starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
duurzame energie "oud"
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws
andere duurzame energie bronnen p. 28
en gerelateerde energie zaken

1 januari 2012 - 30 november 2012

meest recente bericht boven

actueel 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20-11 10-1


30 november 2012. Historische vergissing van bodemloze put? Het debat van de nacht van 28 november, wat zich toespitste op de "SDE-heffing" die u en ik over elektra en gas door de strot krijgen geduwd, en waarvan de baten grotendeels naar grote bedrijven zullen gaan (die vrijwel niets aan energiebelasting betalen) was zoals al eerder vermeld slaapverwekkend. Wellicht dat dat de reden was, ook gezien het tijdstip (de vergadering was na middernacht pas afgelopen, er zaten alleen maar enkele "energiespecialisten" (??) in de zeer lege zaal), dat er af en toe weer eens de nodige lulkoek te berde gebracht mocht worden om de boel weer wakker te krijgen.

Ik ga u niet navertellen wat ik allemaal heb gehoord tijdens die doodvermoeiende sessie met een niveau: tenenkrullend, niet toekomst gericht, bedrijven blijven bevoordelen (die het meeste energie verbruiken), burgers de goot in trappen met een extra heffing (terwijl ze het minste energie verbruiken en ook nog eens in de loop van de tijd minder energie per jaar er door jagen, zie nieuwe boekje Energie Trends 2012...). En die burgermansjes verder het graf in negeren. Een "knap in elkaar gezet" voorstel van Stientje van Veldhoven van D'66 (amendement op het voorgestelde wetsvoorstel), om de lastenverdeling eerlijker te maken - 35% voor burgers en 65% voor bedrijven - werd door VVD minister Kamp afgeserveerd. Die vond kennelijk de "belastingdruk" voor bedrijven al "te erg". Met daarbij onuitgesproken kennelijk de gedachte dat Tata Steel etc. direct het land zou gaan verlaten als er meer belasting geïnd zou gaan worden, wat natuurlijk klinkklare kolder is. De enige juiste reden om uit ons landje te verkassen zou zijn om duurzaam te gaan produceren achter een CSP centrale nabij een havenplaats in een zonnig land, of achter een hydropower plant in de buurt van de zee. Maar ja, ook dat zal de heer Kamp waarschijnlijk niet willen horen...

De motie die van Veldhoven alsnog indiende werd de volgende dag gewoon verworpen: al het huiswerk van haar om de burgers te beschermen tegen nog meer belasting terreur in een land wat de meest liberale partij als grootste heeft verkozen kon in de geduldige Haagse ambtelijke papierversnipperaar...

Etcetera. Dat kunt u zelf allemaal gaan nalezen in het ongecorrigeerde stenogram wat nu nog op de TK site is te vinden. Maar wat op een gegeven moment van die site verdwijnt, en vervolgens ergens in het nu al dodelijk vermoeiende dossier "Regels voor de opslag duurzame energie (Wet opslag duurzame energie)", met nummer 33 115, in de "Handelingen van de Tweede Kamer" zal gaan verschijnen, gecorrigeerd en wel (reken op een flinke vertraging van weken). Als u het niet kunt vinden heb ik nog wel een exemplaar voor u.

De volgende zaken moeten me echter nog wel van het hart:

(a) Naamgeving
Ook Jurgen Sweegers van Energieenwater.net had het er over. Hoe kun je in hemelsnaam een (in essentie "belasting") Wet nu zo'n dubbelzinnige naam geven? Als je aan "duurzame energie" denkt, en je ziet in dezelfde zin "opslag" staan, gaat elke energie deskundige direct denken dat er een wetsvoorstel ligt waarin technische en juridische details geregeld worden over de opslag van elektriciteit afkomstig van duurzame (hernieuwbare) bronnen in accu's, brandstofcellen, vliegwielen, in grote koelcentra, in perslucht compartimenten, of mogelijk zelfs in waterbassins (gedenk het historische "Plan Lievense"). Maar dit wetsvoorstel heeft daar helemaal niets mee te maken ondanks die zeer suggestieve titel. Het beoogt te regelen, dat de uit te keren geldstromen die tot nog toe direct uit de Staatsruif werden gefourneerd om de onder de SDE regelingen vallende producenten die (vermeend) hernieuwbare energie opwekken (de eerste jaren bijna uitsluitend elektriciteit) het berekende verschil tussen kostprijs en marktprijs te betalen (een "echte Staatssubsidie", dus), vanaf 1 januari in toenemende mate "direct" weg te gaan halen bij de gebruikers van stroom en gas, de burgers en bedrijven. Waarbij het in de bedoeling ligt dat er een "evenredige lastendruk" zou komen van 50:50. Pikant detail: het ministerie van Economische Zaken zou daarover de (budget) verantwoordelijkheid krijgen. Terwijl het Ministerie van Financiën al sinds jaar en dag de (monumentale) energiebelasting stromen (en de "teruggavepost energiebelasting") voor haar rekening neemt.

Dat is natuurlijk een totaal andere soort Wet dan wat je in eerste instantie gezien de naamgeving zou denken. Gezien de traditie van de energiebelasting, die zelfs ook qua (voor aardgas per 1-1-2013 aangepaste) "staffeling" wordt gevolgd, zou ik het gewoon kristalhelder "Wet SDE heffing op hernieuwbare energie" hebben genoemd. Want "duurzaam" mag alweer een tijdje niet meer van het CBS. Die hebben daarvoor "hernieuwbaar" in de plaats gezet (for whatever that is worth, maar ze hanteren het wel in hun rapportages vanaf 2010). Bij mij staan de documenten over die nieuwe wet gewoon in een lokale folder "SDE Umlage", naar analogie van de veelbesproken Umlage voor de uitvoering van de Duitse EEG Wet, waar dit principe gewoon van is gejat. En waarvoor Hermann Scheer destijds nog een leuk ontbijt gesprek heeft gehad met Maria van der Hoeven van Economische Zaken, in het voorjaar van 2009...

(b) Totale parlementaire verdwazing
Het ergste voorval was echter de ronduit verbazingwekkende uitval van VVD-er Leegte, die van leer trok tegen de grootste handelspartner van Nederland, Duitsland. Zonder wiens bestaan onze hele economie als een plumpudding in elkaar zou storten en we een nieuwe serie Middeleeuwen kunnen gaan starten. Leegte fulmineerde tegen de Energiewende van Duitsland, die miljoenen aanhangers heeft, volledig parlementair wordt gedragen en op democratische wijze is besloten, een capaciteitsuitbouw van 30 GW aan windturbines, 31 32,2 GWp (bericht 1 dec. 2012) aan zonnestroom installaties (1,2 miljoen decentrale opwek eenheden), een groot park aan biovergisters, 25% van de bruto productie in de vorm van hernieuwbare elektriciteit, vele tienduizenden arbeidsplaatsen in duurzame energie heeft opgeleverd, miljarden aan verspilling aan fossiele importen van monopoloïde machtsblokken heeft voorkomen, en ga zo maar door.

Bizarre vergelijking die de plank ver misslaat
Leegte stond, na ook al een bizar intro waarin hij leek te pleiten voor een nieuwe Gouden Eeuw in het "rationeel denkende" Nederland gebouwd op het lucratieve spul genaamd "turf" (...), bijkant te schuimbekken over dat wereldwonder, al waren zijn "bespiegelingen" daarover beslist niet welluidend. Hij stelde doodleuk dat de U.S.A. met haar massale fracking van gas de goede kant op zou gaan. Ze stonden echter in de Cerina CO2 emissie database nog steeds op de 2e plaats na "absolute uitstoot kampioen" China in 2011. Weliswaar met (fors) verminderde uitstoot t.o.v. het voorgaande jaar (minus 118 miljoen ton, 0,38 ton/inwoner). Ook daar is de industrie in een heftige crisis geraakt, i.t.t. China wat toen nog volop draaide. Bovendien werd er veel meer schaliegas de lucht in geblazen i.p.v. de nog intensievere koolstof stook: beiden eindige fossiele grondstoffen. In 2011 is er voor het eerst in 30 jaar tijd meer gasproductie dan generatie uit kolen geweest volgens het IEA. En wat de heer Leegte niet noemde is dat in dat jaar alweer een record aan productie uit hernieuwbare bronnen werd vastgesteld (IEA pdf Renewable stats)...

Dat alles daargelaten: per inwoner stootten de Amerikanen met 311,7 miljoen inwoners (UN - PRB data mid 2011) in 2011 nog steeds 6.027/311,7 = 19,3 ton per inwoner uit. En t.o.v. "Kyoto jaar 1990" werd er nog steeds 10% meer CO2 de lucht in geblazen, i.p.v. wat de "bedoeling" was, namelijk minder uitstoten (Amerika heeft nooit geratificeerd en heeft zichzelf daarmee in een isolement geplaatst).

Daar tegenover staat dat Duitsland (6e grootste "absolute" uitstoter) in 2011 volgens Cerina slechts op 804/81,8 = 9,8 ton per inwoner was aanbeland. De helft van dat van de Amerikanen! In Duitsland werd er in 2011 24 miljoen ton minder CO2 uitgestoten dan in 2010, 0,29 ton/inwoner. Er werd t.o.v. 2010 in Duitsland in totaal fors minder elektriciteit geproduceerd in 2011 (2011 615 TWh t.o.v. 628 TWh in 2010 volgens Destatis.de database). Veel belangrijker is, dat hun emissies met hun geweldige, succesvolle en voortvarende duurzame energie beleid t.o.v. 1990 met 22% zijn afgenomen in 2011! Wie doet het nu eigenlijk beter, hooggeschatte heer Leegte? Ik zou uw grote mond maar houden over wie het beter doet.

Uw eigen welvarende, en zich regelmatig onterecht op de hypocriete borst kloppende landje Nederland zat in 2011 met haar 16,7 miljoen inwoners zelfs op een schandalige 267 miljoen ton CO2 uitstoot, m.a.w. op een tenenkrullende 267/16,7 = 16,0 ton per inwoner, een factor 1,6 maal het niveau bij de - zwaar geïndustrialiseerde - oostburen, en niet erg veel beter dan de Amerikanen! Onze emissies zijn tussen 2010 en 2011 weliswaar met 9 ton afgenomen (0,54 ton/inwoner) door de crisis (minder energie productie en minder verbruik t.o.v. 2010, StatLine!). Het belangrijkste, echter: t.o.v. het ijkjaar 1990 zijn onze emissies met 22% toegenomen!* Nederland 22% er bij, Amerika 10% er bij. Duitsland 22% er af. Moet ik nog meer zeggen?

* Nagekomen (17 dec. 2012)
Hier is het laatste woord nog lang niet over gezegd. Deze cijfers staan namelijk in scherp contrast met de getallen die het Compendium voor de Leefomgeving publiceert (n.a.v. Emissie Autoriteit), die zo'n beetje een "stabilisering cq. lichte daling t.o.v. ijkjaar 1990" laten zien (link). Er is echter byzonder veel aan de hand met onze emissiecijfers, er wordt over gezucht, gesteund en geklaagd bij de Verenigde Naties, dus waar hier precies "de waarheid" zal blijken te liggen komen we hopelijk vast nog wel te horen tijdens ons leven... Een specialist in deze materie die regelmatig "gedocumenteerd fulmineert" over de Nederlandse "cijfers" vertrouwt meer op de Cerina data dan die van onze regering...

OK dan: En het veel beklaagde China? Ja, hoor, 6,6 ton CO2 emissie per inwoner. Bijna drie maal zo laag als het in fossielen stikkende NEEderland. Dat ze 262 procent meer uitstoten dan in het jaar 1990, toen het nog de status van een Derde Wereld land had (en wij ook toen al in welvaart zwelgden ten koste van de rest van de planeet) is vreselijk, maar het logische gevolg van een industriële revolutie die we ook hebben doorgemaakt. Maar wat de meest verschrikkelijke waarheid in de hier getoonde getallen is wil de heer Leegte vast een volgende maal in de Tweede Kamer gaan uitleggen...

Neen hoor, de heer Leegte zei gewoon dit (ongecorrigeerde notulen, misschien dat er nog ergens een lidwoord wordt gewijzigd, vetdruk van Polder PV):

"In dit land neemt de CO2-uitstoot toe. Het land zit in recessie. De energieprijs loopt er schrikbarend hoog op en de betrouwbaarheid van de energielevering neemt er sterk af. Dat land is Duitsland, dat in mijn ogen het grootste risico voor de economische ontwikkeling van Europa is. Bovendien gooit dit land zijn energieproblemen over de schutting. Wij zullen het daarover nog vaak genoeg hebben in dit huis."

Ja, meneer Leegte: Duitsland is een liability, en het wordt als ze zo doorgaan vast het rioolputje van Europa.

Zowel mevrouw van Tongeren (GroenLinks), als de heer Jansen (SP) moesten in de vervolg "discussie" heftig slikken en kwamen nauwelijks uit hun woorden om deze totaal krankzinnige demagogie van een verdwaalde neoliberaal te pareren. Dat kwam helaas niet goed uit de verf, en het is tekenend voor de totale betekenisloosheid van het parlementaire "debat" in ons land, wat ook de basis vormt voor het geflopte "duurzame" energiebeleid alhier. Leegte beaamde de suggestie van van Tongeren dat ze uit zijn woorden kennelijk zou moeten opmaken dat Duitsland "een grotere bedreiging zou zijn voor de Europese economie dan bijvoorbeeld Griekenland, Portugal of Italië". Het zegt ook alles over de compleet onacceptabele houding van een vertegenwoordiger van (nu nog?) de "grootste" politieke partij in een land wat voor haar economie volledig afhankelijk is van het reilen en zeilen bij de oosterburen. Die zou toch echt beter moeten weten, maar hij lijkt dat gewoon te negeren. Zou hij ooit tot inkeer komen, of moeten we hem straks prijzen voor zo'n diepzinnig inzicht in de door hem voorspelde (gewenste?) nabije toekomst?

Ik voel alleen maar een Grote Leegte na het zien van deze deplorabele toestanden in ons parlementaire stelsel.

Toegevoegd
Nog een toevoeging: Leegte verdedigde het NL duurzame energie beleid door te refereren naar een "rationele benadering". Ik weet niet waar dat hem in zit wat ons land betreft, maar een beleid wat er voor heeft gezorgd dat Nederland niet minder CO2 is gaan uitstoten sinds het Kyoto jaar 1990, maar 22% méér, terwijl de door hem bespotte Duitsers daadwerkelijk een zelfde percentage minder hebben weten te scoren (en nog steeds de grootste Europese economie hebben...) geeft wel aan dat wat dat betreft het woord "rationeel", als dat ook zo wordt gezien in ons parlement, in alle toekomstige energiedebatten dient te worden gemeden. Misschien moet het woord wat onze volksvertegenwoordiging betreft wellicht wel uit de van Daele worden geschrapt...

Verslag plenaire vergadering Tweede Kamer op 28 november 2012 (blijft niet heel lang staan op deze site)

Alle Kamerstukken over de SDE heffing (website Eerste Kamer, inhoudelijk kom ik hier nog op terug)


28 november 2012. PPV feliciteert GroenLinks met aanname twee moties duurzaam (wind)energie beleid. Al moet daar nog wel van blijken wat er "uit" gaat komen. Dat heeft veel te maken met de wijze waarop veel moties op dit gebied worden geformuleerd. Waarbij vooral "voorzichtigheid" troef is, en waarin niet te veel "eisen" worden neergelegd (mede gezien "nare ervaringen in het verleden"). En waar iedereen die een beetje hersens in de schedel heeft "zich in zou kunnen vinden" zonder er op te worden afgerekend als de intentie of de bedoeling van de motie in kwestie helemaal nergens toe leidt. Dus tel uw zegeningen: het resultaat moet nog op zich laten wachten.

Desondanks: mevrouw van Tongeren (dezelfde die van branche organisatie Holland Solar in het voorjaar van 2012 kreeg te horen dat ze geen nieuwe nationale "aanschaf subsidie regeling" wilde, maar die kwam er toch), gefeliciteerd met het binnenhalen van deze twee moties tijdens de stemmingen over de Begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op 27 november 2012. Daarbij s.v.p. goed letten op de tranen trekkende volgorde in de naamgeving van het betreffende ministerie. Om de status van een van de belangrijkste onderwerpen van een beschaving, "het leefmilieu", in ons land nog even te benadrukken...


KLIK op plaatje voor uitvergroting

"A" = aangenomen, "V" = verworpen, "AANG" = aangehouden
Screendump uit stemmings-uitslagen-lijst van TK op 27 november 2012 (pdf)

Essentie motie 39:

"... overwegende dat er een Europese discussie loopt over ophoging van het EU-klimaatdoel;
overwegende dat ophoging van het EU-klimaatdoel een impuls zou zijn voor het Europese emissiehandelssysteem, innovatie en groene werkgelegenheid;
verzoekt de regering, voorstellen voor verhoging van het EU-klimaatdoel actief te steunen, ..."

Essentie motie 41, voor Nederland nu wellicht de belangrijkste:

"... verzoekt de regering, burgerparticipatie in projecten voor wind op land te bevorderen en een einde te maken aan belemmeringen voor burgerparticipatie, onder meer door in de Rijksstructuurvisie Windenergie op Land ruimte te creëren voor burgerprojecten;
verzoekt de regering tevens, hierbij lessen te trekken uit de succesvolle aanpak in Denemarken, de Wieringermeer en Dronten, ..."

Vooral die tweede motie is zeer interessant nieuws voor de windcoöperaties in ons land, om eindelijk weer eens wat perspectief op uitbreiding van hun windpotentieel te kunnen krijgen. Als er tenminste echt "werk" van die motie wordt gemaakt. Want van moties alleen draaien geen turbines. Daarvan moet eerst de invulling nog worden uitgewerkt. En, het allerbelangrijkste natuurlijk: geconcretiseerd en overal in Nederland in de nabijheid van de wooncentra in de vorm van staal en wieken (met aansluiting op het net) worden vertaald... Anders blijft het "een lege motie".

Zoals dat gaat in ons voortpolderende landje, een derde windenergie-gerelateerde motie van v. Tongeren, om risico's bij de "klimaatdoelstellingen" af te dekken door reserves in te bouwen bij de (hopelijke) realisatie van plannen voor windenergie (verstandig gezien de hoge afbreuk risico's) haalde het niet - ze werd verworpen:

Essentie motie 40:

"... verzoekt de regering, in de milieueffectrapportage reservelocaties op te nemen om tijdige realisatie van tenminste 6 000 MW aan locaties voor wind op land te borgen, ..."

Een vierde motie van v. Tongeren in deze lange serie, nr. 42, over onderzoek naar verzekerde schade bij risico lokaties als het volledig afgebrande Chemie-Pack, en de onlangs failliet verklaarde stroom vretende Zeeuwse moloch Thermphos (kunstmest reus) werd "aangehouden" (kan later wellicht in gewijzigde vorm en n.a.v. verbetering van "inzichten" alsnog worden ingediend).

Er zijn nog een heleboel meer moties van andere indieners verworpen, aangehouden, dan wel aangenomen. U vindt de lijst op het stemmingsdocument (zoeken met nummer op Officiële Bekendmakingen website, wat de desbetreffende moties precies inhouden).

Tweettweettweet!
Interessant nieuws van Twitter: Waar (CDA) minister Verhagen 6.000 MW windturbine vermogen off-shore eigenlijk niet (meer) zag zitten, denkt (VVD) minister Henk Kamp inmiddels klaarblijkelijk dat de doelstellingen voor wind op land wel omhoog gekrikt kunnen gaan worden naar een slordige 8.000-9.000 MW in 2020. Zie de Tweet van Jasper Vis (en reactie van windenergie specialist Jaap Langenbach).

Conclusie: werk aan de winkel om die mooie gedachte ook tastbare vorm te laten aannemen. Want we hadden eind 2011 nog maar 2.088 MW op land staan en 228 MW op zee (totaal 2.316 MW, zie CBS StatLine). Dat zou betekenen dat Kamp suggereert dat het in 8 jaar tijd wel minstens vier maal zo veel kan gaan worden op land. Doorbuffelen dus maar weer.

Wie weet wordt het nog wat met deze winderige natie. Het stadium "POETSEN" in de frase "niet lullen maar ###" lijkt nu zelfs wat de VVD (minister) betreft nu eindelijk aangebroken. En als die ambitie ook daadwerkelijk wordt ingevuld, is dat geld met die twee windturbientjes d'r op (foto) ook terecht gedrukt door 's Rijks Munt...

Motie 33 400 XII nr. 39 (v. Tongeren en Veldhoven: aangenomen)

Motie 33 400 XII nr. 40 (v. Tongeren en Dik-Faber: verworpen)

Motie 33 400 XII nr. 41 (v. Tongeren: aangenomen)


5 november 2012. Uitgebreide versies energiebelasting grafieken. Al sinds 2009 heeft Polder PV de tarieven voor de energiebelasting voor elektriciteit en gas op de website gepubliceerd in de vorm van grafieken. Die zijn hoogst relevant voor alle decentrale opwekkers van, met name, elektriciteit. Want ze salderen "achter" hun aansluiting/meter de variabele kosten van hun elektriciteit. En daarvan is het overgrote deel (oplopend tot zo'n 68%!) geld wat normaal gesproken in de vorm van energiebelasting en 2 BTW posten naar de Staat "zou vloeien". Zie voor de originelen (update van begin januari 2012) de sectie financiën (pagina 5). Ik heb deze gegevens gehaald uit de "eindejaars persberichten" van het Ministerie van Financiën.

De nieuwe rijzende ster aan het firmament van duurzame ontwikkeling in Nederland, de zeer actieve Henri Bontenbal (ex DWA medewerker, momenteel beleidsmedewerker milieu & duurzaamheid CDA Tweede Kamer), heeft, na zijn korte analyse van de status quo van "de aanschafsubsidie voor zonnepanelen van 2012", net een geweldig scherp en helder stuk over die beruchte (en heel erg vaak zeer slecht begrepen) energiebelasting gepubliceerd op zijn snel in betekenis rijzende website. Bontenbal is uitermate goed ingevoerd in de nukken en grillen van de Nederlandse wet- en regelgeving, weet de juiste documentatie te vinden, en deze ook (dikke pluim!) beknopt en helder uit te leggen. Of hij geeft zijn interpretatie van wat "de waarschijnlijke bedoeling" is of zou kunnen zijn van wetgeving. Die in Nederland ook op energie gebied vaak rampzalig slecht, onduidelijk, of totaal ontoereikend is geformuleerd. Bontenbal twittert zich ook een ongeluk over duurzame en sociale zaken. Een bezige bij waar we er meer van "moeten" hebben.

Ik schat in dat Bontenbal een grote carrière tegemoet kan gaan zien. Is het niet in Den Haag, dan toch zeker als aangever van heldere, en goed doordachte ideeën hoe het verder zou kunnen (beter: zou moeten) gaan met de verduurzaming van Nederland. Hij schrijft geweldig goed, en to the point. En mag wat mij betreft een paar flinke duurzame prijzen uitgereikt krijgen. Zijn talent, kennis over de vaak ondoorgrondelijke materie, en zijn schrijfstijl zijn vrijwel uniek in Nederland. Daar kunnen de "belangen"organisaties nog een dikke punt aan zuigen (en/of: hun voordeel mee doen...). Ronduit opmerkelijk is dat Bontenbal voor de CDA actief is. Ik weet dat er al jaren een duurzame afdeling is bij de confessionelen. Helaas hebben die gezien het ook jarenlang door de CDA gedomineerde overheidsbeleid (ik noem maar even een rijtje: Joop Wijn, Maria van der Hoeven, Maxime Verhagen op EZ/EL&I, Staatssecretaris Pieter van Geel op VROM toen dat nog "een ministerie" was, Staatssecretaris Joop Atsma van I&M) klaarblijkelijk geen poot aan de grond gekregen. Polder PV hoopt dat die situatie, mede gezien de zeker voor het CDA ronduit dramatisch verlopen verkiezingen de afgelopen jaren, snel zal gaan veranderen.

Energiebelasting en "nieuwe vormen van salderen"
Afijn. In Bontenbal's laatste vlijmscherpe stuk gaat hij in op het "waarom" van het betalen van energiebelasting, zeg maar "de parlementaire historie" ervan. En hij kondigt als "cliffhanger" ook alvast een spannend vervolg aan waarbij hij de "potentie" van zijn bevindingen met de energiebelasting in samenhang met een van de "heetste" energie dossiers van de moderne tijd zal gaan bespreken. Namelijk: het "salderen op afstand", ook wel het "kropje sla model", de "zelflevering volgens van Elk / Windvogel", of het "vóór de aansluiting (meter) salderen van zonnestroom", wat zo'n beetje half Nederland schijnt te willen. Het gaat dan trouwens bijna altijd over elektriciteit, de "makkelijkst" te implementeren cq. "administratief te salderen" energie modaliteit.

Ik ben zeer benieuwd naar dat vervolg stuk. Zeker gezien de hoge kwaliteit van deze eerste aanzet. Bontenbal gaf in een reactie op een stuk van Greenchoice n.a.v. de recente aankondiging dat "zelflevering" tegen een "gereduceerd energiebelasting tarief" zou worden gedoogd door het nieuwe kabinet ("stimuleren" vind ik vooralsnog een te zwaar compliment, zolang we niet weten wat de consequenties zullen zijn), al aan, dat daar bepaald niet "lichtvaardig" over gedacht moet worden. U zult aan de stukken van Polder PV wellicht ook al hebben gemerkt dat ik ook denk dat menig op "zelflevering" belust Nederlander cq. organisatie zeer voorzichtig zal moeten zijn bij het zich "rijk rekenen" met dat soort hoogst complexe business-modellen. Die op nogal wat weerstand bij de gevestigde orde zullen stuiten, als dat zwaar wordt gepusht en/of een doorslaand succes zal gaan hebben. Een concept waar talloze haken en ogen aan zitten. In Bontenbal's woorden richting Greenchoice: "De laatste drie alinea's leggen de vinger op de zere plek: deze oplossing zal m.i. in de praktijk heel lastig worden"... (cursivering van PPV)

"Nieuwe" EB gegeven's op StatLine uitgewerkt door PPV
In Bontenbal's stuk stond tot mijn grote verbazing ook een link naar een StatLine tabel van het CBS die ik nog niet kende. Daarin staan nota bene alle energiebelasting tarieven voor elektra en gas vermeld. Gedetailleerder en ook van langer geleden dan ik tot nu toe uit de stukken van het Ministerie van Financiën had weten te destilleren (en die al enkele jaren op mijn site staan gepubliceerd).

U raadt het al: ik heb van die StatLine data nu dus direct uitgebreide, nieuwe energiebelasting grafieken gemaakt waar alle relevante gegevens in staan, ook de bij mij nog "missende" data.


KLIK op plaatje voor uitvergroting


Voor uitgebreide toelichting, zie de aparte grafiek pagina.

Ik ga op die nieuwe grafiek pagina ook wat dieper in op het thema "invoering capaciteitstarief voor elektra en gevolgen heffing energiebelasting", wat een complexe operatie is geweest om te voorkomen dat zuinige burgers (zoals het huishouden van Polder PV) besodemieterd zouden gaan worden door de invoering van die beruchte, zwaar door de energiesector (met name netbeheer) gepushte, hoge nieuwe vastrecht post (een aspect wat Bontenbal verder niet heeft uitgediept in zijn eerste analyse).

Met grote dank aan de heer Bontenbal voor die StatLine link. En een grootse carrière in duurzaamheid toegewenst. Een ministerspost "duurzame ontwikkeling" (uiteraard op een toepasselijk, nieuw in te richten ministerie) zou hem volgens mij prima passen. Om zowel Rutte als Samsom "scherp" te houden. En Nederland ECHT "duurzaam" te gaan krijgen...
1 november 2012. Dat we dit nog mochten meemaken! Brunsbüttel wordt gesloopt! Het beleid "afscheid van de nukes" begint in Duitsland nu echt tastbare vormen aan te nemen. De "erneuerbaren" produceren record volumes stroom uit hernieuwbare bronnen bij de oosterburen, Nederlandse gasgestookte centrales worden onrendabel van al dat zonnige en winderige moois wat over de grenzen heen klotst (soort van nieuwe "plaag uit het oosten"???), en het is oorlog in de media wat als "de juiste weg" wordt gezien.

Veel leuker natuurlijk is het persbericht van Vattenfall, van vandaag. Brunsbüttel, hun problematische, in 1977 opgestarte 771 MW grote kerncentrale aan de Elbe (GM lokatie), gaat eindelijk gesloopt worden, zoals dat ook Merkel's bedoeling was. Hoe dat moet gebeuren is een tweede, ik heb medelijden met de werknemers die zich in levensgevaarlijke condities zullen moeten begeven, hoe dichter het radioactieve hellevuur benaderd zal gaan worden. Het worden misschien de Helden van de Nieuwe Tijd.

Het persbericht van Vattenfall is - niet vreemd gezien hun positieve houding jegens kernenergie - zeer beknopt:

"Vattenfall has initiated the procedure for approval of decommissioning and dismantling with the approval authority, the Ministry of Energy, agriculture, environment and rural areas in Schleswig-Holstein/Germany.

The direct dismantling offers the possibility to make use of the existing experience and know-how of employees at an optimum. In the coming months, Vattenfall will submit other documents that describe the project in detail.

The application does not contain an abandonment of existing licenses.

One of the significant conditions for our decision in favour of direct dismantling is the availability of a repository for low-level and medium-level radioactive waste. A clearly later availability would put a question mark over a basic premise."

Persbericht Vattenfall, 1 november 2012

U mag zich wel suf gaan peinzen over die laatste, raadselachtige passage... En het is natuurlijk nog "maar" een aanzet tot het verkrijgen van "goedkeuring" van de autoriteiten. Nou, beste V. (eigenaar van NUON, onze monopoloïde warmte leverancier...):

MIJN "toestemming" hebben jullie!

Persbericht Vattenfall (1 november 2012)


1 november 2012. Greenpeace herstelt fout - op verzoek van Polder PV. In het Greenpeace Magazine van oktober 2012 stond een behoorlijke fout van de altijd strijdvaardige, en meestal zeer goed de documentatie op orde hebbende milieu actie organisatie. Voor de goede orde: de webmaster van Polder PV is al ontelbare jaren donateur van deze organisatie, waar hij 100 procent achter staat. Alleen die fout - misschien moeten we het "een vergissing" noemen - was hem iets te gortig, omdat die ook veel te vaak in media (zelfs tot in sommige krochten van ministeries...) wordt gemaakt. Waar lieden stukken schrijven die vaak niks van energie, hoeveelheden, eenheden, e.d. snappen. Vandaar dat de webmaster van PPV een e-mail schreef naar de redactie van het magazine.

Ik geef u hier de volledige mail, van 29 oktober 2012. Er onder de rappe reactie van een medewerker van de organisatie. Daaruit blijkt zoals gebruikelijk dat iedereen fouten kan maken (ja, ik ook, weest gerust...). En dat Greenpeace niet te beroerd is om die toe te geven. In hun elektronische versie is het gewraakte woordje inmiddels gewijzigd...

E-mail Polder PV aan redactie Greenpeace Magazine, 29 okt. 2012:

Geachte redactie

N.a.v. uw tijdschrift GPM07 oktober 2012 gaarne uw reactie op het volgende.

In het artikel "Zin en onzin over het klimaat" claimt u in de bijlage "Vijf hardnekkige klimaatmythes ontkracht" onder de vijfde "mythe" het volgende:

"Duitsland, waar nu al een kwart van alle energie op duurzame wijze wordt opgewekt, bewijst dat vergroening van de energievoorziening en economische voorspoed samengaan".

Waar heeft u die passage "kwart van alle energie" vandaan?

Want daar klopt niets van.

Duitsland heeft volgens eerste prognoses van BDEW het eerste halfjaar van 2012 25% van het stroomverbruik uit hernieuwbare bronnen gedekt (wind > biomassa > zonnestroom > hydropower etc.):

Link naar BDEW artikel (26 juli 2012)

Dat is weliswaar fors meer dan de 20,3% van dat stroomverbruik voor het hele jaar 2011 (2010: 17,1%; voorlopige cijfers Bundesumweltministerium - Zeitreihe tabel 2), en wordt zoals gebruikelijk de laatste jaren vooral veroorzaakt door de enorme nieuwbouw van PV-installaties (2011: 7,5 GWp; 2012 tot en met augustus: alweer 5.246 MWp nieuwbouw). Fotovoltaïsche opwekking van elektriciteit is al jaren de hardst groeiende hernieuwbare stroom modaliteit in Duitsland.

Elektriciteit geproduceerd uit hernieuwbare bronnen is echter nog steeds een (vooralsnog ondergeschikt) gedeelte in de totale energieproductie.

Volgens de hierboven gelinkte "Zeitreihen tabel" van het BMU was het aandeel hernieuwbare bronnen in de totale warmte productie nog maar 11,0 procent in 2011. En het aandeel hernieuwbare bronnen op het totale motor-brandstof verbruik zelfs nog maar 5,5% (teruggang t.o.v. 2010).

Het "all-in" aandeel hernieuwbare bronnen in het totale eindverbruik van energie lag in Duitsland in 2011 op een niveau van 12,5%.
Het aandeel in het primaire energieverbruik lag, berekend volgens de zogenaamde "werkingsgraad methode", in 2011 op 11,0% (zie Zeitreihen documentatie). In totaal zou er op basis van inzet hernieuwbare bronnen ongeveer 130 miljoen [ton] CO2 uitstoot zijn vermeden, waaraan door de bijdragen van Hermann Scheer's Erneuerbare Energien Gesetz zo'n 70 miljoen ton toegerekend zou moeten worden volgens de BMU rapportages (Noot: EEG gaat uitsluitend over hernieuwbare stroomproductie).

Hierbij moet uitdrukkelijk worden gesteld dat deze getallen natuurlijk zonder meer spectaculair blijven voor een zwaar geïndustrialiseerde natie als Duitsland. En waar ze voor geprezen moeten blijven worden. Maar die "kwart van alle energie" die Greenpeace in hun blad publiceerde is echt fout. Ik hoop dat u dat wilt corrigeren.

Overigens is net bekend gemaakt dat Duitsland in de eerste drie kwartalen van 2012 2% minder gas en 2% minder elektriciteit blijkt te hebben verbruikt. Wat het laatste betreft wordt verondersteld dat dit een crisis effect in de stroom vretende industrie zou hebben betroffen.

Link naar BDEW artikel (29 oktober 2012)

Een consequentie zal zijn dat de aandelen "hernieuwbare" warmte en elektriciteit op de totale verbruiken beslist ("kunstmatig") nog hoger zullen gaan worden in 2012, dan ze al leken te gaan worden. Het zal echter ook negatieve consequenties gaan hebben op de hoogte van de veelbesproken heffing bovenop de stroomprijs (EEG Umlage), omdat die "verdeeld" moet worden over het totaal aantal fysiek geconsumeerde kilowatturen. Hoe minder verbruik, hoe hoger de Umlage (want de productie uit hernieuwbare bronnen draait gewoon door)...

In de hoop op een reactie uwerzijds,

met vriendelijke groet


Peter J. Segaar / www.polderpv.nl
Solar energy for all
Leiden
Netherlands

Reactie Greenpeace Magazine op mijn e-mail, gearriveerd op 31 oktober 2012:

Geachte heer Segaar,

Hartelijk dank voor uw zeer interessante en doorwrochte reactie op onze vijf antwoorden op klimaatmythes. Ik kan kort zijn: u heeft helemaal gelijk. Bij Greenpeace hebben we de fout ook ontdekt. Het woordje 'elektriciteit' is per abuis vervangen door 'energie'. Helaas kwam deze ontdekking te laat voor de papieren editie van GPM. In onze digitale editie is dit wel gelijk aangepast: http://www.greenpeace.nl/GPmagazine/GPM07/klimaatmythes.

We bekijken de mogelijkheid om deze fout ook in de volgende editie van GPM te rectificeren.

Nogmaals dank voor uw terechte reactie. Met vriendelijke groet,

###
(mail adres Greenpeace.org)

http://www.greenpeace.nl/GPmagazine/GPM07/klimaatmythes/ (elektronische versie van het stuk met inmiddels het "gewraakte" woordje "energie" vervangen door "elektriciteit")

Twee voorbeelden van nieuwsdiensten (die beter zouden moeten weten) die "elektriciteitsverbruik" onterecht gelijkstellen aan "energieverbruik":

Energiebusiness.nl wat Nederlands Dagblad citeert wat Novum (persdienst) citeert (30 okt. 2012)
Groene Courant wat ogenschijnlijk zelfde bron hanteert, maar die niet opgeeft (30 okt. 2012)


 
^
TOP

29 oktober 2012. Duitsland verbruikt minder energie in Q I-III. Weer een opvallend bericht van de Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW), de Duitse industrie organisatie die het energieverbruik, opwek, etc. bij de oosterburen nauwlettend monitort. En wier leden o.a. 90% van de afzet van elektriciteit en 90% van gas in Duitsland verzorgen.

Duitsland heeft in de eerste drie kwartalen van 2012 minder energie verbruikt. Er werd "slechts" voor 606 miljard kWh equivalenten (606 TWh energie inhoud verkocht gas) aan klanten afgezet door de gas sector, volgens BDEW 2% minder dan in 2011. Toen er 615 TWh (equivalent) werd afgezet in dezelfde periode (ik kom met die getallen trouwens op slechts 1,46%, waarschijnlijk zijn genoemde waarden fors afgerond).

In dezelfde periode ging het stroomverbruik met "bijna 2%" omlaag volgens de voorlopige cijfers van BDEW: van 389 (2011 I-III) naar 382 TWh (2012 I-III), wat volgens PPV's zonlicht-gevoede zakjapanner op 1,80% minder verbruik zou neerkomen t.o.v. vorig jaar. Deze getallen zijn ook nog voorlopig.

Redenen verminderde afzet
De vermindering van de gasafzet was volgens BDEW te wijten aan een verminderde inzet van gas in grote KWK centrales die elektriciteit en warmte produceren, ondanks de zeer koude februari en relatief koude april maanden. Een verklaring voor die verminderde afzet ontbreekt vooralsnog. Mogelijk is de oorzaak de hoogte van de gasprijzen (gestegen de laatste jaren), en het is ook niet uitgesloten dat politiek-strategische redenen bij de grootste aanbieders (RWE, E.ON, Vattenfall, EnBW) een rol zouden kunnen spelen...

BDEW wijt de daling van het stroomverbruik vooral aan een minder intensief verbruik bij de primaire industrie door merkbare productie vermindering. De productie in de verwerkende industrie sector zou juist licht boven het niveau van 2011 hebben gelegen. Er wordt verder niet gerept over de aanzienlijke stijgingen in de hernieuwbare energie productie (meer dan een miljoen installaties decentrale opwek), die voor een aanzienlijk deel door de grote vier hoogspannings-netbeheerders verplicht - en met voorrang - op de Leipziger Strombörse verkocht moet worden.

Groei productie uit hernieuwbare bronnen mogelijk deel oorzaak?
Er is wel een zeer rappe stijging van met name het aandeel direct door eigenaren vermarkte windstroom vastgesteld. In documentatie op de "Monatsprognosen" pagina van de EEG-KWK site is in het laatste overzicht voor november 2012 te vinden dat er tussen de 12 en 24 Gigawatt aan windturbine vermogen in de optie "Direktvermarktung" met verdienmodel "Marktprämie" zou zijn geclaimd (er staat ruim 30 GW in Duitsland, dus al een zeer hoog aandeel heeft geopteerd voor die optie!). Ook zonnestroom capaciteit wordt in toenemende mate opgevoerd: van een capaciteit van 59 MWp in januari tot zelfs al 1.961 MWp in december 2012 (er staat momenteel dik 30 GWp in Duitsland).

Ook andere "markt"concepten beginnen steeds meer hernieuwbare stroom af te zetten volgens de documentatie. Hoe ongunstiger de condities voor nieuwe centrales binnen de "klassieke" EEG condities worden, en hoe aantrekkelijker de "markt" omstandigheden, zullen met name de grotere decentrale stroom opwekkers energie volumes zelf, of via intermediairen, gaan afzetten aan geïnteresseerde kleine en grote(re) Duitse consumenten. De grote, nog niet te beantwoorden vraag zal natuurlijk gaan worden: hoe groot is die impact nu al op het "oude businessmodel" van de BDEW leden (in eigen beheer opgewekte fossiele stroom afzetten op de markt). En, vooral: hoe groot zal die op korte termijn gaan worden?

Altmaier's Zwaard van Damocles hangt al klaar
Veel hangt af van de wijze waarop de nieuwe minister op het BMU, verantwoordelijk voor de uitvoering van Hermann Scheer's Erneuerbare Energien Gesetz, Peter Altmaier, deze spectaculair "werkzame" en zeer hoog "effect" hebbende Wet zal gaan (proberen te) wijzigen. En hoe groot de (politiek gedoogde of gepromote) vinger in de pap zal gaan worden van de grote fossiele ondernemingen die met man en macht zullen gaan proberen om verloren terrein weer te ontfutselen aan de vele honderdduizenden decentrale opwekkers. De beste man is al flink bezig de zoveelste versie van het Duitse EEG te gaan verbouwen. Al vrezen velen dat het ditmaal niet meer bij een grondige verbouwing zal blijven. Maar eerder tot rücksichtslose sloop, met nog onduidelijk perspectief op een aanlokkelijk nieuw gebouwtje op de oude plek. Zie Altmaiers stukje proza van 11 oktober 2012, waarin al gedreigd wordt dat het EEG in haar huidige vorm tot "vermeidbare Mehrkosten" zou leiden, die burgers en ondernemingen (klaarblijkelijk "teveel") zouden belasten. Altmaier streeft uitdrukkelijk naar een systeem wat zogenaamd "volkswirtschaftlich verantwortbar und bezahlbar" zou moeten zijn. De hernieuwbare energie sector in Duitsland houdt het hart voor de zoveelste keer vast, wat voor gedrocht er nu weer in elkaar geknutseld zal gaan worden door de politici in Berlijn. Waarschijnlijk een "EEG-achtig iets" wat niets meer te maken zal hebben met de oorspronkelijke wet van Hermann Scheer en zijn kompanen, dat mag duidelijk zijn...

Ook Nederland minder kWh er door gejaagd
NB: ook in Nederland daalt het stroomverbruik, zoals het "voortschrijdende jaargemiddelde" (helaas geen absolute gegevens...) voor september 2012 liet zien (laatste update TenneT). Er zou 2,28% minder stroom zijn geconsumeerd dan in dezelfde maand in 2011. Als die trend zoals eerder al gesignaleerd blijft voortzetten, en nieuwe stroomfabrieken blijven worden (af)gebouwd (zoals kolenmonsters op de Maasvlakte en de RWE gigant in de Eemshaven) gaat het natuurlijk helemaal "mis" met de te verwachten "marktwaarde" van elektriciteit. De aanbieders kunnen zichzelf niet uit de markt gaan prijzen door hoge tarieven te vragen. Dus de stroomprijs zal aan de "leveranciers" kant zwaar onder druk blijven staan. Ik ben benieuwd welke "duurzame" onderneming straks nog met droge ogen durft blijven beweren dat de stroomprijzen 7, 8, of zelfs 10% per jaar zouden "gaan" stijgen (recent aangetroffen voorbeeldje). Dat deden ze zelfs in het verleden niet ...

http://www.bdew.de/internet.nsf/id/20121029-pi-weniger-gas-und-strom-verbraucht-de (persbericht BDEW van 29 oktober 2012)
Document Direktvermarktung hernieuwbare elektriciteit EEG-KWK site (status november 2012)


27 oktober 2012. Besparen is nog steeds mogelijk: effect nieuwe, energie zuinige computer Polder PV. Het zonnestroom informatie platform Polder PV heeft alweer een tijd een nieuwe computer in huis, en wel sinds eind september 2011. Nu is het beslist niet zo dat hier om de haverklap weer het nieuwste van het nieuwste op dat gebied naar huis "moet" worden gesleept, en "de oude bak" vervroegd met pensioen wordt gestuurd (zelfs indien ingeleverd bij de recycling afdeling van de gemeentelijke kringloopwinkel: lot onbekend). Want computers bestaan uit nogal wat hoogwaardige elektronica, waar veel energie en complexe procestechnologie in wordt gestoken - en de productieketens voor burgermensen ondoorgrondelijk zijn. In ieder geval is duidelijk, zoals bij alle hoogwaardige technische apparatuur: milieu belastende productie. Vandaar dat we hier zo lang mogelijk met ons apparaat willen doen. Het is wel zo dat er hier, zeker toen Polder PV sinds 2004 "vleugels" ging krijgen, er sindsdien extreem intensief op het apparaat wordt gewerkt, vaak van 's ochtends tot (te diep) in de nacht. Het apparaat gaat wel uit als ik het huis uit ga. Ook 's nachts, als de webmaster van een welverdiende rust geniet, is alles hier dood als een pier.

Sinds ik een eerste Atari (jawel, zo'n geweldige ST) had aangeschaft voor de werkzaamheden aan, en het omvangrijke typewerk voor mijn proefschrift, eind tachtiger jaren, heb ik zelf inmiddels nu mijn tweede computer gekocht, maar heb ik tussentijds en later ook twee andere exemplaren gekregen. De tweede computer hier was een tweedehands tower van de broer van mijn partner, die is lang mee gegaan. Daarna kocht ik mijn eerste eigen "Windhoos" toren, nog bij de universiteit. Die is ook vele jaren lang in gebruik geweest (9 jaar), en staat nog als noodreserve klaar mocht er iets dramatisch met het huidige werkpaard geschieden. Het systeem was wel zwaar verouderd, met te weinig schijfruimte, en andere beperkingen en hardware-matige problemen (steeds dubieuzere geluiden tijdens het opstarten van de harde schijf...), dus het werd echt tijd voor iets nieuws.

Ik had dat oude apparaat al een tijd lang achter een digitale Wetecom verbruiks-meter hangen, en wist dat het ding niet echt zuinig was. In ons al vele jaren lang zeer spaarzame huishouden was dan ook de "vanzelfsprekende" eis, dat het nieuwe apparaat zo zuinig mogelijk zou zijn, en toch aan de moderne eisen van de tijd zou voldoen. Bij Quibus in Leiden vond ik een toepasselijke micro-tower, die een relatief laag stroomverbruik zou hebben (ITX 220w met Intel Core I3 2120 processor). Uiteraard heeft Polder PV het nieuwe spul direct permanent op de Wetecom meter gehangen, en net als de oude computer heb ik voornamelijk de maandelijkse verbruiken (opname van alle "meterstanden" begin van de maand) bijgehouden.

Tale-telling grafiek
Het werd de hoogste tijd voor een grafiek met de maandverbruiken van de oude en de nieuwe computer, nu ik het nieuwe exemplaar ruim een jaar in huis heb, en al zeer intensief heb gebruikt. Overigens staat op die meter (stekkerblok) ook een 7 Watt (Chinese) spaarlamp die ik bij de computer al jaren gebruik voor de verlichting - indien nodig. Hier is de "verbruiksgrafiek":


^^^
"Dips" naar beneden geven maanden aan waarin we (groten)deels op vakantie waren,
en waarbij alle apparatuur in ons huis staat uitgeschakeld.

De rode stippellijn is een trendlijn voor het verbruik van de oude computer: die ging ik
steeds intensiever gebruiken in de loop van de jaren, naarmate Polder PV
meer werkzaamheden van allerlei aard begon te genereren...

In rood met gele symbolen de maandelijkse meetwaarden (verbruik in kWh) voor de oude computer. In groen die voor de nieuwe micro-tower. Een plaatje zegt vaak meer dan duizend woorden, zo ook nu. Nu weet u ook waarom Polder PV, die in 2011 exact als "nullie" te boek stond (evenveel zonnestroom geproduceerd als er stroom over het hele jaar werd geconsumeerd), in 2012 met een fors overschot aan ''zomerse productie van fotonen-stroom" (hier en hier), afstevent op de zo gevreesde - doch extreem duurzame - "neggie status"...

Het gemiddelde maandelijkse verbruik van de computer (plus spaarlamp) was tot en met september 2011 gemiddeld ongeveer 38 kWh. De nieuwe computer heeft het de laatste 12 maanden met slechts 27 kWh gemiddeld per maand gedaan (verbruikswaarde in pecunia: EUR 6,08 bij ons huidige all-in variabele tarief van 22,53 Eurocent/kWh). Bij zeer intensief en langdurig gebruik, en vakantiemaand juni niet meegerekend...

Nota bene: en dat allemaal zonder "sluwe meter" in huis... Goed besparen zit immers tussen de oren, en zou niet afhankelijk moeten (of: hoeven) zijn van "door derden met commerciële belangen uit te lezen" apparaten...

De aparte computer voor de logging van onze OK4 omvormers, die ik zeer erkentelijk van Leids collega Floris Wouterlood mocht ontvangen, is ook al geen grootverbruiker. Ik gebruik het apparaat selectief, als ik de dagstanden van alle dertien omvormers wil vastleggen, of als ik een logging wil doen. Ik moet binnenkort maar eens een appeltaart gaan bakken voor Floris, om weer een klein stukje van het opgebouwde zonnestroom overschot af te snoepen ... En om te proberen straks netbeheerders-administratie-migraine-leed te voorkomen ...


22 oktober 2012. Waardeloze energieverbruiks-enquête van Milieu Centraal. Het is weer eens tijd om het plebs aan energiebesparing "te helpen", ook al wordt er al verkondigd dat de variabele energieprijzen volgend jaar gewoon omlaag gaan (zoals bij Vattenfall, en bij Eneco, - "7-10% stijging van de energieprijs per jaar", ANYONE????). Dus werd er afgelopen week weer eens een ouderwetse actie tegenaan gegooid, de "Week van de Energierekening". Jawel, een hele week nog wel (de posters schreeuwden je tegemoet op de NS stations en elders). Gezien de hoeveelheid verschillende posten op "een gemiddelde energienota" wellicht niet helemaal onverstandig. Want Henk en Ingrid, maar ook hun hooggeleerde buren met Ir., Drs., Dr., Mr., en wellicht zelfs ook Prof. voor de naam, zullen moedeloos het stapeltje papier terzijde leggen als ze het weer eens in de brievenbus krijgen (veel mensen zullen trouwens niet eens meer een detail nota ontvangen, want dat moest je expliciet aangeven bij, we noemen er maar een, Vattenfall/NUON...).

Maar goed, het "onafhankelijke" Milieu Centraal wilde de arme mensen wel helpen, en dus werden er de nodige middelen tegenaan gegooid om die domme 'ollanders meer begrip bij te brengen.

Dat zal misschien wel zijn gelukt bij de gemiddelde energie zuipende medemens. Maar een ietwat kritisch ingesteld burgermans als de polderknaap, heer en meester over de onzalig brutale website die u heeft bezocht als u dit leest, krijgt letterlijk bijna het schuim op de mond zodra hij het invulscherm van de aan de actie gelieerde "Advies op maat module - Vergelijk mijn energiegebruik" probeert in te vullen:

Zo te zien "mag" ik van het "objectieve" MilieuCentraal klaarblijkelijk niet eens minder dan 10 kilowattuur per jaar invullen als jaarverbruik. Terwijl ik momentaan nog bijna 200 kWh "in de min" zit vanwege een overschot aan in de zomer geproduceerde zonnestroom, wat maar niet echt opschiet om "op te geraken" voor de komst van de in paars/geel jasje gestoken meteropnemer... Dus die "-100 kWh" die ik als conservatief scenario heb ingevuld zal wel helemaal tot Sodom en Gomorra taferelen en zoutpilaren bij de ontwerpers van dit niemendalletje hebben geleid (werkzaam bij een instelling waar nogal wat wetenschappers schijnen te worden geraadpleegd).

Misschien is dat wel de reden waarom dat poppetje rechtsboven zo glazig uit zijn (???) ogen zit te kijken...

Of het houdt een stiekem stilzwijgend VERBOD in van Den Haag (u weet wel, waar desondanks door de lokale politici met geld wordt gesmeten om zonnepaneeltjes bij particulieren en bedrijven op de daken te krijgen), om ten allen tijden nooit minder dan 10 kWh/jaar te verbruiken omdat u dan wellicht als "Staatsgevaarlijk" in de boeken zult komen te staan...

Ik was toch wel benieuwd wat er zou gebeuren als ik uit arren moede dan maar die 10 kWh "verbruik" zou invoeren om verder te kunnen met die geweldige enquête. Na enkele stappen kwam ik op dit - niet geheel onverwachte - resultaat uit:

Voor u wellicht "nieuws". Voor ons al lang niet meer. Want dat weten we al een jaar of twintig... Ik vind wel dat dat poppetje wat vrolijker had mogen kijken van dat respectabele "resultaat". Vindt u ook niet?

Blijkbaar moeten we om als "normaal" te worden gekwalificeerd, met dat gelogen stroomverbruik van 10 kWh zelfs een factor 215 meer stroom gaan verbruiken in een jaar. En een factor 2 en een half maal zoveel stadswarmte (dat beetje kookgas, daar gaan we verder niet moeilijk over doen)... Al wordt er weer eens, hoogst curieus, geconverteerd van 8 GJ warmte naar 311 kuub gas, wat zou neerkomen op zo'n 39 kuub gas per GJ warmte. TNO MEP heeft toch echt al lang geleden maar 32 kuub per GJ stadswarmte uitgerekend. En die "zouden het moeten weten", toch? ...

... toch knaagt er ondanks deze "kleinigheidjes" iets bij me. Ze zullen ons IP adres nu toch niet ergens in een mandje "verdacht > inspectie / netbeheerder / meteropnemer / ME op afsturen" hebben gestopt?
 

http://www.milieucentraal.nl/campagnes/week-van-de-energierekening (campagne site)
http://adviesopmaat.milieucentraal.nl (de gewraakte "advies op maat" module...)


17 oktober 2012. VOC-mentaliteit pur sang. Weigeren om een degelijk beleid op te zetten voor duurzame energie productie in eigen land, en rampzalige wetgeving intact laten. Maar tegelijkertijd wel mooie groene sier maken bij een van de grootste hernieuwbare stroom producenten op ons aardklootje, Bayern.

Dat is de insteek van de kruideniers uit Den Haag die daar even gaan "shoppen". Om te kijken of ze die domme Duitsers, die op hernieuwbaar energiegebied lichtjaren voor liggen op ons achterlijke landje nog wat kunnen gaan "leren" op dat terrein. Uiteraard is hoogspannings-netbeheerder TenneT (eigendom Ministerie van Financiën in Nederland), al lang een van de grote vier ÜNB's in Duitsland na de overname van het TransPower net van E.ON, van de partij. En natuurlijk zijn ook GasTerra en Gasunie, beiden zeg maar Nederlandse semi-staatsbedrijven met bovenmatige belangstelling voor dure buitenlandse avonturen op kosten van de NL belastingbetaler, present.

Tja, je bent een handelsnatie of niet, toch?

Typisch bobo citaat uit het persberichtje van Min. EL&I met spierballen geroffel en blaaskakerij over de "handelsmissie naar Bayern". Onder leiding van demissionair minister Verhagen (die het Duitse Erneuerbare Energien Gesetz wat ten grondslag ligt aan "dat succes in Bayern" tot op het bot haat):

"Aandeel duurzame energie vergroten

Duitsland wil met de zogeheten ‘Energiewende’ het aandeel duurzaam opgewekte energie vergroten. Voor Beieren betekent de sluiting van een aantal kerncentrales wel dat ze afhankelijk worden van bijvoorbeeld windenergie uit het noorden van Duitsland. Nederlandse kennis en kunde op het gebied van hoogwaardige elektriciteitsnetten en aardgas kunnen de afhankelijkheid van Beieren beperken."

Uit persbericht Min. EL&I, 10 oktober 2012.

Pfffffff..... Je zou er plaatsvervangende schaamte van krijgen, van die hebzucht en arrogantie...

Ik zou willen zeggen: Zum Wohl.


2 oktober 2012. Decentraal zit tussen de oren: twee maal Financieel Dagblad. Zou het dan toch nog goed gaan komen? Zelfs het keurige Financieele Dagblad ontkomt niet aan de tand des tijds, en presenteert steeds vaker byzonder aardige stukken over "de decentrale revolutie". Het blad is altijd onverbloemd voorstander van de meest stalinistische, ondemocratische optie van allemaal, atoomstroom, geweest, maar lijkt steeds meer ruimte te geven aan "de wil van het volk". Dat is een goede zaak, maar we moeten daarbij natuurlijk wel op onze hoede blijven.

Twee stukken in het FD, een van 26 september (elektronische versie), over de "financiële logica" van decentrale energe (inkoppertje voor velen, wellicht "een openbaring" voor FD). En eentje van de 28e, die ik vond toen ik recent weer eens even in de openbare bibliotheek wat exemplaren doorbladerde. En die dieper ingaat op het nauw verwante thema: de inkomsten voor de Staat op langere termijn, al betreft het een nogal conservatieve insteek met zeer beperkt blikveld. Polder PV liet zijn oog kritisch over de stukken gaan.

(1) 26 sep. 2012. "De financiële logica van decentrale energie".
Een bijdrage, nota bene, van een student aan de Universiteit van Freiburg (bolwerk in Duitsland waar de decentrale zonnestroom revolutie zo'n beetje is begonnen, vele jaren geleden). De heer Rick Bosman, student Renewable Energy Management.

Energieraad gebazel
In dit stuk gaat hij kort in op de storm van protest die bij "groene" ondernemers en media ontstond toen de diep in de fossielen badende, op sterven na dood zijnde (nl.: op te heffen) Algemene Energieraad weer eens uit haar diepe zomerslaap ontwaakte. En klaagliederen begon te zingen over wegvallende inkomsten voor de Staat als er te overhaast gekozen zou worden voor meer duurzame energie. Daarbij voor het gemak even vergetend dat Nederland op het gebied van "duurzame" energie productie in eigen land door jarenlang wanbeleid inmiddels achteraan loopt met grote gaten in de sokken en rafelige vodden om het lijf. En daarbij zelfs het zicht begint te verliezen op de aan de horizon verdwijnende meute elders in Europa (zie o.a. achterstand zonnestroom en achterstand HE aandeel in totale energie consumptie). De Energieraad begon in hun "analyse" overal beren op de weg te zien dat het allemaal veel te veel geld zou gaan kosten (de baten hebben ze het niet over, blijkbaar zijn die er niet volgens hen). En dat de Staat het nakijken zou hebben, waarop ik alleen maar kan reageren met een brain teaser. Zelfs als dat onwaarschijnlijke scenario uit zou komen, "dat de Staat het nakijken zou hebben": willen we nu eigenlijk "meer duurzame energie", of willen we "meer Staat"? Ik zou als ik u was die prikkelende vraag eens even goed in de hersenpan laten rondzingen, en rustig over een antwoord gaan nadenken.

Het leek er op dat de Raad eventjes wakker was geworden vanwege de verkiezingen. En dat het nieuwe kabinet daarbij vooral niet te slagvaardig op het pad van de toekomst gebracht moest worden, maar aan roestige kettingen geboeid in de doodlopende steeg van de fossielen moest worden vastgehouden. Zie dat leuke stukje, van 13 september jl., van de hand van vertegenwoordigers die diep nestelen in de fossiele en nucleaire oligarchie van Nederland.

Er volgde een groene tornado van verontwaardiging in de media, er verscheen een pittige ingezonden brief van o.a. Kornelis Blok en andere coryfeën in duurzaamheid (o.a. Wim Sinke, de "zonneprof" van Nederland). Waarin juist werd gesteld dat vergroening van de economie de Staat geld zou opleveren. En er volgde op 28 september zelfs weer een reply van de blijkbaar heftig door de commotie geschrokken Energieraad om het zelf opgeworpen fossiel gestookte vuur wat te dempen (ingezonden brief "kwestie van zoeken naar balans" van 28 sep. 2012).

Over tot de orde van de dag
Dit geneuzel even terzijde zettend, want we hadden het over het stukje van de heer Bosman. Bosman gaat in op de totaal niet met elkaar te vergelijken investeringsbeslissingen in "duurzame" dan wel "hernieuwbare" energie tussen energiebedrijven en particulieren. De door hem gekozen claim "appels en peren" vergelijken is wat dat betreft natuurlijk slechts een eufemisme, want die "beslissingsgronden" zijn compleet onvergelijkbaar. Zoiets als legoblokken vergelijken met een verlepte bos tulpen. Burgers, die vele jaren lang door de politieke en commerciële kongsies zijn plat geluld en continu tonnen zand in de ogen zijn gestrooid op het gebied van energie, zijn al dat gezeur spuugzat, en trekken tegenwoordig hun eigen plan. Ze willen zonnepanelen op hun dak, en zoals mevrouw Anne Marieke Schwenke mij recent citeerde in haar zeer interessante overzicht van "de decentrale energie revolutie" in Nederland (volkomen onterecht slechts een "essay" gedoopt, haar grondige en unieke AS I rapport, kort aangestipt in bericht van 24 augustus jl), die panelen komen er "linksom" of "rechtsom". Wat autoriteiten of energie bedrijven daar van vinden, interesseert ze geen moer, het is zonnepanelen hier, en zonnepanelen daar, en als ze er nog niet zijn, gaan ze er vroeg of laat gewoon komen (al dan niet "kropje sla gesaldeerd"). Of die investering "zal gaan renderen" is voor steeds meer mensen Bratwurst.

 • (a) Want slechts voorbehouden aan een beperkte groep enthousiastelingen die de ene na de andere spreadsheet variant uit hun mouwen schudden om hun "gelijk" m.b.t. "terugverdientijden" aan te tonen. De modellen buitelen over elkaar heen, iedereen rekent weer anders (en Henk en Ingrid snappen daar natuurlijk de ballen van, en halen dus hun schouders op: "het zal allemaal wel").

 • (b) Gezien de extreme volaliteit van de combinatie "salderen", zeer forse marktgroei van PV, en "gederfde EB en BTW inkomsten voor de Staat", is een terugverdientijd berekening over > twintig jaren lang "met als verdienmodel salderen" sowieso een heikele kristallenbollen operatie met de nodige zwarte gaten en veel onzekerheden. Alle "modellen" die u op al die mooie nieuwe websites van aanbieders van zonnestroom systemen ziet, kunt u direct prullebakkeren, want ze gaan ten eerste helaas vaak van totaal onzinnige uitgangspunten uit (7-10% "stijging van de energieprijs per jaar" = B.S.), en ze gaan allemaal uit van "onbeperkt salderen" tot de panelen bij wijze van spreken uit elkaar vallen van ouderdom. Er zijn op dat vlak absoluut geen zekerheden, de politiek is ook in deze materie extreem en notoir onbetrouwbaar. De meeste mensen snappen niets van al die onzekerheden en de ramificaties ervan, en leggen die dan ook vaak naast zich neer. Ze willen zonnepanelen. Punt.

 • (c) Het interesseert steeds meer mensen geen bal, "wanneer het systeem zichzelf zal hebben terugverdiend". Eenmaal gekocht kijken veel mensen er niet meer naar om, in veel gevallen gaat "het" (stroomproductie) gelukkig verder gewoon goed. Als het "ergens binnen de tien jaar zal zijn gelukt" vinden ze het best. Leuk als het sneller gaat, maar ach, naar de kroeg gaan is leuker dan moeilijke rekensommetjes maken...

 • (d) De "WAF" ("Women Acceptancy Factor") wordt steeds belangrijker. Want vrouwen beginnen zich steeds vaker tegen koopbeslissingen rond hernieuwbare energie hardware aan te bemoeien . Wat zich soms vertaalt in eisen als: "Ze mogen d'r komen, die dingen, maar het mot d'r wel een beetje uit zien. Dus doe mij die mooie blackline apparaten maar". Gevolg is dat er in veel gevallen een meerprijs wordt betaald, om de paîs en vree in stand te houden. Man blij, en de baas in huis (de vrouw) blij. Niks "zo goedkoop mogelijk". Bosman stelt het zelfs zo: "Een dergelijke investering kan daarom beter vergeleken worden met het aanschaffen van een nieuwe auto of televisie". Een waarheid als een koe, zonnepanelen zijn "luxe commodity" geworden voor veel mensen, en daarbij komen zeer vaak totaal "oneconomische overwegingen" om de hoek kijken. Mensen zijn geen energiebedrijven, face it! Overigens is er bij een Duitse aanbieder die zelfs een expliciet op de Nederlandse markt gerichte webpagina heeft (je kunt het zo gek niet verzinnen, of het gebeurt), met aanbiedingen met ZNShine Solar modules en Delta Solivia omvormers een pakket met zwarte panelen wat per Wp bijna identiek geprijsd is als een pakket met de klassieke panelen, dus ook dat hoeft verder geen extra beletsel te zijn.

Conclusie van Bosman: "...uiteindelijk is het niet de politiek maar de burger die kiest". En zo is het maar net. Al die discussies over "kosteneffectiviteit", zwaar gepusht door economen die alleen maar kunnen denken in termen van "zo weinig mogelijk geld uitgeven", kunnen in de vuilverbrander. Kan er wellicht nog wat "duurzame stroom" van gemaakt worden, "van hollandsche bodem"...

http://fd.nl/events/fdenergiedebat/856833-1209/de-financile-logica-van-decentrale-energie (irritant is wel dat de meest bekende spelfout rond het thema "zonnepanelen" ook daar weer in de laatste zin is te vinden...)

(2) 28 sep. 2012. "Groen hoeft fiscus niets te kosten". Deze bijdrage vond ik in FD van vrijdag 28 september. Het bevat een kort interview met hoogleraar Reyer Gerlagh, Univ. Tilburg, die onderzoek heeft gedaan naar de relatie tussen klimaat beleid en economie. Hij claimt dat de door de Energieraad gesuggereerde sterke teruggang van inkomsten voor de Staat bij toename van duurzame energie wel mee zal vallen omdat we nog lange tijd aan de fossielen zullen zitten vast gebakken, en de transitie moeizaam zal gaan (als de dingen blijven gaan zoals ze in NL al heel lang gaan, zou hij helaas wel eens gelijk kunnen krijgen). Gerlagh is wel voorstander van zwaar(der) belasten van vervuilende activiteiten en apparaten als auto's, maar niet van halfslachtige pogingen om "iets minder vervuilende" activiteiten te subsidiëren of ze belastingvoordelen te gunnen. Omdat het allemaal niet opschiet, en dat soort zachte-heelmeesters-maken-stinkende-wonden oplossingen ook nog eens ten koste gaan van de Rijksbegroting. Dat is een soort van strategie die leidt tot zelfvernietiging, geen enkele overheid gaat een succesvol regime langjarig in stand houden wat haar eigen inkomstenbronnen structureel gaat bedreigen. Diegenen die denken dat het wel gebeurt: er zijn "rechtse" en er zijn "linkse" utopia's. Beiden blijven utopia's, en ze worden nooit gerealiseerd.

Ook Duitse systeem is "eindig"
Grappig is dat groene subsidies in Gerlach's ogen "geen handig instrument" zijn, en dat ze wel "eindig" moeten zijn zodat iedereen een helder beeld voor ogen heeft van de mogelijkheden. Laat nou net het Duitse vergoedingen systeem voor hernieuwbare elektriciteit (geen "subsidie" van de Staat, maar een kosten dekkende vergoeding waarvan aanvankelijk was bedoeld dat alle stroomgebruikers, zonnepaneel eigenaren incluis, de lasten zouden dragen - wat helaas al lang niet meer zo is) een "eindige" regeling zijn. Al duurt 'ie twintig jaar + de rest van het startjaar vanaf datum installatie ("eindig"), en is er zekerheid over de inkomsten. Helaas een superieur systeem wat het oppermachtige economie ministerie in ons land altijd te vuur en te zwaard heeft bestreden, en met azijn en gal in de mond de grond in heeft getrapt (geen enkele politicus van naam in Nederland heeft daar ooit een weerwoord op gehad - of willen nemen).

Leuk wordt het echter waar de heer Gerlach claimt dat een hogere belasting op fossiele energie niets lijkt uit te maken voor de concurrentie positie, omdat al decennia lang in de U.S.A. de energie tarieven veel lager liggen dan in Europa. Daarvan is echter niets terug te zien in de werkloosheidscijfers, omdat er "andere" (niet "minder") bedrijvigheid is ontstaan in Europa. Sterker nog, bedrijvigheid waar we maar wat blij mee moeten zijn: meer zuiniger werkende industrieën en bedrijven (en veel burgers die beheerst omgaan met het e-verbruik, al zijn natuurlijk ook in Nederland gevallen waar het de spuitgaten uit loopt). Pikant is wel dat Gerlach claimt dat het allemaal voor de (totale) werkgelegenheid niets of weinig zou uitmaken (suggestie: "lood om oud ijzer"), en effecten op de economische groei nauwelijks zouden kunnen worden aangetoond. Daar zouden heel wat stokpaardjes van politici, industrie lobbyisten (Wientjes, to name but one), en populisten direct van de sokkel vallen, als dat waar zou zijn.

Groen "banen neutraal"?
Intrigerend wordt het in het volgende onderdeel. Gerlach claimt namelijk ook dat, GroenLinks, en heel Duitsland s.v.p. opletten geblazen, "... de vergroening per saldo waarschijnlijk geen banen oplevert. Wel andere banen, maar geen extra banen. Het netto-effect is nul". Ik ben erg benieuwd welk bewijsmateriaal Gerlach voor die hoogst interessante claim heeft, en of Duitsland - zoals ik wel vaker heb beweerd - dus echt "op een andere planeet blijkt te liggen", met eind 2011 bijna 382.000 arbeidsplaatsen in hernieuwbare energie (zie "Grafiken und Tabellen mit Daten zur Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr 2011", figuur 49...). Ik vraag me af of er in al die jaren van succesvolle ondersteuning van hernieuwbare energie (met name elektriciteit) bij de Duitsers bijna 400.000 arbeidsplaatsen zijn verdwenen uit de fossiele business. Dat lijkt me sterk. Bij de bedrijven met meer dan 20 mensen in dienst in de energie- EN watersector waren er namelijk eind 2011 slechts zo'n 237.000 mensen werkzaam volgens de GENESIS database van het Statistisches Bundesamt. In het jaar 2000, toen het EEG van Hermann Scheer in werking trad, en de hernieuwbare stroom revolutie echt van start ging bij de oosterburen, waren het er nog 268.000. Dat is een vermindering van een relatief bescheiden aantal van slechts 31.000 jobs in de "klassieke" energie [- incl. water -]sector (in 11 jaar tijd), waarvoor er echter in de hernieuwbare energie industrie honderderdduizenden zijn bijgekomen. Dat zijn "nogal" grote verschillen die ik beslist niet onder de paraplu "geen extra banen" zou willen scharen... Ik neem aan dat de heer Gerlach daar vast wel een mooie verklaring voor heeft.


Voorlopige werkgelegenheidscijfers hernieuwbare energie in Duitsland. Horizontale balken
gesegmenteerd naar HE optie. Vertikale kolommen totaal cijfers. Zelfs in crisisjaar 2011
groeide de werkgelegenheid nog. Eindstand 2011: 381.600 werknemers.

Bron: © BMU status maart 2012 (this link)

Pikantste conclusie van allemaal
Maar het kan natuurlijk nog gekker. Gerlagh bestrijdt de conclusie van de Algemene Energie Raad dat de staat minder inkomsten zal krijgen als we het - jawel, zelfs in NEEderland - echt voor elkaar zouden gaan krijgen om minder fossiele brandstoffen te verslinden. En zelfs op termijn afscheid zouden kunnen gaan nemen van onze allerergste hard-drug, gas. Gerlach heeft daar namelijk een simpele oplossing voor: "... je ontkomt er niet aan om uiteindelijk ook belasting te gaan heffen op groene energie". Nu is dat niet bepaald nieuw, zie mijn energiebelasting grafiek voor elektriciteit. Voor afname van "groene stroom" (of wat er ook met die "sjoemelstroom" voor door moet gaan) betaalden we in 2003 en 2004 zo'n beetje de helft van de energiebelasting op "grijze" stroom, en sinds 2005 betalen we gewoon "de volle mep", tot we in katzwijm liggen (EB op elektra is de gruwelijkste aller variabele, verbruiks-gerelateerde posten op de energienota). Waarbij het geen bal uitmaakt of je "grijs", "groen", "paars", of "rood met een gouden randje"-stroom afneemt. Alleen als je (zonnestroom) saldeert, "mag" er - mits achter je eigen aansluiting - opwek weggestreept worden tegen netafname, en houd je die energiebelasting afdracht (en de BTW over twee posten) in je zak. Maar dat is dan ook het enige, en het is zo'n beetje de grootste driver van de nationale marktontwikkeling voor PV. Zonder salderen zou ons landje helemaal NIETS meer voorstellen op het vlak van decentrale productie van hernieuwbare stroom.

Gerlach speculeert er op dat straks "goede" opweklokaties hoger "belast" zullen gaan worden bij de productie, dan "slechte" opweklokaties. Hoe dat dan effekes geregeld moet worden, daar laat hij zich - een beetje lafhartig - niet over uit. Maar hij stelt wel snoeihard: "Het is alleen maar redelijk dat het voordeel, de waarde van zo'n gunstige locatie, aan de overheid toevalt". Gerlach speculeert er wellicht op dat Polder PV, in een hoge instralingszone in het kustgebied van Nederland, straks "groene belasting" moet gaan betalen voor zijn zonnestroom overschot wat niet eens het wijkstation zal gaan zien (zoals dat al twaalf jaar het geval is). Maar direct bij zijn buren - tegen betaling van die torenhoge energiebelasting en 2 BTW posten aan de Staat - wordt weg gevroten?

Staat mag nog steeds de grootste profiteur blijven?
De heer Gerlach heeft het verder niet specifiek over zonnestroom, maar de intentie is hier zeer duidelijk. De Staat moet blijven profiteren van energie, ook al wordt stroom straks door miljoenen Nederlanders in/op eigen huis/boerderij/school/kerk/appartementencomplex opgewekt, met apparatuur die door die huishoudens cq. de betrokken organisaties zelf is gekocht. Dat lijkt mij een nogal fossiele, en extreem conservatieve insteek. Gerlach suggereert bijvoorbeeld dat "rechten om windmolens te plaatsen in de verre toekomst geveild zouden moeten worden, zoals we nu emissierechten veilen". Hmmmm. (a) Dat wordt dan wel een erg verre toekomst dan, want de progressie van windenergie in Nederland is tijdens de veelbesproken "stimulerende" SDE subsidie periode zo'n beetje de nekslag toegebracht. (b) Als er geveild gaat worden, geef ik u op een briefje, dat uitsluitend de grote jongens weer met de eer zullen gaan strijken, en dat particulieren voor de tigduizendste maal naast het potje zullen gaan piesen. Die kunnen daar nooit tegenop boksen. (c) Emissie"rechten" handel is hete windhandel van het ergste soort gebleken, lokt ongezonde fraude uit door hyperslimme ondernemers waarvoor het thema duurzaamheid Bratwurst is, en die "rechten" zijn zo goed als niets waard geworden omdat politieke machinaties ervoor hebben gezorgd dat eigen industrie eerst, en de rest van de wereld kan een enge ziekte krijgen, het Leitmotiv zijn geworden van die ranzige "handel". Zie Der Spiegel van 15 februari 2012 voor een kritisch artikel (Engelstalig).

Dus, neen, ik hoop niet dat Gerlach's voorstellen navolging zullen gaan krijgen. Sterker nog: het zal niet best zijn voor deze planeet, en al helemaal niet voor de geestelijke en economische gezondheid van haar duurzaamste burgers, dat deze proefballonnetjes lange tijd in de lucht gehouden zullen worden. Wie heeft er zin om ze uit de lucht te schieten?

Den Brinker, G. (2012). "Groen hoeft fiscus niets te kosten". - Financieele Dagblad, vrijdag 28 september 2012.


13 september 2012. Na de veldslag ook nog even dit... Ik kan u natuurlijk met talloze bespiegelingen over de zoveelste aardverschuiving in de politieke verhoudingen gaan lastig vallen n.a.v. de wederom "verpletterende" verkiezingsuitslag van gisteravond. Dat ga ik echter beslist niet uitentreuren doen. Ik ben wel tot laat opgebleven, maar meer omdat ik met zeer ingewikkelde statistieken bezig was "met het politieke rumoer op de achtergrond" op het NOS internet kanaal op de computer. De uitslag zal zeker bij al diegenen die zich de laatste maanden (of mogelijk al jaren) het vuur uit de sloffen hebben gelopen om "duurzame" energie in ons speldeknop landje op een hoger plan te tillen beslist nogal "ambivalente gevoelens" hebben opgeleverd. En dan zeg ik het zeer voorzichtig. De nuke en "de markt lost al onze problemen op" fetisjisten van winnaar VVD moeten straks zeer waarschijnlijk (anders wordt het land "onbestuurbaar", en daar schijnt men niet aan te willen beginnen) door één deur met de zeer goed gebekte, strijdvaardige, en zeer ambitieuze top activist "ter linkerzijde" uit mijn woonplaats, die door een krant al spottend "Diederik Rutte" werd gedoopt voor de gelegenheid.

Over het desastreuze verlies van de "groene" partij GroenLinks zullen ook boekwerken vol geschreven kunnen worden, maar dat ga ik niet doen. Voortzetting van progressief duurzaam beleid lijkt daarmee verder weg dan ooit. Ondanks de blijvend bescheiden positie van wat veelvuldig als "de groenste" partij werd gezien, de PvdD. Ik vrees dat die "het verschil" niet zullen kunnen maken, al deden ze in het verleden hun stinkende best. Of ze in "een" regering zullen komen moeten we nog zien.

PvdA/VVD duurzaam?
Voor al diegenen die nog steeds de hoop hebben gevestigd op de breed gewilde progressieve ontwikkeling op het vlak van duurzame energie, met de "rooie" PvdA/Samsom als waarschijnlijke regeringspartij, en ook hun forse winst van gisteravond op het netvlies, moet u wel wat zaken weten. Een poging tot wat duiding van wat u mogelijk kunt gaan verwachten, en wat pittige historische nootjes. Die kunt u naar verkiezing oppeuzelen, of u kunt ze gewoon laten liggen. It's a free world, so they say...

 1. Onder ex-miljeu minister Alders (PvdA) zijn de vergunningen voor de (van meet af aan als zodanig geplande) kolenmonsters van Vattenfall en RWE in het Groningse Eemshaven gebied voorgemasseerd, en kregen die centrales jaren voordat ze werden gebouwd al een claim "voorrang op het [ter plekke relatief zwakke regionale] hoogspanningsnet". Dat hele gebied daar is op elektrisch gebied zo goed als "fossiel dicht geclaimd". Dus bijbouw van grote windparken, veel biovergisters, "zonnepaneel centrales" van enkele Megawattpieken, etc., kun je daar alleen met veel toestanden, mogelijk knallende ruzie met TenneT (lees: energie en geld kostend) voor elkaar proberen te boksen. Tenzij "de politiek" die belachelijke claims per aanwijzing gaat vernietigen. Dat zie ik de VVD beslist niet doen (die malen niet om een kolencentrale meer of minder, als er maar "groei" is, dan vinden ze het verder best).

 2. Diezelfde PvdA-er Alders is al enige tijd voorzitter van een van de meest fossiele clubs van ons poldermoeras, Energie-Nederland. Hij heeft het hoofdkantoor van Arnhem naar Den Haag laten verplaatsen om elke dag de parlementariërs de Heilige Fossiel/Nucleaire Boodschap door de keel te laten glijden (zodat ze verder niet meer hoeven nadenken, dat doet E-N wel voor ze). Voorganger EnergieNed is al jaren verbeten voorstander van de zogenaamde "leveranciersverplichting" voor meer duurzame energie. Andere routes (via decentrale opwekking bij burgermensjes, bijvoorbeeld) zijn voor hen totaal ondenkbaar en een fysieke bedreiging van hun bestaan. M.a.w.: alle initiatief ligt in het geval "leveranciersverplichting" bij de monopoloïde holdings en hun dochterbedrijven genaamd "leveranciers" (met vergunning bij de NMa, en die krijg je absoluut niet zomaar).

  Burgers hebben daar verder niets te zoeken, en "hoeven" wat Energie-Nederland betreft, natuurlijk helemaal niets op te wekken. Ze "hoeven" van deze ultrafossiele lobbyclub alleen maar te "consumeren". Ondertussen roomt de Staat mooi van elke "door zo'n leverancier doorverkochte" kWh 15 Eurocent energiebelasting en BTW af, en van elke kuub "vergroend" gas inmiddels (bij mijn contract) 26 en een halve Eurocent... Betrouwbare en vaste feed-in tarieven, waar burgers ook een business-case mee zouden kunnen maken voor bijvoorbeeld forse investeringen in decente PV-installaties (niet het prutswerk op de millimeter wat we gewend zijn geraakt) zijn voor Energie-Nederland letterlijk dodelijk vergif, en zullen ze dan ook nooit accepteren. Conclusie: de kongsie "gevestigde energiesector" en "de Staat der Nederlanden" heeft wederzijds maximaal baat bij het er door rammen van die onzalige "leveranciersverplichting". De burger en het midden- en kleinbedrijf mag niks (of in ieder geval: zo weinig mogelijk) van ze doen, dat is de ultieme bottom-line...

 3. Diederik Samsom (toegegeven: eigenlijk een van de twee overgebleven "echte energiespecialisten" in de Tweede Kamer, naast Paulus Jansen) is verklaard voorstander van die "leveranciersverplichting". En hij vindt het geen probleem om de kolen- en gascentrales in Nederland op gigantische hoeveelheden van elders op de wereld geroofde biomassa stromen te gaan laten bijstoken. Zo kom je makkelijk(er) aan de nog steeds zeer bescheiden Europese doelstellingen op het vlak van de "duurzame" energie opwekking. De grote energiebedrijven doen "het werk" (als vanouds, lekker makkelijk). De burger hoeft verder niks te doen. Die hoeft alleen maar thuis te blijven zitten en uit de neus te blijven eten. Daarmee kweek je GEEN energie revolutie, houd je de burger weg van participatie, en kun je problemen verwachten. Die burger wil namelijk juist oh zo dolgraag meedoen, en met eigen geld investeren. Dat lijkt me juist - zeker voor de PvdA - erg prettig, en heel erg "sociaal". Maar dan moet die burger ook maximaal worden gefaciliteerd. Een "leveranciersverplichting" draagt daar nulkommaniets aan bij. Dat is de dood in de pot. Henk en Ingrid definitief afgeserveerd...

 4. Een kolen vretende energiemoloch als RWE is er natuurlijk maar wat blij mee, met zo'n verplichting. De plannen liggen al klaar, boten genoeg om biomassa (maakt geen drol uit wat, als het maar fikt) naar Nederland te verslepen. Hoppa, op het kolenbedje gooien, geen probleem. Als het spul te duur wordt, stoken we gewoon verder met kolen en kopen we gewoon massaal schandalig goedkope "CO2 emissie rechten" op (let op mijn vetdruk: dat belachelijke woord "rechten" zou eigenlijk verboden moeten worden, want het slaat helemaal nergens op). Waarmee we ook aan "onze verplichtingen" hebben voldaan. Echt, zo werkt dat ranzige energiewereldje. Mark my words. Burgers hoeven niks te doen, behalve kolenstroom met een bruin luchtje, en natuurlijk ook een toenemende hoeveelheid, voor goud geld te verkopen Putin gas blijven zuipen voor - straks wellicht - nog steeds slechts een kwart Eurocent de kWh (inclusief SDE plus heffing, 21% BTW, en mogelijk een kolentax en "inflatie-gecorrigeerde energiebelasting"). En wellicht straks al tegen de 70 Eurocent voor een kuubje gas van onbekende herkomst. Zie verder dit stuk van een direct betrokkene (lees: belanghebbende van RWE/Essent).

 5. Industriële belangen organisatie VEMW (met de nodige goed betaalde, scherp pennende juristen aan boord) is juist weer fel tegen die verplichting omdat ze bang zijn dat het te duur zal worden. Ze pleiten juist voor voortzetting van de zogenaamde SDE "plus", gekoppeld aan een "gewijzigd Europees systeem voor CO2 emissie rechten handel" (of zoiets). U kunt er vergif op innemen: ook dat zal uitsluitend in het voordeel van het bedrijfsleven gaan werken (leuk inkoppertje voor open VVD doel). De burger "kan" helemaal niet meedoen aan SDE "plus", en zal ALTIJD de rekening blijven betalen danwel gepresenteerd krijgen (bij voorkeur in een vorm dat 'ie er geen drol van begrijpt, burgers moet je dom blijven houden). U snapt wellicht dat VEMW ook al niets in "feed-in tarieven" ziet. Want dan gaan burgers concurreren met bedrijven. En dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling. Burgers moet je overal buiten houden, want die zijn veel te lastig... Ze mogen wel opdraven als er "kosten" moeten worden betaald. Dan mogen de hemelsluizen open gaan. Ook van de VEMW.

 6. Onder nog zo'n PvdA "miljeu" minister, de als zeer duurzaam beschouwde mevrouw Cramer, werd de doodlopende steeg "nog meer kolencentrales" niet in de kiem gesmoord, maar werden die krengen juist gefaciliteerd. En konden de snode (meestal buitenlandse) plannenmakers versneld hun miljardenmachines gaan bouwen. Met als logisch klinkend gedachtengoed: geen enkele regering gaat nog in een laat stadium die half afgebouwde monsters tegenhouden, want "dat is slecht voor de economie, en geldverspilling, als ze niet afgebouwd zouden mogen worden". Onder Cramer is er NIETS gedaan om die onzalige kolen molochs tegen te houden. En die dingen gaan gewoon gerealiseerd worden. Of er moeten wonderen gebeuren. NB: die "mededeling" van RWE bazen dat ze hun nieuwe kolencentrale niet zouden gaan opstarten als er een kolenbelasting komt, is alleen maar voor de bühne, gewoon schandalig druk op Den Haag uitoefenen. Op het manipulatieve af... De webmaster van Polder PV en zijn partner hebben inmiddels de nietszeggende eerste reactie van Provincie Groningen binnen (brief 5 september 2012) n.a.v. hun protesten tegen het verlenen van een "natuurvergunning" voor dat RWE kolenmonster...

 7. Sterker nog, onder het bewind van PvdA minister Cramer werd het mogelijk gemaakt dat er massale stromen afval uit het buitenland (inclusief door de maffia vergiftigd Napels) onze richting op worden gestuurd, en in ons absurde overschot aan afvalverbranders in de fik mogen worden gestoken. De emissies van die moderne krengen zwijgt iedereen over in alle talen ("kan er ook nog wel bij, in ons vergiftigde land, geen hond die het merkt"). En de "groene component" uit die rotzooi uit het buitenland mag voor SDE opcenten opgestreken worden door de eigenaren. Te betalen uit een ... heffing ... op uw en mijn energie nota. Natuurlijk. Voor niets gaat immers uitsluitend de zon op. Nog wel...

 8. De VVD "kent geen dogma's" op dit gebied, stelt meneer Leegte. Maar als je hun ideeën over duurzame ontwikkeling tegen het licht houdt, zie je alleen maar vage bespiegelingen, geen enkele bezieling, zijn subsidies per definitie uit den boze, is salderen (van zonnestroom) "bij doorslaand succes" wat hen betreft ook al goed voor de spreekwoordelijke - uiteraard op nukestroom werkende - elektrische stoel, en wordt ook bij hen een "leveranciers-verplichting" als een billijke optie gezien. Een nogal leeghoofdig samenraapsel van nietszeggendheden, en "lamawaaiuh, de markt doet het werk allemaal wel" polderkolder. Duurzame energie is en blijft voor de VVD een "non-issue", het decentraal opwekken van zonnestroom door miljoenen participanten (Wat nou "vrijheid"? Als dat het niet is, wat is het dan verdikkeme wel, meneer Rutte???) is voor hen blijkbaar een - hoogst curieus - schrikbeeld. Wat de VVD betreft komt er gewoon een giganuke bij. Dat hevig gewenste geval in Zeeland moet er bij voorkeur eentje worden van het formaat "zo groot mogelijk", liefst minstens 4 enorme reactor blokken, dus gewoon vier kerncentrales. En dan is alle gezeik over elektriciteit in NEEderland wat hen betreft de komende vijftig jaar gewoon over, zand er over... Na ons de zondvloed. Misschien dat daarom blauw in het logo van de VVD zo'n prominente plaats inneemt...

Conclusie
Mijn - voorlopige - conclusie van de huidige verkiezingsuitkomst op het gebied van ("duurzame") energie: u dacht dat u de "magere jaren" wel had gehad, als duurzaam ondernemer in energie zaken? Ik zou daar niet op durven wedden. Ook "magere" jaren kennen nog diepere dips dan mensen ooit voor mogelijk hadden gehouden. Uiteraard hoop ik ook weer dat ik daarin voor 100 procent ongelijk krijg. En dat ONDANKS een potentiële water en vuur coalitie met nuke-minnende VVD en grootschalige biomassa bijstook zegenende PvdA, ook in NEEderland de duurzame hemelsluizen open mogen gaan (het zou Gaia betere het ook tijd gaan worden...). Met dank aan U, de BURGER die het weer zo vreselijk moeilijk had deze verkiezingen. En voor wie gemiddeld genomen, ondanks alle reuring in de (duurzame) pers, duurzame energie blijkbaar een non-issue bleek te zijn...

Light in the darkness
Een lichtpuntje: Polder PV heeft aan Paulus Jansen van de SP (de enige andere ingenieur die van wanten weet in de Tweede Kamer) gevraagd of hij nog terugkeert. Het antwoord was beamend. Heel erg fijn. In ieder geval een lid van de TK die weet waar hij het over heeft, en die waar nodig zout in open wonden zal wrijven om de bewindslieden op het rechte pad proberen te houden... Paulus: heel erg veel sterkte weer, dat moet toch minimaal de hoogste orde bij de volgende lintjesregen worden, wat mij betreft... (zie ook zijn uitstekende energie blog!).

Energeia had vandaag ook een leuke opsomming van "reacties van energie gerelateerde organisaties" op het verkiezings-resultaat. Mocht u belangstelling hebben, vraag het artikel van de redactie daar op:

http://www.energeia.nl


 
^
TOP

8 september 2012. Vurig pleidooi Rotmans voor "nieuwe energie in Nederland" - met een prikkelend commentaar uit de polder. De heer Rotmans van Stichting Urgenda kan mooi schrijven en oreren, en hij spreekt uit rijke ervaring. Zijn woorden - over "het nieuwe energie akkoord" zijn raak, ze zijn bitter, en grotendeels verschrikkelijk, en oh zo tenenkrullend waar. Hoe graag we van die bikkelharde "waarheid" ook weg willen kijken ("we hebben het allemaal laten gebeuren"). Dus ik gun u van harte een blik in zijn analyse van decennia lang totaal geflopt ("duurzaam") energie beleid in het poldermoeras aan de Noordzee. Waarbij ons land in Europa inmiddels bijna de Rode Lantaarn mag gaan dragen. Al mag onze door fossielen vergiftigde natie nog even het vieze (kolen- en nuke rijke) UK, en de onbetekenende eiland-natie'tjes Cyprus (1,1 miljoen inwoners) en Malta (0,4 miljoen) voor laten gaan. Rotmans' voorspelling is dat, met niet gewijzigd beleid in ons land, dat rap kan gaan veranderen, en dat Nederland definitief door haar dikke fossiele poten gaat zakken, en de laatste plaats in Europa met het schaamrood op de van kolenstof besmeurde kaken mag gaan bezetten.

We HOEVEN dat allemaal natuurlijk niet te laten gebeuren, en Rotmans pleit hartstochtelijk de revolutie van - de door sommigen als "Groene Kerk" beschimpte - duurzaamheids-kansel. Decentraal vóór alles (maar natuurlijk niet alles, want "centrales" blijven we nodig hebben voor de industrie, al kunnen die veeeeeeel "groener"), en salderen (natuurlijk bovenal van zonnestroom) "moet" goed worden geregeld. Als dat inderdaad "goed" wordt geregeld, en Rotmans krijgt als verkiezingscadeau van de op 12 september winnende partijen een kropje sla cadeau, en de plaatsings-koorts van nieuwe PV-capaciteit neemt vervolgens voor Nederland rap "een nog veel ongekendere omvang" aan, mag hij dat gaan uitleggen aan de dan bevel voerende arme Minister van Financiën. Die van ellende niet zal weten hoe hij (zij?) de centimeter-grote energiebelasting gaten in de colbert-zakken zal moeten gaan "stoppen". De door Rotmans en de zijnen gewenste "salderingsrevolutie" (mind you: een revolutie rond een eenzaam artikeltje in de Elektriciteitswet wat er vanwege de liberalisering door Samsom [PvdA], Hessels [CDA], De Krom [VVD!] en Vendrik [GroenLinks] als een noodverbandje in is gepropt, in 2004, als doekje voor het bloeden), zal gegarandeerd op felle tegenstand stuiten van diegenen die uitsluitend zijn geïnteresseerd in de pecunia en het op orde brengen van de Staatsinkomsten... Het is maar dat u het weet, het kan niet vaak genoeg worden gezegd...

Mag ik toch even inbreken, s.v.p.?
Dat allemaal terzijde, Polder PV hoorde in de zonder meer geweldig interessante en - uit historisch oogpunt - erg belangrijke speech van Rotmans ook een zijdelingse opmerking waar hij op Nuzakelijk.nl (reactie forum) de volgende post over plaatste. Ik wilde u die toch niet onthouden. Verder natuurlijk, zonder meer chapeau voor Rotmans' jarenlange arbeid, en zijn hartverwarmende, nuchtere bijdrage cq. vlijmscherpe analyse van de energie miserie in ons land. Nu hopen maar dat het "hout heeft gesneden" bij de aanwezige, maar vooral ook, bij de niet aanwezige politici en vertegenwoordigers "van de gevestigde orde". Je zou het ze bijna in hun gezicht willen beitelen...

Reactie Polder PV op Nuzakelijk.nl / Nujij.nl (uiteraard onder de nick polderjongen...):

"... een aardig stukje van iemand met het hart op de goede plaats. Maar ook ietwat te bol staand van retoriek. Tja, het is verkiezingstijd, dus dat mag.

Ben wel benieuwd op een toelichting van Rotmans m.b.t. zijn onmogelijke frase: "huurders betalen geen energierekening meer".

Dat had hij gewild, ik juich het - als huurder - van harte toe natuurlijk. Maar gaat de heer Rotmans straks mijn huidige 267,55 Euro vastrecht elektra betalen (die ik nog steeds moet dokken, ook al produceer ik meer zonnestroom dan ik vieze kolen/gas/nuke-mix afneem)? Of mijn huidige 149,31 Euro vastrecht voor kookgas? Of mijn huidige 362,16 Euro [vastrecht] voor de stadswarmte aansluiting, verminderd met de huidige 134,16 Euro "compensatie kookgas vastrecht vanwege het Niet Meer Dan Anders principe" (vastrecht over voor SV minus compensatie: 228 Euro)?

Ik denk het niet. Sterker nog, ik vrees dat die vreselijke vastrechten woeker die de consumenten afwurgt in dit compleet achterlijke landje, nog veel erger zal kunnen gaan worden. En daar helpt geen biet "saldering buiten de eigen aansluiting" tegen, je blijft het allemaal dokken...

Dus beslist niet "geen energierekening" meer. Al helemaal niet voor huurders. Dat is bombast die hier niet hoort."

Webmaster van Polder PV onder zijn nick polderjongen, reactie op Nujij.nl n.a.v. Nuzakelijk stuk over de speech van Rotmans, reactie 15 (5 september 2012)

Dat was "slechts" even een side-note die ik bij Rotmans' mooie speech wilde plaatsen. Hopelijk sneeuwt 'ie niet onder in de veel grotere en gal-bittere realiteit belicht in zijn speech, die natuurlijk sowieso hard moet worden aangepakt. Met de verkiezingen kunt u hopelijk daar ook uw steentje aan bijdragen, want het moet echt anders met energie, in NEEderland.

http://www.new-energy.tv/opinie_columns/rotmans_wij_handelen_in_vuile_energie.html (7 september 2012: must see! Paulus Jansen, energiespecialist SP gezeten naast Rotmans, kan een glimlach af en toe niet onderdrukken...)

Rotmans bevindt zich trouwens in "goed gezelschap", want GroenLinks Roermond heeft het zelfs over "energienotaloze" huizen die gebouwd zouden moeten worden. No way, lees het commentaar van de webmaster van Polder PV onder dit bericht op Energie+ (later toegevoegd)


 
^
TOP

3 juli 2012. "Nieuwe" energie tarieven Vattenfall/NUON per 1 juli 2012. Zoals gebruikelijk bij variabele energie contracten, zijn de nieuwe tarieven van grote energie boer / dozenschuiver Vattenfall/NUON weer gepubliceerd, die gelden per 1 juli 2012. Althans: die feitelijk zullen gelden tot en met eind september, omdat per 1 oktober vanwege de "Lente Coalitie" akkoorden, het BTW percentage van 19 naar 21 procent zal worden opgekrikt. Een leuke extra slok op de borrel voor cijfer fetisjisten zoals de webmaster van Polder PV en - wellicht - de geïnteresseerde lezer. Want we willen ten allen tijden exact weten wat we "zouden moeten" betalen hier. U hoop ik ook. Die wijziging is voorts in negatieve zin uit te leggen voor fossiele stroom zuipers die zelf niets aan energie (van hernieuwbare bronnen) opwekken (2% meer dokken aan BTW vanaf het laatste kwartaal van dit jaar). Echter weer in positieve zin voor netinvoeders van duurzame (zonne)stroom die het grootste deel van hun totale verbruik zelf opwekken, want de marktwaarde van hun zelf opgewekte stroom wordt dan ook hoger. De "terugverdientijd" van die oh zo sexy, en steeds meer "gewilde" zonnepaneeltjes wordt dan weer een stukkie korter. Altijd prettig, natuurlijk. Zeker in "crisis" tijd...

Elektra is, zoals eerder al gemeld, op de nullijn gezet door Vattenfall. Aan stroom is nauwelijks meer droog brood te verdienen in een overvolle fossiel overladen markt met dreigende overproductie en ook nog eens dat voor de e-boeren verafschuwde decentrale gedoe met zonnepaneeltjes wat hun marges doet wegbranden. Neen, dan gas, daar is nog een leuke marge te maken. Niet zomaar een marge. Neen, reuzenmarge. De Staat incasseert tegelijkertijd vet mee, dus iedereen blij daar. Straks met geïmporteerd (en onder de arme bewoners van de Noord-Hollandse Bergermeer "gebufferde") Putin gas hetzelfde truukje. De enige remedie bij de burgermansjes: isoleren, isoleren, isoleren, en nog eens: isoleren. En aan de zonneboiler en/of zonnestroom gevoede warmtepomp. Zoveel mogelijk weg van het gas. Anders betaalt u zich kapot, zeker als het een koud jaar is (en u herinnert u zich mogelijk nog dat zoiets nog steeds mogelijk is, zelfs de polderknaap heeft nog geschaatst op het Joppe bij Warmond in februari...). Gelukkig gebruiken wij alleen maar kookgas, ik zal nog zuiniger gaan koken (al maakt het financieel nauwelijks wat uit met gemiddeld ruim 30 kuub verbruik in het jaar...).

Polder PV heeft al enkele jaren een contract bij Greenchoice voor elektriciteit (vorig jaar op de "gesaldeerde" balans op basis van het kalenderjaar: exact nul kWh verbruik...) en een beetje kookgas. De tarieven voor beide "energie modaliteiten" worden door Greenchoice in hun "unieke business model" gebaseerd op de standaard "grijze" variabele tarieven van Vattenfall/NUON (voor ons en allen in het netgebied van - tegenwoordig - netbeheerder Liander), als vanouds. Voor stroom wordt omdat we bij GC "aangemeld zonnepanelen eigenaar" zijn, een halve Eurocent/kWh (incl. BTW) korting gegeven (wat helaas ook de marktwaarde van de eigen opgewekte en gesaldeerde stroom iets vermindert, krijg ik verder geen traan van in mijn ogen), voor (kook)gas bedraagt de "korting" een kwart Eurocent/m³ incl. BTW (NB: calorisch gecorrigeerd op de jaarnota).

Voor stadswarmte blijft PPV zich blauw betalen aan de gedwongen Vattenfall/NUON monopolist, vooral vastrecht. Nu is dat vastrecht verder gelijk gebleven, maar ondraaglijk blijft het, die absurde 362,16 Euro gedwongen winkelnering per jaar (incl. 19% BTW), zonder dat je ook maar een microjoule uit die SV installatie hebt "mogen" tappen. Het vierde kwartaal is door Vattenfall nog niet ingevuld voor stadswarmte, wat ongetwijfeld heeft te maken met de BTW verhoging die per 1 oktober 2012 zal ingaan.

Polder PV heeft de wijzigingen in onderstaande tabel weergegeven. Voor iedereen geldt: zelf de eigen contract condities en (nieuwe) tarieven bekijken op de desbetreffende websites. Netbeheer kosten blijven verder gelijk (zie tariefbladen gepubliceerd aan begin van het jaar bij uw eigen monopolist). Behalve natuurlijk ook daar weer voor: per 1 oktober BTW verhoogd van 19 naar 21%. Al die voor de meeste druk bezette burgermensjes onnavolgbare serie wijzigingen zullen verdisconteerd gaan worden in de zeer omvangrijke en ingewikkelde, "gestaffelde" berekeningen voor het bepalen van alle componenten op uw energie nota. En die zult u ook allemaal mee moeten nemen als u een poging wilt wagen (...) om die nota zelf te kunnen herberekenen. Veel succes daarmee, het heeft de webmaster van Polder PV ook jaren gekost voordat 'ie alle pitfalls wist te ontdekken en zelfs tot op enkele centen (afrondingsverschillen) in staat bleek om het voor zijn eigen (complexe) situatie te "kunnen" doen (en dan nog in latere stadia de grijs geworden haren uit de schedelpan rukte omdat die verd**de leverancier opeens, zonder hem daarover te informeren, op een andere wijze termijnbedragen bleek te gaan zitten berekenen. Wat na twee dagen vruchteloos rekenen bijna tot een hartstilstand leidde alhier... ).

Al dat "gereken" is slechts weinig mensen gegeven, en leuk is het beslist niet. Het is eigenlijk extreem geestdodend en regelmatig tot spontaan schuimbekken leidend, meestal onproductief werk. Wat de belanghebbende partijen betreft (de Nederlandse Staat, de netbeheerders, en de energie"leveranciers"), zal dat eeuwig zo mogen blijven. Dom te houden burgermansen zijn immers een oh zo makkelijke prooi om (nog verder) financieel uit te kleden... Dat willen ze graag zo houden, die voor hen zo lucratieve status quo. De energie business is een zwijnen business. Vergeet dat nooit.

2012-I
2012-II
2012-III

***
Verschil 2012-II t.o.v. 2012-I
Verschil 2012 t.o.v. 2011 gem.
Vattenfall / NUON
Greenchoice (PPV tarief)
Vattenfall / NUON
Greenchoice (PPV tarief)
GC/V.f. (PPV)
GC/V.f. (PPV)
stijging t.o.v. '11
Elektriciteit (kWh)
0,2266
0,2216
0,2266
0,2216
0,2253
0%
4,8%
(Kook)gas* (m³)
0,6162
0,6137
0,6629
0,6604
0,6715
7,6%
13,4%
Stadswarmte** (GJ)
23,24
n.v.t.
24,16
n.v.t.
24,57
4,0%
7,7%††
 
Vastrecht stadswarmte (per jaar)
362,16
n.v.t.
362,16
n.v.t.
368,25
0%
2,8%††

Prijzen in Euro per eenheid of per tijdvak (vastrecht), inclusief BTW.
2012-I betreft jan. tm. juni, 2012-II juli tm. sep., 2012-III okt. tm. dec.

* Regio C (regiotoeslag EUR 0,0061/m³ incl. 19% BTW, calorisch gecorrigeerd)
** Gedwongen/onverkiesbaar (monopolie): Vattenfall/NUON
*** Verwachting tariefstelling per 1 oktober 2012, politiek afgedwongen (BTW 19 >>> 21%)
Daarbij gemiddelde voor 2012 nemend van de tarieven zoals getoond voor de periodes jan-jun (2012-I), jul-sep (2012-II), en de verwachting voor okt-dec (2012-III). Gemiddelde voor 2011 ontleend aan uitgebreide tabel bij Polder PV (voor elektra zie grafieken daarvoor actueel tot en met dat jaar).
†† Gemiddelde vastrecht tarief 2011: EUR 353,76/jaar op basis van 2 verschillende tariefstellingen (EUR 361,32 resp. EUR 346,20 per jaar). Idem 2012: EUR 363,68 op basis van 3/4 maal vastrecht tarief kwartalen 1-3 (gelijk blijvende tariefstelling EUR 362,16/jaar) en 1/4 maal vastrecht te verwachten laatste kwartaal met verhoogd BTW tarief, op basis van het ongewijzigde tarief voor kwartaal 3 (EUR 362,16 incl. 19% BTW wordt dan op jaarbasis in kwartaal 4: EUR 368,25, incl. 21% BTW).
Vergelijkbare berekening voor bepaling gemiddelde GJ tarieven per jaar, met als uitkomst gemiddeld EUR 22,11/GJ voor 2011 en EUR 23,80/GJ voor 2012 (tarief verwacht voor 4e kwartaal 2012: EUR 24,57/GJ incl. 21% BTW).

NB1: vastrechten "levering" (Vattenfall/NUON, overgenomen door Greenchoice) voor elektra en (kook)gas in 2012-II gelijk gebleven aan tariefstellingen 2012-I. De totale vastrecht lasten zijn met name voor elektra fors toegenomen sinds 2011, grotendeels te wijten aan netbeheer (vastrecht aansluiting: plus 11,1%, capaciteitstarief: plus 12,8%!, meetdienst: plus 2,6%). All-in voor 2012 (3 vastrechten netbeheer, meetdienst netbeheer, en vastrecht levering): 8,9% voor elektra aansluiting extra, plus 1,7% voor (kook)gas, en gemiddeld genomen op jaarbasis voor stadswarmte dus 2,8%.

NB2: kookgas vastrecht "compensatie" (door Vattenfall hardnekkig onterecht "korting" genoemd) is ook ongewijzigd gebleven, net als het vastrecht. Komt voor onze bemeterde aansluiting neer op 11,18 Euro/mnd. incl. BTW, op jaarbasis is dat EUR 134,16 "wegens het voldoen aan het Niet Meer Dan Anders Principe" (wat niet klopt, we betalen namelijk meer aan vastrechten voor kookgas dan we van de SV monopolist krijgen gecompenseerd...).

Tot slot
Ik help u nog even herinneren dat nog steeds de lulkoek van "7% gemiddelde stijging van het stroomtarief" (of zelfs meer...) in excessieve mate op het internet rondzingt. Het is lulkoek, en het blijft lulkoek. Het (voor terugverdientijd discussies enige relevante) variabele kWh tarief is gemiddeld genomen met bovenstaande getallen, en de oude cijfers in mijn spreadsheets (keiharde Vattenfall/NUON documentatie), gemiddeld iets meer dan 3 procent per jaar gestegen. Een klein beetje meer dan de huidige inflatie. Zie mijn artikel van 20 mei 2012 over deze materie, en idem met een verbeterde rekenmethodiek (CAGR), gedateerd 22 mei 2012, met onweerlegbaar cijfermatig en grafisch bewijsmateriaal. De in het laatste artikel opgenomen grafiek moet nog gecorrigeerd gaan worden vanwege de aangekondigde (toen nog niet bekende) verhoging van het algemene BTW tarief voor het laatste kwartaal van 2012, wat het gemiddelde jaar tarief iets zal doen verhogen. Als ik tijd vind, maak ik daarvoor een update. Er ligt echter veel werk hier, dus dat houdt u nog tegoed van me.

http://www.nuon.nl/energie/energieprijzen/
http://www.nuon.nl/energie/energieprijzen/uitleg-energieprijzen/prijzen-stadswarmte.jsp


20 maart 2012. Jantje huilt, Jantje lacht bij gedwongen afnemers van Liander (inclusief toevoegingen).

Gisteravond (19 maart 2012) was er in TROS Radar weer eens zo'n karakteristiek "akkefietje" die het gevolg is van de totaal ontspoorde "wet- en regelgeving" op energiegebied in ons land. Waar juristen van monopolisten met €€€ tekens in de ogen, en hebzuchtige energieleveranciers al jaren de scepter zwaaien, aangevoerd door belangen organisaties als Netbeheer Nederland en Energie-Nederland (het oude EnergieNed, verder weinig veranderd behalve dat ze hun hoofdkantoor nu dicht bij de politiek in Den Haag hebben).

Het gaat over de in miljoenen-voud aanwezige gasmeters en het beruchte (en ontstellend slecht begrepen) "capaciteitstarief". Ditmaal geen gesodemieter met temperatuur gevoeligheid. Een item (berichten PPV op 2 april 2007, resp. 18 april 2007) wat het parlementair niet heeft gehaald, omdat vervanging van de miljoenen gasmeters bij particulieren door temperatuur ongevoelige meters onbetaalbaar zou zijn. En het wel mee schijnt te vallen met eventueel onterecht "te veel" gemeten verbruik. Maar, zoals ik al had verwacht, gaat het ditmaal over het feit dat er in nogal wat huishoudens - volgens de uitzending zou het zo'n 6.000 huishoudens in het netgebied van Liander betreffen "die een naheffing kregen" - een gasmeter blijkt te hangen met een "capaciteit" groter dan G6.

Er was ook nog een ander "akkefietje". Met het hele pakhuis aan wijzigingen van twee zeer complexe, met elkaar verweven wetsvoorstellen van de afgelopen jaren (zogenaamd "ter verbetering van de consumenten markt"), zijn door het parlement ook de voorwaarden voor de incasseerbaarheid van achterstallige energie-gerelateerde nota's aangescherpt. Nu moet binnen twee jaar een nota voor achterstallige betalingen verstuurd zijn, anders kan de partij die de kosten wil verhalen (hetzij netbeheer, hetzij de leverancier) wat "de wetgever" betreft naar de centen fluiten.

De netbeheerders worden al vele jaren bevolkt door zeer goed betaalde juristen die overal waar ze kunnen geld zien en ruiken. En die meesters zijn geworden in het naar binnen harken van totaal onzinnige posten bij wat voor partij dan ook. En omdat consumenten dom zijn, en helemaal niks van nota's begrijpen, is het harken daar het ergst. Dat was al zo in 2006-2007 toen de webmaster van Polder PV een zenuwslopend robbertje openbaar vechten met Continuon uitvocht voor een "tribunaal" van de NMa omdat ze het hadden bestaan volstrekt illegale dubbele vastrechten af te romen van "gekende" zonnepanelen eigenaren zonder dat die ook maar op de hoogte werden gesteld van die piraterij (een klein postje afromen op een voor de meesten onbegrijpelijke energie nota valt niet op...).

Vandaar is waarschijnlijk, op tijd voordat die 2 jaar termijn zou verstrijken, door de slimbo's bij Liander, met een (volgens slachtoffers in de uitzending) "onduidelijke brief", een naheffings-nota verstuurd naar alle mensen, vanwege het feit dat voor zwaardere gas meters extreem veel hogere capaciteits-tarieven worden geïncasseerd, dan door lichtere meters waar exact dezelfde gasstroom door vloeit*. Slachtoffers die - uiteraard - van niks wisten en die zich voor de zoveelste maal een beroerte schrokken omdat ze zonder dat ze daar enig benul van hadden "een te zware gasmeter" in huis bleken te hebben. Die niet eens "van hen" is, maar "van Liander". Die ze over de consequenties van het in huis hebben van zo'n monster nooit heeft ingelicht (aldus een schuimbekkend slachtoffer in de uitzending, een professor in het strafrecht nog wel). En die dus een vette naheffing in de bus kregen vanwege die extreme verschillen in het capaciteitstarief.

* (toegevoegd) Status "Capaciteitsvergoeding transport" anno 2012 bij Liander voor gasmeters, bedragen inclusief 19% BTW (zie tarieven download pagina Liander):

type aansluiting / verbruik
kosten per maand
kosten per kalenderjaar (12 maanden)
kosten verschil t.o.v. optie 2 per jaar
daggemiddelde kosten jaar met 365 dagen
daggemiddelde kosten schrikkeljaar (366 dagen)
1
t/m G6, jaarverbruik tot 500 Nm³
4,1501
49,8012
-49,8024
0,1364
0,1361
2
t/m G6, jaarverbruik 500 tot 4.000 Nm³
8,3003
99,6036
--
0,2729
0,2721
3
t/m G6, jaarverbruik >4.000 Nm³
16,6005
199,2060
+99,6024
0,5458
0,5443
4
G10
27,6675
332,0100
+232,4064
0,9096
0,9071

Optie "2"in de tabel is de meest gebruikelijke situatie bij normale huishoudens met een gas aansluiting. Die komen nooit boven de 4.000 kubieke meter gasverbruik/jaar (incl. calorische correctie, "Nm³"). Maar ook bijna nooit onder de 500 kuub/jaar. Het is wel zaak om goed op dat laatste te letten als u bijvoorbeeld een zonneboiler installatie met aandeel in de ruimteverwarming in een geïsoleerd huis heeft, of een goede warmtepomp. Of u bent een huurder in een goed geïsoleerd appartement. Want dan kunt u best wel op jaarbasis onder die grens van 500 kuub verbruik komen. En dan heeft u recht op een lagere capaciteitsvergoeding (optie 1, die Polder PV met zijn kookgas aansluiting en een G1,6 meter, zie hier onder, ook betaalt). O.a. deze Tweaker (eenpersoons-huishouden met een zonneboiler) is dat na lezing van de detail analyses op Polder PV gelukt.

<<<
Gasmeter van Polder PV. Het kleinste type wat er bestaat, een "G1,6", uitsluitend voor kookgas op een lagedruk gasaansluiting. Daar over ging de uitzending niet. Maar we betalen voor dat kleine dingetje tegenwoordig wel exact hetzelfde vastrecht voor capaciteit als voor de veel grotere meters G4 die meestal in "gas huishoudens" hangen tot 500 Nm³/jaar, terwijl er per jaar bij ons niet meer dan 35 kuub doorheen gaat...

In ieder geval was Carlo van der Borgt, "Consultant Communications" van netbeheerder Alliander (en bij KEMA...) opvallend mak als een schaap tijdens de uitzending, en werd door hem namens Liander beloofd dat zowel "te grote gasmeters" (bij huishoudens die dat kreng na al die jaren als zodanig "ontdekken"), als ook "elektriciteitsmeters met een te grote capaciteit" kosteloos vervangen zullen gaan worden.

Daarbij zal natuurlijk voor de zoveelste maal het probleem zijn: snappen mensen het probleem überhaupt, krijgen ze het pro-actief te horen, moeten ze het zelf ontdekken, en is er een "termijn" waarbinnen mensen dat dan zouden moeten aanmelden? Dat is bij netbeheerders altijd al een drama geweest. En het zou beslist weer kunnen gaan gebeuren, met dus nog meer onheil mogelijk achter de horizon.

^^^
Het gaat bij dit soort zaken zoals aangekaart bij TROS Radar om afgrijselijk ingewikkelde dossiers. Dat "capaciteitstarief" (zowel voor de gas- als voor de elektra aansluiting) staat namelijk niet op zichzelf, maar is onderdeel van een al vele jaren geleden gestarte mega operatie door belangen organisatie EnergieNed, die in heel veel zaken hun zin hebben gekregen via hun "ons kent ons" sparring partners bij het Ministerie van EZ resp. rechtsopvolger EL&I.

Het gaat bij elektra en gas over vergelijkbare problemen: men blijkt (achteraf, natuurlijk...) een "te hoge capaciteit" in huis te hebben. Waarvan men nooit door netbeheer op de hoogte is gesteld. Of, in warmtepomp situaties, werd door installateurs [veel te] "ruim bemeten" capaciteit aangelegd, die bij normaal gebruik waarschijnlijk nooit benut zou worden. De eindgebruiker met zo'n "te hoge" capaciteit is in die gevallen sinds 1 januari 2009 dan gewoon vet de lul en moet heftig dokken aan netbeheer. Ook al verbruikt hij "gemiddeld". Of, veel erger nog, structureel veel minder dan gemiddeld. Dat capacteitstarief moet 'ie blijven schokken, zuinig of niet...

Bovenstaande foto is van mijn map "capaciteitstarief" wat slechts een microscopisch deel bevat van de stapels papieren vergaderings-bagger over dit onderdeel. Wat al heel snel na invoering al leidde tot drama's bij een van talloze getroffen groeperingen: mensen in o.a. Amsterdam die dachten een milieuvriendelijke, "kosten besparende" warmtepomp in huis te hebben. Totdat ze door de invoering van het capaciteitstarief voor de elektra aansluiting via de achterdeur met dik 500 extra vastrecht per jaar werden gen***d. En hun "rendabele investering" door de fysieke onmogelijkheid om in alle gevallen de aansluitwaarde te verlagen (in het geval van veel andere zware apparatuur) dus per direct teniet werd gedaan ("Warmtepomp strop" artikeltje, slachtoffers in Amsterdam, zie ook deze post over de materie).

Ook zichtbaar het uiteindelijke "Kamerstuk" van dossier nummer 31374 Nr. 36, waarin dan maar weer een "ad-hoc regeling" voor de getroffen bezitters werd getroffen (puin ruimen door de Tweede Kamer, dus). Tevens nog een ouderwetse diskette met mijn zienswijze tegen een zoveelste wijziging van de Tarieven Code bij de NMa: to no avail. Burgers hebben helemaal niks te zeggen over dit soort administratieve, door juristen "begeleide" operaties tussen netbeheer en NMa. En moeten aan het eind van alle mooie woorden gewoon: meer betalen. Vrijwel nooit minder...

De vertegenwoordigster van Vereniging Eigen Huis gaf in de Radar uitzending al aan dat ze bovenop dit zoveelste piraten energie dossier zou blijven zitten, met name waar het de "niet fysiek verder meer verlaagbare" capaciteiten bij de elektriciteitsmeters aan gaat: want die slachtoffers worden massaal belazerd met een absurd hoger capaciteitstarief dan voor een 3x 25 Ampère aansluiting. En kunnen geen kant op. Monopolisten beleven aan dit soort in de fuik gelokte, feitelijk gebonden klanten, weer Gouden Tijden...

Tot slot: over de andere netbeheerders, waar exact dezelfde zaken (kunnen gaan) spelen is er helemaal niets bekend gemaakt tijdens deze verder weer interessante uitzending van TROS Radar. Waar ook energie specialist Paulus Jansen van de SP kort aan het woord mocht komen. Dus dit krijgt vast wel weer een vervolg...

Item naheffing Liander bij TROS Radar (19 maart 2012)
http://www.trosradar.nl/artikel_detail/bericht/hoge-naheffingen-door-te-grote-meter/ (19 maart 2012, artikel met wat meer achtergronden, let ook op lezersreacties incl. die van ondergetekende)

http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/37885332#37885332 (19 maart 2012, korte bespreking en analyse door PPV's alter ego zonnigtype op Duurzame Kroeg van GoT)
http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/Liander-voor-blok/ (19 maart 2012, VEH zet tanden in de materie)
http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/Liander-geeft-gedupeerde-klanten-gelijk/ (20 maart 2012, heldere interpretatie van Vereniging Eigen Huis)


2 maart 2012. Goede score voor Polder PV op Energiemanageronline. Wat natuurlijk niet zo verwonderlijk is. Wij weten al lang dat we weinig energie verbruiken. Ik houd sinds een tijdje, puur omdat ik nieuwsgierig ben wat die website "levert" aan visualisaties van energie verbruiken, onze maandelijkse energie verbruiken bij op Energie manager online. Een website die door Cees van Beek i.s.m. Fertile Media wordt onderhouden, en die aardige "plaatjes" levert van de verbruiken. Maar ook, sinds kort, een zogenaamde "benchmark": hoe verhoudt jouw verbruik zich t.o.v. verbruiken van gelijksoortige woningen. Daartoe dienen enkele gegevens ingevuld te worden. Omdat ik zelf niet zo geporteerd ben van het invullen van specifieke adresgegevens op het vergiet genaamde het wereldwijde web, heb ik een fictief adres "in de buurt" opgegeven, zodat we daar geen gezeur mee krijgen als er ongewild datalekken optreden (je weet maar nooit tegenwoordig...).

Meteen wel een tekortkoming: wij hebben elektra, kookgas, stadswarmte en water aansluitingen en verbruiken hier. Je kunt echter bij E.M.O. alleen maar "kiezen" voor gas of stadswarmte. Niet beide. Tja, je woont in een "byzondere wijk", of niet, natuurlijk. Niet dat ik er wakker van lig, we weten al sinds we hier wonen dat we gemiddeld ruim dertig kubieke meter kookgas per jaar verbruiken, dus daar ga ik me niet druk over maken (wel over de kookgas vastrechten, uit der aard...). Vandaar dat ik alleen ons stadswarmte verbruik invul (al heb ik al die data gewoon ook hier separaat, al vele jaren lang, en probeer ik die maandelijks te updaten als ik het niet te druk heb, hier), en niet die voor "gas" kan invoeren.

Net de meterstanden van onze drie meters elektra, stadswarmte, en drinkwater ingevuld, en dan krijgen we deze fraaie vertoning in het dossier te zien. Bovenaan de afwijking van de trend die je jezelf als "richtlijn" hebt gesteld. De er onder weergegeven benchmark is echter nog slechts in vergelijking met 5 andere huishoudens van hetzelfde type, dus hier kan nog heel wat ruis en foutmarge in zitten.

Februari was behoorlijk koud (zeker de eerste tien dagen), dus ook wij hadden de verwarming regelmatig op een forse stand staan. Gelukkig bleef onze eigen benchmark op "nul procent" steken: we wijken deze maand niet af van het "gewenste" gemiddelde (maar dat gaat zeker minder worden als het minder koud wordt). Elektra laat meteen zien dat we absurd weinig hebben verbruikt voor een februari maand (83% onder de zelf opgelegde richtlijn), wat alles heeft te maken met de combinatie zeer zuinig, en weinig apparaten hebbend huishouden en een aardige set zonnepanelen die maakte dat we nog maar 19 kWh restverbruik hadden deze maand, met name door de verpletterend mooie eerste tien dagen van februari. Met water zaten we deze maand tien procent onder het streef getal.

Rechts onderaan de "benchmark" t.o.v. het gemiddelde van zes huishoudens (incl. dat van ons): we zitten helemaal links op de schaal (het "huisje" in de donkergroene kolom), zoals we natuurlijk al lang hadden verwacht, en waar we verwachten ook te blijven zitten. Zelfs als Nederland vet van bil gaat met besparen (wat ik niet zie gebeuren, maar zeg nooit nooit).

Die "tip" links van de "benchmark" is voor ons zo onzinnig als maar kan. Een vriezer hebben we nooit gehad en die gaat er ook nooit komen. Een klein vriesvakje in de energiezuinige koelkast is alles wat we hebben, en dat is ruim voldoende. Die wordt sowieso helemaal ontdooid als we zo'n drie weken op vakantie gaan (dan staat in ons huis uitsluitend de mechanische ventilatie op de basis stand, verder staat er niets aan). De meeste "tips" zijn aan ons toch niet besteed. We hebben die al jaren geleden zelfstandig en zonder hulp geïmplementeerd, het apparaat waar het over gaat hebben we niet, of ons gedrag is sowieso zeer sterk afwijkend van het gemiddelde.

Maar verder is het een aardig en laagdrempelig middel voor diegenen die nog helemaal niks weten van hun eigen energie gedrag, dus wat let u om het te proberen? U kunt er altijd weer mee ophouden, vrijheid, blijheid...

http://energiemanageronline.nl


28 februari 2012. Wereldnieuws en toch geen nieuws: "hernieuwbare" stroomproductie NL stagneert in 2011. Voor de insiders kan het geen verrassend nieuws zijn. Voor de leek en de nieuwkomers kan het als schokkend overkomen. De "duurzame", of, zo CBS het wil, als "hernieuwbaar" bestempelde productie van elektriciteit is in Nederland, na jaren gevuld met boekwerken vol geflopte "regelingen", en oeverloos geouwehoer in de Tweede Kamer, vorig jaar weer eens lekker "gestagneerd". Mij verbaast het niet in ieder geval. Want alle regelingen zijn draconische nachtmerries gebleken die vooral de Grote Jongens ten goede zijn gekomen, en die hebben net als de Staat geen enkel belang bij een echte groene revolutie. En dus wordt er maar wat aan gerotzooid. En schiet het allemaal nog steeds niet op. Je zou als duurzaam NEEderlander de kop van je romp schamen over zulk voortdurend wangedrag van ons in fossielen wadende polderlandje.

CBS publiceerde gisteren de snoeiharde cijfers. Weliswaar zijn die nog steeds "voorlopig", maar verwacht geen dramatische aanpassingen van deze ronduit deplorabele "tussen"resultaten. Het was bagger. Het is bagger. En als we niet uitkijken, blijft het bagger.

Polder PV maakte zijn eigen grafieken van de StatLine data die gisteren werden ververst. Kijk en huil mee:


^^^
KLIK
op plaatje voor uitvergroting.

Productie van als "hernieuwbaar" bestempelde elektriciteit per optie (gekleurde smalle kolommen, per jaar naast elkaar), en de totale productie zoals opgegeven door CBS in Terawattuur (1 TWh = 1.000 GWh = 1 miljoen MWh = 1 miljard kilowattuur). Er vinden forse verschuivingen plaats in de productie van "hernieuwbare" elektriciteit, waarvan de opvallendste de behoorlijke groei van windstroom is (eigenlijk zou "redelijk" meer van toepassing zijn, er kan hier zo veel meer). En forse fluctuaties in afval verbranding ("groene fractie", tegenwoordig wordt 49% van de afval opbrengst als "groen" aangemerkt, maakt niet uit waar het vandaan komt, en angstaanjagend groeiend). En tevens in biomassa bijstook in zeer fossiele centrales. In het buitenland een extreem veel geringere impact hebbend - Nederland is "uniek" in de omvang van deze smerigste aller "hernieuwbare" opties in Europa, die uitsluitend door de Grote Energiebedrijven met enorme fossiele centrales uitgebaat kan worden. Geen burger te vinden daar.

De fluctuaties bij deze twee "vieze" opties zijn extreem politiek bepaald. De dip in biomassa bijstook in 2007 werd bijvoorbeeld veroorzaakt doordat er geen oerwoud-palmolie meer bijfgefikt mocht worden in de kolencentrales, want zoals gebruikelijk in ons landje was het "middel" weer eens erger dan de kwaal (lees: massale oerwoud destructie, om ons een "groen imago" te bezorgen). Helaas neemt dat gedoe in bestaande fossiele centrales de laatste jaren alweer fors toe (nu met massaal, met op fossielen aangedreven schepen, hierheen gesleepte Canadese bossen in de vorm van houtsnippers, etc.). Al was door een combinatie aan onderhoud, en het wegvallen van MEP subsidies, er in 2011 een waarschijnlijk tijdelijke dip te bespeuren.

Die vieze twee opties zijn zogenaamd "nodig", anders haalt Rutte nooit "zijn" (met diepe zucht geaccepteerde, en voor het gemak omlaag bijgestelde 20>>14%) "doelstelling voor 2020". Zeg maar "groen omdat het van EU moet", maar dan zo makkelijk mogelijk. En als het eindproduct, de elektra, maar buiten allerlei onwelriekende salderings/kropje sla constructies om wordt verkocht aan consumenten. Want dan kan de Staat er lekker 65-70 procent van afromen... Zoiets dus, "groen" op zijn 'ollands. We mogen blij zijn dat het hier nog redelijk waait (december 2011 was een record maand), anders hadden die "slechts op subsidies draaiende" turbines van Rutte nooit ons land op een nog "dragelijk" niveau van 11,8 TWh kunnen brengen in 2011. Voor de rest is het de schaamte voorbij. Uit het totaal blijkt kristalhelder dat ons land alweer een jaar is "gestagneerd" met de geaccumuleerde "hernieuwbare" productie, en dat is driewerf SCHANDE waard!

NB: de opties "groen gas" en zonnestroom zijn niet volledig, of in het geheel niet ingevuld. De laatste optie is sowieso een drama: CBS schat er gewoon met een hele natte vinger op los, en gaat uit van totaal gestoorde, prehistorische "kengetallen" om de compleet uit de duim gezogen "jaarproductie" te bepalen. Uit een al even fragenswürdige, nergens vast liggende geëxtrapoleerde "capaciteit" aan onbekende, middels enquêtes bij elkaar gesprokkelde "hoeveelheid aan eindgebruikers afgezette zonnepanelen" in ons land. Driemaal niks dus, en een getal waar een pot zout naast moet (laatste getal voor 2010, totaal onbeduidend, recenter nog steeds compleet onbekend).

In bovenstaande figuur de verdeling zoals getoond in de eerste grafiek, maar dan uitgelegd op een "honderd procent schaal". Waarbij "100%" voor 2011 de door CBS opgegeven totale productie is, 11,79 TWh. Daarvan neemt windstroom het leeuwendeel voor zijn rekening (4,736 TWh = 40,2%), al is nog steeds het procentuele aandeel van 2007 (dik 4 jaar geleden!) niet bereikt, door verschrikkelijk lange en kolossale hoeveelheden "vergader energie" kostende procedures. En oorlogsverklaringen van georganiseerde nimby's die liever fossiele stroom blijven zuipen dan zich open te stellen voor een van de meest efficiënte en schone vormen van opwekking van elektriciteit afkomstig uit een oneindige en gratis aanwaaiende "bron". Het zeer Hollandse, ik zou bijna willen stellen, voor autochtonen overbekende, huiselijke fenomeen "wind"...

De blijvend zeer dubieuze bijfik in fossiele centrales komt op de tweede plaats (3,147 TWh = 26,7%). Vervolgens alweer een hoogst dubieuze "hernieuwbare" optie, afvalverbranding "groene fractie" (1,905 TWh = 16,2%), vervolgens restfractie "verbranden van biomassa" (801 GWh = 6,8%). Biogas bevat hier nog slechts het aandeel "co-vergisting van mest" (gearceerd groene kolom segment rechts bovenin, 564 GWh = 4,8%). Zonnestroom komt hier niet in voor, want dat "lijkt" nog niet bekend (en zal ook nooit "bekend worden", want CBS "meet niks"). In 2010 zou het aandeel volgens CBS slechts 60 GWh zijn geweest, wat zo goed als niks is, en wat bovendien een compleet bij elkaar genattevingerde hypothetische (veel te laag ingeschatte) "jaaropbrengst" is en dat ook zal blijven, zolang niet alles geijkt bemeten wordt in ons bizarre landje.


^^^
KLIK
op plaatje voor uitvergroting.

In deze laatste grafiek de "procentuele aandelen" van alle (bekende) opties op elkaar gestapeld, en het totaal geaccumuleerde aandeel van "alle hernieuwbaar beschouwde" elektriciteit in de totale stroomconsumptie in NEEderland (grijs omlijnde totaal kolom). Hieruit blijkt kristalhelder, tot jankens aan toe, dat ons land verschrikkelijk slecht blijft presteren, ondanks een "iets beter windjaar" dan vorig jaar (nog steeds ondermaats, al was december een zeer goede maand). Als je de bovenste twee extreem dubieuze opties niet mee zou tellen (biomassa bijfik kolen- en gascentrales en afval verbranding), houd je nog maar een aandeel van 5,5% over. Ergo: we leven nog steeds in de Middeleeuwen hier: dat is een dramatisch slechte prestatie voor een van de rijkste landen op deze planeet, nota bene met de veelbesproken "triple-A rating"... Je gaat je echt afvragen waar we in hemelsnaam al dat geld dan wel aan spenderen. Maar misschien is het wel verstandig om dat helemaal niet te willen weten ...

Groene strik, and that's it...
Dus wat gebeurt er dan met al die "groene stroom vragende" klanten in ons land? Die krijgen een fossiel cadeau'tje via de meter het huis in, verpakt in een vaal-grijsgroene strik die uit elkaar valt als je d'r aan trekt. Die stroom is "vergroend" met vage groene certificaatjes verkregen uit dumping van de "groenheid" van Scandinavische waterkracht centrales die al decennia lang bestaan. En de import van die certificaten is schrikbarend snel omhoog gegaan de laatste jaren. Volgens StatLine (deze link) van 18,9 TWh in 2008 naar een verbijsterende 25,5 TWh in 2011. Een factor 2,2 maal de hoeveelheid fysieke, "hernieuwbaar" bestempelde elektriciteit die we zelf, met verschrikkelijk veel moeite opwekken (grotendeels: bij de Grote Jongens). Een stijging, bovendien, van 35 procent in vier jaar tijd (import "groencertificaten"), en waar we in eigen land geen ene moer aan hebben gedaan. Vergroenen van een grijs land, heet dat. Nederland handelsnatie, rijk geworden van groene lulkoek en megatonnen aan zwartgeblakerde gebakken lucht...

Productie hernieuwbare elektriciteit stabiel (hoe een CBS manager met politieke ambities probeert van het trieste nieuws nog "iets positiefs" te maken - bericht van 27 februari 2012)
StatLine statistiek laatste 4 jaar (beter niet kijken, is slecht voor uw geestelijke gezondheid...)


25 januari 2012: Tarief pyramides en energie kosten prognoses Polder PV. De webmaster van Polder PV is weer eens heel diep in de nieuwe tariefstellingen gedoken die voor hem geldig zijn voor het eerste half jaar (alle variabele tarieven en vastrecht stadswarmte), of voor het hele jaar (vastrechten bij netbeheer elektra en gas). En berekende uit die basis gegevens de te verwachten energie kosten voor het eerste halve jaar (1 januari tm. 30 juni 2012).

Dit zijn geen kattebelletjes, je moet duivels goed opletten wat er wordt meegenomen, en het vergt driehonderd procent aandacht. Een fout is zo gemaakt. Toch denkt de webmaster van Polder PV dat hij een zeer degelijke inschatting heeft kunnen maken van wat hij het komende halfjaar aan energie- en nu ook drinkwater kosten "kwijt" zal zijn. Al blijft dat natuurlijk volslagen fictief. Want ten eerste gaat een standaard energienota niet over een periode van een half jaar tijd, maar vaak over een periode van "ongeveer een jaar". En dan ook niet over "exact een kalenderjaar", maar vaak over een periode die daar niet synchroon mee loopt, en die ook nog eens korter of langer dan 365/366 dagen kan zijn. En dus te maken krijgt met soms wel 3 tarief periodes met verschillende tarieven voor zowel variabele kosten als voor vastrecht posten. Zodat er uiteindelijk complexe reken operaties aan te pas moeten komen om "het nota resultaat" te kunnen berekenen.

^^^
Een van diverse screendumps in het artikel die weergeven hoe ingewikkeld "tarieven" in het "geliberaliseerde" Nederland zijn opgebouwd. En een onthullende, kristalheldere illustratie van het feit dat in ons land de Staat de allergrootste huichelaar op het gebied van "besparing" is waar het het incasseren van monumentale hoeveelheden geld betreft. Die feitelijk NIETS van doen hebben met "energie productie" noch met de veelbesproken doch zeer slecht begrepen "kosten" daarvan...

Het all-in elektriciteitstarief bij PPV is met 3,4% gestegen t.o.v. het vorige half jaar, het heeft als "basis" het grijze variabele continu tarief bij Vattenfall/NUON. Over de periode vanaf de liberalisering is de jaarlijkse stijging voor dat Vattenfall all-in tarief gemiddeld slechts 3,14% geweest.

Wat ik nu gedaan heb is gewoon een zeer goede inschatting maken van de kosten in het eerste halve jaar uitgaande van de voor ons geldende, huidige tarieven, de meest recente verbruikscijfers of de "langjarige gemiddeldes", de inmiddels tot vrijwel 100% dekkende zelf opwek van zonnestroom, en de voor ons geldende vastrecht last (met name enorme bedragen af te dragen aan netbeheer). En uit dat alles de "jaarkost" te berekenen, en deze vervolgens te halveren. In een aparte berekening heb ik voor onze eigen huishouding ook nog de drinkwater kosten opgeteld bij het eindresultaat.

^^^
De "vastrecht load" bij het zeer zuinige huishouden van Polder PV is ondraaglijk zwaar. Deze is veel groter dan de "compensaties" die we van Min. Fin. (teruggavepost energiebelasting) resp. Vattenfall/NUON (compensatiepost vastrecht kookgas aansluiting i.v.m. "Niet Meer Dan Anders" principe) krijgen (twee posten "onder de X-as").

De enige kosten die Polder PV kan beïnvloeden staan direct boven de X-as, de "variabele kosten" (4 posten), die in totaal voor het eerste half jaar EUR 135,87 bedragen, wat slechts 43% van het totale te betalen bedrag is. Mogelijk wordt dat nog minder, vanwege een nieuwe, zuinige computer, en mogelijk nog 2 zonnepanelen in aantocht (waarschijnlijk dus richting "neggie" status op het vlak van elektra).

Opgelet! Om verwarring te voorkomen. De "verbruikscijfers" in het kadertje linksboven zijn de getallen op jaarbasis. Op basis van die jaarverbruiken zijn de jaarkosten berekend (inclusief vastrechten). Het eindresultaat is gedeeld door twee om de in de stapelkolom getoonde halfjaar kosten te berekenen. Excuus voor mogelijke verwarring...

Voor uitgebreide toelichting bij deze grafiek, "de te verwachten energie- en drinkwater kosten bij Polder PV in het eerste half jaar van 2012", zie de aparte pagina.

Vervolgens heb ik ook verantwoorde inschattingen gemaakt van vergelijkbare energie kosten (excl. drinkwater) in het eerste half jaar van 2012 in drie verschillende typen huishoudens, om een zinnige vergelijking te kunnen maken: (1) vergelijkbare stadswarmte + kookgas huishoudens zonder zonnepanelen in onze woonwijk; (2) stadswarmte huishoudens zonder kookgas aansluiting (en dus gedwongen elektrisch kokend), zonder zonnepanelen; (3) all-gas huishoudens met een eigen HR ketel, zonder zonnepanelen.

De resultaten van mijn uitgebreide reken excercities heb ik in de vorm van grafieken met toelichting geplaatst op de zevende special pagina in de sectie Financiën. Het tweede deel uit het PPV project "De Tarief Pyramide". Enjoy, mocht u net zo'n detail fetisjist zijn op dit gebied als de webmaster van Polder PV...23 januari 2012: Screendump van het jaar.


^^^
KLIK op plaatje voor uitvergroting

Zie ook het korte persbericht van Delta (onderaan gelinkt). Polder PV hoopt dat het bedrijf nu, ook na het gedwongen vertrek van de van Shell afkomstig nuke hardliner Boerma, eindelijk eens een andere weg in zal gaan slaan. Kernenergie is een doodlopende weg. Afnokken daarmee!

Ronduit opmerkelijk dat Delta ook volmondig toegeeft dat de elektriciteitsmarkt met overcapaciteit te kampen heeft (dat gaat nog wel wat decennia duren, er gaan binnenkort een paar gigantische kolencentrales aan het net zonder dat er in Den Haag een parlementaire wenkbrauw knippert). En vooral: dat die "lage energieprijzen" veroorzaakt. Dat terwijl iedereen elkaar in ons land maar loopt na te kwaken dat "energie zo duur is". Wat kolder is, energie, de kilowattuurtjes, is helemaal niet "duur". VASTRECHTEN zijn de nieuwe molensteen.

Dank!
In ieder geval: Mag de webmaster van Polder PV een ieder die de afgelopen tijd en veel langer al in het verleden keihard heeft gewerkt om de waanzin van meer kerncentrales (anywhere) te stoppen heeeeeeeeeel erg hartelijk danken voor dit voorlopig zeer geweldige resultaat?

Dat is straight from the heart!

Met name WISE, het Zeeuwse Comité Borssele II, Nee, en Greenpeace zeer hartelijk dank voor de al vele jaren durende David versus Goliath strijd met inzet van marginale "resources". Diep respect!

Wel allemaal alert blijven s.v.p.: de Duitse kolen- en kerncentrale moloch RWE die er in Nederland maar wat graag hier een zooi nukes d'r bij wil plempen (ze bouwen inmiddels aan het 1.600 MW grote kolenmonster in de Eemshaven), en die zich tegenwoordig in Nederland stiekem en lafhartig als "energie leverancier" verstopt onder het al lang ter ziele gegane nep-groene label "Essent", zal dit zeker niet over haar kant laten gaan. Al hebben ze zogenaamd gezegd (Volkskrant) dat ze er "geen brood meer in zouden zien". In het Ensoc artikel van vandaag stelt CEO Peter Terium van RWE het als: "En in Nederland, waar we een minderheidsbelang hebben in Borssele, zien we op dit moment ook te veel beren op de weg. Geen politieke garanties, geen goede businesscase. Zolang de politieke en economische kaders niet zijn opgelost, zullen we geen energie steken in een tweede Borssele".

Er zijn echter nog steeds lieden die beslist alles in de strijd willen werpen om ons alsnog via de achter ingang (bijvoorbeeld via het "Energy Resources Holding B.V." vehikel) te gaan besodemieteren met een vergunningsaanvraag. Een kat in het nauw maakt immers rare sprongen... Waakzaamheid blijft absoluut geboden!

Zelf ook een steentje bijgedragen
Polder PV heeft eerder deze maand in ieder geval zijn persoonlijke "visie" op die onzalige MER procedure voor meganuke complex Borssele II, III, IV en V, verstuurd aan het door EL&I gefinancierde "Bureau Energieprojecten" wat namens dat onzalige, nuke-loving ministerie probeert via de stalinistische "Rijkscoördinatieregeling" (een Regentesk neoliberaal Dictaat om allerlei onzalige infrastructuur "versneld" door de strot van de burgermensjes te proberen te duwen) alsnog iets te redden van de nucleaire renaissance die de VVD (en "gedoogpartner" PVV...) dacht onder Rutte al kat in het bakkie te hebben. Die "procedure" heeft iets van 3.000 inzendingen opgeleverd volgens Energeia (incl. het exemplaar van PPV), en ik schat dat daar ongetwijfeld ook de nodige grondige epistels uit Duitsland bij hebben gezeten.

Overigens staat de website van dat bureau nu nog steeds onder de oude, al lang opgeheven "SenterNovem" vlag van het oude, volstrekt verkalkte EZ ministerie vermeld, historischer kan dit beeld bijna niet worden.

In ieder geval: een byzonder goede dag en jaar gewenst, allen! En dat meneer Rutte zijn totaal achterlijke mening over die "op subsidies draaiende windturbines" (en zonnepanelen) maar zo spoedig mogelijk mag herzien. Veel wijsheid bij (een complete) heroriëntatie van het neoliberale energiebeleid...

Uiteraard hoort dit heug'lijke feit met een passende energetische limerick te worden beloond. Hier vindt u het nieuwste exemplaar.

http://tinyurl.com/6vf5w8j (verkorte link naar het fijne persbericht van Delta, van 23 januari 2012)
http://tinyurl.com/7pb727p (verkorte link naar dossier "2e kerncentrale Borssele" bij Bureau Energieprojecten. Zeg maar gerust: VIER nieuwe kernreactor blokken in Borssel. Delta ziet er even van af, maar er is nog een hele grote kaper op de kust...)


18 januari 2012: Tweet van de week op Energeia - Diederik gaat, Sjoera komt.

"Een nieuw jaar; tijd om het werkterrein te verleggen. Ik laat milieu in goede handen van @SjoeraDikkers en stort me op asiel en migratie."

Was getekend ..... Diederik Samsom (PvdA), op zijn Twitter pagina.

... al volgde rap de Tweet op zijn pagina:

"Op energie blijf ik voorlopig nog actief."

Zo te zien lijkt mevrouw Dikkers geen energie achtergrond te hebben... Zeker geen Ir. titel.

Op haar Twitter pagina:

"Zo, vanaf vandaag inwerken in nieuwe portefuille. Duurzaamheid, milieu, klimaat en energie."

Alleen Paulus (Jansen, SP) dus straks nog over op dit "nogal essentiële" gebied. Als ingenieur die weet waar hij het over heeft (i.t.t. de rest).

De afbraak is bijna compleet...

Later postte ik op GoT het volgende n.a.v. mijn ietwat cynische insteek over het aankomende afscheid van harde werker Samsom op klimaat/energie politiek gebied. En de nieuwe spreker die nog nauwelijks ervaring op het door wolven, piranhas en piraten bevolkte energie dossier lijkt te hebben, maar die ik uiteraard de kracht en de wijsheid wens om de in plakkerige, stinkende fossielen zwemmende Tweede Kamer te redden van de verdrinkingsdood:

"Zonder ingenieurs gaat het vrees ik niks worden, maar ze krijgt van mij een vrijbrief om de tent uit te roken natuurlijk. Zal moeilijk genoeg worden, ik ken mijn pappenheimers inmiddels (de nodige jaartjes ervaring opgebouwd met ranzige TK dossiers).

Ik krijg in dezen natuurlijk ook graag ongelijk, maar heb al te vaak voorzien wat er stond te geschieden (niet details, wel grote lijnen).

Diederik was nou ook niet echt een "jongen met al te nauwe banden met de fossiele industrie". Hij heeft Echte Energie mede opgericht en mij als klant verwelkomd ondanks het feit dat ik aangaf dat ze niks aan me zouden verdienen, back in 2003...

(maar EE werd later door Eneco opgevroten, zo gaat dat dan...)"

 

actueel 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20-11 10-1


© 2012 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)