starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
duurzame energie "oud"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws
andere duurzame energie bronnen p. 5
en gerelateerde zaken

6 december 2005 - 16 januari 2006

meest recente bericht boven

<<< 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

16 januari 2006: Foute reactie, foute intentie, fout advies, fout beleid: Héééél erg fout!!! Het is niet te geloven in welke "verwarring" sommige gremia zijn beland als het om de energievoorziening gaat. De ene na de andere proefballon wordt opgelaten, dan weer "moeten" we dit, dan weer "moeten" we dat. "Oei, oei, Gazprom knijpt de gaskraan dicht, we moeten iets doen, vlug, vlug!!" Het lijken onze woestijnratten wel. Alsof we niet in een democratie leven en hierover uitgebreid en rustig zouden mogen meebeslissen hoe WIJ verder willen met onze energievoorziening. Gezien de volksopstand die er uitbrak na het overboord kieperen van de EPR regeling eind 2003, zou die keuze wel eens voor het merendeel voor duurzaam kunnen zijn, zoals overal ter wereld waar massaal voor duurzame energie wordt gekozen. Je moet wel heel erg dom zijn om op de oude voet verder te gaan, nietwaar? Neen, zeggen de adviesraden, niets daarvan, we moeten NU wat doen, en we moeten NU ingrijpen, "want het loopt helemaal fout met die energievoorziening". We zijn veel te afhankelijk van het buitenland, het wordt steeds erger, en DUS moeten we desnoods met grof geweld onze fossiele energievoorziening zeker stellen. Vinden de heren (en dames???) van de adviesraden. Uit het bericht:

"Een van de aanbevelingen is om "militaire middelen" in te zetten om de aanvoerroutes, zeetransporten of pijpleidingen, te beschermen om een ongestoorde aanvoer te verzekeren." en: "... sterkere relaties met olie- en gasproducerende landen."

Brinkhorst schijnt al in Algerije te zitten om wat van dat handige LNG (liquid natural gas) te reserveren, mogelijk met wat "smeermiddelen" uit de rijkelijk uit olie- en gasinkomsten gevulde Staatsruif...

Zo zie je maar weer: als je niet voor duurzaam kiest, "moet" je je met onduurzaam en asociaal geweld toegang verschaffen tot een alsmaar kleiner wordend reservoir aan fossiele energiedragers. Hoe STOM kun je zijn, hoe BLIND en ARROGANT. Werk aan de winkel, dus, voor GroenLinks, de SP, de PvdA (als ze slim zijn), de christelijke fracties en alle andere parlementsleden die nog een greintje fatsoen in hun d... (zeggen te) hebben. Direct en duurzaam "afschieten" die belachelijke voorstellen. We gaan niet voor dat beetje olie en gas als olifanten door de beschavingen heen denderen, toch? Of hebben we onze eigen "beschaving" reeds voorgoed achter ons gelaten?

Vraagt u dit eens bij uzelf af: Heeft u ooit wel eens een militaire bunker naast een windturbinepark gezien? Een schietgrage soldaat naast een particulier zonnestroomsysteem? Een peloton bruinhemden in de regelruimte van een biomassacentrale? Een stel in kikvorspakken gestoken mariniers in de beek naast het duurzame energie leverende waterrad op het Landgoed van Staverden in Gelderland? Een luitenant-ter-zee verscholen achter de warmtepomp van uw neef in die mooie duurzame nieuwbouwwijk? Een luchtmachtofficier op de nok van het dak van uw buurvrouw om haar duurzaam warm water producerende zonnecollector te bewaken? Een hoge officier van de genie-troepen om de waterstromen door de warmtewisselaar in uw douchecabine in het oog te houden???

Dat kabinet is toch zo voor "marktwerking". Welnu, als de Chinezen meer gaan bieden voor een vat steeds schaarser wordende olie dan die armeluis kruideniers uit de Lage Landen, gaat dat vaatje gewoon van Algiers naar Shanghai i.p.v. naar Rotterdam, wat ik je brom. Gaan onze stoere mariniers dan dat Chinese olietankertje even enteren om ze tot andere gedachten te brengen? Wie voor marktwerking is, moet niet wanneer dat opeens niet meer uitkomt andere "principes" uit de goochelhoed toveren, maar gewoon de wonden likken en mond dichthouden. Had je maar slimmer moeten zijn.

Conclusie: Hoe diep kun je zinken! Nog nooit van energiebesparing gehoord, hooggeschatte gremia? No blood for oil, please! Algemene Energieraad (AER) en Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV): zou u zo vriendelijk willen zijn om uzelf wegens verregaande incompetentie en wegens terroristische plannen voor de omverwerping van een vreedzame samenleving per direct op willen heffen en in de daarvoor reeds geprepareerde isoleercellen plaats willen nemen, s.v.p.!!!

Slotconclusie: van de ratten besnuffeld ...

http://www.nu.nl/news/656370/38/Energiebeleid_moet_Haagse_sturing_krijgen.html


16 januari 2006: Webmaster van Continuon heeft het erg druk de laatste tijd. Aldus onderzoek aan enkele downloads die verschillende mensen uit de Stevenshof in Leiden van de website van "onze" netbeheerder hebben gedaan de afgelopen tijd. Opeens wordt het weg laten halen van een door steeds meer mensen niet (meer) gebruikte kookgasaansluiting gewijzigd van "gratis" in "285 euro ex BTW" in nog geen 2 dagen tijd. Kijk, uiteraard weer op de NUON Soap hoe de webmaster van Continuon de tekst hierover "aanpast waar u bijstaat".


12 januari 2006: Naar aanleiding van... Ik kreeg gisteren dat kernenergie stuk uit het Algemeen Dagblad (7 januari 2006) over de post van mijn schoonmoeder. Waar ik al bang voor was, is het weer een grote desinformatiecampagne met weliswaar wel de "verplichte" hoor en wederhoor (zonder enige constructieve bijdrage om tegenstellingen op een objectieve wijze naast elkaar te zetten en te bespreken), maar niet die o zo belangrijke extra argumenten waarom kernenergie nog steeds geen optie is. In het interview met Paul de Krom blijkt maar weer eens wat een fossiele denkbeelden er over de energievoorziening heersen in Den Haag. Ten eerste gebruikt de Krom op uiterst dubieuze en populistische wijze de Gazprom malversaties (gascontracten, waarmee grotendeel huizen verwarmd moeten worden!) om "zijn" kerncentrales weer even het publieke domein in te slingeren (die dingen maken elektriciteit op grote schaal, vooral voor dikke afnemers als aluminiumsmelter Pechiney!). Voorts wil de Krom "op termijn 1/3e deel van onze elektriciteit uit kerncentrales, 1/3e uit gas en 1/3e deel uit "schone" kolencentrales" en hij wil nu direct 3 of wel 4 van die kerncentrales erbij. Oh ja, hij wil ook "graag geld pompen" in duurzame energie maar vindt het vervolgens eigenlijk maar niks. Kan niet, beste Paul: duurzaam, daar ga je voor, voor een lange termijn, anders is het pompen of verzuipen. Bovendien is in huize Polder PV 3x 1/3e nog steeds 100 procent, meneer de Krom. Waar blijft dan die duurzame energie opwek? Windturbines op Venus, zonnestroomcentrales in een baan rond de Aarde??? In 2004 werd alleen al in Duitsland 3,6% van het totale primaire energieverbruik duurzaam opgewekt door zeer verstandig politiek beleid, en dat aandeel is razendsnel aan het stijgen. Met Merkel (CDU) aan de macht en met representatieve enquêtes waarmee de bevolking de atoomlobby om de oren slaat (zie onderaan).

Wat al die mensen ook nog steeds niet in de gaten hebben (of niet willen toegeven) is dat je met een kerncentrale never nooit niet ook maar een fractie van de warmte vraag aankan, want een kerncentrale levert alleen maar elektriciteit. En als "ongelukkig bijprodukt" een hoop levensgevaarlijk afval, ook al zou dat "maar 1 kuub per jaar" zijn volgens de Krom, want je hebt daar wel een peperdure uit belastinggeld betaalde oranje bunker voor nodig en héél veel beveiliging en permanent (paar tienduizend jaar...) op high-alert staande controle-instanties. Dat wordt allemaal vele malen erger als je er nog een paar van die centrales bijzet. Is het feit dat kerncentrales alléén maar elektriciteit maken (in grote hoeveelheden) wellicht de reden dat de Krom aan maar liefst vier centrales denkt? Hyperinefficiënt warmte maken uit elektriciteit (hartstikke dom, meneer de Krom!) en daar huizen mee gaan verwarmen???? Warmte is de grootste post in het hele energieverhaal en kernenergie doet er niks mee (zonnestroompanelen ook niet, maar van zonnecollectoren, warmtepompen of speksteenkachels heeft de Krom blijkbaar ook nooit gehoord).

Het volgende onderdeel van het energieverhaal is .... motorbrandstoffen verbruik. Gaat meneer de Krom straks biodiesel in Borssele II produceren, of gaat hij, heel "duurzaam", eerst met grote verliezen in Borssele IV uit atoomelektronen waterstof bakken om die vervolgens, weer met grote verliezen, "CO2-neutraal" in het nog steeds veel te grote, in permanente files vast staande wagenpark in aandrijfenergie om te laten zetten??? Elektriciteit is het kleinste onderdeel van de totale energievraag, en daar willen ze die belachelijke, de duurzame energiemarkt voor decennia, mogelijk eeuwen verpestende centrales voor gaan inzetten. Vier centraal bestuurde (!) kerncentrales zullen zoveel kunstmatig goedkope kWh het net opduwen dat alle prikkels om verder te investeren in duurzame energie (windturbines worden vaak door particulieren en bedrijven gebouwd, gefinancierd, onderhouden en weer afgebroken!) voorgoed de nek worden omgedraaid. Dat mogen we niet laten gebeuren in dit land! Idioten zijn het, idioten blijven het, in Den Haag.

Grootste misser in het hele stuk: ENERGIEBESPARING. Het lijkt wel alsof de goedkoopste optie om de "knellende problemen" op de energiemarkt te verzachten of zelfs weg te nemen een non-issue is geworden, ondanks alle politieke retoriek hierover van de afgelopen tijd. Kom op, de Krom, uit die sluipverbruikers. Weg met die wasdroger, en opdoeken dat waterbed en die plasma-TV. Meteen een verbod op airco's s.v.p., die dingen hadden we tien jaar geleden ook allemaal niet nodig en zijn een peperdure schaamlap voor slecht gebouwde huizen en kantoren. Geen verspilling betekent geen reactor in de achtertuin. Energiebelasting (opslag per energie-eenheid van verbruik, dus per m³, kWh, en GJ) omhoog i.p.v. omlaag, dat zet pas zoden aan de dijk. De vervuiler moet weer gaan betalen in Nederland want er wordt nog steeds massaal energie verspild omdat het allemaal nog steeds veel te goedkoop is. Het geld wat de verspiller op moet hoesten aan een fors verhoogde ecotax dient voor 100 procent in duurzame energie gestoken te worden. En daar valt kernenergie als vanouds niet onder.

Wat mij betreft komt er bovenop die verhoogde ecotax ook nog eens een anti-terrorismetax, want verspilling van energie maakt onze energievoorziening extreem kwetsbaar voor idioten die al die grote (kern-)centrales als een mooi doelwit gaan beschouwen in onze aan goedkope energie verslaafde samenleving. Ook die anti-terreurtax moet voor de volle 100 procent naar de duurzame energievoorziening toe. Dat is pas een echte trendbreuk, maar Hollandse regenten houden niet zo van trendbreuken, omdat ze daar als de dood voor zijn en liever in fossiele machtsmiddelen investeren dan decentrale duurzame energieopwekking willen bevorderen. Steeds meer Amerikaanse Congresleden hebben al door dat decentrale energieopwekking zeer grote voordelen heeft t.o.v. de verouderde centralistische wijze met grote energiecentrales, en er wordt door onze bondgenoten dan ook massaal geïnvesteerd in zonne-energie!

Volgens een recente bijdrage van de Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. dient er ook een belangrijk onderscheid gemaakt te worden tussen representatieve en niet-representatieve enquêtes over dit soort belangrijke kwesties. Met zo'n "simpel" en uitermate suggestief ja/neen vraagje zoals in de AD enquête schets je een vals beeld, kunnen op eenvoudige wijze door achterbannen te mobiliseren resultaten beïnvloed worden (zowel vanuit het "voor", als vanuit het "tegen" kamp), en genereer je dubieuze "voorkeuren", die zeker in Nederland ook nog eens zijn gebaseerd op een fundamenteel gebrekkige informatievoorziening over alle aspecten van de energievoorziening. Met name wat de gevolgen van het blind en slecht geïnformeerd de kernenergieratten volgen naar de atoomhel betreft (ik chargeer maar weer eens, Polder PV is géén "neutraal" forum!).

Tekenend voor wat "ignorance" m.b.t. de problemen rond kernenergie oplevert is de volgende reactie van een wel erg makkelijk redenerende AD lezer (vetdruk Polder PV): "De afvalproblematiek is tegen de tijd dat de centrales operationeel zijn ongetwijfeld opgelost".

Resultaat van de laatste Duitse representatieve "atoomenquête", waarbij van aselecte steekproeven gebruik is gemaakt (Infratest dimap), met de vraag: "Welke bronnen moet Duitsland intensiever gaan gebruiken voor de energieproduktie?" (meerdere antwoorden konden aangekruist worden, dus totaal percentage is groter dan 100%):

- Erneuerbare Energien (z.B. Windkraft, Sonnenenergie) 81%
- Atomkraft 25 %
- Kohle 17 %
- Alle drei, weiß nicht, keine Angabe 6 %

De S.F.V. is dan ook van mening dat "enquêtes" als het geval in het AD vooral het kuddegeest denken bevordert, en besluit hun wederom opmerkelijke bijdrage aan de discussie met:

"Sie haben etwa die gleiche Bedeutung wie die Teilnehmerzahlen bei Demonstrationen. Wenn ein positives Ergebnis herauskommt, beflügelt es diejenigen, die genauso denken."

© 9 januari 2006 energiemail@sfv.de

Meer argumenten bij WISE, op de nieuwspagina van Floris Wouterlood, en ook in de Power to the People, nummer 3(6)/december 2005 van de Z.P.V. is er wederom een uitvoerig stuk aan deze belangrijke materie gewijd. Info/lid worden van de Z.P.V.:

http://www.zonnestroomproducenten.nl


8 januari 2006: Naturalis (Leiden) aan de Windwall! Steeds meer (lokale) politici, bedrijven, organisaties en instellingen beginnen in te zien dat in "eigen huis" met duurzame energie beginnen een uitermate verstandige keus is waarmee een toekomstgericht beleid wordt ingezet en de energienota's fors omlaag zullen gaan. De aan zware, centralistische atoomkoorts leidende landelijke politiek laat het op alle fronten afweten, dan maar zelf aan de bak. In de Nieuwsbrief Energie 7 van Technalia.nl werd mijn aandacht getrokken door het bericht dat "ons" Leidse museum Naturalis, wat alweer enkele jaren in een prachtige nieuwbouwlokatie vlak bij het NS-station zijn intrek heeft genomen, op de hoge "wolkenkrabber" voor de enorme (voor het publiek gesloten) collectie een Windwall gaat laten plaatsen. Uiteraard meteen een e-mailtje gestuurd, met prompt de onderstaande reactie:

"Beste heer Segaar, hartelijk dank voor uw belangstelling. De Windwall, of eigenlijk meer een windkroon gaan we op het hoogste dak van Naturalis plaatsen. De windkroon heeft een doorsnede van ca. 10 meter en is op dit moment de grootste in zijn soort. De geschatte jaar opbrengst zal ca. 47.000 kWh bedragen, geheel voor eigen gebruik. Daarnaast zullen we nog gebruik maken van reguliere energie. De plaatsing wordt in de zomer van 2006 verwacht en dat zullen we uiteraard feestelijk doen.

Mocht u verdere vragen hebben, dan ben ik uiteraard bereid deze te beantwoorden."

Met vriendelijke groet
Nora van Klingeren
stafmedewerkster gebouwbeleid en veiligheidszorg.

Dat is een goede zaak. Nog veel mooier zou het zijn als die enorme toren van het museum, die, zo vernamen wij van een ex-medewerker van het museum, met peperdure metalen "schubben" in de vorm van een slangenhuid bedekt is, die "schubben" aan de zongerichte zijdes zou vervangen door fotovoltaïsche equivalenten zodat de duurzame energieproductie flink verhoogd zou kunnen worden, en het museum echt die "andere wolkenkrabber" (CIS tower, Manchester, UK) naar "de kroon" zou kunnen steken. Uiteraard zou het museum, waarin vele leuke tentoonstellingen zijn te zien, ook eens moeten denken aan een donkergroen energiecontract met een van de progressieve kleine duurzame energiebedrijven in dit land (Echte Energie, GreenChoice), dan zou het eigen "energieplaatje" helemaal mooi worden. En belooft polderjongen dat hij het museum weer eens met een bezoekje komt vereren, als hij zich van de computer los kan rukken.

Een mooie eerste stap echter op weg naar een eigen duurzame energieproduktie. Naturalis, gefeliciteerd! Wanneer is de officiële opening? Wij zijn zeer geïnteresseerd...

http://www.naturalis.nl
http://www.windwall.nl/ned/nieuws/ned_09.htm


7 januari 2006: Noord-Holland ook op de duurzame toer. Volgens een persbericht wat ik doorgespeeld kreeg van Marco van Veen (SolarNRG), van de hand van Karin van Eerde (21 december 2005).

"Miljoenen voor duurzame energie
Gedeputeerde Staten stellen 7 miljoen Euro extra beschikbaar voor de bevordering van duurzame energie in Noord-Holland. Het geld wordt ingezet om het gebruik van innovatieve duurzame energie technieken te stimuleren en daarmee ook de groei van de Noord-Hollandse economie en werkgelegenheid een impuls te geven.

Kraamkamer
Met de beschikbaar gestelde middelen wordt het Facility Center voor duurzame energie in Den Helder gerealiseerd (2,5 miljoen Euro). Dit Facility Center wordt de kraamkamer voor prototyping, productie-ontwikkeling en andere innovatieve activiteiten op het gebied van duurzame energie. Doel is niet alleen om bestaande bedrijven te prikkelen om actief te worden in de maakindustrie voor duurzame energietoepassingen. Het is ook van economisch belang dat nieuwe bedrijven zich gaan vestigen in het noorden. Hiervoor is een sleutelrol weggelegd voor het ATO (Associatie Technologie Overdracht) Kennis Centrum voor Duurzame Energie, gevestigd in het Facility Center. In het kenniscentrum worden bedrijfsunits gebouwd voor beginnende ondernemingen op het gebied van duurzame energie. Ook is hier een productiehal gevestigd waar Noord-Hollandse windturbines worden gebouwd. Voor de professionalisering en versterking van het ATO Kenniscentrum stelt de provincie 800.000 Euro subsidie beschikbaar. De subsidieverlening voor bovenstaande projecten vindt plaats na besluitvorming in Provinciale Staten op 30 januari 2006.

Ontwikkelingsfonds
Gedeputeerde Staten hebben het voornemen om een bedrag van 3,7 miljoen Euro ter beschikking te stellen voor een ontwikkelingsfonds ter bevordering van de innovatieve duurzame energietechnieken, waaruit ondernemingen en projecten kunnen worden gesubsidieerd. Deze voorgenomen steunmaatregel dient eerst voorgelegd te worden aan de Europese Commissie.

Extra Investeringsimpuls
In 2004 hebben Provinciale Staten de wens uitgesproken 500 miljoen Euro extra te willen investeren in weginfrastructuur, openbaar vervoer en zorg. Voor de extra investeringsimpuls Duurzame Energie Noordkop en versterking van de economie Noord-Holland Noord is vorig jaar een bedrag van 10 miljoen Euro gereserveerd."


