gastbijdragen
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
 

SOLARENERGYERGY

Externe inbreng

Gastbijdragen op Polder PV


Op deze pagina en op andere pagina's waarnaar hier verwijzingen zijn of zullen worden geplaatst vindt u links naar incidenteel op Polder PV opgenomen ingezonden stukken van goed in de materie ingevoerde gasten met kritische beschouwingen over opwekking van (duurzame) energie, of van energie opwekking in de bredere zin des woords die interessant genoeg zijn voor het PPV publiek.

Voor voorwaarden m.b.t. inzendingen, lees s.v.p. eerst de uitgebreide toelichting op de DE-nieuwspagina. De inhoud van de artikelen is de verantwoordelijkheid van de genoemde auteurs. Dat Polder PV de artikelen hier plaatst geeft niet aan dat hij het volledig eens is op detail punten. Wel, dat het te berde gebrachte interessant genoeg is om via dit kanaal een bredere bekendheid te geven.


Ingezonden

SDE-subsidies, Nederlandse energiebedrijven en bloedkolen Floris van Bodegraven 1 maart 2017
Een ander gezichtspunt op "5% defecte zonnepanelen" Rob de Bree 19 juli 2010
Meten is Zweten Ter Zake Kundig 1/2 juli 2010
Is het glas half vol of echt leeg? Paul Cohn 26 juni 2010
Historische woorden voor een "historische" meeting Wijnandt T. de Vries 16 december 2009
Subsidiegeluk resp. Salderingsqueeste Lili Pasteur 30 augustus 2009
Het belang van goede bekabeling voor de netkoppeling van een zonnestroominstallatie Bert Roode 14 april 2008 (pagina "veiligheid")
Nederland afglijdend naar de Middeleeuwen Rob de Bree 4 februari 2008
Decentraal opwekken NU s.v.p. Toine Meyvis 9 juli 2007
Het alternatieve besparingsplan Rob de Bree 5 juni 2007


1 maart 2017. SDE-subsidies, Nederlandse energiebedrijven en bloedkolen. Van Floris van Bodegraven

Er is op dit blog regelmatig geschreven over kolen en kolencentrales. Kolencentrales worden gebruikt voor de semi-groene bijstook van biobrandstof, waaraan meerdere dure Stimulering Duurzame Energieproductie-subsidies (SDE+) worden besteed: bijna 3,6 miljard Euro aan SDE+-subsidies, om precies te zijn. Kolencentrale-subsidie, noemde Peter Segaar het in een uitgebreid stuk op 31 januari.

Wat de zaak verergert, is dat deze kolencentrales grotendeels op bloedkolen draaien.

Bloedkolen? Het is niet raar als je de term niet kent. Uit een kijkersonderzoek van het TV-programma KASSA bleek dat bijna 80 procent van de kijkers geen idee heeft van wat bloedkolen zijn.
Bloedkolen zijn kolen uit de Cesar-regio in Colombia. Tussen 1996 en 2006 woedde er in die regio een gewelddadig conflict, waarbij paramilitairen meer dan 3.100 burgers hebben vermoord en meer dan 55.000 boeren en hun gezinnen van hun land hebben verjaagd. De mijnbouwbedrijven in Cesar speelden daar handig op in, door het achtergelaten land te gebruiken voor de uitbreiding van hun mijnbouwputten.

Bovendien hebben getuigen onder ede verklaard dat de mijnbouwbedrijven de paramilitairen die het geweld in Cesar pleegden, financieel steunden en hen informatie gaven over doelwitten. Nog steeds is het gebied niet veilig. Mensen die opkomen voor de slachtoffers van het geweld en vakbondsleiders die zich verzetten tegen uitbreiding van de mijnen, worden met de dood bedreigd.

Drie moorden
Het lijkt erop dat het geweld de laatste tijd toeneemt. In februari werd Edilberto Cantillo Mesa, een activist die zich inzette voor land teruggave aan boeren, in zijn dorp vermoord. Hij is het derde slachtoffer in een jaar tijd. Een maand eerder werd Aldemar Parra Garcia op klaarlichte dag door twee gemaskerde mannen op een motor vermoord. Hij was actief voor een organisatie die zich verzette tegen uitbreiding van de mijnen, waarvoor zijn dorp zou moeten wijken. Hij laat een vrouw en drie kinderen achter. In september 2016 werd Nestor Ivan Martinez voor de ogen van zijn familie geëxecuteerd. Ook hij verzette zich tegen missstanden in de mijnbouw en werd bedreigd door organisaties die beweren dat zij opkomen voor de belangen van de mijnen.

Meerdere Nederlandse energiemaatschappijen importeren bloedkolen uit Cesar, maar ze zijn niet transparant over de herkomst van hun kolen. Zeker is dat Nuon (Vattenfall), Engie, Essent (RWE) en E.ON (Uniper) bloedkolen uit Cesar gebruiken. De maatschappijen hebben kolencentrales aan de Hemweg in Amsterdam, in de Eemshaven in Groningen, aan de Amer, en op de Rotterdamse Maasvlakte. In totaal vier centrales hebben in de laatste 2 SDE 2016 rondes maximaal 3,6 miljard Euro aan SDE-subsidies toegekend gekregen*, voor de houtsnippers die samen met de bloedkolen worden verbrand. Dat terwijl het door het gebrek aan transparantie voor de consument niet duidelijk is dat de stroom die hij gebruikt mede is opgewekt met bloedkolen.

Vredesorganisatie PAX roept de Nederlandse energiebedrijven op om tijdelijk te stoppen met de import van bloedkolen, totdat de mijnbouwbedrijven de slachtoffers van het geweld erkennen en compenseren voor hun verlies. Engie, Essent en E.ON-Uniper lijken doof voor de verhalen uit Colombia: ze houden vol dat ze meer kunnen doen als ze met de mijnbouwbedrijven blijven samenwerken en dat het slecht is voor hun concurrentiepositie als ze bekend maken hoeveel kolen ze daadwerkelijk uit Cesar halen. Tot nu toe heeft tien jaar lang praten nog niets opgeleverd voor de slachtoffers. Zelfs de oprichting van een speciaal werkprogramma, BetterCoal, heeft weinig tot niets veranderd aan het geweld tegen activisten en bewoners in Colombia.

Nuon zegde eind vorig jaar toe zelf naar Colombia te gaan om met de Colombianen in gesprek te gaan en "vooral te luisteren". PAX hoopt dat deze verkenning ertoe leidt dat de energieleveranciers hun koers wijzigen en een tijdelijke importstop van bloedkolen instellen, zoals de grootste energieleverancier van Denemarken, Dong Energy, eerder deed en er eindelijk echt wat verandert voor de slachtoffers van bloedkolen in Cesar. Kijk op de actiepagina van PAX voor vrede voor meer informatie over dit onderwerp.

Floris van Bodegraven
Pax voor Vrede (Vredesbeweging Pax Christi Nederland)
www.paxvoorvrede.nl

* Toevoeging Polder PV. Info uit SDE beschikkingen overzicht RVO van januari 2017 (Amercentrale 3 units & Eemshavencentrale Essent/RWE totaal max. EUR 2,7 miljard, Uniper (ex E.ON) Maasvlakte max. EUR 630 miljoen, en ENGIE Maasvlakte max. EUR 296 miljoen. Subsidies voor max. 8 jaar, uiteraard alleen áls de plannen doorgaan. Voor meer details, zie het eerste gelinkte artikel op PPV. NUON/Vattenfall heeft geen subsidie beschikking voor de Hemweg verkregen (kennelijk binnen SDE 2016 wel aangevraagd), en overweegt sluiting of verkoop van die centrale aan de Amsterdamse Jan van Riebeeckhaven (persbericht 21 dec. 2016).


19 juli 2010: Een ander gezichtspunt op "5% defecte zonnepanelen". Van Rob de Bree

De "komkommertijd" artikelen in de Vlaamse pers, en vooral het nog slechtere, na interventie OliNo weer verwijderde stukje in de Telegraaf over de vermeende "1 op de 20 zonnepanelen defect" hype hebben het nodige stof doen opwaaien. Al werd meestal, as usual, blind gekopieerd en nauwelijks verder gegraven naar "de waarheid". Polder PV berichtte er in ieder geval uitgebreid en gedetailleerd over, met een zwaar beargumenteerd verweer. Maar dat was slechts een "gezichtspunt". Ik kreeg al snel op 19 juli 2010 een reactie van Rob de Bree van Siderea.nl, een prima initiatief om het "meten" van de prestatie van zonnestroom installaties ook in het achterlijke Nederland eindelijk eens op een hoger niveau te tillen. Overigens met onverwacht spectaculaire resultaten, niemand lijkt betere prognose systematiek in handen te hebben voor de opbrengsten dan Siderea.nl.

De reactie van Rob is, evenals de insteek van Polder PV "fors". Maar dat geeft niet, want Rob heeft zijn eigen argumenten, en die moeten ook worden gehoord. Polder PV is beslist niet te beroerd om "tegenvuur" te plaatsen, want PPV heeft uiteraard ook niet "de waarheid" in pacht. Rob de Bree derhalve aan het woord. Zijn inzending is na onderling overleg marginaal tekstueel door Polder PV aangepast en geaccordeerd voor overname:

"Beste Peter,

Ik ben een beetje verbaasd/teleurgesteld over de nogal "straffe" aanpak van Solar Lab op Polder PV (hierna: PPV).

Solar Lab is een klein beginnend bedrijf dat diensten aanbiedt om zonnepanelen te controleren op mogelijke defecten. Ze doen dat met infrarood technieken omdat problemen bij zonnepanelen zich vaak manifesteren middels afwijkende celtemperaturen.

Mijn vraag is waarom PPV dit bedrijf zo hard aanpakt. PPV heeft het over "u vraagt, wij draaien" en dat klinkt al verdacht tendentieus en on-PPV's.

Dat Solar Lab op PV gebied nog niet helemaal "ingelezen" is mag duidelijk zijn. Echter wie is dat eigenlijk wel in Nederland en wie ben jij om daar een oordeel over te vellen (jij roept toch altijd dat je geen techneut bent). Bovendien zijn de argumenten die PPV hanteert om Solar Lab de grond in te boren niet allemaal even overtuigend. Wat dat betreft slaat ook PPV de plank flink mis.

De claim van Solar Lab dat 5% van de panelen defect is wordt door PPV afgedaan als "totaal niet gedocumenteerde onzin...... die nog nooit uit enig onderzoek is gebleken". Mag ik je dan even wijzen op diverse publicaties (evaluaties van grootschalige PV projecten) waar percentages tot 50% defecte panelen worden genoemd. Google maar eens op: Baltus, van Sark, ECN, 1 MWp project Nieuwland, PV Privé ECN, BIPV Apeldoorn. Over hoofdpijndossiers gesproken. Ook uit de 20 systemen die gecontroleerd zijn met de Siderea PV Simulator bleken er 3 systemen snoeihard defect. Dat is een percentage van 15%. Ik denk dus dat die 5% procent defecte panelen een nogal voorzichtige schatting is. Nogmaals, er bestaan dus vele publicaties waarin is aangetoond dat zonnestroomsystemen in veel gevallen zwaar onder de maat presteren. Al deze publicaties wijzen daarom terecht op het belang van betrouwbare methodieken om de kwaliteit van een zonnestroomsysteem te monitoren. ECN heeft enige jaren geleden al een succesvolle proef gedaan met een infrarood scanner vanwege het gemak en de snelheid waarmee defecte cellen/panelen kunnen worden opgespoord. Solar Lab begrijpt dus dat deze methodiek een meerwaarde heeft. Dit initiatief (er zijn trouwens meer bedrijven die dit doen) zou juist aangemoedigd moeten worden.

Als je iets gaat roepen over de temperatuur verliezen, doe het dan goed. Temperatuur verliezen worden veroorzaakt doordat het zonnepaneel een groot deel van de invallende straling omzet in warmte. Die warmte moet afgevoerd worden anders smelt het paneel. Het afvoeren van warmte is alleen mogelijk indien het paneel een hogere temperatuur heeft dan de omgeving (Eerste wet thermodynamica). Het is daarom niet vanzelfsprekend dat een omgevingstemperatuur van 35 graden verantwoordelijk zou zijn voor 4,5% vermogensverlies. Op een zonnige zomerdag lopen de temperatuur verliezen vaak op tot 10% a 15% (momentaan). Niet vanwege een hoge omgevingstemperatuur maar wel door een hoge instraling. Op jaarbasis bedragen de temperatuur verliezen voor het Nederlandse klimaat ongeveer 3,5% voor kristallijne panelen. a-Si modules hebben op jaarbasis ongeveer 1,5% á 2% temperatuur verliezen.

Het is volgens mij nooit aangetoond dat inverters een slechter rendement hebben bij hogere (inverter) temperaturen***. Lees de handleidingen er maar op na. De specificaties (bijv. de rendementscurve van de inverter) worden gegarandeerd ook bij hogere temperaturen (zie 'operating conditions'). Wel hebben de meeste inverters een beveiliging die de inverter moet beschermen tegen oververhitting. Dat is verplicht vanwege de elektrische veiligheid. Het is waarschijnlijker dat de levensduur van een inverter negatief beïnvloed wordt door grote temperatuurschommelingen. Elektronische componenten hebben nu eenmaal een hekel aan temperatuurschommelingen.

Dat de communicatie tussen Solar Lab en de media nogal ongelukkig verloopt mag ook jou niet verbazen. Als er iemand geen verstand van zonnepanelen heeft dan zijn het wel de vertegenwoordigers van de media. Geen verrassing dus. Dat Solar Lab een aantal beweringen op de website zou moeten relativeren is ook mij duidelijk. Ben ik helemaal met je eens. Maar zijn deze "foutjes" nou echt zo "schadelijk" ???

Monitoring van zonnestroomsystemen (in het veld dus) is tot nog toe een uiterst kostbare aangelegenheid. Vandaar dat "professionele" monitoring alleen wordt toegepast voor grote systemen. Voor middelgrote en kleine systemen is er niets dat betaalbaar en betrouwbaar is. En dat is een grote schande. Garanties op zonnestroomsystemen zijn daarom een farce en voor de branchevereniging Holland Solar en de installateurs is dat kat in ‘t bakkie. Waarom? Dan kunnen ze gewoon "dozen blijven schuiven", hoeft er geen kwaliteit geleverd te worden en heeft de klant geen enkele mogelijkheid om ergens aan te kloppen zodra er een vermoeden bestaat dat het PV-systeem niet helemaal volgens specificaties presteert. Wil je zonnestroom succesvol maken, dan zul je opbrengstgaranties moeten afgeven. Ik heb inmiddels aangetoond dat zoiets wel degelijk mogelijk is. Mocht de productie achterblijven dan is een infrarood scanner een zeer goede kandidaat om verdachte panelen/cellen op te sporen. Is het je wel eens opgevallen dat het op het gebied van remote-monitoring de laatste tijd verdacht stil is terwijl er wel degelijk betrouwbare technieken beschikbaar zijn (even afgezien van Siderea)? En denk jij nou echt dat een paneelfabrikant zit te wachten op "bemoeials" die even gaan bepalen hoe goed of slecht "hun" zonnepanelen presteren? Dit is een miljardenbusiness en daarom gaan ook paneelfabrikanten over "lijken". Niet echt heel anders dan de BP's en Unilevers van deze wereld. Fossiel gedrag dus. Maar ja, "we're all in it for the money", nietwaar? En dat is een niet erg duurzaam uitgangspunt gebleken, weten we inmiddels.

Dit moest toch even gezegd worden.

Uw dienaar en kritisch medestander,"

Rob de Bree
SIDEREA
www.siderea.nl

Commentaar Polder PV:

Hartelijk dank voor de forse, doch prima reactie van Rob. Een paar punten.

In de originele berichtgeving werd zeer duidelijk gesteld dat "defecten" aan modules waren toe te schrijven. We weten dat dit slechts in uitzonderlijke gevallen is gebeurd, en dat het signaleren daarvan tot omvangrijke (en peperdure) terughaalacties heeft geleid. BP Solar en Photowatt zijn recente voorbeelden, en daarbij ging het om kleine volumes van de totale productie bij die module fabrikanten (de product portfolio wisselt regelmatig, de problemen waren te wijten aan productiefouten bij specifieke module series die al lang niet meer worden gemaakt). Dat laat onverlet dat bij de overgrote meerderheid van de commercieel verkochte modules zelden tot nooit problemen zijn vastgesteld. Ook niet in Duitsland, wat al veel grotere PV installaties telt sinds het begin van de negentiger jaren. Wel zijn er wel degelijk systeemfouten vastgesteld, in Duitsland soms gerelateerd aan in de begintijd nog niet geperfectioneerde omvormers. En later veelvuldig in de blijkbaar nog zeer slecht georganiseerde en te weinig professioneel begeleide "historische" voorbeeldprojecten* waar Nederland beroemd mee is geworden rond de alweer een decennium achter ons liggende eeuwwisseling en de paar jaar daarna.

Met name het 11 jaar oude 1,3 MWp Nieuwland project** in Amersfoort heeft een groot aantal problemen opgeleverd, wat ook te maken had met de keur aan verschillende architecten/installatie bedrijven, installatiemodellen, architectonische inpassing, structurele beschaduwings-problematiek, mogelijk zelfs financieringsproblemen, etcetera. Twee rapporten zijn daarover geschreven, en beide rapporten reppen in het geheel niet over problemen met de modules zelf, maar wordt het sterke vermoeden geuit dat er grote problemen zouden kunnen zijn met de stringconnectoren (mogelijk corrosie, soms vallen strings plotseling uit). Die connectoren liggen grotendeels onder de modules, wat voor een structurele oplossing van de gesignaleerde tegenvallende overall-prestatie binnen het project (er zijn beslist ook veel goed werkende deelsystemen) een enorm renovatietraject zou betekenen. En dat in een situatie waarbij er verschillende eigendomsconstructies zijn opgetuigd voor de PV-installaties (deels in eigendom van REMU/Eneco, maar op het dak van huurappartementen), en de financiële consequenties van een eventuele renovatie dus nauwelijks zijn te overzien. Aangezien het ook nog eens om zwaar door alle belasting- en MAP geld betalers gesubsidieerde projecten gaat, vraag ik me af of Eneco wel zin heeft om daar geld voor vrij te maken. Het bedrijf heeft al meer dan genoeg zorgen aan het hoofd, en een dreigende fusie met atoomboer Delta, zoals gesuggereerd in het Financieele Dagblad (vrijdag 16 juli 2010), gegarandeerd leidend tot enorme reputatieschade en mogelijk fors klantenverlies, is er slechts een van.

Ook het Solaris/Sunpower project en de kleinere daarmee gekoppelde projecten met AC-modules met de "typisch Nederlandse", blijkbaar te slecht in de praktijk geteste OK4-100E omvormers heeft tot enorme problemen geleid. Uiteindelijk culminerend in door massieve publieke druk (particulieren in Weesp, Leiden, ODE, ZPV, JEZ klanten, etc.) afgedwongen renovatie acties, met name bij de duizenden NUON en Eneco klanten (al bleven Stroomwerk klanten helaas in de ijzige kou staan). Ook daar: niet de verder prima werkende modules zelf, maar de omvormers die het structurele probleem waren. Ook andere omvormer types, typisch voor de vroege Nederlandse marktontwikkeling, hebben regelmatig tot problemen geleid (bijvoorbeeld bij de beruchte Würth omvormers; zelfs Philips heeft kort toestanden gehad met hun PSI's (later: EVO), al hebben ze die problemen snel en voortvarend met lucratieve vergoedingen voor gedorven opwek aangepakt). En natuurlijk kun je bijvoorbeeld indirect met thermografie een "indicatie" van een "niet werkend AC-module" (lees: kapotte OK4 omvormer) in een Sunpower systeem krijgen, maar met een goed monitoring instrument (zoals ook Siderea.nl graag wil) hadden eventuele problemen al direct door de eigenaar gesignaleerd kunnen worden.

