starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
duurzame energie "oud"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws
andere duurzame energie bronnen p. 3
en gerelateerde zaken

9 september 2005 - 23 oktober 2005

meest recente bericht boven

<<< 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

23 oktober 2005: Europa en duurzame energie. Naast kernenergie blijft duurzame energie voorlopig wel even een grote splijtzwam in het energiedebat in Europa. Het ene na het andere rapport wordt uitgepoept, met uitkomsten als "12 procent duurzaam in 2020 wordt niet gehaald" tot "Een feed-in vergoeding is nu effectiever en goedkoper" (in vergelijking met het Britse "verplichte aandeel systeem" gecombineerd met groencertificaten). Merkwaardig trouwens dat op een niet voor journalisten toegankelijke conferentie ("Het Amsterdam Forum") waarbij een terugleververgoeding voor aan het net geleverde duurzame elektriciteit voorlopig "de beste optie [blijft] om nieuw duurzaam vermogen te stimuleren", en "de Commissie energiebesparing weer hoog op de agenda zet", de heer Brinkhorst aanwezig was die de Taalunie het liefst opname van het woord terugleververgoeding in het nieuwe Groene Boekje zou willen verbieden en die vindt dat "2 procent energiebesparing in Nederland onhaalbaar is".

Er zal nog wel veel water door de Rijn stromen voordat er consensus zal komen. En de vraag is vervolgens of die consensus niet binnen de kortste keren weer opengebroken zal worden door politieke en technologische ontwikkelingen. In ieder geval lijkt het er op dat er een fors debat is en zal blijven over (duurzame) energie, en dat is een goede zaak. Nu nog een Europese ambitie van maximaal duurzaam waarmaken s.v.p. We kunnen daar namelijk een vooraanstaande rol in blijven spelen op deze prachtige planeet. Als we maar willen! Vergeet dat verdomde geld, het zijn maar getalletjes ergens in een computergeheugen, "virtual reality". We zijn stinkend rijk dus waar wachten we op? Wat voor toekomst wilt u?

Bronnen:
Rolf de Vos. Europees Parlement gaat voor 25 procent duurzaam in 2020. Nieuwsblad Stromen 7(17)/7 oktober 2005: pp. 1, 3.
Rolf de Vos. Amsterdam Forum: Meer besparing in bouw en transport. Nieuwsblad Stromen 7(18)/21 oktober 2005: p. 3.


22 oktober 2005: Vóór de wind gaan. Attentie! S.v.p. meestemmen vóór wind in het Friese Dongeradeel (N. van Dokkum):

"Hallo allemaal,

Graag www.dongeradeel.nl openen en je ziet rechts een rijtje waar ook een enquête wordt gehouden over windenergie in de gemeente Dongeradeel. Omdat de tegenstanders er toe zijn overgegaan om ook mensen uit het hele land te vragen om tegen te stemmen, vragen wij u vóór te stemmen.

Met vriendelijke groet,
Egbert Kruize"


22 oktober 2005: De knuppel in het hoenderhok. Vandaag in het Leidsch Dagblad een schokkend artikel van de hand van Jan ten Hoopen, lid van de CDA (daar zitten uiteraard ook veel slimme mensen), en initiatiefnemer van de Warmtewet die de monopolisten weer in de greep moet zien te krijgen. Want de winstmarges op stadsverwarming blijken tot tientallen procenten te kunnen oplopen, een anoniem medewerker van een energiebedrijf stelt zelfs doodleuk dat dat bij hen 95% is (!). Polder PV bleek middels de tot ongelofelijke proporties uitgroeiende "NUON Soap" ook al op de hoogte te zijn van de verbijsterende prijsstijgingen, dus dat was kat-in-het-bakkie voor polderjongen toen hij het artikel van zijn ouders in zijn handen kreeg gedrukt.

Overigens, ik wist al langer van dat nieuwe voorstel voor een Warmtewet, maar ik had in Nieuwsblad Stromen óók al gelezen dat Brinkhorst i.p.v. met terugwerkende kracht zo'n wet in werking te laten treden (2004, start van de liberalisering), deze wilde verkassen naar 2007 omdat hij allerlei complicaties zegt te zien. Driemaal raden wat de werkelijke reden is. Die man heeft al zoveel aan zijn hoofd met die door hem in het leven geroepen "geliberaliseerde energiemarkt", dat hij hier helemaal geen zin meer in heeft. "Warmte" is namelijk een krankzinnig ingewikkelde markt, met verbijsterende berekeningswijzen van variabele en vaste kosten, mede veroorzaakt door het zogenaamde "Niet Meer Dan Anders" principe. Dat mag een volgende minister van E.Z. dus van hem oplossen, want dan is D'66 natuurlijk uit de Tweede Kamer verdwenen en Brinkhorst met pensioen.

Een bijkomend "effect" van het naar 2007 verschuiven van de Warmtewet zal zijn dat de monopolisten hun kans schoon zien, de vastrechten in de tussentijd nog verder laten exploderen tot ze op zo'n absurd niveau zijn in 2007 dat ze in een riante "uitgangspositie" zijn bij onderhandelingen met de politiek. Dat mag absoluut niet gebeuren, want het ijkpunt moet in het verleden liggen, en niet in de onzekere toekomst. Bovendien moeten alle aannames en berekeningswijzen weer van de bodem af opgebouwd worden, want als je dat rapport van EnergieNed hierover leest is niet te begrijpen dat het hierin eigenlijk over reeële energiekosten zou moeten gaan, en niet over zulke belachelijke posten als "vermeden onderhoudskosten" en dat soort onzin. Ik wil op werkelijke calorische waarde (GigaJoule) "afgerekend" worden, zodat ik zelf door zuinig te stoken mijn energiekosten omlaag kan brengen, en ik wil een vastrecht met de werkelijke onderhoudskosten van onze stadsverwarmingsinstallatie op de nota zien en een kristalheldere, voor huurders betaalbare "aansluitbijdrage" voor de leidingenstructuur die voor het oorspronkelijke systeem is aangelegd. Ik zit in een huurwoning, ik ben geen eigenaar van de SV-installatie, en ik kan dus geen kant op! Rigide Staatscontrole op de "beschermde" stadswarmte markt, s.v.p.!

Voor de integrale tekst van het artikel, zie de nieuwsberichten pagina.

Bronnen:
Leidsch Dagblad 22 oktober 2005 "Rekening voor stadsverwarming veel te hoog"
Nieuwsblad Stromen 7(10)/24 juni 2005: p. 1 "Brinkhorst: Warmtewet pas in 2007"
Brief Brinkhorst aan Tweede Kamer, 14 juni 2005, E/ESV/5036470, downloaden van website van Stichting Niet Meer Dan in Almere (35.000 stadsverwarming huishoudens die al jaren teveel betalen...)
EnergieNed december 2004: "Tariefadvies voor de levering van warmte aan Kleinverbruikers 2005", van de website van EnergieNed via "Publicaties" te downloaden rapport 2004-33


22 oktober 2005: Dat wordt moeilijk kiezen! Volgens een artikeltje in het Leidsch Dagblad heeft Teamwork Technology (u weet wel, van die prachtige Archimedes Wave Swing voor de kust van Portugal) voor het eerst "Blauwe Stroom" opgewekt middels een onderwaterturbine in de Afsluitdijk (klik hier voor het artikel). Dat wordt lastig, want wij hebben al een Blauw Stroom contract, nl. windenergie uit Nederland bij Echte Energie. De ene na de andere duurzame energie variant wordt uit de klei getrokken en de energiebedrijven (en de politici) worden hypernerveus van al dat nieuwe moois waar ze maar geen grip op krijgen. Kijk, dat begint een beetje op een "vrije markt" te lijken, meneer Brinkhorst!

Straks dus kiezen uit al die mooie alternatieven, dat is nog niet zo makkelijk. Wie weet, als Echte Energie straks een hoofdkantoor in Brussel heeft, gaan wij wellicht voor een Duurzame Energie Mix stroomcontract met 60% windenergie uit Nederland (Lichtblauwe Stroom), 10% getijdestroom uit het Marsdiep tussen Texel en Den Helder (Donkerblauwe Stroom), 10% zonnestroom uit het gemeenschappelijke MEP fonds van de tot 10.000 leden aangezwollen Zonnestroom Producenten Vereniging (Gele Stroom), 5% stroom uit dunningshout uit de Veluwe (Donkergroene Stroom), 5% stroom uit stortgas (Lichtgroene Stroom) en 10% stroom uit die onuitputtelijke warmtebronnen in de aardkorst van Zuid Limburg (Oranje Stroom). Als u dat alles een beetje teveel van het "goede" vindt, kunt u uiteraard altijd nog kiezen uit minder duurzame opties als Witte Stroom (stroom uit grote stuwdamprojecten, "witte steenkool"), of uit niet duurzame opties als Zwarte Stroom (stroom uit opwek van steenkool), Donkergrijze Stroom (idem, met opslag van CO2), Lichtgrijze Stroom (idem, uit aardgas), Donkerbruine Stroom (idem, opwek uit bruinkool), Lichtbruine Stroom (idem, uit kippestront uit de bioindustrie), of Paarse Stroom (van onze nieuwe door Delta op kosten van de na ons komende generaties gebouwde tweede kerncentrale). Voor de hardnekkige twijfelaars is er uiteraard altijd nog onze oude vertrouwde communistische leverancier in de Oekraïne (Rode Stroom), of de Violette Stroom van onze toekomstige buitenaardse bezetters. Blijft over voor de anarchisten onder ons de m.b.v. fiets, dynamo en spierkracht in eigen huis opgewekte Rose Stroom.

We gaan spannende tijden tegemoet met een heuse

R A I N B O W  C O A L I T I O N !


21 oktober 2005: Tijdschrift "Duurzame Energie" krijgt nieuwe naam. En inhoud. Volgens een brief die aan de klanten werd gestuurd:

"Duurzame Energie krijgt een nieuwe naam. Een korte en krachtige term die een koerswijziging van uw vakblad markeert. Duurzame energie in al zijn verschijningsvormen was tot nu toe het fundament van het blad. In het verleden een terechte keuze die anno 2005 echter een te smalle basis biedt. Vanaf nu verdiept uw vakblad zich in het bredere veld van de Trias Energetica: de factoren opwekking, besparing en efficiency die samen veel beter de lading dekken van de verduurzaming van de energievoorziening."

De klanten mogen "raden" wat die nieuwe naam zal worden, en de gelukkigen maken kans op het bekende boek van Verbong et al. ("Een kwestie van lange adem").

Dat zal een bittere pil zijn voor O.D.E., die immers een zeer grote rol in het ontstaan en ontwikkeling van dit tijdschrift van Æbele Kluwer/Æneas uitgeverij heeft gespeeld. Ik ben het dan ook volstrekt niet eens met de "verklaring" voor de beleidswijziging, juist nu de exploderende olieprijzen voor een enorme extra push onder de DE sector zorgt. Ik heb hier potjandorie een tijd geleden alweer in 1 keer vier nieuwe Duitstalige DE-tijdschriften in de brievenbus gekregen, "Sonne, Wind & Wärme", "Sonnenenergie", "Moderne Energie & Wohnen", en "Solarboulevard" (kado'tje van Rob van Mil van Technalia.nl, waarvoor hartelijk dank), en heb zelf ook nog eens een abo op "die SolarRegion" uit Freiburg (er zijn er nog meer, uiteraard). Hoezo, geen markt?

Neen, dit is uiteraard weer het zoveelste teken aan de wand dat de Nederlandse regering door haar grondige sloopwerk van de duurzame energie wetgeving en subsidiemogelijkheden de afgelopen jaren een lijkwade over de sector heeft gelegd. Driewerf schande, en driewerf jammer dat Æneas niet zijn poot stijf heeft gehouden en doorgegaan is met een vernieuwd, "puur" DE tijdschrift.

