starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
NUON perikelen
historie
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Polder PV avontuurtjes

NUON soap p. 5
19 jan. 2006 - 31 dec. 2006

wat er aan vooraf ging
de EERSTE berichten (beginnen bij het BEGIN)
RESULTATEN pagina ("Vragen en antwoorden"): tabellen en grafieken

grafieken op separate webpagina's deelsectie totaaloverzichten:
grafiek met maandelijkse warmte consumptie

grafiek met maandelijkse kookgas consumptie
vergelijking totale "warmte" consumptie Polder PV <-> gemiddeld Nederlands huishouden


zie ook: "De leugen van de vrije energiemarkt", 25 juli 2005
(bericht op de DE Nieuwspagina)

v & a actueel 5 4 3 2 1 intro


19 december 2006: Actie GigaJoule start rechtszaak tegen Eneco. Een belangrijke stap in een al jaren voortslepend conflict over beprijzing van stadswarmte, de wijze waarop verbruiksgegevens in de prijzen worden opgenomen (gemeten verbruik in Houten wijkt sterk af van gemiddelde verbruiken zoals EnergieNed die hanteert op basis van eigen onderzoek), etc. Sterkte gewenst, en laten we hopen dat hier nu eindelijk eens een heldere uitspraak en/of doorbraak door komt, want wellicht heeft dit invloed op de beprijzing voor alle SV projecten.

http://www.actiegj.nl/ (zie vooral Nieuws pagina voor update van de situatie daar)


10 december 2006: Nieuwste grafieken SV vastrecht en GJ prijs. Met excuus voor het lange wachten, maar het is bij Polder PV waanzinnig druk geweest (nog steeds trouwens), en ik had tijdens die drukte echt geen tijd om me te verdiepen in de ongelofelijk ingewikkelde cijfermaterie. Er lagen de nodige stukken van NUON Warmte en Continuon klaar, en ik heb nu eindelijk de cijfers kunnen verwerken die gelden vanaf 1 juli 2006. Toen zijn namelijk de GJ prijzen weer omhoog gegaan, maar ook is het vastrecht enigzins naar beneden bijgesteld, omdat NUON Warmte blijkbaar geschrokken is van alle commotie rond de SV beprijzing incl. het enorm gestegen vastrecht, en een handreiking wilde doen. Dit heeft ze gedaan door de "vermeden kosten van de gasleverancier" in het vastrecht warmte bij te stellen naar het laagste tarief wat er bekend was in de markt rond de halfjaarswisseling, en dat was het tarief van Essent. Stelt u zich daarbij niet teveel voor, want het gaat op jaarbasis slechts om een bedrag van iets meer dan 5 euro ex BTW (plm. 6 euro incl. BTW), en dat is slechts 1,9% van wat er totaal aan vastrecht warmte betaald moet worden.

Voor alle details, de tabellen, oorspronkelijke, door NUON Warmte aangeleverde data (downloads), en de door mij uitgewerkte grafieken, kunt u weer op de "vraag en antwoord" pagina kijken. Een nieuw tabelletje: prijsveranderingen in de zware totaalpost "vermeden vastrecht gas" (voor ruimteverwarming) binnen het vastrecht warmte, zoals weergegeven door NUON Warmte in de laatste tabel met de gegevens vanaf 1 juli 2006.

Ik hoop evt. volgende getallen die per 1 januari 2007 zouden moeten gelden iets sneller te verwerken (als we ze krijgen), maar kan niets beloven.


28 november 2006: Stadswarmte in Amsterdam. Uitstekend, uitgebreid en kritisch artikel over diverse aspecten rond de grootschalige aanleg van stadswarmte in Amsterdam (5 november 2006). Zie:

http://www.mediastudies.nl/nap2/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=37


28 augustus 2006: Ook even goed op letten! Onderaan het tariefblad stadswarmte voor Zuid Holland (zie ook vorige bericht) staat de volgende opmerkelijke nieuwe "post" opgevoerd:


Laatste 4 kolommen: vlnr. 1e, 2e, 3e resp. 4e kwartaal van 2006; prijzen incl. BTW

Commentaar Polder PV:

 • Dit is, na die brief van 16 maart 2006, voor het eerst dat er op een stadswarmte tarieflijst (van NUON) zo expliciet melding gemaakt wordt van een compensatie indien er naast een stadswarmte aansluiting ook een kookgas aansluiting in uw woning aanwezig is (zie ook bespreking van voornoemde brief, punt 7). Die compensatie blijft NUON Warmte hardnekkig en ondanks onze protesten foutief een "korting" (hier: "maandkorting") noemen, omdat zij er vanuit gaan dat die tarieven alleen vanuit hun beperkte standpunt bekeken dienen te worden. Voor de klant is en blijft het echter géén "korting", maar is het slechts een compensatie voor het feit dat per 1 januari 2005 (gevolgen liberalisering gasmarkt op 1 juli 2004) hij/zij een ronduit bezopen serie (5 stuks) vastrechten voor de gasaansluiting in rekening gebracht krijgt (in de Leidse Stevenshof voordien nog nooit op facturen zichtbaar geweest). Zonder dat NUON Warmte, de gasleverancier, of de netbeheerder Continuon daartoe enige actie ondernemen om in "jip en janneke taal" aan diegenen die het betreft uit te leggen hoe bezopen die verrekening in elkaar steekt. Want een verrekening/compensatie/correctie is het, en u wordt niet, zoals elke keer weer gesuggereerd wordt "een korting geboden".

  Ergo: u betáált sinds 1 januari 2005 (NUON) 5 vastrechtposten voor die vermaledijde kookgas aansluiting ("capaciteit transport, vastrecht transport, vastrecht aansluiting en meetdienst" bij de netbeheerder en "vastrecht levering" bij uw gasleverancier), maar NUON Warmte moet al die 5 posten weer "compenseren" omdat zij aan het "Niet Meer Dan Anders" principe moeten blijven voldoen: u betaalt namelijk binnen het vastrecht warmte ook al 5 vastrechtposten voor de "gas situatie" (zogenaamde "vermeden kosten"...), alleen geldt daarvoor een hoger capaciteitstarief "voor ruimteverwarming". Dubbel dokken, dus (in 2005 kwam dat neer op een teveel betaald bedrag van ongeveer 135 euro voor een heel jaar waarvan wij hopen dat iedereen in onze wijk dat inmiddels gecompenseerd heeft gekregen), en u krijgt 1 "set", nl. die voor de kookgasaansluiting, als alles "goed" verloopt, nu standaard op de jaarnota gecompenseerd...

 • De ongelofelijke consequenties van het hebben van een "niet afgesloten kookgasaansluiting" worden, wederom, noch door NUON Warmte, noch door de netbeheerder Continuon aan u uitgelegd. We zijn nog steeds met beide partijen "in overleg" om alle klanten die het betreft over alle consequenties daarvan in kristalheldere taal uitleg te laten geven door de bedrijfsonderdelen die die posten in rekening (laten) brengen.

 • Er wordt - alweer, niet uitgelegd - onderscheid gemaakt tussen een "bemeterde" resp. een "onbemeterde" aansluiting. Als u een gasmeter heeft valt u in het eerste tarief (meeste huishoudens). U moet dan donders goed opletten of die meter wel in de goede capaciteitsklasse wordt gefactureerd, want in de Leidse Stevenshof zijn daar door Continuon begin 2006, mogelijk eerder, gruwelijke fouten mee gemaakt bij sommige huishoudens (bevindingen van een door ons gevraagd onderzoek naar de gemaakte fouten is opgeeist doch nog niet binnen). Bij ons hebben alle kookgasmeters de (kleinste) capaciteitsklasse G1,6, en daarvoor geldt het allerlaagste tarief van, in 2006 (tarievenlijst Continuon), 9,0 eurocent/dag ex BTW (d.i. 2,75 Euro per maand ex BTW). Het foutieve "ruimteverwarmings" capaciteitstarief voor een verbruik van 500-7.500 m³ is in 2006 14,5 eurocent/dag ex BTW, dus let daar goed op als u uw jaarnota bekijkt: deze posten vindt u onder het netbeheerders deel (Continuon) op uw jaarnota. Als u uw nota halverwege het jaar krijgt, wordt u geconfronteerd met het gemiddelde tarief van 2 jaren, maar die tarieven lopen voor dit soort vastrechten zelden fors uiteen, dus dat moet goed te traceren zijn. De capaciteits-tarieven waren voor het jaar 2005 7,9 (t/m G6, verbruik tot 500 m³/jaar) resp. 12,6 eurocent (verbruik 500-7.500 m³/jaar) ex BTW.

 • Als u géén gasmeter heeft (meestal in appartementencomplexen, studentenhuizen e.d.), bent u "onbemeterd", en uit een antwoordbrief van de directeur van netbeheerder Continuon aan de Wijkraad van de Stevenshof (17 maart 2006) wordt duidelijk hoe u dan "ingedeeld" wordt wat betreft het geschatte gasverbruik ("landelijke afspraken"), wat blijkbaar gebruikt wordt voor de te bepalen "compensatie" bij dat soort aansluitingen. De kosten voor gas zullen in dat soort gevallen waarschijnlijk vaak via de complexeigenaar verrekend worden, zodat u bij deze dient te achterhalen hoe en waarvoor u eigenlijk precies gefactureerd wordt:

  alleen kookgas:
  verbruik 65 m³/jaar
  alleen warm tapwater:
  verbruik 375 m³/jaar
  kookgas en warm tapwater:
  verbruik 440 m³/jaar

 • Merkwaardigerwijs worden de "compensaties" blijkbaar met ingang van het derde kwartaal naar beneden bijgesteld met 50 eurocent per maand, hetgeen iedereen met een kookgasaansluiting dus alweer 6 euro "inkomsten" (lees: terugbetaalde uitgaves!) scheelt. We zullen hierover nog contact opnemen met NUON, want blijkbaar wordt hier halverwege het jaar opeens een vastrecht verlaagd, en het enige waar dat op teruggevoerd kan worden, moet het "vastrecht leverancier" zijn, omdat de netbeheerstarieven (Continuon) voor het hele jaar 2006 gelden.

 • Heel erg opvallend is, dat van de in totaal 15 te downloaden tariefbladen voor de verschillende gebieden waar NUON SV projecten heeft, op maar liefst 7 stuks ook bovengenoemde kookgas compensatieposten vermeld staan! Dat zou dus heel goed kunnen betekenen dat er veel meer mensen in Nederland in een soortgelijke situatie als de inwoners van de Leidse Stevenshof zitten, en zij dus met identieke, dramatische gevolgen voor de facturatie van hun stadsverwarming- en kookgaskosten geconfronteerd worden. Bent u zo iemand, of kent u mensen die (waarschijnlijk) in zo'n situatie zitten, neem dan s.v.p. contact met ons op (link hieronder)!

Gaarne zelf ook in actie komen richting warmte- en/of gasleverancier en/of de netbeheerder als u zaken niet begrijpt, en, heel belangrijk: stel ons s.v.p. van uw bevindingen op de hoogte zodat we een goed totaalbeeld blijven houden!


28 augustus 2006: Stadswarmte prijs alwéér verhoogd! Van NUON zullen we dat hopelijk wel weer te horen krijgen, maar ik heb alvast de tariefbladen op hun site (per ongeluk) doorgespit. 1 GigaJoule kost nu alweer (ingang: 3e kwartaal 2006) € 24,54 in onze contreien (Zuid-Holland), was 24 euri rond, dus alweer een prijsverhoging van 2,25% in slechts een half jaar tijd. Met de absurde verhoging van begin dit jaar (11,8% t.o.v. het tweede half jaar van 2005) komt dat neer op een verhoging van (24,54-21,47)/21,47 = 14,3% in een jaar tijd! Sinds onze eerste gedetailleerde, van NUON bekomen data (19,65 euro incl. BTW voor het eerste half jaar van 2002) is de variabele GJ prijs dus al gestegen met bijna 25 procent in 4 en een half jaar tijd. En dat alleen vanwege een bezopen berekeningswijze (EnergieNed) die niets te maken heeft met de werkelijke productiekosten van stadswarmte, en de Staatsterreur van kunstmatige koppeling van gas (en dus elektra en stadswarmtekosten) aan de exploderende olieprijzen. U moet voor klachten dus niet alleen bij de energiebedrijven zijn (die goud geld aan deze windhandel verdienen en nog wel meer van dat soort "smakelijke" en winstgevende SV projecten uit de zware polderklei willen trekken), maar vooral ook bij de Staat die deze waanzin in stand houdt en daar via de SV-contracten (SenterNovem), de verkapte energiebelasting, de BTW over die exploderende kosten, de omzet- en winstbelasting een zéér behoorlijk zakcentje aan overhoudt (en ondanks die lukratieve inkomsten toch de MEP-subsidie de keel afsnijden, zogenaamd omdat de kosten van duurzame energie niet in de hand te houden zouden zijn...). We hebben na een snikhete zomer nog steeds niks van een Warmtewet vernomen...

