energy yield per week, 4 years superimposed
jaaroverzicht linkpagina
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Jaaroverzichten

(Yearly overviews, showing production results per calendar year)

Maak uw keuze uit onderstaande grafiek typen

volledige update tot en met 2009

sommige onderdelen worden elke maand, of per seizoen ververst

Status 2009: * = afgerond

meterstanden PV-systeem
meter readings of the PV-system
eerste tm. laatste dag van de periode
First to last day of period
inverter kWh meterstanden/jaar
meter readings of inverter kWh counter/year
*
alle jaren in 1 grafiek; 1 januari - 31 december (Jan. 1 - Dec. 31) update 1 augustus 2012
inverter kWh meterstanden/maand
meter readings of inverter kWh counter/month
*
alle jaren in 1 grafiek; 1e - laatste dag van de maand (first till last day of the month) update 1 augustus 2012
dagopbrengsten
daily energy yield
verschil meterstanden ochtendmetingen
difference between inverter kWh readings at morning start-up
gerealiseerde dagopbrengsten
realized daily energy yield
*
incl. "gestapelde" grafieken 2 typen AC modules
gemiddelde dagopbrengsten
average daily energy yield per AC-module
*
gemiddelde opbrengsten per module; incl. voortschrijdende daggemiddeldes sinds begin metingen resp. van laatste 30 dagen
genormeerde dagopbrengsten
norm daily energy yield Wh/Wp
*
incl. schaduweffecten, "rollover image", vergelijking trendlijnen 2 typen AC modules en gevolgen van correctie voor inverter defecten
weekopbrengsten
weekly energy yield
maandagochtend - zondagavond
Monday morning - Sunday evening
gerealiseerde weekopbrengsten
realized weekly energy yield
*
incl. "gestapelde" grafieken 2 typen AC modules
gemiddelde weekopbrengsten
average weekly energy yield per AC-module
*
gemiddelde opbrengsten per module
genormeerde weekopbrengsten
norm weekly energy yield Wh/Wp
*
incl. schaduweffecten, "rollover images", grafieken met gegevens van alle afgesloten jaren in 1 diagram, vergelijking trendlijnen 2 typen AC modules
maandopbrengsten
monthly energy yield
ochtend 1e tm. avond laatste dag van de maand
morning 1st till evening last day of the month
gerealiseerde maandopbrengsten
realized monthly energy yield
*
maandopbrengsten van 2 typen AC modules kolomsgewijs naast elkaar, resp. "gestapeld", gestandaardiseerde maandopbrengsten (30 dagen periode), "rollover images"
gemiddelde maandopbrengsten
average monthly energy yield per AC-module
*
gemiddelde opbrengsten per module
genormeerde maandopbrengsten
norm monthly energy yield Wh/Wp
*
incl. schaduweffecten, "rollover images", grafieken met gegevens van alle afgesloten jaren in 1 diagram, alternatieve grafiektypes
 kwartaal- en seizoensopbrengsten
quarter and season yield (91 day standard)
1e tm. laatste dag van kwartaal resp. seizoen
1st till last day/hour of quarter or season
genormeerde kwartaal- en seizoensopbrengsten*
norm quarter and season yield Wh/Wp
*
vergelijking van opbrengsten per kwartaal, meteorologisch en astronomisch seizoen, gestandaardiseerd (gelijke lengte)
 halfjaarsopbrengsten
yields of half year periods (182 day standard)
optelling uit kwartaal/seizoensopbrengsten
direct calculation from quarter/seasonal yields

genormeerde halfjaarsopbrengsten*
norm half year yields
*
genormeerde opbrengsten dubbelseizoenen*
norm yields double seasons
*

vergelijking van opbrengsten per meteorologisch en astronomisch "half jaar", dan wel van dubbelseizoenen in het betreffende jaar, gestandaardiseerd (gelijke lengte)
 jaaropbrengsten
yearly yields
 1e tm. laatste dag van het jaar
1st till last day of the year
jaaropbrengsten (reëel en genormeerd)
yearly yields (realized and normalized)
*
grafieken ondergebracht bij de sectie totaaloverzichten: gerealiseerde en genormeerde jaaropbrengsten van het 1,02 kWp (deel-)systeem
effecten op energiehuishouding
effects on energy household
balans van verbruik meter netbeheerder en zelf opgewekte hoeveelheid zonnestroom
balance of net meter registration and generated solar-energy
meterstanden netbeheerder
meter readings of ferraris meter net manager
*
incl. energiebalans, zelfvoorzieningsfactor, eigen bijdrage aan "Kyoto protocol"


In deze deelsectie worden grafieken met de primaire productiegegevens van ons PV-systeem gegeven per afgesloten jaar (1 januari tot en met 31 december). Voor volledige, doorlopende overzichten in de loop van de tijd (vanaf begin metingen tot en met grafiek update datum), alsmede de jaaropbrengsten, zie de sectie totaaloverzichten.

 


© 2004-2010 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)