net metering Dutch style
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
 

SOLARENERGYERGY

Links "het nieuwe salderen"

Voor alle andere zonnestroom gerelateerde links, zie de betreffende pagina

(daar o.a. ook onder hoofdje Financiële aspecten zonnestroom)


Over "salderen nieuwe stijl" cq. "kropje sla model", "zelflevering", "coöperatief energie opwekken", "voor de meter", "achter de meter", "postcoderozen", etc. gonst het van de verhalen, suggesties, tegenwerpingen, argumenten (pro/con). Het houdt niet op, want mensen blijken "salderen" lekker te vinden. Of "de Staat" dan wel "de gevestigde energie orde" het pruimt dan wel warmhartig zal gaan toestaan is het laatste woord nog lang niet over gezegd. Als er al iets geschiedt, zal het zeker niet zonder slag of stoot gaan, en er zal beslist worden "gemaximeerd" op ambtelijke wijze. En op een warmbloedig onthaal bij alle partijen hoeft u sowieso niet te rekenen, zo is de inschatting van Polder PV.

Polder PV brengt u vanaf 2012 op deze pagina links naar bijdragen over dit hete thema. Daar moet nog e.e.a. bij komen, want er is al veel over geschreven. Volledigheid wordt niet nagestreefd, want zoals al is gesignaleerd: er wordt heel veel over gepraat. Voor elk wat wils. Al polderend komen we d'r vast wel uit. Of niet. Ach. We zien wel...

Zie trouwens m.b.t. het "concept salderen" eerst even de alweer een tijdje geleden gepubliceerde bijdrage van Vincent Bijlo s.v.p.

Voor bijdragen aan deze link(s) pagina mail naar PPV s.v.p. Met dank!

"De angst voor een derving van belasting-inkomsten is de reden dat de ambtenaren van Financiën altijd dwars gaan liggen voor alles wat naar saldering voor de meter riekt."

Jurgen Sweegers op Energieenwater.net bij bespreking van (o.a.) afgewezen motie van CDA lid Marieke van der Werf op de valreep van het zomer reces, 6 juli 2012...

"Wat blijft er van de trend over als de variabele energiebelasting wordt verlaagd?"

Sjak Lomme legt zoals wel vaker de vinger op een zwerende wond, waar het de risico's van "rekenen met xx jaar salderingswaarde voor opwek van zonnestroom" betreft als het over "terugverdientijden" zou moeten gaan. Maar zijn (vermeende) oplossingsrichtingen rieken zoals gebruikelijk wel heel erg naar foute fossiele belangen holen... Energeia column, 18 september 2012.

"De aanname is daarbij dat de salderingsmogelijkheid niet vervalt voor bestaande systemen gedurende de exploitatie. Er zijn geen signalen dat dit zou verdwijnen overigens."

Atrivé in hun management samenvatting "Zonnig Huren", waarbij grootschalig wordt ingezet op zonnepanelen plaatsing bij huurders - onder aanname dat de salderingsregeling langdurig tijdens een exploitatieperiode van 25 jaar blijft bestaan. Ik zou zo'n boude uitspraak niet voor mijn rekening willen nemen, gezien de grote volumes die er dezer jaren bijgebouwd gaan worden, allemaal salderend voor de hoogste energie belasting staffel(s) met daarbij ook nog twee BTW posten...

En zelfs openlijke reclame "saldeer er straks maar lekker op los" van zonnepanelen leveranciers, in anticipatie van de invulling van een wetsvoorstel wat feitelijk de status quo bestendigt. Zoals deze:


https://twitter.com/Advisol/status/301422125380673538

Als dat maar goed gaat...

Links "het nieuwe salderen" van zonnestroom

Prio "voor al uw #postcoderozen en #dijsselbloempjes":
Geodan > "Postcodegebieden" (m.i. beste viewer, gedetailleerde grenzen). Inschrijving benodigd medio 2014.
PDOK Viewer > "Wijken en buurten"> "2012" > "CBS Buurten 2012 [wms]" (geen id's van postcode gebieden!)
De postcoderoos checker© van Energie Aandeel (grenzen lijken behoorlijk "losjes" te zijn getrokken...)
Polder PV over afgrenzingen en de onherroepelijke consequenties (19 maart 2014 n.a.v. Blixembosch project)

"Mogelijkheden voor saldering". De brainstormers van Hier Opgewekt en anderen hebben inmiddels een "kermis" aan regelingen en creatieve ontwijk modellen verzonnen om "te mogen salderen met zonnestroom". Of ze ook allemaal hout snijden is een tweede, maar dit krijg je als de Staat der Nederlanden het verdomt om goede FIT wetgeving in het leven te roepen. Eigen schuld dikke bult, zullen we maar zeggen. Gespot dd. 12 juni 2014.

Uit den ouden doosch: MUST SEE voor Kropje Sla / Zelflevering fans: Video "Volkstuinbelasting" (2007!). Inspecteur Hanekroot van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst Rayon Amersfoort jegens de heer Foppe, volkstuinier: "Wij willen graag even de boeken zien ... Geschatte jaaropbrengst 38.000 gulden", en "Die eerste 5 jaar schenk ik u". Met dank aan het Simplistisch Verbond:
https://www.youtube.com/watch?v=IJy69eEcmdI


Meest recente berichten bovenaan

Prognose terugverdientijd "indien salderen komt te vervallen". Op vraag van Hans van Cleef van ABN Amro twitterde Jan Willem Zwang van Greencrowd (en hij kan het weten), "bij huidig prijs niveau stroomprijs" als volgt: "~ 20 jaar terugverdientijd. Bij consumentenprijs. Grootverbruikers richting 25". Via Twitter, 23 mei 2016, n.a.v. een post van Polder PV die een uur lang een nogal geanimeerde discussie ontlokte...

"Afschaffen fiscale stimulans funest voor zonnepanelen op scholen". Pleidooi voor behoud van salderingsregeling, met name ook vanwege veel te lange (verdubbelde) "terugverdientijd" bij kleine scholen met zonnepanelen plannen. In advertorial van Sungevity, die net een van vele programma's voor scholen had opgetuigd, de "Schooldakrevolutie". Op Dichtbij.nl ("regio Amsterdam-Centrum"), 19 april 2016.

"Voortzetten salderingsregeling absolute voorwaarde voor zonnige toekomst particuliere zonnestroominstallaties". Opinie stuk van M.J. Kok van adviesbureau voor de installatie sector K & R Consultants B.V. Gaat al van te hoog (!) start scenario van "21 ct/kWh" uit (is al 20 cent of lager door de rond Kerst 2015 door parlement er door gejaste energiebelasting-schuif per 1-1-2016). Stelt volstrekt onterecht dat EB + SDE heffing totaal "15 ct/kWh" zou zijn, wat onzin is. Is per 1 jan. 2016 10,63 ct/kWh ex btw = 12,86 ct/kWh incl. 21% btw, dus dik 14% lager! Komt op "terugverdientijd" van > 25 jaar en internal rate of return van minus 2%. Bij aanname van een invoedings-tarief van slechts 6 ct/kWh (ook geen gegeven: "kale" stroomprijs daalt nog steeds, was bij het grote Vattenfall bij grijze stroom al minder dan genoemde 6 ct/kWh ex btw). Rekent ook met "tussen" scenario, met kunstmatig "teruglevertarief" van 14 ct/kWh, wat op TVT 17 jaar resp. IRR van 5% zou uitkomen. Houdt echter geen rekening met voorstelbaar gevaar van verder oprekken van de per 1 jan. 2016 in werking gezette EB "schuif" (gas hoger, elektra minder EB). Zodat stroom - kunstmatig - nog minder waard gaat worden (en overschotten dus tegelijkertijd ook). Op website van K & R, 11 april 2016.

"Variabele stroomprijs doodsteek voor zonnepanelen". Beschouwend opiniestuk door fysicus en presentator van BNR Digitaal, Herbert Blankesteijn. Als zonnestroom productie (midden op de dag) het hoogst is, wordt de invoeding van overschotten (door een paar honderdduizend particulieren, PPV) op het net waarschijnlijk bijna niets meer waard. Ter overpeinzing van een steeds "warmer" wordend salderings-dossier... Installatiejournaal.nl, 24 maart 2016.