7 januari 2006: Gazprom manipuleert, het Westen staart navel. Ondanks steeds fellere discussies over onze uitermate kwetsbare energievoorziening blijven westerse politici vooral doorgaan met ouderwetse navelstaarderij en denken cq. suggereren ze dat "de markt" onze energieproblemen vanzelf wel oplost. Forget-it-but, al was het maar omdat er nauwelijks een (vrije) energiemarkt is, zolang gasprijzen kunstmatig gekoppeld "mogen" blijven worden aan die razendsnel stijgende olieprijzen, en de burgerportemonnees dus automatisch leegbloeden: de helft gaat automatisch naar Zalm, een substantieel deel gaat voor steeds absurder vastrechtposten naar de netbeheerders, op het schamele leveranciers-restant mag dan uiteindelijk "geconcurreerd" worden. Bovendien wordt, ondanks de snelle ontwikkelingen in de energieprijzen (die ondanks de forse stijgingen nog steeds veel te goedkoop zijn), een aggressieve ondersteuning van een eigen duurzame energiemarkt nauwelijks gerealiseerd, en particulieren, bedrijven en instellingen niet massaal gestimuleerd worden om bijvoorbeeld in zonnecollectoren, warmtepompen, installaties voor warmteterugwinning, zonnepanelen e.d. te investeren. Gevolgen van dit stompzinnige beleid: steeds meer import van kunstmatig goedkope atoomstroom, en al of niet "duurzame" stroom uit het buitenland, een steeds groter wordende, gevaarlijke afhankelijkheid, en een extreme kapitaalvlucht naar steeds ongrijpbaar wordende grote (buitenlandse) energieconglomeraten. Een dodelijke ontwikkeling.

De bijna maffiose manipulaties van Gazprom, waardoor arme landen als Moldavië voor een schandalige keus worden gesteld (dokken of doodvriezen), laten immers zien hoe extreem gevaarlijk externe afhankelijkheid van een groot deel van de energievraag van een land kan zijn. Wie zegt, zo wordt door de visionaire denkers bij de S.F.V. openlijk afgevraagd, of een al te "progressieve" Duitse politiek beleid t.o.v. bijvoorbeeld de Russische staatsterreur in Tsjetsjenië, niet tot soortgelijke chantage zal leiden? S.F.V. pleit daarom hernieuwd voor een harde trendbreuk in het (energie-)politieke denken en moed bij de politici. In Duitsland is ondanks forse protesten een BTW (Mehrwertsteuer) verhoging van 3% voor 2007 aangekondigd door het nieuwe kabinet, dus impopulaire maatregelen nemen durven ze in Duitsland best wel. I.p.v. die BTW-verhoging pleit de S.F.V. voor een dramatische verhoging van de energiebelasting, volgens plannen die ik elders op deze pagina heb geschetst. De tijd is er rijp voor, nu de politieke moed nog tonen om die fundamentele, broodnodige maatschappijhervormingen door te voeren... Pas als dat gebeurt zal de interne (duurzame!) energiemarkt floreren, blijven de kapitaalstromen in eigen huis en zelfs voor een aanzienlijk deel binnen de regio, en kunnen landen hun broek steeds beter zelf ophouden, met een leuke werkgelegenheidsbonus er bovenop. Altijd achter de gordijnen blijven kijken met dit soort kwesties, de S.F.V. loopt mijlen ver voor op de rest van de energiedenkers.

Bron: sfv-energiemail 5.1.06, titel: "Wenn man UNS den Gashahn zudreht."

http://www.sfv.de


7 januari 2006: "... en ook in eigen land willen wie die rommel niet!". Voor de rubriek Voor/Tegen zou vandaag in het Algemeen Dagblad een stelling voorgelegd worden: "Nucleaire energie is onontbeerlijk voor een stabiele energievoorziening". Er wordt o.a. gerefereerd naar dat belachelijke artikel met het interview met (Atoom-Ruud) Lubbers. Men kon reacties insturen. Uiteindelijk heb ik mijn stukje in kunnen korten tot de geeiste max. 75 woorden (2e deel van mijn poging), maar omdat er in 1 van de gerefereerde stukken nogal gezeurd werd over het "scheiden van emotie en feiten", kon ik het niet laten om iets daarover op het elektronische papier te zetten. Mijn niet ingekorte reactie vindt u hieronder:

"Alle vragen rond onze energievoorziening raken niet alleen de kern van onze samenleving, maar ook het hart van ieder mens die iets verder kijkt dan de portemonnee diep of de neus lang is. Vraagstukken rond een duurzame energievoorziening kunnen dan ook geen moment los gezien worden van een visionaire blik op de toekomst die voor ons ligt. Niet alleen voor “the generations to come”, maar vooral ook voor onszelf. Energie en emotie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden omdat ze beide een essentieel onderdeel van ons bestaan zijn, en we nog steeds uit sterrenstof opgebouwd blijven, hoe complex onze samenleving ook zal worden.

Kernenergie is GEEN toekomstgerichte technologie en hoort in het “Science Technology Museum” bijgezet te worden als hopeloos achterhaald. De (belanghebbende) directeur van de COVRA, Ruud Lubbers en alle andere atoomratten die het laatste jaar luid gillend uit hun holen zijn gezwermd willen tienduizenden jaren over hun graf heen regeren en hebben nog steeds ongelijk als ze beweren dat kernenergie een “duurzame” technologie is. De enige duurzame kern(fusie-)reactor die ik ken, staat op een veilige 150 miljoen kilometer afstand van onze prachtige planeet, straalt gigantische hoeveelheden kostbare energie uit, en deze gratis reactor NIET gebruiken, maar wel roomser dan de paus de Aarde willen vergiftigen met een levensgevaarlijke, centralistische, een werkelijk duurzame energievoorziening op oneigenlijke gronden beconcurrerende kernsplitsingstechnologie is de grootste stommiteit die we ooit kunnen begaan."

Peter Segaar/Polder PV, Leiden.

Overigens, van mijn schoonmoeder kreeg ik wat plaatjes met afdrukken van de betreffende pagina uit het AD. Drie keer raden wat hier het resultaat was (in vergelijking met Beieren, vorige bericht hieronder): 72 procent (van inzendingen) was vóór bovengenoemde stellingname, 28 procent tegen (waar zijn de blanco-stemmers of de onthouders???). Tja, als je het volk niet uitvoerig over ALLE "ins" en "outs" informeert, en slechts weinig mensen WISE kennen, krijg je dat natuurlijk. Dit even afgezien van het feit of de "gemiddelde AD-lezer" gezien moet worden als de "gemiddelde Nederlander". Ik hoop van niet. JUNK in = JUNK out. Doet u mij de Duitsers maar.


7 januari 2006: "Ja, wir wollen GERNE der Atomausstieg ..." Polder PV heeft nooit problemen met Duitsers gehad, i.t.t. hele volksstammen die ze onterecht en zwaar bevooroordeeld met de nek aankijken. OLIEDOM. Het zijn door de bank genomen namelijk hele intelligente, keihard werkende mensen die verder kijken dan hun neus lang is (en nu niet zo flauw over die twee wereldoorlogen beginnen, daar hebben de huidige generaties niets mee te maken!). Dat die Duitsers reteslim zijn wordt weer eens bevestigd door een recente enquête op de website van de Sueddeutsche Zeitung (u weet wel, die "achterlijke Beierse conservatieven") waarin gevraagd wordt of men verder wil met atoomenergie, of juist zo snel mogelijk van die rommel verlost wil worden.

Nadat Polder PV gestemd had (even opletten, want er zit een raar addertje onder het gras), was gisteravond dit het resultaat na 3397 stemmen. De (dubbelzinnige) vraag luidde: "Soll Deutschland aus dem Atomausstieg aussteigen?" Goed op de formulering van die vraag letten!

German poll with astonishing percentage of people wanting final GOODBYE to nuclear energy and further with renewable energy...

Die 67 procent staat dus voor: NEEN, wij willen het door de staat ingezette pad naar het definitieve afscheid van atoomenergie NIET verlaten (let op de formulering, een soort van dubbele ontkenning!), alleen hernieuwbare energiebronnen zijn toekomstbepalend en verenigbaar met een ecologische (duurzame) samenleving.

Stemt u ook mee met Polder PV? Let op: als u uw keuze heeft bepaald, moet u met de knop "abstimmen" die keuze effectueren. Echter, hierna krijgt u nogmaals een venstertje waarin grafisch opgemaakte (niet kopieerbare) letters en cijfers verschijnen die u moet overnemen in het venstertje ernaast, waarna u NOGMAALS moet "abstimmen" om uw keuze te laten opnemen in de "Ergebnis", het kiesresultaat. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat automaten worden ingezet om kiesresultaten op oneigenlijke wijze te beïnvloeden. Uiteraard is dit nog steeds geen representatieve enquête (welke is dat wel?), maar het resultaat mag er naar zijn. Helpt u de Duitsers aan minstens 90 procent stemmers voor de 4e keuzemogelijkheid? Ze zullen u er eeuwig dankbaar voor zijn!

En, tenslotte, nu nog even Nederland van die onzalige "atoomkoorts" bevrijden (zou dat soms dat lang verwachte griepvirus zijn, overgebracht door rondtrekkende atoomkippen???). Lubbers verplicht met "vervroegd" pensioen en Borssele DICHT, NU!

http://www.sueddeutsche.de/app/service/voting/do/index.html/241


6 januari 2006: "Er gebeurt zo veel in de energiebranche dat stil zitten uit den boze is". Aldus Echte Energie in hun eerste digitale nieuwsbrief van dit jaar. Ze zijn het spuugzat afhankelijk te zijn van netbeheerders die maar niet opschieten met het doorgeven van de door hen officieel te registreren meterstanden. Een typisch voorbeeld, nadat "beterschap" was beloofd aan de Dienst Toezicht Energie die dreigde de netbeheerders met forse boetes te confronteren speelde zich vorig jaar bij ons af. Voor de nota over 2004 (die in principe voor ons postcodegebied binnen het eerste kwartaal van 2005 opgemaakt had moeten zijn), waren door NUON Monitoring al op 9 december 2004 bij ons opgenomen. Volgens Echte Energie kregen ze echter pas op 1 april 2005 die meterstanden door van netbeheerder Continuon! Dat was zeker een grapje van Alva, zullen ze bij Continuon gedacht hebben. Gevolg: die meterstanden waren niet meer officieel geldig voor het opmaken van een nota bij Echte Energie, en na enkele "dringende" e-mails van mij hierover besloot E.E. dan maar het heft in eigen handen te nemen en mij om nieuwe meterstanden te verzoeken, die ik 8 augustus 2005 (!) doorgaf aan E.E. Op 6 oktober 2005 kreeg ik vervolgens de nota (grotendeels nog het hele jaar 2004 omvattend, t/m 8 augustus 2005).

