starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
ontwikkelingen "oud"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws P.V. pagina 49

meest recente bericht boven

16 oktober 2009 - 31 oktober 2009

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

<<<51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40>>> highlights JSS22


31 oktober 2009: Middelmaatje oktober qua productie, PPV toch tevreden. Want we gaan dit jaar sowieso een zeer hoge jaaropbrengst halen met een nota bene suboptimaal PV-systeem, dus hier valt niks te mopperen. Dank, oh Amon Re... Met de opbrengst van januari tot en met oktober 2009 (910,5 kWh) zitten we alleen al met het langjarige deelsysteem van 1,02 kWp op 96,8% van de gemiddelde opbrengst van alle jaren tot nu toe, met dus nog 2 (weliswaar winterse) productiemaanden te gaan. Als we de gemiddelde maandopbrengst van november en december tot nu toe (42,3 kWh) optellen bij het tot nu toe bereikte resultaat voor 2009, komen we op een geprognosticeerde (kalender) jaaropbrengst van een respectabele 952,8 kWh uit voor die 1,02 kWp installatie, wat 1,5% hoger zou zijn dan het langjarige gemiddelde. Met daarbij de aantekening dat het systeem sinds 2005 suboptimaal werkt met hogere kabelverliezen, en dat het langjarige gemiddelde de zeer hoge jaaropbrengst van het superjaar 2003 bevat.

Voor de genormeerde maandopbrengsten van alle deelgroepen in ons systeem (inclusief de in augustus 2007 bijgeplaatste 2 pal zuid georiënteerde modules), zie onderstaand tabelletje voor de productie van oktober 2009*:

deelsysteem
kWh
kWh/kWp
4x 93 Wp voor SSE (0,372 kWp)
19,227
51,69
2x 108 Wp voor SSE (0,216 kWp)
11,945
55,30
4x 108 Wp achter SSE** (0,432 kWp)
22,314
51,65
2x 108 Wp S (pal zuid, 0,216 kWp)
11,994
55,53
Eerste 10 modules SSE (1,02 kWp)
53,486
52,44
Alle 12 modules bij elkaar (1,236 kWp)
65,480
52,98

*
Gedefinieerd als de productie vanaf de opstart van de OK4 omvormers in de ochtend van de 1e
tot en met het afschakelen in de namiddag op de 31e.
** Inmiddels op zonnige dagen de eerste "last" krijgend van partiële beschaduwing
door de modules op de voorste rij.

Duidelijk is dat momenteel, met de eerste (partiële) beschaduwing, de 4 in de achterste rij geplaatste SSE georiënteerde 108 Wp modules het in oktober het "slechtst" deden, en, zoals vanouds, dat de 2 pal zuid georiënteerde 108 Wp exemplaren (volkomen schaduwloos geplaatst) het erg goed blijven doen. Alleen wijken die laatste 2 modules momenteel slechts gering af qua genormeerde productie van de 2 SSE (zuid-zuidoost) geplaatste onbeschaduwde exemplaren van hetzelfde type.

Sonnenertrag
Vergeet u s.v.p. niet uw maandopbrengsten in de Sonnenertrag database in te geven? Polder PV heeft deze uiteraard direct ingevoerd (het lijkt er op dat ons systeem bovengemiddeld heeft gepresteerd t.o.v. andere reeds "ververste" installaties in Zuid-Holland dan wel Nederland). Jaaroverzichten Polder PV op Sonnenertrag vindt u hier, waaruit ook al direct duidelijk wordt dat PPV met de [genormeerde] opbrengst voor het 1,02 kWp deelsysteem tot en met oktober 2009 al boven de jaar opbrengst van 2005 en 2007 is gekomen.

Grafiek update
N.a.v. de opbrengst van oktober heb ik de volgende grafieken op Polder PV ververst:


31 oktober 2009: Lustrum appeltaart rap opgepeuzeld. Dat krijg je als je in een Centraal Wonen complex woont. Als hier het woord "appeltaart" ergens op een briefje wordt geschreven zie je opeens een hele menigte mensen verschijnen die je een tijd niet gezien had... Ergo: de op gesaldeerde zonnestroom appeltaart die met de zaterdagkoffie door Polder PV ter viering van het lustrum werd gepresenteerd, was in een mum van tijd als sneeuw voor de zon verdwenen. Een korte foto impressie.

^^^
Op gesaldeerde zonnestroom gebakken Polder PV lustrum appeltaart met toepasselijke versierselen, linksboven het prachtige monokristallijne zonnecelletje met polderjongen mallemolen die ik van een voormalig medewerker in de zonnestroom business kreeg (nogmaals hartelijk dank, H., hij doet het nog prima!), en twee toepasselijke tijdschriften: "P+", het tijdschrift van de People Planet Profit organisatie met de actuele titel "Mooi!", en uiteraard het 170 pagina's dikke oktobernummer van het top vakblad Photon met o.a. een zeeeeer interessant artikel over .... "Miniwechselrichter", zoals Polder PV al reeds sinds april 2000 in gebruik heeft...

Alle foto's © Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
Voor vergroting van de onderstaande twee rood omkaderde plaatjes op de afbeelding klikken.

<<<
Detail van de appeltaart versierselen met op de achtergrond enkele titels van het in het Photon vakblad besproken zonnestroom moois.
Gezellig bakkie leut met op zonnestroom gebakken polderiaanse appeltaart. CW Stevenshof had het lekkers in no-time weggepeuzeld. Voor het "zonnewindmolentje" naast mijn stuk een nog intact exemplaar zoals wordt verwerkt in de taart: "Schone van Boskoop". De beste appeltaart appel!
>>>

 


31 oktober 2009: Eerste reacties uit het veld op lustrum Polder PV. Hartverwarmende reacties op vijf jaar Polder PV. Dank, lieve mensen, het houdt de vlam "duurzaam" brandend bij de webmaster! Voor een selectie uit alle inzendingen (ook de later binnengekomen exemplaren), zie de pagina "Reacties op 1e lustrum Polder PV".


30 oktober 2009: Gaat Duitsland het Spaans benauwd krijgen? Het begint er wel op te lijken, en de eerste tekenen die daar op wezen zijn eerder deze maand reeds door Polder PV geschetst. Spanje zette d'r in 2008 in een absurde orgie van met name gigantische vrije veld installaties volgens diverse bronnen minimaal 2,5-2,7 GigaWattpiek aan zonnestroom capaciteit bij. Een record nieuwbouw in een land, nooit eerder vertoond op dit aardklootje. Echter, het begint er nu echt heel sterk op te lijken dat wereldkampioen geaccumuleerd vermogen Duitsland (eerdere extrapolatie gaf minimaal 7,5 GWp eind 2009) dit jaar nog dat bijplaatsings-record aan stukken gaat slaan. Al zal die groei verspreid zijn over veel meer, meestal veel kleinere installaties en dus een veel "democratischer" gehalte hebben. In Spanje verdienen met de gigantische, met name in 2007-2008 uit de grond geramde PV-parken vooral kapitaalkrachtige investeerders "leuke sommen gelds" aan die projecten, veel van hen komen uit het buitenland...

Sinds 1 januari 2009 moet volgens paragraaf 16 "Vergütungsanspruch", lid 2 van de EEG Novelle 2009 namelijk een ieder die recht claimt op de door het EEG in Wet vastgelegde invoedingstarieven ("Einspeise Vergütung") in de BRD verplicht de aan het net gekoppelde installatie aanmelden bij het onder het Wirtschaftsministerium vallende Bundesnetzagentur (BNA) om in het zogenaamde "Anlagenregister" opgenomen te worden. Gebeurt dat niet, dan vervalt het recht* op enige (wettelijk vastgelegde) uitbetaling door de lokale netbeheerder. Vandaar dat met aan grote mate van zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de inmiddels door dat BNA (na een aarzelende, mogelijk politiek gedreven) start gepubliceerde bijplaatsings-cijfers de reëele marktgroeicijfers zullen zijn. Er zal waarschijnlijk niemand zijn die de verzekerde 20 jaar durende inkomsten uit het EEG zal willen missen om de installatie (alle onder het EEG vallende systemen, dus niet alleen PV) "rendabel te kunnen bedrijven".

*Alleen voor nieuwe installaties die vanaf 1 januari 2009 aan het net werden gekoppeld onder de condities van de EEG Novelle 2009. Alle oude in het EEG zittende systemen behouden hun in Wet vastgelegde rechten en hoeven vooralsnog niet "aan te melden" bij het BNA.

^^^
Grafiek uit het bericht van 19 oktober 2009 van het Bundesnetzagentur (status grafiek data: 15 oktober 2009) met de verbijsterende maandelijkse nieuwbouw van PV installaties zoals aangemeld bij het BNA in Duitsland in 2009. De eerste drie kwartalen laten, na een trage start (koude wintermaanden, sneeuwbedekking) een spectaculaire groei zien, slechts een lichte terugval in vakantiemaand augustus, en wederom een onvoorstelbaar grote hoeveelheid nieuwe systemen in september (327 MWp).

Grafiek © 2009 Bundesnetzagentur (bron)

De inmiddels tot en met september tot in detail (installatieniveau: postcode, plaats, Bundesland, datum van opname, grootte installatie in kWp) gepubliceerde gegevens op de website van de BNA spreken boekdelen. Totaal is er in dit jaar in Duitsland tot en met september 2009 (eerste drie kwartalen, nog een heel kwartaal te gaan...) reeds 1.470,829 MWp (1,47 GWp) aan nieuwe zonnestroom installaties bijgekomen. De groei was explosief na een trage winterstart, zakte slechts licht in in de vakantiemaand augustus, maar was in september alweer aanbeland op een niveau van 326,911 MWp aan nagelneue PV-systemen. In een maand tijd ongeveer vijf en een half maal zoveel nieuw er bij als er maximaal in Nederland in totaal is geaccumuleerd sinds eind negentiger jaren. Dit heeft nu al gevolgen voor de vanaf 1 januari 2010 geldende, in de EEG Novelle 2009 vastgelegde nieuwe invoedingstarieven omdat er een procentpunt op de reeds voor 2010 vastgelegde degressie wordt gezet vanwege het gegarandeerd dit jaar al overschrijden van de vorig jaar vastgestelde "hoogste limiet" (NB: géén marktcap!!! Zie paragraaf 20 "Degression", artikel 2aa) van 1.500 MWp. Zie daarvoor mijn interactieve grafiek op de EEG pagina op Polder PV.

Prognose PV nieuwbouw BRD 2009
Het Bundesnetzagentur moet namelijk een "jaarlijkse bijplaatsing" kwantificeren. Omdat nog niet een heel jaar is gerealiseerd sinds de verplichte aanmelding bij het BNA een feit werd (per 1 jan. 2009), extrapoleert het BNA op basis van de data van oktober tot en met december 2008 die "geprognosticeerde jaarlijkse groei voor heel 2009". Het zal u wellicht duidelijk zijn door de berichten in de pers dat bij veel leveranciers helemaal geen modules meer zijn te krijgen in Duitsland (en daarbuiten...), en een "NEEN" voor aanname van nieuwe opdrachten bij installatiebedrijven omdat er geen capaciteit meer is qua personeel, dat die extrapolatie voor 2009 zeer waarschijnlijk een schromelijke onderschatting zal gaan worden van wat er daadwerkelijk op 31 december gerealiseerd zal zijn. Voorlopig doet het BNU het met het volgende sommetje voor de totale capaciteit "nieuwe PV-installaties in Duitsland in 2009":

Jan. - Sep. 2009 aantoonbaar gerealiseerd (gemeld bij BNU): 1.470,829 MWp

Okt. - 31 Dec. 2008 door distributienetbeheerders gemelde bijgeplaatste capaciteit (geverifieerde jaarrapporten): 868,786 MWp

Totaal geprognosticeerd voor bijbouw in 2009 (op basis van marktgroei laatste kwartaal 2008, met noot: waarschijnlijk zwaar ondergewaardeerd!): 2.339,615 MWp (ruim 2,3 GWp).

Dat is al zeer dicht in de buurt van de "recordhoeveelheid" nieuwe installaties in Spanje van 2,5-2,7 GWp voor 2008 (waarna de markt volledig in elkaar klapte doordat het Industrie Ministerie de jaarlijkse nieuwe capaciteit daar zwaar capte op max. 500 MWp). En die bijbouw in een jaar tijd zal hoogstwaarschijnlijk vet overschreden gaan worden bij de oosterburen. Dat betekent in ieder geval dat, als we uitgaan van de door de brancheorganisatie BSW opgegeven accumulatie voor 2008 (statusrapport sep. 2009 voor de PV branche op hun website >>> tabblad "Medienvertreter" >>> (links) "Marktdaten" >>> (onderaan) "Statistikpapier Photovoltaik") van 5.444 MWp en de hierboven vermelde prognose van het BNU voor 2009, de accumulatie voor netgekoppelde installaties in Duitsland dit jaar minimaal al kan op gaan lopen naar een spectaculaire 7.784 MWp (7,8 GWp). Met nogmaals de verzekering dat het waarschijnlijk nog veel meer zal gaan worden. Dit is al een factor 130 maal de met zeer veel moeite tot stand gekomen (en ook nog eens fragenswürdige, want grotendeels onbemeten) geaccumuleerde hoeveelheid in Nederland. Als ons onder fossiele machtsblokken zuchtende land tenminste dit jaar nog de 60 MWp netgekoppeld gaat halen, wat we nog moeten gaan zien. Met of zonder SDE.

<<<
Verkleinde weergave van de grafiek met de bijbouw van netgekoppelde PV-installaties per Bundesland van januari tot en met september 2009 volgens de cijfers van het Bundesnetzagentur (BRD). De meest actieve deelstaten zijn achtereenvolgens wereldkampioen zonnestroom Bayern (572 MWp nieuw), Baden-Württemberg (225 MWp), de aan de oostgrens van Nederland grenzende deelstaten Nordrhein-Westfalen (165 MWp) en Niedersachsen (118 MWp), de voor Oost-Duitse begrippen zeer actief grote installaties (o.a. Lieberose) plaatsende deelstaat Brandenburg (115 MWp), en tenslotte de niet met exceptioneel veel zonuren gezegende "binnenlandse Länder" Hessen (79 MWp) resp. Rheinland-Pfalz (68 MWp).

Let wel: dit alles met nog steeds een heel kwartaal voor 2009 te gaan...

Grafiek © 2009 Bundesnetszagentur (bron), licht aangepast door Polder PV

Een "waardig" bericht voor de reeds jaren volop reclame voor het Duitse EEG makende jubilerende website Polder PV, vindt u ook niet?

http://tinyurl.com/yd26qtn (verkorte link naar het met enige moeite gevonden document met links naar "de hard core facts" van de zonnestroom explosie in Duitsland op de website van het Bundesnetzagentur)


29 oktober 2009: Titel van de maand. Op de immer bloedinteressante en zeer goed geïnformeerde website van Energeia vond ik een heel mooi exemplaar van 20 oktober:

"Tennet: stroomverbruik blijft dalen, maar valweerstand lijkt toe te nemen."

Als je naar die grafiek kijkt in dat artikel (stroomverbruik in Nederland blijft rap omlaag kachelen a.g.v. de crisis, met name bij de stroom vretende industrie), weet je dat die laatste helft van die titel meer een "tongue-in-cheek-wishful-thinking" is dan de waarschijnlijke realiteit voor de komende maanden. Of er moeten opeens wonderen geschieden. Voor de politiek is het in ieder geval makkelijk voor open doel scoren geblazen: minder stroomverbruik, dus het "aandeel duurzame energie" (bedoeld wordt altijd: elektriciteit) in Nederland schiet wonder boven wonder opeens flink omhoog. Laat u echter geen oren aannaaien of zand in de ogen strooien door die meel in de mond hebbende Regenten uit Den Haag: duurzame elektra productie in Nederland loopt gruwelijk slecht. Al helemaal als je die afvalverbrandingsinstallaties (verbranding van de genattevingerde "organische fractie"), de kippenstront-uit-de-bioindustrie-in-de-fik-stekers, en de "biomassa op een kolenbedje of in een gaswolk verbranden door energiegiganten" opties buiten die permanent "onduurzame" mix houdt. Zonnestroom stelt in die mix als vanouds nog steeds helemaal niets voor (en wordt door het CBS trouwens volslagen belachelijk "geschat" en niet bemeten).

http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=746 (permalink)


29 oktober 2009: Gotcha! By the balls. Er is al een tijdje lang een kernsplijtings-liefhebber zonder eigen opwekvermogen actief in Nederland die te pas en te onpas probeert om zich in te likken in het hernieuwbare energie wereldje. Dat het allemaal wat "moeizaam" gaat is selbstverständlich. Want volkomen artificieel de meest gore rotzooi die de mensheid ooit heeft geproduceerd* "verkopen" als zijnde "duurzaam", dat gaat er zelfs bij de wat mindere goden onder ons maar zeer slecht in. Polder PV had in een eerder stadium al gehakt gemaakt (paragraaf 2) van de argumenten van deze in een doodlopende nucleaire steeg belande intrigant.

*Kernsplijtings afval waar niemand raad mee weet, of het moeten de Russen zijn die het hypergevaarlijke spul van Franse (.......) komaf (13% van de totale "productie" van "le Grande Nation") gewoon in de open lucht laten wegrotten in de hoop dat de wereld verder slaapt. Uiteraard verboden terrein voor journalisten daar in het 30.000 inwoners tellende, arme Seversk...

MVO
Desondanks wordt er inmiddels nota bene een rechtszaak aangespannen omdat de vertegenwoordiger uit het collectief "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen" is gesodemieterd, en de vertegenwoordiger dat een schande lijkt te vinden. Om even duidelijk te zijn: Polder PV vraagt zich af hoe hij in hemelsnaam ooit bij die "club" verzeild is geraakt (zie ook de puntige mening van WISE). Afijn, daar mag de "rechter" zich dan weer over uit gaan spreken blijkbaar. Alsof de wereld ondertussen niet in de fik staat en we ons met zinniger zaken zouden moeten bezig houden. Zoals met duurzame energie (niet zijnde kernsplijting).

In ieder geval zien we "hem" te pas en te onpas opduiken, blijkbaar gaat het met de nering niet zo best en heeft 'ie ruim tijd over. Al schijnen er onder gremia zoals Elsevier beslist oude heren te zijn die wel pap lusten van "paarse stroom" in hun villa in Aerdenhout. Ook al krijgen ze hoogstwaarschijnlijk het grootste deel van de tijd supergore kolenstroom van de Hemwegcentrale van NUON/Vattenfall uit de rijkelijk aanwezige stopcontacten toebedeeld (net als de arme Greenchoice klanten in Amsterdam, trouwens) ...

