starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
duurzame energie "oud"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws
andere duurzame energie bronnen p. 8
en gerelateerde zaken

1 oktober 2006 - 28 november 2006

meest recente bericht boven

<<< 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

28 november 2006: NMa ziet fusies (o.a. Essent en NUON) voorlopig niet zitten. Uit de toelichting tot de publicatie van het "visiedocument" op de website van de NMa (vetdruk Polder PV):

"Het visiedocument laat zien dat mogelijke toekomstige concentraties waarbij tenminste twee grote Nederlandse energiebedrijven betrokken zijn, voor een mededingingsprobleem kunnen zorgen op de markt voor de productie en groothandel van elektriciteit tijdens piekuren (tussen 07.00 en 23.00 uur) en op de consumentenmarkt voor de levering van elektriciteit. De marktmacht van de betrokken ondernemingen zou te groot worden en de internationale concurrentie is op deze markten vooralsnog onvoldoende om de gefuseerde partijen te disciplineren. Gert Zijl, lid van de Raad van Bestuur van de NMa: “Nederlandse ondernemingen moeten er daarom rekening mee houden dat de voorwaarden die wij aan een dergelijke fusie zouden stellen, flinke reducties in productiecapaciteit en klantenportfolio's bevatten”."

Nou, dan weet ik ook nog wel een aantal grote klantgroepen waarover helemaal niets te vinden is in de talloze stukken over deze bloedhete materie (waarover u op de website van EZ helemaal wordt doodgegooid): de tienduizenden gebonden stadswarmte klanten van beide bedrijven! Ik wil niet geconfronteerd worden met een nieuwe gigaholding die een kerncentrale beheert (Essent) (en er door de enorme kapitaal flow dus mogelijk nog een bij wil gaan bouwen) en waar ik dus gedwongen klant van zou worden. De NMa lijkt in de betreffende stukken nogal gefocust op elektriciteit, maar er zijn nog heel wat andere zeer scherpe gifangels en dikke voetklemmen in deze materie. Verkoop die hele warmte inboedel maar en laat een onafhankelijk energiebedrijf, rigide gecontroleerd door de Staat en onafhankelijke energieadvies bureau's (als die er zijn), en uit de klauwen van EnergieNed gehouden, eindelijk op een verantwoorde en betaalbare wijze de warmteklanten de financiële rust laten krijgen waar ze recht op hebben!

Even grasduinend in de talloze krankzinnig ingewikkelde stukken die op de NMa site staan (niet "struikelen" over het loeizware Brattle-report...), kwam ik deze tale-telling passage tegen in de intrigerende bijdrage van de anoniem blijvende "A financial party" (...), pagina 3, 2e alinea (vetdruk Polder PV):

"Since the Dutch electricity market does not support a multishipper supply arrangement, supply at the customer’s meter is an effective way to keep the customer away from the wholesale market. The limiting effects on competition of such arrangements are even stronger when it concerns the so-called decentralised producers. As a result of the situation, vertically integrated energy companies manage to keep (potentially) competing producers out of the market and are detrimental to the healthy functioning of the wholesale market. Mergers between vertically integrated companies are liable to aggravate this situation."

Dus dan weet u waarom het sowieso (en om hele andere redenen dan die waarom de discussies vaak gaan!) vanuit het perspectief van de bevordering van duurzame energieopwekking helemaal niet wenselijk is dat twee van die Hollandse giganten gaan fuseren. De decentrale (duurzame) energieopwekkers hebben het toch al verschrikkelijk moeilijk om zich staande te houden in de bureaucratie tegenwoordig. De continue tegenwerking, en de frustraties van het uitblijven van een degelijk "Duits" model van terugleververgoedingen, breken de sector op en doen de burgers met lege handen staan. En dan ook nog een slecht werkende markt eroverheen waar die decentrale opwekkers dan ook nog eens zeer slecht toegang toe zouden krijgen en hun kostbare duurzame kilowattuurtjes nauwelijks meer voor een redelijk bedrag zouden kunnen slijten?

NO WAY, dus. NUON en Essent: blijven jullie maar lekker "op jullie eigen". We hebben meer dan genoeg problemen.

http://www.nmanet.nl/ ... NMa_publiceert_visiedocument_over_fusies_energiemarkten.asp (met diverse links)
http://www.nmanet.nl/Images/A%20financial%20party_tcm16-95990.pdf (visie van "a financial party"...)
http://www.planet.nl/planet/show/id=67782/contentid=722364/sc=2b5999 (nieuwsbericht)
http://www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release?id=173816 (korte bespreking Brattle Report)


28 november 2006: VETTE pluim voor Osram! Een tijdje geleden begaf extreem vroegtijdig een van onze Osram spaarlampen het (helft van de verwachte levensduur). Mijn vriendin stuurde een e-mail, en na een herinnerings-mailtje werd ik zowaar door iemand van het lampenbedrijf opgebeld met de mededeling dat we ter compensatie twee nieuwe spaarlampen toegestuurd zouden krijgen. Vandaag werden ze bezorgd. Osram: ronduit KLASSE! Dat is je verantwoordelijkheid nemen en een klant tevreden stellen. Hier kan menig bedrijf nog van leren.

TIP: als u een spaarlamp koopt, bewaar dan in ieder geval de bon en noteer met potlood of met watervaste stift op de vaak uit keramisch materiaal bestaande voet van de betreffende lamp wanneer u die heeft gekocht (NB: beter geen stickers plakken, die vallen er na verloop van tijd af). Valt een spaarlamp onverhoeds (ver) voor de verwachte, op de doos staande levensduur uit, stuur dan een e-mail naar het betreffende bedrijf om ze op hun verplichtingen jegens de klant te wijzen (Europees consumentenrecht), omdat u fors geld betaalt voor de energiebesparingspotentie die spaarlampen in zich hebben. Dan moet die levensduur uiteraard wel gehaald worden.

http://www.osram-benelux.com


28 november 2006: EBESPARENENERGIEBESPARENENERGIEBESPARENENERGIEBESPAR
Windows schijnt in hun nieuwste (blijkbaar hoge eisen stellende) versie "Vista" 3 updates van mogelijkheden tot energiebesparing ingebouwd te hebben die jaren geleden al in hun XP besturingssysteem opgenomen hadden moeten zijn, maar die wegens gemakzucht en/of andere prioriteiten zijn weggelaten. De zogenaamde slaapfunctie van Windows schijnt bijvoorbeeld "overruled" te worden doordat programma's als virusscanners die slaapfunctie uitschakelen, zodat de computer alsnog veel te veel energie blijft gebruiken als men niet achter het apparaat zit. Door het "herstel" van die kapitale blunders wordt nu een einde gemaakt aan wat volgens Treehugger (een milieublog) een periode van gigantische energieverspilling is geweest die de luie computerbezitters met Windows XP zo'n 25 miljard dollar aan energiekosten, en ons aller leefomgeving een kleine 225 miljoen ton CO2 uitstoot heeft gekost. Becijferd wordt dat met de aanpassingen van deze simpele software bugs, die ook niet in de Service Packs van Windows XP upgrades waren meegeleverd, er jaarlijks 5 miljard dollar minder aan elektriciteit uitgegeven hoeft te worden en een uitstoot van 45 miljoen ton CO2 uitstoot voorkomen wordt.

Reactie Polder PV: Een ieder verstandig mens zal zijn energieverbruik nooit van automatismen als "slaapfuncties" van apparaten laten afhangen, en zet dat apparaat, net als Polder PV als hij er niet mee werkt, gewoon met de hand uit, zodat dat ding van het net is gekoppeld! Het energiezuinige leven kan namelijk zo ongelofelijk simpel zijn dat de meeste intelligente mensen daar volledig overheen kijken (reactie op Treehugger: "Stupid User issue..."). Automatismen maken mensen namelijk harstikke lui, onverschillig, en extreem afhankelijk van klimaatverziekende externe energielevering die hen blijkbaar nog steeds veel te weinig kost en geen enkele prikkel geeft om fundamenteel energie te besparen. Sluipverbruik is voor sissies, laat dat duidelijk zijn. Dit inkoppertje vond ik nauwelijks terug in de vele reacties op het Treehugger verhaal (met als briljante en zeer goede uitzondering: Anonymous, 25 nov. 2006, 3:31 PM, en latere posts), want het gros van genoemde "treehuggers" leven wel in een "American Dream" waar verspilling de gewoonste zaak van de wereld is en die dus gegarandeerd tot een American Nightmare zal leiden omdat zelfs Yankees in een fysiek begrensde wereld leven. Slechte gewoontes zijn blijkbaar alleen af te leren als er catastrofes uitbreken die de domme mens weer met beide voeten op de grond doet belanden. De Treehugger reacties geven een fraaie impressie van de diepe, doch vaak weggemoffelde conflicten die zelfs bij de "environmentally-oriented" Amerikanen leven. Zeer interessant om door te nemen!

Reactie van een collega, die met dit waanzinnige bericht kwam:

"Ik ben er (nu) achter waarom het Rijk (EZ? Energieboeren?) Windows XP promoot..."

Let op de Treehugger pagina ook op die originele desktop op de afgebeelde beeldbuis...^^^ Energiebesparing op zijn simpelst 1 ^^^
Tafelcontactdoos onder handbereik met aan/uit schakelaar en met stekkers van computer, monitor, en bureau(spaar-)lamp (die ook nog aparte schakelaar heeft en die pas aan gaat als het nodig is). Klaar met werken achter de computer? Windows XP afsluiten, eventjes wachten en ...
UIT met die netschakelaar (rode pijl)!

NB: op de cartoon van Toon boven de tafelcontactdoos (Eneco's "Verspilkalender", 12 nov. 2006) staat in het tekstballonnetje van de tegenover een in slaap gevallen bejaarde man zittende dame:
"En maar zeuren over sluimerstanden!"^^^ Energiebesparing op zijn simpelst 2 ^^^
Voor printer, scanner en/of ADSL modem (externe voorschakelapparaten cq. transformatoren!!!) heb ik een separate tafelcontactdoos die alleen maar aan gaat als ik een van die apparaten nodig heb en direct weer uit als het scan- of printklusje is geschiedt, of als ik rustig en niet gestoord off-line achter de computer wil werken. Voor het (gemeten) sluipverbruik van de voorschakelapparaten, zie tabel en beschrijving hieronder.Apparaat (trafo)
Iin (Ac)
Pac
gemeten
Theoretisch jaarlijks sluipverbruik
Deskjet printer (1)
0,21 A
9,1/13,6 W
80/119 kWh
Scanner (2)
0,5 A
0/11,3¹ W
(0)/99¹ kWh
ADSL modem (3)
0,14 A
11,4/11,4 W
100/100 kWh
TOTAAL
20,5/31,8²/36,3 W
(180)/279²/318 kWh

Iin is de input stroomsterkte die op de stickers van de trafo's is vermeld, de netspanning bedraagt bij ons ongeveer 230 Volt. Pac is het m.b.v. een Wetekom digitale meter bepaalde opgenomen vermogen (sluipverbruik) van de trafo's bij uitgeschakeld apparaat cq. als het apparaat wordt ingeschakeld en in de "ruststand" verkeert. Bij de scanner"trafo" kon ik geen vermogen meten (blijkbaar werkt dat kastje anders dan de traditionele voorschakel-apparaten (trafoloos???), de handleiding meldt max. 0,3 Watt bi j 240 Volt), maar als de scanner wordt aangezet is de standaard vermogensafname 20,3 Watt (lamp aan), en na een tijdje valt het apparaat dan in een soort van schijnslaap (lamp valt uit), met nog steeds 11,3 Watt¹ vermogen fors sluipverbruik (handleiding meldt echter slechts 7 Watt). Het totale sluipvermogen bij afgeschakelde printer en modem zou dan 31,8 Watt² zijn.

Als u de scanner dus dag en nacht "in slaapstand" laat staan, verbruikt u 99 kWh voor niks per jaar (arbeid equivalent van 1.000 uur fietsen...). Het totale (theoretische) sluipverbruik is weergegeven met volledig afgeschakelde scanner en stekker in stopcontact (tussen haakjes), idem met modem en printertrafo's in stopcontact en "slaapstand" van de scanner, en als laatste alle drie de apparaten in "basis" modus (arbeidsloos). Zelfs als u de scanner volledig uit zou zetten, zou het totale sluipverbruik van de printer en modem een forse 180 kWh zijn, hetgeen voor ons op 15% van het totale jaarlijkse elektraverbruik zou neerkomen...

Door alleen de betreffende apparaten te gebruiken via de NETschakelaars VÓÓR de trafo's, voorkomen wij forse verspilling van kostbare, doch niet voor nuttige doeleinden verbruikte kilowatturen. Motto: GEEN sluipverbruik in huize Polder PV!


Als u toch bezig bent met software upgrades, tafelschakelaars e.d., gooi dan meteen eindelijk die antieke, dikke vissekommen (monitor met dikke beeldbuis) eruit (s.v.p. naar de kringloop, zodat ze op een verantwoorde manier afgevoerd kunnen worden), want die verbruiken alleen al zo'n 275 Watt, terwijl een moderne TFT monitor nog maar zo'n 50 Watt verbruikt. Dat scheelt gigantisch in energieverbruik: 1,8 kWh/dag bij 8 uur werken met de computer en/of in standby stand, dat is ver over de 500 kWh/jaar bij 300 werkdagen.

U kunt in een bepaald stadium uiteraard ook aan de aanschaf van/vervanging door een veel zuiniger laptop denken, alleen hebben die ook weer nadelen als het om langdurig computergebruik gaat (schermgrootte, toetsenbord, ergonomie, etc.).


http://www.nu.nl/news/898193/50/'Windows_XP_verspilde_voor_25_miljard_dollar_stroom'.html (Nederlandstalig bericht)
http://www.treehugger.com/files/2006/11/how_windows_xp.php (oorspronkelijke Engelstalige bericht met talloze lezersreacties die diverse kanten van de zaak laten zien. Let vooral op de onthutsende bijdrage m.b.t. "environmental impact" van computers van ene Spokey, 23 november 2006, 2:33 PM!)


 
^
TOP

27 november 2006: Fragenswürdige samenwerking Greenchoice en Eneco. Nadat ons eigen duurzame energiebedrijf Echte Energie via de gascontracten nogal nauwe banden is aangegaan met ONS Energie, is het laatste pure groene energie bedrijf Greenchoice nu dus een nauwe samenwerking met de "klassieke", voormalige monopolist Eneco aangegaan middels de joint venture Greenlab. Op zich heb ik niets tegen uitbreiding van de mogelijkheden van duurzame energiebedrijven om te groeien, maar waarom met een bedrijf wat een puinhoop van de saldering van zonnestroom heeft gemaakt en wat doet alsof energiebelasting en BTW niet "gesaldeerd" zouden hoeven worden, wat hartstikke illegaal is??? En hoe zit het met de onafhankelijkheid van die combinatie? Je gaat me toch niet vertellen dat Eneco daar niet een hele dikke vinger in de pap zal blijven houden, gezien de machtsverhoudingen? Die laatste zin in het gelinkte bericht mag u dus gerust met een hele dikke pot zout nemen!

Ergo: we zijn weer helemaal terug bij af, en er zijn straks in Nederland geen formele, totaal onafhankelijke energiebedrijven meer die uitsluitend duurzame energie verkopen (en niets anders), uitgezonderd de initiatieven die nu vanuit de windsector aan het komen zijn. Waar ging het ook weer om met die "liberalisering"??? Keuzes. Vele mensen hebben zeer bewust voor een puur groen energiebedrijf gekozen, en die mensen zijn straks weer terug bij af. Straks zit ik, als ik pech heb, bovendien vanwege mijn gedwongen stadswarmte afname via NUON, op de radioactieve schoot bij Essent omdat die twee reuzen zeer serieuze fusieplannen hebben. Dan zit ik dus gedwongen bij een holding die een kerncentrale beheert, hetgeen ik pertinent niet wil.

