starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
ontwikkelingen "oud"
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
 

SOLARENERGY

Nieuws P.V. pagina 66

meest recente bericht boven

19 november 2010 - 2 december 2010

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

actueel 70-61 60-51 50-41>>> highlights JSS22


2 december 2010: Persbericht DE Koepel n.a.v. rampbrief ESDEENEE Verhagen. Het duurde even, maar hier is 't ie dan. De officiële reactie(s) van (de vertegenwoordigers van) de DE Koepel in Nederland. De overkoepelende belangenorganisatie voor duurzame energie. Oordeelt u zelf, zie de link onderaan.

Zonne-energie belangen organisatie Holland Solar die, begrijpelijk, nogal desperaat overkomt, omdat hun bestaansbasis op het spel staat, komt ook apart aan bod. Citaat:

"Bij voortgaand beleid zal dit uiteindelijk leiden tot een situatie waarbij Nederland een beschaduwd land is in een verder zonrijk Europa."

Verder weinig structurele invulling met harde praktijk data, gewenste marktontwikkeling met goed cijfermateriaal, of keiharde argumenten richting de politieke elites in Den Haag. Jammer. Zoveelste gemiste kans voor een lobby organisatie. Ter vergelijking: zie ook het vele detail werk wat zuster organisatie BelPV in hun goed beargumenteerde brief aan Freya vd Bossche heeft gestoken (brief van 25 november 2010)...

Nog een tweede, nogal bizar citaat uit de reactie van Holland Solar, vetdruk Polder PV:

"De grote toestroom van aanvragen in de SDE voor zonnestroom wordt nog al eens als het failliet van de regeling gezien. Laten we echter niet vergeten dat dit een signaal van een groot succes was. Met verbeteringen aan de SDE regeling, waar Holland Solar vaak suggesties voor heeft gedaan, had het te grote aantal aanvragen beperkt kunnen worden."

Wil de brancheorganisatie nu succes of niet? Dan moet je niet bang zijn voor "grote aantallen" (die in het buitenland al lang als "normale aanwas" gezien worden...). Die "grote aantallen" moet je alleen maar toejuichen, want ze vormen juist het fundament voor kostenreductie in de eigen sector...

Nota Bene: vandaag ook weer VIER forse stukken over de impact van de ranzigste aller SDE brieven, die van Verhagen van 30 november, op Energeia punt nl (niet voor publiek in te zien).

Een van de meest uitgesproken reacties geef ik hier gaarne weer, om aan te geven hoe de vlag er nu bij staat volgens een citaat van ECN in een van die vier Energeia stukken. Dan weet u tenminste waar u aan toe bent de komende jaren (volgens ECN):

"De vraag naar PV-systemen zal daardoor sterk terugvallen. Hierdoor wordt het voor de installatiebranche ook moeilijk om de installatiekosten terug te dringen, vooral omdat ze nauwelijks nog ervaring kunnen opdoen met het installeren. Ook de bouwsector zal weinig ervaring opdoen met integratie van zonnepanelen in gebouwen en de toevoerketen van zonnesystemen zal geen efficiëntieslagen kunnen maken. De zonnesector in Nederland zal een paar moeilijke jaren tegemoet gaan."

Zo, die zit. De verzamelde meute bloedhonden bij de energie molochs, en bij "verzameld, linkse hobbies hatend rechts" in Den Haag krijgen meer dan hun zin...

http://www.dekoepel.org/documenten/Persbericht%20Duurz.pdf


2 december 2010: Freya van den Bossche terug naar tekentafel in Vlaanderen. Ik heb u uitgebreid uit de doeken gedaan dat de veelbesproken knappe Energieminister van Vlaanderen, mevrouw Freya van den Bossche, dramatische plannen had voor de PV-sector in het mooie, aan Nederland grenzende land. De waarde van de groencertificaten voor zonnestroom zou drastisch omlaag gaan in vele kleine stappen. En de sector stond direct te stuiteren van woede, organiseerde rap een handtekeningen actie (vandaag reeds 2.933 mensen ingetekend), en kraakte de aan de beslissing van vd Bossche ten grondslag liggende berekeningen.

Blijkbaar heeft het protest geholpen, want mevrouw vd Bossche blijkt nu een stap terug gedaan te hebben, zo blijkt uit enkele posts op het Vlaamse Zonstraal forum, en het daar gelinkte nieuwste - korte - persbericht van de brancheorganisatie BelPV.

Er wordt weliswaar niets "afgelast", maar wel degelijk "uitgesteld". Dat heeft niet alleen met de forse reactie van de PV sector in Vlaanderen te maken, maar ook met beleidstechnische problemen. Want de door alle Vlamingen te betalen vergoeding voor "groene" stroomproductie, waar natuurlijk de uit te betalen groencertificaten voor zonnestroom ook (verschil marktverkoop minus uitgaven door netbeheerders) in zitten, komt niet uit de begroting, maar wordt afgeroomd van de miljoenen energiefacturen. En om in die vergoedingen structuur in te grijpen, kan niet van de actueel noodzakelijke parlementaire voorstellen voor het vaststellen van de Vlaamse jaarbegroting gebruik worden gemaakt (vandaar de aanvankelijke haast van vd Bossche). Maar moet een "gewone" procedure worden gevolgd, wat tijd kost.

Van den Bossche heeft inmiddels, zoals dat in het persbericht van BelPV heet, "de tekst over de daling van de PV-certificaten uit het programmadecreet gehaald omdat er geen aantoonbaar verband is met de Vlaamse begroting". Het door haar voorgestelde amendement is teruggetrokken en wordt niet besproken. Dat wordt nu in een later stadium, in een apart ontwerp van het "decreet" gedaan. En dat geeft de PV-sector in Vlaanderen (zijnde BelPV en ODE Vlaanderen) de tijd om rustig in gesprek te gaan met vd Bossche. Met natuurlijk een karrenvracht aan argumenten, goede (betere) cijfers, haalbare alternatieven en wat al niet meer.

Het vuur lijkt dus even weggehaald bij de klaarliggende lont. Nu maar hopen dat de blusmiddelen van BelPV en consorten krachtig genoeg zullen zijn om te voorkomen dat de mega firecracker mogelijk rond de jaarwisseling alsnog door vd Bossche zal worden aangestoken. En dat ze op zijn hoogst een serie kleine rotjes zal "hoeven" op te offeren om het ergste leed bij de Vlaamse zonnestroomsector te voorkomen. Om tot "een evenwichtige aanpassing van de groenestroomcertificaten" te komen. Die "duurzame marktgroei" mogelijk zal blijven maken...

"Wie zegt dat ik de sector op droog zaad zet, is van slechte wil."

Freya van den Bossche op Knack.be (deze pagina)

http://zonstraal.forumup.be/viewtopic.php?t=9586&mforum=zonstraal (enkele posts over het "goede nieuws" op het mogelijk beste specifieke Nederlandstalige zonnestroom forum in de Benelux, zie ook dit forum onderdeel voor eerdere berichtgeving over de drastische plannen van vd Bossche)

http:// ... /BelPV_Nieuwsflits2010-25_uitstel_versnelde_daling_GSC_%2BPV_101202.doc/ (download van het persbericht van BelPV van 2 december 2010)


2 december 2010: Blijvend tranen plengen bij begrippen gebruik rond zonnestroom. Daar heb ik al vaker aandacht aan besteed, en het wordt er door de bank genomen niet veel beter op in ons land. Zomaar twee recente voorbeelden, maar ze kunnen overal voorkomen, laat dat duidelijk zijn. Een claim op de website van het veelbesproken WWZ (op de technische FAQ pagina, die nog regelmatig wordt uitgebreid). En eentje uit een pdf op de website van Agentschap NL (informatie over zonnestroom m.b.t. SDE 2010).

Van de site van WWZ:

Hier wordt geclaimd dat "opbrengst" (van een zonnepaneel, in het rekenvoorbeeld een 200 Wp exemplaar) en "geïnstalleerd vermogen" direct van elkaar af te leiden reken eenheden zouden zijn, waarbij de laatste zogenaamd "een percentage" (noot: dat is "eenheidsloos") van de eerste zou zijn. Dat is natuurlijk onzin. Want er wordt uitgegaan van 200 Wp als opgesteld nominaal, onder STC condities geflasht vermogen (DC-zijdig gemeten in de junction box) van dat module. Althans: de gemiddelde stickerwaarde (eigenlijk hoort de individuele "flashwaarde" van elk afzonderlijk module bekeken te worden, want die kunnen - en zullen - van elkaar afwijken). Als je "85 procent" van 200 Wp neemt krijg je dus "0,85 x 200 Wp" = 170 Wp "opgesteld nominaal vermogen". En niets anders. En dat wordt hier helemaal niet bedoeld, maar dan moet je het ook wel goed zeggen. Zeker in een FAQ pagina in de sectie techniek. Het is alsof je zou stellen dat 85% van het gewicht van een om zeep geholpen met Q-koorts besmette geit hetzelfde is als x kilowattuur stroomproductie uit de verbrandingscentrale waar de restanten van het in vele stappen bewerkte karkas in tot ontbranding zijn gebracht...

Wat hier natuurlijk wel wordt bedoeld is, dat Agentschap NL zou claimen dat de energie opbrengst van een 200 Wp PV-module onder Nederlandse omstandigheden berekend zou moeten worden met behulp van een specifieke [genormeerde] jaaropbrengst van 850 kWh [AC-zijdige opbrengst aan elektriciteit, dus gemeten na de omvormer] per kWp [opgesteld STC vermogen tijdens de flash-test onder gecontroleerde standaard omstandigheden DC-zijdig van het module gemeten] per jaar. En dat die kWh/kWp rekenfactor voor dit specifieke 200 Wp module dus zou resulteren in: 0,2 kWp x 850 kWh/kWp.jaar = 170 kWh/jaar. Dat is de enige correcte wijze van uitdrukken, en heeft met "percentages" niets te maken. De "eenheden" kWp worden in deze vermenigvuldiging tegen elkaar weggestreept, en de resultante van de vermenigvuldiging is een energieopbrengst in kilowatturen per jaar. That's it.

Als "onder STC condities" internationaal afgesproken zou zijn dat PV-modules onder een instraling van 1.500 Watt per vierkante meter (i.p.v. de gebruikelijke 1.000 Watt/m²) geflasht zouden moeten worden, zouden er waarschijnlijk hele andere rekenfactoren en "Wp getallen" uit die afspraken zijn voortgekomen. Nogmaals: "percentage" is "een zoveelste deel van dat". Er zit geen "eenheid" aan vast. Specifieke opbrengst, uit te drukken in kWh/kWp.jaar (of MWh/MWp.jaar, etc.) mag dus beslist niet worden uitgedrukt in "percentage"! Dit is een veel gemaakte fout, zelfs bij de zuiderburen die inmiddels een omvangrijke zonnestroom markt hebben (laatst heb ik ook weer dat onterechte "percentage" gezien in een post op zonstraal forum)...

Uit de zonnestroom folder (SDE 2010) op de website van Agentschap NL:

Ten eerste is en blijft "piekvermogen" een onjuiste en misleidende omschrijving van het blijvend verwarrende begrip "Wattpiek". Wp is, correct omschreven: "nominaal eenmalig vastgesteld DC vermogen van een PV-module, gemeten onder standaard test condities [STC] bij een vertikale instraling van 1.000 Watt per vierkante meter, een celtemperatuur van 25 graden Celsius, en een zogenaamde Air-mass van anderhalf". Er kan onder exceptionele, vaak relatief kort durende praktijk (lees: veld) omstandigheden beslist meer actueel DC vermogen door zo'n module geproduceerd worden dan bij zo'n standaard test (eenmalig) is "geflasht" (met name bij zeer lage temperaturen gecombineerd met loodrechte zoninstraling), maar vaker is het (veel) minder. En daarom is het begrip "piekvermogen" niet handig om te gebruiken omdat het mensen op het verkeerde been zet en ze niets van het begrip zullen snappen.

Het heeft in ieder geval niets met het daadwerkelijk in de harde veld praktijk door datzelfde module geproduceerde "actuele" [DC] vermogen te maken, wat immers van de nodige (combinaties van) omgevingsfactoren afhankelijk is en zeer snel kan veranderen: intensiteit van de actuele zoninstraling, zonnehoek in zowel vertikale als horizontale richting t.o.v. het module, afgelegde weg door de atmosfeer, atmosferische gesteldheid, aard en intensiteit van de bewolkingsgraad, reflecties [sneeuw, water, maar ook bij zeer laag staande zon: reflecties van module glasplaat en evt. celoppervlak], beschaduwing (geheel of, veel vaker voorkomend: partieel en met de tijd veranderend), omgevingstemperatuur, daktemperatuur, mate van ventilatie, richting en kracht van de wind, vervuilingsgraad van de modules, wijze van interne beveiliging middels bypass diodes (bij schaduw relevant), etc. En dan moet daarna nog het hele traject DC-bekabeling, omvormer, AC-bekabeling, en alle daarmee gepaard gaande verliezen, systeem mismatch, etc., etc., worden doorlopen. Ergo: het "actuele AC-vermogen" helemaal aan het eind van die complexe elektrische keten is ook nog eens een heel apart en bepaald niet eenduidig bepaalbaar verhaal. Wat er dan op de flashdata sheet van het specifieke gebruikte module aan "Wp" staat vermeld (zeg maar: helemaal bovenaan de ingewikkelde, fysieke productie "keten"), is dan maar een van vele factoren die uiteindelijk bepalend zullen zijn voor wat er daadwerkelijk AC-zijdig uit het hele PV-systeem zal blijken te komen. En: wat zeker op dagen met zon, wolken en wind, dan ook nog eens continu zal blijken te veranderen...

Veel erger is het hier voor de tigduizendste maal door een overheidsdienst misbruik maken van het onpasselijke steenkolenbegrip "uren", waarmee het door Polder PV op de lijst "verboden termen" gezette begrip "vollasturen" wordt bedoeld. Toepassing van dat foute begrip is rabiate polderkolder en het blijft rabiate polderkolder. Zonnestroom sytemen zijn vanwege de aard van de materie niet in staat tot het 24 uur per dag "op vol vermogen" werken, waarbij "vol vermogen" ook nog eens een niet gedefinieerd begrip is (het is in ieder geval ook niet het totaal aan geflashte Wp vermogen van de DC generator...). En de hele avond en nacht doet zo'n systeem helemaal niets en produceert het geen milliwatt aan AC-vermogen. Aard van het beestje. Dus kom me niet aan met die belachelijke frase "850 uur maal 2 kW = 1.700 kWh per jaar".

De enige juiste formulering: Een PV-systeem met een opgeteld nominaal vermogen van alle modules in de DC generator van 2 kilowattpiek (kWp), en met een veronderstelde specifieke opbrengst van 850 kilowattuur AC-zijdige productie van het complete PV-systeem per opgestelde kWp [STC] per jaar, zal een jaaropbrengst kunnen hebben van 2 kWp x 850 kWh/kWp.jaar = 1.700 kWh/jaar.

Waarbij direct moet worden aangetekend dat ook nog eens die door Agentschap NL veronderstelde "850 kWh/kWp.jaar" (de enige juiste formulering), afkomstig van ECN Beleidsstudies en nergens op verantwoorde wijze gedocumenteerd, hoogstwaarschijnlijk als "gemiddeld haalbaar" voor Nederland structureel is onderschat. Zeker voor moderne, goed uitgevoerde PV-installaties met (een) goed passende omvormer(s). Zoals ik al vele malen heb laten weten aan de hand van eigen praktijk ervaringen voor zuid-georiënteerde (weinig schaduw hebbende) PV-systemen in grote delen van Nederland, en door de simulatie modellen van Siderea.nl elke keer weer bevestigd. Alleen als er structureel wordt afgeweken van die zuid-oriëntatie, er forse beschaduwing is (niet verstandig: voorkomen is beter dan genezen), u in een gebied zit met zeer zware luchtvervuiling en/of dicht bij een spoortraject (metaaldepositie op de panelen mogelijk, afkomstig van de bovenleidingen), en/of u zit diep in het minder zonlicht vangende oosten van het land, zal die "specifieke" opbrengst in kWh/kWp.jaar waarschijnlijk minder zijn. Zit u optimaal, niet diep in het oosten van het land, en uw specifieke opbrengst ligt ver onder die 850 kWh/kWp.jaar, is er waarschijnlijk iets niet helemaal in orde met het systeem. Vraag simulatie berekeningen bij Siderea.nl om uw situatie met redelijke betrouwbaarheid te kunnen checken, dan weet u waar u aan toe bent.

Dat in oost Nederland, in de minst gunstige instralingszone echter beslist ook hoge opbrengsten kunnen worden gegenereerd, laat o.a. het 2,04 kWp PV-systeem van (Polder PV-newbee) George Wieggers uit Varsseveld zien: in het volle kalenderjaar 2009 genereerde hij 1.856,4 kWh, wat neerkomt op een specifieke opbrengst van een zeer gezonde 910 kWh/kWp.jaar. We zitten inmiddels pas aan het begin van december van 2010, en George zit alweer op 846 kWh/kWp voor dit jaar met zijn uitbundig bemeten installatie. Dat gaat dus ook al over die 850 heen, en hij woont midden in de Gelderse Achterhoek, oostelijk van Doetinchem (voor westerlingen ligt dat "bijna in Duitsland"). U begrijpt dat het gemiddelde in Nederland fors hoger zal blijken te liggen voor goede installaties, omdat alles westelijk van Varsseveld meer tot veel meer (heel west Nederland) zonlicht vangt.


2 december 2010: Chinese PV-reuzen groeien als kool. Neem nu Yingli Green Energy. Een paar jaar geleden nog een vrijwel onbekende "grootheid" op de internationale zonnestroom markt. Maar met een ex-militair aan de leiding scheurde dat bedrijf al snel menig concurrent aan flarden en groeide. En groeide. En groeide. Aartsrivaal Suntech mag wel op gaan passen. Yingli publiceerde eergisteren, op de dag dat onze radioactieve kolendampen uitwasemende Minister van EL&I Verhagen het scherp geslepen zwaard in de bloedeigen PV-sector stak (van achteren, en zonder waarschuwing), namelijk een hoogst interessant persbericht.

Het bericht maakt gewag van het feit dat Yingli voor volgend jaar al opdrachten heeft verworven voor de afzet van een verbijsterend volume van maar liefst 1 GWp aan PV-modules. Leuke additionele noot: "Een maand vroeger dan in de laatste planning voor de verkoop". De meeste klanten die hebben besteld hebben volgens Yingli reeds voorschotten voor de veelgevraagde waren betaald. Nieuwe afzet markten die voor Yingli zeer interessant worden zijn Italië, Frankrijk, Engeland, U.S.A, en natuurlijk: China zelf.

En dat is nog maar een speler in China, laat staan in het internationale (toegegeven: door Azië nu al gedomineerde) speelveld. Er zijn lieden die voor 2011 een "afvlakkende" (afzet) markt voorspellen. Niet gek staan te kijken dat die lieden zichzelf halverwege dat jaar eens flink wakker moeten gaan schudden...

NB: 1 GWp "nu al besteld" bij een grote Chinese speler voor volgend jaar is al een factor 14 maal het totaal geaccumuleerde "geregistreerde" netgekoppelde vermogen in Nederland (sinds vorige eeuw). Dit bij uitgangspunt van zo'n 63 MWp accumulatie volgens CBS in 2009, en momenteel (eind november 2010) zo'n 9 MWp "gecertificeerd" nieuw in 2010 bij CertiQ (1,8 MWp toegevoegd in CertiQ registratie voor november).

NB2: 1 GWp zou onder Nederlandse plaatsings-omstandigheden bij goed georiënteerde, vrijwel schaduw loze installaties, een jaarlijkse hoeveelheid van 900 miljoen kWh uit gratis zonlicht kunnen opwekken. Goed voor de vermijding van 547.200 ton CO2 uitstoot uit fossiele opwek volgens de 0,608 kg CO2/kWh rekenfactor uit het vernieuwde Protocol "Hernieuwbare" Energie 2010 van Agentschap NL (NB: "stroom afgeleverd aan de eindverbruiker", u en ik dus, met als ijkjaar 2008).

http://ir.yinglisolar.com/phoenix.zhtml?c=213018&p=irol-newsArticle&ID=1501006&highlight=


1 december 2010: Stroom duurder?* Dream on! Er zijn blijkbaar nog steeds dromers (1 dec. 2010) die beweren dat consumenten binnen een jaar "een" elektriciteitsprijs van maar liefst 25 eurocent/kWh tegemoet kunnen gaan zien, terwijl die momenteel bij Vattenfall/NUON voor een enkel tarief grijs contract gewoon all-in 21,77 eurocent/kWh is, en er per 1 januari 1% van af zou gaan, zie echter verder.

Waarschijnlijk hebben die mensen nog steeds die leugenachtige PBL grafiek met in de "tarieven" verstopte vastrechten (zonder medename van "teruggavepost energiebelasting") op het netvlies, die Polder PV recent maar weer eens genadeloos heeft gekraakt.

Kernsplijter en grootschalig (gesubsidieerd) kippenmest verbrander Delta, die d'r - met Napoleontische hulp - een nieuwe nuke bij wil gaan rammen, heeft aangekondigd per 1 januari 2011 de variabele stroomprijs (levering) met maar liefst veertien procent te gaan bijstellen. Let wel: omlaag. Dat "compenseren" ze dan gezellig met een hogere gasprijs, zodat "een gemiddeld gezin" ongeveer evenveel kwijt zou zijn op jaarbasis. Lees: een gemiddeld gezin. Niet een decentraal zonnestroom opwekkend gezin, want die raakt veertien procent van de huidige marktwaarde van het "leveringsdeel" van de zelf opgewekte zonnestroom kwijt!

Bruinkolen Grootstoker RWE-Essent heeft ook al aangekondigd de tarieven (voor zowel elektra als gas) "licht te laten dalen".

Ook Eneco heeft alweer aangekondigd na "een lichte stijging" medio 2010 de tarieven per 1 januari omlaag bij te gaan stellen, vooralsnog zonder details te geven.

Bij NUON blijkt het bij nader inzien helemaal tricky gezien hun net gepubliceerde wijzigingen in de leveringstarieven: u gaat namelijk schandalig meer "vastrecht levering" betalen voor zowel stroom als voor gas (op geen enkele wijze door zelfopwekking te compenseren!!!). Wijzigingen: 13,1% meer voor vastrecht elektra, 10,4% meer voor vastrecht gas), voor elektra van 1,99 naar 2,25 Euro incl. BTW per maand.

Het lage, zeg maar "steenkolen in de nacht en weekend" variabele stroom tarief wordt 4,9 tot 6,1% hoger, en, het voor zonnestroom opwekkers belangrijke hoge variabele dagtarief (5 dagen in de week) wordt zelfs 6,9 tot 7,5% lager . Het continutarief, ook voor zonnestroom opwekkers als Polder PV belangrijk, gaat ook verder in prijs gedumpt worden, 2,9% op het leveringstarief, per 1-1-2011.

De impliciete boodschap: decentrale opwekkers van zonnestroom nog verder een poot uitdraaien, en ze achterom ook nog eens een dolksteek in de rug geven met hogere vastrecht lasten. Dat is precies wat Hermann Scheer (in zijn laatste interview met de Photon redactie) typisch gedrag van de "Preis Manipulatoren" heeft genoemd, waardoor zonnestroom marktwaarde kapot gemanipuleerd kan worden. En wat hij altijd te vuur en te zwaard met succes middels de implementatie van het Duitse EEG heeft bestreden. Onmogelijk met de manipulaties rond de SDE en het "salderen achter de meter" in ons arme land.

En voor alle zonnestroom klanten die bij Greenchoice zitten (dat zijn er heel wat): GC lift standaard mee met de tarieven van de grote jongens die vroeger (of nog steeds: Delta en Eneco) een grote netbeheerder in/gelinkt aan de holding van de leverancier hadden. U ontkomt dus zelfs bij Greenchoice niet aan die gedwongen lagere marktwaarde voor de door u met zoveel liefde opgewekte zonnestroom. Tenzij Verhagen en andere Haagse boeven ook nog eens de energiebelasting vet omhoog gaan schroeven om dat "prijsdempende effect" bij de energieleveranciers via de achterdeur weer te gaan compenseren...

Ik zeg tegen onze dromers met almaar stijgende stroomtarieven (variabele / kWh tarief) op het ietwat vertroebelde netvlies: Dream on...

* N.a.v. een e-mail die ik daarover kreeg: natuurlijk bedoel ik hier beslist niet "het eindresultaat op de jaarnota", want dat is een grote, voor 99% van de bevolking gek makende verzameling van talloze posten, waaronder een onrustbarende hoeveelheid niet door gedrag te beïnvloeden vastrechten. Ik doel hier louter en alleen op de variabele kosten voor elektriciteit, dus uitsluitend de kWh prijs inclusief energiebelasting en 19% BTW (en, tot en met 31 december 2008: de variabele component van transportkosten bij netbeheer, per 1-1-2009 vervangen door een absurd hoog uit de duim gezogen capaciteitstarief: een niet meer beïnvloedbaar vastrecht van formaat, dus...).


1 december 2010: Verhagen en SDE+ ESDEENEE: Gevoelstemperatuur -20 graden C. Zoals gisteren reeds aangestipt: een zoveelste zwarte dag voor zonnestroom in Nederland. Verhagen zet een klassieke, de burgers diep minachtende CDA traditie voort. Goed verhuld in "keurige", regelmatig misleidende, verhullende en soms tegenstrijdige bewoordingen in de door zijn beleidsambtenaren geschreven, ruim 7 pagina's tellende brief over de zogenaamde "SDE+" aan de Tweede Kamer van 30 november 2010. Zonnestroom wordt impliciet uit het SDE systeem gelazerd, de verhullende "optie" op "grootschalige" >15 kWp zonnestroom implementatie zal echter niet van de grond komen door een veel te laag gesteld "maximaal haalbaar basisbedrag" van slechts 15 eurocent/kWh (NB: het basisbedrag voor "SDE 2010 categorie > 15 kWp was 43,0 eurocent/kWh...). Conclusie: Verhagen vermoord de Nederlandse PV-marktsector, en er zal alleen marginale groei met gekunstelde lokale en/of provinciale subsidies en andersoortige incidentele, compleet onvoorspelbare incentives mogelijk zijn. De komende jaren is de eigen PV-sector dus feitelijk ten dode opgeschreven qua "gesubsidieerde" groeipotentie en totaal niet concurrentie-waardig t.o.v. de markten in omringende landen (is het ook nooit geweest, met dank aan de eeuwige manipulaties door EZ).

De brief doet uit de doeken hoe (de beleidsambtenaren van) Verhagen de nabije toekomst van de nu al feitelijk door wanprestatie geflopte SDE (NB: uit eigen EZ koker) ziet/zien. Vanwege het feit dat de SDE tot nu toe uitermate povere resultaten heeft neergezet, en we zelfs met dat regime hoogstens net aan, met de hakken over de sloot en met een walgelijke "waarom een zeventje als een vijf ook voldoende" is mentaliteit, 9% "duurzame" elektriciteit zullen kunnen hebben behaald dit jaar. Waarvan een hoogst onrustbarend deel bestaat uit biomassa bijfik in fossiele centrales en het in de brand steken van "de berekende biogene component uit afval" in AVI's. Die gruwelijk povere resultaten komen voort uit een traditie van al jaren lang gevoerd wan- en sabotage-beleid op het vlak van duurzame energie door het Ministerie van Economische Zaken wat nu uit strategische overwegingen van Rutte cs. een andere naam heeft gekregen, en de status van een alles en iedereen dicterend Superministerie, EL&I.

Minimalistisch "doelstellingen" gezever
Echter, vanwege de snel dichterbij komende, vanuit Europa verplichtende "doelstellingen" voor implementatie van duurzame energie in 2020 (de Nederlandse regering gooide zijn eigen zogenaamde "ambities" al snel met het diepste schaamrood op de kaken schielijk overboord, en schroefde 20 procent terug naar de "Europees verplichte" 14 procent voor dat jaar), loopt inmiddels zelfs ook bij de powermongers van het CDA het zweet in de bilnaad. En gaat nu dus eindelijk de knuppel in het hoenderhoek. Die knuppel is trouwens ook al eeuwenoud en stamt uit de VOC tijd, toen schraalhans al keukenmeester was. En heet: "voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten", en "hoe goedkoper hoe beter". Dit is de leidraad geworden in "het nieuwe beleid", wat Verhagen in de brief nota bene ook nog eens verdedigt als louter een "aanpassing" van de bestaande SDE. Maar wat - gezien de withete inhoud van die onzalige brief - feitelijk niets anders is als de zoveelste fundamentele en in ieder geval voor zonnestroom ronduit desastreuze koerswijziging. Die dus prima "past" in het vertrouwde, blijvend tranentrekkende, investeerders permanent kopschuw makende, oh zo karakteristieke knipperlicht-, wipkip- en hit-and-run beleid. Wat ons poldermoeras steeds verder omlaag doet zinken op de landen lijstjes met verifieerbare resultaten bij de implementatie van duurzame energie, hernieuwbare elektriciteit in het byzonder.

Dus laat u s.v.p. niet door die wederom mooie, de waarheid verhullende bewoordingen van die karakteristieke EZ/EL&I brief misleiden: er wordt alweer, voor de zoveelste maal, fundamenteel gewijzigd beleid afgekondigd en de spelregels, waar Verhagens voorganger uit hetzelfde confessionele politieke nest, van der Hoeven, zo hoog over opgaf, worden ter plekke voor de zoveelste maal op de schop genomen tijdens het "spel". Een van de meest opvallende "ingrepen" is het in het openbaar op de brandstapel in de fik steken van de - nog met subsidies te ondersteunen PV-sector - terwijl in alle omringende landen zonnestroom nog steeds, met aangepaste tarieven, blijvend fors wordt ondersteund, tot in het "regenachtige" U.K. aan toe. Al wordt dat feitelijke ausrangieren van PV in Nederland in die brief natuurlijk op geen enkel moment zo gesteld. Het komt er echter wel degelijk op neer.

Wat gaat er allemaal veranderen?
"Een helder doel": 14% duurzame energie in Nederland in 2020 (dat is gewoon ordinair: het verplichte invullen van de Europese doelstelling, dus Nederlandse ambitie: nulkommanul). Uitgangspunt, mede vanwege de niet door burgers, maar door tomeloze hebzucht bij (de meeste) banken e.d. veroorzaakte economische crisis: "zo kosteneffectief mogelijk", en "iedere Euro efficiënt te besteden". Lees: hoe goedkoper, hoe beter, dondert niet hoe. Innovatie? Ook al wordt dat woord 12 maal genoemd in die brief van het nieuw gedoopte Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, het ligt blijkbaar in de bedoeling om die ook al geflopte "bijbedoeling van de SDE onder van der Hoeven" op een of andere nog niet nadere uitgewerkte wijze vorm te gaan geven buiten deze "SDE+", lees: ESDEENEE om. De topdoelstelling is heel ordinair: op zo goedkoop mogelijke wijze de door Europa aangewezen verplichting van 14% "duurzame energie" in 2020 halen, en daarmee basta, Klaar is Kees. De rest wordt daar aan ondergeschikt gemaakt, het is nu zogenaamd "meters maken". Wat van der Hoeven ook al claimde, maar het werden, het zal u niet verbazen, uiteindelijk slechts millimeters, als u haar Staatsgreep met een volledig op het project toegesneden "NOP-SDE" voor de 6-7 MW windreuzen bij Urk ook als "niet regulier", maar eerder als "opportunistische Regenten Ingreep" ziet.

Compleet andere spelregels
Een zeer fundamentele wijziging van de hele SDE regeling betreft het invoeren van keiharde competitie om "het geld" tussen opties die totaal verschillend zijn van elkaar. Alternatieven die zowel in de zin van type techniek, de maatschappelijke haalbaarheid dan wel inpasbaarheid, als het niveau van technologische ontwikkelingsfase in het geheel niet met elkaar zijn te vergelijken. Maar die nu wel rücksichtslos volslagen kunstmatig in dezelfde "concurrentie omstandigheden" bij elkaar worden gegooid. En aldus met elkaar een oorlog moeten gaan voeren (elke fase weer met een eigen "algemeen afgetopt subsidiebudget") om aan wat subsidiecenten van onbepaalbare, elk jaar weer variërende hoogte te kunnen komen. De veelschrijvende slimbo's bij EL&I hebben daartoe alweer een compleet nieuwe wijze van staffeling uit de oneindig diepe goochelhoed verzonnen, die de SDE opbouw weer volledig overhoop haalt (hoezo, "geen structurele wijziging"?). Want nu moet er zogenaamd in vier fases met per fase toenemende "maximale basisbedragen" gestreden worden om de centen binnen telkens één overkoepelend, niet aan een specifieke technologie toegewezen subsidieplafond. Maakt niet uit wat voor "optie" je hebt: je moet met de vertegenwoordigers van compleet andere technieken gaan strijden en er voor zorgen dat je zo scherp mogelijk inzet om überhaupt een kans te maken (per fase). Zowel in de tijd, als, de zoveelste "mentale innovatie" bij de beleidsmensen van EL&I, in de nieuw geschapen, met vraagekens omgeven creatieve "vrije categorie". Die laatste is ontworpen om zogenaamd de partijen die beter denken te kunnen bieden dan de basisbedragen die in een bepaalde fase gelden te onderbieden met een nog lager basisbedrag in een voorafgaande, grotere kans op beschikking makende fase. Voor details verwijs ik naar de brief ondertekend door Verhagen en naar het uitstekende artikel op de publiekelijk toegankelijke pagina van Energeia. Dit riekt allemaal geheel in de geest van de oerhollandsche tradities naar een afschuwelijke vorm van krentenwegerij en absurde, schraalhanzerige kruideniersgeest. Als dat "innovatie" is, eet ik m'n geitenwollensokken op. Afgedragen en wel.

Burger de lul en buitenspel gezet
Het is, alweer, een vreselijke ingewikkeld, dynamisch "speelveld", mogelijk nog complexer dan in de ook al voor simpelmansen compleet onbegrijpelijke eerste 3 ESDEENEES. En het zal het "duurzame" krachtenveld in Nederland alweer volledig door elkaar gaan gooien. Mijn voorspelling is dat de grootste bedrijven, met de knapste en dikst betaalde subsidiespecialisten, er voor de zoveelste maal weer met de grootste kluiven vandoor zullen gaan. Geen enkele burger of klein bedrijf zal daar ook maar iets structureels tegenover kunnen plaatsen, in de aangekondigde "bied en tombola chaos". Verder leidt dit volslagen kunstmatige "universele potje" tot het uitspelen van duurzame opties tegen elkaar, wat zeer grote disharmonie en mogelijk moord en doodslag binnen de branche tot gevolg zal hebben, waar juist een harmonieuze samenwerking nodig zal zijn. Ook al omdat sommige opties nooit in de eerste fases (met de laagste basisbedragen) aan de bak zullen kunnen komen, en daardoor dus impliciet naar latere, mogelijk compleet kansloze fases weggezet zullen gaan worden in deze nieuwste laaielichterij. Met als zeer groot risico: als de eerste fase met het laagste maximale basisbedrag (voorstel Fase I: 9 eurocent/kWh, equivalent bedrag voor "groen gas" 79 eurocent/Nm³) overschreven gaat worden, blijft er mogelijk helemaal niets meer over voor de latere fases die opklimmende maximale basisbedragen hebben (echter wederom verschillend per genoemde specifieke optie) van, in het voorstel, 11, 12, resp. het hoogst haalbare maximum [voor de "vrije categorie"] slechts 15 eurocent/kWh voor het basisbedrag in de allerlaatste fase. Als die al niet door de voorgaande fases als "onhaalbaar" zal moeten worden beschouwd...

Als je kijkt welke categorieën gezien de opgevoerde basisbedragen sowieso de hoogste kans maken op subsidie, zie je dat burgers helemaal niet meer bestaan voor EL&I, en dat zonnestroom definitief de strot is doorgesneden in deze onzalige voorstellen. Al wordt dat natuurlijk niet letterlijk zo gesteld: het blijft uiteraard een "nette" brief aan de Tweede Kamer... In het Energeia bericht werd de constante persvoorlichter van EZ (nu EL&I), van Diepen, geciteerd dat de "kleine", meest gevraagde SDE categorie zonnestroom feitelijk is opgeheven met de enorme en zeer ranzige KUL smoes dat het allemaal teveel werk zou zijn voor de ambtenarij. Maar dat is ook een 100 procent "uitvinding" van EZ geweest om die bezopen SDE zo krankzinnig op te tuigen dat die waanzin "nodig zou zijn". Omdat het aantal ambtenaren bij Agentschap NL bijna gehalveerd "moet" worden, is er geen ruimte meer om die mensen met het verwerken van zinloze hoeveelheden van vele duizenden aanvragen, en het vervolgens weer versturen van - iets minder - duizenden afwijzingen onledig te gaan zitten houden. Maar dat is allemaal de schuld van EZ en beslist niet van die wel degelijk investeringsbereide Nederlanders. Nu worden alle zonnestroom "willigen" door exact datzelfde ministerie - met de andere afkorting - eenvoudig wegens eigen wanprestatie van het lijstje van de mogelijkheden afgestreept, en kunnen al deze burgers van EL&I een heel erg enge ziekte krijgen met hun volkomen terechte verzoeken voor financiële ondersteuning. EL&I schoffeert openlijk de meest duurzame, investeringsbereide burgers van dit land, zal met invoering van de nieuwste ESDEENEE waanzin definitief afscheid nemen van de overal op deze aardkloot voortwoekerende decentrale revolutie, en neemt daarmee een volslagen unieke en beslist niet benijdenswaardige positie in in Europa, en mogelijk zelfs in de wereld.

Ook wind op zee wordt nergens vermeld in de brief van Verhagen - wat zou kunnen betekenen dat er voorlopig geen extra geld die kant op zou gaan (d'r staan al de nodige miljoenen klaar voor de daarvoor in het leven geroepen dochterondernemingen van Duitse turbine bouwer Bard, als het ze lukt om "te materialiseren"), en ook: dat er op "een andere manier" vele miljoenen "duurzame" kWh-en opgewekt moeten gaan worden. Hoe? Verhagen zwijgt als het graf, want "dat moet de markt maar uitzoeken", zie de krankzinnige "fasering" van het nieuwste EL&I toverkollen brouwsel in de brief aan de Tweede Kamer. Pas als de definitieve voorstellen in de vorm van een zoveelste "Ministeriële Regeling" bekend worden, weten we wat er wel en wat er niet zal worden geaccepteerd in de ESDEENEE 2011. Dat hoort allemaal thuis in de gruwel genaamd "Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie". Die er, zoals reeds gesteld, compleet anders zal komen uit te zien dan de vorige pakken Staatscourant papier. Verwachting: ergens in de maanden voor 1 juli 2011. Noot: 15 eurocent/kWh is "ook" het bedrag wat in Duitsland voor off-shore wind wordt toegekend, uit te betalen door de regionale netbeheerder waar de aansluiting wordt gerealiseerd. In de "Mittelfristprognose" voor de EEG ontwikkeling gaan de 4 Duitse hoogspanningsnetbeheerders, het bij EL&I horende (dochter van) TenneT incluis, uit van een bijplaatsing van 5,2 GW extra off-shore windturbine capaciteit in de periode 2011-2015 in de wateren van de Bondsrepubliek...

Het grote afval gevaar
Categorieën die, gezien de genoemde basisbedragen in de ESDEENEE voorstellen, extreem zullen worden bevoordeeld in de eerste (belangrijkste) fase in de nieuwe opzet, zijn geen van allen toegankelijk voor burgers: riool- cq. afvalwater zuiveringsinstallaties, waterkracht bij een verval vanaf 5 meter (zeer zeldzaam toepasbaar in Nederland), vergisting voor groen gas productie (lees: boeren en -corporaties, typisch CDA stemmers), en de allerergste nep-optie (ook in het buitenland veelvuldig als lucratieve schaamtruus ingezet): afvalverbranding. Waarvan de "groene fractie" kunstmatig wordt meegenomen als "bijdragend aan de invulling van de klimaatdoelstellingen", en dus subsidiabel wordt geacht. Vooral deze laatste is een zeer grote bedreiger van de "duurzaamheid" van de stroomproductie in Nederland. Want we hebben een gigantisch, door belangen-gemanipuleer ontstaan overschot aan capaciteit van afvalverbranders, evenals in Vlaanderen. En die overcapaciteit "moet" nu blijkbaar op deze wijze worden gefaciliteerd bij een prettig binnen de eerste fase vallend basisbedrag van 6,2 eurocent/kWh. Waarbij u niet gek moet staan te kijken dat er massaal afval uit het buitenland ons land in verscheept zal gaan worden (met nogal vies scheepvaartverkeer), zoals al zeer uitdrukkelijk het plan is in Amsterdam, hier in de fik zal worden gestoken, en de "groene fractie" daarvan op onze kosten gesubsidieerd zal gaan worden binnen die duivelse ESDEENEE 2011 van Verhagen en consorten. Vergeet niet: die AVI's stoten naast de nodige andere ongerechtigheden een van de meest giftge stoffen uit die we kennen op dit aardklootje, het beruchte dioxine. Dat "mag" vast wel "duurzaam" heten van Verhagen cs., maar dat deert ze niet. Want die lieden zijn uitsluitend geïnteresseerd in het goedkoopste van het goedkoopste. Hoe dat allemaal tot stand komt interesseert ze - blijkbaar - totaal niet.

De belangrijkste vraag zal natuurlijk zijn: is er na "fase een" überhaupt straks nog geld om te vergeven, of zal het allemaal al volgeclaimd zijn door grote, door de bank genomen wellicht helemaal niet zo "duurzame" bedrijven, en is er na die eerste fase mogelijk helemaal geen subsidiegeld meer over? Pas in fase twee komen bijvoorbeeld windturbines op land, die met zwaar gekunstelde constructies - en een basisbedrag van 9,6 eurocent/kWh, veel hoger dan de opties in "fase 1" - in coöperatie verband nog "iets" in de verste verte met wat moeizame burger participatie zouden kunnen worden gefaciliteerd. Als die optie überhaupt de streep gaat halen.

Alleen "grootschalige" PV, en economisch waarschijnlijk onhaalbaar
Zonnestroom ontbreekt volledig in het totaal plaatje. Alleen in de zogenaamde "vrije" categorie zou er "plaats" kunnen zijn voor installaties groter dan 15 kWp (NB: een bovengrens wordt hier niet gegeven in die ESDEENEE brief, het zou me echter verbazen als EL&I installaties van enkele tot vele MWp-en zou "willen" subsidiëren, zelfs voor een basisbedrag van "slechts" 15 eurocent/kWh...). Maar in de eerste fase zou dan met een basisbedrag van slechts 9 eurocent/kWh mogen worden gerekend als eerste piketpaal. Als je niet als zonnestroom investeerder het risico wilt nemen om in latere fases sowieso uitgesloten te worden omdat het geld al is vergeven in de eerste ronde. Een basisbedrag van 9 eurocent/kWh in de eerste fase verminderd met de in 2009 en 2010 al gehaalde bodem in het vat (basiselektriciteitsprijs gelijk gesteld aan het van het basisbedrag af te trekken "correctiebedrag") van 5,3 cent/kWh, leidt tot een uiteindelijk te vergeven schandalige hondenfooi van 9-5,3 = 3,7 eurocent/kWh feitelijk door Agentschap NL uit te betalen subsidie.

Daar bovenop kun je de "vermeden inkoop prijs" van elektriciteit stapelen, als je tenminste als grootverbruiker überhaupt wel zou "mogen" salderen (geldt echter beslist niet voor aansluitingen groter dan 3x 80 Ampère). De pest is nu juist, dat voor bedrijven die flink willen uitpakken, die inkoop prijs extreem veel lager ligt dan die voor de in ESDEENEE uit te sluiten consumenten, en dat de "reward" per vermeden kWh dus extreem veel lager zal liggen dan het burgermans-niveau. Ik heb al eens een terugverdientijd berekening met reële contractprijzen nota bene bij een "duurzame" aanbieder als de HVC centrale gedaan voor het flink elektra (450.000 kWh/jaar) verbruikende gemeentehuis Emmeloord. Die betalen slechts 11,91 eurocent incl. BTW voor het piektarief, en een extreem lage 3,45 eurocent incl. BTW voor het daltarief, wat bij dubbeltarief klanten (heel veel bedrijven vallen in die groep) voor minimaal 2 dagen in de week dus tot een absurd mager voordeel van 3,7 (ESDEENEE 2011 subsidie) plus 3,45 (contractprijs "laag") = 7,15 eurocent/kWh all-in zou betekenen als "marktwaarde" van de zelf opgewekte zonnestroom in het weekend (lees: dat is bezopen laag). En slechts 15,61 eurocent/kWh voor de resterende 5 dagen in de week. Daarmee krijg je nooit zo'n enorme investering voor, pak hem beet, 3.000 Euro/kWp (all-in, met installatie, eenmalige omvormer vervanging, verzekeringen) kostende 100 kWp installatie rond (en dan koop je in Nederland scherp in*...). Want ik kom dan op inkomsten van slechts iets van 178 duizend Euro over een periode van 15 jaar (uitgangspunt: 900 kWh/kWp.jaar) met gelijkblijvende tarieven**, terwijl zo'n installatie all-in mogelijk 3 Euroton gekost zou kunnen hebben. Daar moet dus of geld bij, of er moeten allerlei ingewikkelde extra VAMIL/EIA potjes etcetera kunnen worden afgeroomd om die investering überhaupt terug te kunnen verdienen... Over "terugverdientijden" zullen we het dan maar niet meer gaan hebben.

NB: na alle enorme degressiestappen bij de oosterburen, is per 1 januari 2011, het laagste tarief voor installaties op daken nog steeds vast, 20 jaar lang 21,56 Eurocent/kWh. Voor alle op het net ingevoede kilowatturen, geen enkele uitgezonderd. Nog veel lucratievere incentives (vaste invoedingsvergoeding plus vermeden tarief bij directe consumptie in de onmiddelijke nabijheid van de opwek lokatie) mogelijk bij de optie "zelfverbruik", mogelijk tot een installatiegrootte van 500 kWp...

Burger alweer de lul: die betaalt mede de hoofdprijs?
Wie dacht u gaat "de kosten" betalen voor al dat manipulatieve "schijn-duurzame" moois? U en ik, al blijft Verhagen net zo cryptisch over die "opslag op de energienota" (typische CDA/EL&I wijze van zo lang mogelijk mist rond blijven strooien, totdat ze er niet meer onderuit kunnen) als in de vorige brief.

M.a.w.: u en ik mogen niets meer doen aan de enige optie die u en ik "kunnen" doen op hernieuwbaar elektrisch gebied, zijnde zonnestroom. U mag staks wel met een gigantische fooi van 4.000 Euro extra fossiel gas gaan verbranden in een onderhoudsgevoelige Stirling motor in een toverketel om een beetje extra elektra te maken, maar dat blijft voorbehouden aan te groot behuisde gezinnen met extreme "warmte" behoefte. Voor de rest mag u niks gesubsidieerds doen van de energiebelasting, BTW en omzetbelasting geile Regenten in Den Haag. Want dat kost de Staat Der NEEderlanden veel te veel geld. Maar u mag beslist WEL mee gaan betalen aan al dat schaamgroen en grijsgroene gedoe waar alleen de grotere partijen - en de CDA stemmende boeren iets mee kunnen. De burger hoort klein gehouden te worden en moet beslist ondanks alle liberaliseringsgezever uit Den Haag snoeihard aan de oppermachtige energie monopolisten vastgenaaid blijven worden. We zullen moeten afnemen tot we een ons wegen, en over alle kWh en kuub die we afnemen, moeten we die "groene heffing", energiebelasting, en 19 procent BTW gaan schokken. Zelf mogen we d'r echter helemaal niks (meer) aan verdienen.

Ik weet niet hoe het bij u zit, maar Den Haag heeft voor mij met deze zoveelste ranzige, duurzame burgers diep beledigende brief definitief afgedaan.

Tot slot
En u gelooft natuurlijk vast ook in "toeval" dat zowel Vattenfall/NUON Helianthos, als EDF/Delta Solland Solar kort geleden in de etalage zetten? Ik geloof al lang niet meer in "toeval" in de nationale Beerput genaamd de energiesector. Volgens mij is er vet gelekt over de aankomende nekslag voor PV, en trokken de verder dik in kolen- en nuke belangen zittende moederbedrijven van deze zonnecel/folie makende bedrijven hun snelle conclusies...

Reacties uit het veld (blijkbaar is men in Nederland na de jarenlange onduurzame terreur uit Den Haag een beetje blasé geworden. Of, dat kan ook: met een zeer scherp oog op wat er werkelijk geschiedt in dit maffiose land...:

 • "Elk nadeel heeft zo zijn voordeel: Zonnepanelen (in NL) zijn in 2011 weer gewoon een mooie manier om decentraal duurzame electriciteit mee te produceren, verder niks. En daar ben ik best wel blij mee." (e-mail 1 dec. 2010)

 • "Ik zit niet zo te wachten op een 'duurzame' markt die vergeven is van de subsidiesnuivers, dozenschuivers, greenwashing en CO2 compensatie maffia. Subsidies op 'duurzaam' in NL zijn een ramp en slechts bedoeld om burgermansgeld door te sluizen naar het bedrijfsleven." (e-mail 1 dec. 2010)

 • "Er is een goede kant aan de voornemens van Verhagen: particulieren zullen nu niet meer 'wachten' op subsidie om tot aanschaf van zonnepanelen over te gaan. Beter geen regeling dan een slechte regeling." (2 dec. 2010 - van een kleine leverancier van PV-systemen op GoT...)

* Veel genoemde prijzen voor enkele grote MWp grote parken in het heftig concurrerende Duitsland liggen rond de 2.500 Euro/kWp. Iets hogere prijzen worden genoemd voor installaties van 30-100 kWp in de eerste helft van dit jaar (bron: Photon). Nederland heeft een veel hoger prijsniveau, vooral ook omdat we een gruwelijk beperkte markt blijven houden (en mensen vaak geen enkel benul hebben van wat "redelijke" prijzen zijn).

** Rekenvoorbeeld. 7,15 Eurocent inclusief "ESDEENEE" subsidie 2 dagen in de week (weekend), 15,61 Eurocent voor de 5 overige dagen in de week:

(2/7 * 100 kWp * 900 kWh/kWp.jaar * € 0,0715 * 15 jaar) = € 27.579
(5/7 * 100 kWp * 900 kWh/kWp.jaar * € 0,1561 * 15 jaar) = € 150.525
Totaal weekend plus rest van de week inkomsten over 15 jaar: € 178.104 (NB: gelijkblijvende stroomprijzen)

Verder niet rekenend met inkomsten na die 15 jaar, in ieder geval wegen deze inkomsten sec niet op tegen de investering over die periode, van zeker een ton of 3, en daar moet in eerste instantie zeker voor bedrijven van uitgegaan worden. Zelfs met "stijgende" stroomprijzen (onduidelijk, we gaan naar een absurd stroom overschot toe in NEEderland, dus ik geloof niet in "7% jaarlijkse stijging" zoals vaak hersenloos gekopieerd, zie het volgende artikeltje), gaat dit een groot vraagteken worden, tenzij er her en der nog andere incentives binnen worden geharkt...

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/11/30/stimulering-duurzame-energie.html (de "ranzigste" aller SDE brieven? Het epistel ondertekend door Verhagen, gedateerd 30 november 2010)

http://www.energeia.nl/preview/1214-Verhagen-knikkert-kleine-zonnepanelen-en-offshore-windparken-uit-de-SDE-regeling.html (goeie analyse door Energeia van de nu al beruchte brief van Verhagen)
http://www.energieenwater.net/index.php/alle-berichten/918-nieuwe-sde-maximum-15-cent-per-kwh-einde-subsidies-zonne-energie.html (ook Jurgen Sweegers van Energieenwater.net velt op geheel eigen wijze een vilein oordeel over het nieuwste gepruts vanuit Den Haag. Let op de tale-telling opmerking over de geclaimde "verwachte extra inkomsten uit een eventuele gas- en kolenbelasting"...)

http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/35130485#35130485 (intensieve discussie ontbrandt n.a.v. deze post van een bedrijf waarvan het management denkt dat er nog steeds wat "in het vat" zou zitten voor zonnestroom onder ESDEENEE 2011 condities. Vanaf deze post gelieve verder te lezen voor commentaren.)


 
^
TOP

30 november 2010: Oktober-november dip Polder PV gevisualiseerd. Polder PV heeft eindelijk rustig eens een hoop achterstallige getallen bijgewerkt (de hele dag off-line bezig geweest met getallen inkloppen). Al moeten de grafieken nog komen. Het is de laatste maanden zo'n permanent gekkenhuis op energie gebied (zonnestroom incluis), dat het er niet meer van was gekomen. Ik kan u in ieder geval alvast een leuke grafiek laten zien van de impact van de dakrenovatie alhier, waarbij ons PV-systeem tussen 10 oktober (dag na onze vakantie op Corsica) en 30 oktober helemaal uit heeft gestaan. Wat op zich al een unicum is in onze dik tien jaar lange zonnestroom opwek historie, afgezien van de systeemrenovatie op 30-31 mei 2005 toen ons PV-systeem in anderhalve dag werd omgebouwd. In die dik 10 en een half jaar dat we zonnepanelen hebben, is het niet eerder voorgekomen dat we zo lang eigen opwek moesten ontberen. Misschien wel weer zeer symbolisch voor de onvergefelijke en afgrijselijke racekak die vandaag door het Ministerie van EL&I in opdracht van onze Energie Molochs werd gepubliceerd (lees: de dood voor zonnestroom in Nederland). Maar daarover later waarschijnlijk meer. Ik moet daarvoor eerst mezelf een stevig stuk in de kraag zuipen om "nuchter" aan een analyse van die afschuwelijke junk te kunnen beginnen...

Eerst dus die grafiek. Let daarbij ook op dat er nog wat extra systeemrendement verloren is gegaan in de week voor het afschakelen, en in de - gelukkig behoorlijk sombere en regenachtige - periode na het weer aan het net koppelen van de zonnepanelen. Dat komt omdat er boven het dak uit een schaduw werpend zeildoek was gespannen (zie ook bericht "Zonnestroom produceren met hindernissen"), en er ook nog een tijd, nadat het zeildoek was verwijderd, lijnvormige schaduwen van boven de dakrand uitstekende steigerpalen over de zonnepanelen hebben gespeeld. Gelukkig zijn die effecten relatief meegevallen (ook door het gemiddeld genomen vrij sombere weer van de laatste tijd), maar ze hebben beslist een forse deuk in de potentiële opbrengst in die periodes gegeven.

In het plaatje hierboven een detail opname van de curves voor de 6 stuks iets oostelijk van zuid georiënteerde 108 Wp modules, die ik al sinds oktober 2001 (plaatsingsdatum) monitor. Het is een detail uit de jaarcumulatie grafiek die u hier vindt. Elk jaar heeft hier zijn eigen kleur gekregen, het nog niet voltooide jaar 2010 heeft bij mij de kleur bruin. Voor opmerkingen, zie de notities in de grafiek. Zeer duidelijk is de complete "stilstand fase" te zien (vrijwel horizontale dunne lijn in periode dat het systeem afgekoppeld was van het net), en de, in vergelijking met de trend van andere jaren in deze periode, matig stijgende "lijn" nadat het systeem weer aan het net was gekoppeld (30 oktober 2010). Oorzaak: schaduw van aanvankelijk vooral de grote zeilen die boven de dakrand uitstaken, en later nog de nodige dagen de steigerpalen die lijnvormige schaduwen wierpen bij zonnige omstandigheden.

Nadat die bovenste steigerpalen waren verwijderd (16 november 2010) boog de curve weer iets omhoog. Maar omdat het slecht weer bleef, was het effect vrij marginaal. De curve voor 2010 is afgerond op de eind meterstanden van deze maand (30 november 2010), en bereikte een voorlopig accumulatie niveau voor deze deelgroep modules van 541 kWh. Uiteraard zal deze jaarcurve fors onder die van andere jaren komen te liggen (eindstanden andere jaren rechts in het grijze vlak), en kan 2010 niet als een "representatief" productiejaar worden gezien. De bruine 2010 curve lag ongeveer op dezelfde hoogte als die voor 2007 (lichtgroene curve), links in het plaatje, maar zal natuurlijk fors daar onder eindigen op 31 december (2007 eindigde op de een-na-laatste plaats met 579 kWh voor deze ietwat zwak presterende 6x 108 Wp groep).

Let ook op het ver boven de andere jaren uitstekende recordjaar 2003 wat een eindtotaal haalde (692 kWh) voor deze groep wat ver boven dat voor de overige jaren lag. 2003 is dan ook voor ons systeem (eerste deelsysteem werkend vanaf maart 2000) het absolute recordjaar, en werd zelfs nog geheel met buiten onder de PV-modules gemonteerde OK4 omvormers gerealiseerd (toen er nog vrijwel geen problemen met die omvormers waren). Vakantieperiodes waarin geen metingen zijn gedaan, zijn met dunne lijntjes weergegeven tussen de wel gemeten omliggende dag ingaves.

De totale productie voor de maand november viel natuurlijk ook tegen door de effecten van zeildoek en steigerpalen in het begin van de maand, en het behoorlijk slechte, sombere weer. Maar is nog steeds een redelijke 26,8 kWh geweest voor het hele, begin dit jaar met de twee Kyocera modules uitgebreide systeem (1,34 kWp, dus specifieke maandopbrengst 20,1 kWh/kWp). Het best presterende deelsysteem blijven die twee iets westelijk van zuid georiënteerde Kyocera modules met een specifieke maandopbrengst van 24,0 kWh/kWp (NB: Polder PV gaat er daarbij van uit dat het op de modules weergegeven nominale STC vermogen van 50 Wp per stuk klopt, ik heb ook van die modules geen flashdata). Grappig is dat ondanks onze "tijdelijke schaduw problemen" deze maand ons gemiddelde voor het langjarige 1,02 kWp deelsysteem (waartoe de hierboven getoonde 6x 108 Wp cluster hoort) in Sonnenertrag nog steeds iets boven dat van de provincie Zuid Holland ligt. De september en oktober opbrengsten moet ik nog via een simulatie proberen te berekenen (we waren tijdens de maandwisseling op Corsica, dus geen exacte gegevens bekend):

http://www.zonnestroomopbrengst.eu/nl/leiden/flachlander/777/1937.html


28 november 2010: Nochmals: Herr Scheer - in Photon. Het nadeel van een maandelijks verschijnend (top) vakblad als Photon is dat het aan deadlines is gebonden, en dat de brandende actualiteit niet altijd meegenomen kan worden in de lopende issue. De onverwachte, de mondiale DE sector schokkende dood van Hermann Scheer op 14 oktober 2010 (uitvoerig bericht op Polder PV), kon niet meer meegenomen worden in de toen reeds gepubliceerde oktober issue, en moest wachten tot het november exemplaar. Polder PV krijgt, als buitenlands abonnee, het tijdschrift jammer genoeg vrij laat, het november nummer arriveerde hier pas de 26e van de maand in de brievenbus.

Uiteraard daarin uitgebreid aandacht voor een man waarvan Christoph Podewils, plaatsvervangend hoofdredacteur van Photon stelt, dat er tijden zijn geweest waarin in Photon maandenlang achtereen Scheer als constante opdook in de talloze artikelen die het vaktijdschrift voor zonnestroom publiceerde over, o.a., "zijn" Erneuerbare Energien Gesetz, en de talloze issues die daar omheen hebben gespeeld (en: nog steeds zeer actueel spelen).

"Nein, ich fühle mich nicht falsch wiedergegeben, es ist schlicht und einfach falsch".

Een boze Hermann Scheer, als een wesp gestoken in het laatste telefonische interview met Photon n.a.v. een voor hem beledigend cq. ver bezijden de waarheid getroffen foto onderschrift in een terugblik op "zijn" EEG in de januari issue van het Duitstalige vakblad. Citaat uit Photon 11/2010: p. 8.

Ik ga hier uiteraard niet de twee artikelen over Scheer in Photon geheel uitspellen, maar wil u in ieder geval enkele opmerkelijke citaten uit het tweede exemplaar niet onthouden. Het eerste artikel is een verzameling representatieve commentaren van een reeks vertegenwoordigers van de vooral door Hermann Scheer van een enorme "boost" voorziene hernieuwbare energie sector en enkele politici (enkele van die uitspraken zijn eerder al door Polder PV in zijn obituary gelinkt). Het tweede artikel is zeer interessant, en beslist aan te raden leesvoer. Het geeft namelijk het voor de Photon redactie laatste uitgebreide telefoongesprek weer wat de heer Podewils voerde met de later dat jaar overleden Godfather van de zonnestroom. Scheer belde de redactie geprikkeld n.a.v. een voor hem onacceptabel foto onderschrift in een terugblik op de begintijd van het (mede) door Scheer ontworpen EEG*. Podewils geeft nauwgezet in zijn analyse van dat - gelukkig opgenomen - telefoongesprek weer hoe ongelofelijk knap en strategisch slim Scheer in die tijd politiek heeft gelobby'd om zijn visie te materialiseren. En het geeft ook een onthullende inkijk in het politieke "proces" hoe dat EEG er ooit is gekomen bij de Duitsers. Wie dit artikel van Podewils leest, weet dat je personen van zeer grote klasse nodig hebt, om tot vergelijkbare resultaten te komen. En ook: een forse portie geluk en slim gebruik maken van aktuele politieke verhoudingen. Een ieder die ook maar in de verste verte suggereert dat "het" met een nog compleet onduidelijke, reeds aangekondigde "SDE plus" regeling in Nederland "wel goed zal komen", en dat we "dus" zogenaamd een Duits EEG (laten) optuigen, heeft werkelijk geen enkel benul van politieke verhoudingen en technische noch juridische kennis van zaken. Een ieder die zoiets suggereert weet absoluut niet waar hij/zij het over heeft.

"... nichts is schlimmer als Fadenriss, und nichts ist schlimmer als Stop-and-go-Erwartungen."

Scheer waarschuwde in het telefoongesprek met Podewils wederom voor de verwoestende gevolgen van wipkip beleid en "runs" genererende initiatieven, wat echter voor Nederland een blijvende, terugkerende "waarde" is in alle regelingen die er tot nu toe zijn verzonnen. "Stop and Go" zijn zo'n beetje natuurlijke variabelen geworden in alle in Nederland geïmplementeerde "incentives", en de SDE is daar misschien wel het meest verschrikkelijke voorbeeld van...

Twee sappige details uit het interview:

De 99 Pfennig vraag en wipkippende belanghebbende
Podewils vroeg waar nu precies die beroemde "99 Pfennig**" vergoeding voor zonnestroom in de eerste EEG voorstellen vandaan was gekomen. Scheer klapte uit de school en stelde dat hij zich nooit wilde uitlaten over dat soort futiliteiten, hij ging over de "grote lijn". Het "bedrag" was destijds blijkbaar compleet uit de lucht gegrepen, en materialiseerde volgens Scheer in een telefoongesprek tussen Fritz Vahrenholt, net CEO geworden van Shell Solar en "wel geïnteresseerd", en Hans-Josef Fell van Bündnis 90/Grünen. Pikant was dat volgens Scheer diezelfde Varenholt nog geen half jaar daarvoor fel tegen enige ondersteuning van zonnestroom had geageerd in een zogenaamde "toekomstcommissie" van Scheer's partij, de SPD. Dubbel pikant is dat diezelfde Varenholt, sinds 1 februari 2008 werkzaam als CEO van de hernieuwbare Innogy tak van bruinkolen, steenkolen en atoomboer RWE, nu weer niet zo'n voorstander van ondersteuning van decentrale zonnestroom blijkt te zijn (liever gigantische Desertec projecten in Verweggistan, zie interview), maar wel voorstander van ondersteuning van - grootschalige - windenergie. En hij is niet vies van de suggestie om waterstof uit kolen te gaan extraheren (dit artikel), of voor de verlenging van de looptijd van (afgeschreven) kerncentrales te zijn (de "Brücken-Lüge", zie artikel van 1 september 2010 in Zeit-Online). Uiteraard allemaal opties specifiek toegesneden op het niveau van de moloch RWE, met gegarandeerd mooie marges. Windenergie is nu al de goedkoopste hernieuwbare optie, al heeft RWE aan de fundamenten van die ontwikkeling zelf nauwelijks bijgedragen... Dat zou je allemaal kunnen scharen onder het hoofdje: persoonlijk opportunisme.

Siemens wilde geen rappe uitbouw
Tijdens een rondleiding bij Siemens verwonderde Scheer zich over het feit dat er maar één ploeg bezig was met de productie van silicium, zonnecellen, etc. Siemens was toen nog helemaal niet overtuigd van een "zonnestroom revolutie", en totaal niet ingesteld op programma's als het 100.000 Solardächer project van de hand van Scheer - waar ze blijkbaar helemaal geen zin in hadden. Siemens had volgens Scheer eind negentiger jaren al 700 miljoen (DM? Euro?) aan subsidies geïncasseerd, maar was blijkbaar nog steeds niet bereid om de productie op te schalen. Scheer's koude repliek: moderne bedrijven werken met drie ploegendiensten, dus u kunt per direct uw productie op een drie maal zo hoog niveau gaan brengen. Siemens Solar werd later verkocht aan Shell Solar, die werd in 2006 weer vrijwel volledig opgekocht door het op en top Duitse Solarworld, en de laatste is een van de grote Duitse kristallijne PV-giganten met de grootste kans op blijvend fors marktaandeel. Omdat ze wel degelijk continu de processen, capaciteiten en fysieke productie hebben opgeschaald en dus de noodzakelijke kostenreducties konden bijbenen.

"Mindestvergütung und Vorrang. Sonst ist man wieder in der Falle der Preismanipulateure."

Hermann Scheer over de minimale voorwaarden voor verdere progressieve groei van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in Duitsland, waarbij een minimale - in Wet vastgelegde - vergoeding en fysieke voorrang op het net de basisvoorwaarden zullen blijven, om uit de greep van de energie "prijsmanipulators" te blijven. Ook na een eventueel buiten werking treden van "zijn" EEG.

Mocht u belangstelling hebben voor dit zeer interessante stuk van Podewils, met een prachtige inkijk in de geschiedenis van Hermann Scheer en "zijn" EEG, neem dan contact op met Polder PV.

* In de in januari 2010 gepubliceerde terugblik (pagina 161) op het januari/februari 2000 nummer van (het toen nog tweemaandelijks gepubliceerde) Photon, waarin gesproken werd over een eerste versie van het ook toen al door diverse politici uitermate controversieel beschouwde EEG. Daarbij was een foto geplaatst van Scheer tijdens een vergadering waaronder het onderschrift: "Hermann Scheer war ursprünglich kein besondere Freund der Einspeisevergütung und unterstützte sie erst nach langen Diskussionen". Scheer reageerde in het telefoongesprek met Podewils als door een wesp gestoken, en legde omstandig uit hoe de vork precies in de steel zat in die roerige tijd rond de millennium wisseling. Hij kondigde in dat telefoongesprek een gepeperde en "ausführlichen" lezersbrief aan (Podewils, luid protesterend: "niet meer dan 3 pagina's!"), die in waarschijnlijk zeer afgeslankte vorm verscheen onder de titel "Unsachliche Darstellung" in de februari issue 2010 van Photon (pagina 13).

** Volgens weer een andere terugblik, ditmaal op het maart/april nummer 2000 van Photon ("10 jarig jubileum van de invoering van het EEG", Photon 3/2010: p. 193): neerkomend op ongeveer 50,6 Eurocent/kWh.

Bronnen:
Podewils, C. (2010). "Nährboden einer Industrie. Das EEG wird zehn Jahre alt. Ein Rückblick auf seine Entstehung und Entwicklung". - Photon 2/2010: 78-86
Rutschmann, I. (2010). "Alles auf Eigenverbrauch. Ein Zukunftsszenario ohne EEG". - Photon 2/2010: 88-90.
Podewils, C. (2010). "Die Obrigkeit übernimmt. Eind Szenario mit (geändertem) EEG". - Photon 2/2010: 92-93.
s.n. (2010). "“Ein Visionär, kein Träumer”. Zum Tod von Hermann Scheer (* 29. April 1944, † 14. Oktober 2010)" - Photon 11/2010: 6-7.
Podewils, C. (2010). "Hermann Scheer und das EEG. PHOTON dokumentiert das letzte Gespräch der Redaktion mit dem "Sonnengott"." - Photon 11/2010: 8-15.

Indien u belangstelling heeft voor scans van genoemde - Duitstalige - artikelen (uitsluitend voor eigen gebruik!), gaarne mail naar de webmaster van Polder PV.

http://www.hermannscheer.de/en/


28 november 2010: Geen moord en brand bij zonnestroom in Vlaanderen. In Nederland werden de hersens zo'n beetje in elkaar geslagen bij het - blijkbaar - loeihete thema "brand[gevaar] en zonnepanelen". Er werd weer eens vet over gerapporteerd, en het verweer uit de sector was matig tot slecht tot non-existent. Alleen Polder PV en OliNo probeerden het opflakkerende vuurtje nog wat te blussen met de zeer bescheiden middelen die hen ter beschikking stonden.

Zo niet in Vlaanderen. Daar gaat de PV-sector gewoon overleggen met de brandweer specialisten wat de beste strategie is in het - nog - zeldzaam voorkomende geval dat er brand is in een pand waar ook een flink systeem met zonnepenelen op ligt. Op 16 december a.s. in Brussel. Als u ook belangstelling heeft kunt u inschrijven. Gewoon, zonder hete koppen, maar met redelijke argumenten gezamenlijk met de aan risico's blootstaande partijen (brandweer korpsen) de beste strategie bepalen. Wie weet, misschien wel met een lekkere trappist d'r bij. Ik adviseer Nederlandse belanghebbenden met klem aan om naar die bijeenkomst te gaan, er is een uitstekende spoorverbinding met Brussel...

http://www.engineeringnet.be/belgie/detailbelgie.asp?Id=5168 ("Groot debat over fotovoltaïsche zonnepanelen en brandveiligheid")

http://www.feuerwehrverband.de/photovoltaik.html (de Duitsers zijn natuurlijk al veel verder en hebben o.a. dit gedetailleerde "Informationsportal: Photovoltaik-Anlagen" voor alle brandweerkorpsen bij de oosterburen. Deutsch-grundlich, als vanouds)


28 november 2010: ... en ook het mes in de subsidieverstrekker zelf: Agentschap NL op de schop. Lekker hakken geblazen tegenwoordig. De volle dochter van EZ, die ook o.a. voor VROM werkte, maar nu onder "EL&I" ressorteert (van VROM is feitelijk niets meer over, die mogen wellicht "duurzaam geproduceerd asfalt" aan gaan leggen onder de rokken van Verkeer en Waterstaat in het nieuwe Ministerie van I&M) moet op verplichte afslankingscursus. Zo meldde het Financieel Dagblad op maandag 22 november. Een beetje cynisch (of, waarschijnlijker: onkunde bij de journalist), staat daar: "De organisatie is bij alles betrokken wat met ondernemen of duurzaamheid te maken heeft. Subsidie voor zonnepanelen? Regelt Agentschap NL". Hmmm. Als met het genoemde "regelen" het volgende bedoeld wordt zou dat kunnen kloppen: "Het op zo efficiënt mogelijke wijze genereren van verbazingwekkend hoge inschrijf bereidheid voor de aanschaf van zonnepanelen voor subsidie van onbekend hoogte op de gegenereerde kWh, en na gruwelijke overschrijving op dag 1 van de regeling het door een hoop ambtenaren op zo efficiënt mogelijke wijze vele duizenden afwijzingen laten opstellen en versturen".

Maar goed, dat wellicht straks opnieuw versturen van duizenden afwijzingen (pas in de tweede jaarhelft van 2011 te verwachten) zal misschien nog wel efficiënter moeten gaan geschieden, want er gaan flink wat (gedwongen) ontslagen vallen bij de uitvoerder van de SDE (plus), Agentschap NL. En er gaat vet geschift worden in het werkelijk verbijsterende pakket "regelingen" wat de in totaal ruim 2.000 ambtenaren (!!!) bij deze subsidiefabriek bij moet houden, uitvoeren, controleren, jaarverslagen opstellen, en Gaia weet wat al niet meer. Er zal daar sowieso heel wat vergaderd worden, is de inschatting van Polder PV, ook na de aankomende vette reorganisatie. Agentschap NL zou jaarlijks voor een keur aan regelingen in totaal zo'n 2 en een half miljard Euro aan "incentives" uitgeven. Tweederde ervan zou op de begroting van EL&I drukken.

Fijntjes wijst het FD er - terecht op - dat met het groeiende waterhoofd genaamd Agentschap NL (versterkt door fusies met diverse andere "diensten") de door Balkenende zo veelvuldig uitsluitend met de mond beleden "innovatie" bepaald niet is uitgepakt zoals werd voorgesteld: Nederland zakt juist op innovatiegebied (artikel). Wat ook niet vreemd is, want de diep gewortelde gedachte bij politiek en ambtelijk Nederland, dat door de inzet van een heel leger aan ambtenaren die "innovatie" wel goed zou komen, was natuurlijk van meet af aan al ten dode opgeschreven. Bureaucratie van deze absurde omvang is de dood voor elke innovator die ondergesneeuwd raakt in een sneeuwstorm aan documenten, "ambtelijke begeleiding" en permanente bemoeizucht. Dus werd het niks met die innovatie. Ook op duurzaam energiegebied is zo'n beetje alles wat er is "gestimuleerd" de afgelopen jaren een stille dood gestorven. Geen goede marktcondities, dus alles werd zo'n beetje geschrapt, in de uitverkoop gezet, of naar het buitenland geëxporteerd. We hebben nog steeds geen SunWeb® PV-module in commerciële productie, Helianthos heeft het Zwaard van Damocles boven zich hangen, en ECN laat meerdere prachtige uitvindingen op het gebied van zonnestroom gewoon door Chinese bedrijven in productie brengen (Yingli Solar, JA Solar, Canadian Solar). Een top-product van Hollandse bodem, ClickFit, gemaakt in sociale werkplaatsen en een groeiend succesnummer in het op het gebied van opbouwconstructies zeer strenge Duitsland, heeft echter nooit een cent "innovatiesubsidie" mogen ontvangen. En dat is een onvergeeflijke schande.

Kabinet:

"Zinloze subsidies worden geschrapt".

Natuurlijk gaat de SDE i.t.t. heel wat andere "regelingen" niet verdwijnen. Minister Verhagen gaf zelfs hoog op over een "geheel nieuwe SDE plus", waar echter nog steeds niet de cruciale details van bekend zijn gemaakt, wat al verontrustend genoeg is (dat gaat weer voor de zoveelste keer een EL&I dictaat worden, vrees ik). Tegelijk wil hij zo snel mogelijk minimaal een nieuwe archaïsche, totaal non-innovatieve, en de stroommarkt kapot makende nuke uit de grond hebben geramd. Dus die innovatie, laat die maar zitten. Met een nog steeds naar verwachting zwaar gecapte "SDE+" zal het nog steeds bar en boos blijven voor "ondernemend en innoverend Nederland". En zullen de resterende Agentschap NL ambtenaren het nog heel druk gaan krijgen om die verschrikkelijke ambtelijke kermis zo efficiënt mogelijk tot een marginaal aandeel nieuwe duurzame energie (lees: stroom) productie op te gaan pimpen. Wie weet wel meer dan 50 procent non-innovatieve bijfik van geïmporteerde grootschalige biomassa stromen op een zeer fossiel kolen- of gasbedje. Innovatief denken wis en waarachtig. Maar met een revolutionaire, systeem schokkende decentrale hernieuwbare energie revolutie heeft dat alles natuurlijk geen moer te maken, omdat het de status quo (marktdominantie van de gevestigde energie molochs) bestendigt.

En wat al die "innovatiesubsidies" betreft: daar gaat terecht vet het mes in. Menig ondernemer zal er geen traan om laten, zoals ook in genoemd FD artikel duidelijk werd. Het gros van het "innovatie" geld is immers naar grote bedrijven met goed betaalde subsidiespecialisten gegaan, waarvan Philips wel de bekendste is (Shell ook, maar die weet al decennia lang hoe ze belastinggeld hun richting om moeten buigen). U weet allemaal wat er met de beroemde PSI/EVO omvormers van onze bekende firma uit het zuiden des lands is gebeurd? Niet? Ze worden nu onder eigen naam verkocht door het Beierse omvormer bedrijf Steca. Dahag, "innovatie uit eigen land"...

Koornstra van Tendris steekt de hand in ieder geval in eigen boezem in het FD artikel:

"Toch hebben wij ons er een paar keer aan bezondigd. Want als het geld echt voor je voeten ligt, is het slim om het te pakken".

http://www.fd.nl/artikel/20760217/subsidieloket-wordt-bijna-gehalveerd (40% van personeel zou weg moeten, geschat 920 voltijdsbanen)


27 november 2010: Ook voor zakelijke klanten met PV-interesse een knauw: VAMIL etc. minder lucratief. Voor consumenten totaal niet van toepassing (en dat is natuurlijk sowieso schandalig). Maar bedrijven hadden - en hebben - nogal wat "mogelijkheden" om flink wat rendement voor te kopen zonnestroom systemen binnen te harken met een keur aan leuke regelingen. Zo zijn bedrijven nogal zwijgzaam over een zeer lucratief pakket aan incentives die ze kunnen gebruiken om het financiële rendement op de investeringen in PV-installaties flink op te pompen. Dat zijn de zogenaamde "VAMIL" ("Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen" en "MIA" ("Milieu-investeringsaftrek"), volgens Agentschap NL (nog in het oude SenterNovem jasje) "fiscale regelingen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen". Daarnaast is er ook nog eens de "EIA", de "Energie-investeringsaftrek" regeling, bedoeld voor "ondernemers die investeren in energiebesparende technieken of duurzame energie" waarmee minder inkomstenbelasting en vennootschap belasting hoeft te worden betaald. En dan is er ook nog eens de "kleinschaligheidsinvesteringsaftrek". Al met al een feest aan incentives om eens lekker uit te pakken met - o.a. - zonnepanelen op het bedrijfsdak.

Dat gebeurde en gebeurt nog steeds, maar de bedrijven die deze leuke incentives toepassen zijn door de bank genomen zeer zwijgzaam over deze leuke bonussen. Ten tweede is het natuurlijk niet zo dat alles naar willekeur en onbeperkt gestapeld kan of mag worden. MIA en EIA kunnen bijvoorbeeld niet worden gecombineerd, maar beide regelingen afzonderlijk kunnen juist wel weer worden gestapeld. De regelingen zijn "nogal" ingewikkeld. M.a.w.: ook hiermee zijn weer de nodige adviesbureaus en ambtenaren en financiële experts flink in de weer. Als het maar geld oplevert, linksom of rechtsom. Een poging tot het inzichtelijk te maken van enkele van die regelingen en hun effecten werd al eens op het Tweakers forum gegeven, lees daartoe de berichten voor EIA, resp. VAMIL (die zult u zelf moeten controleren, Polder PV heeft daar geen kaas van gegeten).

Uiteraard betreft het hier - volgens sommigen - "linkse hobbies", en die moeten afgestraft worden in het ultra-neoliberale rechtse tijdperk van vandaag. Dus gaat ook hier weer het mes in, zo meldt de website "rendement.nl".

Zowel de VAMIL, MIA, als de EIA gaan van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 op rantsoen, zo zou blijken uit het Belastingplan 2011. U kunt nog steeds naar hartelust gaan shoppen, maar u krijgt wel "minder waar voor uw geld":

 • MIA/VAMIL aftrek van fiscale winst gaan omlaag van 40/30/15% naar 36/27/13,5%. Middelen op de "Milieulijst".

 • Over "VAMIL-gemarkeerde" Milieulijst investeringen mag niet meer volledig worden afgeschreven, maar mag per 1 januari nog "maar" 75% willekeurig worden afgeschreven op de aanschaf- en "voortbrengingskosten".

 • Bedrijfsmiddelen van de EIA "Energielijst" van Agentschap NL mochten dit jaar nog (onder voorwaarden) tot 44% worden afgetrokken van de fiscale winst, dat gaat in 2011 nog "maar" 41,5% worden.

 • Er komen nieuwe lijsten voor 2011, dus nog koffiedik kijken hoe het dan staat met acceptatie van zonnepanelen (en collectoren etc.) als "af te trekken bedrijfsmiddel".

Verder lijkt het me nog steeds een leuke verzameling incentives voor bedrijven, "aangepast aan de ijzige kilte van deze tijd", en zal uw bedrijfsaccountant (als u die heeft) ongetwijfeld lekker kunnen blijven grasduinen in de ter beschikking staande middelen om maximaal te blijven profiteren. Veel succes daarbij, daar ga ik u natuurlijk niet bij helpen. Polder PV is immers slechts een arme burgermans, waarvoor dat soort incentives beslist niet zijn bedoeld. Burgermansen moeten in ons landje immers altijd de Hoofdprijs betalen.

http://www.rendement.nl/fiscaal/nieuws/id3344-groene-investering-minder-lucratief-in-2011.html

Lijst MIA - VAMIL 2010 (pdf, 91 pagina's !!)
EIA - Energie en Bedrijven Energielijst 2010 (pdf, 54 pagina's, zonnestroom voor 2010 maximaal 3.000 Euro per kWp, wat beestachtig veel is en in Duitsland bij wijze van spreken een bijna gratis PV-installatie had op kunnen leveren...)


27 november 2010: De zonnestroomtax komt er aan - humor op zijn Spaans... Wijlen Hermann Scheer gaf in zijn indringende boeken en lezingen regelmatig een van de meest krachtige "unique selling points" voor hernieuwbare stroom productie aan een ieder die het horen wilde. De zon en wind zijn immers van niemand en overal op onze planeet zijn deze hernieuwbare, onuitputtelijke bronnen gratis te oogsten voor een ieder die dat wil. Met ingang van gisteren gaat dat mogelijk veranderen, en Sint Nicolaas uit Spanje is de brenger van het onheil. Gezien het geinige berichtje van ANP via Nu.nl in deze sombere tijden.

Spaanse vrouw claimt zon als eigendom
26 november 2010 20:22

MADRID - Een 49-jarige Spaanse vrouw uit de regio Galicië claimt vrijdag in de webeditie van de Spaanse krant El Mundo de eigenaresse van de zon te zijn. Ze heeft dit vast laten leggen bij een notaris en wil nu geld van iedereen die gebruik maakt van 'haar' zon.

Een internationale overeenkomst bepaalt dat een land niet het eigendom van een planeet of ster kan opeisen, maar daarin wordt niet gesproken over individuen, aldus de vrouw. Nadat ze had gelezen dat een Amerikaan de maan en enkele sterren als eigendom opeist, zette ze haar zinnen op de zon.

De helft van de eventuele opbrengsten wil de vrouw schenken aan de Spaanse regering, die in economisch zwaar weer verkeert.

Een vijfde wil ze in de Spaanse pensioenfondsen stoppen, 10 procent zet ze in om een einde te maken aan de wereldhonger en nog eens 10 procent is bestemd voor onderzoek. De rest houdt ze zelf.

Het grappige is dat Galicië een van de meest duistere delen van Spanje is, gebukt als het gaat onder de regelmatige depressies in de aanpalende Golf van Biskaje (Galicië is de meest noordwestelijke provincie van Spanje, direct boven Portugal gesitueerd - zie PVGIS kaartje). Maar dat mag de pret niet gaan drukken. We moeten blijkbaar gaan vrezen voor een zonnestroomtax over de opbrengst van onze mooie PV paneeltjes, zoals al meerdere malen in geinig bedoelde (?) reacties onder oudere berichten in de Telegraaf is gesuggereerd. De Spaanse Staat heeft haar eigen PV-sector met kettingen aan caps gebonden en dreigt de reeds gedane miljarden investeringen (tm. 2008) met terugwerkende kracht alsnog op het spel te gaan zetten door slechts een deel van de productie van de vele dure zonnestroomparken gebouwd voor de extreem lucratieve vergoedingen uit de oude Real Decreto in aanmerking te laten komen. De rest van de fysieke productie zou voor kolenstroom-fähige "marktprijzen" moeten worden verkocht, wat de verwachte rentabiliteit van veel van die dure projecten zeer ernstig zou kunnen gaan aantasten. Diezelfde extreem kortzichtige Spaanse staat zou van deze progressieve, vrijgevige Galicische Prinses een vette fooi mogen vangen van de "helft van de opbrengsten". Die blijkbaar, zo lijkt de suggestie, internationaal moeten worden gaan afgeroomd van vele miljoenen decentrale zonnestroom- en zonnewarmte opwekkers.

Collage van PVGIS plaatje met de horizontale instraling voor Spanje en de "Hotshot for August 25, 2010" van The Solar Dynamics (SDO) monitoring project van de NASA, foto in extreem UV licht van zogenaamde "spiky spicules" van 3.000 tot 10.000 km hoogte boven de fotosfeer van de zon.
>>>

PVGIS © European Communities, 2001-2008
web pagina NASA SDO

Of er ook een specifieke tax zal gaan volgen voor gratis genoten zonlicht tijdens uw verblijf in een heerlijk voorjaarszonnetje op het terras zal nog moeten blijken... Ook is niet bekend of Amon Re Die In de Heemelen Zijdt over deze frisse actie is bevraagd, en wat 'ie daar dan wel van gevonden zou hebben...

Die 10 procent "eventuele opbrengst" die ze voor zichzelf claimt zou neerkomen op een transactie van dik 25 Euri per jaar van Polder PV richting het mogelijk te bouwen eigen kasteel in Galicië. Heeft iemand al het bankrekening nummer van deze slimme Spaanse dame?

Ach ja, blijkbaar kent ook de winterperiode haar komkommertijd...

Met dank aan "de clan" voor het bericht!

Nagekomen reactie van Flitspaal op GoT (29 nov. 2010): "Kunnen we haar ook aansprakelijk stellen als een zonnestorm de aarde treft en electronica sloopt?"

http://www.nu.nl/algemeen/2388528/spaanse-vrouw-claimt-zon-als-eigendom.html


27 november 2010: Wijwillenzon verwijdert teller van website ... en plaatste een uitgebreide "antwoorden op kritische vragen" op hun site. Over het verwijderen van de teller wordt er voor zover ik vandaag kan zien niets gezegd op de site zelf. De laatste stand die ik heb weten af te vangen was om 12 uur 's nachts tussen 25 en 26 november - 387 bestellingen. In de Google cache vond ik een gearchiveerde homepage pagina waar die "bestellingen teller" al was verwijderd op 26 november om 22h59.

Verder lezen op de speciale pagina op Polder PV.


26 november 2010: Groene trammelant in het schone (?) Vlaamse land. Vanavond was een uitgebreide reportage op de Belgische zender Canvas in het uitmuntende programma Terzake. Daarin werden twee belangrijke punten aangestipt over de aankomende veranderingen in de "groene energie" markt in Vlaanderen. De - volgens eigen zeggen met 15.000 werkenden gezegende - nu nog florerende PV-sector in het byzonder.

Zonnestroom bedrijfsleven op afslankingscursus - boze brief verwacht. Twee issues die als elkaars tegenpolen gezien kunnen worden qua (impact van) politiek beleid kwamen aan de orde. De eerste is de door Vlaams Energieminister Freya Van den Bossche (Vlaamse partij SP.A) voorgestelde heftige "degressie" van de waarde van de groenestroom certificaten (GSC's) die voor zonnestroom producenten gelden. Omdat ze - waarschijnlijk niet geheel onterecht - vindt dat zonnestroom wordt "overgesubsidieerd", en dat dat moet gaan veranderen, want de burger betaalt uiteindelijk de (hoge) prijs daarvoor (verschilkosten tussen waarde van GSC's en de prijs die de netbeheerders voor alle GSC's krijgen "volgens marktcondities", deze "verschilkosten" worden over alle kWh gebruikers in Vlaanderen omgeslagen). Die groencertificaten waren vorig jaar nog een extreem lucratieve 45 eurocent per kilowattuur waard. En er werd daarvoor ook nog eens een contingent installaties die 31 december 2009 "bedrijfsklaar en goedgekeurd" waren, maar nog een of meer omvormers moesten ontberen, in ondergebracht (Duitsland zoop toen zo'n beetje alle geproduceerde omvormers als een tempelier in de eindejaars-rush van 2009).

Per 1 januari 2010 zouden die certificaten voor nieuwe installaties nog "slechts" 35 eurocent/kWh waard zijn. Dat bleek echter nog steeds lucratief dan wel aantrekkelijk. Zeker ook voor particulieren die met een installatie tm. 10 kWp ook nog eens met een Ferrarismeter mochten salderen en belastingvoordelen hadden. De enige structurele rem op een verdergaande progressieve ontwikkeling was het feit dat als extra voorwaarde voor het verkrijgen van die groencertificaten bij de aanschaf van een (nieuw) PV-systeem er tevens isolatie van het dak moest plaatsvinden. Een vrij unieke voorwaarde die nergens elders in Europa (of bij mijn weten in de wereld) is gesteld. Ondanks een wat lagere groei in 2010 (t.o.v. 2009), zijn de afzetcijfers nog steeds fors te noemen (vergeleken bij oliedom NEEderland), zoals blijkt uit de door Polder PV grafisch verwerkte rapportages van de VREG (zie aparte pagina). Wel is er duidelijk een dalende trend zichtbaar bij de kleinere particuliere systemen, maar juist een stijgende bij de grote(re) installaties, zoals belicht in een artikel in Het Nieuwsblad van 4 november jl.

Het "probleem" ligt in het feit dat die GSC waarde nu versneld afgebouwd zou moeten gaan worden, de eerste extra degressiestap ingaande april 2011, en wel met een flink tempo van door de bank genomen "20 Euro per MWh per kwartaal". Dat komt neer op een negatieve bijstelling van 2 Eurocent/kWh voor elke 3 maanden, voor nieuwe installaties. In een jaar tijd zou er dus inclusief de eerste degressiestap per april 10 eurocent van de 35 eurocent af gaan, en dan kom je al op "maar" 25 eurocent/kWh per 1 januari 2012. Waar ik als domme 'ollander natuurlijk nog steeds stikjaloers op ben, want wij salderen uitsluitend voor nog geen 22 eurocent/kWh (met omlaag gaande trend per 1 januari a.s.). En dat krijgen de Vlamingen d'r nog eens gratis bij, bovenop die "flink gekrompen" certificaten waarde... Voor installaties groter dan 1 MWp gaat de voorgestelde degressie zelfs nog fors harder aantikken, zie voor beide scenario's de door mij gemaakte grafiek op basis van de pdf die bij het persbericht van de Vlaamse autoriteiten was bijgesloten. Het is juist deze laatste versnelde degressie die de luidste protesten heeft opgeroepen, zo bleek uit de Canvas uitzending van vanavond. Uiteraard: bij de bedrijven die werkzaam zijn in met name deze sector, waarbij PV-installaties van vele honderden kilowattpieken of zelfs (vele) megawattpieken worden neergevleid op enorme industriële daken, loodsen, en magazijnen.

In de uitzending van Canvas werden enkele vertegenwoordigers van grote PV-bedrijven aan het woord gelaten op een ietwat troosteloos, licht besneeuwd dak met zonnepanelen in Vlaanderen. Daaronder een vertegenwoordiger van IZEN (wat investeringsplannen voor een groot nieuw distributiecentrum in Turnhout gaat bevriezen in verband met het sterk "afgekoelde" investeringsklimaat als de plannen doorgaan). En een vertegenwoordiger van Invictus. Het bedrijf wat een hele dikke kluif had aan het gigantische multi-site 40 MWp project van Katoen Natie, waarvan nog lang niet alle deelsystemen zijn geregistreerd bij de VREG. De zegslieden vrezen "de dood voor de sector" met deze nieuwe plannen, en kondigden aan dat er een actie vanuit de sector zou worden georganiseerd om die plannen op zijn minst te laten bijstellen.

^^^
Grafiek gemaakt door de webmaster van Polder PV op basis van door de Vlaamse autoriteiten verstrekte pdf met de exacte geplande nieuwe GSC waardes per tijdvak van ingang, afgezet tegen de waardes zoals die tot nog toe waren voorzien (donkergroene curve). Degressie is gesplitst in een bijna rechtlijnig en iets versneld tempo voor installaties kleiner dan 1 MWp (oranje curve), en in een forse, meer schoksgewijze degressie voor de grotere installaties (>1 MWp, rode curve). Let ook op dat voorzien is dat tot en met 31 december 2012 de met GSC uitkering te ondersteunen incentive periode nog steeds 20 jaar zal zijn. Maar dat vanaf 1 januari 2013 die periode ook terug wordt geschroefd naar 15 jaar. Dit is onderaan het schema met een witte resp. zwarte lijn met pijlkop aangegeven.

NB: "330" staat voor € 330/MWh = € 0,33/kWh.

Data: Vlaanderen.be; grafiek: www.polderpv.nl

Inmiddels hebben vier belangrijke leden van BelPV, de brancheorganisatie voor zonnestroom bedrijven in Vlaanderen een nationale petitie opengesteld om het volk en het bedrijfsleven in opstand te krijgen en massaal verzet tegen de plannen van de Vlaamse autoriteiten op te roepen. De petitie heeft een website gekregen met de naam "Laat de zon schijnen", zie link onderaan. De tekst van de petitie kopt stevig met "Zonne-energie in Vlaanderen: kroniek van een aangekondigde dood?", en refereert aan het aantal op het spel staande jobs wat vijf maal het aantal in Vlaanderen heftig in de media bekritiseerde baanverliezen zou inhouden van de Opel fabriek in Antwerpen. Ik raad trouwens iedereen aan die "serieus" bezig is met zonnestroom in Nederland zeer goed naar de uitgebreide en gedetailleerde argumentatie te kijken die in deze open brief wordt gebezigd. Want het geeft aan dat deze grote leden van de belangenorganisatie bloedserieus bezig zijn om hun positie te bepalen, en er niet voor terugdeinzen om diepgravend onderzoek te doen naar "kosten en baten van zonnestroom" en alle financiële randvoorwaarden die daar mee te maken hebben. Er staan byzonder interessante getallen over investeringen en kosten in dit document! Let vooral ook op de voorbeeldberekeningen voor kleinzakelijke klanten (KMO's) op pagina 15, waaruit zou blijken dat onder de nieuwe voorwaarden terugverdientijden van ruim 7 en een half tot ruim 9 en een half jaar zouden optreden, waarvan gesuggereerd wordt dat geen enkel bedrijf in die positie daar nog aan zou willen. Of dat waar is of niet: de research lijkt door de branche in ieder geval grondig gedaan. Daar kan onze eigen brancheorganisatie nog extreem veel van leren. De brief, die wordt besloten door een compromis voorstel (pagina 16), wordt ondertekend door vertegenwoordigers van Zero Emission Solutions, het bekende Enfinity, Encon en ... een vertegenwoordiger van het ooit uit Nederlandse zonnestroom pioniers (Stroomwerk) voortgekomen Solar Access...

^^^
Kop van de met dikke zwarte rouwranden voorziene open brief [pdf] van vertegenwoordigers van BelPV die mede ondertekend kan worden op de gelijknamige website om de Vlaamse Regering onder druk te zetten m.b.t. hun plannen voor forse kortingen van de groencertificaten waarde voor zonnestroom.

Vooralsnog is het erg moeilijk om te voorspellen of deze actie nog verandering in de plannen van de Vlaamse regering teweeg zal brengen, en blijft het afwachten wat de gezamenlijk impact van de media aandacht en de "volksraadpleging" in de vorm van deze petitie zal zijn.

Gas/nuke/kolenzwart Electrabel harkt miljoenen aan groencertificaten naar binnen
Ten tweede, het "probleem Electrabel". Die heeft namelijk een oude steenkolen centrale in de haven van Gent (Oost-Vlaanderen) om laten bouwen tot een biomassacentrale met de stripheld naam "Max Green", waar trouwens de holding Ackermans & van Haaren ook 27% van bezit. Een Biomassa Grootstoker die vanaf begin 2011 o.a. Canadese bossen in de vorm van per boot aangevoerde houtpellets op zeer non-innovatieve wijze op zal gaan fikken om zeer heftige pakken groencertificaten mee naar binnen te gaan harken. De commotie ontstond toen het Vlaamse De Tijd suggereerde dat dat "groene tweedehandsje" van een verder als rabiaat nuke-minnend, en massaal steenkolen verbrandend bekend staand bedrijf per jaar 100 miljoen Euri aan groenestroom certificaten zou gaan verdienen, en dat over een periode van tien jaar zou kunnen gaan doen á raison van een leuk totaal sommetje van een miljard Euro. Terwijl er "maar" 125 miljoen Euri in de ombouw van het voormalige kolenmonster gestoken zou zijn. Da's een "aardig rendement", zullen we maar zeggen. Als het waar zou zijn. Of zelfs als het maar de helft van "de waarheid" zou blijken te gaan worden.

Van den Bossche en Max Green
Afgezien van het feit dat er in de uitzending van Canvas door de zegsman van de politieke partij Groen!, Hermes Sanctorum, gesteld werd dat de te subsidiëren periode teruggeschroefd leek te worden naar 7 jaar, zou nog steeds "volgen" dat Electrabel en haar co-aandeelhouder een werkelijk verbijsterend smak geld zou gaan ontvangen voor het in de brand steken van uit Verweggistan naar Antwerpen te verslepen bosrestanten. Wat natuurlijk al erg genoeg is. Op de website van Groen! stelt Sanctorum zelfs: "De Vlaamse regering stelt hier de belangen van een energieproducent in handen van het Franse Suez voor de belangen van de Vlaming". De heftig reagerende minister van den Bossche relativeerde dat in de Canvas uitzending van 25 november (en in een bericht op Metrotime.be hieronder gelinkt) door te stellen dat het "beleid" sowieso bijgesteld zou gaan worden. En dat van tevoren nog helemaal niet vast zou staan dat Electrabel zo lang (of "kort") zulke hoge bedragen zou kunnen gaan claimen. Ze stelde dat het aangepaste beleid waarschijnlijk zou uitgaan naar nieuwe biomassa centrales, dat mogelijk slechts 70 procent van de output voor groenestroom certificaten in aanmerking zou gaan komen, en dat de waarde van de daarvoor toe te kennen certificaten zou gaan dalen. Bovendien zijn daar natuurlijk ook nog de te verwachten exploitatiekosten die van de Gouden Inkomsten afgetrokken moeten gaan worden. Specificaties of bedragen werden daarbij echter niet genoemd.

Dat laat natuurlijk alles onverlet, dat Electrabel een oude "beschikking" heeft, en dat allemaal dus lekker naast zich neer kan leggen en de hoofdprijs zal kunnen blijven claimen met de Wet in de hand. Zelfs als je er van uit zou gaan dat de waarde van de daarvoor in aanmerking te komen certificaten door de Vlaamse regering versneld omlaag geschroefd zou gaan worden - al was het maar om de "sociale" dan wel de "economische pijn" voor de getroffen burgers wat te verzachten (of: in de kiem te smoren). Een biomassa centrale is immers geen kattenpis, en totaal onvergelijkbaar met zelfs een "fors" zonnestroom systeem als een centrale van een paar MWp (die nog steeds in Vlaanderen worden gebouwd, de vraag is alleen: hoe lang nog?). En dus vangt zo'n moloch als "Max Green" (beter: "Golden Max"?), die typisch uitsluitend door Grote Jongens gebouwd cq. geëxploiteerd kunnen worden, een gigantisch deel van de "te vergeven" certificaten. Ergo: geen decentrale revolutie, maar facilitering van de nog steeds tot over hun oren in de fossielen en de nukes zittende gevestigde orde, ook in Vlaanderen.

Let wel: het stroometiket van Electrabel wordt in ons land nog steeds gedomineerd door aardgas, kolen, en radioactief opgewekte stroom (totaal: 88,5%, nukestroom 4,8%), dat van het gigantische Franse moederbedrijf GDF Suez is zelfs nog erger radioactief besmet (19,4%, het hernieuwbare onderdeel daar wordt gedomineerd door hydropower, 18,1%). Het bedrijf is druk bezig met de nieuwbouw van alweer een 800 Megawatt nameplate vermogen hebbende "schone" kolencentrale op de Maasvlakte, met mogelijkheid tot 50% biomassa bijstook (let wel: tegen dikke, door de Nederlandse verbruikers op te hoesten SDE subsidies). Het aandeel zonnestroom in de mix is nul komma nul procent.

Extra pikant is dat Groen! zegsman Sanctorum voor de camera een beleidsstuk liet zien waarvan hij claimde dat het Vlaamse regeringsbeleid in deze gevoelige materie volledig toegeschreven zou zijn naar de plannen van Electrabel om die kolencentrale om te bouwen. Hij beschuldigt daarmee impliciet de beleidsmensen die dit "hebben laten gebeuren" op zijn minst van een verregaande vorm van cliëntelisme. Wie België een beetje kent, zal niet vreemd opkijken dat zoiets inderdaad geschied zou kunnen zijn, en dat het ergste is dat de burger voor die waanzin mag betalen.

Conclusie
De combinatie zonnestroom (de enige voor particulieren "bereikbare" optie om zelfstandig mee aan de slag te gaan) een flinke schop onder de kont geven, en de vieze semi-monopolist Electrabel in plaats daarvan een zeer comfortabele veer met Gouden Randje in de bips te steken geeft aan dat zelfs in het progressieve Vlaanderen land een duurzame decentrale revolutie absoluut geen "gelopen race" is. Maar dat die elke dag, en elk uur weer, te vuur en te zwaard bevochten zal moeten blijven worden.

Vlaamse Regering past steun voor groene stroom aan (persbericht van de Vlaamse Regering van 12 november 2010; in de bijgesloten pdf bijlage de exacte voorgestelde degressie stappen voor groencertificaten voor zonnestroom)

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/journaal/2.13142/2.13143/1.903743 (eerste vraaggesprekje met Freya van den Bossche op 12 november 2010, gesproken wordt van een "drastische" reductie van feitelijk 2 eurocent/kWh lagere waarde per april 2011, fragment 1'04")
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20101112_068 (bericht van 12 november 2010; achtergronden ingreep voorstellen van den Bossche met tarief degressie)
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20101104_090 (bericht van 4 november 2010; sterke groei van aanvragen voor grote PV-installaties, dalende trend voor kleine PV-systemen)
http://zonstraal.forumup.be/viewtopic.php?t=9350&mforum=zonstraal&sid=4b5cf832ac315c8db3fad38c26959c28 (forum discussie over de aangekondigde degressie van de groenestroom certificaten voor zonnestroom in Vlaanderen)

http://www.laatdezonschijnen.be/ (petitie van BelPV om de Vlaamse regering onder druk te zetten om haar plannen voor forse reducties voor de GSC waarde voor zonnestroom in te trekken of in ieder geval af te zwakken; 1 december 2010 2.842 ondertekenaars).
http://uploading.com/files/65ebaam3/20101125_BelPV_reactie_min_VdB%2Bdef.doc/ (25 nov. 2010; reactie van BelPV op de ietwat voorbarige stellingname van vd Bossche [TerZake uitzending] dat drie maal overleg met deze organisatie als "instemming" gezien moest worden m.b.t. haar plannen, die door BelPV echter gekarakteriseerd wordt als "Voor voldongen feiten geplaatst" en "Ons alternatieve voorstel van tafel geveegd", wat toch wel heel anders klinkt. Titel van het persbericht: "Afbouw subsidie zonnepanelen is nefaste en onrechtvaardige maatregel".)

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/terzake/2.13301/2.13302/1.912618 (permalink naar de uitzending van Terzake van 25 november 2010 "Subsidies moeten omlaag", vraaggesprek met Vlaams Energie minister van den Bossche; item duurt 5'01")

http://www.tijd.be/.../Electrabel_melkt_koe_groene_certificaten.8989412-3088.art?ckc=1 ("Electrabel melkt koe groene certificaten". Oorspronkelijke artikel van 21 november 2010 in De Tijd over het extreem lucratieve handeltje wat Electrabel voor zichzelf is gestart in een omgebouwde oude steenkolen stokerd - 49 reacties...)
http://www.metrotime.be/nlnewsbelga.html?telexid=55258917 ("Groene certificaten voor Electrabel: Freya Van den Bossche nuanceert")


25 november 2010: Wijwillenzon panelen straks vooral naar zakelijke klanten? Mijn aandacht werd getrokken door een nieuw bericht op de WWZ site (die momenteel, 16h00, nog steeds maar 379 pakket reserveringen geeft). De initiatiefnemers schijnen inmiddels flink ver te zijn met onderhandelingen met "een twintigtal" zakelijke klanten die wel voor een prikkie zonnepanelen willen gaan scoren. Geclaimd wordt dat er al 5 MWp gereserveerd zou zijn (gemiddeld 250 kWp per zakelijke klant!), met optie van nog eens 2 MWp, en dat er ook lease constructies via (onafhankelijk) Zoneco.eu mogelijk zouden zijn.

Verder lezen op de speciale pagina op Polder PV.


25 november 2010: Big Brother voor Canaro: Rovigo 70 MWp PV-centrale officieel aan het net. Er worden steeds meer en steeds grotere PV centrales gebouwd op deze mooie aardkloot, en de "mine is bigger than yours" koorts die daar bijna obligaat mee gepaard gaat wakkert steeds meer partijen aan om ook zelf eens iets "leuks" te gaan doen op dat gebied. Natuurlijk wel groter dan de buurman, anders tel je niet mee. Het staat immers zo lekker om - heel kort - te kunnen zeggen dat jouw exemplaar "de grootste is" in enig al dan niet gekunsteld opzicht. Dat fenomeen speelt zich niet alleen af in de eigen woonomgeving, en wordt door velen zelfs als "normaal" beschouwd. Maar ook bij de big shots van grote internationale ondernemingen is het een met hartstocht bedreven activiteit, dat haantjes-gedrag. Misschien daar zelfs wel in excessieve mate. Power Play in de stricte zin des woords. Darwin zou trots op ze zijn...

Rapporteerde ik nog relatief kort geleden, 27 juli 2010, over het zuidelijk van Rovigo (provincie Véneto, oostelijk deel van de Po-vlakte, Italië) gelegen grote 48 MWp Canaro project van het Duitse S.A.G. Solarstrom, krijgt deze ambitieuze solar plant bouwer reeds een duw in de rug. Niet van de minste partij, en bij wijze van spreken ook nog eens in de achtertuin van de genoemde Po-vlakte PV-centrale. Want op de vruchtbare bodem van Val Padana in het grensgebied van de iets westelijker van hetzelfde Rovigo gelegen dorpen met de welluidende namen Castelguglielmo en San Bellino is inmiddels een 70 MWp centrale aan het net gegaan, iets benoorden de SS434 (Superstrada Transpolesana). Geheel in de traditie van "mine is bigger than yours", met het bijbehorende gekraai van pret in de eigen ronkende persberichten "Europe's largest single site solar farm", "milestone in the solar industry", "standard for future mega projects", enzovoorts.

^^^
Rovigo 70 MWp project westelijk van Rovigo (Véneto, Italia), zoals weergegeven door de Italiaanse tak van SunEdison, in een project toelichting gepubliceerd op 9 augustus 2010. Niet duidelijk is of de - ogenschijnlijke - PV-installatie linksonder op het platte dak van een industrieel hallencomplex bij de installatie wordt gerekend of - waarschijnlijker - een apart "kleinschalig" project is. Helemaal rechts, op het kale stukje grond, is het trafostation zichtbaar waarmee de netkoppeling op het hoogspanningsnet van de Italiaanse netbeheerder TERNA tot stand wordt gebracht, zie ook detailfoto verderop.

© SunEdison, from Italian webpage (here)

We hebben het ditmaal over de 70 MWp Rovigo PV-centrale van SunEdison Italy srl, die trouwens eerder dit jaar werd ingezet als een 72 MWp project. Er is dus wel al 2 MWp van de projectgrootte af, maar groot blijft 'ie natuurlijk zeker, daar gaan we verder niet moeilijk over doen. SunEdison vond het in ieder geval allemaal zo stoer, dat ze op 29 juli 2010 reeds "open house" hebben gehouden waarbij 100 big-shots uit de solar industry werden vermaakt met het leuke nieuwe speelgoed bestaande uit zo'n 280.000 PV-modules van onbekende herkomst. Big Toys for the Big Boys, wat nieuwe "photovoltaic benchmarks" zou zetten en de industrie naar een hoger plan zou gaan tillen. En meer van dat soort typische, prachtige bobo-marketing taal om indruk te maken op investeerders. Snoeiharde project data zijn echter lastig te vinden, ik heb bijvoorbeeld nog nergens een module type of iets dergelijks genoemd gezien, maar wie weet komt daar nog eens iets over los. MEMC heeft weliswaar recent een deal met de Chinese zonnecellen reus JA Solar getekend voor de levering van OEM modules (nota bene met de metal-wrap-through technologie van "ons" ECN!) voor haar komende SunEdison projecten, maar dat bericht was van 6 juli 2010, toen de bouw van "Rovigo" al lang op stoom was.

SunEdison is natuurlijk helemaal geen vreemde partij bij dit soort reuzen centrales, want ze zijn sinds november 2009 de volle projectontwikkelaar dochter van een van de grootste zonne-wafer producenten ter wereld, het aan de New York Stock Exchange genoteerde Amerikaanse MEMC Electronic Materials. En dat moederbedrijf heeft samen met het Duitse Q-Cells (wat op die wijze lucratief een hoop eigen zonnecellen op Duits grondgebied kon "lozen") ook al eerder zo'n monster centrale ontwikkeld in een eerste joint-venture project. Al was dat in het kloppende hart van de zonnestroom business op dit prachtige planeetje, Bayern (BRD). De webmaster van Polder PV heeft afgelopen zomer voorafgaand aan het bezoek aan Intersolar in München op de Biohummer® die (51+4 =) 55 MWp centrale "Solarpark Straßkirchen/Gänsdorf" zelfs gevisiteerd en uitbundig gefotografeerd (zie ook uitvoerige project beschrijving).

SunEdison claimt (zie deze webpagina, "Solar Fleet", met projectkaart) dat ze mondiaal een "track record" van 369 zonne-energie centrales onder hun management hebben (daarmee lijken uitsluitend PV-centrales bedoeld, dus geen CSP projecten). Op hun homepage staat een teller totaal geproduceerde hernieuwbare elektriciteit uit hun zonne-energie projecten, vandaag stond deze op 372,4 miljoen kWh. Totaal gerealiseerde volume reeds 112,5 MWp aan capaciteit, met nog eens 6,2 MWp extra in de pijplijn in Europa (waarschijnlijk, elders genoemd: Púglia, in de "hiel" van de laars van Italië). Het Power Technology.com artikel heeft het zelfs over 12 stuks 1 MWp centrales in de Lecce regio in Púglia, waarvoor SunEdison een financiering van 47 miljoen Euro van de Norddeutsche Landesbank losgepeuterd heeft weten te krijgen.

SunEdison, wat volgens MEMC zelfs een felicitatie brief mocht ontvangen van het Italiaans Ministerie voor Economische Ontwikkeling (...) heeft het Rovigo park niet zelf gebouwd, maar is een zogeheten EPC contractor die "alles regelt van bouw tot en met financiering en evt. verkoop". De geselecteerde partij voor de constructie is de diep in de energieprojecten zittende Spaanse bouw gigant Isolux Corsán (jaaromzet 2009 ruim 3 miljard Euro) die op de eigen website behoorlijk zwijgzaam is over het fraaie gebouwde spul. Het enige structurele is een pdf van een persbericht van 11 maart 2010, wat ook op de SunEdison website staat. Vreemd genoeg staat daar nog steeds voor de Rovigo plant een grootte van 72 MWp vermeld, wat gezien latere berichtgeving van SunEdison dus niet (meer) klopt. Er staan wel een paar hele leuke foto's op de site van Power-Technology dot com van de hand van Isolux Corsán, zie link onderaan, en het exemplaar van het hoogspannings-station hier gedupliceerd. Isolux Corsán heeft een aandeel in de bekende Spaanse PV-ontwikkelaar T-Solar. Volgens een eerder persbericht op de SunEdison website (11 maart 2010), zou Isolux Corsán o.a. een van de grootste installateurs ter wereld zijn in fotovoltaïsche projecten, met 178 MWp reeds uitgevoerd of in ontwikkeling in Spanje en Italië, met daarbij het 70 MWp project in Rovigo als lekker toetje.

<<<
Omzettings-station in opbouw voor de aansluiting van het 70 MWp Rovigo PV-park op het hoogspanningsnet.

Foto © Isolux Corsán, voor groter exemplaar zie Power Technology.com webpagina over het project.

In ieder geval is deze nieuwste, in slechts negen maanden tijd uit de grond gestampte Italiaanse Rovigo 70 MWp zonnereus zelfs al niet meer in eigendom van projectontwikkelaar SunEdison of de primaire financieringspartner, de grote Spaanse Banco Santander S.A. Want ze hebben het fraaie ding inmiddels snel voor een leuk sommetje van 276 miljoen Euro doorverkocht aan een zogenaamd "equity" fonds, First Reserve, wat al 25 jaar ervaring heeft in de energie sector. Met dat fonds is eerder dit jaar al een verregaande samenwerking aangegaan: in mei werd namelijk tussen SunEdison en First Reserve een joint venture opgericht die specifiek is bedoeld om door SunEdison te bouwen PV-parken over te nemen en te exploiteren, waarbij sprake is van een mogelijk te verzilveren project portefeuille (gerealiseerd en gepland) van een slordige anderhalf miljard dollar (persbericht First Reserve van 25 mei 2010). Een joint-venture waarvan bovendien wordt geclaimd dat het 's werelds grootste "investeringsvehikel" zou zijn wat uitsluitend in zonnestroom (parken) investeert. SunEdison heeft een minderheids-aandeel in deze joint-venture. In oktober werd al aangekondigd dat voor de toen nog niet opgeleverde 70 MWp Rovigo centrale al 46 miljoen Euro uit het joint-venture fonds richting bouwer SunEdison was gegaan. De complete financiering, waar inmiddels ook de in Zug (Zwitserland) hoofdkantoor hebbende Partners Group AG en het in Milano (Italië) zetelende Perennius Capital Partners SGR in zijn betrokken, moet dit jaar volledig door First Reserve zijn afgerond. Verder zijn bij de financiering grote banken betrokken als Banco Santander, Unicredit Corporate Banking, Dexia Crediop, Natixis, Société Generale en Crédit Agricole.

Detail foto van de kersverse reusachtige Rovigo PV-installatie, met in de hier afgebeelde noordoost hoek van de centrale het hoogspanning substation. Let ook op de zeer compacte bouw en de enorme arrays die onder een vrij lage hellingshoek zijn opgesteld (hoge pakkingsgraad mogelijk). De noordrand van het park wordt afgegrensd door een kleine beek, die de webmaster van Polder PV reeds via Google Earth heeft kunnen lokaliseren....

Foto © SunEdison, van de "spotlight" pagina van de SunEdison site (link).
>>>

Waar nog niet eens zo lang geleden een enkele grote investeerder bij de realisatie van projecten als Solarfonds Bavaria (Mühlhausen + 2 satellieten, totaal ruim 10 MWp opgeleverd in 2004) de boel kon financieren, gaat het bij deze schaalgrootte al snel om consortia van sterke financiële partijen. Big Business, dus.

Ook al is SunEdison geen eigenaar meer van de plant zelf, blijft het bedrijf wel betrokken bij de operationele processen rond de Rovigo centrale, in nauwe samenwerking met subcontractor Isolux Corsán: onderhoud, monitoring, herstel van storingen e.d.

Het "sterretje" voor de 70 MWp Rovigo PV-centrale moest bijna over het exemplaar voor de "slechts" 48 MWp grote Canaro centrale worden geplakt, want de afstand tussen beide PV-molochs is maar iets van 18 kilometer, hemelsbreed...

Enkele andere opmerkelijke zonnestroom lokaties zijn ook toegevoegd (slechts een splinter van het snel groeiende volume in Bella Italia). Let op de "85"voor Montalto di Castro. Wel gepland, maar nog geen uitsluitsel over...
>>>

Map copyright: PVGIS © European Communities, 2001-2008*

Tot slot een leuke om even in gedachten te houden, een uitspraak van Mark Florian, Managing Director van First Reserve Energy Infrastructure (van MEMC persbericht): "The combination of a strong regulatory environment, a stable tariff regime and reliable solar exposure are attractive characteristics for the Italian solar market". Het is maar dat u het weet: stable tariff regime. Maar u weet ook: Regimes zoals heersend in het nog zeer recente verleden of in het heden, zijn geen enkele garantie dat die zwaar door het politieke klimaat te beïnvloeden omstandigheden zelfs in de nabije toekomst even acceptabel (dan wel: zeer lucratief) zullen zijn...

Projectdata

Die zijn - helaas - vrij schaars en vaak in cryptische of wollige formuleringen gehuld waar je slechts met moeite iets substantieels van kunt maken. In de voor beursgenoteerde ondernemingen zoals MEMC typische "Forward-Looking Statements" sectie wordt nogal wat voorbehoud gemaakt voor de uiteindelijke data zoals die in dit artikel zijn gepresenteerd. Polder PV doet in ieder geval zijn best:

Gerealiseerde projectgrootte 70 MWp (STC vermogen, aanvankelijk geconcipieerd als 72 MWp).
Lokatie: gemeentes Castelguglielmo en San Bellino westelijk van Rovigo in de oostelijke Po-vlakte, provincie Véneto, noord-oost Italië.
Bericht over netkoppeling/oplevering 23 november 2010; bouwtijd 9 maanden, begonnen in maart 2010 (in augustus waren de frame supports opgeleverd).
Buiten perimeter (omtrek) van de PV-centrale 4 kilometer. Oppervlakte van het bebouwde terrein is 85 hectare (850.000 m²), wat neer zou komen op een pakkingsgraad van 824 kWp/hectare (1,21 hectare per MWp).
Oriëntatie module rijen zuid; meerdere rijen boven elkaar op "tafels", in zeer lange rijen achter elkaar geordend.
Vaste open frame opstelling, met lage hellingshoek (schatting vanaf foto's ongeveer twintig graden).
Helaas niets bekend over toegepaste type modules, noch over de gebruikte omvormers.
280.000 PV-modules geplaatst, wat neer zou komen op een module grootte van 250 Wp per stuk. Dat moeten dus wel kristallijne modules zijn (geen dunnelaag variant, want die halen met standaard formaten nog bij lange na niet zo'n hoog Wp vermogen).
Tijdens de bouw zouden zo'n 500 mensen emplooi hebben gevonden.
60 transformator- en inverter knooppunte/stations plus een separaat, in samenwerking met hoogspanningsnetbeheerder Terna gebouwd high voltage substation. Andere partners betrokken bij oplevering/netkoppeling: ENEL en WIND.
Milieumaatregelen op deze lokatie: minimale impact bij bouw, herplanting van bomen en, het enigszins cryptische "undertake agricultural and farming activities" (geen specificaties).

Verwachte energieproductie wordt met tegenstrijdige getallen geïllustreerd. MEMC zelf houdt het in hun recente bericht van 23 november 2010 voor het opgeleverde 70 MWp project op "enough to power 16.500 homes" (NB: SunEdison site zelf claimde 17.150 in een niet gedateerd "spotlight" stukje!). Daar kunnen we niet zoveel mee, want het hangt natuurlijk van het uitgangspunt af hoeveel zo'n huishouden dan wel zou verbruiken op jaarbasis en wat er specifiek met dat "verbruik" wordt bedoeld.

Een andere insteek is uitgangspunt lokatie Rovigo, pal zuid oriëntatie, een hellingshoek van grofweg 20 graden (gezien gepubliceerde foto's opbouw frames), en berekening via de recentste PVGIS rekenmodule (variant "Climate-SAF PVGIS"). Dan kom ik voor een installatie van 70 MWp op een jaarproductie uit van zo'n 87 miljoen kWh (verder ongewijzigde standaard instellingen), wat een specifieke jaaropbrengst zou geven van 1.243 kWh/kWp. Dat lijkt voor Noord Italië geen onrealistisch getal. De oorspronkelijke PVGIS module ("Classic") geeft een fors lagere jaaropbrengst van 74 miljoen kWh. Het is bekend dat er e.e.a. leek te "rammelen" aan die oude rekenmodule (maar ook de nieuwe variant is beslist niet perfect, zie uitgebreide uitleg bij de rekenmodules van PVGIS).

Het terugrekenen naar "aantal huishoudens" blijft echter koffiedik kijken. Wordt er alleen maar elektra verbruik bedoeld of ook warmteverbruik terug gerekend naar "kWh-equivalenten"? Want als je die 87 miljoen kWh als uitgangspunt zou nemen, en "een gemiddeld stroomverbruik van 3.500 kWh/jaar" zou nemen (veelvuldig gehoord getal in Nederland), zou je op een equivalent van maar liefst bijna 25.000 huishoudens uitkomen, en dat is structureel veel meer dan genoemde 16.500. Bij gebrek aan opgave van daadwerkelijk verwachte kWh productie, blijft het hier gissen geblazen, en zegt die "16.500 homes" dan ook eigenlijk niet zo veel. Dat het "veel" is en zal zijn, staat natuurlijk buiten kijf.

Vermeden CO2 uitstoot volgens laatste MEMC cijfer 40.000 ton per jaar. Als bovengenoemde, met onzekerheden "berekende" 87 miljoen kWh/jaar productie zou kloppen, zou dat neerkomen op een rekenfactor van 0,46 kg/kWh voor, neem ik aan, Italië. Agentschap NL rekent met de invoering van het meest recente Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie met een factor 0,608 kg. CO2 per kWh "afgeleverd aan de eindverbruiker" voor - het in fossielen stikkende - Nederland (dat is inclusief netverliezen e.d.). In hoeverre deze extrapolatie klopt, hangt van meerdere aannames af.

Let ook op het typisch Amerikaanse "equivalent getal" van: vermeden uitstoot gelijkstaand - of equivalent - aan "het verwijderen van 8.000 auto's van de weg" als het over genoemde CO2 emissie vermijding gaat. Het vreemde is, dat er iets wisselende getallen voor zowel de stroomproductie als de vermeden CO2 uitstoot worden gegeven (waarschijnlijk gerelateerd aan het bijstellen van 72 naar 70 MWp uiteindelijke projectgrootte). Maar dat het getal "aantal auto's van de weg" gelijk is gebleven in die opgaves.

Al met al teveel mist om heldere, fysiek te behalen producties aan zonnestroom en daarmee gerelateerde al dan niet theoretische emissie beperkingen aan te kunnen ontlenen.

Project kosten werden geraamd op zo'n 200-250 miljoen Euro. Dat zou neerkomen op een project prijs die ligt tussen de 2,86 en 3,57 Euro/Wp, all-in.
Centrale doorverkocht aan First Reserve fonds, 2 november 2010 ("financing agreement") voor 276 miljoen Euro; diverse banken betrokken bij de projectfinanciering.
Zelf-toewijzing "Europa's grootste" al door 80,7 Finsterwalde (I, II plus III) feitelijk achterhaald, zie verder.

Bella Italia Fotovoltaica
Nog wat leuke opfris gegevens zonnestroom in hard doorscheurend Italië volgens diverse bronnen: GSE.it, Power Technology.com artikel en een update op de Reuters site:

 • De marktwaakhond Gestore Servici Energetici rapporteerde op 18 januari 2010 een geaccumuleerde geregistreerde capaciteit van 813 MWp en 61.873 PV-installaties, met een te verwachten backlog die er toe zou kunnen leiden dat de onder het Conto Energia (oude en nieuwe) vallende PV-installaties de 900 MWp grens makkelijk zou kunnen doorbreken (nacalculaties voor 2009 nog niet bekend gemaakt). Verwacht werd dat het plafond voor PV-capaciteit van 1.200 MWp in juli 2010 bereikt zou zijn. Inmiddels (24 november 2010) staat de counter op de homepage van GSE op 1.672.099 kWp en 107.068 installaties voor het 2e Conto Energia, en 163.852 MWp en 5.733 installaties voor het 1e Conto Energia. Totaal: 1,84 GWp en 112.801 PV-systemen, gemiddelde projectgrootte 16,28 kWp. Let wel: dat zijn alleen de daadwerkelijk bij GSE geregistreerde installaties, er is nog een enorme backlog om te verwerken...

 • Volgens het Power Technology.com artikel zou Italië er in 2009 544 MWp bij hebben geplaatst. Dat is echter way out of line met de conclusie van iSuppli dat in dat jaar al 720 MWp aan nieuwe installaties zou zijn gerealiseerd (waarschijnlijk de nog niet als zodanig bij GSE geregistreerde, doch wel al in dat jaar gerealiseerde installaties meetellend).

 • In het "afgelopen jaar" zou er volgens Reuters 1.144 MWp aan PV-capaciteit zijn bijgeplaatst in Italië (noot: Duitsland plaatste er in het kalenderjaar 2009 3.802 MWp bij volgens de Bundesnetzagentur update in oktober 2010).

 • In de laatste marktprognose van iSuppli over de Italiaanse markt wordt gesproken van al 356 MWp aan nieuwe installaties in het eerste halfjaar van 2010, en een explosie in de tweede jaarhelft die zou kunnen leiden tot een totaal nieuw volume van maar liefst 1,3 GWp voor heel 2010 (vergelijk met Duitsland, wat eind september al op 5,4 GWp zat en mogelijk 8 GWp gaat realiseren dit jaar). Voor 2011 voorspellen de marktanalisten van iSuppli zelfs 2,0 GWp of meer voor Italië, en zelfs 4,3 GWp in 2014.

 • Een van de andere "grote" spelers is een joint-venture tussen het Japanse Sharp en de Italiaanse semi-staatsonderneming ENEL, die in zuid Italië gezamenlijk PV-projecten wil realiseren met een totaal volume van 189 MWp tm. 2012.

 • Doel voor Italië zou zijn dat er in 2020 8 GWp aan PV capaciteit zou zijn gerealiseerd. Verwachting is dat dat veel sneller gehaald zal gaan worden, gezien de blijvend interessante investerings-condities, ondanks aangekondigde degressies van de invoedingstarieven.

De vraag tenslotte, waar dit artikel mee begon, is na wat zoeken op internet, door Polder PV reeds beantwoord. SunEdison heeft zijn stinkende best gedaan en een 70 MWp PV bling-bling monster gebaard, en rap aan het net gebracht. Alleen waren ze net iets te weinig voortvarend, en heeft dat goeie ouwe Q-Cells, zonnecellen Übermeister uit dat vermaledijde Deutschland, de show gestolen. Ze hadden op 26 oktober al via PV-Tech.org aangekondigd dat Finsterwalde numero III in Brandenburg, aanpalend aan de andere twee gelijknamige superprojecten was afgetikt, in orde bevonden, en aan het net gekoppeld. Totale projectgrootte Finsterwalde I tot en met III: 80,7 MWp. Ha, ha, ha. Ours is Bigger Than Yours...

... voor zo lang als dat weer duurt, op PV Resources.com staat ook Sarnia van de Amerikaanse dunnelaag reus First Solar in het Canadese Ontario reeds het Finsterwalde project met 80 MWp en 1,3 miljoen CdTe modules in de nek te blazen. Alleen is dat dan weer wel aan de andere kant van de Atlantische plas en mag dat leuke project natuurlijk niet "Europees" worden genoemd ...

* Šúri M., Huld T.A., Dunlop E.D. Ossenbrink H.A., 2007. Potential of solar electricity generation in the European Union member states and candidate countries. Solar Energy, 81, 1295–1305, http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/.

http://www.isuppli.com/ ... /Germany-Isnt-the-Only-Country-Heating-up-Europes-Solar-Market.aspx (o.a. analyse van marktontwikkeling PV afzet in Italië door iSuppli)
http://investors.memc.com/phoenix.zhtml?c=106680&p=irol-newsArticle&ID=1499948&highlight= (persbericht van MEMC van 23 november 2010, met foto van de nagelneue Rovigo centrale)
http://www.power-technology.com/projects/sunedisonphotovalicp/ (korte projectbeschrijving Rovigo en enkele interessante foto's van de bouw van centrale en hoogspannings-station van Isolux Corsán)
http://www.sunedison.com/spotlight_rovigo.php (trots, kort stukje over de kersverse Rovigo centrale met twee foto's, eentje in dit artikel opgenomen)
http://www.sunedisonitalia.it/info/stampa/rovigo-piu-grande-impianto-fotovoltaico-europa.html (Italiaanstalig artikel op de Italiaanse site van SunEdison, met de bij dit artikel geplaatste oorspronkelijke projectfoto)

"But mine is bigger than yours...."
http://investors.sunpowercorp.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=513544 (persbericht van 4 oktober 2010 - het "bigger than yours" syndroom blijft op de loer liggen, want Sunpower wil Montalto di Castro uitbreiden: "An incremental 44 MW is planned to be completed and monetized by the end of this year, bringing the total scale of the solar park to 72 MW")
http://www.pv-tech.org/news/_a/good_energies_nibc_infrastructure_partners_acquire_finsterwalde_ii_and_fins/ (but our *** is the Biggest! Good Energies and NIBC investors buys Finsterwalde II and III from project owner Q-Cells SE [note: project builder Unlimited Energy GmbHk, pdf]; the whole Finsterwalde project accounts to ... 80,7 MWp on one location in Brandenburg. Date of delivery ... October 26, 2010)


23 november 2010: "Meldingsplicht" PV-eigenaren bij netbeheer flakkert weer eens op... Een onderwerp wat je bij internet fora onder het hoofdje "sticky" zou kunnen plakken. Er zijn al eerder "prikkelende" discussies aan gewijd, en ditmaal flakkerde de discussie weer eens op (op GoT/Gathering Tweakers, onderdeel Duurzame Energie deel 18) n.a.v. een telefoontje wat een stadsgenoot van de webmaster van Polder PV maar eens "waagde" aan de regionale netbeheerder, tegenwoordig Liander geheten. De beller heeft nog steeds zo'n oerdegelijke, ouderwetse Ferrarismeter die gewoon standaard "terugdraait" als er momentaan, tijdelijk, of wat langduriger, overschot is aan zonnestroom. Het gesprek is tekenend voor de totale verwarring (lees: complete chaos) m.b.t. "terugleveren" van zonnestroom, en de al eerder genoemde zogenaamde "meldingsplicht", waar trouwens minimaal 99% van de NL bevolking geen enkele weet van heeft, en wat niemand lijkt te deren... Vetdruk van Polder PV:

"Bel ik Liander om te melden dat ik kan terugleveren (jaja, beetje te laat, ik weet het), zegt de mevrouw aan de andere kant: “Ik zie dat u een ferrarismeter heeft, dus eigenlijk kan ik niets met die informatie.”

En ik dacht dat ze dat zo graag wilden weten, iedereen heeft me dat verteld (Greenchoice incluis). Ja, zelfs dat het verplicht is om het te melden. Nu blijkt dat ze dat in hun computersysteem niet kunnen vastleggen.

Als laatste waarschuwt ze me nog wel dat ik bij vervanging van de meter (ooit, maar hopelijk nooit, maar ik zal vast wel binnen enkele jaren aan de sluwe meter moeten) wel moet aangeven dat ik kan terugleveren, anders zou ik wel eens een meter kunnen krijgen die geen teruglevering kan registreren.

Weer een ervaring rijker zullen we maar zeggen."

Uit deze registratie van een ogenschijnlijk onschuldig telefoongesprek met onze zich regelmatig op de borst kloppende ("kijk ons toch eens goed bezig zijn") regionale netbeheerder blijkt weer eens klip en klaar wat voor ranzige "regelgeving" we eigenlijk hebben. En tot wat voor kafkaëske "relatie" tussen de netbeheerders en de meestal van niets wetende onschuldige burgers met een paar zonnepaneeltjes op het dak die compleet ontoereikende, in wollige, ondoorzichtige taal geschreven "regelgeving" kan leiden. Want, zoals in de op "Tweakers" volgende discussie na die post (zie link onderaan, gewoon verder lezen vanaf die post) blijkt, staat in de zoveelste revisie van de bij 99,...% van de Nederlanders onbekende "Netcode" wel degelijk een suggestie van een zogenaamde "meldingsplicht" (die echter nergens als zodanig inhoudelijk staat beschreven), met dank aan GoT contribuant glambalk, vetdruk Polder PV:

"Artikel 2.4.1.4. (van de Netcode)

In afwijking van 2.1.5.1 is het niet nodig de netbeheerder vooraf tijdig op de hoogte te brengen van het voornemen tot invoeding, indien sprake is van een productie-eenheid met een aansluitwaarde kleiner dan of gelijk aan 3x16 A die rechtstreeks of als onderdeel van een elektrische installatie wordt aangesloten op een laagspanningsnet. In dat geval informeert de aangeslotene de netbeheerder binnen een maand na de inbedrijfname van de productieeenheid"

Vervolgens wat gesteggel over die "3x16 A", die natuurlijk niet kan slaan op de DC generator (omdat er nogal wat omzettingsverliezen kunnen optreden na de zonnepanelen). Bedoeld wordt dan "waarschijnlijk": max. 3x 16 Ampère voor invoeding van de omvormer(s) = 48 Ampère. Bij 230 Volt netspanning (!) komt dat neer op een door de omvormers afgegeven vermogen van max. 230 x 48 = 11.040 Watt (AC), dus zo'n 11 kilowatt. Dat kan echter in werkelijkheid ook iets meer worden, want de netspanning kan best boven de 235 Volt uitkomen (zie curve 23 april 2004), en dan zou je al in theorie op zo'n 11,3 kilowatt AC vermogen kunnen komen. Er zijn echter ook netgebieden met een structureel lager voltage, wat implicaties heeft voor het maximaal "aan te bieden" AC vermogen uit de omvormers op dergelijke aansluitingen.

Als je met een nieuwe PV-installatie de genoemde grens van dik 11 kilowatt AC vermogen zou benaderen, moet je wel exact weten hoe dat dan precies zit, met dat "maximaal te leveren vermogen aan AC-zijde". Want als je d'r ook maar iets boven zou zitten, zou je de installatie "verplicht" van tevoren moeten gaan aanmelden, zit je er iets onder, dan zou je in theorie "slechts achteraf" hoeven te melden, met bovengenoemde zeer krappe "tijdshorizon" als voorwaarde... Met daarbij de aantekening dat er niks over "sancties" staat vermeld, ook niet als die laatstgenoemde tijdshorizon om wat voor reden dan ook overschreden zou worden, of, zoals in de meeste gevallen: er zelfs nooit [achteraf] wordt "gemeld". Waarmee dat "artikel" dus impliciet tot de zoveelste lege, ineffectieve huls wordt, zoals al die andere dikke ordners aan inefficiënte, door bureaucraten in elkaar geknutselde regelgeving...

Voor het gros van de installaties in Nederland is dat alles sowieso academisch gespeculeer, want de gemiddelde installatiegrootte is in ons kruidenierslandje extreem veel kleiner. Maar desondanks is ook voor die kleine installaties die laatste omineuze regel relevant. Die is echter nooit gecommuniceerd naar alle PV-eigenaren (in spé). Niet naar de "niet SDE klanten", maar het is ook beslist niet als zodanig duidelijk gemaakt aan "wel SDE klanten". Die laatsten worden door de interne SDE bureaucratie en het gesteggel met registraties "vanzelf" in de registratie fuik bij netbeheer "meegenomen" vanwege het gedoe met "groencertificaten registraties" (waar de exploitant van de PV-installatie echter niets mee verdient...). Maar de eerstgenoemde groep is nog steeds veruit in de meerderheid, en die weet door de bank genomen ook al van niets...

En dan zit je wel degelijk dus met die vermeende "meldingsplicht". U bent echter nooit op de hoogte gebracht van dat artikel. Niet door onze netbeheerders, noch door onze "wetgever". Bovendien: de Netcode is geen "Wet". Een bekend medewerker van Liander die ik hierover een tijd geleden bevroeg, claimde dat ze, juist vanwege dat feit, niets kunnen afdwingen. Wat voor mij sowieso al reden genoeg was om me nooit druk te maken om me te melden met mijn compleet achterhaalde, archaïsche, minuscule 1,34 kWp (DC) systeempje waar nooit meer dan - zeer kort - 1.200 Wattjes AC uit zijn gekomen (zeg maar een soort kleine stofzuiger in omgekeerde richting). Waarom zou ik ook? Ik heb knallende ruzie gehad met mijn netbeheerder en er 10 maanden van mijn leven door laten vergallen in een heftige en tranentrekkende procedure bij de NMa. Nog steeds hangt die omineuze "slimme meter" als onacceptabel Paard van Troje met giga-potenties boven de "markt". En met dat hierboven weergegeven gesprekje, wat ook nog eens op termijn zou kunnen leiden tot een schandalige gedwongen (???) vervanging van mijn prachtige momentaan salderende Siemens Ferrarisje voor een hyperactief bling-bling elektronisch onding waar niet eens mee "gesaldeerd" zou kunnen worden (volgens de medewerker van Liander), maar wel allerlei stiekem geneus in verbruiks- (en opwek!) patronen zou kunnen gaan vastleggen, weet u nu ook weer: het blijft in Nederland een grote onontwarbare, gruwelijke puinzooi met de bemetering. En alleen dat al is een van de fundamentele redenen waarom een gezonde, progressieve, en drempelloze groei van een nationale zonnestroom markt nooit van de grond zal komen.

Tenzij de beuk er in gaat. In Den Haag...

http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/35077048#35077048
http://www.energiekamer.nl/.../secundaire_regelgeving/codes/technische_codes/index.asp (webpagina bij NMa met laatste "technische codes" voor elektriciteit; laatste Netcode exemplaar is van 10 augustus 2010, versie 54...)


22 november 2010: Mag ik nog even? Commentaar "terugverdientijden" bij WWZ en elders. Ik weet dat ik hier hete grond betreed, maar aangezien ik op dit vlak meen "een woordje mee te mogen spreken", en ik nog steeds onafhankelijk opereer, toch even een paar opmerkingen over de hier onder weergegeven nogal drieste passage op de FAQ pagina van de WWZ site. Die net zo goed op talloze andere duurzame sites zou kunnen staan, en zelfs in andere bewoordingen al veelvuldig zo is gehanteerd:

"Deze bedragen en getallen zijn hopelijk voor velen wel te dragen, zeker als je bedenkt dat de kans vrij groot is dat elektriciteitsprijzen gaan stijgen."

(erboven staat dat inclusief installatie, de WWZ aanbieding neer zou kunnen komen op een "terugverdientijd van rond de 14 jaar", sterk afhankelijk natuurlijk van de installatie situatie in en op het betreffende perceel)

Dat is nou precies een zeer veelvuldig gehoorde claim ("stijgende elektriciteitsprijzen") van een heel spectrum aan zonnestroom watchers, websites, bedrijven, leveranciers, en noem ze maar op, waar ik continu kritische vraagtekens bij blijf zetten. En dat niet alleen omdat een - voor Nederlandse begrippen - grote energie onderneming als Vattenfall/NUON inmiddels alweer heeft aangekondigd dat ze voor de vierde achtereenvolgende maal de leveringsprijs van elektra juist gaat verlagen (met mogelijk alweer 1%). Maar ook omdat we op een gruwelijke overproductie af dreigen te stormen van kolen-, gas- en nukestroom. En u gaat mij beslist niet vertellen dat die door TenneT al zeer uitdrukkelijk gesignaleerde stroomexplosie die er aan dreigt te komen ("mogelijk verdubbeling stroomproductie capaciteit in 2016", bericht 15 juli 2010) er toe zal leiden dat de veelvuldig gesignaleerde "7 procent gemiddelde stroomprijs verhoging per jaar" een eeuwig blijvertje zal zijn. Want "trends gesignaleerd in het verleden zijn geen enkele verzekering voor vergelijkbare trends in de (nabije) toekomst", om even te jatten van het bekende banken jargon. Het kon wel eens minstens tot een "stabilisatie" leiden, in het ergste geval (zeker voor duurzame opwekking) tot een weer licht dalende trend.

Een grafiek zoals collega Wouterlood zowel op de ZPV vergadering als op de eigen site toonde (zie ook het identieke exemplaar verderop) is wat dat betreft ook feitelijk misleiding. Want die grafiek toont helemaal niet een eerlijke prijsontwikkeling van - uitsluitend - de relevante variabele stroomprijs (nota bene: het enige wat telt voor "salderende" decentrale zonnestroom opwekkers in ons land!). Maar in die grafiek, die afkomstig is van de site van het Compendium voor de Leefomgeving (tab "Tarieven elektriciteit") zijn de vastrechten voor transport en levering ook meegenomen, en de resulterende grafiek is dus ook absoluut NIET representatief voor de kWh prijs ontwikkeling. Dat is sowieso al totaal onmogelijk om die op objectieve gronden vast te stellen, we hebben immers een gigantisch ingewikkelde piratenmarkt met een ware kermis aan totaal onvergelijkbare tarieven die onmogelijk met elkaar zijn te vergelijken.

De hierboven weergegeven "leugen" grafiek van PBL die veelvuldig volkomen onterecht wordt gehanteerd en blind gekopieerd om explosieve "stroomprijs" ontwikkeling mee te suggereren. Deze grafiek liegt. Want hij geeft niet de variabele kosten weer, maar het totaal aan kosten inclusief vastrechten. Laatst genoemde kosten kun je nooit beïnvloeden als de zwaarte van je aansluiting verder niet meer zal veranderen. En/of als de leverancier niet misbruikt maakt van het onbenul van de klant en stiekem zijn "vastrecht levering" gaat opschroeven (zoals Vattenfall/NUON begin 2011 zowel voor elektra als voor gas heeft gerealiseerd...). Al die vastrecht kosten zijn voor salderende zonnestroom opwekkers totaal irrelevant omdat ze niet zijn te beïnvloeden door "goed dan wel slecht gedrag van de klant". Die "vastrecht pyramide" kan dan ook noch als "voordelig" noch als "nadelig" worden gezien (omdat je ze altijd zult blijven betalen). Vooral de door mij in de grafiek aangegeven explosie van de zogenaamde "stroomprijs" (rode pijlkop) is frappant en indicatief: op 1 januari 2009 ging namelijk het absurde capaciteitstarief in, en konden de netbeheerders gigantische extra inkomsten genereren aan volstrekt fictieve, uit de duim gezogen "capaciteit" belasting. Gevolg: deze grafiek ging volslagen artificieel heftig sprongsgewijs omhoog, vooral ook omdat de cap. tarief compenserende verhoogde post "teruggave energiebelasting" in deze grafiek NIET is meegenomen!!!!! Dat heet bij Polder PV: uitermate slinkse wijze van misleiding van het Nederlandse volk, door een overheidsinstantie!

Een tweede - voor kritische beobachters als de webmaster van PPV - alarmbellen rinkelende eigenschap van deze grafiek is de feitelijk "gerealiseerde" prijs op de Y-as. Die zou dit jaar zogenaamd al op zo'n "260 Euro/duizend kWh", lees: 26 Eurocent/kWh ex BTW zijn komen te liggen (voor consumenten). Dat is natuurlijk rabiate quatsch. Exclusief alle buiten de variabele stroomprijs te houden vastrechten, ligt de enkeltarief grijze stroomprijs bij een grote energieboer als Vattenfall/NUON momenteel op 21,77 Eurocent/kWh inclusief 19% BTW!!!

Hoe komt PBL in Gaia's naam aan deze bij elkaar gelogen misleidende grafiek? Van de brongegevens van CBS, en wel te downloaden via zowel hun eigen Excel spreadsheetje (hier), als van de download gegevens van de originele CBS StatLine pagina (hier):

Hierboven een klein stukje uit het spreadsheet met de "stroomprijs ontwikkeling" volgens PBL, laatste drie jaar. Gegeven wordt een prijs "gemiddeld tarief kleinverbruik (3000 - 50000 kWh dubbeltarief), excl. BTW" volgens het hoofdje van de [niet kloppende] tabel, in Euro per 1.000 kWh, zonder verdere explicatie. Aan de prijs van bijvoorbeeld het 3e en 4e kwartaal van 2009, 26 Eurocent/kWh, kun je meteen al zien dat hier iets niet kan kloppen (inclusief 19% BTW neerkomend op maar liefst 30,94 Eurocent/kWh), want de Vattenfall/NUON enkeltarief prijs voor grijze stroom was toen nog (alleen variabele kosten): 24,07 Eurocent/kWh all-in, dus incl. 19% BTW. Geen cent meer! Dat scheelt wel effekes bijna 7 euricent/kWh, beste mensen!

En hoe komt dat dan? Gaan we naar de originele StatLine link pagina op de CBS website, waar trouwens bovengenoemde "PBL-tarieven" alleen onder de kolom "3.000 kWh dubbeltarief" staan genoemd, en andere tarieven bij de enkeltarief kolommen en de kolommen met andere verbruiken. Als we op die CBS StatLine pagina op de link "Elektriciteit" bovenaan klikken, krijgen we het volgende tale-telling, de oorzaak van alle prijs ellende tonende schermpje te zien:

M.a.w.: in die belachelijke cijfers staat helemaal niet alleen maar de optelling van variabele kostenposten (kale leveringsprijs excl. BTW plus energiebelasting excl. BTW). Maar ze hebben ook de vastrechten per jaar ("netwerkkosten", daar zit bijvoorbeeld ook, niet te vergeten, de "meetdienst" bij van netbeheer, maar ook de ongereguleerde post "vastrecht levering" van de leverancier) er bij gepropt, die je sowieso altijd moet betalen. En blijkbaar hebben ze op stompzinnige wijze die vastrecht hoeveelheid per jaar gedeeld door het verbruik in de desbetreffende kolom om die vastrechten "per kWh" door te gaan zitten rekenen. Curieus is dat juist de teruggavepost energiebelasting (anno 2010 een extreem hoge, "invoering van het capaciteitstarief globaal compenserende" € 318,62 ex BTW) niet is opgenomen in deze leugenachtige grafiek, wat het eindresultaat ook nog eens kunstmatig "omhoogdrukt". De uitkomst, het zal u niet verbazen, is dus honderd procent kunstmatig en veel te hoog. En mag absoluut nooit als "referentie voor terugverdientijd berekeningen" worden gebruikt. Omdat alle vastrechten, maar ook andere niet kWh gerelateerde posten als "teruggave energiebelasting" (en mogelijk straks ook weer een "vaste SDE heffing per aansluiting") nooit in TVT berekeningen mogen voorkomen.

De enige juiste type grafiek is de all-in prijs (inclusief 19% BTW, die ook volautomatisch wordt "meegesaldeerd") met uitsluitend de variabele prijscomponenten, zoals ik die al lang heb gemaakt voor de ontwikkeling bij de Vattenfall/NUON, netbeheer (in ons geval: Continuon tm. 31 dec. 2008, daarna Alliander), en energiebelasting tarieven voor diverse variabele contractvormen. Voor het "continu" (enkel-) tarief contract variabel:

Die grafiek liegt niet, en hoort bij TVT berekeningen te worden gebruikt. Correcte TVT berekeningen voor onze zonnestroom producerende en 100 procent "salderende" medemens. Let op de dalende trend rechts in de figuur, die volgend jaar ook nog eens licht doorzet, in ieder geval het eerste halfjaar. Nogal een ander type grafiekje dan dat extreem misleidende exemplaar van het Planbureau voor de Leefomgeving...

http://www.wijwillenzon.nl/faq/1/algemeen/32/het-idee.html
http://www.zonnepanelen.wouterlood.com/ (laatste nieuws, grafiek onder bericht 13 november 2010)


22 november 2010: Het zoveelste "bomen door het bos niet meer zien" ophelderings-initiatief rond PV. Mijn aandacht werd per e-mail gevestigd op het bestaan van de website "Vergelijkzonnepanelen.eu". Het begint meteen al goed in de e-mail:

"Consumenten die de aanschaf van zonnepanelen overwegen, maar zich geen raad weten met de ondoorzichtige markt, kunnen vanaf nu kijken op www.vergelijkzonnepanelen.eu voor een onafhankelijk advies. Deze site geeft exact aan welke zonnepanelen van welke installateur het beste zijn op basis van de door de consument ingevulde gegevens. Een uniek principe in Nederland. “Ik wil hiermee de markt veel transparanter maken en consumenten een echte keuze geven.”"

(aldus de geciteerde Bart Kramer van vergelijkzonnepanelenpunteu, en van het in Den Haag zetelende New Energies)

Een moedig initiatief met forse pretenties ("Dé site met alles wat u wilt weten over zonnepanelen.") waarvan Polder PV hoopt dat die ook daadwerkelijk in de praktijk zullen worden gebracht. Een site die bovendien claimt "... een goede vergelijking te maken tussen zonnepanelen van verschillende aanbieders op prijs en kwaliteit", waarbij tevens gebruik wordt gemaakt van een zogenaamd keuzemodule die u richting aanbiedingen van enkele installateurs zou moeten leiden (met een bonus voor de initiatiefnemer van deze site indien een koop wordt afgesloten). Genoemde suggestie moet u echter wel meteen met een potje zout nemen, want op de site staan momenteel slechts 7 kristallijne module types van 5 fabrikanten (deze pagina). In de Photon module database staan momenteel 25.456 modules genoemd met alle relevante specificaties, in die van Photovoltaikforum 11.117 stuks...

Waarom de genoemde "slechts" 7 exemplaren wel, maar niet talloze andere prima merkmodules (ook de talloze andere types van de blijkbaar als "betrouwbaar" geachte merken) zijn "geselecteerd", wordt niet duidelijk. De initiatiefnemers van deze site dekken zich m.i. iets te makkelijk in met de claim "Vergelijkzonnepanelen.eu streeft hierbij uitdrukkelijk niet naar een uitputtende lijst". Op deze pagina van de website wordt gesuggereerd dat het feit dat zonnepanelen "veelverkocht" zouden zijn, een indicatie van kwaliteit zou [kunnen] zijn en perspectief zou bieden "wegens dreigende shake-out" in de industrie. Maar daar kunnen ze bij BP Solar wellicht iets anders over denken (grote, miljoenen kostende terughaalacties in het recente verleden, BP Solar had [en heeft] ook een goede naam, en was "veelverkocht"...). Curieus in dit opzicht is de claim "Westerse (Europese en VS) fabrikanten zoals First Solar, Solarworld, Bisol, Scheuten, Schott en Aleo leveren over het algemeen goede zonnepanelen. De prijzen liggen veelal hoger dan de zonnepanelen uit Aziatische landen" op een site die de Nederlandse consument zou bedienen. Het Amerikaanse First Solar (CdTe dunnelaag modules met reeds een zeer aantrekkelijk module rendement van zo'n 10%), met een fysieke [verkochte] jaarproductie van 1,1 GWp in 2009 (de grootste van deze aardkloot, met recht dus "veelverkocht" te noemen) mag namelijk Nederland helemaal niet in, dus die zou beslist niet in dat lijstje genoemd mogen worden...

Uit de FAQ en andere info op de site:

"Een zonnesysteem met een totaal vermogen van 600 watt mag aangesloten worden op één groep in de stoppenkast".

Dat moet zijn: maximaal 500 Watt AC vermogen afgegeven door de omvormer op de betreffende verbruikersgroep. Er kan volgens Mastervolt zelfs tot zo'n 700 Wp nominaal STC (DC) zonnepaneel vermogen aangesloten worden op hun Soladin600 omvormers, maar er komt desondanks nooit meer dan 500 Watt AC het stopcontact in (wordt afgeknepen cq. weggeregeld). Hetzelfde geldt voor de bekende Stecagrid 500 omvormers.

"Mocht er sneeuw liggen, dan dient u dat ook te verwijderen om het zonlicht om te kunnen zetten in energie."

Dat is een hoogst verontrustende, en feitelijk bloedlinke suggestie als het de bulk van de ontoegankelijke schuine daken betreft. De opbrengst op zelfs zeer zonnige winterse dagen is slechts een microscopisch deel van de totale jaaropbrengst, zie vergelijking van de curves op een augustus dag met die op een zonnige winterse februari-dag bij Polder PV (kijk vooral naar de feitelijke energieopbrengst, E, in het plaatje linksboven). De maand opbrengst in hartje winter is zeer veel lager dan de productie in de zomer (zie grafiek Polder PV), dus de te verwachten "productiewinst" (eigenlijk: vermindering productieverlies) van het weghalen van sneeuw in die wintermaanden zal marginaal zijn. Bovendien: sneeuw in Nederland blijft een zeldzaam verschijnsel, en het is beslist zeer onverstandig om uw leven te riskeren met halsbrekende "schoonmaaktoeren" op schuine daken mocht er onverhoopt eens een paar dagen sneeuw op uw (meestal ook nog eens niet zo grote) PV-systeem komen te liggen... (voor "zonnepanelen en sneeuw", zie de aparte, unieke pagina op Polder PV).

"En natuurlijk neemt u geen ongecertificeerd (TUV of IEC) zonnepaneel."

Wat betreft het "nut" en "zin en onzin" rond IEC (of UL voor U.S.A.) certificaten (die o.a. door het Duitse TÜV, maar ook door een grote groep andere certificeerders uitgegeven kunnen worden), gelieve het commentaar van een professional uit de sector nogmaals tot u te nemen (voorjaar 2008)...

"Om in aanmerking te komen voor subsidie is een aparte meter nodig die registreert hoeveel energie er door de zonnestroom installatie is opgewekt. Dit wordt een zogenaamde brutoproduktiemeter genoemd."

Dit geldt uiteraard uitsluitend voor diegenen die een SDE beschikking hebben ontvangen. Alle andere systemen, ook diegenen die met soms absurd hoge gemeentelijke of provinciale aanschaf subsidies zijn "gezegend", hebben geen enkele verplichting om een bruto productiemeter te laten plaatsen. De totale productie van een groot deel van die systemen wordt niet "gecertificeerd, geijkt" bemeten (en is volslagen "wettig").

Er is op de website verder geen mogelijkheid om in de "In 3 stappen een prijs" module een berekening te maken voor het zeer belangrijke marktsegment van platte daken. Maar wat nog niet is kan natuurlijk nog komen.

Er lijkt op de website gerekend te worden met een "standaard" specifieke opbrengst van 900 kWh/kWp.jaar, gezien een try-out met een berekening die Polder PV voor zichzelf tevoorschijn toverde (bijvoorbeeld 9x Kyocera KD 185GH-2PU zou volgens de rekenmodule 1.499 kWh per jaar opleveren bij SSW en 30 graden hellingshoek, dat komt overeen met 1.499/(9x 0,185) = 900,3 kWh/kWp.jaar). Dit kan in de kuststrook echter nog fors hoger zijn (zoals Polder PV met een oude installatie al ruim acht jaar lang aantoont met 108 Wp modules, net als Blauwe Hoek in Spijkenisse met iets modernere modules). In het oosten van het land fors lager, zie de nauwkeurige simulaties van Rob de Bree op Siderea.nl. Ronduit curieus voor een website die claimt "... een nauwkeurig overzicht [te] hebben van hun mogelijkheden en de kosten en opbrengsten van zonnepanelen". De lokatie in het land is namelijk essentieel om te weten te komen wat je kunt verwachten aan opbrengsten van enig PV-systeem, of dat nu kwalitatief "hoogwaardig" is, of zou zijn (zoals sterk gesuggereerd op Vergelijkzonnepanelen.eu), of "laagwaardig". Alsof er in Nederland objectieve partijen zouden zijn die zonder scrupules het gesuggereerde verschil tussen "laagwaardig" en "hoogwaardig" zouden weten of op objectieve en heldere wijze zouden kunnen aangeven. Er is natuurlijk altijd een zeer groot, zeer grijs, ondoorzichtig gebied, waarvan afgevraagd mag worden of een website waarvan de initiatiefnemer een bonus krijgt als er bestellingen volgen bij de ingeschreven installateurs de genoemde "mist" wel volledig op kan doen klaren. Veel zal in ieder geval afhangen van de kwaliteiten van de installateur: die kan uiteindelijk een aanbieding met "goede" modules maken of breken bij de feitelijke systeemplanning en uitvoer. Zelfs met de hier geselecteerde modules. Daarvoor kunnen ze bij wijze van spreken te rade gaan bij het overheids-initiatief Meer Met Minder...

Verder staat er een hoop nuttige info op deze site die deels ook al via andere websites is te bekomen (waaronder het a-commerciële Polder PV), maar die hier gebundeld bij elkaar is gebracht.

Een moedige poging is het zeker, maar u kunt natuurlijk ook gewoon zelf installateurs benaderen en kwaliteit eisen. Dan bent u er zelf helemaal bij en hoeven er verder ook geen bonussen te worden uitbetaald bij aanschaf, die immers in de systeemprijs zullen moeten/gaan worden doorberekend...

Mocht u gebruik willen maken van de diensten van vergelijkzonnepanelen.eu, be my guest. Leest u dan s.v.p. wel - uiteraard - de disclaimer eerst door en laat die goed tot u doordringen. In ieder geval wenst Polder PV veel succes aan de initiatiefnemers, en natuurlijk: heel erg veel transparantie brengend licht over de jungle genaamd de Nederlandse zonnestroom markt!

http://www.vergelijkzonnepanelen.eu (inmiddels ook opgenomen op de linkpagina van Polder PV)


22 november 2010: Vlaamse PV-markt: inzakkende groei, maar blijvend mooie cijfers. Na de ongelofelijke groeicijfers van vorig jaar en de "degressie" van de waarde van de in Vlaanderen gehanteerde groencertificaten waarde (van 45 naar 35 Eurocent/kWh opwek van zonnestroom, in te ruilen bij de regionale netbeheerder), is het "klimaat" voor de realisatie van zonnestroom systemen bij de zuiderburen in een iets rustiger vaarwater gekomen. De maandelijkse rapportages van de VREG laten dat duidelijk zien, maar nog steeds zijn de bijbouw cijfers in Vlaanderen vele malen hoger dan de rapportages van de - uitsluitend - SDE cijfers bij CertiQ in het domme Nederland.

De webmaster van Polder PV had door alle vakantie- en renovatie perikelen in en rond het complex van zijn domicilie weinig tijd gehad om de omvangrijke rapportages van de VREG rustig te bekijken, maar het is inmiddels gelukt. Een volledige update van de marktontwikkeling daar (althans: volgens de VREG data, die achterlopen bij de realiteit) is inmiddels beschikbaar op Polder PV. De meest opvallende resultaten voor de nog niet aan u gerapporteerde maanden volgen hieronder:

 • September 2010: 3.663 nieuwe PV-installaties geregistreerd door VREG met een totale nieuwe capaciteit van 41,05 MWp (gemiddelde: 11,2 kWp/installatie). Totale accumulatie 80.133 installaties met 570,44 MWp, waarvan 236,20 MWp PV-installaties groter dan 10 kWp (41%).

 • Oktober 2010 (NB: rapportage van 1 tm. 28 okt.): 2.242 nieuwe PV-installaties geregistreerd met een totale nieuwe capaciteit van 22,66 MWp (gemiddelde: 10,1 kWp/installatie). Totale accumulatie van alle PV-installaties geregistreerd bij VREG in Vlaanderen: 82.375 stuks, met een totale capaciteit van 593,11 MWp, waarvan 248,45 MWp PV-systemen groter dan 10 kWp (42%). Daarmee komt het "kleine" Vlaanderen alweer op een factor 8 en een half maal het geaccumuleerde volume in Nederland (uitgaand van CBS 2009 plus CertiQ tm. oktober 2010).

 • Katoen Natie project. Van dit monsterachtige, eind december met de nodige bombarie gepresenteerde, doch later met de nodige geheimzinnigheid omgeven "40 MWp" project, zijn inmiddels, in verschillende deelrapportages, talloze sub-systemen in de VREG cijfers terechtgekomen, onder de paraplu van een serie verschillende dochterondernemingen van dit grote logistieke bedrijf. Mogelijk vanwege belastingtechnische redenen. Uit de zeer gedetailleerde systeem rapporten van installaties groter dan 10 kWp heb ik inmiddels (tm. update van 28 oktober 2010) de registraties van een serie van 24 deelprojecten ontdekt in de VREG cijfers, met een totale capaciteit van 29,61 MWp (nog ruim 10 MWp "te gaan"). 25,78 MWp daarvan stonden vermeld onder de lokatie "Kallo (Kieldrecht)", ook wel bekend als de op de westelijke oever van de Schelde gelegen "Loghidden City" terminal, met gigantische magazijnen met vrijwel platte daken die door project uitvoerder Invictus bomvol Trina Solar modules zijn gepropt. Ook 2 deelprojecten in Genk (provincie Limburg in het oosten van de Vlaamse regio), en 1 in Desteldonk/havengebied Gent (provincie Oost-Vlaanderen) zijn inmiddels door VREG geregistreerd, en deze lokaties horen ook bij het genoemde "40 MWp project" (multi-site, dus, al is Loghidden City zonder meer met stip de grootste deel lokatie...).

In de meest recente rapportage bomvol ververste grafieken over de Vlaamse markt heb ik ook twee nieuwe exemplaren opgenomen die de progressie in gemiddelde dagelijkse bijbouw per rapportage periode (meestal een maand) weergeven. Een van die grafieken geef ik hier onder alvast weer:

O.a. uit deze grafiek blijkt dat er gemiddeld dit jaar toch nog minimaal zo'n 600 kWp per dag wordt bijgeplaatst bij de zuiderburen, wat minstens het twintigvoudige is van het volume in ons land (als we uitgaan van 11 MWp op jaarbasis, wat neerkomt op zo'n 30 kWp/dag). Het "tempo" is wel ingezakt, maar nog steeds hoog. De vraag is wat de impact zal zijn van de reeds aangekondigde (terechte) verdere verlaging van de waarde van de groencertificaten. Wie het beste koffiedik heeft, gaarne melden bij Polder PV. Voor een vergelijking tussen de progressie van zonnestroom opwek capaciteit bijbouw in Vlaanderen en Nederland, zie deze grafiek. Voor alles over Vlaanderen in mijn nieuwste update:19 november 2010: Persbericht van Meer Met Minder met tale-telling foto met non-innovatieve en dure PV-oplossing voor SDE+...

Van een bekend zonnestroom collega kreeg ik het volgende berichtje van - nota bene - de Meer Met Minder site van de Rijksoverheid toegestuurd (link onderaan) met daarin nogmaals een abstract van de brief die Verhagen stuurde over de SDE "plus" die pas medio 2011 zou worden opengesteld. En die suggereert dat het kabinet zou moeten "investeren in de uitrol van relatief goedkope duurzame opties". Waarbij de SDE+ "een kosteneffectievere regeling [zou moeten] worden die tegelijkertijd robuust is en flexibel genoeg om technologische ontwikkelingen en ondernemerschap de ruimte te geven"...

Bij het korte stukje (zie verder mijn eerdere bespreking van Verhagen's brief van 14 november) stond een foto'tje van een PV-systeem wat boekdelen spreekt over de blijvend gruwelijk amateuristische benadering van dat thema door onze meel in de mond hebbende, niets van de techniek begrijpende autoriteiten. Een zonnestroom systeem van onbekend kaliber wat in ieder geval alleen al gezien de uitermate belabberde plaatsingscondities dus beslist géén "goedkope" oplossing biedt voor de dik betalende exploitant. Al helemaal geen "kosteneffectieve" maatregel, verre van dat. Laat staan dat de "gekozen" oplossing een veelbelovende "technologische ontwikkeling" garandeert. Om het tenslotte over de vakbekwaamheid en het "ondernemerschap" van de betrokken installateur van dit beklagenswaardig aangelegde PV-systeem maar helemaal niet te hebben...

Op zijn zachtst gezegd een uitermate curieuze, beslist non-innovatieve, en waarschijnlijk qua energie opbrengst (zeer) zwaar tegenvallende PV-installatie op onbekende lokatie (let ook op de nog niet met modules bedekte frames achter/vlak naast de enorme schoorsteen...). Zoals "trots" (???) gepresenteerd in het Meer Met Minder artikeltje met "kosteneffectieve" poeha m.b.t. de aankomende "SDE plus" regeling medio 2011. Een van vele, typisch Nederlandse "incentive" regimes waarvan het effect op de marktontwikkeling van PV nog in diepe mysteriën en nevels is gehuld.
>>>

Met hartelijke dank aan de afzender van dit - wederom diep en diep treurige - bericht (wat als veelzeggende titel droeg: "De beste plek op je dak om je zonnepanelen te leggen") ...

Nagekomen commentaar van een lezer van Polder PV: "De foto dekt geheel het verhaal. Meer panelen, minder energie (opbrengst)"...

http://www.meermetminder.nl/nieuwsoverzicht/verhagen__sde__regeling_medio_2011 (link uit Wayback Archive)


actueel 70-61 60-51 50-41>>> highlights JSS22


© 2010 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP