starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
wie het kleine niet eert ...
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Duurzame spreuken en gezegdes

Geen "nieuw" idee, maar wel leuk. Spreekwoorden lenen zich uitstekend voor een frisse benadering van het thema duurzaamheid en (duurzame) energie, en met wat spelen met de taal en af en toe de nodige actualiteit kun je tot leuke uitspraken komen. Zie ook de website van "NewNRG" voor opvallende spreuken op het vlak van duurzame energie. Op deze webpagina enkele van Polder PV's bijdragen aan het "verminken" van de Nederlandse taal. Gerangschikt per energie optie. Tenzij anders vermeld, zijn de "aangepaste" spreuken van de hand van Peter Segaar/Polder PV. De meest recent opgenomen spreuk vindt u hier (update 27 april 2008).

algemeen  biomassa  bureaucratie, terminologie  duurzaam  fossiel  geothermie  nucleair  subsidies  water  wind  zon

SPECIAL: Joop Wijn in de olie...
MINISPECIAL: Zonnestroom - geen droog brood aan te verdienen...

webpagina gecreeërd op 29 april 2005


Algemeen

"Power to the People" en democratie: twee handen op een buik

Geen cijfers over de Sunpower® operatie kunnen verstrekken "is te wijten aan de vakantieperiode" (NUON): mooi weer spelen

De "vrije energiemarkt" prediken en tegelijkertijd de gasprijs kunstmatig aan die van olie koppelen (Brinkhorst): met gespleten tong spreken

Oude, reeds lang afgeschreven, door de Staat middels "zachte leningen" medegefinancierde fossiele centrales vergelijken met moderne, grotendeels uit private initiatieven met hoge rentelasten betaalde windturbines: hollandse appels met argentijnse peren vergelijken


Biomassa

Verduurzaming van exploderend brandstof verbruik door inzetten van ethanol extractie uit cellulose-bevattende gewassen: je aan een strohalm vastklampen

Voor een duurzame elektriciteitsvoorziening flink inzetten op biovergisting met een substantieel aandeel van mest uit de schandvlek genaamd de bioindustrie: bij de beesten af

Ligt het langdurig falende beleid van VROM aan het feit dat de ambtenaren op dat ministerie zitten te niksen, of is dat allemaal aperte onzin? Waar rook is, is vuur
Bron: bericht van 26 februari 2006

Palmolie restproducten gesubsidieerd verbranden met behulp van gigantische hoeveelheden belastinggeld voor "duurzame elektriciteit": stinkend je best doen om duurzame ontwikkeling kapot te maken

Liever 6% duurzame elektriciteit van werkelijk duurzame bronnen in 2010, dan 10% waarvan het gros uit palmolie bijproducten, uit het gekapte oerwoud onttrokken, is gemaakt: palmolie op het vuur gooien

Afvalhout bijstoken in een elektriciteitscentrale is "duurzaam": de plank vér misslaan

Het oerhollandsche MEP drama blijkt een hééél vette staart te krijgen die DRUIPT van een tropische, plantaardige oliesoort: Al is de 9% leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel
Zie: nieuwsbericht van 3 december 2006

Joop Wijn schrapt 18 augustus 2006 met een pennestreek de MEP-regeling tot 2010: Groene stroom kan op de mesthoop
Bron: artikel 24 januari 2006 in Noordhollands Dagblad

Liever een zonnestroom-systeem op een afvalberg dan afval in de biomassacentrale

Kippemest uit de intensieve bio-industrie bijstoken voor de productie van "groene stroom": de samenleving een rad voor de ogen draaien; hier is stront aan de knikker

Afvalverbrandingsinstallaties (al of niet met biomassa-bijstook) en energieproductiebedrijven horen qua uitstoot van schadelijke stoffen en gassen dezelfde milieunormen opgelegd te worden: gelijke monniken, gelijke kappen

Nederland denkt haar "mestprobleem" wel eventjes op een makkelijke manier op te lossen door het onder de biomassa noemer te schuiven: diep in de stront zitten

Reactie van Polder PV na het "op de nullijn parkeren" van de MEP-vergoeding voor grootschalige energie opwekking uit schone biomassa en windenergie op zee door E.Z. minister Brinkhorst (10 mei 2005): van dik hout zaagt men planken

Consumenten gaan steeds kritischer vragen stellen over de jaarafrekening van het energiebedrijf: stront ruiken


Bureaucratie, terminologie

CO2 emissie evaluaties, markliberalisering studies, energietransitie rapporten, stadswarmte tarief analyse, MEP-doelmatigheid rapportage... En maar schrijven die vlijtige energiebureaucraten, het is werkelijk met geen pen te beschrijven...