Echte Energie gaat nu mensen oproepen om zelf hun meterstanden maar direct aan hen door te geven, zodat ze dat eeuwige gezeur met die lakse netbeheerders achterwege kunnen laten. Wellicht op een idee gebracht toen ik spontaan mijn nieuwe meterstanden aan hen doorgaf toen NUON Monitoring (althans, een ingehuurde student...) deze weer bij ons op 14 december 2005 kwamen opnemen. Dan kunnen ze in ieder geval op tijd aan de slag met de nota's, en hebben ze een ijzersterke troef in handen, mochten de (uiteindelijk) door de netbeheerders doorgegeven standen niet kloppen, om ze daarmee te confronteren via de "marktwaakhond" DTe (zijn er nu eindelijk eens boetes uitgedeeld of laten jullie het bij "een indringend gesprek"???).

Er is nu ook de mogelijkheid om alleen voor klimaatgecompenseerd aardgas over te stappen naar Echte Energie, zodat eventueel nog contractueel gebonden elektra klanten alvast een stapje verder kunnen zetten in de verduurzaming van hun energieverbruik. E.E., het ga jullie goed in 2006. Op naar de top 5.

Nog een laatste tip: neem s.v.p. al uw meterstanden elke maand op een vaste dag op en bewaar al deze originele gegevens. Als er iets "mis" blijkt te zijn met (uiteindelijk) door uw energieleverancier op de nota opgevoerde meterstanden heeft u namelijk een ijzersterke troef in handen waarmee u ze om de oren kunt slaan en waar ze niet onderuit kunnen (zeker niet als u er een leuke grafiek van maakt, zoals van onze salderende ferrarismeter, of een staafdiagram van de maandelijkse verbruikscijfers). Zonder meterstanden betekent een nota, hoe ingewikkeld en prachtig hij ook is opgemaakt, namelijk helemaal NIETS. En als er een fout bij een meterstand is gemaakt geldt: JUNK in = JUNK out. Knoop dat in uw oren.

http://www.echte-energie.nl


3 januari 2006: Vastrecht levering. Een post die u de laatste tijd op uw energienota's vindt (onder het hoofdje leverancier), als het goed is. Aanvankelijk nooit uitgelegd door mijn oude leverancier, en in eerste instantie ook niet door mijn nieuwe "energieboer", Echte Energie. Totdat ik weer eens irritante vragen begon te stellen. Zowel aan NUON (i.v.m. het "vastrecht levering gas" n.a.v. de NUON Soap), als aan Echte Energie, n.a.v. onze laatste nota's.

Twee (letterlijke) reacties:

NUON (via de business unit NUON Warmte, het gaat hier om het onderdeel voor de energiepost gas; brief van 13 december 2005): "De post vastrecht levering gas is een post die door de gasleverancier in rekening wordt gebracht ter dekking van bepaalde kosten, welke niet gedekt worden door de bruto marge op de gaslevering zelf (bruto marge = verkoop-inkoop). U kunt hierbij o.a. denken aan de kosten van de facturering."

Echte Energie (e-mail van 28 december 2005): "De vastrechtkosten hebben betrekking op alle overheadskosten, dus de cost to serve. Om u als klant op de juiste wijze te woord te staan. Voorlichting en om ervoor te zorgen dat u op tijd de factuur ontvangt. Tevens contacten die we onderhouden met de netbeheerders ( backoffice kosten)."

Echte Energie beroept zich trouwens op het feit dat ze "erg lage" kosten voor deze posten rekenen. Met mijn eigen nota's, en die van een vlak in de buurt wonende tante die nog steeds energie afneemt bij NUON, in de hand kwam ik tot een vergelijking van de gemiddeld in 2004/2005 in rekening gebrachte kosten. Resultaat: E.E. rekende ongeveer 10 procent minder voor vastrecht levering elektra, en 14 procent minder voor vastrecht levering gas. Een iets te "krachtige" uitleg van het begrip "erg laag", wat mij betreft. Is al een mailtje voor de deur uit.

Ook ben ik erg benieuwd naar waar bij NUON de "facturering transport" ophoudt, en de "facturering levering" begint. De eerste post moet namelijk volgens uitleg van NUON in de post "vastrecht transport" opgenomen zijn. Daar zou een harde scheiding in moeten zitten tussen het netbeheersdeel (Continuon) en het leveranciers gedeelte (NUON Retail).

Blijft over: wie zou voor bovenstaande uitleg de prijs voor helderheid krijgen van de Dienst Toezicht Energie (DTe)???


30 december 2005: Kortst levende duurzame energie tijdschrift? Vandaag kreeg ik tot mijn grote verbazing een "nieuw" tijdschrift in de brievenbus. Het bleek het tweede nummer van de fors vernieuwde en uitgebreide opvolger van "Duurzame Energie" van Æneas te zijn, waarvan het eerste nummer de titel "Joule" had gekregen (zie inhoudsopgave en cover van deze stadswarmte special op de NUON Soap pagina). Volgens een begeleidend schrijven had de redactie blijkbaar geen zin in een "gang naar de rechter", hetgeen mogelijk impliceert dat er juridisch gesteggel is (geweest) over de tijdschrift titel*, en dat men eieren voor het geld heeft gekozen. De nieuwe titel van het tijdschrift is "Energie+". Een soort van "valse doorstart", dus.

*Eindredacteur Peter de Koning bevestigde mijn vermoeden, toen ik daar naar vroeg, dat er al een tijdschrift met die titel bleek te bestaan. Vandaar deze oplossing.

Verder trouwens een boeiend nummer weer met veel "wind", met de volgende highlights:

 • Thema: "Wind op zee: storm in glas water?" Als je goed tussen de regels doorleest wordt je bijkans depressief van de mogelijkheid dat onze wipkippen in Den Haag weer eens niet weten welke kant ze op moeten kijken vanwege het chronische gebrek aan visie op duurzaamheid, en als gevolg daarvan voor de zoveelste keer een high-tech industrie door de plee dreigen te spoelen door geen ballen te durven tonen. Een van de "pijnpunten" is trouwens een extern rapport van ons eigen Communistisch Plan Bureau, wat niet snapt dat een olieprijs van rond de 25 dollar per vat voorgoed verleden tijd is. Tja, als je je door dat soort onzin laat leiden, kan het ook nooit de goede kant opgaan.
 • Netinpassing van grootschalige offshore windenergie. Interessante grafieken met o.a. uitmiddeling van fluctuaties in output van op het net gezette windstroom van 1 turbine, een paar turbines, en een paar windparken (onderzoek Denemarken).
 • Regulering van windenergie in de Noordzee. Zucht...
 • Interview met Ed Nijpels, die nota bene o.a. voorzitter van alwéér een duurzame energie club blijkt te zijn, nl. de "Stichting PromoDE, ter bevordering van duurzame energie toepassing bij particulieren"... (nog nooit van O.D.E. gehoord die inmiddels alweer het 25-jarig jubileum heeft gevierd???). Zijn inschatting van het gemiddelde NL huishoudelijk gasverbruik van 1.200 m³ is een ietsiepietsie bezijden de werkelijkheid, want dat ligt op 1.820 m³ per jaar. Goddank (...) wel wat tegengas tegen voormalig politieke "sparring partner" Lubbers m.b.t. kernenergie: "Op papier een mogelijkheid maar in de praktijk een volstrekt heilloze missie." Nog een mooie: "Er hangen meer dan een miljoen oude verwarmingsketels in de sociale huursector. Als de corporaties die vervangen, heeft Nederland in één klap de Kyoto-doelstelling voor huishoudens bereikt." OK, geachte heer Nijpels, score: 2-1.
 • Smit-Kroes (Eurocommissaris mededinging) over voorzieningzekerheid versus marktwerking.
 • Nieuwe Wet Duurzame Energie in China. OPGELET! Plannen en doelstellingen: 4,9 - 7,3 eurocent per op het net ingevoede kWh, 15% duurzaam in 2020, 20.000 MW wind, 20.000 MW biomassa, 2.000 MW PV!!! (bron: GreenPrices).
 • Zweden zet zwaar in op bio-energie (wat wil je, met een Swedish Ministry of Sustainable Development...).
 • Verslag Duurzame Energie conferentie in Maastricht (november 2005).
 • Aanpassing van de MEP-regeling. Na dit gelezen te hebben kan ik niet anders concluderen dan dat investeerders Nederland in de komende jaren massaal de rug gaan toekeren op het vlak van duurzame energie. Doet u mij maar een EEG in het ABN, als u vat wat ik bedoel.
 • Tenslotte: tale-telling grafieken op p. 44: (1) auto's worden steeds ouder en zwaarder (dáááág, Kyoto protocol...); (2) een zéér verontrustende grafiek met waanzinnige prijsexplosie bij NUON voor gemiddelde huishoudens in 2006 (allergrootste deel stijging: levering gas, op de voet gevolgd door de prijstechnisch gezien er aan gekoppelde levering elektriciteit, die immers veelal in gasgestookte centrales wordt opgewekt); (3) productie duurzame energie gestegen in 1e half jaar 2005, vnl. door biomassa bijstook in energiecentrales.

Bron: Energie+ (voorheen Duurzame Energie) 25(6)/dec. 2005; energieplus@aeneas.nl; http://www.aeneas.nl


28 december 2005: Continuon zet druk op de ketel. Door te starten met een proef bij 150 huishoudens in de Arnhemse wijk Presikhaaf met gasmeters die op afstand uitleesbaar zijn. Op elk gewenst moment zijn de actuele meterstanden bekend. Dat vergemakkelijkt voor netbeheerders en energieleveranciers de klantenadministratie bij de jaarafrekening, een verhuizing of overstap naar een andere energieleverancier. De meters hebben zelf geen voeding, maar krijgen die indirect via een reeds aangebrachte "slimme" elektriciteitsmeter, waar ook de dataverwerkingsunit zit ingebouwd. Continuon probeert op deze wijze de "slimme metermarkt" te forceren, nadat energieleverancier Oxxio eerder een eigen initiatief opzette met slimme meters die draadloos de data oversturen en het bedrijf dus niet (meer) afhankelijk is van de nukken en grillen van de steeds machtiger wordende netbeheerders.

Het is moeilijk inschatten wat precies de effecten van deze "proefballonnen" zullen zijn. Rekent u zich alvast niet rijk, want ga er maar vanuit dat u niet per definitie "beter" van deze ontwikkelingen gaat worden. Er wordt geschermd met forse energiebesparing bij de eindverbruiker, maar dat wil ik eerst in de praktijk keihard aangetoond zien voordat ik dat geloof. Als mijn inschatting juist is, is vooral uiteindelijk voor de netbeheerders en de leveranciers (kostbare administratieve processen!!!) het voordeel maximaal. Dacht u dat deze bedrijven dat voordeel voor de volle 100 procent aan u door gaan geven met een aangepaste prijsstelling van hun meter- en administratietarieven?? Juist, dacht ik ook niet!