Nog even voor de duidelijkheid: de winst van NUON is in het tweede kwartaal verdubbeld. Dan weet u waar al dat makkelijk verdiende geld naartoe gaat.

SV tarieven NUON Zuid Holland:

http://www.nuon.nl/nl/images/23_30385.pdf


8 augustus 2006: Nieuwe gasturbines in STEG centrale Langegracht, Leiden. Een collega wees me op een persbericht van 2 juni 2006 op de website van E.on Benelux (onderdeel van het oppermachtige Duitse energiebedrijf wat voor miljarden aan infrastructuur in haar bezit heeft). Het bericht meldt dat in de STEG centrale aan de Langegracht in Leiden 2 nieuwe gasturbines van General Electric zijn geplaatst die de oude Rolls Royce installatie vervangen. Geclaimd wordt dat het rendement en de betrouwbaarheid van de nieuwe installatie veel hoger ligt en de emissies (NOx en CO2) veel lager. Ik ben erg benieuwd of die "voordelen" ook worden doorberekend in de variabele kosten voor de stadsverwarming die verder "beheerd" wordt door NUON Warmte. Als die installatie zoveel zuiniger is, mogen de S.V. klanten wat mij betreft best meeprofiteren, want E.on bulkt van het energiegeld (flink deel verdiend in de tijd dat er nog een "beschermde markt" was), en de S.V. klanten worden met steeds onwaarschijnlijker kosten geconfronteerd door NUON. Ik heb alvast een e-mail de deur uitgedaan ter opheldering, en meteen maar gevraagd of Leidse S.V. klanten eens een excursie met uitleg naar die nieuwe installatie kunnen krijgen.

http://www.eon-benelux.com/eonwww/publishing.nsf/Content/Nieuwe+turbines+voor+E.ON+centrale+Leiden


27 juni 2006: Koude rillingen van warmterekening deel 4. De Wijkraad van de Leidse Stevenshof rapporteert zich inmiddels ook suf over de recentste ontwikkelingen (en er is alweer het nodige nieuws binnengekomen, komt in de volgende aflevering aan bod). Deel 4 dus alweer, vergezeld van een oproep uw nota te controleren i.v.m. het bericht in het Leidsch Dagblad van 18 april jl., en gevolgd door de bekende "Tips voor het controleren van de NUON eindafrekening". Gepubliceerd in de Polderpraat nr. 81/juni 2006, maar ook snel door Wijkraad bestuurslid Jan Corba op de nieuwe website gezet, dus u kunt zelf kijken wat voor u het snelst werkt om u bij te lezen m.b.t. deze onverkwikkelijke affaire en om actie te ondernemen als er bij u of op uw jaarafrekening stront aan de knikker is. Omdat de Polderpraat niet in brievenbussen met nee-ja/nee-nee stickers bezorgd mag worden en niet iedereen een internet aansluiting heeft (!!!), kan het heel goed zijn dat er een aanzienlijk aantal wijkbewoners niet op de hoogte zijn van alle toestanden. Wilt u s.v.p. uw buren en kennissen die in zo'n situatie zitten wijzen op de problemen en mee laten lezen over deze zaak? Erg belangrijk ook voor de oudere wijkbewoners die dit allemaal toch al nauwelijks kunnen volgen en bijhouden en niets van hun energienota snappen.

Mede gezien het feit dat er, ondanks de mededeling van Continuon dat de door ons via NUON Warmte aangebrachte 9 nota's met het verkeerde capaciteitstarief voor de kookgasaansluiting hersteld zouden worden, er alweer een identieke fout is opgedoken bij een oplettende wijkbewoner, is het dus essentieel dat iedereen zijn nota goed gaat bekijken en een fout tarief zowel aan NUON Customer Care Center doorgeeft, als aan ons. Ik ben trouwens niet zo gelukkig met de door NUON Warmte gewenste omweg via het NUON CCC, want Continuon Netbeheer heeft zijn eigen verantwoordelijkheid voor dit soort zaken en de "splitsing" komt er aan, dus dient dat netbedrijf zijn eigen klantendienst op te richten.

Controleer uw nota's, want als u niets doet aan een evt. fout capaciteitstarief blijft dat verkeerd in de database van Continuon staan en zal u volgend jaar weer verkeerd worden afgerekend, hoogstwaarschijnliijk zelfs al vanaf 1 januari 2005 toen alle wijzigingen bij de netbeheerder ingang vonden, en dat allemaal (ongemerkt) in uw nadeel.

We hebben net gehoord dat er een onderzoek "afgerond" zou zijn naar die capaciteitstarieven, maar we willen van u zelf gaarne feedback over eventuele correcties. We willen weten hoe wijdverbreid die fout was of is, wat de structurele oorzaak er van is, hoe dat verholpen is en hoe dit soort ontoelaatbare fouten voorkomen gaan worden in de toekomst.

Heeft u dus een correctie ontvangen, stuur dan s.v.p. een e-mail of briefje naar de Wijkraad en/of Jan Corba, evt. met Cc. naar info@polderpv.nl. Indien mogelijk met een kopie van de correctiefactuur of van de schriftelijke toezegging dat het teveel betaalde bedrag aan u uitgekeerd zal worden. Accepteer geen mondelinge toezeggingen maar eis schriftelijke bevestiging, en controleer of die uitbetaling ook daadwerkelijk plaatsvindt en op welke wijze dat gebeurt (onze voorkeur: aparte terugbetaling en géén verrekening, want dan ziet de warmteklant door de bomen het bos niet meer).

Doen!

http://www.wijkraadstevenshof.nl/joomla103/ ("koude rillingen 4" via link Nuon >>> over de Nuon perikelen)
post in de rode postbus van de Wijkraad in de hal van het buurthuis in de Stevensbloem


 
^
TOP

25 juni 2006: Grafiek statistiek EnergieNed aangepast. Een goed in de stadswarmte materie ingevoerde lezer van Polder PV maakte me er op attent dat in de grafiek van de EnergieNed statistieken een vertekend beeld van de daling van het stadswarmteverbruik t.o.v. de veranderingen in het gas- cq. elektraverbruik werd gegeven omdat de y-as voor het warmteverbruik niet op nul begon. Deze lezer heeft, bij nadere beschouwing van mijn originele grafiek, het grootste gelijk van de wereld. Het geeft een misleidend beeld, en dat is in de nieuwe versie van deze belangrijke grafiek direct rechtgetrokken: zie grafiek op de Vraag en Antwoorden pagina.

Een mens is nooit te oud om te leren, en je staat sterker in je schoenen als je dat gewoon in het openbaar toegeeft. Niks geheimzinnig gedoe: Polder PV heeft als roll-over de oude grafiek gewoon beschikbaar gesteld voor de nieuwsgierigen onder ons die het verschil in impact willen zien. Knoop voor altijd in uw oren dat grafieken en getallen nog zo "objectief" mogen lijken; ze vormen altijd in potentie een bron van bewuste of onbewuste misleiding. Zeker in de energiewereld, die gedomineerd blijft worden door oppermachtige gevestigde belangen die alles op alles zullen zetten om hun toko zo lang mogelijk te blijven beschermen. Of dat nu ten koste van deze planeet gaat en/of van onze portemonnees. Maar ook bij diegenen die pogen om daar tegenspel tegen te bieden, ook al is dat uit idealistische motieven. Kritisch blijven dus!


19 mei 2006: Meer info over stadswarmte. Zeer interessante pagina "Warmtedistributie" op de "on-line encyclopedie" Wikipedia:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Warmtedistributie


18 mei 2006: "Sturende principes". Volgens SenterNovem, de subsidiepoot van E.Z. die de warmte tariefstructuur zou moeten controleren, gelden er enkele "sturende principes" bij de warmtelevering, waarvan het NMDA beginsel het - inmiddels - meest bekende. Lees echter goed hoe weinig dat voorstelt ("afspraak" i.p.v. "plicht"), en hoe de warmteleveranciers blijkbaar "marge verdienen" aan een in de aardgasprijs verstopte "REB component" die niet afgedragen hoeft te worden maar wel mag worden doorberekend aan de eindverbruiker "om het project beter te laten renderen"! Het verhaal wordt steeds gekker. De consument? Dokken s.v.p.!

http://www.senternovem.nl/warmtelevering/financieel/principes/index.asp

Verder veel interessante info op deze subsite (startpagina). O.a. pagina's met projectinfo voor Leiden en Almere, om maar eens twee "hotspots" te noemen...:

http://www.senternovem.nl/warmtelevering/projecten/leiden/index.asp
http://www.senternovem.nl/warmtelevering/projecten/almere/index.asp


17 mei 2006: Jaarlasten andere stadsverwarming projecten. Op de website van onze "moederorganisatie" Niet Meer Dan uit Almere staat alweer een tijdje een document van Bureau Consult met een tale-telling grafiek met verschillende tarieven en resulterende jaarlasten bij verschillende SV projecten, incl. enkele van NUON (niet Leiden). De GJ prijs (incl. BTW) varieert tussen € 20,81 (NUON A'dam Zuidoost en Nieuw-west) en € 24,-- (Almere en Amsterdam Yburg; Leiden heeft hetzelfde hoge tarief). Dan maar met zijn allen naar Amsterdam Nieuw-west verhuizen? Overigens, het "tariefadvies" volgens Stichting NMD ligt een stuk lager, nl. € 17,95 naar aanleiding van eigen onderzoek naar de prijsopbouw en achterhaalde aannames. Lijkt me een mooi uitgangspunt voor de nieuwe Warmtewet van Jan ten Hoopen. Met terugwerkende kracht, s.v.p., dan kunnen we van het teveel betaalde geld straks mooie Helianthos zonnepaneel folie van NUON kopen en duurzame energie gaan opwekken!

http://www.nietmeerdan.nl/downloads/nmdatarievenoverzicht2006.pdf  (6 kB)


17 mei 2006: Meer info op website Wijkraad Stevenshof. Jan Corba heeft de nieuwste ontwikkelingen m.b.t. de "onderhandelingen" met zowel warmte leverancier NUON Warmte als netbeheerder Continuon samengevat in een document gedateerd op 11 mei 2006. Dit document staat, net als de reeds eerder verschenen info, op de website van de Wijkraad onder het hoofdje Nuon >>> over de Nuon perikelen. Let ook op het hoofdje "Laatste Nieuws"!

http://www.wijkraadstevenshof.nl


16 mei 2006: Veel nieuwe grafieken en tabellen. Bloed, zweet en tranen heeft het gekost om alle ter zake doende info van NUON te krijgen. Nog meer moeite kostte het om tussen alle bedrijven (energiemarkt en duurzame energie perikelen) door de rust te vinden om van de geleverde getallen eindelijk eens wat zinnige grafieken te maken. Maar omdat ik voor mijn vakantie de bewoners in onze wijk (en de vele andere stadswarmte huishoudens in Nederland) van duidelijke, goed interpreteerbare grafieken wilde voorzien, heeft de polderjongen er de afgelopen tijd stevig aan getrokken, en het resultaat mag er dan ook zijn, al zeg ik het zelf...

Op de "resultaten" pagina ("vraag en antwoord") kunt u de volgende tabellen en grafieken raadplegen. Let vooral op de uiteindelijke jaarkosten voor de stadswarmte voor diverse "typen" huishoudens in de Stevenshof (laatstgenoemde grafiek). U kunt i.p.v. via de onderstaande individuele links ook direct naar de resultaten pagina springen.

EnergieNed formule voor berekening variabele GJ prijs stadswarmte NIEUW!

tabel met statistische verbruiksgegevens warmte- en gashuishoudens cf. EnergieNed NIEUW!
tabellen met veranderingen in variabele kosten elektra en gas voor bepaling GJ prijs NIEUW!
tabel met cumulatieve procentuele verhogingen van variabele kosten gas, elektra, en warmte NIEUW!

grafiek met verbruiks-statistieken EnergieNed NIEUW!
grafiek met veranderingen en prijsopbouw in variabele kosten elektra en gas cf. gegevens NUON NIEUW!
grafiek met veranderingen in variabele kosten stadswarmte cf. gegevens NUON NIEUW! rollover image
grafiek met totale jaarlasten NUON stadswarmte voor inwoners Zuid-Holland NIEUW! rollover image


29 april 2006: Fysieke gevolgen afsluiten kookgasaansluiting. Van een wijkbewoner kreeg ik twee foto's "voor" en "na" verwijderen van de meter voor de kookgasaansluiting. Op de Vraag en Antwoord pagina kunt u zien wat er gebeurt als u de meter laat verwijderen. N.B. een officiële "afsluiting" betekent ook dat er in de straat buiten uw huis een fysieke verbinding wordt verbroken en afgesloten. Je reinste geldverspilling allemaal, want vroeger werd gewoon de meter verzegeld. Nu zou er door zowel de opdrachtgever van "afsluiting" (vanwege vermeende kostenbesparing door niet door de netbeheerder uitgelegde doorberekening van kosten voor de gasaansluiting), als van een evt. opdrachtgever voor "heraansluiting" goud geld betaald moeten worden met als enig doel, zo lijkt het, het spekken van de reeds goed gevulde beurs van de netbeheerder...


