerkomend op een verhoging van een half procent, het kabinet streeft naar 2% besparing per jaar...). Bij huidige prijsniveau van 21,6 eurocent/kWh (mijn kleinverbruiksprijs, bij u ligt dat hoogstwaarschijnlijk iets anders): extra belasting 3,78 Euro per huishouden, komt bij 7 miljoen huishoudens neer op 26 en een half miljoen euri extra, compleet prestatieloze extra inkomsten voor de betrokken partijen (leverancier, netbeheerder, TenneT, Min. Financiën). En een extra sluipverbruik van in totaal 122,64 miljoen kWh per jaar. Bij een gemiddelde jaaropbrengst van 850 kWh/kWp (lage schatting van ECN) voor een modern zonnepaneel van 175 Wp, zou dat neerkomen op de jaaropbrengst van in Nederland geplaatste gemiddelde zonnestroom installaties met een totaal opgesteld nominaal STC vermogen van 122.640.000/850 = 144,3 MWp, of 824.471 stuks 175 Wp modules. Dat is een factor 9,6 maal zoveel als de miezerige 15 MWp die er van diezelfde mevrouw van der HO-Even via de SDE in 2008 (en na stevige "druk" van het kabinet om de oorspronkelijk door haar Ministerie gewenste microcapaciteit van 10 met 5 MWp te "verhogen") bijgeplaatst "mag" worden...

De ZPV vergeet trouwens in hun brief aan EZ, waarin ze eisen dat het bezopen extra sluipverbruik minimaal door 16 moderne windturbines gecompenseerd zal moeten worden (wat mij betreft: op te hoesten door alle partijen die aan deze zoveelste gedwongen winkelnering meeverdienen, en die turbines komen allemaal rond het Ministerie van EZ te staan) de crux van het verhaal. Het gaat namelijk niet alleen om het energieverbruik van die meters zelf, wat al te schandalig voor woorden is. Het gaat, zoals de Consumentenbond reeds in een helder moment zeer kritisch tegen het licht heeft gehouden, vooral ook om de enorme hoeveelheid energie (vooral elektra voor servers, airconditioning, beveiliging, etc.) die er ingezet zal gaan worden om de massieve hoeveelheden data die die "slimme" meters uit zullen gaan kakken (dagelijks!) te transporteren, te verwerken, te controleren, van backups te voorzien, op te slaan, en te analyseren. Ook dat totaal onzinnige mega"sluip"verbruik die tot nog meer energieconsumptie gaat leiden "om de burger te helpen zijn energieverbruik omlaag te krijgen" dient allemaal gecompenseerd te worden. Daar zal geen woord over in de talloze EZ stukken komen, kunt u vergif op innemen (als ze er niet over worden doorgezaagd door het parlement, pas dan komt er een vaag antwoord zonder harde toezeggingen).

Dat laatste argument is trouwens een totaal onbewezen stellingname, die hardnekkig wordt volgehouden omdat dat de enige echte politiek verkoopbare reden was waarom EnergieNed die "slimme" meter van Den Haag mocht pushen. Als achteraf zou blijken dat het de ergste leugen is die er is verkocht (lees: slechts een zeer gering deel van de bevolking zal mogelijk of mogelijk slechts tijdelijk een lager energieverbruik krijgen omdat ze op hun elektrazuipende computer verbruiksdata tevoorschijn kunnen toveren waaraan ze "conclusies" en uitermate moeilijk afdwingbare gedragsverandering zouden kunnen gaan verbinden), hangen die ongevraagde rotmeters inmiddels al in onze huizen, en zullen ze er nooit meer uit gaan verdwijnen. Big Brother Balkje superblij, de burger: voor de zoveelste maal vet de pineut, en lekker onder continue Staatscontrole. De Staat pikt binnenkort de netbeheerders in, en u gaat mij niet vertellen dat ze dat niet een lucratief handeltje vinden, dat scherpe oogje in de meterkast van elk huishouden. "Wet Bescherming Persoonsgegevens" of niet. De onder neoconservatieve tucht zuchtende voormalige "sociale heilstaat" genaamd Zweden ziet daar ook geen enkel probleem in (recent goedgekeurde Wetswijziging, er kan permanent inbreuk op de persoonlijke levenssfeer worden gedaan door de Staatsveiligheidsdienst). U bent gewaarschuwd. Soms komen voorspellingen in boeken gewoon uit. Op een heel andere wijze dan verwacht. Met dank aan Orwell, die zijn tijd ver vooruit was.

Op de site van EZ inmiddels trouwens ook de behoorlijk gepeperde brief van het College bescherming persoonsgegevens, met nogal wat punten van kritiek op de wat al te voorspelbare voortvarende wetsvoorstellen uit de koker van onze energiebureaucraten. Daar zullen ze bij EZ vast wel weer "raad" mee weten, want het staat als het aan hen ligt immers al vast dat die "slimme" meter er koste wat kost gaat komen, dus er worden wat mouwen aan gepast en dan kan de kurk van de champagne in Arnhem bij EnergieNed (ik hoop dat het gouden vocht slecht zal vallen bij Hansje Alders, die ook al kolenmegastokers in het noorden des lands ons distributienet liet verzieken). Let in de brief van het CBP, waarin trouwens steeds over "levering" van energie wordt gesproken, en nergens over "teruglevering" (lees: decentrale invoeding van zonnestroom door de burger), vooral op de conclusie (vetdruk van Polder PV):

"Voor zover het wetsvoorstel voorziet in het in alle gevallen verzamelen en beschikbaar stellen van kwartierwaarden c.q. uurwaarden over het energieverbruik, ongeacht de toestemming van betrokkene, is dit in strijd met de Wbp."

Ik ben benieuwd hoe EZ deze linke soep gaat "tackelen", want een van hun plannetjes is natuurlijk om zonnestroom invoeders door de leveranciers zo effectief mogelijk te laten besodemieteren, door via de "slimme" meter te registreren ongunstige tijdsgebonden tariefcondities in het leven te laten roepen waardoor de zonnestroom juist op de economisch voor de "leverancier" zo waardevol mogelijke tijdstippen (hoge piekbelasting, dus zonnestroom veel waard om door te verkopen) voor de decentrale producent zoveel mogelijk te laten afknijpen via bijvoorbeeld vage "gemiddelde", voor de opwekker ongunstig uitpakkende tarieven o.i.d. Want zo zijn ze ook wel weer bij ons gezegende ministerie.

Overigens ben ik totaal niet geïnteresseerd in mijn "kwartier" dan wel "uur" waarden qua energieverbruik. Ik verbruik zo belachelijk weinig dat dat compleet zinloze non-informatie is. Ergo, ik doe hierbij reeds een beroep op het College beveiliging persoonsgegevens om de polderboy uit de lijst "toestemming voor het doorgeven van kwartier en uurwaarden" te schrappen. Ik doe het wel met een jaaroverzichtje voor mijn gesaldeerde resterende jaarverbruik van een paar honderd kWh en die paar kuubjes kookgas (stadswarmte zal sowieso niet onder de nieuwe wetgeving vallen, dat is al erg genoeg). Dan mogen EZ of EnergieNed die ongevraagde, voor mij bedoelde "slimme" meter in Verweggistan of op de achterkant van de Maan plaatsen.

Het kabinet moet zich maar eens achter de oren gaan krabben waarom het blijkbaar zo vurig gewenste "vertrouwen" van de burger in de Staat zo laag is. Wat mij betreft is dit op energiegebied inmiddels tot een historisch dieptepunt gezakt. Dit land gaat naar de filistijnen als ze zo doorgaan. Mark my words. Ik zal vrijwillig in de Hollandsche Hel afdalen (lekker gratis warmte...) als ik ongelijk krijg.

Voor het ook in de CBP brief voorkomende wâzeggu "dwingendrechtelijk" verwijs ik u volgaarne naar mijn tongue-in-cheek bespreking op de betreffende pagina...

http://frontpage.fok.nl/nieuws/94272/-Slimme-energiemeters-in-alle-huizen.html (lezersreacties...)
http://www.consumentenbond.nl/actueel/nieuws/nieuwsoverzicht_2008/slimme_energiemeter (Consumentenbond laat eindelijk tanden zien for whatever it is worth)
http://www.consumentenbond.nl/actueel/nieuws/nieuwsoverzicht_2008/geen_uitrol_energiemeter (Consumentenbond terecht tegen gedwongen slimme meter; kabinet heeft er maling aan)
http://www.ez.nl/dsresource?objectid=158424&type=PDF (gepeperde brief van het CBP aan EZ over "de nodige" vraagtekens rond de bescherming van de consument i.v.m. het beruchte pakket wetsvoorstel "slimme meter", "capaciteitstarief", en "verplicht leveranciersmodel van facturatie". Nadruk ligt op de slimme meter)
http://www.nu.nl/news/1620583/34/Politiek_verplicht_slimme_energiemeters.html (nieuwsbericht)
http://www.zonnestroomproducenten.nl/paginas/nieuws.htm (zie bericht van 10 juni 2008)


17 juni 2008: "Slimme" meters 32. Problemen met invoering "slimme" meter? Tijd voor oorlogstaal! Het zat er aan te komen. Er wordt al jarenlang onder zware druk van de energiesector gesteggeld om de consument aan een ongevraagde "slimme meter" te helpen. De belangen zijn blijkbaar gigantisch, dat ding zal er koste wat kost moeten komen. Daaroverheen kwam nog eens de ranzige bureaucratenbende die de door EZ zeloten in elkaar geknutselde SDE regeling voor nog nietsvermoedende "zonne-stroom opwekkers to be" gaat opleveren (ik krijg steeds meer e-mails binnen van mensen die extreem tegenstrijdige berichtgeving over wel dan niet te plaatsen meters op hun bordje krijgen). De immer wijfelachtige en continu zeer slecht geïnformeerde politici (die de bureaucraten jarenlang hun gang hebben laten gaan, wat tot een grote bende op het vlak van regelgeving heeft geleid) willen nu juist, vanwege die vermaledijde SDE, een "nog slimmere" meter. Gevolg: gigantische puinhoop, diepe verzuchting bij "de sector", en steeds grotere twijfels over de [financiële] haalbaarheid van de hele operatie. Waar trouwens ook weer grote potten zout voor op de slakken gelegd moeten worden, want de vraag is of de gesignaleerde, door de NMa gemelde "inkomsten voor 2005" wel de werkelijkheid van de netbeheerders financiën weergeven, zoals in-depth door Polder PV eerder dit jaar is geanalyseerd.

Ergo: hoogste tijd voor Oorlogstaal. Ons land is in "crisis", en dus moeten blijkbaar militaire middelen ingezet gaan worden. Die 7 miljoen meterkasten moeten koste wat kost open, en er moet "iets" in. Wat dat "iets" echter uiteindelijk gaat worden: Joost, Balkje, Diederik, Paulus, en ook onze "gezegende" netbeheerders: ze weten het allemaal blijkbaar (nog steeds) niet. Of: niet meer.

Let in het weer extreem onrustbarende Energeia stuk op passages als: "Een militaire operatie", "...wat gaat die uitrol nu werkelijk kosten? Dat is nog steeds niet duidelijk", "De slimme meter tegelijk invoeren met overschakeling op het leveranciersmodel en capaciteitstarief is wel veel tegelijk op het bordje van de energiebranche" (Eneco meneer..., let wel: die "energiebranche" is DE grote pusher van die hele operatie, al sinds 2005!!!), en "De complexiteit van de uitrol wordt onderschat. Dat wordt één van de grootste gevaren bij de implementatie."

De meest verontrustende tenslotte, voor zonnestroom minnaars zeer relevant: "... er zullen altijd klanten zijn die voorrang moeten krijgen. Te denken valt aan gemeentes, of klanten die zonnepanelen hebben laten installeren." Reactie Polder PV: ???????? Hem is niets bekend van het "moeten" laten installeren van "een slimme meter" (met welke voor de van niets wetende klant kostenreducerende functionaliteit dan wel????) bovenop de uit de krankzinnige SDE regeling volgende (voor elk te installeren deelsysteem...) verplichte bruto productiemeter. Volgens mij is zowel de politiek, het ambtenarenapparaat, als de energiesector definitief de draad kwijtgeraakt:

(a) waarom zou die "slimme meter" dan wel een zegen voor ons consumenten moeten gaan worden?

(b) wat zou de exacte meetsituatie bij "straks toegewezen SDE zonnestroom klanten" dan wel bij buiten die regeling vallende oude en nieuwe PV-klanten "moeten zijn dan wel gaan worden"?

(c) wat voor smerige truuks gaan de netbeheerders straks uithalen als er "administratief gesaldeerd" moet gaan worden volgens artikel 31-c van de E-Wet met een "slimme meter"?

(d) wat voor belachelijke meerkosten gaan de diverse categorieën arme decentrale duurzame elektriciteitopwekkers dan voor die krankzinnige meterkermis kwijt zullen zijn aan de 1.999 euro ex BTW betalende symposiumgangers van "Energy Metering and Billing"...?

Hoogste tijd dat "onze" militaire boys terugkeren uit de woestijnrijke, bloederige, verre vreemde. Er moet orde op zaken gesteld worden in eigen land. Wat mij betreft echter niet in de meterkast van die 7 miljoen weerloze huishoudens aan wie nooit iets is gevraagd. Maar bij de betreffende instanties in het van brinkhorstiaans woestijnzand volgestoven Den Haag en Arnhem...

Lezen dat stuk (onderdeel van het reeds tot angstvallige omvang groeiende zeer goed gerechercheerde "slimme meter" dossier op de onafhankelijke Energeia site):

http://www.energeia.nl/dossier.php?DossierID=15&ID=37396


2 mei 2008: "Slimme" meters 31. Over u. Ten koste van u. Uiteraard dus ook ZONDER u... Ik heb al vaker vuur gespuwd over de ten hemel schreiende, volslagen doorgedraaide energiebobocultuur in ons land. Symposia, congressen en beurzen over talloze energie gerelateerde thema's die U en mij aangaan, die over Uw en mijn energienota gaan, die over onze energie toekomst gaan, maar die allemaal voor die blijkbaar volstrekt niets betekenende miezerige en klein te houden energieconsument compleet onbetaalbaar zijn. En waar zo'n beetje driedelig grijs wel het minste is wat je aan je lijf moet hebben, anders kun je opzouten.

Er komt er weer eentje aan (een van vele trouwens, het is niet meer bij te houden). Zo'n tweedaags energie symposium, genaamd "Energy Metering & Billing 2008". Ditmaal over die nooit door de consument gevraagde "slimme meter". Waar onvoorstelbaar veel complexiteit achter schuil gaat en waar dus ongelofelijk veel mee "mis" kan gaan. Die wederom bakken met geld gaat kosten. Waarvan nog steeds niet duidelijk is wie dat allemaal uiteindelijk zal gaan betalen. Waar nog steeds talloze vraagtekens rond hangen over de werkelijke merites die die ongevraagde meter zou gaan brengen voor de dom gehouden (en nog steeds: te houden) consument. En die ondanks al die onduidelijkheden, ondanks de steeds grotere oproer daarover, en de wagonladingen aan kritiek die er inmiddels al zijn gepasseerd, gewoon door uw (als het aan mij ligt, niet mijn) strot geduwd gaat worden. Want een in beweging gezette locomotief is vrijwel niet meer te stoppen, dus waarom zouden "we" daar moeite voor gaan doen?

De folder is een en al super-ronkende "we gaan d'r voor!" bobotaal, de vonken vliegen d'r van af. Er staat zelfs, niet gaan lachen, een "PSje" onderaan de folder: "Onmisbaar voor iedereen die zich bezighoudt met de slimme meter". Oh jah? En wij dan, hooggeschatte symposium organisatoren? U weet wel, 7 miljoen huishoudens en zo? Oeps, vergetuh????

Het gezellige samenzijn gaat u, als u ondanks alles, toch uw zeer dikke spaarvarken wilt leegschudden, voor die twee dagen, slechts 1.999 euri kosten. Exclusief BTW... (Vadertje Staat wil natuurlijk ook lekker mee blijven afromen, elke betalende bezoeker levert minister Bos toch weer mooi 380 Euri aan BTW op). Het bizarre is dat, als je niet "gezellig" wilt mee-eten (lees: met de mond vol bioindustrie vlees "netwerken"), dat je dan 50 Euri (ex BTW) minder kwijt bent (??? gesponsored wellicht door de Verenigde Vleesproducenten?). De symposium "docubox" kost maar 340 euri... (ex BTW).

^^^
"Debat" noemen ze dat. Een ouwejongenskrentenbrood theekransje, lijkt me een treffender kwalificatie. Van Dale (1992): debat - aan regels gebonden openbare gedachtenwisseling, m.n. die op een rede volgt.

Sinds wanneer staat een 1.999 Euri (ex BTW) kostend theekransje gelijk aan een openbaar "debat"???

Talloze onderwerpen die over "ons" gaan passeren de revu. Wij, de inwoners van dit van alle goden en burgermansfatsoen verlaten land, en veelbetalers aan aan van der Veer's stinkende olie gekoppelde energiekosten, mogen d'r alleen niet bij zijn om "ons" zegje te doen en wat tegengas te geven...

Uit de inhoud van die kostelijke twee dagen bobogebral:

 • Onderdeel: Hoe gaat een netwerkbedrijf om met de prioriteitsplaatsingen?:
  - Realisatie en knelpunten bij de prioriteitsplaatsingen
  - Koppeling (binding) E+G+W meter
  (PPV: niks daarvan, onze watermeter [W] bevindt zich minimaal 15 meter verwijderd van onze elektra/gasmeter in een andere ruimte. Ik ga beslist geen meerkosten betalen en ons drinkwaterbedrijf is goddank losgeweekt van de facturatie ellende bij het CCC van onze netbeheerder, dus opzouten met een aan een "slimme meter" gekoppelde drinkwatermeter...)

 • Waar loopt u tegenaan bij het plaatsen van de slimme meters en hoe lost u dit op? (PPV: lees: wat voor nietzeggend kulverhaal gaan we verzinnen om een onwillige consument die meter door zijn/haar strot te duwen om te voorkomen dat we uren aan oeverloze discussie voor het betreffende pand kwijt zijn...?)

 • Verrekenen van decentrale energieopwekking (PPV: lees: hoe kleden we die halve zolen van zonnestroom opwekkers op zo slim mogelijke wijze tot op het bot uit?)

 • Peakshaving en alternatieve energie tarieven (PPV: lees: hoe kunnen we voor die decentrale opwekkers zo ongunstig mogelijke tariefstructuren verzinnen, zodat de winsten maximaal aan de plakkerige strijkstokken van de netbeheerders en de leveranciers zullen blijven hangen, en die dco's er marginaal iets aan over zullen houden?)

 • Hoe vertalen we energie 'issues' als energie bewustwording, piek reductie, dynamische tarifering, gecontracteerd niveau, alarm situaties en teruglevering aan het net naar de gewone consument? (PPV: let op dat woordje "gewone"...)

 • Leidt periodieke terugkoppeling naar de gebruiker tot besparing of is er meer nodig? (PPV: hier twijfelt de spreker blijkbaar openlijk aan het "veronderstelde", en met zeer veel poeha aan de politiek wijsgemaakte effect van die slimme meter. Iets wat juist een van de zwaarst wegende politieke punten was waarom dat ding er door de energiesector door geramd "mocht" worden, ook van de tijdens het symposium aanwezige Jos Hessels van het CDA...)

 • Etcetera, etcetera, teveel om op te noemen. Allemaal ook in Uw belang...

Samenvattend: Dan moeten de bobo's ook niet gek staan te kijken dat er straks veldslagen rond de meterkast uit zullen gaan breken, als de klassieke, puik werkende Ferrarismeter gedwongen uit die meterkast gesloopt dreigt te gaan worden en al die arme meterboys (en girls???) gedwongen supercomplexe Paarden van Troje genaamd "smart ass meters" van het merk "Big Brother" in die meterkasten terug willen gaan plaatsen. Onder gewapende begeleiding, wellicht?

"Ze" hebben het blijkbaar zo gewild.

U wilt "ons" niet horen? OK: Opzouten dan maar, met die "slimme meter"!

Als u toch de homepage van Energeia gaat bezoeken, lees dan meteen ook het schokkende stuk over NRE netbeheer van 21 april (wederom van de hand van Jurgen Sweegers), waarin staat dat deze netbeheerder o.a. door de "verplichte slimme meter ellende" in grote financiële problemen aan het raken is. Titel van het stuk: "NRE in financiële problemen door slimme meter, x-factoren (en grote schuldenlast)".

http://www.iir.nl/app/?navi=366&pid=1217&action=pdf


22 april 2008: "Slimme" meters 30. Die oh zo domme "slimme" meter: de SDE ellende.

Energeia blijkt hartstikke actief geweest te zijn op het gebied van in-depth berichtgeving over de "slimme" meter, waarvoor zeer grote dank, want de materie is uitzonderlijk ingewikkeld. In een iets ouder stuk van 15 april met de zeer verontrustende titel "Slimme meter is dom, kan totale opgewekte stroom niet meten, EZ vindt het best"... werd de onverkwikkelijke relatie gelegd met zowel de SDE regeling voor zonnestroom, als naar de moeizame besprekingen die momenteel in de Tweede Kamer aan de gang zijn over de reeds jaren zwaar door EnergieNed gepushte Centurion operatie "slimme meter - capaciteitstarief - leveranciersmodel van facturatie".

Het meest zorgwekkende stukje gaat hier over zonnestroom invoeders die SDE subsidie hebben aangevraagd of nog aan gaan vragen cq. krijgen (goed opletten: dit geldt beslist niet voor mensen die geen behoefte aan het SDE circus hebben en toch ook zonnestroompanelen aanschaffen!!!):

... Het idiote gevolg is dat huishoudens die zonnepanelen op het dak hebben liggen, of gaan leggen, straks naast de slimme meter nog een andere meter nodig hebben die de totale eigen productie meet. Daarnaast willen mensen natuurlijk weten hoeveel ze zelf geproduceerd en/of verbruikt hebben. Een voordeel is er wel: die nieuwe meter kan zijn gegevens via de slimme meter naar het energiebedrijf verzenden. Ook andere meters, zoals een watermeter kunnen daar op aangesloten worden. Maar de nadelen zijn evident. Want de consument betaalt een extra bedrag van EUR 30 per jaar voor het uitlezen van deze meter, nog afgezien van de kosten van de installatie van de meter zelf (EUR 90 per jaar). ...

Jurgen Sweegers
j.sweegers@energeia.nl
Copyright©, Energeia, 2008

Foutief in bovenstaande is dat mensen die SDE krijgen beslist geen nieuwe netbeheerdersmeter "nodig" hebben, omdat het enige wat in de SDE is voorgeschreven (al erg genoeg) een separate productiemeter is. Dat is wat er in de SDE regeling staat. Er staat niets over de meter die al in de meterkast hangt! Dus mag dat ding, bij voorkeur natuurlijk de meestal aanwezige salderende Ferrarismeter, die wettelijk verplicht automatisch saldeert, gewoon blijven hangen. Laat u geen kulverhalen aansmeren over die meter, door niemand. Houden dat ding! Totdat mevrouw van der HO-Even ons met het mes op de strot beveelt (met goedkeuring van het door haar voorgelogen parlement) om die prachtmeters door die met duizenden vraagtekens omgeven "slimme" meters te laten vervangen. Zonder ook maar een extra rooie cent aan die rotdingen te hoeven uitgeven, uit der aard!

Die tweede zin uit het Energeia stuk mag u dus ook een dik vraagteken bij zetten. Als mensen dat zelf willen weten kunnen ze een viertelwerk meter aanvragen, maar dan moeten ze ook bloeden ("metervervanging op aanvraag"...). Het hoeft echter niet. Als je je productie weet (heb je zelfs die verplichte productiemeter niet eens voor nodig, kun je met een simpel zelf gekocht metertje vaststellen, veel omvormers hebben tegenwoordig productiemeting aan boord), weet je ook je restverbruik. Als je namelijk het eigen gemiddelde verbruik voor aanschaf van je zonnepanelen al weet, heb je mogelijk helemaal geen behoefte aan metervervanging, want je weet bij meting van je productie toch wel globaal wat je aan elektrakosten inkoop hebt vermeden (bij dubbeltarief: 2/7e maal laag tarief [weekend opbrengst] plus 5/7e maal hoog tarief is een behoorlijk nauwkeurige inschatting van de vermeden elektra inkoop kosten). Waarom zou je ook? Die Ferrarismeter werkt best, en er kunnen (in theorie) geen vette bureaucratenvingers aan komen die je volkomen onnodig geld willen aftroggelen...

En die productiemeter [elektronisch?] op de "slimme" meter aansluiten en toch 30 euro voor de "meetdienst" vragen??? Wat voor "voordeel" voor de arme SDE klant levert dat eigenlijk op? Ik zie alleen maar voordelen voor de netbeheerder cq. de door hem ingeschakelde "meetgemachtigde"!!!

En watermeters aansluiten op die slimme meters??? Ons drinkwater bedrijf is maar wat blij dat ze weg zijn bij onze energieholding. Die hebben de boel keurig op orde. Elk jaar een meterstanden kaart ingevuld retour, of zelfs elektronisch meterstanden doorgeven, klaar is kees. Geen oeverloos gezeur met allerlei mistige toestanden die dan weer via het NUON Customer "Care" Center fout zouden kunnen gaan lopen. Geen waterbedrijf-energiebedrijf connection meer, in huize Polder PV. Houdt in Gaia's naam die totaal verschillende werelden gescheiden! Ik krijg al een rolberoerte als ik bedenk wat voor peperdure shit dat bij ons gaat geven. Onze eigen meters hangen op drie verschillende lokaties in ons complex, de stadswarmte meter werkt op batterijen en kan niet eens op afstand uitgelezen worden (daarvoor zal nog altijd een metermanneke of vrouwke langs moeten komen)... Er zitten nogal wat "meters" afstand en deuren en betonnen muren tussen al die meterkasten bij ons.

Er worden trouwens door NUON Retail zelf in hun met vraagtekens omgeven "zonnepaneel aanbieding onder de SDE" een schandalig bedrag van 115 Euro voor de plaatsing van die bezopen SDE productiemeter gevraagd i.p.v. de genoemde 90 Euro. Dat zijn toch maar weer 76 kostbare "SDE subsidie" kilowattuurtjes (á 33 cent/kWh) die u daar extra kwijt bent ... Uit der aard uit te voeren in opdracht van de zogenaamd autonoom opererende eigen netbeheerder Continuon. Gelezen, juristen bij ConsuWijzer en de DTe?

Tot slot: nergens lees ik iets over de waanzinnige complicaties als je niet zoveel geld hebt, en dit jaar bijvoorbeeld anderhalve kWp aan zonnestroom installatie aanvraagt en SDE subsidie krijgt (verplichte productiemeter), en volgend jaar met wederom opzij gezet spaargeld anderhalve kWp extra gaat aanschaffen onder de SDE regeling. Dan moet je weer een nieuwe productiemeter laten aanbrengen (en krijg je gegarandeerd een extra meetdienst voor je kiezen van je netbeheerder...). Ik laat het aan u over om te bedenken tot wat voor onwaarschijnlijke spaghetti-achtige toestanden dat in uw meterkast zal gaan leiden. Zeker als er ook nog eens een verbinding met een al dan niet "gewenste" (vooralsnog niet verplichte!) slimme meter gemaakt zou moeten gaan worden. En natuurlijk of zowel uw netbeheerder als uw leverancier uit de resulterende getallenbrei wijs zullen gaan worden en alle financiële afwikkeling wel naar behoren zal gaan verlopen. Veel succes gewenst...

http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=64 (tijdelijke link)


22 april 2008: "Slimme" meters 29. Dat gaan hollandsche tranen met tuiten worden... Het begint steeds erger te worden met de dreiging van de "verplichte slimme meter". Dat een ventje als de polderboy nu al aan zijn negen-en-twintigste heftige item over die "slimme" meter bezig is hoeft op zich niets te zeggen, als je vindt dat dat poldermanneke niks te zeggen heeft (of zou hebben). Dat burgers zich er zo hier en daar zorgen over maken is logisch. Dat de Consumentenbond met alarmbellen is gaan luiden zou een signaal aan de politiek moeten zijn dat er toch wel "wat" aan de hand is. Dat Energeia een apart dossier heeft over die slimme meters, goed gevuld met uitermate zorgwekkende detail informatie zou menig parlementariër op het puntje van de stoel moeten doen belanden.

Maar dat een netbeheerder, een van de partijen die het meeste voordeel van die "slimme meter" zou gaan krijgen, nu de knuppel in het hoenderhok heeft gegooid, zou de schellen van de ogen moeten doen vallen, en direct het luchtalarm in heel het land moeten doen afgaan...

Miljardenblunderproject in wording: 'grote kans dat slimme meter niet gaat werken'

18 april 2008
EINDHOVEN (Energeia) - "De kans is groot dat de nieuwe 'slimme' meter nooit gaat werken. Het is daarom onverstandig om er geld in te steken in een open begroting." Dit zegt directeur Ralph van Hof van NRE Netbeheer tegen Energeia naar aanleiding van de discussie van de plannen rond de slimme meter in het parlement. Energiebedrijven willen binnen zes jaar een nieuwe stroom- en gasmeter hangen in ieder huishouden. De huidige zou niet meer voldoen.