Vindt u het gek dat Delta in Nederland serieuze plannen voor een (commerciële!!!) kerncentrale aan het maken is?

Mijn reactie aan de redactie van DE:

Beste redactie.

Met verbazing nam ik kennis van de beleidswijziging van Duurzame Energie. Dat zal O.D.E. niet leuk vinden!!! Ik ook niet, want DE heeft de toekomst. Laat Den Haag maar ik hun sop gaarkoken, en ga jullie eigen gang. Zelfs in Nederland moet dat kunnen. Dan maar op eigen kracht. Jammer, dus.

Ik zal het een tijdje aanzien, maar als de inhoud van DE mij niet meer bevalt, zal ik waarschijnlijk mijn abo opzeggen. Genoeg alternatieven, al zal ik die misschien steeds meer van over de grens moeten gaan betrekken. Driewerf jammer.

Desondanks veel succes en houdt DE hoog in het vaandel. Bruinkool? Mijn grootje! Steenkool? Poeh! Atoompjes? Schei toch uit! Biomassa? Alleen het schoonste van het schoonste. Etcetera. Doe mij maar stromingsbronnen. Vééééééél leuker bovendien!

Met vriendelijke groet, Polder PV.

Duurzame Energie, Uitgeverij Æneas, Postbus 101, 5280 AC Boxtel; redactie: duurzame.energie@aeneas.nl; http://www.aeneas.nl
http://www.dft.nl/nieuws/8439642/Delta_wil_in_kernenergie_investeren.html
Nieuwsblad Stromen 7(18)/21 oktober 2005: p. 1. "Nieuwe kerncentrale in Zeeland"


19 oktober 2005: De uitdaging voor de ingenieur. Deze vaak nogal over het hoofd geziene "bevolkingsgroep" staat gemiddeld genomen niet bekend om haar progressieve denkbeelden. Er wordt door lieden uit deze hoek nogal eens geschamperd over ontwikkelingen in de duurzame energie en regelmatig wordt dan die "oerdegelijke" kolen- of kerncentrale uit de mouw getrokken als "de oplossing" (berucht voorbeeld: de Zembla uitzending "Handel in wind" in 2004). Dat ook in het ingenieurswereldje de vensters inmiddels open zijn gegaan, illustreert het volgende stukje wat ik op de website van de belangenvereniging KIVI-NIRIA aantrof (vetdruk Polder PV):

"Regelmatig worden we in de media geconfronteerd met pessimistische voorspellingen over de toekomst van het milieu op aarde. Luchtvervuiling bedreigt de gezondheid, schoon water wordt schaars en soorten verdwijnen in een versneld tempo. Dit alles is het gevolg van menselijk handelen.

De bittere noodzaak voor een ingrijpende inspanning t.b.v. het milieu kan duidelijk gemaakt worden aan de hand van een eenvoudig denkmodel (bron: DTO). Hierbij wordt de milieudruk opgebouwd gedacht uit een aantal factoren.

D = B x W x M met D = milieudruk

B = bevolkingsomvang
W = welvaart per hoofd van de bevolking
M = milieudruk per eenheid welvaart

Nemen we 2000 als referentiejaar dan geldt (geïndexeerd, dus B, W, M =1):

D2000 = 1 x 1 x 1 = 1

Diverse mondiale milieuproblemen suggereren dat de maximale milieugebruiksruimte inmiddels wordt overschreden. Willen we de milieudruk uiteindelijk halveren, dan wordt gesteld:

Dmax = ½ x D2000

Voor 2050 wordt aangenomen dat de bevolking met een factor 2 toegenomen is. Vervolgens wordt er vanuit gegaan dat de welvaart per hoofd van de bevolking tot dat jaar gemiddeld met een factor 5 toeneemt (meedelen van welvaart door ontwikkelingslanden). Dit levert:

D = B x W x M

2050: ½ = 2 x 5 x 1/20

Uit de bovenstaande berekening volgt dat de milieudruk per eenheid welvaart met een factor twintig moet afnemen! Natuurlijk zijn de gebruikte getallen grove benaderingen, maar dat er een grote uitdaging ligt is duidelijk: er is een trendbreuk nodig.

Naast gedragsverandering vormt de ontwikkeling van duurzame technologie de sleutel tot de vereiste trendbreuk. De ingenieur speelt dus een bepalende rol om, als ontwerper van de wereld van morgen, het tij te keren."

Leuk, en nu de DE sector en de KIVI-NIRIA mensen a.u.b. samen om de tafel om Nederland op een stel duurzame energie revoluties te fêteren!!!

http://www.ingenieurs.net/Resource.phx/bestuur/best-264/index.htx


19 oktober 2005: De vervuiler betaalt niet! Wederom uit de Technalia nieuwsbrief:

CPB: “energiebelasting bedrijven is te laag”

"Overheden durven bedrijven geen eerlijke energiebelasting op te leggen, uit vrees voor verplaatsing van bedrijvigheid. Het verschil in energiebelasting tussen bedrijven en gezinnen, dat daardoor wordt vergroot, brengt extra kosten met zich mee, zo zeggen onderzoekers van het Centraal Planbureau.

De terughoudendheid bij het heffen van energiebelasting maakt het uitvoeren van het Kyoto-protocol, dat een reductie van energiegebruik beoogt, duurder dan tot nu toe gedacht. Die conclusie trekken de onderzoekers Richard Nahuis en Paul Tang van het CPB.

De energiebelastingen voor bedrijven zijn in het algemeen lager dan voor huishoudens. Dit komt bijvoorbeeld doordat de accijns op diesel lager is dan die op benzine, terwijl diesel veel belangrijker is voor bedrijven dan voor huishoudens. Ook zijn energieprijzen voor bedrijven soms lager dan voor huishoudens, zoals blijkt uit verschillende gasprijzen voor groot- en kleinverbruikers. De onderzoekers verklaren dit door de concurrentie tussen overheden die allemaal aantrekkelijke bedrijven willen binnenhalen."

Hier komt nog eens bij dat, als EnergieNed hun onzalige plannen gaan doordrukken, de grootverbruikende particuliere vervuilers ook nog eens zwaar gaan profiteren van dat bespottelijke en onrechtvaardige "Capaciteitstarief". Vervuiler betaalt? Had u gedacht! Je zou haast taal gaan gebruiken die regelmatig op fora op de Telegraaf website gebezigd wordt: we worden gen...d waar we bij staan, zowel door de Koepelorganisatie van de energiebedrijven, als de politiek. De laatstgenoemden hebben gezien bovenstaande duidelijk maling aan het in rekening brengen van de vervuilingskosten bij de schuldigen, en vindt het geen enkel probleem om de "onderdanen" elke keer wel af te knijpen op grond van zeer dubieuze politieke "keuzes" (koppeling gas/olieprijs). What's new under the sun?

Bron: Nieuwsbrief Technalia.nl, 18 oktober 2005
http://www.energiened.nl/ >>> Publicaties >>> "Een helder marktmodel voor klant en energiesector", document nr. 330700, uitgave 31 augustus 2005, met supplement.


19 oktober 2005: Installatie van eerste cv-wandketel met micro-wkk. Uit de elektronische nieuwsbrief van Technalia.nl:

"[Vandaag]... wordt in het Groningse Haren de eerste cv-wandketel met micro-warmtekrachtkoppeling (micro-wkk) geïnstalleerd. Het is een prototype van de Engelse fabrikant Microgen, die deze samen met Gasunie heeft ontwikkeld. De Nederlandse ketelfabrikant Remeha heeft inmiddels concrete plannen om ketels met micro-wkk te gaan fabriceren.

Het gasgestookte cv-toestel met micro-wkk, ook wel ‘thuiscentrale’ genoemd, produceert warmte voor verwarming en tapwater, maar ook elektriciteit. De warmteproductie gebeurt met ongeveer hetzelfde rendement als de meest moderne, gasgestookte hr-cv-ketel. In het nieuwe micro-wkk toestel is een stirlinggenerator ingebouwd ..."

Commentaar Polder PV: Waarom moet in "gasinnovatieland Nederland" nota bene een Engels bedrijf met deze revolutie op de proppen komen? De netbeheerders mogen wel eens haast gaan maken met een betrouwbare en eerlijke registratie en administratie van de teruglevering van al die duurzaam opgewekte stroom. Wordt er bij de "proefhuishoudens" wel een goede meter met terugleverregistratie bijgeleverd? Is de administratieve verwerking van de teruggeleverde hoeveelheid elektriciteit wel goed geregeld? Krijgen die huishoudens daar wel een behoorlijke vergoeding voor? Na "wind", "zon", "biomassa" nu dus ook duurzame stroom uit micro warmtekracht het net op. An die Arbeit, beste netbeheerders. Decentrale duurzame energieproductie heeft de toekomst!

Bron: Nieuwsbrief Technalia.nl, 18 oktober 2005


18 oktober 2005: Windturbine kan het dak op. Aldus een (positief!) stuk in het NRC Handelsblad van Rijkert Knoppers over de snelle ontwikkelingen bij de "urban windturbines". Als u een kennis hebt met het NRC: leuk stukje.

Bron: NRC Handelsblad, dinsdag 18 oktober 2005: p. 18.


 

17 oktober 2005: Licht in de duisternis bij NUON? Op het prikbord in ons Centraal Wonen complex hing het volgende boeiende krantenbericht uit het Leidsch Dagblad van 10 oktober jl.:

"Nuon gevoelig voor kritiek van krantenlezers"

Leiden - Nuon bindt de strijd aan met de bureaucratie. Mede door toedoen van lezers van deze krant, die klachten over het energiebedrijf bij de ombudsman neerlegden, veranderde Nuon zijn klachtenprocedure. Volgens Nuon reageren de klanten aantoonbaar positief op de nieuwe regeling met een vast aanspreekpunt.

Voor Katwijker Kees de Best kwam de klantvriendelijke opstelling van het energiebedrijf te laat. Hij had zich al veel eerder stukgebeten op de bureaucratie bij Nuon. Pas na recente inschakeling van de ombudsman van het Leidsch Dagblad kreeg hij geld terug voor een "spooknota". De Best had een jaar lang voor zowel zijn oude als nieuwe adres moeten betalen, zonder dat iemand het in de gaten had. Het duurde anderhalf jaar voordat Nuon de misser herstelde.

"Zoiets kan nu nauwelijks meer gebeuren", zegt Nuon-woordvoerster Mandy Ros. "Voor klanten met ingewikkelde klachten hebben wij sinds kort vaste aanspreekpunten. Deze medewerkers hebben meer tijd en bellen of schrijven de klant ook uit eigen beweging. De kans is klein dat iemand van het kastje naar de muur wordt gestuurd, zoals het bij meneer De Best kennelijk is gegaan."

Wat Polder PV betreft zit hij nog steeds in een forse "klachtenprocedure" bij NUON over de gasvastrecht affaire (NUON Soap), want er wacht nog steeds een uitgebreide brief op beantwoording van brandende vragen. Zou hij ook in aanmerking komen voor een klantvriendelijker benadering? We gaan maar weer eens bellen.

Als u trouwens iemand kent met een abo op het L.D., in dezelfde krant staat ook een stuk over de Katwijker Kees de Best die pas anderhalf jaar na zijn eerste klacht 994 euro uitbetaald kreeg van NUON doordat er een "spooknota" in rekening was gebracht. Héél herkenbaar, die foto met al die NUON papierwinkel op tafel...