Radioactieve gifkikker dringt zich op
Zelfs op het in en in duurzame en blijvend rete-interessante forum "Duurzame Energie" op Gathering Tweakers weet het heerschap zich met de zogenaamde "Zegen Der Mensheid Genaamd Kernsplijting" in te dringen via slinkse advertentie campagnes mogelijk gemaakt door het wat al te "voortvarende" Google Ads. Alleen kwam hij dit keer een verkeerde forum contribuant tegen genaamd zonnigtype (onder vele aliassen schuil gaand, waaronder het u wellicht bekende polderjongen) onder wiens super hernieuwbare boodschap [op dat moment] die irritante pertinent non-duurzame radioactieve pop-up van genaamd heerschap tevoorschijn kwam, stiekem onder mijn bericht verschijnend:

^^^
Screendump van deel 17, pagina 19, van de door Jeroen Haringman met een precursor gestarte geweldige serie "Duurzame Energie" op Gathering Tweakers (veel zonne-energie, laatste jaar ook veel zonnecollector talk, etcetera), onderste post van mij. Wat hoort in deze screendump beslist NIET thuis op een "duurzame energie pagina"? Dan weet u meteen waarom Polder PV NOOIT mee zal werken aan betaalde banners of ranzige marketing truukjes via Google advertenties of dergelijke levensgevaarlijke onzin op zijn 100% duurzame website...

Toch leuk dat de Google advertentie plaatser (lichtgroene band) hier vlak boven zijn stukkie ongewild reclame maakt voor de enige "nuclear force" die acceptabel is op onze extreem kwetsbare planeet. En dat is met kernfusie op 150 miljoen (veilige) kilometers afstand van dat planeetje tot stand gekomen zonlicht wat we hier op Aarde "inherent safe" met straks mogelijk tientallen tot honderden miljoenen decentrale zonnestroom systemen (PV) en gigantische CSP centrales in zonrijke landen zo massaal gaan oogsten, dat de dan brodeloze "historische vergissingen" genaamd kernsplijtingsreactoren slechts als een permanente schandvlek in het landschap zullen wegkwijnen. Die decentraal opgewekte zonnestroom mag pas met recht "Kernenergie Thuis" (met STIP) genoemd worden. Democratischer kan het niet!!!

Dan hoeft genoemde firma alleen maar haar naam te veranderen in "www.kernfusiestroom.nl" (PPV: u mag "hem" gratis hebben!) en massaal her en der decentraal opgewekte zonnestroom in te gaan kopen en met marge te verkopen. In 2021 komen de eerste zogenaamde "EEG installaties" (waaronder PV) vrij op de markt in Duitsland (het EEG startte officieel in april 2000, verzekerde Einspeise tarief periode is nog steeds 20 jaar plus rest van jaar vanaf datum netkoppeling van de installatie). Elk jaar daarna gaan er enorme aantallen burgers en boeren met zonnestroom genererende voldaksystemen grote hoeveelheden super duurzame stroom aanbieden "aan de [Europese] markt". Dan kan www.kernfusiestroom.nl met gemak haar dan mogelijk rap gegroeide hoeveelheid aanbidders met twee vingers in de neus bedienen en d'r ook nog een leuke marge aan overhouden...

Voor de goede orde
Financieel Dagblad nr. 249, vrijdag 23 oktober 2009, p. 4 kopt: "Kernenergie revival blijft uit. Nucleaire wedergeboorte in Europa is tot 2030 niet te verwachten." Een - zeker voor het vaak nogal reactionaire FD -
scherp artikel van de hand van Heiko Jessayan op basis van het terecht zeer kritische aldaar besproken rapport van het Zwitserse Prognos instituut in opdracht van het Duitse (...) Bundesamt für Strahlenschutz. Bij doorgaande autonome ontwikkeling van kernenergie (slakketraag en steeds meer oude centrales gesloten): "Dat betekent dat in 2030 nog 309 [i.p.v. nu 436] kerncentrales actief zijn; dat is 29% minder dan in maart 2009".

De hernieuwbare energie industrie (waartoe atoomsplitsing nooit zal behoren, hoe hard men daarover ook zal staan te springen en daarover het publiek probeert te manipuleren) weet wat ze te doen staat: voor 2030 moet "het" gebeurd zijn. Dan kunnen definitief de deuren van die grootheidswaanzin reactoren dicht. En hoeven wij, brave burgers van het Europese poldermoeras, ons hopelijk ook niet kapot te gaan betalen aan de hoogspanningsnetten die voor de door de splijtingslobby gewilde uitbouw van die absurde bedrijfstak nodig zouden zijn...

http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1373318 (momenteel laatste pagina van een van de best lopende zwaar beargumenteerde duurzame energie fora in Nederland, zeer veel over zonne-energie)
http://www.energysquare.nl/News/News.aspx?Id=95 (kopie van het FD artikel)
http://www.tegenstroom.nl/node/1032 (het Finse Olkiluoto "loopt nog steeds bepaald niet erg lekker". In andere, meer de realiteit benaderende bewoordingen: het is een groot gruwelijk financieel/technisch DRAMA aan het worden)

"Bis zum Jahr 2030 wird es keine Renaissance der Kernenergienutzung geben". Link naar het Zwitserse Prognos rapport [579 kB] met vernietigende conclusie op de website van het BFS:
http://www.bfs.de/en/kerntechnik/papiere/prognosstudie.html

Uit abstract van het Prognos rapport (zie vooral ook de volgende illustraties in het rapport: "stagnatie" grafiek in figuur 1 op pagina 16; "ouderdom bestaande centrales" grafiek in figuur 5 op pagina 21; de "gebleken levensduur" grafiek van stilgelegde centrales in figuur 6 op pagina 23; "realistisch ontwikkelingspad" van het reactorpark volgens Prognos in figuur 20 op pagina 72!!!):

"In spite of an increase in construction activity compared to construction in the last 10 years, the building boom of the 1970s/80s will not be reached again. Announcements for new reactor are currently increasing. However, ambitious announcements of the past – in particular in the USA, but in other countries as well – have subsequently not materialized."

"Poubelle nucleaire en pleine nature" en Siberie - "déchets nucléaires"...
http://www.arte.tv/fr/Comprendre-le-monde/Dechets--le-cauchemar-du-nucleaire/2766888.html
Libération: "Ons nucleaire afval wordt opgeslagen in Siberië"...
http://www.liberation.fr/economie/0101596550-nos-dechets-nucleaires-sont-caches-en-siberie

Tot slot, nagekomen (dank, inzender!): PIKANT, PIKANT, de strijd is in volle hevigheid losgebarsten:
http://www.peopleplanetprofit.be/artikel.php?IK=1946


28 oktober 2009: Nuna[5] geklopt in World Solar Challenge. Het zal menigeen wellicht hebben verbaasd dat Polder PV niets heeft gepubliceerd over deze al jaren "woedende" lange afstands race met high-tech racemonsters met zonnestroom aandrijving dwars door het subcontinent genaamd Australië. Dat heeft o.a. als zeer "simpele" reden dat de webmaster van Polder PV een structureel automijder is (ietwat beschaafd uitgedrukt). En hij zelfs als het hele wagenpark elektrisch zou gaan rijden (dat "gaan we nog zien"...), nog steeds gigantische beren op de weg blijft zien qua milieu impact van het tot absurde proporties gegroeide Heilige Koe karakter van al dat bakken energie en ruimte vretende blik. Let wel: Polder PV ziet de WSC beslist als een hartstikke leuk, toe te juichen, en ongelofelijk veel enthousiasme losmakend project, wat vooral stevig bevorderd moet blijven worden. Maar daar hebben we topmensen als Jeroen Haringman voor die uitbundig over deze "race aller races" heeft gepubliceerd en daardoor een tijdje zeer hoog in de Top50Solar is beland (Jeroen: van harte gefeliciteerd!).

Relativeren
Bijkomende reden is dat de webmaster van Polder PV weliswaar accepteert dat er "een zekere mate van" ontwikkeling voort zou kunnen komen uit deze race, met name in de toeleverende bedrijven die zwaar leunen op de auto industrie (niet een van de meest duurzame die er is, wat je ook van alle progressie zult vinden). Er wordt in deze "tak van sport" echter wel met peperdure zonnecellen gewerkt. O.a. triple-junction spul bestaande uit niet door de ultrastrenge tests komende zonnecellen van de ruimtevaart organisaties of van high-tech spelers die dure cellen voor nichemarkten ontwikkelen. Een doorbraak van dit soort geavanceerde cellen in de "consumentenmarkt" is nog lang niet in zicht, juist omdat ze nog steeds heftig aan de prijs zijn, i.t.t. de steeds goedkoper wordende, reeds honderden silicium of dunnelaag varianten die reeds commercieel worden verhandeld op de wereldmarkt. Voor de grote doorbraak van zonnestroom is massale implementatie van PV in de gebouwde omgeving en op "probleem lokaties" in de vorm van grote vrije veld installaties nodig, gezamenlijk optrekkend met voortdurende kostprijs reductie door de hele productieketen. Vandaar dat Polder PV niet echt veel meerwaarde uit deze zonder meer hoogst interessante en veelbesproken zonnestroom race ziet komen. Afgezien natuurlijk van de enorm harde en instructieve leerschool voor de vele honderden, immer enthousiaste en zeer hard werkende studenten, die allemaal een dikke pluim in de derrière verdienen! Uiteraard genereert deze race ook verschrikkelijk veel belangrijke publiciteit. En dat is altijd goed voor de publieke acceptatie van de toekomst-technologie die "gisteren" al werd geïmplementeerd, genaamd zonnestroom. Maar dan vooral op miljoenen huizen, bedrijfshallen, oude munitie depots, afvalbergen en zelfs voormalige atoom afval dumps...

^^^
Winning team Global Green Challenge cup 2009: Tokai University Challenge Center Team voor hun met 1,8 kWp aan Sharp triple-junction cellen (30% conversie rendement) bedekte racemonster.

© 2009 Sharp Corporation (download from this webpage)

In ieder geval blijkt inmiddels het Japanse team van Tokai eindelijk, na 4 jaar suprematie van Nuna (inmiddels Nuna5 van het NUON Solar Team) uit Nederland (o.a. Technische Universiteit Delft), de nieuwe honneurs te hebben waargenomen en op numero uno te zijn geeindigd. Mooie reclame voor Sharp, die na een licht dipje in voorgaande jaren, weer helemaal "back into business" is met grootse plannen en prachtige, gewilde producten...

Crashbestendig?
Dat er nogal wat zware crashes waren, zowel van Nuna5 zelf tijdens een testrit, van de 21Revolution van Nuna5's Nederlandse concurrent van het Solar Team Twente van de gelijknamige universiteit op de derde wedstrijd dag, als van de geduchte nieuwe tegenhanger Umicar Inspire van Umicore Solar Team (o.a. Internationale Hogeschool Leuven, Vlaanderen) al tijdens de eerste dag (zeer zware crash, waarna het team zich uit de race terugtrok), mag als waarschuwing gelden dat deze race niet met "speelgoed" werkt, maar met bloedserieus spul aan de gang gaat. Als er ooit al "auto's" van wat voor orde dan ook (hoogstwaarschijnlijk slechts gedeeltelijk!) met high-power zonnecellen uitgerust zullen gaan worden, zal de carosserie beslist niet de spectaculaire vormen aan gaan nemen zoals de huidige, ultra-gestroomlijnde en hyperlichte solar monsters in de WSC heden ten dage laten zien. Want een zonnestroom racemonster specifiek voor de spectaculairste race op deze planeet bouwen is een. Een "conventioneel stuk 3-4 wielig blik [dan wel high-tech kunststof]" (deels) op zonnestroom laten rijden en dat ook nog eens "honderd procent veilig" (exclusief bestuurder wangedrag of onoplettendheid) te laten geschieden: dat is een wat ander verhaal.

(Op het moment van schrijven was nog niet bekend of Nuna5 of het in hun nek ademende solar monster van Michigan University de troostprijs van de tweede plaats mocht gaan ontvangen)

En nu maar hopen dat het in de "echte" PV-business zonder al te spectaculaire "crashes" zal gaan verlopen de komende, alweer superspannende jaren...

http://www.globalgreenchallenge.com.au/ (officiële website van de "Global Green Challenge" organisatie van de race)

http://www.demorgen.be/ ... /2009/10/28/Japans-team-wint-World-Solar-Challenge-in-Australie.dhtml
http://www.gizmag.com/tokai-global-green-challenge-solar-car/13212/

http://www.sharp-world.com/corporate/news/090624.html (Sharp levert de nieuwe 30% efficiëntie hebbende triple-junction cellen voor Tokai's racemonster)
http://www.sharp-world.com/corporate/g_topix/solarcar/index.html (presentatie van de huidige winnaar Tokai bedekt met hoog-rendement hebbende zonnecellen van Japanse PV reus Sharp)


28 oktober 2009: Innovatiemachine SunPower scheurt door: nieuw wereldrecord module 20,4%. Ik heb het al gezegd: de innovaties zijn niet meer te tellen, je wordt er mee plat gebombardeerd. Het Amerikaanse SunPower Corp. staat reeds bekend om hun krachtigste commercieel verkrijgbare modules ter wereld die met een zeer geavanceerd back-contact monokristallijn cel concept worden gemaakt. En die stapsgewijs in "POWER" (met hoofdletters geschreven) omhoog worden gekrikt. De laatste stand van zaken (persbericht van 26 oktober 2009), niet eens zo lang na de introductie van een - nu eigenlijk alweer bijna achterhaalde - 315 Wp module (pdf) met een module efficiëntie van "maar" 19,3%, is het nieuwste kindje van de in 1985 geboren Mono Moloch uit San Jose in California. 333 Wattpiek schoon aan de haak, met een module rendement van maar liefst 20,4% bij een individueel cel rendement van minimaal 23%. De 96 stuks "derde generatie" zonnecellen voor deze 1,6 vierkante meter oppervlakte (NB: buiten maten module incl. frame) hebbende krachtpatsers worden (in de vorm van hun voorlopers - wafers) gezaagd uit zeer zuivere monokristallijne ingots met een diameter van 165 mm. Wafers die zodanig van de zijkanten worden ontdaan (ook: gezaagd) dat de uiteindelijk resulterende cellen later met minimale module "apertuur" verliezen bijna tegen elkaar aan gelegd kunnen worden in het uiteindelijke zonnepaneel. Voor maximaal vermogen zijn de cellen van een (niet verder gespecificeerde) anti-reflectielaag voorzien.

De ruim 208 Wp nominaal vermogen per m² module oppervlakte die met dit solar power monster reeds is bereikt, werd door het beroemde NREL lab wederom getest en "in orde" bevonden. Deze ontwikkeling bij de onderzoekers van SunPower werd, net als de innovatieve zogenaamde SunPower T5 Solar Roof Tile (pdf), mogelijk gemaakt door research fondsen uit het Solar America Initiative (SAI) van het U.S. Department of Energy (DOE). SunPower is van plan om al volgend jaar (2010) een geautomatiseerde productielijn voor deze krachtige 333 Wp modules te gaan opzetten met hulp van geld uit het SAI fonds, en streeft ernaar om in twee jaar tijd deze monokristallijne zonnepanelen commercieel op de markt te kunnen gaan afzetten.

De "magische 20%" is dus eindelijk, en veel sneller dan menigeen heeft bevroedt, doorbroken. Ik wens SunPower alle succes toe die ze nodig heeft om ook bij de commercialisatie van dit fraais flink de vlam in de pijp (liefst uit biogas) te zetten, en nog sneller dan ze nu denken die mooie dingen te gaan produceren. De zonnestroom verslaafden op dit mooie blauwe planeetje gaan die dingen vréten, mark my words ("doet u mij maar een containertje") ...

Ook nog een leuk powertrackertje d'r bij...
... en of dat nog niet genoeg is: een dag later (27 oktober 2009) kondigde SunPower aan de krachtigste "tracker" ter wereld gemaakt te hebben die ook volgend jaar al direct commercieel zou moeten worden ingezet. T20 nieuwe stijl, met (slik eventjes) o.a. uit 128 "power" cellen bestaande 400 Wp (...) modules en een totaal nominaal, compleet geïnstalleerd tracker vermogen van een leuke 3,7 kWp per stuk. Waarmee met slechts enkelassige (scheve) tracking 30% meeropbrengst gehaald zou kunnen worden dan een vergelijkbaar vast opgesteld systeem - volgens het SunPower persbericht. Een zo'n leuk trackertje is reeds dik 3 maal zo krachtig als die 12 "hopeloos verouderde" Shell moduultjes van Polder PV op het complex waarin hij woont, en produceert mogelijk zelfs wel veel meer dan die 30% meeropbrengst...

(NB: nog geen foto's beschikbaar)

Reactie volgende ochtend (na plaatsing van dit bericht, nacht van 27/28 oktober), van "trots SunPower eigenaar" (11 stuks 225 Wp SunPower modules á € 803,-- ...) styno op GoT/Gathering Tweakers :

Wat een deprimerend nieuws voor deze SunPower bezitter. Kun je dit soort berichten in het vervolg achterwege laten aub?

Da's toch weer 17% rendementsverbetering in een paar jaar tijd. Beat that RWE.

http://investors.sunpowercorp.com/releasedetail.cfm?releaseid=418907 (persbericht nieuwe T20 power tracker)
http://investors.sunpowercorp.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=417965 (persbericht wereldrecord module eff.)


 
^
TOP

27 oktober 2009: Installatiekosten PV in U.S.A. Met hartelijke dank aan Rembrandt Koppelaar voor de tip hierbij een bespreking van een van de talloze gratis rapporten verkrijgbaar van het Lawrence Berkeley National Laboratory wat voor de Amerikaanse regering regelmatig zeer gedetailleerd onderzoek uitvoert. De huidige studie, net als alle andere rapporten van dit research lab, is in de vorm van kant en klaar staande pdf's te downloaden van de eetd.lbl.gov website (link onderaan). De onderzoekingen van het Berkeley Lab worden gefinancierd door het Office of Energy Efficiency en het Renewable Energy (Solar Energy Technologies) Programma van het U.S. Department of Energy (DOE) en de Clean Energy States Alliance.


^^^
Voorpagina van het Tracking The Sun II
rapport van Berkeley Lab.