20 april 2006: Wijkforum wordt ook aktief. Het heeft even geduurd, maar nu begint ook het nieuws over de stadswarmte- en gas vastrecht affaire in de Leidse Stevenshof eindelijk bereikbaar te worden via het wijkforum. Voor het laatste nieuws, bezoek onderstaande link (oproep voor gratis afsluiting van uw kookgas aansluiting als u die niet (meer) gebruikt), en houdt u s.v.p. bij wat er hier op gaat verschijnen. Mail naar het wijkforum voor commentaar, vervelende ervaringen, als u vragen heeft e.d.!

http://www.wijkraadstevenshof.nl/joomla103/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=105


19 april 2006: Interview met Polder PV. Met daarin een paar kwinkslagen over de NUON Soap en vele zaken meer. Lees hier verder. Wel even zeer goed opletten wat in het stukje op de voorpagina van het Leidsch Dagblad van 18 april 2006 gesuggereerd wordt, namelijk dat er "maar" 9 van de in totaal 4.300 huishoudens in de Stevenshof een fout capaciteitstarief in rekening gebracht zou zijn. Dat zijn echter de huishoudens waarvan wij toevallig weten dat dat zo is, omdat we van hen de nota's kregen of omdat die mensen door onze bemoeienissen en door allerlei (andere) problemen sowieso scherp op hun nota zijn gaan letten en wij actief naar dat capaciteitstarief zijn gaan navragen toen zij daarover contact met ons opnamen. Dat is echter, zoals Jan Corba van de Wijkraad terecht stelt, waarschijnlijk het topje van de ijsberg, want wij hebben geen inzage in de nota's van alle huishoudens in onze wijk, en wij zijn er dan ook van overtuigd dat die fout bij meer nota's gemaakt is. Als u dit leest, CHECK dan ook of op uw nota over 2005 dat capaciteitstarief klopt*. Hierover is alweer een brief van de Wijkraad naar Continuon toe, evenals een brief over het nog steeds uitblijven van informatie en uitleg over alle veranderingen die er per 1 januari 2005 ook bij de netbeheerder zijn geweest en waar we nog steeds niets over vernomen hebben van de netbeheerder. Terwijl die wel "zomaar" zonder ons daarover te informeren per 1 januari 2005 rond de 120 euro (incl. BTW) per jaar aan vastrecht voor de kookgasaansluiting in rekening brengt!

*Kijk daarvoor, als u nog steeds gas afneemt van NUON en u uw kookgasaansluiting niet "officieel" door de netbeheerder heeft laten afsluiten, op uw nota onder het hoofdstuk 2 "Transport door Continuon Netbeheer", paragraaf "Berekening Gas" naar de post "Capaciteit transport". Als daar (over periode 2005) een dagtarief (gemiddelde prijs) van ongeveer 12,6 eurocent (ex BTW) staat, is er stront aan de knikker en gelieve u direct contact met me op te nemen. Het goede tarief moet namelijk plm. 7,9 eurocent zijn volgens de tarieven van 2005 (tarievenblad Continuon); het exacte in rekening gebrachte tarief kan iets afwijken afhankelijk van de boekingsperiode waarover uw factuur gaat (maar zeker niet het verschil van 4,7 eurocent per dag uitmaken!). Als het eerstgenoemde tarief bij u vermeld staat, is de capaciteit van uw gasmeter verkeerd in de database van Continuon opgenomen, zal zelfs bij eventuele correcties door NUON Customer Care Center deze fout niet hersteld worden, en zult u per 1 januari 2005 structureel teveel betalen (ruim 20 euro incl. BTW op jaarbasis, stijgend met inflatie en andere prijsveranderingen) als u hier niets tegen onderneemt.

Als u inmiddels een andere gasleverancier heeft, en die leverancier factureert ook de netbeheerskosten (deze wijze van facturatie wordt het "leveranciersmodel" genoemd), zult u bij hen moeten navragen wat voor capaciteitstarief zij exact bij u in rekening hebben gebracht over die periode, want het is helaas bij diverse leveranciers niet meer gebruikelijk om al die deelposten separaat op de nota te zetten. Hetgeen ik een onacceptabele gang van zaken vind, omdat de klant dan in het geheel niet meer kan controleren wat en hoe er gefactureerd wordt.


2 april 2006: Zelf Journaal uitzending nakijken/downloaden. Ook op de website van de Stichting NMD en die van de stadswarmte "onderzoekers" uit Meerhoven in Eindhoven staan nu links naar de journaaluitzending.

Voor streaming fragment kun je terecht op http://www.meerhoven.com onder "nieuws" en dan het betreffende nieuws-item selecteren (27 maart 2006).

Met dank aan de collega's uit Meerhoven. Wilt u trouwens nog nalezen hoe de "correspondentie" tussen de rekenaars van die wijk en het energiebedrijf is verlopen n.a.v. de "bevindingen" over te hoge tarieven, bezoek op de Meerhoven website via de tab "Commissies" de commissie "Energie".


27 maart 2006: Henk wordt beroemd... Toch nog onverwacht zomaar een 2 minuten durend stadsverwarming item op het NOS-Journaal! Met "energieconsultant" Henk Heiner in de hoofdrol en Jan ten Hoopen (CDA, indiener wetsvoorstel Warmtewet) en Sjoerd Marbus (EnergieNed) met hun standpunten. Ook volgens ten Hoopen, en volgens onderzoeken van zowel KPMG als de Rekenkamer, betalen stadswarmte klanten 275 euro per jaar (!) teveel, en moet daarom "zijn" Warmtewet voor de zomer aangenomen worden (veel succes, Jan; wel gaarne met terugwerkende kracht laten ingaan, want dan kunnen we de teveel betaalde kosten eindelijk eens nuttig in gaan zetten, bijvoorbeeld voor de aankoop van zonnepanelen...). Marbus vind het allemaal maar onzin en stelt dat door de directieven van EnergieNed (die slechts een "advies" zonder wettelijke inkadering betreffen, en waar de leden van de belangenorganisatie van de energiesector "vanzelfsprekend ... zelf hun tarieven kunnen vaststellen"..., p. 6 van het "Tariefadvies 2006") stadswarmte huishoudens echt niet meer betalen dan gas huishoudens. Wel frappant is dat zelfs de energiebedrijven vinden dat de tarieven "ingewikkeld" zijn. Als de specialisten van EnergieNed en de energiebedrijven dat zelf al vinden, wat moet de consument dan wel niet met die volslagen ondoorzichtige tariefstructuur? Of is dat wellicht de bedoeling dat hij/zij daar niks van snapt (op een zeldzame enkeling na)? Dat wetsvoorstel is gewoon broodnodig in Nederland, want steeds meer mensen beginnen aan te voelen dat ze waarschijnlijk al jaren flink "getild" worden...

Vandaar dat na jaren vertraging eindelijk de gemeente Almere een procedure gaat aanspannen tegen NUON en gaat eisen dat de GJ prijs omlaag gaat van 24 naar 18 euro, o.a. op basis van het feit dat bijvoorbeeld in een nieuwbouwwijk als IJburg (veel yuppen?) het eerste tarief wordt berekend, in de Bijlmer (arme sloebers?) 3 euro per GJ minder, en NUON zeker in Almere, en waarschijnlijk in de rest van het land jarenlang veel te hoge tarieven heeft berekend. Er wordt immers op "universele wijze" gerekend door de knappe bedrijfseconomen bij de energiebedrijven? De andere energiebedrijven (zeker Essent, die nog hogere tarieven rekent) zullen ongetwijfeld in het kielzog mee moeten. Omlaag, natuurlijk!

Nog een "leuke" van Henk Heiner, tenslotte: "Ik lever een bijdrage in het verminderen van de CO2 uitstoot. Ik vervuil niet, integendeel. Ik zou dus beloond moeten worden!" (i.p.v. "gestraft" door een hoog GJ tarief en vastrecht). Waarvan akte, beste Henk!

Kijken dus: op de gelinkte pagina maandag 27 maart 2006 aanvinken en op de video streamer NOS Journaal, 20:00uur Journaal "small band" (SB) of "broad band" (BB) aanklikken. De streamer start vanzelf met wat reclame, als het journaal item opstart kunt u direct naar het fragment 13:22 (tot 15:28) opschuiven.

http://www.nos.nl/nosjournaal/beeld_en_geluid/index.html


24 maart 2006: Opmerking toegevoegd bij het i-Telegraaf artikel. N.a.v. een "slip of the pen" van de journalist heb ik even onderaan het op de nieuwsberichten pagina opgenomen artikel van 22 maart 2006 uitleg gegeven over het verschil tussen de situatie in Houten (Eneco) en de Leidse Stevenshof (NUON).


24 maart 2006: Koude rillingen van warmterekening (3) en brief Continuon. In het wijkblad van de Leidse Stevenshof de Polderpraat (nr. 80/maart 2006) alweer het derde stuk gewijd aan de "NUON Soap". De ontwikkelingen zijn alweer verder dan geschetst, maar een goede herinnering voor diegenen onder u die nog niet goed hadden begrepen wat er allemaal gebeurd is op het vlak van de stadswarmte en, vooral, de kookgas aansluiting in onze wijk.

Er wordt een samenvatting van ons gesprek met mensen van NUON Warmte van 25 november 2005 gegeven, er wordt ingegaan op het feit dat niet iedereen een "correctiepost" op de nota heeft gekregen om de door Continuon (netbeheer) en NUON (leverancier) in rekening gebrachte nieuwe vastrechtkosten voor de kookgas aansluiting te compenseren, en de zeer dubieuze wijze waarop Continuon de tekst over het laten afsluiten van de (kook-)gasaansluiting (gratis tot en met 4 januari 2006 voor aansluitingen van 5 jaar of ouder) op de website heeft aangepast zonder daarover de klanten te informeren, etc. Ook wordt gewezen op het feit dat, naar we nu weten, het financieel gezien geen drol uitmaakt of u uw gasaansluiting door Continuon "officieel" laat verwijderen, omdat dan zowel de vastrechten voor de kookgas aansluiting zullen verdwijnen (als alle betrokken instanties hun werk tenminste goed blijven doen!), maar ook de correctiepost die door NUON Warmte gehanteerd wordt om aan het NMDA principe te blijven voldoen. Wat Continuon echter niet van tevoren, pro-actief aan haar klanten laat weten is dat u voor die "officiële afsluiting" inmiddels 285 euro dient op te hoesten. Of dat u, of diegene die uw woning na u gaat betrekken, goud geld zal moeten gaan betalen als er weer een door de (vaak van niets wetende nieuwe) bewoner gewenste kookgas aansluiting gemaakt moet gaan worden! En dat u, als gevolg van de schandalig slechte informatievoorziening van zowel de gas- en warmteleverancier NUON, als de netbeheerder Continuon, op basis van verkeerde veronderstellingen zou (hebben) kunnen besluiten om die gasaansluiting weg te laten halen.

In de extreem vertraagde brief van Continuon aan de Wijkraad (17 maart 2006, de eerste brief van de Wijkraad was alweer van 2 december 2005, een vervolgbrief was van 6 januari 2006) wordt o.a. op het laten weghalen van de gasaansluiting dieper ingegaan, en wordt door de directeur van het netwerkbedrijf, de heer Paul Corton, een uitgebreide schets gegeven van de positie van Continuon, haar relaties met de verschillende NUON bedrijfsonderdelen, en de taken van dat bedrijf. Op deze uitvoerige brief kom ik later nog terug, want we zijn hier zeker nog niet klaar mee.

Inmiddels online op de nieuwe website van de Wijkraad, "Koude rillingen numero 3":

http://www.wijkraadstevenshof.nl


 

23 maart 2006: Artikel Heiner versus NUON in stadsverwarming strijd (woensdag 22 maart 2006). Een fors artikel in de Telegraaf over de jarenlange strijd van Henk Heiner in Almere tegen de beprijzing van stadswarmte door NUON en andere "energieboeren". Voor de volledige tekst van het artikel, klik op onderstaande jpg afbeelding van het artikel. U wordt dan naar de nieuwsberichten pagina geleid (klik op "terug" pijl van uw browser als u terug wilt keren naar de pagina die u nu leest). Overigens: karakteristieke foto van Heiner achter de nodige "documentatie" die al snel oploopt als u een soortgelijk "akkefietje" met NUON (of menig ander energiebedrijf) heeft. Polder PV en de Wijkraad in de Stevenshof kunnen er over meepraten, al moet ik toegeven dat 1 zaak bij mij nog niet tot zo'n uitvoerige "correspondentie" heeft geleid (al print ik nooit alles uit, alleen de belangrijkste stukken). Er kan er maar een de beste zijn, natuurlijk...

Interview with Henk Heiner (Almere) on his years long struggle with energy company NUON concerning price structure of distributed heating ("stadswarmte").

Henk Heiner, ook inzet, bijt zich al zes jaar als een pitbull vast
in het fenomeen stadsverwarming.
FOTO’S: BOB FRIEDLANDER
© 22 maart 2006 Telegraaf

Voor volledige tekst: klik op bovenstaande jpg afbeelding.


18 maart 2006: Zo, zo, zo ... Als het goed is, heeft u van NUON CCC inmiddels een brief in de bus gehad, "Tarief Nuon Stadswarmte per 1 januari 2006" (gedateerd 16 maart 2006). Blijkbaar is deze brief aan alle stadswarmte klanten van NUON gestuurd, met een variant voor elke regio aangezien op de achterzijde de tarieven staan vermeld voor uw specifieke situatie. (Bij ons: Zuid-Holland). Die tarieven waren trouwens al bekend, want ze stonden begin dit jaar al op de NUON website, voor Zuid-Holland zie het bericht van 19 januari 2006, en mijn ongezouten commentaar daarop.

Een paar opmerkelijke zaken in die brief:

(1) NMDA principe
Er wordt gesteld dat "het toepassen van het NMDA principe" volgens afspraak met de overheid plaatsvindt. Volgens onze informatie wordt er echter alleen verplicht met dat principe gerekend voor projecten die subsidie van (Senter)Novem hebben gehad en/of nog krijgen. Andere projecten (weet u er een paar?) waar niet zo'n ondersteuning heeft plaatsgevonden, zouden daartoe niet verplicht zijn. Polder PV hoort het wel als dit niet klopt.

(2) Uitgangspunten beprijzing stadswarmte en gevolgen NMDA principe
Het gaat niet zozeer om "een koppeling van het stadswarmte tarief aan de prijs van aardgas". Dat is een beetje misleidend gesteld. De realiteit van de prijsstelling voor (gesubsidieerde) stadswarmte projecten kan beter omschreven worden als volgt:

Er wordt in het geheel geen fysieke prijsstelling gebruikt voor de berekening van de stadswarmte kosten (lees: fysiek gemaakte kosten voor de aansluiting, het vastrecht, en de variabele kosten). Men gaat bij alle berekeningen heel platvloers uit van een "klassieke, standaard gassituatie", en men rekent net zolang door totdat vergelijkbare kosten op de factuur van de stadswarmte klant komen te staan zodat die "Niet Meer", maar, en dat wordt altijd verzwegen, vooral ook "Nooit Minder" in rekening gebracht zal worden. Het is dus aan de creativiteit en de "slimheid" van de warmteleverancier om zijn fysieke kosten zo laag mogelijk te krijgen, zodat hij, als hij subsidie voor een warmteproject bij SenterNovem aanvraagt, met het NMDA principe in de hand, een zo groot mogelijke marge op de werkelijk in rekening gebrachte fictieve kosten kan behalen! Zeker wat betreft de variabele GJ kosten (met daarin verwerkt de kunstmatig (!) opgefokte gas- en elektriciteitsprijzen en door de belanghebbende brancheorganisatie EnergieNed vastgestelde verbruikscijfers bij gas- en warmtehuishoudens) is dat goud geld verdienen. De prijsstijging van 1 GJ bedroeg dit jaar door de kunstmatige koppeling van de gas- aan de sterk stijgende olieprijzen (Brinkhorst!) in onze regio dan ook 11,8 procent, de gebonden stadswarmte klant heeft het nakijken en het is kat in het bakkie voor de warmteleveranciers. Ook de vastrecht prijsstijgingen van de laatste jaren "mogen er wezen", om een understatement te gebruiken (zie daarvoor de tabel en grafiek vanaf 2000).

(3) Géén relatie verbruikscijfers en gasequivalenten GJ
In de tweede alinea "Hoe wordt de prijs bepaald", staat een wel heel merkwaardige stellingname. Daarin wordt gesteld dat de verbruiksgegevens uit het "gebruikersonderzoek" (waaruit nota bene blijkt dat warmte huishoudens juist minder elektra verbruiken dan gas huishoudens, ook al koken de meeste stadswarmte huishoudens elektrisch, hetgeen mogelijk veroorzaakt wordt doordat gasketels elektrische pompen hebben die op jaarbasis veel stroom vragen*) de basis vormen voor "hoeveel kubieke meter gas er gemiddeld nodig is voor 1 gigajoule ... stadswarmte"!!! Dat is een bewering die slaat als een tang op een varken. Het heeft helemaal niks met de calorische verbrandingswaarde of energie inhoud van xxx kubieke meter gas te maken! Dit is misleiding van het zuiverste water. En dat in woningen met aardgas "de modernste HR-ketels" zouden zitten mag u ook een potje zout naast zetten, want dat mag voor de nieuwbouw (hopelijk!) zo zijn, voor het enorme oudere woningbestand vraag ik mij dat echt af, ondanks beweringen van EnergieNed in hun laatste "tariefadvies" rapport voor stadswarmte (p. 20 "bijna 100%", op p. 27 staat >90%). Het "profiteren" van die ontwikkeling voor de stadswarmte klant? Merken we daar nu echt wat van? U mag het na gaan rekenen!
*tabel en berekeningen volgen nog in de sectie "prijsontwikkeling GJ tarief"

(4) GJ prijs afhankelijk van "gemiddelde" verbruikscijfers
We zouden in de volgende alinea ook nog eens "profiteren van de vrije energiemarkt". Ten eerste is die markt slechts voor een deel "vrij", en wordt slechts op de helft van de totale gasprijs "geconcurreerd" (49% volgens tarievenfolder 2006 van NUON; de rest van de prijs bestaat uit belastingen en transportkosten), en voor slechts 29% van de ook in de GJ berekening voorkomende elektraprijs (waarmee NUON echter niet de "laagste marktprijs" hanteert). Ten tweede hangt het ook af van het tijdig aanleveren van de tarieven van alle gasleveranciers, anders wordt het laagst bekende (niet per definitie het NUON) tarief genomen. Zie ook de uitleg achterop de brief.

Een veel grotere impact heeft echter het getal "onder de streep" in de EnergieNed berekeningen, en dat is het gemiddelde GJ verbruik van de stadswarmte klanten. Als dat flink lager wordt omdat steeds meer mensen door de hoge energieprijzen steeds zuiniger gaan stoken (...), worden ook die mensen daarvoor uiteindelijk afgestraft doordat de uit die som bepaalde GJ prijs flink gaat stijgen in de volgende rekenperiode!!! Het heeft dan uit puur economische redenen helemaal geen zin om zuiniger met de radiatorknoppen om te gaan, omdat het gevolg ervan zal zijn dat de GJ prijs omhoog gaat. En niet omdat dat een reëele kostenverhoging is, maar omdat er zo bezopen gerekend wordt! In de aan ons gestuurde berekeningen voor de variabele GJ kosten, is voor 2006 alweer een lager gemiddeld GJ verbruik vastgesteld dan in de vorige periode, nl. 34,58 GJ i.p. 35,40 GJ, en het gevolg ervan zal zijn dat in de volgende "rekenronde" de GJ prijs alweer omhoog zal gaan, want reken er maar niet op dat de elektra- en/of gasprijzen (in de "teller" van de breuk in het EnergieNed document) zullen dalen!

Rekenwijze EnergieNed rapport:

1 GJ = [(gasverbruik A x gasprijs) + (stroomverbruik B x stroomprijs) - (stroomverbruik C x stroomprijs)]/stadswarmteverbruik D

A. Gemiddeld gasverbruik per jaar van een woning die op het aardgasnet is aangesloten
B. Gemiddeld stroomverbruik per jaar van een woning die op het aardgasnet is aangesloten
C. Gemiddeld stroomverbruik per jaar van een woning die op het warmtenet is aangesloten
D. Gemiddeld warmteverbruik per jaar van een woning die op het warmtenet is aangesloten

(5) Vastrecht gas- versus warmte huishouden
Volgende bezopen bewering: "Bij stadswarmte is het vastrechtdeel iets hoger..." (dan bij een uitsluitend gas-verbruikend huishouden). Rekent u even mee met Polder PV? Tarievenfolders netbeheer Continuon en energieleverancier NUON per 1 januari 2006, maandbedragen inclusief BTW:

Vastrechtbedragen voor een "normaal" gas-huishouden per maand met een gewone gasaansluiting
met capaciteitstarief t/m G4 (meeste woningen)
vastrecht aansluiting t/m G6
€ 2,11
vastrecht transport
€ 2,74
capaciteit transport t/m G6, jaarverbruik 500-7.500 Nm³*
€ 5,24
vastrecht levering (NUON)
€ 1,99
totaal per maand (incl. BTW)
€ 13,88

Vastrechtbedragen voor een "warmte" huishouden per maand: "vermeden vastrecht kosten gas voor ruimteverwarming" inclusief de "vermeden kosten eigen cv-ketel" bij NUON: € 26,08 vastrecht per maand incl. BTW. Dat is niet "iets" hoger, zoals gesteld in de brief, dat is 88 procent hoger! Uit het verschil van € 12,20 per maand zouden in het "normale" gas huishouden de onderhoudskosten en de "levensduurverschillen" betaald moeten worden van de CV-ketel (zie, wederom, de vastrecht warmte tabel en grafiek).

*Volgens het EnergieNed rapport (p. 19, cijfers ter bepaling van tarieven voor 2006) wordt er slechts 1.443 m³ gas gemiddeld per jaar verbruikt in een gemiddeld gas-huishouden, dus al die huishoudens zullen in deze categorie vallen.

(6) Brochures/downloads
De vermelde van de NUON website te downloaden brochure blijkt identiek te zijn aan het exemplaar wat ik reeds op 23 augustus 2005 op aanvraag in de brievenbus kreeg. U kunt de brochure ook downloaden van deze directe link:

http://www.nuon.nl/nl/images/23_2668.pdf  (1,1 MB)

Een zeer ernstig manco van zowel de NUON website, als deze brief blijft dat er niet verwezen wordt naar de werkelijk relevante informatie, namelijk de berekeningswijze van brancheorganisatie EnergieNed m.b.t. de stadswarmte kosten voor de aansluiting, de vastrechten en de GJ prijs. In de NUON folder staan allemaal leuke, van nietszeggende illustraties voorziene "wollige" verhalen zonder dat men ook maar een moment concreet wordt en, het ergste, er wordt geen link naar het jaarlijkse rapport van EnergieNed gelegd of een postadres of telefoonnummer gegeven waar dat rapport op te vragen is. Het gaat hier om essentiële informatie waar u, als "getroffen" consument, recht op heeft en het is weer erg jammer dat NUON u deze informatie onthoudt!

Dus doet Polder PV het maar weer. Het (op deze website veelbesproken, doch nooit door NUON gelinkte) 28 pagina's tellende rapport "Tariefadvies voor de levering van warmte aan Kleinverbruikers 2006", code nummer (titelpagina) 2005-58/december 2005, vindt u op de website van brancheorganisatie EnergieNed onder "Publicaties", code: 313149C. Let op! Het gedrukte exemplaar kost € 25,00!

De link is langer dan u hieronder ziet staan, de link zelf heeft echter de juiste (volledige) code en werkt dus (als Adobe is geïnstalleerd, krijgt u het rapport direct in het programmavenster te zien):

http://www.energiened.nl/ ... Tariefadvies+voor+de+levering+van+warmte+aan+kleinverbruikers+2006 (319 kB)

EnergieNed:
T. 026 - 356 94 44
F. 026 - 446 01 46
Postadres
Postbus 9042
6800 GD Arnhem
webmaster@energiened.nl

(7) Tenslotte
Voor het eerst wordt (achterop, onder de tarieven) de in de Stevenshof in Leiden inmiddels beruchte compensatiepost, genaamd "Korting op uw stadswarmtevastrecht in verband met uw kookgasaansluiting" vermeld op een "officieel", algemeen document van NUON CCC. Voor ons staat daar € 11,90 (incl. BTW) per maand voor, met de tarieven van Continuon en NUON voor 2006 kom ik een eurocent hoger uit (te hanteren capaciteitstarief voor de kleine G1,6 meter is bij Continuon 3,27 euro/maand incl. BTW). Maar ook hier alwéér, geen uitleg wat die post betekent. Niet voor nieuwkomers, niet voor mensen die de brief van 28 september 2005 niet hebben ontvangen of die, zoals bijna iedereen in onze wijk, die in onze wijk bezorgde brief helemaal niet begrepen hebben... NUON blijft er blijkbaar nog steeds van uitgaan dat die compensatiepost een volstrekt normale administratieve "handeling" is die geen enkele, laat staan, kristalheldere uitleg behoeft omdat dat blijkbaar "piece of cake" is voor zelfs de grootste dombo op energiegebied. Het mag duidelijk zijn dat Polder PV en de Wijkraad van de Stevenshof het hier pertinent niet mee eens zijn.

