starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
duurzame energie "oud"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws
andere duurzame energie bronnen p. 7
en gerelateerde zaken

21 juni 2006 - 30 september 2006

meest recente bericht boven

<<< 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

28 september 2006: Eindelijk een GOED plan met "witte certificaten". Volgens een stukje uit een artikel op de blijvend actuele en zeer informatieve Energeia site:

Greenchoice is wel voorstander van witte certificaten, maar dan voor de burgers zelf. Ieder huishouden zou een gelijk aantal certificaten moeten krijgen. Het voordeel hiervan is volgens het bedrijf dat huishoudens die veel energie verbruiken, gestraft worden (zij moeten certificaten bijkopen) en huishoudens die weinig energie verbruiken beloond worden (zij kunnen certificaten verkopen). Greenchoice wil dat de energiebedrijven de administratie hiervan op zich gaan nemen.

Copyright©, Energeia, 2006

Kijk, daar hebben we nou wat aan, want hieruit volgt vanzelf dat de vervuiler moet dokken en diegenen die (al) zeer zuinig leven, zoals ondergetekende, beloond worden voor hun maatschappelijke inzet die tot nu toe nog nauwelijks beloond werd. Althans, afgezien van de verlaagde energierekening, maar voor dat minuscule zakje restafval wat ik eens in de twee maanden in de afvalcontainer werp moet ik wel net zoveel betalen als mijn medeburgers die er minstens 2 volle per week in smijten... Ergo: goed plan, nu de uitvoering nog. Die administratiekosten kunnen de energiebedrijven makkelijk schokken, want ze mogen goud geld verdienen aan de "gekoppelde" variabele gas-, elektra- en stadswarmte prijzen die we niet van het predikaat "woekerwinsten" mogen voorzien van onze mooie energiebobo's ...


28 september 2006: Opsteker voor windboeren. Uit een nieuwsbericht van Energeia Energienieuws, 25 september 2006. Uit Duits onderzoek blijkt dat meer windenergie zorgt voor lagere prijzen:

HAMBURG (Energeia/Montel Powernews) - Als meer windmolens een bijdrage leveren aan de elektriciteitsproductie, zal de stroomprijs eerder dalen dan stijgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Hamburgse onderzoeksinstituut HWWA. De uitkomsten van het onderzoek staan haaks op het argument dat vaak binnen de Duitse energiesector wordt gebruikt, dat de stijgende prijzen worden veroorzaakt door de subsidies voor duurzame energie. Volgens de Duitse windenergievereniging (BWE) brengt windenergie lage variabele kosten met zich mee terwijl de investeringen niet veel hoger zijn dan die voor centrales op kolen of gas en kerncentrales. Er wordt tegelijkertijd 3 tot 4 miljard Euro per jaar bespaard, vele malen meer dan de subsidies (uit het Einspeise Gesetz van de EEG) ter waarde van EUR 1 miljard.

Copyright©, Energeia/Montel Powernews, 2006

Me dunkt voldoende redenen om de anti-windlobby voorgoed de mond te snoeren... (PPV). Zie ook de tweede zeer interessante link, een van de talloze persberichten van de genoemde BWE: "Bush und Blair müssen endlich ein solides Konzept zur Förderung erneuerbarer Energien vorlegen, anstatt Technologien der 60er Jahre wiederzubeleben". Zo, die kunnen ze ook weer in hun zak steken...

http://www.energeia.nl/
http://www.wind-energie.de/ ... /1136070000 ...


28 september 2006: Geruchten Echte Energie, ONS en Eneco. N.a.v. geruchten dat Eneco energiebedrijf ONS zou overnemen, en ONS een "innige relatie" met het duurzame energie bedrijf Echte Energie heeft of zou hebben, heb ik een e-mail naar onze "huisleverancier" E.E. gestuurd ter opheldering. Hierbij de relevant stukken uit mijn e-mail en de prompte reactie van E.E.:

"Beste mensen. In een brief van de minister van Economische Zaken aan de Voorzitter van de Tweede Kamer (p. 3 van ET/EM6075067, 21 september 2006), viel mij de volgende passage op:

"Daarnaast beziet Eneco de mogelijkheid om de resterende aandelen in het energiebedrijf ONS over te nemen. Eneco is reeds voor 1/3 deel aandeelhouder."

Kunt u me s.v.p. uitleggen hoe de vork precies in de steel zit, en zou u deze essentiële informatie alstublieft ook aan alle andere klanten van Echte Energie willen doen toekomen? Dat lijkt me belangrijk voor het blijvende vertrouwen in uw bedrijf als duurzaam pionier ...?

Respons Echte Energie:

"Het is het geval dat Echte Energie een samenwerking is aangegaan met ONS groep, dit is echter alleen het geval voor de nodige vergunning voor de gaslevering. Daardoor is de verbinding die gemaakt wordt met Ons groep een logisch gevolg. Echter is het nog steeds een feit dat Echte Energie een zelfstandige firma is en blijft, die nog steeds voor dezelfde idealen vecht als voorheen.

Ervan uitgaande u hier mee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met Echte groet, ..."

We kunnen dus blijkbaar weer rustig gaan slapen en hopen dat onze duurzame energie leverancier als de kleinste van de 2 enige echte duurzame bedrijven overeind blijft in het overnamegeweld op de door EZ totaal op zijn kop gezette Nederlandse energiemarkt...

http://www.ad.nl/rotterdam/waterweg/article625109.ece (nieuwsbericht overname)
http://www.echte-energie.nl/ (website Echte Energie)
http://www.eneco.nl/ (website Eneco, u wordt automatisch doorgelinkt naar http://prive.eneco.nl/)
http://www.onsenergie.nl (website ONS Energie)


28 september 2006: Vuurwerk in aantocht? Dat mogen we hopen! Tekst uit een e-mail van vandaag. Let vooral op de laatste spreker!:

"Op woensdag 11 oktober organiseert vakblad Energie+ een discussie met de volgende stelling "Schone fossiele energie is veel belangrijker dan schone alternatieve energie" (stelling afkomstig uit rapport Klimaatstrategie – tussen ambitie en realisme van de WRR). De volgende bekende mensen uit het veld nemen deel aan de discussie:

dhr. prof. dr. J.L.M. Pelkmans (WRR)
dhr. A.J.M. van den Biggelaar (Natuur en Milieu)
mevr. W.N. Kip (Essent)
mevr. Mr. Drs. J.W.E. Spies (CDA)
dhr. J. Verwer (E.ON)
dhr. prof. dr. W.C. Sinke (ECN)

De discussie gaat om 14.00 uur van start in het expotheater. Aansluitend op de discussie vindt bij de stand van Energie+ een borrel plaats."

Korte, "hete kolen op het vuur" passages uit het uitermate discutabele, uit 348 pagina's bestaande, 2,8 MB dikke WRR rapport, "Klimaatstrategie – tussen ambitie en realisme":

"In een wereldwijde klimaatstrategie is het dus onvermijdelijk om de emissiereductie- inspanningen toe te spitsen op kolen (‘schone fossiele energie’)". Ergo, eventjes kort door de bocht: lamazittuh die duurzame energie, we gaan met z'n allen massaal CO2 in de grond proppen en Duitsland door de plee trekken...

Een andere uit de samenvatting van het rapport (sorry hoor, ik heb nog zoveel meer en veel leukere dingen te lezen...): "Energie-efficiëntie (3,4 gtc per jaar). Dit bespaart brandstof (vaak als no regret aangeduid) en is dus aantrekkelijk, maar is daardoor nog niet gratis". Nooit geweten dat het uitzetten van die schakelaars blijkbaar geld kost, hoe stom kun je zijn? Dan moet ik inmiddels al heel erg arm zijn! Leuke puntjes van discussie, dus.

Als Polder PV geluk heeft, krijgen we ook een uitnodiging. Zou het publiek ook wat mogen zeggen?

http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=3619


26 september 2006: @G¢~&#$. No comment.

OK, eentje dan: CDA laat eindelijk haar ware gezicht zien en zet kernenergie "opeens" voorop hun hypocriete verkiezingsprogramma "Vertrouwen in Nederland, vertrouwen in elkaar" (!!!), wat nu dus al fossiele geschiedenis is. Een héééééél aparte invulling van rentmeesterschap. De oorlog is verklaard. U weet wie die begonnen is, zeker gezien de lezersreacties. Balkenende in zijn commentaar op het partijprogramma: "Ik streef naar een sociaal, een saamhorig, een slagvaardig en een solide Nederland." Wat een huichelachtig hypocriet geblaat! U weet wat u 22 november a.s. staat te doen: deze gigadraaikonten van het zuiverste water voor minimaal de komende 4 jaar naar de oppositiebanken verwijzen! Herstel: maak er s.v.p. een jaartje of twintig van...

http://www.rtl.nl/ ... /0926_1730_wegvrij_voor_kerncentrale.xml nieuwsbericht
http://www.rtl.nl/ ... /di_1930_kerncentrale.avi_plain.xml VIDEO fragment 2:24


26 september 2006: Tabelletje voor De Krom, Hessels en Wijn: KIJKEN!


Bron: © BMU, BRD

Wat staat hier dan eigenlijk? De fantastische resultaten die bij onze oosterburen al in 2005 bereikt zijn op het vlak van duurzame energie. Paul de Krom (VVD) wil dat Neelie Smit-Kroes (die zich in een niet eens zo heel grijs verleden helemaal SUF lobby'de voor de archaïsche, extreem energie-intensieve Nederlandse bouwsector), gaat uitzoeken waarom Duitsland gratis emissierechten uit gaat delen aan hun industrie. Iets wat Paul voor de eigen industrie helemaal geen probleem vond. Hij wil dat Smit-Kroes de Duitsers in Brussel "tot de orde roept, want we moeten naar een level-playing field". De CDA valt hem uiteraard bij, want Joop Wijn heeft al een leuk (geheim) briefje naar haar toegestuurd om die Duitsers eens even een "lesje" te leren.

Eeeeuuuh. "Lesje", beste Paul? Bekijk bovenstaand tabelletje eens even goed. Waar hadden jullie het ook alweer over met die MEP- en klimaatdiscussies? 9 armzalige procentjes duurzame elektriciteit pas in 2010, gelijkstaand aan een miezerige 3% totale "duurzame" energieproductie, dus 97% onduurzame productie in een van de rijkste landen ter wereld? De Duitsers zaten vorig jaar al op 10,2% duurzame elektriciteit, beste Paul, en ze blijven tomeloos ambitieus, want ze willen in 2050 de helft van hun primaire energieverbruik uit hernieuwbare bronnen gaan putten. In totaal zat Duitsland vorig jaar al op 4,6% primair energieverbruik, beste Paul. En dat voor een land met een omvangrijkere zware industrie en een zeer goed en uitgebreid netwerk van de middelgrote industrie, overal in het land. Hoe komt dat toch, beste Paul? Inderdaad, jullie vertikken het om het Erneuerbare Energien Gesetz over te nemen of die beste duurzame energie wetgeving ter wereld zelfs maar in de mond te nemen, laat staan om die uit te voeren. Dat is de reden waarom het niet goed gaat, beste Paul, en dat moet ogenblikkelijk veranderen!

http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/5592/20010/  (globale cijfers duurzame energie 2005 Duitsland, figuur hierboven)
http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/36678/20010   (cijfers verder uitgesplitst naar bron)
http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/2720/20010/  ("Erneuerbare Energien in Zahlen": nog veel meer moois op het vlak van "die Erneuerbaren"...)


25 september 2006: Reactie op financiële voorstellen Joop Wijn aan T.K. Onderstaande reactie van mij werd geplaatst op het forum van De Stentor n.a.v. het "ultieme" 270 + 70 miljoen euri "bod" van Wijn aan de Tweede Kamer om de MEP-brand te sussen (en wat niet geaccepteerd werd door de parlementariërs):

"Het voorstel van Wijn is een fooi en een schandalige verkiezingsstunt. Hij heeft het in de brief aan de TK alleen over biovergistingsinstallaties die in aanmerking zouden komen. Laten die net door de "typische" CDA achterban, de boeren in gebruik genomen worden, om de gigantische mestoverschotten van de doodzieke en enorme problemen veroorzakende bioindustrie op een lucratieve wijze, alweer gesubsidieerd, te kunnen "wegwerken". Met duurzame energie heeft dat alles byzonder weinig te maken: alle werkelijk duurzame bronnen (stromingsbronnen zon, wind, water) hebben het nakijken en gaan een zeer ongewisse toekomst tegemoet terwijl aan de andere kant van de oostgrens al jarenlang het ene na het andere wereldrecord gebroken wordt op dat vlak. Dit alles RIEKT naar CDA machtspolitiek!"
peter segaar - 13/09/06 - 14:42:45

http://www.destentor.nl/flevoland/article649088.ece


25 september 2006: Joop Wijn pakt uit. Het is weer eens verkiezingstijd, en Joop had met het kaltstellen van de MEP natuurlijk een extreem scheve schaats gereden (feitelijk een niet meer repareerbare schaats, al weten we nog steeds niet hoe kapot die schaats nu uiteindelijk is). Dus moet er "zoet" op tafel. Ergo: mensen mogen niet meer (zomaar) afgesloten worden van gas en elektra in de winterperiode en die regeling moet komende winter al zijn beslag krijgen. In een gelijksoortig berichtje in Trouw wordt dat opgevat als "De minister stelt hiermee sociale grenzen aan de marktwerking in de energiesector" (zie echter het citaat uit het EZ persbericht hieronder, da's toch effe iets anders...). Daar kan hij als rasechte CDA politicus dan ook weer flink mee gaan "scoren" bij de ingeslapen pers...

Enkele opvallende uitspraken in de "officiële brief" van Joop Wijn aan de Tweede Kamer over deze kwestie, mijn vetmarkeringen:

"Energie (elektriciteit en gas) is een eerste levensbehoefte. Zonder die energie zou de gezondheid van de afnemer, zeker in de winterperiode, gevaar kunnen lopen doordat kou wordt geleden en eisen van hygiëne niet in acht kunnen worden genomen omdat water niet kan worden verwarmd."

PPV: Zou hij dat nou ook zeggen als tweeverdieners met een vet dubbel inkomen klagen over hun uit de pan gierende energienota?

"Daarnaast kan de verstrekking van gegevens leiden tot het treffen van een afbetalingsregeling, zoals de toelichting op het amendement stelt. Dit draagt bij aan een gezonde financiële toestand bij kwetsbare burgers."

PPV: Van een kale kip kun je niet plukken...

“De consument profiteert van de marktwerking maar de overheid stelt wel sociale grenzen vast”.

PPV: Eeeuuuhhh, "consument" op de zwarte rand van de samenleving levend? "Marktwerking van de vuilnisbak"???

"Het voordeel van de slimme meter is dat er allerlei mogelijkheden door ontstaan om klanten met betalingsachterstanden te faciliteren, zonder dat er sprake hoeft te zijn van fysieke afsluiting (met de daarbij horende kosten)."

PPV: En ja hoor, daar is 't ie weer, de "slimme meter" als sociaal redmiddel voor de op zwart zaad zittende, door de "markt" uitgekotste hulpeloze en uitgerangeerde armoedzaaiers. Lees voor "faciliteren" dan ook vooral: "vermogen afknijpen" en lees ook de rest van die paragraaf 4 ... (meer over "slimme meters", zie het laatste bericht en links eronder).

http://www.minez.nl/content.jsp?objectid=44639
http://www.pzc.nl/internationaal/binnenland/article677523.ece


25 september 2006: Lachen! Ik kreeg vandaag om 10 uur een telefoontje van onze voormalige monopolist en elektra- en kookgasleverancier NUON. Of we s.v.p. terug wilden komen bij dat "prachtige" bedrijf. Wie Polder PV goed heeft bijgehouden, kan zich wellicht voorstellen dat het "gesprek" vrij kort duurde en ietwat "heftig" van toon was... Ik heb direct een briefje op het prikbord gehangen in ons Centraal Wonen complex:

"Hallo allemaal

Vandaag werd ik gebeld door een Miep van NUON of wij “alsjeblieft” terug wilden keren in de moederschoot van dit verschrikkelijke bedrijf wat betreft onze elektriciteit en gas afname. We hadden op 9 september al een brief van dit mooie bedrijf gekregen, en als je die “typische” NUON voorwaarden op de achterzijde leest is mij direct al duidelijk: NOOIT aan beginnen, want je wordt besodemieterd waar je bij staat. Bovendien was dit een aanbod voor een “grijs” (lees: fossiel!) energiecontract, in een tijd dat de oliebarrelprijs bijna continu boven de 60 en bij de eerste de beste scheet uit olieland ver boven de 70 dollar is. Leuk aanbod voor een donkergroen zonnestroomproducent en klimaatgecompenseerd aardgas afnemer, als ondergetekende…

Ergo: als je bent overgestapt (bijv. naar een groene energie aanbieder), NIET op dat aanbod ingaan. Als je niet tevreden bent over je aanbieder weet ik er nog wel een die een minder geschonden reputatie heeft (al is inmiddels vrijwel geen enkele leverancier vrij van “akkefietjes”)."

Vroeger, in "the old days", maakte ik veel gratis reclame voor NUON (Annemarie Goedmakers was toen nog directeur van de al lang weer opgeheven Business Unit Duurzame Energie). Tijd voor wat compensatie, zullen we maar zeggen (lees: NUON Soap, Sunpower® affaire, etc...). Wie gaat dat stadswarmtenet van onze monopolist overnemen? Kan ik daar eindelijk definitief weg, al blijven we tot in den Eeuwigheyt aan netbeheerder Continuon vastzitten.....


21 september 2006: Poolijs smelt dramatisch. Volgens de wetenschappers. "This situation is unlike anything observed in previous record low-ice seasons", aldus Mark Drinkwater van ESA's Oceans/Ice Unit. Afgezien van Mark zijn wel erg toepasselijke achternaam inderdaad dramatisch, maar gezien eerdere berichten niet verbazingwekkend. Laten we de discussie over wel of geen broeikaseffect even achterwege (highly probable, en niet gefalsificeerd door de "niet-gelovigen"), blijft over het feit dat onze noordpool versneld lijkt "af te sterven", en dat is erg genoeg. Met weer de meest onwaarschijnlijke zaken als mogelijk gevolg. Daarvan is een bootrace om de wereld via de aldus ontstane Noordpoolzee natuurlijk een relatief onschuldige. Veel erger is echter, dat bijvoorbeeld de olie-industrie deze uitermate kwetsbare ecologische zone steeds dieper gaat penetreren en "business-as-usual" predikt in haar onverminderde blinde rooftocht naar de laatste uit te putten oliebronnen voordat Peak Oil in alle macht de beurzen op tilt zal doen slaan en de lont in het mondiale kruitvat gaat...

© EOS Aqua AMSR-E ice concentration acquired on 24 August 2006. (Courtesy: Leif Toudal Pedersen).
Part of double image on ESA website (2nd weblink below) showing, below the black circle (north pole), NE of Svalbard/Spitsbergen, area with extremely fractured region with thin pole sea ice.
British Isles contours included for impression of scale.

http://news.yahoo.com/s/afp/climatewarmingarctic
http://www.esa.int/esaCP/SEM7ZF8LURE_index_0.html
http://www.esa.int/SPECIALS/Cryosat/SEMZXCA5QCE_0.html


21 september 2006: Wat is "duurzaam ondernemen"? Peter Blom, directeur van Triodos Bank weet het als geen ander en hij weet het ook nog eens, zoals zo vaak, op een prachtige wijze te verwoorden. Dit heet nou visie, geachte mensen. Iets wat ze in Den Haag of op de burelen van de (grote) energiebedrijven nog van de grond af moeten leren:

"Triodos Bank kiest bewust voor geen beursnotering van de onderneming Triodos Bank NV. Wij willen voorkomen dat we met anonieme aandeelhouders te maken krijgen die hun eigendomsrecht eenzijdig willen uitoefenen. Wij vinden dat de betrokkenheid bij de ontwikkeling van de bank zowel vanuit de aandeelhouder als de bank een keuze voor elkaar moet zijn. De bijna 10.000 houders van certificaten van aandelen kiezen bewust voor Triodos Bank en daarmee voor duurzame ontwikkeling. Zonder deze financiële en morele solidariteit zou er geen basis zijn voor een succesvolle ontwikkeling van de bank. Met certificaten van Aandelen Triodos Bank kan niet op de beurs worden gespeculeerd. U investeert wel in duurzame ontwikkeling, in een bank die projecten en ondernemingen beoordeelt op hun toegevoegde waarde, uiteraard in financiële zin maar ook wat betreft levenskwaliteit."

Het hele verhaal is na te lezen op de website van Triodos:

http://www.triodos.nl/nl/whats_new/latest_news/column/246551


21 september 2006: Geen zoet na het zuur voor milieu en natuur. Een uitermate lezenswaardig persbericht van de Stichting Natuur en Milieu. Deze lobbyclub heeft geen goed woord over voor de krentenwegersmentaliteit van de regering waar het de bescherming van ons aller leefomgeving aangaat. Lees zelf:

http://www.snm.nl/page.php?pageID=88&itemID=1980


21 september 2006: Wijn stinkt uit zijn mond. Eerst twee berichtjes van de vernieuwde Tweede Kamer website waar "opeens" (wel erg toevallig, nietwaar???) het debat over de behandeling van de MEP-moties voor de vaste kamercommissie voor EZ niet meer live te volgen blijkt te zijn voor het publiek. Toevallig? Ik heb daar zo mijn twijfels over... De berichten:

"ANP - 21 09 2006. TWEEDE KAMER - Duitsers dwarsbomen nieuwe kolencentrale

DEN HAAG (ANP) - Minister Joop Wijn van Economische Zaken gaat maandag bij Europees Commissaris Neelie Kroes (Concurrentie) klagen over het Duitse beleid bij het toekennen van vervuilingsrechten aan elektriciteitscentrales. De soepele opstelling van onze oosterburen dreigt een streep te halen door plannen om in ons land nieuwe kolencentrales te bouwen. Wijn zei dit donderdag in de Tweede Kamer, die zich grote zorgen maakt over oneerlijke concurrentie binnen de Europese Unie. Energie-intensieve bedrijven, waaronder aluminiumsmelterijen, metaalbedrijven en chemische bedrijven willen gezamenlijk komen tot een langjarig contract met een of meerdere energiebedrijven om kolenstroom af te nemen. Daarvoor zou er in ons land een nieuwe kolencentrale moeten komen."

"ANP - 21 09 2006. TWEEDE KAMER - Duitsers dwarsbomen nieuwe kolencentrale (2)

"N i e u w bericht, meer informatie DEN HAAG (ANP) - Minister Joop Wijn van Economische Zaken klaagt maandag bij Europees Commissaris Neelie Kroes (Concurrentie) over het Duitse beleid bij het toekennen van vervuilingsrechten aan elektriciteitscentrales. De soepele opstelling van onze oosterburen dreigt een streep te halen door plannen om in ons land nieuwe kolencentrales te bouwen. Wijn zei dat donderdag in de Tweede Kamer, die zich grote zorgen maakt over oneerlijke concurrentie binnen de Europese Unie. Energie-intensieve bedrijven, waaronder aluminiumsmelterijen, metaalbedrijven en chemische bedrijven willen gezamenlijk komen tot een langjarig contract met een of meerdere energiebedrijven om kolenstroom af te nemen. Daarvoor zou er in ons land een nieuwe kolencentrale moeten komen. Nederlandse elektriciteitscentrales hebben Wijn erop gewezen, dat ze bij het bouwen van een centrale in Duitsland kunnen rekenen op een soepele opstelling tot het jaar 2026. Ze krijgen tot die tijd de rechten om het broeikasgas CO2 uit te stoten gratis. Volgens Wijn is dat in strijd met Europese afspraken. Het zogeheten CO2 allocatieplan, dat elk land afzonderlijk moet opstellen en waarin is vastgelegd hoeveel bedrijven mogen uitstoten, loopt tot 2012. Op Europees niveau zijn nog geen afspraken gemaakt over het beleid na die periode. De Nederlandse energie-intensieve bedrijven zeggen dat ze niet langer kunnen concurreren met het buitenland door de hoge stroomprijzen hier. In ons land wordt de stroom vooral opgewekt met aardgas. De prijs daarvan is hoog, doordat die gelijke pas houdt met de olieprijs. Langjarige contracten die voorzien in afname van kolenstroom, moeten leiden tot een lagere en stabielere prijs voor de energie."

Zeer pretentieuze titels trouwens. Hoezo, Duitsers die Nederlands "beleid" dwarsbomen??? Wie heeft er nu 150.000 mensen aan het werk geholpen in de duurzame energie waar we in Nederland zo onze mond vol van hebben, maar als puntje bij paaltje komt alles onderuit gehaald wordt door de politiek? Zowel Joop Wijn als Pieter van Geel hadden vandaag in de plenaire "Klimaat" vergadering hun hypocriete mond vol over dat beroemde "level playing field" wat nu door Duitsland "ernstig verstoord" zou worden omdat ze zogenaamd hun energiebranche allemaal voordeeltjes zouden gunnen, wat niet "zou mogen" volgens Brussel. Nou, als er IETS is waar vuil spel mee gespeeld wordt, is dat het energiebeleid wel, en Nederland blijkt daarin een van de allerstoutste jongetjes van de Europese klas te zijn, met een inmiddels gitzwart imago op het vlak van ondersteuning van duurzame energie. De pot verwijt de ketel dat zij zwart ziet. Wie heeft er nu eigenlijk actief meegeholpen aan het ten gronde richten van een duurzame energie industrie in Nederland? Brinkhorst, van Geel, Zalm, en Wijn als nieuwste onzalige ster aan het rampenfirmanent. Dus i.p.v. Duitsland voor het Brusselse Hof te slepen, zouden deze verschrikkelijke bewindslieden en hun opdrachtgevers op hun respectievelijke ministeries met het door hen gepredikte, doch nooit beleden "level playing field" eens even flink doorgezaagd dienen te worden door diezelfde mevrouw Smit-Kroes.

Wel toestaan dat de Nederlandse bedrijven een extreem vervuilende kolencentrale zouden mogen gaan gebruiken om alle innovatie op het gebied van energiebesparing om zeep te helpen (energieprijzen zijn nog veel te laag, daarom weigeren die bedrijven te innoveren en minder energie te gebruiken!). Maar om dat te verhullen, met de inktzwarte vinger naar het duurzame Duitsland gaan wijzen vanwege (vermeend) fout CO2 emissierechten "allocatiebeleid". Wel toestaan dat de Nederlandse energieintensieve sector langjarige contracten zou mogen afsluiten met de CO2 uitstotende fossiele producenten (dat heet in Brussel "marktverstoring"...), maar de burger aan de onvoorspelbare grillen van de zogenaamd "vrije energiemarkt" blootstellen en ze helemaal leeg laten bloeden door de kunstmatige koppeling van de gas- aan de olieprijzen (ook dat heet bij mij "marktverstoring"...). Wie is er hier nu eigenlijk wie aan het besodemieteren en: hoezo, hebben wij een "vrije energiemarkt" in Nederland? Level playing field? Laat me niet lachen! How low can you get!

Energiebeleid in Nederland: Als er ergens een onvoorstelbare hypocrisie gepredikt wordt, is het daar wel. Max Havelaar, waar zijdt Gij?

http://www.tweedekamer.nl/nieuws/ ... 00004902
http://www.tweedekamer.nl/nieuws/ ... 00004912


13 september 2006: Energiebesparen was nog nooit zo makkelijk. Als u even een petitie ondertekent, hebben we dat namelijk ook weer gehad. De gigantische verspilling van motorbrandstoffen, kerosine, elektra, you name it. En niet te vergeten, die 200 miljoen Euro belastinggeld, om die krankzinnige "bilokatie" van het Europarlement in Brussel en Straatsburg (hemelsbreed 360 km. afstand!) in stand te houden, moet ogenblikkelijk stoppen! Dan maar wat gekrenkte Franse trots, maar die Elsas is dan ook altijd al "omstreden" grondgebied geweest, dus waar hebben we het over. Teken s.v.p. mee om die waanzinnig inefficiënte en verspillende verhuizingskermis ogenblikkelijk te stoppen en het Europarlement permanent in Brussel te laten vergaderen. Zo simpel kan energiebesparing nu zijn: 1 krabbeltje, bij die 975.180 anderen die er vandaag al op stonden. 1 miljoen handtekeningen is voldoende om het parlement van de wens van het Europese volk te overtuigen! De liberalen komen af en toe best wel met goede ideeën, zo blijkt. Initiatiefneemster van deze petitie is Cecilia Malmström, lid van het Europese Parlement voor de Zweedse liberale partij Folkpartiet. Tekenen op:

http://www.oneseat.eu/


13 september 2006: Week van de Vooruitgang 2006. Van 16 t/m 22 september 2006 is er weer een nieuwe Week van de Vooruitgang, een week waarin duurzame mobiliteit wordt gestimuleerd. Dit betekent dat er een week lang groen licht is voor lopen, fietsen, openbaar vervoer en kritisch autogebruik om zo meer schone lucht en rust en ruimte in wijken en binnensteden te creëren. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Meer info:

http://www.weekvandevooruitgang.nl/


12 september 2006: Twee tale-telling berichten. Ik geef ze integraal weer. Hoezo, de vervuiler betaalt? Van wie is al dat "gratis gas" eigenlijk? Als al die belastingen nu naar duurzame energie zouden gaan, zou je er nog mee kunnen leven. Maar waar blijft al dat geld eigenlijk? Dacht u nu echt dat de industrie minder energie gaat gebruiken als ze zo belachelijk weinig daarvoor moeten betalen? Afdwingen dus, door die grootgebruikerskortingen open te breken. Energieverspilling zou een strafbaar feit moeten worden! Innovatie komt er vanzelf wanneer de industrie ook "normale prijzen" moet gaan betalen. Let vooral op de een-na-laatste zin in het tweede bericht. Revolutie!

Stroomprijs voor Nederlands huishouden in top 3
De elektriciteitsprijs voor een gemiddeld Nederlands huishouden behoort tot de top in Europa. Alleen in Denemarken en Italië betaalt een consument meer. Dat blijkt uit onderzoek van Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie.

Onlangs publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek soortgelijke cijfers. Eurostat heeft de elektriciteitsprijzen vergeleken voor een huishouden dat 3500 kWh per jaar verbruikt, en voor een industriële grootverbruiker die 2000 MWh per jaar afneemt.

Een Nederlands huishouden betaalt gemiddeld 21 cent per kWh. Denemarken spant de kroon met 24 cent en ook Italië zit er nog boven met bijna 22 cent. Het Europees gemiddelde ligt op 14,2 cent, waar een gemiddeld huishouden in België net iets boven zit. Opvallend aan de Belgische cijfers is dat België één van de drie landen is waar de stroomprijs voor kleinverbruikers op 1 januari 2006 lager was dan op 1 januari 2005. Volgens Eurostat is de prijs bij onze Zuiderburen met 2,6 % gedaald.

De Nederlandse consumententarieven worden voor een groot deel door belasting bepaald. Net als uit het CBS-onderzoek blijkt dat 42,2% uit belastingen bestaat. Alleen in Denemarken ligt dit percentage hoger.

Het onderzoek naar de tarieven voor industriële klanten geeft heel andere resultaten. Een Nederlands bedrijf betaalt minder dan zijn concurrenten in onder meer België en Duitsland. Italië is in dit opzicht het allerduurst. Belastingen maken in Nederland 24,9% uit van het totale tarief, wat een aanzienlijk lager deel is dan wat huishoudens aan de fiscus afdragen. In tegenstelling tot de consumententarieven, is de prijs voor Belgische grootverbruikers ten opzichte van 1 januari 2005 explosief gestegen. Met een prijsstijging van 25% is België de op drie na grootste stijger in Europa.

Volgens Eurostat is de algemene Europese trend dat de prijzen voor huishoudens minder hard stijgen dan die voor industriële klanten. Voor huishoudens steeg de prijs gemiddeld met 5%, voor bedrijven met 16%. Sinds 2001 zijn de elektriciteitstarieven in grote lijnen constant geweest, maar het afgelopen jaar gingen ze de hoogte in, volgens Eurostat.Nederland bij top drie hoogste gasprijs voor huishoudens
De gasprijs voor een doorsnee huishouden in Nederland hoort bij de hoogste van Europa. Die voor grote industriële gebruikers juist bij de laagste. Dat blijkt uit recent onderzoek van Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie.

Onlangs bleek ook al dat Nederlandse huishoudens een relatief hoge elektriciteitsprijs betalen vergeleken met huishoudens in andere lidstaten in Europa.

In heel Europa betaalde een gezin in 2005 alleen in Zweden en Denemarken meer dan in Nederland. Het laagste tarief wordt gerekend in Estland. België zit net iets boven het gemiddelde.

Industriële gebruikers zijn in Nederland echter wel goed af. Alleen de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen) en de kandidaat-EU-leden Bulgarije en Roemenië zitten lager. België zit nog beneden het gemiddelde en Duitsland komt het hoogste uit.

Eurostat onderzocht ook de invloed van belastingen op de prijs, al hoeven industriële gebruikers die in veel landen niet of maar gedeeltelijk te betalen. De Nederlandse aardgasklant betaalt relatief veel belasting op de aardgasprijs, zo blijkt. Voor huishoudens is dat 34,5% en voor grootverbruikers 31,3%. Hiermee zit Nederland in beide categorieën in de Europese top vijf. België zit iets boven de middenmoot. Opvallend is dat de enige twee landen die niet afhankelijk zijn van de import van aardgas (Nederland en Denemarken) een hoog belastingtarief hanteren!

Tussen 2000 en in 2005 is de gasprijs sterk gestegen voor zowel klein- als grootverbruikers. In de andere jaren is de gasprijs nagenoeg constant, aldus Eurostat.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NQ-06-011/EN/KS-NQ-06-011-EN.PDF
http://www.energiewereld.nl/nieuws/huishoudens-dupe-hoge-gasprijzen (17 aug. 2006)


11 september 2006: Kernenergie nog steeds geen oplossing. U gelooft het niet? U denkt echt dat kernenergie CO2 "neutraal" is? Jammer toch dat er van die irritante mensen zijn die keiharde data opsnorren die u ONGELIJK geven! Met hartelijk dank aan de zeer interessante site "OliNO" en de duidelijke uitleg. Lezen!

http://olino.org/articles/2006/08/15/kernenergie-de-oplossing


6 september 2006: Wouter Bos (PvdA) wil vertienvoudiging van duurzame energie. En in 2020 een halvering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen... Tja, het is verkiezingstijd, en dan zullen dit soort geluiden wel vaker voor gaan komen (zie ook het verkiezingsprogramma van de CDA, een partij die het mond vol heeft over zonne-energie, al weten ze mogelijk niet wat een omvormer is...). Bos wil daarvoor 1 miljard euri per jaar uit de gasbaten fourneren ("Zo betaalt onze gasvoorraad, onze oude energiebron, voor de
nieuwe."
), wat natuurlijk best wel een zeer sympathieke gedachte is, maar er staan nogal wat politici rond die aardgas baten te trappelen van ongeduld, en voor je het weet gaan de baten uit die pot weer vergeven worden aan de meest ranzige nonsens "innovatieprojecten"... En het is natuurlijk ook erg makkelijk aardgasbaten verdienen met de nog steeds niet ter discussie staande kunstmatige koppeling van de gas- aan de olieprijs, waar ik tot nu toe nog geen enkele politicus ernstige bezwaren tegen heb horen maken......

Goed, we zullen de positieve insteek er in blijven houden en zullen de heer Bos (en alle andere politici die mooie beloftes doen) afrekenen op het resultaat. Tip voor de heer Bos en "gelijkgestemde" zielen: MEP regeling voor bestaande projecten in stand houden, en een Wetgeving ter Bevordering van Duurzame Energie daarvoor in de plaats zetten (even paar goedgebekte Duits-Nederlands vertalers aan het werk zetten en dat EEG van de Duitse VROM kopen). En net als al die andere stinkend rijke Europese landen een terugleververgoeding, geoormerkt naar stromingsbron en/of technologie voor minstens 20 jaar met regressief aflopende structuur in het leven roepen en met terugwerkende kracht in werking laten treden tot en met die WijnRampDag van 18 augustus 2006. Eitje. Vergeet het personeel van EZ niet even een flinke EEG-boost te geven en laat die boel daar eens even lekker doortochten. Succes!

Uit de speech van Wouter Bos voor de opening van het academisch jaar van de
Wageningen Universiteit en Researchcentrum:

"Ik wil over deze ambities kraakhelder zijn en klare wijn schenken. Want bij zulke ambities hoort natuurlijk een degelijke financiële dekking, het moet boter bij de vis zijn."

Zou hij Joop Wijn's spreuken themapagina op Polder PV gelezen hebben?

http://www.pvda.nl/ ... /37907/ (samenvatting speech)
http://www.pvda.nl/download.do/id/320055232/cd/true/ ("Mooi groen is niet lelijk")


6 september 2006: Sigaar uit eigen doosch... Uit het kamerstuk 30675, nr. 3 van 30-8-2006. Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met de eenmalige uitbetaling van het tarief voor de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie in 2006; Memorie van toelichting:

3. Uitvoering
De tegemoetkoming van € 52 zal door de netbeheerders worden uitbetaald. Omwille van een goede uitvoering zullen netbeheerders dit bedrag niet verrekenen met de voorschotten, maar dit bedrag separaat uitkeren. Reden voor de keuze deze tegemoetkoming door de netbeheerders uit te laten keren, is dat de netbeheerders het beste zicht hebben op de vraag welke kleinverbruikers op 1 september 2006 beschikken over een aansluiting op het elektriciteitsnet. Daarnaast beschikken de netbeheerders ook over de benodigde contactgegevens van deze afnemers om de tegemoetkoming uit te kunnen keren. Netbeheerders kunnen deze uitbetaling dus op een efficiënte wijze verrichten. Voor de netbeheerders betekent de uitbetaling van de tegemoetkoming ingevolge dit wetsvoorstel een eenmalige extra taak op basis van de Elektriciteitswet 1998. Deze taak brengt voor de netbeheerders kosten met zich mee. Voor deze kosten zullen de netbeheerders een tegemoetkoming ontvangen. Over de vaststelling van de hoogte van de kosten en de hoogte van de tegemoetkoming zullen bij ministeriële regeling regels worden gesteld.

Commentaar Polder PV: Dit gaat dus over de teruggave van de "aansluitbijdrage" die bedoeld was voor de MEP financiering en die dus nu overboord mag, maar waar we desondanks via een "ander kanaal" toch weer aan mogen blijven meebetalen, want anders komt Zalm geld tekort voor "verkiezings-cadeau'tjes"... Uit bovenstaande blijkt dat ditmaal de netbeheerders het vuile werk weer mogen opknappen (blijkbaar heeft Zalm het te druk met het in elkaar draaien van een mooie begroting vol met lekkere "zoete" dingen...), en wel via een separate uitbetaling op ons aller girorekening. En waar worden die "uitvoeringskosten" dan weer uit betaald??? Juist ja! Iets met de Staatsbegroting van EZ... Boeven zijn het, boeven blijven het. Zelf nalezen op de stukken op de Parlando site.

http://parlando.sdu.nl/cgi/login/anonymous

Rechtsboven op "Zoek uitgebreid" klikken en in het invulformulier in het veld "Vrije trefwoorden" de volgende kamerstuk codes invoeren (klik daarna op "Akkoord" of druk de "Enter" knop op uw toetsenbord in):

KST100052 (wetswijziging)
KST100053 (memorie van toelichting)
KST100054 (advies Raad van State)


6 september 2006: Merkwaardig bericht. In het Financieele Dagblad van 4 september 2006:

"Energiereus misbruikt monopolie op netwerk
JOHAN LEUPEN EN ROY OP HET VELD

AMSTERDAM - De grote energiebedrijven Essent, Nuon en Eneco houden volgens een rapport de leveringstarieven van elektriciteit kunstmatig laag. Daardoor is het voor nieuwe partijen moeilijk de energiemarkt te betreden. De hoge winsten die de energiebedrijven eerder bekendmaakten, komen van de netwerk- en handelsdivisies.

Het rapport is opgesteld door Frontier Economics. Het Britse Centrica, dat eigenaar is van de Nederlandse nieuwkomer Oxxio, gaf opdracht tot de studie.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft het rapport van Centrica ontvangen. 'Uiteraard nemen we het zeer serieus', zegt een woordvoerder. Vorige week maakte energiewaakhond DTe (onderdeel van de NMa) bekend dat het onderzoek doet naar de gestegen winsten van de energiebedrijven. 'We willen weten of die afkomstig zijn van een monopoliepositie.'

Volgens Erik de Heus, algemeen directeur van Oxxio, maken de grote energiebedrijven 'oneigenlijk gebruik van de winsten van hun netwerkbedrijven'. 'Ze sluizen de winsten door naar hun commerciële divisies om barrières op te werpen voor concurrenten. Dat is niet in het belang van de klanten.' Essent, Nuon en Eneco ontkennen dat er sprake is van kruissubsidies.

In het rapport zegt Centrica dat Eneco begin juli verlies maakte op de levering van stroom. De stroomprijs bestaat uit twee componenten: levering en transport. Als het leveringstarief kunstmatig laag wordt gehouden, is het voor nieuwkomers, die zelf geen netwerken hebben en dus geen elektriciteit distribueren, moeilijk concurreren.

Het vermoeden van kruissubsidies was voor het ministerie van Economische Zaken een van de redenen om de energiebedrijven verplicht te splitsen in een leverings- en een netwerkbedrijf. De Splitsingswet is door de Tweede Kamer aangenomen. Op 31 oktober buigt de Eerste Kamer zich erover."

Copyright © 2006 Het Financieele Dagblad

Commentaar Polder PV:

Zéér merkwaardig! Volgens mijn knalharde gegevens zijn het namelijk, afgezien van de niet geliberaliseerde kosten voor de stadswarmte (inderdaad: windhandel van het zuiverste water), vooral die variabele leveringskosten die elke keer weer omhoog zijn geschoten de laatste jaren, en dat heeft vooral met de kunstmatige koppeling van de variabele gas- (en dus ook elektra-) aan de olieprijs te maken, waardoor de energiebedrijven van de Staat slapend rijk mogen worden ten koste van de eindverbruikers, zeker gezien het stijgende elektriciteitsverbruik. Zie het bericht hieronder van 29 augustus 2006. De netbeheerskosten staan onder zeer zware controle van de DTe die moet voorkomen dat de netbeheerders niet misbruik van hun monopoliepositie gaan maken. OK, er wordt af en toe wat "geprobeerd" door de netbeheerders om extra inkomsten te verwerven (stiekem 285 euri afsluitkosten voor een kookgasaansluiting ouder dan 5 jaar in rekening gaan brengen terwijl het altijd gratis was, zie NUON Soap...), maar de transportkosten zijn het afgelopen jaar "gestabiliseerd" en de variabele component daarvan is zelfs iets afgenomen. De grote "knaller" met die transportkosten werd voor gasaansluitingen in 2003 gemaakt, toen door de invoering van vastrecht en meetdienst (vaste bedragen per jaar) in 1 keer de transportkosten voor gas ruim werden verdubbeld bij huishoudens met een "normale" gasaansluiting. Of al dat geld vervolgens naar de leveringsbedrijven is doorgeschoven, zoals mogelijk gesuggereerd lijkt te worden in het bericht, mag je dikke vraagtekens bij zetten, maar daar mag de DTe dan ook terecht eens werk van gaan maken. Eerst zien, dan geloven.

Er staat sowieso een blunder van formaat in de een-na-laatste alinea van het bericht: de stroomprijs bestaat naast levering en transport, namelijk ook nog uit energiebelasting (dat is een derde gedeelte van de totale prijs voor elektra!) en over het geheel wordt door de Staat ook nog een vette 19% BTW afgeroomd. Ik had van het FD wel een wat zorgvuldiger weergave van de realiteit verwacht...


30 augustus 2006: Duurzaam duurt het langst. In onderstaand persbericht van Milieudefensie en Greenpeace Nederland wordt dit nog eens expliciet duidelijk gemaakt. Het is ook in de lawine van klachten richting het Ministerie van Economische Zaken over het stoppen van de MEP regeling voor nieuwe cq. in de "pijplijn" zittende projecten (waarvoor nog geen MEP subsidie was aangevraagd voor 18 augustus toen de regeling werd onthoofd door Joop Wijn) van essentieel belang dat bijvoorbeeld projecten die gebruik willen maken van palmolie uit de Derde Wereld als goedkope brandstof, absoluut geen recht kunnen doen gelden op "duurzame subsidiegelden", omdat palmolie in het geheel geen duurzaam geproduceerde grondstof is op de schaal die nodig is (daar komt het fossiele transport van al dat moois ook nog eens bij...). Essent heeft al een biomassa verbrandingsinstallatie voor palmolie stilgelegd, niet wegens de genoemde van de milieubewegingen gevraagde duurzaamheidseisen, maar omdat Brinkhorst de subsidie voor grootschalige opwek van biomassastroom kortwiekte...

Om met de progressieve Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV) te spreken: "Lösungsvorschläge erarbeiten wir ohne Rücksicht auf Partikularinteressen. Kompromisse überlassen wir den Politikern."
Vertaling PPV: "Oplossingsrichtingen (voor meer duurzaamheid) worden geanalyseerd zonder rekening te houden met specifieke deelbelangen. Compromissen laten we over aan de politici."

En zo dienen ook de Nederlandse milieuorganisaties hun taak serieus te blijven nemen en niet te zwichten voor maatschappelijke druk om "water in de wijn" te doen wanneer de nood hoog blijkt te zijn...

Vandaar het volledige persbericht, waarvan de strekking door Polder PV voor de volle honderd procent onderstreept wordt:

Criteria Cramer houden foute biomassa niet tegen

Amsterdam, 30 augustus 2006 ­ De vandaag gepresenteerde criteria voor duurzame biomassa zijn tandenloos. Dat zeggen Milieudefensie en Greenpeace in een reactie op het rapport van de commissie Cramer. Onder het motto van duurzame energie gaat het tropisch regenwoud straks alsnog in rook op, mét subsidie van de overheid. Biomassa kan een belangrijke rol spelen om klimaatverandering tegen te gaan, maar moet dan wel rendabel worden ingezet.

De opdracht van de commissie was om het gebruik van biomassa die schade toebrengt aan natuur en milieu uit te sluiten. Maar de commissie Cramer heeft te slappe criteria geformuleerd en de controle op foute biomassa niet goed uitgewerkt. Het rapport concludeert dat meestal niet te achterhalen is waar biomassa zoals palmolie en soja precies vandaan komt. De commissie vindt toch dat deze biomassa door de overheid als 'duurzaam' aangemerkt kan worden. “Een onbegrijpelijke en onverantwoorde redenering”, aldus Donald Pols, campagneleider Klimaat en Energie van Milieudefensie. “Het is belachelijk dat foute biomassa kan doorgaan voor duurzame energie en dat hiervoor subsidies worden gegeven.”

Echt duurzame biomassa kan voor een belangrijke vermindering van CO2-uitstoot zorgen. De commissie Cramer neemt echter genoegen met een afname van CO2-uitstoot met slechts 30 procent. Daardoor wordt onrendabel gebruik van biomassa, bijvoorbeeld als brandstof voor auto’s, gestimuleerd. Voor de productie van één liter biobrandstof is bijna driekwart liter fossiele brandstof nodig. Meike Baretta, campagneleider Klimaat en Energie van Greenpeace. “Biobrandstof is de minst rendabele inzet van biomassa. Als het Nederlandse wagenpark helemaal op biodiesel zou rijden, verbruikt dat in één dag genoeg calorieën om honderd miljoen mensen te voeden.”

Biomassa kan alleen een oplossing van het klimaatprobleem zijn als het gepaard gaat met forse energiebesparingen en grote investeringen in andere schone energiebronnen zoals zon, water en windenergie. De commissie Cramer had daar op zijn minst op moeten wijzen. Overmatige inzet van biomassa zal uiteindelijk altijd tot problemen leiden.

Greenpeace en Milieudefensie pleiten voor een verbod op alle biomassa die niet aantoonbaar duurzaam is. Zo mag biomassa niet met de voedselproductie concurreren en geen kap van het regenwoud veroorzaken. Ook genetisch gemodificeerde biomassa moet worden uitgesloten. De Tweede Kamer heeft aan de regering gevraagd om onduurzame palmolie te weren van de Nederlandse markt. Maar met de normen van deze commissie kan palmolie wel door de beugel. Onaanvaardbaar volgens de milieuorganisaties, zolang er voor de aanleg van palmolieplantages nog op grote schaal tropisch bos wordt gekapt.

Voor meer informatie:
Persvoorlichting Milieudefensie, 020 5507 333
Persvoorlichting Greenpeace, 06 2503 1012
Zie ook: www.greenpeace.nl en www.milieudefensie.nl

http://www.milieudefensie.nl ... infoblad-palmolie-biobrandstof_23sept.pdf ... (achtergronden)


30 augustus 2006: Duurzaamheids-enquête OneWorld.nl. Een leuk kijkje in de keuken bij een steekproef uit 1267 Nederlanders m.b.t. duurzaamheids-wensen en eigen gedrag. Ook hieruit blijkt weer klip en klaar dat de tweedeling in Nederland op alle fronten doorzet, bijv. m.b.t. het aantal groene stroom gebruikers en het aantal niet groene stroom gebruikers (ongeveer even groot), dat men wel het papier en glas (met de auto, offcourse) naar de desbetreffende kringloopcontainers willen brengen, maar minder vliegen, ho maar (31 procent: nooit), etc. Echter, een zeer duidelijke uithaal naar die onbetrouwbare boeven in Den Haag: 68 procent van de ondervraagden wil beloond worden voor goed duurzaam gedrag (1e keus), en 39 procent is voor hogere belasting op vervuilende auto's en vliegverkeer (2e keus). Lijkt me duidelijk, nietwaar, al vind ik dat er keihard naast hoort te staan, op gelijke hoogte: afstraffen van onduurzaam gedrag, want we hebben maar 1 planeet, geachte landgenoten, en de helft van Nederland (en het merendeel van de bevolking) ligt/woont onder de zeespiegel.

Let ook goed op de antwoorden op vraag 16. De antwoorden van de "nee"-zeggers (vraag 14) zullen we maar laten voor wat het is. Nederland zal echt niet beter worden van zuurpruimen die iets te veel naar wereldvreemde types als Joop Wijn luisteren en zelf geen vinger willen uitsteken om deze wereld ook maar 1 minuscuul stukje beter te maken. Het type "zonnepanelen zijn miljeuverwoestende apparaten", zullen we maar zeggen. Hopeloze gevallen en reddeloos verloren. Veel hoopgevender zijn de bevindingen van Insnet: "De aandacht die geschonken wordt aan duurzaamheid vindt men niet overdreven. Ook wordt duurzame ontwikkeling niet gezien als tijdelijke ontwikkeling of een modieus begrip."

Verder wel aardig weer, zo'n enquête, maar om een visie op een duurzame toekomst neer te zetten is veel meer nodig dan een paar Hollanders te ondervragen aan de telefoon (lees: iets zeggen of "van plan zijn" is nog heel iets anders dan iets doen!!!). Daarvoor moeten de handen uit de mouwen en vele hele grote knuppels in heel veel hoenderhokken: "Herr Trittin" (voormalig Milieuminister in Duitsland die het EEG krachtdadig heeft uitgewerkt en Duitsland aan de wereldtop "duurzaam" heeft gebracht): "Es gibt noch ein wichtige Vakature für das Wirtschaftsministerium in Den Haag!"

http://www.insnet.org/nl/duurzaamheidmonitor/ (DuurzaamheidMonitor)
http://www.oneworld.nl/index.php?page=1&articleId=8915 (samenvatting van resultaten enquête)
http://www.oneworld.nl/uploaded_files/resultaten%20vragen%20OneWorld%20NL.pdf (uitkomsten enquête)


29 augustus 2006: Slapend rijk in op 1 oor liggend Nederland... Mocht u het nog steeds niet door hebben: de energiebedrijven worden slapend rijk vanwege de kunstmatige koppeling door de Staat van de gas- aan de olieprijs. NUON heeft het afgelopen kwartaal (2006-2) goed geboerd en kwam op een winst uit van 136 miljoen euro, ruim 4 maal zoveel als het 2e kwartaal in 2005. Er wordt flink geronkt over "efficiency" verbeteringen, betere klachtafhandeling van klanten (HUH? Zie NUON Soap, Sunpower affaire...), afstoten van "bedrijfsvreemde activiteiten" als drinkwater, waterzuivering en ... windmolenparken (bedoeld worden de niet meer door de NL Staat via belastingvrijstelling van groene stroom ondersteunde buitenlandse parken...), etc. De grootste winst is en blijft echter behaald worden door bovengenoemde door de Staat expliciet volgehouden doch volslagen achterhaalde, want bevolking en bedrijfsleven leeg persende koppeling: "De toename is vooral toe te schrijven aan de duurder geworden grondstoffen als aardgas en steenkool.", aldus het krantenbericht ... ??? Het eerste kan ik me gezien bovenstaande levendig voorstellen (slapend rijk worden met de zegen van Zalm en zijn kornuiten in Den Haag). Het laatste echter, is natuurlijk te zot voor woorden. Hoezo, steenkool "duur"? De hele wereld ligt er barstensvol mee (wel eens van strip-mining in Montana gehoord?), en het blijft belachelijk goedkoop, dat smerige maar oh zo lucratieve gitzwarte spullie! Dáárom staat het ene na het andere grote energiebedrijf te trappelen van ongeduld om die smerige "moderne" kolencentrales op de Maasvlakte en bij Delfzijl neer te plempen! Dan kunnen die boeven namelijk vervolgens met die spotgoedkoop geproduceerde kolenstroom onbeschoft grote marges maken, met "marktconforme (lees: naar de kunstmatig hoge gasprijs toe gerekende) elektriciteitsprijzen"...

Neen, beste NUON, die winst komt vooral uit de door de koppeling veroorzaakte zeer lucratieve baten uit de gasverkopen (stijging m³ prijs per 1 jan. 2006 in Zuid Holland 14,4%, vanaf 3e kwartaal nog eens 1,1% erbij, al staat er nu opeens (website NUON) een "korting over de eerste 2000 m³" tegenover (0,74 eurocent/m³) die natuurlijk nooit die gigantische stijging van 1 januari 2006 goed gaat maken), de daar aan gekoppelde sterk stijgende elektriciteitsprijzen (Continutarief NUON per 1 jan. 2006 18,5% omhoog, vanaf 3e kwartaal nog eens fors opgehoogd met 4,4%), en, niet te vergeten, de nog steeds omhoog knallende GJ prijs voor de tienduizenden gedwongen, geen enkele andere keuze hebbende stadswarmte klanten (per 1 jan. in Zuid Holland 11,8%, 3e kwartaal er nog eens 2,25% bovenop)... Kom op, NUON, en al die andere "grote jongens". Gaarne een wat intelligenter exemplaar dan dit superslappe nep-excuus verzinnen s.v.p., bij het volgende persbericht...

Bron: Leidsch Dagblad 22 augustus 2006


21 augustus 2006: Leuk. Flappen tappen uit de basis van een windturbine. En, ach, waarom niet meteen een frietkraam er in? Kom maar op met die dingen. Ik weet nog wel een leuk plekje, bij ons op een winderig plein met hangjongeren. Windenergie = cultuur. Ik geloof er in. U ook? Kijken, op new-energy.tv!

http://www.new-energy.tv/trailer.php/3/124/gelooft_in_wind.html?autostart=false


18 augustus 2006: Gratis Essent baby. Tja, het licht valt uit (25-27 november 2005), en wat doe je dan? De computer kun je ook niks meer mee, die leuke film op de BBC is wel erg statisch en donker, en afwassen in het duister is ook niet de meest efficiënte wijze van werken. Dan maar de bedstee in, mijn liefste. Resultaat: Essent schenkt Haaksbergen een stel roze koters dat het een lust is, verwachte "piek" tussen 18 en 20 augustus. De eerst "vroeggeborenen" zijn al afgeleverd. Moet toch wat leuks mee te doen zijn voor een commercial?

http://www.rtl.nl/ ... geboortegolf.xml


18 augustus 2006: "Slimme" meters 10. Nog nat achter de oren en nu al oliedom. Zie de separate "slimme meter" pagina.


14 augustus 2006: Bruinkool dagmijnbouw. Nooit van gehoord? Kijk op een satellietfoto, iets oostelijk van Zuid Limburg, in de driehoek Aken - Keulen - Mönchen-Gladbach. Wat ziet u? Iets wat je als rauwe littekens in de huid van Moeder Aarde dient te beschouwen. Bloedende wonden die steeds verder worden opengescheurd, door machines die u misschien alleen in onwaarschijnlijke science fiction films verwacht. Polder PV heeft al in 2000 de eerste verschrikkingen ervan van dichtbij gezien. Inmiddels, gewapend met Google Earth vanachter de computer, geeft hij een "in-depth" kijkje in die verschrikkelijke keuken die in het Engels "lignite strip mining" wordt genoemd. Niet de aandacht af laten leiden door dat allerschattigste mini PV-centraletje bij Frimmersdorf, of die paar windturbines die aan de rand van de Garzweiler gruwel zijn neergeplempt, maar vooral de schaal van deze verschrikking tot op uw botten laten doordringen.

Het heet dat de NS, een van de grootste groene stroomafnemers van Nederland, ook een grote hoeveelheid van die ongelofelijk gore bruinkoolstroom afneemt. Lekker goedkoop, hé? Ik zit nooit meer "lekker" in de stoel als ik weer eens de trein neem en probeer het reizen ermee zoveel mogelijk te beperken...

Het rijkelijk geïllustreerde "verhaal" vindt u op de foto subsite van Polder PV op de oude server.

http://www.nieuwsbank.nl/inp/1999/04/0412F078.htm (NS op bruinkool- en atoomstroom?)


14 augustus 2006: Zeer ernstige storing Zweedse kerncentrale Forsmark. Door een kortsluiting in een trafostation waarmee de kerncentrale de opgewekte elektriciteit invoedt op het distributienet (defecten bij omvormers waarmee gelijkspanning wordt omgezet in wisselspanning, waar hebben we dat meer gehoord???!!!), werd op 25 juli 2006 een reeks gebeurtenissen in gang gezet waardoor fundamentele en structurele problemen met de noodstroomvoorziening aan het licht kwamen. Pas na 23 minuten konden met de hand 2 van de 4 noodstroomaggregaten op gang gebracht worden en water in het regelstavenbassin rondgepompt worden om oververhitting en een potentiële kernsmelt te voorkomen. Door experts wordt dan ook terecht van een zeer ernstige situatie gesproken. In de Wikipedia link kunt u nalezen (Duits) hoe erg dit ongeval was, het ergste, zo wordt door bronnen gemeld, sinds de rampen in Harrisburg (U.S.A.) en Tsjernobyl (Oekraïne). En wij maar wijsgemaakt worden dat die westerse centrales zo "superieur" en zo "veilig" zijn. Droom maar lekker door, geachte medelanders, en hoop dat u niet in een atoom nachtmerrie wakker wordt... VROM heeft natuurlijk helemaal geen problemen met Borssele, want daar is alles picobello en op andere wijze geregeld.

http://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Forsmark
http://www.greenpeace.nl/news/greenpeace-dringt-aan-bij-vrom (reactie Greenpeace)
http://quality.blogg.de/eintrag.php?id=333 (scherpe reactie op het uitgebreide artikel in "die Zeit")
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=24041 (Borssele: "niks aan de hand")


6 augustus 2006: Is dit ons voorland? Continuon krijgt genadeloos klop van NMa. In een werkelijk verbijsterend ambtelijk "verslag" van een procedure die een appartementbewoner tegen netbeheerder Continuon heeft aangespannen bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa (eerste brief van 21 juni 2005...), krijgt Continuon er van langs. In maar liefst 58 punten op 11 pagina's (!) staat omschreven wat er allemaal is gebeurd rond het gedeeltelijk op een niet deugdelijke wijze wijzigen van een netverbinding via een particulier appartement, het op basis daarvan weigeren van toegang tot die woning door de uitzonderlijk goed geïnformeerde bewoner, het "resulterende" langdurig afsluiten van die bewoner van de elektriciteitsvoorziening, en de daarin uitmondende serie klachten/bezwaren die uiteindelijk op de meeste (doch niet alle) punten gehonoreerd zijn door de NMa (let wel: er is nog wel beroep mogelijk tegen de in dit document genoemde serie beslissingen). Sterker nog: een eerder besluit van de NMa werd op basis van nieuw onderzoek herroepen, wat bepaald geen gebruikelijke gang van zaken is!

Een van de fundamentele bezwaren van de NMa is dat Continuon deze marktwaakhond onjuist voorgelicht blijkt te hebben over de verrichte werkzaamheden (die ter plekke zijn gecontroleerd door een inspecteur van de KEMA), en dat de NMa daardoor "belemmerd" is bij een goede uitoefening van haar toezichthoudende functie en haar wettelijk vastgestelde rol in het beslechten van geschillen. Dat wordt in de ambtelijke wereld zo'n beetje als een doodzonde beschouwd.

Wat ook duidelijk wordt uit dit document is dat dit soort zaken behoorlijk lang kunnen "slepen", dat je uitzonderlijk goed geïnformeerd dient te zijn over zowel de technische "ins en outs", als de ambtelijke procedures die blijkbaar doorlopen moeten worden, en dat je de huid van een olifant moet hebben om tegenspel te kunnen bieden tegen de oppermachtige netbeheerders. Mocht u ooit een (forse) klacht hebben en deze bij de NMa willen deponeren, moet u dus van hele goede huize komen. Er is geen enkele garantie dat uw klacht "gehonoreerd" zal worden, want er zijn ook voorbeelden dat mensen geen poot aan de grond kregen of op basis van procedurele zaken geen verhaal bleken te kunnen halen. Alleen al die enorme ongelijkheid van "machtspositie" tussen de onbetaalde, vaak van niets wetende consument/"afnemer" en de van een leuk voorraadje gepokt en gemazelde, dik betaalde juristen voorziene netbeheerders (en leveranciers) is eigenlijk al te gek voor woorden. In Brussel wordt binnen het energiewereldje regelmatig gesproken over "a level playing field". Daar mag nog wel hard aan gewerkt worden, want een gemiddeld burger is (vrijwel) nooit op "a level playing field" met een goed in de materie zittend netbedrijf of leverancier.

Lesson to be learned: bereidt uzelf zéér grondig voor, en bidt tot de schikgodinnen dat het lot u gunstig gezind zal zijn. Wij hopen dat bovengenoemde getroffen klant ruimhartig financieel gecompenseerd zal worden door de netbeheerder.

http://www.dte.nl/images/102093-69%20openbare%20versie_tcm7-91222.pdf


6 augustus 2006: Excursie waterkrachtcentrale Amerongen. Cultureel organisatiebureau Facta organiseert een excursie naar de al in 1958 in werking gestelde waterkrachtcentrale in de Nederrijn, gemeente Amerongen, gelegen aan de Koornwaard benoorden Maurik en oostelijk van Wijk bij Duurstede. NUON neemt duurzame stroom af van deze centrale die onderdeel vormt van de stroommix voor het door hen aangeboden Natuurstroom contract. Datum: 18 november 2006, 14h00-16h30. De kosten zijn € 25,-- per persoon voor abonnees van Energie+ en € 35,-- pp. voor niet-abonnees, incl. gratis proefabonnement voor Energie+. Een mooie kans om ook eens een blik in de keuken van een van die andere superschone, vrijwel CO2-vrije stromingsbronnen te werpen in ons zeer vlakke landje: water!

Bron: Energie+ nr. 26(4)/augustus 2006: p. 41.

Aanmelden bij Facta BV:

http://www.facta-organiseert.nl


4 augustus 2006: De werkelijkheid is erger dan hij lijkt... Gisteren een hele boom opgezet met een ex-collega die zowaar ook "in de energie" blijkt te zitten, it's a small world. Inside info: TenneT heeft tijdens de twee laatste hittegolven niet de hoogste alarmfase doen uitgaan (wat in 2003 wel gebeurd is), want sommige energiecentrales mochten hun koelwater wel tot (veel) meer dan 30 graden C op laten lopen, dat lozen, en door blijven draaien, terwijl anderen in "te kwetsbare gebieden" wel werden verzocht een tandje omlaag te gaan. Uiteraard om niet de pleuris te laten uitbreken bij het rooie "milieutuig". Het is maar dat u het weet. We zaten "volgens de oude definities" dus wel degelijk in een zoveelste crisis situatie, maar de energie ambtenaren hebben weer eens een "creatieve" oplossing gevonden om gewoon door te blijven gaan op de heilloze, duurzame energie in de hoek drukkende, "schoon fossiele" weg. In het energiewereldje blijven hele vieze spelletjes gespeeld worden, ten koste van onze omgeving en onze toekomst. Altijd achter de gordijnen blijven kijken in energiezaken, geachte medeburgers...


4 augustus 2006: No blood for oil, no brains for atoms, no stomach for ethanol! Op Polder PV zult u zelden iets over de waanzinnige ontwikkelingen op het vlak van de volslagen uit de hand gelopen automobiliteit op deze aardkloot vinden. Ik ben mijn hele leven al zeer bewust autoloos, heb nooit wat met auto's gehad, heb geen rijbewijs, en ben een fel tegenstander van de volkomen doorgeslagen (auto-)mobiliteits-ziekte die de meeste landen in de greep houdt en ze tot verschrikkelijk foute ontwikkelingen doet aanzetten. Ik zal me altijd blijven verzetten tegen die cultuur, zelfs als men "minder fossielen" gaat inzetten om al die honderden miljoenen stuks blik, die het allergrootste gedeelte van de dag helemaal niks staan te doen doch wel extreem kostbare ruimte bezetten, slechts even een uurtje, met meestal 1 Homo sapiens (de denkende mens...) gevuld, over peperdure, overvolle en stinkende, CO2 uitbrakende wegen te kunnen laten rijden. Dat er talloze perverse mechanismen aan de hele auto-industrie ten grondslag liggen en er vele extreem kwalijke gevolgen zijn die slechts marginaal door de autorijders betaald worden is al tot daar aan toe en onverteerbaar. Maar dat nu ook nog eens de voedselvoorziening van de arme landen op het spel komt te staan door wat in de U.S.A. al zo'n beetje tot een "ethanol-frenzy" (de Amerikaanse reactie op Bush zijn "we're addicted to oil"...) aan het leiden is, is gewoon bij de beesten af! Zelfs al zou er massaal ingezet worden om alle mais en graan in de U.S.A. in het "schone" ethanol om te zetten, dan nog maakt het geen moer uit voor de olie-afhankelijkheid van alleen al dat energie zuipende westerse land, knallen de grondstof prijzen voor voedselgraan en mais de pan uit en worden arme graan- en mais importerende landen die geen kant op kunnen "als gevolg van het marktmechanisme" aan de rand van de afgrond gebracht.

Er is maar een weg die op dit vlak naar een duurzamere samenleving leidt, en die heet: weg van de automobiliteit, extreme beprijzing en belasting van zowel het autorijden (vervuiling) als het bezit (ruimtebeslag), structurele maatregelen om het langzame verkeer en het openbaar vervoer ingrijpend te verbeteren en te bevorderen, en ingrijpen in de wereldvoedselmarkt om te voorkomen dat alwéér de arme landen de dupe worden van de hebzucht en onnadenkend consumentisme in het extreem rijke westen. Hieronder voor de verandering het volledige stuk uit Refocus Weekly, met dank aan Floris. Met de slotconclusie ben ik het trouwens niet eens: energie moet flink beprijsd blijven worden, anders schiet het allemaal geen moer op en blijven we water naar de zee dragen: besparen dus en minder autorijden, zelfs al is dat in een "elektrisch" exemplaar. Alle auto's in Europa op windenergie? Net zo'n onhaalbare "utopie" als al die auto's op ethanol laten rijden! Desondanks: Lezen s.v.p.!


Environmentalist questions popularity for green fuels

WASHINGTON, DC, US, July 26, 2006 (Refocus Weekly) The head of a U.S. environmental think tank says the focus on ethanol to reduce reliance on oil is ill advised.

Lester Brown, founder of the Earth Policy Institute, says the focus of automobile manufacturers on flex-fuel vehicles that use corn-derived ethanol instead of electric cars is the wrong strategy. Even with a major push to produce ethanol from corn, ethanol provides only 3% of transportation fuel in the country and has not reduced demand for gas sufficiently to lower prices.

A study published by the National Academy of Sciences concludes that, if all the corn and soybeans produced in the U.S. were used for ethanol and biodiesel, it would provide only 12% of demand for gasoline and 6% of demand for biodiesel. As a result, using grain-based alcohol products to replace petroleum-based automotive fuel is not going to make much of a difference.

“ Cars, not people, will claim most of the increase in world grain consumption this year,” says Brown. The U.S. Department of Agriculture projects that world grain use will grow by 20 million tons in 2006, of which 14 million tons will be used to produce fuel for cars, leaving only 6 million tons to satisfy the world’s growing food needs.

“ In agricultural terms, the world appetite for automotive fuel is insatiable,” and the grain required to fill a 25-gallon SUV gas tank with ethanol would feed one person for one year, while the grain to fill the tank every two weeks over a year will feed 26 people.

“ Investors are jumping on the highly profitable biofuel-bandwagon so fast that hardly a day goes by without another ethanol distillery or biodiesel refinery being announced somewhere in the world,” he notes. “The amount of corn used in U.S. ethanol distilleries has tripled in five years, jumping from 18 million tons in 2001 to an estimated 55 million tons from the 2006 crop.”

In some U.S. states, ethanol distilleries are taking over the corn supply and, in Iowa, 55 ethanol plants are operating or have been proposed and economists warn that, if they are all built, they would consume “virtually all the corn grown in Iowa.” In South Dakota, ethanol distilleries already consume more than half of the corn harvest.

“ With so many distilleries being built, livestock and poultry producers fear there may not be enough corn to produce meat, milk, and eggs and, since the U.S. supplies 70% of world corn exports, corn-importing countries are worried about their supply,” he adds. “As the price of oil climbs, it becomes increasingly profitable to convert farm commodities into automotive fuel, either ethanol or biodiesel.”

Crop-based fuel production is concentrated in Brazil, the U.S. and western Europe, with the U.S. and Brazil each producing 16 billion liters of ethanol last year. Brazil uses sugarcane as the feedstock but U.S. distillers use grain, and the 55 million tons of corn going into ethanol this year represent one-sixth of the U.S. grain harvest but will supply only 3% of its automotive fuel, he adds.

Brazil is the world’s largest sugar producer and exporter, but now converts half of its sugar harvest into fuel ethanol. With 10% of the world’s sugar harvest going into ethanol, the price of sugar has doubled and “cheap sugar may now be history.”

In Europe, the emphasis is on producing biodiesel and, in 2005, the European Union produced 1.6 billion gallons of biofuels. Of this, 858 million gallons were biodiesel from vegetable oil and 718 million gallons were ethanol from grain, he adds. China and India are building ethanol distilleries and China converted 2 million tons of grain last year into ethanol.

“ The profitability of crop-based fuel production has created an investment juggernaut,” he explains. “With a U.S. ethanol subsidy of 51¢ per gallon in effect until 2010, and with oil priced at $70 per barrel, distilling fuel alcohol from corn promises huge profits for years to come.”

“ For the two billion poorest people in the world, many of whom spend half or more of their income on food, rising grain prices can quickly become life threatening,” he warns. “The broader risk is that rising food prices could spread hunger and generate political instability in low-income countries that import grain, such as Indonesia, Egypt, Nigeria and Mexico. This instability could in turn disrupt global economic progress.”

“ If ethanol distillery demand for grain continues its explosive growth, driving grain prices to dangerous highs, the U.S. government may have to intervene in the unfolding global conflict over food between affluent motorists and low-income consumers,” and he says “the equivalent of the 3% gain in automotive fuel supplies from ethanol could be achieved several times over - and at a fraction of the cost - simply by raising auto fuel efficiency standards by 20%.”

“ While there are no alternatives to food for people, there is an alternative source of fuel for cars, one that involves shifting to highly efficient gas-electric hybrid plug-ins,” he concludes. “If wind-rich countries such as the U.S., China and those in Europe invest heavily in windfarms to feed cheap electricity into the grid, cars could run primarily on wind energy, and at the gasoline equivalent of less than $1 a gallon.”

© Refocus Weekly 26 juli 2006; zie ook:

http://www.earth-policy.org/Updates/2006/Update55.htm
http://www.sarasin.ch/sarasin/show/pdf/pdfreader?file=medrel250706_e.pdf

Luister ook naar de "podcast" op de Renewable Energy Access site (de site staat tegenwoordig trouwens bomvol nieuws over ethanol, tot in China aan toe...):

http://www.renewableenergyaccess.com/podcast/inside_re_8_3_06.mp3


28 juli 2006: Waar hebben wij dit aan te danken? Bloedheet, langdurige zon, extreem energieverbruik, vakantieverkeer, etc. Gevolg: extreme luchtverontreiniging. Bewust autoloze Polder PV produceert een maximale hoeveelheid donkergroene zonnestroom met zijn 10 zonnepanelen en voedt een fors deel in op het distributienet. Waar heb ik dit aan te danken? Dank u, geachte medeburgers en "maatschappelijk verantwoord ondernemende" bedrijven! Geweldig gewoon! Waar blijft dat principe "de vervuiler betaalt"????? Moet ik jullie soms voor het Hof voor de Mensenrechten slepen?


© KNMI/NASA/NIVR “Ozone Monitoring Instrument” (OMI) on NASA's Aura Satellite
NO2 concentrations on July 18 2006

http://www.knmi.nl/VinkCMS/news_detail.jsp?id=33483


25 juli 2006: Crisis? What crisis? Terwijl de "gemiddelde" consument zich helemaal te pletter koopt aan ijsjes en in wegwerp plastic gehuld "gekoeld" bronwater uit verweggistan, energievretende airco's (die hij "vroeger" helemaal niet nodig had), heftige parkeertickets voor de op een paar fietskilometers van de woonplaats liggende parkeerplaats bij het strand, en het ene na het andere "six-pack" exportbier in weggooiglas- of blikverpakking die meer aan energie gekost hebben dan de ranzige inhoud ervan gedachtenloos naar binnen klokt achter de breedbeeld TV, kraakt de industrie in haar voegen.

Gelezen in Nieuwsblad Stromen: "... de papierbedrijven geven dit jaar meer geld uit aan energie dan aan personeelskosten." (20 procent gas en elektra, 15-17% loonkosten). Ondertussen willen de nodige belanghebbenden die verdomde tweede kerncentrale er "vanwege de energietransitie" even snel door jassen, bij voorkeur natuurlijk tijdens een interim regeerperiode met VVD en CDA, want je weet maar nooit wat die verkiezingen voor onwelkome veranderingen in de Tweede Kamer zullen opleveren. Het zal allemaal helemaal niks helpen, geachte dames en heren van EnergieNed en de "gezamenlijke M.K.B. en werkgeverorganisatie V.N.O.", want die kunstmatig goedkope atoomstroom zal "op" zijn voor we met de ogen kunnen knipperen, en dan begint de pleuris pas goed uit te breken, want Frankrijk heeft ook al meer elektra nodig dan ze kunnen produceren en dat gaan ze straks echt niet meer naar die vermaledijde wiet-telers exporteren in dat achtergebleven lage landje. Als ze op gegeven moment al atoomstroom "over" hebben, gaan ze de hoogst gelegen stuwmeren in de Alpen er 's nachts mee volpompen en die stroom overdag als "duurzame waterkrachtstroom" lekker duur verkopen aan energiezuipend Europa (doen ze al in Zwitserland...), of ze gaan zelf waterstof maken, als ze eenmaal het "licht" gezien hebben...

Ergo: besparing en efficiëntie bij wet afdwingen, energie (lees: variabele, beïnvloedbare kosten!) zwaar beprijzen en loonbelasting fors verminderen, met als kostenvangnet een maandelijks "Energiegeld" voor elk huishouden voor een elk jaar te evalueren vast bedrag (gesproken wordt van, in eerste instantie, 100 euro/maand). Dat zal de nodige besparing zwaar stimuleren, duurzame energie in eigen land een vogelvlucht doen geven (lees: hoog gekwalificeerde arbeidsplaatsen), en versneld de archaïsche fossiele productie doen afbouwen. De "moderne" economie lijdt aan ongeneeslijke en gevaarlijke kwalen en dient met harde hand op het rechte spoor te worden gebracht. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Wie werkelijk geïnteresseerd is in hoe de energierevolutie tegelijk ook de nodige sociale revolutie zal kunnen zijn, leze de zeer vooruitstrevende website van de Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV), barstensvol innovatieve ideeën over die revolutie die al sinds jaar en dag plaatsvindt in Duitsland. De SFV heeft aan de basis van het Erneuerbare Energien Gesetz gestaan: de beste wetgeving voor duurzame energie ter wereld. Kijk over de oostgrens en trek uw eigen conclusies.

Bron: Nieuwsblad Stromen nr. 8(11/12)/21 juli 2006: p. 2 ("Papierindustrie")
http://www.sfv.de


25 juli 2006: Zéér efficiënte wijze van geld "verbranden" (economisch, heet dat...). 2,7 miljard euro voor kernenergie "onderzoek", (vooral naar kernfusie), en de bouw van die geweldige ITER kernfusiereactor gaat ook "maar" 10 miljard van die knisperende euri kosten. Zo? Was het bewezen dat dat ding werkte dan? Vinden wij met zijn allen dat dat geld niet beter aan in de praktijk aantoonbaar werkende duurzame energie technologieën besteed kan worden dan aan een prototype van een apparaat wat nog niet bestaat en waar de meest verschrikkelijke helse plasmavelden en regelproblemen de dienst gaan uitmaken????

Reactie van Greenpeace op het nieuws:

"Milieuorganisatie Greenpeace reageerde teleurgesteld op het besluit. „Een euro kan maar één keer uitgegeven worden. Deze beslissing verdringt onderzoeksgeld naar schonere energiebronnen zoals wind, schone biomassa en zon”, aldus klimaatdeskundige Joris Thijssen van Greenpeace."

En zo is het maar net. Blijkbaar staat het water nog niet genoeg aan de lippen en kan er nog een paar decennia "geknutseld en gefröbeld" worden aan het zoveelste "wondermiddel" van de eurocommissarissen. Geachte Brussel meesters: er bestaat geen wondermiddel voor "onze" energieproblemen. Duurzame energie. Alle opties uit stromingsbronnen bevorderen. NU!

http://www.nu.nl/news/786828/34/EU%3A_2%2C7_miljard_euro_voor_kernenergie.html
http://www.telegraaf.nl/buitenland/47038141/EU:_2_7_miljard_euro_voor_kernenergie.html


22 juli 2006: VNG, Aedes en Neprom op het schavot, s.v.p.! Ongelofelijk nieuws in Nieuwsblad Stromen. VROM blijkt geblunderd te hebben met het niet bij de Europese Commissie aanmelden van de absoluut noodzakelijke, zwaar door achterlijke belangenpartijen bestreden verlaging van de EPC norm verlaging naar 0,8 voor de nieuwbouw. In de Staatscourant werd dit weer "rechtgetrokken", maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG en projectontwikkelaars organisatie Aedes en hun branchevereniging Neprom interpreteren deze blunder zodanig dat zij vinden dat 15 augustus 2006 de ingangsdatum zou moeten zijn, en dat zij bestaande contracten zouden mogen "openbreken" om niet volgens EPC 0,8 maar volgens de "oude regeling" van EPC 1,0 mogen gaan bouwen, met waanzinnige, volstrekt onnodige energieverspilling tot gevolg. Deze volslagen het spoor bijster zijnde archaïsche instanties menen zich te kunnen beroepen op "belemmering van het vrije verkeer van goederen", een jurist van Neprom "buigt zich over de materie", en (mijn vetdruk) "is erg hoopvol over de mogelijkheden om bouwvergunningen open te breken".

Ik heb met mezelf regelmatig afgesproken dat ik me niet meer zou verbazen over wat er allemaal mis gaat op het vlak van duurzaamheid in Nederland. Het is alwéér niet gelukt: ik ben verbijsterd! Hoe haal je het in je ... hoofd om midden in een energiecrisis, in een tijd dat de samenleving schreeuwt om "maatschappelijk verantwoord ondernemen" en "People, Planet, Profit" (in die volgorde!), nadat die EPC verlaging zwaar bevochten eindelijk door het parlement is geaccepteerd en geaccordeerd, om zulke smerige truuks uit te halen om zo energieverspillend mogelijk te blijven bouwen en daarmee als "toetje" ook nog eens de nieuwe bewoners van die woningen zult confronteren met volslagen uit de hand lopende jaarlijkse energielasten. Woningen die voor vele decennia lang volstrekt onnodig massaal fossiele energie zullen blijven verspillen, terwijl die woningen makkelijk zelfs met een EPC van 0,6 of lager gebouwd kunnen worden omdat dat al jaren geleden is aangetoond! In hetzelfde nummer van Stromen staat ook een artikel over de bouw van passiefhuizen door BAM Vastgoed, die daarmee een héél ander signaal afgeeft naar de Nederlandse burgers!

VNG, Aedes en Neprom dus direct in het cachot, s.v.p., en wat mij betreft na een openbare publieke schandpaal vertoning aan de hoogste ra. Medewerkers van gemeentebesturen die dit ook de absolute "limit" vinden: gaarne via uw Gemeente zwaar protest tegen deze belachelijke gang van zaken aantekenen bij uw "belangenorganisatie" die niet meer weet welk "belang" zij eigenlijk zou moeten dienen. Het "publieke belang" is dat in ieder geval bij lange na niet!

Breinbrekertje: Zou dat nu echt slechts een "schoonheidsfoutje" zijn geweest, van VROM???

Bron: Nieuwsblad Stromen nr. 8(11/12)/21 juli 2006: p. 3 (tevens commentaar van hoofdredacteur Weijer op p. 8)


18 juli 2006: Hoe diep kun je zinken - zonnesteek op het postkantoor. Lekker thuis in onze goed geïsoleerde woning met overhangend balkon wat de felle zon afschermt achter de computer. Geen ventilatie of dat soort ongein aan, nergens voor nodig want het is heerlijk, "natuurlijk" koel binnen, mede door de uitbundige vegetatie die we tegen de gevels laten opgroeien als extra, spotgoedkope isolatiemaatregel. Buiten leest de thermometer om half vier 's middags in de schaduw (!) echter wel degelijk 36 graden Celsius aan. Het tweede "hittegolfje" van het jaar, zo blijkt.

Snel even een kort bezoekje op de fiets aan het postkantoor op de Breestraat in het centrum van Rembrandt's geboortestad Leiden. Nummertje trekken, er zijn maar een paar klanten voor me en het is uitgestorven afgezien van het baliepersoneel. Ik schrik van de temperatuur: het lijkt hier wel de binnenzijde van een koelcel! Wat blijkt: er staan twee gigantische industriële airco's belachelijke hoeveelheden ijskoude lucht het postkantoor in te blazen terwijl driekwart van Leiden op vakantie is. Ik kan het niet laten op de achterzijde van deze bakbeesten te kijken. Een vermogen staat er niet op, wel een maximaal af te nemen stroomsterkte van 13 Ampère. Even snel rekenen. P = V x I was het, geloof ik, dus zelfs als je zou aannemen dat deze energiezuipers "slechts" op de helft van hun piekvermogen staan te draaien (wat mogelijk een verkeerde aanname is en dus een te lage schatting geeft), zou elk bakbeest dus 1,5 kilowatt (1.495 Watt) AC-vermogen produceren bij 230 volt netspanning. Twee van die apparaten verbruiken dus tijdens de openingstijden van het postkantoor, 46 en een half uur per week, maar liefst minstens 1,495 x 2 x 46,5 = 139 kilowattuur kostbare elektriciteit, dat is zes maal zoveel als ons totale weekverbruik aan elektra, en dan wekken wij daarvan gemiddeld in het jaar nog zo'n 70 procent superduurzaam uit zonnestroom op. We hebben het hierbij nog niet eens over de rest van de apparatuur die aan staat in het postkantoor, de overdadige luxe verlichting, etc. Zou het postkantoor een "groen" stroomcontact hebben? Gelooft u het?

Dit postkantoor staat er al zo lang als ik in Leiden woon, nog nooit is er voor zover ik weet een verbouwing geweest waarbij energie efficiëntie maatregelen zijn genomen, zijn er geen zonnepanelen op het postkantoor aangelegd, of anderszins. Twintig jaar geleden waren er ook hittegolven, maar zag je nergens in Nederland airco. Hadden we helemaal niet nodig. Waarom zou dat nu wel "moeten"? Omdat bedrijven (en mensen) naar elkaar kijken, elkaar gedachteloos na-apen, schijn"comfort" willen leveren aan hun door en door verwende klanten die maar een paar minuten in dat postkantoor aanwezig zijn, en omdat energie nog steeds belachelijk goedkoop is en dus massaal verspild blijft worden, ondanks ronkende taal van diverse sectoren "dat men echt op de goede weg is". En omdat er bij het management van dit soort organisaties niet nagedacht wordt over structurele energetische verbeteringen van een gebouw (waar men al talloze jaren domicilie heeft), maar men "goedkoop" denkt uit te zijn door als het een beetje warm is een paar van die belachelijke energiezuipers aan te laten rukken uit het Westland. De sticker op de apparaten vermeldde namelijk een bedrijf uit Bleiswijk. Dan weet u waar er nog meer dramatisch bespaard kan worden op energieverspilling...

Ik ben overigens benieuwd naar de gezondheidseffecten van die kunstmatig opgefokte koude werkomgeving met tocht uit die airco's. Zou me niets verbazen als er een flink ziekteverzuim aan gerelateerd blijkt te zijn. Een tropenrooster voor het postkantoor lijkt me een veel zinniger en goedkoper alternatief. Goede communicatie naar de klanten: alleen 's ochtends en 's avonds open in de zomer, dan kunnen we weer vele onnodig verbruikte kWh en kosten vermijden. Eitje.

Energietransitie mensen "Gebouwde Omgeving": onmiddelijk verbieden die airco krengen, en/of aankoop en huur ervan torenhoog belasten, groothandelscontracten met forse kortingen op kWh prijzen overboord kieperen en structurele besparing opleggen aan het bedrijfsleven s.v.p. Gaarne ook waanzin als "terrasverwarming", en die belachelijke warmteblazers in de deuropeningen van talloze winkels in de winter op staande voet naar de metaalrecycling s.v.p. Die kerncentrales hebben we helemaal niet nodig!

Nederland bananenrepubliek, het is al talloze malen gezegd. De realiteit laat zien dat dat helaas maar al te waar is. Welke "King of the Apes" gaat ons redden?

Vanavond maar weer eens naar het strand geweest, bij die rustige plek die alleen per fiets is te bereiken. Lekker zwemmen in zee, paar goede vrienden met een flesje fair-trade wijn en een zelf gemaakte biologische salade erbij en vroeg op de avond ook nog eens een terugdraaiende ferrarismeter in onze woning, 7 km. uit de kust...


17 juli 2006: Wereldleiders willen open energiemarkt. Aldus een bijdrage in de Telegraaf online. Ja, ja, wat een nobel streven van onze ontzettend brave wereldleiders. Vergeet het potje zout niet bij het lezen van de mooie statements. Commentaar van Polder PV (PPV):

SINT-PETERSBURG - De landen van de G8 willen werken aan een open en transparante energiemarkt. Die is nodig om de risico's het hoofd te bieden die de hoge olieprijs en de toenemende vraag naar energie met zich meebrengen. Dat staat in een verklaring die zondag is gepubliceerd tijdens het topoverleg in de Russische stad Sint-Petersburg.

PPV: geen enkele energiemarkt is "transparant", maar wordt door zelfs de meest "vrijgevochten, democratisch geachte" regimes door kunstmatige ingrepen (lees: koppeling gas- aan olieprijs, illegale financiering en ondersteuning van kernenergie en kolencentrales of wat er bij tijd en wijlen "in de mode" of "zeer lucratief" is) naar de hand van de machthebbers gezet. De risico's van de hoge olieprijzen zijn vooral gelegen in het feit dat we energie verspillen en zuipen waar we bij staan en dat we daar niet de keiharde lessen van willen leren. Dat is vragen om problemen, en dat heeft met een "transparante energiemarkt" geen moer te maken!

Een wereldwijde energiemarkt die zich gedraagt volgens economische wetmatigheden moet voorkomen dat de groeiende vraag naar olie in de wereld voor fricties zorgt. „In producerende en consumerende landen en in doorgangslanden zullen we werken aan een betrouwbaar toezicht, inclusief een stabiel raamwerk voor investeringen”, staat in de verklaring.

PPV: "economische wetmatigheden" dient men hier te lezen als: de energiebedrijven dienen te "concurreren" om de "markt". Hetgeen vooral zal betekenen: kunstmatig goedkope atoom- en kolenstroom zal massaal ingekocht worden (ten koste van duurzame energie kWh) en aldus een nieuwe valse prikkel verschaffen om de door de G8 zo hardnekkig gewenste kern- en kolencentrales erdoor te drukken.

Lees "stabiel raamwerk voor investeringen" als: ruim barrières op voor (illegale) staatssteun aan kernenergie en andere centralistische opties die door de G8 machthebbers geprefereerd worden boven de zo noodzakelijke decentrale energie infrastructuur.

Onderhandelingen over een stabiele en voorspelbare energiemarkt stonden hoog op de agenda van de overlegronde tussen de zeven rijkste industrielanden en Rusland. Diverse landen vrezen dat de energieproductie in toenemende wordt misbruikt als politiek drukmiddel. Begin dit jaar nog sloot Rusland kortstondig de gastoevoer naar Oekraïne af. Met die maatregel werd het land onder druk gezet om een prijsverhoging te accepteren. Als gevolg van dat gasconflict kwam ook de toevoer naar Europese landen in het gedrang.

PPV: G8 minus Rusland gaat hier voorbij aan de volstrekt logische autonome weg die Rusland hierbij bewandelt, want energie is macht en Rusland is op zoek naar een nieuw "evenwicht". Het gros van de kosten voor Rusland ligt bij het transport, gezien de gigantische afstanden. Aan de werkelijke gasproductie wordt verhoudingsgewijs veel minder verdiend. Een geforceerde "splitsing" van Gazprom in een productie en een netbedrijf ("liberalisering" van de Russische energiesector), zou wel eens het failliet van de laatste kunnen betekenen gezien de enorme installatie- en onderhoudskosten van dat gas netwerk. Oekraïne neemt al lange tijd voor "irreeële" afbraakprijzen gas af van Rusland, heeft een behoorlijk pro-westers regime, en kwam daardoor in een uitermate kwetsbare positie te zitten. De "uproar" van Europa over het dichtdraaien van de gaskraan door Poetin had weinig te maken met "medelijden" of "sympathie" met Oekraïne, maar wel heel veel met het feit dat in dat land het gros van de enorme gasleidingen uit Rusland ligt waarvan Europa zich steeds afhankelijker maakt. Er worden aan twee zijdes vuile spelletjes gespeeld met gas (en olie), en een recent nummer van NRC's maandblad "M" (Energiespecial juli 2006) gaat diep op deze zeer onfrisse materie in.

Energie is altijd gebruikt als politiek drukmiddel, door talloze regimes, het rijke Westen incluis. Niets nieuws onder de zon, en dat zal nog wel een hele lange tijd zo blijven. Ondanks alle "ophef" over die "vrije" energiemarkt die de G8 zeggen te willen, en die de aandacht afleidt van het werkelijke probleem: namelijk het feit dat al die gratis zonne-energie die dagelijks ongeremd op dat aardbolletje valt niet gebruikt wordt om de hele wereldbevolking aan betaalbare (dus niet: goedkope!) energie te helpen, dat is namelijk helemaal niet in het belang van de G8!

Een open wereldwijde energiemarkt zal ervoor zorgen dat alle landen erop kunnen vertrouwen dat hun energietoevoer gewaarborgd blijft, aldus de G8-verklaring. Daartoe moeten de barrières voor investeringen in energie zoveel mogelijk worden afgebroken. Europese landen willen meer ruimte krijgen om in Rusland te investeren in exploratie, terwijl het Russische concern Gazprom verdere toegang tot Europa wil voor de distributie van gas.

PPV: dat betekent dus de eigen markten openbreken. Ziet u dat echt gebeuren, met, bijvoorbeeld, "onze" lucratieve bel gas in Groningen? Een "open" markt zal betekenen dat de conglomeraten die nu al een marktmacht groter dan menige natie hebben, nog veel machtiger zullen worden. Wie zit te wachten op reuzen die door de porseleinkast die onze aardkloot is zullen gaan banjeren en alle bronnen zullen aanboren die "economisch winbaar" zijn, ongeacht of "het milieu" of de lokale of mondiale bevolking daarmee gediend is? Als geld op zo'n schaal gaat domineren, zal geen enkele natie meer tegenspel kunnen bieden tegen dat soort monsters. Gedenk Enron, en de weerzinwekkende corruptie die altijd het gevolg is van het feit dat geld op zo'n niveau niets meer betekent voor mensen, behalve dan dat er nog meer mee verdiend moet worden. Het is het einde, en dat proces dient niet eens gestart te worden gezien de verschrikkingen die dat gaat opleveren.

De groep van acht industriële grootmachten is het niet op alle punten eens geworden over de aanpak van het energieprobleem. Vooral het gebruik van kernenergie en de bescherming van het milieu blijven twistpunten, zo erkennnen de G8-landen.

PPV: fijn, zo'n understatement als afsluiter. Hier gaan nog wel de nodige "G8 rondes" overheen. Wat voor politieke ruilmiddelen zullen er ingezet worden om de zin door te drijven? Door wie? Wie heeft de grootste pokerface? Wie de langste (fossiele) adem (never forget dat U.S.A. gigantische kolenvoorraden bezit...)? Misschien is het wel tijd voor een andere dominante marktmacht op energiegebied. Wellicht kunnen China en India dat zooitje keurig in pak gestoken ongeregeld eens op gaan stoken...

http://www.telegraaf.nl/buitenland/46572141/Wereldleiders_willen_open_energiemarkt.html


16 juli 2006: Druk neemt toe, dus verzet neemt toe. Kernenergie terug van weggeweest? Helemaal niet! Het is een aflopende zaak, de machtige belanghebbenden weten het, en dus lopen ze te muiten, te chicaneren, te masseren, en goedkope leugentjes te verspreiden. De voortdurende incidentjes worden onder het vloerkleed geschoffeld. Gevolg: steeds meer mensen die het nooit hebben zien zitten en het steeds meer juist als een bedreiging voor de werkelijk benodigde energietransitie naar duurzaam zien, beginnen zich te roeren:

"Is het niet mogelijk om een actie te beginnen om banken die een nieuwe kerncentrale in Nederland willen financieren te boycotten?" Dat was een vraag die Polder PV per e-mail kreeg. Uiteraard, was het antwoord van de polderjongen: wat houd je tegen? Overigens: Triodos en ASN willen al nooit met kernenergie iets te maken hebben, dus niet alleen dreigen met overstappen als uw bank geen conclusies wil trekken uit uw vriendelijke doch dringende verzoek, maar ook de tering naar de nering zetten als ze uw advies naast zich neerleggen.

http://www.telegraaf.nl/buitenland/46545031/Duitse_en_Ierse_kritiek_op_kernplannen.html
http://www.telegraaf.nl/buitenland/46527251/Veel_gebreken_Belgische_kerncentrales.html


16 juli 2006: Stavros Dimas krijgt Telegraaf lezers op de kast... Want deze Eurocommissaris van Milieu wil (terecht) een veel ambitieuzer milieupolitiek in Europa en stelt daarvoor een forse extra belasting van de veel te goedkope (fossiele) energieprijzen voor, met als compensatie een verlaging van de inkomstenbelasting. Dat laatste zie ik liever anders, want ik heb geen inkomsten, maar ik verbruik nu al extreem weinig energie en wek 70 procent van mijn eigen duurzame elektriciteit op, dus daar mag de heer Dimas even wat anders voor verzinnen. In ieder geval moet er een dramatische lastenverschuiving komen van loonbelasting op arbeid naar extra zware belasting op energie, want doorgaan op de doodlopende energieweg in Europa is geen optie. Er wordt massaal energie verspild doordat een kWh of een m³ nog steeds (ondanks de al "forse" belastingen) nog steeds geen moer voorstelt (grofweg 20 resp. 55 eurocent variabele kosten), en dat blijkbaar nog steeds geen prikkel is om actief te gaan besparen en energiebesparende (of zelfs duurzame energie opwekkende) apparatuur te kopen. Het elektraverbruik stijgt nog steeds door onnadenkend koopgedrag bij de consumenten, het toelaten door de politiek van elektra zuipende artikelen als breedbeeld tv's en sluipverbruikers zonder UIT schakelaar. Dat het gasverbruik alweer gedaald is is niet aan een bewustere omgang met de thermostaat of de douchewaterkraan te wijten, maar aan het feit dat de penetratiegraad van HR ketels steeds groter wordt en het rendement van die dingen extreem hoog aan het worden is. Om het verspiltij te keren moeten die variabele kosten fors omhoog, maar wel onder strenge voorwaarden.

Bikkelharde voorwaarde voor extra inkomsten uit belasting van energie dient het voor de volle 100 procent terugsluizen van de inkomsten naar duurzame energie te zijn, en wel marktondersteuning voor DE bij diezelfde burgers in huis. En daar hoort kernenergie uiteraard in het geheel niet bij, ondanks het brutale geblaat van de heer van Geel die een pak boter van ongekende proporties op zijn hoofd heeft en zeer weinig met "het milieu" heeft, ondanks zijn veelvuldig geciteerde uitspraken daarover.

Voor diepgaande discussie over de verschuiving en totale omvorming van het belastingstelsel (arbeid >>> energie), verwijs ik gaarne naar de website van de S.F.V. die zich o.a. met dit extreem belangrijke thema bezighoudt en er nu zelfs een aparte nieuwsbrief aan gaat wijden.

En die reacties van de energie zuipende Telegraaflezers dan? Tja, in Europa heb je nu eenmaal ruggengraat nodig, en moet je als er crisis is impopulaire maatregelen nemen. Gaarne die verhoogde belasting (voorstel: verdubbeling) koppelen aan goede, betrouwbare, keihard gecontroleerde incentive regimes voor de aankoop van duurzame energie apparatuur voor die zo "geplaagde" energieconsument (Telegraaflezers incluis), kan, zoals Duitsland elke keer weer laat zien, de "pijn" voor diezelfde burger dermate doen verzachten, dat hij/zij er uiteindelijk zelfs beter van wordt dan men o.h.a. veronderstelt. Voor mensen die het niet breed hebben en in vaak slecht geïsoleerde (huur)woningen wonen dienen door de Staat snel structurele subsidies uit de DE fondsen beschikbaar gesteld te worden om de coöperaties te dwingen die woningen zo goed mogelijk op het energiezuinige peil van nieuwbouwwoningen te brengen.

Gaan dus, met die belastingbanaan, maar dat geld moet terug naar de burgers, anders zal er terecht een revolutie uitbreken. Niet gek staan te kijken dat er dan slachtoffers aan de "verkeerde" kant gaan vallen, zoals zo vaak bij conflicten die bijna altijd uitbreken omdat mensen niet op een normale wijze met elkaar willen communiceren...

Uit de talloze snoeiharde reacties (al 3 pagina's toen ik vandaag keek) vis ik toch ook weer twee pareltjes die de spijker op zijn kop slaan (taalfouten gecorrigeerd):

"Hoe milieuvriendelijker je bent des te meer geld houd je over. En ja die vakantie met het vliegtuig zal dan wel een stuk duurder worden."

"Laat ze maar een quotum qua gebruik van gas en stroom vaststellen voor een gezin. Degene die daarboven verbruikt moet dan een toeslag betalen, dat zet de verkwisters wel aan het denken om zuiniger te zijn op straffe van een toeslag! Datzelfde moet ook gebeuren met het water. Maar diegene die onder het quotum blijft en zelfs minder verbruikt zou zelfs iets terug moeten krijgen."

En zo is en hoort het ook, geachte collega's! In Nederland is ooit het adagium "de vervuiler betaalt" uitgevonden. Hoog tijd dat dat zo spoedig mogelijk, en keihard in de praktijk wordt gebracht. Staatsgebouwen en energie-intensieve bedrijfstakken als de kunstmatig buiten het Kyoto protocol gehouden luchtvaart incluis.

http://www.telegraaf.nl/buitenland/46546851/Brussel_wil_meer_belastingen_op_energie.html


14 juli 2006: Citaat van de week. "Aan onderzoek naar kernenergie is alleen al tussen 1991 en 2001 88 miljard dollar uitgegeven. Wanneer dergelijke bedragen geïnvesteerd zouden zijn in duurzame energie dan zou deze al veel goedkoper zijn en een groter aandeel in de energievoorziening kunnen hebben." (Natuur en Milieu, 14 februari 2006)

Aan u de keus, geachte medeburger, aan u de keus.

http://www.natuurenmilieu.nl/page.php?pageID=105&itemID=1347


14 juli 2006: arenbesparenbesparenbesparenbesparenbesparenbesparenbesparenbespa
Als u niet weet hoe dat "moet" (lees: mag, al zijn het uw centen, maar het is ook "mijn" milieu!), bezoek de volgende site maar eens. Het aantal kilowatturen dondert omlaag als u ook maar een fractie van deze meestal extreem zinnige tips opvolgt. Maak uw energiebedrijf verdrietig, nadat dat u al zoveel jaren op rij bedroefd heeft gemaakt. Ze kunnen best een stootje hebben. De een zijn dood is de ander zijn brood.

Overigens, ook onderdeel van dit onderwerp en ook genoemd in de lijst: decoders voor digitale TV verbruiken volgens onderzoek van de Consumentenbond, en geciteerd in Milieudefensie Magazine van juni 2006, 10 tot 20 Watt als ze aan staan, en met een harddiskontvanger "on board" al 25-37 Watt. Echter, in de stand-by stand - daar gaan we weer geachte "energiebewuste" medeburgers - gepraktizeerd in de meeste huishoudens, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar, verbruiken die stomme dingen nog steeds 10 Watt, UPC zelfs 17 Watt, Philips 4 Watt. Bovendien blijken de meeste van die belachelijke archaïsche apparaten niet eens een UIT schakelaar te hebben! 10 Watt sluipverbruik is 10 x 24 x 365 = 88 kilowattuur per jaar. De gemiddelde jaaropbrengst van een fors uit de kluiten gewassen, optimaal georiënteerd zonnepaneel in Nederland. Bij een totale variabele kWh prijs van zo'n 20 eurocent per kWh gooit u daarmee alweer 17 en een halve euro overboord, en dit is niet het enige apparaat wat een dergelijk sluipverbruik heeft. Wie zei er dat zonnestroom "duur" was? Uit met dat stomme apparaat! Dat is pas goedkoop! Of beter: Breng maar weer terug naar de koopjesboer. Past niet in uw energietransitie huishouden. Alle huishoudens bij elkaar zo'n "mooie" UPC, en er "moet" alweer een 82 megawatt elektracentrale bij. Niks daarvan. Uit die handel of gewoon niet kopen!

http://www.e-games.nl/sub/deeln_tips/index.php
Milieudefensie Magazine nr. 35(6)/juni 2006: p. 27.


14 juli 2006: Olkiluoto anderszins. "... the project is strategically so important for the whole nuclear industry that the manufacturers were ready to dump their prices to get the deal."

Die site zal van Geel vast niet bezoeken, maar u krijgt de kans om een heel ander beeld van "het paradepaardje van Finland" (en van de atoomlobby in Europa) te krijgen waar onze staatssecretaris vast over de rode loper is binnengehaald. Een goed geïnformeerd burger is een verstandig burger. Hoop ik. Hoeveel zou de beveiliging dagelijks kosten? Is er een variabele "security tax" verdisconteerd in die atoom kWh prijs? Of een "sustainable energy destruction penalty"? Leuk, zo'n illegale lening van 2 miljard euro voor maar 2,6% ultralaag (lees: niet marktconform!) rentetarief, en nog een "fooi" van de Franse Staat van ruim 600 miljoen op de koop toe, uit fondsen bedoeld voor developing countries. En ook nog een "fixed price" voor de reactor, wat geen bewezen concept is, maar een prototype. Er zijn nu al ernstige gebreken vastgesteld aan het gehaaste constructieproces: dat kreng moet er zo snel mogelijk komen, want die Chinezen wachten niet met hun bestellingen bij Siemens, die gaan als een stoomtrein door naar de States als het te lang duurt. Hoe verstoor ik een zogenaamd "vrije" energiemarkt voor zeer lange tijd? Kijk naar Finland, informeer uzelf, quod erat demonstrandum! Ik ben zeer benieuwd wat voor illegale financieringsconstructies onze regenten van het CDA gaan bedenken om zo'n ... centrale in ons bloedeigen, doodzieke kikkerlandje erbij te krijgen. Ze zijn zich al aan het warmlopen, geachte medelanders. Let op uw saeck.... Lezen die site!!!

http://www.olkiluoto.info/en/

Voor het persbericht bij het procesdocument wat EREF heeft aangespannen over de illegale financiering van deze kerncentrale bij de Europese Commissie in Brussel (onwettige marktverstoring):

http://www.eref-europe.org/downloads/pdf/2004/EPR_Finland.pdf


14 juli 2006: Boehoehoehoehoe.... Rioollucht, al dagen lang. Waar komt die toch vandaan? Let op uw saeck, geachte medeburgers, let op uw saeck. Realiseert u zich ook dat deze meneer staatssecretaris van Milieu is, en wat er mogelijk allemaal op de achtergrond heeft meegespeeld bij die "val van Balkenende II" en het heengaan van "niet zo van kernenergie in Nederland geporteerde" Brinkhorst van EZ.... Even goed naar de partijherkomst van die twee (ex-) bewindslieden kijken en héél erg voorzichtig zijn om straks niet alwéér dat verkeerde hokje rood te maken in het stemhokje over een paar maanden. Kunnen die verkiezingen niet NU al gehouden worden voor het te laat is? Mijn vetdruk, citaat uit het gelinkte nieuwsberichtje:

"Ook is hij benieuwd hoe de bouw al binnen vijf jaar na het besluit kon beginnen, aldus een woordvoerster donderdag."

Wie gaat die man tegenhouden?

http://www.telegraaf.nl/binnenland/46398551/Van_Geel_bezoekt_kerncentrale_in_aanbouw.html


14 juli 2006: Ha, ha, ha, ha, ha, ha.... Mag ik effe een emmer? Ach ja, het is maar een enquête...

http://www.telegraaf.nl/uwtelegraaf/watuzegt/46345741/We_zijn_energiebewust.html


12 juli 2006: Britten zijn bezweken voor atoomlobby. Er moeten nieuwe kerncentrales komen, en wel pronto. Zes stuks, ach waarom niet meer? "We moeten alle opties openhouden, duurzaam en nucleair incluis". Geachte heer Blair en uw energieverspillende vrindjes: kernenergie en duurzaam kunnen niet gezamenlijk door een deur want de eerste optie zal die tweede, veel verstandiger weg, van de elektriciteitsmarkt wegvagen omdat u toestaat dat die atoom kWh kunstmatig goedkoop op het net zullen worden gezet en dus massaal uw markt gaan verzieken. U gaat dus uw energiemarkt voor de komende vele decennia volkomen op slot gooien. Benieuwd wat Smit-Kroes daarvan vindt, en de Europese Commissie die "level playing field" zegt na te streven, maar als puntje bij paaltje komt door het stof gaat voor zeer grote belangenconglomeraten. Minister Darling vindt dat het risico van de afvalverwerking maar bij de industrie moet liggen. Maar dat is makkelijk! Als er iets mis gaat, is die industrie direct failliet (de winsten zijn allang in onbekende zakken verdwenen), en kan de burger alsnog de onbetaalbare prijs gaan betalen voor de politieke betonkoppen die in eigen land rondlopen en niet van hun fossiele denkpatronen af willen.

Nog een gigablunder in het Telegraaf stukje: 14 kerncentrales die maar liefst een vijfde van de totale energievoorziening van Groot Brittannië voor rekening nemen? Maken die kerncentrales daar benzine voor de auto's en wordt het koelwater voor de verwarming van de cottages op het platteland gebruikt??? Nadere beschouwing van de nationale UK statistieken leert ons dat kernenergie in 2005 slechts 8,6 procent van de primaire productie leverde, in miljoen ton olie equivalent was dat 18,53 op een totale productie van 215,8. De allergrootste slokop van de primaire productie blijft, zoals in alle landen van Europa, het wegtransport en het warmteverbruik, en niet elektra.

En waarom willen ze die centrales erbij? Om die belachelijke 7 procent sluipverbruik te kunnen afdekken! Knotse jongens, die Britten! Goddank ook ruimschoots tegengas, al is het waarschijnlijk niet voldoende:

"London Mayor Ken Livingstone said it was "a colossal mistake" to head down the nuclear path again."

Op de Greenpeace site van de U.K. zijn de tanden nog iets scherper. Aldus Stephen Tindale, executive director van Greenpeace U.K.:

"You can't roll out new nuclear power stations and build widespread sustainable energy projects. The reality is that nuclear sucks up all the money. There is an enormous radioactive cloud hanging over this energy review which threatens to drown any positive moves on decentralised energy, renewables and energy efficiency."

Greenpeace U.K. legt in het stuk voorts de vinger op de meest gevoelige plek:

"Nuclear power is the epitome of a centralised energy system. True energy efficiency depends on a decentralised system."

Dus: kiezen voor kernenergie betekent voortzetting van fossiele structuren, gecentraliseerde macht, en achterhaalde energiepolitiek. Kiezen voor kernenergie betekent: door de plee spoelen van decentrale energieopwekking en energiebesparing. Die twee kunnen niet samen, het zijn elkaars tegenpolen. Blair heeft op het verkeerde paard gewed en de Britse samenleving gaat een torenhoge prijs betalen.

Ergo: "de eerste zwarte schaap is over de dam". Wie volgt? Over my dead body! Tekenen die petitie (onder)! Lees ook de smakelijke reacties op het BBC forum over deze peperdure hoax en blind alley van de eeuw.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/5166426.stm
http://www.dti.gov.uk/files/file30881.pdf (vooral tabel 1.1, p. 36, primaire productie U.K. juni 2006 rapport)
http://www.greenpeace.org.uk/climate/ ... 91461491
http://www.telegraaf.nl/buitenland/46279021/Britse_regering_wil_meer_kernenergie.html


11 juli 2006: Niet vergeten s.v.p.! Teken s.v.p. tegen kernenergie in Europa. Honderdduizenden mensen gingen u reeds voor, maar het moeten er 1 miljoen worden. Kernenergie en duurzame energie passen niet door 1 deur. Duurzame energie vormt geen enkele bedreiging voor kernenergie. Andersom, echter, zal kernenergie "duurzaam" langdurig van de energiemarkt drukken door de "sheer scale of it", door de voortdurende politieke malversaties op de achtergrond, maar vooral doordat een atoom kWh kunstmatig (veel) goedkoper zal zijn (omdat de milieukosten niet in de prijs zijn verwerkt) dan een zonnestroom kWh of wind kWh. De energiebedrijven zullen altijd proberen, ondanks hun vaak flinterdunne "groene imago", die goedkoopste kWh in te kopen en die voor een leuke marge te verkopen, waardoor DE uit de markt wordt geprijsd. Bovendien is kernenergie absoluut geen "transitieoptie", zoals heden ten dage als zeer vals gelegenheidsargument door belanghebbende organisaties als EnergieNed, en zegslieden van het energieintensieve bedrijfsleven wordt ingebracht. Een herstart van kernenergie zal betekenen dat voor vele kostbare decennia duurzame energie niet op die schaal ontplooid zal kunnen worden als mogelijk door marktverstoring op grote schaal. Nooit meer aan "beginnen", dus, die atoompjes. Tekenen s.v.p. Nu!

http://www.million-against-nuclear.net


8 juli 2006: Duurzame energie op zijn Amerikaans "in een nutshell". Flinke peptalk, grote kansen op de "groene energiemarkt", gevaar voor oververhitte verwachtingen, het zit er allemaal in. Een typisch Amerikaans stuk waarin de potenties en de gevaren van de duurzame energiesector in een notendop worden behandeld. Leuk om even "bij te lezen". Als u echt "to the bottom" wilt gaan, zult u echter Renewable Energy Access dagelijks moeten bijhouden, want het gaat snoeihard in the States. Let ook op het Amerikaanse equivalent van dat vreselijk afgezaagde, alle discussie doodslaande "het geiteharenwollensokken imago ontgroeid" argument: "... isn't just for the Birkenstock set anymore." Ook Nanosolar komt weer even langs, met de grootste geplande zonnestroom fabriek ter wereld (dunnelaag PV gebaseerd op fotovoltaïsche inkt...).

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601109&sid=a9wBJqPgMUT8&refer=home


8 juli 2006: Zeearend in windturbineland Flevopolder. Hartstikke leuke provincie, die Flevopolders. Liggen ruimschoots voor op hun "windenergie target", en desondanks komt daar zo'n vermaledijde zeearend opduiken. Ach, u moet maar zo denken: "God schiep de Aarde", "de mens schiep de Nederlandse, onder de zeespiegel liggende polders". Maar moedertje Natuur heeft daar allemaal lak aan en gaat gewoon haar eigen, reeds miljarden jaren afgelegde, onnavolgbare, onbegrijpelijke en oh zo mooie complexe weg. Even ter afsluiting: Nederland is een groot kunstmatig, tijdelijk door mensen ontworpen land. Echter, de bouwstenen waarmee dat land gemaakt is, of het nu rietstengels, turfblokken, of betonnen Rotterdamse high rise wolkenkrabbers zijn, het is allemaal afkomstig uit die door ons zo vaak geminachte "natuur". Wij kunnen niet zonder natuur, de natuur kan makkelijk zonder ons. Met of zonder "door een windturbine in stukken gehakte zeearend"....

http://www.new-energy.tv/trailer.php/3/115/de_zee_arend_broedt_bij_de_molens.html?autostart=false


30 juni 2006: NUON op overnamepad. Talloze berichten over overname van/door NUON. Diverse bedrijven komen aan bod (o.a. de Duitse gigant RWE, handig zo'n Nederlandse CEO...), de "goedkope" kolen en de daarbij behorende kolencentrale op de Maasvlakte spelen een (helaas) belangrijke rol, maar alles is nog open en men is nog volop in gesprek. Zelfs kernenergie exploitant Essent komt voor op het lijstje. Lekker is dat. Ik zit voor stadswarmte gedwongen bij NUON, en "moet" dus mogelijk verplicht afhankelijk blijven van een (gefuseerd) bedrijf wat straks een afgeschreven kerncentrale in eigen land exploiteert, daar goud geld mee verdient en met bloedgeld uit de voor duurzame energie bedoelde afkoopsom voor Borssele goede sier gaat maken? Vrije markt? Hoezo.... oh nee, Brinkie is weg en die kan ik niet meer ter verantwoording roepen. Bah!

http://news.google.nl/news?q=RWE+NUON ...
http://www.ad.nl/rotterdam/economie/article440051.ece


30 juni 2006: Paul de Krom (voor de val) is een rasechte conservatief. Volgens een bijdrage op de blijvend boeiende website van Floris Wouterlood vindt de heer de Krom van de VVD het volstrekt normaal dat er wel een korting (van 15 procent!) gegeven wordt voor de bouw van nieuwe fossiele kolencentrales "om de werkgelegenheid en de energieintensieve sector voor Nederland te behouden", maar blijft hij continu schoppen tegen elke vorm van ondersteuning (óók een subsidie, geachte heer de Krom) van duurzame energie en ziet hij "cadeau'tjes uitdelen aan burgers" absoluut niet zitten. Meneer de Krom, laten we hierover duidelijk wezen: energie is machtspolitiek. Als je een fossiele, inefficiënte industrie wilt behouden en zelfs wilt bevorderen, zeg dat dan gewoon in de Tweede Kamer. Maar schei dan ook a.u.b. uit over "effectiviteit" van subsidies aan duurzame energie e.d., want het komt of van links of van rechts. Mijns inziens is elke cent die aan duurzame energie wordt gespendeerd een goed bestede cent, als het de dramatische ontwikkelingen op energiegebied maar in positieve zin ombuigt.

Waar wilt u eigenlijk naar toe op energiegebied? Ik wil vooruit, dus moet er geld naar duurzame energie (Duitsland laat zien dat dat verstandige, toekomstgerichte beleid nu al geld en enorm veel nieuwe banen oplevert), en moet er geld af van de fossiele industrie en van de door u zo gewenste kernenergie. U wilt blijkbaar nergens naar toe, gewoon massaal blijven verspillen in een wereld waar het gat tussen aanbod en vraag naar olie schrikbarend groeit, bij het oude blijven en dat ook nog eens ondersteunen met een schandalige korting. Hetgeen ook een subsidie is of wat u daar ook voor label op wilt plakken. Energiebesparing is vele malen efficiënter, hartstikke goedkoop, en zal de economie een stuk gezonder maken. U bent conservatiever dan uw voormalige coalitiepartner het CDA, wat zegt wel brood te zien in een terugleververgoeding voor zonnestroom (mevrouw Spies).

Tenslotte: de VVD is een "liberale" partij die de vrije markt omhelst. Op een echt vrije markt bestaan er geen barrières en zou idealiter het veelbesproken "level playing field" moeten heersen tussen alle energie opties, een principe wat in Brussel zwaar bevochten wordt. Hetgeen in zou kunnen houden: of je geeft alle opties dezelfde zak met geld of je houdt onmiddelijk op met elke vorm van directe of verkapte ondersteuning. Het is onmogelijk en U en ik weten dat het dus never nooit niet gaat gebeuren, want energie = macht en alle beleid wat over energie gaat heeft helemaal niks met de "vrije markt" te maken. Het is pure machtspolitiek en een continu voortdurende belangenstrijd. Vlooi uw energienota er maar eens op na, waar al dat geld van die machteloze consument allemaal naar toe gaat. Goed naar de post "energiebelasting" kijken, en bij uzelf te rade gaan waar al dat geld aan besteed wordt. Hogesnelheidmagneetzweefbaan? Kernfusiereactortje? Nog een Maasvlakte erbij? No way! Hoge variabele energieprijs door energiebelasting is prima (doe maar 20 eurocent bovenop die REB/kWh...), maar dan moet al dat geld wel geoormerkt in duurzame technologie en marktondersteuning gestoken worden, en niet in peperdure hersenspinsels die na al die jaren onderzoek nog steeds niet blijken te werken of nog meer kostbare fossiele energie gaan opvreten!

Met dank aan Floris:

http://www.pauldekrom.nl/milieu/aoklimaatco22.htm (werkt alleen goed in Internet Explorer)
http://www.zonnepanelen.wouterlood.com/ (nieuwspagina 25 juni 2006)


29 juni 2006: Jaarverslag ECN 2005. Lubbers (voorzitter Raad van Toezicht) in zijn voorwoord:

"Ik zie op de weg daar naartoe voor ECN vier prioriteiten, in volgorde eerst energiebesparing (het efficiënter gebruiken van opgewekte energie), dan duurzame energie (in het buitenland renewables genoemd), dan schoon fossiel (onder meer het gebruik van fossiele energiebronnen met afvangst van de daarin aanwezige koolstof), en tenslotte nucleaire technologie (wat kernenergie mede inhoudt maar ook betrekking heeft op bijvoorbeeld de medische toepassingen)."

Twee opmerkingen:

(1) Energiebesparing ziet Polder PV nog steeds als het niet verbruiken cq. verspillen van energie. Ergo: vermijding van het gebruik van energie. Dus nog vóórdat er aan "energiegebruik" gedacht wordt, moet men eerst bij zichzelf te rade gaan of dat allemaal wel zo nodig is en of het gewenste gebruik wel vermijdbaar is of anders opgelost kan worden. Pas dan komt energieefficiëntie in beeld (het met zo weinig mogelijk energie (laten) verrichten van de gewenste activiteit). Vermeden energiegebruik is het meest duurzame energie"verbruik", en dat dient door alle Energietransitie platforms het alles prevalerende uitgangspunt te zijn! Economische Zaken hanteert echter een andere, mijns inziens onterechte definitie: "Energiebesparing is in het protocol gedefinieerd als het uitvoeren van dezelfde activiteiten of vervulling van functies met minder energiegebruik." (definitie Boonekamp [2001], geciteerd in ENERGIEBELEID, BESPARING EN OLIEPRIJZEN, pp. 5-6). Onterecht, omdat inefficiënte, energieintensieve activiteiten beter vermeden kunnen worden of vervangen door alternatieven waarvoor geen of weinig te importeren energie nodig is.

(2) Fijn dat duurzame energie vervolgens genoemd wordt. Maar dat is slechts schijn, want Lubbers vindt blijkbaar kernenergie (met als excuustruus optie "de medische toepassing ervan") óók een prioriteit voor ECN. Het standpunt van Polder PV is wellicht bekend, maar herhaal ik hier nog maar even: Kernenergie is geen (transitie)optie en zal duurzame energie langdurig van de markt wegdrukken. Ze kunnen niet beiden door een deur, en kernenergie is niet duurzaam.

Let in het voorwoord goed op de volgende passage:

"Wel zal een robuust, transparant en eerlijk bedrijf bereid moeten zijn, afscheid te nemen van opties die onvoldoende perspectief bieden."

Knoop die opmerking in uw oren als zonnestroom in Nederland de definitieve dolksteek in de rug krijgt van machtige, belanghebbende instanties en bedrijven die lafhartig "op de achtergrond" opereren...

Jaarverslag (pdf, 3,8 MB) te downloaden via:

http://www.ecn.nl/nieuws/nieuwsbrief/juni-2006/ecn-jaarverslag-2005/


24 juni 2006: Meevallertje? Volgens het ANP, althans, persbericht van 21 juni 2006, 18h08:

Huishoudens krijgen in najaar 52 euro terug

DEN HAAG (ANP) - Ieder huishouden krijgt dit jaar 52 euro terug van zijn energiekosten. Minister Laurens Jan Brinkhorst van Economische Zaken heeft dat woensdag aan de Tweede Kamer geschreven. Het gaat om het aansluittarief, het bedrag dat iedereen betaalt voor het opwekken van duurzame energie.

Het aansluittarief wordt volgend jaar geschrapt, maar het kabinet besloot in april het geld ook dit jaar al aan de burgers terug te geven. De maatregel maakte deel uit van een pakket koopkrachtverbeteringen dat het kabinet toen overeenkwam.

Uit de brief van Brinkhorst blijkt dat het kabinet ervoor kiest het geld aan de huishoudens over te maken in plaats van het te verrekenen met de lopende voorschotten. Op die manier worden administratieve lasten bespaard.

Commentaar Polder PV:

Waarom ze die vaste MEP-bijdrage, die Brinkhorst vorig jaar nog wilde verdubbelen omdat zijn EZ ambtenaren vonden dat de ondersteuning van windenergie op zee teveel geld zou gaan kosten, een "aansluitbijdrage" hebben genoemd mag Joost weten. Hij gaat dus verdwijnen. En moet de MEP dus ergens vandaan gehaald worden. Vergeet nooit dat die MEP door 1 van die rampkabinetten op een achterafmiddagje in elkaar geramd is, het is weliswaar een ondersteuningsregime, maar het is verre van ideaal gebleken. Met alle "opMEP" gedoe van nog uitstekend werkende windturbines als gevolg, om maar eens een typisch hollandse ziekte te noemen die niets met duurzaamheid, maar alles met geld te maken heeft.

Er gaan geruchten dat EZ van de MEP af wil, maar er zijn lopende verplichtingen die volgens weer andere bronnen nauwelijks zijn open te breken, dus zal er bij afschaffen van de MEP een overgangsregeling moeten komen, want iedereen heeft de buik vol van wisselende incentive regimes. De investeerders mijden Nederland als de pest vanwege dat wipkip beleid.

Dus mogelijk: MEP, tabé. Wij zijn niet bedroefd, want het was al niet veel soeps en een gevolg van typisch visieloos hollands krentenwegersbeleid wat "donkergroen duurzaam" niet ziet zitten en desondanks voor een dubbeltje op de eerste rang wil plaatsnemen. Het in het Nederlandse vertaalde Duitse EEG zal door het gros van Nederland met open armen binnengehaald worden. Maar dan moeten wel eerst wat betonkoppen van hun atoomvirus verlost worden, anders wordt het nooit wat met duurzame energie in Nederland.

Tenslotte: u dacht eindelijk een meevallertje in de door Staat, netbeheerders en energiebedrijven leeggeplunderde energieportemonnee aan te treffen? Die heeft u zelf betaald, geachte medeburger. Die kunstmatige, marktverstorende koppeling van de gas- aan de olieprijs heeft menig huishouden doen sidderen en beven bij de ontvangst van de jaarafrekening en volgend jaar gaan er heel wat huishoudens aan onderdoor. Die 52 euri is een fooi, geachte heer Brinkhorst.


23 juni 2006: "Hockeystick" staat nog steeds recht overeind. Ondanks felle aanvallen van diverse wetenschappers en andere lieden van zeer verschillend pluimage, blijft het feit dat de laatste 400 jaar de aarde nog nooit zo warm is geweest als in recente jaren (ga nou niet zitten zeuren over die relatief koude winter, het gaat om globale patronen). Salomon Kroonenberg mocht in Milieudefensie zijn gram halen over de "hype" genaamd het broeikaseffect en vindt zijn geologische verleden belangrijker dan de wereld nu leefbaarder te maken. Een Amerikaans consortium van wetenschappers (National Academy of Sciences) is het niet met hem eens en wil actie van Bush, die, zoals velen met hem, nog steeds doet alsof zijn neus bloedt en niet bereid is om zijn presidentschap op te offeren aan dat rooie klimaattuig. De tijd zal het leren, tenzij u nu zelf de handen uit de mouwen gaat steken. Want als u niets doet wordt het probleem alleen maar erger en uw energierekening zal echt niet lager gaan worden, ondanks die 0,6 graad stijging. U gaat volgend jaar de Staat vervloeken vanwege die rekening, maar u heeft het zelf in de hand. Besparen dus. Nu.

http://www.msnbc.msn.com/id/13474997/ (engelstalig)
http://www.nas.edu/morenews/20060622.html (full report NAS, engels, tekstfragmenten en samenvattingen)
http://www.telegraaf.nl/buitenland/45167991/_Aarde_in_400_jaar_niet_zo_warm_.html (nederlandse samenvatting)
Milieudefensie Magazine nr. 35(4)/apr. 2006: 24-25 (Kroonenberg: "De nieuwe IJstijd komt")
Milieudefensie Magazine nr. 35(5)/mei 2006: 24-25 (reactie Milieudefensie: "De ramp van het relativeren")

lees ook vooral:
http://www.interacademycouncil.net/CMS/News/JointStatements/energy.aspx (met name energiesectie!!!)


23 juni 2006: De peperdure prijs van de op hol geslagen mondiale economie. Ook Barrot (Eurocommissaris verkeer) is er nu achter, met de 30 procent die het vrachtverkeer nu al opslokt van de totale energievraag in de Europese Unie, en de 60 procent van het totale olieverbruik (de transportsector in zijn geheel verbruikt zelfs 71 procent van alle olie in de E.U.!). Europa zuipt olie, maar zet tegelijk geen vraagtekens bij de zieke drive erachter: zinloos goedkope rotzooi uit een ver buitenland her en der door Europa verslepen met oliezuipende monsters op veel wielen over overbelaste autosnelwegen. Levende varkens over de weg met onmenselijke, dieronvriendelijke transporten naar Italië verslepen om de parmaham vervolgens met weer andere vrachtwagens naar Nederland te brengen. Garnalen uit de Noordzee halen, ze naar Marokko vliegen om ze te laten pellen en ze vervolgens hier "vers" te verkopen. Meneer Barrot: Dáár gaat het fout, en dáár moet wat aan gedaan worden. Dat gaat u allemaal niet redden met "satellietnavigatie" en besparingen op het verbruik. Het systeem is ziek en het systeem moet een schop onder de kont krijgen. Weg- en vooral ook vliegverkeer moet extreem zwaar belast worden, anders blijft u dweilen met de kraan open. Mobiliteit is geen recht, mobiliteit is een van de gevaarlijkste kankers van de moderne samenleving geworden.

http://www.telegraaf.nl/buitenland/45154511/EU_wil_transportbeleid_moderniseren.html


22 juni 2006: DE nieuws-sectie hervormd. Nu ik toch weer een nieuwe pagina barstensvol (duurzaam) energienieuws vol had, heb ik ook de volgorde van de pagina's logischer gemaakt (parallel lopend aan die voor het zonne-energie nieuws, dus oudste achteraan, recentste vooraan) en, hopelijk, alle links weer in orde gebracht. Seintje naar Polder PV als u gebroken links aantreft, dan maak ik dat in orde.

<<< 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

© 2006 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)