Tenslotte: de "bedoeling" van dit soort slimme meters is, dat ze o.a. op afstand zijn uit te schakelen (u weet wel, fraudebestrijding en zo). Ik weet niet of ik wel zo blij moet zijn met zo'n op afstand bestuurbare meter in onze meterkast. Je weet maar nooit wat er opeens met telwerken of je teruglevering van je zonnepanelen gebeurt. Doet u mij maar dat klassieke, ouderwetse, en nog steeds uitstekend functionerende ferraris metertje en dat kleine 1,6 gasmetertje zonder afstandsbediening ...

http://www.continuon.nl/home/actueel/nieuwsoverzicht/news/20/3/a20d2e5225.html


27 december 2005: Opvallende koerswijziging groot Duits energiebedrijf. Het in de zuidwestelijke deelstaat opererende grote Duitse energiebedrijf Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) heeft niet zo lang geleden (9 november 2005) een document gepubliceerd wat zelfs bij de zeer progressieve S.F.V., na aanvankelijk ongeloof over de bedoeling ervan, nogal opzien heeft gebaard. Na het uitpluizen van de (mogelijke) strekking van het betoog, de politieke context waarin het werd gepubliceerd, en de onvoorwaardelijke steun aan een voortzetting van (de letter en de geest van) het Erneuerbare Energien Gesetz, komt de S.F.V. tot de volgende (ietwat verbouwereerde) conclusie: "Dem Vorstand der EnBW gratulieren wir zu seiner mutigen Entscheidung, aus der Front der Verweigerer auszubrechen." Wat zoveel betekent als dat de S.F.V. het bestuur van deze energiegigant van harte feliciteert met deze blijkbaar zeer positieve, 180 graden "ommezwaai" in het beleid ten aanzien van (de bevordering van) duurzame energie. Uiteraard wordt er wel opgeroepen om "alert" te blijven en de vinger aan de pols te houden, maar de publicatie van dat document kan mogelijk over niet al te lange tijd als een historische doorbraak in de als conservatief bekend staande Duitse energiewereld worden gezien.

Een van de eerste regels van het document van de EnBW luidt:

"Die Erneuerbaren Energien sind eine der Schlüsseltechnologien für das 21. Jahrhundert."

Nogmaals: het gaat hier om een GROOT energiebedrijf. Lees als u het Duits machtig bent dat document maar eens door en probeert u zich voor te stellen wat hiervan de consequenties zullen zijn, als ook maar een fractie van de hier gemaakte uitgangspunten gerealiseerd gaan worden. Het zgn. "quota-systeem" voor de bevordering van duurzame energie wordt door EnBW trouwens niet als een volwaardig alternatief van het EEG gezien!

http://www.sfv.de/lokal/mails/wvf/enbwposi.htm
(kritische beschouwing en abstract van het EnBW document, met link naar het origineel)


27 december 2005: Hoezo Nederlandse stroom "duur"? Wordt regelmatig over gemopperd in Nederland, vooral op van die hijgerige, niet altijd de "realiteit" weergevende Telegraaf (web-)pagina's (die overigens vaak een magnifieke blik in de keuken van de gemiddelde (???) bekrompen en niet verder dan zijn eigen keuken kijkende Nederlander geven). Volgens een recente reactie op zo'n Telegraaf forum betaalt een inwoner van het zuid-Duitse Beieren namelijk 17,17 eurocent per kWh excl. BTW en "Ekosteuer". Netto bedrag € 0,23 per kWh; meterkosten € 66,12 per jaar. Dag en nacht tarief bestaan daar niet. Vergelijk dat maar eens met uw cijfertjes (als u ze kunt vinden...). En Duitsland floreert als nooit tevoren met al die zonnestroomcentrales (en windturbines), al wordt er af en toe een energievretende aluminiumfabriek gesloten (no big loss). M.a.w.: ophouden met dat gezeur, het kan allemaal vele malen erger dan in ons bekrompen truttenlandje. Eerst maar eens al die sluipverbruikers uit het stopcontact, de wasdroger naar de metaal-recycling, en het waterbed naar de kringloopwinkel brengen als u vindt dat u teveel betaalt, en mondje dicht s.v.p.


27 december 2005: "No single technology or policy can do it all". Volstrekt mee eens. Maar als je voor duurzaam gaat, komt bij Polder PV die kern-optie er nog steeds NIET in. Of die nu van "klasse IV" is of niet. Kernenergie slokt zo verschrikkelijk veel geld en resources op, en heeft zo'n verschrikkelijke niet te overziene levensgevaarlijk nalatenschap, dat er niet veel meer overblijft voor de werkelijk duurzame opties die er zijn. Niet doen, dus, hoe gaarne de mensen van ECN Beleidsstudies dat ook zouden willen (wat wil je ook, met zo'n niet bepaald een blad voor de mond nemende voorzitter van de Raad van Toezicht...). Trouwens, bovengenoemde Engelse kreet komt van een leuk flow-chartje van de International Energy Agency, en die zitten nog een beetje vastgeroest in het oude fossiele/atoomtijdperk, dus het zij ECN vergeven dat ze dit slippertje maken. Volgende keer wel gaarne een update van dat schema, s.v.p., en iets anders in die hoek linksonder neerzetten. Iets met zonlicht uit de ruimte geconcentreerd naar de Aarde omlaag spiegelen, of zo, om in de "geest" van het toekomstgericht denken te blijven.

http://www.ecn.nl/nwsbrf/article/0306.html


27 december 2005: "Tussen trekken en duwen". Als u wilt weten hoe de elektriciteitsnetten in Nederland beheerd worden door de hoogspannings-netbeheerder TenneT, en wat er zoal komt kijken bij dat merkwaardige, niet in voorraad te houden "goedje" genaamd elektriciteit, kijk dan naar de 7 minuten durende videofilm die op de website van deze organisatie is zien.

http://www.tennet.org/wie/film.asp


25 december 2005: File in de gasleiding? Dat krijg je nou van al dat opgefokte gedoe met "vrije markten", "internationale energienetwerken", en dergelijke. Volgens een recent ECN rapport behoren de Nederlandse transport-tarieven voor gas tot de laagste van Europa (gek hé, in gasland Nederland?), met als gevolg dat er bijvoorbeeld door Duitsland extra veel gas via het Nederlandse netwerk wordt gepompt en in de winter mogelijk problemen zouden kunnen ontstaan met de leveringszekerheid voor de voorziening van de Nederlandse huishoudens. Advies: u raadt het al, krik maar lekker omhoog die transport-tarieven (dat heet in jargon het "normaliseren" van de tarieven), dan is dat "probleem" ook weer opgelost. Drie keer raden wie daar weer de dupe van gaat worden. Je kunt natuurlijk ook gewoon de Duitsers verbieden om meer dan een bepaalde hoeveelheid door "onze" gasleidingen te pompen, toch? Of mag dat woord niet meer gebruikt worden anno 2005? Wie heeft die gasleidingen eigenlijk gefinancierd? Blijkbaar is ECN bang dat de Duitsers dan op hoge poten naar "Brussel" zullen stappen???

http://www.ecn.nl/nwsbrf/article/0308.html


23 december 2005: Polder PV's kerstkaart. Dat was een inkoppertje voor open doel, gezien de actualiteit. En mijn partner heeft voor de bereiding van deze laatste cartoon aan de Polder PV-stam niets hoeven doen. Ditmaal dus weer een brouwsel van 100 procent polderjongen-deeg:

"Radiant" X-mas card "celebrating" the come-back of the future-destroying non-sustainable nuclear option in the Dutch polders and the drama that resulted from a small "accident" in the control room...

Voor uitvergroting, klik op het plaatje.
Klik op de sluitknop van het nieuwe venster om terug te keren naar deze pagina.
(© december 2005 Peter Segaar, Polder PV Productions)

(translation of text on cartoon: "A closer look is not allowed without protective clothing. These solar panels have been specially designed to last at least 2.000 years; it was the only useful thing we could do, given the situation...")

Begeleidende tekst:
"Nadat een oud-premier zijn grijpgrage vingers weer eens niet thuis kon houden tijdens een werkbezoek in de controlekamer van een kerncentrale “in het zuidwesten des lands” was de ramp niet te overzien. Nadat de reactor na de explosie met veel moeite en een forse financiële bijdrage van de Staat (betaald uit de hoofdelijk omgeslagen Zalm-Rug) was stilgelegd volgde een noodgedwongen, peperdure evacuatie en de komende tienduizenden jaren is het vruchtbare, eens rijke land gedoemd onbewerkt te blijven. Het enige wat nog gedaan kon worden, was de gebouwen en de koeltoren nog een nuttige bestemming te geven om duurzame stroom op te wekken. Het gebied was inmiddels tot een zwaar besmette door militairen bewaakte “no-going zone” verklaard, waarin zelfs atoomratten het niet lang uithielden."
Bron: Zeeuwsche Koerier, 14 december 2005 (van microfilm; origineel door de straling verloren gegaan)

Vorige kerstkaart (23 december 2004)


23 december 2005: Grootste windturbine van Nederland. Kijk, dat begint ergens op te lijken. Het zou tijd worden dat er eens wat van die grote knapen in ons kunstmatige polderland werden geplaatst. Niet van dat miezerige gedoe, waar alleen maar slecht geïnformeerde, niet verder dan hun neus kijkende kortzichtige NIMBY-burgers tegen te hoop lopen. Gewoon een lekker grote "polderjongen" (er is echt een windturbine die zo heet, al is het maar een kleintje...). Dat zet tenminste zoden aan den hollandsche dyck. Netkoppeling van dit 3,6 MW Siemens beest geschiedde op 12 december, het monster is onderdeel van het ECN Windturbine Testpark Wieringermeer (EWTW). Meer van die knapen, s.v.p.! Ik weet nog wel een leuk plekje hier in het park voor de voordeur, of aan de rand van de Hofvijver in Dûh Haag... Mooie fotoreportage (leuke speelgoedhijskraantjes):

http://www.ecn.nl/nwsbrf/article/0309.html


21 december 2005: Leuk. Toegegeven, de gemiddelde reclame-uitingen van de voormalige energie monopolisten zijn nu niet bepaald om schuddebuikend van over de grond te rollen. Je broek zakt er meestal vanaf als je de gemiddelde verbale en visuele communicatie middelen ziet. Het is en blijft dan ook lastig om energie te "verkopen" aan de gemiddelde burger. Calendar with cartoons dealing with all kinds of energy related phenomena in the average Dutch household, focussing on energy saving. Published by one of the bigger energy companies in the Netherlands, Eneco.Die wil vooral geen gezeur, niet teveel betalen, en permanent werkende apparaten. Dat deze "eisen" een beetje naïef zijn weten u en ik uiteraard, maar ga dat Jan-met-de-pet maar eens uitleggen.

Ik kreeg vandaag via-via een alleraardigste reclame-uiting in handen van Eneco, een van de "grote jongens" die redelijk zijn best doet om dat lastige begrip energie en, vooral, energiebesparing en duurzame energie, op een wat lichtvoetiger wijze behapbaar te maken voor de man in de straat. Volgens mij zijn ze daar met "de Grote Eneco Energie Verspilkalender" (2006) met leuke cartoons van Toon van Driel (striptekenaar van F.C. Knudde, Stamgasten) zeer goed in geslaagd. OK, af en toe zijn ze wel erg melig, maar er zitten hele leuke bij; zelfs een drietal exemplaren met een grapje over o.a. zonnepanelen (18 mei, 16 juni, 3 november). Geslaagde poging dus! Probeer maar eens een gratis exemplaar aan te vragen, u zult er geen spijt van krijgen. Er is zelfs een elektronische variant beschikbaar, voor op uw beeldscherm. Wel voor snelle internet-verbindingen, want het downloaden van 8 MB aan info kost ook de nodige energie en tijd! Niet met een inbelverbinding doen, dus. Een energiezuinig 2006 gewenst!

Actievoorwaarden: Maximaal één papieren kalender per adres. Deze actie geldt van 14 november 2005 tot en met 1 januari 2006. Zolang de voorraad strekt. Door het bestellen van deze Verspilkalender geeft u ENECO Energie toestemming u te mailen over producten, diensten en tarieven. De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van ENECO Energie. Het klantenbestand wordt gebruikt voor marketingdoeleinden.

http://www.eneco.nl (homepage Eneco)
http://consumenten.eneco.nl/4_besparen/4_11_verspilkalender.asp (bestelpagina verspilkalender)


21 december 2005: Montreal "winst" of "verlies"? Er is in ieder geval een hoop gepraat (een elders gelezen klacht is dat dit soort klimaatconferenties blijkbaar altijd tot oeverloos nachtbraken leidt), en afgesproken is dat er (over het "post-Kyoto tijdperk") nog vééééél meer gepraat zal worden. Leuk, praten tegen het broeikaseffect... Wel goedkoop, dat geef ik toe. Een eigentijdse variant van bidden tegen onheil, wellicht. Gaaaaaaaaap. Voor de visie van Milieudefensie (winst?), zie:

http://www.milieudefensie.nl/klimaat/visie/klimaatconferenties/winst-montreal2005.htm


20 december 2005: Peijs vertikt het in te grijpen, Milieudefensie boos. Minister Peijs vindt 10 maanden bedenktijd nog niet genoeg en legt een via de rechter afgedwongen ultimatum van Milieudefensie naast zich neer door er nog een maandje aan te willen vastplakken. Milieudefensie eist dat ze 200 km. snelweg een 80 km/u. snelheidslimiet oplegt om de luchtvervuiling een halt toe te roepen, maar Peijs is blijkbaar niet geïnteresseerd. Milieudefensie eist nu middels een dwangsom van 150.000 euro per dag actie af, wederom via de rechter.

Vindt de regering het gek dat haar onderdanen een diepe afkeer van de politiek krijgen? Tijd om die regenteske trekjes af te werpen en eindelijk eens de bevolking en het rechts-systeem waar het kabinet zich zo graag op beroept (wanneer het haar uitkomt) serieus te gaan nemen.

http://www.milieudefensie.nl


20 december 2005: Vroeg "kerstcadeau'tje" in de Carolina's. Van een vriend die in Greenville woont, aan de zuidrand van de Appalachen in South Carolina (U.S.A.), kreeg ik het volgende berichtje over de recentste ijsstorm aldaar, waar hij middenin zit:

"Het ijs was erger dan gedacht, er zitten nog 450,000 huizen zonder stroom w.v. 300,000 in South Carolina verspreid over een gebied zo groot als Nederland. 300 meter verder zitten ze al 3 dagen zonder stroom (target: dinsdag)."

Jammer dat er waarschijnlijk massaal generatoren voor de noodstroomvoorziening ingezet worden. Moedertje Natuur weet wel hoe ze energiebesparing op een extreem efficiënte wijze moet opleggen, in het land van "the American Dream"...

http://www.dukepower.com/news/jic/2005/dec/2005121702.asp (heraansluitschema voor 440.000 klanten met 1.700 man hulptroepen overal uit den lande)
http://www.dukepower.com/environment/stormcentral/outagemap/ice_estimates.htm (kaartje met de ijslaag diktes in het zwaar getroffen gebied)


16 december 2005: Werk aan de winkel voor Jeroen van der Veer (CEO Shell). Zijn "onderdanen" lappen namelijk uitspraken van rechters aan hun laars en gaan gewoon door met enorme hoeveelheden kostbare fossielen de lucht in te jagen zonder daar ook maar een joule energie uit op te wekken, ten koste van de bevolking en hun leefomgeving. Aldus het Persbericht van Milieudefensie:

"Aanklacht tegen Shell Nigeria. Shell weigert te stoppen met affakkelen

Amsterdam, 16 december 2005 --- Vandaag is een aanklacht tegen Shell Nigeria en het staatsoliebedrijf NNPC ingediend omdat zij weigeren te stoppen met het affakkelen van gas in de Niger Delta, ondanks een bevel daartoe van het federale gerechtshof in Nigeria. Op 14 november 2005 besliste de rechter dat Shell en alle andere oliebedrijven onmiddellijk moeten stoppen met deze schadelijke praktijk.

Anne van Schaik, campagneleider Globalisering en Milieu bij Milieudefensie: 'Ongelooflijk dat Shell het vonnis van het Nigeriaanse gerechtshof naast zich neerlegt. Hiermee laat Shell duidelijk zien dat het niet geïnteresseerd is in de belangen van de bewoners of het milieu van de Niger Delta. Shell wil koste wat kost olie winnen op de meest goedkope manier. Zelfs als het ten koste gaat van mensen.'

In de gehele delta branden de gigantische fakkels dag en nacht, vaak vlakbij bewoond gebied. Door de giftige gassen die vrijkomen zijn long- en ademhalingsproblemen veel voorkomende aandoeningen bij de omwonenden. De oogst raakt beschadigd door de luchtvervuiling en volgens de Wereldbank zijn de zwarte rookwolken de grootste bron van broeikasgassen in Subsahara-Afrika. De rechter heeft aangegeven dat het affakkelen in strijd is met bepalingen in de Nigeriaanse grondwet.

Nnimmo Bassey, directeur van Environmental Rights Action (Friends of the Earth Nigeria): 'Sinds de uitspraak is Shell gewoon doorgegaan met haar illegale activiteiten. Alweer heeft het bedrijf geen respect voor de wet, maar ondertussen maken ze actievoerders uit voor vandalen en saboteurs. Ik schaam me dat onze regering zaken doet met zo'n bedrijf.'

Shell heeft een hoger beroep ingediend tegen de uitspraak van het gerechtshof. Op dinsdag 20 december vraagt zij aan de rechter om door te mogen gaan met het affakkelen van gas in afwachting van dit beroep. Tot die tijd blijft echter de veroordeling van 14 november van kracht, die Shell tot nu toe naast zich neer heeft gelegd.

De aanklacht van vandaag is ingediend door Jonah Gbemre, vertegenwoordiger van de Iwerekan-gemeenschap in de Niger Delta. Verschillende leden van het Friends of the Earth Netwerk, waaronder Friends of the Earth Nigeria (Environmental Rights Action), Milieudefensie en Friends of the Earth International, alsmede het Climate Justice Programme ondersteunen de aanklacht."

Voor meer informatie:
Persvoorlichting Milieudefensie, telefoon 020 5507 333

Foto's (hoge resolutie) van het affakkelen van gas in de Niger Delta zijn gratis te downloaden via:

http://www.idspicturedesk.com/picturedesk/I?k=icn85ZN347-49423&u=aGO
http://www.idspicturedesk.com/picturedesk/I?k=Om4Noo55XK-66585&u=yFf

Further reading:
Nick Kotch. African Oil: Whose Bonanza? - National Geographic 208(3)/september 2005: pp. 50-65.

Volgens mij is Shell de weg een beetje kwijt. Gaarne actie en platmailen die handel!

communicatie@shell.com (Nederlandse commentaren)
http://www.tellshellforum.shell.com/contactus.aspx (commentaar voor engelstalige website, invulformulier)


16 december 2005: Het is maar dat u het weet... Wat zei Lubbers ook al weer? Volwassen industrie, geen risico's meer, geen "slordigheden", geen ongevallen, geen problemen, bouwen die centrales? "Niks aan de hand", "geen straling vrijgekomen", "gaat u maar weer rustig slapen", u kent het wel... Met dank aan onze nijvere veldmedewerker:

http://www.telegraaf.nl/buitenland/30425871/Explosie_bij_Russische_kernreactor.html


16 december 2005: Grappig. Ik wissel regelmatig nieuws uit met de heer van Voorthuysen van de Stichting GEZEN, maar heb hem nog niet ontmoet. Blijkt dat we op twee verschillende stukken in Nieuwsblad Stromen hebben gereageerd, en de reacties zijn toevallig naast elkaar op de achterpagina van het nummer van 16 december geplaatst. Terwijl van Voorthuysen nogmaals de hogere efficiëntie van zonnepanelen in de Noordafrikaanse landen voor het voetlicht brengt (in reactie op Nordmann's bijdrage over zon-PV in (Noord-) Europa op de Duurzame Energie Conferentie in Maastricht), reageerde ik op het standpunt van een woordvoerder van de Consumentenbond over energiebesparing (Stromen nr. 21/2 december 2005), die suggereerde dat de overheid en de energiesector consumenten zouden kunnen helpen "door hen inzicht te geven in hun energiebesteding met 'slimmere' meters en duidelijker nota's". De tekst van mijn reactie:

"Ik onderschrijf de strekking van het betoog van de heer Verhagen van de Consumentenbond. Echter, zijn voorlaatste stellingname is merkwaardig¹, omdat die refereert aan de plannen van EnergieNed om de geliberaliseerde consumentenmarkt volledig overhoop te gooien. Ik hoop dat de heer Verhagen en andere belanghebbende partijen het van de website van EnergieNed te downloaden (supplement van) 'Een helder marktmodel voor klant en energiesector' er nog eens gedetailleerd op navlooien, want de gevolgen van die plannen zullen zijn dat de verspiller beloond wordt, en de reeds zuinig levende burger er financieel op achteruit zal gaan! Onacceptabel, mede gezien de strekking van het grootste deel van Verhagens reactie.

Ik geloof voorts niet dat mensen door 'slimme meters' of 'duidelijker' nota's structureel meer energie zullen gaan besparen. De meeste mensen interesseert het namelijk geen bal en ze doen vaak niets met de door hen zelf afgelezen meterstanden. Hoge variabele kosten vormen voor de meesten de enige harde incentive tot effectieve besparing."


Peter Segaar, Polder PV, Leiden

¹(NB: de hier geplaatste redactionele noot klopt niet omdat die naar de verkeerde zin verwijst en is door mij verwijderd)

Nieuwsblad Stromen, nr. 7(22)/16 december 2005: p. 8.


15 december 2005: Atoom-Ruud gaat Nederland redden...??? In een fameuze, wat mij betreft "historische" zin in het Telegraaf bericht weet de Voorzienigheid feilloos weer te geven waarom Lubbers ongelijk heeft en die nieuwe kerncentrales er niet gaan komen. Lees de volgende (letterlijk gekopieerde) zin uit dat bericht maar eens nauwkeurig, dan snapt u wat ik bedoel:

"...De tijd van de slorigheid is voorbij", meent Lubbers.

Ik kan er ook niets aan doen, maar het staat er echt! Grapje van de eindredacteur? Ik hoop niet dat meneer Lubbers, tegenwoordig voorzitter van de raad van toezicht van Energie-onderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten ooit achter de knoppen van een atoomcentrale zal mogen zitten, want ik vrees voor een ernstig ongeluk, nadat hij elders (niet bewezen) zijn vingers ook niet thuis bleek te kunnen houden. Zou onze Zonneprof Wim Sinke nou blij zijn met die man op zo'n hoge positie van zijn onderzoeksinstituut? Hoe is die beste man daar eigenlijk terecht gekomen? Konden ze hem nergens anders meer kwijt?

Nog zo'n "gevleugelde" uitdrukking van onze voormalige premier: "we lopen uit de pas" (binnen Europa, m.b.t. kernenergie). Als ik de heer Lubbers was, zou ik eens goed gaan bekijken waar het hem werkelijk "knijpt" in Nederland, en dat is waarom we de laatste jaren zo ongelofelijk hard aan het afglijden zijn naar het rioolputje op het vlak van duurzame energie in Europa, en wat de werkelijke reden daarvan is. We kunnen niet van twee walletjes blijven snoepen, geachte L.! Dus of je zet er in dit land 3 van die klere-atoomcentrales bij (zat ruimte naast de bobo-villa's in Wassenaar, Aerdenhout, en Breukelen) en neemt voorgoed afscheid van duurzame energie, óf je bouwt versneld die atoomrommel af, en gaat voor duurzaam. Het een of het ander, beste L. Trouwens, ik weet niet wat voor rapporten u leest, maar kernenergie is niet CO2 "neutraal". Die giga-gelegenheidsleugen moet ook maar weer eens en plein public doorgeprikt worden. De honden lusten er geen brood van!

OK, laatste dan, uit het AD-stuk: "Onze centrale inzameling in Nederland bij de Covra is een sluitend systeem. Daar kán niks fout gaan". Ik weet niet of de vrome heer Lubbers van zijn geloof is gevallen (na 30 jaar politiek gekonkel en gedraai is alles mogelijk), maar er is nog zoiets als het oerhollandse spreekwoord: "de goden verzoeken" of, zo u wilt, voor de meer "aardsen" onder ons, Murphy's Law. Als ik Lubbers was, zou ik maar eens in de Van Dale onder het lemma "God" nalezen wat er voor spreuken allemaal op hem van toepassing zijn in deze materie. "Alles doen wat God verboden heeft", "God betere het", etcetera. Ik heb ze nooit vertrouwd die CDA mannetjes ...

http://www.ad.nl/binnenland/article85813.ece
http://www.telegraaf.nl/binnenland/30294351/Lubbers:_tijd_voor_meer_kerncentrales.html
http://www10.antenna.nl/wise (de enige echt betrouwbare bron van info over kernenergie ...)
http://www10.antenna.nl/wise/621-22/621-22_en.pdf
(waarom kernenergie GEEN optie is! Gratis download, 454 kB, 24 pp.)


14 december 2005: Brits rijk roomt winst olieboeren extra af... Aldus een interessant stukje van Paul van der Kwast in de Intermediair van deze week. Waar goud geld verdiend wordt, stormen de vliegen op de stront af. De volledige tekst van het stukje:

"De Britse regering gaat extra belasting heffen op de winsten van de oliemaatschappijen die olie en gas halen uit de Britse wateren. Zo wil minister Gordon Brown van Financiën extra profiteren van de gestegen energieprijzen. In 2002 werd de winstbelasting voor de olie-industrie al verhoogd van de dertig procent die voor andere bedrijven geldt, naar veertig. Dat wordt nu vijftig procent. Brown kan de extra inkomsten goed gebruiken, want er gaapt een flink gat in de Britse begroting. Dat komt weer doordat de economische groei lager is dan verwacht, waardoor de belastinginkomsten tegenvallen. Zet daar tegenover de enorme winsten die de oliemaatschappijen alleen al over het derde kwartaal van dit jaar boekten - 5,5 miljard euro voor BP en 7,5 miljard euro voor Shell - en het is duidelijk dat de verleiding wel erg groot is. Ook publicitair scoort de maatregel goed, want de extra belastinginkomsten worden deels gebruikt om bejaarden te compenseren voor de hogere energielasten. Is het niet ook voor de Nederlandse overheid, die via haar belang in de Gasunie al fors profiteert van de hogere gasprijzen, aantrekkelijk om de olie- en gasindustrie extra te belasten? Het ministerie van Financiën vindt van niet. "De vennootschapsbelasting is in Nederland gelijk voor alle sectoren", zegt een woordvoerder. "En dat blijft zo.""

© Intermediair nr. 50/15 december 2005: p. 11.

Het is natuurlijk erg dom van Brown, want zo blijft het dweilen met de kraan open, en het is ook wel erg doorzichtig om de eigen incompetentie (begroting opstellen op grond van "verwachte", niet bewezen groei en geen reserves inbouwen) te willen verhalen op "toevallig" goed verdienende olieboeren. In Duitsland gaat de regering toch ook niet opeens de zeer succesvolle duurzame energiebranche met een flinke selectieve verhoging van de omzetbelasting opzadelen? Dat de Britse regering geld tekort komt zou wel eens te maken kunnen hebben met het opruimen van al die kerncentrale rotzooi die de vorige regeringen op de samenleving afwentelden. En sommige van die Engelse bobo's, Blair incluis, willen nota bene nog meer van die smerigheid in eigen land! Dan moet je niet raar staan te kijken dat spontaan de (radioactieve) gaten in de begroting branden! (2,5 miljard pond per jaar kost het opruimen van die "stralende" troep; met dank aan Floris)

Ook interessant om te zien hoe BP en Shell dik geld verdienen aan de olieverslaving van het (stinkend rijke) Westen. Daar komt dus een groot deel van die enorme investeringen van BP in zon- en andere duurzame energie technologieën vandaan! M.a.w.: met oliegeld zon-PV betalen... OK, mij zul je er niet over horen, maar het is jammer dat het zo moet gaan. Zouden ze dat weten in Nigeria, waar het land naar de verdommenis wordt geholpen en ook de rechters het blijkbaar welletjes beginnen te vinden?

In een tweede artikel van de heer van der Kwast (p. 35 in dezelfde aflevering van Intermediair) gaat hij in op het al of niet terecht geven van een "compensatie" aan de Nederlandse burger voor de exploderende energieprijzen. Er wordt gesteld dat het CPB berekend heeft dat "lasten en baten van een hogere olie- en gasprijs voor de overheid tegen elkaar wegvallen", dus dat zo'n "ingreep" geen zin heeft (zet ik vraagtekens bij, er wordt nogal op "verwachtingen" ingezet, en ik hou daar niet van, want die "verwachtingen" blijken maar al te vaak extreem ver bezijden de realiteit te zijn). Ook wordt weer de vergelijking gemaakt met andere prijsstijgingen die niet door de Staat gecompenseerd worden (groenten- en fruitprijzen, belachelijk!). Wat een onzin: door kunstmatige koppeling van gas- aan olieprijzen dicteert de Staat een marktverstoring van formaat, en genereert zo haar eigen uit de resulterende belastinginkomsten gedwongen winkelnering op het vlak van energie inkomsten. Ten koste van de burger en alle energiegebruikers. Dat is toch wel een ander verhaal dan de prijsontwikkeling van een kilo aardappelen, geachte heer van der Kwast! Voor die wel erg makkelijk verdiende Staatsinkomsten zou je eigenlijk (terecht) moeten compenseren, want ze zijn in Den Haag toch zo'n warm voorstander van "de vrije markt"? Dan moet je er ook met je vingers van afblijven! Als je er dan toch aan wilt komen met je hebzuchtige graaivingers, moet je dat ook weer gaan corrigeren... Wat mij betreft gaat de Staat die compensatie bij de grootverbruikers en de verspillers "halen", want energiebesparing is en blijft de meest effectieve, efficiënte en goedkoopste optie voor de verduurzaming van de energievoorziening. Of zijn ze de Trias Energetica in Den Haag voor het gemak even vergeten?


... en een alternatief model voor een fundamentele energierevolutie. Paul van der Kwast eindigt zijn tweede artikel met een extreem naïeve opmerking: "Het goede nieuws is dat Nederlandse stroom weer goedkoper wordt als de olie- en gasprijzen dalen. Zullen de voorstanders van energiecompensatie dan pleiten voor een extra energiebelasting?"

Ik weet niet op welke planeet de heer van der Kwast woont, maar afgezien van een tijdelijk "dipje" naar beneden, zullen de olie- en de kunstmatig er aan gekoppelde gasprijzen niet alleen maar stijgen de komende decennia. Als China en India zo doorgaan, zullen die prijzen exploderen. Dat zal desastreuze gevolgen hebben voor de "betaalbaarheid" van de gas- en elektraprijzen in Nederland als deze status quo gehandhaafd wordt. En om dan via zo'n extreem gekunstelde constructie "te gaan compenseren" voor de gestegen energielasten is zinloos, want het lost de fundamentele problemen van de vastgeroeste en achterhaalde "fossiele" energievoorziening niet op!

In-depth analysis of sustainable energy problems and of "fossil" energy market reforms by progressive German energy think-tank SFV: latest newsletter (in German; click for webpage with free download option).Hoog tijd voor een energierevolutie dus. Een revolutie van de energie beprijzing bedoel ik. Op naar een zeer zware energietax op fossiele brandstoffen, die sowieso nog steeds veel te goedkoop zijn en die niet de maatschappelijke kosten weerspiegelen die ze teweeg brengen. Dus een zware belasting op variabele kosten zoals de fossiele kWh, m³, en GJ prijzen, maar ook een forse belasting op transportbrandstoffen. Deze belasting wordt gecompenseerd door een maandelijks energiegeld voor alle huishoudens, en gelijktijdig met een drastische verlichting van de belasting op arbeid. U denkt dat ik uit mijn nek klets? De Solarenergie- Förderverein Deutschland e.V. is al een heel eind met bloedserieuze voorstellen in deze richting. En als u denkt dat deze "club" niet serieus genomen moet worden, vergeet dan even niet dat deze "club" aan de basis van het extreem succesvolle Erneuerbare Energien Gesetz heeft gestaan wat overal in Europa gekopieerd wordt (beste subsidiemodel voor duurzame energie).

We mogen nog wat verwachten van deze zeer progressieve groep denkers. Om een tipje van de sluier op te lichten (vorige nieuwsbrief van de S.F.V. die ik zelfs thuisgestuurd kreeg), maak uw borst maar nat: de voorstellen gaan uit van een verhoging van 12 eurocent per kWh, € 1,20 per m³ aardgas, en € 1,00 per liter diesel, benzine, en stookolie. Gecompenseerd door een genereus "Energiegeld" van € 100,-- per persoon per maand en een structurele verlaging van de loonbelasting. Kijk, dat zet pas zoden aan de dijk, bevordert energiebesparing op extreem efficiënte wijze, stimuleert de verdere ontwikkeling van duurzame energie (door de gecontinueerde subsidie van elke duurzame kilowattuur die op het net wordt gezet, kosten slechts een paar euri pp. per jaar, of het verdienen van groencertificaten voor elke MJ geproduceerde duurzame warmte), en bevordert arbeidsintensieve, ambachtelijke werkgelegenheid. Nieuwsgierig geworden en niet bang voor de Duitse taal? Kijk op:

http://www.sfv.de/lokal/mails/wvf/arbeitun.htm ("Energiesteuer für mehr Arbeit")
http://www.sfv.de/lokal/mails/sj/sbrf0405.htm ("Solarbrief 4/05", 36 pp., 1 MB, voor als u bij wil blijven op het vlak van fundamentele energiemarkt hervormingen!)


14 december 2005: Verklaring Echte Energie stijging "schone" energieprijzen. Van Echte Energie ontving ik het volgende antwoord op mijn vraag waarom zelfs bij duurzame energie aanbieders de (variabele, m³ en kWh) prijzen (fors) stijgen:

"Wij geven u helemaal gelijk dat het vreemd is dat de tarieven van de schone duurzame energie ook stijgen, dit terwijl olie niet direct iets te maken heeft met de schone energie die Echte Energie levert.

Niet zozeer dat onze geleverde energie opgewekt wordt door middel van olie, maar het gaat wel om de marktwerking.

Echte Energie koopt de meeste energie in.

Landelijk zijn de olieprijzen afgelopen periode flink gestegen. Grijze energie heeft wel direct te maken met de olieprijzen. Automatisch stijgen daardoor de prijzen van grijze (vuile) stroom.

Op dat moment zullen ook aanbieders (wat nu gebeurt) meer kunnen vragen voor de verkoop van hun schone energie. De energieboeren hebben dus naar aanleiding van deze markt hun tarieven voor 2006 gebaseerd. Echte Energie klanten hebben om deze reden ook te maken met een prijsstijging van ongeveer 10 %."

Het is natuurlijk jammer dat de duurzame energie aanbieders zich door de nukken en grillen van de fossiele jongens en meisjes laten "beïnvloeden". Dat heet dan blijkbaar "marktwerking". U had wellicht al begrepen dat die vage term niet aan Polder PV besteed is, want dan kun je alles wel goedpraten. Ik had liever gezien dat de duurzame energiemarkt haar eigen weg ging, en zich niet langer iets "gelegen" laat liggen aan de gesettelde belangen. Maar goed, het is wel zo dat hogere energieprijzen energiebesparing bij de mensen zelf weer hoog op de agenda zal zetten, en dat is een goede zaak. Zou ook een mooie incentive kunnen zijn om zelf nu eindelijk eens ook aan die sexy zonnepanelen te gaan. Die verdienen zich namelijk steeds sneller terug met die omhoog gierende elektriciteitsprijzen. Laat Verhagen en Zalm maar stikken met die "compensatie" (voor de hoge energieprijzen die door die hoge heren kunstmatig over ons worden afgeroepen door de beruchte O-G koppeling), je kunt dat beter zelf doen. Veel effectiever, en je hebt het allemaal zelf in de hand.

Van die 10 procent verhoging bij Echte Energie zal Polder PV niet wakker liggen. Die betaalt toch al jaren vele malen meer vastrecht dan hij aan variabele kosten betaalt ...


13 december 2005: En alweer een duurzame "stromingsbron" op naar de praktijk. Door diffusie van zout bij het bij elkaar brengen/komen van zoete en zoutwaterstromen kan via een membraan door zogenaamde omgekeerde elektrodialyse superschone energie worden opgewekt. De eerste praktijkproeven hebben het effect aangetoond, nu gaat in zoutfabriek Frisia in Harlingen een opschaling met meer onderzoek plaatsvinden binnen het project BlueEnergy. De potentie is gigantisch, nu dat nog in de praktijk aantonen, met als streven een grote centrale in de Afsluitdijk (die eerder ook al voor een serie windturbines en later voor een groot PV-systeem was "geclaimd"). Succes!

http://www.telegraaf.nl/binnenland/30225791/_Noord_Nederlandse_huishoudens_op_stroom_uit_water_.html


8 december 2005: Duurzame energie is overal ... en nog goedkoop ook! Tijdens een enigzins uit de hand lopende zéér melige discussie met een jofele e-mail sparringpartner kwam "in het heetst van de verbale strijd" de volgende suggestie naar boven drijven:

"Ik zal Satan de groeten van hem doen. Eindelijk gratis verwarming, hoef ik niet zelf te betalen. Da's weer eens wat anders dan stadsverwarming: gratis Hellevuur, dat is pas duurzame energie!"

en

"Nieuwe partij?"

"De Pagtij vog duugzaam Hellûgvuug, PvdH?"

Tja, je moet toch wat in het barre, onduurzame Holland...


6 december 2005: Duits antwoord op Engelse kernenergie plannen. De afscheid nemende Duitse "Grüne" Bundesumweltminister Jürgen Trittin zegt nog even op een onnavolgbare wijze waar het op staat m.b.t. de kwetsbaarheid en enorme risico's van de exploitatie van kerncentrales en de onoplosbare afvalproblematiek:

"Who can today presume to say, or even begin to imagine, what the world will be like in 24,000 years? This is the half-life period of plutonium-239, which is generated in huge volumes during nuclear fission. However, what we do know today is that 24,000 years ago Olkiluoto [where Finland is building a new reactor], for example, was buried under around 3,000m of ice."

Lijkt me duidelijk, toch? Of vindt u het geen probleem om voor dat beetje elektriciteit (niet warmte, geen transportbrandstoffen, etc.) wat wij nu willen gebruiken een toekomstvernietigend atoomscenario in gang te zetten? Beetje asociaal toch? Wel eens van People, Planet, Profit gehoord? In die volgorde? Daarom, en vanwege alle andere argumenten die door Trittin naar voren worden gebracht, onderschijft Polder PV het Duitse beleid tot het uitfaseren van kerncentrales en Trittin's slotconclusie voor de volle 100 procent:

"We are convinced that Germany has chosen the right energy policy path."

Zeer uitgebreide discussie en vele andere argumenten (let vooral op de standpunten van Tom Burke), die alle kanten van de zaak laten zien op de BBC website:

http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4216302.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4357238.stm (bijdrage Trittin)


6 december 2005: Antwoord van van Geel. Op de brief met mijn aanvulling (kernenergie overboord kieperen en duurzame energie krachtdadig bevorderen) die ik via de Greenpeace website verstuurde naar de Canadese Premier Martin (voorzitter nieuwe klimaat onderhandelingen in Montreal) en van Geel:

"Geachte mevrouw/mijnheer,

Hartelijk dank voor uw e-mail aan de Canadese Premier Martin met een kopie aan mij. U roept ons op tot maximale inzet om klimaatverandering aan te pakken.

De Nederlandse overheid deelt de zorg van Greenpeace voor ons klimaat en ziet klimaatverandering als een groot, mondiaal en zorgwekkend probleem.

De afspraken die gemaakt zijn onder het Kyoto-protocol zijn een eerste belangrijke stap, maar ik ben het met u eens dat deze niet ver genoeg gaan om het tij te keren. Daarvoor zijn verdergaande maatregelen en afspraken noodzakelijk om de oorzaken en ernstige gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. De inzet van Nederland is daarom om zo snel mogelijk te starten met de onderhandelingen voor het klimaatbeleid na 2012, als het Kyoto-protocol afloopt.

Samen zullen wij onze uiterste best doen.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer,

Drs. P.L.B.A. van Geel"

U kunt nog steeds die brief versturen (evt. met eigen bijdrage), via de Greenpeace link.

http://www.vrom.nl/klimaatverandering (Nederlands beleid)
http://www.greenpeace.nl/campaigns/broeikaseffect-en-klimaatveran/dutch-climate-letter-writing-a

<<< 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

© 2005-2006 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)