Dus, geachte dames en heren politici. Hoe zit dat? Gaan jullie daar nog wat aan doen, of beschouwen jullie die "vrije energiemarkt" net als ondergetekende ook als totaal geflopt en moeten we verder maar uitzoeken hoe we daar uit gaan komen??? Brinkhorst is weg, dus die kan dit soort prikkelende vragen niet meer beantwoorden. Wijn dan maar?

http://www.utilities.nl/nieuws/index.php?option=com_content&task=view&id=1279&Itemid=39


27 november 2006: Massaal over op duurzame energie. En ook Wessel Aslander van iNSnet doet weer een stevige duit in het zakje met zijn "Russische Roulette" met het klimaat door reactionaire politici. Lekker stuk wederom. Kathalijne Buitenweg, lid van het Europees Parlement voor GroenLinks, heeft in dit opzicht een uitzonderlijk interessant idee wat van mij direct uitgevoerd mag worden...

http://www.gelderlander.nl/discussie/article864189.ece
http://www.insnet.org/nl/insnl_observations.rxml?id=3655


23 november 2006: Steeds meer kritiek op "9% duurzame stroom in 2010". Vanwege het ongetwijfeld hoge, maar nog steeds niet bekendgemaakte aandeel van palmolie in de bijstook van elektriciteitscentrales, die waarschijnlijk een fors deel van de contractueel vastgelegde MEP-uitgaven claimt terwijl het vorige kabinet keihard beweerde dat die 9% met de bestaande beschikkingen "duurzaam gehaald" zou worden. De "duurzaamheid" van die palmolie component komt echter steeds vaker zwaar onder vuur te liggen, zoals in een opiniestuk van Lia van Wijk, campagneleider Globalisering van Milieudefensie, in het Eindhovens Dagblad:

http://www.eindhovensdagblad.nl/opinie/article854507.ece


23 november 2006: Verkiezingsuitslag. Volgens een nog van niets wetende Toon, een jaar geleden (muiswijzer naast plaatje), en volgens Polder PV na bekendmaking van het ronduit dramatische eindresultaat (beweeg muiswijzer over het plaatje):


De penetratiegraad van de plasma TV's en de volautomatische elektrische biertapinstallaties
bleek volgens het laatste onderzoek onder de Nederlandse bevolking ongekend hoog te zijn...

© Toon/Eneco's Verspilkalender 2006
(modif. mouseover plaatje: Polder PV)
Zet s.v.p. pagina dynamiek-blokkers van uw browser uit om het effect te kunnen zien!

Conclusie Polder PV: Wie niet horen wil, moet maar voelen. Aan mij heeft het niet gelegen.


22 november 2006: No comment. Gewoon: LEZEN. Snoeihard en oh zo waar. Peter van Vliet van iNSnet weer weergaloos in de bocht:

http://www.insnet.org/nl/insnl_observations.rxml?id=3611


21 november 2006: Gevaar op de loer voor ecologische status Ecopark Waalwijk. Want er blijken plannen te zijn voor een biomassacentrale die dierlijke mest zou moeten gaan vergisten, die ongetwijfeld uit de onduurzame, dieronterende bioindustrie afkomstig zal zijn. Lees het stukje op de speciale pagina over het Ecopark.


18 november 2006: Burgerpaaifonds voor plaatsing windturbines? Goed idee of niet, van Eneco? Oordeel zelf. Enne: waarom moeten er eerst subsidies komen voordat Eneco verder gaat met wind? Kom op, bouwen die handel, jullie zwemmen in het geld! Jullie gaan toch ook niet zitten wachten op subsidie als jullie een kolencentrale willen gaan bouwen? Nou dan!

http://www.bndestem.nl/moerdijk/article838718.ece


15 november 2006: "... symptomatisch voor het energiebeleid van de overheid." Aldus onze veel te vaak onterecht beschimpte milieuprof Reijnders over de loze "beloftes" van biomassa voor grootschalige inzet in de tot welvaartskanker gegroeide gemotoriseerde mobiliteit. Hij ligt regelmatig fel in de clinch met andere klimaat- en milieudeskundigen over de potentie en wenselijkheid van (grootschalige) toepassing van biobrandstoffen e.d., en, of u het nu leuk vindt of niet, hij heeft het grootste gelijk van de wereld. Want we gaan echt dramatische gevolgen ondervinden als biomassa een grote vlucht gaat nemen in onze energievretende en verspillende economieën. Lezen!

http://www.brabantsdagblad.nl/brabant/article818147.ece


15 november 2006: EBESPARENENERGIEBESPARENENERGIEBESPARENENERGIEBESPAR
Het alomvattende adagium waaraan iedereen zich dient te onderwerpen als het om verduurzaming gaat. Geen "geloofsartikel", maar een must voor elk nadenkend mens die zich realiseert dat de energiecrisis waarin de mensenmaatschappij zich bevindt met de dag erger wordt.
Om zwembaden vol water naar de zee dragen te voorkomen moet eerst het verbruik dramatisch omlaag, en ik en vele mensen met mij tonen elke dag weer aan dat dat een eitje is als je die vastgeroeste schakelaar in de hersenpan maar durft om te zetten en je aangeleerde gewoontes maar overboord kiepert. Zelfs van Geel hamerde er vorige week op in Amsterdam. Al werd dat stom genoeg direct weer door hem onderuit gehaald door zijn vermaledijde opmerking over kernenergie, die immers door de grootschaligheid ervan verspilling uitlokt. Nooit meer mee verder gaan en afsluiten dat failliete nucleaire hoofdstuk!

In onderstaand artikel van afgelopen zaterdag 11 november in de Gooi en Eemlander wordt weer eens duidelijk dat het allemaal in Nederland vele malen minder kan met het energieverbruik, en dat daar keihard aan gewerkt dient te worden. Het particuliere energieverbruik kan teruggedrongen worden tot slechts een derde tot een kwart van het huidige niveau door de woningvoorraad fundamenteel energetisch te gaan renoveren, aldus André Thomsen, afscheid nemend hoogleraar van de TU Delft, die gaat participeren in een grootschalig onderzoek van OTB, TNO en ECN onder particulieren. Kunnen we ons ook aanmelden voor dat onderzoek? Ik wil dat gemiddelde wel eens omlaag gaan halen, namelijk!

Thomsen heeft het over gemiddeld "12 adapters/transformatoren" per huishouden (die volgens hem dus blijkbaar allemaal in het stopcontact hangen lekker sluip te verbruiken?). Dan moet hij bij ons goed zoeken. We hebben er wel een paar, maar die staan standaard uit omdat ze niet in het stopcontact zitten. Daar hebben we namelijk handen voor gekregen van onze lieve Heer. Besparing is zo simpel, dat techneuten er erg makkelijk overheen blijven kijken. Daar heb ik geen zwakstroomcircuit voor nodig. Met dank aan Jeroen Haringman:


KLIK op bovenstaand
plaatje voor leesbaar
artikel.
© Gooi en Eemlander


14 november 2006: Onafhankelijke bevestiging. Van de werkelijk deplorabele situatie m.b.t. duurzame energie en klimaatbeleid in Nederland, die ook al in de "Index voor een Duurzame Samenleving" tot uiting kwam (bericht van 13 november 2006 op de PV-nieuwspagina). Ditmaal in een onderzoek van het Climate Action Network (CAN), een koepel van milieuorganisaties waaronder bijv. Natuur en Milieu (u weet wel, de organisatie die Joop Wijn van het CDA tevergeefs voor de rechter daagde wegens het op zeer botte wijze onthoofden van de MEP-regeling voor nieuwe DE-projecten). Aangezien ze bij het CDA sowieso een pesthekel hebben aan dat soort organisaties, die uiteraard bovendien helemaal niet "serieus" genomen hoeven te worden, is de reactie van van Geel op deze bevindingen niet helemaal vreemd te noemen: "Ik kan dit niet plaatsen. Twee weken geleden heeft Nederland nog complimenten gekregen van de Europese Commissie dat we ons aan onze afspraken houden." Slaap gerust verder, beste Pieter, en droom mooie dromen. Nederland behoort absoluut niet meer tot "de top" op welk gebied dan ook. Of het moet het wereldrecord Pinokkio kopiëren zijn...


^^^
Ook Dhr. Pi Nokkio, bekend nucleair lobbyist,
was uiteraard weer aanwezig tijdens de opening van
Opgewekt.nu op de NDSM werf in Amsterdam, waarbij hij
hartgrondig instemmend meeknikte toen de heer van Geel
zich weer eens op de borst klopte voor de "ambities" op het
gebied van de bestrijding van de klimaatverandering en hij zijn
favoriete optie kernenergie weer eens de publieke
ruimte in slingerde...
(e-mail adres van de heer Nokkio: p.nokkio@nucleairelobby.nl)

"UTRECHT/NAIROBI - Nederland is gekelderd op een internationale ranglijst voor klimaatprestaties, van de vijftiende naar de 29ste plaats. Volgens Stichting Natuur en Milieu was de lage klassering voor Nederland te verwachten. "De huidige regering heeft bijna niets gedaan aan energiebesparing en heeft verschillende subsidies op duurzame energie abrupt stopgezet."

Het hele bericht vindt u op nu.nl.

Een van de bezoekers van Polder PV vatte de implicaties van dit bericht voor me kernachtig samen:

"Hopelijk krijgen we nu een andere regering want nog 4 jaar dit ongeregeld zooitje dan gaat de de hele duurzame wereld naar de kl****."

http://www.germanwatch.org/klima/ccpi.htm (website met CCPI index waarop het persbericht berust, en diverse documenten met de berekende "prestaties")
http://nu.nl/news.jsp?n=884595&c=10 (persbericht nu.nl)


 
^
TOP

12 november 2006: Groene Ballen in m'n buik. Polder PV heeft eventjes zitten "knippen" en heeft zijn ramen aan de straatzijde gemarkeerd met groene ballen om de (ongetwijfeld van niks wetende) voorbijgangers te herinneren aan het feit dat er nog meer in het leven is dan in het pluche voor de TV met een zak chips onder handbereik en een flesje goedkoop bier op tafel de wereld energievoorraden er doorheen te jassen. Zie foto in onderstaand bericht.


11 november 2006: Laatste reddingsboeien voor milieu (beweeg muiswijzer over plaatje...). Elf dagen te gaan nog maar, beste mensen. Opeens komen uit alle hoeken en gaten initiatieven uit de lucht vallen om "het milieu" te redden van de verkiezingskoorts waarin blijkbaar in het geheel geen plaats is voor het grootste vergeten verkiezingsthema. En wel vooral bij diegenen die beter zouden moeten weten en minimaal de andere (grote) partij de oren zou dienen te wassen. PvdA en CDA met elkaar in de Tweede Kamer? Dat wordt NOOIT wat met duurzame energie, want het CDA zal koste wat kost trachten om die 1.600 MW kerncentrale er in de zoveelste reactionaire, neoliberale kabinetsperiode door te jassen, en dat gaat gegarandeerd de duurzame elektriciteitsmarkt volledig naar de filistijnen helpen. Daar kunt u vergif op innemen. Of het wordt een vechtkabinet waarbij over elk belangrijk thema een principestrijd gestreden zal worden (ziet u Hessels en Samsom elkaar weer in de haren vliegen, met de Krom van de VVD als lachende derde?), met alweer jaren verlies aan een fundamentele ombouw van onze energieverspillende economie.

Zeker geen CDA in de Tweede Kamer, dus, want dat is vragen om moeilijkheden. Zelfs staatssecretaris Pieter van Geel neemt steeds minder een blad voor zijn mond, typisch voor de zwaar geregisseerde operatie om kernenergie stukje bij beetje door de strot van de Hollandse burger te proppen met een foie-gras voederbuis. Naast energiebesparing, duurzame energie, "schoon fossiel", noemde hij namelijk onder boegeroep tijdens zijn karakteristieke regenteske vertoning tijdens de opening van "Opgewekt.nu" op 9 november in Amsterdam, als "onherroepelijke" 4e optie, de atoompjes. Knoop dat heel goed in uw oren, als u gaat stemmen de 22e, want als u die C indrukt, kiest u gegarandeerd vóór kernenergie en tégen duurzame energie. Ze kunnen niet samen door een deur, laat dat duidelijk wezen!

Uiteraard ook vele andere milieuthema's die bovenaan de agenda zouden dienen te komen. Een van de leukste initiatieven om milieu een prioriteit te laten worden is van YourEnergy, die een oproep doet aan de kinderen van Nederland, die hetzij in de stront (onder een meter water) komen te zitten, of, als de politiek nu eindelijk eens BALLEN en RUGGENGRAAT gaat tonen, wellicht met een paar betaalbare zonnepanelen op het dak die voor een behoorlijk tarief hun overschot op het net kunnen invoeden zonder dat de netbeheerders daar tweehonderd procent van gaan afromen...

Volgens YourEnergy, Polder PV is al wat groens aan het knippen...:

"Help mee het milieu bovenaan op de politieke agenda te krijgen!

‘Help het milieu te hypen en hang iets groens voor uw raam'

Op 22 november zijn de verkiezingen. Maar het milieu staat laag op de politieke agenda. In de debatten is geen aandacht voor milieu en in de stemwijzer is zelfs geen vraag over Milieu opgenomen. Dit terwijl de politiek nu moet handelen, anders hoeft het straks niet meer.

Het milieu moet bovenaan op de politieke agenda. Dat lukt alleen als jij laat zien dat je milieu wel top-prioriteit vindt. Help daarom mee om een 'milieu hype' te creeren:

Teken een grote groene bal of laat je kinderen iets anders creatiefs tekenen wat in ieder geval groen en rond is en plak dit voor je raam zodat het duidelijk vanaf de straat zichtbaar is. Je kunt ook bijgevoegd logo printen (in kleur) en ophangen.


logo Greenchoice, je kunt uiteraard
ook iets anders verzinnen

Op weg naar 22 november moet heel Nederland vol komen te hangen met iets groens voor het raam. Op deze manier gaan we politici duidelijk maken dat milieu bovenaan de politieke agenda moet komen..

Help mee Nederland positief te veranderen, hang iets groens voor je raam en stuur dit mailtje door naar al je vrienden en bekenden."Groene Ballen voor het raam van Polder PV in de glazen gang
van ons Centraal Wonen complex:
Milieu bovenaan de politieke agenda s.v.p., Den Haag!

En Femke Halsema over Balkenende:

"Met één diersoort gaat het goed: de struisvogel rukt op in de politiek. Leidende politici steken liever hun kop in het zand voor deze “onwelkome waarheid”. Dat geldt vooral voor onze premier. Hij gaf leiding aan het minst groene kabinet van de afgelopen 25 jaar." en: "... er kan zoveel en we doen zo weinig."

