starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
grote hersenbreker
historie
PV-systeem
meten=weten
grafieken
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Zonneraadsel numero 2
(gepresenteerd bij het 1-jarig bestaan van deze website op 30 oktober 2005)

Een breinbreker voor mensen met kennis van PV-zaken

N.B.: alleen de witte vakjes invullen!
Vakjes met een punt geven een scheiding tussen 2 woorden van de oplossing weer, dit vakje overslaan bij invullen van de oplossing.
(toegevoegd dd. 2-11-'05: 11a en 28a verticaal)Omschrijvingen:

horizontaal:
  2 afkorting van kerkgenootschap wat in derde wereld nog steeds grote aanhang heeft
  5 de Vlaamse Groenen leven, afgekort, op een andere wijze dan de meeste mensen
  8 zeer zonnig sultanaat op het Arabisch schiereiland
  9 grote olieboer die héle mooie zonnepaneeltjes maakt
11 belangrijk adviesorgaan wat een vernietigend rapport heeft geschreven over de subsidiëring van zonne-energie in      Nederland
12 veelgebruikte term voor kleine riviertjes in puzzels als andere mogelijkheden zijn uitgeput…
13 akoestisch ingestelde onderdaan die zijn mond moet houden van de regenten
18 informatief virtueel medium van Neer’lands oudste duurzame energie vereniging
19 conservatief Duits bolwerk wat een belangrijke vrouw aan de macht heeft gebracht
20 etherisch basiselement (primaire levensbehoefte?) voor zonnestroom liefhebbers
22 als je dat niet hebt, kun je je zonnepanelen niet kwijt (romp)
23 beste wettelijke concept voor een booming PV-markt: succes verzekerd!
24 alweer die afkorting, wederom van toepassing op Polder PV’s energieboer
26 meetinstrument wat 2 kanten op kan draaien en het amendement Samsom direct in de praktijk brengt [10 + 5]
29 oude tirannensoort op het Aziatische continent
30 hoop in bange dagen voor Nederlandse PV-industrie, echter voor de helft op vreemd grondgebied gelegen (tip)
33 actieve stichting die zonnestroom uit de Sahara wil importeren naar Nederland (en niet altijd meer zo afwijzend       tegenover PV staat)
35 eenheid van temperatuur, maar als wetenschapper kun je er ook wat mee
36 voornaam van Neer’lands beroemdste weerman
38 maat om hele grote hoeveelheden energie aan te geven (10 tot de macht 12)
41 leg je af als je iets héél erg serieus van plan bent
42 startschot voor Japans bordspel
43 Neer’lands vleesgeworden “Homo solaris”, wat hebben we veel aan hem te danken!
46 weer dat voegwoord, staat ook op een woordenboek van mij
47 een “ander”, verfrissend etherisch element: zonder dat red je het niet “op zee”
48 vegetarische fabriek voor zonnepanelen
51 begin van een stralende dag op zijn benedictijns; daarna: aan het werk!
52 centraal gedeelte van de klantendienst bij NUON geeft veel zorgen
53 als je die maat afgekort neemt, is het er maar één naar de Zon
55 hoopt Polder PV wat er z.s.m. met het huidige kabinet gebeurd
56 Concentratie s.v.p.! PV van de toekomst? (tip)
57 geheimzinnig, schroefvormig spul waar we allemaal uit schijnen voort te komen
59 ruimtevaartorganisatie die ook wel pap lust van zonnepaneeltjes (hele dure)
61 daar wil je wel gaan zitten als de zon schijnt
64 mensen die vooral graag “plukken” vergeten dat er nog iets tegenover moet staan
65 beetje truttige gemeente met “Wassenaar” pretenties, geboortedorp van polderjongen (tip)
71 “klassiek” type windturbine met horizontale as en engelse hoed op
72 verdiend als de waardering er maar naar is
73 communistisch gebergte met niet zo schone reputatie
74 dierentuin met een fantastisch mooi zonnedak: je zou er vrolijk van worden
77 keukenkruid met geelgroene bloeiwijze wat wel van een beetje zon houdt
78 45 modern gespeld, tevens drijvende kracht achter de biologische landbouw
79 moeilijk te vatten grieks getal, ze zijn er na al die tijd nog niet uit
80 de basis van ons bestaan, en van miljarden beschavingen elders in het heelal

verticaal:
  1 probeert op het gebied van licht Philips te imiteren met twee mannelijke huisdieren
  3 NUON’s definitie van persoon die “verantwoordelijk” is voor het dossier van een klant met een ernstig probleem      (tip)
  4 plaats in het noorden des lands waar eerste gasgestookte micro warmtekrachtcentrale is geplaatst (tip)
  6 byzonder leuk computerprogramma waarmee je je zonnepanelen “van boven” kunt zien (als je geluk hebt…) [6 + 5]
  7 voegwoord
  9 één van Polder PV’s woestijnratten – de meest “economische” van het stel
10 voornaam van Neer’lands bekendste “amateur” zonne-energie promotor (had al een Nobelprijs moeten hebben)
11a hij bedoelt serieus een gemeentelijke weide
14 van Columbus
15 hardwerkend dier wat wel eens per ongeluk voor een besturingssysteem versleten wordt
16 muzieknoot – net niet haantje de voorste
17 duurzaam energiebedrijf wat geen milieukeurmerk wil kopen [5 + 7]
20 flauwe karaktereigenschap van menig hedendaags politicus
20a inhoudsmaatje met kopie
20b belangenvereniging in polderland gaat zonnige tijden tegemoet?
21 webstek van de beheerders van een van de fraaiste (gratis!) software programma’s voor de Nederlandse       zonnestroommarkt (tip)
24 koepelorganisatie die bepaald niet het beste voorheeft met de zuinige energieconsument
25 spannend, doch niet van opstartproblemen gespeend internationaal project voor het monitoren van PV-systemen
27 boomsoort (Fraxinus excelsior)
28 had polderjongen over het hoofd gezien: doet u mij maar een baby-uitroep
28a oude lengtemaat
31 zowel een alternatief tijdschrift als vereniging waar u allen lid van zou moeten zijn
32 wijze van onderzoek naar totale milieueffecten, ook steeds vaker voor zonnepanelen toegepast
34 laatste stukje
37 doorslaggevende factor bij de dagopbrengst van uw zonnestroomsysteem
39 voornaam van één van de drijvende krachten achter de software voor de OK4 omvormer
40 (voorlopig) grootste te realiseren zonnestroomcentrale in een zonnig Europees land
42a tja, vergeten dus: niet erg evenwichtig van mij
44 beroemd Philips laboratorium waar heel wat knappe koppen, “vers van de pers” hun spitsroeden gelopen hebben
45 ouderwetse benaming voor de geiteharenwollensokken-beweging
47 Brabants stadje wat aan de verkeerde rivier ligt, maar wel een hoop zonnepaneeltjes heeft liggen op een afvalhoop
48 meest voorkomende afkorting op de website van de polderjongen
49 in zwaar vervuilde west-Amerikaanse stad zingen ze een toontje lager
50 zo hoog kan ik niet zingen, zei het afwijkende type
52a vrouwelijk voorvoegsel
54 vermogen wat je nooit van zijn leven zult halen, maar wat wel op het zonnepaneel staat
56 degelijk type omvormer waar de wenkbrauwen van omhoog gaan bij het snijden van look
58 hm, weer iets over het hoofd gezien. Die auto mag hier niet staan!
59 als je hard genoeg schreeuwt, krijg je vanzelf het antwoord
60 grootste zonnecellenbakker werkt op het scherpst van de snede
62 behoorlijk veel van uitgezet op de Nederlandse zonnestroom markt; toekomst is ongewis
63 dan werken uw zonnepaneeltjes nog niet maximaal, maar is de zon opvallend gekleurd
66 voornaam van voorman van duurzame energie vereniging in Nederland
67 keteltype met leuk rendement
68 bijvoorbeeld
69 zuinige lichtbuis
70 let goed op die rekening!
75 nog zuiniger dan 69, begin van een nieuwe lichtrevolutie
76 bekende, doch niet zo slimme toren die in het niet valt bij de moderne windturbines


M.b.v. de kleine rode cijfertjes (rechts onderaan in de betreffende vakjes) kunt u in het aparte blok onderaan de puzzel de wens van Polder PV voor de komende tijd vinden. Denkt u het raadsel volledig opgelost te hebben? Stuur de ingevulde puzzel naar mijn email adres, dan maakt u misschien kans op een lekkere biologische appeltaart, door Polderbakkers PV gebakken op zonnestroom, uiteraard.

 


© 2005 Peter J. Segaar, Leiden (NL)