14 oktober 2005: Draaikonten gaan weer even "verzitten". Aldus onderstaand gelinkt bericht. Zoals reeds gezegd: absoluut onbetrouwbaar die gasten: zelfs al ga je er bovenop zitten dan nog draaien ze zich in de meest bizarre bochten, glad als een aal. Let vooral ook op de spekgladde politieke formulering van de (voor de tigste keer "aangepaste") standpunten van de coalitiegenoten. Waarschijnlijk zijn ze zich de beroerte geschrokken van de actie op het Plein, maar waren ze te laf om hun Certificaat voor DE dummies in ontvangst te nemen. Als die actie er niet geweest was, had het in de Tweede Kamer wellicht héél anders gelopen! En dat "onthutst" van Brinkhorst moet u ook maar een paar korrels zout bij nemen. Die loopt inmiddels alweer zo lang mee in de politiek, dat zo'n "veranderlijke" stellingname van politieke partijen voor hem nu niet bepaald als een verrassing moet komen. Volgens mij hoopte hij stiekempjes ...

Reactie uit het veld: "... aan-uit aan-uit aan-uit. Beleid? WANbeleid."

http://www.telegraaf.nl/binnenland/26810401/Kamer_voor_windmolenparken_op_zee.html


13 oktober 2005: Goed of slecht nieuws? Eerste alinea van een recent persbericht:

"Kabinet ontmoedigt het maken van groene stroom in eigen land. Essent halveert de productie. ARNHEM, 11 oktober 2005 - Als de plannen van minister Brinkhorst werkelijkheid worden, stopt energiebedrijf Essent op 1 juli 2006, in ieder geval met de productie van Groene Stroom in de Clauscentrale bij Maasbracht in Limburg. Deze centrale maakt bijna de helft van de duurzame energie van Essent."

Waarom die titel van mij? Het grootste energiebedrijf van Nederland, Essent, heeft het over het verbranden van "bio-olie". Als dat het door Milieudefensie zo "gewraakte" palmolie is uit (gekapte) tropische oerbossen, moet daar sowieso direct mee gestopt worden en overgestapt worden op bijv. schone biomassa bijstook, mits dat van dichtbij "gehaald" wordt. En dat zal sowieso moeilijk worden in Nederland, want het is maar de vraag of schone biomassa wel zo massaal in ons kleine land rendabel te kweken is. Zeker als je kijkt naar de hoeveelheid fossiele brandstoffen die nodig zijn om die "schone" biomassa naar de Clauscentrale (of bijv. naar de biomassacentrale in Cuyk) te transporteren. Die kosten moeten in het totale "milieuplaatje" meegenomen worden, zelfs als voor dat transport van bijv. koolzaadolie i.p.v. diesel gebruik gemaakt gaat worden. Een van de "bijkomende complicaties" daarvan is nl. weer de suggestie, in een recent stukje "Halve waarheden" in Intermediair, dat koolzaad met kunstmest gekweekt zou moeten worden, wat de titel van dat stukje wel in een heel merkwaardig daglicht zet. Koolzaad (Brassica napus, familie van de paksoy of de broccoli die u wellicht vanavond eet) is, wat je noemt, een soort van onkruid wat bij ons tussen de tegels en regelmatig in bermen massaal opschiet, en heeft dus helemaal geen kunstmest nodig. Als je dat spul met (energievretende) kunstmest gaat kweken om bio-brandstof te maken om vrachtwagens biomassa uit Duitsland te laten halen om ...... ben je dus goed fout bezig. Weten ze in Den Haag of op de hoofdkantoren van de grote energiebedrijven veel, als er maar "groene stroom" op staat is alles best ...

Het is sowieso handiger om "schone" bio-olie voor transport te gebruiken dan om het te "verbranden" in een energiecentrale, want elektriciteit is veel duurzamer op te wekken, terwijl transportbrandstoffen veel lastiger zijn om te maken. Essent is ook aandeelhouder van Borssele, en heeft dus op het gebied van grootschalige, zogenaamd "CO2 neutrale" elektriciteitsopwekking een forse dubbele pet op. Zeker als je de zeer dubieuze "pro-kernenergie" politiek tot in de finesses gaat volgen, moet je een hele dikke pot zout zetten bij zo'n bericht van een zeer grote belanghebbende partij als die "opeens" een biomassa centrale "moet" sluiten (of althans, de biomassa component van de productie gaat afstoten).

Als je biomassa wilt inzetten, doe dat dan op kleine schaal met zo kort mogelijke aanvoerlijnen om het transport van de "grondstof" tot het minimum te beperken. Zoiets wordt in de NUON centrale van Lelystad gedaan (dunningshout uit de provincie) en er wordt ook nog eens stadswarmte als prettig milieuvriendelijk bijprodukt naast de relatief schone elektriciteit gegenereerd.

En, neen, Polder PV is absoluut geen voorstander van het verbranden van kippenmest uit de bioindustrie voor de "opwekking van groene stroom". Daarmee wordt een van de meest onduurzame bedrijfstakken in Nederland gefaciliteerd en krijgen ze op oneigenlijke wijze een "groen imago" aangereikt wat ze niet verdient. Geen "groene stroom" productie ten koste van dierenleed s.v.p.! Polderjongen is, uiteraard, vegetariër en eet 100 procent biologisch gekweekt voedsel.

Beslissingen van grote energiebedrijven over het afbouwen van "oude" cq. opstarten van "nieuwe" activiteiten moeten altijd in een breder perspectief worden geplaatst, want de (financiële) belangen zijn gigantisch. Liever de groenste stroomsoorten zon-, wind- en waterkracht dan fragenswürdige "groene stroom" uit "grootschalige biomassastook" met lange aanvoerlijnen en/of met dubieuze "grondstof" stromen. Stromingsbronnen hebben de toekomst!

Het kopje waarmee Essent naar buiten treedt geeft tenslotte een heel andere "insteek" dan die van Milieudefensie, zoals blijkt uit een persbericht van 12 oktober wat ik via de e-mail service ontving:

"Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald", zo typeert Anne Van Schaik, campagneleider Globalisering en Milieu bij Milieudefensie, de stap van Essent. "We roepen andere energiebedrijven op het voorbeeld van Essent te volgen en alleen nog écht duurzame stroom op te wekken."

Het is dus maar welke pet je op hebt bij de verspreiding van informatie. Er zit altijd een (meestal meerdere) filter(s) tussen, objectief nieuws bestaat niet! Goed om in de oren te knopen als u weer eens een "nieuwtje" leest, óók op Polder PV, want die filtert er ook lustig op los! Afgezien daarvan heb ik de capaciteiten niet om in mijn eentje de energiewereld op de voet te volgen, daar heb je een hele [betaalde] redactie voor nodig, zoals die voor Nieuwsblad Stromen; bij Polder PV gaat het uit liefde voor de zaak met gesloten beurzen.

Voor het volledige oorspronkelijke nieuwsbericht van Essent, zie eerste link. Voor standpunt Greenpeace m.b.t. biomassa, zie laatste link (megacentrale, rapport KEMA).

http://www.perssupport.nl/Home/Persberichten/Actueel?itemId=70502
http://www.milieudefensie.nl/wws/info/persberichten
http://www.greenpeace.nl/news/greenpeace-gooit-kolen-op-het/reactie-van-greenpeace-op-kema
Intermediair nr. 40/6 oktober 2005: p. 51, "Halve waarheden"


13 oktober 2005: Rapport Frisse Zeewind. Versneld realiseren van windenergie op de Noordzee is noodzakelijk om klimaatverandering tegen te gaan. Dit stellen 10 natuur- en milieuorganisaties in een gezamenlijke visie die op 6 september aan de vaste kamercommissies van Economische zaken en VROM is aangeboden. Kijk voor meer info of voor het downloaden van het rapport op:

http://www.milieudefensie.nl/klimaat/visie/windenergie/windmolenparken-op-zee.htm

Bron: NIEUWSBRIEF CAMPAGNE KLIMAAT EN ENERGIE, Nr. 4 /oktober 2005 (V.M.D.)


12 oktober 2005: "Stroomproducenten benadelen staatskas". Zie bericht van 11 oktober, resultaat van de kamerbesprekingen op de website van de Telegraaf:

"Volgens de D66-bewindsman wordt niet de consument, maar de staatskas benadeeld. ... Brinkhorst en de Tweede Kamer zijn het erover eens, dat het beter was geweest om die emissierechten niet gratis te geven, maar om ze te veilen. Dan hadden de producenten dat kunnen doorberekenen en was het uiteindelijk de eindgebruiker die ervoor zou opdraaien volgens het beginsel "de vervuiler betaalt”.

Volgens Brinkhorst is binnen de Europese Unie afgezien van een veiling van de emissierechten, omdat dit de Europese industrie in een nadelige positie zou brengen ten opzichte van die in Japan en de VS. Brinkhorst is voorstander van een veiling en wil zich alsnog sterk maken voor een Europese oplossing van het vraagstuk. De D66-bewindsman erkende dat er een „systeemfout” is gemaakt. Het was te voorzien dat woekerwinsten zouden ontstaan, als er niet geveild zou worden, maar nooit is geregeld hoe de overheid daarmee zou moeten omgaan.

Brinkhorst zegde de Kamer toe te onderzoeken of en hoe de toezichthouder op de energiemarkt, Dte, kan ingrijpen. De linkse oppositie, de ChristenUnie en de LPF namen daar geen genoegen mee. Zij steunen een motie van Crone, waarin staat dat het aanpakken van de woekerwinsten moet leiden tot lagere energieprijzen. De motie kan hoogstwaarschijnlijk niet rekenen op een meerderheid omdat de regeringspartijen CDA en VVD er niet achter staan."

Conclusio: als de consument "gepakt" wordt, prima, maar als de Staat "gepakt" wordt, gaan alle registers open om dat terug te halen. Denk maar niet dat er bij de DTe iets uitkomt ten voordele van de eindgebruiker. En dat de Staat inkomsten misgelopen zou hebben moet ik nog zien, laat staan dat ze dat kunnen terughalen. De verhoging van de variabele gas-, elektra- en stadswarmte- kosten zijn bijvoorbeeld het gevolg van politieke keuzes (de beruchte koppeling gas/olieprijs), de Staat verdient daarmee extra belastinginkomsten (zowel direct uit de 19% BTW bovenop de sterk gestegen energiekosten bij de eindverbruikers, als uit gestegen omzetten bij de energiebedrijven, dus meer omzetbelasting), dus moeten ze niet zeuren. Eigen schuld, dikke bult, zullen we maar zeggen. Hadden jullie (E.Z.) je huiswerk maar goed moeten doen.

Ja, ja, de vervuiler moet betalen. Als er één principe is wat extreem selectief en afhankelijk van de (politieke) windrichting gehanteerd wordt in Nederland is het dat wel. Wij zijn de klos en de CDA en VVD vinden dat gewéééldig. Volgens mij zitten ze helemaal te soppen daar in Den Haag, terwijl ze eigenlijk bij de manifestatie op het Plein hadden moeten zijn om hun Certificaat Duurzame Energie voor Dummies in ontvangst te nemen (bericht hieronder).

