starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
ontwikkelingen "oud"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws P.V. pagina 1

14 maart 2004 - 14 december 2004

meest recente bericht boven

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

<<< 21 20-11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 highlights JSS22


14/16 december 2004: Feedback op "woestijnratten" (zie 11 december 2004). Van twee collega's ontving ik separaat deze reacties per e-mail:

"... ik mag hopen dat ze zich niet realiseren wat de lading is van de namen die ze hebben gekregen. Ze zouden wel eens een persoonlijkheidsstoornis kunnen oplopen ;-)."

"Als we nu eens alle Nederlandse "ratten" in een tredmolen zetten, aan een generator hangen en via een rat-voltage inverter aan het net koppelen, kunnen we de bio energie nog een push geven. Moeten we alleen nog even het rendement berekenen, (90% moet haalbaar zijn) en alle neuzen dezelfde kant op zien te krijgen. DAT zal niet meevallen in PV-Nederland..."

Bedankt voor deze leuke respons! Heeft u ook nog een verfrissende bijdrage? polderjongen@freeler.nl!


14 december 2004: Eindelijk weer nieuwe grafieken. Tot mijn grote schrik zag ik dat door alle toestanden zoals in de vorige reeks bijdragen geschetst, alweer op 6 december de laatste nieuwe grafieken op de website waren geplaatst. Nu eindelijk even een adempauze om daar wat aan te doen! Zie de grafieken met cumulatieve weekopbrengsten van onze zonnepanelen, sinds het begin van de metingen in maart 2000.


14 december 2004: Onverwachte investeerder in PV. Bandenfabrikant Michelin (!!) en de Duitse zonne-energiespecialist Voltwerk gaan in vier projecten in Duitsland bijna 10 MW aan zonnepanelen installeren. Lees verder op:

http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11736&HoofdgroepID=7&Naam=Home


13/17 december 2004: En alweer een nieuwe PV-fabriek in Nederland! Ok, moeten we natuurlijk wel bijzeggen dat dit geweldige initiatief van Solland Solar Energy op het grensoverschrijdend bedrijventerrein Avantis in Heerlen gevestigd gaat worden (u weet wel, bij de oosterburen op schoot die wel pap lusten van PV...). Maar dat lijkt dus, samen met de start van DOPT in het Friese Joure, en mogelijk met het initiatief "Solar for People" van Stroomwerk Energy B.V. uit Deventer, eindelijk weer de goede kant op te gaan na het vertrek van Shell Solar uit Helmond. Nu nog een leuk zonnepanelen fabriekje in het westen des lands (wat dacht u van al die braakliggende stukken terrein op de Maasvlakte of bij Moerdijk?), en we kunnen er weer een tijdje tegenaan. Meer info over deze "eerste grensoverschrijdende fabriek ter wereld" via:

http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11721&HoofdgroepID=7&Naam=Home
http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11775&HoofdgroepID=7&Naam=Home
http://www.aachen.de/DE/wirtschaft_technologie/aktuell/avantis_solland.html


13 december 2004: Industrie vreest opnieuw lozingsproblemen bij hittegolf. Volgens dit bericht op de website van Energiemanagement.net begint het bedrijfsleven zich nu al zorgen te maken over de komende zomerperiode, als door "knellende milieuregelgeving" koelwaterlozingen van energiecentrales in een eventuele nieuwe hittegolf verminderd zouden moeten worden wat mogelijk opnieuw tot (tijdelijke) verlaging van de productie van energie-intensieve bedrijven zou kunnen leiden. Dat is natuurlijk een beetje flauw omdat lang niet vaststaat óf er wel een nieuwe hittegolf zal komen (voor hetzelfde geld krijgen we een volkomen verregende zomer, omdat klimaatveranderingen zeer complex zijn en lokaal eventuele effecten zeer verschillend kunnen uitpakken), productie in de zomer sowieso vaak veel lager ligt dan in de rest van het jaar, er met een verbod op onnodig gebruik en/of installatie van energievretende airco installaties (een uit de U.S.A. overgewaaide milieuplaag waar Europa tot voor kort volstrekt buiten kon en die dus als de zoveelste onnodige luxe gezien moet worden in de meeste situaties) al heel veel energiebesparing valt te bereiken, etc. Het lijkt me juist het moment bij uitstek om me, als directeur van een energie-intensief bedrijf, eens goed achter de oren te krabben en mezelf af te vragen of er wellicht niet het nodige aan het voorkomen van verspilling en aan besparing gedaan zou kunnen worden. Zeker in deze onzekere tijden met een geliberaliseerde energiemarkt en stijgende energieprijzen.

Wat heeft dit nu met zonne-energie te maken? Alles! In de zomer produceren PV-systemen immers, ondanks de verhoogde paneeltemperatuur (en dus lagere omzettingsrendementen), door de ruimschoots schijnende zon in combinatie met de lange daglengte grote hoeveelheden schone electriciteit die voor een aanzienlijk deel op het net wordt ingevoed en aldus een belangrijke bijdrage levert aan het afvlakken van de (dure!) piekvraag. Een reden des te meer om fors in te zetten op grootschalige energieopwekking m.b.v. PV-installaties, ter aanvulling van de in de zomerperiode verminderde energieopbrengsten uit de windparken.

http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11729&HoofdgroepID=7&Naam=Home

De Franse krant "Le Libération" zette vorig jaar, op het hoogtepunt van de zomerse hittegolf (waarbij veel Franse kernreactoren in de problemen kwamen door het warme koelwater) haarscherp in een cartoon "L'œil de Willem" neer hoe ook in dit tot voor kort op energiegebied oerconservatieve land (extreem zware atoomlobby die decennia lang alle alternatieven de kop indrukte) de opvattingen over alternatieven flink aan het verschuiven zijn in de richting van meer duurzame energieopwekkingstechnieken (met dank aan Hein en Annemieke!):

© 2003 Le Libération. Political cartoon in French newspaper during heat wave in summer of 2003. An overheated nuclear power plant cooling tower receives a meager water treatment by a man who claims that he "is doing SERIOUS business" when asked "and what about solar energy?"

© 2003 Le Libération ("L'œil de Willem - merci à Reiser"). Het mannetje wat de oververhitte koeltoren van een niet zichtbare kerncentrale met het beetje water wat hij tot zijn beschikking heeft natspuit, zegt tegen de uitgedroogde, op de grond liggende bezoeker: "Zonne-energie? Kom nou, we houden ons hier met serieuze zaken bezig."

Noot Polder PV: Jaarlijks ontvangt Nederland van onze gratis kernfusiereactor de Zon een hoeveelheid zonne-energie die overeenkomt met ruim 500 maal ons elektriciteitsverbruik en bijna 60 maal ons TOTALE energieverbuik.
Bron: NOVEM brochure "Elektriciteit uit zonlicht", 1995.

Famous anti-nuclear/pro-solar logo by WISE.

Het beroemde anti-kernenergie/pro-zonneenergie logo.
© original "NUCLEAR ENERGY? NO THANX" logo (in all languages worldwide): WISE

Polder PV heeft trouwens een eigentijdse versie gemaakt.
Kijk onderaan op de pagina "B&W"!


13 december 2004: Actie gevraagd n.a.v. "PV-Halkema's"!
Ik heb al reeds een oproep op het Sunergy forum geplaatst omdat er nogal fors aangezette negatieve reacties zijn geplaatst n.a.v. het uitstekende voorstel van Diederik Samsom om zonnestroom subsidies onder de MEP-regeling te brengen in de Tweede Kamer. Het lijkt erop dat, na de windenergie sector, nu ook helaas de zonne-energie sector geconfronteerd wordt met haar "eigen Halkema's" die op grond van pietluttige, onzuivere, verkeerde of ronduit misleidende argumenten de hele PV-sector in Nederland om zeep lijken te willen brengen. En dat kunnen we nu absoluut niet gebruiken! Daarom hierbij nogmaals een DRINGEND VERZOEK aan al diegenen die zonnestroom een warm hart toedragen (en niet alleen voor eigen gebruik, maar vooral ook voor de ongewisse nabije toekomst van PV in Nederland!), en die KENNIS VAN ZAKEN HEBBEN (!!!), om stevig van repliek te dienen op het hieronder gelinkte forum van de PvdA (N.B.: de "url" is zo lang dat ik hem heb ingekort; de verborgen link bevat echter de volledige, functionele url-code). Gaarne goed en zorgvuldig beargumenteerd de beuk erin a.u.b.!

http://www.pvda.nl/renderer.do/menuId/37298/sf/37298/returnPage/ ...


13 december 2004: Slim geïntegreerd PV-project op Brabants bodem. Het is nog mogelijk dus! Op de voormalige afvalstortplaats Gansoyensesteeg in Waalwijk is eind vorige week officieel een, voor Nederlandse begrippen, behoorlijk grote zonnecentrale in gebruik genomen. De zonnecentrale bevat 4.200 zonnepanelen. De locatie zal uitgroeien tot het Ecopark Waalwijk. Een stortgasinstallatie is reeds aanwezig en het park wordt uitgebreid met 5 windturbines. Zie ook de website http://www.ecoparkwaalwijk.nl/ en het bericht van 11 december 2004 voor een vergelijkbaar project in Duitsland waarbij vervuilde bodem een nuttige bestemming krijgt.

http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11726&HoofdgroepID=7&Naam=Home


13 december 2004: Polder PV zoekt goede tekenaars! Wegens het grote succes van de vorige 2 cartoons (5 resp. 11 december 2004), en alweer een te gek idee voor de jaarwisseling, zoekt Polder PV tekenaars die, met een concreet idee aangeleverd door de webmaster (of wellicht met een eigen goed idee!) een leuke politieke of maatschappijkritische cartoon over duurzame energie en/of zonne-energie kunnen (en willen!) tekenen. De webmaster kan weliswaar leuke grafiekjes in elkaar breien en aardige verhaaltjes schrijven, maar tekenen is niet zijn sterkste kant gebleken (hoewel hij wel het digitale "kleurpotlood" heeft gehanteerd bij de 2 reeds verschenen cartoons). Frans, die de eerste geweldige cartoon heeft gemaakt, heeft de komende tijd wel belangrijker zaken aan zijn hoofd, en mijn partner (fraaie 2e tekening) heeft het ook erg druk. Het leek mij juist leuk om verschillende mensen de kans te geven eens een mooie spotprent te maken over duurzame energie in het algemeen, of PV in het byzonder, en deze openbaar te maken op de Polder PV website. Wie het "wereldje" een beetje kent, weet dat dat een ware goudmijn is die VRAAGT om ontginning!