"Minister Kamp: ‘Salderen al in 2016 evalueren’". Zat er natuurlijk aan te komen. De (maatschappelijke en politieke) druk om "iets" aan de salderingsregeling te doen wordt met de dag groter. Eerst was er nog het proefballonnetje dat er in 2017 "zou worden geëvalueerd". Maar nu, n.a.v. een motie van Liesbeth van Tongeren van GroenLinks, laat Henk Kamp van MinEZ doorschemeren dat die "evaluatie" best al een jaar eerder kan. Wat die evaluatie dan wel gaat opleveren, dat is nog even geheim... Solar Magazine, 3 maart 2016 (zie ook aparte dossier saldering aldaar).

Holland Solar: 'Postcoderoos wordt postcoderups'. Beetje laat opgemerkte (zoveelste) wijziging in de postcoderoos regeling, waarbij de PV installatie waarvan de "op vreemd dak opgewekte zonnestroom" door de participanten "wordt afgenomen" (tegen per 1-1-2016 "nihil" energiebelasting tarief) niet meer in het "hart van de roos" hoeft te staan. Door mij al opgemerkt in analyse van 23 dec. 2015. Solar Magazine, 21 januari 2016.

Een tien voor beleidsversnippering. Christiaan Brester van LENS (/ Zonnestroom verdeler "Herman") fulmineert over de zoveelste Haagse truuk om het zonne-stroom collectieven moeilijker te maken. De door mij al op 23 december 2015 minutieus gefileerde "schuif in de energiebelastingen" (waardoor kWh per 1 januari 2016 dik 11 procent goedkoper werd en een m³ gas tegelijkertijd 8 procent duurder). Die "eventjes" op het eind van het jaar bij elkaar werd geritseld door de betrokken ministeries in Den Haag. Hij vraagt zich ook hardop af waarom de duurzame energie sector (nog steeds) zwijgt als het graf... 18 januari 2016.

2016

2016 wordt het jaar van de postcoderoos. Uitstekend overzicht van de status van het - aanvankelijk beruchte - Nederlandse "fenomeen" #postcoderoos, waarvoor de schakelaars en knoppen na oeverloos zeuren eindelijk door MinEZ lijken te zijn omgezet in positieve richting. Status van de - zonder meer betreurenswaardig lage - oogst sofar, en de perspectieven van een "interessant" postcoderoos jaar, 2016, door markt kenner Jan Willem Zwang van Greencrowd. Met data voor de "eerste realisaties" aangeleverd door Polder PV (kan ondertussen iets zijn toegenomen, zie ook mijn tweet over status Tynaarlo Drenthe, en het in tussentijd tussen aanleveren en publicatie verschenen geweldige overzicht van Schwencke cs., Lokale Energie Monitor). 11 december 2015.

Update “Postcoderoos wordt Postcodekanjer”. Jan Albert Timmermann van Juridisch Actueel, over grote potentie aanpassing Belastingplan door Novelle, waarin aangenomen motie van Schouten c.s. 9 december 2015.

Lokale Energie Monitor (eerste publicatie). Overzicht van "duurzame energie projecten gerealiseerd door coöperatief e.a. bottom-up Nederland", door Anne Marieke Schwencke in opdracht van HierOpgewekt. Gigantisch veel werk in gaan zitten, voor status "lokale PV projecten" beste referentie, de gigantisch veel grotere stortvloed aan commerciële projecten zult u hier echter niet in terugvinden. Dat was de bedoeling dan ook niet. Verder een geweldig eerste overzicht, met, dat is bijna niet te voorkomen gezien de deplorabele status van de "actuele rapportage" over PV-projecten, ook af en toe wat missers bij opgestelde vermogen van diverse installaties (er is meestal van 250 Wp module uitgegaan, er zijn echter heel vaak andere typen modules ingezet). Publicatie 20 november 2015.

"Blijft 'Nul-Op-de-Meter' ook aantrekkelijk in de toekomst?" Kritisch artikel van René de Brouwer (Evanston Consulting), over potentie en "toekomstvastheid" van het NOM concept. Vooral wat betreft de "veronderstelde economische waarde" i.v.m. wijzigingen salderen e.d. Helaas ook niet zonder dubieuze aannames, zoals curieuze 4,2% stijging van kWh prijs sinds 1996, die bij Nuon 3,2% blijkt te zijn geweest, maar, veel belangrijker, sinds 2010 op slechts 0,8%/jaar is blijven steken, en sinds 2012 vrijwel flat-line vertoont (Tweet Polder PV 29 nov. 2015). En ook in het artikel een hoogst dubieuze veronderstelde 3,4% stijging van de kWh prijs per jaar (!) tm. 2025...

Wetswijzigings-voorstel "Wet belastingen op milieugrondslag" (pdf). Explosie van "postcoderoos" projecten te voorzien als wijzigingsvoorstellen Belastingplan 2016 door Eerste Kamer komen: belastingkorting PRC projecten niet zoals eerder werd voorgesteld "van 7,5 naar 9,0 cent/kWh (ex btw)", maar energiebelasting "naar nihil" (de facto "salderen zoals bij particulier met eigen zonnepanelen op eigen huis"), volgens wijzigingsvoorstel Artikel XLII0A. Ook zou de PCR productie installatie niet meer in het centrum van de gekozen postcoderoos hoeven te staan. Eerste Kamer, "Gewijzigd voorstel van Wet", 18 november 2015.

‘Stroomtarieven zullen van uur tot uur kunnen gaan verschillen’. Interview met André Jurjus, directeur van Netbeheer Nederland. Met diverse documenten onderaan het artikel gelinkt. Over "kwartier" tarieven, variabilisering van stroomprijzen e.d, die een gigantische impact op het economische ("terug") verdienmodel van investeringen in zonnestroom genererende installaties zullen gaan hebben. Serieuze bedreiging van het "klassieke salderen" model, met name voor de zuinige verbruikers die nauwelijks nog zinvol kunnen "sturen" in hun - lage - stroomconsumptie. Gaat een heleboel "staartjes" krijgen. Believe me.

"Onderzoek aanpassing salderingsregeling. Wat zijn de gevolgen voor NOM woningen". Onderzoek van Merosch naar gevolgen van "aantasting" dan wel "afschaffing" salderingsregeling voor zeer sterk van die regeling afhankelijk business-case van "nul op de meter" woningen. En eventuele technische dan wel gedrags-beïnvloedende oplossingsrichtingen. 24 juni 2015. Engelstalig rapport downloadbaar, met NL-talige samenvatting. Bevat ook enkele uitspraken van insiders over eventuele ingrepen in de salderingsregeling (oorspronkelijke document).

"Dubbele winst door vergroening belastingstelsel". Artikel met bespreking rapport van CE Delft en Ecofys uit 2013 met voorstellen voor vergroening van het scheefgetrokken belastingstelsel, incl. belastingen op energie. Bevat o.a. voorstel vrijstelling energiebelasting voor "decentraal opgewekte hernieuwbare energie die bestemd is voor eigen gebruik", die in de plaats zou moeten komen "van de ingewikkelde postcoderoos- en salderingsregelingen". Voorwaarden: de betreffende energieverbruiker moet (bijv. voor minimaal 50%) mede-eigenaar zijn van de installatie die energie uit hernieuwbare bronnen opwekt, de geografische beperking (á la postcoderoos) moet komen te vervallen, en alleen eigen verbruik zou met de belasting vrijstelling mogen worden "beloond". Daarnaast verschuiving naar belasting over fossiel verbruik ("de vervuiler betaalt" indachtig), en hogere belastingen voor met name categorieën tussen particulier en grootzakelijk. "Vergroenings"maatregelen zouden 10 miljard Euro per jaar moeten opleveren, CO2 reductie moeten bewerkstelligen, werkgelegenheid in schone energie moeten bevorderen, en belastingstelsel moeten vereenvoudigen / goedkoper maken. Energie+ 35(2) / juni 2015: 22-24, artikel op internet van 7 mei 2015. Rapport "Overheidsingrepen in de energiemarkt", met aangepaste cijfers van CE / Ecofys (oktober 2011) hier.