Polder PV kijkt ook weer vreemd op van - blijkbaar - alwéér een nieuwe afdeling van NUON CCC, met een antwoordnummer in ... Woerden (ZH)!


 
^
TOP

22 maart 2006: Tussen haakjes. In de Leidse Stevenshof zijn we niet de enigen die met NUON "overhoop" liggen met de stadswarmte voorziening. In Almere sleept al jaren onder leiding van Henk Heiner een fundamenteel "verschil van inzicht" over de wijze waarop diverse berekeningen van vastrecht en GJ prijs door het bedrijf zijn en worden gehanteerd. De Stichting "Niet Meer Dan" is het zat en heeft, via een motie van de Christen Unie (de andere partijen hadden blijkbaar geen ruggengraat om dat te doen), het nu voor elkaar gekregen dat de Gemeente Almere eindelijk haar verantwoordelijkheid neemt en is op 3 maart 2006 besloten om de reeds veel te lang slepende zaak aan de rechter voor te leggen. NMD en heer Heiner: veel succes met jullie terechte claims!

Lees vooral ook het artikel via de tweede link. Mogelijke machinaties op de achtergrond waarom zaken lopen zoals ze lopen. Onthullend!

http://www.nietmeerdan.nl/laatstenieuws/index.html (nieuwste ontwikkelingen bij Stichting NMD)
http://www.gooieneemlander.nl/nieuws/ombudsman/article331706.ece (MUST read)


15 maart 2006: En als je nu GEEN kookgas aansluiting meer hebt Hoe ziet die &^%$#@ NUON nota er dan uit??? Goeie vraag! En ik heb het antwoord ook nog voor u! Wat wil het geval? Een neef van mij woont ook al jáááááren in onze wijk de Stevenshof. Die belde ik een tijdje geleden op n.a.v. die belachelijke fouten in het capaciteitstarief van de netbeheerder Continuon op de nota's over 2005 (PPV = Polder PV):

(PPV) “Hoe ziet dat er bij jou uit?”
(neef) “Waar moet ik kijken dan?”
(PPV) “Ongeveer derde pagina, onder "Transport door Continuon Netbeheer".”
(neef) “Oh ja, heb het gevonden, staat bij mij op blad 2.”
(PPV) “Onder berekening Elektriciteit zie je "berekening Gas" staan, kijk naar het "Capaciteit transport", de tweede post.”
(neef) “.... berekening elektriciteit, ... belastingen en heffingen ... wáár dan?”
(PPV) “Tussen die twee posten in, "berekening Gas"!”
(neef) “Eeeeeuuuh, "gas?" Maar ik heb helemaal geen gas!”
(PPV) “Hoezo, geen gas, vrijwel iedereen in onze wijk heeft kookgas!”
(neef) “Ja, had je gedroomd! Toen ik hier kwam wonen, vertelde de vorige bewoner dat er hier nergens in de wijk (!!!) een gasaansluiting was, dus moesten we elektrisch koken ... Niks gasmeter, hebben we nooit gehad!”
(PPV) “En jij geloofde dat zeker, dat niemand hier zo'n meter had?”
(neef) “Tuurlijk, wist ik veel. Totdat ik laatst mijn buurman moest helpen, want die had een probleempje in zijn meterkast... Ik zie daar opeens een gasmeter hangen, ik nog zeggen: “Wat heb jij daar nou hangen?” “Dat heet een gasmeter, buurman, die heeft iedereen hier in de wijk.” ... ”
(PPV) “Beetje laat ontdekt, beste neef!”
(neef) “Ja, maar moet je nog wat weten dan?”
(PPV) “Kijk eens onder "Energielevering door Nuon" onder "vastrecht warmte" of daar een post "Korting warmte i.v.m. kookgas" staat...”
(neef) “Huh? Wat is dat? Nee, staat er niet!”
(PPV) “Brave jongen, klopt dus! Wil je s.v.p. een kopie van je jaarnota in mijn brievenbus deponeren? Met hartelijke dank.”
(neef) “Okidoki, komt er aan.”

Een paar dagen later lag de kopie in de bus. Zo ziet dus een jaarnota er uit als u nooit een kookgas aansluiting hebt gehad in de Leidse Stevenshof, of als u op "officiële wijze" (nooit door energieboer NUON of netbeheerder Continuon uitgelegd of toegelicht) de gasaansluiting heeft afgesloten of nog laat afsluiten. Dat laatste raden wij u trouwens momenteel met klem af omdat Continuon nu "opeens", zonder de klanten daarover in te lichten, 285 euro in rekening brengt (voor een "dienst" die op 4 januari 2006 nog gratis was...) als u pech heeft, en het voor de bijdrage aan vastrechten juist helemaal niks uitmaakt! (Die worden namelijk, als zowel Continuon als NUON Warmte en NUON CCC hun huiswerk GOED doen, allemaal "gecompenseerd vanwege NMDA...")

Goed, de "nota van een huishouden in de Stevenshof met officieel afgesloten gasaansluiting" (vergelijk met de "CORRECTE NOTA" van een huishouden met een kookgas aansluiting):

^^^Belangrijkste gedeelte van een geheel binnen 2005 vallende nota van een huishouden zonder kookgas aansluiting (of in een huis waar die aansluiting op "officiële" wijze is verwijderd). 1 Onder "energielevering" is er bij dit niet van energieleverancier geswitchte huishouden op de NUON nota géén post "Berekening Gas" opgevoerd, i.t.t. huishoudens met een kookgas aansluiting (er worden dan ook geen meterstanden "gas" gegeven op deze nota, niet getoond). Naast de normaal gesproken anno 2005/6 opgevoerde posten "Nuon gas" (levering) en "Regiotoeslag gaslevering", is dus ook niet het "Vastrecht levering gas" terug te vinden, één van de vijf dag-gerelateerde vastrechtposten voor gas die "normaal gesproken" via de correctiepost onder "Berekening Warmte" weer gecompenseerd zou worden. 2 Omdat er geen aansluiting (meer) is op het lagedruk kookgasnet, worden er uiteraard (...) ook geen gas vastrechten in rekening gebracht (zie 1 en 3), en "hoeft" NUON Warmte die vastrechten ook niet meer te compenseren door die bizarre, sinds 1 januari 2005 op onze nota's opgevoerde post "Korting warmte i.v.m. kookgas". Op deze nota vindt u die post dan ook terecht niet meer terug, omdat nog steeds aan het zogenaamde "Niet Meer Dan Anders" beginsel wordt voldaan door NUON Warmte... 3 Ook ontbreekt op deze nota het hoofdstukje "Berekening Gas" onder "Transport door Continuon Netbeheer". Op "normale" nota's in de Stevenshof met een kookgas aansluiting (en gas afname bij NUON) staan hier vijf posten vermeld, 1 variabele post ("Volume transport"), en vier vastrecht posten ("Capaciteit transport", "Vastrecht transport", "Vastrecht aansluiting" en "Meetdienst"), die bij "normale" huishoudens gecompenseerd zouden moeten worden binnen de niet op deze nota weergegeven post 2.

Vastrecht gas in een warmte huishouden met officieel afgesloten kookgas aansluiting
Tenslotte: let u s.v.p. in bovenstaande factuur op het dag-gerelateerde tarief wat voor het vastrecht warmte gerekend wordt op deze nota: € 0,725916/dag. Dit is vrijwel identiek aan de bedragen op de eerder getoonde nota's van huishoudens met een kookgas aansluiting (zowel de "correcte" als de "incorrecte" nota, waarop deze post ook GOED berekend was). De kleine variatie wordt weer veroorzaakt door de iets verschillende boekingsperiode van deze facturen, maar die spelen zich ver achter de komma af. Deze zeer belangrijke (en hoge!) post op uw nota heeft dan ook, zo blijkt inmiddels, helemaal niets met de separaat op de laatstgenoemde nota's opgevoerde gas vastrechtkosten te maken, omdat die voor de kookgas aansluiting berekend worden, evenals de "correctiepost" waarmee die fysieke kosten door NUON Warmte gecompenseerd worden. Ook in vastrecht warmte zitten gas vastrecht posten "verstopt", maar dat zijn de vermeden (virtuele!) kosten met een capaciteitstarief voor ruimteverwarming, om op een identiek vastrecht niveau als een huishouden met een "normale" gasaansluiting te komen "wegens NMDA". Dus zelfs al heeft u een officieel afgesloten (kook)gas aansluiting, u blijft in een stadswarmte wijk ten allen tijde, zolang het NMDA principe gehanteerd wordt, "vermeden vastrecht kosten gas" betalen! En dat vormt een wezenlijk onderdeel van het vastrecht warmte.

Simpel, nietwaar? Een kind kan de was doen. NUON en/of Continuon vinden het blijkbaar teveel werk om u deze eenvoudige feiten des levens uit te leggen, dus dan doe ik het maar. Uiteraard met het risico dat ik iets over het hoofd heb gezien, maar dan moet u maar even aan de bel trekken...: info@polderpv.nl!


6 maart 2006: Laat me niet lachen. NUON "knuffelt" er op los met hun nieuwste winkel vol met warmte- en andere energievretende "gadgets"...:

http://www.energieportal.nl/energiebesparing/nieuws/warme_opening_nuon_energiewinkel_in_nijmegen.html


23-24 februari 2006: Correctie en aanvulling grafiek vastrecht warmte. N.a.v. ons gesprek op 7 februari j.l. heb ik zowel de grafiek, als de begeleidende teksten bij de grafiek aangepast aan de hand van "de voortschrijdende inzichten", zoals dat zo mooi genoemd wordt. Ja, ja, we leren weer elke dag wat bij. Helaas blijkt de "juiste" grafiek dus het hoogste tarief in 2005 te vertonen. Bovendien heb ik, met alle nieuwe tarieven voor 2006 (van 3 verschillende door mij opgevraagde cq. ontvangen bronnen), het huidige jaar in de grafiek toegevoegd zodat we er weer een jaartje tegenaan kunnen... Kijk wat er veranderd is (vanaf "Opgelet").


 

7 februari 2006: Update. U dacht zeker, zit die polderboy soms te slapen? Welnu, dan heeft u verkeerd gedacht. Twee NUON affaires houden den polderboy flink bezig. Zo flink zelfs dat de nachtrust er juist bij inschiet, wat natuurlijk geen goede zaak is "voor den ghoede saeck". Voor de NUON Soap zijn ons inmiddels de nodige nieuwe jaaroverzichten uit de Stevenshof onder ogen gekomen waar (alwéér!) verbijsterende fouten in (lijken te) zitten of ernstige vraagtekens bij geplaatst moeten worden. Vandaag hebben we (Jan Corba en ondergetekende) een tweede gesprek gehad, ditmaal in het "hol van de leeuw", namelijk het bedrijfsverzamelgebouw van NUON aan de Langegracht 70/70a in Leiden. Met uitzicht op de energiecentrale van E.ON waar als "afvalstof" van de elektriciteitsproduktie (uit de fossiele grondstof gas) warmte vrijkomt die NUON verkoopt aan een toenemend aantal, meestal geen andere keuze krijgende/hebbende (dus: gewongen) "stadswarmte klanten", zoals de ongeveer 4.300 huishoudens in de Stevenshof. We spraken ditmaal met Jos Pronk, Kwaliteitsmanager Klantadministratie, Annieck Vennegoor, Manager Klanten, en Menno van der Horst, Bedrijfseconomisch Analist, alle drie van de "business-unit" Nuon Warmte. Het gesprek duurde weer twee uur en er zijn weer enkele opvallende punten naar voren gebracht cq. gekomen, waarvan de belangrijkste hieronder worden weergegeven. Jan zal nog een samenvatting maken van de bijeenkomst; als u interesse heeft, stuur dan een mailtje naar de Wijkraad (even geduld s.v.p., we hebben het beiden erg druk).

vastrecht warmte berekening   nieuwe fouten (?)   correctiepost (geen "korting"!)   voorlichting klant

 • Vastrecht warmte berekening toch weer anders dan gedacht... Tijdens de bespreking bleek tot mijn grote verbazing dat een fout die ik ontdekt dacht te hebben in de informatie die wij op 25 november 2005 van de heer van der Horst hadden gekregen geen fout bleek te zijn! Het gaat om het in rekening gebrachte capaciteitstarief onder het hoofdstukje "vermeden kosten van de netbeheerder van gas". Ik dacht dat daar ook het kleinste capaciteitstarief in rekening gebracht zou zijn (€ 28,80 ex BTW/jaar), maar voor die vermeden kosten wordt blijkbaar de grotere capaciteit "G6 met een jaarverbruik t/m 7.500 m3 gas" in rekening gebracht omdat dat blijkbaar het type is voor een "normaal gas huishouden". Voor die post wordt dan ook € 46,08 ex BTW/jaar opgevoerd, hetgeen neerkomt op een verschil van € 17,28 (€ 20,56 incl. BTW). Dat is dus het bedrag dat u voor 365 dagen meer betaalt dan wanneer je van het "kookgas-capaciteitstarief" zou uitgaan. Ik blijf me continu verbazen over deze ongelofelijk complexe rekenexcercities die aan geen normaal mens zijn uit te leggen. Dat lijkt dan ook helemaal de bedoeling niet te zijn. De bijbehorende grafiek is inmiddels (24 februari 2006) door mij aangepast.

 • Nieuwe fouten (?) op energienota's over 2005. Grootste probleem: een ogenschijnlijk verkeerd tarief van ongeveer € 0,126250 i.p.v. het juiste tarief van € 0,07890 voor "Capaciteit transport" onder "Berekening gas" op het gedeelte voor Continuon Netbeheer op uw nota. Dit lijkt een fout van Continuon te zijn die bij sommige (lang niet alle!) nota's gemaakt is (Continuon "lift" gewoon mee op de nota van NUON CCC, het laatste bedrijf controleert deze gegevens niet maar voert de aangeleverde data blindelings op...). Onbegrijpelijk, want de netbeheerder staat met zijn tarieven zo'n beetje onder de "harde tucht" van marktwaakhond DTe. Er zijn ook andere vreemde zaken zoals niet opgevoerde correctiepost "Korting warmte i.v.m. kookgas", een bizarre nota waar geen "meetdienst" wordt opgevoerd terwijl er wel een gasmeter hangt, er geen verbruik is, maar er wel 65 m3 gas onder "Volume transport" wordt opgevoerd (!!!), etc., etc. We hebben een lijst overhandigd waarmee NUON Warmte nu een opdracht (niet lachen: dat wordt een "query" genoemd...) gaat plaatsen bij de computer reken"meesters" van NUON CCC om te achterhalen waar wat fout gegaan kan zijn. Tevens moet er "op officiële, door de DTe toegestane wijze" contact gezocht moet worden met de netbeheerder volgens "strakke richtlijnen", want contacten tussen leveranciers en de netbeheerders zouden tegenwoordig "tot het minimum" beperkt moeten zijn volgens de vrije markt predikers in Den Haag. Lekker makkelijk weer. Wel zeggen dat bedrijven niks (meer) met elkaar te maken mogen hebben, terwijl in de praktijk het ene bedrijf voor de facturatie voor de volle honderd procent afhankelijk is van de gegevens die het andere bedrijf aanlevert! Vreemde ideëen hebben ze in Den Haag over de "vrije markt"...

  CORRECTE NOTA**:

  Complex bill for gas and compensations post "built" from posts marked A-E.

  ^^^Stukje van een jaarnota (grotendeels over 2005) van een huishouden met een CORRECT in rekening gebracht capaciteitstarief (B), wat vrijwel overeenkomt met het getal uit de tarievenlijst 2005 van netbeheerder Continuon (2,40 x 12/365 = 0,078904; de kleine verschillen ontstaan door variabele boekingsperiodes). De Correctiepost "Korting warmte i.v.m. kookgas" (F) zou moeten compenseren voor de door NUON Warmte in het vastrecht warmte óók (dus: dubbel!) in rekening gebrachte posten A-E*. Optelsom A-E = 0,331702, hetgeen een "afwijking" (afrondingsverschil) van 0,000029 per dag in het voordeel van de klant is t.o.v. post F (over boekingsperiode van 335 dagen komt dat neer op ongeveer 1 eurocent incl. BTW). *LET OP! In het vastrecht warmte zit in werkelijkheid NIET het capaciteitstarief voor een kookgasaansluiting als "vermeden kosten netbeheerder", maar het tarief wat geldt voor een "situatie met ruimteverwarming" (zoals bij "gewone gas-huishoudens"), en dat is volgens NUON Warmte het tarief "capaciteit transport G6 bij een jaarverbruik t/m 7.500 m3 gas", hetgeen op jaarbasis € 46,08 is en per dag € 0,126247 ex BTW. Er wordt dus via de correctiepost met het "kookgas capaciteitstarief" van 0,078904
  minder gecompenseerd dan je in eerste instantie zou verwachten.

  N.B. 1: post A kan op de NUON nota's komen te "vervallen" als er van gasleverancier is geswitched, maar NUON Warmte gebruikt bij de berekening van het vastrecht warmte en de correctiepost het tarief van NUON Retail. Let, tenslotte, ook eens op het absurde verschil tussen het bedrag wat voor het werkelijke "product kookgas" wordt betaald (op deze nota € 3,71 incl. "regiotoeslag" en "volume transport" voor 13 kuubjes kookgas; voor 365 dagen zou dat neerkomen op plm. € 4,04) en alle vastrechtposten die voor dit "product" in rekening worden gebracht (€ 111,12 voor 335 dagen, neerkomend op € 121,07 voor een jaar met 365 dagen, een verhouding van een factor 30!). Zelfs een huishouden wat een relatief "hoog" kookgasverbruik heeft van, zeg, 50 m3 gas per jaar, komt nog steeds zeer ongunstig uit: variabel € 14,26, en vastrecht € 121,07 geeft een verhouding van bijna 8½ maal zo veel vastrecht dan variabele kosten in zo'n geval.

  N.B. 2: Voor een nota van een huishouden waarbij de kookgas aansluiting op officiële wijze is afgesloten, zie bericht van 15 maart 2006.


  **voorzover onze kennis nu reikt  INCORRECTE NOTA**:

  Incorrect gas bill with wrong capacity tariff (B).


  ^^^Stukje van een jaarnota (grotendeels over 2005) van een huishouden met een INCORRECT in rekening gebracht capaciteitstarief (B). Dit is het door Continuon in 2005 vermelde tarief van "t/m G6, jaarverbruik vanaf 500 tot 7.500 Nm3" (3,84 x 12/365 = 0,12624). Als voor deze foute nota nu de optelsom A-E met het correcte tarief wordt gemaakt (0,078904), komt A+B+C+D+E uit op 0,331774 voor het gemiddelde dagtarief van de correctiepost F uit, hetgeen vrijwel identiek is met het werkelijk opgevoerde bedrag (0,331722). Als echter het foute tarief wordt gehanteerd zou de kortingspost op maar liefst 0,379124 terechtkomen, wat (jammer genoeg...) niet klopt. Ergo: Zeer waarschijnlijk heeft de netbeheerder Continuon hier een elementaire blunder gemaakt en dient het verschil van (0,126254-0,078904)*331 = € 15,67 ex BTW = € 18,65 incl. BTW alsnog aan deze klant te worden overgemaakt middels een bijgaande correctiefactuur. We hebben tot nu toe al 9 nota's ingezien waar deze lerp van een fout op staat, en we vrezen dat het er wel eens veel meer zouden kunnen zijn in de Stevenshof. CONTROLEER DAAROM ZEKER OP DIT PUNT UW JAARNOTA S.V.P. EN MELDT HET ZOWEL AAN NUON CCC ALS AAN ONS ALS DIE FOUT ER BIJ U OOK OP STAAT!!!

  **voorzover onze kennis nu reikt


  Wat volgt er in ieder geval uit onze eerste bevindingen? Dat iedereen in de Stevenshof de laatste jaarnota zorgvuldig moet nalopen en in ieder geval naar dat capaciteitstarief moet kijken, want die 12,6 eurocent KLOPT NIET. Zelf melden aan NUON CCC, en een kopie van uw nota (excl. infoblad) s.v.p. met begeleidend schrijven naar de Wijkraad van de Stevenshof en/of naar ondergetekende. Dan sturen wij in ieder geval die gevallen door naar NUON Warmte zodat een duidelijk beeld ontstaat wat er mogelijk fout is gegaan. Ook als u bijvoorbeeld geen correctiepost "Korting..." onder "Warmte" heeft staan, maar nog wel een gasaansluiting heeft (ook al gebruikt u deze niet!), is er stront aan de knikker en moet u reageren, want dat klopt ook niet. Let op dat, als uw aansluiting nog niet "officieel" is afgesloten, u sinds 2004/2005 vastrechtposten gas (daggerelateerd) op uw nota vindt, ook al gebruikt u geen kookgas (meer). Omdat NUON Warmte de "vermeden kosten gas" ook blijft factureren binnen het vastrecht warmte (niet de keus van mij of de Wijkraad omdat die optie tot waanzinnige misverstanden, onbegrip en haren-uit-het-hoofd-rukken leidt), moet dit vervolgens "gecompenseerd" worden.

 • Een voor mij zeer groot "pijnpunt" blijft het volhouden van het beladen woord "korting" voor de correctiepost op de jaarafrekeningen door NUON Warmte. Ook ditmaal kwamen we er niet uit (nog steeds wordt deze waanzinnige nieuwe post NIET op de facturen van 2005 verklaard, noch in een begeleidend schrijven!), maar wel werd toegezegd dat in toekomstige klantinformatie er een duidelijke uitleg van het begrip komt, en waarom NUON Warmte dat zo blijft noemen. Dit terwijl het voor de warmteklanten slechts een correctie van teveel (lees: DUBBEL) in rekening gebrachte gas vastrechten is: 4 vastrechtposten worden fysiek in rekening gebracht onder netbeheer gas, en 1 post wordt op de nota van de leverancier van gas (in de meeste gevallen NUON Retail, op uw NUON nota) ook fysiek in rekening gebracht. NUON Warmte moet voor deze "kookgas vastrecht" posten compenseren omdat dit bedrijf binnen het vastrecht Warmte ook nog eens 5 vastrechtposten voor gas op blijft voeren als "vermeden kosten gas" voor ruimteverwarming (terwijl tegelijkertijd fysiek 5 kookgas posten geboekt worden!). Het voorstel van ons om die bezopen constructie af te schaffen en die vermeden kosten voor de gas huishoudens uit het vastrecht warmte te halen werd afgeschoten met het argument: doen we niet, want straks komt er een Warmtewet (initiatief wetsvoorstel van ten Hoopen/Hessels van het C.D.A.), en kunnen we weer de hele boel gaan wijzigen. Tot die tijd blijf ik erbij dat, als het woord "korting" op een consumentennota gehanteerd wordt, NUON verplicht is die post toe te lichten. Met de nota's over 2005 is dit alweer niet gebeurd, en ik heb mijn fundamentele bezwaren daarover dan ook zeer duidelijk naar voren gebracht. Het zal mijn eigengereidheid wel zijn, maar helaas kreeg ik geen toezegging dat NUON Warmte dit uit zichzelf zou gaan corrigeren op korte termijn. Jammer, jammer, jammer, dus weer.

 • Voorlichting aan de klant. Mevrouw Vennegoor voelde inmiddels wel aan dat er een enorme behoefte aan duidelijke informatie over alles wat met de warmte/gas vastrecht situatie in onze wijk te maken heeft leeft bij ons. Jan maakt een opzetje en NUON Warmte gaat daar vervolgens mee aan de slag om voor alle bewoners van onze wijk duidelijk op papier te krijgen wat er allemaal gebeurd is, wat er allemaal op de factuur staat, wat de relatie is met het hebben van een kookgasaansluiting, een gasmeter, en wat de effecten op de factuur zijn als men ertoe zou besluiten om de aansluiting te laten verwijderen (dit laatste wordt overigens voorlopig dringend afgeraden door de Wijkraad omdat we nog steeds in onderhandeling zijn met Continuon over deze kwestie en daarover nog geen duidelijkheid is).

  Onze inzet bij de voorlichting is dat alle bewoners sowieso alsnog in voor iedereen te begrijpen "Jip en Janneke" taal uitleg krijgen over de compensatiepost en alle gefactureerde posten, dat nieuwe bewoners in de wijk op de een of andere wijze deze essentiële informatie zullen krijgen bij de verhuizing (de meeste nieuwkomers snappen he-le-maal NIETS van de extreem ingewikkelde nota, zeker niet dat bizarre "gas"-verhaal), en dat er een informatiebijeenkomst moet komen zodat mensen vragen kunnen stellen en ook andere visies over de beprijzing van stadswarmte kunnen vernemen.

Uiteraard zijn er nog de nodige andere zaken de revue gepasseerd, maar met bovenstaande heb ik het belangrijkste wel zo'n beetje gehad. Dat was weer een dag onbetaalde arbeid (waarvan ik vind dat NUON dat uit zichzelf zou moeten doen) om dat "op papier" te krijgen, nu het vervolg nog...


1 februari 2006: Opkikkertje van een wijkbewoonster. Af en toe heb je een schouderklopje nodig. Een hele leuke kreeg ik vandaag binnen:

"Als ik zo hoor wordt het tijd dat jij een notaatje gaat opmaken voor NUON want dat vreet energie van jullie! Zorg je wel dat je alle vastrechtposten doorberekent?"

Zo, die zit. We kunnen er weer een dagje tegenaan. Dank, M.!


30 januari 2006: NUON en Continuon nog steeds smoorverliefd. Volgens diverse bronnen bij beide bedrijven, en al helemaal van de marktwaakhond DTe "mogen" de energieboer NUON en de netbeheerder N.V. Continuon Netbeheer formeel geen gegevens uitwisselen anders dan die zijn toegestaan door de marktwaakhond. Er zou een hele dikke "muur" tussen beide bedrijven moeten staan die de onderlinge communicatie tot het maximaal door de DTe bepaalde beperkt. Nou, volgens mij is die muur van reeds halfvergaan zachtboard, als ik het gas afsluitcontract van een wijkbewoner van de Stevenshof zo eens bekijk. N.V. Continuon Netbeheer zou "contractpartner" voor die afsluiting zijn, maar de uitvoering van de afsluiting wordt gedaan door een bedrijf met een wel heel merkwaardige titel, "Aanleg" (!), onderdeel van Nuon Netwerk Services. Het contract met Continuon is opgemaakt op .... briefpapier van NUON!

Waar is het deksel van de beerput gebleven?


28 januari 2006: NUON gaat stadswarmte uit zonne-energie maken. Althans, dat zijn de plannen: deze zomer moet met de bouw begonnen worden van een grote thermische zonnecollector centrale bij Almere in de vorm van een zoneiland van ongeveer 3 voetbalvelden in oppervlakte met zo'n 6.900 m² collectoroppervlak die 2.700 (!) woningen in de wijk Noorderplassen West van warmte zou moeten gaan voorzien. De geproduceerde warmte (plm. 9.750 GigaJoule per jaar) zou ongeveer 10 procent van het totale energieverbruik in de wijk moeten gaan dekken; de overige 90 procent komen van de bestaande warmtekrachtcentrale. Er zit € 1,4 miljoen Europese subsidie in dit grootschalige, in totaal 6 miljoen EURO kostende project. Begin 2007 zou het zoneiland opgeleverd moeten worden.

Voor een prachtige artist impression van het te bouwen "zoneiland", zie de link op de website van de bewonersvereniging "Vooronder" onderaan dit bericht.

Hulde aan NUON dat zij ondanks het allerbelabberste politieke klimaat in Nederland toch door blijft gaan met dit soort duurzame energie projecten, in de hoop dat naast dat soort grootschalige initiatieven er ook weer eens zorgvuldig geselecteerde en kwalitatief betrouwbare duurzame energie installaties aan individuele huishoudens aangeboden zullen gaan worden. De nieuwe bewoners van zo'n wijk hebben namelijk helemaal niets te zeggen over dit soort ontwikkelingen, en er zijn ook geluiden uit de markt dat stadswarmte projecten veel minder rendabel zijn dan, bijvoorbeeld, warmtepompen gevoed met aardwarmte, in de zeer goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen die per 1 januari zelfs een Energie Prestatie Coëfficient van maximaal 0,8 mogen hebben.

Ik zou ook gaarne eens berekeningen zien hoe in zo'n wijk met een "zoneiland" als warmtebron omgegaan zal worden met het inmiddels steeds beruchter wordende, nog steeds landelijk gehanteerde "Niet Meer Dan Anders" principe, want het zou best kunnen zijn dat uiteindelijk de niet uit alternatieven kunnende kiezen stadswarmte gebruiker in zo'n wijk veel meer voor zijn warmte gaat betalen dan nodig zou zijn als wat er werkelijk aan kosten voor de producent tegenover staat. De zon schijnt immers gratis, terwijl de op fossiele bronnen gebaseerde berekeningen van EnergieNed een steeds waanzinniger wordende prijsontwikkeling laat zien (in Leiden is er alweer bijna 12 procent bovenop de variabele GJ prijs gegaan in 1 jaar tijd!). Het kan niet zo zijn dat vanwege het hanteren van het NMDA-principe, NUON aan zo'n constructie veel geld zou kunnen gaan verdienen door fictieve kosten gebaseerd op fossiele energiebronnen "vanwege NMDA" door te laten berekenen voor de vaststelling van de aansluit-, vastrecht- en variabele warmtekosten!

Tenslotte: ik hoop dat NUON erg goed nagedacht heeft over de beveiliging van deze fraaie, dure en kwetsbare installatie. Welke hekwerk fabrikant mag hier zijn tanden op stukbijten?

Nieuwsblad Stromen nr. 8(1)/20 januari 2006: p. 1
http://www.almere.nl/smartsite.dws?id=10336
http://www.gooieneemlander.nl/nieuws/binnenland/article332381.ece
http://www.vooronder-almere.nl/tekeningen/zonneiland.jpg (artist impression)


 

25 januari 2006: Tips voor het controleren van de NUON jaarafrekening. Omdat het er de laatste jaren bepaald niet "eenvoudiger" op geworden is om uw (NUON) jaarafrekening te doorgronden, heeft de Wijkraad in de persoon van Jan Corba, i.s.m. Polder PV enkele aanwijzingen en tips op een rijtje gezet waarmee we u hopelijk een beetje op weg kunnen helpen. Het is geen uitputtende behandeling van alle mogelijke ins en outs van die nota, maar focust vooral op de voor de "vastrecht affaire" (NUON Soap) relevante zaken rond de gas- en warmte vastrechten en de sinds 2005 ingevoerde compensatiepost "korting warmte i.v.m. kookgas", alsmede de (mogelijke) gevolgen van het laten afsluiten van de kookgas aansluiting door Continuon. Uiteraard met disclaimer, want zelfs wij zijn "slechts eenvoudige burgers" die inmiddels weliswaar ervaringsdeskundigen genoemd kunnen worden, maar we leren nog elke dag bij (niet altijd tot ons genoegen, dat mag duidelijk zijn).

Jan heeft een pdf document van de (voorlopig definitieve) versie gemaakt; het document, wat ik op Polder PV voor een groter publiek ter download mocht publiceren, zal ook via de Wijkraad verder in de Stevenshof in Leiden verspreid gaan worden.

gratis download van Adobe Reader 7.0.5 voor Windows XP, mocht u deze nog niet op uw computer hebben staan:
http://www.adobe.nl/products/acrobat/readstep2.html

Tips_NUON_jaarafrekening.pdf
(download pdf, 38 kB)


 

24 januari 2006: Ontbrekende antwoorden van nieuwe klantmanager NUON Warmte. Vandaag ontving ik de - waarschijnlijk nog ontbrekende - antwoorden op onze brief van 27 november 2005 van de nieuwe klantmanager die voor NUON Warmte lastige vragen van klanten als polderjongen moet gaan beantwoorden en de klantcontacten in goed banen moet gaan leiden. Ze heet Annieck Vennegoor en er komt weer een afspraak (samen met de bedrijfseconomisch analist van de afdeling) om zaken verder te bespreken met de Wijkraad van de Stevenshof. Kijk, dat gaat de goede kant op. Ik moet uiteraard, tussen alle andere zaken door, nog goed naar die antwoorden kijken, en we hebben, helaas weer enkele nieuwe "vervelende" vragen voor mevrouw Vennegoor n.a.v. de ontwikkelingen rond de net in de wijk ontvangen jaarafrekeningen (vorige berichten) en de problemen met (de administratie bij) Continuon. Maar er zit in ieder geval schot in de zaak. Eerst eens een datum zien te prikken waarop iedereen kan.


24 januari 2006: Uniformiteit website. Toen ik met deze "rubriek" van de NUON Soap begon kon ik niet vermoeden hoe erg dit alles uit de hand zou lopen. Ik had de opeenvolging van de berichten aanvankelijk op "normale" leesvolgorde gehouden (van boven naar beneden), maar ik heb inmiddels alweer 7 "dikke" web-pagina's over deze affaire, en elders op deze website is de volgorde van nieuwsberichten van onder naar boven zoals gebruikelijk op nieuws-sites, zodat het laatste bericht altijd bovenaan de pagina komt te staan. Vandaar dat ik op ALLE relevante pagina's van de NUON Soap de volgorde heb omgekeerd, zodat een uniform principe op deze website gehanteerd blijft worden. Vanaf nu dus het meest recente bericht/nieuws over de NUON Soap bovenaan de actuele pagina.


24 januari 2006: OPGELET! Nettarieven 2006 N.V. Continuon Netbeheer beschikbaar. Deze tarieven zijn zeer belangrijk voor het berekenen van de vastrechten warmte, gas, en elektra voor dit jaar. Ze vormen een substantieel deel van uw energienota. Helaas zodanig "substantieel" dat zuinige huishoudens feitelijk "gestraft" worden voor hun besparingen omdat ze naar rato steeds meer vastrecht gaan betalen naarmate ze zuiniger gaan stoken (lees: fors op de variabele kosten gaan besparen). Nog meer huiswerk dus. Download elektra en gastarieven van:

http://www.continuon.nl/home/informatie-op-maat/consument/producten/nettarieven.html


23 januari 2006: Bevestiging dikke rekening voor weghalen kookgas aansluiting. We hebben inmiddels van een tweede wijkbewoner die bij Continuon heeft geïnformeerd naar het laten weghalen van de lagedruk gasaansluiting voor kookgas een bevestiging van de bevindingen van een eerste bron gekregen. Volgens hen zou het afsluiten het schandalige bedrag van € 285,-- ex BTW kosten. En dat terwijl inmiddels een contract is afgesloten door een wijkbewoner om de hele zooi te laten weghalen door het bedrijf NUON Network Services AA (postbusnummer in Leiden), waarop heel duidelijk genoteerd is: "Bedrag in EUR 0,00". Is dit weer een van die geweldige "communicatiestoornissen" tussen twee bedrijven die zogenaamd van de DTe niets meer met elkaar te maken mogen hebben of is er hier meer aan de hand? Wat Polder PV betreft BLIJFT de gratis verwijdering van een gasaansluiting van 5 jaar of ouder overeind en moet u de uitlatingen van Continuon op dit vlak maar even met een dikke pot zout nemen.

Gaarne wel even wachten met initiatieven m.b.t. het laten weghalen van gasmeters en/of -aansluitingen totdat keihard op papier staat dat de situatie van voor 4 januari 2006 gehandhaafd blijft en Continuon met een kristalheldere brief naar alle wijkbewoners op de proppen is gekomen wat exact het "verwijderen van een gasaansluiting" inhoudt, wat het "nut" daarvan is, wat de "betekenis" van het hebben van een gasmeter is, welke kosten waarvoor in rekening gebracht worden en welke kosten zullen verdwijnen als de aansluiting en/of de gasmeter verwijderd worden. Zo'n brief zal bij alle verhuizingen automatisch naar nieuwe bewoners gestuurd dienen te worden zodat zij op de hoogte zullen zijn van ALLE consequenties van het hebben van een gasaansluiting en/of meter in hun nieuwe huis.


23 januari 2006: Nieuwste variant. Aaaaaaaaaaaarrrrrrrrghhh!
Andere bewoner in ons complex, sinds september 2005 hier woonachtig. Jaarafrekening: WEL Warmte levering en vastrecht in rekening gebracht (in de laatste zitten verstopt nog steeds de 5 gas vastrecht posten; hoogte van dagprijs identiek aan die van ons, want binnen 2005 vallend), OOK alle 5 gas vastrechtposten bij Continuon Netbeheer (4 posten) in rekening gebracht met CORRECT capaciteitstarief, evenals de vijfde gas vastrecht post separaat onder gas levering bij NUON. MAARRRRR:

GEEN compensatiepost "Korting warmte i.v.m. kookgas" voor de verborgen in rekening gebrachte gas vastrechten (onder warmte vastrecht) op de nota te vinden!!!

Er is dus op deze nota € 38,70 teveel in rekening gebracht, da's 16 procent van het totaal betaalde bedrag (warmte, elektra en gas) ...

Ik heb deze bewoner maar alvast een voorzetje gegeven voor een leuk briefje aan NUON CCC. Het zal wel weer allemaal "volstrekt normaal" zijn wat hier gebeurd is, en wie zich daarover opwindt, daar is vast iets mis mee...

Heeft er iemand een schouder om even lekker op uit te huilen?


 

22 januari 2006: Te vroeg gejuichd... Want een andere bewoner in ons complex liet haar nota zien en, jawel: verkeerd capaciteitstarief door Continuon in rekening gebracht. Bijna 19 euri teveel betaald dus. De "compensatiepost" onder Warmte lijkt juist wel goed te zijn. Voorlopige conclusie: er is bij netbeheerder Continuon een tijdje iets goed mis gegaan met hun eigen tarief (die door de DTe zo'n beetje worden gedicteerd), NUON CCC heeft dat onopgemerkt op de nota's van NUON doorberekend, maar NUON Warmte lijktin dit geval het werk goed gedaan te hebben. De nieuwe vragen aan Steinebach blijven dus gewoon staan, en uitgezocht dient te worden wie wel en wie niet dat verkeerde capaciteitstarief op de nota heeft staan. Uiteraard niet mijn taak, maar de taak van NUON CCC om dat uit te zoeken en dat te corrigeren.


21 januari 2006: Daar issie dan ... !!! Onze jaarafrekening van NUON. Laten die twee elementaire blunders die we op twee andere nota's ontdekten nu mooi niet op onze nota staan, evenals op, zo hoor ik, andere gisteren ontvangen exemplaren. Dat is in ieder geval een opluchting, maar dat moeten we nog wel gaan uitzoeken voor de nota's waar dit WEL is gebeurd. Wat is er fout gegaan en hoe heeft dat kunnen gebeuren? Wanneer is die fout hersteld? Gevolg van een e-mailtje van ondergetekende aan NUON Warmte? We gaan weer elke komma en letter van de eigen nota uitspellen, want dat is altijd weer beregezellig. Een "favoriet" klusje bij Polder PV. Te vergelijken met het uitbaggeren van het kokhalsje onder de gootsteen...

Overigens niet zeuren, want wij krijgen over de NUON nota alweer bijna 200 Euri incl. BTW terug in het handje, maar dat ligt natuurlijk ook aan het feit dat er alleen nog maar stadswarmte in rekening gebracht wordt door NUON (business unit Warmte; voor gas en elektra zitten we alweer een tijdje bij Echte Energie), we extreem laag verbruik hebben (272,22 euri ex BTW voor 7,77 gigajoultjes in een jaar verbruik en voor 335 dagen in rekening gebracht vastrecht, incl. die bezopen compensatiepost voor de "verstopte" gas vastrechten). En, niet te vergeten: de door Continuon in rekening gebrachte netbeheersposten voor de kookgasaansluiting en de elektra. Let wat die laatste posten betreft ook op die stiekeme variabele posten voor netbeheer, per kWh en per m³: hoe meer u verbruikt, hoe meer u ook voor deze posten gaat betalen! In de Stevenshof tikt dat vooral aan m.b.t. de kWh, want die max. 50 m³ kookgas/jaar zal zelfs Continuon niet veel rijker van worden (ongeveer 63 eurocent ex BTW is dat met de genoemde variabele prijs).

Continuon verdient aan ons desondanks toch maar weer mooi ruim 200 Euri (ex BTW) aan dat beetje gas (32 m³) en een restverbruik van slechts 288 kilowattuurtjes (de rest is zelf opgewekt en/of gesaldeerd door onze 10 zonnepanelen en de ferrarismeter). Een gemiddeld huishouden verbruikt op jaarbasis toch alweer gauw 3.500 kWh...

In ieder geval kan het uitpluiswerk weer gaan beginnen en hoopt polderjongen dat er dit keer geen blunders of niet toegelichte posten tevoorschijn komen.

De eerste blunder is al ontdekt: de compensatiepost voor het kookgas onder warmte, nog steeds m.b.t. de klant onterecht een "korting" genoemd, wordt op het infovel bij de factuur NIET toegelicht, en dat is onacceptabel... Nieuwe bewoners in de wijk weten helemaal niks van de krankzinnige situatie hier m.b.t. die compensatiepost, en die brief van 28 september 2005 (die ook nog eens niet iedereen gekregen blijkt te hebben) is werkelijk een schoolvoorbeeld van onbegrijpelijke bureaucratentaal waar niemand de essentie van begrepen blijkt te hebben. Dat moet uit-ge-legd worden. In A.B.N.!

Wordt vervolgd!


19 januari 2006: Nieuwe stadswarmte tarieven NUON voor 2006. Vandaag ontdekt op de website van NUON (link onderaan). Uiteraard niet eerst even een bericht van NUON Warmte aan alle klanten dat dit er aan zat te komen, zie maar hoe u aan uw informatie komt (vooral erg pijnlijk voor de talloze mensen die geen internet aansluiting hebben ...). Voor Leiden zijn de veranderingen, heel "verrassend", als volgt. Kijk ter referentie op de door mij uit mijn nota gegevens berekende tabel met de prijsontwikkeling van de dag-, maand- en jaarprijzen van de 2 posten voor stadswarmte (moet ik nog aanpassen met de nieuwe cijfers):

Variabele kosten. 1 GigaJoule € 24,00 incl. BTW, t.o.v. vorig jaar (€ 21,47) een stijging van 11,8 procent!

Vastrecht (in de Stevenshof is dat voor de SV-installatie inclusief warm tapwaterbereiding) per jaar € 312,96, dat is per maand € 26,08 incl. BTW, t.o.v. vorig jaar een daling van maar liefst 0,8 procent!

Moeten we nu gaan juichen vanwege die krappe procent daling van het vastrecht? Zet daar s.v.p. een grote pot zout naast en lees verder. Het komt op jaarbasis namelijk neer op een verlaging van het vastrecht van nog geen 2-en-een-halve Euro per jaar, u betaalt echter wel per dag 86 eurocent incl. BTW voor die aansluiting, en dan heeft u nog helemaal niks. Die post vastrecht warmte is echter geen "fysieke" post (lees: reëele onderhoudskosten van die installatie in uw warmte meterkast), maar is één grote grabbelton van "vermeden kosten", een soort van luchtkasteel wat gebouwd wordt naast het fysieke kasteel van de gas huishoudens die als uitgangspunt van alle berekeningen worden genomen (waar trouwens door steeds meer partijen zware kanttekeningen bij gezet en forse kritiek op gegeven worden), en waarvan de torenspits ongeveer even hoog moet zijn als die voor de warmteklanten. Voor een tale-telling grafiek hoe dat "luchtkasteel" in onze wijk in elkaar steekt, zie mijn grafiek opbouw vastrecht warmte, gebaseerd op door NUON Warmte aangeleverd cijfermateriaal.

Echter, als u een gemiddeld verbruik heeft van 35,4 GigaJoule per jaar (cijfer: NUON 2005), gaat u dit jaar dus i.p.v. 35,4 x 21,47 = € 760,04 (2005) maar liefst 35,4 x 24,00 = € 849,60 incl. BTW (2006) betalen voor de variabele kosten stadswarmte, en dat is volgens de rekenmachine van polderjongen toch maar weer 89,56 incl. BTW (uw verschil) en voor NUON Warmte op jaarbasis € 75,26 ex BTW per gemiddeld huishouden "schoon" in het handje. Daar valt die 2 en een halve euro fooi vastrecht voor de klant natuurlijk bij in het niet, maar die had dan ook sowieso op dat vlak de laatste jaren ongelofelijke prijsstijgingen van 15,6 (2002>>2003), 9,7 (2003>>2004), resp. 29,4% (2004>>2005) voor de kiezen gekregen volgens cijfermateriaal aangeleverd door NUON Warmte aan mij en de Wijkraad (brief van 13 december 2005). Op het vlak van het vastrecht warmte mag van Polder PV dan ook het komende decennium wel weer eens rust in de tent komen en gaan wat mij betreft de prijzen zelfs versneld naar beneden i.p.v. naar boven. Het is namelijk dodelijk voor die huishoudens die zelf al door bewustwording zeer zuinig zijn gaan stoken en al hun pogingen om op die wijze fors geld te besparen via de krankzinnige vastrechtverhogingen teniet gedaan zagen worden. Polder PV betaalde in 2004 59% aan vastrecht voor de totale kosten voor stadswarmte, voor een gemiddeld huishouden (35,4 GJ/jaar) was dat in 2004 slechts 25%. Niet bepaald "fair" dunkt me, zeker niet als je bedenkt dat het vastrecht warmte een fictief luchtkasteel is, gebouwd op een krankzinnig berekeningsmodel wat slechts een paar mensen in Nederland snappen.

Een smerige adder onder het gras wat het vastrecht betreft moet nog wel genoemd worden: NUON heeft mensen vorig jaar proberen te verleiden om hun tapwaterinstallatie te laten opwaarderen "voor meer comfort" en dat soort ongein. Diegenen die daar ingestonken zijn, gaan nu flink gaan bloeden, want niet alleen gaan zij flink meer betalen voor elke GJ warmte die zij met die "extra comfortabele douchekop" verstoken (denkt u maar eens aan die 11,8 procent meer stookkosten voor de gigajoultjes als u onder uw "comfortabele douche" staat...). Ze gaan tevens een zware prijs betalen aan het vastrecht omdat er in de nieuwe tarievenlijst 2 nieuwe vastrechtposten zijn opgenomen voor deze "gelukkige" klanten:

Toeslag voor Comfort Warm water klasse 5 € 34,56/jaar
Toeslag voor Comfort Warm water klasse 6 € 90,84/jaar

Dat betekent als u voor de eerste optie heeft gekozen, dat uw totale vastrecht op € 347,52 per jaar incl. BTW uitkomt (voor wat meer "comfort" betaalt u dan € 32,16 = 10% meer dan in 2005, excl. het meerverbruik aan GJ), voor de hoogste comfortklasse "6" betaalt u maar liefst in totaal € 403,80 aan vastrecht (€ 1,11 per dag zonder verbruik!!!), de comfortvermeerdering bedraagt aan vastrecht dan € 88,44 = 28% meer dan in 2005, waar dan ook nog dat meerverbruik aan GJ van die warm water zuipende douche bovenop komt (vergeet het meerverbruik van drinkwater niet, ook al zo'n rap stijgende kostenpost). Kostbaar grapje, die paar warme druppeltjes meer onder de douche. Wellicht een mooie variant op het spreekwoord: "Wie mooi wil zijn moet pijn lijden"?

Doet u mij toch maar die simpele douche met spaarkop, het "laagste" vastrechttarief en die warmtewisselaar onder de vloer in de zelf gebouwde douchekabine, dan kunnen we tenminste extra genieten van de bespaarde gigajoultjes bij Polder PV (lees verder) ...

Tot slot: ondanks de alweer schandalige netto prijsstijgingen, bovenop de reeds absurde verhogingen van, vooral het vastrecht van de laatste jaren, is Polder PV bepaald een voorstander van een hoge variabele energieprijs (GJ). Niet omdat ik masochistisch ben, niet omdat de berekening van die GJ prijs op een "normale" wijze zou verlopen (kijk het EnergieNed rapport er maar eens op na), maar omdat een hoge energieprijs de beste prikkel is om het rustiger aan te gaan doen en, als dat bevalt (ja, u leest het goed: dat bevalt uitstekend!!!), gaat u er vanzelf een sport van maken om het verbruik nog meer omlaag te krijgen. Hoge variabele prijzen zijn uitstekende drukmiddelen voor effectieve energiebesparing, broodnodig in het energieverspillende Nederland. Ik zou wel graag zien dat NUON die winsten op de variabele kosten in duurzame energie projecten gaat steken i.p.v. ze in de reeds zeer goedgevulde zakken van de bobo's laat verdwijnen: dan snijdt het milieumes pas goed aan twee kanten!

http://www.nuon.nl/nl/producten/warmte/Tarieven/index.jsp?ComponentID=15540&SourcePageID=15813#1
(Volg: "De tarieven van Stadswarmte" en klik op het betreffende gebied voor de tarieven waarin u geïnteresseerd bent; voor de Stevenshof is dat, voor de wat geografisch inzicht betreft iets mindere goden onder ons, uiteraard Zuid Holland)


19 januari 2006: De ontwikkelingen gaan erg hard. Zeer veel e-mail correspondentie en uitpluiswerk m.b.t. de "vastrecht affaire". Even snel geteld: Ver over de 300 dikke e-mails alweer over deze zaak. Afgezien van de twee volle ordners schriftelijke communicatie. Naast "die andere" NUON-affaire met ver over de 1.000 e-mails en minstens 3 ordners... Mag Polder PV effe "vangen" s.v.p.? Ik kom nergens anders meer aan toe. Nooit geweten dat NUON onbetaalde (on)vrijwillige medewerkers in dienst had! En wij maar zeuren over kinderarbeid in de Derde Wereld...

v & a actueel 5 4 3 2 1 intro© 2005-2006 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)