starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
Beware of smart ass meters
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

"Slimme" meters ...
... domme meters

pagina 1

Meest recente toevoeging bovenaan.
Lees ook het bij tijd en wijlen schokkende, en uitmuntend geïnformeerde
"slimme meter" dossier op de website van Energeia!

Zie ook de actuele "slimme meter" pagina
verder lezen op pagina 2


24 februari 2008: "Slimme" meters 25. AD besteedt aandacht aan meterhuur en "slimme meter". Mooi, een van de grote nationale dagbladen heeft, zo kreeg ik via een lezer van Polder PV in een e-mail te horen, blijkbaar toch aandacht besteed aan de "slimme meter", en, belangrijker nog, aan de door mij uitvoerig bekritiseerde "meter regulering" die heeft geleid tot een absurde verhoging van tientallen procenten van de meterhuur bij miljoenen huishoudens met een enkel tarief contract. Uiteraard liegen de reacties er weer eens niet om (al zijn ze niet altijd even "geïnformeerd"). Grotendeels volkomen terecht!

Ik had zelf vorige maand een andere grote nationale krant benaderd met die voor de meeste Nederlanders nog totaal niet bekende extreme wijzigingen bij de meetdienst (tientallen procenten verhoging bij enkel tarief; meeste dubbel tarief klanten betalen juist een fors aantal procenten minder). Na wikken en wegen en navragen besloot men dat het "niet actueel nieuws betrof" (het definitieve NMa besluit werd er eventjes vlak voor Kerst 2007 door geramd, toen de meeste Nederlanders met totaal andere dingen bezig waren), en, het ergste nog: omdat het om "ingewikkelde zaken" ging. Niets meer van gehoord, van die krant...

En uit de extra winsten zouden dan die voor de netbeheerders zeer lucratieve "slimme meters" betaald moeten gaan worden die bij mij totaal niets zullen gaan uithalen (ik zit al op verbruiken die ver onder de gemiddelde NL verbruikscijfers liggen), maar mogelijk wel tot kostenverhogingen zullen gaan leiden, als de netbeheerder zijn zin gaat krijgen...

http://www.ad.nl/economie/article2034502.ece
http://www.ad.nl/binnenland/article2034859.ece


8 februari 2008: "Slimme" meters 24. "Slimme meter" toch weer niet verplicht??? Op het weblog van Paulus Jansen (SP, energiespecialist) het volgende verrassende bericht. Integraal, vetdruk van Polder PV, maar lees vooral ook mijn reactie (na wat spitwerk in de TK stukken).

EU-richtlijn Energiebesparing

Onlangs is de Tweede Kamer een wetsvoorstel (31320) aangeboden waarin minister van der Hoeven een Europese richtlijn voor energiebesparing vastlegt in Nederlandse Wetgeving. Ik ondersteun de grondslag van de richtlijn, namelijk dat energiebesparing helpt bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ik heb echter wel legio aan kritische opmerkingen over de invulling van deze richtlijn en dus ook over het wetsvoorstel van de minister. Mijn grootste zorgpunt is de invoering van de slimme meters.

Energielabels huishoudelijke apparaten
De minister hevelt een al bestaande wet die de energielabels voor huishoudelijke apparaten verplicht stelt, over naar deze nieuwe wet. Hier is op zichzelf niets mis mee. Minister van der Hoeven lanceerde echter enige tijd geleden een idee om het labeling-systeem van huishoudelijke apparaten aan te scherpen. De eisen voor deze labels zijn namelijk sinds de jaren ‘80 niet meer gewijzigd, met als gevolg dat bijna alle apparaten inmiddels in de A-klasse zitten. Als stimulans voor de producenten wil de minister deze eisen aanpassen, zodat producenten weer worden gestimuleerd om daadwerkelijk zuinigere apparaten te maken. Deze wetswijziging was een perfecte aanleiding geweest om dit te regelen. De minister doet dit echter niet en ik wil weten waarom niet.

Slimme meters
De invoering van de slimme meter, die volgens de onderzoeken zal leiden tot energiebesparing, blijft mij verontrusten. Ik stelde er vorig jaar ook al schriftelijke vragen over. Tot op heden vond de minister dat ieder huishouden in Nederland binnen 6 jaar aan een slimme meter moest. Een verplichting dus. Het lijkt erop dat ze dat idee heeft verlaten. In dit wetsvoorstel spreekt ze voornamelijk over een kan-principe. De consument kán dus een slimme meter krijgen. Dat lijkt me een winstpunt.

Er blijven nog wel andere addertjes onder het gras zitten, bijvoorbeeld de kosten. De slimme meter is in de aanschaf duurder dan de huidige meters, heeft een kortere levensduur en gebruikt ook nog eens meer energie. Toch beweert de minister dat het de consument niet meer gaat kosten dan nu. Gelooft u het?

Overzicht van het energiegebruik
Het wetsvoorstel verplicht energieleveranciers om minimaal 6 keer per jaar een overzicht aan de klanten te sturen met het energieverbruik. Met de slimme energiemeters is dit voor de energiebedrijven geen enkel probleem. De minister stelt echter wel dat het huidige systeem van voorschotten die worden vastgesteld voor een jaar gewoon blijft bestaan. Ik stel voor om consumenten de mogelijkheid te bieden om op basis van dit tweemaandelijkse overzicht het voorschotbedrag te verhogen of te verlagen, op basis van een vergelijking met dezelfde periode in het voorgaande jaar. Als consumenten inderdaad energie gaan besparen, kunnen zij immers –afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijzen- aanspraak maken op een lager voorschotbedrag.

Lees hier mijn hele inbreng:
inbreng-31320.pdf

Commentaar Polder PV: Onderaan het bericht op Paulus zijn site kunt u ook een bijdrage van mij lezen die ingaat op het bericht van Paulus. Over die door Paulus genoemde "niet meer gaan kosten dan nu": de netbeheerders hebben dankzij gezamenlijke "inspanningen" van Economische Zaken en de NMa, en via een hoorzitting bij de NMa, reeds (a) tientallen procenten prestatieloze verhogingen van de meterhuur (2003-2004) van de Staat kado gekregen, en (b) daar boven op hebben bijna alle enkel tarief klanten in Nederland, dat zijn er minimaal 3,8 miljoen, nog eens tientallen procenten meterhuur tarief verhoging bij gekregen per 1 januari 2008. Zonder een vorm van tegenprestatie. U kunt deze onwaarschijnlijke Staatsgreep in de meterkast tot in detail nalezen op de door mij gecreeërde webpagina, de journalisten in Nederland vinden dit alles blijkbaar "niet interessant", want ik ken geen dagblad wat hierover de noodklok heeft doen luiden... En dan zouden er nog meer tariefverhogingen plaats mogen vinden van sommige partijen??? Verhogingen van tarieven bij de nieuwe monopolisten waar de eindverbruiker nooit van zijn leven meer van af komt, tenzij hij uit Nederland emigreert??? Het moet niet nog onwaarschijnlijker worden hier!

Tot slot nog een mooie: Balkenende had het vandaag (7 februari 2008) retorisch over "het verminderen van de regeldruk" die alsmaar niet lijkt te gaan lukken. Dat is ook helemaal niet verbazingwekkend. Onder zijn eigen diverse geflopte kabinetten hebben de energiebureaucraten zo'n onvoorstelbaar waanzinnige hoop pakken (al of niet elektronisch) papier met de meest onwaarschijnlijke "energieregelgeving" uitgebraakt, dat zelfs de specialisten regelmatig de haren uit het hoofd rukken over al die letterbrei en het ook niet meer kunnen volgen. U gelooft me niet? Lees dan, bijvoorbeeld, het in het bovengenoemd verband relevante kamerstuk met de prozaïsche code 31320 nr. 2 er maar eens op na: voorstel van Wet "Regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie)". Dit zoveelste voorstel van Wet is voor de simpele burgermans to-taal onleesbaar. Er zit wel een 36 pagina's lange "Memorie van Toelichting" bij, nr. 3 van het nieuwste pak "efficiënte" en geduldige papier. Waarin trouwens niets over die door Paulus Jansen gesuggereerde "niet-verplichting" van "slimme meters" is te vinden...

Wat dat laatste betreft, suggereert het advies van de Raad van State (nr. 4 van het genoemde Parlando/Tweede Kamer dossier) wel onrustbarend uitsluitsel. Mijn vetdruk:

"Beheerders van een gasnet, een elektriciteitsnet, een warmtenet of een koudenet worden verplicht om binnen een redelijke termijn aan hun eindafnemers zogeheten «slimme meters» ter beschikking te stellen. Met «slimme meters» kunnen gebruikers van een afstand hun meterstanden – inclusief het bijbehorende tarief – aflezen en hun verwarming afstellen. Ook kunnen de leveranciers met deze meters het energieverbruik van de eindgebruikers beïnvloeden om bijvoorbeeld piekverbruik te voorkomen. Deze verplichting geldt bij nieuwe aansluitingen, op verzoek van de eindafnemer, bij vervanging van de bestaande meters en bij ingrijpende renovaties."

Dus ik ben erg benieuwd wat er dan wel "gewijzigd" zou zijn in de wetsvoorstellen, waar Paulus in zijn stuk op lijkt te doelen. Ik zie hier vooralsnog geen mogelijkheid om als superzuinige eindverbruiker, die zijn zaakjes reeds jaren op orde heeft op energie(besparings-)gebied, zo'n "slimme meter" volgens het wetsvoorstel te weigeren van de netbeheerder mocht het ooit tot "natuurlijke vervanging" van dat ding komen (en wat mag dan wel als "natuurlijke vervanging" gedefinieerd worden) ...

Ik heb het al vaker gezegd: het is allemaal tra-nen-trek-ken-de bureaucratie, om te bereiken (lees: afdwingen???) wat wij al jáááren in de praktijk brengen, uit eigen wil, zonder enige bemoeienis van de Staat, op eigen kosten, in een zelfbewust en zeer energiezuinig huishouden.

Die "vermindering van de regeldruk", beste Jan Peter, gaat je beslist niet lukken als je je eigen ambtenarenapparaat niet eens eindelijk naar huis gaat sturen voor een decennium verplichte pennenlikkers-rust...

http://parlando.sdu.nl/cgi/login/anonymous (zoek op dossier 31320)
http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2008/02/07/eu-richtlijn-energiebesparing/


24 januari 2008: "Slimme" meters 23. "Slimme meter" gecofinancierd uit door NMa toegelaten forse opslag bij enkel tarief klanten. In een verbijsterende procedure via de NMa is de door de politiek aan de netbeheerders cadeau gegeven extreme meetdienst ("meterhuur") verhoging van 2003-2004 nog eens verergerd door de meestal zuinige enkel tarief klanten (hetzij met een enkel tarief meter, hetzij met een van slechts 1 geactiveerd telwerk voorziene dubbel tarief meter) te gaan plunderen. Het hele verhaal, door mij de "meetdienst HOAX" genoemd, vindt u op deze aparte pagina, gelardeerd met de nodige gebroken politieke beloftes en tale-telling spreadsheet screendumps.

Gevolg: de "slimme meter" is alvast voor een aanzienlijk deel en reuze gemakkelijk "verdiend" door de grootste netbeheerders (zonder een enkele tegenprestatie) en de volgende stap kan door hen gezet gaan worden om dat Paard van Troje ons door de strot te komen duwen, terwijl serieuze zonnestroom opwekkers met reeds een in eigen beheer bereikt laag restverbruik NIETS aan dat ding zullen gaan hebben omdat ze al een uitstekend werkende automatisch salderende Ferrarismeter in de meterkast hebben hange. En zelf reeds jaren lang hun meterstanden aflezen, daar hun conclusies aan verbinden en uit eigen beweging hun gedrag zijn gaan veranderen...

Salami-tactiek noemde een mij bekende gepensioneerde ex-werknemer van de energiebranche deze wijze van politieke beïnvloeding. Karakteristieke en herkenbare, doch misselijk makende strategie van de branche-organisatie EnergieNed...


9 januari 2008: "Slimme" meters 22. Subsidiewaanzin "smart power system" met zonnepanelen... Weer eens zo'n leuk berichtje van de energie website Energeia. Integraal:

Smart Power System gaat op zoek naar hét slimme elektriciteitsnet 8 januari 2008

AMSTERDAM (Energeia) - Smart Power System, een samenwerkingsverband van netbeheerders, onderzoeksinstellingen en Energy Valley, gaat de komende tweeëneenhalf jaar bekijken hoe de elektriciteitsnetten in de toekomst ingericht moeten worden, zodat ze berekend zijn op de toename van decentrale productie, bijvoorbeeld door micro-WKK's en zonnepanelen. Het ministerie van Economische Zaken heeft in het kader van de Energie Onderzoeks Subsidie (EOS) EUR 840.000 subsidie toegezegd.

Twee jaar geleden werd het samenwerkingsverband Smart Power System (SPS) opgericht. SPS deed onder meer een 'weilandproef', waarbij vijftig micro-WKK's in een loods tegelijk werden ingeschakeld. Dit moest de situatie simuleren waarbij een woonwijk meer stroom opwekt dan zij gebruikt en dus in zijn geheel teruglevert aan het net. De vraag was: hoe reageert het net? Met het oog op de opmars van decentrale opwekking is het volgens SPS belangrijk om op zulke situaties voorbereid te zijn.

Nu zet SPS de volgende stap, onder de noemer Smart Proofs. Daarin nemen Continuon, Eneco Netbeheer, Essent Netwerk, ECN, TNO, ICT Embedded en Energy Valley deel. "Smart Proofs is een afgeleide van Smart Power System", legt woordvoerder Jeroen Jansen uit. "SPS heeft zijn doelstelling verwoord: een flexibel en betaalbaar energiesysteem garanderen dat de nieuwe situatie kan aansturen. Smart Proofs gaat acht projecten uitvoeren die die visie concreet moeten maken."

Binnen Smart Proofs zijn vier thema's aangewezen die cruciaal kunnen zijn bij de vorming van het slimme elektriciteitsnet van de toekomst: infrastructuur, ICT, administratieve processen en business cases. Met het subsidiegeld worden op deze gebieden de komende tijd een aantal tests gedaan. "In iedere discipline twee projecten", aldus Jansen. "Het is de bedoeling dat we dankzij deze proeven eind 2010 hebben geleerd hoe een smart power system eruit moet zien. De volgende stap zal dan zijn om dat systeem ook te bouwen."

Alex van Lanen
a.vanlanen@energeia.nl
Copyright©, Energeia, 2008

Commentaar Polder PV:

Weggegooid (belasting-)geld. Wat een waanzin. Met de nieuwe, extreem bureaucratische, nauwelijks "innovatie bevorderende" en zeker geen grote volumes zonnestroompanelen bevorderende SDE regeling zal er slechts een paar 100 kWp, misschien als we "geluk" hebben zelfs een paar MWp (???) bijgeplaatst gaan worden in Nederland. Waarbij het totale geplaatste zonnestroom vermogen in ons land op slechts iets meer dan een marginale 50 MWp zou gaan komen, bovendien ook nog eens goed verspreid over het hele land, meestal reeds op de plaats van verbruik geplaatst, en compleet probleemloos op de (meestal) laagspanningsnetten gekoppeld. In Duitsland stond er al in 2006 2.774 MegaWattpiek aan zonnestroomvermogen, in de vorm van 300.000 meestal grote PV-installaties variërend tussen de paar kilowattpiek tot vele megawattpieken op een en dezelfde lokatie. En daar zijn in 2007 zeker honderden megawattpieken bijgekomen, nog steeds zonder problemen. Op de bestaande netten. Met in Beieren gigantische zonnestroomparken van elk enkele MWp tot 12 MWp groot (Erlasee-Arnstein), en er wordt een 40 MWp bij Leipzig gebouwd en een 51 MWp project is in de planning. Dit alles compleet zonder "slimme elektriciteitsnetten", gewoon op het conventionele laag- en middenspanningsnet. No problems. Duitsers hebben vooralsnog helemaal geen "slimme meters" of "smart metering" netten nodig. De dombo's in Nederland blijkbaar wel.

En wat die gasgestookte micro-WKK's betreft: daar is vooralsnog vrijwel niets voor geregeld wat de netinvoeding betreft, en als het werkelijk zo slecht wordt als eerder geschetst, voorzie ik niet dat daar de komende tijd vele (tien-)duizenden van die dingen van verkocht gaan worden (wat wel degelijk de bedoeling schijnt te zijn...). Want je bent een dief van je eigen portemonnee als je dubbel energiebelasting over je eigen opgewekte elektriciteit moet gaan dokken, en vrijwel niets of een hondenfooi voor de netinvoeding zelf gaat krijgen. Wat eigenlijk te schandalig voor woorden is, zelfs al bedenk je dat die netinvoeding gerealiseerd wordt door een apparaat wat op fossiel gas gestookt wordt. Dus, alle ronkende plannen ten spijt: ongetwijfeld komen er een paar van die peperduur gas (inmiddels al 60 eurocent per kuub all-in, en dat komt uit het eigen land...) verbrandende leuke toverketels in Nederland. Maar in die grote volumes dat er aan "probleempjes met de netbalans" gedacht moet gaan worden? Waar zogenaamd een of ander mystiek en extreem ingewikkeld "smart metering" systeem voor opgezet moet gaan worden? Nota bene in een duur proefproject waarbij samengewerkt wordt met enkele netbeheerders die waar het decentrale opwekking van elektriciteit betreft inmiddels een beruchte reputatie hebben opgebouwd? En dat moet dan ook nog grootschalig "uitgerold" gaan worden over Nederland? Schei toch uit, beste mensen! Dat leidt nergens toe!

Volgens mij is het niveau "hersenspinnerij" bij EZ, de netbeheerders, en enkele van dit soort subsidiewaanzin profiterende bedrijven tot een absurd niveau gestegen. Wat kunnen we allemaal wel niet voor zinnige zaken met al dat weggegooide geld doen op het vlak van decentrale opwekking van superschone en hernieuwbare stroom? Ho-pe-loos, diegenen die dit soort kolder elke keer weer verzinnen...

Voor een voorbeeld hoe je wel moet omgaan met intelligente mix van duurzame bronnen, om aan te tonen dat je fossiele centrales kunt gaan vervangen, moeten we uiteraard naar Duitsland kijken, en niet naar Nederland. Daar is al aangetoond dat een zogenaamd "Kombikraftwerk" van bestaande zonnestroomparken, windturbineparken, en snel schakelbare biomassacentrales met een gezamenlijk maximaal vermogen 22,1 MW en een bedrijfsvermogen van 2,73-6,47 MW, een jaaropbrengst van 50 GWh kan gaan realiseren, met 61 procent wind-, 25 procent biomassa-, en 14 procent zonnestroom. Een deel van het project is gemodelleerd m.b.v. opslag in een voor het project virtueel ingebracht (doch in realiteit bestaand) Pumpspeicherkraftwerk, maar het principe is binnen afzienbare tijd uitvoerbaar gezien de monumentale hoeveelheid decentrale duurzame energie productie installaties die in Duitsland al keihard gerealiseerd zijn. Het is maar dat u het weet, dat is pas echt reteslim. Gepubliceerd in Photon November 2007... Zie ook deze link:

http://www.kombikraftwerk.de/


8 november 2007: "Slimme" meters 21. Het lijkt de Bijbel wel: Paulus versus Maria in 15 artikelen. De "antwoorden" van mevrouw Maria van der Hoeven (EZ) op uitermate irritante, doch hoogst noodzakelijke vragen van Tweede Kamerlid voor de SP, de immer vlijtige en oh zo belangrijke heer Paulus Jansen. Houdt u vast, u krijgt the lot (gepikt van Paulus zijn magistrale Energie&Klimaat weblog, bericht van 26 oktober 2007), en u mag zelf uw conclusies trekken. Paulus: alvast bedankt, maar we zijn uiteraard nog lang niet klaar, te zien aan de karakteristieke, om de gloeiend hete aardappel heen draaiende "EZ-teneur" van de antwoorden van van der Hoeven (zou ze de verstrekkende implicaties van die door haar reteslimme ambtenaren opgestelde antwoorden zelf eigenlijk wel snappen???). De belangrijkste vragen blijven, hoe kan het ook anders, onbeantwoord. Ik heb een ontwijkend exemplaar van van der Hoeven er uitgelicht (rood sterretje, *, antwoorden op vragen 5 en 12) en, met een tweede korte reactie op vraag 14 (**) waarover u hoogstwaarschijnlijk nog meer van zult horen, onderaan de waslijst van commentaar voorzien. Cijfers in rood verwijzen naar voetnoten onderaan.

(vetdruk: de vragen van Jansen, eronder de antwoorden van van der Hoeven)

Van der Hoeven op de bres voor slimme meters

Minister Van der Hoeven (EZ) staat nog steeds pal achter de snelle invoering van slimme energiemeters voor alle Nederlandse huishoudens. Het energieverbruik van die meters valt volgens haar reuze mee, net als de fraudegevoeligheid.

Hierbij treft u de antwoorden aan op de vragen gesteld door het lid Jansen (SP) aan de Minister van Economische Zaken over slimme energiemeters (ingezonden 9 oktober 2007).

1. Waarom zijn in het rapport “Domme meters worden slim” (1) bij de 25 onderzochte kosten/batenposten de volgende kostenposten niet onderzocht:
– het (hogere?) energieverbruik van dergelijke meters en de daarmee samenhangende communicatie?
– het (duurdere?) onderhoud?
– de (kortere?) levensduur van slimme meters ten opzichte van mechanische meters?

Het KEMA rapport uit 2005 is een deelrapport van het totale onderzoek dat SenterNovem in opdracht van EZ heeft uitgevoerd en dat heeft geleid tot het SenterNovem rapport “Advies invoering slimme meetinfrastructuur bij kleinverbruikers” van oktober 2005.
De levensduur is door KEMA wel meegewogen als parameter. Overigens stelt KEMA daarbij dat deze parameter van minder grote invloed is op het projectresultaat dan bijvoorbeeld de kosten van draadloze communicatie en de kostenbesparingen als gevolg van minder foute meterstanden in facturen en dergelijke.
In vervolg op het SenterNovem rapport is in opdracht van de energiesector door Accenture een nieuwe en aanvullende studie uitgevoerd. Ook dit rapport heeft een rol gespeeld bij de beleidsoverwegingen. Over de resultaten van beide onderzoeken heb ik u geïnformeerd op 5 september 2006 (Kamerstukken 28982, nr. 57). In dit laatste onderzoek is tevens gekeken naar kosten van onderhoud, communicatie en de levensduur. Onderhoud is feitelijk vrijwel niet meer aan de orde. Net zoals bij de huidige mechanische meter wordt een meter gelijk vervangen bij een defect. Bij de slimme meter zijn wel software updates mogelijk, maar deze gebeuren op afstand en de kosten zijn daarmee een fractie van fysiek onderhoud. Het energieverbruik van de slimme meter en de communicatie-infrastructuur is gering (uitgaande van een constante voeding van 2W is dat minder dan 20 kWh per jaar per huishouden, waarbij nog afgetrokken moet worden het energieverbruik van de huidige meter). Het energieverbruik wordt ook niet gemeten door de meter zelf en komt dus ten laste van de netbeheerder.

2. Zijn praktijkgegevens (2), bijvoorbeeld over de werkelijk gerealiseerde gas en elektriciteitsbesparing bij kleinverbruikers, en een daling van de energieprijzen door de toegenomen concurrentie (3), inmiddels wel beschikbaar op grond van de grootschalige uitrol van slimme meters in Italië en Zweden in de afgelopen jaren?
Uit gegevens van een van de Nederlandse energieleveranciers die al een behoorlijk aantal slimme meters heeft geplaatst bij klanten, blijkt dat 18% van die klanten 10% of meer energiebesparing heeft gerealiseerd.
Voorts is er vrij veel informatie over praktijkproeven die zijn gedaan in diverse landen. Een expert op het gebied van feedback – Sarah Darby (Environmental Change Instititute, University of Oxford) – heeft in diverse studies (laatste van april 2006) aangegeven dat actuele informatie over het verbruik noodzakelijk is voor energiebesparing en dat praktijkonderzoek aantoont dat besparingen liggen tussen de 0 en 15%. Uit praktijkgegevens uit ondermeer Canada, het VK, Noorwegen en andere Scandinavische landen blijkt dat gerealiseerde besparingen het grootst zijn (5-15%) als de feedback plaatsvindt via gebruiksvriendelijke displays waarop direct het actuele verbruik, de kosten en historisch verbruik te zien is.
Het Zweedse Agentschap voor Energie is in haar argumentatie voor de brede uitrol van de slimme meter uitgegaan van een totale geschatte besparing van 2-3%. Op dit moment zijn er nog geen officiële cijfers uit Zweden over de huidige 1 miljoen geïnstalleerde meters die deze schatting bevestigen. In juli 2009 (dus binnen 5 jaar na de start) moeten het er overigens 5 miljoen zijn. De reden om in Italië slimme meters uit te rollen was overigens niet gelegen op het vlak van energiebesparing, maar had vooral te maken met het beperken van enorme technische en administratieve verliezen bij de energiebedrijven in dat land door ‘verloren’ stroom.
De business case voor de slimme meter in Nederland is gestoeld op een veelheid van functionaliteiten en voordelen en niet alleen op energiebesparing. Een goede vergelijking met andere landen is dus niet zondermeer mogelijk.

3. Is het waar dat de kosten voor een display (in de meterkast) in genoemd onderzoek buiten beschouwing zijn gelaten, omdat dit als een “optionele aanschaf” wordt beschouwd? (4)
Nee, hier is waarschijnlijk sprake van een misverstand. Een afleesbaar telwerk moet altijd verplicht op de meetinrichting aanwezig zijn op grond van de Metrologiewet. De kosten daarvan zijn dan ook gewoon onderdeel van de analyse. Een extra display dat elders in het huis de bewoner additionele informatie geeft over zijn actuele verbruik (en dat - indien gewenst draadloos - communiceert met de digitale meter in de meterkast) is wel een optionele aanschaf of kan (gratis) worden aangeboden in het productenpakket van een marktpartij.

4. Zo ja, deelt u de mening dat deze kosten wel dienen te worden meegenomen, omdat de consument op dit moment immers ook zijn eigen meter kan aflezen?
Zie het antwoord op vraag 3. Ook slimme meters moeten áltijd ter plaatse kunnen worden afgelezen.

5. Wat is uw reactie op de stelling dat het KEMA-onderzoek een geflatteerd positieve conclusie opleverde over de financiële baten van een hoge transitiesnelheid (5), omdat het geen rekening hield met de leercurve (c.q. een kostenbesparing door minder kinderziekten) bij een meer geleidelijke invoering van slimme meters?
Hier wordt uitgegaan van de veronderstelling dat een lagere transitiesnelheid leidt tot een grotere leercurve. Ik kan mij alleszins voorstellen dat een hoge leercurve ook bij een relatief korte invoeringstermijn mogelijk moet zijn. In Italië werden gemiddeld 40.000 meters per dag geïnstalleerd (weliswaar meestal aan de buitenkant van het huis*), dat zijn zo’n 10 miljoen per jaar.
In Zweden worden 5 miljoen meters geïnstalleerd in ongeveer 5 jaar tijd. Daarbij komt een uiterst belangrijk argument voor de voorgestelde invoeringstermijn van 6 jaar: de energiesector heeft zelf aangevoerd dat de periode waarin er twee systemen naast elkaar bestaan (domme en slimme meters én de daarvoor vereiste afhandelingssystemen) zo kort mogelijk dient te zijn. Het te lang handhaven van twee systemen is kostenverhogend, foutgevoelig en levert onduidelijkheid op.
De transitiesnelheid heeft een significante invloed op de projectwaarde. Dit komt doordat bij een kortere transitietijd de inkomsten van de slimme meter naar voren worden gehaald en de kostenbesparingen ten opzichte van het huidige systeem snel worden gerealiseerd en dus netto contant meer bijdragen.

6. Bent u bereid om, aangezien de door KEMA berekende contante waarden bij transitieperiodes van 5, 10 en 20 jaar slechts beperkt verschilden, te laten onderzoeken wat het effect is indien wél rekening wordt gehouden met de gebruikelijke leercurve?
Zoals ik heb gesteld in het antwoord op de voorgaande vraag is in mijn ogen niet zozeer de leercurve van groot belang, alswel het zo kort mogelijk houden van de transitieperiode waarin er twee systemen naast elkaar bestaan.
Bij het plannen van de grootschalige uitrol wordt uiteraard gebruik gemaakt van de ervaringen die verschillende inmiddels lopende pilotprojecten wordt verkregen. Overigens zijn er in het wetsvoorstel verbetering werking energiemarkt dat momenteel bij de Raad van State ligt, in het kader van de uitroltermijn evaluatiemomenten ingebouwd. Deze momenten zijn bedoeld om periodiek te toetsen of de uitrol van de slimme meters in de praktijk blijft aansluiten bij de gehanteerde beleidsdoelstellingen. De effecten van een leercurve zullen dan ook zichtbaar worden. Op het moment dat dit wetsvoorstel in uw Kamer ligt spreek ik graag nader met u over zaken als de uitroltermijn en de invulling van deze periodieke evaluatie.

7. Bent u bereid om een update te laten uitvoeren van het onderzoek "Domme meters worden slim", waarin óók de vergeten potentiële kostenposten worden meegenomen en bovendien gebruik wordt gemaakt van de praktijkinformatie die sinds 2005 beschikbaar is gekomen, na de grootschalige uitrol van slimme meters in andere landen?
Ik ben het met u eens dat de omvang van de vereiste investeringen gedegen onderzoek vergt. Vandaar dat er - zoals aangegeven - nog nader en recenter onderzoek is gedaan (Accenture), inclusief de door u genoemde kostenposten, waarvan de resultaten zijn meegenomen in de diverse business plannen van netbeheerders. Dat biedt afdoende basis voor het flankerende beleid dat nodig is om een deel van de ambities van dit Kabinet in het kader van Schoner en Zuiniger te halen.
Waar praktijkinformatie afkomstig uit andere landen wel erg behulpzaam zou kunnen zijn, is voor de operationele uitvoering van de uitrol (hoe wordt de communicatie met de afnemers vormgegeven, hoe zet je installatiecapaciteit zo effectief mogelijk in). Dat is een taak van de sector.

8. Onderschrijft u de stelling dat de kwetsbaarheid van slimme meters voor softwarefouten, of zelfs misbruik, in de keten van opname tot facturering groter is dan bij de huidige mechanische meters?
Ten opzichte van de huidige meters (waar geen software in wordt toegepast) worden de slimme meetsystemen door het toevoegen van een softwarecomponent iets kwetsbaarder wat betreft technisch functioneren. Echter, deze kwetsbaarheid staat niet in verhouding tot de belangrijkste voordelen die aanleiding zijn voor deze exercitie, namelijk juist het beperken van de kwetsbaarheid van de administratieve processen en het voorkomen van misbruik. Met de slimme meter wordt de gehele administratieve procesketen aanzienlijk efficiënter. Zowel het energiebedrijf als de klant beschikt op elk gewenst moment over een “harde” meterstand waardoor onenigheid over ‘geschatte’ standen tot het verleden behoort. De huidige foutmarges en onduidelijkheden worden in hoge mate beperkt en er kan nauwkeurig worden afgerekend.
Manipulatie van de meter is, net zoals nu het geval is, nooit 100% uit te sluiten. Wél wordt de kans op fraude beperkt doordat het communicatiesysteem bij manipulatie van de meter daarvan automatisch melding zal maken. Detectie van fraude en misbruik zal daardoor sneller en makkelijker verlopen dan in de huidige situatie.

9. Zo neen, waarop baseert u deze mening?
Zie vorige antwoord.

10. Zo ja, wat zou dit naar uw mening voor consequenties moeten hebben voor de bewijslast bij toekomstige geschillen over energierekeningen bij kleinverbruikers?
De situatie is niet anders dan nu. De meter is verzegeld. Bij eventuele geschillen is de tellerstand die op de meter kan worden afgelezen bindend. Op kosten van ongelijk kan controle van de meter worden aangevraagd.

11. Bent u bereid om een onderzoek te laten doen naar de risico’s voor de Nederlandse consument die samenhangen met de blackbox-opzet van de slimme meters, analoog aan het onderzoek van de commissie inrichting verkiezingsproces naar aanleiding van de kritiek van het comité "wij vertrouwen stemcomputers niet"?
Hier spelen in mijn ogen twee zaken, de juridische borging van publieke belangen en de wijze waarop hierover wordt gecommuniceerd naar de burger om eventuele zorgen bij hem weg te nemen.

Wat dat eerste betreft zijn de technische eisen waar de slimme meter aan moet voldoen uitvoerig beschreven en voor alle partijen toegankelijk. De meetfunctie van de meetinrichting moet voldoen aan strenge betrouwbaarheids- en nauwkeurigheidseisen zoals vastgelegd in de Metrologiewet. Ook zijn er op Europees niveau bepaalde technische standaarden waar de meter aan moet voldoen. Het maakt in dat kader geen enkel verschil of het een huidige of slimme meter betreft en in dit opzicht is er dan ook geen sprake van risico’s voor de Nederlandse consument.

Voor wat betreft het tweede punt is de energiesector zich bewust van de draagvlakrisico’s die zijn verbonden aan de uitrol van de slimme meter. Dat betekent dat (tijdige) communicatie naar afnemers van essentieel belang is, zowel van de overheid als van de sector, om transparant te maken wat de redenen zijn voor plaatsing van de slimme meter en wat de voordelen zijn voor de individuele consument. Van een black-box zal dan ook geen sprake zijn. Ook belangrijke elementen als privacy moeten daarbij voldoende aandacht krijgen en moeten in regelgeving worden geborgd. Hier spreek ik graag verder met u over als het wetsvoorstel verbetering werking energiemarkt in uw Kamer behandeld wordt.

12. Hoe kijkt u in het licht van bovenstaande vragen aan tegen uw voornemen om de Nederlandse consument te verplichten over te stappen naar de slimme meters, met een voorziene uitrolperiode van slechts zes jaar? (6)
Ik verwijs u naar mijn antwoord op vraag 7. Verder rust de plicht feitelijk op de netbeheerder en niet op de consument. Daarbij komt dat ik erg blij ben met het feit dat de sector in 2005 zelf met het voorstel is gekomen voor een grootschalige uitrol en wil ik u er verder op wijzen dat in verband met de implementatie van de Europese energiebesparingsrichtlijn de energieleveranciers worden verplicht de eindgebruiker meerdere malen per jaar te informeren over hun verbruik. De Richtlijn gaat er daarbij nadrukkelijk vanuit dat door een frequente en uitdrukkelijke confrontatie met verbruiksgegevens en vooral de kosten van dat verbruik, afnemers zullen worden aangezet tot efficiënter energieverbruik. Ook de momenteel aanhangige voorstellen van de Europese Commissie tot wijziging van de diverse Europese energierichtlijnen leiden overigens tot een dergelijke verplichte informatievoorziening die de mogelijkheid tot individueel energiemanagement moet bevorderen. Zonder een op afstand uitleesbare meter is een dergelijke verplichting niet uitvoerbaar.
De periode van 6 jaar is gekozen om aan de ene kant te voldoen aan de wensen van de leveranciers die eigenlijk liefst nog sneller zouden willen en aan de ene kant rekening te houden met het feit dat netbeheerders voldoende tijd en capaciteit beschikbaar moeten hebben om de uitrol te realiseren.*

13. Hebt u kennisgenomen van de kritiek van de Consumentenbond op de wijze waarop u de Nederlandse consument aan de slimme meter wil krijgen? Wat heeft u gedaan met deze kritiek?
In een opiniestuk in de Staatscourant van 22 november 2006, stellen VEMW en de Consumentenbond ondermeer dat de uitrol van nieuwe meters wordt gefinancierd uit excessieve meettarieven. Voorts stelt de Consumentenbond dat de consument niet op de meter zit te wachten of daar dan in ieder geval zelf voor zou moeten kunnen kiezen en dat het positieve effect op energiebesparing uiterst ongewis is.
Voor zover de kritiek zich richt op de kostprijs, kan ik melden dat ik de meterhuur heb bevroren op het niveau van 2005 (zie de volgende vraag). Wat betreft de andere punten heb ik mij terdege de vraag gesteld welk model voor de uitrol van de meters het meest effectief is en optimaal bijdraagt aan de verbetering van de werking van de energiemarkt. Zoals ook aangegeven in het antwoord op vraag 2 is het een misverstand dat de slimme meter alleen is bedoeld om energiebesparing te realiseren. Sterker nog, de slimme meter alléén is onvoldoende voor dat doel. Randvoorwaardelijk is dat met de slimme meter een effectieve informatiefeedback naar de eindgebruiker plaatsvindt en dat het vervolgens afhankelijk is van concreet gedrag van diezelfde eindgebruiker of er daadwerkelijk een besparing wordt gerealiseerd. Door juist diverse marktpartijen de mogelijkheid te bieden om de klant te bedienen met op maat gesneden besparingsdiensten en producten, probeer ik de benutting van de aanwezige besparingspotentie optimaal te bevorderen. In het sectorinitiatief Meer met Minder wordt hier volop gebruik van gemaakt.

Waar de slimme meter vérder aan bijdraagt is het wegnemen van overstapdrempels, het wegvallen van de noodzaak tot schattingen van verbruik en dus onzekerheid over de hoogte van de factuur (klant krijgt dus altijd een accurate nota) en het altijd kunnen beschikken over de meest actuele meterstand bij verhuizing of overstap. Dit bevordert juist de mogelijkheid voor de consument om optimaal gebruik te maken van zijn keuzevrijheid op de energiemarkt. De meter is als noodzakelijk onderdeel van de infrastructuur geen commercieel gebruiksvoorwerp (zoals een mobiele telefoon). Naast de basisfunctie (namelijk het meten van het energieverbruik), biedt de slimme meter een platform voor aanvullende innovatieve diensten en producten waarmee de consument kosten kan besparen en waar hij vrij uit kan gaan kiezen.

14. Is het waar dat het nieuwe toezichtsregime van de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) op de metermarkt per januari 2008 niet uitgaat van kostengeoriënteerde tarieven? Zo ja, waarom niet en wat betekent dit naar verwachting voor de tariefstelling na 1 januari 2008?
Ik verwijs u voor het antwoord op deze vraag graag naar de toelichting op de Ministeriële Regeling Meettarieven elektriciteit 2008 van 14 juli 2007 (Stcrt. nr. 141 van 25 juli 2007).

De belangrijkste overweging voor het opstellen van deze Ministeriële Regeling was om ervoor te zorgen dat de NMa in de gelegenheid werd gesteld om de tarieven voor 2008 terug te brengen tot het niveau van 2005.**

15. Bent u bereid om deze vragen te beantwoorden vóór de behandeling van het programma Schoon & Zuinig (TK 31 209) door de Tweede Kamer, voorzien voor 29 oktober 2007?
Ik ga ervan uit dat deze antwoorden u tijdig voor dit overleg bereiken.

(w.g.) Maria J.A. van der Hoeven

voetnoten:
1 KEMA, 30 augustus 2005, in opdracht van Ministerie EZ/SenterNovem.
2 Idem, pag. 19.
3 Idem, pag. 31: "Uit het tornadodiagram in figuur 4.4 blijkt dat de energieprijsverlaging die slimme meters afdwingen (door toegenomen concurrentie omdat switchen makkelijker wordt) van grote invloed is op de netto contante waarde van het referentiealternatief. Deze parameter behoeft daarom meer onderzoek. Verder is het de vraag in hoeverre deze aangenomen ruimte voor prijsverlaging in de toekomst al wordt gerealiseerd zonder de introductie van slimme meters. Ook dan zal de markt zich immers verder ontwikkelen, zal de concurrentie toenemen en zal deze "ruimte" worden ingezet in de slag om de consument. Deze vraag is het gevolg van het gekozen nulalternatief (een statische nulsituatie)."
4 Idem, pag. 27: "KB2 (aanschaf display door huishoudens) levert geen bijdrage omdat deze buiten beschouwing is gelaten in dit project, het gaat hier om een optionele functionaliteit en individuele keuze per huishouden."
5 Idem, pag. 33,
6 http://www.regering.nl/ ... /2007/september/14/Iedereen_krijgt_een_slimme_energiemeter

* Één belangrijke opmerking van Polder PV: Wij zijn regelmatig in Italië op vakantie. Bijna alle elektra en gas(!)meters zijn daar buiten het huis of ingebouwd in de buitengevels te vinden. Dit is totaal onvergelijkbaar met de situatie in Nederland, waarbij vrijwel alle meters binnen in huis zitten, niet zonder meer bereikbaar voor de meetboys & girls. De gesuggereerde "vervangingssnelheid" moet dan, zeker ook met het getal van Zweden (gepland 5 miljoen meters in 5 jaar tijd) in gedachten, met een gigantische pot zout genomen worden. Met daarbij ook nog eens de aantekening dat er steeds meer verzet zal komen tegen de ongevraagde "slimme" meters bij huishoudens die (a) er sowieso niks van moeten hebben, en (b) er mogelijk financiële schade van zullen ondervinden en dat ding dus pertinent zullen weigeren. Tenslotte: (c) veel huishoudens bestaan uit tweeverdieners die de hele dag de hort op zijn en een stervensdruk bestaan leiden. De meterkast bevindt zich meestal in huis. Volgens het (door mij fel bestreden) recent gepubliceerde NMa ontwerpbesluit voor maximale metertarieven voor 2008, waren er in Nederland in 2005 maar liefst 7.512.932 elektriciteitsmeters bij kleinverbruikers, die allemaal vervangen moeten gaan worden door "slimme" meters... Hoe "snel" dacht u dat al die meestal in moeilijk toegankelijke huizen opgestelde meters vervangen zullen gaan worden??? Teken uit uw snelheidswinst en de daaraan door van der Hoeven gekoppelde (gehoopte) "financiële" winst ...

**Toen waren de tarieven in de totaal niet "werkende" metermarkt al explosief gestegen tijdens de totale chaos van de marktliberalisering (eigen bevindingen van de NMa!!!), en diezelfde NMa dreigt de netbeheerders nu dan ook een schandalig, door ons allen jaarlijks te betalen zeer riant kado'tje te doen hetgeen onacceptabel is...

http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2007/10/26/van-der-hoeven-op-de-bres-voor-slimme-meters/
http://www.regering.nl/Actueel/Video_s/Prinsjesdag_2007/Iedereen_een_slimme_meter (promotievideo van 2'14"voor de "slimme" meter, u aangeboden door de Rijksoverheid ... of was het alleen maar EZ?)


8 november 2007: "Slimme" meters 20. De gruwelen die ons te wachten staan... Een voorbeeld uit de knalharde en trieste praktijk in het van Gaia en (andere) goden verlaten Nederland. Zwaar ge-edit en ge-anonimiseerd door Polder PV. Maar dan nog, it is the facts that count... Heeft u zonnestroompanelen of heeft u zich gek laten maken door alle veronderstelde voordelen van die "slimme meters"? Beware! Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

"Bij mijn collega hangt een slimme meter, maar die wordt dus blijkbaar niet op afstand "slim" uitgelezen. Hij zit nog bij zijn oude leverancier, onderdeel van dezelfde holding waar zijn netbeheerder ook deel van uitmaakt. Er stonden opeens twee heren voor de deur om die "slimme" meter uit te lezen. Dit bedrijf is nog niet zo slim als de meter die ze ophangen. Gelukkig was hij zelf wel zo slim, omdat hij 31 euro per jaar voor "slimme" net-meting moet betalen, ze onmiddelijk de deur te wijzen. Het verkoop argument "op afstand uitlezen" staat hem nog op zijn netvlies gebrand. Uit irritatie over die 31 euro meetdienst eiste hij dat ze dat "op afstand uitlezen" dan ook maar eens moesten gaan doen. Hij heeft die meter omdat het voor hem nut heeft. Hij hoeft, gepensioneerd als hij is, niet meer onder de vloer te duiken voor de meterstanden. Maar ja, blijkbaar betaalt hij nu voor iets wat dus niet gebeurt.

Dat hele slimme meter verhaal is dus een farce majeure. Tevens is het verbruiksgedrag van mijn collega niet veranderd door die meter, zoals de Minister [blijkbaar] denkt. Waarom ook eigenlijk? Normaal stoken is normaal stoken, de meter efficiency doet niet af aan het stoken, een zonneboiler of zon-PV wel, maar dat mag blijkbaar niet van de leverancier..."

Aldus een triest "geval" uit het leven van alledag. Waarvan men duidelijk kan stellen dat de in Den Haag bij diverse betrokken partijen gevreesde anti-gevoelens m.b.t. de van bovenaf opgelegde introductie van de "slimme meter" (zwaar gepusht door lobbyorganisatie en belangenkoepel EnergieNed) nu al feilloos in de praktijk hun beslag hebben gekregen. Nog voordat er sprake is van een "massale uitrol" van dat met talloze vraagtekens en felle kritieken omgeven Paard van Troje. Dat krijg je ervan als je niet, slecht, of met de nodige leugentjes doorspekt "communiceert" met de vaak van niets wetende Jan met de korte achternaam...


18 oktober 2007: "Slimme" meters 19. "Smart-ass meter" wordt een "pain-in-the-ass meter". Niet alleen onder steeds meer consumenten begint het te gisten en te koken m.b.t. de door EnergieNed en de netbeheerders zwaar gepushte nieuwe "slimme meters". Veel mensen, waaronder de polderjongen, zien dat ding totaal niet zitten omdat ze een gigantisch Paard van Troje in hun meterkast denken te gaan "krijgen" met hoogst dubieuze "Big Brother Is Watching You" potentie. Nu beginnen zelfs ook professionele organisaties als het VEMW, dé belangenorganisatie van de zakelijke energie- en watergebruikers, de Consumentenbond (en ook de SP), zich flink te roeren en gooit eerstgenoemde met onderstaand bericht van 16 oktober 2007 op hun website (met snoeiharde eindconclusie) wel enkele hele grote knuppels in het Haagse Hoenderhok. Leest u met me mee? Smullen geblazen!

Vragen over nut van verplichte slimme energiemeter

De regering wil dat bij alle kleine aansluitingen voor gas en elektriciteit verplicht een "slimme" meter van de netbeheerder wordt geïnstalleerd. De SP stelde de Minister vragen over de voor- en nadelen. Het lijkt erop dat de kosten te laag en de voordelen te hoog zijn ingeschat. Ook de Consumentenbond en VEMW hebben vragen bij de verplichte uitrol van slimme meters.

In een analyse van KEMA naar de kosten en baten van slimme meters, blijkt dat verschillende kostenposten niet zijn meegenomen. Zo is niet gekeken of het energieverbruik als gevolg van de slimme meters en daarmee samenhangende communicatie groter wordt, het onderhoud duurder is, en de levensduur korter is dan bij mechanische meters. Een andere kostenpost, de aanschaf van het display waarop de klant kan aflezen hoeveel hij verbruikt, lijkt niet te worden meegenomen in de analyse omdat dit als een "optionele aanschaf" wordt beschouwd.

Daarnaast wordt in het rapport van KEMA uitgegaan van hoge opbrengsten als gevolg van energiebesparing en grotere concurrentie tussen leveranciers. Het is echter de vraag of deze voordelen in de praktijk ook behaald zullen worden. In hoeverre blijken deze hoge opbrengsten uit de grootschalige uitrol van slimme meters in Italië en Zweden? En kan dit dan ook in Nederland behaald worden?

Vanaf 2008 worden de metertarieven gereguleerd door de DTe, die de hoogte van de tarieven zal vast stellen. In de afgelopen jaren zijn de metertarieven explosief gestegen, zonder dat daar extra kosten aan ten grondslag lagen. De Minister heeft aangegeven dat bij het vaststellen van de metertarieven rekening moet worden gehouden met de investeringen van netbeheerders in de slimme meters. Daarom mogen de tarieven niet verlaagd worden naar het werkelijke kostenniveau. Met de overwinsten moeten volgens de Minister dan de slimme meters worden gefinancierd.

Het is echter zeer de vraag of deze additionele overwinsten daadwerkelijk worden gebruikt om meters te bekostigen. Hiervoor is geen enkele waarborg getroffen, zodat energiebedrijven vrij zijn dit geld uit te keren aan de aandeelhouders of te gebruiken voor buitenlandse projecten. Daarnaast verlaat de Minister het uitgangspunt dat gereguleerde tarieven kostengebaseerde tarieven moeten zijn, en niet bedoeld zijn om eventuele toekomstige investeringen te financieren. Gezien de grote overwinsten van de netbeheerders zijn hogere meettarieven overigens geheel onnodig.

VEMW is van mening dat afnemers keuzevrijheid moeten hebben, ook ten aanzien van de energiemeter waarvan het tarief gereguleerd wordt. De uitrol van slimme meters moet niet gestuurd worden door netbeheerders of door leveranciers, maar door klanten zelf die daadwerkelijk behoefte hebben aan een slimme meter. Alleen deze klanten zullen immers gebruik willen maken van de mogelijkheden om zich in detail te informeren over hun energieverbruik. Voor de overige klanten lijkt het weggegooid geld.

Bron: Tweede Kamer / VEMW, 15 oktober 2007

NB: in het besproken voorstel voor de regulering van de metertarieven van de NMa (die trouwens uitsluitend over de elektrameters gaat, de ook volstrekt onrechtmatig fors gestegen gasmeter huur wordt niet (!!!) gereguleerd), wordt duidelijk dat voor het "overgangsjaar" 2008 voor de enkeltariefmeter bezitters van Continuon (waaronder Polder PV) een krankzinnige Meetdienst prijsverhoging van ruim 21% wordt aangekondigd, terwijl de dubbel tarief meter kleinverbruikers er juist 29% op vooruit zouden gaan. Het merendeel van de bijna 2 miljoen 1-fase aansluitingen bij deze netbeheerder bestaat uit ... enkeltarief meters (verhouding enkel : dubbel is 3,6 : 1), dus u kunt zelf narekenen wie aan deze operatie een vette extra "beloning zonder tegenprestatie" gaat overhouden en wie daarvoor voor de zoveelste maal moeten gaan bloeden. De polderboy heeft net een pittig schrijven doen uitgaan richting NMa om tegen deze zoveelste Financiële Staatsgreep (bij de meestal zuinige huishoudens met een enkeltarief meter) te protesteren...

Tenslotte: Polder PV is het hartgrondig eens met de weliswaar dik aangezette, maar volstrekt terechte slotconclusie van de VEMW (met name die op-twee-na-laatste zin). Gaat u s.v.p. met een enorme boog om ons complex heen met die "slimme" meters, ik heb totaal geen behoefte aan die ongein en zou er hoogstwaarschijnlijk zelfs financieel op achteruit kunnen gaan met de dan "administratief te regelen saldering van onze zonnestroom invoeding" met mogelijk allerlei dubieuze opslagen als "inschakeltarieven" en dat soort monopolisten nonsens. En die aangekondigde gigantische prijsverhoging voor onze "Meetdienst" dient ook ogenblikkelijk van tafel geveegd!

http://www.vemw.nl/vemw/mcsmambo.p?M5NextUrl=MVMRNEWS&M5NextScrn=RNEWS&asn_id=20071016e

zie ook (ren naar de Openbare Bibliotheek):
Staatscourant nr. 141/woensdag 25 juli 2007, p. 20: "Regeling meettarieven elektriciteit 2008" (hierin ook de bizarre juridische gedachtenkronkels n.a.v. het niet willen "reguleren" van de gasmeter tarieven door van der Hoeven van EZ...)

http://tinyurl.com/2edv8d (lange link naar de introductiepagina van het "ontwerpbesluit meettarieven elektriciteit (2008)" van de NMa, met links naar de betreffende documenten, klein gemaakt via de website Tinyurl.com, zie Polder PV link policy bericht)


5 oktober 2007: "Slimme" meters 18. Nederlanders niet zo enthousiast over het nieuwe speeltje. Volgens een onderzoek van slimme meter promotor (...) LogicaCMG, genaamd "Consumentengedrag en energieverbruik. Een Europees onderzoek" naar de maatschappelijke acceptatie van het nieuwste (ongevraagde) speeltje voor in de meterkast - door sommige critici zeer toepasselijk het Paard van Troje genoemd - is de "gemiddelde" Nederlander nog niet bijster enthousiast voor dit zowel door de netbeheerders als de energieleveranciers en sommige politici zwaar gepushte mooie spul. Het onderzoek werd telefonisch verricht, in Nederland bij een "representatieve" groep van 1.000 medelanders (neen, ik ben niet gebeld, en ik doe per definitie niet mee aan allerlei vage enquêtes...).

Aangezien er van de 7,15 miljoen huishoudens in Nederland er ongeveer 30.000 zijn met zonnestroompanelen op het dak (ruim 0,4%, en nog steeds druppelsgewijs tergend langzaam groeiend), zouden er op die 1.000 Nederlanders dus mogelijk 4 geweest kunnen zijn die misschien (als ze zich van hun metersituatie bewust zijn...) de nodige bezwaren hadden kunnen uiten tegen dat onverwachte moois wat mogelijk hun wettelijk verplichte saldering ongevraagd in de war zou kunnen brengen. Maar die 4 huishoudens zijn, gezien onderstaande grafiek van pagina 17 (van het gelukkig slechts 20 pp. tellende rapportje) beslist niet de enigen die zo hun bedenkingen hebben over de "impact" van die moderne nieuwe meter. Net als de Portugezen, zo blijkt. Maar zelfs de Engelsen, waar al de nodige "slimme meters" zijn geplaatst, zijn voor minstens een kwart niet overtuigd van een grotere impact (nog steeds niet bewezen, maar verondersteld) dan 11% lager elektraverbruik in hun eigen huishouden, terwijl zelfs daar nog een formidabel deel van ongeveer 37% "weet niet" invult over de mogelijke positieve impact op het aantal verbruikte kilowattuurtjes. Dat zou toch de nodige wenkbrauwen moeten doen fronsen bij de politiek, die de belangenorganisaties (EnergieNed e.d.) nogal makkelijk napraat over de potentiële "positieve" impact op het verbruik bij consumenten. In een ander grafiekje in het rapport (fig. 9 op pagina 14) bleek al dat maximaal 15% van de ondervraagden in Nederland wel eens van een "slimme meter" gehoord hadden (in Spanje was dat nog slechter gesteld).

Nog een hoop lobbywerk te verrichten, zo te zien. Laat bij mij die "slimme meter" maar zitten, s.v.p., tenzij netbeheerder Continuon mij kan overtuigen van de suggestie dat ze ons op eigen initiatief gerealiseerde restverbruik van, pak hem beet, 100 kWh per jaar met onze 12 op het net invoedende zonnestroompanelen en een perfect werkende automatisch salderende Ferrarismeter nog verder omlaag gaan brengen middels hun prachtige nieuwe tover-apparaatje...

^^^
Plaatje van pagina 17 van het LogicaCMG rapport, de begeleidende tekst vindt u hieronder.
© LogicaCMG Nederland B.V.

In het Verenigd Koninkrijk was 36% van mening dat een slimme meter voor een verlaging van de energierekening van 11% of meer zou zorgen. Dit percentage was in Spanje (22%) een stuk lager. Nog veel minder optimistisch was men in Portugal (slechts 15% dacht dat een slimme meter voor een verlaging van de energierekening van 11% of meer zou zorgen) en in Nederland (14%). De lage score in Nederland is niet verassend gezien het geringe enthousiasme over de slimme meter.

Voor het alsmaar uitdijende, fascinerende, en zeer kritische "Slimme meter dossier" op de uitmuntende website van Energeia: http://www.energeia.nl/dossier.php?DossierID=15
Onder 2 oktober 2007 is ook via de homepage van Energeia een tijdelijke link opgenomen naar een artikel met een bespreking van het LogicaCMG onderzoekje, getiteld "Nederlanders zitten helemaal niet zo te wachten op slimme meter".

http://tinyurl.com/ynsxtg (lange link naar het Nederlandstalige PDF document op de LogicaCMG website, klein gemaakt via de website Tinyurl.com, zie Polder PV link policy bericht)


26 september 2007: "Slimme" meters 17. Zonnestroom invoeder belazerd door Eneco. Op het vrijwel continu met schokkende "marktliberaliseringsellende" gevulde Tros Radar Forum, megaonderdeel Energiebedrijven, vond ik het volgende verbijsterende bericht. De NMa heeft me - na een afgrijselijke, pakken papier kostende procedure met hoorzitting - eerder dit jaar verzekerd dat de "salderingsproblemen" met op het net ingevoede zonnestroom historie zouden zijn, en dat er "afspraken" (lees: "uitbestedings- overeenkomsten") gemaakt zouden zijn tussen elektraleveranciers en netbeheerders over de wettelijk verplichte saldering van zonnestroom (iedereen die zonnepanelen heeft en onder de 3.000 kWh netinvoeding per jaar blijft, dat betreft de meesten). Komt nog een stuk over, maar daar moet ik nog wat energie voor vrijmaken (het gaat om doodvermoeiende materie).

Aan de ene kant verbaast het mij niets, gezien de ongelofelijke puinhopen waarmee we jarenlang sinds de invoering in juli 2004 zijn geconfronteerd, maar gezien de (veronderstelde) reputatie van de NMa en haar (veronderstelde) "waakhondfunctie", is het volgende bericht toch weer te bizar voor woorden. Ik heb enkele foutjes gecorrigeerd en het stukje iets gestroomlijnd zonder de essentie aan te tasten. Voor het origineel zie de link:

"Bij ons is een tijdje geleden een nieuwe gasmeter geplaatst en tegelijkertijd een nieuwe elektriciteitsmeter (ongevraagd): dat was zogezegd makkelijk omdat we de standen dan niet meer hoefden door te geven.
Maar na het lezen van de gebruiksaanwijzing begreep ik dat er niet meer terug geleverd kon worden aan ons elektriciteitsnet (ik heb namelijk zonnepanelen). Eneco gebeld waarom dit niet is verteld, en of de oude meter terug geplaatst kon worden. Dit zou besproken worden, ik moet nog teruggebeld worden. Er is wel een oplossing: ik kon een teruglevermeter laten plaatsen en die kosten daarvoor zou ik zelf moeten betalen. De geregistreerde kilowatturen zou ik dan terugbetaald krijgen van Eneco, alleen is het zo dat ik meer voor een kilowattuur bij Eneco betaal als dat wat ik er voor terug ontvang. En dat terwijl de oude meter gewoon terugdraaide en ik dus hetzelfde voor mijn kilowatturen ontving als wat ik er voor betaalde.
Dus eigenlijk je reinste diefstal door Eneco."

Commentaar Polder PV:

 • Gezien het feit dat het om een gedwongen metervervanging is gegaan, moet hier sprake geweest zijn van ontoelaatbaar handelen van de betreffende netbeheerder van de Eneco holding (de leverancier heeft niks te maken met de meter en mag er helemaal niet aankomen).

 • Als een netbeheerder om wat voor reden dan ook een meter vervangt/laat vervangen, en daarbij de aangeslotene financieel benadeelt, heeft de klager m.i. sowieso het volste recht om verhaal te gaan halen bij de NMa, die de monopolisten genaamd netbeheerders aan de strakke teugel zou dienen te houden. Ik heb de klager dan ook geadviseerd onmiddelijk schriftelijk protest aan te tekenen via ConsuWijzer.

 • Als het zo zou zijn dat klager inderdaad minder zou ontvangen per kWh voor zijn netinvoeding dan voor zijn netafname, zou Eneco (de netbeheerder, de leverancier, of wellicht zelfs beiden) de Elektriciteitswet 1998, Artikel 31-c, met de voeten treden en dienen ze scherp teruggefloten te worden door de NMa.

 • De suggestie "dat er niet meer teruggeleverd kan worden aan het net" klopt niet. ALLE meters geven het overschot aan zonnestroom terug aan het net, dat gaat automatisch. Helaas blijken niet alle meters die invoeding te registreren, en daar gaat het om, want met die geregistreerde hoeveelheid kan/moet - bij niet (automatisch salderende) Ferrarismeters - de saldering administratief afgehandeld worden. Zowel met de netbeheerder als de leverancier voor november 2006, maar, zo is toen blijkbaar afgesproken, daarna alle te salderen kosten te vergoeden door de leverancier (opmaat naar het beruchte "leveranciersmodel van facturatie" waar EnergieNed zo over opgeeft).

 • "De geregistreerde kilowatturen zou ik dan terugbetaald krijgen van Eneco." Eneco (netbeheer? retail?) lijkt hier volgens de getroffen afnemer te suggereren dat de netinvoeding "anders" niet uitbetaald zou worden. Dat is zo illegaal als de pest, want geregistreerde netinvoeding moet gesaldeerd worden. En het is beslist geen "coulance" of "klantgerichte dienstverlening" van zowel de netbeheerder als de leverancier. Het is WET.

 • Het kan niet zo zijn dat als een netbeheerder ongevraagd een niet door de afnemer verkozen (gewoon in huis aangetroffen) elektriciteitsmeter laat vervangen, en die afnemer daardoor financieel wordt benadeeld, dat de betrokkene dan ook nog eens zelf voor weer een "andere" meter zou moeten gaan betalen aan de partij die deze onzalige manoeuvre heeft uitgehaald om dat financiële nadeel weer te gaan opheffen! Dat heet in marktliberaliseringsjargon ook wel: gedwongen winkelnering (en wel: door een monopolist in de gedaante van een netbeheerder)!

 • In een gesprek met Continuon is mij verzekerd dat deze netbeheerder van de NUON holding een schrijven zal doen uitgaan bij de geplande (door de Staat onder druk van EnergieNed gedicteerde) verplichte vervanging van alle elektriciteitsmeters door "slimme" meters (komende 6 jaar), waarbij aan nieuwe, potentiële, en bestaande terugleveraars duidelijk uitgelegd zal worden wat men moet doen om de saldering in de nieuwe situatie vlekkeloos te laten verlopen bij de vervanging van de meter. De crux is dat men zich namelijk "formeel" moet aanmelden bij de netbeheerder als netinvoeder [NB: doe dat dan ook direct, natuurlijk schriftelijk met behoud van kopie, aan uw leverancier]. Een formaliteit (te vinden in de bij niemand bekende - want nooit uitgelegde - Netcode, artikel 2.1.5.1 en niet verder omschreven wat die "aanmelding" dan wel precies zou moeten inhouden) waarover alle netbeheerders zich jarenlang in een diep stilzwijgen hebben gehuld als stok achter de deur in het geval er "problemen" over de netinvoeding mochten ontstaan bij "lastige" zonnestroom opwekkers die geen benul van het bestaan van die Netcode hebben. Blijkbaar heeft de partij in het hier besproken geval een bedrijfspolitiek gehanteerd: mond dichthouden en gewoon zo snel mogelijk "slimme" meters plaatsen (die maximaal in het voordeel voor de netbeheerders zijn, gezien alleen al de vermeden jaarlijkse aflezingen door meteropnemers...).

 • Voorzover ik in de reeds tientallen pagina's bureaucratenteksten over de "slimme meter" heb kunnen ontdekken, is het expliciet de bedoeling dat de "slimme meter" teruglevering van elektriciteit naar het net moet registreren (en dat middels artikel 31c van de E-wet daar het volle pond voor betaald moet worden, dus alle variabele kWh kosten). Ergo: De partij die die zogenaamde "slimme meter" heeft geplaatst, heeft hier een héél erg scheve schaats gereden (want die weten natuurlijk het fijne van die mede door hen in gang gezette wet- en regelgeving): er is blijkbaar een hele domme meter geplaatst die de netinvoeding niet registreert, en de NMa dient dan ook tegen deze voortdurende waanzin op te treden.

Ik heb het al vaker gezegd: het moet niet gekker worden in Nederland. De netinvoeding van kostbare, gewilde, maatschappelijk noodzakelijke zonnestroom blijft voortdurend gesaboteerd worden, financieel onaantrekkelijk gemaakt, continu gefrustreerd, en tot een bureaucratenhel omgetoverd. Het is, na alle ellende die decentraal opwekkend Nederland al over zich heen heeft gehad de laatste jaren, anno "klimaat- en duurzame energie ambitie topjaar" 2007, gewoon van de woestijnratten bezeken...

Moraal van het verhaal: als een of andere vage instantie bij u (als zonnestroom invoeder) uw gasmeter komt vervangen, neem dan een dagdeel vrij, ga er bij staan, en beweeg hemel en aarde om te voorkomen dat er eventjes stiekem een "slimme elektrameter" bijgesmokkeld wordt in het allerkleinste kamertje van uw woning (de meterkast)...

http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=54239


3 mei 2007: "Slimme" meters 16. Persbericht ECN/ESMA. Vetdruk Polder PV:

ECN neemt deel aan Europese alliantie voor 'slimme energiemeters'

"Om consumenten op termijn beter inzicht te geven in hun energiegebruik en de mogelijke besparing, heeft ECN samen met 13 Europese partners de European Smart Metering Alliance (ESMA) opgericht. Het doel van deze alliantie is om ervaringen en best practices op het gebied van 'slimme energiemeters' binnen Europa te verzamelen en te verspreiden.

'Slimme energiemeters' zijn meters die voorzien zijn van informatie- en communicatietechnologie die ervoor zorgt dat de meter op afstand bediend en uitgelezen kan worden. Zo wordt het voor energiebedrijven mogelijk om meer informatie over het energiegebruik mee te sturen bij de energierekening. Hierbij moet men denken aan bijv. het energiegebruik per maand, in vergelijking met de gemiddelde buitentemperatuur en met het energiegebruik van eerdere jaren. Uit experimenten blijkt dat consumenten met deze informatie tot 10 procent op hun energieverbruik kunnen besparen.

"In Nederland heeft het ministerie van Economische Zaken aan energiebedrijven gevraagd om de invoering van slimme meters in de periode van 2008 tot 2014 voor te bereiden.” zo legt ECN onderzoeker Josco Kester uit: "Met de invoering van de slimme meters is een grote investering gemoeid, die in Nederland geraamd wordt op € 1,1 tot 1,5 miljard. Om de voordelen optimaal te benutten en de kosten te beperken is het belangrijk om ervaringen uit te wisselen met soortgelijke initiatieven in andere Europese landen." De Europese Unie stimuleert de introductie van 'slimme meters' via de Europese richtlijn voor Energiediensten.

"Voor ECN is de 'slimme meter' niet alleen belangrijk vanwege de mogelijkheden voor energiebesparing, maar ook omdat het een eerste stap is op weg naar de slimme energienetten van de toekomst, waaraan wij in ons onderzoek werken," aldus Kester. Steeds meer elektriciteit wordt opgewekt in decentrale 'kleine centrales', zoals windturbines, zonnepanelen en binnenkort waarschijnlijk ook HRE-ketels. De HRE-ketel - een microwarmtekrachtcentrale - produceert naast warmte en warm water, ook elektriciteit. Dit gebeurt met een hoog rendement, waardoor een grote besparing wordt bereikt op het energieverbruik en de uitstoot van CO2. De opgewekte stroom wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnetwerk.

Op dit moment kan teruggeleverde stroom niet gestuurd of beheerst worden, zoals dat wel met de stroom uit grote elektriciteitscentrales kan. Met de informatie uit een 'slim energienetwerk' kunnen de energieleveranciers en de netwerkbeheerders het operationele beheer van het elektriciteitsnetwerk optimaliseren. Beide kunnen de energiestromen aanpassen wanneer de hoeveelheid niet-centraal opgewekte stroom plotseling stijgt of daalt en een 'infarct' op het netwerk zou kunnen veroorzaken. Wanneer in de toekomst een dergelijk 'slim energienet' op grote schaal kan worden toegepast, zullen grote energieproblemen in Europa, zoals die eind vorig jaar optraden bij het uitschakelen van een hoogspanningskabel in Duitsland, voorkomen kunnen worden.

In 2008 moeten alle Europese lidstaten de Europese richtlijn voor Energiediensten implementeren, die onder meer voorschrijft dat klanten meer informatie over hun energiegebruik moeten krijgen, en actuele afrekeningen. Dit is één van de manieren waarop Europa er voor wil zorgen dat de consument minder fossiele brandstoffen gebruikt. Hierdoor verminderen de afhankelijkheid van geïmporteerde energie én de daarmee samenhangende milieuproblemen, zoals klimaatverandering.

De European Smart Metering Alliance is een project dat voor een deel gefinancierd wordt door het Intelligent Energy Europe (IEE) programma van de Europese Unie. Vanuit Nederland werken op dit moment ECN en SenterNovem mee aan het project. Lidmaatschap van de alliantie staat ook open voor andere Nederlandse partijen."

<einde bericht>

PPV: Goed, ECN is blijkbaar enthousiast. Ik een stuk minder, want hoezo gaan onze zonnepaneeltjes voor een "infarct" op het net zorgen? Volslagen belachelijk statement, we dekken juist de netverliezen bij de netbeheerders! Die afschakeling van die hoogspanningskabel in Duitsland was gewoon slecht gepland, en had totaal niets met decentrale invoeding op het net te maken: de oorzaak lag juist in het niet volgens de voorschriften navolgen van procedures door de lokale netbeheerder! Ietwat gemakzuchtig gesteld dus, door ECN, terwijl ze beter zouden moeten weten.

Voor die HRE netinvoeding wordt volgens eerder gemelde berichten op Polder PV helemaal niks betaald, dus wat moeten die mensen straks met een slimme meter? Twee keer automatisch energiebelasting betalen over hun productie, 1x voor het ingekochte gas, en 1x voor het weer van het net halen van hun tijdelijk weggeparkeerde overschot aan elektra???

En die beloofde besparing van 10% moeten we eerst nog maar eens in de bikkelharde praktijk van de Nederlandse energiemarkt en de nukkige en uitermate grillige energieconsument aangetoond zien. Ik geloof er niets van dat dat gaat gebeuren. Polder PV heeft helemaal niks met "slimme meters", zolang niet duidelijk is wat het "voordeel" voor hem dan wel zou zijn.

http://www.ecn.nl/nieuws/nieuwsbrief/april-2007/esma/
http://www.senternovem.nl/kei/31_projecten/33_esma/index.asp


22 april 2007: "Slimme" meters 15. Energie & ICT bomvol smart meter talk. Het 7e jaarcongres "Energie & ICT" komt eraan, op 25 april 2007 in het WTC in Rotterdam. Niet dat u daar ook maar iets te zoeken heeft, want de deur gaat dicht voor kleinverbruikers die straks allemaal verplicht die inmiddels veelbesproken "slimme meter" in de meterkast gaat krijgen. En die ons natuurlijk allemaal zegeningen komt brengen en die zo'n beetje in het brandpunt van de belangstelling zal staan op genoemd congres. De entrance fee is namelijk € 799,-- ex BTW voor personen "werkzaam bij een energieleverancier", en maar € 999,-- ex BTW voor andere personen. Nu zou je natuurlijk kunnen stellen dat ik met onze 10 zonnepaneeltjes bij energieleverancier Polder PV werk, maar ik denk niet dat ik door de toelatingscriteria zal komen van de waakhonden, en waar haal je zomaar eventjes 951 euri vandaan???

Een tipje van de sluier wat daar allemaal besproken gaat worden:

 • Slimme meter? Klant wil slimme toepassing? <Eneco>
 • Slimme meter als marktfacilitator van energiediensten <NUON Tecno>
 • Slimme meter: lessen uit Italië <IBM Netherlands>
 • De slimme meter en de toegevoegde waarde voor de consument, met als uitsmijter: "Wat heb ik eraan als energieconsument?" Waarbij ik meteen eventjes de veel belangrijker vraag stel: "Wat heb ik eraan als regelmatig op het net invoedende zonnestroomproducent?" <Oxxio>
 • Gevolgen van decentrale energie opwekking <Smart Power Foundation, deze organisatie is een van de marktpushers van fossiel gestookte microWKK's>
 • Tenslotte tussen alle marktgeronk nog een tale-telling passage van de heer van Steenvoorden <Essent> (conclusie van de dag): "Hoe voorkomen we dat we door het woud van nieuwe slimme technieken en veranderende regels de klant uit het oog verliezen?"

Polder PV hoopt van harte, al zal hij er niet bij zijn, dat de heer van Steenvoorden's pleidooi niet ondergesneeuwd zal raken in het communicatiegeweld van de grote (belanghebbende) organisaties...

Er komt ook nog een syllabus van het congres uit, slechts € 199,--, nog steeds veel te duur voor armeluizen als de polderboy. Wie kan er een gratis voor mij bemachtigen? Gaarne contact. Dank!

http://www.euroforum.nl/energienict.htm


19 januari 2007: "Slimme" meters 14. Gedwongen winkelnering met de (oude en) nieuwe meters. De Socialistische Partij, in de persoon van Paulus Jansen, heeft zeer alert gereageerd op het feit dat de afgelopen jaren de metertarieven blijkbaar extreem ontspoord zijn, zie het volgende bericht van de website van de SP (met dank aan het verwijzende abstract in de Technalia nieuwsbrief). Vet markering door Polder PV:

NMa moet tarieven gas- en elektriciteitsmeters verlagen

"17-01-2007. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) moet zo snel mogelijk de tarieven van gas- en elektriciteitsmeters verlagen. SP-kamerlid Paulus Jansen vraagt minister Wijn (Economische Zaken) om daar werk van te maken. De metertarieven zijn de laatste jaren buitensporig gestegen: gasmeters met 44% in drie jaar tijd, elektriciteitsmeters tussen 70% en 100% in vijf jaar tijd.

De NMa en de daaronder vallende Directie Toezicht Energie (DTe) hebben sinds 14 juli 2004 de wettelijke bevoegdheid om de metertarieven vast te stellen. Tot nu toe is van die bevoegdheid geen gebruik gemaakt, wat klaarblijkelijk door de netbeheerders is geïnterpreteerd als vrijbrief voor enorme tariefsverhogingen. Een harde opstelling van de waakhond NMa/Dte is naar de mening van de SP essentieel omdat de metermarkt behoort tot het gereguleerd gebied. De klant kan dus niet overstappen naar een andere aanbieder.

Jansen vermoedt dat de netbeheerders met de hogere metertarieven vooruit lopen op de invoering van slimme digitale energiemeters. “Wijn heeft vorig jaar beloofd dat de nieuwe meters niet duurder worden dan de oude. Dat lijkt een goedkope belofte als hij wél toelaat dat vooruitlopend op de invoering van nieuwe meters de tarieven enorm verhoogd worden.

De SP wil ook weten waarom de NMa voor 2007 nog geen transporttarieven heeft vastgesteld voor de regionale netbeheerders en landelijk elektriciteitsnetbeheerder Tennet."

© Socialistische Partij

Enkele opmerkingen over dit verder uiteraard zoveelste uitzinnige bericht m.b.t. de Nederlandse "geliberaliseerde" energiemarkt:

 • Blijkbaar zijn - volgens de SP - de metertarieven enorm gestegen de laatste jaren. Aangezien de deelpost "meetdienst" pas op onze nota van begin 2005 (periode vanaf 1 januari 2005, aanvankelijk alleen voor gas, in 2006 ook voor elektra) is verschenen (op nota onder Continuon netbeheer), kunnen we dat voor eerdere periodes zelf niet nagaan. Als het waar zou zijn, is het natuurlijk een absolute schande, want Ferd Crone (PvdA) waarschuwt al geruime tijd voor hoge metertarieven en hij stelt terecht dat het overgrote merendeel van de meters (grootste deel uitstekend werkende Ferrarismeters) al lang zijn afgeschreven. Dat kan heel goed kloppen, want onze (prima werkende) Siemens Ferrarismeter is alweer uit 1984 en ik hoor regelmatig mensen over oudere - overigens nog prima werkende - meters praten die nog nooit vervangen zijn.

 • Dat de meters (nu) "tot het gereguleerde" gebied zouden behoren, zet ik vraagtekens bij omdat regelmatig werd beweerd dat die metermarkt zogenaamd "vrij" zou zijn (geweest). Dat was misschien een doekje voor het bloeden om niet te hoeven zeggen dat die "markt" nooit gewerkt heeft omdat geen mens het in zijn hoofd haalde om een andere "meetgemachtigde" te kiezen (dan diegene die de netbeheerder voor je "aanwees"). Niet alleen omdat dat onbetaalbaar zou zijn voor een willekeurig huishouden, maar ook omdat de burgers van de mogelijkheid daarvan nooit op de hoogte zijn gesteld (afgezien van een verdwaalde zonnepaneel eigenaar, die trouwens ook vanwege het kostenaspect nooit een "derde" partij heeft kunnen inschakelen). Ergo: die meter zit nu eenmaal in je meterkast, daar had je nooit wat over te zeggen, wist u veel? De netbeheerder had er geen enkel belang bij om u "wijzer" te maken, want domme afnemers zijn de beste afnemers. Dus: de facto was het misschien wel een "vrije" markt, maar in de praktijk was het een absolute farce. En dat mag blijkbaar niet "gecommuniceerd" worden naar de van niks wetende afnemers, want sommige marktprofeten vinden de geliberaliseerde energiemarkt blijkbaar een doorslaand succes (en daar hangen nogal wat politieke "reputaties" en machtsverhoudingen aan vast, hetgeen doorslaggevend is, vandaar).

 • In kamerstuk 28982 nr. 58 (zie Parlando, uitgebreid zoeken), kunt u alles nalezen, ook hoe Wijn stelt: "de metermarkt wordt dus uit de vrije markt getrokken" (daarmee duidelijk aangevend dat hij vond dat die metermarkt dus zogenaamd "vrij" was). In een ander tale-telling stukske huisvlijt van onze mieren bij EZ, brief van Wijn aan de Tweede Kamer van 5 september 2006, kenmerk ET/EM/6064091, verder de ronduit dubieuze passages "de meeste baten komen bij de huishoudens terecht", hetgeen mijns inziens absolute en onbewezen crap is (het is een politiek lokkertje om de slimme meter er door te rammen voor de "belanghebbende" partijen, nl. de netbeheerders cq. de leveranciers). En wat dacht u van deze: "De kosten van de meter blijven voor de kleinverbruikers gelijk" en "Voor de meest gangbare meters is de meterhuur ongeveer € 20 per meter per jaar". Toch effetjes kijken, voor de zekerheid, op de tariefbladen van Continuon 2005-2007 (de laatste is nog onvolledig, meetdienst staat er wel al op). Alle prijzen incl. BTW. Separate prijzen voor teruglevermeters, telwerken e.d. (zonnestroom) heb ik hier niet meegenomen. Meest gebruikelijke categorie (3 x 80 Ampère resp. t/m G4 gasmeter) huishoudens, jaarbedragen bij "jaarlijkse opname" (hetgeen trouwens zeker niet overal geschiedt!!!):


   
  elektra
  max. 3 x 80 Ampère
  gas
  t/m G4
  TOTAAL
  enkeltarief
  dubbeltarief
  enkel + gas
  dubbel + gas
  2005
  21,72
  36,96
  21,12
  42,84
  58,08
  2006
  22,08
  (+1,7%)
  37,68
  (+1,9%)
  21,60
  (+ 2,3%)
  43,68
  (+ 2,0%)
  59,28
  (+ 2,1%)
  2007
  22,44
  (+1,6%)
  38,28
  (+ 1,6%)
  21,84
  (+ 1,1%)
  44,28
  (+ 1,4%)
  60,12
  (+ 1,4%)

  Essent netbeheer metertarieven voor 2006 waren iets lager dan die voor Continuon, nl. 21,13 resp. 37,13 euro/jaar voor enkel/dubbeltarief meter en 18,99 euro/jaar voor een gasmeter.
  Eneco hanteert voor alle drie typen elektra- cq. gasmeters 23,88 euro/jaar (daarmee de stelling ondergravend dat twee elektra telwerken uitlezen en meterstanden verwerken meer zou moeten kosten!) en is daarmee veel goedkoper dan de andere twee grote energiebedrijven met netbeheerstakken binnen de holdings (totale meterkosten elektra + gas altijd 47,76/jaar).

 • Minister Wijn zat dus in het openbaar VET uit zijn nek te kletsen met die wel erg "optimistische" 20 euri en "kosten blijven gelijk", want een fors deel van de NL huishoudens heeft een dubbel tarief contract, en die betalen daarvoor bij Continuon (en, in iets mindere mate bij Essent) goud geld aan Meetdienst, in 2007 gecombineerd met een gasmeter alweer ruim 60 euro, beste Joop (dat is gemiddeld 30 euri per meter). Quod erat demonstrandum. What's new under the sun? Hij zal er zich ongetwijfeld wel weer uitdraaien met een dooddoener als "inflatiecorrectie" o.i.d. Alsof huishoudens jaarlijks gratis en automatisch een "inflatiecorrectie" in hun portemonnee getoverd krijgen. Met de in het oorspronkelijke SP stuk door mij vet gemarkeerde passage, zou Joop Wijn dus ongegeneerd de netbeheerders een nota "meetdienst voor een slimme meter" van een dikke, kunstmatig "opgepompte" 60 euri kunnen doen laten heffen, als de SP hier niet even een hele dikke stok voor gaat steken... Zou ik dan toch op de verkeerde partij gestemd hebben?

 • Die zeer hoge stijgingspercentages van de heer Jansen kan ik niet uit de mij bekende tarieven van de laatste 3 jaar halen. Mogelijk dat de meetdienst dus voor 2005 veel goedkoper was? Ik zal het eens navragen.

 • Het ligt overigens in de "bedoeling" van Wijn om die metermarkt weer "dicht" te gooien, en wel met verplicht door de netbeheerders "uit te rollen" zogenaamde slimme meters. Die, zo vertellen mijn bronnen mij, de eerste tijd niet anders gebruikt zullen worden dan er 1 keer in het jaar uw elektra- en gasmeterstand van uit te lezen (...) en bij een eventuele verhuizing of leveranciers-switch. De door de Ferd Crone gewenste maandelijkse factuur (zoals in de U.S.A.), is door Wijn gepareerd met een "wegens administratieve lasten" te beperken verbruiks-informatie richting klant eens in de 2 maanden. Hoe hij dat denkt te "regelen" met de talloze mensen die geen internetaansluiting hebben mag hij zelf beantwoorden...

 • Dat de DTe de transporttarieven nog niet heeft vastgesteld, heeft mogelijk iets met dit "slippertje" van de NMa zelf te maken. We zijn benieuwd wat daar uit gaat komen.

Dan mag u tot slot voor uzelf uitvogelen waar de netboys and girls al dat geld mee verdiend hebben waarmee zij hoe-is-het-toch-mogelijk "kostenneutraal" die geweldige "slimme meters" over ons land gaan uitrollen. Tip: er zijn in Nederland ruim 7 miljoen huishoudens; het gros daarvan heeft een elektra- en een gasmeter, die bovendien al (tientallen) jáááren in de meterkast hangen en het regelmatig voorkomt dat er al in geen jáááren meters uitgelezen worden bij veel huishoudens, maar dat die brave burgers de meterstanden zelf doorgeven en al die jáááren ongezien binnen het toen nog niet uitgesplitste "vastrecht" een vet potje meebetaald hebben aan die oude meters...

Een Graadje Slimmer
OK, nog een nakomertje, dan maar. Voor diegenen die al dat gezeur over de "risico's" van slimme meters maar overtrokken vinden. Uit een tale-telling document "Een Graadje Slimmer" van, nota bene, de Energieraad (machtig adviesorgaan van de Staat). Mijn rood markering:

p. 60:

"Sommige partijen verwachten dat de slimme meter hét schakelpunt kan gaan vormen voor vraag- en aanbodsturing, waarbij op basis van beschikbare capaciteit en prijsstelling een keuze gemaakt kan worden om veelverbruikende verbruiksfuncties of decentrale opwekking tijdelijk af te schakelen of juist aan te zetten."

en (p. 61):

"Tegelijkertijd meent de Raad dat de verwachtingen niet moeten worden overtrokken. Ook in bijvoorbeeld de telecomsector ontvangen klanten adviezen op basis van hun gebruiksgedrag over hoe zij hun kosten van telecomgebruik kunnen terugdringen. Dit leidt echter lang niet in alle gevallen tot gedragsverandering, wat gezien de theorie van begrensde rationaliteit ook verklaarbaar is. Energiebedrijven zullen in hun klantencontacten geneigd zijn om te optimaliseren op klantenbinding en niet op energiebesparingsresultaat."

Ik ben niet de enige, maar voor de zoveelste maal dus nog maar eens: u bent gewaarschuwd!

http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2007/01/17/nma-moet-tarieven-gas-en-elektriciteitsmeters-verlagen/ (met 6 schriftelijke vragen aan Joop Wijn)
http://www.dte.nl/images/Marktmonitor ... Elektriciteit%20en%20Gas_tcm7-94886.pdf (nagekomen, zie het bericht van 23 januari 2007)
http://www.energieraad.nl ... Een%20graadje%20slimmer/ER%20besparingsadvies.pdf (451 kB)
http://www.sp.nl/nieuwsberichten/4380/070117-nma_moet_tarieven_gas_en_elektriciteitsmeters_verlagen.html


7 december 2006: "Slimme" meters 13. "Stroomklant koopt niets voor de slimme meter". En mensen met zonnepanelen, die een behoorlijk tot aanzienlijk deel van hun variabele kosten drukken en zwaar gepakt gaan worden als er met de invoering van die slimme meter óók nog een capaciteitstarief betaald moet gaan worden (lees: zo'n 16 procent variabele netbeheerskosten wordt van de "saldering" gejat, en u moet opeens een niet meer terug te verdienen VAST bedrag gaan betalen!), kunnen het echt helemáál wel schudden! Dat onzalige idee van dat capaciteitstarief kwam dan ook van brancheorganisatie EnergiedNed, die zonnestroomklanten het liefst in het rioolputje van Europa ter hoogte van de Maasvlakte ziet wegspoelen (zie o.a. deel 6 van de slimme meter story). Zeer interessant stuk in Trouw, redactie Economie (met dank aan EnergiePortal), met laatste stuk hieronder weergegeven. Lees het hele bericht!

"In de ogen van Consumentenbond proberen de energiebedrijven vooral de kosten van het dataverkeer omlaag te brengen. „Dat zie je ook aan het voornemen een standaardtarief in te voeren voor het gebruik van het netwerk”, zegt de Consumentenbond. Dit tarief - het zogenoemde capaciteitstarief - schommelt nu met de intensiteit van het gebruik. „Ongeacht het werkelijk verbruik gaat de klant straks een vast bedrag betalen. Dat is slecht voor de energiebesparing: als je bijvoorbeeld investeert in zonnepanelen, en zelf stroom opwekt, moet je toch een vast tarief voor het net betalen terwijl je minder gebruik maakt van het net. ...

Het voorstel van de energiebedrijven om klanten een vast tarief te laten betalen voor gebruik van het netwerk, is niet bevorderlijk voor de energiebesparing, erkent minister van economische zaken Wijn. Het tarief benadeelt mensen met eigen opwekcapaciteit in de vorm van bijvoorbeeld zonnepanelen. Wijn zou de benadeelden willen compenseren via de belasting. „Daarmee gaat hij tegen zijn eigen beleid in”, zegt de Consumentenbond."

Opmerkingen Polder PV:

 • Opmerking Consumentenbond over "het tarief": Het was geen "capaciteitstarief". Het was gewoon de variabele, verbruiksgerelateerde component "transport" (in kWh uitgedrukt, bij ons enkeltarief contract bij Continuon heet dat "transport continu"). De bedoeling van EnergieNed is juist om dat variabele tarief te vervangen door een vast, transportonafhankelijk capaciteitstarief, zodat zonnestroom netinvoeders voor de zoveelste keer gepakt worden, en wel dubbel: ze verliezen alweer een fors deel van de waarde van hun netinvoeding, en ze betalen een nieuw vast capaciteitstarief wat ze nooit meer kunnen terugverdienen "door in te voeden"!!!! Zo pervers zijn de ondoorgrondelijke wegen van onze "geliberaliseerde" energiesector geworden.

 • Wijn "wil benadeelden compenseren". Ja, ja. Dat gaat 1, 2 jaar goed, en de volgende minister van EZ blijkt dan "opeens" zijn eigen agenda te hebben, en dan gaat die compensatie natuurlijk als eerste overboord en zijn we vet in de aap gelogeerd. Niks daarvan. Kappen met dat capaciteitstarief! De variabele kosten voor energie moeten zo hoog mogelijk zijn of worden, anders komt er helemaal NIKS terecht van energiebesparing!!!

 • Afsluitende opmerking: Ach ja, CDA, hé, dan weet je het wel weer...

 • Toch leuk dat de Consumentenbond zich hier tegenaan bemoeit. Zou die e-mail die ik eind 2005 verstuurd heb dan toch geholpen hebben?

http://parlando.sdu.nl/cgi/login/anonymous
Voer via "zoek uitgebreid" Kamerstuk 28982 nr. 58 in: verslag van bespreking vaste kamercommissie EZ op 11 oktober 2006, met daarin besproken de invoering van de "slimme meter", "capaciteitstarief" en dat soort zaken...

http://www.trouw.nl/ ... /energie_Stroomklant_koopt_niets_voor_de_slimme_meter


20 september 2006: "Slimme" meters 12. Slimme meters hebben zo hun domme kanten. Uitermate kritisch commentaar van columnist Sjak Lomme van energie nieuwssite Energeia. Integrale tekst overgenomen met toestemming van de auteur en uitgever, waarvoor hartelijk dank.

"De hoge elektriciteitsprijzen in juli 2006 hebben een impuls gegeven aan de promotie van de 'slimme meter' voor kleinverbruikers. Zo wordt onder andere betoogd dat slimme meters energiebewustzijn stimuleren en zullen zorgen voor een betere afstemming van vraag en aanbod.

In theorie maken slimme meters dit gedrag inderdaad mogelijk. Maar zal het in de praktijk ook gebeuren? Stel, voor uur 12 staat de APX op 800 EUR/MWh en voor uur 13 op 400 EUR/MWh. Stel vervolgens, dat een huishouden er inderdaad in slaagt om het verbruik van één kWh een vol uur uit te stellen. Dan kan in principe 40 cent worden bespaard. Daarvoor moet het uitstel wel van te voren bekend zijn.

Echter, hoe slim de meter ook is, het voorspellen van verbruik 'day ahead', is zelfs voor de slimste meter een onmogelijke opgave. De leverancier koopt vooraf bepaalde hoeveelheden in. De verschillen tussen inkoop en afname worden verrekend tegen onbalansprijzen, en die kunnen in voornoemd voorbeeld op 400 EUR/MWh liggen in uur 12 en 600 EUR/MWh in uur 13. De 40 cent besparing slaat dan om in een verlies van 20 cent. Niet echt slim, dus.

Leveranciers aan kleinverbruikers dienen tarieven vier weken voor ingang bij de DTE te melden. Bovendien moeten deze tarieven redelijk zijn. De vraag is, in hoeverre deze voorwaarden aangepast zullen worden aan de mogelijkheden die de slimme meters bieden. Mag een leverancier straks 80 cent in rekening brengen voor een uurtje stofzuigen, als de normale prijs 9 cent is? Zonder mogelijkheid om af en toe fors hogere prijzen te kunnen berekenen, hebben leveranciers weinig ruimte om forse kortingen toe te kennen.

Een belangrijk voordeel van de slimme meter is dat de meteropnemers en/of het handmatig verwerken van meterstanden, die door afnemer zelf zijn doorgegeven, overbodig worden. Deze verwerking van de meetgegevens kost de netbeheerder op dit moment veel geld aan arbeidsuren. Het uitlezen van meters op afstand maakt ook een einde aan het, al dan niet bewust, foutief doorgeven van meterstanden door afnemers, eveneens zaken die vaak op arbeidsintensieve wijze moeten worden hersteld.

Er van uitgaande dat de verwerking van de gegevens afkomstig van de slimme meters vlekkeloos verloopt, kan dus worden bespaard op meteropnemers en administratieve krachten. Deze voordelen vallen toe aan de netbeheerder, niet aan de leverancier. Het is namelijk de netbeheerder die verantwoordelijk is voor het bijhouden van meterstanden.

Er wordt soms beweerd dat slimme meters leveranciers in staat stellen scherper in te kopen. Het tegendeel ligt echter meer voor de hand. In de huidige profielmethodiek worden alle kleinverbruikers in slechts enkele categorieën ingedeeld. Alle verbruikers binnen een bepaalde categorie worden geacht een identiek afnamepatroon te hebben.

Eenvoudiger kan een inkoopproces nooit worden. Voor een leverancier is het niet relevant wanneer zijn eigen afnemers met vakantie zijn, televisie kijken of naar bed gaan. De profiel-methodiek vlakt al deze individuele invloeden uit, door te werken met het gemiddelde verbruik van een profielcategorie. Daardoor kunnen leveranciers nu al profielen voor 2008 en 2009 inkopen.

De komst van slimme meters zal inkopen voor kleinverbruikers aanmerkelijk lastiger maken. Terwijl er waarschijnlijk aan het totale afnamepatroon van alle kleinverbruikers tezamen weinig verandert, moet elke leverancier zich gaan verdiepen in de specifieke kenmerken van zijn eigen klantenbestand. Vooral kleinere leveranciers zullen hiervan veel nadeel ondervinden.

Op de eerste plaats, omdat de kosten van de noodzakelijk analyse over minder klanten kunnen worden uitgesmeerd en op de tweede plaats, omdat wijzigingen in het klantenbestand van een leverancier met enkele duizenden verbruikers, een veel zwaardere impact heeft op het benodigde profiel, dan bij een leverancier met enkele miljoenen klanten.

Zo voortvarend als sommige partijen nu de slimme meters willen introduceren, zo stroperig verloopt het proces van de meest voor de hand liggende verbetering: afschaffing van het nachttarief ten faveure van het avondtarief. De prijzen op de APX dalen na 21.00 uur substantieel. De meeste kleinverbruikers moeten dan echter nog twee uur wachten voordat ook zij lagere prijzen betalen.

Alle liberalisering ten spijt, handhaven netbeheerders al decennia lang het schakelmoment dat hen het beste uitkomt, om welke reden dan ook. Sommige netgebieden schakelen op werkdagen om 21.00 uur (=avondtarief) en andere om 23.00 uur (=nachttarief). Leveranciers zijn in deze kwestie geheel afhankelijk van de netbeheerders. Alleen de netbeheerder kan de schakelaar omzetten.

Het spreekt vanzelf dat uitstellen van stofzuigen, wassen of gebruik van de zonnebank tot na negen uur 's avonds, een stuk eenvoudiger is dan uitstellen tot na elf uur. Bovendien wordt voor avondtarief-gebruikers uitstellen van verbruik extra gestimuleerd door een groter prijsverschil tussen het dagtarief en het avondtarief. Bijkomend voordeel zou zijn dat de grote verwarring over de van toepassing zijnde tarieven bij consumenten verdwijnt. Een niet-representatieve steekproef leert dat maar weinig mensen weten waar het avondtarief en waar het nachttarief wordt toegepast.

Als netbeheerders tenslotte ook nog zouden schakelen op het moment dat ze worden geacht dat te doen, in plaats van 10 minuten te laat, dan zou het helemaal mooi zijn. Bereidwilligheid om te wachten met verbruik tot 23.00 uur wordt onnodig op de proef gesteld als de meter pas om 23.10 uur naar het goedkope tarief schakelt. Het behoort tenslotte niet tot de taak van de netbeheerder om leveranciers aan extra inkomsten te helpen."

© 2006 Energeia, www.energeia.nl

Commentaar Polder PV: talloze opmerkingen te maken, zeker w.b.t. zonnestroom invoeders (NIETS voor geregeld), mensen met een enkel tarief meter (die hebben NIKS aan tariefwisseling, dus overbodig zo'n meter), zeer zuinige verbruikers (procentueel hoge vastrecht bijdrage, zelf reeds initiatief tot besparing genomen, dus waar blijft hun "bonus"???), e.d., maar voor nu overbodig. Slimme meter in huis? Lamazittuh!

http://www.energeia.nl/column.php?ID=26


23 augustus 2006: "Slimme" meters 11. Sprookjes doorgeprikt. Een medewerker van Entel heeft tijdens een zomers symposium enkele harde noten gekraakt over de vermeende "voordelen" van slimme meters voor de consument, dus u bent gewaarschuwd. Belangrijkste stukje (artikel van 1 juni 2006):

"Het verhaal dat de klant profiteert van de digitale meter en de netbeheerder betaalt, klopt niet. De klant zal betalen. "Dat verhaal wordt niet verteld", zo zegt Jos Rensen van Entel tijdens een marketingcongres deze week in Amsterdam. Rensen vraagt zich af of de keuze voor een massale introductie van de digitale meter gebaseerd is op ratio of op een hype. Hij neigt naar het laatste, zo bleek uit zijn presentatie."

Goed lezen, en pak er dan meteen nog enkele andere "sappige exemplaren" bij uit het dikke Energeia dossier over deze hete materie. Zoals deze van Eric Smith van Energymatch:

"Maar de netbeheerders vrezen dat ze de controle over het net verliezen, al kun je je afvragen of meters wel echt onderdeel uitmaken van het net. Op deze manier kunnen ze toch invloed blijven uitoefenen en zorgen dat er geen rariteiten plaatsvinden; dat er goed geleverd wordt."

Ja, ja, er zit heel wat "achter" de rituele dans rond die o zo hete "slimme meter". De consument? Tja. Hoezo, "kiezen"? "Vrije metermarkt"? Schei toch uit, mensen, die bestaat niet! Die consument krijgt hem gewoon door zijn strot geduwd. De terugleveraar? Huh? Over zonnestroom invoeden wordt ook hier weer, helaas, niet gerept. Straks alleen de 30.000 zonnestroomproducenten (gelukkig) zonder "slimme meter"? Let op uw saeck, beste mensen, let op uw saeck...

http://www.energeia.nl/dossier.php?DossierID=15&ID=30920 ("de klant betaalt....")
http://www.energeia.nl/dossier.php?DossierID=15&ID=30994 ("verlies controle over het net...")


18 augustus 2006: "Slimme" meters 10. Nog nat achter de oren en nu al oliedom. N.a.v. berichten van enkele decentraal duurzame elektriciteit opwekkende collega's over die sexy micro WKK centrales, de daarmee gepaard gaande "meterproblematiek" en de "teruglevering" van elektriciteit aan het distributienet (een steeds erger wordend zorgenkindje bij mensen met zonnepanelen), en een berichtje op de nieuwspagina van Floris W. eens even wat genoemde links bezocht. Het begint al met een hele mooie op een webpagina van Essent, waarbij de door Continuon inmiddels op eigen risico uitgerolde "slimme meters" alweer hartstikke "dom" en achterhaald blijken te zijn: "... de Nen, die nu van het ministerie van Economische Zaken opdracht heeft gekregen om een 'zo dom mogelijke slimme meter' te ontwerpen ..." en "Als je nu meters uitrolt die dat niet ondersteunen, moet je over een paar jaar weer met een tweede meter komen". Tja, hardlopers benne doodlopers, nietwaar? Nog zo'n mooie, m.b.t. "Smart Power Systems" waarbij micro WKK ingezet dient te worden en mogelijk tot zogenaamde decentraal aangestuurde "virtuele power plants" ontwikkeld zouden moeten worden: "We willen alle partijen erbij betrekken, ook de fabrikanten". Mmmmm, ik kan me toch echt niet herinneren dat ik als consument ooit benaderd ben om "mee te mogen doen" met deze zoveelste ontwikkeling die het toch al wrakke kaartenhuis wat de Nederlandse energiemarkt is geworden nogmaals op zijn kop gaat zetten en het voor de burger definitief onmogelijk zal maken om op een verantwoorde wijze een "keuze" te kunnen maken die, al lijkt die aanvankelijk nog zo "slim", uiteindelijk mogelijk wel eens hartstikke "dom" zou kunnen blijken te zijn.

Op een pagina van bovengenoemde NEN, de organisatie die alle pros en cons moet zien af te wegen en in de vorm van een voor "iedereen" acceptabele normkader te gieten (wederom: consumenten hebben gewoon maar af te wachten en moeten vooral niet bij het "overleg" betrokken worden): "Het is vooral de politiek die de toepassing van micro-WKK, net als in verschillende andere Europese landen, zou moeten stimuleren. En de energiebedrijven zouden wat minder angstig moeten zijn voor al die micro-WKK-installaties die via de laagspanningsnetten in de woningen op hun distributienetten worden aangesloten". Hartgrondig mee eens, maar ik voorzie nu al voor de zoveelste keer fundamentele rechtsongelijkheid met die talloze, verplicht aan de peperdure stadsverwarming "hangende" en volledig "dom" gehouden consumenten die geen kant op kunnen en al helemaal niet aan wat voor decentrale met WKK opgewekte teruglevering van elektra aan het distributienet hoeven te denken omdat ze al verplicht warmte via het S.V. net af moeten nemen. Ik ben dus zo'n pech hebbende "domme" consument die zonder dat ik daar zeggenschap over heb stadsverwarming in huis heeft, dus als die "slimme" power systemen al massaal verkocht gaan worden, piesen al die S.V. klanten als ondergetekende ver naast het terugleverpotje. Het enige wat ze dan nog kunnen doen is zelf zonnepanelen kopen of een urban windturbine aanschaffen, maar zoals op Polder PV regelmatig aan de kaak wordt gesteld, als je dat al voor elkaar krijgt (eerst: dik dokken), wordt die teruglevering van die kostbare "Kyoto-conforme" CO2 neutrale duurzame elektriciteit continu gesaboteerd en bijna onmogelijk gemaakt als het aan de netbeheerders ligt.

Waarom denkt u dat Continuon dus ook in dat initiatief is gestapt? Juist ja! Vinger aan de pols blijven houden, want je wil natuurlijk niet nog meer decentrale stroomopwekking hebben, bovenop die irritante windboeren en die 30.000 halve gare zonnestroomproducenten. Als ze dat al niet tegen kunnen houden, zullen de juristen vast wel weer allerlei "extra vastrechten" en "transportkosten voor teruglevering" voor al die decentraal opgewekte micro WKK stroom uit de goochelmouwen gaan toveren, en wie weet gaat de volgende generatie "slimme meters" al die voor de consument extreem nadelige verrekeningen wel zo makkelijk mogelijk maken. Da's pas "slim", hoe pak ik zo veel mogelijk decentrale opwek van die "domme" consument af...

http://www2.nen.nl/nen/servlet/dispatcher.Dispatcher?id=219313 (NEN artikel)
http://www.energie.nl/index2.html?evn/2005/evn05-182.html (Brinkhorst maakt reclame voor "de toverketel")
http://www.essentendexfixeerprijs.nl/index.asp?id=54&nieuwsid=58 (proef met "virtuele energiecentrale" verwacht)
http://www.zonnepanelen.wouterlood.com/solar_pages_nl/laatste_nieuws.htm (nieuwsbericht 16 augustus 2006)

zie ook eerdere berichten over micro WKK:

24 oktober 2005
19 oktober 2005

recente bijdrage over micro WKK: "... naar verwachting is de thuiscentrale rond 2008 marktrijp" en "... de laatste categorie (zal) circa 3000 kWh per jaar gaan leveren": Tseard Zoethout in Nieuwsblad Stromen, nr. 13/14, 18 augustus 2006: p. 3.


17 mei 2006: "Slimme" meters 9. Continuon begint gewoon... We hebben nog helemaal niks gehoord over hoe "slimme meters" met de saldering van zonnestroom zullen omgaan, hoe de teruglevering wordt geregistreerd, wat er allemaal met de gegevens zal gebeuren, en wat voor fantastische "tariefstructuren" de netbeheerders en de energieleveranciers gaan verzinnen om vooral zo weinig mogelijk voor op het net gezette zonnestroom te hoeven "uitbetalen". Maar daar hebben sommige bedrijven he-le-maal geen boodschap aan. Die beginnen gewoon van dit soort fraais in de meterkast te zetten, en wee uw gebeente als u dat tracht te blokkeren, want dan kunt u wat verwachten.

Continuon kondigt in onderstaand bericht aan dat ze in het komende half jaar maar liefst 50.000 nieuwe slimme meters genaamd "Metripoint" gaat "uitrollen", zoals dat zo mooi in So-called "smart meter" concept for digital monitoring of utility gas- and electricity meters, introduced in the Netherlands by Continuon network company.vaktaal heet, en wel 10.000 klanten op het "thuisfront" van de energiesector (Arnhem), 25.000 in het verre Friesland, driehoek Harlingen-Franeker-Bolsward, en 15.000 dicht bij huis in Alphen a/d Rijn (waar veel zonnestroomsystemen zijn verkocht). Uiteraard wordt er volop over de "voordelen" gerept en er is een leuk plaatje voorhanden (detail hiernaast), waarop trouwens wel een oude molen en een nieuwe windturbine zichtbaar zijn, maar de zonnepanelen van die 30.000 huishoudens zijn voor het gemak maar even "vergeten". Over het op afstand afschakelen of in vermogen "knijpen" van de meters wordt in het bericht niet gerept, maar u kunt er vergif op innemen dat die functionaliteit in die meters zit of wordt ingebouwd, want dat is in die beruchte brief van Brinkhorst aan de Tweede Kamer wel degelijk ter sprake gekomen. Op de infographic staat trouwens wel in een hoekje vermeldt: "Op afstand aan- en afsluiten"... Als de evaluatie naar tevredenheid verloopt wil Continuon in 5 jaar tijd 5 miljoen (!!!) gas- en elektriciteitsmeters bij 2,7 miljoen klanten vervangen. Maak uw borst dus maar nat.

Tijd voor wat "neutrale vraagjes" aan de netbeheerder. Gaarne uit uw luie stoel komen en achter het toetsenbord s.v.p. (de polderboy is een maandje weg).

© illustratie: N.V. Continuon Netbeheer

http://www.continuon.nl/home/actueel/nieuwsoverzicht.html ... (nieuwsbericht)
http://www.continuon.nl/home/contact/contact-opnemen.html (contact consumenten)


12 april 2006: "Slimme" meters 8. Onrustbarende berichten. Volgens een dossier slimme meters op de onafhankelijke energienieuws website Energeia mogen we wat gaan verwachten. Een van de titels van de daar te downloaden bijdragen is: "Klant staat ondanks “vrije metermarkt” buiten spel in discussie over digitale meter". Sommige instanties ronken dat het een lust is over alle voordelen die die geweldige meters wel niet gaan hebben, en hoe goedkoop Nederland straks wel niet gaat worden als iedereen zo'n fijn dingetje verplicht in zijn meterkast krijgt gepropt. Gaarne even héél goed opletten hier: als energiebedrijven en brancheorganisaties erg enthousiast ergens over zijn, kunt u er zeker van zijn dat zij daar flink aan gaan verdienen, en dat dat geld "op mysterieuze en miraculeuze wijze" uit uw door de kunstmatige Brinkhorst koppeling toch al krappe beurs gaat verdwijnen.

Maar ja, de kosten, hé, van die pracht-apparaatjes?! De nu-nog-vrije meetdiensten (ach, ze zijn nog maar net "vrij", en nu moeten ze van EnergieNed alweer onder de beschermende rokken van de toch al veel te machtige netbeheerders?) zien de bui al hangen en reken maar dat die consument die al die "voordeeltjes" ("gratis wassen bij NUON tussen 4 en 5", hoe verzin je het!) gaat opstrijken flink zal moeten gaan bloeden voor al dat mooie onbegrijpelijke en gloeiend hete spullie in zijn/haar meterkast.

En de consument die al "alles uit de kast" heeft gehaald om zijn eigen energieverbruik tot het minimum te beperken en zich nu al helemaal te pletter betaalt aan die vermaledijde vastrechten waar je van zijn leven niet meer van afkomt als het aan de netbeheerders (en EZ) ligt???

Juist ja, kop dichthouden en open die portemonnee!

Enne, niet zeuren over "zonnestroom salderen volgens de wet". Dat maken de netbeheerders wel uit. Daar heeft u helemaal niks over te zeggen, u hoort wel wat wij netbeheerders daarover voor onzaligs gaan bedisselen voor u, zoals wij al heel erg stiekem hebben bedisseld vorig jaar, weet u nog wel? U wilt gesaldeerd worden? Eerst aanmelden bij ons. Wat, wist u dat niet? Ja, hoor eens, wij gaan u niet wijsmaken dat u zich moet aanmelden, moet u de Meetcode maar uit uw hoofd kennen! U wilt u nu aanmelden? Ha! Dat gaat wel een paar maanden duren, want onze administraties zijn (gelukkig) nog steeds niet op orde, ook al is dat stomme amendement waar wij niet op zaten te wachten al medio 2004 wet geworden! En u snapt natuurlijk wel dat pas dan de saldering in zal gaan, toch? En met die slimme meters gaan wij lekker nog vele malen "slimmer" uw zonnestroom overschot van u afpikken, daar kunt u vergif op innemen!

"Slimme meters"? Het Paard van Troje zult u bedoelen, met de buik vol hele hongerige roofridders!

http://www.energeia.nl/dossier.php?DossierID=15&ID=28600


15 maart 2006: "Slimme" meters 7. Bobo bijeenkomst en protesten. In de Amsterdamse Bijlmer wordt op woensdag 12 april in het futuristische gebouw "Living Tomorrow" een sjieke bijeenkomst met bobo's uit de energiesector gehouden die, zo zou je kunnen concluderen uit de folder, de laatste obstakels uit de weg gaat ruimen om de Nederlandse energieconsumenten tot de gelukkigste van Europa te maken met een (verplichte) "slimme meter" in de meterkast die hetThe so-called "smart meter" is raising lots of dust in the consumer electricity marketplace in the Netherlands... elektra- en gasverbruik automatisch uit zou moeten lezen en ons aan een geweldige lage energierekening zou moeten gaan helpen. Dat moeten we natuurlijk blindelings geloven, en het zal ongetwijfeld zonder problemen helemaal goed komen met de in de brief van Brinkhorst aan de Tweede Kamer onbesproken teruglevering van duurzame stroom aan het distributienet door de consument met zonnepanelen of een "urban windturbine" op zijn dak. U mag het van mij geloven, maar Polder PV is hier he-le-maal niet gerust op, gezien de talloze manipulaties op de energiemarkt en de diepe minachting van ministeries, energiebedrijven en netbeheerders voor die zo veelgeplaagde energieconsumenten die geen kant op kunnen.

Tja, dan maar € 595,-- betalen om gezellig een dagje te luisteren en bij een borreltje te kouten met de in driedelig grijs gestoken heren (weer eens geen dame gezien bij de sprekers)? En bijvoorbeeld de volgende bijdrage te gaan beluisteren?

Toepassingen: de mogelijkheden voor energiebesparing. Met een digitale energiemeter kan de consument zijn energiegebruik automatisch bijhouden, bijvoorbeeld via internet. Welke gevolgen zal dit hebben voor de mogelijkheden tot energiebesparing? Ir. C. (Cees) van Beek, directeur, Priva Energie Monitoring

Ik weet niet of de heer van Beek ooit een "energieconsument" tegen het lijf gelopen is, maar die heeft het over het algemeen stervensdruk met tientallen andere belangrijke zaken (overwerk thuis uitwerken, ziekenkostenverzekering regelen, hypotheek afbetalen, kinderen naar de oppas, avondje uit met vrienden, dat leuke TV-programma nu eindelijk eens bekijken, het goedkoopste ticket voor dat 4e jaarlijkse vliegreisje uitzoeken, zieke ouder verzorgen, etc., etc.). Dacht de heer van Beek dat die energieconsument ook nog eens "via internet" zijn energiegebruik gaat "volgen"???? Dat kan hij/zij NU al doen door gewoon een keer in de maand zijn meterstand van de ferrarismeter op te nemen en daar een simpel grafiekje van te maken. Maar dat doet de gemiddelde Nederlandse consument helemaal niet. Waarom niet? Omdat energie, ondanks alle "uproar" daarover, nog veel te goedkoop is en de kWh en de m³ dus MASSAAL verspild blijven worden. Daar kan geen "slimme meter" tegenop. Daar zal eerder de volledige beprijzings-structuur van energie volledig voor op zijn kop gezet moeten worden.

Straks allemaal aan de "prepaid slimme meter" wegens een massale uitbraak van "energy poverty"??? (Ja, het staat er echt!!!)

UNETO-VNI, de brancheorganisatie van de installatiesector, heeft zo haar eigen ideëen over de "potentie" van de "slimme meters" en geeft in een persbericht op hun website aan het niet eens te zijn met de wijze waarop Brinkhorst denkt deze heerlijkheden over ons land "uit te rollen" (zie link hieronder).

En nu maar hopen dat de sjieke meneren niet per ongeluk "Living Tomorrow" voor de "Bijlmerbajes" verwisselen, want dat kunnen we natuurlijk niet hebben. Dan krijgen we een wel heel erg "foute meter" in huis, wat ik je brom...

illustratie © Vereniging de Nederlandse Energiebeurs

http://www.fbbv.nl/web_slimmemeters.pdf (folder van het symposium, 868 Kb)
http://www.livingtomorrow.nl/LTA/images/downloads/RoutebeschrijvingNL.pdf
(routebeschrijving naar "Living Tomorrow" waar dat veelbesproken "ding" in werkelijkheid te zien zou moeten zijn...)
http://www.uneto-vni.nl/main.asp?directory=10%20Nieuws&file=40012577%2Ehtm (ook de installatiebranche begint zich sterk te roeren m.b.t. dit thema, al is het op een andere wijze dan Polder PV...)
http://www.vne.nl (website van symposium organisator "Vereniging de Nederlandse Energiebeurs")


16 februari 2006: "Slimme" meters 6. Oorspronkelijke brief van Brinkhorst. Aan de Tweede Kamer:

15-2-2006 28982, nr. 51 Kamerstuk 2005-2006 2e Kamer (42Kb)
Liberalisering energiemarkten; Brief minister met een model inzake de metermarkt voor kleinverbruikers (keuzevrijheid consument en bevordering energiebesparing).

Opgelet!!!

(1) Variabel deel wordt vast deel? Capaciteitstarief. Er wordt in deze brief ook gesproken over de gevolgen van invoering van het "verplichte leveranciersmodel" (in een geliberaliseerde markt!!!) en het "capaciteitstarief"! Dit is dus precies wat EnergieNed in hun staatsgreep heeft gedicteerd aan de minister, ook al zet Brinkhorst terecht enkele vragen bij de invoering van al dat "moois", zeker wat betreft de weinig energie gebruikende huishoudens. Invoering van het capaciteitstarief betekent dat een substantieel van de terugverdientijd van uw zonnepanelen verloren zal gaan omdat er een variabele component uit de netbeheerstarieven gehaald zal worden, hetgeen vervangen zal worden door een vast tarief wat u altijd zult moeten betalen maar niet meer via uw teruglevering kunt terugverdienen! De meeste mensen met een ferrarismeter zullen dus minder "verdienen" aan de door hen op het net gezette aantal kWh, omdat de totale variabele kWh prijs lager zal gaan worden. Ook als je een teruglevertelwerk op een digitale meter hebt zal de kWh prijs waarover wordt afgerekend (een op een saldering middels het amendement Samsom) lager worden. Dit mag absoluut niet gebeuren! In de gaten houden s.v.p.!!!

(2) Capaciteitstarief leidt tot kostenverhoging zuinige huishoudens en tot energieverspilling. Zuinige huishoudens vinden we vooral in de lagere inkomensgroepen (uit bittere noodzaak), maar ook zijn dat de bewust levende huishoudens die goud geld hebben besteed aan besparingsmaatregelen en zelfs een zonnestroomsysteem van hun spaargeld hebben gekocht en dus een (zeer) laag resterend (extern) elektriciteitsverbruik hebben (weinig aantal kWh op de jaaroverzichten). Let op deze passage in de brief van Brinkhorst, vetdruk en roodmarkering van Polder PV:

"De kernbevindingen luiden als volgt:

Inkomenseffecten
1. invoering van een capaciteitstarief leidt tot aanzienlijke kostenbesparing door administratieve eenvoud en bevordert de potentie voor concurrentie;
2. bij invoering van een uniform capaciteitstarief zónder compensatiemechanisme is er inderdaad sprake van negatieve inkomenseffecten. 10% van de Nederlandse huishoudens zouden er maandelijks tussen de € 4 en € 8 op achteruitgaan. Deze 10% betreft bovendien de categorie huishoudens met een inkomen van < € 1200;
3. bij invoering van een uniform capaciteitstarief mét compensatie via de Energiebelasting treedt er geen inkomenseffect op.

Milieu
4. de prijselasticiteit van energie is zeer beperkt. Een veronderstelde reactie van de consument op veranderingen van de energieprijzen stelt als voorwaarde dat deze wijziging ook richting de consument gecommuniceerd wordt en dat deze zich daar ook van bewust is;
5. theoretisch zou de introductie van een capaciteitstarief op korte termijn een verhoging van het elektriciteitsverbruik bij huishoudens kunnen betekenen en op lange termijn een nog sterkere verhoging;
6. de omvang van de stijging in het verbruik is in termen van PJ’s beperkt. In het kader van de sectorale streefwaarden discussie kan de stijging wel relevant zijn: deze komt overeen met 0,2 Mton extra CO2-uitstoot in 2010.
7. indien compensatie plaatsvindt via de Energiebelasting treden er geen milieu-effecten op."

Dat laatste is overigens wel een erg boude bewering: volgens mij kan NIEMAND voorspellen wat de gevolgen zijn, de verspilling a.g.v. de structureel lager wordende variabele kWh prijs zou wel eens dramatisch verder kunnen gaan stijgen! Er zal in ieder geval één partij zeker "beter" worden van de invoering van het capaciteitstarief, en ik geef u op een briefje dat dat NIET de energieconsument zal zijn! En de consument zou straks volgens de suggestie van Brinkhorst voor de zoveelste keer dus afhankelijk zijn van de nukken en grillen van de regenten die over de hoogte van de Energiebelasting beslissen, elk jaar weer? Wat als het economisch alweer slechter gaat? Blijft die "compensatie" dan wel overeind of gaat die binnen de kortste keren overboord gekieperd worden???

Een tweede zeer belangrijk negatief effect van invoering van het zoveelste statische vastrecht tarief: dat is gedwongen winkelnering voor de netbeheerders. Het maakt de energiekosten door de eindverbruikers nog minder beïnvloedbaar doordat het terugdraaien van de radiatorkraan of het uitzetten van een verspillend apparaat minder effect zal hebben op de uiteindelijke nota! Het ondermijnt dus (het zichtbaar maken van) de inspanningen om energie te besparen, de goedkoopste vorm van duurzame energie.

Het mag duidelijk zijn: Brinkhorst zal direct met de duurzame energiesector moeten gaan overleggen want dat capaciteitstarief moet van tafel of er moeten keiharde wettelijke maatregelen komen om te voorkomen dat er nog meer energie wordt verspild en dat de duurzame pioniers en diegenen die het zich niet kunnen veroorloven voor de zoveelste keer door de energiesector "gepakt" zullen worden. Het capaciteitstarief is niet in het belang van een duurzame energievoorziening, die immers gebaat is bij zo hoog mogelijke variabele kosten!!!

Zoeken naar meest recente Kamerstukken. Als u het dossiernummer en volgnummer weet (28982, nr. 51) onderstaande link gebruiken en rechtsboven via "Zoek uitgebreid" in het gepresenteerde formulier onder "Nummer en volgnummer" het dossiernummer invullen en op akkoord klikken. Let ook op de korte bijlage bij de brief:
http://parlando.sdu.nl/cgi/login/anonymous


14 februari 2006: "Slimme" meters 5. Reacties van een "slimme PV-eigenaar". De volgende via e-mail toegestuurde lijst fraaie reacties (in rood) van een zeer goed ingevoerde PV-collega wilde ik u toch niet onthouden. Licht aangepast cq. minder relevante zaken verwijderd.

 • "Elk huishouden in Nederland krijgt de komende jaren een “slimme” meter voor het elektriciteits- of gasgebruik. Daarmee kan de meterstand op afstand worden uitgelezen door de energiebedrijven."
  "Dat betekent dus dat de prijs per m³ en kWh per uur kunnen worden aangepast. De actuele olie prijs wordt dan direct verrekend. Tja dan is dat inderdaad een slimme meter."

 • "Met de slimme meters wordt het makkelijker om energie te besparen en kan het illegaal aftappen van stroom onmiddellijk worden opgespoord."
  "Ik vraag me af hoe dat dan werkt, dat lukt volgens mij alleen als die meter verkeerd meet (te weinig), ik ga echt niet minder afnemen omdat de meter dan elektronisch is, of het moet zijn dat het eigenverbruik van de meters aanmerkelijk lager is (een [salderende] ferrarismeter verbruikt plm. 4-7 Watt). Aftappen van illegale stroom? Moet je dus dagelijks alle meters monitoren om dat op te merken. Belachelijk argument dus."

 • "Minister Brinkhorst van Economische Zaken heeft de Kamer vrijdag (10 feb. 2006) geschreven dat hij de hele operatie in zes jaar wil afronden. De netbeheerder wordt verantwoordelijk voor het vervangen van de huidige meters."
  "Verantwoordelijk wel ja, maar wie betaalt het? Brinkhorst zelf? Wilde hij niet het gehele net annexeren? Juist: vandaar de noodzaak van een slimme meter. Dan kan knoppendraaier Brinkhorst zelf aan de tariefknoppen draaien."

 • "Brinkhorst zei vrijdag dat het grootste voordeel van de slimme meters is dat “er minder administratieve kosten aan verbonden zijn. De meteropnemer hoeft niet meer als een postbode langs de deuren”."
  "Lulkoek, ik heb al jaren geen meteropnemer aan de deur gehad en ik geef elk jaar de meterstanden via de telefoon of internet door."

 • "Eerder besloot energiebedrijf Nuon al tot het plaatsen van 100.000 slimme energiemeters om zo de eigenaren van hennepkwekerijen die illegaal energie aftappen sneller op te sporen." (tussen haakjes: het was niet energieboer NUON, die hier NIETS over te zeggen heeft, maar netbeheerder Continuon...)
  "Ha ha ha, daar zijn andere methoden ook voor geschikt. Nee miljoenen huishoudens opschepen met extra kosten om de honderden, misschien duizend kwekerijen op te kunnen sporen. Als die meter doorgaat moet ik zelf ook hennep gaan kweken, ik moet tenslotte mijn overtollige opgewekte energie ergens aan kwijt als die niet meer wordt vergoed of op z'n best met een paar eurocent wordt gecompenseerd. Bovendien kan ik met de opbrengst de dan stijgende kWh prijs compenseren."

Waarvan akte! (PPV)


13 februari 2006: "Slimme" meters 4. Staatsgreep of lichtpunt??? Verbijsterend nieuws weer uit "het Haagse", zie onderstaand persbericht. Slecht of goed nieuws voor zonnepaneel eigenaren? Er staat wellicht niet wat er staat:

Persbericht Ministerie van Economische Zaken, 10 februari 2006:

"Slimme meter voor ieder huishouden

Iedere kleinverbruiker van elektriciteit en gas in Nederland krijgt in principe een zogenoemde slimme meter. Dit is een elektriciteits- of gasmeter die op afstand uitleesbaar en aanstuurbaar is en waaraan software kan worden toegevoegd die bepaalde toepassingen als afschakelen en dimmen mogelijk maakt. De netbeheerder is verantwoordelijk voor de uitrol van de slimme meters over Nederland. De leverancier van gas en elektriciteit is verantwoordelijk voor het uitlezen en verwerken van meetgegevens en krijgt in de beginfase invloed op de prioritering van de uitrol van de meters. De meterhuur wordt gereguleerd door de Directie Toezicht Energie (DTe).

Dit stelt minister Brinkhorst van Economische Zaken voor in een brief aan de Tweede Kamer over zijn beleid ten aanzien van het marktmodel voor kleinverbruikers. Op het moment dat de kleinverbruiker de beschikking heeft over een slimme meter, ontvangt hij vaker informatie over zijn energieverbruik. Op de klant toegesneden informatie over besparingsmogelijkheden geeft een impuls voor energiebesparing. Door actuele on-line beschikbare meterstanden wordt de eindafrekening betrouwbaarder, gaan verhuizingen en switches soepeler en kan de netbeheerder de voorzieningszekerheid beter waarborgen.

De minister wil de uitrol van slimme meters over Nederland in drie perioden van 2 jaar tot stand brengen. Na elke twee jaar worden dan de vorderingen getoetst en worden zonodig nadere eisen gesteld aan de uitrol. Hij denkt daarbij aan een gereguleerde uitrol door de regionale netbeheerders. Onder regie van het ministerie van Economische Zaken zal een overeenkomst worden opgesteld met marktpartijen over de implementatie van het door de minister voorgestelde marktmodel en de werking daarvan in met name de eerste fase van de uitrol. Deze overeenkomst moet uiterlijk 1 september 2006 zijn beslag krijgen, waarna met de uitrol kan worden begonnen."

Geen "discussie" of "overleg" dus met de belangenorganisaties zoals de Z.P.V., O.D.E., Sunergy, Holland Solar, DE Koepel, maar een zoveelste dictaat van onze opperregent, ingefluisterd door de belangenkoepel EnergieNed??? Wat wordt bedoeld met "in principe" (eerste regel)? Afschakelbaarheid onder welke condities??? De netbeheerder is verantwoordelijk voor "de uitrol"? En de "vrije" metermarkt dan? Opdoeken maar weer, zonder inspraak? Onder "regie" van E.Z., die natuurlijk de vingers in alle energiepapjes wil blijven houden, ook al is "de markt geliberaliseerd"? Door de minister voorgesteld "marktmodel"? Hoezo "markt"? Dit is geen markt, maar een DICTAAT. En niet van de minister, maar van brancheorganisatie EnergieNed!

Drie (mogelijke) lichtpuntjes:

 • In het voorstel wordt gerept van uitlezing en verwerking van de meetgegevens door de leverancier. Dat lijkt mooi, want daarmee worden de netbeheerders gepasseerd, die in het verleden zo vaak van schandalige vertraging blijk hebben gegeven in het doorgeven van de meterstanden naar de leveranciers (vooral diegenen die het "moederbedrijf" van de netbeheerders beconcurreerden). Maar eerst moet goed doorgesproken worden met bovengenoemde belangenorganisaties hoe dat alles precies geregeld gaat worden, want we hebben als particulieren nogal wat gezeur voor de kiezen gekregen de laatste jaren door slechte wetgeving. Nota's mogen NIET meer gebaseerd worden op schattingen, maar op keihard geregistreerde meterstanden die ten allen tijde ter beschikking moeten staan aan de betreffende klant zodat hij/zij deze kan controleren!!! Van alle voor nota's gebruikte meterstanden dient een schriftelijk bewijs aan de klant overhandigd worden!

 • Ook een goede zaak lijkt het feit dat de marktwaakhond de DTe de meterhuur gaat dicteren. Hopelijk worden dat minimale tarieven en wordt OOK goed gekeken naar uitzonderingssituaties zoals in de Stevenshof, waar het allerkleinste gasmetertype in de woningen hangt, waar een bodemprijs voor gevraagd dient te worden (we betalen al een factor 14 maal zoveel vastrecht dan we aan het kookgas betalen!). Huishoudens die een enkeltarief meter hebben, dienen ook in de nieuwe situatie voor een goedkoper vastrecht tarief kunnen kiezen en niet gedwongen worden naar een dubbeltarief meter over te stappen!

 • Tenslotte, niet zichtbaar in bovenstaande stuk: de nieuwe "slimme" meters moeten aan de nieuwe wetgeving voldoen en dus teruglevering van (duurzaam opgewekte) energie kunnen registreren. Hiervan is reeds sprake in het EnergieNed document, al wil ik daar wel keiharde documentatie in de wetgeving voor zien. Ook moet zeer scherp gelet worden op de wijze van verrekening van de teruglevering, aangezien het amendement Samsom voor zonnestroom dicteert dat er één op één gesaldeerd dient te worden. Dus: afname van leverancier minus opwek van zonnestroom in dezelfde periode is netto verbruik (tot 3.000 kWh teruglevering/jaar, hetgeen de meeste zonnepaneel eigenaren bij lange niet zullen halen). Er moet dus voor het volle pond gesaldeerd worden (plusminus 20 eurocent incl. variabele leverings- en transportkosten, REB (!!!) en BTW). Alle obstructies op dit vlak door de energieleveranciers dienen hard te worden aangepakt! EERST overleg met de genoemde belangengroepen!!!

http://www.energiened.nl/interface/framesets/fs_pseudo.asp?SID= ... (het volgende agendapunt van EnergieNed staat alweer klaar: verplicht leveranciersmodel....)
http://www.energiened.nl/ ... Een+helder+marktmodel+voor+klant+en+energiesector hoofddocument (223 kB)
http://www.energiened.nl/ ... Bijlagen+bij+position+paper+Een+helder+marktmodel+voor+klant+en+energiesector bijlage bij position paper, met schokkend cijfermateriaal (84 kB)


26 oktober 2005: "Slimme" meters 3. Nieuwe meters deugen niet. In de verwijzing op de homepage staat "Warmteklanten betalen voor zonlicht..." Logisch toch, zou je denken? Als je een zonnecollector op je dak hebt investeer je eerst in dat mooie apparaat voor je warme water, en krijg je vervolgens "gratis" zonnewarmte in huis, jarenlang. Helaas, dit stukje gaat niet over zonnecollectoren, maar staat wel op deze zonne-energie nieuwspagina omdat er een forse component "zon" en "warmte" in zit. Echter wel op een volstrekt andere wijze dan u wellicht aanvankelijk dacht!

Onze "Minister van Chaos" Brinkhorst gaat het namelijk nog moeilijk krijgen als het zo doorgaat. Zijn belofte om op te stappen "als de energiemarkt een chaos wordt" hangt immers al tijden als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd te bungelen, en de laatste rafels van het touwtje waar dat zwaard aan hangt beginnen 1 voor 1 te knappen. Het begeven van één van die rafels werd op de website van de Telegraaf weer middels een ver-bijs-te-rend artikeltje uit de doeken gedaan (link onderaan bericht), met weer een grote hoeveelheid lezersreacties met soortgelijke en gerelateerde klachten. Smullen geblazen, bovendien. Dus als u (de niet-Eneco klant) weer even wilt lachen (of is het huilen?), lezen die reacties!

Eneco-klant betaalt zonlicht
door Bert Huisjes
(Binnenland di 25 okt 2005, 08:00; 97 reacties ...)

"UTRECHT - Het energiebedrijf Eneco gaat gedupeerde klanten geld terugbetalen na het versturen van veel te hoge energierekeningen. Het installeerde in woningen ondeugdelijke meters, die enorme stookkosten rapporteerden. Het bedrijf zal de komende weken alle klanten benaderen die het afgelopen jaar een nieuwe meter in huis hebben gekregen. De metertjes brengen namelijk ook de warmte van de zon als verbruikte energie in rekening.

Uit onderzoek door het onderzoeksbureau Royal Haskoning is vast komen te staan dat ruim een op de tien energiemeters niet deugt. Bewoners die de meters in huis kregen, moesten daardoor ineens honderden euro's meer betalen.

Alle klanten die de veel te hoge rekeningen hebben ontvangen, krijgen hun geld terug, zo verzekert Eneco."

Wat is er dus aan de hand? De op de radiatoren van de centrale verwarming aangebrachte kleine "warmteverbruiksmetertjes" blijken verbruik te registreren als de zon er op schijnt! Een greep uit de meest opvallende reacties (taalfoutjes verwijderd):

 • Voor niks gaat de zon op ... o nee toch niet
 • Bij ons thuis mogen we het E-woord in het weekend niet uitspreken
 • Ik heb ook altijd beweerd dat er nog een tijd komt in Nederland dat we voor het zonlicht moeten gaan betalen. Krijg ik nog gelijk ook. :D
 • Snel schat! Doe de gordijnen dicht!!!
 • ... het eerste jaar moest ik 4.000 euro bijbetalen. Daar schrokken wij enorm van. (vraag is hier: gewoon gedokt en niks aan gedaan? Zal toch niet? PJS)
 • ... is bij de prijs inbegrepen mevrouw ...
 • Ik heb geen idee waarom het vertrouwen in dit soort organisaties afneemt
 • ... briefje met baksteen naar hun antwoordnummer ...
 • ENECO het zonnetje in huis?
 • Ach, ik ben niet eens meer verrast
 • Je mag in Nederland niet minder gebruiken dan een gemiddelde Nederlander (vlijmscherp, haakt goed aan op mijn stellingname, bijv. bij berekening variabele GJ prijs bij stadswarmte, dat de energiezuinige burger (tegenwoordig) moet bloeden voor de verspillers in dit land, in andere woorden: de vervuiler betaalt niet; PJS)
 • De zon is de belichaming van de here Jezus, de betaalde penningen dienen dan ook geschonken te worden aan de kerk. Amen. PS: met rente
 • Een Notoire Echt Concrete Oplichter (ENECO), Lichtstad

Lees vooral ook weer de zeer smakelijke bijdrage van onze "Minister van Chaos", onder di 25/10, 11:09. Etcetera, etcetera. Leuke bedlectuur, als u een laptop heeft.


God, wat ben ik blij dat we al heel lang niet meer in die flat in Leiden wonen, want daar hadden we ook van die verdampingsmetertjes op de radiatoren van de centrale verwarming hangen. Gelukkig waren er bij ons geen radiatoren die "in de zon" hingen, stonden de meeste sowieso permanent uit en hadden we ook toen al een laag verbruik, ondanks het feit dat we daar geen dubbel glas hadden en, omdat we op de "stormachtige" 8e verdieping woonden, zelfs een percentage korting op onze nota kregen omdat het appartement niet "comfortabel warm te stoken was"! (de flat heeft inmiddels dubbel glas gekregen). Ik herinner me wel dat die dingen minstens om de 2 jaar vervangen werden door nieuwe (betere???) exemplaren. Daar is dus nog van alles mee mis, zo blijkt, en die reactie van iemand die suggereerde om dan maar in de toevoerleiding (en afvoer, je moet immers verschil meten en niet alleen aanvoertemperatuur) een meter in te bouwen moet de metersector maar eens flink werk van gaan maken, want bovenstaande is natuurlijk te bezopen voor woorden.

Dit nog afgezien van alle administratieve ellende en de gevolgen van deze blunder van de eerste orde. Het gaat namelijk om nieuwe meters potverdorie, en we hebben toch niet voor niets een MEETCODE in dit land? Wordt er dan helemaal niets meer uitgetest, geijkt en eerst een paar jaar in de praktijk getest? Moet er dan overal maar goedkope rotzooi als meter ingezet worden, waar vrijwel altijd weer die al zwaar getroffen klant de dupe van moet worden?

Stel dat EnergieNed die belachelijke plannen* van hen erdoor kunnen drukken, met de "zegen" van Brinkhorst, dan krijgt heel Nederland verplicht een "slimme meter" voor zowel elektra als gas (over stadsverwarming wordt trouwens in die plannen in het geheel NIET gesproken, moeten we daar, gezien het door mij gesignaleerde "batterijprobleem" nu wel of niet blij mee zijn????). Stel dat ze, omdat het toch al zoveel geld kost, kiezen voor "een wat goedkoper type". Ziet u de rampen en ellende al voor u als achteraf blijkt dat er "iets fundamenteel mis is" met die meters? Wie gaat er dan voor opdraaien? De gezamenlijke energiebedrijven? Gelooft U het? Energiemeters: ze zullen de komende jaren de gemoederen fors bezig houden, en al helemaal op het vlak van de duurzame decentrale energieopwekking.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/27390811/Eneco-klant_betaalt_zonlicht.html
*"Een helder marktmodel voor klant en energiesector", position paper met supplement (cijfers!!) te downloaden van EnergieNed website onder Publicaties


20 oktober 2005: "Slimme" meters 2. Dubbele tong met dubbele meters (en dubbele pet op). "EnergieNed, de brancheorganisatie van energiebedrijven, wijst er via een woordvoerder op dat een dubbele energiemeter lonend is „als je je gebruik voldoende kunt afstemmen op de daltarieven”." Althans, volgens het bericht (3e link) over de rel die er uitbrak nadat United Consumers uit een recent onderzoek concludeerde dat een dubbele meter (voor de onnozelen onder ons: een energiemeter met 2 telwerken, een relatief "duur" dagtarief, en een goedkoper nachttarief) lang niet altijd voordeliger is dan een meter met enkel telwerk. Vooral gezinnen met bandeloze, slecht opgevoede jeugd schijnen flink te moeten dokken aangezien er geen discipline (meer) is om "het energieverbruik te concentreren in de goedkope uurtjes". Tja, Zeitgeist, nietwaar?

Maar, hoe zit dat nou met die "ferme uitspraak" van de EnergieNed woordvoerder?

Even twee leuke citaatjes over de door EnergieNed zo gewilde op afstand uitleesbare (en afschakelbare!) slimme meters die in het hele land "uitgerold" zouden moeten worden. Uit de inmiddels gloeiend heet wordende, reeds deels door mij en anderen geanalyseerde "proposition paper Een helder marktmodel voor klant en energiesector":

p. 5 onderaan: "Er zijn veel voordelen voor leverancier en netbeheerder, en uiteindelijk voor de eindgebruiker";

p. 12 1e alinea: "In de praktijk toont de klant geen interesse voor de meter..."

Verder op de diezelfde EnergieNed website uit het artikel "Landelijke dekking slimme meter nodig" van Noud Köper (27 september 2005 via tab "Energie Nederland", niet tegengesproken door de brancheorganisatie):

"Voordelen zijn er ook op het gebied van energiebesparing: klanten kunnen via internet inzage krijgen in hun verbruik en beter inspelen op de daluren."

Wat denkt EnergieNed nu echt dat de klant wil? Graag, omdat je dan lekker elektra kunt verstoken in de door de leverancier "aangeboden goedkope uurtjes", of "bekijk het maar, het interesseert me allemaal geen bal als mijn energienota maar omlaag gaat"? Volgens mij worden er alleen maar gelegenheidsargumenten gehanteerd die tijdens het "masseren" van belangenpartijen en politiek dan weer de ene, dan weer de andere kant op neigen, al naar gelang het verloop van het "grote verhaal" in het door mij gewraakte rapport.

Mijn inschatting is dat er slechts weinig klanten zullen zijn die volgens het geschetste scenario "u vraagt, wij draaien" (feitelijk: "u biedt aan, ik verspil") zullen reageren op eventuele aanbiedingen van leveranciers. Dacht u dat de gemiddelde Hollander daar tijd voor had of voor wil vrijmaken? "Mien, wil je zo even naar huis toe gaan en om half 4 vanmiddag de wasmachine en droogtrommel aanzetten en die appeltaart bakken, want onze energieboer "Bliksems" heeft dan een spectaculair aanbod, nog geen 3 cent per kWh!" Ziet u het al voor u? Nonsens, natuurlijk. Neen, EnergieNed heeft hele andere belangen dan het verzinnen van allerlei "voordeeltjes" voor de eindverbruiker, knoop dat in uw oren!

Volgens mij heeft die woordvoerder van EnergieNed dan ook een beetje te diep in het glaasje gekeken. Daar gaat je tong raar van doen.

Onthullend trouwens weer, die verbijsterende hoeveelheid reacties bij het eerste stuk in de Telegraaf. Wat een boel naïeve mensen wonen er toch in dit land (de slimmerikken daargelaten, gelukkig). Voorbeeldje: "Waarom niet gewoon automatisch de klant waarschuwen als er iets 'goedkoper' kan? Technisch en administratief geen enkel probleem."

Polder PV houdt het intussen gewoon bij zijn draaispoelmeter met enkel telwerk, want dat extra vastrecht voor dat tweede telwerk halen we er natuurlijk nooit uit voor die 183 kilowattuur restverbruik wat we nog hebben (net ontvangen nota Echte Energie) ...

http://www.energiened.nl/ (rapport via link Publicaties te downloaden)
http://www.telegraaf.nl/binnenland/27041491/Duurder_uit_met_nachtstroom.html
http://www.telegraaf.nl/binnenland/27049711/Consumentenclubs_waarschuwen_voor_dubbele_energiemeter.html


14 oktober 2005. "Slimme" meters 1. Met aansluitend een elektra-sprookje. Een onderwerp wat ons de komende tijd ongetwijfeld in toenemende mate "bezig" zal gaan houden, met name de duurzame decentrale elektriciteit (en, in de toekomst wellicht, [bio]gas- en warmte?) opwekkers. Floris Wouterlood heeft er op zijn website onder 14 september 2005 al een briljant en beknopt stuk aan gewijd. Ik raad u dringend aan om zijn voorlopige analyse, maar vooral ook het oorspronkelijke EnergieNed document ("position paper") en, niet te vergeten, het bijbehorende supplement (beide te downloaden van de website van EnergieNed) over de geplande gruwelen (volledig op de schop nemen van de facturering, berekening, en bemetering van de consumentenmarkt) grondig door te nemen. Er staat ons nogal wat te wachten, en voor diegenen die toch al zuinig leefden of bijvoorbeeld door investeringen in een fors zonnestroom systeem een zeer gering "restverbruik" elektra hebben, gaan het weer zure tijden worden, want die mensen (incl. Polder PV), gaan dus weer zwaar "gepakt" worden met belachelijke vaste kosten (nieuw "capaciteits tarief"). Zover mag het niet komen, en ik raad u dringend aan de Consumentenbond, lokale en landelijke politici, milieu- en andere duurzame organisaties te bestoken om deze onzalige plannen in het openbaar op de brandstapel te gooien. Dan wil ik wel het brandglas hanteren om het vuurtje m.b.v. onze grote vriend de zon aan te steken.

Maar, er is gelukkig beweging gekomen in "het metergebeuren", en het leuke is toch weer dat nota bene op die gewraakte website van EnergieNed zelf er een bericht aan is gewijd (tab Energie Nederland, artikel 27 september 2005, "Landelijke dekking slimme meter nodig"). Oxxio (min of meer de opvolger van het in het verleden zwaar onder vuur liggende "Durion"), heeft het namelijk bestaan om op eigen houtje digitale meters te gaan aanbieden op de (nog steeds vrije) metermarkt die gebruik maken van draadloze communicatie (GPRS), en die dus geen gebruik hoeven maken van het lokale elektriciteitsnet (zoals meters die gebruik maken van de Powerline techniek), en dus onafhankelijk van de netbeheerders kunnen opereren. Heel slim, en hoofdpijnverwekkend voor EnergieNed, met name voor de grote jongens binnen die koepel, die immers nog innige "banden" hebben met hun gouden netwerkbedrijven. EnergieNed wilde namelijk de metermarkt weer helemaal "dicht" gooien (met eigen, verplichte "slimme" meters), en men ziet die mooie nationale plannetjes voor het weer "greep" krijgen op de consumentenmarkt doorkruist door deze verzetsdaad van enfant terrible Oxxio. Er worden dan ook "vraagtekens" bij de plannen va Oxxio gezet, "de voordelen van de digitale meter gaan hiermee voor een groot deel verloren", "landelijke dekking is de goedkoopste oplossing", dat soort (de aandacht van de kern van de zaak afleidende) onzin.

In een recent artikel in Trouw werd al de knuppel in het hoenderhok gegooid, met de plannen van Oxxio (een miljoen slimme meters bij potentiële belangstellenden wordt op gemikt): "De meteropnemer, die aan huis het stroomgebruik van de Nederlander peilt, ziet zijn einde komen."

Het lijkt me dus een goede zaak als dat initiatief van Oxxio (en van anderen zoals Cycle Systems) gewoon doorgang vindt, want dan hebben we weer even "lucht", wordt de metermarkt echt opengebroken, en kunnen we wellicht ook de eigen leveranciers gaan pushen zelf soortgelijke initiatieven te ontplooien. Als u een beetje de "metermaterie" in het zonnestroom wereldje hebt gevolgd de laatste jaren (Power to the People van de Z.P.V.), weet u waar ik op doel.

Het is trouwens niet allemaal "hoop" in genoemd artikel, want ik wil u de volgende frases daaruit niet onthouden:

"De voordelen [van de "slimme meters", PJS] zijn talrijk: ... fraude kan worden tegengegaan doordat de meter op afstand afschakelbaar is ... in tijden van grote schaarste kunnen huishoudens zonder veel pijn op rantsoen worden gezet, ... " Etcetera. Floris gebruikte niet voor niets het "beladen" woord "Big Brother"!


Bij dezen een volslagen hypothetisch toekomstscenario, het sprookje "Karel en de Grote Boze Wolf":

Karel, intens gelukkig levend in zijn mooie huisje met zijn partner Ilse, en met op hun dak een groot, uit eigen zak betaald zonnestroomsysteem, heeft al tijden een enorme rel met zijn netbeheerder GBW over niet met zijn administratie overeenkomende meterstanden van zijn teruglevermeter. Het wil maar niet vlotten, de communicatie bereikt een dieptepunt, en Karel probeert het nog een laatste keer.© Tirion Uitgevers BV, Baarn, modif. Polder PV

Karel: "Ik had u de laatste keer nog zo gezegd, als u die meterstand niet corrigeert, stap ik naar de Geschillencommissie!"

Netbeheerder GBW: "U moet volgens de wet uw nota nu betalen, anders moeten we u afsluiten".

Karel: "Sorry, ik heb u al talloze malen proberen duidelijk te maken dat de fout bij U ligt, en niet bij mij, dus ik betaal die nota niet voordat u die meterstand goed overneemt."

GBW: "Goed, zoals u wilt. U hoort nog van ons." Klik (telefoon). Na een uurtje:

........ klik! .........

Karel: "Ilse, heb jij weer in de meterkast zitten rommelen, de computer en het licht zijn uit!" ....

Wordt ongetwijfeld vervolgd, want het EnergieNed document met bijlage heeft talrijke (verbijsterende) implicaties waar Polder PV zeker op terug zal komen.

http://www.energiened.nl ... (als link niet werkt: tab Energie Nederland op http://www.energiened.nl/ aanklikken)
http://www.zonnepanelen.wouterlood.com/solar_pages_nl/laatste_nieuws.htm (14 september 2005)
Trouw, vrijdag 16 september 2005: p. 13. "De elektriciteitsmeter splijt de energiesector"


Links

Beetje debiel, mistig en nietszeggend "slimme meter" filmpje van Essent:

http://www.essentnetwerk.nl/static/slimme_meters/


© 2005-2007 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)