Het mag duidelijk zijn: die uitspraken zijn op mijn lijf geschreven, dus wordt het GroenLinks en niks anders. En niet alleen daarom... "Strategisch stemmen" had ik al nooit wat mee, en dat is met deze stellingnames maar weer eens bevestigd. Volg je hart, en absoluut niet je verstand, met de verkiezingen! (PPV)

Initiatief van Boris van der Ham (D'66). Wel een beetje laat, maar sympathiek, dus s.v.p. ook ondertekenen!
Europees Burgerinitiatief om te komen tot een Europees Verdrag voor Schone Energie:
http://www.eurenew.eu/
http://www.paaseiland.nu/ (gerelateerd initiatief van v.d. Ham/Kyoto protocol)

Typische reactie van Bak Ellende op het zeer sympathieke voorstel van Femke Halsema (GL) om een gezamenlijk Klimaatdebat te houden als zeer opportuun verkiezingsthema:
http://www.groenlinks.nl/2ekamer/nieuws/nieuwsbericht.2006-11-10.2997383642

http://www.yourenergy.nl/read/7923 ("Groene Bal" actie)

"Energiebeleid volgens Balkenende" (in verkiezingstijd...). Leuk idee, maar zet het zoden aan den hollandsche dyck??? En wat als je al zelfverkozen op een energie"minimum" zit? Krijg je dan een klopje op je schouder van B. en wat geld toe? U kunt ook reageren:
http://www.nu.nl/news/880289/37/Balkenende_wil_energiebox_als_kerstpakket.html


11 november 2006: Vingeroefening voor geflopt energiebedrijf. De NMa heeft 460 klanten van het blijkbaar erg wrakke en zeer slecht functionerende energiebedrijf E-part gered van nog meer ellende en de vergunning voor dat bedrijf ingetrokken. Er wordt in zo'n geval een noodprocedure doorlopen waarbij de klanten eerst "geparkeerd" worden bij door de netbeheerder aan te wijzen noodleveranciers, waarna de klanten alsnog naar een leverancier van hun eigen keuze kunnen overstappen. Zo gaat dat, in een "geliberaliseerde" elektramarkt...

http://www.dte.nl/ ... NMa_trekt_vergunning_elektriciteitsleverancier_E-part_in.asp


11 november 2006: De 52 euri komen er aan... Lang beloofd, toch gekregen. Houdt even uw giro in de gaten, want we krijgen een "cadeau'tje". Althans, het kabinet doet dat zo voorkomen, maar als je de MEP dichtgooit, hoeft er ook niks meer bij de burgers geplukt te worden, toch? Dus krijgen we, "om de koopkracht te verbeteren" die 52 euri, die u en ik allemaal dit jaar betaald hebben in onze voorschotten, en die gewoon van het netbeheerders gedeelte van uw jaarnota afgeschreven gaat worden, separaat op uw rekening gestort. Reden tot een feestje is het echter zeker niet.

"ANP, DEN HAAG - Huishoudens kunnen de door het kabinet beloofde tegemoetkoming van 52 euro in de energiekosten volgende week op hun rekening verwachten.

Dit heeft het ministerie van Economische Zaken woensdag bekendgemaakt. Particulieren en kleine bedrijven, die 1 september een eigen aansluiting voor elektriciteit hadden, komen hiervoor in aanmerking.

De tegemoetkoming is bedoeld om de gestegen energiekosten voor een deel goed te maken en de koopkracht te verbeteren. Met ingang van volgend jaar wordt de 52 euro automatisch van de energierekening afgetrokken."

© Volkskrant, 8 november 2006

Dat wordt dus weer eens lekker eufemistisch uitgedrukt, want het is helemaal geen "tegemoetkoming", het is gewoon terugbetaling van de MEP-bijdrage die elders weer door een bureaucraat is gecompenseerd en u wordt toch al bestolen van uw zuurverdiende geld, omdat dit kabinet nog steeds de gasprijs aan de olieprijs koppelt en dus zonder daar verder iets voor te hoeven doen goud geld aan u verdient...

Ook die conclusie van het ANP is fout: volgend jaar wordt er helemaal geen MEP bijdrage meer "afgetrokken". Hij is gewoon overboord gekieperd, want Wijn kan zijn EZ begroting nu weer zelf gaan bepalen, nu hij op een vrijdagmiddagje even een streep heeft gezet door alle nieuwe MEP-subsidies (MEP Drama)... Boeven zijn het, boeven blijven het. Laat u dus geen rad voor de ogen draaien.

http://www.volkskrant.nl/economie/article367545.ece/Huishoudens_ontvangen_volgende_week_52_euro


10 november 2006: Pharox LED lamp bij Oxxio. Leuk hebbedingetje van slechts 3,4 Watt en een brandduur van maar liefst 50.000 uurtjes, en inpasbaar in een gewone fitting. Jammer dat Oxxio ook een beetje hebberig van dat moois wordt, want meteen 120 harde euri voor 4 van die mooie lampies? 35 euri per Watt? Ook al kun je "gespreid betalen"? Dan zijn zonnepaneeltjes van 5,5 euri per Wattpiek spotgoedkoop!!! En ik heb zelf al 11 spaarlampen en net een TL-buis in de keuken vervangen die het 20 jaar heeft uitgehouden, dus om nu meteen aan de Pharox te gaan? Nog maar eventjes wachten, dus. Mensen die nog nooit iets aan besparing hebben gedaan, adviseer ik echter hier eens goed naar te kijken, want er is een wereld te winnen. Eerst al die halogeen rotzooi het huis uit, want die staat toch maar continu met de trafo's continu in het stopcontact onze kostbare elektriciteit de ruimte in te blazen. Probeer eens dat spul door gewone LED verlichting of een Pharoxje te vervangen, en zie, wat een verschil op de elektriciteitsnota!

Nakomertje van "ene Floris", vrij geïnterpreteerd door de polderjongen: Zo, 50.000 branduren? Bewezen? Zelfs als dat zo zou zijn, wie zegt ons dat alle elektronica in dat mooie ding het wel zo lang uithoudt? We hopen er natuurlijk het beste van, maar wie de Sunpower®/OK4 affaire kent, weet dat we altijd een paar korreltjes zout bij dit soort claims moeten leggen. We hopen uiteraard op degelijk "Duits" vakmanschap, en geen krentenwegers-zo-goedkoop-mogelijke-elektronische-componenten-van-een-eurocent-minder mentaliteit bij de productie...

http://www.oxxio.nl/Oxxio/Thuis/Producten/Lamp/


7/11 november 2006: Te weinig windstroomafname in Nederland? En nu we toch bezig zijn kan deze er ook nog wel bij. De eerste uitgebreide reactie van de Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV) over de enorme stroomstoring van afgelopen zaterdag. Goed voor uw taalkennis en algemene opvoeding in de Hoogspanningsnetkunde... Vetdruk van Polder PV. Wass steht denn da? Dames en heren "Politiker" (vooral de Holländische!), goed die laatste alinea lezen s.v.p.!!!

"Reflexartig deuteten die Gegner der Erneuerbaren Energien ein mögliches Verschulden der Windenergie an. Die Medien gaben diese Vermutungen ungeprüft weiter. Doch von einem Verschulden der Windenergie kann keine Rede sein. Es handelte sich vielmehr um ein Verteilungsproblem, genauer gesagt um ein Netzproblem.

Uns stellt sich der Vorgang vorläufig wie folgt dar:

Der Wind in Nord- und Ostdeutschland war keineswegs stürmisch, sondern eher mäßig. Die Windparks in Nord und Ostdeutschland lieferten somit nicht außergewöhnlich viel, sondern eher eine durchschnittliche elektrische Leistung. Der von ihnen ins Stromnetz eingespeiste Strom konnte jedoch wegen der Netztrennung an der Ems und wegen der Überlastung anderer Transportleitungen nicht mehr in den Südwesten Europas weitergeleitet werden. Im Westen und Süden fehlte somit der Windstrom aus Norddeutschland, mit dem man entsprechend der Windvorhersage hätte rechnen können. Das hat möglicherweise zu dem Leistungsdefizit im Südwesten geführt.

Wer, wie wir, für den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien plädiert, kann diesen Vorgang als eine dringende Warnung verstehen, den weiteren Ausbau der Windkraft auch im Süden, d.h. im Binnenland nicht zu vernachlässigen. Bei einem konzentrierten Ausbau der Windenergie nur in Küstennähe würde andernfalls die Abhängigkeit von den Transportnetzen immer höher. Unsere Forderung lautet deshalb: Kurze Wege vom Erzeuger zum Verbraucher durch Dezentralisierung, Windenergie und Solarenergie in allen Regionen Deutschlands!"

© sfv-rundmail und Pressemeldung vom 6.11.2006 "Blackout im Stromnetz - kein Verschulden der Windenergie"

Reteslimme mensen bij de SFV, dat mag duidelijk zijn. Of de vermoedelijke oorzaak van het uit de hand lopen van de (ook nog niet verklaarde) oorspronkelijke netonbalans waar is is een tweede, dat moet onderzoek nog uit gaan wijzen. Maar windenergie als "schuldige"? Ga toch fietsen, mensen!

Nog niet overtuigd? Lees dan meteen even de "klare taal" van Bundesumweltminister Sigmar Gabriel, in een fors uitpakkend persbericht op de onovertroffen BMU website. Die man gaat de netbeheerders het vuur aan de schenen leggen, mark my words! Zie ik Pieter van Geel of Jopie Wijn zo snel nog niet doen...

Nagekomen (11 nov. 2006): kort, vrij nietszeggend persbericht van energiereus Eon, de netbeheerder in wiens gebied het echt spaak liep.

http://www.bmu.de/pressemitteilungen/pressemitteilungen_ab_22112005/pm/38116.php (persbericht BMU)
http://www.eon-netz.com/frameset_german/news/news_release/news_release.jsp (persbericht Eon)
http://www.sfv.de (zeer progressieve thinktank op het gebied van duurzame energie, de SFV)


6 november 2006: Eerste voorlopige inventarisatie Europese stroomstoring. Door de Union for the Coordination of Transmission of Electricity in Brussel. Uiteraard kreeg ik deze link (laatste, met kaartje) van de meest progressieve energie think-tank die ik ken, de Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV). Niks "schuld van de windboeren". Maar schuld van de regering die de netbeheerders niet verplicht om de netten op tijd en degelijk uit te bouwen. Van een specialist die in Nederland vroeger heel veel aan netbeveiliging heeft gewerkt, kreeg ik de link naar het net gepubliceerde TenneT document.

Uit het UCTE document van 6 november 2006, klip en klaar (markering Polder PV):

"Situation before the disturbance:
On Saturday evening, around 22:00h, the consumption in the control area of E.ON Netz was about 13500 MW. At the same time, the injected wind power amounted to 3300 MW. Due to transits, the lines towards West were already loaded. But this situation was in itself normal."

(zie verder het UCTE bericht voor de gebeurtenissen na het afkoppelen van de hoogspanningsleiding over de Ems)

Meer info over de mechanismen die optreden bij (dreigende) blackouts, zie de sfv link.

http://www.sfv.de/lokal/mails/wvf/blackout.htm (Duits-talig)
http://www.tennet.nl/tennet/nieuws/snel_herstel_stroomvoorziening_na_storing_duits_net.aspx (NL-talig)
http://www.ucte.org/pdf/News/20061106_Details_on_disturbance.pdf (Engels-talig)
http://www.ucte.org/pdf/News/20061105-Disturbance.pdf (Engels-talig)


6 november 2006: Prima initiatief in Eindhoven. Na overleg in "de Vierde Kamer" is door gemeente Eindhoven besloten om geld beschikbaar te stellen om scholieren gratis naar "An Inconvenient Truth" van Al Gore te laten kijken. Kijk, dat is nou voortvarend beleid. Wie volgt?

http://www.omslag.nl/061103a.html


6 november 2006: Zou de boodschap aankomen in Den Haag? Of blijven we met een betonnen plaat voor de hersens "An Inconvenient Truth" of het Stern rapport negeren en gaan we door op de rampzalige neoliberale weg met klimaatdestructie als "jammer dan" wegzetten? Het gros van de Nederlandse bevolking blijkt het laatste absoluut niet te waarderen:

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article365962.ece/Nederlanders_milieu_voor_extra_groei


6 november 2006: Hoge prijs voor Hollandsche decadentie. Wat heeft onderstaand bericht met het nieuws van een gigantische stroomstoring in heel NW Europa te maken (zaterdagavond 4 november)?

Norwegian Pearl uit droogdok 19-10-2006

"De Norwegian Pearl is gisteren uit de grote droogdok op Meyer Werft gehaald. Het gloednieuwe cruiseschip van NCL ligt nu voor de werf waar nog hard wordt gewerkt aan het schip.

Volgens het schema wordt het 95.000 ton wegende cruiseschip op 4 november door de Ems naar de Eemshaven in Nederland gebracht.

Vanaf 16 december zal de Norwegian Pearl vanuit Miami varen voor een 9 daagse zuidelijke Caribbean en een 5 daagse westelijke Caribbean cruise maken tot april. Daarna wordt de thuishaven Seattle voor wekelijkse cruises naar Alaska tot september 2007. Eerst zal de Norwegian Pearl een supermini cruise maken vanuit Rotterdam op 30 november naar Southampton."

(© Cruisetravel, diverse taalfouten verwijderd)

Lees onderstaande berichten en trek uw eigen conclusies. Dat kleine "bootje" voor al uw decadente zeepret, eigendom van een Amerikaanse cruise operator en blijkbaar ingezet voor wat vet in de slappe was zittende, zich stierlijk vervelende Hollanders, werd in Papenburg gebouwd door schatrijke cruiseschepen bouwers (Meyer Werft, detailkaartje 1) die van de gemeente aldaar een mooie haven met werf kregen in ruil voor wat lokale werkgelegenheid. Probleempje: die ver landinwaarts gebouwde reuzendingen moeten uiteindelijk de zee op, dus moest ook dit exemplaar vanaf Papenburg nog zo'n 15 kilometer via de Ems naar het noorden om in het Dollardgebied te kunnen komen, op weg naar onze energiezuipende Eemshaven. Laat daar over die Ems nou net zo'n vervelend hoogspanningskabeltje hangen (detailkaartje 2). Halen we die toch effe weg? BAM! NW Europa plat, en direct breekt de politieke pleuris uit, de PvdA (Ferd Crone) voorop... Joop Wijn krijgt het weer druk, maar wat hebben we er nou eigenlijk allemaal van gemerkt? Niks toch? Wij hadden niet eens een storing, want onze kant van Leiden wordt "gevoed" uit die enorme WKK installaties in het Westland. In Afrika hebben ze helemaal geen netwerken, en wij maar klagen over onze "voorzieningszekerheid", terwijl we miljoenen kilowatturen de lucht injagen aan sluipverbruik en ons gaan zitten "vermaken" op energiezuipende oceaanstomers...

Detail 1: Haven ("Hfn") met reuzenhangar Meyer Werft (grijs gekleurd) waar die vette cruiseschepen worden gebouwd. Ems linksboven (lichtblauw).
Detail 2: De hoogstwaarschijnlijke "pain-in-the-ass" van NW Europa: de vermoedelijke hoogspanningskabel over de Ems die eventjes weggehaald moest worden...

Kaartmateriaal:
© Radwanderkarte RC 3108 Papenburg, 1:75.000, Niedersächsisches Landesverwaltungsamt, 3e Auflage, 1994.