"Solar energy critical to achieving Dutch climate goals". In een bespreking van perspectief van zonnestroom markt voor Nederland komende jaren laat journalist Wessel Simons citaat van Wim Sinke (o.a. ECN) passeren over salderen (Eng.: "net metering"): "For those who already have an installation, net metering should be secured until 2030". Eerste aanzet tot een "glijdende overgang" naar een "post-salderings-tijdperk"? Ook enkele citaten over de NLse PV-markt van Segaar / Polder PV. 20 april 2015. Artikel op SolarPlaza.com n.a.v. 7e NL Solar Future conferentie.

'Postcoderoos moet worden opgeheven'. Analyse n.a.v. interview met ontwikkelaar Tol van Alleco Energy Group (Solar Campus Purmerend), die postcoderoos bedrijfseconomisch niet rond kon krijgen, SDE + subsidie aanvroeg en een beschikking kreeg. 17 april 2015 op Kouten.nl

"Wat moeten we met de salderingsregeling?" Henri Bontenbal gooit - zoals wel te verwachten was - de knuppel in het hoenderhok. En doet nogal vergaande voorstellen voor het wijzigen van de zijns insziens "te lucratieve" salderingsregeling voor zonnestroom installaties in Nederland (NB: achter een 3x 80 ampère aansluiting, betreft dus ook veel kleinere boerderijen e.d.). Dit stuk gaat vast een hoop stof doen opwaaien. Overigens kunnen in Duitsland mensen die een hoog eigenverbruik halen een veel hoger profijt hebben dan alleen van het invoedings-tarief voor de direct op het net ingevoede hoeveelheid (voor een steeds lager wordende Einspeise Vergütung, voor nieuwe installaties per 1-4-2015: 12,5 Eurocent/kWh). De stroomprijs begint daar al richting de 30 Eurocent/kWh te gaan, die bij momentaan (!) eigenverbruik een lucratief verdienmodel oplevert, naast de vergoeding voor de netinvoeding voor het overschot. 3 april 2015, Energeia.

"Zelf lokaal een zonnepark starten ‘piece of cake’ dankzij online platform. Solar Green Point en Eneco nemen hindernissen voor collectieven weg". De bekende partners van projecten als Caballero fabriek Den Haag (crowdfunding zonder PCR) en Batenstein Woerden (postcoderoos) gaan proberen een "totaal ontzorgings-portal" voor PCR e.d. projecten op te zetten. Of het zal helpen om een sluitende business-case te krijgen laat ik in het midden. SDE wordt niet voor niks "ook" genoemd, maar mag zoals bekend niet worden "gedubbeld" met PCR (ook EIA dubbeling is weggevallen). 2 april 2015, nieuwsbericht Eneco.

“De ministeries doen niets met slechte resultaten postcoderoosregeling" IJmert Muilwijk, voorzitter ODE (binnenkort waarschijnlijk gefuseerd met e-Dentraal) kan zijn ongenoegen over totale flop genaamd "postcoderoos" niet langer voor zich houden. Hieropgewekt.nl, 18 maart 2015 (eerder in Financieele Dagblad van 17 maart 2015).

STEM - Energietransitie van onderaf. Huidige en toekomstige samenwerkingsvormen en handelingsperspectieven. Verslag werkpakket 5. TNO onderzoek (gesubsidieerd door RVO.nl) met o.a., in de "Case Zonnecollectief", een voorstelling voor een "nieuwe postcoderoos" opzet, zeg maar Postcoderoos 2.0. Waarbij onder anderen een voorheen "kennelijk benodigde" (?) #postcoderoosontzorger geëlimineerd zou moeten gaan worden... Erger kunnen we het niet maken (nog niet). Januari 2015. (onderdeel van heel pakket, "De energietransitie van onderaf")

Minister Kamp lijkt de postcoderoosregeling te laten mislukken. Verbitterde initiatiefnemer van Blixembosch PCR project Eindhoven (Ernst van der Leij van Morgen Groene Energie) lijkt handdoek in de ring te gaan gooien, omdat rendement PCR niet acceptabel lijkt te worden ondanks diverse "gladgestreken plooien" in deze zoveelste draak van een "regeling". Overigens zou een positief rendement wel mogelijk zijn aldus gepokt en gemazelde Jan Willem Zwang van Greencrowd (maar een vetpot is het niet). Blog bericht 17 op HierOpgewekt, 27 januari 2015.

Virtuele tweede aansluiting voor grootverbruikers. Netbeheer Nederland geeft aan dat een tweede fysieke (grootverbruik) aansluiting voor zgn. "postcoderoos" (PCR) projecten niet meer nodig is, er hoeft geen dure ondergrondse kabel meer te worden getrokken. U "krijgt" een, dit is immers NEEderland, "virtuele" aansluiting voor het PCR project... Officiële Staatscourant publicatie, zie Artikel XII, onderdeel E (gewijzigde artikel 19a van de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag). 15 januari 2015 (NNL) resp. 30 december 2014 (Stscrt).

2015

"Salderen verdwijnt over ca 2 jaar zeker beweerde gister nwe kennis van me die bij Liander werkt." Tweet van beroemde Henri ter Hofte op Twitter. Zie ook reacties in time-line (als u toegang tot Twitter heeft). 10 december 2014.

#Fokke en #Sukkels: 'Het spijt ons, uw straat valt niet in 'n #postcoderoos maar in 'n postcodelul' nu bij #EHO2014. Hilarische tweet van een van de beste energetische Fokke&Sukke's van het laatste jaar. Op Twitter, n.a.v. #EHO congres duurzame initiatieven (900 bezoekers). 21 november 2014.

Lokaal duurzaam roept Kamp op tot actie postcoderoosregeling. De druk wordt opgebouwd nu de postcoderoos echt een flop dreigt te worden (zie ook voorgaande artikelen). Na een intensieve dag overleg tussen talloze bottom-up organisaties die in de fuik van een non-effectieve regeling dreigen te lopen, onder regie van landelijke organisatie HIER opgewekt, worden de duimschroeven richting Den Haag aangehaald. Met terecht stevige bewoordingen startend met de omineuze stellingname, "De postcoderoosregeling heeft nog één kans om te overleven". Nadat diverse "knoppen zijn verdraaid" zou nog steeds het financiële rendement te laag zijn. Er wordt gezocht naar een laatste redmiddel, een ?? selectieve ?? verhoging van de teruggaaf energiebelasting. Ik vraag me af of dat een zinvolle route is. Immers, Het Ministerie van Financiën gaat daar alweer EUR 6,78 ex btw (EUR 8,20 incl. btw) van af knabbelen per 1 januari 2015... Perssuport.nl 21 november 2014.

Zelf duurzame energie opwekken wordt makkelijker. Amendement GroenLinks op Belastingplan verruimt oorspronkelijke 10-jaar gegarandeerde periode postcoderoos projecten naar 15 jaar, waardoor een "enorme boost aan zonnestroom" zou worden gegeven. We gaan het zien. Amendement ondersteund door CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet, Klein, D66, PvdA, SP en 50plus. Titel is misleidend, omdat die "op eigen dak" opwekking suggereert, terwijl het hier uitdrukkelijk over postcoderoos projecten gaat, "op vreemd dak"... 13 november 2014.

Kamerbrief over gesprekken energiecoöperaties ten aanzien van de regeling verlaagd tarief energiebelasting, en de reactie van Morgen Groene Energie daar op in hun persbericht op dezelfde dag, "Kamp lost probleem postcoderooss nog niet op". Nog weinig vooruitgang bij de toezeggingen door Henk Kamp / MinEZ. "Klein succesje" 1x btw (zou wat wezen, dubbel dokken...), en, NB pas na doorrekening "casussen", mogelijk verlenging postcoderoos periode van 10 jaar (amendement Van Ojik GL) naar ... 15 jaar. "Schiet niet op, Energieakkoord wordt zo geen succes". Mogelijk niet geheel ten onterechte, op de elfde van de elfde, start van het Carnaval: 11-11-2014...

Belastingdienst wil btw over eigen zonnestroom, coöperaties kunnen sluiten. "In het kort komt het standpunt van de belastingdienst hier op neer:" ... (rest: zelf lezen s.v.p. ;-) ). 25 oktober 2014. Duurzaamnieuws.nl.

Projecten zonne-energie onder druk. Er zal wel weer het nodige schuim op de lippen van investeerders gaan verschijnen: Er mag "volgens de Belastingdienst" géén btw voordeel worden doorgeschoven naar de postcoderoos deelnemers, maar het moet worden afgedragen aan het Ministerie van Financiën. Blixembosch Eindhoven, die pionierde met hun business-case, bijt in het stof. Jan Vos vd PvdA is van plan om Henk Kamp te fileren - die echter formeel niets heeft te maken met het innen of afdragen van btw of belastingen. NEEderland is voor de zoveelste maal een zonnestroom relletje rijker. Such is life. 25 oktober 2014. Eenvandaag.nl, met audio.

Belastingplicht voor de omzetbelasting. Tale-telling brief van Belastingdienst voor het Midden- en kleinbedrijf te Eindhoven met hun stellingnames over de belastingplicht bij postcoderoos projecten, in antwoord op verzoeken om opheldering door een van de eerste initiatiefnemers, Ernst van der Leij van Morgen Groene Energie (bekend van Blixembosch project Eindhoven). 13 oktober 2014. Op website van e-Decentraal.

Puzzelen met postcoderozen. Beschouwing van pionierende arbeid van Ernst van der Leij met "zijn eerste" PCR project, Blixembosch in Eindhoven (224 panelen). Wat echter niet (fysiek) "het" eerste leek te zijn zoals geclaimd, want een paar dagen eerder zou Batenstein in Woerden door Solar Green Point zijn opgeleverd. Wel lijken ze de eerste te zijn met een "officiële aanwijzing" door de Belastingdienst. Blixembosch is onderwerp van het artikel, de strijd van vd Leij met de Belastingdienst en de PCR voorwaarden wordt beschreven. Gehoopt wordt op belastingvrij investeren door de coöp participanten (zie echter latere bijdragen), om business case "rond" te krijgen. Als alles goed zou gaan en OK is, zouden er "in 2014 nog vele MWp" gerealiseerd kunnen gaan worden middels deze PCR "route"... (wat helaas niet is uitgekomen). September 2014, Energie+ 34(3): pp. 28-30 (Imke Hamacher).

Energieakkoord en de postcoderoos (zie ook persbericht). Alweer een zéér diepgravende studie, zoals we die kennen van Atrivé (eerder van "Zonnig Huren" project), in nauwe samenwerking met Soft Energy (Utrecht) voor uitwerking van het businessmodel. Gedetailleerd werden vijf business-cases voor PV uitgewerkt, van een 10 kWp project bij een Vereniging van Eigenaren tm. een vrije-veld installatie van anderhalve MWp. Bittere conclusie na zeer diepgaande berekeningen en gevoeligheidsanalyses (middels een "kansberekening optie"), te toetsen aan eigen invoer parameters in een downloadbare spreadsheet: De postcoderoos blijkt in alle onderzochte project scenario's economisch onhaalbaar, zelfs na toezeggingen van Henk Kamp over aansluiting. Er worden drie belangrijke barrières genoemd die opgeruimd dienen te worden (naast enkele andere, kleinere zaken): (1) te korte looptijd van tien jaar voor de regeling, (2) bereidwillige medewerking van energieleveranciers wordt als (te hoog / onacceptabel) risico gezien, (3) hoogte van de totale project vergoeding leidt tot een ongezonde business-case. Uitgebreide consultatie van marktpartijen leidde tot fundamentele, realistische input voor berekeningen. Het centrale document, Co-Creatie Business Case Postcoderoos telt 50 pagina's. Project trekker: Ronald Franken. Diverse documenten en spreadsheet op website Atrivé. 17 september 2014.

Aedes: ‘Kortingsregeling zonnestroom werkt niet in de huursector’. Huurders zijn extra de sjakie bij het fenomeen "postcoderoos": de business-case is voor hen eigenlijk niet eens rond te rekenen, dus ze kunnen wat MinEZ betreft buiten de duurzame samenleving worden geplaatst. Zoveelste rapportage van Atrivé en partners over de - voorspelbare - onhaalbaarheid van een leuk, maar slecht doordacht ambtelijk proefballonnetje. Met twee bijlagen (brief aan de minister en rapport). 9 september 2014.

Aan de slag met de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven. Diepgravend onderzoek naar alle aspecten van de beruchte postcoderoos regeling. Onder omstandigheden kan de "business-case" uit, volgens de initiatiefnemers van Greenspread, maar de "standaard" opzet van 10 jaar korting voor 7,5 Eurocent/kWh ex btw is onhaalbaar (sic). Verder kan er "geoptimaliseerd" worden, maar dat zal per project verschillen, er moet niks tegenzitten, en leveranciers dienen zich flexibel en coöperatief op te stellen. Studie in opdracht van Provincie Groningen, 53 pagina's. 3 september 2014, Greenspread.

Wat als de saldering wegvalt – redden accu’s huurders en verhuurders? Terechte kritische analyse over het hoge risico dat in de huursector wordt gelopen mocht de saldering van zonnestroom bij hun huurders (fors) ingeperkt gaan worden. Overwegingen en getalsmatige impact "ingrepen", incl. theoretisch "dan maar een accu erbij" scenario. Uiteraard door de specialist op dit gebied, Zonnighuren.nl. 24 augustus 2015.

Financieel model voor collectieve solarprojecten. René-Pascal van den Boom en Oene Rozendaal van Avans Hogeschool (Den Bosch) hebben een spreadsheet ontwikkelt om businesscase postcoderoos (van een PV-dak bij een melkveehouder te kunnen laten uitrekenen, rekening houdend met een keur aan variabelen. 13 augustus 2014, Engineersonline.nl, resp. Energieplus.nl (7 aug. 2014). Presentatie op vakbeurs Energie 2014 in Den Bosch.

"Snoeien die roos!". Pleidooien om een eind te maken aan de trieste postcoderoos constructie worden steeds explicieter. Ditmaal van de Godfather van de "Zonnestroomverdeler", Christiaan Brester. 4 juli 2014.

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Organisatie Duurzame Energie - ODE. De toekomst van Salderen. Verslag van bijeenkomst in de zomer, n.a.v. onderzoek door Stefanie van de Water van TU/E. Samenvatting, commentaar, en voorstellen, pdf, 13 pp. 12 juni 2014.

"Zonder aanpassingen lijkt het onrealistisch te veronderstellen dat de regeling daadwerkelijk een bijdrage gaat leveren aan de doelstellingen voor 2020". Niels Muller, senior associate bij Loyens & Loeff over postcoderoos regeling, in interview voor The Solar Future conferentie. 20 mei 2014 (TSF NL VI).

Bommetje uit Eindhoven - belangrijke studie naar salderen ("netmetering") zonnestroom in Nederland. Uitgebreide bespreking op Polder PV, van fenomenale scriptie van Eindhoven UT studente Stefanie van de Water over de historie en financiële consequenties van de Nederlandse salderings-regeling voor zonnestroom. Inclusief postcoderoos deliberaties - en veel meer. 17 mei 2014.

Wat te doen als de hemel naar beneden valt (en salderen wordt afgeschaft)? Geslaagde poging om pros en contras (tweede mogelijkheid in de meerderheid) voor het afschaffen van "salderen van zonnestroom" op een rij te zetten, door Han Blok. Duurzaam Nieuws.nl. 11 mei 2014.

Algemeen Overleg Decentrale Energie 21 mei a.s. Duurzame Energie Koepel, brief aan Vaste Commissie voor Economische Zaken, met standpunten over Postcoderoos regeling ("Verlaagd Tarief"), de toekomst van salderen sensu lato, de dreiging van het slopen van het businessmodel "ontzorgingsconstructies door derde partijen op vreemde daken", en oproep borging investeringszekerheid. DuurzaamNieuws.nl. 9 mei 2014.

Boer-burger Energiecoöperatie biedt kansen. RVO opdracht businessmodel bij agrariër met 98,1 kWp postcoderoos project in contreien Weert (L.) doorgerekend door Arvalis. Dramatisch slechte uitkomst, bij "standaard" condities, en een fors optimistisch uitgangspunt van 950 kWh/kWp.jaar specifieke zonnestroom opbrengst (haalbaar, alleen in optimale situaties) komen de kundige rekenaars van Arvalis op een rendement van slechts 1,3% uit. Dat is echter nog zonder onderhoud (schoonmaken), en de coöperatie administratie moet ook nog professioneel zijn/worden geregeld, wat geld gaat kosten. De door RVO.nl (nota bene!) gedane suggestie dat "3,6%" rendement haalbaar zou zijn door het project te combineren met asbestsanering en uit te gaan van een "financiële restwaarde zonnepanelen" mag als uiterst fragenswürdig worden beschouwd (die misleidende suggestie is sowieso niet in het document te vinden). (a) de "zonnepanelen voor asbest" regeling is de facto een nationale subsidie en zou derhalve niet met de postcoderoos regeling mogen worden gecombineerd. (b) lang niet alle PCR project lokaties hebben asbest (eterniet) bevattende daken. Dus het lijkt er op dat RVO hier een scheve schaats heeft gereden met het kunstmatig proberen op te krikken van het belachelijk lage, door Arvalis berekende financiële rendement voor de coöperatie... Introductie op RVO.nl site. 8 mei 2014, rapport zelf hierboven gelinkt.

Woekerproducten in de energiemarkt. Wederom lezenswaardige column van Greenspread CEO Jan Willem Zwang over de dubieuze hoge financiële rendementen die in de duurzame energie markt worden voorgespiegeld bij diverse "postcoderoos" ("Verlaagd Tarief") projecten in Nederland. In de blog sectie daar sowieso meer scherp geschreven stukken over allerlei "toestanden" in het energiewereldje. Opinie pagina Greenspread. 28 april 2014.

‘Overheid blokkeert juist lokale zonne-energieprojecten’. Impressie van te bespreken "hot matter", de steeds grotere administratieve problemen waar coöperaties mee geconfronteerd worden bij een poging #postcoderoos projecten te realiseren. Slechts 1 uitzondering, het 100 procent commerciële Zonnegrond.nl, wat gouden eieren lijkt te beloven. Persbericht The Solar Future NL. 23 april 2014.

Kink in de kabel bij lokale groene energie. Teleurstellende eerste resultaten bij de - beruchte - postcoderoos. O.a. Zonline is al afgehaakt: "Het loont de moeite niet". MinFin. stelt dat er niet teveel getornd mag worden aan energiebelasting inkomsten. Financieele Dagblad. 22 april 2014 (op site Zonline).

Hoe rooskleurig is de Postcoderoos? Afgezien van de blijvend leuke taal-spielerei een serieus en goed doorwrocht stuk met de actuele stand van zaken rond dit typisch 'ollandsche fenomeen, van de hand van Frank Boon van alweer zo'n taalkundig hoogstandje, het (ook typisch?) Amsterdamse initiatief "Wij Krijgen Kippen". Interessante content, zoals zoveel op die site vol decentraal lekkers: Hier Opgewekt punt nl. 17 april 2014.

WatTpiekT Assen bedenkt nieuw concept voor collectieve zonnepanelen. Vervolg op eerdere blog, met "creatieve combi" van postcoderoos regeling en energielabel verhoging betrokken huurders. Nader uitgewerkt. Met verklaring betreffende het zeer ingewikkelde "business-model", en twee ook uitermate complexe spreadsheets... Blog Nudge.nl, 16 april 2014.

Postcoderoos: een opmaat voor duurzaamheidsbelasting? Ronduit fascinerende mailwisseling tussen de beroemde Nicolaas van Everdingen van Plushuis.net met niemand minder dan Minister Henk Kamp van Economische Zaken. Waarin de heer Kamp alweer in heel wat scherpere bewoordingen laat merken dat Nederland afstevent op het afbreken cq. vernietigen van de al bijna 9 jaar officieel bestaande salderingsregeling voor zonnestroom. Die, de napoleontische salamitactiek van EZ indachtig, gewoon stapsgewijs vervangen gaat worden door het construct wat is verzonnen voor de "postcoderoos": een "vaste" belastingkorting. Die echter, wat Kamp natuurlijk dood-zwijgt, elk jaar naar beneden gewipkipt kan gaan worden, al naar gelang het - meestal niet al te beste - humeur van de belasting ambtenaren. Ga daar maar eens een "terugverdientijd berekening" op maken... Wij Krijgen Kippen. 14 april 2014.

Ron Verschoor - 'Zonnegrond is hét concept wat inspeelt op het fenomeen postcoderoos'. Kort interview met een van de uitvoerende directeuren van Zonnegrond B.V. "Zonnegrond werkt als een volkstuin en in plaats van groente wekt men groene stroom op". Website The Solar Future NL. 1 april 2014.

Postcoderoos (energiecoöperatie) of panelen op eigen dak? Ben Alders van Solar Value (Van de Zon B.V.) over de "dunne" business-case genaamd postcoderoos. De "postcoderoos wel rendabel te krijgen is (met een heeeel slanke organisatie en beheer), maar dat de postcoderoos geen alternatief is voor zonnepanelen op je eigen dak, als je die mogelijkheid hebt". Op eigen weblog. 18 maart 2014.

WatTpiekT Assen, postcoderoos en corporaties. Je zou dit enerzijds een extreem creatief voorstel kunnen noemen om nog iets van een "postcoderoos constructie" te kunnen maken. Anderzijds kan dit plan ook best binnenkort in het Museum voor Krankzinnige en Geflopte Postcodenetelrozen worden bijgezet. Poging om het "niet haalbare" concept zonnestroomcentrale op daken binnen "een postcoderoos" te combineren met financiën verkregen uit energielabel verhogingen van aanpalende panden van een potentieel geïnteresseerde corporatie. Opvallend statement in het fraaie epistel: "We hebben zo’n veertig rekenmodellen opgesteld en komen altijd uit op een terugverdientijd van zeventien tot twintig jaar". Op blog Hieropgewekt.nl. 28 feb. 2014.

Discussie rond “ontzorgen bij zonnepanelen”. Vanuit huursector bezien bekijkt Maarten Corpeleijn de turmoil rond Henk Kamp's "interpretatie" van het zogenaamde "voor eigen rekening en risico" exploiteren van zonnepanelen op "vreemde" daken. En sust de gemoederen voor wat betreft de meeste - al langer bestaande - constructies bij PV op huurwoningen. Op blog van Zonnig Huren. 17 februari 2014.

Het SER Energieakkoord. Ambitieus en visionair of een werkbaar compromis? Inhoudelijke bespreking en perspectief van het meest "besproken" energie akkoord van het laatste decennium. Incl. voors en tegens van de beruchte postcoderoos constructie. Participatiemaatschappij Oost Nederland NV. 14 februari 2014.

Stilstand of vooruitgang? De beste blogger op dit gebied, Henri Bontenbal natuurlijk, strooit zout in de open wond genaamd "postcoderoos", geeft aan wat de vele risico's zijn rond projecten die van die constructie gebruik willen maken, en legt de schuld van de creatie van dit nieuwste ambtelijke gedrocht deels neer bij de medeondertekenaars van het Energieakkoord: de partijen die decentrale energie opwekking tot hun "domein" rekenen. Pleit voor een "bijsluiter" bij met name commercieel getinte #postcoderoos proposities. 11 februari 2014.

Belastingdienst draait ook terug. Organisatie voor Duurzame Energie. BTW over eigen opwek, de reactie van Henk Kamp, en de "terugdraaiende" beweging van de Belastingdienst in deze heikele materie. 7 februari 2014.

Beantwoording Kamervragen over energiebelasting, btw en salderen. Brief Min. Economische Zaken over de ingrepen in het "ontzorgingsmodel" en het heftig bestreden standpunt over "het voor eigen rekening en risico" moeten exploiteren van PV-installaties op vreemd dak om te voorkomen dat er energiebelasting over de "afdracht" aan de eindverbruiker dient te worden betaald. 6 februari 2014.