Dat kan trouwens al veel langer sinds Sonnenertrag ook voor Nederlanders openstaat, en daarbij dan ook nogmaals het dringende verzoek om zoveel mogelijk systemen aan te melden en de maandelijkse productiecijfers door te (blijven) geven. Hoe meer installaties daar in komen te staan, hoe betrouwbaarder een vergelijking met naburige systemen kan worden, al blijft ook dat een indirect middel en zijn en blijven vrijwel alle niet MEP/SDE systemen daar niet geijkt bemeten. Opbrengsten van zonnestroom installaties vergelijken blijft in de praktijk duivels lastig. Siderea.nl kan u daar alles over vertellen en geeft zelf prima prognoses voor de te verwachten prestaties van uw systeem. Pas als u daar structureel onder duikt, kunt u de thermografen met vakkennis op laten trommelen om te kijken of er "iets" niet helemaal in orde is met uw PV-systeem. Als u er boven zou zitten zou ik uw zegeningen gaan tellen... Zit u met die prognoses op vrijwel gelijk niveau (binnen de foutmarge): niks aan het handje. Wel altijd minimaal uw maandopbrengsten blijven bijhouden en het liefst in grafiekvorm uitzetten. Dan ziet u het al snel als er onverhoopt problemen mochten optreden.

Overall conclusie: ja, diverse fouten met verschillende systeemcomponenten bij - vooral - Nederlandse installaties "uit de gouden tijd rond de eeuwwisseling". Maar beslist niet bewezen "5% van de modules defect". En daar was mijn kritiek op gespitst, omdat dat de kern van de onterecht negatieve berichtgeving was. Ik heb met Rob verder beargumenteerd commentaar gewisseld over de Nieuwland toestanden en andere gerelateerde issues. Als u interesse heeft in details, neemt u dan contact met me op.

Ik denk overigens dat de internationale PV business het zich in de extreem volatiele, nog steeds incentive-gedreven miljarden-markt absoluut niet kan veroorloven om "rotzooi" af te leveren (ik doel hier met name op zonnestroompanelen). Ze zullen daar namelijk ge-na-de-loos op afgerekend worden door de politiek als dat zou blijken. En dat zou hun einde kunnen betekenen. Ik denk dat het dus wel mee zal vallen met een veronderstelde slechte module kwaliteit.

Uiteraard onderschrijf ik verder volmondig Rob's commentaar in de mail wisseling: "Toch blijft PV een geweldige techniek. Nou de uitvoering nog". Waarvan akte!

* Opbrengsten vroege projecten
Curieus is dat enkele "grote" projecten uit de begintijd gedragen werden door regelmatig luidkeels op de duurzame trom roerende energiebedrijven, maar dat de output daarvan, een zware claim leggend op het (verondersteld) Nederlandse gemiddelde qua productie, als niet representatief laag dient te worden beschouwd (volgens de opgaves). Voorbeelden:

(1) 1,3 MWp Nieuwland (1999) van REMU (later: Eneco), 714 kWh/kWp.jaar gemiddelde productie volgens het Copernicus/Horisun rapport van maart 2008, terwijl volgens het bekende boek Bouwen op de Zon over het project gerekend werd met 843 kWh/kWp.jaar (prognose). Oorzaak, zie gelinkte bespreking, vermoedelijk structurele stringfouten en vaak verre van optimale opstelling omstandigheden.
(2) 2,3 MWp Floriade dak (2002-2003) van NUON (opgaand in Vattenfall), verwachte opbrengst volgens documenten van o.a. Siemens 1,23 GWh/jaar, dus genormeerd slechts 535 kWh/kWp.jaar. Oorzaak: (zeer) slechte oriëntatie van het destijds al voor de PV inpassingsplannen gebouwde, uit 85 kappen bestaande dak, ZW en, vooral, de helft NO, dubbel glaslaminaten niet volledig uitgevuld i.v.m. beschaduwing van de kappen onderling en relatief lage hellingshoek van de daksegmenten.
(3) 674 kWp Ecopark Waalwijk PV-deel van Eneco (MEP subsidie), 742 kWh/kWp.jaar volgens systeemgegevens Eneco 500 MWh/jaar bij detail opgave 673,93 kWp installatie. Echter, volgens de Scheuten Solar pagina over het project is de productie veel hoger, 600 MWh/jaar, resulterend in een veel logischer genormeerde opbrengst van (minstens?) 890 kWh/kWp.jaar voor deze zuid-georiënteerde vrije lokatie in Noord Brabant. NB: het gaat mogelijk wederom om prognoses en niet om metingen. Prognoses willen nog wel eens politiek gevoelige of "strategisch gestuurde" cijfers opleveren, zoals de veel te lage inschatting op de website van Eneco laat zien (mogelijke suggestie "we verdienen niet zoveel aan die MEP bijdrage"???). Of de opbrengst op de Scheuten site de daadwerkelijke (gemiddelde) fysieke productie weergeeft is ook niet bekend, op deze lokatie is met een goede vrijeveld installatie volgens mij wel meer productie per jaar te behalen. De live monitoring van het project is helaas niet (meer) te bereiken...

** Voor uitgebreide bespreking van en links naar de "Nieuwland rapporten", zie het bericht van 22 juli 2010.

*** Nagekomen (31 juli 2010). Uit FAQ lijst op website Mastervolt m.b.t. Soladin600 omvormer, vetdruk Polder PV: "De Soladin 600 functioneert optimaal bij 25°C omgevingstemperatuur. Iedere graad hoger zal ten koste gaan van PV opbrengst. Over het algemeen geldt; hoe koeler de omgeving, hoe hoger het rendement van de omvormer". Wie is de niet technisch opgeleide webmaster van Polder PV dat hij de enige omvormer producent van Nederland gaat tegenspreken?


1/2 juli 2010: Beter Meten voor Dummies. Van Ter Zake Kundig

Van een reeds talloze jaren diep in de technische wereld zittende schrijver die we bij dezen, anoniem als deze wil blijven, voor het gemak "Ter Zake Kundig" zullen noemen, ontving Polder PV diverse hoogst interessante e-mails over het veelbesproken, doch matig begrepen hete thema "Meten van zonnestroom installaties" (Ter Zake Kundig heeft zelf een 3,5 kWp PV installatie). Aangezien dit thema de gemoederen al vele jaren bezighoudt, besloot ik deze fraaie bijdragen in overleg met de afzender te publiceren op Polder PV. Doet er uw voordeel mee!

"Hallo Peter,

In de Meet en Regeltechniek waar ik al 32 jaar werk geldt een oud gezegde:

Als je niet weet wat je meet, weet je nog geen r**t.

De (on) nauwkeurigheid van mijn meetapparatuur is meer dan de afwijking van mijn norm vermogen. 3.500/3.485 = kleiner dan 0,5%.

De "maximale" afwijking van mijn referentie, de EM 11 DIN, is ± 1%.

Bij 3.000 W gemeten praten we dan over een afwijking van totaal 60 W, en de kWh-en wijken bij een tellerstand van b.v. 1.800 kWh dus ook ± 18 kWh af.

De Plugwise heb ik gecontroleerd met de EM 11, en de Plugwise meet c.a. 1% meer (ik praat dan over kWh)*.

Hetzelfde geldt voor de Steca.

Bij een Ferraris meter is het drijvend koppel U*I*cos phi. Het remmend koppel is een hoefijzermagneet.

Ooit in een grijs verleden is dit bij een calibratie procedure in de fabriek met gecertificeerde meetinstrumenten en op minstens een lage en hoge vermogenswaarde ingesteld met de calibratie schroefjes PHI en 1/10, welke bij een aantal kWh meters zichtbaar zijn. Let op: Gecertificeerd betekent voorzien van ijkcertificaat, dit is iets anders dan een afwijking van 1%.

De vraag is natuurlijk: wat is de invloed van veroudering en slijtage, temperatuur, en verzwakking van de permanente magneet? Alleen een goed revisie bedrijf van kWh meters kan daar een passend antwoord op geven, maar afwijkingen van meer dan 2% of groter komen voor. Mijn Eneco [Polder PV: inmiddels Stedin] kWh meter is uit 1973 en zal ook wel ietsje afwijken.

Dan heb ik het nog niet over het enorme scala aan "meetkastjes" voor W en kWh van Voltcraft, Gamma, etc., zoals op Tweakers en andere sites, waarmee onze PV-broeders [PPV: en schaarse -zusters...] aan het "meten" zijn geslagen.

Verkeerde software, en andere hardware problemen zorgen voor forse afwijkingen (kort door de bocht!).

Persoonlijk geef ik daar geen stuiver voor. Ik meet zelf (met gecertificeerde meters) forse afwijkingen, van meer dan 5% als ik ze op de testbank heb.

Kortom, lang niet alles wat daar** staat moet je geloven. Tenzij men een ijkcertificaat kan overleggen, wat een jaar geldig is, of anderzijds de meetapparatuur specificeert.

Tot slot, ik normeer met 3.500 Wp, en fabrikanten van netinverters laten hun displays nooit te weinig aanwijzen."***

Nuanceringen [tweede e-mail aan Polder PV]

"Goed en nauwkeurig meten kost geld, dat willen de meeste particulieren (met al een dure PV-installatie) niet betalen. 10 Euro voor een Cresta van de Gamma is al een wereld bedrag. De waardes hiermee gemeten zijn op z'n minst twijfelachtig, maar verschijnen wel op Sonnenertrag of elders. Ik praat dan over mensen zonder bruto productie meter, deze zijn wel nauwkeurig, maar duur.

Er zijn in de meettechniek verschillende klassen meet-apparatuur, ruwweg 5%, 1,5%, 1%, 0,5%, resp. 0,1% nauwkeurigheid. Het prijsverschil tussen de eerste en de laatste kan wel oplopen tot 10.000 procent. Ook afhankelijk van fabrikaat en uitvoering en toepassing, b.v. off-shore waar ik 10 jaar heb gewerkt. Ook is er een wereld van verschil tussen analoog/mechanisch, en digitaal elektronisch.

Zelf ben ik voorstander van analoge meters omdat je daar veel meer mee ziet. Onze hersenen en visueel centrum zijn minder geschikt om knipperende displays goed en snel uit te lezen.

De door mij genoemde EM 11 DIN zit zo rond de 100 Euro qua kostenplaatje en meet pas binnen 1% vanaf 0,25 A. Ook heeft de meter de volgende eigenschap:

TRMS measurements of distorted sine waves (voltages/currents)

Iets wat noodzakelijk is als je niet in mooie sinusvormige spanningen en stromen meet, maar als ze vervormd zijn zoals uit onze netgekoppelde inverters.

De scantijd op de ingang is een niet misselijke 1.600 keer per seconde. Kortom: je begrijpt dat goed meten niet eenvoudig is, en overal voor en nadelen aan zitten.

Ik ga jou dan ook citeren met:

Goed Meten is Zweten!"

* Ter Zake Kundig stuurde ook wat gegevens van het Plugwise systeem mee. Commentaar van T.Z.K. daarbij: "Er is te zien dat ook zij met TRMS meten, en dat ze een cumulatieve nauwkeurigheid van 1% claimen (getest door KEMA?). De plug voor gebruik voor PV is software-matig te configureren als opbrengst i.p.v. verbruik. Bij een startpakket Home basic krijg je twee pluggen, en kun je dus twee opwekkers meten. Je moet wel even kijken waar je een kortingscode kunt scoren op het internet (soms is een setje ook te koop van particulieren op marktplaats.nl)".

** op diverse fora en zonnestroom sites, uiteraard inclusief die van Polder PV (deze opmerking is van de webmaster van Polder PV zelf...).

*** Daar zet Polder PV wel een klein vraagteken bij. De meetservice van de Photon holding publiceert maandelijks (volledige test in Photon Profi, abstract in de diverse uitgaves van Photon zelf) uitvoerige resultaten van imposante meetsessies aan commercieel verkochte omvormers. En er zijn nogal wat omvormers waarvan het display fors afwijkt van het daadwerkelijk met professionele meetapparatuur gemeten vermogen. Zo geeft het display van de SB 2100 TL van de topfabrikant SMA onder 75% van de "Nennleistung" (Pmpp) volgens een test gepubliceerd in mei 2009 stelselmatig hogere display output te zien. Onder 25% van Pmpp loopt dat snel op naar waarden ver boven de 4% ... (test: Photon Profi 5-2009: pp. 30-36). In Photon International 5-2010 echter, werd bij een test van een Carlo Gavazzi ISMG150DE omvormer onder zo'n 75% van het nominale vermogen progressief te weinig vermogen door het display weergegeven, onder 25% van Pmpp al meer dan 2% negatief... Goed meten blijft zweten, zelfs voor de onder hoogspanning staande inverter fabrikanten...

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kilowattuurmeter#Elektriciteitsverbruik (interessante link op Wikipedia pagina over het meten van kilowatturen. Een pagina waar trouwens ook een noot op staat die linkt naar ... de (eerste) "slimme meter pagina" op ... Polder PV. De webmaster van PPV heeft hier part noch deel aan gehad, bovendien klopt de claim waar die noot bij staat niet!)


26 februari 2010: Is het glas half vol of echt leeg? Van Paul Cohn

Van Paul Cohn, zeer actief lid en vlijmscherp denker/duurzaam onderzoeker van Opgewekt.nu (Amsterdam), kreeg ik een leuke bijdrage n.a.v. het verschijnen van het zoveelste "trotse" statistiekje van het CBS over duurzame energie. We zitten in 2009 op 9% duurzame elektriciteit en daar moeten we blijkbaar zeer trots op wezen. Moet je natuurlijk niet naar andere landen kijken, en vooral niet teveel letten op de dubieuze zaken die onder de ogenschijnlijke onschuldige noemer "biomassa" vallen. Want dat is vooral Grote Jongens Krentenbrood werk, en vooral niet teveel over die "activiteiten" openbaren. Dit terzijde, Paul had weer een typisch "onnavolgbaar" stuk (gedateerd 24 februari 2010), met wel weer een paar zeer rake uitspraken en typische "Cohn links". Ik geef het hier licht redactioneel gewijzigd weer:

"Ter informatie:

Alleen het gevallen kabinet wilde een Polder laten vóllopen, goed voor de economie (van onze Zuiderburen). Leeglopen is beter voor de ecologie van ons allemáál:

Dank-u-wel, CBS:

Gisteren poneerde ik het voor iedereen ongelooflijke, ja voor sommigen ongeloofwaardige:

Als Nederland alle gloeilampen vervangt door LED - en het assortiment groeit sneller dan ik dúrfde dromen - verdubbelt in één klap ons % duurzame electriciteit, zonder dat iemand tegen windmolens of bureaucratie heeft hoeven vechten!

Vandaag al krijg ik steun uit onverwachte hoek (cursivering van Paul Cohn):

Webmagazine, woensdag 24 februari 2010 9:30

Opnieuw forse groei duurzame elektriciteit

In 2009 is de productie van duurzame elektriciteit gestegen tot bijna 9 procent van het binnenlands elektriciteitsverbruik. De doelstelling van de overheid is 9 procent duurzame elektriciteit voor 2010.

Ongeveer 9 procent duurzame elektriciteit

De productie van duurzame elektriciteit was in 2007 nog 6,0 procent van het elektriciteitsverbruik. In 2008 was dit 7,5 procent en in 2009 ongeveer 9 procent. De stijging komt vooral door een toename van de elektriciteitsproductie uit biomassa en windenergie.

Productie duurzame elektriciteit*

Daling totale elektriciteitsverbruik

Ongeveer 1 procentpunt van de toename van het aandeel duurzame elektriciteitsproductie is toe te schrijven aan de groei van duurzame elektriciteitsproductie. Daarnaast daalde vorig jaar het elektriciteitsverbruik in Nederland met ruim 5 procent. Dit leidde tot een toename van het aandeel duurzame elektriciteit van ongeveer 0,5 procentpunt. Internationaal is afgesproken om het aandeel duurzame elektriciteit uit te drukken als de duurzame binnenlandse productie gedeeld door het totale verbruik.

Bron:
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-energie/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-3052-wm.htm

Daarom herhaal ik:

Nederlandse huishoudens verbruiken 25% van álle elektriciteit, 16% daarvan voor verlichting; dat is dus 4% van alle elektriciteit in Nederland. Als u van gloei- en halogeen- op spaar- en LED-lampen overgaat daalt het energieverbruik voor verlichting met ongeveer 85%.

Zie bijgaande taartpunten grafiek voor het huishoudelijk elektriciteitsverbruik in Belgie; in Nederland zijn de cijfers alweer 7 jaar oud:


© Bron: REMODECE project brochure (pdf)

Het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik daalt daardoor met ongeveer 3,5%.

Het aandeel duurzame elektriciteit bedroeg in 2008 7,5% van alle elektriciteitsverbruik:

Zie deze link (pdf).

Het aandeel duurzame elektriciteit in ons land kan dus in één klap bijna 50% stijgen als alle huishoudens inderdaad (bijna) volledig overgaan op spaar- en LED-lampen!

Waar wachten we op?

De meerprijs van een spaar- of LED-lamp verdien je vaak al binnen een paar maanden terug door de lagere stroomkosten en hij gaat 10 tot 50 maal langer mee dan een gloeilamp**!"

Paul: hartelijk dank weer voor deze fraaie bijdrage!

Over dat "bereiken" van die belachelijk op de borst kloppende 9 procent "duurzaam", zoals ronkend uit de kop van dat CBS nieuwsbericht zou moeten blijken: laten we hopen dat het in 2010 in ieder geval fors gaat waaien, anders wordt het wellicht alsnog "slikken" dit jaar (zie ook bespreking Jaap Langenbach, link onderaan). Ik kreeg ook uit een hele andere hoek een hele rake spijker op de kop opmerking van een duurzaam ondernemer die ook die link naar het CBS stukje doorstuurde:

"... makkelijk scoren met een wereld in recessie..."

Als u hem "vat" natuurlijk, maar als u hem niet "vat", heeft het verder ook niet zo'n zin om CBS berichten proberen op de kern van de waarheid te betrappen. Want die verhullen die bikkelharde waarheid nogal eens, zoals de heer Cohn mij in een vervolg mail weer eens haarfijn liet weten. Tip: hoeveel elektriciteit heeft NL in 2009 minder verbruikt? ...

* In de CBS statistieken (STATLINE overzicht "duurzame" elektriciteit) nog helemaal NIETS over de progressie van zonnestroom in 2009. Dat is het blijkbaar niet "waard" om daar ook maar een letter aan vuil te maken, wat natuurlijk ook, gezien de tranentrekkend slakkentrage "progressie", helemaal niets verbaast...

** Toevoeging Polder PV: mits van goede kwaliteit. Ergo: koop s.v.p. geen goedkope rotzooi! Veel info over LED lampen, testen, lichtkleur, output vermogen etc. vindt u op de onafhankelijke site OliNo.org (link onderaan).

http://home.kpn.nl/windsh/009-NL.html (typische beschouwing Jaap Langenbach over aandeel windenergie in duurzame elektriciteitsproductie in 2009 in Nederland)
http://www.olino.org/
(LED e.a. spaarzame lamp testen)


17 december 2009: Historische woorden voor een "historische" meeting... Van Wijnandt de Vries

Polder PV wordt bedolven onder de gekste verzoeken en informatie. Hij kan slechts streng selecteren (eigenlijk onbegonnen werk), en de krenten uit de pap halen. Gelukkig komen er genoeg "krenten" langs. Enkele van die krenten kreeg ik van Wijnandt de Vries uit het hoge besneeuwde noorden. Wijnandt filosofeert graag. En leest zware kost. Over energie, over hoe de wereld in elkaar steekt, over de echte grote vragen die nog steeds op antwoord (van de politiek) wachten. Over hoe het zou moeten worden. Hij duikelde een schitterende, historische uitspraak op van Udall et al, uit een boek uit het "hippie" jaar 1974. Kristalhelder voorspellend wat dezer dagen "besproken" wordt door de wereldleiders, in het nog hogere noorden. De veelbesproken "stad met de K. en de wenende zeemeermin":

"... there are no indications that the world's political leaders will deal with the realities until catastrophes occur. The rich countries are using resources with an extravagant disregard for the next generation; and the poor countries appear to be incapable of acting to curb the population increases that are erasing their hope for a better future. In such a world, declarations and manifestos which ignore the imperatives of the limits of growth are empty exercises."

S. Udall, Ch. Conconi, D. Osterhout, The Energy Balloon (1974), p. 271.

Zo, die kunnen onze "wereldleiders" in hun zak steken. Nogmaals: let op het jaartal van publicatie. U zou ook het keiharde boek van Jared Diamond kunnen lezen, uit 2005, "Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed".

Wijnandt had nog meer moois. Ik laat hem zelf graag aan het woord:

Op m'n nieuwe weblog heb ik op m'n bericht van 1 december, "November op de roei3wieler" een link opgenomen naar een verhandeling van William R. Catton, Jr., "The Problem of Denial." Zijn boek Overshoot kan ik onvoorwaardelijk aanbevelen, ondanks dat het uit 1980 stamt! Ik vind zijn behandeling heel waardevol omdat Catton de sociologische aspecten van de energie- en grondstoffenproblematiek voortdurend laat meespelen. Ik vind hem ook om deze reden overtuigender en toegankelijker dan het werk van H.T. Odum.

Overigens ben ik het geheel eens met wat vooraanstaande denkers op het gebied van "humane ecologie" en peak oil stellen. Kopenhagen gaat over het verkeerde probleem. Er zijn twee problemen die veel ernstiger zijn: de alsmaar doorgaande groei van de menselijke wereldbevolking - met 70-80 miljoen per jaar - en de verwachte tekorten aan fossiele brandstoffen. Met name de produktie van aardolie zal zo snel zover teruglopen dat de extremere scenario's van het IPCC nooit realiteit kunnen worden omdat er domweg te weinig olie is om al die C02 de lucht in te blazen. Zie daarvoor "The UN's future scenarios for climate are pure fantasy". Een bredere beschouwing is van John Michael Greer, een wel heel vooraanstaand en origineel denker op dat gebied: "The Human Ecology of Collapse, Part One: Failure is the Only Option."

Heel interessant is een andere verhandeling van Cattron, "Malthus: More Relevant Than Ever".

Nederland blijft rustig slapen, blind en doof voor wat er in de wereld gebeurt. Diezelfde houding kwam ik afgelopen zondagavond trouwens ook tegen in de TV-serie De Oorlog, waarin Nederland bijzonder koppig en verschrikkelijk hardleers bleek in de kwestie Nederlands Indië/Indonesië. Hier ging het om de thee- en andere plantages en om de miljoenen onderdanen die veel centjes voor Nederland verdienden. Nederlandse kabinetten hebben kennelijk een onuitroeibare neiging om de oren te laten hangen naar grote multinationals.

Groet,
Wijnandt

Met dank aan Wijnandt voor deze "bijdrage uit onverwachte hoek".


19 augustus 2009. Subsidiegeluk. Door Lili Pasteur

"Beste Peter,

Op de eerste plaats dit: ik heb veel aan de op je website gepubliceerde informatie gehad bij het bereiken van een conclusie met betrekking tot het gebruik van de mij van overheidswege toebedeelde subsidiabiliteit. Daarbij waardeer ik de taalkundige verpakkingen van die informatie ten zeerste. Door o.a. de bijdrage van Rob de Bree van februari 2008 voel ik me gesterkt in m'n besluit om de subsidie te laten voor wat hij (niet) is, en ik vraag me af hoe andere subsidiabele producenten hier tegenaan kijken.

Het verhaal is als volgt.

Laat ik vooropstellen dat mijn motivatie voor een PV-installatie primair voortkomt uit de behoefte aan onafhankelijkheid op het gebied van energie leveranties. Aangezien die behoefte gerealiseerd kan worden met het gebruik van duurzame energie vertegenwoordigt dat een win-win situatie, die vooralsnog niet door economische motieven geïnspireerd is; dat er voor een en ander subsidie te verkrijgen is valt in de categorie "mooi meegenomen". Na het begin debâcle van veel aanschaf en weinig gebruik wordt de subsidie nu gegeven voor daadwerkelijk geleverde stroom, wat mij een verstandige zet leek. Aan het eind van deze uiteenzetting ben ik daar in het geheel niet meer van overtuigd.

Vorige week (1) kreeg ik de SenterNovem beschikking in de bus dat ik subsidie kon krijgen. Het woordje "kunnen" was me in dit verband ontgaan, ik dacht dat de goedkeuring voldoende was om subsidie te krijgen. Ik had me daar ook niet ernstig in verdiept aangezien de installateur de aanvraag verzorgde, maar dat veranderde grondig nadat ik de meegezonden voorwaarden van SenterNovem had gelezen.

Om te beginnen moest ik me digitaal aanmelden bij een instantie met de misleidende naam CertiQ. Het iQ deel van die naam wekt namelijk de indruk dat het om iets slims gaat, en dat is ook zo maar dan de gouvernementele/commerciële variant ervan: hoe heb ik er zelf ook nog wat aan. Dus een nogal particuliere slimheid.

Goed, deze club geeft dus GvO certificaten uit, zijnde Garanties van Oorsprong, die bevestigen dat ik duurzame energie produceer. (2) Nou dacht ik dat die garanties al ruimschoots aanwezig zijn in de vorm van de positieve beschikking, want je mag er toch van uit gaan dat SenterNovem, de van overheidswege ingestelde subsidie uitdeler, geen subsidies uitdeelt aan dubieuze oorsprongen. Trouwens, hoe kan een mens nou niet-oorspronkelijke duurzame energie produceren? Lijkt me een voorbeeld van een contradictio in terminis, dus overbodig. Of een één-tweetje tussen Senter en iq, want zolang geen van beiden komt kijken of ik geen namaak op m'n dak heb weet de een niet méér dan de ander.

Affijn, ik begin met het invullen. Dat gaat aardig ? tótdat ik de pagina bereik waarop mij gevraagd wordt een handelaar uit te kiezen. Een handelaar??? Heb ik iets gemist??

Nou en of. Na twee dagen achter de computer hangen is mij het volgende duidelijk:

  • Per opgewekte MWh vertegenwoordigt mijn stroom één GvO, die één jaar geldig is (3);

  • De GvO's moet ik aan een handelaar toekennen, die ervoor betaalt om die GvO's te krijgen (4);

  • Geld dat dus niet naar mij gaat, als bron-verschaffer van een certificaat, maar naar CertiQ m.m. een handelaar;

  • Over wat er met mijn GvO's gebeurt heb ik daarna dus niks meer te zeggen noch zal ik weten wat er met mijn certificaat gebeurt, bij wie het uiteindelijk terechtkomt (want verhandelbaar), en al helemáál niet wat voor zegeningen voor duurzame energie deze koehandel zoal vertegenwoordigt. (Nog erger: als ik deze informatie goed begrijp is het een middel om de productie van duurzame energie te frustreren m.m. te blokkeren.);

  • Ik mag dan zelf een handelaar uitkiezen uit een club van dertien namen zonder te weten wat die kooplui met mijn handelswaar uitspoken. Laat staan of daar nog zoiets als bezorgdheid voor het milieu aan te pas komt. Ik heb ze allemaal op hun stroom-etiket gecontroleerd; van de negen stonden er vier in de topvijf van meest vervuilende producenten. Twee van de negen aangedragen leveranciers waren voor 100% groen, en van die twee is er zegge en schrijve één die zonne-energie in z'n pakket heeft. De resterende vier firma's produceren niks behalve handel.

Voor mij houdt het hier compleet op. De rest wil ik niet eens weten.

Ik stop € 21.000 in m'n (relatieve) onafhankelijkheid, ik lever een piepkleine bijdrage aan de zozeer gewenste duurzaamheid en dan mogen anderen (voornamelijk smeerpoetsen) met mijn bijdrage handelen en er mogelijk aan verdienen zonder daar iets voor mij voor terug te doen of aan mij te geven? De handel is dus: jij krijgt geen subsidie als ik jouw groenigheid niet krijg - of heb ik het mis? Ik dacht dat zoiets chanteren heette.

In ieder geval is dit voor mij einde exercitie. Alle geblaat over de globale nuttigheid van het certificatensysteem is wat mij betreft in zoverre onzin, dat het gewoon handel is en als de markt slap is, dan gebeurt er helemaal niks. Zoals al uitentreuren op veel plaatsen gememoreerd wordt, is de gemiddelde subsidiekool het investeringssop niet waard - oftewel het stimuleringsklimaat in Nederland is er net zo beroerd aan toe als dat van Moeder Aarde.

Doe mij maar weer de aanschaf subsidie want dat is de grootste kostenpost. (5) Wat je oplevert als kleine producent zal toch nooit toereikend zijn om de investering terug te verdienen. (6) En het houdt je onafhankelijkheid beter in evenwicht.

Mocht ik met deze redenering er helemaal naast zitten dan hoor ik dat graag.

Hartelijke groeten,

Lili Pasteur"

Commentaar Polder PV:

Hartelijk dank voor deze opvallende openbaring, beste Lili. Over een aspect van de SDE wat nog nauwelijks ter sprake gekomen is in het reeds bomvolle dossier van Polder PV. En wat voor Lili blijkbaar een belangrijke reden was om er dan maar helemaal van af te zien. Enkele opmerkingen van PPV:

(1) Tweede week van augustus 2009.

(2) Het Duitse EEG functioneert compleet buiten zo'n belachelijke, tijdvretende en bureaucratie genererende "GVO toestand" om, in Vlaanderen is de drempel voor het verzilveren van de momenteel 450 Euro/MWh productie waard zijnde certificaten (vast voor twintig jaar) zeer laag en compleet onvergelijkbaar met het absurd ingewikkelde Nederlandse SDE circus.

(3) Zie CertiQ website, deze pagina, "het certificaat".

(4) Zie CertiQ website, tarieven voor handelaars.

(5) Daar is Polder PV het niet mee eens, gezien de fraudegevoeligheid (nu ook weer allerlei dubieuze toestanden in Amsterdam, zie Tweakers forum vanaf dit bericht, verder lezen voor reacties, ook op volgende pagina), de onherroepelijk vanwege noodzakelijke "caps" resulterende "hit-and-run" effecten op de sector (dodelijk voor een gezond bedrijfsmodel), en het totale gebrek aan focus op kwaliteit, lees: output van het systeem. Polder PV wil maar een ding, en dat is het onverbloemde, onverkorte, integrale, ongecapte en vrijwel drempelloze Nederlandse EEG, met alle rimram die daar bij hoort. Maar ik kan me de insteek van Lili beslist voorstellen...

(6) Ook die claim lijkt voorbarig: met structureel dalende module- en systeemprijzen en, indien daadwerkelijk gerealiseerd, op termijn verder stijgende elektraprijzen, wordt de "business-case" voor steeds meer particulieren wel degelijk interessanter. Mits met degelijke wetgeving en VASTE invoedingstarieven onderbouwd, anders wordt het inderdaad niks (of: veel te weinig, nauwelijks impact hebbend).

Nota bene: leugen voor eigen bestwil? Op versie 1.5.1 van de folder van CertiQ "Zonnepanelen aanmelden bij CertiQ" [pdf] staat keihard: "Bij CertiQ staan (bijna) alle producenten van duurzame elektriciteit ingeschreven." De lieden van CertiQ verzwijgen hier eventjes voor het gemak de ongeveer 30.000 niet bij CertiQ geregistreerde zonnestroom producenten in ons land (bovenop de slechts 2.577 wel bij CertiQ ingeschreven installaties, eind juli 2009). Ach ja, het is nu eenmaal een van de vele EZ instanties in Nederland, en die hebben niet zoveel met zonnestroom. Een schande is het wis en waarachtig...

Lili: bedankt voor jouw analyse van je bevindingen. Reacties naar Polder PV, s.v.p.

Vervolg: Salderingsqueeste

Lili had geen behoefte meer aan de SDE, maar uiteraard heeft ze nog steeds honderd procent wettelijk recht op salderen van haar zonnestroom opwek (artikel 31-c van de nog steeds niet gewijzigde Elektriciteitswet). Daarover had Lili ook alweer de nodige, typisch hollandsche ervaringen opgedaan. Polder PV waarschuwt er al jaren voor: salderen in Nederland is een groot drama. Aldus Lili:

"Misschien hebben andere mensen dan ik nut van de informatie hieronder. Ik neem aan dat er meer mensen zijn die na de aanschaf van zonnepanalen hun productie willen salderen, en dat vergde mij een hoop energie en telefoonkosten daar waar een en ander uiteindelijk in twee minuten geregeld was.

Mijn leverancier en nota-verschaffer is Nuon, dus die belde ik. Keuzemenu heeft geen optie voor zonne-energie zaken, dus op goed geluk een nummer gekozen. Wordt drie keer doorverbonden en bij de derde wordt de verbinding, ik neem aan per ongeluk, verbroken. Mail gestuurd, geen zin om op antwoord te wachten, meld me schriftelijk aan, voor de zekerheid aangetekend.

Drie dagen later belt mevrouw van Nuon, die me vertelt dat ik bij Liander moet zijn. (7) Oh. Die gebeld, eindeloos gewacht à € 0,10 per minuut en krijg dan iemand aan de lijn. Die moet een andere afdeling raadplegen, maar helaas, het is zó druk (8) dat de betreffende afdeling onbereikbaar is. Of ik zo vriendelijk wil zijn het t.z.t. nog eens te proberen.

Omdat ik het zat was om voor 10 eurocent/minuut geen stuiver wijzer te worden gezocht naar een gewoon telefoonnumer, en vond 026 - 844 99 00 (9). Sowieso nuttige kennis want financieel bezien bel-vriendelijker. Dat zette zoden aan de dijk, kreeg zowaar meteen een mevrouw die me uiteraard weer moest doorverbinden naar een volgende mevrouw, en die gaf me een nummer in Haarlem, 023 - 5464682 ? zijnde de afdeling die álles regelt m.b.t. zonne toestanden. Wat nog waar was ook.

Omdat mijn meter geschikt is voor aflezen was het in twee minuten gepiept. Het leukste is dat die meter er al vanaf 2008 hangt (vanwege een verbouwing), toen ik nog geen panelen had, en dat alles wat op die meter staat vanaf de installatiedatum gesaldeerd zal worden. Terwijl ik dacht dat dat pas in zou gaan na aanmelding. Ik was namelijk niet zo vlot met uitvogelen hoe die vergoedings-machinerie in elkaar zit, en die dingen draaien al een half jaar.

Hopelijk bespaart deze informatie mensen in dezelfde situatie met dezelfde leverancier een hoop tijd en ergernis."

Lili: hartelijk dank wederom voor het doorgeven van deze informatie!

(7) Artikel 2.1.5.1 van de Netcode Elektriciteit, een ambtelijk-technisch gedrocht wat vrijwel niemand in Nederland kent, en waarover de netbeheerders het dom te houden Nederlandse volk blijkbaar nog steeds niet wijzer willen maken...

(8) Waar zou dat nu aan liggen? Wellicht aan de verschrikkelijke wip-kip, knipperlicht, hit and run effecten van het in korte tijd uitgeven van 2.446 ("klein") plus 70 ("groot") = 2.516 "beschikkingen" door SenterNovem voor de SDE 2009, en de daaruit resulterende overbelasting van de administraties bij de netbeheerders???

(9) Dat (026) telefoonnummer is het "Klantenservice nummer grootverbruik" van Liander (...), zie deze webpagina. Het hierboven in rood weergegeven (023) telefoonnummer kon ik niet op de site van Liander terugvinden, maar ik had dat al in 2007 getraceerd in een artikel over teruglevering "bij NUON". Het blijkt het telefoonnummer te zijn van het bij sommigen beruchte "ketenteam teruglevering", en het is "gewoon" te vinden op de website van CertiQ, in deze pdf lijst met adressen en telefoonnummers van netbeheerders. Maar "vanzelf" vind je die lijst niet snel, het moet allemaal natuurlijk niet "te gemakkelijk" gemaakt worden voor de tot het uiterst getergde consument met zonnepaneeltjes...


4/5 februari 2008. Nederland afglijdend naar de Middeleeuwen. Van Rob de Bree, Minnertsga

"Zo af en toe kijk ik even op de website van CertiQ hoe het gaat met de actuele productie van duurzame energie in Nederland. Na enig rekenwerk kom ik tot de slotsom dat over 2007 er maar liefst 18% MINDER duurzame energie* geproduceerd is dan in 2006 !!!! De import van duurzame energie is inmiddels het dubbele van de "eigen" productie. Wat een afgang.

Bewijs: Bekijk het statistisch decemberbericht maar eens uit de jaren 2005/2006/2007 van de CertiQ site (zie links onderaan). Noteer de totaalstanden (sinds 2001) duurzame productie en trek e.e.a. van elkaar af. Die maandstatistieken van CertiQ verschijnen halverwege de maand volgend op de rapportagemaand dus ik weet wel zeker dat die getallen definitief zijn. CertiQ geeft tenslotte zelf aan over welke maand het gaat. Het zijn hun eigen documenten. En ik zie geen kleine lettertjes zoals bij het MNP en het CBS.

Voor het gemak nog even de gehele berekening.

Volgens CertiQ statistieken:
Gecertificeerde Productie Duurzame Electriciteit sinds 1-7-2001.

Stand Dec 2005 16.378.495 MWh [PPV: 16,4 TWh]
Stand Dec 2006 24.576.702 MWh [PPV: 24,6 TWh]
Stand Dec 2007 31.280.595 MWh [PPV: 31,3 TWh]

Verschil 2006-2005 = 8.198.207 MWh [PPV: 8,2 TWh]
Verschil 2007-2006 = 6.703.893 MWh [PPV: 6,7 TWh]

Procentuele afname in 2007 tov 2006 is dan (1-(6.703.893/8.198.207))*100 = 18,23%.

In mijn meterstandenclubje (privepagina wekelijks energieverbruik) heb ik n.a.v. deze conclusie het volgende bericht geplaatst:"

Niet spannend en ronduit schokkend is dat er in Nederland over 2007 18% MINDER duurzame energie* is geproduceerd dan in 2006 (bron: CertiQ). Ik voorspel dat deze trend zich gaat doorzetten. Waarom? Duurzame energie is iets waar het bedrijfsleven uit puur financieel gewin "iets mee doet". Zodra het niet genoeg meer oplevert, wordt de hele zaak weer gedumpt. Zakkenvullen heet dat in goed Nederlands.

De nieuwe SDE regeling voorspelt ook niet veel goeds. Die paar honderd miljoen gaat nauwelijks zoden aan de dijk zetten. Minder duurzame energie* dus. De teller staat nu op een verwaarloosbare 2% duurzaam** (was 2,4%). Daar hebben we met z'n "allen" 15 jaar over gedaan. Bij dit tempo duurt het nog eens 750 jaar om te "switchen" naar duurzaam. En dat terwijl over 75 jaar fossiele energie allang uitgeput is. Misschien hier en daar nog een vaatje olie in een museum... Wie dan leeft, dan zorgt, toch?

Ondertussen in Duitsland ... daar staat de teller inmiddels op, schrik niet, 8,4% duurzaam*** en dat gaat met 0,5% per jaar omhoog. Onze oosterburen gaan het misschien nog net redden maar dan moet er nog wel een tandje bij. Om maar aan te geven hoe groot het probleem echt is.

Commentaar PPV

*Bedoeld wordt hier (in relatie tot die 18%), neem ik aan, duurzame elektriciteit (het inmiddels al veelbesproken "groene gas", wat op het laatste moment in de SDE regeling gemoffeld is, maar wat nog geen reeële productie kent, zit nog helemaal niet in dit cijfermateriaal). Andere cijfers behoeven ook enige uitleg en bronvermelding, want er zijn diverse berekeningswijzen voor het bepalen van "het percentage duurzame energie" c.q. "elektra" (zie CBS rapport over 2006, link onderaan). Die 18% reductie in "gecertificeerde Nederlandse duurzame elektriciteit" (en de hard toenemende import t.o.v. de eigen productie...) blijft echter keihard overeind staan, natuurlijk, zoals Rob terecht stelt. Want als die CertiQ gegevens al niet kloppen, waar moeten we "de waarheid" dan vandaan halen?

**Totale duurzame energie productie. Schatting van Rob: "Die 2% is een redactionele vrijheid, tenslotte weten we nog steeds niet wat het nationale primaire verbruik over 2007 geweest is."

***14% duurzame elektriciteit (Beieren: reeds in 2006 1,4% zonnestroom). Zie het door Polder PV vertaalde persbericht van de BMU website onder 23 januari 2008.

Volgens CBS was het aandeel duurzame elektriciteit in het netto binnenlandse elektriciteitsverbruik in 2006 nog maar 6,5%, dat was voordat de biomassa bijstook in elkaar zakte...). Totaal aandeel duurzame energie in de energievoorziening "volgens de substitutiemethode" was in NL 2,8% in 2006.

Beste Rob: hij is weer straight into the heart, waarvoor hartelijke dank. Het heeft dan ook zeer goede redenen dat Duitsland niets ziet in dat vreselijke bureaucratische, uitermate mistige, en peperdure, uit belastinggelden gefinancierde gedoe met "certificaten" voor duurzame elektriciteit. Er is daar gewoon heel plat een zeer efficiënt en stimulerend, vast feed-in tarief wat de netbeheerders uitkeren en, onderling verrekenend, financieren uit de bij iedereen geïnde kWh EEG-Umlage. De aldus wettelijk verplicht "groen-voor-grijs" preferent (lees: altijd voorrang hebbende) op het net ingevoede elektriciteit mag niet verhandeld worden, en Klaar is Kees/Fertig ist Ferdinand. Gevolg: ruim 14% duurzame elektriciteit in Duitsland anno 2007. Den Haag: wat mag hierop uw commentaar wezen? Schoon Maar Zuinig?

Statistieken CertiQ:

Duurzame elektriciteitsproductie 2007
Overige jaren (v/a 2003)

Tenslotte een paar tale-telling plaatjes van het laatste jaaroverzicht van CertiQ (2007), met bespreking door Polder PV:

^^^
Totaal
gecertificeerde productie van duurzame elektriciteit in Nederland vanaf 1 juli 2001 (MWh). Ter relativering van deze ogenschijnlijk indrukwekkende cijfers: volgens Photon en de netbeheerders branche organisatie in Duitsland is er daar alleen al aan zonnestroom in 2006 ruim 2.200 GigaWh geproduceerd, dat is al 7% van de totale NL "duurzame" productie sinds juli 2001 (alle 4 opties, waarvan 3 in potentie veel "krachtiger" dan PV). Zonnestroom productie in Nederland stelt (onterecht!!!) niets voor: nog geen 7 promille van de totale "duurzame" (daarbij de dominerende biomassa bijstook tussen aanhalingstekens zettend) productie...

^^^
Aantal producenten ("aansluitpunten") van duurzame elektriciteit volgens CertiQ, sind 1 januari 2007. Wat een miezerige aantallen! Zelfs maar 964 "windproducenten", dat valt in windnatie Nederland zwaar tegen. En wat dacht u van het aantal "gecertificeerde" zonnestroom klanten? 617! Op een inwoneraantal van 16 en een half miljoen, dik 7 miljoen huishoudens omvattend! Terwijl er volgens mijn schattingen minimaal 30.000 huishoudens een setje zonnepanelen op het dak heeft liggen. Waarvoor die hele bezopen, inmiddels afgeschafte MEP-regeling sowieso totaal niet geschikt was (maar die wel degelijk superschone kilowattuurtjes bakken, elke dag weer).
Ter vergelijking: Duitsland had volgens de brancheorganisatie BSW vorig jaar al ... 430.000 zonnestroom producenten, voor het overgrote merendeel simpele burgermansen zoals u en ik. Vaak bovendien met een dak VOL hypermoderne, kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen...


^^^
Tale-telling grafiek met de gecertificeerde productie van "duurzame" elektriciteit in Nederland; getoond wordt de periode januari 2006 tot en met december 2007. Let op het inzakken van de biomassa bijstook in fossiele centrales door de "Grote Jongens", die op steeds scherper maatschappelijk verzet stuit (het kabinet had als uitermate fragenswürdige "reden" voor het afschieten van de MEP geslikt dat in 2010 9% duurzame elektriciteit gehaald zou gaan worden, vooral vanwege dat lukratieve "bijstoken" van niet gecertificeerde biomassa; het ECN heeft die aanname al snel openlijk betwijfeld, juist vanwege de grote risico's met die bijstook...). Het instorten van de piekproductie na juli 2006 is tekenend: Joop Wijn zette immers op 18 augustus 2006 zijn rampzalige handtekening op dat beruchte document wat als de lijkrede van de MEP beschouwd mag worden.

Gaia zei geprezen dat er een lichte stijging van de productie van schone elektriciteit uit windturbines is geweest, anders had het drama nog veel groter geworden (echter ook weer met kopzorgen, gezien het totaal onbegrijpelijke en extreem kortzichtige maatschappelijke verzet tegen wind op land). Water (stromings-) energie ligt op een zeer basaal niveau en zal nauwelijks kunnen toenemen gezien de fysieke condities in NL en de prille staat van alternatieven als getijde-energie (hoge investeringen, grote risico's) en "Blue Energy" (osmose, moet nog proefproject voor opgestart worden in de Afsluitdijk op schaalgrootte).

"Gecertificeerde" (lees: bij CertiQ geregistreerde "MEP-klanten"...) zonnestroom stelt in het hele verhaal door de jarenlange bewuste sabotage ervan door EZ, Staat, netbeheerders en energieleveranciers totaal niets voor en is alleen bij sterke vergroting van het originele plaatje in het pdf document op de CertiQ site een marginaal stukje van te zien (Floriadedak? Ecopark Waalwijk? Nieuwland Amersfoort? That's it!)

© Grafiek CertiQ 2007


^^^
Bizarre grafiek uit het jaaroverzicht voor 2006 van het "aantal ingeschreven aansluitingen per technologie" volgens CertiQ. Wat een bizarre kronkel zit er in dat aantal "aansluitingen" bij zonnestroom producenten! Correctie in de database bij CertiQ, eind 2004? Vlak nadat Brinkhorst op de Heilige Grond van de Tweede Kamer allerlei onzin over Sahara's e.d. nonsens uit zijn mond liet vallen over zonnestroom??? De wegen van de Nederlandse bureaucratie blijven ondoorgrondelijk. Bevorderend voor duurzame energie productie zijn ze in ieder geval zelden, ook al zijn er enkele Nederlandse eigenaren van grote zonnestroom systemen destijds "ingestonken", hebben ze een dure productiemeter laten installeren die nooit hun eigendom wordt, betalen ze nota bene administratiekosten, en "mochten" ze desondanks eventjes voor tien jaar meedoen voor een miezerige opslag van 9,7 eurocent/kWh...

© Grafiek CertiQ 2006

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-energie/publicaties/publicaties/archief/2007/2007-c88-pub.htm (CBS rapport Duurzame Energie NL en Europa 2006)


9 juli 2007. Decentraal opwekken NU s.v.p. Van Toine Meyvis

"Volgens mij komt het allemaal op één argument aan en dat is het zwartste slijk van alles: geld.

De grootste aandeelhouders van stroom producerend NL zijn de provincies en gemeenten. Er gaan enorm veel potentiële productie inkomsten van decentraal opwekking verloren: bij u thuis, in de plaatselijke bakkerij (megajoules aan restwarmte) en dan hebben we het nog niet over de industriële bedrijven die al aan decentrale opwekking zouden kunnen doen met hun restwarmte.

De decentrale productie van stroom en warmte gaat ten koste van de winst van energiemaatschappijen en raakt de provincies en indirect ook de gemeenten in hun portemonnee (blad 11 punt 7). Daarnaast wordt het gebruik van energie belast door de overheid met dikke klodders energiebelasting en 19% BTW. Dan moeten de energieproducenten natuurlijk zelf ook nog wat verdienen, te beginnen met zeer lucratieve aansluitkosten, vastrechtkosten (kent u ze allemaal uit uw hoofd? Check uw jaarnota maar eens, met name onder netbeheer!), vermogens-aansluitkosten bij bovengemiddelde capaciteiten. Daar bovenop natuurlijk de verbruiks-gerelateerde kosten (hetzij direct (gas, m³), hetzij indirect (elektra, kWh, resp. stadswarmte, GJ) gekoppeld aan de olieprijzen. Echt waar, de oliesjeiks bepalen via alle kunstmatige koppelingen (indirect) uw gas-, elektriciteit- en SV verbruiksposten, en dat vindt u schijnbaar helemaal oké! Daar bovenop komen bij de producenten/leveranciers ook nog wat andere kosten, een fors deel van moeilijk traceerbare/controleerbare “financiële consistentie” (leuke marge!).

Dan hebben we natuurlijk nog: personeelskosten, gebouwen, en, don’t forget: energie transportverliezen; (u mag één keer raden wie uiteindelijk die verliezen betaalt...). Brandstof aanvoerkosten, soms helemaal uit Indonesië (u mag één keer raden wie uiteindelijk die kosten en verliezen betaalt).

U bent er inmiddels wel achter: Dat kan allemaal vele malen simpeler. We wekken onze energie thuis liever zo veel mogelijk zelf op! En dat doen we zo; is zowel voor warmte als voor stroom van toepassing. Ook kunt u bijvoorbeeld een of twee kleine windmolens op uw dak zetten: (op hoge mast en/of in weinig turbulente situaties s.v.p., vraag naar zeer goed geïnformeerde experts want er is een hoop dubieus spul op de markt). U kunt, als u het echt wilt, zoveel energie zelf opwekken dat u op jaarbasis meer energie kunt produceren dan u nodig heeft. In zo’n geval (alle energiestromen opgeteld) heeft u een zogenaamde Energie Plus woning gerealiseerd. Deze zijn en worden zelfs al gebouwd in Freiburg.

Uiteraard kan het toilet dan ook meteen op regenwater, of we doen met regenwater zelfs onze was. Daarnaast kunnen we warm water uit de grond pompen om ons huis mee te verwarmen. Zo simpel is het dus! Bijvoorbeeld een besparing van 30% op uw warmte rekening! Het is betaalbaar, zeker als je bedenkt wat een op kolen gestookte centrale de (onze) gemeenschap nu werkelijk kost. En dan hebben we het eventjes niet over dat in Europa “unieke” woord horizonvervuiling, wat alleen hier te lande “gebezigd” schijnt te worden (al is het juist voor die ranke duurzame windturbines, en gek genoeg juist NIET voor die grotendeels buitenlandse kolen- en atoomstroom vervoerende hoogspanningsnetwerken…).

Maar wat gebeurt er als we echt allemaal decentraal gaan opwekken? De provinciën, de gemeente en het rijk lopen gigantische bergen belasting inkomsten, heffingen en dividend mis. En daar ligt de echte reden waarom er niet op grote schaal wordt geïnvesteerd in echt duurzame oplossingen: de verschillende overheden lopen dan namelijk veel inkomsten mis (denken ze). Helaas hebben diezelfde overheden (nog) niet door dat met het promoten en daadwerkelijk financieren van echte duurzame oplossingen decentraal opwekken van energie heel veel extra banen en vooral lokaal economische groei wordt geschapen. Economische groei die weer veel lokale baten met zich meebrengt (wel eens van lokale werkgelegenheid, vermeden werkeloosheidsuitkeringen, omzetbelasting, verbetering koopkracht, vermeden gezondheidsschade, etc. gehoord?), en het kostbare olie-, gas- en kolengeld in de regio houdt i.p.v. dat in de zakken van de eerste de beste oliesjeik of energiebobo te laten verdwijnen.

Het decentraal opwekken van duurzame energie heeft ook nationaal veel voordelen: De transportverliezen worden aanzienlijk verminderd en de netten hoeven niet extreem verzwaard te worden, hetgeen immers peperduur is. De energie voorziening is ook minder kwetsbaar: een grote kolen energiecentrale zou zomaar door een ietwat “overenthousiaste” milieuorganisatie zoals Greenpeace kunnen worden lamgelegd, of erger nog, de Bin Laden volgers dan wel bewonderaars laten een bommetje op een kritieke plek in de netwerkstructuur ontploffen… Decentrale opwekking (DCO) is de hedendaagse en toekomstige oplossing, en dient onmiddellijk fors bevorderd te worden! Dus kiep uw overvolle spaarvarken leeg en zet een zonneboiler op uw dak. Op uw vlaggenmast komt een windmolen en op uw berging in de tuin komen 4, 6, 10 zonnepanelen. Nog meer ruimte op uw dak? Hoppa, volzetten dat dak, met nog meer van die mooie blauwe zonnepaneeltjes. NU!!"

Modificaties (met toestemming): Polder PV


5 juni 2007: Aan U het woord... Polder PV schrijft zich helemaal SUVf aan (duurzaam en minder duurzaam) energienieuws, en hij kan het nauwelijks bijhouden. De vingertoppen staan regelmatig roodgloeiend na te roken, en het gemor van zijn partner wordt met de dag heftiger... Verwacht ook niet van Polder PV dat hij niets "vergeet", want dat is fysiek onmogelijk gezien topprioriteit numero uno in de crisismaatschappij waarin we leven: energie. Goddank zijn er nog heel wat meer verstandige mensen, en die willen zowaar weleens een leuk stukkie schrijven. Dus, als u behoefte heeft ... gaarne! Bijgaand de zeer smakelijke bijdrage van PV-autonoom Rob de Bree over de met veel bombarie en bombast aangekondigde plannen van "de energiesector" die ons land wel eens effetjes "duurzaam" zal gaan krijgen... Don't you believe it...


5 juni 2007. Het besparingsplannetje van de energiebedrijven. Van Rob de Bree, Minnertsga

"Je zal nog wel een reactie gaan plaatsen over dat besparingsplannetje van de energiebedrijven.", zo begon Rob's bijdrage. Nee hoor, ik ben niet zo'n topeconoom, dus ga lekker je gang, beste Rob! Okidoki:

"Even rekenen want ik krijg het gevoel dat ik dit al eens eerder gehoord heb.

HET PLAN: 33 miljoen ton CO2 reductie in 13 jaar, (onrendabele) kosten oplopend tot 3 miljard euri PER JAAR in 2020. Da's dus kort door de bocht 2,5 miljard euri/2,5 miljard kg CO2 reductie PER JAAR = € 1,- voor elke kg CO2 reductie !!!!

Dit plannetje kennen we al en het heet CO2 reductieprogramma. Prima regeling trouwens maar helaas ook stilgezet en alleen toegankelijk voor grootgrutters die geen BTW hoeven te betalen in dit land. Laat onze Staat die regeling nou eens nieuw leven inblazen en het jaarlijks budget maximeren uit de opbrengsten van energieheffingen. Da's nu nog 'maar' 5 miljard/jaar en dat laat je dan geleidelijk oplopen naar 15 miljard/jaar in 2020 en 30 miljard/jaar in 2040 etc., etc.

Met dat geld ga je EENMALIG 10% aanschafkosten vergoeden, een CO2 reductietoeslag betalen en de BTW heffing op 'echte' duurzame producten fors verlagen. Die CO2 reductietoeslag (je begint met € 0,05/kg) wordt dan 'De Knop' om die energietransitie aan te jagen. Gebeurt er namelijk niks dan blijft er veel geld liggen waardoor de CO2 reductietoeslag omhoog kan. Gaat het te snel dan blijft de toeslag gelijk of daalt iets. De markt doet dus haar werk. Regeling wel toegankelijk maken voor IEDEREEN en voor alles wat ook daadwerkelijk duurzaam is, dus ZON, WIND, WATER en BODEM energie.

De regeling dus vooral NIET openstellen voor "energie-efficiëntie" want dan is het (fraude)hek van de dam en ook NIET VOOR BIOMASSA want Moeder Natuur maakt nog steeds geen onderscheid tussen kort- en lang- cyclische broeikasgassen (onbegrijpelijk dat ze dat nog steeds niet doorhebben). Investeerders in kern- en 'multifuel' kolencentrales, woningisolatie, wonderketels, zuinige auto's, CO2 opslag, WKK, stadswarmte, spaarlampen, etc. hoeven dus niet meer aan te kloppen voor steun. Want wie energie bespaart gaat sowieso minder betalen voor zijn/haar energierekening dus dat ga je niet nog eens extra belonen. Wie niet meedoet betaalt simpelweg steeds meer aan wie wel meedoet. Streng en rechtvaardig dus. Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid. Iedereen mag meedoen.

Over 40 jaar heb je natuurlijk nog steeds kolencentrales staan maar wel in een land dat voor 80% "over" is op niet-fossiel. Ik kan maar niet genoeg benadrukken dat dit een enorme concurrentiewinst oplevert t.o.v. landen die dan nog niet zo ver zijn (China?, India?). Olie en gas zijn tegen die tijd schaars en dus peperduur.

De klimaatverandering is al lang geleden ingezet (we zijn eigenlijk 100 jaar te laat) en de temperatuur gaat de komende 250 jaar nog verder omhoog. Nederland houdt het uiteindelijk niet meer droog en de ijskappen gaan grotendeels verdwijnen. Daar kunnen wij niet veel meer aan doen behalve ons als een razende aanpassen. Het IPCC laat geen twijfel bestaan over de ernst van de situatie ongeacht welk klimaatscenario je ook bekijkt. Zie deze link.
http://www.ipcc.ch/present/graphics/2001syr/large/02.18.jpg

Pfffff, dat moest ik even kwijt."

Hartelijke groeten,
Rob de Bree

Beste Rob: Ge zijdt bij dezen aangenomen als Hoofd Energie Pennenlikker bij het Anarchistisch Energie Kollektief Polder PV! De arbeidsvoorwaarden komen we nog wel uit...

Wie gaat hier gaten in schieten? Of is dit voorstel al zo goed dat we het direct door mevrouw Cramer kunnen laten ondertekenen?

Klasse, Rob, alleen nog eventjes dat EEG in jouw "model'' zien onder te brengen...


 
 
 
© 2007-20157 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP