starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
NUON perikelen
historie
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Polder PV avontuurtjes

NUON soap p. 2
jan. 2005 - 26 juli 2005

wat er aan vooraf ging
de EERSTE berichten (beginnen bij het BEGIN)
RESULTATEN pagina ("Vragen en antwoorden"): tabellen en grafieken

grafieken op separate webpagina's deelsectie totaaloverzichten:
grafiek met maandelijkse warmte consumptie

grafiek met maandelijkse kookgas consumptie
vergelijking totale "warmte" consumptie Polder PV <-> gemiddeld Nederlands huishouden


zie ook: "De leugen van de vrije energiemarkt", 25 juli 2005
(bericht op de DE Nieuwspagina)

v & a actueel 5 4 3 2 1 intro


26 juli 2005: Ontwikkeling gasprijs Polder PV. Na alle nota's nagelopen te hebben en het nodige rekenwerk (leve de "liberalisering": je kunt al niet eens meer op een normale wijze de verschillende nota's met elkaar vergelijken omdat er telkens weer andersoortige posten worden op- en afgevoerd) krijgen we via het onvolprezen Excel de volgende grafiek. Met het verloop van de exacte op onze jaaroverzichten opgevoerde posten voor gas. Let op: in deze grafiek zijn géén belastingen opgenomen zoals REB, teruggave energiebelasting, BTW en dat soort verwarrende ongein! De laatste bedraagt 17,5% voor 2001; vanaf 2001 is deze verhoogd naar 19%. In werkelijkheid betaalden/betalen we dus nog een flinke hoeveelheid meer, en vooral voor 2005 gaat dat in de papieren lopen. Als die nota correct is, natuurlijk (wat hoogst onwaarschijnlijk is), en meneer Brinkhorst mij gaat uitleggen wat hier gebeurd is. NUON CCC kán het namelijk niet uitleggen....

Development of yearly costs for very low consumption (app. 30 m3/year) of natural gas for cooking on Polder PV's account. The energy company is unable to explain what has happened with the billing procedure in 2004-2005...
Betaalde en "te betalen" jaarlijkse kosten voor de post "kookgas" n.a.v. exact op onze jaaroverzichten weergegeven/opgevoerde deelposten. De betaalde cq. "te betalen" bedragen (excl. BTW e.a. belastingen) zijn teruggerekend naar 1 jaar (365 dagen) voor een goede vergelijking omdat factuurperiodes niet altijd precies een verbruiksperiode van een jaar weergeven. Aangezien wij altijd ons jaaroverzicht aan het begin van het jaar ontvangen (hangt van postcode af), zijn de factuurperiodes bij ons globaal synchroon met het kalenderjaar. Tot 2003 waren de kosten stabiel, tussen de 5,5 en 8 Euro per jaar excl. belastingen. In 2004 wordt "opeens" (zonder uitleg) op het jaaroverzicht van 20 jan. 2005 vastrecht voor levering (toen nog NUON) opgevoerd (alleen dat vastrecht is al meer dan de variabele kosten!). Per 18 november zijn wij voor klimaatgecompenseerd aardgas overgestapt naar Echte Energie, maar daar hebben we (26 juli 2005) nog steeds geen nota van gehad (vraagteken). Gaan we uit van de voor 2004 opgevoerde variabele kosten voor levering (NUON), de verlaagde variabele kosten voor transport Continuon in 2005, de schatting voor de getransporteerde hoeveelheid gas voor de eerste 13 dagen (= verbruiksperiode op factuur), en de 5 nieuwe op de nota verschenen vastrechtposten (1x levering, voorbeeld NUON 2004, en 4 posten op conto van Continuon), krijgen we de laatste kolom die op jaarbasis een onverklaarde kostenexplosie geeft te zien. Irreëel, niet uit te leggen, en onacceptabel.


22 juli 2005: Nog vergeten bij verhaaltje van gisteren. U belooft niet te gaan lachen? Toen mij gevraagd werd naar ons klantnummer bij mijn telefoontje naar NUON CCC las ik dat van onze laatste brief van CCC aan ons voor (7 juni 2005). En wat blijkt nu: de slimmerikken hebben het verkeerde klantnummer op die brief gezet!!! Tijd voor een nieuwe klacht aan NUON: via de website een nieuw klachtenformulier ingevuld met de strekking: Kunnen jullie helemaal niets meer goed doen? Van een collega PV-eigenaar krijg ik bovendien bericht dat tijdens onze vakantie in de krant heeft gestaan dat bij sommige mensen in mijn geboortedorp Voorschoten door NUON hoog- en laagtarief elektra op de nota's met elkaar verwisseld blijken te zijn. Tjeemigdepeemig!


21 juli 2005: Het CCC gebeld om mijn klachteigenaar in Arnhem te spreken te krijgen (waarvan ik maar geen intern nummer of e-mail adres krijg). Uiteraard krijg ik weer geen respons, maar zal er een e-mail naar haar gestuurd worden om opheldering over de status van mijn lang geleden geformuleerde vragen - inmiddels een zeer ernstige klacht te krijgen.

In de namiddag wordt ik gebeld door weer een ander persoon van de afdeling "Egang" (???) van "het Front Office" die ook in Arnhem zit maar niet mijn daar ook gevestigde contactpersoon kent, en die me meedeelt dat NUON nog steeds niet (na anderhalve maand!!!) kan zeggen wat er aan de hand is, en dat men veranderingen "technisch gezien niet in het systeem kan aanpassen". Prachtig gezegd weer, maar Polder PV schiet daar dus geen ene moer mee op en hij begint inmiddels vuur te spuwen. Vol begrip is de goede man, maar hij kan niks doen (hij kan ook niet bij mijn klantgegevens, dus hij kan me niet verder helpen), en zal mijn klachteigenaar maar weer eens contact met me laten opnemen om uitleg te geven als ze dat kan.

Het gevolg is uiteraard dat ik zwaar gefrustreerd raak over deze belachelijke affaire en bijkans de verjaardag van mijn moeder verziek doordat ik daar de opgekropte frustraties van me af probeer te praten. Dat heeft NUON toch maar weer mooi bereikt. Hartelijk dank weer!


20 juli 2005: Vandaag een werkelijk verbijsterende e-mail correspondentie ontvangen van de reeds genoemde wijkbewoner (18 juli) die al surfend met zijn krankzinnige ervaringen met NUON CCC op deze pagina terechtkwam en me het "verhaal" van 18 A4tjes (!) toestuurde. Net als een oom van mij woont hij al 18 jaar, vanaf de nieuwbouw, in deze wijk, heeft ook hij een stadsverwarming installatie met peperduur vastrecht, en ook nooit vastrecht voor de kleine gasmeter moeten betalen (zoals volgens mij iedereen in de wijk, gezien de nota's die ik heb mogen inkijken). De goede man gebruikt ook al jaren geen gas meer, maar zelfs hij "moet" nu van NUON opeens, zonder dat hij daarover van tevoren geïnformeerd is, zogenaamde "aansluitkosten" (en mogelijk nog meer "vastrechtkosten") gaan betalen.

De discussie is soms nauwelijks te volgen, er worden opeens harde toezeggingen gedaan die in een volgende e-mail weer worden teruggedraaid met een niet te volgen verklaring, en het slot van deze nieuwste "Stevenshof horror story" is de mededeling dat "een gas aansluiting niet verwijderd wordt", maar dat een "meteraansluiting" wel (op verzoek) verwijderd wordt, en wel door net (en meter-) beheerder Continuon, gratis als de aansluiting ouder is dan 5 jaar. Op de website van Continuon echter staat letterlijk:

"Verwijderen gasaansluiting
Continuon Netbeheer berekent in principe geen kosten voor het verwijderen van een gasaansluiting op het lage druknet t/m G100. Wel worden kosten berekend als de aansluiting binnen 5 jaar na aanleg wordt verwijderd. Bij een tijdelijke aansluiting worden de kosten voor verwijdering direct bij aanleg in rekening gebracht. Een tijdelijke aansluiting is een aansluiting die wordt aangelegd met de intentie deze binnen 5 jaar te verwijderen."

Kunt U het nog volgen? Hier wordt door NUON CCC dus aan de volhoudende klant gesuggereerd dat er een verschil zou zijn tussen een "gasaansluiting" en een "gasmeteraansluiting" (wat niet door de site van Continuon wordt bevestigd). En dat een klant nooit en te nimmer een "gasaansluiting" zou kunnen laten "afsluiten", ook al gebruikt hij/zij al jaren geen gas (meer). Ook al heeft hij/zij daar van meet af ook nooit voor betaald (volgens ons vanwege de krankzinnige vastrechten voor de stadsverwarming en de eis van de regering dat huizen met stadsverwarming niet significant meer vastrecht zouden mogen betalen als huizen met alleen een gasaansluiting). En omdat je nooit van die aansluiting af zou kunnen komen, zou je vastrecht voor die aansluiting moeten betalen???? Hoezo vrije energiemarkt? Dit is je reinste vorm van gedwongen winkelnering! Continuon factureert bij CCC van NUON, dat waren en zijn nog steeds 2 handen op 1 buik!

Ik geloof hier helemaal niets van. Er wordt ook nog ergens beweerd dat we wel vastrecht betaald zouden hebben, maar dat dit niet op de rekeningen zichtbaar zou zijn. Dit is ook al klinkklare nonsens, want hoe verklaart NUON CCC dan het feit dat uit onze nota van januari blijkt dat wij dit jaar door alle nooit eerder opgevoerde vastrecht posten voor gas een twintigvoudige hoeveelheid geld aan de post gas dreigen te gaan betalen t.o.v. de nota van vorig jaar, terwijl we al jaren een stabiel gemiddeld verbruik van kookgas hebben van zo'n 2,5 m3 per maand (zie grafiek met maandelijkse kookgas consumptie in de sectie totaaloverzichten) en er nooit vastrechten op de nota's zijn gespecificeerd (we nemen elke maand al onze meterstanden op)? Waar zouden ze die posten al die jaren "verborgen" hebben? Quatsch!

Zelfs als deze onzin allemaal waar zou zijn (wat ik werkelijk volslagen idioot vind, en wat de dames en heren van "leve de liberalisering" Economische Zaken van mij aan alle Nederlanders in Algemeen Beschaafd Nederlands mogen gaan uitleggen), dan nog zijn we over deze dramatische veranderingen op onze jaaroverzichten niet van tevoren geïnformeerd en krijg ik na 5 en een halve maand NOG geen antwoorden op mijn vragen. NUON legt gewoon niets uit, maar brengt allerlei krankzinnige posten in rekening zonder verklaring. En doet vervolgens alsof hun neus bloedt, en dat ze volkomen legitiem, "volgens de geldende regels" factureren. De klant zoekt het vervolgens maar uit.


20 juli 2005: Bij dezelfde mevrouw (19 juli) langsgeweest om nota te bekijken: ze heeft al 7 jaar geen gas meer gebruikt. Nooit gas vastrecht op nota's, zoals bij andere wijkbewoners. Maar, hoe verrassend, op de nota van 8 januari 2005 verschijnen inderdaad, net als bij ons, "opeens" 5 nieuwe posten vastrecht: 1 voor levering NUON (die vanaf datum vorige nota wordt berekend, bijna een jaar geleden!). En 4 voor transport Continuon, die voor de eerste 8 dagen van het jaar worden berekend. Zelfs bij haar is een post "Meetdienst" vastrecht opgevoerd, terwijl dat apparaat al jaren geleden is afgekoppeld! Dat is mooi kassa voor (Conti)NUON. Meter afkoppelen, en toch een post "aflezen" van dat ding opvoeren. € 0,048462 per dag, da's toch maar weer mooi € 17,69 per jaar gratis in de grote (Conti)NUON zak (dat is 38,98 oude hollandse florijnen, voor de ouderen onder ons). Vermenigvuldig dat met 4000 huishoudens, en de bonus van Van Halderen kan weer een stukje opgeschroefd worden wat hij dan volgend jaar, hoe genereus, weer aan een "goed doel" kan gaan schenken a.g.v. de volgende dreigende aandeelhouders opstand....

Deze mevrouw let meestal vrij goed op haar nota, maar ze had dit volkomen over het hoofd gezien, omdat die posten slechts voor 8 dagen waren opgevoerd (nog weinig exta kosten) en ze zich niet realiseerde dat ze dat x365/8 moet berekenen om extra kosten per jaar te zien. Ze was dus niet zozeer gefixeerd op het feit dat er allemaal nieuwe posten op de nota stonden, maar dat het (nu nog!) slechts om kleine bedragen ging.

Ze gaat er achteraan, want het is natuurlijk bezopen om na 7 jaar afscheid van "gas" (ze heeft inductie kookplaten en stadsverwarming), opeens belachelijke hoeveelheden geld te moeten gaan betalen voor een aansluiting die ze niet gebruikt en waar ze sowieso nooit voor betaald heeft, zoals, naar het nu lijkt, alle bewoners in onze wijk (om mij nog nooit door NUON verklaarde reden)!


19 juli 2005: Ik ga bij een andere wijkbewoner langs, die al tijden geen gas meer afneemt van NUON (kookt ook elektrisch). Ze hebben de nodige "problemen" gehad toen ze het gas wilden laten afsluiten. Als ik bij hen in de meterkast kijk, zie ik een gasmeter zonder duidelijke verzegeling, maar wel met een losgekoppelde flexibele aansluitslang.... De bewoonster gaat controleren of ze nu wel of geen vastrecht betaalt (heeft).


18 juli 2005: Een wijkbewoner komt via Google op mijn website bij deze horrorstory en heeft vergelijkbare problemen met vastrecht voor gas, terwijl hij al tijd geen gas meer gebruikt (hij kookt op inductieplaten). Na vragen aan NUON's CCC krijgt hij na enkele toezeggingen, die prompt bij de volgende communicatie "ronde" worden teruggedraaid, de volgende verbijsterende antwoorden, houdt u vast:

"De vaste kosten van de aansluiting dienen te alle tijden betaalt te worden. De aansluiting verwijderen wij namelijk niet."

"U betaalt ten alle tijde vastrecht omdat u een gas aansluiting heeft. Ook als u geen meter meer heeft."

Bovenstaande uitspraken zijn te bizar voor woorden. Alleen al het feit dat ik bij diverse bewoners van de wijk incl. bij onszelf heb geconstateerd dat er tot 2005 nooit vastrecht is geheven op die gasmeters, geeft al aan dat bovenstaande met een grote pot zout genomen moet worden. En als je geen meter meer hebt (wie haalt dat ding weg dan, Continuon soms?) moet je toch aansluitkosten betalen? Zou onze hooggeschatte minister van E.Z. hier nog kaas van kunnen maken?


18 juli 2005: Na onze vakantie hoopvol in onze mailbox gekeken. En wat treffen we daar aan? Een verzoek van de "marktwaakhond" DTe om onze zeer gedetailleerde en zorgvuldig opgestelde uitgebreide elektronische klacht schriftelijk bij hen in te dienen, want pas dan "zal de DTe mijn verhaal doorgeleiden naar onze leverancier met een dringend verzoek om spoedige afhandeling en oplossing". Dat schiet lekker op, weer anderhalve maand tijdverlies. Zucht, uitdraaien maar die mail en opsturen met tante Pos. Zou het helpen? In ieder geval weer eens een oude, vertrouwde, ijzige stilte van de kant van NUON CCC. Zowel verbaal, elektronisch als op papier: nada. Tijd voor een serie cursussen "hoe leer ik met mijn klanten communiceren" bij dat bedrijf...


8 juni 2005: Beerput geopend? Mijn contactpersoon ("klachteigenaar") bij NUON belt me op en zegt dat er een "team specialisten" van de afdelingen "Facturering" en "Warmte" met (de gevolgen van) mijn prangende vragen bezig zijn, en dat ze nog steeds geen duidelijkheid heeft over wat nu precies het probleem is en hoe dat opgelost gaat worden. Wel dat het waarschijnlijk om meerdere klanten gaat (wist ik al, mogelijk duizenden), het om complexe materie gaat, en dat men eerst tot op de bodem wil uitzoeken wat er aan de hand is voordat ik cq. andere "getroffen klanten" geïnformeerd worden over de gevolgen. Klinkt niet best, want je kunt dit zowel positief als negatief uitleggen. Reken maar dat Polder PV niet zal accepteren dat met terugwerkende kracht opeens belachelijke verrekeningen ten nadele van hem gedaan zullen worden, want dan is de beer pas goed los! Als ik geen vragen aan NUON had gesteld en op beantwoording ervan had gestaan, had NUON zelf waarschijnlijk niet eens ontdekt dat er (mogelijk ernstige) fouten zijn gemaakt! Dit is duidelijk een door NUON veroorzaakt (giga-)probleem, het onverbiddelijke gevolg van het feit dat het bedrijf intern de zaken nog lang niet administratief op orde blijkt te hebben. Hadden ze de boel maar beter moeten organiseren, daar wil ik niet (achteraf) als klant het slachtoffer van worden.

Één klein lichtpuntje: omdat deze kwestie alweer 4 maanden sleept, "kom ik in aanmerking voor een financiële compensatie regeling", aldus mijn contactpersoon. Wat dat in zal houden is nog onduidelijk, maar dat zien we dan wel weer.


7 juni 2005: Net nadat ik deze pagina heb opgemaakt, valt 's middags een brief van ... het CCC in Arnhem in de bus met, niet lachen, de volgende inhoud:

"Helaas kunnen wij u nog geen antwoorden geven op uw vragen. Wij hebben geconstateerd dat uw jaarafrekening niet correct is, maar kunnen op dit moment nog geen correctie maken. Op dit moment zijn wij aan het bekijken wat er precies niet correct is aan uw jaarafrekening en hoe wij dit gaan corrigeren.

Wij doen onze uiterste best om u zo spoedig mogelijk de juiste jaarafrekening toe te zenden. Wij bieden u onze verontschuldigen aan voor het feit dat wij uw vragen op dit moment nog niet kunnen beantwoorden."

(taalfouten maken ze ook nog steeds, dit is de letterlijke tekst)

Aangezien Polder PV al eerder (2 en een halve maand in 2004) bezig geweest is om foutieve correcties door NUON's CCC te laten herstellen, houdt hij zijn hart vast wat er nu allemaal weer aan gaat komen. Vanavond nog gebeld met het CCC in Arnhem, maar helaas weer geen millimeter verder gekomen, "want de contactpersoon is er niet".


7 juni 2005: Zoals reeds "beloofd" aan mijn contactpersoon bij NUON, heb ik nu eindelijk maar eens een formele klacht ingediend bij de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) over de bizarre gang van zaken m.b.t. mijn vragen aan NUON. Uitgebreide e-mail verzonden en een bevestiging gekregen dat ik binnen 10 dagen antwoord zal krijgen.


7 juni 2005: Met de hele papierwinkel stap ik kwart voor tien op de fiets en kom rond half elf aan op Pr. Bernhardweg nr. 1 naast het Centraal Station. Voor het toilet moet ik echter naar het verderop liggende hotel. Als ik terugkom komt er alweer een hele aardige mevrouw (inderdaad, meneren zijn schaars bij de klantenbalies) die me al snel uit de droom helpt en zegt dat mijn “zaak” in behandeling is bij de mevrouw van de klachtenafdeling die ik al eerder aan de telefoon had (25 mei), en dat die persoon de “klachteigenaar” is, en dus het (enige) aanspreekpunt voor de behandeling ervan. Ze is er mee bezig, maar er is nog niets uitgekomen. Ik kan het woord "klachteigenaar" niet in de van Dale vinden (er zitten maar 4 pagina's tussen "klacht" en "klantgericht"...), maar ik begrijp de bedoeling, en die vriendelijke mevrouw in Alphen kan er natuurlijk ook niets aan doen dat dat zo geregeld wordt. Ze had nog geprobeerd me te bellen die ochtend, maar ik was al onderweg met de fiets…. Ze leeft met me mee, ze stuurt nog een e-mail en een telefoontje om druk op de ketel te zetten, maar na 4 maanden ben ik wat mijn belangrijkste vragen over onze jaarafrekening betreft dus nog geen ene steek wijzer geworden. Tijd voor een formele klacht bij de DTe. Zonder een bakkie troost gekregen te hebben keer ik dus weer onverrichterzake huiswaarts op de fiets en heb dus weer een ochtend tijd verspild aan deze onverkwikkelijke kwestie...

Je gaat je werkelijk afvragen wat Brinkhorst (E.Z.) van dit soort toestanden zou vinden. Zoek het maar uit, “aan u de keus”? Vergeet het maar! Mijn partner en ik zitten al 2 jaar voor donkergroene stroom bij Echte Energie, en sinds november vorig jaar ook voor klimaatgecompenseerd gas. Wij hebben al gekozen, dus je zou zeggen dat we voor die posten niets meer met NUON te maken zouden hebben. Mispoes! Als het over vastrechten gaat moet je bij de netbeheerder zijn (voor ons Continuon), en die kun je niet kiezen, je zit in zijn verzorgingsgebied of in dat van een ander en daar zit je aan vast. En, jammer nu toch, Continuon factureert bij het CCC van NUON, met als resultaat dat je alsnog door die verschrikkelijke klantonvriendelijke molen moet om vragen over je nota te laten beantwoorden. En als dat dan ook gebeurt, is er tot op zekere hoogte nog mee te leven. Maar het gebeurt gewoon niet, en dat is onverteerbaar! Niks vrije markt dus!


2 juni 2005: Omdat ik stadsverwarming uit de centrale in de stad betrek, trek ik de stoute schoenen aan en probeer in het NUON gebouw grenzend aan de elektriciteit- en stadswarmte producerende centrale (inmiddels bezit van E-On) informatie te krijgen. Daar zullen ze toch wel iets meer weten over eventuele afspraken over aan de stadsverwarming verbonden vastrechten en/of mogelijke koppeling aan de gas vastrechten in onze wijk van 4000 woningen??? Helaas, het kantoor blijkt geen info functie meer te hebben (er hangen papieren met verwijzing naar …. CCC in Arnhem!) maar na wat aandringen mag ik even binnenkomen en wordt er rondgebeld of ik “geholpen” kan worden want daar weten ze al helemaal niets van dit soort zaken af. Na een tijdje krijgt de behulpzame mevrouw aldaar contact met NUON Alphen a/d Rijn en ik “mag” telefonisch een afspraak maken om mijn klacht toe te lichten en om opheldering te vragen. Dat wordt dinsdag 7 juni, 11 uur in Alphen a/d Rijn.


2 juni 2005: Dienst Bouwen en Wonen van de gemeente Leiden gebeld. Ze weten (nog) niets van mogelijke afspraken met energiebedrijf; wordt naar gezocht.


25 mei 2005: Door dezelfde NUON contactpersoon die mijn klacht behandelt wordt ik gebeld dat mijn vragen “zijn neergelegd bij een andere afdeling”, dat ze daar niet zo snel zijn, dat de juiste persoon er niet blijkt te zijn, en dat ik binnen een week antwoord zou moeten krijgen. Ik uit mijn ongenoegen over het feit dat die informatie er binnen NUON wel degelijk moet zijn, gezien de structurele veranderingen op onze nota, en dat ik het belachelijk vind dat die essentiële info nu opeens niet wijd verbreid in het bedrijf verspreid blijkt te zijn en niet te vinden. Ik krijg hartgrondig gelijk, maar “ze weet het ook niet allemaal ...”


24 mei 2005: Antwoordnummer van Dienst Bouwen en Wonen van de gemeente ingesproken of ze iets over mogelijke in het verleden gemaakte afspraken tussen energiebedrijf en gemeente weten m.b.t. vastrechten van dubbele stadsverwarming- en gasaansluiting.


18 mei 2005: Uit arren moede maar weer eens het CCC gebeld (had ik lang geleden al opgegeven, omdat ik daar maar niet doorheen lijk te komen met mijn vragen en/of opmerkingen). Na minstens 8 minuten dure wachttijd krijg ik na doorverbonden te worden te horen dat contactpersoon er niet is, en dat ik wordt teruggebeld. Na een paar uur krijg ik haar aan de lijn, spreek enkele punten van mijn brief en de antwoorden van 7 mei door, laat duidelijk mijn grieven blijken over de essentiële, onbeantwoorde vragen over de gas vastrechtkosten, en krijg de verzekering dat ik binnen 2 weken, waarschijnlijk eerder, daarop antwoord krijg. Ook de voortdurende weigering van NUON om bij geschillen interne telefoonnummers van contactpersonen te geven zodat het dure CCC inbelnummer omzeild kan worden en er niet allerlei medewerkers bij worden betrokken die niets van de materie en/of de geschiedenis van het geschil weten, wordt door mij als onacceptabel beschouwd en aangegeven als verbeterpunt. Had ik al in een eerdere procedure over geklaagd. Is intern binnen NUON “in beraad”.


7 mei 2005: Brief van CCC met beantwoording van een paar vragen die we over de nota hebben gesteld, maar NIET de vragen over waarom we opeens, zonder daarover geïnformeerd zijn, allerlei belachelijke vastrecht kosten voor de kleine gasaansluiting moeten gaan ophoesten. Bovendien staat in de brief de onjuiste bewering dat de nieuwe vastrecht posten voor transport gas onder de rubriek “Berekening netbeheer” gestaan zouden hebben op de vorige jaarafrekening. Dat is niet waar, want zo’n post hebben wij nooit op onze nota’s gehad. Wel de post “transport” onder het hoofdje Continuon Netbeheer, met gemiddelde prijs van € 0,03 per m3 incl. BTW (ons verbruik voor het koken is slechts 30 m3 per jaar, vrijwel stabiel; dat is per jaar nog geen euro incl. BTW!). En dat terwijl alleen al de 4 nieuwe transport vastrecht bedragen bij elkaar € 0,34 per dag bedragen incl. BTW. Ik krijg een naam van een contactpersoon, maar kan die alleen maar bereiken via het betaalnummer 0900 0808 (€ 0,10 per minuut) van het beruchte CCC van NUON in Arnhem. Lekker klantvriendelijk weer.


25 april 2005: E-mail ontvangen van/ondertekend door P.C. Molengraaf, Directeur Nuon Klantenservice met de verbijsterende zin (lees hem goed): “Wij hebben er begrip voor dat de jaarafrekening van 20 januari 2005 voor onduidelijkheden heeft gezorgd.” En de mededeling dat de afdeling Facturering zich over deze blijkbaar byzonder lastige materie aan het buigen is …


20 april 2005: Via website NUON klachtenformulier verstuurd met dreiging van een formele klacht bij de DTe als we niet afdoende geïnformeerd worden over de status van onze brief en/of beantwoording van onze vragen.


15 april 2005: Datum verstrijkt zonder reactie …


18 maart 2005: Automatische reply op mijn brief, verwacht wordt uiterlijk 15 april reactie te geven (Customer Care Center).


15 maart 2005: Wederom een brief naar CCC gestuurd met dringend verzoek om voor 1 april inhoudelijk in te gaan op onze vragen.


28 februari 2005: “Hierbij ontvangt u de door u aangevraagde materialen”. Blijkt de “Uitleg berekening van uw jaarafrekening of eindafrekening” te zijn die we al een paar keer eerder ongevraagd gehad hebben en die op geen enkele originele vraag ingaat. Bij een eerdere procedure over administratieve koeien van fouten bij het CCC kregen we een of ander vel papier met daarop: "in verband met uw verhuizing krijgt u hierbij uw eindafrekening". Om te gieren gewoon …


10 februari 2005: Automatische reply op mijn brief, verwacht wordt uiterlijk 10 maart reactie te geven (Customer Care Center).


8 februari 2005: Brief naar Customer Care Center gestuurd met diverse vragen over enkele opgevoerde posten, met name de niet naar ons (of andere klanten) gecommuniceerde introductie van vastrecht voor gas (levering NUON), en 4 nieuwe vastrecht posten voor transport gas (netbeheerder Continuon). In onze grote nieuwbouwwijk de Stevenshof (plm. 4000 woningen, zo'n 15 jaar oud) is voorzover bekend nooit vastrecht voor de kleine gasmeters (G1,6) betaald, vermoedelijk omdat we én een dure stadsverwarmingsinstallatie (vastrecht inmiddels 0,68 EURO incl. BTW per dag) én een kleine gasmeter hebben die uitsluitend voor het kookgas is bedoeld. Vastrecht voor die gasmeter heeft in ieder geval voor de laatste afrekening nooit als zodanig op de jaaroverzichten gestaan (is echter wel sinds uitsplitsing van vastrecht kosten op de nota’s gespecificeerd voor de stadsverwarming, elektriciteit, en de wateraansluiting); bovendien zijn de vastrechten voor stadsverwarming en elektra alleen maar fors gestegen (de eerste 25% in 3 jaar tijd!). Bij diverse mensen in de wijk gecheckt, met zelfde resultaat. Gevolg: op grond van de opgevoerde gemiddelde kosten per dag zou dat neerkomen op een onmiddelijke, niet verklaarde lastenverzwaring van ongeveer 135 EURO incl. BTW per jaar, terwijl door ons voor het koken ongeveer 7,5 EURO incl. BTW per jaar aan gas verstookt wordt (levering + transport). M.a.w., bijna een vertwintigvoudiging van de lasten voor de post “gas”! Als dat waar zou zijn, laat ik z.s.m. mijn gasmeter afsluiten en ga ik een zo zuinig mogelijke inductie kookplaat kopen. Die heb ik er binnen no-time weer uit. Maar dan wil ik dus eerst absolute zekerheid over het hoe en waarom van die fundamentele veranderingen op ons jaaroverzicht.


eind januari 2005: Jaarafrekening van NUON ontvangen (factuur datum: 20 januari) en gecontroleerd.

v & a actueel 5 4 3 2 1 intro


© 2005 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)