Een business case van de postcoderoos. Publiekelijk gedeelde spreadsheet (eind januari 2014), commentaar, en reacties daarop, van Sven Pluut, bekend geworden van het 1miljoenwatt project op Euroborg Groningen, onder het platform Zonnepanelen Delen. Een Ridderorde waard, wat mij betreft. Aanbevolen!

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen. Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw. Verslag van project MijnDakJouwDak. Zeer uitgebreide en diepgaande analyse van Den Haneker, organisatie die 74 pagina's lang diep ingaat op de talloze pitfalls van PV projecten op "vreemde daken", de postcoderoos regeling, financiële aspecten, e.d. (daarbij ook Polder PV citerend). Komt tot conclusie dat, alle creativiteit ten spijt, een volwaardige regeling niet bestaat, en dat opzet eigen project kansloos lijkt met huidige regelgeving. 14 januari 2014.

2014

Saldering en zelflevering van zonnestroom. Wido van Heemstra van Agentschap NL over alle ins & outs van "de nieuwe businessmodellen", voorwaarden, inperkingen, en noem maar op over "salderen voor de meter", inclusief het typische 'ollandsche fenomeen "postcoderozen". Ga eerst even zitten voordat u plannen maakt... Presentatie tijdens Sunday 2013, Den Bosch, 20 november 2013.

Extra bureaucratie voor buurtenergie? Coöperatie Zon op School (Amersfoort) is niet van plan te participeren in postcoderoos projecten gezien extra bureaucratie en kosten, en gaat het met eigen model met zichttermijn 23 jaar op eigen houtje proberen. Op scholen, met zonnepanelen gecrowdfund door ouder e.a. belangstellenden. 10 november 2013.

Ingezonden brief aan SER partijen [pdf] omtrent "verlaagd EB tarief (zonnestroom) salderen voor de meter". Uiteraard weer een fraai stukje werk van "project trekker" Henri Bontenbal die inmiddels als een van de best ingevoerde specialisten gezien kan worden inzake "energiebelasting" gerelateerde kwesties. Ditmaal heeft hij samen met 3 ondernemers (Sven Pluut, oprichter Stichting 1miljoenWatt, Jan-Willem Zwang, directeur Green Spread, en Chris Goemans, eigenaar VanAtotZon), en de nieuwe voorzitter van windcoöperatie De Windvogel, Siward Zomer (ook met eenmans-bedrijfje), in 7 punten uit de doeken gedaan waarom het fel bevochten "salderen voor de meter" nogal wat voeten in de aarde zal gaan krijgen. En wordt er gesuggereerd om voor die trajecten een aparte categorie binnen de "SDE+" regeling op te tuigen. Intro zie hier (19 aug. 2013). Brief zelf is al van 25 juli 2013.

Btw-aftrek zonnepanelen. Grondige analyse van de nieuwste vermeende voordelen voor zonnestroom producerende burgers en bedrijven a.g.v. de veelbesproken - en als vanouds slecht begrepen - uitspraak van het Europese Hof van Justitie op basis van een bodemprocedure aangespannen door de Oostenrijker Fuchs. Argumenten voor en tegen m.b.t. het thema, zijn (in Nederland) particulieren "BTW plichtig" voor zonnestroom, en wat zijn de mogelijke gevolgen in situaties waarbij er "gesaldeerd" wordt. Wordt later verder op ingegaan zodra er meer duidelijkheid komt van de Belastingdienst. Register Belasting Adviseurs, Bureau Vaktechniek, auteur Dr. R.N.F. Zuidgeest, juli 2013. Link opgave Henri Bontenbal dd. 16 juli 2013.

Belastingkorting vóór meter alleen voor zon, niet voor wind... Volgens Jurgen Sweegers info van #SER onderhandelaar Joris Wijnhoven Greenpeace, komen resultaten neer op nog 4 jaar (verzekerd) salderen achter de meter (= "klassiek"), met verlenging tot 2020. Echter, als het storm loopt (inkoppertje) overgangsregeling, waarvan "karakter" en inhoud onbekend blijft. "Kropje sla salderen" ("voor de meter", "het nieuwe salderen", voor collectieven interessant) met 7,5 cent/kWh "korting" op de energiebelasting. Die is anno 2013 11,65 ct/kWh ex BTW (= 14,10 ct/kWh incl. BTW). Dat zou dan slechts 4,15 ct/kWh ex BTW = 5,02 ct/kWh energiebelasting incl. 21% BTW worden voor "de leden van een energie coöperatie" die bijv. zonnestroom opgewekt "op een vreemd dak" zouden willen gaan afnemen. Beperking opwekking in de buurt, uitgaande van een zogenaamde "postcode-roos". 12 juli 2013.

Voors en tegens van zelflevering Henri Bontenbal zet het allemaal nog eens bij en tegenover elkaar: wat zouden we er beter van worden en waar liggen de gevaren? Energieplus.nl, 2 mei 2013. Ook te raadplegen - uiteraard - op zijn eigen blog, entry onder 3 mei 2013. Overigens: een uitmuntend, en gebalanceerd artikel over een van de heetste politieke energie thema's van dit tijdsgewricht.

Economische Zaken: “Onbeperkt salderen vanaf 1 juli” e-mail interview over aankomende "geplande" wijzigingen m.b.t. "onbeperk salderen" en "incentive voor coöperaties" met verlaagde EB tarief. Onbeperkt salderen wordt al door bijna alle leveranciers de facto gebezigd (Stichting Zonne-energie Wageningen). Energieoverheid.nl, 18 april 2013.

Saldering I: 70% van duurzame energie-initiatieven kan niet uit de voeten met postcode-gebiedjes Eew.net stoomt door met goede beschouwingen over "salderen nieuwe stijl". Eerste deel van analyse hoe er gedacht wordt over de uitvoerbaarheid van de - nu al beruchte - "postcodebloem" van EZ (niet als zodanig benoemd in artikel). Deel 2 achter pay-wall. Jurgen Sweegers, 17 april 2013.

Berekening van Kluin klopt niet; hoeveel loopt de staat mis door saldering achter de meter? Ook Energieenwater.net bemoeit zich er tegenaan, en doet Kluin's bierviltje berekening (zie art. 25 maart 2013) nog even over. Waar ook kanttekeningen bij zijn te plaatsen, maar dat kun je overal bij doen binnen de zeer "vloeibare" kaders van middeleeuwse, volstrekt ontoereikende wetgeving. Jurgen Sweegers, 11 april 2013.

De ondoordachte zelfleverlobby GreenSpread gooit een extra zware knuppel in het "salderen light" hoenderhok en meent dat met hun businessmodel zelfs grote PV-parken, met extern geld van zowel private als bedrijfsmatige "crowd-funders" gefinancierd en al gerealiseerd kunnen gaan worden. Zonder "kropje sla wetgeving"... Jan Willem Zwang, 8 april 2013.

Reactie op Igor Kluin: fundamentele discussie over zelflevering nodig Henri Bontenbal blijft "vlammen" en countert Kluin wederom in een scherpe (en noodzakelijke) analyse. Derving energiebelasting blijft een groot probleem, en is absoluut niet uit te vlakken. Een veel fundamenteler discussie is nodig. Henri Bontenbal's blog, 29 maart 2013.

Probleem energiebelasting zelflevering opgelost Wederom Igor Kluin (van Qurrent) die zich kennelijk aangevallen voelde over zijn vorige blog over "energiebelasting-vrij zelf opwekken" (ook "op afstand/voor de meter"). En voor de gelegenheid een bierviltje berekening doet, waarmee hij uitkomt op een zeer grove schatting van 344 miljoen Euro derving aan energiebelasting inkomsten voor de Staat in 2020 (0,2% van de dan veronderstelde Staatsinkomsten) in een (ondenkbaar) "gunstig" DE ontwikkelings-scenario. Dat bedrag is trouwens fors hoger dan wat Planbureau voor de Leefomgeving of - in detail berekening - Henri Bontenbal hebben berekend. Energieplus.nl, 25 maart 2013.

Hoe overtuigend is de krop-sla-analogie? Henri Bontenbal in een van vele gezond kritische bijdragen over aannames in de DE scene die helemaal niet zo voor de hand liggen als je zou (willen) denken. Henri Bontenbal's verhelderende blog, 22 maart 2013.

Wat kost salderen de schatkist? Henri Bontenbal op zijn best: fileert getalsmatig en op verantwoorde wijze wat "ongelimiteerd salderen van zonnestroom" zoal voor gaten in de zakken van het Ministerie van Financiën zou kunnen gaan branden. Henri Bontenbal's blog, 27 februari 2013.

EZ snoert decentrale energie de mond Igor Kluin (Qurrent) klapt uit de school over "geheim" te houden afspraken over ondersteuning van decentrale energie, waaronder het bloedhete pijnpunt "belasting op zelflevering". EZ zou de zaken via de SER besprekingen proberen te frustreren door via snel aan te passen wetgeving "salderen voor de meter" met een "lager" energiebelasting tarief te beprijzen (zoals Rutte/Samsom zouden zijn overeengekomen), waarbij Kluin en anderen dat als "nihil tarief" in Wet terug zouden willen zien. Kluin vermoedt bewuste sabotage bij EZ. Zie ook reacties op dit stuk, er onder. Energieplus.nl, 18 februari 2013.

Onbeperkt salderen per 1 juli 2013 (update) En de discussie over wat "salderen" cq. "het nieuwe salderen per 1 juli 2013" (wetsvoorstel) nu precies inhoudt woekert voort. Ditmaal in een update op de website Energieoverheid.nl. Er wordt een scheiding aangebracht tussen de "leveringspost" en de "energiebelasting" die verschillend zouden moeten worden "gewaardeerd", en verschillende effecten (zouden) hebben. Ook de specialisten (?) kennen hun termnologie kennelijk niet goed genoeg. Polder PV reageerde. Energieoverheid.nl, 13 februari 2013.

Pas op of Einstein steekt zijn tong uit! Martijn Messing (Energie Dongen, voorzitter van de Stichting Energietransitie Nederland) wil systeemcrash, haalt Einstein er bij, en vreest dat gepruts in de marge met salderen, energieakkoord, en "experimenten" e.d. niet het gewenste resultaat zal hebben. Daar kon hij wel eens gelijk in krijgen, maar hij moet zelf ook niet met "energienotaloze" woningen komen als hij netbeheer nog wat inkomsten wil gunnen... Energie+, 4 februari 2013.

Ministeries trachten duurzame lokale energie te saboteren Analyse van vermeende sabotage tactiek van Min. EZ om SER overleg "Nieuwe energie in NL" op decentraal gebied de loef af te steken en hindernissen op te werpen door nieuwe Wetgeving er door geramd te krijgen. Heeft weliswaar wat "complot theorie denken" trekjes (daar hebben EZ en Den Haag dan ook voor de volle honderd procent zelf schuld aan), maar er zitten ook op het gebied van het "nieuwe salderen" beslist enkele belangrijke pijnpunten in het essay. Waar de zwerende vinger op wordt gelegd. iNSnet, auteur Peter van Vliet, 5 mei 2013.

Kritische vragen over onbeperkt salderen Korte impressie van reacties oppositiepartijen m.b.t. nieuw (zeer complex, en met veel vraagtekens omgeven) wetswijzigings voorstel E-Wet. Jansen (SP) vindt alleen gemeenschappelijke voorzieningen salderen veel te weinig. CDA zie gevaren m.b.t. interpretatie onduidelijkheid en uitvoeringsperikelen. PVV vindt dat veel te veel partijen geen belasting meer gaan betalen, en wil weten wat er nu weglekt. SC Online 30 januari 2013.

Naïviteit rond regeerakkoord Blog bijdrage van Jan Willem Zwaag van Green Spread en InEnergie op Energie+ website. Over een bezoekje van een medewerker van brancheorganisatie Energie Nederland, en de heftige tegenstellingen m.b.t. het thema "zelfleveren" van zonnestroom. "De vraag is nu wie van ons tweeën naïef blijkt te zijn". Ik denk dat ik het antwoord wel al weet. Lezen! 21 januari 2013.

Van de verbruiker betaalt naar de kleinverbruiker betaalt Bijdrage van econoom Krispijn Beek over de "onrechtvaardigheden" rond de wijze van innen van energiebelasting. Die echter ook als "prettig bij-effect" heeft dat zonnestroom via salderen al hartstikke rendabel is en een zeer goede investering oplevert. Dus: als er aan de EB gemorreld gaat worden, is collateral damage niet ondenkbaar voor de bestaande populatie saldeerders... Polder PV wordt geciteerd n.a.v. zijn berekening dat per 1 januari 2013 salderen in Nederland veel gunstiger is (geworden) dan met een nieuwe PV-installatie in Duitsland via de flink omlaag gekrikte Einspeise Vergütung. 2 januari 2013.

2013

Duurzaam opgewekte elektriciteit per 1 juli 2013 onbeperkt salderen met eigen verbruik Erik van der Steen, energierecht specialist Boot Advocaten, over "onbeperkt salderen" (dus ook boven 5.000 kWh/jaar netinvoeding) en aanpassing Elektriceitswet die gezien kan worden als een "verruiming" van de salderingsregeling onder kleinverbruikers (max. 3x80 ampère), maar waar technische invulling nog lang niet duidelijk is - hier ook niet besproken. Geen datum (vermoedelijk eind 2012?).

Thijs de la Court (o.a. LochemEnergie) over het lobbywerk met het Ministerie van Financiën om te gaan morrelen aan de energiebelasting structuur om coöperaties "kropje sla" te mogen laten salderen met zonnestroom (e.a. kleinschalige hernieuwbare energie "in de nabijheid"). Complicaties genoeg. Doet u mij maar het Duitse systeem. 20 december 2012.

Salderen gaat fout lopen bij ongebreidelde capaciteitsgroei N.a.v. het voorbeeld Denemarken, waarbij a.g.v. salderen van zonnestroom met een zeer hoog all-in kWh tarief met een hoge belastingdruk, de afzetmarkt explodeerde - en de energieminister besloot om hardhandig te gaan ingrijpen in de regeling voor nieuwe installaties. 17 december 2012.

Notitie 'salderen vóór de meter' [pdf]. Opmerkelijk en gedetailleerd document van jurist mr. Edgar Wortmann (Elannet B.V.) en drs René van der Vegt (VDV Energy B.V.), mogelijk gemaakt door Qurrent Renewable Energy B.V., over de juridische implicaties van het fenomeen "zelf [duurzame] stroom opwekken" achter dan wel vóór de meter. Met als leidraad drie "principes", gelijktijdigheid, verantwoordelijkheid, en nabijheid. En een gewenste combinatie van die drie principes. Curieus dat juist in Nederland, wat op zoveel vlakken, elektriciteit incluis nog zo extreem weinig voorstelt op duurzaam gebied, er zo'n "probleem" wordt gemaakt van het nog marginale en extreem fijn verdeelde fenomeen decentrale invoeding op het net. Terwijl ongecontroleerd zwaar "gebruik van dat net" kennelijk geen issue is of hoeft te zijn. Interessant is de uitgebreide bespreking van 6 pagina's zonder meer. Gevonden op: Nederland Krijgt Nieuwe Energie.nl. 15 november 2012.

Masterclass Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Deel I: De regels. Voormalig SenterNovem medewerker Job Swens, voor zichzelf begonnen (J-OB - Joining Objectives, Rotterdam), is een van de "diepgravers" in de mistige Nederlandse energie wetgeving (met name: elektriciteit). Hij gaf tijdens Sunday 2012 een zogenaamde "masterclass" waar hij o.a. vijf "saldeer situaties" met zonnestroom nader belicht. Stukken van de presentatie werden overigens geschreven door Sierk Hennes van Greenchoice, en Michel Chatelin van Eversheds Faasen. Pdf op website Sunday 2012, 7 november 2012.

Salderen ‘light’ onder voorwaarden, goede stap voor groen zegt Greenchoice Waarin het "groenste" energiebedrijf van allemaal het "nieuwe salderen" (kropje sla model, maar wel, i.t.t. wat was gevraagd, met een "lagere te betalen energiebelasting/kWh" waarvan de hoogte nog helemaal niet bekend is) een goeie zet vind. En waarbij ze schijnen te denken dat de VIER genoemde partijen die betrokken zouden raken bij de uitvoering - nog exclusief participerende project ontwikkelaars die marge willen maken - vast wel in kannen en kruiken zal komen. Waar Henri Bontenbal van het bekende duurzame blog terecht een kanttekening bij zet in een "tweet" van 5 november 2012. 31 okt. 2012.

Investeren in zonnepanelen voordelig Intrigerende berekeningen voor ondernemers die vet van bil willen gaan met "onbeperkt salderen" met zonnepanelen onder een kleinverbruik aansluiting (max. 3x 80 Ampère), van Alfa Subsidieadviseurs. Hoogst merkwaardig is de berekening met het niet bestaande construct "vermenigvuldigen met Wattpiek/kWh". Bedoeld wordt waarschijnlijk "delen door de specifieke opbrengst in kWh/kWp.jaar". Waarbij er uitgegaan wordt van een extreem conservatief niveau van 800 kWh/kWp.jaar. Verder zonder meer interessant, al komt dit bureau met hun methodologie uit op een terugverdientijd van 13 jaar, zelfs met meename van EIA EN KIA subsidies. Wat voor veel ondernemers wel even "slikken" zal zijn. 27 september 2012

INGEZONDEN BRIEF: Noodwetjes zijn we heel erg goed in, in dit prutslandje Jurgen Sweegers van Energieenwater.net publiceerde wat "pittige" stukken tekst uit enkele mails die Polder PV naar hem stuurde n.a.v. "creatieve" benadering van het fenomeen "voor de aansluiting om salderen" (zie link Sweegers van 12 sep. 2012). Neem er een borrel bij. 25 september 2012.

Wie creëert bakstenen? Ook CO2 emissie"rechten" adept Sjak Lommers bemoeit zich er weer tegenaan, en houdt wel van wat reuring in de tent ("Netbeheer Nederland wil collectief salderen van zonne-energie, wat de overheid potentieel EUR 4 mrd/jaar kan gaan kosten."). Column op Energeia, 18 september 2012.

Jurgen Sweegers kronkelt in alle mogelijke bochten... Om "salderen voor de meter" nu al "is toegestaan" te verklaren. Kronkelt u met hem mee? (artikel is lang niet volledig wat de "historie" van "salderen" betreft...), 12 september 2012.

Eerdere berichtgeving:

Een kort stukje "vroege historie" van artikel 31-c in de Elektriciteitswet Bijdrage webmaster PPV (a.k.a. "zonnigtype") op GoT, 12 september 2012
Voormalig EZ SG Pieter Boot lijkt gederfde energiebelasting te onderschatten Analyse van een citaat van deze tegenwoordig bij het PBL werkzame energie tycoon (dd. 4 september 2012) door de webmaster van Polder PV.
Zonnepanelen op het dak: van wie zijn ze eigenlijk? Ook relevant in mistige dan wel creatieve "kropje sla salderen met zonnepanelen op andermans dak" constucties. De juridische vraag beantwoord advocaat Michel Chatelin - misschien niet naar ieders tevredenheid... 21 augustus 2012, op Energie+ website.
Salderen sleutel of eendagsvlieg? Bijdrage van Han Slootweg, 9 juli 2012, op Energie+
“Zonne-energie: liever saldering dan subsidie” Bijdrage van Michael van Dorp, 3 juli 2012, op EnergieOverheid.nl
Zonnepanelen, BTW en banen Terecht kritische bijdrage van specialist Henri Bontenbal over de vermeende werkgelegenheids-effecten van "BTW" maatregelen, toestaan "zelflevering" constructies (de beroemde "kropje sla" modellen), e.d. op toename van banen in de PV-sector. Moet gelezen worden! 30 juni 2012
Atsma akkoord met saldering experimenten onderzoek O.a. bij flat daken. Experimenten! 7 juni 2012
Wim Sinke over heet thema salderen van zonnestroom Salderen nog steeds nodig, maar dan als brug naar systeem van salderen voor zelfverbruik, naast aparte prijs voor overschot. Video NewEnergy.tv, 7 juni 2012
Polder PV tijdens TSF NL '12 over o.a. salderen van zonnestroom. Video NewEnergy.tv, 3 juni 2012
Salderen is - op termijn - "killing". Terechte kritiek van zonneprof Wim Sinke op de "houdbaarheid" van het salderen van zonnestroom in een land met een - nu nog saldeerbaar - absurd energiebelasting tarief op stroom. Achtergronden van het eeuwige subsidiegez**k tijdens The Solar Future NL '12 in Haarlem, artikel Energeia 25 mei 2012 (op Eendragt-zon.nl)
Salderen op afstand Terecht kritisch commentaar van Jan Willem Zwang van Greenspread op de toekomst van "het kropje sla model" bij grote PV-parken, 25 april 2012. Let ook op reactie Polder PV. Ook verschenen in Financieele Dagblad.
"Waarheen leidt de weg van decentrale energiemotie Van der Werf?", bijdrage van Energeia, 6 april 2012.
Verhagen trapt Samsom de hoek in: salderen buiten aansluiting om no way! Bijdrage Polder PV, 30 november 2011.
"Collectief energie opwekken moet belastingvrij", volgens Paulus Jansen van de SP, 21 november 2011.
Lekker door salderen maar weer. Bespreking van de brief van Weekers (VVD) op Polder PV, over acceptatie van mogelijkheid dat er meer dan 5.000 kWh gesaldeerd "kan" worden, mits verbruik > opwek, 17 november 2012.
Onbeperkt salderen: mag dat? Prima bijdrage van Henri Bontenbal over de juridische nooks and crannies van het "salderen nieuwe stijl", op zijn uitstekende privé blog, 14 mei 2011.

Wet- en regelgeving nogmaals doorgelicht (geen garanties op "standvastigheid", het is "vloeibare" materie)...
Volgens Stichting Zonne-energie Wageningen (update 14 november 2012, "Salderingsoverzicht 2012")
Salderingsoverzicht van InEnergie (bij 25 energieleveranciers, particulier en zakelijk status augustus 2012)
Volgens uitvoerend Agentschap NL (update 13 juli 2012, "Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving")

Gevolgen van (nieuw) beleid:
Ex-ante evaluatie van Green Deals Energie (juni 2012, Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag - Salderen van zonnestroom in diverse Green Deals op de keper beschouwd. Rapport 67 pp.)

Andere nuttige overzichten (zelfde waarschuwing):
Salderen van zonnestroom volgens Duurzame Energie Wiki (Paul Cornelissen).
Salderen volgens Zonnestroom Producenten Vereniging (ZPV)
Salderen, terugleveren, zelfleveren volgens de privé blog van Henri Bontenbal
Salderen en zelflevering volgens Wij Krijgen Kippen uit Amsterdam. Veel links.
Salderen voor de meter: een grijs gebied groen maken goed doordachte, inhoudelijk sterke analyse van de problemen rond het "moderne" (buiten eigen aansluiting om) salderen door de initiatiefnemers achter www.1miljoenwatt.nl
Zelflevering & Saldering. Uitleg volgens Hier Opgewekt, 14 november 2012)

Kropjes sla: "community net metering", "aggregated net metering", "virtual net metering", "group net metering". Ook wel: "zelflevering american style". Op Renewableenergyworld.com (7 aug. 2012).

Veel gestelde vragen over teruglevering (en salderen) volgens commercieel bedrijf LTO Commerce
"Onbeperkt salderen" volgens commercieel bedrijf The Sunshine Company
("Onbeperkt") Salderen zonne-energie volgens commerciële leverancier BudgetEnergie (wolf in schaapskleren: is het oude Atoomenergie.nl)

http://www.zelflevering.nl al een tijdje actief, maar alle links lijken dood te lopen... (dd. 12 juli 2012)


Linkpagina gestart op 10 juli 2012.

 
 
 
© 2012-2015 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP