starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
NUON perikelen
historie
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Polder PV avontuurtjes

NUON soap p. 1
26 juli 2005 ("voorafje")

wat er aan vooraf ging
de EERSTE berichten (beginnen bij het BEGIN)
RESULTATEN pagina ("Vragen en antwoorden"): tabellen en grafieken

grafieken op separate webpagina's deelsectie totaaloverzichten:
grafiek met maandelijkse warmte consumptie

grafiek met maandelijkse kookgas consumptie
vergelijking totale "warmte" consumptie Polder PV <-> gemiddeld Nederlands huishouden


zie ook: "De leugen van de vrije energiemarkt", 25 juli 2005
(bericht op de DE Nieuwspagina)

v & a actueel 5 4 3 2 1 intro


26 juli 2005: Wat er aan vooraf ging. Uit het oude DE nieuws op Polder PV geselecteerd. Bericht van 7 februari 2005, "Energienota's, de liberalisering en hoofdpijn":

Vandaag eindelijk de moed opgevat om onze privé energienota van 20 januari eens goed te bekijken (van onze "klassieke" energieleverancier NUON; de nota voor onze duurzame elektra leverancier Echte Energie, met inmiddels ook "klimaatgecompenseerd aardgas", hebben we nog niet binnen). Vorig jaar ben ik namelijk ongeveer 3 maanden bezig geweest om foute correcties door het oude energiebedrijf recht te zetten, dat was geen leuke periode, kan ik u verzekeren! OK, ik ben geen al te snelle jongen met rekenklussen, maar zelfs als je het echt wilt snappen, kost het je gewoon als geïnteresseerde al minstens een halve dag om deze fors toegenomen pakken papier te kunnen doorgronden. Wij hebben alle nota's nog sinds we hier eind 1996 kwamen wonen, en in die "goeie ouwe tijd" was het gewoon een half velletje papier, met slechts 5 posten voor energie. Lekker simpel en overzichtelijk. Dat is inmiddels opgelopen tot maar liefst 5 vellen papier (incl. infovel) en 14 posten voor energie. Allemaal netjes "uitgesplitst", zoals de heer Brinkhorst zo graag ziet, maar ik geef u op een briefje dat de overgrote meerderheid in Nederland slechts diep zal zuchten en het allemaal wel gelooft, of in razernij ontsteekt omdat er alweer bijbetaald moet worden.

Ja, ja, die liberalisering zou ons lekker goedkope kuubjes gas en kilowattuurtjes elektra opleveren. Welnu, vergeet het maar! Ten eerste, omdat energie nog steeds spotgoedkoop is en de milieukosten van de opwekking van die energie nog lang niet (volledig) in de prijs zijn doorberekend, ecotaxen, REB, MEP en wat dies meer zij ten spijt. Energie wordt hoe dan ook duurder, mede vanwege het feit dat nog steeds bijvoorbeeld gas (en dus ook stadsverwarming) kunstmatig aan de olieprijs is gekoppeld (een keuze van Gasunie en Brinkhorst, waardoor de Staat weer een miljardje extra inkomsten genereert, 3x raden waar dat geld vandaan komt...). Ten tweede, omdat er steeds meer "ontkoppeld" wordt, bedrijfsonderdelen (gedwongen) verzelfstandigd gaan worden, hetgeen de kosten "zichtbaar" maakt, waardoor ze dus ook expliciet doorberekend kunnen worden aan de eindgebruiker. De getergde energiebedrijven zijn er als de kippen bij om al die "verborgen kosten" nu eindelijk aan de consument te kunnen doorberekenen. Zie het staatje onderaan dit bericht, opgemaakt n.a.v. onze eigen nota's.

En dan wekken wij nog een groot deel van ons elektra verbruik zelf brandschoon op met ons eigen PV-systeem, en leken we aanvankelijk met de stadsverwarming relatief goedkoop uit te zijn wat verbruikskosten betreft. Maar, het toverwoord is al gevallen, de verbruikskosten mogen dan nog wel meevallen (althans, voor mensen die bewust weinig energie verbruiken; gaslevering en, zoals door de DTe "beloofd", transport van elektra zijn zelfs goedkoper geworden!), daar staat tegenover dat de vastrecht kosten de pan uit gieren en Vadertje Staat de boel nog eens even lekker extra afroomt met de nodige energieheffingen en een leuk BTW tarief. Als ze dat nu ook nog eens in nuttige, effectieve energiebesparings-projecten, de bouw van nieuwe windturbines en zonnestroom centrales e.d. zouden steken, kunnen we daar nog wel mee leven. Wat Polder PV betreft zelfs: hoe meer hoe liever! Maar neen, er moet weer een snelweg of een tweede Maasvlakte bij zodat we de NOx-en tot nog onacceptabeler niveau's kunnen opschroeven in dit zwaar vervuilde land.