Oh ja, vlak bij Papenburg ligt die hypermoderne magneetzweefbaan bij Lathen. U weet wel, dat prachtding wat op een geparkeerde onderhoudsmodule te pletter knalde met de nodige mensen aan boord, kort geleden. Er hangen nogal wat hoogspanningsleidingen boven het landschap hier (goed te zien op mijn topografische kaart), en er staan nogal wat grote trafostations bij dat supersnelle gedoe. Toeval bestaat niet...

http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/nos/nieuws/2006/november/video/20061105/stroomstoring.wmv (NOS Journaal TV uitzending 8 uur journaal 5 november 2006)
http://www.cogaskabel.nl/ ... PHPSESSID=11e6c9ac3502d971e51bad8e473bf415 (tale-telling voorspelling van PriceWaterhouseCoopers in april 2006...)
http://www.cruisetravel.nl/index.php?a=47 (nieuwsbericht Cruisetravel)
http://www.fd.nl/ShowRedactieNieuws.asp?Context=N%7C1&DocumentId=30690 (Financieele Dagblad - achtergronden)
http://www.meyerwerft.de/page.asp?lang=e&main=3&subs=0&did=1114 (de hoofdschuldige, en veroorzaker van een hoop ellende en veel Europees politiek rumoer...)
http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2006/11/5/051106_stroomuitval.html (nieuwsbericht NOS Journaal 5 november 2006)
http://www.rheiderland.de/rz/archiv/2006/feb06/24_02.pdf (tale-telling Duits krantenartikel van 24 februari 2006 over de hoogspanningsleidingen over de Ems als 1 van de "Engpässe" voor de verdere groei van de luxe scheepvaartbouw in Papenburg...)
http://www.telegraaf.nl/buitenland/52829471/Stroomuitval_treft_grote_delen_Europa.html (voorspelbare lezersreacties over die "vermaledijde windturbines" die er niks mee te maken hadden...)


1 november 2006: Typische CDA destructiepolitiek. Even een wat zijdelings onderwerp, maar wel eentje om op uw netvlies te hebben als u de knop, herstel, het rode potlood, hanteert op 22 november a.s. De CDA is namelijk niet alleen met "energie" extreem onbetrouwbaar gebleken, maar ramt er nu dus eventjes ook nog tijdens een interim kabinetje wat geen "onherstelbare zaken" zou mogen aanrichten een schandalige wetswijziging doorheen m.b.t. natuurbeheer. Knoop ook deze dus in uw oren en laat deze "groene partij" s.v.p. voor lange tijd in de oppositiebanken belanden. Rentmeesterschap van duivelsche orde:

http://www.snm.nl/page.php?pageID=88&itemID=2131


31 oktober 2006: Mij verbaast het al lang niet meer. Het stemadvies van Polder PV begint steeds duidelijker vormen aan te nemen. U mag slechts 1 keer raden. Goed lezen, en u doodergeren aan "business-as-usual" predikanten (zeker nog nooit van ene Stern gehoord...). Lees, om een goed begrip te krijgen van wat er allemaal voor mistige constructies spelen bij die ongelofelijke windhandel genaamd "CO2 emissierechten", ook meteen de uitermate interessante column van Jos Cozijnsen (Energeia) er achteraan.

Enne, voor de goede orde: Electrabel gaat mogelijk een poederkoolcentrale bouwen op een pas verworven stuk grond op de Maasvlakte (tijdelijke link op Energeia). En wat zeggen ze daarover? "Mogelijk dat de centrale van 'Den Haag' wel geschikt moet worden gemaakt voor de opvang en opslag van CO2." Goed lezen: mogelijk. Dus niet: verplicht. Ze zijn knettergek geworden in Nederland!

http://www.energeia.nl/column.php?ID=30 ("Sigaar uit eigen doos", Jos Cozijnsen)
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article364035.ece/Wijn_schendt_beginsel_vervuiler_betaalt


31 oktober 2006: Nietszeggende, "typische" NUON-reactie. Op mijn verontwaardigde e-mail n.a.v. de fusieplannen tussen NUON en Essent (bericht 23 oktober 2006):

"Geachte ...

Op 23 oktober 2006 heeft u ons een e-mail gestuurd.
Essent en Nuon spreken van een mogelijke samenwerking.
De fusie nog feit. Op dit moment zijn wij ons, met het oog op een mogelijke splitsing, aan het oriënteren op de energiemarkt.
Het is daarom ook mogelijk dat er geen fusie zal komen tussen Essent en Nuon.
Derhalve gaan wij niet verder in op de inhoud van uw e-mail.
Wij vragen u hiervoor uw begrip."

Ach, we zijn inmiddels zo "begrijpend" geworden m.b.t. dat bedrijf, dat deze (inclusief die merkwaardig "lopende" 3e zin) er ook nog wel bijkan. Pffffff.....


31 oktober 2006: Hommeles bij Essent.

"“Essent, stop palmoliestroom”. Milieudefensie wil dat het bedrijf stopt met het verstoken van oliepalmproducten in haar elektriciteitscentrales. Tegelijkertijd dient Milieudefensie een klacht in bij de Reclame Code Commissie omdat Essent klanten misleidt door palmoliestroom onterecht als duurzame ‘groene’ stroom te verkopen."

en

"Vorig jaar verstookte Essent 200 duizend ton palmolie en leverde energie aan 850 duizend groene-stroomafnemers."

Aldus een stukje persbericht van Milieudefensie. Laat dat bedrijf maar eens een groen poepie ruiken, want palmolie is NIET duurzaam geproduceerd (geen enkele garantie dat er niet weer een stuk oerwoud voor wordt platgewalst) en hoort absoluut geen subsidie te krijgen om "duurzaam verbrand" te worden!

http://www.milieudefensie.nl/globalisering/nieuws/essent


30 oktober 2006: Stern geeft "stern warning". 4,2 miljard lokaal i.p.v. 1.000 miljard Euro mondiaal. Koopje. Het laatstgenoemde bedrag is de lage raming die uit de hand lopende klimaatontsporing ons volgens een vuistdik Engels rapport van het Engelse Ministerie van Financiën mondiaal zou gaan kosten (de hoge is slechts 5.500 miljard euro). "... méér dan de kosten van de twee wereldoorlogen en de economische crisis in de jaren '30 van de vorige eeuw samen." Het eerstgenoemde bedrag is volgens Milieudefensie het direct beschikbare kapitaal als Nederland werkelijk de schade van fossiele energiebronnen gaat beprijzen en alle belastingvoordelen voor vervuiling (nog steeds geen tax op kerosine voor de luchtvaart, nog steeds niet ingetrokken grootverbruik kortingen op energie, etc.) overboord gaat kieperen. Anders komen we nooit "on a level playing field" met werkelijk duurzame activiteiten. Er moet minimaal 1% van het jaarlijkse bruto nationaal product gespendeerd gaan worden aan het voorkomen van verdere ontsporing van de klimaatveranderingen. Nederland moet daarom per jaar minstens 4 miljard euro aan duurzame energie, energiebesparing e.d. spenderen, een factor 4 boven het huidige niveau...

Uit het bericht van Milieudefensie (typefout verwijderd, PPV):

Brits klimaatrapport signaal voor Nederland.
Milieudefensie: “Lijsttrekkers, wordt wakker!”

"Amsterdam, 30 oktober 2006 - Het vandaag verschenen rapport van de Britse topeconoom Nicholas Stern toont aan dat forse investeringen nodig zijn om een diepe wereldwijde economische recessie als gevolg van klimaatverandering te voorkomen. “Het rapport bewijst dat er geen geldig excuus meer is om de investeringen in duurzame energie niet minimaal te verviervoudigen en klimaatschadelijke subsidies af te schaffen,” aldus Donald Pols, campagneleider Klimaat en Energie van Milieudefensie. “Het wordt hoog tijd dat dit gevoel van urgentie ook tot de lijsttrekkers in Nederland doordringt”."

De BBC stond in ieder geval vanavond stijf van de klimaatzorgen (heeft u ook die zorgelijke blikken van atoomfetisjist Blair gezien?), en het begint nu echt flink bij de Britten in de bilnaad te zweten, want her en der in het Lagerhuis wordt al met dreigende taxen en andere belastingen gezwaaid om de vervuiler (autorijders, fun-trip vliegtuigreizigers, grote energiebedrijven, etc.) te laten dokken, en de zuinige medemens te belonen. Zoals het hoort. Nu dat poldermoeras nog aan de andere kant van de Noordzee. Lijkt me een hartstikke leuk "item" voor de komende debatten tussen de heren Balkenende (Duurzaam? Wat is dat?) en Bos (Wil 10-voudige verhoging duurzame energie)...

http://www.hm-treasury.gov.uk/ ... /stern_review_economics_climate_change/sternreview_index.cfm (rapport van 576 pagina's, 27 hoofdstukken in verschillende delen, inclusief 27 pagina's grote "executive summary" en in totaal 4,4 MB groot, via deze pagina te downloaden)
http://www.hm-treasury.gov.uk/newsroom_and_speeches/press/2006/press_stern_06.cfm (persbericht "Her Majesty's Treasury")
http://www.milieudefensie.nl/klimaat/nieuws/sternrapport (nieuwsbericht Milieudefensie)


29 oktober 2006: Richting kwijt. Een simpel doch het hart feilloos treffend stukje van de voorzitter van stichting iNSnet. Over het permanent zwalkende overheidsbeleid op het vlak van duurzame energie, en de meehuppelende zouteloze en oh zo kritiekloze Nederlandse pers die er blijkbaar ook geen brood in ziet. En de Vliegende Hollander zwalkte, en zwalkte, tot de boot met een laatste zucht in een keer uit elkaar viel en rap naar de zeebodem zonk... Lezen!

http://www.insnet.org/nl/insnl_observations.rxml?cust=1001&id=3516


24 oktober 2006: Pechiney mogelijk weg uit Vlissingen? Energieslurpers krijgen het steeds moeilijker. Ondanks zware druk op EZ cq. de Tweede Kamer lijkt het er op dat ze hun zin niet krijgen om de energieprijzen (kunstmatig, door steun van de Staat) omlaag te krijgen. Tja, als de burger meer moet betalen, mogen de bedrijven natuurlijk ook niet minder betalen, toch? Ergo: of je gaat zwaar op innovatie inzetten, of je activiteit is niet meer levensvatbaar. Dat heet, in politieke termen: "de vrije markt". Dat die nooit vrij zal zijn, is een tweede, uiteraard, maar die energieprijzen gaan echt niet omlaag. Toch vreemd, met zo'n fors gesubsidieerde kerncentrale naast de deur, waar Pechiney ook stroom van afneemt. Of zou zelfs die gigant niet genoeg zijn voor het bedrijf? Dan ben je helemaal fout bezig, natuurlijk. Toch maar een houten raamkozijn, dus, op de Bezuidenhoutseweg. Wel van FSC hout, s.v.p.

Lees trouwens ook (2e link) hoe al in 1993 er door de Tweede Kamer 25% korting op de energieprijzen werd toegezegd voor elektrazuipers Aldel en Pechiney. Sorry, boys. Those were the good ol' times. The party is over.

http://www.dft.nl ... 9486511.xml
http://www.energie.nl/index2.html?evn/1993/evn93o091.html


23 oktober 2006: NUON en Essent gaan (hoogstwaarschijnlijk) fuseren. En ook nog eens in een later stadium op zoek naar een buitenlandse partner om saampjes gezellig mee verder te gaan. Van de RTL website:

"Volgens de Volkskrant wordt Essent-topman Boersma bestuursvoorzitter, en komt het hoofdkantoor in Amsterdam te staan. Wat er met Nuon-topman Van Halderen gebeurt, is niet duidelijk. Hij wilde samenwerken met een buitenlandse partij, maar moest van zijn commissarissen eerst praten met Essent."

Polder PV is het hier rabiaat mee oneens. Waarom? Ik was toch weg bij dat bedrijf NUON? Nope! Ik zit nog steeds hartstikke vast aan die ... stadsverwarming, die wordt geleverd door het holding onderdeel NUON Warmte, dus straks wordt ik gedwongen klant van een concern wat zeer tegen mijn zin in een kerncentrale exploiteert. Over my dead body, dus. Vandaar onderstaande "vraag" (lees: gebod) die ik vandaag naar NUON stuurde:

"We lezen net op RTLZ het onvoorstelbare bericht dat NUON wil fuseren met Essent. Wij zitten voor stadswarmte onverkozen/gedwongen bij NUON, en willen niets te maken hebben met een leveringsholding die een kerncentrale (Borssele) beheert cq. gaat beheren. Kernenergie maakt de (zogenaamde) "vrije markt" en decentrale duurzame elektriciteitsopwekking kapot en is een extreem onduurzame, asociale technologie die in het museum thuishoort. Wanneer gaat NUON Warmte afscheid nemen van de holding, zodat wij niet in onze zogenaamde "vrije keuze" worden belemmerd en wij niet gedwongen worden energie af te nemen van een bedrijf wat kernenergie gaat bevorderen?????"

http://www.rtl.nl/ ... /23-0900-nuon-essent.xml (incl. videofragment 48 seconden)


22 oktober 2006: Netwerkconferentie. Burgerinitiatieven voor Duurzame Ontwikkeling. Vrijdag 24 november 2006, van 9:30 tot 17:00 in het Leidse Volkshuis en de IDeeWinkel, Apothekersdijk 33 en 35. Deelname € 125,00, studenten € 25,00. Op het programma o.a. bijdragen van Egbert Tellegen (Univ. Utrecht), Guido Enthoven (Instituut Maatschappelijke Innovatie), Dirk Los en Margje Vlasveld (Wireless Leiden, IDeewinkel). Verder een Ideeën- en Netwerkmarkt waaronder "Zonne-energie producenten, burgers roeien tegen de stroom in" (Wouterlood/Polder PV), DE project de Oranjerie, en veel meer moois. Biologische netwerklunch en middagprogramma.

E-mai adres: info@ideewinkel.nl

http://www.ideewinkel.nl


 
^
TOP

19 oktober 2006: Kernenergie in UK in zwaar weer. Britse pro-kernenergie beleid juridisch aangevochten door Greenpeace UK ("legally flawed"). Wegens het niet consulteren van publieke fora en het niet uitwerken van diverse benodigde risico analyses voor de geplande nieuwe nucleaire opwekcapaciteit en de daarmee onherroepelijk gepaard gaande peperdure en eeuwen durende afvalproblematiek. Dit juridische steekspel staat echter absoluut niet op zichzelf, want de kernenergie sector in de UK staat op zijn grondvesten te schudden:

50 jaar nadat de eerste commerciële civiele kernreactor (Calder Hall in Sellafield) in Groot Brittanië op 17 oktober 1956 door de Queen werd ingewijd (men was al een leuk feestje van plan...), rijzen er alweer gigantische problemen voor de "altijd zorgeloze" kernindustrie fanaten. Er werd pas na negen maanden in april 2005 een radioactief lek in een afgesloten bunker met 20 ton uranium en 160 kilogram van het uiterst giftige en strategische, bij terroristen zeer gewilde moordspul plutonium ontdekt, voor de zoveelste maal op het gigantische Sellafield (vroeger: Windscale) complex aan de westkust van Wales. Als gevolg van een lek in een pijpleiding is 83.000 liter radioactief zuur weggelekt, en dit is dermate ernstig, dat de verantwoordelijke British Nuclear Group (BNG) veroordeeld is tot het betalen van een boete van maar liefst driekwart miljard Euro, wat, helaas, uiteindelijk door de belastingbetaler opgehoest zal moeten worden omdat BNG een staatsonderneming is...

Tenslotte, British Energy, het Staatsbedrijf wat door de Engelse regering verkocht zou gaan worden, en wat 8 kerncentrales exploiteert die maar liefst 20% (!) van de totale elektriciteitsproductie in de UK verzorgen, is in gigantisch problemen geraakt doordat inspecties hebben aangetoond dat er ernstige gebreken zijn aan zowel boilervaten als ondergrondse leidingsystemen. Er is een hele reeks aan gebreken geconstateerd aan 7 van de 8 centrales, en slechts de reactor in Torness lijkt op een verantwoord niveau te functioneren. Als gevolg van deze werkelijk verbijsterende bevindingen is het aandeel van British Energy met een kwart omlaag gedonderd, en kan de Britse regering verkoop van deze "bedrijfstak" wel op haar buik schrijven. Minstens even erg is het feit dat, als de gebreken dermate ernstig zijn dat reactoren uit bedrijf genomen moeten worden, er, vanwege de typisch centralistische (megalopole) structuur van de kernenergiesector, gigantische hoeveelheden elektriciteit ingekocht zullen moeten worden - zeker met de donkere winterdagen voor de deur. En dat op een steeds krappere, onder hoogspanning staande elektriciteitsmarkt, waarop de in te kopen enorme hoeveelheid kilowatturen ongetwijfeld duur betaald gaan worden. Het zal de belastingbetaler in de UK allemaal goud geld gaan kosten.

Dat kan allemaal nog erg gezellig gaan worden aan de andere kant van de Noordzee. Zouden ze de "boodschap" nu eindelijk gaan begrijpen en echt voor duurzaam gaan? Wie weet, geeft die brief van Blair en Balkenende een eerste aanzet daarvoor...

http://business.guardian.co.uk/marketforces/story/0,,1924125,00.html (bericht 17 okt. 2006)
http://www.greenpeace.de/ ... /britisches_gericht_verurteilt_atomanlagenbetreiber/ (bericht 17 okt. 2006)
http://www.greenpeace.org.uk/ ... /CFTOKEN=58253855 (bericht 5 okt. 2006)
http://news.independent.co.uk/business/news/article1879426.ece (bericht 17 okt. 2006)


19 oktober 2006: Europese energiebesparing: Knuppel gaat eindelijk in het hoenderhok. Met het "Energy Efficiency Action Plan" (EEAP), door Energie Commissaris Piebalgs in Brussel naar buiten gebracht, gaat de Europese Commissie nu eindelijk eens krachtdadig uitpakken op het vlak van energiebesparing. De komende 6 jaar moet dat EEAP zijn beslag gaan krijgen. Het bevat 10 terreinen die met voorrang aangepakt dienen te worden. Hieronder o.a.:

 • aan de nieuwste eisen aangepaste ecolabels op elektrische apparaten
 • mogelijke wetgeving om emissie uitstoot doelen voor auto's af te dwingen
 • investeringen in energiebesparing (in Angelsaksische literatuur vaak misleidend "energy efficiency" genoemd) aanmoedigen cq. faciliteren
 • efficiëntie van energiecentrales verbeteren
 • zowel belastingmaatregelen als financiële prikkels om energiebesparing te promoten

Ook worden harde doelen niet meer geschuwd. De EC wil voor Europa in 2020 voor de volgende categorieën aan energie bespaard hebben:

 • huishoudens -27%
 • bedrijfsleven -30%
 • transportsector -26%
 • productiesector -25%

All-in-all zou er 20% minder energie verbruikt moeten worden in 2020, en dat zou ons dan het lieve sommetje van maar liefst 100 miljard euri per jaar moeten gaan opleveren. Dat begint ergens op te lijken, maak uw borst maar nat, want het gaat nu pas goed beginnen. Gaarne krachtdadig optreden s.v.p., gekonkelefoes, sabotage, misleiding, omtrekkende bewegingen, fraude, bureaucratie etc. keihard bestrijden cq. bestraffen, en GAAN met die energiebesparings-banaan! De goedkoopste vorm van "duurzame energie". Altijd al geweest.

Ik ben zeer benieuwd hoe de Europese Commissie ons zeer lage verbruik (factor 3 tot 4 maal zo laag als een gemiddeld Nederlands huishouden, hebben we helemaal zelf gedaan, zonder "prikkels" van wat voor een overheid dan ook), gaat belonen, want erg veel minder zal wat lastig worden. Tenzij ik van onze verhuurder het dak van nog een paar van die mooie zonnepaneeltjes mag voorzien en ik van mevrouw Spies van het CDA meer dan 3.000 kWh per jaar op het net mag gaan zetten zonder daarvoor gestraft te worden... Mogen wij wellicht witte certificaten gaan verkopen aan energiezuipende medelanders? Wie biedt? Laten we zeggen, 100 euri voor 1.000 kWh aan elektra consumptie? Koopje toch?

Bron: Europese Commissie

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/index_en.htm (zeer veel info over de EEAP)
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6060608.stm (nieuwsbericht site BBC)


19 oktober 2006: GREEN light district op de wallen... Een van de beroemdste buurten van onze hoofdstad wordt "onder handen genomen" door Greenpeace vrijwilligers. Al die belachelijk verspillende en rode gloeilampen gaan eruit, en er komen spaarlampen voor in de plaats. Onderdeel van de bekende HIER! actie. Red light wordt Green light. Jammer wel voor de SP. Wie weet kunnen ze de komende verkiezingen met GroenLinks een monsterverbond aangaan? In ieder geval kunnen de dames met een gerust hart verder met hun bezigheden, met een vette korting op de energienota, bovendien. Tijd voor een eigentijdse promotiecampagne op de Wallen?

"Greenpeace wil dat Nederlanders voor het begin van de lente 1 miljoen extra spaarlampen ingedraaid hebben. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee. Door tien spaarlampen in te draaien is jaarlijks 79 euro te besparen."

Doet u ook mee met de 1 miljoen spaarlampen actie? Als Maxime (Verhagen, CDA...) het kan, kunt u dat natuurlijk beslist ook. Doen! U zult er absoluut geen spijt van krijgen!

Wel vreemd dat die dames zo dik ingepakt zijn. Zouden ze meteen de verwarming ook maar uitgezet hebben???

<<<
Amsterdam's Red Light District turning Green with energy saving fluorescent lamps. Visitors appear very interested...
Click for enlargement (Greenpeace website)
>>>
Conservative Party (CDA) frontrunner Maxime Verhagen is also doing his little bit for a better world. Hopefully it will be lighted by power from solar modules, to be installed on his house...

© 2006 Greenpeace Netherlands

http://www.greenpeace.nl/news/red-light-district-wordt-green
http://www.1miljoenspaarlampen.nl/


19 oktober 2006: WISE presenteert: Kernenergie: “Ja, mits” of “Nee, tenzij”. Seminar, 9 november, Artis Congrescentrum, Amsterdam

Kritische wetenschappers over de vraag: Kan een nieuwe kerncentrale voldoen aan de criteria die de regering daar aan stelt?

Prof. Steve Thomas, Greenwich University: The economics of nuclear power
Peter Diehl, WISE Germany: Uranium mining and limited resources
Dr. Helmut Hirsch, Science Consultant: New reactor types and safety
Prof. dr. Wim Turkenburg, Copernicus Institute Universiteit Utrecht: Is nuclear power sustainable?

Speciale gast: Dhr. Pieter van Geel (VROM)...

Als het aan Polder PV ligt: “over my dead body...”

Informatie en aanmelden www.tegenstroom.nl/node/426


19 oktober 2006: Ongebruikelijke stap, FATALE blunder. Blair en Balkenende kregen een "voormalig Amerikaans president" op bezoek die een schokkende film vertoonde, schrokken zich daar helemaal het apelazerus van (lees: al die jaren uitzonderlijk slecht geadviseerd...), en schreven prompt een "ongebruikelijk" briefje aan de EU-voorzitter Matti Vanhanen van Finland, met Cc'tje naar de overige EU-regeringsleiders. Goh, wat een actiebereidheid! Toch jammer dat de inhoud een fatale blunder bevat, namelijk die economie nog verder opstoken om.... Tja, WAT eigenlijk, meneer Balkenende? NOG meer geld verdienen om nu eindelijk dat miljeu te gaan betalen? Foute zet, geachte Jan Peter. Ga eerst maar eens alle miljeuvervuilende en belastende activiteiten zwaar belasten. Dat levert zoveel geld op, dat die onzinnige groei van het bruto nationaal product, wat geen ene drol zegt over ons welzijn, overboord kan. Duurzaamheid zit in je hart, best Jan Peter, en niet tussen de oren...

Citaten uit de brief van Blair en Balkenende, mijn markeringen. Zeer opvallend: geen verwijzing naar kernenergie (zou Blair het draaien als een CDA politicus van Balkje geleerd hebben?), maar óók geen verwijzing naar zonne-energie, een van de hardst groeiende, vet succes hebbende donkergroene duurzame energie technologieën. Vooral in het in de brief wel veelvuldig aangehaalde China...

"To ensure well being for a growing world population with unfulfilled needs and rising expectations, we must grow our economies. Should we fail, conflict and insecurity will be the result. To grow our economies we will continue to need energy." en

"In conclusion, a historic political choice faces us. The need to respond to climate change can be seen as a burden. Or it can be seen as a once in a generation opportunity for Europe to mobilise the political will and resources to transform and modernise our energy system. The EU must be a frontrunner and continue to lead the way."

Overigens: die brief is de moeite van het lezen zonder meer waard. Hij straalt eindelijk eens dikke ambitie op het vlak van "renewables" uit, al zijn de uitgangspunten niet correct, zoals hierboven uitgelegd. Eerst zien, dan geloven. Erneuerbare Energien Gesetz, heer Balkenende. NU!

http://www.nrc.nl/buitenland/article516601.ece
http://www.nrc.nl/redactie/doc/buitenland/vanhanen.pdf (originele brief van B. en B.)


19 oktober 2006: De Leugen Regeert. Ik had u al eerder duidelijk proberen te maken dat Wijn/EZ de steen en been klagende, energie vretende industriesector proberen te lijmen met allerlei ontoelaatbare lucratieve regelingetjes (bericht 7 oktober 2006, de bedrijven in Delfzijl, die 18% van het totale NL elektraverbruik voor hun rekening nemen (!), vinden die elektra, en het gas, te "duur"). Echter, het volgende bericht van Natuur en Milieu laat zien dat de waarheid weer vele malen erger is dan gedacht, want we worden dus echt gen***d waar we bijstaan! Omdat het zeer belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen in Nederland dit te weten komen, hieronder het integrale bericht, met mijn rood gemarkeerde passages. De boodschap: geloof NOOIT de crap die er in Den Haag verkondigt wordt als het om "goedkope" cq. "dure" energie gaat. U wordt gegarandeerd besodemieterd! Zegt het voort aan iedereen die u kent.

Na het lezen van dit bericht adviseer ik u met klem om die "andere berichten over energiebeprijzing" te lezen, van 12 september 2006, over wat de consument in Nederland betaalt t.o.v. de andere Europeanen. En haalt u zich dan ook even voor de geest wat ene heer Zalm ons beloofd had (iets met "zoet" en met "zuur"). Wat mij betreft gaan die prijzen dus ook voor de energieintensieve industrie vet omhoog, dat zal ze eindelijk eens tot innovatie en tot energetische renovatie dwingen, met enorme besparing als de meest logische "oplossing" van hun vermeende problemen die dus op drijfzand blijken te berusten. De energierevolutie komt dichterbij, en dat wordt een hele andere dan Den Haag predikt. Het is ook uw gas, geachte dames en heren, en dat wordt in rap tempo op grote schaal en zo goedkoop mogelijk in archaïsche, achterhaalde fabrieken de lucht in gestookt...


Nederland blijkt goedkoop energieland voor grote bedrijven

"10 oktober 2006 - De energieprijzen voor grote bedrijven in Nederland zijn laag in vergelijking met andere Europese landen. Dit is geheel in tegenstelling tot wat industriële grootverbruikers beweren. Volgens hen is Nederland een ongunstig vestigingsland omdat de energieprijzen in Nederland veel hoger zouden liggen dan in andere Europese landen. Dat deze beweringen ongegrond zijn, blijkt uit onderzoeken van onderzoeksbureau CE in opdracht van Stichting Natuur en Milieu en een onderzoek van Capgemini in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Het Onderzoeksbureau CE in Delft onderzocht de gasprijzen en elektriciteitsprijzen voor bedrijven in 15 Europese landen. Ze maakten gebruik van gegevens van Eurostat. Uit het onderzoek blijkt dat Nederland voor wat betreft de gasprijs behoort tot de goedkoopste landen in Europa. Voor de elektriciteit betaalt de Nederlandse industrie iets minder dan het Europees gemiddelde.

Capgemini onderzocht de elektriciteitsprijzen van Nederland en buurlanden België, Duitsland en Frankrijk. Uit hun onderzoek blijkt dat de Nederlandse prijzen voor bedrijven ongeveer 10% lager liggen dan Duitsland en België. In Frankrijk zijn de elektriciteitsprijzen 20% lager dan in Nederland.

Volgens Ron Wit, Teammanager Klimaat en Economie is hiermee de mythe van ‘Nederland als eiland met hoge energieprijzen’ doorgeprikt. “De captains of industrie en hun brancheorganisaties hebben deze mythe overal verkondigd, in de hoop dat als ze het maar vaak genoeg zeggen, iedereen het vanzelf gaat geloven. Ze proberen daarmee te bereiken dat er nieuwe kerncentrales of kolencentrales met gratis CO2-emissierechten gebouwd worden, die goedkope stroom voor bedrijven kunnen leveren. Dat laatste staat haaks op het klimaatbeleid en nucleaire stroom kan alleen goedkoop zijn door verkapte staatssteun. Het zou veel beter zijn als bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en door energiebesparing het klimaatprobleem aanpakken.”"

© 10 oktober 2006 Natuur en Milieu


Zie link onderaan voor een samenvatting van de energieprijzen in Nederland/Europa. Let bij de hier niet getoonde Capgemini grafiek voor prijsopbouw elektra ook op het grote verschil in belastingen; de "elektra basisprijs" variaties worden vooral veroorzaakt doordat er in Duitsland gigantische bruinkoolgestookte elektracentrales staan (zie bruinkool special op de PPV subsite), in Frankrijk elektra in grote hoeveelheden door de vele atoomcentrales en de talloze stuwmeren in de Alpen en Pyreneëen op de markt wordt "gedumpt", en in Nederland elektriciteit veelal in (kleinere) gasgestookte centrales wordt opgewekt. Desondanks is de elektriciteit voor de grootverbruikers in Duitsland fors duurder, wat vooral door de belasting wordt veroorzaakt: een keiharde incentive om verspilling ook bij de industrie zoveel mogelijk tegen te gaan.

Het zou me niets verbazen dat EZ al die grenzeloze verspilling wel best vindt. Alleen al aan de BTW over die verspilling verdient de Staat met het grootste gemak bakken vol inkomsten...


http://www.ez.nl/dsc?c=getobject&s=obj&objectid=147399&!dsname=EZInternet (schokkende brief van Joop Wijn aan het "Consortium grootgebruikers" over hoe de Staat deze energieverspillers gaat helpen hun verspilling te handhaven en allerlei uitzonderlijk lucratieve regelingen daarvoor op te tuigen...)
http://www.snm.nl/page.php?pageID=88&itemID=2080 (nieuwsbericht Natuur en Milieu)
http://www.snm.nl/pdf/0900_06_samenvatting_energieprijzen.pdf (grafieken)


19 oktober 2006: StemWijzer onvolledig en misleidend. Overgenomen van iNSnet. Hoezo, duurzaamheid niet belangrijk? Zijn ze helemaal GEK geworden in Amsterdam (thuisbasis van het IPP)? Mijn roodmarkering (PPV):

"De gisteren met horten en stoten gelanceerde StemWijzer blijkt bij nader onderzoek onvolledig te zijn, en daardoor (dus) misleidend. Van alle dertig onderwerpen die de kiezer worden voorgelegd en waarop het stemadvies wordt gebaseerd, is er geen enkel direct gericht op milieu of duurzaamheid. En dat terwijl recent onderzoek van de DuurzaamheidMonitor heeft aangetoond dat maar liefst 86% van de Nederlanders duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt voor beleid vindt.

