starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
NUON perikelen intro
historie
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Polder PV avontuurtjes

Bezopen: NUON soap
INTRO/links stadswarmte

Of: de oorlog om de vastrechten is reeds begonnen...

lees en huiver: Polder PV's zoveelste onzachte aanraking met een bedrijf
wat zijn interne zaakjes (nog steeds) niet op orde heeft

>>>>>> DIRECT NAAR DE ACTUELE pagina <<<<<<
wat er aan vooraf ging
de EERSTE berichten (beginnen bij het BEGIN)
RESULTATEN pagina ("Vragen en antwoorden"): tabellen en grafieken

grafieken op separate webpagina's deelsectie totaaloverzichten:
grafiek met maandelijkse warmte consumptie

grafiek met maandelijkse kookgas consumptie
vergelijking totale "warmte" consumptie Polder PV <-> gemiddeld Nederlands huishouden


zie ook: "De leugen van de vrije energiemarkt", 25 juli 2005
(bericht op de DE Nieuwspagina)

Reageren? Vergelijkbare "ervaringen"? E-mail naar Polder PV a.u.b., met name bewoners van de Stevenshof in Leiden, en andere mensen die stadsverwarming én een (kook-)gasaansluiting hebben!

v & a actueel 5 4 3 2 1 intro

>>>

v&a = vraag en antwoorden pagina met veel grafieken; actueel = recentste nieuwspagina "NUON Soap"


Introductie

Sinds begin 2005 is de webmaster ("polderjongen") van Polder PV in een verschrikkelijk gevecht verwikkeld geraakt met zijn "oude" gas (en nog steeds warmte) leverancier NUON over het zijns inziens onterecht in rekening brengen van diverse gloednieuwe gas vastrecht posten op zijn jaarafrekening over 2004. Wat begon als een "pure" gas vastrecht affaire lijkt steeds meer te verworden tot een "warmte vastrecht" affaire, omdat pas na vele maanden sjorren en trekken, voor het eerst sinds polderjongen in de Leidse Stevenshof woont (eind 1996), door NUON toegegeven werd dat de gas vastrechten altijd verrekend zouden zijn (geweest) met de vastrecht warmte, en dat de talloze veranderingen op de nota te maken zouden hebben met de liberalisering van de gasmarkt. De gevolgen waarvan de wijkbewoners van de Stevenshof zowel door NUON (Warmte) als de netbeheerder Continuon tot op de dag van vandaag (medio 2006) in het geheel niet of op een totaal onbegrijpelijke, volstrekt ontoereikende wijze (brief 28 sep. 2005) zijn ingelicht. Hoe de ene na de andere merkwaardige "ontdekking" of "onthulling" wordt gedaan in een steeds bizarder verlopende affaire, wordt door Polder PV op de volgende pagina's uit de doeken gedaan. Één van de "minder frisse" avontuurtjes van polderjongen op de energiemarkt dus.

Deze affaire is vooral voor de inwoners van de Leidse Stevenshof van bovengemiddeld belang, omdat we hier met z'n allen (ongeveer 4.300 huishoudens) in hetzelfde schuitje zitten, namelijk én een aansluiting op het stadswarmte net, én een aansluiting op een lagedruk kookgas net (er zijn, voorzover we kunnen beoordelen, (nog) nauwelijks fysiek afgesloten gasaansluitingen in onze wijk). Die netten liggen er, en als u zoals ondergetekende van niets wetend, en door NUON al die jaren over de consequenties daarvan NOOIT ingelicht in de Stevenshof bent komen wonen, zult u onherroepelijk met deze affaire te maken krijgen. Of u wilt of niet. Naar nu blijkt, zelfs als u al lang meer géén kookgas gebruikt en bent overgestapt op bijv. inductieplaten (elektrisch), kan het heel goed zijn dat ook bij u sinds het begin van 2005 opeens 5 nieuwe vastrecht posten "gas" in rekening zijn gebracht, dus voor een "product" wat u al lang niet meer afneemt! Spit daarom nauwkeurig uw nota's door, met name die van begin 2005, want het kan heel goed zijn dat u over het hoofd heeft gezien dat die posten bij u op de nota zijn verschenen! Als dat zo is, neem dan contact met me op.

Ook is mij een geval bekend van een huishouden wat in 2005 is overgestapt naar een andere gas- en elektra leverancier, wat geen correctie op de factuur over 2004 had gekregen, en geen geldbedrag (plm. 100 euro) van NUON had terug ontvangen, maar waar ze wel degelijk recht op hadden. Is pas na actie van deze bewoner op mijn aandringen geclaimd en uitbetaald. Soortgelijke gevallen gaarne ook melden s.v.p.

Sinds begin 2006 loopt dwars door deze extreem ingewikkelde materie ook nog eens een kapitale blunder van de netbeheerder Continuon die bij sommige adressen in de wijk (!) een verkeerd capaciteitstarief (12,7 i.p.v. 7,9 eurocent dagtarief) in rekening gebracht blijkt te hebben, en waar nog steeds het fijne niet van boven tafel is gekomen (bijv.: om hoeveel adressen gaat het nu uiteindelijk?).

Het is ook heel goed mogelijk dat bij complexen met blokverwarming en per woning een kookgas aansluiting soortgelijke "rampen op de nota" zich hebben afgespeeld waar al of niet actie van NUON op gekomen is (facturatie is daar nog ingewikkelder, omdat dat vaak via de verhuurder gaat en u totaal geen zicht heeft op de berekeningswijze van e.e.a.). Neem ook in dat geval contact met me op, zodat we ons een goed beeld kunnen vormen wat er nu precies allemaal mis gegaan is, en hoe wijdverbreid deze ellende wellicht blijkt te zijn (mogelijk zelfs elders in het land gebeurd). Ik ga zeker niet als onbetaald particulier allemaal krankzinnig ingewikkelde privé nota's uitspellen (ik heb al genoeg met mijn eigen facturen "te stellen" en heb wel betere dingen te doen), maar het is goed om een algemeen beeld te krijgen van alle ontwikkelingen.

Voor de (actuele) stand van zaken cq. de historie van deze bizarre affaire, kijk op de volgende pagina's via de navigatiebar boven- en onderaan de pagina's. Het meest recente nieuws staat op de eerstvolgende pagina, het allerlaatste nieuwtje staat op die pagina bovenaan.

Directe links naar voorbeelden van de gas/warmte vastrechten op NUON nota's
over het jaar 2005
Correcte energienota NUON met fysiek aangesloten gasaansluiting
(correct capaciteitstarief, met correctiepost voor gebruik kookgas)
Incorrecte energienota NUON met fysiek aangesloten gasaansluiting
(fout capaciteitstarief, met correctiepost voor gebruik kookgas)
Correcte energienota NUON met fysiek verwijderde gasaansluiting
(uitsluitend warmtekosten zonder correctiepost "korting warmte i.v.m. kookgas")


Links Stadswarmte (klik HIER voor recentste toevoegingen)

Omdat deze affaire steeds "inniger" met de vastrechten "stadswarmte" verweven raakt, omdat de meeste mensen in het geheel niets weten (in "ons" NUON gebied door jarenlange desinformatie) van de exacte prijsstelling van zowel de variabele kosten, als de vastrechtkosten voor stadswarmte, en omdat er met de beprijzing van deze hoogste posten op uw energienota enorm veel mis blijkt te zijn (grondig onderzoek van de Stichting Niet Meer Dan in Almere), geef ik hieronder een serie links met nuttige informatie voor mensen die meer over deze belangrijke materie willen weten. Lezen! Het is duidelijk dat, zeker met het "knuppel in het hoenderhok" artikel van Jan ten Hoopen van het CDA, de grondvesten onder het "Niet Meer Dan Anders" principe en de SV exploitanten die er misbruik van maken staan te schudden en te beven in Nederland. Mede daarom ook:

WORDT S.V.P. LID VAN DE STICHTING NIET MEER DAN, WANT DAN KAN ER EEN FLINKE VUIST GEMAAKT WORDEN RICHTING STADSVERWARMING EXPLOITANTEN EN ENERGIENED!!!

Website van de Stichting Niet Meer Dan die al 6 jaar strijdt voor eerlijke beprijzing van stadswarmte: http://www.nietmeerdan.nl

Woont u in de Leidse Stevenshof, wordt dan s.v.p. ook lid van de Wijkraad, zodat we ook lokaal een vuist kunnen maken

Website van de Wijkraad: http://www.wijkraadstevenshof.nl


ALGEMEEN:

Wikipedia informatie en geschiedenis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Warmtedistributie

Warmtelevering SenterNovem startpagina. Link naar veel info over beleid, achtergronden en "sturingsprincipes". Consument komt nauwelijks aan bod, "want het NMDA principe wordt gehanteerd":
http://www.senternovem.nl/warmtelevering/index.asp

Zéér interessant en actueel: "Staat de warmtewet in de kou?" Themanummer van het nagelneue tijdschrift "Joule"*, opvolger van het vakblad Duurzame Energie van Æneas. Nr. 1/oktober 2005, pp. 11-19. Proefabo € 15,-- particulieren abo € 48,00; losse nummers € 13,00. Æneas, uitgeverij van vakinformatie, postbus 101, 5280 AC Boxtel, tel. 0411-650085, fax 0411-650080, web www.aeneas.nl, e-mail mail@aeneas.nl. Voor bespreking van dit themanummer, zie onder 17 november 2005.
*inmiddels herdoopt tot Energie+

BEPRIJZING, WET- EN REGELGEVING:

"Tariefadvies voor de levering van warmte aan Kleinverbruikers 2007" NIEUW!!! Document 2006-76, december 2006 van EnergieNed, de koepelorganisatie van de Nederlandse energiesector en "motor" achter dat merkwaardige Niet Meer Dan Anders principe. De meest bizarre "posten" kom je hier tegen. En dat moet de warmteconsument begrijpen? Die weet dus nooit waar hij/zij nu precies voor betaalt. En kan dus ook makkelijk een oor aangenaaid worden. 29 pp. (87 kB), downloaden van:
http://www.energiened.nl/_upload/bestellingen/publicaties/256_313149d - Tariefadvies warmte KV 2007.pdf

Voor tariefadviezen voorgaande jaren, contact opnemen met EnergieNed. Adviezen voor 2005 en 2006 zijn ook bij Polder PV op te vragen.

Nieuwe tarieven van N.V. Continuon Netbeheer voor transport gas- en elektriciteit per 1 januari 2006. "Essentiële ingrediënten" van de bezopen stadswarmte vastrecht berekeningen (combinatie SV/kookgasaansluiting) die enkele wereldvreemde ambtenaren voor die arme burgertjes hebben uitgedokterd. In het verzorgingsgebied van Continuon:

Aansluit- en transporttarieven gas voor huishoudelijke en zakelijke kleinverbruikers:
http://www.continuon.nl/uploads/tx_dreextfilelinks/tar_g_kleinverbruik_2006_01.pdf  (67 kB)

Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor huishoudelijke en zakelijke kleinverbruikers:
http://www.continuon.nl/uploads/tx_dreextfilelinks/tar_e_consumenten_2006.pdf  (62 kB)

Voor tarieven andere netbeheerders, zie de link lijstjes op de website van de DTe:
netbeheerders gas
netbeheerders elektriciteit

"Model algemene voorwaarden warmte 1998" Document van EnergieNed. Voorwaarden zijn volgens opgave niet te wijzigen zonder consultatie van de Consumentenbond. EnergieNed00000181.pdf, 20 pp., 646 kB, downloaden van:
http://www.energiened.nl/ (link Publicaties)

"Basisonderzoek Warmte Kleinverbruik, BWK 2004" EnergieNed document 2005-36, maart 2005. Vergelijking verbruiksgegevens "standaard gas huishoudens" en huishoudens met stadsverwarming. EnergieNed00000201.pdf, 33 pp., 92 kB, downloaden van:
http://www.energiened.nl/ (link Publicaties)

"Wetsvoorstel Warmtewet is nog onvoldragen" Position paper EnergieNed van 5 oktober 2004: "EnergieNed bepleit de ontwikkeling van de Warmtewet in haar huidige ontwerp te staken en te kijken naar pragmatischer regelgeving." Arrogant? Ach, koepelorganisatie, dan weet je het wel. EnergieNed00000190.pdf, 18 kB, downloaden van:
http://www.energiened.nl/ (link Publicaties)

"Kamerstuk 30 150 Stadsverwarming" Rapport van de Algemene Rekenkamer wat grote vraagtekens zet bij de winstmarges van diverse stadsverwarmings-projecten, waarin de tariefstructuur als een mistige materie wordt beschouwd waar geen vat op is te krijgen, en waarin het reeds jaren gehanteerde "niet meer dan anders" beginsel als een subjectief criterium wordt beoordeeld. Belangrijkste aanbevelingen: (1) heldere normering van publieke belangen, (2) expliciete beschrijving van regels, en (3) onafhankelijk en sluitend toezicht. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2, Vergaderjaar 2004–2005, 37 pp. Pdf file van 1,7 MB; downloaden van:
http://www.rekenkamer.nl

RECENT:

Diverse artikelen over (problemen met) stadswarmte op de website van BN De Stem. Zoeken met sleutel "stadsverwarming". Meest opvallende: "Stadsverwarming is stadsverarming" (Henk Seijkerns, Breda):
http://www.bndestem.nl/zorgspecial/article276107.ece

Uitermate boeiend en informatief artikel over de mening van promovendus van Van Eck over de nieuwe Warmtewet: "Het huidige wetsvoorstel kan maar beter de prullenbak in!"
http://www.actiegj.nl/downloads%5CEM%202006_7%20pagina%209-11.pdf

Uitstekend en kritisch artikel over diverse aspecten rond de grootschalige aanleg van stadswarmte in Amsterdam (5 november 2006):
http://www.mediastudies.nl/nap2/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=37


DIVERSEN:

Informatief: nuttige tips over stadsverwarming in Purmerend met wandverwarming, radiatoren, tapwater en een kamerthermostaat met een software foutje:
http://www.ruudenmieke.nl/Stadsverwarminginhuis.htm

Uitvoerige pagina vol met nuttige info over stadswarmte en (financiële) gevolgen van het overnemen van de Stadsverwarming door de Gemeente Purmerend van NUON (blijkbaar hadden ze genoeg van alle toestanden en dachten ze: dat gaan we dan maar weer zelf doen, zijn we van het gezeur af):
http://gemeente.purmerend.nl/smartsite.html?id=3902

Ook een zeer uitgebreide pagina over de milieutechnische voordelen en de historische ontwikkeling van SV projecten in Nederland, met Denemarken als "lichtend voorbeeld". "Toen" was de prijsexplosie van de tarieven nog niet zo "opportuun". Verder prima artikel:
http://www.profundo.nl/publicaties/stadsverwarming.html

Bizarre tarievenlijst voor stadswarmte in Brabant bij Essent. Let vooral eens op die merkwaardige verschillen bij SV huishoudens in Breda zonder/met gasaansluiting cq. met "vooruit betaald" of "vast" bedrag voor aansluiting! Zoiets heb ik bij NUON nog niet gezien, maar wat het nu precies betekent? Grote financiële gevolgen, dat mag duidelijk zijn!:
http://www.essent.nl/essent/consument/producten/stadsverwarming/tarieven.html

Hoe simpele rekensommetjes laten zien dat er zeker in Almere, maar hoogstwaarschijnlijk ook in alle andere SV-projecten veel te veel voor Stadswarmte wordt betaald (met HARTELIJKE dank aan Henk Heiner voor zijn jarenlange strijd voor eerlijker beprijzing!):
http://www.bureauconsult.nl/

Door jarenlange inactiviteit bij het gemeentebestuur van Almere komt de boel op scherp te staan en dient de ChristenUnie 22 januari 2005 een forse motie in. Hier de tekst. Let ook op de waanzinnige prijs"ontwikkeling" stadswarmte tarieven in de bijgesloten tabel!!!:
http://almere.christenunie.nl/k/news/view/32388
http://almere.christenunie.nl/k/news/view/112837 (2 maart 2006; aangenomen motie voor een rechtszaak)

Schriftelijke vragen van wethouder Bouwe Olij over aanleg stadsverwarming in west Amsterdam, en de politieke keuzes die daarbij gemaakt worden. "Afkoop" van nieuwe (gedwongen) SV klanten/huurders middels een keramische kookplaat en pannenset:
http://www.bouweolij.nl/050705schriftelijke_vragen.php

NUON Stadswarmte tarieven voor de Amsterdamse Bijlmer lager dan elders in Amsterdam:
http://www.rochdale.nl/blue/index1.asp?id=219

Ook Eneco lijkt een aardig deel van de bobo topsalarissen uit de lucratieve stadswarmte tarieven te betrekken:
http://www.planet.nl/planet/show/id=67782 ...

"Een enorm groot deel van de rekening bestaat uit vastrecht kosten en andere vaste posten die iedereen moet betalen of je nu zuinig bent met energie of niet." Aldus een "gelukkige" stadswarmte gebruiker. Grote problemen van allerlei aard in Vathorst (Amersfoort):
http://www.zonnestraaltje.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=49

Da's niet mis daar in Oosterheem in Zoetermeer, met leverancier Eneco, een lawaaiierige stadsverwarmingsinstallatie die de vloerverwarming aan laat staan in de zomer zodat bewoners de hoofdkranen elke avond maar dichtdraaien (!), kosten die de pan uitrijzen (duurder dan gas), en "een monteur die het ook niet meer weet":
http://oosterheem.org/nieuws.asp?id=538

Als u meer nuttige stadswarmte links weet, mail me dan s.v.p., dan zet ik hem er bij!

v & a actueel 5 4 3 2 1 intro

>>>

© 2005-2007 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)