Netbeheerder Continuon heeft zoveel haast met het "uitrollen" van "slimme meters" dat ze vergeten dat er nog meer decentraal moois aankomt (micro WKK huiscentrales en "virtual power plants") waarvoor die "slimme meters" helaas alweer "te dom" blijken te zijn: hardlopers zijn doodlopers
Zie: "Slimme meters" deel 10

De "vrije metermarkt" werkt voor geen meter

Door de MEP bureaucratie de terugleververgoeding niet meer zien

Nominaal vermogen, momentaan vermogen, energieopbrengst: babylonische spraakverwarring


Duurzaam

Droge Voeten Plan van Milieudefensie zet zoden aan de dijk

Wie het duurzaamst lacht, lacht het best

Penny wise, pound foolish: wel het Kyoto protocol ondertekenen, maar de luchtvaart er kunstmatig buiten houden en Schiphol ongeremd zijn gang laten gaan

De duurzame energieconsument een poot uitdraaien: EnergieNed gaat de "vrije" energiemarkt nogmaals op de schop nemen en laat de energiezuinige burger er en passant financieel fors op achteruit gaan t.o.v. de verspillers

zie: http://www.energiened.nl/ >>> Publicaties >>> "Een helder marktmodel voor klant en energiesector", document nr. 330700, uitgave 31 augustus 2005


Fossiel

Er worden vele schone woorden aan de op gas gestookte "toverketel" (HRe) besteed, aardgas verkopende energiebedrijven lobbyen zich suf, GasTerra plaatst peperdure advertenties, van der Hoeven (EZ) zegt 1.000 Euro subsidie per ketel toe, en een werknemer van een energiebedrijf probeert op techneutenforum Tweakers tevergeefs de halsstarrige duurzame lieden daar te overtuigen van de voordelen, die vervolgens op hun manier reageren:
Tegengas geven

Als klassieke energiesector zóveel overbodige kolencentrales willen gaan bouwen, dat het bestaande hoogspanningsnet voor vele decennia lang "vol"geboekt is en de autonome ontwikkeling van duurzame, decentrale energieopwekking fossiel wordt gesaboteerd:
Power Politics
Bron: polderjongen in een reactie op ODE nieuws "Minister van EZ: Wachten op duurzame energie kan niet" op 17-10-2007

Duurzame energie rukt op: de "fossiele jongens" zullen wel op hete kolen zitten en de hete adem in hun nek voelen. Maar wat let jullie, men moet het ijzer smeden als het heet is!

CO2 uitstoot reduceren en ondergronds overschotten opslaan? Een beetje gas terugnemen a.u.b.!

Energiewinning uit kolenverbranding nauwelijks met milieuheffingen willen belasten en uitsluitend nog "innovatief" onderzoek naar PV ondersteunen i.p.v. de marktontwikkeling te bevorderen (E.Z.): de kool en de geit willen sparen

Jarenlang REB ("ecotax") op fossiele energie heffen om daar "milieumaatregelen" uit te financieren en het grootste deel bijna onopgemerkt in de Algemene Middelen (o.a. Betuwelijn) laten verdwijnen: de "kiezer" een kool stoven

"Het is voor een beschaafd land een goede zaak als het net eens in een paar maanden tijd een paar uur uitvalt" (nieuwspagina 3 sep. 2005): olie op het vuur gooien


Geothermie

Er warmpjes bij (moeten) zitten om de energienota te kunnen betalen
Bron: Grote Eneco Energie Verspilkalender/Toon van Driel, dinsdag 7 maart 2006.

Economisch haalbare exploitatie van aardwarmte in Duitsland: dat heeft heel wat voeten in de aarde

Export van energie uit aardwarmte uit IJsland? Het wordt ze blijkbaar te heet onder de voeten


Nucleair

Duurzame energie is óók kernenergie: bleekgezicht spreekt met gespleten tong
Bron: citaat van emeritus hoogleraar klimaatregeling en energievoorziening, professor ingenieur R.W.J. Kouffeld, in Nieuwsblad Stromen nr. 8(21)/1 december 2006: p. 6

VVD, CDA en bedrijfsleven willen een tweede kerncentrale: een stralende toekomst

Beter één koperen ploert aan de hemel dan 10 kerncentrales op land

Kernfusie op Aarde: Roomser dan de Zon willen zijn

Kernenergie is (ook) "CO2 neutraal": leugentje voor eigen bestwil

Kalkar wordt indoor speeltuin: het was uit met de pret

Kernsplitsing: de splijtzwam van de energiepolitiek
(Van Dale, 1992: "splijtzwam: element dat verdeeldheid brengt, neiging om zich af te scheiden")


Subsidies, financieel

Joop Wijn schrapt met een pennestreek alle nieuwe aanvragen voor MEP-subsidie (18 aug. 2006): Als de Wijn is in het land, volgt pas echt de trammelant. NaWijn de zondvloed ("Stopnaald", 25 augustus 2006, in lezersreactie Dagblad van het Noorden)

Burgers met zonnepanelen moeten uit de bij vrijwel niemand bekende "Netcode" destilleren dat ze zich moeten aanmelden bij de netbeheerder om voor "saldering cf. amendement Samsom" in aanmerking te kunnen komen; de netbeheerder houdt de mond stijf gesloten: wat niet weet wat niet deert

Netbeheerders en energieleveranciers gedragen zich als meelijwekkende krentenwegers bij de teruglevering van zonnestroom aan het net in het polderland: niet de volle MEP willen betalen

Sneller dan de wind op het stoepje van de subsidiegever komen te staan als de geldkraan weer opengaat, Duitse variant: Windhundprinzip
Bron: Die SolarRegion 8(4)/2005: p. 24.

(zie ook "die het eerst komt, het eerst maalt")


Water

Gasprijs gekoppeld aan de olieprijs. Elektraprijs gekoppeld aan de gasprijs. Stadswarmteprijs gekoppeld aan de gas- en elektraprijs. Olieprijs continu stijgende. Hoe zou het toch komen dat de fossiele energieproducenten en -leveranciers geld als water verdienen?

Geliberaliseerd, "profit for all" energiebedrijf vindt dat het wel minder kan met de kerstverlichting en roept op tot besparing: vreemde eend in de bijt

De fossiele energievoorziening "desnoods met militaire middelen veiligstellen": hoe diep kun je zinken

Eindeloos praten over duurzame energie: water naar de zee dragen

Starter op de groene energiemarkt: nog nat achter de oren

Een gloeiende plaat koelt af door vele duurzame druppels

Stijgende consumptie en energieverbruik: na ons de zondvloed

Zon, wind en regenwater zijn van iedereen. Zij die het (op)vangen hebben het (Dick van Reems, Zwartewaal, 5-5-2005, http://members.chello.nl/d.vanreems/)

"Duurzame energie in Nederland stelt niets voor": spijkers op laag water zoeken

Kabinetten Paars I >>> Balkellende III: duurzame energie "down the drain"

Energie-intensieve, middels gasgestookte WKK centrale van energie voorziene bedrijven in de Eemsmond worden met sluiting bedreigd door sterk stijgende gasprijzen: het water staat aan de lippen
(bron: Nieuwsblad Stromen nr. 17/7 okt. 2005: p. 3)

Getijdencentrales in opkomst: krijg het heen en weer


Wind

Voortdurende misverstanden over geplaatste capaciteit ("opgesteld vermogen in megawatt") en de uiteindelijke opwek: de opbrengst in kilowatturen, dat is waar het om draait

Emissiehandel? Windhandel in gebakken lucht

Verispect, KEMA, KIWA, EnergieNed, etc. hebben de allerbeste bedoelingen en zijn de consumentenbelangen beschermers bij uitstek: hoog van de toren blazen

Grote energiebazen vangen veel wind

Nederlandse politiek en duurzame energie: laat maar waaien

Duurzame energie in Nederland van de grond krijgen: vechten tegen windmolens

Wie zijn billen brandt, moet op de duurzame blaren zitten ("Iewiewaaiweg" en IPO brief aan Lukkes)

Zembla uitzending "Handel in wind" (4 nov. 2004) roept de toorn van de duurzame energie branche op: de wind van voren krijgen

Vogel"spottende" automobilist tegen de fietsende aandeelhouder van een windturbine: "Wat verschrikkelijk voor die arme vogels ...": de splinter in een anders oog zien en niet de balk in zijn eigen (Matth. 7:3). Zie ook noot.

De gemiddelde hollandse energieconsument: met alle winden waaien

Machtsbeluste draaikonten van het C.D.A. zijn "opeens" tegen verdere stimulering windenergie en vóór "schoon" fossiel; half Telegraaf-lezend en elektriciteit zuipend Nederland valt ze bij: tegenwind hebben

De minister parkeert de MEP-subsidie voor wind op zee "op de nullijn": de stekker er uit trekken

Windturbine kan het dak op
(Bron: NRC Handelsblad, dinsdag 18 oktober 2005: p. 18, artikel over "urban windturbines")

LPF wil wind op zee niet langer bevorderen: een tik van de molen gehad hebben

CDA past de standpunten over duurzame energie aan waar je bij staat: draaien als een molen

Brinkie verspeelt zijn beurt omdat zijn hart niet werkelijk bij "wind" ligt: die het eerst komt, het eerst maalt

Voor de wind gaan


Zon

In een nogal ranzige en extreem tendentieuze uitzending op de Beierse radio worden "dubieuze" ontwikkelingen gesignaleerd in de zonnestroom business: waar veel licht is, is ook veel schaduw
Zie vertaling van de tekst van de uitzending (en reactie van de SFV, niet te vergeten...)

Cramer's nieuwe zonnepaneel subsidie op de pijnbank: iets kritisch tegen het (zon)licht houden
Zie Polder PV's scherpe analyse n.a.v. bericht op MilieuCentraal

Energieconcerns zijn niet geïnteresseerd in duurzame energie als ze er zelf niets aan kunnen verdienen: Zon-PV is hierbij het "lichtende" voorbeeld
Bron: vertaling artikel uit Die SolarRegion

Netkoppeling van de 64 MW Concentrating Solar Power centrale "Solar One" in Nevada zet grootschalige zon-thermie weer volledig op de kaart: woestijnen aller landen - maak uw borst maar nat

De fossiele bobo's geven steeds vaker en steeds explicieter af op de vermeende technische en economische "onhaalbaarheid" van de zonnestroom sector en vergeten daarbij dat hun eigen business op zijn fundamenten staat te schudden: de panelen zijn aan het verschuiven

Jeroen van der Veer (CEO van olieboer Shell) over zonnestroom in Der Spiegel - "Die klassische Solartechnik ist eine Sackgasse" ("De klassieke zonnecel technologie is een doodlopende weg"): de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet

Atoomstaat Frankrijk gaat ook over op een terugleververgoeding voor zonnestroom: het licht gezien hebben

Zware tijden voor zonnestroom in Nederland, maar er gloort altijd weer hoop: na regen komt PV-stroom (Bron: PV eigenaar uit het zuiden des lands)

Omvormers staan hard te snorren in de geweldige zomer van 2006: het zonnetje in huis

"Er gaat meer energie in de productie van zonnepanelen zitten dan er uit komt": Broodje Aap

NMa wil kostbare, op het net ingevoede donkergroene zonnestroom van grotere PV-systemen laten vergoeden voor (fossiele) markt-inkoop prijzen, vermenigvuldigd met een bizarre "dempingsfactor" en noemt dat "redelijke terugleververgoeding"...: "Ook Gij, Brutus!"
http://www.dte.nl/images/102252-1%20Beleidsregel%20Redelijke%20Terugleververgoedingen_tcm7-86623.pdf

De duurzame energiesector lijkt de sloop van de teruglevering van kostbare zonnestroom aan het net door de netbeheerders en EZ ambtenaren gelaten over zich heen te komen terwijl de polderjongen zich het schompes schrijft om het tij te keren: Je als een roepende in de (Brinkhorst) woestijn voelen

"Ambitieus" Task Force Energietransitie rapport Meer met Energie rept inhoudelijk teleurstellend over de kristallijne zonnepaneeltjes: Zand erover

Gratis zonnepanelen bij Eneco "kopen" en naderhand klagen over slechte terugleververgoeding: Men moet een gegeven paard niet in de bek zien

De toekomst zonnig tegemoet zien

Van zonne-energie horen spreken, maar niet weten waar de inverter hangt

Sneeuw op zonnepanelen: every snowcloud has a golden lining

Sneeuw op zonnepanelen numero 2: de zonnestroomproductie als sneeuw voor de zon zien verdwijnen

Wie een zonnepaneeltje niet eert, is een duurzame energievoorziening niet weerd

Beter 1 stringinverter binnen aan de muur dan 10 OK4'tjes buiten op het dak

Energie direct uit zonlicht i.p.v. kernsplitsing: waar de zon schijnt, is de maan niet nodig

Naar Duitsland verhuizen: de zon opzoeken

(alternatief:)
Duitsers investeren massaal in zonne-energie, Nederlanders blijven verstoken van marktondersteuning en kopen nauwelijks zonnepanelen: de opgaande zon vindt meer aanbidders dan de ondergaande ("Solem orientem plures adorant quam occidentem", Plutarchus)

Zonnepanelen langs het water opgesteld brengen meer op: dan kun je de zon in het water laten schijnen (Dick van Reems, Zwartewaal, 11-5-2005)

Zonne-energie in Nederland: waar een wil is, is een weg

Sociale en duurzame samenleving voor alle mensen op Aarde: een plaatsje onder de zon hebben

Stoppen met ontwikkelen van zonne-energie: je eigen graf voor de toekomst graven (hpmp, 6-9-2005)

30% groei in de zonne-energiemarkt tijdens explosie van olieprijzen: licht in de duisternis

PV-projecten in de nieuwbouw met meters die teruglevering aan het net niet kunnen registreren: de burger een kunstje flikken

Zelfs zonnepanelen voor een Amerikaanse gevangenis: de zon schijnt voor iedereen (Sol omnibus lucet, Petronius 100)

Ondanks alle tegenwerking, frustraties en technische problemen toch doorgaan met zonne-energie: tel de heldere uren
(bron: opschrift boerderij aan de IJweg, Nieuw Vennep; op weg op de Biohummer® naar onderhoud aan het Bulderbos)

Angela Merkel kan, met het Erneuerbare Energien Gesetz in de hand, oogsten wat Gerhard Schröder heeft gezaaid: als de zon schijnt moet je je dak repareren
(rood citaat van directeur van Woerkom van de ANWB, NOS Journaal, 8 september 2005)

Grote fossiele brandstoffen producenten en energiebedrijven zetten steeds grotere PV-centrales neer en kloppen zich er luidruchtig voor op de borst, daarbij de snelle ontwikkelingen bij de nieuwe, op innovatie gerichte PV-collega's verzwijgend: het licht in de ogen van een ander niet gunnen

Hoon en spot bij de bespreking van "de zonneschijnwet" door het Europese parlement: je vingers branden (aan een zonnepaneel)

Voor niets gaat de zon op: niets nieuws onder de zon dus


Heeft u ook "een mooie"? Gaarne e-mail, dan wordt de spreuk met bronvermelding op deze pagina opgenomen!


Noot: Te verwachten aantal vogel slachtoffers bij 1.000 MW windvermogen wordt geschat op 21.000 per jaar; het aantal vogels dat doodgeschoten wordt bij de jacht is 1,5 miljoen per jaar, het aantal dodelijke ongevallen door hoogspanningsleidingen is 1 miljoen; het verkeer eist jaarlijks 2 miljoen vogel slachtoffers (brochure Alles in de Wind, 2e herziene druk, oktober 2004; download van ECN website, 3,8 MB).

 


© 2005-2006 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)