Op de website van de StemWijzer is te lezen hoe deze is samengesteld:

“Het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) heeft op basis van de verkiezingsprogramma's en partijwebsites een groslijst van stellingen samengesteld, die aan de partijen is voorgelegd ter beantwoording. Het IPP heeft op basis daarvan de 30 meest onderscheidende stellingen voor de StemWijzer geselecteerd. De stellingen hebben betrekking op belangrijke verkiezingsthema's als softdrugs, integratie, zorg, ethische kwesties, onderwijs, files, aow, hypotheekrente.”

Noch de StemWijzer zelf, noch de politieke partijen vinden duurzaamheid en milieu kennelijk van voldoende gewicht om criterium te zijn bij de keuze wie ons land mag besturen. Bij StemWijzer was niemand voor commentaar bereikbaar.

Stichting iNSnet vindt dit onaanvaardbaar en roept maatschappelijke organisaties en kiezers van Nederland op de StemWijzer (info@stemwijzer.nl) te bewegen om duurzaamheid en milieu die plaats in het advies te geven die het belang ervan weerspiegelt. Zonder aandacht voor duurzaamheid en milieu zijn StemWijzer en politiek geen stem waard."

Bron: iNSnet.

Voor de zekerheid toch maar even geprobeerd, want je weet maar nooit. Uitslag: niet bepaald verrassend te noemen, al had ik liever de (niet bestaande partij) "De Nederlandse Groenen" bovenaan gehad, uiteraard. Balkenende zakt net niet helemaal door het ijs en, wie schetst mijn verbazing, "onze" Leidse Pechtold (D'66) krijgt zelfs een kansje... (lamazittuh). Wat zou trouwens dat "omslagpunt" tussen ChristenUnie en EénNL betekenen?

Inderdaad teleurstellend, dus. Er gingen maar 3 items (indirect) over "het miljeu", en geen enkel item over verduurzaming van onze energievoorziening, tenzij u het wegstemmen van kernenergie niet als een open deur beschouwd. Mijn e-mail hierover naar de StemWijzer is inmiddels de deur uit, nu u nog...

http://www.insnet.org/nl/insnl_headlines.rxml?cust=1001&id=3447


 
^
TOP

17 oktober 2006: "Grondwarmte" verhaal Tros Radar zwaar bekritiseerd. Bodemwarmte, warmtepompen, lagetemperatuur verwarming e.d. Prima zaken om in eigen huis op te nemen om de energienota onder controle te krijgen, want warmte is de grootste energiepost van elk huishouden. Alleen, die 11.000 euri extra investering in een rijtjeshuis, en de gepresenteerde terugverdientijd van 8 jaar, ligt op het Radar forum zwaar onder vuur. Iets dergelijks hebben we bij de behandeling van de "8 jaar terugverdientijd" van de Karwei zonnepanelen meegemaakt, en het wordt dus tijd dat onafhankelijke deskundigen zich eens gaan uitspreken over de werkelijke uitgangspunten (er is nogal verschil van mening over de basisgetallen) en de impact op zowel het economische, als het minstens even belangrijke milieuaspect van deze interessante technologie die steeds meer in de nieuwbouw ingevoerd gaat worden. Misschien dat Radar eens een Zweedse deskundige kan uitnodigen om e.e.a. wat beter toe te lichten, want in het koude noorden worden hele dorpen met bodemwarmte verwarmd. Die zijn echt niet op hun achterhoofd gevallen, die Zweden...

Bekijk op de volgende pagina de uitzending van 16 oktober 2006 en lees de volgende "leads" op het Radar forum:

http://www2.trosradar.nl/PHP/news/14/2803 (samenvatting en video link)
http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=44417 (commentaar)
http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=44411 (commentaar)


16 oktober 2006: Tenslotte. Commentaar op "An inconvenient truth" van Al Gore door columnist Jurgen Sweegers op de Energiea website. Zelf lezen s.v.p.

Een opmerking m.b.t. de "lage orkaanactiviteit" op de Atlantische Oceaan. Dat zou te maken kunnen hebben met het feit dat "El Niño" dit jaar weer actief is, volgens een bericht op CNN.com. Klimaat blijft immers een ongelofelijk ingewikkeld fenomeen, waar vele factoren invloed op uitoefenen. Doet verder niets aan de hele klimaatdiscussie af, laat dat duidelijk wezen.

http://www.cnn.com/2006/WEATHER/10/03/hurricane.forecast.ap/index.html
http://www.energeia.nl/column.php?ID=29


16 oktober 2006: En nu we toch bezig zijn... Kunnen we net zo goed nog een andere tijdelijke link naar Energeia opgeven, waarin, oh heerlijkheid, bericht wordt dat Nederland (en nog een zooitje andere fossiele achterblijvers) voor het Europese Hof van Justititie gedaagd dreigt te worden als nu niet pronto de energiecertificering voor gebouwen (onderdeel EPBD richtlijn) ingeleverd wordt bij de Europese Commissie. Dat worden weer overuurtjes op de Bezuidenhoutseweg, of mogen de VROM ambtenaren ditmaal de vingers laten schroeien op de toetsenborden?

http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=3


16 oktober 2006: Nog 3 jaartjes van Halderen bij NUON. Dat wordt dus weer 8 ton per jaar aan zwaar bediscussieerd megasalaris. Drie maal raden waar dat vandaan gaat komen... Onderstaande link is een tijdelijke (nieuwscaroussel van Energeia).

http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=2


16 oktober 2006: Energie is politiek. Zo is het maar net. Ietwat duidelijker uitgedrukt in een zomerse bijdrage van Joep Engels in Trouw n.a.v. het uitermate "fossiele" WRR rapport, en gelinkt op de PvdA site van Diederik Samsom:

"Of de context nationaal of internationaal is, het klimaatvraagstuk is vergeven van politiek. Er zijn zoveel onzekerheden en uiteenlopende wetenschappelijke onderzoeken, dat iedere politicus er uit kan halen wat hij zelf wil".

Lezen, dat stuk!

http://www.diederiksamsom.nl/ ... /itemId/269928 ...


16 oktober 2006: Even wat anders: 50 stappen achteruit. Goede voorbereiding op de verkiezingen gewenst. Lees vooral ook die 50 punten van GroenLinks. In lezersreactie lijst (water en vuur) bij het artikel in het Dagblad van het Noorden trouwens geen mens die het over de gratis Staatsinkomsten heeft. Koppeling gas- aan olieprijs, hetgeen energieconcerns en Zalm Goud Geld heeft opgeleverd en elke dag meer in het laatje brengt. Over ons aller ruggen. Waar is al dat geld wat blijkbaar NIET naar het bedrijfsleven ging, maar volgens zeggen WEL naar "de huishoudens" (? ik heb niks gezien ?), gebleven dan? Zie de plaatjes met "arm" en "rijk" in de GroenLinks publicatie...

http://www.dvhn.nl/nieuws/nederland/article1003394.ece
http://www.groenlinks.nl/2ekamer/nieuws/nieuwsbericht.2006-09-26.2251772682


16 oktober 2006: CO2-neutraal huishouden nu mogelijk met Nuon NatuurCertificaat. Bron: NUON 05-10-2006.

"Nuon introduceert op 6 oktober het nieuwe product 'Nuon NatuurCertificaat' op de klimaatconferentie op de VU, waar ook Al Gore zijn klimaatfilm 'An Inconvenient Truth' presenteert. Met Nuon NatuurCertificaat kunnen klanten de CO2-uitstoot van hun aardgasverbruik compenseren. Nuon neemt met het nieuwe product deel aan het project van de Provinciale Milieufederaties dat de ontwikkeling van klimaatneutrale producten stimuleert. Dit project is onderdeel van de grote Hier-campagne, waarin 38 goede doelen samenwerken aan een oplossing van het klimaatprobleem. Het NatuurCertificaat staat voor projecten die de hoeveelheid CO2 in de lucht verminderen. Dat zijn projecten voor aanplant en herstel van Nederlandse of buitenlandse bossen, of projecten die duurzame energieopwekking en innovatie stimuleren. Elk certificaat compenseert de CO2-uitstoot die ontstaat bij een verbruik van 500 m3 gas. De certificaten kosten 15 euro per stuk".

De tranen schieten in mijn ogen. Krijgen de grote energieproducenten zomaar gratis CO2 rechten uitgedeeld van onze hypocriete regenten in Den Haag, mogen ze die "rechten" ook nog eens gaan verzilveren bij de van niets wetende en dom gehouden consumenten (u betáált namelijk al voor die zogenaamde "windfall profits", alleen staat dat niet als zodanig op uw nota, uiteraard!!!). Voor diegenen die dat nog niet door hebben, en die hun geweten willen afkopen, biedt NUON nu dus een leuk pakketje aflaten aan, á raison van 15 euri per 500 kuub. Ik verbruik echter maar 30 kuub kookgas per jaar, en ik zit al lang bij een leverancier die daar bomen voor laat planten. Klimaatgecompenseerd aardgas heet dat. Zie: Echte Energie.

Tenzij NUON Warmte natuurlijk ook zoiets gaat "aanbieden" voor mijn stadswarmteverbruik. Dat beetje warmte wat we verbruiken (de SV installatie staat nog steeds uit en ik zit heerlijk in het nazomerzonnetje dit stuk te typen), 7,6 GJ per jaar gemiddeld, zou volgens cijfers van NUON (1 GJ = 43 m³), neerkomen op 327 m³ gas, totaal dus nog geen 360 kuubjes. En die warmte, tja: restproduct uit dure elektriciteitsproductie op de Langegracht hier in Leiden, wat vroeger gewoon in de Singel en in de lucht werd gedumpt. Om daar nou CO2 voor af te kopen???

Een gemiddeld huishouden verbruikt tegenwoordig zo'n 1660 kuub aardgas per jaar, dus dat zou aan de aankoop van "NUON NatuurCertificaten" alweer € 49,80 extra per jaar kwijt zijn. Laat dat nou bijna evenveel zijn als de zogenaamde "aansluitbijdrage" van 52 euri (voor de door Wijn inmiddels kaltgestelde MEP-regeling) die van het parlement met terugwerkende kracht per 1 januari 2006 van de nota moest verdwijnen...

Bovendien komt het motorbrandstoffenverbruik en het (stijgende) elektriciteitsverbruik van die huishoudens helemaal niet voor in het gas/warmteverhaal, dus die titel moet u eventjes wegdenken.

Afvoeren dus, dit zoveelste onzalige plannetje en eerst de consument de in de schoot geworpen windfall profits uitbetalen, s.v.p. ...

Met dank aan Floris W. voor het bericht (website EnergieNed)


15 oktober 2006: De Nederlandse recessie verdiept zich... U wist het nog niet? Wel een beetje bijblijven, hoor! Nederland zit al dertig jaar in een recessie en we glijden steeds verder af naar de afgrond. Huh? Maar we begonnen toch aan de tweede Gouden Eeuw, volgens onze goeroe Balkenende??? Tja, moet je maar alle milieuellende, gezondheidsschade, neokolonialisme (lees: gifschepen naar de derde wereld sturen), "blood for oil" etcetera in de consumptieprijzen verwerken. Dat gebeurt namelijk nog steeds niet, wat een van de grootste hoaxen van de Eeuw is en wat het neoliberale "marktmodel" in zijn hempie laat staan als het WEL wordt uitgevoerd, zoals steeds meer economen bepleiten. In 2000 werd door het RIVM al berekend dat er destijds 18 miljard euro milieuschade was aangericht, dat was vier procent van het Bruto Nationaal Product...

Ergo: u kunt wel meer geld in uw portemonnee aantreffen, maar het zegt geen drol. U wordt er door de bank genomen namelijk helemaal niet beter van, want tegelijkertijd wordt uw bloedeigen wereld onder uw eigen voeten en in en om uw huis naar de knoppen geholpen. Is niet duurzaam. Is .... recessie!

http://www.insnet.org/nl/insnl_headlines.rxml?cust=1001&id=3420&url=


15 oktober 2006: Verkiezingstijd... We kunnen weer gaan genieten van de nodige beloftes en retoriek. Een wel zeer opvallende plukte ik uit de toespraak van Marijnissen op het 14e partijcongres van de SP:

"... wie Bos stemt kan er straks toch zomaar Balkenende bij krijgen. Ik heb een beter aanbod: wie Marijnissen stemt, krijgt er Bos gratis bij. Hij mag van mij premier worden, als ik dan het beleid mee kan bepalen."

Mooi gevonden. Wie doet het nog beter? Let wel: dit is geen stemadvies. Zelfs Polderjongen weet het nog niet. We hebben namelijk nog steeds een grote makke: er bestaat geen duurzame partij in Nederland die in de verste verte met "die Grünen" is te vergelijken...

http://www.sp.nl/nieuwsberichten/4084/061007-jan_marijnissen_nederland_heeft_nieuw_verhaal_nodig.html


 
^
TOP

13 oktober 2006: Het zoveelste slippertje van Balkenende... Het is bekend dat onze Minister President weinig opheeft met energie, laat staan met duurzame energie, ondanks zijn claims dat hij cq. zijn kabinet het goed meent. Hij heeft eerder al eens plasma-TVs de hemel ingeprezen, terwijl hij natuurlijk TFT beeldschermen bedoelde. Ditmaal, in een vraaggesprek met van Mingelen, maakt hij het wel heel erg bont, en wel m.b.t. het om zeep helpen van de MEP-regeling voor alle nieuwe duurzame elektriciteit projecten door partijgenoot Joop Wijn. Mijn roodmarkering:

Balkenende: “Zal ik u dat eens uitleggen? De duurzame stroom - en dan praat je over de subsidie voor windmolens - het doel van de regeling was dat in 2010 9% van onze energiebehoefte kan worden gegenereerd door duurzame energie. Dat doel halen we. Dus als het doel wordt gehaald, dan moet je zeggen: heb je dan dat experiment, dat duur is, nog nodig? Het andere voorbeeld, waar u op doelt, dat hangt samen met een subsidieregeling en dat hangt ook weer samen met duurzaamheid. Wat doet zich nu voor? We hebben gezegd: dit jaar is 124 miljoen beschikbaar. Wat blijkt nu? Dat er veel meer wordt uitgegeven.”

Zet deze uitspraak eerst eens af tegen zijn eerdere uitlatingen in hetzelfde interview over "An Inconvenient Truth" van Al Gore:

“Ik was onder de indruk, moet ik zeggen, van de film, van zijn boodschap. En u heeft gelijk. We kunnen dit hele vraagstuk niet ontlopen. Het is ontzettend belangrijk om daar bij stil te staan.”

Nou, geachte heer Balkenende, ik zou voordat u zich over dit soort essentiële zaken als "machtigste man van Nederland" tot nogal boude uitspraken laat verleiden, eerst maar eens grondig bij gaan spijkeren, want het gaat met die MEP niet om 9% van het totale energieverbruik, maar om het percentage duurzame elektriciteit in 2010, waarvan nog steeds niet vaststaat of dat inderdaad gaat gebeuren, en welke component oerwoudvernietigende palmolie en andere onduurzame biomassa daar in zal zitten (die er absoluut niet in zou mogen zitten), want dat mogen we niet horen van EnerQ, die de MEP-subsidies verstrekt (instituut van EZ, dan weet je het wel).

Als we nu de laatste aflevering van het tijdschrift Energie+ (oktober 2006) erbij halen, lezen we in de SenterNovem bijlage (p. 45) het volgende uitermate onheilspellende stukje tekst over de biomassa component in die MEP regeling:

"In het geval van de MEP geldt dat reeds bestaande beschikkingen niet kunnen worden opengebroken."

Ik breng u ook in herinnering dat bijna de hele Tweede Kamer vóór de motie van van der Ham (D'66) en Samsom (PvdA) heeft gestemd die stelt dat niet duurzame biomassa (zoals palmolie) NIET meer gesubsidieerd mag worden en NIET meer als "groen" cq. "duurzaam" aangemerkt dient te worden (MEP dossier 28665 nr. 72). Hetgeen feitelijk inhoudt, dat alle niet meer als zodanig en dus onterecht als "duurzaam" aangemerkte biomassa die in de huidige MEP-regeling zit feitelijk niet meer mee zou mogen tellen voor het "te behalen resultaat" in 2010, maar dat SenterNovem (alweer zo'n EZ-instelling) blijkbaar vindt dat dat WEL gewoon meegeteld moet worden omdat die contracten niet verbroken zouden mogen worden. Ik heb geen moeite met het niet (spontaan) verbreken van contracten, maar ik wil wel dat de aldus gegenereerde elektriciteit uit door de Tweede Kamer als "niet duurzaam" bevonden biomassa dan ook niet meegeteld zou mogen worden voor het te behalen "resultaat" in 2010!!!!

Ergo: zelfs die 9% "duurzame" elektriciteit staat absoluut niet vast, het is sowieso een absolute schande omdat het minder dan 3% van het totale energieverbruik inhoudt, geachte heer Balkenende, en zeker als we naar de oosterburen kijken moet laatstgenoemde met het schaamrood op de kaken in het kleinste hoekje van de Tweede Kamer gaan zitten bibberen.

Reeds behaalde resultaten Duitsland anno 2005: 10,2% duurzame elektriciteit (waarvan 42,4% windstroom en al 1,6% zonnestroom); totale percentage van het primaire energiegebruik is vorig jaar in de BRD al opgelopen tot 4,6%.

Maandag 16 oktober zou Balkenende zich weer eens gaan uitspreken over duurzame energie in de Tweede Kamer. Moge hij de zegening van boven krijgen, maar laat hem in godsnaam vooral zijn huiswerk eerst doen...

http://www.nieuwsbank.nl/inp/2006/10/13/L078.htm


13 oktober 2006: Hypocriet luchtvaarbedrijf verlaagt kerosinetax. Maar laat onvermeld dat er desondanks geen normale belastingen over die smerige kerosine worden geheven, noch over de internationale vliegtickets. Luchtvaart is een van de meest vervuilende transportmodi, wordt kunstmatig buiten het Kyoto protocol gehouden, en draagt significant bij aan verergering van het broeikaseffect, alsof er geen "Inconvenient Truths" bestaan. Wanneer gaat iemand hier nu eens paal en perk aan stellen, aan deze waanzin?

http://www.leidschdagblad.nl/nieuws/economie/article1005361.ece?catId=


12 oktober 2006: En alwéér een domper op duurzame energie. Bij het bedrijfsleven kon men nog aanspraak maken op de EIA en MIA investeringsregelingen die via het ministerie van Financiën tot investeringen in duurzame energie konden leiden. Forget it but tot het einde van het jaar (in januari 2007 gaat deze regeling weer "open"). Aldus blijkt uit dit bericht van de zeer actuele nieuwssite van Energeia:

Energie en milieu-investeringsaftrek voor dit jaar stopgezet/12 oktober 2006

DEN HAAG (Energeia) - Nederlandse ondernemers kunnen dit jaar geen energie- en milieu-investeringen meer aftrekken van de belasting. De regelingen EIA (Energie Investeringsaftrek) en MIA (Milieu Investeringsaftrek) zijn voor dit jaar gesloten, zo heeft het ministerie van Financiën bekend gemaakt.

"Het aantal aanvragen voor de EIA en de MIA bleek groter dan aangenomen, waardoor het budget 2006 wordt overschreden. Bij de EIA gaat het om een verwachte overschrijding van ruim 200 mln en bij de MIA om een verwachte overschrijding van 50 mln", aldus het ministerie.

Vanaf 1 januari 2007 zullen beide regelingen weer worden opengesteld, zo stelt het ministerie. De budgetoverschrijding die in 2006 optreedt, zal niet ten laste worden gebracht van het budget van de regelingen in 2007. De percentages en de voorwaarden die voor 2007 gaan gelden, worden eind dit jaar bekend gemaakt.

Door de regelingen hoeven bedrijven minder belasting te betalen als zij milieuvriendelijke producten aanschaffen. De organisatie van kleine en middelgrote bedrijven MKB-Nederland is niet blij met de tijdelijke stop. Ze pleit voor een structurele regeling. Deze steun mag iets lager uitvallen dan de huidige regeling, als daarmee de subsidie het hele jaar kan gelden.

Copyright©, Energeia, 2006

Naschrift: Nieuwsblad Stromen van 20 oktober 2006 onderschrijft de "run op de EIA" als mogelijk gevolg van de stop op de MEP als volgt:

"Wel is duidelijk dat vooral na het stopzetten van mep-subsidies voor nieuwe projecten op 18 augustus en de aanhoudende geruchtenstroom dat het eia-budget vrijwel verbruikt was, de aanvragen voor eia binnenstroomden."


12 oktober 2006: Goed om te weten. Nieuwe voorstellen voor beprijzing aansluittarieven elektra en transporttarieven elektra en gas bij de Nederlandse netbeheerders voor 2007. Let op: voorstellen moeten nog geëvalueerd worden door de DTe en de tabellen worden 24 oktober van de website van de DTe afgehaald. Ergo: download de voorstellen van/voor uw resp. netbeheerder direct, dan kunt u alvast bekijken wat er waarschijnlijk voor u "in de pijplijn" zit voor volgend jaar.

Voor wat onze eigen netbeheerder betreft (Continuon), snap ik de gastarieven niet zo goed want d'r staan weer eens (voor de zoveelste keer...) andere posten (zelfs een die per uur wordt berekend, nl. "Capaciteits-afhankelijk tarief per eenheid rekencapaciteit per jaar"?), dus dat wordt weer een mailtje als ik zin heb...

Elektra tarieven bij Continuon (voor kleinverbruikers: zie de tabelonderdelen "Afnemers <= 3x 25 A" als u niet een zwaardere aansluiting heeft, ET = enkeltariefmeter, DT = dubbeltariefmeter):

 • Vastrecht Euro 18,-- is gelijk gebleven.
 • kWh tarief enkel Euro 0,0336/kWh??? Dit was nl. 0,0402, wat zou betekenen dat dit tarief 16 procent goedkoper zou worden???
 • kWh tarief laag voor alle dubbeltariefmeters 0,0150/kWh, was 0,0182, dus 18% minder?
 • kWh tarief "normaal" (lees: "hoog") afhankelijk van gebied ("avondactief" of "nachtactief") 0,0468 resp. 0,0432, en dat was 0,0560 resp. 0,0520 (16 resp. 17% minder?).

Droom ik of heeft Continuon ergens een zak met goud tevoorschijn getoverd? Veel gasafsluitingen gehad, de laatste tijd, á 285 euri per stuk??? De tijd zal het leren...

http://www.dte.nl ... Tarievenvoorstellen_aansluit-_en_transporttarieven_elektriciteit_2007.asp
http://www.dte.nl ... Voorstellen_transporttarieven_regionale_netbeheerders_gas_2007.asp


12 oktober 2006: Korte samenvatting. Van mijn bezoek aan de Brabanthallen in Den Bosch, aan de drie dagen durende Energie2006 beurs. Het begon al leuk met wijd uiteenlopende opinies over hoe het verder moet met energiebesparing, duurzame energie e.d., aan de hand van drie stellingnames waarbij de heren Samsom (PvdA) en Hessels (CDA) elkaar weer eens in de haren mochten vliegen terwijl de heer Schatborn probeerde om zijn standpunten overeind te houden tussen dat geweld (hij kroop een beetje in elkaar vanwege het geruzie over hem heen...). Bijv.: zonne-energie is een kwestie van langtermijn beleid, dan kun je niet zomaar subsidies na een paar jaar tijd gaan afschaffen; "ik ben verbolgen over die 9% duurzame elektriciteit in 2010 waarvoor het kabinet zich zo voor op de borst klopt", etc. Verstandige man, die Schatborn.

De stellingnames gingen over: (1) moeten alleen geldmiddelen voor effectiefste CO2 reductie-technologieën ingezet worden (ergo: impliciet nu zonnestroom dumpen)?; (2) Europa heeft per 1 jan. 2006 energiecertificaat voor gebouwde omgeving verplicht gesteld; Nederland doet er nog steeds niks mee en verschuilt zich achter "teveel bureaucratie". Slechte zaak, toch?; (3) Nederland is "te duur" qua energie voor energieintensieve bedrijfsleven, dus moet dat door de politiek "geholpen" worden. U kunt zich wellicht voorstellen dat de standpunten van de heren politici dramatisch van elkaar verschilden, en dat werd ook zeer expliciet uitgesproken door Samsom en Hessels. Deze "discussie" zult u binnenkort hopelijk kunnen volgen op New-Energy.tv.

Leuk begin, dus, maar daarna ben ik lekker rond gaan dwalen op de beurs. Ik heb uitvoerig gesproken met medewerkers van het bedrijf Warmtemeterservice B.V. wat radiografisch (op afstand) uitleesbare warmtemeters op radiatoren in flats e.d. exploiteert, Bart Walraven van Solar-id die nog steeds fraaie Photovoltech (België) zonnepanelen verkoopt maar eigenlijk het meeste verdient aan het vele installatiewerk (o.a. zonnecollectoren, maar nu bijv. ook houtpellet- e.a. hyperefficiënte houtkachels die een enorme hype zijn in Duitsland), vertegenwoordigers van Jupiter Vloerverwarming en JK Comfort Systems over vloerverwarmingsystemen en warmtepompen, ZonDirect (heatpipe collectoren), Tonzon (de inmiddels beroemde, uitermate lichtgewicht en zeer flexibele totaaloplossing voor al uw isolatietoepassingen), Stimular, een onderneming die software tools maakt voor het monitoren van verduurzaming van de energievoorziening bij het Midden- en Kleinbedrijf, het uitermate interessante interessante bedrijf Techcomlight, wat de in Australië (!!!) uitgevonden "Solatube" voor daglicht op donkere plekken in huis, kantoor en magazijn kan brengen en dramatisch kan bijdragen aan verlaging van de elektrarekening, en, tenslotte, de uitmuntende website van Energeia, die in de persoon van hoofdredacteur Loek Caris aanwezig was en waar ik ook een leuk gesprek mee had.

Jammer alleen dat ik door alle hoogstinteressante gesprekken even "vergeten" was dat ik ook voor het minisymposium van Energie+ over hun stellingname uit het WRR rapport ("fossiel belangrijker dan duurzaam...") gekomen was, maar dat dus glad over het hoofd heb gezien. Gelukkig kon ik nog net even Peter de Koning, hoofdredacteur van Energie+ spreken, en dat krijgt nog een vervolg want ik mag een paar keer een column voor het blad schrijven. Er wordt al flink gebroed in de hersenpan van polderjongen...

Leuke dag, het was erg laat geworden. Door het extreem zonnige weer trof ik thuis een meterstand aan met alweer 3 en een halve kilowattuur donkergroene zonnestroom productie uit 10 zonnepaneeltjes, op een late nazomerdag, terwijl ik aan de andere kant van het land een beurs bezocht... Solar power for everyone!


 
^
TOP

9 oktober 2006: Politiek naar Energie 2006. E-mail ontvangen in de brievenbus:

"Op woensdag 11 oktober a.s. zal om 10.00 uur de vakbeurs Energie 2006 openen. Tijdens de bijeenkomst om 11.00 uur zal een politieke discussie worden gevoerd door de energiewoordvoerders Jos Hessels van het CDA en Diederik Samsom van de PvdA. De heer Kees Wiegers van de Algemene Energie Raad zal zijn visie geven op het energiebeleid en de heer Joop van Meel van SenterNovem reikt de Energie 2006 Award uit. Aan deze wedstrijd hebben bedrijven mee kunnen doen die op succesvolle wijze hun energiekosten additioneel hebben kunnen reduceren. Door het grote aantal aanmeldingen wordt de bijeenkomst gehouden in de Hertogzaal. Heeft u zich niet specifiek voor deze bijeenkomst aangemeld, geen probleem. U bent uiteraard van harte welkom, de koffie staat klaar."

Uiteraard is Polder PV van "de partij", maar ik laat me nog even niet uit over "welke partij" dan. Mag u zelf raden.

http://www.energie2006.nl


9 oktober 2006: Die kan er ook nog wel even bij... De beroemde firma "WindWall" die o.a. de horizontale "schoepenturbine" maakte voor op daken van flats e.d., verkeert in de problemen. Dat "MEP" argument is natuurlijk te zot voor woorden, want een firma die daarop bedrijfsmatige risicovolle activiteiten gaat ontwikkelen, is natuurlijk niet zo verstandig bezig. Schokkend is het uiteraard wel, en het laat voor de zoveelste keer zien dat goede research en behoorlijke uitontwikkeling van producten essentieel zijn om een levensvatbaar bedrijf op te zetten. Uiteraard hoop ik dat de WEL goed lopende projecten van WindWall alsnog zullen doorstarten, met de nodige "common sense" en degelijke ondersteuning. Jammer, maar helaas, dus... Let op dat de overige pagina's van het bedrijf niet (meer) worden gelinkt vanaf de homepage (daar loop je op dood), maar zijn bijv. via de "bedrijfspagina" nog wel te vinden.

http://www.windwall.nl/


9 oktober 2006: Geschokt? Tuurlijk. Maar het zat er natuurlijk al lang aan te komen. Noord Korea heeft de eerste "bom" doen ontploffen, en de rest van de wereld is natuurlijk zo huichelachtig als de pest. We leven al decennia in de wurggreep van westerse naties die het "alleenrecht" eisen op de atoompjes, en dat is natuurlijk te bezopen voor woorden en volstrekt onhaalbaar, gezien de gerealiseerde nucleaire ambities in landen die daartoe niet eens in staat werden geacht. Noord Korea is niet de enige "schurkenstaat" in de wereld, maar wat weten we nu eigenlijk van dat land, en is die oh zo makkelijk uitgekraamde one-liner wel voor de volle 100 procent terecht? Potten die naar ketels verwijzen dat ze zwart zien! Natuurlijk is het rotnieuws, vooral voor Zuid Korea, maar we moeten wel de zaken in perspectief blijven zien. Reken maar dat het hele defensie (lees: offensie-)apparaat van de Russen, Chinezen, Japanners en U.S.A. tezamen een "cordon sanitaire" zullen aanleggen rond dit brutale relict uit stalinistische tijden, en er zal geen "unidentified" vliegend projectiel uit tevoorschijn komen voordat dat al in de startfase de grond in geboord zal zijn met een overkill waar Dresden, Vietnam, Bosnië, Tsjetsjenië en Irak peanuts bij vergeleken zullen zijn.

Vergeet nooit dat het militaire complex, met de nauw daarmee verweven kernenergie industrie in de U.S.A., de grootste economische activiteit is in dat "democratische" land (en in de meeste landen op deze aardkloot). De hardste schreeuwers hebben de grootste boterbergen op het hypocriete hoofd...

Voor wie echt wil griezelen m.b.t. Noord Korea, atoompjes, en mondiale politiek en ecologie, heb ik een exceptioneel spannende thriller als lees-suggestie. Van een van Neer'lands beste SF, later thriller auteurs, en zwaar onderschat: Felix Thijssen. Boek: Eindspel. ISBN 90 261 0165 1. Uitgeverij De Fontein bv, Baarn, alweer uit 1981. "Warm" aanbevolen! Wel een waarschuwing: u zou er wel eens slapeloze nachten van kunnen krijgen...

http://www.fd.nl/ShowRedactieNieuws.asp?Context=N%7C1&DocumentId=30326


8 oktober 2006: Grootste windturbine ter wereld in gebruik. Führlander doet het niet voor minder dan 160 meter hoog, op een vakwerkmast van SeeBA Energiesysteme, en met een rotordiameter van 90 meter. 3 Megawatt Vestas machientjes (Egmond aan Zee)? Ha! Peanuts. Doet u ons maar 7 miljoen kilowattuurtjes donkergroene windstroom per jaar uit een vakwerkmastje met een basis van slechts 30 meter in het vierkant. In het diepe zuiden van de voormalige Oost-Duitse deelstaat Brandenburg, bij Laasow. Horizonvervuiling? Schei toch uit mensen, dat is iets voor sissies en CDA troela's met spionnetjes aan de raamkozijnen die de vooruitgang dik in de weg zitten... Met dank aan OliNo!

http://www.seeba-online.de/Foto.asp?GallerieID=13&actFoto=61&Thema=15&lan=2


8 oktober 2006: LEZEN!!! Al Gore's harde aanval op de onduurzame Nederlandse politiek. Van MEP via pensioenfondsen tot gifschip. Hoeveel EZ ambtenaren zouden er in die peperdure "ballroomzaal van het Okura Hotel in Amsterdam" gezeten hebben???

http://www.insnet.org/nl/insnl_headlines.rxml?cust=1001&id=3383


8 oktober 2006: Nederlandse stroommix gaat weer winderiger worden. Met de eerste op het net gezette kilowatturen van de eerste in werking gezette Vestas 3 MW V90 windturbines (36 stuks) van windpark Egmond aan Zee dd. 5 oktober 2006, begint eindelijk de off-shore wind in Nederlandse wateren fysiek van de grond te komen, al heeft het allemaal natuurlijk veel te lang geduurd door de besluiteloosheid in Den Haag en de machinaties op de achtergrond (kernenergie- en steenkolenlobby). Het eerste park is een samenwerkingsverband van NUON en Shell, de netkoppeling zal bij Wijk aan Zee plaatsvinden dus u kunt wel raden waar de meeste kilowattuurtjes afgezet zullen gaan worden de komende 20 jaar (kijk op de kaart even onder Wijk aan Zee, daar ziet u een grote bruine vlek boven de monding van het Noordzeekanaal...).

Maakt niet zoveel uit, natuurlijk, doet u mij er nog maar een paar van die fraaie parken bij, maar ga ook door op land en laat de burger nou eindelijk eens participeren en zelf ook de gelegenheid geven om duurzame energie op eigen huis op te wekken en op het net te zetten voor een decente, langjarig vastliggende terugleververgoeding. Dat net is van ons allemaal, en we hebben het volste recht om dat voor die marginale invoeding te gebruiken zonder dat ons een poot wordt uitgedraaid. Ons land wordt al veel te veel gedomineerd door oppermachtige energiebedrijven, stoffige energiebureaucraten en -ambtenaren, en politici-met-geheime-agenda's die maling hebben aan de burgers die zij zeggen te vertegenwoordigen...

http://www.duurzameenergie.org/nieuwsactueel.html#noordzee
http://www.noordzeewind.nl/


7 oktober 2006: Gore ziet Groen en Geel. Maar niet van ellende, want onze staatssecretaris prijst hem de hemel in vanwege zijn blijkbaar zeer "gelukte" film An Inconvenient Truth. Voormalig Amerikaans vice-president Al Gore maakt zich (terecht) al heel lang druk over de versnelde klimaatverandering, en doet dat niet alleen in eigen land maar middels deze film ook steeds meer in het buitenland, want "het klimaat" is uiteraard van ons allemaal en de extreme verstoring daarvan door ongebreidelde hebzucht, consumentisme, en energieverspilling, kan slechts door een select groepje visionaire mensen "overgebracht" worden aan de rest van de mensheid. Daarvoor is in Nederland blijkbaar te weinig talent te vinden... Van Geel geeft onterecht hoog op over de eigen "voldane doelstellingen", maar die zijn zo miezerig als de pest, en die 9% duurzame elektriciteit in 2010 is natuurlijk te zot voor woorden om je daarvoor zo op de borst te kloppen. Als die al gehaald gaat worden, en niemand die daarvoor zijn vingers in het vuur durft te steken. Revolutie, dus, met Gore als een van de hoofdrolspelers op de barricades.

Lees gerust over de negatieve reacties in het tweede Telegraaf bericht heen. Sommige mensen willen nu eenmaal niet zien dat hun leven al dramatisch veranderd is, al staat het water tot aan hun lippen en gaan er een of zelfs twee maandsalarissen op aan de exploderende energienota ...

http://www.climatecrisis.net/
http://www.new-energy.tv/trailer.php/8/144/al_gore_hekelt_stopzetten_mep_subsidies.html
http://www.telegraaf.nl/binnenland/51145911/Van_Geel_enthousiast_over_klimaatfilm_van_Al_Gore.html
http://www.telegraaf.nl/binnenland/51144041/Ex_vice_president_Gore:_Planeet_heeft_koorts.html


7 oktober 2006: Energiemarkt blijft extreem onduurzaam door toedoen van EZ. Alweer een matsregelingetje door Jopie Wijn en zijn beleidsambtenaren die de werkelijke touwtjes in handen hebben in dit fossiele land. De energievretende sector mag een kolencentrale laten bouwen (lekker goedkope energiegrondstof, die CO2 zien we later wel), en uiteraard zijn de onderhandelingen met de energieproducenten (top-)geheim, want de leeggebloede burger mag absoluut niet te weten komen wat voor schandalig lage prijs voor die energie betaald gaat worden. Innovatie bij de energievreters? Veel te lastig, minister, u wilt toch van die mooie goedkope aluminium raamkozijnen in uw Ministerie? Nou dan, regel dan effe voor ons dat wij goedkope energie kunnen blijven afnemen!

Wijn, altijd bereid om een handreiking te doen aan zijn machtige industriële vrindjes, zet een regelingetje in elkaar en klaar is energieintensief Nederland. Nu nog effe de Brusselse bureaucraten zo'n ingewikkeld mogelijk documentje doen toekomen waaruit vooral niet blijkt hoe onduurzaam deze "maatregel" zal uitpakken, en klaar is Kees. Uit volle borst galmend met open ogen en met de gaskraan wijd open op topsnelheid richting Armageddon...

http://www.nhd.nl/nieuws/economie/article975830.ece


 
^
TOP

6 oktober 2006: Een fraai staaltje van "communicatiestoring" bij Eneco. Het bedrijf, waarvan de naam staat voor "Energie en Communicatie" holding, blijkt, zoals diverse soortgenoten uit het roemrijke monopolie verleden, een meester in kastje-naar-de-muur verwijs. De heer Kerain uit Delft heeft alle ellende van nabij meegemaakt en ging ten einde raad verhaal proberen te halen via Vara's "Superman" van het programma Kassa op Radio 1. Vandaag een vervolg op het reeds trieste verhaal van 29 september 2006, waarbij de meneer bij het netbedrijf (netbeheer: "dit gesprek wordt opgenomen"...) niet eens op de hoogte bleek te zijn van het feit dat zijn "topman" Jeroen de Haas (voorzitter Raad van Bestuur) bij het bedrijf werkt... 57 minuten en 29 seconden telefoongesprek door "Superman" van Kassa blijken vruchteloos. Het enige antwoord op de vraag of binnen een week de storing (niet wisselen van hoog- naar laagtarief) verholpen kan zijn is, simpel en héééél bot: NEEN! Pas na weer een belronde door de Vara, waarbij verzocht werd om door de heer de Haas (bespreking) teruggebeld te worden, ziet meneer Kerain eindelijk zijn aanvankelijk niet-functionerende laagtarief telwerk in beweging komen. Het getouwtrek rond het verrekenen van de niet gemeten verbruiken hoog/laag kan gaan beginnen...

NB: de pas (4 oktober 2006) door o.a. de (overbelaste???) NMa opgerichte "Consumenten Autoriteit" (website ConsuWijzer) kan pas per 1 januari 2007 "handelend" optreden omdat ze dan blijkbaar pas haar "bevoegdheid" krijgt. U bent gewaarschuwd voor als u dacht dat uw al tijden lopende energie "akkefietjes" voortvarend behandeld zullen gaan worden...

http://cgi.omroep.nl/ ... /20061006-11.wma (6 oktober 2006: 16:40 - 25:20 in de streamer)
http://cgi.omroep.nl/ ... /20060929-11.wma (29 september 2006: 16:07 - 24:30 in de streamer)
http://kassa.vara.nl/portal?_scr=thema_artikel&number=2853954&thema=2607288 (samenvatting 6 okt. 2006)


5 oktober 2006: Resultaat stemming MEP moties. Er is flink op de achtergrond gewerkt, gemanipuleerd, getrokken, vele briefjes geschreven, geschuurd en geschaafd aan moties, kluiven voorgehouden, en meer van dat soort "politiek masseerwerk". Het resultaat mag er zijn, zie de laatste officiële stukken op mijn inmiddels tot monumentale proporties uitgedijde "MEP-drama pagina" waar de teloorgang van de Nederlandse duurzame energiesector breed uitgemeten wordt, gelardeerd met keihard bewijsmateriaal "uit het veld". Voor de kleinzoon van de heer G. Verbong, zullen we maar zeggen, die het definitieve hoofdstuk gaat schrijven van het "klassieke" werk van zijn grootvader, "Duurzame energie in Nederland. Een kwestie van lange adem". Polder PV's suggestie voor de titel van het afsluitende werk in die ultrakorte serie: "Lange adem bleek laatste adem na inname van fataal glas wijn door DE-sector..."

4 moties kwamen op 3 oktober aan de orde. Het grootste gevaar, motie numero 70 van van der Staaij, was reeds door de gezamenlijk optrekkende kernenergie en "schoonfossiele" politieke lobby naar het hiernamaals geschoten op 26 september 2006 (5 weken na die desastreuze Zwarte Vrijdag). Als "doekje voor het bloeden" mocht de "reservemotie" van v.d. Staaij, in aangepaste vorm (71B, zullen we maar zeggen) door de een zucht van "verlichting" slakende Tweede Kamer aangenomen worden (resultaat: byzonder ongewis).

Voor de nabije toekomst werd echter op typische CDA wijze middels aangepaste motie 73, nota bene samen met diezelfde v.d. Staaij (die waarschijnlijk niet door had hoe hij gebruikt werd), alle eventueel aan te wenden subsidiegeld voor duurzame energie naar "innovatie" gepompt, hetgeen een eventueel dreigend "Duits model" van marktondersteuning door een mogelijk te links nieuw kabinet zal kaltstellen (om in dat mooie Duits te blijven). De burgers kunnen, mogen en moeten van het CDA (en VVD) een enge ziekte krijgen, moeten zoveel mogelijk voor hun energienota blijven dokken, moeten hun brutale mond dichthouden, en mogen pertinent niet in de gelegenheid gesteld worden om ook maar een fractie van hun eigen duurzame energie in eigen huis op te wekken, want we zullen die atoomkWh VRETEN, of we het willen of niet. Uiteraard heeft het voltallige PvdA tegen deze slinkse CDA motie gestemd, en gelijk hebben ze, al baatte het niet, want de rest van de TK stemde voor zodat die motie is aangenomen. Wim Sinke mag nog een paar tientallen miljoen euri extra krijgen (vindt hij zelf helemaal niet nodig, want hij wil terecht een eigen markt...), en alle prachtige zonnecellen die hij bij ECN ontwikkelt, mogen van de kernenergie fascisten in dit land allemaal voor een prikkie aan het buitenland verkocht worden, maar hier mag er geen eentje worden afgezet....

Omdat Paul de Krom "zag dat het goed was" kon hij zonder kleerscheuren zijn eigen motie (74) intrekken en de rest van de Tweede Kamer (Diederik Samsom voorop) stevig uitlachen. Zo, die belhamel ("subsidie-cowboy", noemde hij hem in het eerste "debat") ook weer even een flink pak slaag verkocht, zal onze beste Paul gedacht hebben.

Een lichtpuntje was de ook aangenomen motie numero 72 van van der Ham en Samsom, die expliciet verbiedt dat niet duurzame biomassa zoals palmolie nog een cent subsidie zal gaan krijgen. Of daarmee die miezerige 9% "duurzame elektriciteit" in 2010 alsnog op het spel zal komen te staan blijft gissen, want EnerQ klapt niet uit de school (opdracht van EZ natuurlijk, "want dat ligt allemaal veel te gevoelig") hoeveel van die "onduurzame biomassa" er in de ramingen bleek te zitten. "Dat zien we dan wel weer", zal EZ gedacht hebben. In die 3 jaar kan nog zoveel gebeuren, wie weet hebben we dan eindelijk die 1.600 megawatt kerncentrale op de rails, en dan kan iedereen die iets met duurzame energie wil in Nederland de pot op en oprotten als ze dat niet bevalt.

Waarlijk, een fantastisch staaltje van anderhalve maand lang Regenten- en ambtenaren-politiek weer in een volkomen het spoor bijster zijnd, dood- en doodziek, fossiele energie vretend Nederland wat voor ruim de helft onder de zeespiegel ligt en waar men blijkbaar geen seconde van wakker ligt (zie ook vorige bericht). Het is werkelijk te triest voor woorden...


5 oktober 2006: U dacht dat Polder PV "opruiend" was? Ha! Dan moet u DIT eens lezen! Daar is Polder PV een mietje bij vergeleken. Leuk citaat van Wessel Aslander, nota bene analist bij chemie gigant DSM (...):

"Maar Wijn en Balkenende leunen tevreden achterover in hun illegaal gekapte teaktuinstoel, genieten van het steeds warmer wordende weer en laten het Goede Leven lekker over zich heen komen. Binnenkort letterlijk. Ik hoop dat ze zout water lusten…"

Trek in meer? Op eigen risico, maar wel uitermate lezenswaardig en oh zo veel waarheid die zoveel mensen niet WILLEN horen...

http://www.insnet.org/nl/insnl_observations.rxml?cust=1001&id=3352


5 oktober 2006: Waarom het helemaal fout gaat op deze aardkloot. Vergeet u vooral niet het hele bericht te lezen. Quod erat demonstrandum. Homo sapiens is een grote aanfluiting van de naam die hij (zal geen zij geweest zijn) zichzelf gegeven heeft:

"In grote Europese landen als Duitsland en Frankrijk werkt één op de tien mensen direct of indirect voor de auto-industrie. En in Nederland, zo blijkt uit de miljoenennota, is 10 procent van wat de Nederlandse staat binnenkrijgt (17 van de 158 miljard euro) afkomstig van auto’s in de vorm van belastingen op nieuwe en tweedehands auto’s, brandstofaccijns en wegenbelasting."

Dan weet u waarom al die weerzinwekkende kabinetten elke keer weer met de zoveelste snelweg op de proppen komen en waarom hun hypocriete mond het altijd over ("recht op") mobiliteit heeft. Het gaat alleen maar om geld, en duurzaamheid interesseert ze helemaal niks! Tijd voor revolutie van de rasgenoten die wel een duurzame wereld voor zichzelf willen, laat staan voor hun nageslacht of "de generaties die na ons komen". Nog nooit zo'n afschuwelijk holle frase gehoord, want de meesten die dat in hun mond nemen menen er helemaal geen ene snars van...

Neen, Polder PV is absoluut niks voor "sissies", laat dat duidelijk wezen...

http://www.nrc.nl/next/article499850.ece

<<< 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

© 2006 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)