starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
innovatief beleid???
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

De SDE regeling
De "inhoud"...

Verdere/recente berichtgeving (v.a. 11 feb. 2008; laatste: 17 april 2008)

Introductie
Waar is de ondersteuning > 3 kWp gebleven??? (31 jan. 2008)
De "aanbiedingsbrief" van EZ
(31 jan. 2008)
Introductie
Innovatie???
Gereserveerde uitgaven
De praktijk
De Grote Makke


"Ministeriële Regelingen"
1. Korte periode voor indienen aanvraag (1 feb. 2008)
2. Rampzalige consequenties "meetbeleid" (8 feb. 2008)
3. Belangrijke correctie! ALLE productie 33 €ct/kWh!!! (13 feb. 2008)
Opbouw totale "feed-in" bonus

Screendump AMvB
4. LOCK-IN! (13 feb. 2008)

SDE - de uitvoering door SenterNovem (16 feb. 2008)

SDE Frequently Asked Questions (v.a. 2 feb. 2008)
Hypothetische scenario's (v.a. 4 feb. 2008)

Al is de Leugen nog zo snel, de Waarheid achterhaalt haar wel...
(8 feb. 2008; zie ook correctie 12 feb. 2008!)

Subsidie opportunisme (10 feb. 2008)
Extra kritiekpunten en vraagtekens n.a.v. het Delta proef(?)ballonnetje

Reacties (v.a. 13 feb. 2008; laatste: 3 maart 2008)
De Pers over de SDE/zonnestroom (v.a. 13 feb. 2008)
Links (laatste: 9 november 2008)


Andere SDE pagina's op Polder PV:
Compleet link overzicht SDE nieuws Polder PV (vanaf jan. 2008)
SDE 2011 - de aanvragen (18 augustus 2011)
Tranen met tuiten - resultaten SDE 2008-2010 + MEP (9 mei 2011)
SDE "+" ESDEENEE 2011 - vergeet zonnestroom (14 november 2010)
Details SDE beschikkingen 2008 en 2009 (24 maart 2010)
Hoogste tijd voor een nieuwe tombola (3e ronde SDE 2010, 26 november 2009)
De "ontzorging" (21 oktober 2009)
De "aanhouding" (2e ronde kanshebbers SDE 2009, 22 september 2009)
Nieuwe ronde, nieuwe prijzen. SDE 2009 (20 maart 2009)
De uitbetaling ("voorschotverlening", 9 mrt. 2009)
ECN Beleidsstudies/KEMA rapport numero 2 [2009-2010] (15 jan. 2009)
De "beschikking" (22 sep. 2008)
De brief van Diederik (11 sep. 2008)
Basisinfo SenterNovem (18 maart 2008)
FAQs SenterNovem (maart 2008)
Mevrouw Pinokkio van der Hoeven antwoordt de Tweede Kamer (1 april 2008)
SDE regeling gefileerd (jan.-feb. 2008)
ECN/KEMA rapport (nov. 2007)


Verdere/recente berichtgeving

Inmiddels (vanaf 17 april 2008) op een separate SDE pagina een uitgebreide lijst met links naar de meest actuele (bovenste) en eerdere artikelen op Polder PV die direct of indirect over de SDE regeling gaan (m.b.t. zonnestroom) en die andere relevante aspecten belichten. Zie verder ook de externe links onderaan deze pagina, en het (verschrikkelijke) MEP-dossier, de "voorganger" van de SDE...


Introductie

In de namiddag van 31 januari 2008 verschenen langzamerhand, met veel technische probleempjes (EZ site plat door veel bezoekers?) de eerste documenten van de inhoudelijke regeling genaamd SDE, "Stimuleringsregeling Duurzame Energie". Elders op Polder PV kunt u uitgebreid van de (trieste) voorgeschiedenis kennismaken. Het gaat hier om de inhoud en Polder PV's commentaar daarop. Uiteraard: toegespitst op de langverwachte, eind 2003 door het kabinet blind, doof, en stom, rücksichtslos overboord gekieperde ondersteuning voor zonnestroom.

Voor bijvoorbeeld een nuchtere doch vlijmscherpe en met keiharde argumenten doorspekte analyse van de effecten op de subsidies voor windenergie, zie het betreffende bericht op de uitmuntende onafhankelijke site Wind Service Holland. Veel van de opgevoerde argumenten zijn ook van toepassing op de "ondersteuning" voor zonnestroom. Leest u dan ook s.v.p. Jaap Langenbach's bikkelharde kritiek op de opzet van de SDE in de Windmaand van november 2007.

Voor de overige opties (stortgas, "groen" gas, AVI's [duurzaam?], GFT vergisting e.d. verwijs ik u gaarne door naar de betrokken brancheorganisaties.

Voor gefundeerde en uitvoerig beargumenteerde kritiek op de uitgangspunten van het ECN/KEMA (rapport november 2007) voor zonnestroom, zie de eerste SDE pagina op deze site.

Frequently Asked Questions (FAQ) (in opbouw, gaarne duidelijke vragen en uw (!) antwoorden, met bronvermeldingen en artikelverwijzingen naar Polder PV, s.v.p.!)


Waar zijn die te ondersteunen 3,0-100 kilowattpiek zonnestroom installaties gebleven??? (31 januari 2008)

(dit artikel is geschreven lang voordat door het kabinet in een extreem laat stadium [AO 26 feb. 2008] besloten werd om de 3 kWp "cap" op te trekken naar een 3,5 kWp "cap")

Hard werken geblazen voor de energiebureaucraten bij EZ...

Hé, hé, ik zat de hele dag af en toe op de EZ site te kijken "of er al wat was", en in de namiddag, tijdens een zeer stormachtige dag, kwam daar het "verlossende woord". Althans, er stonden weer in typische EZ stijl een zooi links klaar op de doorverwijspagina met als titel: "Impuls voor duurzame energie".

Blijkbaar waren er "nogal" wat mensen de EZ site aan het bezoeken, want ik kreeg al gauw een tale-telling pop-up venstertje met technische storing te zien, dus veel mensen hebben mogelijk (een deel van) de documenten hun computer nog niet binnen kunnen loodsen. Het kostte mij ook heel veel moeite en ik ben de hele avond bezig geweest om wat zaken te pakken te krijgen. Ik heb inmiddels alles (hoop ik) off-line staan, de aanhouder wint. En: je moet op de Kamerbrieven link klikken, dan kom je bij de goede documenten uit...

Meteen even alle illusies overboord gooien: als ik het goed lees, kunnen alle bedrijven zonnestroom vergeten dit jaar, want meer dan 3,5* kilowattpiekjes wordt er niet vergoed door EZ/SenterNovem (de uitvoerder van de SDE), i.t.t. de suggestie die nog in de ECN/KEMA rapporten (versies november 2007 en, als bijlage bij de SDE papierwinkel, januari 2008). Maar ik heb nog niet alle documenten kunnen bekijken, dus wellicht komt er nog ergens een verrassing uit een obscure pagina tevoorschijn in de hele papierwinkel...


ET/ED / 8011702 (31 januari 2008)

Brief EZ aan Tweede Kamer, "Aanbieding concept ministeriële regelingen Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE)".

Ik val meteen met de deur in huis, de belangrijkste tabel op p. 3 van die brief. Zie punt 6 onderaan de tabel:

^^^
Het "basisbedrag" ligt hoger dan in het aanvankelijke ECN/KEMA rapport. Er zitten in de nieuwe versie van dat rapport (jan. 2008) namelijk allerlei ongelofelijk bureaucratische "correcties" ingebouwd die die "basisprijs" blijkbaar opdrijven. Er zullen weinig mensen zijn die het hoe en het waarom van die correcties zullen begrijpen... Het resultaat is dat het uiteindelijk verschil tussen "basisbedrag" en het uiteindelijke (door EZ vastgestelde?) "correctiebedrag" hoger ligt dan Polder PV aanvankelijk vermoedde. Ik kwam aanvankelijk op basis van het november 2007 ECN/KEMA rapport slechts op een "feed-in" tarief van 24-25 eurocent/kWh uit. Het is uiteindelijk door alle gepruts en gecorrigeer dus op 33 cent uitgekomen. Nog steeds onvergelijkbaar met Duitsland (waar het complete systeem totaal anders en zeer laagdrempelig is opgebouwd, zonder bezopen "caps" en bovendien extern gefinancierd), en hoogstwaarschijnlijk beslist NIET "kostendekkend" met de huidige systeemprijzen (zie ook van der Hoeven's latere correctie!)

Let op het foutieve/verkeerde gestelde onderaan de tabel: van der Hoeven stelt dat ze voor het basisbedrag "afwijkt" van het advies ECN/KEMA, wat beslist niet zo is omdat in dat januari rapport hetzelfde bedrag staat! Wat WEL een dramatisch verschil is, is dat EZ alle ondersteuning die ECN/KEMA nog wel in het rapport had staan voor systemen tussen 3,5-100 kWp (nog steeds absurd kleinschalig, maar iets was beter dan niets), rücksichtslos overboord heeft gesodemieterd, en dus uitsluitend microsysteempjes (karakteristiek Hollandsch kruidenierswerk) zal gaan ondersteunen in 2008...

Let ook op de vele voorbehouden en "ingreepmogelijkheden". De EZ documenten BARSTEN er van, en ze noemen het daar trots "flexibele regeling", om "in te kunnen spelen op marktontwikkelingen", om "oversubsidiëring" (lees: Staatsbegroting risico's!!!) te kunnen voorkomen. Onzekerheden ten top, investeringszekerheid? Lamazittuh!

Introductie
Uit het introductie stuk:

"De opties zon-pv en wind op zee scoren hoog op toekomstperspectief en innovatief vermogen. Zon-pv wordt in 2008 voor 10 Mw gestimuleerd. De bedoeling hiervan is het lerend implementeren op gang te brengen. Het vermogen van 10 Mw correspondeert met ongeveer 5000 tot 10.000 zonne-energie systemen op woningen per jaar, bestaande uit enkele 10-tallen zonnepanelen per dak (woning). Per woning is dit voldoende voor ongeveer de helft van het elektriciteitsverbruik."

Mooi, dat is al het dubbele van wat ik dacht te kunnen reconstrueren (5,2 MWp) uit het Journaal bericht van gisteren, maar, geachte EZ ambtenaren, je schrijft het beter als: 10 MWp nominaal op te stellen zonnestroom vermogen, want zo "doen" wij dat in het zonnestroom wereldje (en bovendien houden wij ook niet van die bizarre ECN bureaucratenterm "vollastuur" die in de windwereld gebezigd wordt maar wat zonnestroom liefhebbers geen drol zegt). Die 10 MWp, bij aanname van het nieuwe normcijfer van ECN, zou dan volgens EZ/ECN 10.000 x 850 = 8,5 miljoen kilowattuurtjes brandschone, reukloze, en geluidloze zonnestroom moeten gaan produceren per jaar, kakelvers te produceren (maar: dat betekent nog beslist niet per definitie: "op het net zetten", bijvoorbeeld als je die zonnestroom liever zelf zoveel mogelijk zou willen consumeren). "Lerend implementeren"? Hmmmm. Blijkbaar zijn we dat "vergeten", doordat sinds de door politiek Den Haag veroorzaakte marktinstorting, begin 2004, de markt zo dood als een pier is en alle installatietruukjes en foefjes bij de schamele resten van de installatiebranche in 3 jaar tijd "vergeten" zijn, wellicht???

5.000 – 10.000 systemen per jaar zou 10 MWp moeten zijn volgens de rekenwonders van EZ? Dat is dus een installatiegrootte van slechts 1 tot 2 kilowattpiek per woning! Dat is nog erger dan in het originele, door mij uitvoerig besproken ECN/KEMA rapport van november 2007, waar nog over een eerste staffel van 0-3,5 kilowattpiek werd gesproken (die door die bezopen 3.000 kWh grens bepaald wordt). Terwijl in het bij de stukken gevoegde definitieve ECN/KEMA rapport van januari 2008 (heb ik reeds een download van) er nog maar van ... maximaal 3,0 kWp [later toch weer opgetrokken naar 3,5 kWp door het kabinet, niet door EZ...] wordt gerept... Dat is al de eerste (eigenlijk: tweede) klap in het gezicht van consumenten die "flink willen uitpakken" met eigen spaargeld, want 10.000 systemen, da’s niks (lees: niet veel), en als er de nodige mensen zijn die (maximaal!) 3,5* kilowattpiek op hun dak gaan aanbrengen, is dat potje binnen no-time vergeven, uiteraard.

Maximaal 10.000 systemen, dus 1 kWp, zijn nog geen 6 "standaard" paneeltjes van 175 Wp, en zelfs al rekenen we op die 2 kWp voor 5.000 systemen, dan nog zit je maar aan 11 modules. Dat noemen zowel EZ, SenterNovem, als Diederik Samsom (in het NOS Journaal) dus hondsbrutaal en extreem bezijden de waarheid "enkele 10-tallen zonnepanelen per dak (woning)". Pas de paar "gelukkigen" met 3 kWp te installeren "mogen" dan op zo’n 17 gangbare modules van 175 Wp elk gaan rekenen. Da’s leuk, maar het is nog steeds: niks in vergelijking met innovatieland bij uitstek (EEG!) Duitsland, waar de tientallen kWp-en aan moderne zonnestroompanelen (vaak dik over de 200 Wp per stuk) je om de oren vliegen. Op particuliere daken...

Innovatie???
Gaan we op iets langere termijn kijken in de tabel op pagina 3 van de brief van 31 januari 2008, en gaan we uit van de daar gemelde 80 MWp nieuw vermogen over de periode van 2008-2011, dus 4 jaar tijd, dan zouden er gemiddeld in die (kabinets-...)periode slechts 20 MWp per jaar bijgeplaatst gaan worden (gedenk de Duitse cijfers die momenteel een factor 40-50 hoger zijn...), wat bij de gemiddelde opgegeven installatiegrootte van maximaal 3 kWp (tabel pagina 3!) dus neer zou komen op zo’n 6.700 systemen per jaar. Gemiddeld. Dat is nog steeds niet veel, zeker niet als je "innovatief" (van der Hoeven laat het te pas en te onpas uit haar mond vallen, het slaat helemaal nergens op!) te werk wilt gaan: die 6-17 paneeltjes per woning kunnen gewoon met de reeds jarenlang op de markt aanwezige installatiematerialen bijna blind en stevig op het dak passend aangelegd worden (zelfs door een doe-het-zelver), die 175 Wp modules worden gewoon met containers tegelijk door de reeds aan fossielen slapend rijk wordende energieconcerns hier uit China naar Nederland verscheept, er komt een leuk omvormertje (talloze mogelijkheden, al lang commercieel verkrijgbaar voor betaalbare prijzen) aan de muur in huis, en Klaar is Kees. Innovatie????? Ik zie het niet gebeuren!!!! En enthousiaste Diederik in de NOS Journaal uitzending over: "we gaan daken volleggen"????? Waar háált hij dat vandaan met deze kruideniersregeling???

Gereserveerde uitgaven
Als we naar de gereserveerde uitgaven gaan kijken voor de SDE regeling voor zon-PV, wordt het helemaal lachen. De laatste kolom in de tabel op p. 3 van de EZ brief vermeldt de "verwachte structurele uitgaven per jaar" voor de genoemde periode van 2008-2011. Even over het feit heen stappen dat de SDE regeling ook voor zonnestroom pas begin maart 2008 zou "open gaan" volgens die brief, wat betekent dat dan pas zonnestroom systemen besteld zouden kunnen gaan worden, dat de levering wel eens op zich zou kunnen laten wachten (we zitten nog steeds met een "gespannen module markt"), en dat je als je geluk hebt ergens in de zomer het lang verwachte systeem zou kunnen laten installeren. Dus eigenlijk: slechts een half jaar beschikbaar in 2008... Daar staat tegenover dat het, gezien de zwaar overspannen marktverwachtingen, best wel eens storm zou kunnen gaan lopen, begin maart, dus 2008 zou zeker voor een vol jaar kunnen gaan gelden. Vandaar waarschijnlijk die 10 MWp. Realiseert u zich s.v.p. goed dat in dat krankzinnige jaar 2003 er in zeer korte tijd 20 megawattpiek is bijgeplaatst (CBS), met een uitgebluste installatiesector tot gevolg.

En wat is er dan jaarlijks gereserveerd? 2,8 miljoen euri voor de op het net gezette (!!!!) kWh’s. We hebben het dan dus over 10.000 x 850 = 8,5 miljoen "op het net-ingevoede" kWh per jaar, te vergoeden voor het ECN/KEMA rapport (jan. 2008) sommetje "basisbedrag" 0,564 minus het door mij gewraakte "correctiebedrag" gelijk aan het kleinverbruikerstarief van 0,234 (geen idee hoe dat gemiddelde berekend is), neerkomend op die inmiddels al beroemde 33 eurocent/kWh. Dit alles dus bij het door ECN gewenste (en, ik neem aan, ook bij het op innovatie gefocusseerde EZ?) optimale opstellings-regime (850 kWh/kWp). Aldus pagina 34 van het ECN/KEMA rapport (2008): "Om woningen die niet optimaal op de zon zijn gericht niet te benadelen zou ook voor minder vollasturen [Polder PV: lees hier s.v.p. genormeerde opbrengst in kWh/kWp] gekozen kunnen worden. Het wordt op dit moment echter wenselijk geacht om alleen de slimste en meest effectieve toepassingen te stimuleren".

Gaan de aanvraag beoordelaars bij SenterNovem in Zwolle straks subsidieverzoeken voor west- of oostelijk georiënteerde PV-systemen door de shredder halen "omdat ze niet maximaal zullen presteren"???? Er wordt in de bijlage 2 van de EZ papierwinkel ("algemene uitvoeringsregels") op p. 17 gerept van, je gelooft je ogen niet, 200.000 Euro aan "administratieve lasten voor afgewezen aanvragen voor zon-pv" [lees: zonnestroom projecten]... Dan rijst dus direct de vraag: wat zijn "legitieme redenen" van SenterNovem om particuliere aanvragen te mogen "afwijzen"???

De praktijk
Wat is de grote crux in dit zogenaamde "lokkertje" voor de zonnestroom minnende consument?

 • Alleen nieuwe systemen mogen meedoen (al eerder gepubliceerde AMvB)

 • Als je beroep wilt doen op die 33 eurocent krijg je die alleen maar als je de productie fysiek kunt aantonen en die daadwerkelijk aan het net levert

 • Je hebt dus een (aan alle wettelijke eisen voldoende) productiemeter nodig

 • Dat kan je al gauw tegenwoordig een Euro of honderd kosten, en dat ding wordt nooit jouw eigendom

 • Continuon heeft op hun nieuwste tarievenblad al direct aangekondigd dat ze voor "meting van productie" een schandalige "meetdienst" van (jawel!) 24,47 Euro ex BTW per jaar extra gaan vragen. Bovenop die voor enkel tarief klanten (dat zijn heel veel zonnestroomopwekkers met lage verbruiken) reeds met 30% zonder tegenprestatie opgehoogde meetdienst voor de "afname meter". Die 24,47 Euro, die u in de huidige situatie met een salderende Ferrarismeter beslist NIET betaalt, staat dus gelijk aan 24,47/0,33 = 74 kilowattuur productie per jaar die u sowieso aan "SDE regeling marktwaarde" kwijt bent. Daarbovenop zijn de eenmalige "plaatsingskosten" van, zeg, 100 Euro voor de productiemeter ook nog eens 100/0,33 = 303 kilowattuur waard. Als u 15 jaar voor dit regime "kiest", raakt u dus 303 + (15*74) = 1.413 aan kostbare zonnestroom kWh kwijt aan allerlei totaal zinloze en onnodige meter ongein die u in de huidige situatie beslist NIET kwijt bent, doch voor het volle kleinverbruikerstarief (2008 voor Polder PV 21,9 Eurocent/kWh) saldeert (marktwaarde gesaldeerde = niet verbruikte) stroom 1.413 x 0,219 (2008 niveau) = 309 Euro die van u wordt afgepakt...

 • Als je verplicht alles voor die 33 eurocent/kWh moet gaan invoeden, moet je dus alle zonnestroom die je eigen zelf had willen opsouperen, toch (stroommix) uit het net gaan halen, tegen die (situatie Polder PV) 21,9 Eurocent/kWh, en mogelijk fors meer wordend in prijs als de leveranciers de olie>>gas>>elektraprijs door blijven berekenen aan de klanten. Het is helemaal de vraag of de door EZ in die SDE regeling getruukte overload aan via AMvB en "ministeriële regelingen" afgedwongen, niet meer door het Parlement te corrigeren (....) "ingreepmogelijkheden" wellicht niet tot ongunstige(r) feed-in condities zullen gaan leiden, terwijl u wel het volle pond voor uw in prijs waarschijnlijk steeds duurder wordende netafname blijft betalen.

 • Toekomst dan? Don't you believe it. In de tabel op pagina 6 van de brief "aanbieding concept" staat keihard dat er voor 2009, 2010, en 2011 nog steeds slechts capaciteiten bijgebouwd (zouden moeten) gaan worden oplopend van 15 (2009) tot en met 25 MWp in 2011. Totaal vanaf 2008: slechts 70 MWp (17,5 MWp per jaar...). Allemaal te miezerig om serieus te nemen... Bovendien staat in de tabel op p. 3 van de aanbiedingsbrief in de kolom "indicatief vermogen 2008-2011" weer een afwijkend getal van 80 MWp... Wie nu nog weet wat de "bedoeling" van EZ is, mag het zeggen...

De Grote Makke
De grootste makke, het fundamentele bezwaar, is en blijft het in Nederland (door de EZ bureaucraten) "verkozen" model van subsidiëring uit de Staatsbegroting. Ze zijn in Den Haag als de dood voor een zogenaamd "open einde" regeling. Wat de MEP was, maar die was ook ongelofelijk dom opgezet, wind kreeg veel te veel geld (zie diverse berichten op de zeer kritische website van Windservice Holland), en de boel werd zeer slecht gecontroleerd. Met een gigantische crisis in de Haagse wandelgangen en jaren kostbaar tijdverlies tot gevolg. Het Duitse systeem is ook een open systeem (van totaal ander kaliber!) wat echter uit een kWh afhankelijke kleine Umlage bij alle eindgebruikers (behalve elektra vretende bedrijven) geïnd wordt, en wat Duitsland het ene record na het andere heeft opgeleverd zonder een enkele financiële crisis en met spreiding van de kosten (van alle duurzame elektriciteit) over heel Duitsland, zonder pijntjes. Den Haag gelooft er niet in en ik ken geen enkele politicus die het waagt om niet naar EZ te luisteren, maar die zelf een week lang in Duitsland zijn/haar licht gaat opsteken hoe die mensen dat daar toch elke keer weer zonder problemen weten te flikken, wereldkampioen wind- en zonnestroom worden...

Al met al kunnen we stellen dat de "condities" voor diegenen die zich op de SDE regeling gaan beroepen, in combinatie met een "vrije markt" voor leveringscontracten op elektragebied waar piraten een totale chaos hebben gecreëerd, compleet mistig zijn en blijven, dat van een "harde marktprikkel" zoals in Duitsland met het supersimpele en reteslimme EEG keihard is afgespijkerd, geen enkele sprake kan zijn, hoe hard mevrouw van der Hoeven ook op en neer blijft springen. En dat particulieren wel linker zullen uitkijken om al te grote installaties te gaan kopen vanwege de blijvend grote risico’s en onzekerheden. Zoals ook, uiteraard, de expliciete bedoeling van deze hele bezopen SDE regeling lijkt te zijn. 3 kilowattpiek per huis, en "marktinnovatie", geachte dames en heren van EZ: het slaat allemaal nergens op!


"Ministeriële Regelingen" (MR's)

Belangrijke punten van aandacht

1. Korte periode voor indienen aanvraag (1 februari 2008)
Alvast een waarschuwing: uit de M.R. "... aanwijzing categorieën productie-installaties..." de volgende belangrijke passage over zonnestroom:

1. De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan producenten van hernieuwbare elektriciteit geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit uit zonlicht met behulp van fotovoltaïsche zonnepanelen met een vermogen groter dan 0,6 kWp en kleiner of gelijk aan 3 kWp, welke zijn geplaatst op, aan of tegen een bouwwerk waarvoor een bouwvergunning als bedoeld in de Woningwet is verkregen.
2. Aanvragen om subsidie als bedoeld in het eerste lid, worden ingediend in de periode van 1 april 2008 tot 1 augustus 2008.


2. Rampzalige consequenties "meetbeleid" (8 februari 2008; zie ook correctie 12 februari 2008)

Onder de verderop onder voorbehoud beantwoorde vraag over subsidiëring (binnen de SDE regeling) van door zonnestroom opwek "teruggeleverde elektra" of "gesaldeerde elektra" (volgens het recente vernietigende bericht van Energeia gaat het dus om de "netto" teruglevering, ergo: een zeer dode mus, "this parrot has gone to meet his Maker") ga ik in op die tale-telling frase dat er uitsluitend aanspraak op subsidie gedaan zou mogen worden als "per beschikking tot subsidieverlening apart wordt bemeterd". Dit heeft, bij nadere bestudering van het hierboven weergegeven gif-adderig stukje tekst, nog meer ronduit dramatische consequenties. Artikel 9, lid 1: "vermogen groter dan 0,6 kWp en kleiner of gelijk aan 3 kWp".

Wat zijn de consequenties van een combinatie van die twee "voorwaarden"?

 • Systemen tot en met 0,6 kWp worden helemaal niet ondersteund in de SDE, ook weer i.t.t. de originele ECN/KEMA rapporten die het eerste ministaffeltje met 0 (nul) kWp lieten beginnen! Dat is de voor Nederland "karakteristieke" doe het zelf set van 600 Wp die al jaren wordt verkocht en dan (blijkbaar) ook als "niet-innovatief" en dus "niet subsidiabel" wordt gezien, ook al worden er steeds interessanter modules door sommige (nog overgebleven) leveranciers verkocht voor zo'n basispakket. Het is echter voor veel mensen een belangrijke eerste stap op weg naar maximale zelfvoorziening en een verduurzaming van hun huishouden, dus alleen die reden al, impliciete uitsluiting van instappers (die juist over de streep gehaald zouden moeten worden!) is te schandalig voor woorden. In Duitsland is formeel in het EEG als allerkleinste categorie die formeel aanspraak kan doen op de buiten de Staatsbegroting om uit te keren feed-in slechts één PV-module (van niet ingeperkte minimum capaciteit!!!). Dat er natuurlijk in werkelijkheid veel grotere (tot gigantische) systemen geplaatst worden, doet daar niets aan af. In Duitsland is de politieke wil om alle drempels voor zonnestroom weg te nemen al jarenlang in de praktijk omgezet: iedereen mag daar "meedoen", ook de kleintjes...

  Het betreffende artikel in het Duitse EEG (Paragraaf 3, artikel 2, lid 3: "Anlage ist jede selbständige technische Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien oder aus Grubengas." Het zeer goed geïnformeerde vakblad Photon heeft meermalen gewezen op het feit dat 1 zonnestroompaneel als "selbständige Einrichtung" gezien kan worden en dan ook als zodanig door de wetgever wordt geaccepteerd (lees: in aanmerking komend voor de degelijke, 20-jarige Duitse "feed-in" vergoeding)...

  Met het uitsluiten van de max. 600 Wp systemen, heeft EZ dus in eerste instantie al een "begrenzing aan de onderkant" ingevoerd en zijn de instappers op slinkse doch betreurenswaardige wijze "afgeserveerd"... De salderingsproblemen blijven ook voor die groep echter nog steeds bestaan, en als ze een "verkeerde meter" (ongevraagd) in hun meterkast hebben hangen (of: ongevraagd van de netbeheerder hebben "gekregen"), zijn de betreffende "instappers" vet de lul (lees: gedwongen en zeer dure metervervanging, gezien de bescheiden grootte van de instap "set" van max. 600 Wp) omdat er geen enkele "beloning" behalve "salderen" (voor een magere eindverbruikers prijs van 21-23 eurocent/kWh) overblijft voor hen.

  Bovendien, als je van niets wetend "gekozen" hebt voor Oxxio als leverancier, en je hebt je door hen hun "domme meter" laten aansmeren die niet kan salderen, en die geen teruglevertelwerk schijnt te hebben (Oxxio raadt, bij navraag, klanten af om naar hen over te stappen, omdat ze naar eigen zeggen, ondanks de uit artikel 31-c van de E-Wet per 14 juli 2004 (!) voortvloeiende verplichting, nog steeds niet "kunnen" salderen...), ben je compleet in de aap gelogeerd. Omdat je al je overschot dan kwijt zult zijn, maar wel mogelijk jaren aan die rotmeter vast blijft zitten (het onding valt buiten de "regulering" van de meetdienst van de NMa, dus dat wordt het zoveelste drama...).

 • De volgende (lees: enige) te ondersteunen "categorie" (een miezerig restantje t.o.v. de in de ECN/KEMA rapporten nog gesuggereerde al extreem "krappe" categorieën 0-3,5, 3,5-15 en 15-100 kWp) is dus die nu al beruchte >0,6 - max 3 kWp. Dat is blijkbaar, volgens EZ cq. van der Hoeven "een innovatie genererende" categorie die "beloond" mag worden. Echter: met een totaal onnavolgbaar ondersteunings"regime" bomvol valkuilen en gifadders. Stel dat je de "duik in het diepe" doet, en je daarvoor inschrijft bij SenterNovem in Zwolle. Dan moet er blijkbaar "apart bemeten" worden. Zoals uit de op 12 februari 2008 gepubliceerde correctie van van der Hoeven blijkt, zal toch de volledige "bruto" productie vergoed gaan worden. Voor 33 eurocent/kWh. Dat betekent dus een niet in eigen beheer te verkrijgen dure separate productiemeter die in de meterkast moet hangen. Waarvoor mogelijk dus ook nog eens dubbele meetkosten in rekening gebracht gaan worden als daar niet keiharde afspraken over gemaakt gaan worden. Wat de "investering" in zo'n relatief kleine PV-installatie tot een nog hachelijker, en bepaald niet "stimulerend" avontuur zal gaan maken...

  Die 3 kWp kunnen de meeste mensen die echt voor de zon willen gaan best betalen (max. 20.000 Euro inclusief meterkast aanpassing, waarschijnlijk veel minder). Sterker nog, er zullen mensen zijn met een hoog elektraverbruik die best meer op hun dak willen aanbrengen dan die 3 kWp (dat is in het verleden zelfs al geschied bij particulieren; in Boxtel is door een vooruitstrevende projectontwikkelaar i.s.m. de gemeente een straat met energiezuinige woningen met 5 kWp daken gebouwd en mensen hoefden alleen maar in te schrijven, het werd allemaal geregeld...). En die toch, gesaldeerd, in theorie onder die bezopen 3.000 kWh netinvoeding/jaar kunnen blijven. Dat kan echter momenteel niet, omdat de maximaal via de SDE regeling te subsidiëren 3 kWp "apart bemeten" moet worden. Dus je kunt pas in een later stadium gaan uitbreiden omdat je natuurlijk nu niet een deel van je installatie (3 kWp) voor die 33 eurocent/kWh laat "bemeteren", en een ander deel daar "buiten" houdt, want wat moet je dan doen met het overschot van de rest van de installatie? Aan je buren slijten?

  Als je dan "gunstiger tijden" (lees: grotere installaties geaccepteerd, nieuwe subsidieronde met mogelijkerwijs allerlei nieuwe, onder politieke druk afgedwongen "verbeteringen"...) af gaat wachten, kom je dus diep in de ellende terecht. Als je namelijk in zo'n situatie opteert voor "de rest" (nog eens 3 kWp erbij, bijvoorbeeld), dan moet je volgens die gifadder in bovengenoemde MR weer apart dat deelsysteem gaan bemeteren, omdat je voor dat deel een aparte "beschikking" moet gaan aanvragen!!! Ik hoop dat u met mij inziet dat deze volslagen bezopen constructie (a) in de meterkast tot onwaarschijnlijke puinhopen gaat leiden (waar zelfs de meest gepokt en gemazelde meteropnemers niet meer uit zullen komen), en (b) zal gaan resulteren in krankzinnige "meterkosten", "meterhuur" e.d., en gegarandeerd oorlog met uw netbeheerder...

  Ergo: onder deze absurde doch karakteristieke "randcondities" heeft EZ de te subsidiëren miezergroep van >0,6-<3 kWp in een afgrijselijk, innovatie kapotmakend keurslijf weten te persen.

 • En wat als je meer dan 3 kWp wil? Alweer: Niets! Je mag het natuurlijk proberen, maar ga niet bij SenterNovem aankloppen met zo'n aanvraag, want u wordt direct "kaltgestellt" omdat die "categorie" voor subsidiëring niet bestaat in hun opdracht. Dan blijft dus over om volledig op eigen risico dan toch zo'n duur systeem op uw dak te (laten) leggen, de pitfalls van de bezopen 3.000 kWh grens te trachten te omzeilen, geen oorlog met uw netbeheerder (dan wel uw leverancier) te krijgen, en zo ben ik vast nog wel een paar dingen vergeten. Om maar eens een zijpad te benoemen: wellicht vindt uw lokale "welstandscommissie" zo'n uit 30 modules bestaande "innovatieve" dakbedekking wel oerlelijk, en krijgt u allerlei achterlijke ambtenaren en dergelijke nitwits op uw stoep die vinden dat die onzin per direct verwijderd moet worden...

  En zo heeft, tenslotte, EZ, dus ook de "bovenkant" van de potentiële Nederlandse markt volledig dichtgetimmerd en vrijwel fysiek onmogelijk gemaakt. Tenzij Den Haag "de boodschap" van Polder PV nu eindelijk eens heeft begrepen, en de beuk er in gaan gooien bij het meest non-innovatieve, ondernemingszin kapotmakende Ministerie wat we lijken te hebben in NEEderland...

3. Belangrijke CORRECTIE! Alle productie 33 eurocent/kWh!!! (12 februari 2008)

N.a.v. prikkelende vragen van en aan zowel Paulus Jansen (SP) als Diederik Samsom (PvdA), begint er beweging in de tent te komen. De door Energeia keihard van de persvoorlichter van EZ per e-mail vergekregen verzekering dat uitsluitend het overschot aan zonnestroom voor 33 eurocent/kWh vergoed zou gaan worden (in 2008!!) n.a.v. een zeer duidelijke vraag van de journalist, blijkt niet te kloppen. Eerst even het deel uit de zojuist verschenen correctiebrief (...) van EZ wat daarover gaat (de rest gaat over vloeibare biomassa, zie link), eronder nog een paar opmerkingen van Polder PV. Vetdruk van Polder PV:

(brief 12 februari 2008):

"... Daarnaast informeer ik u met deze brief over het volgende. In het Besluit stimulering duurzame energieproductie is bepaald dat uitsluitend hernieuwbare elektriciteit die is ingevoed* op het elektriciteitsnet voor subsidie in aanmerking komt. Een deel van de productie van kleinschalige Zon-PV-installaties wordt benut voor de dekking van het eigen verbruik en dit deel van de productie wordt dus niet aan het elektriciteitsnet geleverd. Op basis van deze bepaling uit het Besluit SDE zou het dus niet mogelijk zijn om de volledige productie van kleinschalige Zon-PV-installaties te subsidiëren. Bij de berekening van het basisbedrag voor Zon-PV is daarentegen wel uitgegaan van het subsidiëren van de volledige productie. Aanpassing van de betreffende bepaling uit het Besluit SDE is derhalve gewenst en die zal ik in voorbereiding nemen. Dat kost evenwel noodzakelijkerwijs enige tijd gelet op de voor een AMvB geldende totstandkomingsvereisten. De in mijn brief van 31 januari 2008 genoemde vermogens voor de categorie Zon-PV blijven overigens ook na deze aanpassing haalbaar, want bij de berekening van die vermogens is reeds uitgegaan van subsidiëring van de totale productie van deze installaties.

(w.g.) Maria J.A. van der Hoeven"

Commentaar Polder PV

 • *Zie verderop: screendump van de "AMvB" die reeds door de Europese Commissie is goedgekeurd...

 • Hé, hé, ze beginnen weer eens "wakker" te worden, in Den Haag. Wie afgrijselijk gecompliceerde "regelingen" ontwerpt, zal verschrikkelijke fouten maken, dat blijkt wel weer. Nu moet achteraf alles weer eens "rechtgebreid" gaan worden. Na een storm van protest... Eerst nog door de "totstandkomingsvereisten" heen ploeteren, Van der Hoeven c.s. heeft voor Polder PV weer een allemachtigprachtige Wâzeggu geproduceerd...

 • OK: alle productie "mag" dus die 33 eurocent/kWh krijgen. Mooi. Wat gaat dat betekenen? De SDE zit nog steeds (!) als een kerstkalkoen dichtgenaaid, met die "cap" van een miezerige 3 kWp, dus reken uzelf beslist niet rijk, EZ is en blijft niet in Sinterklaas geloven! Max. 3 kWp is maximaal, bij gemiddelde normproductie (Polder PV zal het nooit over die bezopen "vollasturen" hebben als het over zonnestroom gaat!) van 850 kWh/kWp, 2.550 kWh, dus maximaal € 841,50 per jaar aan inkomsten. Maar, er "moet" nog steeds (bovendien) wettelijk verplicht gesaldeerd worden, dus u krijgt, als u tenminste per jaar onder die nog steeds geldende, beruchte andere drempel, die van 3.000 kWh netinvoeding/jaar blijft, ook nog eens de "vermeden inkoop" van voor kleinverbruikerstarief op de teller staande kWh vergoed. Bij Greenchoice zit je met zonnestroom korting momenteel op 21,9 eurocent/kWh. EZ rekent echter voor 2008 met een veel hoger "correctiebedrag" (lees: "kleinverbruikerstarief voor 2007", zie de Ministeriële Regeling "vaststelling correcties voorschotverlening" artikel 3 en uitleg daarbij onder paragraaf 3.1.2...) van maar liefst 23,4 eurocent/kWh. Ik zet grote vraagtekens bij die "gemiddelde" 8,6 eurocent/kWh voor de leveringsprijs die daar onderdeel van is (2007 referentiejaar). Feit is dat veel mensen daar in 2007 in werkelijkheid een stuk onder gezeten zullen hebben. Ik zat tot 1 oktober bij Echte Energie (inmiddels opgeheven) op een all-in kleinverbruiksprijs van 22,8 eurocent/kWh, van 1 oktober-31 december 2007 bij Greenchoice zelfs voor 22,3 eurocent/kWh, bijna 5% onder de prijs die EZ als "gemiddelde" opvoert voor dat jaar...

 • Nagekomen (14 feb. 2008): Energeia heeft inmiddels ook een stukje geschreven over de "correctie van van der Hoeven", gedateerd 13 februari 2008 en geschreven door Alex van Lanen (in grote lijnen vergelijkbaar met mijn analyse alhier). Op dat stuk werd vervolgens smakelijk commentaar geleverd in een e-mail door een bekend voorvechter van duurzame energie, zie onder reacties...Opbouw totale "feed-in" bonus
Laten we het voor het gemak afgerond naar beneden op 23 eurocent (tarieven voor 2007) houden. Dan zou er in totaal voor 2008 rond de 56 eurocent aan "marktwaarde" voor uw zonnestroom kWh kunnen uitkomen. Die feitelijk wordt betaald door de volgende "partijen", schrik niet:

(a) de Staat in de vorm van SenterNovem (33 eurocent/kWh SDE subsidie),
(b) uw leverancier van elektriciteit (wettelijk verplichte saldering, volgens EZ: gemiddeld 8,6 eurocent/kWh ex BTW),
(c) uw lokale netbeheerder van elektriciteit (saldering, Continuon enkeltarief: 3,477 - 0,117 = 3,36 eurocent ex BTW; EZ voert echter voor het tarief incl. systeemdienst maar liefst 4,1 eurocent/kWh op als "gemiddelde" [ik neem aan van alle mogelijk netbeheerders tarieven, enkel- en dubbeltarief???] ...),
(d) de landelijke hoogspannings-netbeheerder TenneT (saldering, systeemdienstentarief, was begin 2007 0,1 eurocent/kWh, later in het jaar 0,117 eurocent/kWh); wordt door meeste netbeheerders in hun kWh tarieven verstopt),
(e) de Staat in de vorm van het Ministerie van Financiën die zowel de energiebelasting (7,16 eurocent/kWh), als de 19% BTW over de hele ingewikkelde prijspyramide (volgens EZ ongeveer 3,54 eurocent/kWh bij de genoemde gemiddelde kvb prijzen) normaliter bij u (via zowel de leverancier als via de netbeheerder) int, en, als alles wel is verlopen zoals het in artikel 31-c van de E-Wet is afgespijkerd, sinds 14 juli 2004 feitelijk aan u "uitkeert" als zonnestroom opwekker door de wettelijk verplichte saldering.


Dit is immers bureaucratenland Nederland, en hier wil men het allemaal liever niet al te makkelijk en eenvoudig doen (dat zou alweer vele miljoenen aan mede door u ook op te hoesten ambtenarensalarissen kunnen schelen, namelijk). Dat is blijkbaar erg lastig te realiseren hier... Bovendien: als een van de genoemde "partijen" het in zijn/haar bol krijgt om e.e.a. te gaan aanvechten via bijvoorbeeld een bodemprocedure, via een "wijzigingsvoorstel" van een of andere obscure "Code" bij de NMa, of weer zo'n leuk akkefietje bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, en "ze" winnen onverhoopt zo'n zaak, dan hangt u... Dan kunt u bijvoorbeeld de betreffende "te salderen" variabele component dus uit uw 15-jaar financiële berekeningen gaan schrappen...

Uitgaande van die voorlopige 56 eurocent/kWh, 850 kWh/kWp.jaar opbrengst, en max. 3 kWp, betekent dat uiteindelijk dus 15 jaar lang bij gemiddelde gerealiseerde (!) normopbrengst 2.550 (kWh) * 0,56 (€/kWh) * 15 (jaar) = € 21.420,--. Dat begint meer op een "kostendeckende Vergütung" te lijken voor een 3 kWp systeem (bij SolarNRG bijvoorbeeld zou zo'n systeem momenteel in de orde van iets van ruim 20.000 Euro kunnen kosten incl. meterkast aanpassing). Echter, onder de volgende bikkelharde voorwaarden en beperkingen:

(1) De wettelijk verplichte (doch door sommige machtige partijen nog steeds bepaald niet "gewenste") saldering blijft die 15 jaar lang volledig overeind, anders wordt het weer een drama. Bij onverhoopte afschaffing van de salderingsregeling, of bij structurele aanpassing, "teken" je dan namelijk voor een veel te hoog totaal feed-in/te salderen bedrag, terwijl dat in de bikkelharde politieke realiteit na een paar jaar best wel eens afgeschoten zou kunnen worden, waardoor je financiële plaatje qua terugverdienen van de investering dus als een kaartenhuis in elkaar gaat storten;

(2) Er wordt gedurende de gehele 15 jaar lange, van de Staat afhankelijke (...) subsidieperiode verder niet "gemorreld" aan zowel de basisbedragen als de correctiebedragen voor de SDE subsidie aanvrager. We zijn benieuwd hoe recht de politieke ruggen op dit vlak zullen blijken te zijn. Geen enkele garantie, gezien het betreurenswaardige recente verleden met de wijze van ondersteuning van duurzame energie;

(3) Er worden geen bezopen (extra) meterhuurprijzen en/of vastrechten door netbeheerders in rekening gebracht, vooral ook omdat het om miezerige systeempjes gaat waardoor de "niet-productieve" overhead veel te groot wordt, zeker als mensen een systeem van 3 kWp niet kunnen betalen en een nog veel kleiner systeem (minimaal 601 Wp, anders kunnen ze SDE subsidie schudden!!!!) gaan kopen. Hierover moeten keiharde wettelijke afspraken gemaakt worden en de netbeheerders dienen nu direct gemuilkorfd te worden voordat ze zich gaan beroepen op onwaarschijnlijke en onbewezen "verworven rechten"...;

(4) Een eventuele (gezien de subsidieduur te voorziene) omvormer vervanging binnen die 15 jaar zit nog steeds niet in deze optelsom verwerkt (en zal dus de terugverdientijd fors gaan verlengen). Omvormers voor een relatief klein 3 kWp systeem zijn niet goedkoop. EZ zwijgt daarover als het graf;

(5) Tenslotte: mogelijk allerlei onverkwikkelijke consequenties a.g.v. politiek "hoogst gewilde" marktwerking en lagere elektriciteitsprijzen. Voor nieuwe SDE klanten in latere jaren zou het nieuw te berekenen "correctiebedrag" (laat staan het "basisbedrag") wel eens een stuk ongunstiger kunnen liggen dan de prijs die die mensen voor hun te "salderen" kvb component betalen. Er zijn diverse variabele kostencomponenten die allemaal kunnen veranderen (denk bijv. aan invoering capaciteitstarief!!!). Dan zouden ze voor een "optimaal resultaat" misschien wel (noodgedwongen) naar een andere elektra leverancier moeten "switchen". Een uiterst bizar gevolg van de combinatie van een hopeloos ingewikkeld subsidieregime en een "onverkozen marktdictaat" (hoezo, "vrije" markt?) ...

(6) Waarschijnlijk nog andere hele vieze, slijmerige gifgroene adders. De nieuwste vraag, die ik nu in Den Haag heb neergelegd, betreft namelijk de "maximale normproductie". In compleet onbegrijpelijke en feitelijk foutieve bureaucratentaal: "vollasturen", zie o.a. artikel 12 van het concept MR "aanwijzing van categorieën productie-installaties", en screendump van de AMvB hieronder. Want als daar met "maximaal" bedoeld wordt dat je per jaar niet hoger zou mogen komen dan de diverse malen genoemde 850 kWh/kWp (wat volgens het definiteve ECN/KEMA rapport van januari 2008 de gemiddelde normopbrengst ["vollasturen"] zou moeten zijn in Nederland met de huidige generatie zonnestroompanelen), valt mogelijk de hele zonrijke kustregio van Nederland buiten de boot, wat te absurd voor woorden zou zijn. In dat ECN/KEMA rapport staat een bandbreedte van 775-950 "vollasturen" vermeld voor Nederland. Betekent het voorbehoud in AMvB en MR's soms dat het "traject" 850-950 kWh/kWp.jaar het kan gaan vergeten binnen de SDE regeling??? Bovendien zet ik zeer grote vraagtekens bij die bovengrens van 950, gezien mijn eigen ervaringen: 947 kWh/kWp.jaar gemiddeld sinds 2002, met een bepaald niet als "modern" of "optimaal" te klassificeren PV-systeem. In 2003 was onze normproductie zelfs een "absurde" (volgens ECN onbestaanbare???) 1.074 kWh/kWp.jaar voor ons 108 Wp deelsysteem...

... en ga zo maar door ...


Screendump AMvB

In haar correctie had van der Hoeven het over die "invoeding op het net" en dat die omineuze vergissing (voor zonnestroom!) "rechtgebreid" zou moeten gaan worden. Ik heb in dat wederom omvangrijke, 76 artikelen lange AMvB (onder de "Kaderwet EZ" hangende "algemene maatregel van bestuur", dus compleet onvergelijkbaar met de Duitse EEG Wet) gezocht op dat "invoeden". Er zijn twee artikelen over duurzame elektriciteitsproductie (o.a. zonnestroom) die daarover gaan, artikel 15 onder de categorie "subsidie verleend op volgorde van binnenkomst" (o.a. zonnestroom), en artikel 23 voor "subsidie verleend op volgorde van rangschikking". Ook voor "groen gas" en WKK zijn vergelijkbare bewoordingen opgenomen, maar het zal volgens mij (nog) niet vaak voorkomen dat de "productie" daarvan deels zelf afgenomen wordt door de producent, omdat het dan vaak om grote installaties gaat. Toch moet ook daar goed naar gekeken worden, want alles is mogelijk op het vlak van duurzame energie opwekking en eigen verbruik, zeker ook bij bijvoorbeeld agrarische en tuinbouwbedrijven... De ambtenaren van van der Hoeven zullen voorlopig nog vele overuren moeten draaien (net als, helaas, de slachtoffers die alle wijzigingen maar weer moeten zien te doorgronden, op zoek naar de volgende gifadder in de slangenkuil van de hele regeling met alle supplementen...).

^^^
Screendump van artikel 15 van de reeds door de Europese Commissie goedgekeurde AMvB "Besluit van 16 oktober 2007, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies ten behoeve van de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas en elektriciteit opgewekt door middel van warmtekrachtkoppeling (Besluit stimulering duurzame energieproductie)"

Door Polder PV rood onderstreept (bovenste) een van de gewraakte passages met dat gifadder woordje "en"...: dat moet dus voor zonnestroom opwekkers omgetoverd worden in "alle productie te subsidiëren" of wat daarvoor in "heldere" bureaucratentaal voor door zou moeten gaan.

Tevens rood onderstreept, onderaan, de door mij via een van de Ministeriële Regelingen op het spoor gekomen "voorbehouden" die weer eens tot absolute drama's zal kunnen gaan leiden als ik denk dat het gaat zoals het bedoeld is te "moeten" gaan. Namelijk, dat er een of andere bezopen "cap" gelegd dreigt te gaan worden bij een genormeerde systeemopbrengst van slechts 850 kWh/kWp.jaar, terwijl Polder PV met zijn "ouderwetse" Shell paneeltjes al jaren op 947 kWh/kWp.jaar zit. Als je het venijnige stukje onder lid 2 (in combinatie met de tekst onder lid 3) van dat artikel goed leest, lijkt daarin alweer de kiem gelegd voor de meest verschrikkelijke interpretatiebagger die ten nadele van de Hollandse kustbewoners uitgelegd zal kunnen gaan worden door de EZ bureaucraten die zonnestroom liever helemaal uit die hele bezopen regeling zouden willen slopen.

Dus mogelijk moet mevrouw van der Hoeven in opdracht van het kabinet straks voor de tweede maal met hangende pootjes terug naar de Europese Commissie om nog meer (bewust aangebrachte) "weeffoutjes" recht te gaan breien...


LOCK-IN!

N.a.v. het voorgaande en elders op deze pagina besproken, vaak zeer kritische kanttekeningen bij de SDE: als deze hele waanzinnige operatie inderdaad doorgang gaat vinden, en de politiek onder zware druk "besluit" tot het 15 jaar lang instandhouden van die extreem problematische "saldering" om het totale feed-in bedrag op het niveau van die 56 eurocent te brengen (i.p.v. alleen die 33 eurocent SDE subsidie), ontstaat er een levensgevaarlijke "lock-in" van de zonnestroom markt. Omdat dat "dubbelregime" SDE+saldering immers volgehouden moet blijven worden om zogenaamd zekerheid aan (uitsluitend particuliere!!!) investeerders te geven. Die echter nog steeds met dit regime niet "verzekerd" is, gezien de talloze ongewisse, door EZ bureaucraten naderhand "instelbare" investeringsvariabelen en krankzinnige, mogelijk hoogst nadelige "formuleringen" in de regeling. De "nieuwe markt" wordt hiermee voor zeer lange tijd "vast"gelegd aan het "gekozen" (lees: door bureaucraten opgelegde) model, en het allergrootste drama wat we dan zullen krijgen is, dat een "ander", lees: het allerbeste (en totaal onvergelijkbare, extreem laagdrempelige, volledig buiten de Staatsbegroting om gefinancierde) Duitse EEG systeem, dus zeker tijdens de "SDE periode" politiek onhaalbaar zal gaan worden. Dat mag beslist niet gaan gebeuren, maar hier wordt dus door de hele opzet van de SDE regeling, in combinatie met de bestaande "markt"condities, een hele grote clusterbom neergelegd door EZ...

Het risico van een voorgoed de deur dichtgooien m.b.t. overname van het Duitse EEG wordt al verergerd door het feit dat we in Nederland al zo'n 30.000 bestaande PV-eigenaren hebben, die met de nieuwe SDE helemaal niet mee mogen doen, die formeel beroep "mogen" doen op de saldering, en meer zit er voor hen niet in. Er zijn nog regelmatig problemen met die saldering die de politiek weigert om op te lossen (ongevraagde metervervanging door netbeheerders waardoor saldering fysiek onmogelijk wordt gemaakt, leveranciers die 3 en een half jaar na het rechtsgeldig worden van artikel 31-c van de E-Wet nog steeds niet "kunnen" (lees: willen) salderen, of die water zien branden als je het hebt over zonnestroom en netinvoeding, etc., etc.

Een behoorlijk aantal mensen die reeds in de "oude situatie" zitten overweegt serieus om een nieuwe/extra set zonnepanelen te kopen. En met het grootste recht, want vanwege de door de Staat toegelaten kunstmatige koppeling van de gas- aan de olieprijzen, geven de huishoudens steeds meer (gedwongen) geld uit aan de energiekosten, en die willen ze natuurlijk terecht drukken via een voor hen acceptabele route. Dat gaan, bij aanschaf van een nieuw/extra zonnestroomsysteem, bij die mensen drama's in de meterkast worden, als zij beroep gaan doen op de nieuwe SDE. Een deel van die mensen zullen dat gezeik niet willen, toch willen uitbreiden, en dus uitsluitend verder gaan met salderen totdat ze via weer een andere extreem ranzige "cap" worden afgeknepen door die beruchte 3.000 kWh netinvoedingsgrens.

Wat we dan uiteindelijk gaan krijgen, is een compleet chaotische, totaal onoverzichtelijke Nederlandse "markt' op het gebied van zonnestroom:

 • (1) nieuwkomers die direct met de SDE een maximaal 3,5* kWp groot systeempje gaan aanschaffen, en dat mogelijk in 15 jaar kunnen gaan terugverdienen;
 • (2) nieuwkomers met weinig geld die niet meer dan 600 Wattpiek doe het zelf pakketjes kunnen kopen, buiten de SDE boot zullen vallen, en die uitsluitend "mogen" salderen van EZ;
 • (3) oudgedienden die reeds zonnestroom systeempjes hebben die met nieuwe deelsystemen via de SDE willen uitbreiden en met krankzinnige situaties in de meterkast geconfronteerd zullen gaan worden;
 • (4) uitbreiders die de bui al zien hangen en de SDE de SDE zullen laten, en het ook met hun uitbreiding dan maar bij "alleen salderen" zullen houden;
 • (5) de oudgedienden met kleine systeempjes die blijven invoeden op het net, het hele circus verder aan zullen kijken, en niet verder zullen uitbreiden, en, tenslotte;
 • (6) de nog steeds met forse PV-systemen in de "oude MEP" zittende paar honderd PV-systeem eigenaren die hun "10 jaar MEP subsidie voor 9,7 eurocent/kWh" gaan volmaken en zich nu wellicht al beginnen af te vragen in wat voor kafkaëske toestanden zij na die periode terecht zullen gaan komen...

* Dit bericht was geplaatst voordat het kabinet besloot de 3 kWp op te hogen naar 3,5 kWp (AO 26 februari 2008)

Dit alles heet, in mijn voor de gelegenheid bescheiden terminologie: een extreem ongezonde zonnestroom markt...

Volgens mij is hier dan ook met dat krankzinnig ingewikkelde SDE regime, zeer bewust op aangestuurd. Deze zwaar "gemankeerde" zonnestroom markt zal nooit gaan knallen zoals die in Duitsland is opgebloeid (omdat daar maar een universeel, kristalhelder, en excellent in elkaar gestoken "regime" geldt, iedereen in hetzelfde schuitje zit, en alles extern wordt gefinancierd), onder de uiterst beperkende en extreem knellende Hollandse bureaucraten-condities. Gezien de nu al gecreëerde puinhoop op "de markt", en de door implementatie van het SDE regime nog te verergeren chaos, denk ik dat het politiek wel eens volstrekt onhaalbaar zal gaan worden om ooit nog aan het superieure Duitse EEG te gaan beginnen. Een complete LOCK-IN, dus, zoals op vergelijkbare wijze zal gaan geschieden als de kernenergiefetisjisten hun zin gaan krijgen door hun de elektriciteitsmarkt verziekende dominante, centralistische "optie" aan Nederland op te dringen. Ik bid op mijn blote knietjes tot Gaia dat ik ongelijk ga krijgen...


De overall en onontkoombare boodschap van al dit fraais is en blijft (ondanks van der Hoeven's "correctie" van 12 februari 2008): Economische Zaken zal beslist niet actief meewerken aan een laagdrempelig, werkelijke innovatie bevorderend, open markt systeem (wat buiten de staatsbegroting om gefinancierd dient te worden zoals in Duitsland). Het zal kosten nog moeite sparen om die "PV-markt" in Nederland aan banden te leggen en om die zo klein mogelijk te blijven houden. In een wereld waarin de mondiale groei van de zonnestroom markt 30-40% per jaar bedraagt en de klimaat-, energie- en grondstoffencrises er om schreeuwen dat nu alle remmen los gaan op het vlak van de stimulering van duurzame energie (nukes excluded, of course, die hebben met duurzaamheid immers niets te maken)...


Wordt vervolgd?


SDE - de uitvoering door SenterNovem (16 feb. 2008)

Van een collega die zich bij SenterNovem (uitvoerings-orgaan van de SDE-regeling voor EZ, kantoor in Zwolle, Overijssel) had ingeschreven, kreeg ik de volgende e-mail waarin informatiebijeenkomsten worden aangekondigd over de regeling.

Geachte heer/mevrouw,

U heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen rond de SDE-regeling.

Daarom informeren wij u graag over onze informatiespreekuren die we gaan houden.

Heeft u vragen over de SDE-regeling? SenterNovem organiseert op 19, 21, 24 en 28 maart 2008 spreekuren voor producenten van duurzame energie die gebruik willen maken van de SDE en meer informatie willen hebben. U kunt u opgeven voor een persoonlijk gesprek met één van onze SDE-adviseurs.

Wanneer?

19, 21, 24 en 28 maart 2008, in de ochtend en in de middag. U kunt uw voorkeur aangeven op het inschrijfformulier.

Voor wie?

Voor alle investeerders in hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas en warmte/kracht koppeling die gebruik willen en kunnen maken van de SDE. Hoe geef ik me op?

U kunt u inschrijven voor deze kennismakingsbijeenkomst door ons digitale aanmeldingsformulier in te vullen. U kunt deze vinden door op de volgende link te klikken, http://www.senternovem.nl/sde/agenda/informatiespreekuur_sde.asp , en vervolgens op de groene link ‘inschrijfformulier’ te klikken. U krijgt per e-mail een bevestiging van uw aanmelding en tijdstip van het gesprek.

Locatie

SenterNovem , Dokter van Deenweg 108 te Zwolle.

http://www.senternovem.nl/senternovem/over_senternovem/routebeschrijving_senternovem_zwolle.asp

Meer informatie?

Voor meer informatie over de spreekuren van de SDE kunt u terecht op www.senternovem.nl/sde of neem contact op met de SDE-helpdesk van SenterNovem in Zwolle, telefoonnummer 038- 455 34 50 of sde@senternovem.nl

Met vriendelijke groet,

SenterNovem

ir. Willem van Grootheest

Manager duurzame energieproductie

Jammer toch weer dat, als je als arme, door hoge energienota's e.d. geplaagde burgermans, maar geld hebt voor 4 zonnestroompaneeltjes die in totaal net over die belachelijke "ondergrens" van 600 Wp voor acceptatie voor de SDE komen (bijv. Esdec 4x 155 Wp = 620 Wp á € 3.224,--, zelf monteren...), en je wilt je recht op die 33 eurocent totale productie (zie correctie v.d. Hoeven) toch gaan verzilveren en je snapt, waarschijnlijk net als al die andere medelanders die wel willen, helemaal niks van die afgrijselijk ingewikkelde pakken SDE -papier, dat je dan ook nog helemaal naar Zwolle mag afreizen voor informatie. Met de N.S. is dat alweer € 20,30 met, en € 33,90 zonder korting voor een retourtje vanuit Leiden. Als je "salderen met 22 eurocent/kWh en "SDE bonus" van 33 eurocent/kWh, totaal dus 54 eurocent/kWh als uitgangspunt neemt, ben je alleen al aan die informatieochtend of -middag 38 resp. 63 kWh aan (nog te realiseren) zonnestroom opwek met dat setje kwijt. 6-11 procent van de verwachte jaaropbrengst in onze contreien, als er tenminste geen smerige "cap" op de normopbrengst wordt gelegd... Voor de auto mag u dat verder zelf uitrekenen, maar een verstandige zonnestroom producent in spé heeft dat archaïsche milieuvervuilende en goud geld vretende vervoermiddel uiteraard al lang naar de metaalrecycling laten afvoeren...

Die vervoerskosten voor de informatiebijeenkomst mag u alvast als debet post op uw "Staat van Lusten en Lasten" van uw zonnestroombegroting SDE 2008-2023 gaan opvoeren. De koffie bij SenterNovem in Zwolle zal denk ik wel gratis zijn, dus dat is alvast een gelukkie (vraag of de koffie wel al duurzaam is ingekocht)...


SDE Frequently Asked Questions (gestart 2 februari 2008)

Sectie in opbouw (het gaat om ingewikkelde materie, zoals ze het bij EZ "graag hebben", want zonnestroom moet wat hen betreft beslist niet met veel élan bevorderd worden...).

Meest recente

Van het weblog van Paulus Jansen, SP (beetje off-topic onder "EU-richtlijn energiebesparing", 2e lezersreactie). > 3 kWp installaties: vergeet het maar...

Vraag: Ik ben voornemens om 24 zonnepanelen (4200 wp) te plaatsen. Met dit aantal ga ik ruim boven de grens van 3000 wattpiek uit zoals dit in de nieuwe concept SDE regeling is voorgesteld. Kan ik probleemloos voor 3000 wattpiek subsidie aanvragen ?? Het deel boven de 3000 wattpiek is uiteraard geheel voor eigen rekening. Zie het maar als een uit de hand gelopen enthousiasme voor het milieu. Een ambtenaar van Senternovem vertelde me dat ik géén subsidie zou krijgen als ik bovenstaande zou gaan doen. Ik wordt dus gestraft voor mijn enthousiasme.... dat kan toch nóóit de bedoeling van deze regeling zijn geweest ?????" (18 feb. 2008)

Voor een eerste uitbundige reactie, zie mijn antwoord op genoemde web-pagina volgend op dit onthullende (maar gezien de reeds door Polder PV gesignaleerde problemen niet helemaal verrassende) "nieuws".

Antwoord: Vergeet het maar. Op meerdere plekken in de EZ-papierwinkel staat een maximale installatiegrootte van 3 kWp per beschikking. Bijvoorbeeld in het concept M.R. "Aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008", artikel 9, lid 1. Dus meer kunt u in ieder geval in 2008 niet aanvragen (let ook op de korte aanvraagperiode, art. 9, lid 2: 1 april tot 1 augustus 2008). Tenzij u uw installatie bijvoorbeeld gaat opsplitsen en twee beschikkingen gaat aanvragen. Als dat al mogelijk zou zijn wat, gezien die extreem botte doch tale-telling reactie van de ambtenaar die deze "stimulerings"regeling voor duurzame energie moet gaan uitvoeren, dus blijkbaar al bij voorbaat afgeserveerd lijkt te gaan worden door subsidiefabriek SenterNovem. Daar hoeft u helemaal geen treinkaartje meer aan te wagen, een belletje lijkt voldoende om een deceptie te voorkomen...

In theorie zou namelijk in uw geval bijvoorbeeld 2x 2.100 Wp of 1x 3.000 en 1x 1.200 Wp gesplitst kunnen worden, en voor beide onderdelen zou dan - in theorie - een "beschikking" verkregen moeten kunnen worden. Dit alles heeft echter gezien weer een ander "artikel" krankzinnige gevolgen. Art. 4 van de concept M.R. "Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie" stelt namelijk, zoals reeds eerder gesteld (met andere nadruk) keihard:

De subsidie-ontvanger meet de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas of elektriciteit opgewekt door middel van warmtekrachtkoppeling per beschikking tot subsidieverlening.


Dat betekent dus dat uw installatie "opknipbaar" zou dienen te zijn. Wat gegarandeerd gaat betekenen dat u i.p.v. een grote stringomvormer, er twee moet laten plaatsen. Wat de toch al niet geringe kosten voor het systeem alleen maar nog verder op zal drijven en "terugverdientijd" van dat systeem tot de giller van de eeuw maken. Bovendien betekent het, vanwege bovenstaand artikel, dat u ook maar liefst twee separate productiemeters zou moeten laten installeren. Meters die nooit uw eigendom worden, en waarvoor de netbeheerder u schaamteloos en zonder blikken of blozen dus twee maal een "meterhuur" van, als u pech heeft en de netbeheerder in kwestie Continuon heet (en de NMa of de politiek niet ingrijpt), elk 24,47 euri/jaar ex BTW in rekening zal gaan brengen. Bovenop de 24,47 euri/jaar voor uw "afname" meter die EZ/NMa en de netbeheerders ons door de strot geduwd hebben per 1 jan. 2008. In totaal zult u dan in de geschetste situatie alleen al aan meter"huur" per jaar 3x 24,47 ex BTW = € 87,36 incl. BTW kwijt kunnen zijn. Dat is een goeie 159 kWh kostbare opwek [SDE 33 cent, salderen plm. 22 cent, echter sterk afhangend van prijsontwikkeling tarieven!] per jaar die u aan louter administratieve nonsens overhead kwijt bent aan uw grijpgrage netbeheerder (eigenlijk: de meet"gemachtigde"). Normaal bent u nu daarvoor rond de 132 kWh opwek/jaar kwijt aan de klassieke meter met louter saldering van uw opwek voor plm. 22 eurocent/kWh, zonder bureaucratisch gedoe via de SDE regeling (hetzij automatisch salderende Ferrarismeter, hetzij digitale meter met teruglevertelwerk waarmee de saldering administratief dient te verlopen). Zelfs al zou u dit jaar het eerste deel (3 kWp max.) aanmelden, en het volgende jaar voor een "tweede beschikking" de rest (en het zou op deze wijze "kunnen"), blijft u met deze onwaarschijnlijke bezopen consequenties in de meterkast opgezadeld worden. Ik hoop dat u begrijpt dat dit een hopeloos frustrerende exercitie wordt, en als het al zou kunnen, tot mogelijk enorme problemen met de benodigde meteraflezingen, gecombineerde SDE-productie aflezing met de wettelijk verplichte saldering, gevaren bij dreigende overschrijding 3.000 kWh netinvoeding/jaar grens zal gaan leiden. En ga zo maar door.

Enthousiasme voor en maximale inzet m.b.t. zonnestroom wordt in Nederland blijkbaar gezien als een doodzonde. In ons reeds tot hedonisme afglijdende land, waar mensen dagelijks schaamteloos hun absurde, vaak op dubieuze wijze bij elkaar gegraaide rijkdommen en/of superego mogen etaleren alsof dat een maat voor "maatschappelijk succes" is, blijken halmen die boven het duurzame maaiveld uitsteken per definitie verdacht, en mag blijkbaar alles uit de kast om die "progressieve" halmen zo spoedig mogelijk een kopje kleiner te maken. Dat is de bittere en actuele realiteit in ons land. Ik wens u veel sterkte toe en een zeer grote portie burgerlijke ongehoorzaamheid om die 4,2 kWp toch op eigen dak te gaan realiseren, en veel succes om SenterNovem, EZ en de verantwoordelijke politici hiervoor met het schaamrood op de kaken op de knieën te krijgen. U bent een voorbeeld voor anderen, wat navolging en politieke steun verdient!


Vraag: Is de SDE echt alleen voor nieuwe (na 1 april 2008 gekochte) installaties? Wat als je vorig jaar panelen hebt bijgekocht, vallen die dan buiten de regeling?

Antwoord: Vergeet het maar. Lees mijn analyse van de AMvB en het stuk er direct boven. Herhaald in het concept MR "... algemene uitvoeringsregels ...". Bijlage 2 van die EZ papierwinkel. Pagina 14 en verder (toelichting artikelen 2 en 3 van die MR):

p. 19: "De subsidie is primair bedoeld voor nieuw te bouwen productieinstallaties. Voor installaties die reeds in gebruik zijn genomen voor de datum van de aanvraag tot subsidieverlening wordt geen subsidie verstrekt."

Het kabinet wilde na die afgrijselijke hoeveelheid ellende na het afschieten van de MEP door Joop Wijn immers "Innovatie, innovatie, en nog eens innovatie"??? Dan ga je natuurlijk niet "oude paneeltjes" in de SDE regeling opnemen, toch? Dan ga je "nieuwe" paneeltjes ondersteunen. Die net zo goed of "slecht" werken als de exemplaren die vorig jaar nog door enkele halmen boven het maaiveld werden gekocht...


Vraag: Als je dit jaar panelen (bij)koopt, wat is dan het risico dat je geen subsidie krijgt als er teveel aanmeldingen zijn? Kun je je eerst voor SDE aanmelden en dan pas de definitieve bestelling doen?

Antwoord: Teveel aanmeldingen? Pech gehad, volgend jaar weer proberen. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. We hebben in Nederland niet voor niets het bekende spreekwoord "Die het eerst komt, het eerst maalt" (als het om dit soort slecht doordachte subsidiepotjes gaat). Als het van tevoren vastgestelde totale subsidiebudget door berekening van de "uit te keren subsidies" door SenterNovem bereikt is, gaat de deur subiet dicht en is er met geen mogelijkheid meer beweging in te krijgen, totdat dat deurtje (voor zonnestroom) volgende jaar weer op een klein kiertje mag. We heten geen Sint Nicolaas in Den Haag, ben je mal.

Uit de concept MR "Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008", bijlage 1 van de EZ papierberg, Artikel 10 ("zon-PV"):

Artikel 10
"1. Het subsidieplafond voor het in de artikel 9, tweede lid, bedoelde periode verlenen van subsidie als bedoeld in artikel 9, eerste lid, bedraagt € 46 miljoen.
2. De minister verdeelt het bedrag, genoemd in het eerste lid, op volgorde van binnenkomst van de aanvragen."

Tweede deelvraag: ja, aanmelden kan, maar je moet wel al de gegevens beschikbaar hebben. Ergo: feitelijk moet al min of meer bekend zijn wat het aan te schaffen Wattpiek vermogen is, omdat dat de basis is waarmee gerekend moet worden door SenterNovem (met rekenfactor gemiddeld 850 kWh/kWp). En je moet bij aanvraag halfjaarlijks rapporteren (!). Zie MR "algemene uitvoeringsregels". Bijlage 2 van de papierwinkel op de EZ site, p. 14 ff.


Vraag: Krijg je die 33 cent over de teruggeleverde energie of kan dat ook over de geproduceerde energie (mits je daar een aparte meter voor hebt)? Zal voor kleinere installaties interessant kunnen zijn i.v.m. het hoge percentage eigen verbruik van de zonnestroom mits dat opweegt tegen de extra meterkosten.

Antwoord: NB: Lees ook CORRECTIE van van der Hoeven! Voorzover ik begrepen heb (nog niets hierover specifiek gevonden) 33 eurocent "netinvoeding". Dus of fysieke meting op apart telwerk (nu op digitale meter het soms aanwezige "vijfde tarief telwerk", straks op "slimme meter" verplicht, al rekent Continuon nu al (inside information???) op hun nieuwe tariefblad 24,47 euro ex BTW voor "productie eigen opwek" bovenop die reeds tot schandalige hoogte (24,47 euro ex BTW) opgetrokken meterhuur voor de standaard afname). Of: daarvoor zou je net als in de MEP tijd een aparte productiemeter moeten laten plaatsen. Dat kost dus allemaal (goud) geld, de brutale netbeheerder roomt direct een hoop van uw "geregistreerde opwek" af in de vorm van een krankzinnig extra vastrecht, en kleine systeempjes zoals die blijkbaar met de SDE "beoogd" worden, zijn dan per definitie vies de pineut. Let wel: i.t.t. in het blijvend progressieve Duitsland worden meters in Nederland nooit eigendom van de eigenaar/huurder van de woning (!!!), dus dat blijft een mooi melkkoetje voor de netbeheerders. Totdat de politiek eindelijk eens keihard ingrijpt om het tij te keren. Ik heb de "slimme meter" niet voor niks het Paard van Troje genoemd.

Als je salderende Ferrarismeter ongevraagd of stiekem (is reeds geschied bij veel mensen) uit je meterkast verwijderd wordt door de netbeheerder, en hij zet er een ongevraagde en voor de zelfopwekker en weinigverbruiker extreem nadelige "slimme meter" voor in de plaats, komt 'ie gegarandeerd meteen met een dubbele meetdienst om je een oor aan te naaien zodra ze te weten komen dat jij teruglevert en er "productie moet worden gemeten": Hetzij voor het administratief laten verlopen van de wettelijk verplichte saldering (artikel 31-c E-Wet), hetzij voor de productiemeting van de kilowaturen gegenereerd door een nieuwe installatie via de SDE regeling, of zelfs beide...

Let op: de "te subsidiëren" feed-in dient uiteraard wel goed bemeten te worden. Artikel 4 uit de concept MR "... algemene uitvoeringsregels...":

Artikel 4
"De subsidie-ontvanger meet de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas of elektriciteit opgewekt door middel van warmtekrachtkoppeling per beschikking tot subsidieverlening."

En in de uitleg van Artikel 4 op bladzijde 20 van dat 26 pagina's lange stuk:

"De subsidie-ontvanger dient er voor te zorgen dat de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas of elektriciteit opgewekt door middel van warmtekrachtkoppeling per beschikking tot subsidieverlening apart wordt bemeterd."

Er is in de MEP-tijd, toen er enkele pioniers waren die het aandurfden om op eigen kosten (!!!) een productiemeter te laten plaatsen, enorm veel gezeur geweest omdat die meter alleen maar in de meterkast opgenomen zou mogen worden (volgens, u raadt het al: de monopoloïde netbeheerders die wel vaker met perverse eisen komen op dat gebied). Hetgeen vaak zeer ongunstig is omdat er dan mogelijk een forse meerprijs voor bekabeling naar de meterkast betaald zal moeten worden (onze meterkast ligt in ons appartementencomplex bijvoorbeeld minimaal 20 meter (!!!) verwijderd van de kamer waar onze omvormers hangen...). Uiteraard zullen die meerkosten allemaal betaald moeten worden door die progressieve zonnestroom opwekker. Waardoor, zeker met het miezerige nieuwe SDE-regime en een maximale installatiegrootte van slechts 3 kWp, de prikkel om die stap te zetten alleen maar nog meer wordt gefrustreerd... Details over de exacte (vereiste???) wijze van bemetering ken ik nog niet. Diegenen die dat te weten komen, gaarne melden. Zie ook de overwegingen over de bemetering ondere het hoofdje "Ministeriële Beschikkingen"...


Vraag: Stel je krijgt inderdaad geen SDE op oudere installaties [PPV: zie antwoord op eerste vraag: NEEN]. Hoe moet dat dan als je je installatie uitbreidt? Je kunt toch moeilijk de stroom van de oude en de nieuwe panelen uit elkaar houden (nog een tweede productiemeter)? Lijkt me een lastig probleem?

Antwoord: Daar zitten ze in Den Haag natuurlijk absoluut niet op te wachten, twee "metersituaties" a.g.v. van verschillende subsidieregimes en/of de fysieke, totaal bezopen realiteit in Nederland met al die verschillende typen meters. Daar kun je helemaal geen beleid op maken (en dat gebeurt dan ook niet). Het adagium: "Zoekt u het allemaal maar uit." En als je al stevig in je schoenen zou staan en een roestvrij stalen ruggengraat zou hebben en "het" uit wil gaan zoeken, zul je in no-time op een metershoge zware betonnen muur van onwil bij de netbeheerders stuiten...

Een "uitbreiding" zal in principe als een "nieuwe installatie" beschouwd worden waarvoor een aparte "beschikking" aangevraagd zal moeten worden. Ik vrees dat het in die gevallen wel op een (tweede) dure separate productiemeter zal gaan uitdraaien, wat natuurlijk volslagen bezopen is. Natuurlijk wederom verplicht in de meterkast, anders gaan de netbeheerders weer mekkeren met een paar kilogram totaal onleesbare "secundaire regelgeving" in de hand (Meetcode, Netcode, dat soort ellende die niemand in Nederland blijkt te kennen en waar de netbeheerders continu hun voordeel mee doen).

Overigens, exact hetzelfde "probleem" gaat spelen als de zogenaamde microWKK zwaar gepusht zal gaan worden, omdat dat ding natuurlijk op fossiel gas gestookt wordt, en waarvan de netinvoeding uiteraard rabiaat gescheiden van eventueel aanwezige, of nog nieuw te kopen zonnestroom panelen zal moeten gaan geschieden. Want op fossiel aardgas gestookte netinvoeding hoort m.i. pertinent geen "hernieuwbare energie feed-in vergoeding" te krijgen. U ziet wellicht ook in die gevallen de bui al hangen, en bespottelijke door de netbeheerders in rekening te brengen "extra meterhuur" "dubbel vastrecht", en al dat soort ongein op u af komen...


Vraag: Hoe zit die SDE nu in combinatie met de saldering? Kan dat? Als je 33 cent krijgt voor elke kWh die je teruglevert/produceert en je ook nog de teruggeleverde energie mag aftrekken van je verbruik dan is je zonnestroom toch feitelijk iets van 33+21=54 cent per kWh waard? Subsidie plus vermeden verbruik uit het net? Dat lijkt dan toch een leuk bedrag of zie ik iets over het hoofd?

Antwoord: Zie ook weer: CORRECTIE! Ja, het kan, dus (Gaia zei geprezen).

(Ouder antwoord:) Tja, waarom zou het niet kunnen? Dat hangt helemaal van de politiek af of die dat zal toelaten. O.h.a. is gebleken dat de Tweede Kamer volstrekt niets begrijpt van de onwaarschijnlijke technische complicaties van hun "voorstellen", er zitten maar een paar (?) ingenieurs in de Tweede Kamer, en mevrouw Spies van het CDA, die al jaren roept dat er "een terugleververgoeding" moet komen (maar er niks van snapt), vind van zichzelf dat ze een alfa-meisje is (impliciete boodschap: dat mogen de "techneuten" dan allemaal uit gaan zoeken...).

Ik heb nog geen aanwijzing in de documenten gevonden dat het zou "mogen", of dat dat "in de bedoeling ligt". Ergo: dat moet snoeihard en tot in groot detail (voor alle metersituaties!!!) afgedwongen worden. In kristalheldere wetgeving, anders is de beer los. Om Hermann Scheer maar weer eens met een van zijn talloze onsterfelijke one-liners te citeren: "It is only a matter of political will. Nothing else." Maar dan moet dat wel snoeihard in de Wet afgespijkerd worden, anders gaan de netbeheerders (en de leveranciers) er weer eens met hun interpretaties aan de haal, en krijgt Nederland voor de zoveelste maal knallende koppijn met de zonnestroom.

Overigens: de feed-in van de meeste mensen is vrij "marginaal", omdat veel mensen nogal wat sluipverbruik kennen. Bovendien wordt in het weekend voor het lage tarief ingevoed, wat fors lager ligt dan het hoge tarief waarvoor in de rest van de week (automatisch, niet te beïnvloeden) wordt ingevoed bij een dubbel tarief contract. Allemaal complicaties die het uiteindelijk te verwachten "resultaat" van de 33 eurocent netinvoeding, al of niet met gestapelde wettelijk verplichte saldering, toch een stuk magerder zal maken dan veel mensen nu ervan lijken te verwachten. Onvergelijkbaar met Duitsland e.a. landen met een totaal ander ondersteuningsregime.


Voorlopige en blijvende conclusie: doet u mij (nog steeds) het Duitse EEG maar i.p.v. de wederom afgrijselijke bureaucratie rond de nieuwe SDE. Met keiharde scheiding van netinvoeding voor decente vaste en langjarige vergoeding (aparte, door opwekker in eigendom te bekomen productiemeter), netafname via de standaard aanwezige meter, geen volslagen bezopen 3.000 kWh grens of andere de markt klein houdende "cap" onzin (3 kWp per woning). En, uiteraard, met alle keiharde technische en financiële rimram die in het EEG is opgenomen en waar de netbeheerders zich gewoon aan hebben te houden. Volledig buiten de Staatsbegroting om gefinancierd, en dus veel minder politiek "gevoelig" dan in Nederland. DAT zet zoden aan de dijk. De SDE, daar kan misschien een groen sprietje van gaan groeien op het vlak van zonnestroom, terwijl de mondiale markt uit zijn voegen knalt en hele voetbalvelden vol groene graszoden legt. Tel uit uw winst.


Hypothetische [hoofdpijn-]scenario's (gestart 4 februari 2008)

NB: m.b.t. het "mogen" salderen + SDE subsidie, zie de later door van der Hoeven ingebrachte CORRECTIE!

Ter stimulering van de lachspieren?

Uit enkele e-mails e.a. correspondentie die ik ontving van "reeds voorziene" cq. "in-spé" PV-collega's.


"Geachte PolderPV

Als ik dit jaar 2 KWp plaats en daarvoor SDE krijg, en volgend jaar weer 2 KWp plaats, krijg ik dan subsidie? Immers: ik kom boven de 3.5 KWp uit, maar voor elk jaar blijf ik onder 3.5 KWp. Anderzijds: ze zitten op dezelfde EAN meter. Of moet ik 0.5 KWp via een andere meter laten lopen?
Bijvoorbeeld: in het trappenhuis hangt ook zo'n meter. Mogen we die daarvoor gebruiken?"
(20 feb. 2008)

Antwoord Polder PV:

"Zoals elders op deze pagina weergegeven, zal elke nieuwe aanvraag voor SDE subsidie via een aparte "beschikking" behandeld worden door SenterNovem. Dus in theorie kan het, mits die 3 kWp per beschikking (dus niet zoals u stelt: 3,5 kWp!) niet overschreden wordt. Echter, u moet volgens het concept M.R. "algemene uitvoeringsregels" dan per beschikking (!!!) een productiemeter (in de meterkast!) laten plaatsen, met verschrikkelijke consequenties, zeker op het financiële vlak. Of u moet het niet erg vinden om uw netbeheerder met vele euri aan "meterhuur" schatrijk te gaan maken, afkomstig van voor u verloren gegane zelf opgewekte zonnestroom kilowatturen. Zie "vraag en antwoord" van 18 februari 2008.

Wat die EAN code betreft: het is in theorie (...) mogelijk om meerdere productie installaties op 1 EAN code onder te brengen. De netbeheerder kan echter besluiten om elke productie (deel)installatie een separate EAN code toe te kennen. Met volstrekt onduidelijke en onvoorspelbare gevolgen. De netbeheerders kennende zou het me niets verbazen als ze daarvoor weer een of ander mistige administratieve post aan u gaan doorrekenen... Uit de toelichting "Artikelen" bij de concept M.R. "algemene uitvoeringsregeling...", onder Artikel 4 (p. 20):

Op grond van de Netcode (besluit van de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, zie verder www.dte.nl) kan een netbeheerder separate EAN-codes toekennen aan productie-eenheden die onafhankelijk zijn van de EAN-code die van toepassing is op de netaansluiting van de gehele productie-installatie.

Het zou best wel eens er op uit kunnen draaien dat u voor elke nieuwe "beschikking" een productiemeter met een separate EAN code gaat krijgen. Dat is immers hartstikke lucratief voor de netbeheerder (eigenlijk: de "meetgemachtigde"), want die ziet de volgende goudmijn bij de weerloze kleinschalige netinvoeder al weer geopend worden. Dat word vet lachen geblazen (ik kreeg ook al een e-mail van iemand die in de "business" zit met de strekking: "gouden kansen voor meetbedrijven…").

GIFADDER numero zoveel: Aangezien de SDE subsidie blijkbaar wordt "gekoppeld" aan een EAN nummer, en in het geval u verhuist, wellicht met medename van het door u gekochte systeem omdat de nieuwe bewoner niks met zonnestroom heeft (heel dom), u in een nieuw huis terecht zult komen waar een aansluiting zit met een compleet ander EAN nummer, is het maar de vraag of de SDE subsidie onder die condities gecontinueerd kan of mag worden...

Tenslotte: u heeft het over een "trappenhuis". Dat impliceert een appartementencomplex met gemeenschappelijke voorzieningen die via een aparte energienota (bijv. via bewonersgroep, vereniging van eigenaren o.i.d.) afgerekend wordt. Die meter heeft uiteraard zijn eigen EAN code. En dat wordt "dus" een "aparte beschikking" bij SenterNovem. Een en al bureaucratische ellende met mogelijk onverkwikkelijke financiële gevolgen. Dringend advies: ga in Gaia's naam niet voor een paar zonnestroompaneeltjes zo'n constructie aan. Laat die SDE regeling links liggen en saldeer een overschot van een > 3 kWp systeem op die separate meter en maak afspraken daarover met uw medebewoners (het is immers hartstikke milieuvriendelijk opgewekte stroom, daar mag u best voor beloond worden, toch?). Als de politiek deze ellende in elkaar blijft laten draaien door bureaucraten met "andere belangen" boterbergen op het hoofd, wordt het nooit wat. Dat moeten we vooral niet willen bevorderen...


"Geachte PolderPV.

Stel, op het dak komen straks een paar mooie paneeltjes die onder de SDE stroom gaan terugleveren. Mijn energielabel gaat dan omlaag, neem ik aan; daarmee de prijs van het huis iets omhoog. Stel dat ik over vijf jaar mijn huis verkoop en de nieuwe eigenaar neemt de paneeltjes over (dat doet hij met de dakpannen tenslotte ook), hoe zit het dan met de regeling?

Hoort die bij de panelen en is die overdraagbaar of moet ik dat in de meerwaarde/groenhypotheek verrekend zien te krijgen?

Weet u hier meer over of moet ik bij vereniging eigen huis te rade gaan?" (16 feb. 2008)

Antwoord Polder PV:

"Ik wens u zeer veel sterkte met uw onderhandelingen met de Vereniging Eigen Huis, een organisatie die door de bank genomen niet erg veel weet van de merites en de hoofdpijndossiers rond zonnestroom "van eigen huis".

Over overdraagbaarheid van zonnestroompanelen: no problem of course, die zijn sec goud waard en zeer aantrekkelijk voor een nieuwe huiseigenaar, zeker als ze reeds gemonteerd zijn en er een goede, betrouwbare omvormer is geïnstalleerd die dagelijks trouw de superschone kilowattuurtjes aflevert aan het huisnet en er bovendien een salderende Ferrarismeter in huis is die voorkomt dat u allerlei oeverloos gezeur met uw netbeheerder krijgt. Probleem is dat de haaien van netbeheerders u mogelijk een dubbele meetdienst in de maag zullen gaan splitsen zodra u, volgens de directieven van de SDE papierwinkel, "uw productie moet meten" (art. 4 MR "algemene uitvoeringsregels") wat echter niet door u gedaan mag worden in Nederland, maar door/in opdracht van de netbeheerder. Een dubbele meterhuur bij kleinschalig zonnestroom opwekkende (max. 3 kWp!!!) duurzame burgers is bij mijn weten geen enkele wettelijke basis voor, en als er al iets in de monumentale papierbergen "secundaire regelgeving" op dat vlak te vinden zou zijn (reserveer een paar middagen grasduinen op de DTe website), een absurde prijs voor een "extra meetdienst" (lees: volautomatische verwerking van 1 getalletje) zou compleet onacceptabel zijn... Helaas krijgt uw koper van het huis met deze onverkwikkelijke zaken ook te maken als hij/zij uw zonnepanelen overneemt en een SDE regeling zou overdraagbaar zijn, dus dat zou de "waarde" van het over te dragen zonnestroom spul wel eens kunnen drukken als die dubbele meterhuur op de overdrachtspapieren komt te staan, zeker als het maar een paar PV-modules betreft.

Met het energielabel heeft dat natuurlijk niks te maken, want dat gaat inderdaad omlaag, mits de installatie in orde is. De pest in Nederland is dat de bureaucratie rond de netinvoeding zo onwaarschijnlijk ingewikkeld en bureaucratisch is (gemaakt!), en het werkelijk jaarlijks te ontvangen bedrag binnen de SDE nog steeds met raadselen omgeven is gezien het regelmatig opnieuw vast te stellen "correctiebedrag" en de "opslagen" (art. 3.1.2 MR "vaststelling correcties voorschotverlening"), dat het voor een normaal mens niet uit te leggen valt hoeveel "voordeel" er dan wel over zou blijven, en de acceptatiegraad van de over te dragen zonnestroompanelen voor de nieuwe huiseigenaar mogelijk (psychologisch) ondergraven wordt. Hetgeen, uiteraard, ontoelaatbaar is.

Over "overdraagbaarheid" van SDE rechten zou ik de specialisten van SenterNovem in Zwolle maar gaan raadplegen. Die worden daarvoor door EZ (lees: ons allen) betaald... Ze leggen het u zelfs face-to-face uit. Moet u wel voor naar Zwolle afreizen, maar wellicht wil er wel iemand een eenvoudig telefoontje of een e-mail beantwoorden...

Laten we hopen dat de SDE subsidie "overdraagbaar" is. Als dat namelijk niet zo zou zijn, en de zonnepanelen worden wel doorverkocht, dan wordt bovendien de (gerealiseerde!) productie van die overgedragen zonnepanelen niet meer in de (nieuwe?) nationale duurzame energie statistieken opgenomen (incl. "nieuwe SDE resultaten") als er uitsluitend gesaldeerd gaat worden, wat de toch al zeer fragenswürdige CBS cijfers (gebaseerd op een totaal achterhaalde 700 kWh/kWp productie die ook nog eens uit de duim gezogen is, nl. "berekend" uit een theoretische genormeerde jaaropbrengst) helemaal tot een giller zullen maken op het vlak van zonnestroom...


"Geachte heer Segaar.

Wanneer ik met mijn in 2008 aan te schaffen installatie ga terugleveren, dan zou ik bij 3.000 kWh van de SDE regeling daar 21+33 ct voor terug kunnen krijgen, dus 0,54*3.000 = 1.620 euro [Polder PV: per jaar]. Wanneer ik 3.001 kWh teruglever, val ik niet meer onder de oude regeling (saldering max. 3.000 kWh), dus krijg ik plotseling nog maar 0,33*3.001 = 990,33 euro vergoed. Het kan toch niet de bedoeling zijn van de regeling dat er MINDER wordt geleverd? Tenslotte wordt ook al gedreigd om de minder gunstig opgestelde panelen niet voor de SDE in aanmerking te laten komen. En minder gunstig opstellen zou nou net wel eens de enige manier kunnen zijn om niet boven die 3.000 kWh te komen.

Waar moet ik me (mijn panelen?) nu op richten?" (6 feb. 2008)

Antwoord Polder PV:

"Ten eerste: of u echt wel 54 (21 + 33) eurocent zou kunnen krijgen is nog steeds niet duidelijk, want het staat nergens in de nieuwe papierwinkel [PPV. Zie intussen correctie van vd Hoeven: ja, alle productie, dus, echter alleen als ook de salderings"regeling" die 15 jaar intact blijft...]. Dus tel eerst uw "zegeningen" met die 33 cent, s.v.p., we kunnen hier natuurlijk niet "te hard" van stapel lopen na ruim 4 jaar desolate Brinkhorst woestenij en een vrijwel verdwenen professionele installatiemarkt.

Ten tweede: u mag helemaal niet meer dan 3.000 kWh terugleveren om aanspraak te maken op (a) salderen, en/of (b) 33 eurocent/kWh SDE subsidie. Waarom niet? Omdat u dan "opeens" volgens de NMa als "producent" wordt gezien, van uw leverancier op zijn hoogst een miezerig "marktconform" en met een dempingsfactor (...) omlaag geschroefde "redelijke" (!!!) vergoeding mag krijgen (paar euricent/kWh). Maar vervolgens ook weer transportkosten aan de netbeheerder "mag" gaan betalen over de hele invoeding, zodat u dat kleine beetje geld direct weer (mogelijk in ruimere mate) kwijt bent... Of u in zo'n geval überhaupt nog op een SDE vergoeding van € 0,33/kWh aanspraak mag maken: nobody knows?

Tenslotte: wat SenterNovem in Zwolle "vindt" van "niet optimaal" georiënteerde paneeltjes blijft vooralsnog koffiedik kijken. Zoals de bewust gecreëerde optie van meerdere ingreepmogelijkheden in de hele bezopen regeling leidt tot oeverloos en vruchteloos koffiedik kijken. Als een gezegende ambtenaar op een van de betrokken ministeries een "inval" krijgt die ten nadele van de zonnestroom producent zou kunnen gaan uitvallen, heeft EZ maximale middelen ter beschikking om buiten de wil en harde hand van het parlement om zo'n "correctie" er door te jassen, bijvoorbeeld door een "bijstelling" van een postje of een getalletje op een van die beruchte Ministeriële Regelingen (die van der Hoeven ondertekent, maar die door haar bureaucraten worden verzonnen). Zo "zijn" ze, namelijk. Dus: onzekerheid ten top. Goed voor het "investeringsklimaat", zo zou er in steen op de pui van EZ gebeiteld kunnen zijn.

Noot: er mag bovendien slechts maximaal 3 kWp voor de regeling in aanmerking komen. Als je daarmee op 3.000 kWh/jaar netinvoeding wilt komen (stel dat je alles direct via een productiemeter het net in sluist), moet je dus per jaar een normopbrengst van gemiddeld 1.000 kWh/kWp halen. Dat haal ik zelfs niet, 7 km. van de zonrijke kuststrook verwijderd (gemiddeld 947 kWh/kWp over periode 2002-2007). Mogelijk dat er een paar eenzame en hoog-kwalitatieve systeempjes zijn die die hoge grens net aan halen (Zeeland, Noordwijk, Den Helder). Voor het gros in Nederland is dat een illusie. Tenzij de mogelijkheid bestaat om een gedeelte van een voor NL begrippen gigasysteem van, zeg 8 kilowattpiek als "3 kWp" aan te melden (vraag: hoe dan?). Maar dan blijf je zitten met de ellende van gescheiden bemetering voor het "overschot", en ligt de beruchte NMa 3.000 kWh grens constant op de loer...

Als ik u was, zou ik uw kostbare nagelneue zonnestroompanelen niet op de Hollandsche polderzon richten (al of niet 45 graden uit het lood gedraaid om "buiten de 3.000 kWh gevarenzone te blijven"). Als ik u was, zou ik mijn biezen pakken, en de Duitse zon opzoeken. Die schijnt meestal net zo heftig, alleen is het economische profijt ervan "ietwat" hoger dan in ons arme kruidenierslandje, en zijn de langetermijn perspectieven op decente ondersteuning en duurzaam politiek beleid van Einsame Spitze..."


"Geachte heer Segaar.

Inmiddels ligt er op mijn dak al enige tijd een volledige installatie. Zij is vorig jaar aangeschaft en alle rekeningen vermelden dus 2007. De installatie is echter nog niet in gebruik genomen wegens de onduidelijkheden rond de nieuwe SDE regeling. Kom ik nu wel in aanmerking voor deze regeling als ik de installatie inmiddels aansluit? Of moet ik nog wachten tot april?" (6 feb. 2008)

Antwoord Polder PV:

"Hmmmm. Kunt u niet iets regelen met uw installateur? Anders voorzie ik enkele "probleempjes" bij SenterNovem in Zwolle..."


"Geachte heer Segaar.

Aangezien u zeer goed ingevoerd bent in de zonnepaneel materie en u de juiste contacten heeft, heb ik een vraag over mijn installatie.

I.v.m. de komende subsidie van 0,33 euro per teruggeleverde kWh ben ik van plan mijn panelen op papier te verkopen aan een bekende. Van hem koop ik (wederom op papier) dan na 2 weken de panelen terug.
Indien ik deze koop nu opvoer kom ik dan ook in aanmerking voor die 0,33 euro subsidie?

Hartelijk dank voor uw reactie." (4 feb. 2008)

Antwoord van de partner van Polder PV:

"Helaas moet ik u mededelen dat mijn partner lichtelijk overspannen is geraakt om mij onbekende redenen (ik zie hem niet meer zo vaak tegenwoordig, ik weet bij Gaia niet meer waar hij mee bezig is).

Ergo: ik zal u moeten teleurstellen, want deze materie gaat mij, net zoals ik vrees bij het grootste deel van onze medelanders, geheel boven den pet.

Ik hoop op Uw Begrip,

met vriendelijk groet


"Geachte heer Segaar.

Ik wil mijn systeem gaan uitbreiden met een aantal zonnepanelen. Er hangt hier een inverter met een capaciteit van 3 kilowatt aan DC vermogen. Omdat er momenteel maar 2 kWp aan panelen aangesloten zit, wil ik er i.v.m. de nieuwe subsidie á 33 €ct/kWh nog 1 kWp aan panelen bij plaatsen. De totale stroom gaat dus via de al speciaal geplaatste teruglevermeter het net op.

Moet ik dan gaan rekenen met (huidige meterstand – oude stand op 01/04/2008) voor de subsidie? Of moet ik "gewoon" een extra groep maken met een eigen inverter en teruglevermeter?

Ik ben de weg even kwijt..." (4 feb. 2008)

Antwoord Polder PV:

"Bwoehaha. Eitje. We laten mevrouw van der Hoeven deze puzzle oplossen. Kan ze eindelijk ook haar installatiekennis komen bijspijkeren...


Heeft u ook een "onverwacht hoofdpijn scenario"? Mail het aan Polder PV en ik neem het hier op! Dank!


Over "scenario's" gesproken! Polder PV is niet de enige die zware hoofdpijn krijgt van alle mogelijke implicaties van alweer een ranzige, slecht in elkaar gezet stukske "duurzame energie regelgeving". Ad Kremers doet het op zijn zonnestroom website op "zijn manier". 4 rekenscenario's, van "leuk" (waar zitten de addertjes in het gras???) tot "blunder van de overheid" (geen adders nodig). Zie Ad's leuke nieuwsbericht van 1 februari 2008... Dank je wel, beste Ad, voor het pionier werk... Lees trouwens meteen even dat stukske van hem op dezelfde pagina van 19 januari 2008 en blijf u verbazen over de continue problemen met de wettelijk verplichte saldering en administratieve verwerking daarvan, ondanks de "geruststellende" verzekering uit Den Haag (NMa) dat het allemaal "geregeld" zou zijn...


Al is de Leugen nog zo snel, de Waarheid achterhaalt haar wel... (8 februari 2008; zie s.v.p. ook correctie 12 februari 2008!!!)

Met het hieronder integraal overgenomen bericht van Energeia wordt de bodem gelegd voor het zoveelste Hollandsche Duurzame Energie drama, hopelijk zelfs een politieke rel, wat zich al van meet af aan aftekende omdat EZ stronteigenwijs de kop in het Brinkhorstiaanse Saharazand blijft steken en niet wil luisteren naar raadgevingen van mensen die snappen hoe je zonnestroom het beste kunt "stimuleren". Met hartelijk dank aan Energeia voor het vlijmscherpe, bikkelharde, doch de spijker op de kop slaande stuk! De meest tale-telling passages vetgedrukt door Polder PV.

Zonnestroom in de SDE: PVDA en SP willen dode mus reanimeren

7 februari 2008
DEN HAAG (Energeia) - De PVDA maakt "een punt" van de toekenning van SDE-subsidie aan zonnestroomproducenten, zoals die nu op tafel ligt. Dat schrijft PVDA-er Diederik Samsom in een e-mail aan Energeia. "Voor zonnepanelen moet gelden wat voor alle opties geldt: het subsidiebedrag moet de onrendabele top dekken en niet een deel daarvan." Ook Paulus Jansen van de SP komt in het geweer.

Het lijkt erop dat de stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie (SDE) voor zonnestroom een dode mus is. In het juridische woud van wetteksten is het soms moeilijk de werkelijke betekenis van de ambtelijke woorden te achterhalen, en daarom stelde Energeia woordvoerder Jan van Diepen van het ministerie van Economische Zaken helder de vraag: wordt de netto stroom gesubsidieerd (dus opwek minus eigen verbruik) of wordt de bruto zonnestroom gesubsidieerd (dus alleen de opwek)? In een e-mail antwoordde Van Diepen dat inderdaad slechts de netto stroom op subsidie kan rekenen.

Volgens Samsom moet de subsidie de onrendabele top dekken en niet een deel daarvan. Maar EZ-minister Maria van der Hoeven denkt daar dus anders over. Op grond van de tekst van de algemene maatregel van bestuur, die op 30 oktober 2007 in de staatscourant is gepubliceerd, lijkt de EZ-minister gelijk te hebben. Daarin staat letterlijk: "Onze Minister kan op aanvraag subsidie verstrekken voor (...) de productie van hernieuwbare elektriciteit aan een producent van hernieuwbare elektriciteit om gedurende een bepaalde periode het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van deze hernieuwbare elektriciteit en de relevante gemiddelde marktprijs van elektriciteit geheel of gedeeltelijk te compenseren." Geheel of gedeeltelijk zijn hier de sleutelwoorden.

Van der Hoeven lijkt niet zo'n fan van zonne-energie. In haar brief aan de Tweede Kamer van vorige week, stelt ze in 2008 10 MW aan zonnestroomvermogen te willen implementeren. "Met dit vermogen kan het 'lerend implementeren' van zon-PV door de sector op gang komen." Van het stimuleren van méér dan 10 MW zou niets worden geleerd, waarmee het weggegooid geld zou zijn. Er zijn in de visie van de minister nuttiger dingen mee te doen dan de innovatieve maar dure zonnestroom stimuleren.

Ook Vrom-minister Jacqueline Cramer lijkt weinig gecharmeerd van zonnestroom. Na Prinsjesdag werd er nog aangekondigd dat Vrom de onrendabele top voor zonnestroom zou vergoeden. De precieze invulling was nog onduidelijk, maar Vrom zou het betalen en dus zou het losstaan van de SDE-subsidie die door EZ wordt bekostigd. Maar bij de presentatie van de SDE-invulling bleek dat Vrom toch maar afziet van subsidie.

Volgens woordvoerder Jan van Diepen rekent Van der Hoeven er op dat de Tweede Kamer de subsidiëring van alleen de netto zonnestroom bij de behandeling aan de orde zal stellen. Het lijkt erop dat in elk geval Samsom en Jansen haar niet teleur zullen stellen. Samsom meldde Energeia dat er een punt van wordt gemaakt, en Paulus Jansen schreef op zijn weblog dat hij "de ministers Van der Hoeven en Cramer [wil] laten uitleggen hoe deze miezerige regeling zich verhoudt tot de mega-ambities van dit kabinet voor duurzame energie."

Het besluit alleen de netto stroom te subsidiëren is waarschijnlijk op technische gronden genomen. Want hoe de werkelijke totale productie te meten? Veel huishoudens hebben nog een ouderwetse, analoge meter. De schijf draait vooruit als een huishouden stroom verbruikt, achteruit als stroom wordt geleverd, en eens per jaar worden de cijfertjes afgelezen. In tegenstelling tot de bruto stroomproductie, is de netto stroomproductie dan eenvoudig te berekenen. Deze zal in veruit de meeste gevallen negatief zijn. Het maximum vermogen zonnepanelen in de SDE-regeling is 3.000 Wp, wat volgens een aloude stelregel jaarlijks ongeveer 2.400 kWh elektriciteit opwekt. De meeste huishoudens verbruiken meer.

De aanstaande slimme meter die elk huishouden over een jaar of zes in de meterkast heeft hangen, kan daarbij uitkomst bieden. Volgens Van Diepen wordt in de zonne-energiesector besproken hoe zonnestroom en de uitrol van de slimme meter gekoppeld kunnen worden. "Een en ander wordt momenteel uitgetest." Volgens Samsom kan de slimme meter uitkomst bieden, maar is ook een simpele correctiefactor afdoende.

Wouter Hylkema
w.hylkema@energeia.nl
Copyright©, Energeia, 2008

Commentaar Polder PV:

Met die "netto opwek" wordt die hele bezopen SDE regeling voor zonnestroom dus echt de Giller van de Eeuw in Nederland, en "hebben ze het weer helemaal voor elkaar". Een grote poppenkast, dat is deze hele schijn/wanvertoning.

Dat Cramer "haar" aanschafsubsidie overboord heeft gekieperd, heeft wellicht met het snoeiharde commentaar daarop te maken van Polder PV, zie het bericht van 27 september 2007. Bovendien heeft VROM helemaal niets te vertellen op het vlak van energie. Dat is het "pakkie an" van de energiebureaucraten bij EZ, en die maken de energiepolitiek in Nederland, en niemand anders (Haagse politici incluis...).

Dat alleen, zoals Energeia stelt "de netto stroom" gesubsidieerd gaat worden (zoals Polder PV al vreesde, dat is bij de meeste minisysteempjes zo ongeveer: niets), heeft alles te maken met het feit dat EZ alles op alles blijft zetten om het superieure Duitse systeem, keihard in de Duitse Wet afgespijkerd, buiten de deur te houden. Ze willen beslist niet dat er duizenden (Duitsland momenteel: 430.000!) decentrale opwekkers bijkomen die allemaal een eigen meter kunnen laten plaatsen voor de volledige feed-in (van 46,75 eurocent/kWh). En ze laten hun hoofd hangen naar de netbeheerders die koste wat kost willen voorkomen dat zij een variabele kostenpost (Duitsland: een halve eurocent/kWh "EEG Umlage") moeten gaan afromen bij alle kleinverbruikers en kleinzakelijke klanten, omdat ze juist van alle variabele kosten af willen. En alleen en uitsluitend nog lucratieve "vaste kosten" (capaciteitstarief! aansluitbijdrage!) willen gaan innen, zodat ze slapend rijk worden met verzekerde inkomsten. Immers: hoe zuiniger de Nederlander wordt met zijn elektra/gasverbruik (zelfs een politieke "wens"!), hoe minder variabele kosten over transport de netbeheerders binnen krijgen. Waarom denkt u dat er zoveel "werk" van dat vermaledijde capaciteitstarief wordt gemaakt...?

Die 2.400 kWh van Energeia klopt niet. In het SDE basisrapport van ECN/KEMA wordt met een nieuwe normopbrengst (op basis van Duitse ervaringscijfers...) van 850 kWh/kWp gerekend... Wat Energeia ook over het hoofd ziet (het zei ze vergeven...), is dat veel huishoudens een dubbel tarief meter hebben zodat in het weekend in het lage tarief ingevoed wordt (zodat de "marktwaarde" van de ingevoede zonnestroom nog lager is dan ze al denken). Dit alles is karakteristieke Nederlandse ellende (verergerd door talloze, niet met elkaar te vergelijken, en dus discriminatie uitlokkende metersituaties), wat alles te maken heeft met het feit dat EZ weigert het Duitse systeem over te nemen, waarbij alle productie volledig gescheiden van de afname via een aparte (in eigendom van de producent te nemen...) Einspeise meter op het net wordt ingevoed. En daarover wordt in Duitsland alle feed-in uitgekeerd, zonder belachelijke "salderings"problemen, met een bloeiende en keihard groeiende zonnestroom markt als gevolg. Al zeven jaar lang...

En het laatste argument, een reteslimme koppeling van "verplichte slimme meter" (daar kon je op wachten!) en "zonnestroom maximaal vergoeden", is typisch manipulatieve EZ-strategie. Als het al zover zal komen (beren genoeg op de weg), dan accepteer ik uitsluitend een "slimme meter" als het Duitse EEG integraal wordt overgenomen, en als alle sabotagepogingen van EZ om dat te voorkomen definitief tot het verleden zullen gaan behoren. Zo niet, of als Den Haag het vertikt om keihard in te grijpen, weiger ik die "slimme meter" die me sowieso al niks zal opleveren omdat ik niet aan die miezerige SDE regeling mee ga/kan doen (ik heb al ruim 1,2 kWp op het dak liggen, en die worden niet ondersteund in de SDE, net als de alle andere reeds geïnstalleerde 30.000 systemen in Nederland). En zelfs al zou die "slimme meter" om wat voor onzinnige reden ook door mijn strot geduwd worden, ik zal er niks aan hebben omdat ik mijn "zaakjes" al op orde heb (minimale energie verbruiken) en ik weiger om een dubbele meetdienst te betalen aan onze piranha's bij de netbeheerders... Zie ook het net geplaatste "slimme meter" dossier artikel bijdrage 24...

Die "simpele correctiefactor" van Samsom mag hij eens in het openbaar uit gaan leggen. Ik vertrouw het allemaal voor geen (florijnen)cent, mede gezien het ook al door Energeia (en reeds uitvoerig door Polder PV gekraakte) "juridische woud van wetteksten"... "Simpel" is een non-existent woord bij EZ. Het moet zo moeilijk mogelijk gemaakt worden, de drempels mogen tot aan de kin opgetrokken worden, en elke regeling moet bomvol "ingreepmogelijkheden" zitten om - bij gebleken ongewenste "richting" van de in gang gezette ontwikkelingen - de boel weer direct af te kunnen schieten of - naar de zin van de EZ bureaucraten - "bij te buigen"...

Die "zonne-energiesector" waar de heer van Diepen het over heeft stelt in Nederland helemaal niets (meer) voor, door actief toedoen van o.a. zijn Ministerie en voortdurend politiek onbenul. Als er al zonnestroom producten gemaakt worden, gaan die vrijwel uitsluitend naar het buitenland toe omdat een gezonde eigen markt in Nederland blijkbaar een onhaalbare politieke realiteit blijft...

En bekijk dan ook het tijdelijk te downloaden begeleidende artikel "Reacties op SDE: desastreus, gemiste kans, steun in de rug, te veel, te weinig, etc." (5 feb. 2008) op de geweldige Energeia site! PPV: op te vragen bij de webmaster.


Subsidie opportunisme (10 februari 2008)

Zodra er weer eens (na jaren van miezerig Hollandsch bodem-geschraap) "iets" door/in opdracht van Vadertje Staat "geregeld" wordt op het gebied van subsidies (SDE), springen de subsidie opportunisten direct als krokussen uit de flink opgewarmde februarigrond en worden er leuke acties aangekondigd. Ik kreeg uit het zonnige Zeeland het persbericht dat ditmaal energie holding Delta uit gaat pakken (let op de datum: toen waren de details van de SDE bij het publiek nog niet bekend en rookten de kersvers met de laserprinter in het geduldige papier gebrande duizenden letters van de concept Ministeriële Regelingen nog na...). Vetdruk Polder PV.

DELTA werkt aan aanbieding zonnepanelen

Middelburg, 31 januari 2008
Vandaag maakt het ministerie van Economische Zaken bekend dat er een nieuwe subsidieregeling komt voor zonnepanelen. Momenteel wordt er binnen DELTA gewerkt aan een aanbieding voor zonnepanelen. Met deze aanbieding en de nieuwe subsidieregeling wordt het voor iedere Zeeuw mogelijk om zonnepanelen aan te schaffen.

De subsidie is één van de eerste maatregelen die bekend gemaakt wordt en moet een bijdrage leveren aan het meer opwekken van duurzame energie. Iedereen die zonnepanelen plaatst en stroom opwekt, krijgt voor de stroom die aan het stroomnet teruggeleverd wordt € 0,33 per kWh. De verrekening van deze vergoeding zal plaatsvinden via de afrekennota van het energiebedrijf. Details betreffende de ingangsdatum en voorwaarden worden binnen enkele weken (nog) bekend gemaakt.

Speerpunt
In Zeeland is de opwek van duurzame energie middels zonnepanelen al jaren een speerpunt voor DELTA. In 2002/2003 was de actie Zon in Zeeland een doorslaand succes en in de afgelopen jaren heeft het Milieu Actie Plan veel geld gestopt in duurzame projecten, waaronder zonnepanelen. Daarnaast heeft DELTA in het afgelopen jaar geïnvesteerd in onderdelen van het productieproces van zonne-energie. DELTA is dan ook zeer enthousiast over de nieuwe subsidie regeling. De zonnigste provincie van Nederland kan op deze manier ook de duurzaamste worden.

Noot voor de redactie:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
DELTA N.V., Peter Couwenberg, Woordvoerder, telefoon (0118) 88 33 89/ 06 10 77 39 37

Correspondentieadres: Postbus 5048, 4330 KA Middelburg
Hoofdkantoor: Poelendaelesingel 10, 4335 JA Middelburg
Fax: 0118 – 88 2100 / e-mail: persvoorlichting@delta.nl

Meer informatie?
Wilt u op de hoogte blijven van de subsidieregelingen voor zonnepanelen en het aanbod van DELTA?
Meld u dan aan voor onze duurzame nieuwsbrief.

Commentaar Polder PV:

 • Leuk. Met enkele "polderiaanse voorbehouden". Lees verder.

 • Delta was duidelijk al op de hoogte van de details voordat de regeling werd gepubliceerd. Zouden de paar overgebleven onafhankelijke leveranciers van zonnestroom systemen in Nederland die details of die regeling al gekend hebben op dat moment? (Dat heet een "vrije markt" met een "level playing field" in Nederland...).

 • Alleen blijkbaar ondersteuning van inwoners van Zeeland, dus de rest van Nederland kan het "schudden" met de nog in detail bekend te maken regeling van Delta. We hebben immers een "vrije, geliberaliseerde" energiemarkt in Nederland? Als u mee wilt doen aan de actie van Delta, gelieve dan ook z.s.m. te verhuizen naar onze zonnigste provincie. Een grote maar: daar staat ook de enige "commerciële" (eigenlijk al lang afgeschreven) kerncentrale van Nederland. Geëxploiteerd door, o.a. ... Delta! Ook kerncentrale Doel (België) ligt "in de buurt". Bovenwinds...

 • Ook hier weer: alleen de op het net gezette stroom wordt voor die 33 eurocent/kWh vergoed. Geen woord over zelf verbruikte stroom, of over de bemetering en de bij maximale aanspraak op die 33 eurocent resulterende extra financiële lasten die afgetrokken zullen moeten worden van de te verwachten "inkomsten" (zie verder).

 • Zéér apart: Delta claimt dat zij de verrekening van die 33 eurocent via hun energienota zullen laten verlopen!!! Ik had toch echt uit die onvoorstelbaar ingewikkelde Ministeriële Regelingen (specifiek: "Algemene uitvoeringsregeling SDE") begrepen dat de (zogeheten) onafhankelijke subsidiefabriek SenterNovem (EZ Agentschap!) in Zwolle die hele verrekenings- en voorschotten kermis zou gaan regelen, want anders krijgen we voor de zoveelste maal ontoelaatbare vormen van belangenverstrengeling die gegarandeerd tot problemen zullen gaan leiden! Of is er door Delta soms al een leuk "dealtje" met EZ gemaakt??? Als dat waar is, mogen van mij nu alle wenkbrauwen in Den Haag direct flink gaan zitten fronsen en alle alarmvlaggen op rood... Ook ben ik erg benieuwd wie de marktwaarde van de door de zonnestroom opwekker gegenereerde groencertificaten (in Nederland heten die dingen in compleet onbegrijpelijke amtbenarentaal "garanties van oorsprong") "mag" verzilveren. Want in het verleden zijn al die groencertificaten, uitgezonderd bij die paar honderd "MEP-klanten", allemaal ingepikt door de energiebedrijven zonder dat ook maar een journalist daar aandacht aan heeft besteed. Hetgeen ook wel weer "voorstelbaar" is want (a) een gemiddelde journalist heeft totaal geen kaas gegeten van de waanzinnig ingewikkelde energiedossiers, en (b) als hij/zij het al zou begrijpen, niet in staat geacht zal kunnen worden, om het gechicaneer en het gemanipuleer in "Jip en Janneketaal" te verwoorden voor het oh zo domme Nederlandse publiek...

 • Delta claimt dat ze al hartstikke goed bezig is geweest met het "Milieu Actie Plan" (ook wel: de MAP-gelden). Daar is ze ten eerste helemaal niet "uniek" in, want dat hebben alle energiebedrijven in "the old days" moeten doen (Eneco zelfs in absurde mate, die hebben een MAP-bijdrage (die dus ook al niet van henzelf afkomstig was) nog eens bovenop de bezopen EPR/EPA subsidiepyramide gelegd, waardoor mensen in Eneco gebied hun zonnepanelen in die periode 2002-2003 vrijwel gratis konden kopen...). Het geld uit de MAP-regeling is helemaal geen geld van Delta geweest. Dat geld was, net als elders in Nederland, afkomstig uit ... een jarenlang in rekening gebrachte kWh opslag bij alle aangesloten elektriciteitsverbruikers! Lees hiervoor s.v.p. de bij slechts weinigen bekende details over deze "MAP" regeling in paragraaf 2.3.3 in het ECN document ECN-C--01-035. De MAP regeling is trouwens officieel per 1 januari 2001 gesloten wegens de aankomende "liberalisering" van de energiemarkt, al hadden diverse bedrijven toen nog de nodige miljoenen aan reeds geïnde, doch nog niet bestede MAP gelden over; deze zijn dus na die sluitingsdatum van de MAP voor een behoorlijk groot deel bij sommige bedrijven aan o.a. zonnestroompanelen oversubsidie (op de aanschafprijs) opgegaan...

  Delta vermeldt hier niet hoe "groot" dat succes van het door hen vermelde "speerpunt zonnestroom" dan wel zou zijn, hoeveel nominaal vermogen aan zonnepanelen er dan wel is afgezet, hoeveel dat daadwerkelijk bij de kopers aan elektriciteit bespaart onder de Zeeuwse condities, en hoeveel geld voor die acties echt uit de eigen middelen is gefourneerd en wat er allemaal voor lekkers uit subsidiepotten en MAP-gelden is gefinancierd. En dan bedoel ik uiteraard ook niet het bloedgeld wat Delta van de Staat heeft gekregen (door Regenteske manoeuvres van een compleet onbetekenend, doch qua handelswijze verwoestende impact hebbende, ex-staatssecretaris van VROM...). Geld wat ze mochten krijgen om de mede door hen geëxploiteerde Borsele kerncentrale langer open te mogen blijven houden (lees: fors verdienen aan de verkoop van de markt verpestende atoomstroom uit een reeds lang af te schrijven, grotendeels door de Staat ondersteunde, archaïsche en onduurzame technologie...). Dat geld is van "ons", en niet van Delta. Dat alles, MAP incluis, heet in goed Nederlands "Een sigaar uit eigen doosch" en "Proncken met andermansch veeren"...

 • Delta is "zeer enthousiast" over de nieuwe subsidieregeling. Ja, lekker makkelijk. Als Delta echt in zonnestroom zou geloven en daar voor de volle driehonderd procent zou gaan, dient ze juist maximaal eigen middelen in te zetten i.p.v. zich weer eens door de luimen van Den Haag te laten beïnvloeden en andermans geld daarvoor in te zetten. Eerst die absoluut niet-duurzame kerncentrale maar eens dicht, dan kunnen we op een wat zuiverder niveau over zonnestroom praten, beste Delta mooi-praters...

 • Onduidelijk is, gezien de suggestie van "geïnvesteerd in het productieproces van zonne-energie", of Delta van plan is om zonnecellen die door Solland Solar worden geproduceerd in te gaan zetten om modules van te maken die voor hun "nog uit te voeren actie" verkocht zouden gaan worden??? Het is hoogst onwaarschijnlijk, de nog te genereren productie van het voor een meerderheidsbelang door Delta overgenomen Solland is al jarenlang volledig geclaimd door het buitenland. Dus moet Delta zonnepanelen voor evt. SDE-gegadigden gaan opkopen die hoogstwaarschijnlijk niet in Nederland zullen worden geproduceerd, of er moeten nog ergens restanten Solland cellen liggen te slingeren die wel voor die paar MegaWattpiek (van de maximaal in 2008 te subsidiëren 10 MWp) door Delta te ondersteunen (???) ingezet kunnen worden. Dan kan de rest van de a.s. productie van 170 MWp van Solland voor dik geld verkocht gaan worden aan Duitsland, Spanje, Italië, Frankrijk, etc. ...

Lees ook verder, s.v.p., "extra kritiekpunten"...

http://www.delta.nl/web/show/id=51704/contentid=3650Extra kritiekpunten en vraagtekens n.a.v. het Delta proef(?)ballonnetje

Even terug naar die "teruggeleverde stroom" (geldt uiteraard ook voor alle andere situaties elders in Nederland). Stel optimale condities Zeeland, minimaal 1.000 kWh/kWp opwek (Polder PV produceert al jaren rond een gemiddelde van 947 kWh/kWp 7 km. van de zonrijke Zuid-Hollandse kust verwijderd, met oude Shell modules)? Dan genereer je dus al zo'n 3.000 kWh per jaar. Dat zou je volledig via je bestaande digitale meter met teruglevertelwerk direct het net op kunnen gooien, maar dan moet de AC kabel van de omvormer direct de meterkast in, wat in veel gevallen weer tot flinke meerkosten zal leiden wat, gezien de max. installatiegrootte van 3,5* kWp (SDE "regeling"), hartstikke ongunstig is (onvergelijkbaar met de soms tientallen kWp-en in Duitsland, dan is zo'n meerpost nog te dragen). Je mag dan wel volgens wet "salderen", dus dan zou je 33 eurocent + kleinverbruikerstarief (continutarief plm. 21-23 eurocent/kWh, bij dubbeltarief echter in het weekend volledig invoedend op het "laag" tarief!) mogen verwachten... En, natuurlijk: je verbruikt dan niet "eerst" je eigen opgewekte zonnestroom, maar om nog een beetje "financieel verhaal te halen", moet je wel zo'n export-constructie bedenken om de aanschaf van je zonnepanelen ook op dat economische vlak nog een beetje "terug te kunnen verdienen" (wat hoogstwaarschijnlijk in de verste verte niet gaat lukken onder deze alweer belabberde condities). Dat de fysieke stroombehoefte op hetzelfde moment direct via je standaard afname telwerk weer uit datzelfde net wordt getrokken doet er verder niets aan af. Het blijft een bezopen constructie die onvergelijkbaar is met het systeem in Duitsland wat wel alle lange termijn kosten afdekt (mits het PV-systeem niet voor een te hoge prijs gekocht is).

Bovendien, zodra je in Zeeland - zeer goed denkbaar gezien de instralingscondities - ook maar 1 kWh over die beruchte 3.000 kWh netinvoedings-grens komt, wat uitsluitend bij 100% productie invoeding direct op het net zal gebeuren (bij alleen "overschot invoeding", productie minus momentaan eigenverbruik, zul je zelfs in Zeeland nooit die 3.000 kWh/jaar invoeding gaan halen omdat je niet meer dan 3,5* kWp installatie mag aanmelden binnen de SDE...), ben je vet de l*l en krijg je helemaal niks gesaldeerd voor de volledige netinvoeding voor de stroom zelf. Je krijgt dan namelijk een "fossiele marktconforme en van dempingsfactor voorziene" miezerige hondenfooi van je leverancier, en die mag je dan van de Raad van Bestuur van de NMa (...) weer linea recta aan de netbeheerder gaan afdragen...). Je krijgt dan uitsluitend (hopelijk...) die 33 cent voor de volledige productie, dat is een schamele 12 cent/kWh meer dan bij de reeds bestaande wettelijk verplichte saldering (wat ook al beslist geen vetpot was)... Dat heet, op zijn Duits, dus beslist géén "kostendeckende Vergütung"...

Wil je je zonnestroom persé direct, "in-house" zelf verbruiken (wat zeker niet continu zal lukken bij de meeste huishoudens, als de zon fel schijnt lever je je overschot automatisch aan het net, zeker als je 4 of meer zonnestroom panelen hebt en geen absurde vermogens trekkende apparaten aan hebt staan), dan gaat uitsluitend het overschot naar "buiten" toe voor die miezerige 33 eurocent/kWh. Daar kun je (ook) nooit een PV-systeem binnen 15 jaar van betalen, gezien de PV-systeemprijzen bij betrouwbare, onafhankelijke leveranciers (bijv. SolarNRG: plm. 6,77 Euro/Wp incl. BTW, incl. meterkast aanpassing). Dat is (politiek) gelogen dat het gedrukt staat, dat je dat dure PV-systeem zo "kan" terugverdienen. Omdat als je alleen die 33 cent ongesaldeerd krijgt (maximaal 990 Euri/jaar bij max. 3.000 kWh netinvoeding), je wel alle stroom (avond, meeste dagen met niet fel schijnende zon) die je dan dus niet kunt salderen alsnog van het net moet gaan betrekken tegen marktprijzen van 21-23 eurocent/kWh (all-in, incl. BTW). Marktprijzen die mogelijk over die periode van 15 jaar SDE "contract" fors zullen gaan stijgen. Dus je naait jezelf een oor aan als je alle opwek voor 33 cent het net op wil sturen. Omdat het totaal plaatje van stroomopwek en stroomverbruik financieel bezien helemaal niet "gunstig" gaat uitpakken. Niet gek staan te kijken als de consumptieprijs van elektra snel op weg gaat naar de 30 cent all-in. Let wel: er komt een forse verhoging van de energiebelasting op de kWh prijs aan vanwege dat krankzinnige capaciteitstarief (elektra) wat EnergieNed en EZ er door willen gaan drukken!!! Dan gaat EZ ook nog eens het door mij fel-bekritiseerde "correctiebedrag" optrekken omdat dat gecorreleerd is aan het kleinverbruikerstarief voor elektra (lees: feed-in waarde van de zonnestroom wordt veel minder dan die 33 eurocent), en krijg je uiteindelijk dus veel minder voor je netinvoeding in jaren dat de elektriciteitsprijs omhoog gestuwd wordt bij hoge olieprijzen (koppeling olie>>>gas>>>elektra)!!!! Eindresultaat: reken het zelf maar na, dat gaat nooit in jouw voordeel uitpakken. Daar ga je die 20.000 Euri investering voor een miezerige 3,5* kilowattpiek (max. via de SDE-regeling te ondersteunen installatie) nooit uithalen.

Tenslotte: een interessante vraag. Stel, je hebt om wat voor reden dan ook voor veel geld een in de meterkast op te nemen productiemeter laten plaatsen door/in opdracht van de netbeheerder (bijvoorbeeld om aanspraak te kunnen doen op 33 eurocent/kWh voor de volledige zonnestroom productie, als je standaard meter geen separaat teruglevertelwerk heeft om de netinvoeding te registreren). Wat gebeurt er met die separate meter na die 15 jaar SDE periode? Je hebt er dan geen drol meer aan, want dan is het "over and out" met de subsidie, en reken er voorlopig maar niet op dat er (in "geliberaliseerd" NEEderland) dan leveranciers zullen zijn die voor een "leuk" tarief uw zonnestroom willen opkopen (uiteraard uitsluitend de geregistreerde netinvoeding, leveranciers zijn geen goede doelen organisaties...). Niet gek staan te kijken dat de netbeheerder u dan weer een forse nota zal overhandigen als, bijvoorbeeld, de koper van uw huis niks heeft met zonnepanelen en/of met dat ding, daar zeker geen absurde meterhuur voor zal willen betalen, en dat die meter dus weer op uw kosten verwijderd moet gaan worden. Al dat soort financiële geintjes zult u, als u eerlijk bent, bij uw hele financiële berekeningen moeten gaan opnemen als u "het" allemaal vooral om het geld doet...

Ongezonde belangenverstrengeling
ik blijf erbij dat zodra er een "regeling" van een energiebedrijf (in onderhavig geval: Delta) komt wat vet in de atoombelangen zit, wat hoogst fragenswürdige contacten heeft met de grootste atoomstroom producent ter wereld (Electricité de France, een bedrijf wat dolgraag in NL "uit wil breiden"...), dat de dood in de pot zal kunnen gaan worden voor een gezonde ontwikkeling van een onafhankelijke zonnestroom sector. Zoals die in Duitsland is ontstaan. Zonne-energie en een dominante insteek van energiebedrijven in die business, het is m.i. geen gezonde combinatie zolang de energiemarkt nog steeds voor een aanzienlijk deel beheerst wordt door extreem fossiele en grootschalige atoombelangen waaraan goud geld wordt verdiend door diezelfde bedrijven. Er is bij die bedrijven geen 300 procent drive om maximaal voor de zon te gaan (dat blijkt maar weer eens uit het "subsidie opportunisme"), simpelweg omdat ze van de fossielen en atoom gedomineerde alternatieven toch al slapend rijk worden...

Voorbeelden; Delta die een meerderheidsbelang in Solland Solar heeft genomen, Eneco die de groene, zonnestroom promotende energieleverancier Echte Energie opkoopt en tegelijkertijd nauw gaat "samenwerken" met de enig overgebleven betrouwbare groene leverancier Greenchoice. NUON die het Helianthos project van AKZO heeft overgenomen waar je vervolgens niets meer van hoort...

Wat NUON betreft, over duurzaam opportunisme gesproken: De inkt van die later door mij de grond in geboorde "aanschafsubsidie" van VROM was nog niet droog, of NUON ging meteen extreem opportunistisch vet zitten uitpakken met plannen voor leuke pakketjes (van maar 4) zonnepanelen (zie mijn prikkelende commentaar van 7 oktober 2007). Sinds er niets meer van zo'n aanschafsubsidie door VROM is vernomen (stilletjes afgevoerd via de papiershredder, het "afscheid" werd ergens in een verloren hoekje van dat door mij besproken ECN SDE rapport gepropt ...), is het, zoals gewoonlijk, weer doodstil geworden bij NUON.

Ook dat, beste NUON plannenmakers heet in de gedachtengang van Polder PV: onacceptabel, onduurzaam "wipkip- en knipperlicht-beleid". En nu zit het bedrijf mogelijk met een paar inderhaast ingekochte containers vol zonnepanelen opgescheept door hun "voortvarende" reactie op de leuke (NUON niets kostende) plannetjes van Cramer. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat er al een tijdje op de "Sunnova" website van NUON partner The Sun Factory (die voor hen met goed gevolg de enorme Sunpower® renovatie actie heeft uitgevoerd) een "actie" met setjes van 3 zonnepanelen (525 Wattpiek, slechts) staat aangekondigd. Die echter, gezien bovenstaande geen hout zal snijden, zolang mensen een fors deel van hun "opbrengst" kwijt zullen raken aan allerlei bezopen metertoestanden als ze zich gaan commiteren aan de SDE. Maar dan moet je wel meteen twee setjes van 525 Wp aanschaffen á raison van € 2.950,-- per set, dat is een dikke € 6,50/Wp exclusief meterkast aanpassing (op basis van "nacalculatie"), anders mag je volgens de SDE regels niet eens meedoen (met 1 "TSF-setje" zit je onder die krankzinnige 600 Wp grens!!!). En je moet klant zijn bij NUON om aanspraak te mogen doen op die TSF aanbieding (zeer expliciete koppelverkoop dus weer), anders kun je ook die actie vergeten. Zelfs al zou je NUON klant zijn, als je in Continuon gebied zit zou je met die twee setjes wel eens een nachtmerrie aan meetkosten op je bordje kunnen krijgen als je pech hebt...

Als het allemaal zo door blijft gaan in dit land, zie ik hier geen toekomst voor een gezonde zonnestroom sector die volledig onafhankelijk zou dienen te opereren van de in fossiele en atoombelangen gedrenkte grote energiebedrijven. Zolang er door de grote energieconcerns opportunistisch wordt ingespeeld op actuele "subsidieregimes" en het na het afschaffen of dramatisch verslechteren van dat regime afgelopen is met de "actie", kan er geen sprake zijn van een gezonde marktontwikkeling. Daarvoor is ten eerste een totaal ander wettelijk systeem nodig, wat gratis gekopieerd kan worden van de oosterburen (EEG), en dienen onafhankelijke bedrijven de almacht van de energieconcerns te breken. Van onderop, zoals dat met alle geslaagde revoluties is geschied. Anders wordt het echt nooit wat en blijft de "markt" verziekt worden door dit soort eenmalige acties.

Laat onverlet dat een ieder zelf natuurlijk kritisch naar het te verwachten "marktaanbod" moet gaan/blijven kijken. Ga s.v.p. voor uzelf verdomd goed na wat de consequenties rond de bemetering zullen (kunnen) zijn. Want dat zou wel eens het zoveelste (nooit uit Nederland verdwenen) hoofdpijndossier kunnen worden als u pech heeft of verkeerd gokt. Straks draag je, als je te gretig de SDE regeling in stapt, wellicht een groot deel van je eigen opwek af aan totaal bezopen meterkosten voor de inhalige netbeheerders. Dan mag u zelf proberen te gaan berekenen wat de "economische terugverdientijd" van uw aan te schaffen max. 3,5* kWp (en minimaal 601 Wp!) systeempje gaat worden, met medename van alle bijkomende resp. "vermeden" kosten. Dat zouden voor de zoveelste maal wel weer eens oerhollandsche drama's kunnen gaan worden...


Reacties

3 mrt. 2008 (lezer van Polder PV met een setje zonnepanelen die mogelijk nog gaat uitbreiden)

"In ieder geval ga ik niets met de SDE doen, ik zie er geen voordeel in (Lees: De winst ben ik kwijt aan extra meterhuur en het aanleggen van extra groepen). Laat het geld maar zitten, dat komt wel goed als de elektra prijzen gaan pieken als we Poetin (of zijn nieuwe Marionet...) niet meer zo aardig vinden."


24 feb. 2008 (web pagina "Subsidie in Nederland" van gecertificeerd installateur SolarNRG)

"SolarNRG is gematigd enthousiast over deze regeling omdat er een limiet gesteld is ... De definitieve regeling zal nog bekend worden gemaakt maar wanneer u echt geld wilt verdienen met zonne-energie kunt u het beste verhuizen naar b.v. België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië of Griekenland."


14 feb. 2008 (e-mail, n.a.v. Energeia stuk over "de correctie van van der Hoeven", let met name op punt 1, doch de rest is ook byzonder prikkelend...)

"www.energeia.nl/preview.php?Preview=1 (PPV: tijdelijke link! bericht van 13 feb. 2008)
'Foutje', bedankt:

1. voor niets en vrijwel niemand met > ~ 3500 kWh (pv)/j gaat de zon op
2. de regering subsidieert én verkoopt samengeperst aardgas, geen vloeibaar; en dat is nog 100% fossiel ook, dus subsidieert de Nederlandse regering de binnenlandse handel in en de emissie van broeikasgassen...
3. wie zó zijn handen vuil maakt aan 'fossiele brandstof' verspeelt het recht om vloeibare biobrandstoffen 'vuil' te noemen
(PPV: er wordt hier gerefereerd naar de ook in de "correctiebrief" van van der Hoeven opgenomen "uitsluiting van vloeibare biomassa", zoals, bijvoorbeeld, het regelmatig fel bekritiseerde spul genaamd palmolie...)
4. de Nederlandse regering verkoopt géén vloeibare brandstoffen: die zijn uitsluitend voor eigen gebruik in helicopters, genoemd naar Chinook's, Apache's, Blackhawks en andere door genocide verdwenen volkeren, alsmede in onze Nederlandse F16's die wereldwijd worden ingezet tegen Islamieten

Was getekend:

Maria(?) van der hihaho Hoeven, die liever bij Michiel op de koffie komt, zie bijlage."

(bijlage:)

Michiel gaat na de koffie-oogst 1 miljoen ton (~2 miljoen m3) koffieschillen een jaar lang onder stikstof bewaren om Geertruidenberg e/o te behoeden tegen de rottingsgassen...

(Polder PV: zie ook Essent link... of de video op de website van EZ ... "dit is een heel duurzame vorm van energie produceren"...)

(van een bekend strijder voor duurzame energie die het allemaal ook niet meer zo ziet zitten in NEEderland...)


13 feb. 2008 (e-mail titel "hulde")
"Tjemig wat een kennis-vraagbaak ben je geworden: weer up to date en scherp op de regels lettend!! Erg interessant hoe de regelgeving nog "kneedbaar" is en door politiek den haag beter afgestemd dient te worden!! Klein (groot energiek) compliment naar jouw inzet!!"


De Pers over SDE

13 feb. 2008 Vernietigende kritiek tijdens rondetafel gesprek in de Tweede Kamer. Integraal uit de elektronische Staatscourant (vetdruk Polder PV):

Regeling groene energie zwaar onder vuur

Het kabinet stelt veel te weinig subsidie beschikbaar om de ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzame energie te verwezenlijken. Dat betoogden marktpartijen en andere belanghebbenden woensdag eensgezind tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

Aanleiding voor de bijeenkomst was de nieuwe Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE), waar het kabinet hoge verwachtingen van heeft. De zestien genodigde sprekers spuiden echter vooral kritiek. Met kwalificaties als 'volstrekt ontoereikend' en 'bureaucratisch gedrocht' werd de Kamer duidelijk gemaakt hoe de regeling door de doelgroep is ontvangen.

Onvrede is er vooraleerst over de bedragen die voor de SDE zijn uitgetrokken. Deze zullen oplopen van € 10 miljoen in 2008 tot 336 miljoen structureel vanaf 2014, zo zegde minister Van der Hoeven van Economische Zaken eerder toe. Jeroen Daey Ouwens van energiebedrijf Econcern rekende evenwel voor dat minimaal € 500 miljoen per jaar nodig is om de Europese doelstelling van 9% duurzaam energiegebruik in 2010 te halen.

Het kabinetsstreven om in 2020 een aandeel van 20% duurzame energie te halen, zou met het huidige budget helemaal onhaalbaar zijn. 'Deze bedragen zijn niet toereikend voor welke doelstelling dan ook,' aldus Daey Ouwens. Naast de aanwezige bedrijven deelden ook wetenschappers en organisaties als de Stichting Natuur en Milieu deze kritiek.

Afgezien van het totaalbudget zou ook de subsidie per productie-eenheid voor duurzame energie te mager zijn. Officieel kunnen partijen de 'onrendabele top' van hun investering vergoed krijgen. In de huidige regeling zou dit hooguit het geval zijn voor windmolens aan de kust. Met turbines landinwaarts, biomassacentrales en panelen voor zonne-energie is het onmogelijk om uit de kosten te komen, zo luidde het commentaar.

PvdA-Kamerlid Samsom ging tijdens de hoorzitting de confrontatie aan met de aanwezige grote energiebedrijven. Die boeken als gevolg van de gestegen elektriciteitsprijzen enorme winsten op windmolens die eerder met subsidie zijn gerealiseerd, aldus de sociaaldemocraat. De overwinst van circa een miljard euro zou terug moeten vloeien naar de productie van duurzame energie. De betrokken bedrijven ontkenden in reactie de 'woekerwinsten'.


Gepubliceerd op 13 februari 2008
Uit Staatscourant nr. 31, 13 februari 2008

Polder PV: Wat ik hierin wel mis is het wijzen op "De Grote Makke": geen enkel omvangrijk ondersteuningsprogramma gegoten in een door bureaucraten ontworpen mega"regeling" zal binnen wat voor Staatsbegroting dan ook levensvatbaar blijken. Dat moet buiten die extreem politiek gevoelige rijksbegroting om gefinancierd worden, zoals in Duitsland. De Nederlandse poltiek is medeverantwoordelijk voor als het weer "fout" dreigt te gaan lopen. Dat krijg je als je niet van je (recente) fouten leert...

NB. Van de Tweede Kamer site dit lijstje van de uitgenodigde organisaties aan dit rondetafel overleg:

Blok 1: Consultancy/projectontwikkeling: 20 minuten
- Ingenia Consultants
- DWA installatie- en energieadvies
- Energieprojecten
- Econcern
Blok 2: Natuur- en Milieuorganisaties: 20 minuten
- Corporate Europe Observatory
- Stichting Natuur en Milieu
- Milieudefensie
Blok 3: Onderzoek: 20 minuten
- ECN
- CE Delft
Blok 4: Energiebedrijven en Brancheorganisaties: 60 minuten
- LTO Nederland
- Vereniging Afvalbedrijven
- NWEA
- Cogen Nederland
- Stichting GEZEN
- Eneco
- NUON
- Essent

Onderaan het uitmuntende SDE stuk van Jaap Langenbach (Wind Service Holland) enkele uitspraken en korte toelichting over het tijdens deze bespreking te berde gebrachte over windenergie. Let in dat verslagje van Jaap op de uitspraak van Ingenia Consultancy (wel met klein pakje boter op het hoofd): "Duurzame stroomproductie is in 2007 gehalveerd door uitvallen biomassa." ... Daar gáát Joop Wijn's MEP "9% Leugen" voor 2010... (zie ook bericht van 6 februari 2008 op deze site).

http://www.duurzameenergie.org/nieuws/commissie-e-budget-sde-volstrekt-onvoldoende-voor-ambitie-ka.html (meer info over het besprokene, met lezersreacties...)
http://www.staatscourant.nl/staatscourant/nieuwsbericht.asp?ID=13953


Links

Wet- en regelgeving

http://www.senternovem.nl/sde/publicaties/index.asp ("officieuze" wetgeving, links naar de originele documenten. Let wel: de gedrukte versie, in de Staatscourant gepubliceerd, is formeel de enige werkelijk geldende "publicatie")

Links naar publicaties over de SDE, kritiek, analyses, etc.
(datum = datum van opname in deze lijst)
Meeste links uit "de beginperiode" van de SDE. Voor veel recentere artikelen en stukken in de externe pers, zie de exemplaren opgenomen in/onder de berichten zoals die gelinkt zijn in de actuele lijst met berichtgeving over SDE en zonnestroom (recentste bericht bovenaan)!

http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2008/10/24/meterellende-zonnepaneelhouders-bijna-ten-einde (24 oktober 2008) Wel een potje zout bij de titel zetten, want netbeheerders en meterboys zijn hardnekkige tegenstanders die wel van een extra inkomstenpotje op zijn tijd houden; let ook op de lezersreacties.
http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2008/02/28/zuinig-of-gierig/ (29 feb. 2009) Maria van der Hoeven als het "Zeeuwsch Meisje" in een kritische beschouwing van Paulus Jansen "Zuinig of Gierig" n.a.v. het beruchte, 4 uur durende
Algemeen Overleg, op 26 februari 2008...
http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2008/02/01/subsidie-zonnepanelen-dooie-mus/ (1 feb. 2008) Paulus Jansen is niet overtuigd van het nut en gaat "vragen stellen"; let op de lezersreacties...
http://player.omroep.nl/?aflid=6395033 (31 januari 2008) NOS Journaal video van aankondiging
http://sargasso.nl/archief/2008/03/10/nieuwe-stimuleringsregeling-duurzame-energie-sde-een-ramp (10 maart 2008) "Nieuwe Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) een ramp". Een "bekend stuk"... Heb ik niet zelf gepost, maar iemand anders. Let op lezersreacties... (gelezen 11 maart 2008)
http://tinyurl.com/28grnb (10 mrt. 2008) verkorte link naar Volkskrant stuk "Consumenten kunnen vanaf 1 april het dak op - voor groene stroom". Met de nodige foutjes en zaken die niet besproken worden... (bericht van 8 mrt. 2008)
http://tinyurl.com/2c4hjp (27 feb. 2008) tekst van Diederik Samsom's bijdrage op het 4½ uur durende Algemeen Overleg op 26 feb. 2008 wat tot een - marginale - aanpassing van de concept MR's van EZ (o.a. voor zonnestroom 3 -> 3,5 kWp, stond al in het ECN rapport...) leidde (gelezen 22 maart 2008)
http://tinyurl.com/2xf34j (1 feb. 2008) verkorte link naar het korte, doch tale-telling NU.nl artikel met eerste kritiek
http://www.bnr.nl/archief?url=/csFdArtikelen/WEB-BNR/y2008/m02/d01/Zonne-energie (1 feb. 2008) "Een kruimeltje zonne-energie?" Met kort radio-interview met Diederik Samsom ("Ik vind het heel wat...")
http://www.essentendexfixeerprijs.nl/index.asp?id=54&nieuwsid=543 (gelezen 11 feb. 2008) zelfs Essent doet "een duit in het zakje", al gebruiken ze daarvoor een bericht van Energeia... "Zonne-energie weer kind van de rekening"
http://www.expertlog.nl/2008/02/regeling-zonnep.html (7 feb. 2008) consultant van een subsidie adviesbureau heeft het niet helemaal goed begrepen (ik geef meteen toe: het nalezen van de hele papierwinkel is ook een zware klus...)
http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=41063 (17 sep. 2008) "Van de mensen die voor 1 april 2008 een aanvraag hadden ingediend, heeft nog lang niet iedereen bericht gekregen."
http://www.gelderlander.nl/voorpagina/nijmegen/2745705/Snel-slag-slaan-met-subsidie-zonnepanelen-.ece (3 maart 2008) De inkt van de Staatscourant is nog niet droog, of Nijmegen wil gaan "knallen" met particuliere PV-systemen. Subsidiekraantje open - subsidiekraantje dicht? Ook vermoeiende lezersreacties weer...
http://www.groenestroomjagraag.nl/node/250 (vergelijking SDE zonnepaneel pakketjes van plm. 1 kWp door Energeia. Beetje dubieuze vergelijking, omdat grotendeels energiebedrijven als "leverancier" worden genoemd, en dat zijn nu niet bepaald de meest interessante (laat staan duidelijke en eerlijke!) "aanbiedingen"...)
http://www.hollandsolar.nl/uploads/persbericht_holland_solar_sde_regeling_04_02_2008.pdf (4 feb. 2008) poeslief persbericht van de brancheorganisatie. Geen woord over de absurd krappe 10 MWp voor 2008, of de door EZ gedicteerde miezer-magere uitbouwcapaciteit de jaren erna. Uitermate bizar is de uitspraak over de uit te keren subsidie. Geen woord over "correctiebedrag" [wat van het basisbedrag af gaat!], maar eerder de onterechte suggestie dat consumenten die aus blaue hinein komende "23,4 eurocent kunnen verrekenen". Beste H.S.: die 23,4 eurocent, dat is het correctiebedrag!!!
http://www.l1.nl/L1NWS/archief/_rp_links2_expandElementId/1_2332065/_pid/links2# (14 mrt. 2008) AUDIO L1 radio uitzending met (achterhaald, want alweer deels teruggedraaide) uitlatingen van SenterNovem medewerker
http://www.metsubsidie.nl (25 feb. 2008) "terugverdientijd calculator" met heel veel mitsen en maren. Moedig initiatief, maar 800 kWh/kWp.jaar maximale normopbrengst in NL slaat echt nergens op (PPV zit al jaren op 947...)
http://www.minez.nl/content.jsp?objectid=155339&rid=45706 (12 feb. 2008) "mensen is vergisselijk": correctiebrief van van der Hoeven (EZ) n.a.v. de zwaar bekritiseerde "alleen overschot 33 eurocent/kWh"...
http://www.minez.nl/content.jsp?objectid=155128&rid=home (1 feb. 2008) toegang tot de (concept) stukken SDE Ministeriële Regelingen, aanbiedingsbrief, definitieve ECN/KEMA rapport van januari 2008
http://www.new-energy.tv/trailer.php/2/502/zonnestroomsubsidies_deutschland_ber_alles.html (30 mrt. 2008) Zonnestroomsubsidies: Deutschland über alles. Live interview met Polder PV
http://www.niels-thijssen.nl/news.php?extend.124 (25 mrt. 2008) De SDE volgens (niet meer zo) "PV-newbee" Niels Thijssen. Met enkele kleine, begrijpelijke foutjes (het blijft superingewikkelde materie), maar Niels heeft dan ook slim een "disclaimer" opgenomen... (gelezen 28 maart 2008)
http://www.novatv.nl/index.cfm?ln=nl&fuseaction=videoaudio.details&reportage_id=5895 (14 mrt. 2008) NOVA TV uitzending over de "run op zonnepanelen", met interview met Wubbo Ockels. Let op de blunder van de technisch adviseur (5'23"): "Daar krijg je 33 cent/kWh voor ... van je energiebedrijf ..." Pfffffffff. VIDEO pl. 13 minuten
http://www.nujij.nl//nieuwe-subsidieregeling-groene-stroom-leidt-tot.1801878.lynkx (vanaf 1 feb. 2008) soms weer errug vermoeiende reacties van lezers die ooit wel eens de klok van zonne-energie hebben horen luiden, maar zichzelf verder nooit hebben geïnformeerd over de stand van zaken, en maar wat voor zich uit lullen (niveau: broodje @@p)
http://www.olino.org/articles/2008/02/19/informatie-over-de-nieuwe-subsidieregeling-sde (20 feb. 2008) Juuk Slager, de nieuwe voorzitter van de Werkgroep Zonne-Energie Fryslân, doet een moedige poging om te proberen in voor de burger begrijpelijke taal de merites van de SDE-regeling (lees: de praktijk) voor leken zonnestroom producenten (met SDE ambities) in spé uit te leggen. Met lezersreacties. Bravo, Juuk! (updates PPV: 4 maart 2008 ff.)
http://www.overgeld.nl/rubriek/consument/3511689/_Zonnige_subsidie__.html (10 mrt. 2008) "Zonnige subsidie" volgens Telegraaf, met schoonheidsfoutjes... (bericht van 9 mrt. 2008)
http://www.peopleplanetprofit.be/artikel.php?IK=1324 (gelezen 11 feb. 2008) Tseard Zoethout herstelt zich en laat enkele SDE kritikasters aan het woord over de zonnestroom flop. Leuke: zie de "P+ webtip" onderaan ...
http://www.peopleplanetprofit.be/artikel.php?IK=1316 mogelijk interpretatie fouten van Tseard Zoethout
http://www.pzc.nl/internationaal/binnenland/2568927/Scepsis-over-subsidie-op-zonnepanelen.ece (1 feb. 2008) diverse partijen kort gepolst
http://www.rtvgelderlandarchief.nl/index.php?datum=28032008&programma=&id=56639 (28 mrt. 2008) Kort TV item op RTL Gelderland, vanaf plm. 9.55", van Grootheest (SenterNovem) versus Bakker (ODE)
http://www.senternovem.nl/sde (16 feb. 2008) introductiepagina op de website van SDE subsidie verstrekker SenterNovem. Op deze pagina bij elkaar alle links naar de officiële documenten van de regeling
http://www.sgp.nl/Page/sp719/ml1/from_sp_id=641/nctrue/system_id=4192/so_id=993/Index.html (6 mrt. 2008) Niet bekend als de meest progressieve partij, weet de heer van der Vlies van de SGP feilloos de harde vinger op de SDE wonde te leggen. Let ook op zijn pleidooi voor een (helaas totaal onnodig "gecapt") "Duits financierings-systeem" (werd door verschillende partijen naar voren geschoven, maar van der Hoeven schoof dat door naar 2010) ...
http://www.snm.nl/page.php?pageID=88&itemID=3356 (1 feb. 2008) korte opinie van Natuur en Milieu
http://www.stichting-jas.nl/newsread.asp?newsID=9194 (bericht van Energeia van 6 feb. 2008) "Onbegrijpelijke wirwar van subsidiebedragen in nieuwe SDE-regeling" (gelezen 22 maart 2008)
http://www.technischweekblad.nl/verwarring-over-subsidieregels.32326.lynkx (14 feb. 2008) "Verwarring over subsidieregels" op Technisch Weekblad website
http://www.telegraaf.nl/3627094/_Zonnepanelenloterij__.html (gelezen 28 mrt. 2008) Relatief weinig fouten. Opmerkingen over niet te vroeg insturen aanmeldingsformulier (achterhaald) en die Poolse meter (ha, ha, ha...) maar even vergeten (bericht van 24 maart 2008)
http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article919268.ece/Zonnepaneel_komt_terug_op_dak (18 feb. 2008) Is brancheorganisatie Holland Solar de weg soms kwijt? Woordvoerster Wessels: "De particulier die een paneel aanschaft; het zijn de kruimels." Klinkt niet erg sympathiek, beste Holland Solar! Zegt de "particulier" die zich met 12 zelf aangeschafte PV-modules het vuur uit de sloffen typt om nog iets van een decente informatievoorziening voor zonnestroom in Nederland overeind te houden. Onbetaald. Al sinds 2004. Omdat de brancheorganisatie het al die jaren heeft laten afweten...

http://www.volkskrantblog.nl/bericht/192876 (1 apr. 2008) PV to the People! Verfrissend geluid tussen alle eindeloze mannengezeur door...: Lisa gaat voor de SDE en negeert het gesomber van haar mannelijke mopperkonten. Leuke tekening! (28-3-2008)
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/188904 (10 mrt. 2008) "SDE, gaat U zaken doen met de oplichters van EZ?" Heftige taal (met vele harde waarheden) van de uitvinder van de "guldenlijn", Henk Daalder, op zijn blogsite bij de Volkskrant (8-3-2008).
http://www.zonnestroomproducenten.nl/paginas/nieuws.htm (bericht van 18 feb. 2008) "Een paar betonnen schoenen"... Zelfs de ZPV leek enigzins de draad te zijn kwijtgeraakt, en had het aanvankelijk over een max. installatiegrootte van 3,5 (i.p.v. de in de concept SDE regeling uiteindelijk door EZ opgenomen 3) kWp; inmiddels hersteld. Nádat dat bericht geplaatst was, werd er alsnog, op het allerlaatste moment, na een plotseling wijzigingsvoorstel van Diederik Samsom, op het AO van 26 februari 2008, een max. installatiegrootte van ... 3,5 kWp afgesproken, wat afgetimmerd werd in de definitieve MR's in de Staatscourant van 3 maart 2008...

Meer kritiek op de SDE regeling (andere aspecten):

http://tinyurl.com/2vpexv (22 feb. 2008) verkorte link naar gefundeerde kritiek van adviesbureau E-kwadraat, met name over vergistingsinstallaties en "groen gas"

Gedrukte artikelen (in bezit van Polder PV):

SDE wordt niks. H. van de Wiel (2008). Interview met voorzitter van ODE, Cees Bakker, over de SDE regeling ("Ik ben bang dat veel mensen van een koude kermis thuiskomen. Volgens mij beseffen ze niet waar ze in stappen"). - Milieudefensie Magazine nr. 37(4), apr. 2008: 10. Inmiddels beschikbaar als pdf document op de website van VMD

Met deze sde-regeling is het moeilijk bedrijven en consumenten enthousiast te houden. Div. bijdragen (o.a. van Wim Sinke) n.a.v. oproep in de rubriek "Inzicht". - Nieuwsblad Stromen nr. 10(5), 14 mrt. 2008: 8

SDE: Stimulering of ontmoediging. Mr. D.A. Schade (Norton Rose Advocaten & Solicitors LLP). - Energie+ nr. 28(2), mrt. 2008: 44-45 (met name over rechtszekerheid en investerings-zekerheid)

Microbelangen, winstoogmerk, stammenstrijd en chaos. "Geachte redactie, het ministerie zaait verwarring". M. van Es, reactie van M. van de Ven (vervolg van stuk in Energie+ van jan. 2008). - Energie+ nr. 28(2), mrt. 2008: 38-39

CDM- en JI-gelden inzetten voor meer duurzame energie. Kabinet onderzoekt plan voor meer sde-budget. H. Weijer (2008). - Nieuwsblad Stromen nr. 10(4), 29 feb. 2008: 1

Markt spuit kritiek over invulling sde-regeling. H. Weijer (2008). - Nieuwsblad Stromen nr. 10(4), 29 feb. 2008: 3

Kamer eist extra subsidiegeld duurzame energie. R. Roerink (2008). - Financieele Dagblad 27 feb. 2008: 3

Regeling groene energie onder tijdsdruk door Kamer. R. Sandee (2008). - Staatscourant nr. 41, 27 feb. 2008: 3

Subsidie duurzame energieproductie uit as herrezen? M. van de Ven (2008). - Energie+ nr. 28(1), jan. 2008: 24-26


© 2008 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)