starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
EEG talk en controverse
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

NRC 18/19 juli 2009

Analyse van artikel over het Duitse EEG en een "ingezonden brief" die het EEG afkraakt

Peter Segaar, Polder PV, Leiden (NL)


Hele en halve (on)waarheden rond Duits EEG

Op mijn artikelen link pagina en elders op Polder PV kunt u nogal wat verwijzingen vinden naar bijdragen van de webmaster om de continue leugens, verdraaiingen, en halve waarheden rond het Duitse EEG van wat tegenvuur te voorzien. Deze al dan niet bewust in met name de Nederlandse publieke ruimte geslingerde onzinverhaaltjes bomvol "vergissingen", foute interpretaties, verkeerde begripsvorming, apert foute cijfers en noem maar op, vinden helaas vaak "de kranten". En die kranten schijnen volgens veel mensen de "waarheid" te vertellen. Jammer dan, dat is in veel gevallen gewoon niet waar volgens de begripsvorming in het polderiaanse universum. Zeker waar het de "verhalen" over het EEG betreft. Het meest onbegrepen financierings-systeem voor (uitsluitend) hernieuwbare elektriciteit ter wereld, met name in het dom te houden, op fossielen drijvende Nederland.

Nu zijn er natuurlijk best wel af en toe bijdragen die "dicht in de buurt van de waarheid" komen, en de stukken worden beter van kwaliteit. Je mag zoiets beslist van een "kwaliteitskrant" als het NRC Handelsblad verwachten. Het stuk wat in de weekend krant van 18/19 juli werd gepubliceerd op pagina 16 van de Economie sectie door Marcel aan de Brugh zit een flink eind in de goede richting. En dat is wel anders geweest in de Nederlandse pers. De "prestaties" op het gebied van nauwkeurige en waarheidsgetrouwe verslaggeving over het Duitse succes zijn op zijn minst "pover" te noemen bij zowel onze nationale persorganen, als bij diverse energie gerelateerde tijdschriften en websites. En dan druk ik mij voorzichtig uit.

Ik had wel de nodige opmerkingen bij het verder best positief gestemde artikel, maar ik had aanvankelijk niet zo'n zin om daar weer op in te gaan (heb ik al vaak genoeg gedaan bij andere krantenberichten en stukken in tijdschriften). Anders kun je wel bezig blijven en kom je nergens meer aan toe. Er is echter ook nog eens een nogal heftige reactie gekomen op dat stuk van de hand van Sjef Peeraer van Atoomstroom.nl (NRC van maandag 27 juli 2009, p. 7), die toch noopt tot een uitgebreide inhoudelijke reactie op zowel het oorspronkelijke stuk als op de lezersreactie van Peeraer. Daarbij wil ik wat punten op de i zetten en gedetailleerd ingaan op enkele "krasse" uitspraken.

^^^
Screenshot van het volledige artikel zoals dat verscheen in het NRC van 18/19 juli 2009. Artikel is bij mij op te vragen.

© NRC Handelsblad

(1) NRC stuk 18/19 juli 2009

(2) Reactie van Sjef Peeraer, o.a. oprichter van Atoomstroom.nl

Voetnoten

Leesvoer


(1) NRC stuk 18/19 juli 2009

(Sub)titel
"Revolutie met zon, wind en water". De titel van het oorspronkelijke stuk, met als subtitel "Hoe een 'groene' wet in Duitsland tot een onverwacht groot succes leidt bij 'duurzame' energie", gaat al enigszins mank. Want het gaat uitsluitend om hernieuwbare elektriciteit bij het Duitse EEG, en qua impact (geproduceerde, op het net ingevoede hernieuwbare kilowatturen per jaar), is de enige juiste volgorde anno 2009 in de BRD: wind > biomassa > water > zon > categorie gas (in stroom omgezet "Deponie-", "Klär-", resp. "Grubengas") > geothermie. Vooral de omissie van het noemen van de zeer belangrijke en hoge impact hebbende EEG categorie "biomassa", in 2008 onder de gedetailleerd in Wet vastgelegde EEG condities verantwoordelijk voor de productie van maar liefst 18,947 Terawattuur (bijna 5 maal de jaarlijkse productie van kernsplijter Borssele, cijfers BDEW) in Duitsland, is ontoelaatbaar en onvergeeflijk. Het was maar liefst 26,63% van de totale invoeding van onder EEG condities vallende hernieuwbare elektriciteit (cijfers worden binnenkort gepubliceerd op Polder PV).


Verbazing
In de eerste alinea wordt gewag gemaakt van "verbazing" bij het door de auteur aantreffen van een van de reeds vele honderden sinds met name 2004 gerealiseerde Freiflächenanlagen met zonnestroom modules bij Bitterfeld-Wolfen in Sachsen (domicilie van de - nu nog - grootste zonnecellenfabrikant ter wereld, Q-Cells). Blijkbaar heeft het NRC sinds 2004 zitten slapen, want dit is al jaren een doodnormaal fenomeen in Duitsland. Zeker toen de EEG Novelle 2004 van kracht werd (en, ja, ze zijn verboden onder de huidige bekrompen SDE regeling in Nederland). Shell Solar, die zich toen nog op de borst klopte dat het overkoepelende "Shell Renewables, a core business of the Royal Dutch/Shell Group" zou zijn (en vervolgens toen het effe tegenzat, de hele kristallijne zooi aan het Duitse SolarWorld overdeed...), heeft een van de eerste grote zonnestroomparken bovenop een oude, vervuilde Oost Duitse bruinkool lokatie laten neerzetten. Toen nog een "spectaculaire" 5 MWp groot, en al op 8 september 2004 onder het goedkeurend oog van destijds BMU Minister Trittin (voorganger van de huidige scepter zwaaier Sigmar Gabriel) officieel ingewijd. Leipziger Land heet dat park(je), in het zuidelijk van Leipzig liggende dorp Espenhain. Rap daarna struikelden de claims "grootste PV-park ter wereld" over elkaar heen alsof het niets was. En wordt mogelijk dit jaar nog de tot nog toe grootste (en volgend jaar alweer achterhaalde) installatie van Lieberose N. van Cottbus (Oost Duitsland) van 53, mogelijk zelfs 63 MWp, door de ook in het artikel kort aangestipte megaproject ontwikkelaar Juwi opgeleverd (een nog groter park van 81 MWp staat ook al op stapel) ... Het NRC heeft duidelijk die al jaren in gang gezette Freiflächen Anlage revolutie gemist.

^^^
Het korte tijd "grootste zonnestroompark ter wereld", het bij het Bavaria Solarpark project (totaal 57.618 modules/10,1 MWp op 3 lokaties) horende, eind 2004 aan het net gekoppelde 6,3 MWp fraais bij het op de achtergrond zichtbare dorp Mühlhausen. Direct in respons op de Novelle 2004 (EEG) gebouwd door Amerikaanse projectontwikkelaar PowerLight Corporation op eigen "single-axis" PowerTrackers® en met monokristallijne Sharp modules. Vele vergelijkbare grote projecten zouden rap volgen, door een snel toenemend aantal, volledig onafhankelijk van de klassieke energiesector opererende nieuwe ondernemingen. De projectgroottes van tientallen MWp beginnen inmiddels ook al normaal te worden in Duitsland...

Foto gemaakt tijdens Polder PV's eerste Mega PV Radtour in Bayern, juni 2008.

Ook de (verbazingwekkende) "verbazing" van de verslaggever dat record zonnecellen producent Q-Cells juist in Duitsland domicilie heeft, en niet in "zonnige" landen als Spanje, is totaal misplaatst. Want Duitsland was het eerste land ter wereld wat grootschalig, ruimhartig, volhardend, stabiel, en met de beste wetgeving ter wereld, zowel windstroom als zonnestroom tot de hernieuwbare elektriciteit opties met waanzinnig groeipotentieel heeft gemaakt. En waar de rest van de wereld de rijpe vruchten van plukt. Spanje incluis, die veel later is "begonnen", en uit hun eeuwige slaap is wakker geworden onder hun (nog harder) brandende zon. Ergo: het is volstrekt logisch dat Q-Cells zo'n grote "doos" (lees: high-tech productie lokatie van hoge kwaliteit hebbende zonnecellen) daar in Oost Duitsland heeft neergekwakt (en nog meer productielokaties aan dezelfe "Sonnenallee" in Bitterfeld-Wolfen bovendien). In het hart van de grootste afzetmarkt ter wereld. Niets "verbazingwekkends" aan. Ook de rabiate onzin van "weinig zon in Duitsland" en, veel erger nog "regenachtige landklimaat" (...) komt weer eens voor de zoveelste maal langs. Je wordt er scheitziek van, van die eeuwige blind en volstrekt kritiek- en schaamteloos gerepeteerde poldernonsens. In Duitsland worden in de snoeiharde praktijk van alledag, net als in de hele kustregio (tot tientallen km. landinwaarts) van het oliedomme Nederland, zeer hoge genormeerde AC-opbrengsten van 900 tot ver over de 1.000 kWh/kWp gerapporteerd bij PV (met nu alweer totaal achterhaalde, doch extreem betrouwbare module types...). De als representatief te beschouwen Sonnenertrag database staat er bomvol mee en er komen zeker in Duitsland dagelijks grote nieuwe PV-installaties met soortgelijke praktijkdata bij. Installaties, gekocht met bloedeigen en/of geleend geld, op eigen risico, door inmiddels honderdduizenden particuliere huishoudens. Dus dat hersendodende kulargument "weinig zon" van in "monopoloïde energievoorziening gedachten vastgeroeste" lieden kan ook definitief in de prullenbak.


Datering EEG
Gerept wordt van 1990 als "geboortedatum" van het EEG. Dat is niet waar. Er zijn verscheidene pogingen geweest om zogenaamde "Einspeise Gesetze" in te voeren in Duitsland. Een idee overgenomen van Zwitserland (waar het nooit een succes is geworden door een zeer machtige atoom- en waterkracht lobby), en veelal in een klein gebied (bijvoorbeeld Aachen) opgezet, met marginale, onrijpe, nog slecht doordachte randvoorwaarden. Bij groei van het aantal geplaatste PV systemen en windturbines bleken die kleinschalige "Einspeise Gesetze" al snel niet te voldoen. Per 1 januari 1991 gold het "Stromeinspeisungsgesetz" (StrEG) wat wel een verbetering gaf, maar ook niet echt tot de gewilde "doorbraak", spectaculaire marktgroei leidde. Al klaagden de "grote jongens" al snel steen en been en gingen ze de rechterlijke macht prompt met veel poeha om rechtzetting eisen. Die ze echter niet kregen (1).

Pas bij de invoering van het veel uitgebreidere, uitzonderlijk goed doordachte, door landelijke invoedings-tarieven en landelijke "umwälzung" ("uitsmering") van de lasten over alle stroomverbruikers (behalve de grootste zuipers) middels het Umlage systeem per 1 april 2000 (eerste versie van het officiële EEG), is de basis van aanvankelijk het nationale, en al snel, het mondiale succes gelegd. Per 1 augustus 2004 door verruiming en verbetering van de regeling (met name voor vrije veld installaties en grote daksystemen) tot een zeer sterke extra groei leidend. En met de Novelle 2009, geldig per 1 januari 2009, weer, na extreem intensieve, zeer uitgebreide consultatie tussen politiek en talloze marktpartijen, voorzichtig doch verscherpt aangepast aan de nieuwe maatschappelijke realiteit, de in de tussentijd gerealiseerde technologische innovatie, en reeds in voorgaande jaren bereikte kostprijs reducties (uiteraard verschillend bij de diverse sectoren).

Ook misplaatst in het artikel is de frase "staatsvergoeding". De tot in groot detail uitgewerkte gestaffelde feed-in tarieven binnen het EEG worden weliswaar uiteindelijk na uitgebreid politiek discours vastgesteld (2), maar de feed-in bedragen (BMU 2007: "legally fixed minimum fees"...) worden door de (ruim 900) netbeheerders uitbetaald aan de decentrale invoeders, en die moeten die uitgaven universeel en non-discriminatoir via de door de BDEW vastgestelde "EEG-Quote" (een vast percentage van de door de leveranciers uiteindelijk afgenomen (doorverkochte) stroom) door laten berekenen aan alle EEG Umlage-plichtige klanten. Alle decentrale opwekkers met een stroomafname meter incluis, dus ook de reeds half miljoen PV-eigenaren en de duizenden windturbine- en biogasinstallatie exploitanten met separaat eigen verbruik in Duitsland (wat niemand in Nederland maar lijkt te willen begrijpen)...


RWE en de bekende prietpraat
Bizar zijn de antwoorden van geïnterviewde Frits Vahrenholt van de "duurzame divisie" (aanhalingstekens van de auteur van het NRC artikel) van de bruinkool, steenkool en atoom moloch RWE. Het artikel is sowieso doorspekt van "big talk" van energie holdings die weinig gelegen hebben laten liggen aan de actieve bevordering van hernieuwbare energie in Duitsland. Dat hebben vooral onafhankelijke bedrijven als het in het artikel veel te kort aangestipte, zeer hard gegroeide en extreem progressief innoverende Juwi gedaan. Beslist niet "de conventionele energiesector"!!! Vahrenholt suggereert dat de invoering van het EEG een "slim staaltje industriepolitiek" is, daarbij een negatieve insteek implicerend. Maar hij vergeet er bij te vertellen dat er een torenhoge prijs wordt betaald voor de grootschalig industriële wijze waarop zijn baas RWE massale hoeveelheden bruinkool aan de schoot van onze planeet ontrukt met de grootste, door slechts 1 man/vrouw bestuurde machines ter wereld. Daarbij hele dorpsgemeenschappen fysiek en sociaal vernietigend, om o.a. het Ruhrgebiet van kunstmatig spotgoedkope "basislast stroom" te voorzien. Met bovendien monsterachtige hoeveelheden CO2 uitstoot tot gevolg waar deze grote energieholding niet of nauwelijks door de politiek op wordt afgerekend. Ook een "slim staaltje industriepolitiek", wellicht, meneer Vahrenholt??? Die opmerking van hem is nogal schijnheilig en zeer suggestief, to say the least...

Industriepolitiek is immers van alle tijden, en een van de verstandigste vormen daarvan is anno het jaar des Heeren 2009 om onze energievoorziening in eigen huis zo veel mogelijk veilig te stellen, externe afhankelijkheden zo veel mogelijk af te bouwen, het aldus niet uitgegeven of naar het buitenland weggelekte aan "fossielen" verspilde geld in eigen dorp/regio/land te houden, de CO2 uitstoot te beperken, en om zo veel mogelijk "partijen" (burgers, middenstand, bedrijven, etc.) te betrekken bij een veel democratischer decentrale voorziening. Industriële ontwikkeling dus van producten die hernieuwbare energie overal kunnen oogsten en laagdrempelig bij de miljoenen burgers thuis en op de vele vierkante kilometers daken op bedrijven kunnen brengen. Dat is exact wat Duitsland heeft gedaan, en waar zij, en de wereld met hen, elke dag weer de vruchten van plukken. Een "gewollte" industriële ontwikkeling, dus. Die de oppermacht van Vahrenholt's nieuwe monopoloïde en dominante, superrijke baas ernstig heeft aangetast. Also: eine sehr gute Sache...

Opmerkelijk stelt dezelfde Vahrenholt, die nota bene topman bij de reuzen windturbine bouwer REpower (zie recentste voorbeeld van de 6 Megawatt "patser" het bericht van 19 april 2009) is geweest, dat hij zelf "ook in zeven windturbines heeft geïnvesteerd". En dat RWE "het standpunt had dat het niet wilde investeren in gesubsidieerde markten." De bikkelharde realiteit is natuurlijk dat Varenholt's nieuwe broodheer RWE, net als de andere grote Duitse holdings (en het Zweede Vattenfall), alles in het werk heeft gesteld om de groei van de voor hen extreem bedreigende decentrale opwekking op alle mogelijke fronten te frusteren, te saboteren, en te traineren. RWE als holding heeft een superscharrige, niets voorstellende "wind portfolio" (0,2% van de totale, extreem zwaar op fossielen en nukes leunende opgestelde capaciteit eind januari 2009, voor de overname van het Nederlandse Essent). RWE heeft meegewerkt aan het tot aan het Europese Hof bestrijden van de invoering van "Hermann Scheer's EEG" (tevergeefs, elke keer zijn de goed betaalde topjuristen van de energie holdings op de vinger geslagen door de rechters, zie ook voetnoot 1). Netbedrijven van de RWE holding sturen ronduit schandalige dreigbrieven aan zonnestroom opwekkers in hun netgebied dat ze kunnen rekenen op invordering-met-terugwerkende-kracht van reeds door hen uitgekeerde (!!!) Einspeise Vergütungen voor hun zonnestroom. Als de juristen van het bedrijf "ooit" een gaatje kunnen prikken in het reeds 9 jaar lang met extreem veel succes functionerende EEG, door de "rechtmatigheid" van die Wet te (blijven) bestrijden.

So much for de geloofwaardigheid van RWE, en het plaatst de ietwat besmuikte (?) opmerkingen van nieuwe medewerker Vahrenholt wel in een heel apart daglicht... Zeker als u zich ook realiseert dat RWE, met het op slinkse wijze, veelbesproken (doch qua intenties slecht begrepen) binnenharken van het Nederlandse Essent, zo'n beetje "gratis" d'r een hele zooi windturbines bij heeft gekregen om hun gitzwarte reputatie mee van een microscopisch laagje "groen" te voorzien. Daar zitten nota bene turbines bij van de Duitse tak van het (ex-) Nederlandse Essent (op Duits grondgebied, "gezegend" met door RWE zogenaamd verfoeide Duitse EEG Einspeise Vergütungen!), maar ook de met veel te hoge MEP-vergoeding "gezegende", voor Essent en nu dus voor RWE extreem lucratieve windturbines in het zeer gunstig windregime hebbende Nederlandse Delfzijl. U heeft daar - als Nederlands Staatsburger - allemaal aan meebetaald via de in 2006 door Joop Wijn (EZ) om zeep geholpen typisch Nederlandse MEP regeling en de daarbij behorende "vaste bijdrage per huishouden" van 52 Euro per jaar...

De hele Duitse kolensector (alleen al de capaciteit van RWE: 10.041 Megawatt bruinkool, 3.071 MW poederkool deels samen met andere grote partijen) wordt via de achterdeur al decennia lang "gesubsidieerd" door de samenleving. Kent u de "Kohlepfennig" nog, hooggeschatte Duitse collega's? (3). "Subsidies", jawel, doordat ze bovendien ook al die tijd absurde hoeveelheden, niet meer in megatonnen te meten CO2 onze atmosfeer in hebben mogen uitstoten zonder daarop te worden afgerekend. Ik heb het verder niet over de tonnen zwaveldioxides, aerosolen en het giftige kwik wat door dezelfde centrales wordt uitgebraakt. Bovendien hebben de eigenaar-holdings jarenlang aan de eindverbruikers doorberekende "windfall-profits" voor schandalig gratis verkregen "emissierechten" binnengeharkt. En nog steeds, door de absurd lage prijzen voor die "emissierechten", zijn ze slechts een schijntje kwijt aan de onze planeet bedreigende monumentale uitstoot volumina van hun kolenmonsters. Het siert de nieuwe RWE medewerker niet dat hij selectief shopt in de "subsidie-pot". Alsof RWE's kolentoko zonder "subsidies", "zachte leningen", ander "publiek geld" (o.a. voor de voor hen essentiële dicht vernette hoogspannings-infrastructuur (4) ), en "niet betaalde maatschappelijke kosten" had kunnen overleven. Gewoon, een "gesubsidieerde bedrijfstak", dus. Zoals er zoveel zijn (over de atoompjes nog maar te zwijgen...). Niets nieuws onder de zon, het is van alle tijden. Nu is de "politieke keuze" gevallen op hernieuwbare energie, broodnodig in een rap naar Armageddon afglijdende beschaving, en daar mag best op intelligente wijze (niet via de Staatskas) dik op worden ingezet. Geen enkel probleem.

Vergeet bovendien nooit dat niet de Duitse Staat de feed-in betaalt, maar dat deze door de "Wälzung" direct door de kWh vreter wordt opgehoest, wat iets heel anders is dan een of andere vage, in de "algemene middelen" verdwijnende belasting te betalen door de "standaard belastingbetaler", zoals met de beruchte energiebelasting (44% verhoging op EB elektra in Nederland vanwege de invoering van het capaciteitstarief per 1-1-2009...). Waarbij het bovendien om totaal andere geldvolumina gaat en als extreem effectieve, direct op de enige juiste plek teruggesluisde "doelbelasting" werkt waar geen enkele andere door de Staat gecontroleerde "belasting" aan kan tippen. Waarbij ook, niet geheel onbelangrijk maar al te vaak verzwegen, aangetekend dient te worden dat de grootste stroomzuipers ook in Duitsland (onder voorwaarden) worden ontzien en niet hoeven mee te betalen aan de EEG heffing. Selectieve "verontwaardiging" over subsidies en, vooral, de niet genoemde verkapte financiële voordelen voor de kolen-, gas-, en atoomindustrie (onzichtbaar afgewenteld op de samenleving en dus feitelijk nog vele malen erger dan "geoormerkte subsidies"), horen er steevast bij in de permanent voortdurende publieke desinformatie campagnes van de grote energieholdings en de instellingen en organisaties die daar hun brood aan verdienen. Hermann Scheer heeft het allemaal al vele jaren geleden meegemaakt en fulminerend met succes aan de kaak gesteld. Nederland doet het twintig jaar later (...) allemaal nog eens van dik hout zaagt men planken en een betonplaat voor de hersenpan over terwijl de hernieuwbare revolutie reeds lang met de Duitsers als voortrekker in gang is gezet...


Nieuwe koers?
Varenholt geeft zelf al aan waar het, noodgedwongen door het doorslaande succesverhaal genaamd het EEG (...) momenteel naar toe gaat met RWE (die samen met de andere holdings vanwege het EEG stapsgewijs, en in 2008 cumulerend tot 15 procent marktaandeel elektriciteit uit de handen is gerukt...): nu zo grootschalig mogelijk inzetten op de regelmatig door hen beschimpte en met leugens bestookte hernieuwbare stroom opties. Voortbordurend op grotendeels door de einverbruikers betaalde peperdure centralistische (hoogspanningsnetten nodig hebbende) stroomvoorziening, zoals de megalomane plannen met Desertec duizenden kilometers ver naar het zuiden in noord Afrika. Weer samen met andere gigantische energie reuzen, je zult daar geen "kleine spelers" tegenkomen, die zijn alleen maar lastig. En dus niet "decentraal", maar zo groot mogelijke, feitelijk gesubsidieerde projecten als het genoemde uit 250 REPower off-shore megaturbines (...) en 200 on-shore exemplaren bestaande "1,9 GigaWatt ordertje" wat RWE dochter Innogy plaatste bij Varenholt's vorige werkgever. Dat gaan vooral Duitse off-shore windprojecten worden, met uiteraard onder druk van de grote energieholdings (de enige "logische partijen" die de schaalgrootte van en mega-investeringen voor off-shore financieel aankunnen...) tot stand gekomen Einspeise Vergütungen (wel of geen subsidie?). Die onder hun regie, met zware druk op de politiek, in de Novelle (2009) van het ooit door RWE verfoeide en fel bestreden EEG zijn ingebracht voor off-shore wind...

Ook de andere grote jongens Vattenfall en E.ON hebben zich, na jaren van sabotage van het EEG, op de voor hen nu lucratieve off-shore windmarkt gestort. Er is nauwelijks concurrentie mogelijk op zee, er is slechts een zeer beperkt aantal spelers die dat soort schaalgrootte en ingewikkelde technologische uitdagingen aan kunnen: perfect passend in de voortdurende monopolisering van (een substantieel deel van) de energievoorziening waar dit soort grote energiebedrijven zo hartstochtelijke minnaars van zijn. Alle feed-in voor die off-shore windparken (wederom: ook door alle burgers in de kWh omslag te betalen) gaat dus allemaal niet meer naar werkelijk decentrale opwekking (kleinschalige zonnestroom, windparken op land, biovergisters bij boeren) bij burgers en kleine bedrijven. En dat is dan ook de zeer uitdrukkelijke bedoeling van deze megaholdings. Wat ze natuurlijk nooit zullen toegeven. De kabel de zee op wordt, het zal u niet verbazen ... door de stroomverbruikers opgehoest. Netbeheerders in Duitsland worden verplicht netten uit te bouwen bij groeiend aanbod van productievermogen (o.a. grote groei windvermogen op zee) en als er bottlenecks dreigen te komen. En ze zullen dus de daar uit volgende hogere transporttarieven gesocialiseerd gaan omslaan. Ook voor de PV producent op land die meer opwekt dan hij zelf verbruikt, maar wat lokaal direct wordt geconsumeerd zonder ooit het hoogspanningsnet te "hoeven" zien... Dat heet ook wel "externaliseren van bedrijfskosten" door de grote, van hoogspanningsnetten afhankelijke energieholdings. Deze bedrijven zijn gepokt en gemazeld in dat dubieuze pokerspelletje. De netgekoppelde eindverbruiker betaalt deze "ge-externaliseerde kosten".


Gestoorde vergelijking
Ook weer zo'n belachelijk citaat in het artikel: Off-shore windpark Nordsee 1 bij het Waddeneiland Juist (RWE) zou "voldoende stroom leveren voor een half miljoen huishoudens", direct gevolgd door "Om dat te evenaren, zou je een gemeente ter grootte van Waddinxveen moeten bedekken". Daarmee kleineert windboer Varenholt de enige echte (voor burgers en middenstand bereikbare) decentrale, en op vele miljoenen lokaties (!!!!) te realiseren optie zonnestroom. Hij had net zo goed een even onterechte en bezopen vergelijking met een van de met "probleempjes" gezegende kerncentrales van zijn nieuwe broodheer kunnen maken en aldus de nieuwe toko wind off-shore kunnen kleineren. Varenholt heeft al snel het klappen van de zweep bij RWE geleerd: maak alles wat "wij" (als RWE) niet kunnen controleren belachelijk, en trap die voor ons oncontroleerbare, onze fundamenten hard aanvretende opties ten allen tijde publiekelijk in de hoek zodat ze niet serieus worden genomen. Bovendien wordt hier weer even fijntjes verzwegen, dat om die (??? 500.000 x 3.500 = 1,75 Terawattuur ???) gegenereerde hoeveelheid elektriciteit wel de nodige "infrastructuur" nodig is om dat sowieso op het Duitse vasteland te krijgen. Zo'n dure infrastructuur heb je vooralsnog, zelfs bij voortschrijdende marktgroei bij zonnestroom in Duitsland voor de komende jaren helemaal niet nodig, want de output van het overgrote merendeel van de reeds (toeval?) 500.000 gerealiseerde particuliere PV-installaties bij de oosterburen wordt vrijwel momentaan in de dorpen en steden waar die dingen staan direct weer geconsumeerd, zonder dat daarvoor peperdure hoogspanningsnetwerken nodig zijn om de gegenereerde stroom over honderden kilometers - met transportverliezen - te vervoeren. Hoogspanningsnetten die RWE cs. echter wel degelijk nodig hebben voor de afvoer en distributie van hun enorme hoeveelheden op 1 mega-lokatie geproduceerde off-shore windstroom.

Die 500.000 huishoudens met dakvullende PV systemen wonen niet, zoals door Vahrenholt blijkbaar gesuggereerd, op elkaars lip in een fictieve kleine Duitse gemeente genaamd Waddinxfenn, maar regelmatig verspreid over dat dik 357 duizend vierkante kilometer grote land. Alles in perspectief blijven plaatsen s.v.p. Daar zijn de grote Duitse energiebobo's niet zo goed in, die zien de "kleine decentrale opwekker" het liefst van deze aardbodem verdwijnen, te beginnen in eigen land...


Milieubewustzijn BRD
Interessant in het artikel is de aangehaalde enquête (Agentur für Erneuerbare Energien, Berlijn), waaruit blijkt dat Duitsers verdere uitbouw van duurzame energie belangrijk tot zeer belangrijk vinden. Er wordt gerefereerd aan het (gemiddeld) hoge milieubewustzijn bij de oosterburen, en aan de zeer krachtige anti atoombeweging in de jaren tachtig. Daarbij is de schrijver vergeten te vertellen dat die anti atoombeweging tevens de basis heeft gelegd voor de zonnestroom revolutie in Duitsland, met name in Freiburg (een van de "zonnestroom hoofdsteden" in de BRD). Het belangrijkste bewijs dat het ecologische bewustzijn van de oosterburen vele malen hoger is (5) dan de vaak onterecht op een wrakke milieusokkel geplaatste vlaklanders in het land ter westerzijde, is de Duitse Grondwet, het Grundgesetz. Want daar staat de volgende frase in (met hartelijke dank aan Paul Cohn van Opgewekt.nu):

Artikel 20a

"Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung."

Vertaling van het eerste deel door Paul Cohn:

"In haar verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties beschermt de Staat de basiselementen van alle leven op aarde."

Extra commentaar van Paul: "Blijkens de discussies in Duitsland heerst daar breed de opvatting dat dit al lang niet meer alleen gaat over aarde, water, vuur en lucht. Het gaat over het voorkómen van "uitroeien van soorten; vernielen van natuurlijke voorraden (olie, gas, kolen, etc); vergiftigen van aarde, water, lucht en vuur als basiselementen van alle leven (ozongat, ontbossing, verwoesting van de regenwouden, etc.)". U zult tevergeefs naar een soortgelijke "natuur/milieu bewuste" (impliciete) verantwoordelijkheid van de Staat zoeken in de Nederlandse Grondwet, het artikel 21 in onze Grondwet ("is gericht") is te slap voor woorden...


Protesten
In het stuk over de (voorspelbaar) klagende energieverspillers (bij monde van Thomas Mock van de VIK, de vereniging van grootverbruikers in de industrie) nog enkele opmerkelijke zaken. Het EEG zou "almaar meer gaan kosten", klaagt Mock. Natuurlijk in eerste instantie, want dat was de uitdrukkelijke bedoeling ook van het EEG. Want die wil maximaal, ongecapt en drempel-loos hernieuwbare energie bevorderen (elektriciteit), en de uitbouw daarvan bespoedigen. Er komen jaarlijks vele duizenden nieuwe installaties bij (lees: invulling van de expliciete doelstelling!), en dus zal in het begin er meer geld op tafel moeten komen. Wat de heer Mock er bij vergeet te vertellen dat door de ingebouwde degressie voor nieuwe installaties, er op termijn een "breekpunt" gaat komen wat er voor zorgt dat uiteindelijk die kosten weer omlaag zullen gaan (het BMU heeft daar uitgebreide berekeningen voor en laat regelmatig grafieken zien met de actuele voorspellingen). Niet alleen omdat de eerste, met de hoogste feed-in tarieven gezegende EEG installaties op in Wet vastgestelde tijdstippen uit de wettelijke regeling zullen worden gegooid (de eersten, die onder de EEG condities in 2000 in het leven zijn geroepen, worden uit de regeling gestreept op 1 januari 2021). Maar ook omdat de voortgaande degressie op termijn zal leiden tot dermate lage (theoretische) feed-in bedragen, dat sommige opties mogelijk al binnen een paar jaar tijd door het bereiken van hetzij "Steckdosenstrom" pariteit (zonnestroom), hetzij "netstroom" pariteit (concurrentie met "kolencentrale gate factory stroomprijs", door windstroom), helemaal niet meer voor EEG ondersteuning in aanmerking zullen hoeven (lees: gaan) komen.

Er wordt in het artikel meteen suggestief gesmeten met miljarden. Dat schrikt lekker af, al hebben veel mensen tegelijkertijd blijkbaar weinig moeite met de ronduit verbijsterende bedragen die in de dubieuze, met de nodige schandalen geconfronteerde banksector worden gestoken. Of die aan de Blood-for-Oil Energie Oorlog in Irak door de Amerikaanse belastingbetalers zijn gespendeerd. Bovendien worden verouderde dan wel foutieve cijfers voor 2006 genoemd, nl. 3,3 miljard Euro voor het Duitse EEG. Blijkbaar is hetzij het NRC of, erger nog, de brancheorganisatie van grootverbruikers in Duitsland, slecht ingelicht over de werkelijk uitgekeerde (nog steeds niet tot revolutie leidende) bedragen in eigen land. In 2006 was het totale aan EEG feed-in uitbetaalde bedrag namelijk niet 3,3 maar al 5,6 miljard Euro, en in 2008 (jaarcijfers net gepubliceerd door BDEW) was het al opgelopen tot 8,7 miljard Euro. Desondanks blijft de EEG bijdrage voor iedereen binnen de perken (ruim een cent/kWh, het BMU schat in dat tot 2015 bij een verbruik van 3.500 kWh/jaar een gezin niet meer kwijt zal zijn dan ongeveer 4 Euro/maand [1,4 eurocent/kWh] voor de EEG Umlage), zonder dat er gesproken kan worden van "nietsontziende flessentrekkerij" of "onhoudbare situatie", zoals maar al te graag door de grootste belangenboter op het hoofd hebbende partijen wordt gesuggereerd. In de BMU brochure (pdf 951 kB) over de "kosten van het EEG" wordt op pagina 28 uitgelegd dat de vaak door de energieholdings gebezigde beschuldiging dat de stijging van de kWh prijs met name door het EEG veroorzaakt zou worden op drijfzand berust. De grootste kostprijs aanjagers blijken ... de kosten voor levering+transport+marketing van ... die holdings te zijn! Ik geef u even in herinnering dat veel van de fossiele en nucleaire installaties in Duitsland al flink op leeftijd zijn dan wel economisch afgeschreven, en dat desondanks de "stroomkosten" maar blijven stijgen. Wellicht snapt u nu waarom megaholdings als RWE aan die absurde oorlogskassen (80 miljard Euro...) komen en waarom ze zonder al te grote struikelblokken buitenlandse energiebedrijven (Essent) kunnen opvreten en megalomane, vele miljarden kostende "duurzame plannetjes" presenteren (Desertec) om de "lustige" politici te paaien...

Als je veel elektra zuipt, ben je jezelf alleen maar blind op kosten aan het jagen, mede omdat je als een trekpoppetje aan de onnavolgbare en totaal niet [permanent/langdurig] te beïnvloeden tariefpolitiek van de energiebedrijven hangt. Zoals gezegd, in Duitsland niet zozeer door de marginale "extra" EEG bijdrage van (geschat) in 2009 mogelijk een dikke cent/kWh. Maar door het totaal aan variabele kosten (levering, transportkosten, concessie gemeentes, WKK heffing, energiebelasting en BTW...) wat je er zo tegelijkertijd allemaal blind doorheen jaagt. No problem with that, als je bereid bent om die "prijs" te betalen, toch? Heel wat beter dan oeverloos zitten te zeuren over een marginale persoonlijke bijdrage aan de hernieuwbare revolutie van de Eeuw in eigen land, is gewoon zuiniger met elektra omspringen. Dan kan de jaarnota ook weer flink omlaag, zonder dat "derden" daar ook maar een microseconde invloed op hebben. En wordt die gewraakte EEG Umlage vanzelf een stuk minder (6). Ergo: je bent er zelf bij, en energiezuipers moeten gewoon minder gebruiken i.p.v. gaan zitten miepen over hoge rekeningen...


"Feed-in" Nederland?
Het in een apart kader geplaatst stukje "Nederland wil 'groene wet' is ook een beetje suggestief. Wie of wat is "Nederland"? Beslist niet de Staat! Noch "de politiek" (die door de bank genomen de ballen begrijpt van de merites van het Duitse EEG). Al helemaal niet Economische Zaken, die juist alles op alles zal zetten om elke poging om het Duitse EEG naar Nederland te halen grondig te saboteren. Dat er een succesvolle handtekeningen actie (status 30 juli 2009: 15.850 stuks) is gehouden door iNSnet.org, Kleine Aarde, aanvankelijk WWF (om onduidelijke redenen afgevallen), en als nieuwe speler WISE, dient te worden geduid als een (representatieve?) "wil van het volk". Maar aangezien "het volk" ook niet hetzelfde is als het abstracte begrip "Nederland", en Den Haag de laatste jaren "dat volk" niet erg hoog heeft zitten (struisvogelmentaliteit van de ergste soort en een enorme minachting van onze "verworven vrijheden"), mag u voor u zelf invullen wat er met dat verder prima initiatief gaat gebeuren als sommige partijen het voor het zeggen blijven krijgen.

Natuurlijk is er wel "iets" van die maatschappelijke druk doorgedrongen in Den Haag, maar de eerste signalen "dat we ook zoiets gaan doen", werden direct al in de kiem gesmoord met het eeuwige gezeur van "dreigende kostenverhoging bij de burger" e.d. Die ook geen enkele moeite leek te hebben met die beruchte vaste 52 Euro MEP bijdrage per jaar. Bij jaarverbruik van 3.500 kWh neerkomend op een "bijdrage van 1,49 eurocent/kWh" die echter nooit genoeg bleek te zijn en nooit door zuinig gedrag kon worden beïnvloed door de eindverbruiker. Maar daar hoor je in deze context ook nooit wat over uit Den Haag. Tevens was daar al rap de verzekering dat bij een eventuele (beslist niet vastgestelde) "omslag van kosten voor duurzame energie over de stroomverbruikers" alles alsnog "gecapt", "geplafonneerd" en ingeperkt zou gaan worden. En de verschrikkelijk bureaucratische en niet hard stimulerende SDE gewoon de verschrikkelijk bureaucratische en niet hard stimulerende SDE zou blijven.

Daar komt dan ook nog bij dat het gevaar dreigt dat belangengroeperingen (ik zie Wientjes al aankloppen bij Balkenende of van der Hoeven) in Den Haag met succes gaan lobby'en om buiten de verplichte kWh opslag te blijven. Wat zal gaan resulteren in "weinig schouders dragen hoge lasten", en de consumenten dus vet de lul zullen gaan worden. Ook zal dan ongetwijfeld door weer andere maatschappelijke druk er weer stevig "gecapt" gaan worden, zodat er slechts zeer beperkte extra bedragen voor een toch al bomvol deksels zittende, slecht werkende SDE regeling, zullen gaan komen...

Dit Hollandse kruideniers-gepruts is natuurlijk compleet onvergelijkbaar qua impact met het superieure, blijvend snoeiharde resultaten afleverende, altijd onbeperkte EEG. Al denken sommige parlementariërs daar ondanks de bikkelharde cijfers over de bitter tegenvallende "prestaties" van de Nederlandse SDE totaal anders over. Die politici hebben nooit de kop uit het Brinkhorst zand kunnen of willen trekken. Het laatste BDEW rapport rept reeds van een totale productie van uitsluitend (!) EEG stroom in Duitsland (veel valt daar nog buiten omdat de productie niet aan de eisen van het EEG voldoet) van al 71,148 Terawattuur, de jaarproductie van bijna 18 Borssele kerncentrales. U mag zelf bij CertiQ of SenterNovem na proberen te vragen hoeveel aangetoonde "SDE kilowattuurtjes" er in die anderhalve jaar tijd in Nederland zijn geproduceerd (succes!)... De totale vermeden uitstoot van CO2 [equivalenten] is voorlopig geschat op driekwart (uitsluitend EEG bijdrage, dus hernieuwbare elektra, geproduceerd op eigen bodem!!!) van 75 miljoen ton, ongeveer 56 miljoen ton, alleen al voor het jaar 2008 (p. 39 van de BMU brochure) ... Nederland zet voor haar totale reductie pas voor 2010 in op ... 40 miljoen ton reductie/jaar waarvan de helft in het buitenland zou "mogen" plaatsvinden... Hoe blind kun/wil je zijn?

Het Duitse EEG kent trouwens, ondanks de suggestie van het NRC, geen "100 procent navolgers" in de internationale context. Elk land "doet" het weer anders, sommigen met zeer groot recent succes (Vlaanderen), sommigen met volslagen krankzinnige lucratieve condities waardoor de hele markt ongezond explodeerde (en vervolgens keihard met een gruwelijke marktcap werd "gezegend", Spanje), of op een totaal verkeerde wijze verstikt in ranzige bureaucratie waardoor er een enorme hoeveelheid projecten in de wachtrij is geplaatst (Griekenland, waar lange tijd 2 tot 3 GigaWattpiek aan alleen al zonnestroom projecten "in de bureaucratische molens verstrikt was geraakt", er schijnt nu pas eindelijk "beweging" te komen daar). Er is geen enkel ander land wat 1-op-1 het Duitse EEG heeft geïmplementeerd. Er kan er maar een de beste zijn. Nederland stelt niets voor en heeft ook een van de ergste bureaucratische regelingen bedacht (de beleidsambtenaren van EZ) die de Duivel nog niet had kunnen bedenken. Om de markt af te wurgen en de Grote Energie Heren niet teveel te "belasten" met allemaal decentrale opwekkers die hun marktaandeel (misgelopen verkoop) gaan aanvreten.

Het "Nederlandse feed-in" stukje besluit met de tale-telling opmerking dat bij ongelimiteerde overname van het Duitse systeem "Den Haag vreest voor hoog oplopende vergoedingen en, als gevolg daarvan, een sterke stijging van de energierekening". Dat is quatsch. Ik heb in mijn reactie op het People Planet Profit artikel reeds laten weten dat om de huidige penetratie van hernieuwbare elektriciteit in Duitsland en de daarmee gepaard gaande, in 9 jaar lang opgelopen "financiële verplichtingen vanwege het EEG" 1-op-1 (!!!) te transponeren naar de Nederlandse situatie met een ongeveer vijf maal zo kleine bevolking, er ongeveer 2 miljard Euro per jaar voor vergelijkbare feed-in tarief betalingen nodig zou [kunnen] zijn. Bij vergelijkbare kosten voor zowel de huishoudens als het overgrote merendeel van alle andere kWh consumenten, bedrijven incluis. Bij zuinig gebruik in huishoudens rond de 30 Euro of minder, als je er op los leeft over de 100 Euro. Een gemiddeld gezin, uitkomend op (volgens mijn waarschijnlijk te pessimistische anderhalve eurocent/kWh extrapolatie) 52,50 Euro bij 3.500 kWh, betaalt bij NUON Energie momenteel met standaard (grijs) variabel elektra contract voor uitsluitend de (door gedrag beïnvloedbare) variabele kosten (alle vastrecht ellende en het bezopen capaciteitstarief van dik 140 Euro/jaar voor de "goedkoopste" variant tm. 3x 25 A, altijd te betalen, terzijde leggend) 842,45 Euro. Nogmaals: uitsluitend voor "variabel elektriciteit" (exclusief alle transport en teruggave gedoe, zie ook grafiek verderop met uitleg). Dan zou de EEG Umlage 6,2% van het totaal aan uitsluitend variabele kosten zijn. Veel minder als je de gemiddelde nota van zo'n huishouden er bij neemt, met een verbruik van zo'n 1.800 kuub duur gas (927 Euro/jaar alleen variabele kosten excl. vastrechten). Dus EZ en "Den Haag" zitten bewust te liegen over "sterke stijging van de energierekening", het zal slechts een minuscule fractie van de totale, sowieso al te betalen kosten zijn. Ze willen gewoon het EEG niet, maar zijn te laf om dat en plein public te zeggen en verzinnen elke keer weer stompzinnige smoesjes om het EEG als briljant concept dood te knuppelen.

Het gevolg zal zijn, bij het "werpen van een plafond" in een "feed-in achtige constructie" (en natuurlijk, het uitsluiten van zoveel mogelijk stroom vretende bedrijven waardoor de "lasten" bij de reeds veelgeplaagde huishoudens navenant veel hoger zullen gaan worden), dat Den Haag mogelijk gaat kiezen voor een zwaar gecastreerde "EEG-achtige" pruts SDE, waardoor de ellende alleen nog maar groter zal gaan worden. En de expliciete bedoeling van het EEG: maximaal en zonder belachelijke drempel constructies hernieuwbare elektriciteit stimuleren, in Nederland beslist niet van de grond zal komen.


(2) Reactie van Sjef Peeraer, o.a. oprichter van Atoomstroom.nl

De reactie van de heer Peeraer is zoals gebruikelijk intelligent in elkaar gezet, maar er zitten weer de nodige fouten en dubieuze veronderstellingen in en het is wederom extreem eenzijdig gefocust op de (veronderstelde) pecunia. Daarmee is namelijk alles dood te praten en (met de nodige manipuleerbare input) alles kapot te rekenen. Dat doen de vertegenwoordigers van de fossiel-nucleaire "orde" al decennia lang om de "reNEWable kids on the block" de pas af te snijden met zand in de ogen van het domme publiek strooiende appels en peren rekensommetjes.

(a) "In dit systeem worden wind- en zonne-energie gesubsidieerd door de meerkosten om te slaan over alle energieverbruikers".

Ten eerste, het gaat hier uitsluitend om hernieuwbare elektriciteit, meer regelt het EEG niet. Dus niet "energie", maar "stroom". Een wezenlijk verschil, veelgemaakte fout, tot Balkenende aan toe. Ten tweede, ook Peeraer vergeet voor het gemak (?) maar even te vermelden dat het in het EEG niet alleen om windstroom (2008, onderaan gelinkte BDEW rapport: 57% van totaal aan opgewekte, onder EEG condities vallende kWh) en zonnestroom (6%) gaat. Maar ook om de niet genoemde supercategorie biomassa (27%), kleinschalige waterkracht (7%), de drie "gas" soorten (verstroming van "Deponie-", "Klär-" en "Gruben-"gas, 3%), en de nog in de startblokken staande (dure, doch kansrijke) optie geothermie (nog slechts 0,02%). Ten derde, het in de mond nemen van het uitermate beladen begrip "subsidie" suggereert directe Staatssteun. Dat is door het Europese Hof afgestraft, de door alle kWh afnemers betaalde "EEG Umlage" wordt door hen terecht niet als "staatssteun" (voor velen gelijkstaand aan "subsidie") gezien... Tot slot: niet de "meerkosten" (niet gedefinieerd, noch uitgelegd) worden financieel ondersteund. De Einspeise Vergütungen zijn in het leven geroepen om een hernieuwbare stroom opwekkende installatie voor de beheerder/koper binnen afzienbare tijd (voor zonnestroom wordt vaak gerekend met "economische terugverdientijden" van 10-15 jaar, "amortisierung") rendabel afbetaald te krijgen. Vaktijdschrift Photon rekent met een rendement van 7,4% met meename van alle kosten over de gehele "economische levensduur" van 20 jaar.

Het incentive systeem wordt dan ook, zeker voor de nu nog voor de burger prijzige, doch zeer rap goedkoper wordende PV-systemen, een "kostendeckende Vergütung" genoemd. Ook wel een wettelijk vastgelegde "Mindestpreis" voor levering van hernieuwbare stroom aan het net. Heeft weinig met "meerkosten" voor zonnestroom te maken, zoals wel degelijk op extreem krampachtige, in het met talloze discutabele aannames omgeven gedrocht genaamd de Nederlandse SDE wordt "geprobeerd". Wat zelfs door Peeraer blijkbaar ook niet als een "feed-in" systeem wordt gezien. Al is Economische Zaken het rabiaat met hem oneens, een mening die door enkele spraakmakende politici wordt gedeeld. Wat niet inhoudt dat zij volmondig zullen beamen dat de SDE een kopie is van het EEG, al probeert EZ dat wel degelijk te doen voorkomen om koste wat kost een betere begripsvorming van het Duitse EEG in Den Haag te blokkeren. Voor een vlijmscherpe analyse van "het fenomeen" EEG in relatie tot het kreupele bastaardneefje (derdegraads) de SDE, zie dit artikel (rechterzijde, toegespitst op windenergie) van de hand van Jaap Langenbach van Wind Service Holland.


 

(b) "Het systeem dreigt in ons land ingevoerd te worden, maar kost de Duitse samenleving miljarden."

Ach ja, die "kosten"... De "baten" (en, belangrijker nog: bij wie die "baten" terecht zullen komen) zullen we het helemaal maar niet over hebben... De heer Peeraer zal niet verloochenen waar zijn atoomstroom business om draait: het ten allen tijden instandhouden van een centralistische voorziening van elektriciteit, waar burgermansjes slechts gezien worden als monddood te maken stroom afnemers die verre van mogelijke participatie aan een schone, hernieuwbare energie revolutie gehouden dienen te worden. En waar partijen als kernenergie promotoren een zo dominant mogelijke rol in dienen te spelen. Peeraer is daarmee de vleesgeworden spreekbuis van de conventionele sector geworden, als hij dit soort "taal" over ons afroept. Hoezo, "dreigt"? Wat is er toch zo gruwelijk mis aan dat "Duitse systeem", het succesvolste incentive systeem wat er ooit is uitgebroed, dat we "ons" daar met hand en tand tegen zouden moeten [blijven] verzetten? Het venijn zit hem in het woordje "ons". Ik denk dat de heer Peeraer en de webmaster van Polder PV daar totaal verschillende partijen mee bedoelen!

^^^
De ontwikkeling van de gemiddelde huishoudelijke "Steckdosen" (stopcontact) stroomprijs in Duitsland van 2000 tot en met 2008, met de componenten uitgesplitst. Belangrijk om te beseffen is dat het hier om een "gemiddeld" verbruik per huishouden gaat van 3.500 kWh/jaar (verhoudingen komen anders te liggen bij andere verbruikscijfers). En, ook niet vergeten, zoals in de toelichting bij deze figuur wordt beschreven: de vastrechten ("monatliche Grundgebühr") zijn in deze grafiek inbegrepen in de "variabele" prijs! Let ook op dat "productie, transport en marketing" (donkerblauwe kolom) hier verder niet zijn uitgesplitst, i.t.t. de situatie in Nederland. EEG, KWKG (WKK bijdrage), en de - forse- Konzessionsabgabe kennen we in Nederland niet.

Elders in de brochure waar dit plaatje vandaan komt is te vinden dat de door sommigen met veel geblaat verfoeide EEG Umlage in 2008 nog steeds slechts een klein deel blijft van de totale "all-in kWh kosten", zeker als je beseft wat er daardoor in negen jaar tijd voor een gigantische hernieuwbare energie productie en industriële ontwikkeling is opgebouwd en in gang gezet (hebben de tegenstanders van het EEG het nooit over). De tabel op p. 26 van de zeer interessante brochure geeft voor 3.500 kWh/jaar verbruikende huishoudens een maandelijkse EEG bijdrage van 3,10 Euro incl. BTW (€ 37,20/jaar) voor 2008. Dat komt dus neer op nog steeds een miezerig bedrag van slechts ... 1,06 eurocent/kWh (4,9% van de totale kWh kosten incl. vastrechten; zelfs minder als je veel meer zou verbruiken, omdat de vastrecht last voor zuinige verbruikers navenant een grotere rol speelt). Over de Konzessionsabgabe, 5,22 Euro/maand, neerkomend op een heffing van 1,79 eurocent/kWh (8,3% van de totale kosten) hoor je de anti-EEG Umlage schreeuwers echter ook nooit...

Ter vergelijking: de reëele variabele all-in prijs in het EEG-loze (SDE komt uit Staatsbegroting, niet uit kWh opslag) Nederland, bij een grote holding als NUON/Vattenfall is inmiddels (per 1 juli 2009) sec al veel hoger, en bovendien exclusief vastrechten: 24,07 eurocent/kWh voor standaard enkeltarief variabel contract. Vastrecht levering voor NUON Energie voor elektra is momenteel 1,99 Euro incl. BTW/maand, neerkomend op een verhoging van 0,68 eurocent/kWh bij een jaarverbruik van 3.500 kWh. Wat resulteert in een "inclusief maand vastrecht prijs levering" van al 24,75 €ct/kWh.

Echter: dan vergeet ik te vermelden dat daar ook nog eens een stapel andere "vastrechten" en 1 gigantische "teruggave post" bijkomen in Nederland (alle bedragen incl. 19% BTW): (1) het krankzinnige nieuwe capaciteitstarief van de netbeheerders (Liander 140,38 Euro/jaar voor 3x 25 A), (2) "vastrecht aansluiting" (idem 19,56 Euro/jaar), (3) "vastrecht transport" (idem 21,48 Euro/jaar), en (4) niet te vergeten de "meetdienst" (universeel voor alle (onder netbeheer vallende) meters per 1-1-2008: 30,05 Euro/jaar). Tot slot (5), is daar de a.g.v. invoering capaciteitstarief extreem verhoogde vaste post "teruggave energiebelasting" door het Min. Fin. aan alle "woningen met woonfunctie" (- 379,16 Euro/jaar). Tellen we deze hele zooi bij elkaar op, kom je aan een totaal bedrag van minus € 167,69 per huishouden in Liander gebied met 3x 25 A aansluiting (transport- en meet- vastrechten minus teruggave EB door Min. Fin.). Bij 3.500 kWh/jaar verbruik neerkomend op -4,79 €ct/kWh, wat met bovengenoemde NUON "all-in prijs" neer zou komen op een totale "kWh-last" van 24,75 - 4,79 = 19,96 €ct/kWh. Dat stelt (ook) helemaal niets voor, net zo min als de "Duitse all-in prijs" veel voorstelt.

Met daarbij uiteraard de kanttekening dat die extreme, de totale "all-in kWh prijs" fors beïnvloedende post "teruggave energiebelasting" in Nederland natuurlijk net zo "kunstmatig" is als de door Duitsland op de variabele kWh prijs geheven nu nog als "scharrig" te kwalificeren EEG post. Dus als je EEG heffing als "subsidie" wilt kwalificeren, zul je ook de "teruggave energiebelasting" als een zeer heftige, dramatisch de "energierekening verstorende" subsidiepost dienen te beschouwen. Die echter i.t.t. de EEG post in Duitsland, WEL uit de extreem politiek gevoelige Staatsruif wordt betaald... Je hoort nooit iemand (de holdings of de atoomboys inclusief) over die waanzinnige, feitelijk verspilling uitlokkende (want: kunstmatig de "all-in" kWh prijs drukkende!) "marktbeïnvloeding". Het is zelfs hartstikke gunstig voor de "cashflow" bij die bedrijven (want zij schuiven die enorme bedragen alleen maar door). Vast erg interessant voor de financiële whizzkids bij de energiebedrijven, misschien is er nog wel ergens leuk rente van te trekken van die bedragen...

Bron: brochure pdf downloadbaar van de briljante, en extreem informatieve website Erneuerbare Energien, van het BMU

Grafik/Graph © BMU

Die vermaledijde "kosten" heb ik het hier al over gehad (ik geef zelfs de exacte getallen, wat de "tegenstanders van het Duitse EEG" slechts bij zeer grove benadering doen). Peeraer zwijgt in alle talen over de 5,227 miljard Euro die nog vóór het "crisispakket" door EZ voor de SDE 2009 door EZ werd geraamd in hun beruchte brief van 20 februari 2009. Peeraer zwijgt ook in alle talen over de vele "andere miljarden" die al talloze jaren lang jaarlijks naar het olie-, (over 25 jaar) gas-, en uranium rijke buitenland vloeien, dankzij de monopoloïde holdings die hij zo hartstochtelijk verdedigt. Om nog maar te zwijgen over de fenomenale, alleen door hooggeleerde statistici met vele onbekendheden te schatten kosten voor diezelfde samenleving, die nooit in die beruchte, compleet artificiële "stroomprijzen" worden verdisconteerd: CO2 uitstoot, vervuiling, belasting gezondheidszorg, sociale ellende in en rond uraniummijnen, op de Staat af te wentelen verzekeringskosten, opruimkosten, en opslagkosten voor de nucleaire erfenis van afgeschreven of, vele malen erger, met "ongelukken gezegende" gesloten kerncentrales, beveiliging van kerncentrales en alle ellende die daaromheen speelt zoals splijtstof transporten (allemaal de schuld van de "milieubeweging", natuurlijk), veiligheidslekken van nucleair materiaal, proliferatie van nucleair-gerelateerde onveiligheid, daarmee gepaard gaande verhoogde uitgaven van toch al volledig uit de klauwen lopende militaire budgetten (peperduur cordon sanitaire rond "schurkenstaten" als Noord Korea en Iran met atoom ambities!!!) en gerelateerde energie- en grondstoffen oorlogen, etc.

Als u het allemaal kunt "becijferen", be my guest. Ik geloof op voorhand de uitkomst niet, want dit soort omvangrijke, krankzinnig ingewikkelde en bomvol zeer discutabele aannames zittende cijferoperaties zijn gedoemd om in drijfzand te eindigen, want waar eindig je met al je rekenexcercities? Als d'r al wat uit komt, gaan we dat uiteraard allemaal in de energieprijzen van de "conventionele orde" proppen. Kijken hoe de verhoudingen met decentrale opwekking er dan uit komen te zien... Nogmaals, vrij zinloos om dat uit te gaan zitten rekenen met zoveel onzekere variabelen. Overeind staat dat als gevolg van die "oncijferbaarheid" samen met de bewezen lokale en mondiale ellende die ze veroorzaken de conventionele orde, de atoomlobby incluis, leugenachtige, veel te lage prijzen dicteert die de markt voor hernieuwbare energie per definitie tot een "non-level-playing-field" maakt (lees: kunstmatig laag gehouden dumpprijzen die de consument en het bedrijfsleven als chronisch verslaafden gevangen houdt). Aan "de markt" kun je dat sowieso niet overlaten, die maakt hernieuwbare energie op voorhand kapot omdat het om een ordinaire belangenstrijd gaat vanuit een dominante, door schijnheilige en hypocriete politici gefaciliteerde positie. En dus moet die in en in zieke markt opengebroken worden met net zo "kunstmatige" andere incentives, om de wel schone en ook nog eens democratiseerbare, door vele miljoenen burgers ook te praktizeren "alternatieven" in de maatschappelijke orde volledig tot hun recht te kunnen laten komen!


 

(c) "Het Duitse systeem scoort ... niet goed ... m.b.t. beoogde doelen en kosteneffectiviteit. Hoofddoelstelling van "feed-in" is CO2-reductie. Maar met hetzelfde budget kan op alternatieve wijze substantieel meer CO2 gereduceerd worden. Denk aan isolatie of het efficiënter maken van bestaande energiecentrales."

Kul en extreem selectief gewinkeld door Peeraer. Het "doel" van het Duitse EEG (niet een of andere vage "pruts feed-in regeling") is, ik citeer uit de letterlijke tekst die hier voor me ligt (zie ook deze link naar de integrale tekst op de website van de SFV in Aachen), novelle EEG per 1 januari 2009:

Teil 1 Allgemeine Vorschriften

§ 1 Zweck des Gesetzes

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Interesse des Klima- und Umweltschutzes eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen, die volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung auch durch die Einbeziehung langfristiger externer Effekte zu verringern, fossile Energieressourcen zu schonen und die Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbare Energien zu fördern.

(2) Um den Zweck des Absatzes 1 zu erreichen, verfolgt dieses Gesetz das Ziel, den Anteil Erneuerbarer Energien an der Stromversorgung bis zum Jahr 2020 auf mindestens 30 Prozent und danach kontinuierlich weiter zu erhöhen.

Nou, meneer Peeraer, dat is allemaal bij elkaar toch wel effekes "iets meer" dan alleen maar "simpel" CO2 reductie bewerkstelligen. In deze twee artikelen wordt de groene hernieuwbare industriële revolutie verkondigd! Bovendien is niet het middel "slechts feed-in". Dat is slechts een gebruiksvoorwerp (zoals de Duitsers dat hebben geregeld echter wel een extreem effectief gebruiksvoorwerp). Het "middel" is veel breder, namelijk een "nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen". Een zeer belangrijk nevendoel is om "langfristiger externer Effekte" te minimaliseren, en het is dan ook beslist niet zonder redenen dat de door Peeraer en de zijnen gehate "Atomausstieg" in Duitsland nog steeds wet is. Omdat de atoomenergie in haar nog relatief korte, doch bomvol "incidenten" zittende geschiedenis tot gruwelijke "externe effecten" heeft geleid, en nog dagelijks leidt! RWE en Vattenfall, die de twee grootste Nederlandse energiebedrijven hebben opgeslokt of gaan opvreten, kunnen u er alles van vertellen! En mede daarom willen de Duitsers er op termijn vanaf. Sigmar Gabriel van het BMU heeft dat recent zelfs nog, na de zoveelste ellende van een spontaan afschakelende kernreactor na transformatorstation problemen bij kruimeltje Krümmel (van Vattenfall, NUON's nieuwe bastaardmoeder), herbevestigd. En hij wil het afscheid van de verouderde kerncentrales in eigen land dan ook terecht zelfs versnellen ("beschleunigen"). Zie dit document (pdf) van 10 juli 2009 van het BMU (zie ook grafiek hieronder). En ze hebben natuurlijk het grootste gelijk van de wereld, hoe hoog en laag kernsplijting promotoren als Peeraer ook staan te springen. Verklaarbaar, dat springen, want met een autonoom uitdunnend potentieel aan atoomproducenten heeft Peeraer met zijn "Atoomstroom.nl" (die niets zelf produceert, het is slechts zoals alle andere "leveranciers", "donkergroene" incluis, een virtuele dozenschuiver van energiegetalletjes) een handel in wind en een zeer fragenswürdige "business-case"...

^^^
"Es gibt keine Renaissance der Atomkraft"

Verpletterender kan het niet worden getoond. Grafiek op pagina 4 van hieronder gelinkte pdf van 10 juli 2009 van het BMU in Duitsland die de bikkelharde cijfers van de bloedeigen atoomlobbyorganisatie, het Internationale Atoom Agentschap IAEA (...) in een grafiekje zette: het aantal in bedrijf zijnde kerncentrales op dit aardklootje. Trend al jaren: "stabilisatie", 2007-2008: meer reactoren gesloten dan bijgebouwd, verwachte trend: sterker wordend in een neergaande spiraal. Je kunt het ook "Sackgasse Atomenergie" noemen. Ziet u VROM in Nederland zo'n simpel grafiekje durven te vertonen op hun website?

© BMU 2009, in dit pdf document

Een ander zeer belangrijk nevendoel van het Duitse EEG, voor het "gemak" maar even niet genoemd door Peeraer, is de bevordering van de groei en ontwikkeling van de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Volgens Peeraer niets te maken hebbend met "CO2 reductie" (wat gelogen is dat gedrukt staat, er worden aantoonbaar jaarlijks tientallen miljoenen tonnen CO2 uitstoot door de implementatie van het EEG voorkomen). Maar jammer voor Peeraer staat in het EEG uiteraard helemaal niets over "bevordering van kernenergie". Wat dan ook terecht niet als een "hernieuwbare" bron van elektriciteit wordt beschouwd. Maar in Duitsland als een "op termijn af te bouwen einde-verhaal, archaïsche en overbodige technologie"... Wel staan in het EEG de ook niet door Peeraer genoemde opties die ik hierboven heb weergegeven onder opmerking (a)...

Ook een schot ver naast open doel is de opmerking van Peeraer over het vermeende "effectiever" zijn van alternatieven zoals isolatie of "het efficiënter maken van bestaande energiecentrales". Ik weet niet of Peeraer denkt dat de Duitsers van lotje getikt zijn, maar laat ik in eerste instantie stellen dat die zaken totaal buiten het bestek van het uitsluitend op elektriciteit gerichte EEG vallen, zowel qua vraagformulering, doelstelling, als implementatie instrumentarium.

Energiebesparing is een zeer fundamenteel, onmisbaar onderdeel van het totale klimaatpakket van de BRD, waarvan het EEG slechts een van de [zeer succesvolle] onderdelen is. Energiebesparing valt bij het BMU onder het uit 6 stimuleringsprogramma's vallende Nationale Klimatschutzinitiative (kommunale ondersteuning, mini "blockheiz-kraftwerken" / WKK, industriële koude-installaties, "Marktanreizprogramm" voor hogere inzet van hernieuwbare warmte, programma voor energetische inzet van biomassa, en verdere ontwikkeling van het klimaatprogramma. Dit alles komt bovenop het reeds bestaande, door het Wirtschaftsministerium begeleide Energiesparberatungs-programma, een "Aktionsprogramma" voor energiebesparing op scholen en andere leerinrichtingen, en een al bestaand Umweltinnovationsprogramma (overzicht). De programma's worden continu geëvalueerd op hun effectiviteit.

Het uiteraard ook door de "gevestigde orde" gewilde "efficiënter maken" van bestaande, van centralistische infrastructuren afhankelijke energiecentrales, laat zich vooral vertalen in warmtekrachtkoppeling zodat nog een deel van de enorme energieverliezen van die centrales een "nuttige" bestemming kan krijgen. In Duitsland bestaat al lang een onafhankelijke (want: grotendeels volledig fossiel ingevulde) WKK regeling, de KWKG Wet, voor dat soort installaties (zie aparte BMU pagina). Heeft allemaal niets met het EEG te maken: het staat er volledig buiten. Want, nogmaals: EEG is hernieuwbare stroom, het overgrote merendeel van de WKK centrales drijft op fossiele brandstoffen, en van kerncentrales moet je al helemaal niet willen dat die warmte gaan afleveren "om de hoek", als dat al technisch zou "kunnen". Het KWKG is uiteraard uitsluitend voor de beheerders/eigenaren van de reeds lang afgeschreven centrales lucratief! De uiteindelijk geproduceerde fossiele stroom wordt er beslist niet "goedkoper" van, dus ook hier zit Peeraer weer lekker onzinnig te "stoken"... Laat hem eerst maar eens "bewijzen" dat het in een afgeschreven (non-level-playing-field) kolencentrale proppen van een WKK blok "voor de samenleving" goedkoper is, dan dat die samenleving versneld aan de eigen stroomproductie van de eigenaar-loze hernieuwbare bronnen gaat in niet door de samenleving, maar door de trotse decentrale producent aan te schaffen installatie. Wel alle kosten meetellen, beste heer Peeraer, aan alle kanten!


Bizar, over de "leugen van de banenmotor van het EEG":

(d) "Subsidiegelden verstrekken creëert uiteraard banen, maar om subsidies te kunnen verlenen moet elders de belasting worden verhoogd. Belastingverhoging vernietigt banen. Een recente studie in Spanje wijst uit dat voor iedere 'groene-energie-baan' die is gecreëerd door het ruime subsidiebeleid voor wind en zon, er 2,2 banen zijn vernietigd."

Zoals gezegd: bizar en zeer "kras" gesteld. Als het al een schijntje van waarheid zou hebben.

Ten eerste: wederom het bewust foute gebruik van het woord "subsidie". Want als je een opslag voor kWh gebruikers als "subsidie" kwalificeert (waar het Europese Hof het niet mee eens is, Peeraer weet het uiteraard beter), moet je ook "niet in stroomprijzen verdisconteerde op de samenleving afgewentelde kosten" van de conventionele energie opwekking als verkapte subsidie zien. Noem het met een andere naam: het blijft allemaal "manipulatie". Peeraer is duidelijk een verstokt "believer" van de vrije marktwerking, al is de toko die hij verdedigt een van de ergste, met omvangrijke bedragen in het verleden (en verkapt in het heden en zelfs toekomst) "gezegende" energie modaliteiten die die "vrije markt" continu loopt te frustreren. Selectief shoppen heet dat. Niet bepaald zuiver op de graat, zoals vrijwel alle energie "discussies" niet zuiver op de graat zijn te voeren omdat je continu met gigantische manipulatie van cijfertjes en gebrek aan of bewust weglaten van informatie zit.

Peeraer hoopt te suggereren dat het EEG "de belastingen" verhoogt. Dat slaat al helemaal nergens op. Althans, als je het over "regulier geïnde" belastingen als de energiebelasting (Staat), de BTW (Staat), of de in Duitsland gebruikelijke (in Nederland afwezige) "concessie" belasting (gemeenten) hebt. De EEG Umlage gaat helemaal niet naar de Staat, noch naar de gemeentes. Hij wordt direct gebruikt voor het uitbetalen van de "kostendeckende" feed-in van de decentrale opwekkers van hernieuwbare elektriciteit. Inning door de leveranciers die het "spul" volautomatisch en zonder dat er ook maar een cent aan een strijkstok blijft hangen administratief moeten doorsluizen naar de netbeheerders, die de feed-in bedragen uitbetaalt aan de in hun gebied invoedende EEG producenten. Zo simpel is dat. Is dat een "belasting"? Misschien in de overdrachtelijke zin des woords (met name voor de stroom zuiplappen, maar die hebben dat zelf in de hand, en ze doen het al jaren dus blijkbaar kunnen ze het "hebben"). Maar beslist niet zoals Peeraer lijkt te willen suggereren. De Staat noch de gemeentes hebben d'r ook maar iets mee te maken of financieel aan te "verdienen". De Staat laat alleen rigide en continu controleren of die (enorme) geldstromen wel kloppen, en laat het BDEW de hele zooi maandelijks doorrekenen en bijstellen. Waar de betrokken partijen de bij Wet verordonneerde directieven van dienen uit te voeren. Maar er wordt niks afgeroomd door diezelfde Staat...

"Belastingverhoging vernietigt banen" is een extreem dubieus, absurd eenzijdig, bovendien hoogst verontrustend "reactionair" standpunt. Is Peeraer soms een aanhanger van die wereldvreemde enclaves in de Verenigde Staten die elke vorm van belastingheffing (hoe fout deze karakterisering ook is m.b.t. het EEG, zie hierboven) als een soort van bedreiging van hun bestaan zien? Alsof alle "belastingen" (fysiek door de Staat afgeroomd dan wel metafysisch als "belasting" dan wel "belastend" ervaren) per definitie alleen maar "schade" zouden aanrichten. Dat is een wel heel bizarre, verregaande, en apert foute kwalificatie voor alles wat het Duitse EEG heeft opgeleverd. Ergo, Peeraers kort-door-de-bocht analyse gooit al die reeds kwart miljoen werkenden in de hernieuwbare energie industrie in Duitsland op een hoop. En blijkbaar moeten die worden "weggestreept" tegen totaal onbenoemde, onbewezen, en zeer onwaarschijnlijke "verliezen in andere takken van sport". Een paar medewerkers bij atoomreus RWE minder, wellicht? Onwaarschijnlijk. Het verhaal van Vahrenholt helemaal bovenaan dit epistel doet vermoeden dat er juist een "stroom de andere kant op" op gang begint te komen, gelokt door de goed gevulde oorlogskassen van de aan fossielen, atomen en prijsmanipulatie schatrijk geworden "conventionele orde" (RWE: 80 miljard Euro, geen wonder dat ze Essent en de provincies en gemeentes binnen no-time op de knieën hadden...).

Als de door Peeraer aangehaalde dubieuze cijfergoochelarij uit het verre, totaal anders in elkaar zittende Spanje, ook maar een schijntje waarheid zou bevatten (eerst maar eens de snoeiharde bewijzen daarvoor op tafel, per favore...), zou in Duitsland door de inzet van het EEG er een kwart miljoen banen zijn "geschapen", daarbij echter tegelijkertijd maar liefst dik 550.000 banen "elders" in den lande (zelfde "belasting klimaat") vernietigend. Ik wens de heer Peeraer veel succes toe bij het aanwijzen van die honderdduizenden ex-jobs als gevolg van het aannemen van vaak hooggekwalificeerde vaktechnici in high-tech zonnecel fabrieken, of de inzet van "dagelijks routineus zonnepaneeltjes monteren op daken personeel", in bijvoorbeeld de PV-installatiesector. Als dat allemaal onder de door Peeraer geminachte EEG condities zo doorgaat, is Duitsland straks brodeloos, en resteren er mogelijk maar een paar miljoen jobs uitsluitend in de hernieuwbare energie. Een waar schrikbeeld! Armageddon! Voor het versneld uitsterven van de klimaat en fossielen vernietigende auto industrie zou het misschien juist wel een wenkend perspectief zijn (uiteraard ook voor "klimaatverandering believer" Peeraer???), maar dat wil hij vast ook niet bevorderen. Slecht voor de "economie"!!! Een extreem kromme en fragenswürdige, onbewijsbare gedachtengang. Ook niet onvoorstelbaar dat deze kolder recent op de reactionaire "Groene Rekenkamer" site in de grijpgrage handen van de selectieve "alles wat groen is dood rekenen" cijferfetisjisten een goede voedingsbodem vond. For whatever that is worth...

Spanje slecht voorbeeld (als het al "waar" zou zijn...)
Tot slot wat onderdeel (d) betreft: Wel het allerslechtste land wat je als referentie voor Duitsland kunt gebruiken is Spanje (als die onzin van dat rapport ook maar op een flinter "waarheid" zou berusten). De stroomprijs in Spanje is namelijk al (letterlijk!) gesubsidieerd, i.t.t. Duitsland, en de Spaanse regering heeft daardoor op zeer gevaarlijke wijze de bevolking in de watten gelegd en de eigen markt verziekt, omdat ze met stijgende energieprijzen wordt geconfronteerd. De Spaanse Staat heeft daarmee een kunstmatige "nepmarkt" geschapen waarbij de consumenten onterecht worden ontzien (je gelooft in een "vrije" markt of niet, zo ja, dan blijf je met je groezelige vingers van de tarieven af). Dat geeft dus alleen al extreme financiële druk op de Spaanse staatsbegroting.

Daar nog eens bovenop was tot 1 oktober 2008 een van de meest absurde, extreem lucratieve feed-in systemen ter wereld werkzaam met zelfs 25 jaar (Duitsland: 20 jaar) veel te hoge vergoedingen voor zonnestroom installaties, bovendien in een zeer zonnig, dus sowieso reeds voor PV zeer aantrekkelijk land. Rentabiliteit: KASSA, en de hele wereld dumpte daar in korte tijd alle modules die los of vast zaten. Een groot deel van de mondiale module productie werd daar voor krankzinnig dure prijzen afgezet. Volslagen gestoorde taferelen waren het gevolg. De wereld heeft de ronduit rampzalige gevolgen van dat veel te laat door de Spaanse brancheorganisaties ter discussie gestelde oliedomme beleid gezien: de grootste nieuwe capaciteit aan bijgeplaatste zonnestroom installaties (zeg maar gerust "PV-monsters") in een jaar tijd ter wereld. Volgens de laatste "inzichten" minimaal 2.500 Megawattpiek in 2008. Zwaar ontwrichtend, slecht werk genererend, suboptimale installatie kwaliteit en zelfs mogelijk grootschalige fraude uitlokkend. En als gevolg van dat alles een bikkelharde, de eigen markt op droog brood en water zettende marktcap van 500 MWp per jaar voor PV-systemen in het opvolgende Real Decreto per oktober 2008. Een zeer stompzinnig en slecht voorbeeld, dus.

Is in die Spaanse studie de ineenstorting van een groot deel van die volslagen kunstmatig opgeklopte PV-markt "meegenomen"? Dan kunt u de gevolgen van dat kunstmatige effect voor u zelf uittekenen. De Spaanse markt was en is onvergelijkbaar met de veel strakker in de hand gehouden, met veel "politieke gevoeligheden" omgeven, en mede daardoor zeer nauwgezet en gedetailleerd gemonitorde Duitse markt. Vermeende misstanden in de Spaanse markt extrapoleren naar de onvergelijkbare Duitse situatie is vragen om moeilijkheden en foute gevolgtrekkingen. Ik ben derhalve totaal niet onder de indruk van de bizarre suggestie die Peeraer hier namens de nepcijferaars van "de Groene Rekenkamer" in de kwaliteitskrant laat optekenen.

De "titel" die aan de lezersbrief van Peeraer was gegeven luidde overigens, houdt u vast "Het Duitse systeem voor duurzame energie is helaas geen banenmotor". Hahaha. Ik wil u slechts verwijzen naar dit leuke grafiekje (pdf, update tot en met 2007) van de hand van het BMU (let wel: dus niet van de brancheorganisatie BSW). Het "milieuministerie", dus, waarvan aangenomen mag worden dat het er alles aan gelegen zal zijn om een niet al te foute voorstelling van zaken te geven als het om dat soort cruciale en politiek extreem gevoelige "informatie" gaat. Stand eind 2007 (voorlopige schatting, bestandsopnames worden voortdurend doorgelicht en geanalyseerd): 249.300 arbeidsplaatsen in hernieuwbare energie in de BRD. Waarvan alleen al 50.700 in de zonne-energie. Allemaal gelogen natuurlijk, en volgens de insinuaties van Peeraer, minimaal het dubbele aan arbeidsplaatsen "elders" vernietigend??? Ik denk dat de volgende brief van Peeraer aan het NRC toch een ietsje minder gechargeerd moet beginnen...


 

(e) "Kernenergie is een kosteneffectieve manier van CO2-reductie en vereist geen overheidssubsidies. Maar ook als men kernenergie geen optie vindt, heeft het Duitse systeem te weinig merites om het naar Nederland te halen."

Nou breekt mijn klomp pas echt. "Kernenergie is vrij van overheidsubsidies". Wil de heer Peeraer er dan wel even voor het gemak bij vertellen wat hij onder "subsidie" verstaat"? Zichtbare geldstromen á la een overschrijving van SenterNovem naar de girorekening van de heer Peeraer of de Deutsche Bank account van RWE? Of toch ook maar alle "bijkomende kosten" die de atoomlobby op de samenleving afwentelt, niet alleen vandaag, maar een paar duizend generaties lang? Hoe zat het ook weer met die "onverzekerbare" reactoren, geachte heer Peeraer? Wat als er iets "fout" gaat, en er ontstaat "schade"? Wie heeft de jarenlange radioactieve vervuiling van onze "dump maar in zee" idioten op zijn conto bijgeschreven? Ik denk niet dat het de Zeeuwse EPZ (exploitant van Borssele) is geweest, noch grondstoffen leverancier Urenco in het oosten van het land... Allemaal "subsidie" dus. Evenals de paar miljard die in het fiasco Kalkar zijn gepropt door zowel de Duitse als de Nederlandse staat: in de stroomprijs verdisconteren, s.v.p.! (is nooit gebeurd, het geld is "weg"). En ga zo maar door. Politionele beveiliging van atoomtransporten: betaald door de Staat. 257 miljoen Euro voor de lekkende opslag in de toch niet zo "stabiele" zoutlagen onder het Duitse Asse, betaald door de Staat misschien te beschouwen als een "cadeau'tje"??? De verdubbeling van de bouwkosten van de Finse geld beerput Olkiluoto die ook nog eens dreigen te worden afgewenteld op de Finse stroomverbruikers slechts een kwestie van "pech gehad"? De 20 miljard Euro die alleen al in Duitsland in "onderzoeksreactoren" is gestoken een "noodzakelijk kwaad"? En gaat u zo maar door? De atoomindustrie drijft op "externalisering" van kosten! Dus: subsidie van de belachelijk lage stroomkosten! Zie ook de pagina over de diverse kostenposten rond atoomstroom op de website van Eurosolar (voorzitter van die organisatie: Hermann Scheer).

De slotzin van Peeraer zou zo uit het "hoe voorkomen wij dat in Nederland hetzelfde gaat gebeuren als in Duitsland" hoofdstuk van het Rode Boekje van de conventionele energiesector gekomen kunnen zijn. Het is te belachelijk voor woorden. "Te weinig merites", meer heeft Peeraer niet "over" voor een 9-jarig succesverhaal in progressieve ontwikkeling van schone, democratiseerbare energie die doorlopend technologische innovatie en kostprijs reductie forceert en de export quote van de Duitse zonne-energie, de wind-energie, en de biogas-installatie business jaarlijks doet toenemen... Terwijl tientallen landen wereldwijd elementen uit, of een groot deel van de principes van het Duitse EEG hebben overgenomen om minimaal een graantje mee te pikken van de door Duitsland in gang gezette mondiale revolutie, zou volgens Peeraer Nederland permanent "sitting duck" met de kop in de poldermodder moeten blijven spelen. En de gruwelijk slecht werkende, slechts mondjesmaat met slakketraag verlopende progressie bij de realisatie van hernieuwbare elektriciteit bevorderende SDE moeten blijven omarmen. Peeraer heeft duidelijk een hekel aan een succesverhaal van (r)evolutie in hernieuwbare elektriciteit. Peeraer wil meer kerncentrales en zo goedkoop mogelijke kilowattuurtjes om de markt af te wurgen. Simple as that.


Tot slot

Wie denkt in een - ongetwijfeld door de NRC redactie gemaximeerd - berichtje van 15 slim in elkaar gezette zinnetjes het meest succesvolle, reeds 9 jaar vrijwel probleemloos functionerende en zeer hoge impact hebbende financieringssysteem voor de bevordering van decentrale opwekking van hernieuwbare elektriciteit de grond in te schrijven vergist zich in ernstige mate. Of de auteur is mateloos naïef als hij denkt dat het veelvuldig (in essentie) gekopieerde incentive systeem, de hoax van de eeuw zal blijken te zijn. Die "hoax" duurt namelijk in ieder geval bij de voortrekkers aan de andere zijde van de Grüne Grenze wel erg lang. En hij wordt met de dag "erger"...


Voetnoten

(1) Zie het verbijsterende juridische steekspel rond de implicaties van de invoering van een gegarandeerde minimum afnameprijs voor hernieuwbare elektriciteit producerende partijen (de aanloop naar het echte EEG, vele jaren later) rond het StrEG in dit document (pdf) op de Wind-energie.de website. Met name deze kristalheldere uitspraak, randnummer 59, laat de Duitse energiesector nog steeds briesen van woede (mijn vetdruk): "In this case, the obligation imposed on private electricity supply undertakings to purchase electricity produced from renewable energy sources at fixed minimum prices does not involve any direct or indirect transfer of State resources to undertakings which produce that type of electricity."

(2) Degressie. Eigenlijk worden de in Wet voorgeschreven degressiepercentages voor nieuwe installaties eens in de vier jaar tijd vastgesteld. Die waren vier jaar lang onveranderd sinds 2004, en worden, uitsluitend bij zonnestroom, per 2010 afhankelijk gemaakt van de daadwerkelijk gerealiseerde marktgroei in de BRD. Zie mijn EEG pagina, novelle 2009 bovenaan met bijbehorende grafiek en tabel.

(3) Kohlepfennig. 21 jaar lang zijn de kosten voor de geplande "afbouw van de steenkolen mijnbouw" in Duitsland door de eindverbruikers opgehoest totdat iemand ging muiten en de rechter die onzinnige, fossiele energie opwek stimulerende belasting verbood. Nu betaalt de Duitse Staat (lees: de belastingbetaler, niet meer de stroomverbruiker) tot en met 2014 aan die waanzin mee. Uiteraard hebben bedrijven als RWE daar maximaal voordeel bij (gehad), en hebben ze dus sowieso al een enorme, plat gezegd, gesubsidieerde financiële voorsprong op alle nagelneue onafhankelijke aanbieders van producten en systemen voor de opwekking van hernieuwbare energie.

(4) Het net in noord Nederland moet worden verzwaard omdat o.a. een nieuwe door RWE te bouwen kolencentrale, samen met het in de handen van de Zweedse moloch Vattenfall komende Magnum "multifuel" kolen/gas/biomassa project van NUON daar het bestaande net heeft "dichtgeclaimd"...

(5) Even afgezien van de nog steeds bezopen non-restrictie op maximum snelheid op de Duitse autowegen, een "omissie" (niet, of misschien toch wel "emissie") waarvan PPV hoopt dat die snel zal worden rechtgebreid. Ook Duitsland kent zijn elementaire energie/klimaat georiënteerde blunders op hoog politiek niveau. Waar machtige lobbies in de loop van vele jaren en mogelijk historisch "verklaarbaar" zijn opgebouwd is de "weg terug" er eentje die is bezaaid met gifangels, kraaiepoten, voetklemmen en valkuilen. Om over de door de auto industrie "ingekochte hooggekwalificeerde juridische ondersteuning" ter trainering van al te "progressief optreden door de Staat" maar te zwijgen...

(6) EEG Umlage. "... a scientific study by the Federal Environment Ministry, published at the end of 2005, predicts that despite continuously and clearly rising volumes of electricity covered by the Renewable Energy Source Act the monthly costs for a household resulting from the Act will only increase to a maximum of 2.80 euro/month by the middle of the next decade and will then decrease. (BMU Jan. 2007: "What electricity from renewable energies costs (abridged version)". Is nu bijgesteld tot maximaal 4 Euro in 2015. Nog steeds peanuts.

Iin Duitsland geldt het "vervuiler betaalt" principe: de EEG Umlage, maandelijks in hun prognoses bijgesteld door de BDEW (en uiteindelijk op jaarbasis uitgemiddeld door de stroomleveranciers over de werkelijk gerealiseerde verbruikscijfers bij de afnemers), is een vaste opslag op elke verbruikte kilowattuur. Verbruik je meer kWh, betaal je meer, verbruik je minder, betaal je minder. In de woorden van het BMU: "The fees paid in accordance with the Renewable Energy Sources Act are apportioned to the electricity consumers. This apportionment is based on a user-pays principle: those with high electricity consumption pay more than those with low consumption".

Dit betekent bijvoorbeeld, dat bij een te verwachten "EEG-opslag" van mogelijk anderhalve cent/kWh (mijn mogelijk pessimistische = te hoge schatting voor 2009, is afhankelijk van de groei in nieuwe installaties), een "gemiddeld huishouden" met 3.500 kWh/jaar verbruik 52 en een halve Euro gaat betalen (gelijk aan een erg armzalig "avondje stappen"), een elektra zuipend huishouden met een verbruik van 8.000 kWh 120 Euro. Wat nog steeds niets voorstelt: dat elektra verspillende huishouden zou nl. alleen al aan totale variabele stroomkosten (excl. vastrechten) in bijvoorbeeld Nederland bij NUON (per 1 juli 2009 variabel contract) € 1.925,60 betalen en dus slechts 6,2% daarvan "kwijt" zijn aan zo'n "Duitse" EEG bijdrage... Een als "maatschappelijk wenselijk" te beschouwen zuinig gezin met een verbruik van maar 2.000 kWh/jaar zou onder de genoemde Duitse condities slechts 30 Euro per jaar gaan betalen voor de EEG Umlage (in 2009), wat al helemaal geen drol voorstelt. Voila: de vervuiler betaalt ten voeten uit, een goede stimulans, vele malen effectiever dan een met veel mist omgeven "verplichte slimme meter", om het thuis zuiniger aan te doen (beter nog: ook nog eens een dak vol zonnepanelen te gaan kopen). En een zeer gewenste ontwikkeling waaruit bovendien de hele financiering van het EEG wordt betaald (al sinds april 2000). Buiten de altijd (en zeker in crisistijd!!!) politiek gevoelige Staatsbegroting om.


Leesvoer

Lees eerst eens de door het Bundesumweltministerium gepubliceerde, ronduit hilarische "7 Richtigstellungen" van onzinnige, door velen in Nederland als zoete koek geslikte atoomcrap, in reactie op wat al te fleurige voorstelling van zaken in het zoveelste Duitse boulevardblad. Typisch voor de "verhoudingen" in Duitsland rond een van de brisantste actuele energiethema's ooit!

http://www.bmu.de/dossier_ee_und_atomenergie/doc/44615.ph

"Kernkraft und Erneuerbare Energie passen nicht zusammen". Een waarheid als een koe, Hermann Scheer waarschuwt er ook al regelmatig voor (Solar Economy, Energy Autonomy). Toch even lezen om weer bij de pinken te zijn (Duits):

http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/43969/4590/

"Strom aus Erneuerbare Energien. Was kostet und das?" Even de snoeiharde getallen op een rij (Duitstalige brochure, downloadbare pdf):

http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/35733/4590/

Nog meer cijfers van de Duitse energie revolutie, maar dan in de vorm van hapklare grafiekjes, update 1 juni 2008:

http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/42038/20049/

Nu we toch met "bikkelharde cijfers" bezig zijn: eindafrekening (afgespijkerd en in orde bevonden door accountants) van het BDEW van de geweldige resultaten van het EEG in het jaar 2008:

pdf jaarverslag BDEW EEG 2008

Geschiedenis van de "Kostendeckende Vergütung", het "Aachener Modell", en ontstaan van het EEG artikelsgewijs:

http://www.sfv.de/stichwor/Kostende.htm

En "doe" dan ook meteen even de briljante uitleg van windexpert Jaap Langenbach over de blijvend fundamentele verschillen tussen het superieure Duitse EEG en het krakkemikkige, nu al flinke roestplekken vertonende, continu aan de krappe leiband van de EZ ambtenarij liggende Nederlandse SDE (lees ook de diverse andere SDE/EEG stukken, toegespitst op windenergie, op Jaap's geweldige website):

http://home.kpn.nl/windsh/009-SDE.html#eeg

En neem dan tenslotte ook de pakkende stukken over de fabel "opslag nodig voor windstroom" (standaard lulkoek verhaaltje van de "conventionele sector" en hun protagonisten) mee van Jaap (geldt uiteraard grotendeels ook voor uitsluitend overdag geproduceerde zonnestroom):

http://home.kpn.nl/windsh/009-net.html


Webpagina opgemaakt 29-30 juli 2009, upload 31 juli 2009

 


© 2009 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)