comparison of production results with external monitoring procedures and results of third parties
verificatie derden
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Opbrengstverificatie/Verification of solar energy production

Vergelijking met derden/Comparison with third parties

Opbrengst resultaten vergelijken met die van andere PV-eigenaren
Comparison of production with results of other PV-owners

Momentaan vermogen 15 februari 2007 Blauwe Hoek versus Polder PV
Dagopbrengsten 2005 Floris Wouterlood versus Polder PV


Momentaan AC vermogen Blauwe Hoek versus Polder PV op 15-2-2007
AC Power comparison for Feb. 15 2007 of Blauwe Hoek versus Polder PV

^^^
Vergelijking momentaan AC-vermogen Ton Peters (Blauwe Hoek, Spijkenisse) <-> Polder PV (Leiden, 35 km. NNO van Blauwe Hoek) op 15 februari 2007
KLIK op plaatje voor uitvergroting
Voor uitleg zie beschrijving hieronder

In deze figuur zijn via Excel (grafiek van Ton Peters als achtergrond van het betreffende blad) de Pac powercurves voor de drie subgroepen van Polder PV (in 1 grafiek) als overlay over de bladachtergrond gelegd en is net zo lang met assen en kaders geschoven tot de grafieken perfect op elkaar konden worden gepast, met corresponderende X-coördinaten. Let daarbij wel op dat de vermogenscurve voor het 2,7 kWp systeem van Ton Peters in kilowatt op de Y-as staat vermeld (linker Y-as, rode cijfers), en dat de vermogenscurves voor de 3 deelgroepen van Polder PV (op de rechter Y-as, in roze cijfers) in watt AC-vermogen zijn weergegeven (let wel: aangegeven wordt het gemiddelde vermogen per paneel in die subgroepen). Het gaat hier vooral om de vorm van de verschillende curves. 15 februari was een zeer zonnige dag met fel schijnende zon, zacht voorjaarsachtig weer, en in de middag opkomende lichte sluierbewolking met gaten ertussen.

Er is ondanks de lokale verschillen, veroorzaakt door de bewolkingsgraad (rafelige sluierbewolking) in met name de middaguren (goed te zien dat bewolking en zon in de twee Zuid-Hollandse gemeentes soms precies asynchroon lopen), een behoorlijk goede "match" wat vorm betreft. Bijvoorbeeld het (tijdelijk) instorten van de vermogens vanaf kwart over twee 's middags, zowel in Leiden als in Spijkenisse. Het meest opvallende is de zeer steil oplopende "ochtend"curve van Ton, wat ongetwijfeld te maken heeft met het feit dat zijn (schuine) dak ongeveer ZZO is gericht (158,7 graden t.o.v. noord; 44 graden hellingshoek), terwijl Polder PV's systeem op open frames staat op een plat dak boven de vierde verdieping, een hellingshoek van 30 graden heeft, en een oriëntatie van ongeveer 174 graden t.o.v. noord. Ton krijgt dus iets eerder "de volle laag" dan wij, en wij hebben in de middag dan weer wat langer licht. Hetgeen iets minder goed te zien is in bovenstaande grafiek omdat het al een stuk bewolkter was geworden en het "profijt" dus veel minder dan in de onbewolkte ochtend. Inkoppertje voor Ton, dus...

Ton's systeem werkt zeer efficiënt, wat te wijten is aan het feit dat het systeem volledig is geoptimaliseerd op de Philips omvormers, en dat het met stringomvormers werkt, terwijl het Polder PV systeem met 10 afzonderlijke AC-modules is uitgerust die voorzien zijn van 25 meter 2,5 mm² DC-bekabeling tussen de zonnepanelen en de binnenshuis geplaatste omvormers en dus wat kabelverliezen heeft (die trouwens gelukkig blijken mee te vallen). Uiteraard zijn het ook totaal verschillende omvormers die gebruikt worden (Philips EVO versus NKF OK4E-100). Let op de beduidend verschillende prestaties van de OK4 omvormers gekoppeld aan de 2 verschillende paneeltypes, en op het nog geringe schaduweffect op de achterste 4 modules in de ochtenduren (tijdelijk achterblijvende donkerblauwe curve).

De S-vormige energie accumulatie curve is onderdeel van de data van Ton Peters (corresponderende getallen in blauw op rechter Y-as).

Voor een goed onderscheid is tijdelijk een andere kleurstelling gekozen voor de drie subgroepen binnen het PV-systeem van Polder PV.

Grafiek van Ton Peters ontleend aan zijn briljante website, http://www.pv-solar24.info/

Grafiek van Polder PV verkregen middels een automatische (nog niet optimaal werkende) "grafiekgenerator" (met dank aan Joop de Leeuw), uit de door de OK4 Manager, versie 3.1.5.42, automatisch geproduceerde logfile van de om de 5 minuten gelogde inverter data.


Dagopbrengsten Floris Wouterlood versus Polder PV voor 2005
2005 daily energy yields of Floris Wouterlood versus Polder PV

Synthesis of daily energy production of complete PV-system of Floris Wouterlood (red, with black trendline), and Polder PV (blue, with light blue trendline). Due to system differences (2,5 kWp and 1,02 kWp, respectively), the Y-axis for both systems are different.

Vergelijking dagproductie 2005 Wouterlood (rood) <-> Polder PV (blauw)
Over het algemeen is er een zeer goede relatieve "match" van de 2 PV-systemen, met pieken en dalen die vrijwel over elkaar liggen (houdt wel rekening met de verschillende Y-assen, links Wouterlood, rechts Polder PV!). Let op de opvallende dieptepunten begin maart ("Big Dip", sneeuwbedekking), resp., voor Polder PV, eind mei (renovatiewerkzaamheden, systeem grootste deel van 30-31 mei afgekoppeld van het net). Relatief lage opbrengsten voor de eerste 3 maanden voor Wouterlood wordt veroorzaakt doordat toen nog geen 6x 170 nieuwe zonnepanelen (= 1.02 kWp) op de NW zijde van zijn dak waren aangebracht. De extra productie van deze panelen wordt vooral in de zomermaanden duidelijk, waardoor Floris zijn resultaten in die maanden fors toenemen t.o.v. die van Polder PV. De eerste week van mei, en in juni/juli waren wij op vakantie, en hebben we dus geen metingen kunnen verrichten. Goed zichtbaar in Floris zijn grafiek zijn de zwaar tegenvallende opbrengsten, begin juli (veel regen), waardoor een flink verlies van de uiteindelijke (potentiële) jaaropbrengst geïncasseerd wordt.

Opvallend is de relatief hoge productie van Polder PV in de wintermaanden, met behoorlijk hoge pieken t.o.v. die van Floris, ook in periodes dat op 4 van de 6 108 Wp panelen schaduwwerking optreedt in hartje winter. Dit heeft vermoedelijk te maken met een combinatie van optimale oriëntatie (iets O. van zuid), module opstelling op open frames (optimale koeling, dus hoog omzettingsrendement), i.t.t. de modules van Floris die vaak onder veel ongunstiger oriëntatie zijn opgesteld en/of tussen cq. vlak boven de dakpannen zijn gemonteerd, of op dichte consoles. Als gevolg van deze verschillen, is de trendlijn van Floris veel "steiler" (hoog maximum, lage minima) dan die van Polder PV. Vooral in het (prachtige!) naseizoen zijn de verschillen in pieken tussen de 2 systemen opvallend groot. Een andere reden van de verschillen kan zijn, dat mijn data direct van de OK4 omvormers uitgelezen en in de spreadsheet opgeteld zijn, en dat Floris de totale opbrengst van het systeem (met verschillende omvormer types) uitleest van een analoge draaischijf kWh meter. Door het eigen verbruik van die meter (paar Watt!) zou met name in de minder productierijke periodes er een afvlakking van de afgelezen hoeveelheid kWh opgetreden kunnen zijn omdat de schamele hoeveelheid zonnestroom in die periodes vaak voor een fors deel "opgegeten" wordt door de draaischijf meter.

Oorspronkelijke grafiek van Floris overgenomen met toestemming, waarvoor hartelijk dank!

In bovenstaande grafiek staan de dagopbrengsten voor de complete PV-systemen van die van Floris Wouterlood (woonachtig in de Professorenwijk in Leiden), in rood, met zwarte trendlijn, en die van Polder PV/polderjongen, woonachtig in de Leidse Stevenshof, op ongeveer 3 km. westelijk van Wouterlood, in blauw, met lichtblauwe trendlijn. De originele grafiek is van Floris zijn website, 26 december 2005: http://www.zonnepanelen.wouterlood.com/solar_pages_nl/dagproductie.htm.

Ik heb deze grafiek binnengehaald in Excel, deze enigzins verkleind, er overheen mijn productiegegevens in de vorm van een doorzichtige grafiek gelegd en net zo lang zitten manipuleren met de assen en kaders totdat er een optimale "match" tussen beide grafieken ontstond. Tijdens de aanpassing ontdekte ik dat de grafiek van Floris niet het volledige jaar omvatte (ik had aanvankelijk niet gezien dat hij op 26 december op zijn site was gezet), waardoor ik mijn eigen grafiek iets moets "uitrekken" om de pieken en dalen zo goed mogelijk "passend" te maken. Vandaar dat "mijn" rechter Y-as iets buiten Floris' zijn grafiek uitsteekt.

Verder heb ik de maanden in mijn grafiek aangegeven. De Y-assen zijn voor beide grafieken verschillend, omdat Floris' zijn systeem inmiddels, met de 6 nieuwe 170 Wp panelen, 2,5 kWp groot is en het systeem van Polder PV "slechts" 1,02 kWp. De eenheid van de Y-assen is in kWh/dag. Ook heb ik primaire rasterlijnen voor de Y-as eenheden in mijn eigen grafiek weergegeven.

Floris had zelf al een trendlijn toegevoegd aan zijn grafiek; de mijne is een 5e graads polynoom die door Excel is berekend. De polynoom is in een apart, even groot grafiekvenster gemaakt, waarbij de originele data doorzichtig zijn gemaakt en het grafiekvenster exact passend over het origineel is gelegd. Het totale plaatje bestaat dus feitelijk uit 3 lagen, waarvan de bovenste 2 een doorzichtige achtergrond hebben zodat de data van Floris in volle glorie zichtbaar blijven.

Na een optimale match gevonden te hebben, heb ik met ALT/Print Screen het geheel gekopieerd naar Paint Shop Pro, waarna het resultaat als relatief klein gif-plaatje weggeschreven kon worden (41 kB).

Op deze wijze kan op relatief "eenvoudige" wijze een mooie vergelijking gemaakt worden tussen de opbrengsten van 2 verschillende PV-systemen. Nog zuiverder is natuurlijk om de originele data op te vragen, en in 1 grafiek de 2 datasets tegelijk te presenteren. Maar omdat Floris die grafiek op zijn site had geplaatst was dit een mooie vingeroefening om te trachten een match met een externe grafiek te maken, hetgeen goed gelukt is zoals uit bovenstaande afbeelding blijkt.


© 2006-2007 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)