Een pré bij aanmelding is dat u een goede karikatuur van "bekende" of minder bekende koppen kunt tekenen, dat u, in onderling overleg, eventuele inbreng en/of aanpassingen van de webmaster (tekst voor tekstballonnetjes e.d.) accepteert, en dat u het resultaat electronisch kunt aanleveren. Per post mag natuurlijk ook, maar het is natuurlijk het mooist om zo snel mogelijk op eventuele actualiteiten te reageren. Aanstootgevende en/of onnodig kwetsende cartoons worden niet geplaatst, maar het mag duidelijk zijn dat hier een groot grijs gebied ligt waar over "onderhandeld" kan worden (het blijft per slot van rekening een spotprent). Als er maar een flinke dosis humor in zit en/of een gezonde portie zelfspot. Polder PV heeft zelf geen eigen inkomen, maar als "vergoeding" kan uiteraard een flinke punt van een op zonnestroom te bakken biologische appeltaart geregeld worden of wellicht een intiem diner met mooi uitzicht op de 2 in het vorige bericht genoemde, hardwerkende heren! En daar is natuurlijk de eeuwige roem door plaatsing van uw noeste arbeid op het publieke domein genaamd internet.

En wie weet, komt er ooit nog wel eens een boekje uit met de mooiste "prenten", wanneer u met uw kleinkind, poes of een nazaat van "Brinkie" op schoot, genietend van uw pensioen op de veranda uitkijkt over de blauwe dakenzee waarmee Nederland tegen die tijd gevuld zal zijn. Wie zal het zeggen? "The future is ours!"

Reageren? polderjongen@freeler.nl


11 december 2004: "Gezinsuitbreiding" Polder PV! Nog meer goed nieuws: aangezien onze laatst overgebleven woestijnrat (gerbil) Schorrie inmiddels op haar laatste beentjes lijkt te lopen en we byzonder veel plezier aan deze drukke beestjes beleven, zijn er vandaag 2 zéér ondeugende kleine "heren" woestijnratten onze huishouding komen verrijken (u zag ze wellicht al op onze vorige cartoon rondlopen...). Gezien de "brandende" actualiteit van de thema's "Sahara" en "PV", heeft Polder PV deze woestijnratten voorlopig maar even "Brinkie en Van Geel" gedoopt... Zeer toepasselijk uiteraard, want met de hoeveelheid donkergroene duurzame "bio"energie die deze heren in hun renmolentje genereren, kunnen we weer wat lampjes laten branden in deze sombere tijden; de vonken vliegen er vanaf! Uiteraard horen deze heren dan ook op de credits pagina bij Schorrie vermeld te worden. We vonden het echter niet gepast om bij deze vrolijke gelegenheid op beschuit met gestampte muisjes te trakteren, daar gerbils weliswaar in de volksmond woestijnratten worden genoemd, maar volgens de wetenschappers tot de onderfamilie der renmuizen (Gerbillinae) gerekend dienen te worden...

Political cartoon trying to make clear to the Dutch public that the current Economy Affairs Minister and Environmental "Secretary of State" have done a lousy job with respect to the stimulation of sustainable energy (in particular solar/PV) in the Netherlands, and that they should change their policies drastically.

Brinkie en Van Geel zijn overgestapt op duurzame energie! Terwijl Brinkie zich uit de naad werkt, geniet Van Geel in de rustpauze van een welverdiend, gratis uit zonlicht gegroeid overheerlijk biologisch zonnebloempitje...


11 december 2004: Power To The People 1(6) december 2004. Vandaag plofte het laatste "extra dik eindejaars"nummer (2004) van de spreekbuis van de Zonnestroom Producenten Vereniging op de electronische mat. En wat voor een nummer! Het bevat genoeg "schokkend" leesvoer om talloze citatenpagina's mee te vullen en geeft voorts een gedetailleerde, huiveringwekkende analyse van wat er allemaal fout is gegaan op het gebied van de stimulering van zonne-energie in Nederland. Het staat BOMVOL keiharde argumenten waarom we vooral moeten DOORGAAN met (de stimulering van) PV in Nederland en genadeloos wordt het gedraai van Economische Zaken uit de doeken gedaan om voorlopig vooral maar niets meer met zonne-energie te maken te hoeven te hebben. Om over Van Geel/VROM maar te zwijgen. Het mag duidelijk zijn dat de Z.P.V. uw lidmaatschap inmiddels hard nodig heeft, WORDT DUS NU LID, en wel direct via de website, en vraag meteen dit onthullende nummer van PttP aan: http://www.zonnestroomproducenten.nl/paginas/lidworden.htm.

Vooruit dan, tot besluit een paar opvallende citaten uit de inhoud:

 • "De afgelopen maand vond het dramatische eindspel plaats van vier jaar afbraakbeleid voor zonnestroom." (PttP)
 • "Iedereen weet dat er verkeerde keuzes gemaakt worden, behalve degenen die de macht hebben." (PttP)
 • "Ook al zou de motie van Samsom worden aangenomen, dan nog zal het ministerie van EZ die niet uitvoeren!" (EZ) dat heet democratie!!! (Polder PV)
 • "... betekent dat wat mij betreft dus niet dat het onderbrengen van zonne-energie onder de werking van de MEP is uitgesloten." (Paul de Krom, VVD)
 • "... de innovatie in de sector niet te frustreren." (Hessels, CDA)
 • "Als in 2007 een nieuw kabinet aantreedt, moet de branche weer van beneden af aan worden opgebouwd." (PttP)
 • "... worden belastinginkomsten en de uitgaven van de departementen in de begroting nooit op een dergelijke manier tegenover elkaar gezet." (EZ; commentaar Polder PV: OLIEDOM!)
 • "Dat verloop gaat zo snel, dat ik bewust geen kinderen heb genomen, want hoe ziet hun wereld er over 50 jaar uit?" (Bob van Slooten, ingezonden brief)
 • "Resultaat: een bananenrepubliek." (PttP)
 • "De minister van Economische Zaken gooit met het badwater van generiek stimuleringsbeleid de zonne-energiebaby weg." (Wim Sinke, ECN)

Waarvan akte!


11 december 2004: "We want more" extra. (Zonne)-energie links op pagina Brinkhorst bijgewerkt.


11 december 2004: Nog meer positieve milieueffecten van PV. Gelezen in het begin oktober van het "nagelneue" Solar Info Center in Freiburg (Baden-Württemberg, ZW-Duitsland) meegenomen prachtige, inspirerende zonne-energie tijdschrift "Die SolarRegion". Het terrein van een tankopslagstation van de voormalige militaire luchthaven Bremgarten, ZW. van Freiburg, is verpacht aan de S.A.G. Solarstrom AG die daar een grote, 2,5 Megawatt PV-"plant" wil bouwen (ongeveer 12.500 modules). Naast de evidente voordelen van directe donkergroene opwekking van zonnestroom (verwachte opbrengst 2.250 MWh per jaar, voorkomen CO2 uitstoot 1.375 ton/jaar), Issue 2-2004 of the German renewable energy magazine "Die SolarRegion", published by fesa, a true enlightenment for those people who want to know how renewables, solar-energy in front, can be promoted in a very attractive, informative and positive way.krijgt de zwaar met kerosinerestanten vervuilde bodem in de 20 jaar dat er een grote PV-installatie boven staat bovendien de kans om zichzelf te herstellen en de vervuilende stoffen op natuurlijke wijze te laten afbreken. Dubbele milieuwinst EN economische winst dus, want actieve bodemsanering kost, zoals we heel goed weten in Nederland, goud geld en dat uitgespaarde geld kan dan vervolgens weer voor nog meer D.E. maatregelen ingezet worden! Weer een typisch staaltje van slim denken, goed rondkijken, en kansen grijpen daar waar er grote maatschappelijke problemen (nl.: zwaar vervuilde grond) zijn. In Nederland lopen er genoeg slimme mensen rond die dit prachtige Duitse voorbeeld van progressief denken kunnen en willen overnemen. Als ze maar de kans krijgen, er een behoorlijke terugleververgoeding voor de donkergroene energie uit de geplande installaties geboden wordt, en ze niet al hun tijd kwijt zijn aan het bestrijden van oneigenlijke argumenten tegen, en de meest bizarre praatjes en leugens over zonne-energie, die politici en andere maatschappelijke beslissers op het verkeerde been zetten.

Bron: Zeitschrift für Erneuerbare Energien "Die SolarRegion" (2004), jaargang 7(2): p. 20.

Een greep uit de inhoud van dit nummer:

 • Solarbundesliga - wat is het opgestelde nominale vermogen cq. oppervlakte van zonnestroompanelen en zonnecollectoren per gemeente? Het "dorpje" Aitern met slechts 575 inwoners was destijds recordhouder met maar liefst ruim 86 kWp opgesteld PV-vermogen, dat is ongeveer 150 Wp (een fors zonnepaneel) per inwoner!
 • Inwoners van Königsfeld investeren in zowel een PV-installatie die 28.000 kWh per jaar levert, als in de aanschaf van een windturbine ("Windrad") om zoveel mogelijk duurzame energie in de eigen gemeente zelf op te wekken.
 • Oudere PV-systemen (vanaf 1994) blijken het nog steeds goed te doen (onderzoek Fraunhofer ISE).
 • Uitleg van het zonnestroom spaarfonds ("Der Kleine Sonnenkönig" project van "Sonnenpabst" Rolf Disch, zie ook de voorkant van het tijdschrift op de afbeelding linksboven) waarbij geld ingelegd kan worden voor de (klein-)kinderen en waarvan de financiële baten ingezet worden voor de bouw van "Energie-Plushäuser" waarin meer energie wordt opgewekt dan er wordt verbruikt wat, met de riante Duitse terugleververgoedingen, weer tot nieuwe duurzame investeringen kan leiden.
 • Bespreking van serieuze en zeer ambitieuze plannen van het gemeentebestuur van Freiburg om in 2010 10% duurzame energie in de eigen regio op te wekken, waarvan PV maar liefst 12% zou moeten gaan uitmaken!
 • Uitgebreide introductie tot de in Juni 2004 gehouden, zeer succesvolle vakbeurs Intersolar 2004 in Freiburg.
 • ESTIF (industriële lobbyclub voor zon-thermische toepassingen) druk op weg met een stevige lobby in Brussel.
 • Enkele bijdragen over buitenlandse projecten (Barcelona, Spanje; Frankrijk).
 • Kennismaking met vooroplopende bedrijven in de Duitse zonne-energiebranche.
 • Talloze interessante advertenties en korte besprekingen van fraaie zonne-energie producten.

Logo of "fesa", publisher of renewable energy magazine "Die SolarRegion" and based in Freiburg, Germany.

Uitgever van "Die SolarRegion": fesa e.V.*, Solar Info Center, 79072 Freiburg, mail@fesa.de. Abonnement: 4 nummers per jaar voor slechts € 15,--, "Ausland".
*fesa = "förderverein energie und solaragentur regio Freiburg e.V."


11 december 2004: Batterij oplader op zonlicht. In het wederom zeer fraaie winter nummer (2004) van Duurzaam Centrum De Kleine Aarde in Boxtel staat op pagina 9 een advertentie met een mooi aanbod voor abonnees van het blad. Voor slechts € 36,00 kunt u de gelukkige eigenaar worden van een batterij oplader op zonne-energie waarin een 6 Volt accu zit en waarbij 5 oplaadbare AAA penlight batterijen geleverd worden. M.a.w.: gauw lid worden van "DKA" en zo snel mogelijk bestellen dat fraaie apparaat. Polder PV heeft er al een besteld!

(N.B.: in hetzelfde nummer van DKA een interessant artikel over (plannen voor) windturbines op de wolkenkrabbers van Manhattan, inclusief de op de plek van het ingestorte World Trade Center te bouwen Freedom Tower)

De Kleine Aarde, Postbus 151, 5280 AD Boxtel; tel. 0411 - 684921; fax. 0411 - 683407; E-mail info@dekleineaarde.nl

http://www.dekleineaarde.nl


10 december 2004: Gemeente Tilburg investeert 100.000 euro in zonnepanelen. 3 woningbouwcoöperaties in Tilburg gaan met steun van de gemeente zo'n 500 tot 750 zonnepanelen op bestaande gebouwen plaatsen om afspraken uit het energieconvenant uit 2003 na te komen. Niet te vergelijken met de situatie in Duitsland, maar een hoopvol initiatief dat navolging verdient. Wie wordt de volgende gemeente en wie gaat het nog beter doen (niet naar Den Haag kijken maar zelf duurzaam beleid gaan maken!)?

http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11716&HoofdgroepID=7&Naam=Home


9 december 2004: Meterstanden opname. Altijd weer leerzaam, zo'n meteropnemer die nauwelijks lijkt te beseffen dat hij niet voor energieleverancier NUON werkt, maar voor "NUON Monitoring", en dat is toch echt een onderdeel van een ander bedrijf, namelijk de netbeheerder Continuon. Deze bedrijven zitten weliswaar nog steeds onder de gemeenschappelijke paraplu genaamd "de NUON groep", maar zoals uit het recente bericht op Energiemanagement.net (link onderaan) blijkt, gaan de leveranciers en netbedrijven nu toch echt - gedwongen - uit elkaar, ondanks talloze protesten van diverse energie- en andere industriële bobo's (diverse berichten onder 8 december op dezelfde hierboven genoemde website) die hun "concurrentiepositie", "kosten", en weet ik wat ze er allemaal niet bij halen, op het spel zien staan. Ik vind het wel spannend allemaal, bravo Minister Brinkhorst, eindelijk weer eens verstandig rug-recht beleid! Wel gaarne tot het eind toe begeleiden dat proces, want er zouden wel eens de nodige giftige addertjes onder het gras kunnen zitten. Ik hoop van ganser harte dat u alle negatieve gevolgen van dat beleid ook direct zult repareren zonder dat de consument onnodig op kosten gejaagd zal worden! En dat de onherroepelijk hierop volgende ontslagen in de energiesector ook weer door EZ gecompenseerd gaan worden. Ik moest de meteropnemer trouwens ook nog eens wijzen waar alle meterkasten hier in het complex zitten want hij was hier duidelijk nog nooit geweest...

Over onze eigen aan Echte Energie te betalen hoeveelheid restverbruik "Blauwe Stroom" (windenergie uit Nederland) hoeven wij niet wakker te liggen met ons aan het net terugvoedende PV-systeem (zie maandelijks verbruik, productie en teruglevering voor dit jaar ook de pagina meterstanden2.htm). Meterstanden (enkel telwerk!): 1 april 2004 22.217 kWh; 9 december 2004 (door mij gecheckt, je weet maar nooit hoe die meterstanden worden doorgegeven...) 22.271 kWh. En dat is echt geen schrijffout hoor, Continuon, die meter doet het al jaren vlekkeloos!.

"Oei, effe rekenen hoor. Dat is dan ... eh ... zal toch wel? ... eh ... B., help es effe ... Ja! Hé, hé!" Dat komt dan neer op een netto extern verbruik van maar liefst 54 kilowattuur over een periode van 252 dagen. Dat zou op jaarbasis dus ongeveer neerkomen op 54x365/252 = 78 kWh restverbruik, daarbij wel rekening houdend met het feit dat in deze periode de hoog-productieve lente- en zomerperiode opgenomen is en een groot deel van de winter niet (uiteindelijk jaarverbruik ligt dus wel een stuk hoger; gegevens volgen als cijfers van 31 december/1 januari bekend zijn). Toch niet onaardig, als je beseft dat een gemiddeld Nederlands huishouden minstens 3500 kWh op jaarbasis verbruikt en dat allemaal moet inkopen op een steeds wispelturiger markt, elk jaar weer. Nee, geef mij dan maar een duurzaam energieproductie systeem op eigen huis, dan houden we dat allemaal mooi in eigen hand.

Voor het nieuwtje over de splitsing van de energiebedrijven zie:

http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11694&HoofdgroepID=7&Naam=Home


9 december 2004: Optimistisch blijven mensen! Pas geleden had ik al bij het korte surfen op het internet een nieuwe bijdrage op de externe opinie pagina van de Zonnestroom Producenten Vereniging zien "langsflitsen", maar door de zeer drukke werkzaamheden aan de website en de broodnodige "herstelwerkzaamheden" aan het imago van zonne-energie, PV in het byzonder (pagina Brinkhorst.htm, met name de paragraaf "We want more!", en bijdragen aan PvdA website met bizarre reacties op Diederik Samsom's zeer billijke en realistische motie om de marktstimulatie van zonne-energie te (blijven) subsidiëren), had ik vandaag pas weer eens de tijd om wat webpagina's off-line na te lezen. Als u weer eens een mooi en positief stuk over de toepassing van zonne-energie, in samenhang met windenergie in Nederland wilt lezen, surf dan via onderstaande link naar de bijdrage Zon én Wind van Arthur Vermeulen, directeur van Groenraedt BV (ondersteuning van duurzame energieprojecten: http://www.groenraedt.nl) van 28 november 2004, en neem kennis van het feit dat er gelukkig nog steeds zéér verstandige, goed om zich heen en in de toekomst kijkende mensen in Nederland leven. Hartverwarmend!

http://www.zonnestroomproducenten.nl/paginas/opiniepagina.htm


8 december 2004: Omruilactie Philips omvormers van start. Er lijkt licht in de "duisternis" te komen bij de getroffen Philips klanten met de (op aanraden van de producent) afgeschakelde "potentiële probleemomvormers"*. Het heeft even geduurd, maar het gaat natuurlijk om behoorlijk grote aantallen en er is een zeer coulante financiële compensatie voor geleden productieverlies. Het lijkt erop dat er nu echt ingeruild gaat worden, zo te zien zelfs met de nieuwe omvormers uit de EVO serie, en volgens rooster. Zie bijvoorbeeld de recente bijdragen op het forum van Sunergy:

http://194.171.245.3/forum/viewtopic.php?t=63&start=30

*PSI 300 cq. PSI 500 met serienummers 9137 001 568; 9137 001 672; 9137 001 770; 9137 001 824; 9137 001 825; 9137 007 008; 9137 007 009


8 december 2004: Zonnige gift voor Omslag. Omslag, "Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling" in Logo of "Omslag"'s 10 year anniversary "Working on a sunny future!"Eindhoven en o.a. een van de drijvende krachten achter de nationale "Aktie Agenda", is een hartverwarmend, kleinschalig initiatief waarin duurzaamheid, sociale verbondenheid en een betere wereld voor iedereen centraal staan. In 2004 bestond Omslag al weer tien jaar en het motto van dit jubileumjaar was dan ook: "Tien jaar werken aan een zonnige toekomst". Om dit streven concreter te maken, wil Omslag in het voorjaar van 2005 dan ook zonnepanelen Gift for "Solar Fund" of the small but active Dutch social and environmental pressure group "Omslag", created to invest in solar panels for their workshop in Eindhoven.gaan kopen om op eigen terrein te plaatsen voor de energievoorziening van de werkplaats. Hiervoor heeft Omslag een speciaal Zonnefonds in het leven geroepen waar een ieder die de organisatie een warm hart toedraagt een kleine of grote bijdrage in kan storten zodat ook deze armlastige progressieve organisatie zelf een concrete stap op het gebied van duurzame ontwikkeling kan zetten. In september zat er al ruim 5700 Euro in het fonds, dus daar moet zelfs zonder subsidie toch iets heel erg moois mee te doen zijn! Polder PV vond de uitnodiging voor deelname aan het Zonnefonds ergens onderaan een stapel nog te verwerken post, en met het schaamrood op de kaken is vandaag dan ook direct een gift voor dit mooie fonds de deur uitgegaan. Sorry voor de vertraging, Omslag, maar we zijn gelukkig nog op tijd. En als u zelf dit prachtige initiatief ook wilt steunen (laten we er met z'n allen voor zorgen dat daar een enorme zonnestroominstallatie komt!), maak dan uw gift over op giro 753665 o.v.v. "Zonnefonds" t.n.v. Komitee Omslag, Postbus 81, 5600 AB Eindhoven. Voor meer informatie, zie ook de stimulerende website, http://www.omslag.nl/welkom.htm; voor een korte beschrijving van het Zonnefonds en een verslag van het jubileumjaar 2004: http://www.omslag.nl/10jaaromslag-2004.html.


8 december 2004: Schaduweffecten op zonnige "winterse" dagen. Als je terugkijkt op de laatste maand zou je bijna gaan denken dat de zon permanent in winterslaap is gegaan, zo somber en grauw was het vaak. Maar gelukkig liet de laatste week de zon zich weer onverwachts kortdurend, of gedurende bijna een hele dag zien, zoals ook vandaag in de middag. Veel opbrengst hebben we dan natuurlijk niet, gezien de lage zonnestand en de korte daglengte (bekijk de cumulatieve opbrengsten van ons PV-systeem maar eens sinds het begin van de metingen; er is ongeveer een factor 30 verschil tussen de gemiddelde dagopbrengsten in winter en zomer), maar alles is natuurlijk meegenomen.

Wel krijgen we bij ons PV-systeem op zonnige "winterse" dagen te maken met schaduweffecten doordat 4 van de 6 108 Wp AC modules in de achterste rij staan opgesteld en door de voorste rij van 6 (4x 93 Wp naast 2x 108 Wp) deels en tijdelijk worden beschaduwd door de laag aan de horizon staande zon. Voor schaduwsimulatie en weergave van de paneelopstelling klik hier (lichtblauw = 93 Wp; oranjerood resp. licht oranje = 108 Wp vóór resp. achter; keer terug op deze pagina door op de sluitknop van het nieuwe venster te klikken). Matrix of latest version of OK4 Data Manager by iQue showing shadowing effects on 4 108 Wp AC modules in back row in column 4 (column 1: 4 unshadowed 93 Wp modules; column 3 ibid, 2 108 Wp modules). For actual AC power per module, see red printed values in main text below.Deze beschaduwing is zeer fraai te volgen m.b.v. de nieuwste versies van de OK4 Data Manager, waarvan u hiernaast een schermafdruk ziet voor het tijdstip 10h15 op 2 december 2004, toen de zon volop scheen zonder wolken.

In kolom 1 zijn de 4 in de voorste rij staande 93 Wp AC modules te zien, in kolom 3 de 2 vooraan staande 108 Wp AC modules, en in kolom 4 de 4 in de achterste rij opgestelde 108 Wp AC modules. Op dit tijdstip staan de modules in kolom 1 en 3 in de volle zon, maar is de achterste rij (nog) vrijwel volledig beschaduwd, hetgeen fraai in de kleurcodes (percentage van maximaal haalbare vermogen) terug te vinden is. Omdat de 93 Wp modules minder efficiënt zijn in combinatie met de OK4 omvormers dan de 108 Wp modules, hebben ze bij identieke opstelling een donkerder kleur blauw dan de 2 108 Wp modules die er naast zijn opgesteld. De "zwarte" paneeltjes van de achterste 4 108 Wp modules geven een minimaal uitgangsvermogen aan (de omvormers zijn wel aangeschakeld, maar geven nog nauwelijks, of slechts weinig vermogen af doordat de panelen nog in de schaduw staan). Het verschil in actueel vermogen is onderin de matrix te zien: op dit moment is het totale vermogen (onderste donkere venstertjes) voor de 4 93 Wp modules 79 Watt, dat voor de 2 vooraan staande 108 Wp modules 50 Watt en voor de achteraan staande 108 Wp modules 27 Watt. Terugrekenend naar het vermogen per AC-module, komen we dan uit op de "tale-telling" verschillen van ongeveer 20 Watt voor de onbeschaduwde 93 Wp modules, 25 Watt voor de onbeschaduwde 108 Wp modules, en slechts 7 Watt voor de beschaduwde 108 Wp modules op het getoonde tijdstip.

Voor gedetailleerde info over het kwantificeren van de schaduweffecten binnen ons PV-systeem, kijk bij het bericht voor 30 november 2004 voor links naar 2 in dit jaar gepubliceerde artikelen van mijn hand. Zie ook bericht op 27 december 2004.

Welnu, is het een mooi monitoring programma of niet? Met dank aan Henk Oldenkamp en, vooral, Ron Hoekstra voor de ontwikkeling van deze geweldige software (zie ook berichten van 25 resp. 30 november 2004)!


8 december 2004: We want more! Nog een paar leuke en informatieve aanvullingen op "het geval Brinkhorst". Zie de laatste paragraaf op de "Brinkhorst" pagina.5 december 2004: Surprise voor Brinkhorst! In deze barre tijden moeten we niet te krenterig zijn, en vooral niet tijdens het feest van de Goedheiligman. Polder PV kon onverwacht over een retourzending uit de Sahara beschikken die naar het verkeerde adres gestuurd bleek te zijn. Vandaar dat deze wordt doorgestuurd naar het huisadres van de heer Laurens Jan Brinkhorst. Veel plezier ermee, Minister, en nog honderden uurtjes zonneschijn en vele kilowatturen terugleververgoeding toegewenst!

Zie verder ook pagina: Brinkhorst.htm

Cartoon dealing with Dutch Minister of Economy Affairs Brinkhorst's bizarre opinion that the Netherlands is "too expensive" for implementation of Photo-Voltaics and solar panels should better be placed in the Sahara... (click for enlargement).

Voor uitvergroting, klik op het plaatje (klik op de sluitknop van het nieuwe venster om terug te keren naar deze pagina).
© 2004 Frans de Rijk en Peter Segaar, naar een idee van PJS/Polder PV


1 december 2004: Duurzame Energie dec. 2004. In dit mooie tijdschrift van Uitgeverij Æneas ditmaal aandacht voor het thema Opleidingen in Duurzame Energie, en verder o.a. onderzoek naar waterdichtheid van daken bij installatie van zonne-energie installaties door TNO Bouw, de (zéér optimistische!) toekomstvisie van de Europese PV Technology Cover of December 2004 issue of Dutch sustainable energy magazine "Duurzame Energie" published by Aeneas in Boxtel (NL).Research Advisory Council (PV-TRAC), en een leuk artikel over de (enige) Nederlandse zonnepanelen producent, Dopt ("Developing opportunities of photovoltaic techniques"), die begin 2004 een fabriek heeft geopend in het Friese Joure. Eeuwig zonde dat vrijwel alle zonnepanelen naar de oosterburen verdwijnen. Kom op Minister Brinkhorst, waar blijft die broodnodige PV marktstimulering in Nederland? Of vindt u die mooie fabriek in Joure ook maar onzin?

Info abonnementen Æneas:
http://www.aeneas.nl
PV-TRAC rapport:
http://europa.eu.int/comm/research/energy/pdf/vision-report-final.pdf
Zonnepanelen producent Dopt:
http://www.dopt.nl


 

30 november 2004: OK4 data manager versie 3.2.43 geïnstalleerd. Tijdens een kortdurend zonnig intermezzo (een schaars goed in deze sombere tijd!) heb ik de nieuwe door Ron Hoekstra ter beschikking gestelde monitoring software voor de OK4 omvormers (zie bericht 25 november 2004) geïnstalleerd voor ons eigen PV-systeem. Er lijkt niet veel veranderd (enkele cosmetische aanpassingen, zie plaatje onderaan dit bericht), maar als u in de OK4 Manager V3 map kijkt (op de plek waar de programma files zijn neergezet bij de installatieprocedure; default op schijf C) zult u een file genaamd Comm_1.log aantreffen waarin blijkbaar continu (elke seconde) bijgehouden wordt hoe de communicatie verloopt als de data manager is opgestart (met of zonder continue logging). Verder werkt het programma als vanouds en hopelijk zijn de gemelde datacommunicatie problemen bij sommige mensen met Windows XP met deze versie opgelost.

In de gegenereerde logfile zijn 2 kleine veranderingen te zien. Zie onderstaand detail van 30 november 2004, waarin de eerste 5 regels data zijn gegenereerd door de vorige software versie .42, en de volgende 5 regels data gegenereerd door de nieuwe geïnstalleerde versie .43:

 • het inverter identificatie nummer begint in de nieuwe versie (weer) met een "0", net zoals oorspronkelijk bij het eerste DOS uitleesprogramma (3e getal per regel)
 • het DC-voltage is in de nieuwe versie op eenheden "boven de komma" afgerond. In de oude versie werd de uitlezing op 1 cijfer achter de komma gedaan (6e getal per regel)

Example of logfile; first 5 lines logged by software version .42, the latter 5 by software version .43 after its installation.

(vlnr.: D [dd-mm-yyyy]; t [hh:mm]; serienummer (inverter ID nummer) sn; accumulatie Wattuur teller E [Wh]; Pac [W]; Vac [V]; Iac [A]; Vdc [V]; inverter temperatuur T [°C])

N.B.: voor diegenen die dat nog niet wisten: bij het zoeken naar de omvormers van het PV-systeem (bij voorkeur bij zonnig weer doen!) middels het "vergrootglas-icoon", 3e van linksboven, worden alle gevonden omvormers in de eerste kolom van de matrix onder elkaar gezet. Als u groepen omvormers van elkaar wilt onderscheiden zoals bij ons PV-systeem met 2 verschillende typen zonnepanelen en enkele in de winter beschaduwde AC modules, kunt u de icoontjes vervolgens naar een andere plek in de matrix slepen en aldus via de groepstellers onderaan in de matrix, groepsresultaten met elkaar vergelijken. Op deze wijze heb ik onze 3 "subgroepen" hieronder ingedeeld (het was al snel weer somber weer, dus vermogens zijn weer bijna nihil en de kleurvlakjes zwart). De nieuwe "positie" van de omvormer/zonnepaneel icoontjes wordt automatisch in de database vastgelegd.

Index frame of new version of OK4 Data Manager (vs. 3.2-b043 beta) with minor revisions and invisible control facility preventing communication problems with COM ports.


26/30 november: Brinkhorst "uit de bocht". N.a.v. het zeer dubieuze optreden van Minister Brinkhorst van Economische Zaken in de Tweede Kamer als reactie op de zeer redelijke moties van Samsom (PvdA) en Hessels (CDA) om zonne-energie productie te stimuleren via gelden uit de MEP-regeling (niet zo lang geleden al door de Z.P.V. ingebracht als een goed en betaalbaar alternatief voor de "open-eind" subsidieregeling op aanschaf van zonnepanelen), en eerdere bizarre uitspraken van de minister over duurzame energie in het algemeen en PV in het byzonder, heb ik een stekelig epistel naar de Volkskrant gestuurd omdat ik dat regenteske gezeur spuugzat was. Aangezien ik de 29e een email kreeg dat de ingezonden brief niet geplaatst kon worden ("de ruimte om reacties te publiceren is beperkt"), zie de aparte pagina Brinkhorst.htm voor het integrale stuk. Ik hoorde trouwens gisteren dat het waarschijnlijk niet Brinkhorst zelf is die moeilijk doet, maar niet nader genoemde mensen "op de achtergrond" die zonne-energie absoluut niet zien zitten. Een zeer bedenkelijke zaak in een democratie: die discussie hoort in de Tweede Kamer gevoerd te worden, en niet in achterafkamertjes! Wellicht zou de heer Brinkhorst zijn verantwoordelijkheid als Minister willen nemen om de D.E. sector eens in een serie persoonlijke gesprekken te gaan raadplegen voor een wat genuanceerder "oordeel" over zonne-energie i.p.v. zijn standpunt door bevooroordeelde enkelingen te laten bepalen. Anders is er binnenkort voor de zoveelste maal een hoogontwikkelde industriële sector in Nederland ten dode opgeschreven! Dat kan en mag niet gebeuren. Ik dacht dat EZ zo graag die high-tech industrie in Nederland wilde krijgen cq. behouden. Hoog tijd dat ze dan ook hun verantwoordelijkheid nemen.

Wat mij betreft mogen de ministeries van VROM en Economische Zaken afgeschaft worden en komt er een Ministerie van Duurzame Ontwikkeling voor in de plaats. Economie en Milieu gaan namelijk uitstekend samen, zoals onze oosterburen laten zien! Dat moet blijkbaar nog even doordringen in het verkokerde Nederlandse politieke bestel.


25 november 2004: Bizar berichtje van de Universiteit van Wageningen (tijdschrift Wb):

"Kopzorg. Een koe met een koptelefoon? Volgens een Wageningse onderzoeker is dat over tien jaar heel normaal. Hij ontwikkelde een systeem waarbij een koe die zijn graasgebied uitloopt gewaarschuwd wordt met een piep. Als het beest toch doorloopt volgt een hardere piep en uiteindelijk een stroomstoot. Het GPS systeem is nu zo groot als een koelkast. Middels een zonnepaneeltje in de horens van de koe, hoopt de onderzoeker in de toekomst een kleiner model te ontwikkelen. Volgens hem is de elektronische gevangenis diervriendelijker dan prikkeldraad. De stroomstoten en harde piepen leveren niet meer stress op dan de normale gang van zaken in een weiland."

Wel weer typisch een voorbeeld van een onderzoeker die meent dat er oneindig gesold kan blijven worden met dieren en ze eerder als object dan als een levend wezen beschouwt. Wellicht kan hij, nu hij toch bezig is, ook een zonnepaneeltje ontwerpen voor implantatie in de schedel van regelmatig weglopende kinderen?

Bron: Leids Universitair weekblad Mare, 25 november 2004.


25 november 2004: Nieuwe update van OK4 data manager! Ron Hoekstra van iQue Digital Media Design heeft na diverse verzoeken een nieuwe versie van de OK4 data manager op de vernieuwde website ter beschikking gesteld aan de geïnteresseerden! Het versie nummer is "OK4 manager V3.2-b043 beta" (3.2.43) en met deze (laatste?) versie zouden mensen met Windows XP besturingssysteem geen problemen met communicatie meer moeten hebben. Dus downloaden dat programma en uittesten! Vergeet niet om eerst een backup van uw oude versie en, vooral, de IRT file te maken (database structuur). Het beste is om de oude versie van het programma eerst naar een aparte folder te kopiëren (als "werkende backup"), vervolgens het origineel "officieel" via Windows (XP) te de-installeren, en pas dan de nieuwe, gedownloade "executable" via Windows te installeren. Zet NOOIT 2 verschillende versies van het programma in dezelfde folder, want dat is vragen om problemen (verminking van database en kans op communicatiestoringen). Als u gegevens niet regelmatig "veilig stelt" in een excel spreadsheet o.i.d., zorg er dan in ieder geval voor dat u regelmatig de IRT database file naar diskette kopieert anders moet u, bij verlies van deze file, weer alle omvormers van het PV-systeem gaan "zoeken" (bij zonnig weer, overdag). Ook is het zeer verstandig om kopieën van dagelijkse logfiles op een aparte datadrager veilig te stellen.

Ron mailde me dat hij feedback zeer op prijs stelt (zie onderstaande link naar het forum voor de OK4 data manager en e-mail adres) en dat hij mogelijk nog wat aan het programma wil doorontwikkelen als mensen daarover willen meedenken. Ikzelf denk daarbij vooral aan geautomatiseerde gegevensverwerking in Excel. We mogen byzonder verheugd zijn dat Ron, terwijl N.K.F. eind 2003 uit de PV-markt is gestapt, nog steeds voor de vele OK4 eigenaren met het OK485 data interface bereid is de nodige tijd in dit fantastische monitorings programma te steken. Hiep, hiep, HOERA voor Ron!

Logo of iQue Digital Media Design, developer of the phantastic Data Manager software application (vs. 3) for the OK4 inverters. Latest version can be downloaded from link mentioned below!!

Website: http://www.ok4manager.com/
Download: http://www.ok4manager.com/bin/v3_2_43/OK4V3.exe
Forum: http://213.84.89.149/ok4/forum/indexforum.html

E-mail Ron Hoekstra: ron@ique.nl


25 november 2004: Nieuwe grafieken. "Elk nadeel heb z'n voordeel", zo was geloof ik een van de vele onnavolgbare uitspraken van die beroemde voetballer (of was het andersom?). Ik hoef nu geen tijd meer te besteden aan het maken van een pergola met zonnepanelen, en kan me dus weer volop op de website storten. U werd zeker al een beetje bezorgd....!? Bij deze dus, totaaloverzichten met uitleg van:

geaccumuleerde inverter meterstanden per groep en systeemtotaal (met passage Megawattuur productiegrenzen!)
cumulatieve dagopbrengsten (3 grafiektypen; vind ik zelf erg mooie grafieken geworden: het oog wil ook wel eens wat)
gemiddelde inverter temperatuur tijdens ochtendmeting (geeft betrouwbare indicatie van (variatie in) buitentemperatuur waaraan inverters zijn blootgesteld)

More to come!


18 november 2004: Wat verandert er in de loop van het jaar m.b.t. de prestatie en opbrengsten van een zonnestroom systeem? Kijk op het nieuwe grafiekonderdeel seizoenseffecten voor een fraaie grafische analyse en uitgebreide toelichting! Veranderingen in dagopbrengst, momentaan vermogen en inverter temperatuur op geselecteerde wolkeloze dagen verspreid over het jaar. Ook het effect van beschaduwing in de wintermaanden komt aan bod.


17 november 2004: Laatste dag! Als u nog kans wilt maken op een "gratis" solarhorloge bij ASN. Zie berichtje onder "oktober 2004".


15 november 2004: Interview met Ton Peters. Dit op 7 november afgenomen interview met "Mister Datalogger" Ton Peters is momenteel beschikbaar op deze website: kijk op Ton_Peters.htm.


12 november 2004: OK4 problemen, wat te doen? Jadranka Cace kwam op het O.D.E. jubileum symposium ook met het nieuwtje dat er inmiddels op hoog niveau overleg is om de gesignaleerde problemen bij, met name, de OK4 inverters aan te pakken en daarover aan het begin van het nieuwe jaar naar buiten te treden. Heeft u problemen met uw PV-systeem, meldt dit dan via de op de O.D.E. website te raadplegen enquête (http://www.duurzameenergie.org/onderzpv-storing.html). Heeft u uitvallende OK4 inverters, leg dan alvast schriftelijk (e-mail wordt soms door betrokken bedrijven niet als "legitiem bindend" beschouwd...) een CLAIM neer bij uw leverancier (of zijn/haar juridische opvolger). De specifiek voor buitengebruik (IP67 waterbestendigheids-norm!) ontworpen OK4 inverter heeft volgens de oorspronkelijke handleiding van de producent N.K.F. en verschillende leveranciers een levensduur van minstens 20 jaar en bij (extreem) vroegtijdige uitval kunt u volgens het Europese consumentenrecht financiële compensatie bij de leverancier of zijn/haar rechtsopvolger claimen voor gederfde inkomsten en/of reparatiekosten.

Een voorbeeld document vindt u op de website van de Z.P.V.: http://www.zonnestroomproducenten.nl/docs_pdfs/claim.doc. Stuur het aangepaste en ingevulde formulier als brief naar de leverancier of zijn rechtsopvolger, indien mogelijk aangetekend.

Houdt in ieder geval de komende maanden de performance van uw buiten hangende OK4 inverters goed in de gaten omdat de winter- en voorjaarsmaanden de grootste risico op uitval geven (grote temperatuurgradiënten in de omvormer kastjes).

WEET u niet of uw PV-systeem naar behoren functioneert, neem dan contact op met collega PV-eigenaren bij u in de buurt of laat de werking controleren door uw leverancier! Een knipperend lampje in een indicatorkastje hoeft niet per definitie te betekenen dat uw volledige PV-systeem naar behoren werkt (zoals bij de parallel geschakelde AC modules met OK4 inverters) want er kan een inverter uitgevallen zijn zonder dat u dat gemerkt heeft.


12 november 2004: O.D.E. jubileum symposium in Baarn. Met o.a. een gepassioneerde bijdrage van Wim Sinke van het E.C.N. in Petten om het Ministerie van Economische Zaken (in de persoon van de ook aanwezige Peter Aubert, Hoofd Transities) en het parlement te overtuigen van de absolute noodzaak van continuering van de marktstimulering voor de toepassing van PV in Nederland. Wim Sinke heeft inmiddels een dagtaak aan het uit de weg ruimen van de talloze al of niet bewust naar buiten gebrachte "misverstanden" over PV en de snelle ontwikkelingen in deze fascinerende bedrijfstak. Dat we in Nederland volgens sommige gremia "te vroeg" met marktstimulering begonnen zouden zijn wijst hij dan ook resoluut als een fabeltje van de hand, met verwijzing naar de zeer succesvolle, goed georganiseerde stimulering in o.a. Duitsland, Japan en inmiddels zelfs de Verenigde Staten! Tevens een bijdrage van Jadranka Cace over de visie van O.D.E. met betrekking tot de situatie van PV in Nederland en wat er dient te gebeuren in de (nabije) toekomst. Alle bijdragen van dit symposium zijn te raadplegen via de website van O.D.E.: http://www.duurzameenergie.org/jubileum.html.

Als u er niet bij kon zijn: u heeft wat gemist!


11 november 2004: Fotoverslag lancering website. Nu mijn buurman eindelijk door de verwerking van zijn vakantiefoto's heen is, kreeg ik van hem een CD met de door hem genomen foto's tijdens de lancering van de website door Floris Wouterlood (zie 30 oktober 2004 op de highlights pagina van ons PV-systeem). Ik heb de foto's bewerkt en tot een acceptabele grootte teruggebracht. Ga naar de pagina startpolderpv.htm voor een verslag met een selectie van de foto's van deze happening.

Op de pagina PV-systeem8.htm zijn de foto's van het dataswitch kastje onder de computer monitor toegevoegd.


4 november 2004: Brinkhorst op zijn best? Opmerkelijke uitspraken weer van deze man, zoals over zonne-energie in Nederland (zie citaat op de citatenpagina). Dat geeft de burger moed! Zie ook link naar het "gewraakte" Zembla programma op de DE-nieuwspagina.


4 november 2004: Oktober nummer Bode barstensvol zonne-energie; 2e publicatie schaduweffecten. Net in de brievenbus gevonden, het oktobernummer van het lijfblad © October 2004, Organisatie voor Duurzame Energie (O.D.E.): issue of "Bode" with several interesting contributions with regard to PV/solar energy.van de jubilerende Organisatie voor Duurzame Energie. En wat voor een nummer! Een greep uit de inhoud: "De ontwikkeling van de PV markt in Nederland - de ODE visie" door Jadranka Cace, "Naar 200 GWp PV in Europa in 2030!" en kosten voor een goede terugleververgoeding in Nederland (slechts 16,3 miljoen Euro, een schijntje: kom op met dat geld meneer Zalm!) door Wilfried van Sark, het langverwachte 2e schaduweffecten artikel van mijn hand over lange termijn effecten van schaduw binnen een particulier zonnestroom systeem en kwantificering daarvan (zie ook berichtje 23 mei), verslagje van de officiële oprichting van de Sectie Zon van ODE (samenwerking met ISES), en een foto van de ongelofelijke 5 megawattpiek zonnecentrale bij het Oostduitse Espenhain. Leuk leesvoer voor op het nachtkastje. Hoezo zonne-energie in Nederland op z'n gat? Bestellen dat Bode nummer en direct lid worden van de Organisatie voor Duurzame Energie! Telefoon 030 - 2369730, email info@duurzameenergie.org, of aanmelden via de website http://www.duurzameenergie.org/.


3/4 november 2004: Oeioeioei!!! Dat ging helemaal niet goed met die veranderingen op de index pagina. De top50solar en Nedstat tellers waren opeens niet meer bereikbaar, waarschijnlijk doordat een "layer" eroverheen lag. Moet ik dus nog naar kijken, de nieuwsregel staat nu normaal tussen de andere plaatjes en alles is weer koek en ei. Sorry!


3 november 2004: Hulp? Bij een vriend mijn website op een 17 inch monitor bekijkend ontdekte ik dat er soms vreemde kleine "verplaatsingen" van objecten op webpagina's van mijn website te zien waren, zoals de knipperende nieuwslink regel op de index pagina die niet meer op de plaats stond die ik op mijn 15 inch monitor "bedoeld" had. Ik zal proberen hiermee rekening te houden, maar met dit soort technische problemen heb ik nog nauwelijks ervaring, dus ik hoop dat dat opgelost kan worden. Ik heb de nieuwsregel nu als zogenaamde "layer" met vaste verticale uitlijning neergezet in de hoop de ongewenste verplaatsing ongedaan te maken. Als u andere "vreemde" effecten meent te zien (zoals navigatiebalken die niet netjes uitgelijnd zijn e.d.), meldt dit dan. Ik zal proberen om het probleem op te lossen voorzover ik dat kan. Vervelende dingen helaas, dat leidt de aandacht van belangrijker zaken af.


3 november 2004: Dank! Voor de overstelpende reacties op de nieuwe website. En voor uw bezoeken die deze site in een recordtijd naar de zevende plek op de top50solar.nl hebben gebracht! Ik ga er helemaal van blozen. Wel even een waarschuwing: ik hoop dat u begrip heeft voor het feit dat er ook nog andere zaken zijn in het leven en ik wil wel gezond blijven. De laatste 2 weken heb ik bijna continu aan de site gewerkt, en dat kun je niet ongestraft zo volhouden anders ga je er aan onderdoor. Bovendien merk ik dat ik regelmatig het RSI-preventie programma Work Pace uitzet omdat het vertelt dat ik over de daglimiet ben, en dat is geen goede zaak. Straks komt de ARBO nog op bezoek! Het moet wel leuk blijven en ik stel prijs op een goede nachtrust (is er ernstig bij ingeschoten)! En mijn partner is al een tijdje computerweduwe. Dus zaterdag de 6e help ik mee bij de voorbereidingen voor het Bulderbos jubileum en zondag ga ik bij mijn schoonfamilie op bezoek in Spijkenisse (OK B., een deel van de dag zal ik bij PV-techneut Ton Peters van de beroemde "Blauwe Hoek" op bezoek zijn, sorrysorrysorry). Daarna gaan we weer flink tekeer met de gegevensverwerking.


2 november 2004: Jong geleerd is oud gedaan. Om PV en andere vormen van duurzame zonne-energieopwekking maatschappelijk geaccepteerd te krijgen dient zo vroeg mogelijk begonnen te worden om kinderen met deze byzondere zaken te laten kennismaken. Dat kan op velerlei manieren (bijvoorbeeld met houtblokken in de vorm van zonnetjes e.d.), maar op een zekere leeftijd is het leuk om "iets" met knippen en plakken te doen. Nu had ik voor de appeltaart tijdens de "lancering" van de website op 30 oktober toch een leuke versiering met eigen gemaakte kartonnen zonnepaneeltjes gemaakt, dus die kon ik, na wat kleine aanpassingen, mooi direct gebruiken voor een zonnige knip- en plakplaat met maar liefst 28 zonnepanelen in 2 vormen (recht van voren gezien en "Amersfoort Nieuwland-Pitrus" type) met bijbehorende "hoekprofielen" die met wat knippen en vouwen op de stippellijnen aan de zonnepanelen gelijmd kunnen worden en op de zonnige ondergrond gezet. Beetje priegelen, maar dat vinden kinderen best leuk en ach, 1 "verknipt" profiel is zo vervangen door een ander (er zitten er 26 op). De afbeelding hieronder geeft een beeld van hoe de plakplaat er uit ziet (1 A4). Omdat Example of cut-out (full digital version 157 kB) with sunny base, 2 types of solar panels and profiles for mounting the panels. GIF-file available on request (polderjongen@freeler.nl), for free. Design © 2004 by the webmaster.het origineel wel 157 kilobyte groot is (gif plaatje), heb ik deze niet geupload om de beperkte website ruimte niet meteen te bezetten (er moet namelijk nog heel wat op de FTP-server gezet worden!). Heeft u echter behoefte om uw kinderen aan het werk te zetten, laat dit dan per electronische post weten aan polderjongen@freeler.nl (o.v.v. "knipenplakplaat") en ik stuur u het digitale origineel per email toe. Gratis, natuurlijk! U kunt de plaat dan zelf uitprinten. Een kwalitatief zeer goede kleurenprint kunt u vaak voor ongeveer een halve EURO krijgen in copyshops met kleuren-laserprinters; neem de file dan op diskette mee en vraag of de print op licht karton geprint kan/mag worden, dan kan er meteen geknipt worden. En nu maar hopen dat dit voor de kinderen (en, wellicht, uzelf ook?) de aanzet zal zijn om straks het eigen dak helemaal vol te zetten met (echte!) PV-panelen! Veel plezier ermee.

Voorbeeld van knip- en plakplaat.
Geschatte leeftijdsgroep ongeveer 7-8 jaar (priegelwerk).
© 2004 P.J. Segaar/Polder PV.


1 november 2004: Bijwerken maandgegevens. De eerste van de maand is bij ons altijd weer spannend omdat ik dan alle meterstanden (elektra, gas, water, stadsverwarming) opneem en we kunnen zien hoe ons gemiddelde maandverbruik is geweest. Zo krijgen we "tale-telling" grafieken als die getoond op de pagina meterstanden2.htm, waaruit zeer goed te volgen is hoe bijvoorbeeld ons electriciteitsverbruik zich ontwikkelt in de loop van de tijd, en wat de "impact" van ons PV-systeem is. Ook al was het in oktober behoorlijk goed weer, de zon kon helaas niet het sterk gestegen elektra verbruik compenseren wat vooral het gevolg is van de grote hoeveelheid werk aan deze website op de computer. Maar, ik heb er nog steeds veel plezier in en zolang ons maandverbruik nog 2-2½ maal zo weinig is dan bij het gemiddelde Nederlandse gezin (cijfers 2000, zal nu stuk hoger liggen!) maak ik me daar niet echt zorgen over, hoewel de hoogte van de balkjes wel ietwat "onrustbarend" begint te worden (zie de laatste maandgrafiek). Vandaar dat we het gestegen verbruik duurzaam willen compenseren met 2 nieuwe zonnepanelen (zie link bij 13 oktober).


 

31 oktober 2004: Zonneflitsen nr. 3 gepubliceerd. Een nieuw initiatief van O.D.E. is de maandelijkse publicatie van een elektronische nieuwsbrief met kort nieuws over ontwikkelingen in de zonne-energie sector. Omdat webmaster en voorzitter van O.D.E. Cees Bakker door een longontsteking geveld is, is de nieuwsbrief ditmaal met volledige tekst naar de "abonnees" gestuurd door Jadranka Cace. Het ligt in de bedoeling om de volledige tekst van de nieuwsbrief op de website van O.D.E. te publiceren, http://www.duurzameenergie.org/. Inschrijven op deze gratis nieuwsbrief via email adres info@duurzameenergie.org; een steunbetuiging aan Cees Bakker wordt hier natuurlijk ook zeer op prijs gesteld.


31 oktober 2004: Wintertijd (klok 1 uur terug om 03h00). Wintertijd in Nederland = MET (Midden Europese Tijd) = GMT (Greenwich Mean Time) + 1 uur. GMT is gelijk aan UT (Universal Time). Belangrijk voor:

(1) Het maken van grafieken met seizoensverschillen (logging van dagen op verschillende tijden in het jaar, zowel wintertijd als zomertijd). X-as (tijdas) in grafieken moet voor zomertijd gecorrigeerd worden naar MET; voor de in de wintertijd gemaakte grafieken hoeft de X-as niet gecorrigeerd te worden.

(2) Effect op mijn nachtrust. Omdat ik altijd de dagelijkse ochtend meterstanden van alle OK4 inverters wil aflezen, maar niet de computer de hele dag aan wil laten staan (energiebesparing), moet ik 's zomers vroeg mijn bed uit om een uitlezing te doen met de OK4 data manager. De laatste tijd was dat pas weer rond 8 uur 's ochtends (zomertijd); zeker als het somber weer is starten de inverters dan niet te vroeg op. Het ene uur dat ik nu door de switch naar wintertijd nog vroeger zou moeten opstaan wordt "gelukkig" snel gecompenseerd doordat het in het najaar/winter vaak somber weer is en de inverters steeds later opstarten (soms zelfs pas heel laat in de ochtend). Maar we moeten het dan ook niet van de winterperiode hebben voor een hoge jaarproductie. Elke geproduceerde kWh zonnestroom is dan welkom. We zullen nu dus steeds meer windenergie van Echte Energie afnemen, tot we in het voorjaar weer op "normaal" niveau hopen te gaan produceren (als de OK4'tjes het houden, tenminste).


30 oktober 2004: Polder PV officieel van start. Zie highlights pagina.


28 oktober 2004: Top 100. Na vorige bericht code voor opname in de top50solar.nl binnengekregen, op index pagina ingevoegd en op FTP server gezet waarna deze website al snel van positie 101 naar 64 opstoomde. "Tale-telling" dat het wat rustiger is op het PV-front? Dat gaan we veranderen natuurlijk! Aan de slag met de website. Floris, pas maar op!


28 oktober 2004: Nieuwe "geanimeerde" banner. Voor aanmelding bij de top50solar.nl "best bekeken zonne-energie websites in de Nederlandse taal" (vandaag opgestuurd) heb ik een kleinere Polder PV banner gemaakt met een leuk animatie tekstje om natuurlijk zoveel mogelijk uw aandacht te trekken (als u daardoor op deze pagina bent belandt is dat dus goed gelukt, goed voor mijn ego...). Normaal gesproken ben ik helemaal niet zo op uiterlijkheden gefocussed, integendeel, maar het schijnt er nu eenmaal bij te horen als je je op de electronische snelweg begeeft... En ik geef onmiddelijk toe dat het onwijs leuk is om zo'n animatie in elkaar te zetten, dat was trouwens met Animation Shop niet eens zo moeilijk.

Als u een beetje misselijk wordt als u onderstaand plaatje bekijkt, meldt het dan. Wellicht kan ik de golfbeweging nog een beetje dempen. Hoewel, golfbeweging zeg ik daar....?? Was er niet net een succesvolle golfgenerator bij Portugal op de zeebodem gezet? Misschien kunnen de mensen van de Archimedes Wave Swing wel een virtuele banner wave swing® ontwikkelen voor de productie van virtuele groene energie? Een soort windhandel voor D.E. jongens die te diep in het glaasje hebben gekeken? Of heb ik nu echt te lang achter de computer gezeten?

Dit alles uiteraard met een vette knipoog naar Michiel Damen en zijn collega's van de A.W.S. (succes met de energieproductie en ik hoop dat jullie daarvoor goed betaald krijgen!), en met hartelijk dank aan Jasc voor het fraaie programma Animation Shop (vs. 3.10) en natuurlijk Surfspot voor de geweldige aanbieding! "Here it is" (©polder pv 2004; op de banner klikken brengt u <terug> bij de index pagina van de website):

New animated banner for linking to the Polder PV website from the Dutch Solar Top 50 site (top50solar.nl). Clicking it brings you directly <back> to the index page of this website.


28 oktober 2004: "First hit": Gefeliciteerd! "Enertel N.V." is de eerste (geregistreerde) bezoeker van mijn website nadat ik 27 oktober 's nachts de geïnstalleerde Nedstat teller had "geupload" naar de FTP-server. Te zien aan het tijdstip is bij jullie de 24-uurs economie al in de praktijk gebracht. Kom maar een keertje langs in Leiden voor een kopje koffie om dit heuglijke feit te vieren (niet het hele bedrijf a.u.b., zo groot wonen we niet). De bezoekers"statistiek" is door dit bezoekje met een enorme sprong gestegen (zie plaatje). Sorry Floris, je was blijkbaar net niet snel genoeg...

First (registered) visitor of this PV-website is "Enertel N.V." from the Netherlands. © Nedstat.

Immediately the "frequency curve" increases noticeably. © Nedstat.


Organisation for Sustainable Energy (O.D.E.) 25 years! 26 oktober 2004: O.D.E. 25 jaar! Zie stukje op de DE-nieuwspagina. Opgelet! Op het Jubileum Symposium in Baarn (12-11-2004) zal niemand minder dan Wim Sinke (ECN - Zonne-energie) een bijdrage leveren genaamd "PV op korte en lange termijn". Direct aanmelden dus!


26 oktober 2004: Polder PV "link" werkt. Na een kleine aanpassing in de "redirect" gegevens bij mijn Argeweb domein account, werkt mijn domeinnaam nu goed. De website is nu eenvoudig en herkenbaar te bereiken voor iedereen: http://www.polderpv.nl. De zogenaamde "rollover images" in de grafieksectie blijken ook met onze inbelverbinding naar behoren te werken (was ik even bang voor), al hebben mensen met snellere verbindingen natuurlijk een duidelijk voordeel bij het direct ter beschikking hebben van de uit te wisselen illustraties.


21/22 oktober 2004: Index pagina upload. Na wat aanloop probleempjes lukt het eindelijk om de index pagina van de Polder PV website te uploaden naar de FTP server van onze internet provider. Directe toegang tot de website via [NB: gewijzigd] www.polderpv.nl. Het webavontuur kan nu echt gaan beginnen! Hopelijk heb ik de diverse mensen die ik in de loop van de tijd van mijn website plannen op de hoogte bracht niet te lang laten wachten. Vanaf nu dus extra zorgvuldig zijn met op de webpagina's opgenomen links en regelmatig nalopen. Nu kan het "echte" werk pas goed beginnen. Mijn arme partner zal nog meer dan voorheen haar plek op de computer moeten bevechten. En nu maar hopen dat het RSI-spook niet op bezoek komt...


oktober 2004: "Gratis" solarhorloge. Als u een nieuwe rekening ASN Garantiebeleggen opent en daarop minstens € 1.000,-- stort ontvangt u gratis een fraai "solarhorloge" (winkelwaarde € 80,--) met binnenwerk van Zwitserse makelij en een klein zonnepaneeltje als wijzerplaat. Mooi "hebbedingetje"! Het horloge is niet los te koop. ASN Bank is (naast Triodos), één van de meest progressieve Nederlandse banken die zeer veel activiteiten op het vlak van duurzame ontwikkeling financiert en ondersteunt. De actie loopt tot 18 november 2004. Meer info over ASN Garantiebeleggen is te vinden onder de link:

http://www.asnbank.nl/index.asp?nid=5190


4 oktober 2004: Radiouitzending subsidies zonneenergie. Terugblik op de plotselinge afschaffing van de Energie Premie Regeling eind 2003, de directe effecten ervan en de (mogelijke) gevolgen op de langere termijn voor de PV-sector in het E.O. radioprogramma "Het Onderzoek" van 11:04 op Radio 1. Beluister het audiofragment van deze uitzending met de gratis te downloaden RealPlayer; het onderwerp PV-subsidies vindt u tussen 5:39 en 31:19 van dit fragment. Uiteraard hebben sommige betrokkenen die klagen over de gevolgen wel een flink pak boter op hun hoofd omdat ze zwaar meegeprofiteerd hebben van de "decadente" regeling uit 2003 en soms een bedenkelijke rol hebben gespeeld in de "uitvoering" van diezelfde regeling. Trek uw eigen conclusies en reageer eventueel zelf op de website van de E.O. op de pagina met dit onderwerp:

http://www.eo.nl/portals/programs/episode.jsp?episode=4615600


2/3 oktober 2004: SolarRegion Freiburg bezocht. Heerlijk "toetje" na wandelvakantie in de Alpen en werkweek in het Zwarte Woud bij Freiburg. Anderhalve dag met gehuurde fiets rondgetoerd in deze "hoofdstad van de zonneenergie" in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg en diverse fantastische projecten bekekenLogo of one of the worlds most progressive cities with respect to the stimulation of solar energy research and implementation: Freiburg at the rim of the Black Forest in Germany's federal state Baden-Württemberg met (heel erg veel) PV, veel buiscollectoren (warm waterproductie), nieuwbouw met "plusenergie" (rijtjes-)woningen, diverse mooie façade PV-systemen (o.a. op het Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE), de fraaie "Heliotrop" van "Sonnenpabst" Rolf Disch, veel voorlichtingsprojecten op scholen, etc., etc. Verplichte kost voor alle zonneenergie liefhebbers en, vooral, gemeenteambtenaren en beleidsmakers op energiegebied. Volop inspiratie op te doen met talloze praktijkvoorbeelden; er zijn verschillende rondleidingen mogelijk. Ideaal gelegen aan internationale treinverbinding Amsterdam-Basel-Milaan, dus wat let u? Opgepast: erg verslavend (volgende keer stoppen we hier ook weer; ik zat helemaal te "soppen" en mijn partner moest zachte dwang uitoefenen zodat we op tijd de trein naar Nederland zouden halen)! Bezoek ook de volgende websites:

http://www.solarsiedlung.de/
http://www.freiburgersolarfonds.de
http://www.rolfdisch.de


 

september 2004: Zonnige T-shirts bij Greenpeace. In de bij het najaarsnummer van het Greenpeace Magazine bijgesloten herfstcatalogus worden, naast de al wat langer bekende T-shirts met de tekst "Choose Positive Reject Negative"Solar Generation" T-shirts (organic cotton!) for sale at Greenpeace's webshop. © Greenpeace autumn 2004. Energy" (art. nr. 62708 heren, 62709 dames), fraaie "Solar Generation" T-shirts van biologisch katoen aangeboden voor € 13,99 per stuk (excl. € 3,50 verzendkosten). Het zijn blauwe T-shirts met een opvallend "vlammend" logo en de tekst "Solar Generation" die natuurlijk een vast plekje zouden moeten krijgen in de linnenkast van de duizenden PV-eigenaren. Duurzaam geproduceerde kleding voor de duurzaamste energieproducenten van Nederland. Laat aan uw familie en kennissen maar zien dat u daar apetrots op bent! Verkrijgbaar in de maten S, M, L, XL en XXL, artikel nummer 62557. Er is ook een aansluitend model voor dames in de maten M, L en XL, artikel nummer 62558.

Bestellen via de electronische snelweg is ook mogelijk, surf daarvoor naar: http://www.greenpeaceshop.nl/. Klik op deze link voor directe toegang tot de pagina met de "Solar Generation" T-shirts.


4 september 2004: Inwijdingsfeest "Oranjerie". Na 15 jaar vergaderen, "masseren", overleg met bewoners, architecten, fabrikanten, gemeente en woningbouwvereniging, afwachten en afstemmen is het eindelijk zo ver! Het milieuvriendelijkste nieuwbouwproject onder de noemer "gemeenschappelijk wonen" in Leiden is (vrijwel) klaar, de bewoners (eigenaren zowel als huurders) zijn apetrots en vieren vandaag met een leuk inwijdingsfeest de officiële opening van hun mooie complex met prachtig zonnig weer. Paradepaardje (naast talloze andere duurzame bouw aspecten zoals een reeks zonnecollectoren, regenwaterhergebruik, centraal stofzuigersysteem, etc.) is natuurlijk het uit 4 delen bestaande, in stroken op het metalen felsendak opgedampte amorf silicium zonne"paneel" (UNI SOLAR SSR-192 van Bekaert ECD Solar Systems Europe NV uit het Belgische Zulte) met een totaal piekvermogen van 26,11 kilowattpiek en een verwachte jaaropbrengst van 15.000 kWh. Naar het laat aanzien lijkt het zonnedak zelfs beter te presteren dan verwacht. Wij mochten bij het openingsfeest aanwezig zijn en het project is zonder meer het bezoeken waard. Voor eventuele informatie over de Oranjerie, neem contact op met: vve@oranjerie.demon.nl. De Oranjerie ligt tussen de Aloëlaan en de Maredijk op nog geen kwartier lopen, noordoostelijk van het Centraal Station in Leiden.

Voor "akkefietjes" met de netbeheerder die de meters niet af wilde lezen, zie het bericht van 9 juni 2005!

Voor de gebruikte technologie voor de zonnepanelen, zie ook de links:

http://www.bekaert.com/corporate/ned/pers/2000/04-apr-2000.htm
http://www.uni-solar.com/Our_Technology_a_Si.html


South-facing gable (garden side) of new sustainable housing project "de Oranjerie" in Leiden. Amorphous silicium solar panel strips on metal roof and solar collectors near ridge.

Zuidzijde van de onder 2 hoeken staande oostelijke vleugel van het hoofdgebouw van de Oranjerie in Leiden. 2 "velden" van amorf silicium zijn in stroken op een metalen felsendak aangebracht. Het linker "veld" wordt in de namiddag deels beschaduwd door de centrale toren van het gebouw; de "velden" zijn verder zodanig opgesplitst, dat de energieopbrengst per woning door een binnen hangende Fronius inverter wordt omgezet, waarbij de AC opbrengsten echter weer gebundeld worden naar een centrale eigen opbrengstmeter die eigendom is van de vereniging van eigenaren en waarmee de opgewekte donkergroene zonnestroom verrekend kan worden met het energiebedrijf. De complete installatie is gecertificeerd en is 1 van de eerste particuliere PV-installaties waarvoor een behoorlijke MEP vergoeding/contract is gerealiseerd. Bovenin de nok zijn ingebouwde zonnecollectoren zichtbaar.


 

Solar T-shirts "Next year ANOTHER degree rise in temperature?" for sale at environmental pressure group Milieudefensie's office. © Milieudefensie june 2004.juni 2004: Zonnige T-shirts bij Milieudefensie. 2003 was een record zonnejaar. Toeval? Klimaatverandering? Bij Milieudefensie worden n.a.v. dit thema door Jeanine van Haeren ontworpen T-shirts van biologisch katoen met EKO keurmerk verkocht in de kleuren aubergine, mosgroen en zwart, zowel dames- als herenmaten (S, M en L). Boven het zonnetje staat de tekst "Volgend jaar nog een graadje warmer?". Ze kosten € 12,50 per stuk (exclusief € 4,-- administratie- en verzendkosten) en kunnen online worden besteld, zolang de voorraad strekt via de webwinkel of via tel. nr. 020 - 6262620.

Webwinkel: http://www.milieudefensie.nl/winkel/index.htm


29 april 2004: Datasheet "rsm 95" zonnepanelen. Na zeer lang aandringen, o.a. sterk vertraagd door de opheffing van de zonnepanelen fabriek in Helmond eind 2002, krijg ik eindelijk het datasheet van onze eerste 4 ACN 2000E zonnepanelen (identiek aan de elders verkochte "rsm 95") van de heer Jansen van het Shell Solar hoofdkantoor in Amsterdam toegestuurd. En, zoals reeds "gevreesd" op grond van mijn ervaringen met de data voor de later gekochte ACN 5000E AC modules, blijkt het nominale piekvermogen van deze zonnepanelen niet 95 Wattpiek te zijn (zoals op de stickers op de achterzijde van de panelen vermeld) maar 93 Wattpiek. Een subtiel verschil, maar het gevolg is dat ik talloze normberekeningen in de spreadsheets en de ervan afgeleide in de website opgenomen (via Paint Shop geconverteerde) grafieken moet aanpassen. Zucht.


14 maart 2004: Electronische publicatie asymmetrie in opbrengstcurves. Op de website van de op 22 september 2003 opgerichte Zonnestroom Producenten Vereniging (http://www.zonnestroomproducenten.nl/) wordt, in ongewijzigde vorm, het op 15 januari 2004 door mij aangeboden artikel "Jaarproductie en asymmetrie in opbrengstcurves van een particulier zonnestroom systeem" als een downloadbare pdf-file geplaatst onder de link "ingezonden". Helaas zijn de figuren door de gebruikte conversietechniek niet optimaal overgekomen. De publicatie zal daarom, na revisie van enkele basisgegevens, t.z.t. op de eigen website in een grafisch acceptabeler vorm opnieuw ter beschikking worden gesteld aan het geïnteresseerde publiek. Belangrijkste wijzigingen: (1) aanpassing van genormeerde opbrengsten op grond van ontdekking dat niet 95 doch 93 Wattpiek zonnepanelen zijn geplaatst in 2000 (pas eind april 2004 datasheet van Shell Solar gekregen; zie bericht hierboven), en betrouwbaardere berekeningen van genormeerde opbrengsten in periodes van inverter defecten; (2) aanpassing van de astronomische seizoensgegevens n.a.v. voortschrijdende inzichten in deze complexe materie. De belangrijkste conclusies van de originele publicatie blijven na deze aanpassingen overigens ongewijzigd.

<<< 21 20-11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 highlights JSS22


© 2004 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)

clicking here links to web page explaining why we could not place 2 more solar panels (dutch)