Een laatste puntje gif: Blijkbaar staat "de regeringspartij CDA" niet achter de motie van Crone. Ik dacht toch in het oorspronkelijke bericht gelezen te hebben dat ze voor "ingrijpen" waren. Ik moet nu concluderen dat dat blijkbaar met een andere pet op was dan gesuggereerd werd. Tja, dat krijg je met een partij die koste wat kost in het centrum van de macht wil blijven zitten en de "standpunten" aanpast waar je bij staat. Draaikonten, onbetrouwbaar, regentenpolitiek: you name it.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/26748451/_Stroomproducenten_benadelen_staatskas_.html


Certificate handed out to Dutch politicians if they attended the crash-course "Sustainable Energy for Dummies", and to stimulate them to make the RIGHT decisions with respect to sustainable (energy) development in the Netherlands.12 oktober 2005: Certificaat Duurzame Energie voor Dummies. Dat is het fraaie, door DE-specialisten ondertekende document wat de (schaarse) bewindslieden meekregen na het tot zich nemen van de recentste inzichten in de "haalbaarheid", potentie en ontwikkelingen bij de diverse duurzame energie opties. Duurzaam is sexy, leuk, efficiënt, maakt minder afhankelijk van producenten in instabiele landen en regio, opent talloze mogelijkheden, jaagt high-tech ontwikkelingen en industriële activiteit aan, creëert werkgelegenheid, trekt investeerders aan, etc., etc. Wie nu niet horen wil moet maar voelen. Jammer dat ik er niet bij kon zijn, als "troost" kreeg ik van Floris Wouterlood een certificaat toegestuurd. Klik op het plaatje voor een link naar de nieuwspagina van de Zonnestroom Producenten Vereniging (11 oktober 2005). Op Floris zijn particuliere PV-site staan nog een paar foto's met o.a. het optreden van Zonneprof Wim Sinke van het ECN.

http://www.zonnepanelen.wouterlood.com/ (>>> laatste nieuws)


11 oktober 2005: Duurzame Energie voor dummies! Manifestatie Windenergie 11 oktober in Den Haag. Deze week kwam het bericht dat een Kamermeerderheid minder wil gaan investeren in windenergie. De Kamer praat aanstaande dinsdag 11 oktober hierover. Professoren en andere windenergiespecialisten van de TU Delft, ECN en UU zullen daarom van 18-20 uur op het Plein in Den Haag een openbaar college “Duurzame Energie voor dummies” geven. Meer informatie en steunbetuigingen naar Chris.Westra@planet.nl. Gewéééééldig idee, beste Chris, geef ze van katoen die SUVfo's!

Inmiddels staat de O.D.E. website ook vol met aankondigingen, sprekerslijst (ja, natuurlijk is Wim Sinke, zonne-energie ECN er ook bij!) en de stellingname over deze leuke actie, zie link onder. Verder kreeg ik een onafhankelijke reactie van Marchie van Voorthuysen, directeur Stichting GEZEN die ik u niet wilde onthouden:

"Mijn politiek is: Laten we de krachten voor duurzame energie verenigen. Een bescheiden programma van wind-op-zee (50 MWe per jaar installeren), mits 10 jaar volgehouden, zet enige zoden aan de dijk en schept werkgelegenheid. Ik ga folders uitdelen met de leus: Windstroom en Zonnestroom uit Marokko voor Europa."

Dik balen dat ik er niet bij kan zijn, want ik had al een afspraak. Maar het wordt vast leuk, dus duurzame dames en heren met een paar uurtjes vrije tijd: op naar Den Haag om gezamenlijk een vuist te maken! Vergeet uw mattenklopper niet mee te nemen om het fossiele stof van de achterwerken van onze SUVfe politici te verwijderen. O ja, natuurlijk ook uw Atoomenergie? Nee bedankt! buttons afstoffen en op de revers! En vooral blijven lachen s.v.p.

Uit de persinfo bij het "openbaar college":

"In Duitsland legt de overheid aan de burger uit dat er per huishouden 1,50 Euro per maand geïnvesteerd wordt in duurzame energie en dat men dat goed besteed geld vindt. De Nederlandse overheid kan daar een voorbeeld aan nemen."

Bronnen:
Milieudefensie Klimaat en Energie nieuwsbrief nr. 4, oktober 2005
http://www.duurzameenergie.org/ (website O.D.E.)

De Nieuwsbrief Campagne Klimaat en Energie is een uitgave van het campagneteam Klimaat en Energie van Milieudefensie. Reacties? schakelnaarschoon@milieudefensie.nl. Aanmelden voor deze nieuwsbrief? Ga naar www.milieudefensie.nl/klimaat en meld u aan via het kopje "Nieuwsbrief per e-mail".


11 oktober 2005: "Minister van Chaos" krijgt er (alweer) van langs. Bericht met lezersreacties op de website van de Telegraaf.

ma 10 okt. 2005, 20:46. "CDA en PvdA: ingrijpen in stroomprijzen"

DEN HAAG - PvdA en CDA willen dat de toezichthouder op de energiemarkt, DTe, ingrijpt in de stroomprijzen. De energiemaatschappijen hebben de waarde van rechten om het broeikasgas CO2 uit te stoten, die zij gratis kregen, voor een deel doorberekend in de tarieven. Op aandringen van de PvdA moet minister Brinkhorst van Economische Zaken zich hierover dinsdag verantwoorden in de Tweede Kamer. De D66-bewindsman schreef de Kamer vorige week dat het enerzijds de bedoeling is dat de emissierechten de kosten voor de eindgebruiker hoger maken, maar noemt het een "schadelijk gevolg" dat de bedrijven extra winsten maken zonder dat er kosten tegenover staan. Brinkhorst wil over dit "vraagstuk" Europees overleg en nader onderzoek door ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland). Zo veel geduld hebben CDA en PvdA niet.

Ja, ja, "vraagstuk", "nader onderzoek", die kennen we nu wel, beste Brinkie. Yuck. Terugfluiten die boel s.v.p., teveel in rekening gebrachte kosten met terugwerkende kracht laten uitbetalen, en wel NU. Veel Nederlanders zoals Polder PV (NUON Soap) hebben dat geduld dus ook niet meer want dit soort waanzin moet maar eens afgelopen wezen. Alleen vindt Polder PV i.t.t. sommige medelanders op het forum energiebelasting op variabele, kWh, m³ en GJ-gerelateerde kosten geen enkel probleem (mits binnen de perken blijvend), omdat dat wel degelijk druk zet op verspilling en aanschaf van duurzame energie-installaties aantrekkelijker zal maken. Die variabele kosten voor elektra, gas en water zijn nl. nog steeds belachelijk goedkoop en nodigen uit tot verspillend gedrag. Echter wel met één keiharde voorwaarde: dat van de burger "afgepakte" geld mag uitsluitend, geoormerkt naar efficiëntieverbeteringen in duurzame energietechnieken en marktondersteuning van energiebesparing en duurzame energie installaties voor de getroffen burger. En daar mag geen bedrijf of bobo selectief beter van worden, tenzij ze werkelijk de burger op de wenken kunnen bedienen om de energiehuishouding actief te verduurzamen.

Een kleine greep uit de meest smakelijke reacties bij het bericht:

"Ik snap er al tijden niks meer van, wel dat ik me blauw betaal aan welke kleur stroom dan ook."

"... uit te komen leggen hoe de rekening in elkaar zit en 30% bonussen te verklaren zijn. Het is gewoon schandalig. Ik roep op tot opstand op zaterdag 29 October! Alle huishoudens in NL hun zekering kast voor 48 uur uitzetten om ze een lesje te leren."

"We hebben in Nederland eigen gas; we bestellen voor onze huishouding dat eigen gas; we krijgen ook gas, maar we betalen voor de prijs van aardolie. Dat is volksverlakkerij. En over die stijgende olieprijs heft de overheid torenhoge belastingen. Dat is oplichting. Concurrentie tussen de leveranciers door zgn. liberalisatie is puur bedrog. Het verschil is hooguit 1 cent." (het hier niet weergegeven slot van deze bijdrage is trouwens voor eigen rekening...)

"Waarschijnlijk vindt alleen onze Minister van Chaos, Brinkhorst, dat Essent een geweldig bedrijf is."

"... anders gooien wij de energie-centrales plat !!!"

Ook in Nieuwsblad Stromen was dit het "onderwerp van de week", met een stuk op de voorpagina "Stroomprijzen stijgen flink bij gratis CO2-rechten". Volgens dit artikel en het eraan ten grondslag liggende ECN rapport zijn de kosten voor CO2-emissiehandel dit jaar door Nederlandse energiebedrijven voor 65 procent doorberekend aan hun klanten, terwijl de energiebedrijven deze gratis hebben ontvangen van de Europese Commissie. In het stuk wordt gewag gemaakt van het opnemen van die CO2 rechten als "opportunity costs" op de balans van de energiebedrijven (je moet er maar op komen), met als gevolg een stijging van de bedrijfswinsten van 6 tot 98 procent (!!!). Andere "onfrisse gevolgen" van deze handelswijze zijn volgens het ECN rapport: mogelijk keuze voor de goedkoopste (lees: smerigste) brandstoffen zoals kolen, broeikasgas emissies zullen niet omlaag gaan en de elektriciteitsprijzen zouden niet omhoog gaan (!) waardoor energiebesparing niet wordt bevorderd. Het rapport heeft blijkbaar zoveel impact gemaakt, dat het ECN het in Brussel moet komen toelichten... Er is ook een bizarre nieuwe term voor deze perverse windhandel in het leven geroepen: "grandfathering". Nooit geweten dat grootvaders zulke boeven waren (gelukkig heeft polderjongen geen kinderen ...).

http://www.telegraaf.nl/binnenland/26695811/CDA_en_PvdA:_ingrijpen_in_stroomprijzen.html
Nieuwsblad Stromen nr. 7(17)/7 oktober 2005: p. 1


11 oktober 2005: Nieuwe website voor klachten energiebedrijven. Van de homepage van Energieklacht.nl de volgende intro:

"De website waar u terecht kunt met al uw klachten over energieleveranciers, tarieven en meer. Wij geven u tips, advies en steun bij het halen van uw gelijk. Energieklacht.nl is geheel onafhankelijk van welke leverancier dan ook en zal dan ook het meest positieve resultaat voor u proberen te behalen."

Ben benieuwd wat dat gaat opleveren aan procedures. Als u er met uw klacht bij uw eigen energiebedrijf niet meer uitkomt, wellicht een manier om verder te komen. Uiteraard op eigen "risico".

http://www.energieklacht.nl/


 

10 oktober 2005: OK, Merkel dus. Gefeliciteerd, "Angie". Een "flitsende ster" zul je niet worden, maar dat maakt niet uit. Het gaat om de inhoud en niet om het uiterlijk vertoon. Nu maar hopen dat het eerste vrouwelijke Duitse bondskanselierschap op een constructieve wijze ingezet zal worden voor een verdere uitbouw van de duurzame energie politiek waar vele landen ter wereld inmiddels stikjaloers op zijn en/of het zeer succesvolle Duitse DE-beleid zo snel mogelijk gaan kopiëren. Duitsland kan trots zijn op het "Erneuerbare Energien Gesetz", en het is aan zowel de conservatieven als de socialisten de taak om koploper in de wereld te blijven, sterker nog, om die koppositie verder uit te bouwen, want er zijn veel banen in high-tech industrieën mee te winnen! Gelukkig heeft de SPD enkele "zware ministersposten" in de wacht gesleept in de langdurige onderhandelingen tussen de potentiële regeringspartijen. De belangrijkste vind ik wel die van Financiën, want het kan gewoon niet zo zijn dat er structureel aan de financiële basis van het EEG getornd zal worden (regressieve subsidies op de aan het net teruggeleverde donkergroene kilowatturen bijvoorbeeld), omdat die immers het fundament vormt van één van de beste wetten ter bevordering van de duurzame energievoorziening van deze planeet.

Brinkhorst kan het jeweetwel krijgen. Eventjes weer wat olie op het vuur, naar analogie van "liever een Rus in bed dan in de tuin een kernraket":

Lieber Wind- und Sonnenstrom importiert aus Deutschland als Atom- oder Kohlenstrom produziert in Holland!

"Herzliche Glückwünsche, Frau Merkel. Bitte machen Sie weiter mit dem Erneuerbare Energien Gesetz!"


10 oktober 2005: Hypocriet: Eemsmond dreigt op te stappen? Ronkende taal van energie-intensieve bedrijven die van een op gas gestookte warmtekracht centrale hun energie betrekken en nu "opeens" door de sterk gestegen gasprijzen (Brinkhorst's "KK'tje", voor insiders) de winsten als sneeuw voor de zon zien verdwijnen en het bijltje erbij neer willen gaan gooien (topsalarissen onder druk???). Aan de ene kant wijzen deze bedrijven met de beschuldigende vinger naar "het concurrerende buitenland waar energie uit kernenergie, waterkracht of steenkool gehaald wordt en de stroomprijzen dus veel lager liggen". Maar tegelijkertijd wordt er gezeurd over "ook op de tocht staande banen bij Budel Zink in Brabant en Pechiney in Zeeland". Alsof Pechiney haar veel te goedkope stroom uit WKK betrekt. Neen hoor, dat komt "netjes" uit die zo door Den Haag begeerde mysterieuze centrale genaamd Borssele "waar ze iets met atomen doen". Dat het leveringscontract tussen Borssele en Pechiney staatsgeheim is wordt hier ook even voor het gemak vergeten. Anders had Nederland geen aluminiumsmelter meer in huis. U en ik willen waarschijnlijk niet eens weten hoeveel Pechiney voor een kilowattuurtje atoomstroom betaalt, anders hebben we binnen de kortste keren een volksopstand in Den Haag. Die paar jongens en meisjes die daar aan de knoppen van die aluminiumfabriek zitten hebben volgens mij best wel een leuk salaris en een aardig toekomstperspectief, want Borssele mag van Den Haag nog jaaaaren openblijven. Moet die tweede kerncentrale soms aan de Dollard gebouwd worden?

Bron: Nieuwsblad Stromen nr. 7(17)/7 oktober 2005: p. 3.


9 oktober 2005: Na ons de zondvloed. Op de PV-nieuwspagina Polder PV's visie op het afbraakbeleid voor duurzame energie in Nederland en de onverbiddelijke wraak van moeder natuur. Eindelijk weer een cartoon, en wat voor één ...


9 oktober 2005: Nog even dit. Toen ik n.a.v. mijn laatste cartoon (link hierboven) nog een keer de "Brinkhorst story" nalas, stuitte ik weer op die bespottelijke uitspraak van Brinkie, gedaan in de beruchte Zembla aflevering van 4 november 2004. Als je die uitspraak goed leest, "zag" Brinkhorst op het vlak van duurzame energie voor Nederland destijds uitsluitend nog windenergie en biomassa zitten. Nou, dat heeft hij dan met het "op de nullijn parkeren" van de MEP voor die opties ook verleden tijd gemaakt. Conclusie: als het aan Brinkie ligt, "hoeft" Nederland niets meer aan duurzame energie te doen, want het is toch allemaal zinloos.

Polder PV heeft die nieuwe cartoon echt niet voor niets gemaakt, zo blijkt maar weer ...


6 oktober 2005: Bureaucratenontlasting. Ook wel eens last van "probleempjes" met de jaarnota van het energiebedrijf gehad? Moet u voor de leut eens de NUON Soap bezoeken. Polder PV's maandenlange strijd tegen NUON CCC's bureaucratische uitwerpselen bereikt een dieptepunt (ook al krijgt 'ie geld terug)!

(Klik op symbool voor link)


5 oktober 2005: Opmerkelijk. Als je er tenminste van uitgaat dat Duitsland wereldkampioen geplaatst wind- en zonne-energie vermogen is. In die context werkt het volgende berichtje uit de Financiële Telegraaf enigzins bevreemdend voor de slecht geïnformeerde burger:

di 4 okt 2005, 16:33, Buitenland. "Duitsland viespeuk bij opwekking stroom"

FRANKFURT - Van de dertig vervuilendste elektriciteitscentrales in Europa staan er negen in Duitsland, waarvan vier in het aan Nederlandse grenzende Noord-Rijnland-Westfalen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Duitse afdeling van het Wereld Natuur Fonds. In de gepresenteerde topdertig staan geen Nederlandse elektriciteitscentrales.

De grootste viespeuk in de 'Dirty Thirty' is overigens de Griekse centrale Agios Dimitros. Tot de eerste tien behoren verder centrales uit Spanje en Polen. De grootste Duitse vervuiler is de Frimmersdorf-centrale in de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen. In de toptien staan in totaal vijf Duitse centrales.

Even iets verder nadenkend is dat natuurlijk niet zo vreemd, want als u een fotoatlas met satellietbeelden wel eens bekeken heeft (met name het gebied ten oosten van Zuid Limburg, maar ook bijv. grote gebieden in Oost-Duitsland), zult u van die verschrikkelijke littekens in het landschap zien, bruinkool dagbouwmijnen dus. En dat spul wordt lekker verstookt in hele vieze energiecentrales, ook al schijnt er behoorlijk wat minder uitstoot te zijn tegenwoordig (doch nog steeds veel te veel). Goddank is de overheersende windrichting zuidwest in Noordwest Europa, anders kon van Geel het helemaal wel schudden met zijn "fijn stof" problematiek. Die rommel waait gelukkig verder Duitsland in. Wellicht dat hij, in navolging van zijn geachte collega Brinkhorst de voor die vieze bruinkoolmijnen verantwoordelijke Duitse politici eens over de knie kan gaan nemen? Brinkhorst heeft immers Bundesumweltminister Trittin dit jaar nog een flinke oorvijg gegeven toen TenneT stennis ging schoppen omdat Nederland enkele malen "dicht bij een power breakdown heeft (of: zou hebben?) gezeten" door het overschot windenergie uit datzelfde Noord-Duitsland. Dat moet van Geel toch ook kunnen? Wie maakt er een mooie cartoon voor op Polder PV (polderjongen is net een eigen exemplaar aan het afronden, 3x raden wie de hoofdrol spelen)? Mailtje, please!

Overigens, Nederland zou Nederland niet zijn als wij van die Duitse bruinkoolstroom niet een smakelijk graantje meepikken, want lekker goedkoop nietwaar, zéééér aantrekkelijk voor Hollandse kruidenierszoons- en dochters! Wist u dat ons aller "milieuvriendelijke vervoer" organisatie de Nederlandse Spoorwegen een aardige hoeveelheid bruinkoolstroom afneemt van onze "vieze buren"? En daarnaast óók een van de grootste afnemers van "groene stroom" is? Tja, je moet natuurlijk wel creatief blijven boekhouden in Nederland, anders redt je het niet: de ene optie voor het "groene imago", de andere om vooral niet teveel te betalen en nog wat speelruimte voor wat topsalarissen voor de bobo's over te houden. Denk daaraan, als u weer de trein neemt naar de volgende milieuconferentie...

Tenslotte, laten we ons vooral niet op de borst kloppen, want als die SUVs hier over de toonbank blijven vliegen zal die belachelijk NOx/CO2/etc. concentratie boven Nederland alleen maar toenemen. Niet naar de buren wijzen, maar eerst zelf het straatje schoonmaken a.u.b.! En ook vraagtekens zetten bij het waarom van dit korte berichtje (bijv. ook letten op de keuze van de titel...), want "DFT" staat nou niet bepaald bekend om zijn progressieve denkbeelden over de energievoorziening: die zien dat geweldige Erneuerbare Energien Gesetz bij de buren het liefst zo snel mogelijk door de plee gespoeld worden door de CDU... Scherp blijven dus, a.u.b.!

http://www.telegraaf.nl/buitenland/26416151/_Duitsland_viespeuk_bij_opwekking_stroom_.html


5 oktober 2005: Onbetrouwbaar als de pest... Maar dat wist de gemiddelde Nederlander natuurlijk al lang, als die tenminste een minimum aan politieke interesse heeft. Een recent bericht op Teletekst bevestigt voor de zoveelste keer het feit dat dit land hard toe is aan een volgend kabinet:

Kamer wil stop op windmolenparken
DEN HAAG Een Kamermeerderheid vindt dat er een stop moet komen op de bouw van windmolenparken voor de kust. CDA, VVD en LPF vinden dat het bij de aangekondigde parken bij IJmuiden en Egmond aan Zee moet blijven. CDA,VVD en LPF willen dat de subsidie van 500 miljoen euro die nog klaarligt voor windmolenparken bestemd wordt voor andere vormen van schone energie. Voor de kust van IJmuiden komen zestig windturbines te staan,die jaarlijks een besparing van 153 miljoen kubieke meter aardgas opleveren. Bij Egmond verrijzen 36 windmolens,die elektriciteit leveren voor ruim honderdduizend huishoudens.

Bron:Teletekst, woensdag 5 oktober 2005.

Het is nog maar zeer kort geleden dat men er in Den Haag massaal "voor ging", windenergie op zee was "de toekomst", een enorm potentieel voor een "nieuwe high-tech industrie", en alle barrières om de ontwikkeling van grote windparken te bevorderen moesten zo snel mogelijk uit de weg geruimd te worden om onze positie als "windland" weer te heroveren na jaren van wanbeleid bij vorige regeringen. Etc., etc., de ambities logen er niet om. Ronkende taal, dikke rapporten, het ene na het andere adviesbureau wat een graantje mee mocht pikken van al dat moois, en ja hoor, al snel begon er zand in de "geoliede machine" te geraken. Met het "op de nullijn parkeren" van de MEP subsidie voor wind op zee door onze "geliefde" minister Brinkhorst als absoluut dieptepunt. En nu de definitieve dolkstoot in de rug? 1, wellicht 2 windparkjes, dat kan nog net door de beugel, maar dan moet die onzin maar eens afgelopen wezen? Stelletje tuig, dat is het! Hoe draai ik het volk, de industrie, de investeerders en de toekomstige generaties in dit land een loer!

Ja, dit is inderdaad een directe hint om eindelijk eens wakker te worden en zodra u de kans krijgt dit zooitje ongeregeld z.s.m. naar huis te sturen. Polder PV is nl. géén objectief forum, zoals alle fora dat niet zijn. Ik wil verder met duurzaam, daar past windenergie voor de volle 100 procent in, maar dit kabinet zit er blijkbaar niet op te wachten. Ophoepelen dus. Hup, huisraad in de verhuiswagen en moven s.v.p. Dan kunnen we eindelijk eens werk maken van de bitter noodzakelijke verduurzaming van Nederland. Jullie zitten constant de boel te saboteren!

P.S.: één potentieel lichtpuntje. Die 500 miljoen zou i.p.v. naar grootschalige wind naar "andere vormen van schone energie" moeten. Dat mag duidelijk zijn: terugleververgoeding voor door de burgers op het net gezette donkergroene, met duurzame energie installaties gegenereerde kilowattuurtjes, en alle bureaucratische barrières om die teruglevering laagdrempelig te houden tot de grond toe afbreken s.v.p.! Maar je moet niet gek staan te kijken als NUON er straks uit dat fonds een leuke bonus bovenop krijgt voor die belachelijke "fossielschone kolencentrale" (bericht hieronder) als het aan die patjepeeërs in Den Haag ligt!


3 oktober 2005: Duurzame energievoorziening bedreigd door nieuwe NUON-centrale. Op de website van EnergieNed (waarop trouwens ook andere gruwelen staan aangekondigd die voor duurzame huishoudens weleens zéér slecht konden gaan uitpakken, kom ik nog op terug), vond ik het volgende zeer verontrustend berichtje over het in het verleden op duurzame energie vlak behoorlijk actieve bedrijf NUON:

"Nuon ontwikkelt nieuwe grote elektriciteitscentrale (Bron: NUON 29-09-2005)

Energieonderneming Nuon ontwikkelt een nieuwe grote elektriciteitscentrale in Nederland met een vermogen van circa 1.200 megawatt. De nieuwe centrale kan zo'n twee miljoen huishoudens van stroom voorzien. Met geraamde kosten van EUR 1 miljard wordt dit project de grootste investering die Nuon ooit heeft gedaan. De nieuwe centrale is nodig om op termijn huidige centrales te vervangen. Nuon verwacht dat de centrale vanaf begin 2011 elektriciteit levert. In de ontwikkelingsfase van de centrale gaat Nuon vooralsnog uit van een modern multi-fuel concept dat is gebaseerd op de milieuvriendelijke vergassingstechnologie. De beoogde brandstoffen zijn kolen, diverse soorten biomassa en diverse gassen. Door de kolen en de biomassa te vergassen, ontstaat een synthetisch gas, dat met een hoog energetisch rendement en lage emissies in elektriciteit wordt omgezet. De inzet van biomassa draagt bovendien bij aan reductie van de CO2-uitstoot in Nederland. Door het multi fuel-concept kan de centrale flexibeler worden ingezet dan de huidige generatie conventionele centrales. De locatie van de nieuwe centrale staat nog niet vast. Nuon onderhandelt momenteel over een aantal locaties in het Nederlandse kustgebied. De onderneming verwacht rond de komende jaarwisseling de definitieve locatiekeuze te maken. Voordat de bouw van de centrale aanvangt, besteedt Nuon meer dan EUR 20 miljoen aan de ontwikkeling van het project. Medio 2007 verwacht Nuon de definitieve investeringsbeslissing te nemen."

Het lijkt erop dat bij NUON het duurzame energiebeleid inmiddels ook proactief wordt afgebouwd, en dat men het ramprapport "Nu voor later" van E.Z. goed gelezen heeft. Dat zet namelijk volstrekt archaïsch zwaar in op "schoon fossiel" i.p.v. met tomeloze ambitie zoals in de ons omringende landen vóór duurzame energie te gaan. Het is er met het vertrek van Annemarie Goedmakers, die destijds directeur was van de business unit "Duurzame Energie", met het bedrijf op dit vlak bepaald niet op vooruit gegaan, om maar weer eens een understatement te gebruiken. Jammer van hun pionier positie t.o.v. de andere grote voormalige semimonopolisten op dat vlak.

Dat er nu zo'n absurde "fossiele" centrale (met als schaamlap wat biomassa en "milieuvriendelijke" vergassing erbij) gebouwd gaat worden door nota bene een grote jongen op de zogenaamde "vrije" energiemarkt, geeft wel aan hoe diep Nederland gezonken is op het vlak van de energievoorziening. Die "fossiele" centrale gaat namelijk, hoe "schoon" men ook beweert dat dat ding zal zijn/worden, alle werkelijk duurzame opties actief van die "vrije markt" verdringen: zonne-energie, windenergie, getijdestroom, geothermie, centrales op 100 procent schone biomassa, ze zullen het nog moeilijker gaan krijgen door de bouw van deze nieuwe gigacentrale. Met de zegen van Economische Zaken.

Tenslotte even een serie zeer relevante vragen waar wij eigenlijk graag het antwoord op zouden willen krijgen:

Vrije markt? Zouden alle maatschappelijke kosten die die centrale gaat genereren wel door NUON betaald worden, en worden die kosten wel in de kWh prijs doorberekend? Denkt u dat andere (DE) opties daar tegen kunnen "concurreren"? Waar zou NUON dat geld (€ 1 mld) aan verdiend hebben? Vindt u de gas-, elektra- en stadsverwarming prijzen de laatste 2 jaar ook zo belachelijk hoog? Hoe zou dat toch komen? Wie beslist er over die kunstmatige koppeling tussen de olieprijs en de gasprijs? Zouden van Halderen en Brinkhorst soms een leuk onderonsje gehad hebben met een lekker drankje erbij? Zit er nog wat voor NUON in het vat, nu zij het door E.Z. zo gewenste beleid ten uitvoer brengen (uiteraard is het "risico" voor NUON, maar als die centrale er eenmaal staat en massaal kunstmatig goedkope kilowattuurtjes op het net knalt, neemt de vraag vanzelf wel weer toe...)?

http://www.energiened.nl (hou ze in de gaten, die jongens!)


 

30 september 2005: Een grote schertsoperatie. Aldus Paul van der Kwast in een vernietigend stukje over de (met veel moeite afgedwongen) "gedeeltelijke compensatie" die het kabinet zegt te willen gaan geven voor de explosie in de energiekosten, veroorzaakt door de kunstmatige koppeling van gas- (, elektra, stadswarmte) en olieprijs. Lees verder voor de integrale tekst op de nieuwsberichten pagina.


29 september 2005: Olie wordt duur betaald, niet alleen door de autobezitter. Als u die nog te pakken kunt krijgen (vaak in De Slegte nog tweedehands te krijgen): koop de onderaan vermelde 2 "must-read" issues van het Amerikaanse geografische tijdschrift National Geographic (met miljoenen lezerspubliek wereldwijd) voor een beter inzicht in de ontwikkelingen rond olie en de prijs ervan.


Uit de eerste aflevering komt onderstaande (door mij opnieuw opgezette en aangepaste, doch op hetzelfde cijfermateriaal gebaseerde) grafiek uit het voor veel mensen onthullende artikel "The end of cheap oil" door Tim Appenzeller, met de prijsopbouw van olie voor de Amerikaanse situatie. Onder de blauwe stippellijn ziet u de "werkelijk in rekening gebrachte" kosten ("marktprijs", bestaande uit een vast deel (zwart tot grijs), en een variabel, witgekleurd deel in de vorm van belastingen). Boven die blauwe stippellijn de verborgen kosten die dus niet in rekening gebracht worden bij de eindgebruiker. Vandaar dat olie (en kolen, kernenergie en, in mindere mate, gas) nog steeds overal ter wereld oneigenlijk concurreert met talloze duurzame energie opties (die nauwelijks negatieve maatschappelijke kosten "genereren") en we nooit en te nimmer mogen spreken van een "vrije energiemarkt" zolang deze bizarre situatie blijft bestaan! Bestudeer onderstaande grafiek maar eens goed wat er allemaal op de samenleving (u dus, ook al heeft u geen auto, produceert u zelf een grote hoeveelheid schone energie uit zonnestroompanelen, zonnecollectoren, warmtepompen e.d.) afgewenteld wordt. In Brussel wordt dan ook terecht een zware slag geleverd door de duurzame energie lobby organisatie EREF om, in ieder geval in Europa, alle energie opties "on a level-playing-field" te krijgen, zoals dat zo mooi in ambtenarentaal heet.

Graph edited from illustration in National Geographic, June 2004: p. 97, showing "the real cost of gasoline".

Legenda: Y-as in US dollars per gallon. 1 US gallon = 3,79 liter

vaste kosten:
crude oil
(ruwe olie) $ 0,75, refining (raffinage) $ 0,24, distribution & marketing (verdeling, afzet, reclame e.d.) $ 0,15, totaal $ 1,14 (28 % van "grand total")

variabele kosten: state & federal taxes
(heffingen door staten en de federale regering) $ 0,43 (11 % van "grand total")

"marktprijs" (U.S. gas costs): vast + variabel = $ 1,57 (39 % van "grand total")

verborgen kosten:
leaking oil (olielekken bij raffinaderijen en distributie centra) $ 0,02, macroeconomic risks (o.a. risico's van de gevolgen van tijdelijke olietekorten) $0,12, global warming cost (kosten veroorzaakt door verhoogd broeikaseffect door CO2 emissies) $0,12, local pollution (lokale [lucht]vervuiling, effecten op gezondheid van vnl. kwetsbare populaties) $ 0,40, traffic accidents (verkeersongevallen) $ 0,80, en congestion (files, verloren werktijd, verspilde brandstof) $ 1,00
totaal verborgen kosten (hidden costs): $ 2,46 (61 % van "grand total")

"GRAND TOTAL" olieprijs: marktprijs + verborgen kosten: $ 4,03 (€ 3,46)
komt neer op € 0,91/liter, is echter niet te vergelijken met de Europese situatie

N.B.: dit zijn cijfers voor januari 2004; de (variabele) kosten zijn dramatisch gestegen in 2005! Heffingen variëren van "slechts" $ 0,264 (Alaska) tm. $ 0,547 (Hawaii); getoond wordt het gemiddelde voor de U.S.A.
© Source: "The real cost of gasoline", graph on p. 97 of National Geographic magazine 205(6)/June 2004. Original data: 5W Infographics; sources: Energy Information Administration, American Petroleum Institute, Ian Parry.

Relativering. Bovenstaande grafiek is gemaakt voor de Amerikaanse situatie. In Europa/Nederland of, bijvoorbeeld, Nigeria, zullen de verhoudingen onderling anders zijn. Zo zou het aandeel "verkeersongelukken" in Nederland wel eens fors minder kunnen zijn, omdat het in ons land vele malen moeilijker en duurder is om een rijbewijs te halen. In Amerika is dat een fluitje van een cent, en daar willen dus nogal eens de meest verschrikkelijke kneuzen op de snelweg rijden, vaak met zeer gevaarlijke situaties tot gevolg. Aan de andere kant zou in olienatie Nigeria bijvoorbeeld het onderdeel "olielekken" wel eens schrikbarend hoog kunnen zijn (slecht onderhoud, sabotage, illegaal aftappen, etc.).

Over de onderlinge posten, met name de "externe" kosten is trouwens continu gesteggel en onenigheid, wat natuurlijk niet verbazingwekkend is omdat die posten politiek zo gevoelig liggen. Zet altijd een hele grote pot zout bij beweringen van mensen, groeperingen en organisaties die al of niet duidelijke "belangen" hebben bij de manipulatie van cijfermateriaal, Polder PV incluis (een houding die sowieso aangeleerd en gestimuleerd moet worden bij de burger in deze onzekere tijd). Enige zelfkritiek is daarbij ook bepaald niet uit den boze. Wat uit de grafiek in ieder geval gedestilleerd kan worden is, dat het gedeelte "boven de blauwe stippellijn" onrustbarend hoog is. Het zou zelfs nog wel eens erger kunnen zijn dan hier getoond. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de gigantische financiële en materiële kosten van het veilig stellen van de oliebelangen van de U.S.A. in Irak en de onvoorstelbare menselijke ellende die er is ontstaan n.a.v. die unilaterale interventie (vandaag, 29 september 2005, alweer 60 onschuldige burgerslachtoffers bij een zelfmoordaanval).

Tenslotte: opvallend dat het aandeel voor effecten op het broeikaseffect relatief "gering" lijkt te zijn, nog geen 3 procent van het "grand total". Toch verzet de Bush Administration zich met hand en tand tegen de ondertekening van het Kyoto protocol, met "grote schade aan onze economie" als argument. Daar zitten vast een heleboel andere, niet uitgesproken redenen aan vast, want hij kan beter effectieve (vele malen goedkopere) maatregelen tegen zijn "congestion problematiek" gaan uitvaardigen. Da's pas effectief!


In de tweede issue van het beroemde Amerikaanse tijdschrift het door Joel K. Bourne, Jr. geschreven artikel "Gone with the water", wat diep ingaat op de oorzaken van het verlies van enorme grote oppervlaktes (1.400 square mile sinds de dertiger jaren, neerkomend op ongeveer 33 voetbalvelden per dag) "wetlands" en beschuttende "barrier islands" van/voor de kust van Louisiana, waar een fors deel van de fossiele olie- en gas productiecapaciteit van het rijkste land ter wereld zetelt.

Dit artikel, gepubliceerd in de oktober issue van 2004, bleek een bizarre onheilspellende waarde te hebben voor het lot van New Orleans, zo lezen we in een bijschrift van een foto van een man met een metershoge meetlat in Bourbon Street: "The Big One for the Big Easy [bijnaam voor New Orleans; PJS], say hurricane experts, is a direct hit from a Category Five storm, which could dump 18 feet of water on Bourbon Street. That's a sobering thought for bar manager Casey Pommells, holding an 18-foot-long surveyor's rod. "People think it's going to happen sooner or later.""

11 maanden later trok Katrina een spoor van verwoestingen over deze "moerasstaat" incl. New Orleans, al snel gevolgd door Rita die op een haar na de grote petrochemische complexen miste die rond het grensgebied van Louisiana en Texas geconcentreerd zijn ...

Onthullende foto's en kaartmateriaal bovendien van de onvoorstelbare explosie van de olie- en gasindustrie voor de kust van Louisiana ("The Lost Coast") die, volgens een tweetal grafieken in de vorige besproken issue, sinds begin zestiger jaren gegroeid is van 80 miljoen (1961) tot 1.450 miljoen "olievat-equivalenten" (incl. gas) productie in 2001, een factor 18 groei in 40 jaar tijd dus. De "wetlands" zijn volledig aan stukken gesneden door het fijnmazige netwerk van in totaal zo'n 8.000 mijl lange kanalen voor de talloze pijpleidingen tussen de productievelden, met dramatische gevolgen in dit erosiegevoelige kustgebied. Er ligt een peperduur plan klaar (14 miljard dollar!) voor de kunstmatige bescherming van de kustlijn van Louisiana, waar nog steeds geen goedkeuring voor is verleend (zal vast niet alleen bij de autobezitters gehaald worden). Of het uit zal maken, is de vraag. De eerste rechtszaken tegen de olieboeren staan al in de steigers, en ook de wetenschappers beginnen zich in steeds fermer taal richting de zich als struisvogels gedragende Amerikaanse regeringsleiders uit te spreken (laatste 2 links).

Bronnen:
National Geographic 205(6)/June 2004: pp. 80-109. "The end of cheap oil".
National Geographic 206(4)/October 2004: pp. 88-105. "Gone with the water".
http://www.bloomberg.com/energy/ (actuele markt olieprijs)
http://www.eref-europe.org (EUROPEAN RENEWABLE ENERGIES FEDERATION, EREF)
http://www.telegraaf.nl/buitenland/25973631/_Orkaanschade_schuld_van_olieconcerns_.html
http://www.telegraaf.nl/buitenland/25942151/Weer_kritiek_milieudeskundige_op_VS.html

Verder lezen:
http://www.wolfatthedoor.org.uk/ (achtergronden, "peak-oil", olie-mythen ontzenuwd)


29 september 2005: Leuke website! Leg eens een bezoekje af bij Nutscode. Héél apart, en mooie site om dat "ongrijpbare" energiegebeuren eens levend en aansprekend in beeld te krijgen. Aanbevolen en complimenten voor de webmaster!

http://www.nutscode.nl


24 september 2005: Hulp uit onverwachte hoek. "Waarom krijgen zij die het meest energie besparen niet de hoogste korting op hun energierekening?" Aldus een verrassende uitspraak van mega-varkenshouder en bioindustrie-tycoon ("de roze invasie" in Noord Brabant en Zeeland) Wien van de Brink namens de LPF fractie tijdens een rondetafelgesprek met de vaste Kamercommissie van E.Z. en VROM over het door talloze partijen gekraakte "Energierapport" van E.Z. Jammer dat voor deze boerenslimme en logische insteek uitsluitend de ook aanwezige Consumentenbond te porren was, de rest van de eminences grises stond bepaald niet te trappelen om de duurzame burger zo een hart onder de riem te steken. Stel je voor!

Bron: Nieuwsblad Stromen nr. 16, 23 sep. 2005: p. 5.
(op p. 4 van hetzelfde blad een stuk waarin het Energierapport van Brinkhorst zwaar onder vuur wordt genomen door de Tweede Kamer - volgens de PvdA "moet het helemaal over")


 

22 september 2005: Van Aartsen zet de toon. Want hij wil "opeens" van de kilometerheffing af "tot verbijstering van D66". Splijtzwam in de coalitie, zoals de kranten hijgerig ronken? Welnee, afgesproken werk. Tot de talloze geheime, niet in het regeerakkoord opgenomen afspraken bij de creatie van Balkellende II zal ongetwijfeld het tot elke prijs instandhouden van de coalitie behoord hebben, ondanks alle oppervlakkige tegenstellingen. Men wil nu eenmaal voor eens en voor altijd afrekenen met alles wat naar "links" (volslagen achterhaald, fossiel en inhoudsloos begrip) riekt en men tracht met man en macht de zo verfoeide "verzorgingsstaat" en het "geiteharenwollensokkenideaal" tot op de fundamenten te slopen voordat het te laat is. Dat daarbij af en toe zware lawines naar beneden komen (sociale desintegratie, maatschappelijke verharding, volledig uit de hand lopende energie- en vastrechtkosten, massale ontevredenheid ondanks dikke salarissen, extreme luchtverontreiniging, etc.) moet maar op de koop toegenomen worden.

De veelbesproken "kilometerheffing" is zo'n speeltje wat af en toe voor de vorm opgegooid wordt, maar waar nooit van zijn leven serieus werk van gemaakt zal worden zolang liberalen in het centrum van de macht zitten. Het heeft in ieder geval geen moer te maken met een duurzamer vervoer in Nederland, zolang energievretende SUVs zonder enige beperking massaal ver- en gekocht, en de fossielen er in verhoogd tempo doorheen gejaagd mogen worden (kilometerheffing of niet). Die "heffing" zal de milieu-als-gelegenheidsargument gebruikende regeringspartij D66 dan ook zonder al te veel protest van zich af laten pakken (even symbolisch de kont tegen de krib, en daarna gewoon weer gezamenlijk verder verzorgingsstaatje slopen). "Ga de strijd met de auto niet aan, neem de auto als gegeven. De auto is er en blijft nodig.", aldus oreert volstrekt voorspelbaar (gaaaaaaaap) onze fossielen zuipende VVD hogepriester van Aartsen (die trouwens ook nog eens ambities voor "Financiën" schijnt te hebben, ammenooitniet!). Op de repliek van Halsema (GroenLinks) "de file is er, de file blijft er", heb ik nog geen reactie gehoord, maar dat zal het kabinet verder ook helemaal niets kunnen schelen, want ze hebben in Rijnmond nu eenmaal asfalt over en dat moet een "nuttige bestemming" krijgen (dat heet dan opeens "duurzaam gebruik van afvalstoffen" of zoiets). Over alternatieven vooral niet nadenken, want als de dijken breken zitten ze met z'n allen hoog en droog in hun 2e, 3e of 4e huis elders in Europa met de SUV voor de deur en Polder PV met zijn fiets en de omvormers van de zonnepanelen in Leiden onder 3 meter water. Gatverdamme, waar hebben we deze braakballen aan te danken? Excuse for the bad language.

Bron: Metro, donderdag 22 september 2005.


22 september 2005: "We pikken het niet meer". Aldus een gloednieuw "volksinitiatief" wat de constante lastenverhogingen van energie- en andere "primaire" levensbehoeften aan de kaak stelt. Ze zullen echter een harde dobber krijgen aan dit kabinet want volgens VVD voorman van Aartsen "worden gewoon de afspraken uit het regeerakkoord nagekomen". Tja, maling aan het (grootste gedeelte van het) volk hebben is bij deze wereldvreemde partij natuurlijk een soort van eerste gebod geworden.

De site www.wepikkenhetnietmeer.nl "... moet gaan fungeren als spreekbuis voor de Nederlandse bevolking inzake het regeringsbeleid en andere zaken waar de bevolking het niet mee eens is." De initiatiefnemer heeft zelfs een link naar Polder PV op die site geplaatst, "... omdat energieprijzen etc. momenteel zeer actueel zijn."

Da's mooi, maar ik heb wel even een kleine nuancering op het via de website beschikbare forum gezet, want Polder PV is natuurlijk in eerste instantie een zonnestroom website, al is er inderdaad in toenemende mate (met name op de DE nieuws en NUON Soap pagina's) nieuws over de verbijsterende ontwikkelingen op het vlak van de variabele en vastrecht energiekosten op Polder PV te vinden.

http://www.wepikkenhetnietmeer.nl


22 september 2005: Vuile kolen. Uit een separaat persbericht van Milieudefensie n.a.v. het verschijnen van de Miljoenennota 2006:

"Het kabinet heeft geld vrijgemaakt voor duurzame energie. Een nobel streven, ware het niet dat een belangrijk deel van dat geld gaat naar 'schoon fossiel'. Daarmee wordt bedoeld, het minder vuil maken van de meest vieze fossiele brandstof die er is: kolen.
Terwijl met het stijgen van de olieprijs schone energie steeds aantrekkelijker wordt, weigert het kabinet halsstarrig de energievoorziening te moderniseren. Daardoor dreigt Nederland de Europese doelstellingen voor duurzame energie niet te halen. Maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, worden uitbesteed aan ontwikkelingslanden. Vera Dalm: 'Dit kabinet heeft het afschuiven tot belangrijkste beleidsinstrument gemaakt.'"


Daar hoeven we verder geen woord meer aan "vuil" te maken. Duidelijk toch? Brinkhorst heeft inmiddels een "voorstel" (lees: dictaat) naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij stelt "... de minister jaarlijks een maximum vaststelt voor nieuwe subsidies" (voor duurzame energie, via de MEP regeling). Dan weet u waardoor het komt als u in de tweede helft van het jaar opeens geen "recht" op subsidie meer heeft voor uw opgewekte donkergroene stroom, omdat de hoogweledelzeergeleerde Minister dan de geldkraan dichtgedraaid blijkt te hebben.

Bron: persbericht Milieudefensie 20 september 2005; Nieuwsbrief 45 - Technalia


22 september 2005: Palmolie hoort niet gesubsidieerd te worden als bron van groene stroom. Uit een persbericht van Milieudefensie:

"Deelname Milieudefensie aan Keer het Tij-omsingeling Binnenhof:
'Geen tropisch bos voor groene stroom'

Amsterdam, 21 september 2005 --- Milieudefensie voert zaterdag 24 september in Den Haag actie tegen de overheidssubsidiëring van palmolie als brandstof voor de opwekking van groene stroom. De aanleg van palmolieplantages gaat ten koste van tropisch regenwoud in Azië. De actie maakt deel uit van een omsingeling van het Binnenhof door platform Keer Het Tij, uit protest tegen de kabinetsplannen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt.

Palmolie wordt in Nederland onder andere gebruikt als biomassa bij de opwekking van groene stroom. Een proefproject voor biodiesel uit palmolie is in de maak. Na protesten van onder meer Milieudefensie hebben staatssecretaris Van Geel (Milieu) en minister Brinkhorst (Economische Zaken) toegegeven dat het niet de bedoeling is dat het regenwoud sneuvelt. Minister Brinkhorst heeft ook vastgesteld dat de palmolie die voor biomassa gebruikt wordt, van duurzame herkomst moet zijn. Toch krijgt energie uit palmolie-biomassa in de Miljoenennota nog steeds 'groene' subsidie via de Milieukwaliteit Electriciteits Productie-regeling (MEP)."

Noot (PJS): u als elektriciteitsgebruiker betaalt mee aan deze zoveelste groene stroom waanzin (ook alle PV-eigenaren die zelf kunnen fluiten naar MEP-subsidie voor de donkergroene kilowatturen die zij regelmatig op het net zetten!). Was het dit jaar nog iets meer dan 50 Euro, volgend jaar wil Brinkhorst die bij elk huishouden op de energienota's voorkomende vaste post "MEP-heffing" verdubbelen omdat zijn ambtenaren zeggen dat ze geld tekort gaan komen om de MEP-subsidies uit te keren. Brinkhorst gooit tegelijkertijd direct de brandschone, veelbelovende windenergie markt in de eigen kustwateren en grootschalige biomassaverbanding op eigen bodem dicht door die opties "op de nullijn te parkeren". Maar wel palmolie van plantages op de plaats van kaalgekapte tropische regenwouden in de meest kwetsbare landen ter wereld importeren en subsidie geven om hier dat spul te mogen verbranden en daar (met energieverlies) "groene stroom" uit op te wekken? Hoe denkt u dat dat spul naar Nederland wordt getransporteerd? Zeeschepen gestookt op palmolie en met "zonnezeilen" in de masten soms? Zijn ze in Den Haag helemaal aan het doordraaien en collectief krankzinnig geworden? Heeft Brinkhorst soms palmoliehandelaren in de familie? Zijn er "nauwe banden" met grootgrondbezitters in Maleisië die niet op het spel mogen komen te staan? Zouden de heren en dames journalisten van de Telegraaf, Volkskrant e.d. daar eens even een diepgravend onderzoek naar kunnen verrichten? Dank!

bron: Milieudefensie persbericht (persvoorlichting@milieudefensie.nl)
meer info/achtergronden: http://www.milieudefensie.nl/globalisering/visie/palmolie/index.htm


22 september 2005: Lang verwacht. Telefoontje van NUON over de al bijna 8 maanden slepende "vastrecht affaire". Lees verder onder bericht van 21 september op de (gesplitste) NUON Soap pagina.


12 september 2005: Splitsing DE-pagina. Ook het DE-nieuws gaat erg hard. Vandaar splitsing in actuele, oudere en archief DE-nieuwspagina. Gebruik het navigatiebalkje bovenaan of onderaan de pagina's om de andere berichten te lezen.


12 september 2005: Bundesstrasse 1. NOS Journaal reeks "op weg naar de Duitse verkiezingen", met als dag-minithema "energie". Getoond wordt de krachtigste atoomcentrale van Duitsland (bij Hameln in het Weser dal, Niedersachsen) en een partijlid van de "Grünen" die zich ernstig zorgen maakt over een eventuele dramatische wending in de kernenergie politiek als de "atoomgeile" CDU in de regering komt. Tevens een apetrotse boer, Matthias Bürger (what's in a name) die met energieverkoop uit biomassaverbranding en windturbines zijn boerderij van de ondergang heeft gered. Matthias stelt dat het verkiezingsthema (de hoge werkeloosheid) in het voordeel van duurzame energievoorziening gezien moet worden (en dus voortzetting van de progressieve energiepolitiek van het land), omdat er juist enorm veel nieuwe banen bij zijn gekomen in die nieuwe sector. De hoeveelheid geld die hiermee uitgespaard wordt (er dreigt een fel bediscussieerde nieuwe verhoging op de BTW aan te komen om structureel de werkeloosheid te kunnen aanpakken), is volgens hem vele malen hoger dan de marginale verhoging van de energieprijzen door de succesvolle stimulering van de DE-sector via de hoge terugleververgoedingen en gedwongen afname daarvan voor de netbeheerders. Jammer dat de wereldprestatie van formaat (Duitsland is naast world champion windenergie tevens wereldkampioen geplaatst zon-PV geworden) niet ter sprake kwam. Daarvoor moeten de NOS-mensen toch eventjes iets meer naar het zuid-oosten afzakken, bijvoorbeeld voor een bezoekje aan de op een afvalberg gebouwde PV-centrale bij Nordhausen (bericht van 22 februari 2005 op de PV-nieuwspagina). Kunnen ze een stukje verderop oostwaarts in Sachsen meteen een bezoekje brengen aan de hypermoderne faciliteiten van PV-producent Q-cells in Thalheim N. van Leipzig (PV-nieuwsbericht van 19 januari 2005), en als ze daar dan toch zijn, meteen even doorrijden naar de 5 MegaWatt grote, door Shell gebouwde PV-centrale in Espenhain Z. van Leipzig (PV-nieuwsbericht van 17 december 2004). Hoe tover ik een smerige, "fossiele" bruinkoolmijn om in een prachtige duurzame energie productie centrale? Zouden ze bij de NOS snappen dat dáár de toekomst ligt van Duitsland, Europa en de rest van de wereld? Of zouden ze nog steeds in de greep van het fossiele E.Z. virus zijn?


11 september 2005: Brinkhorst doet het weer. In een "adembenemend" optreden in het programma Buitenhof op Net 3, "Compensatie voor de hoge olieprijs?" doet onze "milieuminister" (inderdaad, de 8 jaar directoraat generaal milieu voor Europa kwam weer eens uit de hoed tevoorschijn) weer eventjes fijntjes uit de doeken waarom hij helemaal niets hoeft te doen aan de kunstmatige koppeling tussen gas- en olieprijs. "We gaan natuurlijk ook niet de prijs van een pak melk aanpassen" (toch wel een andere grootte-orde dan de 300 tot 500(!) euro lastenverzwaring op de energienota van 2006 waarover gesproken wordt!). Verder een hoop draaikonterij weer, het zoveelste verschuilen achter de E.U. (dan hoef je zelf namelijk niets te doen), "ik ben ook lid van Greenpeace", en soortgelijke nietszeggende gemeenplaatsen. Neen, het schiet nog steeds niet op met meneer B. Oh ja, samenwerking met de OPEC en andere olieproducenten vindt B. wel zo belangrijk. En: "... we moeten niet ideologisch over kernenergie denken". Ja, ja, Polder PV ziet de bui alweer hangen. Stel je voor dat je een "eigen weg" inslaat met een pro-actief duurzaam energiebeleid, zoals oosterbuur Duitsland! Je ziet hem met een fictieve vinger op zijn voorhoofd wijzen.

De door B. zo verachte burger (het gepeupel) moet uiteraard veel meer aan energiebesparing doen, want zij zijn medeschuldig aan de crisis. B. vindt echter 2% nationale energiebesparing "onhaalbaar", wat aperte onzin is, maar hij is gewoon als de dood dat de zo vurig door hem gewenste "economische groei" daaronder te lijden zal hebben en hij een pak slaag van Zalm krijgt als dat zijn "schuld" blijkt te zijn. Bovendien: Polder PV heeft al jaren 3 tot 4 keer zo weinig energieverbruik dan een gemiddeld Nederlands huishouden zonder comfortverlies, en toch moet hij steeds meer gaan betalen (voor al die belachelijke nieuwe en geëxplodeerde vastrechten), dus B. zit weer eens uit zijn nek te lullen.

Tenslotte: inderdaad, goed geraden, het woord ZON komt alweer niet voor in deze uitzending. Is blijkbaar via diepe hypnose-technieken uit het vocabulaire van de E.Z. minister verdwenen. De journalist (Ian Buruma) heeft blijkbaar z'n huiswerk weer eens niet goed gedaan en vraagt er niet naar. Heeft u nog ergens een "verloren gaatje", kunt u met eigen ogen zien hoe diep Nederland op milieugebied en het vlak van duurzame energie is weggezonken (streaming video). Stelt u zich er a.u.b. niet teveel van voor en neem er een flink glas whiskey bij om de vieze smaak weg te krijgen:

http://www.vpro.nl/programma/buitenhof/afleveringen/23683170/items/24068114/


11 september 2005: Polder PV is niet zo dorstig. Zeker niet in vergelijking met de gemiddelde Nederlander, al is het natuurlijk nog vele malen meer dan een gemiddelde Afrikaan tot zijn beschikking heeft. Gelukkig komt er steeds meer "gratis" water uit de hemel vallen waar Polder PV wel raad mee weet. Kost ook nog eens een hoop energie minder die voor het maken van drinkwater nodig is. Zie de maandelijkse consumptie van drink- en regenwater in duidelijke grafieken op een separate grafiekpagina "water". Overigens, bier, sap en wijn zijn niet in deze grafieken opgenomen, dus ze geven niet helemaal de realiteit weer ...


9 september 2005: Leugentje om bestwil. "Naast hogere aardgasbaten beschikt het kabinet volgend jaar ook over belastingmeevallers als gevolg van de aantrekkende economie." Voor de zoveelste maal volksverlakkerij, want die belastingmeevallers komen uit de kunstmatig verkregen EXTRA aardgasbaten! Tenzij je de 19 procent BTW heffing in de 300 EURO per jaar extra gasinkomsten maal een paar miljoen huishoudens als een slimme vorm van "aantrekkende economie" wilt beschouwen, uiteraard. Een soort dwangbuis: als de consument niet zelf meer geld gaat uitgeven, kloppen we het gewoon automatisch uit zijn/haar zak, en noemen we het voor het gemak maar "economische groei", want dat is "goed voor ons". We krijgen de sigaar uit eigen doos gelukkig weer terug:

"Daarvan wordt 1,5 miljard gebruikt om de koopkracht te verbeteren."

Hoe draai ik het volk een rad voor ogen: door een compensatie van diefstal te verkopen als koopkrachtverbetering! We krijgen het ook nog eens niet allemaal terug, want wat er met die overige anderhalf miljard extra FES inkomsten gaat gebeuren horen we pas op Prinsjesdag...

http://www.telegraaf.nl/binnenland/25045281/_Kabinet_gaat_nog_meer_investeren_.html


9 september 2005: Polder PV heeft gezelschap. Ik begon al te denken dat het aan mij lag. Gezien het door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uitgebrachte rapport "Sociale Staat van Nederland 2005" is hij niet de enige die weinig fiducie heeft in het huidige kabinet:

"Het vertrouwen in de regering daarentegen bleef dalen en krijgt als rapportcijfer een 5,2."

Ik kan me nog herinneren dat je dan een herexamen moest doen, blijven zitten, of weggaan van school. Doet u mij maar de laatste optie.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/25006341/Nederlander_ziet_politiek_steeds_minder_zitten.html


9 september 2005: CDA rentmeesterschap fossiel ingevuld. Uit een persbericht en actie door Milieudefensie op de stoep van Nieuwspoort in Den Haag, "Asfaltnota is oliedom" (bedoeld wordt de "nota Mobiliteit" van Verkeer en Waterstaat):

"Minister Peijs toont zich een enorme aanjager van klimaatverandering. Zij laat de luchtvaart met 4 tot 6 procent groeien. Het personenautoverkeer maakt 20 procent meer kilometers. En het goederenverkeer, vooral vrachtauto's, groeit zelfs met 15 tot 80 procent. Om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, refereert Peijs slechts aan een vaag 'innovatieprogramma', dat volstrekt onvoldoende is. Sterker nog, tot 2020 zullen de CO2-emissies alleen maar toenemen."

Ik had dit bericht ook "Who's Afraid of Triple Red" kunnen noemen, als exponent van "Who's Afraid of Red, Yellow and Blue" als het kabinet zo doorgaat. Hoezo "Kyoto"?

Zoveelste pikante detail m.b.t. het huidige rampenkabinet, zomaar een citaatje uit een interview van de Vogelvrije Fietser met de Minister: "Ik kan het me niet permitteren dat Nederlanders de fiets laten staan en die korte ritten met de auto gaan afleggen." Zelfs al zou ze dat voor elkaar krijgen (kijk om u heen en trek uw eigen conclusies), alleen al het inactief blijven op het vlak van de oneigenlijke subsidiëring van de luchtvaart (milieuverpestende prijsstunters wordt geen strobreed in de weg gelegd, kerosine en internationale vliegtickets blijven onbelast), en talloze andere te nemen maatregelen die dit land weer gezonder kunnen maken, geeft duidelijk aan waar de prioriteiten liggen bij de conservatieven. Geld, macht en status. Mensen en het ecosysteem waar ze onderdeel van uitmaken doen er wanneer het er echt op aankomt namelijk niets toe. Waar dat uiteindelijk toe leidt, kunt u zelf nalezen in het briljante boek "Collapse. How societies choose to fail or survive" van Jared Diamond. Karla Peijs had een van de 12 elkaar beconcurrerende clanhoofden kunnen zijn die Paaseiland in no-time van een beboste subtropische oase tot een volledig kaalgekapte woestenij hebben omgetoverd voor de constructie van een 400-tal grote stenen beelden langs de kust ("goed voor de economie en statusverhogend"). Aldus hun eigen graf gravend, en dat van de samenleving waarvan ze deel uitmaakten.

http://www.milieudefensie.nl en persbericht 8 september 2005
Vogelvrije Fietser 29(4) juli/aug. 2004: 8-9
Jared Diamond. Collapse. How societies choose to fail or survive. Allen Lane/Penguin Books, London.
ISBN 0-713-99286-7 (gebonden uitgave), 575 pp.

<<< 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

© 2005 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)