Het was dan ook niet voor niets dat Derk van Wijk, (inmiddels ex-)directeur van het duurzame energiebedrijf Echte Energie, op de bijeenkomst in de Rode Hoed op 15 december 2004, zijn woede uitte over het feit dat hij nauwelijks op de zogenaamde geliberaliseerde energiemarkt kan concurreren met andere (niet of veel minder duurzame) energiebedrijven omdat het allergrootste deel van de elektriciteitsprijs (en nu dus ook al de gasprijs, zie tabel) inmiddels "op" gaat aan transport, vastrecht en belastingen. Posten waar hij niets aan kan veranderen als ondernemer. Alleen het miezerige restje variabele elektra en/of gas kosten kan hij dan nog "iets" mee doen om zich te onderscheiden van de grauwe rest. Hoezo, "vrije" markt? Zolang de milieukosten niet werkelijk in alle energieprijzen zijn doorberekend, en dan bedoel ik voornamelijk de variabele (= aan het verbruik gerelateerde) kosten, zal het principe "de vervuiler betaalt" in Nederland een volslagen illusie blijken en betalen we ons blauw aan zogenaamde "vaste kosten" en "milieuheffingen" die niet daar ingezet worden waar ze nodig zijn.

Ik voorspel vooral voor die toch al kapitaalkrachtige bedrijven die massaal investeren in energie infrastructuur en overnames van soortgelijke bedrijven een gouden toekomst in dit land. Als hier niets aan gaat gebeuren, hebben we straks een volslagen fictieve "vrije" energiemarkt waarin de paar overgebleven energieleveranciers elkaar met minimale marges het leven zuur zullen maken, en de infrastructuur jongens de consument met het wetboek in de hand flink zullen laten bloeden, zelfs al wordt er door die eindgebruikers (door een bewuste levenswijze) weinig energie afgenomen. Vadertje Staat zal als lachende derde nog flink wat belastinginkomsten op de "vaste posten" verkrijgen en we zijn weer helemaal terug bij "af". En "Kyoto" kan alsnog de (papier) prullenbak in omdat er geen enkele incentive meer is om te bezuinigen op energieverbruik, de goedkoopste duurzame optie. Er zal dus mogelijk weer een monopolie ontstaan, alleen ditmaal een, veel gevaarlijker, "geliberaliseerd" infrastructuurmonopolie. De Duitse energiegigant E-ON bijvoorbeeld, die inmiddels alweer een tijdje "onze" stadsverwarming bezit, schijnt met tientallen miljarden (tijdens de vroege, "beschermde" liberaliseringsjaren verdiende) EURO's te smijten en alles wat los en vast zit op energiegebied in Europa op te kopen. Een zeer bedenkelijke ontwikkeling.

Of zou Slochteren soms opeens bijna "op" blijken te zijn en heeft de Gasunie dat nog niet durven te vertellen aan de Nederlandse burgers??!!

medium
post
prijs (Euro)
eenheid
verandering
elektra
transport continu
0,032592
kWh
-18,5%
elektra
vastrecht transport
0,138854
dag
+10,5%
gas
levering
0,229545
m3
- 5,4%
gas
energiebelasting
0,142727
m3
+ 9,8%
gas
volume transport
0,024483
m3
+4,0%
gas
vastrecht levering
0,028317
dag
NIEUW
gas
capaciteit transport
0,079231
dag
NIEUW
gas
vastrecht transport
0,098462
dag
NIEUW
gas
vastrecht aansluiting
0,056923
dag
NIEUW
gas
meetdienst
0,048462
dag
NIEUW
gas
compensatie vaste vergoeding
???
dag
VERDWENEN
warmte
levering
17,616869
GJ
+ 0,1%
warmte
vastrecht
0,568005
dag
+ 10,5%
n.v.t.
MEP-heffing
0,108438*
dag
+11,2%

*MEP heffing vrijgesteld van belasting

Tabel met veranderingen in energieprijzen, vastrechtbedragen en belastingen (ex BTW) voor Polder PV (nota 20 januari 2005) sinds de vorige jaarafrekening (waar ook al de nodige prijsstijgingen op voorkwamen; dit kan voor andere eindgebruikers uiteraard verschillend zijn!). Elektra "variabel" is hier niet opgenomen omdat dat op de nog niet ontvangen nota van Echte Energie terecht zal komen (en hopelijk ook de "teruggave energiebelasting").** De vijf "nieuwe" posten voor gas zouden op jaarbasis maar liefst op een verhoging van € 113,66 neerkomen, en dat voor een "levering" van slechts 21 m3 (kook)gas á € 5,05 ex BTW in 2004! "Warmte" is bij ons stadsverwarming (eenheid: Gigajoule, GJ); let op het zeer hoge vastrecht bedrag per dag (dat hakt er in, met 10,5% verhoging!)! Prijzen zijn gemiddelden over 2004. Uitsluitend wat betreft de met een lichtgroene achtergrond gemarkeerde posten heeft u qua gedrag invloed op het eindresultaat (minder verbruik = minder kosten en minder milieubelasting); de met een oranje-achtige achtergrond gemarkeerde posten zijn VASTE kosten waar u geen enkele invloed op kunt uitoefenen en die u sowieso moet ophoesten, of u nu een energie-arm huishouden voert of niet...
**N.B.: op 26 juli 2005 nog steeds geen nota binnen. Zou Continuon alweer de meterstanden niet op tijd doorgegeven hebben??

Voor wie met eigen ogen wil zien hoe de ontwikkeling van de gemiddelde gas en elektra prijzen is geweest de afgelopen decennia, moet maar eens op de "homepage" van de website van Bries Water- en Energiebesparing kijken: http://www.brieswaterenenergie.nl/, of op de zeer informatieve pagina's met energie basisgegevens voor Nederland op de ECN website (vele grafieken en tabellen): www.energie.nl. Niet schrikken, u bent gewaarschuwd!

v & a actueel 5 4 3 2 1 intro


© 2005 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)