starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
NUON perikelen
historie
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Polder PV avontuurtjes

NUON soap p. 3
30 juli 2005 - 10 oktober 2005

wat er aan vooraf ging
de EERSTE berichten (beginnen bij het BEGIN)
RESULTATEN pagina ("Vragen en antwoorden"): tabellen en grafieken


grafieken op separate webpagina's deelsectie totaaloverzichten:
grafiek met maandelijkse warmte consumptie

grafiek met maandelijkse kookgas consumptie
vergelijking totale "warmte" consumptie Polder PV <-> gemiddeld Nederlands huishouden


zie ook: "De leugen van de vrije energiemarkt", 25 juli 2005
(bericht op de DE Nieuwspagina)

v & a actueel 5 4 3 2 1 intro


10 oktober 2005: Endegeest lonkt ...

Na een tweetal buren gepolst te hebben voorlopig het volgende resultaat: buurvrouw met dezelfde boekingsperiode (14 jan. 2004 - 13 jan. 2005, periode van 366 dagen) en overeenkomend in rekening gebrachte aantal dagen voor de vastrechtposten (366): "vastrecht warmte" en "korting warmte" heeft identieke dagprijs, dus ook hetzelfde totaalbedrag voor die korting (minus 84,16 excl. BTW).

Echter, buurman (nota 10 dec. 2003 - 13 jan. 2005, boekingsperiode van 400 dagen) heeft voor "vastrecht warmte" 410 dagen staan (heen- en terugboeking), en voor "korting warmte" maar 379 dagen. Blijkbaar omdat dat over een langere/andere periode gaat blijkt "zijn" gemiddelde dagprijs € -0,229815 (i.p.v. zoals bij ons € -0,229945) te zijn, en krijgt hij door vermenigvuldiging uiteindelijk 87,10 ex BTW terug.

Gekke Henkie polderjongen gaat maar alvast wat spulletjes klaarzetten voor het geval "het busje" zo langskomt ...


9 oktober 2005: Aandacht afleiden. Blijkbaar begint NUON toch wel een beetje "stront te ruiken" n.a.v. de vasthoudendheid van "lastige klanten" als polderjongen, en proberen ze de aandacht af te leiden van waar het allemaal werkelijk om gaat, nl. de beprijzing van vastrechten voor gas en stadswarmte en hoe die exact tot stand komt. Na 10 jaar in het geheel niets over stadswarmte vernomen te hebben (zeg maar, de "overzichtelijke pre-vastrechtaffaire periode"), kregen we dit jaar alweer de derde mailing in huis, getiteld "Besparen en genieten met Nuon Stadswarmte en Rituals" (de vorige heette: "Profiteer van het goede weer!"). Met daarin de nieuwe "Handleiding voor stadswarmte" (had ik al tijd geleden aangevraagd en in huis), een bezopen "Genietbon" voor 15% korting op "het gehele Rituals-assortiment" bij bedrijven waar ik nooit een voet binnen de deur zal zetten, en een begeleidend briefje met alweer de gebruikelijke ronkende taal over de milieuvriendelijkheid van stadswarmte, "u betaalt niet meer dan wanneer u een cv-ketel had gehad", en de truc van NUON dat zij "coulance" richting klant lijkt te vertonen door sinds 1 januari 2005 zelfs de "meest voordelige gasprijs in de energiemarkt" te hanteren voor de verrekening. Zouden die gasprijzen werkelijk zo ver uit elkaar lopen (let wel, het gaat daarbij uitsluitend om het leveringsgedeelte, en dat maakt maar 47 procent van de totale gasprijs uit volgens datzelfde NUON ...)? Zou het iets uitmaken? Volgens NUON komt 1 GJ stadswarmte overeen met 43 m³ gas. Dus zelfs als zouden ze een fractie van een eurocent "goedkoper" gas weten te vinden op de "geliberaliseerde gasmarkt", op de grote bulk (43 maal hard stijgende, door kunstmatige koppeling aan de olieprijs veroorzaakte gasprijs geeft een de pan uitrijzende GJ prijs) maakt het natuurlijk geen donder uit als je naar het totale kostenplaatje voor de stadswarmte eindverbruiker kijkt. En NUON weet dat uiteraard als geen ander. Neen, de zoveelste folder om de aandacht af te leiden dus. Jammer dat er ongetwijfeld weer veel domme consumenten zullen instinken en zich zullen verdringen voor die mysterieuze "Rituals" winkels en V&D filialen, die fijne "kortingsbon" in de vuistjes geklemd. En vervolgens het hele huis bij elkaar schelden als de volgende jaarnota van NUON in de brievenbus valt...


4 oktober 2005: Bezopen in het kwadraat
Is polderjongen nu op zijn achterhoofd gevallen, of heeft NUON ze niet meer allemaal op een rijtje? Vandaag alwéér een "NUON-enveloppe" in de bus (zelfs twee keer, want we krijgen ook de nota's voor de gemeenschappelijke ruimte in ons complex), met daarin de door NUON CCC aangekondigde "correctiefactuur". Oeps, herstel: "Aanvulling op factuur dd 13.01.2005*" Na 8 maanden hard werken (mijnerzijds) bestaat NUON het zich op de volgende manier "af te maken" van de in de brief van 28 september als volstrekt nieuw (nooit eerder door NUON toegegeven) feit vermelde dubbel in rekening gebrachte vastrechtkosten voor gas (volgens mijn berekeningen zou dat op jaarbasis op ongeveer € 135 neerkomen incl. BTW). Verder geen enkele uitleg wat dit betekent, want bovengenoemde brief was "kristalhelder", toch? Blijkbaar ligt het aan die domme polderjongen en al die andere bewoners in de polderwijk die hij heeft gesproken, want die snappen er helemaal niets meer van!
*Klopt weer eens niet, want de factuur is van 20 jan. 2005, bedoeld wordt de einddatum van de boekingsperiode ...

One of the many "typical", totally incomprehensible calculation "tricks" by Dutch energy provider NUON, on a corrective bill for fixed  costs of natural gas, as a peculiar so-called "discount" on the fixed posts for central heating (5th post).
N.B.: 8,30 GJ verbruik is gebaseerd op een verbruiksperiode van 309 dagen (18 dec. 2003 - 10 dec. 2004)

U begrijpt zeker wel dat de hersens van polderjongen vervaarlijk begonnen te kraken toen hij, in samenspraak met zijn partner, begon te verzinnen wat hier nu eigenlijk staat en, vooral, wat het precies betekent? Kom, laten we eens gek doen en met de natte vinger in de lucht speculeren wat hierboven weergegeven wordt (onder eigen verantwoording, u kunt hieraan uiteraard geen rechten ontlenen, anders zit ik binnen de kortste keren achter de tralies!):

  • (1) "opeens" wordt er weer een post warmte geboekt met een gemiddeld GJ bedrag wat iets afwijkt van het op de originele factuur (20 jan. 2005) getoonde bedrag (maar over een verbruik van een identieke periode gaat);
  • (2) een bijna identiek bedrag (scheelt 4 eurocentjes, maar toch) wordt er direct weer van afgetrokken; dit is het exacte bedrag wat op de oorspronkelijke nota stond, met de erbij horende gemiddelde GJ prijs!;
  • (3) "vastrecht warmte", wat op de vorige nota in rekening is gebracht, wordt nu, met identieke uitgangsdata, weer "afgetrokken"...
  • (4) ... maar direct wordt het met identieke gegevens weer op deze correctiefactuur bijgeteld!
  • (5) ... en daar is onze grootste mystery guest, de na 8 maanden "hard werken" (NUON) uit de toverhoed gegoochelde "Korting warmte i.v.m. kookgas". Uiteindelijk "resultaat" van deze rekensom: maar liefst 84,20 euri ex BTW, dat is maar weer mooi € 100,20 incl. BTW in het zakkie, zullen de meeste mensen denken, daarbij het liefst zo snel mogelijk vergetend hoe bizar deze merkwaardige post wordt opgevoerd op deze correctienota, want dat is immers "hogere wiskunde" en niet te begrijpen voor het eenvoudige volk.
  • Wat volgt er óók uit die merkwaardige post, volgens polderjongen? Dat in de dagprijs voor vastrecht warmte (€ 0,568005 volgens post (4)), er een vastrecht (kook)gas is opgenomen van € 0,229945 per dag (en dat het werkelijke vastrecht warmte € 0,33806 per dag zou moeten zijn). Echter, ik heb inmiddels al berekend dat alle nieuwe op de vorige nota opgevoerde gasgerelateerde vastrechten opgeteld op een bedrag van € 0,311395 per dag komen, en dat scheelt wel bijna een euroduppie per dag. Zelfs al zou je de "vastrecht levering" (geboekt onder levering NUON, die post is inderdaad die beruchte 366 dagen in rekening gebracht) er van af trekken, kom je nog niet in de buurt van die onder (5) genoemde "dagprijs", want die vastrecht levering was nog geen 3 eurocent per dag. Hoe je het ook wendt of keert, je komt er gewoon niet uit om op vergelijkbare prijzen te komen, en het zal wel weer te maken hebben met het feit dat er andere periodes in rekening worden gebracht waarbinnen weer een totaal andere berekeningswijze heeft gegolden. Een berekeningswijze waarover NUON CCC ons blijkbaar niets wijzer wil maken.
  • Wat wel uit bovenstaande volgt (als NUON het huiswerk tenminste "goed" gedaan heeft...), is dat wij op jaarbasis (365 dagen) dus voor het vastrecht voor kookgas maar liefst 365 x 0,229945 = € 83,93 ex BTW = € 99,88 incl. BTW via de stadswarmte vastrecht "verrekening" in rekening gebracht krijgen. En dat is, zie het begin van deze NUON horrorstory, volslagen bezopen. De meeste mensen zullen niet veel meer dan 30 m³ kookgas per jaar verbruiken, hetgeen neerkomt op 30 x € 0,2787 (prijs ex BTW overige regio's NUON, incl. de nieuwe "regiotoeslag", tarievenfolder 1 augustus 2005) = € 8,36 ex BTW = € 9,95 incl. BTW per jaar. Polder PV betaalt dan dus 99,88/9,95 = ruim 10 maal zoveel vastrecht voor die vermaledijde kookgas aansluiting dan hij aan gas verbruikt, zelfs al kookt hij vrijwel iedere dag! En dus komt wellicht het definitieve (?) afscheid van gas en overstap op koken op inductieplaten weer om de hoek kijken.
  • N.B.: posten (1) en (2) hebben iets andere dagprijzen op de nota van de gemeenschappelijke ruimte omdat die factuur over een iets afwijkende verbruiksperiode gaat dan die voor ons (scheelt slechts 3 dagen, maar dus al direct effect op de gehanteerde gemiddelde dagprijzen!).

En, mister polderboy, bent u nu tevreden of niet met dit geweldige resultaat? 100 euro'tjes, kunt u weer leuke dingen mee doen, toch? Mwagh, dat valt vies tegen, want dat zien we straks direct in de verhoogde variabele gas-, warmte- en elektraposten verdwijnen (kunstmatige koppeling gas- aan olieprijs) en, niet te vergeten, die verdubbelde MEP heffing van ons aller Brinkie. Helaas, pindakaas, polderjongen is nog steeds niet tevreden met het "behaalde resultaat", want hij snapt nog steeds niet wat er precies aan de hand is, stom rund dat 'ie is! Dus NUON CCC is nog steeds niet van die irritante lastpost af! Heeft u de gouden tip? Mailtje a.u.b.!


1 oktober 2005: Brief naar NMa. Omdat ik de informatievoorziening waarom ik gevraagd had alweer ondermaats vind en vanwege het feit dat in de brief van 28 september alweer nieuwe informatie stond die ik al veel eerder had moeten krijgen, is er vandaag maar weer eens een update naar mijn contactpersoon van de marktwaakhond gegaan. Met daarin mijn grieven en het verzoek NUON eens duidelijk te maken dat klanten als klanten behandeld dienen te worden die ten allen tijde recht hebben op correcte, actuele, volledige en begrijpelijke informatie.


28 september 2005: Nou ja!!! En jawel, daar ligt weer een enveloppe van NUON CCC in de brievenbus. Heeft waarschijnlijk iedereen in de wijk ontvangen (moet ik nog achteraan). "Binnenkort ontvangt u een correctie..." etc. Verbijsterende nieuwtjes (m.a.w.: zaken waarover NUON mij al 8 maanden niet heeft ingelicht of nog steeds niet duidelijk heeft gemaakt!):

(1) Blijkbaar is er in het verleden toch een afspraak tussen de Gemeente Leiden en NUON gemaakt dat "... het vastrecht gas, wanneer u een kookgas aansluiting heeft, niet apart in rekening wordt gebracht." Staat er een beetje cryptisch, want betekent het dat het niet in rekening wordt gebracht, of dat het (dus) verrekend dient te worden met vastrecht warmte? In ieder geval: mij is nooit verteld dat er zo'n afspraak is gemaakt in het verleden, en ondanks 2 verzoeken aan het Stadsbouwhuis in Leiden, heb ik daar nooit een reactie op gehad! Vandaag maar eens via de site van de Gemeente Leiden een verzoek tot opheldering verstuurd.

(2) "... zowel energieleverancier Nuon als Continuon Netbeheer u vastrechtkosten in rekening gebracht [heeft] voor kookgas." M.a.w.: minstens 1 maal teveel (dus 135 euro van de nota af?)

(3) Merkwaardige "sprong" in de brief van "vastrecht gas" naar "vastrecht warmte". Mensen die de "affaire" niet gevolgd hebben snappen hier volgens mij helemaal niets van: "Om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving en hierbij tevens rekening houdend met de vastliggende afspraken, zullen wij op de toekomstige facturen het vastrechtbedrag voor stadswarmte door middel van een kortingsregel op dezelfde factuur direct in mindering brengen." Mooi geformuleerd, nietwaar? Een ambtenaar van E.Z. zou het niet kunnen verbeteren. Maar wat hier nu precies mee bedoeld wordt, mag de onnozele consument zelf uitzoeken. Heeft iemand een slimme ingeving? Die "kortingsregel" is ook weer zo'n dubieuze. What the hell zouden ze daar nou weer mee bedoelen? Is in ieder geval niet in onze Van Dale te vinden...

(4) Vondst van de eeuw: "... zal het vastrechtbedrag voor de levering van stadswarmte met terugwerkende kracht worden verlaagd."!!! Zou Polder PV dan toch wat bereikt hebben in NUON-land?

Oh ja, gelukkig worden er ook nog "excuses" aangeboden. Mag ook wel na 8 maanden (ben benieuwd of ik die ook nog persoonlijk krijg van mijn contactpersoon die nog contact met me zou opnemen).

We zijn, en blijven zéér benieuwd, naar de "creatieve aanpassingen" cq. "correcties" van onze laatste nota...


21 september 2005: Telefoontje... Van mijn nieuwe contactpersoon die me die "onthullende" brief had gestuurd (5 augustus 2005): "Er komt een brief van NUON naar de betreffende klanten waarin een en ander wordt uitgelegd over de komende correctie op de nota's". "Wilt u nog 2 weken wachten voordat ik u een antwoord op uw brief [20 aug. 2005] stuur, zodat er geen communicatieproblemen ontstaan over de nog door NUON CCC te versturen brief en uw vragen?" Ik antwoord dat ik niet bepaald enthousiast ben omdat ik al zo verschrikkelijk lang op inhoudelijke informatie wacht, maar om weer een zoveelste communicatie"probleem" te voorkomen, stem ik met tegenzin toe en ga dus maar weer eens 2 weekjes wachten op de "verlossende" brief van NUON. Ach, kan er nog wel bij, na zeven-en-een-halve maand wachten op antwoord van mijn brief van 8 februari ...


12 september 2005 (corr. 20 sep. 2005*): Kleinverbruiker betaalt het gelag. Een hele andere "ingang" voor de bizarre gevolgen van het feit dat er sinds begin 2005 "opeens" allerlei vastrechtkosten gas uit de lucht komen vallen, is de website van, nota bene, NUON zelf. Je kunt daar via "Even regelen">>"Tarieven">>"Verbruikskosten berekenen" ("Nuon Prijscalculator") on-line laten uitrekenen wat je per maand aan de post "gas" kwijt zou zijn, door je postcode, huisnummer en je jaarlijkse verbruik op te geven. Twee "praktijksituaties":

(1) Verbruik van 30 m³ kookgas per jaar (= 2,5 m³/mnd.: vrijwel alle bewoners van de Leidse Stevenshof met stadswarmte en lagedruk gas-aansluiting die gas uitsluitend voor een kookgasstel gebruiken): € 15,02 incl. BTW per maand. Per kubieke meter gas komt dat neer op 15,02/2,5 = € 6,01.

(2) Verbruik van 1820 m³ gas per jaar (= 151,7 m³/mnd.: voor een gemiddeld Nederlands huishouden waarbij gas voor verwarming en koken wordt gebruikt; cijfer van NUON afkomstig): € 92,88 incl. BTW per maand. Per kubieke meter gas komt dat neer op 92,88/151,7 = € 0,61.

Een "grootverbruikend" gemiddeld Nederlands huishouden betaalt dus bijna tien maal zo weinig voor een kuub gas dan een huishouden in de Stevenshof betaalt. Oorzaak? De zonder enige waarschuwing door NUON op de jaaroverzichten geïntroduceerde "vastrechten" gas waarvan zij nu "claimen" dat die uit de explosief stijgende vastrechten warmte overgeheveld zouden zijn. Gelooft u het?

*N.a.v. oplettende lezer die er op wees dat jaarverbruik gebruikt was om te normeren; in bovenstaand rekenvoorbeeld is gebruik gemaakt van het daaruit afgeleide maandverbruik, hetgeen echter nog steeds niets uitmaakt voor het eindresultaat, nl. een factor 10 tussen de 2 verbruiks"types". Het lijkt wel alsof ze bij NUON vooraf wisten wat het kabinet met de fel bekritiseerde "lastenverlichting" ging uitvreten komend jaar: de rijken worden rijker, de "armen" krijgen een fooi toegeworpen die ze met de eerste de beste scheet uit olieland ("Rita" is reeds in aantocht ...) driedubbel terug moeten betalen. Nog even een schepje er bovenop dus. Hoog-explosieve munitie voor sociale destabilisatie en desintegratie.


6 september 2005: Warmteverbruik Polder PV. Dat "de energiekosten stijgen" weten de meeste mensen nu wel. Maar dat dat vooral te maken heeft met de ontwikkeling van de olieprijs, de kunstmatige koppeling van de gasprijs aan die van olie, en, voor stadsverwarming klanten, aan een nauwelijks toegelicht of inzichtelijk gemaakt "niet meer dan anders" principe waarmee de variabele warmteprijs aan die van gas gekoppeld wordt, is andere koek. Dat de vastrechten óók allemaal de pan uitrijzen heeft niets met de olieprijs te maken, maar met de liberalisering van de energiemarkt (en dus van een expliciete keuze van de overheid...). Om nu toch de energienota enigzins in de hand te houden, die immers voor het overgrote deel door de warmtepost bepaald wordt, kan er extreem op kosten bespaard worden door zorgvuldig en zeer kritisch met uw stadswarmte verbruik om te gaan. Wat voor enorme positieve gevolgen zo'n handelswijze kan hebben, kunt u zien op de pagina warmte verbruik van Polder PV.


30 augustus 2005: Bezoek Wijkraad vergadering. Na de nodige informatie toegespeeld te hebben aan de Wijkraad van de Stevenshof, mocht ik de "Vastrecht affaire" mondeling komen toelichten. De Wijkraad heeft besloten ook in actie te komen en in ieder geval een artikel in het wijkblad te (laten) plaatsen om de duizenden andere wijkbewoners te informeren over de ontwikkelingen. Tevens wordt een werkgroepje opgericht om "het proces" te bewaken. Wordt dus vervolgd, waarvoor hartelijke dank. Voor andere gemotiveerde wijkbewoners die hiervan "werk" willen maken: join the club en stuur me een e-mail als u in de werkgroep "vastrecht NUON" zitting wilt nemen.


25 augustus 2005: Bevestiging van E.Z. Op mijn brief van 16 augustus 2005. Beantwoording zal even duren, maar er wordt aan gewerkt...


23 augustus 2005: GRAFIEKEN!! Kostenexplosie stadsverwarming zichtbaar gemaakt. Na alle berekeningen in de tabel bij het bericht van 18 augustus nogmaals overgedaan te hebben en in een spreadsheet de zaken netjes op een rijtje te hebben gezet, kon ik de nodige "tale-telling" grafieken maken waarin de enorme generieke kostenstijgingen van zowel de variabele als de vastrecht kosten voor de stadsverwarming kristalhelder worden getoond (Y-as in EURO). N.B.: grafieken zijn niet gecorrigeerd voor inflatie en dergelijke grapjes. Alle bedragen dus in hedendaagse EURO's. Het was al moeilijk genoeg om de gegevens netjes op tafel te krijgen, want reken maar niet dat NUON duidelijk en consistent aangeeft wat stadswarmte posten werkelijk kosten (berucht voorbeeld: zie de tarievenfolder van 1 januari 2005).


(a) Prijsontwikkeling variabele kosten in EURO per GigaJoule

Price development of variable, GJ-dependent costs for distributed heating in suburb "de Stevenshof" in Leiden (NL)
Na een relatief stabiele "beginperiode" met zelfs een kleine daling van de variabele GJ prijs worden we in het nieuwe millennium onaangenaam "verrast" door een (onverklaarde) gigantische stijging van de variabele GJ kosten (uiteraard gecorrigeerd voor introductie van "de EURO"), waarbovenop ook nog eens een verhoogd BTW tarief (19 i.p.v. 17,5%) wordt gestapeld door "vadertje Staat". De variabele GJ prijs is in 2005 al gestegen tot een bedrag van EURO 21,47/GJ incl. BTW.


(b) Prijsontwikkeling vastrecht kosten in EURO per dag

Price development of fixed costs for distributed heating in suburb "de Stevenshof" in Leiden (NL)
Na een lange, stabiele periode met vrijwel constante vastrecht prijzen begint in 2003 een onverklaarde kostenexplosie die in 2005 zelfs een exponentiële vorm dreigt aan te nemen. Heeft uiteraard in het geheel niets met "stijgende olieprijzen" of dergelijke onzin te maken en wordt niet door NUON uitgelegd. Het Ministerie van Financiën vindt het allemaal wel best zo, want dat is wel erg makkelijk goud BTW verdienen zonder er iets voor te hoeven doen. De energiebewuste burger raakt zwaar gefrustreerd, omdat alle gerealiseerde besparingen op variabele kosten in een paar jaar tijd teniet worden gedaan. Via posten waar hij/zij niets aan kan veranderen, zelfs al zou hij/zij dat willen. LET OP! Dit zijn kosten per dag! Op jaarbasis gaan we voor deze ongein in 2005 al het waanzinnige bedrag van EURO 315,36 incl. BTW betalen! En dan moet de radiatorkraan en/of de warmwaterkraan in de keuken of douche nog worden open gedraaid!


(c) Prijsontwikkeling kosten voor een gemiddeld huishouden met stadsverwarming in de Leidse Stevenshof in EURO per jaar

Total yearly costs for distributed heating of average household consuming 35,4 GJ a year in the Stevenshof, Leiden (NL)
Bovenstaande figuur is gebaseerd op berekeningen van een gemiddeld verbruik van 35,4 GJ/jaar (cijfer NUON, 1 jan. 2005), een jaar van 365 dagen, basisgegevens tm. 2004 ontleend aan de jaaroverzichten van Polder PV, en voor 2005 op cijfers van de website van NUON (18 augustus 2005). Als dat zo doorgaat betaalt een gemiddeld huishouden in de Leidse Stevenshof binnenkort 2 maal zoveel voor de zwaarst wegende, doorslaggevende kostenpost op de energienota dan in de periode 1997-2000: warmte. Ook al kan aan het variabele verbruik byzonder veel door elk bewust levend huishouden gedaan worden (Polder PV verbruikt ongeveer 3-4 maal zo weinig GJ dan het gemiddelde!), de vaste lasten zullen als een steeds zwaardere molensteen om een ieders nek gaan hangen, zuinig of niet zuinig. De heer Zalm is de lachende derde: de steeds harder groeiende 2 groene BTW posten bovenaan verdwijnen ongemerkt van uw girorekening richting 's Rijks schatkist. Wellicht gaat daar dan het prestigeproject de Rijn-Gouwelijn van betaald worden als de "Leienaars" tenminste niet dwars gaan liggen?


(d) Procentuele periodieke veranderingen vastrecht en variabele kosten

Percentual changes in costs for distributed heating  in our suburb "de Stevenshof" in Leiden (NL)
Tenslotte, "another tale-telling graph", een figuur met de procentuele periodieke verhogingen (soms: tijdelijke verlagingen) van zowel de vastrecht als de variabele posten, telkens t.o.v. de vorige periode. U bent een knappe kop als u kaas kunt maken van het prijsbeleid bij onze leverancier NUON, want dit lijkt meer op een dronkemans-dans dan op een logische ontwikkeling in energieprijzen. Volgens mij wordt er maar wat aan gerotzooid, als je deze grafiek goed bekijkt. Let op de bizarre verhoging van de variabele kosten in 2001. Het zou kunnen dat dat iets te maken heeft gehad met de introductie van fors hogere energieprijzen (bijv. bijna 9% verhoging van de variabele gasprijs) die "gecompenseerd" werden met een "teruggave energieheffing" (vast bedrag per jaar). Het bizarre is echter dat voor de verbruiksperiode 2001 wél apart een energieheffing voor gas op de nota's staat gespecificeerd, maar weer niet voor warmte... Let ook op de explosieve toename van de vastrecht posten sinds 2001. Hou rekening met het feit dat elk staafje het verschil t.o.v. de vorige periode weergeeft. Als we zouden uitgaan van het "referentiejaar" 1997 zouden de totale verhogingen voor beide posten inmiddels neerkomen op resp. 70,6% voor het vastrecht, en maar liefst 80,4% voor de variabele, GJ-gerelateerde kosten per 2005. Kassa voor NUON! (bonus voor Van Halderen?). Let wel: stadswarmte is een "beschermde markt" die niet vrijgegeven wordt/kan worden!!!

Oh ja. Bijna vergeten. Waar "ging" dit alles ook weer om? Om het feit dat NUON doodleuk beweert dat onze "gas vastrechtkosten" altijd "verrekend" zouden zijn geweest met het vastrecht warmte. Op onze nota van 20 januari 2005 zijn zonder enige verklaring € 135,-- per jaar aan 5 nieuwe gas vastrecht posten geïntroduceerd, maar het vastrecht warmte op die nota is óók met 10,5% toegenomen sinds de voorlaatste nota (zelfs 71% sinds 1997). Ben benieuwd hoe NUON zich hier uit gaat kletsen...


20 augustus 2005: Reply op brief NUON (5 aug. 2005). Op de bus gedaan. Uitvoerige reactie met nieuwe vragen en lijstje "uit te voeren actiepunten" voor NUON. Kopie naar mijn contactpersoon bij de DTe/NMa met uitleg. Ik hoop dat ze in Arnhem een zonnig humeur hebben...


19 augustus 2005: Beloofd is beloofd. OK, pluimpje voor NUON dit keer. De beloofde "financiële compensatie" is in de vorm van een "onkostenvergoeding" op onze giro bijgeschreven. Hartelijk dank, maar we zijn nog niet "klaar" met deze affaire, beste mensen bij NUON C.C.C. ...


18 augustus 2005: Het wordt steeds zotter. Gisteravond maar weer eens de website van NUON bezocht om te kijken of er meer info over stadsverwarming is te vinden, want het vastrecht tarief voor warmte zou fors naar beneden bijgesteld moeten worden als de "verborgen" gas vastrecht posten daar uitgehaald en separaat gefactureerd zouden worden zoals "beloofd" (brief van 5 augustus). Ons vastrecht warmte was al absurd gestegen de laatste jaren, dus je zou denken dat daar dus eindelijk een fundamentele positieve verandering in zou moeten komen. Toch? Helaas, de werkelijkheid blijkt elke keer weer onwaarschijnlijker dan gedacht, houdt u vast.