Het rapport "Tracking the Sun II. The Installed Cost of Photovoltaics in the U.S. from 1998-2008" van Ryan Wiser et al. (oktober 2009) gaat diep in op de werkelijke kostprijs ontwikkeling van zonnestroom installaties in de Verenigde Staten in het afgelopen decennium. Het rapport is gelardeerd met talloze hoogst interessante grafieken en tabellen. Voor cijferfetisjisten een oceaan van paradijselijk getallen-genot. En een zeer interessante aanvulling op de beroemde "moduleprijs grafiek" van Solarbuzz, die slechts het prijsbeeld geeft van een "enkele module" zoals die zou worden ingekocht bij honderden leveranciers in Europa of de U.S.A. (zie op de Solarbuzz site voor kritische kanttekeningen en voorbehouden bij die veelvuldig geciteerde grafiek).

^^^
Interessante grafiek (Fig. 1) uit het rapport met de volgens het Berkeley Lab gerealiseerde groei van zonnestroom capaciteit in de U.S.A. (na Duitsland en Spanje de derde markt van de wereld, en hard groeiend). In helder blauw/continue curve de totale capaciteit (rechter Y-as, MWp), in oranje de hoeveelheid in de Berkeley studie meegenomen installaties (idem). De kolommen geven de jaarlijkse nieuwbouw (bijplaatsing) weer (linker Y-as, MWp): donkerblauw totale bijbouw per jaar, lichtgeel de hoeveelheid meegenomen in de Berkeley studie. In 2008 is volgens deze grafiek de 800 MWp geaccumuleerd reeds bereikt in de U.S.A. En dat kan rap meer gaan worden, gezien de talloze berichten over plannen voor enorme (soms honderden MWp grote) PV parken.

© all figures in this article October 2009 Berkeley Lab report "Tracking The Sun II"

Methodologie
Het is een hele klus geweest om alle variabelen op een rijtje te zetten, want in Amerika hebben de staten al jaren in eigen beheer (en vaak sterk afhankelijk van het zittende "regime") incentive programma's ontwikkeld van divers pluimage, en de programma's zijn in de loop van de tijd nogal eens veranderd. Voorts is er natuurlijk een flink verschil tussen de ondersteuning voor de soort en de grootte van de diverse installaties, het type decentraal opwekker verschilt nogal (van simpele eindverbruiker/consument met zonnepanelen tot gigantische "utlities" die enorme zonnestroomparken bouwen), en ga zo maar door. Toch is Berkeley Lab er in geslaagd om na zorgvuldige studie, weging en analyse tot wat algemene bevindingen te komen (geanalyseerde periode: 1998 tot en met 2008). Daarbij wel de aantekening dat het rapport nog steeds extreem zwaar "leunt" op de zeer progressieve staten California en New Jersey (van de 16 geïnventariseerde staten met incentives), die al jaren het voortouw op het vlak van zonnestroom hebben genomen in de besproken periode. En die het overgrote merendeel van de geïnstalleerde PV-systemen hebben gerealiseerd. Zie daarvoor figuur 2 op p. 9 van het rapport (qua MWp vermogen California 83%, New Jersey 12% van totaal aantal in de studie meegenomen installaties...). Van een "representatief nationaal gemiddelde" kan in dat tijdvak dan ook niet echt sprake zijn. Dat zal in de komende jaren ongetwijfeld gaan veranderen, want er zijn weinig Amerikaanse staten (op een paar wereldvreemde, kolenrijke "republiekjes" in zuid-oost U.S.A. na) waar het zonnestroom virus inmiddels niet "genadeloos" heeft toegeslagen.

Ondanks bovenstaande is het een zeer forse studie geweest die de gegevens van maar liefst 52.000 "residentiële" (individuele systemen) en "non-residentiële" (meestal projectmatige, grootschaliger) PV-installaties heeft doorgelicht met in totaal 566 MWp van de eind 2008 in de U.S.A. opgestelde geaccumuleerde hoeveelheid van zo'n 800 MWp. Een zeer hoog aandeel dus van maar liefst 71% van de werkelijke realisatie*. En dus een zeer representatief beeld gevend van de werkelijke prijsontwikkeling op de Amerikaanse markt. Die ontwikkeling is teruggerekend naar "werkelijke" dollarwaarde voor 2008 (geïndexeerd). Er is geen onderverdeling gemaakt naar "type installatie", wat gezien het feit dat er nogal wat prijsverschillen zitten tussen dunnelaag versus kristallijne modules en bijvoorbeeld ook tussen vast opgestelde systemen versus installaties met (dure) trackers, ook een bron van "ruis" zal zijn. Beseft moet worden dat zelfs van zo'n gedetailleerde studie de uitkomst een "marktgemiddelde" zal zijn, en dat in de praktijk de verschillen behoorlijk kunnen oplopen. De "standaard" waar in het rapport naar toe wordt gerekend is overigens "Watt", waarmee het (eenmalig bepaalde) Standaard Test Condities DC vermogen van de zonnepanelen wordt bedoeld. Internationaal dus eigenlijk: "Wattpiek", universeel afgekort als Wp (vaak wordt de "p" weggelaten omdat die afkorting nogal eens verwarring geeft). Polder PV hanteert Wp standaard op de website.

*Drie grote projecten zijn apart gehouden omdat ze een te grote "invloed" op de rest van het onderzoek zouden hebben en natuurlijk nogal andere financierings-constructies kennen. Het zijn de 8,2 MWp SunEdison installatie in Alamosa (Colorado, zie leuke video van SolarDave), het inmiddels tot 12,2 MWp gegroeide First Solar dunnelaag systeem in El Dorado (Nevada), en natuurlijk de beroemdste, en nu nog eventjes de grootste Amerikaanse, het uit fraaie Sunpower monokristallijne modules bestaande 14,2 MWp project op de Nellis Air Force basis in Nevada.

^^^
Daling van de installatie kosten (zgn. "capacity-weighted-average", ingedeeld per klasse van nominaal vermogen van de installatie) in de U.S.A. van 1998 tot en met 2008 (Fig. 4 uit het rapport). Forse daling in de eerste jaren tot en met 2003, daarna paar jaar relatieve stasis. In 2008 eerste aanzet tot verdere daling, met als mogelijke negatieve factor dat voor de realisatie deels nog met "geplande 2007 prijzen" gerekend moet worden in dat jaar (actuele module prijsdalingen in 2008 zijn dus nog niet duidelijk vertegenwoordigd in de laatste kolom).

De enorme prijsdump van 2009 is in deze grafiek/dit rapport nog niet zichtbaar. In het rapport wordt wel een "highly provisional" overzicht gegeven van eerste resultaten voor 2009 (Text Box 1 op pagina 11 van de studie) wat een wat complex beeld lijkt te schetsen, maar waar voor de reeds toegekende doch nog niet gerealiseerde installaties verdere kostendalingen worden geprognosticeerd, met name voor de installaties groter dan 100 kWp.

Resultaten

 • Installatiekosten zonder enige financiële steun (hetzij directe bijdragen, hetzij zogenaamde, typisch Amerikaanse "tax-incentives") was voor systemen opgeleverd in 2008 $ 7,5/Wp. Dat is 30 dollarcent/Wp minder dan in 2007 na jaren van stagnatie (2005-2007). Afname 1998 >>> 2008: 3,6% ($ 0,3/Wp) gemiddeld per jaar (beginnend op $ 10,8/Watt in 1998).

 • ["highly provisional" 2008 >>> 2009] Installaties die in de eerste driekwart jaar van 2009 onder het beroemde "California Solar Initiative" programma zijn geïnstalleerd lijken op basis van voorlopige resultaten 40 dollarcent/Wp duurder uit te vallen dan installaties opgeleverd in 2008. De PV-systemen in New Jersey echter werden ongeveer 20 dollarcent/Watt goedkoper in dezelfde periode.

 • De grote klapper in het naar beneden drijven van de kale installatie kosten lijkt hoofdzakelijk de snel dalende moduleprijzen te zijn (Navigant Consulting studie: 50 dollarcent/Wp daling tussen 2007 en 2008). In eerdere jaren waren het vooral de zogenaamde "BOS" kosten (inverters, andere hardware, arbeid en overhead kosten) die de totale prijsdaling dreven. NB: de installatieprijs zal achterblijven bij de actuele "wholesale" prijs omdat vaak contracten veel eerder worden getekend dan de installatie datum, hier zit dus ook een foutmarge in.

 • De grootste kostenreducties lijken plaats te vinden bij de kleinere installaties van maximaal 5 kWp (1998 $ 12,3/Wp tot $ 8,5/Wp in 2008, 31% in 11 jaar tijd). Voor grotere installaties is de trend onzekerder omdat in de vroegere jaren nauwelijks van dat soort systemen zijn geïnstalleerd.

 • Vermindering van de spreiding in kosten wijst op een volwassener wordende markt in de eerdere jaren, de spreiding vanaf 2005 lijkt niet verder af te nemen.

 • De kostenspreiding tussen grotere en kleine installaties is fors: 30% spreiding tussen installaties tm. 2 kWp en systemen van 500-750 kWp ($ 9,2 resp. $ 6,5/Wp). Dit duidt op forse voordelen bij zonnestroom als er flink wordt opgeschaald qua installatie grootte.

 • Uitgesplitst naar componenten blijkt dat de module kosten ongeveer 70 dollarcent/Wp lager liggen bij installaties groter dan 100 kWp vergeleken met systemen tot en met 10 kWp. Voor de "niet-module-kosten" is dat minder dan 10 dollarcent/Wp.

 • Kostenreducties voor "residentiële" systemen in U.S.A. kunnen nog fors verder gaan gezien de zeer ruime ervaringen in Japan en Duitsland, in 2008 (exclusief BTW e.a. opslagen): $ 7,9/Wp U.S.A., $ 6,9/Wp Japan, resp. $ 6,1/Wp in Duitsland (verschil U.S.A. - Duitsland 23%...).

 • Forse variaties tussen de staten onderling, waarschijnlijk (deels) gerelateerd aan het volume van en de ervaring binnen de lokale markten.

 • Iets lagere kosten voor "residentiële" t.o.v. "commerciële" PV-installaties van identieke grootte in 2008.

 • Nieuwe installaties op nieuwbouw ongeveer 80 dollarcent/Wp goedkoper dan op bestaande bouw ("retrofit" installaties).

 • BIPV (opgenomen in façade of dak) systemen gemiddeld zo'n 90 dollarcent/Wp duurder dan standaard "opdak" systemen in nieuwbouw in 2008.

 • Dunnelaag systemen (vooralsnog slecht vertegenwoordigd in het research programma) 60 tot 150 dollarcent/Wp goedkoper dan vergelijkbare kristallijne installaties van dezelfde grootte (10-100 resp. groter dan 100 kWp).

 • Systemen met trackers (zonvolgende installaties) in 2008 ongeveer 50 dollarcent/Wp (6%) duurder dan standaard "vaste" installaties (segment 10-100 kWp).

 • Gemiddelde financiële bijdragen van de staten of de energie maatschappijen bedroegen in 2008 $ 2,1 tm. $ 2,4/Wp (50% minder dan de hoogste incentives in 2002).

 • Totaal aan financiële incentives "na belastingen" (doch exclusief niet in de studie meegenomen, met de markt fluctuerende waarde voor eventuele groencertificaten) in 2008 $ 2,8/Wp ("residentiële" installaties) tot zelfs $ 4,0/Wp ("commerciële" systemen). Het grote verschil wordt verklaard door de typisch Amerikaanse "Investment Tax Credit" (ITC) die voor commerciële installaties veel gunstiger uitvalt. Voorzien wordt dat het verschil in 2009 minder wordt tussen de twee typen installaties.

 • De zogenaamde "netto installatiekosten" (kosten voor installatie minus de uitgekeerde financiële ondersteuningsposten "na belastingen") kwamen voor 2008 neer op $ 5,4/Wp voor "residentiële" installaties en $ 4,2/Wp voor commerciële systemen (€ 3,63/Wp resp. € 2,82/Wp op basis van de huidige wisselkoers**). Deze waarden liggen iets hoger (1-5%) dan in 2007 omdat de waarde van het totaal aan incentives lager kwam te liggen dan de afname van de gemiddelde installatie kosten.

 • Zowel de (stapeling van) incentives, als de installatiekosten zelf variëren fors van staat tot staat.

** NB: actuele wisselkoers (27 oktober 2009) is 0,672314 Euro voor 1 US Dollar

http://eetd.lbl.gov/ea/emp/re-pubs.html (download pagina voor alle "renewable" rapporten van het Berkeley Lab, inclusief het hier besprokene Tracking The Sun II rapport. Een verwijzing naar dit fraaie overzicht is inmiddels opgenomen op de linkpagina op Polder PV onder het hoofdje PV en zonne-energie marktrapporten)


26 oktober 2009: E-mailtje van Triodos ... Jammer voor velen onder u die dolgaarne de webmaster van Polder PV (met een dikke bolknak in de mondhoek?) rondgereden zouden hebben in de elektrische Lotus Elise. Want het polderknaapje mag dan wel met zijn "Italiaanse" (of was het wellicht toch Belgische???) zonnepaneel foto in de prijzen* zijn gevallen van de Triodos Bank fotowedstrijd. Een weekend lang rondtuffen in die prachtige oranje elektrische auto zat er (helaas) voor hem niet in. Polder PV is echter beslist dolgelukkig met een Kuyichi jeans van Floortje Dessing's Nukuhiva Stores (t.w.v. 129 harde Euripegels...), die hem in de "U bent één van de prijswinnaars van de fotowedstrijd van Triodos Bank" e-mail van 's werelds duurzaamste bank werd beloofd die vanavond in de mailbox arriveerde. De webmaster heeft al een paar jaar enkele fraaie T-shirts van dat 100 procent duurzame en zeer sociale label genaamd Kuyichi (waar Nico Roozen van Solidaridad enorm hard aan heeft getrokken om dat van de grond te krijgen samen met vele anderen).

Dus waarschijnlijk gaat Polder PV binnenkort naar een van de Nukuhiva shops in Amsterdam of Utrecht om zijn "hoofd"prijs te gaan incasseren. Dan kan zijn 'dinnetje ook eindelijk weer eens een leuk dagje uit tegemoet zien. Wellicht ziet u in de nabije toekomst de polderjongen apetrots in zijn Triodos prijs rondlopen op een of andere duurzame energie bijeenkomst, beurs, of symposium. In ieder geval alvast een mooi aandenken aan 5 jaren lang "officieel Polder PV". Want 30 oktober aanstaande is het zover (zie inauguratie feestje bericht van 30 oktober 2004...)! Daar kan geen weekendje elektrisch rijden (op wat voor soort stroom???) tegenop, toch? ...

Anja Langeslag, winnares van de hoofdprijs (met een geinige "gerecyclede PET-vis"): van harte gefeliciteerd met je mooie hoofdprijs! (en natuurlijk hooggeschatte PV-newbee en collega prijswinnaar Niels Thijssen, jij ook van harte gefeliciteerd!).

*Triodos Bank heeft besloten om het totale aantal prijswinnaars tot 135 te verhogen, omdat de jury haar eigen selectie heeft gemaakt uit de 2.700 inzendingen (bovenop de 100 stuks "publieks-voorkeursstemmen"). De uiteindelijke hoofdprijs winnaar stond met 46 "hits" op de 167e plaats in de publieks-rating...

http://www.mijngeldgaatgoed.nl/foto/ (de uiteindelijke winnaars van de prijsvraag; in de "publieks-ronde" belandde Polder PV's foto op de 12e positie van de 2.700 inzendingen, met 159 stemmen, waarvoor nogmaals hartelijk dank)
http://www.mijngeldgaatgoed.nl/fotowedstrijd/ (officiële aankondiging van de uitslag, met twee video's van de beoordeling door de jury)


26 oktober 2009: "Straks bij Gamma en Praxis" - van Laarhoven's nieuwe poging. Nu was er al eerder een "aanbieding" van een zonnepaneel pakketje bij een doe het zelf markt in Nederland. Dat was de met nogal wat "vraagtekens" omgeven monokristallijne module set tijdens de veelbesproken Karwei actie in 2006. Zo was de zogenaamde "terugverdientijd" berekening bij die aanbieding eentje van-dik-hout-zaagt-men-planken en erg rooskleurige, uiterst dubieuze aannames (van de hand van de module leverancier). Van die zomeractie hebben we, sinds Karwei, fors geschrokken van de commotie, mensen die in de "aanbieding" waren gestapt geld terug beloofde door de kritische kanttekeningen op Polder PV, Nieuwsblad Stromen e.d., niets meer gehoord. Sindsdien is er niets (serieus) meer op het vlak van "zonnepanelen bij de DHZ markten" vernomen in ons land.

Daar zou verandering in kunnen komen, als we de heer van Laarhoven mogen geloven. Die is namelijk brodeloos sinds zijn voormalig (Duitse) werkgever Centrosolar het enige (serieuze) op Nederlands grondgebied werkende "conventionele" zonnepaneel productiebedrijf Ubbink Solar Modules in Doesburg rücksichtslos sloot en 65 medewerkers op straat zette. Een van de vele bizarre gevolgen van de ineenstorting van het (ook al veel spraakwater losmakende) Econcern imperium.

Van Laarhoven heeft na ruggenspraak met de beroemde, doch door meerderheidsaandeelhouder Delta (Solar) op straat gegooide Gosse Boxhoorn besloten om een nieuwe poging te wagen met de PV module productie in Nederland. Van Laarhoven's nieuwe module productiebedrijf met de naam "Solar Modules Limburg" (SML) moet begin 2010 met 25 man personeel gaan starten in een bestaand pand op het industrieterrein Dentgenbach in Kerkrade, flink doorgroeien tot zo'n 90 man personeel eind volgend jaar, en in 2013 zijn er zelfs plannen voor een vette productie lokatie op het Avantis terrein op de NL/Duitse grens naast de pure kristallijne zonnecellen fabrikant (Boxhoorn's ex-werkgever) Solland Solar met maar liefst 300 man.

Het zal u niet verbazen: Van Laarhoven noemt de "Versnellingsagenda" in Limburg als belangrijkste prikkel om niet in Zeeland (waar Delta - meerderheidsaandeelhouder van Solland - goede sier probeert te maken met zonnestroom, doch als topprioriteit nieuwe kerncentrales heeft), maar juist in zuid-oost Nederland een vestiging te gaan zoeken. Lekker dicht bij de onverzadigbare topmarkten Duitsland, Vlaanderen en Wallonië, voor het geval de Nederlandse markt zo traag blijft groeien als vanouds.