Van Hof somt alle mogelijke problemen bij de invoering van de meter nog eens op. Zo zijn de specificaties aan de meter zoals die zijn neergelegd in het NTA-dcoument te gecompliceerd. Een van die eisen is bijvoorbeeld dat de netbeheerder, die de data-communicatie verzorgt, ook anderen toegang moet verschaffen tot de communicatiekanalen. De netbeheerders worden dan een soort telecombedrijven. Kunnen ze dat? Er zijn in ieder geval nog geen proeven mee gedaan.

Waar ook geen proeven mee gedaan zijn, is de eis dat de doorgang van de meter op afstand kan worden beperkt, bijvoorbeeld als de klant achterblijft met betalen. Dit zou dan moeten bewerkstellingen dat de lampen wel blijven branden maar dat bijvoorbeeld de wasmachine niet gaat draaien. Is dit technisch mogelijk? In feite is dat NTA-document een soort mandje waar iedereen die bij de plannen betrokken is zijn wensen in heeft kunnen dumpen.

Dat dumpen van die wensen gebeurde nadat netbeheerders erin waren geslaagd om het monopolie op de plaatsing van de meters naar zich toe te trekken. De netbeheerders waren veel te bang dat partijen als Oxxio overal maar meters gingen neerhangen, waardoor het een rommeltje zou worden. Nadat netbeheerders dat monopolie hadden gekregen waren andere partijen weer bang dat de netbeheerders te veel macht zouden krijgen. Zij kregen het voor elkaar hun wensen in het NTA-mandje te dumpen.

Grote technische problemen dus aan de vooravond van de komst van de nieuwe meter. Het is nog maar de vraag of de slimme meter ooit zal werken. "Het risico is groot dat het technisch niet gaat werken. Dan zitten de netbeheerders met de gebakken peren, want die zijn ervoor verantwoordelijk dat het gaat werken. Het is ingewikkelde domotica-techniek", zo zegt Van Hof.

Jurgen Sweegers
j.sweegers@energeia.nl
Copyright©, Energeia, 2008

Zie ook het vervolg op Energeia (tijdelijke link preview 68), met de tale-telling titel: "Blunderproject -2- Kosten zijn nog niet bekend maar wet is al wel in behandeling". Een van vele conclusies van van Hof, vetdruk Polder PV:

... "En wat gebeurt er als de leverancier tegen de netbeheerder zegt dat de energie ergens moet worden afgesloten omdat rekeningen niet betaald worden? Mogelijk heeft de afnemer al betaald maar is het nog niet door de leverancier verwerkt. De kans op onterechte afsluitingen is groot. Als je ter plekke gaat kijken kun je je nog wel een oordeel vormen over de situatie maar niet als dat op afstand moet gebeuren. "Maatschappelijk ligt dit allemaal heel moeilijk." ...

(ook van Jurgen Sweegers, gegevens zie boven)

http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=69
http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=68

NB: dit zijn tijdelijke links. Indien niet meer beschikbaar op de homepage van Energeia, neem contact met me op


21 april 2008: "Slimme" meters 28. Opmerkelijke vondst. Als je soms per ongeluk wat dieper aan het grasduinen bent op een site waar je eigenlijk iets anders zocht, stuit je soms op opmerkelijke stukken. Zo vond ik dit stukje uit een uittreksel van de betaalsite VrijhandelsOptiek van 14 april 2008. En wel ... op de website van de duurzame energie lobby organisatie DE Koepel! Het volledige stuk heet: "Capaciteitstarief doet potentiële voordelen van de slimme meter teniet". Lezen, dat stuk!

"... De slimme meter is dan niet meer dan een vreselijk duur speeltje voor een enkeling die af en toe zijn energieverbruik online wil bekijken, in plaats van een blik in de meterkast te werpen. Op deze wijze worden knollen voor citroenen verkocht. Of het gaat om energiebesparing of het gaat om administratieve vereenvoudiging voor de netbeheerder. Bij de huidige voornemens is de slimme meter zelfs voor fraudebestrijding onbruikbaar. De netbeheerders willen immers niets meer met meterstanden te maken hebben en hoeven zelfs niet [te] weten wie waar woont."

Ja, ja. En dan durven ze te beweren dat burgers niet zo moeten zeuren als ze weer eens iets tegen hun wil door de strot geduwd gaan krijgen (lees: de "slimme meter"). VrijhandelsOptiek wordt gerund door professionele energie journalisten...

Bron:

http://www.dekoepel.org/documenten/VrijhandelsOptiek%20W16%202008.pdf


17 april 2008: "Slimme" meters 27. "Slimme meter" depressie begint in volle omvang zichtbaar te worden. Nu de wet- en regelgeving "aangepast" moet gaan worden om de reeds jaren door EnergieNed en de netbeheerders gewenste, voor hen extreem lukratieve marktwijzigingen zijn beslag te laten krijgen, en de talloze valkuilen van de verplichte uitrol van de "slimme meters" en alles wat daar omheen speelt steeds duidelijker aan het worden zijn, begint het verzet tegen deze mega-operatie steeds welbespraakter te worden. Een bloemlezing:

 • (1) De Consumentenbond, die in een eerder stadium net als de brancheorganisatie Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) al forse kritiek hadden op de combinatie "slimme meter" en "capaciteitstarief", kraakte de "slimme meter" tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer waarbij "marktpartijen" hun zegje mochten doen. Michiel Karskens van de bond waagde het zelfs op het heilige Binnenhof van "Slimme propaganda" te spreken, waar hij vast niet grote vrienden mee maakt bij de energiebranche (dat is dan ook zijn taak helemaal, niet. Bravo, Michiel, recht houden die rug!). Trouwens weer zeer karakteristiek dat bij mijn weten er voor de zoveelste maal geen duurzame energie organisaties waren uitgenodigd (er was wel een verslaggever van ODE aanwezig), die worden al jaren in Nederland volkomen het graf in genegeerd door diverse kabinetten en het verantwoordelijke ministerie (vandaar wellicht dat het zo slecht gaat met duurzame energie in Nederland) ...

  In het persbericht van de Consumentenbond en een kort doch prikkelend stuk op de website van nota bene de Tweede Kamer en in de Staatscourant van woensdag 16 april (...) wordt gewag gemaakt van het datacentrum wat nodig is voor de verwerking van de eens per etmaal op Big Brotheriaanse wijze bij o.a. minimaal 7 miljoen huishoudens (...) uit te lezen "kwartierwaarden" van zowel de elektra- als de gas meterstanden bij alle (gedwongen) "slimme meter" slachtoffers. Bovendien ligt het in de bedoeling om zogenaamde "diensten" te gaan aanbieden om bijvoorbeeld elektrische apparatuur "op afstand te kunnen aanzetten". Het onherroepelijke gevolg van het mogelijk maken van die "dienstverlening" zal zijn dat die apparatuur continu in "stand-by" stand moet staan, anders kunnen de betreffende (meestal zware capaciteit hebbende) apparaten als wasmachines helemaal niet "aan" dan wel "uit" geschakeld worden. De gevolgen laten zich raden. Volgens de Consumentenbond leidt dit alles juist tot een "stijging" van het verbruik, in plaats van de beoogde afname. Het Staatscourant bericht maakt zelfs melding van de productie van zes nieuwe kerncentrales als heel Europa verplicht deze meter in huis zou gaan krijgen... De Consumentenbond zet hiermee al terecht de hakken in het zand, vooral ook omdat ze byzonder weinig "voordelen" voor de consument zien.

  NB: snel rekensommetje. Alleen al voor huishoudens met gas- en elektrameters: 7 miljoen maal 2 (gas + elektra) maal 4 (kwartier per uur) maal 24 (uur per etmaal) = 1,344 miljard data (minimaal) per etmaal die vlekkeloos en storingsloos verstuurd, verwerkt, opgeslagen, beveiligd, van regelmatige backups voorzien, en uiteindelijk bewerkt moeten gaan worden. Hierbij komen nog de datastromen van het midden en kleinbedrijf die ook allemaal aan die geweldige "slimme meter" moeten...

  De Consumentenbond ziet meer beren op de weg, zoals een veel grotere storingsgevoeligheid van de (bomvol elektronika zittende) "slimme meter", en vreest i.p.v. eenmaal per jaar een meteropnemer juist regelmatig (voor meetgemachtigden peperduur en dus mogelijk tot nogmaals verhoogde meterhuur leidende) bezoek van storingsmonteurs... Ook zie ik de bui al hangen als t.g.v. een storing van wat voor kaliber dan ook u oorlog met hetzij uw netbeheerder hetzij uw leverancier gaat krijgen over door een van de partijen niet geaccepteerde [correcties op] uitgelezen meterstanden. Zeker als data voor u niet (meer) beschikbaar zijn en u van de netbeheerder afhankelijk bent voor de "objectief vastgestelde" data... Met name als er ook sprake is van gelijktijdige netinvoeding van zonnestroom met de verplichte saldering van de opwek met de afname. Dat worden drama's, en o.a. het Tros Radar Forum staat al jaren vol met ellende die vooralsnog weinig met de wijze van bemetering heeft te maken, maar eerder met de onfrisse gevolgen van de liberalisering van de energiemarkt en met onacceptabel piratengedrag van de nodige leveranciers, en met extreem mistige manipulaties door enkele netbeheerders...

  De Consumentenbond rept bovendien van een zeer beperkte "levensduur" van slechts 15 jaar voor de "slimme meter", terwijl "normaal" daar 25 jaar voor staat. Alleen al vanuit het oogpunt van grondstof- en life cycle energiepolitiek bezien oerdom, dus. De Consumentenbond is zelfs nog pessimistisch met die levensduur van de bestaande meters, want er hangen nog heel wat elektriciteitsmeters uit de zeventiger en tachtiger jaren in Nederlandse meterkasten die het nog prima doen...

  Ook de Consumentenbond heeft terecht "een hard hoofd in" over de vermeende gevolgen voor energiebesparing bij de consument, en ze stellen volkomen terecht dat energiebewuste mensen helemaal geen slimme meter "nodig" hebben. Besparen doen ze sowieso al, uit eigen beweging, en vaak vele malen verregaander dan met wat voor "slimme meter" dan ook waarmee ze "verleid" zouden kunnen worden tot vergelijkbaar gedrag. Die mensen een "slimme meter" door de strot duwen waar ze dan wellicht ook allemaal onzinkosten voor moeten gaan betalen, is, laten we het netjes houden, een "ongewenste ontwikkeling". Dat moeten we vooral niet willen (laten) bevorderen...

 • (2) Verslag van de hoorzitting, door "parlementair verslaggever" Martin van Es van ODE, op hun site. Opmerkelijk: ECN is wel voor, maar stelt tegelijkertijd doodleuk: besparingen a.g.v. invoering van "slimme meters" in het buitenland variëren van 0 tot 15%. Ik ben benieuwd hoeveel mensen onder die "0" vallen, en hoeveel in de andere categorieën, want dat traject zegt dus geen moer... Overigens zijn er meestal heel andere redenen om "slimme meters" in te voeren. In Italië werd bijvoorbeeld door het oppermachtige, monopoloïde staatsbedrijf ENEL de hele zooi vervangen omdat ze van de voor dat maffia-rijke land typische wijdverbreide fraude met de meters af wilden. Dat is in Nederland helemaal niet het geval. Op wat verdwaasde idioten met een rete-illegale hennepkwekerij na, die toch wel vroeg of laat gepakt worden...

  EnergieNed/VME zijn voor (no big surprise, die hele onwaarschijnlijke operatie is door EnergieNed bedacht), en de consument zou zijn energiebesparing "direct kunnen volgen". En hoe gaat die consument de effecten straks "volgen"???? Die kruipt straks massaal achter de computer om grafiekjes te gaan zitten bekijken...??? Dahag, "besparing"... En na een tijdje is de lol er af, en kijkt het gros van de mensen niet meer naar de grafiekjes, want als er al besparingsmaatregelen uit zouden voortvloeien, die zijn op een gegeven moment "op" (de duurste maatregelen worden door veel mensen toch niet uitgevoerd, hoeveel ze ook zouden "besparen"). En dan gebeurt er dus niks meer. Maar dan zit iedereen dus aan dat vermaledijde Big Brother Paard van Troje in de meterkast vast...

  Zeer dubieus de uitspraken over het infame, door EnergieNed ook al opgelegde capaciteitstarief: hier wordt keihard gesteld dat dit bezopen nieuwe vastrecht (want dat is het, en niets anders!) gecompenseerd gaat worden door een "aangepaste energiebelasting" (bedoeld wordt hier: een hogere variabele energiebelasting (i.p.v. het te elimineren variabele transporttarief) op elektra, gecombineerd met een veel hogere, door het Ministerie van Financiën uit te keren vaste "teruggave post"). Niemand vertelt hierbij dat het Ministerie van Financien dus de ellende moet gaan compenseren die de netbeheerders straks aan winst binnen gaan halen. En wie zegt mij dat die "compensatie" tot aan Sint Juttemis ook daadwerkelijk weer voor de volle honderd procent aan ons uitgekeerd zal gaan worden door een Ministerie wat elk jaar weer spitsroeden moet lopen in de bloederige arena van Den Haag om de begroting sluitend te krijgen? Niemand kan mij die garantie geven! Dat gaat dus mogelijk straks een lagere compensatie betekenen, terwijl we wel elk jaar een totaal niet door energiebewust gedrag te beïnvloeden vet extra vastrecht aan de netbeheerders mogen gaan betalen!

  De voorzitter van de hoorzitting stelde, gezien de gesignaleerde "verhoudingen" in de zaal, dat de Consumentenbond dan maar moest gaan praten met "de producentenverenigingen"... Dan is die voorzitter aan het verkeerde adres. De grootste winstmakers zijn namelijk de monopoloïde netbeheerders. Die "produceren" geen energie. Ze transporteren alleen maar en ze leggen netten en aansluitingen aan, sluiten ze voor goud geld [tijdelijk] af, en beheren de netten. En ze gaan straks uitsluitend nog dikke vastrechten doorrekenen waar je nooit van je leven meer van af zult komen, en dat uiteraard in die vermaledijde Tarievencode vast laten leggen door de DTe. Dat gaat dus nog leuk worden...

 • (3) Reacties "uit het volk". N.a.v. een bericht op de Nu.nl site werd de mogelijkheid geschapen te reageren op NuJij.nl:

  "... kan nog steeds niet live zien op Internet wat mijn verbruik is ... (een ongelukkig "slimme meter" slachtoffer)
  "... hoe minder we verbruiken, hoe hoger de prijs voor een eenheid wordt. Kassa."
  "... de oude meter, die is slim. Zet je een zonnepaneel op je dak en houd je stroom over, dan gaat die achteruit."
  (slimme zonnestroom producent)
  "... leuk voor de privacy..."
  "... als de bonus voor de directie opgeschroefd moet worden dat bij iedereen 1 kWh extra wordt afgerekend?..."
  "Worden die meters gemaakt door de fabrikant van de ov chipkaart?"
  (slimme jongen...)

 • (4) Staatscourant nr. 74, woensdag 16 april 2008, p. 1, "Klanten energiebedrijven zien niets in 'slimme meter': Erik te Brake van de VEMW stelt dat verplichte uitvoering van de uitrol van de "slimme meter" niet zal leiden tot méér innovatie en lagere lasten, maar juist tot het tegenovergestelde...

  SP vechter voor betere energiemarkt condities Paulus Jansen (let wel, SP is altijd fel tegenstander van die hele marktwerking voor energie geweest en heeft dus 100 procent recht van spreken...) ziet een zeer grote afstand tussen voor en tegenstanders, en de vermeende voordelen van de hele operatie noemt hij ronduit "schimmig". Kjartan Skaugvoll, uit hoofde van zijn functie (blijkbaar) bij brancheorganisatie EnergieNed (hij werkt echter vooral als Retail baas bij de NUON Holding), begon weer eens te zeuren over de problemen met administratieve verwerking van de gegevens (langdurige verhuisadministratie afhandeling). Hij stelde doodleuk dat middels die vermaledijde "slimme meter" ze nu eindelijk eens "fatsoenlijke service" zouden kunnen gaan bieden. Ahum. Alsof "service" van een energieleverancier (laat staan van een netbeheerder) alleen zou gaan om het op tijd doorgeven van de meterstanden. Dat kun je ook met een telefoontje afspijkeren naar de klant of desnoods met een door twee partijen ondertekend briefje. Die partijen staan bij de verhuizing/overdracht van de woning of van het huurappartement met de neus bovenop die geweldige Ferrarismeter en hoeven alleen maar het/de telwerk(en) af te lezen en de meterstanden door beiden te laten accorderen. Beetje zwak verweer van de heer Skaugvoll.

 • (5) Brief Polder PV. Last but not least. In het Financieele Dagblad van vandaag, vrijdag 18 april 2008 verscheen van mij een stukje over het geronk van de heer Corton, directeur van netbeheerder Continuon over die "slimme meters". Ik kreeg een kopie van een Polder PV lezer per e-mail, met daarbij de opmerking "een segaar uit eigen doos"... ). Het merkwaardige is dat ik die brief al op 19 februari 2008 (!!!) naar het Financieele Dagblad had gestuurd, in reactie op een brief van Corton over die "slimme meters" die al op 13 februari van dit jaar was geplaatst in het FD, en die blijkens de redactie volgde op de publicatie van een stukje van Erik de Heus van .... leverancier Oxxio over hun liefste speeltje: hun superdomme "slimme meter" die geen zonnestroom kan salderen...

  Blijkbaar is de redactie van het FD door de hernieuwde commotie rond de "slimme meters" (o.a. net weer twee stukken in de Volkskrant) weer wakker geschud, en hebben ze toch besloten mijn inzending te plaatsen, zei het ietwat aan de late kant. Waarvoor trouwens dank!

  Voor mijn ongezouten doch beschaafde commentaar op Corton zijn stellingname in de nu gepubliceerde lezersbrief, en het eerder verschenen stuk van de directeur van Continuon zelf, klik op de hier onder weergegeven verkleinde weergaves van de inzendingen voor leesbare uitvergroting (evt. doorklikken tot max. vergroting). Voor het woordje "breng", halverwege in mijn stuk, lees "bracht" (niet mijn fout...).
^^^
Oorspronkelijke inzending van Corton van netbeheerder Continuon in FD van 13 februari 2008
^^^
Lezersbrief van de webmaster van Polder PV, Peter Segaar, van 19 feb. 2008 die pas in FD van 18 april 2008 geplaatst werd

Beide brieven uit © Financieele Dagblad

Overigens: ook in mijn mail-box een keurige, doch besliste afwijzing voor plaatsing van mijn aan de redactie van de Volkskrant gestuurde brief over de recente stukken waarin diezelfde heer Corton van Continuon weer de nodige opmerkingen over de slimme meter mocht plaatsen in die krant. Met ditmaal de fraaie dooddoener: "... Uw bijdrage heeft daarbij de eindstreep niet gehaald. Dit hoeft niets te zeggen over de kwaliteit van het artikel". Omdat ik u die dus niet geplaatste brief toch ook niet wil onthouden, vooral ook omdat er nog enkele extra sappige opmerkingen en tale-telling kritiek van de polderjongen in staan, vindt u hem inmiddels bij de afdeling "niet geplaatst" alsnog onderaan de artikel link pagina van Polder PV, als te downloaden Word document...

Voor meer commentaar van "het publiek" op de "slimme meter", zie ook de reacties op twee eerder verschenen stukken in het Algemeen Dagblad. Zie de links onder het bericht van 24 februari 2008. De Volkskrant had op 6 maart 2008 ook al een stuk over de "slimme meter" geplaatst met een nogal opruiende en voorbarige kop: "Slimme meter wint het van zijn domme neefje". Aangezien er een paar stevige blunders in dat stuk staan gelieve er een dikke pot zout naast te zetten. Jammer dat de pers in Nederland de oren iets te heftig naar de uitlatingen van de van boterbergen voorziene energiebobo hoofden laten hangen...

http://www.consumentenbond.nl/actueel/nieuws/nieuwsoverzicht_2008/geen_uitrol_energiemeter (persbericht Consumentenbond)
http://www.duurzameenergie.org/nieuws/kamercommissie-e-over-slimme-meters-en-capaciteitstarief.html (samenvatting van de hoorzitting van 16 april 2008 over zowel de "slimme meters" als over het beruchte "capaciteitstarief" door verslaggever Martin van Es van ODE)
http://www.nujij.nl/consumentenbond-kraakt-slimme-energiemeter.2376516.lynkx (commentaren van Nederlanders via de NuJij.nl site op de dreigende invoering van de "slimme meters")
http://www.tweedekamer.nl/nieuws/anp_nieuws/anpnieuws.jsp?open&file=0001BCCA (opvallend ANP bericht op de website van de Tweede Kamer, waar nogal wat politici zitten die geen enkel probleem hebben met "de slimme meter")


17 april 2008: "Slimme" meters 26. De krokodillentranen van Continuon... N.a.v. enkele net verschenen stukken op met name de Volkskrant site over de door ons zo gevreesde "slimme meters" heb ik maar weer eens een reactie gestuurd met formuleringen die overeenkomen met die in het hier onder weergegeven stuk (de nadruk ligt in de reactie iets anders).

Met verbazing heb ik de twee hieronder gelinkte stukken op de economie pagina’s van de elektronische Volkskrant gelezen die gaan over de zwaar door de energiesector gepushte invoering van de zogenaamde "slimme meters". Wat, overigens, slechts een onderdeel is van een mega operatie die al begonnen is met de publicatie van de met talloze vraagtekens omgeven position paper van brancheorganisatie EnergieNed "Een helder marktmodel voor klant en energiesector", met bijlage van - u leest het goed - 31 augustus 2005. EnergieNed suggereert de energieconsument blij te gaan maken met een door hen aan de Staat gedicteerde heftige drieslag, genaamd: (1) verplichte "slimme meter", (2) een bespottelijk hoog capaciteitstarief voor zowel elektra als voor gas (i.p.v. door hen als "lastig" bevonden variabele transportkosten), en (3) het verplichte zogenaamde "leveranciersmodel van facturatie". In kringen van insiders bij de decentrale opwekkers wordt deze operatie, mede door de wagonladingen aan onduidelijkheden, en het jarenlange wangedrag van diverse partijen in de energiesector, al een tijdje ook wel de "Staatsgreep in de meterkast" genoemd.

Ik zal hier niet in detail uitweiden over de talloze ramificaties van deze ongelofelijke Centurion operatie waarvan in ieder geval een ding zeker duidelijk is: de netbeheerders gaan als het aan hen ligt maximaal profiteren van de door hen gewenste veranderingen, met name omdat alle meetopnemers de pet aan de wilgen kunnen gaan hangen. Maar er is nog veel meer aan de hand. Het zwaar door EnergieNed bij de politiek ingewreven vermeende profijt bij de consument is net als drie jaar geleden nog steeds totaal onbewezen, en dient, door het steeds harder wordende geronk daarover, met uitermate groot wantrouwen tot u genomen worden. Dat vermeende "profijt" is dan ook voor grote groepen reeds zeer kritische, en een lage energieconsumptie hebbende consumenten zoals de polderjongen, klip en klaar nihil of mogelijk zelfs negatief... De "slimme meter" zou, gezien de reeds zeer slinkse wijzigingen van de tariefbladen van Continuon van de afgelopen twee jaar, wel eens tot een schandalige melkkoe van deze (en andere) netbeheerder(s) kunnen gaan worden bij mensen die al jaren een wettelijk toegestane zogenaamde automatisch "salderende" Ferrarismeter (met niet in terugloop geblokkeerde draaischijf) in de meterkast hebben en die zelf een peperduur zonnestroom systeem op hun dak hebben geplaatst of laten plaatsen...

Wat hier in ieder geval duidelijk gesteld moet worden is dat de heer Corton van Continuon in de gelinkte stukken dikke krokodillentranen plengt over zogenaamde "hinderlijke" passages in nog uit te voeren wet- en regelgeving m.b.t. door hem en de zijnen gewenste sexy "slimme meters". Een gebied, overigens, waarin de goedbetaalde topjuristen bij de netbeheerders, Continuon voorop, als alleenheersers gepokt en gemazeld zijn. Dus die tranen zijn al bij voorbaat voor niets geplengd en van een ronduit huichelachtig niveau. Zelfs de gedegen juristen bij de NMa moeten soms diep in het stof bijten, zoals vorig jaar bleek bij het noodgedwongen met terugwerkende kracht moeten vernietigen van de RUN regeling die een miezerige tegemoetkoming van TenneT beloofde voor (grote) decentrale opwekkers van elektriciteit wegens uitgespaarde netverliezen over de hoogspanningskabels (over kleinschalige decentrale opwekkers compenseren voor hun vermeden netverliezen wil TenneT [en de NMa, en de politiek] niet eens spreken...). De verschrikkelijk ingewikkelde wet- en regelgeving rond elektriciteit en gas is het eenzame domein van de (beste) juristen van de energiebranche, en van een paar diehards bij de grote belangenorganisaties (meestal forse stroomverbruikers die wel wat dure juristen kunnen betalen) die tegenspel proberen te bieden. De door de netbeheerders flink gemasseerde wijzigingen in die complexe regelgeving zijn zelden in het voordeel van de consument. Als je al wijs wordt uit de onvoorstelbaar cryptische taal die de DTe en de netbeheerders in die afschuwelijke documenten vaak uitslaan...

Dat de tranen van de heer Corton het niveau krokodil nog ontstijgen, werd duidelijk toen de NMa vorig jaar moest besluiten, na een klein relletje in de Tweede Kamer over de ontdekking (door de NMa) van absurd gestegen tarieven voor de zogenaamde meterhuur, tot "regulering van de meetdienst". Het resultaat van die operatie was, ondanks felle schriftelijke protesten mijnerzijds, wederom te verbijsterend voor woorden. Continuon mag aan deze volslagen bezopen "regulerings"operatie prestatieloos 4 miljoen Euro incasseren, en alle enkel tarief klanten bij deze (en bijna alle andere netbeheerders), worden met vele tientallen procenten stijging van de "kosten" voor het aflezen en verwerken van dat ene jaarlijkse getalletje geconfronteerd. Ik heb, als enkel tarief klant, zonder enige vorm van tegenprestatie, volgens het tariefblad van Continuon, reeds 30 procent verhoging voor mijn kiezen gekregen dit jaar, al zal dat pas bij ons in januari 2009 duidelijk gaan worden als we de nota over 2008 zullen gaan krijgen. De meeste mensen zullen dan totaal niet beseffen dat ze vet genaaid zijn geworden met die meetdienst, omdat ze zelden posten vergelijken tussen de jaren onderling en sowieso niets van hun energienota's begrijpen. Kassa voor de heer Corton, dus.

Ik betaal als zeer bewust levend burger met zeer lage energieverbruiken al jarenlang frustrerend veel meer vastrecht dan verbruiksgerelateerde kosten, zowel voor elektra, kookgas, als voor de niet verkozen, en niet te "verkiezen" (niet-geliberaliseerde) stadsverwarming. Continuon vindt het blijkbaar allemaal nog niet genoeg, en doet alsof die absurde verhoging van de meetdienst, die miljoenen Nederlanders met een enkel tarief contract op hun nota gaan krijgen (ze weten nog vrijwel allemaal van niets), waaruit de uitrol van hun niet door de consument gevraagde "slimme meters" mede betaald zou moeten gaan worden, een of ander onzalig idee'tje was van de nitwits in Den Haag. Ze hebben er echter zeer duidelijk zelf de snoeiharde aanzet toe gegeven door vlak voor de liberalisering van de elektra- en gasmarkt in 2003-2004, die zogenaamde "vrije" tarieven met tientallen procenten te laten stijgen. Voor meters waar al vele jaren lang helemaal niets mee gedaan is en die al tijden "economisch" zijn afgeschreven. De meters zelf zijn echter vrijwel altijd technisch volkomen in orde en hoeven helemaal niet vervangen te worden.

De tranen van Corton zijn die van een krokodil die net een iets te grote gnoe in stukken heeft gebeten, en zich iets te voortvarend aan de hompen vlees tegoed wilde doen. En zich er vervolgens hevig in verslikte…

Een reactie van vergelijkbare/iets anders ingevulde strekking op de Volkskrant stukken zal inmiddels aangekomen zijn bij de redactie. Geen enkele garantie dat daar iets mee gedaan gaat worden (gezien ervaringen in het verleden met ingezonden brieven). We zullen zien.

http://www.volkskrant.nl/economie/article526995.ece/Een_riskante_facelift_voor_de_meterkast (Laat die maskara en die aggressieve botox behandeling maar aan mij voorbijgaan, s'ils vous plaît...)
http://www.volkskrant.nl/economie/article526990.ece/Chaos_bij_invoering_van_slimme_stroommeter (Gôh! Am I surprised? Nope, I'm not surprised...)


© 2008 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)