Op de pagina Stadswarmtetarieven Zuid-Holland op de NUON website staan de actuele tarieven voor levering en vastrecht stadswarmte vermeld voor onze provincie (vetdruk Polder PV): "De vaste kosten bedragen € 26,28 per maand." <incl. BTW> Als we dat getal omrekenen komen we op jaarbasis op het verbijsterende bedrag van € 315,36 (bijna 700 oud-hollandse florijnen!), en per dag op een bedrag van € 0,864, waar de eindverbruiker geen enkele invloed op kan uitoefenen door zuinig te stoken maar wat hij ten alle tijden zal moeten betalen. Elke dag weer, of het nu 30 graden Celsius is of niet. Ik had in vorige berichten al aangegeven dat dit bedrag de laatste 3 jaar reeds met maar liefst 25% is gestegen tot de op onze nota van 20 januari 2005 weergegeven dagprijs van € 0,68 incl. BTW. Wat blijkt nu dus, dat binnen een half jaar tijd die vastrecht prijs alweer met 27 procent is gestegen!!! Daarbovenop komt dan ook nog eens de verhoogde variabele prijs per GigaJoule die nu alweer € 21,47 bedraagt, terwijl op onze laatste nota een gemiddelde prijs van € 17,616869/GJ ex BTW = € 20,96/GJ incl. BTW werd vermeld, dus ook alweer een stijging van 2,4%.

Nu is het totaal aan variabele kosten voor de eindverbruiker sterk beïnvloedbaar door zuinig stookgedrag, daar zit Polder PV niet zo mee want die betaalde toch altijd al meer vastrecht dan variabele kosten op jaarbasis door zeer bewust met het warmwaterverbruik en, vooral, de radiatorkranen om te gaan. Verhouding op de laatste nota: € 174,00 variabel, € 247,39 vast; dat is 41% resp. 59% van het totale bedrag (incl. BTW). Vergelijk dat maar eens met de verhouding 80% resp. 20% bij een niet zuinig stokend huishouden elders in ons complex (dat kost vele honderden Euro's vermijdbare of sterk reduceerbare uitgaven per jaar).

Die krankzinnige verhogingen van de volstrekt niets met de olieprijs van doen hebbende vastrechten beginnen inmiddels echter wel in een erg dubieus daglicht te staan. Dit ondanks de "ronkende taal" in een van de NUON website te downloaden folder "De waarde van stadswarmte" (23_2668.pdf), waarin nogal ophef wordt gemaakt over het feit dat de prijsstelling van vastrechten en variabele kosten van stadsverwarming "streng gecontroleerd worden door de overheid". Dat weet ik zo net nog niet. Gezien bovenstaande hernieuwde en wederom niet door NUON verklaarde kostenexplosie komt inmiddels het stoom uit de oren bij Polder PV. En niet alleen bij hem, maar bij andere energiebedrijven lijkt de stadsverwarming ook de kip met de gouden eieren te gaan worden, getuige een reactie op de "bonusregeling" affaire bij de bobo's van de voormalige (?) monopolisten:

"... die bonus wordt betaald uit de tarieven Stadsverwarming zeker!!!"

Uit een bijdrage op een forum op Planet Internet, met berekening van kosten stadsverwarming in relatie met de kosten voor een "gewoon" huishouden met alleen een gasaansluiting door een klant van Eneco:

http://www.planet.nl/planet/show/id=67782/ ...

Het allerzotste moet echter nog komen: in de op 24 juli 2005 bij ons bezorgde nieuwe tarievenfolder van NUON (prijzen per 1 augustus 2005) staat zéér expliciet: "De tarieven van Nuon Stadswarmte worden niet aangepast per 1 augustus." Weer een kras voorbeeld van "laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet"??? Zelfs al zou de op de NUON website gesignaleerde nieuwe tariefstelling al veel eerder dit jaar zijn ingegaan (de tarievenfolder 1 januari 2005 vermeldt slechts cryptisch en zeer verhuld een "kostentoename van € 8,00 per maand voor een gemiddeld huishouden" zonder toelichting, tabelletje, of duidelijke berekening hoe men aan dat bedrag komt), dan nog is reeds in de brief van 5 augustus aangegeven dat er dit jaar fundamentele wijzigingen aankomen in de berekening van vastrecht stadswarmte (waar ze volgens mij al minstens een half jaar mee bezig zijn). Daar klopt weer helemaal niets van dus. Polder PV hoopt dat Economische Zaken n.a.v. de door mij op 16 augustus verzonden brief eens goed de bezem door de afdelingen "warmte" en "facturering" zal halen bij NUON.

Volgend op deze schokkende ontdekking is Polder PV voor de zoveelste keer diep in de jaaroverzichten gedoken en is na heel veel rekenwerk tot onderstaande tabel gekomen, "prijsontwikkelingen stadswarmte" bij (energiezuinig huishouden) Polder PV, met berekeningen voor een gemiddeld huishouden met stadsverwarming met een volgens NUON gemiddeld verbruik van 35,4 GJ per jaar (tarievenfolder NUON, 1 januari 2005). Berekeningen op basis van reeële, op jaarnota's opgevoerde bedragen; in de tabel zijn alle op de jaaroverzichten getraceerde wijzigingen in vastrecht- en/of GJ eenheidsprijs meegenomen om een goed beeld te krijgen van de bizarre ontwikkelingen in deze uitermate "mistige", nooit door NUON toegelichte materie. Soms zijn deze prijzen meermalen per jaar gewijzigd (1998, 2000). Als u hier kaas van kunt maken kunt u meer dan polderjongen. Let op de volkomen uit de hand lopende kostenexplosie van de laatste jaren. Voor grafieken: zie 23 augustus 2005.

 
vastrecht
variabel
totaal per jaar
(365 d.)
periode

per dag excl./incl. BTW

per maand
per jaar
per GJ
gem. HH/jaar

gemiddeld NL huishouden berekend

5-12-96 -
10-12-97
0,426
12,94
155,33
10,000408
354,01
509,35
0,501
15,21
182,51
11,75
415,97
598,48
10-12-97 -
31-12-97
0,433
13,16
157,92
10,314424
365,13
523,05
0,509
15,46
185,56
12,12
429,03
614,58
1-01-98 -
30-06-98
0,433
13,16
157,92
10,046694
355,65
513,57
0,509
15,46
185,56
11,80
417,89
603,44
1-07-98 -
31-12-98
0,407
13,16
157,92
9,420477
333,48
491,40
0,509
15,46
185,56
11,07
391,84
577,40
1-01-99 -
31-12-99
0,407
12,37
148,39
8,317791
294,45
442,84
0,478
14,53
174,36
9,77
345,98
520,33
1-1-00 -
5-01-00
0,430
13,09
157,10
8,853252
313,41
470,50
0,505
15,38
184,59
10,40
368,25
552,84
6-1-00 -
30-06-00
0,430
13,09
157,10
9,082190
321,51
478,61
0,505
15,38
184,59
10,67
377,77
562,36
1-07-00 -
31 -12-00
0,453
13,77
165,27
9,082190
321,51
486,78
0,532
16,18
194,19
10,67
377,77
571,96
1-01-01 -
31-12-01
0,440
13,38
160,56
15,265944
540,41
700,97
0,524
15,92
191,07
18,17
643,09
834,16
1-01-02 -
31-12-02
0,452
13,74
164,88
16,614932
588,17
753,05
0,538
16,35
196,21
19,77
699,92
896,13
1-01-03 -
13-01-04
0,514259
15,64
187,70
17,602680
623,13
810,84

0,612

18,61
223,36
20,95
741,53
964,90
14-01-04 -
13-01-05
0,568005
17,28
207,32
17,616869
623,64
830,96
0,676
20,56
246,71
20,96
742,13
988,84
??per 1-1-05??
0,726
22,08
265,01
18,04
638,69
903,70
0,864
26,28
315,36
21,47
760,04
1075,40

Bedragen voor 1-1-2001 afgeleid van notabedragen in Hollandse florijnen en omgerekend in EURO's;
BTW vóór 1-1-2001 17,5%, vanaf 1-1-2001 19% (behalve voor drinkwater). Vetgedrukt: originele op nota vermelde bedragen (cq. "EURO-equivalenten") waarvan andere bedragen in de tabel zijn afgeleid. Soms worden vastrecht bedragen per dag vermeld, in andere jaren worden ze per maand opgegeven. Vastrecht bedrag voor periode 1997 afgeleid van bedrag van fl 347,-- voor afrekenperiode van 370 dagen (teruggerekend naar jaar van 365 dagen resp. 12 maanden). Vetgedrukte bedragen voor de laatste rij ("??per 1-1-05??") overgenomen van de webpagina "Stadswarmtetarieven Zuid-Holland" op de NUON website, 18 augustus 2005. De laatste kolom is het totale jaarlijkse bedrag incl. BTW wat op grond van een gemiddeld verbruik van 35,4 GJ/jaar en de in de betreffende periode geldende vastrechtpost betaald zou moeten zijn door een gemiddeld huishouden met een stadsverwarmingsinstallatie. Door onderlinge berekeningen kunnen afrondingsverschillen optreden. Let ook op de bizarre verhoging van de variabele, GJ-gerelateerde kosten in de periode 2000-2001 (mogelijke verklaring in grafiek (d) hieronder).
© P.J. Segaar, augustus 2005.


16 augustus 2005: Brief naar Economische Zaken. Omdat ik het "schuiven" en "goochelen" met vastrecht posten tussen een productgroep in de "vrije markt" (gas) resp. "beschermde markt" (stadsverwarming) uitermate dubieus vind, en ik vind dat er in Nederland een universele regeling voor dit soort "oplossingen" moet komen, heb ik in een brief het Ministerie van Economische Zaken opgeroepen om bovenop de door NUON gesuggereerde actie te gaan zitten en scherp in de gaten te houden of hier niet allerlei oneigenlijke verrekeningen gedaan worden die niet door de beugel zouden kunnen. Daarbij heb ik ze ook gewezen op het "Niet Meer Dan Anders" principe waarbij huishoudens met stadsverwarming niet meer zouden mogen betalen dan mensen met een gasaansluiting voor verwarming en warm water. Volgens mijn berekeningen zou een gemiddeld huishouden in onze wijk namelijk t.o.v. "gewone" Nederlandse huishoudens op jaarbasis 18 procent meer gaan betalen als de opgevoerde vastrecht posten op onze nota correct blijken te zijn.


8 augustus 2005: Telefonisch onderhoud. Met mijn nieuwe contactpersoon bij NUON C.C.C. Arnhem. Ik bedank mevrouw voor de brief, maar geef direct aan dat ik hier nog uitgebreid schriftelijk op in zal gaan omdat het om ingewikkelde materie gaat wat over de telefoon het ene oor in en het andere oor uit zal gaan. Ik laat duidelijk blijken dat van die zogenaamde "korting" niet veel kan kloppen, maar mevrouw adviseert me gewoon tot september te wachten voordat ik verder actie onderneem, dan zal alles wel duidelijk worden met een correctie op de nota. Ik vertrouw het echter allemaal voor geen cent, vraag om het aangeven van berekeningswijze die in het verleden is gebruikt voor het "verrekenen gas met warmte vastrecht", maar krijg het niet te horen ("dat hoefde niet in de oude situatie").


5 augustus 2005: Eerste inhoudelijke reactie van NUON! Net op tijd voor de door henzelf gestelde "deadline" eindelijk, voor het eerst sinds mijn brief van 8 februari over ons jaaroverzicht, een inhoudelijke reactie op de crux van die brief, een opheldering over al die nieuwe gas vastrechten in de vorm van een aan mij gericht schrijven. Mijn klacht bij DTe/NMa heeft blijkbaar geholpen, want er wordt aan gerefereerd. Voor het eerst wordt een uitleg gegeven over wat de nieuwe gas vastrechtposten "netbeheer" inhouden (helaas wordt "vastrecht levering gas" NUON niet verklaard). En, zéér belangrijk, voor het eerst wordt expliciet op papier verklaard dat "gas vastrecht" nooit op onze nota's in rekening is gebracht, maar altijd met de post "vastrecht warmte" verrekend is. Dat gaat wel op een wat curieuze wijze, want er wordt keihard beweerd dat ik hierover "meermalen telefonisch ben geïnformeerd", wat absoluut niet waar is. Bovendien wordt "nogmaals de situatie voor mij uiteengezet", waar ook al niets van klopt, want de volgende verstrekte info is volstrekt nieuw voor mij (en volgens mij voor iedereen in de wijk)! In de woorden van de medewerkster van NUON C.C.C. in Arnhem:

"Op de jaarafrekening van 10 april 2004 over de periode 2003-2004 brengen wij bij de berekening van gas geen vastrecht in rekening. Klanten die warmte en daarnaast kookgas van ons afnemen behoefden voorheen geen vastrecht voor het kookgas te betalen, aangezien het vastrechtgedeelte van gas reeds was verrekend in de vastrechtprijs voor warmte. Echter bij het product gas, dat valt in de vrije markt, is deze rekenmethode tegenwoordig niet meer gepast. Wij willen in het vervolg een korting geven op het vastrecht van warmte. De korting op het vastrecht van warmte wordt dan een nieuw tariefsoort, die een aanpassing van onze administratie vergt. Na deze aanpassing wordt uw jaarafrekening automatisch gecorrigeerd. Wij gaan er vanuit dat in september 2005 de aanpassing plaatsvindt."

Nu moet u goed opletten op de (formulering van de) 4e zin:

(a) NUON heeft niks te "willen" als ze gas vastrechten separaat gaan opvoeren: dan moeten ze die, zoals ze zelf stellen, bij de post "vastrecht warmte" aftrekken!

(b) NUON dient niet "in het vervolg" op de gesuggereerde wijze te corrigeren, maar met terugwerkende kracht. Voor de 4 netbeheer vastrecht posten dient vanaf 1 januari 2005 gecorrigeerd te worden, en voor de post "vastrecht levering gas" onder het hoofdje NUON dient sinds de voorlaatste boekingsperiode gecorrigeerd te worden, omdat die nieuwe post op het laatste jaaroverzicht over de gehele gefactureerde periode is gerekend.

(c) NUON suggereert hier een "korting" te willen geven, terwijl het volgens eigen zeggen gewoon een overboeking van de ene naar de andere post betreft! Vastrecht warmte is de laatste 3 jaar met 25% gestegen (het laatste jaar 10,5%) en daar bovenop komen die € 135 euro zogenaamd onder vastrecht warmte "verstopte" vastrechten gas? Daar klopt dus he-le-maal niets van!

Tenslotte, nog even lachen. Ik had van mijn "klachteigenaar" gehoord dat ik voor een financiële compensatie in aanmerking kwam omdat de behandeling van mijn klacht zo verschrikkelijk lang geduurd heeft. Van mijn klachteigenaar heb ik helaas niets meer mogen vernemen (...), maar mijn nieuwe contactpersoon stelt doodleuk:

"In het kader van de goede klantrelatie en voor de door u gemaakte kosten inzake de diverse contacten die u met Nuon heeft onderhouden, bieden wij u een bedrag aan van € 50,00."

Nou, mooi is 't ie nietwaar? Goede klantrelatie, lachen is dat. Dat was al niet veel soeps meer (niet mijn schuld), en ik heb uiteraard al het veelvoud van dat bedrag aan tijd en energie gestoken in deze affaire, dus ik neem die vergoeding voor kennisgeving aan.

In ieder geval voor het eerst een inhoudelijke reactie (hé, hé ...), al zijn er weer nieuwe vragen gerezen n.a.v. deze brief.


4 augustus 2005: Oproep aan Wijkraad en wijkkrant. Aangezien de hierboven geschetste "materie" de hele wijk aangaat, heb ik maar eens een concept artikel voor in de wijkkrant opgestuurd en een kopie naar de Wijkraad om mensen wakker te schudden en ze van informatie te voorzien.


30 juli 2005: Einde van de tunnel in zicht? Vandaag zowaar een brief van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in de brievenbus n.a.v. mijn (schriftelijke) klacht bij de DTe van 18 juli over de plotselinge "introductie" van nog nooit eerder in rekening gebrachte vastrechtposten voor gas. Dat werd ook hoog tijd, want na mijn laatste telefoontje naar NUON CCC en de reactie (21 juli) "dat er een e-mail naar mijn klachteigenaar gestuurd zou worden met het dringende verzoek contact met me op te nemen", heb ik, alweer, NIETS meer van NUON vernomen. Het schijnt bij dat bedrijf de normaalste zaak van de wereld geworden te zijn om allerlei beloftes te doen en deze vervolgens niet na te komen. Ik citeer uit de inhoud van de brief van de NMa:

"Na bestudering is DTe tot de conclusie gekomen dat het energiebedrijf verantwoordelijk is om een goed antwoord te geven op uw vraag of een adequate oplossing te vinden voor uw klacht ...

... Ook uw klacht is doorgestuurd; daarbij heb ik de verwachting uitgesproken dat het energiebedrijf uw vraag of klacht voortvarend en op een kwalitatief goede manier zal afhandelen ...

... Wanneer de kwaliteit onder de maat mocht blijken zal DTe passende maatregelen nemen en zo nodig handhavend optreden."

Me dunkt dat deze stellingname van de marktwaakhond voor de ("geliberaliseerde") energiemarkt slechts voor 1 uitleg vatbaar is, en dat is: NUON, doe a.u.b. nu eindelijk jullie huiswerk eens goed, informeer deze zwaar getergde klant op een zorgvuldige wijze over fundamentele wijzigingen op de jaarnota, corrigeer eventuele gemaakte fouten, of riskeer een boete van de NMa/DTe. PRONTO, werk aan de winkel! Ik ben zéér benieuwd naar de reactie van NUON op deze forse terechtwijzing...

v & a actueel 5 4 3 2 1 intro


© 2005 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)