Van Laarhoven claimt nu al afname "contacten" in de orde grootte van zo'n 35 miljoen Euro te hebben (waarbij nog niet duidelijk is of dat ook harde contracten zijn). De partijen zouden gaan participeren in zijn nieuwe bedrijf, overigens net als het investeringsvehikel FOS van Gosse Boxhoorn en partners. Met daarbij de aantekening dat Boxhoorn nog steeds met een enorm financieel gat zit voor zijn gewilde, 400 miljoen Euro kostende silicium project, "The Silicon Mine". Uiteraard heeft van Laarhoven zelf veel minder geld nodig voor een module productie lokatie dan partner Boxhoorn voor "zijn" energie vretende, op een chemisch complex lijkende TSM installatie nodig heeft (op het Chemelot terrein van DSM). Met 4 miljoen Euro startkapitaal (een procent van wat TSM zou gaan kosten) kan Van Laarhoven al beginnen, want cellen zijn er genoeg op de wereldmarkt en de module productie techieken zijn vrijwel standaard voor de bulk van de op siliciumcellen gebaseerde zonnepanelen. Het zou wel heel raar gaan lopen als Van Laarhoven dan niet "bij de buren" zijn cellen af zal gaan nemen, bij Solland dus. Veel interessanter zal de dan ongetwijfeld optredende concurrentie gaan worden met het compleet nieuwe back-contact Sunweb technologie platform wat datzelfde Solland samen met Eurotron inmiddels uit diezelfde Limburgse löss aan het trekken is.

Van Laarhoven suggereert dat zijn modules straks mogelijk bij doe het zelf markten als Gamma en Praxis zouden komen te liggen. We hopen dan natuurlijk wel op een hoge kwaliteit, zoals de zonnepanelen bij zijn vorige werkgever Ubbink Solar Modules in Doesburg. Want die mooie Atrium modules van Ubbink schijnen nog steeds gewild te zijn, al worden ze niet meer gemaakt. Blijkbaar betrekken de Belgen die ingeschreven staan bij Sonnenertrag met hun nieuwe "Ubbinkjes" hun nagelneue exemplaren uit mogelijk goedkoop verkrijgbare restvoorraden bij de leveranciers (bijvoorbeeld deze recente Sonnenertrag inschrijver uit het West-Vlaamse Izegem).

Laten we hopen dat de wellicht straks bij de "SML" modules bijgeleverde "terugverdientijd berekening" in de doos met die "plug-and-play" DHZ pakketjes in ieder geval ook van heel wat hoger niveau zal worden dan het bizarre cijfergegoochel rond de Karwei aanbieding van 3 jaar geleden...

http://www.limburger.nl/article/20091023/REGIONIEUWS01/910229942 (bericht van 23 oktober 2009)


 
^
TOP

22 oktober 2009: Meer nieuws uit SDE-beschikt Overijssel. Op de website van de Twentsche Courant/Tubantia een leuk filmpje van RTV Oost over een van de eerste projecten (zie ook mijn eerdere stuk van vandaag), van melkveehouder André Oude Nijeweme. Hij krijgt op zijn dak via Agro Energy van Robert ter Horst 120 stuks van de bloedmooie nieuwe 121 Wp amorf/microkristallijne NA F121G5 modules van Japanse gigant Sharp op zijn stal geschroefd. Dat is een systeemgrootte van een mooie 14,52 kWp, [natuurlijk bewust gepland] krap onder de maximum grens van 15 kWp in de "eerste staffel" van de SDE 2009 regeling. Totale oppervlakte volgens Oude Nijeweme 180 vierkante meter. Volgens het datasheet van deze fraaie nieuwe modules (link onderaan van de Nederlandse Sharp site) zijn die 1,409 x 1,009 = 1,4217 m² groot. Voor 120 modules kom ik dan slechts op een totale (pure module) oppervlakte van 170,6 m². De modules lijken direct tegen elkaar gelegd zonder tussenafstand, dus die 180 m² wordt hier mogelijk niet eens gehaald.

De installatie heeft volgens het filmpje 45.000 Euro (ik neem aan all-in) gekost. Dat is een zeer schappelijke 45.000/(120 x 0,121) = € 3.099,17/kWp. In Duitsland wordt trouwens voor dunnelaag systemen al ver onder die magische 3.000 Euro grens (all-in) aangeboden, ook voor dit soort "relatief kleine" systemen (die voor de bekabeling en arbeidsloon relatief duurder zijn qua "BOS" kosten dan bij inzet van klassieke, veel "krachtiger" kristallijne modules).

Oude Nijeweme kan in ieder geval voor deze "net aan kleine categorie PV installatie" voorschotten gaan verwachten voor dit jaar van (Staatscourant 27 maart 2009, nr. 60:) 52,6 eurocent (basisprijs) minus het door EZ uit de duim gezogen hoge correctiebedrag van 27,3 eurocent/kWh (wat rond 1 april 2010 met terugwerkende kracht voor 2009 bijgesteld moet worden). Dat betekent een restbedrag "subsidievoorschot" van 25,3 eurocent/kWh. Alleen al voor die subsidie component zou hij, als met deze 8,5% rendement hebbende amorf/mikrokristallijne dunnelaag modules in Overijssel een normopbrengst van 900 kWh/kWp.jaar gehaald kan worden (niet gek staan te kijken dat dat een zeer reëele waarde zal blijken te zijn), voor de eerste (gecapte!!!) 850 kWh/kWp.jaar een voorschot bedrag kunnen gaan verwachten van 850 x 14,52 x 0,253 = 3.122,53 Euro als je met de data voor heel 2009 zou rekenen. Hij zal natuurlijk dit jaar (sombere herfst/wintermaanden in aantocht) maar een fractie van dat bedrag als voorschot gaan krijgen. Bovendien moet dat voorschot per 1 april 2010 nog "met terugwerkende kracht gecorrigeerd" gaan worden op basis van de dan door EZ wederom uit de duim gezogen (mysterieus bepaalde) "werkelijke gemiddelde consumenten kleinverbruiksprijs" waar deze installatie nog net onder valt. En in 2010 gaat weer een geheel ander correctiebedrag gelden, etcetera...

Trots melkveehouder en zonnestroombakker in spé Oude Nijeweme voor zijn fraaie 14,52 kWp SDE installatie in opbouw.

Screendump van het © RTV Oost filmpje, zie link onderaan dit artikel.
>>>

Oude Nijeweme heeft het echter over een opbrengst van slechts 2.500 Euro in het eerste jaar (ik neem aan "productiejaar", dus tot en met oktober 2010). Wat een wel zeer conservatieve berekening is, zelfs als je rekent met een uiteindelijk veel lager berekend "correctiebedrag" (wat het resulterende subsidiebedrag per kWh zou doen toenemen). Een opbrengst trouwens waar natuurlijk ook zijn vermeden stroomkosten in zouden moeten zitten die onbekend zijn. En die voor elke PV-eigenaar weer zo'n beetje anders zullen zijn afhankelijk van het contract, het eigenverbruik en eventuele complicaties van "negatieve meterstanden" op het dagtarief (en mogelijk zelfs nachttarief in weekenden) telwerk als er een dubbeltarief meter/contract zou zijn. Er wordt zelfs een totaal bedrag van zo'n 15.000 Euro over de eerste tien jaar genoemd, waarin hij blijkbaar de installatie "economisch" afschrijft (hoogstwaarschijnlijk nog niet eens de helft van de fysieke levensduur, mogelijk nog veel langer). In ieder geval is het zelfs onder de niet van tevoren te berekenen "terugverdientijd" periode (Oude Nijeweme rekent op 8 jaar, kan best, maar dat is dan pas te becijferen als alle variabelen bekend zijn) een heel wat interessanter en hoogstwaarschijnlijk rendabeler investering dan de duur gekochte melkquota waarvan hij nog maar moet zien of die zichzelf wel "terugverdient" in deze tijden met bodemprijzen voor het ooit witte goud.

Ook komt Robert ter Horst van Agro-NRG eventjes aan het woord in het RTV filmpje, die claimt dat van de 60 aanvragen er misschien zelfs wel 45 (i.p.v. de in het vorige bericht genoemde 38, dus scoringspercentage wellicht zelfs omhoog gekrikt naar 75% ???) gehonoreerd zouden gaan worden. Heeft Agro-NRG mogelijk gescoord met een "gebundelde" aanvraag die bij SenterNovem feitelijk als "één" fysiek door de notaris op 6 april 2009 getrokken aanvraag wordt gerekend? Dat lijkt onwaarschijnlijk, tenzij de 15 deelprojecten die blijkbaar naast het potje gaan piesen binnen die [vermeend] gebundelde aanvraag om een of andere onnavolgbare reden niet in orde zijn bevonden door de SenterNovem ambtenaren, en de andere 45 wel.

Uiteraard gaan de "verliezers" volgend jaar weer aan de SenterNovem tombola meedoen. Want reken maar dat de collega's van Oude Nijeweme stinkend jaloers op dat leuke productieve dakkie van hem zullen zijn. Al zal pas in het voorjaar echt blijken wat voor "zwart goud" Oude Nijeweme op zijn dak zal blijken te hebben...

Polder PV is erg benieuwd naar de werkelijke [jaar]productie van die mooie nieuwe dunnelaag Sharp moduultjes...

http://www.tctubantia.nl/tubtv/regionieuws/article5699002.ece (filmpje van RTV Oost, 1'44")
http://tinyurl.com/yls2ez4 (verkorte link naar het datasheet van de Sharp NA F121G5 amorf/mikrokristallijne dunnelaag modules)

Diverse korte stukjes op de TC/Tubantia site. Zoek via de homepage met als ingave "zonnepanelen". Polder PV plaatste reacties onder de volgende twee berichtjes van 22 oktober 2009:
http://www.tctubantia.nl/regio/twente/5694850/Prijsgarantie.ece
http://www.tctubantia.nl/regio/twente/5694853/Nederland-loopt-ver-achter.ece

Iets uitgebreider stukje (NB: weer met de "oude" 38 toegekende aanvragen):
http://www.tctubantia.nl/regio/twente/5694865/Boer-melkt-koeien-op-zonneenergie.ece

Nog een link naar de website van Agro-NRG (mooie foto's van Oude Nijeweme's schuur en pdf van het Tubantia artikel):
http://www.agro-nrg.nl/fotos.html

Ook leuk (energie-nul woning met zonnepanelen; "waterpomp" moet natuurlijk "warmtepomp" zijn...):
http://www.tctubantia.nl/regio/noordoosttwente/5470446/Gratis-energie-met-pomp-en-panelen.ece


22 oktober 2009: Updeetje á la française. In een e-mail van de Franse duurzame energie organisatie Energies-Renouvelables.org werd verwezen naar de publicatie van het tweede nummer van het nieuwe zonnestroom tijdschrift Systèmes Solaires, Le journal du photovoltaïque. Het is helaas een prijzig boekwerkje, los 35 Euri, voor 108 pagina's* (het Duitse Photon kost all-in voor Nederlandse abonnees 61 Euro, en daar krijg je 12 maal ongeveer 200 bladzijden Deutsch-grundlich zonnestroom moois per jaar voor in de bus...). Wel leuk is dat er in de e-mail een korte samenvatting wordt gegeven van de inhoud. Het nummer schijnt namelijk een zogenaamde "Atlas des Grandes Centrales Photovoltaïques" te bevatten, met een inventarisatie van alle "grote" PV-projecten die er in Frankrijk reeds zijn gerealiseerd. Daarbij enkele interessante data voor de nieuwe (2009) PV-realisatie in "la Grande Nation", status eind juni 2009 (afronding eerste halve jaar):

In 2009 tm. juni in totaal bijna 25.000 nieuwe PV-installaties aangesloten op het net
Totaal bijgeplaatste capaciteit in die periode 135 MWp
Grotere centrales met een nominale capaciteit groter of gelijk aan 36 kWp nemen daarvan bijna een derde gedeelte (plm. 45 MWp) voor hun rekening
Grootste PV-installatie tot nu toe gerealiseerd: 7,1 MWp bij Narbonne**

Opvallend hierbij is dat het grote, zonnige Frankrijk (62,6 miljoen inwoners volgens Population Reference Bureau medio 2009) in het eerste half jaar blijkbaar slechts 1,8 maal zoveel aan nieuwe (absolute) capaciteit heeft bijgeplaatst dan het 6,16 miljoen inwoners tellende Vlaamse Gewest (Vlaanderen nieuw van jan. tm. juni 2009: 75,5 MWp, zie marktcijfers elders op Polder PV). Dat betekent dat per hoofd van de bevolking de marktgroei in Frankrijk (2,16 Wp/inwoner nieuw in 2009) slechts zo'n 18% was van de forse groei bij de Nederlandstalige (excl. Brussel) noorderburen (12,26 Wp/inwoner nieuw). De Franse [atoom]republiek heeft dus nog steeds een forse inhaalslag te maken...

* Abonnement Systèmes Solaires, Le journal des énergies renouvelables: 86 Euro voor "France metropolitaine" is goed voor tien nummers van het algemene duurzame energie broertje, 2 windenergie specials, en 2 specials over zonnestroom. Plus de laatste twee nummers als introductiekorting (aanbieding tm. 15 november 2009).

** Nog steeds het uit 95.000 First Solar (CdTe) dunnelaag modules bestaande, reeds op 18 december 2008 geinaugureerde zonnestroom park op een braak liggend industrieterrein bij Narbonne van de "Energies Nouvelles" dochter van opper-atoom-heerser EDF (zie pdf met persbericht).

http://www.energies-renouvelables.org


22 oktober 2009: En weer een mijlpaaltje: Ascent Solar naar 11,7% (CIGS flexibel module)... Je kunt zeggen van de Amerikanen wat je wilt. Maar als ze eenmaal het "virus" te pakken hebben gaan ze d'r voor. Er gebeurt echt absurd veel in het land van "the sky is the limit" op het vlak van hernieuwbare energie. De ontwikkelingen zijn niet meer bij te houden. Zelfs niet als je alleen het zonnestroom nieuws wilt volgen uit dat land. Niet alleen wat betreft het her en der in het (vaak erg lege) landschap rücksichtslos neerplempen van steeds "dikkere" zonnestroom centrales (van tientallen tot - reeds in voorbereiding - een paar 100 MWp per stuk). Maar vooral ook basic research om nog lagere kosten, nog hogere efficiënties, en bij voorkeur een combinatie van beiden te verwezenlijken. Want "cost-drive" is in het financieel tot het uiterste getergde, en altijd al "op de centen" gefocuste Yankee-land een van de belangrijkste prikkels voor de nationale industrie. Amerikaanse ingenieurs zijn ongelofelijk creatief, hebben altijd al maximale vrijheid gehad in hun ontwikkeling, en als er genoeg research pecunia aanwezig is, zijn ze tot grootse dingen in staat. Ik heb u al een uitgebreide analyse van het lange tijd met scepsis bekeken werk van de vet met extern geld gesteunde Amerikaanse dunne laag reus to be, Nanosolar doen toekomen.

<<<
Detail of the side of a "CIGS module lamella" (see also second photo) of Ascent Solar, with finely meashed front ensuring electricity being produced to be further processed with minimum losses. In the background a photo of the production facility of Ascent.

Detail van de zijkant van een "CIGS module lamel" (zie ook tweede foto) van Ascent Solar, met fijn bedrade voorzijde om de opgewekte elektriciteit met zo weinig mogelijk verlies af te laten vloeien. Op de achtergrond een foto van de productie faciliteit van Ascent.

Beide foto's/Both images © 2009 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)

Pictures taken during Intersolar 2009 in Munich (FRG)
Foto's genomen tijdens Intersolar 2009 in München (BRD).

Nu is het de beurt aan een concurrent die met hetzelfde CIGS spul (bestaande uit koper, C(u), Indium, Gallium en Selenium) als basis voor de fotovoltaïsche omzetting van dat gratis spul genaamd zonlicht ook flexibele modules maakt. Ze stonden ook op Intersolar 2009 in München, en ik was onder de indruk van het fraais wat ze daar lieten zien. Een deel van het moois wat ze daar bij zich hadden was voor de kleinere gadgets voor de consumenten markt bedoeld. O.a. een fraai klein CIGS paneeltje ter grootte van een kredietkaart (ELO1, USB standaard voltage) voor het opladen van mobiele telefoons, GPS, MP3 spelers e.d. En ook een iets groter moduultje ("Premier") voor het voeden/opladen van laptops, DVD spelers, game consoles, e.d. Maar ze hadden ook al zeer veelbelovende grotere flexibele modules bij zich, en zetten o.a. in op een interessant niche segment van de markt: gevel façades (zie foto's). Ik doel hierbij op de innovatie komeet Ascent Solar Technologies, Inc. uit Thornton, Colorado (U.S.A.).

^^^
Slightly curved Brise Soleil "shading devices" with integrated flexible Ascent CIGS cells for application in the built environment (vertical façades of offices, etc.). See this link on the Ascent Solar website.

Licht gebogen Brise Soleil "schaduw lamellen" met geïntegreerde flexibele Ascent CIGS cellen voor toepassing in de gebouwde omgeving (vertikale façades van kantoren, etc.). Zie deze link op de Ascent Solar website.

Ascent gaat echter ook voor het grotere werk, en ze hebben inmiddels (na in juli dit jaar al een module efficiëntie van 10,4% te hebben bereikt met een flexibele CIGS module van 429 cm², geverifieerd door NREL) een persbericht (link onderaan) doen uitgaan dat ze op celniveau met hun geavanceerde "monolithische" (alle depositie op 1 substraat) CIGS technologie op een flexibel kunststof substraat (...) al een record omzettings-efficiëntie hebben bereikt van 14,01%, en dat ze op module niveau nu al (!) op maar liefst 11,7% zitten (let wel: dunnelaag!). Deze modules zijn gemaakt op de eerste pilot plant van Fab1, een 1,5 MWp installatie in Littleton, Colorado. De resultaten zijn wederom door het beroemde, onafhankelijke NREL lab geverifieerd. NREL is onderdeel van het machtige Amerikaanse Department of Energy en krijgt massa's geld van de Obama Administration om de U.S.A. weer vooraan in de technologische ontwikkeling bij hernieuwbare energie te krijgen.

Begin 2010 is Ascent van plan om hun commerciële 30 MWp productie "plant" serieus te laten beginnen met de fabricage van het flexibele CIGS moois. Het zal beslist niet het laatste goede nieuws zijn uit de continu voortrazende PV-sector. Want elke dag weer worden vele stappen verder in de goede richting gezet. Ascent: GO!

Andere wereldrecords, zie overzicht op Polder PV (niet uitputtend).

http://www.compoundsemi.com/documents/view/cldoc.php?id=118274 (persbericht met nieuwe record op Compound Semiconductors Online. NB: vandaag zowel op de Ascent site zelf, als op de NREL site geen berichten over het nieuwe record te vinden)

http://www.ascentsolar.com/site/epage/87778_870.htm (technologie pagina van Ascent, waarin o.a. wordt uitgelegd waarom het bedrijf voor een temperatuur-resistent en blijvend isolerend plastic substraat kiest en niet voor een metallische drager zoals Nanosolar gebruikt [Aluminium])


22 oktober 2009: Bureaucratie is nog veel erger... Ik zat me net te bedenken dat op het geweldige (...) schema van netbeheerder Liander m.b.t. de "ontzorging" van SDE klanten nog een cruciale extra schakel ontbreekt als het om zonnestroom gaat. Want al die SDE klanten hebben natuurlijk naast het waanzinnige gedoe rond het verkrijgen van de (jaarlijks fluctuerende en onvoorspelbare) subsidie immers óók te maken met hun zogenaamde "vrij verkozen" energieleverancier (vaak halfjaarlijks wijzigende stroomtarieven, honderden contractmogelijkheden met fors afwijkende kWh prijzen). Die moet namelijk, vanwege een deal/"afspraak" tussen de NMa/DTe en EnergieNed (zie mijn bericht van 17 mei 2007) "verplicht salderen". Waarmee feitelijk al een fragenswürdige draai aan het door de netbeheerders "uit te voeren" artikel 31-c in de Wet is gegeven. En daar hebben we al sinds dat artikel in de Elektriciteitswet is gemoffeld (juli 2004) heel wat mee te stellen. Een grote interpretatie-chaos die niet wettelijk is afgespijkerd. En: als u door de nul heen schiet "op enig telwerk", breekt bij de netbeheerder (en wellicht bij sommige leveranciers) de pleuris uit, want dat schijnen ze "administratief niet aan te kunnen". Al vijf jaar niet...

M.a.w.: dat "simpele" schema van Liander is nog maar het topje van de ijsberg. Zonnestroom zelf opwekken* is en blijft in Nederland "one hell of a job". En mede daarom blijft de marktgroei in ons land microscopisch klein. Zoals gewild door de fossiel-nucleaire energiereuzen in ons poldermoeras.

*Liander noemt het liever "terugleveren" (dat is namelijk iets "afwijkends"), terwijl het gewoon "leveren" of "volautomatisch op het laagspanningsnet invoeden bij overschot" zou moeten heten. Een kolencentrale "levert immers ook niet terug". Zo'n ding "produceert". Net zoals die paar tienduizend zonnestroom systemen overdag doen.


22 oktober 2009: 38 van 60 ingediende SDE aanvragen toegekend aan Twente??? Toegegeven, de subsidiefabriek van SenterNovem in Zwolle ligt niet heel erg ver van het Overijsselse Ootmarsum verwijderd. En ongetwijfeld kijken de boeren in Twente reeds vele jaren stikjaloers "over de Grüne Grenze" naar hun Duitse collega's in Nordrhein-Westfalen die de ene na de andere (melk)schuur bomvol blauw of zwart zonnestroom moois volleggen. Mogelijk is de creatie van de categorie ">15 tot en met 100 kWp" in de SDE 2009 voor sommige boeren de echte "trigger" geweest, want voor minder dan 15 kWp zou je toch niet gaan, met zoveel dakruimte? Nu stelt Robert ter Horst van het agrarisch adviesbureau Agro-NRG uit Ootmarsum nota bene in een klein artikeltje in de Twentsche Courant/Tubantia dat er maar liefst 38 van de 60 (!!!) bij SenterNovem ingeleverde aanvragen voor PV-projecten bij boeren in Twente toegekend zouden zijn. En dat binnenkort enkele tientallen boeren (gesaldeerd) op zonnestroom hun koeien zouden kunnen gaan melken.

Ik ben erg benieuwd wat er waar is van die claim. Die trouwens in een artikel op donderdag van meer body voorzien zou moeten worden gezien de verwijzing onderaan het artikeltje. Het zou namelijk betekenen dat Agro-NRG nota bene een scoringspercentage van maar liefst 63% zou hebben behaald met hun zonnestroom-aanvraag-stormloop. Wat al zeer onwaarschijnlijk lijkt gezien de absurde overtekening van 245% voor de "kleine" categorie en maar liefst ruim 4.400% voor de "grote" categorie op ijkdatum 6 mei 2009. Het lijkt me ook helemaal onwaarschijnlijk dat al die aanvragen in de "grote" categorie (>15 tm. 100 kWp) gevallen kunnen zijn, want er zijn volgens EZ slechts 70 aanvragen in die categorie toegekend (let wel: voor het hele land!). Wat zou betekenen dat er ook aanvragen in de kleine categorie 0,601 tm. 15 kWp moeten zijn gevallen. In ieder geval heeft Twente, als het bericht klopt, van het totaal aantal tot en met heden "beschikte" aanvragen (totaal plm. 2.570, zie bericht van 2 augustus 2009) maar liefst 1,47% van de beschikkingen binnengeharkt, een prima prestatie voor zo'n relatief dunbevolkte regio...

De Twentse boeren hebben naast de SDE subsidie ook - zoals geformuleerd in het Tubantia artikeltje - "een ‘groene’ rentekorting op leningen en fiscale voordelen" kunnen claimen. Waardoor, wederom aldus het bericht, "de investering na 15 jaar zo’n 20.000 euro" zou opleveren voor de boer in kwestie. Ik ben benieuwd naar de rekensommetjes van deze blijkbaar vet in de prijzen gevallen boeren. Want dan hoeven die zonnestroom minnende ambachtslieden niet meer te protesteren tegen de lage melkprijzen als het verhaal blijkt te kloppen. Zie ook de foto's die Polder PV in 2008 in Duitsland maakte, en die mogelijk straks ook in Overijssel met wat moeite zijn te produceren...

^^^
Fors met multikristallijne PV-modules bezaaide boerderij schuren in een dorp in het Lechdal oostelijk van Donauwörth. Detail: zie hier onder...

Beide foto's genomen tijdens Polder PV's eerste Mega PV Radtour in Bayern in de aanloop naar Intersolar 2008 in München

Bij nadere beschouwing van deze waanzinnige dakvullende PV-installaties (typisch voor Bayern), blijkt de boer in kwestie ook nog een (vaker door Polder PV gezien) bord met een protestkreet voor een "Fairen Preis" voor zijn melk (gevraagd wordt 40 cent per liter...) te hebben hangen.

Als deze boer dit enorme, op twee daken liggende PV-systeem (mogelijk tegen de 30 kWp, afhankelijk van ingezette module type) in 2008 op zijn dak had laten leggen, ontvangt hij voor elke op het net ingevoede kWh 46,75 eurocent, 20 jaar lang. Als hij de installatie nog eerder heeft laten aanbrengen, is dat bedrag nog fors hoger. Deze boer wil dus zoals veel collega's van twee walletjes eten. Tuttuttut... Sommige rupsjes-nooit-genoeg kunnen ook geen maat houden...
>>>

(als u aan het te publiceren Tubantia stuk kunt komen, heeft Polder PV interesse in een goed leesbaar gescande kopie, met dank!)

Natuurlijk was dit megasucces aanleiding voor weer een sappige polderiaanse E-limerick. Hier!

http://agro-nrg.com/ (website lijkt nog niet geactiveerd...)
http://www.tctubantia.nl/regio/5694111/Boer-melkt-zijn-koeienop-zonneenergie.ece (kort bericht)


21 oktober 2009: Geen/wel feed-in tarief voor Nederland? Het is alweer een wat ouder artikel van Martinus Zaalderbos met de scherpe pen uit Twente. Maar mogelijk worden zijn woorden deels bewaarheid, of uiteindelijk toch ontkracht. Op de Milieudefensie site is recent een rapport van Ecofys gepubliceerd wat ik nog ga becommentariëren, ik heb enkele kanttekeningen. Let wel: dat rapport is een van de beste analyses ooit gepubliceerd over het wezenlijke verschil tussen de gruwelijke door EZ gedicteerde Nederlandse SDE "bureaucraten-regeling" en de door het Duitse BMU uitgevoerde Wet, het succesvolle EEG. Het rapport geeft de potentie voor zonnestroom in Nederland behoorlijk goed weer. Heel wat beter dan het eeuwige gezeur en gezever wat we van EZ gewend zijn.

Maar voordat u dat rapport gaat lezen adviseer ik met klem eerst dat stuk van 25 maart van dit jaar te gaan lezen van de heer Zaalderbos. Vele waarheden als koeien (die door veel machtige lieden liever niet gehoord worden). Laten we hopen dat die desondanks niet uit gaan komen, en dat het Ecofys rapport de mindset in Den Haag wezenlijk zal helpen veranderen. Daarvoor is die veelvuldig door mij geciteerde "paradigma shift" nodig. In Jip-en-Janneke taal: het definitief losbeuken van de volkomen vastgeroeste denkraderen in menig hollandsch parlementarisch hersenpan. De vraag is namelijk of de huidige Regenten wel uit zichzelf in staat zullen zijn tot "structureel omdenken" i.p.v. tot "klassiek eeuwig fossiel pappen en nathouden"...

http://www.vkblog.nl/bericht/253268/Geen_feed-in_tarief_in_Nederland (scherpe analyse van Zaalderbos na publicatie van het demotiverende "crisis akkoord" van Balkenende IV)

http://www.milieudefensie.nl/ ... in-tien-jaar-1-5-miljoen-huishoudens-op-zonnestroom-mogelijk (samenvatting; link daar volgen naar het Ecofys document)
http://tinyurl.com/yhvj7wd (verkorte link naar eerste commentaren op het MD artikel en het Ecofys rapport op de Duurzame Energie Thuis site. Zie vooral ook de lezersreacties, enkele van de webmaster van Polder PV)


21 oktober 2009: SDE-ers in spé: u kunt "ontzorgd" worden! Dat heb ik (uiteraard) niet verzonnen, maar dat schijnt een initiatief uit "de sector" te zijn. De polderknaap van Polder PV kreeg, nadat hij reeds minimaal 11 pagina's bomvol beargumenteerde SDE kritiek had geschreven (nergens in Nederland op het vlak van zonnestroom zo diep uitgespit) in "de wandelgangen" wat leuke informatie over hoe de drie grootste netbeheerders om (lijken te zullen) gaan met de SDE kermis. En wat hun "rol" dan wel is/zal zijn in het "ontzorgen" (not my words...) van de arme SDE klanten.

Het meest verbijsterend was wel de bijlage in de vorm van een Power Point presentatie van de grootste netbeheerder, Liander.

En dan vinden sommige lieden dat ik me niet zo druk moet maken om de SDE bureaucratie, omdat het zo'n "geweldige regeling" zou zijn... Ha! Oordeelt u zelf. Op de twaalfde SDE pagina op Polder PV, met het Power Point fraais voor u ter download...:

 


 
^
TOP

20 oktober 2009: "New Treaty" - Gudrun Kopp/FDP slijpt het mes ... of wet ze de botte bijl? Een Engels sprekende Bloomberg journalist interviewde de liberale (FDP) zegsvrouwe Gudrun Kopp over de afspraken die met de (veel grotere) CDU/CSU "Union" zijn gemaakt m.b.t. de ondersteuning van zonnestroom in Duitsland na de verkiezingen. Kopp liet zich niet in details uit over de consensus (die voelde de hete adem van de goed georganiseerde zonnestroom sector waarschijnlijk in de nek). Maar liet wel blijken dat wat haar betreft zo snel mogelijk "ingegrepen" moest worden. En dat er op (zeer) korte termijn een marktinventarisatie moet komen van kosten en baten m.b.t. het Duitse EEG (nog steeds: het meest succesvolle incentive regime voor hernieuwbare elektriciteit ter wereld). Kopp stuurde aan op een "New Treaty" zonder details te onthullen, maar wat an sich al behoorlijk "dreigend" klinkt (naast het EEG is er niets op deze aardkloot wat zo'n status toegekend kan worden). Ze versprak zich echter toen door de journalist aangedrongen werd op welke "cut in costs" de FDP dacht aan te sturen. Kopp repliceerde dat er in de markt over "30% lagere kosten" werd gesproken. Daarmee doelt zij natuurlijk op de 30% lagere moduleprijzen die inmiddels zeker in Duitsland worden geconstateerd door o.a. Photon en vele andere analisten sinds de instorting van de prijzen sinds eind 2008/begin dit jaar. Na deze ietwat omfloerste vaststelling, sprak Kopp het volgende uit:

"We will put this into consideration, but we will have a certain cut, not (hierbij bewegend met haar vinger in een gebaar wat "not" lijkt te beklemtonen) in that region ... but ... it will be quite an enormous cut, yes ...".

Wat kunnen we uit deze geheimzinnige vertoning in ieder geval concluderen? Dat de onzalige suggestie die vorig jaar al door Frondel van het sterk door de fossiele energielobby beïnvloede "wetenschappelijke onderzoeksinstituut" RWI werd geuit, namelijk in een keer (mind you: voor de "EEG Novelle 2009!") minimaal 30 procent degressie van de invoedingstarieven voor zonnestroom op te leggen i.p.v. de paar jaar lang tot en met 2008 in Wet vastgelegde degressie van 5%, hoogstwaarschijnlijk zelfs niet met het aangekondigde drama zal worden ingevoerd. Ook heeft mevrouw Kopp het in het gesprek met geen letter over een eventuele fatale, de eigen markt om zeep helpende "marktcap". Als de journalist, advocaat van de duivel spelend, suggereert dat de feed-in tarieven mogelijk gehalveerd zouden worden, schud Kopp beslist nee met haar hoofd (maar gaat verder weer niet in op de hoogte van de gegarandeerd er aan komende fors verhoogde degressie).

Dit betekent wellicht dat de FDP aanstuurt op verhoging van de degressie percentages naar een niveau ergens tussen de 15 en (?) 20 procent (wat t.o.v. de realiteit nu als een "considerable cut" beschouwd kan worden en desondanks waarschijnlijk niet in de buurt komt van de vorig jaar al door Frondel "gewilde 30%"). Dat zal er weliswaar "flink inhakken" in Duitsland, maar we moeten niet blijven vergeten dat voorlopig de module en systeemprijzen nog lijken te blijven dalen, dat er sowieso een langjarige ondersteuning blijft bestaan (alhoewel er mogelijk aan de duur kan worden getornd), en dat er nog steeds tegen zeer interessante voorwaarden laagdrempelig leningen afgesloten kunnen worden bij o.a. de KfW bank om PV-systemen voorgefinancierd te krijgen. En, zo liet Kopp ook zeer duidelijk blijken, dat er niets verandert voor alle oude, reeds in het EEG zittende, of, en dat is de crux: nog dit jaar in het EEG komende installaties. Die blijven namelijk hun in Wet verankerde feed-in rechten houden (dit jaar geldt nog steeds de bestaande, op 1 januari dit jaar ingevoerde EEG 2009 Novelle!). En zelfs Gudrun Kopp zal het niet in haar hoofd halen om aan de rechten van die meer dan een half miljoen huishoudens met dakvullende PV installaties te proberen te tornen. Ook de FDP houdt (waarschijnlijk) niet van volksopstanden en kuddes advocaten op hun dak.

Kopp weigerde verder in detail te treden, wat natuurlijk alles te maken heeft met het snoeiharde feit dat zodra ook maar enigzins bekend zou worden waar de FDP op aanstuurt, er dit jaar nog zo'n absurde run op zonnepanelen zal gaan plaatsvinden in de laatste 2 maanden (waarbij dat 19 MWp minirushje eind 2003 in Nederland als een onbeduidend briesje zal verbleken), dat de "betaalbaarheid" van het EEG al in het gedrang gekomen zal zijn (naar de smaak van het FDP) nog vóórdat de liberalen in de Bondsdag mee de scepter mogen gaan zwaaien, samen met de veel grotere CDU/CSU. Het lijkt me erg interessant om eens te laten onderzoeken hoeveel personen in die dik half miljoen huishoudens met dakvullende PV-installaties in Duitsland FDP stemmen of hebben gestemd...

CDU/CSU tegenvuurtje
Georg Nuesslein, zegsman namens die CDU/CSU "Unie", had in een eerder bericht op de Bloomberg site (12 oktober 2009) al een wat genuanceerder claim klaarliggen voor de aanstaande coalitie partner: "We’ll meet the FDP proposals halfway", ook weer (politiek-strategisch) zonder in details te treden. Stel dat de FDP heeft "ingezet" op 30% degressie (de wil van RWI, nauw gelieerd aan de bruinkolenboer RWE), dan zou uit die onderhandelingen grofweg een degressie van 15% moeten volgen. Dat kan de sector mijns inziens gezien de gespannen politieke verhoudingen "best hebben" en het zal wijs zijn om daar niet al te hard tegen te fulmineren. Dit mede gezien in het licht van het drama wat volgde in Spanje toen de brancheorganisatie dacht een zeer acceptabel voorstel van de regering te negeren, daarmee de nekslag van een verschrikkelijke marktcap (van max. 500 MWp/jaar) over zich afroepend. Een sterk verhoogd degressie percentage in de wereldmarkt Duitsland zal de innovatie en kosten reductie druk in de mondiale PV sector alleen nog verder verhogen. Maar die was daar al jaren mee bezig, dus dat is alleen maar goed voor de industrie...

Foutje Bloomberg?
Een volgens mij slecht begrepen citaat in het laatste Bloomberg bericht behoeft hier nog even commentaar: "Power companies must pay up to 43 euro cents ($0.64 cents) per kilowatt hour to owners who build solar-powered systems this year, about five times the price paid for nuclear power, according to the government."

(a) Het zijn beslist niet de "power companies" (bedoelt lijken te worden de "geliberaliseerde energieleveranciers") die de Einspeise Vergütungen uitbetalen, maar, en dat is een wezenlijk verschil, het zijn de lokale distributienetbeheerders die wettelijk verplicht die bedragen moeten uitkeren voor alle op hun lokale net ingevoede hernieuwbare (EEG gedefinieerde) elektriciteit. En die hoeveelheid geld weer dienen te verhalen op de transportnetbeheerders. Uiteindelijk hoesten alle kWh verbruikers behalve de grootste stroomzuipende concerns de feed-in op (voor alle EEG opties, niet alleen zonnestroom!): dat zijn de echte betalers! Zie verder over het per 1 januari 2010 aan te passen "Wälzungs-principe" van de geldstromen mijn bericht van 16 oktober 2009.

(b) Er wordt gesproken over "43 eurocent". Dat is de vergoeding (43,01 €ct/kWh) voor de laagste staffel (tot en met 30 kWp) in het EEG. Dat zijn voor het overgrote merendeel typische "burger projecten". Die hebben uitsluitend te maken met eindverbruikers prijzen waarin alle opslagen als netbeheer, belastingen en BTW zijn gestapeld als ze stroom afnemen, en die volgens de recente BMU grafiek, gemiddeld all-in al 21,6 eurocent/kWh kostte in Duitsland in 2008. Die (volslagen kunstmatig tot stand gekomen) eindverbruikers prijs vergelijken met de (net zo kunstmatig goedkoop gehouden) atoomprijs direct aan de poort van de splijtingscentrale (zonder enige opslag!) is je reinste volksverlakkerij en een journalistiek bedrijf als Bloomberg onwaardig! Die 21,6 eurocent betekent namelijk een factor twee, niet vijf, zoals gesuggereerd. Dat geeft alweer een heel ander "beeld" van de impact van die kunstmatig lage atoomprijzen zonder enige compensatie voor de drama's die de reeds lang afgeschreven kerncentrales op de samenleving gaan afwentelen. Ook in Duitsland blijft het non-level-playing-field als vanouds recht overeind. Bloomberg zit gewoon de fossiel-nucleaire lobbyisten klakkeloos na te kwaken...

Het zal u wellicht niet verbazen: de definitieve details van "de deal" tussen CDU/CSU en FDP zullen pas op 31 december van dit jaar bekend worden (Bloomberg bericht 19 oktober 2009), als de wat minder slimme Duitsers met zonnestroom wensen ruw uit hun slaap gewekt worden met een wat onfris perspectief op een rendabel te exploiteren, nog in 2010 aan te schaffen PV systeem. De iets slimmere Duitsers hebben dan (hopelijk) al lang (eigenlijk: nu al) hun PV-systeem besteld (als er nog aan zonnepanelen is te komen) en, veel belangrijker nog: op zijn laatst half december reeds aan het net laten koppelen door een gecertificeerd installateur. Dan kunnen ze nog 20 jaar onder de bestaande Wet (EEG Novelle 2009) 43,01 eurocent per kWh vangen. Wat er per 1 januari 2010 gaat gebeuren, zal de meesten van de mensen uit deze laatste categorie dan verder Bratwurst wezen. Het worden weer spannende tijden bij wereldkampioen Duitsland. Gaan ze de 4 GigaWattpiek in een jaar tijd halen, zoals gesuggereerd in het redactioneel commentaar in het september nummer van Photon???

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601085&sid=aZhRu2aKS6EM (bericht van 19 oktober 2009 met korte samenvatting van en link [zie tabblad] naar Engelstalige video met interview met Gudrun Kopp van de FDP)
http://www.bloomsberg.com/apps/news?pid=20601130&sid=amTHb3rVjPdA (bericht van 12 oktober 2009 met "ietwat geruststellende" uitspraak van Georg Nuesslein van CDU/CSU)
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/fdp-will-solarfoerderung-kappen;2463372 (eerder, Duitstalig artikel over de "beuk d'r in" insteek van de liberalen van 1 oktober 2009 in Handelsblatt, getiteld "FDP will Solarförderung kappen". Let op het tale-telling plaatje bij dit artikel!)


20 oktober 2009: Zoveelste "crisis" in Nederlandse PV sector in een ander daglicht bezien. Of het nu te maken heeft met de mondiale depressie of dat er wellicht meer oorzaken zijn aan te wijzen: het gaat niet goed met het beetje PV-industrie wat we hebben in Nederland. Ik doel daarbij vooral op de "maakindustrie" en de progressieve realisatie van een eigen marktafzet (die blijft doorkruipen onder de op alle fronten limiterende SDE "markt"condities). Bij Solland vloog er al een respectabel aantal mensen met tijdelijke aanstellingen uit, Ubbink Solar moest de modulefabriek in Doesburg sluiten, en nu kondigt zich het volgende vervelende nieuws alweer aan. Het is slechts een klein artikeltje in FEM Business & Finance magazine (wat mogelijk zelf ook al wordt bedreigd met opheffing), waar mijn oog toevallig op viel in de Openbare Bibliotheek. Polder PV relativeert overigens het nieuws direct na dit "nieuwtje".

<<<
Het nieuwe hoofdkantoor van Scheuten op de (toekomstige) Sunrise campus waar de geplande dunnelaag (CIS) fabriek zou moeten komen. Rechtsonder de luifel met Optisol® modules van de producent (detail zie verder).

Beide foto's © Scheuten Solar, Venlo

De bouw van de Sunrise fabriek, waarmee Scheuten Solar in Venlo al geruime tijd een radicaal nieuw type dunnelaag zonnepanelen wil gaan produceren, is uitgesteld. Deze fabriek, waarvoor 150 miljoen Euro op tafel moet komen, zou zogenaamde dunnelaag CIS modules moeten gaan produceren waarbij gebruik gemaakt zou gaan worden van een uniek (zeg maar gerust: revolutionair) "glaspareltjes procedé" (zie uitgebreide bespreking van 15 juni 2007). Frans van den Heuvel van Scheuten Solar stelde in een interview in Photon van april 2006 nog, dat Sunrise in 2009 reeds 250 MWp aan productie zou moeten gaan draaien. Let wel: De enige andere PV-fabriek van betekenis is Nederland, Solland Solar (grens tussen Heerlen en Aachen) produceerde in 2008 fysiek slechts 60 MWp aan zonnecellen volgens het productie overzicht in Photon van april 2009 (NB: op een productie capaciteit van maar liefst 170 MWp). Zo snel kan "het" dus verkeren, in de extreem dynamische PV business (lees nogmaals: in de "maakindustrie").

Het FEM artikeltje rept van problemen bij de financiering van de fabriek. Wat niet vreemd is gezien de deplorabele situatie van de financiële markten, zeker niet bij een mogelijk nog door de financiële experts als "riskant" geziene inzet van een nogal innovatief cel/module assemblage proces op de reeds met vele productietechnieken gezegende PV markt.

Relativering
Niet dat het nu "slecht" gaat met Scheuten. Het bedrijf is vooral in het buitenland actief en doet het ene na het andere persbericht de deur uit over leuke PV projecten buiten het moederland en leveringen van (grotendeels in Gelsenkirchen, Duitsland geproduceerde) eigen "standaard" (doch hoogkwalitatieve en gewilde) modules naar het buitenland... Een selectie uit het laatste jaar:

 • 25-2-2009 Meerjarig leveringscontract ter waarde van 10 MWp Multisol® modules aan Griekse installateur Aehlios;

 • 27-5-2009 Minimum realisatie van 5 MWp/jaar aan kleine PV centrales in Italië in samenwerking met Solesa Green Power (Scheuten: ontwikkeling, realisatie en onderhoud/management);

 • 27-5-2009 Net voor Intersolar2009 (München) introductie van nieuwste serie "power modules" in het steeds meer gevraagde hoge marktsegment van 240-265 Wp per module;

 • 3-6-2009 "Eerste Paneel" installatie door de burgemeester van Veurne in het door Scheuten Solar te beleveren, uit 13.000 modules op te bouwen, en mede door Triodos Bank gefinancierde 2,7 MWp Zonnepark van GreenFever in die West-Vlaamse gemeente (zie pdf persbericht en mijn eerdere artikel over dat park);

 • 22-7-2009 770 kWp PV-systeem contract met Juma Beton NV uit Balen voor hun fabriek in Lommel, Vlaanderen. Ongeveer 4.000 modules (192,5 Wp/paneel) worden door Scheuten Solar in korte tijd voor het eind van 2009 op het platte dak geïnstalleerd;

 • 29-7-2009 Realisatie van ongeveer 2 MWp in twee PV-projecten in Spello en Agello in Umbria, midden-Italië, samen met EGBM met de nieuwe "power" Multisol® modules, 3.915 stuks per project;

 • 18-8-2009 Na al eerder voet aan de grond gekregen te hebben in Griekenland met een 2 MWp project in Volos, slaat Scheuten Solar weer toe met de levering van bijna 6.000 Multisol® modules voor een 1 MWp project met Ilioependytiki S.A. gesitueerd tussen Tripoli en Megalopolis op het zuid-Griekse eiland Peloponnesos (installatie door Data Energy). Scheuten schijnt - volgens eigen zeggen - een van de grootste spelers te zijn in deze zeer hoge potentie hebbende markt (er schijnt 3 GigaWattpiek aan installaties in de molen te zitten voor heel Griekenland...);

 • 2-9-2009 Uitbreiding van "turnkey" leveringscontract met fruitboer Devos in Bekkevoort (ONO van Leuven); totale te leveren/uitgebreide PV installatie bereikt een grootte van 0,6 MWp met ongeveer 3.000 modules;

 • 7-9-2009 Projecten voor 1 MWp grondgebonden installatie voor investeerder Ascoenergy s.r.l. resp. 950 kWp project op twee daken voor de meelfabriek van Molino Casillo S.p.A., beide in Púglia in Zuid Italië (de "hiel van de laars");

 • 22-9-2009 Overname van 13 lokaties, ook in Púglia, van het failliete Econcern waarop een potentiële capaciteit van maar liefst (geaccumuleerd) 21 MWp aan zonnestroom installaties kan worden gerealiseerd;

 • 1-10-2009 Contract realisatie voor turnkey oplevering van een 550 kWp PV project met ongeveer 3.000 modules op het schuine dak van Partner Logistics in Rijkevorsel (W. van Turnhout, provincie Vlaanderen). Financier: Dexia Lease.
Detail van de uit Optisol® modules van Scheuten Solar bestaande 40 kWp PV-luifel op het hoofdkantoor van de glas specialist in het noordwesten van Venlo-Blerick. Let op de aparte ophang constructie. Scheuten staat bekend om haar spectaculaire glasgevel projecten, steeds vaker geïntegreerd met PV modules uit eigen productie (Venlo en, voor de "conventionele" Multisol® modules, de oude Shell fabriek in het Duitse Gelsenkirchen).
>>>

Hoofdkantoor
Ook aardig om te vermelden: Scheuten heeft deze zomer het hoofdkantoor verhuisd van de Groethofstraat naar de Van Heemskerckweg nummer 30 in het uiterste noord-westen van Venlo-Blerick (westzijde van de Maas), iets bezuiden de A67 op de toekomstige "Sunrise campus" lokatie. Het kantoor heeft een fraaie glazen gevel met een uit 230 Optisol® zonnepanelen bestaande "luifel", totale nominale vermogen volgens de persvoorlichter van 40 kWp (gemiddeld plm. 174 Wp/module).

Kwaliteit
Op 17 september werd een persbericht gepubliceerd dat Scheuten Solar de strijd om kwaliteit (met name op de Europese markt een zeer belangrijk "selling point" wordend) aangaat door de aankondiging van verlenging van hun module garanties van 5 naar 10 jaar. Ook hun vermogensgarantie wordt opgekrikt. Was dat tot voor kort nog 90% van het nominale vermogen voor de eerste 10 jaar en 80% tot en met 25 jaar, is de producent inmiddels zo overtuigd van de kwaliteit van de eigen modules, dat ze deze vermogensgarantie percentages omhoog hebben geschroefd naar 92% resp. 83% van de nominale module vermogens. Klasse!

Gelsenkirchen celproductie verkocht aan ARISE
Tijdens het speuren naar meer gegevens stuitte ik nota bene op het verrassende bericht (persbericht van 13 oktober 2009), dat Scheuten hun 20 MWp zonnecel productie in Gelsenkirchen (zelfde adres als de module fabriek waar recent een ODE excursie is geweest, zie het leuke verslag door Henk Daalder) heeft geleased aan de Canadese ARISE Technologies Corporation die daar een Technology Centre wil beginnen en een pilot line voor hun hoog-efficiënte cel/module concept wil gaan starten. De 4.350 vierkante meter grote productie lokatie werd door Shell Solar in 2000 gestart en wisselt nu dus wat de celproductie betreft voor de tweede maal van eigenaar/gebruiker. Scheuten verhuurt blijkbaar het gebouw aan ARISE, en heeft blijkens de details van de deal in een persbericht van ARISE (zie pdf) de celproductie apparatuur reeds verkocht. Er is een optie op verkoop van het gebouw en daarbij horende eigendom in 2012, en mogelijk kunnen alle daar werkende 55 personeelsleden bij ARISE emplooi vinden. Er zijn niet-bindende overeenkomsten getekend voor mogelijke afname van cellen van ARISE door Scheuten, en OEM modules van Scheuten door ARISE. Scheuten suggereert dat deze verkoop onderdeel is van een heroriëntatie in de algehele bedrijfsoriëntatie, vertolkt in de vorm van: "focus on other stages in the solar value chain". Let in het persbericht van ARISE op de leuke passage over vice-president Sjouke Zijlstra die blijkbaar ooit betrokken is geweest bij de ontwikkeling van deze ex-Shell Solar fabriek vanaf de planning in 1998, en die nu weer terug lijkt te keren op de oude plek...

Tot slot
Als je dat allemaal zo op je in laat werken, gaat het, afgezien van de kapitaalintensieve "maakindustrie" (exclusief de goedlopende Multisol® module productie) best goed met Scheuten Solar. Het geld, het zal u niet verbazen, wordt momenteel vooral met projecten in de landen met gedegen ondersteuningsregimes voor zonnestroom verdiend. In de huidige markt een riskant financieel avontuur (Sunrise fabriek) in eigen land (met slecht en zeer povere resultaten leverend ondersteuningsregime) starten is blijkbaar momenteel teveel van het goede. Ik stel voor dat Scheuten, i.p.v. een mogelijk nog veel riskantere joint venture met atoomboer Delta aan te gaan, gewoon Solland Solar uitkoopt van hen. En al te opvallende vrijages met "gesettelde" energiebedrijven uit de weg te gaan. Zonnestroom in autonome ontwikkeling van de grond krijgen is mijns inziens veel verstandiger (en hoogstwaarschijnlijk, zie Duitsland, veel effectiever) dan dat onder de paraplu van, of "in nauwe samenwerking met" boter op het hoofd hebbende energiebedrijven te laten plaatsvinden.

Het is maar een idee...

Bron opschorten bouw Sunrise fabriek:
FEM Business & Finance week 42/2009, 17 oktober 2009: p. 8, met waarschijnlijk ietwat overdreven titel: "Geen nieuwe fabriek. Zonnecrisis in Venlo".

Nagekomen:
Hirmer, R. (2009). Kanadischer Hoffnungsträger. Arise übernimmt die Gelsenkirchener Solarzellenfabrik von Scheuten Solar. - Photon 11/2009: 58. (achtergrond artikel over de rol van Arise, met name de Nederlandse vice president Sjouke Zijlstra, in de overname van de zonnecellenfabriek)

http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=736 (bericht van Energeia over het "uitstel" nieuwtje, permalink)
http://www.scheuten.com/view.php?nid=166 ("press lounge" van Scheuten)

http://photon-magazine.com/news/news_2005-07%20eu%20feat%20Scheuten.htm (interessant doch deels alweer achterhaald, lang inhoudelijk interview door Photon International met Frans van den Heuvel van Scheuten Solar, juli 2005)


 
^
TOP

19 oktober 2009: Hoofdstuk 99999999 met SDE ellende. Dat was de titel van de e-mail die ik kreeg van een "beschikte" SDE klant die al geruime tijd een zogenaamde "bruto productiemeter" voor zijn zonnestroom opwekking heeft snorren. En die een meteropnemer op bezoek kreeg. Althans: die een bezoekje aan hem wilde afleggen. Maar die dat bezoekje nog maar even een paar maandjes moet uitstellen van genoemde klant. Om verdomd goede redenen. De getroffen SDE klant legt pijnlijk nauwkeurig uit waarom dan wel precies (vetdruk en enkele met nummers becommentarieerde passages van Polder PV in en onder de tekst van de e-mail):

"Afgelopen week (42) heeft een meteropnemer van Enexis (voormalig Essent Netwerkbeheer) bij mij voor de deur gestaan. Hier kwam ik achter toen ik 's avonds bij thuiskomst een kaartje op de deurmat zag liggen.
Of ik de volgende dag rond 16.30 uur thuis was? Dat was ik dus niet en daarom heb ik met de meteropnemer (via zijn mobiele nummer dat op het kaartje stond) contact opgenomen om hem het volgende mede te delen.

“A.u.b. dit jaar niet meer terugkomen voor de meteropname!! Ik heb het namelijk helemaal gehad met meteropnemers.”

In de voorgaande jaren zijn steeds (sinds ik klant ben bij GreenChoice) de meterstanden flink gemanipuleerd geworden door Enexis.
Als gevolg hiervan kon ik steeds herstelwerkzaamheden gaan uitvoeren. Gelukkig is men bij GreenChoice steeds heel erg coulant en geloven ze me op mijn woord als ik de meterstanden telefonisch doorgeef.
Het grote geluk bij GreenChoice is overigens ook dat ik meteen de teruglevermeterstanden, van de zonnestroom die ik zelf heb opgewekt, kan doorgeven. Dit is iets dat bij Enexis GODSONMOGELIJK is.
Dus wat mij betreft mag de meteropnemer voor de hoofdmeter lekker op kantoor koffie blijven drinken.

“Maar eh...” zei de meteropnemer, “... ik moet ook nog de stand van de brutoproductiemeter (voor de SDE subsidie) opnemen.” En ja..., daar was ik al bang voor dat deze vraag zou komen.
Op zijn vraag waarom hij dit niet mocht combineren met de hoofdmeter (2 vliegen in 1 klap) heb ik hem verteld dat ik 2 maal meterhuur betaal en dat hij dan ook maar apart moet terugkomen voor de brutoproductiemeter.
Ik heb de goede man dus aan de telefoon verteld dat hij op 31 december van harte welkom is. En hier heb ik een hele goede reden voor:

Stel de meteropnemer constateert in oktober (de maand die we nu schrijven) een stand van 3.000 kWh op de meter (1), (2). Dit wordt door betrokken instanties (Enexis/SenterNovem) omgerekend naar een productie op jaarbasis.
Dus concreet: (3.000/10)*12 = 3.600 kWh. Zoals op alle SDE beschikte installaties zit er echter op jaarbasis een maximum aan de gesubsidieerde jaarproductie. Op mijn installatie (3.500 Wp) is dit 2.975 kWh. (3)
Dit betekent simpel gerekend dat ik 3.600 - 2.975 kWh= 625 kWh aan subsidie ga mislopen als de meterstand in oktober wordt opgenomen. Want alle productie die in een bewust jaar boven de 2.975 kWh komt wordt door SenterNovem weggestreept en komt niet voor subsidie in aanmerking. Gesteld dat in november en december nog hooguit 200 kWh wordt geproduceerd loop ik dus 425 kWh aan subsidie mis. (3.600 - 2.975 - 200 = 425). (4)
De [door SenterNovem geëxtrapoleerde] stand van 3.600 kWh zal ik dus in het gunstigste geval pas volgend jaar ergens in maart/april (2010) gaan bereiken omdat in de winter nu eenmaal veel minder zonnestroom wordt geproduceerd vanwege het simpele feit dat de dagen in de winter veel korter zijn en de zon minder frequent schijnt dan in de zomer. (5)

Met dit verhaal ben ik vandaag (16 oktober) de SenterNovem helpdesk gaan bellen. Na mijn hele verhaal uit de doeken te hebben gedaan zei de helpdesk medewerker dat hij hier geen zinnig antwoord op kon geven.
Hij zou de zaak gaan bespreken/uitzoeken en me terugbellen. Na een uurtje ging zowaar de telefoon en kreeg ik het volgende antwoord.

“Mijnheer ... ik kan u mededelen dat u volledig gelijk heeft met deze stelling. Op deze manier wordt de regeling inderdaad uitgevoerd !!!”

Afijn, nadat ik enigszins was bijgekomen van deze mededeling bedacht ik me dat het mijn plicht is om alle SDE beschikten te alarmeren en te adviseren om tot 31 december van elk jaar de meteropnemer toegang tot de brutoproductiemeter te weigeren.
Ik heb dus contact gezocht met Peter Segaar (webmaster van de geweldige en niet genoeg geprezen Polder PV website) en hoop dat veel mensen gaan beseffen wat het betekent als de brutoproductiemeter te vroeg in het lopende jaar wordt opgenomen.

Ik vind tevens dat de politiek hiervan op de hoogte moet zijn, want dit is geen stimuleringsregeling meer, maar een frustratieregeling van het zuiverste soort.

Wederom moet ik de boys van SenterNovem "complimenteren" met een dergelijk huzarenstukje ."

Toelichting Polder PV

(1) Bedoeld wordt hier de zogenaamde (voor SDE beschikten verplichte) "bruto productie meter" die de werkelijk gerealiseerde totale productie van het SDE zonnestroomsysteem gecertificeerd (en verzegeld) vastlegt. In jargon binnen de sector wordt deze meter de "BPM" gedoopt.

(2) Zeer goed mogelijk met een 3,5 kWp installatie. Immers, een genormeerde opbrengst van 900 kWh/kWp.jaar is zonder meer te realiseren met een kwalitatief goede en optimaal opgestelde PV installatie in grote delen van Nederland. 2009 had een zeer productieve zomerperiode, dus veel mensen zouden best met zo'n (in 2008 "gemaximeerde") 3,5 kWp installatie minimaal al 3.000 kWh aan het begin van oktober op de BPM hebben kunnen staan als die het hele jaar had gewerkt. De productie voor de maanden mei tot en met augustus 2009 lag 7,5% hoger dan het gemiddelde over de jaren 2003-2009 bij de suboptimale installatie van Polder PV. En het moet wel heel gek lopen als 2009 niet na recordjaar 2003 de tweede plaats gaat halen met de genormeerde jaarproductie...

(3) Dit heeft met de door Polder PV regelmatig bespotte, door EZ verzonnen maximering van de zonnestroom subsidie binnen de SDE te maken. De maximale genormeerde productie van 850 kWh/kWp.jaar (voor SDE 2008 beschikten resulterend in 3,5 kWp * 850 kWh/kWp.jaar = 2.975 kWh/jaar "maximaal te subsidiëren"). De "850" die ECN Beleidsstudies als zogenaamd "gemiddeld voor Nederland" hanteert, waar Siderea.nl het niet mee eens lijkt te zijn gezien zijn nauwkeurige simulaties van productie voor PV. Een zoveelste inperking die sowieso al idioot is en in de zonrijke kustregio mogelijk tot non-innovatieve, slecht geplaatste en suboptimaal presterende nieuwe (!!!) SDE systemen zal gaan leiden omdat deze zielloze kruideniers subsidiekronkel meer opwek dan die 850 kWh/kWp.jaar onaantrekkelijk maakt (vergelijkbare gestoorde gevolgen vinden plaats bij de windenergie, Wind Service Holland rapporteert daar over). Een "cap" die nu dus tot nog absurder gevolgen zorg lijkt te dragen bij de "vaststelling" van de geëxtrapoleerde (!!!) jaarproductie van zonnestroom op basis van niet op 31 december vastgestelde (of door de beschikte SDE aanvrager aan SenterNovem door te geven ???) meterstanden op de "BPM"...

(4) In 2008 zou dat betekend hebben, met een vast basisbedrag van 56,4 eurocent/kWh, en een met terugwerkende kracht op 27 maart 2009 door EZ (met vraagtekens omgeven) vastgestelde en in de Staatscourant van 8 april 2009 gepubliceerde "correctiefactor" van 22,0 eurocent/kWh (verschil: 34,4 eurocent/kWh daadwerkelijk subsidiebedrag voor 2008): 425 x 0,344 = € 146,20 misgelopen subsidie. Aangezien het correctiebedrag voor 2009 hoogstwaarschijnlijk hoger zal komen te liggen dan die 22,0 voor 2008, zal de "gemiste subsidie" voor dit jaar mogelijk iets lager liggen. Doch nog steeds onacceptabel zijn, want een normale "terugverdientijd berekening" kun je met dit soort gestoorde negatieve variabiliteit wel vergeten.

(5) En: de zon veel lager, onder een zeer ongunstige hellingshoek aan de hemelkoepel staat en vaak in de gebouwde omgeving voor forse, langdurige slagschaduwen zorgdraagt, waardoor de productie in de wintermaanden sterk terugvalt (zie grafiek van in de wintermaanden deels beschaduwd deelsysteem van Polder PV)

Moet Polder PV hier nog wat aan toevoegen, na reeds minimaal 11 pagina's bomvol argumenten tegen en kritiek op de SDE regeling (voor zonnestroom...) volgeschreven te hebben? Met nog ongetwijfeld meer ellende in aantocht die het gevolg is van de monsterachtige en extreem ingewikkelde, mensen tot waanzin drijvende bureaucratie die er is opgetuigd voor deze "stimulerings"regeling? Neen, verder niets aan toe te voegen, dus. U weet Polder PV te vinden als u het om wat voor (beargumenteerde) reden dan ook niet eens bent met de gevolgtrekkingen van de inzender van dit zoveelste "SDE fraais".

Tot slot nog even de opmerking dat "manipulatie van meterstanden bij decentrale invoeders van zonnestroom" inmiddels een steeds vaker gepraktizeerde "bezigheid" bij de netbeheerders lijkt te gaan worden, gezien de ronduit rampzalige berichten m.b.t. deze ranzige materie die ter ore beginnen te komen van Polder PV. Alsof we niet allemaal een schofterige meetdienst van dik dertig Euro per jaar betalen om zogenaamd "gecertificeerde, gevalideerde" meterstanden vast te laten leggen door de monopolisten op onze geweldige energiemarkt (lees: netbeheerders en de door hen "aangewezen" meetgemachtigden). Den Haag, voor de tigduizendste maal: sla die netbeheerders s.v.p. in de boeien, en regel deze en gerelateerde waanzin nou eindelijk eens ondubbelzinnig en slechts voor één interpretatie vatbaar in Wet!!!!! (uiteraard ten gunste van de tot het uiterst getergde zonnestroom producenten, s'ils vous plaît...).

Met dank voor dit bericht van het "scherp denkende" SDE slachtoffer. Die (net) op tijd inzag dat hij bestolen dreigde te worden vanwege de zoveelste van te voren niet "voorspelde" megablunder in deze rampregeling...


16 oktober 2009: Hernieuwbare elektriciteit mag wat kosten: voorspelling BRD 2010. Of het nu lag aan het feit dat er een fundamentele wisseling van kleur in politiek Duitsland van rood/zwart (SDP met CDU-CSU) naar geel/zwart (FDP met CDU-CSU) heeft plaatsgevonden of dat het puur "toeval" was, zal ik in het midden laten. Manipulatie van (timing van) nieuws is een van de oudste politieke instrumenten, dus het hier onder volgende bericht kan net zo makkelijk met die klassieke waarheid in het achterhoofd "gelezen" worden. Vergeet nooit dat de berichtgever, het Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) onder de "tucht" van het Duitse ministerie van Economische Zaken, het Wirtschaftsministerium staat. En u zou inmiddels moeten weten wat dat soort ministeries van "al te heftige support voor bepaalde marksegmenten" vindt. Zeker als het om "linksige" zaken als duurzame energie gaat. Als het aan een gemiddeld "ministerie van economische zaken" ligt, kan elektriciteit namelijk niet goedkoop genoeg zijn. En u en ik weten wat dat voor de actuele "concurrentiepositie" van de nog zeer kwetsbare hernieuwbare energie branche betekent op een permanent unlevel "playing field". Feitelijk: de dood in de pot, dus...

Afijn. Het BDEW publiceerde gisteren "goed getimed" een ongetwijfeld in Duitse politieke kringen er "fors" in hakkend persbericht, waar de relschoppers-pers als "Spiegel" e.d. waarschijnlijk wel raad mee zullen weten. Het BDEW controleert namelijk minutieus hoeveel er per maand aan (onder het EEG vallende) hernieuwbare elektriciteit wordt opgewekt. Dat is trouwens nog steeds in deze volgorde qua volumina aan geproduceerde kilowatturen: wind > biomassa > water > zon > etc. Ook wordt vastgesteld hoeveel er totaal in de BRD aan elektra is geconsumeerd in dezelfde maand. Op basis van de verhouding tussen "hernieuwbaar opgewekt" en "totale elektra consumptie" worden maandelijkse prognoses gemaakt op basis waarvan de zogenaamde "EEG Quote" wordt vastgesteld. Hieruit wordt de landelijk uniforme zogenaamde "EEG Umlage", de beroemde kWh opslag waar alles uit wordt betaald berekend. Hierbij goed lezen: deze omslag wordt dus niet op voorhand door een of andere stalinistische partij of een groep niet parlementair verkozen ambtenaren vastgelegd ("we willen maximaal zoveel van dit en zoveel van dat"). Die opslag wordt bij de oosterburen continu aangepast aan de volledig vrij gelaten, blijvend ongecapte, dus drempelloze (...) autonome marktontwikkeling van hernieuwbare elektriciteit!!!

De EEG Umlage bedroeg volgens dit recente document [pdf] van het BMU (Duits Milieuministerie wat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de EEG Wet) in 2008 (toen er alleen al aan zonnestroom installaties 1.500 MWp werd bijgeplaatst) € 3,10 per maand voor een huishouden wat 3.500 kWh per jaar verbruikt (NB: ook alle half miljoen huishoudens met een PV-installatie). Dat komt neer op een kWh gerelateerd bedrag van (12*310)/3.500 = 1,06 eurocent/kWh. Realiseert u zich s.v.p. ook dat alle bedrijven en alle andere afnemers niet zijnde huishoudens dezelfde kWh opslag betalen in Duitsland.

^^^
Ontwikkeling van de gemiddelde kWh prijs in Duitsland, inclusief de beroemde "EEG Umlage" (oranje kolom onderdeel), het bedrag wat alle kWh verbruikers (op enkele kWh vretende grote bedrijven na) betalen in Duitsland en waar alle netinvoeding van onder het EEG vallende stroom uit wordt betaald. Die post neemt toe naar gelang het aandeel van EEG stroom in de totale kWh consumptie in de BRD toeneemt. Dat doet het al sinds de start van het EEG in april 2000 zeer voorspoedig, en dus groeit ook de omslag, tot zo'n 1,06 eurocent/kWh in 2008. In 2009 zou de EEG omslag al gegroeid kunnen zijn naar ongeveer 1,14 eurocent/kWh. Volgend jaar (2010) zal het volgens het BDEW fors gestegen zijn naar 2 eurocent/kWh (zie uitleg in de tekst hieronder).

NB: op een gegeven moment zullen er installaties uit het EEG geschrapt gaan worden, zal mogelijk voor nieuwe installaties dan geen feed-in tarief meer beschikbaar zijn (omdat de betreffende optie inmiddels "concurrerend" is geworden met de grijze stroommix en/of de consumenten prijs), en zal vanaf dat moment de omslag waarschijnlijk weer gaan dalen. Het BMU doet hiertoe jaarlijks onderzoek om te kunnen bepalen of de voorwaarden (lees vooral: degressie percentages en/of wijze van categorie definitie, staffeling, etc.) aangescherpt moeten worden.

Let ook op het feit dat de hier weergegeven "gemiddelde" prijs van een kWh in BRD voor 2008 nog steeds onder de grijze prijs van een grote Nederlandse (inmiddels door Vattenfall opgekochte) energieboer zoals NUON viel. Die prijs was voor de eerste jaarhelft van 2008 incl. energiebelasting en 19% BTW namelijk 22,06 eurocent en voor de tweede jaarhelft zelfs 22,66 eurocent per kWh (enkeltarief "grijs", max. 3x 25 A aansluiting incl. de toen nog variabele transportkosten). Gemiddeld 22,36 eurocent/kWh, 3,5% boven de Duitse "all-in" prijs. Nog zonder enige heffing die direct ten goede zou komen aan hernieuwbare elektriciteit...

Grafiek (stand: juni 2009) afkomstig van deze pdf, die is te downloaden van de extreem informatieve "Erneuerbare Energien in Zahlen" pagina op de geweldige Erneuerbare Energien website van het Duitse BMU.

© 2009 BMU, BRD

Het BDEW komt nu met haar prognose voor 2010, wat door de enorme groei aan de onder het EEG vallende hernieuwbare elektriciteit producerende installaties (PV inclusief) tot "ietwat" andere condities zal gaan leiden. Dit wordt mede verergerd door de gevolgen van de mondiale crisis, met ook weer een meevaller.

Prognose 2010
Volgens de recentste BDEW prognose moet er door de enorme groei van hernieuwbare stroom productie, en als gevolg van de in Wet vastgelegde omslag (Umlage) daarvan over alle stroomverbruikers, voor volgend jaar rekening gehouden gaan worden met een kWh Umlage van reeds 2 eurocent per kWh. Dat komt bij afname van elektra van 3.500 kWh/jaar neer op een nog steeds niet "schokkende" 70 Euro/jaar = 5,83 Euro/maand (voor huishoudens met zo'n verbruik, lager als er minder wordt verbruikt, hoger als de consumptie groter is). Een bedrag wat de volledige financiering van de grootste hernieuwbare stroom markt op deze planeet mede mogelijk maakt (83 miljoen Duitsers en natuurlijk alle elektra verbruikende bedrijven, organisaties, gemeentes, etc.). BDEW stelt dat die 2 ct/kWh een forse stijging is t.o.v. de voor 2009 berekende waarde van 75%. Wat zou betekenen dat de EEG Umlage dit jaar (2009) door het BDEW berekend is op zo'n 1,14 eurocent/kWh. Al vrij zeker is dat de nu reeds in het EEG ondergebrachte capaciteit (alle oude sinds 2000 in het EEG zittende, plus de in 2009 toegevoegde installaties) in 2010 tot een stijging van de productie van EEG stroom van maar liefst 21,7 procent (!!!) t.o.v. de hoeveelheid hernieuwbare kWh in 2009 zal gaan leiden.

In totaal prognosticeert het BDEW voor 2009 een totaal aan door de bijna 900 netbeheerders in de BRD uit te keren "Einspeise Vergütungen" van rond de 10 miljard Euro voor 2009, en zelfs een lief sommetje van 12,7 miljard Euro voor 2010. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat Duitsland al zo'n gigantische, unieke markt voor hernieuwbare stroom heeft opgebouwd (alle installaties zitten nog in de EEG regeling), en, het allerbelangrijkste: er komt geen cent van al die honderdduizenden door de bijna 900 Duitse distributie netbeheerders uit te betalen Einspeise Vergütungen uit de Staatsbegroting.

De BDEW ziet de uitbouw van hernieuwbare elektriciteit onder EEG condities volgens het bericht zonder meer als "belangrijk en correct", maar benadrukt wel dat de in gang gezette voortvarende ontwikkeling (dus) "zijn prijs" heeft. En dat "die prijs" eerlijk gecommuniceerd dient te worden met de Duitse samenleving, die immers deze rappe ontwikkeling direct uit de elektra consumptie financiert. Een van de slimste en meest effectieve "doelbelastingen" die ik ken, wat u daar verder ook van vindt: hij werkt retegoed en effectief! Zegsvrouwe Hildegard Müller stelt wel dat Duitsland nu (ongeveer 9 en een half succesvolle jaren na de start in april 2000) aan het werk moet om hernieuwbare energie (ze bedoelt: elektriciteit) "in de markt te integreren".

EEG beïnvloedende factoren
(1) Omdat de complete vergoeding voor EEG installaties uit een kWh opslag bij (bijna) alle stroom afnemers wordt betaald en omdat de verhouding tussen de actuele opwek van hernieuwbare stroom en het nationale elektra verbruik bepalend is voor wat er uiteindelijk voor die omslag per kWh wordt betaald, begint momenteel een negatieve factor een opvallende rol te spelen. Deze is overigens in bovengenoemde cijfers verdisconteerd. Zoals ook in Nederland is namelijk door de mondiale crisis het nationale elektraverbruik behoorlijk gedaald (met name bij de industrie, wat tot forse daling van de totale stroomconsumptie leidt). Hierdoor wordt de zogenaamde EEG Quote (het aandeel hernieuwbare elektra op het totaal) groter, en de daar uit berekende kWh omslag ook.

(2) Door de crisis is ook de "markt gedreven" stroomprijs op de handelsbeurs onder druk komen te staan. Dit heeft gevolgen voor de EEG Umlage via het volgende mechanisme. Per 1 januari 2010 is er geen "fysieke" omslag (lees: kilowatturen) meer van alle EEG stroom. Dit werd als vanouds gerealiseerd via de route stroomproducent >> distributienetbeheerder (die betaalt de producent voor de verplicht afgenomen EEG stroom en moet verplicht alle kWh doorsluizen) >>> hoogspanningsnetbeheerder ("Übertragungsnetzbetreiber", die ook de EEG stroom verplicht moet doorvoeren) >>> distributienetbeheerder (idem) >>> eindverbruikers die via de leveranciers de stroom virtueel als "stroommix" afnemen. Door de enorme groei van de hoeveelheid EEG stroom was het voor de uiteindelijke stroomleveranciers (feitelijk pure administratiekantoren, net als in Nederland) namelijk steeds moeilijker om hun inkoop en afzet van kilowatturen op elkaar af te stemmen. Dit kwam vooral ook door de forse seizoensgerelateerde fluctuaties, met name door de grote hoeveelheden windstroom in het EEG. Om de administraties bij de leveranciers te ontlasten is van die zogenaamde "Physikalische Wälzung" afgestapt. In 2010 hoeft er slechts "virtueel" via een volledige "Finanzielle Wälzung" omgeslagen te worden, waardoor de leveranciers bij hun inkoop- en afzetbeleid van pure kilowatturen geen rekening meer hoeven te houden met de verouderde eisen van het EEG.

De wijziging van dat "Wälzung" principe gaat als volgt: de (bijna 900) distributie netbeheerders nemen de EEG stroom als vanouds verplicht af van de producenten, sluizen die fysisch door naar de "Übertragungsnetzbetreiber" (ÜNB), en die partijen (inmiddels tot onafhankelijke netbeheerders omgevormd) moeten nu deze verplicht afgenomen hoeveelheden EEG stroom via de Leipziger Strombörse EEX "op efficiënte" wijze aanbieden, waarvoor ze vervolgens middels "marktmechanismen" een bepaalde prijs krijgen. Deze zal uiteraard een stuk lager liggen dan de wettelijk verplichte "inkoop prijs" die de oorspronkelijke distributienetbeheerders hebben moeten betalen (wettelijk vastgelegde, gestaffelde tarieven). Nu zal het "verschil" tussen beurswaarde en de inkoopwaarde de financiële maat gaan worden om de over het hele land uit te rollen kWh Umlage uit te gaan bepalen, zodat iedereen evenveel voor die omslag zal blijven betalen.

Het BDEW ziet nu als gevolg van de lagere beursprijzen, dat de verschilwaarde groter wordt, wat een opwaartse druk op de uiteindelijk te betalen omslag zal geven. Uiteraard is het ook zo dat, als de economie weer aantrekt, die verschilwaarde weer kleiner zal worden en de "druk" op de door het BDEW te bepalen omslag ook navenant weer afneemt.

(3) Een positief effect ziet het BDEW echter juist in die overgang van een zogenaamde "fysische" omslag van de EEG kilowatturen over alle leveranciers (en dus eindverbruikers) naar een zuiver "financiële" omslag. Deze wijziging is in juli dit jaar (2009) door de Duitse Bondsdag geratificeerd en goedgekeurd (het Duitse parlement gaat beslist niet over een nacht ijs met dit soort ingrijpende zaken). Zowel de kosten van de uitvoering van het EEG worden hierdoor kleiner, en de transparantie van de financiële gevolgen wordt groter, wat het EEG ook politiek en juridisch/wets-technisch bezien nog robuuster zal maken dan het al sinds april 2000 was. De leveranciers kunnen hun activiteiten voortaan efficiënter laten verlopen en hun planningszekerheid wordt vergroot, waardoor de administratieve druk op de bedrijven wordt verlicht. Door het wegvallen van de "fysische" omslag valt het zogenaamde "prognose risico" voor de leveranciers weg doordat er niet meer rekening gehouden hoeft te worden met maandelijks fors fluctuerende hoeveelheden "verplicht af te nemen (wind) kilowatturen". Ze kunnen dus naast de verplichte door te rekenen financiële kWh Umlage voor de nationaal opgewekte EEG stroom hun eigen "vrije" keuzes blijven maken in de "fysieke stroommix" die ze hun klanten willen aanbieden.

Andere prijsbepalende factoren
Het BDEW wijst ook op het feit dat de EEG omslag, ook al is deze behoorlijk toegenomen (doch nog steeds volstrekt betaalbaar), niet de enige (nog steeds: ondergeschikte) component is binnen de totale kWh prijs. Naast de door de leveranciers in rekening gebrachte variabele kosten hebben de zogenaamde "Netzentgelte" (kosten voor netbeheer) al een aandeel van ongeveer 24 procent in de totale stroomprijs. Alle belastingen die door of namens de Staat worden geïnd - ongeveer 39 procent - hebben ook een aanzienlijke invloed op de stroomprijs voor huishoudens. Het zal van de ontwikkeling van deze externe factoren afhangen of de stijging van de EEG omslag enigzins zal worden gecompenseerd.

Onverwacht voordeel
Om exact dezelfde reden dat door de mondiale crisis en het fors gedaalde elektraverbruik de EEG Umlage wat hoger wordt, is natuurlijk het onherroepelijke gevolg van die "onvoorziene ontwikkeling" dat ook het aandeel hernieuwbare opwek van die totale consumptie een stuk hoger gaat worden. Dit is uiteraard een volslagen kunstmatig effect, het meest relevante is of er in de totale [absolute] productie van hernieuwbare elektriciteit een gezond groeiende stijging zit die bij "normale" omstandigheden een eventuele groei van elektra consumptie versneld kan bijbenen en zelfs een steeds groter "marktaandeel" daarvan zal opeten. Politici die om deze redenen goeie sier gaan lopen maken dat het "aandeel" hernieuwbaar fors is gestegen in crisistijd zijn gewaarschuwd: dat is valse retoriek die niet alleen ongepast is, maar ondergebracht kan worden onder het bekende begrip volksverlakkerij.

http://www.bdew.de/ ... /Kosten_fuer_Strom_aus_erneuerbaren_Energien_steigen?open&ccm=250010 (persbericht)

http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/ee_zahlen_14.pdf (data en grafiek kostprijs ontwikkeling Duits EEG tot en met 2008)
http://www.photon.de/news_archiv/details.aspx?cat=News_Archiv&sub=Politik&pub=1&parent=1910 (uitleg van de wijziging in het zogenaamde "Wälzungs"mechanisme van de EEG kosten per 1 januari 2010 in een artikel in Photon)


16 oktober 2009: Leuke voordracht, geïrriteerde haarzakjes, meten is weten en leuke contacten. Er zijn mensen die al "een tijdje meelopen" in het kleine Nederlandse zonnestroom wereldje. En het na jaaaaren oeverloos en vruchteloos ouwehoeren wel hebben gezien. Ze zijn wat anders gaan doen, ze hebben de beveiligingsgordel voor op het dak aan de wilgen gehangen, of ze doen nog steeds wat ze al die jaren al hebben gedaan zonder zich verder met de small-talk op congressen en symposia te bemoeien. Subsidie regime of niet: zonnepaneeltjes vakkundig plaatsen op het dak van mensen die het eeuwige gezeur ook al lang zat zijn, en gewoon op eigen "risico" die prachtdingen aanschaffen. En vervolgens een lange neus trekken tegen de energieboer en het Ministerie van Financiën die hen jarenlang hebben uitgemolken met onnavolgbare tariefstellingen en "heffingen" in verschillende duivelsche gedaantes.

De webmaster van Polder PV zit nog niet zo heel erg lang in "het wereldje" (formeel is PPV op 13 maart 2000 "begonnen" toen de stekker van het eerste setje van 4 Shell modules in het stopcontact ging), en kent desondanks deze verhalen die hij zo af en toe krijgt voorgeschoten. Ik ben ook beslist niet iemand die al die vreselijk leuk bedoelde bijeenkomsten afschuimt, al was het alleen al vanwege de dan wel erg hard oplopende prijzige kosten voor het bepaald niet goedkope treinvervoer. Laat staan de soms schandalige bedragen die voor sommige betaalde energie congressen worden gevraagd (particulieren blijkbaar niet gewenst). Maar het is vaak wel degelijk een gelegenheid om eens nader contact te leggen met professionals en insiders uit het wereldje. Wat voor fantastische verhalen er ook verder worden verteld op zo'n dag: de contacten "in de wandelgangen" zijn vaak de slagroom op de koffie. Daar hoor je vaak meer en in veel groter detail dan tijdens menige voordracht.

Centrotherm
Ik moet natuurlijk wel eerlijk zijn: er waren enkele voordrachten tijdens de door SenterNovem in de Jaarbeurs in Utrecht georganiseerde gratis "Zon-dag" (op dinsdag 13 oktober 2009) die zonder meer leerzaam waren en aan te bevelen. Van degene die ik bijwoonde vond ik het verhaal van de heer Peter Fath van de "zonnestroom fabriek bouwer" Centrotherm Photovoltaics AG zonder meer "Einsame Spitze", ook al was de voordracht in goed te volgen Engels. Want het was voor het eerst dat ik uitgebreid het totaalconcept van een "grid-parity zonnepaneel fabriek" in beeld en geluid voorgeschoteld kreeg op Nederlands grondgebied. Eerder had ik al een smaakmakende artikel daarover gelezen in Photon. Leuk om dat nu in beeld en woord te zien en te horen. De heer Fath had een gelikte geanimeerde video bij zich waarin de hele "silicium tot en met module" fabriek (jaarproductie: 347 MWp, waarbij alle deelprocessen volledig "met terugwerkende kracht" zijn doorgerekend) zichtbaar werd gemaakt. Doel: "end-user" systeemprijs realisatie van 2 Euro per Wp, daarvoor is een "off-factory" moduleprijs van zo'n 1,40 Euro/Wp nodig.

Ook wordt gedacht aan iets kleinere fabrieken om niet meteen enorme investeringsbedragen op tafel te hoeven krijgen. De 347 MWp "all-in" fabriek zou namelijk een slordige 718 miljoen Euro gaan kosten. Maar: dan heb je ook "wat". Een state-of-the-art fabriek met het volledige kristallijne productie proces. Wel is een "split" in de energie vretende silicium/wafer productie en de feitelijke cel/module productie mogelijk. Zo denkt Centrotherm aan een scheiding tussen Canada (goedkope hydropower) voor de eerste proces stappen, en de minder energie intensieve (in forse mate te automatiseren) cel/module productie in Duitsland. Alternatieven zijn het hele proces (1 factory) in U.S.A. of in China te laten plaatsvinden. Dan komt Centrotherm op "gate factory" module prijzen van resp. 1,26 (Canada/BRD), 1,23 (U.S.A.), of zelfs maar 1,07 Euro/Wp (China) uit. Daarmee zijn "grid parity" systeemprijzen te bereiken in veel hoogst interessante gebieden met kapitaalkrachtige consumenten.

Wim
Ik mag hierbij natuurlijk geen afbreuk doen aan het feit dat Wim Sinke, "onze Zonnestroom Prof", ook voor het huidige publiek weer de meest actuele stand van zaken in "het wereldje" mocht vertolken. Hij deed dat als vanouds binnen de beperkte tijd op weergaloze wijze. Ik raad u beslist aan om als u ooit daartoe de gelegenheid heeft een voordracht van hem bij te wonen. Neem bij die gelegenheid dan s.v.p. meteen de grootste duurzame energie hater die u kent mee. Ik geef u op een briefje: die is direct voor het leven genezen van zijn/haar volslagen onterechte scepsis na het fraais van Wim Sinke tot zich te hebben genomen...

Holland Solar
De net 25-jarige branche organisatie werd vertegenwoordigd door Marije Lafleur (Redenko) die misschien wel het meest sprekende citaat voor haar rekening nam: "Ik stoor me aan de uitspraken van de DG van de Rijksgebouwendienst. De Rijksoverheid heeft (immers) een voorbeeldfunctie". Ze doelde daarbij op de door mij (en ook Tweede Kamerlid Paulus Jansen) al bekritiseerde opmerking over zonnestroom door Peter Jägers van de RGD. Nu maar hopen dat de branche organisatie ook zodanig krachtig zal optreden dat dit soort uitspraken van machtige ambtenaren vanaf dit moment voorkomen zullen worden of, indien ze toch "per ongeluk" van de lippen worden losgelaten, in het openbaar aan de schandpaal genageld zullen gaan worden...

Geïrriteerde haarzakjes, koude rillingen en stoom uit de oren
Uiteraard heeft zo'n dag vol zonnestroom moois ook zijn dieptepunten. Het voor mij en velen met mij zwartste gat was wel het optreden van een vertegenwoordigster van SenterNovem (naam bij de bezoekers bekend, doet er verder niet toe). Die gewoon doodleuk suggereerde "namens de regering" dat er maar vooral veel doorgepraat moest gaan worden "met de betrokkenen bij zonnestroom". Dat er "een verbinding" moest komen tussen de EOS programma subsidies van haar werkgever (lees: vaak nog in een fors experimenteel stadium zittende nieuwe technologieën op het vlak van zonnestroom) en de "marktimplementatie" in eigen land. Hierbij eventjes voor het gemak vergetend dat als je een continu afgeknepen, bomvol valkuilen zittende en hyper-gecapte "markt" hebt (nog steeds bittere realiteit in NL), dat je dan enige structurele, riskante en dure "innovatieve benadering" van "marktpartijen" wel kunt vergeten in de praktijk. Dat kan alleen als je een hard groeiende, dynamische, bomvol innoverende bedrijven zittende florerende en hard groeiende markt hebt zoals in Duitsland en Vlaanderen. In Nederland is en blijft dat een illusie.

Het aller, allerergste was wel het moment suprême: Zogenaamd vanaf 2015 gaan "we", zo suggereerde deze SenterNovem medewerkster, "grootschalig uitrollen" met een of ander compleet utopisch, fictief en onbenoemd noch gedefinieerd "geïntegreerd PV-systeem" wat op alle daken uitgerold zou gaan worden als ware Stalin het teddybeertje van EZ. En dan "zou alles goed gaan komen", zo leek de suggestie van deze enigzins off-world levende medewerkster van SenterNovem.

Tijdens het uitkramen van deze rabiate nonsens was het geroezemoes enkele pitches hoger aan het worden, voelde je de haarzakjes collectief de vorm van vel van kippen aannemen, zag je uit de hoofden van respectabele bezoekers (zoals de meneer van het miljardenbedrijf Corus, bekend van hun fraaie Kalzip systeem met UniSolar amorf-Si zonnepaneel matten op felsendaken, naast me) de spreekwoordelijke stoom komen, was er af en toe wat spreekwoordelijk schuim op dichtgeknepen lippen zichtbaar, en kon in de zaal misprijzend hoofdgeschud worden waargenomen. De reactie van een bestuurslid van de branche organisatie was dan ook volslagen terecht en heftig: "Genoeg gepraat, NU hebben we werkpaarden op het vlak van zonnestroom nodig. We moeten aan de slag".

Het bestuurslid had natuurlijk het grootste gelijk van de wereld, en dat was ook aan de bijna voelbare reactie van de zaal te zien. Of de "boodschap" bij SenterNovem - laat staan EZ of het door financiële drama's geplaagde kabinet - is aangekomen, blijft de vraag...

Niet gek, wellicht dat zo'n beetje de partijen waar het allemaal om zou moeten gaan vandaag vrijwel afwezig waren? De burgers. En, bepaald niet de meest te veronachtzamen groep: de installateurs. De bekendste installateurs/PV systeem aanbieders in Nederland waren in geen velden of wegen te zien. Wedden dat ze "bezigheden elders" hadden? Iets op grote platte daken in Vlaanderen, wellicht?

Meten is weten
Afijn, na zo'n diepe dip in ijskoud regeringswater (SenterNovem is volle dochter van Hoofd Schuldige van de Sabotage Van Zonnestroom, EZ) kon het niet meer stuk. Polder PV bezocht met enkele andere bekenden de "workshop Meten = Weten" waar blijkbaar het begrip "genormeerde opbrengst" (kWh/kWp.jaar) bij slechts een zeer gering aantal bezoekers bekend leek te zijn. En er na enkele korte voordrachten (o.a. Wilfried van Sark die aan het PVSAT project heeft meegewerkt) slechts enkele "suggesties voor vragen en aanbod op het gebied van meten van zonnestroom" ingeleverd mochten worden. In een nog af te spreken vervolg sessie zou daar dan meer "inhoud" aan gegeven moeten gaan worden (in NL wordt vrijwel niets, vrijwel uitsluitend de paar MEP en SDE installaties, "geijkt" bemeten). In de tussentijd plaatst Duitsland er waarschijnlijk weer een paar honderd MWp bij, wordt alle fysieke opbrengst aan zonnestroom "van meet af aan" direct geijkt gemeten, vaak op een meter-in-eigendom. En plempen veel nagelneue en supertrotse nieuwe eigenaren van een 5 tot ver over de 10 kWp installatie binnen no-time hun bloedmooie productie resultaten op de al 52 MWp (!!!) aan particulieren installaties bevattende geweldige Sonnenertrag database. Met (stand 16 oktober 2009) reeds 4.627 PV installaties waarvan uiteraard het gros (3.519, 76%), uit wereldkampioen PV, Duitsland.

Het leukste van al?
Zoals reeds gezegd: het leukst waren de "contacten in de wandelgangen". Mensen met - ondanks alle tegenwerking van "hoger hand" - hart voor de zaak, nieuwe ondernemers met ambitieuze plannen (en soms behoorlijk wanhopig wordend van onuitvoerbare "rentabiliteitsberekeningen" van SDE installaties > 15 kWp...), enkele oude rotten in het vak. En zo af en toe weer een pareltje. Bijvoorbeeld John Schermer van de "afpelbare [26,1%] record Gallium-Arsenide cellen" (Radboud Universiteit Nijmegen, Applied Materials Science vakgroep) waar ik flink mee heb staan bomen. Of onze superstar-to-be Rob de Bree van Siderea.nl waar u ongetwijfeld veel meer van zult gaan horen (hij had recent al een leuke zomeractie met aanbod van gratis monitoring verificatie). Hij was in ieder geval bijna al zijn folders kwijt, en we hebben na deze zonnige dag nog effe gezelig na zitten praten achter een lekker maal in het centrum van Utrecht.

Al met al best wel weer een geslaagde dag (met dank aan de organisatoren...). Ook een hoop gemist (o.a. parallelsessie "Dutch Solar Energy R&D Seminar, met basic research resultaten innovaties bij Nederlandse universiteiten). Maar dat kan ook bijna niet anders. Wat kristalhelder was op de dertiende oktober in Utrecht: het was stervensdruk. De maatschappelijke druk om zelfs in het gitzwarte Nederland zonnestroom tot een succesverhaal te maken neemt zeer sterk toe, en we gaan gewoon de in fossielen en "basislast" vastgeroeste onwilligen platwalsen met de duurzaamste stroom die d'r is. Die, laten we dat bij dezen ook nog eens voor de zoveelste maal duidelijk vaststellen, ook voor Jan met de Pet in de Wilhelminastraat kristalhelder, gewoon zonnestroom zou moeten heten. Ook bij de bureaucraten uit Utrecht...

http://www.jointsolarpanel.nl/ (met name de wetenschappelijke tak van deze zonnestroom dag, met diverse presentaties, ook die van de heer Fath van Centrotherm, en van de heer Piet over Stad van de Zon)
http://www.senternovem.nl/ ... iedereen_die_zonnestroom_in_nederland_tot_een_succes_wil_maken.asp (met o.a. enkele abstracts en het dagprogramma)


<<<51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40>>> highlights JSS22


© 2009 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP